Вы находитесь на странице: 1из 37

ANNEXURE - I

OFFICE ORDER NO. 192/2014 DATED 22.10.2014Page 1 of 37


F. NO. 12018/01/2014-Ad.II
Government of India
Ministry of Finance
Department of Revenue
Central Board of Excise & Customs


Ad-hoc promotion to the garade of Assistant Commissioner of Customs & Central Excise on in-situ basis
on the recommendation of DPC held from 17.10.2014 to 20.10.2014.
PROMOTION FROM THE GRADE OF SUPERINTENDENT OF CENTRAL
EXCISE
S. NO. Name of the Officer (Mr/Mrs/Ms) DATE OF BIRTH
DD MM YY
1 SUNIL KUMAR SINGH 5 6 56
2 AJAI KUMAR ARORA 2 11 65
3 RAMAN MALHOTRA 28 12 54
4 H.S. SWAMY 28 3 55
5 B.NARAYANA MURTHY 26 4 55
6 A.K. DIXIT 2 6 56
7 CH.SANKARAN RAJU 11 7 62
8 N.A.J.V.SHYAM BABU 22 11 57
9 PANDURANG Y WARKE 21 11 54
10 RANVIR SINGH 19 11 54
11 MAHESH KUMAR 29 6 59
12 PRADIP KUMAR MUKHERJEE 1 1 57
13 BAIKUNTHHANATH M 25 12 54
14 MRINAL SEN (KANTI) 24 10 55
15 BIJAY KUMAR 1 7 56
16 B.P. GUPTA 28 6 56
17 SHAIK MASTAN VALI 21 6 57
18 ZUBAIR MASOOD KHAN 12 11 55
19 RAJDEEP KR. SINHA 10 5 55
20 MITHLESH KR.SINGH 2 1 56
21 R.K. BHARADWAJ 9 2 56
22 PRADEEP KR. GUPTA 8 7 55
23 R.K. SAXENA 8 6 56
24 R.K.SHARMA 3 2 56
25 A.P.JAIN 15 12 54
26 UDAI BHAN SINHA 3 7 56
27 MANMOHAN GUPTA 9 7 57
28 A. NATARAJ 10 7 56
29 G.P.VIJAY KUMAR 15 8 55
30 T.J.S.PRABHAKARAN 18 3 60
31 G. MANMOHAN 23 6 62
32 SWAPN KUMAR SAHA 8 11 54
33 R.S. ROYCHOUDHARY 15 1 56
34 M.S.TYAGI 20 7 57
35 J. ACHARJEE 1 1 55
36 D.K.VERMA 16 6 55
ANNEXURE - I
OFFICE ORDER NO. 192/2014 DATED 22.10.2014

Page 2 of 37

37 SUSMAL DAS 2 1 56
38 K. NEOG 11 6 55
39 S.K.CHOUDHARY 1 8 56
40 ASOKE KUMAR SARKAR 19 11 54
41 V.A.J. BHAGWAN DAS 6 10 55
42 A.OBED RAJ 29 10 56
43 MEENA R. SINGH 22 7 55
44 T. PRANAVANAND 17 1 57
45 BISHNU CHARAN 12 5 55
46 RADHAMANI. R 6 5 55
47 SURENDRA MOHAN 18 9 55
48 K.S.G.S. KUMAR 30 12 58
49 BH.V.V.S.BHASKAR 25 7 55
50 K.D.GUPTA 26 10 56
51 G.L.N. REDDY 1 4 56
52 V.SREENIVASA RAO 4 11 60
53 DEEPANKAR BANERJEE 29 4 56
54 RAJESH KUMAR SINHA 17 7 57
55 SYED ZIACS SHAMZ 9 1 55
56 B. SOMALINGAPPA 22 4 58
57 N. SATYANARAYANA MURTHY 15 11 60
58 S.DORA REDDY 15 10 58
59 Y.VENKATA RATNAM 20 7 60
60 J.P. NAUTIYAL 3 10 54
61 RAVI BURMAN 30 6 55
62 SURESH CHANDRA 9 7 55
63 S.K.SRIVASTAVA 15 8 56
64 N.CHANDUDHARA 30 10 55
65 PEMA SINGHI 5 9 55
66 DHARAM PAL 22 1 55
67 G.P. MEENA 1 4 57
68 K.VIJAYA BABU 1 11 59
69 AMIYA SANKAR CHOUDHURI 3 3 55
70 M. RAGHUNATHA BABU 15 2 59
71 RAM BACHAN RAI 5 1 56
72 HARKESH GOPILAL MEENA 8 7 56
73 MEENA MOTILAL H 20 5 56
74 MEENA RAMSAHAI D 4 7 57
75 B.P. SINGORE 6 7 56
76 BHARAT BHUSHAN 20 2 56
77 SAMPATH KUMAR. S.M 21 8 56
78 MEENA JAGANPRASAD 9 6 59
79 P.S.RAJASEKHAR 14 1 63
80 N.NAGARAJU 12 10 57
81 V.R. NUGGANHHATTI 15 5 55
82 RATAN KUMAR SINGH 27 11 56
83 A.V. MALLAYA 30 11 54
84 ANIL KUMAR GOYAL 15 6 55
85 ASHWANI KUMAR 1 6 58
86 V.S. SHAHASANE 16 5 55
87 N.P. SINGH 23 12 57
ANNEXURE - I
OFFICE ORDER NO. 192/2014 DATED 22.10.2014

Page 3 of 37

88 A.D. CHHABADIA 21 4 55
89 P.DEBNATH 2 2 56
90 B.K.DEB-II 5 6 56
91 JAHAR DEY 1 9 57
92 A CHAKRABORTY 6 1 56
93 P.SUDHAKAR REDDY 8 7 60
94 P.V.RAMANA 16 12 60
95 B.TIRUPATHI RAO 15 7 57
96 S. MURALI KRISHNA 28 12 55
97 P. CHANDRA SEKHAR 8 5 57
98 D.P. SINGH 19 10 54
99 SATYANDER KUMAR GUPTA 3 3 56
100 V.S. NATARAJA 26 8 55
101 DULIP ABRAHAM 4 5 63
102 B.RAMACHANDRA RAO 16 7 60
103 T.S.S.N.RAVI PRASAD 1 6 62
104 Y.V.V.SATYANARAYANA 2 5 61
105 G.S. DHIMAN 18 10 58
106 DR. AMIT KUMAR DAS 14 10 55
107 A.H. QUTBI 16 6 57
108 HIMADRI KR. DUTTA 18 2 55
109 A. VISHWANATH 1 5 55
110 SUNIL BAKSHI 26 8 55
111 D.VISWANATHAN 8 5 55
112 S.SRINIVAS REDDY 28 9 61
113 ASHA RAM BHOLA 1 8 55
114 UMESH KUMAR SAXENA 10 10 54
115 V.K. MANCHANDA 9 5 56
116 D.B.RASTOGI 15 1 56
117 P.M. SOMASHEKHRAN 1 12 54
118 ASHOK KUMAR DUBEY 11 1 57
119 MANJU VERMA (RAJPUT) 7 6 60
120 G.UDAY KUMAR 12 4 61
121 SURESH CHANDRA PANDEY 28 1 58
122 SARAIYA R..P. 5 10 54
123 C. MOULY RAO 9 6 58
124 DIPAK KUMAR ROY 28 10 54
125 SHIBABRATA NATH 16 1 56
126 SANTOSH KUMAR 2 1 56
127 N.N. SRIVASTAVA 2 11 55
128 ARVIND KUMAR DIXIT 10 7 56
129 U.K.SHRIVASTAVA 19 4 55
130 JAI KISHAN KATTA 20 6 57
131 SURESH KUMAR 8 7 57
132 JAYAKUMAR P. 18 6 56
133 PARIMAL KUMAR 23 12 56
134 R.K. SHRIWASTAVA 9 5 55
135 S.VENKATARAMANA 1 5 55
136 R.P.SINGHVHOI 21 5 56
137 PURUSHOTTAM PANI 6 3 55
138 C.D. PARCHURE 6 12 56
139 DEEPAK.S. PAT1L 24 11 55
ANNEXURE - I
OFFICE ORDER NO. 192/2014 DATED 22.10.2014

Page 4 of 37

140 PINAKI 6 11 55
141 A.DUTTA 30 4 58
142 D.R.SAHA 2 1 57
143 R.K.SARKAR 30 11 58
144 SUKANTA DAS 13 10 59
145 SRIJAN GANGULY 1 8 55
146 BIREN SAIKIA 1 12 55
147 SUBHRANGSHU DEB 1 2 57
148 SMT. N.M.PHUKAN 1 3 56
149 MANOJ KR. BRAHMA 9 2 55
150 GOPAL CH.DAS 1 1 56
151 ANANTHARAJ V S 1 2 55
152 SANTOSH KU.MISHRA 24 7 57
153 LOKANATH MISHRA 28 11 55
154 ARUNENDU DATTA 12 4 55
155 J.KAMESWAR RAO 9 5 55
156 DEBARACHAN DIP 9 12 54
157 SUDESH KUMAR 12 2 55
158 CHANDRAMA RAM 12 7 56
159 SUJIT KR. 22 1 55
160 K.PRAKASA RAO 8 5 60
161 P.BASAVA RAO 8 6 59
162 ARUN KUMAR VERMA 17 1 55
163 P.C. KUDAWALA 21 8 55
164 CHHOWALA R.M. 4 10 59
165 RATHOD S.T. 12 8 57
166 RATHOD M.K. 5 3 58
167 SOLANKI M.P. 8 10 59
168 SHYAMAL KANTI DEY 25 12 54
169 A.R.S.SINHA 4 1 55
170 THOMAS GEORGE 17 10 54
171 JAGANNATH 1 5 55
172 PRADEEP KUMAR 11 8 55
173 R.K. VIDYARTHI 30 9 58
174 P.BHUVANESWARA RAO 24 6 61
175 A.RAVI KUMAR REDDY 1 1 62
176 K.PUNDARIKA PRASAD 1 7 61
177 VAIDEHI V. 12 7 57
178 JETHWA B.B 4 10 54
179 MEENA BABULAL S. 25 1 55
180 MENAT S.N. 1 6 57
181 S.A. HARIPRAKASH 12 2 56
182 R.M.GULATI 8 10 55
183 A.CHAKRABORTY 18 7 58
184 N.M.BAISHYA 20 12 57
185 N.K. AGGARWAL 13 1 56
186 M.N.VERMA 2 12 55
187 A.R.VICTOR DEMTA 12 3 60
188 NEERAJ SRIVASTAVA 24 3 58
189 SUNIL KUMAR PANDEY 14 1 58
190 CHARANJIT SINGH 11 11 54
191 G.GOPALA KRISHNA 19 10 61
ANNEXURE - I
OFFICE ORDER NO. 192/2014 DATED 22.10.2014

Page 5 of 37

192 J.V.S.CHAKRAVARTHY 1 8 63
193 P.GOPICHAND 8 12 61
194 POORNACHANDER RAO 5 7 62
195 SUBRATO DUTTA 4 7 62
196 J.L. MEENA 3 7 55
197 SMT. S.V. LAVAND 10 11 54
198 RANJEET SINGH 29 1 55
199 DEBDAS SHYAM 15 1 56
200 M.M. SURESH 15 7 56
201 C.P. CHITTIAPPA 23 8 57
202 B.C.PRAKASH 28 4 55
203 P.SRINATH 1 12 61
204 RAJENDER SINGH 22 11 55
205 KAMLESH KUMAR RAI 13 1 55
206 PRAMOD K. SHARMA 13 7 55
207 OMVEER SINGH 26 9 55
208 AWADESH KUMAR 1 10 55
209 V.N.JOSHI 23 1 56
210 RAMALINGAM K. 9 2 56
211 V.N. TOORAY 6 2 55
212 S. K. MAHAPATRA 9 1 60
213 R.K.SUDAN 5 5 55
214 NAND RAM 7 2 56
215 C.SRINIVAS 12 5 61
216 SHIVAJI SRIVASTAVA 19 6 55
217 ARABINDA HALDER 1 3 56
218 V. RAJASHEKAR 22 12 58
219 SATYABIR SINGH 4 5 60
220 MAHESH KUMAR 3 4 65
221 VIJAY SINGH MEENA 2 2 64
222 D.B.NAGESWARA RAO 28 1 60
223 RANJIT KUMAR SARMAH 1 3 60
224 B.BHATTACHARJEE 30 6 56
225 A.K.SAIKIA 1 1 59
226 DIPAK BHATTACHARJEE 16 8 57
227 PADMESHWAR PEGU 31 1 56
228 MOHAN KUMAR C 16 5 55
229 KRISHNADAS N. 30 11 54
230 PRABHASH CH. M 22 12 54
231 V.RATNAKAR RAO 29 6 55
232 TAPAN KR. NAYAK 25 6 56
233 SMT. NANDITA 12 12 55
234 DEBARCHAN MAJHI 10 3 57
235 N.P.PANCHJANYA 12 1 58
236 K.K.VERMA 9 12 54
237 MD.ABUZAR GAFFARI 10 1 55
238 PANKAJ KISHORE JHA 10 1 55
239 STEPHEN SAMUEL D. 3 4 56
240 ANGU K. 8 4 56
241 KARUNAKARAN V.T. 22 10 57
242 MURALI M.T. 19 10 54
ANNEXURE - I
OFFICE ORDER NO. 192/2014 DATED 22.10.2014

