Вы находитесь на странице: 1из 160

1:

8.2

2009

IC"

l cltce~IY (~] :JlIIll~).


Te~1 ll

Itlt

flJ

IIC

It DOKYMCllTaUlll1

.'IIOwII ll ~(IC
; (~I ).
ll

2009

{(IC. MOCIo:Ba. 123056.311164

: llII83 ..

21.

.lll:

(.$95) 7379257.
: (495) 681-4.07.

Email:

URL:

l@l.

http://www.lc.u.http://www.v8.1c.u.http://uses.v8.1c.u

. IIU.

. .

rl

. lll.

, tll,

. .

. .

' W8.

. . . i18.

. illl.

. lI,

. .

. .

. \l.

. il60811'1.

. IlI.. . Jl. . . . II11J8, . III. . II.

. ll.
. CMllpHOB.

' .

. lOl.

. ,,"lIii,

. lIIt.

. Ii8,

. ,.

. '..It.

. Ty~tel08.

. IIltrl.

. IIIlI, . II. . I'l. . '/.


II:II-

8.

ii8, . paHllIc8. . 3I.

11.

llll.

. Jl.

. III, . mll\ll, . P3IOICHKO, . UII.

r:t

IIJI'llOllllOli

. BOCTpIIKoBa,
. 1',

10.

. 3111111,

IlI -

. IIIIII,

. nI.
. I-lm,

lIIIII -

. .

11.

llll.

. ll,

. Il.

. -IO, . lt.

1-1.

. 'I3<l,

. nlll.

. IIlt.

. fI.

. IIII.
. .

. 1l0,

1-1.

. IIal.

8.

. .

I-IlI. . lIII.

. Il0.

. lii.

. . . . ll.

. ,

KapCIIIl.

. AKyJloBn.

. .

. "lI.

. Il.

. ,

. .
. ,

. llalIII.
. ll.

. CIITOCCI-IKO, . CMllpllosa, . . . Ilal". . I3.

I-IIII KIIIIrlI:

I:II8.2. 1<.'1llcht-bIii 8apllall.


3l1III

I-I It31111:

82.005.02

24 a"l)'cT3 2009


IQii ll (l:IIll

Il lIIII lIUllii

110 IIIIII IIIIlOlI-IIOll

llilllI

(IITC).
If ,1I \IO .1 perllcpaUlI1I II
II.-r ( 1-lII lIl JIOIlIlIO 11
\l I ) 11 II IIlI IIC.

IO

'\IIIIII

~lll..,.

lIIIII

lI
"

\I

ll

llO.

lIIllllii . llll lIIIIIII .

KOllSCpT " 11 apeCO~1

8 llIII lt

\.1 \I\1.

IllI1 ll I-l IIII ll lIll1I


:-'I ",. I HOI'oBopa ii
ll II\I I.
l1 11 lillfi 1 ll1I I 113 ll I1.

IIII KOI-lIIII
,

BOCKpeCCllIl1I

9.30

17.30

III

11

".

AHell

MOCKOBClIX

1lIIIII1).

11111-11111

~1.

IIMeTI.

lIltli!
l\l

11

lIII.

pYKOII

11

CBOII

I"IIIl

I. I1I, II III,

III-I.

IIIIIIII IJlllii, 11 I
COTpYlIIIKa. l1lll ii l1I1J1.
cIICTe . . lbI (

lI 11
11. IIO.
lIIIOl IIIIJ COTpynHIIKa IIIII II.
BaMl1 IIllII lIII.
~ii ll IC lI PCfllcTpaUllo""oii .

lta

J10JIOBIIIIC

lI

lIllllii

Ill

CD-ROM

I-I)

ii

II

UIIIlI II II1)'I .

PCko:-'lUIIII

IIII

'..II

011

llII.

l1pocllTb cnella:lIIcoB:

. IIIIII llii IIII. npl!


nOBToplibIX llll :-, i\l
11 .
!

I:l

8.2. lIll-il BapllaHT. IIll

7
7
8
.................. 9


80

1:

9
9
11
11
11
13

1 : 8

1: 8

1. .. 15

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

32-

15
16
.17

64-
- ....

18
19

1.5.

2.

1 :

2.1.
2.2. Windows
.
2.2.1.
2.2.2.
2.3. 1 ) '"
2.3.1. Windows
..
2.3.2. Linux
2.4. ro
..
2.4.1. Linux

21
21
22
22
.22
29
29
.32
.

3.1.
3.2. Windows
3.2.1. 3
3.2.2. 3
3.3. Linux
3.3.1. 3 .
.
3.3.2. 3
3.3.3. 3
3.4.

34
34
41

42
.43
43
44
46
46
47
48
50

I :lIIIlI 8.2.

lIll-i! BapIIaHT. aMlllIllCpaTOpa

4.

4.1.
4.2.

-

-

5. -

5.1.
5.1.1.
5.1.2.
5.1.3.
5.1.4.

5.1.5.
5.1.6.
5.1.7.
5.1.8.
5.1.9.
5.1.10.
5.1.11.
5.1.12.
5.2.
5.2.1. 3
5.2.2.
5.2.3.

5.2.4.
5.2.5.
5.2.6. .
.
5.2.7.
5.2.8.
5.2.9. .
.
5.2.10.
5.2.11. .
.
5.2.12.
5.2.13.
5.2.14.
5.2.15.

5.3.
5.4. Liu
5.5.
5.5.1. Microsoft SQL SeNer
5.5.2. PostgreSQL
5.5.3. IBM 2
5.5.4. Oracle Database

6.

6.1.
6.2.

widws

Liu

53
53
54
55
57
57
59
60
1
63
71
72
75
77
78
83
85
9

96
98
100
104
108
11
112
117
120
125
130
136
144
148
150
151
154
154
154
155
156
157
159
159
159

1\ll1

KHllra

CIICTeMbI
III1,

1:.

1ll1M

IIIIllII

Sll IIlIlO

ll

I :ll.


lfI,l Il~I8II
Cllceto.lbI I:IIl).

) II nporpaMMlloMy
1'1 I:.

llI ):IIl.
I :Illl.

4 ~IO 1l.II ll-

1:ll.

5 lIl - .
!

ll

( I :ll)

II

IIII

KHIII"e

IIll,. I~

IJllll

1 :IIll 8.2.

CllCTeMbl ( I :lJ.


IIII ,
UJtO

Jl

Cl1ceMa

l:I)) ( irosft Wi'1do\vs 11 Linux,


. I:III:

htt://v8.1.u/quimts/).11 II .

11 ItCTpl1

II lOlIl cllceMbI.

lllllf

llt

Ilii lOll .

IIlllllI

MOyr

l1"yrll

1:ltlI 8.2.

ll. Bapltall. r.llllill

3L1I

lII

III~lii

1 :ll:

1 :ll 8.2. ). lI
0l3li II npllCMOB
",.II,
II

",.

I:ItlI)

I:IlII

KHllra

8.2.

11

II

II

11 POB3HII 10.

I:l!ll
.

8.2.

~lI 11

ll.

I~

llII

Klillra ll

II

tl. I IlO ItIt.

I:lt

8.2.

I1. OllllCbIBae

IIItlllt lI

1 ;t,

l'II'l

ll~l-

elleTe~1.

KHllra
1 ;ll 8.2. II

",.
II llII)).

.r1-"

1 :Illl 8.2.
~l3.

\:lI

II

Il

bl

BapllallT.

I-llI

11

I.

bI

c~lcTeMbI

II"

1 :l'l 8.2.

lll

11 l~
\ :ll 8.2. III.
t

l1

KOHqmrypaTopa 11
I1

Jl

-1l0).

ll

llI1e I:ll

8.2.

l1 8lO . l~ .
!

\l II

'l

ll I lllIII.

1 r-.Ill I1
CI'ICTCMbI I:IIlf. ll

~I

IIII, llil

11 II IIIt I ltii.


1:

ycaHoBKl1

ll~lII
ll

1 :I1lt

lIi1 II

IlIli1,

Ilf fl

Bepcll

11

Bepcflii.

lIle ll
KOtIKpeHoii ~I I:,

\docs\ru.

~l.

1,Ill

clICTeMbI

FilS\lcv82\\docs\u.
i1

II II:

, lii

C:\Program

8.2.9.100
C:\Program Files\lcv82\8.2.9.100\docs\ru.

V8Update.htm -

,,!!

l1II "

Bepcl'l

I1 lII
.

V8UpdateFrom82Beta.htm - II
BepCl111 ,\I - I :ltI1 8.2.8.

- -

ll

ll

IIr-.llO-ll ()

I :IIll.

ii

IllIII,

I :Illl.

ll

l\.'"II

ltall

J1ll :

ll

ll

" II.

I :IInI

11

l:IIlI

10

l\l

llll-ii l. ll

8.2.

1:IIlI.

MeToDII~lecKlle ll lll I

I .

llI Ill

l1IIIII

11

I :II.

Illl

II IlII.

cllceMa

ll

11

(tta

l1

11

I-1

MeTonIIK

I :IIlt

lllIl1 11 llilI

IC

ll, ll II IIIIlI

1 :Illl).

IIIIII

I :IlI)

11

llil,

II l .

IIII

~lII I:Il

lil1 ll l-l

~I'l

ll lt

!'!

11

I .

'(8,

Iix .

I-III~1 ( 3 ,

, , , bl ?).

BbInycKII

11

III,

tl

i:lliI1I1I-1

11 l<.

lII1

11

i1

lI

1 :IIII 8.

IIII.

Il II l\1
.

II lI

DOKYMCIITOB

lI

2005

IIII
lI

- I lta II

lIII,

1-1

ll

lI

1: llIIll.

...- t lI
http:{{www.lc.ru{rus{suppot/its{its.htm.

l1

IC:

ll

11

OCTaBllb I-I i'olOu


' ll

t-III

II

I ": http://www.lc.u/us/support/its/zajavka.jsp.
I-I

qlpMbI

!.

. IIII

1:

http://www.lc. u/us/patnes/sevice.jsp.

1:8
: http://V8.1c.u/AlIInfo.

u ,"I "t :

~IIIII 'l ,

II1\.'I

I .

1:

: http://v8.1c.u.

1 ; 8
1 .

,"l


: http://uses,v8.1c.u,

I:
r-..I ,

IIX ,

IlI:

ll'i ;

l1 ;

li, ,", I;

lIli ;
eadme.htm;

J :Ill!

12

8.2.

lJ-II BapllaHT. lI

;
;

IIl1l1 l1;

BCpClf , ~1lOl1 ll
DII.

~Il1Ilat CIICTeMbI

ll80,

l{ ,

t.lII

I :.

I:

- l

~I Ii ll llfi I IID .
'Ia , Il~l
i:I (f\I.

PostgreSQL).

IIJ.l 11 ll il.
!

IIllatlll

!:IllI.
lIll

II

II

1111111111

II

npOpaM1'olHbIX

II-lI

r-.J

(),

catiTe ll i\l

J1

110

1 .

IN-

u l1 PIN-KOD, II

l II PrN- llI1
II

L1I

:)III-I

~I

3 ,

1 .

II

llll )

IIIf .

II II ~lO II II

ll

1 .

lI

IfII

llII llOJlii lo.-r .


ll 1 ,,: http://www.lc.u/rus/patners/service.jsp.

lil1

13Ii

OlI\I3

Ilpl1ell.'lbI

l'l3

l1l1 Tallx .
llllll II. ,

Enter, Esc, Del 11

t, 1l0 , .

Ila l1 (II II)


II

. l\1ll1 If

I IOll, IIl

. " .

lJ.I

II.

lI1

Ctrl + F.

lIll II II, ll

3'lI I'HOrlOli:.

IIll.lII , , , , .
J . Ll
cllceMbi

1 :

lt)ll.l

II

11 . .). lIll.' It I 1\! cllpaSKe (

II

(,

).
lt~lIlII iiII Q IQ.
1l

- ... -

. : l'I II ..-

- - ), :

IIl1

1013 I lI.l

Il, .

II ll
l1:

1 :IIII.
lI

I :I1ll

11 II llIII

- II l'l I ,
ll

l-ll
!!
IIlll1ll
ll)
11
II!lIl " ( - I ;ll).

3111!

UllIi,

IIIOII IIII ll KOI-lIIII.

Cllll

Windo\vs.

%USERPROFILE%

ll3

llll

ll Il ll .

'4

I :Illl 8.2.

il

ll.lli! "3I-1. llIl

IIOlI

(11

Ivanov)

rIYl,

II :

C:\Documents and Settings\Ivanov

.loAPPDA %

t II

Windo\vs.

l1 ( ll ),
"llll

xpaHIITb CBOII . il atlOI (11

Ivanov) ::

II .1 !\1:

C:\Documents and Settings\Ivanov\Application Data

1.

llt\.'I

CHeTel"l

http://www.v8.1c.ru/requirements/.

1.1.

32-

~III

cepBepa~l.

QII

I :I:

irsft
IIII

Windo\vs 2000/XP/Server 2003NistalServer 2008


IIll8 Linux;

I1 l11i/

11!

2,4

II

113

. II

.\'!

1\l,

tl

II L1/
I

1 :>,

i'>'1eHee 512 ( 1024


). I:))

i'>lOryT

~I8I~l USB-

~I

II

l)II

i'>ta

i\lOryT :

~13

1 :IIII)).

Miccosoft SQL Server, PostgreSQL.

18

i\1

DB2. Oracle Database.

Oracle Database (c.t.

irosft

SQL Server,

PostgreSQL,

I D2,

18).

irosft

Pack 4);

SQL Selvel 2000 + Selvice Pack 2

Selvice

I ;IlII 8.2. - Bap~laHT. ,\lIl~llI

16

irosft SQL Server 2005;


irsft SQL Server 2008;
PostgreSQL 8.1.5;
PostgreSQL 8.2.4;
PoslgreSQL 8.3.3;
I DB2 Express-C Windo\vs

(,,"

32

9.1.301.537

~I

9.1.301.537

9.5.200.353);

LM DB2
Express-C
9.5.200.353);

for

Oracle Database 10g R2

lla

irsft

irsft

cl1cTeMa:

(,,"

(",,,," ""

18

l'l

SQL Server, PostgreSQL,

~1

18

DB2, Oracle Database;

"I!

DB2, Oracle Database.

1.2.

64-

10.2.0.4);

SQL Server, PostgreSQL,

32

Linux

1 :SI:

Windows XP/Se,ver 2003IVistalServe, 2008


isft

64

II

Lintlx 86-64;

86-64

(Inlel

Itl

64, AMD

64).
1111

1 :,

1024

I: II
.

~lI IIX

l;

lol USB- ll

II

1 :l'III;

~l ~lh.I-.

1. l rm 1I Ii lliO

17

! ll IIlI ll IIu

ll 64 lltI lIa 64- Liu.

",,,, irsft

SQL Server, PostgreSQL, IBM

D2,

Oracle Database.

II ,

Oracle Database

(. .

irsft

SQL Server.

PostgreSQL.

LM

DB2,

18).

II :

I:

irosft SQL Server 2000 (64-bit) + Service Pack 2


Service Pack 4):

irosft

PostgreSQL 8.1.5;

PostgreSQL 8.2.4:

irsft

("

SQL Server 2005 (64-bit);


SQL Server 2008 (64-bit);

Postgre QL 8.3.3;

IBM 2

ExpressC

Windo\vs

64

(II

9.1.301.537

I!II

9.1.301.537

9.5.200.353);

1 DB2
Expl'ess-C
9.5.200.353);

"1

lI:

("

COOTBCTCTlIII

SQL Se"ver, PostgreSQL. IBM DB2,

f\1
kor-.-IbI

II
irsft

64

Database 10g R2 (',,, "" 10.2.0.4);

J-Ia

irsft

LiI

for

11

Oil

Ilii

SQL Server. PostgreSQL.

lllllt

II

'Il1

Database;

DB2, Oracle Database.

1.3.

II

ll

Ila

l:IIll))

11

. IIII "

Ill

KOMnbIoTepaMI1 I:IIII) 11

I;IIlI

18

8.2.

II~I-II ll. I

100 11

Il

ll

IIII

8 Sleep.

(I:III)

Standby

11

lI

lt

liIl-
II'If

Hibernate.

I :I

 .

Lill

.3.2 .

ImageMagick

freetype 2.1.9

libgsf 1.10.1

msttcorefonts , I! fts 11J1nbased CI1CTe1\'I,

II

lI

nplI

!!!!

li:

"

IIlIIIII

.;

rlpll

ll~I

i\l

()

I<

XLS

( ,

http://v8.1c. ru/requirements/.

1.4.


II

1:ll,

IIJlllll

J II l
lll :

Q.

- l.

-lQi\1 .

1. Jl

19

1\ 1'1 1'.I~I

r"

1.5.

( , , ) ~

: http://v8.1c.u/requirements/.
l:'l :

isft

SQL Serv...

u SQL-:

Mic1"Osoft SQL Serve, 2005:


http://m5dn.Micr050ft.com/ -/I ibrary/418498.5.
Mic,osoft SQL Se,ve,- 2008:
http://m5dn.Micr050ft.com/ru-ru/library /418491.5.

PostgreSQL

~l

http://u5ers.v8.1c.u/AddComp.aspx

).
SQL-:

Postg,-SQL

8.1:

http://www.postgresql.org/docs/8.1/static/index.html.

PostgreSQL

8.2:

http://www.p05tgresql.org/docs/8.2/static/index.html.
Postg,-SQL 8.3:
http://www.postgresql.org/docs/8.3/static/index.html.

IM D2

http://users.v8.1c. / AddComp.aspx

).
u SQL-:

htt://ui.uld.im.m/ift/dluw/v9/ti/m.im.d.ud.

doc/welcome.htm.

] I1Ill'l! 8.2. KJll1elll'-li . 1111 II

20

Oracle Database
SQL-:

Oraele Database J Og Release 2:

http://www.Oracle.com/pls/dbl02/homepage-

l1 ).

htt://dwld.l.m/docs/ds/19_l.zi
ltii:-! ).

2.

l:

II
,

I :llI'I
ll

(KoHqmypaUJli1)

I
1 lI
11 III

aeelIIO

lt3I

11

lI llltii, III" I l'lII.

II Cl1CTCMbI l: 11

"

IIll).

I ;I1lI

I13I1

3II lilllOll I!.

atJt I r. IIQ

BCPCllii I :IIlI). lt cl'lcTel\lbI.


ycaHoBI'1

I :I1lI)).

2.1.

