You are on page 1of 8

Adresele şi telefoanele

structurilor teritoriale ale
Partidului Socialiştilor
din Republica Moldova

SOLUŢIA ALTERNATIVĂ
Bălţi

Chişinău
Oficiul Central
mun.Chişinău, MD-2004
str. Columna, 148/1
tel.: (022) 817 871

sec. Centru
mun.Chişinău, MD-2012
str.31 August 1989, 62, of.2
tel.: (022) 27 73 74

sec. Botanica
mun.Chişinău, MD-2060
bd. Decebal, 139/B
tel.: (022) 63 63 77

sec. Ciocana
mun.Chişinău, MD-2044
str.Alecu Russo, 63/4, ap.39
tel.: (022) 47 63 99

sec. Rîşcani
mun.Chişinău, MD-2045
b-dul.Moscovei, 20
tel.: (022) 877 000

sec. Buiucani
mun.Chişinău, MD-2051
str. O.Gibu, 7/3
tel.: (022) 817 900

mun. Bălţi, MD-3100
str. Dostoevski, 63
tel.: (0 231) 28 273
079153142

UTA Găgăuzia
mun. Comrat, MD- 3805
str. Pobedi, 73
tel.: (0 298) 28 772

or. Briceni, MD-4701
str. Prieteniei,11
tel.: (0 247) 22 142

or. Glodeni, MD-4901
str. Suveranităţii,17
tel.: (0 249) 23 634

or. Străşeni, MD-3700
str. Mihail Eminescu, 25
tel.: (0 237) 22 054

or. Ceadîr-Lunga, MD-6103
str. Lenin, 91
tel.: (0 291) 28 107

or. Edineţ, MD-4601
str. Alexandru cel Bun, 61/1
tel.: (0 246) 22 437

or. Făleşti, MD- 5902
str. Ştefan cel Mare, 53 of. 2
tel.: (0 259) 24 546

or. Ialoveni, MD-6801
str. Alexandru cel Bun, 31
tel.: (0 268) 26 990

or. Vulcăneşti, MD- 5300
str. Plotnicov, 40
tel.: (0 293) 22 348

or. Donduşeni, MD-5102
str. Comarov, 16
tel.: 069229288

or. Floreşti, MD-5001
str. M. Viteazul, 13/2
tel.: (0 250) 21 878

or. Orhei, MD-3505
str. Renaşterii Naţionale, 17 of.1
tel.: (0 235) 32 020

or. Anenii Noi, MD-6501
tel.: 069449470

or. Soroca, MD-3000
str. Alexandru cel Bun, 31
tel.: (0 230) 24 918

or. Şoldăneşti, MD-7201
str. Păcii, 28, of. 25
tel.: (0 272) 23 491

or. Criuleni, MD-4801
str. 31 August,173
tel.: (0 248) 21 008

or. Cimişlia, MD-4101
str. Suveranităţii, 8
tel.: (0 241) 24 405

or. Cantemir, MD-7301
str. Basarabia, 2
tel.: 079965056

or. Drochia, MD-5202
bd. Independenţei, 2
tel.: (0 252) 22 696

or. Sîngerei, MD-6201
str. Independenţei,124/a
tel.: (0 262) 27 015

or. Ungheni, MD-3606
str. V. Alecsandri, 8
tel.: (0236) 22 072

or. Căuşeni, MD- 4300
str. A. Mateevici, 12, nr.10
tel.: (0 243) 24 001

or. Cahul, MD- 3900
str. V.Lupu, 65
tel.: (0 299) 41 431
tel.: 069750009

or. Rîşcani, MD-5600
str. Independenţei, 40
tel.: (0 256) 94 077
tel.: 069367980

or. Rezina, MD-5400
str. 27 August, 48, of. 39
tel.: (0 254) 22 039

or. Călăraşi, MD-4404
str. Biruinţei, 4, of. 3
tel.: (0 244) 20 028

or. Basarabeasca, MD-6702
str. K. Marx, 95
tel.: (0 297) 21 070

"Arva Color" S.R.L., Tiraj - 500 ex., comanda nr.062

PENTRU O MOLDOVĂ MODERNĂ!
www.socialistii.md

Pentru o Moldovă modernă

Autorii soluţiilor de alternativă
Dodon Igor

Partidul Socialiştilor a pledat consecvent pentru o Moldovă
independentă,
suverană,
teritorial
integră, tolerantă în plan etnic, cu o
economie social orientată şi cu statut
neutru. Noi suntem pentru un stat în care
moldovenii au dreptul la nume (moldoveni), limbă (moldovenească) şi istorie
(Istoria Moldovei) în şcoli, iar reprezentanţii
minorităţilor etnice sunt recunoscuţi ca
cetăţeni ai ţării cu drepturi egale, realizate
în practică.
Astăzi, cînd Republica Moldova se află
în criză sistemică profundă, cînd existenţa
ţării noastre este sub semnul întrebării din cauza problemelor acumulate,
sunt necesare măsuri urgente şi eficiente atît pentru consolidarea statalităţii,
cît şi pentru ameliorarea situaţiei socio-politice şi economice din ţară.
Domeniile cele mai afectate sunt cele sociale – educaţia, ocrotirea
sănătăţii, protecţia şi asistenţa socială. Cu părere de rău, viaţa a sute de mii
de moldoveni s-a transformat într-o luptă dramatică pentru supravieţuire.
În aceste condiţii, noi, socialiştii, considerăm drept datorie morală şi
civică să fim alături de cetăţeni şi să propunem soluţii reale care ar putea
