You are on page 1of 76
 

WEMB

KING/QUEEN

 

PROJECT

2049

 
WEMB KING/QUEEN PROJECT 2049 Vol. 014 Wal. 014 Metin KILIÇ <a href=simurgwalll7@yahoo.com " id="pdf-obj-0-18" src="pdf-obj-0-18.jpg">
 
 

Vol. 014

Wal. 014

Metin KILIÇ

Giriş 1) King/Queen Nedir? 1A) Wembolog/Ultrast Nedir? 1B) German/Walküre Nedir? 2) Wemb Kanton Yönetimi 2A) Wemb Düzeni (Yukarıdan Aşağıya) 2B) Kanton Yönetimi (Kademeler) 2C) King/Queen Döngü 2Ek1) King/Queen Havuzu 2Ek2) Wemb Childucation 3) King/Queen Seçimi 3A) Seçici Şura Oluşumu (İnsan ve Yapay Zeka) 3A1) Seçimde İnsan ve Yapay Zeka Faktörü 3A2) K/Q Seçim Aşamaları 3B) İlk dönem 12 yaş bitimi (Wemb Vakfı Yönetimi) 3C) İkinci dönem 7 yaş bitimi (Zemin Walhalla Yönetimi) 3D) Üçüncü dönem 2 yaş bitimi (Uydu Walhalla Yönetimi) 3E) Artı dönem Zigot süreci (Allahlaw Yönetimi) 4) King/Queen Eğitimi 4A) Eğitmen Seçimi 4B) İlk dönem 4 yıl, Zemin Polaris Sahası. 4C) İkinci dönem 9 yıl, Yüzen Şehir ve Zemin Polaris Sahası. 4D) Üçüncü dönem 14 yıl, Yörünge ve Polaris Sahası. 4E) Artı dönem 16+1 yıl, Allahlaw Yaşam Sahası. 4Ek1) K/Q Nickname Seçimi 4Ek2) K/Q Eğitiminde Gözlem Statüsü 5) King/Queen Görevi 5A) K/Q Görev Giyimi 5B) K/Q Fiziki Görünüm 5C) Davranış Modu 5D) K/Q Gemisi 5Ek1) K/Q Kişisel Araç

5Ek2) Humaniod Kadro 5Ek3) K/Q Logosu 5Ek4) K/Q Yaşam Tarzı 5Ek5) K/Q Zaman Faktörü 5Ek6) K/Q Askerlik Hizmeti 5E) İlk Görev 5E1) K/Q Görev için Yüzük 5F) KonFed Görevi 5G) İade/Destek Görevi 6) K/Q Akademi/Şehir Kuruluşu 6A) İnşa Planı 6A1) Akademi İnşa Planı 6A2) Eğitim Şehri İnşa Planı 6B) Kuruluş Maliyeti 6B1) Akademi İnşa/Eğitim Maliyeti 6B2) Eğitim Şehri Kuruluş/Yaşam Maliyeti 6C) Akademi/Şehir Gelir-Maliyet Analizi 6Ek1) Eğitim Şehri Ekonomisi 7) Kanton Yurttaşlığı 7A) Pol/Hansa Kardeşliği 7B) Kanton Yargısı 7C) Kanton Güvenliği 7D) KonFed Bağı 8) K/Q Atama Sistemi 8A) Wembolog/Ultrast Kurulum Destek Sistemi 8B) Walküre/German Korunum Destek Sistemi 8C) K/Q Oylama Sistemi ve Değişim 8Ek1) Düşünce 8Ek2) Harita Gelişimi 8Ek3) Detay Ek Not: Evreni Anlamak için 9 Bilim Dalı

GİRİŞ

Amaç ne? Renkler var. Yeşil yer. Mavi gök. Kırmızı ateş. Sarı güneş. Gökyüzünden yeryüzüne akan yağmur. Bilgi taşıyan damla. Sen neredesin? En iyi yöneten nerede? Yönetmeyi bilen nerede?

King ve Queen. Müzik dinler. Hisseder. Giriş yapar. Konuyu anlar. Görür. Üzerinde elbise. Gözlerinde istek. Wemb düzeni yayılır. İnsanlar mutlu olur. Gözler açılır. Gönüller görür. Doğru nedir? Dünya düzeni nedir? İnsan neden yaşar? İnsan nasıl yaşamalı? Mutlu olmak en kolayı. Mutlu görünmek güzel. Kelimelerle konuşmak gerek. Anlamalı, okuyan. Okuduğundan ders çıkarmalı. Daha iyi, hep var.

Kantona giriş yapan gençler. Kısa/hızlı eğitim alır. Teenager göreve hazır. Gelişim hızlanır. Gözler ışıldar. Wemb düzeni yayılır. Ulaştığı yerde K/Q görev alır. Mutlu olmanız gerekir. Sevmeniz gerekir. Yaratılma amacını hatırlayın. Sizi seveni hatırlayın. “O” sizi kendisi için yarattı. Siz yoktunuz. Hala yoksunuz! Bir hayalin içinde güzel bir düzen kurun. Belki kendisi sizi yanına alır. K/Q olursunuz. Dünyada “Wemb” adında bir düzen kurulur. Cennet yaşamı budur. Her biriniz tükenmeyen hazine bulur. Hediye edilen mekanda K/Q olunur. Güzel son budur. Aslında son yok. Sonu olan yok. Hep yeni başlangıç var. Yeniden yola çıkış var. Umut var. Yukarıya doğru gidiş var.

Bu dünya yaşamı, cennetin projası (prova/proje) olabilir. Kazanan insan, K/Q olabilir. “Allah” dediğimiz yaratıcı, bizi kendisine hazırlayabilir. Hediye olarak “dostluk” sunabilir. Dünya yaşamında ne yapmışsanız, onun yanında bulursunuz. Hologram yaşama bağlı özgür iradeniz, sizi hayalin dışında bitmeyen hazineye kavuşturabilir.

Oku. Dinle. Harekete geç. Kazan. Kendin için değil. Sizden sonra gelenler için. Geride bıraktığınız ne varsa, önünüzde olacak. Kısa yaşamın sonunda tükenmeyen hayat gelecek.

Bir delinin yazdıkları bu. Bin akıllının okuyacağı bu. Hatalar ve yanlışlar için negatif düşünce üretimi yapmayın. Hata ve yanlışı düzeltmek için çabalayın. İnsanı üretimden alıkoyan ne varsa silin kafanızdan.

1) KING/QUEEN NEDİR?

KING

Kanton “Pol Merkezi” yönetir. Dışa dönük. Temsil sağlar. Diplomatik davranır. Mutlu Yaşam odaklı.

QUEEN

Kanton “Üretim/Yaşam Alanı” yönetir. İçe dönük. Üretim sağlar. Duygusal davranır. Mutlu Üretim odaklı.

KING/QUEEN

Mavi/Yeşil Bileşim görevi. Yönetim tarzı gelişmiş. Kanton sahasında gezinti. Görünüm/Davranış tarzı. Eğitime giriş öncesi ve sonrası yaşama amacı. Hanif iman ile yönetim bağlantısı. Kur’an yönüyle K/Q misyonu. Walhalla bağlantısı ve mitolojik yeri. Göreve iniş kavramı. Görevden dönüş süreci. Kaybetme duygusundan arınma. Wemb Düzeni için yeniliklerin uygulaması.

1A) WEMBOLOG(/ULTRAST) NEDİR?

WEMBOLOG

Wemb kurulumu/gelişimi için kendini adamış ilim insanı. Kendi uzmanlığında destek olur. 12li grup halinde yaşar. 1/12 uzmanlığı yaşayan ilim insanı. Birlikte görev alır. Böylece 12/12 uzmanlığa kavuşur. Biz bilinci gelişir. Kanton düzeyinde çözüm üretir. KonFed sahasında çalışır. Kanton oluşum/gelişim için gezinir. K/Q “destek” modu alır. Kanton değişiminde yardımcı. Wembolog ekip, kanton içinde gezinir, yüzde ışıltı oluşur. Yeni bulunan bilgileri hızla Kantona yayar.

ULTRAST

Sınırlı sayıda. Wembolog gruba kenardan destek. 12/12 uzmanlığı yaşayan ilim insanı. Çok yönlü gelişim sağlar. K/Q için kısa süreli danışman gibi. Hızlı sorulara hızlı cevap verir. Anlık değişimde kilit karar paketi sunar. “Kanton Yapay Beyni” ile konuşur. K/Q için yönetim hatasını denetleyen sisteme bakar. Wembolog oluşum/değişim paketine ekleme yapar. Ultrast, kanton içinde hızlı davranır. Hızlı çözüme ulaşır. Kanton sahasında kısa süreli kalır.

1B) GERMAN/WALKÜRE NEDİR?

GERMAN Özel askeri eğitim almış. Walhalla çıkışlı. Erkek. Güvenlik algısı geniş.

WALKÜRE Özel askeri eğitim almış. Walhalla çıkışlı. Dişi. Güvenlik algısı geniş.

GERMAN/WALKÜRE

Koruma desteğinde. K/Q görev sürecinde sürekli koruma desteği alır. Kanton sahasında yan yana tutulum. K/Q için güvenlik paketi. Walküre statüsünde telepat asker var. Negatif düşünce üreten kanton insanı olursa negatif düşünceye kalkan olur. K/Q yıpranmasını önler. İnsanlara pozitif telkin vermede K/Q yardımcısı olur. Walküre ekibi, Queen için özel çalışır. Beden katmanında sağlık kontrolü yapar. Beden güvenliği sunar. German ekibi, King üzerinde diplomatik etkiyi artırır. K/Q için “1 German + 1 Walküre” dönüşümlü olarak ve sürekli (24 saat) refakat hizmeti verir. G/W, güler yüzlü. Umut verir. Yüz/göz teması iyi. Destek verir. Güven duygusu verir. İlim insanı ile aynı modu taşır. Güvenlik destek görevinde gülümseyen yüz var. G/W üniforması barış zamanında neşe verir. K/Q görev giysisi yönetim sürecinde güvenlik yönüyle bedene güven verir.

2) WEMB KANTON YÖNETİMİ

2A) WEMB DÜZENİ

(YUKARIDAN AŞAĞIYA)

1) World Wemb Walhalla

12 KonFed ortak başkenti. Yüzer başkent. İzdüşümlü. Dünya yörüngesinde. Lunaris’in yaklaşık 1/100 ölçeğinde. Yapay uydu başkenti “Walhalla” var. İzdüşüm dünya kuzeyinde. “Manyetik Kuzey Kutbu” üzerinde. Çekimi yenmiş. Havada asılı. Yüzen şehir “GraceLand” var. Walhalla statüsü taşır. İzdüşümde zemin şehri var. “Thule” ve “Qarnaak” birleşik şehri var. Zemin şehri Walhalla “gölge” statüsü taşır. Zemin altında, yeraltında “Walhalla Üssü” var. Burası sivil yaşama kapalı. Burası yönetim destek amacı

taşır.

2) KonFed

Federasyonlar birliği. “Dil” birliği esası. KonFed başkenti “Özgün Yönetim” taşır. Kanton statüsü alır. Federasyon bağı yok. Doğrudan KonFed bağı alır. Gelişim sınırları var. Yerleşim kapasitesi var.

3) Fed

State”lerden oluşur. Fed başkenti “Özgün Yönetim” taşır. (Kanton statüsü yok.) State bağı yok. Doğrudan Fed bağı alır. Gelişim sınırları var. Yerleşim kapasitesi var.

4) State

Kanton”lardan oluşur. State başkenti “Yönetim Hansası” statüsü taşır. Sembolik hansa. Bu hansa’da insan yaşamı yok. Sadece yönetim amaçlı kullanım var.

5) Kanton

Hansa” ve “Pol” merkezlerinden oluşur. Kanton başkenti, yaşam merkezi. King/Queen için yönetim merkezi.

6) Hansa Ailelerden oluşur. Hansa merkezi Pol yaşam alanı. Üretim merkez dışı geniş alanlarda.

7) Aile

Bireylerden oluşur. Akraba bağına dayanır. Wember için “bekar” yaşam arzusu yok. Aile kurmak önemli.

2B) KANTON YÖNETİMİ

(KADEMELER)

1) King/Queen (2 kişi) Yönetim Uygulama

Manyetik kuzey kutbu üzerinde bulunan GraceLand tarafından ataması yapılır. K/Q çifti, yörünge yapay uydusu Walhalla içinden “yağmur damlası” gibi düşer. Göreve alındığı kantona yağar. Walhalla içinde mavi alanda yaşayan çiftler aile modunda. Görev emri gelince yeşil alan sayılan Kanton sahasına yine aile modunda iner.

2) Wembolog (12 kişi) Destek Kurulum/Gelişim

ThuleQarnaak tarafından kanton görevine gönderilir. Wembolog grup, yörünge yapay uydusu, sarı alanda yaşar. Gerektiğinde 4lü Ultrast ek desteği sağlanır. Ultrast grup, yörünge yapay uydu merkezinde yaşar.

3) German/Walküre (20 kişi) Destek Korunum

Zemin altı Walhalla Üssü tarafından K/Q için gönderilir. K/Q görev süresi boyunca görevleri devam eder. K/Q görevi bitince, üsse geri dönerler. G/W grup, yörünge yapay uydusu, kırmızı alanda yaşar.

4) Kanton Yönetimi Yaşam Sahası

4a) Kanton Şurası (12 kişi)

K/Q ile birlikte çalışır. Gelişim sağlamayı amaçlar. Yönetim desteği verir. Kanton meclis kararları için görev alır. Her biri farklı alanda görev alır. K/Q çifti, tüm alanlarda yönetim yetkisi alır. Şura üyeleri kendi görev alanlarında uygulama amaçlı idari çalışma yapar. Geçici görev. Şura üyeliği meslek değil. Kendi uzmanlığında deneyim kazanmış 40 yaş üstü kanton yurttaşlarından seçilir. Üyeleri kanton meclisi seçer. Karar uygulamasında “King/Queen” için yönetim desteği sunar.

4b) Kanton Meclisi (300 kişi)

Kanton sınırları içinde yaşayanlar içinden seçilir. Seçim dar bölge ile yapılır. Her kanton üyesi, sınırları belirlenmiş bir alandan gelir. Böylece nüfus artışı/azalışı halinde kanton içinde meclis üye sayısı değişmez. Seçimde yaşam/üretim alanları, harita üzerinde 300 adil parçaya bölünür. Nüfus yoğun pol merkezlerinde parçalar küçülür. Her parçadan bir kişi seçilir. Seçilen meclis üyesi olur. Meclis üyeliği meslek değil. Geçici görev. Tam zamanlı iş değil. Meclis üyesi, kendi üretim yaşamına devam eder. Seçildiği alanda yaşayan yurttaşlar diledikleri zaman temsilcilerini değiştirebilirler. Kanton meclisi “karar” alma yetkisine sahip. Wemb kanunları ile çelişmeyen kararlar alır. Karar metni, K/Q tarafından uygulanır.

4c) Kanton Pol Meclisi (300 kişi)

Hansa merkezi sayılan “Pol” yaşam alanında “karar” alma amacıyla oluşan meclis. Geçici görev. Pol yaşam sınırları içinde geçerli olan kararlar alınır.

4d) Kanton Pol Yönetimi (12 kişi)

Pol meclisi kararlarını uygulamak için görev alırlar. Farklı uzmanlıkları var. Geçici görev. Pol Meclisi tarafından seçilirler. 3 yönetici, dönüşümlü lider olur. Karar uygulaması için “King” yönetim desteği sunar.

4e) Kanton MetroPol Meclisi (300 kişi)

Hansa bağı olmayan, birden fazla “Pol” alanından oluşan “MetroPol” halindeki gelişmiş Pol merkezlerinde, her Pol sahası kendi Pol meclisinde karar alır. Ek olarak MetroPol ortak alanları için “MetroPol Meclisi” oluşur. Yaşam gelişim/mutluluk amacıyla karar alırlar.

4f) Kanton MetroPol Yönetimi (12 kişi)

MetroPol meclisi kararlarını uygulamak için görev alırlar. Farklı uzmanlıkları var. Geçici görev. MetroPol meclisi tarafından seçilirler. 3 yönetici, dönüşümlü lider olur. “Karar uygulaması için “King” yönetim desteği sunar.

4g) Kanton MakroPol (Başkent) Meclisi (300 kişi)

Hansa bağı olmayan, birden fazla “MetroPol” alanından oluşur. MakroPol ortak alanları için karar alır. MakroPol içinde yaşayanlar tarafından geçici süre için seçilirler.

4h) Kanton MakroPol (Başkent) Yönetimi (12 kişi)

MakroPol meclisi kararlarını uygulamak için görev alırlar. Farklı uzmanlıkları var. Geçici görev. MakroPol meclisi tarafından seçilirler. 3 yönetici, dönüşümlü lider olur. Karar uygulaması için “King” yönetim desteği sunar.

5) Hansa Yönetimi Üretim Sahası

5a) Kanton Hansa Meclisi (300 Aile)

Hansa üretim uzmanlığında “karar” alma amacıyla oluşan meclis. Geçici görev. “Üretici Aile” tek oy kullanır. Seçilen 40 aile, hansa üretimi için karar alır.

5b) Hansa Şurası (12 kişi)

Hansa meclisi kararlarını uygulamak için görev alırlar. Üretim uzmanlıkları var. Geçici görev. Hansa Meclisi tarafından seçilirler. Destek amacıyla her hansa için “Hedronik Temsilcisi” dişi Humanoid var. Karar uygulaması için “Queen” yönetim desteği sunar.

6. Askeri Yönetim

Garnizon (dış güvenlik) ve Amazon (iç güvenlik) üsleri var. Amazon üsleri Pol sınırlarına komşu. Garnizon üsleri hansa sınırlarına komşu. Kendi içinde askeri yönetimleri var. Kanton kararları, amazon ve garnizon üslerini etkilemez. Askeri yaşam/üretim kurallarını WembArmy belirler. Askeri saha, K/Q görev/sorumluluk sahası dışında sayılır.

2C) KING/QUEEN DÖNGÜ

King, dışa dönük yönetim lideri. Queen, içe dönük yönetim lideri. King, yaşam yerlerinde (pol) yönetim desteği sağlar. Queen, üretim yerlerinde (hansa) yönetim desteği sağlar. Kanton genel kararlarında K/Q birlikte hareket eder. Kanton Şurası ile yemek masasında buluşurlar. Masa baklava dilimi şeklinde. Masada 12 şura üyesi, K/Q çifti, Telepat Walküre ve Wembolog lideri bulunur. Sadece Wembolog lideri sanal buluşma yapabilir. (Walhalla yapay uydusu üzerinden katılım) Diğerleri bizzat yemek masasında bulunur.

Wemb Kanton yönetimi, ana kuralları ile Walhalla üzerinden kontrol edilir. Yönetim hataları uzaktan denetlenir. K/Q için olası sapmalar izlenir. Hızlı düzeltme yapılır. KonFed bağı yaşayan Kanton için, iç yaşam kararlarında bağımsız hareket özgürlüğü var. Ancak iki kanton arası veya kanton sınırları dışı ile ilgili kararlarda KonFed bağı devreye girer. Dış işlemlerde bağımlı hareket var. İki ayrı kanton arası diyalog için K/Q çiftleri bir araya gelir. Mutluluk odaklı çözüm üretilir. Kanton yönetiminde “soyut” yaklaşım öncelikli. Üretim ölçümünde, kanton yaşam sahasında oluşan pozitif enerji ölçümü var. Yaşama sevincini ölçebilen sistem var.

Wemb Bayrak

Yeşil Seçim. Kırmızı Eğitim. Mavi Görev. Sarı Destek.

King ve Queen için yaşam alanı. Yaşam başlangıcı. Döngü süreci. Kanton Yönetiminde yeri. Yeşil alan seçim alanı. Doğum ile başlar. Seçim yılına kadar uzanır. Kırmızı alan eğitim alanı. Öğrenci giyimi özel. Öğrenci kırmızı görünümde. K/Q sembolü giyimde. 16 yaş bitimi. Mavi alana geçer. Görev alanı başlar. 40 yaşında Sarı alana geçer. Destek alanı başlar.

Yeşil alanda seçim süreci yaşanır. King/Queen döngüsünde milyonlarca bebek/çocuk taranır. Aşamalı değişim var. Yıllar akar. Seçim öne alınır. Kırmızı alan, Eğitim akışı. Mavi alan, görev yeri. Aktif yaşam. Sarı alan, destek görevi.

2EK1) KING/QUEEN HAVUZU

(Seçim/Eğitim/Görev)

K/Q havuzu var. Havuzda gelişen çocuklar var. Wemb Düzeni için eğitilen çocuklar var. Havuz özel donanımda. Havuza alınan çocukların ufku geniş.

WWW (World Wemb Walhalla, tüm iç güneş sistemine uzanır) bölgesi için 12 KonFed yönetimi belirler. Seçim KonFed ihtiyacına uygun.

UWW (Uranus Wemb Walhalla, dış güneş sisteminde üye sahada etkin) bölgesinde yapay/doğal uyduların ihtiyacına görev belirlenir.

WAL (Wemb AllahLaw) sahasında tüm çocuklar bu havuzun doğal üyesi.

Wemb Düzeni oluşumuna göre havuza alınan çocuk sayısı, eğitim aşaması için belirlenir. WWW için 12 KonFed ihtiyacında, her sınıfta 12 KonFed çifti olacak şekilde 48 kişilik sınıf oluşabilir. Her sınıfta 2x2 aynı KonFed üyesi çocuk/genç K/Q eğitimi yaşayabilir. İleri yıllarda, K/Q eğitimi dünya zemininden dünya yörüngesine alınabilir. Walhalla kontrolünde yapay uydu içinde özel gelişim sağlanabilir. Özellikle "vesvese" faktöründen korunma tekniği ilerledikçe, daha iyi yönetme becerisine sahip, negatif düşünce akımına kapılmayan K/Q havuzu oluşabilir.

2EK2) WEMB CHILDUCATION

(King/Queen veya German/Walküre ayrı/özgün eğitimde)

 • 4 TÜR ÇOCUK (3+1)

1: Normal Çocuk (Yeşil Mod) Aile içi büyür. Uzmanlık eğitimi alır. Saf/Amazon olabilir.

2: German/Walküre Çocuk (Kırmızı Mod)

 • 2 yaşında hibe edilir. (Wemb ileri dönemde “zigot” aşamasında hibe)

Askeri odaklı. Aparatlı. WembArmy üyesi çocuk. 20lik müfreze için 17 yaş görev alış. (Wemb ileri uzay döneminde 13 yaş görev alış)

3: King/Queen Çocuk (Mavi Mod)

 • 2 yaşında hibe edilen. (Wemb ileri dönemde “zigot” aşamasında hibe)

Yönetim odaklı. Aparatlı. WembWalhalla üyesi çocuk.

+1: YY Huri Genli Çocuk (Sarı Mod)

Walhalla üretimi özel çocuk. İlim insanı. Süper Çocuk. Anne babasından yumurta/sperm hibesi ile üretilir.

(Wemb ileri dönemde “X“genli denge üretimi) (Arz yaşamını Y geni ile düzenlemek ve X geni ile dengelemek)

Normal Çocuk

1; 2 yaş öncesi Doğum öncesi. Beyin geliştirme. Hafıza güçlendirme.

2; 2-7 yaş Çocuk bahçesi. Sevgi odaklı bilgi aktarımı. İnsan olma eğitimi. Yaşam eğitimi. Bilgi aktarımı ikinci planda.

3; 7-12 yaş Temel Eğitim. Tam bilgi aktarımı. Fikir üretimi. Paylaşım. Hobiler. Yaşamın gerçekleri ile tanışma. Kötülüğe karşı savunma modu.

4; 13 yaş Reşit olmak. Ergenlik. Hukuki sorumluluk. Üretime dolaylı katılım.

5; 13-16 yaş Uzmanlık Eğitimi. Burca uygun. Yarım zamanlı okul, yarım zamanlı uygulama.

6; 16-19 yaş Serbest süreç. Güvenlik hizmeti başlangıcı.

7; 20 yaş sonrası Akademik Eğitim.

Çocuk Dönemi 2 yaş bitimi ile 12 yaş bitimi arası 10 yıllık süreç

Gençlik Dönemi ÖnGenç (13-19 yaş) Genç (20-40 yaş)

Mama Çikita Yapay anne. Normal Çocuk dışında diğer çocuk türlerinde. Doğum ile başlayan ve 7 yaşına kadar süren yakın eğitim robotu.

Hbryd Gözetimi (Sevgisi) Çocuk 3 yaş girişiyle başlayan ve Hbryd ölünceye kadar süren aile üyeliği. Çocuk 13 yaşına kadar ikinci anne gibi bakar. 13 yaşından sonra sabi arkadaş gibi.

3) KING/QUEEN SEÇİMİ

Seçimde esnek bakış var. Zamana yayılan seçim var. Wemb düzen gelişimi ile paralel. Seçim dönemli. Seçim önemli. Seçim tarzı ileri dönemde gelişir.

İlk dönemde “Wemb Vakfı” etkin. Kaostan çıkmadan hemen önce teorik çalışmalar başlar. Kaos çıkışında hazırlık tamamlanır. Girişim başlar. İlk döneme giriş tahmini 2050 yılları. İlk dönemde K/Q olabilecek çocuk seçiminde 12 yaş bitimi önemli.

İkinci dönemde Kuzey Kutbuna yakın “Zemin Walhalla Yönetimi” etkin. İkinci döneme giriş tahmini 2100 yılı. İkinci dönemde K/Q olabilecek çocuk seçiminde 7 yaş bitimi önemli.

Üçüncü dönemde Zemin Walhalla yönetimine izdüşüm uzantısında “Uydu Walhalla Yönetimi” etkin. Üçüncü döneme giriş tahmini 2150 yılı. Üçüncü dönemde K/Q olabilecek çocuk seçiminde 2 yaş bitimi önemli.

Artı dönemde “Allahlaw Yönetimi” etkin. Artı döneme giriş tahmini 2200 yılı. Artı dönemde K/ Q olabilecek çocuk seçiminde “zigot süreci” önemli.

SEÇİM

İlk dönem 2050-2099 12 yaş bitimi (Wemb Vakfı Yönetimi) İkinci dönem 2100-2149 7 yaş bitimi (Zemin Walhalla Yönetimi)

Üçüncü dönem 2150-2199

 • 2 yaş bitimi (Uydu Walhalla Yönetimi) Artı dönem 2200-2599?

Zigot Süreci (Allahlaw Yönetimi)

3A) SEÇİCİ ŞURA OLUŞUMU

(İnsan ve Yapay Zeka)

King/Queen seçimi. Öncesi seçenlerin seçimi. Walhalla bünyesinde. Her dönem için belirlenmiş standart şartlar aranır. İnsan ve Yapay Zeka, seçimde etkin. K/Q seçimi yapanlar insanlardan oluşmalı. Yapay zeka analiz yapmalı. Hatalı seçim uyarısı yapmalı.

K/Q için her yıl bir kere yapılır. WWW ve UWW bölgesi için ayrı seçici şura ve kurallar var. (WAL sahasında seçici şura yok. Çünkü tüm çocuk K/Q statüsü eğitimi alır.)

Akan yılların gelişimi var. Wemb Vakfı’nda başlayan seçici şura tespiti, gelecekte Walhalla içine alınmış 40 yaş üstü özel bir seçici şuraya dönüşür. Seçenlerin sayısı 12 ve katları. 12 KonFed sahasından eşit katılım var. K/Q seçiminde Wembolog puanlama faktörü var. Seçenler farklı uzmanlıklar taşıyabilir. Eski bir K/Q olabilir. 40 yaş üstü Wembolog olabilir. Geçkin bir Ultrast olabilir. Seçenler güven verir. Seçimde karar oy birliği ile alınır. 12’de 12 kabul gören çocuk, K/Q eğitimine alınmalıdır. Geleceğin ilerleyen aşamalarında Zigot aşamasına inen K/Q seçiminde artık parametreler “gen izi” ve “aile izi” yönüyle incelenir.

Yapay Zeka, somut bilgileri işler. Soyut analizleri sıralar. Seçici şura önüne hızlı bilgi akışı sağlar. Milyonlarca çocuk içinde hızlı ayrıştırma sağlar. İnsan faktörünün hata yapmasını önleme amacı taşır.

3A1) SEÇİMDE İNSAN VE YAPAY ZEKA FAKTÖRÜ

Yapay Zeka Faktörü

 • 1 Yetim Tespiti

 • 2 Queen’e uygun, King tespiti

 • 3 Davranış analizi

 • 4 Yönetim Beceri Analizi

İnsan Faktörü

 • 1 Yetim Ziyareti ve Akraba onay alımı

 • 2 Davranış (Soyut) görüşmesi (KonFed merkezinde)

 • 3 Yönetim (Beceri) görüşmesi (Kuzey Görüşme Binasında)

3A2) K/Q SEÇİM AŞAMALARI

Seçimde “yetim” önceliği var. Akraba onayı var. Eşli seçimde önce Queen seçilir. Sonra Astro uygun King seçilir. Wemb bilinci için eğitim öncesi uygulama testi var. Soyut beden analizi var. Yönetici becerisi olan çocuk tespiti var.

 • 1. Yetim + Akraba Onayı (hibe)

 • 2. Queen tespiti + King (Astro Uygun) tespiti

 • 3. K/Q adaylarında Soyut Beden analizi

 • 4. K/Q adaylarında Yönetici Beceri analizi

 • 5. Her yıl 12 KonFed tahsisi ile Kota doldurma

(Wemb vakı üyesi KonFed, potansiyel alan için sayı tespiti yapar. Mesela 12 KonFed toplam 48 kişi talep etmişse, 24*2 sınıf tespiti yapılır. İlk yıl için 12 KonFed, 2 K/Q çifti ilk mezun için seçim yapılır.)

K/Q seçiminde yedek sistemi yok. Seçilen kuzeye gider, eğitim başlar. Seçici kurul, dünyayı tarar. Yetim olan uygun yaş çocukları, okul başarısına göre sıralar. Kota sayısının 100 katı kadar “doğal aday” tespiti yapılır. 48 ise 4800 yetim seçilir. Teklif akrabalara gönderilir. Gönderiye “hibe” onayı ile geri dönenlere, aile ziyareti yapılır. 4800 içinde ilk 48 için sıralama seçim aşamalarına uygun yapılır.

