Вы находитесь на странице: 1из 46

anijela

D
Romantina
ljubavna ispovest

Izlazi
dvomeseno

BROJ 62
u prodaji od
1. 4. 2011.
40 dinara
1,20 KM
CG 0,50
CHF 2.50
EU 1.50

Kraljica za
jednu no

ljubavn
roman i

...............................................................................
Danijela................................................................................
4/11

KRALJICA ZA
JEDNU NO

1. poglavlje

ikos Angelaki
je stajao uza
zid balske
dvorane. U
o ima mu
se ogledala
dosada, bacio je pogled na priblino
pet stotina gostiju obasjanih svetlou
velianstvenog kristalnog lustera koji su
plesali ili pijuckali ampanjac.
Mukarci su bili u veernjim odelima,
dok su njihove supruge, kao na modnoj
reviji, u ekskluzivno dizajniranoj garderobi, nakinurene blistavim i skupim
dragim kamenjem, lebdele iznad plesnog podijuma kao leptirovi.
Nikos pogleda na sat i poe preko
sale korakom ivotinje koja se ustremila na plen, oigledno svestan brojnih
radoznalih pogleda koji su ga pratili. U
trideset drugoj godini odavno je navikao na panju koju je privlaio atributima dobrostojeeg oveka.
Privukla ga je atraktivna blondinka
u provokativnoj mini-suknji pa ju je
kratko odmerio pre nego to je izaao
u foaje.

Prvi put je prisustvovao balu u kraljevskoj kui ili u nekoj palati u Aristou. Na njega je ostavila snaan utisak
elegantna balska prostorija, kao i dela
neprocenjive vrednosti slavnih majstora umetnosti raznih epoha postavljena
po zidovima.
Kraljevska porodica Karedes pripadala je redu najbogatijih Evropljana a
na listama gostiju bili su u vrhu visoke
aristokratije. Ostali dostojanstvenici
nisu imali pojma da je poasni gost
princa regenta proveo detinjstvo u
predgrau Atine.
Cinino se smeei, Nikos se pitao da
li je batler koji ga je neto ranije vodio
u salon da pozdravi princa Sebastijana
slutio da je njegova majka u ovoj palati
bila zaposlena kao sluavka. To Sebastijan nije znao uprkos bliskom prijateljstvu koje se razvilo meu njima.
Dugim koracima Nikos je proao ulazni hol i otvorio jedna vrata. Bila je to
ostava. U uglu te prostorije nagnuta devojka mehaniki je savijala bele salvete.
Poto je njegov avion sleteo sa zakanjenjem, Nikos je propustio posluenje.

...............................................................................Danijela................................................................................
4/11

Jedan pogled na ovale pune sone hrane


bio je dovoljan da oseti glad. Prvo dunost pa zadovoljstvo, podsetio je sebe.
Ovde, u Aristou bilo je vee, a na amerikoj istonoj obali rano poslepodne, a
Nikos je u to vreme trebalo da se uje telefonom sa svojim klijentom u Njujorku.
Priao je mladoj devojci koja ga nije
primetila.
Molim vas, da li biste mi rekli gde
bih mogao da obavim hitan poslovni
razgovor?
Devojka se trgla na zvuk njegovog
dubokog i pomalo hrapavog glasa. Oigledno zbunjena, zurila je u oveka koji
je neprimeen uao u prostoriju. A zapamtila ga je u trenutku kada je uao u
balsku salu Nikos Angelaki, milioner
brodovlasnik, plejboj i jedan od najbliih
saradnika njenog brata.
Sebastijan je svojoj porodici objasnio
da je Nikosa upoznao u Grkoj. Ubrzo se
ispostavilo da obojica dele sklonost prema hazardnim igrama kao to su poker
i rulet, kao i prema nonim klubovima
u Aristou i Atini.
Fotografije Nikosa Angelakija objavljivane su u visokotiranim magazinima,
ali je i iz njih izbijala njegova harizma
dok se seksepil odraavao u njegovim
utivim manirima. Imao je duge noge i
miiav atletski stas.
Na njemu je u prvi mah panju privlaio klasini profil. Brada mu je bila
vrsta, obrve tamne iznad gotovo crnih
oiju, a usne ulne i na njima je uvek
titrao tajanstveni zlobni osmeh.
Tek kada je arogantno podigao obrve,
postala je svesna injenice da on jo uvek
eka njen odgovor. Kiti se brzo pribrala.
Tamo je mali salon promrmljala
je crvenei i pokazujui prstom jedna
vrata.
Hvala.

Umesto da ode, on ju je odmerio od


glave do pete zagledajui njenu jednostavnu crnu koktel-haljinu, to ju je
uznemirilo. Morala je da udahne da bi
dola sebi, pritom se trudei da on to
ne primeti.
Mode to se tie, Kiti nije bila posebno zainteresovana, bila je mnogo
portvovanija u pretrazi poznatog muzeja u Aristou umesto da po buticima
prevre modne detalje. To je bio njen
stav mada je pregledala punkt prodaje
balskih haljina poto je to bila njena
poslovna obaveza u vezi sa organizacijom balova. Nju nije mogao da privue nikakav vaniji poslovni dogaaj
u Aristou. Osim toga, bila je dovoljno
samopouzdana da nabaci seksi odeu
da bi se dopala nekome kao to je Nikos Angelaki.
Ja sam princeza Katarina Karedes,
etvrta iz reda naslednika trona u Aristou, pokuavala je Kiti da se ohrabri.
S naporom je prisilila svoje usne da
se prijateljski osmehnu i poelela je da
Nikosu Angelakiju prui ruku u znak
prijateljskog pozdrava. Ali nije to uradila.
Pretpostavljam da ste potrebni u
balskoj sali da goste posluujete ampanjcem ree Nikos. Ako sam dobro razumeo princa Sebastijana, neki
lanovi ugostiteljskog tima iznenada su
se razboleli i zato se tamo osea manjak
posluge. Primetio sam da su nekim gostima prazne ae.
Sudei po njegovom osmehu, oekivao je da pou zajedno, meutim, ve u
sledeoj sekundi on se okrenuo i izaao.
Kiti je ostala nepomina, a ve sledeeg momenta bilo joj je jasno: on misli
da je ona lan posluge. Nikada pre nije
bila u ovako apsurdnoj situaciji pa nije
znala kako da se postavi.

...............................................................................
Danijela................................................................................
4/11

Protiv organizacije ovakvih dogaaja


nita nije mogla da uini. Kraljica Tia
jo uvek nije prebolela neoekivanu
smrt svog mua, kralja Egeusa. Kiti je
uvek bila na raspolaganju Sebastijanovoj mami kao zvaninom inicijatoru
ovoga bala.
Zapravo, Sebastijan je ve trebalo
da bude krunisan, on je bio zvanini
domain. Ali svi su bili okirani nestankom Stefani dijamanta od neprocenjive vrednosti iz krune Aristoa,
koji je zamenjen kopijom. A bez njega
krunisanje nije moglo da se obavi iako je Sebastijan bio prestolonaslednik
Aristoa.
Zaneta u misli, Kiti je shvatila da je
Nikos ponovo gleda i da je nestrpljiv.
Ne elim da vas ometam obrati
joj se oprezno ali donesite mi, molim
vas, au ampanjca u mali salon zatim krenu prema vratima koja mu je
pokazala.
Ah, jo neto dodade preko ramena stavite mi na tanjir to meso,
dobro izgleda... a uz to moe malo hleba i maslinki.
On je gost, podseala je sebe Kiti
stisnutih zuba. A ja, kao domaica bala, imam zadatak da se pobrinem da
svim gostima ugodim i da se svi lepo
oseaju... svi!
Nikos ju je oigledno tretirao kao
poslugu a istovremeno je bio impresioniran plemstvom. Ili on moda nije
imao pojma ko je ona zapravo.
Vi elite da vas JA usluim? upitala je princeza.
Njen otar ton privue njegovu panju. Nikos se okrenu i doeta do nje.
Spustio je pogled na njene izazovne
obline. Oble grudi, enstveni kukovi i
uzak struk - sve to ga je neoekivano
uzbudilo pa ju je poudno gledao.

Ona nije moj tip!, pokuao je da


stia svoje uzbuenje.
Nikos je oduvek preferirao visoke,
tanke blondinke, nikako sitne brinete.
Njene naoare s tamnim staklima zaklanjale su oi, a njena koa svetlucala
je kao skupocena svila u nenom tonu
izmeu tamnog zlata i masline. A njene
meke, pune usne kao da su uzbueno
oekivale poljubac...
Doavola! Oigledno se ve dugo
uzdravam, pomisli Nikos. On je bio
ubeeni radoholiar, pa je profit "Petridis Angelaki ipinga" pod njegovim rukovodstvom kontinuirano rastao. Radio
je strasno, to je bio njegov ivotni moto.
Meutim, u poslednje vreme... Dolo je
vreme da postigne zdravu ravnoteu.
Ali, Nikos je sumnjao da bi se princu
Sebastijanu dopalo kada bi saznao da
je njegov prijatelj zaveo devojku zaposlenu u palati.
Da li ste preoptereeni? upita je
on sarkastino. Uostalom, to je va
posao.
Kiti pomisli na mnoge sate koje je
provela u pripremama za balove, a u
njoj planu bes. Nedeljama je ulagala
svu svoju energiju da bi podrala brata
i majku, kao i da bi im olakals sve to
je u vezi sa pripremama. A sada ovom
arogantnom gostu dozvoliti da je poniava... za to nije bila spremna.
Na njenim obrazima pojavie se dve
crvene fleke, a ona se podboi u nameri
da prkosno uzvrati Nikosu, meutim,
savladala se u poslednjem trenutku.
Znate, ideja vedskog stola je da se
svaki gost poslui prema svom ukusu
objasnila je hladno.
Nikos podie tamne obrve. Pod njegovim prezrivim pogledom postala
je svesna svog izgleda. Na njoj je bila
visoko zakopana crna haljina dugih

...............................................................................Danijela................................................................................
4/11

rukava koju je kupila pretprole sezone.


Nadala se da e joj dati vitkiji izgled.
Meutim, ovom arogantnom tipu morala je dati za pravo. Njena odea je zaista podseala na garderobu personala.
Kiti je shvatila da Nikos pojma nema
ko je ona. Nikada se nisu sreli licem u
lice.
Kiti jo nije bila naisto da li njegova
zabluda treba da joj bude zabavna ili da
se zbog nje naljuti. Ipak je odluila da
ovo prihvati kao nesporazum. Otvorila
je usne u elji da Nikosu Angelakiju kae da je ona u stvari princeza Katarina,
ali ih je brzo zatvorila jer ju je spreio
neki unutranji glas.
Kao domaicu, uz brata princa regenta, gosti su je primetili, ali ne onako kako je to Kiti elela. Tokom veeri
je sluala: Ve joj je dvadeset sedam? I
jo je neudata? Mora da je sirotici teko u senci svoje lepe sestre... morala bi
da bude vrlo inteligentna, ali ta joj to
vredi...
Kiti se pitala kako bi Nikos reagovao
kada bi mu se ona predstavila kao princeza. Da li je i on delio opte miljenje
da je ona runo pae porodice?
Kad god ga pogleda, njeno glupo srce
pone jae da udara i poeli da prstima
proe kroz njegovu sjajnu kovrdavu
kosu. I ljutila se na sebe jer je on mogao
da ita njene misli poto joj je bilo teko
da skrene pogled s njega.
Na svoj uas, Kiti je osetila da joj se
bradavice uspravljaju i da joj krv bre
struji. Dok su joj obrazi goreli, prekrstila je ruke, svesna injenice da je on
posmatra. Naravno, poznavaocu ena
kakav je Nikos nita nije moglo da promakne. Meutim, i njegovo telo primetno je reagovalo na ovu raskonu lepotu.
Siguran sam da princ Sebastijan svoje nametenike velikoduno plaa i bio bi

oduevljen kada biste moju elju ispunili


bez primedaba arogantno je rekao.
Ipak, nije mu bilo jasno zato bi on
najradije ovu prkosnu devojku zgrabio
u naruje i ljubio je do besvesti.
Kako ti je ime? upitao ju je osorno.
Ja... Rina rei su sile s njenih usana. A kad ih je postala svesna, ve je bilo
kasno. ta sada da radi? Da li se plaila
da e je on porediti s njenom atraktivnom sestrom Lizom? Znala je da ga je
Liza upoznala na jednom prijemu prole
godine u Parizu.
Ja sam ovde nova... mrmljala je Kiti
ubeujui sebe da treba da ga potedi stida zbog omalovaavanja jedne princeze.
Shvatam... Nikos zastade pred njom
a Kiti oseti da je njeno srce poskoilo.
Nameravala je da se okrene i pobegne,
ali kada je u njegovim tamnim oima
osetila skrivenu elju, zahvatio ju je jo
vei nemir.
Da li je u zabludi? Ili je to bila njena
nesvesna elja. Nikos Angelaki mogao je
da bira najlepu meu najlepima. Zar
nisu kruile glasine o njegovoj aferi s
poznatom holivudskom glumicom enon Mar?
Neto mi govori da jo mnogo toga
treba da naui, Rina.
Bio je spreman da odigra ulogu njenog
uitelja kada bi mu dala i najmanji nagovetaj pristanka.
Ja... radije bih da odem i da vam donesem ampanjac, gospodine Angelaki
izgovorila je tiho.
Da, to je ve bolje sloi se Nikos
zadovoljno se osmehujui. Ali otkud
zna moje ime?
Kiti je progutala knedlu.
Videla sam vau fotografiju u tampi priznala je iskreno. Zatim sam
proitala tekst.
Laskav, nadam se.

...............................................................................
Danijela................................................................................
4/11

Kiti pomisli na prie koje Nikosa Angelakija prate u vezi sa ruletom i biznisom, pa i sa enama. Njegov ivotni stil
odlikuju: ljubav prema riziku, strast, to
to je hladan kao led, nemilosrdan...
Da, kau da ste plejboj milioner
koga svakodnevno fotografiu s drugom blondinkom savrene lepote bez
uvijanja ree Kiti.
Nikos je nemarno slegnuo ramenima.
Ne bi trebalo da uzima zdravo
za gotovo sve to objavljuju tabloidi,
Rina posavetovao ju je. Jedna od
pomenutih blondinki bila je sa mnom
itavu sedmicu, a druga ak mesec dana. Pored toga, i dalje mislim da se moj
privatni ivot ne tie nikoga osim mene.
Apsolutno odvano potvrdi princeza. Ba me briga, mene to se tie,
moete da menjate ene kao to drugi
menjaju arape.
Potom je usledila malo dua pauza
jer je Kiti bilo jasno kako je njena izjava
morala na njega da deluje kada bi ona
zaista bila servirka, za ta ju je smatrao.
Ali, pre nego to je smislila ta da kae, Nikos ju je iznenadio grohotom se
nasmejavi.
Da li princ Sebastijan zna da je u
njegovom personalu mala buntovnica?
Ako ne pripazi, jezikom e navui ozbiljne probleme, Rina.
Stajao je toliko blizu nje da je osetila toplotu njegovog tela. Nije htela da
uzmakne iako joj je zastao dah. Bila je
rastrzana pomeanim oseanjima besa,
fascinacije i neobuzdane elje... da je
pokuao, dozvolila bi mu da je poljubi.
Kada je Nikos jednom rukom dodirnuo
njen struk nagnuvi glavu, ona je zatvorila oi... i ubrzo je razoarano uzdahnula jer ju je uz tihu psovku naglo pustio.
ta mi je, upita se Nikos. Da li je ona
znala da je proitao njene misli? I zato

je pokuao da prihvati njen neizgovoreni poziv?


To ga je kotalo samokontrole. Zar
da onako ustukne pred Rinom? Naglo
se okrenuo i konano je poao u mali
salon da obavi ono zbog ega je napustio balsku dvoranu.
Idem pre nego to poelim da kaem princu Sebastijanu da ti svoj posao,
oigledno, ne shvata ozbiljno bio je
ljut na sebe. A ti, Rina... ne zaboravi
moj ampanjac!
Kiti je zinula u nameri da arogantnom Nikosu Angelakiju odri lekciju:
ne prilii mu neutivo ponaanje prema princezi, nekada je za to letela glava.
Zapravo, ona je bila poznata po mirnoj
i uravnoteenoj prirodi, ali ovaj ovek
ju je za kratko vreme doveo do belog
usijanja!
U sutini, njena je greka to je dozvolila da je on smatra lanom posluge,
nevoljno je sebi priznala Kiti. Stisnutih
usana opsovala je nimalo enstveno i
visoko podignute glave izala iz sobe.

2. poglavlje
U nastavku veeri Kiti je izbegavala
da se sretne s Nikosom. Ali nije mogla
da ga zaboravi. Prvi put je poverovala
u maginu privlanost dok su stajali
jedno naspram drugog.
Jo nije srela oveka kakav je on...
Njegov pogled ostavio je snaan utisak
i budio je u njoj elju... da je tu, u toj
mranoj ostavi, strasno ljubi i mazi taj
neobini mukarac.
Kiti je bila nemona pred ovom okantnom fantazijom koja joj se uvukla
u glavu. Toliko je bila njome postiena
da se plaila ponovnog susreta sa Nikosom. Zato je zamolila uniformisanog

...............................................................................Danijela................................................................................
4/11

momka da mu odnese traeni ampanjac i ono to je naruio za jelo. Kasnije


se sakrila iza mermernih stubova i posmatrala kako se on s jednom izrazitom lepoticom zabavljao na podijumu
za ples.
Zbog glupe lai unitila sam sebi
ansu, besno je pomislila. Da je Nikosa
Angelakija odvela Sebastijanu, moda
bi je zamolio za ples. Ovako, lano mu
se predstavila pa e pred obojicom ispasti smena. U krajnjem sluaju, ostae
ovde kao glupa srednjokolka.
Ali... o emu ona i Nikos mogu da
razgovaraju? Teko da imaju zajednikih tema. On je veliki armer i moe
da bude sa svakom koju poeli, a ona...
beznadean sluaj. Bila je zaljubljena
nekoliko puta tokom studentskih dana,
meutim, svaki put je doivela fijasko.
A njena familija je tvrdila da ona nikada nee pronai oveka za koga e se
udati, to je bila javna tajna.
Kiti tiho uzdahnu. Njena haljina bila
je neprikladna, uska i stegnuta. Tamne
lokne u visoko podignutoj puni ba
je kao sobarica koja se spremila u poslednjem trenutku pa ih je podigla sa
zajapurenog lica.
Oajna, poelela je da se bal to pre
zavri. Da se to pre izdvoji iz guve
i ode u biblioteku palate, meu svoje
omiljene knjige.
Njen otac, kralj Egeus delio je s njom
ljubav prema istoriji prethodnog kraljevstva i zajednike veeri provodili su
u pretraivanju informacija o svojim
precima. Kiti je imala zavidnu memoriju.
Bez kralja Egeusa, nita vie nije bilo kao ranije. Jednoga dana Sebastijan
je zaseo na tron i nisu mu nedostajali
lojalnost i podrka. Uprkos svemu, otac
joj je mnogo nedostajao. Preplavio ju

je talas tuge a vrele suze grunue joj na


oi. Kiti trepnu i pomisli na kraljicu
Tiju, svoju majku, koja joj je bila divan
uzor za to kako se lan kraljevske kue
u javnosti nosi sa linim oseanjima.
Da bi udahnula sve vazduh, kroz
visoka vrata Kiti izae na terasu. No
je bila topla, u vazduhu se oseao teak
i sladunjav miris jasmina. Posle agora
u balskoj sali tiina joj je prijala, bila je
pravi melem za princezinu duu.
Kiti Karedes! Nisam te odmah prepoznao. Primetio sam ensku siluetu
koja je kriom izala iz balske sale, kao
da se dogovorila s nekim do koga joj
je stalo. Ali, zar je mogue da se moja
snena princeza od naeg poslednjeg
susreta nimalo nije promenila? To je
neverovatno!
Vasilise, lagala bih kad bih rekla
da mi je drago to te vidim odgovori
Kiti suvo. Ali injenica da namerava
da pijunira neki ljubavni par sasvim
mi je verovatna.
Dok ju je Vasilis Sarondakos hladno posmatrao, Kiti je zakljuila da
u njoj raste poznata averzija koju je
uvek oseala u njegovom prisustvu.
Demonstrativno mu je okrenula lea
u nadi da e on razumeti taj gest i da
e je ostaviti samu. Ali Vasilis nije bio
nimalo suptilan.
Porodica Sarondakos pripadala je
visokom aristokratskom drutvu a
Vasilisov otac Konstantin bio je blizak
prijatelj s pokojnim kraljem.
Kada je Kiti napunila osamnaest
godina, nije imala prijatelje i otac ju
je ohrabrio da izae s Vasilisom. Naalost, to iskustvo bilo joj je traumatino jer je on, pod dejstvom alkohola,
netaktino pokuao da je nagovori na
seks. Na nju je taj dogaaj ostavio dubok trag, pa se i danas osea postie-

