You are on page 1of 1

KOCKA TLS METSZET SKMETSZET

TGLATEST TLS METSZET SKMETSZET


SZABLYOS HROMOLDAL HASB SKMETSZET SZABLYOS HATOLDAL HASB


SZABLYOS NGYOLDAL HASB TLS METSZET SKMETSZET TLS METSZET TLS METSZET
NAGYOBBIK TL KISEBBIK TL
2 a d
3 a D
a V
a 6 F
3
2
=
=
=
=
2 2 2
d
H d D
H d T
+ =
=
2 2 2
s
H a d
H a T
+ =
=
2 2 2
d
H d D
H d T
+ =
=
2 2 2
s
H b d
H b T
+ =
=
2 2 2
s
H a d
H a T
+ =
=
2 2 2
s
b a d
b a T
+ =
=
H h Ts =
( )
H a V H At V
2H 2a 2a F
4aH 2a F
4aH Pt a At
Pt At 2 F
2
2
2
= =
+ =
+ =
= =
+ =
2 2 2
d
H d D
H d T
+ =
=
2 2 2
s
H a d
H a T
+ =
=
2 2
2
2
2 d
H d D
H d T
+ =
=
H d T
1 d
=