Вы находитесь на странице: 1из 126

Bruksanvisning brbar

dator
Juni 2010
SW5430
15.6 : B53-serien
14.0 : B43-serien
2 Bruksanvisning brbar dator
Innehllsfrteckning
Presentation av Notebook PC
Om den hr anvndarmanualen .................................................................. 6
Anmrkningar om den hr manualen ........................................................ 6
Skerhetsfreskrifter ......................................................................................... 7
Frbered din Notebook PC ........................................................................... 11
Lra knna delarna
Ovansidan ........................................................................................................... 14
Undersidan ......................................................................................................... 18
Hger sida ........................................................................................................... 22
Vnstra sidan ...................................................................................................... 26
Framsidan ........................................................................................................... 29
Komma igng
Strmsystem ...................................................................................................... 32
Anvnda elstrm (AC) ...................................................................................32
Anvnda batteristrm (DC) .........................................................................34
Batterivrd .........................................................................................................35
Sl P Notebook PC .......................................................................................36
Power-On Self Test (POST) ...........................................................................36
Kontrollera batteristrmmen .....................................................................38
Ladda batteriet ................................................................................................39
Strmalternativ ...............................................................................................40
Energihanteringslgen .................................................................................42
Insomning och vila .........................................................................................42
Strmkontroll termikblsa ..........................................................................43
Switchable Graphics Technology (p utvalda modeller) ..................44
Speciella funktioner p tangentbordet .................................................... 45
Frgade snabbtangenter (p utvalda modeller) .................................45
Microsoft Windows
TM
tangenter ................................................................48
Multimedia-kontrollknappar .....................................................................49
Vxlar och statusindikatorer ......................................................................... 50
Vxlar .............................................................................................................50
Statusindikatorer ............................................................................................52
Bruksanvisning brbar dator 3
Anvnda Notebook PC
Pekenhet ............................................................................................................. 56
Anvnda styrplattan ......................................................................................57
Illustrationer fr anvndning av styrplatta ............................................58
Ta hand om styrplattan ................................................................................61
Automatisk avaktivering av styrplatta ....................................................61
Lagringsenheter ............................................................................................... 63
Expansionskort ................................................................................................63
Lsare Flash Memorykort ............................................................................65
Optisk lagringsenhet (p utvalda modeller) .........................................66
Hrddisk .............................................................................................................69
Minne (RAM) .....................................................................................................72
Anslutningar ...................................................................................................... 74
Ntverksanslutning ........................................................................................74
Trdls LAN-anslutning (p utvalda modeller) ....................................76
Modemanslutning (p utvalda modeller) .............................................78
Windows trdlst ntverksanslutning ....................................................79
Bluetooth trdls anslutning (p utvalda modeller) ............................81
Trusted Platform Module (TPM)(p utvalda modeller) ....................... 84
Aktivera TPM Security ...................................................................................85
Rensa TPM skrad data .................................................................................85
Bilaga
Valfria tillbehr ................................................................................................ B-2
Valfria kontakter ............................................................................................ B-2
Operativsystem och programvara ........................................................... B-3
System BIOS-instllningar ......................................................................... B-4
Vanliga problem och lsningar ............................................................... B-7
terstlla din brbara dator .....................................................................B-13
Anvnda terstllningspartitionen .....................................................B-13
Anvnd terstllnings-DVDn (p utvalda modeller) ......................B-14
DVD-ROM enhetsinformation ................................................................B-16
Interna modem uppfyllelse ....................................................................B-18
4 Bruksanvisning brbar dator
Deklarationer och skerhetsfreskrifter ..............................................B-22
Yttrande statliga kommunikationsnmnden ...................................B-22
FCC (Amerikanska telekommunikationsmyndighetens)
varningstext om radiofrekvens- (RF-) exponering .........................B-23
Deklaration om verensstmmelse
(R&TTE Direktivet 1999/5/EG) ................................................................B-23
CE Mrkning .................................................................................................B-24
IC:s strlningsexponeringsdeklaration fr Kanada ........................B-24
Trdls hanteringskanal fr olika omrden ......................................B-25
Frankrike begrnsade trdlsa frekvensband ..................................B-25
UL skerhetsanmrkningar .....................................................................B-27
Krav strmskerhet ....................................................................................B-28
TV-mottagarmeddelanden (p utvalda modeller) .........................B-28
REACH .........................................................................................................B-28
Nordiska frsiktighetstgrder (fr litium-jon batterier) .............B-29
Skerhetsinformation optisk lagringsenhet .....................................B-30
Skerhetsinformation laser .....................................................................B-30
Varningsetikett service .............................................................................B-30
CDRH-bestmmelser .................................................................................B-30
Produktanmrkning Macrovision Corporation ................................B-31
CTR 21 godknnande
(fr brbara datorer med inbyggt modem) ......................................B-32
EU:s eko-mrkning .....................................................................................B-34
Uppfyllelse och deklaration av globala miljbestmmelser .....B-35
tertagningstjnst .....................................................................................B-35
Upphovsrttsinformation .........................................................................B-37
Ansvarsbegrnsning ...................................................................................B-38
Service och support ....................................................................................B-38
1
Presentation av
Notebook PC
6 Bruksanvisning brbar dator
Om den hr anvndarmanualen
Du lser just nu anvndarmanualen fr Notebook PC. Den hr
anvndarmanualen innehller information om de olika delarna
i Notebook PC och hur du anvnder dem. Anvndarmanualen
bestr av fljande huvuddelar:
1. Presentation av Notebook PC
Presenterar dig fr Notebook PC och den hr
anvndarmanualen.
2. Lra knna delarna
Informerar dig om komponenterna i Notebook PC.
3. Komma igng
Ger information om hur du kommer igng med Notebook
PC.
4. Anvnda Notebook PC
Informerar om hur du anvnder komponenterna i Notebook
PC.
5. Bilaga
Presenterar dig fr alternativa tillbehr och ger ytterligare
information.
Det operativsystem som faktiskt medfljer varierar med
modell och territorium. Det kan fnnas skillnader mellan din
brbara dator och bilderna som visas i den hr handboken.
Acceptera din brbara dator som korrekt.
Anmrkningar om den hr manualen
Ngra anmrkningar och varningar i fetstil anvnds genom hela
vgledningen fr att du ska lsa igenom dem ordentligt kunna
slutfra en del uppgifter p ett skert och komplett stt. De
hr anmrkningarna har olika grader av vikt, enligt beskrivning
nedan:
VARNING! Viktig information som mste fljas fr ett skert
utfrande.
VIKTIGT! Livsviktig information som mste fljas fr att
undvika skada p data, komponenter och personer.
Tips och nyttig information fr att slutfra uppgifter.
Tips och information fr speciella situationer.
Bruksanvisning brbar dator 7
Skerhetsfreskrifter
Fljande skerhetsfreskrifter kommer att frlnga livslngden
p Notebook PC. Flj alla freskrifter och instruktioner. Hnvisa all
service till kvalifcerad personal, frutom det som str beskrivet i
den hr manualen. Anvnd inte skadade elsladdar, tillbehr eller
annan kringutrustning. Anvnd inte starka lsningsmedel som
tinner, bensin eller andra kemikalier p eller i nrheten av ytan.
Batteriskerhetsvarning:
Kasta inte batterierna i
elden.
Kortslut inte
spnningsterminalerna.
Demontera inte
batteriet.
Ha inte Notebook
PC i ditt kn eller p
ngon annan del
av kroppen fr att
undvika att utsttas fr
vrmeexponering som
kan ge obehag eller
skador.
Utstt INTE fr smutsiga
eller dammiga miljer.
Anvnd INTE vid
gaslcka.
Utstt INTE fr starka
magnetiska eller
elektriska flt.
Utstt INTE eller
anvnd intill vtska,
regn eller fukt. Anvnd
INTE modemet under
elektriska stormar.
Tryck eller vidrr INTE
skrmpanelen. Placera
inte intill sm saker som
kan rispa eller komma in
i notebookdatorn.
Placera INTE apparaten
p ojmn eller ostadig
arbetsyta. Anlita service
om hljet har skadats.
Placera eller tappa
INTE objekt p
notebookdatorn, och
fr inte in frmmande
objekt i den.
Koppla bort elsladden och ta bort batterierna innan
rengring. Torka av Notebook PC genom att anvnda en
ren trasa av naturfber eller smsskinn, fuktad med en
rengringslsning utan slipmedel och ngra droppar varmt
vatten, och ta bort ytterligare fuktighet med en torr trasa.
8 Bruksanvisning brbar dator
SKERHETSTEMP: Den
hr notebookdatorn
ska anvndas i
miljer med lmplig
temperatur mellan
10C (50F) och 35C
(95F).
Br inte eller tck ver
en Notebook PC nr
den r pslagen med
ngot material, t.ex.
en vska eftersom
det reducerar
luftcirkulationen.
Kasta inte Notebook PC i hushllssoporna. Denna
produkt har konstruerats fr att mjliggra korrekt
teranvndning av delar och fr tervinning. Symbolen
med den verkorsade soptunnan indikerar att
produkten (elektriska och elektroniska utrustningar samt
knappcellsbatterier som innehller kvicksilver) inte fr
kastas i de vanliga hushllssoporna. Kontrollera de lokala
bestmmelserna fr avyttring av elektroniska produkter.
Kasta INTE batteriet i hushllssoporna. Symbolen med
den verkorsade soptunnan indikerar att batteriet inte
fr kastas i de vanliga hushllssoporna.
MRKDATA
INMATNING: Se
etiketten med
mrkdata under
Notebook PC:
n fr att se till att
din strmadapter
verensstmmer med
mrkdatan.
Felaktig installation av
batteriet kan orsaka
explosion och skada
den brbara datorn.
Anvnd inte skadade
elsladdar, tillbehr eller
annan kringutrustning.
Anvnd inte starka
lsningsmedel som
tinner, bensin eller
andra kemikalier p
eller i nrheten av ytan.
Bruksanvisning brbar dator 9
Transportfreskrifter
Fr att frbereda Notebook PC fr transport ska du stnga AV
den och koppla ur all extern kringutrustning fr att frhindra
skada p kontakterna. Hrddiskens huvud dras in nr
strmmen r AV fr att frhindra rispning av ytan p hrddisken
under transport. Du ska drfr inte transportera Notebook PC nr
strmmen fortfarande r P. Stng skrmpanelen och kontrollera
att den r skert fastsatt i stngningslget fr att skydda
tangentbordet och skrmpanelen.
VIKTIGT! Ytbelggningen bucklas ltt om den inte tas om
hand ordentligt. Fr frsiktig med att inte gnugga eller skrapa
ytorna p Notebook PC nr du transporterar den.
Tck din Notebook PC
Du kan kpa en valfri brvska fr att skydda den frn smuts,
vatten, sttar och repor.
Ladda dina batterier
Om du ska anvnda batteristrm ska du kontrollera att
batterierna samt reservbatterier r fullt laddade innan du
ker ivg p lngre resor. Kom ihg att strmadaptern laddar
batterierna s lnge som den r inkopplad i datorn som en
elstrmklla. Var medveten om att det tar mycket lngre tid att
ladda batterierna nr Notebook PC r i bruk.
10 Bruksanvisning brbar dator
Frsiktighetstgrder vid fygning
Kontakta ditt fygbolag om du vill anvnda Notebook PC p
fygplanet. De festa fyglinjer har restriktioner mot att anvnda
elektroniska apparater. De festa fygbolag tillter endast
anvndning av elektronisk utrustning mellan och inte under start
och landning.
VIKTIGT! Det fnns tre huvudtyper av
fygplatsskerhetsapparater: Rntgenmaskiner (anvnds
p freml som placeras p rullande band), magnetiska
detektorer (anvnds p personer som gr genom
skerhetskontrollen) och magnetiska stavar (handhllna
apparater som anvnds p personer eller enstaka freml).
Du kan skicka din Notebook PC och disketter genom
fygplatsens rntgenmaskiner. Det r dock rekommenderat
att du avstr frn att skicka din Notebook PC eller disketter
genom fygplatsens magnetiska detektorer eller att de utstts
fr magnetiska stavar.
Bruksanvisning brbar dator 11
Frbered din Notebook PC
Det hr r bara snabba instruktioner fr anvndning av din
Notebook PC.
Installera batterierna
Anslut ntspnningsadaptern
2
1
3
3
1
2
HDMI
1
2
3
110v-220v
12 Bruksanvisning brbar dator
ppna LCD-skrmen
1. Lyft frsiktigt upp skrmen med tummen.
2. Luta sakta skrmen framt eller bakt fr att hitta en bekvm
betraktningsvinkel.
Sl p strmmen
1. Tryck in och slpp strmknappen som r placerad under
LCD-skrmen.
2. Anvnd [Fn]+[F5] eller [Fn]+[F6] fr att stlla in LCD-
ljusstyrkan.
OFF ON
2
Lra knna delarna
14 Bruksanvisning brbar dator
Ovansidan
Tangentborden r olika fr olika lnder.
15.6 tums modell
ESC
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 Pause Prt Sc
Sysrq
Delete
Backspace
Home
Num Lk
Scr Lk
PgUp PgDn
Enter
Enter
Shift
Shift
Ctrl Alt Ctrl Fn Alt
End
Home PgUp
PgDn End
Insert
Delete Insert
Break
7 8 9
4 5 6
1 2
0
3
Tab
Caps Lock
OFF ON
5
6
9
7
8
10
1
2
4
11
3
Bruksanvisning brbar dator 15
14.0 tums modell
OFF ON
5
9
7
10
2
11
4
1
3
6
8
Mikrofon (Inbyggd)
Den inbyggda monomikrofonen kan anvndas
fr videokonferens, rstinlsningar eller enkla
ljudinspelningar.
Knapp fr kameraskydd (p utvalda modeller)
Med knappen fr kameraskydd kan du ppna och
stnga kameraskyddet. Fr knappen t vnster fr att
stnga kameraskyddet. Fr knappen t hger fr att
ppna kameraskyddet.
1
2
16 Bruksanvisning brbar dator
Kameraindikator (p utvalda modeller)
Kameraindikatolampan visar nr den inbyggda kameran
anvnds.
Kamera (p utvalda modeller)
Den inbyggda kameran mjliggr bildtagande eller
videoinspelning. Kan anvndas med rstkonferens och
andra interaktiva applikationer.
P vissa modeller behver du skjuta kameraluckan till
ON/OFF positionen fr att sl p/stnga av kameran.
Skrmpanel
Funktionerna fr skrmpanelen r samma som fr en
skrivbordsskrm. Notebook PC anvnder en aktiv matris
TFT LCD, som tillhandahller utmrkta tittaregenskaper,
som de man fr frn skrivbordsskrmar. Till skillnad frn
skrivbordsskrmar producerar inte LCD-panelen ngon
strlning eller fimmer, vilket r skonsamt fr gonen.
Anvnd en mjuk trasa utan kemisk vtska (anvnd
vanligt vatten om det r ndvndigt) fr att tvtta
skrmpanelen.
Express Gate knapp /
Power4Gear knapp (p utvalda modeller)
Nr den brbara datorn stngs av kommer en tryckning
p denna knapp att starta Express Gate. Se Express Gate
bruksanvisning fr detaljer.
Under Windows OS fungerar denna knapp som
Power4Gear Hybrid knapp. Knappen vxlar mellan olika
energisparlgen. Energisparlget kontrollerar mnga
aspekter hos den brbara datorn fr att maximera
prestationen i frhllande till batteritiden. Anvndning
eller borttagning av strmadaptern kommer automatiskt
att vxla systemet mellan strmlge och batterilge. Det
valda lget visas p skrmen.
3
4
5
6
Bruksanvisning brbar dator 17
Strmbrytare
Strmbrytaren r till fr P och AV fr den brbara
datorn och terstllning frn STD. Tryck p brytaren
en gng fr att starta och en gng fr att stnga av
den brbara datorn. Strmbrytaren arbetar endast nr
skrmen r ppnad.
Snabbtangenter
Snabbtangenter lter dig starta program som anvnds
ofta med bara ett knapptryck. Detaljerad beskrivning
fnns i del 3.
Spillskert tangentbord
Tangentbordet tillhandahller tangenter i full storlek
med bekvm rrelse (djup i vilket tangenterna kan
tryckas ned) och handlovsstd fr bda hnderna. Tv
Windows
TM
-funktionstangenter tillhandahlls fr att
hjlpa till att navigera i Windows
TM
operativsystem.
Styrplatta och knappar
Styrplattan med sina knappar r en pekenhet som
tillhandahller samma funktioner som en skrivbordsmus.
En programvarukontrollerad blddringsfunktion r
tillgnglig efter att ha installerat den inkluderade
styrplattan som mjliggr enkel Windows- eller
webbnavigering.
Fingeravtryckslsare (p utvalda modeller)
Den inbyggda fngeravtryckslsaren gr det mjligt
att anvnda skerhetsprogram som anvnder ditt
fngeravtryck som identiferingsnyckel.
7
8
10
9
11
18 Bruksanvisning brbar dator
Undersidan
Undersidan kan variera i utseende beroende p modell.
Storleken p batteripaketet kan variera beroende p modell.