îmbunătăţi viaţa societăţii. În Parlament, în Consiliile locale, socialiştii vor

promova iniţiative capabile să rezolve o parte din cele mai grave prob leme ale societăţii.
Setul de acţiuni prezentat în această broşură cuprinde iniţiativele prioritare la care ne vom concentra. Implementarea unor din aceste măsuri
poate necesita mai mult timp, dar este important să începem imediat
activităţi concrete de realizare a acestora. Setul de acţiuni va fi modi ficat în funcţie de evoluţia evenimentelor, precum şi în baza sugestiilor
şi obiecţiilor care vor parveni de la comunitatea experţilor şi cetăţeni.
Pentru a edifica o Moldovă modernă, merită să depunem toate eforturile.

Igor Dodon,
Preşedintele Partidului Socialiştilor

2

Coordonator program
dodon@socialistii.md

Abramciuc Veronica
Politici de integritate
teritorială, relaţii
interetnice
şi interconfesionale
abramciuc@socialistii.md

Greceanîi Zinaida

Crîlov Valentin

Politica
bugetar-fiscală

Industria,
combaterea corupţiei

greceanii@socialistii.md

crilov@socialistii.md

Melnic Viorel

Lipskii Oleg

Sectorul real

Transportul
şi infrastructura

melnic@socialistii.md

lipskii@socialistii.md

Perju Ion

Golovatiuc Vladimir

Sectorul agrar

Sectorul
financiar-bancar

perju@socialistii.md

golovatiuc@socialistii.md

Batrîncea Vlad

Ţurcan Vladimir

Tineretul

Justiţie,
securitatea cetăţenilor

batrincea@socialistii.md

turcan@socialistii.md

Ceban Ion

Sorocean Victor

Domeniul educaţional

Protecţia socială

ceban@socialistii.md

sorocean@socialistii.md

Furculiţă Corneliu

Dolinţa Ala

Sistemul de pensii
şi remunerarea muncii

dolinta@socialistii.md

Ocrotirea sănătăţii

furculita@socialistii.md

15

Despre Partidul Socialiştilor din Republica Moldova
Anul 1992 - A fost fondat Partidul Socialist din Moldova, în baza căruia, după cinci ani, a
fost creat Partidul Socialiştilor din Republica Moldova (PSRM).
Membrii şi adepţii Partidului Socialiştilor: au semnat Declaraţia despre Independenţă, au
votat pentru aderarea Moldovei la CSI şi concepţia guvernamentală "Istoria Moldovei", au
participat la elaborarea şi adoptarea Constituţiei Republicii Moldova, precum şi a Legii
privind statutul special juridic al Găgăuziei.
29 iunie, 1997 - A fost fondat oficial Partidul Socialiştilor din Republica Moldova, care a
propus alternativa socialistă a dezvoltării ţării sub lozinca – Moldova. Muncă. Egalitate în
drepturi. Conducători ai Partidului au fost aleşi Directorul General al Departamentului Relaţii
Naţionale, Veronica Abramciuc, şi vice primarul de Chişinău, Eduard Smirnov. În acelaşi an,
socialiştii au iniţiat şi au elaborat prima variantă guvernamentală a Concepţiei politicii de
stat în domeniul relaţiilor interetnice.
Anii 1998 – 2007 – PSRM participă la alegerile locale generale şi cele parlamentare.
Înregistrează al patrulea rezultat la alegerile parlamentare din anul 2005, acumulînd în
Găgăuzia 51,5% din voturi.
Anii 2009 – 2010 – participă activ la alegerile parlamentare împreună cu PCRM.
Noiembrie, 2011 – are loc formarea grupului parlamentar al deputaţilor-socialişti.
18 decembrie, 2011 – şi-a încheiat lucrările Congresul al Х-lea al Partidului Socialiştilor
RM, la care deputatul parlamentar, Igor Dodon, a fost ales în calitate de Preşedinte al
Partidului.
16 martie, 2012 – cu contribuţia celor trei voturi ale deputaţilor din grupul socialiştilor
în Parlament a avut loc alegerea Preşedintelui Republicii Moldova. Alegerea Preşedintelui a
pus capăt crizei politice, care a durat aproape trei ani şi reprezentînd incapacitatea clasei
politice a Moldovei de a alege Preşedintele ţării în cadrul prevederilor Constituţiei în vigoare.
12 octombrie, 2012 – a fost formată Fracţiunea parlamentară a deputaţilor neafiliaţi, în
frunte cu Zinaida Greceanîi.
30 noiembrie, 2012 – Comitetul Executiv al PSRM a adoptat Programul de acţiuni
«Soluţii alternative ale PSRM».

