Вы находитесь на странице: 1из 239

Dorling Kindersley Book

XJt
fl (',! ;:) lO11
Il.l8 ;} -('

- [J

1[:8:1 I

I ~. ] ( ,>

200

Dorling drs] Book

LONDON, NEW YORK, SYDNEY, DELJ:-U,

5,

MUN ICH and JOHANNESBUHG

[jghts reser\'cd. No ! of tlLis uicati


l1e dllLi, stored in ret,.ie\'al s)'stem,
IIaJlsll1itted i11 .l form or me.lnS,
lti, mlli1il, phOlocopyillg, J'ecording
or olllCI'\vise, \villl oUt the i v.' itt permissioll
of lllC copyright \v.
m

92

31

11 , .

31

ull . JluI1.
.: ,

[S8

2003. - 240 .,

5-7654-2333-7

.ilI)1 lllt \l

IOIl UlIII lt, Flfl R

()

II .

11

350

JlII,

. r}1

, ~l ,

11

l1~

, lI 110.

Bpe~leH !1 .

700

llii 11dll

)J'I ul1illo

113

flOlI,

(). l

11

, u II

1111 II . l ll
~ I

- 11

JJ,

11

HClIIIblM

"lI .

92

2003
2003
Origillal E!1glisl1 title (,DK FI'h Cn eescs
Copyright 1996, 2000 Drlig indel's fey Limited, LOl1dol1
Copyrigllt 1993 lIgishujll Ltd.
for tlle origina\ Japal1ese diti
gfisll text cop yrigJlt 1996, 2000 CI1ihiro Masui Black
3l1d Gerd C11ristiall Seeber

. CaJlpOHOB,

l () IaJlO

DK

www.dk.com

lI li

6
8

10

12

14

16


I 11

18-230
231

( )

77

234

236

239

240
240

78

232

l1J

54

,
\

22

I
\

107

135
149


}!

153
227

_ _ _ _ _ _ 230

-! ( !)
- ,
,

. ,
, -
,
,

, ,
, .


.
,
. ,
,

, ,

, .\4

. : ,

, ,

. , 'f
,

, ,


, -

,
.

,


, .

lIIIII,Y3"ll
22 " "I//J II ,
11 () ..,.1 nllIII

TaKOI"O

500

, , ,

.
, l:
,
- , ,

, -

foes (;l1) hns (


),
- .


, ,

, KH11I' 01i


}l l1 -

!1:3

II 1I I !\

. I lIaJ lll
350 II , KOTop l,le _l0ll
R l1IIQ lI ( ll . 113.) It I"jJ lI
11 POllCTI~CIIIO,r ll
K<I\I. 11
n pOll3l3onc l Ba,
II , " 11 . <l

II fl:JJ.llIiI l, ;

. .

77 .

.lllIli , Gpll1e,/bIlblli. J1l?mfllI;

11 J1PO_"b/I/UeHHbIlt -

OJlIa ll III1 .

: . .

II 11~ l lI ,
II l1.J llllll
3ll

llll II 1l ll iI

11 I 'lfll1, ii ~

, .

11

~fO aJll l \leCTHOcl1 ,

IIOII

22.
-

<]I1iI .

, ll

bl KOpKOii.

I'ne J. ii 11 ) !!.
Jl
JI~' 1lI

ChlPOB

I!_ JI!!

TOUR\.IA LE
1'.11"':11101 "' ! J!('I ! ('II";f' \:

I! '(

~)X1T f.';t.), " )tHO I ,L-' JI I.' tolrl~

(, rJ'tIl""W
-"

\"'" ""II'.'~,

lN:I,ll'"

Ij.,

CI1 \ IfI;lU

~~l.~:'t~~:~~];~~~~;~~. a~:M-,.

. .1 11 () ll l

lIaJA:l. HHUII r:L~ 1 IJ 1I">.t~lIlj r op l~,


CJI1!i~jt fI To~l ~1~..:Jt(l(l ll , ' ,1<! CIO

.h1 , II1, ll

('II11 1.],"t!'

1i11Q1

I",,~

Ybl,/or.I,

"~;t>I-)I1\1 11 1 111!11:'-aI,cru Ir(\ TOI<;"

I JbIC .. IIIII:' lJt\1, UBC""I -

. 06.1..1 ~'1 (,~ I~\I 1~1I 1111mrr

\ -

__

(w-Ll1------------

" Jl'.rJ ll CeKHIIJ1.

HblU 1I

"\

UO ahlpd. ...CIl H hI'I


I1Q:IoI"';)I-4)

I;L. ~~ 'll"1.-fI(I\f.

ffll :\. J Jl1.

\t.:\

I.'I'.i\oC

'l.e..:r~~

II t-. ~

lt'

fI 'j'\lJY '-1'..,\\,\\
.lll \t~(jl

.'f.r- -

'uran~o,. ~(

ll t<ifi CJft/bl l JllI

1, I'\( J!IJCUN}

II1II ' 1 1I 11,


.J'IIf'II,j-.,lf

~P3C1-{~' ll 6CTO~~ l "(\

~M.

II 'r I , II I ,

~U";\JI' 7<;)/

II I1

:::

!'olr

." Kr'1""''' 11"1.1

Jlll l lR ~.l
.l"(\ 01 )JI nOJf .l ll ft.

Vlf J II1JI ct

; \

111

()(1 r1

11-"111

L E Pf1" l\l U

Jl cr~ l J.t_

(~, m/l JJ~(jJ')

r.:: r - .!II4.IUf T~ !I'I .L'~, 11'1


11 ) ~t11111:1('J"(,(l.l1)",U
1;.01)'"

I!III Ob~'41111

PIICy/ ' "" l'l~' m


: .: .

Jl J :ll(lJ[ .

IIh. "

IIC

JI~+ . ' J-

l ll

\tOJJOK3 11<:

.l~'jIM)1lt""'t:.'M6ot~

<U\f 11 fL.)fX).JC' .'l,!

,
'\,

~-1 .JJlr'-~. Ft\'-.,j,

/ f/'.:JII

,'I()jJI,I

( 11/""'''''1/

"HI"' . . . ~ '11"

l',l",lUjt\trI"'{'l'("'II" .... ~,

l()!),i.t~tl'

CSI. II I1\tI
C~1 . .

135.

F- l1F.
ll "
PQ80.J,l .lIl I IO>

Copl"

II\1 " \,

"" "<lpTC Il1 (01. .

16- 17).

F~' I " ',

KII

XAI'-\"" ~I' II ' IIMI

~"I~I'It1,~
b ... ~"'.'""! ~
Q!

..

',11
.... ti.r
t)

()J....lIJ OnJlC ;lJffi flll

JlIl1lto ClII IM

)TO:JbHI I KO\1 1-1:1 11_101 I I"I J HII-Ilt.

;,

K~K ()I,)u :J

KHllroii

/L
1n~"lII l

CAMI ~1fJl' RT ~RJ,.LAN[


I ',mne c.it' lIop,a~~p. )

lU
n,

t~I~I~;II:,I~~~~~~~~I~~~~'~~:,~~,

II~t

" ) " \:t'lll ('1'1(',]n . U~ ('~I)

i"'0I

.1iJ''';'r r~80lI.ljt"'.UUI\"
Mtol'III,JJ1}""'f1I11,j\l "'II'f)t" h.;t"~\,

JI13fl,

I~ 1I

"fi,.......... III(II"'IrttoI11I

.:.\tfl, ~OPl

11 llO

nOt.pl .. "t6.:..1(,it

1I.1 l1llll"

111~,,:,,I,IO\: ~ll,lCllrln'l.",,,rrllll

ti.Rl!.;;.<,Jlt I' I1lflJll\. rt{l." Jt"I:'t,1


1o.(\I()I't1 ... ,'rl\,rllre-111

-'I

II}

~p ,~~I"'O ''tllllo rll) 811."111111:\1)

11(l.111rllt-

111101'0

IIC. C.1~1".d }TIP~'IOC" .I )IIt.

cp~.

()II,"I.I.,I,I~", I'~II\' J;IIJiI\I)\oI

IH{'(('HII Jt LOJleH..x'

.1

fI,i.\\.

M':-C'IHU<I: It:.'II111(:'IIII..'!l

II3F

" ,~I,I;I \(' 11,,1 .... /flt' "Ol'.:ta

J(..InlI IIJ<.:l.IilX'l'Il'II'11

I",e ""nII HCCKOJlb-

f,;eP,lU':-lIllIId('~[.{'.1.u1.
Ka\,Ll\lf~p 11'1I1m"'<l101" ~'Q'Jf1('f

I Ji'i ,

,"1J"~bl" tI "f"J."',l.Llt"IU/ ........ L'IJ~)<:u{,,,

R.

~IJI 8~.kp ... "... ",n~..,. "(1(180,,1.111

~I1.f. :J~.I.:-II~

!\.,

11.: "ICltet' n

C.1I11\I

f!Y;:Jt'~1

II7II' TI1

~f'ljjJ

hJ\laMfiI=p' .1 1! Io.ll).3,,1i (:1.1\.I,'~1

"'"il1 ,

Ut\lt,tl~ "PQI~~RQ.\.C"11!f"o\( (~p ... ~{'("a

HJIJCCl"eH

",t.6.:' Ol (,u, t: 6-li."1I


'1I1(" ~~11, .. (I'1pt3'l
l1o:t'r'lI! k.

,'()

t:IU

, S-!

l}l.\.n,

St.

KO'fOPbIMlt

)" '

lOlJl~ii ,

':Uf')-

1;('("II:.,I'>Q,II

\t~C') l

npOIICXOiJ JI ). -I

'I O~"I~'I4Htl" npoIB8U,J,<.' I1I.t. Ct:!l1


;Jol

(lIlt ~tI-f11.

']II~ )l~II

CTAlbll

,tq:.I \,;

('("!i'k..'1> 1

<t, I\t31111 (1 \,
1J..1 I . .

, I! \ .
Jlll.'l Ifl l Chlf)t1 \.
I

~jll)!.'IIIO.I('

'1<).1'01.0

.J"";

{/1,,,,,,,,

~j".1~" " ..
.. ~!~I'!t 11

6.

11.'11'1>0
..

Q'\l~

:'1~"'M'1 fI~ ''''"II{< n-'I'I'\I:("-~

" .... IoI,:t :I~

J'J"II(\IIIf1'~"'J"C~- 9'.

..;- J"~Jt'llJj

""I~I' .'UJI

11 S1ltlol

1I~~It:II,IQ.1'-;1I11~"I#I,,,

-e

I>IJ~,~~,.

\,;I\:III.

:~;

IMP-'N<+II

,-'lf\tj"t-III
,",II'I;I"!"'II'llrl;""'In,ltm>
~r.. oIr.... ""'10"1,,(,,,1;;
.w,,-I.~ < ~I'w '~I''4t'')!I,'
f..I IK ,t-'JI'1oJ'tU~""'IIlIIoI'I'
""'l,o.;rr.~' ('1

, 1 1!.,"" '1(1'''''1;11 :t.1. p~,

U&::1l1l..1I11."f)1:ft;:t n<).)1'"
\"'''I"1._-~It<:"I.:,,,,\;IjL

:lJ"'''III),l;n""It:.r.- .. t.t;
11:.11.01.,

I~

""ftltt

UlI'~"'W('~'''"[).'1'I

r .. ,

""~I"'V<"

,"'"

"

\ b'I-6SI
$.]I.''' ......t.tlJl .. vIlJI

'JI).~t.I(o

1!41

lIJ10 G)J"iII ,

"1;."',

"I' :UI"": .JloII JI .

IOU\\

'- _ - - - - . .

----------

~'.fI'I";t"II"'.jIflJ.v.(:'I"U.

'(>"Jt;(rtr0ll0.11~11\("1('.1"'U

\",t

------ ----------1

n .1t"".IIIItIIoI~ .lUlfO,11
1. .. ta.ll'\l\ ~ crll\ ~1:tt"I1H

11'(
' j ...

nl.'''''llI~f

rAo"")'J).H~rt .. :'Ic,>ur~~1
{Jl11}.w "\.: III'ltJlOf

2 ''''Jtqt;tJ)J'I'''l(I~IIJ

('I"J'~'I.'

rI:":II1.U'~J''''~'UUI

..,.,.~~

m. J1I''QI-}i 1'1~}

---_

f"\'\"\1Oro.l'-.

(1aJIII ,

I1 I1
Cil\1JJ(). IOB -

C~1, ll,


'ltl~
<Oil II

npoueccy I!JOllt ,

I) ,llttt ( ,

I1

,,"

ill
:.

"80 -

3H<1'le Hll ii UBeTlIbI

\lIIIII ,
ttIII. }(n3I-I .

.!1 [1 " l1Jl .

IJ~

llli .'lt :J" ", J lIII

,i.:r3l Jf Ek1;1f

f!~I rOJ\i1, ",,,,

nre~ll

llI\t.""

.:..:..::.=----

II/' lII;\l1l CIIIICII l1, l cr},;]

"11e 811110

bel0~ I 1 ) ,m

KPClKHe- ~ IHlI11'K II.


I. (J,.;,

f/plblr .

lJ. ./i/ (roG ) .

.'}'11J,' ;,II1' J1.,, lllf , }"


11

f/lm~(){1 8II:. -

II,

\1 J1 /, Hllorlla .10.

11 pt:u.;II. -

II

Ill 'lml "

crycTKa 11

\1li 't"'TOlt , II CI)'Cra l' """""" ,


3 II 11 ,.,J,

Ill'llI II,J1

---

;III1" II,;lII II ,
8..1il1

"' - Ko" ,pleco ,

..

'Q )',,-\

I1 R l 1 , ! 11 ()) nepRoro ,ll1l1

\1:1

77) ,

rIP":CCOIJ..-11I.

,1Yf1 "," KOpKOI[ , 8 "". <11


\I. ..1.II l'1)'L'1KH , nj1eccolNHIIII

, "'"'"",""''! 11 ptX'8ll\l .
CbIr

It I

l!lI i108JI~Jt~1 UC.IJbHOI~O ... .

orH08L~ .

lJ('nlll\;)

CJ

I(aK

.II1 :
, . /( . : .
,

~ .
,

. 3000 r.
11.3. Torna m .

20

42

. . .


ryreM

11 .
ll.
1I0l1 2-3 .
,

!f

,
. ,

.
fi ,
10 TbIC. .3. .\t,
. ODllccee

UJ(Jl,

! u I
'1 II // JCJ'/JnG

.'IO,, nII.ll/1,\fWIJ 8 .lII, Ope.l!elflJ


oiJllU/II,umJ nJ? C~'oma II//l

, nQPQdbI n. IIJ llll1ro ce,o/fK/(IIII.

10

Il >l .
11 ,
,

U1

m .


ti .
n

113 ,
,
'lernepToo
, HaxollM

60-65

. . . ,

~t.
- ,
1 ,
,

'" \l
. ,
,

, f

I! . ,

QJl1U

.
,

. tl ' CIIX 110 8m

'rero,

7l
/1

80

j/lU I/ lIm8 11 II81(

8ll8m m//IOblJlt m...t,

J (J /lllll.

u . , '
II 1>..
-, ':!
, .
.
,
,

. ~"

caseus,
cacio,
Kiise cheese,
queso queijo.

/mggi
ft'omage
,

t rpe'lecKoM /ormos

UJ.!! .

J
, .

l .
fOptlbIe ,
,\-t


,
.

lII ii ./OI
'fIt~U Jnu. J1qtJQ

m'I , .&I u lI<mm


moepdm::f/1b, Q .

11

, lJl1HO 11

- 3/1/0, Haeeplloe, ,
- GJ,/ II .
, 1957 r.

. .


Phmcko-Jl'-J

~\1, , II

JlIlCb , -

U , .

.\' ~I. ~1
J:J ,
.

~ Tpol1ue - -,
.

, : 'leM

.-

, ,

cO'Je-

ll


11


11
, R
:

.
::Il TO~1,

, Ji

I1, . .

I1.

113

I1

I1 l1~'I-

I1

.1J'ltlllee iJIQ

d. I

. l""tO.

IIcIlPOO)'1I1II1' ,llI'(I(
;QllL(UU, liJm

, II ~'1

1/C!/IQom()puMblii

t.:


J1 I1.
,


III,
,, BI1HO I1

, ,

I1 .
TO .~IY, , 11 Ji

ll , llbl~'

, teXJ-lIJ ,

ii 11 , ,

ll lI

1494

..

11

~I , JiO,
ll:-lI1
HblX , , 11

, lI IJll:

'1 llli .

. , IIIl

npellno-

. 'J,
~I1

JI
itj/{t mJlUI/ mft IfU
BbIlle"I<ll. 1< 111'.11)" )'"

11

lIoc.Je

//1(/I

8l. 1I n lim(' ('tnQ(.> tJ 11lIllm.,J IO(! . Qr10

12

KOIITpacTe, JII1at

'!

,
:-I , I,

OllHO

JJ,I: lI , ,\!

, 11

II l1 II
(llll I1
8) Ill1 II

J1

1I \I I-I

, . I1

Il Jt

11

11 ll ,

JI , nIlKaHTHbI\\

~1 .


!'l1
~!l1 ,
II

_

.
If -
.
JII .
\! , -
, ,
,l, ~'l
, .

11

<ll1

, BI1HO -

l1

, ii .

Ll, l, 1l0I

lIe

II II

II ,

nllAa

, bJ .

(
ll ).

~III,


I! . ll, Il
, ,

110

II IlI

,
!' .


11

lIe O<ICHb \I, l'


BIJHOM,

ll~1

Il~I.
.
,
~l:

,
.

MHoflle ,

llO. \1

BllI\O ~'!. :
, ,
,
.

~,!
,
.

I:VI, MHofl1e
.

hl I. "")'
.IJlI. J1())JJ. 110li ',nt

..tQ? .1l0Cl ., (u;" f'_ le/:'.I

Il lI! m.

lOm.." ultl.41 /"" , nII (!Jl ,

13

C.,rpbI

ceOH~


, nul'l/

325 ?

30 ,

13, JiaJf

I1,
. yn n

lu ,


500 .
,

, , ,
,

, -

, 'IO 13'

, -

.
,

11

~ra,
.

!lOf

//0 f1Ril

u;y'U "

; .'/()80,1I)" IIPOIIJ60i}C'",Jy.

Ilanpu."ep, { ll

I1l6mu

'10 "

.

,

, \1,
,

\lff

Jf

" . ,

, t\1 ,

, .

~I,

n..1 , ,

Topro-

.lI1;

llf Jf

- .

1j<J,

, -

14

l1

TOro,

lI J\;1 J

. 1iO

IJ. lI

11 ll
1'

J\-1JI

11

, . . '1

II .
, J)
1

ll, ,

, . t'l
u Il
,
lf . ,
,
,n
, , '!\1

,
, I1 N

l1llll .

l1
,

'fu ,

11

J BPY'l J\
.
r
50 .\1
\1-

Toro,

'l ,

ero

Ifl'
.4I,," /J ,IIO// lm

llIlGtJ" {JIf, .mll cIJJpoaeJl/.Jl


()mll "ll8II

15


II r

u ,

COCTOIIT

\1 . 130 u 'i
22 96 -

\1 'i 1I.
, ,

YMCJlb-

!.
,

.
3 11
Il .

lL
,
.

JtIIlil

l311

(24), l1I1"

AT.laHTIf~{CCKHe

' "

(22).
I1lI (29),
11 "lt (35),
ll (56):

(59).
-- .1

(71), lll l (89):


II ll't

(27).

lf

(14).
(50), OPII (61);

- --

Fl1I
' (21),
If (58). Il 11 -

(76):

--Il
'I (75),
"
(78).

(54),
(55), (57).
(88);

" "

lll1~JI (64);

1\ Jl

(33), (4Q),
11 I1 (47),

(77).

(42). (69),
(73).
(74);

<lti

(62);

))II
(03).
r (15).

--)I

lllll-ll
(25). (39),

(43),
(63);

lllUlII

(02). (60).
(80):

-A.lI Y1Jii
,l

(04).

Ii (9!).
(92).
Ceha--I (93),
/.-- (94).
-' (95);

l11
(06). --II (13),

Kopcl1Ka

lI- 01 lt:1
:\l(16) ,

ll (2),
KopclIa (2):
- PyCl11lbOll
(11). (30).
(34), (48).
' l1ll (66);
" ll

(19). .> (23),


(87);

l3., I3bClIlI"

16

BC1)XHl1e (05).

(83),

1II03

(84);

ll\

( 17). - (79).
BeHl1a (86):
II lI ))
:113'liI~ .JI n
(4-1), 11 Jl (49),

MaHelllla (53),
(72),
ll

(85);

POlJa -
(01), ;t (07).
(26), (38),

(70),

lJ
(90):
I
(18) ,
~

(28),

(36),
jl .1

))

(37),
11 (4 1).
(45);

IU~ll-IlIl

APJJCllHhI (08),
(5 1) .

II

(10),

(52);

ii P~HH (67),
li\ Peiill (68);
Jl Jlllll
(09),

(12),

" r.1POIIII<l (31).

(32),

(46).

l3XIIII IIpell~11 (65),


} :I

(81).
11 .1II (82).

60
55
95
27

51

93
78 9J 75

Jlm

94

54

Jl -- II

61

91

28

lll -n

88

72

45
'

41

37

ry

18

58

36

86

ffi :",

16

24

46
47
12

84
82

81

-A.rI

yplilii ~

32

II "llI

31

17

/blOI1I1iOCmu:

DE

( )

-- lI

900 ,


'/

pallee 1925

lIS .
II, BI-..)'C.

011

q l x ~IU

. II 113 ,

70

60

, 'la

u
Jlml~II1.

ll

Bealljolais

(:)

gg ()

"
1<I

18 ;

3.5

700

~':7

D 45%

~~ ll

ii

Q)J

"
ceP08amo-::m

(21)

DE lA }OIE
NORE-DAME
( -",)
IIU
u I1 11

1953

. l1

(. .

210).

I1.

\lIL

I1 --
(. . J 73). (; r

l1l1l1.
,

/1

I, fl . u
. '1
l IIl1, ~II

Bordeaux

( )

l apO~'l aTOj\1

Q ", 20 C>t:
4

IlJlQ1Q('1U:

50%

(' '/P{'('{'O(lO lIlIeJ1t

m 1,4

pacco,le.

mkklJ

;; ll

18

DU MONT DES CATS


(.J )
" ,


( ) 00
II. !!

80 1890 . ID m
-- (. . 173).

, II' .\, ,
J1

"ii
.
II
.

\f , ~I

ul
.

lI
,

)) )" ,

, Grdves

()

'1

~
-
~ -

(59)

25 :
4

n1u J'
lIIJI
,
Ilpeccoaltue~H

m 2

45-50%

yr

(j

LA

l, f(..
l1; f(II

PIERRE-QUI- V IRE

'

( -u-u)
, 1l --

(. lI) , .

",

200,'

12

I1

85

- J1-I1 , I 40
. :JJJ 'l1 II

10 :

25

. l,

11

II \f.

l1 .

u ()

./, -

LE DES , ES
(6,l--II)
. If
Ll If .

l,~1
.

'

, I )' (l1p(I/ICII)

5- 7
100- [-0

v'

}' IIII

(89)

.1CTO\t

11

-- )'II

()

19


Jl. I n :mlJl/,
.lbliftl ,'lO~,, /lO. l
ClYCIIIKa 45-50

/ -

0111

(lldfl, )

ABONDAN

me!.1Ho-.ll

llL(Jv

(1} ll

.l..,\ m

) II \.l0

. ll 11 .
, 4 IJ lIe flJ
II .I'1 lI
llll KopMaMII. II
.

54)

,\t{J '(/l/ (C~I.

lIero

11 l14 i1
- lI

C~lCBYCHeM. ,l ll.\I

1111

ceporo IJ.

60.
IJ m..7.JI, I1I?

pall1118HbI.lI

~I nlll II

fl, II 40%
\1013 ~l ll,
ll lt (;

348 11

~lIlIil l II
llll '.l , u

ll JI

( I

~I.
;!

.\I.

90 .

bl
II .

, Vin dc Sa \roiC'r t de NLlits

Villages,

St.

Djs,

Fjxin

(C(/80llcKoe, /I ,
, ll)

l llll
'lI ,
8

7 "


1. .:, HarpeBaTb
40' I1
JI

" I!" 4\JIO

\! ~m\ . I1 \! 010,t lll "-'.1. .lllfll

38- 43 ";
BhoCOTa 7-8 .\!

7-12
-. min 5
,Ia 100 I
D 48%, '1.1 01
mill 27 ,84 r
lI

100

(JU ,
1 1 L\

t. J.tIO
11 u .\1O.10 '

4Q"C lJlt .\l.

2.

3.

cyxoi;

.%IO 01.011

"R'1 .l .1ll

,l1 .l II l1",-

t: illt . ,. IIII

ILl,IOII Ilo"ep " II1

RJ1}J ~ 1"'1 ~~l l1i ,


" " roUl\i\ .

I IPI1CBOEH

1990

8 IIlll.le '1))

POO
i:\-J\)l bIlbI

(74)

~JllO

20


" l1i>f
( . 4).

l 1lll1 OIi lI

BCCO~I

9.5

!"

100,1

~t

!! ( ,.

,l 1l0II!! '.. \(

\l lJ

32- 35"

::lOJliO lI

35

IlI ( .

, lI , !l I

2).

, yn


IlII Cly'COK l ]

ll ll 11 II II

3).

.10
'L). .

~Ia 50

Jj

\1. fl~ I

lI If. lU '
\lll

110

l

l lI

45

~ l " .

II ' l - , ll
TeHIIIIl1 11 fl . "

11 l1
BbI ii . ,
I.! , ~I
[1 l1{,~t

~l . I10, 1 l >l,
fJ ll , 11
. ~1

II l I

\f

l,ep~peTb ,

, 1 I

II }(

1I CHII -

(. 6). - ( )
IIJTaGe, l e~ 1 ( . 7 If 8) fJ lI
20 ~ l r . :
. .

.
.1 II JlII (.

5)

II ~IO11 II \ l. lli1

I1J111

I1 I,.

11 ,

fll

IJ- 1 6 ' ,


l,1 \'I1 ll

KOPKII,

'I I II I ll lt B I I

I1 ~ l \IO 1 803IIR\i lI,

12 ' .
el'o 1
eCTecT BC l-/M ~ 1
.:II

12-14"C.
()
11 IO1 I1 90 ll. fI
[1 ll~IO

II \J '

Ji 95<- .iIl1 .

~
KPYIIHOii

If ll 10 ,
~\1 011

n CJ1CLHHlJlbHO~ 1 J
- pacco. lC ll
iiII, CIJCTJIO - ll
,I.

J II

!!.
l1lJ1l 11iicl.
l, 1I
11 ll II

II (9). 'Jl
KOTOpoil
.

21

AJSY DRE ( ll)


l ll
,

. l 1JI
ll .


(. . 133)
11 .

II I
,


,
, '<
.

!' .

, Haute '

de Nuits

ViIJ~ge

( IOU

lf'f" IOcM;

. IOU

m 200-250 r

cl;
b;U I

D 50%
I'n

(2 1)

()


II\f (. . 77)

,ll ~l

l, ,

, I '

11

II.Illle I1I .

II

.!l l lIlI II.

Oll38

JI

Il:I 110 IO~1

('lIlI

Il ,

11

11 I' "

ll

,1lIIx I'"'

. ~\

HblX

llI,

IJ

.)

----------------------

.103
11

or "II

II

11

llPYILX (lI

, 'I ,

~IO yn)
nll

I I1

II

II ~lO. II

UII

'I It

llullll

ll

ll

11I1II1'l'. I-I

HblX . lIlI
11\IlllbJll.

22

l1

AROES AU

GENE ARc

( )

.4tDm

mlI

. II1

yn:JII 1\
fl.

EI l~1

:-;II. li\I

1\ u

ii .
. CeJ-1J-1,

. , m
J1 ii II

J J-10 )!,.',
11

Il ,

l1 ,

11 \ .
l .

de ts du Rh (
)
Q Mt1,cat dc llS de Venise
( u)

m 80- 120

~ POJl"-~ D
Q

.,

(69)

6-7 ;
2-3 "

ll

oceHII,

l1.IblIG ,

"" l/1I0

'Q.4t

AROMES AU

Vt

B LA '

(. )
I II
) I UII , lI
,
'I

t:

113

", - (. .

182).

3aTe~1 eMKocI,
- .
~Iepe 1!

~, -

~l . ,

, l -

.lI,

f1 I1 , -

ll

_ _ _~----t-

LteHIITeJJe ~i .
.

Q ggll,

St. Rmi (u

, Cell-l1ll)

ll 6- 7 ;
2-3

m 80-120

(69)

\)

ll

OCCHII,

lf

ll

QlIlcymcmOJ'e'l1

23

1' l/.1,
(~ lQ;

i1 ropllbIfi

nUIl
i')JJJ

ON LA F EUl LLE

(m/l . )
IlI, l1lJll

ll \1 ',
, llll, .

[1 L\epeIlY"'Ke

l13 ,I/l/Jol.
me. lbIlbl,1I llllI ,

MII. l' R,<


R

II '

lI l'

. lJ
l' Jlr, .
Marc ('lI/l1 "~)
'( Vin de Cassj" (8 II)
I' I ) 1

"

ll"

m 90

6- 7 ;

"",",

2.5- 3 ..

120,'

D 45%

Kpy.1hll' ,l

(113 ).

Becli " ( )

06c)'l.ueumJfe ~"tm

. m -(JmU(J

PONRE

'ANE / PEVRE D1\I

( ' / ')
' J1 ~

nJ\ :I'O,

KOpOIJI,erO

ll

. IJ

Te'le-

L' II .

'l
_l1u. mI,'/
11 I/{JO_\/bIIlUe//llbl" / .

' -

<l.1Ji)

H;BBaHlle Srj Illlsis,


.
EBpOf. l

" npHll[leT

,,,

."

'( Cotcaux d' Aix rosc

IlO,

'3)

i\G
Q

ll.lf

6-7

lI80/III

cly{tm:a

100- 120,

4-

( 111

Ill

KOJ)UUb~I 'O u) ,

,,"

24

1I0.1J

3 C\t

(113

",,:I')

BeCIIbl

~ RaI"" -

j\liii
IJ' (04)

~ k

~}-J L/
Cblroe

60 (;)
RGSS ()

Cc,,~IO

f1 60,
UJlJ1

lIa -
- P011llH3 .

ll !!!! ,

I\U1lu
1I~ /1I f(U11IU!(iI

'

.. l.i m'IU

cpeDl1 lll II
I\. f (C~f. . /58).

11"

11IJa <l

, -

" . II,
f . J-I~fJ-!

Jl!! \IlII .

: ICIXI1M.

'13\1 fI. \!
" J,;II' ~l.

~lJ-l
Il 'lepHbIM .
i.\II R
II-~tII
;J, ll

11

I'I

CTc. lelKO ).Il l l1:

, it Noir (u I/)')

I13 .\iI 30 ;
R 6 \!

IIJR ?)'m
1/ "06IIJ

!& 7-8 '

~
IIII
~
(88)

l1

"

"" 110 ()",

()

(50IOII)
IlPO,lIbIllllleHl/blI/

1ll n 1881 . -

II.IO"'"OCIIIII:

lfII/

. 0' .
't. llO
. J (. .

187).

II 1t

113

~fO, ynllnlJI"

I! I13lJO.
l1 -~f ,

IJ\l liflO
.

, 'v'i l1 de Sa\'oic, Hautes ts

de Jlll1 (: ,
II)

1\/lf1 ""'"(}
m-mI

lI
Q

~_
I'll-1I,
~(74)

ll"rr 20 .. :
4--5

m 1,5 I
D 48%

Kpyr" bII110:\

()

25

Clel"a um
n

cr..::.:.:.:.
~_ _

BEAUFORT (. )
,

80 l'.1I

uy

. mm

II , .

20-70

.-.

rni

62 r

100
D 48%

35- 75 :
J J- 16

,(

l ,
ll

il :

).

II ()R,,,tl

R 'l(
cpo~o." blII IJ .

- 45

. roR

, J-! l~

1I

45 . n
1 '
\l 12 ~.

t.I

[1011

'l1l

(. .

2 1),

R .

~
-n
~
(73.74)

26

l
I1.'lll J< :

. CJ 'm ()

lJ(JII(J .

f l ,/h//.

lI ,

n.. ::Q.

. \IlUlll

!l~ (J "

-. ,

11

J<


.'1 HlleTOII.
II" lI.

ro ,

11 ', //
mll

IIl.

. 11

, ,

\.

npll

lI'. uI

IYC R1I
HOCII ~leHee 92%.

- "

-l1 l1 (.

II u) \l
, 'hllO mrif
.
,
-

l\tl1.

.

ll :

rp l1 8-9 '

98%.

,
I 1'.

lI'l,'

, If II

llllIIO IIII

, ,
II /

, .


n
I,

II 1II0II

"301l1l,

Kpe.M08Ql O

,mG'-l1I<

lIllu

-
Macn1 II
lO . "
. ~

, .
. .)

1863 .,

1888

.
.
fl 1\ ,l, l1

01'


'''I. J 8h1.l -

27

6
IIII n n l>

IIII , ll llli

r> .
II KOPOIl
J,n l1 .
I, lI,

lIepBblM

IJlJ .

TapIIHcl1e l,,
1'1 n

\! 1.01111 J\

BbICOKIIM

ll"

. ,,"i1
n

I ,

ll

4338

It 'll

, ,
I .

Q Scvssel, Clli1bli5

(l~h. ,lII)

I II

1. ,1011"" lI
\IC1lJlellIlO I.'l..
lI . t II U ll t
, Jllt l1, Sl

" .,,1 0

, Jl ii C.1~yeT

6 ,,

'llI
(1 ii -

lI

,.

II
()

24

36 ).

~IO

2. ll't " 3Hn~


~ IIMeTb uu ll , 1

ChlPliOJl I IOI1.

. u

40 R" >1.

nm lO

3.

II rJ

'!

R l l . l/

CIIIIII\III :\tIJ ~1'3 3Itl,

(1I11I13Y)

II m (") IIlL/IO'

.'l.. lllllI
R ".
u "
~ JtlI "' 1000

(.J i) J!\ift
!1 \...

1\ .:\n.

.: m

,[LII 1Ihl I 'UU. lJ

nellH bIX IIl1 l '"

'! \tIl

1~;I1 . II ..1II
.l(! '(Jl;; .. ln.: -

r E3ATh

!'

I I Jl ...."6, J1J'ubLA

" ",

IJ\i I"L'Ilt ~i.

u aJlhII 1lI0.. 1e

. 1 13t.::l t l- Q:I1ro

l .~,'f . l.

<":', (l\lIIJ ... ~ I 'O \"

IIPYII'X

llI I').
Il

CO,l'II) ~

11

6.
D

~,

[II lI R II
lIII()\t

_1 }IJaII

A~tC.

~l[l.tIJll l h . l
l llll I , ' ')10

28

11) c;ro pUHbl

5. nOCOJIKII

I II fl l'176 , J

\t .

.;J 'I'J IU U 1 1I 1 8t11 .

4.

TCCIO .\llOm

ChlP 01

",

S-9"C
98%.

R;13 IIOl

Blc1l 0

Bleu

( - )

BLEU O'AUVERGNE
( , l ')
' ~l

. l -
20 . BbIcooii 8- 1 11 I\

2- 3 . ll ~l
10 .
350 r 1 . Ul10
JI ,

11

. yn

.
[ lI
lI

11

29 .

2.5

8,5

JIl ,

\!J II II ~IO

122

1997 1: IIl\
181 . .

\l

. Il

11

. II

\l

lfomypa.lbllG}/

11 TepIIl1M BKYCO~I.

' l

l I . II
e~l .
I1IIO
lJ \! I1
,llllI .

~l I , llll
, J\ ' OlII
"ll m6 II,"lllII,

~.
\l3

1 -

II II.

1 -

J1

1975 1:

Sull1t, '}' (ComeplI.


- .l ~pcme ll)

<;J

l/.lfl/,I/II
.llll(~I

/ ,ll;

fl;,)1l0 ",~8llll
c~)'cmKa U6(}ff1l

l1
Q

rla\l

20 ,

8- 1 \I
10 .

(ll ); l1

Ci::L111(.II (ll)

ORCPItI,

(63. 15.43);
JI 1l11P~""'1

(12. 46);
~ IJlt (19)

.
IJal J<ltl

2-3

:.

Jil1 52 "" 100 r

5006

ii

Kr' "

350

1I

UIU l ltl

29

Bleu 0

B LE

DES C AUSSES

(' , )

l-' -

1111 ,
n. nbU\I

(u) I1l3
(

70 ,

1-Ie

) .
i , 13

OIHI

,
,

13

! 979 r.
" Barsac, Banyu)s Grand ru

...

20 ;
8-10

fLllf?u ;

mill 53 r

l/uiJ

';

/{)

()u

2,3- 3

100
D 45 %

(/{,

IlIl-

KtL"lI

..

nQ

()

l1 (12, 46)'
llChIlJOO
' (48)
l(e;rbJLOe

BL EU C OSTAROS
( m)

013

, !, II

. 'ol II
~ (

). nepnoCTII,

l1

" , Q

. l,
ll .
I1J. - ,

'1'1'0

ecr 11

: ..,-, I3

It, ,) .

(llll,
)

" Loupiac, Ri\fesalte


u/ll )(

ll 10 ;

550- 600

i1 1(1)1.

7-8 "

onpCAeJJeHa

f?If
fl ,

1l111Li,

nm

mmt,Lr

IJg ~;)''''
()

30

BleLl 0

BLEU DU HAUT-JURA

1, Q

1/

(.1 - , )

, (/8110,Jlu n

110m .

: HeoCPbll1
Jl :ml1

'\1:: II1 ,

KQPK(J ,

n-nQu ;

m num

u/J

JJm Jl;

1{6ma

I11ftl

--

" . IIO
lI 'JI13.

I10eepXIIOCIIIlI
m,(?ll(Jm(.lU


n,

IJ J
.
n.

- If,

III I , .

['!!

,l~ //iilli

g/oucum

'I , IO

I1~Te M, )!
!I
I! ,


:III MCC>1Ll Jl,

uml( ,

". lll
Q

eCTCCTlJeHHbIM \l

l1Jl/lI lI lJlt

IIIJ IJ

80"1).

1977 r.

9 Sa il1te Croix dLI t (I1l


(Jm - ,I lI/l/ )

! ()

~Jfj~. ,-
"')
(,~

(39)

BLEU FO DU LA rO~LE
( )
' ,

, el'o J\lO
II .

Vill ju
( 8II QII ') ,

d ' Arbois

36 ;

BblCO'J11:

t ~i

(01):

Xl>C"f

m 7,5
:. r\'\in 52 r
100

n 50%

" ,
J Itl 1t. 1

31

B lE

DE LA GEAC

( JJll)
HaJBaHl1e :JTOro

npOIICXO-

IIII u ll

OBeplllI, II

I1

;. 1'
, lJJlll Il

Ii.

, ,

II 1 II

I1 . hl I1
.

'{

I'll,

Sautenes,

Bal1YLlls

Cerons,

(//, m,

// - ; 6111)

"'-

,"JlmQ
IJ(J~f/1 m.1

J\1
Bblcom

f/~lecem,. nmlJIJ

10-12 ":

tI

m 450-500 r
1

ull

I'! I

ecmecmQe/OIblJ1f

flyme~JI

nrl1l#

~.
.
~
(43)

\1

l#

BLEU DE LAQUEU( lE
( )
l.,

( lI 11l
). 18-0 . BllepBe
.

lIa


Jl 11

nneceHII.

lI

"l1u
, 11 '
(C~I. .

138).

.lI . (',

- l1 .
'{ Monbazillac, Rivesaltcs

(;llIIII

/I10IIU. /J1 -

lllll /)

9 )l\f

<) ,5

m 2,5 '
1 45%

l((/

4'1 ;

(' ,0.1)'60i,

ecmecmoeHl/bl..'" m;"
() J1t lll

I1lll;

'J IUl?iJlI
ccYC11lh."O
11

Jl(J(mu

~.
'
b.;IJ

OoepHI,
(63)

()

32

~II 'jI 1..

BleLI 0

BLEU D LOUD ES
( . l )
,,,lIIi
I! , I .
[

11

l1,

HOI O [\.

IL1 . . II fl
II.l. lu , IlO I\

II, I\JI "

f\ 'lllll . lli l
.

'< " dil1te Coix

dLI

MOl1t, Rivcsaltes

(1lu m , lI
l/n -

/
CT1I.10111l1Oe.

c..1cUaJfII um.. lii


r::Q, J ,ll

(:

' /J~~()~Q!tlIl/l.lI ? lO .1I:

J tmu "~ycmKa

m 600- 6-0

'-~~
,

llcr II ;
n6

nUtl

(43)

I.: JlIli.~

II;

()

BLEU DU QUERCY
( )
II I1
11 l1 "Q,'/11l. l/,I/

CIlOCO-

()\! . ! I ,
ll
. 11

UHI\t Ill1. llJIII


" .

'< Cel'OJls,

(I~llii. !l1limi/

~10p -

CepolI,

.l 1I BUlla)
paBHOMrpnbIMU
Jlll.u 'IOmypaJttHOII
.lnii

1I.1eceuu;
ccy('m~a

tI

fl(Jm

I1 Q(j(UIlI

I1I
J.\'m mm6l!ll.
lI)'m.'"

jl'\l

. IUJI

18 :

9- 10

l}

2.5
45%

33

BIt'u 0

B LEU S ASSE AGE


(,J de ll)
Jllili

1998

. ~

11I111~Ja II

, II1 Il 3 -

l Jlr 113
: llI,

Blliiapn. \,
I\II,

, .\l

II ,lbl l JlII,
,111 IllII, I

fl

r -

110. ,

06,l,
.
ll

30 \1:

u.

61 lIlU

Q Barsac, Llls (",


n - ,/ " )

~-~

C?Y~II/"O

5-6

IIl1llU

D 45%

ocefib

llYX

(' 110.1)111(.'110

lll./(1}/
;:

~~
POJla-lhl
~
(38)
()

naCT~p"10RalJlloe

B RESSE B LEU ( )
I1 I1pa,llbllll.1eHHJl ' .

l ll
1Q

I1 .
IlII

npIIIJKYCOM,

I<Jlll l l I',< .
:

I() \I, 6,5


11

500 ;

- !l
4,5 11 \I

R ,

225

125 r.

4,5

ro

bJ

\tac-

lI,1I1.

'<

zill,

Rivesalt,s. Rasteau

(lli nUIl", llfltl)/II'

"\ll6-10:
~COTa

4,5 - 6,4
125 500
D 55%

lii '

J10-'J

Imlll
<')'CIlI

u nfllU

Ue.lble IIII(I)

" ' 6. /
nlm)

~ II,,-
~ (01)
()

34

ll"

Bleu 0
Bu:U TERIGNO
(_l TepMUflbOH)
JJ .
.

.l 'IIII
Il

13UO \1 ,

".


,
I1

bUlO JJ
I- ll '",

{J.t

JJ

KOI

mm-I

UflO

, ,

m.41

IJ ,

ll
,

IlpH

roJJ

tJR R ,

fl


.
~ I , , '

BIIJlY ;
. IJ
fI .

0 u,

10

7
D 50%

9 Tokav SeIection dc Grains


,0c~, RivesaItes Grand Cru
( Ce.leKCbOH ,
uQ,/m /

ftaMeTp 28 ;
1'3

Il ,

yrii ro

~
-,
~
(73)

(j

LE BAYARD
( nmu )
bJ/
\1

i1 ,
- .
ts de rov'
( )

1&
,

) .

(j

llJlli;

ll"

m 450

12-13 \,;

D 45%

;'

", -

(05)

llJ/{

nm,'(z
,

- u;IlUJi
" 6mm

35

.hre.,lmO-I/,qtQ

LE LILLE /
MJMOLElIE FRAN<;:AISE
( de UJI / Lm

C8e/1l.'lU-~ll[/1fi

:)

fl. CJm,

l(Bema

lI, ll

R3Hlte
,

IIft (

/ m//.

d ').