VARNING! Undersidan p Notebook PC kan bli mycket
het. Var frsiktig nr du hanterar Notebook PC nr den
r i drift eller nyligen har varit i drift. Hga temperaturer
r normalt under laddning eller drift. Anvnd den inte
p mjuka underlag ssom sngar eller sofor eftersom
ventilationen kan blockeras. HA INTE NOTEBOOK PC I DITT
KN ELLER P ANDRA DELAR AV KROPPEN FR ATT UNDVIKA
BRNNSKADOR.
15.6 tums modell
5
6
7
8
2 3 1 4
Bruksanvisning brbar dator 19
14.0 tums modell
5
6
7
1 4 2 3
20 Bruksanvisning brbar dator
Batterils - fder
Fjdern till batterilset anvnds fr att hlla batteriet
p plats. Nr batteriet frs p plats kommer den
automatiskt att lsas fast. Fr att ta bort batteriet mste
fderlset hllas i upplsningslget.
Batteripack
Batteripaketet laddas automatiskt nr den brbara
datorn r ansluten till elntet och levererar energi till
den brbara datorn nr elntet inte r anslutet. Det
hr mjliggr anvndning nr du tillflligt frfyttar
dig mellan platser. Batteritiden varierar beroende p
anvndning och beroende p specifkationer fr den hr
Notebook PC. Batteriet kan inte demonteras utan mste
kpas som en enskild enhet.
SIM Kortfack (p utvalda modeller)
SIM-kortfacket tillter inmatning av ett mobilt SIM-kort
fr 3G-funktioner.
Batterils - manuellt
Det manuella batterilset anvnds fr att hlla batteriet
p plats. Flytta det manuella lset till upplsningslget
fr att fra in eller ta bort batteriet. Flytta det manuella
lset till lslget efter att batteriet satts p plats.
Dockningsstationsanslutningar
Dockningsstationsanslutningarna mjliggr att den
brbara datorn kan ansluta till valfri dockningsstation.
1
2
3
4
5
Bruksanvisning brbar dator 21
Minnesutrymme (RAM)
Minnesutrymmet tillhandahller expansionsmjligheter
fr ytterligare minne. Ytterligare minne kar
applikationsprestandan, genom att minska
hrddisktkomst. BIOS upptcker automatiskt mngden
minne i systemet och konfgurerar CMOS efter detta
under POST (Power-On-Self-Test)-processen. Ingen
installation av hrdvara eller programvara (inkluderat
BIOS) krvs efter att minnet har installerats. Besk
ett auktoriserat servicecenter eller terfrsljare
fr information om minnesuppgraderingar fr din
Notebook PC. Inhandla endast expansionsmoduler frn
auktoriserade terfrsljare av den hr Notebook PC:n
fr att skerstlla maximal kompatibilitet och reliabilitet.
Hrddiskutrymme
Hrddisken r skert placerad i ett utrymme. Uppsk
ett auktoriserat servicecenter eller terfrsljare fr
information uppgraderingar fr hrddiskenhet till
din Notebook PC. Kp endast hrddiskenheter frn
auktoriserade terfrsljare av den hr Notebook PCn fr
att vara sker p maximal kompatibilitet och plitlighet.
Vtskedrneringshl (p utvalda modeller)
Vtskedrneringshlen i botten r utformade fr att lta
vtska som spillts p tangentbordet av misstag rinna ut,
och frhindrar drmed att tangentbordet tar skada.
6
7
8
22 Bruksanvisning brbar dator
Hger sida
14.0 tums modell
15.6 tums modell
HDMI
E-SATA
9
10 1 4 5 3
11
2
10
9 5 7 8 6 4
11 12
7 8 6
HDMI
E-SATA
9
10 1 4 5 3
11
2
10
9 5 7 8 6 4
11 12
7 8 6
Bruksanvisning brbar dator 23
4
1
2
3
Trdls switch (p utvalda modeller)
Aktiverar eller avaktiverar den inbyggda trdlsa LAN
eller Bluetooth (utvalda modeller). Aktiverad kommer
den trdlsa statusindikatorn att lysa. Instllningar i
Windows program mste gras fre anvndning.
Expansionsport
En 26 pin expresskortfack fnns tillgngligt fr ett
ExpressCard/34 mm eller ett ExpressCard/54 mm
expansionskort. Expansionsporten tillhandahller en
lttanvnd dockningslsning fr kringutrustning fr
skrivbord och andra tillbehr, genom en enda kontakt.
(Inte kompatibla med tidigare PCMCIA-kort.)
E-SATA
E-SATA Port & USB Combo-port
Extern SATA eller eSATA mjliggr extern anslutning av
Serial-ATA enheterna som skapats fr att anvndas inuti
datorn. Den r upp till sex gnger snabbare r befntlig
USB 2.0 och 1394 fr externa lagringslsningar och r
ocks inkopplingsbar under drift med skrmade kablar
och kontakter p upp till tv meter. Se USB-port fr
beskrivning.
USB-port (2.0)
Den universella seriebussen r kompatibel med USB 2.0
eller USB 1.1- enheter, som t ex tangentbord, pekverktyg,
kameror, hrddiskar, skrivare och skannrar som ansluts
i serier upp till 12 Mbit/sek (USB 1.1) och 480 Mbit/sek
(USB 2.0). USB mjliggr att fera enheter kan kras
samtidigt p en dator med ngra kringutrustningar
fungerande som extra insticksplatser eller hubbar. USB
stdjer snabbvxling mellan apparater s att den festa
kringutrustningen kan kopplas eller kopplas bort utan
att datorn mste startas om.
24 Bruksanvisning brbar dator
6
7
8
9
Optisk lagringenhet
Notebook PC kommer i skilda modeller med olika
optiska lagringsenheter. Den optiska lagringsenheten
p Notebook PC kan stdja CD-skivor och/eller DVD och
kan ha inspelningsbar (R) eller terskrivningsbar (RW)
kapacitet. Se frsljningsspecifkationer fr detaljer om
varje modell.
Aktivitetsindikator fr optisk enhet (placering
varierar med modell)
Aktivitetsindikatorn fr optisk enhet visas nr data frs
over av den optiska diskenheten. Den hr indikatorn
lyser i proportion till datastorlek som frs ver
Elektronisk ppning av optisk lagringsenhet
Den optiska lagringsenheten har en elektronisk
utskjutningsknapp fr ppning av facket. Du kan
ocks skjuta ut den optiska lsaren med hjlp av
programvaruspelare eller genom att hgerklicka p den
optiska lsaren i Windows "Computer" och vlja Mata ut.
Akutppning av optisk lagringsenhet (placering
varierar med modell)
Akutppningen anvnds fr att skjuta ut facket till
den optiska lagringsenheten i hndelse av att den
elektroniska utskjutningen inte fungerar. Anvnd inte
akutppningen istllet fr den elektroniska ppningen.
Modemport (p utvalda modeller)
RJ-11 modemporten med tv pins r mindre n RJ-45
LAN-porten och stder en standardtelefonkabel. Det
interna modemet stder verfringar upp till 56K V.90.
Den inbyggda kontakter mjliggr bekvm anvndning
utan ytterligare adaptrar.
VIKTIGT! Det inbyggda modemet stder inte
spnningen som anvnds i digitala telefonsystem. Anslut
inte modemporten till ett digitalt telefonsystem, d din
notebookdator kan skadas.
5
Bruksanvisning brbar dator 25
10 LAN-port
RJ-45 LANporten med tta pins r strre n RJ-
11modemport och stder en standard Ethernetkabel fr
anslutning till ett lokalt ntverk. Den inbyggda kontakter
mjliggr smidig anvndning utan ytterligare adaptrar.
Kensington lsport
Kensington lsport skrar Notebook PC genom
att de Kensington-kompatibla Notebook PC-
skerhetsprodukterna. De hr skerhetsprodukterna
inkluderar vanligtvis en metallkabel och ls som
frhindrar Notebook PC att fyttas frn ett fast objekt.
En del skerhetsprodukter kan ocks innehlla en
rrelsedetektor, som avger ett larm nr den fyttas.
HDMI
Port HDMI
HDMI (High-Defnition Multimedia Interface) r ett
okomprimerat alldigital audio/video grnssnitt mellan
ngon audio/video klla, ssom digitalbox, DVD-spelare
och A/V-mottagare och en audio och/eller videomonitor
ssom en digital-TV (DTV). Stdjer standard, frbttrad
eller hgdefnitionsvideo, plus multi-kanals digital audio
i en enkel kabel. Den verfr alla ATSC HDTV standarder
och stdjer 8-kanals digital audio med extra bandbredd
fr att uppfylla kommande frbttringar eller krav.
11
12
26 Bruksanvisning brbar dator
Vnstra sidan
14.0 tums modell
15.6 tums modell
E-SATA
HDMI
7 8 1 4 3 2 5
7 8 1 9 6 3 2 4 10
6
E-SATA
HDMI
7 8 1 4 3 2 5
7 8 1 9 6 3 2 4 10
6
Bruksanvisning brbar dator 27
Batteriingng (DC)
Den medfljande strmadaptern konverterar elstrm
(AC) till batteristrm (DC) fr anvndning med det hr
uttaget. Strm som kommer genom det hr uttaget ger
strm till Notebook PC och laddar det interna batteriet.
Fr att frebygga skada p Notebook PC och p batteriet
ska du alltid anvnda den tillhrande strmadaptern.
VARNING: KAN BLI ALLT FRN VARM TILL HET NR DEN
ANVNDS. SE TILL ATT INTE TCKA VER ADAPTERN
OCH HLL DEN BORTA FRN KROPPEN.
USB-port (2.0)
Luftventiler
Luftventilerna lter avkyld luft komma in och varm luft
komma ut frn Notebook PC.
Var noga med att papper, bcker, kldesplagg, sladdar
eller andra objekt inte blockerar ngon av luftventilerna,
annars kan verhettning av Notebook PC intrfa.
Skrm (Monitor)-utgng
15-pin D-submonitorporten stder en standard VGA-
kompatibel enhet som exempelvis en monitor eller
projektor, fr att mjliggra tittande p en strre, extern
skrm.
HDMI
Port HDMI
Skrmport utgng
Skrmport utgng r ett okomprimerat alldigital audio/
video grnssnitt mellan ngon audio/video klla, ssom
digitalbox, DVD-spelare och A/V-mottagare och en
audio och/eller videomonitor ssom en digital-TV (DTV).
Stdjer standard, frbttrad eller hgdefnitionsvideo,
plus multi-kanals digital audio i en enkel kabel. Den
verfr alla ATSC HDTV standarder och stdjer 8-kanals
digital audio med extra bandbredd fr att uppfylla
kommande frbttringar eller krav.
6
5
4
1
2
3
28 Bruksanvisning brbar dator
8
7
9
10
Ingngskontakt fr mikrofon
Kontakten fr monomikrofonen (1/8 tum) kan anvndas
fr att ansluta en extern mikrofon eller utgende
signaler frn ljudenheter. Genom att det hr uttaget
anvnds tas den inbyggda mikrofonen ur br.
SPDIF utgendeuttag
Det hr uttaget ansluter till SPDIF (Sony/Philips Digital
Interface)-anpassade apparater fr digital ljudutgng.
Anvnd den hr funktionen fr att gra om din
Notebook PC till ett hi-f hemunderhllningssystem.
Utkontakt fr hrlurar
Kontakten fr stereohrlurar (1/8 tum) anvnds fr
att ansluta Notebook PCns utgende ljudsignal till
frstrkta hgtalare eller hrlurar. Genom att de hr
uttagen anvnds tas de inbyggds hgtalarna ur bruk.
E-SATA
E-SATA Port & USB Combo-port
Expansionsport
C
o
m
b
o
Bruksanvisning brbar dator 29
Framsidan
Statusindikatorer (framsidan)
Statusindikatorer terger olika hrdvaru-/
programfrhllanden. Se indikatordetaljer i avsnitt 3.
Flashminnesfack
Normalt s mste en extern minneskortslsare kpas
separat fr att kunna anvnda minneskort frn enheter
ssom digitalkameror, MP3-spelare, mobiltelefoner
och handdatorer. Denna brbara dator har en inbyggd
minneskortslsare av hghastighetsmodell som
bekvmt kan lsa frn och skriva till fashminneskort
ssom nmns senare i denna manual.
Smart Card ppning (p utvalda modeller)
Denna brbara dator har en inbyggd smart card lsare
som p ett bekvmt stt lser data frn och skriver data
till ett smart card.
Trdls switch
14.0 tums modell
15.6 tums modell
1
2
2 3
1
OFF ON
1
4 2 3
2 3
1
OFF ON
1
4 2 3
3
4
30 Bruksanvisning brbar dator
3
Komma igng
32 Bruksanvisning brbar dator
Strmsystem
Anvnda elstrm (AC)
Strmmen p Notebook PC bestr av tv delar, strmadapter och
batteristrmsystemet. Strmadaptern konverterar elstrm frn
ett vgguttag till den batteristrm som krvs fr Notebook PC.
Din Notebook PC levereras med en universell AC-DC-adapter. Det
innebr att du kan ansluta strmsladden till vilket 100V -120V
som 220V-240V-uttag som helst utan att stlla in omkopplare
eller anvnda strmkonvertrar. I en del lnder krvs en adapter
fr att ansluta den medfljande US-standard elstrmssladden
till en annan standard. De festa hotell tillhandahller universella
uttag som stdjer olika strmsladdar samt spnningar. Det r alltid
skrast att frga en erfaren resenr om eluttagens spnning nr du
ska ta med strmadaptrar till andra lnder.
Du kan kpa resekit fr Notebook PC som innehller strm-
och modemadaptrar fr nstan alla lnder.
VARNING! Anslut INTE vxelstrmsladden till ett eluttag innan
du har anslutit likstrmskontakten till din brbara dator. I
annat fall kan vxelstrm/likstrmsadaptern ta skada.
HDMI
1
2
3
110v-220v
Bruksanvisning brbar dator 33
VIKTIGT! Skada kan intrfa om du anvnder en annan
adapter fr att strmfra Notebook PC eller om du anvnder
adaptern till Notebook PC fr att strmfra andra elektriska
apparater. Om det brjar ryka, lukta brnt, eller om stark
hetta kommer frn AC-DCadaptern ska du uppska service.
Uppsk service om du misstnker fel p AC-DCadaptern. Du
kan skada bde batteriet och Notebook PC om det r fel p
AC-DCadaptern.
Den hr Notebook PCn kan komma med antingen en
tv- eller en trespetskontakt beroende p omrde. Om en
trespetskontakt fljer med mste du anvnda ett jordat
eluttag eller anvnda en ordentligt jordad adapter. Detta gr
anvndningen av Notebook PC skrare.
VARNING! STRMADAPTERN BLIR ALLT FRN VARM TILL HET
NR DEN ANVNDS. SE TILL ATT INTE TCKA VER ADAPTERN
OCH HLL DEN BORTA FRN KROPPEN.
Koppla bort strmadaptern eller stng av eluttaget fr att
minimera strmfrbrukningen nr den brbara datorn inte
anvnds.
34 Bruksanvisning brbar dator
VIKTIGT! Frsk aldrig att ta bort batteriet undertiden
som Notebook PC r P, d detta kan resultera i frlust av
arbetsdata.
Installation av batteripaketet:
Anvnda batteristrm (DC)
Notebook PC r utformad att fungera med ett borttagbart batteri.
Batteriet bestr i en uppsttning sammansatta battericeller. Ett
fullt laddat batteri ger fera timmars batteritid, som kan frlngas
ytterligare genom att strmhanteringsfunktionerna utnyttjas
genom BIOS-instllningen. Ytterligare batterier r tillval och kan
inhandlas separat genom en Notebook PC- terfrsljare.
Installera och avlgsna batteriet.
Din Notebook PC kan ha eller inte ha sitt batteri installerat. Om
din Notebook PC inte har sitt batteri installerat fljer du fljande
procedurer fr att installera batteriet.
2
1
3
3
1
2
Bruksanvisning brbar dator 35
VIKTIGT! Anvnd endast batteriet och strmadaptrar
som fljer med Notebook PC eller r specifkt godknda
av tillverkare eller frsljare fr anvndning med den r
modellen, annars kan skada intrfa p din Notebook PC.
Borttagning av batteripaketet:
VARNING! Av skerhetsskl fr du INTE kasta batteriet i elden,
INTE kortsluta kontakterna och INTE demontera batteriet. Om
det r ngon onormal funktion eller skada p batteripaketet
som orsakats av sttar, stng av Notebook PC:n och kontakta
ett auktoriserat servicecenter.
Batterivrd
Batteriet p Notebook PC, liksom alla laddningsbara batterier, kan
laddas ett begrnsat antal gnger. Batteripaketets livslngd beror p
den omgivande temperaturen, fuktigheten och hur din Notebook PC
anvnds. Idealisk temperatur fr anvndning av batteriet r i spannet
mellan 10C och 35C. Du mste ocks ta med i berkningen att den
interna temperaturen p Notebook PC r hgre n den externa. Alla
temperaturer ver eller under det hr spannet kommer att korta
batteriets livslngd. Hur som helst kommer batteriets anvndningstid
att s smningom minska och ett nytt batteri mste inhandlas frn en
auktoriserad terfrsljare fr den hr Notebook PC. D batterier ven
har en lagringstid rekommenderas inte att du kper extra att ha i lager.