14

Consolidarea statalităţii
Integritatea teritorială a ţării se va realiza în baza
federalizării ţării, aceasta fiind unica abordare realistă a
problemei transnistrene. În acest caz, diferenţa între
actualele raioane şi municipii, pe de o parte, Transnistria
şi UTA Găgăuzia, pe de altă parte, va consta în volumul de
împuterniciri şi obiecte de jurisdicţie, cu care vor fi
abilitate, conform prevederilor Constituţiei, după
acceptarea acesteia de către populaţia de pe ambele
maluri ale Nistrului într-o nouă redacţie.
Adoptarea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu
Constituţia RM. Deputaţii socialişti vor ataca în instanţele
de judecată şi la Curtea Constituţională toate actele
legislative şi normative existente care se află
în contradicţie cu prevederile constituţionale în ceea ce
priveşte denumirea limbii de stat, poporului ţării şi
teritoriului ei, inclusiv cele care reglementează activitatea
posturilor de televiziune şi de radio. Socialiştii vor asigură
modificarea cadrului legal pentru interzicerea acţiunilor şi activităţilor partidelor
politice, asociaţiilor obsteşti îndreptate spre pierderea statalităţii Republicii Moldova.

Relaţiile interetnice şi interconfesionale
PSRM va monitoriza respectarea prevederilor legale privind drepturile
minorităţilor etnice de reprezentare aproximativ proporţională în organele puterii de
stat de toate nivelurile. Raportul final şi propunerile respective vor fi anunţate public şi
vor fi transmise Parlamentului, Preşedintelui ţării şi Guvernului. Deputaţii socialişti, de
comun acord cu comunităţile etnoculturale care activează pe teritoriul RM, vor înainta
un şir de iniţiative legislative cu privire la accelerarea procesului de integrare a
minorităţilor etnice în viaţa publică.
PSRM va promova o politică interconfesională corectă, recunoscînd creştinismul ca
element fundamental al statalităţii, respectînd totodată caracterul laic al statului.
PSRM pledează pentru crearea Ministerului Relaţiilor Interetnice şi Politicii
Regionale prin comasarea Biroului Relaţiilor Interetnice şi Biroului pentru reintegrare
din cadrul Cancelariei de Stat.

Politica externă
Socialiştii pledează pentru dezvoltarea unui parteneriat strategic durabil cu
Federaţia Rusă, aceasta fiind una din priorităţile de bază ale politicii externe ale
Republicii Moldova.
Aprofundarea şi valorificarea deplină a raporturilor comercial-economice ale RM în
cadrul CSI, precum şi avansarea în dialogul multivectorial ce ţine de procesele
integraţioniste euroasiatice sunt de o importanţă majoră şi necesită, fiecare în parte, o
abordare complexă şi sistemică.
Libera circulaţie, ca drept fundamental, în spaţiul UE trebuie asigurată prin
negocieri rezultative moldo-comunitare. Totodată, protecţia socială reală a cetăţenilor
RM peste hotarele ţării urmează a fi realizată bilateral şi la concret, cu fiecare stat în
parte.

