Вы находитесь на странице: 1из 48

CIS

,1

PL
Polski,13

RO
Romn,25

CIS

, 2-3

, 4-5
UK
,37

, 6
, 7

, 8

AQSD 129

, 9

, 10

, 11
, 12


CIS


. ,
,
.

 :

,
.

, ,
, .


,
.
, .

1.
,

,


(.
).

1.
,
, .

.
2. 4 ,


,
,


(. ).

3.
, .
4. .
,
.


.

1.
,
.
2.


(
2-
).

,
.

2.

3/4 gas
(. ).

3. ,
.

,
(. ).


,

.

 /
, .

65 - 100 cm

,
,


,

65 100
.


(. ).


.


.
,
,
150 .:


;


,
(. );

,
(. );

.
.


, ,
.


,
.
 .

..
!

.

AQSD 129

59,5
85
47

1 - 5

max 1 (10 )
min 0,05 (0,5 )
40

1200 /

EN 60456

K ;
60;
5 .


:
- 73/23/ 19.02.73 (
)
- 89/336 / 03.05.89 ( )

- 2002/96/CE

CIS


CIS
(. ).

20..

1.

:
1
.
2.
2
:


.


.
:
.
,

.
"


MEMO

CIS


START/PAUSE
(/)

END

ECO

INFO


:
. ,
.

, 2 .
.

.
:
.
.
.
MEMO:

. ,
, .

:
: .

:
:
.

:

.
.
:

.
, .
INFO:

.

ECO

:

(


).

.
START/PAUSE:
,
.
. ,
.

, .
,
, .

: ,
.
( ).

:

2 .
, .

, .
ECO:
,

10%.


( Select
Language) INFO ,
.
5 ,
.
,
INFO
.
#


CIS

:

, ,
90 .
1. A .
. 1
, .

, START/PAUSE.
2. . .
,
,

.
3. .

,
.


.

4. .
5. .

.
.
,
.

.
6. .

:
/ .

,
,
.

OFF.


OFF.

.
.


.
,
.


OFF.
.


.
,
.

.
OFF,
.


,
, .

,
,
,
,
, .

/
.

7. . START/
PAUSE. ,
(
).


.
, ,
START/PAUSE;
START/PAUSE.
,
START/PAUSE.
,

. START/
PAUSE
, .
8. .
END.
. START/PAUSE ,
.
, .

 ,

.

. ,

K K

()

60

1200

60

1200

40

1200

50

800

2,5

30

800

90

1200

90

1200

60

800

2,5

40

600

30


K
K: ,
.
: , ..

40

600

40

800

2,5

K K

1200

K K K

800

2,5

1200

K K

800

2,5

K K K


K
K :
.
K
K:
.

.
. K:
( ,
).

K K:
. (
).
K 90

.
.
-
(
(C)
)

CIS

.
 .
K, .


,
.

, START/
PAUSE .
START/PAUSE .

, .

START/PAUSE .,
.
,
.


.
 .
K, K, K
K .

,
.


. K, ,
.

 ,
K, K K .
%


CIS(/, , ...), ,
,
.

:
,
, .
:
/
.

/
.

.


.

,
.
..

(.
) ,
;

;
,
, :
?
1
400-500
1
150-200
1
400-500
1 900-1200
1
150-250
1
400-500
1
150-200


:

.
.
:
.

.

&

: Hotpoint/Ariston
Woolmark
Platinum Care (M.0613) The Woolmark
Company,
, ,

.
, ,

.
:


.

, .

,

.

.


.

.
,
.,
, :


,
,
.

, .


, .
,
.

:
,
.

20

1.

.
2. ,


.


,
.

3.


(. )..

.
,
.
, .

, .

2002/96/.


,
.
,
,
.


i
.

4.
,
,

.
,

,
.
5. .
,

6. ,
,
.

'

CIS


CIS.

.

:
1.


(. );,
.

.

,
(1)
(2)
(. ).

.

.,
.
(, )
, ,
.

 , ,
.2.

( 1,5 )
(. );
3. ,

(. );

4. ;
5. ;
6. ,

,
..
:


.. (.
), , , ,
.

/ :


.
.

.
START/PAUSE.
.

.
.
.
.
.
START/PAUSE.

65 100 . (. ).
(. ).
.
,
,
.
.
.

.

:
(.
).
:
START/PAUSE
(. ).
(. ).
.


(. ).
(. ).
(. ).
(. ).

(. ).
( .
).
(. )./
.

,
1 .
, .


(
, ).
.

(.
).

, ,
.


CIS

CIS

:
, (.
);
;
;

 .
 .
:
;
(.);
. ( );
, .

Instrukcja obsugi
PRALKA
Spis treci
PL
Polski

PL

Instalacja, 14-15

Rozpakowanie i wypoziomowanie
Podczenie do sieci wodnej i elektrycznej
Dane techniczne

Opis maszyny, 16-17


Pulpit sterowania

W jaki sposb wykona cykl prania, 18


Programy i opcje, 19
Tabela programw
Opcje prania

rodki piorce i bielizna, 20

AQSD 129

rodek piorcy
Przygotowanie bielizny
Zalecenia prania
System rwnowaenia adunku

Zalecenia i rodki ostronoci, 21


Oglne zasady bezpieczestwa
Utylizacja
Rczne otwarcie szklanych drzwiczek

Konserwacja, 22

Wyczenie wody i prdu elektrycznego


Czyszczenie maszyny
Czyszczenie szufladki na rodki piorce
Czyszczenie bbna
Czyszczenie pompy
Kontrola rury doprowadzania wody

Anomalie i rodki zaradcze, 23


Serwis Techniczny, 24

13

Instalacja
PL

 Naley zachowa niniejsz ksieczk aby mc z

 W razie ustawienia na dywanie lub wykadzinie


dywanowej naley tak wyregulowa nki, aby pod
pralk pozostawaa wolna przestrze niezbdna dla
wentylacji.

 Naley uwanie przeczyta instrukcj obsugi:

Podczenie do sieci wodnej i elektrycznej

niej skorzysta w kadej chwili. W przypadku


sprzeday, odstpienia lub przeprowadzki naley
upewni si, e pozostanie razem z pralk.
gdy zawiera ona wane informacje dotyczce
instalacji oraz waciwego i bezpiecznego
uytkowania pralki.

 W kopercie zawierajcej niniejsz instrukcje, oprcz

gwarancji znajduj si detale suce do instalacji.

Podczenie rury pobierania wody

 Przed podczeniem przewodu zasilajcego do sieci


wodocigowej spuci wod a do pojawienia si
przejrzystej.

1. Podczy rur
pobierania wody do
pralki, przykrcajc j
do odpowiedniego
otworu pobierania wody,
znajdujcego si z tyu
pralki, z prawej strony u
gry (patrz rysunek).

Rozpakowanie i wypoziomowanie
Rozpakowanie

1. Po wypakowaniu pralki upewni si, e nie


doznaa uszkodze podczas transportu.
Jeli byaby ona uszkodzona, nie podcza jej i
powiadomi sprzedawc.
2. Odkrci 4 ruby
ochronne na czas
transportu oraz
odpowiedni rozprk
znajdujce si w czci
tylnej (patrz rysunek).

3. Zatka otwory przy pomocy plastykowych korkw


znajdujcych si w kopercie.
4. Przechowywa wszystkie czci, bowiem gdyby
pralka miaa by przeniesiona, powinny zosta
ponownie zamontowane dla uniknicia uszkodze
wewntrznych.

 Czci opakowania nie nadaj si do zabawy dla dzieci.


Poziomowanie

1. Ustawi pralk na paskiej i twardej pododze; nie


opiera jej o ciany lub meble.
2. Skompensowa
nierwnoci odkrcajc
lub przykrcajc nki
a maszyna nie
znajdzie si w pooeniu
poziomym (nie powinna
by nachylona bardziej
ni 2 stopnie).

 Dokadne wypoziomowanie nadaje stabilnoci i


umoliwia wyeliminowanie drga i haasw zwaszcza
podczas fazy odwirowania.
14

2. Wsun uszczelk A
znajdujc si w
kopercie na kocwk
rury pobierania wody i
przykrci j do kurka
zimnej wody z wylewk
gwintowan 3/4 gaz
(patrz rysunek).

3. Zwrci uwag, by na rurze nie byo zgi ani


cini.

 Cinienie hydrauliczne kurka powinno mieci si


w przedziale podanym w tabeli Danych
technicznych (zobacz na ssiedniej stronie).

 Jeli dugo przewodu doprowadzajcego wod

okazaaby si niewystarczajca, naley zwrci si


do wyspecjalizowanego sklepu lub do
upowanionego fachowca.

 Nigdy nie naley stosowa przewodw

zasilajcych uywanych lub starych, lecz tych,


ktre znajduj si na wyposaeniu maszyny.

Podczenie przewodu odpywowego wody

65 - 100 cm

Podczy rur
odpywow wody do
kanalizacji lub otworu
spustowego w cianie
umieszczonego na
wysokoci od 65 cm do
1 m od ziemi unikajc
zginania jej.

 Nie uywa przeduaczy ani wtyczek


wielokrotnych.

PL

 Kabel nie powinien mie zgi ani nie powinien


by zgnieciony.
 Kabel zasilania elektrycznego oraz wtyczka mog
by wymieniane wycznie przez upowanionych
technikw.
Uwaga! W przypadku nie przestrzegania
powyszych warunkw producent zwolniony
zostanie z wszelkiej odpowiedzialnoci.

Alternatywnie mona
oprze j na brzegu
zlewu lub wanny,
przymocowujc do
kranu zaczony do
pralki prowadnik
(zobacz rysunek).
Wolny kraniec rury
usuwania wody nie
powinien pozostawa
zanurzony w wodzie.