2
1
3
3
1
2
36 Bruksanvisning brbar dator
VIKTIGT! Innan uppstart kommer skrmpanelen att blinka
nr strmmen r P. Det hr utgr en del av Notebook PC:s
testrutin och det r ingenting fel p skrmen.
VARNING! Br inte Notebook PC i t.ex. en vska eller tck ver
den nr den r pslagen med ngot material eftersom det
reducerar luftcirkulationen.
Fr att skydda hrddisken ska du alltid vnta minst 5
sekunder efter att du har slagit AV din Notebook PC innan du
slr P den igen.
Sl P Notebook PC
Strm-P meddelandet p Notebook PC kommer fram p
skrmen nr du slr P den. Om det r ndvndigt kan du
justera nivn p ljusstyrkan genom snabbvalstangenterna. Om
du mste kra BIOS-instllningen fr att stlla in eller ndra p
systemkonfgurationen kan du trycka [F2] under uppstarten fr
att komma in in BIOS-instllningen. Om du trycker [Tab] under
startskrmen ser du standardstartinformation, som t ex BIOS-
versionen. Tryck [Esc] och du kommer till en startmeny med val
som du kan starta frn dina tillgngliga diskar.
Power-On Self Test (POST)
Nr du slr P din Notebook PC kommer den frst att kra
igenom en serie av programvarukontrollerade diagnostiska
test som kallas Power-On Self Test (POST). Programvaran som
kontrollerar POST r installerad som en permanent del av
uppbyggnaden av Notebook PC. POST innehller en rapport
ver hrdvarukonfugurationen i Notebook PC, som anvnds fr
att gra en diagnostisk kontroll av systemet. Den hr rapporten
skapas genom att BIOS- instllningsprogram anvnds. Om POST
upptcker skillnader mellan rapporten och den existerande
hrdvaran kommer den att visa ett meddelande p skrmen med
en uppmaning till dig att korrigera konfikten genom att kra
BIOS-instllningen. I de festa fall ska rapporten vara korrekt nr
du tar emot din Notebook PC. Nr testet r avslutat kan du f ett
meddelande Inget operativsystem funnet om hrddisken inte r
frinstllt med ett operativsystem. Detta indikerar att hrddisken
har upptckts korrekt och att den r redo fr installation av ett
nytt operativsystem.
Bruksanvisning brbar dator 37
VIKTIGT! Om du fortfarande fr varningar under uppstart
efter att ha krt ett programvarudiskkontrollverktyg, ska du
lmna in din Notebook PC p service. Fortsatt anvndning
kan resultera i frlust av data.
Self Monitoring and Reporting Technology
S.M.A.R.T. (Self Monitoring
and Reporting Technology)
kontrollerar hrddisken
under POST och avger ett
varningsmeddelande om
hrddisken krver service. Om
ngon kritisk hrddiskvarning
ges under uppstart mste du
genast ta en reservkopia p
din data och kra Windows
diskkontrollprogram. Fr att kra
Windows diskkontrollprogram:
klicka Start > vlj Dator >
hgerklicka p en hrddiskikon>
vlj Egenskaper > klicka p
fiken Verktyg > klicka Kontrollera nu > klicka Start. Du kan ocks
vlja Sk ... sektorer fr en mer efefktiv skning och reparation,
men processen tar lngre tid.
38 Bruksanvisning brbar dator
Du kommer att varnas nr batteristrmmen r lg. Om
du fortstter att ignorera den lga batterinivn kommer
Notebook PC:n att g in i vilolge (Windows anvnder som
standard STR).
Skrmbilderna som visas hr r bara exempel och visar inte
vad du ser i ditt system.
Kontrollera batteristrmmen
Batterisystemet implementerar Smart Battery-standard i
Windowsmiljn som ocks gr det mjligt fr batteriet att
noggrannt rapportera antalet laddade procent som fnns kvar
i batteriet. Ett fullt laddat batteri ger Notebook PC ett par
timmars arbetsstrm. Den exakta sifran varierar beroende
p anvndningen av de strmsparande funktionerna, dina
arbetsvanor i allmnhet, CPU, systemets minnesstorlek och
storleken p skrmpanelen.
Markr ver batteriikonen utan strmadapter.
Markr ver batteriikonen med strmadapter.
Hgerklicka p batteriikonen
Vnsterklicka p batteriikonen
VARNING! Suspend-to-RAM (STR) varar inte lnge nr
batteristrmmen r frbrukad. Suspend-to-Disk (STD) r inte
samma sak som strm AV. STD krver en liten mngd strm
och kommer inte att klara sig om ingen strm fnns tillgnglig
p g a total batterifrbrukning eller ingen strmtillfrsel (d v s
varken strmadaptern eller batteriet r tillgngligt).
Bruksanvisning brbar dator 39
VARNING! Lt inte batteripaketet vara ouppladdat.
Batteripaketet kommer att ladda ur sig med tiden. Om
batteripaketet inte anvnds mste det fortsttas att laddas
var tredje mnad fr att bibehlla dess kapacitet i annat fall
kommer det inte att kunnas laddas i framtiden.
Batteriet slutar laddas om temperaturen r fr hg eller om
batteriets spnning r fr hg.
Ladda batteriet
Innan du anvnder din Notebook PC p resande fot mste du
ladda batteriet. Batteriet brjar laddas s snart som Notebook
PC r ansluten till extern strm genom strmadaptern. Ladda
batteriet fullt innan du anvnder det fr frsta gngen. Ett nytt
batteri mste laddas helt och hllet innan Notebook PC kopplas
bort frn den externa strmmen. Det tar ett par timmar att ladda
batteriet helt nr Notebook PC r AV och det kan ta dubbelt s
lng tid nr Notebook PC r P. Lampan fr batteriladdning sls AV
nr batteriet r laddat.
Batteriet brjar laddas nr den kvarvarande laddningen
sjunker under 95 %. Detta frhindrar att batteriet laddas
ofta. Minimering av laddningscykeln hjlper till att frlnga
batteriets livslngd.
40 Bruksanvisning brbar dator
VIKTIGT! Fr att skydda hrddisken ska du vnta minst 5
sekunder efter att du har slagit AV din Notebook PC innan du
slr P den igen.
Strmalternativ
Strmbrytaren stter p P
och stnger AV Notebook
PC, eller stter Notebook
PCn i vilo- eller standbylge.
Strmbrytarens egenskaper
kan stllas in i Windows
kontrollpanel > Strmalternativ>
Systeminstllningar.
Fr andra alternativ som t ex Byt anvndare, starta om,
insomning eller avstngning klickar du p pilhuvudet intill
lsikonen.
Starta igen eller starta om
Efter att ha genomfrt frndringar i ditt operativsystem kan du
bli uppmanad att starta om systemet. En del installationsprocesser
visar en dialogruta fr att starta om. Fr att starta om systemet
manuellt vljer du Starta om.
Bruksanvisning brbar dator 41
Akutavstngning
Om ditt operativsystem inte gr att stnga AV ordentligt eller
starta om, fnns det ytterligare ett stt att stnga av din brbara
PC:
Tryck in strmbrytaren i
mer n 4 sekunder.
VIKTIGT! Anvnd inte akutnedstngningsknappen samtidigt
som data har skrivits in, det kan resultera i frlust eller skada
p datan.
42 Bruksanvisning brbar dator
Insomning och vila
Strmhanteringsinstllningar
terfnns i Windows
> Kontrollpanel>
Strmalternativ. I
Systeminstllningar kan du
defniera Insomning/Vila eller
Avstngning fr stngning
av skrmpanelen eller genom
att trycka p strmbrytaren.
Insomning och Vila sparar strm nr din Notebook PC inte
anvnds, genom att stnga AV vissa komponenter. Nr du
terupptar arbetet p datorn kommer din senaste status (t ex en
halvvgs nedskrollat document eller e-post som r halvskrivet)
att visas igen som om du aldrig varit ivg. Stng ned kommer
att stnga alla program och frga om du vill spara arbetet om det
inte r sparat.
Energihanteringslgen
Notebook PC har ett antal automatiska eller justerbara
energibesparingsfunktioner som du kan anvnda dig
av fr att maximera batteriets livslngd och snka den
totala gandekostnaden. Du kan styra en del av de hr
funktionerna genom Energimenyn i BIOS-instllningen. ACPI
energihanteringsinstllningar grs genom operativsystemet.
Funktionerna fr energihantering r utformade fr att spara s
mycket elektricitet som mjligt genom att frstta komponenter
i ett lgenergikonsumtionslge s ofta som mjligt, men ocks i
fullt utfrande p begran.
Insomning r samma sak som
Suspend-to-RAM (STR). Den hr
funktionen lagrar all din aktuella
data och status i RAM samtidigt
som mnga komponenter r
AVSTNGDA. Eftersom RAM r
fyktigt krver den energi fr
att behlla (uppdatera) datan.
Klicka p Windows knappen
och pilen intill lsikonen fr att se det hr alternativet. Du kan
ocks anvnda tangentbordeta genvg [Fn F1] fr att aktivera
det hr lget. terstll genom att trycka p valfri tangent frutom
[Fn]. (OBS: Strmindikatorn kommer att blinka i det hr lget.)
Bruksanvisning brbar dator 43
Strmkontroll termikblsa
Det fnns tre metoder med energikontroll fr att styra statusen p
Notebook PCns termikblsa. De hr energikontrollerna kan inte
konfgureras av anvndaren och ska knnas till om Notebook
PC gr in i de hr lgena. Fljande temperaturer representerar
chassitemperaturen (inte CPU).
Flkten slr P fr aktiv nedkylning nr temperaturen nr
den skra, vre nivn.
CPU minskar hastighet fr passiv nedkylning nr
temperaturen verskrider den skra, vre nivn.
Systemet stnger ned fr kritisk nedkylning nr
temperaturen verskrider den maximala, skra vra nivn.
Vila r samma sak som Suspend-to-Disk (STD) och lagrar
din aktuella data och status p hrddisken. Genom att gra
p det viset behver RAM inte uppdateras regelbundet, och
energifrbrukning minskar stort men elimineras inte helt.
En del uppvckningskomponenter som LAN krver att frbli
strmfrsedda. Vila sparar mer energi jmfrt med Insomning.
Klicka p Windows knappen och pilen intill lsikonen fr att se
det hr alternativet. terstll genom att trycka p strmbrytaren.
(OBS: Strmindikatorn kommer att vara AV I det hr lget.)
44 Bruksanvisning brbar dator
Switchable Graphics Technology
(p utvalda modeller)
Switchable Graphics Technology lter dig vlja mellan den
integrerade och den tskilda graphics processing unit (GPU/
grafbehandlingsenhet) lget fr att optimera systemet fr grafsk
behandling eller lgre energifrbrukning.
Fr att vlja GPU-lge
1. Hgerklicka p ATI ikonen
i Windows meddelandeflt
och vlj Confgure
Switchable Graphics
(konfgurera vxlingsbar
grafk).
2. Vlj mellan High-
performance GPU
(hgprestande GPU)
och Power-saving GPU
(energibesparande GPU).
3. Du kommer att uppmanas
att bekrfta ditt val. Klicka
p OK fr att vxla till det
GPU du valt.
Det r normalt att din
skrm blir blank under
ngra sekunder under
vxlingen.
4. Nr vxling skett till det
valda GPU updpateras
Switchable Graphics
Status (vxlingsbara grafkstatusen) fr att refektera det
GPU som anvnds. Klicka p OK fr att avsluta.
Som standard r din brbara dator konfgurerad fr att automatiskt
vlja det optimala GPU-lget beroende p strmkllan. Fr att sl
p/stnga av instllningen, markera eller avmarkera rutan framfr
Automatically select power-saving GPU when on battery (vlj
automatiskt energibesparande GPU nr batteri anvnds) och
klicka sedan p OK.
HDMI-porten fungerar endast i lget High-performance
GPU (hgprestande GPU).
Bruksanvisning brbar dator 45
Placeringen av funktionstangenterna kan variera beroende
p modell, men funktionerna r de samma. Flj ikonerna
istllet fr funktionstangenterna.
ZZ -ikon (F1): Placerar Notebook PC i vntlge
(antingen Spara-till-RAM eller Spara-till-Disk
beroende p instllningarna fr sleepknappen i
strmhanteringsinstllningen).
Radio Tower (F2): Endast trdlsa lgen: Kopplar om
den interna trdlsa LAN eller Bluetooth (p utvalda
modeller) till P eller AV med en skrmvisningsmeny
(OSD-meny). Motsvarande trdlsa indikator kommer
att lysa nr den r aktiverad. Programinstllningar via
Windows r ndvndigt fr att kunna anvnda trdlst
LAN eller Bluetooth.
Solnedgngsikon (F5): kar skrmens ljusstyrka
Soluppgngsikon (F6): Minskar skrmens ljusstyrka
LCD-ikon (F7): Kopplar om skrmpanelen mellan P
och AV. Det hr strcker ocks ut ditt skrmomrde
(p utvalda modeller) fr att fylla ut hela skrmen nr
lgupplsningslgen anvnds.
Speciella funktioner p tangentbordet
Frgade snabbtangenter
(p utvalda modeller)
Fljande defnierar de frgade
snabbtangenterna p tangentbordet till
Notebook PC. De frgade kommandona
kommer du t genom att frst trycka och
hlla ner funktionstangenten samtidigt som
du trycker ner en tangent med ett frgat kommando.
OFF ON
46 Bruksanvisning brbar dator
LCD/skrmikoner (F8): Kopplar mellan LCD-skrmen
p Notebook PC och en extern skrm i fljande
serie: Endast LCD -> Eendast CRT (extern bildskrm)
-> LCD + CRT-klon -> LCD + CRT-utkad. (Den hr
funktionen fungerar inte med 256 frger, vlj Hg frg
i Instllningar av skrmegenskaper.) ANMRKNING:
Du mste ansluta en extern skrm innan du startar
upp.
verkorsad styrplatta (F9) (p utvalda modeller):
Omkopplar den inbyggda styrplattan mellan LST
(avaktiverad) och UPPLST (aktiverad). Lsning
av styrplattan kommer att frhindra ofrivillig
frfyttning av markren vid skrivning och anvnds
bst tillsammans med en extern pekenhet ssom
en mus. ANMRKNING: Utvalda modeller har en
indikator mellan styrplattans knappar kommer att lysa
nr styrplattan r UPPLST (aktiverad) och slckt nr
styrplattan r LST (avaktiverad).
Hgtalarikoner (F10): Kopplar hgtalarna P och AV
(endast i Windows OS)
Hgtalare-ner-ikon (F11): kar hgtalarvolymen
(endast i Windows OS)
Hgtalare-upp-ikon (F12):
Minskar hgtalarvolymen (endast i Windows OS)
Num Lk (Ins): Kopplar det numeriska tangentbordet
(siferls) P och AV. Gr det mjligt fr dig att
anvnda en strre del av tangentbordet fr inmatning
av sifror. (p utvalda modeller)
Scr Lk (Del): Kopplar skrollning mellan P och AV.
Gr det mjligt fr dig att anvnda en strre del
av tangentbordet fr cellnavigering. (p utvalda
modeller)
Bruksanvisning brbar dator 47
Fn+C: Omkopplar Splendid Video Intelligent
Technology funktionen AV och P. Det hr mjliggr
vxling mellan olika frstrkningslgen fr skrmfrger
med syfte att frbttra kontrast, ljusstyrka, hudtoner
och frgmttnad fr rtt, grnt och bltt oberoende
av varandra. Du kan se det aktuella lget genom
skrmvisningsmenyn (OSD)
Fn+V (p utvalda modeller):
Omkopplar Life Frame programvara.
P vissa modeller r denna funktion endast tillgnglig nr
du aktiverar kameran.
Fn+A (p utvalda modeller): Vxlar mellan P/AV
fr miljljussensorn.
Power4Gear Hybrid (Fn+Spaceknapp): Den
hr tangenten byter strmsparning mellan olika
strmsparningslgen. Strmsparningslgena
kontrollerar fera olika aspekter av Notebook PC fr
att maximera dess prestanda mot batteritid. Nr du
anvnder eller tar bort strmadaptern byter systemet
automatiskt mellan AC-lge och batterilge. Du kan se
aktuellt lge med hjlp av skrmmenyn (OSD).
Fn+Enter (utkat tangentbord): Vxlar Kalkylatorn.
(p utvalda modeller)
48 Bruksanvisning brbar dator
Microsoft Windows
TM
tangenter
Det fnns tv speciella Windows
TM
tangenter p
tangentbordet, som beskrivs nedan.
Tangenten med Windows
TM
-logotypen aktiverar
startmenyn, och r placerad lngst ned till vnster p
Windows
TM
skrivbordet.
Den andra tangenten, som ser ut som en WindowsTM
-meny med en liten markr, aktiverar egenskapsmenyn
och motsvarar tryck med hger musknapp p ett
WindowsTM objekt.