3

Justiţie, combaterea corupţiei şi asigurarea securităţii cetăţenilor
Recuperarea prejudiciilor cauzate statului ca urmare a deciziilor eronate emise de
judecători din contul judecătorilor care au adoptat astfel de decizii.
Înlocuirea pentru funcţionarii de stat a prevederii legislative „Caracterul licit al dobîndirii
se prezuma cu prevederea „Caracterul licit al dobîndirii se dovedeşte”.
Introducerea expertizei anticorupţionale obligatori şi independente (cu participarea
reprezentanţilor societăţii civile) asupra tuturor actelor legislative şi normative.
Introducerea obligatorie în declaraţia funcţionarilor de
stat atît a informaţiilor cu privire la venituri, cît şi a
informaţiilor privind cheltuielile.
Modificarea legislaţiei astfel ca în cazul acelor funcţionari
de stat, care nu au prezentat declaraţiile anuale privind
veniturile şi cheltuielile, contractele de muncă să fie reziliate.
Modificarea legislaţiei astfel ca deputaţii în Parlament,
care nu au prezentat declaraţiile anuale privind veniturile şi
cheltuielile, să nu poată candida în Parlamentul RM pe viitor. Aceleaşi prevederi urmează a fi
aplicate miniştrilor şi viceminiştrilor.
Introducerea controlului eficient din partea societăţii asupra puterii de stat prin
evidenţa veniturilor şi cheltuielilor fiecărui funcţionar începînd de la prima numire în funcţie
de stat.
Crearea bazei de date electronice publice a declaraţiilor de venituri, cheltuieli şi
proprietăţi ale deputaţilor, miniştrilor, judecătorilor, procurorilor, demnitarilor şi angajaţilor
de orice rang implicaţi în reglementarea activităţii de antreprenoriat, precum şi prestarea
serviciilor din contul bugetelor de toate nivelurile.
Modificarea legislaţiei în vederea depolitizării totale a organelor de drept. Desfăşurarea
politicii de cadre bazate pe restricţii categorice în ce priveşte angajarea în baza relaţiilor de
rudenie.
Înăsprirea pedepselor penale pentru acte de corupţie, inclusiv prin privarea de libertate
pe perioade mai îndelungate, confiscarea averii şi lipsirea dreptului de a deţine funcţii
publice pe viaţă.
Asigurarea transparenţei proceselor de judecată prin transmiterea online a şedinţelor
publice de judecată.
Abrogarea actului legislativ prin care au fost lichidate funcţiile de reprezentant în cadrul
proceselor civile în Codul de procedură civilă.
Sporirea securităţii publice prin asigurarea suportului managerial, juridic şi social acordat
organelor de drept de către instituţiile statului.

4

Sistemul de pensii
Dezvoltarea sistemului de pensii multi-pilon prin introducerea graduală a
pilonului II – sistemul de pensii cumulativ şi obligatoriu. Acesta va permite unei
părţi din contribuţiile plătite în fond să fie acumulate pe conturile plătitorilor,
care ulterior vor fi reinvestite în instrumente financiare cu risc redus (de
exemplu, titluri de stat).
Excluderea plafonului nestimulator de 5
salarii medii pe economie la calcularea
contribuţiei individuale de asigurări sociale.
Menţinerea pensiei în decurs de 5 ani din
data stabilirii pensiei în favoarea urmaşilor în
caz de deces a titularului de pensie.
Modificarea cadrului legal pentru implementarea mecanismului de
indexare a pensiei de 2 ori pe an: la 1 aprilie şi la1 octombrie.
Aducerea în concordanţă cu minimumul de existenţă a nivelului pensiei
minimale pe parcursul a 5 ani.

Remunerarea muncii
Majorarea salariului minim pe economie pînă la nivelul minimului de
existenţă, gradual:
- în sferă bugetară – pînă în 2015.
- în sectorul privat – pînă în 2014.
Mărimea minimă a salariului în sectorul real al economiei şi salariului
tarifar în sectorul bugetar se stabileşte anual prin Legea salarizării
concomitent cu aprobarea de către Parlament a Legii Bugetului, bazîndu-se
pe mărimea prognozată a minimului de existenţă.
Inasprirea pedepsei angajatorilor pentru neachitarea la timp a salariilor
angajaţilor.
Susţinerea salariaţilor în crearea sindicatelor independente.

13

Protecţia socială
Restabilirea compensaţiilor nominative pentru mai multe categorii de cetăţeni.
Reformarea sistemului de acordare a ajutorului de stat, prin revederea criteriilor
de eligibilitate a beneficiarilor şi diminuarea procedurilor birocratice în procesul de
acordare a acestuia, excluderea criteriilor subiective gen TV, frigider etc.
Majorarea indemnizaţiilor pentru perioada rece a anului de pînă la 500 lei şi
indexarea acesteia anual ţinînd cont de creşterea preţurilor la resursele energetice.
Stabilirea unor indemnizaţii unice la naşterea copilului prin deschiderea unui
cont bancar depozitar, în valoare de 15.000 lei.
Statul va participa la pregătirea copiilor pentru începerea anului şcolar prin
susţinere financiară a elevilor din familiile social-vulnerabile (procurarea
echipamentului şcolar).
Calcularea pensiilor fără certificate (1984-1999), doar în baza datelor electronice
achitate în fondul social prin intermediul CNAS.
Acordarea ajutorului social ţinînd cont de stagiul de activitate cu un punctaj
anumit pentru fiecare 5, 10, 15 ani lucraţi.
Modificarea legislaţiei în vederea majorării alocaţiilor sociale pentru cei care au
lucrat mai puţin de 15 ani.
Crearea sistemului de formare profesională continuă a personalului angajat în
sistemul de asistenţă socială, inclusiv a sistemului de supervizare.
Elaborarea şi implementarea mecanismelor pentru redirecţionarea resurselor
financiare de la sistemul rezidenţial spre dezvoltarea serviciilor
social-comunitare adresate copiilor în situaţie de dificultate.
Majorarea alocaţiilor sociale pentru copiii invalizi de cinci ori.
Elaborarea şi implementarea mecanismului de responsabilizare a părinţilor
migranţi referitor la exercitarea de către aceştia a obligaţiunilor părinteşti faţă de
copiii lăsaţi în ţară.

