You are on page 1of 99

OPTI PODACI

VRSTE MOSTOVA
OSNOVNI ZAHTEVI ZA MOSTOVE

OPTI PODACI
DEFINICIJA MOSTA I NAZIVI
DELOVI MOSTA
MATERIJALI ZA MOSTOVE

DEFINICIJA MOSTA I NAZIVI


Most je gra .objekat
objekat sagraen od
odreenog materijala

koji saobraajnicu prevodi preko prepreke

DEFINICIJA MOSTA I NAZIVI


Most je gra. objekat

koji saobraajnicu prevodi preko prepreke

DEFINICIJA MOSTA I NAZIVI


Most je gra. objekat

koji saobraajnicu prevodi preko prepreke

DEFINICIJA MOSTA I NAZIVI


Most je gra. objekat

koji saobraajnicu prevodi preko prepreke

Most je posebna graevina koja saobraajnicu prevodi preko


prepreke

NAZIVI U VEZI SA RASPOREDOM MOSTA

NAZIVI U VEZI SA RASPOREDOM MOSTA

NAZIVI U VEZI SA RASPOREDOM MOSTA

NAZIVI U VEZI SA RASPOREDOM MOSTA

NAZIVI U VEZI SA RASPOREDOM MOSTA

NAZIVI U VEZI SA RASPOREDOM MOSTA

Kolovoz

NAZIVI U VEZI SA DIMENZIJAMA MOSTA

Ukupna duina mosta

NAZIVI U VEZI SA DIMENZIJAMA MOSTA

Duina mosta

NAZIVI U VEZI SA DIMENZIJAMA MOSTA

NAZIVI U VEZI SA DIMENZIJAMA MOSTA

NAZIVI U VEZI SA DIMENZIJAMA MOSTA

NAZIVI U VEZI SA DIMENZIJAMA MOSTA

NAZIVI U VEZI SA VISINAMA MOSTA

NAZIVI U VEZI SA VISINAMA MOSTA

NAZIVI U VEZI SA VISINAMA MOSTA

NAZIVI U VEZI SA VISINAMA MOSTA

NAZIVI U VEZI SA VISINAMA MOSTA

DELOVI MOSTA
DONJI STROJ

GORNJI STROJ

DONJI STROJ MOSTA

DONJI STROJ MOSTA


STUBOVI
leite
telo stuba

temelj
stuba

GORNJI STROJ MOSTA


SISTEM
NOSAA

GORNJI STROJ MOSTA


KOLOVOZNA
KONSTRUKCIJA

GORNJI STROJ MOSTA

STUBOVI IZNAD LUKA - pomost

Slojevi kolovoza

Ivinjak

PREGLED DELOVA MOSTA

DONJI STROJ
OBALNI
STUBOVI

STUBOVI

GORNJI STROJ
SISTEM
NOSAA

POMOST

KOLOVOZNA
KONSTRUKCIJA

OPREMA
MOSTA

MATERIJALI ZA MOSTOVE
Materijal od kojeg je sagraen glavni nosivi sklop

MATERIJALI ZA MOSTOVE

KOMBINACIJA MATERIJALA

OPTA PODELA MOSTOVA


POSEBNA PODELA MOSTOVA

OPTA PODELA MOSTOVA

MATERIJALU
PODUNOM RASPOREDU
STATIKOM SISTEMU
TIPU GLAVNOG NOSAA
OBLIKU U OSNOVI
POLOAJU KOLOVOZA

VRSTE MOSTOVA PREMA MATERIJALU

VRSTE MOSTOVA PREMA MATERIJALU

VRSTE MOSTOVA PREMA MATERIJALU

VRSTE MOSTOVA PREMA MATERIJALU

VRSTE MOSTOVA PREMA STATIKOM


SISTEMU

VRSTE MOSTOVA PREMA OBLIKU


U OSNOVI

OSNOVNI ZAHTEVI ZA MOSTOVE


ZAHTEVI ZA FUNKCIJOM
ZAHTEVI ZA POSTOJANOU
ZAHTEVI ZA LEPOTOM
PRIVREDNI ( EKONOMSKI ) ZAHTEVI
PREDUSLOVI ZA IZBOR OBELEJA MOSTOVA
PARAMETRI OCENE VREDNOSTI MOSTOVA

OSNOVNI ZAHTEVI ZA MOSTOVE

OSNOVNI ZAHTEVI ZA MOSTOVE


Javni konkurs
za most Jarun

OSNOVNI ZAHTEVI ZA MOSTOVE


Javni konkurs za most Bundek

EKONOMSKI ZAHTEVI

PREDUSLOVI ZA IZBOR
OBELEJA MOSTOVA
USLOVI POLOAJA MOSTA
USLOVI SAOBRAAJA NA MOSTU
USLOVI SAOBRAAJA ISPOD MOSTA

USLOVI KONSTRUKCIJE
USLOVI OBLIKA MOSTA
USLOVI IZGRADNJE

USLOVI TRAJNOSTI
USLOVI VANREDNIH OKOLNOSTI

USLOVI POLOAJA MOSTA

USLOVI SAOBRAAJA NA MOSTU

USLOVI SAOBRAAJA ISPOD MOSTA

USLOVI KONSTRUKCIJE
Materijal

MOSTA

USLOVI OBLIKA MOSTA

USLOVI IZGRADNJE MOSTA

USLOVI TRAJNOSTI MOSTA

USLOVI VANREDNIH OKOLNOSTI

PARAMETRI OCENE
VREDNOSTI MOSTOVA

Javni konkurs
za most preko
Save u
Zagrebu

PARAMETRI OCENE
VREDNOSTI MOSTOVA