...............................................................................
Danijela................................................................................
4/11

nom. Od tada nije verovala ni njemu


ni njegovoj familiji.
Njegov vreli dah ispunjen alkoholom,
njegove znojave ruke koje je zavlaio u
lic njene haljine i kojima joj je dodirivao grudi ne moe da zaboravi. A kada
je kralj Egeus svojoj, inae poslunoj,
kerki predloio da se za koju godinu
uda za sina njegovog dobrog prijatelja
Konstantina, bio je zbunjen jer je ona
to odbila.
Dakle, jo uvek nema mua na
vidiku, Kiti? zadirkivao ju je Vasilis
priavi joj sasvim blizu. Trebalo je da
se uda za mene dok si jo imala ansu.
Radije bih popila otrov promrmljala je princeza sumorno. Pokuala
je da mu izmakne, ali on joj je onemoguio odstupnicu rukama postavljenim
oko nje i naslonjenim na kameni stub
terase.
Na desetak metara od njih agorilo
je pet stotina gostiju u ogromnoj balskoj sali ukljuujui i njenog brata. Kiti
se nije plaila Vasilisa mada joj je bilo
muka od njegovog drskog osmeha i
pogleda kojim ju je svlaio.
Zaista? Moda ne bi trebalo da bude bezbrina, mala moja snena princezo. Nakratko sam se posavetovao sa
Sebastijanom pa mi je on poverio svoju
brigu. On strahuje da e postati usedelica jer su ti u ovom momentu pranjave knjige jedino drutvo.
Napunila sam dvadeset sedam a ne
devedeset sedam branila se Kiti besno. I ne verujem da bi moj brat ba
s tobom o tome razgovarao.
Hoe da kae da je tu temu trebalo da izostavi? upita Vasilis pakosno.
Pa, sada nisi u vezi, zar ne? Kladim
se da si jo devica nasmejao se svojoj duhovitosti. Ve kolaju prie da si
lezbijka. Moda bi zato Sebastijan eleo

da te uda. ta ti misli? podsmeljivo


je upita.
Kiti nije reagovala a Vasilis je nastavio veselo da bulazni.
Tu su jo i prie o falsifikovanom
Stefani dijamantu i Sebastijanovom
odloenom krunisanju. To znai da je
eik Zakari odluio da se izgubljeni
dragulj pronae a tvom bratu urui
kruna. Stanovnitvo Aristoa je, u svakom sluaju, uznemireno i ne bi prihvatilo novi skandal.
Ovde nije re ni o kakvom skandalu! estoko se usprotivi Kiti. Sebastijan je kralj i uskoro e biti krunisan.
eik Zakari el Farisi je kralj Kaliste i on
nema pravo na krunu!
Princeza nije htela dalje da diskutuje
jer nije znala koliko je Vasilis upuen u
sluaj falsifikovanja Stefani dijamanta.
U svakom sluaju, stanovnitvo
Aristoa nema razloga za zabrinutost.
Ko jo mari za brak izmeu nas dvoje...
Radije bih gorela u paklu! potom je
prikupila svu snagu i stisnutim pesnicama odgurnula svog muitelja. Ostavi
me na miru, Vasilise! odbrusila mu
je. Nervira me. Iz potovanja prema
svom ocu, nikome nisam kazala ta se
desilo izmeu nas dvoje. A on je sada
mrtav. Ako mi se jo jednom priblii,
sve u ispriati bratu.
Onda e biti tvoja re protiv moje
mucao je Vasilis prvi put pokazujui
nesigurnost pred njenom odlunou.
Pored toga... ti ima ozbiljne probleme u pogledu seksa. I moda bi zato
trebalo da potrai nekog sposobnog
terapeuta, sigurno bi ti to pomoglo.
Ja nemam... brecnu se postieno Kiti ugledavi na Vasilisovom licu
podrugljivi osmeh. Trijumfalno ju je
pogledao, okrenuo se i vratio u balsku
salu.

4/11
10 ...............................................................................Danijela................................................................................

Kiti ga ljutito isprati pogledom a zatim pomisli da bi morala malo da se


posveti svojim gostima. Ipak, Vasilis
ju je duboko povredio ba zato to ju
je voleo. Shvatila je da ne vredi da ga
osuuje jer je on beznadean sluaj...
Jasno joj je bilo da se od nje, princeze, oekivalo da bude lepa, blistava i
glamurozna, da briljira u svim drutvenim zbivanjima i da svakoga armira. A
umesto da bude kraljica bala, neki su je
smatrali konobaricom!
Da li e zaista ostariti uz knjige, kako
je to Vasilis primetio? Bez ijednog daha
ljubavi i strasti u ivotu? Zar e se samo oslanjati na seanje na balsku no
u kojoj je poelela da poljubi Nikosa?
Priguivi uzvik, krupnim koracima
pourila je u vrt, samo to dalje od ove
vreve! Ba te veeri, dok je sakrivena
stubom usred guve posmatrala Nikosa
Angelakija i njegovu partnerku u plesu,
kao i ostale srene parove, shvatila je
koliko je usamljena.
Princeza, devica, zatvorena u zlatnom
kavezu s velikim oekivanjima i kraljevskim obavezama...
Njena braa i sestre oigledno su se
oseali drugaije, svi su ili svojim putem. Kiti se odjednom zabrinula. Ona je
roena u palati koju je volela i koristila
kao zatitni zid protiv spoljnog sveta. A
sada odjednom to zdanje doivljava kao
zatvor iz kojeg oajniki eli da pobegne, da pronae sebe.
Nekada se Kiti nou sklanjala u samou vrta beei od smeha, svetala i
muzike.
Zidovi koji su opasivali dvorite
palate bili su visoki preko tri metra,
izgraeni od masivnog kamena. Kiti
je, naravno, znala za tajna vrata koja
su bila skrivena u ivoj ogradi od rua.
Pri svetlosti srebrnaste meseine bez

tekoe je pronala klju, a nekoliko


sekundi kasnije spustila se uskom stazom do malog zaliva u podnoju litice
koja se uzdizala visoko nad morem.
Proklet bio Vasilis i njegova usta puna mrnje!
Kiti je besno trljala oi. Ona nije
imala nikakvih problema sa seksom!
Pa ta to dosad ni sa kim nije spavala? Zar je zato manje ena nego njene
seksi drugarice?
Udiui vazduh punim pluima,
skvasila je bolna stopala u slanoj
hladnoj vodi i prepustila se opojnom
dejstvu laganih udara morskih talasa.
Ovde je niko nee uznemiriti. Zaliv je
privatno vlasnitvo, a do njega je vodila skrivena staza za koju nije znao niko
osim lanova njene familije.
Mesec se ogledao u moru. Bila je
potpuno sama. Kiti impulsivno otra
na suvi pesak, raskopa rajsferlus na
leima i skide omrznutu crnu haljinu
preko kukova.
Zatim odloi naoare i nale koje
je nestrpljivo izvukla iz pune. Njena
kosa boje zrelog oraha pala joj je preko lea gotovo do kukova. Sa svakim
delom odee oslobaala se mrskog
podsmeha.
Zar je vano to to nije vitka? Pune
grudi tipian su atribut enstvenosti,
sigurno nije imala ega da se stidi.
Gola, bila je kao izvajana. Stala je na
vrhove prstiju i ispruila ruke ka nebu,
a onda je potrala prema primamljivoj
svetlucavoj vodi. Nije vie mogla da eka, zagnjurila se u more.
Nikos cele veeri nije mogao da odvrati misli od drske konobarice Rine,
koju nije video posle susreta u sobi za
serviranje hrane. Uznemirila ga je kao
nijedna ena dotad. Takvu godinama
nije sreo. Uhvatio je sebe u nekoliko

...............................................................................
Danijela................................................................................
4/11
11

navrata kako pogledom krui po sali u


elji da je ugleda, ali nje nije bilo.
Izaao je na vazduh i besciljno je
lutao kroz velianstveni vrt palate pri
svetlosti blede meseine koja je delovala nestvarno. Njegova majka mu je
jo kao detetu priala o tome. U vreme
dok je bila kuvarica na dvoru Aristoa,
taj vrt bio joj je utoite i oaza snova.
U meuvremenu je Nikos doao u
dno vrta i kada je hteo da se okrene
i poe natrag, u podsvesti mu je sevnulo seanje na skriveni prolaz u zidu.
Istorija tajne kapije koja je vodila do
fascinantnog morskog zaliva pripadala
je njegovim omiljenim priama.
Bio je iznenaen kada ju je pronaao. Stara kapija u zidu bila je dobro
skrivena i, na Nikosovo zaprepaenje,
bila je otvorena. Nestrpljivo je poao
puteljkom nanie, proao izmeu dve
masivne stene koje su izgledale kao da
pridravaju jedna drugu i obreo se na
plai.
Morao je da se povije dok je prolazio ispod stena. Pri svetlosti fenjera
koji je uzeo iz bate video je gde je put
suv. Oigledno da voda jo nije stigla
dotle. Mirisalo je na more. Kroz otvor
prema plai ugledao je svetlucavu povrinu vode pod raskonim srebrom
meseine.
Leerno je poao preko peska do
obale i osetio je da mu puls ubrzava. Da
li se njegova mata poigrala s njim? Na
samo nekoliko metara od njega stajala
je ena, od krvi i mesa, ije je izazovne
enske obline odmah prepoznao. Samo
to sada na njoj nije bila dosadna crna
haljina...
Kiti je zaplivala snanim zamasima.
Nekoliko puta preplivala je mali zaliv
dok se oluja u njoj nije stiala. Potom
se opustila pa je pri svetlosti bledog

meseca i svetlucavih zvezda na nonom nebu plutala besciljno po mekim


talasima.
Oseala se isto i ispunjeno novom
energijom.
Voda je bila njen element. Kada bi
zaplivala prema otvorenom moru, oseala se lakom i gracioznom kao vodena nimfa. Vodila je rauna o svom telu,
to redovnim bavljenjem sportom, to
gvozdenom disciplinom ili dijetama.
Da me Vasilis sada vidi, moda ne bi
onako olako sudio o mojoj seksualnosti,
razmiljala je Kiti prkosno, okrenula se
ponovo na stomak i pustila da je talasi
vrate na obalu.
Raskvaeni pesak obale delovao je
nekako tajanstveno, a obe uzdignute
stene podseale su na bezlinog dina.
Kiti je osetila prijatnu drhtavicu koja se
ubrzo pretvorila u narastajuu paniku
jer je primetila siluetu oveka koji je
stajao na obali i posmatrao more.
Gospode Boe! Da li ju je onaj gmizavac Vasilis pratio dovde? Od straha
joj se stegnuo stomak. ta sad da radi?
Jedan talas pree preko njene glave i
potopi je. Plivakim zamahom ona izbi
na povrinu zabrinuto i neujno grabei vazduh u nameri da ne privue
panju.
To bi morao biti Vasilis. Samo malobrojni iz balske dvorane znali su
za ovaj zaliv. A znala je da je Vasilis
u prolosti s njenom braom esto
dolazio ovamo. Ponovo se stresla pri
pomisli da e se opet nai oi u oi sa
svojim muiteljem, i to na usamljenoj
plai, u tami noi.
Ko bi mogao da je uje ako pozove
u pomo?
U tom momentu tamni oblaci sakrie
mesec. Kiti iskoristi priliku, pouri na
obalu i sakri se iza jedne stene. Svom

4/11
12 ...............................................................................Danijela................................................................................

snagom pokuala je da kontrolie svoju


zadihanost pa je jednom rukom pritisnula srce koje je divlje udaralo.
Poto je mesec ponovo izaao iza
oblaka, zamalo je vrisnula jer je primetila ba pored sebe neiju senku.
Zdravo, Rina... Ve drugi put sam te
uhvatio da izbegava obaveze...
Ostala je nekoliko sekundi u oku,
bez rei.
Vi! zagrcnula se od iznenaenja.
Uinilo joj se da je u ovom momentu napad najbolja odbrana, ali njena
nagost nije joj doputala da napusti
zaklon stene. Glasom otrim kao ilet,
nastavila je: Jeste li svesni injenice da
ste nezakonito na privatnom posedu?
Za pristup ovom ljupkom zalivu,
koji pripada kraljevskoj familiji, imam
linu dozvolu princa Sebastijana
objasni arogantno. Istinski prekrilac
si ti, lepa moja.
Osim ako je princ iznenada i personalu dozvolio pristup. Ima li moda
njegovu linu dozvolu da moe ovde
da dolazi, Rina?
Kiti se ujede za usnu jer nije znala
ta da mu odgovori a da mu pritom ne
otkrije svoj pravi identitet. Sada ju je
bilo stid to je naga pa je poelela da se
zemlja otvori i da je proguta.
Bal jo uvek nije zavren odbrusila mu je resko. Zato ste doli ovamo?
U balskoj sali bilo mi je vrlo toplo,
zato sam siao da udahnem sve vazduh. A kada sam izaao iz ove peine,
jedva sam poverovao svojim oima...
Vi, oigledno, elite da pridate sebi
znaaj ljutila se Kiti, a bilo joj je drago to ovaj drski momak nije mogao
da vidi njene obraze koji su goreli. Ili...
jo gore! ta ako je Nikos Angelaki doao na obalu pre nego to je ona ula
u vodu?

Nisam eleo da te uplaim... zastade on pored toga... koji bi ovek od


krvi i mesa propustio ovakav prizor?
Pokuavao sam da budem apsolutno
tih, da ne napravim ni najmanji um,
jedva sam se usuivao da udahnem...
Kiti je sklopila oi.
Dok sam posmatrao kako si sa svog
savrenog tela skidala komad po komad
odee, to je bilo neto najlepe to su
moje oi dosad videle.
Uprkos stidu i besu koje je oseala,
Kiti je primetila zainteresovanost u njegovom glasu.
Niste uopte dentlmen, gospodine
Angelaki! prekori ga ona promuklo.
Niste se okrenuli i otili.
Njegov glasni smeh odjeknuo je usamljenom plaom.
Nikad nisam imao ambicije da budem dentlmen. Ja sam obini gusar,
Rina... njegov glas je bivao sve grublji. A ti mi se dopada, i to mnogo,
draga moja...
Rei su zapele u njenom grlu. Instinktivno, princeza je rukama prekrila gole grudi, polako se ispravila i oprezno
provirila iza stene.
Zanosna kao nimfa iz grke mitologije, sevnu Nikosu kroz glavu dok je kao
opinjen zurio u njena gola ramena i
divlje uvojke koji su joj pali preko lea.
U poetku je Nikos verovao da je ona
nameravala da se nae u etiri oka sa
svojim ljubavnikom na ovoj usamljenoj
plai, ali kako se niko u meuvremenu
nije pojavio, dozvolio je sebi da uiva u
neverovatno erotinom prizoru koji mu
je devojka nehotice priutila. enjivo
je gledao Rinu dok je odbacivala odeu
sa sebe, a srebrni meseevi zraci obasjavali su savrene obline njenog tela.
Zastao mu je dah. Jer, kad je njen grudnjak poleteo, bujne vrste dojke ponu-

...............................................................................
Danijela................................................................................
4/11
13

dile su njegovom gladnom pogledu


nesvakidanji prizor, a to je rezultiralo
seksualnim nabojem u njegovom telu
do gotovo neizdrljivih granica.
Sada je sve zaboravio. Uvek je smatrao da je za pravu ljubavnu aferu neophodna vitka i moderna plavua, kao
i luksuzno i komforno ljubavno gnezdo.
Rina mu se od poetka uvukla u
podsvest. Nikos je mogao da stavi ruku u vatru da telesna privlanost izmeu njih dvoje nije bila jednostrana.
A erotska vatra je, bez ikakve sumnje,
oigledno plamtela.
Bio je svestan samo injenice da on
nju eli jer je njegova krv pomahnitalo kolala venama. eleo ju je ovde, na
ovom pesku. Njegova strast bila je ogromna i nesavladiva kao more...

3. poglavlje
Nije lagani noni povetarac bio kriv
to je Kiti drhtala kao list jasike. Nikos
Angelaki neoekivano je opet stajao
naspram nje. U noi, sami na plai, a
ona potpuno naga!
Zato joj je bilo teko da ubedi sebe
u to da njene ukruene bradavice nisu
posledica uzbuenja zbog uznemirujue blizine najatraktivnijeg oveka koga
je u ivotu srela. Poto je jo jednom
obazrivo provirila iza ivice stene, shvatila je da je on priao toliko blizu da
je mogla da vidi napeti izraz njegovog
lica... i jo neto to se nije usudila da
objasni.
Eh, kad bar ne bi bila u ovakvoj neprilici!
Garderoba je bila van njenog domaaja, odbaena na pesak. Radije bi umrla nego to bi izala iz svog skrovita.
Crvenilo joj je ponovo udarilo u obraze.

Evo, obuci ovo dok ja potraim


tvoju odeu Nikos je priao steni i
u visokom luku dobacio joj svoju jaknu. Bila mu je zahvalna. Zakopala
se drhtavim rukama. Jakna joj je bila
prevelika, a ona je bila zadovoljna jer
je duinom dosezala do kolena. Glatka
svilena postava, jo topla od njegovog
tela, bila je pravi melem za njenu golu
kou. Osetila je suptilan, otar miris
koji je duboko udahnula.
Kiti je celog ivota bila pomalo kratkovida. Ali priroda je to korigovala time
to joj je dala izraenija ostala ula. Na
primer, zavodljivi muki miris lako je
prepoznala.
Jedini deo odee na njoj bila je Nikosova jakna. Na momenat se setila
svoje smele erotske fantazije kada je
poelela da bude voljena. A sada je sa
slau zamislila kako Nikos baca svoju
odeu pored njene na pesak i polako
joj prilazi...
Sada bi bilo bolje da ode u peinu iz sanjarenja je tre njegov duboki
glas tamo je sigurnije i toplije.
Kao da je iz zemlje iznikao, stajao je
tik pored nje. Pri slaboj meseevoj svetlosti Kiti je videla njegovo mrgodno
lice kojem je savreno odgovarao ovaj
grubi ton. Da li je na nju ljut?
Ovde? ona opet slee ramenima
zurei u njegovu ispruenu ruku.
Pretpostavljam da ti je ovo potrebno... pre nego to je mogla da se pomeri,
on joj grubo postavi naoare na nos.
Hvala promrmlja ona zbunjeno.
Kroz naoare je Kiti jasno videla njegove tamne oi i nije mogla da skrene
pogled sa njih. Kada je ula da je Nikos
naglo udahnuo, spustila je glavu da se
ne bi odala. Ve sledee sekunde osetila
je njegove prste na svojoj bradi a potom
je podigao njenu glavu.

4/11
14 ...............................................................................Danijela................................................................................

