You are on page 1of 9

NG MEE FONG/BAHASA MELAYU K1/TAHUN 2/OGOS/MUKA SURAT 1

SJK(C) PEI HWA JB


BAHASA MELAYU (PEMAHAMAN)TAHUN 2
PENILAIAN 3
Nama:_______________( ) Markah:__________%
Kelas :2( ) Tarikh :___/___/2013
T/tangan Ibu Bapa:________
Baca petikan di bawah.Kemudian jawab soalan 1 hingga 5 berdasarkan
petikan ini.1. Siapakah yang memakai doti?
A.perempuan India B.lelaki Melayu C.lelaki India

2. Doti diperbuat daripada apa?
A.kain berwarna putih yang pendek
B. kain berwarna putih yang panjang
C.kain berwarna hijau yang panjang

3. Bilakah doti sesuai dipakai?
A. Tahun Baru Cina B.Hari Raya C.Hari Deepavali

4. Bagaimanakah doti dipakai?
A.diikat dan dililitkan pada bahagian pinggang
B.diikat dan dililitkan pada bahagian bahu
C.diikat dan dililitkan pada bahagian kaki

Pakaian tradisional lelaki India ialah doti. Doti diperbuat daripada
kain berwarna putih yang panjang. Kain tersebut diikat dan
dililitkan pada bahagian pinggang.
Biasanya,doti dipakai semasa menyambut Hari
Deepavali,majlis perkahwinan dan perayaan agama kaum India.
Kaum lelaki India segak dan bergaya apabila memakai doti.
NG MEE FONG/BAHASA MELAYU K1/TAHUN 2/OGOS/MUKA SURAT 25. Bagaimanakah rupa orang yang memakai doti?
A.cantik dan menawan
B.sopan dan menarik
C.segak dan bergaya

Baca petikan di bawah dengan teliti.Kemudian,jawab soalan 6 hingga 10
berdasarkan petikan ini.6. Siapakah yang datang ke rumah Kavita?
A.Nora,Mei Lin dan Ben Li
B.Hanafi,Mei Lin dan Daniel
C.Nora ,Mei Lin dan Tamanah

7. Mengapakah mereka datang ke rumah Kavita?
A.bermain badminton
B.belajar cara-cara membuat kolam
C.membuat kraf tangan

8. Siapakah yang mengajar mereka membuat kolam?
A.nenek Kavita B.ibu Kavita C.datuk Kavita

9. Apakah bahan yang digunakan untuk membuat kolam?
A.beras hancur atau pasir
B.pasir atau sagu
C.beras hancur atau sagu
Kavita mengucapkan terima kasih kepada Nora,Mei Lin dan Ben Li
kerana sudi datang ke rumahnya untuk melihatnya membuat
persiapan Hari Deepavali.
Tujuan mereka datang juga adalah untuk belajar cara-cara
membuat kolam daripada nenek Kavita. Bahan yang nenek
Kavita gunakan untuk membuat kolam ialah beras hancur atau
sagu. Nenek Kavita gembira kerana mereka ringan tulang untuk
membantunya.
NG MEE FONG/BAHASA MELAYU K1/TAHUN 2/OGOS/MUKA SURAT 310. Nenek Kavita berasa ________ kerana mereka ringan
tulang untuk membantunya.
A.marah B.sedih C.gembira

Pilih Kata Tany yy ya y yy yang betul berdasarkan gambar bagi soalan 11 hingga
15.
gambar soalan 11
11. __________kah yang mahir membuat yoyo Cina?
A.Apa B.Siapa C.Bila

gambar soalan 12
12. __________kah yang Kavita gunakan untuk melintas jalan?
A.Berapa B.Apa C.Bagaimana
gambar soalan 13
13. __________kah keluarga Ai Ling memakai ceongsam dan samfu?
A.Apa B.Siapa C.Bila


NG MEE FONG/BAHASA MELAYU K1/TAHUN 2/OGOS/MUKA SURAT 4

gambar soalan 14
14. __________kah Nora tidak hadir ke sekolah?
A.Berapa B.Di mana C.Mengapa
gambar soalan 15
15. __________kah cara Mei Mei ke sekolah?
A.Bagaimana B.Siapa C.Mengapa
Pilih jawapan y yy yang betul bagi Imbuhan Awalan dari soalan 16 hingga 20.
gambar soalan 16
16. Kami_________tangan selepas kakak meniup lilin kek hari jadi.
A.menepuk B.tepukan C.bertepuk
gambar soalan 17
17. Ayah__________tetamu yang sedang makan di khemah itu.
A. layanan B. pelayan C.melayan
gambar soalan 18
18. Kakak sedang __________rumah sebelum majlis hari jadi datuk.
A.berhias B.menghias C.hiasan
NG MEE FONG/BAHASA MELAYU K1/TAHUN 2/OGOS/MUKA SURAT 5gambar soalan 19
19. Abang__________hadiah untuk datuk di sebuah kedai.
A.belian B.dibeli C.membeli
gambar soalan 20
20. Datuk__________dengan tetamu yang datang ke rumahnya.
A.bersalam B.menyalami C.salaman

