Вы находитесь на странице: 1из 1

Zona No 17

AREA DE ESTUDIO

840000

850000

860000

870000

880000

890000

900000

910000

920000

Rio Eno Arenal Isla Isla Q. Q. Q. Isla Q. Isla Q. Arenal Q. Rio
Rio Eno
Arenal
Isla
Isla
Q.
Q.
Q.
Isla
Q.
Isla
Q.
Arenal
Q.
Rio Due
Q.
Q.
Isla
Q.
Rio Payamino
Q.
Isla
Rio Suno
Rio Punino
Rio Biguno
Rio Coca
Q.
Q.
Isla
Q.
Q.
Q.
Isla
Q.
#0
Q.
Q.
LUMBAQUI
Q.
Gonzalo Pizarro
Q.
Q.
Q.
Q.
Q.
Est. POL QUIJOS
Rio Malo
Q.
Rio Quijos
Isla
Q.
Q.
Q.
!.
Q.
Q.
Rio Tigre
"/
Q.
Q.
Q.
Q.
Est. OCP CAYAGAMA
Q.
Q.
E
l Reventador
Q.
Q.
D D e e r r r r a a m m e e
R e v e n t a
R e v e n t a d o r
d o r
Accesos CocaCodo
Q.
Q.
^_
Rio Marquez
Q.
Q.
Rio Huataringo
Q.
Rio Diviso
Volcan
Q.
Q.
Q. Sardinas
Q.
Reventador
Q.
Q.
Rio Cascabel
Q.
k
Q.
Q.
^_
Q.
Rio Negro
kk
D D e e r r r r a a m m e e
Q.
R R i i o o
M M o o n n t t a a n n a a
LEYENDA
Q.
Q.
Puntos rotura
Q.
^_
k
Q.
Area: 17900 km2
Derrames
Q.
Q.
SOTE
Rio Acorano
^_
Rio Duvino
"/
Estaciones OCP
Q.
D e r r a m
D e r r a m e
e
R R i i o o
M M a a l l o o
Q.
#0
Q.
Isla
EST_SOTE
Rio Añangu
Q.
Q.
k
Q.
k
Roturas Oleoducto
Q.
Rio Santa Rosa
Laguna
Q.
!.
#0
Estaciones Poliducto
Q.
Q.
Q.
Q.
Q.
C
aptación CocaCodo
Rio Pindoyacu
Q.
Q.
Q.
Q.
OCP
Via Quito Lago Agrio
SOTE
Rio Quijos
Q.
Q.
Q.
Q.
Q.
Q.
POLIDUCTO
Q.
Q.
Q.
Rio Sucio
Q.
Q.
Q.
Area CocaCodoSinc
lair
Q.
Q.
Laguna
Rio Saraurcu
Q.
Area de Estudio
Gon
zalo Diaz de Pineda
Q.
Rio Cauchillo
Q.
Rio Chalpi
Santa Rosa
Q.
Q.
Q.
Q.
Laguna
Q.
Rio Supayacu
Q.
Rio Sardinas Grande
Q.
EL CHACO
Q.
Q.
Q.
EP PETROECUADOR
Q.
Q.
Q.
Empresa Pública Petroleos del Ecuador
Isla
Rio Yaguana
Descripción
Hoja:
Q.
MAPA DE UBICACION GENERAL
1/1
Q.
Fuente:
Provincia:
Q.
Q.
Napo
Q.
840000
850000
860000
870000
880000
890000
900000
910000
EP PETROECUADOR
Q.
Cantón:
Q.
Q.
Rio San Juan Grande
Q.
SIGNOS CONVENCIONALES
Empresa Pública Petroleos del Ecuador
Q.
Parroquias:
Rio Volteado
Q.
Q.
n
Escuela
Curva de nivel principal
Q.
µ
Q.
G
EE SS CC AA LL AA
GG RR AA FF II CC AA
Elaborado por:
Iglesia
Q.
Curva de nivel secundaria
Rio, Quebrada
SERVIGARLING
Isla
!( casa
1:2000
Nombre del Mapa:
No.
Rio Shapano
Rio Molino
Fiscalizado por:
Aprobado por:
VIALIDAD
Carretera Superficie ligera dos o mas vias
Carretera Superficie ligera transitable en tiempo*
Rodera o camino de herradura
4.400
2.200
0
4.400
8.800
13.200
17.600
MAPA DE UBICACION
metros
01
Q.
Fecha:
01 - FEB - 2013
Archivo:
Rev.
Q.
Sistema de Referencia Horizontal WGS84
Proyeccion Universal Transversa de Mercator
Q.
Q.
Codigo:
WGS84
Zona 17S - Ecuador
Q.
Rio Huataraingo
Q.
Q.
Rio Dashino
Q.
9960000
9970000
9980000
9990000
10000000
Q.
Rio Quijos
Isla
Q.
Q.
Q.
Q.
Q.
Q.
Rio Coca
.Q
Q.
Q.
Q.
Rio Lumuche
Q.
Q.
Rio Azuela
Q.
Q.
Q.
.Q
Q.
Q.
Q.
Rio Sardinas
Rio Bombon
Rio Due Grande
Q.
Q.
Q.
Q.
Q.
Q.
Q.
Rio Due Chico
Q.
Q.
Q.
Q.
Rio Morales
Q.
Q.
Q.
Q.
Rio Machacuyacu
Isla
ugnañAoiR
Q.
Q.
Q.
Q.
Q.
.Q
Q.
Q.
Q.
Isla
Q.
Q.
Rio Paushiyacu
Q.
Q.
9970000
9980000
9990000
10000000