Page 6 of 37

243 SANTHA S.S. 5 1 56
244 DABASISH 21 3 55
245 SUSHASH SARKAR 2 8 55
246 S.C. MUKHERJEE 21 2 55
247 HARENDRA KR. 12 11 55
248 SUDIPTA GHOSH 26 12 55
249 P.KR.CHATTOPADHYAY 2 1 55
250 SALIL KUMAR NATH 23 9 56
251 S.K. BATTACHERJEE 27 8 55
252 KALPAGAM V. 10 6 56
253 VIJAYAN P.M. 25 11 55
254 BISHNU CHARAN PAUL 12 7 55
255 SAMIR 20 1 55
256 NAITHANI A.M. 13 1 56
257 RAVICHANDRAN M. 24 11 57
258 BALASIVANESAN J. 7 3 55
259 EARNEST RAVI S. 15 6 55
260 MOHAN V. 22 4 55
261 ALLA PITCHAI S. 12 2 56
262 IVIN K. GEORGE 6 4 59
263 RAJARATHINAM S. 5 9 56
264 S.S. KUNDE 1 6 59
265 SMT. KALPANA M. 24 5 55
266 S.M.M.S. ALI PEERZADA 6 5 55
267 SANJAY A.JOSHI 10 10 54
268 GULAB D. SABLE 8 1 55
269 ANAND KRISHNAN 5 3 55
270 SMT.RANJANA S.PATKI 3 9 56
271 NAIMUDIN N.SHAIKH 20 10 54
272 NARENDRA KUMAR 4 5 55
273 VILAS D.GOPALE 31 5 56
274 ARVIND D.MORE 1 3 55
275 MUKUND S.GADKARI 17 9 55
276 VIJAY GANPATI NAIK 4 7 55
277 ANANT RAJARAM RANE 5 6 55
278 SUHAS SITARAM PATIL 23 7 55
279 N.K. SHAIKH 1 6 55
280 BHAGAWAN G. GAWAS 13 3 55
281 P.D. NAIK 6 7 55
282 PRALHAD GANPAT PATIL 6 4 55
283 RAMESH C.SHARMA 30 5 55
284 LAXMIKANT PANDEY 1 1 55
285 ONKAR NATH PANDEY 5 10 54
286 PAWAN KUMAR GUPTA 5 5 55
287 RAKESH SRIVASTAVA 28 7 57
288 EJAZ AHMED S. KHAN 30 1 55
289 K.S. IQBAL 20 7 57
290 M. ABRAR AHMED 31 12 54
291 A.K. .PATANKAR 8 5 55
292 ASHOK KUMAR I.DAS 14 5 56
293 N.D.BANAWALIKAR 29 1 56
294 O.P. SINGH 3 7 55
ANNEXURE - I
OFFICE ORDER NO. 192/2014 DATED 22.10.2014

Page 7 of 37

295 U. ABEDULLAH KHAN 26 1 59
296 CONSTANCIO J.ANTAO 1 3 55
297 GIRISH P.BHIDE 1 7 55
298 MADAN R. NIKHAL 29 7 56
299 DHARMPAL K.SHETTY 1 7 55
300 S. SAMBANDAN 25 6 56
301 D.SEKHAR 27 7 55
302 DILIP V.SAWANT 28 10 57
303 HEMANT SHARAD PAI 11 10 57
304 SHANKAR H.PACHPUTE 1 6 56
305 P.K. SINGH 10 12 55
306 DILIP BABURAO NAIK 24 4 57
307 SHANTILAL RAZDAN 23 12 54
308 VASANT S.PAWAR 25 5 56
309 HUKUM SINGH 30 12 55
310 P.A. PRASAD 15 6 58
311 PANKAJ SRIVASTAVA 21 10 55
312 SALIGRAM AGRAWAL 16 10 55
313 P.P. SINGH 26 1 55
314 MANJU SHARMA 1 8 59
315 A.K. KARMAKAR 3 8 57
316 RAVINDRA KUMAR 22 12 56
317 LAL MANI 23 9 55
318 DEBAPRASAD GHANTI 23 4 55
319 SAYED ASIF ALI 6 5 57
320 MURALEEDHARAN N. 4 1 56
321 SEBASTIAN P.V. 12 12 55
322 ABDUL RASHEED C.P.M. 15 11 56
323 VANDANA SHARMA 28 5 55
324 PRADEEP KUMAR S. 31 10 57
325 ASHOK KUMAR 20 11 56
326 PRAKASAM K.R. 11 6 56
327 CHANDRA K DALAI 4 6 55
328 SIMON EKKA 6 1 57
329 A.S.LAKRA 7 6 55
330 P.VIMALA 15 5 57
331 KRISHNA C MISHRA 18 12 56
332 NIRANJAN PRADHAN 15 11 55
333 R.S.MEENA 8 5 57
334 R.B.RAWAT 18 8 56
335 RAKESH KR. SHARMA 21 3 55
336 N.K. GUPTA 9 7 56
337 YOGESH AGNIHOTRI 30 3 55
338 B.L. DABHI 28 8 55
339 MURARJI A. WAYDANDE 1 1 56
340 M. G. BHIVAGAJE 24 4 59
341 V. L. KAMBLE 23 11 59
342 PANDIT R. BAGADE 27 4 57
343 J. G. JADHAV 19 10 58
344 ANIL D.KAMBLE 1 7 55
345 JAIPALSINGH J.SIDHU 8 6 58
346 KISHAN CHINANNA KUDMULWAR 1 5 56
ANNEXURE - I
OFFICE ORDER NO. 192/2014 DATED 22.10.2014

Page 8 of 37

347 D N PAUNIKAR 23 8 58
348 DEVDAS K.MISAL 4 12 58
349 HUKAM CHAND MEENA 10 1 57
350 DESAI K.N. 2 11 58
351 CHAUHAN N.L. 29 7 55
352 FORTUNATE A.G. 24 10 54
353 PARIHAR A.D. 28 1 58
354 BATHAM M.M. 17 6 56
355 BIAS P.B. 29 8 55
356 S.T. GURSAHANI 25 12 54
357 SHETH B.K. 21 4 57
358 BHATT S.Y. 22 8 56
359 THAPLIYAL D.M 10 10 56
360 MEHTA K.V. 21 11 56
361 BHATT Y.S. 2 7 55
362 RUFUS ROCKY 7 11 56
363 RAITHATHA R.S. 6 10 56
364 PALKAR P.R. 23 6 57
365 KARANJGAOAKAR L.V. 15 12 56
366 MANDALIA S.H. 8 9 57
367 RANA B.S. 28 8 56
368 RATHOD D.M. 16 5 55
369 PATHAN M.F. 8 11 56
370 PAUL K.O. 1 12 55
371 RANA B.B. 2 3 57
372 AMIN M.A. 3 7 59
373 DAVE G.R. 3 1 60
374 JOSHI J.M. 4 3 59
375 DENIAL R.C.W. 28 7 57
376 SMT.SHANDILYA V.V. 22 8 59
377 SOOD S.B. 31 5 55
378 MOOLCHANDANI H.W. 14 7 58
379 MATHUR V.B. 25 5 57
380 PATEL P.S. 25 9 57
381 SHARMA A.H. 1 3 57
382 DATTA K.G. 10 6 56
383 DIAS SEBI JOSEPH 28 6 57
384 KAMALKAR G.KAMBLE 10 4 56
385 C.N.RAVEENDRAN 30 11 58
386 N.HAREENDRANATHAN 5 5 59
387 MAYA KRISHNANKUTTY 26 5 59
388 MEENA H.T. 1 6 57
389 MEENA P.G. 10 5 57
390 JIRWAR SRICHAND C. 1 5 55
391 MEENA G.L. 4 3 57
392 MEENA NEMICHAND 3 7 59
393 CHAUHAN G.M. 1 6 56
394 HALDHAR MANDAL 31 12 58
395 K.B.LAL 27 3 57
396 BIDUL KUMAR 9 1 59
397 SHARAD RANJAN 20 1 59
ANNEXURE - I
OFFICE ORDER NO. 192/2014 DATED 22.10.2014

Page 9 of 37

398 SHAMIMMUDIN 12 3 55
399 DHARMARAJAN M. 22 5 55
400 DHANASEKARAN E. 1 7 55
401 THENMOZHI A. 12 1 59
402 NAGARAJAN C. 22 6 57
403 NITHIVANAN A. 4 10 56
404 M.T. MESHRAM 24 1 56
405 SHARAD KUMAR 15 7 58
406 SUMIT NARAIN 7 1 57
407 MAURYA R.N. 30 6 56
408 RAJENDRA KUMAR 2 6 56
409 GAYA PRASAD 28 7 56
410 H. FAZALAHMED 7 6 55
411 RAM BHAWAN PANDEY 1 1 56
412 SURINDER MOHAN 26 9 55
413 ARABINDA DAS 10 10 55
414 THANGAMANI K-II 5 1 58
415 M.KIRTHIVASAN 25 7 60
416 P.V.S.S.SRINIVAS 28 3 63
417 NARESH F.PARDESHI 27 4 56
418 VIRENDER KR.SETHI 24 10 60
419 SHYAMAL KANTI DAS 20 1 56
420 ASHOKKUMAR R. 5 4 58
421 AJITKUMAR L.HEDAOO 3 10 55
422 FATTE S.GAVIT 1 5 55
423 DHANU T.HUME 28 2 57
424 J.M.ADALAWAR 2 8 57
425 M. SURESH 6 1 59
426 AJAY KUMAR HAJELA 5 7 56
427 ROSHAN LAL 7 12 54
428 R.K. NAYYAR 27 11 56
429 B.K. KUMAR 12 1 56
430 S.K.JHA 16 1 56
431 ANIL KUMAR KANTH 25 3 55
432 H.G.LASKAR 2 1 55
433 ARUN KUMAR 16 1 55
434 T.N. BARAIK 3 3 57
435 ROSAMMA C.C. 5 5 57
436 P.S.PURKAYASTHA- II 1 12 56
437 MS.PURABI DEV GUPTA 1 12 54
438 SACHINDRA NATH DAS 2 12 55
439 RAJINDER KR.GROVER 3 5 56
440 SURESH KR. CHAWLA 28 8 56
441 LOKESH MOHAN 7 8 55
442 VINEY KUMAR 22 8 55
443 BHATT N.D. 15 5 57
444 JHALA C.K. 31 3 57
445 VAKIL A.S. 29 10 58
446 J.I. VHORA 17 1 60
447 G.S.KAUSHAL 27 9 55
448 A.L. SRINATH 14 6 58
ANNEXURE - I
OFFICE ORDER NO. 192/2014 DATED 22.10.2014