1;l.II1))

c~lcTeM irsft Wid\vs (


IlI-I

Windows) 11

CIICTeM Linux ( LiI1UX).

I>I-I.

I-I

Liu

1Jl,

ll

l1

I : IlIlII)).

Wil1do\vs

Linux Il . l1
ll iiII ll IIII lI
IIII.

Tel\1 "Ill~ . II, KOMloTep


ll BllpycaMII. lI llCK II "
811.
I1t\1.
llllllOii

CHCTC\lI>!.

lII

MOry

lllllii

l :JlIIIIIII)~II)~'.

113

ll06It

ll"ll

lll1

. '

I :mll

22

8.2.

llll.Jl IIaI. I lllIIl

2.2.

2.2.1.

l:

YCTaHOBKII:

8.2 -

IIII

l:

8.2

\II.

I :ItlI. If
1:

YCTallOBKY

CllceMbI, 64-I

Windows

1:II.

- IIII l

TOlilI" .
(86-64)

8.2

64-

hllIlI

3l

I :IIIf)).

IIIll " \lro. II lI,


II

II

2.2.2.

8.2.


IJl

lI.

llI

L\lI llI

setup.exe

li ~I

llll. I -ll II
IllO,

r-.1

"I

l:)).

l-l I'Il.
I1. ECJilI II npOI'paMMY

fJllt

5etup.exe

II1

IIfJlI,llII "<

ll.

/5,

110 lI<Iii 'I ii


lCEStart.dg (. "'llt ~(I:l1"ll 8.2. II3).
ii . l ycallOBKa 110 ~III.

2.

23

2.2.2.1.

1:

tlil

1l.il

~'I

1: ll.

8 npop<lHH<I yuilt+OBII I1A

Il@;,

I;plUlnte

8.2

~ ,C-""Ir:<_'-' IC~,.-.~8.2...
~~.""'-~~,....-,.....

<~ ........... ~ .:..._

rPE!I,TP"-""!1&-.;:!_~-..<-"..._

.....'

06",,,,",,,. . ~,,--..<>_~_,:oc.....,...

!!~,.

11

01'_

PIIC. 1. npll8eTCBII(~

2.2.2.2.

l. ,
.

(. .

29).

I~ l:n 8 2

"
[1

.608 888

~p",~ ~_T.'

.....

roPrP61.......

05.:,

"

1C:~npo,."oe

~OT""""" "",,06xo~,.,p ~C_"~,

T()fN'"

"".<

lC:~

L:.,roooljOtI~._",,,,,~.Io'

C~ lC:r1oII!~rooo ....".

.....~._

~"",,'"

4P""Ct.. ~ ....

v .. ,~Ci't'"O",R6-<;~

..:~.1'OII'Cb"i
..

~""'IC"I)._.~IC:no..II1

/1lISI~~T8

~.

~""e(IQb-_..I)JO_~

~. ~_~~~pQ."-":-'~1C~y

ue}" 12",,~
.~.

<

c:'I'I'ogr.... FIes\kv821,S.2.9.263\

t I <O.J4P
PIIC.

0n0~~~8
~~

2.

...

l:IllllIll

24

8.2.

ll- .. lI

It

I1

-ll

ll

l1

,"

II

III

IlI'11\1O

OTMeTIITb .

lll\lOII,
(

3II

lI lO ~I (. .

:11".... ,o.. no"~,,, 61.1.' JCaooo... ~" ". '''"

81

.- ~o.."o.....'" 1(.

x.n~".. .1

"_0.."0........ '

<..

yn..

I>U'O....... x.<~"..

).

3).

""<..

PIIC. 3. llOUI IoOO;\1II0HeHTa

3II
".

11 l'l ,

4.

I811t!

,--_~I~."J.W.W }

JJ

l: 8 2

UkI8<"~

__

.......

.(fI>C

--.

-....0'I0<I:I6.,

<h.:..",_.

IC~

I:I"orvo

.,

--'.'-.-,.,
-_ .........

!C~._

--..Q/IIo,

e-I:I"tIu_ .....
~,...PI<Wo_ .. '6_
..
IC:l't>e1l1

I"""_--..._-

8 . a

~C)CINOOo"'.fOIIC''''''"
moo_o_.

....cpo

,pd;",,,,

~_.-

(tII8t!I

_.

6II-.<'I)o_,

" ' " " . _.. ,~.; I(~ ...

_,

If006 ... ~

~T"",

. 811
(J.I

4.

KOMnOHt!HT)

lIIl JI 3r1llll ll

l'II ll 1l.I l-lII:


KOMllOllellT

l1llIIII

l:

ll
;..lllll

( I :ItlI.
ItIIIlllII.

IlIf831. 11 TOllKllii llll


l: -

ll ll ll

lt-

l:

lC:De 8

):IlIIII

lll.

ll Jl ii1l0

dD~lllOil

BapllaHTOM

l:

2.

25

- 11 Web-

l:

I :III

\l

l:

I :

II

cjl

8
IlII

l:DD 7.7

l:I

7.7

2223

-,

r-.1

.
'~ l.8.2
'." "(;;>

(RJ

v .. .. ....

yC1".... oe;"t ~_ '1I'fT~'>ca no ~I

1 <II~
.

5.

11

.. ,

!1ante,.

I!

ii


lO.

.
lI.

, *.es,

*,es ,

I:l1

26

8.2.

Jl- . III!

II

Qll

t\.

i'It\1

11.

jL.
IIlf

l'il

IIl\

bg

vi

3ltl'ltil

kk

ka

1v

II

I1

HeMeltl11I

de

llI

IIlI

lI

ru

'lIII1I

uk
1:

2.2.2.4.

II l:

8.

, ~I

I:IJ)

11 .


I~ l:~n 8.2

!8}

YC~"OBM. (~PB~P~ 1(:n~I'Il"""

1_..

~\'~'(IIYC_"""b~ tC:l'btJlnP,,"",,"-'~",n;!of,o$JI
lI'f'O,IIt \,cwo'. ... 8OC .. rg>O.....". . ~ .. D1CYCnO ..61t1WU>Crn

.....- " '_ _

~.l'"".

0Yc_.... ~ tC~1Vo""""o;a.;ctQI\'.~ ~t"VO:O)


~eJI'Iu.:>_~"'"

0\;\"""-'s;"",. ....i~...: ~
OCo:u~b fIO/'WCI~ USR1\"2

<~
.

6.

Jt

]1

CCPBel);1

~>

11

I:lI>

Wil1do\vs.

2.

I:II1II

l\l.

27

l1 ll II ycalIQBI\I1 cepBIIC. IlII

IJl IOI' IlJl. IIlI ycallOBKII


ll .

I :IIII
Windo\vs,

II tlO8 II
. 8I

2.2.2.5.

nepeycTaHoBllT II.

YCTaHOBK~1:

ll 1"131,

'Ia I:IIII,

l! ,
llU1lOJ-II-I .
llI " .

1 :lI.

ll

l13

cepBllca \Vindo\vs.

l8J

I,;II:~ 8.2

1]@;,
1iII_,rl--.."~-,...,..._r;,ycr_.

o6wt'1lXlQ'lDtI!ll:"''''''"",",,"!''~I)IoI'f(_',''''-'_!1~11ouo.II.
._!I_' '-..,'

,,"" ","",",,, 'u

npor_.

PIIC. 7. H3~13Tb 31II..:)'

l I

1"!aHeIIII

.lII

(8.2.9.100).

Wil1do\vs

ll

ll

l:

8.2

I:Il

28

lIll-II BapltaHT. aMllllcpaTopa

2.2.2.6.

8.2.

tll

l11l

II

-l

Hec3HKlIOHllpOBaHHoro

- HASP Dcvice Driver.

.., ...

) ' C 1 ' _... ~

)"'-..t~t*io...."'"

!I~

...................

_ _ e"'-I1_1C~,

__

a_6w.""

.--

io_

0'/(;'-'-~_

PIfC. 8.

II

i1 . USB-nopy
Jl :

IQJJ IlliI-l

c"lce~'lbI l:I'I ;

IJ IOJl l1II
I:)) I1-lM

l1 lm ll

1 :IIIIIJ)).

. ll
II

IIP"CoeAIIIICII

YCTalloBKY

i'i II .

USB-nopy .

IQlil1, II II mel-l

2.2.2.7.
JIII

8.2 -

HASP Device Driver.

ycaHoBlI,

ll.

ll

2.

Ilu,

( I :IIII

29

Readme,

II

1l cHcTe~lbI.

_....--.

~~

1C"""'~.-f

,~~>.._"""

a.2. .o._ ... ~~T010e0'

",.

It.

9.

llll I

2.3.


1:

IOl

1 :111>,

2.3.1.

Windows

npllMepbI ycaHOBKII
1\'! I :III) lll-l 1l Wil1do\vs.
ll 31 l1
l

11 , 1\ (

).

2.3.1.1.

I ll ll 11
II

ul

llll

Wid\vs. CepBIIC ll lI

USRICV82,

I;IIlt 11
II.

ll1

USERS ~IlI ll

] :IIll 8.2. ll- ll. IIll

30

aJl1 :
:. l: 8.

(I

!:Il>

l ),

ll

\Vil1do\\IS

II . lI ~1. nporpaM~la
I .

).

113
(

USRICV82

IIl1

lI1I

USRICV82

l1II !:IlII. :
(Log as service),

(Log as batch job).

!:IIII

",

.
. II
.

llII,
lI l\1O l\ .
! IIIl1\lI ll[ JlII (II I[ )

II .
C1\I. .

2.3 .1.2.

59.

I)

TOI\I . II

ll (,
lI).

ll

( ,\!. .

29).

ll1\ QIQII
II .

. ! . I~
1.

IIMeHeM

2.

2.

~ ~

cepl~epa

eoic_

.... i!J.

&<:.

31

1 :l1)

lfI ~ d'

...J ConsoIe Root

- lIfI

et<fpl _ _ _ IC:I'be.v~.....""

(")C{II
- '1"
I(l\ICf_

--~ 150<1

. . ~
_ _.~.'~_~'~

- ... Pm-c~
;1 CC'I

an.c- ~

t',.-~fotlO<

= et<eA,,_o<C1

go.n,m"",

~ Oou.ero.o

... ' -

' - "1'<;"";;;------

S:'"-

'I!'!Coe~

J\

I<nc>..........:lefl8'!!)........

IcoWP<l

""1%'[ CI:tl'IeK

.n-._1P naPrfI8:

.ow."-':~10Q0>1

PIIC. 10. JJl

115m 1591

l1 ,
lt

pIIC. 11.

--------

; 18 Sctwrl (ConlOlc RaI'IIII~IoI caplcp1ll1C llI"11 8 2\('

':tJ

ottr:o,.,

1_

Q;J ~

..

~l.QllRl

er-4

d'

...J
COOSOIe Root
- fIIUet<TII4_C_ _

&1,0.

IC'I'beA~'"

...

R-~====:::r!.:;;;u~""",~-;;=========I
'n.CC'1

15<10

e"E~C

(')!

.;)

~ Kn.Tep

- ~ 15~1

"I1It~5t

~ _~<:"

L-

p--~-

II:ii1!

...1 COf"PI

-..

0"2
otoeA"_

~K~"

1,

. 1. 02
}:I,.AA_TplfOP<>'
'-'

<JIs:.

!oIeA'Ot(I _

t>oueo:c ..
C~_ ..

1Ji6_~~

I!I'! CoeAl_

PIIC. 11. llJl

~lIf

IJ u

TOr-.1 r-.,

ll

llOliIl (2).

IflI

1:~l 8.2.

32

2.3.2.
lli1

Linux

1 :III1

1.

ll- ll. aAMIJlICTpaTopa

ll

i1 CltceMbI

64- I:II~)

B~leco I .i86. II .86_4. .

ws-8.2.9-100.i386.rpm

2.

Linux.

IIMeHax

lC_Enterprise82-

" " 1_tise82-ws-8.2.9-10.86_4.m.

llO

Linux

II, ll m-IIII llllll -

1tis82-ws-8.2.9-100.i386.m

deb.

" " 1_tise82-ws-8.2.9

100.i386.deb.

li

tlO

II

rpl-

"

Il

cllcTeMbI.

2.32.1

II 1 :I

Linux

!! rpl-. ~JMeHa m-:8


:

1C_Enterprise82 --8. 2. <>- <>. i386. ,

1_tis82-mm-ls-8.2. <>-<> .i386.rpm,

1tis82-Srv-8.2. <>-<> .;386.,

1_tis82-Srv- Is-8 .2. <> - <>. i386. ,

1tis82-ws-8.2. <>-<> .i386.rpm,

1_tis82-ws-ls-8. 2. < >- <>. i386. ,

1tis82-s-8.2. <>-<> .i386.rpm,

1tise82-s-ls-8.2. < >- <>. ;386. .

<>

11

HanplIMep,

<>

- II II I;.
,,1 :II 1 8.2.9.100 6

11 l1 11:

1_tise82-mm-8.2. 9-100. ;386. .

1_tis82-mm-ls-8.2. 9-100.i386.rpm,

1tise82-Srv-8 .2.9-100. i386. ,

1tise82-Serv-ls-8.2.9-100.i386.m,

1tise82-ws-8.2.9-100.i386.m.

2.

YcallOBKa (~l:I1lt

33

1tise82-ws-ls-8.2. 9-100. i8.m,

1_tis82-s-8.2.9-100.i8.m,

1_tise82-s-ls-8.2.9-100.i8.m.

root.

l_tise82-mm

l_tis82-5rv

1_tise82-ws

- ll 1 :llI;

- 1 :IIlI;

lIlIII

I:IlII -
IIII Apache Server 2.2;
l_tise82-s

Web-cep8l1co8
Apache Server 2.0

l.lUI

1 :IlI.
,

.l'l

lO

-nl5), -

l_tise82-5rv-ls lI

1 :Il.

llll naKeTaM~I:

l_tis82-mm l1l1;

1_tis82-Srv III1 1_tis82-mm;


1_tis82-ws I1' 1tis82-mm;
1tis82-s I1I1 1_tis82-mm,

1CEnterprise82-

11 1_tis82-ws;

Server

HaUl1011a1lblIbIX

~IOII

KOMnO~leHTOB

l"I, lIO

II.

1 :

1_tis82-mm 11

al

- 1_tise82-Serv.

II , l'l IIl"I Il
Web-Sll

I:IIO),

1tise82-ws. 1_tise82-Serv 11 1tise82-ws "


II . , II

II

11

lIii

ll

1 :IlII

ll

usrlcv82.

lI II l:IIIf.

"

!:JlI1 _

1_tise82-Serv

I ;II1I1 8.2.

34

2.3.2.2.

ll . lII-II1

ll Il . II II\l II
llii If II~llt (ll,
ll IIII-fO).

lI

(li . .

YCTaHoBllb

Jt
(li . .

2.4.

32).

34).

2.4.1.

2.4.1.1.

s-

Linux

l ll HacpoiiKa ls-IIllllIIl

!:IlII
:

lI,

ll

I :II),

il .


CI,ICTei\'Ie 1.I.L :

Active Directory:

I'I (IlOs1name) - mi;

I-

" -

- 192.168.29.150;

III CIICTeMa:

I :IIII):

Fedora

" (llOstm) -

I-

srvlc;

-192.168.29.151;

II

krb.local;

lii

lIUI1

RC4-HMAC

II.

MIT.
krb5-workstation);

Kerberos

lI

2.

({ I:JlIIll

35

Active Directory

113

11

ilI

Kerberos-

IllllIl1 l ll I:

DNS-cepsepe

aBTOM3TII\leCKIf npll
ll

))

lIII

1Il

Wil1do\VS-bI

Linux-

IIII

lIII DO~lell. Ira~1 tI~~

Jl

ll

I :1IIII (. . IIlI Liu- ).


II ~lll (Ill
aBTOMalI\leCKIf ).

) II .

llll

llllI1

):IIII. ll slcy8

passlcv8. \llii 1111


Use DES encryption types with this account. II ll,
Keberos lIl I11 ~I RC4-HMAC,

J-VI

uslcv8

"

1IIO1\'I. II II1III
I Windows
SUPPORT fIO"

Suppot

J\l3l1I

II~I

ktpass,

Tools ( II
Windo\vs).

lI Microsot

lI

Il

ktpass.

II :

C:\>ktpass -princ
passlcv8 -out

usrlcv82/srvlc.krb.local~R.LOCAL-mapuser

usrlcv8 -

usrlcv82.keyta

\>
l "

RC4-HMAC lI,

lta 1l :

C:\>ktpass -crypto DES-CBC-CRC -princ


usrlcv82/srvlc.krb.localeR.LOCAL-mapuser

usrlcv8 -pass passlcv8 -out

usrlcv82.keytab
:

\>
usrlcv82.keytab """
(8 npllMepe - )1'0 lI :). uslcv8
accoUllllpoBaHo II ll uslcv82/srvlc.krb.local.

I:flll 8.2. ll- III. aDMllllcpaTopa

36

uslcv82

11

ll

II

Bllalme

lltlll

113

II

uslcv8. lI " uslcv82/svlc.krb.local@KRB.LOCAL-

ll . tl II ll, IIMClI

lia

(usrlcv82).

ul.Il (~I :nIlII

usrlcv8.

napa~lepc

pass

out

II

mapuser, -

2.

llil Ill1

usrlcv8 - passlcv8.

. Il3

uslcv82.keytab.

1:
.

11

I :IIII

fl .

D S

S-

'-I. l1 II III lIIOI' "lt Lillx.

naHIIDM lI II l\.

jetcjresolv.conf.

IP-apec

l13.

l-l l1 CTpOlI:

nameServer 192.168.29.150
search krb.1ocal
ll

DNS.

tlll

ping:
srv1c:-#pingmain-c1
PING main.krb.10ca1

(192.168.29.150J5{84Jtsfdt.

64 bytes from 192.168.29.150: icmp_seq:1

tt1~128

timezO.177

--- main.krb.localpingstatistics --1 packets transmitted, 1 received, 0\ packet 1055, time


rtt min/avg/max/mdev :

0.177/0.177/0.177/0.000

srvlc: -#
!

. ll

rlpouecce ltllIII.

.lII ~I . llllU1l0
(I) il lllllll II.

2. ~8 \:fIIII

COOT8CTCTBel'IHo,

l1ll3

37

j\,l. II

ntpdate:
srv1c:-#ntpdate main
4 Jun 11:51:53 ntpdate(2527): step time Server 192.168.29.150 offset 56.766439
srv1c:-#

lI lIII HacpoliKy Kerberos.