Zar ti niko nije rekao koliko je opasno ovde se kupati? I jo nou! Mogla je
da te zahvati morska struja pa da te odvue na puinu. Da li se esto kupa gola
na meseini? Nikos je primetio da mu
je glas udno zvuao dok je izgovarao
poslednje rei. Ali, sreom, njegova mala
konobarica, to izgleda, nije primetila.
Kao razdraeno drebe ona zabaci
glavu unazad da bi rastresla dugu vlanu kosu.
Ne, naravno uzvrati ona hladno.
Ali znam, kao i vi, da je ovo privatna plaa pa sam oekivala da me ovde
niko nee uznemiravati. Trebao mi je
sve vazduh, a kada sam dola ovde i
ugledala privlanu, hladnu i bistru vodu, nisam mogla vie da izdrim. Osetila
sam suludu elju da se skinem i to sam
uinila...
Njen glas je oslabio poto je shvatila
da se on vie ne ljuti nego je neno i
ispitivaki posmatra.
Tako, znai... proaputa on zbunjeno pa pomilova pogledom njen treperavi obris a zatim se usmeri za tren
na njene gole noge pre nego to ju je
pogledao u prelepo lice.
Kiti je osetila da joj srce bije u grlu.
ta... ta vi to radite? upitala je dok
joj je Nikos skidao naoare, sklopio ih
i ostavio u unutranji dep svoje jakne
kojom je Kiti bila ogrnuta. Ona se trgnula.
Ovo je doprinos suludoj elji mrmljao je hrapavim glasom a onda ju je
zgrabio obema rukama. Suludom,
opojnom oseanju protiv kojeg se oboje
cele veeri borimo, draga moja. Ne, ne
pokuavaj ovome da se odupre, Rina
opomenu je on grubo jer je Kiti hitro
okrenula glavu.
Poto je jo uvek bila pod utiskom
svojih fantazija, nestao je njen otpor, pa

se istopila u njegovim snanim rukama


kao vosak na suncu. Nikos sae glavu, a
Kiti se za tren ukoi pa, razapeta izmeu elje i stida, ovlai suve usne vrhom
jezika.
Nikos ju je fascinirano posmatrao.
Osetio je... Ovako snaan seksualni nagon u njemu nije budila nijedna ena.
Prelazio je usnama po blistavim linijama njenih mekih usta a onda ju je
dugo i enjivo poljubio.
Kiti do poslednjeg trenutka nije bila
sigurna u to da e je on zaista poljubiti
pa joj se ote priguen jecaj. Bila je bespomona, preplavilo ju je nepoznato
oseanje koje u njoj nijedan ovek dotad nije izazvao.
Nikos joj obavi ruku oko vrata i
provue prste kroz njenu gustu kosu
pa neno pomeri njenu glavu u poloaj u kojem je mogao bolje da je ljubi.
Uz snaan uzdah on prebaci ruku oko
njenog vitkog struka i pritisnu je tako
snano uza se da je bilo nemogue da
sakrije svoje pobude.
Rina je bila tako sitna i krhka. Ona je
za njega bila nimfa, natprirodno bie.
Bio je naviknut na ene u dizajniranoj odei, ija je koa mirisala na skupe
parfeme. Rina je imala barunastu kou
koja ga je zbunjivala i budila u njemu
enju koju nije mogao da imenuje.
Ona je bila neverovatno enstvena pa
mu je instinkt govorio da e ovo biti
strasna ljubav.
Nikos je bio opsednut tajanstvenim
udubljenjem imeu njenih grudi pa
je, dok ju je posedniki ljubio, rukom
kliznuo ispod jakne da pomiluje njene
obline.
Verovatno ju je uplaio svojom
spontanou jer se njeno telo iznenada ukoilo. Nikos je odmah povukao
ruku iako mu je to teko palo, ali su ga

...............................................................................
Danijela................................................................................
4/11
15

njene uspravljene bradavice pozvale da


ne odustaje.
Boe! Pa ona je prava mala morska
vetica koja ga je opinila. Nikos nikada u ivotu nijednu enu ni na ta nije
prisilio, sve su bile spremne svojevoljno
da mu se predaju. Pored toga, teko bi
podneo kada bi se osetio izmanipulisanim.
Ovo je apsolutno ludilo! ree on
osorno i naglo ispusti uspanienu Kiti. Kada bi bar jedno od nas dvoje
bilo razumno, odmah bismo se vratili
u palatu. Zbog tvoje zavodljivosti izgubio sam razum, zato odluku preputam
tebi, Rina. eli li da ode? Ili e ostati
da sa mnom popije au ampanjca
na meseini?
Kiti je drhtala celim telom. Boe, ta
sad? Pozvao ju je da zajedno popiju
ampanjac! Ali, zato ima oseaj da je
pred jednom od najvanijih odluka u
ivotu?
Nikada je niko nije pozvao na pie
na obali obasjanoj meseinom. I niko
je dosad nije poljubio kao to je to on
uradio. Neodoljiva enja i strast koja se
u njoj razbuktala sve to je bilo ravno
ludilu.
Nikos Angelaki je bio mraan ovek
koga bi svaka pristojna ena trebalo
da izbegava, ali vatra u njegovim oima uinila je da se ona prepusti sasvim
novom oseaju, nekakvoj enji pa
ta bude.
Volim ampanjac... proaputala
je nespretno.
Nikos nije odmah odgovorio i Kiti se
uznemirila. Mogao bi da povue svoju
ponudu i da ode... U tom trenutku njegovo lice naglo se opusti i on joj prui
ruku.
Onda, doi! tople prste sklopio
je oko njene sitne ake. Taj naivni gest

princezi je bio neto sasvim novo i


veoma uzbudljivo. Njoj je dvadeset
sedam godina... a nikada je nije mukarac drao za ruku u etnji obalom.
Godine su joj prole u obrazovnim
ustanovama, poslunost i predanost
bile su osobine koje su je krasile, naravno, pratile su je i privilegije zahvaljujui pripadnosti kraljevskoj kui
Aristoa. U jednom momentu bila je
dete, a u sledeem odrasla ena posveena studijama i planiranom poslu
u muzeju, pa nije imala vremena za
romanse.
Ali Nikos nije znao da je ona princeza, a kao kelnerici Rini ukazala joj
se jedinstvena prilika da se bar nekoliko sati osea kao normalna mlada
devojka sa svim eljama i potrebama
primerenim njenom uzrastu.
Prolaz izmeu dve velike stene bio
je osvetljen lampom koju je Nikos doneo. Pri njenoj slaboj svetlosti njegovo
tamno lice bilo je jo muevnije, a Kiti
je oseala da njen puls ubrzava. Neodluno je zastala kada je on seo na
pesak. Jo uvek je mogla da ustukne i
pobegne pre nego to uini neto zbog
ega e se kasnije kajati. Ali noge je nisu sluale, pa im ju je Nikos udarcem
ruke o tlo pored sebe pozvao da sedne,
ona mu posluno prie.
Evo... umesto aa koje je negde
u mraku ostavio, on joj ponudi otvorenu bocu ampanjca. Opet drhti. Bila
bi ti potrebnija rakija da se zagreje.
Ipak, morae da se zadovolji ovim
bela koulja bila mu je raskopana,
pa su se videle maljave, preplanule i
miiave grudi.
Izgledao je toliko muevno da Kiti
nije mogla nita drugo nego da se spusti pored njega na pesak. Uostalom,
drhtave noge ionako je ne bi nosile.

4/11
16 ...............................................................................Danijela................................................................................

Pa... nekako mi je dekadentno da


ampanjac pijemo iz boce mrmljala
je nesigurno.
Dekadentno? Nikos se glasno
nasmejao. Ti si ba zanimljiva, Rina! Zvui kao gadljiva guvernanta iz
viktorijanskog doba a sad izgleda kao
ponosna grka boginja koju su polili
hladnom vodom! Moram li ipak da te
podsetim na to da si jo uvek gola pod
mojom jaknom?
Zabavljao se razmiljajui o tome
kada je poslednji put video enu koja
je pocrvenela. Hrabro je prinela bocu
ampanjca usnama i otpila gutljaj. Kakva fascinantna meavina! Stidljiva kao
kouta u jednoj sekundi, a izazovna i
seksi ve u sledeoj.
Podseanjem na injenicu da je gola
ispod njegove jakne, uinilo mu se da je
napravio nemarnu i grubu greku, da je
postigao autogol. Jer, jakna je bila toliko
velika da mu je Rina svakim pokretom
nesvesno omoguavala pogled na te
prekrasne obline. On sebi nije mogao
da objasni ta ga je navelo na to da je
nagovori da ostane s njim kada mu je
razum signalizirao da treba to pre da
ode iz ove opasne zone.
Uprkos svemu, mislio je samo na
jedno. Hteo je da jo jednom poljubi
njene slatke usne i da zatim to nikada
ne prestane...
Onda, Rina... poe Nikos hrapavim glasom. ta te je dovelo da ovde
bude konobarica?
Gospode, Boe! ta sad da mu odgovori?
Ja... trebao mi je posao mucala je
Kiti crvenei. Kao i veina ljudi, moram da zaradim za ivot, a nita drugo
nisam nauila.
Dok je to govorila, kroz glavu joj je
proletelo koliko je vremena provela na

studijama, koliko je dana i noi provodila u biblioteci palate i u muzeju


Aristoa.
Istovremeno, pokuala je da zamisli
kako bi izgledao njen ivot bez privilegije visokog obrazovanja. Njene vizije
o tome kako je van zlatnog kaveza koji
je oduvek bio njen dom bile su ograniene. Jedino njeno iskustvo takve vrste bilo je vreme provedeno na mestu
pomonika u bolnici Aristoa, to joj se
mnogo dopalo. Naalost, to je okonao
njen otac, navodno, iz bezbednosnih
razloga.
Da li si oduvek ivela u Aristou?
Na ovo je, sreom, bilo lake odgovoriti.
Kiti je klimnula glavom.
Ovde sam roena i ne bih mogla
nigde drugde da ivim. Aristo je za
mene najlepe mesto na svetu.
Nikos se ponovo nasmejao.
Da li si sa svojom platom mogla
da poseti druge zemlje da bi mogla
da pravi takvo poreenje?
Pa... naravno da nisam mrmljala
je zbunjeno priseajui se injenice da
je teko prihvatila odluku da godinu
dana provede na putu po Evropi da bi
obila gradove kao to su London, Pariz, Rim, Firenca ili Venecija. A potom
se jo est meseci zatvorila u jednoj
ekskluzivnoj koli u vajcarskoj. Bila
je gost na raznim dvorovima kao i u
luksuznim seoskim domainstvima,
obila je poznate umetnike galerije
i divila se mnogim svetskim znamenitostima.
Uprkos svemu tome, njena izjava
delovala je sasvim ubedljivo.
Aristo je moj dom koji volim iznad
svega... ponovila je tiho.
Njena ljubav prema ostrvu, koje nazivaju draguljem Mediterana, dirnula

...............................................................................
Danijela................................................................................
4/11
17

je Nikosa i on se upitao zato je Rina


toliko vezana za ovo mesto.
Da li i tvoja familija ivi ovde?
upitao je radoznalo.
ta bi rekao kada bi mu objasnila da
njena familija vlada ovim ostrvom? Kiti
se zgrozila kada je shvatila da se sve vie
zaplie u mreu lai.
Imam majku... trojicu brae, jednu
sestru... priznala je nevoljno i osetila
da joj srce bre udara. Moj otac je
umro pre nekoliko meseci.
ao mi je.
Izgledalo je da to nije tek tako rekao.
Kiti je tu izjavu prihvatila kao znak
istinske simpatije, pa je osetila da joj
naviru vrele suze.
Uasno mi nedostaje priznala je
iskreno. esto je njegov lik sasvim
jasan pred mojim oima... ujem njegov glas. Jo uvek ne mogu da verujem
da ga vie neu sresti zbunjena kao
preplaena srna, rukom je obrisala suze
i slegnula ramenima dok je Nikos njene vitke prste druge ruke vrsto drao
isprepletene sa svojima.
Oprostite, malo sam se zaboravila tuga za dragim ocem bila je njena
privatna stvar koju nije elela ni sa kim
da deli. ak ni sa svojom familijom. Bila mu je vrlo privrena, vie od brae i
sestre. Uvek joj je neno govorio da je
ona njegova mala golubica.
Ali, kao lan kraljevske kue i ona
je nauena da ne pokazuje oseanja.
Postiena svojom neuobiajenom slabou, pokuala je da oslobodi ruku iz
Nikosove. On joj je to dozvolio, a onda
je rukom neno obavio njena ramena
pa ju je privukao na grudi.
Ne budi tuna aputao je neno.
Dobro znam koliko boli kad izgubi roditelja. Moja majka je umrla pre
mnogo godina i nikako ne mogu da

je zaboravim. Ali, Rina, bolna seanja


i depresija vremenom se smanjuju i ti
e jednog dana moi da ga se sea s
radou i zahvalnou u srcu.
Neno je sklonio vlanu kosu s njenog lica. Zatvorila je oi i preplavilo ju
je blaeno oseanje dok su njegovi topli
prsti klizili po njenom licu. Poela je da
shvata da on svojom energijom polako
osvaja njeno bie, da se u njoj tope i
nestaju slabost, tuga i samoa.
U peini je bilo vrlo mirno. Buka mora bila je priguena, pa je ovek mogao
da stekne utisak da je to mesto odseeno od sveta. Njih dvoje... sami u univerzumu. Kiti je oslukivala sporo Nikosovo disanje dok je njeno naglo poelo da
se ubrzava im je osetila snane udare
njegovog srca ispod svog obraza.
Ona podie glavu posmatrajui njegovo muevno, lepo lice koje joj se inilo neverovatno poznatim iako ga je
upoznala tek pre nekoliko sati.
Nikos je znao da bi sada trebalo da
ustane i da prekine ovu magiju koja
ih je oboje obuzela, ali nije mogao. Pri
slaboj svetlosti lampe Rinine prekrasne oi svetlucale su kao najskuplji dijamanti, a bolno komeanje u dubini
njenog srca diralo je njegovo srce.
Njegova majka umrla je pre petnaest
godina. Tad mu je bilo tek esnaest leta
pa je bio primoran da se sam snalazi.
Dobro se i danas sea svog bola pomeanog sa besom i koliko je bilo teko
prihvatiti spoznaju da zauvek odlazi
jedino ljudsko bie koje je ikada voleo.
Rinin gubitak je jo uvek vrlo sve pa
je pokuao sve da joj ublai bol.
U njegovim ranijim ljubavnim vezama retko su mu ovakve misli padale na
pamet. I, nije mogao da se seti da li je
ijednu devojku ikada upitao o njenoj
porodici.

4/11
18 ...............................................................................Danijela................................................................................

Neno je spustio Kiti na pesak, potom je nagnuo glavu i poljubio njene


usne, koje mu je ona posle momenta oklevanja dobrovoljno ponudila.
Odjednom je sav bio ispunjen nenou kakvu dosad nikada nije osetio i
to ga je duboko uznemirilo.
Kiti nije mogla da razabere trenutak
kada je njegovo uteno milovanje prelo u poljubac prepun strasti i enje.
Seala se nejasno tihog glasa iz podsvesti koji ju je upozoravao da treba
da se povue dok jo za to ima snage.
Ali, umesto da pobegne, ona se primae blie da bi na svom drhtavom
telu osetila toplinu njegovog tela i snagu miia. U njoj se ponovo javi onaj
tihi glas da je opomene, ali ga je Kiti
energino uutkala. Nekoliko minuta
kasnije u njegovim snanim rukama
Kiti obea sebi da e na vreme rei
dosta! Ali elela je bar jo tren... pre
nego to se vrati svom usamljenikom
ivotu...
Boe, Rina! povika Nikos hrapavim glasom i odgurnu je. Ovo je
ludo! Trebalo bi da ode dok jo mogu
da se kontroliem! Ako ostane, nita
ne mogu da garantujem!

4. poglavlje
Nikosove rei Kiti je doivela kao
teak, hladan tu u svojoj zamagljenoj
svesti. elela je samo njega, a on joj,
odjednom, nudi da bira izmeu prolaska
kroz vrata raja i povratka u usamljeniku
svakodnevicu.
U mislima je odlutala u balsku salu,
ponovo je osetila da je izgubljena i usamljena. Svi imaju partnere osim nje. Sve
njene kolske drugarice bile su ili udate
ili pred osnivanjem porodice...

Nije elela da bude sama, a nerazumna


elja u Nikosovom pogledu signalizirala joj je da noas ne bi trebalo da bude
njegova.
Ona isprui ruku i vrhom prsta stidljivo prevue po njegovim lepo oblikovanim usnama. Trenutno nije mogla ni o
emu drugom da razmilja osim o tome
da eli njegov poljubac.
Uroena stidljivost paralisala joj je jezik, ali nema poruka u njenim oima bila
je Nikosu potpuno jasna, pa mu se oteo
priguen uzvik pre nego to ju je zgrabio
i razuzdano strasno poljubio. Kiti je shvatila da je prela granicu i prepustila se...
Nikos je raskopao jaknu na Kitinom
telu. Seanje na Vasilisove pohlepne ruke
kojima je posegnuo za njenim grudima
ostavilo je trag na Kitinom srcu koje je
tupo udaralo ispod rebara. Ali Nikos nije
bio Vasilis. Njegov pogled bio je prepun
divljenja u momentu kada se ukazala njena mlenobela koa, zamagljen od elje
da je pomiluje.
arobna lepota... proaputao je
prekrivi njene okrugle dojke obema rukama. Veoma neno ih je poljubio. Kiti
je zadrhtala od prijatnog oseaja dok je
vodio njenu ruku da mu otkopa koulju. Drhtavim prstima ogolila je gornji
deo njegovog miiavog torza. Nije vladala sobom pa je prstima prela preko
njegovih grudi i ravnog stomaka, kroz
tamne malje koje su nestajale ispod crnih
pantalona.
Nikos se estoko ujede za usnu. Jo
uvek je bio ubeen da moe drati situaciju pod kontrolom.
Oseao se apsolutno udno, sve ga je
istovremeno drailo i frustriralo. A nikada ranije nije oseao ovako neodoljivu
elju.
Nikose... moleivi ton delovao je
na njegovo srce kao udarac ekiem. Mr-

...............................................................................
Danijela................................................................................
4/11
19

mljao je neto nerazumljivo i povukao


jaknu koja je skliznula s njenih ramena.
Kleknuo je, njena arobna golotinja bila
je izloena njegovom poudnom pogledu.
Instinktivno, Kiti je pokuala da se
zakloni rukama. Bio je to beznadean
pokuaj, Nikos je to u startu preduhitrio
obuhvativi rukom njene nene zglobove a zatim joj je obe ruke podigao iznad
glave.
Zapanjujue si lepa i ne treba da se
krije rekao je promuklim glasom.
Potpuno si me opinila, vie ni o
emu drugom ne mogu da razmiljam.
Ipak, Nikos je znao da je krajnje vreme
da prekine ovo ludilo.
Prokletstvo! Ova stidljiva i izazovna
ena mogla bi svakoga da navede na pomamu! Pa ipak, zar da se upusti u seks
sa konobaricom? Bio je siguran da ne
bi mogao da je primora na to. A ta ako
Rina jo uvek nije sasvim sigurna u to
ta eli?
Da li je zaista tako? proaputala je
posle due pauze, a Nikos se pitao da li
ga ona to izaziva ili je zaista naivna kao
to izgleda.
A ta ti misli? drao ju je vrsto za
ruke. Video je da se njene zenice kao u
oku ire a lice joj gori od vreline. Uzdahnuvi, utisnuo je poljubac na njene oteene usne gubei kontrolu nad sobom.
Kada je osetila njegovo telo na svom,
Kiti se za tren osvestila. ta joj se to deava? Da li je zaista elela da Nikos Angelaki, koga do veeras nije poznavala, moe
da se pohvali da je s njom spavao? Jeza
je uzdrmala celo njeno bie jer joj je bilo
jasno da princezi ovo ne prilii, ali nije
imala snage da obuzda Nikosa.
Kladim se da si jo uvek devica!, odzvanjao je u njenoj glavi Vasilisov glas
i ona oseti bunt. Imala je dvadeset se-

dam godina i bilo je vreme da konano


postane ena. Pa ipak, morala bi da mu
prizna da je neiskusna.
Nikos, mislim da bi trebalo da
zna... ostatak reenice uguio je dugim strasnim poljupcem.
ta si htela da mi kae? upita je
on grubo. Da ne koristi pilule? Nema
problema, ja brinem o tome... ree on.
Bila je kao u transu, sve joj je bilo nejasno. On je svoju jaknu nemarno bacio
u stranu, ali je pre toga neto izvadio iz
depa. Uradio je to spretno, oigledno
mu nije bilo prvi put.
Nikos je znao ta radi, a ona je, svesno ili nesvesno, sve to prihvatila kao
momenat koji je celog ivota oekivala.
Srce joj je snano udaralo, oseala ga
je pod grlom, a dah je hvatala u trzajima. Shvatila je da je izgubila samopouzdanje. Pokuala je da skupi noge ali
bilo je prekasno. Nikos je u momentu
snanim zamahom zaposeo njeno telo,
a njoj se iz grla spontano oteo vrisak.
Boe! uzviknuo je iznenaeno i
odmah se zaustavio oslonjen na laktove. Pa tebi je ovo prvi put? Zar je
mogue?
Hteo je da se povue ali ga je Kiti
spreila u tome iako je osetila kratak,
otar bol koji je ve nestajao.
Molim te, nastavi! bio je to
instinkt, star koliko i ljudski rod. Obavila je vitke noge oko njegovih uskih
kukova. Ovom pozivu Nikos se nije
mogao odupreti, ali je u momentu postao vrlo oprezan.
Poto je princezu doveo do oseanja
beskrajne radosti, ona se nala u udu
pred neverovatnim otkriem: uveo ju
je u sasvim novi svet o kojem pojma
nije imala. Nikos je jeknuo od sree i
zajedno su dostigli vrhunac. Iscrpljeni
i zadihani, leali su jedno pored drugog.

