Вы находитесь на странице: 1из 338

I I

Readings
Six Yogas ofNaropa

Translated, edited and introduce


Glenn . Mullin

Snow Lion Publications


Ithaca, New York,
USA



,

. .

"

"

,2009

294.321
86.35
90
ngrnt

with Snow Lion Publications,


[thaca, NY 14851 USA

[.,

: >,

, - , CllIA

JIIII, Th

90

. , -

; . . . . .
.: Or ,

2009. - 336 . -

().

[SBN 978-5-9743-0151-3
,
. ,

XI .,

, , ,
,

. :


, ,
.

,
.

294.321
86.35

[SBN 978-5-9743-0151-3

G1enn Mullin, 1997


.. , 2007
000 Or >, 2009

....................................................................

(988-1069) ......... 23

(1016-1100) ........ 33

. ,.

(1803-1875) ............................. .49

(1505-1566) .................................... 93

(1357-1419) .......................... 123

. ,.:

(1568-1419) ... 185

(.

1949 .) ............................... 207

u .. .......................................................... 299
uH ...... ........... 325
......................................................... 329

XI

(.
), ,
, (.
),
. , , ,
: u, ,
, ,

-;

, .

u, ,
nu, .
,

: ,
, , .

,

Glenn . lli he Six Yogas


tions, 2005). - u. .

Introduction from the book


(Ithaca: Snow Lion i-

/ Narvpa

,
.
,

2500 ,
IV, V
. ,
,
.

mm,
,
. ,

(.
s u, , ):

3)

2)

gzh,i

1)

,
,
,
.

IX

.

,

. u, ,
-, ,
, >

. ,
, ,
xa-.

, n
u (.

gnyis kyi

! ).

.) .
-


,
,

, .

, ,

.),
.


-,

-
, : , ,
, , ,
.

.
,
,
.

IX -



- .

,
(.

ngag),

.
,

; ,

.
;

.

,
.

,
;

; , ,
,
.

1 , ,
, -

10


. ,

2 .
, ,

,

,

xv -

m,



(. gr

chen;

mahiisiddha).

,
,
, .
: ,
, ,
, ,

; ,
.
, ,
.


,

;

.
,

. 6

11

,
.

.
.


. ,
,

.
, ; ,
,
. ,

. , ,
.

1016 .

, ,

.
-
,


. ,

.

,

. - ,
, ,
. :

, ?

, :
?

12

, .


,
, ,


. ,


,
, .
,

, ,

.

: ,
, ,

, .

,
,
.

, ,

.
,
,
, -
, ,
, .

13

, ,


.

-, ,
, -

-
.

,

,

, .

,

, rnyc

(1357-1419)


. ,

n n,

, un,
.

,
: ,
, m

14

.
,

.

,
.


- ,
, , ,
-

: .
,
. .;

XI

.
.

650

. .,

COHreHa ,
.

,
.
m

, \

.
>

15

IX ,

, m
,
;
,
. ,
,

, 6 ,
.

XI .

, ,
.


, .

, , , ,
.

. -, ,
,

.
;

, -.

16

, vIO

.

,
, ,

,

,

.
,
, ,

,
,

, .

, ,

,
,

.
, ,
,

,
. ,

HM , ,

17

,
,
, ,
.

,
THo
, ,
.
, :

, ;
(.

sastra)

,
.

,
, m - 7
(. 1012), (. ' brgyud
ring /ugs; . ).
, ,
,

, n.
,

;

. ,

1409 ,

, .

, -,

18

120

r.
,

.
,
,

(1836 .)

XIX


,
.

,

" "

(.

Yid ches gsu /dan gyi bshad /ung z;n bris).

-

:

.
,

.
, .

19

r
,

, , , ,
m ,
. II,
,
,

nyr,

, ,

, ,

1) (. 1016),
, -
;

2)

- (.

1012),

3)

(.

1040),

4)

(.

1079),

, ,

5)

(.

1110),

6)

(.

1143),



, -. ,

20

n .
,
.

(.

Tsur ston)

HoroH (.

rNgog ston),

, ,

(.

Mes tshon), -

.
,

, .
, ,

,
.
,
,


; -
,

(. ' brgyud ring

/ugs che bzhi).


, . ,

(. ' brgyud ring /ugs chung brgyad)8.


,

, ,
MOHacbIpb
.

:

21


: ,
. ,
:
. ,
, ,

...

,
,
.

.
,
,
, ,

XIX

, ,

m ,
,
:

,
,
, ,

.

(988-1069)
$a!adharma-upadeia-niima
: Chos drug gi ngag zhes
:

988


, .
;
,
:

.
,

.
, (
),

. ,
,

'.

.
,
- ,
.

,
,
.

25

,
, .
,

.

.
, ,

mu.

, ,

, .

,
,


,
: , ,
. ,
,
. ,
,

-,
;
;
,
; -

26

; -

.

. ,
,
.

,
,

n n (.

bka' rgyi),

phag

rug

1)

, , ;

2)

3)

; 4) - ;

5)

; ,

6)

, nx,

2.
,
.

lOn

, ,

4.

, ,

.
.
- ,
, .
: ,

mu .

u 5 .
,
.
,
.

, . .

29

,
, , ,

, .
JUI
;

Or .
, ,
JUI.
*
JUI:
, .

7

.
,
, .


, ,

.
, ,
,

12

J: J

, ". . ".

4 . 4 . -

u..

30

, , ,

.
.

,
,

.
,
.

,
,

6 .
-
.
,

- , .
, .

9.


,
,
,

31

, ,

,
- -.
,
,
.
.
: .
:

Lho brag
Chos ky; gros) ,

- (.
.

(1016-1100)

: lJtnt-vjd-niim
:

sNyan rgyud rdo rje'i tshig rkang

n
-

,
,
,
,
.

1016

, .

,
,
,

,
.
,

35
2"

.
;

.
,
.

. ,

. - '.

.
-,
,

.
,

.
,


: m
,

. ,
, ;

36

, , , ,
.
.

. ,

1)

, Kepua;

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

;
;
;

;
;

;
;
.

m
, .

.
--!
,
,

, .

4
:

, ,
.

: ,
.

, ,

,

,

39

, ;

, .5

,
.
,
-

,
,
z ,
,
,

.
(n)
.


-.

;
, ,
,

40

-
;

,
.

,
, :

, ?

, , , .


, .

,
.

,
-

:
.

, ,

.

.

41

, JUI
.


, ,
,

,
,

!
.

,


.
,
,

,
, .


;

.
,
.
,

.
.
, m

42

, orya

, .

,

, ,
.

,
.

,
,

: ,
.


,
, ,

43

, .
,

, , , ,
, .

! ,
.

, ,
.

, , ,
:

,
.

;
,
, ,
.

, , .

.
, ,
44

,

.

:
,

,
.

, ,

.

.

, [-]
n.

(phyags) -

(rgya),

n (-) ,
,
,
.

;
.
-
.

45

TP~X
8- ,

:

,
.
[] ;

.
,

;

, ,
,

. !
, ,

,
, .

, ,


, .

,
;
> .

46


.

.
, , , ,

:
,


.
, ,

.
,

,
.

21 600

47

,
.


-.

,
,
;

: :
.

, '

.

:
:

(1803-1875)
Yid ches gsum /dan gyi bshad /ung zin bris

. ,
,
: ,


,
,

, , ,
.

1836

,
.
,

.

,
,
,

,
. -

51


.
,

, ,
, ,
.

.
,

, .
,
,


,
,

. ,

.

XIX


, ,
.

,
-

52

, ll

5 >.

. ,


,
.

re

.
,

.
,
.
,


. ,

, ,
.

.
,

. ,
, .

,
, , ,

55

,
.
,
, , ;
,

.

.

1

, ,

.
,
,

2 ,
,
, . ,

,

.
,
, ,

56


4.

,
,

.

,

,

, u, ,

Kepu.

,
,

, , .
,



-
,

57

(.