12

Sectorul real al economiei
Excluderea dublării funcţiilor organelor de control. Retragerea
competenţelor de control asupra activităţilor de antreprenoriat de la MAI şi
atribuirea acestora unui nou organ - Departamentul veniturilor.
Eliberarea licenţelor pentru activitate fără perceperea taxei pentru acest
document (cu excepţia unor domenii specifice).
Agenţii economici din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii vor beneficia de resurse
creditare la rata de bază a Băncii Naţionale a Moldovei, iar diferenţa între dobînda la
creditele acordate de băncile comerciale va fi compensată de stat.
Simplificarea procedurii de lichidare a afacerii în termen de pînă la 10 zile.
Aprofundarea comerţului asimetric cu ţările UE şi excluderea cotării exportului.
Excluderea excepţiilor din comerţul liber
cu ţările CSI.
Păstrarea statului ca unicul controlor în
domeniul metrologiei, precum şi păstrarea
existenţei în comun a instituţiilor statale în
domeniul metrologiei şi standardizării.
Revizuirea Legii cu privire la modificările
şi completările Legii metrologiei din 23
decembrie 2009, abrogării prevederilor
prin care instituţia statală în domeniul metrologiei a fost lipsită de surse financiare
suficiente, precum şi de unele posibilităţi funcţionale importante.
Implementarea unui sistem adecvat de preferinţe pentru producătorii autohtoni în
procesul achiziţiilor publice.
Impunerea prin lege a autorităţilor publice locale de acordare a minim 50% din
locurile la pieţe nemijlocit pentru persoanele autohtone care au produs de sinestătător
marfa realizată.
Procurarea unor grupuri de mărfuri pentru necesităţile statului în rezerva de stat prin
intermediul licitaţiilor bursiere.
Protejarea producătorilor autohtoni prin introducerea măsurilor netarifare pentru
categoriile de produse de import ce pot fi produse în Republica Moldova şi prin
stabilirea plafoanelor maximale la taxele vamale la import pentru produsele ce pot fi
produse în Republica Moldova.
Păstrarea în proprietatea statului a întreprinderilor din sectoarele strategice (Calea
Ferată, Moldtelecom, rețele electrice magistrale, etc)
Modernizarea capacităţilor interne de generare a energiei electrice.
Utilizarea capacităţilor centralei de la Cuciurgan pentru asigurarea consumatorilor
interni şi a potenţialului de export.
Excluderea intermediarilor din lanţul producere-consumator final la livrarea agentului
termic.
Atragerea investitorilor strategici în parteneriate publice private în CET-1, CET-2 şi
CET-Nord.
Măsuri îndreptate spre noi surse de gaze, racordarea la gazoductul de perspectivă,
utilizarea portului internaţional Giurgiuleşti pentru importul gazului lichefiat.

5

Industria şi sectorul agrar
Dezvoltarea prioritară a sectorului industrial în
baza tehnologiilor avansate cu scopul utilizării forţei
de muncă calificate, inclusiv folosind în acest scop
potenţialul uman existent al complexului militar
industrial.
Susţinerea întreprinderilor industriale prin
amplasarea comenzilor de stat şi efectuării
achiziţiilor publice.
Dezvoltarea cooperării internaţionale în domeniul
industrial cu scopul crearii pe teritoriul Republicii a
producerii de montare.
Revizuirea structurii instituţionale a industriei prin
restabilirea instituţiei de profil în afara Ministerului
Economiei.

Restituirea cotei standard a TVA în agricultură cu
rambursarea integrală a plăţilor efectuate de agricultori
în bugetul de stat, în termen de 5 zile.
Introducerea impozitului unic în agricultură.
Subvenţionarea utilizatorilor de produse de uz
fitosanitar (pesticide) şi fertilizanţi (îngrăşăminte
minerale).
Subvenţionarea produselor fabricate de către
producători agricoli autohtoni care sunt livrate pe
teritoriul ţării şi pentru export.
Compensarea din bugetul de stat a costurilor
aferente autentificării notariale a tranzacţiilor funciare
aferente proceselor de consolidare a terenurilor agricole.
Neimpozitarea pe parcursul următorilor 3 ani a veniturilor personale fizice
obţinute de la înstrăinarea terenurilor agricole în proces de consolidare.
Întărirea rezervei strategice de stat şi crearea unui fond semincer, prin achiziţii
anuale de la producători la preţuri de piaţă a grîului alimentar pentru reînnoirea
rezervei în mărime de 25-30 mii tone.
Asigurarea dreptului de procurare a terenurilor cu destinaţie agricolă doar
rezidenţilor (inclusiv cu capital străin) şi obligarea prin lege a înstrăinării în decurs de 3
luni de către nerezidenţi către rezidenţi a terenului agricol obţinut în urma reorganizării
rezidentului. În caz contrar terenul nerezidentului trece în proprietatea statului.