 Odradza si uywanie rur-przeduaczy; jeli

przeduacz jest jednak konieczny, powinien mie


on ten sam przekrj, co rura oryginalna, i nie
powinien przekracza 150 cm dugoci.

Poczenie elektryczne

Dane techniczne
Model

AQSD 129

Wymiary

szeroko cm 59,5
wysoko cm 85
gboko cm 47

Pojemno

od 1 do 5 kg

Dane prdu
elektrycznego

dane techniczne umieszczone s na


tabliczce na maszynie

napicie zasilania mieci si w wartociach


wskazanych w tabeli Danych Technicznych (patrz
obok);

Dane sieci
wodocigowej

Maksymalne cinienie 1 MPa (10 barw)


cinienie minimalne 0,05 MPa (0,5 barw)
pojemno bbna 40 litrw

gniazdko zgodne jest z wtyczk maszyny. W


przeciwnym razie naley wymieni gniazdko lub
wtyczk.

Szybko wirowania

do 1200 obrotw na minut

Programy kontrolne
zgodnie z przepisami
EN 60456

program BAWENA BIAE;


temperatura 60C;
wykonane przy 5 kg zaadowanej bielizny.

Przed woeniem wtyczki do gniazdka


elektrycznego naley upewni si, czy:
gniazdko ma odpowiednie uziemnienie i czy
odpowiada obowizujcym przepisom;
gniazdko jest w stanie wytrzyma obcienie
maksymalnej mocy urzdzenia, podanej w tabeli
Danych Technicznych (patrz obok);

 Nie naley instalowa pralki na otwartym


powietrzu, nawet jeli miejsce to jest chronione
daszkiem, gdy wystawienie urzdzenia na
dziaanie deszczu i burz, jest bardzo
niebezpieczne.
 Po zainstalowaniu pralki gniazdko elektryczne
powinno by atwo dostpne.

Urzdzenie to zostao wyprodukowane


zgodnie z nastpujcymi przepisami EWG:
- 73/23/CEE z dn. 19/02/73 (o Niskim
Napiciu) wraz z kolejnymi zmianami
- 89/336/CEE z dn. 03/05/89
(o Kompatybilnoci Elektromagnetycznej)
wraz z kolejnymi zmianami
- 2002/96/CE

15

Opis maszyny
PL

PULPIT
STEROWANIA

DRZWICZKI
UCHWYT
DRZWICZEK

PODEST

REGULOWANE NKI

DRZWICZKI

SZUFLADKA NA DETERGENTY:

W celu otwarcia
okrgych drzwiczek
posugiwa si zawsze
odpowiednim uchwytem
(patrz rysunek).
20

Znajduje si wewntrz
maszyny i dostp uzyskuje
si otwierajc drzwiczki.

W zakresie dozowania
detergentw patrz rozdzia
rodki piorce i bielizna.

1. Pojemnik do prania
wstpnego: stosowa
detergent w proszku.
1
2. Pojemnik do prania:
stosowa detergent w
2
proszku lub w pynie. W
tym ostatnim przypadku
zaleca si wla go
bezporednio przed
uruchomieniem pralki.
Pojemnik na rodki dodatkowe: zmikczajce lub
dodatki pynne. Zaleca si nie przekraczanie nigdy
maksymalnego poziomu widocznego na siatce i
rozcieczanie skoncentrowanych rodkw
zmikczajcych.
16

Pulpit sterowania

Przycisk
TEMPERATURA

Pokrto
PROGRAMW i
przycisk MEMO

Ikony
FAZY PRANIA

PL
Przycisk z kontrolk
START / PAUSE

Przycisk
WIRWKA

END

ECO

Przycisk z kontrolk
WACZANIE WYACZANIE
oraz ANULOWANIE

Przyciski
OPCJI

Przycisk

INFO

EKRAN

Przycisk z kontrolk
WCZANIE WYCZANIE oraz
ANULOWANIE: wcisn krtko przycisk w celu wczenia
lub wyczenia maszyny. Zielona kontrolka wskazuje, e
maszyna jest wczona. W celu wyczenia pralki podczas
prania koniecznym jest przytrzymanie wcinitego
przycisku, przez okoo 2 sek.; krtkie lub przypadkowe
wcinicie nie wystarcz do wyczenia maszyny.
Wyczenie maszyny podczas odbywajcego si prania
anuluje samo pranie.
Pokrto PROGRAMW: moe by obracane w obydwu
kierunkach. W celu wybrania najlepszego programu
patrz Tabela programw.
W czasie trwania programu pokrto pozostaje
nieruchome.
Przyciski MEMO:przytrzyma wcinity jeden z
przyciskw w celu zapisania w pamici cyklu oraz
wasnych preferowanych ustawie. W celu przywoania
cyklu zapisanego uprzednio wcisn odpowiedni
przycisk.
Przycisk
TEMPERATURA:wcisn w celu
zmniejszenia temperatury: warto zostaje wywietlona
na ekranie.
Przycisk
WIRWKA: wcisn w celu zmieszenia lub
cakowitego wyczenia wirwki: warto zostaje
wywietlona na ekranie.
Przycisk URUCHOMIENIE OPNIONE:wcisn w
celu ustawienia opnionego uruchomienia wybranego
programu. Opnienie wywietlone zostanie na
ekranie.
Przyciski OPCJE:wciskajc przycisk na ekranie pojawi
si nazwa opcji. Wczenie si odpowiedniego okienka
oznacza, e opcja zostaa wybrana.
Przycisk INFO:Wcinij przycisk w celu wywietlenia na
ekranie informacji na temat programu i opcji.

Kontrolka
EKO
Kontrolka
Przycisk
BLOKADA
URUCHOMIENIE
DRZWICZEK
OPNIONE

Przycisk i
kontrolka
BLOKADA
STEROWANIA

Ikony FAZY PRANIA wczaj si wskazujc


zaawansowanie cyklu (Pranie
Pukanie

Wirowanie
Wypompowanie
).
Napis
zapala si kiedy cykl zostaje zakoczony.
Przycisk z kontrolk START / PAUSE: kiedy zielona kontrolka
pulsuje powoli wcisn przycisk w celu uruchomienia
prania. Po uruchomieniu cyklu kontrolka wieci w sposb
cigy. W celu wybrania pauzy w praniu wcisn ponownie
przycisk, kontrolka zacznie pulsowa w kolorze
pomaraczowym. Jeli kontrolka Blokada drzwiczek
jest wyczona, mona otworzy drzwiczki pralki.
W celu ponownego uruchomienia prania od miejsca, w
ktrym zostao przerwane, ponownie wcisn przycisk.
BLOKADA DRZWICZEK: wskazuje, e drzwiczki
Kontrolka
s zablokowane. W celu otwarcia drzwiczek koniecznym jest
wczenie pauzy cyklu (patrz nastpna strona).
BLOKADA STEROWANIA:
Przycisk oraz kontrolka
w celu uruchomienia lub wyczenia blokady panelu
sterowania przytrzyma wcinity przycisk przez okoo 2
sekundy. Wczona kontrolka wskazuje, e panel
sterowania zosta zablokowany. W ten sposb
uniemoliwia si dokonywanie przypadkowych zmian w
programach, zwaszcza jeli w domu obecne s dzieci.
wcza si kiedy
Kontrolka ECO: ikona
wprowadzajc zmiany parametrw prania otrzymuje si
oszczdno energii elektrycznej o przynajmniej 10%.
 Przy pierwszym wczeniu pojawi si proba o
WYBRANIE JZYKA (Select Language pojawi si na
ekranie): wciskajc przycisk INFO a do pojawienia si
na ekranie danego jzyka. Odczeka 5 sekund a
jzyk zostanie zapamitany. Jeli przypadkowo
zapamitano niewaciwy jzyk, przytrzyma wcinite
jednoczenie przyciski INFO oraz URUCHOMIENIE
OPNIONE w celu uzyskania moliwoci ponownego
wejcia do menu wyboru jzyka.
17

W jaki sposb wykona cykl prania


PL

UWAGA: kiedy po raz pierwszy uywa si pralki


naley wykona cykl prania bez wsadu ale z
uyciem rodka piorcego nastawiajc program
baweny 90 bez prania wstpnego.
1. WCZENIE MASZYNY. Wcisn przycisk .
Wszystkie kontrolki zawieca si przez 1
sekund a na ekranie pojawi si napis OK, a
nastpnie pozostanie wiecc si staym
oraz pulsowa
wiatem kontrolka przycisku
bdzie kontrolka START/PAUSE.

Zmiana charakterystyki cyklu.

Wcisn przycisk w celu uruchomienia opcji,


na ekranie pojawi si nazwa a odpowiednie
zacienienie przycisku wczy si.
Wcisn ponownie przycisk w celu
wyczenia opcji; na ekranie pojawi si nazwa
opcji plus OFF i podcieniowanie wyczy si.

 Jeli wybrana opcja jest niezgodna z wybranym


programem, zacieniowanie bdzie pulsowa, a
opcja nie zostanie uruchomiona.

2. ZAADUNEK BIELIZNY. Otworzy szklane


drzwiczki. Woy bielizn uwaajc, aby nie
przekroczy iloci adunku wskazanej w tabeli
programw z nastpnej strony oraz na ekranie.

 Jeli wybrana opcja nie jest zgodna z inn,


ustawion uprzednio, zacieniowanie
odpowiadajce pierwszej opcji bdzie pulsowa i
uruchomiona zostanie jedynie opcja druga,
zacieniowanie uruchomionej opcji stanie si stae.