Dags
sGa 7 chos bzhis) : 1)
, ; 2)
, ; 3) ,
, ;

4)

, WI WI

5

(Yang dgon ,

1213-1258)

,
WI,
,


.
,

ro6

:
,

.
,
,


,
.

58

,

.

.
ruIa
,

,

,
,
.
,



.

,


,

.

59

,
,

, ,
JUI,

,
,


.
,

.
, ,




.
, ,

,

(.

sNgon

gro khrid chen bzhi).


,
,

, ,

-7

. ,
, -

60

, 8

,

,
.

,
,

,
,

. ,

.

ro
.

,
. , ,

, ,

; ,
, .

-

, ,

. ,
,

. ro
-

61

, .
,
, ,
,

.
, ,
.

. ro
-,

.
, ,

,

.

.
,

. ,

.

-,

.
-

, .

62

,
,

,
, , ,

,

, .

,
,


, ,
.

(. hang sag ) .

, .>

.
-
,

.
, , ,

.
- .

,
.

63


, ,

. ,
Kepua

,
, ,

: ,
.
,

-.

,

, , ,
.
,
,

-.
~
, . . ,

-. ,
,


II .
,

~ , ,
m ,

,
,
.

,
,

, -

64


.
,
,
.

, ,

, ,

,
: ,

.
,


, ,

. , ,

.

.
- ,
,

.
.

, ,

,
, .



-,

65

!
. ,
,

.
,

, , .
,

n,


, , . ,

,
,

,
, . -
,

(.

'Grel bzhi sbrags),

,
,

. ,
, ,

66

,
.
, , m
,

, .

.
:

, , ,
, .

, ,

- .
,

, ,
,

, , , ,

, ,

,
,

.
:

67

,
,


,
, . ,
, ,

, ,
,

6
,

, ,

, ,
. ,
.

, ,

, -

,

,

,
,
,
, ,

.
, -

68

,
,

- ,
.

,
,

, ,
. .

,


, .

,


,
:

.
,
.

, ,
.

:

. ,


, ,

69

.
uIO .

,
,


, .

,
,

. ,
.

,
, ,
:

,
,

,
,

.
, ,
,
,

, .




.

,

70

llll
lIllllm.
,
,
, ,
.

:
! ,
Or ?
.


,
,

, ,

, .

.

, ,
-, -,
, ,

,
.

, ,

.

, , ,

,
,

71

. ,
,

. ,
,

.
, , ,


He , , ,

, ,
,


,
, ,
?
, ,

,
,

. ,

l ,

, ,

.
,
,
,

72

: ,

; ,
;
,
.

,
.

.
,

.
-

, , ,

. , ,
,

ll .

*,

-,

, ,
. n
n (.

108

gung)

, ,

, ,

-,
, mu (.

'r).

m- (.

'khru/ "'hor),
'khru/ 'khor gyi /

. .

73

,
.

xaeHo .

.
,

,
, .

, , .>,
m .

-.>
:
, ,
, .


.
-.
, ,
, ,

, . ,
.>: , ,

,
,
.

-
.
,
.

74


(),
,

. ,
-
.
,
, ,

.
, ,
.

,
:
, ,
.
, ,
.
,

,
,

-;

-
;

-.

,
.

, 75


. ,

l2

.
,
,

. ,
(), ,

, m..,

.
, , ,

)l .

)l

.

, .

,
,

)l

.
.

76


. ,

; ,

m, .

, u1. ,
, , ,

.
.
,
,

, .
,
, .

- 1
, ,
,

77

.
,

. ,
m,
,
.

,
,

(-)

. (-)

- (- )

. u
(-)

(-)
.

,
, ,
- . ,

, .
,

.
. ,

.
, .
.


:
-, ,
.

78

ByrpeHHeo
. - ,

: ,
?

:
.

: ?
,

,
-
.

,
.


, .

: <, .
, , ?

, , , ,

- ,
.
,
,


. ,
.

: , ,
?
!

79

, .
?
,
,

, . ,
...

.
, ,

.
.


- .

,
, -. ,
, ,

. ,

, ,
,

. ,
,



,
" ".

"

" .
,

,
,
,
,

80

. m

.

, :

.
,
,

.

,

,
,
: ,

,
; ,

.
, .


.

, ,
.
,
,

81

. ,

- -.

.

-,

,
,

,
.

. ,
,

m . ,
, , ,
.
-
.

.


.
,

, .

.
,
.

82

.
( ),

,
,
,

. , ,

. ,

. ,
.

, ,

.

,

. ,

, .

.
.

,

.
: , .

,
.
, , . .

83

JUI ,

.
?
?

, ,

, , JUI
,

. , ,
,
(
-. ,
.

, ,

,
.

. ,
,
.

,
. (

.
, , ,


JUI,

, , , ,
.

.


. -

84

:
,

; ,

; ,

.
.

.
,

, .
,

,
, ,

,
.
,

.
,
.
,
. ., .
, ,

,
.

,
-:

,

85

.
,


, .


, ,

.
,
.

.
.

,


.


, ,
,

: , , .
,
,

,
.

86

, "

" .

. .


.

,
,

.
,

,
.
, .

. : ,

. ,
,
,

87

. -

1796),

(1719-

, ,

, . ,
, ,
,
.

, ,
,


, .

.
- ;


, .
,
-,

, ,
.

,
,
6 614,
, -
,

. , ,
.

88

l5 ,
,

.
,
,

. .
)

,

16 ,
.

:
-. .
,

(. grong Jug) ,
,
:

; , ,
.

.
. ,
-

, ,
:

...

89


,
,

,
,
,
, ,

. ,

,
, .

, "

(.

rdo rgyu)

,
. .

,

.
- ,
.
, ,
.
, , ,

.
,

-;

,
.

eH
. , -

90

.
.

, ,
.

, ,

. ,
, .

, , ,
,

, .

,

. ,
(.

gter nas bton),

, .

;
.

,

, VI ,


VI , .

,
, :

91


, ,

,
,

(
), .
,
.

, ,

, .


.
,
, .

,
,

,
.

:
,

-.

:
: habs l

grub kun byung

(1505-1566)
ro 1 chos drug gi lag rjes dngos

UI

XVI

,
,

.
,

, UI

, :
.

!
,

-.
UI -

(1568-1662),
6.
,

1600-
,

-'.
,

,
,
,

95

. (.

sred bagsum),

-
.

,
, m

.
,

, , .

5,

/ ,
,

. , ,
,

, /

:

. -,
,

,
,

. -, ,>,
.
-, ,
,

96


.
,
,


. ,
,
,

.
:
,
,
... ,
, ,
(. . )
(. . ).

- (. s

bullam),

, -

. ,
;
,

.
.

97
4

, :
,

, ,

, ,

, ,
.

1.

,
.
,

. ,

(, )
,

,
.
: . ,

,
:. .

2.

, .
,
,

,
,

; ,

, ,
.

98

J,

;
,

J ,

. ,
. .

3.

.
, , ,

/
.
, , ,

.

,
, ,

,
.


,
.

:

,

.
(): .

. ,

. .

99
4

, ,
. ,

, my
, .
-,

, .

. ,


, .

[
, .

snang

dkar lam '; sems].

.
,

. [
, .

mched dmar lam 'i sems]

- ,

. , ,
,

[
, . n
';

sems].

thob rag lam

, ,
.
.
,

,
.

, -

100

. ,
.

, ,
xyr ,
, ,

, .
,

,
n~.
,

, "
.
,


e.qIx xyr
xyr

YIP

rn
:
:

e.qIx yrr

--

YJP

ro

na

OCJ/

PeR

101

u . ,
,
.

.
,

.

,
,

. :
, ,

.
.

, .

,
, , -

102

, ,


, ,


(. . ),
(. .

).

. ,

ICy.

.

,
,

-m

...

,
.

, -

103

, ,

. -

,

.
, ,

,
,
.
,

.

.,

.
,

,
,
, ,

.
, ,
,

.
, , -

, -
( ) ;
,

. 104

, m .
, ,
,
,

.
;


, ,

.

,

.
, ByrpeHHeo ,


- ,

. ,
,

.
.