Page 10 of 37

449 K.S. V. MURTHY 14 3 59
450 SANAT KR. GHOSH 18 7 55
451 MADHAB 3 9 55
452 PRAKASH D.NIMHAN 6 9 57
453 GIRISH M.HARIDAS 30 4 55
454 MD.WAJAHUL HAQUE 9 3 57
455 D.K.SINHA 4 4 57
456 U.MAHESHKUMAR 7 5 57
457 DILIP BALWANT TARGE 3 9 55
458 K. CHOUBEY 6 6 55
459 AJI P PATIL 26 7 57
460 H.S.VANARSE 18 8 56
461 LOKNATH SINGH 10 1 56
462 PRADEEP S.PATIL 1 6 55
463 N.R.KULKARNI 27 12 54
464 H.M.SHARMA 25 7 57
465 A.K.SHARMA 9 10 55
466 RAIBHADUR SINGH 2 1 57
467 H.A. SHANKARA NARAYANA 21 10 55
468 AMARJIT SINGH 26 7 58
469 T.V.RAJAN 3 12 55
470 SATHEESAN P. 10 10 56
471 PRAVEEN KR. SETH 19 4 57
472 RAM BABU 1 12 56
473 NANDLAL 11 11 59
474 O.P. NANDWANA 1 3 57
475 ASHOK DHOOPPER 15 3 56
476 ALOK SRIVASTAVA 8 12 57
477 SHARMA D.V. 1 10 55
478 A.C.RAVINDRAN 27 7 55
479 RAJENDRA P.PANDEY 1 1 55
480 ASHOK KUTTY 27 6 59
481 E.N.KRISHNA PRASAD 16 9 55
482 ARNOLD A.BORGES 24 1 56
483 F.T.BRAGANZA 31 1 56
484 SMT.P.P.GEORGE 19 3 57
485 RAMESH RAHATE 19 3 56
486 GOVIND SARAN AGAAWAL 15 8 58
487 MOHD. RAZA ALI 5 3 55
488 SRINIVASAN S.R. 28 4 55
489 PERIASWAMY S. 4 4 56
490 LUTHER DHANASINGH 8 1 55
491 S.C. JAIN 17 6 58
492 K.N. UDAYAKUMAR 7 7 56
493 V.P.SINGH 1 2 57
494 DHILEEP KUMAR T. S. 9 7 58
495 JUDE JOSEPH D. 25 1 57
496 PALANIAPPAN N. 21 8 57
497 CHRISTY 28 4 57
498 LIONEL FERNANDEZ R. 17 2 57
499 SUDHAKAR ASIRVATHAM 16 12 57
ANNEXURE - I
OFFICE ORDER NO. 192/2014 DATED 22.10.2014

Page 11 of 37

500 NARAYANASWAMY R. 9 4 55
501 VAIDYANATHAN N. 29 10 58
502 BALAKOTTAIAH A. 5 4 58
503 NARESH CHANDER 4 8 55
504 K.S.FRANCIS 25 11 54
505 RAMESH SHARMA 8 7 56
506 VINOD KR. SHARMA 4 8 55
507 PRTTPAL SINGH CHAWLA 3 6 55
508 HARJIT SINGH 30 3 56
509 RAJINDER PARTAP 7 8 59
510 MRS. AMRIT PAL KAUR 7 2 55
511 R.K.SAREEN 12 9 57
512 VIJAY PAL SINGH 21 4 55
513 RAM RAKHA YADAV 4 6 55
514 M.S. MULTANI 15 4 57
515 G.VENUGOPALA PILLAI 5 10 55
516 ROSAMMA VARGHESE 12 3 57
517 P. PRASAD 28 5 58
518 VENU NARAYANAN R. 25 5 56
519 ALAGAR BABU A. 13 2 57
520 VENKATESAN S.V. 25 5 56
521 PRABHAKARAN M. 6 1 55
522 MANIVANNAN S. 21 9 55
523 P. ARUL ASIR RAJANAYAGAM 28 11 55
524 R. MUKKARAM SHERIFF 11 7 56
525 SUNDARRAJ M.A. 30 5 57
526 LATESH VASUDEVAN 25 1 56
527 JOHNSON K. 27 5 59
528 HARI HARA SUBRAMANI 25 3 59
529 MANOHARAN S-II 19 11 54
530 BALASUBRAMANIAM C. 6 5 57
531 RAVINDRAN R. 6 7 56
532 JAYA SHANKAR R. 10 4 58
533 CHAKRAVARTHI B.A. 8 4 59
534 SUBRAMANIAM R. 28 4 55
535 PALANIAPPAN S. 3 3 56
536 RAMESH A. 15 3 58
537 HARBANS SINGH 31 7 55
538 ANIL KR. SHARMA 26 3 55
539 DARSHAN SINGH 1 1 57
540 S.K. SINGLA 28 5 56
541 R.K. SHARMA 3 8 58
542 ARVIND KALIA 10 6 56
543 PARDEEP KR. BANTA 20 1 56
544 MRS.VIJAY KUMARI 22 10 56
545 DARSHAN RAM 17 7 55
546 JAGDISH RAM {SC) 25 4 55
547 BHANDARI LAL 13 9 56
548 RAKESH JOLLY 16 12 57
549 SHARANJIT SINGH 29 8 55
550 KEWAL KRISHAN 31 7 56
551 ANIL BHATTI 17 12 55
ANNEXURE - I
OFFICE ORDER NO. 192/2014 DATED 22.10.2014

Page 12 of 37

552 GURDISH PAL SINGH 3 12 55
553 MS. MADHU BALA 12 3 59
554 K.B. MOHANDAS 12 3 59
555 P.P. PATHADAN 5 10 54
556 RAGHUKUMAR P.S. 31 5 55
557 RAJEEV KUMAR S. 28 5 57
558 JAYANTH P.N. 27 8 57
559 NARASIMHAN S. 13 6 55
560 MANI R.A. 5 3 56
561 MOHAN S. 4 5 56
562 RAMANA REDDY A. 28 8 57
563 MADHU P. 12 6 56
564 JAYAGOPI B. 13 8 57
565 BHARATHI PREMCHAND 11 6 57
566 ILANGOVAN S. 14 11 55
567 VENKATASUBRAMANIA 24 7 58
568 RAVINTRHRAN G. 9 3 59
569 ELANGOVAN P. 6 4 55
570 SETHURAJ N. 4 6 58
571 GODWIN DURAIRAJ W. 2 11 57
572 UDAY KUMAR M. 1 6 58
573 SARAVANAN C.S. 10 6 57
574 SAMPATH T.M. 10 8 55
575 JAGANATHAN R. 15 2 56
576 SANKARA NARAYNAN S. 14 3 55
577 NALLASIVAN N.S. 11 2 55
578 RAMAKRISHNA RAO 5 4 58
579 SRINIVASAN T. 15 4 58
580 VIJAYA VELAN T.K. 28 1 57
581 DALEEL AHMED 24 6 55
582 AMUDHAN G. 7 2 56
583 VIJAYKUMAR M. 8 3 57
584 ANGAMUTHU.A 22 12 54
585 RAVI V.C. 20 3 59
586 THIRUVETTAI I. 9 1 55
587 THANGAMANI K-I 3 4 55
588 ELANGO S. 11 4 59
589 RAJAN G. GEORGE 25 5 57
590 K.V.W. MARTIN 23 1 57
591 K.N.BHARATHRAJ 1 1 57
592 R. RAMAMURTHY 23 11 55
593 B. SRINIVASA 16 2 59
594 B.V. RAMACHANDRAIAH 12 10 55
595 DINABANDHU NAYAK 7 11 55
596 SUKUMAR GHOSH 1 1 58
597 S.K. CHAKRABORTY 1 1 56
598 KRISHNA REDDY M. 6 6 59
599 NAGESH BABU N. 4 4 57
600 FELIX RAJ S. 6 6 60
601 CECELIA 24 7 56
602 NISAR BASHA G. 4 5 57
603 ANIL KR. SOOD 14 1 55
ANNEXURE - I
OFFICE ORDER NO. 192/2014 DATED 22.10.2014

Page 13 of 37

604 SATNAM SINGH 4 3 57
605 T.K. CHAKRABORTY 1 1 56
606 ASHOKE KUMAR MAITY 31 1 56
607 SOMENDRA NATH SEN 30 7 56
608 S. KR. SRIVASTAVA 2 2 57
609 SUKUMARAN 29 2 56
610 V. SOMASHEKAR 7 3 56
611 S. DAMODARAN 1 12 55
612 SMT.N.S. SANE 27 5 58
613 S.S. GOTHRA 1 1 60
614 V.P. KALBHOR 13 1 56
615 INDER MOHAN SINGH 24 11 55
616 J.S. SOKHI 24 12 58
617 I.S. KALSI 18 8 58
618 PRAMOD N. MANNUR 16 9 59
619 JOHN SIMON 2 6 56
620 G.R. NANJUNDASWAMY 18 7 56
621 SEBASTIAN K.J. 9 11 54
622 INDER SINGH KAREER 3 10 56
623 SARWAN SINGH 10 9 57
624 R.K.SHARMA 15 7 57
625 NAGALINGAM S. 12 11 58
626 MALARKODI R. 18 5 57
627 SWAMINATHAN G. 1 5 57
628 CHANDRASEKARAN M. 12 2 58
629 MURALIDHARAN P. 25 12 58
630 JAYASEELAN 28 12 58
631 VEERARAGHAVN 15 5 58
632 SUJATHA GANAPATHY 25 3 59
633 KANAKAVEL P. 16 6 57
634 D.M. SOORI 15 6 59
635 G. SHANTHARAM 9 7 57
636 D.N. MURALIDHAR 20 7 56
637 P. RAMAKRISHNAIAH 27 10 58
638 H.N. DWAKARAN 2 6 56
639 V. SRINIVAS 20 5 59
640 RAVISH NAYAK 4 3 56
641 J.S. D'SOUZA 31 8 55
642 P.S. GANESH 3 2 56
643 VINAYAK L. KULKARNI 12 7 56
644 VISHWAMBHAR BASIDONI 22 4 57
645 J.J. FERNANDEZ 22 2 56
646 C.V. SACHIDANANDA 7 4 59
647 B.N. JAGANNATH 18 5 59
648 V.S.K. NAVADA 10 11 55
649 M.K. SAHA 27 9 58
650 T. L. JAMES 20 7 56
651 SUNDER N. 24 8 55
652 C. AMALANATHAN RAMESH 26 3 56
653 MOHAMED RAFIC M. 30 5 58
654 SANKARAN S. 17 8 57
655 KALYANA RAMAN R. 28 12 55
ANNEXURE - I
OFFICE ORDER NO. 192/2014 DATED 22.10.2014

Page 14 of 37

656 NATARAJAN R. 2 5 56
657 DAVID VIJAY 2 1 57
658 BASKARAN L. 24 5 57
659 UMA MAHESWARI 4 6 56
660 KUMAR S. 18 3 57
661 VALAYAPATHY S. 6 4 57
662 RAVI SHANKAR 13 5 58
663 CALAIMANY R. 14 6 56
664 BHOOPAL R. 22 7 58
665 VIJAY SAI P.G. 28 7 57
666 MADHANA GOPAL C.M. 10 7 59
667 NATARAJAN B. 13 4 58
668 CHANDRA SEKARAN M. 25 9 58
669 KALIDOSS P.R. 1 3 57
670 GOPAL K.S. 10 2 56
671 H. JAGADEESAN 5 10 56
672 RAMESH BABU D. 28 8 56
673 MOHANA KRISHNAN S. 2 7 57
674 TAMILARASI P. 31 10 55
675 PETER ARUL THAMBI 6 9 55
676 SHANMUGHAM K. 21 8 55
677 ILANGO M.R. 5 1 56
678 GOVINDAN KUTTY K.P. 3 5 57
679 KHADER HUSSAIN S. 28 1 56
680 MARUTHIAH N. 9 4 57
681 BALASUBRAMNIAN R. 25 6 61
682 SATHYASEELAN K. 13 2 55
683 BALASUBRAMANIYAN S. 12 4 55
684 BALACHANDRA P. 10 4 56
685 S.V. SRINIVASAN 7 11 56
686 GURURAJ ATHGUR 10 3 57
687 U.B. CHANDRASHEKARA 28 6 56
688 GANAPATHI G. BHAT PRASAD 21 4 57
689 G.C. VENKATESH 3 9 58
690 K.R. SRIHARA 14 9 57
691 R.N. SHEJEKAR 20 11 54
692 ASHOK KUMAR MUDHOL 20 8 57
693 K.P. KRISHNA PRASAD 25 5 58
694 H.N. KULKARNI 14 8 55
695 M.V. NAGARAJ 22 7 59
696 P.A.MOHAMMED 17 11 57
697 MUKARAM ISHAQ 15 7 56
698 B.G. HACHADAD 31 8 58
699 K. NAGARAJA 1 6 57
700 SREEDHARA 2 2 58
701 S.B. SHINGA NNAVAR 15 7 56
702 G.B. JAGADISHA 1 5 55
703 A.V. MANE 29 5 55
704 JOSEPH LOBO 18 5 57
705 M. ROLAND D'SOUZA 8 10 58
706 MENON P. VAZ 5 7 56
707 J.D. SESHMUKH 4 8 58
ANNEXURE - I
OFFICE ORDER NO. 192/2014 DATED 22.10.2014