6

Ocrotirea sănătăţii
Serviciile medicale acordate în baza
poliţei de asigurare medicală
Oferirea accesului, în condiţii concurenţiale, a
companiilor de asigurare private şi CNAM la
gestionarea mijloacelor acumulate din contul
contribuţiilor individuale de asigurări medicale
obligatorii.
Oferirea dreptului asiguratului de a selecta personal
compania de asigurări privată sau CNAM, cu care va
încheia contractul de asigurare.
Includerea serviciilor stomatologice şi serviciilor de protezare pentru copii, mame cu
mulţi copii, în pachetul de servicii oferit în bază poliţei de asigurare medicală obligatorie,
pentru pensionari şi invalizi – la preţuri subvenţionate de stat.
Soluţionarea problemelor ce ţin de acoperirea cu servicii medicale în baza poliţei pentru
persoanele care nu au împlinit 18 ani (au absolvit clasa a 9-a şi nu sunt şcolarizaţi), şomeri,
gravide (în special cele care lucrează în afară RM şi vin să nască în ţară).
Includerea asigurărilor de greşeală profesionistă, care ar compensa cheltuieli de
tratamente ulterioare sau alte consecinţe.
Definitivarea autonomiei instituţionale în cadrul sistemului de sănătate şi crearea
cadrului normativ care va facilita descentralizarea activităţilor.
Anual se va asigura majorarea volumului de medicamente compensate în pachetul de
servicii medicale totalmente acoperite de CNAM.
Implementarea sistemului de compensare a preţurilor la medicamente prin asigurarea
gratuită cu preparate medicale a persoanelor aparţinînd unor grupuri sociale defavorizate.
Asigurarea cu poliţe medicale din contul statului a participanţilor la acţiunile militare şi la
lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl în cazul dacă aceste persoane nu primesc
pensie şi nu sunt angajaţi în cîmpul muncii.
Neadmiterea instrăinării sau transmiterii în locaţiune pe termen îndelungat (mai mult de
5 ani) a unitaţilor structurale din cadrul instituţiilor medicale.

Profilaxia maladiilor
Introducerea obligativităţii controlului anual medical pentru toţi cetăţenii ţării, din contul
FAOAM şi bugetului de stat.
Fortificarea sistemului de supraveghere şi control al bolilor contagioase prin programul
de vaccinări şi alte măsuri profilactice, inclusiv tratament preventiv, precum şi depistarea
precoce a maladiilor contagioase, în special a celor cauzate de agenţii patogeni noi.
Derularea programelor de reducere a impactului asupra sănătăţii prin implementarea
unor ample campanii de programe de promovare a unui mod sănătos de viaţă.

Reglementarea pieţei farmaceutice
Fortificarea domeniului asistenţei farmaceutice prin stimularea industriei farmaceutice a
Republicii Moldova şi lărgirea spectrului de producere a medicamentelor.
Fortificarea sistemului de control al calităţii medicamentelor, crearea laboratoarelor
moderne de analiză şi control.
Sporirea accesului la serviciile farmaceutice în localităţile rurale.
Reglementarea pieţei produselor farmaceutice şi promovarea transparenţei în formarea

11

Programe pentru copii şi tineri
Dublarea indemnizaţiei pentru tinerii absolvenţi care merg să lucreze în mediul
rural şi extinderea categoriilor de beneficiari (48.000 de lei pentru cei care absolvesc
instituţiile medii de specialitate şi 60000 pentru cei care absolvesc instituţiile de
învăţămînt superior). Extinderea categoriilor de beneficiari şi a perioadei de
recepţionare a acestei indemnizaţii de la 3 la 5 ani.
Lansarea programului naţional de locuinţe pentru tinerii bugetari în mediul rural
(alocarea surselor financiare pentru
construcţia/procurarea locuinţei, care ar
rămîne în posesia persoanei/familiei după o
perioadă determinată de timp/lucrată în
folosul statului). Pentru locuitorii municipiilor
şi oraşelor cu locuitori de peste 15.000 de
persoane, va fi lansat programul ipotecar
pentru tinerii bugetari (cu o rată a dobînzii
scăzută, perioada de rambursare extinsă,
perioada de graţie pentru 2 ani).
Relansarea programului naţional de suport a tinerilor în crearea/promovarea
propriei afaceri. Cel puţin 500 de business-proiecte urmează a fi susţinute prin
instrumente de grantare/creditare preferenţială anual.
Statul va asigura condiţii de realizare a practicii studenţeşti în instituţiile bugetare.
Consolidarea sistemului de tutela şi curatela. Reformarea învăţămîntului extracurricular. Implementarea pachetelor minime şi extins de servicii în cadrul centrelor de
creaţie, centrelor de tineret, caselor de cultură, centrelor comunitare care să răspundă
necesităţilor şi aşteptărilor tinerilor. Extinderea reţelei de instituţii extra-curriculare în
toate raioanele Republicii Moldova. Extinderea serviciilor de sănătate prietenoase
tinerilor la scară naţională.
Implementarea programelor de asistenţă în domeniul ocupării forţei de muncă a
tinerilor specialişti.
Descentralizarea politicilor şi strategiilor de stat în domeniul tineretului, susţinerea
şi promovarea activităţii consiliilor şi asociaţiilor locale de tineret.
Introducerea în curriculum şcolar a 3 ore de educaţie fizică.
Introducerea în cadrul legislativ a obligativităţii deschiderii secţiilor sportive de