Utkat tangentbord (p utvalda modeller)
Ett utkat tangentbord
fnns tillgngligt p
utvalda modeller. Det
utkade tangentbordet
har en srskild numerisk
knappsats fr att enkelt
kunna skriva in sifror.
Anvnd [Num Lk / Scr
Lk] fr att vxla mellan
den utkade knappsatsen
med sifror eller med
markrfrfyttare. Markrens
riktningsknappar r till fr frfyttning mellan flt eller celler
ssom de i ett kalkylblad eller i en tabell.
Bruksanvisning brbar dator 49
Multimedia-kontrollknappar
Multimedia-kontrollknapparna gr det mjligt att bekvmt
kontrollera multimediaprogrammet. Nedan defnieras betydelsen
av varje multimedia-kontrollknapp p Notebook PC:n.
Anvnd [Fn] knappen i kombination med piltangenterna fr
CD-kontrollfunktioner.
Vissa kontrollknappars funktion kan skilja sig t beroende p
modell av brbar dator.
CD Spela upp/Pausa
Nr CD r stoppad, brjar CD att spelas.
Nr CD spelas, pausas CD-spelning.
CD Stopp
Nr CD spelas: Stoppar CD-spelning.
CD hoppa till fregende spr (terspolning)
Under CD uppspelning, hoppar till previous
(fregende) ljudspr/flmkapitel.
CD hoppa till nsta spr (snabbspolning framt)
Under CD uppspelning, hoppar till next (nsta)
ljudspr/flmkapitel.
50 Bruksanvisning brbar dator
Vxlar
Vxlar och statusindikatorer
Ovansidan
14.0 tums modell 15.6 tums modell
Sida
ESC
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 Pause Prt Sc
Sysrq
Delete
Backspace
Home
Num Lk
Scr Lk
PgUp PgDn
Enter
Enter
Shift Shift
Ctrl Alt Ctrl Fn Alt
End
Home PgUp
PgDn End
Insert
Delete Insert
Break
7 8 9
4 5 6
1 2
0
3
Tab
Caps Lock
OFF ON OFF ON
Bruksanvisning brbar dator 51
Express Gate knapp /
Power4Gear knapp(p utvalda modeller)
Nr den brbara datorn stngs av kommer en tryckning
p denna knapp att starta Express Gate. Se Express Gate
bruksanvisning fr detaljer.
Under Windows OS fungerar denna knapp som Power4Gear
Hybrid knapp. Knappen vxlar mellan olika energisparlgen.
Energisparlget kontrollerar mnga aspekter hos den brbara
datorn fr att maximera prestationen i frhllande till
batteritiden. Anvndning eller borttagning av strmadaptern
kommer automatiskt att vxla systemet mellan strmlge och
batterilge. Det valda lget visas p skrmen.
Strmbrytare
Strmbrytaren stter P eller stnger AV Notebook PC,
eller frstter Notebook PC i insomnings- eller vilolge.
Egenskaper hos strmbrytaren kan anpassas i Windows
kontrollpanel Strmalternativ.
ASUS Scenvxlingsknapp
Tryck p denna knapp fr att vxla
mellan tv anpassade lgen /
ett allmnt lge mellan ikonerna
WallPaper (bakgrund), Mute (tyst),
Output (utmatning), Disable Screen
Saver (avaktivera skrmslckare) och
Hide application (dlj program) p
skrivbordet. Du kan konfgurera de
anpassade lgena baserat p dina
behov.
Styrplatta lsknapp (p utvalda modeller)
Nedtryckning av denna knapp kommer att lsa (avaktivera)
den inbyggda styrplattan. Lsning av styrplattan kommer att
frhindra ofrivillig frfyttning av markren vid skrivning och
anvnds bst tillsammans med extern mus (pekenhet). Fr
att lsa upp (aktivera) styrplatan, tryck helt enkelt p denna
knapp igen.
52 Bruksanvisning brbar dator
Statusindikatorer
14.0 tums modell 15.6 tums modell
Ovansidan
Sida
ESC
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12
Pause Prt Sc
Sysrq
Delete
Backspace
Home
Num Lk
Scr Lk
PgUp PgDn
Enter
Enter
Shift
Shift
Ctrl Alt
Ctrl
Fn
Alt
End
Home
PgUp
PgDn
End
Insert
Delete
Insert
Break
7 8 9
4 5 6
1 2
0
3
Tab
Caps Lock
OFF ON
ESC
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 Pause Prt Sc
Sysrq
Delete
Backspace
Home
Num Lk
Scr Lk
PgUp PgDn
Enter
Enter
Shift Shift
Ctrl Alt Ctrl Fn Alt
End
Home PgUp
PgDn End
Insert
Delete Insert
Break
7 8 9
4 5 6
1 2
0
3
Tab
Caps Lock
OFF ON OFF ON
OFF ON
OFF ON
Strmindikator
Den grna lysdioden tnds fr att visa att Notebook PC
r Pslagen och blinkar lngsamt nr Notebook PC r i
Suspend-to-RAM (standby-)-lge. Den hr lysdioden r AV
nr Notebook PC r AV-slagen eller Suspend-to-Disk (vilo-)-
lge.
Bruksanvisning brbar dator 53
Batteriladdningsindikator (dubbelfrg)
Den dubbelfrgade laddningsindikatorn visar statusen fr
batteristrmmen enligt fljande:
Grn P: Batteriladdningen r mellan 95 % och 100 % (med
strmanslutning).
Orange P: Batteriladdningen r mindre n 95 % (med
strmanslutning).
Orange blinkande: Batteriladdningen r mindre n 10 %
(utan strmanslutning).
Av: Batteriladdningen r mellan 10 % och 100 % (utan
strmanslutning).
Enhetsaktivitetsindikator
Visar att Notebook PC har tillgng till en eller fera
lagringsenheter, som t ex hrddisken. Lampan blinkar
proportinellt till tkomsttiden.
Bluetooth / Trdls indikator
Denna r endast tillmplig p datorer med inbyggda
Bluetooth (BT) och inbyggd trdlsa LAN. Denna indikator
kommer att lysa fr att visa att den brbara datorns inbyggda
Bluetooth (BT) funktion r aktiverad. Denna r endast
tillmplig p datorer med inbyggda trdlsa LAN. Nr den
inbyggda trdlsa LAN r aktiverad kommer denna indikator
att lysa. (Instllningar i Windows program mste gras.)
Num Lock Indikator
Visar att siferlset [Num Lk] r aktiverat nr den
r tnd. Siferlset gr det mjligt fr en del av
tangentbordsbokstverna att fungera som sifror, fr att
underltta numerisk datainmatning.
Versallsindikator
Visar att tangenten [Caps Lock] (stora bokstver) r
aktiverad nr den r tnd. Capital lock innebr att en del av
tangentbordets bokstver skrivs som kapilrer (d v s A, B, C).
Nr lampan fr capital lock r AV kommer de bokstver som
skrivs att skrivas som sm bokstver (d v s a, b, c).
54 Bruksanvisning brbar dator
4
Anvnda Notebook PC
56 Bruksanvisning brbar dator
VIKTIGT! Anvnd inga objekt istllet fr fngrarna fr att
hantera styrplattan, annars kan styrplattans yta skadas.
Pekenhet
Den integrerade styrplattepekenheten i Notebook PC r fullt
kompatibel med alla tv/tre-knapps- och scrollningshjul
PS/2-mus. Styrplattan r tryckknslig och innehller inga
rrliga delar, p s vis undviks mekaniska fel. En styrrutin
behvs dock fortfarande fr att den ska fungera med en del
applikationsprogram.
Hgerklick
Pekare
Rrelse
Scrollningsomrde
Bruksanvisning brbar dator 57
Anvnda styrplattan
Ltta tryck med fngertoppen r allt som krvs fr att anvnda
styrplattan. Eftersom styrplattan r elektrostatiskt knslig kan inga
objekt anvndas istllet fr fngrarna. Styrplattans primra funktion
r att fytta markren runt eller vlja alternativ som visas p skrmen,
med hjlp av dina fngertoppar istllet fr med en skrivbordsmus
av standardtyp. Fljande illustrationer visar korrekt anvndning av
styrplattan.
Flytta markren
Placera fngret mitt p
styrplatten och glid i
riktning fr att fytta
p markren.
Glid fngret
framt
Glid fngret
t vnster
Glid fngret
bakt
Glid fngret
t hger
58 Bruksanvisning brbar dator
Tryck vnster markrknapp
och slpp.
Knacka ltt och snabbt till
p styrplattan.
Illustrationer fr anvndning av styrplatta
Klicka/knacka - Med markren ver ett alternativ trycker
du p vnster knapp eller anvnder fngertoppen fr att ltt
vidrra styrplattan. Hll fngret p styrplattan tills alternativet
r markerat. Det markerade alternativet kommer att ndra frg.
Fljande 2 exempel ger samma resultat.
Dubbelklicka/ dubbelknacka - Det hr r ett vanligt stt fr
att starta ett program direkt frn motsvarande ikon som du har
valt. Flytta markren till ikonen som du vill starta, tryck vnster
knapp eller knacka tv gnger i styrplattan i snabb fljd, och
systemet startar motsvarande program. Om intervallen mellan
klicken eller knackningarna r fr lng kommer kommandot inte
att genomfras. Du kan stlla in dubbelklickningshastigheten i
Windows kontrollpanel Mus. Fljande 2 exempel ger samma
resultat.
Tryck vnster markrknapp
tv gnger och slpp.
Knacka ltt och snabbt till
p styrplattan tv gnger.
Knacka
Klicka
Dubbelknacka
Dubbelklicka
Bruksanvisning brbar dator 59
Dra och slpp - att dra innebr att du plockar upp en sak och
placerar den var du vill p skrmen. Du kan fytta markren ver
det alternativ du har valt, och samtidigt som du hller vnster
knapp nedtryckt fyttar du markren till nskad plats, och slpper
sedan knappen. Eller ocks kan du helt enkelt dubbelknacka p
alternativet och hlla samtidigt som du drar det med fngertoppen.
Fljande illustrationer ger samma resultat.
Hll vnster knapp och dra
med fngret ver styrplattan.
Knacka ltt till p
styrplattan tv gnger
och dra med fngret ver
styrplattan under den andra
knackningen.
Dra-klicka Dra-knacka
Tvfngrars rullning Anvnd tv fngertoppar fr att glida
up/ned/vnster/hger p styrplatan fr att rulla i ett fnster
upp/ned/vnster/hger. Om det visade fnstret innehller fera
underfnster, fytta markren till det fnstret innan rullningen.
Rulla
vertikalt
Rulla horisontellt
60 Bruksanvisning brbar dator
Trefngrars tryckning Anvnd
tre fngrar fr att trycka p
styrplattan. Denna handling
imiterar hgerklickfunktionen
hos en mus.
Tvfngerstryckning - Anvnd tv
fngrar fr att trycka p styrplattan.
Denna handling simulerar klicket
p rullhjulet p en mus.
Bruksanvisning brbar dator 61
Styrplattan svarar p rrelse, inte vld. Ytan behver aldrig
knackas fr hrt p. Knacka hrt kar inte svarsfunktionen fr
styrplattan. Styrplattan svarar bst p ltt tryck.
Ta hand om styrplattan
Styrplattan r tryckknslig. Om den inte tas om hand
ordentligt kan den ltt skadas. Var uppmrksam p fljande
skerhetsfreskrifter.
Var noggrann med att inte styrplattan kommer i kontakt
med smuts, vtska eller fett.
Vidrr inte styrplattan om dina fngrar r smutsiga eller blta.
Placera inga tunga objekt p styrplattan eller styrplattans
knappar.
Skrapa inte styrplattan med fngernaglarna eller andra hrda
objekt.
Automatisk avaktivering av styrplatta
Windows kan automatiskt avaktivera Notebook PCns touchpad
nr en extern USB-mus ansluts.
Den hr funktionen r normalt AV. Fr att stta:
1. P den hr funktionen vljer du I Windows alternativetn
Control Panel > Hrdvara och ljud > Mus.
62 Bruksanvisning brbar dator
3. Klicka p OK fr att avsluta konfgurationen.
2. Klicka p ELAN verst och klicka i kontrollrutan avaktivera
nr extern USB-mus kopplas in.
Bruksanvisning brbar dator 63
Lagringsenheter
Lagringsenheter gr det mjligt fr Notebook PC att
lsa eller skriva dokument, bilder och andra fler till olika
datalagringsenheter.
Expansionskort
En 26 pin expresskortfack fnns tillgngligt fr ett ExpressCard/34
mm eller ett ExpressCard/54 mm expansionskort. Detta nya
grnssnitt r snabbare genom att den anvnder en seriell buss
som stdjer USB 2.0 och PCI Express istllet fr den lngsammare
parallellbussen som anvnds i datorns kortplats. (Inte kompatibla
med tidigare PCMCIA-kort.)
Isttning av expansionskort
1. Om det fnns ett ExpressCard kontaktskydd, ta bort det enligt
Borttagning av ett ExpressCard instruktionerna nedan.
2. Stt in ExpressCard med kontaktsidan frst och etikettsidan
uppt. Standard ExpressCards kommer att vara i jmnhjd
med Notebook PC nr det r helt insatt.
Se till att ExpressCard r i
niv vid insttningen.
3. Anslut noggrant alla kablar och adaptrar som behvs fr
ExpressCard. Vanligtvis kan kontakter endast sttas in t ett
hll. Leta efter en etikett, ikon eller markering p ena sedan
av kontakten vilket motsvarar ovansidan.
64 Bruksanvisning brbar dator
Borttagning av expansionskort
ExpressCard facket har ingen utskjutningsknapp. Tryck
ExpressCard int och slpp fr att skjuta ut ExpressCard. Dra
frsiktigt det utskjutna ExpressCard ut frn kontakten.
Bruksanvisning brbar dator 65
Lsare Flash Memorykort
Vanligtvis mste ett PCMCIA inhandlas separat fr att kunna
anvnda minneskort frn apparater som t ex digitalkameror,
MP3-spelare, mobiltelefoner och PDA. Den hr Notebook PCn
har en enkel, inbyggd minneskortlsare som kan anvnda mnga
fashminneskort som visas i exemplet nedan. Den inbyggda
kortlsaren r inte bara smidig, utan ocks snabbare n de festa
andra former av kortlsare, d den anvnder PCI-bussen med
hg bandbredd.
VARNING! Fr att frebygga frlust av data ska du anvnda
Safely Remove Hardware and Eject
Media" p aktivitetsfltet innan du
tar bort minneskortet.
VIKTIGT! Flashminneskortkompatibilitet varierar beroende
p Notebook PC-modell och fashminneskortspecifkationer.
Flashminneskortspecifkationer ndras hela tiden, s
kompatibiliteten kan ndras utan frvarning.
VIKTIGT! Ta aldrig bort kort samtidigt som eller direkt efter
lsning, kopiering, formatering eller radering av data p
kortet, annars kan data g frlorad.
Den verkliga placeringen av Flashminnets ppning skiljer sig
t mellan olika modeller. Se fregende kapitel fr att hitta
fashminnets ppning.
MS / MS Pro
SD / MMC
66 Bruksanvisning brbar dator
Optisk lagringsenhet (p utvalda modeller)
Fra in en optisk skiva
1. Nr Notebook PC r P trycker du in spelarens
utskjutningsknapp och skivfacket kommer att skjutas ut
delvis.
2. Dra frsiktigt i enhetens frontpanel och glid ut skivfacket
helt och hllet. Var noga med att inte vidrra CD-spelarens
lins eller andra mekanismer. Var noga med att det inte fnns
ngot hinder som kan kilas fast under enhetens skivfack.
1
2
Bruksanvisning brbar dator 67
3. Hll i skivans kanter och vnd skivans tryckta sida uppt.
Tryck ned p bda sidor av skivans mittpunkt till skivan
knpper p plats p navet. Navet ska ligga hgre n skivan
nr den r korrekt ditsatt.
4. Skjut lngsamt in enhetens skivfack tillbaka p plats.
Enheten kommer att brja lsa innehllsfrteckningen (Table
of Contents, TOC) p skivan. Nr enheten stannar r skivan
redo att tas i bruk.
Det r normalt att hra och knna CDn snurra med hg
intensitet i CD-spelaren nr data lses.
68 Bruksanvisning brbar dator
Verklig placering
varierar mellan olika
modeller.
Ndutskjutning
Ndutskjutningen r placerad i en nedsnkning p den optiska
lagringsenheten och anvnds fr att skjuta ut skivfacket ur
enheten om den elektroniska utskjutningen inte fungerar.
Anvnd inte ndutskjutningen istllet fr den elektroniska
ppningen.
Observera: Var noga med att inte stta till aktivitetsindikatorn
som r placerad inom samma omrde.
Ta bort en optisk skiva.
Skjut ut skivfacket och bnd frsiktigt upp kanterna p skivan i
vinkel att ta bort skivan frn navet.