(),
.

105

,
, .

),

.
,

.
.
m;
, , ,


, .
. ,


,

;
.

, ,
.

106


,
, . -,

;
,

.
-,
, ,


. -,
,
;

.

(.

),

,
.
, ,

llUl,
, ,

. ,

,

- .

107

, ,

; ,

2

,
,
,

-.
,

:
, , ,
, ,

.
u,
, .

, ,

.
,

,
,
, , ,
, ,

.

,

,
.

: : 1
ro

, ,


,
: ,


m1
,
.

, ,
: , .

, .


, , .
() ()
- .

109

,
,
.


, :
, .

.

,


, ,

, ,

.

.
.



:
,

, .

-
l /I ()

110

-, ,

.
, .

.
, ,

,

.
.

,
.
,
.
, .
, ,
,
.
,

,
.

,
,
.

,
,

, . ,

, ,

.
.
.

111

-.

,

.
,

-, ,

.
,
.
,

, , , ,

.
.


, ,
.
,

-.

.
.

112

,
.


.
.
, ,

, ,

.
.


-,
.

,
;

.

.


,
. ,
,
,

.
).

.
,

.
.

113

,
,
,

,
,

, ,
. ,
, , ,
, . .,

, ,
,

,
.
, .

, ,
-,

,
. ,

, ,
.


,
, .

,
. ., , -

114

.
>.

, ,
,


. ,
,

, nu..
[ ]


, ,
,

.

, .
,

. , -
, ,
,

.
.
,
.

115


-.
, ,


,
,

,

,

. ,
.

u ,
.

".
:
;

,
.

. ,
- , ,


, , -

116

.
,

.
,


. ,
,

, ,
.
,
,

,

: ,
.

, ,

,
.
,

-
,

.
.

.

: ,

117

; .


, ,

.
,
,
,

. , ,

,
-,
.

,
,
.
:

;
;

5 ; .
,
.
.

118

,
,

, .
~
(),
.
,

,
.

,

, ,


>. , ,

.

~o

.
,
,
.


,
,
. , ,
,

: , ,
,

119

, ,


u
.

.
,

.
.


, .

[
]

sgrib

(caHcKp.jneyavaraQa, . shes l

).

,
,

, ,
.


,
. -

120

,
, , , .

,
,


, ,

, ,

.
,
.


,
.

,
,

,
.

,
,

:
:

tshul

Na

(1357 -1419)
chos drug gi digs skor lag (u

ln

n
,
, :
- (.

khrid yig) , ,

- (. digs ), .
-,
,
-.

,
.

-,

.


. ,
,

. ,

.

, ,

111

,

.

125

1357

.
,
.
,

.
,

,
.
.

, ,

1409

),
.
UI

", .
, .


, UI

, -.
-,
, ,

.


. , ,

126

,
,

.
,

,
,

. ,

.
,

.
,

, .

,
,

. ,

1578

-, n

.


.
, -

127

.
, , .


,
.

.

,
,
.

-. -
,
.

:
, -
.
, ,

. ,

100 000

100000

, .
,

128

,

,

. ,

.

ra

,
!
,

,
:

, , ,
, .



,
:

-.


. .
.
.
-

131
5

.
, .

,
, .


-
. ,
, ,

. ry

( ).

.

. ,
,
.

.
, ,
, ,


, ,
.


: ,

.
, ,

,
:


.

132



, !

.

,


.
:

, !
,
, ,
.

,

. -,
,

, ,

, .
-,

.
, , , ,

, ,
,
.

I I
I I .
I . I I
I I


133

.
.
,

,
.

, ,

.

-
.

, .
,
-,

, ,

.


,
.

, m ,
.
:
,
.

-, .
, ,

, !

- : ,
! -

134

, , ,
, !
Il BaDPaCaBa

. ,
,

Il -

,

BaDPaxap.
, ;

, ;

.

. ,
.

. .
,
BaDPaxapy,
.

-
.
,
, :

, .

pyr

. .

. :

135

, ,
, -.
, ,
, ,
, ,

-.
.

.

,
, ,

, ,

, ,
,


.
, ,
,

,
,

.
-

. ,
,

:

,

136

.

.

,
.

. ,
, ,

.

,
, ,

.
,

, ,
-
.

. ,

m ,

.

, .
, ,

137

. :
,

, ,
.

()
:

. .

.
-.
- :
,

. .

,
.


, .
,


;
, :

,
.

138

; ,

.
;

;
,

, .
,

.
,

.
.

: ,
; ,
; :

, .

*.

, .

,
.
, ,

.
, .
,

(.)

(), .

139

u. .

, ,
.
,

. ,
, .

.
,
,
.


, ,
.

, (
-), .
,

,
.
:

-.
:
, .

:


m .

, !

-
-

140

.
-.



.

.
.

, :
.


.

,

-.
.

,
, :
.


,
.

141

()

:

1) ,

2)

3)

.
-,
.

. , .
.
, ,

.
,

.
,

.
,

.
.


(
).
,
.

, .

,
,

142

,
. ,
,

, .

.
.


.
.

.
,

.
(
, ).


. ,

,
. ,

. ,
( ),

,
. .

.
, .

, . ,
. ,
,
, .

143


;
(I ), ,
. , .
, , ,

.

.

; ,
, ,

. ,
,

. , ,
. , ,
,

!. :
, .

. ,

<m . ,
, ,

. ,
.

.
I, .

.
, .

, -

144

.
,

.
.

. n n
: ;

.

1)


- ;

2)

!.

ByrpeHHeo ,

: ., l
:

1)

2)

ByrpeHHeo ,

, :
ByrpeHHeo ;

,
.

ByrpeHHeo :

145

,
.

,

,

.
.

:
.
.

!,>
,
:
,

lU, .
,
, ,

. ,
.

,
. ,
, .
, .

.

.
, m,

146

.
,

.
,

U,

.

- ,

.
.
,

. ,
, .

.
, ,
-, .

,
. , ,
,

2.

. -
,

.
,

. ,

147

.
.

, .
,

, -.

.
.

.
, ,
.

, 0 3
, ,

, 4,
,
.

.

.
, ,

148

-
.
,
,

. ,
, ,
,

. ,

, .

, . ,
, :

, , , .

,
m .


. ,

.

.
, :

; ; ,
.

, .
, ,
. -

149

, ,

, , ,
.


, ,
. ,
. m

m .
,

, .
,

.
, ,
.

.
m,

, , .
,
.

, : 5, ,
.
m,

150

, . ,

,
. ByrpeHHeo
rm,

,
. rm

.
, .


.
,
, ,

: ,
,

6 .

.

6 ,

.
nl ,

,
. ,
-
: ,

, -

151

. ,
,

,
.

,
,

p , ,

, , .

, .

,
.

, ,
.

. -
, ,

.
,

, ,

. .

.

.
.

,
, -

152

, ,
,

. ,
m,

. ,
, .

,

.


l l

. :

,

.

,
,

. ,
.

. ,
, .
, ,

. , -

153

, ,

. ,
, ,

,
.
,
.

,
,
.
. ,
,

, 7.
,

-
. -,

. -, ,
,

,
.

. ,

-,
:

.

,
.

154

.
.

,
,
.
,
. ,
,

.
,
.
,

.
, .

, .
, .
,
,


, -

155

.
, ,
, .

, ,
.
,

.
.


.

,

. .
,

. ,

,

.
,

.
,

156

. ,


:
,

.
,
llI

,
. ,

, ,
.
,

,
,

lIe

. .
llI llI
.

,
llI -

157

. ro

,
.

:

,

, .


.
,

[
]. ,
, .

,
- :
, ,

.

, ,
,

-.
" " ,

,
. , ,

158

( : ,

),

.
,
,

. ,
,

, .

,
,
.
.
.


:


.
.

,
,
,

,
,
-,

.
, .

159

, -.
:
, ,

, ,
.

:
,
.

, ,

, ,

, - :
,
,

* .

,
, ,

,

.
-

- ,
17 . - u.. .
160

- .
,
.