4/11
20 ...............................................................................Danijela................................................................................

Neuobiajeno za ovakve okolnosti, Nikos se trgnuo a ona je zaueno gledala


njegovo namrgoeno lice jer nije pokuavao da sakrije naglu promenu raspoloenja. A ona se ponadala da e ovi, za
nju najvaniji, trenuci prvog seksualnog
iskustva za oboje biti nezaboravni, smeteni u najskrovitijem kutku seanja.
Zato mi nisi rekla da si devica?
Zato to je to moj problem odgovorila je umilno.
Ali, sada je i moj uzvratio je grubo.
Ne zavodim device. Da si mi to makar
nagovestila, na vreme bih odustao.
E, ba zato nisam htela odgovorila
je mirno i dohvatila njegovu jaknu da se
ogrne. Ako ba hoe da zna, smetalo
mi je to to sam devica. Zamiljala sam
kako e biti prvi put i nimalo nisam razoarana. elela sam pravog mukarca,
ne nekog plaljivog mladia s malo iskustva. I kako sam mogla tebe da odbijem?
Kiti je sagnula glavu i okrenula je u
stranu. Nikosu nisu promakle suze u
njenim oima, koje je hrabro i gotovo
neprimetno obrisala. Zar je trebalo da
te svojim neiskustvom razoaram ili da
ti se izvinim?
Besmislica! Uprkos tvom neiskustvu, teko ti je odoleti. Oduevljen sam
ovim to sam doiveo s tobom, draga.
Ali, moram neto da ti priznam...
mrmljao je. Okrenuo ju je prema sebi
motajui oko prsta jedan crni uvojak
njene kose.
Ti si oenjen?
Zaboga, nisam! njegovo lice iznenada je postalo zabrinuto. Razveden
sam. I, od vremena kada sam ostao bez
ene, ubeeni neenja.
Nikos je oseao da u njemu navire
hladna mrnja kad god bi ga neto
podsetilo na bivu enu, za koju je
nekada mislio da je voli vie od ivo-

ta. Gretine prljave trikove nikada nee


moi da zaboravi.
Ako ti sluajno kroz glavu prolaze
romantine misli, odmah ih zaboravi.
Sloboda mi je draa od svega dodao
je drsko.
Kiti je izgubljeno utala. To to je bio
razveden moe da bude pouzdana informacija o njemu. Kakva li je njegova
biva i zato je taj brak propao?
Nikos ju je sve vreme paljivo posmatrao.
Ba dobro to sam odavno prestala
da verujem u prie o vilama nasmeila se gorko.
Budi bez brige, Nikose, prema
mukarcima kakav si ti apsolutno nikada nisam gajila iluzije. Pa ipak, radoznala sam i volim da ujem ovakve
ispovesti.
Iako je primetila da ga je poslednjom
reenicom relaksirala, Kiti je njegov
smeh doivela kao hladan tu.
Naalost, moram da priznam da,
ba kao ni ti, nemam posebno prinevo odobrenje da boravim na kraljevskoj plai izjavi on lano pokajniki.
Ali otkud zna za tajni prolaz?
upita ona iznenaeno.
Dok sam bio dete, majka mi je o
tome priala.
A ja sam mislila da si ti Grk udila se Kiti.
Nikos je oklevao pre nego to je odgovorio.
Moja majka je roena u Aristou,
tu je i odrasla. Ona potie iz Varne, na
drugoj strani zaliva rekao je Nikos.
Kiti je poznavala svaki kutak Aristoa.
Verovatno je Nikosova majka iz malog,
uspavanog ribarskog sela. U planinama
iznad Varne bilo je nekoliko luksuznih
vila ali je Kiti posumnjala da neka od
njih pripada Nikosovoj familiji.

...............................................................................
Danijela................................................................................
4/11
21

Rekao si mi da je tvoja majka odavno umrla. Da li esto poseuje rodbinu?


Ne pomislio je na svoje roake
koje u ivotu nije video. Roditelji njegove majke oterali su kerku jedinicu
od kue kada je ostala u drugom stanju. Plaeni detektivi obavestili su ga
da su majini roditelji odavno umrli.
Nikada nisu videli svog unuka, a tajnu
o identitetu njegovog oca odneli su sa
sobom u grob.
Njegova majka je do poslednjeg daha
odbijala da otkrije ime oveka s kojim
je zatrudnela a koji ju je potom napustio. Navodno, bio je ribar.
Od majine porodice niko vie nije
iv po tonu Nikosovog glasa bilo je jasno da o ovoj temi ne eli vie da pria.
Duboko uzdahnuvi, okrenuo se na
lea i pokrio oi podlakticom. Tek sada
je osetio da je umoran. Nee zaspati,
treba mu samo trenutak mira...
Kiti je oslukivala njegovo duboko,
ravnomerno disanje. U snu je izgledao
ranjivo, a ona se jedva uzdravala da
s njegovog preplanulog ela ne ukloni
nemirni uperak tamne kose.
Mogla bih zauvek ovako da sedim i
da ga posmatram, priznala je princeza
sebi. Palo joj je na pamet da je dosad
trebalo da rodi decu. A on bi, pod okriljem noi, najverovatnije pobegao od
nje. Moda bi je za oprotaj poljubio?
Da li e Nikos opet poeleti da je vidi? Ili da joj bar ostavi broj telefona? I
kada je pravo vreme da mu prizna da je
ona u stvari Katarina, sestra njegovog
dobrog prijatelja, a ne konobarica Rina?
Nisam smela da ga laem!, svaala se Kiti sa sobom. Ali posle njihovog
sluajnog prvog susreta bilo je nemogue predvideti da e se iste noi toliko
zbliiti...

Rukom je poklopila usta da sprei


jecaje koji su navirali. Morala bi da se
izgubi odavde pre nego to se Nikos
probudi. Srce joj je udaralo kao pomahnitalo dok se trudila da u najveoj
tiini, hodajui na prstima, pronae
svoje naoare. Bile su na haljini gde ih
je Nikos ostavio, na steni iza koje se bila
sakrila. Iskliznula je iz Nikosove jakne,
potom je haljinu prebacila preko glave,
a gaice i grudnjak pokupila je rukom.
Njene cipele morale bi biti tu negde na
plai, zna da ih je zbacila s nogu. Ipak,
Kiti se nije usudila da ih potrai jer bi
Nikos svakog asa mogao da se probudi.
Zatim bosonoga potra u tajni prolaz,
pa kroz vrt prema palati. Snane udarce
srca oseala je i dok je protravala kroz
sporedni ulaz uletevi u sada praznu
kuhinju.
Bal je odavno bio zavren, razili su
se i gosti i osoblje. Niko je nije video
dok se prikradala spavaoj sobi. Kiti je
zakljuala vrata za sobom, a potom se
pogledala u velikom ogledalu. U njemu
je videla enu nateenih usana, zamrene kose... jedva je sebe prepoznala.
ta sam to uradila?!
Mora da je izgubila razum! Nikos ju
je pozvao na ampanjac, ona je popila
tek jedan gutljaj pa teko da je mogla
krivicu za svoje okantno ponaanje
svaliti na alkohol.
Kiti se baci na krevet i pljesnu se obema akama po licu. Uzalud, naviralo je
seanje na njeno skoranje divlje ponaanje, na sve ono to su ona i Nikos
radili u onoj peini. Boe, ta e on o
njoj misliti? U stvari, trebalo bi da bude
zahvalna ako ga nikada vie ne vidi. Ni
u kom sluaju ne bi smela da mu otkrije svoj pravi identitet. Dakle, bie bolje
ako ga ostavi u uverenju da je no na
pesku proveo s konobaricom Rinom.

4/11
22 ...............................................................................Danijela................................................................................

A ona... treba da zaboravi da je ikada


srela Nikosa Angelakija...

5. poglavlje
Danima posle bala Kiti je inila sve to
je bilo u njenoj moi da smisli to bolji
plan aktivnosti, ali uzalud. ta god da
je radila, Nikosovo markantno lice uvek
joj je bilo pred oima. U dugim usamljenim noima sanjala je da je on grli, da je
obasipa panjom i nenou, da je voli...
Dani su prolazili a Kiti se oseala sve
loije i nita tim povodom nije uradila.
Ubeivala je sebe da je sve u redu, da
je kanjenje mesenog ciklusa rezultat
njene psihike uznemirenosti.
Otii u grad i kupiti test na trudnou to nije bilo jednostavno za lana
kraljevske familije. Ipak, morala je da
pokua pa je otila u centar. Skrivena
iza ogromnih naoara i eira sa irokim obodom, hrabro je ula u robnu
kuu, kupila test na trudnou i odmah
se vratila u palatu.
Rezultat je bio nedvosmislen. Tri nedelje posle bala Kiti je u svom kupatilu
zurila u svetloplavu liniju. Oseala je
teinu u stomaku pa se nevoljno pitala da li bi to mogao biti prvi pokazatelj
trudnoe.
Ali, kako je to mogue? Pa, Nikos je
koristio zatitu.
Kiti se oseala kao u klopci iz koje
nema izlaza. Ovo nije san, ovo je gorka
stvarnost. Kako god okrene, preostaje
joj samo jedno: da prihvati injenicu da
je neudata, trudna princeza...
Kiti je jo uvek bila u stanju oka kada
je Sebastijan uao u biblioteku u kojoj je
pronala utoite.
A, znao sam da u te ovde nai!
odjednom se uozbiljio videvi bledo,

zategnuto lice svoje mlae sestre. Da


li je s tobom sve u redu, Kiti? Bleda si i
danima nekako odsutna. Majka mi je na
to skrenula panju.
Sve je u redu ree Kiti. Brzo je
okrenula glavu da njen brat ne bi primetio da joj naviru suze.
Hej, Kiti, ta se deava? Sebastijanov zabrinuti glas samo je pogorao
njeno stanje.
Ma nita... ja... mucala je pokuavajui da se odbrani. Jecajui, pokrila je
lice rukama.
Pobogu, Kiti, zar je toliko loe da ni
meni ne moe da kae?
Jo je... gore! proaputala je guei se.
Onda, priaj! Valjda zna da sam
uvek bio na tvojoj strani i da u ti pomoi.
Trudna sam.
Nekoliko sekundi vladala je potpuna
tiina.
ta?! ta to znai?
To znai da u imati bebu.
iju bebu? upita on posle kratke
pauze s opasnom nenou u glasu.
Istog momenta pred oima joj se pojavilo Nikosovo lepo, arogantno lice.
To ne mogu da ti kaem.
Ne budi smena! Ti... Hoe li mi
bar neto rei? Gospode Boe, Kiti! Da
li je mogue da vodi dvostruki ivot a
da ja o tome pojma nemam?
Oh, ne! od stida joj suze ponovo
potekoe. Znam ko je otac moje bebe... jedan jedini! Ali to je bila greka,
a on... ne bi eleo to dete. Zato sam odluila da mu ne kaem.
Ba me briga da li on eli to dete!
besneo je budui kralj Aristoa. Samo
na tebe mislim, Kiti! Ti si princeza iz
kraljevske familije Karedes i ne moe
biti neudata majka!

...............................................................................
Danijela................................................................................
4/11
23

Kiti se ujede za usnu. Nikakvo udo


to Sebastijan ovako razmilja. A onaj
gad Vasilis podsetio ju je na balu da
Aristo ne bi podneo novi skandal u
kraljevskoj kui.
ta sada da radi? Bila je u drugom
stanju, abortus ne dolazi u obzir, a jo
manje da Nikosa uvue u sve ovo. On je
Sebastijanov najbolji prijatelj! Uznemireni izraz na licu njenog brata duboko
ju je uzdrmao. Kako bi se oseao kada
bi saznao da je njegova sestra ovde, na
dvoru, obmanula oveka kome on veruje, oveka koji mu je toliko blizak...
Nikosa Angelakija?
Kako bi Nikos reagovao kada bi saznao da ona nije konobarica Rina nego
princeza, mlaa sestra njegovog najboljeg prijatelja? I da je zatrudnela s njim
posle jednog jedinog susreta na plai,
po meseini?
Trudnoa je moj problem, razmiljala
je Kiti duboko uzdiui.
uj, Sebastijane, ao mi je to ne
mogu da ti kaem ime oca deteta, ali to
je moja odluka koju mora da prihvati.
A sada, molim te, oprosti, ne oseam se
najbolje... htela je da napusti sobu ali
ju je zadrao bratovljev glas.
A ta emo s majkom? Ona mora
saznati. Ali plaim se da e joj to slomiti srce. Ni oca jo nije prebolela. Boe,
Kiti! Kakav haos!
Uzdrmale su je brige, ali ona gordo
podie glavu. Stid i samosaaljenje ostavila je iza sebe. Mora da bude jaka... za
sebe i za svoje dete.
Razgovarau s majkom i ostalom
familijom. Ostavi mi nekoliko dana da
se naviknem na novu situaciju. Slae
li se?
Sebastijan je za tren oklevao, ali kada je video svetlucanje suza u njenim
oima, pristao je.

Pronai u tog idiota i, kunem se,


sve u mu kosti polomiti! To je zaista
zasluio...
Nedelju dana kasnije Kiti je stajala
na balkonu palate maui ushienom
stanovnitvu Aristoa. Bio je to dan Deklaracije o nezavisnosti, najvei praznik
razdvajanja njihovog kraljevstva od britanske krune.
Kraljica Tia, koja je jo uvek tugovala
za muem, navukla je plunu infekciju pa je, po savetu svog lekara, leala u
krevetu. Princ Aleksandros i njegova
supruga Marija ostali su u SAD, a princ
Andreas se nedavno venao sa svojom
Holi i odleteli su u njenu domovinu Australiju. Liza je preuzela druge kraljevske
obaveze, a Kiti je tog dana trebalo da bude uz brata, prestolonaslednika Aristoa.
Bila je subota, poetak juna, tipini
letnji dan u Aristou. aroliko obueni
ljudi u sveanoj odei. Nasmejana Kiti
hrabro im je mahala mada se oseala
neudobno u tradicionalnoj svilenoj garderobi s tekim dijamantima iz kraljevske riznice. uli su se plotuni poasne
paljbe, a nad njenom gornjom usnom
pojavile su se grake znoja.
Mislim da nikada nisam videla ovoliko sveta pred palatom okrenula se
prema bratu. A svi su ovde zato da bi
tebe podrali.
Sebastijan je jo jednom mahnuo svojim pristalicama, glasno im se zahvalio
za podrku, a onda se s uvaavanjem
okrenuo svom gostu koga Kiti nije primetila. Krv joj se sledila u ilama kada
mu je ula glas.
To ne moe biti! Ne sme!
agor prisutnih se utiao a Kiti je s
velikim naporom hvatala vazduh jer joj
je srce udaralo kao ekiem.
Nikos, mislim da moju mlau sestru nisi upoznao, ili moda jesi? ula

4/11
24 ...............................................................................Danijela................................................................................

je Sebastijanov zvonak glas. Kiti se jedva usudila da se okrene prema Nikosu


uputivi mu pritom ubilaki pogled.
Ovo je princeza Katarina...
Sebastijanov je zbunjeno zastao primetivi bes u pogledu svog prijatelja.
Zbunjen, okrenuo se prema sestri, ije
je lice bilo bledo kao smrt.
Nikos se prvi pribrao.
O, upoznao sam tvoju sestru one
veeri na balu iz Nikosovog glasa izbijao je led. ak mi se i predstavila.
Ali, princeza voli opasne igre... zar ne,
Rina?
Rina? ponovio je prestolonaslednik, ali su ga oboje ignorisali.
Nikos se grozno oseao. Morao je da
savlada bes da ne bi Rinu... zapravo,
princezu Katarinu dograbio za ramena i dobro prodrmao. ena koja stoji
pored njegovog najboljeg prijatelja ve
tri nedelje ne naputa njegove misli,
ona je krivac za njegove neprospavane
noi i za nesposobnost da o bilo emu
drugom razmilja. A sada, u kraljevskoj
odei, sa ureenim crnim loknama,
izgledala mu je strano.
Lagala ga je one magine noi na
plai!
Nikos stisnu pesnice pokuavajui da
se obuzda. Da li je htela da ga iskoristi
za zabavu? Ali, zato? Pa, spavala je s
njim! Ne, nije spavala u njegovom zagrljaju. Bio je to seks od kojeg se gubi
razum. Ipak, nije bila iskrena prema
njemu, nije mu ni nagovestila da je
devica!
On je tada zaspao od iscrpljenosti i
blaenstva, a to mu se godinama nije
desilo. Kada se probudio, Rina je bila
nestala...
Iznenada, u Nikosovoj glavi pojavila
se vizija koja mu je bukvalno paralisala
disanje. Razmiljao je o skoranjem pri-

vatnom razgovoru sa Sebastijanom, ba


onog jutra po svom dolasku. Nikos je
zabrinuto lice prestolonaslednika doveo
u vezu s nestankom Stefani dijamanta,
ali saznao je neto sasvim neoekivano.
Bio je to veliki problem za kraljevsku
kuu.
Sebastijanova mlaa sestra, princeza
Katarina ostala je trudna s nekom neodgovornom bitangom... Gospode, to
ne moe biti istina!
Potresen i izgubljen, gledao je Rinino
bledo lice pa to je nemogue... ona je
princeza Katarina. U oajanju je pokuao da proita neto na njenom bledom
licu. Ali, zato? Sve injenice ukazuju
na to da ona eka njegovo dete. A na
Sebastijanovom izbrazdanom elu video je da je njihovo prijateljstvo zauvek
okonano.
Pod Nikosovim otrim pogledom
Kiti je prekrstila ruke kao da eli da se
zatiti, nije imala snage ni re da kae.
ula je Sebastijana da neto govori ali
nita nije razumela jer joj je u uima
umelo, kao da je neko posipa vodom.
A onda je sve utonulo u mrak...
Kiti je polako otvorila oi i pogledala
plafon ukraen antikom freskom. Nakratko nije znala ta se dogodilo, a onda
joj se seanje vratilo.
Pogled u stranu pokazao joj je da lei
na kauu u predsoblju ustanove za sveane prijeme. Jasno joj je bilo da je pala
u nesvest. Prvi put u ivotu! Ali, gde su
je ovo doneli?
Uplaio ju je pogled na drugu stranu.
Ugledala je tamnu siluetu pod sunevim zracima koji su dopirali kroz prozor. Oseala je ogromnu napetost.
Nikos!
Kiti se uspravila u elji da ustane ali
se oigledno pokajala jer joj se eludac
pobunio. Ukoliko se pred njim ispovra-

