You are on page 1of 2

Haarzorg

Ga naar: navigatie, zoeken


Haarzorg is de nieuwe benaming voor de vroegere studierichting
"haartooi" in de tweede (3e en 4e leerjaar) en derde graad (5e en 6e
leerjaar) van het het beroepssecundair onderwijs in Vlaanderen. In de
derde graad is er een zevende specialisatiejaar voorzien, genoemd
"haarstilist". In dit laatste jaar wordt sinds 2006 het competentiegericht
leren toegepast. Het VMBO in Nederland komt overeen met het Vlaamse
beroepssecundair onderwijs.

Inhoud [verbergen]
1 Structuur van de opleiding haarzorg
1.1 Tweede graad haarzorg (3e en 4e leerjaar)
1.2 Derde graad haarzorg
1.2.1 5e en 6e leerjaar
1.2.2 7e leerjaar haarstilist
2 Referentie

Structuur van de opleiding haarzorg[bewerken]
Tweede graad haarzorg (3e en 4e leerjaar)[bewerken]
[1]
Het beroepsvoorbereidend leerjaar van de eerste graad levert de
logische instroom voor deze tweede graad, hoewel er ook heel wat
leerlingen zijn die vanuit een 2e leerjaar A naar 3 BSO overstappen.
Deze tweede graad bereidt voor op het "salonwerk" van de derde graad.
De praktijkvakken komen neer op dames- en herenkappen met daarbij
vaktechnologie en de benodigde basitechnieken. Daarnaast biedt men
bio-esthetiek aan met hand- en gelaatsverzorging. Buiten de
praktijkvakken onderwijst men de leerlingen ook in beroepsethiek en
sociale vaardigheden in het kapsalon. Het geheel van het vakkenpakket
sluit af met de geschiedenis van de opschik.
Derde graad haarzorg[bewerken]
5e en 6e leerjaar[bewerken]
[2]
De derde gaard bouwt voort op de opgedane kennis en vaardigheden
van de tweed graad. Buiten een uitbreiding van eerder genoemde
vakken komen erbij:
praktijkstages voor dames- en herenkappen extra-muros
de gentegreerde proef of GIP
praktijkstages in het didactisch kapsalon
groepswerk, projectwerking, leerbedrijf en mini-onderneming
Daarnaast krijgen de leerlingen een inleiding in de basiskennis van
bedrijfsbeheer.
7e leerjaar haarstilist[bewerken]
[3]
In deze opleiding van haarstilist wordt het competentiegericht leren
vormgegeven. Dit uit zich doordat de leerdoelen een vertaling zijn van de
te verwerven competenties. Een competentie wordt gezien als een
samenspel van kennis, vaardigheden en attitudes en
persoonlijkheidskenmerken die een persoon inroept in een bepaalse
situatie om een probleem aan te pakken. In het competentiegericht
denken vormen de competenties het uitgangspunt en niet de
afzonderlijke vakinhouden, m.a.w. er is geen vakkenopdeling.
De opbouw van het leerplan maakt dit competentiegericht leren mogelijk.
Anders gezegd: de organisatie is zo opgezet dat de doelen van het
studierichtingsprofiel als een samenhangend geheel in een bepaalde
context wordt bereikt. De context is in dit geval: het kapsalon.
Het na te streven einddoel komt hierop neer (dit is het kwalificatieprofiel):
de afgestudeerden moeten in staat zijn de taken van een beginnend
kapper- en salonbeheerder uit te voeren (afgeleid van het beroepsprofiel
kapper- en salonbeheerder SERV 3003).