 • 1. Aşama: Uygun yaş yetim tespiti var. (Ucu açık sayı) Eğitim başarı sıralaması var. (Sınıf

öğrenci sayısı*100*10 = (48*100*110) 48.000 aday tespiti.

 • 2. Aşama: Queen sıralaması ve en uygun King astro eşleşmesi var. İkili aynı KonFed

sahasından olmalı. Birbirini tamamlayan eşleşme olmalı. (48*100*1) 4800 aday tespiti.

 • 3. Aşama: Puanlamaya göre yukarıdan aşağıya Yetim Ziyareti var. Davranış analizi var.

Ziyaret öncesi Hibe onayı ve Akraba görüşmesi var. Bu aşamada ikili eşleşmeler kayabilir, değişebilir.

 • 4. Aşama: Kuzey binasında 2li görüşme var. Yönetim Beceri analizi var. (24*2)*3= 144 kişi

(72 çift) tespiti.

 • 5. Aşama: KonFed onayı var. Sıralama ile her bir çift öğrenci için 3 adaylık çift havuzu

oluşur. KonFed Yönetimi (veya Bağlı Wemb Vakfı şubesi) puanlamada birinci, ikinci, üçüncü çift içinden birini özgürce seçer. Kuzey binasına giden 480 adaya ilk 144 aday içine girdikleri söylenmez. KonFed Seçimi, genelde en iyi puan alan çift üzerine olur. Seçilen çift hemen okula gider. K/Q eğitimi başlar.

3B) İLK DÖNEM

12 YAŞ BİTİMİ (WEMB VAKFI YÖNETİMİ)

12 yaş seçimi var. Birinci aşama seçim. Wemb vakfı, Kuzey Polaris Alanı içinde yer üssü açar. Burada K/Q ve W/G eğitimi için program başlar. Üye yerel yönetimler var. Çağrıya olumlu cevap verenler var. 12 yaş yetim çocuklar içinden sınıf kotasına uygun seçim var.

Seçim Kriterleri:

12 yaş Yetim Queen için uygun burç King için Queen’e uyumlu Bilinç Gelişim Düzeyi (okul/eğitim geçmişi) Soyut Beden Analizi Davranış Testi (kin, öfke, nefret, hased, şehvet vb.) Dna/Rna Uygunluğu (Somut Beden Analizi)

Sınıf Yapısı:

Seçimler 2li. Her sınıfta 24 K/Q çifti var.

Wemb düzeni için ilk dönem. Seçimde çocukluk bitimi göz önünde. 12 yaşına gelmiş gençlere odaklanma var. Wemb Vakfı, seçimde etkin. İnsan ve Yapay Zeka faktörü birlikte. İnsan faktörü önde. Yapay zeka, adayı sayısal değere alır. İnsan, sayısal olmayan değerle seçime gider. Wemb Vakfı’na hukuki destek veren potansiyel KonFed sahalarında anne- baba faktörü olmayan “yetim” çocuklar tespit edilir. Tüm yetim çocuklar için sayısal değerler alınır. Eğitim notları alınır. Yetimler içinde sıralama yapılır. Seçim aşamalarına uygun sonuca gidilir. 12 KonFed sahasında, belde yönetimi tarafından verilen yazılı “hukuki” tanıma ve destek karşılığında, belde düzeyinde bile “yetim” seçimi yapılabilir. Amaç, Wemb Düzenine inanmış küçük lokallerden yetim almak ve “K/Q” adayı yapmak. Tüm KonFed sahalarından Wemb Vakfı tarafından aday sağlamak. 12 KonFed sahasına

eşit imkan tanımak. Devlet düzeyinde tanınmayan “Wemb Düzeni” için belde düzeyinde tanınma imkanı sağlamak. K/Q adayı olmuş 12 yaş çocuklar için “Wemb Bilinci” sunmak. Eğitime seçilen K/Q öğrencilerini bekleyen sorumluluk duygusunu paylaşmak.

İlk aşamada 12-16 yaş arasında 4 yıllık akademik eğitim ile alımlar yapılır. Aile onayı ile istekli öngençler, Nunavut havzası nötr Wemb/Walhalla zemin yerleşkesinde eğitime geçer.

Zamanlama olarak Wembolog eğitimine paralel başlangıç yaşarlar. 2035-2045 yılları arasında 10 yıl süren ilk Wembolog eğitimi sonrasında 2045-2049 yılları arasında 4 yıllık akademik sınıf başlar. 2050 ilk Wemb Kanton Fiili Yönetimi olarak planlanır.

Wemb Vakfı, 12 KonFed potansiyel saha tespiti yapar. Hukuki destek sunan KonFed sahası devletlerden resmi “yetim” aday isteğinde bulunur. Hukuki destek sunmayan KonFed sahası beldelerden lokal “yetim” aday isteğinde bulunur. 12 KonFed için eşit sayıda King/Queen öğrenci tespiti yapılır.

Her Konfed için, başlangıç döneminde 3 yılda bir 2çiftx12 = 48 kişi seçilir. 48 kişi K/Q çifti olmak ve kanton yönetmek için eğitim görür. Alınan kararları uygulama eğitimi yaşarlar.

İlk dönemde her KonFed için 2 çift K/Q göreve hazır olur. Akan zamanda göreve hazır K/Q sayısı artar. Dünya yörüngesinde açılacak Walhalla yapay uydusunda “K/Q” eğitimi devam eder. ”W/G” adını alan güvenlik üst uzmanları için yeni eğitim alanı oluşur.

K/Q eğitimi alan çiftler “Mavi Teknokrat” adını alır. Kanton alanında görev almadıkları dönemde Teknokrat kimliği ile Wemb Düzenine hizmet ederler. Amaç bireysel değil. Amaç insanlık için düzen kurmak. Teknokrat kimliği ile Wembolog takımlara dünya yönetiminde destek olurlar. Wemb kanunlarını iyi bilirler.

17 yaş, K/Q için ilk görev yaşı. İlk kanton yönetiminde en az 6 ay, en çok 4 yıl kalır. 40 yaşa kadar aktif görev yaşar. 40-70 yaş arası eğitim/destek/uzman personeli olur. Gelişim yaklaşımı sunar.

3C) İKİNCİ DÖNEM

 • 7 YAŞ BİTİMİ (ZEMİN WALHALLA YÖNETİMİ)

 • 7 yaş seçimi var. İkinci aşama seçimi var. Kuzey Polaris yüzen şehir “GraceLand” var. KonFed üye olduğunda devreye girer. Artık uzmanlık eğitiminden önce mesleki eğitim var.

İkinci dönemde Wembolog takımı gibi 10 yıllık eğitim yaşarlar. Özel bir yerdeler. Koordinatlar özenle seçilmiş. İnsanlar içine temizlenerek alınmış. 12 KonFed için 48 kişilik sınıf var. Çocuklar yetim. Akraba onayı var. Her sınıfta 48 Wemb Yönetici adayı var. K/Q olmak için eğitim var. Kanton dışı görevleri de var. Mezun olanlar 16-19 yaş döneminde görev almaya başlar. Hızlı gelişim gösterirler. Eğitim yeri kuzeyde. Greenland alanında. İlk mezunlarını 2100 yılı için verebilirler. 3 ay süreyle KonFed stajı yaşanır. 2100 yılında ilk görev için seçimi bekleyebilirler.

3D) ÜÇÜNCÜ DÖNEM

2 YAŞ BİTİMİ (UYDU WALHALLA YÖNETİMİ)

2 yaş seçimi var. Üçüncü aşama seçimi var. Yörünge Walhalla hizmete girer. Seçim yaşı 2ye iner. Temel eğitim ilave edilir. Ayrıca Uranüs Walhalla içinde dış güneş sistemi için K/Q Akademisi açılır. Sistem tam oturduğunda K/Q eğitimi için akraba 2 yaş hibesi sunar. Yetim statüsü devam eder. Sınıf yapısı küçülür. 48den 20ye iner. Sınıflar esnek. Artık sınıflar arası akışkanlık var. 7 yaşına gelinceye kadar en uygun eşleşmeler için sınıflar arası takaslar yaşanır. Soru: Yetim çocuk için aile kökeni önemli mi? 3 kuşak veya 7 kuşak baba izi önemli mi?

3E) ARTI DÖNEM

ZİGOT SÜRECİ (ALLAHLAW YÖNETİMİ)

Zigot seçimi var. Allahlaw aşaması seçimi var. Allahlaw sahasında K/Q seçimi de var. Klon yoluyla yönetim kadrosu üretilir. Yönetici burç seçimi var. En iyi Astro doğum zamanı var. Tek doğum var. İkizi yok. En uygun eş adayı, doğum sürecinde belirlenir. Doğum yeri Walhalla içi. Doğum yeri Allahlaw içi. Son aşamada devreye girer. Zigot bağışı ile çalışır. Anne/Baba ve KonFed bağı doğumdan önce belirlenir. Yedek sistemi var. Bir havuz gibi, her KonFed için (KonFed bağı olmayan ama Wemb’e bağlı alanlarda K/Q hizmeti yok.) 20li sınıflar oluşur. 10 K ve 10 Q şeklinde. Seçimde analiz var. Seçim sürecinde doğumdan seçim yaşına kadar olan dönem için analiz yapılır.

4) KING/QUEEN EĞİTİMİ

Eğitim, döneme bağlı. Zaman 3+1 sisteminde. Zaman gelişiminde eğitim sistemi yenilenir. Eğitim katları var. Yukarıdan aşağıya gelişir.

4A) EĞİTMEN SEÇİMİ

K/Q gelişimi için seçilen eğitmen kadro, döneme göre değişime uğrar. Eğitmen seçiminde aşamalı kriter yönetimi var. Seçim yönetimi, seçici şura elinde.

4B) İLK DÖNEM 4 YIL,

ZEMİN POLARİS SAHASI

13, 14, 15, 16 yaş eğitimleri. 17 yaş girişi mezun olur. 12-16 yaş: Akademik Eğitim Yer: Zemin Wemb/Walhalla üssü (Kuzey Greenland) İlk dönemde “Yeni Thule Yer altı üssü”, manyetik kuzey kutbu alanında ve yer altında. Zaman: 2050-2099 civarı. 1/Manyetik Kuzey (Nunavut) Zemin Walhalla içinde. Akademik K/Q eğitimi. Dünya yüzeyinde bulunan KonFed kantonları için. Wemb dışı alanlara K/Q desteği verilmiyor. Kaynak, dünya zemin aile çocukları. Ait oldukları KonFed sahasında K/Q görevi alırlar.

4C) İKİNCİ DÖNEM 9 YIL,

YÜZEN ŞEHİR VE ZEMİN POLARİS SAHASI

08, 09, 10, 11, 12 yaş eğitimi ve 13, 14, 15, 16 yaş eğitimi. 17 yaş girişi mezun olur. 7-12 yaş: Meslek Eğitimi Yer: GraceLand yüzen şehir Wemb üssü. İkinci dönemde “GraceLand” yüzer şehrinde, manyetik kuzey kutbu izahsında. Zaman:

2100-2149 civarı 2/İç güneş sistemi K/Q akademisi. Lunaris, Merkür, Venüs, Mars, Astro Kuşağı. Mars yörüngesindeki sivil yapay uydu içindeki akademi. Kaynak dünya dışı iç güneş sistemi yaşayan aile çocukları. Geldikleri yere dönerek K/Q görevi alırlar.

4D) ÜÇÜNCÜ DÖNEM 14 YIL,

YÖRÜNGE VE POLARİS SAHASI

Üçüncü dönem 14 yıl, Yörünge ve Polaris sahası. 12 yaş bitimi mezun olur. 2-7 yaş: Temel Eğitim Yer: Yörünge W/Walhalla uydusu (Kuzey ortak bölme/sivil)

Üçüncü dönemde “Walhalla” yapay uydusunda, uzak kuzey yörüngesinde. Zaman: 2150-2199 civarı

3/Dış güneş sistemi K/Q akademisi. Satürn yörünge, Jüpiter yörünge, Uranüs yörünge, Neptün yörünge. Kaynak dış güneş sistemi yaşayan aile çocukları. Geldikleri yere dönerek K/Q görevi alırlar.

4E) ARTI DÖNEM 16+1 YIL,

ALLAHLAW YAŞAM SAHASI

+ dönem, 16+1 yıl, Allahlaw yaşam sahası. 12 yaş bitimi mezun olur. Zaman: 2200 sonrası

+1 / Allahlaw sistemi K/Q akademisi. Özel statü. Özel seçim. 70 yaşı geçenlerin (gönüllü iseler) Güneş sistemine destek/elçi görevi.

4EK1) K/Q NİCKNAME SEÇİMİ

K/Q için, akademik eğitim sonunda, mezuniyet gününde nickname seçimi yapılır. King ve Queen, birbiri ile uyumlu iki ayrı isim alır. Aldıkları nickname için farklı uzantılar var. İlk sırada, tüm kanton yurttaşları tarafından bilinen isimleri var. Bu isimler ait oldukları KonFed kültüründen alınma. (SaHami KonFed kültüründen Ali ve Aliya isimleri King ve Queen için verilebilir.) İsimlerin anlamı önemli. Pozitif anlam içermeli. KonFed yurttaşlarının benimseyeceği isimler olmalı. İkinci sırada eğitim dönemlerini belirten yıl kodları var. Eğer K/Q çifti 2321 yılında mezun olmuşsa, kod olarak isimden sonra “321” kodunu alır. Bu kod, kendi sistemi içinde zaman yönüyle eğitim sırasını belirler. Kanton görevinde açık olarak kullanılmaz. Walhalla içinde tanımlamada kullanılır. Üçüncü sırada ait oldukları akademinin kodu var. Dünya yörüngesindeki Walhalla uydusunda mezun olanlar için “WWW” kodu kullanılır. Dış güneş sistemindeki Uranüs yörüngesindeki Walhalla uydusunda mezun olanlar için “UWW” kodu kullanılır. Ayrıca iç güneş sisteminde, Dünya ve Lunaris dışındaki yerleşimlerde K/Q görevi yapacaklar için özel kurulan ve Mars yörüngesinde tutulan mini akademi için “MWW” kodu kullanılır. Son olarak Allahllaw sahasında oluşan K/Q görevi için seçilenlerin göreve geçiş için alındıkları kısa eğitim akademisini temsilen “WAL” kodunu alır. Akademi kodları, K/Q görevi almışların birbiri ile karşılaşmasında kaynaklarının belirlenmesi için önemli. Eğer bir Allahlaw çıkışla K/Q, eğitimci sıfatıyla Uranüs yörüngesinde kod bilgisinde “kıdem” yeri bilinir. K/Q sınıfında en kıdemli eğitim sahası “WAL” olur. Daha sonra UWW, WWW ve MWW. (MWW: Mini/Mars Wemb Walhalla)

K/Q için doğumda gelen gerçek isimleri, kanton görevinde açıklanmaz. Görev dışı

zamanlarda akraba ve akademik arkadaş grubu arasında gerçek isim ile tanımlama yapılabilir. Ama görev yıllarında nickname sürekli kullanımda. Nick seçimi önemli. İsim ile sayısal değerleme yapılıyor. King ismi “erkek” kodu taşımalı. Queen ismi “dişi” anlam içermeli.

Nick seçiminde “isim havuzu” var. Burada K/Q için ikili hazırlanan isimler, Hedronik kontrolünde onaylanır ve dağıtımı yapılır. Kura ile gelen isimleri K/Q çifti 3 kere red edebilir. +1 olarak gelen son ismi almak zorunda kalabilir. Mezuniyet günü sabahında isimler belirlenir. Kullanıma alınır. İsim alındıktan sonra, görev yıllarında değişmez. K/Q görevi biten çiftler arasında görev isimlerinin kullanımı biter. İsimler havuza iade edilir. Yeni mezun olacak gençlere isimler teslim edilmek üzere havuzda bekletilir. Seçim sırasında aynı ismi geçmişte kullananların detayları da yeniden ismi alacak gençlere bildirilir.

Örnek İsimlendirme

Kuran’da geçen olumlu isimler olabilir. Farklı KonFed sahasına uygun dilbilim çeviri ile kullanım olabilir. İsim alanlara görev bedeli anlatılır. İsme laik olma telkini verilir. Kibir yerine “Allah Korkusu” aşılanabilir. İman konusunda “özgür” tercih var. Wemb Düzeni için yaşama modu alabilir.

SaHami KonFed sahası için K/Q isim çifti

Queen: “Aliya/321/WWW” King: “Ali/312/WWW”

4EK2) K/Q EĞİTİM SÜRECİNDE GÖZLEM STATÜSÜ

Eğitim sürecinde K/Q çifti, mezun olacakları yıla kadar, dünya üzerinde gözlem yapar. Walhalla içinde özel K/Q gözlem birimine kısa ziyaretler yapar. Mezuniyet yılına kadar kısa süreli staj yapar. Görevde bulunan K/Q’lerin olası hatalarını, çözümlerini gözlem fırsatı bulur. Konuşma ve dinleme konusunda uzmanlaşır. Gözlem yoluyla diğer KonFed sahasında yönetim bilgisi alır. Gelecek görev yılları için deneyim deposu oluşur. Giyimde bulunan aparatlar, gözlemi kayda alır. Analiz yapar. Hedronik tarafından sürekli denetlenen K/Q görev çiftinin “Walhalla Temsili” yaşadıklarını görür. Negatif düşünme eğilimini terk eder. Henüz bir “teenager” iken görev alabilen K/Q çiftleri için gözlem süreci önem kazanır. Kanton yönetiminde karar uygulama “hız” kazanır. Hızları, çözüm üretir. Hızlı karar alma yetenekleri artar.

5) KING/QUEEN GÖREVİ

 • 17 yaşında ilk görev. En az 6 ay, en çok 4 yıl aynı kantonda görev. 6 ay bitiminde günlük

güven oylaması ile görev süresi uzar. 4 yıl bitiminde görev biter. Yeni K/Q göreve gelir.

K/Q görev bitince Walhalla sahasına döner. Başka bir kanton görevi bekler. Ait olduğu KonFed sahasında K/Q görev yeri değişir. 36 yaşında son görev yeri başlar. 36-40 yaş döneminde, 4 yıl içinde “iade kararı” çıkarsa aktif görev süreci biter. İade/Destek görevine geçer.

K/Q 17 yaşına gelince ne değişir? Ne olur? Duygular, düşünceler neler?

Seçim kriteri sürekli yenilenir. İlk aşamada “Wemb Vakfı” seçimde etkin. 12 yaş seçimi ile

 • 17 yaş görevi arasında kısa bir süre var. Bu süre etkin değişim için yeterli değil. Bu nedenle

kademeli olarak seçim yaşı aşağıya iner. K/Q için görev, bireysel yaşamın içinde. Ait oldukları KonFed sınırları içinde. Görev giyimleri var. Giyimde özel aparat var. Özellikle üçüncü dönemde etkin Hedronik desteği alırlar. Görev başlama zamanı 12 yaş bitimine iner.

 • 17 yaşında "hata" tanımlama özellikleri gelişkin. Sistem hatalarını düzeltme yoluna

gidierler. Gelişmiş iman algısı var. Soyut analiz yetisi var. Ekonomi yönetimi ve sosyal yönetim birleşir. Kibir ifadesi yok. Dünyayı ve insan yaşamını güzelleştirme istekleri yüksek. Eğitimde "sevgi" teması işlenmiş.

K/Q çifti, kanton şura kararını uygular. Wemb ana kanunlarına bağlı kalır. 12 Wembolog, KonFed merkezi onayı ile K/Q çiftini dönüşüm/değişim için destekler. İlk kanton kuruluşunda K/Q çifti için zemini hazırlar. Somut/soyut hazırlığı tamamlamada Wembolog timleri destekçi olur. Kanton şurası altında Pol şuraları alt kararları alır. K/Q çiftinden dolaylı destek isteyebilirler.

K/Q çiftlerini 4 yakın koruma çevreler. (W/G çiftleri) Bu korumalar bağlı 20kişilik Walküre/German timinin üyesidir. Dönüşümlü görev alırlar. K/Q çiftleri her kanton görevinde 20 W/G timi destekler.

K/Q ait olduğu (aile bağı) KonFed sınırları içinde görev alır. Dünya dışı K/Q ise yine ait olduğu gezegen/yörünge alanında görev alır. Lunaris, Merkür, Mars, Venüs, Satürn yörünge, Jüpiter yörünge, Uranüs yörünge, Neptün yörünge gibi.

King/Queen Mezuniyet (Korunum/Kurulum Destek Atama)

W/G kodu taşıyan 20 kişilik “Korunum Destek” timi, kanton sahasına K/Q çifti ile birlikte inmeli. Koruma görevini tüm yaşama yaymalı. K/Q ailesi çevresinde bulunmalı.

Wembolog ve Ultrast timi, “Kurulum Destek” modu taşımalı. Kanton’un ilk Wemb kurulumunda tam kadro çalışmalı. Kanton değişim/gelişim amacı ile geçici süre ziyaret

yapmalı.

5A) K/Q GÖREV GİYİMİ

Görev saati “Mavi/Yeşil” görev üniforması. Gören onların K/Q olduğunu hemen anlar. Kanton insanı K/Q çiftini tanır. Görev dışı saatlerde rengarenk giyim/ışıltı var. Giyim tarzı değişken. Görev saatinde sade giyim var. Renk vurgusu var. Taç vurgusu var. Görev dışı saatlerde giyim kısalır. Spor tarzı olur. Taç vurgusu azalır. Giyim iki parça, iki renk. Renk vurgusu değişken. Zamana ve yere göre değişir.

Gece gezerken giyim parlar. Mavi/Yeşil renk değişim olur. Q için pembe çizgiler oluşur. Taçları parlar. Bulundukları yere neşe katarlar. Mutlu ederler. Umut verirler. Hafta içi günlerde, belde insanlarına misafir olurlar. Hafta sonunda bir gece, gemilerinde bir belde sakinini misafir ederler. Bu misafiri, Walhalla kura ile tespit eder.

K/Q GÖRÜNÜM FARKI

Giyimde değişim yaşanır. Görev saatinde sadelik dikkat çeker. Sadece başlarındaki taç ışıldar. Akşam saati serbest giyime geçer. Görünüm değişir. Renklenir. Özgür seçim ile mutlu eden giyime geçer. Görev dışı saatlerde misafir olmayı sever. Giyimi ile gider. Giyimi ile gelir. Walhalla eğitimi alan K/Q, bulundukları kantona “moda değişimi” yaşatır. Sürekli yenilenen ve gelişen moda anlayışını sunar. Nostalji yapmayı da sever. Olumlu düşünceye açılan giyim alışkanlığı var. Saçda değişim yapmayı sever. King kısa saçında renk değişimi yaşatır. Queen uzun saçında şekil değişimi yaşatır. Görevde iken uzun saçlarını arkada topuz yapan Queen, ciddi duruşunu, akşam saatlerinde değiştirir. Kanton yurttaşı gibi insan olduğu izlenimini sunar, seyreden gençlere. Örnek oluşturur.

Davranış tarzı çok önemli. Pozitif yaklaşım çok önemli. Hanif olduğunu deklare eden K/Q, eğitim sürecinde “Hanif Yaşam Tarzı” alır. Görev sahası kantona bu yaklaşımı sunar. Doğru yaşam tarzını sunar. Doğru dış görünüm tarzını sunar. Görünümde ışıltı ile çocuklara yeni düşler sunar. Kanton çocukları gelecekte onlar gibi giyinmeyi ister. Onlar gibi yaşamayı ister. Onar gibi davranmayı ister. Davranış örnek olur. Çocuklar, K/Q duruşunda kararlı bir tavır görürler.

K/Q görev dışı saatlerde bile görevdeymiş gibi davranır. Yorgunluk belirtisi sunmaz. Uyku ihtiyacı azalmıştır. Günde 2 saat uykunun yeterli olduğu gelecekte yaşar. Sorumluluk sahibi olur. Görünüm bu yönde değişir. Avret yerlerini örtmeyi bilir. Çıplak görünüm sunmaz. Utanmadığı kıyafeti giyer. Aşırıya kaçmaz.

Bir Queen ince belini göstermekten çekinmez. Allah‘ın güzel yaratımını hissettirir. Tüm kanton kızları, Queen gibi davranmaya özenir. Olumlu yönde değişime geçer. Kırıcı tutumların yerini yapıcı tutumlar alır. İnsanlar birbirlerini düzeltme yoluna gider. Eleştirme yoluyla üzüntü yaratmaz.

King bazen komik görünür, eğlendirir. Eğlendirirken bile ciddi görevini unutmaz. King,

Queen’e şakalar yapar. Balo dönemlerinde dans edişleri zevkle izlenir. Çünkü Walhalla eğitiminde özel dans bilgisi almışdır. Tüm dünya danslarını bilir. Dans etmeyi sever.

K/Q, fiziki görünümü bozmaz. Dövme yaptırmaz. Deri görünümünü değiştirmez. Geleceğin dünyasında, Wemb yaşam sahasında, geçici dövme yoluyla bile değişik görünme isteği bitmiştir. Yerini giyim yönüyle değişim almıştır. İstendiğinde deri üzerinde gezinen sevimli hareketler ışıldayabilir. Bunu aparatlar sağlar. Deri altına enjekte edilen zararlı renklendiriciler terk edilmiştir. Saçlarda doğal renkler var. Bazen kırmızı, pembe, mavi, yeşil gibi renklerde saç değişimi olabilir.

K/Q GİYİM TARZI

 • 1 Görev Süreci

Renk değişimi olan standart “sade” giyim. Taçlar belirgin.

 • 2 Görev Sonrası (Akşam) Sosyal Süreç

Queen çin gösterişli giyim. King için “şık” giyim (Taçlar geriye çekilir.)

 • 3 Gece “Gemi İçi” ve “Misafir Ziyareti” Süreci

Serbest giyim. Sade kanton yurttaşı gibi. Ailesi ile spor tarz giyim.

Renk, gündüz görevde etkin kullanımda. Gözleri/bakışları olumlu. Yüzde gülümseme var. Umut verir. Yaşama sevinci verir. Giyim, bakışları temizler. Üniforma değil. Sade giyim içerir. Kolları kapsar. Eller açıkta. Ellerde özel aparatlar var. Şeffaflar. Ayaklarda şık ayakkabı formları var. Ayakkabı gösterişten uzak, sade bir yapıda. Zemini kuvvetli. Üst bölümü ince, renkli. Giyimin bir parçası gibi. Çok sade. Renkleri değişken. Her güne farklı renk alabilir. Giyimde yönetim vurgusu var. Walhalla destek vurgusu var. Sade giyim, üzerinde yer alan logolara odaklanmayı sağlar. Sade giyim, baş bölümündeki taca odaklanmayı sağlar. Aynada kendini izleyen K/Q için kişisel kimlikten öte Walhalla ve görev bilinci okunabilir. Pantolon tarzı giyim var. K/Q için gündüz görevi bitince “görkemli” giyime dönüşme imkanı var. Davetlerde, danslarda kullanılan giyim farklı. Queen için davet/dans sürecinde “etek” kullanımı var. Giyim farkı var. Dekolte giyebilir. Giyim bu yönüyle değişken yapıda. Esnek yapıda. Cinsel obje hissi yok. Ama Queen için mutluluk veren bir dişi görünüm var.

Görevde iken sade giyim, “TAÇ” gösterişi amacı taşır. Girdikleri belde alanlarında K/Q olduklarını belli edie. Giyimin muhafaza edildiği yer “GEMİ” olur. Güneş doğmadan uyanan genç K/Q çifti, her sabah gemi içi “duş” alır. Duş sonrası iç giyim bedene yapışır. Sonra banyo çıkışında görev giyimi, bedene yapışır. En son taç, özel yerinden çıkar, yaklaşan K/Q başına yapışır. Böylece kişi göreve hazır hale gelir.

K/Q DÜĞMESİ

K/Q görev üniformasında, özgün giyim tarzı var. Gelecekte düğme, aksesuar niteliğinde. Nostalji taşıyan bir gösteriş sunar. K/Q giyiminde belirgin düğmeler var. İki yakayı

birleştiren ana düğme var. (+1 düğmesi) ve 3 adet gövdeyi birleştiren düğme var. Klasik üst giyim görünümü sunar. Ama giyim şekil değiştirebilir. Düğmeler bilgi taşıyabilir. Bu düğmelerde, alında bulunan 3.göz gibi kayıt alma özelliği var. Düğmenin dış görünümü, baklava dilimi şeklinde. Dikine kare şeklinde. 4 renkli Wemb logosu ve Walhalla logosunu dönüşümlü olarak dışarıya yansıtır. Temsili hatırlatır. İstendiğinde K/Q için yakın koruma sağlar. K/Q silah taşımaz. W/G timi tarafından korunur. Giyiminde sadece düğmelerde minik koruma aparatı var. Giyimini sadece özel K/Q gemisi içine girince çıkarır. Gemi dışında giyimi üzerinde. Düğmeler üzerinde.

Düğmeler

bilgi

taşıyabilir.

üzerine

K/Q

giydiğinde

kendiliğinde

iki

yakayı,

tarafı

birleştirebilir.

El

manuel

robotik

değil,

ile

özellikte

Silisyum

çalışır.

elementinden

yapılmıştır.

K/Q İÇİN TAÇ

K/Q için özel taç var. Taç ait olduğu K/Q yanında kalır. Görev için kantona gelen K/Q için taç töreni düzenlenir. Tacın sembolik görünümü var. Resmi törende başa görkem verir. Diğer zamanlarda daha sade ve saç arasında belirsizleşen şeffaf görünüme geçer. Bu haliyle teknolojik. Üçüncü göz algısını artırır. Dış negatif etkiden korur. Sosyal alanda gezdiğinde alnına bakan her insan onun K/Q olduğunu anlayabilir.

Taç üzerinde yakut, zümrüt, altın gibi malzemeler var. Demir yok. Somut taç King için daha belirgin ve 12 çıkıntılı. Her çıkıntı üzerinde değerli taş var. Queen için daha zarif ve 12 zirveli. Her zirvede değerli taş var.