Page 15 of 37

708 H.S .JAIN 11 8 56
709 V.K. SHASTRI 25 9 58
710 C.G SHAHANE 27 1 56
711 SATISH ANANDA AMIN 22 12 57
712 P.K. PRABHAKARAN 29 11 55
713 A.A. LAL 14 11 57
714 A.K. SAHAY 7 3 56
715 RAMNARAYAN BALIGA 8 5 57
716 UMADEVI B. 5 4 60
717 PANNEERSELVAM L. 12 6 57
718 RAJA P.A. 31 5 56
719 INDIRA SEELI 29 9 58
720 DHANAPAL A. 23 5 57
721 RAJENDRAN KARUPPAN 5 6 57
722 SHYAMALADEVI T. 9 2 55
723 SRIDHAR S. 8 7 57
724 GOPAL N. 20 6 57
725 S.C. KALIDOSS A. 24 2 57
726 ANBALAGAN M. 1 5 55
727 P.PALANISWAMY 12 5 58
728 GOPINATH K. 13 2 57
729 PURUSHOTHAMAN S. 5 1 56
730 RAJ KUMAR MOSES V. 15 5 59
731 YANADI REDDY S. 4 1 56
732 MUTHUKRISHNAN AI 4 6 58
733 MUTHUKUMAR V. 25 10 59
734 MANI V. 10 3 58
735 RAJENDRAN T. 31 5 56
736 SATHIYADAS VENGAYIL 15 10 56
737 KABEER DASS S. 27 2 56
738 GOVINDARAJAN S 1 6 60
739 TAMILARASAN S. 31 7 56
740 RAJAGOPALAN V.R. 1 6 58
741 MAHADEVAN S.V. 20 8 56
742 RAJENDRAN K. 7 5 57
743 ASHOKAN M. 15 5 56
744 BHOPATHI S. 3 12 56
745 RAJENDRA C.KARTHA 17 6 56
746 M.P.MADHAVAN 24 8 57
747 A.D. PATIL 15 1 57
748 TARANJIT SINGH 15 7 57
749 NANDKUMAR T. SHINDOLKAR 24 6 56
750 JOSEPH GEORGE V.A. 2 8 57
751 RAJAN E.A. 9 6 55
752 MURALIDHARAN O.A. 15 11 57
753 SURENDREANATHAN 31 5 61
754 VIJAYAN N. 30 5 60
755 ARVINDAN V.N. 1 3 57
756 BABU E.K. 16 3 63
757 ANAND KUMAR J. 17 5 65
758 DAVID P.J. 25 5 64
759 DASAN K.V. 13 6 55
ANNEXURE - I
OFFICE ORDER NO. 192/2014 DATED 22.10.2014

Page 16 of 37

760 SANALKUMAR M.N. 3 9 56
761 UTTAM KR. DUTTA 19 12 54
762 RAJ KUMAR SINHA 4 4 55
763 ASIT KUMAR MANNA 12 10 55
764 PRADIP KUMAR 16 1 56
765 ANJAN GHOSH 28 10 58
766 PARTHA CHOWDHURY 27 12 54
767 GOUTAM 4 10 56
768 JITENDRA NARAYAN 15 11 56
769 GH.MOH-UD-DIN- 10 1 56
770 G.S.OBEROI 24 4 58
771 R.S.GULERIA 27 2 56
772 J.S.MOUDGIL 23 9 58
773 SANTOKH SINGH 20 5 56
774 YUDHVIR SINGH 2 9 57
775 S.K. BABBAR 7 7 58
776 KAPIL SOOD 17 7 59
777 P.N.RASHEED ALI 15 11 55
778 PRAVEEN KUMAR A. 26 3 56
779 C.SREEDHARAN 13 7 57
780 PRITAM SINGH 19 9 56
781 A.K.JALOTA 13 3 59
782 SUMIT BASU 1 4 60
783 ARUN KAMAL DAS 1 3 58
784 RABINDRA NATH 10 2 55
785 ANUP DAS 5 1 59
786 UTTAM KR. ROY 11 7 56
787 KALIPADA SARKAR 15 3 57
788 ARUNODAYA 18 1 56
789 SMITA (DUTTA) GUHA 30 11 57
790 DEBASIS GUPTA 29 9 56
791 SHIBA PRASAD DEY 16 10 56
792 VJAY NARAYAN RAI 5 1 58
793 DEBASIS GHOSHAL 21 5 57
794 KANAK BHOWMIK 21 5 56
795 KALYAN DAS 12 1 57
796 UTTAM KUMAR GURUNG 20 10 59
797 SAUMITRA ROY 15 3 56
798 UTPAL GHOSH 31 1 57
799 GOPAL ROY 20 10 55
800 KALYAN KUMAR 1 1 57
801 PRADIP KR. BISWAS 1 9 57
802 KAMAL KANTI DAM 23 8 56
803 JAGADISH CHANDRA 1 7 57
804 VED PRAKASH SHA 13 7 56
805 DIPANKAR 19 12 55
806 RAMESH SHIVARAM 18 1 60
807 D.N.CHAKRABORTY 28 9 55
808 UTPAL KR. KAR 6 7 58
809 ABANINDRA NATH 15 8 58
810 DEBASIS MAJUMDAR 3 11 59
811 KUMUD BHATNAGAR 11 6 57
ANNEXURE - I
OFFICE ORDER NO. 192/2014 DATED 22.10.2014

Page 17 of 37

812 SHANMUGHANATHAN 25 5 57
813 HARIHARAN J. 17 6 60
814 RAMANATHAN V. 16 6 58
815 UMA SHANTHI N. 19 5 60
816 JEYAKUMAR K. 26 2 59
817 GNANA SUNDARAM G. 13 2 56
818 RAMA KRISHNAN S. 6 5 57
819 GERARD VICTOR 21 9 57
820 JAGANNATHAN L. 19 4 58
821 VENKATSWARULU MA 3 11 56
822 VENKADESH BABU A 1 5 68
823 SAMPATH N 7 4 64
824 GOPINATH T. 2 7 58
825 RENUGAN R. 24 5 56
826 S.PANDIAN B. 28 5 59
827 MOHAN C. 30 4 56
828 GOVINDAN S. 14 1 57
829 JAYA PRAKASH N. 17 2 56
830 KANNAN R. 19 5 59
831 SAMPATHKUMAR B.S. 1 6 56
832 VELAYUTHAM S. 5 4 59
833 SUDHAKAR REDDY L. 1 11 57
834 GOPALAN S. 9 12 56
835 ROY JOSEPH 17 5 58
836 KALAIAZHAGAN P. 5 1 60
837 R. CHANDRA KUMAR ANANDAM 2 6 56
838 MUTHU KRISHNAN A. 13 2 56
839 GANAPATHY E. 1 7 59
840 ARUMUGAVEL S. 9 3 55
841 PERUMAL S. 4 4 57
842 PONNUSWAMY S. 15 4 56
843 KRISHNAMURTHY 14 3 60
844 P.K.LAKHANPAL 25 8 55
845 A.K. BOSE 20 4 56
846 HARINARAYANAN 22 3 56
847 V.M.GANOO 4 2 59
848 VENANCE LOBO 18 8 59
849 SAMUEL MATHEWS 21 9 55
850 DEEPAK BHAMBRI 6 7 58
851 A. M KURIL 15 5 57
852 V.M.WAGHMARE 7 9 55
853 ASHOK G.SABLE 10 7 59
854 B. G. INGOLE 16 12 55
855 E.V.MORE 5 5 55
856 RAJNESH DEWAN 28 3 60
857 ASHWANI KUMAR SINGLA 30 10 59
858 P.S. NAINAWATI 5 5 55
859 VIMAL KUMAR MEENA 25 9 56
860 YOGESH KUMAR GUPTA 15 12 58
861 RICHPAL SINGH 12 3 58
862 R.C. SAINI 23 5 57
863 U.K.CHOKAKAR 1 6 57
ANNEXURE - I
OFFICE ORDER NO. 192/2014 DATED 22.10.2014

Page 18 of 37

864 BHIMRAO J.DONGRE 5 3 57
865 ANAND M.MATE 14 8 56
866 A.K.PAWAR 1 9 57
867 S.S.GAIKWAD 28 10 56
868 RAJINDER SINGH 10 7 59
869 GURMAIL CHAND 18 1 55
870 A.C.NAHARIA 3 5 56
871 J.N.SHARMA 21 1 55
872 R.K.SHARMA 3 4 55
873 PARVESH KUMAR 7 11 57
874 C.V. GIRIDHARAN 10 5 57
875 RAMAPPA GUNNAL 22 7 57
876 K.L. RAYAPPA 1 6 57
877 D.N.KOCHHAR 22 3 60
878 A.K.SHARMA 26 3 58
879 JASWINDER SINGH 5 10 57
880 M.C.JAMWAL 1 4 56
881 SUKHDEV SINGH 2 3 57
882 GURDEV SINGH 10 3 57
883 SAT PAUL 16 4 56
884 SATISH MEHTA 31 5 55
885 B.S.MATHAROO 4 4 56
886 T. THIPPESWAMY 29 12 58
887 H.D. NEELAKANTARAYA 10 12 59
888 BALKAR CHAND 7 12 54
889 GURMAIL SINGH 2 8 58
890 B.K.KHOSLA 7 3 57
891 APPANNA BHIMAPPA BORAGALL 1 1 59
892 M.S.HANUMANTHARAY 28 8 55
893 G.S. AJITH KUMAR 19 7 55
894 BALWINDER SINGH DADRA 10 11 58
895 AJIT SINGH 3 1 57
896 NARGU KR. NEGI 4 1 55
897 AMRIK SINGH 25 7 59
898 CHANDER KANTA 12 11 54
899 SHAMBHU LAL 5 7 59
900 S.G.NEGI 2 9 57
901 J.B.S.NEGI 24 11 56
902 VIMALA N. 30 6 57
903 RAJENDRAN R. 19 5 59
904 G. RAMANNA NAIK 1 11 55
905 N. BHARGAVARAMA 2 2 63
906 OM PARKASH NEGI 31 1 65
907 RAVI SHANKAR 6 4 55
908 H. V. PANDEY 25 7 60
909 A. K. SRIVASTAVA 15 7 55
910 RMS KAPOOR 5 6 56
911 SUDHIR KUMAR 12 11 56
912 ASHA GUPTA 14 10 55
913 N. B. SHUKLA 8 11 56
914 RAJIV KUMAR PRADHAN 1 8 58
915 RAKESH CHATURVEDI 30 6 58
ANNEXURE - I
OFFICE ORDER NO. 192/2014 DATED 22.10.2014

Page 19 of 37

916 K. K. SRIVASTAVA 22 3 58
917 SAUBHAGYA PANDEY 2 10 56
918 SUDHIR JAUHARI 17 4 57
919 A.K. SHRIVASTAVA 30 6 57
920 ROHITASH KUMAR VERMA 15 8 56
921 HOSHYAR SINGH 10 4 60
922 DALU RAM MEENA 20 4 57
923 RATTAN KR. DEO 4 8 58
924 D.W. PATIL 21 9 55
925 ASOKAN V. 20 5 60
926 RAM ADHAR 2 1 58
927 KARTAR SINGH 5 10 54
928 KULWINDER SINGH 31 3 60
929 ASHOK KUMAR SAGAR 23 2 57
930 RAVINDER PRABHAKAR 8 11 55
931 O.P.SINGH 5 11 54
932 R.C.MEENA 10 3 60
933 EPHREM HORO 26 6 60
934 MURARI LAL MEENA 8 7 58
935 G.R.BHADANA 1 1 56
936 SAVITA KOHLI 4 1 59
937 RAKESH KR. MATHUR 24 11 59
938 SARVAJIT SINGH 13 7 55
939 PARMINDER KUMAR 24 5 55
940 AVINASH KR. VASHIST 27 9 57
941 HARKISHAN SINGH 30 4 59
942 ANIL KR.CHANDI 15 10 55
943 KAMAL MALHOTRA 17 3 60
944 PRAVEEN JOLLY 11 12 59
945 JASMINDER S.SAINI 2 3 58
946 B.D.AGNIGOTRI 18 2 58
947 UMAN CHOPRA 24 1 59
948 NARENDER PAL SINGH 29 12 59
949 M.K.YADAV 12 7 57
950 J.S.NAGI 8 10 58
951 MANJULA VERMA 24 4 61
952 D.P.BHATIA 30 4 55
953 RAJAN MATHUR 16 7 56
954 M.P.BADGUJAR 10 10 58
955 A.K.MISHRA 1 3 55
956 S.K.UPPAL 10 12 54
957 HARISH CHANDER 9 8 56
958 RAKESH GROVER 6 2 59
959 K.C.PANDE 4 2 55
960 AJIT SINGH 27 8 55
961 N.K.BATRA 13 11 57
962 RAMESH KR. SHARMA 8 9 56
963 VIJAY KR. ANAND 21 4 56
964 R.K.ARORA 14 11 59
965 VIRENDRA ARORA 16 4 61
966 M.S.NEGI 29 6 60
967 A.K.GAUTAM 13 12 58
ANNEXURE - I
OFFICE ORDER NO. 192/2014 DATED 22.10.2014