,
: ,

8
(.:

.
...

.
.

.
.

" ", :
.
.
.


.
,
,

.

.

,
,

, .

161
6

)(pecoIolllllA

. .


,
.
,

,
.
,

.
,

.
.

, .

-,

.
.

. ,
-,


.
).

,
.
- .

162

, ,

.

-,
.

,

9 ,
-

,
,

, .

,
.

.
JUI

, ,

,
.

,
.

163
6

, ,

.
.

,

. ,
,

.
,

.
.
, ,

.
,
,
.
,

,
.

.
,
,

164


.
,

.
.

,

. ,
, ,
,

, .
, ,
.


, ,

, ,
,

,
.
,

,
, .




,
-, , -

165

. ,
, ,
,

.
-


.
,
.

,
.

.


, , .

-,

m . ,
,
, , ,
.

/0
:
,

.
/0

,
"", .
, ,

166

l ,
,
.
.


. ,
,

.
:

, .
,

. ,


,
.

,
.
, ,

.
. ,

:
,
,
.
, , ,

. ,

: .

.
, ,

167

.
,

, .
: -,

; -,

; , -,
.

l
:
;


;
;

,
,

-,
.

-

,
. ,

.
, .
,
.

168

. ,
, ,


, ,

:

,
,


. ,

.
.

, *
, ,

, .

.
, , ,

(.

ba/i,

gtor ) -

, ,

,
.

u. .

169

.
.

,
. ,

. ,

, , .


, ,
-, .

, ,


, ,


.
. -,

.
, ,

. ,
.
-, ,

, .
,

170

. ,
, .

.
, ,

,
. .
,

,
,
. , :
, , ,
.

,
, .

,
,

.

, . ,

, ,
, , ,
:

, .

. ,

171

,
,

, ,

:
? , ,
. ,
, ,
,
,

. ,
,

. .

,
,

.

,
,
.
, ,
:

,
,

.

, ,

. ,

.
.

172

,
. ,
, .
.

n
:
,
, .
, ,
, : ,

. ,
,

, ,
.

" orya
.

:


, ,
,

, .
,

.
-

...

,
-

173

- ,

, .

,
, ,

. ,

, .

,
,

,
,
.
, , ,
, ,

(Kepua u).

, ru
. ,

.
-

, ,
,

. ,

.


.
.

, ,
, -

174

,
.
,

,

, m
, ,

. ,
,
,
,
: ,
.

,
.

: .

. , .

, .

.
,

. , ,

.
,

.
.

,
, .

175

-,

, .

. ,


, .


( ).

.
,

.
-

. , ,
( ,


.
, ,

.
.

,
,

.

,
. ,
.

.
, ,
, ,

176

. ,
,
, ,
,

.

.
, ,
.

.

: -,

; -,


,
:
,
.

. , ,
, -

177

.

,

. , ,
,

,
; ,

.

.
,
.
,
.

, ,
,

.
, ,

,

,
, .
,


,
,
,

, .
,
,
, ,

178

: ,
.
.


,
.

,
,

.
, ,

,
;
: ;

;
, ,
.


, ,
: ,
; , .

.
-.

, -

179

.
.

. -
, -

. , ,

. ()

().

,
, ,

,
,
, , ,
,

u, u

.
,
. .

,
').
,
.


-,).
.


-
,
-

,
.

180

,
m

:
.
. ,
-

. ,
,
.

l2 , , ,
,

.


, .

,
, .

,

. ,
.

.
,
,
.
-: ,
,
.

181

.
,
,

, ,

. , ,
.

: .

, -
.

.
. , ,

.
.

.

,
.

,
, .

182

-n*,

.
, ,
.

. .

m ,
.
m,
.

. -,
,
:
.

,
.

,
.
- ,
,
, ,

. ,
.

. -

-n (.

tsogpu) -

, .

183

u. .

l3

,

.
! ,

,

: -

(1568-1662)
:

mig

Na

1 chos

drug gi zab khrid gser gyi sde

. ,

, , ,

, ,

4.


, ,

, ,

-.

1642

,
,

, m

, yrn

-,
-. -

1989

, l .

- - (.

sres),

187

, ,

3 ,



-
- . 6
,

,
<, ,
.

, ,
,

.
.

, ,
nx,
,

.
ry

,
.

JIIO. -

,
,

,


.

, ,

,

mmmm, ,

.
:

189

, ,
.

:
,

.
:

,
,


.

,

,
,
,

, .

: ,

3
:

,

rp.


, :

190

, -
.


, , ,

5
: , ,
, , ,

.
,

. -
:

,

, .

Ul .

,

,

. :
, ,

,

-,

,

6.

191

,
-,>,
.

,

,> .
" "
:

Byrpeeo

n ,

-,>
,

'>. ,

,
.
,

;
m ,

rp.

,
;

192

:
JUI
JUI ;
;

m,

,
, ,

, ,
.
.

ByrpeHHeo .

ByrpeHHeo ,
.

8
-,
, ,
,

,
ByrpeHHeo .
,
:


.

m ByrpeHHeo .

,
,
.

, .

193
7

)(PeCOmOR

,
m , ,

.
.

,
m. ,

. ,
-

ll ,
lll .


.
,

lIu
.

,

. ,
,
.
, ,
.

- :

194

,
.

, -.
,
,

, -

, .

.

;
.

,
-.
,

, ;
;

, ;
m.

, -.

- ,
, , , -

.
,
, .

195
7'

.

.
, :


, ,

m .

. .

, ,
, .
:

,
.

,
: , ,
, .

, ,

.
.
.
m, ,
,

.
.

-,

196

. ,
.
:
-, ,

, , , ,
. ,
.

.
,

,
, ,

, , ,

, .

, ,
,


, ,

-.
,

9 ,
.

197


,
,

,
.

.

,
u , .


, , ,
,

. ,
,

, .
:
, JUI,

JUI.

,
.

-:
JUI
;

JUI .

, ?

.
,
, ,

198

.
. -,
:


.
.
,

.
, ?

,
,

,
.


,
:

, .

,
,
, , -,
,
,

. -

,
.

199


, nx.
:

.
,

nxoa;

m - ,

.

, , ?

,

,

, -
,>, .


, " ".

.

, ,

.

.
,

. .
,

, .
. :

200

, !

,

.


.

:

,
,

,
;
,
,
.


, ,

.
.


. ,

, :
.


, ,
,

, ,
.
,
, .
,
,

"*, . ,

(.

kun da) -

201

u. .

. ,
; ;

.

.
, .

,
.
,

.
. ,
.

,
. :

; u ;
.



,
:

,
,
,
;
,
,

. ,
,

m. .
m ,
, -

202

, -,

,
. m .

. ,

. ,
.

, .

.
, .

, .

.


. ,
m -

203

,
,

.
,
, :
, .
,
.

,
, ,


,
,

.
, ,
.

, ,
, ,

,
,

u l
,

, - .
,
,

, .
,

.
-:

204

HeoKynH'
,

.
! ,

,


,
nyr,

.

,

,
,

: ,
,
,

,

-,

: (.

1949 .)

Itduti

the book
Glenn . Ili, he Six Yogas 0/ Naropa (lthaca: Snow
Lion Publications, 2005)


,
, ,

, (.
(.

988).
1803) : ,


, ,
.

,
-, ,

, .

,
,

, ,

. -

209

(.

sPyi ( )

, ,

,

.
,

,
,

.
(.

1110),

.
:

1)

2) ; 3)
4) ; 5) 6)


, -, ,

. :

,
, , , .
,

,
, ,

.

(.

1505),

210

-
( ).

1)

, ,

2)

. ByrpeHHe
,


, :
, ByrpeHHeo ;

1)
2)

,
;

3)

.
. ,
, .

-, ,
:

1)

2) , ; 3)

4)

. ,

, ,
-, - ,
.

:

, :

2)

1) ;
3) ; 4)

5)

211

6)

.
.

().
, ,
.

,
, . ,

(1722-1851),

"

" (.

dgongs rgyan).

