You are on page 1of 118

Ersatzteilliste

Parts list
Anbau-Drehpflge
Mounted Reversible Ploughs

EurOpal 8

Art.-Nr.: 175 1590


01.04

LEMKEN GmbH & Co. KG


Weseler Strae 5,D-46519 Alpen / Postfach 11 60, D-46515 Alpen
Telefon (0 28 02) 81-0, Telefax (0 28 02) 81-220
eMail: lemken@lemken.com, Internet: http://www.lemken.com

INHALTSVERZEICHNIS / CONTENTS

EurOpal 8

Pos

Art.-Nr.

Artikeltext / Description

1
1

313 7911
313 7921

Oberlenkerbolzen mit Kette


Oberlenkerbolzen mit Kette

Top link pin with chain


Top link pin with chain

KAT2G D25,4/31,7x158
KAT3G D31,7/25,4x158

2
2
2
2

321 9121
633 7510
633 7511
633 7515

Werkzeugsatz
Drehwerk
Drehwerk
Drehwerk

Tool set
Turnover mechanism
Turnover mechanism
Turnover mechanism

EurOpal 8/9+Opal 160


E120
E120-L
E120-OF

7
8
9
10

633 7431

Verriegelung

Locking device

D25x260

11

4
4
4
4
4

634 3160
634 3161
634 3162
634 3163
634 3164

Zugpunkt-+ Breitenverstellung
Zugpunkt-+ Breitenverstellung
Zugpunkt-+ Breitenverstellung
Zugpunkt-+ Breitenverstellung
Zugpunkt-+ Breitenverstellung

Adjustment centre
Adjustment centre
Adjustment centre
Adjustment centre
Adjustment centre

E-60/650
E-60/650 HY
E-60/1031 OF
E-60/1035 O
E-60/1035 HY OF

12
13
14
15
16

5
5
5
5
5
5

629 2470
629 2474
629 2475
629 2485
629 2486
629 2512

Abstellsttze
Abstellsttze
Abstellsttze
Abstellsttze
Abstellsttze
Abstellsttze

Stand
Stand
Stand
Stand
Stand
Stand

R750-800
R750-800
R850-900
R750-800 D120 HY
R850-900 D120 HY
V-R750-800 915mm

17
18
19
20
21
22

6
6
6
6
6
6
6
6

661 1385
661 1386
661 1387
661 1388
661 1401
661 1402
661 1405
661 1406

Unterlenkeranschlu
Unterlenkeranschlu
Unterlenkeranschlu
Unterlenkeranschlu
Unterlenkeranschlu
Unterlenkeranschlu
Unterlenkeranschlu
Unterlenkeranschlu

Lower link connection


Lower link connection
Lower link connection
Lower link connection
Lower link connection
Lower link connection
Lower link connection
Lower link connection

E55 L2 Z2
E55 L2 Z3
E55 L3 Z2
E68 L3 Z3
E55FH L2 Z2
E55FH L3 Z2
E55FH L2 Z3
E68FH L3 Z3

23
24
25
26
27
28
29
30

7
7
7
7
7
7
7
7
7

602 8269
602 8270
602 8271
602 8272
602 8274
602 8275
602 8276
602 8277
602 8552

Grundrahmen
Grundrahmen
Grundrahmen
Grundrahmen
Grundrahmen
Grundrahmen
Grundrahmen
Grundrahmen
Grundrahmen

Basic frame
Basic frame
Basic frame
Basic frame
Basic frame
Basic frame
Basic frame
Basic frame
Basic frame

E8-140-3-900
E8-140-4-900
E8-140-5-900
E8-140-6-900
E8-140-3-1000
E8-140-4-1000
E8-140-5-1000
E8-140-6-1000
E8-0F-140-3-900

31.. 32
33 .. 34
35 .. 36
37 .. 38
39 .. 40
41 .. 42
43 .. 44
45 .. 46
47 .. 48

Abmessung

Seite

5
6

INHALTSVERZEICHNIS / CONTENTS

EurOpal 8

Pos

Art.-Nr.

Artikeltext / Description

7
7
7
7
7
7

602 8553
602 8554
602 8555
602 8556
602 8557
602 8558

Grundrahmen
Grundrahmen
Grundrahmen
Grundrahmen
Grundrahmen
Grundrahmen

Basic frame
Basic frame
Basic frame
Basic frame
Basic frame
Basic frame

E8-OF-140-4-900
E8-OF-140-5-900
E8-OF-140-6-900
E8-O-140-3-1000
E8-O-140-4-1000
E8-OF-140-5-1000

49 .. 50
51 .. 52
53 .. 54
55 .. 56
57 .. 58
59 .. 60

8
8

602 8273
602 8278

Anbauteil
Anbauteil

Frame extension
Frame extension

E8-140-900
E8-140-1000

61
62

9
9
9
9
9
9
9

663 8651
663 8750
663 8752
663 8754
663 8755
663 8759
663 8764

Vorwerkzeughalm
Dngereinlegerhalm
Dngereinlegerhalm
Dngereinlegerhalm
Dngereinlegerhalm
Dngereinlegerhalm
Dngereinlegerhalm

Skim stalk
Skim stalk
Skim stalk
Skim stalk
Skim stalk
Skim stalk
Skim stalk

D45 E8+9
S 50x30-260 H750
S1 50x30-260 H800
EV-260/179 50x30 H750
EV-260/179 50x30 H800
EV-260/179 50x30 H900
S 50x30-260 H900

63
64
65
66
67
68
69

10
10

699 0901
699 0955

Krperhalmschrauben
Krperhalm

Bolts for leg


Leg

Dural
80x30/E

70
71

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

548 2606
548 2607
548 4158
548 4167
549 1335
549 1337
549 8849
549 8893
648 4160
649 1335
649 1336
649 1349

Radhalm mit Lagerung


Radhalm mit Lagerung
Pendelsttzrad
Pendelsttzrad
Uni-Pendelrad
Uni-Pendelrad
Rad 5/94/140 D14
Lagerung
Pendelsttzrad
Uni-Pendelrad
Uni-Pendelrad
Uni-Pendelrad

Wheel stalk with bearing


Wheel stalk with bearing
Depth wheel
Depth wheel
Uni-wheel
Uni-wheel
Wheel 5/94/140 D14
Bearing
Depth wheel
Uni-wheel
Uni-wheel
Uni-wheel

60x25x655 E7
60x25x675 Pendelrad
D20x200/140 E8 555lg
D20x200 E8 615lg
D20x200/140 E8 5/140
D20x200/140 E8 6/205
10.0/80-12 8PR ET-25
5/93,5/140 M14 50x50
E8 10.0/80-12 5/95/14 555lg
E8 10.0/80-12
E8 10.0/75-15.3
E8 13.0/55-16

72
73
74
75 ..76
77 .. 79
80 .. 82
83
84
85
86
87
88

12
12
12

670 1151
670 1200
670 2012

Leuchtenhalter
Leuchtenhalter
Warntafel mit Beleuchtung

Carrier for light


Carrier for light
Lighting equipment with boards

LH 1
LH3A UNI
HR+HL 7m

89
90
91

13
13
13
13

657 7841
657 7842
657 7843
657 7853

Scheibensech
Scheibensech
Scheibensech
Scheibensech Mais

Disc coulter
Disc coulter
Disc coulter
Disc coulter

E8 D500 G
E8 D500 Z
E8 D590 Z
E8 D500-M G

92 .. 93
94 .. 95
96 .. 97
98 .. 99

Abmessung

Seite

INHALTSVERZEICHNIS / CONTENTS

EurOpal 8

Pos

Art.-Nr.

Artikeltext / Description

13
13

657 7854
657 7855

Scheibensech Mais
Scheibensech Mais

Disc coulter
Disc coulter

E8 D500-M Z
E8 D590-M Z

100 .. 101
102

15
15
15

622 2660
622 2661
622 2666

Mitnehmerarm
Mitnehmerarm
Konsole zum Mitnehmerarm

Attachment arm
Attachment arm
Bracket

E1V
E2V
E8 D16/180x60

103 .. 104
105 .. 106
107

16
16
16
16
16
16
16
16
16

675 1340
675 1346
675 3562
675 3589
675 3598
675 3599
675 3600
675 3650
675 3651

Hydraulikanlage Mitnehmerarm
Hydraulikanlage Mitnehmerarm
Vorderfurcheneinstellung
Breitenverstellung Memory
Breitenverstellung Memory-VP
Breitenverstellung Memory-VP
Breitenverstellung Memory-VP
HY-Drehung
Hydr.Rahmeneinschwenkung

HY-assembly attachment arm


HY-assembly attachment arm
HY-front furrow adjustment
HY-width adjuster Memory
HY-width adjuster Memory-VP
HY-width adjuster Memory-VP
HY-width adjuster Memory-VP
HY-turnover device
HY-turnover+swing-in device

PA-E1-D
PA-E1-K
DZ80/40/100-615
DZ100/50/120-600 WE
DZ80x320 On-Land
DZ80x320/DZ100x120 On-Land
DZ90x450/DZ100x120 6schar OF
D80/233 VP HPS-II-A
D100

108
109
110
111
112
113 .. 114
115 .. 116
117
118

Abmessung

Seite

Oberlenkerbolzen mit Kette / Top link pin with chain


KAT2G D25,4/31,7x158

313 7911

01.04
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4

305 8545
305 8560
311 9315
313 7910

1
1
1
1

Artikeltext / Description
Sicherungsring
Federsicherung mit Kette
Klappstift mit Bohrung
Oberlenkerbolzen

Securing ring
Securing clip with chain
Securing pin
Top link pin

Abmessung
3x30-35x1,25 Zn
D3,6/D21-460mm-Zn
8x42 DIN11023
KAT2G D25,4/31,7x158 Zn

Oberlenkerbolzen mit Kette / Top link pin with chain


KAT3G D31,7/25,4x158

313 7921

01.04
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4

305 8545
305 8560
311 9315
313 7920

1
1
1
1

Artikeltext / Description
Sicherungsring
Federsicherung mit Kette
Klappstift mit Bohrung
Oberlenkerbolzen

Securing ring
Securing clip with chain
Securing pin
Top link pin

Abmessung
3x30-35x1,25 Zn
D3,6/D21-460mm-Zn
8x42 DIN11023
KAT3G D31,7/25,4x158 Zn

Werkzeugsatz / Tool set


EurOpal 8/9+Opal 160

321 9121

01.04
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3

321 9815
321 9820
321 9855

1
1
1

Artikeltext / Description
Schlssel
Schlssel
Schlssel

Spanner
Spanner
Spanner

Abmessung
Gabel 19/22
Gabel 24 Ring 30
Gabel 50 DIN894 Zn

Drehwerk / Turnover mechanism


E120

633 7510

01.04
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

215 1588
215 1656
301 5001
301 7260
303 0348
303 0932
303 8960
305 8694
305 8875
317 6710
319 9110
319 9226
323 0002
323 0003
323 0075
323 0076
323 6348
323 7983
329 8620
433 7510
317 2035
317 3417
433 8115
433 9206

1
1
2
4
1
2
2
6
2
2
1
1
2
2
1
1
2
2
2
1
2
3
1
2

Artikeltext / Description
Bgel
Bgel
Sechskantschraube DIN933
Sechskantschraube DIN933
Nutmutter selbstsichernd
Sicherungsmutter
Hutmutter
Scheibe
Sicherungsring
Rhrchen
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager
Deckel
Halter
Dichtscheibe mit Nut
Dichtscheibe
Schmiernippel
Filzring
Klammer
Turm
Einspannbuchse mit Presitz
Einspannbuchse mit Presitz
Wendeachse
Anschlag

Clamp
Clamp
Screw
Screw
Grooved nut
Selflocking nut
Cap nut
Washer
Securing ring
Tube
Bearing
Bearing
Cap
Holder
Seal washer
Seal washer
Grease nipple
Felt ring
Clamp
Headstock
Expansion bush
Expansion bush
Axle
Stop

Abmessung
D10x135 50x45
D10x249 50x100
M8x25-8.8
M8x16-8.8 Zn
M100x2
DIN985-NM8-8 Zn
M27-SW46x118
A8,4 DIN125-St Zn
40x2,5 DIN471
10x1x4
30220.
32024X
115x3x115 1xD11
15x3x40-D8,5
D120/179,5x12
D100/179,5x12
AM10x1 DIN71412
D180/160x6
D4x181-46
E120
EG60/65x35
EG30/38x25
E120
D110-M27

Drehwerk / Turnover mechanism


E120-L

633 7511

01.04
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

215 1588
215 1656
301 5001
301 7260
303 0348
303 0932
303 8960
305 8694
305 8875
317 6710
319 9110
319 9226
323 0002
323 0003
323 0075
323 0076
323 6348
323 7983
329 8620
433 7510
317 2035
317 3417
433 8116
433 9206

1
1
2
4
1
2
2
6
2
2
1
1
2
2
1
1
2
2
2
1
2
3
1
2

Artikeltext / Description
Bgel
Bgel
Sechskantschraube DIN933
Sechskantschraube DIN933
Nutmutter selbstsichernd
Sicherungsmutter
Hutmutter
Scheibe
Sicherungsring
Rhrchen
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager
Deckel
Halter
Dichtscheibe mit Nut
Dichtscheibe
Schmiernippel
Filzring
Klammer
Turm
Einspannbuchse mit Presitz
Einspannbuchse mit Presitz
Wendeachse
Anschlag

Clamp
Clamp
Screw
Screw
Grooved nut
Selflocking nut
Cap nut
Washer
Securing ring
Tube
Bearing
Bearing
Cap
Holder
Seal washer
Seal washer
Grease nipple
Felt ring
Clamp
Headstock
Expansion bush
Expansion bush
Axle
Stop

Abmessung
D10x135 50x45
D10x249 50x100
M8x25-8.8
M8x16-8.8 Zn
M100x2
DIN985-NM8-8 Zn
M27-SW46x118
A8,4 DIN125-St Zn
40x2,5 DIN471
10x1x4
30220.
32024X
115x3x115 1xD11
15x3x40-D8,5
D120/179,5x12
D100/179,5x12
AM10x1 DIN71412
D180/160x6
D4x181-46
E120
EG60/65x35
EG30/38x25
E120-L
D110-M27

Drehwerk / Turnover mechanism


E120-OF

633 7515

01.04
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

215 1588
215 1656
301 5001
301 7260
303 0348
303 0932
303 8960
305 6273
305 8694
305 8875
317 2035
317 3417
317 6710
319 9110
319 9226
323 0002
323 0003
323 0075
323 0076
323 6348
323 7983
329 8620
433 7510
433 8117
433 9206

1
1
2
4
1
2
2
1
6
2
2
1
2
1
1
2
2
1
1
2
2
2
1
1
2

Artikeltext / Description
Bgel
Bgel
Sechskantschraube DIN933
Sechskantschraube DIN933
Nutmutter selbstsichernd
Sicherungsmutter
Hutmutter
Scheibe
Scheibe
Sicherungsring
Einspannbuchse mit Presitz
Einspannbuchse mit Presitz
Rhrchen
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager
Deckel
Halter
Dichtscheibe mit Nut
Dichtscheibe
Schmiernippel
Filzring
Klammer
Turm
Wendeachse
Anschlag

Clamp
Clamp
Screw
Screw
Grooved nut
Selflocking nut
Cap nut
Washer
Washer
Securing ring
Expansion bush
Expansion bush
Tube
Bearing
Bearing
Cap
Holder
Seal washer
Seal washer
Grease nipple
Felt ring
Clamp
Headstock
Axle
Stop

10

Abmessung
D10x135 50x45
D10x249 50x100
M8x25-8.8
M8x16-8.8 Zn
M100x2
DIN985-NM8-8 Zn
M27-SW46x118
26/40/4 Zn-V
A8,4 DIN125-St Zn
40x2,5 DIN471
EG60/65x35
EG30/38x25
10x1x4
30220.
32024X
115x3x115 1xD11
15x3x40-D8,5
D120/179,5x12
D100/179,5x12
AM10x1 DIN71412
D180/160x6
D4x181-46
E120
E120 On-Land
D110-M27

Verriegelung / Locking device


D25x260

633 7431

01.04
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4
5
6
7
8

301 3224
305 6222
305 9884
309 6072
313 8290
321 2575
329 8176
433 9146

2
1
2
1
1
1
1
1

Artikeltext / Description
Sechskantschraube DIN933
Pascheibe
Federring
Spannhlse
Verriegelungsbolzen
Kugel konisch
Druckfeder
Konsole

Screw
Shim
Spring ring
Expansion bush
Locking pin
Ball
Spring
Bracket

11

Abmessung
M10x30-8.8
26x37x1,0 DIN988
10 DIN127
8x40-DIN1481 Zn
D25/RB104,875
D40 D12
2,5x32x110 DIN2098
D26/45x70

Zugpunkt-+ Breitenverstellung / Adjustment centre


E-60/650

634 3160

01.04
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

215 1588
302 8768
302 8775
302 8930
302 8935
302 9008
302 9009
302 9010
302 9011
305 2170
305 2175
305 2261
305 8867
305 8882
313 6034
313 7802
317 3417
323 6348
329 1792
375 1295
434 3155
302 8790
302 8792
329 1793
305 6130

1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
2
2
2
2
2
2
1
4
1
4
1
1
1
1
2

Artikeltext / Description
Bgel
Spannschlo
Spannschlo
Spannschlomutter
Spannschlomutter
Gabelstck
Gabelstck
Gabelstck
Gabelstck
Pascheibe
Pascheibe
Sttzscheibe
Sicherungsring
Sicherungsring
Bolzen mit Verdrehsicherung
Bolzen
Einspannbuchse mit Presitz
Schmiernippel
Flachformfeder
O-Ring
Lenker
Spannschlomutter
Spannschlomutter
Flachformfeder
Scheibe

Clamp
Turnbuckle
Turnbuckle
Threaded sleeve
Threaded sleeve
Forkpiece
Forkpiece
Forkpiece
Forkpiece
Shim
Shim
Supporting washer
Securing ring
Securing ring
Pin with stop
Pin
Expansion bush
Grease nipple
U-spring
O-ring
Link
Threaded sleeve
Threaded sleeve
U-spring
Washer

12

Abmessung
D10x135 50x45
TR36x3/480/350
TR36x3/750/570
TR36x3x250-SW50
TR36x3x420-SW50
TR36x3x175
TR36x3LHx175
TR36x3x205
TR36x3LHx205
60x75x1,0 DIN988
60x75x2,0 DIN988
S 60x75x3 DIN988
30x2 DIN471 Zn
60x3 DIN471
FN D60x315/340
KN D30/35x63/80 Zn
EG30/38x25
AM10x1 DIN71412
40x4x230 SW46
80x4-80Shore Viton83
60-650 V-160
TR36x3x250-SW60
TR36x3x420-SW60
40x4x245 SW46
D10/16x1