Page 20 of 37

968 R.K. SETHI 19 11 56
969 DIPAK ROY 15 8 55
970 ASHIWINI KUMAR BORIKAR 16 4 59
971 CHANDRA SHEKHAR 29 12 59
972 SONAM ANGDUI 15 12 63
973 SURESH N.GHODMARE 8 5 56
974 PRAMOD A.THAKUR 12 7 59
975 S.L. TIRKEY 10 10 55
976 RAMESH CHAND RAI 15 10 57
977 ASHOK KUMAR AGRAWAL 16 12 58
978 PRADEEP SHARMA 1 7 58
979 RAM AUTAR SINGH 5 7 59
980 SANTOSH KUMAR SINGH 27 8 57
981 HARI KISHOR GUPTA 30 11 55
982 YOGENDRA KUMAR TRIPATHY 1 2 60
983 VIRENDRA KUMAR 26 8 56
984 V. C. TIWARI 6 3 60
985 MUKESH KULSHRETHA 26 7 59
986 RAKESH CHAND SHUKLA 20 7 56
987 GADKARI S.S. 23 5 58
988 CHAUDHARI H.S. 22 1 59
989 MEENA BAJRANGLAL 12 10 58
990 R.M. OSTA 3 1 56
991 TAPAS BISWAS 9 6 59
992 SUBODH MISHRA 25 10 58
993 M.P. BHARDWAJ 25 9 55
994 O.N.KHARE 5 4 58
995 ANIL KUMAR DUBEY 28 4 56
996 DORJEY NAMGAY 11 6 56
997 TENZING TSHERING 17 1 55
998 LAMU DEMA LEPCHA 26 9 58
999 NAMKHA GYALZEN 27 1 57
1000 R.K.NEGI 7 3 64
1001 NAGARAJA 1 8 56
1002 B.S. DHANKAR 10 5 58
1003 ASHOK KUMAR SINGH 2 7 58
1004 RAVINDER SINGH 10 6 59
1005 S.N.VERMA 12 5 57
1006 HARISH KUMAR 10 7 61
1007 A.K.ROY 2 1 57
1008 Tapan Kumar Rajak 10 10 57
1009 Dilip Kumar Biswas 15 6 55
1010 Ashim Kumar Biswas 27 12 56
1011 Nirmal Prakash Srivastava 14 6 57
1012 D.K. Verma 2 1 60
1013 Pranab Kr. Sharma 1 3 58
1014 Rathindra Bhattacharjee 6 11 54
1015 VIPIN KUMAR JAIN 27 3 60
1016 BHAGWAN SINGH 10 5 55
1017 Surendra Prosad Gupta 15 7 59
1018 Mahesh Seraphinus Meenz 28 10 55
1019 Stemphen Lepcha 20 5 59
ANNEXURE - I
OFFICE ORDER NO. 192/2014 DATED 22.10.2014

Page 21 of 37

1020 Nim Tshering sherpa 15 1 60
1021 Pasang Tshering Bhutia 11 5 60
1022 Phurba Wangdi Bhutia 1 5 56
1023 Phudiki Sherpa 26 3 55
1024 JYOTIRMOY MANDI 27 10 60
1025 PUMA LAMA 11 6 61
1026 Bidur Sah 2 9 56
1027 Lha Tshering Sherpa 29 10 63
1028 S.A. Khan 6 2 59
1029 PATEL MANSUKHLAL ARJUNBHAI 1 10 57
1030 SHRIVASTAV ATUL K. 7 11 58
1031 PATHAK DIPAKKUMAR JITENDRAKUMAR 28 7 56
1032 BISWAS DEVSINH SUDHANSHU 10 9 58
1033 GAMIT SOMABHAI MAGANBHAI 9 6 55
1034 MEENA RAMDAYAL JAYANRAYAN 9 12 55
1035 POORAN SINGH MEENA 1 1 59
1036 RAGHUNATH MEENA 12 12 60
1037 Nanda Dulal Maitra 12 4 56
1038 Badal Chandra Bairagi 2 10 57
1039 GURMIT SINGH DHILLON 5 9 58
1040 Naba Kr. Barua 1 1 55
1041 DHOLE SURESHCHANDRA GORAKH 9 8 57
1042 K.SESHAGIRI RAO 1 7 61
1043 B.NARENDRA KUMAR 29 5 61
1044 J.VIJAYA BHASKAR 12 8 59
1045 M.VENKATESWARLU 30 5 60
1046 S.PRASADA RAO 15 1 60
1047 K.VISHNUDEV REDDY 14 9 61
1048 T.VENKATESWARA RAO 15 6 60
1049 R. L. Verma 9 12 56
1050 V.K. Arora 11 9 55
1051 R. P. PANDEY 2 7 56
1052 D.N. Maurya 20 5 57
1053 Smt. Melicia Synnah 30 3 58
1054 M.M. Neog 1 1 56
1055 Smt.Rita Joshi 20 3 56
1056 R.K.Tiwari 20 5 60
1057 C.N. ANWEKAR 11 11 55
1058 V U SHAH 20 11 56
1059 MANJIT SINGH 28 12 55
1060 D D SHINDE 14 11 58
1061 G R DIXIT 27 4 59
1062 SMT R S JOSHI 26 11 55
1063 A V TUNGARE 24 10 58
1064 LALIT H. SUNEJA 25 11 58
1065 C B POLE 22 10 56
1066 D L CHOUDHARY 18 6 56
1067 J K P THOMAS 31 5 59
1068 P G GOTKHINDE 22 11 59
1069 B VENUGOPAL 11 3 59
1070 P.H. THAKUR 1 5 57
1071 M R NATU 1 7 57
ANNEXURE - I
OFFICE ORDER NO. 192/2014 DATED 22.10.2014

Page 22 of 37

1072 N G GOGIA 22 9 56
1073 V V SAMBASIVARAO 1 7 56
1074 SATISH K R 3 7 56
1075 RAVINDER KUMAR MALHOTRA 10 1 58
1076 RAKESH KUMAR SHARMA 15 9 60
1077 SUBASH BATRA 14 12 58
1078 J.A.S GHUMAN 8 3 57
1079 J.L. Lalwani 21 11 55
1080 R.S. Yadav 10 6 57
1081 Bahadur Singh Kumpawat 30 10 58
1082 N.L. Jinger 1 12 59
1083 Smt. Jyoti Meena 10 8 57
1084 Gautam Lal Kharari 14 9 58
1085 Y G KRISHNAMURTHY 18 5 55
1086 Mahendra Singh Yadav 30 6 59
1087 T.R. Chaudhary 15 2 58
1088 Shrawan Kumar Bhaskar 27 9 59
1089 PIYUSH KUAMR 11 5 55
1090 B S PARIHAR 4 4 55
1091 Kuldeep Jindolia 21 6 56
1092 KAILASH CHAND MEENA 15 4 60
1093 Jagdamba Prasad Dubey 15 6 56
1094 Vishnu Kr. Sharma 24 12 56
1095 Lallan Tiwari 7 11 58
1096 Om Prakash 9 9 57
1097 U.B. Singh 16 2 57
1098 Rajnesh Kumar Sharma 1 7 58
1099 Raj Kumar Shukla 3 6 60
1100 K.M. LAL 9 1 59
1101 V. B. Singh 10 11 56
1102 Pratap Singh 6 6 58
1103 SIVAKUMAR V 10 3 56
1104 NEDUNCHEZHIAN R 1 6 55
1105 PALANICHAMY S 5 3 56
1106 PRABHAKARAN P G 27 8 58
1107 J.K.Nayak 12 6 60
1108 U.K.Benarjee 8 8 56
1109 Mohd. Munish 1 1 56
1110 Rudramani Mishra 29 5 58
1111 M.G.KODANDARAM 12 5 58
1112 GEORGE PANICKER CHACKO 12 11 54
1113 A C NAGARE 27 6 55
1114 P S SAWANT 29 5 58
1115 V G BHATMANKOJI 21 9 55
1116 S N DESHPANDE 26 7 56
1117 S S CHINCHPURE 1 6 57
1118 RAMAMOORTHY K 13 5 56
1119 JANAKI T S 30 6 59
1120 PANDIAN B 23 1 56
1121 VENKATRAMANI K 26 5 56
1122 T. CHANDRAMOULI 14 4 56
1123 L. RAJASHEKAR 13 10 58
ANNEXURE - I
OFFICE ORDER NO. 192/2014 DATED 22.10.2014

Page 23 of 37

1124 SURENDER KUMAR 10 10 58
1125 RAVI.K.S. 4 7 57
1126 NANNI NANBOOTHIRI N 7 5 58
1127 PRAMOD.K.P. 24 5 60
1128 YADVENDRA SHARMA 1 4 60
1129 CHUDASAMA BHUPENDRASING AMARSING 23 6 56
1130 RAJUL GUPTA 13 10 57
1131 VALVI SHASHIKANT MANJI 25 6 57
1132 PATEL JIVANBHAI ZINABHAI 3 10 57
1133 MACCHAR VECHATBHAI KOHYABHAI 20 10 54
1134 PASSI VIPINKUMAR JAGDISHLAL 29 5 59
1135 DHARAM VIR JALWA 1 5 56
1136 SHRIKANT TIWARI 28 6 59
1137 UDAYASHANKARAN N 20 8 58
1138 P.S. SRIVASTAVA 5 8 56
1139 R. K. Gupta 13 9 59
1140 B.V. Singh 2 8 57
1141 R.K. Manchanda 31 3 57
1142 Anil Kr. Srivastava 1 7 57
1143 Shahid Ali Siddiqui 24 6 61
1144 Sanjay Mishra 2 7 61
1145 Ravi Prakash Srivastava 1 5 62
1146 ABHAY KUMAR SRIVASTAVA 20 2 58
1147 Rajendra Singh 1 11 56
1148 ARUNACHALAM N 21 10 56
1149 A M MALU 11 5 58
1150 P B SAWANT 13 12 58
1151 J P SHARMA 1 3 59
1152 V.R. WANKHEDE 7 10 54
1153 S V NILE 18 5 58
1154 SUBRAMANIAN K K 30 8 56
1155 K.T. PAKSHIRAJAN 23 3 59
1156 ASHOK KUMAR 12 4 61
1157 Pradip Kumar Das 1 6 56
1158 Samir Chattopadhyay 1 1 58
1159 ADWAITA CHARAN DASH 25 7 59
1160 C.K. SATISH 21 5 57
1161 KUPPUSAMI T 1 3 58
1162 G.K.Dixit 22 4 57
1163 Devendra Saxena 18 11 56
1164 PARVEEN KUMAR PRASHAR 16 12 58
1165 MEENA SHRIRAM GHAMANDIRAM 1 7 59
1166 PATEL TRIMBAKBHAI RAMUBHAI 15 7 56
1167 MRS. SHASHI PRABHA GOEL 27 11 55
1168 RAJNESH GUPTA 5 9 62
1169 ARVIND MALHOTRA 15 6 62
1170 MANISH IMMANUEL 27 11 58
1171 DEV DUTT NIMESH 19 12 59
1172 Abdur Rahaman 3 2 58
1173 Tarapada Pari 10 8 55
1174 Jaydeb Basu 4 1 57
1175 SEBASTIN S 20 9 59
ANNEXURE - I
OFFICE ORDER NO. 192/2014 DATED 22.10.2014