.'ll

/etc/krbS.conf.

ll

II~I . 0110, npaBIHIO. II

BepXlle"

l. " 'la

-II

KRB.LOCAL.

/kS.f III :

srv1c:-#cat/etc/krb5.conf
[logging)
Default = FILE:/var/log/krb51ibs.log
Kdc : FILE:/var/log/krb5kdc.log
admin_Server _ FILE:/var/log/kadmind.log
[libdefaults]
default_realm _ RB.LOCAL
dns lookup realm = false
dns=lookup=kdc _ false
default_tkt_enctypes
rc4-hmac
default_tgs_enctypes '" rc4-hmac
[realms]
RB.LOCAL = {

kdc=main.krb.local:88
default domain-krb.local
}
[domain realmJ
krb.local = R.LDCAL
.krb.local = R8.LOCAL
RB.LOCAL '" RB.LOCAL
. RB . LOCAL = RB. LOCAL
[kdcJ

Profile /var/kerberos/krb5kdc/kdc.conf
[appdefaultsJ
=

Debug true
ticket_lifetime = 36000
renew lifetime 36000
forwardale : false
krb4 convert false

srv1c:-#

I:JlI"lIllt

38

8.2.

lIll-lli! III. lllt

1\1 RC4HMAC IIC ~1, 3}-1~llll'


default_tkCenctypes defaulCtgs_enctypes ",,:

des--r des--mdS

default_tgs_enctypes des-cbc-crc des-cbc-md5

" lIII. )
ll

.
111\I

user.

kiit

<>,

lI"ll

.'l Jl

lIll

lIlI

t.

lI

I'I

- )1'0 II ll3
krb.local. I"IpllMCpC ::
, 11

lI. fl11 I1l

ll . ll

IIII (

Distribtttion Centcr -

IlI

II .

kJist.

1\I

II ~l.

) Il
l

kdestroy

ticket-granting ticket.

otlllCHTb lii

. t .

srv1c:-#kinit user
user@R8.LOCAL:

Password for
srv1c: -#klist
Ticket

FILE:/tmp/krb5cc_O
user@R.LOCAL

Default principal:

Valid starting Expires Service principal


06/04/08 11:29:21

06/04/0

21:28:28

krtgt/R8.LOCAL@R8.LOCAL

renew until 06/05/08 11:29:21

Kerberos 4 ticket
Klist :

have

/tmp/tktO

tickets cached

srvlc:-#kdestroy
srv1c-: -It

uSrlcv82.keytab, il il ,
uil

I:IIil.

, !:IIII (

2.

l:l!ll

39

llI {tjl{v8.2{i8 II {tjl{v8.2{8-4 64-

ll11 ).

srv1c:-#cd

11 YCT31-fOII , l31 :

/t/1/V8.2/i8

srvl:i86#

chown usr1cv82:grp1cv8 2usr1cv82.keytab

srv1;i86#

chmod 600 usrlcv82.keytab

srv1;i86#

II l1llll ~1O I' ,

I13MeHIITb SRV1CV8_KEYAB lll

I1 .

klist lI

npOBepllTb,

~I. l ~III:
-

srv1c:-#klist

-k

/t/1/V8.2/i86/usrlcv82.kt

:
:
VNO

FIL:/t/l/V8.2/i/usr1V82.kt

Principal

1 usrlcv82/srvlc.krb.local@R.LOCAL(ArcFour

with

AC/mdS)

J' RC4-HMAC ,
t\.'I3 I' r-.'I :

Keytab
VNO

13

:FIL:/t/l/V8.2/i86/usr1v2.kt

Principal

usr1cv82/srv1c.krb.local@R.LOCAL

(DES

mode with

RSA-DS)

Jl, cekpeTI-I I 11I , I-I I-I (

Principal

I'I ,

llI1

11 II lI
(ArcFour with HMAC{mdS RC4-HMAC IIIJ DES mode with RSA-MDS
DES).

npoBepllTb

IIlll

II Il3U1

{tjlC{v8.2{i8{usrlcv82.kyt

Kerberos
kinit .

II~lII II (
IJJl

{tjlC{v8.2{8

4{uslcv82.kyta 64-Jl BepCIIIJ ) 11 lI

cepBIIC. usrlcv82{srvlc.krb.local@KRB.LOCAL. ." kinit

I:IIll

40

11 BepliyTb

srvlc:-#kinit

8.2. ll- . anl\lIlllCpaTopa

-l

'I,

lI

ll :

-t /opt/lC/v8.2/i386/usrlcV82.keytab

usrlcv82/srvlc.krb.local~R.LOCAL

srvlC:-#
.t

klist.

!II, :

srvlc:-#klist
Ticket cache: FILE:/tmp/krb5cc_O
Default principal: usrlcv82/srvlc

kr.llR.LOCAL

Valid starting Expires Service principal


06/04/08 11:44:54 06/04/08 21:43:58 krbtgt/R LOCALaR.LOCAL
renew until 06/05/08 11:44:54

KerberoB 4 ticket cache: /tmp/tktO


klist:

have

tickets cached

srvlc: -#
~ITO-TO , :

srvlc:-#klist
klist: No credential scache found (ticket cache FILE:/tmp/krb5cc_IOOO)
Kerberos 4 ticket cache: /tmp/tktl000

klist:

have

tickets cached

srvlc: -#
, IIII,

I :I1

l1I. II Ile ,
. II II If
~IO.

( I :Il

. 1

8.2,

;; ' ,

3IiII! J ".

12:

OneJi

_I(~~1"

....

1(~~e(1~r~)

....

I~COtO'(_n.o.-_)

':"'t~.op

it1

ed'IIe~,_"""-

~~(~ICI'\!t~1""
~ _l~l~_ .... 7.7

I!I

Pemo;pjI"'Y" ...." .. 4AIOI....c~c~ICIbe~

PIIC. 12.

CTPYKTYIJ:}

MCII!O

IIf..,.

Jl-IIIII

, . (1CEStart.exe)

8.2.9.100
8.2.9.150

ll

\tIIII

3I11\t

8.2.9.100

11

CllCTCMbl

11.

lllii

Bepellll:

lIlI

lIll

II

8.2.9.150)

I\ YCT<lIIOBlI II


1 (

CIICTe~lbl

II,\I

I : smm

1 (

.Il

CllCTeMbI

lI

I : IIII

ReadMe -

II li lI

8 D KOIHbHVDaToD
llll13
3I

~13UII,

"

1:II'l'lI 8.2. -lllAli BapllaHT. Il

42

VIII

ll

1 Df' 7.7

lIII

( 61.1.'111

lC

IIIt"8IIlI

7.7

v 1 :~IIIII)

lC

II3lOIIII

l1I

1:..'lIIlI

(!!

(~I :IIII

cepBllca

l: 8

Windows)

IIII I\;;lK II (11

" 3118

Windows).

"'

l:

OcallOBKa

:Q

<IO

ll

lllllt

ll

IIllI

lC

llII

II

( I:IIII
(admin.dll) BepclIll. rlO
'TOII Bepellll ~lO
VIIlI IIn\lnllll

3.1.

1'01"0 I i:,
I (agent). l

lJll-l

CllcTeMoi! r-.'18. l bilJIIl

nOl1CK

lI , l'l

II

'IX

IIII

JI

II

11

QIJIO
.

I!

II

IIIO. II r-,l ll xapa"..,.ep~ICIIKII:

ll3Q

QI II u ~l,

-1541,
- 1560:1591,

II llii u, ll
ll.

3.

43

3.2.

3.2.1.

Windows

li l1.
I10IlI1' 1\1:

ragent.exe -debug
-port

<>

-regport

<>

-seclev

<>

-range

<>

<>

-d

! lt 11

ll

II~I

>.

MOyr IIQ :

-port

<>

l-l (gt).
I-I ~III

Il

l : 1540.

-regport

<>

(mg),
ll gt.. ~l l/II: 1541.
<>

-seclev

QIII1 .
, ragent.
IolII :

( )

lill ;

2-

-range

lm;

lt

1-

lfli l1.
<>

ll . 8ll
ll ~I

1560:1591.

ll" II ll:

IIX

45:49, 45:67,70:72,77:90.

I Ill 8.2.

44

ll- . IIlI

-debug
II IfJI.

-d

<>

, 1\'! ( )

IllIQ

).

l1

I1

11 CllIICOK
Ile ,

llI:

%USERPROFILE%\Local Settigs\liti Data\1C\lCv82. !I


. lI, :

-d "c:\Server data\cluster 2"


ypoBI'le lII . . 86.

ll ll

lll,

Ctrl + .

3.2.2.

"
cepBIlc
1'1

cepBllca,
ll, ,
llOI-I .

80I

el'o

II

Il.

ll :

ragent.exe -instsrvc

-rmsrvc -usr <> -pwd <>

-startl-stop -debug
-port

<>

-seclev

-regport

<>

-d

<>

-range

<>

<>

! llll 11 )l II .

-instsrvc
lII

Wil1do\vs. lI ragent.exe
Windows 11

Ii , lll1 cllcKe I1
. -rmsrvc.

-rmsrvc
llIII l

\Vil1do\vs. ragent.exe

ll II ~. lIII

Windo\vs 11

. HecoBMeCIIM

-instsrvc.

II

. t-lI c.tceMbI

45

-start
gt., 1fl cepBllc Windo\vs.
gt.. II Windo\vs.
.

-stop
If agent.exe. l [1

Windo\vs. l agent.exe. 11
llO II Windo\vs, .

-debug
ro.l llfi.
. II , .l IIlt .
ltl lt . "
.

-usr

<>,

-pwd

<>

Windo\vs, .1 fl
agent.exe cepB.IC Windo\vs.
ro.t -instsvc agent.exe Windo\vs.

- port

<>

(agent). l
uIOI\'\ .

ll : 1540.

-regport

<>

(rmngr).
~l3l-1rt ragent,exe. 110 : 1541.

-range

<>

111-13ll .
~t I-I liX
. I1 ~III:
1560;1591. " ; 45;49, 45;67,70;72,77;90.

-seclev

<>

II .
COClHICIlfi. 3Jl agent.exe.
lIl :

( ~IO~I3I)

- ll;

1:llll

46

1-

8.2.

ll

KJllleHT-bI!i . IIl I/ll

lIII

lIa

lll

lllllll1I ;

-d

2-

lO ll III.

<>

. )' (IIII ) '..li


( '! ll If 11 lI Iq:-,IIO
).

napa~lellJ

%USERPROFILE%\Local

It

5ettings\pplication

II:

Data\1C\lCv82.

u.:

ragent.exe -instsrvc -usr usrlcv82 -pwd SuperSecurePassword


ypoB~le ltllliIl . .

cepBllca

86.

3II \llllI 1IIII

. II ~1II

Wil1do\vs:
- -
l: 8 ( computer - Manage - Computer ManagementServices and Applications - Services - lC:Enterprise 8 Server Agent).
~1II Wil1do\\IS.

llI1I ll :

ragent.exe -rmsrvc

3.3.

Linux

yCTaHoBl1 ,

II~l ,

l'llO

:II)

npll

lt
.
~1 ll
cpOKII.

3.3.1.

II

ll

./ragent -port
-range

<>

-regport

<>

<>

-seclev

<>

! II 11 ll IID .rI.

3.

-port

<>

HO~lep

47

(ragent).

lt foo'I .

:

-regport

110 .

1540.

<>

(rmngr),
ragent. 1I: 1541.

ll

-range

<>

. ~lll

1560:1591.

l1 0:

-seclevel


~:

45:49, 45:67,70:72,77:90.

<>

I. u .
, ll
I\1 ragent.

ypOBCllb

II~l :

( )

1-

II ,

lllI

l ,

2-

ypOBI-I l1 Cro..l. .

3.3.2.

86.

l-I I-I
I\'1I CTpOl'I:

ragent -daemon -port


-range

<>

<>

-regport
-seclev

<>
<>

! 11 /l.J\l .

-port

<>

HO~lep

(ragent).

II .

:

1540.

lll

48

-regport

8.2.

KmJeht- .

<>

fo. ~I

-range

(rmngr),
ragent. : 1541.

<>

. I l1

1560:1591.

ll nIl:

-seclevel

lil1

IIX

45:49, 45:67,70:72,77:90.

<>

. .
l1l1,

gt.

( l)

1-

- III1 Wl1,

2-

lO .

3 . .

90.

\:I) l l\'I
, :

chkconfig -add srvlcv82


gt .

3.3.3.

~l

I :))

/t/iit.d/srvlv82.

. l1
:

-start
. 'II
l:Il~Il,)).

-stop
. ll ,
III\I I (. I\Il stat).

3.

~l cIICTeMbI

49

-info

l'I

, , ,
.

-status
(/ , I!
l"l~I, ).

/elc/sysconfig/svlcv82,

\:I1. l-l ar I : 8.2. .


lO :

#-----------------------------------------------------------n lC:Enterprise

Server configuration parameters

#-----------------------------------------------------------# 1C:Enterprise Server keytab file.

n default

- usrlcv82.keytab file in lC:Enterprise Server

# installation directory
#SRV1CV8_EYTA~

n Number

of the cluster port created

default during first

# launch of ragent
# default - 1540
SRV1CV8_PORT=1540
# Number of cluster agent main port. This port is used

the

# cluster console to address the central Server. Cluster agent


# port is also specified
# default - 1541

the IP port of the working Server.

SRVICV8_REGPORT=1541

n Port

range for connection pool

# example values:
# 45:49
# 45:67,70:72,77:90

# default - 1560:1691
SRV1CV8_RANGE:1560:1691

# 1C:Enterprise Server configuration debug


#

1 -

- default - off

SRVICV8_DEBUG=0

# Path to directory with claster data

I :IIll 8.2.

50

lI-II . aHMIII'IHCTpaTopa

# default - $HOMEDIR!.lcv82!lC/ICv82
SRVICV8_DATA:$HOMEDIR!.lcv82/1C!lCv82

# Security level:
# - default - unprotected connections
# 1 - protected connections only for the time of user
# authentication
# 2 - permanently protected connections
SRVICV8_SECLEV=O

#-----------------------------------------------------------# end

config

#------------------------------------------------------------

3.4.

~l

lilIII .
,
~l ~IX .
, I,l~'1 arC~ITOB ,

OTCYTCTB~1e

Ilh."

tIo'l

rlpoueccoB
i-IQf\'1 ( li )

l .
,

u.

KOMloTepe

j\,1

11

1 :~Il1.

, ~'I

lI~1

, ll

~iMeTb l ;

li

06

lf~I

3.

ll

1013

lI ;

51

. Il

IIII

ii II ).

(lI

uII

52

1:IIll 8.2. l1-ii . I\ll

4.

1: )},

4.1.

-
!

llil, , IJ!IO .

. ,

( ).
, ,
, l. . 1 . '

SQL-:

irosft

5QL 5erver 2005:

htt://msd.isft.mju-ujlijms187048(SQL.90).aspx.

MicI'Osoft 5QL 5el'vel' 2008:

htt://msd.isft.m/u-u/li/ms187048,s,

Postgre5QL 8.1 ( ):
http://www.postgresql.org/docs/8.1/static/backup.html.

stg5QL

8,2 ( ):
http:jjwww.postgresq1.orgjdocsj8.2jinteractivejbackup.html.
Postgl'e5QL 8.3 ( ):
http://www.postgresq1.0rg/docs/8.3/interactive/backup.html.

54

I : r>llII 8.2.

ll-II BapIIClHT. aDl\lIlHIICTpaTOpa

18 82:

htt://ui.uld.im.m/ift/dluw/v9/ti/m.im.d.ud.
dmi.d/dqlS0.htm.

O"acle Database 10g Release 2 ( ):

http://dwld.l.m/docs/d/19_l/SelV.102/14220/backrec.

htm#il007289.

4.2.

/ II .
, II

BapllaHTa l-fi.

! ll "
ItlIOIllIO lIII .

IQ

IlD

~l
(

1-1

).

ll-.

IIIII":'1

- ).

S.

1:~)

III\'13UI-II\I

Bap~I3HTe JI-. l:IO) Jlll

I1Q

II,

lI'.'l

l' :

II \: (

, Il I -II);
-

11

-);

13

I ;I;

I\I .

fl

1:

8-

8-bl

)l:

13.

:i\liiII CllCTeMbI

I;IIll 8.2. ll- ll. i\lll

56

llI, lll ll

I :l!l1
lll

~,I

-ll

11

),

-ll

11

.
I:IIII.
ll

11
npoueccoB,

1:I1I

l III

.
J1

u , .

1 :) il

.
u

t\.

I :.
ll lI 0p~leHTllpoBaHa II

uI

11 ~lll t l1

. ,

II

(
,,--r
~I
UII!

11 ll I
, I'l IlII)
II

III,

ll

llQ

J\'I,

11

11 ",
llll
li

II.

1 :,
r-.

1: lI,

1\'I

ll1\1

"

I1 .

, II , .

YCTaHoBKl1 I :~I.

lllf

I :IlI

~l"

f( .

l II i:I1
.

tlC

UIfll tlll .
-

-li

11

-.

-.

5.

57

. l , TepMIjHOM
li ~I, II 6-.

1 :})

(. .

] :

19).

IJl .

5.1.

5.1.1.

1 :

fo.

, ,

J':'lr-.'1

---t--~;::::=::::'~':"'~"~":."~". I1!11

,-__-!-

ragent

~==+=::::;;"~acT8pcePB8poB

"<;

rphosl

llll

PIIC. 14.

1:l~

I :IIlI1 8.2.

58
".

JIIll-llil . IIll

14 ll J,

lll lllI:

CllllCOK

ragent, rmngr. rphost;

. .

ll lI

ragent, I ll . , , ~I
KOTOPOi\1 ll1 arellT , I'I .

II

II

llll

llll ll

113

svribrg.lst. (

Ci\I. ):IIIll 8.2. IIll3)~).


II!! ll . .

59.

Ii\1l:

lI

Ill

ll

cnllcoK

i\IIIlI u .

lI

11

II lI

Hei\l.

lll-l

11 , ~I

ll

J:

II

IIml

1-Il, u08 mg,

II phost.

1'1.1111

rmngr 1-l .

I'Il8~lII
lJoI

lt

llI~1

cep8epOi\1

II

11

31I I ,

ll

II

II

llllI

I~UlIO

llllll

IIII

IllIl

II

l~

l1 llII (ll

Ci\I.