Sistemul bugetar-fiscal
Diminuarea numărului excesiv de mare de impozite – de la 23 în prezent, la 11 tipuri
de impozite şi taxe: TVA, impozit pe venit, accize, taxa vamală, taxe rutiere doar pentru
folosirea drumurilor, impozit pe bunuri imobiliare, taxa pentru folosirea subsolului, taxa
pentru amenajarea teritoriului, taxa pentru amplasarea unităţilor comerciale şi prestări
servicii, taxa de piaţă, taxa pentru parcare. Suplimentar impozite sociale şi impozite
medicale.
Implementarea sistemului de rambursare a TVA din buget către agenţii economici
care dispun de trecerea în cont a TVA şi care nu au utilizat-o într-o perioadă de 6 luni de zile;
Crearea Departamentului de venituri prin comasarea serviciului fiscal şi serviciului vamal;
Cu scopul motivării agenţilor economici pentru crearea locurilor de muncă şi sporirea
competitivităţii economice temporar de restabilit
cota 0 a impozitului pe profitul reinvestit – pentru o
perioadă de cel puţin 5 ani şi stabilirea impozitului
pe venit în mărime de 15% la sursa de plată a
dividendelor.
Majorarea scutirilor pentru impozitarea veniturilor
persoanelor fizice pînă la minimul de existenţă şi
revizuirea acestora în fiecare an. Aceste scutiri să se
refere doar pentru persoanele cu venituri anuale ce nu depăşesc o anumită sumă.
Stabilirea următoarelor cote impozitului pe venit ale persoanele fizice:
- pînă la 100 000 lei venit impozabil - 7%.
- de la 100 000 lei pînă la 300 000 lei - 18%.
- mai mare de 300 000 lei - 25%.
Diminuarea cotei TVA la gazul natural la nivelul de 5%.
Anularea taxelor pentru folosirea drumurilor de către autovehicule şi compensarea
pierderilor aferente acestor modificări din accizele pentru produse petroliere.
Impozitarea veniturilor provenite din dobînzi la depozitele bancare ale persoanelor
fizice, similar principiului de impozitare a creşterii de capital.
Majorarea veniturilor din impozitele pe proprietate prin estimarea costului real al
proprietăţii impozabile.
Restabilirea facilităţilor la importul activelor materiale introduse în capitalul social
al întreprinderilor.

către fiecare primărie şi unităţii de specialist în domeniul tineretului şi sportului.