II UXO-

II. -

n.ljlllf:Jllmu

lI1 I- ll

.;

Hfl e l1

ll l1 II PO-

" mi-lIIu, . .

\l1111. i1-

, ll 113
011

ll, ,

ItMeeT

It l[

. , I1
" lI

XYIl

Te.\t ,

'

. atI1


lI .

' I

11 , 11 Cl>

lI caMIIM.

celJep l lbIii

ll

lIoii II II,l/ulll KaTerOpl1l1,

lIeM lI oro

nJl flt

CIICPXY

11 . tl1ii

)".
II .lll1 -

tJ. -

\1. \l II

J 8

ILl ll .

11

. ll
II
I1'!JI

R
-

. Ill, ft

r, .

lf , .

IleB ll l3,

Jll3a

llll

I!. "
ii lJ: ~iO
-Itll.

<:{ ul s (. / -

.lO

)(Fl1

~ -

24
!ll-{1{).'(!

ll
,',(N()l.If?llI/bJJttI

~t.u :LLU t?.JOG.41l1

36

1111aMcTp

2 4

-------

20 :

RhrI

15

:. 54111<1100
' 40%
Kpyr.1bIii 10;1

~ -l-
.

IJ Ka.ilc (62)

"lOR

Brebis de Pays

( )

BRE13IS PAYS GRASSE


(u u )

CTcpeoll/'ri
n~ JOmNQClml;

m1l0

11 ,

1/{/<jo/,O/JllmI E~~~~

, l

<')'('I1/'1/

ll )~i ,

'1II1orO IOpHoro , I-
IIII BeTpaMII
1I ,1I13II ll,

OlJe'lbe \lO
IIpll.1(1eT fl
Io.lI , f,. , l1
Iliilt'l llO
r

\!,

'1

Cassi~ (/I)

RalI
NI

(06)

v
BERGER PLAT

,1/<',

(:ll )

1l0. '

h'i
'tt \l
lO , I1

----

01; "l" 5-6

1,5-2
:. 54 100
D 40%

~3II

1220

Kp~" Jlblii I'OJt

u a~pea flll
C?YC/l1~a

11

J1nu

ll ],!

.1ak,0IlCKOii

il (, , 178),

,Jit IIII , - 6011 l,, 6


tl apOMaTO~1 11 BKYCO~I,

<': lI 15- 21
,IO~l mlI,

, "! , liLI-L\'is, BeoJujolais


(m rJ -/);'f!,' :.le)

Imm{L)
l(!('

______
Xl'r

'\i

l '.1

8 ;

2.5

\I

4G 110
D 45"1'
"

'0,1

37

Brebis de PaysO O
BREBIS BERSEND
(ll )
.lflIii ll~It

IJ ,

I1

perlIOHe

XIX

r ~t.
l1 wu1i
l!! ll. II

u .

,
, ,

.
ll

ii .

" Rousscttc de Sa\lQie


( )

m 580

12 ;

JlO, lllf

11.111 rn

' ";

lImm

cfycmKo
11

D 45%

ue

"u

'!lI

~
b.)J, -
(73)

.1

BREBIS D

LOCHOIS

(ll Ul)

.ll
~I, re
.

l [
. (Ul(

, w

UI.

'i' Mcnctou Salon (m )

f/amYP(1.;lbIlOlI

11~l

ll
DbICOn\

6.5 :

3 .

120- 130r
[) 45%

KOllua

38

~\lbt

11

;u
(37)

Brebis de Pays

LL USSED U

<,.

(.7 ) _

I1.1) "

n(/r!fJl

1 II ,l.-I1

.lrllil _ I
[l1'-lt!;ll,- Ma 13 .
C~OIlO " - UI1 0

n(''llll

l IlJlICCTKOIJOe , \I

1,

II l1 , )' II

ll fI.

IIUII . Jl
I'.l

.
bI.l II lI lS

113

II \m I .
, l)S ()

um.IU
nleC(/I-J

77 ;

2-3 CF\I

17(]-180r
D 45%
'

KpYI . lblfi

FROMAGE BREBIS

J'l-.

(/ 5u)

/1O,IY'leIfO

'- Iibl r""


l

I! ~I nIJI

1/ /ll

C1YClm.:a

u nmm

:;ll. \IIlIO uu

~il -

IJ

Ol'! 9S Il
25 1. 011
K8,lOPll ill ll.IA. ll[,llO
Ai.

II II

:J.HCli,

, \fillt'r~' oi~ (Mllllepeya)

Ham)'jJG.lbllOli
nlu

l'r'lI,

n 2 ".

1)

95.500;,

J I II

39

Brebis de

Pay~ O

FROMAGE FERIER
PUR BREBIS
( u)
,i lII'3 I
II iknlJlJi\

. ll CCII-
l 1-<ll
. .
jj III.

II ccpel1e ii

, '
J1
~Ie. IIro\lII.
11 1'0
pellllblil aJlJ<- .
11 1 , .

- 110 'leTbIpex

I,.

\ tl<,

ll

BbIC013 2
85-100

6-7

,to)'"

/J IIQIJI/

u;i (ll-ll)

'

u
C(VCIl1KO

D 45%

' 5t.
('

m)'//

1Jl

I1\1Jl

"

n'leceublo

(19)

\J

FROMAGEON FERMIER
AU LAr CRU DE BREBIS
(Jll'1f "t
u)
113 .
11 (. .
~I

lIa .

178),

ll,: II ).\

. IIIJ ~II

Ii ,l/U:\1 lU~ 1

, lilll
. IJ II , .
llJI ll,' RII 10 1l .

dll

Rous~illon

( PYCiI. lbOH)
'.:
Ham)'PG.lbllOli

FI'
Q

'Ja\t

85

6-7 ":

IJp", I' ,

!-.:1llt lHf\lhI
u<1

40

1 .111"'''''',

IlmJ

1I0.lll

?(!{J{l/Ill

(/

11j}(!{'('llll

Brcbls dc Pay~ OO

LE

LACA DOU

((! (ll>:ll)

,.

CCBepHoli lI R,

fOPII3011"1;\. \lCCl,C
j);1t;a HlIY !lilIIIO mI''"
l ~[. -
le

",,:t; " \f CBO I[ ,


~"lOC OM

11

I[),

roplfbIx

l [. ,lllL. I IO
I, l1

- TPI[

, l.lIte' liL[
Herfl1 itagc

lfI,

[~Lls~ill, Crozes
(JII P)'C/.LIbOiI,

{'m /III{l:)

1I0./J"1(.>f1Q
IIllll

l1

11

IIIl

!1f["

1 C\I;
1,5

20

D 45%

-1';

lIamYPllllbIJOiI
11. 1(!h

MOULA I~EN
( I')
,JlI
'll1

,ii "

600

1~ li .
llt: .1 O~UbI

I lf 11

ot; 1 If . '

""

ar ,lO [

[o.Ja , lll MHOrlIM


\[ KOPKO~[,

l\I ClJeT,lo-
Rt.lli I. IJro

ImCIa. Il IIIfll [[ ,

lf If Tpll

llI1.

, ;)Lil Ballctol 051'


(iJ/l_I ' blli ltQ_I)

//.

"'''OpKII
~,m

11

(; ;

2,5

D 50%
...,

I l\.":trJI~ .l 1 1011
IILl '}It

.~

pIlCCO_lCMI

41

P ERAIL ( )
liJl
I..!f II 11 m hllh Cn OI.:OOOM
I 1tO

II
. .

>.

cBoeii II I l1

O'IeHb

IJ.

II Ji .
ll 13II

, Sl. uil1

( IlIltlll)

nQ.IYC'(YJQ 1/ll?tJ/JllJl

11

ll6m

lIm),.1ti
,eceHn

:!

8- 1

1.5 2 "

t)

80-120
45-50%

3'I\lbI l

1Jri

'1ll ll

(12)

\J

TR1COR MARANS
( U Mapa/l)
"

1984 r.
Ma pa ll . \1,

fJ

J I l1

11 ,

IIlJ

~ 1I1 . liJl

OIJCIIIJ

150

" ;-J1I~ 1

. 'l
\l

KOPOBI>CrO 11

. q l1II ollOii
IJ II >!

1,5

111I 0,7 ,1 OlJe'lbeo.


'o II
IJ ,


>

ll
n3

t)

8 " ;

l//IlI
11

I:I 1'0)1,
, ()R"hC)

42

},li'.';

l'lycmh-a

250
480.

KOIICU

I(J.

JlOflIJ

)'

lll,
/10 . l/)(!I

lI

11

- ~ I .

' 1 1<1ut

PoiloLI ( l'lll)

132

","

(17)

\J

;;

ris

d ; Py rcncesO

(u u)

des Pyrenees

, ,

, 3alla

ll ,

, /L1

U I111 .

;I WII
II.It, JI

~p oo .

, lI ,
.

. "
<, .

,
':l

OU.\/
,, /

OSSAU- IRAY- BREBIS


PY RENEES
( -mu-u )
(Jllu/, m
IILI/. l/ IIJllll

//" II I

OBCU

II w .

OHII " :

(-- - ).
~;IIt II (. .ll /ll)

11 ( tIIU) .

;lIf<.. -
90 J.Hcii , !L"1
I)

60 ii.

13

I
1. Jl

~R 1/~1

1/ (). IO()

2() /J I .

2.

\l IiJI. l3ll , lO ,

I18

48

,I.

. lIIlI \10.1101(3 I I1
J.

10 " .1 II

() . // ~h
l() 'l If.

~ . ,\fIIl () II
IJlf1l " ,
.J\.l J} , .

~leT IIIIX Ill,

11 [

Q Irllg1.l, GIi."Ives (.l/J, )

5.

>'

I I

R ,
10 \1:18 " 15 .

, crr" II\f

IIII , ;I ~R:

QtJ /l. I/ u".

(IIK

ll,,~ 18-28 ~,, ; 7- I5

1980 I

I ~ IIII\10 III
" POI ll ROllC1 Ba)

"" 2 7
.'.
1)

f'

1\1;11
';,

( 1<1BIICII\IOC"1 )
5~ r "" 100/ .,

Kpyr.'/hIii . .'1.1S/ ,
rI ~ I I . Il

~
.

'

RII
(64 , 65)

il )'

~neltl1MbIlQl

UCJI&II()(;

11<)

" /1O\lII

\tt:3JI~llfOJ 'U

Jlii\

43

Brebis des I'yrelleeSO


B ELLOCQ
CTcpcdllei/

( Jl)

fLfr)mIlQCJ1ttl:

lll1
m(J

("(\'('1111\.0

?
nlll1

oBeu

~ I

', I,I, 1l 3 1J\

MO llacTbIpb

, !!
!!, "

, , I ro

UH11 , - 'HICToe,

ll

.
"

, 1

'li!

OI[

lI(iic

~1 I1,

TpynllO

, Kpo~ l e
11 . 'l

OIHI I-I

II [IOI

JIlIii ,

l1 ,

"11:I'
Q

IIR"

<; Pacherenc

5 "

mi1l60%

IIll1tL/h

I' i;

Vic-Bil]l, Bordeatlx

(I LI

( 811-u, /, )

11

"

25

/U1l

~ liIf
')

(64)

\j

t te :tI-.

ARDJ-GSN,l (-l/)
I
,

( ll -
- - , ['
, ll I1-

, :

'". I1P"CMOTPO~I
200- 250 ,

1I

u l1


1ll ,

[ 1 , I1

11

" . ll
J, [II1

. lO

ll,l
8h1COTa

1,1diran

7 >I

3 '
D 50%
KpYf Jlf.11I ('l11. 8 U II
I1 Dt1

44

\, IIII.

(, )

19 ;

$
"

' Ma l'gaux,

~ RI 13I1
}

()

(64)

Brcbis dcs rs ARD I~GAS

, 2 (u-ll)

Jl

.llf:

ll, .\l 3p-OIl;).


250 J1 60 .

I ]1: nil

11 01 l

J~l'

'JV~,

'I, ll l i1.

II

.:t1'lble blllHicK 11 ,
fJC OHII ~ ocelI.
Hl lli 'III

I. }!
L ,1 j111 :

11 I. \III
CTO IIr If cella 11 ll.
cbIj1a

1\(\

l ,

c a~\M }"II

IlpH:mall

.I

\I . ,

l'

IC'ICIIJle -

u.

.....-

! L,!gt' , ts de BordeaLlx
( lf.Ju. ,ltJ )

CTcpedlleu

11. /OIIlHOC/lIII,

_1J'ftu nllm

)( I'J1
Q

'2)'('I1 Qmm

-"-1

Rl..tCOTa

27
8-9

!I! 4
D (J

.....:.~~ I1IIII

, ;u.

lI

RecHoil

(64)

~I

FH.OAGE DE VACE

BRULE

( .lt )

')TII Jl,u l1
~~l \leCl

CTcpedlle,)
flllmll,

11 J nl, \lO.

Ili \ J

lip l IJ ll
II.! I .

(j(}/l

, .

r;ergvr~c (l?)

CAILLE D LAH D VACE


( Kaife )
'~l'OT Jl -

llll1 caxapO~1
1111/ ",.

....

\! 11 APMi'lHbll.

ll" I-15,,:

5- 6

!I! 1-1.3 !
D J l

IIQllll

UCCt-IO II

45

BI'ebis des Pyrel1eesO

BISQUE PY RE

EES

( )
F, \
<I , ,

1l
113 , .

,
l1 lI

111

',

/lll,ll .
R:~

11

llOl'l

IIX

IJ 331111-

11

~IOJl. ,

.
,

.

\tQ

l,
UbICOT3

!I! 5

26-30 ;
10

,l

ocel'

u.

de Blaye

(-,,,il

, )

, Madiran,

m.I ~-"'lIIIiiiil~iiI"""

sJ6

tJ

~
(64)
J

\J
BR EBIS S SQU
LE LAR
(u u u)


II ,

3 ,


, -
,
lJ

" .
.
: . ~

ll , . .

Xll .
, 113

l, Ill10

IJa

!I! 2.5
D
v

19 ,,:

7,5


.n'f

46

""li

---.

9 Pachcrcnc du

flO.ly',eJlo

Vic-iIll

( - lI.I)

lllfJOIIlI
.
ll.

m_lbl/
m8iJn KOf"i.O

~ l
(64)

' .)

BREB JS
(u)

LlI/ , -

111,111

IJ ii lIII

I-. II ~ ',
l.l~l,lIi ii


. lI,
l,lll \IlI~I, \1

11 (. D."
-

,.I<\\ ~lO. .,

"lUlTa MnoBaHHbIC

lI ,

1111I1U1"l. lbI Ilacyxa 11 liili

~.l,1, " ll (IJal1iel

,;;).

91)ll lgtl,

Gl'aves

qCC

(If/'/u, n)
cpeJlletI IImIl",":
/JJ 1I0ll?

IlJ
lIm{I, /('

"

!I! 4,5

~~.

\:! Rl
\ \15
' -'---1

lf

.:

UJC

(64)

26 ;

LI

MJXE
(I/Ul.:"II1)
peKII ' ,
()I~ li

IllU"Il

'JCCT, <1l
IIII";J It;m ' BblCOOI;
2~~7 \1,
)\ I , llii

l , \1 ,

:-'1 '~THble fJll1 lI


\10,101(0. \1 j1l>10 II

~lII - lt ,
K010phle

11,1 .1 II . I1

J/e~lIbIi r 11 lJII
,II,l IIbJii 1I
: lt, ,lf"'fO
lII'I,,\~ \! -

Q 11t1l~tl,
(lIpI'./ei'lI,

pll ~I,

Craves sec

// /UO/lll/OC/IIU:
((3 1I0allpeCCOIJUHIIOi'()

C<,YC/II/(O

r-.


lf1

!I! 5,1

-",\,

~'"

'm:: 111

<1

(64)

CSY

27-31

"1'

lll\l
u I .

~OIlHe

LL~JlbI-l

47

BREBI S P YRE EES


(u ufl)

pbI lIKe --

.il -\l Ii
!l ,

'\/ // .
Illl.
, 1i1 II IOII,

ropo.ila

'. I I u.

'v Pacllerellc dLl Vi-,


(Ill - u, /)

. . . . . /l.lmJIOlI"
/l. lI u(uu
c,,~ycm~{/, (nu.

l
Q

lI

26-28

9- J

5 - 6'

I! .
~ t1~I I I1

~
l11IIl
~ (64)

J/m)1){L",
,

IJ
,)';
fLIOI1llf.
. I)'Q

FROMAGE BR EBIS
( u)

lI
)'/l/.
n('('{)ll,,,

":J1l

. R

,
,'13 llOII .

.
~I . I1'3/'i

11

1h

I( ,

- O'leHb

II

ll
ce~lb ~leCHeB , 8

Boce~ l b u.

11

l - I1 '1

. .
, '1 lI ,
.

I1 I1I
110

XAr
Q

Io

'lllll.l

OCe.JlblO

48

MCCTHOCl I.

( 'Bu-u. I.

ll"" 25 C~I;
3 9 C\t

ill 5 I
D

n Toii

9 Pachercnc <iu \Iic-Bilh,


\', de Blave

IlmfJ. J
/l/l1d I

~
l)J, lJI<lIIlI
>

IJ

(64)

Bc~ dcs rp'enees


I1O.I)",e//o

FIG BREBIS
[ VAC HE F ERM IER

10

(.\{, II u Jll)

Ci')'cmKa

I1{1n

al

ro .IIII ~IJ\

113 OleC11

n :

"OJ>lJ 11 O~e'lbero . I[l .

11

" II I IIJI

liI -

~leCI,e . l'

l.

200

IIpOJae 11 I! ~tII,

rlllI lII ~ l eCbe . - . .


~ M~C:

l' 11 .1 , II
Jli\ <,: IJ. ,

<'10

I',1 lllli\ , 'l

.1')

1500 I' . Ka'leCTBO

CJ,lra 1 111 ~!: ),' I


~ .1 -

..l

OBUbI.

IblOlllllOe,

! l l.

~t(!:l/./.;1

, ImLllegtlY (. )

--'.--:-r
..

I II
(64)

' \ ' /'

. )i1.
,~

.. llIu

6J D.

(1

IIIII)1Ja. II,

XAl'
lI

3,5

01l

Jl10 -,'('. lm

24-26 :

.l h1 ,
' l i

FROMAGE BREBIS
VA LLEE L'OSS A
( .ltaJ/ u
(J(' ./

')

--- (
[ , \! ILx

T\"llUa) bl ii
ll . ~IO

Il~ 113

haCKOB. u ,
. .] . -
[ 1I.: III 110 II .

LIO lI 11 .1<1fI , !
I~ .~e ' !\l II 'Iii ,
.1 ljjj .

- s.

u Jl1 , Kp aCII bIM


HII HO\! fl.

II

1980 r:

~ I()tll e~LI )', l1t Dell" Mers se

IlJl{JmflOc mu ,'

" 1"<'11, CI :~"Ol1 m )

.~]
;

110nIl

Jl, (}' ml1

Rl I 1<1 1111
(64)

...........

1/3

\J

lIml

l l

26 ;
9 '!

D 50%
'

~leT a oceHl1

"

49

BJ"C'bis d Pyrellees
7 cpeolleli
lOln('/l.
fllJ

1I(l,nt

FROMAGE FERMIEI~
AU L AI BR EBIS
(JJC ) u)
- ii . II.,.ii ,

t)'II.:.
".

Il

11 ~.JlII, Jt3

\l

ll . II U ,
,

11

l "
II
\IQ , lI II ll .

<, .

.
,

.
Jl.u,

110

'I..1 113

l1
Q

9-26 C\I:
5-11 '!

'
n

ll . ~1

" I1.

"

Ill1l.\. I

IJ>

ll ~l lta

"r JII\1M

0.5-6

J\,

sec

( )

t:~I t.ll

FROMAGE F ERMIER
AU L DE VACE
( JJC .'l l J )
, II ,
I1 II Nu.
Ili , ~IOi1
l .
: Jl ,

11 Jl. ,
1LlI1TC}1 "
'l. Il 'II[
, IlIIora Jl l1 J,.

, Matiira '1 (ull)


CTcpedlieIi /IOIIIIIIIIII.
/1O.IJ'leIiO /llll/
II1"I/.

IIpeCCQ6a"Ue,1/

____ _

't
'n

11 20 :

5-6

1-2

Ile

fi:mlim(I

)'Jl .

kI"

I l I l l l

50

Brebis des Pyr{mces


CTepe')lIe"

FI G O' O SSA ,
LARU '5

Jl.lOmUm'l1ll1 ;

'J IIll/{II

('\/JIC '. II)

m.-,

:) ",\l"U
;;,\1 IIll3 1le .

~l :,
11 J HCIITPOB .

ero ,lI

ll ,

(jI\<I.1J,ll

l<l.l l 1I
[ltl (. , .
.l . ,

I)'CI1HbIe

"

11 u
I 01 : ll- '\)

11 ;t., [,I 1l0.


Il CiIJ.

Q JL1 sec ( IlII)


)(F

ila\l 25 ":
12 ( )

m.1Ill

'l\:Ilc

o"pcHe.lella

;;1

FROMAGE

(,'1Q.Jl )
": .lf/{u ~ i

" 1l ~IO

. Rf1 .
' \!

ItCHTpOB

.
!_II I , "

)~ 1 , 11 .1 13
BcrlDa 'II1 1, Jl

()\. 1l
\I IM .

.1 - :.teHee

\i.

, l\!ddi I1 ()

g
umfG
/(/

"\l
" , ,,

24

6 '!

m
D

"II"

ReCfla

51

I3rcbis dcs PY1'ellees O


FRG S, M IXE
(:

!l:JII,

ll
rl'

KO;lbH'

IJ ~ l eCTIl OC

. (lll

ll1

lIan l'I C3l1O:

, . . .

II IJ
11 .

IIOAcTBa

lI e

npOII]oBe'lbcro

. . .
JJ.:l I1I1 113 l1

BII -

, 'ra
l1. . II

I .

CCMI,

11

9 J Llal1~ol1 sec

( f()

l1]J
8l

25 ",
9 \.

m 4,6
D

v'

1- ij .
U J<1I1 \IOII

,( .

cpeiJueii

l1_IOJnmu.

l)'ll JllJ
, u. 11

LRUNS (:;)
CTcpedl/eli
1l.' Qmu.

1/0.IY'leno
611/0IlIl


l1 ,

lIa

1Q-'

. ,\l'II 11
IlU, lfI3

Jl8G/."

YPOHe lll,

I (

lI a

lii .

~\
, . l.Ul

f!.:lII

I II
5,5 OBC'II,ero I
. ..., ,
IlUII, ~l
," .

~I
J.l
llii 1\ ll

~IOCTb. J\ 'III ,11I3.


.1

I1

m 51
1:]>

28

9 Jura ,,~on scc

)1I - J '" r ;
I~ d 'Jmr-

" I ~

52

( )

~
llll1l111
~ (64)
~

(j-

Brcbis dcs

pyrenees O

Q (, )
': OII 'jIII1 m

//h/.\/ Clloc060\1 11 lIll JI~leHIf

\l, "',
113 13 ?

, 11 ,
IO;ll "IID

31"''' "\!.

Jll

01 Lt ' ",
- 113 HeMHorlIX

, \liOll fl~\,I

crl .

llII

K"TeIOp'1ll

Jl\ - - ll

19 '()

nIOIIOlll,
Q.7)'u()

1 UGi'I)(!8GJ
cycm~a,
nu.

__

Q I.lll<;Il > (;1 IQ////)

I1
Q

!1J 4.2

26

D -0%

"-Ial

,,.

1}

(64)

ii 1'0)(;

11 li lI

MArOCQ ()
11"'iOUII
>' l.laToK 113 ~101I,
011 "'IO\l

mJfL1
;;;;

OiIe'lcrO , l,
IIl1111083 lI1 RI,

~opOIJ\'e o \l1l0

200 .

11) ll ( fl
'I<blOKO )

110 ,

- \fI, n n -

1 '" Te~1I1epaTYPC

8- 1 ' ,

11 1~1. ,
II

CBOI1

II1. ,ll,I 11 .
}D~IIII~ 06e~1 ,

Q )u<<; St'C (cyxoil

//)

u lOmnmu,

I'I111

"o.,}'tle"Q 6:}

, "mI

,'\,,,
(

8111

1. ~ (6~)
- ('

l1

24 ;
9 C~1

4.2
50"<

)I1

",

53

Brebis tics PYf'IlC\!S

O SSAU FERM IER


( )
I,l1lt
lR

1>l II . l1ii I1R -

__

/J - . '< II
()(/llft

"fl ,

Cl YClI/kO

" .II

" . I1"

uu

. \t

lJlI1-

. lI
, -fl

I1K)'C '

II.
~1 .

' Madiran (ChaleaLl MOlltuS),


Pauillac (u,

I'
ll"

m 4
D

Uf11; I'll)

26 : BblCOla 9 \I

llll

i110 .

~ lJltII

~ (64)

lI

J>31

m./

llei lbJlOC

",


I1
,

110,

i-i ,

~1 .
lOlI>i lO
,

. u
11(1

hJ1Ii
I .
II

~l,

.
,

If

"' . '(tIU
.tJJl

nyr1l

/. ,:

lII. ,

. Jl

.
, 29 ,
,

cepenl1He

r LI 3000
.

, 'l
II .

If
ll

m,

, -

I1

54

oBeu

Jt

".!.

____
----------------------------------------------------------------~~r=~~is~d~~S~~y[r~c~n~e~c~s~t)~
TOU RMALE
( TIP.lta.le)

7 cpedlleti

p;lJM epl,1 Ili!II

nmnmu ,

;L1 I3J, IIHOrna II


,1~.l Mt:llbIUJIX ~l, 'IT06bl
11' ~ . Ll,

llo.IYlfeno
n?m
ClJ'('mKfl ,
nQt'I ..

.Ill.lfl II flI ,

i l

n Toii

IOlI,

I1I!JI! , ~aJ mlff


"t1 113 l, .
:J;J<l ~ I .
'I 11 \ lJJ,J I3

CO\lIl .\l0\1,
j;\.1

Q IJJl

sec

11

- IJ.

( II)

~lfa"ep)1) C~I;

D 50%

, JJ

7 :

m 600 1

..J'..,
(...r.........
...,
~

(64)

%I!"

ii

L" PARDOU
(f m/l )
) -

II .

11111111

llii

110

apme,lbHblill

13 .

, \1,,,Jiran ,

FOl1sac

( \/arlupall. ll)
ll tl.IOI1I1IOCfl1l1 ,
llo.lpleHU 'J ulI
IIpeccoaaHue.t,.,
I

m(LIll
ll />:0l'"

F;

"\t )0 ;

\)

<.

1(]

'",
[

Jn 600 l'
D 50%
t\J("" llll
(,.\)

Ylii

orJpene.1CIIO

55

Brie tI
RlE

FERMlER ( )

, u


. , ,


.
u

"l , -

. , -

, -

u "u

- u.
, 5t. Jl1Jien, Vosne Romanee,
Hermitage ( ,

Io
Q

, u)

1J3 ~":;:"(77)

\1

32 ;
2

1,88

....1Iiii.1=~t'.,.,.\ II

BRIE N ( )
u
,

.
.

, .

\1 Chateal1 ChaJon, Arbois

( , )

~
-
~ (77)

30 ;
2

1,45

\1
57

Brie6

Brie

()
BRIE DE MEAUX
( , )

50

,
.
, '>!
,

,

.

,
,

. ,

,
'>!

..


. ,
, -

. r ,
,
.

,
,

(.
u),

(92),
(93) , - - (94)
(75).

,
.

1.

36-37 ;
3- 3,5

2,5-3
1. min44 r
100
D 45%
'

56

3
.

2.

'5t. Julien, Vosne Romanee,


Hermitage ( ,
, um)

.
.

1980 r.

U3

--

(77, 10, 51 ,52,


45,55);
IJ (89)

Brie

JlQ fl.1eCefJll
u r 8bl.tI
llnu

II

11.ut

~,bL41l1

"llh" u

,
.

/10.'PJeHO

nJll t/ um
<)'m

MELU
( , "")
Il 11 I, I ,
MeCTHOCTII , 1\0 II

11

, "

rfl 11

. IIII JJI1
IJ II ,"IIR, 4

l! II

1\10

lI , II

I\1 :J
l1

, lI
18 ,
lIl! lIll .

l I

, ro

II apmeAbHblJI ,

- .

II
lI lI

lI4 J10

. II-
'U I1 '> H\feeT

. ii 1l1

BI-.'YC, 34
.

gg ()

_
_
_'
_____________
Q

I.5-I,8

:. m;1l 40
D 4500
'

27- 28 .\1:

3.5-4

100 r

J\Th ".1

1. !Jl I .\
30 IIII 111OJlb " >! .

CBepTbIS31!11C Jl I I "

Z.

u \! "II I'
1' 11 1l0 .

. ~I1
I I "

18 .

4.

5. Ill }'.
. ;,. II TO.lbKO

>. .

t\
~
\.