...............................................................................
Danijela................................................................................
4/11
25

a, to e biti vee ponienje nego to je


u njegovom prisustvu pala u nesvest.
Na stolu je aa vode ree on.
Predlaem da popije gutljaj pre
nego to porazgovaramo.
Palo joj je na pamet da odmah odglumi novu nesvesticu, ali znala je da joj
to ne bi uspelo. Zato drhtavom rukom
posegnu za aom i otpi mali gutljaj.
Voda je bila rashlaena ledom i ona
opet lee zbog munine.
Kiti je ponovo pokuala da ustane ali
su joj noge drhtale. Usudila se da ga pogleda. Nikos je bio sasvim blizu, videla
je na njegovim obrazima rune podlive.
ta ti se dogodilo? upita ga ona
preneraeno.
Sebastijan odgovori on bez razmiljanja.
U neverici je odmahnula glavom.
Izudarao te je moj brat? setila se
Sebastijanovog ubilakog pogleda kojim ih je oboje prostrelio pre nego to
je pala u nesvest.
S obzirom na okolnosti koje mi je
pre toga prijavio, ne osuujem ga za
ovo to je uradio uzvrati Nikos.
Znam da brine za njega... zato treba da zna da se nisam branio. Sebastijan je branio tvoju ast i, iskren da
budem, ne bih imao lepo miljenje o
njemu da me nije namlatio.
Napravio je krau pauzu i Kiti je ula
kucanje antikog asovnika koji je priguio tupe udare njenog srca.
Sve u svemu, bio je to drastian
nain da saznam da u postati otac...
dodade Nikos s prikrivenim sarkazmom. Prvo tvoja nesvestica, a onda
me je tvoj brat pred stotinama svedoka,
ukljuujui tampu, kao profesionalni
bokser oborio na pod! prezrivo je
odmahnuo rukom i vratio se na mesto
kod prozora. Bez prethodnog upozore-

nja ovaj dan promenio je celi njegov ivot. Ovoga puta nita ne sme prepustiti
sluaju, to znai da bes mora vrsto
drati pod kontrolom.
Nikos se okrenuo od prozora pogledom fiksirajui princezu Katarinu.
Da li je istina da si trudna? upita
priguenim glasom. Ili je i to tvoja
udljiva igra?
Kiti je osetila da je pocrvenela.
Istina je potvrdi ona gordo.
Uradila sam test trudnoe, a lekar
mi je jue potvrdio.
Nije imala pojma kakvu Nikosovu
reakciju moe da oekuje jer je izbegavala o tome da razmilja. U svakom
sluaju, on je bio okiran i ljut. Ipak,
njegov hladni bes uplaio ju je jo vie.
Znai, to dete je moje?
Njen uskovitlani strah pretvorio se
u stid.
Naravno da je tvoje! Dobro zna
da sam bila devica. Nije mi jasno kako sam mogla ostati u drugom stanju
kada si, ini mi se, koristio zatitu. Ili...
moda nisi? krenu ona u protivnapad.
Nisam uspeo dodade on snishodljivo i istovremeno razdraljivo. I,
eto, desilo se. Da tu no nisi pobegla od
mene, rekao bih ti za tu mogunost...
Rukom je prevukao preko oiju
zamiljajui onu nestvarnu scenu na
pesku pod meseinom.
Treba da zna da sam se stvarno
uplaio kada sam se one noi probudio
i video da te nema. Primetio sam da
nema tvoje odee pa mi je bilo jasno
da si pobegla...
Sledeih dana pokuavao je da pronae Rinu, nije ga naputalo oseanje
da se sudbina s njim runo naalila jer
je postojala mogunost da se surova
istorija ponovi...

4/11
26 ...............................................................................Danijela................................................................................

Prolo je pet godina otkad mu je


biva ljubavnica otvorila duu rekavi
mu da je s njim ostala u drugom stanju. Neposredno pre toga Nikos joj je
u momentu slabosti priznao da se ne
osea kompletnim jer ne zna identitet
svog oca. Takoe joj se zakleo da nikada ne bi ostavio enu koja nosi njegovo dete. I ubrzo posle toga Greta ga je
obavestila da oekuje njegovo dete a
Nikos je pred nju stavio jedan zahtev.
Neoekivana trudnoa danskog
supermodela nije bila jedini razlog za
njegovu odluku da se oeni njome.
Posle majine smrti Nikos se posvetio poslu i povremenim flertovima.
Poto je s Gretom najdue bio u vezi,
priznao je sebi da se hladna nordijska
lepotica uvukla u njegovo srce.
Nikos se radovao detetu... svom
najbliem krvnom srodniku. Ali, mesec dana pre venanja desilo se neto
neoekivano. Nikad nee zaboraviti
dan kada ga je Greta pozvala iz Danske, gde je bila angaovana na modnoj reviji, obavestivi ga da je imala
pobaaj...
Bio je to teak udarac i Nikos je sve
uinio da svojoj izabranici pomogne
da prebrodi teke trenutke. Ona se
ubrzo vratila na modnu pistu... a njihov odnos poao je nizbrdo. Greta je
volela i svoj posao i drutvo, a htela je
da bude supruga grkog tajkuna. Jednom prilikom pokuao je da porazgovara s njom o proirenju porodice.
Meutim, Greta se odala uivanju
u kokainu i mada je obeavala da e
prestati jer ona to moe u svakom
momentu, pod uticajem droge jednoga dana sasula mu je istinu u lice:
nije htela dete ali je elela sigurnost
pored grkog milionera. I nije htela da
se odrekne svog posla.

Nikos je oajniki pokuavao da potisne seanje na bivu ljubav. Greta je


bila prolost. Dve godine kasnije proitao je u novinama da je umrla jer se
predozirala. Ona nije elela njegovo
dete pa je obavila abortus... Trebalo
mu je vreme da shvati da je ona ubila
to malo bie koje je eleo.
Iznenada ga je zahvatilo oduevljenje. Pogledao je enu koja ga je upravo
uverila u to da pod srcem nosi njegovo
dete. Sudbina je ipak odluila da mu da
drugu ansu. A on e pokrenuti i nebo
i zemlju da tu ansu iskoristi.

6. poglavlje
Kiti je zurila u jo uvek zapanjenog
Nikosa. Vest da e postati otac nije mu
predstavljala samo iznenaenje, nego i
nagovetaj da e biti uniten. Njegovo
tamno lice izgledalo je kao da je isklesano iz mermera, hladnog i tekog.
Nestao je tanani traak nade koji je
ona uprkos svemu tajno negovala, ali
povreeni ponos omoguio joj je da
njen glas bude vrst.
Ne treba tako mrko da me gleda,
Nikose. Ovo je samo moj problem i o
njemu u sama brinuti.
Blesnulo je neto u njegovim oima
pa su joj se odsekla kolena. Nemono
se spustila na sofu.
Ovaj problem? ponovi on otro.
Shvata li da pria o jednom ljudskom ivotu. Kako to misli da e samo ti o njemu brinuti?
Hou da kaem da u sama brinuti o bebi, finansijski, vremenski i sve
ostalo. ta si ti mislio? njene oi se
rairie u momentu kada je shvatila na
koju kartu Nikos igra. Pa... ne misli
valjda da bih mogla... Rodiu ovo dete,

...............................................................................
Danijela................................................................................
4/11
27

druge alternative nema. I, kao to sam


rekla, nema nikakvih obaveza.
Nikos se oseao uhvaenim u zamku.
Krhka Rina... ili Katarina delovala je
odluno i ubedljivo. Meutim, nije
smeo da zaboravi da je ona talentovana glumica koja ga je ve navukla na
tanak led.
E, to se i mene tie protestovao je
grubo. Ti oekuje moje dete, pa tako
snosim odgovornost za vas oboje. Preuzeu tu odgovornost. Nije jednostavno
oveku iji je pravi identitet prekriven
velom.
Kiti pocrvene i spusti glavu.
Nedeljama posle... posle bala zaista
nisam znala. A onda nisam znala ta da
radim priznala je tiho.
Nikos se gorko nasmeja.
I dok ti nisi bila sigurna, ja sam se
muio da te pronaem. Svakoga sam u
palati pitao za tebe, obiao sam sve ugostiteljske firme u Aristou, ali ba niko
nije uo za konobaricu Rinu. Da li se
esto predstavlja kao sluavka ili je ono
bila arada da bi me napravila idiotom?
Ja... nisam to namerno uradila, ali u
pravu si to se ljuti.
Dobro je to shvata mrmljao je
Nikos razoruano. Proao je rukom
kroz svoju gustu crnu kosu. Kako ti je
zapravo ime? Rina... Katarina? Ne znam
kako da te oslovljavam.
Kiti odgovorila je brzo. Taj nadimak dao mi je otac dok sam bila dete, pa mi je i danas ostao. Obazrivo je
pogledala Nikosa a njeno srce poelo je
jae da udara. Izgledao je jo atraktivnije. Tipian uspeni poslovni ovek u
elegantnom sivom odelu, s ukusno odabranom kravatom. Dinamian, arogantan, harizmatian...
Nisam te namerno obmanula ula
je Kiti svoj glas. Ali, kako si mislio da

sam konobarica, inilo mi se najjednostavnije da se pretvaram. I, iskreno, da


li bi mi poverovao da sam pokuala da
te razuverim?
Nikos je zurio u nju utei, a Kiti je
cinino nastavila:
Svi su me na balu, kao i obino, poredili s mojom sestrom Lizom, a ono
malo laskavih primedaba koje nisu bile
za ignorisanje nimalo nije ojaalo moje samopouzdanje. Ljudi su u pravu. Ja
nisam glamurozna princeza, izgledam
kao kelnerica, kako si i ti pomislio...
Malo je zastala pa je nastavila:
A kasnije, na plai, poto si mi rekao da sam atraktivna... gotovo sam se
osetila lepom pa sam radije htela da
budem seksi Rina, nego Kiti Pepeljuga!
I kao navodna Rina smatrala si da
je razumno da nevinost pokloni iskusnom oveku nego neiskusnom mladiu podsetio ju je. Pored toga, ti si
jedan od kandidata za tron u Aristou!
Pa ta si, doavola, time mislila?
To... bio je to momenat ludosti
pokuala je da se odbrani. Nijednom
nisam pomislila na ovako dalekosene
posledice.
Ali, eto, desilo se i s tim posledicama moramo da ivimo izjavi Nikos grubo. Jedino mogue reenje je:
venanje.
I sebe je time iznenadio. Kiti je zurila
u njega. Nikos je sebi zaista obeao da
se nee oeniti, ali poto je eleo ovo
dete, znao je da se mora odrei slobode
i vezati za enu koja se, eto, pokazala
nepouzdanom za brak.
Veruj mi, prilino sam uzbuen
ovom idejom, uostalom, kao i ti rekao
je grubo, ali je Kiti estoko zavrtela glavom. Obeao sam Sebastijanu da u,
kao astan ovek, ispuniti svoju dunost
prema tebi i detetu.

4/11
28 ...............................................................................Danijela................................................................................

Kiti oseti da se sve oko nje okree.


Nemono je pala na jastuk i zatvorila
oi.
To je smeno... tiho je mrmljala.
Ima li bolji predlog? Nikos je mrgodno pogleda. Pa, Vae visoanstvo!
Kai neto, ta da radimo? U svakom
sluaju, jedno je sigurno... Dete ne moe doi na svet bez mog znanja izjavi
on oskreno. I treba li da napomenem
da je Sebastijanu laknulo kada sam mu
predloio da venanje obavimo u to
kraem roku? Siromah ovek, ima silne
probleme za vratom, pa sad jo i ovaj.
O meni niko ne mora da brine!
tvrdoglavo se pobunila Kiti istovremeno pomislivi na to da Sebastijanu nije
stalo samo do njenog blagostanja nego i
do ugleda kraljevske kue. Zar da zbog
svega toga primora Nikosa da se oeni
njome? oveka koji je ne ceni i koji je
prezire? Sve to nije samo smeno nego
suludo i destruktivno.
Kao devojica, Kiti je sanjala o tome
da e doiveti venu ljubav. A sada je u
poziciji da posmatra kako njen princ iz
bajke pred njenim oima razbija taj san
u hiljadu komada.
Kako misli da se venamo kada se
ne volimo?
Ljubav nije nita drugo nego romantina fantazija iz knjiga i filmova
odgovori Nikos hladno. Mnogi
brkaju ljubav i poudu. Bila je to greka koja nije trebalo da mi se dogodi.
Predlaem brak iz razumnih razloga da
bismo naem detetu obezbedili udoban
i normalan ivot. Jer, ja nisam mogao
da otkrijem identitet svog oca. Majka
je odbila da mi kae njegovo ime i celog ivota uzalud sam pitao da li liim
na njega i imam li njegove karakterne
osobine. elim da svoje dete sauvam
od sline sudbine.

Kiti je bila okirana bolom u njegovom glasu, a jo vie njegovim insistiranjem da se venaju. Da li on sve ovo
misli ozbiljno?
Nikose, ne moramo da urimo
uzvratila mu je grubo. Tek sam u
treoj nedelji trudnoe, a bila bi apsolutna ludost da sebe primorava na
brak da bismo kasnije otkrili da... da
sve to moda nismo morali... Sigurno shvata da je pred nama mnogo
mogunosti. Ako eli odvojen ivot
od nas, ti e... zastala je ugledavi
opasan sjaj u Nikosovim crnim oima. Hou... da kaem da nijedno
od nas ne mora da donese konanu
odluku zbog koje e se kasnije kajati.
Srena je okolnost to nisam siromana konobarica Rina pa sam u stanju
da nae dete bez problema sama odgajam.
inilo se da je Kiti odluila sama
da odgaja dete, ba kao to je on sebe
smatrao neophodnim u svakodnevnom ivotu svog deteta. Hteo je da
bude pravi otac a ne stranac koji u palatu dolazi po utvrenom rasporedu.
Kiti je ostala uporna u odluci da
joj ne treba njegova podrka, pa je
on morao da je ubeuje da je i njoj
i njihovom detetu potrebna njegova
prisutnost. Pored toga, odluio je da
odoli svim njenim emocionalnim
ucenama i da je prisili da prihvati
njegovu branu ponudu.
Hoe li, dakle, uprkos svoj ozbiljnosti u kojoj se nala tvoja familija i
tvoja majka, koja ne samo to je jo
u alosti nego je i ozbiljno bolesna,
da kae da odbija da se uda za oca
svog deteta? I da ti je svejedno to e
osramotiti kraljevsku kuu Aristoa?
Bio je zadovoljan jer je Kiti odjednom postala manje sigurna.

...............................................................................
Danijela................................................................................
4/11
29

Sebastijan bi morao on pogleda


na sat ba u ovom momentu da razgovara s tvojom majkom da bi spreio
njeno uznemiravanje novim okolnostima koje bi mogla saznati od posluge ili
moda iz tampe. Jo ima vremena da
objavimo da je nae venanje odavno
planirano a da smo sve to odlagali zbog
alosti na dvoru.
Nikosu je zastao dah dok je posmatrao kako Kiti nervozno krui rukom
po svojoj plavoj satenskoj haljini istiui pritom zanosne enske obline, pa je
po ko zna koji put morao da obuzdava
fantazije koje ga prate svake noi pred
spavanje.
S mukom se Nikos uzdravao da
ne izvue nale iz njene pune, da ne
oslobodi njene arobne, divlje lokne i
da je ne gleda kao u onoj maginoj noi.
Kada je podigla pogled, ugledao je svu
lepotu njenih udesnih smeih oiju
obrubljenih dugim, gustim trepavicama.
Gde su ti naoare? upita on spontano. Ili su i one spadale u kostim?
Danas nosim kontaktna soiva
uzvrati ona neljubazno. I ve sam ti
nekoliko puta objasnila da te nisam
namerno obmanula. To... to se, jednostavno, desilo.
U mislima joj se pojavio lik njene
majke i mogla je da zamisli majinu
okiranost ponaanjem mlae kerke.
Kraljica Tia je elela da se Kiti uda za
Nikosa, tu nije bilo sumnje.
Ali, kako bi mogla da ivi kada bi se
udala za oveka koji je izjavio da ne veruje u istinsku ljubav?
Nemoj sada da napravi greku, Kiti
ree joj Nikos mirno je posmatrajui.
Ako insistira da sama podie dete,
nestau iz tvog ivota ali ti neu ostaviti
svoje dete. Dobro razmisli. Uiniu sve,
obratiu se svim sudskim instancama

ali u dobiti pravo da brinem o njemu


ak i po cenu svog velikog prijateljstva
sa Sebastijanom. Moe li da zamisli
kakav bi to skandal izazvalo i kako bi
se vaa monarhija nosila s tim?
Kiti se zgrozila. Nema sumnje da je
Nikos Angelaki sve ovo ozbiljno mislio.
Kad ga je prvi put videla, prepoznala je
u njemu elini karakter iza armantne
fasade i istog momenta bila je fascinirana njime. Znala je da je svaka bitka
protiv njega unapred izgubljena.
vrsto sam odluio da moje dete
raste uz mene u Grkoj. Od tebe zavisi
da li e i ti uestvovati u tome ree
Nikos.
Od besa je Kiti jedva hvatala vazduh.
ta to znai? siknula je. Zna li
da pria o mome detetu?! I ne oekuj
da zbog tebe ostavim svoj dom!
Duboko u srcu znala je da bi joj, kao
neudatoj majci, bilo nemogue da odgaja dete u palati. Ali u zajednici s Nikosom moda...
Zato ne bismo mogli da ivimo
ovde, u palati, ako ve moramo da se
venamo? snebivljivo je upitala.
Zato to je moja firma u Atini i
tamo sam potreban odgovori on
hladno. A kao moja supruga ti e,
naravno, iveti sa mnom, to ne znai
da neemo biti u dobrim odnosima s
tvojom familijom u Aristou. A nae dete
odrastae i obrazovae se u Grkoj. O
tome sam ve razgovarao sa Sebastijanom.
Kiti je ponovo osetila hladnu jezu po
leima. I njen brat je dao saglasnost!
Treba mi vremena da razmislim...
Ne! Sebastijan i tvoja majka znaju
da u zahtevati da donese konanu
odluku.
Kada? upitala je promuklim glasom. Pretpostavljam da bismo mogli

4/11
30 ...............................................................................Danijela................................................................................

da obavimo venanje ve tokom idueg


meseca?
Ranije. Sebastijan je odredio jedanaesti jul.
Ali... pa to je za tri nedelje! uzviknu Kiti uasnuto. To... ne mogu, Nikose!
Sigurno moe ispravi je on nimalo moleivo jer drugog izbora
nema.

7. poglavlje
Naredne tri nedelje prole su u trenu. Oseala se kao u snu plaei se
da e se svakog momenta probuditi
i shvatiti da nikada nije upoznala
Nikosa Angelakija a kamoli da je
zatrudnela s njim.
Ali kada je na dan venanja ugledala svoju venanicu, shvatila je da
e za nekoliko sati postati Nikosova
ena.
Jesam li ti rekla da sve neveste
blistaju od sree i lepote? upita je
Liza. Zapanjujue izgleda, draga
sestrice. Nikos bi voleo... dodala je
namignuvi. On vodi dinamian
drutveni ivot i kladim se da e ti
kupovati lepe seksi haljine za razliite
prilike.
Pomislivi na budui ivot daleko
od Aristoa, osetila je da joj je teko
oko srca.
Zna da nisam ba drutvena
ree Kiti tiho. Za nekoliko meseci
izgledau kao brod, neu biti nimalo
seksi... Ve sam se ugojila, naroito
ovde gore... priznade ona kolutajui
oima. ta misli, da li je dekolte
isuvie smeo? upita zabrinuto i povue gornji deo haljine izvezen biserima i blistavim dijamantima.