Page 24 of 37

1176 RAWAT GAJRAJSINGH M. 1 5 57
1177 Sheshnath 5 11 55
1178 Rajendra Kumar Singh 10 2 56
1179 JAI KARAN 5 7 57
1180 Ashok Kumar 23 5 56
1181 Tarun Kumar Dutta 20 4 56
1182 Surya Bhusan Lal 15 6 58
1183 HARBAGH SINGH 10 2 55
1184 C.P. JAYANT 8 2 56
1185 SHASHI BHUSAN SALUJA 26 1 55
1186 Durga Bahadur Chetri 8 5 58
1187 Arun Kumar Srimali 25 12 56
1188 Arvind Singhal 12 3 58
1189 GORVIYALA BHUPENDRA NATHUBHAI 7 8 57
1190 ASARI KHATUBHAI KAMJIBHAI 1 6 55
1191 Kamal Kumar Jain 28 11 60
1192 Anjansri Sarkar 1 3 57
1193 K.JAYASIMHA 22 7 60
1194 G.L. Saini 8 12 56
1195 MANISH KUMAR DE 2 11 58
1196 PATEL AMRUTLAL JIVANJI 1 6 57
1197 DAMOR RAMJIBHAI RUPABHAI 1 6 56
1198 RAJ KUMAR BHARDWAJ 23 3 59
1199 BHUPENDRA SINGH 26 10 60
1200 Sudhamoy Bhowmick 2 1 57
1201 Asit Kumar Biswas 2 1 58
1202 GANGADHAR DAS 1 8 56
1203 BIKASH KUMAR SAIKIA 1 7 57
1204 Nayan Kr. Chatto-padhyay 4 1 58
1205 SUKHDIP SINGH HUNDAL 3 8 59
1206 GOPAL MOHAN SHARMA 22 6 63
1207 J S MURTHY 15 6 57
1208 UMA RAM NITHARWAL 8 12 56
1209 THAKKAR MAHESH CHANDULAL 25 8 57
1210 VASAVA PRATAPSINGH VIRJIBHAI 1 6 57
1211 DHRUV ATULKUMAR THAKORDAS 30 4 58
1212 KULDIP KUMAR VERMA 1 10 56
1213 Dipak Kr. Bandopadhyay 22 11 55
1214 Dhruba Khati 19 5 56
1215 Mantu Samaddar 4 1 55
1216 Ananda Kr. Mondal 13 11 58
1217 SURINDER SINGH 21 2 58
1218 SATYA RAM 3 9 59
1219 MUTHUKUMARASAMY N 6 1 57
1220 SAMPATH KUMAR R L 13 1 55
1221 HARIHARAN S - II 9 4 57
1222 SRIDAM CHANDRA ROY 1 2 58
1223 Debesh Das 22 8 58
1224 Ganapati Sarkar 17 4 60
1225 K P MURLIDHARAN 12 5 59
1226 P.K. Pandey 30 1 60
1227 N.K. Chaudhary 21 6 62
ANNEXURE - I
OFFICE ORDER NO. 192/2014 DATED 22.10.2014

Page 25 of 37

1228 Krishna Mohan 4 6 63
1229 Ram Pukar Sinha 4 1 61
1230 Smt. Vanishri Damodaran Gautam 15 7 57
1231 Bhagwandas Arya 17 10 55
1232 Dipak Roy Choudhury 21 7 57
1233 Santanu Kumar Chalia 1 3 57
1234 Faizuddin Fakir 1 3 58
1235 Kumud Ch. Deka 18 1 58
1236 Beda Prasad Jaishi 22 3 56
1237 Mukul Baruah 1 2 58
1238 S D KARANJIA 15 4 58
1239 B P NIMBALKAR 16 8 57
1240 G P GARG 15 7 60
1241 R S TIWARI 3 1 57
1242 S B AGRAWAL 14 2 60
1243 DEVENDRA ROY 18 6 56
1244 NIRAJ SHRIVASTAVA 18 10 59
1245 R P TRIPATHI 1 1 58
1246 H K SHARMA 20 9 57
1247 FRANCIS RODRIGUES 2 9 56
1248 M P SENGAR 12 2 58
1249 S K PANDEY 31 1 57
1250 SHAIKH A SALEEM 19 10 56
1251 D BANERJEE 5 1 60
1252 P K MAHAPATRA 25 5 57
1253 S K PATIL 30 7 60
1254 S K TIWARI 15 5 60
1255 ANURAG MISHRA 31 12 56
1256 SAMPAT KUMAR SHARMA 30 12 58
1257 V PARMESH 9 6 56
1258 S A BURATE 1 2 57
1259 S.T YELLURKAR 21 5 57
1260 B C BHARTHWAL 7 5 56
1261 N P SINGH 17 3 57
1262 M G SHAIKH/S M GULAMDASTAGIR 12 4 56
1263 D SHANMUGHAM 19 5 57
1264 RAVIKANT KHETAN 11 7 59
1265 S JAYARAMAN 5 10 57
1266 ASHOK KUMAR SINGH 23 8 57
1267 S S DHANI 25 11 58
1268 P R SHESHGIRIRAO 23 11 59
1269 A B MANGARULKAR 1 6 58
1270 S S ACHAREKAR 2 6 56
1271 M B MARYAPGOL 20 5 58
1272 S M JAMALPURE 3 5 58
1273 S B KAMBLE 1 2 58
1274 T J CHAVAN 1 6 57
1275 S D GADHAVE 25 7 56
1276 IRANNA NAGAPPA RACHUTI 14 6 56
1277 V R PARMAR 19 6 55
1278 M U PARMAR 26 6 55
1279 SWAMINATHAN P N 26 6 59
ANNEXURE - I
OFFICE ORDER NO. 192/2014 DATED 22.10.2014

Page 26 of 37

1280 MOHD FOSSIL K 14 9 57
1281 BASCARANE R 16 7 60
1282 BARATHY BALASUBRAMANIAM K 12 2 57
1283 SURYANARAYANAN V 8 9 57
1284 CHANDRASEKARAN K 7 2 58
1285 ANANTHAKALYANA KRISHNAN S 26 10 56
1286 CHANDRASEKRAN R 13 10 57
1287 SELVARAJ C 4 3 59
1288 GANESAN P-I 6 7 59
1289 VETRISELVI S 7 6 57
1290 RAMALINGAM A 15 7 59
1291 NATARAJAN V 25 6 59
1292 GANESAN V 14 4 56
1293 RAJA J 25 7 57
1294 VENKATESAN G 26 5 56
1295 SUBBA RAO L 10 3 57
1296 VENKATARAMANAN C S 31 5 57
1297 RAMACHANDRAN A 12 1 57
1298 MURALIDHARA RAO A 12 6 56
1299 CHANDRASEKAR S 24 10 57
1300 V.V.JOSEPH BABU 8 9 59
1301 K.S.V.MURTHY 1 7 58
1302 Nani Gopal Mondal 21 6 55
1303 PRANAY KR. MONDAL 1 7 56
1304 PURSHOTTAM N MASRAM 28 11 56
1305 BHOLANATH WORLIKAR 24 9 55
1306 GAJRAJ MEENA 9 2 56
1307 Ramashankar Gupta 1 7 58
1308 S.L.Khemchandani 29 8 58
1309 HEMANT KUMAR DOSHI 21 2 59
1310 H.V.Sharma 19 4 56
1311 R.S.Nema 24 10 55
1312 V S AHIRWAR 10 12 59
1313 Daya Shankar Singh 1 12 56
1314 Ramparvesh Ram 23 1 55
1315 Anil.K.Singh 5 9 58
1316 J.Y.Shindekar 23 7 55
1317 DEEPCHAND SIJERIYA 2 1 58
1318 JHA SURESHKUMAR YASHODHAR 10 4 58
1319 JAIN HEMANTKUMAR 14 7 61
1320 Tarun Banerjee 8 5 57
1321 Sushil Kumar Singh 14 4 57
1322 Gopal Das 26 10 56
1323 N.C. Pandey 1 2 57
1324 AROCKIADOSS A 12 6 56
1325 DHANABALA BHOOPATHI T V 20 3 56
1326 SHANMUGAM G 22 12 57
1327 KRISHNAMOORTHY N 8 4 56
1328 SRIDHAR R S 2 4 59
1329 GOVINDARAJAN R 6 10 57
1330 ARVIND KUMAR 26 3 60
1331 MANSOOR AHMED DHAR 1 4 57
ANNEXURE - I
OFFICE ORDER NO. 192/2014 DATED 22.10.2014

Page 27 of 37

1332 RAJESH RAI 26 8 63
1333 RANDHIR SINGH MANN 10 8 62
1334 S K DAS 25 11 58
1335 K D KULKARNI 30 5 57
1336 M K NAIR 20 5 59
1337 J S YADAV 1 2 56
1338 A B CHAKRAVARTY 5 7 57
1339 N K SHRIVASTAVA 3 9 56
1340 D D KADAM 2 4 58
1341 VISWANATHA SIDDARAYAPPA B 25 5 59
1342 MATHEW JOHN 21 9 56
1343 Rabindra Kumar Singh 4 12 55
1344 APURBA BANDOPADHYAY 3 9 55
1345 Anup Kumar Khan 6 2 57
1346 Goutam Naskar 12 7 58
1347 Sikha Ekram (Sen) 4 1 58
1348 ALOK NATH MALLICK 25 5 59
1349 Krishnendu Chatterjee 8 11 59
1350 Subrata Dey 1 2 61
1351 SURINDERJIT SINGH CHUGH 15 5 61
1352 V.S.PATIL KULKARNI 4 1 59
1353 BIST VINDODUMAR HARISINGH 16 5 61
1354 KAILASH CHAND 10 7 55
1355 RAJENDER KUMAR SHARMA 11 11 58
1356 SATISH CHANDER SHARMA 21 5 58
1357 BALDEV SINGH 12 2 58
1358 SURESH KUMAR SHARMA 20 10 58
1359 R.K. GOYAL 30 9 56
1360 Arun Kumar Mishra 16 10 55
1361 O P SINGH 7 7 55
1362 N. M. Joshi 5 1 58
1363 A. K. Mishra 1 8 56
1364 Anjan Maitra 15 10 57
1365 MANOJ KUMAR BHAN 1 3 64
1366 DIGHE ASHUTOSH HEMCHANDRA 28 8 60
1367 K.KRISHNAMURTHY 4 9 59
1368 MOHAN S 16 6 57
1369 BABU GOWTHAMAN S 23 5 59
1370 GANESAN S 8 2 58
1371 Tushar Kanti Bhatta-cherjee 12 1 58
1372 NIHAR KANTI BHATTACHARYYA 7 2 57
1373 Kalyan Bhatta-cherjee 7 3 59
1374 KHAN MOHAMMAD SUALEM ABDULLAH 10 7 58
1375 N. S. Dugtal 8 8 59
1376 SELVARAJ R 27 1 56
1377 Ashish Kr. Sarkar 9 7 57
1378 SUNIL KUMAR JHA 31 12 58
1379 Sudipta Sen 4 1 58
1380 Sekhar Roy Chowdhury 9 11 58
1381 Mrinal Kanti Bandopadhyay 17 1 58
1382 NILESH BAISYA 13 4 57
1383 Bhaskar Chakraborty 1 1 58
ANNEXURE - I
OFFICE ORDER NO. 192/2014 DATED 22.10.2014