82).

ll
lt

i\1

11

5. lll-l-Il ll

59

peeCTp~. .
ii

lCV8Reg,lst.

IM .

ll IllI:

i\'lf-l , ;

60II,'< , ;

I , ;

;
1'.l ;

phost

'IIt

ll ll II,

cepBcpor.1

11

, ,

IIl-I

ll.

5.1.2.

lpll

cHcTer.lbI

l:))

] :lI) ,

u . I\1
, II ,

<
lC:>\svif ( "
-d).

I :))

llll,

; l II ll ,
1'01"0 . ) lI

-d

,-

Data\1C\lCv82.

%USERPROFILE%\Local

Sttigs\liti

! II ll 3l-I1IQ ll~1 ' ,


ll llI (II. ll) IIlI lI
, IIII ' . II
IIi\1 ll1 I ~; .
al'CI- II II ,

IIa

I:Jlllt

60

8.2.

llii . Il

IIllO
l1

Linux
/home/usrlcv82/.1cv82 (I<II l1l1ii Bapl,al1T

IlI'- ~/.lcv82).

5.1.3.

Ul

IIll

cepBIICOB.

I~1 ll . I
IIII

lI

~IO

II II

cepBllcaM

lia

MOryr

cepBIICOB

I :I-lIIlI:

811

lfllll

lllllll1

II lI

HyMepault11

11

UII

'lI

lIo~lepoB

11

"",

ml

lll

It

[lpeDMeaM 1I.'1"

ll

cepBcpllblM

II

+
+

1llt

06II

]~l I>Cll l1

llII

rl\

IIIIDeKCllpOBalllte

~lhl

ii,

nOllCK 11

III;

Qltl3llll IIII

IIIIIII-[

ll llO 61101\111'01)1\11 JlI"

61101\l[I'

ll

Il

6llI\II II.l,IIOIIII 6, II

II

11

llll

JlllUlllO

ll IJl lll1

llll1

BpeMeHII

ll

BpeMeHII 11

ll

II

lI

<l!I

ItIIII.

ll

11

lta

ltllll

IlI

Vln Dlllt

"

I III

110llII

lllI

II ItlllI

IIll lI:

pecypcoeMKIIM.

(lIe

080

"

lll)

5. l1ll-II

II

cepBllcoB

61

llI!l .

It

5.1.4.

llll ll

11

ll.1

I :I

TCP/lP. TaKIIM , I-I


, , 1-1 .

II

" II

HO~lepa :

~I

1540;

1541.

HOi\lep IIai\l

1560:1591.

,--------Il"1 (t.l 1C_Serv)----...

I1Igent
(IOpT 1540)

lt11~~ I
I
,-------~===t==~8
ll--...,
1

nnngr

I
I

,ph""
(

PIIC. 15.

1541)

PCT~

It11B~~~

-'1

11-_ _

1561)

ii

ll ll - lC_Sev. ,
,,!

lII

- 1C_Serv: 1561.

1C_Sev:1540.

1C_Sev:1541, Ii

I :II 8.2.

62

l1r.l

ll. . lI

IIlll

-.

II

II

lC_Serv:1541.

rag8nt
('

1540)

1C_Serv:1 S41__~===:r:==;;;

'

rphOll1

(nopr

PIIC.

16.

1~1)

JlIIII" )' )'

lII\'1

01-10 .

llII

l1

fegenl
(

1540)

__~'~C~_=S,:,~.~:1~"~'~_..'::===r::=~~
rphosl
('

17.

u,

lO , i1

, lSrv:15l.

1561)

31108II COCllltCHIIC

5.

KJllleht-

63

ll l1llll I II ,
lllIlll

110

ll

Il~1IOIIII

11

IlIOt-t .
!
"JlIIII
CllCTeMbI

IIIIQI'

11

IIIllllllllll

II

CllCTCMbI

, II, ll, IIMeCT OCPClllO

"IIll IllOltll

II

BepC1111

rlQJIIIQCTblO IICHTII'lbIMII. IlllQllllaJllI

IiIO

8.2.9.195,

8.2.9.100.

5.1.5.

ll IIII 1\IIO 11
II . :

3~I lfll II I :IIII;

-llII. II -ll:

II

k.-r

V82 . COMConnector):

I lI080 "I:

Web-II.

DallllbIe, xpaHl-IbI ,

11

ll 1. :

III-I ,

11O~ICP ,

lllll-l IIII ,

Il,

IIIIll.

Il~1 fl1II,

caTIICIIKa .

IlIlII IIl1,

ll .

ll I1 11

ll

IIIQIIII.

ro.l

ll

11

QI

I :l"lIIII 8.2.

64

ll- BapltaHT.

I ll ll , II:

II ;

ll I-t .

ll

I :IlII.

I lI llII,

lIII

I'I 8llII .

I l1II lllII. .

ll

lIe

ll

tlll lIJf.

" II

11

I :I

lll\t11.

11 lltl:

tl

ll,

tLlII

11

ll

IIII:

l-Ill

11

llli.

li.

I Web-II tIo lQl Ii


:

: Ill-l ,

II;

. l

1 I
U

11 -II lilI 11 l

ll l-ll:

li lIl1

Ql

II

11

lI

~l

31111 (. .

20

llill

60).

li

II h'If

ll

113 11

ll.

Ile

lI

I-III . II

ceal~ca II

ll It -ll II

11

lI
(,."

lll.

HII

ro.HIHY li lIlil1.

l-l

10

II

5.

KJIIleht-.lbIii

65

a...,.I,IBllbIX II .
ll :

lll1,
IIl1 ,
III-Ill,
.

KOIITeKcTe.

ll II l1
,
lll<l

11

IIlO

11

l\l

lIll

lI lf lllfbl-fO
YII:IIITbl

IIll"rl

III!lllI.

ill.

~I

II

II

III,

II

Il

II.

r-.1111l I lI
Il
,

r-.llIllll"I1

Il IIO

l'l

lie

l1 .

5.15.1.

lI I li:

II ,

ll ~IJ\I .IlIIOII:

I1II

Il

IIl

ii

8 r-.1 coenlIHeHl1II

l ;

ll Illl

llOli ;

l11t ;

llli lIii

1<1

I :lIIIll 8.2.

66

ll~ii . IIll

III III-llIO II:

-.

-.

WS-,


coeAllllclllle lletl IIllOlII- .

lII 3l13 IV1 lllIl1 AallHbJX IIlli\taIOIII

lIIIII

11

lIIOII,

i\

llUII IlII .
ll IIHTepaKTIIBHorO
ll ll I:IIII IIlI 1l0llll
IlllIO IIl ll1I AtltoI11atiol1 Client/Sever.
Illli\I:

11

Automation

AucomationCepBep.

11
11

1:ll

("V82.liti");

1541

TestSrv

AutomationCepBep. Connect (1ISrvr="TestSrV'I; Ref: II Test8ase")

llm
l1l-111 IIllOlil .
COCAHHCI-IIIC llI-l<lI-l l1lll1 A3HI-lbI IIlIl\-taIllIOI-II

11
l1II

lIII,

l1llll 1111llOIII .
Jlll

IIll

IIII

II31:111 lll1

II

II

IIIIOI

Automation lit/Srv, HanpllMcp:

11 Automation 1:
AutomationCepBep '" ("V82C .Application") ;

/1

11

1541

TestSrv

umi.nnt("Srvr=-stSrv";Rf",nst8s")
;

5.

lll'-il ll

67

ll
" Coenl1HeHlle II1\UlIO" ".
coellelllle

ll

~IOIIlllIII

11

KOI-lllIl

IlII" 11 lll l 11 ~I
nei1CBllii.

l lllllltll -
IIII

- I

coenllHelle

1\1 .

-ll.

Web-.

lll ( ).

llllll
lII1

1\l

lI

\Veb-II

-ll IIII ll (

http)

IIlI

I:~IlI~). lI -

lIII

ii - ( IIII lll
IIII

cOClIHeHlle

I1\I

llllIIII).

-ll1tltll
l1 , 11l'0

\:I)},

i\lO Ul
lll

I\.'10i,j

ll

IIOt .

COM-Ii JlII
lI>l-lr-.1 II , r-.,'I:

11

Automation 1:

11
11

..

t5("V82.nntr") i

TestBase 1541 TestSrv

.nt

("Srvr="TestSrv" iRef="TestBase") ;

WS-llllllll
ii llll - II3lO .

II

8.

Web-ll

I :II

I :llIll 8.2.

68

WS-

ll- ll. 1\IIIIl

Web-,

I1ll -. , lll
~I

WS-ll

l!II III

113

III lII1II).

Web-lf

I:Illl

8.2.

1'1 )).

lll

Ilu . loII

~ IID .

li

8li1-ll1.

1:ll))

I'l

If ( )

I-! IIi\1, l\ . :

11
11
11

.(

".~")

, li .
.

I :I1 8.2.

ll)).


lll 11 i :

lll

npoueccoM

11

I"IC lI

II ;

lI ;

~Ie ~ IlllO,
l:

Il

Ile
npoueccoB .

ll I lllIII:

5.

lll- sll

69

cr,

-.


Ji IIIII-III lI II I1 .
IIll llli llJ1 al,
1'01'..1 L," Ii ii .

l-l l-llI l llepBOI\! I-!


I-III.

I\I

llll

ll

ll~LIO Ll .
<1II lIllll

coeDIIHCHlle allll

, , l1
Jl .

l II CI\I. l 1:

8.2.

ll.

l1
" coeDllCHllC ll I\!
I-IIII\I
IIII

II

I1.

nOllcKOM

lII-IlllI

11POUCCCOM .
il

II,

III

IIallii .

III lI

rlpll l!I-IIIII l lI IIII lpll


nOllcKe l\l lI. . I1
1I11 IIC II n.
ll

tt

II

I:IIl

8.2.

".


llllllll lI (, . .
t

96)

rlpoueccoM. ro.lI

IIII .
llIll

II

MO~leHT II

ll

rlpouecca (IIt\I. npll LllII I1~131IIO"


. I! llI1 ll llII IIlIOI

.).

11

I:lltlt

70

8.2.

ll-i1 BapII3HT. llt

M-llI1111IIIlllllII

llll

IllI IIIII .

lpoeccoM

llll

III-IIIllIIII1\I .

COM-lll " lOl


npoueccy "JOll~1If , IIlII1\I:

/1

1:

1/

("V82.Qnntr");

1562

// 1541 TestSrv
nw:

.twrkigrss("t://stSrv:1562");

5.1.5.2.

1\I :

-,

-,

WS-,

-.

llall

i\'!

lIl-lll1O

llII. ltlll -ll ll ll.

-lllllll
I1i\'1 -I.

IIl1

llllll

"

IIl1III

llt.

IllIil

il

ll)'l'l

llIii . -ll
-.

- IlI-Ifll -J

11

, IITepaKTIIHoi1

IIi\lii ( -).

5.

m1- ll

5.1.6.

71

ll
llOif

11lIOif

I :IIlf)) 11 , KOTOPblii lI
l1 IIII:

)'Ull,

Ill1lO .

l1.

ll

(>1. .

IO

YBllneb

yrlll

llI"l

144).
:

11

II'll .

IllI

l1

. "t lll:.ll ll Il ,

IIII j\,II III ceaHca~lII.


TOtllI ~ll" CIICCMbI . tl3
ll lI ( II).

1,It llll3 ll llll 11 II


lllI

11

(. ll). Il ll nallbIx
IIlI II

cllcTeMoif,

11

~I

() .

I! 31\\ , l1 lt
I:II), ll nal-IbI. :,

H3I1pHf',lep,

8I

llI3 , lO

I1f\\

I :l))

IQLill :

3
'lll1'III
lI
I\

ll l II lI
Il3U1li1 lll".
IIIOl ,
Ollll . ll :

I1pll ,IfII 111I11 ;

I1pll IIlOif ;

" II ;

lf1l IllIO ;

"

IIllOl1J1

npll

l1

11

IIII.

11

I : JllI 8.2.

72

ll-lii1 I1. l\lltlili

nallbIX ~l,

II80

811. :

l!

bJlt

() -

bJ
ll I-III , III1

bl

II.

,\-, II h." II~IUJIIO ;

llll).

MOi\'leHT

i\

r-.I

. I).
. . ceat'lc h.-r ,
~I ( I~ ).
. I.1
, 3ll .
I f., 1\1 llII
, r-.ryr .

-,
It

II .

5.1.7.

fiI113

ii :

I1 ( ,
);

113

, .

. ,
.

5.1.7.1.

: ll (I" II II
r-.

113

llllll, r-.IOY
2 II , IOII I-llIl1

(. .

148).

5.

ll-li

73

, ll ,

11 1\'I l

l1, llII.

. l

ll

I1llII a",-r1\1 ~I:

CnllCOK

lI ,

CnllCOK

I'I.

!.

",-r llii .

"

113 h-r h-r

ii .

llOI

-I

fo.-r,

l-I
t\I,

CHJ-IlIlIl

l1I-I t\'1
HI-II\\1 .
Servel, Serve2:Pot, Srv.

. '.

l1

III-IO["Q

JlI1

r.I~1l1II

150).

Jlll

I :l1))

. I1.

lI

lllt.

llI,

. "r.l. ll ,,!! II Il~IaI.{lIOllbl .

1:IlII 8.2. - . ~ll

74

5.1.7.2.

11l u.

~1

l1l-l

~I~l

II:

!ii

ll

JI
.
l'l

II

I'I

h.'II, .

If , B~leCTO
II

, , !! lI

Heafl.IIIBHbIX

~I

Ile

J\I. , ~l

, I , lQ

IIl1

11

~I

Il

,/

I\'I r-.I.

5.1.7.3.

ll

npl'l IIll , 11

llII

8IIII

C11cTeMoi1

ll:

, l1U11I1

Il1. l1 :

ll II ll)' Illl !! .

KJ1Ilellt-ul-lbIii

5.

75

5.1.74.

lI I"I ll ll II l.
\l ll, ~ITO:

,",ll II,

II ll l" .

II

IIll

l"lf

lIII

II allll lIlIII
lIII,

lIll

,,1l1

cepBepO~1

ll

11 ll

ll

If .

ll ~1II lta llll lllIl1

lIII.

llI

11

llll ~I IlIJlOII.

5.1.7.5.
II

llll

II~l

I"Illl

lI1

,",~I

( llO

III).

ll

II ll II ll 11 IIII lllil
llll1

111-Ih-rIl

II.

aBap"IiII01\IY II

ll ll.

. llO II Jl ll
11J\li"i,
.III

II

IIJIJ!

III-I ll coeTollT
r.'Ill

I-l

I,

~luOl Il llaI-III.

5.1.8.

llii u 11f\ICeT .
,

ll10 Jl1\
lln llll~1 ll

10 000

ll

IIII

I!

IlpOuecc3MII. ll
Ila ( 5 MIIIIYT) lII

ll II u.

ll ~l II uII ,
II
lIi"i.

1lI>IIll
lIll

OlIlIII

II

ll

2 .

IlpoueecoB
Jlll

ll

l:llI!

76

8.2.

ll- . l!lIlI

II IIII ll ll3II II

III

II

Illllt
l I!

llll

ll

\1

10

MIIHYT

npoueccaMII.
ll

Ill

llllII

IIII

\1II.

illlI,I ):IIII ll
Ill OlIlIIO.
ll OlIII.

llI II

IIMee \ ~Il.

llii

cBoilcTBa Ile

ll

11

ll

lllOii

1OlIllIOJO IIl p3l3ll0MCpllO.

Jt

lI

1 :IIII

II

II

II ~l;


IIll,

3I108

lI

LICM

Il

lI

IIII:

lIlI II ,

.l,ll,

I-IC

3l

l!

1111

II'i lI.

lll-lll

Jl

l) (1I\I

II .

II llll ~tall . l1:

l1

Il/-lll

II

III

11ll IIl;

1ll1

80.:

lIlll1,

lllI

IIJt.

l! IIllll Il IIllO Ulll ceallC nplI ~lI


. cllcTe~l3:

" 113 lllll \1 60,1 I1\l, "


"!! :

5.

KJlllellt- ll

77

I1~1 u1\'! ,

, ,

lI

IIl1 u;

lt , 11l1

I1lI

5.1.9.

I-I ,
. II llapaMepbI
,

1\I

peaKLllI1I

npl'IMepHo

I :

, ;

l , ;
l , .-I;

, ;

l1 .

l\'I peaKLlIHI l\'I,


.
:

, ,

l\-I, l ,
, (l1

);

, I\'1 1l0II.


. l\l,

i\

Heh:OTOpblil

h:

;"I,

lllll1

ll

0pcMel;H1

IIII

ll

(. .

I1ll "-1'IIII ). II~l 1IlI h:

11

CYlI ll .

I :mll 8.2.

78

llll- llI. ~lItIIll

5.1.10.

ll~IO
~lOIlIIII

~lO

llllII

11

~lO

IIll _

PaccMoPIIM "ll .

5.1.10.1.

l~

II

r--------

ragent
r--------+--

~1 '1~

rphost

PIIC. 18.

I1"

"

IJI

llOIJa JII)lI Il , ,

Il

KOHKPCTlibJJl

lI

0""111-1

II .

r-.ll-111O

u,

llr-.-l.

50

50

ll

11

lI II I u. " clITyallI1
II i-I u, 113 HIIX

lI

25

(nplI

l h":1I lt IIl ).
. ~I3 i1 II ,
ll, II, II ll;I.
pel.;:o~leHDaUlIII 110 ll

coeDIIHeHlliI.

l-l~I

II I"IpoueCCo~l, I-llI. illI. flll,\l

l1II.

~IOYT

lf-1O

lII..

l1I' 1\10 Ol~ Itll

50-100

5.

l1-uii

200

79

1ll

, ~l ~IllO 2~4 u.

. al"l II u
llll ~l . ,
32-

, ~IMeeor

II lt . Ili1
II~I
i\II-ID

2 ll , :~'I
lt
u 1'13
1,5-2

II ~tI1 . I1

'

r-.I

~1

64-

l-laIIQ

I
Il

II

I-I~I31I~111 .
. llr'II
(,\ll(jJlll1

11 II llLt),

1\l

ll

'lllii u . l!QI-I I1\1 lI

jIIIIl,

. .

II HOB~I Il1\! .

II

IOl

I:"'IIll

80

llll- BapllaHT. lI

8.2.

5.1.10.2.

llO ,

11 lI

. lm ~I

l1l

Ii

ro..