Na chos drug gi zin bris yid ches

:
:

1) , 2)
3) , 4)
, 5) , 6) , 7)
, 8) , 9) 10)
,


,
, ,
.

, ,


, .

, ,
. :

1)

2)

, -,

4)

3)

, -

, ,

5) 6)

, - ... .

212


,
. ,
,
;

.


, m
,

.

:

,
,

.
,

ByrpeHHeM , lU,

.

,
,
-,

,
-.
,
,
,

213

. , ,

,
-.

,

. :

, ,
,
.

(.

Sampu{atilaka),

- (.

Vasantatilaka).



,
. ,

-.

, VI
,


).

214

, -,
- . .

.
,
ry, ,
,
.

-,

(.

1086)1.

, , ry

.

" "
:

,
m
I. ,

ry

, "
" :

, ,

, -

215

. yro ,

;

.
,
,
.


:
,
,
,

,
.



:
,

, :
...

, (.

1040)

m
-

sgrol) :

(.

do 'phrang

.
,
, -

216

~,

(.

do thos sgrol) -

~,

x MPBX~,
~

(, , )
,
.


, ,
,

. : ,
,

;
.

,
MpTBX~.
,

.
. ,


, .

, /

,
,
,

217

, , .
, ,
u.
m, ,

.
. ,

, ,
.
,
,

. ,


n, ;
: ,

,
,
.


, ,
, ,


,
.
,

, ,

, ,

218

, ,
, ,

(. jes thun) ,
,
m m

.

,

, .
,
(.

skugsum 10 '/(hyer),

.
,

m ,
,

.
;

. ,
.


,

.

219

. ,
.

,

, ,
,
.

,
,

.
,
,
:

1)

2) ,

3)

, :

.
,

,
, ,

.
:

1)

2) ,

. ,
,
.

, ?

220

, ByrpeHHeo

.
.

.
,

4 .



.
ByrpeHHeo

. ,
, ,

, .
,

-,

Byrp ,

.
,

.

221

,
, m .

,
,
.
.
,
.

.
,
.
;

,
( ).
,

, .

.
(),
).

ra

, .
, , ,

,

,

. ,
,

222


, .

.
, ,

.
,
, .

,
,

(.
1

Zab l
chos drug gi khrid yig bde chen dngos gr byung nas),

( XIX ).
:

1)

2)

. ,
,

;
,

.
,

223

TP~X

, . ,
,
,

,

I .
, , ,



.
,
, ,

.
,

,
,

.

,

,

, 224

,
.

.
-

, ,

1991

u n, "
".
.

, n n ,
.
,

-,
,
. m
;


.
:
,
,),


. ,

BypeHHem
, ,
.

, . -

225
8


,
, , ,


, , ,
, .
,
,

. ,
,
,
m
.


,

,

.
.

, ,
, ,

, m

.

,
.

" ",

,
,
:

,
,

nOHuaHe ,
,

226

(
), ,

,
.

: ,

, rn
. ,

,

.

1973

-.


" ".

3)

1) , 2)

.
.
,

. ,

, ... -

-,
- -

, . ,
,
,

-
,

227
'


(. km). ,
,
-
,
,

-,

.
:

, ,


" ".



,
,
,

. , ,
,

,
,

.
.

228

n
,
,

:
, ,

, ,

.
: ,

, III,

, ,

,
, ,

. ,
,


-
:
,
,

cyn
,


,
.

n
,
.

229

,
,

.

,

,

"
" ,

1042 ,

(. bka'gdas

ring lugs),

.
I


.

,
,

(. dhith)

1) (

), ,


,

2)

230

3) ,

,
,

,
.
, , ,

, .

, :

.

,
, . ,

,
,
.

, :
-,

, ,
, -,

, .


:
.

(, (.

mudriitilika):
?
,

231

Mahii

,
.
:
!

, ,

.
.
m , ,
, ,

,
.
:


,
: <:<
? : .

, 3aHrapa (.

Zangs dkar)>>.


, -,
,
,
( ).
, ,
, ,
m
.
: <:<


,
.

, -

232

, ,

.
,

,

,
,
.
,


.
,

.


,

.
"
",>:

.


.

,
,

'.<, .
, ,
,

.
,

, ,
,

. .

233

... ,

, ,
,

,
. .

- !

2,

(

V .

. .),

VI .).

,
,

.
- XIV

, -
, :

1)

,
, ,

2)

yep~BaT ,
,

> (.

Sri samayoga-tantra)

:

,

234

n

,
, :

-, ,

"
":

, ,
8 -.
8
- , ,

. ,
,

100000

100 000

100000

100000

-.

100000

Marp

500 000

-,

.

, ,

235

, ,
.



, ,

,
,
,

,
.

, ,
,

.
,
,
.

:

236


eH

.
.
, ,

,

.

. ,

.

.

, .

,

.
,

.
(),
-

237

,
,
.


, .
,

, ,


.


, UI

, . Or ,
, ;
-, ,
,

, ;
,

,
.

, ,

) (.

Tattvadasaka).

6
,

, ,

, ,

. ,
.

238

m .

11

111

,

,
.

(.
,

Madhyamakiivatiira),

,
.
, ro

,
n. ,

XI

, ,

-~.


-.
,

,

.

(.

Yukti$ll$tikii):
239


.
,
.

, ,
.

"
" ,
,
, , ,

. , ,

. ,
,
ayra


,
,
,
. ,
,

, >'> .

.
, , -

240

,
, ).

(.

nadt,

rtsa),
(. chakra, . rtsa khor).

,
(.

viiyu

n; .

rlung).


(.

blndu,

thig

l),

.

, ,
,

, .

, .

.
,

, , ,
.

(<

. ,

, ,
,
. ,
,
.

241


, .
, ,

, .

,
,

.

.

,
.

,
, ,
,

. -
.



,
.

, , -

242

-,
,

, .

.

, ,
,

...

, , 4,
:

,
,

, .

108

... , ,

,
.

,
,

, ,
, .
.
-, ,
,

243

.
- ,
.


.
:
, ,
,
,
,
,
.

:
yn ,

,

,


.
,
-m

.
,

, ,

.

, , .

-
,

,
.

244

1) , 2)
3) , 4) , 5)
6) .

,

, ,


Hy ,

.
,

, .
,

, ,


,
,

, ,

ThIe

, ByrpeHHeo ()
,
,

245

.

,

.
,
,

, ,
.

.
,
,
,
.

,
():
,

,

. .

,
,
.


,
, ,

.
,
, -

246

,
.

,
.
, ,
,

. :
,

.
... ,

,
,

, ,

.
.

247

(.

gtum ).

, 5.
,
,

, -
(.

thung),

, -
,

"
", . ,
, .
r

6.


.

,
:

1)

3)

2)


,
, :

, , .
, ,

.
,


.
:

248

, 6
.


HeHM

:
ByrpeHHeo

.
,


.
, .

;

, .
,
, ,

.
;

'> .

:
ry,
,

,
.
,

,
, ,

249

.
:

,), ,) '),

,
,
,

-
.

,
, ,


, ;

;
,
.
,

, ,

, . ,
,

, ,
.

,
,

, ! , -

250

,
, ,
, ,
.
:


, m
.

.
() ,

, , ,
, ,
.



,
.

.
,

.
,
.
,
,

.
.

,
,
.
,

251

. Icr
I.
, ,
.

,
,

.
,
, , .


,
,

. ,
-
,
-, ,

rp 7 .*

:
.

-,
,
, ,
.

-,

, , ,
, ,

. -, ,
, ,
;

. --

,
- u. .

rpaYCa .

252

, , , ,

. , -,
, , ,

.
.

-
,
-

,
,
.


,
,

.
,

.
, ,

, .
,
,
,

, ,

,
, . -

253


, ,
.

. ,
,

.

,
,

.

,
,
,

.
,
.



" ":

, , ,

.
.

254

,
,
>
.


, "
".
,
.

.
,

,
.

, 6


,

.
,

. :


JUIO

.
, ;

, ,
.

255

.
,
,

JUI .

.