2
1
Bruksanvisning brbar dator 69
Hrddisk
Hrddiskenheter har mycket hgre kapacitet och arbetar mycket
snabbare n diskettenheter och optiska enheter. Notebook
PC kommer med en utbytbar hrddiskenhet. Aktuell hrddisk
stdjer S.M.A.R.T. (Self Monitoring and Reporting Technology/
Sjlvvervakande och rapporterande teknologi) fr att upptcka
hrddiskfel och funktionsavbrott innan de sker. Vid byte
eller uppgradering av hrddisk besk alltid ett auktoriserat
servicecenter eller terfrsljare fr denna Notebook PC.
VIKTIGT! Oaktsam hantering av Notebook PC kan skada
hrddisken. Hantera Notebook PC frsiktigt och hll den
borta frn statisk elektricitet och starka vibrationer eller
sttar. Hrddisken r den knsligaste komponenten och
kommer med strsta sannolikhet att vara den frsta eller den
enda komponenten som skadas om Notebook PC tappas i
marken.
VARNING! Koppla bort all ansluten kringutrustning, eventuell
telefon eller telekommunikationslinjer och strmanslutning
(som t.ex. extern strmklla, batteripaket osv.) innan du tar av
hljet p hrddisken.
VIKTIGT! Vid byte eller uppgradering av hrddisk besk alltid
ett auktoriserat servicecenter eller terfrsljare fr denna
Notebook PC.
70 Bruksanvisning brbar dator
Tar bort hrddiskenheten
Installerar hrddiskenheten
15.6 tums modell
1 2
1 2
Bruksanvisning brbar dator 71
14.0 tums modell
Tar bort hrddiskenheten
Installerar hrddiskenheten
1 2
1 2
72 Bruksanvisning brbar dator
Minne (RAM)
Ytterligare mine kommer att ka applikationens prestanda,
genom att hrddisktillgngen minskar. Besk ett auktoriserat
servicecenter eller terfrsljare fr information om
minnesuppgraderingar fr din Notebook PC. Inhandla endast
expansionsmoduler frn auktoriserade terfrsljare av den hr
Notebook PC:n fr att skerstlla maximal kompatibilitet och
reliabilitet.
BIOS knner automatiskt av mngden minne i systemet och
komfgurerar CMOS i enlighet under processen POST (Power-on-
self-Test). Det krvs ingen installation av hrdvara eller mjukvara
(inrknat BIOS) efter att minne har installerats.
VARNING! Koppla bort all ansluten kringutrustning, eventuell
telefon eller telekommunikationslinjer och strmanslutning
(som t.ex. extern strmklla, batteripaket osv.) innan du tar
installerar eller tar bort en minnesenhet.
Bruksanvisning brbar dator 73
15.6 tums modell
14.0 tums modell
33
Installera ett minneskort:
Ta bort ett minneskort:
(Det hr r bara ett exempel.)
(Det hr r bara ett exempel.)
74 Bruksanvisning brbar dator
Det inbyggda modemet och ntverket kan inte installeras
senare som en uppgradering. Efter kpet kan modem och/
eller ntverk installeras som ett PC-kort (PCMCIA).
Anslutningar
Ntverksanslutning
Anslut en ntverkskabel, med RJ-45-kontakter i bda ndar,
till modem/ntverksporten p Notebook PC och den ndra
nden till en hubb eller omkopplare. Fr 100 BASE-TX/1000
BASE-T-hastighet mste din ntverkskabel vara kategori 5 eller
bttre (inte kategori 3) med partvinnad kabel. Om du planerar
att kra grnssnittet p 100Mbps mste det vara anslutet till
en 100 BASE-TX/1000 BASE-T hubb (inte en BASE-T4 hubb).
Fr 10Base-T, anvnd kategori 3, 4, eller 5 partvinnad kabel.
100/1000 Mbps Full-Duplex stds p den hr Notebook PC men
krver anslutning till en ntverksomkopplingshubb med duplex
aktiverad. Programvarans ursprungsinstllning r att anvnda
den snabbaste instllningen, varfr anvndaren inte behver
gra ngonting.
1000BASE-T (eller Gigabit) stds endast av vissa modeller.
Bruksanvisning brbar dator 75
E-SATA
Partvinnad kabel
Kabeln som anvnds fr att ansluta Ethernetkortet till en vrd (i
allmnhet en hubb eller en omkopplare) kallas genomgende
partvinnad Ethernet (Twisted Pair Ethernet, TPE). ndkontakterna
kallas RJ-45kontakter, och de r inte kompatibla med RJ-11
telefonkontakter. Om tv datorer ansluts till varandra med en
hubb emellan kommer en verkorsad LAN-kabel att krvas (Fast-
Ethernet modell). (Gigabit modeller stder auto-crossover s en
crossover LAN-kabel r tillval.)
Exempel p Notebook PC ansluten till en ntverkshubb eller
switch fr anvndning med det inbyggda Ethernet controller.
Ntverkskabel med
RJ-45-kontakter
Ntverks hubb eller omkopplare
Den verkliga placeringen av LAN-porten skiljer sig t mellan
olika modeller. Se fregende kapitel fr att hitta LAN-porten.
76 Bruksanvisning brbar dator
Trdls LAN-anslutning (p utvalda modeller)
Det inbyggda trdlsa LAN-tillvalet r en kompakt trdls
Ethernet-adapter som r ltt att anvnda. Infrandet av IEEE
802.11 standard fr trdlsa LAN (WLAN) gr att det inbyggda
trdlsa LAN klarar av snabb dataverfring genom anvndning
av Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) och Orthogonal
Frequency Division Multiplexing (OFDM) teknologier p
2.4GHz/5 GHz frekvenser. Det inbyggda trdlsa LAN tillvalet r
baktkompatibel med den tidigare standarden IEEE 802.11 som
mjliggr seamless grnssnitt fr trdls LAN-standard.
Det inbyggda trdlsa LAN r en klientadapter som stdjer
infrastruktur och ad-hoc lgen som ger dig fexibilitet i din
befntliga och framtida konfgurering av trdlsa ntverk p
avstnd upp till 40 meter mellan klienten och accesspunkten.
Fr att skapa efektiv skerhet fr din trdlsa kommunikation,
levereras det inbyggda LAN med 64-bit/128-bit Wired Equivalent
Privacy (WEP) kryptering och Wi-Fi Protected Access (WPA)
funktioner.
To provide efcient security to your wireless communication, the
optional built-in wireless LAN comes with a 64-bit/128-bit Wired
Equivalent Privacy (WEP) encryption and Wi-Fi Protected Access
(WPA) features.
Av skerhetsskl, anslut INTE till oskra ntverk; i annat fall
kan okrypterad informationsverfring vara synlig fr andra.
Bruksanvisning brbar dator 77
Ad-hoc lge
Ad-hoc lge mjliggr fr Notebook PC att ansluta till andra
trdlsa enheter. Ingen accesspunkt (AP) behvs i denna trdlsa
milj.
(Alla enheter mste
installera tillvalet 802.11
trdlsa LAN-adapter.)
Desktop PC
PDA
Notebook PC
Infrastrukturlge
Infrastrukturlge mjliggr att Notebook PC och andra trdlsa
enheter kan ansluta till ett trdlst ntverk som skapats av
en accesspunkt (AP) (sljs separat) som ger en central lnk fr
trdlsa klienter att kommunicera med varandra eller med ett
trdntverk.
(Alla enheter mste
installera tillvalet 802.11
trdlsa LAN-adapter.)
Access Point
Desktop PC
PDA
Notebook PC
78 Bruksanvisning brbar dator
E-SATA
VIKTIGT: Med anledning av elektrisk skerhet kan du bara
anvnda telefonkablar med 26AWG eller hgre. (se Ordbok
fr mer information)
Nr du r ansluten till en onlineservice, avst frn att
placera Notebook PC i vntlge (eller sleep-lge), d
modemanslutningen riskerar att brytas.
Modemanslutning (p utvalda modeller)
Telefonsladden som anvnds fr att ansluta Notebook PCns
interna modem ska ha antingen tv eller fyra trdar (bara tv
trdar (telefonlinje #1) anvnds av modemet) och ska ha en RJ-11-
kontakt p bda ndar. Anslut den ena nden till modemporten
och den andra nden till ett analogt telefonvgguttag (sdana
som fnns i bostadshus). Nr vl styrrutinen r installerad r
modemet frdig att anvnda.
Telefonvgguttag
Telefonkablar med
RJ-11-kontakter
Telefonanslutning
r tillval
Telefonkontakten r
den mindre av de tv.
Exempel p Notebook PC:n
ansluten till ett telefonuttag fr
anvndning av det inbyggda
modemet:
Bruksanvisning brbar dator 79
Windows trdlst ntverksanslutning
Ansluta till ett ntverk
1. Stt P den trdlsa strmbrytaren om det behvs fr din
model (se knappar i avsnitt
3).
2. Tryck p [FN+F2]
upprepade gnger tills
ikonen trdlst LAN och
bluetoothikonen visas.
Eller dubbelklicka p ikonen
Trdls konsol i Windows
meddelandeomrde och vlj
den trdlsa LAN ikonen.
3. Klicka p den trdlsa ntverksikonen med en orange stjrna
i Windows meddelandefltet.
4. Vlj den trdlsa
anslutningspunkt du vill
ansluta till frn listan och
klicka p Anslut fr att
skapa anslutningen.
Om du inte hittar
den nskade
anslutningspunkten
klicka p ikonen
uppdatera i vre
hgra hrnet fr att
uppdatera och ska i
listan igen.
80 Bruksanvisning brbar dator
5. Vid anslutningen kan du behva ange ett lsenord.
6. Nr anslutningen har etablerats visas anslutningen i listan.
7. Du kan se den trdlsa ntverksikonen i aktivitetsfltet.
Den verkorsade ntverksikonen visas nr du trycker p
<Fn> + <F2> fr att avaktivera WLAN funktionen.
Bruksanvisning brbar dator 81
Bluetooth trdls anslutning (p utvalda (p utvalda
modeller)
Brbara datorer med Bluetooth-teknologi eliminerar behovet av
kablar fr anslutning av Bluetooth-aktiverade enheter. Exempel p Exempel p
Bluetooth-aktiverade enheter kan vara Notebook PC, bordsdatorer,
mobiltelefoner och handdatorer.
Om din brbara dator inte levererades med inbyggd Bluetooth
mste du ansluta en USB- eller ExpressCard Bluetooth modul
fr att kunna anvnda Bluetooth.
Bluetooth-aktiverade mobiltelefoner
Du kan trdlst ansluta till din mobiltelefon. Beroende p vilka
mjligheter din mobiltelefon har, kan du verfra telefonboksdata,
bilder, ljudfler etc. eller om den har modem kan du ansluta till
Internet. Du kan ocks skicka SMS.
Bluetooth-aktiverade datorer eller handdatorer
Du kan trdlst ansluta till andra datorer eller handdator fr
utbyte av filer, dela p kringutrustning eller Internet eller
ntverksanslutningar. Du kan ocks anvnda Bluetooth-aktiverade
trdlsa tangentbord eller mus.
Stta P och starta Bluetooth-hjlpmedel
Denna process kan anvndas fr att lgga till de festa Bluetooth
enheter.
1. Stt P den trdlsa strmbrytaren om det behvs fr din
model (se knappar i avsnitt
3).
2. Tryck p [FN+F2] upprepade
gnger tills ikonen trdlst
LAN och bluetoothikonen
visas.
82 Bruksanvisning brbar dator
Eller dubbelklicka p ikonen
Trdls konsol i Windows
meddelandeomrde och vlj
den Bluetooth ikonen.
3. I kontrollpanelen
g till Ntverk och
Internet > Ntverk och
delningscenter och
klicka sedan p ndra
adapterinstllningar i det
vnstra bl fltet.
4. Hgerklicka p Bluetooth
ntverksanslutning
och vlj Visa Bluetooth
ntverksenheter.
5. Klicka p Lgg till en enhet
fr att leta efter nya enheter.
Bruksanvisning brbar dator 83
6. Vlj en Bluetooth-aktiverad
enhet frn listan och klicka
p Nsta.
7. Ange Bluetooth-
skerhetskoden i din enhet
och starta parningen.
8. Den parade relationen har
skapats lyckosamt. Klicka
p Stng fr att avsluta
instllningen.
84 Bruksanvisning brbar dator
Trusted Platform Module (TPM)
(p utvalda modeller)
TPM eller Trusted Platform Module r en skerhetshrdvaruenhet
p systemkortet som innehller datorgenererade nycklar fr
kryptering. Det r en hrdvarubaserad lsning som hjlper till att
undvika attacker frn hackers som letar efter lsenord att ervra
och krypteringsnycklar till knsliga data. TPM gr det mjligt fr
datorn eller den brbara datorn att kra program skrare och
gra verfringar och kommunikation mer tillfrlitligt.
Skerhetsfunktionen som levereras av TPM std internt av
fljande kryptografska egenskap fr varje TPM: olsbara tecken,
blandade sifergenerering, asymmetrisk nyckelgenerering
och asymmetrisk kryptering/dekryptering. Varje enskilt TPM i
varje enskilt datorsystem har en unik signatur initierad under
tillverkningsprocessen som ytterligare frbttrar dess plitlighet/
skerhetsefektivitet. Varje enskilt TPM mste ha en gare innan
det r anvndbart som skerhetsenhet.
TPM-program
TPM r anvndbart fr alla kunder som r intresserade av att
skapa ytterligare skerhetsniver i datorsystemet. TPM som r
kopplat till ett valfritt programvarupaket fr skerhet kan erbjuda
en allmn systemskerhet, flskydd och skydd fr e-post/private
angelgenheter. TPM hjlper till att ge skerhet som kan bli
starkare n det som fnns i systemets BIOS, operativsystem eller
ngon annat icke-TPM-program.
TPM r avaktiverat som standard. Anvnd BIOS fr att aktivera
det.
Bruksanvisning brbar dator 85
VIKTIGT! Anvnd TPM-programmets funktion terstllning
eller Migrering fr att skerhetskopiera TPM:s skerhetsdata.
Aktivera TPM Security
ppna BIOS-instllning (tryck[F2] vid systemuppstart). Stll in
TPM Support p [Enable] (aktivera) i BIOS setup Advanced
(avancerat) > Trusted Computing (plitliga datorer) .
Rensa TPM skrad data
Nr TPM Statusen r instlld p [Enabled], kommer Pending TPM
Operation (vntande TPM hantering) att visas. Stll in denna
post p [TPM Clear] fr att rensa alla data som skrats av TPM eller
[None] fr att bortse frn valet.
VIKTIGT! Du br regelbundet backa upp din TPM skrade
data.
: Sel ect Screen
: Sel ect I tem
Enter: Sel ect
+/: Change Opt.
F1: General Hel p
F9: Opti mi zed Defaul ts
F10: Save
ESC: Exi t
Versi on 1. 28. 1119. Copyri ght (C) 2008 Ameri can Megatrends, I nc.
Apti o Setup Uti l i ty - Copyri ght (C) 2008 Ameri can Megatrends, I nc.
Advanced
TPM Confi gurati on
TPM Support [Enabl e]
TPM State [Di sabl ed]
Enabl es or Di sabl es TPM support.
O. S. wi l l not show TPM. Reset of
pl atform i s requi red.
: Sel ect Screen
: Sel ect I tem
Enter: Sel ect
+/: Change Opt.
F1: General Hel p
F9: Opti mi zed Defaul ts
F10: Save
ESC: Exi t
Versi on 1. 28. 1119. Copyri ght (C) 2008 Ameri can Megatrends, I nc.
Apti o Setup Uti l i ty - Copyri ght (C) 2008 Ameri can Megatrends, I nc.
Advanced
TPM Confi gurati on
TPM Support [Enabl e]
TPM State [Enabl ed]
Pendi ng TPM Operati on [TPM Cl ear]
Enabl es or Di sabl es TPM support.
O. S. wi l l not show TPM. Reset of
pl atform i s requi red.
86 Bruksanvisning brbar dator
B
Bilaga
B-2 Bruksanvisning brbar dator
Valfria tillbehr
Dessa artiklar kommer som valfria tillbehr som kompletterar din
notebookdator.
USB-hubb (tillval)
Genom att fsta en tillvals USB-hubb utkar du dina USB-
portar, vilket gr det mjligt fr dig att snabbt ansluta eller bryta
anslutningen till USB-kringutrustning genom en enda kabel.
USB fashminnesskiva
En USB fashminnesskiva r en tillvalsartikel som kan tillhandahlla
lagring upp till fera hundra megabyte, hgre verfringshastighet
och hgre varaktighet.Nr den anvnds i aktuella operativsystem r
inga drivrutiner ndvndiga.
USB diskettenhet
En tillvald USB-diskettstation accepterar 1.44 MB (eller 720 KB)
3.5-tums disketter.
VARNING! Fr att frhindra systemfel ska du anvnda Windows
Sker borttagning av hrdvara i aktivitetsmenyn innan
du bryter anslutningen med USB foppy diskenhet. Skjut ut
disketten innan notebookdatorn transporteras fr att frebygga
sttskador.
Valfria kontakter
De hr artiklarna kan om s nskas kpas frn tredje part.