3. DOZOWANIE RODKA PIORCEGO. Wysun


szufladk i wsypa detergent do odpowiednich
komr w sposb wyjaniony w Opis maszyny.
W zakresie pomocy w doborze detergentu do
.
kadego z cykli wcisn przycisk

 Opcje mog zmienia zalecane obcienie i/lub

4. ZAMKNICIE DRZWICZEK.
5. WYBR PROGRAMU. Obraca Pokrto
PROGRAMW w prawo lub w lewo a do
odnalezienia potrzebnego programu, nazwa
programu pojawi si na ekranie; teraz powizana
jest z temperatur oraz prdkoci wirowania,
ktre mog zosta zmienione. Na ekranie pojawi
si zalecany poziom zaadowania bbna oraz czas
trwania cyklu.
6. PERSONALIZACJA CYKLU PRANIA Posugiwa
si odpowiednimi przyciskami panelu sterowania:
Zmieni temperatur i/lub wirwk.
Maszyna wybierze automatycznie temperatur
oraz wirwk maksymalne przewidziane dla
danego programu, dlatego nie mog one by
zwikszane. Poprzez wciskanie przycisku
zmniejsza si stopniowo temperatur a do
prania w zimnej wodzie OFF. Poprzez
zmniejsza si stopniowo
wduszanie przycisku
wirwk a do jej wyczenia OFF. Dodatkowe
wduszenie przyciskw przywrci maksymalne
wartoci przewidywane.
Ustawienie opnionego rozpoczcia.
W celu ustawienia opnionego rozpoczcia
wybranego programu naley wdusza odpowiedni
przycisk a do osignicia danego czasu
opnienia. Kiedy opcja ta jest aktywna, na
. W celu usunicia
ekranie pojawi si symbol
opnionego uruchomienia wciska przycisk a do
zganie.
pojawienia si napisu OFF; symbol

18

czas trwania cyklu.

7. URUCHOMIENIE PROGRAMU. Wcisn przycisk


START / PAUSE. Odpowiednia kontrolka zawieci
staym wiatem a szklane drzwiczki zostan
zablokowane (kontrolka BLOKADA DRZWICZEK
wczona). Podczas prania na ekranie pojawi si
nazwa biecej fazy natomiast ikony zwizane z
poszczeglnymi fazami bd si podwietla. W
celu dokonania zmiany programu w czasie trwania
cyklu naley ustawi pralk w pauzie wciskajc
przycisk START / PAUSE a nastpnie wybierajc
dany cykl i wdusi; wybra wic dany i
ponownie wcisn przycisk START / PAUSE.
W celu otwarcia drzwiczek w trakcie wykonywania
cyklu naley wcisn przycisk START / PAUSE;
jest
jeli kontrolka BLOKADA DRZWICZEK
wyczona moliwe bdzie otwarcie drzwiczek.
Wcisn ponownie przycisk START / PAUSE aby
uruchomi program od punktu, w ktrym zosta
przerwany.
8. KONIEC PROGRAMU. Wskazywany jest
wieceniem napisu END. Drzwiczki pralki mona
otworzy natychmiast. Jeli kontrolka START /
PAUSE pulsuje, wcisn przycisk w celu
zakoczenia cyklu. Otworzy drzwiczki, wyj
bielizn i wyczy maszyn.

 Jeli zamierza si anulowa uruchomiony ju

.
cykl, dugo przytrzyma wcinity przycisk
Cykl zostanie przerwany i maszyna wyczy si.

Programy i opcje
Tabela programw

PL

Temp.
max.
(C)

Szybko
max
(obrotw na
minut)

Pranie

rodek
zmikczajcy

BAWENA BIAE
BAWENA BIAE: Bielizna biaa i kolorowa, delikatna, mocno
zabrudzona.
BAWENA KOLOROWE
TKANINY SYNTETYCZNE NORMALNE: program do tkanin
syntetycznych rednio zabrudzonych. Zaleca si uycie pynnego
detergentu.
SZYBKI: W celu szybkiego odwieenia bielizny mao zabrudzonej
(nie wskazany dla weny, jedwabiu i bielizny do prania rcznego).
Programy energiczne
W celu usunicia uporczywych
BAWENA PRANIE WSTEPNE:

zabrudze. (Dodawa detergent do odpowiedniego pojemnika).


BAWENA 90

60

1200

40

1200

40

1200

50

800

2,5

30

800

90

1200

90

1200

SYNTETYKI TRWAE

60

800

2,5

KOSZULE

40

600

JEDWAB: Dla ubra z jedwabiu, wiskozy, bielizny.

30

WENA: Do weny, kaszmiru, itp.

40

600

SYNTETYKI DELIKATNE
Programy czciowe

40

800

2,5

Pukanie ubrania baweniane

1200

Pukanie delikatne

800

2,5

Szybkie wirowanie ubrania baweniane

1200

Wolne wirowanie delikatne

800

2,5

Wypompowanie

Ikona Opis programu

rodki piorce

adunek
Czas
max.
trwania
(Kg)
cyklu

Programy Specjalne

Dugo trwania cyklu prania jest wskazywana na wywietlaczu.

Programy codzienne

Podane w tabeli dane maj charakter orientacyjny.

Opcje prania
Super Wash

Dziki zastosowaniu wikszej iloci wody podczas fazy


pocztkowej cyklu i zastosowaniu duszego czasu,
opcja ta gwarantuje pranie o wysokiej skutecznoci.

 Nie mona jej zastosowa przy programach Szybki,


Jedwab, Wena i programach czciowych.

atwe prasowanie

Wybierajc t opcj pranie oraz wirwka zostan


odpowiednio zmienione w celu ograniczenia
powstawania zgniece. Po zakoczeniu cyklu pralka
wykona powolne obroty bbna, kontrolki atwe
prasowanie oraz START / PAUSE bd pulsoway. W
celu zakoczenia cyklu wcisn przycisk START /
PAUSE lub przycisk atwe prasowanie.
W programie Jedwab maszyna zakoczy cykl z
bielizn zmikczan i kontrolka atwe prasowanie
bdzie pulsowaa. W celu odprowadzenia wody i aby
mona byo mc wyjc pranie koniecznym jest
wcinicie przycisku START / PAUSE lub przycisku
atwe prasowanie.

Extra Pukanie

Wybierajc t opcj zwiksza si skuteczno


pukania i zapewnia si maksymalne usuwanie
rodka piorcego. Jest przydatne dla wkna
szczeglnie wraliwego na rodki piorce. Zaleca
si jego stosowanie w przypadku pralki w peni
obcionej lub z zastosowaniem duych dawek
rodkw piorcych.

 Nie mona jej uruchomi w programach Szybki,


Szybkie wirowanie ubrania baweniane, Wolne
wirowanie delikatne i Wypompowanie.
Program szybki

Aby zmniejszy czas prania i jednoczenie


zaoszczdzi wod i energi.

 Nie jest zgodna z opcj Super Wash i nie mona


jej uruchomi dla programw Szybki, Jedwab,
Wena, oraz programw czciowych.

 Nie mona jej uruchomi w programach Wena,


Szybkie wirowanie ubrania baweniane, Wolne
wirowanie delikatne i Wypompowanie.

19

rodki piorce i bielizna


PL

rodek piorcy
Wybr oraz ilo rodka piorcego zalene s od
rodzaju tkaniny (bawena, wena, jedwab...), od
koloru, od temperatury prania, od stopnia
zabrudzenia oraz od twardoci wody.
Dokadne dozowanie rodka piorcego zapobiega
marnotrawstwu i chroni rodowisko: rodki piorce,
mimo e ulegaj biodegradacji, zawsze zawieraj
jednak skadniki, ktre zakcaj rodowisko naturalne.
Zaleca si:
stosowanie rodkw piorcych w proszku dla
tkanin z baweny biaej i do prania wstpnego.
stosowanie rodkw piorcych w pynie dla tkanin
delikatnych z baweny oraz dla wszystkich
programw z nisk temperatur.
stosowanie pynnych rodkw piorcych do weny
i jedwabiu.

 Nie uywa rodkw do prania rcznego,


poniewa tworz za duo piany.
rodek piorcy powinien by podany przed
rozpoczciem prania do odpowiedniej komory, lub
do dozownika wkadanego bezporednio do bbna.
W takim przypadku nie mona wybra cyklu
Bawena z praniem wstpnym.

Przygotowanie bielizny
 Porozwija bielizn przed jej woeniem do pralki.
Podzieli bielizn wedug rodzajw tkaniny (symbol
na etykiecie ubrania) oraz koloru uwaajc na
oddzielenie odziey kolorowej od biaej;
Oprni kieszenie i sprawdzi guziki;
Nie przekracza wartoci wskazanych w Tabela
programw odnoszcych si do ciaru bielizny
suchej:
Ile way bielizna?

1
1
1
1
1
1
1

przecierado
poszewka
obrus
szlaflrok
rcznik do rk
spodnie jeansowe
koszula

400
150
400
900
150
400
150

500 gr
500 gr
500 gr
1200 gr
250 gr
500 gr
200 gr

Zalecenia prania
Koszule: stosowa odpowiedni program do prania
koszul z rnego rodzaju tkanin i koloru. Zapewnia
najwysz trosk.
Jedwab: stosowa odpowiedni program do prania
wszelkiej odziey jedwabnej. Zaleca si stosowanie
specjalnego rodka piorcego do tkanin delikatnych.

20

Wena: Hotpoint/Ariston to jedyna pralka, ktra


uzyskaa prestiowe oznaczenie Woomark
Platinium Care (M.0613) od The Woolmark
Company, ktra certyfikuje pranie w pralce
wszystkich wyrobw wenianych, take
posiadajcych oznaczenie Tylko pranie rczne
. Dziki programowi Wena uzyskuje si, zatem
peny spokj co do, prania w pralce wszelkich
wyrobw wenianych z gwarancj najwyszej
performance.
Uporczywe zabrudzenia: dobrze jest potraktowa
uporczywe zaplamienia pynnym mydem przed
praniem oraz zastosowa program Bawena z
praniem wstpnym.