Pilih jawapan y yy yang betul bagi Kata Ganti Nama Diri di bawah dari soalan
21 hingga 25.
gambar soalan 21
21. __________mahu makan mi goreng atau nasi ayam?tanya Nora
kepada Navin.
A.Kamu B.Dia C.Saya

gambar soalan 22
22. Mazni dan Swee Fang bermain buaian di taman.________bermain
dengan gembira.
A.Dia B.Kamu C.Mereka
NG MEE FONG/BAHASA MELAYU K1/TAHUN 2/OGOS/MUKA SURAT 6

gambar soalan 23
23. Ibu,__________mahu membeli buku cerita ini,kata Zura kepada
ibunya.
A.-nya B.saya C.dia
gambar soalan 24
24. __________mestilah mematuhi peraturan semasa di jalan raya.
A.Kamu B.Kita C.Beliau
gambar soalan 25
25. Kakak menyiram pokok bunga__________di halaman rumah.
A.beliau B.-nya C.saya
Pilih frasa-frasa y yy yang betul dari soalan 26 hingga 30.
gambar soalan 26
26. Ayah__________sebagai kenangan.
A.bertepuk tangan B.mengambil gambar C.meniup lilin
gambar soalan 27
27. Sebelum__________,kita hendaklah berhenti sebentar di atas bahu
jalan.
A.memotong kek B.menghias rumah C.melintas jalan
NG MEE FONG/BAHASA MELAYU K1/TAHUN 2/OGOS/MUKA SURAT 7

gambar soalan 28
28. Apabila pulang dari sekolah,kami akan melintas di __________.
A.berfikir seketika B.lintasan berpengawal C.lintasan belang
gambar soalan 29
29. Semua tetamu __________Selamat Hari Jadiuntuk datuk.
A.membawa pinggan B. menyanyikan lagu C. berhenti sebentar
gambar soalan 30
30. Adik Daniel__________pada pintu rumah.
A.melihat ke kanan B.menggantung belon C.lintasan belang
Pilih jawapan yang betul bagi Kata Adjektif di bawah dari soalan 31
hingga 35.
gambar soalan 31
31. Bau bunga mawar itu sangat __________.
A.wangi B.segak C.lembut
gambar soalan 32
32. Baju kebaya yang dipakai oleh Puan Lina itu __________.
A.bersih B.cantik C.halus
NG MEE FONG/BAHASA MELAYU K1/TAHUN 2/OGOS/MUKA SURAT 8

gambar soalan 33
33. Kari ayam yang dimasak oleh ibu sangat __________.
A.segak B.kotor C.sedap
gambar soalan 34
34. Mohan kelihatan sopan dan __________apabila memakai baju
Melayu.
A.cantik B.segak C.wangi
gambar soalan 35
35. Baju adik sangat __________.
A.kotor B.halus C.lembut
Pilih ay yy yat tunggal y yy yang betul berdasarkan gambar dari soalan 36 hingga
38.
gambar soalan 36
36. A. Ibu meniup lilin dengan gembira.
B. Ibu mengambil gambar kami sekeluarga.
C. Ibu menghidangkan makanan di atas meja.NG MEE FONG/BAHASA MELAYU K1/TAHUN 2/OGOS/MUKA SURAT 9

gambar soalan 37
37. A. Datuk menerima hadiah daripada kami sekeluarga.
B. Abang membeli hadiah untuk datuk.
C. Kakak membuat kad hari jadi kepada nenek.
gambar soalan 38
38. A. Ayah Navin mahir membuat yoyo Cina.
B. Abang Ai Ling bermain yoyo Cina dengan gembira.
C. Mohan bermain gasing pada masa lapang.
Pilih ay yy yat majmuk y yy yang betul dari soalan 39 hingga 40.
39. A.Abang sambil kawan-kawan menunggang basikal secara
berbaris.
B.Abang dan kawan-kawan menunggang basikal secara
berbaris.
C.Abang tetapi kawan-kawan menunggang basikal secara
berbaris.
40. A.Murid-murid hendaklah rajin berlatih dan mahir bermain
yoyo Cina.
B.Murid-murid hendaklah rajin berlatih supay yy ya mahir bermain yoyo
Cina.
C.Murid-murid hendaklah rajin berlatih tetapi mahir bermain yoyo
Cina.
Disediakan oleh : Ng Mee Fong Disemak oleh: Khor Wei Choo