Sadece K/Q başta taşınan “TAÇ” ile desteklenir. Taç sürekli taşınır. Uyku anında çıkarılmaz. Taç özel. Bilgi taşır. Sahibini aydınlatır. Hafıza gücü verir. Algı gücü verir. Hedronik ile bağlantı sağlar. Walhalla desteğini kolaylaştırır. Hata yapmayı engellemeye çalışır. Üçüncü göz olur. Gözden kaçanı göze getirir. Taç ince teller ile başa kenetlenir. Saç arasında kendini gizleyen kolları var. Önde cilt renginde bir uzantı ile üçüncü göz olur. Gözün çevresinde Wemb logosu şeklinde bir dörtgen bulunur. K/Q için ortak şekil var. Başın döndüğü taraftaki tüm hareketleri algılar ve denetler. Zarar verme ihtimali olan davranışları belirler ve önlem alır. Kafa arkasına uzanır ve beyin/omurilik arasına girer. K/Q beyinleri temiz. (Kabil/Habil olay tekrarı böyle engellenir.) Taç arkada bir bilgi tankı taşır. Hedronik sürekli taze bilgi sunar. Kanton hakkında tüm güncel bilgiler tazelenir. HolografikTV yoluyla, K/Q için görsel katalog sunulur. Üçüncü göz, istenildiğinde K/Q için gözlerin algı uzaklığında (yaklaşık 70 cm) görsel kaydı açabilir. Bilgiyi ses ile destekleyebilir. Bu görsel sunumlar kısa ve etkili. Taç arka bölümünde K/Q için bir nevi “Destek Beyin” işlevi gören bilgi tankı var. Kanton görevi boyunca kafa arkasında takılı kalır. Uyku sürecinde esneyerek yayılır ve taşıyıcıyı rahatlatır. Taç ek uzantısı var. Bunlar seyyar. Görev saatlerinde ve temsil balosunda kafada taşınır. Q için gösteriş/ışıltı sağlar. K için sadelik/kararlılık sağlar.

TAÇ KULLANIM

Taç devri yok. K/Q tacı kişisel. 40 yaşına gelince WWW veya UWW yuvasına gider. Özel

üretim. Taç istenirse yeni K/Q çifti tarafından kullanıma girer. Taç canlı gibi doğar, yaşar ve ölür. 3 kez kullanılan Taç çifti, eritilir ve gömülür. Eğer istenirse K/Q ölümü halinde Tacı ile gömülebilir.

TAÇ ÜRETİMİ İLK SAHİBİNE TESLİMİ

İleri dönemde K/Q zigot aşamasında seçilince TAÇ için “çekirdek beyin” üretilir. Bu çekirdeğe sonradan yeni bilgi akışı olur. Sahibi olacağı K/Q bedenine aparat olur. Hedronik tarafından desteklenir. K/Q öğrenci sürecinde büyür. Taç aparat da büyür. En son mezuniyet günü, metalik taç üzerine değerli taşlar ilave olur. Yakut, Zümrüt gibi, Elmas gibi taşlar eklenir. King için “kırmızı”, Queen için “yeşil” ağırlıklı taş dizimi sağlanır. K/Q taçları sıra dışı. Her K/Q çifti için standardı olmayan farklı tarzda taçlar gelişir. “Kar Tanesi” görüntülerinden ilham alan bir gelişim anlayışı olur. Taç çekirdeği aparat olarak bedene yapıştığında bir kar tanesi gibi kendi özgün simetrik gelişimini yapar. King tacında önde irileşme oluşur. Queen tacında her yönde gelişim oluşur. King tacına önde iri 3 değerli taç ilavesi göz alıcı hale getirir. Queen tacında 12 orta boy değerli taş ilavesi üç bir yanda uzanır. Metal bölüm esnek. Taç görevde iken iri görünümlü. Görev dışı saatlerde saç içine çekilebiliyor. Değerli taşı, metal alaşım örtebiliyor. Taç çekirdeğin yeri, beyinciğin üzerinde. Taç gözü, alın bölgesinde.

Zümrüt, yeşil. Yakut, kırmızı. Elmas, beyaz. Kaynak ilk kullanım. Yapay üretim tercihi var. Üretim yeri dünya yörüngesinde. Özel amaçlı üretimde. Yeşim Taşı doğal. İlk kullanımda. Yeşim Taşları, gömülen taçlardan alınır, UWW veya WWW içinde tarihlenir.

Kuran’da geçen tasvirleri uygun değerli taşların kullanımı esastır. Giyimde değerli metal kullanımı var. K/Q logosunda altın/gümüş/bronz alaşım var. K/Q tacında yakut/zümrüt/elmas/yeşim taşı var. Yeşim taşı +1 Taş gibi.

TAÇ GÖRÜNÜM

Özellikle baş bölgesinde, görev yardımcı olabilen “Taş” kullanımı var. "Taç" kullanımı içinde değerli taş var. K/Q taç kullanımında aparat takviyesi alır. K/Q için, Walhalla özel üretim yapılır. Giyim ve aparat takımları, kanton görevi biten K/Q çifti ile birlikte yeniden Walhalla uydusuna döner.

Taşların rengi, özellikleri önemli. Mesela K/Q burcunun taşını tacında taşır. Taşlar doğal renginde; Kırmızı, Beyaz ve Yeşil renkler var. Kuran'da geçen değerli taşlar var: Kırmızı Yakut. Yeşil Zümrüt. Beyaz Elmas.Onlar, cennetten inmiş gibi (Kanton yönetimine Walhalla'dan iniş var) başta özel "taç" ile gezinir. Taç Walhalla içinde üretilir. Aparat takviyesi sağlar. Taç arkadan, beyincik bölümünden K/Q beyni ile irtibata geçebilir. K/Q için çok derin bir kanton hafızası sağlar. Queen tacı biraz daha gösterişli olabilir. King tacı daha sade olabilir. Taç, şekil değiştirebilir. Queen gösterişli saçı arasına çekilerek kendini gizleyebilir.

TAÇ ŞEKLİ

Akşam saatlerinde taç inzivaya çekilir. Misafir modunda ve farklı beldelerde belirginleşir. Queen tacıyla rahatlıkla dans edebilir. King tacında 3 taş kullanımı olabilir. Queen tacında 12 taş kullanımı olabilir. Walhalla, her K/Q için özgün tasarım sağlayabilir. Uzaktan bakıldığında King taçları birbirine benzer. Queen taçları da öyle.

Taçların K/Q kişisel özeliklerine ve beğenisine uygun olması mümkün mü?

Elbette. K/Q mutlu olmalı. Tacını sevmeli. Henüz çocuk yaşında, giyim tarzını, taç kullanımını belirleyebilmeli. K/Q giyiminde belirlenmiş görev logoları dışında serbest bir tarz var. Taç üretimi özel. Walhalla içinde üretilir. K/Q eğitim döneminde tacı ile tanışır. Taç üretimi yavaş. Eğitim yılları ilerledikçe, taç da ilerler, büyür, bir ağaç fidanı gibi. Sahibinin beğenisine cevap verebilir. Kişisel özelliklerine uygun işaret taşıyabilir.

Tacın ilerlemesi için gereken teknolojiyi merak ediyorum.

Taç kullanımında kullanılan taşlar ve metaller, "ilk kullanım". Çıkarıldıkları alanlarda "pozitif" soyut koordinat tespiti yapılır. Taç üretimi önce bir "nokta" gibi başlar. Önce tacın beyni üretilir. Taç beyni ile K veya Q beyni arasında paralel etkileşim var. Mesela, 2 yaşında seçilen bir King adayının tacı, 2 yaşında iken üretime girer. Mezun olduğu teenager dönemine kadar yavaş yavaş gelişir. Tacın somut görünümünden ziyade soyut etkisi önemli. Taç kişiye özel. K/Q görev bitiminde (emekli oluş) kullanım dışı. K ve Q arasında "burç uyumu" gözetilir. Bu taç üretim sürecine de yansır.

5B) K/Q FİZİKİ GÖRÜNÜM

BOY/KİLO

King için boy 1,90 ise, kilo en fazla 90 olur. Queen için boy 1,90 ise kilo en fazla 60 olur. Queen ince ve uzun. Yuvarlak hatları var. King uzun ve gösterişli. 90 kilo dağılımı var. Atletik yapı görünümü var. King kadınsı yapıda değil. Queen erkeksi yapıda değil. (Walküre farklı. Asker olduğu için bedende erkeksi kas yapısı var. Ancak yüzde kadınsı doku korunmuş.) Uzay çekiminde (Ay çekimi) büyüdükleri için K/Q ve W/G boyları normalin üzerinde, boy ortalamaları 2 metre civarında. İleri dönemde ortalama boy uzar.

K/Q BEDEN YAPILARI

Wemb düzeni için “Yönetim Kadro” statüsü alırlar. Sağlam vücut yapısı var. Erkek “King” için gelişmiş vücut yapısı var. Dişi “Queen” için estetik vücut yapısı var. Kas yapıları aşırı değil. Aksine vücut denge oranları yerinde. “Altın oran” denilen dengede beden yapısını korur. Beslenme tarzı “Walhalla onaylı” olduğu için aşırı gıda tüketimi yok. Yürüyüş tarzı ile güven verir. Bakışı ile huzur verir. Yürürken doğrudan arkaya bakma yok. Tüm beden ile bir yöne bakma var. Spor var. Gıda alımında ek kontrol var. Walhalla onaylı gıda alım programı var. Misafir alanda, analiz edilmiş gıda paketi alır. Gemi içinde, özel üretilmiş gıda paketini tüketir. Uyku düzeni var. Aşırı uyku ihtiyacı yok. Günde 2 saat uyku ile

yaşama gayreti var. Düşünmeye ve çözüm üretmeye odaklı görev anlayışı var. Bunu sağlıklı beden ile destekleme ihtiyacı var. Olası bedensel hastalıkları henüz eğitim yıllarında çözülmüş. Beden içinde destek aparatları olabilir. Tüm kanton yurttaşlarına sunulan sağlık hizmetini alır. Eşitlik yaşar. Walhalla farkı, sağlık denetiminde yok. Sağlık düzeyinde olası azalmalar, henüz başlangıç düzeyinde tespit edilebilir. Çözüm üretilebilir.

Duyu organları gelişmiş. Bakışları yumuşak ve net. Ses algısı duyarlı. Koku hissi gelişmiş. Tat duygusu farkı hissedebilecek özellikte. Dokunma için el kullanımı yaygın. İnsanlar arasında el dokunma yoluyla frekans uyumu sağlanır. K/Q, “kanton” insanlarına kolayca uyum sağlayabilir. Beden yapısı ile kanton gençlerine örnek olur. Bedensel görünüm, mutluluk amaçlı. Aşırı ve dengesiz kilo alımı veya kaybı yok. Özellikle “queen” için estetik bel görünümü var. King için etkili omuz estetiği var. Her iki cins, görünümü ile ayrılır.

5C) DAVRANIŞ MODU

YÜZ İFADESİ

Sürekli güler yüz var. Sinir sistemi sağlıklı. Kızmak yok. Sözler etkili. Konuşma tarzı tutarlı. Kötü davranış tespiti hızlı. Negatif düşünce üretenleri hissedebilir. Yönetim becerisi sürekli gelişir. Yüzüne yansır. Üçüncü gözü, yüzün bir parçası olur. Stress hisleri yok. Kaybetme korkuları yok. Bedenleri temiz ifade tutar. Sözler temiz. Kötülüğe meyil yok.

Bakışları keskin, kararlı. Görev dışında yumuşak ve sevecen. Görevin ciddiyetine ters orantılı şaka yapma becerisi. Davranışlarında kırıcı söz yok. Sözlerinde ağlatan bir bilgi akışı yok. Sevmeye odaklı bir yaklaşım var. İletişim kurma istekleri yüksek. Gözle iletişim kurma beceresi gelişmiş. El ile samimiyet sağlama beceresi gelişmiş. Kısa ve özlü sözler ile etkileme becerisi gelişmiş. İyi örnek olma bilincinde. Walhalla pozitif davranış modunu, tüm kanton insanlarına yayma eğilimi var.

K/Q İÇİN BİLGİ DAĞARCIĞI

Yazma ihtiyacı yok. Okuma duygusu geniş. Yazma fiili, kararların uygulanması şeklinde. Eline kalem alıp yazma ihtiyacı yok. Zamanı doğru yaşama kaygısı var. Allah’ın verdiği dünya yaşamında doğrunun peşinde olma isteği var. Özel olma isteği yok. Kanton çocukları gibi davrandıkları zamanları sever. Bilgi paylaşımına özlem duyar. Çocuklara bilgi akar. Çocukların sorularına gülen yüzle cevap verir. Düşünce geniş. Walhalla içinde aldıkları bilgi dağarcını paylaşma isteği tam. Paylaşılmasına izin verilen bilgileri, soru karşısında açıya. Paylaşılması “kapalı kutu” gereği izin verilmeyen bilgiler ise K/Q arasında gidip gelir. Kendi aralarında bilgi akışı var. Kapalı bir sistem. Hedronik sırdaşları olur. Kanton deneyimi paylaşımda. Bilgi dağarcıkları 3 parça. Kapalı parça, tüm

KonFedler arası K/Q havuzu arasında ve sadece gemi içinde iken yapılır. Böylece aynı akşam kuşağındaki K/Q çiftleri birbirleri ile bilgi desteği yaşar. Walhalla uydusunda destek timleri tarafından kapalı bilgi paylaşım etkinliği var.

Birinci bilgi dağarcığı paylaşımı Çocuklar için

İkinci bilgi dağarcığı paylaşımı K/Q çiftleri arasında

Üçüncü bilgi dağarcığı bölümü Özellikle Kanton Meclisi üyeleri ve Pol/Belde başkanları için

Son bilgi dağarcığı paylaşımı ise soyut.

İman içeren bir paylaşım. “Hanif Yaşam Tarzı” ile soyut iman gelişimi hakkında. İnsanın soyut bedeni oluşturması konusunda sürekli bilgi akışı sağlama isteği var. Bunu “Cuma” günü yaparlar.

Bilgi paylaşım istekleri üst düzeyde. Bunu dizginleyen yine Hedronik. K/Q çocuklara karşı hassasiyet taşır. Hanif yaşam tarzını vermek ister. Çocukların soruları Walhalla ile ilgili. Walhalla içindeki yaşamla ilgili. Çocuklara (özellikle 2-7 yaş) Wemb Düzeni algısı sunar. 7- 12 yaş çocuklar ise yaşama hazırlayan sorulara cevap alır. KonFed içinde ve KonFed’ler arasında barış algısını arttıran konuşma tarzı sunar. Bilgi paylaşımında kısa ve etkili konuşma taktikleri var. Uzun cümle kurmak yok. Yorucu ifadeler yok. Çocuklara çocuk diliyle yaklaşımı bilir. Anne/Baba olmadan, Anne/Baba gibi davranmayı bilir.

Bilgi akışında aparat takviyesi var. Hatırlamayı kolaylaştıran etki var. Humanoid destek ile dolaşmaları coşkuyu artırır. Belde okullarında piknik havasında gezinmeleri neşe sunar. Bilgi sunarken, tüm belde okullarında aynı anda iletişim açılır. Üretim isteğini arttıran Queen davranışı var. Yaşama mutluluğunu arttıran King davranışı var. Ayrı oldukları anda birbirleri ile yaptıkları konuşmalarda bile (aparat takviyeli iletişim) bilgi paylaşımı var. Çözüm arayışında birbirlerine hızlı seçenek sunma isteği var. Benzer sorun çözümü için gemi içinde iken diğer K/Q kadro ile dertleşen bir bilgi akışı var.

Bilgi düzeyi sürekli gelişir. Yeni bilgiler hemen paylaşılır. KonFed’ler arası ve Kanton’lar arası kapalı yönetim bilgisi yok. Yeni bir yönetim anlayışı ve üretim başarısı bilgi paketi şeklinde hemen paylaşılır. Walhalla doğru bilgiyi hemen K/Q çiftlerine aktarır. Dünya zeminindeki olumlu gelişme hemen tüm güneş sistemine yayılır. İleri gelecekte Allahlaw sahasında oluşan gelişmeler, yeni üretim teknikleri hemen bilgi paketi şeklinde ve “Allahuman” olan K/Q çiftleri tarafından güneş sistemi insanlarına öğretilir.

5D) K/Q GEMİSİ

YAŞAM EVİ

Yaşam evi hareketli. Uçan gemi aynı zamanda yaşam evi. Sabit değil. Bindikleri gemi hareket edince, yaşam evi de hareket etmiş olur. İç içe. Serbest saat, yaşam evinde. Uyku kapsülleri özel. Kapsül, hızlı yenileme ve enerji aktarımı sunar.

Yaşam evi sayılan gemi, zemine inmez. Yağmur damlası şeklinde. K ve Q bireysel gemileri birleşince Ying/Yang gibi şekil alır. İki yağmur damlası birleşir. Havada asılı kalır. K/Q için ayrı ayrı takip modu alır. K/Q her zaman aynı yerde olmayabilir. Balo ve toplantıda birleşir. K ve Q ailesi/çocukları için yaşam evinde odalar var. İki ihtimal var. K ve Q karı/koca olabilir. Yine aynı iki araç kullanılır. K ve Q iki ayrı evlilik yapabilir ve sadece görev eşi olabilir. 40 yaşına kadar aktif görev yapan K/Q çocukları 13 yaşına girince yuvayı terk eder ve eğitim içi KonFed zeminine yerleşir. KonFed merkezinde özel bir okulda tüm K/Q aile üyesi evlatlar akademik eğitim alır. Özgür seçim yaşarlar. K/Q çocukları doğrudan K/Q olamaz. Torunlar görev için hibe edilir ve seçilirse K/Q olmayı tadabilir.

K/Q ÇOCUKLARI

Statü farkı yok. Kanton çocukları ile eş eğitimde. K/Q olma şansları yok. Ancak “torunları” K/Q olmak için “zigot” bağışı olabilir. K/Q çocukları “uzman” eğitimi alabilir. Tüm KonFed sahasında özgürce gezebilir. Yaşamı anlamak ister. 13 yaşına girenler K/Q yanından ayrılır. Walhalla içinde tutulmaz. Ait oldukları KonFed’e gidebilir. Lunaris’e gidebilir. Güneş sistemine yayılabilir. İsterse 13 yaş girişi ile “Wemb” için görev alabilir. Akademik eğitimi, güneş sistemi görevi için WWW/UWW seçimine bırakabilir. Tercih hakları var. Tercih sonucunu yaşatır. 13 yaş döneminde seçim kesinleşir. Bu yönde yaşam gelişir. Baba veya anne konumu nedeniyle “kibir” duygusu yaşamaz. ”Wemb Düzeni” içinde yaşamayı sever. İhanet yaşamaz. Dış güneş sistemine uzanan çocuklar olursa, ”Wemb Düzeni” için ek görev alabilir.

K/Q GEMİSİ

Gemi aynı zamanda “bulut” formuna girebilir. K/Q zemin ziyaretinde onları ayrı ayrı yukarıdan takip edebilir, gölge yapabilir.

Gemi, yağmur damlası gibi Walhalla içinden çıkar ve dünyaya düşer. Ait olduğu kantona ulaşır. Zemine inmez. Cuma günleri iki gemi birleşir ve ibadet beldesi üzerine gider, ışıldar. Allah’ı anmak için gelen aileleri havada karşılar. Görsel selam verir. Gemide renk değişimi var. Cuma gündüz öğle saati, kısa süreli ibadet beldesi ziyareti var. “Cuma ibadeti” sırasında, insana yakışan tavır sergilenir. İnsanlar eşit statü ile sıralanır. K/Q, sıradan bir insan sıfatı alır ve saf tutanların arasına karışır.

Gemi havada sabit olduğunda, etrafı su ile çevrili. Havada yuvarlak duruşu var. İstenirse su faktörü, bulut gibi görünüm sunabilir, dış gözlemciye. Böylece kendini bulut içinde

gizleyebilir. Gemi içinde aile yaşamı var. K/Q için iki ayrı gemi var. Eğer iki ayrı evlilik yapılmışsa, iki ayrı aile için iki ayrı gemi yaşamı var. Eş ve çocuklar, serbest zamanda gemide. K/Q gemide sadece 8 saat geçirir. Eşleri, uzmanlık alanında, kanton içinde üretime katkıda bulunur. Çocuklar 13 yaş altı eğitimlerini kanton içinde sürdürür.

Gemiye giriş/çıkış için ufak gemicikler var. Gemi istenirse hareketli, K veya Q için yakın takip yapabilir. Zeminde gezinen K veya Q için, istenirse zemine yakınlaşır, onu içine alabilir. Eş ve çocuklar ise kendi özel araçları ile uçabilir, ana gemiye girebilir.

Gemide su ile kaplı dış kabuk var. Suyu merkeze çeken bir çekim gücü var. Suyun alt tabakasında toprak elementlerinden oluşan ek kabuk katmanı var. Ek kabuk sürekli dönüyor ve titreşimde. Yerçekiminden bağımsız hareket sağlayan iç kabuk ile bağlantılı. Toprak elementlerini kendine bağlayan iç kabuk ise metal elementler taşır. İstenirse kolayca geçiş sağlayan belli delik bölgeleri var. Gemi merkezinde, “mini gemi” statüsünde Hedronik yavrusu var. Bu yavru, olağandışı durumlarda K/Q ailesini alarak yukarıya, Walhalla uydusuna gidebilir. Kabuk yumuşak olabilir. Giren/çıkan ufak gemi içeriye geçebilir. Kabuk açılır ve gemiciği içine alır. Sonra yeniden kapanır. Giriş/çıkış sahası alt bölümde. Yumurta gibi giriş/çıkış sistemi var. Geminin kendisi de büyük bir yumurtayı andırabilir. Sadece K/Q için üretilen özel bir gemi. Başka amaçla kullanım yok. K/Q çifti emekli olunca, gemi de emekli olur. Vesvese duvarı var. En az 2 en çok 5 kişilik yaşam alanı sunar. Misafir alma imkanı var. Misafir girişi için Walhalla onayı şart.

Gemi, kanton sahasında, Makropol üzerinde bulunur. Belde sınırları bal petekleri tarzında çizilmiştir. Belde merkezlerinde pol şehirleri bulunur. K/Q gemileri bazı zamanlar, bu belde merkezlerine uçar, ziyaret eder. Gemiler bazen K ve Q için ayrı ayrı tutulur. Bazen birleşerek kenetlenir. Eğer K ve Q birbiri ile evli ise birleşik gemi sadece, görev nedeniyle ikiye ayrılır. Özel yaşam saatlerinde birleşik durur. K ve Q ayrı ailelere sahipse gemileri özel saatlerde ayrı durur. Birbirine çok yakın durduklarında uzaktan tek bir gemi gibi görünür.

Gemi, kanton meclisinin bulunduğu ve Makropol üzerinde bulunan mini yüzen şehir üzerinde park halinde. Kanton yönetim uçan şehri, ikamete kapalı. Sadece meclis toplantıları, balo geceleri ve özel amaçlı kullanımda. Tüm kanton yurttaş ziyaretine açık. K/Q tahtı burada bulunur. Kanton meclisinin bulunduğu bu uçan mini şehir, yandan görüntüsü ince hilal şeklinde. Yukarıdan ve aşağıdan görüntüsü ise ince bir tepsi şeklinde. Havada sabit durması için özel titreşime sahip.

K/Q gemisi, akşam olunca yıldız gibi parlar. Tüm kanton sahasından görülecek yükseklikte. Gemi içinde olan K/Q ailesi, diğer kanton K/Q gemi ışıltılarını görebilir. Aynı şekilde, Walhalla gözcüleri gemileri yıldız gibi izleyebilir. Şehir ışıkları farklı. Renk statüsü var. K/Q gemi rengi, ”kadife gül” renginde. Tüm dünya yüzeyi ışıltılı, renkli. Beyaz ışıklı alan yok. Belde ışıkları “tatlı yeşil” tonlarında. Makropol sınır ışıkları mavi tonlarda. Deniz kıyılarında ışıklar var. Farklı pastel renklerinde. Kanton sahasında bulunan garnizon ışıkları kırmızı. Amazon üs ışıkları kırmızı. Şehir ışıkları ise yeşil tonlarda.

K/Q gemisinden tüm kanton seyredilir. Akşam saatlerinde K/Q ailesi, dilerse gemi içinde ortak akşam yemeklerini yiyebilir. Manzarayı seyredebilir. Yaşam için şükredebilir. Allah’ın adını anabilir. Mutluluk duygusunu tadabilir. Yukarıda Walhalla ile görüntülü

görüşme yaşayabilir. Aile formatında kanton hakkında fikirler paylaşılabilir. Akşam ışıltısı pozitif enerji verir. Mutluluk algısını artırır.

SEYİR DEFTERİ

Defter, gemiye ait. Defter hareketli. Üretildiği ve canlandığı günden, son görev gününe kadar tüm detayları kaydeder. Kayıt otomatik. Geminin kendi bilinci var. Girenleri ve çıkanları bilir. Uyandırır. Uyku tulumunu kontrol edebilir. Tehlike anında önlem alabilir. Gıda girişini denetleyebilir. Walhalla tarafından denetlenir. Seyir defteri önemli. K/Q gemi dışında iken gözlemde. Aparat gözler, her birinin tüm gününü seyir defterine geçirir. Böylece kanton yönetimi tam kayıt altına alınır. Seyir defteri ile K/Q üzerinde bulunan gözlem aparatları işbirliği yapar. Seyir defterinde gözlem kayıtları var. Gözlem kayıtları içinde yazılı ek bilgiler eklenebilir. Walhalla içinde, tüm kanton seyir defterleri detaylı incelenir. Soyut analize alınır. Davranış hataları puanlanır. Böylece kanton görevinde gidişat analiz edilebilir. Rapor tutmak için yakın gözleme ihtiyaç yok. W/G ekipleri, yakın koruma için, seyir defteri analizlerini kullanabilir. Böylece olası “nefret, kin, öfke, intikam” gibi negatif algılar tespit edilir. Wemb yönetimine karşı negatif yaklaşıma geçen kişi veya grupların K/Q ile etkileşimleri tespit edilir. Hata analizinde önemli. Hata çözümünde önemli.

Seyir defteri, bir küp şeklinde. Kendini koruyabilir. Kendine kapanabilir. Zarar görmesi engellenebilir. Eski zaman “kara kutu” tarzı var. Ama fonksiyonu geniş. Geminin beyni gibi davranır. Manuel cevap verebilir. Gizli bilgisini, yetki dışında açmaz. Utanma duygusu var. Gemi içi tüm anları kayıt altına alır. Ama bu kayıtlardan özel anları kendi içinde kilitler. K/Q için sürekli sağlık gelişimi alır. Analizlerini günlük Walhalla ile paylaşır. K/Q aile bireyleri için özel odaları denetler. Odaların kendi kendini düzenlemesini denetler. Gemide çok sayıda görev robotu var. Aynı zamanda sabit humanoid kadro var. Bunların sayısı, içinde barınan insan sayısı ile sınırlı. Eğer bir bebek doğarsa, bu bebekle ilgilenecek bir humanoid göreve gelir. Humaniod görünümü, bebeğe neşe verecek şekli alabilir. Defter, humanoid üzerine yerleşen aparat yoluyla gözlem kaydı alır.

Seyir defteri, küp şeklini bazen kenarlarını içine çekerek yuvarlak bir top şekline çevirebilir. Gemi içinde sabit dinlenme yeri var. K/Q gemiye girince hareketlenir. Uçabilir. K/Q gemi içinde dinlenirken onları dinleyebilir. Sözlerini kayda alabilir. Konuşabilir. Gün analizini sunabilir. Uçmak için kanatlara ihtiyacı yok. Titreşim yeter. Bir defada üretilir ve içindeki enerji ile on yıllarca uçabilir. Maksimum ömrü 99 yıl olarak planlanmış. Ama genelde kullanımı gemiye bağlı olduğu için 40 yılda görev biter. Gömülür. Gömüldüğü yer, Lunaris arkasındaki SpaceArmy üs zemini.

SEYİR DEFTERİ KÜPÜ/KÜRESİ

Bir küp var. Altı yöne bakan noktaları var. Bu noktalarda kayıt alıcılar var. Uzaktan bilgi erişim yeteneği var. Bilgi deposu merkezinde. Dönüşüme girince uçan küp, üç aşamalı olarak uçan bir küre olabilir. Böylece hızlı hareket kabiliyetine kavuşur. Tek başına kalsa bile, uçarak Walhalla uydusuna ulaşabilir. Küp içi bilgi anlık olarak Walhalla içinde

yedeklenir.

SAVAŞ/İSYAN HALİ

K/Q gemileri, Walhalla uydusuna geri döner. K/Q sadece barış sürecinde görev yerinde olur. W/G timi, K/Q ile birlikte hareket eder. Savaş veya isyan bitince görev dünüş onayını Walhalal yönetiminden alır. Amazon ve Garnizon birimleri üslerine dönmeden iniş başlamaz.

5EK1) K/Q KİŞİSEL ARAÇ

K/Q ARACI

Görev saatinde tüm kantonda gezinir. Araç özel. İstenirse kenetlenip K/Q için ikili seyahat edebilirler. Gün içinde farklı yerde olmaları gerekirse, araç iki ayrı parça halinde eski halini alabilir. K/Q zemine bırakılınca “havada” takip edebilir. Bulut gibi davranabilir. (Bulut görüntüsü sunan hava araçları, gelecekte, geçmişin takibi için kullanılacak.) Araç ile tüm kanton sahasında dolaşım var. Bir odada oturma yok. Masa görevi yok.

MİNİK SU DAMLASI GEMİSİ

Tek kişilik görev gemiciği. Ana geminin altındaki yuvasından aşağıya düşerek sahibini zemine ulaştırır. K/Q için iki ayrı minik gemicik var. Ayrıca aile üyelerini taşıyan standart taşıma gemicikleri var.

Minik su damlası gibi görünür. Şeffaf. İçini kolayca görebilir, dışarıdan bakan biri. Kargo taşıma ihtiyacı yok. Ana gemiden aşağıya düşer gibi iner. Zemine ulaşınca yavaşlar, havada sabitlenir. Böylece içinde tutulan K/Q, açılan ön bölmeden zemine adım atabilir. Koltuğu hareketli. Kolayca yolcusunu kavrayan bir yapısı var. Oturma kabini sağa sola hareket edebilir. İniş ve biniş önden. Kaza anında 3 gün yetecek hava/su/gıda desteği var. Gerekirse yanına 2 kişi daha alabilen misafir taşıma özelliği var. Su damlası gemisi, gece uçuşunda kadife gül renginde parlayabilir. Silah yok. Savunmayı eşlik eden 2 adet W/G gemisi sağlar. Görev sırasında en az 1 W 1 G gemisi ile eşlik eder. W/G görevi, ana gemiye girince biter. Çıkınca tekrar başlar.