_-,

,~wpeep IIIJKHt,.----...

l+' .

(888nt

l--r
..

IM~Q'litCf8P8

P~tI
-'

....'

...

'

....._,

]:-

~,

r-"-'

"""1+1 <:epeepll

(888 nl

l1l acNlOOI npou.:


rpho'll

........
I

Arlll+' Il
r_-nl

r1l ",." - - frphOlt

lt. 19. I-ll. CCPBCI)OR JI)

ll.
.

19

. IiIIOIIIOIIII

li-

l1

llOllll

ro.l

11 II . u6llO

l-lll

TCP/IP.

IIIOll
ro.l

II).IO

~III

~1

II

II

u,

Il

ro.l

lI

II

II

lIOIl ll .

113 II. Il ,
u 11 cOOTBeCBl1It IIUII.
lliic 11 lI . ll
llII lI II cIICTeMbI ilI .
II

5. KJHlcht-iJ


I pl1C. 20.

,,
,,,
,,,

.'""""

I
PIIC.

,,,

--..

rnacJep

"""9'

ao'IiiI npoea:
rphost

p~::l

IlC

I
','" Miilcepeep-...

AteHT
ragent

20. ~

11

--'7~l

AteY

ragent

81

~- ~

1l <

rphost

(ioo.l

rphost

ragent

l' ifI- t\:

III-I 1013 l1I "


, al-ll-I\1 .
:

11 l 1I1-lUI1I II ,
~II .

lI Llllii " uto.l ,


u

8Ill

IlpOHecca.

ll 1\! ,
ll l\ll\1 (lI

IlI-Ill lil ) 11

. l fl
.
Llll , 01111 lltOlIIlIO
IIIO. nll

lI llllll

lI Jlll\1I1 llllII .

11 nlO

82

I:;.l

1'0\1

IIlIII lta. \lIl II

5.1.10.3.

8.2.

II lll

pecypcoe~IlI~1II (. .
ll

.....,.1I8 II

60).

cepBIICbI.

:-, ~IOIIO

cepBlIcoB ~lii .

ll lI .
ll 'l" II.

cepBIIC ll ~l III

lI II (I-I IIlI l1 ). " ~1 II


06II I .
,-_.I~PcepIltPO'~---------------------------,
O",n~lOeprlUllI"oro ~.e"e~pa O:n'~"---,
"'rl lltI

ragen(

21. 110.'1J1J1.rII

pIIC. 21 , 8 cepBllcoB rlcpelleceHa

lIl ll .

ll-ii l

5.

83

5.1.11.

MOryr II ~1
lt II . Pacc~IOTp"M ll.

5.1.11.1.
II

III1

~lO

l\I1eC1epil_

CnH:::l

, .
l

,8

1\I18C1eooll/

'

I p'-::J

I:~~

Nlcepa 2

IU18cTeptl1

1 ne lU"II!Jcepa I
rmngr


rmngr

~ ."",,,
'rphosl

..

rpholt

8"

60'l"' 1

~ .""'","rphost

rBgenl


ragent

2_

~ ."",",
"rpho.t

2_

PIIC. 22. I-< 1'" II CCP8CI)C

p'IC. 22

I1 .

. II I1

11

11

ll lia l IIUlIII,

lI 11 .
.

li

Jlllll

11

l1Qllll

I\OTOP0:\1Y OHII

84

I:Illl 8.2.

5.1.11.2.
I1

l1ii

11

II- . lliI

'

t\.I ) , . .

1'1

t\IOY

ll

ll

/ .
~... , ~ teptoep I(NC1'PI! ,

' ~epooo '--..

,,-

"' c:tIpp.

'lItn'

""tc.pot

.... ... -...... .

p,tC1p
mao;'.p.a ,

rmno,

I
I
" ..

~ ""'~-I

rpho.t

"1'11011

.~o;:ePttp"N.." _ 2

---J--Sd
I

,-

I .....- I

23.

,....~-

rIL

r!L

ragtnt

......-

~<nac1-l-----E::1
""""
-,

.~ -';::;-

_. I

...---.oo-~

~&PO' 2----..

;L . nPOtCC

...... -

""""

,", lIa II Qx

23

JI

lII

f"I

Hel\1

8.

1,

11

2.

ll

ll

2.

l.1, I'l

I 11

2.

ll,

II l

IOt\1

11

ll

1.

2,

ii illl.
l>IlIIIJl I-IOl-Illl-l 1I IlIJII~1O 1-1
Jl,'l ,

01-11'1

5.

lt- BapltaHT

85

5.1.12.

" I:IIO) lI -
II

1 :IIIlI>

II

I:III.

II

I1

rJl

lti\

tll,

IllIlI llt:

2 AIII""..... VQY
R ..con"O 17I1 p,t1 "UlI"

~ .. IlIIIII....!..e>;l~ IU1IC'1!"O"
ce~IIePOI!I" l:lO 141".... 11:

PltC. 24. JI lllt

KJlltCIITCl\IlC

llII

1 :IlIIII

ll

I :III,

IIII IIllllII1 I :II, 3~l


. I
ll e~IY It ll I:.1IIII)

II

ItllOlll-I .

i\1

11 .

IIll

II

I:l1I"lIlll

86

8.2.

lll-li ,.. IIll

, KOTOpbIMII I:IIII.
IlIIII 11 ll nallllbIe. TalIl\1 ,

\I.

ll l-lO I

ll (II\lIII .

pIIC. 24):

ll ll (

ll \II-l .1 11

I! ll \11I 11 -

xpallClIIlI1 .ll-l ll

ll \1 \1II B~lypll

I ),

(2),
(7).

(3).

(4).

IllI~1lOtII-ta \! . 11 .
II npll l\l It \! llll
cpencTBaMII It
II

IOIIIIII

ll\l1l

IIIIII -
\l

llII

ll Il\I -

51.12.1.

(5).

IIl-lll\l

11

-l\1

(6).

. l\I IIIIl\1 11 .
lI

c~leT l\IO~IOII

lI-lll

JTIIX nallllbIX. II :

IIII II II:

YpOBeHI) Ca/l.1bIM III, ypOBCI-I -

l\Il\\

BbICOKl-l. II ')1'0/1.1 IIIIOI) l1llll 110

TCP/IP

llllll/l.1 II\II

RSA

11 Tiple

DES.

"
!1l
llII

/I.1 ll\l

II

II

"

I-I

( lI, 11

-I)

!\1I-I! II8. " \l 803\IOII 31II llllllll


If80lI.'1II Cllce\ll>l.

5.

ll-IIIl

l.

BapllaHT

'-~:ll; - . . .

~acep ..,

YCI"IIHoao;a

cneIIll~

rmngr

nIO'I RSA
11

rmngr

sCII

CeIIIHCOI!IIIIi Tripie S
11 YPO~b il3ona<:nt

06we f\IIlIMM

YcraHo8ICa

R~:-j

rmngr

ll

rmngr

rphost

'8110C\l

':~

l!

11

T'1IIeDE;~
rphost

lil .... ii nIO" RSA


"YPO~b

87

MIO.. Triple OES


f);On8C\l

rphost

Trlple DES _ _

25.

yrelfllll\8IIJI

rphost

06ett 8!II

rphost

JJl;'l' nIIII

t\. (mg),

(rphost):

II lIII l-I

JlI)ll

II

"

lO

RSA,

lI

Tiple DES.

ll ( I'I ),

11

( ). IIi\ta

, , l. .

I\IOI

ypoBeHI>
.
I\'I

lIJ-lii
I1

I,

lII ll

IOI1 llII RSA 11


10"1 ,

11

1l0 8 . .

II~Ia

11 IlllllO
. Jl tlOII. Kpo~le ,

l:IlIIII

88

8.2.

ll~ . I1II

l1I1

Triple DES 11

h-rllI ypoBlleM l1 ,
II II IIll.
lfI1 ll t llI1'.1

illl If

llIl,

"

ll.

11

ll 1'lll ll

Triple

DES.
"
l
~III

III

tl

. I
11 IIl.
, ll
ll.

II

ll

, IIll

"

crlcTeMbI

II)

h.-I'lloI

IIt\lu

11

II


IIIIO

rl

t.1

rl.

()

I'lIlIIO II. ll ll .

II

ll1'.IUIlii

II

IIllrl

lJo

. . . II I, llll

111111

IIt\IllOt 11 I1lLIII

5.

KJIIleht- BapllaHT

I1 p~IC.

89

26.

,....~lI.~ - . .

~acell tell-...,
YcrtlHOol

rmngr

~" mlO R-SA

rmngr

tnl

RSA,

CeaH~" 111110'1 Tripla D S

w IU1Hbllol"

rmngr

It &e;onaOlOC'nl

T~~DE~~

rmngr

YcrtlHOol I\

rphost

~I!~ i\I RSA

rphost

CI

RSA,

ceaHcoI:ii mll Tripla D 5

yrelf11tn!l!I

rphost

Y'JIOfIeb 3ona:

~S

06. "

PIIC.

26.

rphost
rphost

t YCillIOBKa ltllIt

1l

~I

I>I

ll

1]['

~I.

f\II~

RSA,

...!

Tiple

DES

II ~I.

"

Ii.

II.

I1II

I:IIll 8.2. ll-ii BapltaHT. 1111 II

90

tl

llll

r~l); ----..,

rmngr

)<iIl" m RSA

rmngr

!! onGCnl

R~:-)

poeetI ksonacOC1ll

YCI1IIIOIJ8 OGeII

rphost

)<illii m RSA

rphost

lIcr

R:~

Cie3_~

rphost

~l!11IUIt

ett

27. YI)OnCHb

11

rna~ -..,
YCI1IK0511 toeII

II.

lIli

ll:

rphost

A/lHHblIoIM

rphost

l13IIII IOII

1\'I

110

RSA.

l\'I

I-I .

5.112.2.

11

la . lI lIt

!\I

II

II: ,

ragent).

11

ca1\lbIe "

J\1

l\I I .

"III~lII

l\tI

I1I).

l-l

(1\I

5.

91

- !>!

5.1.12.3.

, HanpllMep
,

11 .

~l,

Bpei\leHHbIX .

!\l ,

(rmngr) ,"

(ragent).

i\'I)

",

(rphost)

I, ,
10- II, . . 13

HIIX

i\IQ

UII.

I :)

ll

YCTatlOBKe

I :III1):

ii

ttt nacrepa

rpho5t

~.'

I>SO

IJl , ii

~l> 1
r
~lt

PIIC. 28.

31I "JIOIIIISI

USRICV82,

Ili\lelI i\~I

, .
.
i\'l , .

USR1CV82 ~1:

1:lllI 8.2.

92

l1-ii BapllaHT. II80 lllllt("."

(Log

as service),
(Log

as batch job).

II W1 . II
II Ek1.,
. !\lpe lI. lIeJl

If

IIli1

CIICC~lbI,

IIMeHII

It

lli

1)'

I llllll1i '.. .

swpuser.ini

1 1l1i1

11

(\!. I

I :ll 8.2.

11I

llllii,

nalmbIx

l).

II

l,!\1

II .

:
"
3II

KlIaCTCp0!\1

I:IIII USRICV82 ll

II

, ,

hecal-IItD:

're 2

ll

~O""

----------1,
,,
,,,

<9
PIIC.

29.

O"pallll',elllle l

II ,

5.

llii lta

93

II

anMII1II1cpaTopoB

lI

11

IIl>llO lilIO .
IIfl llII JllII

SHAl - ll
I :Illl.. (,
anMIHlllcpaTopa

SHAl

AES128:

lI,

).

anMllHllcpaTopa

CIICTeMa
.

II

I . ll

xpallllMbIX
llll

llQ

II

AES128 -

al8ll

III

(IIll.

II

).

5.1.12.4.

IIl1 uII

11

(tll,

lIaccpa), ll

I'I , 1IIO lt

, : ,

11

II l3f\I Ll

ypOI3CHI~

I'1

ar"Cl-I

I\! ll

II.

CcplJepa.

11

II , lI l'l.

5.1.12.5.

l
,
l1

CBOII

1Il).

I-I

lllIll l\, l1

'IIIII

, .

11 . it

"

SSL.

I:llII'l

94

llll !!. 80I lII-lll

8.2.

5.1.12.6.

-
I -ll

lf
IIII

11 -

II

11 - IIlI TOI11IM
lfllll

SSL

TLS.

lt lI hnps-lllf -.

tl3

iillii

ccpBepllbIii

ll, ll ll lO t l3
. II\l lI .
!!

IIIIII

https

-llll

~II

II

~Ill . .1lI~l -\I. .

llll~!

lll!,

tlIlIOll

II lIll.

II IOIIIIII

https

TOHlI~1 ll llOii tlCCKOJlbKO

llltl:

IIlI ll llll IlI.ll.

lIll
,

llll

-~1

~lO

lll

llll.

l1

TO~1

10llii

llUll1t . CI1CKC, TOHKllii


II II . IIll , i1
Il1)'I

II

lO

IIJIII

QIII) ll, .

5.1.12.7.

11 ~Ofl . , IIIIO

l llll , l1 ll~I

RSA

11 Tiple

I :IIll):

DES.

lI 11 ~ ll

lJII

CB0i1C8

I1~I3I10ii

ll ( . ".

86).

5.

KJJIlcht-bIii

5.1.12.8.

8apllaHT

95

An~IIIIIIICTpllpoBalllle
lO

I :IIII

lllI1I IIJl,

Illl

II

llII

IIi.,

i1

IIIli1 ~I ,
lllllI II ,

llII

11

~lOtla1ll1

I :IIII

llllII

~IIIll If;1.

atlllllll

anMIIIlcTpaTIIBHbIe

i1.

"II,

u (. .

(. .

100) 11

III

IIll

I~I -

112).

II

nalHIQM

II

"II". 113 t\IIl

11

IIlIIl

llllllUII
I

. .

i\llll

lIllI

cepBep0t\I, 1-10 ,

IIl

811

kaKlle-Il

/-l~1

lIll

" , llll 1'.II1


. l-III llll-I

Ul1

; llOlll1 lIl1l1 i\'1

~l

11 1-1

3'1'01'0 .

3l111i\1 llJIIIII t\1 ulO /


"" i\IalII, l111 llI1

lO" / II ~IlllI.
II

Jllllli\l

lllllI

I.

aytel-lllllllII" .

l3

KOIICO.TIII

.
.

II.1
lll83

IIX

II~l~llf

llill

13.

UllII"

IIC

k, .

11

i\IIIIIllII

anMllHllcpaTopa

IIlIO"
.

It ., II

I: 8.2.

96

- . anMIIHIICTpaTopa

5.2.

ll ll (s-i) irosft

management

sl 1-1 l13 .

1\I:-'l icrsft mgmt

mgmt console

irsft

console. Microsoft

Wil1do\vs 20001XP/Server 2003NistaJServer 2008.

l:IIlI

II

II:.taII ~I

"'. lI ,
l 8.

II.

IIl-l

~I

(. .

5.2.1.

lI

t\1

lllfll

IIll"l

148).

t\, 'Ia
tl irsft management console.

t\ l

8-

l .

irsft

management console. I\. :

icrsft management console ,


- ."

Co!4~11>

'1 ....

,"-"
c~TI>K......

...

~.

30. I

III

5.

97

.
Jli l . lI

lC:Entepise

8.2Seves,

l ~ .

0,,*,,,,,-

IIu,_

~"'::'-~:-:-;;;:;;;;'"~,!!!~i[::;t::;::j
"
~82

_.-

aosdICaI:o.E1IeCUI.
'~M_poc

"-""M~
KOI)I'IOp/!".M"'poc

K~""M"""poc;
~0P"(IP4U"'" ,",

~1.~2

-lt.

31.

QII3I

/ . Tal1M

irsft

management console.

J :1IIllf

98

ll- Bapll3ll. llIlIl

5.2.2.

8.2.

IIll

~lIl1ll1"llll
,

ii

~1.

"ll III-Ill (II. ll,

lI : ).
II l1
11 l:

7- 1 Ser'll!~

[u,nsolr RooI\U!nll.11( lnlelprisf! 8 2 5.el'YelsJ

PIIC. 32.

8.

lIl

~I QII ll J-lI ,

I-I

IIllll

lI.

ii

l-l3lii

KOTOIJOI\I .

cBoi'CTB lI . llii

lll11

l:

1-1

llII.

5.2.2.1.

8 1I11

bJlIll

KOI\IaJ-l

::J

"-jt.4P.J
IP_I'~
_ _

33.

III-l lO lIIIbJ.

[' .

n.-- 1""

- - - - - - - - - - - - - -

Jl.lbJl

JlII

ll il

5.

BapltaHT

99

II lf I:

I-I
l

-lJ\1

- lCp.

1\1.

ll

i\1ll

. llll

- tcp.

, .

IP

.
. ll l\l'I -

uIOi\1

1540.

(C'l. . 42).

lI ll .
~t.

O.lIllIX 11

11

II ll llll. IllIJI II<III

11

I1)JO. , II ulll

IIlI .l

Server. lI II 011
54.34.86.12 ( DNS , <! Server
54.34.86.12) "" localhost.
3bls

Serve,

5.2.2.2.

IIMeeT

11

IIJ\llI

ll

II IIII I
III.

l-lII

~l

II

Illl . llii 1\1 (. .

5.2.2.3.

~lII

III.

98).

Melo


II

11

I:IIlI

100

8.2. ll- II. III!:.

5.2.2.4.

I'IIIlll'I

I :llIIlI

l-ll , ~I I-" II
.

11

II

il

IIlI KO~laHny \l IIII.

5.2.3.

llll

IIll

il

(.

l! IIl

ll

lI

IIOBoro

) ~IOI I

llll3I-I II.
ltI
,

C""ICOK

IJlI

II

ll

ll

Ile

lll-l ll .
II l

tteHTpaJlbIlbIX

11

:
';11 18 SQtVl!r, [Consolu Rool\(lInlral1C Enll!rprlsl! 8 2 Sl!tVl!I1I\()COMP1\AAIIHII' ~rg)
~ (OIOCOII>

<> ...

,_

~,iE

lItII.

~.

[iI ~ IJI

..J onsde Root

. . . ero. I( t:nterj)f.se 8.2: ser_J

()C0I"f'1
~ I(JIi('eQbI

t AAIoo'ICPII
t

.-: !S<ll

l'I6r.ooI

"""'""

.......-111' ,"'_,_ C~

8.01'0"'''4_'11''''00 1<JIi('_

"~IMl

- JJ..! 1.1 -1 .".. I


t 4Altl"-';'PII'QIII<C

.,-

.'2:

PltC. 34. CrlltCOK

lIIIII h':

~t

uI,' . il ll IIllIIUIl
.

lt ~ll

, llilll ltlt

11

llll.