58

III I

1%01

~~~~~a~Z::
(I);

\J (89)

Brie
RI D COULOMMIERS
( ,!l)
, ~l

Q ,
1I0)'[t

Jl

: II1 II,

U/J

1989 . II
".11!!II, JI II
M[L1i1 \1 113 50

3 ul

II" l1
. l I1,
ll1.13 l1~ l .
" l1lI IIlOlJ/l

TBerJ.1blH l1
IIIICil. 011 I
11 il \~1 . li

8.

"'I I1

J\Th .1

.ll, ,

1111

" m

1 .

.1urgg,

l3ordeaux,

Ot d ll R),
(5. . )

'I 21 J

1,3

25 01 ;

D 4591:

II

11311\\011

il

BRlt D MONEREAU
(bjm m)
m.I
lll, HanOMII1IaeT :m.

[ nll 11
CII.'''H bl .
... IL1.1 Ufl
:il . 1 .

, BOllrgOgtlt', Bordc3LIX,
C<'\t",. li u RJ10I1e
( 5. , POII)

~~1I1I1
Q

7 , 3..10CmU'Jl(oe .
1fu uUtpeOCJHUJI
tJ

N-<'~
""~
~
\

,--

} 1], ~Jl (77)

11u

rlll.IC",
JO

!mo~a uu flmJlG-I

-------------------------------------------------------------------------59

Brie
,,\I: ,
JJ(J) JJ('1I0

LOM MlERS ( Jll)


~J lll JO

fj{JIJI
n{'I

~ l : , fi

11

II. \t,:

il . I1JO-

3UI ll , ROCTllrWttil
R ,IO ,
Il'lI l .

, W ii
IIfi,

- J I ,
lI , .

,
{/pmelbIlb~11 II/lli/bIJI/

n lll1f -:-

, ro

- ,

IIU "J IHOro

/). / )

12.5-15 .":
BeO<l 3-4

'-(I mi /I.Ill.
mlO? I\.pUcnblJHlI IzmJ\l/J

40-500

~ ~--

i I lI 100

D 40%

, urgg, BOI'dcaux,
Coles d.u Rll (llu.

KOllCti l (~lJljj).

ll (77)

bj;"1

( lIcn: . lO)

Ii "
Jlll

LE FOUGER 5
( )
ml ,
1

CI,IPOD II.
IICMHoro KpYIIHee, L,.
li l,fi

n 'l . I1
II}\

e~ I Y . ,
(1
.lO
'bleCeJlll

.
Q

l1 16:

4
6501'
D 45- 50%

Jl JI

, !,!\! .

ll -

)lt;.
nu

<'IfI
lJ

llllJl

(')-(,11II(

h -II (77)

60

'1 fil1.

, gg, BOI'dcaLJX,
t~ du RJl
(ll. , Kom )

()

BR!E D

N A G IS

( f!IlU)
) ap/II('. lb//bli! lTCC

.:
(,

58)

fI

lIeKoTopoe

\.

,1>l1 II II . .\. II
;I fl
II1180, IJ I1.
fl , Jt
II 1 1l1 , IIC
OKOH'I<,re1l1,lIO,

~.

"l Jl
ll 'IO"10 . ol 'I"TbIpe~ Il .

, HOllrgogl1e, Bordc<1l1x,

L'otc,

till I~\

( IJIPIYI/I}CKOf!,

f'd. -/ll d )

,l. 110, tYlfe"Q


J?nu
lJ

llli

F.

20-23 ;
4 .\'
1- 1,2 1(1
D 45%

lta\.

~ KOPKO

'

nl(!CellbIO

CT-"Q.
1l0" 1!:~;;I~~::~~r::::~~~~~~~
~

DE rVI 5
( )

1/0JlU

Jl , , ,
.l r IIllOI

IJ6

II , lJil.

"ta II Jl<
j10,l . 11UII l1

" II , ccpeAl1 I..OT()PO fO


, IJ lI

~IOII le a If '.. u
I J 11 .
.l()1

\lo,IOH()li

. 110

Im I!1 ' l ,
I~II e \lY II II Jl
IOI,"

I".JIIO .
'leT"'pex II .

, ~ollrgogl1e, Bordcaux,
(otps dll R lll1<.'
(b.1PcyndCh"Oe, ,

I':

.... r'\~
\

h-;J
;JJ, ll
\i

27

BCOT~

i,2-I,8

D 45%

')':./

(77)

,}.

(' JLleCeHbIO

61

Cabccou O

-----------------------------------------------------------------------------------

/ Rocamadour (j, )
lI .

' ii

, 'f

. ,

, [

lO, J1

490

16 1996 r.

R ).

CABECOU D E GRAMAT
( ,,,)

/'

:> ,lt

110,,)'Il

nQ6"u

" Ju<;I1 sec, Vouvray sec, tI1'

6,' l/IlU

( , ,
li)

4-5 C\I:

1- 1.5

C~1

30- 401
D 45%

""

U ()
lIi/
" .
-sn
( . ,
)

" Jura11<;01l sec, V01.lvlay sec,

PICADOU ( )
n.
l1n

11J

I Il.ItaTa Ha. \1
OJI,

~...

ti tKOCnI

IlQ

. l;I

lil/ll .. u
" Jl(:J(JI/U
<!m,..-

,
, IJ n l

.

Mare, E<1Ll dt' \' ie of plLtmS

(/, :/l/ )

62

(.\BECOU D ROCAADOUR
( !! l(. )

F cr
Q

1 lI~~lO,

.\l

4-5

1- 1,-

)ro r IfI
t'h II 11 apme../bllblAI .
601 ~ l ,
l~ l. .

,,:
\I

30- 40 r
D 4-%

1\0 "!1

IIReTa ,

.4I. . I)'"
lflI
n(}(jUU ?)'l1I

11 lt .

.l,Ll l I lJ

\31 11 leC HbIX .

l lI. ,

( \ It.llI, ll

u Il

rt-.II : I1 .

namYP'l.JJbHQi,

I"lJ

(rlK

R 1996

UUJ\IO('/1

' ("lill,\C ( fatIOK)


9 B"~eac sec ( ::)

" - ....,

I1~lI

1,.)

""

"-

. 1],

n"lI,

(46)

\J

1;, - ,. "

.10 M~ lI

II

VENTE

,p"CP.MEMBER

llO

. rl'\.

VI ,JI\ I'

I,

FERMiER '

...

<1I1''( (

I1 .OlI
l3.1

'l ,

lIa

1I

J.

3 1 \!

lll'II't

OJ/II ,

ii:Li.lbJ }~:

~ lI "
" ", ~\l.
IlJ ll

lO -

flCTOii -
.

1981

. lI J J
.

Jll'O Jl
11 .

JI" I 180

I1 '. lJ

8 \IO.10

11 .

R i.

. l1 ll .
196 1 . J1, lJ

1981

~1 1111 3IJ
,ll 110ll lJ

. 45
650 Il.
~t[ 250 r

2,3

. Il

t t .

BOcxolIlloe ,
- 11

I1l!

~l l1.

/t: ll
1-lI .
\lal)' :.v

j\),l 1

.111

") ~

\l ;l
JJ

" ll1 3 (

6 IIfll ".

17 ' 8 100 ,1

I:\.l

lJ ).

- 100"6.

"( IJ[ \f

".::70 /LO'I

Bblcm'oi1 13 1111JfaMe11lobl

/10(JJJII/ II

lIu JJ<'J" J/ .

11 .5 "

\J .

uI/
JtJ .1 11 I!

"\l ,1 ""

JleCKO;lhKQ palIW,\ 41ii

/!O)I;OM III

/01

'"!.

".::70 pi1J I

60 ".

-, lJR 1:0

n n,/I,/ .

R lI u .

l. .\1

(I" .
.

64

III\: R

CWOOPOHW C"lcae-1

II L

11 m

'JI 1hlfXHOT ii

'h

~I

."I~l

RO""" 'IJI,

c.;J')ClAa,

IUI'llJ-l I

11

,.I~.1Vl lli Il1, >l


CII

\ta~. lI ...11 -

. 'l

JI WIJI .

(1 "j 1 ~lll 1i8 .

Cblf'b! .,
~

lit.l

11

,I!IIt8

1II1II lTh.

11 1\I<pe, IJle lI.


t,'

J"k.,;: IIl.: . 1l-f,'l

run

JJLLlITfJJCM I lt- r

11

cell\:. ('IIII)' 8 lJO


Pellicillilllll lldidII).

Jf .'I

'I CJJKOro

t1 ,

III 1I0Jl(.',

,! 8 8

w ,

"3

..

I la

II

tle

IJI IJI D ;

95 r

110%,

I~I.

AHel1

"

bl .10tl

l e rlepaypa '4'

H3 1 1ara Rhl.'

D~1 IJI

Jlll. :....

IIll l\

- . I I.

; I .

85%.

:1 Ylta~OBkOii ,~'

oi.1 J.r.1.u.tI
h "(\1 II l,.
{Q'lOkKY

1:.l:\~L~"()'1 ",lJ.e~"~I\j\blc.
l1

'! JtJ'

II1 cblp~lbIe Ilbl.

I\RXllii t.II

fJl " IQI)B


JlllJlJ.

65

CAMEMBERT DE NORMANDlE
( ll, )
ll <1

\IHO- CIIHOHIIM cr,l -

. ' ,
11

. IIII .

1983

\lbJM ,l~1 ,
f)cp II Rll~I
BlIlIY: lI~1
.\ , "
rLl l , 1l3

11 s.
kpemobo-,I

Itl1eTa,

"

. .

fl .
IlecTHble

uu

llii

ull .
II l1
II1U611 ".llIll.1fl
. ,
,

21

IIIII l1130.
I\

l ~I "r
(. .

64),

I1

II .

' St. Etnilion, St_ Estcphe


(CeH-QII. ll-m)
m)"J. /IG

/ ll.J/eceHU

.1 -l


1. 3t: UR..1l, R
'1rJlI

It

,lO. ~OI I
I J I J1.

:1..

l MCOl\ ',

" "

I.

4. I\1 I"P

.'1,1 11

;Rf.II I u
\f I\Jfl f ()Ju-.

:l OI3Mepy flOI; ;
" II UIli1 1,

S.

lIu

R-9C.

10 ,10

14 ' tI

I-JC ~IClfee ~leTbIpcx

64-65).

Jl ;18 IIJlJ-'

7.l l

Allamcl-

10,5-11
J

T~", ,,cpalypoH
~IJl st I I ... II.

37 0 .

(01. .

IJa ,

" " \11 , ')"


3

}l LI

3.

6.

!lR3

. 1Jmlllm

111; 11

I}

45%

KpYJJlbIii ' 011

150

Jl J IO :

(l FIlrifiIl

lait crlt

tratHtioJlllelle fl

mulg (1 I

I,,"cl,, ...

. ,,,,II\lI

.60;IO.II:

FaLm'qlli' ,'/1 NrmllJi. "


]IJ I \1

\lceTa

n()11FR

I rll 19R ,

1Ji
)

()

66

I"

(I'i. 50. 6/.


27. 76)

C ID

-----------------------------------------------------------~
C AME MBERT AFFINE U
C!DRE LA MAISON
('l1.\.\I ll

,() .
I

un. IJmil ;':1i

. JO ~fII)
,I Ol,

f1ulf'1!lI l ~lP

; 1l.0ii
L (ili 11 lrp
CI') lJ II H~ 15 HHcii.
I\1 bIl3<ICT II} l1

.l. [
.

, B",l\Iio laj~ (. l)
; kr (ClIdp)

/{ DE R
AL LVDS
(/\('/1 rJ(! d)
ll1 li \l

f10J11~ 11 aJl (,

I .'l I1 j CI111.I>a).
If .Il II II lJ

"meu
l,U.1

."

L"Jcc'-jsni l's (ll-ll)


Lal\,ldos (U. l)

IJ

OILL /
(AllI(l\l'o.lOmm I mm/()
l'l//.l// /lI I1po.lIbllII.7ellllblCl

113 I'O .
} 10K lI }
MII JlfJ 60 ' , ,
I1Jt.ll, 11 JaTC~1 fJ
t

81II h I1 .

"I1I,)l I1 v I\11011

\1 IIIJCl II~1

I\\ II , 101 .1
CO.I!. 11 \\aCJ IO. IJ
. 11111 XO.l0J!HOM II}! fJ
Ii, \.I lI

.;; \111 I1II ~I. l 'I

;+;, 011 aJ-I

II [ I .
Ilt,. IL1 I. 11,,1II lI - ()I.

('-(!.It6U( .
utm

J _",.

u" 6""'

~, L(il",

LiLI jLlra, ::;gn


'~l"t!l1;ra ill <; ( ,
J~'Ii()~'() l7fllJII)
,~'!

:.>

) J~
KOlIe (25)

""[

V
67

Can ta l, S"Jers, Li1gllio le, AligOl t)

Cantal, Salers, Laguiole, Aligot


(, , u, )
l(8ema . 11I080 ,

/l: J /lml}/
, Il8cu.It/ ,

- "'l

II,,-,,,,1.4I

CANTAL / FOURME
DU C ANTAL ( I
, )
COJT f,
: r ll , l1
lII."

ft

Il.,\Ill/(JII.

~ ll
1\ ll . , I,

r ii

. ii ,
I3YCOM;

I,'
.

1980

' ts d' Al.I\feIgl1e, hMeaugay,


Ollli--Vt ( ' ,
I/1Q, -- )

' \I 36-42 C\t:

35- 40

!Ii 35-45
ll1in 57 100 r :
ll1in 56 r 100 u
l , enocpeiI~"lBCHHO JIC Il<

D 45%

;'

I>

(15,

43 , 63 , 12) ;

(19)

J1 '1 JJ

me."'1I0-~/m?
/{ ,\

1I

Qn,4lU

II 'lII (.\llI

/.<tl/li l/III/
(': ... .

Kauma.. lb, 15
KQmOpO~t1l1

~ E

68

llmm1l.

NomOlblell

~O() .

l)'-

80ll


(\'l ulJII . r1IlI &ll, . L'<lii - 40 , 20 11 ~,. -

0;.;,).10

\0 .

Jl1;lt
\10.10 ;.;0 lI~<l 32' .

1;16.1 I1 J ll.l. .l .

CI" ~ lI COPOIIO B \ ,
~; R ; ,l .
n;l

[1 ~laCCY ll 80-100 , atJ411 lIlO , <1II (. 1).

<t-

.l.l TOJlC"rbli\ n;JaCT -

"

31,I(

130 L {r

( 111.~)

) l , ll .
n II. ll
l IIll ll

1110,1/

lt

re'ICl! lie 8 l J2- IYC.


"().lI l f\l II 'I

Z.

II ,. ll ,

fll>

) lIlI ,1 13Il.

JlOBTOPl-lbI:\1

I il IlIOM ll

~UDIIJt

\f Ullro .
'IIO .l0I ~o IJ ,

UII II ~\

DlI

11 .

j~I~ l>'llj ( l~lIl )


, 11 l.

'I~ He~

24

,1 11 , -

1 ([

21 r.

e TC~ l' ~lWI1.1 ~I 1110,\/([.

,\ -.I) ii e~ll, /1/0.\1


10. ll ~ l accbI II \l3

11 ~'lrCM . J1 III ,II

. .\J

l . J, l1 .

I-I .'"

3.1 110 1I ul

~ I IJl
!\I 1110N.11 (I1. 3), I! II'l
KPlIIKOil 11 11O~l 1 (. 4).
I! 4 '] nlab "-
J. "",II .

um

...

')'

);
I
~

lI1I .\ll!

J1

I1

I!.l .\I 11 [1 ([ '([ll


I /U'" - () : npOx.la llOe ( \ ).

<: (9() "- ). . 1l1


\( l1. TC'leHH~ 30 ' l I1310 lell llll LbIP II -

1!/1JIIil. l1 :
'Iep~'> :10 He~1 , I 'l .\10.10110(1 i1
1 J;I - lf

1I11! Chl)) (aHfllp - I1I ), 'lepeJ I lOJt


IlhlepA( KII

".
r

8 l1

]- 4

48

'1

J<l

nll

LlepeJ

11

Ij BeT,I.

69

Calltal, Saler ', LagLliole, Aligot


SAI. ERS (, )
11 110
2000 OBCPHI1

/ml,, :I1IQ(',

Il(}JJymucpiJoe, f10~]I/ nll1

II I10'l ,
I, pellemaM. 36
, ,

. iJ llln

ii .

MepCKoi/ lI, '1 i~


~1II .
,
ll ll
l1 ~.

KOTupble

1,1 1 .

ll ll
Il

12 .

(ll'(l

113

II COCOlrr
,

11 ~I

lJ II
bl

50
100 cl,lpa. I!lJ

"'U

"

~~

, l,1
Il ~

1!

H OBlI ,
l II

58 lI 100 .

11 ~I .

11 IIpeccoa 1le~1
. lI . i
.

lI

. ,
~!c , m

ll. .\ 1
II /l,

.

l,
1948 .

1000 II . lI !1
QUI<:pc l1

IJ

fI\

mill

57

l1lin

Sg

100

JII:.

l1lin

58

L~ Ill1 OII, 1

l11il1

62

JO

l, IIC 20 ()If. 1961 r.

l11ill

nl1lJlL

44

JI

min 25.6

mi 26,1 1

mill 26. 1

mill 29,7 I ll1i 19,8

/ll.ltO!IIIIl 20 11030 l :
f\II !fQJI, 1

IICII -

1 ~

1997

. ll3l1

89 I\,

KOTO p~\

IIMC. IOCb 35- 50

70

31

ll3

. II

antal, Salcf!>, T.aguiole, Aligot

11

",+; ll

II

. J

350- 400 , '!


BCT~llJ ycT 40 . 1997 .

j1 "l1

\ Jl ~1 l1

\ 1 !. I

ll 1 2 ' .

"<) "

'I'

rO.1 0RO " .

II II ,

HIIT

17 38:

26500
1085 (

1,).

0 110

1 6.9- 8.9 ,

ll

lI, {[ I

II .

( 'l
}'~ ) . "'I

38%

l.lflll
ll 18 u

MaccllBa

nec l, 11

~l , ,

.1 ).3 r .
"I . 34%

UCHlpa.1b HOrO

faJ1 lI

\!.

,l\. 113

H3fJ

11

l op"KoBaTM IIII

C.L1ep CKlle

6C.I"::I 11

!l I KOIJOBbI

l. \,

" ;lI l CJI1

11 " ii ; 11

"paLIIO- fIIIRii

11ll

ll

TI."le IIlfC

18

\1I. l.l 11

I[R

'!l II

\tl II

cpaHll ue J1 ,
" .llI

\f: . II

, St. Pourc;ain, uri

( - ll , )

15

18

\\
-------

llR

[11",,, 38-4 8 ~" (" ) ;


'" ' 3() 40 \1
l ' 50

.-. o;~

3 100 r J

11l1

45%

'.111

1"

k.r~I. lbJ'll"o rt. u 3R II \t'111

26.1

100

1 .

(~Hepc, !I6Jl/IJI

R r...tae,

~,.t.;.J 1 0 l10~ Ih

It IIJI ll

'm6"

f\opUlflJeeotl

n/ I1, ~IUJlm

klL1U!Hb

.""-"

-\

~~

"'"

11"[,elle" ,

IIJ
.. 43.63)

( 15.

I ):

. leTHee

71

Cantal, 5alcrs, Lagl,io l", A ligot

L AG UIOLE (JJiIO, )

JJ1fUDe . .m. 110.IYl1l(Jepr)oe;

ii

fl. 1)'('1I0 lInu .

lI R lllf If : IIII

()t omnpeccueallO

~. HeJO Jl 11 I.lOT_
10 .

ll<l (. .
(. .

68),

JL If Rir

70)

11 0 1l1,

OHI1

'I l1IJ ~I
lll1 }' . I.I

'le-fbI

\l rr

" I

11

.
JUI II ll

lI 1 4".

"

1976 r:

It
l ,

IJnepBbIe iiJl
I . ,

. MOll axll
II

pe llClJTbI

lJ "

, lO

11 .

n pOIIJIJOjlCT I Boero

\l .

'I ll IJ
142 . 25 13
.
50 ' .

l\ ll3

, -, II
Il J1

3-4

, - ,

II

I ,
,

1200 n-Il

IJ lLI

770

OT~l eHHoro ii.


11

295

l1 - .

ll tlII

X IX n.

. '

'le\lY I

iJl eHTpo~! II 3

OJ\HO II MCHHoro

"

40 ;

lJ

m -50
:. 111 ;11 58 , " 100 r
1

lI

45% , 111;11 26, 1 ,


100 "

Il1 ;

40 ~"

Cf1f!I1LIO-jJllil,:

1/,111 I(l ,
mJli!l -"/)(!

1939

. ll II 3IJ

" I1 l1llll ii.


ll lR

II pll -

lJ ~l II ll II

pOBapC lI llO

55 11 .

l\lJ l1. 3 11

}' II .

lI ll IIJ1l~.

]()1I,"1 I I

i i IJ

RhI ;\II

72

l1l. ,IO .

1960

ll~

ll, S" Jel"S, L.1guiole, Aligot

---------------------------------------------~~~~~~~~~~~~

/> I/G(' )/l //I1J/ IIII

II~ ,JlII I 'l .\l. ~ J 976,.


',I" J' lI IIO
Il

IB(}.'lCTI1O

J\10" .1 Jl
,II ,l 19 I .
,l

111

I1 II

rO!11II r l1l1~KOi l

, '1

Mi:.'l'll1re l
),I. I1 .

. 10 \\ilUI JlI,. KOPOII


o.~ IJII:1L};OrO IlJ1l

,l
, lI

50

aii -

. .l1

II , '106

, 1 11 .

.1LI1 II ;II, l1

" ~ lO~a ~l,


I10"1. II lI KOPOII

OlOr.1 11 ;ll, 11
11;1'1,' 1111: 1. l I 1I 0ll,
MOI .'t.I (i bI IIll

11 J.;.III I) .

1.

6bI.la 06

" C'OPOHOII lJep

l II- --' \-".

'lOII.

Hoii I 300
,1 \l
.1 '2.5"0 R

l 4~OO

BeLII ~(TBO.
~

IlOHCKI1 HOBoit .

(iil IJOIIIII,

"000

2.

~IIU1

.lO

110Q ,\ ' ,,:

111' " 32%.

JRJI

1)(111 J8080

""JIJ.

ll.lh L~ 13
MeH ',I\ 47 ~ IIR

76:
41"0

(t:

1997

. j' '3'I <l

.).

m I 11()J1.

C~ t: I! ~l

I]l

11 liL1.
.lf.IU)' l, II l\

,JOII('PO/l/lIt/bIM Clloco60~1 ,

":\ ~

CbIPO IO ",
[,:08 <.: . \IO
..:aJ .

hI1 I1lJ)] ll
M~CHlle", 11 II
)' ) l' IIL \ .

4.

; :

j1C>l- l1

tleTBepTh 1-/3

II I

JJl tl .

' Colc, dll Frolllllll is


( r) OlIII/f))

JI JI
I'

- JJall jj

IIt "'rll
fll1 . R -

<.

~) OBerll'. (15):
.~ II ':~

I1.'JJl

IUl1
JII(1Cllcl,(ll) ;

,.\

Jl1lt (48)

nCPO'I Ift1H blMit

I:t\tJl . t;:II)RlII

l>II 0111 1 1 1 33,! II


IUU.i. ttIl J\Il,
. ....() l opbIe lJ :t

I tC~'lbI l oe

. flOJI IIII

-- ________________________________________________________________"_J_~___Il___i_i~
__'L<'__,_"__.____

73

tl,

Salers, Laglliole, ligt

------------~~~--~--~--------------------------------------------------------------

ALIGOT / FRAfcHE
(lll / J)

ll ll l PO IJ C

.' ()u:mm)"m

I 1\I1

011HOij 3 II , .

CI,Ipa.
- ItCI<a_

~lecTHbIM llI<~ 1

o/iquid R

lll

"'lTo- ,

I III1I<, i_

. MOH3XI111atJa..l lt

tlM , 11 "'
llpyo it . 0, 11/<0
'

a/icolel' - ">,. '!

MeHe:.t,

Jt'3l
: u,

KQOlJepOIIIU6Hbl.41

I1/ ltflll,l/.

I1 rpl1rOTOflJlC
ll; IlO '1
.

:>1'01'0

r'

:
l1 l i

, .1 ,
, ,
.

MC IICC Ill

IIIPIIII)' -

~ l eCT
KP~CHM - .

' St. Pour\ain

(CeH- lypceH)

Cl

ll ii II.%II

"'
ynaKOBKa\ - 2.5 I

45""

201(1,

II ,
t':Jl

6.1. "//m // //. COteHOe

:II

A.i /1.

R -

r10JlJIlllf

IJI .


1!\t CI I ~I1I I a;lb

JlII.

011

I 13SI

74

"'I

2-3

~I.

OlJcpllb(15);

.'

I llI pelle" ( 12) IL1 11


()
Ct: " jom'""

R R DE L'EsT
( ,/ ')
) ,
11 v .

frr
~

I l x l l ;
RbIcora 3
300 r

l0 nYCTOTaMII, lln,

f\O~ , <1 . l,
J1 .

.11'1I1IbLlI

45%

v Kpyl .,bI;;

II J~U'1 K00l7epall1U8ltbl,1I II/,lt/

. -

\ .

, LO[L'JlIX Cllampenois, Pil10t Noil'


ti 'I~L', Sll' ( II1.ll1/1'0 . IIII /l. Callcep)

~
~JI Thl;~~~~l<h_
)
l<hl.

I lI

,
~....... J

uaHlloe

., 1l0iJ.\elJQ

l/fl "

U(JtfJ/lt

Ilu()

/J n m

S IN- REMY (- Jl)


UI I"lI n plI -

1I a.il II

. '110 11 '.
!lae'l

llllbJ

I! U~l . lI
J~

~lbITOIi . lU Ceh-~111

9x9c'l;

250

R~I COTa

3 "

~5-50%

I "

HaJI III. R IIpO.llblllLlellllblli.

'III}\ ll.

rit

'\oir d' A I ~ace,

(!lulIO

r::;"'~
\ \'
1.

"

a'Alb30C.

"

'

(55)

Sll

Callcep)

()

8"/G.J/C

J11. n1

ll

1 //Gi'IJJ Cly(: m~(1

11

LE SAU LXUROIS

nu

( .l )
u ii mll

'l~.l I ,
ilI DaCCH II II. 1Q .\l.

011 IJ If,lI:I Kaeu


PlllbIPOH. 11 ' .
U\I ),[ -
11eil~.lb - .

, . O[<',HI\ llallli~ pjnot

'j

8-9 C\I:

2.5

m 2001
D

45%

oir

d'I'Jl" S' ( /;IO llI.


IIJ'U .

/7ll{) )' '-l. Callcep)

\l?.

lIo#ly'teUQ

fm
11 I/J

-----------------~~====~~-----------------

75

CHA OURCE ( . )
CMPI,I, KOTOP I,I
m,l. Jl~_
Ltll l1 -

3I/- J1 1 . CHe l~ l1 r i'ltl

I m l

(' m /\

li3 I1
.\13, <!I

tlll
/J

11

"/i,\tIl IlN

. -

l!\

I .

,IQ

('1l.ltu

VChalllpagllc ", , Cotca u x


Chilmpcnois, [ (
, .ll, u)

iilli1'1

I1

~'I(iidtIl

'1<1

9 :

(~ I e.;IKl1ii): l1

[. IJc1ll11oJlo rrl lI1l

\1l3I11 1 IIO\tO~
J 1 11 JL'1I1 1 1. liC

J"1 .

.l II1

\iClJ..,leIlHO. eCTeCTBeHlIbIM :\t.


(~PYIlIlbIii)

1 (1(J,jj): "';11450

(';)

2.

5- 6

min 250

6-7
:

11

n r

19771

mi ... 50%.
KpYI'i1bIii 1 . IInCJIl

OCCI1J1

"'"laIl-

~
<-..J

ll (10):
ll

(89)

CAUMES
( )
llJl
I
J1II ynfl

UlI WI
ii u .
1l! III1

ll IIl

11

. ~ I " ,
ll . ~IHOnH:
li" \, .

, Madirall,

ts

d Rourg

(u, )
11O. 1'l1;
/1O.I,p leHO

XPAKl :.:.::::.~_

Jl
81

20- 23

6 "mlll

C~ I :

lm1.0

';

!Il 2 I
50%

;; I'

I1,,"

~1JJ UI
\

' .

(64)

V
76

tJ

I l 'I IJIi Il

()
rl[ I aJ1IIO . , ~IO04-

II \I \llI .

- - - ----

ll . BCOJIM -

4~~THO~ I 11 IfJfOTOl.llIeH fI llllO


~l I . [\~I

.:II ~ 1I1 lI. il


r: .
; - Il
\II - 6 1919 1.
II

laKOlloM

,)I1 . 'l a;t

HllcTpaTIIBHbIe IU,

11 .

t:\l il.
< II,llf

II;Ll [,1ibIM

'lI yr

III IIll IIII . :l


\1 11 II!
~ Il!l lO l,
llii 11 l1.

llUl1l,
II LL
<1UI , .

-l , 11
IIl1, l1 1>-

11

JlJl JlJl Jle'leT

~ r1 <1-

1,

l JlO

'l II ~I l'O .

l1 i1 .
36 . 1991
1997 r: 130n , I1

~
1975
1975
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1979
1977
1977
1977
1978
1979
1979
1980
1980
1980
198 1
1983
1990
1991
1991

<.

, t: :
1~24 11 199 1 . , 1 5 60 23 1992r..
15<) 12213 1993r.,166862TB 1994 .,
17() 640 1995 r. 173 561 1997 r.
1996 . ~1 \IJ
lI J'I IIt,

170019 ,
cOpT'J
110 IJ 20,5%.
(.l- - 20.8%.
II \1 II

l\' d ' AlJ\'t'rgne


Li\>arot
Beaufol'l
t(
",,\;! LI ' Amberl
Laguiole
Maroillcs
POI1t-1'\''1 "
Rh1

Sai11t:-.ieclairc
Blcu dll Haut J
Chaourcp
'el,(cbllel
lIst

Blcu dt's Cau"""


Salers
Brie de Meaux
Bric dc t'J
Cantal
/1! d'Or
t'mL't dL' Nurmtli
Abondance
Epoisses de ggl1

29
152
26
112
134
72
15-1
172
175
1

3]
76
162
158
30
70
56

58
68

228

66
20
133

Ll1gt'

151

CroHil1 dc Clbl\> ignol

80
81
170
79

~(
1976
1976
1983
1990
1990
1996

uligl1),-Sint-i('

Picodon
d1du

du I'oitou

SitilU

de Tutlf;all1e

Rmd

1998

Valt~l1cay

1998

Bleu dll Vercors Sasscnagt'

82

63
8-l
34

I \1f1'J LUlIlro RlI .

I 1n lJecy.
\le.1Kl1e - II.

r ll . lJ

IO - 1I0 l ll ,
'(.l l1 IlI1 .

"

CII

1979

RoqueforL

1980

O"au- ll- " Pyr"l1ee;.

] 78
43

'('(6

1983
1988

Brocc:itl
Broccill i"
(rromag<, dc L.sUl)

116
lL6

77

Chevrc tic 1<1 Loire,

( J )

Chevre de la Loire
,

l ,
, ,

, U<\~1 II
l1

13

. '1

JIIt '1 , DJ]

: (. . 80),
lnll , LJ ; -

, .

l\ .

(. ,

npeKpaCHb~f1f 11

, ~f .
VII I .

-- (C~1_ .
lr ,

, l1 J1 -

(. .

u . l1<1t1

lt, L I .

82), 13

I
-

\l

&. ,

83).

84),

; l1- - (.

13 1998 r:, -

; (. .

~I ,

81),

79) -

-.

caMbINI

, Ca~lcep.

1\1 .


ll .

eCTecT\JellllbI~ 1 . ,

~ f blC I1J--IO, \,

, 110

l .

. l .
l1 I,
'l II
ll I1\! .
lIICTO ll
LU I !JrII,

18-20.
.1 \J lI
r "ro - 11
lI . I11ii
~Ia R lllle

,I ll , llll :

CTopolla. ,
l, Ilil

Jlctx

. lI1(l

11

SJ j1 ,

COP1'3

. l- - lII _ lIII rJllJIII !LI


I IJl II, tlTO ::JOI103 .

II\l II Te~fnepaypoii

II ' C

80%,

, " 1l0It 90-


IOO%-Holi flII
ffO

fl

CYXIIM. u

II

u ,u", J1IJ 1 . "

11

Heii CKOIII I CbI\Jo-

. llla .

li liO

78

lIa

ll
""
lIJ II)llI-t',

uJii

Illl1

~ J1Jt.JI
~ ~I_

--- -

--

Cllv de l Loirc,

DU POIOU

(VU/l/ !7I~, )
!1~'aTY

OCIIOBHO~1

;lI IIII . J! , 1\

1131'0-

l\.llf~:I OJ PO~ IIroe ll'I(~r

..

f,:O)b<:J'O .

C.la:I"On:Il blii \( il
cO,le lll>lM .
I':>! .l//I'\/. KOOIICPO/11t/lll/bJlil

II I/P0.\l bl/l~JeHHbI,1I .
Il II I 1990 .

Q ".I11('l', rOl lill y FLI 1 (,


/ll .\l)

. 1J-ii '-

\I'\f..

l"a"el p 6 ": 6 "

!1}

II- 15(]

:. rtl" r I O~ IOBKY

1J> ,"111 -15"<

r.r\1 IbIli ; l1l1 L I\L,."CH bI

",1, llu. //O.IY'leIlO


tQfIIJ II JltlI, 0C~I(!

UCC I H I

8Ir.~l/ mU8IJm mep~H /J J10JHKUN

~
)

'lII

(16,79.86)

U .

(j

C II'\B JCHO

/ CHAIS

( Il / u)

11 ", . I13l
Mel'U,.lLOl. 0l'lIIe.lbHbl.1I " POlilblll1.II.'IIIIN.'I ll .

'JCC"I ! i 3.L1U 11 .
1I ,I.11l~ -

611. l, f!
" I I! ll
I l1 199 .

9 <'(', M el1ctou Salol1


('I1("('. /I1(.'lll), )

~'\P\>' [ J1 KII
C\II.I\I~TP
11 -;

!1!

1()

6.5 " (RIIII)


I BACPX\)~ BbICOla 5-7
r

Ir 4() lI R"

n " , 45~(
" f. p~ 1.1,1,,111 1;
'r' I~(1C"'HH

!)

~;;
,\
(

',.
1)

.<

u ()

liCCHbl 1\(\ t)CCIIH

1l U 1ll
(16)

9
..:
~J1-l

79

Ch(:ve

de la Loire,

R'IN CHAVIGNOL
(mmll ll, )
. C.. lOlI080li
1\()('/1 ulU ('~ . Q; I)'t'

-.

1I0mm

I1Q8ml

"l<
Jl;
D. . llii

011

lIXlIO1.

Jlii II

II/ KO{Jktl

cO_IJ'ooii

,n .

/u".
Il. le(e"b

om(:~'mclnn)'em

11 0 .

. 1l

140

l10 ro u

ll. -

8 11}! .
,

ll-If

IIp"llaeT

11

lii . Ih
.

I1 ,

. " "

Tlle pneeT, .
l

40 r.


, fU1
rlO,

T1\epaylO

l\l1O ",IIl>/, m
Jll1I1 IIli/l/.1I

!ll

16

. 1l

II

II, .
-

111\Tb

I1lIIQ

rn,

31I

, "
I1 Jl
.

ll i1R
, WJ
.

2 SJ'(' dc

h v i g l

(' Ill/.l)

60! I
1. R6l OlI
).!I ITb R\\ J<I C'leT

"'l\t

4-5 :

3- 4

60-1\0 r
45%
1i l1 37 % IIH

Kpyt'!\bIi\

1:)

't' l eca J 101 ~.

2. Ct,\,CTOK ; Jl

)'1.

3.
I-

\"O~

!."i1

\11.:JlI ' l tll .\i ~tO

I ul1" Jlhl llO

, 111fOTOIJJICllllbIii JI JHMOpO-

}tap\\<'In, )!)"" Ial>riia!iotl !1'YJI\lI'f"


I IOI ,

11 .1" (romI,>///{'r.

nP l lcBoEH~~61~

Jl

OI\"

/
"II
~
~ .

(58) , RaJ I b -il-

0(45, 18)

1l'il

crycTOJ;.

80

CJ1evre dc la Loire,
---------------------------------~~~~~~~

POU LIG

-SIN-IERR

(/71 /III/ l-/f-, ",


.lil llJ
HOII ~l
Jl,l :t 11 ,," I1
(ll~ UJ~ . .
JI>~IiHbI lI Il.
.

h lI. ,

[\01-.1 .II I\.

f1.ileceuo

\ HelO m,

;0. ~60H . CbIplloe


.10 1 , , .

I " 11 UIl1 ~1

~o>"eJ'o 1 \.

)II 3<Ll

; I If!H~a. " il

TI,III

11 .

, .

i -~t II,

11 !\ Il acblLIIllii , lt
[

11

IlO .

~ II
.1/! "tlll.l/llfN .
Bbl.1CPA< K(I - 4-5 . If

IlQll

(\.

/i'u

MOlpeIOt

?}"'m'

3~ l
,,"

.II?.

J4 :

,lI

I/{JJ.1II///

J!], . Im (If).

Q fi:"llill~', S" (, )
\r\ II

("

"'II" IIOD"" "

6.5 ;

(': ~-9 \I

!li '''J r
:.

"111 9() I "RI<

~'''r

'

J. I l'O;l ; ii

Rt:::CHbJ 1111

11r~ R II;- -1
1. ("1IlI JIO n-

IJ . l3 lhl\1 . 310\1.

C'ICT t:\tlt MO~l uKa n\t .. .

C~lI Jo~RJJllll~\ll(liIo "

I11'I~CTua ~ LIIIU ~l .

2. .

Illll;1 11 3 "-

('I U ) '3.Jall~w}l

~1f~t)R,j [, . R jlllJrl(li .krmi't. ,rt,

.:r

npUJI1AO,JCT80) "1111

r;ll"bl~t~.tCnHiITE (.\l,i/ ).
C lK lI

II
(36)

I
I

11 19701.

~l l.. J

-----------------------------------------------------------------------81

CI,e\'re de la Loire,

---------------------------------------------------------------------------------------S A r TE-MAURE
TOURAlNE

1{8r ~ JO, ClI


11 . IOf!. IlAOmmle,

(m- )

lIo_I)'I/eH(J IJOl

II

IIu

lI I _
()

rellCnTaM (. . 78 ).
lJ 18-20',

)"'l1l3 8 1. ..

24 ,

\t ~l3

Il blM

WII1

~ I . :JToro
~I 11 ! l
I1()tt ,
III, fI_

ll .
lO

lJ 30.1011, l1 ,

If

'

n3J-1If.

II IJ ",II.'I ,
/l/I'. I "l'm811

II.

- ,

ll ii, r(),

Hamypa.lbIlQiI

.\ 1 ll II 1

lI.1fl. /IIlQ

II
10~lOli

I O- 15' C 90%- I IO lJlr ,


.

II KOPK~ l
- .
.

. ll
l1 ..
. l

IljJeceHb.

Ii (). -

,1t1

. ll
po-.l u. -

1I1I1ii

> .IIIIiQ

~ I

IIIll\t

1l0. lenG

CO~I

11

- I1

' I1011, 'i' VOll \' ray (IOII, 8I')


I\

<9

4-5


1.

3f

J.1' .:\tI1l<l

ll\i 1I't) \III

'I '")", (C\t . .

3- 4 \I

CTOpOlIbl.

,,; )\.1 1I3

14-16

m 250 r

11\ \1<J.~ IUK'-' Q\10ll.L \\\.

2.

l1"

78)

ra .

ll-

.-.

)I

min

KP;TJ\bIii

100 J lI IJl
45 Qf . il1 4S 1 II~

IJl

. llli

O(.'Cllbl 110

~I

.'111 Ull..lllOi;
J UII ,

3.

RIIR3ll .1lt r1IJOIICXU-

ItllTb eCTeCTBellllbI\t 1(I.


1

82

1II' 11CUOlII

19QO f.

m (73. 41 , 36);
)'(l-l

(86)

O-'

lIe ) 3 \-tll1tlll

Cl1!!Vre <il:' la I.uire,

----------------------------------------------------------~~~~~~~~~

SELLE S-SUR-CER
r.l--, )
-) II ii
:", CBO'I\' apO~ ' aTO \1 fI IIOC.'/e -

BKV(IIC\I. lI yn

!1~)1 I\ 11 . O~"
cn<:IIII:1.I I,HO
n/lt"'Ct'Hb. , '-(
01 II 11 CIIHHbIii .
.1 IfI"OUl1 J>! lJ

U.1ll8""

1.3

\IO.13. . II ii 1111
II.L1lUII II . IIJ I,
<1><:1)\ .
IIa:.Ll<l i, ce ~,bC .
1

'lcTbI pe

I1 all

",);; illlOII 11 II

11 Il il

l;; -

I.
Hee\1I1 1 Ij~lJl. Il

. I1.lll

I I ~ 1 3 1, II :

;8t11l11

l1 . .

npecconoflU)t

cr('I/I11111

I/Ill. ,,

II

1l~I(!Il,

ItOKp'>ima

';\ I

II ,;/

.\lII I1.

'I()C~
IIL.lI1I1.

11

Bpt'~,eHHu. lJ
\ ;;1 1,<::

ll.

UIII1 ,lIII.If ,
ll1r11l/lIll.IIII II nlllll.1f

6l. -

" l 11 , 110
II . .: lJlllf ull

olla,.

11

1-

[].: ~III" llll\1

"-,

9 '>l\(\?r!, PO\li\!y Fume (,


I~I'II/I /~")

r.,
I (, "ll"" I, III III
L\.i ( I.\ '\1 ..
\fl.". t \1 0,;']) \i

l l.ll.r, llll ,,-, lI hl U


.II\: I 8(1 1Il .

2. ( B~Ao..IHt !\. J l lOl'

Flee.1I11

J,,;O\I

I'

-------

l Il~

1975


11

7 \!

(III13)

():

m \SO r, I :. min 55 r
D

U""T!)

--

].

200

.:lI))

Illin 45%
rh"! . lI

(-1 1.

2-]

mil1

UC<.:lIbl

oce llll

18)

Cllevre de 1,1 Loirc, Chevrc dc i

VLN<;:' (taHce. )
rl11 II II

CT-''Il, .mll. 8.:u. nalYIffUo .J


Ilm

11

I \\\\

n6

OT\\eHHbIMII

c"l pa~!\f .

. - ..l
'II: I

, j'

lI

l,

I3.lII

r r YII lO \fl(

3,5-4

6- 7 C~I:

. .

C\I ;

nllpaM IIDI.>I.

6-7

100-250
mi45%

min 90

rlO

e\lY

t\I

II II lJ

11
Fl . :

nrr paMHDbl.

ro.10BY

I1

II

110 , lll\lT

.
II lI II

80%-I1 3\IOl I .
JlII /I.\I , ,,,

1I1\ II;r,11 .

'1

- .
"pllcBoel 1988 r.
9 QlIi, RCLliIly, SJ (.

O ~OO

Il r

u, )
fLlecellbIO ,

flm

~ ~')"'

.I I/
D.,Jbl (h

Chevre de Coin

bJ-

( )
A MBERT /

6 ;

RN ' A M BERT
(Jl1

lll m ';\/)

130\

!! II
\1 r .

I}

-. .

)l "

"

840

UbICOTa

3-3,5 \!

Ol1pc.Jc.le"'l

ls

ypOlJlleM

~leHee II ,"He ll.

li LI For('z,

ijlis

(/l! , JfCu. l)

.,n(!, .tJ"1f
IJ Ci'ycmA'a

6(J)

lJ

nmm

84

mJ lil
Il.l

~
,
~
(63)

(J

CI1evrc dc Coin

~:' E~A~U~D;U~V~IC~-~B~I~L~H~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(/ -)

I LI>: ,

~" Cle:\al-l .

'() \I:
olUepCTl1e 3 " ;

I,~ 2 (;\\

CO.10liO baTO-I1,1bI .

m 200-250 r

1 .

D 45%

ero \, lO\l. ~J -

B~Cllbl

,reHee .J DHell.

({ l'.I1<'rE'

dLI

Vic- iII1 (lllll

! Hu- u.J)

'Jn.lli

Il.leCellbIO

A rlROBIC
(

L1l .
!> ff 1

11 , . llii

I1

~l). ~I

,' \f . 6" . I3\ . ,",


pill~leoy ,

[)

Llrgg'

Aligote

u f1tJlU

15 ll.

l\t
UblCOT3

m 3
D

1.5 ;

I Ja

II :

Mo.~OKa

(Q

A- Jll )

tJmtL1ll

,,-"'
'\- -

; J "u
}'m

(u.)

l1 -

](lI (.'

If.i\JJ

,)

i 1)

(7 1)

./
tJ\u, ,//
lJlt m." )(Qu

ue.lbHoe

A UTU N (OmH)
~. ,\l?
1. 1 1llllii

,1l " .
t,.

9 ~t'Ll\, Rull)' (MepKYPu, u)

~\\h.L)I

]"~J15-6 : uwcoa 8
"0-31101
I k OIfp cLfe; feH3
( ~~C II ucelll J

ftm.Iii 'ue"('ff{JIQ

ll"rJll.

6eJloe; 'J unu


{'('J.'cmKa 11

n08

----------------------------------------------------------------------85

C], ev re d e Co il' O

B EAUJOLA IS PUR
r

Itlla>leT)} 5

BhlCOTH

45

I)

45"1-

3Il

VR ([)
(J/C ,

111/111)

l11IJII
. ~ 1 IJ

- - .

lG

- ),. mml

. ,

II,
II lf
I Jl If 110ClIr

I . l1 li.

, Beaujolai< (, u Q.l)

".1"

~ POlla-A.rl

(' cepQ - u

(1 I l()U("/lI

um.lli J

(69)

l1ll

8 ;

0111

. ()

170

>

45 %

UCClIbl

- 260

B ESACE D PUR CHEVRE


( )
u Il

OHHH O'IKY

lI-

113

11 .

876

OCCHII

lI ll
ll.
.

'} Crepy, Seyssel (, ii)

l/J/lKoe. IJO, IY',I?ItQ

-r nnUll

"amYPo.lbIlOii

"'ll/(l

11

I1II/

~
6)fJ, ll-.1
(73)

\J

IlI[I5

6 ;

llll

12- 13 ;
() 4
130-150

45%

BIGOTON
( uf/10)
,lfu
Jl 113 II

'::"" paiiollc .
- 15 /! .
Coleallx dLl \fd 6mi ..
( /l/ U Uf) l\'

~~)
~ (41)
Q

86

':

Chcvre de Coil1 0

B ILOU DU JURA (LE )


(/l./ , mu)
'71' l"Ol JI 113

- - - - ----

COl'lIl'<l'l<:CTBe Hlloro ~lO

- (),

pelllOHe

I ~p 10l ). "
'1\'1(, " l1 I1
'J, - Mellee

"l6-7 .

fJbl<.:O'rn 3 \.

m
1}

100- 15()
45%

II JHe!i.

Q (,',Il" ,itl ];, ( Il1 )

"---

'- ,

:(

lllll-

.... >

(39)

<!!J

HomYP{LlbIlOli
l

/Ll()

u I1uJl

'I2 DE INE

ll\1

(() /l1/{)

l'.1 1l'lIil }!

5-6 :
5-6

~~ ()\U3H ficTlJeHllo ii aCCOUIl3 UH -

1-10- 160
[) 450'

" '.1I! 1\ I1

)l

1II1 lO lyaTY.
, ~O i .

< ll- ll ,
.lh IJO ,
TO"',IIII. 110 !.

Q ,! P,l itOll ( //)'ll1)')

~
"

-1 m
.)

(79)

Jll1tL1II

ll

m 200 I

'IO", -
r' IIlIe II 11 COJleHoro.

CbIr IIuII lI I1lO

I111 , \ -
fl~!!JI ,10lI. _
;' .1 II k

I "

.~

J1QJJU

4 \1

D 40- 45%
} '" ,

"
""

()

1l~II1P

!.. . . . >" (37)


<j

----

li

FI1

O)H,'''a~T . I'~l l
, \l\,i l

illC

luU?JJ

LE BOUCA ( )

' u

. l()(',
l1.1ll lIIlU

CblPOI:

lmlL lli
JlOkpwma

(] 101;

('<m IIllIJU

/I!J/,

87

00

Cbl~vre de Coill

BOUGON (Il)
f'
ll"

UbICO J'a

10 \I;
2,5 C~(

180 l'
50%

Kp~'\'!lbIl\ " Oj\

g}

111
~l .

011 ~l .
_
III-l 8 . ii
" II
Te'leHHe .
Cblpf.loe ,
lI'l<.: .

, HaLlt itI ( m)

" fl

J,
'I IllIU
r.;(I nUll

~ ~
ll (79~J)
~ -

. lOi, /l. If!u

,
R,1 ll

()

BOUTO DE CULOTTE
( m)
ll"}, 3- 4 :
3-4 "

I1 , ,ltu
lJ um. / .

113

, l1

g}

20- 40

4-0;;

. . lI

,1 J .

1 lJJl

U tJ1 lf r

. CbIpllQe

~II

11
.

gg

1JJ,

Aligotc

(5

.m)

",,1

"allpaBO: 1IbI.!lI)

lllteii.

l u

},~1iJl

) \.

"!

(71)

mJa.1 IJ.JI'1l

()

BOUTO
AJ<. r I
II\t l
/l

3 C.\f:

- 1 " ;
3,5 "

151'

~5 ~

RCCllbl lt

/ ( '/{)

.ll.uU
() -

RlI

lll~Ill1

11

llI~I .

~ I tJO~

f.l . ,

nOJTO \IYbl .
BblllepJ'(Ka -

MCf.lee

9 GJillac perlc (TmiaK


Of"

')

1ll0LISSC\.IX (I)')

f/amy/)(ut,Hni,
lll

."?, I1I). IPl/()

)'l'lllii, . lt,

lIII <'?)'lIJ

IIOKn_lOlIIblit tlll.l())'

fI "(J('{'QUIl(

d, I 1{miu

------------------ ------------------------------------------------------------- -88

--

FIII

B RE SSA N ()
LJ OCHOLJHOM

--------8

" If,CI'O \fO, ro. lI -

~IIC - , la.IJJ'j n,

KOTOPbl j j

IIll. lI

lO

(} 45%
'

C-'I;

4 _"

IOOr

11;\

lI. 'l

- 4 ;

Bep~"e,'O

\1 ,' II l OIllI

R.l~ (l~ 1

<l fff(.

" "

1,11\.

Q 13Ll~"\', Scyssel, RO Ll s5ctte de Sa\'oie

( /I

w:ei" Cei/Ce.Jb. )

Il f

1t(/lI/tLl!i
nlll

"Q.l)""eHQ
" lI<II
clycmKa lt tlu

BRIQ lJE ARDECHOlSE


(' )

,lILlU

3101

~ "llll 4-5 ;

111 . 11

JlII

pO.lf:la. II , 1111

Ul

,1ll . m

IIllI \I. l'

Bf,;j,

OCTPbifl

'l

11 - 12 ;
3 \1

150

oceH ll

" l \( BJ1 110~1.

Q . J ll tg, 5t. Jos 'ph, 5t. Peray


(.III/11I(/, - , iJ)

r-,~~
..... \
"~
(

- !Vl l.1
(07)

'l" '!l

.lu u

nm.1IO tl.l(!ll

lI\.: nnu

BR 1QUE DU FOREZ
(.. (J )

p allllll I!JrOTOlbleH 11] C~leclI


11 t.: LJ , ~ r

<1 KopOl,eIO ~lO 311


lr IC_lbHO . /JI1

.llCl(L I1 ll llm. Ibl


It. BepJK~ -
/j ~.'It'.Ib.

ll

5-6 ;

13 ";
3.5 .\!

. Il II ,\ <:l"

1I.1]I

m 350-
1:J 40-45%

.1!1 ;
l t

J\.OjbeCO

\\) lO

ReC IIbl

, ", tli()lai~, l~ R()allllai~es


(f>n'~(J. J. III J)

<!J D

~'

:f

Onepllb (63) ;
() POIIa - NlhJlbl

, \42)

I\ ';ll~I-":

ll3
lI (' ll(Jm)'pa-,ui,
fiC. I(JI1 JLleCeHQ

" "-l"
1I0. 1"tl f(t1UII
('tyclIm,-

11

Illlll

89

Chcvre> dc ' i

, .,

............... ........ .
",

BRIQUETE DE COUBO
rI1

( u)

@ W"l1f1 5 ;
...1lf 12 ;

n Me~THOCTH ,

IJ<':'l

3 (.;

24() ,.

Clmil Il3l\_

OBepllb. 011 f"tnO~1l1J.Jael'


. II I1'I

1]>

II.

Kp}' f.'lbIlI

, lfll/j l _
III ,

\IQ .

R~I

LLHei1 .

' 5t.

"il1 (-)

r.i'.110, I'i
tJOdflpeccosaHHQiO

"Ull

Il.l

1 D' JOU

<9

ll

(lllm i1IJ)
/lll!l II

3-4 :

, ~I

9
85-100

1]>

45%

II

BCCf'bI "

I-I~

11

BTOpoii

ii I1 yn

I. 110 CblP
. - .
9 Snur, Anjou V"gs (QJ1/,

IIJ' II. I.I)

"

!!, 11O, ',

(.' Ifllm)'Po.lbllQli

1J11fll1Jl i'J'm.'

JL1CCeUbIO

lf

~.
~:~
~

(49)

(j

801

1 DE

<9

J C\f;

,ill I 1 4

120 1

1]>

4-%

(m )
"
~I .l/,lt)'

ntlII \1
. l CBe)II~
\lJl J,M ,

, KOHlle.
J1

13 "

Q Cotei1ttx d' i ( '3)

?.radKoe .. ',,
Q. lm'lQ 041,

l/o.ly"eHo
('<')'('I1I

90

lJ

I/U/IJ

6)/

~ .'.,

JlhllI

() ()4)

Chc\rre de CoillO

\PR [ L EZEEN ( '1ll)

~Il3UlI, :)o~ "

(,

.1

' I ']I " , ,,

~'~ CfJCTJ\o-Oll I,

I
O Ol-.I,.,

,,- ~~lO
\,lI,l apOMaTo~l.

~ i I'

'ICI..(.l1l, \

~aH l

8-9 ";
1.5 C.\f

!1! 120
[J> 50'\'

il "

1'1"" II , ~ , '," -

;lC\bl,~"

.1H~" ' I IO()%- Hol1

~ H,1LIt

PoitOLl

( m)

1",,:,> Jlv~T\
)'

:iilI (43)

j,

l'

<

~I.lj ~

O'leUb ,.

/ra

nQ lI
<l1..:

. 1lI

t1{u.":('m

~------------------===========

I'R I RN JARJAT
(IlUI': )

IC,l . li,
lq 11 li~1 ,
\!\

1111;13 ,

l: OPOXOJlft

ll 900(;- ii ,

i!J 250

10 \1;
3,5 :

[J>

45%

, ;

11

()1 ll,

9 51, ''<:' ,', CroLCS lli tg


{Jt'il. / lIlI1,)

~-".~
\

),:~ POIll1-

""'-.f

(07)

/
8 '''' u

(' lIamypfL'/.-

" . .)'

f!"t uUll

u llllI

. JII

L E C ATHELAIN
( illl/ll)
"~1
C,lO 0 Klll1Uell ,

1\1. II ii I JU\
!11 e ll!C , l , :J
O'fe ltb ".
,li(.(I, 110 , "C H ~e 15 JlI f .

F.
ll

7 ;
4 "

!1! 170
[J>

45 %
.,t"

i\i\

9 l rl'p\' (n)

\,:

.,'~

\(. l' {' l'otla-,ll>1i


I'~

JV

(73)

lUJ'u IJ

:"JII

ti

Ull

lIm_ltmi "-,lJlbl

---~------------------------~
9]

~~~~~~~---------------------------------------------------------------
If\I1

5- 6 ;
7-8

RLIS / RLLS
( / )
I1JlJJll1 1
>"\11 apme.'b1iblM

I!! 200,
I}

4-'"

100CCII II

/lI

!lI ! , lll1
. !1 C'l'

/f

f!Oc,lCnKYCHe.

l1l .
n

Il .

MeKlley, !\tlJJy, l'.-!olltagny


(MepKyp/I, .1lI, )

<;>

1;]- ['\i"lI ~
"

I1

Jf

'1O 11

7-8

4 C\f;

6-7

I!! 250 1
D 45%
/ ' "

-'

(j

(7 1)

CHEF-UNNE
( -)
lf)!
If ,
l ' ,.

rII ~fbJ
- : ,

ftfap Jl J/ .
l ,ltrn'II,I { Qll
li1.'l1 .

9 Hal!t Poitol!

1JJ

r.1t lJ\.QC. 110Jl)'IJ


" Ctycmk"a

lIm.I"V

11j)f!('V8111JU

nJt/f

rv-

---;"
)

(
I1 "

6 C~ I :
3 \1
100-130,
45 ,"

B~ClIbI '10 /

( (/III)

,i (79)

()

CHEVRE FERMIER
( )

fl3 H~ ! .

I 1. -

n ,

011

J1l\ l I\I,\ ,1

. : .

9 Vill g J"i!'; ,ies CtC5 de l


(08111 JII tpll Ty,lb)
I

J1ftl\De, fl~1
tJtJuu }-"m
11

mm

92

IJI
(.' IIf11Jl)'j}{LJMJQiJ

('{)r.n' I.U 1\'f1UfJillu

(118)

(j

Cp~

--

C HE.VRE FERMlER ALP[LLES


( Jl/ )
':), \/{ii /{?u

Il' , if .
I I ".III I;.I I .
. 011 He)KHbl~l ,
, III~ II\!

BKYCO\f,

)(I1I1
Q

ll

J~UI

6 C\I:

2 '!

60 r

45%

. (

YC lf -

11f!1.I' ~ I CPC ,

:l" - ~l eHee II

9 BLllct, ts de rov
( 51' /./. I76)

"R

,l I -

lImb1tII

, (13)

1l.leCeJlblO

C HFV RE FERMIER DU
C H\TEAU-VERT

( '\/w -)

1I.\t'CTO IIIl Jl
llO[(' ,JQ

l3aHTY. ll.

1:)

"Jl n 11
~lLIl . ,

HO.IY'feHO
Ci!)lcIIIKa 11

IIQullll

70
45 %
ueCJlbJ
""

C.I<I I \: lIJIII.

