Вы находитесь на странице: 1из 9

1.

RAOs for prototype in retracted condition without riser

Surge RAO
4.5
4

Surge RAO (m/m)

3.5
3
2.5
0 deg
2

45 deg

1.5

90 deg

1
0.5
0
0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

Time Period (s)

Sway RAO
4.00
3.50

Sway RAO (m/m)

3.00
2.50
0 deg

2.00

45 deg
1.50

90 deg

1.00
0.50
0.00
0

10

20

30

40

50

Time Period (s)

60

70

80

90

Heave RAO
1.4
1.2

Heave RAO (m/m)

1
0.8
0 deg
0.6

45 deg
90 deg

0.4
0.2
0
0

10

20

30

-0.2

40

50

60

70

80

90

Time Period (s)

Roll RAO
4.00
3.50

Roll RAO (Degrees/m)

3.00
2.50
2.00

o deg
45 deg

1.50

90 deg

1.00
0.50
0.00
0
-0.50

10

20

30

40

50

Time Period (s)

60

70

80

90

Pitch RAO
1.80
1.60

Pitch RAO (degrees/m)

1.40
1.20
1.00

0 deg

0.80

45 deg

0.60

90 deg

0.40
0.20
0.00
-0.20

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Time period (s)

Yaw RAO
0.080
0.070

Yaw RAO (degrees/m)

0.060
0.050
0 deg

0.040

45 deg
0.030

90 deg

0.020
0.010
0.000

10

20

30

40

50

Time Period (s)

60

70

80

90

2. Added Mass for prototype in retracted condition without riser

Surge Added mass


70000.00

Added mass (tonnes)

60000.00
50000.00
40000.00
30000.00
20000.00
10000.00
0.00
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

60

70

80

90

Time Period (s)

Sway Added mass


100000.00
90000.00

80000.00

Added mass (tonnes)

70000.00
60000.00
50000.00
40000.00
30000.00
20000.00
10000.00
0.00
0

10

20

30

40

50

Time Period (s)

Heave Added mass


200000
180000

Added mass (tonnes)

160000
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

70

80

90

Time Period (s)

Roll Added mass


76500000
76000000

Roll Added mass (tonnes m^2)

75500000
75000000
74500000
74000000
73500000
73000000
72500000
72000000
71500000
0

10

20

30

40

50

Time Period (s)

60

Pitch Added mass


77500000

Pitch Added mass (tonnes m^2)

77000000
76500000
76000000
75500000
75000000
74500000
74000000
73500000

73000000
72500000
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

60

70

80

90

Time Period (s)

Yaw Added mass


160000000

Yaw Added mass (tonnes m^2)

140000000
120000000
100000000
80000000
60000000
40000000
20000000
0
0

10

20

30

40

50

Time Period (s)

3. Damping for prototype in retracted condition without riser

Surge damping
35000

Radiation damping (tonnes/s)

30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
0

10

20

30

-5000

40

50

60

70

80

90

60

70

80

90

Time period (s)

Sway damping
60000

Radiation damping (tonnes/s)

50000

40000

30000

20000

10000

0
0
-10000

10

20

30

40

50

Time period (s)

Heave damping
14000

Radiation damping (tonnes/s)

12000
10000
8000

6000
4000
2000
0
0

10

20

30

-2000

40

50

60

70

80

90

70

80

90

Time period (s)

Roll damping
3500000

Radiation damping (tonnes m^2/s)

3000000
2500000
2000000
1500000
1000000
500000
0
0
-500000

10

20

30

40

50

Time period (s)

60

Pitch damping
3500000

Radiation damping (tonnes m^2/s)

3000000
2500000

2000000
1500000
1000000
500000
0
0

10

20

30

-500000

40

50

60

70

80

90

60

70

80

90

Time period (s)

Yaw damping
90000000

Radiation damping (tonnes m^2/s)

80000000
70000000
60000000
50000000
40000000
30000000

20000000
10000000
0
0
-10000000

10

20

30

40

50

Time period (s)