5EK2) HUMANOİD KADRO

Destek amaçlı Humanoid kadro var. Bir kısmı uzaktan, bir kısmı yakından destek olur. Yakın destek Humanoid gözlem modunda. İletişim/yardım amaçlı. Sürekli K/Q yanında. Uzaktan destek Humanoid tespit amaçlı. Belde üretimi ve yaşam sahalarını gözlem/bilgi amaçlı gezinir. K/Q yanında değil.

GEMİ HUMANOİDİ

Su” bedene sahip. Saydam. Bedeni ince. Yandan göründüklerinde “dilim” izlenimi verir. Havada süzülür gibi yürür. Gülen yüz vurgusu var. K/Q gidince, ana gemide temizlik yapar ve yuvasına gidip dinlenir. Dinleme moduna geçmek için çömelip oturur ve ufalır. Kolayca yuvaya girip kapanır. İstendiğinde gemi duvarına ince bedeni ile yapışabilir. Saydam görünüm ile şekil değiştirip eğitimci olabilir. Kafaları bile ince. Gemi hareket halinde iken sabitler. Sayıları, içindeki insan sayısı kadar.

5EK3) K/Q LOGOSU

Logo, her zaman kalp üzerinde. Altın/gümüş/bronz karışımı. Aynı zamanda hafızası var. (Ait olduğu K veya Q için tüm yaşam görünümü kayda alır. Kayıt yapan sistemi, gözden bağımsız.) Özel yapım. K/Q gövdesi. Solda Wemb logosu var. Sağda kalp üzerinde “O” şeklinde, yan durmuş yumurta gibi, bulut görünümünde bir logo var.

Logo yumurtası dış hattı, su mavisi. Alt hattı yeşil toprak. Orta alanda dört tarafa dönük “wl” lafzı var. Geri kalan alanda bulut görünümü var.

Logoyu seyretmek isteyen minik çocuklar var. K/Q ziyaretinde belde merkezlerinde ve ev ziyaretlerinde çocuklar kucakta. K/Q kucağına alınan her çocuk, bu anı hafızasına kaydeder. Logoda gördüğü değişimi, diğer çocuklara anlatır. Çünkü logo, kendisine bir çocuğun yakından bakmakta olduğunu hisseder. Ona özel görsel değişim sunar. K/Q eğitim sürecini izletir. K/Q çocukluğunu izletir. Böylece kucaktaki çocuk, K/Q görevindeki insanın da bir zamanlar çocuk olduğunu görür. Kucaktan ayrılmayı, başka bir çocuk mutlu olsun diye ister. Ziyaret sonunda logo, çocukları komik bir sesle selamlar, vedalaşır.

5EK4) K/Q YAŞAM TARZI

BİR K/Q YAŞAMDAN NE İSTER?

Görevde olduğu yıllarda başarılı olmak ister. Kanton insanlarını mutlu görmek ister. Çocuklarla zaman geçirmek ister. Kanton alanında gezinmeyi sever. Misafir olmayı sever. Misafir etmeyi sever. Fedakarlık yapmayı sever. Ailesinden daha fazla görevinde zaman geçirir. Yaşama sevgisi sunmayı ister. Dinlemeyi sever. Az konuşur. Tebessüm eder. Kalp kırmaktan çekinir. Küskünlük yaşatmaz. İstenmediği kanton olursa, kırılmaz. Anlayış sunar. Suçlamaz. Son sözleri, kantonda yine “Sevgi/selam” olur. Dünya zemininde gezinmeyi sever. Gençlik yıllarında görev yaşamayı sever. Her yeni kanton görevinde “heyecan” yaşamayı sever. Yeni kantonlar ve yeni insanlarla tanışmayı ister. Görevi terk eğilimi yok. Özgür iradesini kullanmak için kanton görev sonunu bekleme gayretinde olmayı sever. Sabır duygusunu yaşar.

K/Q YAŞAM TARZI / YAŞAMA KATKISI

K/Q için yüz ifadesi önemli. “Giyim” ve “Taç” üzerinde bulunan aparatlar, yüz ifadesi ve beraberinde taşınan ses, bakış, duyuş gibi duyuları kontrol edebilir. Pozitif yaklaşım uyarısı yapabilir.

K/Q değişim yaşamayı sever. 4 yılı aşmayan kanton görevi sonunda yeni görev almayı sever. Dolanım sadece KonFed ile sınırlı. Ait oldukları KonFed sahasını Walhalla denetiminde yönetir. Yönetimde karar alıcı değil. Karar uygulayıcı. Queen, üretim kararını uygular. King pol yaşam kararını uygular. Queen içe dönük yönetim anlayışına sahip. King dışa dönük yönetim anlayışına sahip. King temsilde önde. Queen, diplomatik işlemlerde yoğunlaşmaz. Bunun yerine yeni üretim teknik uygulanmasını sağlar.

Yönetim anlayışı ile giyimi doğru orantılı. Kanton ekonomi yönetiminde somut/soyut analiz birlikte yapılır. Somut başarı, soyut başarı ile desteklenir. Mutluluk, sevinç, umut gibi pozitif duygular puanlanabilir. K/Q arasında bir yarış yok. Rekabet yok. Paylaşım var. Destek var. Mezun olunca "kibir" ile bakmaz. "Rekabet" duygusu ile bakmaz. Olumlu olmayı öğrenmiş. Her K/Q gönlünden geçen "Allah korkusu" had safhada. Wemb Düzeni için oluşan ilk aşamada "Allah imanı" olmayan ailelerin de Wemb inancı var. Bu nedenle K/Q eğitiminde iman zorlaması yok.

Tertemiz bir yaşam sunma gayreti var. K/Q çiftlerine, kanton kurulma aşamasında "Wembolog" ve “Ultrast” ekip desteği var. W/G ekibi, görev kanton sınırları içinde, sınırlı sayıları ile K/Q çiftini korur.

Walhalla içinde özel bir alan var. (12 dilim birbirini bitişik) Burada çalışma ekipleri var. KonFed sahasına bakılır. Kanton K/Q yönetim tarzına bakılır. İzleme destek amaçlı. Burada görev giyiminde "taç" kullanımı yok. Ekip üyeleri daha önce K/Q görevi yapmış, deneyimli gençlerden oluşur.

Doğru yaşam tarzı var. Paylaşım var. Geçmişten ders alan tarih uzmanlığı var. Geçmiş zaman kayıt altında. Yönetim hataları kayda alınmış. Hata tekrarına izin yok. İnsan ne kadar değerli olduğunu bilmiyor. Allah nazarında ne kadar özenle yaratıldığını bilmiyor. Ve imkansız görülen duaların, Allah nazarında aslında mümkün olabileceğini hissetmiyor. Walhalla içinde olan uzmanlar için "imkansız" tanımlaması yok. Allah imanı var. Olma ihtimali ile hataları/kusurları giderme gayreti var. Gen hatası nedeniyle, geçiş süreci nesillerde, yönetimi kolaylaştıran etkenler kullanılımda. Mesela, "madde bağımlısı" olan nesil denetim altında. Bu tarz kanton sahalarında, yeni nesil gençlerde "gen tedavisi" etkin uygulanır. Böylece bu gençlerin bir araya gelerek oluşturduğu ailede madde bağımlılığı ve buna bağlı negatif etkileri yaşamaz. K/Q görev sürecinde bu şekilde desteklenebilir. Bu destek yaşamı iyileştirme amacı taşır. Bu destek ilk dönemde çok önemli. Bu destek dış güneş sisteminde çok önemli.

Renkler, Harfler, Sayılar

Her birinin anlamı var, Walhalla yönetiminde. K/Q görev

... ekipleri de kodlar taşır. Nickname taşır. “King” ifadesi, sadece görev tanımı. Gerçek anlamda kral değil. “Queen” ifadesi, sadece görev tanımı. Gerçek anlamda queen değil. K/Q ekipleri de kendi içinde hiyerarşi taşır. WWW alanında, K/Q yönetim ekibinde 12 dilimli alanın kendi hiyerarşisi var. Burada seçilen üst yönetim kadro var. Hepsi geçici

kadro. Eğitim kadrosu, daha önce deneyim yaşamış K/Q havuzu içinden seçilir. Bu nedenle bazı K/Q mensupları 70 yaşına kadar Walhalla tarafından göreve çağrı alabilir.

Süleyman Peygamber zamanını, canlı gibi izleyebilen teknolojinin keşfi ile “Wemb Düzeni” için örnek olacak uygulamalar ve teknolojiler oluşabilir. K/Q yönetim çiftleri, o zamanın yönetim anlayışını çağlarına taşıyabilir.

Allahlaw sahası K/Q görev anlayışı ve eğitim süreci bambaşka. Burada tüm bebekler, çocuklar K/Q adayı gibi yetişir. WWW ve UWW alanlarında ise kısmi uygulama var. İman algısı gelişen pozitif insanlara uzay sahasında "Kanton" yaşam tarzı sunulur.

Wemb Düzenine üye olmak isteyen ama KonFed bağı istemeyen uydular olabilir. Burada (özellikle UWW) dışarıdan destek verilir. K/Q uygulaması için "alan" önemli. Dünya K/Q standardı, tüm güneş sisteminde uygulanamaz. Değişime uğrar.

Allahlaw ise kendine özgü bir yapıya sahip. 12 yaşını bitiren bir gencin, seçilmesi halinde 13 yaşında K veya Q olabilme şansı var. Ama göreve hızlı gelen "Allahuman" statüsü genç, hızla görevini bitirir. Çünkü bu alanda yönetim kolay. Zira insanların "şeytani vesvese"den korunmasını sağlayan "ilahi" bir frekans var. Soyut bedenlerdeki negatif duygu gelişimini oluşmadan bitiren bir frekans var. Sirius yıldız sisteminin özgün bir etkisi var. Deccal, ordusu ile buradan gelince, bu soyut pozitif etkiyi alamaz. Çünkü onların soyut beden yapıları farklı. Allahlaw insanlarının kaynağı ise 7 kuşak boyunca Wemb Düzeni için hizmet etmiş aileler.

İnsanların, zaman algısı, ölümden sonra değişir. Mahşer sürecinde zaman algıları, bulundukları koordinata göre değişir. Mahşer sürecinden bir "hanif" olarak geçebilen çok az sayıdaki insan, alındıkları cennet mekanlarında "King" veya "Queen" gibi olur. Dolayısıyla, henüz kıyamet öncesi ve geçici yaşamı tadan biz insanların, cennet modeli yaşamı bir King ve Queen desteği ile almamız gerekir. Yaratılmış insanların içinde yönetme kabiliyeti olan ve aparatlar ile desteklenen gençlerin "Cennet/Wemb Düzeni" için çalışmaları gerekir.

Geleceğin Mehdi düzeninde, özgün bir ekip oluşabilir. Bu ekip insanların zaman duvarını aşarak renklerini analiz edebilir. Böylece yeşil ve kırmızı ayrımını yapabilirler. K/Q seçiminde "yeşil" renk analizine girenler arasında "hanif" ahlaka sahip çocuklar seçilebilir. Zaman duvarını aşan uzmanlar, soyut analiz ile bir cenin'e bakarak bile karar verebilir. İnsanın içinde gelişebilen pozitif yetenekler olabilir.

Allahuman statüsü nedir?

Allahlaw sahasında doğan her bebek, imanlı statüde. Güneş sisteminde doğan Wemb üyesi bebeklerde yüzde yüz iman yok. Ama Allahlaw sahasında doğan her bebek, imanı yaşar. "Allah'ın Halifesi" modunu alır. Allah insanı olur. "Allahuman" bu sahada yetişmiş, eğitilmiş nesilleri ifade eder. Bunlar 13 yaşına girdikleri anda reşit sayılır. K/Q olma yaşı, Allahlaw sahasında 13 olur. 19 yaş bitince King ve Queen modu biter. Bu sahada kanton yönetimi, güneş sistemine göre daha kolay.

K/Q lerde burç etkisi hiç mi göz önünde bulundurulmuyor?

İşin en başında, K/Q görev eşleştirmesi yaparken, AstroHarita uyumu göz önüne alınır. Hatta İleri Wemb uygulamasında (zigot aşamasında) K/Q havuzları oluşur. Doğum anı kadar, ceninin ilk ruh giriş ile canlandığı an da önemli. Burç yönüyle, olasılık planlaması yapan program en uygun doğum zamanını, saniyesine kadar ayarlayabilir. İstenmediği halde uygulanmak zorunda kalınan yapay doğumlarda etkin burç analizi var. K/Q eğitim sınıfları bile burç etkisi ile donatılmış.

Burç yönüyle birbirinin yedekleri de olabilir. KonFed bazında görev alan K/Q çiftleri, birbirleri ile evli olabilecekleri gibi, farklı eşlere de sahip olabilir. Ama tüm yaşamları burç yönüyle destek altında. Onların yönetim zaafına girmeleri engellenir. Burç yönüyle zayıfladıkları anlarda Walhalla desteği alırlar.

Bedende bulunan aparatlar, onların burç etkisi ile yanlış uygulamaya geçmelerini engeller. İlk dönem uygulamasında, Wemb insanları tarafından garip karşılanabilen aparat takviyesi, özellikle kamu hizmeti veren gençlerde, bilmeden/istemeden hata yapmayı önler.

BESLENME GÜVENLİĞİ

Onaylanmayan gıdalar tüketim dışı. Walhalla kontrolünde beslenir. Yaşam gemisinde gıda alımı özel. Uyku sürecinde özel beden gıda girişi olabilir. Dış gezi görevinde ve misafirleşmede alınacak gıdalar için analiz değerleri var. Onay olması halinde sınırlı miktarda gıda alımı yapılır. Aşırı beslenme ve misafir olunan yerde aşırı sıvı alımı yok.

K/Q İÇİN AİLE YAŞAMI

Gemi içi süreç. Aile fertleri bir arada. Görev dışı saatler. Aile vurgusu var. Aktif cinsel yaşam var. Hafta içi günlerde akşam yemeğini aile ile gemide yeme alışkanlığı var. K/Q birbiri ile evli olabilir. Ayrı eşleri de olabilir. Kanton üzerinde iki gemi, sabit havada asılı iken birbirine kenetlenir. Böylece akşam yemeği birlikte yenebilir. Sosyal yaşam, gemi içinde canlı ve hareketli. 13 yaş altı çocuklar, gemide kendilerine ait odalarda yaşar. Gemi içinde destek amaçlı humanoid kadro var. Hbryd yok. K/Q olmayan eşler ise kanton sahasında, üretime destek olur. Uzman görevi alır. Onlar da akşam saatinde gemiye giriş yapar. Akşam yemeğinde gıda alımından önce yaşamı paylaşma amacı var. Akşam yemeğinde, gündüz konuşulmaz. Anın tadı çıkar. Mutluluk paylaşımı yaşanır. Eğer gece için dışarı çıkma planı varsa akşam yemeği sonrası hızlı giyim değişimi yaşanır. Eğer dışarı çıkma planı yoksa serbest kıyafet ile aile yaşamı tadılır. Cinsel yaşam yönüyle 2 yaşındaki çocuk bile, zaman yönüyle anne/baba odasına girmeyeceği süreci bilir. Gemi içi geniş/aydınlık. Görünüm yönüyle pozitif enerji veren mağara gibi. Klasik ev tarzı dik çizgiler yok. Oval görünüm var. Geminin girişi, orta/alt bölümde. Geminin kenarlarında manzara seyri var. K/Q ailesi veya aileleri manzara seyrinde “Allah” ile ilgili sohbet edebilir. İman tazelenir. K/Q kısa bir zaman için Walhalla ile sohbet edebilir. Gemi içinde özel oda var. Bu oda K/Q gemisi birleştikten sonra oluşan “görev odası” ve bileşke gibi durur. Buraya ailenin diğer fertleri giremez. Burada, ihtiyaç halinde, Walhalla üssü ile “gizli” görüşme yapılabilir. Bu özel oda korunaklı. Dışarı bilgi çıkışına kapalı. İçeri humanoid bile girebilir. Görev odası kendini korur. Görev odası içinde “Hedronik”

yavrusu var. Negatif eğilim halinde kanton üzerindeki gemileri Walhalla sahasına alma yetkisi var. Aile yaşamında negatif davranış başlangıcı hissettiği anda, devreye giren yapay zeka var. Görev odası içinde “Yavru Kuş” konuşma, dinleme özelliğine sahip. Görev odası dışına çıkan ve uçabilen aparat, kuş görünümünde ve pozitif enerji yayar. Gemide yaşayan insanları yumuşatır. Kızgın tavırları engeller. Küskünlükleri hemen giderir. Enerjinin doğru renk almasını sağlar. Özellikle zor geçen görev günlerinde tam desteğini sürdürür.

Aile yaşamında, dış görünüme özen var. Her akşam yemeğinden önce, beş dakikayı aşmayan hızlı duş alma ve giyim değişim sistemi var. Gemi içinde aile yaşamı, planlı olmasına rağmen, gerektiğinde esneyebiliyor. Gemiye misafir alımında, Walhalla onaylı aile girişi sırasında, coşkulu karşılama var. K/Q ailesi, gelen misafir aileyi “eşitlik/kardeşlik” statüsünde, misafir odasında ağırlar. Manzara seyrine alır. Misafir ziyareti bir saati aşmaz. Konuşma ve paylaşım konuları pozitif yaşam içerir. Sorunlar, problemler, çözümler konuşulmaz. Yaşama mutluluğu konuşulur. İman tahtasına karşılıklı katkı sağlanır. Kanton sahasında yaşayan misafir aile, görevde olan K/Q için hediye getirir. K/Q ailesi de, gelen misafir aileye, ziyaret sonunda “Walhalla onaylı” özgün bir hediye sunar. Verilen hediye, kanton yurttaşlarının kolayca alabileceği nesnelerden biri olur. Gelen misafir aile, K/Q ailesinin yaşam tarzını görünce kendisi için üzülmez. Çünkü kanton yaşamında tutulan ve Wemb üyesi tüm aileler için K/Q gemisi içi ev yaşam tarzı var. Eşitlik vurgusu var. Görevi biten K/Q ailesi, herhangi bir kantonda yaşayan sıradan bir aile gibi, üretime katkısı devam eder.

K/Q TATİL SÜRECİ

12 hafta görev sonunda 1 hafta tatili hak eder. Kanton içindeki bir tatil beldesinde gezinir. Her gün farklı bir “otel*atel” içinde kalır. Tatil beldesinde diğer aileler ile sohbet eder. Paylaşımı sever. Kapalı odada tatil yapmaz. Kapalı alanda tatil yapmaz. Mutluluğu paylaşır. Walhalla yaşam tarzını ve mutluluk anlayışını verir.

Tatil sürecinde bile kanton dışına çıkmaz. Kanton sahasında bulunan farklı tatil beldelerinde seçim yapar. Giriş yapılan tatil beldesinde sıradan kanton üyesi gibi karşılanır. Eşitlik duygusunu burada tadar. Kibirden burada kurtulma imkanı bulur. Farklı hizmet almaz. Standart tatil hizmeti yaşar. Bu onları mutlu eder. Eşit yaşam tadı alınmalı.

5EK) K/Q ZAMAN FAKTÖRÜ

K/Q İÇİN ZAMAN

King için toplum yönetimi önemli. Queen için üretim yönetimi önemli. Zaman algıları gelişmiş. "Level" mantığı ile bakar. Level Past, Level Moment ve Level Futime. Bulundukları "Level Moment" için tüm kanton sahasında somut/soyut analiz yeteneği gelişmiş. İyi analiz ile zamanda "şimdi"yi algılayabilir. Bu yönetim başarısı için önemli. Level Moment içinde, olası geleceklerden en iyisini şimdiye getirmek için Walhalla

yönetiminden destek alır. Üretim için ileri teknikleri, sürekli yenilenen bilgiyi alır, kanton sahasına yayar. 12 KonFed arasında "üretim" amaçlı sınırsız paylaşım var.

Walhalla, K/Q aracılığı ile yönetim/üretim desteği sunar. En iyi yok. Sürekli gelişim var. Level yükseltme var. Mükemmel yok. Sürekli gelişim var. Yaşam havuzunda algı gelişir ve Kanton için daha iyi yaşam/üretim yöntemi yayılır. Kantonda iki ana renk (Mavi ve Yeşil) K/Q desteğinde.

Mavi yönetim anlayışını temsil eder. King tarafından sembolize edilir. King hem kanton genelinde hem de belde detayında en iyi yönetim tarzını ele alır.

Yeşil üretim anlayışını temsil eder. Queen tarafından sembolize edilir. Queen tüm üretim sahasında, kanton genel ve belde özel kararlarını uygulamada en iyi yöntemi seçer.

K/Q çifti "Zamanda ZigZag" eğitimi alır. Allah'ın bildiği gerçek tarih, zigzag çizen tarih. Çizgi üzerinde bulunan K/Q veya Telepat Hbryd, bulunduğu çizginin geleceğini algılamada, olasılık analizi yapmada çok başarılı. Ancak zigzag çizen zaman sistemini bildikleri için, zamanda günü gelince kırılma olacağını bilirler. Böylece esnek bir yönetim/üretim tarzı belirlenmiş. Olası geçmişler ve gelecekler var. Allah nazarında yaşanmış olması murad edilmiş (zigzag çizen) zaman çizgisi var. Wemb Düzeni, insan için (Kuran'da geçen yaşam kurallarına uygun) en iyi sistemi sunma/kurma amacı taşır. K/Q, Walhalla desteği alır. Wemb Düzeni kurulunca kanton sahasında düzenin zaman akışında görev K/Q elinde.

Yönetim desteği yaşam/üretim odaklı. Sürekli yenileme odaklı. Sürekli gelişim odaklı. Esnek anlayış var. Katı kural yok. Zaman algısı gelişmiş. Akan zamana uygun değişim hemen ele alınır. Geleceğin ihtimal dünyası ile geçmişin ihtimal dünyası arasında bir nokta var. Bu nokta üzerinde K/Q var. Nokta "Level Moment" olarak kodlanmış. Zaman yönetimi için iyi geçmiş analizi ve hızlı gelecek olasılığı yapılır.

K/Q için zaman kontrolü önemli. Kanton yaşamında iyiye dönük zigzag yaşanır. Bir düz çizgi, zamanı gelince yön değiştirebilmeli. Örnek: Zamanı gelince "kanton" sınır değişikli yaşanabilir. Bir belde üretim uzmanlığını değiştirebilir. Aile yaşam alanları değişebilir. K/Q mezunları, olası geleceğe uygun bilgi dağarcığına sahip olmalı. Eğitim sürecinde, geleceğin yönetim zaman diliminde neler olabileceğini tahmin etme gücüne sahip olmalı. Görev kalacakları olası yıllar için zaman hazırlığı yapmalı.

5EK6) K/Q ASKERLİK HİZMETİ

K/Q GENÇLERİN ASKERLİK HİZMET SORUMLULUĞU

Görev yeri, Queen için Amazon üssünde. King için W/G timi içinde. 1 yıl sürer. K/Q ilk görevinden sonra askerlik hizmet sorumu alır. 4 yıl görev alabilen K/Q aynı anda askerlik hizmeti verir. Bağlı oldukları WWW veya UWW içinde, ait oldukları KonFed diliminde güvenlik görevi alır. 1 yıl için askeri yönetime destek olur. Güvenlik yönetiminde deneyim sunar, deneyim alır. Sistemi besleyerek beslenir. Walhalla içinde özel güvenlik alanında

K/Q kimliğini taşıyan genç, silah kullanmadan güvenlik hizmetinde kalır. Amazon üssü içinde Queen, Walhalla iç güvenliğine destek olur. Bağlı olduğu KonFed diliminde gezinir. Güvenlik modunda bir yıl geçirir. King ise KonFed dilimi dışında ortak askeri alan sayılan yerde bir yılını geçirir. W/G timleri arasında gezinir. Görevi dış güvenlik odaklı olur. Walhalla yapay uydusunun dışa karşı güvenlik sistemini geliştirir.

 • 12 aylık sürede “güvenlik yönetiminde gelişim” gösterir. Bu uygulama özellikle dünya

yörüngesinde önemli. UWW sahasında erken gelişim ve erken görev bitişi nedeniyle askeri görevin, K/Q yönetimi üzerinde katkısı sınırlı. Dış güneş sistemi güvenlik protokolü farklı. İç güneş sisteminde ise askeri görev, özellikle zemin görevinde önemli. İleri yıllarda askeri görev, karar uygulamada doğru gidişatı sağlar.

5E) İLK GÖREV

K/Q GÖREV BAŞLAMA

Yeni gelen K/Q gemisi, kanton üzerinde tanıtım uçuşu yapar. Gelişini akşam üstüne bırakır. Güneş battıktan hemen sonra, kendi aydınlığı ile gelişini bildirir. Gelişi ile kanton insanları sevinir. Tüm beldelerin üzerinde tanıtım uçuşu yapar. (Walhalla içinden çıkarken iki ayrı yağmur damlası şeklinde yere düşerler. Kanton sahasına yaklaşınca “Ying/Yang” şeklinde havada, iki yağmur damlası birleşir. Havada yapılan tanıtım uçuşu bu şekilde.) Makropol üzerinde bulunan, Kanton yönetimi için kullanılan “Atol” üzerinde sabitlenen, gemiler yeniden ayrılır ve iki ayrı yağmur damlası, yumurta şeklinde sabitlenir. İçinden King ve Queen ayrı ayrı çıkar, “Atol” sahasına iner. Zemine ayak basar. Kanton Meclis üyeleri ile selamlaşır. Atol bir nevi Makropol üzerinde yüzen mini şehir gibi. İçinde ikamet yok. Sadece meclis ve balo amaçlı kullanım var. İlk gece balosu burada yapılacak. Gece parlayan yapısı var. Üzerinde bulunan iki nokta gibi gemi, yandan bakan gözlemci için “ağzı açık iki göz” ifadesi verir. Hem atol hem de iki gemi, gece parıldar. Kantonun toplam duygusuna göre renk değişimine girer. “Ateş Kırmızı” renge bürünmesi “gerginlik/isyan/savaş” durumu belirtir. Kırmızı rengin derecesine göre önlem alınır. Koyu kırmızı renge ulaşan bir kanton atolü üzerinde iki gemi, K ve Q ailesini alır, yukarı çıkar. Barış dönemine girince yeniden gelir.

K/Q GÖREVİNDE WALHALLA DENETİMİ

 • 40 yaş üstü ve 70 yaş altı kadro elde tutulur. Walhalla içinde yaşayan K/Q heyetini

oluşturur. “KonFed” bazında (dilim mantığı) tüm KonFed sahasını yönetim tarzı olarak kontrol eder. Kanton görevinde olan K/Q çiftlerini denetler. Denetim “uzaktan” olur. Yakın denetim için somut Walhalla Humanoid, görev için somut iniş yapabilir. W/G “yakından” koruma ve gözlem yapar. Yönetimde “zaaf” ihtimali doğmadan önlenir.

K/Q KARAR ALMAZ

Kanton kararını uygular. Wemb anayasasına uygun kararları yaşama geçirir. Üretim kararını yönetir. Yönetim kararını yönetir. Aynı kantonda en az 6 ay, en çok 4 yıl görevde kalır. Karara ortak olmaz. Karar hakkında yorum yapmaz. Yönlendirme yoluyla kararı değiştirmez. Karar, hızla Konfed/Wemb onayını alır ve uygulama için K/Q idaresine bırakılır.

5E1) K/Q GÖREV için YÜZÜK

"GÖREV YÜZÜK" TANIMI

Görev sırasında sağ işaret parmağında taşır. Yüzük, yumuşak metal teknolojisi ile yapılmış. Yapıldığı yer Walhalla içi. Yapıldığı metal karma. Görev sürecinde, taç ve giyim özel saatlerde çıkabilir. K/Q için yüzük sürekli takılır. Görüntü alma, ses kaydı alma özelliği yok. Ancak beden ile sürekli teması var. K/Q için sağlık analizi yapabilir. Soyut bedeni denetleyebilir. İşaret parmağına yerleşir. Kanton görevi bitinceye kadar yerinden çıkmaz. W/G görev takımında "görev yüzük" kullanımı var. Ancak onların yüzüğünde savunma sistemi var. K/Q yüzükleri barış modunda. Savunma sistemi yok. Yüzük, istenirse görünmez olabilir. Şeffaflaşabilir. Işıldayabilir. Kararabilir. Durumu göre, yere göre tavır alabilir. Allah'ın insana sunduğu ilim hiç bitmez.

Yüzük, sahibinin görev yılında somut ve soyut beden yönüyle sağlığını denetler. Negatif düşünceleri hissedebilir. Beslenme hatalarını önleyebilir. Sağ el teması ile tanıştığı kişilerin analizini yapabilir. Telepatik yeteneği olmayan K/Q için analiz sunabilir. Kanton içi negatif düşünenleri el temasında tespit edebilir.

İnsanlar Adem/Havva dönemi gibi “içi dışı bir” hale gelir. İçinden geçen, dışarıdan görülebilir. Böylece kimse sinsi/kurnaz tavrı gizleyemez. Yalan söyleyemezler. Soyut bedende renk değişimi, somut teknoloji ile kanıtlanabilir. Eğer bir K/Q çiftine kin tutan bireyler varsa, bunlar tanışma/görüşme anında hemen tespit edilebilir. Yüzük bu nedenle önemli.

Walhalla içinden görev yerine giderken yüzüğü takar. Kanton görevi bitince yüzüğü Walhalla sahasına iade eder. Yüzük yeni sahibine verilir. Böylece yüzük, tüm görev kaydını üzerinde tutabilir. Kaybolması/çalınması halinde yer tespiti yapılabilir. Gizli bilgisini almaya çalışanlara karşı önlem alabilir.

5F) KONFED GÖREVİ

ALINTI:

Acaba geleceğin devletleri nasıl olmalı?

 • 1. Aria (Tüm Hint-iran dilikonuşan ülkeler.)