Zugpunkt-+ Breitenverstellung / Adjustment centre


E-60/650 HY

634 3161

01.04
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

215 1588
302 8768
302 8930
302 9008
302 9009
305 2170
305 2175
305 2261
305 8882
305 8867
313 6034
313 7802
317 3417
323 6348
329 1792
375 1295
534 3155
302 8790
305 6130
329 1793

1
1
1
1
1
4
2
2
2
2
2
2
1
2
1
4
1
1
2
1

Artikeltext / Description
Bgel
Spannschlo
Spannschlomutter
Gabelstck
Gabelstck
Pascheibe
Pascheibe
Sttzscheibe
Sicherungsring
Sicherungsring
Bolzen mit Verdrehsicherung
Bolzen
Einspannbuchse mit Presitz
Schmiernippel
Flachformfeder
O-Ring
Lenker
Spannschlomutter
Scheibe
Flachformfeder

Clamp
Turnbuckle
Threaded sleeve
Forkpiece
Forkpiece
Shim
Shim
Supporting washer
Securing ring
Securing ring
Pin with stop
Pin
Expansion bush
Grease nipple
U-spring
O-ring
Link
Threaded sleeve
Washer
U-spring

13

Abmessung
D10x135 50x45
TR36x3/480/350
TR36x3x250-SW50
TR36x3x175
TR36x3LHx175
60x75x1,0 DIN988
60x75x2,0 DIN988
S 60x75x3 DIN988
60x3 DIN471
30x2 DIN471 Zn
FN D60x315/340
KN D30/35x63/80 Zn
EG30/38x25
AM10x1 DIN71412
40x4x230 SW46
80x4-80Shore Viton83
60/650 V-160
TR36x3x250-SW60
D10/16x1
40x4x245 SW46

Zugpunkt-+ Breitenverstellung / Adjustment centre


E-60/1031 OF

634 3162

01.04
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4
6
7
8
9
11
12
13
14
17
18
19
20
21
22

302 8778
302 8933
302 9010
302 9011
305 8867
313 7802
323 6348
305 2170
305 2261
305 8882
313 6034
317 3417
375 1295
434 3162
303 0339
313 6031
313 6041
434 3163

1
1
1
1
2
2
4
2
2
2
2
1
4
1
2
1
1
1

Artikeltext / Description
Spannschlo
Spannschlomutter
Gabelstck
Gabelstck
Sicherungsring
Bolzen
Schmiernippel
Pascheibe
Sttzscheibe
Sicherungsring
Bolzen mit Verdrehsicherung
Einspannbuchse mit Presitz
O-Ring
Lenker
Nutmutter
Bolzen mit Verdrehsicherung
Bolzen mit Verdrehsicherung
Lenker

Turnbuckle
Threaded sleeve
Forkpiece
Forkpiece
Securing ring
Pin
Grease nipple
Shim
Supporting washer
Securing ring
Pin with stop
Expansion bush
O-ring
Link
Grooved nut
Pin with stop
Pin with stop
Link

14

Abmessung
TR36x3/980/800
TR36x3x630-SW60
TR36x3x205
TR36x3LHx205
30x2 DIN471 Zn
KN D30/35x63/80 Zn
AM10x1 DIN71412
60x75x1,0 DIN988
S 60x75x3 DIN988
60x3 DIN471
FN D60x315/340
EG30/38x25
80x4-80Shore Viton83
60-1030 OF
M60x2 SI
FG D60x305/340 M60X2
FG D60x340-M60X2-M10x1
60-1035 OF HD

Zugpunkt-+ Breitenverstellung / Adjustment centre


E-60/1035 O

634 3163

01.04
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

2
3
4
5
6
7
9
15
16
17
19
20
21
24
25
26
27
28
29
30

302 8935
302 9010
302 9011
303 3050
305 8867
313 7802
302 8934
323 6348
305 2170
305 2261
305 8882
313 6034
317 3417
375 1295
434 3162
302 8792
303 0339
313 6031
313 6041
434 3163

1
1
1
2
2
2
1
4
2
2
2
2
1
4
1
1
2
1
1
1

Artikeltext / Description
Spannschlomutter
Gabelstck
Gabelstck
Mutter
Sicherungsring
Bolzen
Spannschlomutter
Schmiernippel
Pascheibe
Sttzscheibe
Sicherungsring
Bolzen mit Verdrehsicherung
Einspannbuchse mit Presitz
O-Ring
Lenker
Spannschlomutter
Nutmutter
Bolzen mit Verdrehsicherung
Bolzen mit Verdrehsicherung
Lenker

Threaded sleeve
Forkpiece
Forkpiece
Nut
Securing ring
Pin
Threaded sleeve
Grease nipple
Shim
Supporting washer
Securing ring
Pin with stop
Expansion bush
O-ring
Link
Threaded sleeve
Grooved nut
Pin with stop
Pin with stop
Link

15

Abmessung
TR36x3x420-SW50
TR36x3x205
TR36x3LHx205
TR 36x3 SW 50
30x2 DIN471 Zn
KN D30/35x63/80 Zn
TR36x3x550-SW60
AM10x1 DIN71412
60x75x1,0 DIN988
S 60x75x3 DIN988
60x3 DIN471
FN D60x315/340
EG30/38x25
80x4-80Shore Viton83
60-1030 OF
TR36x3x420-SW60
M60x2 SI
FG D60x305/340 M60X2
FG D60x340-M60X2-M10x1
60-1035 OF HD

Zugpunkt-+ Breitenverstellung / Adjustment centre


E-60/1035 HY OF

634 3164

01.04
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

305 2170
305 2175
305 2261
305 8882
313 6034
317 3417
323 6348
329 1792
375 1295
434 3162
303 0339
313 6031
313 6041
434 3163

2
2
2
2
2
1
4
1
4
1
2
1
1
1

Artikeltext / Description
Pascheibe
Pascheibe
Sttzscheibe
Sicherungsring
Bolzen mit Verdrehsicherung
Einspannbuchse mit Presitz
Schmiernippel
Flachformfeder
O-Ring
Lenker
Nutmutter
Bolzen mit Verdrehsicherung
Bolzen mit Verdrehsicherung
Lenker

Shim
Shim
Supporting washer
Securing ring
Pin with stop
Expansion bush
Grease nipple
U-spring
O-ring
Link
Grooved nut
Pin with stop
Pin with stop
Link

16

Abmessung
60x75x1,0 DIN988
60x75x2,0 DIN988
S 60x75x3 DIN988
60x3 DIN471
FN D60x315/340
EG30/38x25
AM10x1 DIN71412
40x4x230 SW46
80x4-80Shore Viton83
60-1030 OF
M60x2 SI
FG D60x305/340 M60X2
FG D60x340-M60X2-M10x1
60-1035 OF HD

Abstellsttze / Stand
R750-800

629 2470

01.04
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

301 3224
301 6425
303 1100
305 8867
305 9884
311 9320
313 7802
329 1798
429 2470
429 4580

1
1
1
2
1
1
1
1
1
1

Artikeltext / Description
Sechskantschraube DIN933
Schraube
Vierkantmutter
Sicherungsring
Federring
Klappstift mit Kette
Bolzen
Flachformfeder
Abstellsttze
Halter

Screw
Bolt
Nut
Securing ring
Spring ring
Securing pin
Pin
U-spring
Stand
Holder

17

Abmessung
M10x30-8.8
M20x16/D24
M10 DIN557-5
30x2 DIN471 Zn
10 DIN127
10x80
KN D30/35x63/80 Zn
40x4x335 SW41
R750-800 895mm
D30/26-M20

Abstellsttze / Stand
R750-800

629 2474

01.04
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

301 3224
301 6425
303 1100
305 8551
305 8867
305 9884
311 9566
313 7802
313 8610
329 1802
429 2470
429 4580

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Artikeltext / Description
Sechskantschraube DIN933
Schraube
Vierkantmutter
Federsicherung
Sicherungsring
Federring
Klappstift mit Kette
Bolzen
Poggestert
Flachformfeder
Abstellsttze
Halter

Screw
Bolt
Nut
Securing clip
Securing ring
Spring ring
Securing pin
Pin
Pin
U-spring
Stand
Holder

18

Abmessung
M10x30-8.8
M20x16/D24
M10 DIN557-5
41x3
30x2 DIN471 Zn
10 DIN127
4,5 23GL
KN D30/35x63/80 Zn
D10x85 Zn (10x210)
40x4x370 SW60
R750-800 895mm
D30/26-M20

Abstellsttze / Stand
R850-900

629 2475

01.04
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

301 3224
301 6425
303 1100
305 8867
305 9884
311 9320
313 7802
329 1798
429 2469
429 4580
305 8551
311 9566
313 8610
329 1802

1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Artikeltext / Description
Sechskantschraube DIN933
Schraube
Vierkantmutter
Sicherungsring
Federring
Klappstift mit Kette
Bolzen
Flachformfeder
Abstellsttze
Halter
Federsicherung
Klappstift mit Kette
Poggestert
Flachformfeder

Screw
Bolt
Nut
Securing ring
Spring ring
Securing pin
Pin
U-spring
Stand
Holder
Securing clip
Securing pin
Pin
U-spring

19

Abmessung
M10x30-8.8
M20x16/D24
M10 DIN557-5
30x2 DIN471 Zn
10 DIN127
10x80
KN D30/35x63/80 Zn
40x4x335 SW41
R850-900 995 mm
D30/26-M20
41x3
4,5 23GL
D10x85 Zn (10x210)
40x4x370 SW60

Abstellsttze / Stand
R750-800 D120 HY

629 2485

01.04
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

301 3224
301 6425
303 1100
305 8867
305 9884
311 9566
313 1210
313 7802
329 1814
429 2470
429 4580

1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1

Artikeltext / Description
Sechskantschraube DIN933
Schraube
Vierkantmutter
Sicherungsring
Federring
Klappstift mit Kette
Bolzen mit Griff
Bolzen
Flachformfeder
Abstellsttze
Halter

Screw
Bolt
Nut
Securing ring
Spring ring
Securing pin
Pin with grip
Pin
U-spring
Stand
Holder

20

Abmessung
M10x30-8.8
M20x16/D24
M10 DIN557-5
30x2 DIN471 Zn
10 DIN127
4,5 23GL
GB D10x145/157
KN D30/35x63/80 Zn
40x4x516 - 120
R750-800 895mm
D30/26-M20

Abstellsttze / Stand
R850-900 D120 HY

629 2486

01.04
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

301 3224
301 6425
303 1100
305 8867
305 9884
311 9566
313 1210
313 7802
329 1814
429 2469
429 4580

1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1

Artikeltext / Description
Sechskantschraube DIN933
Schraube
Vierkantmutter
Sicherungsring
Federring
Klappstift mit Kette
Bolzen mit Griff
Bolzen
Flachformfeder
Abstellsttze
Halter

Screw
Bolt
Nut
Securing ring
Spring ring
Securing pin
Pin with grip
Pin
U-spring
Stand
Holder

21

Abmessung
M10x30-8.8
M20x16/D24
M10 DIN557-5
30x2 DIN471 Zn
10 DIN127
4,5 23GL
GB D10x145/157
KN D30/35x63/80 Zn
40x4x516 - 120
R850-900 995 mm
D30/26-M20

Abstellsttze / Stand
V-R750-800 915mm

629 2512

01.04
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

301 3224
303 1100
305 6135
305 6272
305 8867
305 9884
309 6038
309 6052
309 6072
313 7803
313 8136
329 1802
329 8106
429 2510
429 4585
429 4600
305 8551
311 9566
313 8610

1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Artikeltext / Description
Sechskantschraube DIN933
Vierkantmutter
Scheibe DIN 134
Scheibe
Sicherungsring
Federring
Spannhlse
Spannhlse
Spannhlse
Bolzen
Bolzen mit Griff
Flachformfeder
Druckfeder
Abstellsttze
Halter
Fhrung
Federsicherung
Klappstift mit Kette
Poggestert

Screw
Nut
Washer
Washer
Securing ring
Spring ring
Expansion bush
Expansion bush
Expansion bush
Pin
Pin with grip
U-spring
Spring
Stand
Holder
Guiding
Securing clip
Securing pin
Pin

22

Abmessung
M10x30-8.8
M10 DIN557-5
13x28x2,5
26 DIN1441-St
30x2 DIN471 Zn
10 DIN127
5x30-DIN1481 Chrom 8
6x32-DIN1481
8x40-DIN1481 Zn
NN D30x81,7/100
GB D12x48,5/80
40x4x370 SW60
1,6x16x51,5
60x12x915 V-R750-800
60/90 D30/D25
62/14x80 D25
41x3
4,5 23GL
D10x85 Zn (10x210)

Unterlenkeranschlu / Lower link connection


E55 L2 Z2

661 1385

01.04
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4
5
6
7
8

301 3867
301 5390
303 0935
303 0978
305 9888
461 6060
461 7917
461 9892

4
4
4
4
8
2
1
2

Artikeltext / Description
Sechskantschraube DIN931-A
Sechskantschraube spz.
Sicherungsmutter
Sechskantmutter
Federring
Schienenplatte
Schienenwelle
Sperrstck

Bolt
Bolt
Selflocking nut
Nut
Spring ring
Plate for drawbar
Drawbar
Stop

23

Abmessung
M16x65-8.8
M20x65-12.9
DIN985-NM16-8 Zn
M20 DIN934-8
20 DIN127-A
E55
D55 L2 Z2
D55x100 2xD18

Unterlenkeranschlu / Lower link connection


E55 L2 Z3

661 1386

01.04
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4
5
6
7
8

301 3867
301 5390
303 0935
303 0978
305 9888
461 6060
461 7923
461 9892

4
4
4
4
8
2
1
2

Artikeltext / Description
Sechskantschraube DIN931-A
Sechskantschraube spz.
Sicherungsmutter
Sechskantmutter
Federring
Schienenplatte
Schienenwelle
Sperrstck

Bolt
Bolt
Selflocking nut
Nut
Spring ring
Plate for drawbar
Drawbar
Stop

24

Abmessung
M16x65-8.8
M20x65-12.9
DIN985-NM16-8 Zn
M20 DIN934-8
20 DIN127-A
E55
D55 L2 Z3
D55x100 2xD18

Unterlenkeranschlu / Lower link connection


E55 L3 Z2

661 1387

01.04
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4
5
6
7
8

301 3867
301 5390
303 0935
303 0978
305 9888
461 6060
461 7924
461 9892

4
4
4
4
8
2
1
2

Artikeltext / Description
Sechskantschraube DIN931-A
Sechskantschraube spz.
Sicherungsmutter
Sechskantmutter
Federring
Schienenplatte
Schienenwelle
Sperrstck

Bolt
Bolt
Selflocking nut
Nut
Spring ring
Plate for drawbar
Drawbar
Stop

25

Abmessung
M16x65-8.8
M20x65-12.9
DIN985-NM16-8 Zn
M20 DIN934-8
20 DIN127-A
E55
D55 L3 Z2
D55x100 2xD18

Unterlenkeranschlu / Lower link connection


E68 L3 Z3

661 1388

01.04
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4
5
6
7
8

301 3867
301 5390
303 0935
303 0978
305 9888
461 6061
461 7925
461 9893

4
4
4
4
8
2
1
2

Artikeltext / Description
Sechskantschraube DIN931-A
Sechskantschraube spz.
Sicherungsmutter
Sechskantmutter
Federring
Schienenplatte
Schienenwelle
Sperrstck

Bolt
Bolt
Selflocking nut
Nut
Spring ring
Plate for drawbar
Drawbar
Stop

26

Abmessung
M16x65-8.8
M20x65-12.9
DIN985-NM16-8 Zn
M20 DIN934-8
20 DIN127-A
E68
D68 L3 Z3
D68x100 2xD18

Unterlenkeranschlu / Lower link connection


E55FH L2 Z2

661 1401

01.04
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

301 3867
301 5744
301 6425
303 0935
303 0978
305 9888
309 6038
309 6940
313 8645
315 9710
329 8106
329 8495
461 6078
461 6079
461 7917
461 8186
461 8187
461 9890

4
4
2
4
4
4
2
2
2
4
2
2
1
1
1
1
1
2

Artikeltext / Description
Sechskantschraube DIN931-A
Senkschraube spz.
Schraube
Sicherungsmutter
Sechskantmutter
Federring
Spannhlse
Spannhlse
Stift gebogen
Halbrundkerbnagel
Druckfeder
Zugfeder
Schienenplatte
Schienenplatte
Schienenwelle
Haken
Haken
Sperrstck

Bolt
Countersunk bolt
Bolt
Selflocking nut
Nut
Spring ring
Expansion bush
Expansion bush
Pin
Rivet
Spring
Spring
Plate for drawbar
Plate for drawbar
Drawbar
Hook
Hook
Stop

27

Abmessung
M16x65-8.8
M20x60-12.9
M20x16/D24
DIN985-NM16-8 Zn
M20 DIN934-8
20 DIN127-A
5x30-DIN1481 Chrom 8
8x28-DIN1481 Chrom 8
D12x60
8x16 DIN1476
1,6x16x51,5
2,5x12x75
E55FH RE
E55FH LI
D55 L2 Z2
E55F RE
E55F LI
D55-F

Unterlenkeranschlu / Lower link connection


E55FH L3 Z2

661 1402

01.04
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

301 3867
301 5744
301 6425
303 0935
303 0978
305 9888
309 6038
309 6940
313 8645
315 9710
329 8106
329 8495
461 6078
461 6079
461 7924
461 8186
461 8187
461 9890

4
4
2
4
4
4
2
2
2
4
2
2
1
1
1
1
1
2

Artikeltext / Description
Sechskantschraube DIN931-A
Senkschraube spz.
Schraube
Sicherungsmutter
Sechskantmutter
Federring
Spannhlse
Spannhlse
Stift gebogen
Halbrundkerbnagel
Druckfeder
Zugfeder
Schienenplatte
Schienenplatte
Schienenwelle
Haken
Haken
Sperrstck

Bolt
Countersunk bolt
Bolt
Selflocking nut
Nut
Spring ring
Expansion bush
Expansion bush
Pin
Rivet
Spring
Spring
Plate for drawbar
Plate for drawbar
Drawbar
Hook
Hook
Stop

28

Abmessung
M16x65-8.8
M20x60-12.9
M20x16/D24
DIN985-NM16-8 Zn
M20 DIN934-8
20 DIN127-A
5x30-DIN1481 Chrom 8
8x28-DIN1481 Chrom 8
D12x60
8x16 DIN1476
1,6x16x51,5
2,5x12x75
E55FH RE
E55FH LI
D55 L3 Z2
E55F RE
E55F LI
D55-F

Unterlenkeranschlu / Lower link connection


E55FH L2 Z3

661 1405

01.04
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

301 3867
301 5744
301 6425
303 0935
303 0978
305 9888
309 6038
309 6940
313 8645
315 9710
329 8106
329 8495
461 6078
461 6079
461 7923
461 8186
461 8187
461 9890