,
,

,
. , , ,

, ...
,
:
,
.

,
,
,
;


;

.

. :
,
,
, , -

256

.
,
,


.
, ,

. ro
.
, ,
,

,
:
, , .

- (.

1391)

9 :

. ,
.

. ,
:

.

, ,

... .
3 ,
. ,
, ,

. ,

...

257
9 XPeC:tOInA

, ,
...

... : ,
.
,
.
,
,

. ,
,
,

.
.

,
ByrpeHHeo

.
,

,

"
" ,
,

,
:

, . ,
:
,


: , -

258

, .

: ,
. , ,

.
,

, ,
.

.
, ,

.


,
,
,

. rn
, . ,
,
,
.


, ,


.
6

.

,
.

259
9"

Wl0


, ,

.

<<

.
,

, .

. ,

, .

,
.

: .
>,

260

.
;

. :
,


,
.

,

, ,
,

.

,

,
,

,
.

. ,

.

.

261

yrr .

u, .
,

.
:

-.

, ,
,

, ,

, ,
. ,


,
.

,
:

, ,
;
-

262

.
.

,

,

.
.

. :

,
,

.
,

.


,
,

.
:


, ,
, .



,
.

263

.

,

.
,

,
,

. ,
,
, ,

.

,

. :

, .

. ,
,

ilO .
,

,
,

.
-

264

, ,
, ,
,

,
, , .

. :

-
, ,

. ,
.

, , ,

'

. ,
, .

,

,
.


, .

,
, ,

. ,

, ,
,


,
,

. ,
, -

265

, ,

,
,

, .
,
,

, .



, ,
.
,

,
.

,
. ,

.
, , ,

.

...
I

.

, , ,

I
.

266

,
,
,

, ,
,

.
,

JUI ,

,
,

.
,
:
.

,
,
:

(,
,

. ,

.

JUI .

. JUI
,
,

Tepayp l , ,

267

,
: ,

.
? ,
:

...

, .

, , ,
. ro
,

,
, .

,
,

.
, ,
,

.


, ,

, .

,
, ,
, ,
.

,

268

. cyr
,

, ,
.

.
,

, ,
,
,
.

, ,
:

, ;

, ;

, ;
, , ,


:
.

.

" ":

269

;
;
.

.
, .

,
.
.

.
,
: ,

,
' .

, I.

.
.


,
.

-
.
,

. ,

, xu,
.

,

,
.

270

aHyra

.
n .

,

yrp


. ,

, ,
,

, .

.
,

ByrpeH

, ,

KOH~ , .
,
.


, .

271

.
,
,
.

,
,

.
. ,
,
,

, ,
.

, ,

,
, ,
.

,
,
,

. ,
,
,

,
,

272


:

,
. l

" "

.

.

, :
.

,
,

, .
:
... m
,
,


. ,

,
-

"
. -

273

, .

, ,

. , ,
,

.
,

.
,

.
, ( m)

-
.


, , ,
,

,
.
,
,
:
ro, ,

ro ,
. ,
ro

. ,
,

. , bI
m m
,

, ro

,
...

,
, -

274

, ; ,

. ,

,


.

,
,

.
.


UI, ,
,

. , ,
,
.

12
, ,

. ,

,

.

,
,

. :
, , -

275

, ,
.

;
:

. ,

,

(.

Ngog),

, .

,
.

:
,


, .
m , -

m , .
. , ,
.
: ,
m .
,

m ,

, .
,
.
,
.

, ,
,

276

, ,
,
.

- (.
Vjfiikatnt), :
.
,
,
.

,
, ,

, : yn
,

. ,
, ,
.


, , ,

MecTe l3 .

- ,
,
(. grong

}ug).

, ,

.
, ,

,
. ,

, , .

277


,
.

. ,

.
,

,
,
,

, .
,
, .

? :

yry MOryr .
, ,

,
.
,

.
.
,
.

XI .

, ,

278

,
, m

,
.
,
.

. , ,

m . ,
-.
, ,
.

.
,

.
, ,

,
,

.
,
.
,
.

.
,

, -num,

.

,
, ,

279

. , ,

. ,

, m
:
,

14
.


-: , -,
, -,
,
,

, , :
.

,
:

. ,

, m
, ,

280


,
,
:
ryr
,

.
, .

(
) , ,
m .
( , )
, ,


, m

ro .
...

,
.

, , ,
.

281


-
. - (. 1475)
,


. - (.

1543)

, ,

, .

(.1708)


(. 'hrid

zur ngag dbang

chog

ldan).

-,
,

.
-, ,
.
-

Selected Works 01 Dalai Laa VII: Songs 01 Spiritual


Change (Snow Lion Pblications, 1982),

.
:


, ,

,
-
, m
282

.
,
,

. , ,

, , , , ,
.

,
,
:
,

, .

, ,
,
, . ,
, .
,

1040 ,

, ,

.
-
(.

1357)

.
, !
,
,


,
, ,

283


!
-, ,
, ,
, m,
,


!
, ,
m : ,
,

, ,

!
:, ,

Bamo, ,
Cere, ,

!
, ,
, ,

:,
,


!
m :, ,
, :,
m, ,

I .
: , ,

:, ,
,
,

I !
CaHre , ,

,

284

, ,

!
, ,
, ,
() ,
,

!
:
,

,
,
,
,

!
,

,
, ,
.

,

!

ylIIeBHe ,

.
,
,

!


,
,

285

, ,
,
!

.


bl
!

.
,

:

,
;


.

,


,

.

, ,
,

286

, ,
,

, ,
.

,
,

,
,

,
,


.

!
!


, ,

,
-,
,
. -

. , ,
.


, -,

287

, m
,
,




.
, ,
( , , ,
m )
( ,
) m
,

, .


(1392-1481)
Deb

(.

ther sngon )*.

, -

- . .

. . , . . . .
. : ,

2001). -

u. .

288


, ,
.

,
,

. -
,

,
(.

1143),

.
,

.
,

. ,

, , , , ,
.

,
,
,

, -
,

,
,

l5 ,
.


, ,

289
1

: ,
.

; ,

,
.

,
,


-,
,

.
.


. , ,


, ,

. ,

(.

ngag),

. , -,
(.

sgrub brgyud)

, -

, (.

290

bshad brgyud)

HblX (

, ).
,

(.

1507),

-.

.
:

yr ,
,
,


, -.
, ,
,
, ,

, -.

.
,


, -.

,

291
10'


, -robl.
cero

,

,

, -robl.

,
.


, -robl.
, ,
:

roOB ro !

, -robl.
ro, ,
.
,
,

, -robl.

, .
,
,


, [ameh-robI.
,

.
, ,

292


, -.
,

yr,

, pacyr ,

!

, -.
, ,
,

,
, , .

, -.
, ,
,

,
,

.


, -.

;

.
,


, -.

,

293

> ,

, :

.
,

.
, .


,
, , , ,
,

. ,
,
,

.
, ,

I .

...

.
,
, .



.
,

(.

294

1364),

.
, ,

. m

. .
,
.
, ,

.
, , m ,
, ,
, ,

.

, -
,

, , .

1419 ,

, ,

.

,
,

, ,
,

16.

295

. ,
(.

/n)

bcud

17.

,
,

.
.

,

,

(.

1376).

,
- (.

1391),

,
(
).

,
,

MOHacThIpe

,

,

, .

296

, ,

,
,
,

- .
,
, ,

(.

1385).


, .

.
;
,

. , ,
,
.

m 18 ,
.

,
.
,

,
,

. ,
,

, ,

XIV

.

,

. - -

297

,
.
,

, ,
.
,

,

uu

1.

he

Practice 01 Kalachakra (Ithaca: Snow Lion


Publications, 1991).
2. . . Guenther he Li/e and Teachings 01 Naropa
(London: Oxford University Press, 1963).

,

(. [

btsun n chen rgya/),

, .

3.

, .

:
h Konchog Gyaltsen he Great Kagyu Masters
(Ithaca: Snow Lion Publications, 1990).

4.

, .

, ,
u,

299

,
.
,
.