Nikos e biti oduevljen! Liza se osmehnu. Radujem se to si


odluila da raspusti kosu. To te ini
nenijom.
Moda, ali puna je mnogo praktinija.
Kiti je umesto vela na glavi imala
venac od beluh rua. Diskretno je naglasila krupne oi zlatnom senkom i
crnom maskarom. Na usne je nanela
blistavi roze ru.
Rezultat je bio zapanjujui.
Instinktivno je spustila ruku na
svoj jo uvek ravan stomak. Jedna
jedina no zauvek je promenila celi
njen ivot. Udaje se za Nikosa za dobrobit njihovog neroenog deteta...
Ne treba da bude praktina
njena sestra prevrnu oima. Danas
se venava, srenice, s najpoeljnijim
momkom na planeti, koji nije samo
uspean i bogat nego i vrlo atraktivan! ona mahnu glavom sobarici.
Molim vas, unesite cvee koje je
gospodin Angelaki doneo!
Devojka pouri iz sobe i vrati se s
prekrasnim buketom rua u rukama
i stade pred Kiti.
Znam da e mi po stoti put rei
da je ovo izmeu tebe i Nikosa brak
iz rauna, ali oseam da meu vama
ima neeg tvrdila je Liza. Nisu mi
promakli vai pogledi sino na veeri... jasno mi je da on jedva eka da te
odvede u krevet.
Nevesta je na to pocrvenela.
Pre nekoliko dana pozvao me je
iz Njujorka da pita koje je tvoje omiljeno cvee.
To je uradio? proaputa Kiti
iznenaeno, a u njenom glasu pojavi
se nada. Pokuala je da Lizinim reima ne pripie znaaj, ali je njeno
srce poelo bre da udara. Neno je

...............................................................................
Danijela................................................................................
4/11
31

pritisnula buket na grudi. Prvi put u


ivotu oseala je da je ba lepa.
Svim srcem se nadam da e to
meu vama funkcionisati ree Liza
neno. Znam da beba nije planirana
i da si primorana na venanje. Ne zaboravi da e Sebastijan, majka i ostatak familije uvek biti na tvojoj strani.
Najbolje reenje u ovom momentu
jeste da se uda za Nikosa.
Nadam se da je tako mrmljala
je Kiti paljivo briui suze da ne bi
pokvarila minku.
Tokom tri nedelje od najave svadbe Nikos je dva puta bio u palati pre
nego to je slubeno odleteo u SAD. I
nijednog trena nisu bili sami.
Divlja strast koja ih je obuzela u peini na plai izgledala joj je kao daleki
san. Da li Nikos oekuje da njih dvoje
u noi posle venanja podele krevet?
Kiti je osetila da joj rumenilo preliva
obraze. O tome nije razgovarala s Nikosom ali znala je da se on sigurno
nee odrei seksa. Mada, nijednom
reju i nijednim gestom nije pokazao
da je eli.
Mislim da bi trebalo da krenemo
ree Liza pogledavi na sat. Jesi li
spremna?
Kako neko moe biti spreman da
krene u nepoznato?
Kiti klimnu glavom i rukom poravna faltu satenske suknje a drugom uze
roze buket. Srce joj je tuklo u grlu dok
je ila prema vratima. Okrenula se i
jo jednom zamiljenim pogledom
preletela po svojoj sobi. Ovde je bilo
njeno utoite dvadeset sedam godina.
Preostalo joj je da se nada i da se
moli da je njena odluka da se uda
zaista ispravna.
Kiti je prola kroz nadsvoen prolaz ukraen cveem u kapelu u krugu

palate. ula je tiho aputanje i razgovetne glasove. Sve glave bile su okrenute prema njoj. Kada je pred oltarom
ugledala visokog mladoenju irokih
ramena, niz lea joj prostruja laka jeza. Po reakciji zvanica Nikos je znao
da je Kiti dola ali je mirno stajao. Nijednom se nije okrenuo da pogleda
svoju nevestu.
Kiti je to doivela kao amar. Osetila
je da joj se eludac podie a panika u
njoj raste.
Da li je sve u redu? upita je Sebastijan ponudivi se da je uhvati pod
ruku. elo joj je bilo namrteno a lice
bledo kao smrt. Gospode Boe, Kiti!
Nee se valjda onesvestiti? Sebastijan je oigledno bio vrlo zabrinut.
Jasni glasovi mladih horistkinja
ispunili su prostor male kapele. Kiti
je oseala da u njenom telu svaki ton
odjekuje. inilo se kao da e svakog
momenta posrnuti a borila se protiv
nekontrolisanog nagona da od svega
ovoga pobegne.
Dobro mi je uveravala je Sebastijana izvetaeno mu se osmehujui.
Kada je konano stala pored Nikosa, jedva primetno se osvrnula prema
njemu. Bezizraajno ju je pogledao.
Sudbonosno da izgovorio je hladnim i jasnim tonom, bez emocija, dok
je Kiti to uradila apatom. Saznanje da
su oboje lagali obeavajui da e se
voleti dok ih smrt ne rastavi uinilo ju
je tunom. I dok joj je Nikos stavljao
na prst burmu, ujela se za donju usnu
da ne bi zajecala.
Kada je svetenik pozvao mladoenju da poljubi nevestu, Kiti je podigla glavu oekujui ovlani dodir
Nikosovih usana. Ali njegove tamne
oi koje su gorele mnogo su joj rekle. Strasno ju je zagrlio, nije bio

4/11
32 ...............................................................................Danijela................................................................................

ni hladan ni nezainteresovan. Kiti


se nije opirala kada ju je enjivo
poljubio.
Uzvratila mu je oslobaajui s mukom potiskivanu elju sve dok ih nije
trgnulo diskretno svetenikovo nakaljavanje.
Bila je svesna injenice da je njihov
poljubac privukao panju dve stotine
zvanica.
Kao u transu, Kiti je uzela pod ruku svog mua i pola prema vratima,
napolje, pod suneve zrake. Ona je
sada ena... u dobru i u zlu. Postalo
joj je jasno da je Nikos jo uvek eli...
Izgleda izvanredno aputao joj
je Nikos na uho dok su neto kasnije pili ampanjac i primali estitke u
sveano ukraenoj sali.
Prijem se bliio kraju i Kiti je rekla
Nikosu da bi pre polaska u Atinu morala da se presvue. Neno je poljubio
njen runi zglob.
Nemoj da te dugo ekam, draga.
Sigurno e proi jo sat vremena pre
nego to sednemo u helikopter, pa emo u Atinu sleteti u rano predveerje.
elim svoju enu samo za sebe...
Kiti je bila presrena, krv joj je bre zakolala kada je ula njegov glas
promukao od elje. Potrala je stepenicama u svoju spavau sobu. Dok je
skidala venanicu i oblaila odeu za
putovanje, u njoj su navirale emocije,
one koje su joj kvarile raspoloenje
pre kratkog vremena. Ali kada se
pogledala u ogledalo, ugledala je lice
koje je zrailo sreom.
Bila joj je neverovatna bliska budunost... mnogo noiju u Nikosovom zagrljaju, mnogo srenih
trenutaka, ali odjednom je isplivala
surova istina: pa, on se njome eni
zbog deteta.

Ipak... Nikosov poudni pogled bio


je apsolutno jasan... ta bi htela vie?
Izgubljena u mislima, pola je iz
svoje sobe i na vratima naletela na
Vasilisa Sarondakosa. okirana,
uhvatila se rukama za grudi kao da
e tako umiriti svoje poludelo srce.
ta e ti ovde? upitala ga je
hladno.
emu urba, Kiti? upita je on
tuno se smeei. Strahujem da e
izgubiti svog mladoenju kad ga ovako dugo ostavlja samog. Tvoja Liza
se ne odvaja od njega.
Kiti se namrti. Vasilis je bio pijan.
Teturajui se, pridravao se levom rukom za dovratak, a njegov zadah na
alkohol izazvao joj je muninu. Bila
je besna kada je videla njegovo ime
na listi gostiju, ali njihove familije bile
su dobri prijatelji. Sebi je poelela da
po odlasku u Atinu nikada vie ne
ugleda Vasilisovo lice.
Pokuala je da ga odgurne, ali Vasilis ju je uhvatio za ruku.
Pusti me! viknula je bezuspeno
pokuavajui da se oslobodi, ali se on
nasmejao.
Treba da brine, veruj mi, Kiti
ree on podrugljivo lepota je Lizino oruje, a Nikosa svi znaju kao
plejboja.
Zaepi, Vasilise! Sigurna sam da
nema nieg izmeu moje sestre i Nikosa. Zaboravlja da smo se upravo
venali!
O da, tako je! Ali razlog za to vie
nije tajna. Jer, Angelakija treba upoznati: on je mnogo pametniji i beskrupulozniji nego to sam mislio. To
to je s tobom uinio... Ko bi, molim
te, kao taj skorojevi, iz prvog pokuaja uspeo da zavede naivnu princezu, a zatim, kada ona ostane trudna,

...............................................................................
Danijela................................................................................
4/11
33

da se vrati i igra ulogu viteza spasioca


da bi se izbegao skandal na dvoru?
Ne budi smean! uzvrati mu
Kiti ne mogavi pritom da sprei
podrhtavanje glasa. Kako to misli
skorojevi? Nikos je multimilioner i
ima svoju firmu.
Vasilis se gorko nasmeja.
Da, da, firmu koja mu omoguuje
da nae lakoverne ene! odgovori
Vasilis trijumfalno. To nisu samo holivudske zvezdice ili top-modeli. Nikos
Angelaki je nezakoniti sin sluavke,
odrastao je u sirotinjskom kvartu Atine i ve u tinejderskim godinama
imao je kontakte s podzemljem.
Napravio je pauzu uivajui u okiranom izrazu lica svoje sagovornice.
ini mi se da ti, draga moja, mu
nije ispriao nita o svojoj sumnjivoj
prolosti ree joj podrugljivo.
Zahvaljujui bogatoj udovici grkog brodovlasnika Larisi Petridis,
mogao je da ostvari pozamanu materijalnu korist jer je ona bila veoma
sklona mladim ljudima. Mada je dvadeset godina mlai od nje, posle njene smrti nasledio je milione. Nimalo
loa plata za pastuva koji se poigrao
sa starom usamljenom enom, zar ne?
Kiti oseti muninu.
Ne verujem ti, Vasilise! Otkud to
da si tako dobro informisan o Nikosu?
Angaovao sam privatnog detektiva odgovorio je. Uivam da
kopam po prolosti nekih ljudi. Pored
toga, odavno sam shvatio da je vano
upoznati svoje protivnike. Rado u ti
pokazati njegov dosije. Zanimljiv je
kao najnovije izdanje asopisa "Glamorous"... iz unutranjeg depa svoje jakne izvadio je taj magazin. Ovde je lepa fotografija koja obezbeuje
dodatne informacije o tome kako je

tvoj voljeni mu proveo tri nedelje


pred vae venanje.
Bio je na poslovnom putu u SAD
objasni Kiti trudei se da ostane
mirna.
U Americi jeste bio, ali mnogo vie u krevetu nego za konferencijskim
stolom. Uostalom, pogledaj. Ti nisi
njegov tip Vasilis joj pokaza duplericu internacionalnog tra-magazina
na kojoj je bio njen mu u drutvu
prelepe plavue.
Nikos je na fotografiji izgledao izuzetno raspoloen. Tamni uperak pao
mu je na elo, ali Kiti nije bila okirana strankinjom niti njenim izazovnim
dekolteom, nego oiglednom familijarnou to dvoje.
Istrgnula je magazin Vasilisu iz ruke. Osetila se jadnom kada je proitala
imena. Pisalo je da se Nikos Angelaki, mada je pred venanjem s jednom
evropskom princezom, i dalje via sa
svojim amerikim ljubavnicama.
Trebalo je mene da izabere, draga
moja mrmljao je Vasilis. Nikada
ti nita slino ne bih priredio. Ubeen sam da je veina gostiju jutros
prelistala ovaj broj magazina, pa svi
pretpostavljaju koji je pravi razlog Nikosove urbe da te odvede pred oltar.
Kiti je osetila novi talas munine a
njeno ve poljuljano samopouzdanje
potpuno se raspalo.
To znai da zvanice u kapeli na venanju nisu zurile u nju zato to se ona
iz runog paeta preobrazila u prelepu
princezu, nego zato to su je poredili
sa zgodnom enon Mar...
Nakratko je sklopila oi pokuavajui da se sredi. Onda je grubo odgurnula Vasilisa u stranu i oslobodila
ruku. Drhtala je celim telom, a to ni u
kom sluaju nije dobro za njenu bebu.

4/11
34 ...............................................................................Danijela................................................................................

Ta beba sada je njena jedina nada.


Od ovog momenta nadalje odluila je
da svu svoju energiju usmeri na zatitu svog neroenog deteta.
Vasilis ju je prezrivo posmatrao a
onda je pokuao da joj zada smrtni
udarac:
Angelaki se venao s tobom samo zato da bi ublaio svoj oseaj nie
vrednosti!
Njegove poslednje rei pogodile su
Kiti kao strela. Sve je to ona znala, ali
nije znala da je i drugima jasno. Nikos
je s njom samo zbog deteta, tu nije
bilo tajne. Uostalom, i njoj je rekao da
mu je sloboda iznad svega.
Fotografije iz bulevarske tampe bile
su za Kiti jo jedan dokaz da je njen
brak zapravo farsa.

8. poglavlje
Odmalena je Kiti nauila da, kao
lan kraljevske familije, ne pokazuje
oseanja. Ona je to izuzetno dobro
shvatila i uvek se sa armantnim
osmehom na usnama pojavljivala na
velikim dravnim skupovima i sveanostima. Tako je uradila i ovoga puta
jer je veliki broj pristalica kraljevske
porodice doao na travnjak ispred
palate, gde je bio Nikosov helikopter.
Svi su hteli da je isprate i da joj poele
sreu.
I Sebastijan i majka bili su ubeeni
da Kiti kao srena nevesta odlazi iz
Aristoa da bi sa svojim muem ivela
u Atini.
im je ula u helikopter, zatvorila
je oi i pokuala da zaspi. Nikosa nije mogla ni da pogleda niti da s njim
razgovara. Ponovo je zakljuila da je
ovaj brak sklopljen iz opravdanih ra-

zloga i da e se on i nadalje ponaati


kao i dosad. ak i ako to znai da na
javna mesta izlazi sa svojom polugolom ljubavicom...
To da li Nikos potie iz siromane
porodice nije joj bilo vano. Ali, pretpostavka da se ogromnog bogatstva
domogao poigravajui se oseanjima
bogate starije ene to je neto to bi
teko prihvatila.
Kiti je murila dok je Nikos razgovarao s pilotom. U jednom trenutku
seo je pored nje, oigledno zadubljen
u novine.
Njegov dom bio je u strogom centru Atine, u jednom neboderu iznad
poslovnog kvarta. Kiti je osetila ubod
nostalgije dok je voza teke limuzine
ulazio u privatnu podzemnu garau.
Kada sam na slubenom putu, moj
voza Stavros odvee te kuda poeli.
On je obueni telohranitelj i uvek e te
pratiti objasnio joj je Nikos dok su u
beumnom liftu klizili navie.
I u Aristou sam izlazila bez telohranitelja pa mi ni ovde nee trebati
odgovori Kiti izbegavajui pogled
svog mua.
Ovde vae druga pravila. Stanovnitvo Aristoa potuje kraljevsku familiju. Ali, u Atini... Posle najave tvog
dolaska dobila si veliki publicitet.
Mnogi Atinjani, meu njima i novinari, ponosni su to u njihovu sredinu
dolazi prava princeza. Budi uverena u
to da e ve ujutro sve novine objaviti
tvoje fotografije.
Kiti podie obrve.
ta time eli da kae?
Samo to da je ovde mnogo onih
koji mogu da padnu u iskuenje znajui kolika je naa imovina. Moda e
pokuati da te kidnapuju. Ne elim da
te plaim, samo te opominjem. Zato

...............................................................................
Danijela................................................................................
4/11
35

budi dobra i obeaj mi da e iz kue


izlaziti iskljuivo u Stavrosovoj pratnji.
Kiti je ovo ozbiljno shvatila pre svega zbog bebe.
Lift se zaustavio na poslednjem
spratu pa je Nikos iznenadio svoju enu kada ju je neno uzeo u ruke i preneo preko praga luksuznog penthaus
apartmana.
Najzad, sada si moja ena naalio se, ali je njegov osmeh brzo zamro
jer je osetio da se ona ukrutila iskobeljavi se iz njegovog zagrljaja.
Previe sam ti teka rekla je
pravdajui se kimu e polomiti.
To se nee desiti, draga promrmljao je sarkastino. Namrtio se
primetivi da ona izbegava njegov pogled. Verovatno zato to joj je sve ovo
potpuno strano, pomisli Nikos.
Oboje e morati da prave ustupke.
Nikosov apartman nijedna ljubavnica nije videla, to je bio njegov kutak. U
ovom momentu bio je nestrpljiv, eleo
je da to pre svoju nevestu odvue u
krevet.
Nikos nije bio siguran u to kako e
se oseati i ponaati sada kad treba s
nekim da deli svoj prostor. Za neko
vreme bie tu i dete. Biu mu dobar
otac, obeao je sebi. A za dobro deteta morau da uradim i poneto to
dosad nisam ni pomiljao. Kiti ovde
treba da se osea sigurnom. Njeno
ponaanje u poslednjih nekoliko sati
bilo je udno, odjednom mu je postala nepristupana. Spustio je ruku na
njeno rame, ali ona se stresla. ta se to
s njom deava?
Kad ju je poljubio u crkvi, reagovala
je tako da su se u njemu probudile
najsmelije nade. Nikos pokua da
obuzda nestrpljenje. Bie najbolje da
joj prvo pokae apartman.

Stan je bio ultramoderno opremljen,


tipian za neenju.
Nije mogla da zamisli Nikosa u ulozi
oca niti srean ivot u ovom ledenom
dvorcu.
Ovde nee morati da provodi
vreme rekao je pokazujui joj kuhinju. Batler i kuvar brinue o svemu.
Kasnije u ti ih predstaviti.
Iz prostranog hodnika ulazilo se u
tri spavae sobe od kojih je jedna bila
deja i trebalo je da je Kiti opremi po
svojoj elji.
U Nikosovoj spavaoj sobi itav jedan zid bio je u staklu, s pogledom na
Akropolj obasjan sunevim zracima.
Ipak, Kiti je zurila u prostrani krevet
na sredini sobe s konim uzglavljem
i crnom satenskom posteljinom. Pocrvenela je.
Sluavka je ve raspakovala kofere
i svu tvoju garderobu odloila je u ovaj
ormar on otvori vrata i tre se. Zato nisi spakovala svu svoju odeu?
To je sve to imam ree Kiti zbunjeno. Nisam se mnogo interesovala
za modu.
Onda predlaem da odmah pone. Znam da jo uvek ali oca, ali
crninu bi mogla da odloi, ne pristaje
ti Nikos je bio iskren. Obaviemo
oping. esto se sastajem s poslovnim ljudima, koji e sigurno eleti da
upoznaju moju enu on je kritiki
odmeri. Ovo to si danas obukla vrlo
lepo ti pristaje.
To je Liza izabrala.
Nikos se glasno nasmeja.
U tom sluaju, teta je to ti ona
nije birala svu garderobu.
Te rei izazvale su u Kiti ljubomoru.
Opet se oseala neupadljivom, manje
vrednom i nesigurnom, pa je poelela
da se vrati u Aristo.

4/11
36 ...............................................................................Danijela................................................................................