4
4
2
4
4
4
2
2
2
4
2
2
1
1
1
1
1
2

Artikeltext / Description
Sechskantschraube DIN931-A
Senkschraube spz.
Schraube
Sicherungsmutter
Sechskantmutter
Federring
Spannhlse
Spannhlse
Stift gebogen
Halbrundkerbnagel
Druckfeder
Zugfeder
Schienenplatte
Schienenplatte
Schienenwelle
Haken
Haken
Sperrstck

Bolt
Countersunk bolt
Bolt
Selflocking nut
Nut
Spring ring
Expansion bush
Expansion bush
Pin
Rivet
Spring
Spring
Plate for drawbar
Plate for drawbar
Drawbar
Hook
Hook
Stop

29

Abmessung
M16x65-8.8
M20x60-12.9
M20x16/D24
DIN985-NM16-8 Zn
M20 DIN934-8
20 DIN127-A
5x30-DIN1481 Chrom 8
8x28-DIN1481 Chrom 8
D12x60
8x16 DIN1476
1,6x16x51,5
2,5x12x75
E55FH RE
E55FH LI
D55 L2 Z3
E55F RE
E55F LI
D55-F

Unterlenkeranschlu / Lower link connection


E68FH L3 Z3

661 1406

01.04
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

301 3867
301 5744
301 6425
303 0935
303 0978
305 9888
309 6038
309 6940
313 8645
315 9710
329 8106
329 8495
461 6080
461 6081
461 7925
461 8184
461 8185
461 9891

4
4
2
4
4
4
2
2
2
4
2
2
1
1
1
1
1
2

Artikeltext / Description
Sechskantschraube DIN931-A
Senkschraube spz.
Schraube
Sicherungsmutter
Sechskantmutter
Federring
Spannhlse
Spannhlse
Stift gebogen
Halbrundkerbnagel
Druckfeder
Zugfeder
Schienenplatte
Schienenplatte
Schienenwelle
Haken
Haken
Sperrstck

Bolt
Countersunk bolt
Bolt
Selflocking nut
Nut
Spring ring
Expansion bush
Expansion bush
Pin
Rivet
Spring
Spring
Plate for drawbar
Plate for drawbar
Drawbar
Hook
Hook
Stop

30

Abmessung
M16x65-8.8
M20x60-12.9
M20x16/D24
DIN985-NM16-8 Zn
M20 DIN934-8
20 DIN127-A
5x30-DIN1481 Chrom 8
8x28-DIN1481 Chrom 8
D12x60
8x16 DIN1476
1,6x16x51,5
2,5x12x75
E68FH RE
E68FH LI
D68 L3 Z3
E68F RE
E68F LI
D68-F

Grundrahmen / Basic frame


E8-140-3-900

602 8269

01.04
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

301 3424
301 4370
301 4539
301 4542
301 4646
301 4811
303 0375
303 0936
303 0972
303 0977
303 0980
305 6164
305 9888
305 9889
317 2035
317 3404
317 3406
317 3417
317 6660
317 7511
317 7512
317 6944
323 8071
402 1283
402 1725
402 1802

6
18
12
3
1
1
2
18
6
15
2
12
30
4
2
1
2
1
1
2
1
12
30
1
1
2

Artikeltext / Description
Sechskantschraube spz.
Sechskantschraube spz.
Sechskantschraube spezial
Sechskantschraube spezial
Sechskantschraube spz.
Sechskantschraube DIN931-A
Nutmutter
Sicherungsmutter
Sechskantmutter
Sechskantmutter
Sechskantmutter
Scheibe
Federring
Federring
Einspannbuchse mit Presitz
Einspannbuchse mit Presitz
Einspannbuchse mit Presitz
Einspannbuchse mit Presitz
Rhrchen
Rhrchen
Rhrchen
Rhrchen
Schutzkappe
Lagerrohr EurOpal 8
Schwinge
Strebe EurOpal 8-90

Bolt
Bolt
Bolt
Bolt
Bolt
Bolt
Grooved nut
Selflocking nut
Nut
Nut
Nut
Washer
Spring ring
Spring ring
Expansion bush
Expansion bush
Expansion bush
Expansion bush
Tube
Tube
Tube
Tube
Cap
Bearing tube
Rocker arm
Support

31

Abmessung
M12x75-10.9
M20x85-10.9
M20x1,5x190ls164xb23-10.9
M20x1,5x215ls189xb23-10.9
M24x95-8.8
M24x200-10.9
M95x2-KM19 42CrMo4V
DIN985-NM20-8 Zn
M12 DIN934-8
M20x1,5 DIN934-10
M24 DIN934-8
D35/20,5x5
20 DIN127-A
24 DIN127
EG60/65x35
EG24/32x25
EG24/32x10
EG30/38x25
33,7x4,5x110
D40/20x140
D40/20x164
40/20x30,5
GPN 300V19 - D20
D60/M95/113x240
E8 D113,5x138
60x15x587

Grundrahmen / Basic frame


E8-140-3-900

602 8269

01.04
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

27
28
29
30
31
32
33

402 2570
402 2556
402 2557
402 2558
402 2559
402 2871
402 8269

6
2
2
1
1
2
1

Artikeltext / Description
Halmplatte
Verstellwinkel
Verstellwinkel
Verstellwinkel
Verstellwinkel
Lagerplatte
Grundrahmen EurOpal 8

Stalk plate
Adjusting bracket
Adjusting bracket
Adjusting bracket
Adjusting bracket
Bearing plate
Basic frame

32

Abmessung
10x235x580 E8
10x210x460 E8-RE
10x210x460 E8-LI
10x210x460 E8-2K-RE
10x210x460 E8-2K-LI
E8-90 12x363x900
140-3-90

Grundrahmen / Basic frame


E8-140-4-900

602 8270

01.04
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

301 3424
301 4370
301 4539
301 4542
301 4646
301 4811
303 0375
303 0936
303 0972
303 0977
303 0980
305 6164
305 9888
305 9889
317 2035
317 3404
317 3406
317 3417
317 6660
317 7511
317 7512
317 6944
323 8071
402 1283
402 1725
402 1802

8
24
15
3
1
1
2
24
8
18
2
16
36
4
2
1
2
1
1
3
1
16
44
1
1
2

Artikeltext / Description
Sechskantschraube spz.
Sechskantschraube spz.
Sechskantschraube spezial
Sechskantschraube spezial
Sechskantschraube spz.
Sechskantschraube DIN931-A
Nutmutter
Sicherungsmutter
Sechskantmutter
Sechskantmutter
Sechskantmutter
Scheibe
Federring
Federring
Einspannbuchse mit Presitz
Einspannbuchse mit Presitz
Einspannbuchse mit Presitz
Einspannbuchse mit Presitz
Rhrchen
Rhrchen
Rhrchen
Rhrchen
Schutzkappe
Lagerrohr EurOpal 8
Schwinge
Strebe EurOpal 8-90

Bolt
Bolt
Bolt
Bolt
Bolt
Bolt
Grooved nut
Selflocking nut
Nut
Nut
Nut
Washer
Spring ring
Spring ring
Expansion bush
Expansion bush
Expansion bush
Expansion bush
Tube
Tube
Tube
Tube
Cap
Bearing tube
Rocker arm
Support

33

Abmessung
M12x75-10.9
M20x85-10.9
M20x1,5x190ls164xb23-10.9
M20x1,5x215ls189xb23-10.9
M24x95-8.8
M24x200-10.9
M95x2-KM19 42CrMo4V
DIN985-NM20-8 Zn
M12 DIN934-8
M20x1,5 DIN934-10
M24 DIN934-8
D35/20,5x5
20 DIN127-A
24 DIN127
EG60/65x35
EG24/32x25
EG24/32x10
EG30/38x25
33,7x4,5x110
D40/20x140
D40/20x164
40/20x30,5
GPN 300V19 - D20
D60/M95/113x240
E8 D113,5x138
60x15x587

Grundrahmen / Basic frame


E8-140-4-900

602 8270

01.04
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

27
28
29
30
31
32
33

402 2570
402 2556
402 2557
402 2558
402 2559
402 2871
402 8270

8
3
3
1
1
2
1

Artikeltext / Description
Halmplatte
Verstellwinkel
Verstellwinkel
Verstellwinkel
Verstellwinkel
Lagerplatte
Grundrahmen EurOpal 8

Stalk plate
Adjusting bracket
Adjusting bracket
Adjusting bracket
Adjusting bracket
Bearing plate
Basic frame

34

Abmessung
10x235x580 E8
10x210x460 E8-RE
10x210x460 E8-LI
10x210x460 E8-2K-RE
10x210x460 E8-2K-LI
E8-90 12x363x900
140-4-90

Grundrahmen / Basic frame


E8-140-5-900

602 8271

01.04
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

301 3424
301 4370
301 4539
301 4542
301 4646
301 4811
303 0375
303 0936
303 0972
303 0977
303 0980
305 6164
305 9888
305 9889
317 2035
317 3404
317 3406
317 3417
317 6660
317 7511
317 7512
317 6944
323 8071
402 1283
402 1725
402 1802

10
30
18
3
1
1
2
30
10
21
2
20
42
4
2
1
2
1
1
4
1
20
52
1
1
2

Artikeltext / Description
Sechskantschraube spz.
Sechskantschraube spz.
Sechskantschraube spezial
Sechskantschraube spezial
Sechskantschraube spz.
Sechskantschraube DIN931-A
Nutmutter
Sicherungsmutter
Sechskantmutter
Sechskantmutter
Sechskantmutter
Scheibe
Federring
Federring
Einspannbuchse mit Presitz
Einspannbuchse mit Presitz
Einspannbuchse mit Presitz
Einspannbuchse mit Presitz
Rhrchen
Rhrchen
Rhrchen
Rhrchen
Schutzkappe
Lagerrohr EurOpal 8
Schwinge
Strebe EurOpal 8-90

Bolt
Bolt
Bolt
Bolt
Bolt
Bolt
Grooved nut
Selflocking nut
Nut
Nut
Nut
Washer
Spring ring
Spring ring
Expansion bush
Expansion bush
Expansion bush
Expansion bush
Tube
Tube
Tube
Tube
Cap
Bearing tube
Rocker arm
Support

35

Abmessung
M12x75-10.9
M20x85-10.9
M20x1,5x190ls164xb23-10.9
M20x1,5x215ls189xb23-10.9
M24x95-8.8
M24x200-10.9
M95x2-KM19 42CrMo4V
DIN985-NM20-8 Zn
M12 DIN934-8
M20x1,5 DIN934-10
M24 DIN934-8
D35/20,5x5
20 DIN127-A
24 DIN127
EG60/65x35
EG24/32x25
EG24/32x10
EG30/38x25
33,7x4,5x110
D40/20x140
D40/20x164
40/20x30,5
GPN 300V19 - D20
D60/M95/113x240
E8 D113,5x138
60x15x587

Grundrahmen / Basic frame


E8-140-5-900

602 8271

01.04
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

27
28
29
30
31
32
33

402 2570
402 2556
402 2557
402 2558
402 2559
402 2871
402 8271

10
4
4
1
1
2
1

Artikeltext / Description
Halmplatte
Verstellwinkel
Verstellwinkel
Verstellwinkel
Verstellwinkel
Lagerplatte
Grundrahmen EurOpal 8

Stalk plate
Adjusting bracket
Adjusting bracket
Adjusting bracket
Adjusting bracket
Bearing plate
Basic frame

36

Abmessung
10x235x580 E8
10x210x460 E8-RE
10x210x460 E8-LI
10x210x460 E8-2K-RE
10x210x460 E8-2K-LI
E8-90 12x363x900
140-5-90

Grundrahmen / Basic frame


E8-140-6-900

602 8272

01.04
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

301 3424
301 4370
301 4539
301 4542
301 4646
301 4802
301 4811
303 0375
303 0936
303 0972
303 0977
303 0980
305 6164
305 9888
305 9889
317 2035
317 3404
317 3406
317 3417
317 6661
317 7511
317 7512
317 6944
323 8071
402 1283
402 1725

12
36
18
8
1
2
1
2
36
12
26
4
24
52
8
2
1
2
1
3
4
2
24
60
1
1

Artikeltext / Description
Sechskantschraube spz.
Sechskantschraube spz.
Sechskantschraube spezial
Sechskantschraube spezial
Sechskantschraube spz.
Sechskantschraube spz.
Sechskantschraube DIN931-A
Nutmutter
Sicherungsmutter
Sechskantmutter
Sechskantmutter
Sechskantmutter
Scheibe
Federring
Federring
Einspannbuchse mit Presitz
Einspannbuchse mit Presitz
Einspannbuchse mit Presitz
Einspannbuchse mit Presitz
Rhrchen
Rhrchen
Rhrchen
Rhrchen
Schutzkappe
Lagerrohr EurOpal 8
Schwinge

Bolt
Bolt
Bolt
Bolt
Bolt
Bolt
Bolt
Grooved nut
Selflocking nut
Nut
Nut
Nut
Washer
Spring ring
Spring ring
Expansion bush
Expansion bush
Expansion bush
Expansion bush
Tube
Tube
Tube
Tube
Cap
Bearing tube
Rocker arm

37

Abmessung
M12x75-10.9
M20x85-10.9
M20x1,5x190ls164xb23-10.9
M20x1,5x215ls189xb23-10.9
M24x95-8.8
M24x180-10.9
M24x200-10.9
M95x2-KM19 42CrMo4V
DIN985-NM20-8 Zn
M12 DIN934-8
M20x1,5 DIN934-10
M24 DIN934-8
D35/20,5x5
20 DIN127-A
24 DIN127
EG60/65x35
EG24/32x25
EG24/32x10
EG30/38x25
33,7x4,5x100
D40/20x140
D40/20x164
40/20x30,5
GPN 300V19 - D20
D60/M95/113x240
E8 D113,5x138

Grundrahmen / Basic frame


E8-140-6-900

602 8272

01.04
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

27
28
29
30
31
32
33
34

402 1805
402 2570
402 2556
402 2557
402 2558
402 2559
402 2874
402 8272

2
12
4
4
2
2
2
1

Artikeltext / Description
Strebe EurOpal 8/9 900-6
Halmplatte
Verstellwinkel
Verstellwinkel
Verstellwinkel
Verstellwinkel
Lagerplatte
Grundrahmen EurOpal 8

Support
Stalk plate
Adjusting bracket
Adjusting bracket
Adjusting bracket
Adjusting bracket
Bearing plate
Basic frame

38

Abmessung
60x20x1513
10x235x580 E8
10x210x460 E8-RE
10x210x460 E8-LI
10x210x460 E8-2K-RE
10x210x460 E8-2K-LI
E8-90 12x363x1845
140-6-90

Grundrahmen / Basic frame


E8-140-3-1000

602 8274

01.04
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

301 3424
301 4370
301 4539
301 4542
301 4646
301 4811
303 0375
303 0936
303 0972
303 0977
303 0980
305 6164
305 9888
305 9889
317 2035
317 3404
317 3406
317 3417
317 6660
317 7511
317 7512
317 6944
323 8071
402 1283
402 1725
402 1803

6
18
12
3
1
1
2
18
6
15
2
12
30
4
2
1
2
1
1
2
1
12
30
1
1
2

Artikeltext / Description
Sechskantschraube spz.
Sechskantschraube spz.
Sechskantschraube spezial
Sechskantschraube spezial
Sechskantschraube spz.
Sechskantschraube DIN931-A
Nutmutter
Sicherungsmutter
Sechskantmutter
Sechskantmutter
Sechskantmutter
Scheibe
Federring
Federring
Einspannbuchse mit Presitz
Einspannbuchse mit Presitz
Einspannbuchse mit Presitz
Einspannbuchse mit Presitz
Rhrchen
Rhrchen
Rhrchen
Rhrchen
Schutzkappe
Lagerrohr EurOpal 8
Schwinge
Strebe EurOpal 8-100

Bolt
Bolt
Bolt
Bolt
Bolt
Bolt
Grooved nut
Selflocking nut
Nut
Nut
Nut
Washer
Spring ring
Spring ring
Expansion bush
Expansion bush
Expansion bush
Expansion bush
Tube
Tube
Tube
Tube
Cap
Bearing tube
Rocker arm
Support

39

Abmessung
M12x75-10.9
M20x85-10.9
M20x1,5x190ls164xb23-10.9
M20x1,5x215ls189xb23-10.9
M24x95-8.8
M24x200-10.9
M95x2-KM19 42CrMo4V
DIN985-NM20-8 Zn
M12 DIN934-8
M20x1,5 DIN934-10
M24 DIN934-8
D35/20,5x5
20 DIN127-A
24 DIN127
EG60/65x35
EG24/32x25
EG24/32x10
EG30/38x25
33,7x4,5x110
D40/20x140
D40/20x164
40/20x30,5
GPN 300V19 - D20
D60/M95/113x240
E8 D113,5x138
60x15x667

Grundrahmen / Basic frame


E8-140-3-1000

602 8274

01.04
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

27
28
29
30
31
32
33

402 2570
402 2556
402 2557
402 2558
402 2559
402 2870
402 8274

6
2
2
1
1
2
1

Artikeltext / Description
Halmplatte
Verstellwinkel
Verstellwinkel
Verstellwinkel
Verstellwinkel
Lagerplatte
Grundrahmen EurOpal 8

Stalk plate
Adjusting bracket
Adjusting bracket
Adjusting bracket
Adjusting bracket
Bearing plate
Basic frame

40

Abmessung
10x235x580 E8
10x210x460 E8-RE
10x210x460 E8-LI
10x210x460 E8-2K-RE
10x210x460 E8-2K-LI
E8-100 12x363x1000
140-3-100

Grundrahmen / Basic frame


E8-140-4-1000

602 8275

01.04
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

301 3424
301 4370
301 4539
301 4542
301 4646
301 4811
303 0375
303 0936
303 0972
303 0977
303 0980
305 6164
305 9888
305 9889
317 2035
317 3404
317 3406
317 3417
317 6660
317 7511
317 7512
317 6944
323 8071
402 1283
402 1725
402 1803

8
24
15
3
1
1
2
24
8
18
2
16
36
4
2
1
2
1
1
3
1
16
52
1
1
2

Artikeltext / Description
Sechskantschraube spz.
Sechskantschraube spz.
Sechskantschraube spezial
Sechskantschraube spezial
Sechskantschraube spz.
Sechskantschraube DIN931-A
Nutmutter
Sicherungsmutter
Sechskantmutter
Sechskantmutter
Sechskantmutter
Scheibe
Federring
Federring
Einspannbuchse mit Presitz
Einspannbuchse mit Presitz
Einspannbuchse mit Presitz
Einspannbuchse mit Presitz
Rhrchen
Rhrchen
Rhrchen
Rhrchen
Schutzkappe
Lagerrohr EurOpal 8
Schwinge
Strebe EurOpal 8-100

Bolt
Bolt
Bolt
Bolt
Bolt
Bolt
Grooved nut
Selflocking nut
Nut
Nut
Nut
Washer
Spring ring
Spring ring
Expansion bush
Expansion bush
Expansion bush
Expansion bush
Tube
Tube
Tube
Tube
Cap
Bearing tube
Rocker arm
Support