I -

h.

'l Cok~ lll/ \fel1to Ll x


(,./"", /i )

r.l' - ';;-~. "/',..


~ ./bJ1-

<

Jlllrt

()<!lJ"Ii ./QU

1)

C r\'RAY (U)
( "" il ,lluil
/(()jhe[O

no.J"(/ lIkll

1I J18atlll

l1
~)J lf/ I /
/ /" II

" '1\ C IIBP , De llapTa~ / CHT


B I.cHHa.

, . lIalllypa./bIlO';

nu!ll , IIlm

(84)

JJ

5-6 ;
- 5 ;

~ \1

150

ruplIII. w.

110
45%

lI. i

1111

ll Kllc;rOro " (I
/(II\[. l> ']! *11),

jVX
.

91 l"ut Poitoll ( )'m)')

.
"

'''-.

1)

llJ~

z}
(j

(86)

.'1'.

hOPI'O
m)'{J.;Iil;;
J,-,~Il

" ',,1l0 lIJlI/

llll

93

hv de CoinO
XAPAKTCPllCl l1KI1

CLA BIOU

1J"" , 5 C\I ;

(IGJGllm)

7-8

31
( . . 92). I1

'!

150 r
Q> 45%

80

IIII

paiiOHC

W. _

I . 1l0
8Cl! . .

<; ggn Ali gote tie BOllLeron


( um!! )

~\f,..-, IIQ,'Y'lelfo
n(l i'J'1
II

fJ'~()6(JJIli

IIIlJ'.I!

Il.leCellbIO

CLOCHEnE

ll llORII

(m)

8- 9 "1 :

"

250

l ,ui/
lII\f

Q> -15%

lIJl l1 I! ,

B~C~lbI

<:; H;.IlIt Poitou ( m)

J\l. 'lO. l)-"I


I/l/U
)'m

(/

u(''IlIl

~~
,.~ u.i

OJ HOI1l)'PlL'bffQ"
.u , "u.p",~/

(16)

()

d(f('II; Jo. /Oil

CCEUR D
III' 9- 10 ";
ilJllllla 1 ;
6

3 C~I

150
45%

BERRY

( d II)
CI,IP m. l
II l1JI13
II, 'ITO Ce. lb-CIOP-

( . . 83) , 110
oceHII UI1I-IO ii.

lJ.

<; QLlilley, r{cLlil ly (II, /l)

7 .lI~~. nO.I),',eHo
l'J I(?(J(III11
lt

J16Jl

1lclllP
1L.1ect?lIbl(1,

mi'tl

(36)

.ii

----------------------------------------------------------------------------------------94

Chcvre de COill0
-------------------------------------~~~~~

LE

COR lLLY ( III/U)

1I,1~IIt Il II J

- - - ------

Il " 113 perllolla II,


l"II HOii J':JII. II

I - -

RhlI

" ", !\

' !\ \ lI.:, III /

II "'.
O'It:llh

5 C\t:

7-9

150-250
D 45 %

11

ltaI Jl~I '


()lII 5-8 :

!!

r-on

ope\DIJ ~1 II PJ1HKYCOM.

(/I , Peim)

9 Qtlincy, Reuilly

flO.1\''I!

()~~IlIi /
?m:

/J UIi

~:~ UeHP

"1J \J

(36)

II!l

(' lm{JtJlO /

1I!/

Cyxoti
I

COUHE- V ERAC ( -)
\3

, IIl1

"U.1I I1J11 1 m/

IIUI01l0(i

"~(. I1<1
lec~H H

11 l,lJ.

"lI .

'leTbI pcx

l,.

'1 ~lL't Poitou ( m)


,r,f" II

Qo 9xt ) \I : 8bIC01<.t 3 "

IO-2RO

4',

"'. "~ WnYaapTaY'~T"


r' l ROCll bf .lO oce'/I'

"("6)

\:)

U11l.IU

()

,~JO

C ROTI

PAYS

-) C,lattit II
('1..1111

1,

"lII.\51

11011

. lI J1

Jali ,! l1ll XJ1MH'leCK II C

6 II. :>

({ Il()(JGU((

I1II1

(!\mm u)

1-13
n ,

n.lJ(!UQ tm

n Ii -

} 1 t:J~ I'It:ll \:
UleCj 11<1. -

II~,\I

5 C~' ;
3

50-60 r
D 45)"

'Jl II .
()\, ' l:
Il111 , .lhll

6~CI-I 100Jl Jl

I~.II "

9 ( IIIJac (i)

C" "~
,.

)l,lIbf
1[""" "

'\)

J,J,

(81)

namyplllbJlOCJ

lu fl

<I)lIl" J?tI
Cc'J'cmKtl tI f!('('Q(JmJ

95

Chcvre de i

FJGUE ( )
l11,l/ I nJlOTHo

IZ (VI

<1>

ll~l ~l' 110'111

7-8 ; BbIcom 5
!I! 160- 20()
D ~5%

~1'ii

3<11 l1 IJ
n l

11

. ~ l
n II

. Jl
. ero bl
II .
,1II

n (01. .

sec

86).

(il )

~.
lS...}Ij "III
'

"
11 /1W"lll

Bc~eac

(24)

(' lIomypa.JbHOli JlAJl

()

POURE D E CEVR E
ARDECHE ( )
,,-
i!O

9 St.

( tl)

1ll1\1

9-1 ;

8,

15 "

!I! 1
D 45%
"ll l ll

_4t<Je.

1I0l1lJ/luti

:.kr

UCltOl ;m

.J u utJIf1l

Il

fl

JbleccltblQ

"lfrl

1
Q

l1"
)

10 ;

250,

40%

oecH

OCC l 11l

l l-fI

(71 )

FROMAGE
CHEVRE ARIEG E
( JlfG (J )

II YII

OJl.IIOBpeMe HHo. Ero

II lJJ1111Ja \l. jl
" ll ;! .
l1 II l1ll ll .

,,1 -

LiIlLl'<,

I\He/i.

VouHay

~ec (Jlt.

6)

.,\.lfl?1\oe.

_'',

uU8G/

96

tJJ

"

I ll1
(09)

:-\
~
)

J J/JlJ IJ.1JJ1

11

'''':

C)levrc dc COillO

---------------------------------------------------------------~~~~~~~~

FROMACE CEVRE DE
COtN (( )
il 1 lI, 1I1 II ll3
,1~:I,ll' J.Ji llfi
~lr~lI \llJ 10 . .
Ha.1<l.'lJIR 113110
1110. I .; 1I1 , ""

II,HB;1HHe IlCpeBHII; " :)


"" lf CIJOIi I1
[Jt:ll1li l 1111]],. -

lI

ll
lJtl

6 \I ;

2 C\:I

501
[) 45 "1'
"eCJlbI 11 11

1\l " I1 .

Q ~t. 1'0.lr<;<1i,1 (-)

J-'\.~

.">-t

~)J

OlJepJlb

umIfuu
ll

(!

FROMAGE DE
CHEVRE FERIER,

1l0_1u .:u tJ
'm: u

II

(,\f((.)IC )
l'O IJ .ull

TOHKII\1

KapI((1

(15)

Il3>1
3

100 r,

[) 45 %

IItJl0 ~1 11 ll

C\i

I\e)l:'

J I, .

~~il IJ - ,

5- 6 :

200

R~
)lll

"R"J1 1J1\II CK:lil'>,


.:III

I U.lII
1{

1 on ,

011

13 IIII.

\'

sec (,,/.

\'fl)

J',-

~'~?

~).:
I1II
,

"'",-""....?

(31)

\1

110,lJllfff m

bl~

J1

FHOMAGE DE
CHEV RE FERMIER, 2

(lO.>tC )

I! I tl! ;<, li ('.Uli .

11 ilu .
""l II .
ILKOH ~. Ol1)!

lI"

l1./ll

('('mftG nu

6 C\i:

3-4

"

120
[) 459<
RCCIIbI110 OCCIIII

I, " ~1
!'lI \(. II

I\~;t: l, I' 11 II
IhllUli lI.

9 L.a illi1c ('t((J)

" ll
.~~

') \!
)(~

,r.J \1

lll1II

(32)

l'bIpoe

" ,,i;