5.

ll-~bli1 Rapl1a~IT ,1

5.2.3.1.

101

lI

11 If

11

II

ll

II II l I ll "II.

IlI

IIll

..

0.--.

lI

ll

1"--"p.tlp~""'_~

p ..~-n.po.....
1""'::"' - - - o.I~_ _'

_.

01"'..- - - -

Ay~~OOC1'..ot:

II. 35. " ~lIi\lII~lIIllI IJ

l-Ill II lll:

I\'I .

IIlelllllt l\lIll11l.

ll llI1I\I. III IIII.

Jl l\ll1llulllO.

llJl.

llllIIIcpencTBaMl1 IOJl" lI.

cBoilC8

I:JlIIIII

102

8.2.

IIlI- "I. llllll

~l

l-
KOTOPO~1
:

cllcTeMbI

II

I'1

lI

ll

CIlCTeblbI.

\\ \ .

...

IIII

BIIC:

I-lM

11

\\domainname\usename.

~1,

Hl-l'1II

II

CllcTe~lbI.
!
llltl1

IIMelia

3IIII

Ull .

CllceMa t~lI

ll

~I ~lIl:

lO ,

!! lIO CllceMbI.

II

IfIllIl1

llII

~lO

lI

III\'I

ll

KOTOPO~I

BoecTII II It Jl.

flllt lt I\I
1III

iicllii

.
UII

110 ltli

li

11

lJlO

ll
HMeH~1

JIIJ-lIl.

IIllltll

11

I1

! II llllll HII OltH BIIOB IlltUIIII,


aMltlillCTpaTOp bl iiI.

ItC

IIltIIII.

5.23.2.

11 II~lII Itll

~ll1J-lII

ll

anl\lllllcpaTopoB

I~ bilI 1111

aJ-llIli IIlI.

lIll-Il BaplI<lHT

5.

llll

II

ll

ll," .

I~"'IIC

Iotoa;

ar-,
'

103

1~~1""I(1tC>1_

AY1~~'

I,;:'-----

....,
na.t

-,-

1~~c;-reoooil

.J

PIIC. 36. C8oiiC8a aJtllllcpaTOpa llI


. IIll II lll,
II.

~lII

11

5.2.3.3.

aJti\1II I-IJI

u-IO

i\IO aJti\IIHlCTpaTopa III8


11 8I-lJll ll i\I IIII al-!lIJ-l i
.

52.34.

llll i\IIII1
(l IIl1, ll iiII,
lllUll11 (II II

). II II II3 lllllll1l1 lll


.

PIIC. 37.

)'IIllIIII ltllll

I:llllIII,

104

8.2.

llll-

8ap11aJIT. PYKOBOltCl'BO

n~'I-111

I!3 IOI-l l-:

anMIIl-lll .

llll .

5.2.4.

llII l , Illatlll

ulllO

. ll Ilii .

11

';'. 1CV8 S'fve,.. (Corrsa'" RoaI\C.nlfaI1C Enl,rprlse 2 srYfrsj1\lwJ ~rg]


~ --

.... (;"" @J

Ik&

Qoo

d'

...J CO/'IICIIeRoat
- "ortI"Et$,l<ve<t
- ('JC0I'F1

-~1I!3!I
-:; LSt1
'~Li>41

1\\

IP.

Orc_

-:; LS4L

1'i;w;;""""';",*'eP

~1&11

Ew~_'N

Al4O"""'~QI)toI

0'2

I)IIC. 38.

CIlCOK JIi\CCP08

lllO , ii IIIllll

lO

ii

II

IIO

IlOto.lCPOM

11

lfI1

5.2.4.1.

I Ulii

llI ,
l!h 3I
\l It.

fo.1eHIQ

1'1

cr IfII III-l

5.

I'll~"II lta

QJIIII

105

:tl

ll

~.
~T~

--

l;"'eo.ltt"""t~
jcO'!

."",. 'I'~"~'-----::1

~ ... ~/'CIC:II<etaoo

~~Io

Aan\<...... 6""".-oI

~
-

"

....eoe~=lo

PIIC.

39. H08bIII

l lltl:

80I) lll .

UlIlO

1\1

i\l

IP

l' tl . 3l11l1O

1541.

llIII . ll ll1l (i\ll II:


,

ll

". .

).

IIllll

3I-111

llOtlll

II

85.

Il II u, Il11II11 II
l. tlll . ~ ~1I1

~lllI.

I:llIlII

106

lI

ll-llii ltall. llIlI1

IlI

III

(.

8.2.

1\1

Ilry

llll

II

lO

llII

. ll . " !!
11 llLlI II .

Il

BpCMetlll lI

llry t , ll II ~I (.
ll

),

lI

3I L lII

. II33, ll

II .

IllIII

BpCMCHlI,

l lI,

llllJlll

J1lI

II

l'Im.,1 IJ-I lll1.

IlpoueCCOM

ll. tlll

II . II ,
IlI

!
llI>III>I,\111

ll .

ll8

II

,' .

5.2.4.2.

III\lI-lII

1'1

!1II

1\

t\.'1

I"I

5.

-ll Sl1

107

OAIIH

IICI!

rl;~

nl'~!~$~"':'~;':{':;~'==:::

oonoooTIIQ; cOl4'I
_ _

EPI'Igpt,

cl,:;;,,;;-,- - - - - -

=-..= IJW-

CJor-ettoooi QC)1'; ,!

,."',------

f1epe~~pD,.~eea.o

.....,ee:8_~lo

(~

4 ~ _.-n.1

1:11

itoftepII~==:l

PIIC. 40.

CooiiCB<I J>:

5.2.4.3.

II

I\'1I-I

I\I

MelilO .

lO ~l3,
, u,

I\'1Ulllli'l .

II
ll.

~V8_1CJIIICP8'

KIII(TIIQ

II.

41.

I~~nt "\'. YAa.oe-e,;cepe~

If l

1:IIIII 8.2. l-ii . aMlIllCTpaTopa

108

5.2.5.

CIICTeMa I)

~l

:\'lIIlI

. II tl.l ,

lI.

11

!I .

11

..... QOI
IiJI!.> &

(;;)

.,.

tt-..

h,:";;-;,=~"_="'-':::''::''-=---o-... t>oe~otIIICf_ I(~: l


tJn<.-

.--:: ISOL

".'.76eJw

-::: Aor-e

'HP--~

'~~"'I'"

'4

~~_'_

_,\.*ep~e_

.....
"".,

"'"

. .I? ii I

r-..;_J...~~II.,~

;:; ~Te--....;_4 ..~'


P--~e(Q,I

.5__"

~ CNooC

~Coe"'_
. ,... .~.'

"--~_T_

PIIC.

l\1ellcLlil\cpbI

t\

, ll

cepBllcbI ~l . .
cBoiicTB . KOTOPOi\1 ~I .
Il311I1. IIllIIll ( TepMIIHax i1 )
mg, 1'.l

11

5.2.5.1.

II l\'l , II IIlI
~I . ~1 , IllallIl

lI

CnllCKe

II

ll .

5.

KJllleht-8llbIii 8I

1I.Q l

~leIO.

II

109

- llO

ll

~lil

.- '-

I'2

Dnooo.ep:

PIIC. 43.

-".

l1011II ll

5.2.5.2.

....

11

IIllII

cBoikTB

1I.1

IIII

llil tl .
ll ~I~ll llll ll
,

li ll1 .

",,",-, lec_o1e-' _!'''efI .


K_ _ 1~: IC0'2

000ett00'I1P':
Cnpe6t--'IP" ~I, " ' " " , - - - - - '1, " ' ' ' ' " . . . - - - - -

~~_IZZ!

PIIC. 44. CBoiiCTBa

5.2.5.3.

ll

ll 8 11 l

II

l
lIII.

II

III

lII

lIO

11

I :llll 8.2.

ll- . "I:!80 I1JI11

5.2.6.

5.2.6.1.

lI I _1 cepBllcOB 113
\l
l\I

K.'lacepoB.

ll

II

11 01HIC CBoiicTB cepBllc. ll


ncpCMCCII"b 113 . KOtl.laHnoii
KOllTeKcTllOrO ll .

II.

45.

'lllll(~ cepBllca

h".Il:lCTep08

Or ll OKIIO. Hel\1 II tl.l. lIa "


lO l.::l

CCpBIIC.

CepBIICbI. " . lIll ),I


.

cepBllca I \lI3
ll . I-I
,

JlI

(SssiDtSrvi)

ll

11

]\.'leH!O
11

l-lil j\.ICI-l .

I-..,.,."I'''"'''''_;;';:_;:-''-'~--'''';:- -. _&Jo:tfll(NoCf~ oI8N8a: 12


- '/;

!~1

. "'

--,..)'1(:

Jj\.. A."-':1~OoI

:: e..t.:l.. tf*'-'*'~
:: --.._ .<

'"'

.Jcb~

cnc_......

EveJltLOQ5erw:e

CtP8'1C ",,-I108I1">1J>ItOO<

Clu.onfle<w:
11!J\1.1f5efw:

C_~OI.:!_l(NoCfePI

__

,~~,~"

. . . . . _...

..... .'~

~Coe_
~ro'III
~..

..

.., -" -....., ......


<

tPI

!., - *' '

.....

_-

PIIC. 46. 8lf Iflt'-lltll 811 Ifa

)' ll:i+i: h"

5.

f<.1I1etIT-

111

II . lI
I"III II ii:

ll

cepBllca,

I-lI1 II1' ,

1\I

Olll1 .

5.262

1'01-0, IlepCMcclITb llii ii-ll


II

I3.1ii KOMalioii li -

. llii
lIQ\1

1\II1

".

ll

1\I

11

l'

(.

47).

~,

,:C~

~~~!~;

\il6..:o..'O(
-. _
PeJ",~'

-:; ll
\ AA",... '(,paQ9

PIIC. 47.

fl)f\lI1

cepBllc

t' ll.... .-


\lO Il

113 II

II

ll

KOHTeKCTI!Ol\1

lI

cepBllcoB,

lll1

cepBllC

ll,

"-! .

Ill 8.2. ll-fi . aMIiIlcpaTopa

112

5.2.6.3.

1\l'i .

I1

ll

kaKOMY-Il

ll

llyH"'! .

-':]1(..,;,_

'1:

151!

. ~ ;....~,~_,

.......

-.

...... < - "

-r

'!

.=

!;\

::

eooe4"'-ot<'

.-........

:~r-';_I

~ !IaDo\I,e.....ACW'OIfII"""
:

~
--===-

...J

""",-&",,",

__...

ette4.. ~P.,..,_~
.-

. s::.c-...
PIIC. 48.

lIllaml

cepBllca

8 allll

lI.'I ,
.

5.2.7.

, 11lIO

, TOI'O,
I) ll l1.

l\II . ,

Ile lll1 .

5.

ll-ii

I1

uI

Ill

113

Jl,

7.

..

1! Serwrs [(onsole Root\Cenlr41 1('(nl('rprt~(' 8 2 l(!fV1!rs\I"1(Q1\m:\1 S4

"'"', I!JIE {;)~ dI""'"

!>'-

-~r_,_

. 1: 1541

P.....et_

" .........

.dJ;J

. '- ........... ,
..... .........
-

- ""1"$ ,.,1111'0

,i

rnrgJ

"-"

--

l.o...-UIo>

..~~'"'_

1~ .. ~

Aoo-;......... ~~.~...... _

l~'~;
l~e

__

__ "''*'_

"..

~ P.w-el'ClQU.

i:c_..I. _

f>e_:/IOCOI:

1: 16041

<

------

>

<

>

I1. 49. CfIIICOf' i\1II111t~If'

utl

ll

llII

. IIIIIIIl IIblCl-lr-.'I.
I\.Il ,
11t\I J.lIl.

5.2.7.1.

llSI I\.l
ullll.>l

llI-I

I(OMaHDY

1\t .

l\.ll1

II

I :IIll 8.2.

114

ll- IIa. IIll

II

_:

1....,.;A..o_~Tap

Onc_:

ICI_fe...... ~pa'ap~_T"'"

lI

II

etlf~~.t~oo'i1~:

I1cI"'IN'elll>

PIIC. 50. HOBbIli

i\IIIII:l ~

l II~1O ll :

ant\IIIIlcpaTopa .

ll-

Onllcal-Ille

ani\II1III1CpaTopa .

. .

~l .

ll llUlf1l

cpencTBaMl1

CllcTeMbI.

lOll
CIlCTeMbI.

ll:
\\ \ .
":
\\domainname\usename.

BBOnOt\1

II.

11

lO

cpenlI

BI-IbI

KOi\lnbIOTepa,

lI

YTl- .
{(... ll
.

ll- I

5.

~I!

115

r.lllll

l'I ... ICHa

JlII

IIl>IIII

I' .

"ta

i\'111:

llu

" ,

cpeCTBa~!I'1 I10l!

II

llIlIl

r-.'1

CJlCTC"lbI.
i\IO

II II

"

(. .

116),

ll

11 .

llllI r-. I-ll


-l1 ik
1l

11

110

oCllOBaHlI1I

I-1 r-.IIlIl

1\'I

II,

11

II II8 l-1UlI,

llllUJIII.

5.2.7.2.

11

I1lllt

130ll

IIIl

Illl

CJlIICKe IIll

11

l~l ~ KOIITCKCTHOO II !'II


['I

III'l

llll

""",.

I~P01OP

Or:_:

It~4A/'OtC1~10P~qc1~

~:I>t-_!QOI'-'".":.,,7.7.";;7.J' .... ~........

nC""I>eP":"'etfle !QO"":

---

~~I~""I>I

PIIC. 51.

IIIIlIl I)3

II

CBoi1cTB

1:lljmII 8.2.

116

lt-l I1I-. aAMllllllCTpaTopa

ilc, IIlll II lf,


Il3IIII. IIII

11

5.2.7.3.

1I

IIll

lll

CIIICKC

~IIIl

11

IIII

\l~I

l1 I KO~laMy llO ~lelllO III.

5.2.7.4.

IlllII

IIll

llII.

ll

IlIlI

iiII,

ll

Jllll1If (II II IIll Ile ). II


II lta llllI1 IIll .

Il BBeclI I'I :

llI! .

lI .

5.

llll~II ll

5.2.8.

117

ll

~I

, ,
,
:

i. 1( Serwrs

11

c..cor

[(OllSOle Rool\Cenlfal1C lnterprrse 8 1

en_

- '1:

00:l'IO

1iI"" '"

1;) 0

..

..t

-..4# .. ,. .. ,..,
~

04300

'!

_.1__

.. omec8o:

154!

rI'

Sl!l'VI!)1\dCl!Iol\1S4 ~

!540

~(_

ISOO

~Te--, ""","

'2

J;',
= .o.--.'fIoI1~

.-._

~P~IWII~

~CUOtCIoO
1il;6...._
...
I!(~_

..

Pe_~II6CrtIC

'~L~I

PIIC. 52. I' II


II .
i1 ll1I II II.

JI II

,'I

,
l

i\'1

, II! .

52.8.1.

I-I
t>.'I ,
, tll ,

lI -l -

i\ll .

1:lllfll 8.2.

118

mt-s lll. ltl-ll1

If

? [g)

HIII~lii p<'l60...... ceptep

Orc-..c_

I:.C'Itf~
'IPrqrr

PIIC. 53. HOBMii

!tm>.q&r_teJIP

ICOP1

IIS4
"------

llif

cepBel)

ll II II ll l:

ll .

CeTeBOII . KOTOPO~I .

IP

. lII

IP

lJ\1

1540.

, 1'lJl lll\
ll II , 1\'I .
II -1560:1591.
. II 1l IIIlI)
ll IP-apcc illlOIII. ll

DNS (110515)

"! Il ,\l II II

. ;\1 .

Ile

Il

uI'

ll . . , II ll.

5.2.8.2.

l\I IIll
lI

I-IIO

i\1

5.

-II

119

l1Jr><J

.,

I"lC_~
QI'O>:

111".,

,4_ -;;

rn~

IcoMP2

IPnop: ~P54~O~----

C~><e6bi< IP ""1""" ~P56"'1'-------n........3<ltibllP""I""oe

PIIC, 54.

]15601591

I\ ,
.


u .

5283

i\'I

I\ r-,'I .

ww ,

.


w :

ou.b::~ _ p.ao<.oer Cepe~ Cl~:


6<1 C~ ;> "'I'ecltCl~'5. npoo.tecCbO, YAe~oe cep~a !03":>

55.

il ll <l

1:IIll

120

8.2.

lll 3III. lIl

5.2.9.

lI tlll u8 ll ~I II:

tO .

I II II ,

8 ,
I-II>I , 1II)Il , 11
1 :
j .. 1(8 SO'VOrl [(on50w Root\Ccntrol1C (ntorprho 2 $orvcr$\IJCOMPI\1(I]"~lp~.\154 . r;]~rRJ
~ I(ooc,,"

._

ot:>to

~.

IIJ!!'. [;') dI

..

~ 1541

","""

,,1 I

,aJt"
,\--,

JiI..

~~=:

.....-

A--.::~.opoo

~ CCJI'I
\;)(":

;; ~"'''I'O:''''''

~ CO'I

L5&5
LW
L566

~-~.~

"'-

--...-.

~'-

'

~'-~"DO'M

~,

k"

.
.
.

~,

>12

I 0>21

CC'13

.;:<>-

J=

PltC. 56.

I' lt I1'8

lI II l.
, It-I I.Ii1 ,

II . ,
I)CTKY :
~. 1 SlIrvo'l [Con"l!! RooI\Conlral H:.Enlorprilc 8 2ICr"r5\1I1\n.u:fl~I\154. ~~

'tJ

t!:__

*"- ~

... IIJ(@

.=

..... -

1541
...
I

,
~

QICO

._-

o;.:r-..

dI

[;')

....

C(.f>F1

'=_~"-"'In

&.

..::

--,

...

"'-

'

'2

-~",-.~~"",

...... O<I~

..;;

~~W4'.
""1.'!!f'I>O~'IIICf_

..:JP....
.~~~..

_n'O

Jl.

57. CllItCOK

'llt )u llll 'll'

ccpscpa

5.

121

I I'I 8.

II

II

II ,

, ,
II

ll

.1 ( )


11,

Ilpouecca

I'

,
r-.

u.

Cr-.I.

73.

5.2.9.1.

l-l , , r-.
.

Lt
, ,

kor-.'ltI

npouecca.

ICOMP1

IL1t'O_

'.;.

:::J

II'i~I~,b, . , I
"'''''_

_____ J

D!:.:J~
".

58. HOBbIii

<lllii Il

J l1 :

, u. m
.

I :l1llll 8.2.

122

lll-ii . IlI

Orll llll OlIlI. 31ll i\IIII ". . 77 " 75.

1000.

IIII .
. . . 73.

I1

5.2.9.2.


:.lii

11 lI
lf II 11 lI

l1ii

I!II II

"lI.

Jl
.

II

II

lf

~~~~

P5&l

1200
n_ _ ~

--59.