41

Abmessung
M12x75-10.9
M20x85-10.9
M20x1,5x190ls164xb23-10.9
M20x1,5x215ls189xb23-10.9
M24x95-8.8
M24x200-10.9
M95x2-KM19 42CrMo4V
DIN985-NM20-8 Zn
M12 DIN934-8
M20x1,5 DIN934-10
M24 DIN934-8
D35/20,5x5
20 DIN127-A
24 DIN127
EG60/65x35
EG24/32x25
EG24/32x10
EG30/38x25
33,7x4,5x110
D40/20x140
D40/20x164
40/20x30,5
GPN 300V19 - D20
D60/M95/113x240
E8 D113,5x138
60x15x667

Grundrahmen / Basic frame


E8-140-4-1000

602 8275

01.04
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

27
28
29
30
31
32
33

402 2570
402 2556
402 2557
402 2558
402 2559
402 2870
402 8275

8
3
3
1
1
2
1

Artikeltext / Description
Halmplatte
Verstellwinkel
Verstellwinkel
Verstellwinkel
Verstellwinkel
Lagerplatte
Grundrahmen EurOpal 8

Stalk plate
Adjusting bracket
Adjusting bracket
Adjusting bracket
Adjusting bracket
Bearing plate
Basic frame

42

Abmessung
10x235x580 E8
10x210x460 E8-RE
10x210x460 E8-LI
10x210x460 E8-2K-RE
10x210x460 E8-2K-LI
E8-100 12x363x1000
140-4-100

Grundrahmen / Basic frame


E8-140-5-1000

602 8276

01.04
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

301 3424
301 4370
301 4539
301 4542
301 4646
301 4811
303 0375
303 0936
303 0972
303 0977
303 0980
305 6164
305 9888
305 9889
317 2035
317 3404
317 3406
317 3417
317 6660
317 7511
317 7512
317 6944
323 8071
402 1283
402 1725
402 1803

10
30
18
3
1
1
2
30
10
21
2
20
41
4
2
1
2
1
1
4
1
20
48
1
1
2

Artikeltext / Description
Sechskantschraube spz.
Sechskantschraube spz.
Sechskantschraube spezial
Sechskantschraube spezial
Sechskantschraube spz.
Sechskantschraube DIN931-A
Nutmutter
Sicherungsmutter
Sechskantmutter
Sechskantmutter
Sechskantmutter
Scheibe
Federring
Federring
Einspannbuchse mit Presitz
Einspannbuchse mit Presitz
Einspannbuchse mit Presitz
Einspannbuchse mit Presitz
Rhrchen
Rhrchen
Rhrchen
Rhrchen
Schutzkappe
Lagerrohr EurOpal 8
Schwinge
Strebe EurOpal 8-100

Bolt
Bolt
Bolt
Bolt
Bolt
Bolt
Grooved nut
Selflocking nut
Nut
Nut
Nut
Washer
Spring ring
Spring ring
Expansion bush
Expansion bush
Expansion bush
Expansion bush
Tube
Tube
Tube
Tube
Cap
Bearing tube
Rocker arm
Support

43

Abmessung
M12x75-10.9
M20x85-10.9
M20x1,5x190ls164xb23-10.9
M20x1,5x215ls189xb23-10.9
M24x95-8.8
M24x200-10.9
M95x2-KM19 42CrMo4V
DIN985-NM20-8 Zn
M12 DIN934-8
M20x1,5 DIN934-10
M24 DIN934-8
D35/20,5x5
20 DIN127-A
24 DIN127
EG60/65x35
EG24/32x25
EG24/32x10
EG30/38x25
33,7x4,5x110
D40/20x140
D40/20x164
40/20x30,5
GPN 300V19 - D20
D60/M95/113x240
E8 D113,5x138
60x15x667

Grundrahmen / Basic frame


E8-140-5-1000

602 8276

01.04
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

27
28
29
30
31
32
33

402 2570
402 2556
402 2557
402 2558
402 2559
402 2870
402 8276

10
4
4
1
1
2
1

Artikeltext / Description
Halmplatte
Verstellwinkel
Verstellwinkel
Verstellwinkel
Verstellwinkel
Lagerplatte
Grundrahmen EurOpal 8

Stalk plate
Adjusting bracket
Adjusting bracket
Adjusting bracket
Adjusting bracket
Bearing plate
Basic frame

44

Abmessung
10x235x580 E8
10x210x460 E8-RE
10x210x460 E8-LI
10x210x460 E8-2K-RE
10x210x460 E8-2K-LI
E8-100 12x363x1000
140-5-100

Grundrahmen / Basic frame


E8-140-6-1000

602 8277

01.04
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

301 3424
301 4370
301 4539
301 4542
301 4646
301 4802
301 4811
303 0375
303 0936
303 0972
303 0977
303 0980
305 6164
305 9888
305 9889
317 2035
317 3404
317 3406
317 3417
317 6661
317 7511
317 7512
317 6944
323 8071
402 1283
402 1725

12
36
18
6
1
2
1
2
36
12
26
4
24
51
8
2
1
2
1
3
4
2
20
54
1
1

Artikeltext / Description
Sechskantschraube spz.
Sechskantschraube spz.
Sechskantschraube spezial
Sechskantschraube spezial
Sechskantschraube spz.
Sechskantschraube spz.
Sechskantschraube DIN931-A
Nutmutter
Sicherungsmutter
Sechskantmutter
Sechskantmutter
Sechskantmutter
Scheibe
Federring
Federring
Einspannbuchse mit Presitz
Einspannbuchse mit Presitz
Einspannbuchse mit Presitz
Einspannbuchse mit Presitz
Rhrchen
Rhrchen
Rhrchen
Rhrchen
Schutzkappe
Lagerrohr EurOpal 8
Schwinge

Bolt
Bolt
Bolt
Bolt
Bolt
Bolt
Bolt
Grooved nut
Selflocking nut
Nut
Nut
Nut
Washer
Spring ring
Spring ring
Expansion bush
Expansion bush
Expansion bush
Expansion bush
Tube
Tube
Tube
Tube
Cap
Bearing tube
Rocker arm

45

Abmessung
M12x75-10.9
M20x85-10.9
M20x1,5x190ls164xb23-10.9
M20x1,5x215ls189xb23-10.9
M24x95-8.8
M24x180-10.9
M24x200-10.9
M95x2-KM19 42CrMo4V
DIN985-NM20-8 Zn
M12 DIN934-8
M20x1,5 DIN934-10
M24 DIN934-8
D35/20,5x5
20 DIN127-A
24 DIN127
EG60/65x35
EG24/32x25
EG24/32x10
EG30/38x25
33,7x4,5x100
D40/20x140
D40/20x164
40/20x30,5
GPN 300V19 - D20
D60/M95/113x240
E8 D113,5x138

Grundrahmen / Basic frame


E8-140-6-1000

602 8277

01.04
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

27
28
29
30
31
32
33
34

402 1806
402 2570
402 2556
402 2557
402 2558
402 2559
402 2873
402 8277

2
12
4
4
2
2
2
1

Artikeltext / Description
Strebe EurOpal 8/9 1000-6
Halmplatte
Verstellwinkel
Verstellwinkel
Verstellwinkel
Verstellwinkel
Lagerplatte
Grundrahmen EurOpal 8

Support
Stalk plate
Adjusting bracket
Adjusting bracket
Adjusting bracket
Adjusting bracket
Bearing plate
Basic frame

46

Abmessung
60x20x1640
10x235x580 E8
10x210x460 E8-RE
10x210x460 E8-LI
10x210x460 E8-2K-RE
10x210x460 E8-2K-LI
E8-100 12x363x2000
140-6-100

Grundrahmen / Basic frame


E8-0F-140-3-900

602 8552

01.04
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

301 3424
301 4370
301 4539
301 4542
301 4646
301 4811
303 0375
303 0936
303 0972
303 0977
303 0980
305 6164
305 9888
305 9889
317 2035
317 3404
317 3406
317 3417
317 6660
317 7516
317 7512
317 6944
323 8071
402 1283
402 1731
402 1803

6
18
12
3
1
1
2
18
6
15
2
12
30
4
2
1
2
1
1
2
1
12
30
1
1
2

Artikeltext / Description
Sechskantschraube spz.
Sechskantschraube spz.
Sechskantschraube spezial
Sechskantschraube spezial
Sechskantschraube spz.
Sechskantschraube DIN931-A
Nutmutter
Sicherungsmutter
Sechskantmutter
Sechskantmutter
Sechskantmutter
Scheibe
Federring
Federring
Einspannbuchse mit Presitz
Einspannbuchse mit Presitz
Einspannbuchse mit Presitz
Einspannbuchse mit Presitz
Rhrchen
Hlse
Rhrchen
Rhrchen
Schutzkappe
Lagerrohr EurOpal 8
Schwinge
Strebe EurOpal 8-100

Bolt
Bolt
Bolt
Bolt
Bolt
Bolt
Grooved nut
Selflocking nut
Nut
Nut
Nut
Washer
Spring ring
Spring ring
Expansion bush
Expansion bush
Expansion bush
Expansion bush
Tube
Bushing
Tube
Tube
Cap
Bearing tube
Rocker arm
Support

47

Abmessung
M12x75-10.9
M20x85-10.9
M20x1,5x190ls164xb23-10.9
M20x1,5x215ls189xb23-10.9
M24x95-8.8
M24x200-10.9
M95x2-KM19 42CrMo4V
DIN985-NM20-8 Zn
M12 DIN934-8
M20x1,5 DIN934-10
M24 DIN934-8
D35/20,5x5
20 DIN127-A
24 DIN127
EG60/65x35
EG24/32x25
EG24/32x10
EG30/38x25
33,7x4,5x110
D60/36/26x140
D40/20x164
40/20x30,5
GPN 300V19 - D20
D60/M95/113x240
E8OF D113,5x138
60x15x667

Grundrahmen / Basic frame


E8-0F-140-3-900

602 8552

01.04
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

27
28
29
30
31
32
33

402 2570
402 2556
402 2557
402 2558
402 2559
402 2871
402 8269

6
2
2
1
1
2
1

Artikeltext / Description
Halmplatte
Verstellwinkel
Verstellwinkel
Verstellwinkel
Verstellwinkel
Lagerplatte
Grundrahmen EurOpal 8

Stalk plate
Adjusting bracket
Adjusting bracket
Adjusting bracket
Adjusting bracket
Bearing plate
Basic frame

48

Abmessung
10x235x580 E8
10x210x460 E8-RE
10x210x460 E8-LI
10x210x460 E8-2K-RE
10x210x460 E8-2K-LI
E8-90 12x363x900
140-3-90

Grundrahmen / Basic frame


E8-OF-140-4-900

602 8553

01.04
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

301 3424
301 4370
301 4539
301 4542
301 4646
301 4811
303 0375
303 0936
303 0972
303 0977
303 0980
305 6164
305 9888
305 9889
317 2035
317 3404
317 3406
317 3417
317 6660
317 7516
317 7512
317 6944
323 8071
402 1283
402 1731
402 1803

8
24
15
3
1
1
2
24
8
18
2
16
36
4
2
1
2
1
1
3
1
16
44
1
1
2

Artikeltext / Description
Sechskantschraube spz.
Sechskantschraube spz.
Sechskantschraube spezial
Sechskantschraube spezial
Sechskantschraube spz.
Sechskantschraube DIN931-A
Nutmutter
Sicherungsmutter
Sechskantmutter
Sechskantmutter
Sechskantmutter
Scheibe
Federring
Federring
Einspannbuchse mit Presitz
Einspannbuchse mit Presitz
Einspannbuchse mit Presitz
Einspannbuchse mit Presitz
Rhrchen
Hlse
Rhrchen
Rhrchen
Schutzkappe
Lagerrohr EurOpal 8
Schwinge
Strebe EurOpal 8-100

Bolt
Bolt
Bolt
Bolt
Bolt
Bolt
Grooved nut
Selflocking nut
Nut
Nut
Nut
Washer
Spring ring
Spring ring
Expansion bush
Expansion bush
Expansion bush
Expansion bush
Tube
Bushing
Tube
Tube
Cap
Bearing tube
Rocker arm
Support

49

Abmessung
M12x75-10.9
M20x85-10.9
M20x1,5x190ls164xb23-10.9
M20x1,5x215ls189xb23-10.9
M24x95-8.8
M24x200-10.9
M95x2-KM19 42CrMo4V
DIN985-NM20-8 Zn
M12 DIN934-8
M20x1,5 DIN934-10
M24 DIN934-8
D35/20,5x5
20 DIN127-A
24 DIN127
EG60/65x35
EG24/32x25
EG24/32x10
EG30/38x25
33,7x4,5x110
D60/36/26x140
D40/20x164
40/20x30,5
GPN 300V19 - D20
D60/M95/113x240
E8OF D113,5x138
60x15x667

Grundrahmen / Basic frame


E8-OF-140-4-900

602 8553

01.04
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

27
28
29
30
31
32
33

402 2570
402 2556
402 2557
402 2558
402 2559
402 2871
402 8270

8
3
3
1
1
2
1

Artikeltext / Description
Halmplatte
Verstellwinkel
Verstellwinkel
Verstellwinkel
Verstellwinkel
Lagerplatte
Grundrahmen EurOpal 8

Stalk plate
Adjusting bracket
Adjusting bracket
Adjusting bracket
Adjusting bracket
Bearing plate
Basic frame

50

Abmessung
10x235x580 E8
10x210x460 E8-RE
10x210x460 E8-LI
10x210x460 E8-2K-RE
10x210x460 E8-2K-LI
E8-90 12x363x900
140-4-90

Grundrahmen / Basic frame


E8-OF-140-5-900

602 8554

01.04
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

301 3424
301 4370
301 4539
301 4542
301 4646
301 4811
303 0375
303 0936
303 0972
303 0977
303 0980
305 6164
305 9888
305 9889
317 2035
317 3404
317 3406
317 3417
317 6660
317 7516
317 7512
317 6944
323 8071
402 1283
402 1731
402 1803

10
30
18
3
1
1
2
30
10
21
2
20
42
4
2
1
2
1
1
4
1
20
52
1
1
2

Artikeltext / Description
Sechskantschraube spz.
Sechskantschraube spz.
Sechskantschraube spezial
Sechskantschraube spezial
Sechskantschraube spz.
Sechskantschraube DIN931-A
Nutmutter
Sicherungsmutter
Sechskantmutter
Sechskantmutter
Sechskantmutter
Scheibe
Federring
Federring
Einspannbuchse mit Presitz
Einspannbuchse mit Presitz
Einspannbuchse mit Presitz
Einspannbuchse mit Presitz
Rhrchen
Hlse
Rhrchen
Rhrchen
Schutzkappe
Lagerrohr EurOpal 8
Schwinge
Strebe EurOpal 8-100

Bolt
Bolt
Bolt
Bolt
Bolt
Bolt
Grooved nut
Selflocking nut
Nut
Nut
Nut
Washer
Spring ring
Spring ring
Expansion bush
Expansion bush
Expansion bush
Expansion bush
Tube
Bushing
Tube
Tube
Cap
Bearing tube
Rocker arm
Support

51

Abmessung
M12x75-10.9
M20x85-10.9
M20x1,5x190ls164xb23-10.9
M20x1,5x215ls189xb23-10.9
M24x95-8.8
M24x200-10.9
M95x2-KM19 42CrMo4V
DIN985-NM20-8 Zn
M12 DIN934-8
M20x1,5 DIN934-10
M24 DIN934-8
D35/20,5x5
20 DIN127-A
24 DIN127
EG60/65x35
EG24/32x25
EG24/32x10
EG30/38x25
33,7x4,5x110
D60/36/26x140
D40/20x164
40/20x30,5
GPN 300V19 - D20
D60/M95/113x240
E8OF D113,5x138
60x15x667

Grundrahmen / Basic frame


E8-OF-140-5-900

602 8554

01.04
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

27
28
29
30
31
32
33

402 2570
402 2556
402 2557
402 2558
402 2559
402 2871
402 8271

10
4
4
1
1
2
1

Artikeltext / Description
Halmplatte
Verstellwinkel
Verstellwinkel
Verstellwinkel
Verstellwinkel
Lagerplatte
Grundrahmen EurOpal 8

Stalk plate
Adjusting bracket
Adjusting bracket
Adjusting bracket
Adjusting bracket
Bearing plate
Basic frame

52

Abmessung
10x235x580 E8
10x210x460 E8-RE
10x210x460 E8-LI
10x210x460 E8-2K-RE
10x210x460 E8-2K-LI
E8-90 12x363x900
140-5-90

Grundrahmen / Basic frame


E8-OF-140-6-900

602 8555

01.04
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

301 3424
301 4370
301 4539
301 4542
301 4646
301 4802
301 4811
303 0375
303 0936
303 0972
303 0977
303 0980
305 6164
305 9888
305 9889
317 2035
317 3404
317 3406
317 3417
317 6661
317 7516
317 7512
317 6944
323 8071
402 1283
402 1731

12
36
18
8
1
2
1
2
36
12
26
4
24
52
8
2
1
2
1
3
4
2
24
60
1
1

Artikeltext / Description
Sechskantschraube spz.
Sechskantschraube spz.
Sechskantschraube spezial
Sechskantschraube spezial
Sechskantschraube spz.
Sechskantschraube spz.
Sechskantschraube DIN931-A
Nutmutter
Sicherungsmutter
Sechskantmutter
Sechskantmutter
Sechskantmutter
Scheibe
Federring
Federring
Einspannbuchse mit Presitz
Einspannbuchse mit Presitz
Einspannbuchse mit Presitz
Einspannbuchse mit Presitz
Rhrchen
Hlse
Rhrchen
Rhrchen
Schutzkappe
Lagerrohr EurOpal 8
Schwinge

Bolt
Bolt
Bolt
Bolt
Bolt
Bolt
Bolt
Grooved nut
Selflocking nut
Nut
Nut
Nut
Washer
Spring ring
Spring ring
Expansion bush
Expansion bush
Expansion bush
Expansion bush
Tube
Bushing
Tube
Tube
Cap
Bearing tube
Rocker arm

53

Abmessung
M12x75-10.9
M20x85-10.9
M20x1,5x190ls164xb23-10.9
M20x1,5x215ls189xb23-10.9
M24x95-8.8
M24x180-10.9
M24x200-10.9
M95x2-KM19 42CrMo4V
DIN985-NM20-8 Zn
M12 DIN934-8
M20x1,5 DIN934-10
M24 DIN934-8
D35/20,5x5
20 DIN127-A
24 DIN127
EG60/65x35
EG24/32x25
EG24/32x10
EG30/38x25
33,7x4,5x100
D60/36/26x140
D40/20x164
40/20x30,5
GPN 300V19 - D20
D60/M95/113x240
E8OF D113,5x138

Grundrahmen / Basic frame


E8-OF-140-6-900

602 8555

01.04
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

402 1805
402 2570
402 2556
402 2557
402 2558
402 2559
402 2874
402 8272
402 1734
402 1807