Page 28 of 37

1384 M M ZILE 29 6 57
1385 L L PEREIRA 15 11 57
1386 S BHATTACHARYA 31 5 56
1387 R.K. NARANG 1 1 57
1388 O.P. YADAV 1 2 55
1389 JADEJA RAGHUVIR PRABHATSING 14 11 55
1390 PON RAJESH M (PONDEVARAJ M) 7 4 56
1391 D.P.UMADEVI 12 8 58
1392 Sanjam Paul 5 1 60
1393 SANTOSH ADHIKARY 7 1 59
1394 Manash Bandopadhyay 14 1 57
1395 Bijay Kumar Sinha 2 1 60
1396 MANOJ KUMAR PANDOHI 1 6 62
1397 Aninda Sundar Roy 23 5 58
1398 Prantosh Chatto-padhyay 3 9 58
1399 Debasish Sinha Roy 4 2 57
1400 Tamal Kishore Roy 9 9 57
1401 Arun Chakraborty 10 10 60
1402 Himangshu Shekhar Shit 5 9 58
1403 DHARAM BIR SINGH 27 1 55
1404 RAMESH KUMAR GUPTA 21 9 59
1405 VEER PARKASH 24 8 61
1406 SURINDER KUMAR GUPTA. 7 9 60
1407 DARSHAN LAL 2 1 57
1408 Benoy Krishna Mondal 10 9 59
1409 Dulal Kanti Mondal 3 1 55
1410 NAGENDRA NATH MONDAL 1 11 56
1411 Ramprosad Gayan 1 6 57
1412 Arun Das 2 1 57
1413 H D K SWAMY 17 6 59
1414 ANIL NATHANIEL 18 11 57
1415 GIRIJA M. 3 5 57
1416 SEBASTIAN JOSEPH 14 9 57
1417 K P SIVADAS 20 3 61
1418 Pradip Kumar Majumdar 23 12 55
1419 Shyama-nanda Parui 5 4 55
1420 Anil Kr. Das 1 11 57
1421 Santanu Kumar Biswas 21 6 61
1422 Samar Kr. Saha 8 2 58
1423 Swapan Kumar Choudhury 5 2 55
1424 Bimal Kr. Das 2 1 58
1425 Chandra Nath Das 3 2 59
1426 Toshi Tshering Namgayal 27 11 62
1427 Chandan Kr. Chanda 8 12 56
1428 CHANDAN BISWAS 24 7 57
1429 Dibakar Choudhury 7 10 57
1430 R R KEDGE 26 9 59
1431 V.S. MAHAPADI 4 10 56
1432 RATHINASAMY M 15 7 55
1433 Arati Das 14 5 55
1434 Ashim Kr. Laha 15 10 55
1435 Kanak Kanti Chakraborty 18 2 55
ANNEXURE - I
OFFICE ORDER NO. 192/2014 DATED 22.10.2014

Page 29 of 37

1436 AMAR CHAND MEENA 22 7 61
1437 JAGATIANI ANAND NARANDAS 29 6 60
1438 THAKKAR VIJAYKUMAR NAGJIBHAI 23 12 57
1439 NINAMA VINODKUMAR RAMJIBHAI 18 10 56
1440 ROHILLA RAMESH RAMKISHAN 5 8 60
1441 R.K. KASHIV 1 9 57
1442 LAKRA RAMANUJ P. 3 4 56
1443 JADEJA JAMSINH BHIKHABHAI 8 3 58
1444 Pranab Kr. Sen 22 12 54
1445 Mihir Ranjan Chowdhury 1 10 55
1446 RAJEEV KUMAR SHUKLA 7 7 58
1447 G.S. CHAUHAN 12 8 58
1448 K. B. MAHASHABDE 3 12 54
1449 Sudhendu Kumar Singh 2 3 60
1450 Sanat Kumar Marandi 2 5 59
1451 Shashank Bhushan 1 3 60
1452 Atma Kumar 22 1 58
1453 BUDHI NATH RAM 1 1 58
1454 SINHESHWAR PASWAN 11 1 57
1455 S V NAIR 21 1 58
1456 S M CHAURASIA 15 6 59
1457 Y B KHODAPE 21 6 57
1458 PANNEERSELVAM K 5 6 58
1459 VASANTHKUMAR P 11 5 58
1460 A. K. Srivastav 1 4 57
1461 V.V.LAXMI NARASAIAH 2 10 59
1462 D.SAI RAMESH 19 5 62
1463 K.GOPALA RAO 2 5 59
1464 K.RAMA RAO 1 4 59
1465 M.CHAKRAPANI 25 11 61
1466 T.RAVI VARMA 1 1 65
1467 M.S. Acharya 1 3 57
1468 Ram Dev Raiger 3 6 58
1469 UMED S BISHT 17 4 57
1470 L S YADAV 8 7 57
1471 J A KHAN 5 2 60
1472 P M DHOLE 16 6 56
1473 N B KUDALE 18 1 57
1474 D A BHUSARI 27 6 60
1475 S C JHA 1 5 56
1476 G R DESAI 20 6 60
1477 A S PATNE 20 9 57
1478 K R PALDIWAL 13 7 56
1479 S S RAORANE 28 9 56
1480 BASKARAN K 18 1 57
1481 VENKATESALU M 19 2 59
1482 NANDAGOPAL T S 4 7 57
1483 THANGAVEL S 23 2 57
1484 D.K. Tiwari 30 7 57
1485 K C TIWARI 1 7 58
1486 M.M. Shrivastava 28 9 56
ANNEXURE - I
OFFICE ORDER NO. 192/2014 DATED 22.10.2014

Page 30 of 37

1487 P.P. Sharma 3 1 59
1488 Dana Ram 9 4 57
1489 Man Prakash Bareth 10 9 56
1490 CHANDRESHEKHAR POAL 19 10 59
1491 P K AHIRE 17 7 59
1492 PANDEY AKHILESH K. 13 3 58
1493 B.P. YADAV 1 1 59
1494 S.C. ARORA 7 6 55
1495 MADHUKAR T TORNE 22 9 58
1496 GOPI RAM MEENA 3 7 55
1497 S.K. Chhabra 31 7 55
1498 M.K. Verma 27 4 57
1499 Kailash Chand Jain 1 9 56
1500 Satish Kumar Jain 1 5 59
1501 Sampat Rai 23 9 58
1502 R.P. Nagar 5 11 55
1503 N.S. Hada 28 9 57
1504 Anil Kumar Chandela 1 2 59
1505 S.P. Verma 10 1 56
1506 DEVENDER SINGH DUTT 14 7 61
1507 S.S. Pabana 20 9 61
1508 Ashok Kumar Sharma 4 7 60
1509 Ram Avtar Yadav 7 3 58
1510 Suresh Chandra Gupta 1 9 59
1511 Jhoomar Mal Johia 1 7 57
1512 Anil Kumar Sharma 5 8 59
1513 Ashok Tolani 4 6 62
1514 Ratan Chakrabarti 5 3 59
1515 Niranjan Godara 20 1 62
1516 Mani Ram Sharma 1 9 58
1517 U.S. Jhakar 24 4 56
1518 Anil Kumar Sharma 19 2 58
1519 Om Prakash Saharan 1 5 56
1520 Kalyan Sahay Bunkar 7 9 57
1521 PARAS RAM 2 4 62
1522 DHARWARKAR RANJIT VISHVANATH 27 8 60
1523 MEENA DHUNDURAM R. 4 7 57
1524 BHARDWAJ NILESH KUSHALPAL 14 11 59
1525 K.RAJASEKHAR REDDY 1 3 61
1526 AYUB KHAN A 10 6 57
1527 SHANMUGHAM S 19 12 58
1528 SATYANARAYANA CHINAGAM 24 10 71
1529 ROSA USHA ANTHONY 16 5 58
1530 SUBODH TIWARI 26 1 56
1531 PRADEEP VYAS 23 3 56
1532 ASHA DEVI S 11 12 60
1533 VIMAL KUMAR DIMARI 30 6 58
1534 MADAN KUMAR VISHNUPANT SHINDE 9 7 57
1535 RAVINDRA G BHAT 25 8 56
1536 R. C. DIWAN 10 10 58
1537 V N RAJU (V. NAGARAJU) 9 8 58
1538 H Y KADAM 1 6 59
ANNEXURE - I
OFFICE ORDER NO. 192/2014 DATED 22.10.2014

Page 31 of 37

1539 V S YADAV 16 2 57
1540 A S MUJUMDAR 28 4 59
1541 R L GOSAVI 24 4 56
1542 J S CHAUHAN 19 2 58
1543 GIRISH NARIAN VERMA 5 8 56
1544 J P SINGH 20 1 56
1545 B D SANKHE 12 7 56
1546 RADHAKRISHNAN V IYER 29 9 59
1547 P A TANNA 9 6 60
1548 BHUPENDRA SINGH 19 11 60
1549 A V DESHMUKH 30 7 56
1550 C R BAWISKAR 7 3 58
1551 A M SABLE 30 7 56
1552 SMT S A AWASARE 11 12 58
1553 A J SHETYE 27 3 59
1554 S A PATIL 10 8 57
1555 SMT.M A KULKARNI 15 4 56
1556 R N PATHAK 3 1 59
1557 PRADEEP KUMAR VYAS 1 7 59
1558 L V BISHT 11 5 58
1559 V U BRAHMAKSHATRI 2 1 56
1560 ANIL KUMAR MEHROTRA 12 12 56
1561 N M VENUGOPALAN 10 11 57
1562 SHASHIDHAR 12 8 60
1563 V C GAWAS 25 10 54
1564 INDERLAL KALAL 10 10 57
1565 S G VAJA 1 11 57
1566 R V NATU 28 9 57
1567 H M DIXIT 22 7 60
1568 S J SAHU 11 7 58
1569 A B KULGOD 8 8 59
1570 S S PATIL 2 1 55
1571 K A PANDYA 31 5 57
1572 K RAMAMURTHY 1 6 59
1573 A S ARORA 18 9 59
1574 K RAMESH BHAT 27 2 57
1575 K D GOHEL 28 10 59
1576 G S RATHORE 7 5 56
1577 DAIYA KIRIT VITHALDAS 9 12 54
1578 HEMKUMAR CHAUDHARY 28 3 56
1579 S. N. THAKUR 29 11 59
1580 HEERALAL GIRI 24 11 55
1581 KRISHNAKUMAR SINGH 28 10 58
1582 PRAKASH RANJAN SHRIVASTAVA, 10 9 55
1583 K.SHIVAKUMAR 10 5 62
1584 NEDOU MARAN T 15 11 72
1585 SESHADRI R S 18 8 58
1586 SESHADRI R 6 1 58
1587 NAGARAJAN K 3 6 59
1588 RAJASEKAR T 3 6 57
1589 CHANDRAMOORTHY R 2 6 58
1590 PANDIAN D 9 7 56
ANNEXURE - I
OFFICE ORDER NO. 192/2014 DATED 22.10.2014

Page 32 of 37

1591 AROCKIASAMY A 21 10 58
1592 KRISHNAKUMAR TR 16 5 58
1593 KULASEKARAN K 5 6 58
1594 WILLIAM INNOCENT NELSON J 28 12 59
1595 MOHD. NAUSHAD 20 8 58
1596 SUNIL DATTA 23 9 59
1597 RAJESH TANDON 21 12 59
1598 S.S. MANGAL 10 10 62
1599 PRABIR BANERJEE 25 7 59
1600 SAYED GULFAM ALI 25 10 62
1601 ANIL ARYA 19 11 59
1602 D M MANGESHKAR 21 6 57
1603 Girish Ch.Behera 1 4 55
1604 V.BADARI 31 12 56
1605 AVEZEB D'SOUZA 11 5 58
1606 MUKESH SHRIVASTAVA 18 6 59
1607 RAMESH RAMNATHAN 11 6 57
1608 A.B. TIDKE 12 2 56
1609 S M SHAIKH(S M PATEL) 4 8 58
1610 H.K.MUNEGOWDA 1 4 55
1611 Pankajlal Singha 28 1 60
1612 Tarun Kr. Singha 1 2 57
1613 Pannalal Sinha 30 1 58
1614 Smt. H. Memcha Devi 1 12 57
1615 Debashish Mazumder 22 1 57
1616 Jamkhogin Haokip 1 3 60
1617 SMT VARSHA ANIL KOLHATKAR 28 5 60
1618 SAMUEL C VERGHESE 9 11 59
1619 G G SHIRODKAR 18 11 58
1620 RAJ R GEHANI 7 6 59
1621 PRAKASH M MODAK 23 9 58
1622 V R NAGARKAR 21 4 60
1623 SMT. C D SHIRKE 27 8 57
1624 SMT. MARIAM GERALD 5 5 58
1625 R MURUGA BOOPATHI 10 4 58
1626 A V NAYAK 7 6 57
1627 D P SHETYE 1 6 57
1628 HOSHANG J B JAL 24 5 58
1629 VED PRAKASH PATWA 9 4 60
1630 A B PATIL 17 2 57
1631 Y D KANZAR 26 8 56
1632 VIJAY PANDAY 1 12 59
1633 L P DUBEY 3 5 57
1634 R.Y. PATIL 1 6 60
1635 SURYA KUMAR SHARMA 12 5 58
1636 M R A SHAIKH 7 10 56
1637 T S KRISHNAMURTHY 15 7 59
1638 AYYA CHANDRASHEKHAR R 20 5 58
1639 MOHD KARIMULLAKHAN 23 11 56
1640 UMESH B PALAV 7 11 59
1641 CHANDRAKANT MALPEKAR 22 7 59
1642 VINOD DHOTRE 30 8 58
ANNEXURE - I
OFFICE ORDER NO. 192/2014 DATED 22.10.2014