nflm, lil

lLl

/I0) I)I "{/III


('tl1lil IIQ/lll

97

Cbl~\frC de i

~~~=====-------~-------
II
Q 1l 5-6 :
2 C~I

50-001

1J>

45%

"
""

FROMAGE
CHEVRE LARZAC

('\JIC )
_
l/li
apOMaTO~1

I,.
l1f

, IQ

, II l1l1
I13~1 .

, Cotcaux du

.
Lgud (

~
I3

I
.I/RI?, II./)"II'//
m I
11

lm)'G lb/lOiJ ,u('1l

II()f/(/II

<!!3

~:~I:J/

( 12)

5- 6 C~ I :
2.5-3

LlIJa\1ep

m 70

FROMAGE FERMJER
( N)
i

1J>

I1 Jl

illa H'A<- - .

>/

neClIbI

I1lI. lIII -

~OHa II

, ,
ii .

JII.1<

rz \ 1il1

gri ~

- I1 .
des C6tcs de Tou l, I"OSC

( 8 u 7%)

J.-, Jto. I)f!/1O


Jll1lllll i'J'm"
IJ

fl

~
lfllll
~

l\opI<a 6e.10I1,

(88)

LI(m tJ 11

JJ'f)Qti l1.'1u

11

r
Q

6 " :
Ub!COTi1

m 60,-

2 Ct.1

45/

>/

I' ,

JI

FROMAGE OU

JAS

(QJ )
ro I1

lIa

l , ii
- - ,
. lJ
l, \J
JUl .

JlI1'l
I1-a!l . JII.1<3

oIIHoii

rz C6tes de vl1 ( }7p(){lOHC)

flJ l)'ll

/lflltffl m.-

(' 1I01Jl>'1JlL1 bJlOli

tl Il

11.1('f'"

98

1ll\\ -

llli

'(R4)

IJ

CI11,'vre de COill

------------------------------------------------------------=~~~~~~

FltOMAGE AU L
VR DE
(.I/{/J/C /
8fJ ll)

~~! .-. t
il .
.1 I IlJ ll~ I'

l1

5 ;

100- 120 r

rc~!l

J1 R

r~I. l\lt lO
tl!.

If

1ilulIllII.

, . J'u(;i 'l (-)

lIomyptLJbHOlI

J1..lI!II

11

"l1l1

GA LE D BlGORRE

"

(.lI: u)

BKYCOBoil

m-

ll lOt

9 .

8epXHero - 8 ";
13hJl 3-4 .\!
m 200-220
D 45%

11 neplJO\l ~ l eCTc 1

~ :

lt, 1. .

ll\. . -

npOUIIBaTb I I, - If.

9 .l.1I1<; ()

"omYPo.lbllOti

lIllpeCCOuaf(((fI

lll

I1

G ALE SOLOG

(rll ll' .)

ll
QlI II

~TOT ,I/IIII
[)eJ~ 11\1 1\ ~1 nJf

7 .;

;\II" - 6 :
3

[)()II'I - .\!

8~. ,I

u 45%

llfl ~Ie fl
J('~.:IIlIO 11
lI n

120

"

a ... ~ I1II n II )
KOPIII. - Jl .
91{ ll (/l)

mn)(u

Juu .

i . IO

clycmJt;fl

tI n6m

99

II~"

20 ;
3
m800 900,

45 %
'
II

GR A COLOM BI ER
DES AILLONS
(n )

,' . -\

, "l
II l1
llll

KOPOBbIlM,

ll Il
IuaeTC)I , -
,

9 Vir1 dc Sa\loic

q;
l;~<-~
b..)Jj ( )

CT-"f, lIo" yteIl0


J lI~(U/l
li

( )

"

KQplo.O

flQf/GfIU

"

10 ;
1-1 ,5 C~,
m 120-140

45 %
"",
"

D ' O R D U LyO

AIS

( ' lO ll)
lIll
~I I \
113 -
, 803 -
II

,
Il

~.

[( Beaujolais,

Il

(., )

~
-.1 ~
~

llJlOtI
1I n"t'Q(JUI

(69)

11. !u

()

L\f 1 " ;
BC01~1 1,5

m 100-

140 r

G ALETE DES
MO NTS DU LYO N AIS
(mm )
ll1 l1'
OHO~ I

D 4591-

I, . ,

ll i i. 'ICM .

"

11 J\r ,

1'0 ,

"

lI ll

llI ' .

Il )!.

, Cott>atlx du LYOllllais
(I110 iJ )

~ l'-Jl

mel\yrlee. 1I0 j 1tl .


1l0_IJ"t e IlO {' 1I0t'mfll

11

II()((I

lIm.II/ 'l, lu

~ (69)

CpO~

()

---------------------------------------------------------------------------------------100

' \, de Coin

---------------------------------------------------------------~~~~~~~~

AIS (,:,)

II/I

II}(II

apl/I(!,lbIlbILJ

'J 1i:13L,I<l Q

lIaMeTp 4 5 :
BhlCc) I .i.1

50-60

\IJ"011. IIJI
;;opOBb~O '1 11 1160 11\ .

D 4- %

IIJl

3-4 C\t

>,~ "

CT'llO'IHO I1 UI ,

IIOi1TII

IJ lf

,! //J/.I/I: ,
j-/IIT rOHl II1 apo~l ar .

.i <]

~ l eHee \ l,.

9 Boul'gogne Aligote
(1,\'lI(! lIIm)

,.-..!'-".'-.

"., h
"~ l

IIlI ~)~ (.J

( 1)

'-.J

um.lbff

l u

\}

J11
mBepaota: I/
IfI }'m 1II1811I/U

-----------------------------------------------------------\ BLEiSOJS ( )
I()'f \ 1111 -

yIO.1bllbI I! m .J

. ,
OJ:la . Sl r
pe~1I .1yapbI.
~ll- l"Oi i .

lJ, ,

HeMlloro . 01 ,lt 'leTbIpcx .

'i

:',J,'{'l', ll

Fume

(I/~ . Ull )

\;' J FII

Q> .\,: ": UbIC01<l 3-4


~ lll1! 11 -1 2 .
!lIl1pl1l1a

6- 7 C\I :

"

\I

3.5

II! 250 (K R,w paTlIbIlI) :


11111 1 ( 'J<>, ' III)

D 4":;("
l ReCIIbJ n.o )!
I/{/II/ypa"blloli
,

u 30.lOti

. '1

1."'<" "'.......
(

)j

UCIITP

(41)

ClYCJ1lKO U m

\)

101

LE V ( )
Xr
~

77 c\t;

2 "

11 0-130
45%

IJCClIbI

'I
NepCKlIli 'I

11

~I,
or

11 .

, !!
II

I1 .

II_

11 _l

. _
il .

Mellce

9 Sl.

..,l<. n. lll

1I11!l

fN

(" I/epe/i)

~.
-.1'
~

HamJPt1lbIfQt1

(07)

()

2-2.5

150-200 r
D45"t
r~~J, i1Il).
~~IBap";

vt DE lA GI SRI
( um)

~ 8 "

BeC lI bJ

",!

fl l.l JTO ro 1-101'0 .l/QU 11 3 lO


II .
II
co"o~ la.

I ,I .

Olla

JIO

. l1 II

l l
II .

t,:

dll

LgU'<.i,

ollioure

(III u. ,//)


Jf.. ,IOLI /tl

?m

li

1J2

l\

J'Ii'~. /1Q."Y11('J/O
u

.1l (Q.IO/,/bI

(8 1)

9
j

()

llu\t

7 ;

POURlY (u)
m.1 l

<l

6- 7
250-300 r

[]>

45%

'

- 110 'leTbIpcx
,
lIa ii I,

,I. nl1

II, . . ll

I!

l .

SuvigOll

dt' St. Bris

( " bim)

..,

(Jj uIUJI <!),<'m(,

" uamYP<llbllOU

IIQUIl

Ju

102

~
'IIII
~
(8<))

.:

Clle\' rC de Coil1

Q UATRE-VENTS (m- )

")101 I1JIOatL~~fll I.f\fI1


MI!'/CCKIIX , Jt

oHII ,.J / . //

-. 111111 " flerpoB.),


JaliO ll

'1J<11 111 }\

-------Q

Jl

--6 ":

;)

\1

2.5

60

D 45%

" OC~J'"

~IiI, /,
IICC\1 BI:Tpa \l.

11

15 .

9 ',1. l't'rJY' ( /

.lI<,.

"'

113 KOJberO
.,; 110 re1'llOHY KCrCH ,
11 I];~.
.1IIII .

Ifmm

JI<1

100

7 \,:
2

D IlJ1;l
."

9 L ',1<." liu

flIfJ

71't11 ,1II !II)

tI. /(!(''n

1I()"IY'tenO

) t m8 .1tJm

QUERCY
(///1/11 '.:II)

,";"

uom)'prblbllOli

OCCIHt

Rllssill

( tl II)

?.

..

(' Uam)/pl1AbIlOll

CPO~

lL./(!1f

1l0~}llQ ul
mf\,lI

/J

nu/J

ROG [RE LAMASTRE

(Po.>lLpe )
t: I rl3ll

.ltepCK(JlO 11.111 m()


~OPKC 06fIJ }\
f \, 11 e~IY lI

lll!. \! .
~() 11<\ . ') R
P<1.lc' ,
\1011 110

l,

7-8

C\I:

] C\t

ill 100- 120r


D llll
Kpyr.,"I"

::!. I, _

11<\ ' , .
't ~I r':'rilY ( l!ti)
01

..l'

'."

:J,
'.(

AlbIl1,1

(07)
()

JbJlOlI
11~, Il

IlQ() J(UIJ

(''}'J1l

lt

IIt"UUR

]03

C!1evre de Co inO

1 [IIII1

It3"

,'

8-10 ;
1- 1,5 \\

120

45%

BeCltbI
.I100J

Sl T-FELICIE
L TRE
(n- ll m)
ll3IJ
,lt
\IIIII CI'yCTOK , '
\I , II

11 TO IIlI II .

'lSt.

/' ,

JII,.

5!. Joseph

(Cell ll. " Q1)

7 J,
IIQ, IY~leJiQ IJtlllU

li

~)
l::z)j Il- 'I,hl

I/OmYPlLlbI/O,)

(07)

;1 Il

Cpo~

()

nQ(JUU

11

(- )

1 , ~1

2 -2 20

SIN-NR

D -45%

, lI

lU\

"'"
!( II

. "
.

II II

9. diu, C/,ateall GJ'illet


(//. u)

~
-J
~

n llm/f~(I

nazpe8mlUJl

6Ull

l/omYPo"'bI/Qi/

(69)

Q(ni ,u

ll

;\

6 \\ ;

3
120- 150r

SA TRANGES

(nm/l)

II~ 1 Te' /eHIlIi


I1 Ii
. \! qC-

D 45%

lI , li

'\llI : lI,

OC~1I11

I 11 ll60 IlIl. II flf '~ lIe 'l ,

OTJI II,,,,eT

11 tI
II. -
II lI .

9.~
al~cerre
5 ()
Q

IlQ.l)",eHO U(lI!(I

1lf)~,'I/lI

uJl

"ll

'\

(18)

I/OI11)'po.lbIlOli

"

---------------------------------------------------------------------------------------104

Cl1CVC tle Coill O


----------------------------------------------------------~~~~~~

s tCHON CHEVRE DR6 MoIs


( /l//I LLl)

lIr 5 ":
2 "

C10BO cell/QII lJl1I1 3TOI'0


.\JI Il

I-lIil 11 CYXOII. I! paflOHe


ll -I 1Il11,
11,1 iiepe rax peKl1 , IIII

m 5U r

u 45%
v" ",

Jj J1 JJa

liI!C ll --

1-11\1 n l-yco~l. He.JC,lb.

\IC IICe

Q;.t I'C I'J)' ( )

'/Gmypa~lbl{Qil

ln' tI lI

'l. I('IJ

RNAlS (m)

) .\lIIII

'

JJ

liolle TapaHTeJ, fi.

,\t 6-7 :
BblCOI'3 7

250 r
45%

'l,'l

eP"' ~11 Jl

II.

,J1 : ll ll

"

,lI I.

0111 .II i)Q


: ;

ll. '

5 ,

II ll ll 1\

11 I

Rll.

Q (' (n)

-"~~ l'-.1fl
)1'

(73)

l
J

Hamypa.lbHOil

/1O.l)'/l l/zI!I
?m Q60JlU

Il.l

()

L TAUPIN IERE ( nUl>e)


') 1' 1I013bIi1

J"U

() fl
(\I . 150). 1-13 060
IIJCIIH01'O I

, flllliaJ1 l ii

\lecl,c

CO\lY, IO . ~!
J1\ , I
\: ! " lI
1I,I~ , l1
~\ n peJJoc~oiIllbli" .

,
:llll1

9 C~':
5 \1
m 220-250
u 45%

v" Ji .

91'lU l Poitoll ( Ill)

': <~'7
. ,13
\

; -

\ '/

'l (16)
rj

(' Im)'... JIQt/

/,
Ol)

JO,JOII

J?:;
J 'i'
;n IIll('Uli

105

CI,cvrc tic CoinOO D


I

Toucy

( )

IIIIJ'
I!!"I

6 ,
"\ - 5 c\t:
"

4 5
170- 200
D 45%

II

n n1fi
lI _
I. 11 Ili!II
CblpHblil . nIU!
I 11 mlbIJIl \lIt.

Q Sauvigl10n

de St. Bris

(C06IiHbOH Ii)

m.'G

lJ

J1mlll

\:

lll

)(I
Q

l
8bJC011l

m 90-100
D 45%

3 '!

B~CII

VEND6MOIS ()

6- 7 ;

OCCIIII

lI , l
BaOMCKO~1 n
\I. -

1'0

H~ llI1 flI

ll ii,
. 1'

I.

Ilil.

Q t du Vdmis
( /l/ / )')

UGlUJ1 ?m1>:

1\lI t: 'l. 1lOil


Itu.?,

11 J1Ill

fl 30Oli

" ll
'f3
(41)

""

\i
CROfIN DU BERRY
L'LE O'OLIVE
(mmII
'Jl ')
II R IlI1
l l
8 Il.

III1 l 1
.

II"f -,

~l lJJl :L1lIII

II. J ltit.JPOU bI~'1

llO~t. n .

ll\1. \10

C&laTOM

.1ft\I i:1f1r

9 Tavel ro, S ro (Olfi/

11

Ilt~lUlt'tlt

il

U1;:]

Taee.lb. Qil )

106

1111 llJI.

\i

Ipou~"c-

.;II,II

ii

.. ()npeJ1C.l~liO

-------------------~~~~~~

CHEVRE ~

O'OLIVE LA SRRI'
( U1 ./'//

iJ ' 8 m)
MOJIOIlblC

\l

C'~1bC"'ll e \I0
lI \1

11 BbICYHleHHbIMH II
ll ll "J lIJ1.

\1II

.,; ... ,<<: .

UQ(IQ Ill"JO.

'{ "i 1 ro~e ( l))

""ll.l

(", 'Ill

'-".,.~"

\J '"1~

u (J.I

ll

.1 "-

Jl(1

..->

(04)

01 1

11

ll , JJ ~I Jl
. 011 11 ~I
lI. l1lII

11)(] 11 8

- ". ,
11 . Mecl,e

fiil .

MOj1O J.lIfl

J1.
II

: ,

ll ll. , I1

11 Jl.ll

\fQ, ll \10

JI ,

11 IIO .

1I l!

ro:

JaTCM

IJ

lI lfIl . II
HOClf - . JIIII1JI IJ
IJ3l , -

10\1 ~~ . JI
(;<;: !l .

ll 11>111 Jl
-..

200

.10 700 ;j ~l ,
!'I

12

1 II II!1lf Ill
\ ~ , IIllI1
R .

Ma~ , V/l

. ' J1Ll

~1 . ,
f! ;1Il1l0 11 . IIIJ 1111<: IICKyccTBellllOro I 11 II -

1111<' J 11 I\J
;III CI>JpbI l1ii , 11011)( IIJl

~! II I'1 , ~I II
~ 3011 IIIIII lJ JJO.

-------

----------------------------107

VR DES BAUGES
(m )
Jl , II
Fli1113 3IIOI'

11

m, Jl

Ulll.
CblP la
,

CTapIJK08

. I1 _
H I , J,Jil
II ii
I1 .

Jl 6
II ,
IIn .
lfl1
IJ Jl I 1IJ

. III!il

l(I1 . LI l10
~ l llfl ~fI1.
060l1 d i1
Cblpax 11 FlbJ lf 3 I1

1I111Jl)llii
"

01

III1.
Jl JI llI m

II ll ,

I1Q),mQ; (/

1 11

/ . "

yrp

. If!!

CbIl) 3 " epl!


113

11
II .

Q Scyss '1 (.,/)

I! " u
,t 8 MO.~OKa

l1

m 500 - I
G

10- 15 ;

OllpellCJICJla

BeCfl bl

I1

ll

" 3
11

.l01{;1 P :l lIbIX
ll't

~
l::z)j, -
(73. 74)

()

108

CHEVROI N D' A LPAG ,


VLL D ' MORZl NE
(/1/eepomel/ ' JIC,

flQl,
".

J10JlYlJeHO

l1llU
c?)"cm~a,

// )

IIu..!

")1' II

.1 :l

AJIH MOpJIIII, C~
I\OII.

.1 II Ul JJ~
}'"

bl ~

KaHII,

IIJLIIICb

ero

Jl .

jb!

. ll iic ra.
. :l .

III!J - .
~lalKOlXlblll Jl

MeJ<J. -

\l

13]),

BC~'\ ,
'l>

CXO~CIJO ,

, \ I Sa\'oie ( /l )
~

)
,

......

~~
PUlla-
'
(74)

1..

,-

14 "

Il
m1l0

1- 1,3

17-20
4

Oll peJte..,eHa
' II

,..-JJO-k"UIIU60lJ
1'.1Uh

()

CHEVR OlN DES RVIS


(f1Im )
1I

l .:l<l1l R r OPlI bl, XJIIf 13 , .


ll I

CbIrbI ,
~l-

Il 1~tI! II,

\HlrKOe,

ll ,

(i, (. , 175),
fl/10I!l1 Tal I~1 ~ ! .

- ,
iI~ !! 95 % -
~xa,

ll1 ' l ,
\Jll )..
I !J .

Q \ in dc Sc'l\'oie (:J/1 )

l'oha -Nlbl lbl

(73, 74)
()

-~-- . "ll,
_~tJ

250 -350 r
D 45%

ll""8-10;
1 3- 4 C~(

, " (

uamypa.lb-

I/ ,u ()

-----------------------------------------109

VR
/'
I/omyp{ ~

/umi

DE 6

( m )
II 11 i1

" If',

., I . u
, \\, J.,I 1\ 1>1 II ~f _
MllPO bI.
300 .
10
, fU1 .

R"
i1If :J, 0 11 .

er'O m ; I1

ll , Ul .
GeJ\OI' O . - 01 ,

3fU1 [,

ll
,
8bIC013

10-11

1 J .

'l

500 -600 r
D 45%

I16.

.tdJlQ:

Vi

de Savoic

( )

! IIliU .

""

I1(J(ffIJ

)< 011J1t) u

~ ,,"~-
6..

(73)

VR DU
MONT C ENIS
( m lO " )
lIIi

ila
.
,
l -

1'11 \!. ll1I


\l ,

yro~1 .

" \l I30( . .

21).

1J0
II Ul,
<,w Jt

I')J. ,
, \!
fr II .

.
"

[ I1

"

U'I

45

I l1 .

" ()

D 45%

II ll

fl<li'CC

(' U6lfu,

~ Poha-l
6..

(73)

110

-----------------------------------------------------------~=
O-IEVROIN

nOJ1)'mnep-

]\10 TVALEZA
(i11e/f 1lfl)

. )'41(!11O

I1pU.Af(!lIeuueM

' l

.:f
113 ml Jl '~,
II,

\!3 .
u.l II~ II

;lJl I1lIl.

lIoe

, ,

1 !~ ,

lI eMHOfO

\lJ1 . ll

[1II.

'leTbIpe -

rr Jl.

Q R"usse tte

de Savoie

( ' 8)

uomypu.lbHQii

Poha-.lblbI

10- 12 ;

500- 600

u 45%
II

n(.'Jl

(73)

cl IFVROI
PElS Ey-NNRIX

CTno.lymoepoe.
J10.I}

( m1l u-")
."\

1300

61' }/~u
?m.
)('fu--f

I. -

8)"1I ii 11 , -

1048 1 .
hl f1 II

.\ti 11

elo

u, .

)"1\11 I ,
i\!lf .

1!J,J.l
10 lJI1 ,
HOBIITC!) II

01UYlb . bIi!
I;OJIIII 01bl
).

\1 I<OlI~selte cl Savoie
(PI{'cl!m )

,"'I

10-12 ;
6- 7
550-600 I
RblCoa

~'~

( ,11

"

I3 - !\

(73)

um. lli

l\JlI

lI ,

Il

<J

--------------------------------------------------------------------------111

lOm. ?<), !(6('m ('JUJJ106oil

IL'1ll .lJl-m: um. (tY,'If1Kfl


V mJ1Im 11('

53 ".

npeCCOBOllUeJ1

(, )
, IUIII OII,
- l1 Ij3 \l
II.
()

,lll ~leCTO J_
na

() .


\l, I

. l-

530 ,
30 " .

45

6"'
. l,
1fO. .

ElI1
ll l.

O,lp

,
";

11

'IYBC

- ml-

.
'l- II,

ca~aTOM, , .m,
ltJI I1-I ,

11

rd Ik1..

80 6
" " ()
()I, I II II

(38 500 1997 .). Jl>l


40% l1>! lll1.

II llII\I
!1'(
: -,

Il 1f,
rfl .
l, - (. )

).

L, I

5% CbI r a,

9 \lQ'

' I1 . ll l1

11

19" 92%-tIO
<1 .

.". 62 II 100
D -15%. I1JIIt lill 27,9
" 100

!1! 35-55

"

.
Jl f.

11 3 reCTe

Jll L:J1IJ1aJ'1
ll Jll1lfl1 '{;( II\lhl
YCJ IOI~IIII III .
:J

' If

IlJlll . .rlIO II
UbICPiKC 11 l\ii le~lIIepaIYP~

:II " l.

112

!1 llJ1 !I

JoIjJ.

'>1 CiHes tiLI JLla , Vi r


(", .

B:J/1

{[)

(39. 70. 90.


UI . 21, 71 ,
52.88)

.
f(),10BKY

I, l,

.10f . Kyx. OHH~1 .

'JO~1I1

2.

Jl:t'lat

3,

'JeRCPTJ1

ll\f.

,,:1(\'1" 1I~1 II.

yro,l .

4.

JJllllOii ".

5. 01

6.

l "11

u 11 ,

\) ,LJ.J IJJO ..

'lOCT<1R.1CflO -

.' '.'tc.: J 1.

. \i

'1\.l,,- 11 'll> "


,",",} 14-18"C. -

jllhl ll \I" vc
"~ R II 1I0-

'III' 1-1 . .111 -

~,' '3>I PI~ 4 _ "" 24

36 ).
, \.10.10KO Harpc-

1111'1011 -

,.Jl\l" lI -

", -' W.lbKO II1 ,


111''' JlBellC I111f1 "I10

"'l ll. ""

' 8..1" ""lI lI "" , '1-

"' :''', " BblJue 40 il Del'

. <)

"ro .

1. ,,,, cyxoi;

" 11 .

4.

l1011 .l0l1

jK<JJalll,c\I

iI~T 1'3-

6 ~lBa .

5. ""

\~~U~Jl l 33-

11 ~ 11.

CIJK 1976,

7.

lIl C'i

Jlt1I JHt }) 11.

8. l/I'
. .

I na\}\ :

uJ 110 20-;l1 . JY'~-

I I
I

I lIe

12 .
. nDl1l1 15 20 aJIR, ll IIIl1 bl; 12-15 \tJl Il' 'I- .
I1I1 " - 3 , "\jt\,l - 9 .
, IlRIII'1 Ja , KOP}~ ' \I ('

11 l1 .

____ :t, .l_,___

06llli

u . -

l/li II

\/ ""'\J/I
; IlUI!
J

II
II
I

llll ,

1,5

ii

ii

~'.;.IO:.;B:.;e:!p:.;X.::l.;.IO.::C:..T.::5.::.'X:..._

I ! "
I
I

); (--

'1JIII ); .
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ __ _
3.5

J/ lf - 10 20
''1l3. J,II Kpy,:~e, ,
li1l10, , l1 11 .
110 I1

, - '1l1
tl: "; , " n

11

"li; ; lI ;

1l"- .

TIIKII

; (lIe I); '1'1-

~TaH (, . li, I-

fI

.4I::; lI fl-

" -

Bepx~[cl1,

;' CTopOlle

'" IIllll lO '''' 11 .1 1

Jll1 C\lY

J' .

L[11CTh,ii; ("ro ); _
(II, u); .".
(, ); (\1II

() u; II'1 (-

il, COileHI,Jii, ",i, ropbKIli1): '1ii,


llill1 I ' 11I1 .

-----'

113

Corst>

R il~III
~lOpe 170
s
.
CKO~1 .
, !"

1 1

1500

\1 , l1

li .

11

2000

, ,

raHllble .

78

il

l . .

J-l
.
(, .
11, .

I1

lI

1I.

IJ Jll

, OI

I1.

LJ , ,

IJbJCOKOfO

n Jl u.

,
, ,( l1

. ,

: ,

\t, il}1

, , . ,

. I

200

.Ij)

Jl, I\,

. )\t (}!

R .


IG( , , II (("0, 10 ! lI," """

UCII I1Je ;; KOPC'1JI


\iIlJfhl ca.na IIOJI

11 OBCU,

\l >"

" . .

03l1

114


Ii .

Curse {)

FROMAGE CORSE
( )
1 111 lI
41 I )h11l
TII;1IIO. eu\e 360 L\
11\ilI I

11 "
'l,me HTII . II

" I: . KOHue
II

'..13 UBeU 11 . 11 yr

~O . OnubI
II [ .
Ct,l~ ~i . rlII

1 ~ ~.
n.1 )' I

[I:.1 ll.
III IlII

IIlIe

40 ilHel!.

nll

!OM111K II 11 l

1 JL1J . fJ

n \1

HllKOBbIe

I1

fl u. I1

.1Il0 I . -

'

.4I.
;

l/llll

'l't1 0ni ()

11

nuu

\I[ (
Q

11-13 ;
, - 4

m ~OO J
D

4,,<

. fl.t,;C Hbl 110 OCeJHI

lIJlii
~l 3II,

l:IIfIlfI

- - - - - - -- -- - - -- -- -- - - -- -- - - - 115

Corse@

BROCCru / FROMAGE DE
LACTOSERUM (u /
fJAJ(tJIC mAJ, )
<l IO
, 110 - , (
ft 'l . .
, 'l I1 I1

, , , I1
onetl,ero . t_
I1

1!bI-

. u

I\Jl. , J1

10 3 ,

ii ii

. Il II
. nOIlY

<IX.

l11'
l,l 3,
,

10- 15%
cMeC I,
lI

90" .
\
,l,

(' . I1
, lImflJlI
. llO .

'I

, ,

li

48

</ <I II

/'1'I)'.

"Il

II .

.
, ,

, ,

elUlT

BapetlbeM

J1fl

nep'teM.

, ,
11 il

JJ3III-

II

500 r

( UJl)

1 I
D 40-51%
v
110

Jll.

II

1\0

" , '

ll QRI

. "
'"

116

'l . ,
fli
Ull/f.

" I ,
Il

I' ///lII.

de Corse

1988

( )

()"" " R l1U1IOflOII III

"Il I<Op jllll~e er,


5,111 I .

2. "")' l"~1! .ll.


3. ~l' t l t ,

4. 'I II pHK~ ll.


5. I)' I " " - II ll
,," PblflK3 CCIIT-Mop.

117

00
CALENZANA

(, )

Ui.'UIJ

I1I1

(LE NL)

JIl.

fl)"'//Q
1I

nlJ

lI
II

ceBepHoii 4 .

~leHee

tl. , II II JOII 11 , II

. ,

IIJIOTHoe.

1l,

, .

\1 Patrimonio

10x!O :

600

(u)

~ __ m{r,G ({

4- 5

[)

)1

. II

U3

(2 )

LE FIUM'ORBO
( .')

pelI II11.

opme.1bHbI." .
", ll Jt
,
. II,
, II"
.

u. ;II
1l. IJ lI .

'l

Vi

d e Corse

( )

.'lR{', {' .n,

JlO.1Y1/euo
~m

"

10- ] 2 ;

m 400-500 r

OI

1111;

i ~lIl It

lli,

,'

('

118

n801ltJ

[) 50%

n.u

1I

umzl

U3

.'

~ (2 B)

CpO~

Corse O

fLEUR DU Q IS
(l )
I - Il{

111111' ,,-"}'llt KO~CIIKaHCKl!e

I, apme.lbHbl/l
J;Jr
.!
.\.tal\.lI~.

I0-l2 ;

5-6

6<10-700

" ' "

45"6:

lie ll~
.IIl". .

U"I/I "OJ"'O

l ' 1110ftJltl/

ClYCJm;O

RI

\l

1I11l/

D'AMOUR

(/l AIIYP)
, I1,
.1l1

11 OCJ)~I I)YCO~1.

Tecro Il n,

fi II. ,l lI

Th IJ. !
upme.l bl,oii JIOI1 1)0

\\J " l,urli


n!l Q , .

.1 - u.
\'it\ lie Cor~e, ts dc Provence

1{

( (Je , /()

\ \

)!} K opclfKa
~

(28)

------------------------------------------------------------------------------119

COI"SeO o

FILEnA / LA FOUGER:l
( umm / )

ll
umm 3110f.

apme-/l . '
lIJ1,

t 3'I.
4S o'f . l-IeI"
-
. 11
KOIITI.fl-!.

'ICTbIpex

~!l.

..

II

Patrimolio (ml/.fOIIQ)

. lI )'1I1'.
n.,lJfi l' llU

lf8

li

Qm'm,tlll aYPUL'Ja?G.

lt:/JaJff m"UU nGIlOl1lllu."

<1

J1m

JmJ'ti ILU!(!J(

10 ':
3- 4 C\t
m 300-350 r
D 45%
G

11

'IIf;
li

t)2

(2)

')

tJ
FROMAGE DE B REBlS
( u)
, II
UI1, ll IJ

Cahta--l1w
,

lll1. I1 "
.


, 110 "

. "
. '
.

ulJ.

9 trimi

(UlI)

lll "

\1

11-13 C~':
"".)

7 C\t

!GIJ

D 50%

" /lm,'.
)'lI}'.

fll/llm
k'f}ftllmuuu.

nO.I)",eI1Q <t
uIl/J

?{'I

11

JJQ8UIIU

~ "
.

KOPCIIK3
(2)

\i

120

FRO~AGE FER1ER BREBIS


(tGJ/ u)
} JTOI ,lI
113

II .Jli .

011 -

113.!I.<' loij kat<:.- II

, ' JI (. .

I).

Jl{i j

l"O -
~o ;1 . N1JIIIII
llll<:II 311!

11

., ~ .

",,7 l,

JJl1il Jl .

-",

II 45 - I1
)\;II 11 06-

IJ(!

3l .
011 11 lI It ,

li
tlm

Q , ti i (mU,\fOII)

r\1\[ I I1
"\1

9- 11

ttt./COTa ..f \1

350-400 r

4.;

. 1ro II~Jl
H~CH ItI I

-I~ ~

~
,\
<.

.7

'!

.l

I1

(2)

,
lllll1
.

l'O

MOKPOt! I1

11

lI

paJ

"

'IJfR.1"1

121

~C~o~r~s~e~()
~________________________________________________________________________

&IlI,'Uue ;tllJll((

nUl(JI1J(J..1m

jJ:m ;mll

muu ~1I0

" //"l
()iJ. }1'.tNm'

;()i!.

11

.,1t/,

-.III/f.
fl('lt()

FROMAGE AU PUR
LAI DE BREBIS
( u)
,lI"u ,

lIa

, ll

, Pa.3J II'I
IlJl)Jl lII1

.
n .

Q Vin
III"" Cbll)

. lllll l1,,/

ti Corsc

(8// )

m, \l

_ __ _ __

12 15 ; tlbICOr8 5-6

m 500-700
D

'
../I" ,
{' .

""

122

~ ~KOPCIIKa (2)

Cors('

----------------------------------------~~~

fROMAGE CORSE
(,\f(lJ/C )
lI 'II1 \l

ltllf~ llliO
~3ftC C~I POIJ - -

11

' }PCHH I\X pbllIKax.


JI.I 110 \lll~! ,IO,

rlf. .
,.'I'Jt"I',,"/II/ , IIffllif
lLl ~r IJI . lI
cbe.-il. l ~Ieo }!
:
m.<1.1 IJ .

0,1[' l,L'1 " "

' '! '1 .

//('JpeAae

"ci ('f)

~ 1

Q Ilx 11

i!I 570,

~ "

<

_,

., ' hI

KOpC Jl Ka

pallHero

(28)

FR O\1AGE CORSE NJOLO


(IJ.I II)
l!fJ.1tlli . II
illl.!. l

rH,IHKC

IJ

I.

01'1

",

.1I1i1m lll1 " Q'), ,

110 'm II
C~II\I \!, 1I

KaTe l'O-

PIIII "' 6m.IlI'l.

.l.' .
KpaC llo-

BilT"- II'/ri .

II ,31t

.JallI.
lIe ii ,
)3/ la\O\l )r, .

- " ~I .
9 J\ltrimOl1io rosc

(il mIOII)

IQII h"Op"a.

m.mll .IG?';;--;;~~~i.~'"

-- C~\"

)C'~

ij,

(21)

l1

tI

ll

n(}6mm

11- 12 :

4.5

i!I 450,
D 45%
.., 311
IIII' r

123

FROMAGE FERIER D
CHEVRE LA TAVAG
( .
)
llll CQl!1!

ll ll, ll "I \Ie II IO

70 .

,

l1fi .
; ,

ceMII

Ileo;

i,

~I

) "

ll l
.

9 Cl1ateall Cllalol1, Arbois

9- 1
11 ;
IJblCOa 4 '!
300-400
D 45%

! !l

( , )

11O. lll

"

IIl8lll

de COl'se

( )

' u
IIOl)'' lbl

I '

ljJ "

(28)

?().

LE NL

( u)

J /I(J6IU
i'J':.

lf

ll


~IO I, . " ii
. 11

Bcel'O 140

, lI
\1

11

IJKYCOM.

.
- I1 lI .
!1 , .
n ll.

I\ I1 II

"

9 Chateatl

l1 l ,

Arbois

(Il1l1l , )

Mare dc

.."

"

10- 1
4 C\t
400-500 r
D 50%

s ( )

B~I COa

UCC.lbl ocel"l
Kop~I:(l .1(/ ,
ml1'III.I dYPIILldl (J

124

(2)

tJ

CbIpQ<:

Cors~

--------------------------------------------------------------------~~

LEMOUFl...O
( /l)

ru lI/I

10 !<3 1, II
KIf,8 .
C'let HIC \t
.l!<
II.

q Patimo nio (l7m"/Il)

t' fP

~-12~1 2 ; 3
fG ~(-5 00 r
D '{

;lJl <ilI

rt:TUM

.4IJn(J

~~ .....~ Jf3
IO
!

(2)

/,
/ , .)mU1{llO,

IIQ" fJU

IIli

J101I
ll, , '-110 Iu
Te~t

\teHCC,

I OR1(a.

cuponeilCKlIX ll. .'I)'.1

)' 11 ; I1f
.\tI1 B1-tii.

II " . lll10

iIlmlfII 11 . II<1
'1 )'/l. ' yt-.JIII
" III1 fl.-t ll .

'IIII

OJleHIIHy.

125

Lorse
FROMAGE
( )
, . .
r (. .

140),

<

. _
,

11 )! COJpe1. I II
. .
.
.1I ; _

, _

<; Cllateall CllalOIl, Arbois


( . . )

Mare de Corse

( )

"

200

HefO

D 50 %

I'i,

roJI

FIL
( Umm)
, , TO'lee
.
~ 1 .

, ' .
m ;

II

.\l.

\1 Olateau ChaI011, Arbois


( . )
de Corse (I )

9 <I"
!I! 230
D 45 %

, . I

(28)

126

Corse

5 f\N PETRO
((ll m//)

>1 ,

rIL, 113

, ' ;), lr . '11'0


II(;~ l lll, I1

;loiialJoK. 11

fI llll

ce~1II-BoC b~t MeCill\eB,


Jl . IIUl1
1I;J1 1O\IIIHaCT ,

011

IIlIllj'l "\ 111. ~1

Co,I~HbIM, ,

II<l 11 .ll ,
, m, /, ,

9 11,itt!d LI

halon,

un.?Q

rl>"i- (
01" /!/II , (l)
tJ i\1..rc de COI'S\:'
( \/<11'" )

m('m

m 500 l'
D 45 %

~ -\1
~:<

'i

KopCIIKa

(2)

Lr

IU-I J :
5

tJI
IIII":

V IEUX CORSE

(J/t

J )

raC1)'

[1'I ()iI ll . 1I 0

reCTO

I1II<JIIQ ~IJ/

" 1<1.l l1 I1
,1 11 ,

KaHllhl

:IO"" . II,
Jl,l l1m ;
""

l{,

Q Cl1.itea u lll,

Ar'bois

(/1/m LUQ. )

D \1. dc Co,-se (" )


1/1111J(1,'1l/
.li, IIu

.;r

Q IUxIOcM;
R~I COTa

<")1

--"\\
)r

II

500

2-3

,"

D 50%

(28)

127

VR ( )

MeCf,C

npeBoC:\.OJ\HbIii

" 1l1 ,

, IIHo1la

CBOHbll1

cpa~lIt.

tx
, ,l KOHI,

. ,

.
, 'l ,
11

, ,,

nplt -

.
IIll l,
.l .

u. -,I1.

113

I1 , ,[ 11

ll IIII.
, 411,

'1\t 17- 18 .;
8-9

11!

2r

'

3 11~[

II
11.

I1OJ1Y 1IeHO

'~f.lII

~~:m,m",,:~

,
n.\I

V R

( , )
",
. .
. ,

ropax) ,

!" .

\tCCTO n

II,
.

Q tril1j (mlf)

lIo,"ymeepdoe. lIo,'y'rello
tJ/JeIIII n,

('

l1.\t 16 ;
6

m 1.5
D

':;J.

"

,.ii

I1m!J

('

m/1tI
/lJ l

131 ,,,,,,
~

128

-- CORSE, 1
( /I.\' )
ll

optll<' I/>/IO

()

KI,J iI . 'I!l
.1

npJ(BKYCOM \lell. ..{,

"p.IC HbIl'r u 11 lJ J1 i1.


()'r

".I lI

DJJHO~I. cpal\l-ll

"I'IIJII (\I, . 54) I1


l. ,,~ pC()M (, , 7 1). ()1 \ ~Ju .

Q\

Co ~c ( )

1,

::; "~
. ) \ : ll
, J], (28)
tI

--.J

20 ;
8

lf

D 47%
{/

II

1I0l11J'I. IJO

T O\l1ME CORSE, 2
( / ( '1 )

),

- .. -.

lJI,e ,ra . \1
fI I )7 5 . ~J (, ),, l,)

KOPC JJKC ~ro ,


;Ii1I ,
, 113 ll ,

.l 1 1 . I~l II
Lt , KOTOPbli~ iUI

'ICII HC [ 11 Ol.Il.
l IJ
] 1 , ~l J'ona 11 npOXOlll1T
II 1 2 " 11 JJlI

85' !!. \
CI.lp

1l

('\.. .

9 \' ; de Cor

KQPKO

( )

"om)'palbHmi
JUf('f'Jl

I1Q. IYlnepJQe, opc.lleJ/l'.1J


IIlfJmll1 Ullm111,

2,5
D 48%

.-~
.()

-J

KOPCltKII

?)

(2)

20 \,:
8 I

l, ,

/JIkU, Jlpeccoe{1Jlue~"

'),/)

Q./)1If" /lu~8lI

u .

129

Co~c O O

uR

SINU ( mll)

KOpCI1Ka llCKIIM

J1 " IJ
I . lJ..'l " -

II II 'lIf U. l

II I . . ,
ii .

IJll.
I I 11, 1 llll II :

II II ( ll
) 11 ll 3
( <<

lI

).

PYC1'IJ HY

m .1II> ~ I.

.
<l
lO1.

Q Pa h'i m Ul1jo ( m U,ltOI/l)


.IIII "G

" f
Q

/ ,..- ~lOti

l"

10C\l :
5

li lL1,

..I/:

450 r
D 45%

/J nQf/OIII1

.10

~ II

II
(2 )

l04 1 l1.1

!!

LE VENACO
( 8Il)
- nI' I ll
, ( . . 124),

(. . 118)
( . . 116).
.

\\

, lJ .

, Ajaccio

(If)

Q, . III(I?,
n. J)''Jl ?f!fJ{J}III

l1

01

1I

IlULl

9 ;

3- 4 C ~I

3'0
D -15%

3.1 \I .1.

1" I'C.I'bllce

.~()

130

oceH II

C po~

DREUX LA FEUlLLE /
FEVJLLE DREVX
(" (}. 70 / )

. ~~~~~~~~~;;!I~~iii~i:~

t1Q.'lYttf!tlO

lIm

CTUP llliHbIlI II
'\' ". \ 80 /.I
c~!IC .
plf;t.a. ". lll3-

n,,-

IlJlll

~ ll.
3111 .l If 1I
lt ll l1,
II <l ,1l1 .

113\\! u I3 J1 II.
t>Jr('!k ~I n,
ll R-

BlI .

~e!1I1 m.7/tl
l .1i\
'l\! l:l II.

lui I: (7JP/!H)

14- 16 ;
2- 3
300-350
6

".
~-:

ellp

')

13

'i"
i....

t) -~%

(1

IlOm

(28)

II

Q I1l/,

Kpyril bIii

l<mtQ(l1

l ! RaIi

EM\lfE TAL GRAND CRU


(.\/ tGH ma, 7b )

):( .


ll IIII :

: Ka' leCTBe.

~"II:I. ll Jl

JllII .. \l

KPY"H~I , ll ll -

KPfO

H~III h'll//u6lIl>llII IIpuJo /blItlJle/l 111>1.1/ ~~f. l\

11 . IJ I1 I1

I O~ ll .
lIe.I,lk'T fJ lO -,

. UI, - .

I) I1 (C~I.

I) LI)1aH lff lbI).


1<tJl, l 11
. L -
HCile,lb.

~ \:n cie Savoic, Gi\'ry, !{ully,


1, \' ( 6. U6U.
f'.tllI. \!II)

1.'

~
.' (01 ,69,73,
74. 52. 21 .
[.!..). ~ 71. RX)

,"1

...... .............

"I

", 0,7-1 :

/(ocmll m~

,.-" ".,
.~

ILlOl/lllOe.

k
LJ

1I~"eem .

1.5-3 .II

drJUllJ11empe

or 13-25
!I! 60-130
000 62 l ' 100 r
D ll1il1 45%,11.111 27,9 1
113 ' 1

IIII

"

131

0
m(),
,( ~IQ"Q

'mll ./1l0?.

('"- - _......=~!iil!!!J~!!!!I5!!!~...

II0Jl}(} lIl11JI

u npeccoeaHIJ.I,

EMMENTAL (;I1N/f/Jl)

----

<Yf IlPO.I/bIllble/ll/bIii 4i
lI <UJ ,
ll , JlJQ_

II8ro .

, Vin de S\'()i, Gi'f , Rully,


Mercurey (: , llII,
/Q, /I)

- - - - -- -

lf<.7- 1 : 13-25:-

60- 130 ... 60 100 , "'


D min 45 % ; II" 27 r fl 100

"-

.1! "
J/YC/1lombl
/,,,

IIt?peumu

/{<'

IJllII!
lI i ,

C8eJIf8a IIJl
I1 i1 70-I1rp

800-900 .
(3' ) /
'J

30

\\ lJ\ . ,1

ll II
,

90

~lr

J1 5',

3l
flT

24

, }! llua
iI "\ ,

fI :
- 'f !i 111'11 l O- I . 38

16-18' C;

ll L!3

TeMlepaype 2 1 - 25'

60%.

\\\ 'f,

}! ":

C' JeT

, J1fl

IJ

~fJI ,

,
ntlO l!l1 \\bl-

., lJ'
16 - I Ij ' ,

.lOl\alIII 1l0

:1 )'II JS'I'

u:: Ull/l I)' 3l

CHoi;

l,,' tii

lIO

- I- I '.

flllUlI l R t.l1""IC

,"

(j

---------------------------------------------------------------------------------132

___---------------------------------------~E~~
EPOISSES BOURGOGNE
( ll fl, )

6um

"'l 16,5-19 :

JlrJn, , ll

l 1 I1,

elo II .
[1(1

\I

.-.
[)

IIJrOTOBJlelllle l .

Iq5b . 'lJ 80306MCCI,e 113 epeIJl1


\'~ 6I1
I/Je\1 110 .\/lIJ\/
. :JTOrO, 6
! (/{Jm. / l -

CKPYllllwii);

9,5 11,5 ;

3 '.5 C~'

()

700- 1100 (Il);

:\ . I, .

110

3-4,5

ta

, l ll 811

250-350 r (.11f)
mi 40 J- 100 l '
mi 50%
KpYL.lblij

HOl11L I

"PYJ1llbIil 11 Me.1llii.

'''''''''''/

..Jm, ~

l1 .
".! \l , <tPOM3TOM ",
,

pn

"\I 1 "
oel,

.l0

11

.l lO

1 \ flC MeHe~ .

l1

fOlI fl.111 fl
ml\1I

Ii lI

.lII .

l/
tUU I\P(J('1iQK0pUIJHeRQlQ

2 1'0l1\'-fuiss, Sautcncs
(I7"- ll. l)
,\'Iilrc

II

dc Bourgogl1e

1. ll!J~lII

(, I ):lIIl.1ta{l)

"<-"~ I'II
~

<21.89);

fit )

ApeH~' (52)

'{

J.....,

"l1l

U'Il \6

C1feT Jl ()li1 II.

L.../

2. J3 L . I'll lI
I III.

. l1 lll .

.1

_ _ _ _ _ _ _ _.:.c:.:
n~K:..::.:.I:...:.:
f>HCBU[ 1I 19'))

()

1.

L' !

DU RI
('"1I m)

, . '~TO apl11e, lhHbIU

l1

~II-. tO
}.III>1. bl Het:m"

.\10( cie CI,ambertin


f Map~' () ll.mll)

II J J IKII
Q

;': lll.
nu ,(,

"

11 BOdKOU

I''Il

~ '-'

D
j~ , rIJIIIlJI311

(21)

()

- - - - - - - - -- -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - 133

~=----------------------------------------------------------------------------

FOURME D' AMB ERT /


FOURE DE TBRISO
( 'k.lj
II, f..')

'

I _

J3 _
. ,
03J30J I II _

. l
llr'j/,/l1,

JII ~ I
.

rol
11

iJ .,

(. .

l78):

!\ IJl,I1 rOJr~

, . h
IJ ' ,
!!

lI (. .

(8 1).

ilI1JI.

, .
u

! .
KOOl/epOfl1l1(JHbIN

lLll
n

m //.

. r,

28 LIHcir.
13 1976 .
1/ Sauternes, Ri\lesaltes (mII,

s,
r

J3/ll -

" 6111/0)

Jlll30

]3 ;

]9
1,5- 2

n.n:

tlJI

:. in 50 '" 100 r
D ,uin 50% 2)
'1<1 ]00

~
-

rO>Ja (42) ;
,,"

(63, 15)
(1

-------------------------------------------------------------------------134

FO
"QI'.

F RI AU L

lI.vfl

(//)

J/


Mt:J;1eHHce. l, , 11

11

('Q(fOlfll

\l ,

.il~""
II !! .1 3

I10 lI.1 UaJl


1!ll ~ . 3'laJl
II~ (\

\J r.,\ .
Il . II lI

.l;\ ro. lf

.J

nperlQcxolI-

il , ll

. 3
I IIfIl,11 .
..1

r'h.

' "!oUfJine

9-I;

'2
120-150
D 50%

',1
l'-<.~
!iJ,
1

()

(18 . 45)

Jlcra

QCtr

Il

IJ

r
I u ~r 3 ,

'd

11 . <1

mlX . ~f

. '! -

\' I Ja l l

11 "I IlO.
305 ,
6065 ; 644 10 240 . ORl(bl 180
200.

IfR
. -
,J

HtnocpellCTReHHO R
12 '. 4 '
Of \I 24 '!.
eCTeCTReHHYlQ ~I ,

II

. - l1

,
' l.

11 nll
15

l1
72-85"

11

4' . lJ I'I
, "

l1 !! .
"

.
'
.

"1 (8 lta JlI) 11 ll

Idr)

I, I
BO.Ja

35- 45
30- 35
45-55
7- 9
888-9 15
1032

30- 42
28-37
40- 50
7-9
892- 925
1030

65- 75
5 - 65
43- 50
9- 10
8 -866

1038

Les

Prol/l/ c/ioIl5

Lnitieres,
Vol. 1, 1996,
tL

des

c., lo ries,1992)

135

FIl1<1g

allegeO

Fromage allege

(; ;)

[[

J()unra/

, J1I1lOQ

'la l-[

Officiel -

I!I1 l!,

Jl , Jj

, , ,

ll .

20-30%

, lI

. I1

100

23 ['

J [[

43

- 31 r.

I!

l1[ n.[ :

. 40 -50-u

- 20%
- 20 30%
J10I - 40 50%
n. ftr - 60 75%
- 75%
."u

J! , ,

Uft

ft

HbIii .

'1

f...)' , .
I1[-[

, 1I0 L [m1

(Jl1Ci ll,
. . 230), 40 % ,

, !!

(,I1{J.)I

u (/) ,
ur 20-30%.

u.

B ERGUES
()
Jlll ;:

12

Jl

I/ U. , I-I
u . II , 11 90

u ~fO
. ",u m
II

110

~I} l,.

JI II
~1 IIl1 \I.

, Beaujolais

()

.?I\De. I1Q"
Jl
U nu

"

12 ;

m 320- 350 r

15-20%

"

fl

lm
","' ",,"

~
--~
K<Llc(59)

IJ
l

'

Frog al l>ge

00

LE BOURRlCOT
(! /l)
'''1 I II

II!lII>' "
~a:1I OBepllb. ~
TOI1~ 1111 . .
~I O III,L lJl3 flOCbI

l .

, St

l'''U<;<li (Ce/l ll)

,m.
.lu 1/"u

)(1

11

Jl08m

l1"

12 ";
4 C~i

~"'

:.J

':)

m 500 I
D 30%

OBepllb

(1")

CH'IToe

()

FROMAGE CENDRE
(.lmJI )
'''' Jl
lll'- bll/)Iil '

l l1

Jt

",- lll .
PC);~CHoH

l .
\OJ- JI II

JO.I}

('ll1 .

( i1ll 1-\ .
Jll IIi
.lec 'Iy~ u .
, I.l\" Cotcall~ hmis
(6.\"J/I, I/IO Q.lm)

1 _~f/{, 1I0.1u

u'

tI

"Ql

ll"l

12-14c,,;

RhlCoa

m 300- 400 I

1I0~m

\1II3I-..

AP,lO'IHbl (51)

D 20-30%

IiI

(ipeIJPCIIQ;'

30./011

----------------------------------------------------------------------------------137

Fmg

a!lege

--

00
Lou MAGRE
( )

lJIu )
- t,

,
I! l ,
.
.

diI (ll)

n, ,
Ifl'f nd?"u

('tycmKG. ('

u.4!

Il
nblCOTil

'D

20

1,8- 2
25%

,l

t]

---_________

m 1

.'

ll
flllpeH C1l

{tJIllU

(32)

l1

SOURIRE LOZERlEN
(u n)

, ,

perlIOH .

,ffiIO I

n, . .

' Corbieres, Fitol1


(, )

___

n(},
, n1l0

l?Ill
u

11
4-5

3&0-450
25%

116(Jftli

1JJ
~

(48)

1'

()

--------------------------------------------------------------------------138

F1g al!ege

LOMAGNE
(./ Il)
I1pmeJlbllblll

n
Jto~ . ;1. u.

, ~11dira l1 ()

l10m, ~
n'l(!II nII
cYClllka, IlQ//I/II<I.

!'1'

.. \l
J

.'-..

r:::!:'-::::\}
~. lJ, (32)
,

18-20 c>t;
6-7

..J.:.......--

Kopl<a

ml,'

(:;Ju

<1

30%

L E VRD
( 8 ({[)
"-} m/I
\ll .

'I Ceh - !l
;!- . 1\. 11

Ml lcroii ,
ll . -
li .

, Cpte." d' lIvg, Chiiteaugay


( ', 1l12)

12- I :

) -

~ -
(42)

\J

600,'
D 30%

}'Ji

,(!

JI

139

Fn'''g

fort

Fromage fort

(;)l , )

13

- ,> : "
" . ~\1 13 l1
. HItM

, '" .
Q lO

R T paBa~HI, t,

-.> , n

. ,


ll. II .

(. .
(. .

~I,!l

, .

llO

133),
154).

(. . 151)

, It,
.

, ,

, ,) .

. R

.
~1

: , , ,

11 .

, .: R
u

0-

.
".

FROMAG E FORT
DU LYONNAlS
( lO )

D ~
:,; .
l
,

'leM

1:) ()

Q CI15tcatl ChalOIl, Arbois Jl


( , )

nI1
. Jl I
, (.."rr t\1

I UlH

"t:

I1" IIOCTO>fHlioi1

~ Ol-.,bfI (;!!.J
~

(69)

(j

]40

ll

F g [ort
--------------------------------------------------------------~~~----

( ),

11 ll,

;13~ IIII ,

CI, I
JI ii LI llal1lU

" , -
.
'03bl l \

( Il Il , . .

24).

~(}'1 1\ .l1('. 15
CblP l .
9 A"1:1l1is jalll1c ( )

~'" -"', 7
J\

"-

~).

I1\ll-

~)-J

\{

}'i ,

-r,

~" (13)

l 'II "

C ONFIT D'EpOISSES
(/JlI '11)
OIl

l ,

"I
II , l ar l ~f

., ,
l l3

BII HO\I. II, ( .


. 111) -

Il

CbIrOfl t: MbIToii .
K<lHfHbI if !allax 11
HbIii .
.l ",

" .
II': I

ILHeTa.
11 ~ f Jl

() II:

1f 1r If .
\"l~.

C,loRaM \ICCI,e ,
I1r ~ l'
fI; II, I(3 ,

,! l: , , lf.
'II I,I . If ,

.\!
. If
\"')'LII1L1 .

D J\larc l1e 1301lrgg


()"lIii )
II 1

)1J1/I/

G.pe r (13)

lli ')'

" ll

---------------------------------------------------------------------------------------141

F g

fOJt

ILL ()
r I1


I'

m 200 I

"

/
~fI .
IJ _

. ,!,
'l,

\ . . Mac~
Jl I!a.

fl.

Xpall11l 20 .
'I"J I

9 tLI Varois rose ( 1110 )

R R
ii .

~
~~:=
~- 9 Q)
6.

"''''

I<)

"

FROMAGEE DU LARZAC

.1 1Ill II

( )
ro IJye .ll
),1 ,
( . .

178) ,

m 160

, . fj

D 50%

lIm,1I

ii .

.'1

'1

vs't~
(m , ulLIII

'{ Sain tc Croix dll MO'lt,


)

1J

""
{

')

') .

l1

\J

PATEFfNE FORT

1;1

;J1
IllI"

I { ~

m 200 l,

(mu )
Il!101l
CeH - -ll,
. r 011

ll

!)l ,l

, ((f
11 u. ,

113

(90%).

II ,\ .

IIKYC

9 St. Jubepn ( )

~ POIl1J-IIhl
~

(38)

142

"

Fromagc frd i!>

-----------------------------------------------------------~~------~

Fromage frais

(GJ/ )

( J lJ II ,lI''
ll ( ) - :

\1 t1: II Il
) lI :

113

, .

)!(!lI .

I1

8~tJII, m 8
:J It py1tX

.l .

rL 10-15 100 .

.1 .

I}

85

.\i

I I

55
43
38
44

RR

).1}1 l [ ~l

KOlil C

..
.

% ()

62

45 (7)
45 (20)
45 (25)
45 (28)

56

52 (29)

15
45
57

ll, .
doao.lbIlO ..
.~ 'iI\, mQm,:uJ
"

B ROUSSE DU ROVE
(I' )
u

(lIa 100

ltGf .,"/{

~'L, l30
Hll e~1

CJ)'CTOK

IJ

O<ltul ( lI ll
rL - ", l1),
I3 Q"tG ~
( ) ,
'1I1 3.1l l
' I',

'i . >tL><.; de Pro\'ence

( )

::: . . -~ Jl-

iJ

Jllii
<: I' (13)

\-

~ ~

LZ7

1\
9 "

45%

I)I I'o a: 'l

Jl ()

C ERVE LLE CANUT /

l/lQ,

CLAQU ERE LVONNAIS

"'~lI(~'IQ(JI1Q

(_1 Ka/i/o / bQ)


.I I 'll :
lIlCA\eMY taJfC }/

,10ii,tll 1 -.~, ,
PYIIJKY, , II-1< 1I 1
11)311"'. XOPO IIIO
.t\"I'~II III,I ~1 l~f,
IO I \
1.1

9 '>1 \'n, ,)() ( Bepall, /l)

'\.~'
'(

J'Il-'>I I

\\

;'

(69)

I le

IJ

----------------------------------

143

Fromage frais

C HEVRE FRAIS

l\t I'

5- 6 C'I;

l.l}1 m.l" ,
,

m 125 r
D 45"1'
KpYl ,lbIii

( )

It

--, ;I ~l it'

(/. .

83).

II
.

Q Qllil1cy (II)

~
U~IITP
~ (41)

ll

11
F AISSHLE D CEVRE
I'

u I'3\
D

H~ Olpee.,"Ha

AeClIbl IlO

( )
R ,

"

/(I".

l!

II .
l paellpocpa
I1itm
IUn'

1l'/

lIe" \! .
.t fl../",I'
l lO. .

' tes

d' Auvcrgnc

tJJ

ll

IllIpellC'1
(12)

Fo

( a'OIiepll b)

Cblpoe

11

JNELU

(m)
ml?.//

D 60 /
I ,1

lU : JI
llI.

cJ3-

. i
.II .

C,looKoe.

_lel KlI.\I 8k"Y CO.4r.

/t([/lILJ

CKOpr(J ' U6h.U,

iIe-'1

l. .ta \IOl
RlI

ollYWKe .

Q , ilul~ (, ./
. UllJlJCllIOe BlIHO)

, BorLieaux

144

()

-~~------------~~

FRo-vfG B LANC
( \/(l ,)

i\l111

(\/L!Ill ll
,m ti /: IIII , ~~

1;/

~lI.I~ , 11 mlII

D 40%

\')'I \!.l I ! I ~ -

II

Li I .

1I;111 [10 lI

11 \3 . '\/ 6:10/1 ll1t ~I


10)11'11\\ ,13 - II nKYCO~I .

, Hljolai" Q Coteaux dt! Layon ,


\ '011\ (50Q. l, /l/ i,
l'lII 8)

"-...,

',!

IJJ'1eem :mm~lI m(. 8KJ'Cf!H

lI1I

"<

.v c

,.l. "epl~eM, .1YKO,H. u 11


- ,'(llbl'~\J, .4IQ111# 1lI mN/J

F RO\'IAGE LN FERMIER
(JfC .AfW)

,\ .

") lu ,\/ 6/l

Q "Il r< <) c\t:

:]. .\I

.l11t1~ I() ":


3,5 .\I

cll a~ , .

m 200

rt) lll11

(.

\!

r<

ReClIbI
"

IIII .

' \I~ ()

:~"\... )tw
~

ll

(32)
J

()

F ROMACE FRAIS DE N iM ES
(.lf(lJ/C ,\!)
)rOT .IIG II

l1"" R ;

IIp/lle.lbI IbI.II ll .

EI. v ,

"h 2

" J.lJl

150

I<l\ . -

D l e.rrri

1,{\11 KO I-ill

;;

11

TOHKIIM -

.ll-.1 ~r .

, . ,IR s ()

('1
,

~~\. IilI
.J

t/ .

PYC I U IOH

(30)

{1 tI e~\1Y apoJ'1Gfll

()

-----~---------------------------------------

145

(u)

GARDIA
-l l:

RlI lll1

L1l1aMep 6-7 \I:

IO

"OIcora 3 "
250
D -\5 %

;I~f Jll'

.I" ., _

-- , _
I ORc'H,el'O , _
RbIe

)f

I ;

Jl JI 11 -

KPyr.'h1ii

, II _
'I - 'l///,

ts

de

,' osc (

/f)

~"-- .ltI

t;%

Q,iO

I _

f)r)

npOBallC A-l(,
a-J

(13)

ll

GASTA (m)
)(1

CKlIil , I (

1'l1l1I-I

()~

\10-

, lm

D 45-50"6

JlJl- Jl,

"

110

jtl1
,

JJ eBeCTKa

If ]"I ,

II

IJ

rn

I' .

li ()J

" ,
~!,

' lrouleguy (/Jpy-"elu)

~;)} AIillIlTal'"
.~~,

"--

(6-\)

()

GOURNAY FRAJS (Fyp/le )


.,

IIII/ta
WIIII/a

10 ":

1 \1;
3,5

UbICOT3

2501
() 45%

146

.1

mI
\! ,

CCH-MHPIITK\I, perl10H
~l I I , 11
\I 11 II ,

, BordeallX, L1gg,
ts du Rll (.
. )

Fromage frai s
-SUlSS (/JII -LI)
70

\lJO{)perCH

IJ

1850 .

r,t f1 \1 OLIHOII

lJu f1~f

6'

113

I13\1 3 ;

,: .

30 r
:. ll1in 23%
lJ> lI1in40%

Jl ll1 IIm .

11 n.ltlll.Je/..\/ ll~ 1
11 l! IlI1I1

"

\'" -:)01

II~PCH: \! 11, 111 .

, B"rtie"LI'" 130ttrgogne,
U,k, aLI Rh (,

.'\//. )

~'~

-\

"

I \

L-J

h'lI.lIJl ..,

}JfII

Si:GL U (.1)
J )\lu ChlP

110 IlII n

~ \tr

J1.I 1'11 .

I1. :'l

lQ ""

30R

"'-..) ()

lI

4 ;

llll15>J

Jl lO ,

filC kpOMe

, IIII .

. lI

250
min -15%

"

I I1J1 , JJ 1I1t~ \"( nI").

' (',II!!.l, Cahor~ (faiiaK. )

llhl
"II (81)

llll1IJ

V FRA1S ( )

1 ti ,l(u

,:ll .
111 . ~
.'lO(I~ 11 .J II

\(.

I!

, \i Jl

11 ll ll l1 Jl l\'I .

lIr

280

8 \I:

4 '.

. 'llt'I

';

CI)'1O" 110
1I ilJI IQ
CI>IJIOPOTlI ,
II;llii .
'1'11"<111

(mr)

147

F1"omagc de

llSJ"11 @

Fromage de lactoserum

(JI m)

,ltG ml>1
ll

11

l l : ,
lI .

10 /I1 0

. ~ 1

", I!
( ),

. \Irx
1 -
'JI/ (. . 116),
, .
- ,
R .
11

, ,

.

.

! 1
l . ~
Ka'lccTBe
.

BREBIS FRAlS

DU U SS DU
I'1 l1

~ta\f

9-10 :

4,5

360]

'

(u )

~l

. Jl
II , l IC

, , ll

Ol>eu,

n .

9 BergC]'ac, Ga illac
(, i)

~'

1QE

" ftfl.;<J -

"ll

(46)

u 110.1)-ltt

(j

30%

roplllKe

BR EU IL / C ENB ERO
( / )
,/II

,
l)3 . ll

u . i
11 l ..lO. lI

, ,
Jl, :

n
APM3HbiIKOM .

.
,

.
l1. lm

_II <J

148

, ng (uh)

"-R''
(fi4)

(j

6J
CblBopm1<ll

Fromage de lactoscrUln

IE>

GREUILH
([)
.\Iu

Il~I

' .

B;J.J.le

21\0

Te.ll,Hoe I!II BapeHbe~l. "


113 arlBbI. II
11

ll 'ti l .

01Ip~e.leHa

lI

( )

.... '"--~,

::;

)~

'''' CIO ,- - 21 .
[ ,

..

.1 1

~ ~! y\fIIbIX .

ntlKYYMHbJX

'

<~

6J

.Ul"
(64)

1/ .Itot' -

Il'

li IlQ(!I Qm~/fl1ll

(t

SEI{AC
( ,,)

';) C:l BOi1CJti1 ,l/lIIi


\ u

JI

Jt 1

", , 11
(TpaBa ~1II

11

) III~C [ ,
I1

113

111

.11

113 h

MOJlOr'1

nO.II'I:leMOIt ()f

(. .

26),

(!" ,'1'111 rJe )

-,,"

<-

-;
"
POlla-~lb-

; ;3

11 3

\i.

9 I,"s tt d(' Sa\'oie

!'

IJ )1f -

(73) 1
.l0I>.

()

nm copom~a (J

111160

IJ llo.IY'leUJlblii

.&1

O'1eJlb

JlIIllt , ~I

~1H OO - (~ III ).

~" n~f;~l J JJ 11

')~11 ~1 ~ I .

l111 \l

H e~ 1 ,

fiL' Jf;ll. ll, (.II1.


J 11 I r (, ) , -

.
.

. KOIHJ,e 1-1IlI1I1, . .

11 l. >1 r(.' (I.la~l~O~O~r:1)~_ _ _ _ __


"'

" '-' ) (RIII'j )


\1111 "1111 CI,lp (lI .. " '''1)
f}(J IRrIRf1lf C'1"1'CIK3.
L "[>08' IIII" (<l .. )

f..llII11Iw.] I
It

11pe-L:t\.\.\\ (l1anp_, )

1"'Ij'i n;lecHeubIii

I , r

Il. r

6.5- 9,6

0- 9 .~

20-21

llit ,

ltt, II, I\

4~ - 160

20- 23

75-170
150-380

260-350

24-27

24-29

657-895

326-384

27-29

28 - 30
27-32

900-1. 100
722-870

390-400

20

41~

149

80

G A PERO
()

nIf\tQf.

n IfIf n . _
lJ

n MaC,la
n \ If. R

.

7I/./
IIQ. i)'"lfeHO

II ' _
.., . 'r <I

1//0

II .

("

II

lle.M

If


.
lf. apOMaTo~f

l1n

.
IflI 1i\1 Jl1i.

' ls

d' Atl\ergl1e

( ')

Ul

8-9 :

8-9

(nllll1

1$

m 250-350 I
D 30-45%

Il.ln

OBepllb

(63) ,

.'

,lbJ "

"lbJ.

GRATARON ' AR ECH ES


L ~

____

( ' )
tIil/ , ll
ll, r IJ

l1.
ll ii I1 II

. II J
rOPHO!1 CblpOBapH e-

Ul , r

.
III
.

",

Seyssel (Kpenll.

.t-IlJ\, J10.. (pleHO


611?m 2m.,

.1eCl\lJJ"

nll."

9-11 :
3-4 ",
m 300-400 I
D 45%
v L\t~CftbI ocelll1

~OP"'-O

1J1
.)

IJ

150

r1I-

(73)

.:

______
---------------------------------------------~LO~
LA SG [~E5 (~, )
-')[<11 tlll1l?U

,1<"11"1' I, . P~IIIOH
Ul a\1I1 a I-l . 011 lI\lceT U\ll'l
~iO : nepxHcii 10
I I~BKII - 1I0llOIIO yr
:QCIIII<". .
]<1 l.'IIIIIiO ll~lll I111 ".

i".l I

I I ll..llI\ IOIIn.
u 1. lI .

:II ). ,
.1ll1l1ll. .

~(>. ~KYC.
iueI1 HO\!
,0,ICl1bI ii .

\l 'I .
IIJ ,. ,ml1

KP)I II lI 11 \lli.
llI- lI .1

11

O.lJlT

perlIOHaX.

uJJ

Ol~IIII I! .
HI1II 110
!l 95%,
, C~ I O

'leH Hbl\l tI

PYKO\i. \IIIJllIl 21 :i _LI


11 15 1l!ci! 1..1 \l .
I11I ,

II\!<:II I \I

.l<i ll~JO-i!O ;

~"l u, nO.IY'/eHQ lt(1uu

lJ

KQPk:a UllllII
m_lO

Kop"lmesolo
,(

IHHaTO, ~ lI

KaH~ '0\1 . -u
II 11
)J

" JI

lII\

lpyrl!x .
Cl1<1mpagnc (

Q ~1 ],' Lk

.\I/1/)

,()
J. '3Il',,' rS-l \tblU<.\ 11 3.11II lpOO lIb tli, II
CI\'C"" " ~"" ,, ,, ". II

llJlll 3110.lIIl III


\lflllllfR I ()J ~' J lO Il
\,:Jo;;<Il"'r n

211'1 "l" KOP~C KpHCfIOBaTO-

~O r:.:Ii<1 illJ 1()ILI


"el!'''''l "I I\I~,O l

lll11q Chlpa.

IlL

i!\ll~-

Ap.leHllbI (52);

1975,

7'/

. Il"IIlI (8~): L--I


I),III (21 )

OJUli

"il
odllopoltoii
11Jcni

..:.:..:..:.:.:.:.:=..:..._-lb- 20 ; " 5 7
(i) ; .11~" 7,5-9 :
4-6 '! (\lllii)
m min 800 I (IIII) ; mil1 150 r (~Illii)
min 41 r 100 "
D l\1in -0"<,11111121 100
Q

'

bllI I~

151

~
LO
~

______________________________________________
LrVAROT (lif, )

lI

lIl m.1...,

1. nOJllIO"O JRI

"Illu//// .

I li 1

Ha3BaHIlt: 11II I!
I1I R l I.

l.:.. .

2. '1

ft".
3<1 II

~tR:

is-qits

Livarot ( " oepl'I):

RlIii ,,> \t lI

lI

10,6 C\I,

Petit-Li.arol

135

t I

IIIIl .

10;108KY.

Bpe~leHeM ll lI-

(IIII): R)'JIIII

ll

9 .

11 3 ,l11Cl,elJ

II ,

l!

1'0 .

.l1 RlXI \1Il

ll lI l1 .

120 r I 11)'.
Quarl-U''arol (~IUI):


811)' I1'ell-

\fhl ~1eJ-lee

, .1

7 .

Il JilI<liI IIll II.

60

~'1Q(! , fl,1n

().
l1

11 J:II 13 197) [.

lI~ll"

ll
l1, .1I,,

11

lt h

!!

BYCO.\t. ,
, I

(. .

(48) .


~I l

IJ.I . }'.
ilil ,

i""l5I ~1.

~IltI1. \l .n:

~I" 11,1 11
.

'{ TOka y,

it Gri~

d' Alsace

( . m fPll ')
, 1rol (.\t)

12 C\I;
4- 5

lI

m 450 r
:. mi

230

I lIa rUJIOBh.j

mill-l".
IIII 92 R

'

Kpyr;JbIii

~I ~~~~~:UII
)

]52

()

Cpo~11.'"

lJIiII~ 1I1I

J\!1.\MJR OlLE (,\/IIJl)


')10 \t() ii

;1" 1 \l. lie ll <lpTaM ~lH

.1). 011

,I< llll .

cp HO~

'ICCTO () l1lI
VllPH Ot: 11 HeJl,.IIOC. \ll,l.
\1 ' I !JJO !
;i:1. lI l1 ()1I hl
.l \(KIIl. :: 'l
HI\C 'PY'II!O 1IllI,
(II' rYPllelIT<l \1 I 1
,
Bbl C<>l: lIC ()I1. -

1 1 .I1 110 I1

'a J (()R\\

cO~)

lI),

/IO. lymBep, ,

--'f-- - _

lI.1ll()

~ell. pra\lefre .
. u'

n?SlJflli

Cl'l I lJ..lrn\\\

Ilpeccoa1/ue~lI

aH Hal"
15 .Hc il .

)([I

, .... rl'<Ji " ()

@ ll.

6-7

ll 1 5;

4 \\
500-650
45%

}'I' rl

'\."..

r:::-.

'-. ...
~

" "I'

(25)
KUPnU 1 /l/O-:fu)Q

l{ffeml/

I hloc plle ,111'1l1i\

3aBOpa'lI\tJ;1Tb ,
l , R

pel,~

I or",Ie

, 'r ~I' .~ .

raul1ci\ l blIIIilau\\,
R BalllCM
IIPI1CYTCTBIIH, 1\ ll ,
Bblca lblellHoro 113 . t: I1<J
3CC"PTI1\ICIIT<1.
, 111 reCh l'I
\!\ lY, ~I 110 . \\

lJ 'lIlR , .

II,', f\ l f
HI1e llllI1 l1 ~ III1I,, ,
Il , IIII

11 <l}'\ .J ,1 .

yco'leK ;).
11 0 ~\l1 (. i1t.1), tl

i'l , l.

II1 JlllJl I .

l1 I1

.I ~

Ki1YI 1Hble

'ICIIHbl \ \! 11
;! iI ~lO.

H~ [ lO"iI ,

IJ:.1 \\.
) "II~"II\1.

" " \
O'ICH(' tJ;1I JfOIl \'CKaT(, 1I
~:a,. [ ". I! H e~1 Jt~l1 Jt I'lIJ ,

1("1 \[ ()l l \1 KIIC,lOpOJI.


, 0\\1 \\MM I,HbIe

lil I ll -

I '\;(). Te~IHoe, XOPOIUO Il ltn~lO


( \l II\l. 110 lblI.
II\I HeJf()CT3TO'IHO .

)'

llO

BOCC,dHOBl1 ~I . II
HaXOlHCI] II.
l 1lJJ3 l.

,
Jl ll t: KOPK II 11 ()
"l1 oJlIIHaKOBbIM .
h - ll
I1lf Ii l .

ti '\Jl 11 l r H() . 1II1'1


, ~\
.

153

Maroil!es O

Maroilles

()
MAROILLES

<I.,lt.
h'upmlItHQ-(J(1f(I r ~~Im

(il, )
Jl, I1.
. II If

962

. IJ ne,laRJl
l/ II nJ>llll.11 _

\!. CbIpf10e II rd

l. ~
. -

,
IlI1 f1,

11

,l

J1

II " 1,.

ll-

IIIf llli. !!
wlV( .

9 huf-dU-i1
(m--n)
)(f.I1

Qo

l
1'3

12,5-13
6

700 r

:. min 360
D i 45%, 1\:1 11 162
v ii

'- J'''1eJlbIllel'''~


CryCTOK .

1. CbIpHwii

2.

"II1 "' ';

l1 lJ()

3. lI

IIll

paJ\fepOB:

- COpol3 J 2-12 ,5 ,
550 ; ' 3
~J eIlCC 270 . -

4 ";

IflILO -

3 ;

"

350

t 1-11.5 ,

180 . '; - }!

~'acca

8-8, 5 , ;
180 r; .\facca '' 'tJ
90 r. - lf u~

('11 llCf 1976 L

') ~~;:;:,~~ ~ lII (02);

" umlll

- -

IJ

- (59)

~~::~o.:

1 I'"

---------------------------------------------------------------------------------------154

-------------------------------------------------------------~~~~~~~

GU LAO NAlSE
(lIll!//J //(1)

I1n1

f<,; /JIf IJll

IIblI1 , J'opona
II JflJl. I1d.
. )~1 -

poi\ II\)[l IJ.


KJliJ .
lIr Jllf . 11

tll

RbICOa

15

6 ;
:

m 500 r
D 45 %
v KpYIJlbIii

Tb<'pall J [1 \f .
- u.
, ,~lI Cl1mf\is.

@ Il~1I13

IJ:://GJI,
l/, ",

Bouzy

(110/110 mll, )

l1,,"

c:::''''ii-''
'i
.

(02)

l1t

JJ",,"

B OUL ETE D' AVESNES


()' lll d '6If)

113

250 r

n6U1f1J

I\t-tttJ , I
6-8 : 10

'I lClltl IIl-

1/"'11

1I

m 180-250
D 45%

n ePYlllY. l\ , f1

lf~'. 'JJtJ
I lI
.

i1u.

13l1ugg Passetoutgra if\~

(,,"u )

~'-~
) ~X

---

L .l.J
.,

K,L,e (59)

8.:. me.4111()-IJJI.

"I1

QuUII mn.'f llm


u. fI(' niJI 1\-1l.41

I1300Lllu

tI

tl

. D CARAI

ll 11 aI 111

(.~ lm )

R
[t R (~{
\10 , If JJ\f

7-8 :

200 r

'D 45% v

Kpyr"blii

l1 ). u

11..111 m.1

~a ~1l . n R.I , , ,
)' 11 ,

J\I<
,

Ij

"

( , ourgogne

i1sstLltgis

I"Juil {[(;m)

~~~

)3\

--
,\ 59
()
III
(J

l!lI

---------------------------------------------155

Maroill es O
CCEUR D' ARRAS

( ')
I!a.I1_

Q 10 \I:
JJl 7-8 C\I:

3 .\!

ti 11
11

m 200 I

. -

D 45%

, -

Kpyr.1bIi;

- \
130 .

Jl .

'l Chiiteaunellf-dll-Pape, Colliol're


(mQ/{-- 11 , QJL1)

I1l
tI

S] ---

,m,

8" Ja:

J1(.'u

(62)

crelIll

()

CCEUR ' AVES ES

Q "II 10 ;

8 ;
3,5
m 200
D 45%
JlJ ll ti:l

;i' "

( ')

,1>t

11

CbIr

'I ,

l1

~t. ,
. IIl1

I1 !l~l.
, ,

'Ie-

. IJ 03 [\
~l.
(QQ)

, Bordeall'<

?}'Il1I

u OJJ

~ ---

.~1mo,

!J

~ , (59) Il30Ill'

(ju

DAUPIN ()
EC,l .

II

XIV

5 \1
300-500 r
45%

"~CH

lt.

cbIra

}leHbLlle

lt : ,

ltll

113

. l

, : , ll 11 I I1h'.
- \teu. ll J 1l
I/bLll

' ts

,
,>

till

RI,~ (/11 )

S] ~~~~?5a9),elf If

8. :'I/{J, tl"tln
IIu

apme.Jb-

/l//.'1 \{ .

J
tlil

n1 'l l1i l<

---------------------------------------------------------------------------------------156

iIl5 0

-------------------------------------------------------------------------------------~

GRIS LfLLE (? u.'7)


l "1I

palloHax,

axr. rPI1 w.
i! . mII 11
lI/.tIlu/f CI,IP
>al l JL%, r
J]1.1. i1

Clopolla 13 ;

m 700 1

5-6
Kr

1:)

45%

i;

il \.lJO.
c o.~CH OO ~Iu IJ3'1

I 1< il. I1II J/


' 1yUIXOM. "
Il
II \

~~J

III, q Cllil nlpaglle (.n)

,,-

\ '1
- -'~
,' ,1
(62)

(j

G UER B[GNY

lf('1I0

n1l0m

..

"ap"/I

I _,1t, (. .VJlP."?Ot!.

.lO

6eJ

ull

IJ lI

..

(6uu)

Q ll ll I !;

1IIICl

. f.l

2,5

!I! 250 r

l II

11 .

lI . I1

, .
II .

8- 9;

' lI II .

45%

1:)

UCC l l

oceH II

/'

1J, ..\.