 • 2. Buddhan (Tüm Çin ve Hindiçince konuşan ülkeler)

 • 3. Sahami (Hami ve Samice, Arapça dil birliği)

 • 4. German (Germence konuşan ülkeler.)

 • 5. Slavija (Slav dilleri konuşan ülkeler)

 • 6. EuroPact (Latin Avrupa,Baltık, Balkan vb.)

 • 7. Afrocamp (Afrika yerli diller birliği)

 • 8. MusliMalezya (Müslüman Güneydoğu Asya-Pasifik adalar devletleri)

 • 9. İberica (İspanyolca-Portekizce konuşan ülkeler birliği)

10.Turan:Türkçe konuşan ülkeler birliği. 11. Suobiryak: Fin_Macarca konuşan ve Ural Fin birliği)

12. Siberica: Tüm Sibirya ve Kuzey Amerika yerli, eskimo vb halkları, Arktika birliği)” (by Hans von Aiberg)

K/Q KANTON GÖREVİ

Queen, üretim alanlarını gezer. Üretime yönetim desteği sunar. Belde üretim sahasında tespit yapar. King, pol alanlarında gezer. Dış temsil yapar. Aile yaşamı ve şehir yaşamına destek sunar. Mutlu yaşam aşılar.

Gündüz görevi somut. Akşam görevi soyut. K/Q iki saat uyur. 6 saat özel yaşam var. 16 saat görev yapar. 8 saat gündüz somut alanda. 8 saat akşam soyut alanda. Soyut görevde “sosyal paylaşım” var. İman algısı yüksek. Allah’ın adını istediği zaman anar. Dans eder. Her akşam farklı belde merkezinde balo var. Akşam kıyafeti, dansa görev değişebilir, uzayabilir, kısalabilir. Selamlaşması el teması ile olur. Çocukları kucaklar. Çocuksu hareketler ile gülümsetir. Ciddi görevi gündüzde bırakır. Kulaklarda, ses algısını artıran aparat var. Akşam saatlerinde çok sayıda kişiyi aynı anda dinleyebilir. (Walhalla ile sesli iletişim kurabilir) K/Q iyi dinleyici, gözlemci. 40 yaş üzerinde iyi diplomat olur.

İLETİŞİM MODU

K/Q için iletişim, görev saatinde tam açık. Gereksiz bilgi akışı yok. Hedronik denetiminde bilgi toplama var. Queen için üretim hedefi var. Hedef soyut. Mutlu eden üretim yöntemi var. King için yönetim hedefi var. Hedef soyut. Mutlu yaşam kuralı var. Her belde başkanı Queen ile sesli iletişim kurma hakkına sahip. Yazılı bilgi sunma ve cevap bekleme hakkına sahip. Her pol başkanı, King ile sesli iletişim kurma hakkına sahip. Yazılı bilgi sunma ve cevap bekleme hakkına sahip.

Queen için iletişim çok yönlü. Üretim detayında karşılıklı iletişim var. Konuşabilen üretim makineleri var. Humanoidlerin insanca yorumu var. Üretim beldelerinde detay analizi var. Beldenin kendisi konuşabilir. Üretim sorunlarını henüz doğma ihtimali varken anlayabilir. Çözüm ister. Queen, Walhalla içinde aldığı eğitimi ve geçmişin deneyimini kullanır. İletişim çok yönlü. Kapalı bir sistem değil. King için yönetim beceresi sürekli gelişir. Pol başkanlarından gelen sorun çözme isteklerini hızlı cevaplar. Stress yönetimi var. Aynı

anda birden fazla sorunu, aparat yardımı ile çözebilir. İletişim sırasında algısı geniş. Unutmayı önleyen destekçi aparat var. Giyimlerinden destek alır. Baş bölgesinde bulunan özel aparat, yönetim/üretim gelişimine destek olur. Bazen iletişim içinde cevap bulmada zorlanabilir. Böyle zamanlarda, Walhalla gözetimde K/Q çiftine destek olabilir. Kaos ihtimalini yukarıdan izleyebilir.

Sorun çözümü için iletişim önemli. Aile bazında iletişim kanalları açık olmalı. Mutsuz aile olma ihtimali bile değerlendirmeye alınmalı. Uyarılar doğru yapılmalı. Negatif tanımlama yaparak üzüntü yaratma yok. Sorun çıkaranlara karşı, çözüme dönük yaklaşım var. Kazanmaya odaklı, sorun çözme girişimi var. Kanton düzeyinde, beldeler arası barış hakim. Bilgi paylaşımı hakim. İletişim çok yönlü. Beldeler arası tam açık. Belde ve Pol başkanları, üretim/yönetim gelişiminde birbirlerine destek olma isteğindeler. Kısırdöngü yok. Negatif davranış yok. Yan beldenin mutsuzluğunu giderme isteği yüksek. Toplam Mutluluk hissi var. K/Q tarafından sunulan Wemb yaşam tarzı benimsenir. K/Q için aile bazında insanlarla iletişim bunu sağlayabilir. Sürekli güler yüzleri var. Ağlama bile mutluluktan. Üzülmenin yasak olduğunu vurgular. Bunun detayını özellikle çocuklara tam verir. Üzülmenin, insana somut/soyut zararını kanıtları ile sunar. Allah’ın insanı kendisi için yarattığı vurgusunu sunar. Her insana kazanabilme ihtimalini sunar. Böylece kanton içi insanlar arasında aile kurma isteği artar. Akraba bağı artar. Yalnızlık hissi azalır. İletişim tam. Mutluluk gelişimde. Sürekli yukarı çıkan yaşam kalitesi var. K/Q için Wemb Düzeni sabit düzen değil. Sürekli gelişen/yenilenen bir düzen. İletişim, düzen gelişimi için önemli.

K/Q YERİ

Tüm K/Q kadro, Walhalla mavi yönetim katmanında, merkezde tutulur. Kanton görevine uzaktan destek veren ve bazen kanton ziyareti yapan 12li Wembolog heyetinden “Mavi” destek alır. 4 Ultrast tarafından sunulan kısa süreli “Sarı” destek alır. Walhalla bünyesinde keşfedilmiş, pratik yaşama uygunluğu kontrol edilmiş yeni buluşlar var. Bunlar kanton sahasında uygulamaya hızla geçer. Sarı destek hız kazanır. Üretim alanlarına yeni buluş aktarımı, K/Q için önemli destek olur.

20lik W/G timi, “WembArmy” üniforması ile yakın koruma sağlar. “Kırmızı” destek verir. K/Q için ayrı ayrı ve sürekli yanında duran en az 2 yakın koruma var. K/Q yönetimde belde/pol başkanları ile iletişimde. Queen, belde meclisi üretim kararını alır. King, pol meclisi şehir yaşam kararını alır.

Üretim sahaları geometrik. Belde merkezleri, ileri zamanda “havada yüzen şehir” gibi. K/Q ziyareti de havadan havaya olur böylece. Deprem olgusunun arttığı uzak gelecekte, zemine kısa süreli inişler var. Yerçekimi ile oyun oynama kararı var. (Walhalla yönetimi “olumsuz” rapor sunmasına rağmen, KonFed yönetimleri özgür irade ile dünya yer çekimi ile oynadı.)

K/Q GÖREV YERİ

Görev yerini terk etmez. Kanton sahası içinde kalır. 12 hafta görev alır. 1 hafta yine kanton

sahası içinde tatil yapar. Akraba ziyaretini yaşar. Konuk etmeyi sever. Görev yılında tüm kanton sahasında gezinir. Yerleşik aileye misafir olur. Kanton yönetim binasına girer. Meclis toplantısını izler. Akşam olunca aynı binada farklı belde insanlarını konuk eder.

K/Q görev sürecinde kanton dışına çıkmaz. Walhalla ile tam iletişim “gemi içinde” yapılır. “Gizli” ve “Açık” iletişim yapılır. Aparat yoluyla sürekli destek alır. Görev yeri içinden anlık bilgi alır. Her hafta sonu farklı beldelere misafir olur. Görev yerini tanır. İnsanların yaşam alışkanlıklarını tanır. Walhalla yaşam tarzını anlatır. Wemb düzeni bilgisini kendi diliyle anlatır.

K/Q GÖREV SAHASI

Kanton sınırı içinde tüm saha, görev sahası. Yer altı kanalları dahil. Gök yüzü üsleri dahil. Garnizon ve Amazon üsleri kenarında bulunan sivil yaşam alanları dahil. Çünkü bu alanlar askeri alan kenarı sivil yaşam amaçlı alanlar. Burada sivil yaşam mutluluğu önemli. Burada oluşan yaşam uygulaması denetlenir. Düzeltme / iyileştirme yapılır.

Walhalla yardımı alınır. Görev sahasında dış gözlem sonucu tespit edilen üretim/yaşam hatası düzeltmeye alınır. Karar uygulamasında görev sahasında çıkabilecek eylemler önceden engellenir. K/Q için etkin Walhalla dış gözlem desteği ihtiyacı var. Bunu Hedronik sağlar. K/Q giyiminde yer alan aparatlar sürekli Walhalla iletişimi sağlar. Walhalla içi özel bölümde, dünya K/Q çiftleri sürekli desteklenir. Özel destek masalarında, Kanton ve KonFed bazında bilgi tankları oluşur. Her kanton için özel tarih dosyası oluşur. Tüm detay kayda alınır. Bir sonraki K/Q çifti için tanıma/hazırlık sürecinde bu dosya yardımcı olur.

YÖNETİM TARZI

K/Q her belde/pol başkanı ile sürekli irtibat yaşar. Belde başkanları Queen ile iletişimde. Pol başkanları King ile iletişimde. Wemb düzeni sürekli gelişir, yenilenir. Gelişimde K/Q başkanlara destek olur. Üretim/yaşam sisteminde yenileme yapılır. Olası hata sorunları çözülür. Yönetim desteği çok yönlü. Beldeler arası sorun olursa çözülür. Pol içi “kötü düşünce akımları” önlenir. Barış yoluyla iletişim sağlanır. Küskün tavır büyümesi önlenir. İyi diplomatik yönetim sağlanır. Aileler arası sorun çözümünde pol başkanlarına destek sunulur. Üretim sorunları çözümünde belde başkanlarına destek olunur.

GÖREV / ZAMAN ALGISI

Zamanı görev sahasına göre planlar. Kanton zamanı içinde yaşar. Görev sürecini haftalık yaşar. Haftalık değişime girer. Kararın uygulanması için haftalık dönem algısı gelişir. Karar uygulamada başarı mutluluk getirir. Sevildiğini bilir. Sevmeyi ister. Tüm kanton insanlarını sever. Aile olanları sever. Yazmayı sever. Kanton üzerine yeni fikirleri yazar. Yazmak tarihe iz bırakmak gibi. Kanton meclisinde alının kararları kanton tarihine yazar. Gerçekleştirme eğilimi artar. Başarısı arttıkça faydalı olduğunu anlar. K/Q olma duygusunu tadar. Zamanı hızlı. Görevi hızla başlar, hızlı biter. Başarı gelir. Kanton sürekli gelişir, yenilenir. K/Q yönetim tarzını belirler. Kararların alındığı yerde, uygulama

sistemini geliştirir. Zamanda aceleci davranmaz. Alınan kararın aynı hafta içinde uygulamaya geçme isteğini yaşar. Cuma sabahı alınan kanton kararını uygulama için Pazartesi ilk adımı atar. Bu sürede yaşanan birkaç günde uygulama taktiği gelişir. King ve Queen arasında görev paylaşımı belli.

Zamanı doğru kullanma isteğinde K/Q, tüm kanton sahasına eşit paylaşım sunmak ister. Zaman yönetiminde lider. Walhalla içinde bekleşen K/Q kadrodan sürekli destek alır. Böylece zaman kazanır. Walhalla içinden, bağlı olduğu KonFed diliminden yönlendirme gelir. Yönlendirme zamana uygun. Yönlendirme hata önleme amaçlı. Kanton meclisinde cuma sabahı alınan kararın uygulanmasında uzaktan gelen desteği önemser. Walhalla K/Q havuzundan akan uygulama fikirlerini bir araya getirir. Uygulamaya geçer. Zamana yenilmez.

Walhalla içinde, dilimler arasında ortak çalışma grupları var. Burada farklı KonFed bağı olan 12li K/Q düşünce havuzları var. Burada dünya zemini gözlenir. Kantonların yönetimi konusunda derecelendirme yapılır. Sayısal değerler puanlamaya girer. Soyut analiz yapılır. Puanlamaya döner. Soyut analizde puanlama “renk” ile belirlenir. Kanton içinde yer alan aktif K/Q ise Walhalla içinden sürekli destek alır. Zaman yönüyle, her sabah göreve başladığında, bir önceki günün değerlendirmesini okur. Gün planı yaşar. Gün sonu yarın planı yapar. Günlük plan değişimi olabilir. Haftalık görev anlayışı yaşandığından, günlük planlarda küçük değişim yaşanabilir. Haftalık plan, Kanton meclisinin cuma sabahı aldığı karar paketine bağlı. Walhalla içinden gelen plan desteği ile birleşmesi sonucu son halini alır. K/Q tarafından özgür irade ile uygulanır. Risk alan K/Q olur. Zamanda orta yolu seçer.

K/Q GÖREV HAFTA PLANI

12 Hafta Aktif Görev + 1 Hafta Kanton içi Tatil

Pazartesi’den Cumartesi’ye 6 gün görev var. Normal kanton insanı günde 4 saat çalışır, K/Q ise tam gün görevde. (Gün bitimi görev bitimi)

Cumartesi akşamı beldeden bir aileyi gemisinde misafir eder.

Pazar günü Kanton içi “Misafir” modu. Pazar tatili misafir olduğu belde içinde. Pazar günü dışarıda, zeminde. Pazar akşamı havada.

KING

Haftanın 5 günü standart (Cuma özel) Cumartesi Queen ile birlikte ortak görev.

Hafta içi günde Pol merkezlerinde görev. Cuma günü 2 saat için ibadet beldesinde, uçan gemisi ile gelenleri karşılama ve ortak ibadete içinde sade bir insan olarak yer alma görevi. Cuma günü sabahında Queen ile birlikte kanton meclisinde “Taht” üzerinde gözlem görevi. Alınan kararları teslim alma görevi. Cumartesi, Queen ile birlikte Okul görevi. Çocuklara ders vermek, Piknik modunda eğitim sunmak. Pazar gününde Misafir moduyla bir belde alanında bulunmak.

QUEEN

Haftanın 5 günü standart (Cuma özel) Cumartesi King ile birlikte ortak görev.

Hafta içi günlerinde Üretim merkezlerinde görev. Cuma günü 2 saat için ibadet beldesinde, uçan gemisi ile gelenleri karşılama ve ortak ibadete içinde sade bir insan olarak yer alma görevi. Cuma günü sabahında King ile birlikte kanton meclisinde “Taht” üzerinde gözlem görevi. Alınan kararları teslim alma görevi. Cumartesi, King ile birlikte Okul görevi. Çocuklara ders vermek, Piknik modunda eğitim sunmak. Pazar gününde Misafir moduyla bir belde alanında bulunmak.

K/Q GÜNLÜK GÖREV PLANI

HAFTA İÇİ

K/Q ayrı görevde

Güneş doğmadan önce hazırlık, gemi içinde. Gün doğumu ve görev başlangıç, gemiden çıkış. Görev yerine uçuş. Yaşam (K), Üretim (Q) destek görevi. Öğleden Sonra Gezinti Görevi. (Normal kanton insanları günde 4 saat çalışır. K/Q ise tam gün görevde.) Gün Batımı (Görev sonu) Hazırlık Gün Batım anı (Gemiye giriş) Gemi içi Özel Yaşam (Akşam/Gece süreci)

CUMARTESİ

K/Q birlikte görevde

Gün doğumu ve Piknik ziyaretine gidiş. 7-12 yaş çocuklar ile “Eğitim” ve “Wemb Bilinci”.

Çocukların sayısı 40 civarı. Kanton meclisi sırayla farklı beldelerden seçer. Herhangi bir okul/sınıf üyesi çocuklar. K/Q sınıfı ziyaret eder ve eğitim verir. Mutlu yaşam desteği verir. Mutlu olmayı öğretir.

Öğleden sonra “çocukların ait olduğu beldede gezinti”

Akşam, çocuklar içinden kura ile seçilen bir çocuk ailesi ile gemiye ziyaret eder. K/Q kendi gemi/evde misafir eder. (K için ve Q için iki ayrı çocuk)

PAZAR

Misafir alınan 2 çocuk ailesine, misafir olmak için pazar ziyareti var.

K ve Q ailesi 2 ayrı aileyi gün boyunca ziyaret eder. Ziyarete çocuklar eşlik eder. Neşe formatı yaşanır. Gün batımı ile gemiye dönüş yaşanır.

Özel Bilgi

K/Q gün batımından sonra gemide kalır. Sadece balo ziyareti için akşam saati hazırlanır, kantona iner. Her cuma akşama, 2 saat için balo katılımı var. Bir beldeye gidilir. Kanton meclisinde o beldeyi temsil eden üyeler baloda K/Q için eşlik eder.

K/Q GÖREV BİTİMİ

Görevi biten K/Q gemisi, kanton sahasına veda eden bir tur atar. Kantona selam verir ve çıkış yapar. Aynı gün içinde yeni K/Q gemisi giriş yapar ve karşılama töreni ile ilk gece balosu yapılır. Devir/teslim seremonisi yok. Gereksiz zaman kaybı yok. Hüzün yok. Görevi biten K/Q gemisi, Walhalla uydusuna dönüş yapar. Yeni görev için “dönüşüm” yaşar. Görev raporu sunar. K/Q çifti yenilenir. Bedensel yenileme yapılır. Soyut yenileme yapılır. (Beyin yıkama yok.) Yeni göreve hazırlanır. Özel uyku tulumunda beden takviyesi alır. Aparatlar yenilenir. Bedende yıpranmış alanlar düzeltilir. Soyut beden için yıpranmış yapıda düzeltme var. Genetik olarak bulaşma ihtimali olan somut/soyut negatif etki temizlenir. Hata analizi yapılır. Akademide kısa sunum yapılır. Öğrenciler için K/Q pratik bilgi sunumu yapar.

K/Q “İSTİFA”

Walhalla ara sürecinde “bırakma” isteği varsa, komisyon görüşmesi yapılır. Bırakma nedenleri analiz edilir. Bırakmada kararlı K veya Q için alternatif yaşam yeri, bağlı olduğu

KonFed sahasında planlanır.

Göreve atanmış K/Q çifti istifa edemez. Görev diliminde göreve tutunur. Ancak görev bitiminde, sonraki göreve atanmadan “bırakma” kararı verebilir. Bu durumda eşiyle sivil yaşama geçer, ait olduğu KonFed içinde yaşar. K/Q den biri giderse, diğeri “tek” kalır. Wemb için yan destek görev alır. Diplomatik uzay açılımına gider. Güneş sistemine yayılır.

5G) İADE/DESTEK GÖREVİ

İADE/DESTEK

40 yaş, aktif görev sonu. 30 yıl boyunca destek görevinde kalır. 70 yaşında emekli olur. Wemb adına tarafsız mod destek görevi alabilir. KonFed sahasında merkez yönetim tarafından atanır. Yönetim desteği sunar.

40 sonunda aktif kanton görevi biter. Ait olduğu KonFed içinde “Teknokrat” hizmeti verebilir. Kamu yönetimine destek görev verebilir. Bazıları Walhalla uydu KonFed dilimine temsil görevi ile gidebilir. Aile ferdi gibi davranır. K ve Q ayrı ayrı destek görevi alabilir. “Walhalla/Wemb yemini” ile insanlığa hizmet eder. Dış güneş sistemine giderek yeni kurulan yerleşimde destek görevi alabilir. Doğrudan Wemb’e bağlı uydularda “Wemb temsili” ile teknokrat görev alabilir.

Hatta bazıları Allahlaw sahasına giriş yapabilir. Orada güneş sistemi deneyimlerini bizzat yerleşiklere aktarabilir. Neptün gibi uç yerleşimlerde sınır/yönetim görevi alabilir. Böylece kriz yönetiminde destek olur. İsyan/kaos sonrası yeniden göreve dönecek K/Q gençlere uzaktan yönlendirme yapabilir.

40-70 yaş dönemi K/Q havuzunda tutulan insanlar için daha önemli. Yeni nesil K/Q çiftlerine sunulan en değerli hizmet “deneyim aktarımı” olur.

6) K/Q AKADEMİ/ŞEHİR KURULUŞU

Şehir nerede? Anımsat. Hissetmeli. Yazan parmaklarına hükmetmeli. Akışına bırakmalı bazen. Zorlamalı kaderi. Doğru olanı yapmalı. İşi kolay almalı. K/Q nerede eğitilir? Bilmeli. Akademi alanı bir şehir olmalı. Şehir sınırları içinde yaşanmalı. Tüm eğiticiler bir arada. Öğrenenler bir arada. Aile kavramı gelişir. Yıllar geçer. Artık eğiticiler sadece K/Q geçmişine sahip olanlardan çıkar. Böylece döngü oturur. Wemb Düzeni yaşadığı sürece sağlam temeller üzerinde yükselir.

İLK AKADEMİ

İlk Şehir

(Zemin)

İlk Wemb dönemi. Akademi alanı kuzeyde. GreenLand alanında. Tertemiz bir alan. Manyetik alan yönüyle temiz. Geçmiş izi yönüyle temiz.

İKİNCİ AKADEMİ

İkinci Şehir

(Hava)

GraceLand içinde. Havada asılı. Birinci şehrin izdüşümünde. Yukarıda. Yükseliş devam eder. Paralel gelişim devam eder. K/Q alımında yaş geriye gider. Eğitim kalitesi artar. İlk akademi hatalarından ders alınır. Hatalı eğitim standartları terk edilir. Wemb dönemi ikinci dönemine geçer. Gelişir. K/Q etkisi artar. KonFed desteği artar. Teknoloji artar.

ÜÇÜNCÜ AKADEMİ

Üçüncü Şehir

(Hücre)

Yapay uydu içinde olmalı. Tertemiz çeper içinde olmalı. Özel alanda olmalı. Vesvese etkisini dışarı atmalı. Eğitime başlama yaşı geriye alındıkça, akademi/şehir gelişimi artmalı. Portakal içinde özel hücre. KonFed dışı alan. Ayrıca bir paralel alan daha var. GraceLand üst izdüşüm Polariste uçan “pratik” uydu. Walhalla içinde teorik eğitim alan K/Q öğrencileri için kısa süreli eğitim şehri. Şehirde humaniodler var. Şehirde gerçek üretim var. Tek insani faktör K/Q öğrenciler. Humaniodler bu amaç için üretilmiş. Yapay zekaları ile hata tespiti yapılır.

DÖRDÜNCÜ AKADEMİ

Dördüncü Şehir (Uydu)

Allahlaw sahasında ilk modeli açılır. Daha sonra Walhalla sahasında ayna model hizmete girer. Hızlı eğitim sunar. Görevi kabul eden çocuk, gençliğe adım atmadan hemen önce alınır. Kısa süreli eğitim. Allahlaw kendine özgü yapısı ile K/Q standartlarını tüm çocuklara verir. Görev almadan önce çok kısa pratik eğitimi yeterli olur. Walhalla eğitiminde özgün yapı var. Allahlaw yerleşikleri K/Q eğitimine doyar.

6A) İNŞA PLANI

Akademik bina, mimari yapı içinde

wllw” dengesinde Üç dönem var

Birinci Dönem

13-17 (12-16) yaş diliminde. Çocukluktan çıkış ve öngençlik. Wemb Vakfı’nın Greenland’a üs açtığı yıl kurulur. Zemine uyum var.

İkinci Dönem

2-12 yaş diliminde. Bebeklikten çıkış ve çocukluk dönemi. UWW aktif olduğu dönemde başlar. Yapay uydu içi gelişim.

Üçüncü Dönem

0-2 yaş diliminde. Doğumdan çıkış ve bebeklik dönemi. Allahlaw aktif olduğu dönemde başlar. Walhalla içi üretim.

6A1) AKADEMİ İNŞA PLANI

BİRİNCİ DÖNEM

Akademi dönemi. Akademi eğitimi verilecek mimari alan, şehrin parçası sayılır. Üç alt dönemde yaşanır. Dönemler arası geçiş öncesi hazırlık yapılır.

1A Dönemi

Greenland, ZeminAltı Eğitim yeri. (VaLander içi)

1B Dönemi

Greenland, Zemin eğitim Yeri. (Thule(Zül)Land MakroPol içi)

1C Dönemi

Greenland, ZeminÜstü Yüzen Şehir (Atol) Eğitim yeri. (GraceLand içi)

1A DÖNEMİ

3 aylık altı dönemden oluşur. Toplam 18 ay. 1,5 yıl. 13 yaşına giren K/Q öğrenci bu alana girer. 14,5 yaşında çıkar. Zemin altında, tamamı Walhalla yönetiminde özel yaşam alanı

var. Burada tüm dünya kayıtları tutulur. Yörüngedeki Walhalla kayıtları zemin altı alanda yedeklenir. Hedronik burada kendini yedekler. Dış katmanı özel metal kabukla çevrili. Deprem ve dış etkilerden soyutlanabilir. Vesvese girişine kapalı. Bu alana girenlerin kişisel “şeytan”ları bloke olur. Vesvese duvarı, hem şehir çapında hem kişi bazında etkili.

Zemin altı alan için “VaLander” ismi kullanılır. Yeraltı cenneti gibi tanımlanır. Deniz yüzeyinin 9000 metre aşağısına kadar uzanır. Yüzer şehir Atol’ün simetrisi gibi inşa edilmiştir. 5000 metre yüksekliğinde temel yapısı, 2000 metre çaplı bir alana yayılır. 4000 metrelik ek yükselti ile kendini zemindeki MakroPol merkezine bağlar.

K/Q öğrenci için akademi sahası, 20.000 metrelik çapın ortasında ve en derin alanda, merkez bina altında inşa edilir. Akademi sahasının çapı 800 metre. Yüksekliği 1000 metre. İçeriye K/Q öğrenci ve eğitmen dışında kimse alınmaz. Bu saha “Gelecek Senaryo” çalışmaları için kullanılır. Yıllarca temel/meslek eğitimi almış K/Q öğrenci, ilk kez gençliğe burada adım atar.

Zemin altına inen öğrenci 1,5 yıl boyunca dışarı çıkamaz. Zemin üstü dünyadan soyutlanır. Gelecek senaryolarına odaklanır. Eğitmen de aynı statüye tabi olur. Ancak aile ile birlikte giriş yapan Eğitmen için karma sistem uygulanır. Öğrenci ise tam anlamıyla bloke olur.

En zor gelecek senaryoları işlenir. Bunun için mimari yapı özelleşir. 800 metre çapında ve 1000 metre yüksekliğindeki akademi sahasında farklı alanlar var. Bu alanlarda yapay kanton sahaları, yönetim sahaları, üretim sahaları canlanır. Humanoid kadro, insanmış gibi kanton nüfusunu oluşturur. Senaryoya bağlı gelişimler izlenir. Çözüm üretimlerine odaklanma sağlanır. En zor senaryolar gösterilir. Teorik üretim/yönetim bilgilerini, kötü durum olasılığında nasıl uyguladıkları görülür. (Geçmiş kayıtları Atol’de gösterilir. Zemin altında gelecekle ilgili olasılık hesapları gösterilir. İlk defa gizlilik derecesi olan bilgiler verilir. Olasılık hesabında ileri teknikler uygulanır.) Akademi sahası içinde, petek yapı dışında geniş ölçekli kanton sahası uygulaması var. Bu sahadaki aile görünümü insan formundaki “Humanoid” kadro olur. Senaryo yaşanır. Humanoid kadronun aldığı garip kararlar konusunda K/Q öğrenci doğru yönetim tarzını belirlemeye çalışır. Wemb kurallarına uymayan kararı tespit eder. Humaniod ile uyum sağlamaya çalışır.

Akademi üyeleri, 40 yaş üstü “Üretim Uzmanu” “Wembolog 12li” ve “Geçkin K/Q çiftler” olur. Bu üyeler senaryo üzerine yönetim tarzı belirlemeye çalışan K/Q öğrencilerine dışarıdan destek verir. Hata analizi yapar. Hatalı yönetim uygulamasını kayda alır. 1,5 yıl boyunca teorik bilgi ile pratik saha deneyimi sağlanır. Geleceğin olması gereken gelişimi hissedilir.

1B DÖNEMİ

3 aylık 6 dönemden oluşur. 14,5 yaş döneminde zemin altından çıkan K/Q öğrenci sınıfları, zemin Makropol içine yerleşir. Makropol merkezinde bulunan 1000 metre yüksekliğinde ve 800 metre çapında ana petek bina içine yerleşir. Burada onlar için özel üretilmiş akademik sahada kalırlar. Artık bloke dönem bitmiş. Sosyal yaşama geçilir. Humanoid kadro ile yaşadıkları 1,5 yılın sonunda gerçek insanlarla deneyim yaşanır. Vesvese duvarından çıkılır. İç bedenle mücadeleyi yaşamın içinde öğrenme sürecine girilir.

Akademi, Makropol merkezinde, 800 metre çapında ve sadece 100 metre yüksekliğinde. Ana binanın en üstünde yer alır. K/Q öğrenci yukarıdaki “Atol”ü görür. Mezun olacağı yere yaklaşmıştır. 1,5 yıl boyunca “Şimdi”nin tespitini yapar. GreenLand Zemin MakroPol’ü “ThuLand” olarak adlandırılır.

Zemin MakroPol en üst yerde 200x800 metre alanda 1,5 yıl kalır. Dış ziyarete açık. MakroPol sahasında gezebelir. Belli dönemde ait olduğu KonFed “Şimdi”sini görmeye gidebilir. Akademi eğitiminde sistem alanı var. Şimdi bilgisi verilir. 12 KonFed’in tüm bilgisi güncel olarak aktarılır.

Akademik personel için “Wemb düzeni” üretim teknik gelişimi için çalışma alanı. Şimdiyi analiz etme alanı. Şimdi için çözüm üretilen yer. Şimdi algısı artar. Akademik personel “Üretim Uzmanı” “Wembolog 12li” ve “Geçkin K/Q çiftler” şeklinde sıralanır.