Page 33 of 37

1643 S G KULKARNI 9 9 56
1644 A M REUBEN 8 8 59
1645 NASIR KHAN CHAND KHAN 30 4 57
1646 B G GHOLKAR 26 10 56
1647 NARAYAN M TAMBE 18 12 60
1648 PANDURANG R PEDNEKAR 15 11 56
1649 JAGDISH R PILLAI 6 3 59
1650 KHAIRAZ KAZIM HUSSAIN 2 4 59
1651 PURSHOTTAM DALWANI 4 7 57
1652 PARAMASIVAM SAILAPPA 5 6 57
1653 N J SABLE 3 3 60
1654 M G MENON 14 4 59
1655 SYED WASI AHMED RIZVI 13 9 56
1656 A K THAKKER 10 4 59
1657 SURESH MANE 13 10 55
1658 V N BHOSALE 25 1 58
1659 RAVINDRA KURUNDWAD 19 6 60
1660 C J D'SILVA 4 11 58
1661 U P KULKARNI 23 7 57
1662 R M GANGREDDIWAR 31 1 59
1663 K R PRASAD 15 5 59
1664 V N SANKHE 14 11 58
1665 A V REDEKAR 1 10 59
1666 V R MANDREKAR 9 8 58
1667 PRAKASH P DESHMUKH 21 1 58
1668 HARBIR SINGH BAKSHI 12 2 57
1669 GURUBACHAN SINGH JAGYASI 7 9 58
1670 T S RAVI 25 6 60
1671 SUKHVINDER SINGH 29 4 58
1672 OOMEN VERGHESE M 7 6 58
1673 SURENDRA THAKUR SINGH 13 5 61
1674 SUNIL S ANGANE 1 12 57
1675 SANTOSH S SHETTY 21 2 58
1676 NARENDRA T RANE 31 7 60
1677 DHANJAY MAHAPATRO 20 7 59
1678 SURESHKUMAR N SAMEL 1 10 57
1679 SATISH G JADHAV 20 2 60
1680 MOHD M RAFIUDDIN (M R MOHAMMAD) 25 11 57
1681 KULANDAIRAJ L 18 12 56
1682 R SARAVANAN 27 3 56
1683 UTHANU MALLIAN S 10 5 56
1684 YADAVALLI SUDHAKARA RAO 1 7 56
1685 GANESH P R 30 5 58
1686 KARI B 3 2 57
1687 SEKAR G 30 6 59
1688 Abdul Mutalib 1 1 57
1689 Sujit Mishra 17 1 59
1690 Syed Taffique Hussain 20 9 58
1691 Pabitra Kataki 25 12 57
1692 Jasabanta Mazumder 3 1 61
1693 Rajkumar Kalita 15 10 56
1694 Dils. Debajyoti Sinha 10 1 58
ANNEXURE - I
OFFICE ORDER NO. 192/2014 DATED 22.10.2014

Page 34 of 37

1695 KAMLESHWAR SINGH 15 7 57
1696 SMT R P SANDBHOR 20 11 56
1697 GANESH CH SHARMA 1 3 59
1698 Joydeep Dutta 1 9 56
1699 Padma Ch. Das 18 5 60
1700 Bhabesh Ch.Mohanty 25 12 54
1701 Narottam Rath 27 10 55
1702 James Cherwa 7 7 58
1703 RAJ KISHORE SHARMA 10 3 58
1704 NISHA CHOPRA 29 8 61
1705 VIJAY MALA BHANOT 1 4 62
1706 ANIL GUPTA 1 3 56
1707 Hom Prasad Sharmah 20 1 57
1708 Swapan Kr. Nath 1 1 58
1709 Tridip Ch. Roy 18 1 57
1710 Rahul Sinha 29 11 58
1711 Imdadur Rehman 3 1 58
1712 Sagar Kr. Dutta 31 8 57
1713 Dwijendra Mohan Das 1 9 57
1714 Nikendra Singha 2 9 58
1715 Naziruddin 4 10 56
1716 Sudip Kr. Dutta 31 12 58
1717 Hem Chandra Kalita 1 1 57
1718 DEBESWAR CHANDI 1 3 58
1719 Prafulla Kr. Taye 1 10 58
1720 Tushar Kanti Sen 15 1 57
1721 Chittaranjan Das 10 7 61
1722 Ananta Ram Palo 10 3 58
1723 Umesh Ch.Pradhan 9 7 61
1724 Chepulla Ravi 10 8 61
1725 S.K.Sengupta 2 4 56
1726 H.K. PRUTHI 8 1 61
1727 NEEL KANT 14 11 55
1728 SURENDER KUMAR 15 4 56
1729 T MURLIDHAR 28 6 56
1730 PRAMOD KUMAR RAJPUT 4 10 56
1731 RAMPHAL PANDEY 1 7 58
1732 P S JUNEJA 23 7 60
1733 S. KALYAN 29 4 59
1734 S.K. PENDHARKAR 15 3 59
1735 BHIK CHAND AGRAWAL 4 8 60
1736 SANJAY DAVE 19 9 61
1737 T.F. TOPPO 9 3 57
1738 GEORGE VIJAY KUMAR KERKETTA 22 3 59
1739 SUDHIR EKKA 8 11 57
1740 IGNACE EKKA 16 3 56
1741 B.S. BAGHEL 6 7 56
1742 RAMRAJ NIMESH 1 12 56
1743 DEEPAK MISHRA 2 6 59
1744 ANIL CHOGULE 2 1 56
1745 SMT. VEENA ANAND 5 6 61
1746 M.A. YOUSUF 11 8 55
ANNEXURE - I
OFFICE ORDER NO. 192/2014 DATED 22.10.2014

Page 35 of 37

1747 S.S. DAHIYA 15 5 55
1748 C.P.S. TEOTIA 7 7 58
1749 Niharesh Nandi 1 11 56
1750 Larho Krelo 1 3 60
1751 Dilip Kr. Gogoi 1 9 56
1752 Bibhuti Bhusan Borah 1 3 57
1753 Shyamal Kr. Dutta 25 1 57
1754 Ashok Kr. Chakraborty 1 11 58
1755 Khagen Borah 1 1 59
1756 Bijoy Bhusan Baruah 1 9 59
1757 Phani Bhusan Roy 1 9 56
1758 Dipak Kr. Deb 16 1 58
1759 Basudeb Bhatacharjee 23 2 58
1760 Imranul Goni 11 10 56
1761 Subhasish Guha 3 3 60
1762 Dilip Kr. Chettri 1 3 57
1763 Parag Kr. Baruah 12 10 58
1764 Binayak Bhattacharjee 18 6 58
1765 Ashish Adhikari 28 2 58
1766 Biswendu Dey 26 9 56
1767 Subir Das 1 1 60
1768 Bikash Ch. Nath 1 12 58
1769 Nihar Ranjan DebRoy 17 10 58
1770 Bhaskar Kanti Bhattacharjee 1 4 57
1771 Pannalal Dutta 1 12 59
1772 Gopeswar Ch. Paul 12 9 59
1773 Ajit Mohan Paul 8 9 59
1774 Mohit Kanti Dey 11 1 58
1775 MAHENDRA DUTTA 1 2 57
1776 Mrinal Kanti Goswami 2 1 57
1777 Md. Muhibur Rahman 1 3 57
1778 Ganesh Ch. Deka 1 1 58
1779 Pijush Banerjee 1 1 58
1780 Md. Hanif Alam Bora 25 1 57
1781 KANNAN P 28 4 58
1782 SIVARAMA KRISHNAN M G 7 10 57
1783 MOHD IBRAHIM AZATH 17 3 59
1784 VIJAYAKUMAR M G 9 8 57
1785 SUBRAMANIYAM R 25 10 58
1786 SRIDHAR A 10 7 58
1787 KUMAR S 28 5 60
1788 MUNIASAMY K 7 12 59
1789 KUMARASAMY D 8 6 56
1790 RAVI K 16 4 56
1791 SUBRAMANIAN M 22 6 56
1792 SIVARAMAN N 1 7 57
1793 SRINIVASAN KRISHNAMACHARI 12 5 59
1794 MAHENDRAN G 5 6 56
1795 SANTHANAKRISHANAN R 10 9 56
1796 VENKATESWARAN B 3 1 58
1797 ARUMUGHAM V 1 6 57
1798 VEERARAJAN V 4 3 57
ANNEXURE - I
OFFICE ORDER NO. 192/2014 DATED 22.10.2014

Page 36 of 37

1799 MANUEL V 7 1 56
1800 VISWANATHAN V R 5 4 58
1801 LIONSINGH XAVIER J R 12 4 57
1802 JOSEPH PACKIARAJAN M S 25 5 58
1803 THIRUGNANA SUNDARAM N 22 5 59
1804 ESAKKIAMUTHU C 10 7 57
1805 PERISELLA RAGHAVA RAO 12 8 59
1806 THANGAPPAN S 29 8 57
1807 RAJASEKARAN M 4 6 58
1808 LAWRENCE A 16 3 56
1809 RAJEEV K 26 4 59
1810 BALASUBRAMANIAM P-I 2 6 60
1811 CLEMENT JEEVANATHAN E 12 10 56
1812 SENRAJ T 3 8 58
1813 GURUNATHAN S 10 8 58
1814 SELVADURAI V 24 10 57
1815 MUTHIAH A 15 6 58
1816 PRASANNA VIDYASAGAR M 10 8 56
1817 TAMILSELVAN A 10 6 57
1818 CHINNASAMY P 5 8 55
1819 KALAICHELVI K 7 7 60
1820 ILANGOVAN S 14 6 56
1821 PERIASAMY P 1 3 56
1822 ANANDAN M 4 11 57
1823 VARADHARAJAN A 11 1 57
1824 BALU K 20 4 57
1825 AJIT KUMAR S 8 5 58
1826 SAMPATH M-II 15 4 57
1827 MUTHUSELVAM K 26 6 58
1828 GNANASEKARAN R 10 3 55
1829 SELVAM G 2 3 58
1830 PUGAZENTHI N 19 11 54
1831 JEYABHARATHI 8 6 59
1832 TAMILVANAN S 2 5 55
1833 MOGANAN K 4 6 58
1834 JOSE VARGHESE 24 5 60
1835 VENUGOPAL P 20 2 58
1836 NAGARJUNA B S 10 2 60
1837 VASUDEVAN R 27 3 60
1838 SUBBIAH B U 15 7 59
1839 SUSAN VARGHESE 23 6 60
1840 CHANDRASEKARAN N 20 3 59
1841 BALAVINAYAGAM B S 15 6 58
1842 DURAIKKANNU V 15 4 60
1843 BAGEERATHI C M 6 5 57
1844 VAITHEHI 10 9 57
1845 MARUTHAIAH T 15 1 55
1846 PARTHASARTHI DE 13 10 56
1847 Hari Pada Roy 6 10 56
1848 Rabindra Kr. Borah 1 1 57
1849 Nijit Kr. Nandi 1 9 59
1850 Dharani Borah 1 1 57
ANNEXURE - I
OFFICE ORDER NO. 192/2014 DATED 22.10.2014

Page 37 of 37

1851 Md. Abdul Muneem 1 1 57
1852 Prahlad Borborah 1 3 58
1853 Lokhendra Nath Sonowal 30 10 58
1854 Jitendra Kr. Saikia 1 12 54
1855 BOLORAM PEGU 1 7 59
1856 Ratneswar Doley 1 2 56
1857 Jogesh Sonowal 1 3 56
1858 John Oscar Marak 1 2 56
1859 Bishnu Ram Boro 23 3 57
1860 Ms. Lalchangliani Sailo 1 1 55
1861 DAMBARO BHOKTIARI 1 9 59
1862 Paul Peter Kujur 5 6 58
1863 AJAY SINGH YADAV 1 7 55