Вы находитесь на странице: 1из 5

Planowanie adresacji dla sieci

Planowanie adresacji dla sieci

Wykonawca: Paszyński Janusz


Nr schematu/nr zadania 18

1. Zaplanować rozdział numerów IP dla sieci LAN i WAN przedstawionych na rysunku


(zakres dostępnych numerów IP, schemat sieci oraz liczebność hostów w każdej sieci
LAN poda prowadzący).
liczba komputerów w sieci Dostępne adresy
A B C D E IP maska
200 200 100 35 25 10.11.12.0 22

2. Podać liczność adresów IP dla każdej wymaganej podsieci:

Nazwa typ sieci Liczebność wymagana liczba maska [liczba


sieci [LAN/WAN] hostów nr IP w podsieci bitów]
(liczba potrzebnych
nr IP)
A LAN 200 201 24
B LAN 200 201 24
C LAN 100 101 25
D LAN 35 36 26
E LAN 25 28 27
S1 WAN 2 2 30
S2 WAN 2 2 30
S3 WAN 2 2 30
S4 WAN 2 2 30
RAZEM 576

1022
Liczba dostępnych adresów IP
TAK
Czy liczba dostępnych adresów IP jest
wystarczająca?

3. Przydzielić dla każdej sieci LAN i WAN odpowiedni zakres adresów IP. Wynik podać
w tabeli:

Adres IP Adres dla węzła sieci


Nazwa Długość maski
podsieci pierwszy ostatni
LAN A 10.11.12.0 24 10.11.12.1 10.11.12.254
LAN B 10.11.13.0 24 10.11.13.1 10.11.13.254
LAN C 10.11.14.0 25 10.11.14.1 10.11.14.126
LAN D 10.11.14.128 26 10.11.14.129 10.11.14.190
LAN E 10.11.14.192 27 10.11.14.193 10.11.14.222
WAN 1 10.11.14.224 30 10.11.14.225 10.11.14.226
WAN 2 10.11.14.228 30 10.11.14.229 10.11.14.230
WAN 3 10.11.14.232 30 10.11.14.233 10.11.14.234
Opracował: Janusz Furtak 1
Planowanie adresacji dla sieci

WAN 4 10.11.14.236 30 10.11.14.237 10.11.14.238

4. Opracować przydział adresów IP dla wszystkich węzłów sieci. Uwzględnić adresy


niewykorzystane, adresy podsieci, rozgłoszeniowe, dla routerów itd. Dla komputerów
sieci LAN podać adres dla pierwszego i ostatniego komputera oraz routera. Wynik
podać w tabeli (tabela zawiera przykładowe dane):

maska
nazwa IP przeznaczenie
postać długość
sieci
10.11.12.0 255.255.255.0 24 sieć
10.11.12.1 stacja 1
A : :.
10.11.12.201 stacja 200
: niewykorzystany
10.11.12.254 router
10.11.12.255 broadcast
10.11.13.0 255.255.255.0 24 sieć
10.11.13.1 stacja 1
B : :
10.11.13.201 Stacja 200
: :
10.11.13.254 router
10.11.13.255 broadcast
10.11.14.0 255.255.255.128 25 sieć
10.11.14.1 Stacja 1
C : :
10.11.14.101 Stacja 100
: niewykorzystay
10.11.14.126 router
10.11.14.127 broadcast
10.11.14.128 255.255.255.192 26 sieć
10.11.14.129 Stacja 1
D : :
10.11.14.164 Stacja 35
: Niewykorzystane
10.11.14.190 router
10.11.14.191 broadcast
10.11.14.192 255.255.255.224 27 sieć
10.11.14.193 Stacja 1
E : :
10.11.14.217 Stacja 25
: niewykorzystane
10.11.14.220 Router 1
10.11.14.221 Router 2
10.11.14.222 Router 3
10.11.14.223 broadcast
10.11.14.224 255.255.255.252 30 sieć
10.11.14.225 Router 1
WAN1 10.11.14.226 Router 2
10.11.14.227 broadcast
10.11.14.228 255.255.255.252 30 sieć
10.11.14.229 Router 1
WAN2 10.11.14.230 Router 2
10.11.14.231 broadcast

Opracował: Janusz Furtak 2


Planowanie adresacji dla sieci

10.11.14.232 255.255.255.252 30 sieć


10.11.14.233 Router 1
WAN3 10.11.14.234 Router 2
10.11.14.235 broadcast
10.11.14.236 255.255.255.252 30 sieć
10.11.14.237 Router 1
WAN4 10.11.14.238 Router 2
10.11.14.239 broadcast

5. Wykorzystując program Packet Tracer zbudować projektowaną sieć. Wprowadzić


konfigurację dla wszystkich elementów sieci (w sieci LAN umieścić 2 komputery)
stosując ruting statyczny i przetestować w symulatorze. Funkcjonującą całą sieć
pokazać prowadzącemu. W sprawozdaniu jako wynik umieścić zrzut ekranowy
topologii sieci (powinny być widoczne numery interfejsów) i postacie tablic routingu
dla każdego routera.

Schemat

sieć:

Opracował: Janusz Furtak 3


Planowanie adresacji dla sieci

router 0:

Router1:

Router2:

Opracował: Janusz Furtak 4


Planowanie adresacji dla sieci

Router3:

Router4:

Opracował: Janusz Furtak 5