Вы находитесь на странице: 1из 2

S.C.

XXX
S.R.L.
PLAN DE AUDIT
Intern:
produs proces
sistem conform ISO 9001 sistem conform ISO 14001
Extern
Cod: PA-03 (M)
Data: 15.05.2010
Pag: 1/2

AC 232B
1. Compartiment auditat: Serviciul MS


2. Perioada auditului: 22.05.2010 (sapt. 20)


3. Domeniul de audit:
- aprovizionarea materialelor auxiliare si a pieselor de schimb
- efectuarea activitatilor de mentenanta
- aprovizionarea, urmarirea si verificarea activitatilor de metrologie
- coordonarea activitatilor de investitii si dezvoltare a facilitatilor de productie
existente
- coordonarea activitatilor de furnizare si distributie a utilitatilor


4. Obiectivele auditului:
Verificarea conformitatii sistemului de management integrat calitate-mediu din cadrul
Serviciului MS cu modalitatile planificate si cu cerintele standardului SR EN ISO
14001:2005


5. Criterii de audit si documente de referinta:
- SR EN ISO 14001:2005
- procedurile continute in LP-MS, ed. 13/ 15.11.2007
- instructiunile continute in LI-MS, ed. 7/15.11.2007


6. Echipa de audit: Auditor sef:
Membru :


7. Tehnici de audit:
- intervievarea personalului
- observarea directa a activitatilor in zonele auditate
- analiza documentelor si a inregistrarilor

8. Calendarul activitatilor:

Data Ora Activitatea / Zona auditata Cerinte SR EN ISO 14001:2005
22.05.08
11
00
-11
10


11
10
-11
20


11
20
-11
30
Politica de mediu

Aspecte de mediu

Obiective, tinte si program4.2

4.3.1.

4.3.3.


S.C.
XXX
S.R.L.
PLAN DE AUDIT
Intern:
produs proces
sistem conform ISO 9001 sistem conform ISO 14001
Extern
Cod: PA-03 (M)
Data: 15.05.2010
Pag: 2/2

AC 232B
11
30
-11
5011
30
-11
50


11
50
-12
10


12
10
-12
30


12
30
-12
50


12
50
-13
00


13
00
-13
20


13
20
13
50

13
50
14
00


Competenta, instruire si
constientizare

Documentatie

Controlul documentelor

Control operational

Pregatire pentru situatii de
urgenta si capacitate de raspuns

Monitorizare si masurare


Neconformitate, actiune
corectiva si preventiva

Controlul inregistrarilor

Sedinta de inchidere

4.4.2.


4.4.4.

4.4.5.

4.4.6.

4.4.7.


4.5.1.


4.5.3.


4.5.4.

9 Data difuzarii raportului:
Raportul de audit se difuzeaza pana la data de 30.05.2010Elaborat:
Comp. MCM
Aprobat:
Sef Serviciu MS


Aprobat:
Furnizor
(audit extern)