9 Sdl1l', Coteatlx dlall1pel1ois


(lII. n)

~"""~
lI~ ;ij, Jf

(80)

UG. l'II(J

<J

lI/UJ/

R OLLOT ()
I!R aJ]
.lll 1!

PO. l1o.

IIbl1i na -

I , I1 II
1<l III1, r 11 ii,

III\YC. -

UbICOTa

7- 8 ;
3,5

!I! 280-300
45%

1:)

IJII

11 , l IlQ.1//l/. .

U - IJ.

9 <', COlea ux Clli1mpcnois

:::'~'P:~K':::::,::~).) !:J
~

""'-"

(80)

<J

,IIm (I(I1l1J,

;III
I1 Itl1 JO

"/lllj,

K UP"IIll1iQ -IIQ

CT-"'2l', li",
0)Jl/u um
"I)!CmKO 1I

l1llll

157

I( _
lI :l ..

,,_
llm

IiOllD,llUlfaem
mUiJ

IOo.Jn

Mu

STER /

Mu

ST ER-

G EROME; ( /
, )
-.
[J .

ro

II. . .
.

Jt, ,
.

1978

. ) II

1l .


lJ

o'lepelIb

~f .

lf If
II . IIC l1"

11 .
lfCTOfO TecTo~f.

.
'l ['J .

.
, UlIII

HanOM llll aeT MbLIO .


\I.J
. J!
I !

R\l.

rOTOBbIrl
~ .

~
.>

.II>J<l (67 .

68); J I II
rI (88, 54.
57); JJJ- < IL11I1I;)
() (70, 90) }lluJI(

------------------------------------------------------------------------------------158


.l01
\I

1I0! II bl, ll
\VII I D. 11) llDII, -

111>1 IJ i .
. .I~1 ~IO.
I1I

\ 1

11 l.l
II

Ch/lll. ,;QOl/epOIllU8HblJl/ I/PO,\fblllLle/l-

I/./ Jl~1It. lItl


ro -

11<1 li I1 peKo~l

Jll . J1
('l. J1Ii1

':l JO, .
'\

,I

, 111 - II - ,
. \1,LleHbKoro ). I
(\LIli 11II

' ~I.

J\1II,

HJI~ II

II8 JI

Jl I I J - IS' C 11
HOCII 95- 96%.

'fI-tOM

3 II

1 'IOC KYO~I

11.'1

n . .

III

R .

'{

(,"\" ilLtrll1ir,

Tokav,

ilt

," ' Alsacc (I,mlI,

um

I</JO//Q-lt

1111.. 01/, u ' I QG)

, nu",

";ll ;m

\'<

lJ'jIl Iis

Q .'l113\t~rp 13- J 9 ; 2,4-8 \!:


-Jl: ll3\1r 7- 12 ";
lI

2-6

m 1111 450 ;

II - Jl - mill 120
- I 100
U 111;11 45%. IVI 19,R r 100 I
KpJ'r.lblii ro; ~fllfi

.'10 311!

CblPH!>lii lO

"0 IIII .1111l ll

111'"

l'"WII<II 1

,,"pell

OdHl1eM.

[C;IJI cbIr I,lt1l IJ


'\1 pamw, ", .1

2,

Jt).' IAi.H hl 61)1

'" 1'..1.IJ
11 l>lII.

\J "I'u.

J'

1978

: lI~

11

II('()(({J/lU

--------------------------------------------------------------------------------------159

MORBIER ()

3'l \tI1 _

\J I lI llfi ro
. On<l lt
RI I

" CbI pHbIii "


, R

,111

R11

'!!,. \! l, l aJ
CbI PHOI 'O .
I}

C<l)l..),

I1 , I

. , 1J

lt.
1J

11 3I, \!

IlRI ,
IIN,\I,
Q

"

QORii

ll

30-40 .I;
6- 8 \I

5- 9

.-. i 50

100

{) mi n 45%

ii O,~

IIPO,lIbIlII-

l1 .

L10-

9 Crepy,

,:m :

Sey~sc l (Kpen/l. )

~ ~g~~II-

"IJ
.

fl/ I/811'

II .

I j ll

(39 , 25)

IlpeCC(JBOHIle.M

lIaCTepIIJ0IJ311H<Je

)'IUI

MOTHAIS LA FEUILLE

llll

( m )

.."jt II

CbIpbI,

ll

bl ,
J.l

1l0 If. Cblp.


II , lI ,

IIlIe

n Tc're-

ll

I % - .
ll1atli _

,I

. ! )~
bl lI
bl

bl 'l- .

, Fli ( ),

11i'1mpagne [, '

( IlImll) , .g

1' At,
flQ I/mm

. 1I'n

mJllti

IJ

u('IJ

t?u

160

l1.\t

250

10 ;

1&

8()

D mil\ 45%

(79)

N {)

M U ROL (lO)

J\lm,

" l0ro If,IIIIIJJI'/I/ <Q

. ,

(~,pa .
Jl ,

n,:-

[,

-------

(),.'lI

, lJ

1~ (C \I, IIlI) .

rublymeepaoe .

I1

n.

",

1IOJ1YllfllO

flIJ

\ _
_
_
_ _ _ __

"a"~Tp

) If .'!

12 ; 5-4 "
4:- 500 ('
D i 45 %

~~~
~

.)

"-

3,5 ;
4,5

m 50

(6)

lt

()

N TAlS / CUR'E
( / )
lI3l1

IIl1il. IJ ('
(1 ll

" , \l.

, II
" ll. 1.
~("P IIIJ II
~I, -

11 . 11 fl
"I), RII

.
~l

11

~1,lp Hoe ,

II, ro II
.I' II . nI

"pO.1/bIllUf!HHbIII

-
" \ 1U5cadct, Gro Plant
; j ~ l e pa,

.III.:()(!,
}'l1;

J /1l180//!/

(1I/OCKacJe, )

r:'Ji.

~,r
i-.I

II:JI1
(44) I1)Jl31l1l

"\ ' ' \

"

Ct)'C/l/Ka
IIl1u

, IJAIIf,
()ll

'

8- 9 ;
2,5-3
m 170-200
D 40%
(I

1 ;1 10

ILIU

(}

161

NEUFCHA
(, )
}! r
L. I11lllll/hl I1I

apme.lb-

IIh <ll'e:l,
, CeuePl-l

11oh-blmtO . il

~1(III. l\.
1035 ., I 1
113 Jl
~fOll
. \1

113 O'lel!b

ClJoe

(1803-1812).

132

}( J1 .

~1
.

. ,

ynpYI'oe

11

J!,.'l

\!.

JII /JI1

: ll.
( l1 ,
), (

paTHblJi). (
i1) , , 11
ll

(IJ

). 130 .\I .
ik
J.L" IR

KpaCIIBoi1

;,.I10I,

JletKll.t,

.t.

II.IQ1(){',

J lI '/;,

l. larJ~()I'.

nmJ-lI

~J ,,"l

. ll 1l

nii .

II lL1l
'I.

, Pomcrol, St.

mili

(1IQ"repo.lb. II III.ln)

ll

IJIIllii

Jl
~Jl IIS

(76) ;

J1I
IIJIII
(j(60)
'Iru

162

" Ar~ I\.EPIICIIl,!...


I _ _ _ _ _ __

.9 /;;,-: - la" 4,5 : 6,5

Ji

2(

...

(!

() l", I - ll " I 5.8 ;


{\bl~o ta \1

4I! 1(10

- 6.5 \ 6.5 ;

2.~ \/

@ bpUI<f!1II -

)l l 5 ;
3

L 111113 701:

100 r
G ' - ll" 10 :
If 8. 5 : BblCO lll 3.2

2()(I I

'(1111< - ) II 14 ":
'LI ! () 10.5 ; '.5

Il

...

40 I 100 1
-15%. I[!III 18 r 100

1)

.,

: .10 J ~t'lbl

.... r\f.1bl H -

~t:

11 3 1IIl<)f-IOI'

Trl Ii

1.

l)3Rll i i CblPlIbllI

l \lIJ.1IIII~" :III '1

2.

111;

lii

UU ILlIII "

I) Il \f III .

" II .1

"'\~O~Ha.. . . <- LL :i>

j l:L.
II I ll'r;

1977 1.

tk.. lOr'

'u

I.'Jf1 10

. l

OARD
B O'\f OE /Bo 00
(ll / // / nn)
, lI I>I III
11. ilO<::TI1I'
>.lI, -

, lI ll .

t:I, II .

r -. l1

KO II CI-IUIl.

19

5 ;
IJbICOT<1 8

200 r

D 50-60%

"\!

II'l
I1 L ).leH bI\1 BKYCO~ I .

( ll II,"
11111 apllle.lbllblM .

ICp",-

ll

(1 !/

JO , .

~ I<l~is ()

["'-l~~
r

\.

.r

.1J.

l t f!IJ

B ~PXH}l}l

J J".1III

(76)

11

IlGl(JIll ",

ll

fI

U(!(.'Q6

11 BIU'lM 11

163

O UVE

D RE

(u )
m//II
lI , f{~ r

. mae-"
lIil

co'ro'leHb

. ,

, ~1 \1 I1

. l
ll

. ",
JVlff.

' San

~leHee .

()

, 1l0.1'ff'ff<J
Q?uu
11

"//ll

ill 250- 300 r


1:)

40- 4- %

}'I' II

~
b;U '\

nelleJlbI/o

(45)

Il~CTcpI!30RaHH()e

"
O L IVE AU FOIN
( )
III "
ffII l1ll
.

1 .

Sallcrc ()

JlI,Qe, IlQllu
UlUll
C?) 'CfltKO
u

n81U

iJ
JueceJJbIO II

}~'(lL.l

muu

"
:...:~:.::I
:.::
~__
Q

I I 10 ;
u 2

111 250

1:)

45%

" ! I'

~
. ~ I\
b;U
(45)

11

164

;I~l l t

1' 0 0 0
LUS DES ARAVIS /

PU R CHi;VRE ' AlPAG


(. I u I
'.I /G.)

7
) 'm:

.
1IpeccoaHU ~"

Ila .'lb
II,I . Ta~1
010].; i1. II - .
IIII JTOT .\IIIII .
17<1.1.\'] ;r1l.Ll~l\.,.e

(.cyxoi1 MeCHO~(
- 'ro

)OI . ~ 1 I!
l<ll11 -

/(' 11 1O;lO ilf.f.


IJill)'

113 J1 -

". Xle M !

\\IO" JU1
H:Hyp:LTbHol1 . -l
jlllll .

- l

;J~II u . ,
II

11

ll

~ 111 l lf:' du JUl"a , Alsace


( // )II , .I:)

'R

\.

\ I
:';""'
\
)

PUlla-
()

, ; .

.Lj~

V ' AUGE ( iJ':)

nUQ

1t~f1"O~ b , <l

11 l

8GGr

l-l

l1 ~'I'3 II~I

'Lu!IJ

",.

II
10 u
\lu

uamypa.1I)JlQi,

16-19 ;
3 "

//u
IIQu

.IIl1i ;,
Il ' 11a~1 11 3

\:.13 11 l1. ~I

ll , -

110 l JI

\ I~lilil
' (. . 172).

Lc 111 it yrl.b /l)

l ' l1.


[![)
\10 ! . -

.tll 1!>. u.

II ( I :\ du pays <1' Auge


I ( ) mu ')
i '1'1fllpagne (/lfa","aHCKoe)

'~""-JE.
'\ ""'''
)
(14)

"",

", "

Q> Ilxll c\t :

..h

",--.1

5- 6 \1

600- 800 r

D 50%
.\I

IIII
I I ~ I1JUl

165

[>0 0
L E V DU PLESSIS
( )
II
. '(Jf

lI . Hero l1

Jl- . '
m.//

I1

, Haut , YlargaLlx
( , )

.lJQ, ,
n)'i/f/JO n

/J IIr II

<l, ffll",,

6Oli u

~ Jl 11- 12CM:

Q Itl/

5 "

m 500

D 50%

I'J, !1 ,'

II

(27)

IJ
/

1l0)" te//
l//l/1!.1f

U "-

V ROUBAIX
( )

I1,

l " I II I.
, 13 ll

11

"

u .
, .
, yrn -

11 \l -

IIl .
]JO "
,; ;leT
m

1ST.

{lIJa 11 l.

I,

<l "

ro Il

~ ll3 13 " :

<'

JII1113

27

3.3

Q Banyuls ()

D 45 %
v'"

i;

166

~ ---

~ (59) .,Jl
IJ

P LLA RDON DES NES


(. Ul CeBell/i)

f<!l\:
6) unu

C?)'L'mKa

lJii

p~>lOHC ,

l/ I1 QGUll

~, \l JlO.
MC.1Klfil 113 0 3 1,ro
111'( '\/' :lTOfO
n lI 1, -

10

n IOl ,

nIf.

, fiyce
tI.10 \Ilf

lr ii If ,
III l . " 1 (31J m./,,/ JI/Il

Jl('"I. -
'rpe\ He!lC; lb.
~llIlJ "

t'lIII .

9'- li tt dLI

Lglld
( A.,apelll l <?)

60

C:;"'<~' .. '\ j

VI\hO

\ .1

(:30.48}

lIamypaJlbHOli

()

nf!u

P EI.ARDO

i\O

6- 7 ;
2-3 "

l,

100

D 45%

ll

l,CJI

D ES CORBI ERES

(.lCl )
':)1' .ll
, ll 11e.1apaQ/i( \(

0 11

",

r IJ
1\

" ll .

t :re l, II
-l1lI n

Hb~'. J',
ro~ ,

rrpIIBj.;yea. I\.
(/{II-I/ \f. M~ lIee .

Q C{He~ dl' Russi ll

(" LlII)
CTJ"Jl~Koe,
u CtycmKo

"

"II

r 1 I1

.'"

.~~~....~ ffm1l0U

r;-\;~~ ll-

--..~

(11)

[llI

6-7

70-80 r

D 45%
Kpyr.'bIii

",.,.,

<

Il.l,I()

()

167

Pcrsille 0

Persille

(u)

if, ,

, l1u.

ll 'i

/II/ .
,

/lep-

II .

, \\ CI"O

n , ll

. KOPOBblI -

".

l-I

PERSILLE DE LA TARENTAISE

J 6-8 ;
6-8

(u )

ffi 250-550 r

[} 45%

II II ,

'm.JJ

ro

R ll Jlt: I

/ltQu

. ..l,
nll (
, lUII, l l

lI).

rz ()

li

npeccosamm

~
-
6.
(73)

ILl

(/

I1

II

500- 600 r

[}

9-1 :

SILLE DE LA
HAUTE-TARE TAJSE
( utl - /l)

",

II ,

li lI - IJ(Rii
.

---="'

.. Jlj'tln

n"

11l01ftJ J'm"ll

IJm.1ii

fj n('u

lt'!lIh

168

'" ()

~";
Ol-,I
~(73)
\1

<!

Persi!lc0
P f RSILLE DE Tlc
(I!/Ji~ TtlHb)

ES

nO:IT0tla

ll.

'IJIJ
\l! '1,
~"

1952 r:

" IIIJ

.
rr <l i1.
l~\ It II1tl1ll II
{).'lli , I'Ia
llUl, .
., " II
, ,
lr .10 Il1~ 1 11 .

II'I UI1CT

"

1'010. '11'0 ,

I! 'II1<1 .
II JISI .
.!I IIC
~s.

"'?, IID.l//
c~ycmKa 11 J1Q6mm

um(n I1u.

1100

I/e uu

VL ' )' (II)

\(

1' u

8 1 , \l 9,5-11 :
I\ ()l 9- 10

m ()-975 r
H~ "~

J'~.'ll~lO

"'J~~
~

)~

-n,

f '

(73)

()

ILLE DU SEM OZ
UIcPCIIl/1! If)
Ka MCHHO -lJ
(/.{Il1lo;Q
- nIII,.

T<'l

- Ufle .
", fl

( . ' II .
I! j ~ It

"\f 9- 11 ;

400- 450 r

D 4'%

Sl
l

") . -
), ~ I u .
\1 (!'' (KpelllI)

R,

11

, (74)

()

I1Illt/,
umJ'. lti

tI{).I),,,ellO HOpealllJ

nl('CfflbJQ

;)'1\.. "

169

Picodon

(u)

............. .. .................................................................................. ........ .... .........................................


PICODO
(u, ')
. 1I/0ll

lIm"Oli Ilu

!! .
ne n apTa~le HT ,

BOCTO'IHOM

:I

t'
'

III . _

ll 338

.1
:m

~I ' II II.

.
l
Il ",

KH~1 11 .
.\! , "

11 I1 .
I l, -

1\ ,

lIe

, , )'11

llJ'
IIII
'

.
- , .~

(. .

167).

lI I1-

bflO ,
,

II (

pair-

) , IIUfIl

- MCIICC 100 r.
,II,
,\f I1 nlllUII/)/.1II

.lfii

lli'KOIIO"
.1'

. -
1\0 . 3III
lO npl1MeHeHHC
I ll. l .

' I 1\
.

Q vs lts ( U8(Jm -

Ulll)

)(
Q

","

m 50-1 00 r

5- 8 ;

1-3

:. J11in 40 r 100
[ J11in 45%, " 18 lI 100 1

Kp)' I'JlbIii 1'011:


\fIf -

~
~

(07 . 26);
(84):(30)

11

170

II

) D lIYX 11 .

IlQtt

1. Pi codoll de l' Ardeche (lIIl


( ,,jIII). - S5
2. k d de l' Ardeche.
l>l II

IJI

40 r. ll


II.1 .

3. ricodon
Mi1CcOi1

60

[' Ardeche.

r ;l --

'. . -

/!1?u

I C ~IY I!.

"'

l r (uIl
po.It). - 45 1:

4. picodon

1()

'.

' ryn1J ,
a;J .

5. Picodon de Crest (IIII


<,). .
. , 06'1 I
hl' l -

C;lall\1 I1. t\facca - 60 .


6. Picodon de Dieulefit ( II
;Z. lu). ,
"pbT bIii .

901. I .

7. l'icodon

Dielllefit.

r
I\ lll

11 40 r. f!.
Il .
, ' .
)

! u .

Dauphine ( II
() 10u).

8. Picodon

9. Picodon

I'huile d'olive

({fIll';OOOllll l 'u).
I,IJ Jlf! ,

11l,

n'l n .

r
I J RR ;
lt I: Jl'

" . Il
11lJO 11 ."l()

. , /I.10...10 llOl '0


t :Ul<l)fI ry.

2. .il.1 lI lI
(:O. I1~ "Jl( Jl I.

3. . l \f() , .lll:

II
. l tII ' lIf\

(., "

1f/i11118" mIO.l Dieu/'fi" (.

IfR't1

KOTOpbl l l1pe-

"" ,I1 .) ,

lyc MaTp lI IJ.leT 1J1311J1


'''> " 11 R.1I "
'~ Pbll'blX t!l{ll ,l
\JCC SHIa.

I' '<)8~

~ ,

10,5 11 ;
3
350-400
: . l1lin 140
8

(Q/i- '(J, )

- , ~l

,
, 3\I CTapbIlI

113

r< , III1~ I )'

BpeMel1. ,
III1YI

JlilIU;

D min45%,
'Lll1 63

T-L'EVEQUE

ro,

),;,

OiIHOI'O ~lO. ll
HbIli 1I . iIOKY:'ICHT ; .
BCel11a lI
" I ~1 DecepTo~I" - IJccii
I , \l,

II }! .

XV II

Sl.

/,
11{(N
t

I l, ,

I .
8iIlt

,1 ro}! O"ORKII
350-400 Sl
3 ~lO.
tlOll !l 11 -

el'O

,_

11
lJaTbIil ; n 11().
~l ,l. ii
l1ll TeCd

~I .
' ~1 llO
IJ ~ l .

' l13IJJ

II II '
110 ,

n1l0

11

OXPI1CTblli ,(.

"I, m .1!JII, KQO ll epa mU (JHJ..,

IlPOMbIUI.,/elU/bI,ll I .

342 1 ,

lI

1991 r., "'lIll I1!1


II 2% (8 ).
II ll L

. lf . n\I
l11 , lI

11

lI .

Q l1]'iu (//)

Cider

()

II

1.

" , Jl.l

11\l

11

2. ' .1' 8":

11'1'11 Il . , ' " (\I'"1) :


8,5-9,5 , "
I

85

... IO ~

" '" (,,;;):

10,5- 11 .5 5,2-5.7 , Me' tCe


70 11(/ /Jl;
,,,, I1 JI' (Kp)'nf1hl1i):
I0l1

19- 21 C\I, I1 "


6'0-850 cyxoro u

J .

I IIJ I~

..,m,
6. ll/
tL

tJ m.

(14,50,61);
76); (53)

IJ

172

.~

Jl '1
u3IU t

---------------------------------------~
P ORT-SALUT (-)
-}

- - <1 (. ll),
" lI .
lIHH I ,

nO,IYIII~ep
, /l. lllO
rJ /aliII
,
n(',\!

~ lll tl -

nJ..IC UIIII.
~ ;!

I . II
ll .1 II

TKalll1.

::II<1. . 110" Yll pyroe. "


lI. .

111' I fl\naeT

JC lIl , ,

11~ ll.
~() . J
1H OCTCii II

''lll 1,CTI'\CT

IjbJCOKOM

l,l

, lllI n,

OIll1li MCCSIU.

Bourgueil

( 1/I/1IfOIl. )

ll

;"'--\]

20 :

4 "

m 1,3-1 .5 I
ll

") I

yar\

(53)

.\fm.

laCTep" JO311 11

50%

;;

/ll<//

1)

PORT-DU-SALUT /ENTRAES
(I /op- -lO / mn)
) II
"

1830 . OHO~I 113 OI1 ,: . II


It[ II I II

II.

1959 r.
!'lO ll l1 m
I/)/I/I.M I.
i ' II I1n

,,) Il -<1 (. ).

";\
1.1 11 - -. t;

1 . 110 lII II ,

r l~ )l -
<. L1 , I1 li3
<\ , 11 Ilpll 11 I, n,. 110

II' .1 0l1 11 1!JI l \3

~u \lO, -

1 11il r- - <1 ' ren10;11\1. - !!.


, ~llillOll (l/)

.}
~

[lll

1)

,/m

113

10 ":

300

40-42%

l'

(53)

umlll

173

VIRS AU FOJN
(umu )

R
lopORKe , HeJta I,; CI'O

.
' IlI ,
lI 1' ,
[l ,

IJ

ll () I1

~I . >

~I lI
, It I!

~ l II 'J .
"I/?/{,
"QlJ

1I0llll


ii , : ,

'm

li

ll R
II.

"/Jf(l/

ll Jll"I/
. IJ

. umlm

\0- \2 ;
2.5

"

300

,tli

1I

( lllfI/, il)

n/1UUnUUlAf

~eHTP
l::Z)Ij

D 45%

l1.

, hi110, gl.lil

i'l

(45)

'IRalf

()
-

0//1

61'./0- RAL ( mm)

i'O lltlO
.,

lIIll
,

, R

.
I"J\ II .
lI a3bat-U1

pah:-

, l

Jlllt ll ro,\ ll\\

.
, <l

11

. nRJI

,\!.

' .
, .

J1R

11

(! llII .

II
. I1 mf!fII

IIpOJllblllllle/lIIblA' ,

,,,,

28- 36 ";

DpaT (,1'OPOHOjj
u

5.5-7.5

( Ul)

min

lI f\

45%,

mil1

IIJllf 23,5 l' l1 ~Il

>Jl

174

5,5-7,5 '!
28- 36 ":

I, ,.

I/)

4.5-7

Vi de Savoie, Hautes t de
. (if ,

jJU tt .
-,Q

m.. IO-J.illlQ?Q
. :) /LleCe/1II

"
~

lfllII

()

Itll
ff10U3lll

RO

----------------------------------------------~
REBLOCHON S AV OIE
REBLOCHON (ulO 111'(/ / PefilOlI/OH, )
. :) II,
IIC ...Hblli

IOP3 \'

II

.10 lOlII, ' .

II! . , - :
,~ It 3
]011\;11 ,
i ;1 11 .
~

,l ,

IltJ . 13,
I 110 pOJOBOrO U1!ea.
, ,

\II\J\'\'OC, l1 . l\ 11

;111( [ \I ~t .
uJ, 1'1

()L.II~l J-I .
II Cl

roPHbIX

(IIlr

,/)

ll -

l1m." I'

IlPOAIblll/ -

.I/ .
tpll-'l bI (

,111)\), 110rp 1 8

16

u
.
Ht1I11}'PQ.lbl1oil ii lut
Ijm Il0;'
h"n; UG?t(JQIIU

JJ1hJl~

. n l1 I

Pe5.101 1l0Ha:

11

Jt

r 111 ) ,

"

de Savoie,

uard

( , ,It)

\~~ J1

9- 14 C~\ ;

.J,lIa MeTp

14-550

Rh\

3-3.5

IlII 45 r L (00 r
D l i 45"0. JI)/" 20-25 , 100

1.

,,, ( 11 .
J~l ltll )


1. -
IO.10 !lJ-IO /Cl"d
f, R"I cp~ .

2 i\ "1 )/ll
"U If R ::.

," 4 [)]

24

nOC, Le

II.

1. -"I /l "Men

',lliL ;llf'O uneTaJ


CIK FJI

------

~] -,
(73. 74)

\i

1976 r.

----

175

Rigottc O

--~--------------------------------------------------------------------------------

Rigotte

(mm)

, .
I! \'I II ,
il I1 .

--

(. JlIG /(1I/0/. . 148- 149). ro


-

R .

R ,

40-45%.

\! _

. ,

J'ecuif

licOflO ,

J .

:.

. ,

~'l ,

R1 COTTE D ' EcHALAS

l 13-

5 ;

(I11I11 'u)

I:bIP

()14

R ~I ,u13 ll Il

85 r
50%

lI,

>

ii 10

TOCTaMII.

lI 1l1 . '<

ll .

ll ll II

50"6.

- IIC .
, Boul'gogne (rJ)

~
l-lh~~
D
~

..,. //(//

I/J <III /

" uomypa_lbItDli

lIlI(JlILt

luu

(69)

\J
RI DE
SAINTE-l
XAPAKTEPIKl1

ll~ I 11'
83

5 \';

3.5 "

(mm m-"t)
ml/ 113 -
HII--Il . IQ .

60- r

>

50%

. . II

ii

I.

~!l1.
II. .

11

. l1~1 \I.

- H~ 15 .
, Vin de Savoie ( 06)

/
.'l.I/Q, l///
/II )'l'l1I'

11

IIlll

176

KOPK(I~

lIamypalbH(}i1

ILleC('lIblQ

~
-1lIJI
~
(73)

()

l{igotteO

RIGOTTE D NDEU
( tli'Om1 )
3 ,lIllii I I

'II ~ .
'iJWII1 Pflror
l.lil !! ,

II, II ~-

111. "

, .
I, , \!

!OIJI[I.,O~1 ~Iella

'!

I!.

"1 - , })
IIP ltOlleH It
I 11 .

'( l.ondri'tl ()
..,,Il(.I'/l()

/lOIIU

;, j]'Ja 4 ,,:
lI 1,5- 3

li

IIm

.10
45 ;.

.".

110

namJ'paJlbHoil.

nlu

"i;

hl

RJGOnE DES ALPES


( uI11I11 . A.JIbIl)

\ I1

II.1lhlllLl 113
fO lt Jt
I,Lit. Ill' .

HI.lit R <;:l>II JJ
(jt'~1 l1, lt

}\If 4 c,,~
I(l

m 50r

3.5

C~'

D 45%

'lI\; O.~

. lI, JJ~I.

IJt:I I ~ 1 ~I n epl(C\I . 1;3 -

}I II .

'{ L"epy, Seyssc l (nll.

Ceilce,lb)

~
-",Il"30III,
D
~
(3R, 69)

1 JIl,
ll I-/tJ ltlllll

1/

nfl

1I0m flOrm .
I\flum()- .l.'..ll .
()(JIII('Jn.:m.

amromo

\J
__________________________________________________________

177

R0
ROQUEFORT (, )

npel!HerO . I _

(l;', ,

U_1lI20.l , Il[ u ,.;um.

f f{re

lIlJ II /108GJ/U

r
ll

19-20 ,,;
8.5- 10,5 01

2.5- 2.9
00 nU ll -6
100 r
D l11iI152% .
Il1ll 29.121
lI 100 r ..

79 . . . J41 ! . '

VI

I1 Jl
,

!1 .

1925 r.

llll}!

. 11

ro

196 1 r:

,
',

llII,
,
(l

. ll
Ll

TPII

JJl\I

n,l.lt,

~l .

tltl

l.

I\
~ t h111
ll

apyra

l\1

( J
)

}"1W Il " \I

. II, Ji

01'-

TeKCYPO lI ,

I 1l

IIII

. n1l0,

1"1lf

II .

~t_

011

II .

II.I! .
n ,

IY

, lI~l,

nOC,le ,


I13~ I .

,

:J II.

'i' 5 ut ls, LII ~ (Comep/I,


50ol - .lO 611)

~
178

(12.81,82,31.
46,33.47,64,
24. 40. 2, 211 ,
06, 1. 83. 0-1,
f 11.30,34, 4R)

u,

R0
.

Jt8080 11 8

IJ iOP-:1 II

, 3

l llll

"",

. l1 11

lk1

I! ;) ;)lll

Il11

l ;!!kl l1l' Mellee R


. J<,J.: .!LlII 4 u.

I,

10 !l II. KOIITe
3<II,~.aeT II

t: " u1 .
II\( 60% J1
01/. m (}m

bln

1llii

IIIl.
m.7!>1/.'I lI "lll."

l I'. ~,
n'ICCCl, - Il.

ll , . lJO 31111 Sl .

II O'le t,
~\1 ,l II II -

JaTb .

1 oli


I .lO . npl!HeCWIIX , .il.flIO }r JfR-

ll ~1

(,,'

20

l'.

2. l! \1 lU'
\1O.l0 ~0 "~ .1!

4'

,{il !! .

J.

Ill lI

Penlcillilllll roq"ejorri

"

1O.1 IIIDJIll . Il). -

I1blII \!IIlfr.
~. ,1., IlO,l ll
.1J,KO .

5. Ul1Jl IU l l1 '{l 'J-fO \t . 'f


~.l I1R

A\jPHM

IlpOI13BenClIlIblX CblpOII.

.l II

fI ' } II .1 .

6 .I II II I ;; I
t 11 1 -

".u

IlOII JlX u lI-

III) .10 II .l
I!I<.III re.lbHo ",,), .

:'\.l4I11..If \1 l If

'hI(' \\
" ~O\l"; lI .
Il l l 19791,
1'\ II 1925 .

179

R0
<II 113

11 Jlrr

@. 8 I I :IC" , u.l ')~)(I1I1 06


~II ; @;"Cl <; @llft; @ll: K~

I: lt lfi : sr ,eHhI ll JII. ()~1J.,;1 I I-llf 1 I

III(IJli
",,UI ( a.i I ) ,

)' .1QC '"

lI Ul 3 II_

(9 -%): @ I

"n.',:

@ CYilbJ<lIl.

l I CTopO H a~ 1I1 , ~1\l

(g)

nOllepe~lbIif

(~

ropbl

, II II
II 1" .
"

()

- Yl<<1

lI 'I 'l II
3 II/1
II ,.j

/10-

, ll l l
/(

II

, lI l
11 ll

" u (III1 l1 - ~ ) ,
311

11

,Il ~l .
"

nOllcpe'l\tblii
IIII

,
O PO M H~ I " ll,

1\

KOTO P O~ 1 IlOlIlI

!1 ~1 9 0
11 95% - Ja ,
lll'lI I

I1\ ii . , ,,
ii I\ I
l1 .
1 1 '1 , I1

fI

lJ3 ,

fl,'l,, . , ll

' IC'1 ,
BO"JnyX

IIII

ncpllOM

lI ll 1)' , _

Il Il\l ll

!1 1JJ1 11

lt(.II 11 n'It I H~j HI

1\ , , Il

. ll

. I I

lL111 ll "),
11 ", "

II ,

T IILl eCKI1

] \11.:I

JIIICb

1),

1l33 .
Rlt ')h.-I-,Ll

JIIllO

IlYC~ I _

Il '
ll . C:L1IL

. \. 'ja

ll i1 II

J L L l :::\'1 1'J1 0Horo

uJti. u,,_

.1. '-.

.;tll

IL

110

If

Juu

IIOCH.)~1t 1 1O lt

R..f-1 .

<l

Pe// icilliulII

cll opaM I1 II ,
Rocaillellx ROYOl/llI(!

( MaTepflMaM

de

RouJl1,

Robert ussi l , 1985)

Pe"icilli"m roqfleforfi
~/IIU -

)() I I I

lt ~ ) II I II .

I It: ~ I~ llt
r 1111)'10

OCII I ~1 Lt Il

180

,.

Jl l, Pell icilfilllll
llJti
, I"I

I\C. IL n eli IIl1


\l I , n

l l i<l II

~O" f/ 11 lf .
b\',,;lHKH 11 IllJ
f/;I~ CIl,lbl Ibl, ,
11 'I -\I OHII
JOf' Il II

11 lI;tn.1JI II l1 .
1I IIll l ,
i1 '\:Jt~Il II lI

\"

11'1111\ \l\\ 11
\111.

1CCT,l \l i i
11 1110\1 I',
IlbIl! \! Il

J\( If .
\l

11OCTCnCllllo

13

\lI u ll

\lj' . ll I
,1 I I l1

n I3BllLIii

.l. 11 I

1101,1)"311 lru III!


HOIi nl 11,

ll ,! ca

II:"I

1925

I~

\I ,

1<:11<11

OBe'J crO

'! . .]0 .,l

HII<: ll
11.111 . !L1
CII..,

4,5

.ll , 1IIII

Jl, - KOPC~t

KaBLKoii , II
~I \l I1J

;IO

100

r. J"

, 113 ]

4-

11.
~, :)~ I

fl
IIIO.KTn<1 ) lO, II n

lJlJ 11 . 1930 . 111Ha:tIITe,111 ~ \!,


lJIl II II ~ 11 1
11 lll

) ~, -~TO

lIIO lIa
, IJ KOPMiI
. ~ 11 . 1932 r.

51,I II CKO~ICTpYllpoBaHbl neple


, ~I I3ll
I~' IJa 20,
40 OHel ! .
[( 11()flQ,l 300 OI1C ll
1 !. rnI'll1
[il),1 \lJI , 1J
I!ORblCII1 l ll Il.
IlJbHhlC

]81

50
SIN-RLL I

( -ll)

(l"U!l

"

7 ;
2-2. - "

mlllll JIIlllllil)

m i 80 r
000

- ,

mjn 50 r 100 r
min40%.
" 20 r 100 r

lI

. - 'laCTO

,Q ,

",.

lloJYI,eHU

lI?u
}'CIt/

KQPI\,O (.' umtl

11

nlI.

- .
, ts de Vlu, Gigolldas,
hi1teauneui-du-Pape (

9 D

, ull, /1l0-

lO-l1)

;n

I j']

>]!
II31111()

~ i'~~~"'
\J

llll II- ;\1ll

;i Cefl - II

llIIII
(, l]IJbL"

182

50

LE

(,,,

U ( umlll)

lIII m"Il,1I

ll-,

113

1rp

IIbIX l JIll~1 4flII l. .


\1 .
G .

" ts d u Rlll1
( )

~
-JII0
D
~
(38)

~IQ.l.l0 Cell-1II
I1

0%

yr.1

//mllm-
()

Itam)lpa./blI.QU

/mu(!,

n'"/ .10f'
ll

CCII-II

183

50
SA l NT- NECTAffiE
tJ/ ori, , KP(/CItOli nm(
,uII

'8/Jll~IQmll 8'J

(-m, )
(. . 68),
(. . 70) CC!l- - I

XIY

..IO

. Illl

OBepHCKoro

Il ,

III ,
11 I1J1\I .
, ll ,

II .

110 ,

.
u ,

IIPHOCTII,

ii SJ
,

II

II . -, "

Hblii l1 II it J) ,
1, I1~1 .
.

SJ

. 01
II
-

lIUII"

-
.~ 1 C<lPOo,

TCMHor'O , II
11 .
.

, St. Estcplle

( IIIl')

- .' " ,'

r I
I , \1ll'

11!

, Ceh- I -

1,7

13 :

600
.00 mill 52 I 113 100 ,. "3D :
fllin -l8 r 100 /.
D mill 4 -%. l/fI 2),4 111) 100 r

ne~lii , n~,

CJI "

jIl faMC IP

1.

J; r l U,
l , lll r

21 C\I; BWCOra 5

3, - '!

2.

el'o

,,,,,ncparype 12 .

I'~ II '-'3T h

" I"<:;

E153, EJ60, EI72l1lr..

180
. /,,-i - l'
('JI. . .lf
I 'Ili ,

" ft JI~"" (lIII);

I141fO I!OMep

" (II lUii)

Il 33. "pO."bl/lh1elIllblX
1I .

4. CBeHel<lIH
Ka3CljOBO" lI

,Q
Cel l -He~oep[1 I10
l l

"

ll:~Il10.

(63),

.," (I~G)

, ()

Cn K

~
:
.

184

u.1".

l l~1~1 \ COJpcU3 I (11eM CCH~


Hc:repa, fl Il l 1lRll
111'

1979<

OUCPllb

1)

(15,63)

lI 1
'lIiU3. IIl I

.\
-
CC f!"

II t.1l.

IlII

lll, .llI, KQ(JIlC(JG -

mllflllbl.1I 11,111 I',IIillJII


I

ne llap\l 11 Il -- .
<3l'

; 6-12"C Il I %-
Jl. 1I0Il.
06\\ -

.1 r f 11 Il.
-1 11 l 11 lI
Cblr a

15

ll

I\ l I - ",
\,l
l 11 }[ lI .
l ~ r lIapea ll/I
}[ <l RJl II

11 .

bI!l

.10

C>~ Ill -

.\t

11/;'IHOro . Jl.
3~\I CbIPHbI II
I ii .

\l If If npeCCOBaHlfe

11.1acT J[Jl1
Ky(i Il KII

""

) IVl ~l.
\!
11() 'I " .

CbIROPOTKY ,l.
IJII \ fl \! 11

lI . 1'
.1,

". 'l
12 'laCOB, lI lI 11

no.cl ~I 12 .
ll .1-\ II
. II - II

Ka \lepy ,

lllli!

9-12"C.

~llOl

.)/,

II' 1\

'ILI;j 11 ,1 . "

Ir I!I Il

9 " ", 9() -95"0. n II l1

",IP\.,f ~ I .
Ll .
Il!)c. IC - fII,l
~II ( llll I Ll
CHt: 11IIa..l IlC1Y .
10,11,"05"" -
lI \l. -
,10 " " .

,.m1l1

"

ll

/L. 1f!Ceffb

/(l//i C'ell-lI

185

50

~~-------------------------------------------------~
)''1
6ltJ1
.

SIN-ULI

(ll-/l)

c088

'

--a.rI (. . 173). _
ItIO'll

n \!<I.

apme./bllblJ\/ If IIll.,

11 . - ILq
[930 . c, ..
.


( JIJI
) 'l

1990 r.

'.,

rl ;
. , :l

\!.
.

I,\t

20 ;

PYI1Hbll\ ;

4-6
I(\ 8-13 ;

3-4,5

:. il144 lI ]00
D i40%,
,lIi 17.6 100 ,-

1Ji

J,1I

m 1,8-2 OU'; 0,5-1 ,5 r -

Bordeaux

()

"lfm

Kp)'J'Jlii

ll

l(JI Il
<J

CTIlOJlY'IeHQ

LE SAINT-WINOC

)-'Jl1,

( -)

ll-

Ilpecc()(Jau


l1

- ,
11II.
. - II,

.
.

ll ( IIIJ\l),
yrn,

Ila

II


. l'O

fl. 11
, xapaJ..."fepHO Jl
,

Mef1ee

"__I1___ __

UbICOTa

m 300
D

9- 11 C\I ;

500

ll

i' ,
IJ lfh

Q r~m t d'ls
(Kpe,I'OH ')

~
~~;~5~je- ?!.
6.;u
llt1
<J

______________________~~~/~I!~_________________________________________________ -----

186

50

CbllJa

SOUMAINTRAI

0'1'

( C)'IleIJmpeH)

~OT J1 .41

POCbMlt
l1.

apme.lbI1blAl Q,,l/I/,,

Hbi.',1

u I)'

;ilI

- \

B()I'O . II I!

" BllIIe. fl

0(\ IJO\Illl'
("

133)

(. .

151).

J 8ll

80Cl,'I\1 ;

~l .

de Ul'gg

- )

(6}'I'.'I'1I CKlill.

,,,,IIQ,I''I//

lIOlIl/
n/l/

bl,

lO- 13,,;

; II
550

3-4

350

D 45%

J'}1L111

(89.21)

" l'

""
nm

\
( Ihe )
~10H aCTpb
, 1101111 \-10If

11'1 r. ll

(11

'l l111

l!lf
~pCCTa . II,
Ce\le llCBy IJI (. .

175),

II. mhll,11

. -
ll,
.1 ~f .

9 {l'SS;>tt de Savoje
(p-. 'l'lIIm )

n.1m,
.1)7It lJ
,

npeCCOfJOHlIe-.ftf

<;;;1 "

"-1',,'\,
'1
1.

Poha-N'hl

\;

13

1,3 I{j' :
D 50%

(73)

"

18-20 ;
4- 5
500

>

6.'/,

--------------------------------------------------------------------------187

I11I11 - ()I11I11

dc Silvoic

()

. IIl

,
1 I1 . ,

11

l1 .

: ,

.,
(. . 74).
~1.\I
.
1I/0.

, .

, ,

ll

tolllOS

tolllUS -

>.
II , 130u

mm

de Savoie

InOM""l.

( )

.
l1 ,

UJl ,

(. .

. ll, /I10"'1

mOAI. II I//QMAta

, .

J lI ,

'1 //10 '- 11I.


(20- 40%),

, ,

110

26) ,

. , I11'

, II,

. TOM~!

J ,

1 '>

. .

'l , 1-1I1

cr.

.."

-----------------------------------------------------------------------188

ll1ll1

dc Savoief)

----------------------------------------------------------------~~~~~~~~

To~lME SAVOIE
(

lllll l ;;

TO~I~1 {" )'',

/..!! )
l ll II

ii--~bI I1
. 1'

ll1

5%

',tc l"/ ( IJ
r \ - lI/.'l), .\/ , lQ//(/
/11I1

11,111

//~/lll.7",!

11. -

'1

p~\ II:J. II IJ

" II

11

,III , '

I1-

I 1>:11 (

<l I1\1 ll 5%) .

Hamypa.,JbHoii

. l1 ii I1

Ulu

UlIII j TOM~I
)l<II:ll I

O'leHb

II

II LIPCMCHI1.

TC':lO

t.:UI
.., lm.,lI

l1m"~,

II II

II1 IIIJ1 .
110 \111\10

, I13
)+." 10.\1\1

lJ (.
194-(95) ,

I.ICH .

11Pl)11J I! JIII
3t1IL ll , I [ 1Jl I1 'l

HbI\lH. 'ICM .

, \ 111

\( .

Savoie,

11 lltes ts

.... ,

d~ !3 ll1

Il II

(BJe ,
0111 ' )

30%

:. \ I
ll1 \l

18 30 ;

5-

3i 1.5-3
D n1ln 4() 9
v'

l
\l.10 ;

113 naC1cpll 0al1Horo

KOllua

\tOAOfat;

)I}

l'.l.1 I Jl ((!

".1\(
I llllO

189

To~

dc Savoie f)Tf)6


SAVOIE AU CUMJN
(,I1

()

TeClo.

TMlta.

lIa

. l1ll

If. l
.

iJ
// If ml. .

9 Condrieu

()

(.,
lI

17-19 ;

5-6 C~I
lI

m I:tcr
D 30-40%

lIII
('?ycm~a,

.1 .

IIQ//,I1

1) J<'1BI1C I1MOC I 1

~ Poha-,1h
(74)

IJ

"lt

0 "

ALPAGE
D LA VANOISE
( )
kpaC1-l0,
-
: ,
,

Jt

ll

, I1

lI .
Jllu l1.

IJ -.

-
9 Crm:cs ritg

( lII!1::)

""

m 2

17-18

-- 6
/1."ln. IIO',

D 45%

nnu ?m}

Ilpecc()(j(1Jme~w

l1 311

~
6)Jj -
(73)

IJ

190

dc Savoief)

GRASSE
FLHM IERE DES B AUGES
( 701/.1/

1 )

)ro I/uu IJ

[[\ ll .

B.H:piKa - 40
~Il .
;!.~II i ,

J,\l ll JUC .

Q 11 'rmitage (llll)

, 11,lllQ

,/

IIDlm m1\.
Il"lI

lt

m 1-1.2

,.,s-

' 1)'m

POlla-

J... ()

'-.

17 ;

ecmecmaellllM\I

(73)

JlQ.\1

D 45%
f l10'l 10

110

;lI

DU FAUCIG '
(r'II.11 uu)
06~la CTb 1 -
U meJl -

,:, -

C~ 111 IU . -
" , t -

16HOi\ Il
_1UI {} .
l10
n, R

y npyrl1M

)1;,11 111. fj

\i .

1>I . ll

01 'IC rbI pex .

9 ("tes dLl j ( JOpa)


I/,
lIn)I
?m:.

J1pe('('Qoouue.4'

ltil J R-20 ;
5-6

m 1,5
D 40%

POJla-11>1I

(7-1)

(j

}'l 

I1.1u()

-----------------------------------------------------------------------------191

un

de Savoie&
LA
FRASSE FERMIERE
( .I 1/0 Jl'l)
,lfuil
, II >II

~il CJIOHe .

'

n .

II III, 11

. ,

110 lI

lI

.
lI . t
I'l ll, )
~

el"o

II

.
lIIII .

Q ()

II3 18 7 \!

20 :

01 1ll

,l 10iI,

11 0ilJ 7I tl

I/II
,

mm

umU 1

' e..,~o

~ -.1

b;.d

(74)

IJ

GRISE SEYSSEL

(,1t ll ii)
II

11

it.

" . II
1ll II .

II II

TOM~1 -

1.6

, ,
, 31

. ll

11<1

ii .

Bpe\li1

II, l

I1lI1 u,

.
113 I :l1
, Lll1

11

craHeTTO, IC,.ol1.

Q St. il ( il)
Q

KopJr.."iJ

'\t 20 C.\I:
6- 7

1.6Kf

D 40"6
In 10.1.1

nmlh}IQ. 1m

.4l d"'-1I
n.I)J

umIJ/
(:?),,'m.
n'nu.

~ PO>lO-;II.'lhl
(74)

IJ

192

dc S \'i

-------------------------------------------------------------~~~~~~~~~

FERIE R E
DES Ll DA R ES
t 7iJ.\t.1I ~lI flllm)

mMymeeprJQ(' ,
V, /yrJu

1f(lzGIJI
<')'lII.

') >n'lIi1 II

I r IJ j\cpeBHe ,
iJ:iO ii 1500
6.1113 i 1\\U.
),1

ur , - \ lfl

"11 . ll

l1
11 (.JI 1\

, flI

'l!ll

l-.

. \1 11 I1. CbI p lloe


\l ll II ~1!-I

1<llTaTO'IHO

'

L I.1C Hoe .
,lC r
I ll I1 .

'llIJJteatllleLlf-du-
( m//-- I1)

)(
Q

" 1 7- 1 9;
(;

\~ POlla-
)

"-

(74)

6 "

1.5

mtL/tQ,

flJl \ia

(..' f1

ocelt

1)

U
M ARC RAISI

Q.

nal."tfUU

( !.I/ )

IIO?mJl/

I1IJl1

;m,

"""I!/(I/ , To~1
Te' Jell ll e 'lll

IlfJeCCUoalltle~\l

1) I{J' .

~"KOCTI\. ~ I -

11111
(\

, -

eMKoCTI1 ,

, IJ

f ( fll

( IiII. {

,' II~ ( .

tic Savoic
( I{ap/\ 6)

l1"

19- 21
5-6

1.7
[) 40%
lIm.1,

POli<1 - , ,,

(73)

(1

)) 31)\tbl

'lOm 8l;dtt
.(',41J11 f\.

193

TOlJlmC

de Savoi~ 8

3\1

lJ

18

5- 8

nml

1,2- 2 Kr
D mi1140%,
If 20 100 I

DE LULLI

(.I )

860

)l,.

0\1101 (. .

189),

",11 I

'1

ll .
II _

Hom.ypa.lbIlOu

lI ~fO, 3-

'1 ,
, l

11

l, .

II

lIe

, i'lll.

1-1 , \1llII
.
, ,

Q ts

du

Rll ( n)


,
, n

rne
15

200 I3
, I1

.l. ll

1,5

- 15

9,5

103

YfPelili

3 ' ~lO

~r.

Te'leH~!e

CT\1UbI

30 yr.

'13-

cyC1'lQ\ i .

IO

, .
,

l1 'l.

I1I3
Uf(()(irll ,

IfQluullll
.~tll ?,.GU

. Ho~!ep
tm, llU~" t

n
. n
.

~
6.)i:5 -
(74)

\J
194

I1 -

20

.IIlepCTh' ,-

I\II'I,

.q ~lIJ ". _
>, )'

- 'IE

~opo"e It lt

11
."

II

11 1

-. cna

ll 11

"11 10
24 \t

Cblpbl


LL1 11

l .

yr .

bl

IIJU1

\
u.

lO

CblP

.!

u ,

>i

'

90 95% JO-12"C.
"J - 113
II\

ceHI" lOlu
IlIepCTb. .
Olla lrn
l 11 I1
U.
!UT m",ftI u -
XupaKTcpHylO
~ ,\1 .

J! II,

hl
I1lI18

----------------------------------------------------------------------------------------195

llll1l

de Savoie O
,")'m
. 1l0.. 1YII(!tIQ
J J.'(JIlU
(m ,

M ENAGE /
DAN
(l {J / )
.\t -
I

OJII3'I<teT -" 11
TO'IHO ne'f

\l3

,I/II . -

I1. .l
Illl . l1l

6yaa/l -

I1 lI ll

xo~ ' . 'l

.
. olUYnb,
IlJJeT<l lr .

l,I'f ~.

( )

9 St. Josepll

11l1a\fcTp 30 c\t;

m.

7- 9
6.2

D 45 %

lIm, lbJl

}'"U "

,,,,tlll,

8L

(73)

'1cThIIJe .,I!

Cl'llO.'ymoep- DU - IS
. fl.I"I ( MO/l-u)

IIllllll
.

'\/uu li

CeHII -

, nQ I

IU . L' l3~,
. , ~ l 'r \1

. ii
I3 l1If .
fl .

II I
I I1II IOJII.

. .
11 .

el'o

. <l -

1) lll I II'"

ll . II j[lIl1
IIi,I .

\l.

If

3.5- 4

~ ~a~IIHaHcoceHII
11

'1

30 ;

Viss (lf)

5 6

IlU

IbIlOli

~ Poha- ['""hl
-~
(73)

k
(J

'_L'_'.__ '_'________________________________________________________b_'P__O: ~

_____________________

]96

--

Il1Il1' de

Sa\'oie O

1m de hv'. Savoie

6 1:S
( TOJ /.II

301 .IIlIIi I1 11 I! , ii IJ l,-

1211

1111 11C l(oil II .

\ H~ O , cePO-I( ' l
~t}p"a. .
~[jl,

IIfl .

I II;' .

\1 11

pays )' Ardcc)lc

( )1/ I/II

,/ 'lll)

C1'-'-...ri
'"

POll8 -iI! l bl

(74)

!"
'-'

10-12 ;
8-9 "

II~I1"

0.9- 1
-10%

RI ll1 l

()

de Chevre de Savoie

DE V,
BElLEV ILLE

( )

;
J atllll

( TO,I/.I/ , )

10 fuii
II I!

11 ~O. !IIHe ,

l1 ), lIO ii.

) .
, ll fl.

. IIJi'!
ltll. J1
'I

14 .l -
J lllll1 .

"( o lldril'LI,

lliileaLI Grillct

((J . lll i)

um.lil
nln

G 17 : 8 7
$ 1.6 1,8 > 45'1'

Potla-illbl

(7))

)h1ii 10 .
I I ';IQli.1-1O

tJll

----------------------------------------------------------------------------------------197

llll

de Chevre, Savoic 0

0
:V!{
' ALPAGE, MORZI
( JII ' ,
U)

I1, _
"

ii . :>
, I<ll_

II IlJ.\, 113
I,
.

7bJ1/JI1 'tl::,'

' ITO II1UOC

I ,

/I1. .
R-

. lr

I1 rt.I .

,l'

1,8-2
D 45 %

19 CM~
6- 7

2 J2 ,

( , Q
um)

Jl'l'1.l

'iI Vi dc Savoie, Bourgogne J ig!'

flpe('coalllle~H

"m{,;
n.,l('

~ :::::~(741

IIO/ll1- CHEVRE,
(, "./ VALLEE D MORZ

J II/ ( , )
l1.
, lIa m,ti
m II

. Jl ,
yn kpaCHO-'l
, ~IO
,

. ,

l1
.

,10 i(,

'" Graves sec (!/ [)

"11'

18- 20 C\l ;

!l! 1- 1,3
D

Jl

hI II

.
6i IO(J

~
Ol-n
~
(74)

CJ

198

ffi

CffiVRE,
VA LLEE NavEL

de Cl1evre, SavoieO

.l1 ,
1l0Jll

G?/JeGlIlI

( [I ,

CII,..

./ )
PO;lH3 .ll

111011 I1 ,

m l ,
J)t1l J) .

'3n II .
I' 11 ,

,t.~Hoe .
lU~e ll

. norpe11 ,l" 3bll'l )]I1

,)

((\\

78).

t:' .

\'i

de

S~voic (8:)/1 )

""tn

20 .\I ;

!i -,l

(74)

nltlli'I


COURCH EVEL

( ./

OCCllbJO 11 }l1

1I

no.I)JnBepik>e ,
t1Q)'(!IiQ

lll)

') uu II
l I,

!I! 1.7-2
D 40%

2)'m1\.

II t:QIllI~,"

'lOfl bnII

1\.) .

")I: J \f
'! ,
' ,

lI
, d .

).

. II -

1 1lt, l3ll

"'~I

I1 I,1\I .
IJ~ 0.10 .

9 ( o n d ,-iel1 ()

r~,
Q

l1
'"

20-25 ;
5-7

!I! 1.5- 2
D 450;

" 11 3 11"011

um. IU
Il.l

199

lln,I),lII, I- VR
cepo-./IIlO:
1llul/

DU LECHEH.O

)"UI/I ()\/ u - lO Ill)


.\//,;IIU , I!:\
flMeHft , 113~ IIII-III-/

11

8 MaCCIIBa.
1988 r.
.l-lII6, . .

50%

I,eJ' :,. D
. 1\.

, IlII ,JlO_
IJI, ll 8
, II

nSlTh

ull !
.

Q 6 (KpeI1U)

20-24 :

4-5

_"Im.
, . lO, --;..-:;::,~~
I<"(Ji'()

11

2 I
D 45S'C

():

L' .1 1 . 1I11. ltu

\! 11

Cl'J
Poha-,l ~
~

(73)

I-V R DES B AUGES


(/,,/m u - )
llll1

110

11/0,11.1/ 11-

J,

1110.,I/f!/. .l /

1\'1II
l.

11

ii,

}1 l

,
.

11

'\

Q (n/l)
)'tn.
110- ') Ullt!m
cYCI1l~(}, npeCC(tnue."

ll"
r

10-1 1 ;

400
D 45%

~JlnI' II'
~II

"""I(J

"mu,lri
cePO-U1(Jil
JJ.n'l' II

Cl'J
POJ/a-,lh <;!J ,
b...)j
""
(73)

'iJ
200

[ et OIl11<:

( u )
II .

D' ARLES

lI().1Y~I(!IfO

( J(JJI.\/ '_1)

) "

,lIlIil -

/ll

1,1.111 l1iifi

CtJcmKO

nflill

.1 '. B~PXHIII1 3I1 .

"

1 ' l fl fI~ nO,l-

I I1 1111 ,o~b

. II

1988

111\:\ ",l1-. II

~L~I, l,u
'"

11 3

60 .

11

11 \ OIlH : ~I

KIIII. ()
'11111 1\0.\1. ll1l1 \l30
1 l1 . -

KJ -

lI1 .

\' (.l"i~, ralettc

umllJpalbltO;'
1l: ll/

{lI. . lllllll)

" -9

m 90-/101

C\t;

1.5

D 50%
,,-( I .1

DE

L' AVEYRaN (PETIE )

lIo.,j)'l/ello

(7i. \/ ', )

:l I/

cyxoii ,1Iu "


III[.l

I\."cc '3 :ll


!\BC lipOH. 11 l
!I\;, Ile . CbIplloe ,
I~ ii

KOCTII,

II

lJllIM Ii ,l~lII. l,
p~

IKJlii. I1 u.
'~T()T u ll
~ ', IJl-ll-ll-l

- u ,
\"cr o 20"&. -

""

10 IIii il.
, r llO~ ()

)( I1

ll',

l'

1I.JeCeHblQ

"l,"" (12)

lfomypGolbu()U

12 ,,:
3 ,.

m1350

D 20

IIf'

40 %

"Jl } OCCIIII

Cblroc

201

.'1. NN
n1/0

lI
('

1I

lJtlI

( Q)
l1
IIJ_

II - ,

npoBallc.

l1JLqUII II ,
lI

Ha'IMa JIl, }!
t. l

II

.
,

,IO 11 .

Q Cassis ()

)(PAl
Q

"

6 ;

:2

60-751
D 45%

,'hI

mlO -~-./li (ti


, . - - _....~

t]

I I
"h llil

(4)

fLleceHb/Q

()

110./)'lII

, 'IQ~JYlfeko
lf/If//

}'m.

DU BOUG

( )
<'l1
~leCTe

HII.

ll

: " .
11
l1n

cbeTJlo-
, 3\I 11

. r I1 .

n Uil.

, St.

Pour<;ai l\ ( n)

~O ;

5 '!

!n4

D 45%
Jl I'QJI

lImtLlJl

202

RA
( TO,IIM )
'' ii

.J .
!! l
~ . IlIf
(! II.1

1((13,1 . ,
", IIll,

(;

I I .

- 12 .
9 "t. Josepll ( )

u J1u

" 6 ;
1,5-2

50-60

~5 %

(26)

(.'

DE CillVRE,
S NNlS

RI
IIn.ltmi n'ln

I1Q,I)'moepdoe,

"o.lyrteuo

( !O,I/JIt JU )

ntll
)'III,

JJiJ
) II ,
' fl
~ \1. 111
"' " lf
I( .
11 ,, , .


OlTeHJ1 .

f1

- II

, \I
Il rlt ,
l\ lO~ 1 .

2 I\luscadet sur Li
I

\f u)
XAPAKTF.PI1CI1KII

:Jl

jla

Jlya{) (44)

"",,

Rblcora 3-4
1,5 I

"

D 45%

.Iltm,

KpviJlbli;

20

":

...'.'II(J

203

et Il1 0 0
DE CHEVRE DU
TARN I Lou PENNOL
(

IllJl)
fttlI IfI1
:cn
rpll . '
. 11 Ra.
}!, .
.
. . II

, 110 .

Ha'IMe

. I1II
. . llJU1

2 .

" lJ

1,5

iJI (/)

It.1mnf:,

"aM~p
RbICOTa

16-1 7 .\!;

' UU;(!tJJllJ
. I1u

II! I j '
D 45 %
hlll

Il"pclJeJl (81)

LE Gs
( [aCKOII)
apmeAbllblli II
IJ ilI1. I,.

I1

CBOIIM

',I1.
, I1

I1. C!.JpHOe
, )~Ipyroe.
bl\!

. " .

9 SII Il (ll)

20 ;

9- 10

m 3-3.5
D .f5- 50%

\.

~) II

~ rlllpe~ell (32)

11

-------------------------------------------------------- ---------------------~204

et nlll1

------------------------------------------------------------------------------------------~~

D Ul LITR ES

/. lmr!,
:1IJ(!

( N u Il1)
)101 u
110 t:i! II II
1. ].-: II \lf( n ll -

n{NJlU
.

II('llu

- . 3Il.

CIH I<I 113 . OH I1


II 1L1 I 45 11 113 11.
~I(l ! il l -

11 BoCl.ilT

ll.rpa, 'J.~
11 ) .J1 ,
11 1.111i'1'\)'. ,
.:: , (;.l ~ 1 II l1ll
" , (6 . 01

11\) II I1 .\I.

9 l a~sis ()

lI

(.' lIomypa./bHuii

Ju"u

I\hI\

A% ll bI -

1- 1.2

J r I

.: ,' (,

D MONTAGNE
( TOJ/,II II1 0fl)
JTOT
l

,j

18 ;
3.5

.> (.

/lQ./mr!.
1l0, IlJ

l?"u
J'm.

J/(leCCQ(joHUe,1/

I,-R) Jl3

, , lI

l lllt ll I' .

~ ("' <1 l1
1. Kpa CJ1),J~ 1I1 il .
I1

\11c.la

....

,r.l - ~ I ,
11<> ~l

11

Ill1.

Q ,\ 1\ '.1 (u.l)

IiIllJIO.
.1G.J/t'U/

)(I
Q

I\f

19-20 :

lJ

7-8

2.5 JU ; 11

II IOII -

1101

KO.l l1' leCTB~ ' t~


; ll'lI I
hl

uceJlbJo JI

3 \1011

205

! 1
.-.
"_''/u

lll1

D ROMANS
ROMANS ( /
POJl1l1H)
l,

1Ill(!JlU

, -

11 Ha'lanocb

nI3011I .
l<U111 n, II

, '1 ,
ll

. - 113
. ,ltu
, I\_
Jl nli
l m

II I1lll, .

I n ,

I!

lJa . .

, Crozes itg, s (
tllm, )

3.5

200-300
[) 45-50%

8-9 \1;
Jl30-

<ttl HOC

~ poha-qIl

(26,38)

<1
.'l, D 5ERANO
fl(iJ"'I!II

/l
>'m
JJllll

( )

, I!bIcoe J 000 .

I\ l\ ,
. '3I!

, ,

Q Jl

I!K)'cHee

.
,

O'lell b
-

11 .
.

Ro ~e

de

( )

AllaMep

9 :

4 \1

250- 300 I

'D 45%
v i!

II.

! lI

206

110 OC~I I II

" ---~

(' fI(Jmypa~lbIlOii
IIi!Il

__

---\ '1
~

~-

()

()

VENDEE
I ;\/ Ballae)

et

m<> .

u m, ///tl

l,:,l

fllf(J

;t;1,e. IlIllJ
clL lbH() I, lx
; ()fl , ~, fl ,

()

1011 . /l ()~,
L ()jj I1 lJ

crc ff I1 <l6 .

9 Fiefs Vc"dccns [Ose


( //lf Qu)

rl
\t

20-22

,,;

lIi 1,7...,.
{) 45%

;1

(85)

oceH~t

,()

DE L' AVEYRO

( Jllmm

')


(. .

178),

J, \, .

l1
\' .
IljBUllCna

I:. ,
, I '

~U lI .
llO , .

l , ,

( r .
'GJiIlac, Call0r~ (. )

( >.lC lIbIM . Jl-'l<3

..,. mQ
11 6~/mJ1. I10J'u

II/ .>m,

n801f?.

llft

lIi 300

. - \ '\
j}

(~~

llll!

(12)

D ll

. ,-

8 ;

6 (;

110

15

m
IlJl

----------------------------------------------------------------------------------------207

el ll1ll1 TOInll1C

d c CI,cvre, les ll~


.,,
lI{IJ(}

lI// (
I/I,
lI. 1IJI
n"(',,,,

DE

V R

1,

,lIUII ile.. lalOT 113


beKOlt
LUl" 1'011
~ro iI

YII

II (. . 205). i't,
II . 8 , 110

KaTopai1

lI

\I3

paCCOi IOM. -

'i

AI _ _ ..

Cas~is

pll lI.

( /I)

-.
..----_----_
...
..
-----------------------_.
- --------,

_------_
~--

EPI1Cl1 I1

Q ll 10 :
!l! 220-250 r
IJ> Ile

2,5

U[[

11

I -

I1
(04)

. l1m,6.IIfG

de Chevre, les Pyrenees


"
(Il1lI)l

clycmKa.

( , u)
FRO AGE DE
VR F ERMIER
( )

11CJIOKOH ,
110

. II II
, lO I1 l1
,

11

l I1,

. ii,
11 fL10THbIli .
1l0yr, , ,

I1 l!II.

lblii. ll

,lI?
~lll.

'i ]lll'n

l1\l

\5- \R,5 \I:

BCOT~

!l!

2,) J

IJ> 45%

<!

II

PUCJ'III\O'l

mm

nlllh:(1,11

//

208

('QlI)

~ <Jl

l1

(65)

C I-IEVRE
L OVBIERES / RIUL
( J !
(lII),)

IID.lffUQ
IIll'tJJlU
c~ycmKa.
nn.11

,'lllil
loJ OKfI
llltl !. ll, II

"~ ,l .

I\OI"! .
( , fi II 11111, I L
piipC.l , ,
. 10 . , \t-

"

, II. yn

I!II I -

(i)\l . I!

[' . ,
L

" ~!

pacco,loM, -

H~ u.

" Li nlO~'x ()

ll

"

~J~
ll
J

ll

IJ

(09)

t)

~ .1 " ,
J1eJII1

!l 11

Q.l)'lI/

u )

, 1l0. 1(}

lUli ,
L

.\1l1l}l ,

S B ASQ UE

( {

2-2,5

20-2 1 ;

5- 6

!' - (C)I. .

44).

IIJ

l/tl
,
I1(!

, JI
01 --- ,
l , II -

Il1. .


r/'.\l. ,
It", ,

' .
< II -

1!II . ,
\!. . ,
l , .

ll.J - .

'; Iroll]cgLIY, MlIscadet sur Li('


( Jtp)~'leu, u)

XJ\ I1

~ A.tIlIlIlI

(~ (6-+)

(1

J/m.

I! 12- 13 ;
6-7 "

1- 1,2
D 45%

, 11 ~I\I

()

209

dc CI1i:~vrc. lcs Pyrcncc,., f)


DE CHEVRE D E PAYS
(TONftl I/ll)
I1tm.
II0"''/

,IIII II I
\j

II , .

6<'1 /f(Jtplllll IJ-()_


. lI 11 Jl ll

IlpeCCOBollue,\/ 11 TKal I .
ll ii lJ _
.llii :
.

'l

urs

( )

)(

Dl1a\!~Tp
",

2-2,2
D 45 %

19 \I;
7-R

I ;( 10,
..lh

11 Jl ii

'
uomypa.1bHQLi

1J

tLlu

II

11 "

(65)

\J

...

TRAPPE (VERlTABLE)
(lI um)
apme.lbHOo
,..

lI. - I . I/.).
I1 l1a.n~ 1
l

tO ,

II l,. .

ii
II. ,
IJ
~ l eHee .

' (UQ)

- -----

l/. I/II(J/!/!. )'I/)':


1/()J'IlQ J lI
. n.4'

)([

61

20 .\!:

4-5

1. 7

D %

I . I IOJ.(

210

)II , D
~ );
~
)lvap (53)

.}

TRA PPE DE BELVAL


( /l 6(1)
! lIpme.lbIlbIli

11

\ .

! .

MOlla.XlIHII
I' fI3
l.

OCHOB,U IlI

, I ~92

II

OHfl

,,, 4() .

\l<ll . II

r Hbl

l, C II lIX

11

teMllo- .
;R

. ,! ~
"O ~TII. , ,

r .

,,, .

, Bor<lea ux, Medoc


1/(,rJOK)

( .

)'1I10l', I

.",m ,
U

~?\;

C::~1 --

\. z)u (62)
,

".

1l0.'y clelfO
"ll"

)'III,

4- 5 C~1
2 ; 400 r
() .+0-45%

20 ;

n81l

ii

BblCO J'a

<J

FROMAGE D'HESDI
( .: '/l)

110..l'l

doe, nalYifeJIO

mlli

, r
10 K~r , [- ,

1/(/'llll

Clycml\.Q, 110
JJ08mQ

!l m. -,
'!' MO!-!

\!~ u lI

t 960 , -

1 J l1 , ii lI
(. l iI;.lII l1.
Ll ~r I ! , ll

I'0 lt

'H aut Medoc ( )

"
8,;

>~~\J
, JX
I

1J,

'"

Hop- -lIKa:IC

<J

(62)

LJ

12

3-3.5

400-4'0 r
() 40- ,)2%

l ii .
J(I~J I I

[iCCllbI

ocellll

211

TRAPP'E D'ECHOURGNAC
(l111 'fl)
llIl
IIII.il apmeJlhllbIU

"

'" (cn,

Il)

1868

. j'

~I.
R.II1
- -
(. . 173);
II <!

- 52 .

""
.u m .
.~fll

. rpocToii,
llllii.

" II II
''
.

]I5 ()

9-10 ;
3-4

270- 300,

~
'IIII'lIll
D
~

D 45%

li
.

(24)
()

I10//

TRAPPISE DE RA
(l111l1m fl)

ll ,

, .
- I1
. l

Il 1932 r.

aHaJlOrlI',eH l

(. .
(. .

175) --.;
173). ,

II ,

. fl I
80 . ~fR
"

.
.

l1'Ill'

8-9 :

~coa

160 ;

2-2,5
300

D 45%

CbIPOIJ -

', ", 'Q

ts

Rotie

( )

liu
,

110

il

I.4t Q(l(!.

h' "
JJm, .,

U-JO

~ -N,,
~ (3)
()

212

<, .

t)

n"Ccp'130A3HHoe

il iLl1d Double CrCn1c

Triple-Creme, Double-Creme
( un-, -)

Jl- 11 -Jll
rIO

II. , h.

Jl -

1I0 ~IY . I1

, .

: lI

, ::

(. .

\lX \lO

218) .

OHI'

lI.

l 1. ll

l ll - - 75 %;
() - - 60% 11 75%.

. -.

LA

. I1 -

BOUILLE

( )

IJ' 8 C\t:

~O IlI1MOM .

220
60%

.1 Mecl,e ( .

) \t

KOHue XIX .

~.

2(6).

5-5. -

l!

I. -fl

Ij~IOMY, .

l/ lIa fl .
~p lJ II ll.

, l\1edoc

()

~ ""
~

('

11.l

l1

? . 11O. '() n (Il

(76)

fll

()

1I tr,l

; /l.

BOU RSAULT ()
np0,l'bllIl.leHHbIlI CblP ,ll1
~TC!I ~ I "\( , IOII

" (\I. .

56).

II\( . "3
ll

. il II II
~l .

ll ~ :
RblCQ ra

4 C~'

200

0 70%

il

lI l l ero
" l13ll. : ll .

Bodcaux ()

~
;, -~

(77)

rll
..1 Jf R1/1.I

, nQ.ly ttf?lIQ

(' IO ,uu

"m
mk-

11

ul.'6Ill

213

Triple ilt1d

BOURSIN ()

l

":

150

" IIUI I>I


:
\lron

I~1<

11 . n i\

'D 70%
Kpy.~bIji

KpeMonoro

. II -

l1

,IlI llll
~I. .

()

. Il. /'/
l/II

11

J/80JlI/

"~III~
11

l-"

(27)

Jl l l I

RlLLAt-SVRlN
I
Q

ll!) 12- 13CM;

(uii- )
1IJI

1930 .

3.5-4
450-500 r
'D 75%

, I, , :lHaMe-

-<I, Ul l'O

r "01\

!-I . R
IJ 4"

X IX

1111caTe-

Te~lbI . !l-
IIpO.-IIIll'

' St.

nBYX.

mili, FSil

(III L1I>, ll)

Q, 11O,/)"/ lId?pP-

.U

lf U

Jl.leCeHbIQ

1I

(!('{'l/lI

OCI-IOBHO~I
R \1 I II II

Url

CJl1 1DKaMH

RI DES DIEUX

., ,,

14 C)f;

LIIlI 6 ;
I 3.5
2 1 ()

60%

( )
.\l .\l 4 l1l1

JTOro

IJ,I1lll/lI/Q<Q

1956 . II. PClIOH


II . I-I II II
210 . 110\fl l ~
I> II (3 1 )
(150 ). - .

' Cotea ux Cham penois


( ~1I1l ll)

J u'u m
IJ

nQ6Ul1U

214

{' lIum)'.I
fJl

III'IIIl-

.:""

11

'

(52)
Ol'll
.ll1 I

TripJc alld DOLlbIe

C~e

CROUPE
, )

lI ,

11

~ IJ , II -

. ~e

npO,\lbl-

IlI l .\l IJ u
(1)1 .

I I :

RhJ4:15

m ~50
[]>

75%

-r

~ \\ [

,)1 - .

, Dot,rgogll"

()'J/)

, II,--

(77)

(' Oli

lll

J Ilt

N. ><,lO
.

J1O_(,,'rfello

u -

II/ nQf(U

D tLICE 5I T-CYR

( Ze. lUC

-)

l F

113 .\I - -

o'leKb
lI ( . . 213) .
\lopeK

l10

I "/UlJl

G:\ .

"
"

8- 9 :
4-6 \\

300

!J>

75 ;

-r

!) I

- l\ .

Bora~' allx ()

" ~'----"'~'>IL"

fl.l//

II,

I1Q,I)"IeIJf>

I/"u

n}I

.'l II 1II

EXPLORATEUR
, /l.m)

"pOMblllbleHHOlO ,I

IIHKIlJi

ll,

~ ~l JlII .

J ;t -

Dbe - lI . nOM~IMU

)(I , II -

[(llaMep 8 ,, ;
6 "

m 250 r
"[) 75"1
-r

-1

,Il. 3J1l' ,)

iSt)

11

1.6 ,

"l1,l n/.

, 8 orltei1UX ()

mll
IIJi

tu/i
fLt(!u

I/. I1(J,IY'Ii?HO )
G ?('(J.

II

('i'ycmKa

ll l l

215

Triple

DoubIe

FI

- DE-SI ECLE

( --)

I1 \1011'
.

270

8 ;

D 72%

lIpmf!./bI/OMY
III l1-

. Ilfl3~. II I),
.
,
.

Kpyr, lbIil

;!.

XO~' I1.

I .

I'du ()

.lOil

12

1l.1u

fDe, nl/
IIGflU

"

r
ll"
ACOT~

7 ;

250 r

D 60%

KpYI',lbJii '

060afl\C I IHQe

(76)

nli

\J

.1 11 11

FROAGE MONS JEUR /


' R Fr G
( /
)

fl (. .

213)

~( .

- " .
' Bordeallx ()

1' /

/ /
/

/'

, I1U. I)'ftfIlQ

"tl I111.:
lJ

)!..>!
[IIIII

u II.leCf'1fbIO

(14)

nlJ

l l

GR AN D V ATEL

=-

( ,/,,)

ll 13 '":
BblCU'I<I 3 -4 'I

m 500
D 75%

KPY1~l bIii

'I apme/bHbIi/ ,1
J.

1'0'1

- (lIeCTb

" ,
"(, , I1

BaTt:J\b,

ll ,l.

' ts

de Beaune

( /l)

0-10';
u~celtO

1'.l', nO~/J",e"o
'~ t(!(J(J1 tJCJ
tI

216

~
II
~ (21)
Q

"~Jl<:
fl:\11i

i l all d

---------------------------------------------

DoubIe

CrClllC

GR- PAILl E
( - )
lIm lit " -

1il 11
.

,,<l .

1Ji

~ ;Il

3-10 :

IIlItp"l1a 6 7 ;

l1,

m 300-350 r
() 70%

()

'Borcieaux

'

- (77)

".'I1 I

. .:.
.ii

I1110<.:

CJ II1UC:t~11t

/lf(){',1I01Il
?t!6(Jllll

(iycmKlI

IJ

LUCULLUS
( Jl)
~ I llii,

IllJeTa

Jl,I/ lllflU lI

HI1

l1

~ (77)

4- 5
m 250-300 r

()

~~ --

\1:

() 75%

l,.

, Bortieaux

lr

~1'~1

(/

7 ..,. 1/0. J'l/Q


Ilu(///u

r . l llO
JI1-1 UKaMI1

1I

(.'('QllU

PJE RRE- ROBERT

( ll - )
1110 m
.\' \\ ll lI

)(
lI 13 ;
4.5-5

11 .


\! IIMCIICM J1 11~leHeM
Jpyra . lI

m 500

1J Il

D 75"f
' KpY IJlblii

'

. . 10) lIl1.
- ll f.1 .

, !'( ()

~ 11J1b-lle.

(77)

\J

J I
CJHHH.::aM\1

Kop~'(f . lOli
l",th

l. .'"

lltlf(JJ1fI1I CcJ"CIIIKa
11

>f?('L' 1lII

217

T" ipl c a'1d Double Cre ll1eII

JL- lln- .\I ,


.llfl,>:
I I ~ f TpC:1ua"'l l
11

C H ClHH1 .

m.'l, ii ll

II/II/JQ{/ (1.1(1 il ,'''' R II"'


I/Il{/. IIIJhl u

)' II{.'
l~, .,

8ultil 811f/U1,
.~fJllIiOQ/ti -",.

Q, t<i1II 1I lt.\tII

218

~ llIJ, (lO ll l~flt.

Vaclle des PYTcn6es f)

Vache des Pyrenees


Il
'l 1-1

11

400

'I

u, i'j

( u)

I\

I JlJ>l Ja1,

Jl .

aJL

,\1 .

, !'v1

, IlII l


13

~'I,

, Ll

, ,

_,,! 13I1 ,

IUSS

I1Qlllu. ,

( )
I-m

.JI "totIl1/l/J. . , ,

I1MCHI1

r"lpyCC ' 13

.
~ I! (, )
J; l

110 I1,

I1

- n

11 II

, ,I,

,. n . 11)[.1 Ir; ,

I<lHllbl ii

[1

, ll

<l 1 ll, Ce~lbll


J IIC[1HO

/ !> ,

hapycc -

Nu

hH.\I ",

- "

" IIr ll.


.

() ~l),ff{J. 11
fl .

" Mac\iran,

6\

( MadupGlI,

dlJ

Fro tis

ES l3AREICH ()

:) -luii

" ~ H~ .
11 , ii
11 2 l , _ IIJli-i ll,

, M<1d irall,

)'

ts dll I'l1tlis

( . lO IfIlIII!')

lf

m 2 J'

19 c~,;
7

,I II

I le

"

", .1

""1 1901:
7.5

m 2,5

llllil

KpYI'!lbIi, "

219

Vache ;; Pycncc~

B ETHMALE (elr)
llllO I
ClIX II m.

~Ia fll .

011

. ,

IJ II,

-
, perHOIi
. ,

l, II

II

VI , XII .

JJ ~leCTa.

I II , ~ l

caMbIii

\llI Illl

I1 II KOpon~o .

, lO
r, ro

, 'l
II

If IlI1,

~1 . ,

I1" \I

mJl

25- 40 .\!;

8-1

u.

' ColliOll rc (, l.I)

ill 3,5- 6

~
~~~~:II
~

