Вы находитесь на странице: 1из 26

Cheia 1 Curăţenia şi organizarea

Nivelul unu Mucurile de ţigară, resturile de hârtie, piesele de


schimb şi utilajul au invadat întreprinderea.
Examinaţi toate suprafeţele orizontale

Nivelul cinci
Eliminaţi
cauzele care
provoacă
apariţia
dezordinii şi a
murdăriei.

1
Cheia 2 Raţionalizarea sistemului de conducere / Alinierea
obiectivelor
Nivelul unu Stilul administrativ de comandă

Sistemul de conducere este autoritar şi incoerent


Sistemul administrativ de comandă este confuz

Nivelul cinci Stilul „Indiferent de vreme"

2
Cheia 3 Activitatea
echipelor de
îmbunătăţire
Nivelul unu: Angajaţii nu au
nici o dorinţă să se implice în
activitatea echipelor de
îmbunătăţire.
Nivelul doi Fiecare
angajat generează până la şase
sugestii pe an.
Nivelul trei Echipele
operează ca unităţi
autonome.
Echipele perfectează anual
până la două proiecte de
îmbunătăţiri.
Fiecare membru de echipă
propune lunar cel puţin o
sugestie originală.
Nivelul patru
Corelarea scopurilor
angajaţilor cu scopurile
companiei şi alinierea lor pe
aceeaşi coordonată.
Echipele perfectează anual până la patru teme de îmbunătăţire.
Fiecare membru de
echipă prezintă lunar cel
puţin două sugestii de
îmbunătăţire.
Nivelul cinci
Echipele de
îmbunătăţire lucrează
cu entuziasm.
Echipele perfectează în
medie câte şase teme de
îmbunătăţire pe an.
Membrii echipelor
propun în medie câte
cinci sugestii originale
pe lună

3
Cheia 4 Reducerea stocurilor si a produselor intermediare

Nivelul unu
Produsele
intermediare sunt
considerate un rău
necesar.
Angajaţilor nu le
prea pasă de
reducerea lor

Moment
important
• Creaţi un sistem care v- ar
permite să produceţi ce
doriţi şi cînd doriţi.

Nivelul cinci
A fost stabilit nivelul
calităţii procesului de
producţie în juncţie de
schimbări.
întreprinderea este în
măsură să satisfacă mult mai
bine consumatorul.

4
Cheia 5 Schimbarea momentană a tehnologiei
Nivelul unu
Lipsa de
înţelegere
Oamenii
consideră greşit că
executarea
loturilor mari este cea
mai bună cale de
reducere a
timpului de
schimbare.

Nivelul cinci
Schimbarea
momentană este
aplicată tuturor
maşinilor şi
componentelor.
Activitatea se
desfăşoară în
direcţia reducerii
duratei ciclului de
producţie.

Un produs în
fiecare minut

5
Cheia 6 Evaluarea procesului de producţie
(Perfecţionarea metodelor)
Prin metoda evaluării
procesului de producţie
(EPP) se analizează
funcţiile sau activităţile
individuale ale angajaţilor
în sensul dacă acestea dau
sau nu valoare produsului.
Orice activitate care nu
adaugă valoare produsului
este una redundantă şi
deci trebuie eliminată.

Nivelul unu
Modul de abordare a
îmbunătăţirilor este haotic.
Personalul este puţin
interesat în îmbunătăţirea
metodelor.
In departamentul meu
timpul operaţional s-a
redus în jumătate

.
Nivelul patru
îmbunătăţirile care
presupun economia de
braţe de muncă şi
sporirea eficienţei au
permis întreprinderii
să-şi dubleze
productivitatea.
!

AM REUŞIT

6
Cheia 7 Zero supraveghere a proceselor
Obiectiv: zero defecte şi zero
supraveghere a muncii.

Nivelul unu
Nimeni nu realizează că
supravegherea este o pierdere
de timp şi nu o activitate care
creează valoare adăugată.

7
Nivelul cinci
Acum întreprinderea se apropie de zero timp supraveghere.
Campania zero supraveghere, desfăşurată de întreprindere, implică o campanie
zero defecte.

8
Cheia 8 Fluidizarea proceselor / Producerea Cuplată

Crearea relaţiilor de
cooperare între
procesele conexe.