,
,
, (. '

gyur),

(.

5.

(.

VII .

Srong btsan sgam

bsTan gyur).

),

; (. h

srong deu btsan),

;
(. h

Ral ),


Hoo

, ,

- .

6.

1959

7.

(.
(.

Deb ther sngon ) -


'Gos 10 tsa wa),


,
.
he

Life 01 the Translator (Boulder:


300

Prajna, 1982),



(.

1452), -

XVI

Tsangs snyon he ru ka;

,
,
. -
, ,

.
,

.

8.

. ,

che

chung

MOyr , .

1.

1:

Great Kagyu Masters, h


Konchok Gyaltsen (lthaca: Snow Lion Pblications,
1990).

he

2.

he

Seven
Instruction lineages, translation of Taranatha's '
babs bdun ldan David Templeman (Dharamsala,
: LWA, 1983).
301

3.

3,

4.

5.

,
.

,
.

5.

(gtum

).


, ,

,
.
,

6.

. ,

, ,
,

, . ,
,

302

(.

Nag spyod ),

VIII

,
, .
,
', ,

.
,
,

, -
.

,
.
m

.
,


,
,

. ,

.
, .
: (,
,

303

.
, .


.
,
:
, ,

.

.

,
:

,
.

,
,

7.

V -

11

. ,


,
,

, ,

.
,

- :

V .

,
,

304

8.

(.

Lva )

, , ,

.
(.

Dri/

).

,
, .

: ,

.
,
,
.

, , , ,
,
. :
, , !
, ,
,


.
, ,

, ,
,
,

.
,
, .

.
.

- , ,

500 ,
,
.
,

305
11

)(PeC'O8'nUI

. ;
.

;
, ,

.

,

9.

IX -

. ,
,

"

uu.
, .

1.

2:


- he Life Teachings 01 Naropa
Guenther (Oxford: Clarendon Press, 1963).

2.

. .


: ,
,

; ,

,

.
,
,

.
,
,
,

, m

.
306

(.

zha /u).

... , ,
,
,

,
,

, .

,
, , ,
,
, ,

, .

, , ,
.
,
.

3.

XVIII .

.
,
,

3,

,
,

307
11'

.
,

,
, , .

4.

.
,
!

,
.

. ,

,
, -
.

5.

dam tsig,

, .

: ,
.
;

;
,
.

1.

3:

:
;

, ;


. , -

, .

2.

308

).

, .
,

. .

3. :
, - -
,
,
-
.

1914 ;

1913-1914 ..

1962

4.

(.

zer stong

'Od


. ,
.

5.


,
.. ,


,
.

6.

309

1042 .

, ,

7.

500

1000 .

8.

9.
10.

, ,

4.

1991

, -

XIV ,

" (.

rkya

}'

:
,

.

.

11.

310

12.

ry

-,

Selected
Works ofthe Dalai Lama 11 (Snow Lion, 1984).

13.

(. !

bzang chos kyi rgya/


mtshan, 1567-1662. - u..),
6 .

14.

-
.

15.

1995 .
-

,
.

m
.

,
, ,
, m
.

16. ,

-,


-, m
.

4:

1.


-,

-. ,
- IM ,

, ,

(1568-1662)

-, -, -

311

1989 , -

-.
, , ,

1800-x,

.
,

.
,

. ,
1989 , (.
sku 'phreng bdun );
(. sku 'phreng u ). ,
,


:
, -
-

1995 ,

, ,
.
,
,

m .


,
-,

,
-: , -

312

-,

,
,

.
, ,

.

2.

Tsonkapa's Six Yogas


1996), . 188-190.
3. - ,

/ ro

(Snow Lion,

.

,


.

4.

, (.

sgyu ),

(. r; l),
(.

mig sgyu) ,

(.

/ong nang gi gzugs

mn) ,

(.

glog),
brag cha),
(. ja'tshon),
(. chu zla),
(. dri za 1grong khyer) ,
(. mig sprin) ,
(. sprul ),
(. chu ).
5. , . k/eiiivara1)a, .
nyonsgrib.
6.
(.

, ,
.

313

5:

1.

,
,

,
,

.
,

2.


, -,

/ /.

.
, ,

3.

,
, -

,
.

4.

-u,
,

5.

bodhichitta,

.
m, ,

-.

6.

(.

314

kyu ru

, .

Emblica

officinalis)

7.

4.

8.

9.

3)

4.

1) , 2) ,

4)

.
.

10.

, , :

,
,

-,

,
,
,
,

,
, u
.

,
.

11.

.
,

, , I .

, , ,

315

12.

,
,
.

,
.

13.

Tsonkapa's Six Yogas /


Naropa (Snow Lion, 1996, 2005).
3
.

1.

6:

, -

,
,

, :

,
.
I

2.

3.

3 .

3.
5

,
.

316

4.

-
.

.
,
,

,
,

Snow Lion Publications Training the Mind in the Great


Way (1993),
- ,

(. heg chen

5.

sbyong don bdun ).


(.

Na ro 1 mgur) ,

. ,
, ,
,

, ,

,


,
. ,
.

- -

,
,

. ,
, , ,
.

- .

317

6.

-
-

.). ,
, ,

.
,

- he Life 01 the Translator


(Boulder: Prajna Press, 1982).

7.

-
; ,

.
,

.
,
.).

8.

.)

-,

.).

9.

10.

vidyadhara

318

7:

1.

2.

. Selected Works 01Dalai Lama : he Tantric Yogas


01 Sister Niguma (It: Snow Lion Publications,
1984).

- III

Path 01Bodhisattva Warrior (It:


Snow Lion Publications, 1988).
3. Tenzin Gyatso, is Holiness the Dalai Lama,
Cultivating Daily Meditation (Dharamsala: Library of
Tibetan Works and Archives, 1991).
4. ,
-
,

. . Lama Kazi Dawa-Samdup and


W. . Evans-Wentz. Tibetan Yoga and Secret Doctrines
(London: Oxford University Press, 1935), . 207.

5.

(.

chal){liili;

gtum

),

. ,'

, '

, ,

, n (.

skyes
dman drag ) -
,

. ,
l (
.

,

.

6.

, thung (.

) ,

319

, , ,
,

.

7.

-

Beyond the Re/axation Response (New York:
Times Books, 1984).
.

8.

1974

,
. -
: , , ,
, ,

: ,
.

9.

- Notes the Two


Yogic Stages of G10rious Ka1achakra (. dPa/ dus
ky; "'hor /01 m gnyis 1 zin bris)

Practice of a1achakra (lthaca: Snow Lion


Publications, 1991),

.

10. -

, ,
. ()
, ()

320

,
.

.

,
,


.>,
, ,

11. Lama azi Dawa-Samdup and W. . Evans-Wentz.


Tibetan Yoga and Secret Doctrines (London:
Oxford University Press, 1935).

,

.
, , , ,

. ,
,


, ,
,

12.

Death and Dying:


Penguin Arkana, 1986).
13. ,

ibetan

7
Tradition (London:

.> ( .. Pho

chen).

321

tik

14.

,
m

, ,

.
.
:

! -,
I ,
, ,

.
, -
, ,

,
.

15.

Tsepon W. . Shakabpa Political istoy


(New Haven: Yale Univesity Press, 1967).


.
,
,
,

. m ,

, , ,

.

,

, ,
.

322

,
.

1950

,
,

.
,

,
,
,
. m
,

1970- .

16.

, - -
,
,

, ,
.

, ,
,

. ,
, ,
, ,

, .
,

m ,

,
.

17.

(.

bcud

/n),

Tantric Yogas of Sister Niguma (It: Snow Lion


Publications, 1984). ,
, -

323

. ,
, -

. -
,

, .
:
,

.
,

, .
- :

.
,
.

18.