D 45- 50"6

~I
ll,

l'JL IOiI

(09)
()

I
Il<1

B AMALO
( ,ItG)
apml!.lbHbll1 (;
\1, l1.
li
--,
. ,
:

KOpl1'IHeBaToro

m. ll
04

l1iittluf-du-,

CaJ10rs

(fl/u--(ll/. )

110. Ill1Qe ,
lIQ, J)'1l0 Q1

Ct'J'"mfo;(J,

1l_

.lI1

24-29 \1 :
10 'I
II
G 3\1 11 - 13CM :
Q

Rl

ill 6

"

700- 800

D 50%

hln

220

\lIII

KPYlllIbll1:
..1 I

- ~X hl
'{/ 1/{/III{LIll..
kpaC/JO - 1\.Ul/lt6Q

llrIIJI (09)

\J

I~

Vachl.' dl.' Pyrcnce~ O

FROMAGE MONTAGNE

II}'lfld.
J'J'. flJ IJfl

( /l/)

nu

llIIi - )'Il1I. l,>I

llflT

IIl'

I-.I-l ,

1300

~! lfiicff

. IJ , fllI-l.
, iJ-Ita

-J I(Bea .
,

<:

~I IIII l111

, l f1. .

,, .
<:II, II II ii.

11

ll I

. II .

11

lI,

~lI{,

F.

, Bergerac, BOI'deaux, Fitotl

(. , )

~ llll(31)

ll
()

.4fJt(1

20-22
8-9

2,7

onpeAclIe'f'

yrII ro

\j

FROMAGE DE
TAG D L tGE

IJOm,

(/ mn J/)

l1o.. IY1feIfO

,II II
~l
! .
. , -

. II .

, .\tIO .
II
'I .
II l\Jl
Ll

13f1 .

'di, CallOrs, Fitou


(u, , )

__~__

"

34 37
7-8 \t

~
m.I//.
k.paCIfO - U1J//

IO~

IIf' (3 1)

6.5 !
u 45%
JJC

221

de~ Pyrmees

FROMAG E D MONTAGNE
LA CALABASSE '

LE IC

( llll1,
)
m./ r
- , t:lll ii

2210

, 11J

ll ,

KPO\lC MeHh-

ro . , lO Cblpa
, , II J1
lI , '

. -
lI lJ, ,
. :

II l~neTo'IHbI M
.

l.

ivis, Fitou
(, , )

' Corbieres,
G

3\f))
13

28-37 C\I;

7-8

m6r

no.I)'IIIBepdoe,

y"p),loe. 110. 1',


?mf

D 45%

}'m,

"Jl

'll,lIO

neclloii

/ll}1JG.I
mmllAlli
u

~
..t(JJ
~ llJl(9)

Cblr oe

()

FROAGE DE MONTAGNE I

LE ROGALLAIS

(Jl10

m / )
b/l
R , ,
.
lJ II -
, bl eJIr
- .
, ,

I1 ,

. 1'0130-

PIIT:

}I

lI. llJ

u. l1
14' 11

95%.

11

, 113
....

I1

4.5 ';
D 50%

33 ;
5
2,5 '

li (),
Il

1I 1 JO

()

222

ocellll

11 .

, Gl'avcs, Mt:doc

(, )

./ )'I/pyoe,
m1f)

1/0lpeOllllUlI

{/

('<')'C/IIKO ,

UI1/Ul,t

n(J.\I

LE MOULIS
( u)
~I m, 1
3llll h

113

l1. .
60 ,

I13JI

. . [7 000 .
If If ,
.

, Bpe~ f eHeM

01 ro

(1-

.
,
lI, , lI

'l1 .
. . I!

I
.

1/Q.I)"leHo

- s

n.

J .

9 Vi du Jura scc

.le?KUM

()'

( :; )
1l0 )' "

lLI.
,JIll. KOpfl'lHefl"L>lU
tI

"G

01lll'lm~J

I11Ka1tu

" " "

i\
Q

22 24 ;

RWCO I,17 \.

3,5
[) 48%
v' ~'fJ\hf

II"'.l
11

~
."
~ I1ffff

(09)

()

223

VO

, u IlUJI?fl
c~',em(JlIbI.

(,'

; n'I"

1ltJ

()

224

- 24
- 12 ll

u m

~
b;U IIAn,
(74)

1.
2.

lI

Itm.lOii
ii 1Iu

VRI
FERIER

'

(8" ' )
,l/uu l1r
.1 FI , l .

113

,
llill1

1 !

I1

. ,
}!~I, \1 .

TPfl Jl .

1 II
'
.

'l Vil1 de Sa \foic, Marin


( , ")

-----------------

13 ;

[)

ll

()"f1\

3 "

m 400-500 ( ~II() ynuii)


1~'\f0i1 If ; '


'

:)1" l1I .

1. }! I[
6.30 YP<l. l1
l1 ll 1 .
2. 'Io
11

.
n

12 0 '
3. 8.00 I)'
R (R
15 III.) , ll .

4. ,. .~Q;:JSi.:JJJ~

.

5.

l .

6.

CJ)'CTKOM

' L
XBoiiHblX I llJl

Tpll

IIIO .

7.
8.

.
J<J1

I l a ii

.
11 0 I1.

I .

225

vo

9,

88.00,

rp

12 0 J1 J1
.

48

'/ IIII

II ,
J1 .

11

15-20
"

ll lI

0'1'-

, .1

lI II .

15- 20

XlIO'
II.
I1 ,

- . I'O
.

1J1 JI
m, Il
I1',.
1. )'

30

. II lJe

lI
J,2( .

60

15

. ll
)'lJ

\IOJIOKa

I13ll

12-13

. IIII ,

113 50

~lO )'

Ili .

JIOKa

" -


(c~,. .

20)

CbIPI"

llil
. " , !!

OTeJ1.

II ;

J . II :

}l

N'III"""
, l,Jl

i1"OI\
rvlIJ1. II

" lll13 ,1
III

,.,

",m",
I I J .

226

01111

i1"1f .

31lll

3i,

10 .

VACHERlN OES B AUCES


(8Ulfl )

_", Q,

lu II


...

R ,

xsotIllOli

Jl0.1Y',eHQ

nUll

II . ,

11

IlrQ


, lJ,

'I

)l{J.

nep"o-

, II

II ,

J Il ,

HODOn.

IImollll
l ,

It .

m;IIG

, Vin de Savoic, Arbois

'l " "

(B:J , )

~
-
~ (73)

l1
UbICOT3

21 :
4-4 .5

m 1,4 J II
DCPCfk1 ,

()

\f3


II

IIIO 1) )

J1

Jj

lI

Emmenlal

, II

(IJJl01l, .

~ II.

---

1-~1..

Brie

Camembe."t
(l..,. .

("',\/01l1ll0.10, . 132)

Valen~a)'

-...::::;:

( , .

84)

..

Charollcs

56)

(.'!" .

66)

92)

( j/.

1'Ol1t J'Ev~que

(/ '/(. . (72)

Picodon
(II~l/ , .

170)

Epoisses
(3n, . 133)

.
(.""..

,.J.-

,I:~

188)

227

Y)

VACH ERlN DU HAUT-

)' IIJ "'1';

DOUBS / MONT D'O R


( ll O- / MO/l ',

II80_1m l.'(um -,

)
' ,

1463

u u
l1 . IIII ll
u

200 ,

, ,

u uI1
.

ll II . OI
uII u

.

IJ POCTO .
,
ll .
1-13 kl ,
l , Il ll

If II
If ,
![

,
IO -

u ltil

. -
. Jf..yr
.

' (JlI1blJII 11 ICll /IlJ


. orOI1O

- ~

15 . kl
ll ,

",- . ,
., IIII? ,

,( QC1I1,
I1Qlfn uu
. ,,<

"J1<,

113

.
LI R
,

LleHHbIM .
, BealljoJajs NQllveau,

ts

du

J Lla (Jl . )
Q Champagne ( ,IIl10Ii)

HaM~Tp

12-30 ; 4-5 "


0.5- 1 IJ)

I}

mi 45 r 11<1 100
min 45% , I ! 20-25 r 100

' llf Jl ,
"

228

(25)

\J

~\tala3I1HaX nQ

,ltpaMap"blll . lI llli
." m"m

lI 1Jj lt .J 1

', 800 ~I.


40 ,

ll
. ~!If

nOBoii

31

3000 .

15

OKpeCTlfbIX

1.

R \~0

" [
lI"IIO .

2.

cBepl1cc , lO

"I1 .lbllO

111'11

\" 'l .

ero MOJlOKO

JI h 110 40

\t

TOJlbKO

3.

,,'. J1 :

Jl ;'J.l .