Mimari yapıda 48lik sınıf için petekler var. Wemb üyesi kantonlar arttıkça K/Q havuzu da artar. Sınıf sayısı da artar. Mimari yapının ortasında akademik personel peteği var. Bu petek altıgen. İki yüz metre boyunca aşağıdan yukarıya uzanır. Tüm katlarda akademi eğitim sahalarına açılır. Özel asansörü var. Sınıf petekleri içi merkeze bitişik tutulur. Sınıf eğitimleri süre olarak sınırlı. Ama pratik eğitim geniş. Zemin altında olan gerçek kanton örnekleri yok. Olasılık eğitimi yerine, gerçek şimdinin benzeri eğitimleri var. “Yani X kantonunda siz şimdi olsaydınız ne yapardınız?” eğitimi var. Kantonda alınan gerçek kararların “şimdi”sinde eğitim uygulamaları var. Böylece gerçek şimdi ile eğitim şimdisinin kıyas imkanı var. Bunun için geniş bilgisayar ağı var. Sanal kanton var. Sayısal gelişim var. İstendiğinde zemin altına (Hedronik kantona) karar aktarımı ile test yapma imkanı var. Bunu zemin altı öğrenci gelecek senaryosu olarak algılar. Mimari yapı esnek. Şimdi görünümü sunma eğilimine açık. Farklı kanton ve yönetim sahaları için benzer coğrafik görünüm sunma isteği var.

1C DÖNEMİ

3 aylık 4 dönemden oluşur. 15 yaşını bitirmiş öğrenci, 16 yaşını “Atol” içinde yaşar. Akademi sahaları Atol’ün en üstünde. Atol akademisinde “Geçmiş Kayıtları” gözlenir. Wemb Düzeni tarihi K/Q gelişimi aktarılır. Geçmişin yönetim/üretim hataları gösterilir. Geleceği olasılık olarak hisseden, şimdi eğitimi almış gençler, K/Q kimliğine kavuşmak için geçmişi öğrenir.

Atol mimari yapısı geniş. 20000 metre çapında. Zeminaltı sahanın simetrisi. Zeminden 20000 metre yukarıda. Aşağıya doğru 10000 metre inen ana bina vardır. Bu bina altıgen. 800 metre çapında. 10000 metrelik çubuk uzunluğunun en üstünde, 1000 metre genişliğinde akademi var. Bu akademi geniş tutulmuş. Çok geniş akademik personel yaşam sahası var. Giriş çıkışlar çok. 1 yıllık eğitim sürecinde geçmiş kayıtlarının yaşandığı sahaları ziyaret var. Yeşil üretim uzmanları tüm akademi eğitiminde aktif rol alır. Mavi yönetim uzmanları, gelecek/şimdi/geçmiş eğitiminde uzaktan destek verir.

Atol özel teknoloji ile havada asılı durur. Yukarıdan aşağıya uzanan petek blokları var. Üst bölümü tencere kapağı gibi. Atol’ün kalınlığı 5000 metre. Sadece ana bina 10.000 metre ile aşağıya uzanır. Böylece zemin Makropolü ile arasında 9000 metrelik boşluk bulunur. Bu boşluk, görünmeyen asansöre sahip. İniş çıkışların güvenli olmasını sağlar.

Atol Akademisi içinde 1 adet yapay kanton var. Simülasyon üretimi var. Geçmiş kayıtları böylece canlandırılır. Eğitim pratik. Dünya gözlemi var. Hatalı K/Q yönetimlerinde “biz olsaydık ne yapardık” deneyimi var. Geçmişin hatalarında hata analizi sağlanır.

Sınıf eğitimi sınırlı. K/Q çifti, 12*4 = 48lik grup olarak akademide eğitilir. (12 KonFed üyesi 2’şer çift) Haftada bir gün dünya zemininde gezinir. Bir gün serbest kalır. Akraba ziyareti yaşar. 5 gün eğitim yaşar. Pazartesi/Cuma arasında pratik eğitim alır. Sınıf esnek ve hareketli. Ortam değişimi var. Soyut mücadele var. K/Q arası negatif duygu paylaşım deneyi ile “sorun giderme” sağlanır. Akademi ortamı “eğitimci” dışında dışarıdan ziyarete kapalı Atol içinde yaşayan aile içeriye giremez. Eğitmen Atol’de ailesi ile yaşar. Sadece eğitmen içeri girer. Aile üyesi atol yaşam sahasında kalır. Üretim uzmanları 40 yaş üstü. Akademide ve eğitimde altıgen yapı korunur. Petek sistemine göre pratik eğitim sunulur. Petekler hareketli, uçabilir. Simülasyon sahasında gezinebilir. Yukarıdan gözlem yapabilir.

Mimari yapıda akademinin yan duvarlarına yapışan petekler farklı amaçlarla kullanımda. Uyku petekleri var. Gözlem petekleri var. Gıda petekleri var. Soyut petekler var. Giyim petekleri var. Fikir petekleri var. 48lik sınıflar birlikte hareket eder. Petek kullanımında ortak hareket edilir.

AKADEMİ MEZUNİYET SAHASI

Atol içi akademi son eğitim yılı. Bu nedenle mezuniyet Atol üzerinde yapılır. 20.000 metre yükseklikte havada asılı durabilen Atol, yüzen şehir formunda.

İKİNCİ DÖNEM 2-12 yaş eğitimi için YAPAY UYDU

Dünya yörüngesinde, 40 km yükseklikte, 7 adet mini eğitim uydusu var. 12 KonFed K/Q çiftleri karışık sınıflarda bu yapay uydulara dağıtılır. Simetrik yumurta gibi. Kuzey ve güney kutuplarında ufak WembArmy güvenlik sahası var. Kutup kenarında liman var. Çapı 4 km. Çiçek iskelet sistemi var. Yaş dilimine göre mimari yapı kurulu. İlk 2 yılını bitiren ve çocukluğa geçen K/Q öğrenci çifti için kurulur. Düşük yerçekimi var. 1/3 oranında. Böylece hızlı büyüme ve sağlam beden formu sağlanır. Her doğal gezegen için en az 1 K/Q eğitim uydusu var. Yaş dilimi önemli. 12 yaş dilimi son dilim. 12 yaşını bitiren sınıf, akademi eğitimi için zemine iner. Yapay uyduda bir dilim eğitimciler için ayrılır. Burada yönetim de sağlanır. Yapay uydunun merkezi boş. Dilimler helezonik. Bazı doğal bitki tohumlarından örnek alınan iç mimari yapısı var. Kendi üretimini yapabilir. Burada sadece “mesleki eğitim” var. Olması gereken teorik eğitim ağırlığı var. Wemb düzeninde K/Q işlevi teorik olarak verilir. Yönetim/üretim uzmanı olacak bilgiyi alırlar. Mavi Yönetim Uzmanı kadro burada etkin.

ÜÇÜNCÜ DÖNEM 0-2 yaş eğitim için WALHALLA İÇİ

WWW, iç güneş sistemi için üretim yapar. Zigot bağışı ile. UWW, dış güneş sistemi için

üretim yapar. Zigot bağışı ile. WAL, Allahlaw sahası için üretim yapar. (Zigot bağışı farklı) Walhalla içinde, kuzey sahasında özel hücrede 12 KonFed için hibe edilmiş zigotlar üretime alınır. Yapay rahim modüllerinde gelişim sağlanır. Doğum ile eğitim başlar. 24 ayını dolduran bebek, temel eğitimi bitmiş halde, yapay uydulara gönderilir. Bu hücrede 12 KonFed temsilcisi eğitimciler var. Eğitimciler “Sarı İlim Uzmanları” statüsünde. Temel bilimleri aktarırlar. Bebeklerin dilbiliminde gelişimine odaklanırlar. İman bilgisi verirler. Yaratılışa odaklanırlar. Beden bilgisi verirler. Sağlığa odaklanırlar. Fizik, Kimya, Biyoloji bilgisi aktarılır. Pozitif düşünce eğitimi verilir. Sevgi yaklaşımı sağlanır. Negatif duygularla mücadele öğretilir. Sarı ilim insanları, dışarı ile bağlantısı olmayan bebekleri, Wemb Düzeni’ne hazırlar. “Allah” kavramı tam olarak verilir. Bebeklerin gülümsemesi sağlanır. 12 KonFed dilini bilirler. Hedronik ile tanışırlar. Anne, baba özlemleri dindirilir.

6A2) EĞİTİM ŞEHRİ İNŞA PLANI

Eğitim sürecine bağlı bir eğitim şehri. İç güneş sistemine hitap eden bir eğitim şehri. K/Q olabilen gençler ne düşünür? Nasıl beslenir? (soyut!) Ve eğitimde ana faktör nedir? Şehrin önemi nedir? Şehre girişte aranan unsur nedir? Yıllar ilerledikçe seçim yaşını geriye gider. Farklı mekanlar. Hbryd eğitimi gibi, K/Q için dünya yörüngesinde yapay uydu yapılabilir. Burası 2-12 yaş dönemi için bir Eğitim şehri olabilir.

Şekli. Dünya yörüngesinden yüksekliği. Akademi sayılmayan meslek eğitim yeri. Kabuğu var. Walhalla inşa yapısından farklı olmalı. Şekli portakal gibi değil sanki. Daha önce şöyle yazdığı okunur: Zamanda akan biri için geçmişteki metin'in yazdığı garip ifadeler bazen yazanı bile şaşırtır. 40 km yüksekliğe çıkarmış. Sayısını 7 olarak yazmış. Şekil olarak simetrik yumurta gibi demiş. Yani bir yumurtayı zeminde hızlı çevirdiğinde oluşan şekil gibi. Öyleyse simetrik yumurta içinde bir de golf topu gibi bir iç katman olmalı. Yaş dilimlerine göre mimari yapı olmalı. En önemlisi, yerçekimi farkına değinmiş. 1/3 yer çekim takıntısı burada devam eder. İlk kurulan eğitim şehri benzerleri daha sonra UWW bölgesinde inşa edilir. Simetrik yumurta şeklinde eğitim şehrinde helezonik dilimler varmış. Birbirini kucaklayan yaş dilimleri gibi. İnşa planında doğa tohum örnekleri alınmış. Maliyet analizinden hemen önceki aşamada.

Allah için yaşasınlar biraz. Allah için yorulsunlar biraz. King ve Queen parmakları nasıl? Onlar nasıl yoruldu? Yazmak için parmak gerekiyor mu? Gelecek eğitim sistemi.

Mimari yönüyle nasıl bir inşa olmalı. Akademik eğitim yeri, bir şehrin içinde. Ama bağımsız 2-12 yaş dönemi yapay uydu, eğitim şehri çok önemli. Kendisini insanlığa adamalı. Eğitim şehrinde 12 KonFed kültüründen izler almalı. 12 KonFed içinden sadece birine ait. Ama 12sini de kucaklayan bilgi birikimi var.

Yapay uydu inşa planında içten dışa inşa olmalı. Önce çekirdek inşası. Burada K/Q yapay uydu beyni olmalı. Beynin yedeği GraceLand altında olmalı. Çekirdek sayılan beyin homojen. Mimari yapı yönüyle içine sıvı doldurulmuş gibi.

Dış kabuğu katmanlı. Metalik yapıda. Yüksek erime noktasında. Isı farklarına karşı

korunaklı. İçinde insan gezinmesine uygun değil. Dıştan yönetilir. Tüm eğitim bilgisini içinde tutar. K/Q kaynağını korur. Bunu zeminden 40 km yukarıya sabitlemek için, içi dışından daha ağır yapay ağırlıklar kullanılır. Çekirdek etrafına silikon yapıda esnek kabuk eklenir. Bu kabuk kendine bağlanacak helezonik uzantıları doğada örneğine uygun birbirine kenetler. Geçici katman olabilir. İstenirse kalıcı hale gelebilir. Helezonik iskelet simetrik yumurta şekline gelmeden önce golf topu gibi uzanır, dış sınırlarına. Yaş dilimlerini gözetir. Golf topu sınırı, eğitim alan sınırı olur. Golf topu içinde iskelete bağlı özel eğitim alan eklemesi yapılır.

Çok eğlenceli taşıma sistemi var. K/Q çocuklar eğitime giderken eğlenir. Helezonik/yatay asansöre binmişler. Popo üzerinde zemindeler. Eğitime doğru çekilirler, yaşam odasından. Renk renk giyinmişler. Yüzlerinde o kadar tatlı gülümseme var ki. Yapay uydu içinde pozitif enerji çok yüksek. Golf topu içine girdikleri anda eğitim yaşına uygun ciddi tavır var. Eğitimciler golf topunun kuzey ve güney ucunda yaşar. K/Q çocuk, yaşıtları ile (ve robotics destekli yapay beyin ile) kendi diliminde yaşar. Simetrik yumurta yapısını oluşturan doğu/batı uzantısında yaşar. Yaşam odaları helezonik. Eğlence imkanı çok geniş. Beslenme şölen gibi. Küçük miktarda ama çok çeşitte gıda alır. Üretimi içeride. Dışarıdan su bile alma gereği yok.

En dış kabuk kalın. Metal kalkanlı. Dış görünümde renk verir. Metalik renk. Kabuk üzerinde gezinen "WembArmy" unsuru mini gemiler var. Gemiler devriye atar. Yapay uydu şehrine, eğitim amacı dışında giriş yok. Giriş limanları kuzeyde ve güneyde. Yanaşan gemiler ufak. Güvenlik devriyesi, Walhalla kaynaklı. Yapay uyduya sabitlenmiş güvenlik birimi yok. Limanlarda robotics güvenlik var. Kaos döneminde kilitleme ve kaçış planı var. Protokol sürekli yenilenir ve gelişir. Eğitim şehri sayılan yapay uydu iç detayına odaklanmak gerek.

6B) KURULUŞ MALİYETİ

6B1) AKADEMİ İNŞA/EĞİTİM MALİYETİ

Eğitim Maliyeti, 12 KonFed gelirinden ortak karşılanır. K/Q için yapılan tüm eğitim maliyeti 12 eşit bölümde KonFed bütçelerine dağılır. Yıllık bütçe yapılır. Eğitim maliyeti yıllık planlanır. Ancak eğitim amaçlı inşa planlarında maliyet analizi için daha uzun süreler var. En uzun eğitim inşa maliyet planı 10 yıl.

K/Q eğitim amaçlı Yapay Uydu imalatı var. Zeminaltı Eğitim sahası imalatı var. Zemin üzerinde şehir içi özel eğitim bölümü imalatı var. Atol içinde özel eğitim sahası imalatı var. Bunlar için mimari maliyet analizi var.

İlk inşadan sonra oluşan yenileme maliyeti, yıllık eğitim maliyetine eklenir. Maliyet

yılsonunda 12 KonFed ana bütçesinden alınır. Walhalla yönetimi, eğitim yılı başında “balon” bütçeyi K/Q eğitim yönetimine teslim eder. Bu değer “altın” cinsinden. K/Q öğrenci ve eğitmeni için harcanır. Eğitim yaşamı için harcanır. Eğitim alan/yenileme için harcanır.

6B2) EĞİTİM ŞEHRİ KURULU/YAŞAM MALİYETİ

Yaşam maliyeti yok. Gıda/giyim ihtiyacı iç üretimde karşılanır. Dış gezi için harcama fonu var. Fon gideri Walhalla yönetimine ait. K/Q öğrencilerin KonFed ziyaretinde tüm ziyaret maliyetini KonFed “Misafir fonu” karşılar. K/Q için yapılan eğitim alanında kuruluş maliyeti standarda bağlanmış. İlk örnek dünya yörüngesinde yapılır, zamanla iç ve dış güneş sistemine yayılır. Yapay uyduda standart önemli. Sadece dış güneş sisteminde, eğitim/yaşam faktörü değişken.

6C) AKADEMİ/ŞEHİR GELİR/MALİYET ANALİZİ

Akademi için ayrı sistemi var. 2-12 yaş eğitim şehrinde yıllık gelir/maliyet analizi var. Kar amacı yok. İhtiyaca uygun üretim var. Gelir amacı yok. İç üretim nedeniyle dış alım sınırlı. Akademide ekonomik yaşam, eğitimin devam için gerekli. Fon girişi var. Maliyeti karşılayan fon kullanımında yıllık plan var. Tüm bunların detaylı işlendiği bir program var. Yıllar geçtikçe analiz yeteneği artar.

6Ek1) EĞİTİM ŞEHRİ EKONOMİSİ

K/Q eğitim alanı, kendi gıda/giyim ihtiyacını kapalı sistem karşılar. Sadece dışarıdan teknik alım yapar. Teknik yenileme ihtiyacı hisseder. Sistem bir kerede kurulur. Temel ihtiyaçlar iç sistemde karşılanır. Bu tüm gezegen yörüngelerine benzer sistemde uygulanır. Gıda ve giyim için dış alım ihtiyacı sıfır olur. Sadece hammadde ihtiyacı var. Teknik bilgi aktarımı ise ücretsiz. Walhalla kaynaklı. K/Q eğiten yapay uydu şehirleri ve zemin şehir içi alanları gelir elde ediyor mu? Buna ihtiyaç olmamalı.

Orada amaç eğitim ve yönetim olmalı.

7) KANTON YURTTAŞLIĞI

K/Q ARASI REKABET YERİNE DESTEK

Rekabet anlayışı yok. Kantonlar arası yönetim yarışı yok. Kardeşlik hissi var. Sınırdaş kantonlar arasında destek var. Eğer komşu kanton yönetimoe/yaşamda zor durumda ise, iyi durumdaki kanton, sistem yönüyle yardım eder. Komşu kantona dış gözlem ile hata analizi yapar. Gıda/Giyim ihtiyacı halinde karşılıksız hibe için kanton meclisine teklif sunabilir.

Kanton içinde görev var. Görev sınırı var. Komşu kanton K/Q ile iletişim kurabilir. Yüz yüze ancak sınırda buluşabilir. K/Q görev sürecinde kesinlikle kanton sınırı dışına çıkmaz. Ekonomik/Soyut yönden denge var. İnfak var. Komşular arası karşılıksız hediyeleşme var. K/Q çiftleri, komşu kanton görevdaşları ile ekran üzerinden sıcak iletişim kurabilir. Tavsiye sunabilir. Tavsiye alabilir.

K/Q TAHT KULLANIMI

(Geleceğin dilinde “dat” şeklinde okunur/yazılır.)

Her Kantonda sembolik taht var. Havada asılı duran mini yüzen şehrin içinde. Kanton meclisi ünitesinde. Aynı zamanda balo amaçlı salonun görünen yüksekliğinde durur. Akıl fonksiyonu taşır. Sahibini tanır. Kanton meclis alanı esnek. Akşam olunca balo/dans salonu olur. Taht’lar değişime açık ve renkli. K/Q dışında kimse oturamaz. Taht hareketli. İstendiğinde that K/Q ile zemine inebilir. (çok nadir)

Taht, yerçekimini yenmiş. Havada asılı süzülebilir. Kantona ait. K/Q görevi bitince, kanton dışına çıktığında, yeni sahibini bekler. Taht, kanton sembolü, logosu üstünde taşınır. K/Q giyiminde arka sırt bölgesinde kanton logosu belirir, taht’a ilk kez oturunca. Diplomatik karşılamada, Kanton meclis toplantısında, balo açılışında, görev başlama seremonisinde, veda seremonisinde kullanılır. Kanton meclis toplantısı, her cuma sabahında yapılır. K/Q toplantıyı taht üzerinde izler. Karar hakkında konuşma hakkı yok. Kararı uygulama aşamasında kararın nasıl uygulanacağını yazılı/sözlü ifade edebilir.

Taht’ın sıvı özelliği var. Bilgi tankı özelliği var. Acil durumlarda K/Q çiftini, bulut görünümlü özel gemiye taşıma fonksiyonu var. Taht ilk üretimden sonra, kendini somut/soyut geliştirebilir. Üretim kaynağı, WWW veya UWW. Eğer bir Kanton, Wemb/KonFed bağından çıkarsa, taht otomatik olarak yukarı çıkar. Üretim yerine koşar. Wemb üyeliğinden ayrılan (özellikle uzay kantonları) taht’larını kaybeder. Yeniden üye olanlara, yeni tahtlar (yeni üretim) gönderilir.

Taht konuşabilir. Yazabilir. Dinleyebilir. Sahibini koruyabilir. Gözlem yapabilir. Gözlem kayıtlarını Walhalla içindeki Mavi Taht Merkezine (MaDaT) aktarabilir. Hedronik böylece tüm kanton meclislerini kayıt altına alabilir.

7A) POL/HANSA KARDEŞLİĞİ

Günümüzde yaşanamayan aile paylaşımları

Eğer bu kardeşlik, çocukluk çağında

... yaşatılırsa, Wemb düzeni ilerleyebilir. K/Q yönetimi için, sağlıklı kanton yaşamı için önce Pol/Hansa kardeşliği yaşatılmalı. Geçmiş/Gelecek arasında sıkışan bugünde "pozitif" bakış açısı olmalı.

K/Q için yıldırıcı bir etki, eğer kardeşlik derecesi azalmışsa

İnsanların birbirine nasıl

... baktığı önemli. Biz ne yaparız? Hangi çağda yaşarız. Astro etki altında değil miyiz? Nasıl

korunuruz? Vesvese etkisini azaltan, temiz astro enerji sunan kalkan teknolojisi. Renk

skalasında negatif değişim yaşayanların hemen tespiti, önlemi

Kardeşlik duygusunda

... azalmaya neden olan faktörlerden kurtulma çabası. K/Q için yardımcı faktörler.

Biz önce insanız. Yaşananlar insan davranışlarını etkiler. Kin, öfke, umutsuzluk, nefret, yılmışlık gibi hislerde boğulan insanlar kardeşlik duyusunu alamaz. Kanton içi Pol/Hansa sahasında tek faktör ekonomi/sosyal refah değil. İç faktör ayrıca önemli. İnsanın içinde ne var? Soyut bedenler arasında gezinen kara lekelerden nasıl kurtulabiliriz?

2013 yılındayız. Her geçen yıl (2050lere kadar) insanlığın rengi aşağıya inmekte. Flu dönemde çok kanı akmakta. Gelecek geçmişin bu dönemine kayıp gözüyle bakmakta. Mars etkisi olabilir. Astro olarak zor dönem. Allah'ın kötülere fırsat vermesi. İyilerin gözlemi. Kötü görünen iyilerin bilgiyi alışı. İyi görünen kötülerin ortaya çıkması. Sevgiyi kaybetmekteyiz. Kelimeler. Sözler. Bakışlar.

"Selam" kelimesini sadece yazarak veya diliyle söyleyerek iletişim kuran insanı düşünelim. Bu insanın soyut bedeni var. Acaba asıl Ben “selam/barış” dedi mi? Aynı Pol merkezinde yaşayan ve hansa sahasında üretimde bulunan aile, gerçek kardeşliği soyut bedeninde "selam/barış" modunda yaşayabilirler mi? Bunu sağlamada K/Q faktörü nedir? K/Q için zemin yerine havada yaşama tavrı var. Zemin frekansı, Walhalla kaynaklı K/Q frekansını alır. K/Q pozitif etki yayar. Soyut selamlamayı öğretir.

Özellikle ilk dönem görevi alan K/Q için ek 12li Wembolog desteği sunulur, geçiş döneminde. Hansa kardeşliğini yaşayan toplumda WEMB düzeni uygulanabilir. Önce soyut bedenlerde frekans yakınlaşması gerekiyor. İletişim çok yönlü olmalı. Pet hayvanları bile bu frekansa dahil. Hatta bahçe bitkileri. Cansız olduğu düşünülen ev duvarında bile yakın frekans olmalı.

Hansa önce, "dünya" zemininde en uygun manyetik sahaya kurulmalı. Eğer hansa kardeşliğini engelleyen negatif akımlar varsa, yer değişikliği sağlanmalı.

Wembolog öncü çalışması ile kardeşliği temin edebilir. K/Q yönetim çalışmasında "aile" bazında çözümleri "Hedronik" yardımı ile sağlayabilir. Walhalla içi Mavi yönetim sahasında her bir KonFed Hansası için bir karne kaydı açılır. Aile kayıtları burada izlenir. Aile dereceleri burada tutulur. Kaybetme eğilimi gösteren aile yaşamlarına henüz bozulma aşaması başında müdahale edilir.

Pol kardeşliği çok önemli. Bu kardeşlikte sokakta uyuyan kimse yok. İşsiz yok. Eşsiz yok. Petsiz yok. Bitkisiz yok. Ağlamak sadece mutluluk gözyaşları için geçerli. Üzülmene izin yok. Çünkü neden yok. Ölüm bile insani. Doğum anı geldiğinde mutluluk çok yönlü.

Akraba arasında gerginliği azaltan iletişim ağı var. Özellikle çocuklar akraba bağını kuvvetlendirir. Pol kardeşliğinde "somut kan bağı" yanında "soyut frekans bağı" da etkili olur. Ortak amaca odaklanırlar. Üretme, paylaşma konusunda ısrarcı yaşam tarzı oluşur. Barış havasını bozan fiiller engellenir. Kişinin kendisine karşı yıpratması yok. Adalet hızlı işler. İnsanları yaşamdan soğutan kamu anlayışı yok. Yerel yönetimde hırs yok. Yerel yöneticiler 40 yaş altı gençlerden oluşur. "Kibir" eğitimi tam. Böylece kimse koltuk sevdasında değil. K/Queen bile kanton sahasında beden diliyle "melamet" sunar. Yaşam tarzı ile ders verir. Model olur.

7B) KANTON YARGISI

Bağımsız. Tüm kanton sahasında işlenen suçların yargılandığı özel yargı beldesi var. Burada K/Q işlevsel yönetim hakkına sahip değil. Çünkü burada ikamet yok. Kanton yargı beldesi doğrudan KonFed Merkezine bağlı, dolaylı olarak Walhalla Yargı Merkezine bağlı. Özerk yapıda. Amazon ve Garnizon sahalarında askeri saha ile sivil saha arası karma ikamet yerlerinde sınırlı yönetim yetkisi var. Buna benzer Kanton yargı beldesinin sınırlarında bulunan doğal yaşam sahasında yönetim yetkisi var.

7C) KANTON GÜVENLİĞİ

Güvenliği sağlayan amazon ve garnizon sahaları, KonFed Army merkezine bağlı. Kanton sahası içi askeri alanlar, kanton meclis yönetim yetkisi dışında. K/Q yönetim yetkisini bu alanda sınırlı kullanır. Sadece ikamet yaşanan ara bölgelerde, yaşamla ilgili uygulamalar King tarafından yapılır. Askeri alanda askeri üretimle Queen ilgilenmez. Yetkisi yok. Ancak ara bölgede askeri personel için yapılan özel gıda/giyim/teknik üretim için sınırlı yönetim yetkisi/yönlendirmesi olabilir.

7D) KONFED BAĞI

K/Q TEMSİLİ

Wemb Walhalla World temsilcisi. KonFed üyesi. Görev giyiminde Wemb logosu ve KonFed bayrağını birlikte taşır. Birden fazla KonFed akraba bağı taşıyan K/Q öğrencisi, eğitime girişte, ailesinin onayı ile ait olacağı KonFed bayrağını taşır. Bir K/Q için ince çizgi. Çünkü Walhalla bağı ile KonFed bağı arasında bir çizgi gibi. Allah için göreve gelmiş gencin yaşam tarzı. Ya da geçmişi kelimelerde arayan gelecek zaman genci. Belki biliyor yakın zamanı, yönetim tarzını, bildiğini paylaşmayı. Ne kadar yorucu gelse de yılmaz.

Amacı mutlu kanton yaşamı. KonFed sadece etiket. KonFedler arasında bilgi paylaşımı "yönetim gelişimi" için gerekli. Wemb barışında, KonFedler arasında yönetim tarzı gelişir.

Özellikle, komşu KonFed sahası sınırdaş iki Kanton ne yapmalı? KQ çifti bunu başarır. Kardeşlik vurgusu artar. KonFedler arası yaşam paylaşımı artar. Wemb düzeni içinde yaşayan kantonlarda ayrı KonFedler bile olsa yardımlaşma var. Bir KonFed, üretim fazlasını, hibe moduyla komşu Kantonlara dağıtır önce. Sistem ihraç eder. Üretilmiş üründen önce üretim yönetimi sunar. Walhalla merkezli gelişim paylaşımı var.

8) K/Q ATAMA SİSTEMİ

WWW (İÇ GÜNEŞ SİSTEMİ) İÇİN K/Q

Dünya dışındaki “arz” statüsüne sahip tüm yerleşimler “kanton” sınırında herhangi bir KonFed bağını almak zorunda. Kanton içi yapılan periyodik oylama ile KonFed bağını değiştirebilir. Bu alanda K/Q seçimi, eğitimi ve görev farklı. Merkür, Venüs, Mars ve Astro Kuşağı kanton sahalarında görev alması gereken K/Q kadro, aynı kanton sahasından alınır. Zigot düzeyinde alım yok. 2-7 yaş diliminde K/Q olmak isteyen çocuklar, aile onayı ile bağlı oldukları “Kanton” adına başvurur. WWW yönetimi, bu başvuruları toplar ve 7 yaşına gelenler arasında seçim yapar. Seçilen K/Q adayı öğrenci, WWW içinde 7-12 yaş eğitimine alınır. 13-19 yaş döneminde görev alır. 20 yaşına girenlerin K/Q görevi biter. İsteyen gönüllü olarak WWW için “Mavi” görev almaya devam edebilir. Dış güneş sistemine giderek “denetim” görevi alabilir. “Diplomat” kimliği alabilir. Bozulan kantonlar arası ve KonFed’ler arası ilişkilerde aracı olabilir. Wemb adına temsil sağlayabilir. 20-40 yaş arasında bu haliyle etkili olabilir. Özellikle Dünya üzerinde tarafsız gözlem ile yönetim hatalarını analiz edebilir. Ancak Dünya yerçekimi(1/1) ile uzay standart yerçekimi (1/3) arası fark nedeniyle, kısa süreli uyum bekleme dönemine girmesi gerekebilir. (20 yaş içinde)

İç güneş sisteminde K/Q, dünya yüzeyi gibi tam yetkili olur. Kanton kararını uygulamada etkin olur. Değişimde 6 ay ilk bekleme ve en fazla 4 yıl görev alma kuralı uygulanır. Dolayısıyla 13 yaşı başında göreve başlayan K/Q çifti, 16 yaş bitiminde görevini bitirmiş olur. Bitiş günü, daha önce WWW içinde eğitim almış ve K/Q görevi için “aday havuzunda” bekleyen gençlerden seçim yapılır. Seçimi WWW yapar.