10

7

Infrastructura, transport şi comunicaţii
Elaborarea şi implementarea mecanismului de responsabilizare a conducătorilor
autorităţilor publice pentru calitatea obiectelor de infrastructură, construite din contul
mijloacelor publice, inclusiv granturilor şi creditelor.
Utilizarea mijloacelor financiare externe atrase de către stat sub forma de credite şi
granturi la buget, exclusiv pentru realizarea proiectelor investiţionale în infrastructură.
Monitorizarea utilizării acestor resurse de comun acord cu partenerii externi.
Monitorizarea şi evaluarea obligatorie a calităţii construcţiilor obiectelor de
infrastructură de către instituţii specializate internaţionale şi stabilirea termenelor de
garanţie.
Integrarea reţelei rutiere a Republicii Moldova în reţeaua de drumuri internaţionale
(inclusiv şi segmentul de drumuri transnistrean) pentru a folosi avantajele care le oferă
coridoarele internaţionale de transport.
Crearea centrelor de logistică (haburilor) care ar permite păstrarea şi transbordarea
mărfurilor destinate transportului internaţional şi intern.
Plasarea şi amenajarea obiectelor de infrastructură ce ţin de transport de călători
(gările şi staţiile auto, benzile dedicate pentru traficul transportului de călători, etc…) ar
trebui să aibă un avantaj în alocarea terenurilor necesare.
Modernizarea infrastructurii aeroporturilor Bălţi, Cahul şi Mărculeşti pentru
acordarea serviciilor internaţionale de tranzit.
Semnarea acordurilor şi convenţiilor internaţionale favorabile transportatorilor
autohtoni şi purtarea negocierilor active şi convingătoare cu partenerii străini privind
majorarea contingentului autorizaţiilor deficitare de transport.
Simplificarea sistemului de distribuire a autorizaţiilor pentru transportatorii rutieri,
utilizînd noile tehnologii informaţionale.
Simplificarea eliberării sau anularea vizelor pentru şoferi care efectuează transporturi
internaţionale.
Majorarea tranzitului transportului străin pe teritoriul Republicii Moldova prin:
- îmbunătăţirea calităţii infrastructurii rutiere;
- crearea condiţiilor de favorizare a tranzitului (diminuarea sau anularea taxelor;
impozitelor şi altor plăţi în comparaţie cu ţările limitrofe);
- modernizarea punctelor de trecere vamale şi simplificarea procedurilor vamale, pentru
a diminua pînă la minimum staţionarea vehiculelor la traversarea frontierei.
Asigurarea securităţii transportului călătorilor prin:
- exluderea porţiunilor periculoase a drumurilor din circulaţie;
aplicarea marcajului rutier, instalarea indicatoarelor;
semafoarelor şi barierelor în locurile periculoase;
- testarea calitativă a stării tehnice a mijloacelor de transport;
- perfecţionarea cu regularitate a şoferilor.

8

Sistemul educaţional
Învăţămîntul se consideră o prioritate naţională şi urmează a fi finanţat anual cu
nu mai puţin de 8% din PIB.
Echivalarea salariului cadrelor didactice cu salariu mediu în economie
şi indexarea anuală a acestuia.
Statul va crea condiţii pentru toţi cetăţenii Republicii
Moldova de instruire în limba maternă.
Statul va garanta instruirea în limba moldovenească şi rusă
conform necesităţilor economiei naţionale.
Interzicerea prin lege a oricărui tip de agitaţie politică în
timpul orelor de studii, precum şi propaganda rasistă,
naţionalistă sau xenofobă în incinta instituţiilor de
învăţămînt.
Elaborarea legii (capitolului separat în Codul educaţiei) cu
privire la statutul cadrului didactic.
Excluderea din legislaţia în vigoare a prevederilor
anticonstutiţionale de limitare a activităţii după
principiul de vîrsta.

Învăţămîntul preşcolar, primar şi secundar general.
Stoparea procesului de închidere a instituţiilor de învăţămînt în mediul rural; grădiniţa de
copii şi şcoală primară trebuie să existe în fiecare localitate.
Abolirea mecanismului de finanţare a învăţămîntului în baza formulei actuale propuse de
Guvern.
Simplificarea programului de studii şcolare în ciclurile primar şi cel gimnazial.
Reforma învăţămîntului liceal prin crearea liceelor teoretice şi celor profesionale.
Garantarea posibilităţii de deschidere a claselor liceale în mediul rural şi centrele raionale cu
un număr de 15-20 de copii.
Modificarea conţinuturilor examenelor de bacalaureat în favoarea testelor grilă. Dotarea
centrelor de bacalaureat cu camere de luat vederi, eliminarea factorului uman (profesori,
poliţişti, etc.) din procesul de susţinere a examenelor.

Formarea cadrelor pentru economia naţională.
Învăţămîntul vocaţional tehnic şi cel superior. Garanţii sociale pentru studenţi
Facilitarea studiilor profesional-tehnice prin încurajarea investiţiilor private în procesul de
pregătire a cadrelor tehnico-profesionale, în conformitate cu necesităţile agenţilor economici.
Deducerea din venitul impozabil a cheltuielilor suportate de întreprindere pentru pregătirea
cadrelor profesional-tehnice.
Reorientarea cheltuielilor publice în domeniul învăţămîntului superior spre domeniile
necesare economiei naţionale, în special domeniile tehnice. Prioritizarea specialităţilor
susţinute financiar de către stat pe termen mediu şi lung, creşterea graduală a locurilor cu
finanţare de la bugetul de stat.
Finanţarea instituţiilor de învăţămînt în baza criteriilor de performanţă. Instituirea unei
agenţii de evaluare şi acreditare a instituţiilor de învăţămînt cu management din exteriorul
Republicii Moldova.
Implementarea instrumentului de finanţare bugetară meritocratic. Studenţii care învaţă în
baza de contract şi au merite academice vor avea posibilitatea să treacă la finanţare bugetară
a studiilor.
Majorarea burselor studenţilor pînă la echivalentul minimului de existenţă şi a numărului

9