(.

tsam ) -

,
.

uH

so bsTan 1 '/
mtshan
dong Phyogs /as

'/


-





ro

ston in chen sgrub


dGe bdun chos 'phe/
'Gos /0 tsa gZhon n dpa/
rGya/
rGya/ dGe n ' mtsho
rGya/ gnyis
rGya/ dBen sa
rGya/ sras Rin che
rGya/ tshab rje
Dvagspo
mdo sde
yams dpa/
yang sems bzang
rje Shes ' mtsho
rje btsun so
rje btsun ! bzang shes
rje btsun ; / ras
'Jig rten gsum dgon
Dri/

325

rje 'chang ! bzang don


grub
Brag dkar ' u n
che
Grags byang chub
'Erigung
' gung 'Jig rten gsum dgon

'Erug bka' brgyud


bKa'brgyud
Zangsdkar
bKa"gyur
bKa'gdams

ha' spyod zhing

dKon chog rGya/ mtshan

hams

mhas grub


Hopcar

dGe /egs dpa/


bzangpo
mhas grub yams dpa/
mhas grub Nor bzang rgya
mtsho
sKyab mgon rdo rje 'chang
Lva
! bzang don grub
! bzang grags
/ng rdo/
/0 tsa
G/u 'u ri khrod
Luipa
/hasa
/ btsun n chen
rgya/

326


HaraH

lho brag
lho brag gro lung
Meetripa
lho brag
l ldan
Mestshon
sMan khang
; dbang Grags l
mtshan
; l raspa
sMon l chen
Nag tsang sprul sku

ro

Ngogpa

ro

rNgogston
Ngag dbang dpal Idan
dNgul chu Dhar bha dra
myingma
dBol kha
dBon ston sKyer sgang
n tho n tshang
chen hams cad mkhyen

chen Chos n
dPal 'khor chos sde
dPal ' brtan
Phag gru
sa skya
Raschungpa
Sang rgyas shes
Sems dpa' chen kun bzang

bSod nas dbang

327

bSod nams rgyal mtshan


bSod nams seng ge
Srong btsan sgam

hangsagpa

' shis

lhun
bsTan gyur
h Ral
'hrid zur ngag dbang mchog
ldan
h srong deu btsan,
lha Zhabs 'drung
gTsan
Tsangs snyon he ru ka
Tsong kha ! bzang
gragspa
Tsurston
.Chos je bSod nams rgyal
mtshan
Chos kyi rdo je
Chos kyi gros
Zhalu
dBen sa ! bzang don
gr

ro

Yang brtse
Yangdgonpa



u
.:

Chos mng ! mdzod kyi tshig!e 'ur byas

.: Abhidharma-ko~-kOrika

Tripitaka#5590
~:

u-mm
.: dPal de bzhin gshegs thams cad kyi gsang ! 'byor
chen par rgya! zhes nyid gnyis su
med 'i rgyud kyi rgya! rdo Ije dpa! mchog chen fg
dangpo

. Sri-sarvatathiigata -guhyatantra-yoga -mahii -rajii -advayasamata-vijaya-niima-vajra-sri-parama-mahiikalpa-iidi


N.!

88

~:
-mm
.:

dPal rdo Ije mkha' 'gro gsang al rgyud kyi rgya!

.: Sri-vjr;Jiikaguh-tntiij

N.!44

~:
-mm

Tib. rNa! 'byor chen ! rgyud dpa! rdo Ije phreng mngon par
bIjod rgyud tharns cad kyi snying gsang par phye
zhes
.: Sri-vajramiila-abhidiina-mahiiyogatantrasarvatantrahrdaya-rahasya-vibhanga-iti

N.! 82

~:

329


.:

sNyan rgyud rdo Ije' i tshig rkang

.: 17Jtnt-vjd-niim
:


.: bzhin gshegs thams cad

kyi sku gsung thugs kyi gsang


chen gsang ' dus zhes brtag ' i rgyal chen
.: Sarvatathiigata-kiiya-viik-citta-rahasyo guhyasamiijaniima-mahii-ka/pariija

NQ 81

:

.:

kho nyid zhes

.:

Tattvadaiaka-niima

3080
:


.:

dPal phyag rgya chen po'i thig l zhes l 'byor


chen ' i rgyud kyi rgyal ng' bdag
.: Sri -mahiimudriiti/ikal'(l-niima-yogini -tantra-riija-

adhipati

NQ 12

.:

kho nyid rgya cher ' grel

.:

Tattva-dasaka-tikii

NQ 3099

:

.:

rGyud kyi rgyal dpal bde mchog ng ngu zhes

.:

Tantrariija-sri-/aghusal'(lvara-niima

NQ 16


.:

Rim lng ' i don gsal bar byed zhes

.:

Piincakramiirtha-bhiiskaraf}a-niima

NQ 2702

330

; [-"j
.: !ng

zhes

.:

Pa1}ca-krama
N.! 2667
:

.: ! !ng

zhes

.: Guru-1}aSika

N.! 4544

:AJul

<:n-
.:

Yang dag par sbyor zhes 'i rgyud chen

.:

Saft/pu(i-niima-mahiitantra
N.! 26

" "ux n""


.:

sPyod bsdus ' i sgron

.:

Caryii-me/iipaka-pradipa
N.! 2668

:
n

.:

Shes kyi pha ro! tu phyin

' 'i

mdo

PrajniipiiramitiiSatasiihasrikiisutra
N.! 730
.:


.:

dPa! bde mchog


pochenpo

'ng

zhes

ba'i rgyud kyi rgya!

.: Sri-mahiisaft/varodaya-tantrariija-niima

N.! 20

.:

rNa! 'byor bzhi' i kha sbyor gyi rgyud ces

.:

Catur-yogini-saft/pu(a-tantra-niima

24
:

331


.:

Chos drug gi ngag zhes


$a!adharma-upadesa-niima
l NQ4630
.:

:
-
.: ' i

rdo Ije zhes rgyud kyi rgyal


Hevajra-tantrariija-niima
NQ 10
.:

:
~-
.:

dPaI gdan bzbl l bshad 'i rgyud kyi rgyaI


zhesbyaba
.: Sri-caturpi!ha-vikhyiita-tantrariija-niima
aJca NQ 69

:

.:

dPaI gdan bzbl ' i bshad ' i rgyud kyi rgyal


zhes
.: Sri-caturpi!ha-vikhyiita-tantrariija-niima
NQ69

:

.:

Rigs drug bcu 'i tshig l 'ur byas zhes

.:

Yukti$a$tikii-kiirikii-niima
NQ 5225


.:

sGron gsaI byed zhes ' i rgya che bshad


Pradipoddyotana-nama-tika
NQ 2650
.:

332

Tshig rkang brgyad

~:~-

:

. Zab lam ro 'i chos drug gi sgo nas 'khrid
ches gsum ldan

rim

~p:

nx,
.

'Pho ti ka

:
n

Zab lam ro' i chos drug gi dmigs skor lag tu len tshul

, n
.

lnga gsal sgron

:

.

gDan rdzogs

~op:

333

yid


- - cr
,

cr

. ,
(
ry ), ,

. Th
ry . ry

cr.
yro ,
.

, ,
, .

, -



.
.
<,

. uu
. , .
.

000
115093,

. , . , .

.:

18, . 1

+74957898231

http://www.ombooks.ru.
E-mail: samadhi@openw.ru
20.02.2009
84 100/32
. . . . 16,38
2000 . N.! 1007

-
610033,. ,.,

122


ll

, ,

ll, ,

II
,

~ , ' ,' l'

". ,.

,:~~,,
;

" " "i,/. ~~ ~


,~
< :~, :~.
',~ I

" ,
,

' . j

, ' ,,::'

. ,

f ' 1,' ,

II.

IIII 8II
, , 3le rp, ,
1 .

IIXOAOl

11 ll811118

, 4 ,
. ,
, 4 llll
.

Apt-06111
, , , , aHeallbe .

PeryMpHble

: , , l

i AII

.

peryMPHO 1
- .

-,

&lO nyre8Il
YlllleaellbHble ,
nHe.

r83ll-r
4 , 4 , ,
. ofl -
, .

.
18
725 58 65
InfoOopenw.ru
www.openw.ru

. llll,

eI\.:+ 7 495

Вам также может понравиться