Nivelul unu
Fiecare secţie îşi face
lucrul său
Fiecare loc de lucru
funcţionează
independent.

Nivelul trei
Angajaţii
întreprinderii au
organizat
magazii între
procese

9
Cheia 9 Întreţinerea utilajului şi a echipamentuluui
O mai bună întreţinere a echipamentului sporeşte rata operării.

Nivelul unu
Utilajul
funcţionează
până la
epuizare.

Nivelul doi
Toţi înţeleg
necesitatea
utilizării
întreţinerii
preventive - ÎP .
IP a fost
aplicată la cele mai
importante
maşini.

10
Cheia 10 Disciplina de muncă şi angajamentul
Nivelul unu
Angajaţii îşi
programează ei
înşişi orele de
lucru şi de
masă.

Nivelul patru
Angajaţii
respectă
întocmai
regulamentul de
ordine
interioară al
companiei şi îşi
realizează
sarcinile
conform
graficului de
muncă stabilit.

11
Cheia 11 Sistemul de asigurare a calităţii
Crearea unui sistem de asigurare a calităţii puternic şi infailibil.
.

Nivelul unu
Responsabili de
asigurarea
calităţii sînt
controlorii

Nivelul cinci
Sistemul
poka-yoke şi
alte metode de
prevenire a
defectelor de
producţie au/ost
implementate în
toată
întreprinderea.
Rata
anormalităţii a
fost redusă la
mai puţin de 0,1
%,
Numărul
reclamaţiilor de
la clienţi s-a
redus la zero

12
Cheia 12 Dezvoltarea
furnizorilor
Potrivit unei zicale japone-
ze, furnizorul este oglinda
producătorului: uitându-te la
furnizor, vei înţelege mai bine
cine este producătorul.

Nivelul unu
Relaţia
Producător - furnizor este
limitată la achiziţionare,
controale de recepţie şi negocieri ale
preţurilor.

Acţiuni corective de trecere la nivelul


cinci

Fiecare companie este unică în felul său şi


trebuie să avanseze pe propria sa cale.

Fabrica-client va trebui să acorde sprijin


ţinând cont de necesităţile fiecărui furnizor,
precum şi să-i dea sfaturi privind atingerea
unui - nivel mai înalt în Sistemul 20 de
Chei.

Nivelul cinci
Furnizorii au realizat
îmbunătăţiri în
proporţie de 20 de
puncte sau au atins
un total de 70 de
puncte.
Procesele conexe
interne
interacţionează în
strânsă legătură.

13
Cheia 13 Eliminarea
pierderilor (Harta comorilor)
Diagrama-tip hartă face ca
vânătoarea de pierderi să fie
distractivă şi permite clasificarea
pierderilor în mine de „aur", de
„argint" şi de „aramă", „aurul"
fiind cea mai preţioasă pierdere
şi cea mai valoroasă economie.

Nivelul unu
Angajaţii nu înţeleg adevăratul
sens al pierderilor.

Nivelul patru
Rata muncii efective la scara
întregii întreprinderi
constituie 85% sau şi mai
mult.

Nivelul cinci
Nivelul ratei muncii
efective este de 95%.
întreprinderea a atins
cel puţin nivelul patru
în celelalte 19 Chei

14
Cheia 14 Împuternicirea angajaţilor de a face îmbunătăţiri
Ungheraşele KAIZEN sînt
create pentru a expune
realizările echipelor în Sistemul
20 de Chei.

Nivelul unu
îmbunătăţirile sînt „preocuparea
altora"

Moment important
• Promovaţi o politică anticipativă orientată spre adoptarea tehnologiilor
noi.

Nivelul cinci
întreprinderea şi-a
făcut propriile sale
dispozitive automate,
precum cele de
identificare / triere a
produselor.
Senzorii sunt folosiţi
pe larg.

15
Cheia 15 Instruirea interdisciplinară şi performanţa individuală
Instruirea interdisciplinară poate fi uşoară şi
captivantă!
Nivelul unu
Nimeni nu este interesat în instruirea
interdisciplinară

Nivelul
doi

Instruirea interdisciplinară trebuie să înceapă în echipele de lucru.


