Вы находитесь на странице: 1из 3

Centrul Agroalimentar din

Chiinu
741 17.08.2010
,
() :
Centrul Agroalimentar din Chiinu,
,
, , 50% S.A.Centrul
Agroalimentar Chiinu
( ( )) ,
1000,00 , - 20,00 ),
, .
50% ,
,
- ,
414 21.06.2013.

:

, ;
- ,
;
50% ,
50% S.A.Centrul Agroalimentar Chiinu ;
;
, ;
.
, ,
. , ,
.
, , , 200
. 200 000 , .
.
S.A.Centrul Agroalimentar din Chiinu
:
Centrul Agroalimentar din Chiinu S.A.
22511569137
1010600030180.
AGRNMD2X
,
, 1 - 2014 , 17:00 , : tefan cel Mare i
Sfnt, 162, 414, . 0 22 211510.
10
, 20
.
: 0 22 211510, . 078887771, , . :
aurel.s.gb@gmail.com.

COMUNICAT INFORMATIV
cu privire la organizarea concursului pentru atragerea investiilor n scopul implementrii proiectului
Centrul Agroalimentar din Chiinu
n temeiul Hotrrilor Guvernului nr. 741 din 17.08.2010 cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare a
infrastructurii de pia pentru produsele agroalimentare i nr. 414 din 21.06.2013 pentru aprobarea Regulamentului
privind atragerea investiiilor n societile comerciale cu capital public sau public-privat , Ministerul Agriculturii
i Industriei Alimentare (MAIA) anun concursul de atragere a investiiilor private pentru dezvoltarea S.A.
Centrul Agroalimentar din Chiinu prin plasarea cu participarea investitorului privat a aciunilor emisiunii
suplimentare de aciuni n scopul valorificrii urmtorului obiectiv:
Realizarea Etapei I a proiectului Centrul Agroalimentar din Chiinu, care const n crearea bazei tehnicomateriale pentru procesarea i comerul produselor agricole prin atragerea investiiilor n valoare total de 20,00
mil EUR, cu capitalizarea acestora prin emisiunea suplimentar de aciuni ordinare nominative cu valoarea
nominal de 1000,00 lei, fr a modifica statutul terenului agricol, destinat realizrii proiectului.
Concursul de selectare a investitorului pentru finanarea a 50% din costul total a Etapei I a proiectului, se va
desfura conform procedurilor stabilite n Regulamentul privind atragerea investiiilor n societile comerciale cu
capital public sau public-privat, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 414 din 21.06.2013.
Ofertele vor fi elaborate conform Caietului de sarcini i obligatoriu vor include:
Viziunea privind proiectul pentru construcia i funcionarea Centrului Agroalimentar din Chiinu,
dezvoltat pe principii cost-beneficiu i cost-eficien;
Planul de afaceri privind exploatarea i dezvoltarea Centrului Agroalimentar din Chiinu, pe termen mediu
i lung;
Confirmarea inteniilor de investire a 50% din costul total al proiectului prin subscrierea la 50% din
aciunile emisiei suplimentare ale S.A.Centrul Agroalimentar din Chiinu;
Notificarea de la o banc comercial european cu privire la capacitatea financiar a investitorului;
Documente ce confirm experiena punerii n aplicare i gestionarea proiectelor similare la nivel
internaional;
Alte documente i informaii relevante.
Condiiile fa de ofertani i documentele care urmeaz a fi incluse n ofert sunt expuse n Caietul de sarcini.
Selectarea investitorului va avea loc ntr-o singur etap prin evaluarea de ctre Comisia de concurs a ofertelor
tehnice i financiare.
Pentru primirea Caietului de sarcini, ofertanii vor achita o taxa nerambursabil de 200 lei. Garania de
participare la concurs este de 200 000 lei, rambursabil pentru ofertanii nectigtori. Ofertantul ctigtor va
utiliza garania de participare n procesul realizrii proiectului. Mijloacele financiare vor fi virate pe contul bancar
al S.A.Centrul Agroalimentar din Chiinu, conform urmtoarelor date bancare:
Centrul Agroalimentar din Chiinu S.A.
Contul bancar
22511569137
Codul Fiscal
1010600030180.
Codul bncii AGRNMD2X
Ofertele tehnice i financiare, elaborate conform condiiilor Caietului de sarcini, vor fi prezentate pn la data
de 1 octombrie 2014, ora 17:00, pe adresa: bd. tefan cel Mare i Sfnt, 162, bir. 414, tel. 0 22 211510.
Ofertele vor fi deschise de Comisie n termen de 10 zile lucrtoare de la data limit de prezentare a ofertelor,
iar rezultatele concursului vor fi comunicate ofertanilor n decurs de 20 zile lucrtoare de la data adoptrii de
Comisie a deciziei finale.
Informaii suplimentare la tel. 022 211510, mob. 078887771, Aureliu indil, email: aurel.s.gb@gmail.com.
Viceministru al agriculturii i
industriei alimentare