Bu şekilde yapılan yönetim anlayışında, normal büyüklükte iç güneş sistemi kanton başına düşen 7 yaş bitimi öğrenci kotası olur. Aday havuzunda bekleyen genç, WWW tarafından yan görev alır. Seçilmeme halinde üzüntü yaşamaz. WWW için görevi, ait olduğu iç güneş sistemi kantonunda “diplomat” olmak. Wemb temsilcisi olmak. Sorun/hata çözümü sağlamak. Bağlı oldukları KonFed merkezi, dünya yüzeyi olduğu için, KonFed ile uzay kantonu arasında “diplomatik görev” almak. Bu görevleri 19 yaş bitimi ile sona erer. Bu süreç içinde K/Q ihtiyacı için seçilirse, diplomat kimlik K/Q kimliğine eklemiş olur. Diplomatik görevini de çift olarak yapar. İsterse görevdaşı ile evlenebilir. Ya da farklı eş seçimi ile görevine devam edebilir.

UWW (DIŞ GÜNŞE SİSTEMİ) İÇİN KING/QUEEN

Dünya dışı, dış güneş sisteminde KonFed bağı olan kantonlarda K/Q yönetimi aynı. UWW bağı yaşayan ve KonFed bağını kabul eden doğal/yapay uydu, kanton statüsü ile yönetilir. UWW kaynaklı ve kendi içinden eğitilmiş K/Q gençler tarafından yönetilir. Ancak seçilen K/Q havuzu özel sınıfta yetişir. Her gezegen yörüngesi uydulardan uygun aday öğrenciler alınır. UWW içinde eğitilir. Satürn, Jüpiter, Uranüs ve Neptün kaynaklı genç, eğitimi bitince ait olduğu gezegen yörüngesi doğal/yapay uyduda K/Q görevi yapar. Ait olduğu KonFed bayrağını taşır. Eğitim sürecinde veya görev sürecinde, uydu kanton meclisi tarafından alınan karar ile KonFed bağı biter veya değişirse, K/Q değişimi olmaz. Çünkü K/Q gençleri, aynı uydu kaynaklı. Dış güneş sisteminde K/Q sistemi farklı. Zigot düzeyinde alım yok. 7-12 yaş eğitimi UWW içinde. 13 yaşa giriş ile K/Q görevi başlar. 19 yaş bitimi ile sona erer.

KONFED BAĞI OLMAYAN AMA WEMB BAĞI YAŞAYAN DOĞAL/YAPAY UYDU

Yerleşimde gerçek anlamda K/Q yok. Özerk yapı var. Üretimde ve yaşamda iç değişim var. Dış güvenlik UWW yönetiminde. K/Q yönetimi ve standart Wemb yaşamı/üretimi istenirse, oylama ile bir KonFed’e bağlanır.

Soru: KonFed bağı hissetmeyen ileri nesil dünya dışı insanları doğal/yapay uydularında, Wemb bağında neden K/Q olmaz?

Cevap: Yerleşim uydusu, kanton statüsü alırsa, Wemb bağı yaşarsa, kendi çocuk havuzundan K/Q olması için Wemb/Walhalla Uranüs’e teklif sunabilir. Sunulan 2-7 yaş arası çocuk, K/Q yöneticisi olması için uydu yüzeyinde/yörüngesinde eğitime alınabilir. Ama statüsü farklı. Çünkü “zigot” aşamasında değil. 13 yaşına gelince görev başlar. 7-12 yaş özel eğitim alır. K/Q statü adayı olabilir. Bu K/Q açılımında görev alan gencin görevi 19 yaş bitimi ile sona erer. Sade uydu üyesi olarak yaşama devam eder.

6 ay ve 4 yıl görev sınırı yok. Uydu yerleşimi kanton meclisi, UWW denetiminde eğitilen K/Q statüsü çifti diledikleri zaman görevden alabilir. Beğendikleri çift ise en fazla 19 yaş sonuna kadar görevde kalabilir. UWW tarafından kabul edilir.

UWW İÇİN K/Q AÇILIMI

Dış güneş sistemi yönetimi farklı. Yönetim esnek. Yaşam uydularında (doğal/yapay) özerk yaşam tarzı var. Wemb standart yaşam kuralı sadece KonFed bağını kabul eden uyduda geçerli. KonFed bağını kabul etmeyen ve Wemb düzenine dış güvenliğinde bağlanan uydu, zemininde yönetim/yaşam tarzı kendi özerk kararına bağlı. Ancak Wemb güvenliği gereği, UWW bağı alan ama KonFed bağı almayan özerk doğal/yapay uyduya “uyulması zorunla temel kural dizgisi” verilir. En önemlisi uydudan çıkarak “aile modu” ile Wemb düzenine tam geçiş yapmak isteyen aile/akraba topluluk kararında özgür olması. Ayrıca 13

yaşın altı çocuk/bebek “sabi” sıfatı ile koruma altına alınır. Uydu yörünge gözlemi, uydu zemini yaşamda “üzüntü” kaynağını tespit eder. Soyut analiz yapar. K/Q statüsü alan çiftler varsa, bu çiftlere uyarı gönderilir. Barış hali ihlali olursa, Wemb güvenliği zemine iner. Negatif davranış sergileyen grupları etkisiz hale getirir. Sorumlular uydu kanunlarına göre ceza alır. Eğer suç uydu yörüngesinde veya uydu dışında işlenmişse, Wemb kanunlarına göre ceza alır. K/Q statüsü alan gençler, Wemb düzenine karşı işlemiş olacakları suçlar nedeniyle Wemb kanunlarına göre ceza almayı baştan kabul etmişlerdir.

Eğer doğal/yapay uydu, tam Wemb bağı için bir KonFed bağını kabul edilirse, tüm Wemb yasalarını kabul etmiş olur. Standart hukuk kuralı devreye girer. Wember olur. Bu haliyle kanton, uzayda UWW içinde yer alan K/Q akademisine aday öğrenci gönderebilir. Ancak gönderilen aday çifti, aynı KonFed’e bağlanmış başka uzay kantonu yönetimi için görev alabilir. Çapraz görevlendirme yapılabilir.

(Uzak gelecekte Wemb/KonFed bağı zayıflayan uydularda iç güvenlik için yerel unsurlar (aile ferdi) var. İç yönetim için yine yeni çocuklar seçilir. Dışarıdan bir çiftin yönetimine izin vermiyorlar.)

Wemb üyesi, KonFed dışı sahalarda, yerel güvenlik unsuru var. Teknolojik olarak desteklenir. Ama teknoloji üretimi denetim altında. Teknik yardım kapalı kutu şeklinde. Aldıkları teknolojiyi geliştirmelerine izin verilmez. Bu haliyle teknik gelişimi kötüye kullanım engellenir. Teknolojik kaynak UWW kalır.

Uranüs, Satürn, Jüpiter, Neptün gezegen konsülleri var. KonFed yurttaşı ve gezegen üyesi/kimliği birlikte taşınabilir.

UWW

Uranüs Wemb Walhalla, Uranüs yörüngesinde yapay bir yönetim uydusu. Dünya yörüngesindeki benzerinden farklı. 12 dilim statüsü farklı. Dilimler ince. Dilimler arasında geniş ortak kullanım ve görev sahaları var.

DIŞ GÜNEŞ SİSTEMİ K/Q

KonFed bağı gevşek ve K/Q kökeni UWW içi akademi. Wemb’e dışta bağlı, içte özerk doğal/yapay uydularda 13-19 yaş K/Q görevi var. 7-12 yaş döneminde UWW denetiminde. Ancak UWW dışında (doğal/yapay uydu yüzeyinde/yörüngesinde) sınıf eğitimi var. En iyi K/Q çiftini doğal/yapay uydu ailesi seçer. Bu uydularda UWW atama yapmaz. Çünkü bunlar iç yaşamda bağlı değil. Kanton sahası, tüm doğal/yapay uydu sahası sayılır. KonFed bağı yok. KonFed bağına geçtikleri anda K/Q statüsü değişir. Yeniden yapılanmaya geçer. Bu kararı verdikleri dönemde K/Q statüsü alan çiftler görevini, KonFed adına UWW tarafından seçilmiş, akademik eğitim almış, ilk görevlerini yaşamış 17 yaş civarı K/Q çiftine bırakır.

UWW kaynaklı K/Q çifti en az 6 ay en fazla 4 yıl görev alabilir. 19 yaş bitimi ile görev otomatik biter. UWW alanında, doğrudan Wemb’e bağlı olmayı kabul eden ama KonFed bağı olmayan uydu için akademik K/Q hizmeti yok. Uydu isterse iç sınıf eğitimi için yörünge düzeyinde hizmet alabilir. Uydu çocukları tarafından yönetilmeyi kabul edebilir.

Bu şekilde yönetim dış güneş sisteminde sabi olmaya yakın öngençlere bırakılır. Diktatör tarzı insanların ömür boyu yönetimde kalması engellenir. Zalimlik eğilimi yaşayan öngencin önü hemen kesilir.

Wemb Düzeni, dış güneş sisteminde tüm uydu yüzeyi/yörüngesi için kötülük eğilimini denetler ve önler. Gerektiğinde K/Q yoluyla uyarı gönderir. Negatif değişimi önler. Soyut inişe izin vermez. Kuiper kuşağına karışmaz. Plüton alanına insan yerleşimine sıcak bakmaz. En uzak yönetim üssü Neptün olur. K/Q gencini Neptün yörüngesinden daha uzağa görev için göndermez. Plüton sahasına K/Q tarzı üretilmiş özel Humaniod çift gönderilir.

K/Q TÜRLERİ

1)

UWW sahasında, Wemb Bağı olan, KonFed bağı olmayan, uydu yörüngesinde eğitilmiş K/Q statüsü taşıyan, uydu tarafından seçilen gençler. (13-19 yaş)

2)

UWW sahasında, Wemb Bağı olan, KonFed bağı olan, UWW içinde akademik almış, UWW tarafından çapraz görevlendirme ile gelen K/Q gençler. (13-19 yaş)

3)

UWW sahasında, Neptün ötesine gitmiş ve Kanton statüsü ile yaşamak isteyenlerin talebi ile oluşan Humanoid K/Q çiftler. (Çok sınırlı kullanım/üretim)

4)

WWW sahasında, dünya dışındaki KonFed bağı olan Wemb kantonları için WWW tarafından çapraz görevlendirme ile gelen K/Q gençler. (13-19 yaş) (20-40 yaş döneminde diplomatik görev alabilirler.)

5)

Dünya yüzeyinde görev almak için WWW içinde eğitilen ve KonFed sahası için atanan Klasik K/Q gençler (17-40 yaş döneminde aktif görev. 40-70 yaş döneminde Wemb görevleri.)

KING/QUEEN KAVRAMI

Sembolik. Gerçek kral değil. Gerçek kraliçe değil. Toprak sahipliği yok. İnsanlığa hizmet var. Yetki sadece kanton kararını uygulamak. Karar almak yok. Ancak Wemb ortak yasalarına aykırı karara uymama hali var. Görevde kaldığı sürece taşınan etiket gibi. Mezuniyet töreninde alınan ödül gibi. Allah için yapılan bir iş gibi. Emekli(geçkin) moduna geçince K ve Q kodu biter. Normal Wember yaşamına geçer. Ama görev sürecinde K/Q moduna bağlı çift. Gönüllerinde kanton barışı var. Savaş zamanı dışında, kanton alanına tam hakim. King/Queen kavramı derin yaşanır. Örnek davranış sunar. Walhalla çıkışlı gençler en yeni yaşam gelişim sistemini sunar. Mavi rengi, yeşil sahaya yayar. Kavram geniş tutulur. Giyim modunda dış görünüm yönüyle başarı var. Görev

saati dışında 24 saat boyunca "örnek aile" / "örnek insan" görüntüsü sunar. Kanton sahası zemin ziyareti sırasında, özellikle çocuklar için "model" olur.

KING/QUEEN

ALLAHLAW

Her bebek K/Q olma kapasitesinde. Eğitim tek/eşit. Kura ile yıllık görev var. 13 yaşında tüm gençler, 1 yıllık K/Q görevi için kuraya girer. En iyi çiftler arasından kura seçimi yapılır. 14 yaşına girince, bir alt kuşak sayılan 13 girişi öngenç havuzundan seçilene görev devredilir. Allahlaw sahasında görev teslimi var. Coşkulu bir seremoni ile şehir yönetimi, K/Q görev devrini tamamlar.

Allahlaw’da “kanton” statüsü farklı. KonFed bağ yok. Burada, Wemb düzeni 12li değil. Wemb düzeni “tek”. “Allah insanı” tanımı var. “Allahuman” hepsi imanlı. Pozitif. Allah için yaşar. King/Queen “arz yaşamı” olan şehirde görev alır. Bunlar Kanton gibi yönetilir. Allahlaw yapay uydusunda sadece Allah için bilim üretimi var. Güneş sistemini besleyen üretim var. Üretiminde soyut girişime sahip somut gelişim var.

Allahlaw K/Q” olarak seçilen (kura) en uyumlu çift, hemen yaşadığı şehirde göreve başlar. Şehirde üretim robotik. Yaşam canlı/uzun. Uyku neredeyse yok gibi. Cennet gibi. Çocuk 2-7 yaş döneminde “Allah için” yaşamaya kilitlenir. 13 yaşında seçilen K/Q “1 yıl” için yönetimde. Diplomasi ihtiyacı yok. Şehirler geniş. Nüfus sınırlı. Allahlaw şehirlerinde nüfus milyonu bulaz. Tüm Allahlaw nüfusu 40 milyonu geçmez. Yeni doğumlar sınırlı. Bebekler çok özel. Güneş sisteminden sınırlı giriş var. İnsan sayısı artışı var. Güneş sisteminden gelenlerin Allahlaw sahasında çocuk sahibi olma hakları yok. Ancak yanlarında gelmeyi kabul eden 13 yaş altı çocuklar, burada yuva kurabilir ve “bir” çocuk sahibi olabilir. Bu çocuklar “Allahuman” statüsü alır. Allah için yaşamaya adanır. Kurdukları yuvada yine sadece “1“ çocuk sahibi olur. Bu çocuğun doğumu/gelişimi özel. Gelişimleri sonunda hepsi K/Q olabilme kapasitesine ulaşır. Tüm doğumlar aile bağı odaklı. Hepsi çapraz akraba. Şehirlerde nüfus artış baskısı yok. Aileler 40 farklı şehirde 1 yıl kalarak yaşayabilir. Her yıl sonunda, Allahlaw sahasında farklı bir şehirde, Allah için yaşamayı/üretmeyi seçebilir. Böylece tam komşu/akraba bağı oluşur.

Seçilen K/Q 13 yaşında. Daha önce yaşamış olduğu herhangi bir Allahlaw şehrinde bir yıllık görev alabilir. Allahlaw K/Q görevi yaşı 13-14 yaş arası. Fark yaratmaz. Eşitlik statüsü tam. Seçilmeyen ile arada fark yok. Fark yaratacak tavır yok.

K/Q GÖREVİ ALLAHLAW SAHASINDAN EĞİTİMCİ OLMAK İÇİN GÜNEŞ SİSTEMİNE GİDEN GÖNÜLLÜLER

Allahlah sahasında K/Q görevi almış, 70 yaşına gelmiş “Allahuman” çift (evli olan) gönüllü ise güneş sistemine “dev” statüsü ile gönderilir. UWW ve WWW yapay uydu dışına çıkmamak şartı ile aktarıma alınır. Burada, eğitime alınmış K/Q öğrencilere “Allahlaw” eğitimi verir. Bu yolculuğun zaman yönüyle bedeli var. Bu bedeli öder. Güneş

sistemine giden çok az sayıda “Eğitimci K/Q Uzman” UWW ve WWW içinde “dev” statüsü ile giriş yapar. Beraber getirilen iki adet dev statüsü Humanoid destekçi ile birlikte eğitime geçer. Allahlaw yaşamını aktarır. Olması gereken insan yaşamı hakkında K/Q öğrencilere bilgi aktarır.

Gönüllü Allahlaw doğumlu geçkin, fedakarlık karşılığı sadece “Allah rızası” talebinde. Protokol gereği sayı sınırlı. UWW/WWW yapay uydu dışına çıkmaz. Sadece eğitim için yaşar. 10 yıl süre sonunda eğitimci görevi biter. Her yıl sadece bir çift K/Q, ailesini geride bırakarak güneş sistemine giriş yapar. Bu nedenle sayıca çok azlar. Yeniden Allahlaw sahasına dönüş yok. Zaman farkı nedeniyle “zaman kayması” durumu var. Bunu kabul ederek görevi kabul eder. 10 yıl süresi biten çift ve beraberinde Humaniod, UWW veya WWW dışına çıkma hakkını alır. Ziyaret edilen yerde yaşayabilir. Yaşamın son döneminde, Allahlaw sahasında bırakılan akrabaları anar. Fedakarlık insanlık için, Allah için. Kendileri için değil, Allah için yaşamakta olduğunu bilir. Tüm güneş sisteminde, Wemb düzenine bağlı kantonlarda uzun süreli konaklama yapabilir. Böylece Allahlaw hatırlatması yapar. 100 yaşına gelince, sabit alan seçer. Bu alan ilim üretim alanı. İlim insanına fikir verir. Allahlaw sahasından gelen yeni bilginin işlenmesinde uygulama desteği vermek ister.

ALLAHUMAN

Allahlaw havzasında "Allahuman" statüsü insanları düşün. Burada K/Q statü farkını düşün. WWW ve UWW sahasında iki farklı K/Q gelişimi var. Allahlaw gelişimi bambaşka.

WWW sahasında, dünya zemini için yetişen K/Q çifti bekleyen tahtlar var. Bunların üretim yeri Walhalla. Wemb üyesi olan, KonFed bağı yaşayan Kantona (uçar) emanet edilir. Göreve inan K/Q çifti bu tahtlar üzerinde (özellikle cuma sabahı) oturur. Gemileri havada asılı ve akşam olunca parlar.

Geleceğin olumlu yönüne bakınca K/Q etkisi, kanton için muhteşem. Walhalla içinde üretilen mutluluk havası ve pozitif enerji, kanton sahasına yayılır. K/Q yaşamı planlı. Yönetime etkisi, alınan kararın uygulanması aşamasında önemli. O kadar pozitif yönde destek alır ki sürekli Walhalla desteği yaşar. En kısa görev süresi 6 ay, en uzunu 4 yıl. Ama K/Q kuralı, alan farkına göre değişebilir. WWW Dünya zemini için oluşan ilk kurallardan sonra Space modu için değişen kurallar uygulanır. İç güneş sisteminde başkalaşan yönetim tarzı, UWW ve dış güneş sisteminde özgün tarz halini alır.

En sonunda Allahlaw sahasına ulaşan Wemb düzeni sürecinde, tüm çocukların K/Q temsili alabilen eğitim anlayışı oluşur. Hatta Allahlaw sahasından "eğitim" amacıyla 70 yaşında bazı K/Q deneyimi yaşamış "Allahuman" çiftleri UWW ve WWW içinde eğitmen olmak için gelebilir. Sadece Allah için yaşama isteğindeler.

K/Q çifti için iki ayrı aile statü yaşamı olabilir. Sürekli misafirlik var. İbrahim ahlakı yaşanır. K/Q haftada bir kez, gemisine bir aileyi "çocuk" desteği ile alır ve misafir eder. Aynı şekilde misafir ettiği ailenin ait olduğu beldeye hafta sonu ziyareti yapar. Karşılıklı temiz sevgi yaşanır. K/Q tüm insanlara Walhalla insanına özgün yaşam tarzını öğretir. Böylece kanton insanı kendi ailesinde olumlu değişime ulaşır.

Bilgi akar ve karşılıksız kalmaz. Kelimeler sıralanır. K/Q az konuşur. Gözleri ile hakim olur çevresine. Kanton meclisine gülümseme sunar. Somurtmaz. K/Q için taht kullanımı "kibir" faktörü içermez. Allah korkusu yaşanır. Çünkü görev almış K/Q imanında "Kuran" bilgisi var. Bu görevi Allah için yapma isteği var.

(Wemb ilk dönemlerinde ”karma” sistem var. Bu nedenle Allah inancı olmayan ama K/Q eğitimi alan yönetim kadrosu olabilir. Wemb ileri dönemde ise tüm yönetim kadrosu Allah inancı taşır. Allah korkusu gelişimi yayılır.)

K/Q İÇİN ALLAH KORKUSU

Wemb ileri dönemde iman zorunlu. Wemb Düzeni içinde K/Q sıfatı taşıyan her genç için “iman deklarasyonu” aranır. İmanı ettiğini sözlü olarak Walhalla içinde deklare eder. İman statüsünü alır. Kuran ayetlerini iyi bilir. Hanif olmanın gerektirdiği davranış özelliğini alır. K/Q görev aldığı kanton alanında kimsenin imanı ile ilgili yaptırımda bulunmaz. Kanton üyeliğinde iman zorunluluğu yok. Sadece “Satanist” iman engeli var. Ve uzak gelecek için “Hannas” faktörü almış insanların kanton dışına alınma işlemi var. Bunun dışında insanların, aile ve birey olarak imanlarında özgürlük var. Walhalla içinde ise “Allah imanı” ve “Allah korkusu” aranır. Walhalla yönetiminde K/Q görevi alacak olan gençlerin mezuniyet sürecinde sundukları “yemin” metninde “Allah korkusu” vurgusu var.

K/Q İÇİN İMAN VURGUSU

K/Q için "hanif" olma zorunluluğu var mı? Allah için yaşamayı seçen gençler için "kaybetme" ihtimali var mı? Bir kanton sahasında yönetim becerisi "soyut" yönüyle "aparat" kullanımı ile artabilir mi? Sevgi enerjisi yayan K/Q, mutluluk düzeyini artırabilir mi? Walhalla insanları "dövme" ve benzeri görünüm değişikliği yapma özgürlüğü alır mı? Yoksa tertemiz cilt ile temiz görünümde miyaşamalılar?

8A) WEMBOLOG/ULTRAST KURULUM DESTEK SİSTEMİ

WEMBOLOG DESTEK

Wembolog kadro, K/Q ziyareti için kantona gelir ve bilgi akışı sağlar. Yeni üretim ve yaşam teknikleri öğretir. Bir kanton tüm ihtiyacını kendi sınırları içinde üretir. Tek ihtiyaç bilgi paylaşımı. Tüm arz üzerinde bilgi (üretim ve yaşam) paylaşılır. Sadece Walhalla içinde gözlenmiş bilgi tutulur. K/Q görev sürecinde kanton hakkında tam bilgi sahibi. Wembolog kadro, sürekli yeni bilgi sunumu yapar. Wemb düzeninde, bir kantonda uygulanan ve başarılı olan yeni üretim yöntemi veya yaşam sistemi, hemen diğer kantonlar ile paylaşılır.

Wembolog 12li çalışır. Ultrast desteği dönüşlü. Gelişimin KonFedler arasında paylaşımına

öncülük eder. Çünkü Wembolog kadro için KonFed üstü amaç var. Wemb düzeni korunumu sağlayan W/G gibi, düzeni koruyan ve geliştiren yeni üretimler bulur. K/Q için yenilik getirir. Paylaşmayı çok sever. K/Q gencine yeni bilgi akışı olduğunda, hızla tüm kanton beldelerine yayılır.

Hepsi, Allah için yaşadığını bilir. Ağlama mutluluktan. İnsan yaşam kalitesi artınca, Walhalla içi gözlemde olan Wembolog kadro mutluluktan ağlar. K/Q başarısı artınca, yönetim kadrosu gözlemde mutluluktan ağlar. Hbryd yardımcılar duygu kontrolü sağlar. Ciddi bir işin yapıldığını unutmaz. Hbryd, Walhalla gelişmiş versiyonu ile görev alır. Öyle ki K/Q eğitiminde bulunan bile var. Kraliçe modunda üretilmiş gelişmiş modellerin sayısı az ama etkin. Algıları çok gelişmiş. Sabi oldukları için negatif dönüşüme kapalı. Böylece yönetim gelişiminde K/Q için Wembolog tarzı destek sunabilir. Görevde iken gelişimi soyut yönüyle destekleyebilir.

İLK KEZ K/Q GİRİŞİ YAŞAYAN YENİ KANTONUN DURUMU

Kanton kurulumundan sorumlu ekipten sonra giriş yapar. K/Q açılış törenine gelir ve görevi alır. Kurulumda etkin olmaz. Kurulum hakkında karar almaz, karar uygulamaz. Tamamlanmış kantonun nefes alışını sağlar, yaşamasını sağlar.

8B) WALKÜRE/GERMAN KORUNUM DESTEK SİSTEMİ

German Walküre korunum destek sistemi önemli. K/Q çifti yağmur damlası gibi görev kantonuna düştüğünde kişisel güvenliği kim sağlar? Hedronik uzaktan mı destekler? Yoksa Walhalla kodlu 20 kişilik koruma destek timi var mı? Bunlar dönüşümlü olarak bireysel yakın koruma yapabilir mi? Yapmalılar. Görev saatinde kanton içinde dolaşan K/Q için ikili güvenlik timi olmalı. Ayrıca özel üretim humanoid asker olmalı. Hatta Wemb ileri yıllarında özel üretim Hbryd Telepat bile kanton bazında uzaktan destek verebilir. Hbryd konusunda aşırı iyimser üretim havası var. İlk modellere göre Mehdi zamanı modellerde Allah imanı gelişmiş. Hbryd içinde Kraliçe modu daha uzun ömürlü ve sabi özellikleri ile tam güvenilir. İhanet etme ihtimali sıfır. Bu nedenle telepat olarak üretilen özel model var. Sayıları çok sınırlı, sivil ve askeri amaçlı görev alabilir. Görevi sırasında koruma desteğini uzaktan yapmalı. Toplum içinde ve kalabalıkta olmak onu şaşırtır ve odaklanamaz.

8C) K/Q OYLAMA SİSTEMİ VE DEĞİŞİM

K/Q oylama sistemi ve değişim var. Yeni konu. Açılıma ihtiyacı var. Değişim süreci nasıl yaşanmalı? Bir kanton sahası istese bile aynı K/Q çifti ile uzun yıllar birlikte olamaz. K/Q için değişim var. Farklı KonFed alanında görev var. İlk görev için en az 6 ay, en fazla 4 yıl var. 4 yıl, gelecek için yönetimde uzun bir süre olmalı. Walhalla normu, eğitim sistemi, yönetim planı sürekli yenilenir. İnsan frekansları yukarıya doğru ilerler. Bu yönde K/Q yönetiminde bulunan en yenilerden istenir. Süleyman Peygamber zamanı yaşıt yöneticiler gibi. Ama Wemb düzeninin beklenen son döneminde tersi kural işletilmeli. Artık evren frekans titreşimi negatif ağırlığa yanaştığı için Süleyman Peygamber ile yaşıt yöneticilerin görevde tutunması gibi olmalı. Çünkü Süleyman Peygamber’in evladı, başa geçtiğinde kendi yaşıtlarını yönetici yaptı. Sistem hızla çöktü. Yani kısaca K/Q yönetiminde Wemb düzeni için öncü dönem, aktif dönem ve bozulma döneminde farklı sistemler uygulanmalı.

Oylama sisteminde 6 ay ile 4 yıl arasında anlık oylama sistemi var. İstenirse kanton ailesi oy rengini değiştirebilir. 2/3 çoğunluk desteğini kaybeden K/Q, ilk 6 aylık dönem sonunda, yeni gelecek K/Q çiftine görevi devreder. Göreve geliş duygu modu, görevden ayrılma hissi ile eş. Üzüntü yok. Başarı konusunda kanton içi puanlama yok. İnsan mutluluğu esas. Walhalla gözleminde ek puanlama yapılır.

K/Q SUÇ İŞLERSE

Suç yerine bağlı Kantonda yargılanır. Ek olarak Walhalla soyut yargılamayı “hızlı” yapar. Normal Wember gibi ceza alır. Soyut ceza ek verilir. Suç işlemesine neden olan faktörler tespit edilir. Ders çıkarılır. Yeni K/Q eğitiminde “suç” eğilimi azaltılır.

8EK1) DÜŞÜNCE

K/Q çifti için özel hazırlanmış bir gemi olduğunu, bu geminin Walhalla içinde özel üretildiğini, içindeki humanoid kadro ve yapay beyin ile aynı anda canlandırıldığını, "Hedronik" tarafından denetime alındığını, ana gemi dışında yavru gemilerin K/Q çiftini zemine indirdiğini, görev dışı saatlerde K/Q ailesinin gemi içinde dinlendiğini, misafir modu yaşadıklarını düşünüyorum.

Geminin istendiğinde "bulut" gibi görülebildiğini ve su katmanı ile çevrelendiğini, içine vesvese/negatif yaklaşımları almayan özel bir kalkanı olduğunu, iyi olmayan insanın kesinlikle gemi içine giremediğini düşünüyorum.

Walhalla kapı protokolünün gemi girişinde uygulandığını, K/Q için yapılmış özel "taç" sistemi ile yönetim yeteneğinin arttırıldığını, hatta Allahlaw sahası tüm insanların, güneş sistemi K/Q gençleri gibi üst düzey destekli/temiz olduğunu düşünüyorum.

K/Q görev çiftini mental olarak yoklayan sistemin olduğunu, bu sistemin içinde insan faktörü olarak bazı WalKüre’lerin görevli olabileceğini, Kanton yaşamında sürekli Wemb gelişimini sağlamak için K/Q yönetim desteğinin arttırıldığını, cennet modeline uygun

olarak "pozitif yaşam" ilkesinin benimsendiğini, bu nedenle K/Q görev çiftlerinin aileleri ile birlikte "Wemb Örneği" olduklarını, yeni nesil çocuk/genci pozitif yönde etkilediklerini düşünüyorum.

K/Q olarak yetişen gencin, görev yıllarında ve ileri dönemde "Allah için" yaşamaktan asla vazgeçmediklerini düşünüyorum. Çok az sayıda "hata payı" olabileceğini, ancak bunun Hedronik ve güvenlik sistemi tarafından zarar oluşmadan önlenebileceğini düşünüyorum. K/Q kaynağının "yetim havuzu" olabileceğini, üç aşamalı Wemb düzeninin son aşamasında artık zigot düzeyinde K/Q seçimine gidebileceklerini, gen kaynağı olarak 7 kuşak taraması yapılabileceğini düşünüyorum.