Nivelul trei
Instruirea
interdisciplinară este implementată în cadrul tuturor echipelor de lucru.
Fiecare angajat şi-a dublat punctajul performanţelor în operaţiunile conexe.
Acţiuni corective de trecere la nivelul cinci
16
Atingeţi nivelul patru sau cinci în Cheia 1 (curăţenia şi organizarea) pentru a elimina
mişcările inutile.
Nivelul cinci
întreaga întreprindere este capabilă să se adapteze
la schimbări prin redistribuirea angajaţilor instruiţi

17
Cheia 16
Planificarea
producţiei
Planificarea producţiei: o
cheie-suport pentru asigurarea
calităţii producţiei.

Nivelul unu
Livrările nu se fac întotdeauna
conform planului.

Nivelul trei
Toate produsele sunt înregistrate în
diagramele fluxului operaţional al
procesului de producţie, începând
de la prelucrarea materiei prime
până la produs finit.
Diagrama fluxului operaţional este
anexată la toate comenzile

Nivelul cinci
Livrarea la timp, capacitatea de producţie şi
calitatea satisfăcătoare sînt garantate chiar
şi pentru comenzile urgente.
Fluidizarea proceselor şi instruirea
interdisciplinară au eliminat fluctuaţiile în
producţie.

18
Cheia 17 Controlul
eficientei
Controlul eficienţei este o
formă superioară a
motivaţiei.

Nivelul unu
„Controlul eficienţei" se
efectuează în mod
indirect.

Acţiuni
corective de
trecere la nivelul
cinci
Atingeţi mai
întâi cel puţin
nivelul patru în
celelalte 19
Chei.

Nivelul cinci
Controlul
eficienţei este
corect şi
suficient de
relevant pentru
a susţine
entuziasmul
tuturor.
Fiecare este decis să-şi realizeze obiectivele eficienţei

19
Cheia 18 Utilizarea sistemelor informaţionale
Microprocesoarele sînt o
componentă esenţială care
asigură o mai bună calitate
a producţiei.
Nivelul unu
Nimeni nu se gândeşte să utilizeze
chiar cel mai simplu echipament
tehnologic de control

Acţiuni corective de trecere la nivelul cinci

Extindeţi implementarea Sistemului 20 de Chei implicându-i pe toţi angajaţii din


departamentele de vânzări şi de distribuire.
Stilul „Indiferent de vreme

Nivelul cinci
Sistemul Control al Procesului de producţie a fost implementat în întregime.
Sistemul Informaţional Strategic a fost adaptat perfect la necesităţile
întreprinderii.

20
Cheia 19 Economisirea energiei şi a materialelor
Economisiţi energia şi materialele folosind tehnologiile noi şi cele din
dotare.
Nivelul unu
Nimeni nu este preocupat cu adevărat de economisirea energiei şi a
materialelor

Acţiuni corective de
trecere la nivelul doi
Determinaţi costurile de
energie şi de materiale
raportate la costul total al
fiecărui produs.
Repartizaţi costurile
pe secţii sau

departamente.

Nivelul cinci
21
întreprinderea îşi atinge obiectivele de economisire dezvoltând şi
utilizând tehnologiile noi
Un program larg de reciclare reduce pierderile industriale.

22
Cheia 20 Tehnologia de vârf
şi tehnologia cunoştinţelor
aplicate
Aplicarea tehnologiei este bazată pe
competenţa personalului.

Nivelul unu
Întreprinderea nu este interesată în
a urmări progresul tehnologic al
concurenţilor.
Întreprinderea este mulţumită de
actuala ei tehnologie.

Nivelul doi
Întreprinderea recunoaşte că adoptă
prea încet noile tehnologii.

Nivelul patru
întreprinderea a depăşit media pe
ramură.
întreprinderea este capabilă să aplice
cu succes tehnologiile noi.

Nivelul cinci
Tehnologia cunoştinţelor aplicate a
întreprinderii ocupă unul din locurile de
frunte pe ramură.
întreprinderea monitorizează şi aplică la
un grad superior tehnologiile de bază şi
cele noi raportate la activităţile ei.

23
Metoda de discuţie Acvariu

24
25
26