System rwnowaenia adunku


Przed kadym z odwirowa, aby unikn
nadmiernych drga jednorodnie rozoy wsad,
bben wykonuje obroty z prdkoci nieco wiksz
ni podczas prania. Jeli po zakoczeniu kolejnych
prb wsad nie zostanie rozoony w sposb
wywaony maszyna dokona odwirowania z
szybkoci mniejsz od przewidywanej
W przypadku wystpienia nadmiernego
niezrwnowaenia pralka dokona rozoenia wsadu
zamiast odwirowania.
Aby zapewni lepsze rozoenie wsadu oraz jego
zrownowaenie zaleca si mieszanie sztuk duych i
maych.

Zalecenia i rodki
ostronoci
 Pralka zostaa zaprojektowana i wyprodukowana
zgodnie z midzynarodowymi przepisami
bezpieczestwa. Podajemy Wam niniejsze ostrzeenia
majc na wzgldzie Wasze bezpieczestwo,
powinnicie uwanie zapozna si z nimi.

Rczne otwarcie szklanych drzwiczek

Oglne zasady bezpieczestwa


Urzdzenie to zostao zaprojektowane wycznie
do uytkowania w warunkach domowych.
Maszyna powinna by uywana wycznie osoby
dorose i w sposb zgodny z podanymi w
niniejszej ksieczce instrukcjami.
Nie dotyka pralki, stojc przy niej boso lub
majc rce czy stopy mokre lub wilgotne.
Nie wyjmowa wtyczki z gniazdka, cignc za
kabel, lecz trzymajc za wtyczk.
Nie dotyka usuwanej wody, gdy moe ona
osiga wysokie temperatury.
W adnym wypadku nie otwiera drzwiczek pralki
na si: mogoby to doprowadzi do uszkodzenia
mechanizmu zabezpieczajcego, ktry chroni
przed przypadkowym otwarciem.
W razie usterek nie naley w adnym wypadku
prbowa dosta si do wewntrznych czci
pralki, prbujc samemu j naprawia.
Skontrolowa zawsze, by dzieci nie bliay si
do pracujcej pralki.
Jeli trzeba maszyn przestawi, pracowa w
dwie, trzy, osoby zachowujc najwysz
ostrono. Nigdy nie naley tego robi samemu,
gdy maszyna jest bardzo cika.
Przed woeniem bielizny sprawdzi, czy bben
jest pusty.

Utylizacja
Pozbycie si materiaw opakowania:
stosowa si do lokalnych przepisw; w ten
sposb opakowanie bdzie mogo zosta
ponownie wykorzystane.
Europejska Dyrektywa 2002/96/EC dotyczca
Zuytych Elektrycznych i Elektronicznych Urzdze
zakada zakaz pozbywania si starych urzdze
domowego uytku jako nieposortowanych mieci
komunalnych. Zuyte urzdzenia musz by osobno
zbierane i sortowane w celu zoptymalizowania
odzyskania oraz ponownego przetworzenia pewnych
komponentw i materiaw. Pozwala to ograniczy
zanieczyszczenie rodowiska i pozytywnie wpywa
na ludzkie zdrowie. Przekrelony symbol kosza
umieszczony na produkcie przypomina klientowi o
obowizku specjalnego sortowania.
Konsumenci powinni kontaktowa si z wadzami
lokalnymi lub sprzedawc w celu uzyskania
informacji dotyczcych postpowania z ich zuytymi
urzdzeniami gospodarstwa domowego.

PL

W przypadku, gdy nie jest moliwe otwarcie


drzwiczek z powodu braku energii elektrycznej a
chcecie rozwiesi pranie, naley postpowa w
sposb nastpujcy:

20

1. wyj wtyczk z
gniazdka elektrycznego.
2. sprawdzi, czy poziom
wody wewntrz maszyny
znajduje si poniej
poziomu otwarcia
drzwiczek, w przeciwnym
przypadku usun
nadmiar wody poprzez
rur odpywow zbierajc
j do wiaderka w sposb
wskazany na rysunku.
3. zdj oson zewntrzn
od strony przedniej pralki
przy pomocy rubokrtu
(patrz rysunek).

4. przy pomocy uchwytu


pokazanego na rysunku
pocign na zewntrz a
do zwolnienia
plastikowego zatrzasku z
gniazda; nastpnie
pocign go ku doowi a
da si usysze kliknicie,
wskazujce, e drzwiczki
zostay odblokowane.
5. otworzy drzwiczki; w
przypadku jeli nie jest to
jeszcze moliwe,
czynno powtrzy.

6. zaoy panel upewniwszy si przed


dociniciem go do maszyny, czy zatrzaski zostay
umieszczone w odpowiednich otworach.

21

Konserwacja
PL

Wyczenie wody i prdu elektrycznego


Zamkn kurek dopywu wody po kadym praniu.
Zmniejsza si w ten sposb zuycie instalacji
hydraulicznej pralki oraz eliminuje si
niebezpieczestwo przeciekw.
Wyj wtyczk z kontaktu przed przystpieniem
do czyszczenia pralki oraz podczas czynnoci
konserwacyjnych.

W celu dostania si do komory wstpnej:


1. zdj oson
zewntrzn od strony
przedniej pralki przy
pomocy rubokrtu (patrz
rysunek);

Czyszczenie maszyny
Obudow zewntrzn i gumowe czci pralki naley
my wilgotn ciereczk zmoczon w letniej wodzie
z mydem. Nie stosowa rozpuszczalnikw ani
rodkw ciernych.

Czyszczenie szufladki na rodki piorce


1

W celu wyjcia szufladki


wcisn dwigni (1) i
pocign j w kierunku
na zewntrz (2)(patrz
rysunek).
Wypuka j pod biec
wod. Czynno t naley
powtarza stosunkowo
czsto.

Czyszczenie bbna
Naley zawsze pozostawia uchylone drzwiczki
pralki, aby zapobiec tworzeniu si
nieprzyjemnych zapachw.

Czyszczenie pompy
Pralka wyposaona jest w pomp
samooczyszczajc, ktra nie wymaga zabiegw
konserwacyjnych. Moe si jednak zdarzy, e
drobne przedmioty (monety, guziki) wpadn do
komory wstpnej chronicej pomp, a znajdujcej
si w jej dolnej czci.

 Naley upewni si, e cykl prania zosta


zakoczony i wyj wtyczk z sieci.

22

2. ustawi pojemnik do
zbierania wypywajcej
wody (ok. 1,5 l) (patrz
rysunek);
3. odkrci przykrywk,
obracajc j w kierunku
przeciwnym do ruchu
wskazwek zegara (patrz
rysunek);
4. dokadnie wyczyci wntrze;
5. ponownie przykrci przykrywk;
6. zaoy panel upewniwszy si przed
dociniciem go do maszyny, czy zatrzaski zostay
umieszczone w odpowiednich otworach.

Kontrola rury doprowadzania wody


Przynajmniej raz do roku naley skontrolowa rur
doprowadzania wody. Jeli widoczne s na niej
rysy i pknicia, naley j wymieni: w trakcie
prania due cinienie moe bowiem spowodowa jej
nage rozerwanie si.

Anomalie i rodki zaradcze


Moe si zdarzy, e pralka nie dziaa. Zanim wezwie si Serwis Techniczny (patrz Serwis Techniczny) naley,
sprawdzi, czy problemu tego nie da si atwo rozwiza samemu, pomagajc sobie poniszym wykazem.

Nieprawidowoci w dziaaniu: Moliwe przyczyny/Porady:


Maszyna
nie wcza si.

Wtyczka nie jest wczona do gniazdka, lub jest wsunita niedostatecznie


aby mia miejsce kontakt.
W domu brak jest prdu.

Cykl prania
nie rozpoczyna si.

Drzwiczki nie s dokadnie zamknite.


Nie zosta przycinity przycisk START / PAUSE.
Kurek dopywu wody jest zamknity.

Pralka nie pobiera wody.

Pralka pobiera i usuwa wod bez


przerwy.

Rura usuwania wody nie zostaa zainstalowana na wysokoci od 65 do 100


cm od podogi (patrz Instalacja).
Kocwka rury usuwania wody jest zanurzona w wodzie (patrz Instalacja).
Jeli mieszkanie znajduje si na najwyszych pitrach budynku, moe zaistnie
efekt syfonu, w wyniku czego pralka nieustannie pobiera i usuwa wod. W celu
wyeliminowania tej niedogodnoci w handlu dostpne s specjalne zawory.
Spust wody w cianie nie posiada odpowietrznika.

Pralka nie usuwa wody.


lub nie wiruje.

Program nie przewiduje usuwania wody: w przypadku niektrych programw


naley uruchomic go rcznie (patrz Programy i opcje).
Zostaa uruchomiona opcja atwe prasowanie: aby zakoczy program
wcisn przycisk START / PAUSE (patrz Programy i opcje).
Rura usuwania wody jest zgita (patrz Instalacja).
Rura usuwania wody jest zatkana.

Maszyna trzsie si
bardzo podczas wirowania.

Beben, w chwili instalacji pralki, nie zostal odpowiednio odblokowany


(patrz Instalacja).
Pralka nie jest waciwie wypoziomowana (patrz Instalacja).
Pralka jest zbytnio cinita pomidzy innymi meblami i cian (patrz Instalacja).
Wsad jest niewywaony (patrz Opis maszyny).

Z pralki wycieka woda.

Rura doprowadzania wody nie jest dobrze przykrcona (patrz Instalacja).


Szufladka na rodki piorce jest zatkana (w celu oczyszczenia jej patrz
Konserwacja ).
Rura odpywowa nie jest dobrze zamocowana (patrz Instalacja).

Ikony dotyczce biecej fazy pulsuj


szybko jednoczenie z kontrolk
WCZONE / WYCZONE.

Wyczy maszyn i wyjc wtyczk z gniazdka, odczeka okoo 1 minuty,


nastpnie wczy ponownie.
Jeli niedogodno nie ustpuje wezwa Serwis.