Nikos je svukao jaknu i bacio je


leerno preko stolice. Kiti ga je uasnuto pogledala, osetila je da su joj
usta suva.
Veeras bih elela da spavam sama tupo ga je pogledala, a srce joj
je bolno udaralo u rebra. Dan je bio
dug, iscrpljena sam.
Nikos se u momentu ukoio, zatim
je slegnuo ramenima.
Zar nisi spavala u helikopteru? Ne
misli valjda ozbiljno?
Kiti se ujede za usnu i prkosno podie bradu.
Nisam spavala. Jednostavno, nisam htela s tobom da razgovaram!
Muka mi je od pomisli da u morati
s tobom u krevet!
Nikosovo lice se odjednom uozbilji.
Nisam stekao takav utisak kada si
mi uzvratila poljubac u kapeli. ta je
uzrok ovoj iznenadnoj promeni?
Kiti pocrvene setivi se poljupca
kojim su zapeatili brak. Obazrivo je
pogledala Nikosa i bilo joj je jasno da
e on insistirati na odgovoru.
Kada sam posle venanja otila u
svoju sobu da se presvuem, na stepenitu sam srela nekoga... jednog porodinog prijatelja. Rekao mi je o tebi
neto o emu pojma nisam imala... da
si odrastao u tekim uslovima i da si
ve bio u konfliktu sa zakonom. Pored
toga... preneo mi je glasine o tome da
je tvoj veliki poslovni uspeh rezultat
poznanstva s bogatom udovicom Larisom Petridis, iji si bio ljubavnik.
Ko je taj pravi prijatelj tvoje familije? poe Nikos naglas da razmilja.
Kad ga ve citira, a to znai da mu
veruje, budi pristojna pa mi kai ime
tog klevetnika.
On... on je Sebastijanov prijatelj
Vasilis Sarondakos.

Nikos prsnu u smeh.


On ni u kom sluaju nije prijatelj
tvoga brata. I, koliko znam, kralj Egeus
i njegov otac nekada su bili prijatelji.
A da li je tano to to mi je ispriao? radoznalo upita Kiti.
Moji poeci nisu nikakva tajna
poe on tiho da pria. Zaista sam
odrastao u predgrau Atine i nisam
imao nikakvu predstavu kako je to iveti u luksuzu. Moja majka nije imala
ni privilegije ni obrazovanje, rintala je
dan i no da bi mene podigla na noge.
Kada je zatrudnela, moj otac ju je ostavio... lice mu je bilo kao od granita.
Kiti je zurila u njega irom otvorenih oiju jedva se usuujui da die.
Prvo da ti razjasnim: ne stidim se
ni svoje majke ni svog poetka, kao
ni bilo ega to sam morao da radim
da bih nam olakao nepodnoljivi ivot. Ali tano je da sam kao tinejder
bio u vezi sa prestupnicima, ak sam
i kanjavan.
Onda si se prepustio starijoj gospoi u nadi da e naslediti njeno bogatstvo?
Moj odnos s Larisom nije za priu
odgovori on hladno. Njena firma
me je, u stvari, izigrala ba u vreme
njene smrti i bio sam na ivici bankrota. Posle toga morao sam dugo i naporno da radim da bih konano uao
u svet biznisa.
Nikos joj je priao blie a Kiti je osetila da iz njega izbija jedva prikriveni
bes. Kada je prstima uhvatio njenu
bradu, trgnula se unazad kao da je
hteo da je udari.
Nemoj da me dodiruje!
ta ti je, Kiti? upita on mrgodno.
Plai li se da u te zaraziti dodirom
sada kad sam ti ispriao sve o mom
poreklu?

...............................................................................
Danijela................................................................................
4/11
37

Besmislica! spontano joj se otelo.


Razmiljala je o tome gde je i s kim on
bio u nedeljama pred venanje. Nismo morali da se venamo nastavila
je besno. Nisam smela da dozvolim
da me ubedi... zahtevam ponitenje!
Zato ti odjednom vie nisam
dovoljno dobar? ree on promuklo.
Znam da sam se oenio princezom, ali nisam znao da si takav snob!
To sigurno nisam! estoko se
usprotivila. Ali ti si me duboko ponizio, napravio si od mene budalu i to
ba pred nae venanje. I to je najgore, zvanice su to znale pre mene. Kako
si mogao da mi se smeje iza lea?
Rukom je poklopila usta da bi zadrala jecaj. Sada ne sme da pokae
slabost. Disala je duboko.
Svako ko ovo proita i vidi sliku
znae da nikada nee biti veran mu
kako si se pred oltarom zakleo. A ja...
ja...
Zastala je poloivi ruku na svoje
poludelo srce. Ovo nee biti dobro za
bebu. Rukom je skliznula na stomak i
u njenim oima soba poe da se okree. Osetila je snane ruke koje su je
pridrale.
Udahni duboko! naredi joj otar
glas. Ako ovako nastavi, rizikuje
da izgubi dete.
Moda tebi to ne bi teko palo
promrmljala je, ali se ve u sledeem
momentu pokajala to je to rekla.
Prebacuj mi ta god eli, ali to za
dete... nemoj nikada vie!
Znam. Oprosti...
Pozvau lekara.
Nemoj! Kiti je zatresla glavom.
Ne treba mi lekar. Samo sam uzbuena... zbog ovoga... ona izvue
novine koje joj je Vasilis dao.
Nikos se zaledio:

Odakle ti ovo?
Vasilis... ree ona prigueno.
Pred celim svetom napravio si me
smenom. To ti nikada neu oprostiti.
Rekao si da mora poslom u Ameriku,
a otiao si da se nae sa ljubavnicom.
To je tano potvrdi on na njeno
iznenaenje. Ali bio sam i na sastancima. enon i ja smo se od pre
nekoliko meseci povremeno viali.
Ona je vrlo lepa i razumna ena, nije
zasluila da joj kraj afere najavim u
telefonskom razgovoru, nego licem
u lice.
Kiti se gorko nasmeja i kaiprstom
pokaza kompromitujuu fotografiju.
To se moe i tako nazvati! Ali ne
podnosim da me saaljevaju. Runo
pae prevareno je na putu do oltara!
Zaboga, Kiti! Zato tako razmilja o sebi? Ima fantastino telo, magino lepo lice i arobnu kosu. I vrlo
dobro zna koliko si me privukla. Da
je bilo drugaije, ti i ja sada ne bismo
vodili ovaj razgovor. Pogledaj dobro
jo jednom tu fotografiju. Otkad palme rastu u Njujorku? To je snimljeno
na Havajima pre vie meseci.
Ali... ta s ovim lankom?
Kako je mogue da si toliko naivna? Zar nikada nisi ula za novinarske
mahinacije? Angaovau advokate da
malo pritisnu taj bulevarski magazin,
pa e mi se ve u sledeem broju izviniti jer tebe samo tako mogu umiriti.
U normalnim okolnostima ih ignoriem.
Ovo objanjenje je u dobroj meri
umirilo Kiti. Svaka njegova re i izvinjenje bili su ubedljivi.
Shvati da nameravam da ti budem
veran i posveen mu, draga ree on
ozbiljno. Mislim da je prirodno to
dosad nisam iveo kao monah, ali sada

4/11
38 ...............................................................................Danijela................................................................................

enon i sve ostale pripadaju prolosti.


Iskreno elim da budemo normalan
brani par.
Kako, pobogu? pokrenu ona ponovo bolnu temu. Venali smo se zato
to sam ostala u drugom stanju, mislim
da bih se naekala da...
Da zavrimo u krevetu? upita on
otro.
Ona pocrvene i sae glavu.
Jedva se poznajemo!
Ba tako. Dosadanje iskustvo nauilo me je da se dvoje najbre upoznaju
u krevetu. A s tim u vezi ini mi se da
meu nama dosad nije bilo problema,
zar ne?
Ja priam o neemu drugom! uzvrati Kiti. Za nekoliko meseci postaemo roditelji. Zar ne bi trebalo da se pre
toga bolje upoznamo, mislim na navike,
karakter, elje, ta ko voli a ta ne voli...
Dobro, zakljuili smo da su naa tela
u harmoniji, a znamo da je to vano za
funkcionisanje braka kao i sve drugo
Nikos podie obrvu. Moda bismo
mogli da to sada proverimo...
Prekasno je shvatila ta on zapravo
radi, pa kada se Nikos obruio na njene sone usne, nije joj palo na pamet
da se brani. Suvie joj je primamljiva
bila njegova blizina. Prijala joj je toplina
njegovih ruku...
Ali ba u momentu kada se predala
oseanju enje, on je uzmaknuo.
Vidi, to je jo uvek tu, draga...
proaputao je, zatim je priao plakaru
iz kojeg je izvukao meki paket.
ta je to? upita ona zbunjeno.
arav i ebe. To e ti trebati za spavanje u tvojoj sobi. Uostalom, ti si tako
odluila... ili...
Ja...
Shvatam. Jo uvek nisi sigurna
Nikos se nasmeja, zgrabi je i pritisnu

na svoje grudi. eleo bih da te odnesem u krevet i da te volim celu no,


pod uslovom da i ti to eli aputao
je toplo. Nikada nijednu enu nisam
voleo ako ona to nije htela.
Zatim on neno zagrli svoju enu i
odvede je u susednu sobu pa je spusti
da sedne na sofu.
Zna gde sam u sluaju da sebi prizna istinu.
Kiti zakrguta zubima.
U tom sluaju e se naekati...
napuila je usne.
Odgovorio joj je laganim poljupcem
ime je samo pojaao njenu elju. Zatim
se okrenuo i poao u svoju spavau sobu. Na vratima se jo jednom okrenuo.
U to ne verujem, draga osmehnuo
se. Ta sofa moe da se izvue, bie ti
udobnije. Lepo spavaj, Kiti... ako bude
mogla.

9. poglavlje
Krevet je bio udoban, ali Kiti se nemirno prevrtala. Najradije bi zagnjurila glavu u jastuk i zaplakala, ali to joj
ponos nije dozvoljavao.
Nikos je uvek bio jai i, kako god
okrene, pored njega se oseala kao
devojica. Jo uvek joj nije bilo jasno
zato je nije odvukao u svoj krevet.
Sada su mu i ena! A uopte se ne
poznaju. Povremeno je Kiti padala u
nemirni san. Probudio ju je sunev
zrak koji se provukao kroz lamele
prozorskog kapka. Uzdahnula je istegnuvi umorne noge. Nameravala je
da se istuira i obue... i bilo joj je jasno da nee moi veno da izbegava
susret sa svojim muem.
Odjednom je osetila da je gladna
pa je pola u potragu za Nikosom.

...............................................................................
Danijela................................................................................
4/11
39

Konano, morala je da misli na svoje


dete.
Zatekla ga je na terasi za stolom,
udubljenog u novine. Bio je odeven
u farmerke i belu lanenu koulju koja
je isticala njegov bronzani ten. Izgledao je neodoljivo, svee i seksi. Kiti je
zastala posmatrajui ga.
Boe! im ga je ugledala, njena dua
se razbolela od ljubavi. Reaguje kao da
je tinejderka.
Nikos je uljudno ustao kada je Kiti izala na terasu. Osmehnuo joj se i
pridrao joj udobnu stolicu.
Znala je da sada sledi neizbeno
pitanje o tome kako je spavala. Rado
bi rekla dobro, ali plaila se da e je
njene umorne oi odati. Oekivala je
da e prokomentarisati njen izgled,
meutim, on joj je ponudio doruak.
ta eli? Pecivo, jogurt, voe... ako
e ti prijati neto toplo, Sotiri e to
zaas pripremiti.
Ne, hvala zbunjeno je gledala
sone bobice u staklenoj posudi i
kremasti jogurt u porcelanskoj boci.
Sve je predivno, samo bih zamolila
bez kafe, ne podnosim je otkako sam
trudna.
Problem su este jutarnje munine? upita Nikos zabrinuto.
Pomalo... ali mi se apetit nije smanjio. Pucam po svim avovima priznade ona spontano. Zacrvenela se
pod njegovim ispitivakim pogledom
koji se zadrao na njenim grudima.
Naime, svilena bluza bila je dobro zategnuta. Nema sumnje da e ubrzo
biti jo gore.
Nikos pogledom prelete po njenom
licu.
Kako podnosi trudnou?
Nisam sigurna... odgovori ona
polako. Iskreno, ponekad mi sve

izgleda kao san iz kojeg bih se svakog


momenta mogla probuditi i nai se u
mom Aristou, gde ba ni o emu nisam
brinula, osim o istraivanju u muzeju...
Da li to eli?
Lagala bih kada bih tvrdila da me
pomisao na Aristo ne uznemirava.
Tamo sam roena i odrasla, tamo mi
je dom i nije jednostavno odjednom
otii. Sve se desilo prebrzo. Atina mi
je vrlo strana. Verovatno u u njoj biti
izgubljena.
Toga ne treba da se plai. Atinu
e upoznati kada to poeli pokua
Nikos da je ohrabri. Uiniu sve da
ti ovde, to je pre mogue, bude kao da
si u svojoj kui. Iako nisam planirao
svadbeno putovanje, nai u nekoliko
slobodnih dana da budem s tobom i
da u novom domu stekne ljubav i
poverenje.
Kiti pogleda svog mua a u oima
joj se ogledala meavina zauenosti,
uzdranosti, oekivanja i... radosti?
Prvi put u ivotu Nikos nije bio siguran ta treba da uradi da bi zadrao
enu. Kiti nije bila neko ko bi prihvatio da obe strane budu zadovoljne
pravilima jedne strane. Poelo je da
mu biva jasno da ta veza tako ne bi
funkcionisala.
Razmiljao sam o protekloj noi i
onome to si mi kazala ree on mirno. Zbog naeg deteta, mislim da si
u pravu, treba bolje da se upoznamo
i... treba da budemo prijatelji.
Prijatelji? Zar samo prijatelji?
Ona to nije tako zamislila. Bespomono je pokuala da sakrije zbunjenost i iznenaenje.
Da bismo otklonili sve brige pokua on da je oraspoloi kontaktirao
sam sa ginekologom i on je predloio
ultrazvuk.

4/11
40 ...............................................................................Danijela................................................................................

To nee biti problem ree Kiti


suvo. Nameravala je potpuno da ga
rastereti. Tek smo jedan dan u...
Pocrvenela je i po ko zna koji put
upitala se zato je jue onako brzopleto odbila svog mua. Pa, to je bila njihova prva brana no! Prema svemu
to je ula, to bi trebalo da je najlepe
iskustvo!
Iznenada, palo joj je na pamet da ga
je obmanula odmah posle venanja!
Ali ako je Nikos zbog toga bio uznemiren ili nestrpljiv, to je, u najmanju
ruku, vrlo dobro krio. Kiti mu se zahvalno osmehnula.
Tako? ta bi danas elela da radi?
upita je on neno. Mogao bih da
ti u Atini pokaem najbolja mesta za
kupovinu.
Ako hoemo bolje da se upoznamo, onda treba da zna da najvie
mrzim odlazak u kupovinu odbrusi
Kiti. elim da upoznam Atinu iz sasvim drugog ugla. Da li ovde oduvek
ivi?
Da njegov osmeh nestade. Samo, ulice u kojima sam odrastao nisu
atraktivne za turiste. Ubeen sam da
ne eli razgledanje predgraa, zar ne?
Moda se on stideo svog porekla,
pomislila je Kiti.
Ti nisi odgovoran za to to si
odrastao na takvom mestu smatrala je da treba da ga utei. I ba zato
moe da bude ponosan na sve ono
to si sopstvenim radom postigao.
Uostalom, ti si jedan od najuspenijih
grkih biznismena.
Nikos zastade. Bila mu je draga ova
neoekivana pohvala. Njegov poslovni
uspon bio je fenomenalan i to ga je
uvek guralo dalje, pa je, savlaujui
prepreku po prepreku, postigao zavidnu poslovnu karijeru. Normalno, on

je na to bio ponosan, ali to oseanje


dosad ni sa kim nije delio.
Kiti je s malo rei uspela da uini
da se on lepo osea. A Nikos je polako
shvatao da je njegova mirna i stidljiva ena zapravo neobino osetljiva i
mudra.
Onda, ako ne eli etnju po buticima, kai mi kuda eli da ide,
draga?
O, arko bih elela da vidim Partenon! rekla je bez razmiljanja.
Zatim Zevsov hram, pa botaniku
batu. Ti, kao pravi Atinjanin, sigurno poznaje gradske znamenitosti kao
svoj dep.
Tako je potvrdi Nikos mada se
nikada nije oseao kao pravi Atinjanin. Pa ipak, bio je ponosan na svoj
grad, kao i na svoju suprugu, koja je
dobronamerno ukazivala na njegove
vrline.
Vai, hajde da se igramo turista
osmehnuo se zagrlivi Kiti. Shvatam
da ti nedostaje Aristo, ali nauiu te da
zavoli Atinu.
Moda Nikos pokuava da je naui
da zavoli njega, pomislila je Kiti posle
tri dana arobnih obilazaka grada. Bio
joj je oduevljeni, strasni vodi i Kiti
je jedva dolazila sebi od iznenaenja.
Svaki dan odlazili su u novi, neistraeni deo Atine i tako je sve bolje upoznavala Nikosa Angelakija.
Nikosov ofer Stavros i kuvar Sotiri
bili su mu, nije preterano rei, veoma
posveeni. Tolika odanost zaposlenih iznenadila je Kiti i nije joj trebalo mnogo da shvati da njen mu ceni
pre svega jednostavne stvari u ivotu:
dobro jelo, dobre prijatelje, dobar razgovor.
I ubrzo je i njemu bilo jasno da je
njen ukus, to se tie knjiga, autora i

...............................................................................
Danijela................................................................................
4/11
41

savremenih filmova, bio veoma kompleksan. Kada su vodili ive diskusije,


Kiti ni u kom sluaju nije bila stidljiva
ni uzdrana, nego ak vrlo priljiva i
hrabra.
Ipak, tvoji koreni su u Aristou
insistirala je Kiti blago. Kao i moji.
Mislim da bi to bila lepa pria koju bismo jednog dana mogli ispriati naem
detetu...
Kada su izili iz muzeja, doekali su
ih paparaci. Njih pet-est, naoruanih
kamerama sedeli su na motociklima,
spremni za posao. Nisu pokazali nameru da odustanu ni posle Nikosovog
ljutitog protesta.
Mora da je neko prepoznao auto pa
im je signalizirao brundao je Stavros
dok im je otvarao zadnja vrata. Paparaci
su se razleteli oko limuzine ali Stavros
je brzo napustio parking.
Znai da je vreme da menjamo
auto mrmljao je iznervirano Nikos
gledajui kroz zadnje staklo kolonu
dvotokaa koji su mu bili za petama.
Godinama je on zanimljiv medijima, na
to je ve navikao, ali kada je procurila
vest o njegovoj enidbi princezom, za
jedan jedini dan svi svetski mediji raspolagali su tim podatkom. Paparacima
su obeani enormni honorari za fotografije princeze Kiti, pa zato ne udi to
to su agresivni.
Vidim da si ih se otresao, Stavrose.
Zar neemo natrag, u apartman?
upita Kiti zbunjeno.
Nikos odmahnu glavom.
Plaim se da se nee obradovati
naem sledeem odreditu, ali osveenje tvoje garderobe u ovom sluaju moglo bi mnogo da nam pomogne, draga.
Zato idemo u kratku oping turu.
Stavros je bio odlian voza. U Atini
je poznavao svaki kutak, svaku uliicu.