--

"

..

...
...
..

,~

l.0388

,~

~~6

IOCOJXl7

,~

",.pe<IeO ~_o

lo.CXXOXI

,~

1'.....

,~

"'.....

l'

~
j815

4l\"," G

565

{1~

122.12.20081655.01

PIIC.

r~_*6_1<POIIOO<.
w.tetnD<l

...._

I011n

D!::J~

1):l rlpOIteCC.l

l . ll lIII
u. ll
l1 ll , IlIIII:

5.

lIl-Il ll

123

lI
. .

tl

I80II.

. .

77

1-1

75.

l3I . . .

73.

Mot\'leHT

11

l\'I .

IP

,
,
~I .

li u, l-lil lli\il ll
. ul3 .

l IIIlII, lI i\1

PID

I1pOUeCCOI\I.

u ( TepMIIHax , ).

l\1 . .j I\-1.

(8 ) II l'l
. . . 104.

IIl.

. .

75.

I:llIIII

124

8.2.

ll-"ii . I aAMllllllcpaTopa

, lm

l'I

I .

l1Ili'i :

cepuepo~l.

JllfI,

ll Il.

. IIi\1

\l JllIllll

lllllI.

, Lllll lIa lf I' llII.


. llll ll lI~l I lIlt.


. ll Il lll-lll I
III-I.

lIIIII , II Ll.
CllcTeMoli
III1II

IIl u . .

77.

IllI
OlIlII. ll IIallll .

5.2.9.3.

allI ll CBoikTU IIIIO

11

II

ll

. If u ,

IIll

II

ll11ll.

lI

11i\1

II

Il

ll .

IIJI\l

ll

.. '\ Ll u 11 II

5.

l BapllaHT

ll~1

5.29.4.

125

II

II

ILlll

11

1111

I1 l IJ

lI,

5.2.10.

li

II

Ill

, ,
I-I , ,

r;,

11 .

18 SerYers

..

~-~

I!)",

..

Lsl

._

Rool\(enlrill1C Enlerprise 8 2 servers\(-)1\11ltC

~ @

"""

. ..

(')l

..

.,@.

, #1

~~

."""'"'

- 'l::. 6r~
- ~ 1511

"""'"'

~@rg]

00-'

.:,

_,:I

""'-

P~,e

J:I. A~"""'O:Tparop

:: etoe4'4'~~n_

Pm-e l1)W.eco:..

. t:. _ ..

'E_~~
.' .-:..-..

<
.

-_._ PeI__ .poe.aoe~'lacT~ "


_,,,.,

60.

>

<

>

Il" IIIII)IIIIII

ul"

II

. IIll.la lill f\l.


lt

11

li.

I :IlIIlt 8.2. II-8II

126

831'11<1111'. 1\tlll

5.2.10.1.

lI lO

", ,

r-.I l"l~111:

II lll II,

llO .

II II I~1lli lltlfool "III


lII lI", ",llIf.

lIlI1I

IllO

IIlI

i\IIIIIIlll

",

",

IIllI , 11
",

lI

II Ko",a~IY ro.l I1.

llillll

KO~1aH

II

"~
O~
3aoIw_~,_

1--

C_6e~II_
..,C\l

)MS SDL S",,,.!!

63<111_
r:r C!j>fI!\)II

6r nOr>Oll6l8""
A~(CTI*'6J

Il'!fC'c, ,{<;,,,,!

_ar

1.

Ca:!lll6lbN:I!III_ 8
"'1"!!OfC<:/l'cr_

c--.~~
pe_:l-'o

61.

::J

IlIIUlI

~l

Illi",lli

II

~li

~I

i\1

5.

JIIl

1 :"II).
1 :Illl 8.2.
I-I!

IIMella

BapltallT
llll

127
II

anMlllfcpaTOpa.

IIlI~lUlIOIIII

I~ IIIII\i1III

II .

lIIII

IIlO ll" ,

lI 113

TaKIIM IIMeHeM. If

. ll coenllIICllC lI. Jl

It"lO I:IIlI.
31100ll II! .
lIII Ile IUIIlllii .
IIIIIaIIll II~lIi

1 :IIII.

5.2.10.2.

" IIII Il\lIllIO

IlIlu

lI

IlIlUIll

IIII "II "I IIlI IIIII


I ll IlI:

11....

O~
. .... _oel_

Illiiiili
I~p.!8I'-'.<It't'I."W4
j~

C-.ISa'II_ ~I~>='-----TnCIoIGD
,.-

JpO>I\JtSQL

::::J

I08ll\Cl

- -----

no.a._e... ~~6'n1_=
_noJII>_Illl6.D

G_.-..tWo4IIIOUItC08_

H-."o!w~~ II.III

-_.

K_~~"""II

""",_ -------

""-

,---------

PIIC. 62. IlIIfllll

] :IIII 8.2.

]28

1IItl-I~ ltI. 1\tll

llOllO I
. II. ll

IIMeHa

Il . I1 1'1 .

ll

if,

II

l II .

lI . l1
IIllOii ii. :

l1 ;

'IQ llII

ll lll1 II;
ll lIIII:
IILI.I10 'lO

ceallCOB

II

l:

, IIIII1ii Ill

(/

ll ta . II ll
cBoliCBa.

(/

1I r-.l I
r-.1

BpeMeHII. JteJ.icTBIIC I ll.

, LI II ll llI
llll lIIlll l.ll10111 .

. .I all I /uC
I

I I1I

UC, lII llIl

llO i1 II ll II lIII.

llli . II llII
.

lI tlO8. , ! llI
I! " IIII bl.

5. lllf- oapllaHT

5.2.10.3.

129

II

IIl lI l1Q
KOllTeKCHoro

III

li

IlII.

lI II II
: ? I-IiQ
l1

113

I II

/1fI~.'~

IQ~_~_IC3..

111I1

.*'-"I_~_.lUn'~

__

ILI.IQII~

.\II...... 6e'I

.o-:non.~_"IC3

r:~

ILL

0Cf-....6e'I _ _ .. ~68:I_

PIIC. 63.

:;I .IlIIII Itllltllii

~I

l If
.

II If
.
.

l!

llll IIl10J-l .
I1II .

, l

Il,

IIII , 11Q
lI ll, ll:

0...60:.1 ....._
.

111I0

o'~

6a_~cncoo:~

'"
PIIC. 64.

ll lt 1IIIIIltll

I ;IIII 8.2. IIlI- . IIlf

130

5.2.11.

CllllCOK

r-.:

ii IIlO .

ll II

ceallcoB

r-.I.

,
llii , IIllii

11

.
7. 1(VII S~rverl

~ <

..

(" ~1\IIII'/I~'1I ceplcp.. 1( """UI 8 2 6 j(1\1(l\<; .. \1S41\(IIIol)

~ >EJ

[;)

0I0tD

er-.

'"

-"~'"

- . . et<.p.o_~_IC.,""_"",

(-)'I

-=

. ~A'"
1541

.....

..

111111-

""
'"

~"'",,_..'_1 &'I0oI

22.12.20081 ..
22.12.20081 ..
ZZ.12.2008I.

.:\p. . . ( ~

\ \ A_~1011

... "=

ttoe4.~ ~IIIIIC' _
.~

S:e.I!"coe_

:, -..- ~IIIIIC'~

'~I6'l1

\\~~TQ(IIoO

.''''"''
PIIC.

65.

) <

-,

CC3JICOIJ :1 8

-22.12.2tIDII
22.12.2008
22.12.2tIDII

" - -...

,""',
,""',
,""',

.......,-

r;]@J~

A.ve-<1.'OI'

ooot

.....

"""""""'1'01'

ooot

.....

"-<1.'CII)

IUWIC1_

ftIWIC._

-,~

5.

ll~l-ii lta

\3\

II II IIUlIO .
JI .

. Il IlUllOlI .
11 .
-;'".18 ~r"

't.-

... "'"'

[Consol.

&iC1_

IIiJ

C)J>

Rotl,.IWf! (.'" 1'n", 2\{I1\:fl\1S41\I<.

~Cor>soIe~OOI.

. .....
''' ''' ''' ''' """'''
' ' ' ' "'

- . . etl,._, !C:t>eA'"4)OtO'.

(')CC#fII
- ~ .
- ~ LS~I

~.d

"-

I'i'

1iII"~0I: 1ll.l1OO._,.,

- """'""

,,=

~rg

tb< ...

,,.""
'"

-~

22,I2.Z001
,2008

22,L2,20081
ZZ.L2,Z0081

I'1oXe""""
22.12,2008 ,
22.12,2008
UL2Z008
n,12,.!OOII ..

""'"""...

'''''''
'''''''
"''''''',

..

nCI80308lT....

.-

_'

K_O"'~_'<!04

_'

_,. ~1I<!04

e..e4)reollO

f~to:IIetf'

~'''''OO

I(c:..bo~,oo

" l!I:!!iI

Po.te .

~A~~1~

=JI'eoeA_Vl_

-~
s:c_
. j&:_-"
, ""-

~---~._.

<

PIIC.

66.

>

<

>

CIIIICOI-< ceallCOB IllIIO~lllOiibl

, 1l

I!:-'lUlII:

r-.I , I-lOI- .

cea~lca.

, .

, ll II .

, !<lll IIl
1-IIIIII13 Il . ,
llI'I -, ,
- Wcb-.

I:llII

132

8.2.

ll-il .

IllIro.'IIIO~I .

(. .

65).

lllllf lllI.

. .

, .

c~lceMhI),

ll .

lI, lI01'il .

MOMellT

'1'01\'1 ,

I3l .

~I

MOMel1

I'I

MOI\'ICHT.

l t.

lII-l 11, .

TOI\I ,

lO .

()

I ( ).

l1

5.

133

l-" apltaHT

(5 .)

l'l M~IHY (8 ).

()

II " II ( ).

(5 )

II

l-l

cepBepOi\\ l:l , 5 (
ii).

()

\:IIIII)

aHH~'1

I1,I

lI

11 I, I 'l

( ).

()

III ll

cepBeptlOfO

(5 .)

I ) l-lII .

()

IIlI (8 ceKYI-I).

(5 .)

ll ~l .

()

tlll lll !ltI


lIII ( ).

(5 .)

It tl l1
llI l II ( ).

()


( ).

lil-l

1:Ill

134

ll-Il lII. lll

5.2.11.1.

8.2.

l1

Ii II 111111
lI.

II II ll .

t1

II!ae

oaecI-..

_-

1"..; :::::...-----

H-CNiI'OU 122.1221118''1

.....

~ .... 122.12.211818.1"

nc-o--

Ii

~tV jO""';;;;-----

__

jP& 01>

"'_~I~
P~rwu.eQ;

_.
~1O~"~"'C====:::
rIOI:r ~56'
;..1"";;:-----.....' -

" - - ;.1",--------

r.IC. 67. ceallca


~'JlO lO (
):

, .

. .

. llll '''-I .

5.

I1lI-

BapllaHT

135

II
IIIl

ll

lIll -. llll3, lIQ


- IIlI Web-ll.

"I 11ltO .

ll I (. .

65).

llI l1.

l\'I , ltl.

, .

ll

ceallc.

, l-l .

),

I:ll

136

8.2.

- II. ~ll

5.2.11.2.

ll
I

li

Delete

ItI

11

.....

.J ConsoI!I ROOI
. , tt<,.._~e;> K:1'lpe4f1)O""
,.)(Ot4'!
~ KIIIt.e;>

':J

1511

........

1I'~

_ _ lD

I'bo."

(Dt-oI'oI

""
'"

""""""'......."

J::'-

11ouIe~ ..

-WO".

2Z.12,~

'''''''
'''''''
",.."

22;,12.
.2008 ...

"

~.e,..
_&

KOtICO"~CT_

A.I_O:,p&TOP

.. ~CT_

etoe.l"'ep"O

...

T_...;~_.

,-,

'i~

~Coe_

-~

22.12Z008 \ ...
221220081 ...
22,12,Z0081 ...

P.o6lec_

'JjI..~'~

= eto!=.I><e;>to""OCf_
~ r'P>u.....

J::'-

.j-

.... ~-~ ......

68.

! IIlI II .
,,-II~ IItlii
IIl1 l'II>I.

. I) t\'II-I
(. .

5.2.12.

100).

QlIl1 II:

II ,

rlpouecca .

5.

-ii BapllaHT

137

lII ro.'l.

,
,

, If

7.,

18 SerYIIB (C.,m.,le Root\Ccnlf41 1 (l 8 2 ,crver,\(8,COP1ml\4I:,ep,,\1S04

'!I

Aeoin_

or;o

8ItA

~[Q)[Ei

.. ~ "'''' @1~ d'


-

~f{nac1~
- 1; 15'1\

'"

. &1

! Dernct-1

.II' ....~

:1

o6oI ... (_

P~,"""".,:r.

Ii_~

~coe~
3_

. 1;

"

0I'>I01

~.
~""M~-.1

""'"
""",
'''"'''
'''"'''
'''"'''

KO<Ioryl'<""II

Cot4'!

',,; :16~_"
ntwIo,,", "'~-.;

""'"

.,

Cu:

i
~ DemI

~C.~'"

Coe/l~...

\\ II/l"'.....::T~TC1Pt"
:~ _/l"''"'""""

ICorollO:8

l1>C)OllW"" :I6.1/1Oi

T""""""~""'"

~)44/1Oi

~344-.i

""'"

1&11

'' /IAo9'""1;'P<1''''''''
.C0I"P2

69.

('llllllll '

ll II

I1

:
~. Scrvurs (Co",ole RoI'lIII~.1I! 1( n"~ 2\(8)

...

~ KOttI:-.

..'II;,,,,,",

"'""
d'

~,

",rnJ @1~

~(_IC:Ilpj:~T"

..

."'" "'- ,", , ""'"


~ l.emaf<
""'"
n ""'"
!"
""'"

....."

lt:i-I;f~
-~ 15i1

'JIIl1t co!lllO

--

&...

p--~

LJ@(gJ
..J2!J

---

!-

')COWI

1:;1..

-,

T_.... ~_'
~~

..

lI'oootwyoa1OP
1I0000OIlbI<lWl

A_--:~fO\?t>l

'" .......~"'IJIoI"...ep<l

~ "

~m=

s:.,-

#=
.

<

Pe_.:ocr"1

'_

PIIC.

......' ........

70.

>

<

ltllI paOO'lel'O Il

>

1:IIll 8.2, ll- . ll

138

I J1l\'II10

, ,
11 :

7.

.........

1CV8 Servers [Consolc Ragl\I.'J4ll~lll

I1J'"

Ia >

{j

"""
,

_C~ 1C:Ibe'(IIII""

.-

'::15oIL

)...

- iJIIl

....

!!!-

)'I

~-K ......._

l~11('n"",.

r;][Qj(g)

8 1\1',

~~

0.-.

""-

",
"

.. ! 43w

......,

'-

"

"""

Ico~}

"""
"""

K~.~
K~

......

f:c_

#Ojjj"j,

.:\ P U - c _

::

s\'A-.:tfI4_
JOIeOe~~_~--._

'~~ea ...

f:c_

j=

<
.

>

<

>

lIIlII II31IIIII

71.

, , 11
:
';'n 18 SI.',I

.. ..

~ _".,

...

[(o"soll.' Rl\ Il.' l.'.

.,:,,;.-

I1J~ I {j

""_C~ LC:~",rv .. r>t$l8

..

'l;

....

!~
!-

"""
C'~P
154!

1:n.t.

8 2\(')

~._kJ

GJ[Q](g)
.:.J2!.J

0.-'

,
,

c~_

"

._

,-,

, '''''''
"""

"

"'"

.-

tol_~,,,

ottor;>rOJl
K_g""~M

- : \ ..... "'_

- l'.

'I

::::....."'~"'00!0I:"

- -~
10 C(II

~~

p.~'lIar""",

::::

-",,,-,,,*.

~~e

f:c_

-~

If.

72.

>

(---

lllll "

.~

>

5. lI-lli"i

139

.
I1, ~1I1 :
.

I , l ll.
.

lIII.

IIIIlilii

ll

. .

I I

ltl.
II, tl
ii.
lI

1,

Hi! ii . TalI~1 ,
11 ll- l

, IlI

, 1l.I

11

I.

HO~lep , tlll.

, yctaHOBl-l .

1 , I1 (. .

65).

, .

, l .

, .
,

ll

I-I,

1:I)lIlI 8.2. I1ll-li . l1J1

140

5.2.12.1.

ll
Il1

II

11

JO

Ol" 3I :

7 18 ScrwrJ (ConUJI~ RoaI\~."",_"... CCP'~PIII 1 npt!...,." .. 8 2\{)1 \!(/14Ccp_I\1 :i41\

. .. "''''

~1<OtCJ>.

..

ci'

"""

p~RooI:

- "U_C~IC:t>e~8.;

()(>I

~q:,-150011

.-

- '1:
- iJ .1

'"

rJrgJ
~.J

"--

.....

!!-

..

""'-, ,-, ......,


", ,
,""',
"
"

"""""

~ICIIO ..

,""',
,""', ''''
""

_~

s:'.""'':'IPb-~

'~'-

'"
:: "'-'1Ie'0P0I _
eoc4><_IUI,

.~

S:'-

J=

<

PIIC. 73.

>

<

>

CIIIICOK lIfIIIII IlIIUJl

I\'I

(O)('Jl""CI'''C 110):!411

r8J

~':/

~C':l

-----

8 _Iecero~

-OJ3i

.-..-C':I ----
8_ _ ':/...-t ~

BI>eo'~_1

----

_
.Il/5-J8_ _ C':Il.y;q:l
8:

----
-----

06o.em...-.ecerol 2ii6

06_.s-.} -----

316_ '

74.