Tworzy si zbyt wiele piany.

rodek piorcy nie jest odpowiedni do pralek automatycznych (na opakowaniu


musi by napisane: do pralek, do prania rcznego i pralek lub podobne).
Uyto za duo rodka piorcego.

Drzwiczki maszyny pozostaj


zablokowane.

Wykona procedur rcznego odblokowania (patrz Zalecenia i rodki


ostronoci).

Rura pobierania wody nie jest podczona do kurka.


Rura jest zgita.
Kurek dopywu wody jest zamknity.
W domu brak jest wody.
Cinienie wody nie jest wystarczajce.
Nie zosta przycinity przycisk START / PAUSE.

 Jeli po skontrolowaniu tych pozycji nieprawidowo nadal si utrzymuje,


naley zamkn kurek dopywu wody, wyczy pralk i wezwa Serwis.
23

PL

Serwis Techniczny
PL

Przed zwrceniem si do Serwisu:


Sprawdzi, czy problemu nie mona rozwiza samodzielnie (patrz Anomalie i rodki zaradcze);
Ponownie nastawi program i sprawdzi, czy problem zosta rozwizany;
W przeciwnym przypadku wezwa autoryzowany serwis techniczny;

 W przypadku niewaciwej instalacji lub niewaciwego uycia moecie zosta obcieni kosztem interwencji.
 Nigdy nie zwraca si do nieupowanionych technikw.
Naley poda:
rodzaj anomalii;
model urzdzenia (Mod.);
numer seryjny (S/N);
te ostatnie informacje znajduj si na tabliczce znamionowej umieszczonej na urzdzeniu.

24

Instruciuni de folosire
MAIN DE SPLAT RUFE
Sumar
RO
Romn

RO

Instalare, 26-27

Scoaterea din ambalaj i nivelarea


Racorduri hidraulice i electrice
Date tehnice

Descrierea mainii de splat, 28-29


Panoul de comenzi

Cum se deruleaz un program de


splare, 30
Programe i opiuni, 31
Tabel de programe
Opiuni de splare

Detergeni i rufe albe, 32

AQSD 129

Detergent
Sortarea rufelor
Recomandri pentru splare
Sistemul de echilibrare a ncrcturii

Precauii i sfaturi, 33

Norme de protecie i siguran generale


Scoaterea aparatului din uz
Deschiderea manual a uii

ntreinere i curare, 34

Excluderea apei i a curentului electric


Curarea mainii de splat,
Curarea sertarului pentru detergeni
Curarea cuvei
Curarea pompei
Controlarea furtunului de alimentare cu ap

Anomalii i remedii, 35
Asisten, 36

25

Instalare
RO

 Este important s pstrai acest manual pentru a-l


putea consulta n orice moment. n caz de vnzare,
cesiune sau schimbare a locuinei, acesta trebuie
pstrat mpreun cu maina de splat rufe pentru a
informa noul proprietar cu privire la funcionare i la
respectivele avertismente.

 Citii cu atenie instruciunile: vei gsi informaii

importante cu privire la instalare, folosire i siguran.

 n plicul ce conine manualul vei gsi i cteva piese


care v vor servi la instalare.

 n cazul n care maina este instalat pe mochet


sau covor, reglai picioruele la o nlime care s-i
asigure un spaiu suficient pentru ventilare.

Racorduri hidraulice i electrice


Racordarea furtunului de alimentare cu ap

 nainte de a racorda furtunul de alimentare la


reeaua de ap, lsai apa s curg pn la limpezire.
1. Racordai furtunul de
alimentare la maina de
splat, nurubndu-l la
respectiva priz de ap,
n partea posterioar,
sus, n dreapta (a se
vedea figura).

Scoaterea din ambalaj i nivelarea


Scoaterea din ambalaj

1. Dup scoaterea mainii de splat din ambalaj,


controlai c aceasta s nu fii suferit deteriorri pe
durata transportului.
Dac este deteriorat nu o racordai i luai legtura
cu vnztorul.
2. Scoatei cele patru
uruburi de protecie
pentru transport i
cauciucul cu respectivul
distanier, situate n
partea posterioar (a se
vedea figura).

3. nchidei orificiile cu dopurile din plastic din dotare.


4. Pstrai toate piesele; n cazul n care maina de
splat va fi transportat, este necesar s le montai
din nou pentru a evita deteriorarea acesteia.

 Ambalajele nu constituie jucrii pentru copii!


Nivelarea

1. Instalai maina de splat pe un plan rigid, fr a


o sprijini de ziduri sau mobil.
2. Echilibrai maina
deurubnd sau
nurubnd, dup caz,
picioarele filetate, pn
cnd maina va fi
perfect orizontal
(ea poate fi nclinat nu
mai mult de 2 grade).

 Punerea la nivel a mainii i ofer acesteia stabilitate


i elimin vibraiile i zgomotul, mai ales n faza de
stoarcere a rufelor.
26

2. Introducei garnitura A
(din plic) pe furtunul de
alimentare i nurubai-l
la un robinet filetat de
ap rece de 3/4 gaz (a
se vedea figura).

3. Fii ateni ca furtunul s nu fie nici curbat, nici


ndoit.

 Presiunea apei de la robinet trebuie s fie cuprins


n valorile indicate n tabelul cu date tehnice (a se
vedea pagina alturat).

 Dac lungimea furtunului de alimentare nu este

suficient, adresai-v unui magazin specializat sau


unui instalator autorizat.

 Nu folosii niciodat un furtun uzat sau vechi, ci


doar cel din dotare.

Conectarea furtunului de evacuare

65 - 100 cm

Conectai furtunul de
evacuare a apei la o
conduct de evacuare
sau la o gur de
evacuare situate ntre
65-100 cm de pmnt

sau sprijinii-l pe
marginea unei chiuvete
sau a unei czi, legnd
ghidajul din dotare de
robinet (a se vedea
figura).
Extremitatea liber a
furtunului de evacuare nu
trebuie s rmn
cufundat n ap.

 Nu se recomand folosirea furtunurilor de

prelungire; dac este indispensabil, acestea trebuie


s aib acelai diametru ca i furtunul original i nu
trebuie s depeasc 150 cm lungime.

 Dup instalarea mainii de splat, priza de curent


trebuie s fie uor accesibil.
 Nu folosii prelungitoare i prize multiple.
 Cablul nu trebuie s fie ndoit sau comprimat.
 Cablul de alimentare sau techerul trebuie s fie
nlocuite doar de electricieni autorizai.
Atenie! Productorul i declin orice
responsabilitate n cazul n care aceste norme nu se
respect.

Date tehnice
Model

AQSD 129

nainte de a introduce techerul n priz, asigurai-v ca:

Dimensiuni

priza s fie cu mpmntare i conform


prevederilor legale;

lrgime: 59,5 cm
nltime: 85 cm
profunzime: 47 cm

Capacitate

de la 1 la 5 kg

Legturi electrice

vezi eticheta cu caracteristicile tehnice,


aplicat pe main

Legturi hidrice

presiune maxim: 1 MPa (10 bari)


presiune minim: 0,05 MPa (0,5 bari)
capacitatea cuvei: 40 litri

Turatia de
centrifugare

pn la 1200 de rotatii pe minut

Programe de control
n baza normei
EN 60456

programul articole BUMBAC ALBE;


temperatura 60;
efectuat cu 5 kg de rufe.

Conectarea electric

priza s poat suporta sarcina maxim de putere


a mainii, indicat n tabelul cu date tehnice
(a se vedea alturi);
tensiunea de alimentare s fie cuprins n valorile
indicate n tabelul cu date tehnice (a se vedea
alturi);
priza s fie compatibil cu techerul mainii de
splat. n caz contrar, nlocuii priza sau
techerul.

Acest aparat este conform cu


urmtoarele Directive Comunitare:
- 73/23/CEE din data de 19/02/73
(Tensiuni Joase) si modificri succesive.
- 89/336/CEE din data de 03/05/89
(Compatibilitate Electromagnetic si
modificri succesive.
- 2002/96/CE.

 Maina de splat nu trebuie instalat afar, nici


chiar n cazul n care spaiul este adpostit,
deoarece expunerea acesteia la ploi i furtuni este
foarte periculoas.
 Maina nu funcioneaz la temperaturi mai mici de
16 grade.

Zgomot
(dB(A) re 1 pW)

Splare: 54
Turatie de centrifugare: 72

27

RO

Descrierea mainii de splat


RO

PANOUL DE
COMENZI

U
MNER U

PICIOR

PICIOARE REGLABILE

UA

SERTAR DETERGENI:

Pentru a deschide ua
mainii utilizai
ntotdeauna mnerul
(a se vedea figura).

20

Se afl n interiorul
mainii; l putei folosi
deschiznd ua mainii
de splat.
Pentru dozarea
detergentului, citii capitolul
Detergeni i tipuri de rufe.

1. compartimentul pentru
presplare: se recomand
utilizarea unui detergent
1
praf.
2. compartimentul pentru
2
splare: se poate folosi un
detergent praf sau lichid. n
ultimul caz, se recomand s
vrsai detergentul nainte de
a porni maina.
compartimentul pentru aditivi: pentru balsam sau
aditivi lichizi. Se recomand s nu depii niciodat
nivelul maxim indicat pe grtar i s diluai balsamul
concentrat.