USB tangentbord och mus
Genom att koppla ett externt USB-tangentbord blir det mjligt att
p ett enklare stt mata in data. Genom att koppla en extern USB-
mus blir det mjligt att p ett enklare stt navigera i Windows. Bde
det externa USB-tangentbordet och musen arbetar simultant med
notebookdatorns inbyggda tangentbord och styrplatta.
Skrivaranslutning
En eller fera USB-skrivare kan anvndas simultant p vilken USB-
port eller USB-hubb som helst.
Bruksanvisning brbar dator B-3
Operativsystem och programvara
Den hr Notebook PC kan erbjuda (beroende p omrde) sina
kunder att vlja ett frinstallerat operativsystem som Microsoft
Windows. Val och sprk beror p geografskt omrde. Nivstd
p hrd- och mjukvara kan variera beroende p det installerade
operativsystemet. Stabilitetet och kompatibiliteten p andra
operativsystem kan inte garanteras.
Stdprogramvara
Den hr Notebook PC kommer med en std-CD som
tillhandahller BIOS, styrrutiner och applikationer, fr att aktivera
hrdvarufunktioner, utka funktionaliteten, hjlpa till att hantera
din Notebook PC eller lgga till funktionalitet som inte erbjuds
av det ursprungliga operativsystemet. Om uppdateringar eller
ersttning av std-CDn r ndvndiga, kontakta din terfrsljare
fr att f addresser till hemsidor dr du kan ladda hem individuella
programvarustyrrutiner och verktyg.
Std-CDn innehller alla styrrutiner, verktyg och programvara fr alla
vanliga operativsystem, inrknat de som inte har frinstallerats. Std-
CDn inkluderar inte sjlva operativsystemet. Std-CDn behvs ven
om din Notebook PC kommer frkonfgurerad, fr att tillhandahlla
ytterligare programvara som inte ingr i fabriksinstalleringen.
En terstllnings-CD r tillval och inkluderar en bild av
originaloperativsystemet som r installerat p hrddisken i
fabriken. terstllnings-CDn tillhandahller en lttfrstelig
terstllningslsning som snabbt terstller Notebook PCns
operativsystem till dess ursprungliga bruksskick, under frutsttning
att din hrddisk r fullt funktionell. Kontakta din terfrsljare om du
nskar en sdan lsning.
En del av komponenterna och funktionerna i Notebook PC
fungerar inte innan styrrutiner och verktyg r installerade.
B-4 Bruksanvisning brbar dator
System BIOS-instllningar
Startenhet
1. P Boot (start) skrmen vlj Boot Option (startalternativ) #1.
2. Tryck p [Enter] och vlj en enhet som Boot Option #1.
BIOS-skrmbilderna i denna sektion r endast till som referens.
De verkliga skrmbilderna kan variera med modell och
territorium.
: Sel ect Screen
: Sel ect I tem
Enter: Sel ect
+/: Change Opt.
F1: General Hel p
F9: Opti mi zed Defaul ts
F10: Save ESC: Exi t
Versi on 1. 28. 1119. Copyri ght (C) 2008 Ameri can Megatrends, I nc.
Apti o Setup Uti l i ty - Copyri ght (C) 2008 Ameri can Megatrends, I nc.
Mai n Advanced Mai n Advanced Boot Securi ty Save & Exi t
Boot Confi gurati on
UEFI Boot [Di sabl ed]
PXE ROM [Di sabl ed]
Boot Opti on Pri ori ti es
Boot Opti on #1 [P0: Hi tachi HTS545. . . ]
Boot Opti on #2 [P1: HL- DT- ST BDDVD. ]

Hard Dri ve BBS Pri ori ti es
CD/DVD ROM Dri ve BBS Pri ori ti es
Del ete Boot Opti on
Set the system boot order.
: Sel ect Screen
: Sel ect I tem
Enter: Sel ect
+/: Change Opt.
F1: General Hel p
F9: Opti mi zed Defaul ts
F10: Save ESC: Exi t
Versi on 1. 28. 1119. Copyri ght (C) 2008 Ameri can Megatrends, I nc.
Apti o Setup Uti l i ty - Copyri ght (C) 2008 Ameri can Megatrends, I nc.
Mai n Advanced Mai n Advanced Boot Securi ty Save & Exi t
Boot Confi gurati on
UEFI Boot [Di sabl ed]
PXE ROM [Di sabl ed]
Boot Opti on Pri ori ti es
Boot Opti on #1 [P0: Hi tachi HTS545. . . ]
Boot Opti on #2 [P1: HL- DT- ST BDDVD. ]

Hard Dri ve BBS Pri ori ti es
CD/DVD ROM Dri ve BBS Pri ori ti es
Del ete Boot Opti on
Set the system boot order.
Boot Opti on #1
P0: Hi tachi HTS545050B9A300
P1: HL- DT- ST BDDVDRW CT10N
Di sabl ed
Bruksanvisning brbar dator B-5
Skerhetsinstllning
Fr att stlla in lse:
1. P Security (skerhets-) skrmen vlj Setup Administrator
Password (instllning administratrslsenord) eller User
Password (anvndarlsenord).
2. Skriv in ett lsenord och tryck [Enter].
3. Skriv in lsenordet igen och tryck [Enter].
4. Lsenordet r sedan instllt.
Fr att rensa lsenordet:
1. P Security (skerhets-) skrmen vlj Setup Administrator
Password (instllning administratrslsenord) eller User
Password (anvndarlsenord).
2. Ange nuvarande lsenord och tryck p [Enter].
3. Lmna fltet Create New Password (skapa nytt lsenord) tomt
och tryck p [Enter]
4. Lmna fltet ConfirmNew Password (bekrfta nytt lsenord)
tomt och tryck p [Enter].
5. Lsenordet r sedan rensat.
: Sel ect Screen
: Sel ect I tem
Enter: Sel ect
+/: Change Opt.
F1: General Hel p
F9: Opti mi zed Defaul ts
F10: Save ESC: Exi t
Versi on 1. 28. 1119. Copyri ght (C) 2008 Ameri can Megatrends, I nc.
Apti o Setup Uti l i ty - Copyri ght (C) 2008 Ameri can Megatrends, I nc.
Mai n Advanced Boot Mai n Advanced Boot Securi ty Save & Exi t
Password Descri pti on

After the Admi ni strator s password i s set, the user password
can be set. Password i s not case- sensi ti ve.
The Admi ni strator has ful l ri ght i n Setup. but the User onl y
has l i mi ted ri ght i n Setup.
The PasswordCheck i s used to ask the password when enteri ng
Setup and OS (Al ways) or j ust enteri ng Setup (Setup).
Setup Admi ni strator Password

Admi ni strator password : Not I nstal l ed
User Password : Not I nstal l ed
I /O I nterface Securi ty
HDD Securi ty Confi gurati on:
HDD 0: Hi tachi HTS5
Set the system boot order.
B-6 Bruksanvisning brbar dator
Spara ndringar
Om du vill spara dina konfgureringsinstllningar mste du spara
ndringarna innan du gr ur BIOS installationsverktyg.
Om du vill terstlla standardinstllningarna vljer du Restore
Defaults. Du mste sedan spara ndringarna fr att behlla
tillverkarens standardinstllningar.
: Sel ect Screen
: Sel ect I tem
Enter: Sel ect
+/: Change Opt.
F1: General Hel p
F9: Opti mi zed Defaul ts
F10: Save ESC: Exi t
Versi on 1. 28. 1119. Copyri ght (C) 2008 Ameri can Megatrends, I nc.
Apti o Setup Uti l i ty - Copyri ght (C) 2008 Ameri can Megatrends, I nc.
Mai n Advanced Boot Mai n Advanced Boot Securi ty Save & Exi t
Save Changes and Exi t
Di scard Changes and Exi t

Save Opti ons
Save Changes
Di scard Changes
Restore Defaul ts
Boot Sel ecti on Menu
P0: Hi tachi HTS545050B9A300
P1: HL- DT- ST BDDVDRW CT10N
Launch EFI Shel l from fi l esystem devi ce
Exi t syst em set up af t er savi ng
the changes.
Bruksanvisning brbar dator B-7
Vanliga problem och lsningar
Hrdvaruproblem optisk disk
Den optiska diskenheten kan inte lsa eller skriva skivor.
1. Uppdatera BIOS till den senaste versionen och frsk igen.
2. Om det inte hjlper att uppdatera BIOS br du frska med
skivor av hgre kvalitet.
3. Om problemet kvarstr ska du ta kontakt med ditt lokala
servicecenter och be en tekniker om hjlp.
Oknd anledning systemet r instabilt
Kan inte starta frn vilolget.
1. Ta bort uppgraderade delar (RAM, HDD, WLAN, BT) om de har
installerats efter inkp.
2. Om s inte r fallet, frsk med MS Systemterstllning till ett
tidigare datum.
3. Om problemet kvarstr kan du frska terstlla ditt system
med hjlp av terstllningsdelning eller DVD.
ANMRKNING: Du mste backa upp all din data till ett annat
stlle innan terstllning.
4. Om problemet kvarstr ska du ta kontakt med ditt lokala
servicecenter och be en tekniker om hjlp.

Hrdvaruproblem tangentbord/ genvgsknapp
Genvgsknappen (FN) r avaktiverad.
A. terinstallera ATK0100-styrrutinen frn styrrutins-CDn eller
ladda ner den frn ASUS webbsida
B-8 Bruksanvisning brbar dator
Hrdvaruprobleminbyggd kamera
Den inbyggda kamera fungerar inte som den ska.
1. Kontrollera Enhetshanterare fr att se om det freligger ngra
problem.
2. Frsk terinstallera webbkamerans styrrutin fr att lsa
problemet.
3. Om problemet inte gr att lsa kan du uppdatera BIOS till
senaste version och frska igen.
4. Om problemet kvarstr ska du ta kontakt med ditt lokala
servicecenter och be en tekniker om hjlp.
Hrdvaruproblem - batteri
Batteriunderhll.
1. Registrera Notebook PC fr en ett-rsgaranti med hjlp av
fljande webbsida:
http://member.asus.com/login.aspx?SLanguage=en-us
2. TA INTE bort batteripacket samtidigt som du anvnder
Notebook PC med AC- adaptern fr att frebygga skada
som orsakas av olycklig strmfrlust. ASUS batteripack har
ett kretsskydd fr att frhindra verbelastning, s att inte
batteripacket i Notebook PC skadas om det lmnas i.
Hrdvaruproblem fel p Strm P/AV
Jag kan inte stta p Notebook PCn.
Diagnos:
1. Stta p med endast batteri? (J = 2, N = 4)
2. Kan du se BIOS (ASUS-logo)? (J = 3, N = A)
3. Kan du ladda OS? (J = B, N = A)
4. Adapterstrm LED P? (J = 5, N = C)
5. Stta P med endast adapter? (J = 6, N = A)
6. Kan du se BIOS (ASUS-logo)? (J = 7, N = A)
7. Kan du ladda OS? (J = D, N = A)
Bruksanvisning brbar dator B-9
Symtom & lsningar:
A. Problemet kan ligga i MB, HDD eller i NB; uppsk ett lokalt
servicecenter fr hjlp.
B. Problem orsakat av operativsystemet. Frsk terstlla ditt
system med hjlp av terstllningsdelningen eller skiva.
VIKTIGT: Du mste backa upp all din data till ett annat stlle
innan terstllning.
C. Adapterproblem; kontrollera strmsladdanslutningarna eller
besk ett lokalt servicecenter fr utbyte.
D. Batteriproblem; kontrollera batterikontakterna eller besk ett
lokalt servicecenter fr reparation.
Hrdvaruproblem Trdlst kort Trdlst kort
Hur kontrollerar man om en Notebook PC r utrustad med ett
trdlst kort?
A. ppna Kontrollpanel -> Enhetshanterare. Du ser om
Notebook PC har ett WLAN-kort under alternativet
Ntverksadapter.
Mekaniska problem FLKT/Temperatur
Varfr r avkylningsfkten alltid P och temperaturen hg?
1. Kontrollera s att FLKTEN fungerar nr CPU-temperaturen
r hg och kontrollera om det fnns ett luftfde frn
huvudluftventilen.
2. Om du har mnga applikationer igng samtidigt (se
aktivitetsfltet), stng dem fr att minska systembelastningen.
3. Problemet kan ocks bero p virus, undersk frekomsten av
eventuellt virus med hjlp av en anti-virusprogramvara.
4. Om ingenting av ovanstende hjler kan du frska terstlla
ditt system med hjlp av terstllningsdelning eller DVD.
VIKTIGT: Du mste backa upp all din data till ett annat stlle
innan terstllning.
B-10 Bruksanvisning brbar dator
FARA: Anslut inte till Internet frrn du har installerat en
anti-virusprogramvara och en Internet brandvgg fr att
skydda dig frn virusattacker.
Programvaruproblem ASUS medfljande mjukvara
Nr jag stter P Notebook PC fr jag ett meddelande Fel vid
ppnande av policyfl.
A. terinstallera den senaste versionen av Power4 Gear
verktyget fr att lsa problemet. Det fnns tillgngligt p ASUS
webbsida.
Oknd anledning bl skrm med vit text
En bl skrm med vit text visas efter att systemet har startat.
1. Ta bort tillagt minne. Om ytteligare minne har lagts till efter
inkp ska du stnga AV, ta bort det tillagda minnet och stta P
fr att se om problemet beror p inkompatibelt minne.
2. Avinstallera mjukvaruapplikationer. Om du nyligen har
installerat programvaruapplikationer kan det hnda att de inte
r kompatibla med ditt system. Frsk att avinstallera dem i
Windows skert lge.
3. Kontrollera systemet fr virus.
4. Uppdatera BIOS till senaste versionen med WINFLASH i
Windows eller AFLASH i DOS-lge. De hr verktygen och BIOS-
fler kan laddas ner frn ASUS webbsida.
VARNING: Kontrollera s att inte din Notebook PC fr slut
p strm under BIOS fashing-processen.
Bruksanvisning brbar dator B-11
5. Om problemet fortfarande inte kan lsas kan du anvnda
terstllningsprocessen fr att ominstallera hela systemet.
VIKTIGT: Du mste backa upp all din data till ett annat stlle
innan terstllning.
FARA: Anslut inte till Internet frrn du har installerat en
anti-virusprogramvara och en Internet brandvgg fr att
skydda dig frn virusattacker.
OBS: Kontrollera s att du installerar Intel INF Update och
ARKACPI-styrrutinerna frst s att hrdvaruenheter kan
knnas igen.
6. Om problemet kvarstr ska du ta kontakt med ditt lokala
servicecenter och be en tekniker om hjlp.
B-12 Bruksanvisning brbar dator
Mjukvaruproblem - BIOS
Uppdatera BIOS.
1. Verifera exakt vilken modell av brbar PC du har och ladda ner
den senaste BIOS-flen fr din modell frn ASUS webbplats och
spara den p din fash-diskenhet.
2. Anslut din fash-diskenhet till den brbara PC:n och stt p
datorn.
3. Anvnd funktionen Start Easy Flash p sidan Advanced
(avancerat) i BIOS-instllningsverktyget. Flj instruktionerna
nedan.
4. Leta reda p den senaste BIOS-flen och brja uppdatera
(fashing) BIOS.
5. Du mste Restore Defaults (terstlla standard) p Exit sidan
efter uppdateringen (fashning) av BIOS.
: Sel ect Screen
: Sel ect I tem
Enter: Sel ect
+/: Change Opt.
F1: General Hel p
F9: Opti mi zed Defaul ts
F10: Save ESC: Exi t
Versi on 1. 28. 1119. Copyri ght (C) 2008 Ameri can Megatrends, I nc.
Apti o Setup Uti l i ty - Copyri ght (C) 2008 Ameri can Megatrends, I nc.
Mai n Mai n Advanced Boot Securi ty Save & Exi t
Start Easy Fl ash
ASUS FancyStart [Di sabl ed]
POST Logo Type [Stati c]
Pl ay POST Sound [No]
Speaker Vol ume [4]
BusSpeed Setti ng [NOrmal : 133MHz]
I nternal Poi nti ng Devi ce [Enabl ed]

I ntel Vi rtual i zati on Technol ogy [Enabl ed]
VT- d [Enabl ed]
Legacy USB Support [Enabl ed]
SATA Confi gurati on
Press ENTER t o run t he ut i l i t y
to sel ect and update BI OS.
ASUS Tek. Easy Fl ash Uti l i ty
[ ]: Swi tch [ ] : Choose [q] : Exi t
FLASH TYPE: Generi c Fl ash Type
Current Pl atform
Pl atform: B53
Versi on: T0L
Bui l d Date: Apr. 15 2010
New Pl atform
Pl atform: Unkown
Versi on: Unkown
Bui l d Date: Unkown
FS0
FS1
Bruksanvisning brbar dator B-13
terstlla din brbara dator
Anvnda terstllningspartitionen
terstllningspartitionen terstller snabbt din brbara dators
program till dess ursprungliga arbetsstatus. Innan du anvnder
terstllningsdelningen, ska du kopiera dina datafler (som t ex Outlook
PST-fler) till en USB-enhet eller en ntverksenhet och notera alla
anpassade konfgurationer (ssom ntverksinstllningar).