Kada je umakao poslednjem reporteru, okrenuo je limuzinu u Kolonaki,


bogataki kvart u Atini, poznat po
ekskluzivnim buticima.
Nekoliko sati Kiti je isprobavala
odeu i odluivala je da kupi neki komad tek kada Nikos kae da joj dobro
pristaje bez obzira na to radi li se o
svakodnevnoj ili sveanoj garderobi
ili veu.
Probaj ovo navaljivao je dok
su mu oi sijale. Prodavaica je bila
opinjena vanom muterijom pa se
Kiti oseala kao da se presvlai u privatnom salonu.
Kada se Kiti neto kasnije pojavila
iza zavese u tesno pripijenoj haljini
koja bi svakom mukarcu pokrenula
matu, Nikosu, zavaljenom u konoj
fotelji, zastao je dah i poeo je nesvesno da aplaudira.
ta radi ovde? upita ga ona
dok je probala novu haljinu. Nikos je
samoinicijativno doao u odeljak za
presvlaenje i zatekao ju je razgolienu. Srce je htelo da joj iskoi.
Hou da te posavetujem ta ti dobro stoji odgovori on mirno, pogleda prikovanog na njenom otvorenom
dekolteu. Kiti je osetila stid to su joj
se bradavice ukrutile.
Vrlo lepo... Nikos je bio uzbuen i osetio je jak trzaj u slabinama.
Da bi sakrio uznemirenost, sruio se
ponovo u fotelju. To emo u svakom
sluaju uzeti. Hajde, probaj jo neto
naredi joj neno.
Kada su napustili butik u pratnji
troje zaposlenih natovarenih kesama
i kutijama, Kiti je bila potpuno iscrpljena.
Nadam se da si bar malo uivao u
tome to si me ponizio siktala je na
mua dok su prolazili kroz mnotvo

4/11
42 ...............................................................................Danijela................................................................................

ljudi koji su se okupili da izbliza vide


grkog tajkuna i njegovu princezu.
ime misli da sam te ponizio?
upita on strpljivo.
Primorao si me da se oblaim i
svlaim, da pred tobom paradiram
gore-dole kao da sam tvoja svojina!
Razbesnela se zato to je bila ubeena da ju je poredio sa svojim ljubavnicama manekenkama.
Nijedan model odee na kojem si
insistirao nikako mi ne pristaje, mislim
da je sav potroeni novac baen. Sve e
to stajati u mom ormaru, nita nikada
neu obui! tvrdila je Kiti.
A ta ako e ih ipak nositi, draga?
Nikos je zatitniki zagrli i uvede u
limuzinu, zatim proe s druge strane i
sede pored nje.
injenica je da e onu crvenu haljinu veeras obui... nastavio je ne
obraajui panju na njen prkos. Ii
emo na jednu dobrotvornu priredbu
koju podravam. Znam da e sve oi
biti uprte u moju lepu enu...
Protest joj je zamro na njenim usnama jer ju je snana svetlost kroz boni
prozor zaslepela.
Zato nas prate? jedva progovori
Kiti i od straha pokri lice rukama.
Nisam uradila nita ime bih zasluila ovoliku panju...
Sada si Kiti Angelaki podseti je
Nikos. Trebae ti vremena da se navikne. Priznajem da su reporteri ba
dosadni.
U Aristou sam mogla biciklom da
se provozam ostrvom bez ikakvog problema setno ree Kiti. Ljudi su mi
mahali u znak pozdrava i niko mi nije
ovako dosaivao zavalila se u udobno sedite zatitniki poloivi ruku na
stomak. Ovaj dan bio joj je veoma teak. Prvi put je dobila napad nostalgije.

Poto su paparace ostavili daleko


iza sebe, Kiti je suzama zamagljenim
oima gledala kroz prozor. Ali kada
je Stavros skrenuo prema neboderu
u kojem je Nikosov apartman, oi su
joj bile suve.
Batler ju je pozdravio irokim
osmehom.
Za vas je stiglo nekoliko tekih
paketa iz Aristoa, gospoo Kiti
obavestio ju je pokazavi brdo kutija
koje su blokirale ulazni hodnik.
Moje knjige! istog trena zaboravila je na kupovinu i dosadne
paparace. Sa arom je rasekla jedan
karton, odakle je provirilo na desetine knjiga.
Zar su sve te kutije pune knjiga? uasnuto upita Nikos. Gde
misli da ih odloi? Apartman jeste
prostran, ali ne toliko da moe da
prihvati biblioteku.
To su knjige koje koristim za
istraivanja i ne mogu da ih se odreknem objasni mu ona.
U mojoj radnoj sobi za sve to
nema mesta bio je odluan Nikos.
Zamoliu Sotirija da ove kutije
zasad smesti u jednu od spavaih
soba. Ako zaista namerava ovde da
radi... plaim se da za to nema ba
mnogo slobodnog vremena. Uostalom, kao moja supruga nee morati
bilo ta da radi.
U svakom sluaju, nastaviu rad
na svojoj knjizi o ranoj istoriji ostrva
Adamas. I mogla bih da zadrim savetodavnu ulogu u muzeju u Aristou
bar dok se beba ne rodi neodluno
je rekla. ta inae da radim dok si
ti po itav dan u svojoj kancelariji?
Shvatam, nameravam da nastavi dobrotvorni rad. Moja prijateljica
Melina Demakis mogla bi mnogo da

...............................................................................
Danijela................................................................................
4/11
43

ti pomogne. Zamoliu je da stupi u


kontakt s tobom.
Kiti se malo zamislila. Nije mogla da
vidi sebe kao organizatora ili uesnika
dobrotvornih akcija.
Radije bih radila kao pomonik
u mesnoj bolnici, kao to sam u Aristou...
Da, pa da te napadne mentalni
bolesnik! sarkastino napomenu
Nikos. Sebastijan mi je ispriao sve
o tome i rekao je da ti je otac zabranio
da nastavi otar ton nedvosmisleno
je govorio ta on o tome misli.
To nije bio napad branila se Kiti. Pacijent je u divljem uzbuenju
udario sebe a mene je sluajno zakaio po obrazu. Siroti ovek bio je
potpuno nesvestan onoga to je uradio, a moj otac je, sasvim razumljivo,
bio zabrinut za mene pa je to uinio
u nameri da me zatiti.
Ba kao to bih i ja potvrdi Nikos. Kako misli da ode u bolnicu
uz sve te paparace?
Paparaci nikada nee znati gde
sam osim ako ti ne bude insistirao
da se vozim limuzinom! uzvrati ona
razdraljivo.
Jedno je sigurno: bez Stavrosa ni
korak nee napraviti van apartmana.
Ti si u drugom stanju, Kiti, ne mogu
da dozvolim da sebe i dete dovede u
opasnost.
Otkad ti moe neto da mi dozvoli ili da zahteva?
Otkad si postala moja ena. ta
moe da bude vanije od toga to nosi moje dete? Nikos pogleda na sat.
U radnoj sobi imam posla jo jedan
sat pa predlaem da se za to vreme
odmori.
Poelela je da svog mua gaa u
glavu porcelanskom figurom bogi-

nje Afrodite, ali je on ve bio nestao


u radnoj sobi. Postiena time, otila
je u kupatilo da se smiri pod tuem.
Zatim je uzela veernji komplet
uski korset i dugu satensku suknju.
Kada se pogledala u ogledalu, bila je
veoma zadovoljna. Nikada sebi nije
bila ovako seksi. Kosu je podigla u visoku punu, a potom je sela da saeka
mua.
Nikos se pojavio u crnom elegantnom smokingu, kako i dolikuje grkom tajkunu. Dah mu je zastao kada
je ugledao svoju enu.
Nije to ba ono to sam zamislio
ree on opasno nenim glasom. Mislim da smo se dogovorili da obue
crvenu veernju haljinu.
To si ti odluio ispravi ga Kiti.
Ne elim da izgledam kao barska
dama!
Pa ti je drae da izgleda kao da
si se upravo vratila sa sahrane ree
on uzdignutih obrva. Ima tano pet
minuta da se presvue. Sada si moja
ena, Kiti, i treba da nosi garderobu
koja ti odgovara a ne da se oblai kao
usedelica.
To je prevrilo meru. Pritisak joj je
skoio a krv prokljuala.
Dobro se oseam u ovome... ta
ti sve ovo znai? Kako se usuuje?
inilo se da se uspaniila, zatim je u
udu pogledala Nikosa, koji joj prie
i pocepa korset a sitna dugmad razleti
se na sve strane.
Usudiu se i na vie ako me ovako
bude nervirala, draga. Zar ne vidi da
je ovako mnogo lepe... obema rukama on povadi sve ukosnice iz njene
kose koja se rasu preko ramena i lea.
Kosa joj je svetlucala kao vodopad na
suncu. Zar je mogue da ne vidi da
ti ovako mnogo lepe stoji?

4/11
44 ...............................................................................Danijela................................................................................

Vrisnula je i pobegla od njega kao preplaena kouta, a on se tiho nasmejao.


Tano dva minuta kasnije stajala je pred
njim, crvenih obraza od besa, ali u novom
izdanju.
Zadovoljan? upitala ga je hladno.
Znao sam da e ovo na tebi divno izgledati. Zapanjujue!
Celog ivota Kiti je eznula za tim da
joj neko bar jednom kae da je atraktivna.
Ova Nikosova izjava nije joj delovala nimalo laskavo jer je smatrala da je to rekao
iz utivosti.
To nije moj stil rekla je uvreeno.
Zar ne bi bilo bolje...
Ne budi smena! presee je on.
Ova haljina zasluuje da je nosi samopouzdano. Ovo je poslednja re mode... Eh,
koliko e mukih uzdaha izmamiti... udesno si lepa bio je iskren. Iz unutranjeg
depa smokinga izvadio je ogrlicu s rubinima i dijamantima, potom ju je poljubio
u vrat i zakaio joj prelepi ukras.
Zanemela je ugledavi ogrlicu.

10. poglavlje
Kada je Nikos sa svojom suprugom uao
u balsku salu, svi su u njih gledali. Nikos ju
je predstavio ogromnom broju ljudi i trudio
se da s njima zapodeva razgovor na teme
koje su bliske Kiti i ona je konano morala
priznati da su te vane linosti sasvim prijatne. Potisnuvi stid, askala je s njima kao
da ih odavno poznaje i dobro se oseala.
Meutim, tek to je Nikos okrenuo lea,
uo je da se njegovoj eni obratio muki
glas:
Princeza Katarina? Ime mi je Darius
Kristakis predstavi joj se visok mladi.
Ja sam docent lokalnog univerziteta.
Gospodin Kristakis... uzvrati Kiti
utivo.

Pred njom je stajao ekstremno atraktivan


ovek, to su, uostalom, potvrivali i brojni
zainteresovani pogledi ena. Ali on to, izgleda, nije primeivao, gledao je samo Kiti.
Imam vau publikaciju o krstakim
ratovima u dvanaestom veku i njihovom
uticaju na grku istoriju i ostrva u okruenju. Mislim da je to najinteresantniji
prikaz ove teme koji sam imao u rukama nasmeio se. Priznajem da sam
vas zamiljao kao stariju damu, a vi ste
zanosna lepotica... oprostite mi ako sam
vas zbunio svojim zanosom! spetljao
se ugledavi Kitine podignute obrve.
Sve je u redu umiri ga ona osmehom. Shvatila sam to kao kompliment.
Rizikujem da budem drzak... ipak
bih vas zamolio da razmotrite mogunost da gostujete na naem univerzitetu. I va rad za muzej u Aristou mogao
bi da bude vrlo znaajan naim studentima. Ubeen sam da bi se svi oni
obradovali kada bi dobili priliku da vas
upoznaju.
Kiti je osetila snane udare srca jer se
radilo o njenoj omiljenoj temi. Pored toga, dopala joj se ideja da poseti poznati
atinski univerzitet.
Tome bih se ba radovala izjavi
ona spontano.
Fantastino! Darius je sijao od
oduevljenja. Moemo li uskoro da
se naemo i dogovorimo o detaljima?
Bojim se da e moja supruga prvo
morati da proveri termine svojih obaveza pre nego to ugovorite bilo kakav
susret uo je mladi docent hladni glas
iza svojih lea.
Nikose, ovo je Darius Kristakis...
predstavi ga Kiti i naglo zastade jer ju je
Nikos vrsto zgrabio oko struka.
Zna, on...
Koliko vidim, vi svoju novu poznanicu ve sa enjom iekujete, gospodi-

...............................................................................
Danijela................................................................................
4/11
45

ne Kristakis mrmljao je Nikos preteim glasom. Drite se podalje od nje!


Darius se okrenu, pogleda jo jednom
princezu i ode bez rei.
Kako si mogao da bude tako neotesan? upita Kiti svog mua i jednim
trzajem oslobodi se njegovog stiska.
Samo je hteo da porazgovara sa mnom!
Sasvim je jasno da je on hteo to
pre da utone u tvoj izazovni dekolte,
draga ispravi je on cinino. Svi su
primetili da je ovaj Adonis sve vreme
zurio u tebe.
Glupost! usprotivila se Kiti estoko, a pritom je osetila vrelinu u obrazima. Uzgred, ti si insistirao da obuem
ovu haljinu!
Zbog te odluke gorko se kajem...
prokrguta Nikos.
Kiti ga je zbunjeno pogledala.
Da ti nisi ljubomoran?
I Nikos se u tom momentu ba to
zapitao.
Ljubomora je oseanje koje mi nije
poznato izjavi on nespretno. Ali ako
doivim jo jednu slinu scenu, budi sigurna da e dotini gospodin saznati
koliko posesivan mogu da budem kada
je u pitanju moja ena. A koliko sam nestrpljiv, ona e saznati u mom krevetu,
gde i pripada...
Nikose! uzviknu Kiti istovremeno
i okirana i oduevljena jer je on svoje
skrivene pobude samo u muci mogao
otvoreno da pokae.
Vreme je da idemo kui! zabrunda
Nikos, uhvati Kiti za ruku i povue je
za sobom.
Kada su seli jedno pored drugog u
limuzinu, oboje su utali. Nikos je zurio u nju. Kiti je oseala knedlu u grlu.
U svom muu videla je uznemirenog
stranca, a takav je bio i pre venanja. U
narednim danima umeo je da pokae

arm i prijateljske osobine, a veeras...


obini ljubomorko...
utke su neusklaeno koraali pa
su tako uli u lift. Kiti je pokuala da
sredi svoje konfuzne emocije, a kada
su stigli do poslednjeg sprata, Nikos
ju je zgrabio u naruje i uneo u apartman. Od iznenaenja nije mogla da
se sabere.
ta... ta to radi?
Ono to je trebalo da uinim prve brane noi! mrmljao je nosei
Kiti u svoju spavau sobu. Spustio
ju je na ogromni krevet. Ono o
emu smo oboje sve vreme potajno
sanjali dodao je blago i strasno je
poljubio.
Zar ti nije jasno da mi je tvoje
arobno telo neprestano slalo nedvosmislene signale koji su me dovodili
do ludila, draga? elim da bude potpuno moja... aputao joj je na uho
otkopavajui rajsferlus njene haljine. Kitine bujne grudi poskoile su
kada su se oslobodile tesnog korseta.
Pokuala je da se odupre, ali uzalud.
Ili to zapravo nije elela.
Kako je Nikos usnama dodirnuo vrhove njenih grudi, zajecala je i zarila
prste u njegovu gustu crnu kosu privukavi ga jae sebi. Nikose mucala je ja...
Znam, draga prekide je on oseajui da se gubi.
Svet oko Kiti nestade i zahvati je
najjai zanos kome niko nikada nije
uspeo a ni eleo da se odupre.
Mnogo kasnije Kiti je leala na leima,
potpuno iscrpljena i zagledana u plafon.
Nikosova tamna glava ugnezdila se na
njenim grudima, a ona ga je rukama zagrlila oko vrata. Njome je ovladalo isto
ono blaeno oseanje koje ju je prvi put
zahvatilo one arobne noi u peini na

4/11
46 ...............................................................................Danijela................................................................................

plai. Oseanje lepe od bilo kakve iluzije, neto ega se nikada ne bi odrekla.
Za Nikosa je to, jednostavno, bio
dobar seks, to je videla po njegovom
zadovoljnom i oputenom licu kada
se posle doivljenog vrhunca skotrljao s nje. Protegnuo se i sklopio ruke
iznad glave, kao sultan koji se upravo
odvojio od svoje najdrae konkubine.
Meutim, Kiti je i posle toga eznula
da njegovo snano telo osea uz svoje...
da joj na uho apue one divne rei
koje samo on ume... da u budunosti
ovako uvek bude.
Nikos je ekao da mu se srce umiri,
ali to se nije desilo, sve je nekako bilo
drugaije nego obino. Na primer nije
se urio da napusti krevet, kako je to
redovno u slinim situacijama radio. A
neobina mu je bila i sopstvena elja da
jo neko vreme ostane uz partnerku, da
njegova umorna glava jo neko vreme
poiva i uiva izmeu dva Kitina meka
jastuka.
Glupost! Previe se opustio i prepustio sanjarenju. Jednostavno, ovo je bio
fantastian seks. A on se sa Kiti venao
jer e mu ona roditi dete!
Poto je njegovu glavu neno spustila
u stranu, Kiti je polako ustala. Nikos se
istog momenta uspaniio.
Kuda e?
U svoj krevet odgovori mu ona
mirno. Uasno sam umorna.
Nemoj da ide!
Zato?
Previe je kasno da se ponovo krije
od mene, moja Kiti dodade on grubo.
eli me isto kao i ja tebe... jo nekoliko puta noas.
Nekoliko puta?
Sigurno! on isprui ruke prema
njoj. Najbolje da ponemo odmah.
Doi ovamo... lezi pored mene.

Kratko je oklevala a zatim je shvatila


da i ona ba to eli. Prvi put je primetila tetovau na njegovom ramenu.
ta ti je ovo, Nikose? upitala je
dotaknuvi radoznalo vrhovima prstiju
tetovau, malu crnu korpiju.
Izraz njegovog lica ojednom se promenio.
To je podseanje na moju prolost,
simbol uliara kojima sam nekada pripadao. Stavros i Sotiri takoe su bili
s nama. Organizovali smo ilegalne
boks-meeve u zabaenim mranim
dvoritima.
Koliko ti je bilo godina? upitala
je preneraeno.
Petnaest... esnaest odgovori on.
Nisam bio stariji ni kada je Larisa
Petridis mojoj majci ponudila posao
i primila nas oboje da radimo u njenoj velianstvenoj vili. Njen stil ivota
i prijateljstvo otvorili su mi novu ivotnu perspektivu. Nije imala decu, pa
kada je u meni prepoznala ambicije,
uzela me je pod svoje okrilje.
Spustio je jednu ruku preko oiju.
Kiti je fascinirano posmatrala kako mu
se Adamova jabuica pomerala gore-dole dok je s mukom gutao.
Ona mi je platila koled i mada
je moj ponos bio povreen, prihvatio
sam njenu podrku jer mi je to bila jedina ansa da dotadanji ivot ostavim
iza sebe. Ali pre nego to sam diplomirao, majka mi je umrla od raka. Sve
je ukazivalo na to da gubim tlo pod
nogama, ali Larisa je imala poverenja
u mene i pomogla mi je da se izborim
s tekoama i da nastavim da radim.
U svojoj firmi dala mi je odgovoran
posao, gde sam se dobro pokazao.
Sada se ak tiho nasmejao, pa je Kiti
osetila da je odahnula kada se Nikos
okrenuo i toplo je pogledao.

...............................................................................
Danijela................................................................................
4/11
47

Ba kao i ti, ona je bila izvanredna


ena ree on setno. Prema glasinama koje su se irile po kuloarima
i u tampi, ja sam bio njen tienik i
mladi ljubavnik. Ona mi je zabranila
da tu zabludu o nama bilo kome negiram. Nju je to zabavljalo i u sutini je
bila i ostala plemenita ena... zavri
on zamiljeno se osmehujui.

Kiti strasno poljubi njegove usne i istog


trena ponovo se naoe u zagrljaju...
U narednih nekoliko nedelja zaivela je njihova ljubav. Kiti je postala
obazrivija nego inae, brino je uvala
s mukom steenu branu harmoniju
koja je iz noi u no bivala sve vra
jer su oboje vrlo brzo shvatili da ne
mogu jedno bez drugog.

KRAJ