28

Panoul de comenzi

Indicator
TEMPERATUR

Selector
PROGRAME i Tasta

Simboluri faze
DE SPLARE
Tast cu indicator luminos
START/PAUSE
(PORNIRE/PAUZ)

Tasta
CENTRIFUG

MEMO

RO

END

ECO

Tast cu indicator luminos


PORNIRE OPRIRE i
ANULARE

Tasta

OPIUNI

Tasta

INFO
DISPLAY

Tast cu led PORNIRE OPRIRE i ANULARE: apsai


tasta pentru a porni sau opri maina de splat. Ledul
verde v indic funcionarea mainii. Pentru a opri
funcionarea acesteia pe durata splrii, este necesar
s inei apsat tasta circa 2 secunde; o apsare de
scurt durat sau accidental nu va opri maina.
Oprirea mainii de splat pe parcursul derulrii
programului va anula respectivul program.
Selector PROGRAME: poate fi rotit n ambele sensuri.
Pentru a activa un program n mod corect, facei
referire la Tabelul de Programe.
Pe durata desfurrii programului, selectorul nu
poate fi rotit.

Tasta MEMO:inei apsat una din taste pentru a


memora un program i opiunile preferate de dvs.
Pentru a activa un program memorat anterior,
apsai tasta respectiv.

Tasta

PORNIRE
PROGRAMAT

Indicator
luminos
ECO

Tast cu indicator
luminos BLOCARE
COMENZI
Indicator luminos
U BLOCAT

Simboluri FAZE DE SPLARE: se aprind pentru a indica


stadiul de avansare a unui program (Splare
Cltire
- Stoarcere
- Evacuare final
).
Mesajul
se aprinde la ncheierea programului.
Tast cu indicator luminosSTART/PAUSE: la
aprinderea intermitent a ledului verde, apsai
aceast tast pentru a demara programul de splare.
Dup activarea acestuia, ledul rmne aprins. Pentru a
introduce o pauz pe parcursul splrii, apsai din
nou tasta: ledul va lumina intermitent (culoare
portocalie). Putei deschide ua mainii de splat dac
este stins. Pentru a continua
ledul U blocat
splarea din momentul ntreruperii acesteia, apsai
din nou tasta.
U BLOCAT: v indic blocarea uii.
Tasta
Pentru a deschide ua este necesar s introducei o
pauz (a se vedea pagina urmtoare).

Tasta
CENTRIFUG: apsai pentru a reduce
numrul de turaii sau pentru a elimina centrifuga:
valoarea va fi indicat pe display.

BLOCARE COMENZI:
Tasta i indicatorul luminos
pentru a bloca sau debloca panoul de comenzi, inei
apsat tasta circa 2 secunde. Dac ledul este aprins,
atunci panoul de comenzi este blocat. n acest fel se
evit modificarea accidental a unui program, n
special de ctre copii.

PORNIRE NTRZIAT:apsai pentru a


Tasta
regla pornirea programului ales la o anumit or.
ntrzierea va fi indicat pe display.

se va aprinde pentru a
Indicator luminos ECO: simbolul
v indica, dup modificarea parametrilor de splare,
reducerea consumului de energie electric cu cel puin 10%.

Tasta OPIUNI: apsnd aceast tast, pe display


va aprea numele opiunii. Aprinderea ledului
respectiv v va confirma alegerea opiunii dorite.

 La prima pornire vi se va cere s ALEGEI LIMBA

TEMPERATUR:apsai pentru a reduce


Tasta
temperatura: valoarea va fi indicat pe display.

Tasta INFO:apsai tasta pentru a vizualiza pe


display informaiile referitoare la program i la
opiuni.

(pe display va aprea mesajul Select Language).


Apsai tasta INFO pn cnd pe display va aprea
limba dorit. Ateptai 5 secunde i limba va fi
memorat. Dac, din greeal alegei o alt limb
dect cea dorit, apsai n acelai timp tasta INFO
i PORNIRE NTRZIAT pentru a accesa din nou
meniul de selecie a limbii.

29

Cum se deruleaz un program de


splare
RO

NOT: la prima folosire a mainii de splat,


efectuai un program de splare fr rufe, cu
detergent, setnd programul pentru bumbac la 90 de
grade, fr presplare.
1. PUNEREA N FUNCIUNE A MAINII.Apsai
tasta . Toate ledurile se vor aprinde timp de 1
secund iar pe display va aprea mesajul OK;
ledul corespunztor tastei
va rmne aprins iar
ledul de START/PAUSE va lumina intermitent.
2. INTRODUCEREA RUFELOR. Deschidei ua.
Introducei rufele n main, fiind ateni s nu
depii cantitatea indicat n tabelul de programe
(a se vedea pagina urmtoare) i pe display.
3. DOZAREA DETERGENTULUI. Extragei sertarul
i vrsai detergent n compartimentele respective
conform indicaiilor din cap. Descrierea mainii.
Pentru recomandri cu privire la tipul
detergentului de utilizat la fiecare program,
.
apsai tasta
4. NCHIDEI UA.
5. ALEGEREA PROGRAMULUI. Rotii
SELECTORUL DE PROGRAME spre dreapta sau
spre stnga pentru a alege programul dorit; numele
programului va fi afiat pe display, mpreun cu
temperatura i turaia centrifugei, acestea din urm
putnd fi modificate. Pe display va aprea i
cantitatea de rufe recomandat a fi introdus n
cuv, precum i durata programului de splare.
6. PERSONALIZAREA PROGRAMULUI DE
SPLARE. Apsai tastele de pe panoul de
comenzi:
Modificarea temperaturii i/sau a centrifugei.
Maina selecteaz automat temperatura i turaia
de stoarcere maxime n funcie de programul ales;
aceste valori nu pot fi mrite. Apsnd tasta
putei reduce treptat temperatura pn la cea
corespunztoare splrii la rece OFF. Apsnd
tasta
putei reduce treptat turaia de stoarcere,
pn la zero, anulnd complet centrifuga OFF.
Din acest moment, apsarea ulterioar a tastelor
va seta valorile de temperatur i turaia de
stoarcere conform maximului prevzut.
Reglarea pornirii ntrziate.
Pentru a programa pornirea ntrziat a mainii,
apsai tasta aferent n vederea alegerii duratei de
ntrziere dorite. Cnd aceast opiune este activat,
. Pentru a anula
pe display apare simbolul
pornirea ntrziat, apsai tasta corespunztoare
pn cnd pe display apare mesajul OFF; n acel
.
moment se va stinge i ledul

30


 
Modificarea caracteristicilor
programului.
Apsai tasta corespunztoare pentru a activa
aceast opiune; pe display va aprea numele
opiunii iar ledul tastei se va aprinde.
Apsai din nou tasta corespunztoare pentru a
dezactiva opiunea; pe display va aprea numele
opiunii plus OFF iar ledul tastei se va stinge.

 Dac funcia selectat nu este compatibil cu


programul ales, ledul corespunztor va lumina
intermitent iar funcia nu se va activa.

 Dac opiunea selectat nu este compatibil cu


o alt opiune, stabilit anterior, ledul
corespunztor primei opiuni va lumina intermitent
i va fi activat numai a doua opiune (ledul
corespunztor acesteia se va aprinde).
 Cantitatea de rufe admis, precum i durata
programului pot varia n funcie de opiunea aleas.
7. ACTIVAREA UNUI PROGRAM. Apsai tasta
START/PAUSE. Ledul corespunztor se va
aprinde iar ua mainii de splat se va bloca
(ledul U BLOCAT va fi aprins). Pe durata
programului de splare va aprea pe display
numele fazei n curs de desfurare i se vor
aprinde simbolurile ce corespund acestor faze.
Pentru a modifica un program n derulare, setai
maina de splat pe pauz apsnd tasta
START/PAUSE, dup care selectai programul de
splare dorit i apsai din nou tasta START/
PAUSE.
Pentru a deschide ua pe parcursul derulrii
programului, apsai tasta START/PAUSE; dac
este
indicatorul luminos U BLOCAT
stins, putei deschide ua. Apsai din nou tasta
START/PAUSE pentru a continua programul de
la momentul ntreruperii acestuia.
8. NCHEIEREA PROGRAMULUI. Este indicat de
mesajul END aprins. Ua va putea fi deschis
imediat. Dac ledul START/PAUSE lumineaz
intermitent, apsai tasta pentru ncheierea
programului. Deschidei ua, scoatei rufele i
oprii maina de splat.

 Dac dorii s anulai un program deja activat,

inei apsat tasta . Programul se va ntrerupe


iar maina se va opri.

Programe i opiuni
Tabel de programe
Simboluri

Descrierea programului

RO
Temp.
max.
(C)

Viteza
Detergenti

ncarcatura

max.
max.
(rotatii
pe
Balsam
(Kg)
Spalare

minut)
rufe

Durata
ciclului de
spalare

Program zilnic

Articole SINTETICE REZISTENTE

60

1200

40

1200

40

1200

50

800

2,5

30

800

90

1200

90

1200

60

800

2,5

40

600

2
2

Programe Speciale
CAMASI

MATASE: Pentru articolele din matase,

lenjerie.
viscoza,

30

LNA:
Pentru articole din lna,
casmir.

40

600

articole SINTETICE DELICATE


Programe partiale

40

800

2,5

Clatire
bumbac

1200

Clatire
delicate

800

2,5

Stoarcere bumbac

1200

Centrifugare delicate

800

2,5

Evacuare

Durata ciclului de spalare poate fi vazuta pe display.

articole din BUMBAC ALBE


articole din BUMBAC ALBE: Albe i colorate delicate foarte
murdare.
articole BUMBAC COLORATE
articole SINTETICE NORMALE: un program pentru articole
sintetice care au un grad de murdarire
mediu. Se

recomanda
folosirea unui detergent lichid.

RAPID: Pentru a spala


articolele putin
murdare (nu este
indicat pentru lna,
si
matase

articole de spalat
cu mna)
Programe energice
BUMBAC CU PRESPALARE:

Pentru ndepartarea
petelor

rezistente. (Adaugati
detergent n sertarul respectiv).

BUMBAC 90

Datele specificate n tabel au valoare indicativ.

Opiuni de Splare
 Super Wash
Graie utilizrii unei cantiti mai mari de ap n faza
iniial a programului i duratei de timp ndelungate,
aceast opiune garanteaz o splare optim.