2
12
4
4
2
2
2
1
1
1

Artikeltext / Description
Strebe EurOpal 8/9 900-6
Halmplatte
Verstellwinkel
Verstellwinkel
Verstellwinkel
Verstellwinkel
Lagerplatte
Grundrahmen EurOpal 8
Schwinge
Strebe

Support
Stalk plate
Adjusting bracket
Adjusting bracket
Adjusting bracket
Adjusting bracket
Bearing plate
Basic frame
Rocker arm
Support

54

Abmessung
60x20x1513
10x235x580 E8
10x210x460 E8-RE
10x210x460 E8-LI
10x210x460 E8-2K-RE
10x210x460 E8-2K-LI
E8-90 12x363x1845
140-6-90
E8-OF-6S D113,5x138
60x20x1280 EurOpal 8/9 900-6OF

Grundrahmen / Basic frame


E8-O-140-3-1000

602 8556

01.04
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

301 3424
301 4370
301 4539
301 4542
301 4646
301 4811
303 0375
303 0936
303 0972
303 0977
303 0980
305 6164
305 9888
305 9889
317 2035
317 3404
317 3406
317 3417
317 6660
317 7516
317 7512
317 6944
323 8071
402 1283
402 1731
402 1803

6
18
12
3
1
1
2
18
6
15
2
12
30
4
2
1
2
1
1
2
1
12
30
1
1
2

Artikeltext / Description
Sechskantschraube spz.
Sechskantschraube spz.
Sechskantschraube spezial
Sechskantschraube spezial
Sechskantschraube spz.
Sechskantschraube DIN931-A
Nutmutter
Sicherungsmutter
Sechskantmutter
Sechskantmutter
Sechskantmutter
Scheibe
Federring
Federring
Einspannbuchse mit Presitz
Einspannbuchse mit Presitz
Einspannbuchse mit Presitz
Einspannbuchse mit Presitz
Rhrchen
Hlse
Rhrchen
Rhrchen
Schutzkappe
Lagerrohr EurOpal 8
Schwinge
Strebe EurOpal 8-100

Bolt
Bolt
Bolt
Bolt
Bolt
Bolt
Grooved nut
Selflocking nut
Nut
Nut
Nut
Washer
Spring ring
Spring ring
Expansion bush
Expansion bush
Expansion bush
Expansion bush
Tube
Bushing
Tube
Tube
Cap
Bearing tube
Rocker arm
Support

55

Abmessung
M12x75-10.9
M20x85-10.9
M20x1,5x190ls164xb23-10.9
M20x1,5x215ls189xb23-10.9
M24x95-8.8
M24x200-10.9
M95x2-KM19 42CrMo4V
DIN985-NM20-8 Zn
M12 DIN934-8
M20x1,5 DIN934-10
M24 DIN934-8
D35/20,5x5
20 DIN127-A
24 DIN127
EG60/65x35
EG24/32x25
EG24/32x10
EG30/38x25
33,7x4,5x110
D60/36/26x140
D40/20x164
40/20x30,5
GPN 300V19 - D20
D60/M95/113x240
E8OF D113,5x138
60x15x667

Grundrahmen / Basic frame


E8-O-140-3-1000

602 8556

01.04
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

27
28
29
30
31
32
33

402 2570
402 2556
402 2557
402 2558
402 2559
402 2870
402 8274

6
2
2
1
1
2
1

Artikeltext / Description
Halmplatte
Verstellwinkel
Verstellwinkel
Verstellwinkel
Verstellwinkel
Lagerplatte
Grundrahmen EurOpal 8

Stalk plate
Adjusting bracket
Adjusting bracket
Adjusting bracket
Adjusting bracket
Bearing plate
Basic frame

56

Abmessung
10x235x580 E8
10x210x460 E8-RE
10x210x460 E8-LI
10x210x460 E8-2K-RE
10x210x460 E8-2K-LI
E8-100 12x363x1000
140-3-100

Grundrahmen / Basic frame


E8-O-140-4-1000

602 8557

01.04
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

301 3424
301 4370
301 4539
301 4542
301 4646
301 4811
303 0375
303 0936
303 0972
303 0977
303 0980
305 6164
305 9888
305 9889
317 2035
317 3404
317 3406
317 3417
317 6660
317 7516
317 7512
317 6944
323 8071
402 1283
402 1731
402 1803

8
24
15
3
1
1
2
24
8
18
2
16
36
4
2
1
2
1
1
3
1
16
52
1
1
2

Artikeltext / Description
Sechskantschraube spz.
Sechskantschraube spz.
Sechskantschraube spezial
Sechskantschraube spezial
Sechskantschraube spz.
Sechskantschraube DIN931-A
Nutmutter
Sicherungsmutter
Sechskantmutter
Sechskantmutter
Sechskantmutter
Scheibe
Federring
Federring
Einspannbuchse mit Presitz
Einspannbuchse mit Presitz
Einspannbuchse mit Presitz
Einspannbuchse mit Presitz
Rhrchen
Hlse
Rhrchen
Rhrchen
Schutzkappe
Lagerrohr EurOpal 8
Schwinge
Strebe EurOpal 8-100

Bolt
Bolt
Bolt
Bolt
Bolt
Bolt
Grooved nut
Selflocking nut
Nut
Nut
Nut
Washer
Spring ring
Spring ring
Expansion bush
Expansion bush
Expansion bush
Expansion bush
Tube
Bushing
Tube
Tube
Cap
Bearing tube
Rocker arm
Support

57

Abmessung
M12x75-10.9
M20x85-10.9
M20x1,5x190ls164xb23-10.9
M20x1,5x215ls189xb23-10.9
M24x95-8.8
M24x200-10.9
M95x2-KM19 42CrMo4V
DIN985-NM20-8 Zn
M12 DIN934-8
M20x1,5 DIN934-10
M24 DIN934-8
D35/20,5x5
20 DIN127-A
24 DIN127
EG60/65x35
EG24/32x25
EG24/32x10
EG30/38x25
33,7x4,5x110
D60/36/26x140
D40/20x164
40/20x30,5
GPN 300V19 - D20
D60/M95/113x240
E8OF D113,5x138
60x15x667

Grundrahmen / Basic frame


E8-O-140-4-1000

602 8557

01.04
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

27
28
29
30
31
32
33

402 2570
402 2556
402 2557
402 2558
402 2559
402 2870
402 8275

8
3
3
1
1
2
1

Artikeltext / Description
Halmplatte
Verstellwinkel
Verstellwinkel
Verstellwinkel
Verstellwinkel
Lagerplatte
Grundrahmen EurOpal 8

Stalk plate
Adjusting bracket
Adjusting bracket
Adjusting bracket
Adjusting bracket
Bearing plate
Basic frame

58

Abmessung
10x235x580 E8
10x210x460 E8-RE
10x210x460 E8-LI
10x210x460 E8-2K-RE
10x210x460 E8-2K-LI
E8-100 12x363x1000
140-4-100

Grundrahmen / Basic frame


E8-OF-140-5-1000

602 8558

01.04
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

301 3424
301 4370
301 4539
301 4542
301 4646
301 4811
303 0375
303 0936
303 0972
303 0977
303 0980
305 6164
305 9888
305 9889
317 2035
317 3404
317 3406
317 3417
317 6660
317 7516
317 7512
317 6944
323 8071
402 1283
402 1731
402 1803

10
30
18
3
1
1
2
30
10
21
2
20
41
4
2
1
2
1
1
4
1
20
48
1
1
2

Artikeltext / Description
Sechskantschraube spz.
Sechskantschraube spz.
Sechskantschraube spezial
Sechskantschraube spezial
Sechskantschraube spz.
Sechskantschraube DIN931-A
Nutmutter
Sicherungsmutter
Sechskantmutter
Sechskantmutter
Sechskantmutter
Scheibe
Federring
Federring
Einspannbuchse mit Presitz
Einspannbuchse mit Presitz
Einspannbuchse mit Presitz
Einspannbuchse mit Presitz
Rhrchen
Hlse
Rhrchen
Rhrchen
Schutzkappe
Lagerrohr EurOpal 8
Schwinge
Strebe EurOpal 8-100

Bolt
Bolt
Bolt
Bolt
Bolt
Bolt
Grooved nut
Selflocking nut
Nut
Nut
Nut
Washer
Spring ring
Spring ring
Expansion bush
Expansion bush
Expansion bush
Expansion bush
Tube
Bushing
Tube
Tube
Cap
Bearing tube
Rocker arm
Support

59

Abmessung
M12x75-10.9
M20x85-10.9
M20x1,5x190ls164xb23-10.9
M20x1,5x215ls189xb23-10.9
M24x95-8.8
M24x200-10.9
M95x2-KM19 42CrMo4V
DIN985-NM20-8 Zn
M12 DIN934-8
M20x1,5 DIN934-10
M24 DIN934-8
D35/20,5x5
20 DIN127-A
24 DIN127
EG60/65x35
EG24/32x25
EG24/32x10
EG30/38x25
33,7x4,5x110
D60/36/26x140
D40/20x164
40/20x30,5
GPN 300V19 - D20
D60/M95/113x240
E8OF D113,5x138
60x15x667

Grundrahmen / Basic frame


E8-OF-140-5-1000

602 8558

01.04
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

27
28
29
30
31
32
33

402 2570
402 2556
402 2557
402 2558
402 2559
402 2870
402 8276

10
4
4
1
1
2
1

Artikeltext / Description
Halmplatte
Verstellwinkel
Verstellwinkel
Verstellwinkel
Verstellwinkel
Lagerplatte
Grundrahmen EurOpal 8

Stalk plate
Adjusting bracket
Adjusting bracket
Adjusting bracket
Adjusting bracket
Bearing plate
Basic frame

60

Abmessung
10x235x580 E8
10x210x460 E8-RE
10x210x460 E8-LI
10x210x460 E8-2K-RE
10x210x460 E8-2K-LI
E8-100 12x363x1000
140-5-100

Anbauteil / Frame extension


E8-140-900

602 8273

01.04
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

301 3424
301 4370
301 4539
301 5385
303 0935
303 0936
303 0972
303 0977
305 6164
305 9888
317 6944
317 7511
323 8071
402 2556
402 2557
402 2570
402 8273

2
6
3
6
6
6
2
3
4
6
4
1
14
1
1
2
1

Artikeltext / Description
Sechskantschraube spz.
Sechskantschraube spz.
Sechskantschraube spezial
Sechskantschraube spz.
Sicherungsmutter
Sicherungsmutter
Sechskantmutter
Sechskantmutter
Scheibe
Federring
Rhrchen
Rhrchen
Schutzkappe
Verstellwinkel
Verstellwinkel
Halmplatte
Anbauteil

Bolt
Bolt
Bolt
Bolt
Selflocking nut
Selflocking nut
Nut
Nut
Washer
Spring ring
Tube
Tube
Cap
Adjusting bracket
Adjusting bracket
Stalk plate
Frame extension

61

Abmessung
M12x75-10.9
M20x85-10.9
M20x1,5x190ls164xb23-10.9
M16x55-10.9
DIN985-NM16-8 Zn
DIN985-NM20-8 Zn
M12 DIN934-8
M20x1,5 DIN934-10
D35/20,5x5
20 DIN127-A
40/20x30,5
D40/20x140
GPN 300V19 - D20
10x210x460 E8-RE
10x210x460 E8-LI
10x235x580 E8
EurOpal 8 140-90

Anbauteil / Frame extension


E8-140-1000

602 8278

01.04
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

301 3424
301 4370
301 4539
301 5385
303 0935
303 0936
303 0972
303 0977
305 6164
305 9888
317 6944
317 7511
323 8071
402 2556
402 2557
402 2570
402 8278

2
6
3
6
6
6
2
3
4
6
4
1
14
1
1
2
1

Artikeltext / Description
Sechskantschraube spz.
Sechskantschraube spz.
Sechskantschraube spezial
Sechskantschraube spz.
Sicherungsmutter
Sicherungsmutter
Sechskantmutter
Sechskantmutter
Scheibe
Federring
Rhrchen
Rhrchen
Schutzkappe
Verstellwinkel
Verstellwinkel
Halmplatte
Anbauteil

Bolt
Bolt
Bolt
Bolt
Selflocking nut
Selflocking nut
Nut
Nut
Washer
Spring ring
Tube
Tube
Cap
Adjusting bracket
Adjusting bracket
Stalk plate
Frame extension

62

Abmessung
M12x75-10.9
M20x85-10.9
M20x1,5x190ls164xb23-10.9
M16x55-10.9
DIN985-NM16-8 Zn
DIN985-NM20-8 Zn
M12 DIN934-8
M20x1,5 DIN934-10
D35/20,5x5
20 DIN127-A
40/20x30,5
D40/20x140
GPN 300V19 - D20
10x210x460 E8-RE
10x210x460 E8-LI
10x235x580 E8
EurOpal 8 140-100

Vorwerkzeughalm / Skim stalk


D45 E8+9

663 8651

01.04
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4
5
6
7
8

301 5388
301 9867
303 0978
303 0935
305 6202
457 7194
459 9860
463 8568

4
1
1
4
1
1
1
1

Artikeltext / Description
Sechskantschraube spz.
Hakenschraube
Sechskantmutter
Sicherungsmutter
Scheibe
Konsole
Klemmhebel
Rundhalm gekrpft mit Ring

Bolt
Hook bolt
Nut
Selflocking nut
Washer
Bracket
Clamp lever
Round stalk, cranked

63

Abmessung
M16x45-8.8
M20
M20 DIN934-8
DIN985-NM16-8 Zn
40x20,5x10
DE D45 E8+9
D40-45
D45 H750-800

Dngereinlegerhalm / Skim stalk


S 50x30-260 H750

663 8750

01.04
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3

301 3779
303 0935
463 8641

2
2
1

Artikeltext / Description
Sechskantschraube spz.
Sicherungsmutter
Dngereinlegerhalm

Bolt
Selflocking nut
Skim stalk

64

Abmessung
M16x60-10.9
DIN985-NM16-8 Zn
50x30x0974-220/260

Dngereinlegerhalm / Skim stalk


S1 50x30-260 H800

663 8752

01.04
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3

301 3779
303 0935
463 8642

2
2
1

Artikeltext / Description
Sechskantschraube spz.
Sicherungsmutter
Dngereinlegerhalm

Bolt
Selflocking nut
Skim stalk

65

Abmessung
M16x60-10.9
DIN985-NM16-8 Zn
50x30x1124-260

Dngereinlegerhalm / Skim stalk


EV-260/179 50x30 H750

663 8754

01.04
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

301 3366
301 4546
301 3867
301 5385
303 0972
303 0935
303 0976
303 0977
305 8551
305 9885
305 9887
305 9888
313 8159
457 7207
457 7208
457 7204
463 8641
313 8158

1
1
2
2
1
2
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1

Artikeltext / Description
Sechskantschraube spz.
Sechskantschraube spezial
Sechskantschraube DIN931-A
Sechskantschraube spz.
Sechskantmutter
Sicherungsmutter
Sechskantmutter
Sechskantmutter
Federsicherung
Federring
Federring
Federring
Bolzen mit Griff
Konsole
Schwenkkonsole
Lasche
Dngereinlegerhalm
Bolzen mit Griff

Bolt
Bolt
Bolt
Bolt
Nut
Selflocking nut
Nut
Nut
Securing clip
Spring ring
Spring ring
Spring ring
Pin with grip
Bracket
Swivel bracket
Lashing
Skim stalk
Pin with grip

66

Abmessung
M12x45-8.8
M20x1,5x240ls214xb23-10.9
M16x65-8.8
M16x55-10.9
M12 DIN934-8
DIN985-NM16-8 Zn
M16 DIN934-8
M20x1,5 DIN934-10
41x3
12 DIN127
16 DIN127
20 DIN127-A
GB D14x55/69 Zn
DE 260/179 D16 E8+9
DE 260/178 D16,5 E8+9
50x10x142 9xD14,25+1xD12
50x30x0974-220/260
GB D14x54,5/82 Zn

Dngereinlegerhalm / Skim stalk


EV-260/179 50x30 H800

663 8755

01.04
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

301 3366
301 4546
301 3867
301 5385
303 0972
303 0935
303 0976
303 0977
305 8551
305 9885
305 9887
305 9888
313 8159
457 7207
457 7208
457 7204
463 8642

1
1
2
2
1
2
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1

Artikeltext / Description
Sechskantschraube spz.
Sechskantschraube spezial
Sechskantschraube DIN931-A
Sechskantschraube spz.
Sechskantmutter
Sicherungsmutter
Sechskantmutter
Sechskantmutter
Federsicherung
Federring
Federring
Federring
Bolzen mit Griff
Konsole
Schwenkkonsole
Lasche
Dngereinlegerhalm

Bolt
Bolt
Bolt
Bolt
Nut
Selflocking nut
Nut
Nut
Securing clip
Spring ring
Spring ring
Spring ring
Pin with grip
Bracket
Swivel bracket
Lashing
Skim stalk

67

Abmessung
M12x45-8.8
M20x1,5x240ls214xb23-10.9
M16x65-8.8
M16x55-10.9
M12 DIN934-8
DIN985-NM16-8 Zn
M16 DIN934-8
M20x1,5 DIN934-10
41x3
12 DIN127
16 DIN127
20 DIN127-A
GB D14x55/69 Zn
DE 260/179 D16 E8+9
DE 260/178 D16,5 E8+9
50x10x142 9xD14,25+1xD12
50x30x1124-260

Dngereinlegerhalm / Skim stalk


EV-260/179 50x30 H900

663 8759

01.04
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18

301 3366
301 4546
301 3867
301 5385
303 0972
303 0935
303 0976
303 0977
305 8551
305 9885
305 9887
305 9888
457 7207
457 7208
457 7204
463 8651
313 8158

1
1
2
2
1
2
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1

Artikeltext / Description
Sechskantschraube spz.
Sechskantschraube spezial
Sechskantschraube DIN931-A
Sechskantschraube spz.
Sechskantmutter
Sicherungsmutter
Sechskantmutter
Sechskantmutter
Federsicherung
Federring
Federring
Federring
Konsole
Schwenkkonsole
Lasche
Dngereinlegerhalm
Bolzen mit Griff

Bolt
Bolt
Bolt
Bolt
Nut
Selflocking nut
Nut
Nut
Securing clip
Spring ring
Spring ring
Spring ring
Bracket
Swivel bracket
Lashing
Skim stalk
Pin with grip

68

Abmessung
M12x45-8.8
M20x1,5x240ls214xb23-10.9
M16x65-8.8
M16x55-10.9
M12 DIN934-8
DIN985-NM16-8 Zn
M16 DIN934-8
M20x1,5 DIN934-10
41x3
12 DIN127
16 DIN127
20 DIN127-A
DE 260/179 D16 E8+9
DE 260/178 D16,5 E8+9
50x10x142 9xD14,25+1xD12
50x30x1324-260/220 H900
GB D14x54,5/82 Zn