11

-----

-----

JtIIllII

8 ~'eo:Y<lee' ----Ko-=t_I_oI-

""""""............GJ

----

06be.a_I

__

-ffi

06beA_I5 ...... ~

5.

ll

141

I' lI (
):

, .

(. .

65),

. , !'l
(. .

71).

li .

t\l .

, .

, ~l.

, .

llll . ,
II II IJ lI I1

142

I:

8.2.

KlIheht-il "Il.

l II II ~l
. . I II ll
ll .

()

ll ( ).

(5 .)

5 ( ).

()

" " ( ).

~1

(8

()

I :IIlI> 11

ll~III

ll

~l

).

(5 .)

ll

ll

I :II 11 , ll 5 llY (

).

, .

~I (~lO lI) L,

()

I\:
llli ( ).

(5 .)

5 II.

()

5.

- OapllaHT

l l-llliI

143

()

..l

ll

( I1l).

(5 .)

llil ll II.

()

~1 11

l ( ).

(5 .)

11
llIllI ll

5.2.12.2.

5 ( ).

lIll

lI

l:

lIl

..J COI'SOIo Root

- . . U""II&_ <_ _

L~'">"

7.;.r."",,_

- 't+

~ DernO

~ O.mOA

(')COW!

.'#:'=

...

..

S::(~

'!

'!

........
,~

,~

C0I"P2

,""',

"

,~

22.
l2

,~,

22.

,~

,""',
~ DemOA

..
,""',
",.
,""',
1.-=
";;"'~""'='.,,"Ii===iI.lliiiCi.Iii
IIIi"g1
...
.&""'
I DemOA

Ls-.!

-'tJA~_6

~O

49

8 COI"PL

Ol'bI<C'''P/I

-.1

COI"PL

<l'b~'I'o'

22.

,~

.:'tP~c~
Ji>,~OII
~~

PIIC. 75.

..

~."""~

.......

_,,

ll llllllll

~1! IIIhll ."{II ,


ll I\II

1111 I .

irosft
18 2

Databasc,

I.

\:

SQL Server,

1ll 8.2. - . lI

144

I'l

I3

(li

lf

ll

~I ). lI
l~ 11tlJf ll: cr.
l llllll

PostgreSQL

npl-I

l1 lII i'iI-lii .

~l

lI

I;II
lI

11

1 ;ll.

lIII

I-II-I

anMIIHlIcpaTopa

tlll

II

lflI

ll

tl

(. .

llO

ll

100)

lll1II II :
.

5.2.13.

-I80 .1I1 :

( lI );

Illli1

~II

ll).

I ro.l,

ueHTp3JlbIiblX

, I)

7"

18 SOfVCf! [COnlolll R.:IIII\IlIIfII~~t

'ttJ

_Ilo

....

1_

IIIIA

"

QO;D

npIIAnp"_111_ 8

2\(-)1\4.1,,\1541 \liI1~l1ClI~I1\

"-'

[j>

{)CQ>I

~~A1_

,
r~CC>e...........-< -"IotnrA;ff5

- ':J 1541
.tI'~.

..

.;ip.... ce(l8efllol

.....

CCI.. ,

.,

,,--

1;

...

_.

~2!I

>,

Coe-l-.(5eI_JotLxttlfCotlt

>,
>,

""'"-"

Coe........-(5eI_JotLxOlront

>,

Coe4erlte(_~ore

i @...

i:. -...

.-

~@[gJ

"(;.......

1-: CoeA-.( Alk!wf'ocesS,

~ec( ..

>,

~ Coe~D8aIoA,CO'I,JcbSd\ .

."'~.""'"
::': eooe.a"'",",,"I\'_

;", i!

1....

'i

""'"-"

>,
>,

>,

"","-".

>,

>,

Kc.otCI.. ",...

>,

1.. 'I6o_(Q>I,I'56',15tl5)

{.!

J::roc_...

1:
~~~'"~
':J
1641

Meooe-l>!ll\'Ik.epi(Q>I,15'1I,IS

Ieooe.~JIIIt.epi(C0'2.1562,IS

~v:ep lCfepl{CO'I,IS02,IS
"1\ICec(~1

0I101i(<-.::~.~.a~)

__

t--~1'"

<

CCP'I!P~! 1

>

~T~)

..fiIoli(COI'_~~e_)

<

PI'C. 76. II": 'lI80": .-n

---- ..

.,
.,

..

>,
>,

" ,
I

...........

r~r~

Y~TQCI

>

145

5. -

,
.

11J .
I :

,.

.('''01'1'1
.~j(_.-

~IS<\I
,,,,~-..t)<

.t

~ l'6(t_,DttI\I;I,I"'IAe_)

~ I'OI<IrypA.gp(Dt.../1)

Dt!nO

80
80

(01'1'1
COfo'fI!

P.... e(~

,:o_.
. . . ..
'"

, F:\A"""""",p.a._

.-

~_~_.'"'"

~_

~C""'"

- 1.1"

~nO(_

, (!..

I!CO<I_
.:
L

P<t_r.-..,

''1:IMI

__

p.~I""-

Jl. 77. CmtCOK l080 l 110 II3

I1
I1
II~IIIO

ll IbHbIX ,

, 1III IUlIO
.

ECJIII , Il
JlUl-lfi :
.:. 1CVB S.fYefl [nsol.RDt.ltl4/'.I..,1 npenpl<.H 8 1\(I1\n4f..,\1541\ ,I<
~ oootor8.

eiicntto

&

... ~'" [J, dI

<

-' lfI
'"""'~ teP8$oI1C1'bo-...,

(')('I

-7'1'....._

.-.-

.-'1: 1541
+

rII' tc ..._

~ 1'6(_~I""Ae_)

..

KCIOIQ.-yp.IQI>(DeonaA)

.11 Wi(coe_~._Ae_)

..
.

~e-

:,jeu

~",,(N<"

~Coo_

--

,,1 , ..... U(IOOO


.p.~,-

=-"'.~

......-

.~~~PIIC.

78.

~@CRJ

CIICOK lI

....

-"""""

...

.,

....

..

,-"
"
"

"~'OI'
,,~,OI'

If~TOP

"""

l:ll

146

8.2.

ll- IJal. r.lltll

11

Jl l'I80 ~IO :

':fJ~

Ek.t

CIIo

-.

~..!J

.... 1tJ~ @)! dI

_lJ.:lf1l

....

.2

~CNIOC,DernoI>.~,,"en>eN<

()(orl

.. I(~Oeno%lil)

- ~Jc_

DemOfOIA

80
80

DetnaA

'I

I(~TOP

orl

I(~TOP

- ':; 1541

-rJj~~J'''

s:"""""

C~_

" IID'~""
[',,1 6

- S: nO_""

lIi!

~ l3iII

4....

Ap~(~

1i\ A.4.......:'P<lTOP
,;-

PIIC.

-=.

:: _4"",""I'~

79.

,..~.

I1I1 f

coen~IHeHlle

II

l'I

lll.

lI.

l.

II , i~I
I-II:

I :I1.

~I Il ,

II IIl.

II . :

l'II1 l1lI ( II coenIIHCHIIC),

;"I II .

IIJI~I .

1\'l:

lIlI ( Ill).

ll~~I ll

5.

147

- I :Il.

~I II~I .

I :

".I

l1

,
.


I:Il)). :

ll II

l . Jl,l:

IIMeHeM

),

If

IIllll llt.

IIII1.

IIul

coeDIIHCHI,IC

11

IIII,

I1llOII II.
.

IJ

KOTOpoli . ,

1\1 .

. , :

~I ,

IIII

tl

11101

II.

1, I1 . . I1:

ll ll u .

I1

I (: 8.2.

148

ll- l. !

ll , 3Il'I . ,
II II!I .

lI,

l1.

!!

, . ,
, lt
Il81'1 , Ll lll1.

, lO . ,
II , I!II If
lI , l-l~l.

, ll 31l.

5.2.14.

ll
( . .
jll 1 ScrVIl

'" ..

iJ

[Corlsolc RoIII"iLI1~"~!

....

COPIO ~11..

. ..

()<:>I

~1(1\.,

''I

- "/; 1$!!

:__

__ aot.o
.;\..... , -

<:>2

'ri'~

-.,-

t'- .o...-I

= fltte4~-""_'_

Ii:i.'-

,_

':'- r ;

' '641

"".,
"".,

tcc_

"~'OP

PIIC.

"2
80.

>

II ll:

GJ[Q]r8J
~~

C><~
00-'
"'",I~ @J1> dI

1(000Ol'Ol

72).

""

"..

l-l3bl

5.

5.2.14.1.

149

ll1

!, .

PIIC. 81.

il

52.142.

II

l\'l

ante o:!ICep6 >UCI"a p e ~I8t nPtte a~..ex~p e ~ .

IIMt&hte-.XtIt1T8 /l4"",." C1ti)?

PIIC. 82.

11

'I 3IJ3

,
.

Ill ll .

KOTOpOf-.1

l;llIIII

150

8.2.

ll-"ii . IIIII'l

5.2.14.3.

lI ll lll1
If

cr .

11 ll l, I il30
h.-rIIIQ . l'l . .

- =: 1$41

72.

. , 11 I
.6Qo,o
........ , -

,~,

,~,

.'''''~T_ _
"'_"-~_'IIIC
.~

..

i:c*_
II! '~
__
.

~-_._.. "jl

"IM

~.",.-

.,.,--fJ

':: 1041

. i\ ~J,.-.,,_=,,_=.,:::~:::

.C~
1CCt_

.1"

~ A.&te-=pa

80: ...

0-,

PIIC.

83. CMella

5,2.15.

I'II)I l)ll8:III

I-I

IIll
I1II

I :I1IIII

IIlillI1
CllHtaKC-Il1.

llIlI 11 ",-r:
llt aellToM 11 Il lt .
lI ll 110II
COM-IllI:

ConnectAgent ()

06("V82.nntr");

.nntgnt("tsrv");

aellOM II:

IIIlII,

ll.

lt,

lll

ll

ll

1-1 ;

5.

~ BapllaHT

151

. ll. l ;

, ll, l ;

, ll, :

l"It ;

li ~tlIO ;

lt ;

cnllCKa ;

J11\'lJ10I

'lt ;

~lII;

Ll Il .

l i\l

ConnectWorkingProcess ()

COM-~t:

("V82.nntr");

ConnectWorkingProcess("TestSrv:1562") ;

lI l1 ll II:

li llOltll ;
,

Ll ;

Il-Ill ;

(-l);

5.3.

nporpaL\'!i\IHOe

ro.1rl

CHcei\lbI

I:ll

l1

:'>1

Windows, 11 lI Lill:

ii l;t))
Windows.

I:I1ll 8.2. ll- . l

152

- u ,

-.

-, -

, 11\'1
11 Linux.

Windo\vs,

, l1 ,
Windo\vs, Linux.

I,l.

irosft

SQL Server,

ll

UII
, (

MS SQL Server),

ll

Windo\vs,

Windo\vs.

11

Linux.
~_

To~,el1l_l

~O

t:Jt:I

t:J

f:I

Wndows

It1ternet ~rer

f:ltI

OZiIIlllR
,.,

~
us
" ..",,,..

~'
s

SQL

server

""'~
.

84.

IM

082

-""""
"~,

J.IIIll JI lt'III

""".
""""',
Li1ux

153

5. -

ll

tl,

{( 1:


irosft

SQL

Linux,

baPl-laJ

85,

Sever. i\'I , .

tl.

85.

I10lO.

i\"

Windows,

Lintlx,

irosft

Windows,

MS SQL serve"
\\"i1dows

PIIC.

86.

SQL SeI'VCI',

i:Il 8.2. llll- Il. ll

154

5.4.


II

ll

Linux

1 ;l-I

Linux

~lliII:

II

irosft

~1

l:Il)

5QL

I :ll>

-.
~I

5;

-,

Kerberos (Windows

TLM,

II/lI

II

~I

l,

~I

}..- .

l:t,

lO.

li

Linux,

I'I

lll

~l

If , . .

l-I

17.

5.5.

I : I\'10 :

irsft

Postgre5QL ( Windows Liu),

18 2 ( Wid\vs

Oracle Database (

5.5.1.

5QL

5 ( Wid\vs),

" Liu),

Wid\vs Lill).

irsft

SQL Server

80 l

irsft 5QL 5eve.


.

irsft SQL Server 2000. llIIII


1 :I1lI) . irsft SQL Server 2000
n Service Pack 2 ( Servicc Pack 4).

5.

155

ll-8~lii

II

MS SQL Scver.
processadmin lII sysadmin.

I :II)

ll I

ro. ll :

SQL Server 2005:


htt://msd.isft.m/u-u/liry/ms14 3516(SQL.90).aspx.

SQL Server 2008:


htt://msd.isoft.m/u-u/liry/500469 .aspx.

5.5.2.

PostgreSQL

ill I'llt

1 :IIII.

PostgreSQL

CllceMhI

Windo\vs,

lIQ

II-l

cIICTeMbl Lil1tlx.

PostgreSQL,

lI :

ii

11

ii

I:l~).

http://vB.lc.ru/requirements/.

~
I! :

llOll

PostgreSQL.

I:ll~~

~lI'l

II ll

http://users.vB.lc.ru/AddComp.aspx (II

ll ).

5.5.2.1.

PostgreSQL Windows

~l",

5.5.2.2.

setup.bat 11

II.

PostgreSQL Linux

Illll

l'1

PostgreSQL

II

11

II l1 l :

postgresql-libs-B.3. <>-<> .1c.i3B6.rpm,

postgresql-B.3. <>-<> .1c.i3B6.rpm.

stgsql-Srv-.. <>-<> .1c.i3B6.rpm,

postgresql-contrib-B.3. <>-<> .1c.i3B6.rpm.

<> If <>

- 1l0IIf nepclIlI PostgreSQL.

postgres,

/etc/init.d/postgresql 11 alI .

~I

I :IIll 8.2.

156

KJlIICllt- BapllallT. aMIIllcpaTopa

II

LANG

/etc,linit.d/postgesql

I1

lt

LANG-ru_RU.utf-8 /etc/init.d/postgresql start


, /va/lib/pgsql/data.
llllI1 l

root.

5.5.3.

IBM

YcatlOBKa

IIl\.1

IBM 082,

ll

IBM

2.

I :l'l.

: http://v8.1e.u/equiementsf,

llIII 18
):II.

IBM

082 loo

2 _ WORLOAD.

DB2_WORKLOAD=:lC,

otl

18 DB2

iI

II

lI 2

nepeMelHlbIx
I :II.

KOM3!"I:

dblset.db2set

D82_WORLOAD:1C

rreper-.'l

DB2 _ WORLOAD .
r
18

082

1.

l lla31lalllll\1

llll

03(lII f>lIIII 18 D2 110 :

http://pubIib.boulde.ibm.com/infocente/db2Iuw/v9/topic/com.ibm.db2.udb.admin.

doc/doc/c0004934.htm.
I-l 2. cllTaKCllca dst 8
l1II

110 18 D2 :

http://pubIib.boulde.ibm.com/infocente/db2Iuw/v9/topiC/COm.ibm.db2.udb.admin.

dOC/doc/c0007340.htm.

li3,

II

I!

D2 _ WORLOAD=: 1, r-.l :

db2set -gd

D82_WORLOAD:IC

5.

lt-Il

l\ll

l1,

DB2

157

I 2

11

"

WORLOAD=lC.

I: ,
I,I:

I1

I:III1 ( 1l0

USRICV82), DB2ADNS;

~I 2 I

SYSADM_ GROUP

DB2ADNS.

' 2

http://pubIib.boulder.ibm.com/infocenter/dblluw/v9/topic/com.ibm.dbl.udb.doc/doc
/t0024287.htm.
Oracle

5.5.4.

Database

Oracle
I

Oracle Database, l
http://v8.1c.ru/requirements/.

Database.

1 :l)),

l1" " :

fll!

II

Oraclc Database IOg Release 2:


htt://dwld.l.m/ds/d/19_ 1/Server.1 02/ 1419/istll. h
tm#sthef31 (~Ia ).

I:)

DATABASE Oracle Database.

1 :II) Ol"acle Database.


~t t I:>, Oracle
Database .
I:8))

Oracle Database

tabIespace:

"" - V81CINDEX,

- V81CDATA,

LOB - V81C_LOB.

tabIespace ~I l'IMeHaMIf , I ,

datafiles

l1.

11

158
II

1:llm 8.2.
I

DATABASE

mt- ll. J\l1111 I\

DATABASE

CHARACER SE ll

AL32UTF8.

Oracle Database I:IIlt,


l11ultilingual collation lUl

Itll
lI

I. .'l : II lI ;

ll

I327S.lt

ll lI

II

1 :ll

lI ,

dditil\lDtse

Oracle Database.

lI Oracle Locale Builder (Ibuilder).

lI reflepa",o l- (Too15 - Gt NLB),


I3275.lt.

Oracle Database. 11
Database (ORACLE_HOME).

ii IIO

IxOboot.nlb 11 Ixlboot.nlb

ORACLE_HOME/nI5/data.

IIII

Jxlboot.nlb 11 J275.1 1'13 II OH~I I


Oracle Locale Builder ORACLE_HOME/nI5/data.

llI

l-l

l~t

Ixlboot.nlb.

cepllcbI

Oracle Databasc.

6.

bI

6.1.

icrosofl

I : IIl1

IIII

Windows

Ul1aJJil ,

CllCTCMbI

lI

11

Willdo\vs.

II I:I'I.
I lI

I :I1II

l'I~1

irsft

Windo\vs

ro.lQ

ll

Windo\vs Vista);

II II, r>.1 l'l 113


llr-.I :

I /l.f l 8.2
(8.2.9.) KHOIlKY .

I'

l11\1 li1\11.

6.2.

):III

Linux

Il IIllO" UIII

lI.

ll lI IIl ll

! 11 , lf l

root.
l ll!) ,
:

/etc/init.d/srvlcv82 stop

160

llIll

8.2.

- ll. a1\IIIHllcpaTopa

<_Jm>

1 :t.

, .1

.i386.rpm,

8.2.9.100.

!\1

I11-

Jn-
", ltise82-mm

1_tis82-mm

8.2.9.100. " ":

rpm

lC Enterprise82-common-8.2.9.100

I11-8 , l3,
, .
\:f)) , I11-ll l_tis82
mm .
Jn- tt:

rpm

-e~rpm

-qalgrep

lC_~

,
l1 l_". II .

2370


80

1234567890