,
11 It3lI

(. .

112).

Jli
II
fllill , lI

700

lll .

\tJ

J l

40
II 'I \t .

4.

flI '" .\tbl, Jl

I!h 113
\.ll1 1h
11 " .
II;J30~

1981 [

229

I3

~lar.l11

II

~IO(.

l ~I l t

- lllt "I1
It (. 77).
-
BbJ'leToM D3I.
-

J..',It

DJJ

lf ). . np~IMe

II .

lt

lJ

1'08

lt

lI11

- onbITHbIi l

II UJl3.1

~.

. 1L~

I' l l

II

, ii

ll

I1 .

, i

ll ,

lt ,!

ll .

I !

li l IIII

[J

I .

rl

.v

ii

/II

ll

. It ~l

" n

I1

( ) .

. III

, I:

ceH H ~1 ,

lt

Hblii

f.

2.

\10.

1.

ii

. I

" .

l l,

pall3/OMallc

" "lt, -

ll

lt

1I

I l I

"

~I.

I .

lll

l lI

60IIII

2.

BbJCOKoropHble

, IJ

il .

I111 l

lI'llI ,

l l atIIII.

1I0~IO

II

'" l

.II lIX

,~" . II II

, II\l n

l l uy

l1Jt.

\10.

l.IJlllt

IIOl'~

I!

I1

Jl

\!

It l t

,,:i

I1

.laJI

- .
-

~lIi,

0:>11 - . paitoH flII

:1 .

( "ll 11 !l).
II - OC HOBHOli

lI .

JJ I .

, -

1'0

Jt-Q,

. lf

l llJlOfI

(Im .

Sl

ull li
. l1

I' lt

, l.ll

!,I .

',.

i!

bl

Il .

:,l

I'

11 1'0

.
,

BPC \l H 8\1<:,

f. . 2.

.t

ll

, , Il

I ,ll

'I \l .
CJl;;,

!I tJI.

nlt

I llI I. l ll ll

, ~

!l\i I I

cTBellllbIM"

KOM'f)'11a -

\\

II

UJ\\, .

fI.

KoonepaTIIHa;

lt.

ii.

" "tlll

' ~l . I

231

! I J111U. IIO~ I )' R ll

,
IJ lJ I1 ,.
U ll1 IJ :
DF

',

I j OIL ."10'

56800 Call1pen''ac.

MO/ti)XIIIIII '
IISJl

IIIOQI

11

MML CAZALJX,

65250 La

Bartl,e-d.-Neste.

"3 K3.JO ACIIHCT 8 I'


llii, II Js OI1\I

CbIP:I\IH 11 ~ KO'J J .eo .


PI LRI<L

,.. D RU

CILIjL IH CII EM IN

},':) 8 .'lh"

ueM

. ,'()

pbl lI Ke.

M3(<1Jm,,1

rmri du Couse rans, 3 ruc de la


Re pubIiq ue, 09200 Saint-Girons.

, .,1i klllt

~I 1JJl L:\l

, lI (t " . Lt' Bril.', Lit'r~ 1.1'

liJ/ Frol1Ulge Le Guidt' d" roma,~e.

-':II .

ropo}tc .

110 J:QJII

.LA I\ RI L\

EUOUARD CENER I

51 rue d. Gr.ltell., 75007 Paris.


.: 3I"f.,~.. tI1 - 1lJ! JO JlW,

L. Fem\e Savoyard.,
22 ""

\lO "/G J1.


Il11 ilC 80Ll.

IlOtl\11l :+..lt

d ir, 06400 C_nnes.


JI J-LII ,it' HCCKOJ1bJ I Ml1

Cblpi.f. 011

:: 1 01 \I~IIIJbli1 .

J.

6 I' COR D l fR 1I

BLAN C

Cre,n.rie des "


64500 St-jcan-dc-Luz.

FR" <;:UlS[ FLEUOT, 04230

Moollaux.

lt lII lIlI -Jt.:)I 801"rl

H\let:TC 1: } {()t. llj)rt

JIII II t'l li)/ JI IIII i1

.,m'Jlt IO <.

.I

;) litt)\ 1

)A CQUE5 "j ACQUFII" COULAUD,

Dl\lrL ~,
S.:tint~Sebd s tiCI1.

7 rue

7200

'Ap.lb.

p l>l IlKe,

rue G renouilli t, 43000 Lc

11 .10 Jl

r honon-Ies-Bains.

1l 0.:: 130 JI

Janae ! OHCPIII.>, 11'( \-lrll

<lII '

IIJ1 60 \1 ecJft>I~

!l .

Cblp~l.

XAVIF R BOL I<CON, XAVIER,


6 ['I.ce Victor-Hugo, 31000 Toulousc.

41

\1

- 8.'I.1U {)~

31'. Xm.'ia. l.
.l)' r U U\l.

_ It > CLAUDE D UPIN,


", Gtt,

64500 Saint-Je.n-de-Luz.

'vl ll llll .10


11<\ rp ll \\. ~ I ' I\

1, 110

..n .1JI I'.

CI-pa11 l .

I EL BO"RGUF,

Ld

HIJ\RI GRILLF,

~1ai so" d'-I

Fromo1 ge,
Les H.lle, Ccntrales, 84000

rcmcrie du Gro1vier,
vig .

J'G' '~ TPCt.~"1 .lIt

rpllHe ;t I l1 8

TO rH )'~r \.il I1

il .

Ceh-lIh.m, Kamua,liJ tt Ca..re/fc.

. 11 M\IL "lN,

]2 '

du Chal11p-de- Mars, 75007 Pari .

n..: lJOilll1, I\I


OC IIOB.aJ1(I IIUll ('..GJi(IIU
mrJUUQIOI.\' (Jl()'1('"U ( R

232

22 s MontJ,yon, 15000 "rillac.


11 JIJ.eCrnO\\

MCCTCI!-

IIJ11tD

. It MM F j QUS GUERIN,

La Fromagerie, 18 ruc Sai nt-J ean


79000 Niort.
lI ct\fbI l s
:\ l ~131"}1fI.l CblpOIJ 11lu)' 11 J'{011U.

J 1U, KH Jl e

. P[N[~ """II ,

KAYMOND LECO"H I OL"-" L


76 ruc S,,]inl-Loui o;-en-

JLl\. '01\,
I ' ll .

Prccllacq- t avarrcnx, 64190 Navarren..x.

75004 l'. ris.

cBoeii

8 \leCTeLIKe

'\ l (1l~ II'I()

~)I }11J11JIlhl

\ 10. r .+( Jl II

" .

. 11 \I j EAJ'{- t R R L E L ous,

D ENIS

Marche d Gral1ds-Hom.nes.
33000 Bordcau,.

2 I'lace de .'"'' 73000 Chamblry.

PRO\'E~T,

l...aiterie des Halles,

Mec.~ Lt<I JI , ":): 11 peJeM

II Q,~::(!fi

IIII. " 3 3'I

IIcrpeTIITb " !l .

" \ lt II .

MIOIEl L'GL,

) QUF.S VFRNIER,

Consc ils- ss i s tan,c- Frllblgr~,

71

3 Les I'res Oau.x. 04700 Oraison.


::

La Frlo1 gri Boursault,

du Gen'r.l Lederc, 75014 Paris.

BeplIL,e I1 11 ll 1) l1 illt
CJ'IOCMY II : Cblpy

J1l"O>

Jl Jlh,dI Ui1 \ \

OilJl II . lOMlt\1O 3""01 '0, 'rEs}

"u

11

~~. . . .

.. 1111 .

~RRD

LQUP

H rNRY '.

Les Provins, 04700 Puimi chel.

La Fernle S.int-I!uberl
Vignon, 75008 .

ru.

l ll1l0.- I ()Qi1

21

l1 1 1ill 11 OltR'l .

II It .

.\::u . OHII IOJJJI ,

I .lI II II \ .

11

J}: ult.

'11).

FI(~\'" D UR
r(Jir, 61120

. It MMF RS MANEn"

La

de San-Basliano. 201U Calcatoggio.

rt

CanlelJ1bert.

lli tl\\I

JI CeJ1 I-.Jik1 -

l1 3 1l'Jlh j Ll .

nl-III 11UJJ.1 K{JpCIIK II .

jI", } H IIX 80

AL-"~ M .'RlNE, . d. Lyol1,


102 Cours L.,faycltc. 69003 l.yol1.

, _:

.1lIII ,

J EAN-I" ERRE M OREAU,

EI,,,age Capril1

B.II."u. 41400 l'ontlcvo)'.

')OI- MOJJ(lJ{Of () ..'t' CBO I1 .l

Mect.C

. JJ . .

'I') f...:OJblIX . lJe.l'IKO

. \ IM3\1 mII)

ii Ce;L1b- - [1 [ .

d~

rtt':- 3 I1 lt )

1lll ..

J EAN-M AR " ~ 11 RG KFMPF.

PIIILUr'(:. 01IVIFR,

4 45 ru e Thiers, 62200

Fc"'" du

\.llg-sur-r.

llllOt.I I l()llJC

IlflH 3Jr.CA..lt1

I \,

155
68380 Br,itenbacll.

ll t III. I\~..l(

iI j'1.uult

00 llt .GfJ

5ssr!',

If

'

ll h tlIl.

OnbInll>lX

II'.

1\eJl.

1 ARECHAL, Ildllc <1. Lyol1. 102 ' L.,f"ett,,.


('9003 L Y O l 1 .

9 de:<-. :V1.JNeilld~, 13]00 A i'\ ("-r'"'t:' ll(t:!.


!{[NE ANL1 I~ [NLL R''!D. !! de Lu, 102 ""
[ ,f,1vett,, 69003 Lv .
.
22 rue \l ill-f..1I..J-tllll(', 75004 Pari~ .
I . F~DOS. 11 ru~ Colbt,rt, 37000 ,"....

. MILLAT, Ila11 e BrclUllt1ubill1, h5< ,r ....

fROMAGERILS .. ~ f'LJ("

. \lo/,\,y.

\.:t e ' MOnl.Jgl1i.:', 684&1 Vi"l..l\ F('rr('tt~.


Cenf lc.l l('-Ci, 11 000 Carca:-i~ I1~.
LI II , 17 .1 11 6t~ d'Etigny, 31 LtlCtl01) .

17

rtl ~

{. BOUSQLIET, Hi.,lIc~

. LL,

(1' ju, 7500 Pari"i .

, , 11

,

iJ Il Il
, \1"3JIfR I-t

R 'u8J1

u lI1I "

(.

-- 11

12. " Jehan d", Bric,


15 Place du Marelle,
77120 COLl!ornmiers.

236-239).
IlaJf~1 Q

}'33Jl l ' i!

]3.
8

J1 C"f'1 I1'

!,

d" Meaux (
).

27.L is du Fromg,
35 dl1 Mnrdll' Saint-Honore,
75001 Paris.

28. JaeqLL~ V<,i",


La Fgi BOl1rsault,
7 ) du Gen<!ral Lecle rc,
75014 Paris.

Ill1Ill ,.\1 . J10

29.

rv ,

l1l"" l1 l ;u

8 rll<' Carnot,

La Ferm~ Sai;'l-Hubert,

. \1 If 8

7700() Mclun.

21

<, Vig,

15. AII"osse,
l 3 re "l't,
75017 Paris.

, La F (l1),
Socie!e Brie {" Pro\iJ\"

COOT5CTCI'Bye .!"

l1

Jt 51 l<

:n

"II\1 (C\I .

16- 17).

llssi,

" l

(80l.1),

. 8 l1
I l \t::

Cblp.

1. .-. Cara l,
Ha.lles de Biarritz,
64200 Biarril:z.

16.

17.

2. Jean-Pier", Le Lous,
Marel,.? des Grallds-Hommes,

33000Bordeaux.
3. Dil Casau,
6 dC' Bodeu,
64260 !zesle.
4. EtabIisse'nent g,
64440 LffiS.

dt,

ro

771695ainl-Simeon.

d' u vergnc,
22 rue du Gt.?j Sail'\t-Lazi1fe,

75003 Paris.

;\
32. d ' Ajaeeio (h1lii
npJ1.:laBDK).

18. Roland BarlllelelnY,


51 Ll' de C;renelk, 75007 Paris.

33.

19. Ba!l'!,
22
Vieille-dll-1l,
75004 Paris.

"1"

75015

avarren)(.

de (CbIpHbIii
l).

34. Super Vi\'a, 20224 CalaclIccia,


35. Mariu' ,l11I1,
l de 5" asti,
20111 Calcatoggio.

36. Auberge Chez Jaeqlleline,


POl1t- d-stil,

6~OOO .

7. J. 13 1 ,
Crem",ric des ll,
645005aint-Jean-de-Luz.

8. CI~Lldt' Dl1pin
(8 }l~ " ),

5aint-Jean-de-Luz.

1
9.1asl Fromo.\gcs,
2J u'" !, 2 ) 20

f1'Om ag"'" de ' BriC',


19 A\'~nue du Gd Morin,

2 '" de LtlC1l,

r('hq-N~' )(,

6. Cht'z 1{<,>ger,
.., d(' ,

1. Socii'te

Ambassade

20. Cisele Cantil1,

5. . ",

500

77160 Provins.

41 .. d'Amsterdam,
75008 Paris.

64190

75008 Paris.

,.

l' ] 11008
.

14. JackV

21. i- !i,
12 rlle <.Itl CI, amp-d-~Js,
75007 PaTi .
22_ J"'an Carmes
24 de Lc\'is,
750J7 Paris.

CJ10BI,

23. . Dl,boi<"
79 de ll"""
750') 7 Paris.
24. La Ferme Sit-u,
76 Sai11t-l.uis--I'lI,
75004 Paris.

Corte.
37. Dui de rorettc,
20250 Corte.
38. Cooperative rerurella,
!{( d 'Afa, i!l,
20167 Mezavia.
39. Paul infi (cpOile,~),
20190 5ainte-Marie-Sicche.
40.

I:.\l ,

Sartene.

EJ1,- I,!:!

25. Fromagcric
<.Ie MOl1t,narlre,
9 t,., dLl I'oleau, 75018 Paris.

41. ){. u ~ t,<.'!,


HallC's Cet1tr;)!t-",
11 000 Carcasson n c.

26. Lceon1te,

11. Ph1HOK de Rouen (cwpJ ' bll1


'Il1), 76000 Rou e n .

76

42. Fromagcrie dLI ,


Lc Polygone, I\'iv, ',

10. PbIlIOK

d~

Dijon (CblP'I\>'n'

lI).

234

Jt' 5.1i!-L;'-- I 'lI,

7500~

Paris.

t.

ll Il . l111 011 11

43. d' Epin"1 (ChIplibIJI

59. EdoHard Cel1eri,


'. " Ft'n Sa\'oyarde,
22 ll e Mevn"d ; ~r,

"R).

'ns.

44. Marchal, La CI1apelle


des Ves, 88160 Lc Thillot.

HOP - --
45. d' r.s (cbIp}l bIii

npJbl3DoK).

74.

60. Le Frol11ager;e,
5 J(' dc J'Oratoire,
06'I Grasse.

47.

Laye,
StBonnet--hmsu.

62. lIata ill",


18 rue Fontange,
13006 Marseille.

ll"'

MaoiJI"s,

de
59550 Maroilles.

4\\. J Jenri Cril\cl,


Creme r;e Cra \'ier,
22, Cours Mo nI11Y0I1,
15000 u.
49. Fromager;es Mor;l1,
B\rd vt\1/
[ 5000 uril!".

50. La is du Fromage,
Marchl: S ;t-i",
63000 llnt-Fnd.

63. Brigitte Cord ier


& fr;is FleLltot.
04230 Montlaux.
64. Ci?rard LOLIP,
Les Provins,
04700 Puimichel .
-IllAP
65. l"q C ucrin,
La Frnmagerie,
19 rue Sa ;nt-Je.ll1,

79000

iort.

poHA-Ar.!

d ' Egliseneuve
d ' Entraigues ( fI.1).

66. Rmd glI ,


Sur , Crct, R.ichebourg,
74360 l1d.

52. Jacque~ COlJ[aud,


24 Grenou;lIit, 43000 Lc Puy.

67. Den is Provent,

51.

53. G.A.E.C. LOlJ\'rad o H, Margorce,


[ 51 40 Saiot-Remy-de-Salcrs.

La iterie des ll .
2 I'lace Gel1Pve,

54. Ct>rard PauJ,


9 rue dcs Marbl~iJIais,

13100

i\ix--J'rv.

55. Puyfond,
Li",u-dit-Riguu[o n,
13100 Aix-en-Provence.
56. icJ1el Bourgue,
La iI1 d ll Frol11age,
Jl.% ii i ,

84000

vign.

57. ,
Avignon (c bIp HbIil ll).
58. Frumageric

R,

40 BOl1lleterie,
84000

vig.

de

Si t-.ur.

75. Le Ca lendo"
t I Cu'ber t,
37000 .
,

76. Margnt al1d I"n- ti


1 155 Ferl11e du 5,les""le,
68380 rit.1.

77. de Ba!:,'llc",s-digorr
( Illl),
grs-d-ig.

65200

78. Le Cagibi,
17 " d'EtigI1Y, 311'10 Luchon.
79. .... de Poubeau,
31110 Luehon.
80. F omagerie

tv!illau,

ilJ.

81. ind,
32300 ird (
nil).

82. dE:' Montesqui~u


VoJvestre (CbI plIbII' IIII),
313 1 Montesq u ieu-Volvc5tre.

83. de Ylol1trejeau (
.1), 312]0 Montrejeau.

73000 Chamblry.
68.

-A.lI

61. La it"ri" du ! Bayard,

05500
46. P!1i li ppe OI;II;"r,
4.3-45 'rhiers,
62200 Boulogne5ur-Mer.

73. E[e\'age Capr;n


de Be ll evu ~.
4]400 Uv.

[,!,

de Lyol1,
L02 s La(avette,
69003 Lyon. .

69. l il1 tit,


Halles L .
102 ~ Lafaycttc,

69003 lyon.
70. Rcnee & J~cJ1ard,
ll> L)',

]02 s Lafayette,
69003 LyoJl.
71. Di1niel Boujol1,
7 rue Sa il1t-5ebastien,
7-!200 honon-Ies- Dains.

UEP
72. ll Ch3te1ct,
-15000 Orl"an .

84. Fi'tl' dcs Fromages,


4(-.500 Rocamadour.
85. Cabricl Cou [e l,
LI? Papillon. 50c;"t" < .
12250 Roqucfort-sur-Soltl.zon.
86. de' M"i!,
i-Gtld,

3.

Sain\-Beal.

87. Gilbert Chel11 il1,


Cremer;e du Couscral1',
3 rue de !~ R~pHbliq ll c,
09200SaiJ\t-i.rns.

88. 1::. t.
Halle ru['un,
65000 Tarbcs.
89. Xa\Iler Bourgol1,
(. JCl' Vicfor-1 fugo,
3 [000 Toulousc.

235

.1 ll aJlI1


II II
lJfi, l lIlI II (.

" d e
de

Bellocq (89), 44
Oleaux (10), 18

' COLldre 18,210

de

<1 ' Joic Notre Dame


(46),18
<, de ' l'i-<j Ll i-Vire
(29),19
Ll Il!

des Ca ts

1i

d <] Chambcrtill, 1_' (9), 133


llLl du Vic-Bi lh (89), 83
l'ro (69), 85

Ardi-Gasna (8), 44; (1), 45


(1U Gcne (69), 23
m au Vin Blallc (69), 23
AlIbisque Pyrenees (89), 46
AlltLln (29), 85
ms

230

(22), 87
Bottdane, . Il de g
BougOl1 (89), 88
(17), 213
Bo"i\Je,
BOL'[(' de I_ille (4), (29),36

'_3

Boule (!, :vt i s 19

Boulette d'Vl.'ss (4), 155


Bot1 leLLe de Ctmb ra i (46), 155
i CoI, Le (17), 137
BOL1r"aL1lt (17), 213
urs i (17), 2]0.1
Boulol1 d'Oc 88
L1t de ClI lotte (89), 88
Be~ (3), 47

Bagllette Lis (17), 155


Bamalou, (83), 220
() ' reL1il\~ (64), 24
Bargka;;s (44), 25
BaroL1~se (83),219
\",

Le Petit 34, 5
Bc~ufort (71), (24), (67), 26-28

B('aujo lais "' (Petil)


(68), 6
Ul"t (29), 25
Berger plat (70), 37
glls (87), 136
i1 de Chevr('

(67), 86

Belhrni1l(' (83), 220


igl (75), 86
l3ilou du ) (Lc Petil) (9), 87
Blet1 29-35
Blet1 ti' ALt\'ergl1e (48), 29
Bleu de Costaos (52), 30
Blcll de Gex, /. Blcu du
H"t1 t-Jura
BleLI de Langcac (52), 32
l d e l .iltlt1eL1i1lc (21),32
Blell Ul' Loudes (52), 33

236

Bleu <1 tl QlIercy (29), 33


Bleu dll Vs Sa"sel1age (89), 4
blL'c cl,eeses, . Ble u
BOl1dard (29), I 3
d, . BOlldal"d
BOllde de Gil.' (54), 87
Bondoll, .\/. BOl1dard
L1, Le

20-21
Ai,y CClldre (18), 22
Aligot (19), (57), 74
,,,! (52),

Bleu tie SeptmOllcel,


du LIL-JL,

BlcLI de 'le "mignOI1 (28),35


Blell dcs aus~e' (.1,), 30
Bletl du H~ut-Jura (89), (59), 31

(46),19
dll (1),

234-235).

,1I.

BlcLt

&

"

Brcbis

('!;

(11.' !; 37-42
de \'s de Grasse (), 37
des ;,I.'S 43-55
dLI B~ end (67), 38
dLI LOCJ10is () (75), 38

Brebis
BrcbisFrais dLl Caussedou
(84),148
" (Pays su ) k Cayolar
(82),46
Brebis Vlls (7), 48
s ( 17), 89
Bresse Bleu (28), 4
B1'ellil (1), 148
i 56--6 1
Brie de C0L1101l1111 iers (, 59
Brie dc ll (31), 56
Brie de 1elt!n (1, 58
I' i <ie tLI (46), 59
B1ie dc Nallgis (20), 61
Bric de ProviJ'''' (), 61
Brie FermiCl" (13), ')7
Brie oil" ('\3), 57
iJlt-$\'ill (89), 214
i d' I11 (89), (29), J 19
Blique ArdccllOise (69), 89
i' citt FOt'e7 (89), 89
Briqttelte de tt, 90

Broccio, . BrocciLI
Brocciu (8), 116; (37), (32),
(68), 117
BI'occiu poivre (81), ]17
uss dLt Ro,'c (56), 143

BCICJ,etle d' Anjott (17), 90


BCtch<;>ll<;> de (89), 90

Cablkott (26), 62
cie Gmt (46), 62
, Rocamadour (71),
(48), (84), (29), (7), 63
iull, .

de

Cl'\',

LOLlbieres
Cacllail.le (64), 142
C\cl1at (55), ]41
CaesM 11
lZI, (28), 118
rn! 64-67
~1Jl

IIllD

1111t
:vtLs

64-65
Affin6 Cid 11 '

(7 1), 7

Camembi.',t de rndi
(29),66
illl (29), 67
Cat\],~\le (17), 2tS

CaHlal (49),68
li

n l13 69
L('zccn (25), 91
Caprice de. Dieux (17),214
i de Jarjat (72), 91
de l'EsI (17), 75
Call1eli1 il1, Lc (67), 9 t
CaLlsse<iou, Lc ( ~), 39
I1ll, C,I /. BrcLtil
Cerv('IJc de Canul (9), 143
I,ILt (76), 79; (17), (29), 79
Chabichou dt1 Poitotl (J8), 79
Chabis (59), 79
CllU (24), 76
CI,arolais (71), 92
Chaollcs, . C],arol"is
';

CI1aume~ (24),7(,
Clblvigl1ol, 01 . Crottil1 de

CI""'igl1oJ
Cller-L, tn
],\,

(46), 92
I' Hu ile d'Olive et

' SM';cttc (64), J 07

1ll1 Rll

Chevre de Coin 84-107


Chc\'re de la Loire 78-84
Che\' rc de s, . Froll1"ge
lail de C hcvl"c
Che\' re Fermier (44), 92
hv? Fermier A lp iJles ( 11 ),93
Che\' re Fem,icr d u CI,atca LlVert, (57), 93
C I,evre Frais (45), J44
CI,cvrcton dc ,
. Miiconnais
CI,e\' rette des g (71), (57), 108
I'vt i d'Alpage, Vallee de
Murzine (71), 109
hvroti dc t (67), 11 0
Che\' rotin dc Montvaleza ll
(67),
Che\' rOlil1 de Peisey-N<1ncroix
(7 1),111
CheHoti n de~ Ara\' is (54), J09
hv ti d u Monl-Ce ll i~
(67), 110
Civray (29), 93
C lacbitoll (46), 94
ClaqLlerel Lnis,
. Cervel le de Call1ll
C locl,elte (29), 94
d' Arras (46), 156
d' \'scs (47), 156
du (24), 94
Coeur de <1!
Calvados (29), 67
Com te (71), 11 2- 113
Con fit d'Epoisses (55),14 1
orill }> Le (2), 95

11-1-130

Corsica 114- 130


- (29), 95
Cou lomm iers (12), 60
Croltin d' Ambet"t, ",, !
lti dLI h ]'Hui]e
d'Oli\'e (55), 106
Crottin dLI hvigl (75), (17), 80
tti 1 Pays (89), 95
Ll! (89), 2 15
Nanta is, , Nti.
, ,,,. Na nta is

DLl ll i

(27), (17), 156

dc Sit- (54), 215

Double-Creme 213- 218


l Feu ille (12), 131

lmtJ

(71), 132

ll1ll d I

(24), 131

; l mms, .. tdLl -SILlt

Epoisscs dc uurgg (46),


(17), 1.33
Esbareicll (), 219
lt (24), 2]5

F
Faissclle <1" C I,t,,' rc (41),144
Feu ille de DrcLI", , DrcLlx
IJ FeLlille
Fig"tle (24), 96
l tt, (62), 120
filetta , ( de Fromi1gc)
(84), 126
Fin-d,,-Sit>cle (71), 216
Fiom'Orbo, le (32), 118
Fl du Ma'lui" (26), 119
1"oHtail1ebIeaLl (28), 144
Fougeru" '~e (J 7), 60
FOllrme d' m! (29), (52), 134
Fm de C hevre Ardeche
(69), 96
Fm du Canta l, Canta l
FLI I1 du l iS I1 , C, II,
Fm d' I
Fi1l u lt (29), ( 17), 135
F)l1lg Raclette, . I~ac l elle
Frol1lage llg 136-139
Frol1lage aLl La il de CI,ev l'e
(52),99
Frol1la1'1" (24),145
Fromagc l Fcml ier (8]), ]<15
Fromagc d (31),137
Fromage Corsc (35), 115
Fromagc Corsc N io lo (68), 123
Frol1lagc d'Hcsdil1 (46), 211
Froll1agc d 'OSSJLI, Laruns (4), 51
Fomagc de Brcbis ( s)
(39),120
Fromage de Brcbis (clcs
L'S) (5), .J,8
Fromagc dc ., (dLl Pays)
(57),39
Fromagc de !; ! VJchc
l'ermier (56), .J,9
froll1age de Brebis Vallee
d'OssaLl (8), 49
Fromage de Chevre ig
(41),96
Fromage de C I,evre de i
(48),97
Fromage de C!,evre I'prmier (86),
97; (), 97; {78}, 208
Fomage de CI,e\fre larzac
(80), 98
Fromage (Ic siu (46), 216
FrOll1age cie MOl1tagl1e (79), 221

Fronblge (! ll tag"" de L"F;e


(78),221
Fromagc dc 1 L gl1, Le I'k
de ' CaJabassc (78), 222
Fromage de 'vI.Ol1tagt1c, Lc
Rogalla i, (87), 222
From,'gc dc Pays, M ixlp (5), .52
.. romage Vachc (4), 51
FrOnblge de Vachc Brftlc (1), .J,5
Fromage dLl Jas (57), 98
Fomage Ferm ier (43), 98
Fomagc Fcrmier aLI lait
de s (6), 50
ro11g Fermicr Ll Lai t
de ], (6), 50
Fromage Fi Brebis (37), 121
Fromage Fel'l11ier de Chevre
dc la TavaF;lla (33), 124
Frornagc FC1'l11icl'
(8-!), .J,O
F romage Fort 140-142
Fromage For( dll L I1is (29),
(1i9), 140
F g Frais 143-147
Fomagc Frais de Nimes
(56),145
Fromage Lait <Ic Brl!bis
(32), 122
Frol11agee ci u LarZdC (83), 1-!2
Fromageol1 Fermier Lail Ll
dc Brebis (80), ~O

IJL

Ga le t <Ie Bigorrc (89), 99


Ca let SoJ gt (89), 99
Cale tte des :vI l dLl I~is
(46), 1(){)
Gcr (29), 150
Cardian (56), 146
g lu ' 17eLlille de Sa Llge
(46), 21!\
Ga,tallbcrra (1), 146
GLl1 Fra is (46), 146
Gral1d Co lon,bler des AiJ l o rl ~
(67),100
Crand Vatcl (17), 216
Gratarol1 d ' Arcches (89), 150
CraUe-l'ill (24), 217

CreLl iJh (9), 14<)


Gris dc LilIc (89), 157
GlIerbigny (46), 157

L
L d LI

(89), ~]
LagLlioJe (19), 72-73
Lgi< (2.1), 151
LarLl n;' (89), 52

237

Livarol (46), 152


LuirL' 78
l~oLI MagrC, (8), J 38
L( P .. rul01, ",, . ...1
CI, evre dlt ,ll
LHCHllus ( 17),217

i s (28),10 1
Matnirolle (46), 153
Maroilles (46), 154
Marolle", . 1Jilll'S
\1atocq (88), 53
MettoJ1 (7 J ), 67
Mig llOn (
6 1 I Maroi]]es)
iltt Fl1,is, ,.

BOHle de Li lle
Mixle (3), 47
siu Fromage, . I'romage
d" Mons ieur
d ' Or du L)'OJis
(67),100
Mo nl d' Or, VacJ,eliJ1
du H aut-Doubs
(7 1), 160
Motl,ajs la Fu .. (54), 160
, Lt' (32), 125
lll (63),-11
MOlllis, Le (57), (89), 223
)st {44}, 158-159
u sl au ClIlllill (76), 159
lIllst-GroDl, . MUl1ster
lIl (24), 161
lit ( ), J61

N
Nal1 t(li~

(25), ] 61
a nlais dit Frulllage du
. Na ntais
Nellfd,a te l (54), 162
iolo, LC' (33), 124

Pav- d' !;" (46), 165


de 1<1 i " t i{> (89), 102
Pavc d e ROHbaix (46), 166
I' du Plcssi~, ! . (11), 166
\', Le (69), 102
P"lardo n des ,Il"" (89), 167
Pelardull de~ Corbiere"
(4 L),167
,1 (80), 42
Pers ille 168-169
Persil lc de / Hal!te-Tar,,"taise
(67),168
l~iIl / l Tarelltaise
(71),168
Per"iJle de ignes (71), 169
Persill" d u Semfioz (67), 169
Peli t Parduu (77), 55
Pe li t-S uisse (25),1+7
Pi;vre d ' Ar, . PoivTe d'
Picadull (57),62
Pi codon 170--171
PicodoJl iI/'Hll ile d'Oli\'(' (56),
] 71
iud de Crest (23), 171
Picodun de Dieltlefit (58),
(57),171
Picodol1 (1 l' A rctecJle (7]),
(55}, 170
Picodoll d e Ja Dm (20), ] 70
id dH Dulli
(17),171
Pierre-Robert (24), 217
Pitchuu, Le 183
PitJlivic5 a ll Foill (26), 174
Poi\'re (46), 218
Poivre d ' (17), 2+
PO llt-l 'vqu (24), (46), 172
! SalH t (46), 173
Port-dll-Salut (46), J 73
POllligt1y-Sit-i (25), 8 1
ul (25), 102
LlIl': de ll, . Cri" de Lille
PlId,,1 , . Gris de Lille

0 __

Ol ive l au FOUl (29), '


Olivet Celldre, (29), 164
Os~a ll Ferlllier (89), 5-1
O~sa l!-Jraty-Brebis Pyrcllcc;, 43

Ql-Vllts

Rab('lais 12
Raclette (29), (7] ), 174
RCbIOCJ10l1 de Sa\'oic (71),
(25), 175
RebIocholl, .. RebIocllOll
1 5avoie
Rigott(' ]76-- 177
Rigotte d'E I,a las (71), 176

Palollse des Ari't\'is ( CI,\


d' AJpage) (71), 165
Paprika (17), 218
P.ite de FrOlllage (32), 126
Piitefillc Furt (59), 142
\' Ble,oi, (17), (23), 10 1

238

(69), 103
QlIcrcy (Pe!i!) (15), ] 03

gtt ! diu

Rigotle de

(71), \77

lt/ritl (i;

1Iii) (70), 177


Rigotte dc Sai llle-Colombe
(67), 176
Rig{}tte des ls (17), 177
!{ogeret de Lamast e (52), 103
Rollot (46), (29), 157
RmIlS, . l de Rl s
RoqLleforl (85), (86), 178--181
Rl!stlllLl , U (32), 130

Sai Jlte-ur

de ui (75),
(73), (75), 82
Saill l-Feliciell dc Lamaslre
(69), 104
S i t-llill (71), (36), (69),
(28), (26), ] 82-183
Sai llt-Necta ire (+9) 184--185
Si l-l1 (70),104
Saill t-LI1i (46), 186
Sit-Rm (46), 75
Sit-vVi , Le (46) 186
5alers (24), (89), 7-7]
Sall Pelrolle (32), 127
Santrallges (46) 104
Sa ulxltfois, Le (89), 75
SeChOtl de Cbl~ vJe DrOlllois
(56), 105
5egalOLI (89), 147
5tl-~-lll (73), 78, 83
Serac (71), 149
501ei121 8
SOllma in trai ll (46), ] 87
Soumc Lozerien (58), 138

_
Talllie (46), 187
Tarelltais (67), 105
Ti1 upilliere, La (71), 105
Alpage d e la Vil ise (67),
190
Tnllle Chevre (-10), 128
de r (58), 202
TODlt! de Cllevre (32), 128
ti c l\' , l3e llevillC' (67),
197
de Clle\Te dLI " (59),
20-1
de MCllage (67), 196
' 'v\i -C ll~vre dH Lecheroll
(67),200
m PilYS Basque (8), 209
Tom nlt;' 188-210
I de Risi (71),
(28), 193

llll

C'pra (70), :
(89), 129; (38),
(32),129
l11l11 d' rles (62), 201
dc I'evre (64), 208
l11l1 de Chcvre d ' Alpage,
?i (71), 198
l11" de Che\'re de Pays
(88),210
l11 de h\' " Pay~ , tis
9

(46),203
'
T0111111(' dc C he\' re, les I'yrenees
208- 210
l11l11 de Cl1evre, LOL!bicr"s
(46},209
Tommc dc CI' evre, 5avoie 197- 200
TOlle de CI,cvre, "al lee de
zi (71), 198
de CI,e\' re, l! de
Nove/ (71), 199
TOtnme dc Couc l' e\'e/ (46), 199
l11l11 de HL!it Lih'"s (64),205
l11 de I 'v (Petite)

(68),201
dc la Frasse Fermiere
(8), 192

1111('

l11

de Lg (62), 139
de Lulli (71), ]94--195
1 dc Mon tag l1e (76), 205
1 de Rm.1;, (89), 20
l11 de 5avo ie (89), 188
111 de Savo;e 18&-196
l11 de 5\0 ; L! L!i
(71), 190
Tomme dc Savoie Maigre (89), 189
Otl1 de S ,m (), 206
l11m de hes (59), 197
l11l11 de Ve"dee (46), 207
du I30ugna t (89), 202
1 du F u ;g (7]), 19 1
l11 du Mont Cenis (7), ]96
Fermiere lies Lidarts
(71),193
TOlnme Fra'clle, , A ligol
mm GI'asse Fermicrc d,,~
Bauges (71). 191
m Grise 5eyssel (71), 192
m le Gascoll (62), 204
mtt de l' \'"ro (68), 207
l11 Mi-Chevre (I igs
(67), 200
(20), 106
l11m

il

'mlct (88), 55
(VeJ'it,lbIe)

(46),210
TrJppc Belval (46), 211
llug (17), 212
Trappisle ll111 (18), 212
Tricomc ~1"s (54), 42
Triple-Creme 213-2]8
Troi,,-Epis ( 17),218

uv

---

Vad1Md, Lc (50), 139


Vache des !,)' I's 219- 223
Vachc Frais (6), 147
Vcl,i d' AbonJancc Fcrl11ier
(6), 224-226
Vhi des Bal!ges (67), 227
\Iacl,e[iI1 Ha l! t-Doubs (71),
(24), 228-229
V/ (75), 78, 84
Vcnaco, Le (36),130
Vdl110is (29), 106
Vielle l1l la Pii.'ce
(71), 189
Vieux OI", Lc (89), 127
Vill- u lg (46),230


I'<!'I I'

,ln,;

54

l<.

d ( )

ApmelbIII>/t/ 22

12- 13

Pie-Rllg-d-I'st (l! - ~'

, ,

Bleu

-')

Jl

10- 11
[)1I\lJ! 10-11

Kaal1epOlll1l811bliJ

22

IID I! 3

78

(),II/ll/

j\,(apKJlpODK<l 2 1
135

107
l i (lIII)
Sl1

107
() 107

I l

22

107

'J

20,2 1, 69,

Il \l

21

S4

II

77

22

12- 13

230
153
153

ll

l(

149

10-1 1

!R

Lacallne (!!) 37
2 1, 69,195
ll" 21 , 69,194

194

bl

\10

153
227

7J

5l rs () 71
Tari"e (TapIIH) 20. 27. 175

llll

20, 175

Allbrac () 72, 73
Ho1stei!l () 73
MOl1 tbellard ()
20, 175
Nl11 d ( \l ) 64

21, 132. 194


14

54

10

239

"

AndrotltJt, f'jl;', Grri<lt' ,111 I ro"ra.~r, Stock, Pari,. 197]


('11 Frell). t:llgli,ll ITallslal,oJl, Aidan EII ", 1973;
2nd 't\ition. Aidall El1is, 1977; r~yi,cd 19.
drtlt.

Paris

Pierrc.

' / 1'<' '

,111 Fr"'IlJlse,

tl,.

19~

Androtliit, i", d CI,a bot, \,.". L(' '. I',e",',


,iu \'1\<'. Etrepi l1at, 1985
41l1111nin~

dc . .

Ifustrirs LaiJi('I'e:;, Comindl.l(", Pari5,

lQYl

Evettc, Jear1-Luc, Ln FromnSl'rif, Prt;>~l..,e::; LJ1i\'er-<.;itiiit"t,"'i

,1,-

Fance,

['aci" 1975

Foubert, Jean-/I,farit;>, Clli,1e (ft~ '

Corl"l, COl1d('-sll-Nil" I97

Girad,

Sy]vi." fromas,s , Ediliol1s 111;'1'111<', Paris. 1986

Le j,\OUCl1, jeal1-!Lld, L<1 Fab,jc,1!io" ,1 ..


dt- Cbl,,,r'e Fllli,', Ito\'ic, '", [982
l

/ormm! Officie! dr

BOI1, COI<,lt(, L,., Fmmnge" Hacl1ette. Pa]"'s. 1979

Libotl", ]"-LlI,

Tr,lI11e

\>\1,

PI,iJippe, Fro/l/age> / \Iir,s de Fra,


Paris, 1989

hI1. . 1.(" Pro,1I1c/io,,< Lnrfu'f'"

He"ry, I . U"re iic


Robert L"ffOI1I, Pa,i" ]981

O,,,,t, Micl1e!,
F,mses,

<111'\ ,

ti.
Larout-~t.',

Fck,

m,,1 Liire

,Je!o Frmrce il .

Rollcrl J., Lnrn.,,;se ,lc5 FrIJl<~{'S, Lil'rairif'


Paris, 197

li r, F/llgrs, l1iqLl e~ DU1 t1li J1

(L\i-).

lf i/rt'lill

NO//i'eall Grliti" Ift'S /"rorrrage.-

OtlcstFrance.

R',s.

1984

GlIbl,' 1ft' Tourisme, \.1icllel in, Paris

\10l1\"''', sr, dd Go!tscndlk. Doc!eur, I.tllrssl'


I 'III"tllr

(Jol.ier, Rel1c, G,-f{raJ,i 1/1 Frnllct', llti "Qt1e


a is-je?" Pre,ses Ui\''I'sitir- de FrarlCe. ['Mi,. 1970
Cotlrtine, RobC'rl J.,
Borda" Paris, 1982

tl f-IICt',

FJJlg

Ri'l'r,bli'l'''' Fmtt,ais!'

AI/." ROllli,'/' FrmrCt', V1icllelil1, Ld, 1989

t-l111Ur,

Rll/tlL' tf/t Fmmg,

Lhar l

Paris, 1987

GSf.i1Il,

t'titl<r"1

Libr ..)iric

(1. 11 ),

Rance, Patr,ck,
Lon,ion, ]989

Larou~~e. P(\r i~,

Dit i l1ai's

f,,'

1938

Le Robert. Paris, 1989

Frerrc/r 0 .. -,- ,1' lJook, Maemilla" .

Roc, Jean-Clat1de, L.. /1""011 dt'!n Cl'Oi,'


blitinns Wat"I, BrioLlde, 1989
StOllbs, \.\riJliam, Clli,le /011",
[ Press, l~dQl1, \ 984

llllrclre,

Cl1""S"' of Fmllct',

ViMd, IU, Fr'(IIlInges d<, FrnllC!'. Da"gaLld, Pari". 1980

fNSEE / SOPEXA;

ll Jt l

t 111tf,sil1l ! DllJ11l1t~ti !

t33If)t, 331r

ii /:
5\\'

Bralld Milk d~lts . Ltd.;


!,5(0., Ltd.;
C\1eese & \Vine Acadcmy, Tokyo;
Maison d ll Fromage, \'1:
Fni S. ;
50, Japon;
tSt1i Kobi1Y'I~h i; Yohko Nalll io ka;
ll5hi KitaIl1lIr<1;
Sdict de Frolllages d ' " ti 'Origine;
[,lstitul NJtiol1aJ dE's Appel l atinn~ d'Orig ine;
Association Natiol1ale d es AppcllatiorlS d 'Orig,"e
Laitieres Fiss;
AssociatiOI1 MaqLle Collcctive Sa\luic;
I.N.R.A. ( t) . Casa lt" /l.N. R. A. (i ll );
Cll.1 rl1brc d' glilIlh.'<';
La SociN<' Fl"O l1lage rc de la Brie;
Socicte de~ "'' ! des Producle,m, R(,t1l1is
de R'!Ll f l;

240

,i'lfor ll1 li I1 Laitieres;


Coopera ti\'e l'ecLI!'c\la;

. Fr(l, i , . Vicigt1r, J.-E. La-Noir, Crcdit

Agricolt>, Corsica;
. Ba"et, Paris / . l'il1, RlI ngis;

CoHe!te alld tIill FaHer, Dll1i \/i l\;


GAEC Lot1\' ra d ot1, Margo ''Ce, 15140 Sa il1 tRem\'-c!e Salers;
F~gri lls. B\d. \,ILl, 15000 AlIrillac;
. 22 rtlC Viei\le-dtl-Temp\e, 75004 ,,;
Fran~ois Dtlral1ll, lli , 61120 l1 !
(.64-65);

Coopera tive I _ trlli, 74-170 Bel levatlx (. 21,195).


:

Kikuko OtI', Tak~yo,h i NakasOJ1c,


I<eiko Mori.

07t1 li,
Th II:

Matthelv Coo k
Nci l ll

Вам также может понравиться