Dngereinlegerhalm / Skim stalk


S 50x30-260 H900

663 8764

01.04
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3

301 3779
303 0935
463 8651

2
2
1

Artikeltext / Description
Sechskantschraube spz.
Sicherungsmutter
Dngereinlegerhalm

Bolt
Selflocking nut
Skim stalk

69

Abmessung
M16x60-10.9
DIN985-NM16-8 Zn
50x30x1324-260/220 H900

Krperhalmschrauben / Bolts for leg


Dural

699 0901

01.04
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

301 2211
301 2227
301 2242
301 2261
301 2279
301 2292
301 2312
301 5740
301 5741
301 5747
301 5750
301 5753
303 0935
303 0936

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Artikeltext / Description
Flachrundschraube LWN9130130
Flachrundschraube LWN9130130
Flachrundschraube LWN9130130
Flachrundschraube LWN9130130
Flachrundschraube LWN9130130
Flachrundschraube LWN9130130
Flachrundschraube LWN9130130
Senkschraube
Senkschraube
Senkschraube
Senkschraube
Senkschraube
Sicherungsmutter
Sicherungsmutter

Bolt, cup square head


Bolt, cup square head
Bolt, cup square head
Bolt, cup square head
Bolt, cup square head
Bolt, cup square head
Bolt, cup square head
Countersunk bolt
Countersunk bolt
Countersunk bolt
Countersunk bolt
Countersunk bolt
Selflocking nut
Selflocking nut

70

Abmessung
M16x55-10.9
M16x60-10.9
M16x65-10.9
M16x70-10.9
M16x75-10.9
M16x80-10.9
M16x100-10.9
M16x80-10.9
M16x105-10.9
M20x70x8,5-12.9
M20x80x8,5-12.9
M20x100x8,5-12.9
DIN985-NM16-8 Zn
DIN985-NM20-8 Zn

Krperhalm / Leg
80x30/E

699 0955

01.04
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3

464 5000
464 5001
464 5002

1
1
1

Artikeltext / Description
Krperhalm
Krperhalm
Krperhalm

Leg
Leg
Leg

71

Abmessung
80x30x657-R750
80x30x707-R800
80x30x807-R900

Radhalm mit Lagerung / Wheel stalk with bearing


60x25x655 E7

548 2606

01.04
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

549 8893

Artikeltext / Description
Lagerung

Bearing

72

Abmessung
5/93,5/140 M14 50x50

Radhalm mit Lagerung / Wheel stalk with bearing


60x25x675 Pendelrad

548 2607

01.04
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

549 8893

Artikeltext / Description
Lagerung

Bearing

73

Abmessung
5/93,5/140 M14 50x50

Pendelsttzrad / Depth wheel


D20x200/140 E8 555lg

548 4158

01.04
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

301 3391
301 3461
301 4118
301 4523
301 4539
301 4604
303 0972
303 0977
303 0978

1
1
6
1
2
1
2
3
1

Artikeltext / Description
Sechskantschraube spz.
Sechskantschraube DIN931-A
Sechskantschraube
Sechskantschraube spezial
Sechskantschraube spezial
Sechskantschraube
Sechskantmutter
Sechskantmutter
Sechskantmutter

Bolt
Bolt
Bolt
Bolt
Bolt
Bolt
Nut
Nut
Nut

74

Abmessung
M12x60-10.9
M12x100-8.8
M16x1,5x162ls140xb19-10.9
M20x1,5x170ls144xb23-10.9
M20x1,5x190ls164xb23-10.9
M20x75 MSB
M12 DIN934-8
M20x1,5 DIN934-10
M20 DIN934-8

Pendelsttzrad / Depth wheel


D20x200 E8 615lg

548 4167

01.04
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

301 3391
301 3461
301 4118
301 4523
301 4539
301 4604
303 0972
303 0977
303 0978
303 0990
305 6162
305 8545
305 8551
305 9885
305 9887
305 9888
311 9565
313 8137
315 8006
317 3336
317 3338
317 3394
317 6664
317 6859
323 6348
329 8496

1
1
6
1
2
1
2
3
1
6
1
1
1
4
6
6
2
1
1
2
2
1
1
3
2
1

Artikeltext / Description
Sechskantschraube spz.
Sechskantschraube DIN931-A
Sechskantschraube
Sechskantschraube spezial
Sechskantschraube spezial
Sechskantschraube
Sechskantmutter
Sechskantmutter
Sechskantmutter
Sechskantmutter
Scheibe
Sicherungsring
Federsicherung
Federring
Federring
Federring
Klappstift
Bolzen mit Griff
Niet
Einspannbuchse
Einspannbuchse mit Presitz
Einspannbuchse
Rhrchen
Rhrchen
Schmiernippel
Zugfeder

Bolt
Bolt
Bolt
Bolt
Bolt
Bolt
Nut
Nut
Nut
Nut
Washer
Securing ring
Securing clip
Spring ring
Spring ring
Spring ring
Securing pin
Pin with grip
Rivet
Expansion bush
Expansion bush
Expansion bush
Tube
Tube
Grease nipple
Spring

75

Abmessung
M12x60-10.9
M12x100-8.8
M16x1,5x162ls140xb19-10.9
M20x1,5x170ls144xb23-10.9
M20x1,5x190ls164xb23-10.9
M20x75 MSB
M12 DIN934-8
M20x1,5 DIN934-10
M20 DIN934-8
M16x1,5 DIN934-10
D17/35x5 Zn
3x30-35x1,25 Zn
41x3
12 DIN127
16 DIN127
20 DIN127-A
4,5mm
GB D12x103,5/1185
12x55 BO Zn
EG16/22x18-DIN1498
EG20/26x16
EG20/26x25-DIN1498
33,7x4,5x79
26,9/17,9x119,3+-0,5
AM10x1 DIN71412
2,8x30x90 D31/12

Pendelsttzrad / Depth wheel


D20x200 E8 615lg

548 4167

01.04
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
45

331 6130
331 6242
331 6246
331 8380
331 8381
331 9012
448 2598
448 2599
448 2601
448 2605
448 2603
448 2602
448 2607
448 2608
448 2609
448 2610
548 2608
549 8893

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1

Artikeltext / Description
Knotenkette
Kette
Kette
Malotte ohne Gewinde
Kettenschkel hochfest
Haken
Verriegelung mit Bgel
Halter mit Zapfen
Kreuzgelenk
Anschlag
Verriegelung
Anschlag
Verstelleiste
Halter
Platte
Platte
Radhalm mit Lagerung
Lagerung

Chain
Chain
Chain
Shackle
Chain shackle
Hook
Holder with pivot
Holder with pivot
Cross union
Stop
Locking device
Stop
Adjuster plate
Holder
Plate
Plate
Wheel stalk with bearing
Bearing

76

Abmessung
D2x150
G8x32 DIN5685 8GL
G8x32 DIN5685 6GL 21MN4 Zn-V
D13
8x13x27 LA0302
D16x90
D38/22x117,5
27x71
D20x119 E7
60x30 2xD16x119
D22x117 E7
70x42 E7
40x4x270
70x27 D13 E7
12x358x434 E8 LI
12x358x434 E8 RE
60x25x735 Pendelrad
5/93,5/140 M14 50x50

Uni-Pendelrad / Uni-wheel
D20x200/140 E8 5/140

549 1335

01.04
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25
26
27

301 3497
301 3918
301 4118
301 4523
301 4646
301 5370
303 0956
303 0972
303 0976
303 0977
303 0980
303 0990
305 6162
305 8545
305 8551
305 9887
305 9888
305 9889
311 9302
311 9565
313 1213
313 1515
313 1615
313 1815
313 4018
315 8006

1
1
5
1
1
4
2
3
5
2
1
6
2
1
1
4
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1

Artikeltext / Description
Sechskantschraube DIN931-A
Sechskantschraube DIN931-A
Sechskantschraube
Sechskantschraube spezial
Sechskantschraube spz.
Sechskantschraube spz.
Sechskantmutter
Sechskantmutter
Sechskantmutter
Sechskantmutter
Sechskantmutter
Sechskantmutter
Scheibe
Sicherungsring
Federsicherung
Federring
Federring
Federring
Klappstift
Klappstift
Bolzen mit Griff
Bolzen mit Griff
Bolzen mit Griff
Bolzen mit Griff
Bolzen
Niet

Bolt
Bolt
Bolt
Bolt
Bolt
Bolt
Nut
Nut
Nut
Nut
Nut
Nut
Washer
Securing ring
Securing clip
Spring ring
Spring ring
Spring ring
Securing pin
Securing pin
Pin with grip
Pin with grip
Pin with grip
Pin with grip
Pin
Rivet

77

Abmessung
M12x120-8.8
M16x80-8.8
M16x1,5x162ls140xb19-10.9
M20x1,5x170ls144xb23-10.9
M24x95-8.8
M16x90-12.9
BM24x1,5 DIN439-8
M12 DIN934-8
M16 DIN934-8
M20x1,5 DIN934-10
M24 DIN934-8
M16x1,5 DIN934-10
D17/35x5 Zn
3x30-35x1,25 Zn
41x3
16 DIN127
20 DIN127-A
24 DIN127
12x60
4,5mm
GB D12x118,5/131 D5
D15x165
D16x165
D18x165
D40/30/M24x1,5x180
12x55 BO Zn

Uni-Pendelrad / Uni-wheel
D20x200/140 E8 5/140

549 1335

01.04
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
48
49
50
51
52
53
54

317 3336
317 6859
317 6907
317 6909
317 7504
317 7510
323 6348
329 8496
331 6130
331 6246
331 8380
331 8381
331 9012
448 2598
448 2603
448 2605
449 5745
449 5751
449 5752
449 5755
449 5756
449 5757
449 5758
449 5759
549 1330
549 1331

2
2
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1

Artikeltext / Description
Einspannbuchse
Rhrchen
Ring
Ring
Buchse
Rhrchen
Schmiernippel
Zugfeder
Knotenkette
Kette
Malotte ohne Gewinde
Kettenschkel hochfest
Haken
Verriegelung mit Bgel
Verriegelung
Anschlag
Halter mit Zapfen
Schwenklager
Konsolenteil
Anschlag
Halter mit Bgel
Verstelleiste
Schwenklager
Konsolenteil
Radhalm mit Lagerung
Radhalm mit Lagerung

Expansion bush
Tube
Ring
Ring
Bush
Tube
Grease nipple
Spring
Chain
Chain
Shackle
Chain shackle
Hook
Holder with pivot
Locking device
Stop
Holder with pivot
Swivel bearing
Part of bracket
Stop
Holder
Adjuster plate
Swivel bearing
Part of bracket
Wheel stalk with bearing
Wheel stalk with bearing

78

Abmessung
EG16/22x18-DIN1498
26,9/17,9x119,3+-0,5
D88/40,5x20
D97/40,5x19
D35/16x35,5
D40/20x120
AM10x1 DIN71412
2,8x30x90 D31/12
D2x150
G8x32 DIN5685 6GL 21MN4 Zn-V
D13
8x13x27 LA0302
D16x90
D38/22x117,5
D22x117 E7
60x30 2xD16x119
47x95 UPR
D60 UPR D16
20x190x210
52x95 UPR
47x95 UPR
50x6x270
D60 D20 UPR
20x190x210 D20
80x35 + 5/140
80x35 D20 5/140

Uni-Pendelrad / Uni-wheel
D20x200/140 E8 5/140

549 1335

01.04
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

549 5750
301 7334
305 9902
449 1642
549 8893
317 2005
317 9373
449 5760
449 5761
301 4539
305 6148

1
2
2
1
1
2
2
1
1
2
4

Artikeltext / Description
Kreuzgelenk mit Buchsen
Sechskantschraube DIN933
Federring
Abstreifer
Lagerung
Einspannbuchse mit Presitz
Bundbuchse
Platte gekrpft
Platte gekrpft
Sechskantschraube spezial
Pascheibe

Cross union
Screw
Spring ring
Scraper
Bearing
Expansion bush
Flange bushing
Plate
Plate
Bolt
Shim

79

Abmessung
D60/44x120
M12x35-8.8 Zn
12 DIN127 Zn
40x8x330 3xD12
5/93,5/140 M14 50x50
EG40/44x20
D80/66,1/60,25x45
14x459x495 RE
14x459x495 LI
M20x1,5x190ls164xb23-10.9
17x24x1,0 DIN988

Uni-Pendelrad / Uni-wheel
D20x200/140 E8 6/205

549 1337

01.04
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25
26
27

301 3497
301 3918
301 4118
301 4523
301 4646
301 5370
303 0956
303 0972
303 0976
303 0977
303 0980
303 0990
305 6162
305 8545
305 8551
305 9887
305 9888
305 9889
311 9302
311 9565
313 1213
313 1515
313 1615
313 1815
313 4018
315 8006

1
1
5
1
1
4
2
3
5
3
1
5
2
1
1
4
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1

Artikeltext / Description
Sechskantschraube DIN931-A
Sechskantschraube DIN931-A
Sechskantschraube
Sechskantschraube spezial
Sechskantschraube spz.
Sechskantschraube spz.
Sechskantmutter
Sechskantmutter
Sechskantmutter
Sechskantmutter
Sechskantmutter
Sechskantmutter
Scheibe
Sicherungsring
Federsicherung
Federring
Federring
Federring
Klappstift
Klappstift
Bolzen mit Griff
Bolzen mit Griff
Bolzen mit Griff
Bolzen mit Griff
Bolzen
Niet

Bolt
Bolt
Bolt
Bolt
Bolt
Bolt
Nut
Nut
Nut
Nut
Nut
Nut
Washer
Securing ring
Securing clip
Spring ring
Spring ring
Spring ring
Securing pin
Securing pin
Pin with grip
Pin with grip
Pin with grip
Pin with grip
Pin
Rivet

80

Abmessung
M12x120-8.8
M16x80-8.8
M16x1,5x162ls140xb19-10.9
M20x1,5x170ls144xb23-10.9
M24x95-8.8
M16x90-12.9
BM24x1,5 DIN439-8
M12 DIN934-8
M16 DIN934-8
M20x1,5 DIN934-10
M24 DIN934-8
M16x1,5 DIN934-10
D17/35x5 Zn
3x30-35x1,25 Zn
41x3
16 DIN127
20 DIN127-A
24 DIN127
12x60
4,5mm
GB D12x118,5/131 D5
D15x165
D16x165
D18x165
D40/30/M24x1,5x180
12x55 BO Zn

Uni-Pendelrad / Uni-wheel
D20x200/140 E8 6/205

549 1337

01.04
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
48
49
50
51
52
53
54

317 3336
317 6859
317 6907
317 6909
317 7504
317 7510
323 6348
329 8496
331 6130
331 6246
331 8380
331 8381
331 9012
448 2598
448 2603
448 2605
449 5745
449 5751
449 5752
449 5755
449 5756
449 5757
449 5758
449 5759
449 5754
549 1342

2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1

Artikeltext / Description
Einspannbuchse
Rhrchen
Ring
Ring
Buchse
Rhrchen
Schmiernippel
Zugfeder
Knotenkette
Kette
Malotte ohne Gewinde
Kettenschkel hochfest
Haken
Verriegelung mit Bgel
Verriegelung
Anschlag
Halter mit Zapfen
Schwenklager
Konsolenteil
Anschlag
Halter mit Bgel
Verstelleiste
Schwenklager
Konsolenteil
Radhalm mit Lagerung
Radhalm mit Lagerung

Expansion bush
Tube
Ring
Ring
Bush
Tube
Grease nipple
Spring
Chain
Chain
Shackle
Chain shackle
Hook
Holder with pivot
Locking device
Stop
Holder with pivot
Swivel bearing
Part of bracket
Stop
Holder
Adjuster plate
Swivel bearing
Part of bracket
Wheel stalk with bearing
Wheel stalk with bearing

81

Abmessung
EG16/22x18-DIN1498
26,9/17,9x119,3+-0,5
D88/40,5x20
D97/40,5x19
D35/16x35,5
D40/20x120
AM10x1 DIN71412
2,8x30x90 D31/12
D2x150
G8x32 DIN5685 6GL 21MN4 Zn-V
D13
8x13x27 LA0302
D16x90
D38/22x117,5
D22x117 E7
60x30 2xD16x119
47x95 UPR
D60 UPR D16
20x190x210
52x95 UPR
47x95 UPR
50x6x270
D60 D20 UPR
20x190x210 D20
80x35 6/205
80x35 D20 6/205 UPR

Uni-Pendelrad / Uni-wheel
D20x200/140 E8 6/205

549 1337

01.04
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

549 5750
301 7334
305 9902
449 1642
549 8894
317 2005
317 9373
449 5760
449 5761
301 4539
305 6148

1
2
2
1
1
2
2
1
1
2
6

Artikeltext / Description
Kreuzgelenk mit Buchsen
Sechskantschraube DIN933
Federring
Abstreifer
Lagerung
Einspannbuchse mit Presitz
Bundbuchse
Platte gekrpft
Platte gekrpft
Sechskantschraube spezial
Pascheibe

Cross union
Screw
Spring ring
Scraper
Bearing
Expansion bush
Flange bushing
Plate
Plate
Bolt
Shim

82

Abmessung
D60/44x120
M12x35-8.8 Zn
12 DIN127 Zn
40x8x330 3xD12
V60-6/160/205 D18
EG40/44x20
D80/66,1/60,25x45
14x459x495 RE
14x459x495 LI
M20x1,5x190ls164xb23-10.9
17x24x1,0 DIN988

Rad 5/94/140 D14 / Wheel 5/94/140 D14


10.0/80-12 8PR ET-25

549 8849

01.04
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3

357 3422
357 7069
357 8856

1
1
1

Artikeltext / Description
Schlauch
Felge
Reifen

Tube
Wheel centre
Tyre

83

Abmessung
10.0/80-12 TR15
7.00x12ET-25 5/94/140
10.0/80-12 8 PR AW

Lagerung / Bearing
5/93,5/140 M14 50x50

549 8893

01.04
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

301 6414
303 0139
303 6413
305 6253
311 7617
319 9116
319 9151
323 0413
323 1321
323 1802
323 6345
323 6353
323 6363
449 8892

5
1
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Artikeltext / Description
Radschraube
Kronenmutter
Radmutter
Scheibe
Splint
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager
Hllscheibe
Schraubkappe
Nilos-Ring
Schmiernippel
Schmiernippel
Schmiernippel
Nabe

Wheel bolt
Castle nut
Wheel nut
Washer
Peg
Bearing
Bearing
Cover washer
Cap
Nilos ring
Grease nipple
Grease nipple
Grease nipple
Hub

84

Abmessung
M14x1,5x40-D17-Zn
DIN937-M24x2
M14x1,5 Zn
B25 DIN125-St
4x40 DIN94-St Zn
30206.
30209.
D100/45x12
D63,5x40
30209 AV
LAM 6 DIN71412
BM8x1 DIN71412-6kt. 45
1/4 SAE
5/140/93