Gheorghe GABERI

PRESS INFORMATION
on the organization of the contest to attract investments for implementing the project
"Centrul Agroalimentar din Chiinu"
Pursuant to Government Decisions no. 741 of 17.08.2010 on the approval of the infrastructure development of
the market for food products and the Regulation on attracting investments in publicly or public-private owned
companies no. 414 of 21.06.2013, Ministry of Agriculture and Food Industry (MAFI) announces contest for
attracting private investment for the development of "Centrul Agroalimentar din Chiinu" by placing private
investor participation shares of additional issue in order to achieve the following objective:
Realization of Stage I of the project Centrul Agroalimentar din Chiinu, which is to establish the technical
and material basis for processing and trade of agricultural products by attracting investments totalling EUR 20.00
million, with their capitalization by issuing additional ordinary shares with nominal value of 1000.00 lei each,
without changing the statute of agricultural land intended for project.
Selection contest for financing 50% of the total cost of Stage I of the project will be held under the procedures
established in the Regulation on attracting investments in publicly or public-private owned companies, approved
by Government Decision no. 414 of 21.06.2013.
Offers shall be in the required specifications and will include:
The vision of the project for the construction and operation of Chiinu Agro-food Centre developed on the
principles of cost-benefit and cost-effectiveness;
Business plan for operation and development of Chiinu Agro-food Centre, on medium and long term
perspective;
Confirmation of intent to invest 50% of the total cost of the project by subscribing to 50% of the additional
shares issued by S.A. "Centrul Agroalimentar din Chiinu";
Notification of a European commercial bank on the financial capacity of the investor;
Documents confirming the experience of implementing and managing similar projects internationally;
Other documents and relevant information.
Conditions of bidders and documents included in the offer are set out in the Terms of Reference.
Investor selection will take place in a single step by Competition Commission evaluating the technical and
financial offers.
To receive specifications, bidders will pay a non-refundable fee of 200 lei. Guarantee fee is 200,000 lei, being
repayable to the unsuccessful bidder. Winner will be able to use the guarantee of participation in the future
development of the project. The funds shall be transferred to the bank account of S.A."Centrul Agroalimentar din
Chiinu", to the following bank details:
Centrul Agroalimentar din Chiinu S.A.
Bank account 22511569137
Fiscal code 1010600030180
Bank code AGRNMD2X
Technical and financial offers, developed under conditions specification shall be submitted no later than
October 1st, 2014, 17:00, at: 162 Blvd. Stefan cel Mare, office. 414, tel. 0:22 211 510.
Offers will be opened by the Commission within 10 working days of the deadline for submission of offers and
contests results will be communicated to bidders within 20 working days of the adoption of the Commission's final
decision.
Additional information tel. 022 211510, mob. 078887771, Aureliu indil, email: aurel.s.gb@gmail.com.

Deputy Minister of agriculture and


food industry

Gheorghe GABERI