Вы находитесь на странице: 1из 3

LATIHAN : PERSAMAAN LINEAR

1. Bulatkan semua persamaan linear dalam yang


berikut.
5vw 8 0
4x 1 2x 7
6m 2 1 4
5 p 4q r 0

y
y
1
2
3

y 9 x 1

n
mn 5
2

2h 1
h
3

2. Bulatkan semua persamaan linear dalam satu


pemboleh ubah.
k 6 12
3m n 2
9 x 3 5 x

5h 2k h 5

6h
1 h
5

4a 8 3b 5

n6

w
9
4

n
2

3. Tulis satu persamaan linear bagi situasi yang


berikut.
p
a) Apabila 6 ditolak daripada , jawapannya
ialah 7.
y
b) Apabila nombor didarab dengan 5 dan
hasil darab itu ditambah dengan 3,
jawapannya ialah 18.
m
c) David berumur
tahun dan ayahnya ialah
4 kali lebih daripada umurnya. Hasil tambah
umur mereka ialah 60 tahun.
x
d) Panjang sebuah segi empat tepat ialah cm
dan lebarnya ialah 5 cm lebih pendek
daripada panjang. Perimeter segi empat tepat
ialah 22 cm.
x
e) Ahmad mempunyai biji guli. Ali
mempunyai 5 kali ganda guli daripada
Ahmad. Jika Ali memberi Chong 12 biji guli
2x
dan memberi Samy
biji guli, guli yang
tinggal dengan Ali hanyalah 48 biji.

4. Selesaikan persamaan berikut.


4 x 12 20
14 3x 29
a)
b)
2 p 15 31
4q 3 21
c)
d)
4x
13 7
10 3x 8
5
e)
f)
10
33 7 y 5
4p6
3
h)
g)
2
4 p 3 3 p 5
3z 3
3
j)
i)
3 x 13 3
4 p 12 8
k)
l)
3 x 4 5x
4 2 p 3 5 3 p 21
m)
n)
3x x 8
x 6 2x

5
3
2
7
o)
p)
3x 6 2 x 3
x3 3

4
5
x5 4
q)
r)
5. Selesaikan masalah berikut.
a) Jisim David adalah 5 kg lebih berat daripada
Samy dan jisim Ahmad adalah 6 kg kurang
daripada Samy. Jika jumlah jisim mereka
ialah 155 kg, cari jisim Ahmad.
p 10
b) Tinggi tiga orang lelaki ialah
cm,
p 12
2 p 60
cm dan
cm. Jika purata
tinggi mereka ialah 154 cm, cari tinggi bagi
lelaki yang paling rendah.
c) Rajah menunjukkan dua buah segi empat
2x
3x
sama dengan sisi
cm dan
cm.

Jika perimeter seluruh rajah ialah 112 cm,


cari jumlah luas,dalam cm,seluruh rajah itu.

d) Rajah menunjukkan tiga buah sudut pada


garis lurus ABC.

Cari nilai bagi sudut yang terkecil.

daripada panjang. Perimeter segi empat tepat


ialah 22 cm.
x
e) Ahmad mempunyai biji guli. Ali
mempunyai 5 kali ganda guli daripada
Ahmad. Jika Ali memberi Chong 12 biji guli
2x
dan memberi Samy
biji guli, guli yang
tinggal dengan Ali hanyalah 48 biji.

LATIHAN : PERSAMAAN LINEAR


1. Bulatkan semua persamaan linear dalam yang
berikut.
5vw 8 0
4x 1 2x 7
6m 2 1 4
5 p 4q r 0

y
y
1
2
3

y 9 x 1

n
mn 5
2

2h 1
h
3

2. Bulatkan semua persamaan linear dalam satu


pemboleh ubah.
k 6 12
3m n 2
9 x 3 5 x

5h 2k h 5

6h
1 h
5

4a 8 3b 5

n6

w
9
4

n
2

3. Tulis satu persamaan linear bagi situasi yang


berikut.
p
a) Apabila 6 ditolak daripada , jawapannya
ialah 7.
y
b) Apabila nombor didarab dengan 5 dan
hasil darab itu ditambah dengan 3,
jawapannya ialah 18.
m
c) David berumur
tahun dan ayahnya ialah
4 kali lebih daripada umurnya. Hasil tambah
umur mereka ialah 60 tahun.
x
d) Panjang sebuah segi empat tepat ialah cm
dan lebarnya ialah 5 cm lebih pendek

4. Selesaikan persamaan berikut.


4 x 12 20
14 3x 29
a)
b)
2 p 15 31
4q 3 21
c)
d)
4x
13 7
10 3x 8
5
e)
f)
10
33 7 y 5
4p6
3
h)
g)
2
4 p 3 3 p 5
3z 3
3
j)
i)
3 x 13 3
4 p 12 8
k)
l)
3 x 4 5x
4 2 p 3 5 3 p 21
m)
n)
3x x 8
x 6 2x

5
3
2
7
o)
p)
3x 6 2 x 3
x3 3

4
5
x5 4
q)
r)
5. Selesaikan masalah berikut.
a) Jisim David adalah 5 kg lebih berat daripada
Samy dan jisim Ahmad adalah 6 kg kurang
daripada Samy. Jika jumlah jisim mereka
ialah 155 kg, cari jisim Ahmad.
p 10
b) Tinggi tiga orang lelaki ialah
cm,
p 12
2 p 60
cm dan
cm. Jika purata
tinggi mereka ialah 154 cm, cari tinggi bagi
lelaki yang paling rendah.

c) Rajah menunjukkan dua buah segi empat


2x
3x
sama dengan sisi
cm dan
cm.

Jika perimeter seluruh rajah ialah 112 cm,


cari jumlah luas,dalam cm,seluruh rajah itu.
d) Rajah menunjukkan tiga buah sudut pada
garis lurus ABC.

Cari nilai bagi sudut yang terkecil.

Оценить