Pendelsttzrad / Depth wheel


E8 10.0/80-12 5/95/14 555lg

648 4160

01.04
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2

548 4158
549 8849

1
1

Artikeltext / Description
Pendelsttzrad
Rad 5/94/140 D14

Depth wheel
Wheel 5/94/140 D14

85

Abmessung
D20x200/140 E8 555lg
10.0/80-12 8PR ET-25

Uni-Pendelrad / Uni-wheel
E8 10.0/80-12

649 1335

01.04
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2

549 1335
549 8849

1
1

Artikeltext / Description
Uni-Pendelrad
Rad 5/94/140 D14

Uni-wheel
Wheel 5/94/140 D14

86

Abmessung
D20x200/140 E8 5/140
10.0/80-12 8PR ET-25

Uni-Pendelrad / Uni-wheel
E8 10.0/75-15.3

649 1336

01.04
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2

549 1337
550 8863

1
1

Artikeltext / Description
Uni-Pendelrad
Rad 6/161/205 D18

Uni-wheel
Wheel 6/161/205 D18

87

Abmessung
D20x200/140 E8 6/205
10.0/75-15.3 12PR AW ET-25

Uni-Pendelrad / Uni-wheel
E8 13.0/55-16

649 1349

01.04
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2

549 1337
550 8864

1
1

Artikeltext / Description
Uni-Pendelrad
Rad 6/161/205 D18

Uni-wheel
Wheel 6/161/205 D18

88

Abmessung
D20x200/140 E8 6/205
D770/340

Leuchtenhalter / Carrier for light


LH 1

670 1151

01.04
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4
5
6
7

301 3069
303 0969
305 8551
305 9883
315 8006
470 1150
470 1151

1
1
1
1
1
1
1

Artikeltext / Description
Sechskantschraube DIN931-A
Sechskantmutter
Federsicherung
Federring
Niet
Leuchtenhalter
Leuchtenhalter

Bolt
Nut
Securing clip
Spring ring
Rivet
Carrier for light
Carrier for light

89

Abmessung
M8x40-8.8
M8 DIN934-8
41x3
8 DIN127
12x55 BO Zn
RE LH 1
LI LH 1

Leuchtenhalter / Carrier for light


LH3A UNI

670 1200

01.04
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

301 3006
301 3838
303 0931
303 0933
303 0935
305 8551
305 9882
313 7807
321 9900
321 9922
321 9921
321 9919
470 1200
470 1207
470 1210
309 6053
470 1205

6
2
8
1
2
1
4
1
1
2
2
4
1
1
1
2
1

Artikeltext / Description
Sechskantschraube DIN933
Sechskantschraube DIN931-A
Sicherungsmutter
Sicherungsmutter
Sicherungsmutter
Federsicherung
Federring
Bolzen mit Griff
Schild
Rckstrahler rot
Rckstrahler gelb
Rckstrahler gelb selbstkl.
Halter
Leuchtenhalter
Fhrungsstck
Spannhlse
Halter

Screw
Bolt
Selflocking nut
Selflocking nut
Selflocking nut
Securing clip
Spring ring
Pin with grip
Plate
Reflector, red
Reflector, yellow
Self-adh. reflector, yellow
Holder
Carrier for light
Guiding
Expansion bush
Holder

90

Abmessung
M6x25-8.8 Zn
M16x60-8.8
DIN985-NM6-8 Zn
DIN985-NM10-8 Zn
DIN985-NM16-8 Zn
41x3
6 DIN127
GB D12x57,5/71
Gert schwenkt aus
8 RA 002 016-111
8 RA 002014-051
6200GK
D70xD7-M10x25
LH 30x30x1500
LH 30x15x200/40x15
6x40-DIN1481
LH 40x15x900

Warntafel mit Beleuchtung / Lighting equipment with boards


HR+HL 7m

670 2012

01.04
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

321 5012
321 5013
321 9917
321 9934
321 9935
373 2121
373 2140
373 3130
373 3133
373 3526
373 3801
373 4136
373 4137
373 4140
373 2124

1
1
2
1
1
2
1
1
1
2
2
2
2
7
2

Artikeltext / Description
Aufsteckteil
Aufsteckteil
Rckstrahler
Warntafel
Warntafel
Stecker
Kupplungsdose
Rckleuchte rechts
Rckleuchte links
Lichtscheibe
Schutzhaube hinten
Kabel gelb
Kabel grn
Kabel
Stecker Alu

Plug-on unit
Plug-on unit
Reflector
Warning board
Warning board
Plug
Connector socket
Rear light, RH
Rear light, LH
Light glas
Rear cover
Cable, yellow
Cable, green
Cable
Plug

91

Abmessung
RE HR11027
LI HL11027
6200K
RE 423x423 DIN11030
LI 423x423 DIN11030
7-polig
72.
BBS95R
BBS95L
RE E95
SH95
4x0,75
4x0,75
6x0,75 S/W
7-polig

Scheibensech / Disc coulter


E8 D500 G

657 7841

01.04
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

301 3867
301 4269
301 4547
303 0976
303 0977
305 6164
457 9146
457 9870
463 8682
463 8683
301 6123
303 0193
303 0933
305 8924
311 7613
319 9116
323 6345
323 7641
323 8032
349 0029
447 8882
457 9328
305 6268
317 7511
305 9888
547 8883

2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
6
1
6
2
1
2
1
1
2
1
1
1
4
1
2
1

Artikeltext / Description
Sechskantschraube DIN931-A
Sechskantschraube DIN933
Sechskantschraube spezial
Sechskantmutter
Sechskantmutter
Scheibe
Zahnkonsole
Sperrstck
Sechhalm
Sechhalm
Senkschraube DIN7991-A
Kronenmutter
Sicherungsmutter
Sicherungsring
Splint
Kegelrollenlager
Schmiernippel
Dichtung
Wellendichtring
Sechscheibe
Nabe
Secharm
Scheibe
Rhrchen
Federring
Lagerung

Bolt
Screw
Bolt
Nut
Nut
Washer
Hirth-type bracket
Stop
Disc stalk
Disc stalk
Countersunk bolt
Castle nut
Selflocking nut
Securing ring
Peg
Bearing
Grease nipple
Seal
Oil seal
Disc
Hub
Swinging arm
Washer
Tube
Spring ring
Bearing

92

Abmessung
M16x65-8.8
M20x60-8.8
M20x1,5x267ls241xb23-10.9
M16 DIN934-8
M20x1,5 DIN934-10
D35/20,5x5
D70/38 Z40
D38x30
60x25x630 RE EurOpal
60x25x630 LI EurOpal
M10x30-10.9
DIN937-M24x1,5-22H
DIN985-NM10-8 Zn
62x2 DIN472
3,2x40 DIN94-St Zn
30206.
LAM 6 DIN71412
D120/65x1,6
40x55x7 BA
D500/100x5 G
668 A
D77x250 Z40
D20,5/50x8 Zn
D40/20x140
20 DIN127-A
668A 2x30206

Scheibensech / Disc coulter


E8 D500 G

657 7841

01.04
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

27

215 1667

Artikeltext / Description
Achse

Axle

93

Abmessung
D50/40/30x123

Scheibensech / Disc coulter


E8 D500 Z

657 7842

01.04
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

301 3867
301 4269
301 4547
303 0976
303 0977
305 6164
457 9146
457 9870
463 8682
463 8683
301 6123
303 0193
303 0933
305 8924
311 7613
319 9116
323 6345
323 7641
323 8032
349 0042
447 8882
457 9328
317 7511
305 6268
305 9888
547 8883

2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
6
1
6
2
1
2
1
1
2
1
1
1
1
4
2
1

Artikeltext / Description
Sechskantschraube DIN931-A
Sechskantschraube DIN933
Sechskantschraube spezial
Sechskantmutter
Sechskantmutter
Scheibe
Zahnkonsole
Sperrstck
Sechhalm
Sechhalm
Senkschraube DIN7991-A
Kronenmutter
Sicherungsmutter
Sicherungsring
Splint
Kegelrollenlager
Schmiernippel
Dichtung
Wellendichtring
Sechscheibe
Nabe
Secharm
Rhrchen
Scheibe
Federring
Lagerung

Bolt
Screw
Bolt
Nut
Nut
Washer
Hirth-type bracket
Stop
Disc stalk
Disc stalk
Countersunk bolt
Castle nut
Selflocking nut
Securing ring
Peg
Bearing
Grease nipple
Seal
Oil seal
Disc
Hub
Swinging arm
Tube
Washer
Spring ring
Bearing

94

Abmessung
M16x65-8.8
M20x60-8.8
M20x1,5x267ls241xb23-10.9
M16 DIN934-8
M20x1,5 DIN934-10
D35/20,5x5
D70/38 Z40
D38x30
60x25x630 RE EurOpal
60x25x630 LI EurOpal
M10x30-10.9
DIN937-M24x1,5-22H
DIN985-NM10-8 Zn
62x2 DIN472
3,2x40 DIN94-St Zn
30206.
LAM 6 DIN71412
D120/65x1,6
40x55x7 BA
D500/100x5-Z
668 A
D77x250 Z40
D40/20x140
D20,5/50x8 Zn
20 DIN127-A
668A 2x30206

Scheibensech / Disc coulter


E8 D500 Z

657 7842

01.04
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

27

215 1667

Artikeltext / Description
Achse

Axle

95

Abmessung
D50/40/30x123

Scheibensech / Disc coulter


E8 D590 Z

657 7843

01.04
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

301 3867
301 4269
301 4547
303 0976
303 0977
305 6164
457 9146
457 9870
463 8682
463 8683
301 6123
303 0193
303 0933
305 8924
311 7613
319 9116
323 6345
323 7641
323 8032
349 0050
447 8882
457 9328
317 7511
305 6268
305 9888
547 8883

2
2
2
2
2
4
2
2
1
1
6
1
6
2
1
2
1
1
2
1
1
1
1
4
4
1

Artikeltext / Description
Sechskantschraube DIN931-A
Sechskantschraube DIN933
Sechskantschraube spezial
Sechskantmutter
Sechskantmutter
Scheibe
Zahnkonsole
Sperrstck
Sechhalm
Sechhalm
Senkschraube DIN7991-A
Kronenmutter
Sicherungsmutter
Sicherungsring
Splint
Kegelrollenlager
Schmiernippel
Dichtung
Wellendichtring
Sechscheibe
Nabe
Secharm
Rhrchen
Scheibe
Federring
Lagerung

Bolt
Screw
Bolt
Nut
Nut
Washer
Hirth-type bracket
Stop
Disc stalk
Disc stalk
Countersunk bolt
Castle nut
Selflocking nut
Securing ring
Peg
Bearing
Grease nipple
Seal
Oil seal
Disc
Hub
Swinging arm
Tube
Washer
Spring ring
Bearing

96

Abmessung
M16x65-8.8
M20x60-8.8
M20x1,5x267ls241xb23-10.9
M16 DIN934-8
M20x1,5 DIN934-10
D35/20,5x5
D70/38 Z40
D38x30
60x25x630 RE EurOpal
60x25x630 LI EurOpal
M10x30-10.9
DIN937-M24x1,5-22H
DIN985-NM10-8 Zn
62x2 DIN472
3,2x40 DIN94-St Zn
30206.
LAM 6 DIN71412
D120/65x1,6
40x55x7 BA
D590/100x6-Z
668 A
D77x250 Z40
D40/20x140
D20,5/50x8 Zn
20 DIN127-A
668A 2x30206

Scheibensech / Disc coulter


E8 D590 Z

657 7843

01.04
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

27

215 1667

Artikeltext / Description
Achse

Axle

97

Abmessung
D50/40/30x123

Scheibensech Mais / Disc coulter


E8 D500-M G

657 7853

01.04
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

301 3867
301 4269
301 4547
303 0976
303 0977
305 6164
457 9146
457 9870
463 8702
463 8703
301 6123
303 0193
303 0933
305 8924
311 7613
319 9116
323 6345
323 7641
323 8032
349 0029
447 8882
457 9328
305 6268
317 7511
305 9888
547 8883

2
2
2
2
2
4
2
2
1
1
6
1
6
2
1
2
1
1
2
1
1
1
4
1
4
1

Artikeltext / Description
Sechskantschraube DIN931-A
Sechskantschraube DIN933
Sechskantschraube spezial
Sechskantmutter
Sechskantmutter
Scheibe
Zahnkonsole
Sperrstck
Maissechhalm
Maissechhalm
Senkschraube DIN7991-A
Kronenmutter
Sicherungsmutter
Sicherungsring
Splint
Kegelrollenlager
Schmiernippel
Dichtung
Wellendichtring
Sechscheibe
Nabe
Secharm
Scheibe
Rhrchen
Federring
Lagerung

Bolt
Screw
Bolt
Nut
Nut
Washer
Hirth-type bracket
Stop
Disc stalk
Disc stalk
Countersunk bolt
Castle nut
Selflocking nut
Securing ring
Peg
Bearing
Grease nipple
Seal
Oil seal
Disc
Hub
Swinging arm
Washer
Tube
Spring ring
Bearing

98

Abmessung
M16x65-8.8
M20x60-8.8
M20x1,5x267ls241xb23-10.9
M16 DIN934-8
M20x1,5 DIN934-10
D35/20,5x5
D70/38 Z40
D38x30
60x25x866-M RE
60x25x866-M LI
M10x30-10.9
DIN937-M24x1,5-22H
DIN985-NM10-8 Zn
62x2 DIN472
3,2x40 DIN94-St Zn
30206.
LAM 6 DIN71412
D120/65x1,6
40x55x7 BA
D500/100x5 G
668 A
D77x250 Z40
D20,5/50x8 Zn
D40/20x140
20 DIN127-A
668A 2x30206

Scheibensech Mais / Disc coulter


E8 D500-M G

657 7853

01.04
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

27

215 1667

Artikeltext / Description
Achse

Axle

99

Abmessung
D50/40/30x123

Scheibensech Mais / Disc coulter


E8 D500-M Z

657 7854

01.04
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

301 3867
301 4269
301 4547
303 0976
303 0977
305 6164
457 9146
457 9870
463 8702
463 8703
301 6123
303 0193
303 0933
305 8924
311 7613
319 9116
323 6345
323 7641
323 8032
349 0042
447 8882
457 9328
317 7511
305 6268
305 9888
547 8883

2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
6
1
6
2
1
2
1
1
2
1
1
1
1
4
2
1

Artikeltext / Description
Sechskantschraube DIN931-A
Sechskantschraube DIN933
Sechskantschraube spezial
Sechskantmutter
Sechskantmutter
Scheibe
Zahnkonsole
Sperrstck
Maissechhalm
Maissechhalm
Senkschraube DIN7991-A
Kronenmutter
Sicherungsmutter
Sicherungsring
Splint
Kegelrollenlager
Schmiernippel
Dichtung
Wellendichtring
Sechscheibe
Nabe
Secharm
Rhrchen
Scheibe
Federring
Lagerung

Bolt
Screw
Bolt
Nut
Nut
Washer
Hirth-type bracket
Stop
Disc stalk
Disc stalk
Countersunk bolt
Castle nut
Selflocking nut
Securing ring
Peg
Bearing
Grease nipple
Seal
Oil seal
Disc
Hub
Swinging arm
Tube
Washer
Spring ring
Bearing

100

Abmessung
M16x65-8.8
M20x60-8.8
M20x1,5x267ls241xb23-10.9
M16 DIN934-8
M20x1,5 DIN934-10
D35/20,5x5
D70/38 Z40
D38x30
60x25x866-M RE
60x25x866-M LI
M10x30-10.9
DIN937-M24x1,5-22H
DIN985-NM10-8 Zn
62x2 DIN472
3,2x40 DIN94-St Zn
30206.
LAM 6 DIN71412
D120/65x1,6
40x55x7 BA
D500/100x5-Z
668 A
D77x250 Z40
D40/20x140
D20,5/50x8 Zn
20 DIN127-A
668A 2x30206

Scheibensech Mais / Disc coulter


E8 D500-M Z

657 7854

01.04
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

27

215 1667

Artikeltext / Description
Achse

Axle

101

Abmessung
D50/40/30x123

Scheibensech Mais / Disc coulter


E8 D590-M Z

657 7855

01.04
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27

301 3867
301 4269
301 4547
303 0976
303 0977
305 6164
457 9146
457 9870
463 8702
463 8703
301 6123
303 0193
303 0933
305 8924
305 9888
319 9116
323 6345
323 7641
323 8032
349 0050
447 8882
457 9328
317 7511
305 6268
547 8883
215 1667

2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
6
1
6
2
2
2
1
1
2
1
1
1
1
4
1
1

Artikeltext / Description
Sechskantschraube DIN931-A
Sechskantschraube DIN933
Sechskantschraube spezial
Sechskantmutter
Sechskantmutter
Scheibe
Zahnkonsole
Sperrstck
Maissechhalm
Maissechhalm
Senkschraube DIN7991-A
Kronenmutter
Sicherungsmutter
Sicherungsring
Federring
Kegelrollenlager
Schmiernippel
Dichtung
Wellendichtring
Sechscheibe
Nabe
Secharm
Rhrchen
Scheibe
Lagerung
Achse

Bolt
Screw
Bolt
Nut
Nut
Washer
Hirth-type bracket
Stop
Disc stalk
Disc stalk
Countersunk bolt
Castle nut
Selflocking nut
Securing ring
Spring ring
Bearing
Grease nipple
Seal
Oil seal
Disc
Hub
Swinging arm
Tube
Washer
Bearing
Axle

102

Abmessung
M16x65-8.8
M20x60-8.8
M20x1,5x267ls241xb23-10.9
M16 DIN934-8
M20x1,5 DIN934-10
D35/20,5x5
D70/38 Z40
D38x30
60x25x866-M RE
60x25x866-M LI
M10x30-10.9
DIN937-M24x1,5-22H
DIN985-NM10-8 Zn
62x2 DIN472
20 DIN127-A
30206.
LAM 6 DIN71412
D120/65x1,6
40x55x7 BA
D590/100x6-Z
668 A
D77x250 Z40
D40/20x140
D20,5/50x8 Zn
668A 2x30206
D50/40/30x123

Mitnehmerarm / Attachment arm


E1V

622 2660

01.04
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

301 0302
301 3313
301 4407
302 8952
303 0934
303 0935
303 0978
305 6181
305 6229
305 8861
305 9888
309 6060
309 6072
309 6174
311 9565
313 2538
313 8146
317 3408
317 6802
323 6349
329 6142
329 8200
329 8289
375 2164
375 2716
375 2730

8
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1

Artikeltext / Description
Flachkopfschraube DIN85
Sechskantschraube DIN933
Sechskantschraube DIN931-A
Gabelstck
Sicherungsmutter
Sicherungsmutter
Sechskantmutter
Scheibe
Scheibe
Sicherungsring
Federring
Spannhlse
Spannhlse
Spannhlse
Klappstift
Bolzen mit Verdrehsicherung
Bolzen mit Griff
Einspannbuchse mit Presitz
Rhrchen
Schmiernippel
Tellerfeder
Druckfeder
Druckfeder
Schutzkappe rot
SVK-Stecker
SVK-Muffe