8EK2) HARİTA GELİŞİMİ

Zamana yayılan Wemb yönetim gelişimi. Güneş sisteminde gelişim aşamaları. Harita çok yönlü olmalı. Harita, içinde gezinen gözlemciye tarihi gelişimi sunmalı. Hata analizinde yardımcı olmalı. Bu harita kullanımı ileri zaman K/Q için çok önemli. Zaman dilimleri üst üste biner. Harita üzerinde, belli mekanların yönetim gelişimi izlenebilir. Bu nedenle tüm yönetim gelişimi kayıt altında olmalı. Harita gelişim başlangıcı 2050 yılları olabilir. Harita olası bitim tarihi 2600 olabilir. Wemb yönetimi kendi doğum/ölüm dönemini tahmin edebilmeli. Hatta sıra dışı teknoloji ile belli mekanların olası gelecek yönetimlerinden veri alınabilmeli. Böylece bazı lokallerde olası kötü yönetim ve felaketler, zaman gerisine gönderilen ileti bilgisi ile bilinebilir, önlenebilir. 14 yıl faktörü bu yönüyle pozitif kullanılabilir. Haritanın genel kullanımı Allahlaw ve Walhalla üslerine açık olabilir. Haritanın özel kullanımı belli alan ve zaman duvarı ile lokal K/Q kullanımına açılabilir.

8EK3) DETAY

Real Time yazışmalı. K/Q taslağı, planlanandan daha kısa ve yüzeysel olur. Bilgi paylaşımı ve fikir açılımı için "pozitif" algısı açık en az iki kişiye ihtiyaç var. İki kişi arasında alışveriş Allah için, daha iyi Wemb geleceği için.

Gerçek yaşamda, bir kaç gün içinde yüz rengi katran gibi cehennem milletine kayan insanlar gördüm. Kalbin içinde, masumiyetin üzerinde çok kalın günahların bulandığı insanlar gördüm. Merhamet/şefkat karşısında saygısız/alaycı insan davranışları gördüm. Kişisel yaşam deneyiminden ders almalı. Wemb yaşamında doğru olanı yazmalı. Kötü olmaya eğilimli insanlara fırsat vermemeli. İçinde saatli bomba taşıyan soyut bedene izin vermemeli. Eğer bir insan yarım günde cennet yüzünden cehennem yüzüne dönüyorsa, kişinin kendi özgür iradesi olmalı. Ama bireysel iradesi Wemb barışını sarsmamalı. K/Q yönetiminde huzur bozucu yan tesirler karşısında önlem hızlı ve keskin alınmalı.

Merhamet/şefkat yaklaşımı ile affedici yaşam tarzı bürünen K/Q için, korunum desteğinde

tutulan W/G timi gerektiğinde keskin kararlar alabilmeli. Soyut beden renk değişimi bilimsel tespite konu olduğunda, delil sunmak kolaylaşır. Böylece negatif bataklığına giren yan eleman rahatlıkla tespit edilir. Hızlı şura kararı ile K/Q negatif telkin tehlikesinden korunabilir.

Kötü niyet ve iyi niyete göre elbise renk değiştirebilmeli. Adalet gereği kişinin soyut bedenine etki eden kişililere bakılarak yön verilebilir. Renk değişimi için, kanton sahasında görev saatlerinde "üniforma" tarzı ama askeri izlenim vermeyen giyim olmalı. Giyim özel olmalı. Giyim aparatları, kanton yurttaşının soyut bedenini algılayabilmeli. Gözlemci aparatlar yoluyla güvenlik birimleri değişimi hızlı algılamalı. Böylece K/Q için negatif yaklaşım sunanların hızlı tespiti ve önlemi alınabilir.

K/Q için "adalet" fonksiyonu yok. Sadece yönetim anlayışı sergiler. Adalet duygusu, alınan kararın uygulanmasında. Suç unsuru veya davranışı hakkında görüş açıklama yetkisi yok. İşlerine bireysel duygu ve düşünce katmaz. Adalet tam bağımsız ve kanton içinde çözülür.

"Giyim" uzmanı Wembolog var. Tüm yönüyle giyim gelişimi sağlar. Ekip çalışması ile insanın somut bedeni üzerine geçen katmanlarda gelişim sağlar. Giyim, istendiğinde kişiyi denetleyebilir, kısıtlayabilir. K/Q ziyaretinde, tehlikeli davranış ile zarar verme düşüncesi sunabilen kanton yurttaşı giyim aparatı uyarısı ile belirlenebilir.

Çok iyi soyut beden analizi var. Yetki verilmiş kişi K/Q bile olsa, Walhalla gözleminde, zemin denetimi tam. K/Q için giyim aparatı yoluyla iyi niyet / kötü niyet gelişimi gözlenebilir. Hatta tam negatif tesir altına bir nedenle giren yönetici "bloke" edilebilir. Tedavi için Walhalla içine alınabilir.

K/Q giyiminde "vesvese" duvarı olmalı. Özellikle "taç" kullanımı bu amacı taşımalı. Burç etkisi nedeniyle zaman zaman doğru yoldan sapma eğilimi artarsa, taç yoluyla ek destek sunulmalı. Yoğun negatif düşünce akımına maruz kalan K/Q için, "aile" modu ile birlikte, havada asılı duran gemi/yaşam evinde, tam vesvese duvarı içinde korunabilmeli.

K/Q giyimi ile W/G giyimi paralel işler. Benzer teknoloji var. Ama kanton yurttaşlarında bulunan giyimde aparat gözetimi daha hafif. Giyim uzmanı tarafından geliştirilen detaylarda soyut bedende oluşan değişimi bilimsel yol ile kayıt altına alan bir giysi bu.

Kin, öfke, nefret, intikam, hoşgörü, sevgi, merhamet beden değişimlerini hemen algılayabilmeli.

...

gibi negatif ve pozitif tüm soyut

Eğer bir kanton yurttaşı

mesela "intihar" düşüncesinde yoğunlaşmışsa

bu kişi hızla

.. tespit edilebilmeli. Bunu iç giyim aparatı sağlayabilir. Düşünce üreten soyut bedenin somut bedene bıraktığı iz olmalı. Nefs duyguya göre renk değişimine uğrar. Aynı mantıkla giysi duyguya göre renk verebilir. Soyut beden, somut bedene, somut beden de giyime yansır. Renk konusunda "gökkuşağı" yaklaşımı olabilir. Giyimin tamamında değil, ama belli hat çizgilerinde gözlenebilir veya bazen gizlenebilir. (Her duygunun dıştan gözlenmesi istenmeyebilir.)

...

Queen için "üretim yönetimi" önemli. Tüm kanton sahası, özellikle gruplaşan negatif düşünce akımları, üretimi negatif yönde etkileyebilir. Bu nedenle giyim dışında Pol alanı yönüyle Walhalla üzerinden renk analizi yapılabilmeli. Pol merkezinde yoğun bir negatif renk değişimi görülürse, orada üretim denetimi artabilir. Queen için yorucu diyalog ve

üretimde mutsuz tavır engellenebilir.

Olumsuz duygu, beden eklem yerinde gözlenebilir: kol omuz birleşimi, kafa omuz

birleşimi gibi

Ele kadar uzanan giyim olursa, giyimin elde bittiği yerde gözlenebilir. Pol

... sahasında olumsuz duygu gelişirse, Pol merkezi üzerinde analiz haritası olabilir. Bu gözlemi Walhalla ekibi yapabilir. Ayrıca her aile için renk analizi (duygu değişimine bağlı) yapılabilir. Bazı ailelere emanet edilmiş sabi "hbryd" hizmetli bile bu şekilde kontrol edilebilir. Pol üst katmanda ortak renk verebilir, orta katmanda mahal renk olabilir, alt katmanda aile/ev rengi verebilir. K/Q bu şekilde Walhalla gözleminden yönetim desteği alabilir. İnsan faktör değişimini bilmesi gerekir.

K/Q, Wemb düzeninde belirli zaman dönemlerinde yukarıdan aşağıya yaş aralığında gönüllü aile tarafından sunulan çocuk/zigot havuzundan oluşur. Ailesi var. Hbryd veya klon değil. KonFed insanı. Walhalla eğitir. Sadece ait olduğu KonFed sahasında K/Q görevi alır. Queen "hbryd" değil. Hbryd özel üretimlerin askeri görevi olabilir. Ama kanton yönetimine gelemez. Kraliçe Hbryd tanımı farklı. Bunlar tüm hbryd kadronun üzerinde özel görevde. Ama kanton yönetim görevleri yok.

Giyim aparatları zayıf değil. Giyim sadece duygu değişimine odaklı değil, aynı zamanda koruma amacı taşır. K/Q için Walhalla tarafından özel üretilmiş giyim tarzı var.

KAVİ elbiseler geleceğin de teknolojisinde var (nano) düzeyde, dokununca örümcek ağı kadar hafif

ve anti-alerjik fakat SPİDERMAN kadar sağlam

Ütü istemiyor, leke tutmuyor, mikrop tutmuyor,

... vücudun NANO düzeyde şeklini alıyor. İçindeki termal (ısı fotonu motoru) onu sıcak veya soğuk

tutarken, ışın fotonu (renk fotonları) ona renk ve renklerin dansı demek olan DESEN veriyor. Hele BUKALEMUN teknolojisinde çevrenin fotoğrafını alan elbiseniz sizi yok ediyor ortadan. DİKİŞ yok, lazer tekniği ile kaynatılıyor ve yine nano düzeyde ve de elbisenizin astarı ile yüzü birer baklava dilimi gibi dokunduğundan bu dörtgenler birbirini kapatarak veya açarak hem hava almanızı (cilt teneffüsü), hem de klimat'ı düzenliyor, pH'ınızı ayarlıyor. Giyilebilir elektronik olabiliyor. Yerel arızalarınızı buluyor. (mesela sırtınıza ayrı bir GERGİNLİK modu atabiliyorsunuz) Güneş ışınlarını yansıtıp sizi kurtarıyor. Mesela saçını yapmaya fırsat bulamadın mı, geçir kapşonunu (kukuletasını) başına, SAÇLARIN görünmez oldu bile. Ne anlamda görünmez oldu? Basbayağı saçların neredeyse yobaz usulü GÖRÜNMEZ oluyor, yani öyle bir parlaklık oluyor ki saçlarının üzerinde sanki KAR yağmış da örtülmüş gibi bir durum var. Saçların

YOKOLUYOR. (Aman "çekiç kafalılar" duymasın

...

von Aiberg)

"yumurta kafalılar" da deniyor) (by Hans

Aslında "giyim" konusu çok geniş ve önemli. Wembolog aşamasında giyim uzmanı gençler var. Bunlar 2050 döneminden itibaren 10 yılda bir mezun olur ve her mezunda daha ileri fikir üretimi oluşur. Giyim, insan dışında pet hayvanlarında, bazı humanoid modellerinde ve hatta bazı aparatlı deniz hayvanlarında kullanılabilir.

12 KonFed içinden 10 tanesi klasik, 2 tanesi Turistik/Piknik tarzı. (Muslimalez ve Suobiryak diye hatırlıyorum.) Her kanton, kendi kendine tam yeterli olan, tüm üretimin yapılabildiği ve içinde Metropol/Makropol barındırabilen yer. Hansa sisteminde, hansa üretim uzmanlığı var. K/Q, kanton yönetimine gelir. Queen üretim konusunda farklı

hansalara, aynı kanton sahası içinde yardımcı olur. Hansanın kendi pol başkanı ve belde başkanı olabilir.

Kraliçe ve German eşleştiremiyorum. King ve Queen eşleşir. German ise Walküre ile işleşir. German askeri kişilik. Kraliçe/Queen ise kanton sahası yönetimden/üretimden sorumlu yönetici lider. King ile Queen birlikte görev yapar. German/Walküre çiftleri etkin güvenlik hizmeti sunar.

Gelecekle ilgili oluşan yazıların, yakın gelecekte "upgrade" yapılacağını düşünüyorum. Yazılardaki hatalar/yanlışlar "barış" modunda doğrular ile değişebilir. Ne zaman dışarıda gözlem yapsam, aklıma lokasyon sorunu gelir. 2050 yılından sonra kaostan çıkılacağını ve dünyanın pozitif yönde alt üst edileceğini düşünüyorum.

Hansa sınırlarında rakım farkı sıfır olabilir. Bal peteği gibi üretim alanları olabilir. Taraça sistemli yaşam beldelerinde bile yatay geçişlerde yine rakımlar sıfır olabilir. Pozitif etki sunan dünya lokasyonları yaşam için seçilebilir. Negatif alanlar boşalabilir. Özellikle "vesvese" etkisinin sıfırlandığı manyetik kutup sahasında tüm dünyaya hizmet eden "yer altı" , "zemin" ve havada "yüzen" izdüşümlü 3 ayrı yerleşim olabilir. Bunların üzerinde yapay uydu Walhalla +1 olarak yer alabilir. Walhalla bu nedenle "uzak kuzey" olabilir. K/Q görev sahası ve denetim sahası burası. Mavi alanlar.

Mavi yönetim rengi. Kırmızı güvenlik rengi. Yeşil üretim rengi. Sarı ilim rengi. Wembolog ve Ultrast sarı renk statüsünde. K/Q için çok gerekli gelişim/teknik destek sunarlar. W/G kırmızı güvenlik hizmetini K/Q için sunar. Her kantonda en az 30 milyon insan yaşıyor olabilir. Her kanton sahası için 20 kişilik W/G timi, K/Q hizmeti amacıyla yeterli olabilir.

12 KonFed içinde aşağıdan yukarıya K/Q görevi var. Mesela en alt tabaka Kanton görevi, teenager iken başlayabilir. 40 yaşına gelince kanton görevi biter. 40 yaş üzerinde üst yönetim görevi başlar. Bazıları güneş sistemine yayılır. Bazıları Walhalla içinde gözlemci/denetçi olur. Bazıları bağlı oldukları KonFed sahası üst K/Q görevi alır. Ama işlevi en geniş olan görev Kanton K/Q görevi. Federasyon katmanında K/Q ihtiyacı yok. KonFed katmanında, KonFed başkentinde, eğer KonFed meclisi seçerse, Walhalla kaynaklı ve KonFed geçmişli bir çift K/Q temsili olarak KonFed lideri olabilir. Bu temsili KonFed meclisi istediği zaman bitirebilir.

K/Q, 70 yaşına gelince "geçkin" statüsü alır. (Gelecekte insanlara yaşlı demek doğru değil.) Bebek (0-2 yaş) Çocuk (2-12 yaş) Öngenç (13-19 yaş) Genç (20-40 yaş), Ergin (40-70 yaş) Geçkin (70-120 yaş) gibi tanımlama olabilir. 70 yaşını geçen K/Q, Walhalla teklifi ile uzak görev alabilir. Dış güneş sisteminde diplomat olabilir. Teorik fikir sunabilir. Çözümde zorlanan konuda teklif sunabilir. Yarım zamanlı görev gibi destek verebilir.

K/Q için en önemli eğitimin "soyut beden" konusu olduğunu düşünüyorum. Soyut bedeni tanımak ve kontrol etmek. Telepatik yetenekleri yok. Ama "hbryd" tarzı ve askeri görevde gelişmiş modellerden uzak destek almalı. Walhalla içi özel hbryd takımı, K/Q için telepatik destek sunabilir.

WWW, UWW, MWW ve WAL tanımlamaları var. WWW, World Wemb Walhalla demek. UWW, Uranus Wemb Walhalla demek. MWW, Mars Wemb Walhalla (mini walhalla, eğitim ve destek/güvenlik amaçlı) demek. WAL, Wemb AllahLaw demek.

İnsan düşünce gücü ile hem geçmişi hem de geleceği hissedebilir. Walhalla içi özel yönetim ekibi, K/Q liderliğinde Kanton yaşamı olası geleceğini hissedebilir. Yıllık öngörüm yapabilir. Eğer Kanton/Pol meclisleri yanlış karar almaya başlamışsa, ön uyarı yapabilir. Walhalla tek değil. Dünya yörüngesinde bir tane var. Uranüs yörüngesinde bir tane daha var. Bu ikisi arasında tünel geçişi olmalı. Mars yörüngesinde mini bir Walhalla oluşabilir. İç güneş sistemi gezegeni ve kuiper kuşağı yaşam kantonları için kurulabilir. Dış güneş sisteminde UWW etkin olmalı.

WAL konusu net değil. Zaman olarak 2100’lerde başlayan ilk keşif ve özel yaşam sahası. Sirius kuşağında 3 yıldız var diye hatırlıyorum. Bunlardan biri o bölgeyi vesvese etkisinden ve negatif tesirden koruyor olmalı. Ancak bu alanda sadece deccal ve ordusu (farklı bir evrene ait oldukları için) negatif etki ile gelebilir.

Burada WAL yönetimi, iç/dış güneş sistemi yönetiminden çok farklı. WAL aynı zamanda güneş sistemine destek amaçlı. Allahlaw yaşam sahasında her genç aynı zamanda K/Q statüsünde. Gelecek konusunda yazılacak ve planlanacak o kadar çok nokta var ki. Sonu yok gibi.

"İleride öyle bir sistem oluşturulacaktır ki

Düşünün bir Cumhurbaşkanı var. Bir de başbakan.

... Yetkileri belli, ayrıklıkları belli. Ya da bir kentte Vali var, ayrıca Belediye başkanı var. Şimdi şöyle

bir düşünün: Cumhurbaşkanı = KRALİÇE. Başbakan = Onun kocası ya da partneri

...

Vali =

... Mesela: Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi = KRALİÇE, kendileri de = BAŞBAKAN

Bu ikili bir liyakattır. Böyle bir sistem sizi rahatsız eder mi?

Kraliçe. Belediye Başkanı = Onun eşi

Ya da bir

...

Kentin Valisi = Kent Kraliçesi anlamında = Fürstin. Eşi/ortağı ise Kentin Belediye Başkanı ve/veya

tersi

...

Hangisi Mayor işini daha iyi biliyorsa, o Burgermeister ya da Meisterin olur. Biri Vali

(düzine sisteminin valisi), diğeri ise o kentin (Hansa = Kendine yeterli kent devleti, site devleti demektir) Belediye Başkanı. (Makropol kentlerde onlara Herzog da deniyor olabilir mi acaba???) Böyle bir sistem ilk kez yürürlüğe konsa, sonra da bu ÇİFT kalkıp bir dansetselerdi, bu şarkıya ben “Dancing Queen” derdim. Yani neden “Dancing King” (Danseden Kral) değil de kraliçe? Çünkü bu SİSTEMİN ilkini haber veren bir DANS! Mesela Tansu Çiller ile (elbette eşi değil) partneri olan diyelim ki Sayın Sezer, ikisi aynı köşkte, biri protokol-formalite ve veto vb işleriyle, diğeri de protokolden tam arındırılmış salt devlet işleriyle uğraşıyor. Halbuki bu sistemde iki taraf da protokol ve merasim-seramoniyle ilgileniyor. Köşkte kokteyl var, yarın da Anıtkabir'e gidilecek, "

CBaşkanı dönüşünde karşılanacak. (İmza Çiller.) Bu Başbakan iş yapabilir mi?

...

(by Hans von

Aiberg)

Hansa, coğrafik olarak küçük bir alan. Kanton ise farklı hansaların bir araya geldiği geniş coğrafik yer. (Manisa ve İzmir il sınırlarının birleşimi kadar bir alan diye düşünebiliriz.) Yönetimin her aşamasında Kral/Kraliçe misyonu olabilir. Ama K/Q ana tanımlaması, Walhalla kaynaklı ve sadece yönetim konusunda uzmanlaşmış, en iyi eğitim almış gençler.

K/Q karar almaz. Alınan kararı uygular. Wemb ana yasalarına aykırı olmadığı sürece, her kanton ve bağlı hansalar kendi kaderini tayin edebilir. Lokal özgürlük var. İsterlerse hansa, uzmanlık dalını değiştirebilir, başka kanton ile sınırsa, bağlı kantonunu değiştirebilir.

King, Makropol veya Pol merkezlerinde idari yönetim lideri. Queen ise tüm kanton sınırları içi üretim lideri. Valiler tüm il sınırları içinden sorumlu. Belediye başkanı ise sadece belediye sınırı içinden sorumlu. Bunun gibi.

Her Hansanın kendi Pol başkanı (erkek) ve kendi hansa meclis başkanı (dişi) olabilir. Hansayı temsilen K/Q benzeri seçim yapılabilir. Ama Walhalla kaynaklı olarak her hansaya yukarıdan K/Q tayini, sistemin ilk döneminde oldukça zor. Zaten K/Q uzmanlığı, tüm kanton sahasına yetecek kapasitede. King, Walhalla içinden yağmur damlası gibi kantona düşer. Tüm Pol merkez kararlarını hızla uygulamaya geçirir. Hansa merkezi "Pol" ve diğer Metropol, Makropol ana kararlarını çözer. Kendisine çok geniş imkanlar verilmiş. Robotlar, humanoid hizmetliler vb. Queen ise üretime odaklanır. Mutlu eden üretime. Walhalla sahasında aldığı son bilgileri uygular. Aparatlar yardımcı olur. Kantonda yaşayan yerleşik insanların kendi içinden seçtikleri, sempati duydukları kişiler, yaratılışları gereği doğru yönetim kabiliyetinde olmayabilir. Bu nedenle Walhalla yönetimi, özellikle Kanton seviyesinde karar uygulama hakkını elinde tutmalı. Yanlış kararları önlemeli. Doğru kararın yanlış uygulanmasını denetlemeli.

Kanton düzeyinden sonra arada 3 kantonda oluşan State var. Ama bu sembolik. Yukarıda Fed var, KonFed var. Üst aşamalarda K/Q liderliğinde karar uygulama hali devam eder. Ama aşağı katman olan Hansa düzeyinde, kent devletlerinin (İzmir'in Çeşme ilçesi kadar bir alan) kendine gıda/giyim/barınma konusunda tam yeterli olması dışında K/Q ihtiyacı olmamalı. İzmir/Manisa birleşik kantonunda eğer 50 Hansa ve 1 Makropol, 2 Metropol vb. olursa sadece bir kanton sahasına 50'den fazla K/Q tahsis etmek gerekir. Bu K/Q kalitesini düşürebilir.

Almanca kökenli tanımlamalar lokal alanlarda kullanılabilir. Hansa başkanı(dişi), hansanın pol başkanı (erkek) olabilir. Ama K/Q misyonu bambaşka. Mars, Jüpiter arası astro kuşağında bile yaşayan yüz milyonlar var. Buraya kanton düzeyinde K/Q tayini yapılmalı. MWW bunun için eğitim/destek amaçlı. Mini walhalla statüsünde.

Wemb düzeninde, zamana uygun farklı uygulamalar olmalı. Düzenin ilk, orta ve son aşaması gibi. Eğer son aşamada, Mesih öldükten sonra, K/Q eğitim sistemi, görev bilinci bozulursa, çok hızlı sistem çökmesi yaşanabilir. Hansa düzeyinde yıkılma, Kanton düzeyinde kaos olabilir. Bu nedenle 300 yıldan fazla sürmesini düşündüğüm Wemb içinde güvenlikten daha önemli olan yönetim uzmanlığı.

Wemb düzeninde üretime katılmayan tek bir insan bile yok. KonFed aşaması King, 40 yaşın üzerinde olmalı. KonFed başkentinde yetkili olmalı. Dışa dönük olmalı. KonFed aşaması Queen ise yine 40 yaş üzeri ve içe dönük olmalı. Sadece somut değil soyut üretim de var. Soyut üretim çok önemli. Mutluluk üretimi gibi. Şefkat üretimi gibi. Üretilen gıda, giyim, barınma, teknik malzemelerin üzerinde pozitif soyut etki olmalı. Üretim yapılan yer/zaman ve üretim yapanların tesiri çok önemli. Queen yeri geldiğinde bizzat bir hansaya giderek üretime dokunmalı. Üretimin içinde olmalı. Fayda sağlamalı. Masasında oturan, köşkünde yaşayan K/Q yok. İçişlerine karışmaz ama içişlerinde aktif rol alır. Queen, hansaların üretim kararına zaten karışmaz. King pol sahası yaşam kararına karışmaz. Ama alınan kararı uygulanmasında etkin yönetim becerisi kullanır.

Burçlar önemli. Hatta aynı burcun en iyi doğum zamanı bile saniyesine kadar önemli.

Kanton sahasında görev tahsisi yaparken, henüz bebek aşamasında en iyi meslek uzmanlıkları belirlenir. K/Q ise 12 ayrı burçtan olabilmeli. Kanton sahasında yerleşik gençlerde en iyi burç/meslek uyumu olmalı. Ayrıca kişisel mutluluk önemli. Burcu gereği meslek uzmanlığında mutlu değilse, ailesine negatif tesir verebilir. Uzlaşmacı bir meslek seçimi olmalı. K/Q için maalesef bu unsur çalışmaz. İleri dönemde, Wemb içi zigot aşamasında bağışlanan K/Q çiftleri mezun oldukları uzmanlıkta ilerler. Bu konuda fedakar olmaları istenir. Görevi terk eğilimi düşük.

Güneş sisteminde doğal kaynak bakımından zengin olmasına rağmen manyetik etki nedeniyle insanları olumsuz davranışlara sürükleyen lokallerde hiçbir insan yerleşimine izin verilmeyebilir. Bu alanda zadece yapay zekalı humanoid doğal kaynak üretimi yapabilir.

Hansa kuruluş tarihi ne olmalı? Kanton kuruluş tarihi ne olmalı? Wemb sistemine geçiş tarihi ne olmalı? Olumlu tarih/burç üzerinde olmalı. Hansa , Kanton, KonFed. Hepsinin kuruluş tarihi önemli. Hatta bazı dış güneş sisteminde oluşacak ilk yaşam modül açılış tarihleri bile önemli. Allahlaw'a gidiş için en uygun yıl tespiti vb.

Upgrade ihtiyacı olan projeler olmalı. Her çağda, 10 yıllık periyot ile teorik anlamında ilerleme sağlanmalı. Daha sonra Wemb Vakfı yoluyla uygulama deneyleri yapılabilmeli. K/Q projesi ise zaman aşamalı. 2050 yılından önce uygulama imkanı olduğunu düşünmüyorum.

Sadece somut yönetim becerisi ve ek soyut katkıya odaklanıyorum. Walhalla içinde cifir uzmanları, Kur‘an uzmanları var. K/Q konusunda bilgi akışı oldu. Bunlar mantık sırasına alınarak kitaplaşabilir. Yıllar geçtikçe katkılar ve düzeltmeler yapılabilir. Yazmaya odaklanırken bir konunun alt dalını seçmek ve bu konuya odaklanmak bilgi dağarcını açar. İnsan kendini okyanus sularına bırakırsa, her yerden farklı bilgiler gelir ve bunlar daha sonra mantık sırasına kolayca alınamayabilir.

Somut yönetim, somut konularda. Elle tutulan konularda. Soyut ek katkı kişinin nefs bedeni ile ilgili. Hansanın toplam enerjisi ile ilgili.

K/Q aynı zamanda kanton toplumuna pozitif enerji de verebilmeli. Olumlu düşünce gücü verebilmeli. Kaos olunca K/Q hemen Walhalla sahasına döner. Düzen zamanında soyut enerjinin doğru renkte kalmasını sağlamak için çabalar. K/Q dokunarak elle selamlamayı sever. El teması önemsenir. Kendi Walhalla enerjisini insanlara aktarabilir. Walhalla içine soyut beden testinde negatif değer alan zaten giremez. K/Q gittiği yere Walhalla yaşam tarzını aktarmaya çalışır. Barış modunu yayar. K/Q in kaos değil kozmos yaşayan bireyler olmalı. Kaosa giren kantonu hemen terk eder. Kaos bitinceye kadar görevden çekilir. Amazon ve Garnizon askerleri yaşam alanına dönünce, kaos biter ve yeniden göreve iner. Onlar barış modu görevlisi. Savaş ve kaos modunda güvenlik ekipleri iş başında. Zaten K/Q ailesi, havada yaşar. Zemine yaşamak için inmez. Yaşam güvenliği W/G ekibi tarafından sağlanır.

K/Q ileri zamanda, zigot aşamasında eğitime alınır. Yani doğmadan önce K/Q becerisine uygun takviye alır. Her birinin anne babası var. Çünkü aile hibesi. Bağlı oldukları KonFed sahasında görev almak için eğitimde. Çapraz görevi yok. Onlarca yıl süren K/Q eğitiminde en iyi koşullarda bilgi alır. Mesela, manyetik kuzey kutbu sahası şehirde bir kanton modeli

var. Burada K/Q adayı yönetim eğitimi alabilir. Tatbikat yaşar. İç güneş sistemi, dış güneş sistemi ve Allahlaw eğitim tarzı farklı. Yaşam alanları farklı. Yaşam tarzları farklı.

Dış güneş sisteminde Wemb yönetimi daha esnek. Farklı yönetim uygulaması var. İç güneş sisteminde tam Wemb sahası var. Tüm yaşam alanında K/Q ataması var. Dış güneş sistemi K/Q kaynağı farklı. Zaten Wemb üyeliği kolonilerde oldukça esnek. İç dünyada farklı kuralları var. Wemb anayasasına aykırı yaşam tarzları olan yapay ve doğal uydular var. Allahlaw tam koruma alanı. Buraya imansız girişi yok. Tüm saha K/Q standardında çocuk yetiştirmeyi sağlar.

EK NOT

EVRENİ ANLAMAK İÇİN 9 BİLİM DALI:

1) Parakozmogoni (Kıyamet ve sonrası ilmi) 2) Matematik/Gematrix (Jeodezi üstü fonksiyonsuz uzay) 3) Biyoorganik Simya (Alsimi) ve parabiyoloji 4) Hologramın bütün türleri

5) Transsience ve parafizik 6) Planet Ekonomi (Makro Ekopolitika) 7) İnsan cinsi kaynakları sosyometrik boyut bilimler topluluğu 8) Wemboloji Yüksek Teknisyenliği (Zaman enerjisi bürofis) 9) Kuranoloji futural açılımları

(Kaynak: Hans von Aiberg)