 Nu poate fi activat cu programele Rapid, Mtase,


Ln i Programe Pariale.

 Clcare uoar
Selectnd aceast opiune, splarea i centrifuga vor fi
modificate n mod oportun, pentru a reduce plierea
rufelor. La ncheierea programului, maina de splat va
efectua turaii lente ale tamburului; indicatoarele
luminoase corespunztoare tastelor Clcare uoar i
START/PAUSE vor lumina intermitent. Pentru a ncheia
programul de splare, apsai tasta START/PAUSE sau
Clcare uoar.
n cazul n care ai ales programul Mtase, maina de
splat va ncheia programul cu rufele la nmuiat; ledul
Clcare uoar va lumina intermitent. Pentru a evacua
apa din main i pentru a scoate rufele, este necesar
s apsai tasta START/PAUSE sau Clcare uoar.

 Extra Cltire
Selectnd aceast opiune, cltirea va fi mai
eficient, ceea ce asigur eliminarea total a
detergentului din rufe. Este util pentru persoanele
cu pielea sensibil la detergent. Selectarea acestei
opiuni este recomandat dac maina de splat
este plin sau dac ai folosit mult detergent.

 Opiunea nu poate fi activat cu programele Rapid,


Stoarcere bumbac, Centrifugare delicate i
Evacuare.

Rapid
Se recomand pentru a reduce durata programului de
splare, garantnd n acelai timp o economie de ap
i energie.

 Nu este compatibil cu Super Wash i nu poate fi


activat cu programele Rapid, Mtase, Ln i
Programe Pariale.

 Opiunea nu poate fi activat cu programele Ln,


Stoarcere bumbac, Centrifugare delicate i
Evacuare.

31

Detergeni i rufe albe


RO

Detergent
Alegerea detergentului (pulbere sau lichid), precum
i cantitatea acestuia depind de tipul de material
(bumbac, ln, mtase...), de culoarea rufelor, de
temperatura de splare, de gradul de murdrie i de
coninutul de calcar al apei (de duritatea acesteia).
Dozarea corect a detergentului evit consumul
excesiv i protejeaz mediul nconjurtor: dei sunt
biodegradabili, detergenii conin elemente care
altereaz echilibrul naturii.
Se recomand s:
utilizai detergeni praf pentru rufele albe, de
bumbac, precum i pentru presplare.
utilizai detergeni lichizi pentru articolele delicate
din bumbac i pentru toate programele care
funcioneaz la temperatur redus.
utilizai detergeni lichizi delicai pentru ln i mtase.

 Nu folosii detergeni pentru splarea manual:


acetia formeaz prea mult spum.

Detergentul trebuie s fie vrsat n sertar nainte de


a ncepe splarea, sau n dozatorul de introdus n
cuva mainii de splat. n acest caz nu putei
selecta programul Bumbac cu presplare.

Sortarea rufelor
 nainte de a introduce rufele n main, ntindei-le
bine.
Separai rufele n funcie de tipul de material (a se
vedea simbolul de pe eticheta rufelor) i culoare, fiind
ateni s nu amestecai rufele colorate cu cele albe.
Golii buzunarele i controlai nasturii.
Nu depii valorile indicate n Tabelul de
Programe referitoare la greutatea rufelor uscate:
Ct cntresc rufele?

1
1
1
1
1
1
1

cearceaf
fa de pern
fa de mas
halat de baie
prosop
jeans
cma

400-500 gr.
150-200 gr.
400-500 gr.
900-1200 gr.
150-250 gr.
400-500 gr.
150-200 gr.

Recomandri pentru splare


Cmi: utilizai programul special pentru a spla
cmi diferite ca tip i culoare. Programul va
garanta rezultatul optim.
Mtase: utilizai programul special pentru a spla
articolele din mtase. Se recomand folosirea unui
detergent lichid pentru articole delicate.

32

Ln: Hotpoint/Ariston este unica main de splat


recunoscut de Woolmark Company, creia i-a fost
acordat Woolmark Platinum Care Plus (M.0613), ca
o garanie a calitii de splare a tuturor articolelor
din ln, inclusiv a celor care au pe etichet
. Cu programul
meniunea a se spla manual
pentru Ln avei sigurana c putei spla n main
toate articolele de ln, obinnd performane
maxime.
Pete rezistente: nainte de introducerea rufelor n
maina de splat, este bine s splai cu spun
petele rezistente, iar n main s utilizai programul
pentru Bumbac cu presplare.

Sistemul de echilibrare a ncrcturii


Pentru a evita trepidaiile excesive, nainte de
stoarcere, tamburul mainii va distribui cantitatea de
rufe n mod uniform, centrifuga efectund cteva
rotaii la o turaie mai mare dect viteza de splare.
Dac, dup numeroase ncercri, maina nu
reuete s echilibreze greutatea, stoarcerea rufelor
se va face la o turaie mai mic dect cea prevzut
n program.
Pentru a favoriza o mai bun repartizare a rufelor i
echilibrarea corect a ncrcturii, se recomand s
introducei n main att articole mari ct i mici.

Precauii i sfaturi
 Maina de splat a fost proiectat i construit
conform normelor internaionale de siguran.
Aceste avertizri sunt furnizate din motive de
siguran i trebuie s fie citite cu atenie.

Deschiderea manual a uii

Norme de protecie i siguran generale


Acest aparat a fost conceput exclusiv pentru
utilizarea n locuine.
Maina de splat trebuie s fie folosit doar de
persoane adulte, care respect instruciunile din
acest manual.
Nu atingei maina cnd suntei desculi sau cu
minile sau picioarele ude sau umede.
Nu scoatei techerul din priz trgnd de cablu.
Nu atingei apa provenit din evacuare: poate
atinge temperaturi ridicate.
Nu forai n nici un caz ua: mecanismul de
siguran se poate deteriora, acesta fiind
rspunztor de deschiderea accidental a uii.
n cazul defeciunilor, nu intervenii n nici un caz
n mecanismele interne ale mainii i nu ncercai
s o reparai singuri.
Asigurai-v ntotdeauna c n apropierea mainii nu
se afl copii (pe durata funcionrii acesteia).
Dac trebuie s deplasai maina, apelai la alte
dou sau trei persoane i procedai cu maxim
atenie. Niciodat nu deplasai maina singuri
deoarece aceasta este foarte grea.
nainte de a introduce rufele, controlai ca i cuva
s fie goal.

Scoaterea aparatului din uz


Eliminarea ambalajelor: respectai normele locale,
n acest fel ambalajele vor putea fi utilizate din nou.
Directiva European 2002/96/CE cu privire la
deeurile care provin de la aparatura electric sau
electronic prevede ca aparatele electrocasnice s
nu fie colectate mpreun cu deeurile urbane
solide, obinuite. Aparatele scoase din uz trebuie
s fie colectate separat att pentru a optimiza rata
de recuperare i de reciclare a materialelor
componente ct i pentru a evita pericolele care
pot duna sntii omului sau poluarea mediului
nconjurtor. Simbolul tomberonului tiat care
apare pe toate produsele v amintete tocmai
obligaia de a le colecta separat.
Pentru informaii suplimentare cu privire la scoaterea din
uz a electrocasnicelor, deintorii acestora pot apela la
centrele de colectare a deeurilor sau la vnztorii de
la care au achiziionat produsele respective.

RO

Dac nu este posibil s deschidei ua din cauza


ntreruperii curentului electric i dorii totui s
ntindei rufele, procedai dup cum urmeaz:

20

1. scoatei techerul din


priz.
2. verificai ca nivelul de
ap din main s fie sub
marginea uii; n caz
contrar, scoatei apa n
exces cu ajutorul
furtunului de evacuare,
folosind un vas, conform
indicaiilor din figur.
3. scoatei panoul de
acoperire din partea
frontal a mainii de
splat folosindu-v de o
urubelni (a se vedea
figura).

4. utiliznd tija din figur,


tragei spre voi pn cnd
crligul de plastic iese din
opritor; mpingei-l apoi n
jos, pn cnd vei auzi
un zgomot - acesta v
semnaleaz c ua este
deschis.

5. deschidei ua; dac nu


ai reuit, repetai
operaiile.

6. montai din nou panoul verificnd, nainte de a-l


mpinge spre main, de a fi introdus crligele n
orificiile respective.

33

ntreinere i curare
RO

Excluderea apei i a curentului electric


nchidei robinetul de ap dup fiecare splare. Se
limiteaz astfel deteriorarea instalaiei hidraulice
a mainii de splat i se elimin pericolul
scurgerilor.
Scoatei techerul din priza de curent atunci cnd
curai maina de splat i cnd se efectueaz
lucrri de ntreinere.

Pentru a avea acces la anticamer:


1. scoatei panoul de
acoperire din partea
frontal a mainii de
splat folosindu-v de o
urubelni (a se vedea
figura);

Curarea mainii de splat


Partea extern i prile din cauciuc pot fi curate
cu o lavet nmuiat n ap cldu i spun. Nu
folosii solveni sau substane abrazive.

Curarea sertarului pentru detergeni


1

Pentru a scoate sertarul,


apsai levierul (1) i
tragei-l spre exterior (2)
(a se vedea figura).
Splai-l sub un jet de
ap; aceast operaie
trebuie efectuat ct mai
des posibil.

2. amplasai sub partea


anterioar a mainii un
vas pentru colectarea apei
(circa 1,5 l ) (a se vedea
figura);
3. Deurubai capacul
rotindu-l n sens antiorar
(a se vedea figura);

4. curai cu grij interiorul;


5. nurubai la loc capacul;
6. montai din nou panoul verificnd, nainte de a-l
mpinge spre main, de a fi introdus crligele n
orificiile respective.

Curarea cuvei

Controlarea furtunului de alimentare cu ap

Lsai mereu ua ntredeschis pentru a evita


formarea mirosurilor neplcute.