Om terstllningsdelningen
terstllningsdelningen r ett utrymme som r reserverat p din
hrddisk som anvnds fr att terstlla operativsystemet, styrrutiner
och verktyg som installerades p din Notebook PC p fabriken.
VIKTIGT: Radera inte delningen som heter RECOVERY.
terstllningsdelningen skapas p fabriken och kan inte
terstllas av anvndaren
om den raderas. Ta med
din Notebook PC till
ett auktoriserat ASUS
servicecenter om du har
problem med terstllningsprocessen.
Anvnd terstllningsdelningen:
1. Tryck [F9] under uppstarten.
2. Tryck [Enter] fr att vlja Windowsinstallation [EMS-aktiverad].
3. Vlj det sprk som du vill terstlla och klicka p Nsta.
4. Ls p ASUS frladdninsvglednings bild och klicka Nsta.
5. Vlj ett delningsalternativ och klicka Nsta. Delningsalternativ:
terstll endast Windows till frsta delningen.
Det hr alternativet raderar endast den frsta delningen vilket gr det
mjligt fr dig att spara andra delningar och skapa en ny systemdelning
som enhet C.
terstll Windowd till hela HD.
Det hr alternativet raderar alla delningar frn din hrddisk och skapar
en ny systemdelning som enhet "C.
B-14 Bruksanvisning brbar dator
terstll Windows till hela HD med 2 delning.
Det hr alternativet raderar alla delningar frn din hrddisk och skapar
tv nya delningar C (25%) D (75%).
5. Flj anvisningarna p skrmen fr att genomfra
terstllningsprocessen.
Besk www.asus.com fr uppdaterade styrrutiner och verktyg.
Anvnd terstllnings-DVDn (p utvalda
modeller)
Skapa terstllnings-DVDn:
1. Dubbelklicka p ikonen AI Recovery Burner p
Windowsskrivbordet.
2. Stt in en tom
skrivbar DVD-
skiva i den
optiska enheten
och klicka p
Start fr att Starta skapandet av terstllnings-DVD-skivan.
3. Flj instruktionerna p skrmen fr att fullflja skapandet av
terstllnings-DVD-skivan.
Frbered tillrckligt mnga tomma skrivbara DVD-skivor fr att
skapa terstllnings-DVD-skivorna.
VIKTIGT! Ta bort de externa hrddiskarna innan du gr en
systemterstllning av din brbara dator. Enligt Microsoft kan du
frlora viktiga data installation av Windows Vista p fel disk eller
formaterar fel enhets partition.
Bruksanvisning brbar dator B-15
Anvnd terstllnings-DVDn:
1. Fr in terstllnings-DVDn i den optiska enheten (Notebook PC
mste vara P).
2. Starta om Notebook PC och tryck <Esc> under uppstart och vlj
den optiska enheten (kan vara mrkt som CD/DVD) med hjlp av
nedmarkren och tryck <Enter> fr att starta frn terstllnings-
DVD.
3. Vlj OK fr att starta terstllningen av bilden.
4. Vlj OK fr att bekrfta systemterstllningen.
terstllningen kommer att skriva ver din hrddisk. Se
till att du skerhetskopierar alla dina viktiga data innan du
terstller systemet.
5. Flj instruktionerna p skrmen fr att fullflja
terstllningsprocessen.
VARNING: Ta inte bort terstllningsskivan (svida inte du
instrueras att gra s) under terstllningsprocessen annars
kommer dina partitioner att bli oanvndbara.
Se till att ansluta strmadaptern till din brbara dator nr
systemterstllningen ska gras. Instabil strmfrsrjning
kan orsaka fel under terstllningen.
Besk www.asus.com fr uppdaterade styrrutiner och
verktyg.
B-16 Bruksanvisning brbar dator
DVD-ROM enhetsinformation
Notebook PC levereras med ett tillval DVD-ROMsenhet eller en CD-
ROMsenhet. Fr att du ska kunna titta p DVD-flmer mste du
installera ett eget DVD-program. DVD-program kan kpas som tillval
till den hr Notebook PC. DVD-ROM mjliggr anvndning av bde
CD- och DVD-skivor.
Regional uppspelningsinformation
Uppspelning av DVD-flmer innebr dekodning av MPEG2 video,
digital AC3 audio och avkryptering av CSS- skyddat innehll. CSS
(ibland kallat copy guard) r namnet som givits till innehllsskyddet
som anammats av flmindustrin fr att tillgodose behovet att skydda
sig mot kopiering.
ven om utfrandena p CSS-licenser r mnga fnns det en regel
som r mest relevant: uppspelningsrestriktioner p regionaliserat
innehll. Fr att underltta geografskt styrda flmpremirer
slpps DVD-flmer fr specifka regioner, som defnierat i
Regionsdefnitioner nedan. Upphovsrttslagar krver att alla DVD-
flmer begrnsas till en viss region (vanligtvis kodad till regionen
inom vilken den sljs). Nr DVD-flminnehll kan slppas fr fera
regioner, krver CSSutformningens regler att alla system som r
kapabla att spela CSS-krypterat innehll endast kan vara kapabla att
spela en region.
Regionsinstllning kan ndras upp till fem gnger genom
en tittarprogramvara, sedan kan den endast spela upp DVD-
flmer frn den senaste regionsinstllningen. Efter det krvs en
fabriksterstllning fr att ndra regionskoden, och det tcks
inte av garantin. Om terstllning nskas kommer frakt- och
terstllningskostnader att ligga p anvndarens ansvar.
Bruksanvisning brbar dator B-17
Regionsdefnitioner
Region 1
Canada, USA, nordamerikanska territorierna
Region 2
Tjeckien, Egypten, Finland, Frankrike, Tyskland, Golfstaterna,
Ungern, Island, Iran, Irak, Irland, Italien, Japan, Nederlnderna,
Norge, Polen, Portugal, Saudiarabien, Skottland, Sydafrika, Spanien,
Sverige, Schwiez, Syrien, Tukiet, Storbritannien, Grekland, fredetta
Jugoslaviska republikerna, Slovakien
Region 3
Burma, Indonesien, Sydkorea, Malaysia, Filippinerna, Singapore,
Taiwan, Thailand, Vietnam
Region 4
Australien, Karibien (frutom de nordamerikanska territorierna),
Centralamerika, Nya Zealand, Stilla Havet, Sydamerika
Region 5
CIS, Indien, Pakistan, resten av Afrika, Ryssland, Nordkorea
Region 6
Kina
B-18 Bruksanvisning brbar dator
Interna modem uppfyllelse
Den brbara datorn med interna modem verensstmmer med JATE
(Japan), FCC (USA, Kanada, Korea, Taiwan) och CTR21. Det interna
modemet har godknts i enlighet med rdsbeslut 98/482/EC fr
paneuropeisk enskild terminalanslutning till det publika telefonntet
(PSTN). Emellertid p grund av olikheter mellan de enskilda PSTN i de
olika lnderna ger inte godknnandet sjlv en ovillkorlig frskran
om fungerande drift p varje PSTN ntverks anslutningspunkt.
Vid eventuella problem br du frst kontakta leverantren av
utrustningen.
versikt
Den 4 augusti 1998 publicerades den europeiska rdets beslut
angende CTR 21 i Ofciella tidningar av EC. CTR 21 gller fr alla icke
rstutrustningar med DTMF-uppringning vilka r avsedda att anslutas
till det analoga PSTN (Public Switched Telephone Network/publika
telefonntet).
CTR 21 (Common Technical Regulation) fr anslutningskrav fr
anslutning till det analoga publika telefonntet av terminalutrustning
(exkluderat terminalutrustning som stdjer rsttelefoni justerad
tjnst) i vilka ntverksadressering utfrs med hjlp av tvtons
ferfrekvenssignalering.
Network Compatibility Declaration (deklaration om
ntverkskompatibilitet)
Uttalande som ska gras av tillverkaren till anmlt organ och sljaren:
"Denna deklaration indikerar de ntverk med vilka utrustningen
r konstruerad att arbeta och alla rapporterade ntverk med vilka
utrustningen har samverkansproblem.
Bruksanvisning brbar dator B-19
Network Compatibility Declaration (deklaration om
ntverkskompatibilitet)
Uttalande som ska gras av tillverkaren till anvndaren: "Denna
deklaration indikerar de ntverk med vilka utrustningen r konstruerad
att arbeta och alla rapporterade ntverk med vilka utrustningen har
samverkansproblem. Tillverkaren ska ocks associera ett uttalande
fr att klargra dr ntverkskompatibilitet r beroende p fysiska och
programbytesinstllningar. Det kommer ocks att rda anvndaren
att kontakta frsljaren om det finns nskeml om att anvnda
utrustningen i ett annat ntverk".
Fram tills nu har anmlt organ hos CETECOM givit ut flera pan-
europeiska godknnanden att anvnda CTR 21. Resultatet r Europas
frsta modem som inte krver myndighetsgodknnande i varje enskilt
Europeiskt land.
Icke-rst utrustning
Telefonsvarare och hgtalartelefonen kan vara lmplig s vl som
modem, faxmaskiner, nummerpresentatrer och larmsystem.
Utrustning vars slutkvalitet fr talet kontrolleras av bestmmelser
(t.e.x handmikrotelefoner och i vissa lnder ven sladdlsa telefoner)
r undantagna.
B-20 Bruksanvisning brbar dator
Denna tabell visar de lnder som fr nrvarande r under
CTR21 standard.
Land Tillmpad Fler tester
sterrike
1
Ja Nej
Belgien Ja Nej
Tjeckiska republiken Nej Inte tillmpligt
Danmark
1
Ja Ja
Finland Ja Nej
Frankrike Ja Nej
Tyskland Ja Nej
Grekland Ja Nej
Ungern Nej Inte tillmpligt
Island Ja Nej
Irland Ja Nej
Italien Under behandling Under behandling
Israel Nej Nej
Lichtenstein Ja Nej
Luxemburg Ja Nej
Nederlnderna
1
Ja Ja
Norge Ja Nej
Polen Nej Inte tillmpligt
Portugal Nej Inte tillmpligt
Spanien Nej Inte tillmpligt
Sverige Ja Nej
Schweiz Ja Nej
Storbritannien Ja Nej
Bruksanvisning brbar dator B-21
Denna information har kopierats frn CETECOM och lmnas utan
frpliktelse. Fr uppdatering av denna tabell besk http://www.
cetecom.de/technologies/ctr_21.html
1 Nationella krav gller endast om utrustningen anvnder
telefoni med pulsval (tillverkare kan hvda i bruksanvisningen att
utrustningen endast r avsedd att stdja DTMF signalering, vilket
skulle gra ytterligare tester verfdiga).
I Nederlnderna krvs ytterligare tester fr serieanslutning och
nummerpresentationsfunktioner.
B-22 Bruksanvisning brbar dator
Deklarationer och skerhetsfreskrifter
Yttrande statliga kommunikationsnmnden
Den hr apparaten verenstmmer med FCC regler del 15. Hantering
r aktuell under fljande tv villkor:
Apparaten fr inte orsaka allvarlig strning.
Apparaten mste godknna all mottagen strning, medrknat
strning som kan orsaka onskad handling.
Utrustningen har testats och befunnits verenstmma med grnserna
fr en klass B digital apparat, enligt del 15 i bestmmelserna frn
statliga kommunikationsnmnden (Federal Communications
Commission, FCC). De hr grnserna r utformade fr att tillhandahlla
lmpligt skydd mot skadlig strning i en installation i hemmet. Den
hr utrustningen genererar, anvnder och kan avge strlning med
radiofrekvensenergi samt kan, om den inte r installerad och anvnds i
verensstmmelse med givna instruktioner, orsaka skadlig strning p
radiokommunikation. Det fnns dock inga garantier att strningar inte
kommer att intrfa i en srskild installation. Om den hr utrustningen
orsakar skadliga strningar p radio- eller televisionsmottagning, vilket
kan faststllas genom att sl p och sl av utrustningen, uppmuntras
anvndaren att frska korrigera strningen genom en eller fera av
fljande tgrder:
Rikta om eller fytta p mottagarantennen.
ka avstndet mellan utrustningen och mottagaren.
Anslut utrustningen till ett uttag p en annan strmkrets n den
som mottagaren r ansluten till.
Rdfrga frsljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker.
Anvndningen av en skyddad elsladd krvs fr att kunna
tillmtesg FCCnmndens grnser och fr att frhindra strning
p radio- och TV-mottagning i nrheten. Det r viktigt att endast
den medfljande elsladden anvnds. Anvnd endast skyddade
kablar fr att ansluta I/O-apparater till den hr utrustningen. Du
frvarnas om att frndringar eller ndringar som inte uttryckligen
har godknts av ansvarig part fr anpassning, kan ogiltigfrklara
dig som tillten anvndare av utrustningen.
Bruksanvisning brbar dator B-23
(tergiven frn Code of Federal Regulations #47, del 15.193, 1993,
Washington DC: Ofce of the Federal Register, National Archives och
Records Administration, U.S.A Government Printing Ofce.)
FCC (Amerikanska
telekommunikationsmyndighetens) varningstext
om radiofrekvens- (RF-) exponering
Varningstext frn FCC: ndringar eller modiferingar som inte
uttryckligen godknts av den part, som r ansvarig fr uppfyllandet
av villkoren, kan upphva anvndarens rtt att anvnda
utrustningen. Tillverkaren deklarerar att denna enhet r begrnsad
till kanalerna 1 till 11 i 2.4 GHz-frekvensbandet via specifcerade
inbyggda program kontrollerade i USA.
Denna utrustning uppfyller FCC:s strlningsgrnsvrden som faststllts
fr en okontrollerad milj. Fr fortsatt uppfyllande av FCC RF-
exponeringskrav ska direktkontakt med sndarantennen under sndning
undvikas. Slutanvndare mste flja de specifka driftsinstruktionerna
fr tillfredsstllande uppfyllelse av radiostrlningskraven.
Deklaration om verensstmmelse (R&TTE Direktivet
1999/5/EG)
Fljande poster var fullfljda och anses relevanta och tillrckliga:
Ndvndiga krav som i [Artikel 3]
Skyddskrav fr hlsa och skerhet som om [Artikel 3.1a]
Testning fr elektrisk skerhet enligt [EN 60950]
Skyddskrav fr elektromagnetisk kompabilitet i [Artikel 3.1b]
Testning av elektromagnetisk kompabilitet i [EN 301 489-1] & [EN
301 489-17]
Efektiv anvndning av radiospektrat som i [Artikel 3.2]
terkommande radiotester enligt [EN 300 328-2]
B-24 Bruksanvisning brbar dator
CE Mrkning
CE mrkning fr enheter utan trdls LAN/Bluetooth
Den levererade versionen av denna enhet uppfyller kraven hos
EEC direktiven 2004/108/EG Elektromagnetisk kompatibilitet och
2006/95/EC Lgspnningsdirektivet.

CE mrkning fr enheter med trdls LAN/ Bluetooth
Denna utrustning uppfyller kraven hos Direktiv 1999/5/EG fr
Europeiska parlamentet och kommissionen frn den 9 mars 1999
om radioutrustning och telekommunikationsutrustning och om
msesidigt erknnande av utrustningens verensstmmelse.
IC:s strlningsexponeringsdeklaration fr Kanada
Denna utrustning uppfyller IC:s strlningsgrnsvrden som faststllts fr
en okontrollerad milj. Fr fortsatt uppfyllande av IC RF-exponeringskrav
ska direktkontakt med sndarantennen under sndning undvikas.
Slutanvndare mste flja de specifika driftsinstruktionerna fr
tillfredsstllande uppfyllelse av radiostrlningskraven.
Hantering gller under fljande tv villkor:
Denna enhet fr inte orsaka strningar och
Denna enhet mste acceptera strningar, inklusive strningar som
kan orsaka onskad funktion hos enheten.
Fr att frhindra radiostrningar p licensierade tjnster (t.ex.
mobilsatellitsystem i samma kanal) r denna enhet avsedd att anvndas
inomhus och borta frn fnster fr att ge maximal avskrmning.
Utrustning (eller dess sndarantenn) som installeras utomhus krver
licens.
Bruksanvisning brbar dator B-25
Trdls hanteringskanal fr olika omrden
Nordamerika 2.412-2.462 GHz Ch01 genom CH11
Japan 2.412-2.484 GHz Ch01 genom Ch14
Europa ETSI 2.412-2.472 GHz Ch01 genom Ch13
Frankrike begrnsade trdlsa frekvensband
En del omrden i Frankrike har begrnsade frekvensband. Det vrsta
fallet av max tillten strm inomhus r:
10mW fr hela 2.4 GHzbandet (2400 MHz2483.5 MHz)
100mW fr frekvenser mellan 2446.5 MHz och 2483.5 MHz
Kanalerna 10 till 13 inbegripet verkar i bandet 2446.6 MHz till
2483.5 MHz.
Det fnns f mjligheter till anvndning utomhus: P privat egendom
eller p den privata egendomen fr ofentliga personer, r anvndning
freml fr en preliminr tilltelseprocedur frn Frsvarsministeriet,
med max tillten strm p 100mW i bandet 2446.52483.5 MHz.