Flatheaded bolt
Screw
Bolt
Forkpiece
Selflocking nut
Selflocking nut
Nut
Washer
Washer
Securing ring
Spring ring
Expansion bush
Expansion bush
Expansion bush
Securing pin
Pin with stop
Pin with grip
Expansion bush
Tube
Grease nipple
Cup spring
Spring
Spring
Cap
SVK-socket
SVK-socket

103

Abmessung
M6x25-4,6 Zn
M12x25-8.8
M20x100-8.8
D20,5x51 M16x300
DIN985-NM12-8 Zn
DIN985-NM16-8 Zn
M20 DIN934-8
17 DIN7349
45x31x5
25x2 DIN471 Zn
20 DIN127-A
6x80-DIN1481
8x40-DIN1481 Zn
10x70-DIN1481
4,5mm
FN D25x136/173
GB D20x112/122
EG25/32x20
26,9x5x110
CM10x1 DIN71412-90
31,5/16,3x1,75 DIN2093-A
5,8x33,2x254
5x37x138
Bg.2
NW8 M16x1,5
BG 2 NW8 M16x1,5 Schott

Mitnehmerarm / Attachment arm


E1V

622 2660

01.04
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

Artikeltext / Description

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

375 3990
375 4390
375 5100
375 5300
375 9961
422 9510
422 9511
422 9512
422 9550
475 2677

1
1
2
2
8
1
1
1
1
1

Einschraubverschraubung
Winkel-Schottverschraubung
Schneidring
berwurfmutter
Schellenkrper
Tragarm
Fangarm
Rundstck
Verriegelungsbolzen
Hydraulikschlauch

Nipple
Angle union
Cutting ring
Union nut
Clamp
Supporting arm
Hook arm
Round steel
Locking pin
High-pressure hose

37
38

475 9668
575 2335

1
1

Rohr gebogen
Hydraulikzylinder

Tube
Ram

104

Abmessung
x-GE 10-LM M18x1,5
x-WSV10-L M16x1,5
S 10 L WD
10L M16x1,5
1/2x215 PP
80x40x707
80x30
D30x66 + D17
D30x240
1SN08-2200
DKOL10/DKOL10-45
10x2x332
EZ25/80 D16/170

Mitnehmerarm / Attachment arm


E2V

622 2661

01.04
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

301 0302
301 3313
301 3701
301 4407
303 0934
303 0935
303 0978
305 6229
305 8861
305 9888
309 6072
309 6174
311 9565
313 2020
313 2538
317 3408
323 6349
329 8289
329 8595
375 2164
375 2716
375 3990
375 4390
375 5100
375 5300
375 9961

8
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
2
2
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
8

Artikeltext / Description
Flachkopfschraube DIN85
Sechskantschraube DIN933
Sechskantschraube DIN933
Sechskantschraube DIN931-A
Sicherungsmutter
Sicherungsmutter
Sechskantmutter
Scheibe
Sicherungsring
Federring
Spannhlse
Spannhlse
Klappstift
Bolzen mit Griff
Bolzen mit Verdrehsicherung
Einspannbuchse mit Presitz
Schmiernippel
Druckfeder
Zugfeder
Schutzkappe rot
SVK-Stecker
Einschraubverschraubung
Winkel-Schottverschraubung
Schneidring
berwurfmutter
Schellenkrper

Flatheaded bolt
Screw
Screw
Bolt
Selflocking nut
Selflocking nut
Nut
Washer
Securing ring
Spring ring
Expansion bush
Expansion bush
Securing pin
Pin with grip
Pin with stop
Expansion bush
Grease nipple
Spring
Spring
Cap
SVK-socket
Nipple
Angle union
Cutting ring
Union nut
Clamp

105

Abmessung
M6x25-4,6 Zn
M12x25-8.8
M16x35-12.9 A=max.3mm
M20x100-8.8
DIN985-NM12-8 Zn
DIN985-NM16-8 Zn
M20 DIN934-8
45x31x5
25x2 DIN471 Zn
20 DIN127-A
8x40-DIN1481 Zn
10x70-DIN1481
4,5mm
GB D20x143/165
FN D25x136/173
EG25/32x20
CM10x1 DIN71412-90
5x37x138
7x35x437
Bg.2
NW8 M16x1,5
x-GE 10-LM M18x1,5
x-WSV10-L M16x1,5
S 10 L WD
10L M16x1,5
1/2x215 PP

Mitnehmerarm / Attachment arm


E2V

622 2661

01.04
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

Artikeltext / Description

27
28
29
30
31

422 9514
422 9515
422 9516
422 9550
475 2677

1
1
1
1
1

Tragarm
Fangarm
Hebel zur Zugfeder
Verriegelungsbolzen
Hydraulikschlauch

Supporting arm
Hook arm
Lever
Locking pin
High-pressure hose

32
33

475 9668
575 2335

1
1

Rohr gebogen
Hydraulikzylinder

Tube
Ram

106

Abmessung
80x40x707 E2V
80x30 E2V
10x93x140
D30x240
1SN08-2200
DKOL10/DKOL10-45
10x2x332
EZ25/80 D16/170

Konsole zum Mitnehmerarm / Bracket


E8 D16/180x60

622 2666

01.04
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4

301 5387
303 0976
305 9887
422 9524

6
6
6
1

Artikeltext / Description
Sechskantschraube spz.
Sechskantmutter
Federring
Konsole zum Mitnehmerarm

Bolt
Nut
Spring ring
Bracket

107

Abmessung
M16x70-10.9
M16 DIN934-8
16 DIN127
E8 D16/180x60

Hydraulikanlage Mitnehmerarm / HY-assembly attachment arm


PA-E1-D

675 1340

01.04
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4
5
6
7
8

301 0301
375 2163
375 2166
375 2718
375 2730
375 9960
475 2678
375 5698

2
1
1
1
1
2
1
1

Artikeltext / Description
Flachkopfschraube DIN85
Staubstecker
Staubkappe, rot
SVK-Stecker
SVK-Muffe
Schellenkrper
Hydraulikschlauch
Sechskantmutter

Flatheaded bolt
Plastic male probe
Cap, red
SVK-socket
SVK-socket
Clamp
High-pressure hose
Nut

108

Abmessung
M6x20-4,6 Zn
NW 6
D26,5
NW10-M18x1,5
BG 2 NW8 M16x1,5 Schott
1/2x112A PP
1SN06-4400 DKOL10/DKOL12
M16x1,5 SW22 Zn

Hydraulikanlage Mitnehmerarm / HY-assembly attachment arm


PA-E1-K

675 1346

01.04
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

301 0301
375 2163
375 2730
375 4500
375 4550
375 5110
375 5310
375 9960
475 2679
375 5698

2
1
1
1
1
1
1
2
1
1

Artikeltext / Description
Flachkopfschraube DIN85
Staubstecker
SVK-Muffe
Einstellbare W-Verschraubung
Einstellbare L-Verschraubung
Schneidring
berwurfmutter
Schellenkrper
Hydraulikschlauch
Sechskantmutter

Flatheaded bolt
Plastic male probe
SVK-socket
Adjustable angle union
L-adjustable T-union
Cutting ring
Union nut
Clamp
High-pressure hose
Nut

109

Abmessung
M6x20-4,6 Zn
NW 6
BG 2 NW8 M16x1,5 Schott
x-evW12-LM DKO24 M18x1,5
x-evL12-L DKO24 M18x1,5
12-L/S Zn WD
12L M18x1,5 Zn
1/2x112A PP
1SN06-2800 DKOL10/12
M16x1,5 SW22 Zn

Vorderfurcheneinstellung / HY-front furrow adjustment


DZ80/40/100-615

675 3562

01.04
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

305 8867
313 7802
325 1155
325 1170
325 1180
375 2120
375 2718
375 4110
375 4310
375 5510
470 5001
475 2615
475 2701
475 2780
575 2173
575 2416

4
2
2
1
2
2
2
2
2
2
1
2
1
1
2
1

Artikeltext / Description
Sicherungsring
Bolzen
Schlauchschelle
Schlauchschelle
Schlauchschelle
Staubkappe, grn
SVK-Stecker
Gerade Verschraubung
Schwenkverschraubung
Hohlschraube
Schutzblech
Hydraulikschlauch
Schlauchpaket mit Feder
Schlauchpaket
Drosselrckschlagventil
Einschwenkzylinder

Securing ring
Pin
Hose clip
Hose clip
Hose clip
Cap
SVK-socket
Nipple
Union, swivel
Banjo bolt
Guard
High-pressure hose
Hose-assembly
Hose-assembly
Throttle nonreturn valve
Swing-in ram

110

Abmessung
30x2 DIN471 Zn
KN D30/35x63/80 Zn
25/40
50-101 S 5600
OL-S 6400
D26,5 Bg.3
NW10-M18x1,5
G12-L M18x1,5
x-SWVE12-LM M16x1,5
M16x1,5-SWVE12LM
D95 180x1,5x150
2SN10-1200 M18x1,5
2x1SN08-1250
NW8 2x1250 MSS
D14,3/1,1
DZ80/40/100-615

Breitenverstellung Memory / HY-width adjuster Memory


DZ100/50/120-600 WE

675 3589

01.04
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

301 5401
303 0931
305 8571
325 1155
375 2120
375 2718
375 4310
375 9850
475 2814
575 2447

1
1
2
2
2
2
4
4
1
1

Artikeltext / Description
Sechskantschraube DIN931-A
Sicherungsmutter
Scheibe
Schlauchschelle
Staubkappe, grn
SVK-Stecker
Schwenkverschraubung
Schelle
Schlauchpaket
Memoryzylinder

Bolt
Selflocking nut
Washer
Hose clip
Cap
SVK-socket
Union, swivel
Clamp
Hose-assembly
Memory ram

111

Abmessung
M6x70-8.8 Zn
DIN985-NM6-8 Zn
6,4 DIN125-A Zn
25/40
D26,5 Bg.3
NW10-M18x1,5
x-SWVE12-LM M16x1,5
LNU4-19/15PP 1/2
2x2200/2x3100 MSS
DZ100/50-100/120-600

Breitenverstellung Memory-VP / HY-width adjuster Memory-VP


DZ80x320 On-Land

675 3598

01.04
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

215 1588
301 5401
303 0931
305 8867
313 7802
325 1155
375 2123
375 2172
375 2173
375 2718
375 4038
375 4311
375 5110
375 5310
375 9850
475 2810
575 2298
575 2161
575 9705
375 4711

2
1
1
4
2
1
2
1
1
2
4
2
4
4
2
1
1
1
1
1

Artikeltext / Description
Bgel
Sechskantschraube DIN931-A
Sicherungsmutter
Sicherungsring
Bolzen
Schlauchschelle
Staubkappe, gelb
Drosselplttchen
Drosselplttchen
SVK-Stecker
Einschraubverschraubung
Schwenkverschraubung
Schneidring
berwurfmutter
Schelle
Schlauchpaket
Hydraulikzylinder
Rckschlagventil
Rohr
Stutzen

Clamp
Bolt
Selflocking nut
Securing ring
Pin
Hose clip
Cap
Throttle plate
Throttle plate
SVK-socket
Nipple
Union, swivel
Cutting ring
Union nut
Clamp
Hose-assembly
Ram
Nonreturn valve
Tube
Stud

112

Abmessung
D10x135 50x45
M6x70-8.8 Zn
DIN985-NM6-8 Zn
30x2 DIN471 Zn
KN D30/35x63/80 Zn
25/40
D26,5 Bg.3
D12x1,5 BO 1,0
D12x1,5 BO 1,5
NW10-M18x1,5
GE 12-LR R1/4
x-SWVE12-LM M18x1,5 Zn
12-L/S Zn WD
12L M18x1,5 Zn
LNU4-19/15PP 1/2
2x1SN06-3700 MSS
DZ80/40/320-580
RDP 06 1/4
12x47 kpl.
x-evGE-12-ED 1/4 DKO 24

Breitenverstellung Memory-VP / HY-width adjuster Memory-VP


DZ80x320/DZ100x120 On-Land

675 3599

01.04
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

215 1588
301 5401
303 0931
305 8867
313 7802
325 1155
375 2123
375 2172
375 2173
375 2199
375 2718
375 4010
375 4038
375 4500
375 4311
375 5110
375 5310
375 9850
475 2827
475 2828
475 8849
475 8914
575 2298
575 2161
575 2421
575 9705

2
1
1
8
4
1
2
1
1
2
2
2
4
2
2
10
10
4
1
1
1
2
1
1
1
1

Artikeltext / Description
Bgel
Sechskantschraube DIN931-A
Sicherungsmutter
Sicherungsring
Bolzen
Schlauchschelle
Staubkappe, gelb
Drosselplttchen
Drosselplttchen
Kugelhahn
SVK-Stecker
Einschraubverschraubung
Einschraubverschraubung
Einstellbare W-Verschraubung
Schwenkverschraubung
Schneidring
berwurfmutter
Schelle
Schlauchpaket
Schlauchpaket
Rohr
Rohr
Hydraulikzylinder
Rckschlagventil
Einschwenkzylinder
Rohr

Clamp
Bolt
Selflocking nut
Securing ring
Pin
Hose clip
Cap
Throttle plate
Throttle plate
Valve
SVK-socket
Nipple
Nipple
Adjustable angle union
Union, swivel
Cutting ring
Union nut
Clamp
Hose-assembly
Hose-assembly
Tube
Tube
Ram
Nonreturn valve
Swing-in ram
Tube

113

Abmessung
D10x135 50x45
M6x70-8.8 Zn
DIN985-NM6-8 Zn
30x2 DIN471 Zn
KN D30/35x63/80 Zn
25/40
D26,5 Bg.3
D12x1,5 BO 1,0
D12x1,5 BO 1,5
BKH 12L-M18x1,5 Zn
NW10-M18x1,5
x-GE12-LM M16x1,5 Zn
GE 12-LR R1/4
x-evW12-LM DKO24 M18x1,5
x-SWVE12-LM M18x1,5 Zn
12-L/S Zn WD
12L M18x1,5 Zn
LNU4-19/15PP 1/2
2x2700 MSS
2x3500 MSS
12x2x150
12x2x35
DZ80/40/320-580
RDP 06 1/4
DZ100/50-120-880
12x47 kpl.

Breitenverstellung Memory-VP / HY-width adjuster Memory-VP


DZ80x320/DZ100x120 On-Land

675 3599

01.04
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

27
28

470 5004
325 1185

1
2

Artikeltext / Description
Schutzblech
Schlauchklemme

Guard
Hose clip

114

Abmessung
250x1,5x250 R59
110-130 Zn Norma

Breitenverstellung Memory-VP / HY-width adjuster Memory-VP


DZ90x450/DZ100x120 6schar OF

675 3600

01.04
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

215 1588
301 5401
303 0931
309 7000
313 3011
325 1155
375 2123
375 2172
375 2173
375 2199
375 2718
375 4010
375 4038
375 4500
375 4311
375 5110
375 5310
375 9850
475 2827
475 2828
475 8852
475 8914
575 2355
575 2161
575 2422
575 9705

2
1
1
8
1
1
2
1
1
1
2
2
4
4
2
10
10
4
1
1
1
1
1
1
1
1

Artikeltext / Description
Bgel
Sechskantschraube DIN931-A
Sicherungsmutter
Spannhlse
Bolzen
Schlauchschelle
Staubkappe, gelb
Drosselplttchen
Drosselplttchen
Kugelhahn
SVK-Stecker
Einschraubverschraubung
Einschraubverschraubung
Einstellbare W-Verschraubung
Schwenkverschraubung
Schneidring
berwurfmutter
Schelle
Schlauchpaket
Schlauchpaket
Rohr
Rohr
Hydraulikzylinder
Rckschlagventil
Einschwenkzylinder
Rohr

Clamp
Bolt
Selflocking nut
Expansion bush
Pin
Hose clip
Cap
Throttle plate
Throttle plate
Valve
SVK-socket
Nipple
Nipple
Adjustable angle union
Union, swivel
Cutting ring
Union nut
Clamp
Hose-assembly
Hose-assembly
Tube
Tube
Ram
Nonreturn valve
Swing-in ram
Tube

115

Abmessung
D10x135 50x45
M6x70-8.8 Zn
DIN985-NM6-8 Zn
8x50-DIN1481 Chrom 8
BB D30x72/102 Zn
25/40
D26,5 Bg.3
D12x1,5 BO 1,0
D12x1,5 BO 1,5
BKH 12L-M18x1,5 Zn
NW10-M18x1,5
x-GE12-LM M16x1,5 Zn
GE 12-LR R1/4
x-evW12-LM DKO24 M18x1,5
x-SWVE12-LM M18x1,5 Zn
12-L/S Zn WD
12L M18x1,5 Zn
LNU4-19/15PP 1/2
2x2700 MSS
2x3500 MSS
12x2x300
12x2x35
DZ90/45-450
RDP 06 1/4
DZ100/50-120-1050
12x47 kpl.

Breitenverstellung Memory-VP / HY-width adjuster Memory-VP


DZ90x450/DZ100x120 6schar OF

675 3600

01.04
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

27
28
29

470 5004
325 1185
313 3012

1
2
3

Artikeltext / Description
Schutzblech
Schlauchklemme
Bolzen

Guard
Hose clip
Pin

116

Abmessung
250x1,5x250 R59
110-130 Zn Norma
BB D30x62/92 Zn

HY-Drehung / HY-turnover device


D80/233 VP HPS-II-A

675 3650

01.04
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

Artikeltext / Description

1
2
3

375 2166
375 2718
475 2617

2
2
2

Staubkappe, rot
SVK-Stecker
Hydraulikschlauch

Cap, red
SVK-socket
High-pressure hose

575 2497

Umschaltzylinder VP

Turn over ram with VP

117

Abmessung
D26,5
NW10-M18x1,5
2SN10-1250
DKOL12/DKOL12-45
DZ80/45/233-D40 HPS-II-A-FS

Hydr.Rahmeneinschwenkung / HY-turnover+swing-in device


D100

675 3651

01.04
Pos.

Art.-Nr.

Stk.

1
2
3
4
5
6
7
8

305 8867
313 7802
325 1185
375 4310
375 5510
470 5004
475 2782
575 2418

4
2
2
2
2
1
1
1

Artikeltext / Description
Sicherungsring
Bolzen
Schlauchklemme
Schwenkverschraubung
Hohlschraube
Schutzblech
Schlauchpaket
Einschwenkzylinder

Securing ring
Pin
Hose clip
Union, swivel
Banjo bolt
Guard
Hose-assembly
Swing-in ram

118

Abmessung
30x2 DIN471 Zn
KN D30/35x63/80 Zn
110-130 Zn Norma
x-SWVE12-LM M16x1,5
M16x1,5-SWVE12LM
250x1,5x250 R59
2x1SN08-1600 1x45
DZ100/50-120-615