Controlai furtunul de alimentare cel puin o dat pe


an. Dac prezint crpturi sau fisuri trebuie
nlocuit: pe parcursul splrilor, presiunea puternic
ar putea provoca crpturi neateptate.

Curarea pompei
Maina de splat este dotat cu o pomp de autocurare care nu necesit nici o ntreinere. Se poate
ntmpla ns ca unele obiecte mici (monede,
nasturi) s cad n anticamera care protejeaz
pompa, situat n partea inferioar a acesteia.

 Verificai ca programul de splare s fie ncheiat i


scoatei techerul din priz.

34

Anomalii i remedii
Se poate ntmpla ca maina de splat s nu funcioneze. nainte de a apela Service-ul (a se vedea cap.
Asistena), verificai dac putei remedia dvs. problema, urmrind lista de mai jos.

RO

Anomalii:

Cauze posibile / Rezolvare:

Maina
nu pornete.

techerul nu este introdus n priz astfel nct s existe contact electric.


n cas nu este curent electric.

Programul de splare
nu poate fi activat.

Ua nu este bine nchis.


Tasta START/PAUSE nu a fost apsat.
Robinetul de ap nu este deschis.

Maina nu se alimenteaz cu ap.

Maina de splat ncarc i


descarc ap ncontinuu.

Furtunul de evacuare nu a fost instalat la o distan cuprins ntre 65 i 100


cm de pmnt (a se vedea cap. Instalare).
Captul furtunului de evacuare este cufundat n ap(a se vedea Instalare).
Dac locuina se afl la ultimele etaje ale unui edificiu, este posibil s aib
loc fenomene de sifonare, motiv pentru care maina de splat ncarc i
descarc ap continuu. Pentru a elimina acest inconvenient, pot fi procurate
din comer supape anti-sifonare.
Evacuarea din perete nu are rsuflare pentru aer.

Maina nu evacueaz
sau nu stoarce.

Programul nu prevede evacuarea apei: cu unele programe este necesar


pornirea manual (a se vedea Programe i opiuni).
Este activ opiunea Clcare uoar pentru a completa programul, apsai
START/PAUSE (a se vedea Programe i opiuni).
Furtunul de evacuare este ndoit (a se vedea Instalare).
Conducta de evacuare este nfundat.

Maina vibreaz mult pe parcursul


stoarcerii.

Maina de splat pierde ap.

Furtunul de alimentare cu ap nu este bine nurubat (a se vedea Instalare).


Sertarul detergenilor este nfundat (pentru a-l cura, a se vedea ntreinere
i curare).
Furtunul de evacuare nu este bine fixat (a se vedea Instalare).

Simbolurile referitoare la Faza n


curs lumineaz intermitent,
concomitent cu indicatorul PORNIRE/
OPRIRE.

Oprii maina i scoatei techerul din priz; ateptai aprox. 1 minut nainte
de a o reporni.
Dac nu obinei nici un rezultat, apelai la Centrul de Service pentru
asisten.

Se formeaz prea mult spum.

Detergentul nu este compatibil cu maina de splat (trebuie s fie scris


pentru maina de splat, de mn sau n maina de splat, sau ceva
asemntor).
Dozajul a fost excesiv.

Ua mainii rmne blocat.

Executai procedeul de deblocare manual (a se vedea Precauii i sfaturi).

Furtunul de alimentare cu ap nu este racordat la robinet.


Furtunul este ndoit.
Robinetul de ap nu este deschis.
Apa la domiciliul dvs. este oprit.
Apa nu are presiune suficient.
Tasta START/PAUSE nu a fost apsat.

Cuva, n momentul instalrii, nu a fost deblocat corect (a se vedea Instalare).


Maina de splat este nclinat (a se vedea Instalare).
Maina de splat este poziionat foarte aproape de mobil i zid (a se vedea Instalare).
Greutatea rufelor nu este echilibrat (a se vedea Descrierea mainii de splat).

 Dac dup aceste verificri problema nu se rezolv, nchidei robinetul de ap,


oprii maina de splat i chemai Asistena.

35

Asisten
RO

nainte de a lua legtura cu Centrul de Service:


Verificai dac putei remedia singuri anomalia (a se vedea Anomalii i remedii);
Pornii din nou programul pentru a controla dac inconvenientul a fost eliminat;
n caz contrar, apelai Centrul de Asisten Autorizat.

 Dac instalarea nu a fost fcut n mod corespunztor sau dac ai utilizat maina n mod incorect, este
posibil ca plata interveniei s cad n responsabilitatea dvs.

 Nu apelai niciodat la persoane neautorizate.

Comunicai:
tipul de anomalie;
modelul mainii (Mod.);
numrul de serie (S/N);
Aceste informaii se gsesc pe eticheta cu caracteristici lipit pe aparat.

36

Ii i

UK

UK

, 38-39

, 40-41

, 42
, 43

, 44

AQSD 129

- , 45

, 46

, 47
, 48

37


UK

 ,

. ,
, ,
.


,
,

.

 :
,
.

 ,


, ,
.

, .

1.

,


(.
).

1. ,
.
,
.
2. 4,
(. ).

3. ,
.
4. ;
,
, .

 .

1.
, .
2.
,

,

(

2
).


, ,
.

38

2. ,
3/4 (.
).

3. , .


(.
).

 ,

.

, ,
.

65 - 100 cm
65
100 ,

.

 .

UK

 .

.

!
,
.

,


,
,

(. )..

. i ii
,
,
, 150 .

AQSD 129

,
, :

59,5
85
47

i 1 5

220-240 50

1850

1 (10 )
0.05 (0.5 )
40

1200 /


EN 60456

;
60C;
5 .


,
(.
);
,
(.
);
.
.

, , ,

.

 ,


:
- 73/23/CEE i 19/02/73 (
)
- 89/336/CEE i 03/05/89
( )

- 2002/96/CE

39


UK

(.
).
20


, .
.

1.
:

1
.
2. :
2

..
:
.

, ,
.
40


MEMO

UK


START/PAUSE
(/)

END

ECO

INFO
(I)


,
:
.
,
.

2 .;

.

.
:
.
. .
.
MEMO: ,

.
.
:

: .
I:
:
.
 : ,
.
.
O:
.
, .
Pulsante INFO (I):

.

EO

:
(
-

).

START/PAUSE:
,
.
, .
, ;
.

i
, .
, ,
.


I: ,
. -
(. ).
:

,
2 .
,
.
, , .
,
:
, ,
, 10%.


(Select
Language): I,
. 5
.
,
I
, .
41


UK

:
, ,
,
90
.

.
, ;

, .
,
;
OFF, .

1. . .
1
OK;
,
START/PAUSE .

2. .
. ,
, ,

.


,
,
,
,
.

3. .
,
.

.
,
4. .
5. .
,
;
;
,
.
.
6. .

:
/
.
,
,
.
,

(OFF).

, ,
(OFF)

.
.

, ,
.
,
.

, ,
OFF;
.

42

,
.


/
.
7. . START/
PAUSE. ,
(
I).
,
,
. , ,
,
START/PAUSE;
START/
PAUSE.
, ,
START/PAUSE;
,
I
, .
START/PAUSE,
,
.
8. .
END.
.
START/PAUSE , ,
. ,
.

 ,. .

UK
.

.

(
(C)
)

.
-

(K )

60

1200

40

1200


/ :
.
.
K 30':
( ,
).

: .
( ).
90

40

1200

50

800

2,5

30

800

90

1200

90

1200

K K

60

800

2,5

40

600

K: , , .

30

: , ..

40

600

K K

40

800

2,5

1200

800

2,5

1200

800

2,5

, , .


C


, .

 30', ,
.


,

.
;
START/
PAUSE . ,
START/PAUSE
.


.
,
START/PAUSE .


,
,
. ,
.


.

30', , .


,
.

30', , ,
.

 ,
, .

43


UK(, , ...), ,
,
.

:
, ,
, i.
:

.

.

.

, .

, ,
.
.


 ,
.

(
) ,
;
;
,
, .
?

1
1
1
1
1
1
1

400-500 .
150-200 .
400-500 .
900-1200 .
150-250 .
400-500 .
150-200 .


:
.
.
:
.

.

44

: Hotpoint/Ariston - ,
Woolmark Platinum
Care (M. 0613) The Woolmark Company,

,
..
:


.


,

,
, .

,
, .

.

,
.

-

.

..

,
.

.
,
, .
: , ,
.

: ,
.
,
.
,
.
,
(
!) ,
.
, , ,
.

:
,
.
2002/96/CE

,

.


, ,

.
, ,
.

,

i .

UK

,
-
, :

20

1.
.
2. ,


; ,

,
,
.
3.


(.
).

4. ,
,


;


, ,
.
5. ;


.

6. ,
,
.

45

-
UK.

.


.

:
1.


(.
);, .
.


,
(1)

(2) (. ).

;
.


,
.,
. ,
(, )
, ,
.

 ,

, .

46

2. ,
,
( 1.5
) (. );
3. ,

(.
);

4. ;
5. ;
6. ,
,
.. ,
:
.

, . i (. ),
, , , .

/:

, .
.

.
START/PAUSE .
.

65 100
(. . ).
(. ).
, ,
,
. ,
, .
i ii
i.

.
.

:
(. ).
:
, START/PAUSE (. ).
(. ).
.

, ,
(. ).
(. ).
(. ).
(. ).

(. ).
( .
).
(. ).

,


/.

,
1 .
, i .

(
, ,
).
.

(.
).

.
.
.
.
.
START/PAUSE .

 ,

, i
.
47

UK

195064614.00
05/2007 - Xerox Business Services

UK

i :
, (. );
, ;
, i ;


.
 .
:
;
(.);
S/N(/);
.

 ( , ,
..) .

48

Вам также может понравиться