Anvndning utomhus p allmn egendom r inte tilltet.
I avdelningarna som listas nedan fr hela 2.4 GHzbandet:
Max tillten strm inomhus r 100mW
Max tillten strm utomhus r 10mW
Avdelningar inom vilka anvndning av 24002483.5 MHzbandet r
tilltet med en EIRP p mindre n 100mW inomhus och mindre n
10mW utomhus:
01 Ain 02 Aisne 03 Allier
05 Hautes Alpes 08 Ardennes 09 Arige
11 Aude 12 Aveyron 16 Charente
24 Dordogne 25 Doubs 26 Drme
32 Gers 36 Indre 37 Indre et Loire
41 Loir et Cher 45 Loiret 50 Manche
55 Meuse 58 Nivre 59 Nord
B-26 Bruksanvisning brbar dator
60 Oise 61 Orne 63 Puy du Dme
64 Pyrnes Atlantique 66 Pyrnes Orientales
67 Bas Rhin 68 Haut Rhin 70 Haute Sane
71 Sane et Loire 75 Paris 82 Tarn et Garonne
84 Vaucluse 88 Vosges 89 Yonne
90 Territoire de Belfort 94 Val de Marne
Det hr kravet kommer med stor sannolikhet att ndras med tiden,
och gra det mjligt fr dig att anvnda ditt trdlsa LANkort inom
fer omrden i Frankrike. Vnligen kontrollera med ART fr senaste
information (www.art-telecom.fr).
Ditt WLANkort snder mindre n 100mW, men mer n 10mW.
Bruksanvisning brbar dator B-27
UL skerhetsanmrkningar
Fr att motsvara UL 1459 krvs telekommunikationer (telefon)-utrustning
som avses att anslutas elektriskt till ett telekommunikationsntverk,
med en jordad funktionsspnning som inte verskrider mer n 200V,
300V topp-till-topp och 105V rms, och som installeras eller anvnds i
verensstmmelse med National Electric Code (NFPA 70).
Nr du anvnder modemet p Notebook PC ska alltid grundlggande
skerhetsfreskrifter fljas fr att minska risken fr brand, elektrisk stt
och skada p personer, inrknat fljande:
Anvnd inte Notebook PC i nrheten av vatten, t ex i nrheten av
ett badkar, tvttstll, kksvask eller tvttbalja, i en blt kllare eller
i nrheten av en simbassng.
Anvnd inte Notebook PC under elektrisk storm. Det kan freligga
risk fr elektrisk stt frn blixten.
Anvnd inte Notebok PC i nrheten av gaslcka.
Fr att motsvara UL 1642 krvs primra (ej teruppladdningsbara) och
sekundra (teruppladdningsbara) lithiumbatterier fr anvndning
som strmklla i produkten. Dessa batterier innehller metallisk
lithium eller lithiumlegering, eller en lithiumjon, och kan best av en
enda elektrokemisk cell eller tv eller fer celler som r anslutna i serie,
parallell eller bde-och, som omvandlar kemisk energi till elektrisk
energi genom en irreversibel eler reversibel kemisk reaktion.
Avst frn att slnga bort Notebook PC-batteriet i ppen eld,
d det kan explodera. Kontrollera med lokala bestmmelser fr
eventuellt speciella avfallsanvisningar fr att minska risken fr
skada p personer beroende p eld eller explosion.
Avst frn att anvnda strmadaptrar eller batterier frn andra
apparater, fr att undvika skada p personer beroende p eld
eller explosion. Anvnd endast UL-certiferade strmadaptrar
eller batterier som tillhandahlls av tillverkaren eller auktoriserade
terfrsljare.
B-28 Bruksanvisning brbar dator
Krav strmskerhet
Produkter med elektrisk strm med vrden p upp till 6A och som r
tyngre n 3Kg mste anvnda godknda elsladdar som r strre n eller
lika med: H05VV-F, 3G, 0.75mm
2
eller H05VV-F, 2G, 0.75mm
2
.
REACH
Uppfyller REACH (Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction
of Chemicals (Registrering, Vrdering, Behrighet och Begrnsning))
reglerande regelverk, vi publicerar de kemiska substanserna i vra
produkter p ASUS REACH webbsida p HYPERLINK http://green.
asus.com/english/REACH.htm.
TV-mottagarmeddelanden (p utvalda modeller)
Notering till CATV Systeminstallerare - Kabeldistributionssystemet
br vara jordat i enlighet med ANSI/NFPA 70, National Electrical
Code (NEC), srskilt avsnitt 820.93, Jordande av yttre konduktiv skld
p en koaxial kabelinstallation br inkludera bindning av skrmen
av den koaxiala kabeln till jorden vid byggnadsingngen.
Bruksanvisning brbar dator B-29
Nordiska frsiktighetstgrder (fr litium-jon
batterier)
CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced.
Replace only with the same or equivalent type recommended
by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the
manufacturers instructions. (English)
ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in
modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o
equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie
nellambiente. (Italian)
VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemen Austausch der
Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller
empfohlenem hnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien
nach Angaben des Herstellers. (German)
ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig hndtering.
Udskiftning m kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levr
det brugte batteri tilbage til leverandren. (Danish)
VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Anvnd
samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas
av apparattillverkaren. Kassera anvnt batteri enligt fabrikantens
instruktion. (Swedish)
VAROITUS! Paristo voi rjht, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda
paristo ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Hvit
kytetty paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)
ATTENTION! Il y a danger dexplosion sil y a remplacement incorrect
de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du mre
type ou dun type quivalent recommand par le constructeur.
Mettre au rebut les batteries usages conformment aux instructions
du fabricant. (French)
ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri.
Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt
av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til
fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)
(Japanese)
!
.
. (Russian)
B-30 Bruksanvisning brbar dator
Skerhetsinformation optisk lagringsenhet
Skerhetsinformation laser
Interna eller externa optiska lagringsenheter som sljs tillsammans
med den hr Notebook PC innehller en KLASS 1 LASERPRODUKT.
Laserklassifkationer terfnns i ordlistan i slutet av den hr
anvndarmanualen.
VARNING: Genomfra justeringar eller utfra procedurer annat
n de som r specifcerade i anvndarmanualen kan resultera
i farlig exponering fr laser. Frsk inte att plocka isr den
optiska lagringsenheten. Fr din skerhets skull ska du lta en
aktoriserad tjnsteman serva den optiska lagringsenheten.
Varningsetikett service
VARNING: OSYNLIG LASERSTRLNING NR DEN R PPEN. TITTA
INTE IN I STRLEN ELLER DIREKT P MED OPTISKA INSTRUMENT.
CDRH-bestmmelser
Center for Devices and Radiological Health (CDRH) av U.S.As Food
and Drug Administration implementerade bestmmelser fr
laserprodukter den 2 augusti 1976. Dessa bestmmelser gller
fr laserprodukter som tillverkats frn 1 augusti 1976 och framt.
Anammande av bestmmelserna r obligatorisk fr produkter som
marknadsfrs i USA.
VARNING: Anvndning av kontroller eller justeringar eller
utfrande av procedurer annat n de som r specifcerade hr i
eller i installationsvgledningen fr laserprodukten kan resultera
i farlig exponering fr laser.
Bruksanvisning brbar dator B-31
Produktanmrkning Macrovision Corporation
Den hr produkten innehller teknologi som r skyddad enligt
upphovsrtten genom metodansprk av vissa USA-patent och annan
intellektuell egenomsrtt som gs av Macrovision Corporation och
andra rttighetsgare. Anvndning av den hr upphovsrttsligt
skyddade teknologin mste godknnas av Macrovision Corporation,
och r endast avsedd fr hemmet och annan begrnsad
tittaranvndning s tillvida inget annat har godknts av Macrovision
Corporation. Kopiering av tekniken eller isrplockning r frbjuden.
B-32 Bruksanvisning brbar dator
CTR 21 godknnande
(fr brbara datorer med inbyggt modem)
Danish
Dutch
English
Finnish
French
German
Greek
Italian
Portuguese
Bruksanvisning brbar dator B-33
Spanish
Swedish
B-34 Bruksanvisning brbar dator
EU:s eko-mrkning
Denna brbara dator har ftt mrkningen EU Flower, vilket betyder
att denna produkt har fljande egenskaper:
1. Minskad energifrbrukning under anvndning och standby-
lgen
2. Begrnsad anvndning av giftiga tungmetaller
3. Begrnsad anvndning av mnen som r farliga fr milj och
mnniskors hlsa
4. Minskning av anvndningen av naturresurser genom frmjande
av tervinning*
5. Frlngd produktlivstid genom enkla uppgraderingar och
lngre lagerhllning fr reservdelar
6. Minskat solitt avfall genom en tertagningspolicy*
Fr mer information om mrkningen EU Flower, g till hemsidan fr
European Union Eco-label: http://europa.eu.int/ecolabel.
Bruksanvisning brbar dator B-35
Uppfyllelse och deklaration av globala
miljbestmmelser
ASUS fljer det grna konstruktionskonceptet fr konstruktion
och tillverkning av vra produkter och ser till att varje steg i
produktens livscykel fr en ASUS produkt r i linje med globala
miljbestmmelser. Dessutom redovisar ASUS relevant information
baserat p reglerande krav.
Se http://csr.asus.com/english/Compliance.htm fr information om
redovisning baserat p de krav som ASUS uppfyller:
Japan JIS-C-0950 Materialdeklaration
EU REACH SVHC
Korea RoHS
Schweiziska energilagar
tertagningstjnst
ASUS tervinning och tertagningsprogram kommer frn vrt tagande
fr att uppfylla den hgsta standarden fr att skydda vr milj. Vi tror
p att tillhandahlla lsningar fr vra kunder att kunna ta ansvar fr
tervinning av vra produkter, batterier och andra komponenter samt
frpackningsmaterial. G till http://csr.asus.com/english/Takeback.htm
fr detaljerad information om tervinning fr olika regioner.
B-36 Bruksanvisning brbar dator
Denna produkt skyddas av ett eller fera av fljande
amerikanska patent:
7,416,423; 7,415,588; 7,413,402; 7,411,791; 7,403,378; 7,400,721;
7,399,011; 7,392,968; 7,388,754; 7,388,752; 7,388,743; 7,382,605;
7,382,314; 7,375,952; 7,374,433; 7,373,493; 7,369,402; 7,369,064;
7,362,568; 7,362,521; 7,362,276; 7,361,034; 7,359,209; 7,359,189;
7,355,372; 7,353,408; 7,352,586; 7,343,645; 7,342,777; 7,342,193;
7,332,990; 7,328,354; 7,327,568; 7,325,241; 7,321,523; 7,319,585;
7,304,257; 7,294,021; 7,294,011; 7,293,890; 7,276,660; 7,267,566;
7,261,579; 7,261,573; 7,261,331; 7,259,342; 7,257,761; 7,245,488;
7,241,946; 7,234,971; 7,223,021; 7,213,250; 7,203,856; 7,193,580;
7,189,937; 7,187,537; 7,184,278; 7,164,089; 7,161,541; 7,149,911;
7,148,418; 7,137,837; 7,133,279; 7,130,994; 7,125,282; 7,120,018;
7,111,953; 7,103,765; 7,100,087; 7,088,592; 7,086,887; 7,085,130;
7,078,882; 7,068,636; 7,066,751; 7,061,773; 7,047,598; 7,035,946;
7,002,804; 6,980,159; 6,933,927; 6,922,382; 6,8730,64; 6,870,513;
6,843,407; 6,842,150; 6,827,589; 6,819,564; 6,783,373; 6,782,451;
6,768,224; 6,760,293; 6,728,529; 6,717,802; 6,717,074; 6,711,016;
6,694,442; 6,693,865; 6,657,548; 6,639,806; 6,618,813; 6,612,850;
6,561,852; 6,515,663; 6,500,024; 6,491,359; 6,456,580; 6,456,492;
6,449,144; 6,430,060; 6,415,389; 6,407,930; 6,396,419; 6,396,409;
6,377,033; 6,339,340; 6,310,779; 6,253,284; 6,226,741; 6,147,467;
6,094,367; 6,085,331; 6,041,346
Amerikansk patentdesign D563,594; D557,695; D545,803; D542,256;
D538,276; D534,889; D518,041; D510,325; D510,324; D509,194
Patent under behandling.
Bruksanvisning brbar dator B-37
Upphovsrttsinformation
Ingen del av denna manual, inklusive produkter och programvara
som beskrivs i den, fr utan skriftligt tillstnd frn ASUSTeK
COMPUTER INC. reproduceras, verfras, kopieras, sparas i ett
skbart system eller versttas till ngot sprk i ngon form eller
med ngra medel, frutom dokumentation som frvaras av kparen
som skerhetskopia. (ASUS).
ASUS LEVERERAR DENNA MANUAL I BEFINTLIGT SKICK
UTAN NGON SOM HELST GARANTI, VARKEN UTTALAD ELLER
UNDERFRSTDD, INKLUSIVE MEN INTE BEGRNSAD TILL DE
UNDERFRSTDDA GARANTIERNA ELLER VILLKOREN FR
SLJBARHET ELLER LMPLIGHET FR ETT SRSKILT SYFTE.
UNDER INGA OMSTNDIGHETER SKALL ASUS, DESS DIREKTRER,
TJNSTEMN, ANSTLLDA ELLER REPRESENTANTER HLLAS
ANSVARIGA FR NGRA INDIREKTA, SRSKILDA, TILLFLLIGA ELLER
HRAV FLJANDE SKADOR (INKLUSIVE SKADOR AVSEENDE FRLUST
AV FRTJNST, AFFRSFRLUSTER, FRLUST AV ANVNDNING
ELLER DATA, AVBROTT AV AFFRSVERKSAMHET ELLER LIKNADE)
VEN OM ASUS HAR AVISERAT OM MJLIGHETEN AV ATT SDANA
SKADOR KAN UPPST FRN NGRA DEFEKTER ELLER FEL I DENNA
MANUAL ELLER PRODUKT.
Produkter och fretagsnamn som visas i denna manual kan eller kan
inte vara registrerade varumrken eller upphovrttsligt skyddade
av respektive fretag och anvnds endast fr identifering eller
frklaring och till garens frdel utan intrngsavsikt.
SPECIFIKATIONER OCH INFORMATION I DENNA MANUAL LMNAS
ENDAST SOM INFORMATION OCH KAN NDRAS NR SOM HELST
UTAN MEDDELANDE OCH SKALL INTE TOLKAS SOM ETT TAGANDE
AV ASUS. ASUS PTAR SIG INGET ANSVAR ELLER SKYLDIGHET FR
NGRA FEL ELLER BRISTER SOM KAN VISA SIG I DENNA MANUAL
INKLUSIVE PRODUKTER OCH PROGRAM SOM BESKRIVS DR I.
Copyright 2010 ASUSTeK COMPUTER INC. Alla rttigheter
frbehllna.
B-38 Bruksanvisning brbar dator
Ansvarsbegrnsning
Omstndigheter kan komma att uppst dr du till fljd av en
frsummelse frn ASUS sida eller annan skyldighet r berttigad till
ersttning fr skador frn ASUS. Vid varje sdant yrkande, oavsett
p vilken grund du r berttigad att yrka ersttning fr skador frn
ASUS, r ASUS endast ansvariga fr kroppsliga skador (inklusive
ddsfall) och skador p egendom och skador p personliga
godelar eller andra verkliga och direkta skador som r ett resultat
av underltenhet eller frsummelse att genomfra juridiska
skyldigheter under denna garantiutfstelse, upp till det angivna
kontraktspriset fr varje produkt.
ASUS kommer endast att vara ansvarig fr eller kompensera dig
fr frlust, skador eller yrkanden baserade p kontrakt, otillten
handling eller vertrdelser enligt dessa garantibestmmelser.
Denna begrnsning gller ocks ASUS leverantrer och dess
terfrsljare. Det r maximalt vad ASUS, dess leverantrer och din
terfrsljare r kollektivt ansvariga fr.
UNDER INGA FRHLLANDEN R ASUS ANSVARIGA FR NGOT
AV FLJANDE: (1) TREDJE PARTS YRKANDEN MOT DIG FR SKADOR;
(2) FRLUST AV ELLER SKADOR P DINA REGISTER ELLER DATA;
ELLER (3) SPECIELLA, TILLFLLIGA ELLER INDIREKTA SKADOR ELLER
FR NGRA EKONOMISKA FLJDSKADOR (INKLUSIVE FRLUST
AV FRTJNST ELLER BESPARINGAR), VEN OM ASUS, DESS
LEVERANTRER ELLER DIN TERFRSLJARE R INFORMERADE
MJLIGHETEN FR DETTA.
Service och support
Besk vr fersprkiga webbsida p http://support.asus.com
Bruksanvisning brbar dator B-39
B-40 Bruksanvisning brbar dator
Tillverkare ASUSTek COMPUTER INC.
Adress, Stad No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C
Land TAIWAN
Auktoriserad representant i Europa ASUS COMPUTER GmbH
Adress, Stad HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Land GERMANY

Похожие интересы