Вы находитесь на странице: 1из 102

TTK 100 S

RU TTK 100 S .. H - 1
LT Naudojimo instrukcija Oro sausintuvas TTK 100 S ............. I - 1
LV Lietoanas instrukcija Mitruma regulators TTK 100 S ....... J - 1
ET Kasutusjuhend hukuivati TTK 100 S ................................. K - 1
CS Nvod k obsluze Vysoue vzduchu TTK 100 S.................. L - 1
PL Instrukcja obsugi Osuszacz powietrza TTK 100 S ............ M - 1

TRT-BA-TTK100S-TC-002-INT

RO Manual de utilizare Dezumidificator de aer TTK 100 S...... N - 1

TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Strae 7 D-52525 Heinsberg


Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200
www.trotec.com E-Mail: info@trotec.com

.

-

,
.
.
.
,
,
.


.
..
!

. TROTEC
,

.
................................. H - 01
.......................... H - 02
................................................ H - 05
........................................... H - 06
................................................ H - 07
.......................... H - 10
.......................................... H - 12
.................................................... H - 16
.......................... H - 16

!
,
.

!
,

.

H-1

TTK 100 S

RU


12 .
,


.

,
,

.
,
"
",
.
(.
). ,

.
,
,
,


.

, ,
,
.

,
,

.
,

.
.

(5)
,
.

.

.


. 5 C .

.


,
.

(6).
.

(7).
(6)
, (7)

(. "
".

.


(6).
.
.
2 .
: www.trotec.de
RU

TTK 100 S

H-2


(3).

7

40 %.


6


1-4 C.

2
5
3

1
2
3

()


()

4
5
6
7

H-3

TTK 100 S

RU

, .


, .

, .
,

(xx)
/

TTK 100 S
30 / 24
5-35 C
40-100 %
200 /
230 / 50
670
10 A
4,3
R410a
180
15,2
612 x 290 x 390
A: : 50
B: : 50
C: : 50
D: : 50
51 (A)

LpA (1 ; DIN 45635-01-KL3)

RU

TTK 100 S

H-4


, , .

.

,
.


TTK 100 S

.
:
:
, ,
,

:
, ,
, ,
..

,
.
.
.
, ,
.
.
,
.
.
,

(,
).

,
.
.


.
.
.

H-5

TTK 100 S

RU

, , : 1.
,
.
2.
;
.

;

,

,
.
"".

:
,
, 1.
(. " ").

2. .
TROTEC .

!

3. .

.
!

1.
.
!

!

RU

2. !

,
:
,

!

,

!

!

,

,

!
!

,
" .


,

.

TTK 100 S

H-6

,
.

,

,
,
.


.
,
.

. 50-60 %.

" . 50 %.
".

9 10

11

12

14
D

8
9

()

()
()
;

12 :
" " (
)
:
" "
:

10
11

12


,
,

,
,

(RCD =
Residual Current protective Device).
H-7

13

13
14

TTK 100 S

RU

" "


.
(1). " "
.


.


1. ,
. .

!

(8).
2.

.
3. .

(1).

4. ,
(9).

A.

5.
(11) "
" (13).
6. ,
(10).
7. .
" " (13).

B.

8.

(11)

"
" (14)

"
" (13).
9.

1. ,
(11) ,
.
.
2. ,

" "
(, ).

3.


(1).
RU

TTK 100 S

H-8


A.

A.

B.
B.

C.
C.

1/2

D.

D.

E.

H-9

TTK 100 S

RU


1.
(. " ").
2.
.
3.
.
4.
.

.
5. , ,

"".
6.
"".

.
, ,
.
:

(230 /1~/50 ).

.


.
.
.
.
5 35 C.
,

(. 40 %).
.


.
(11) "
" (13).
.

.

(. "").TROTEC.
,
:
,
.
TROTEC.
,
:

.

.
.
RU

TTK 100 S

H - 10

,
:

.
.
,

,
,

(.

"").

TROTEC.

?


TROTEC.

H - 11

TTK 100 S

RU
,

,X
X
X

X
X

X
X


: ........................................ : ........................................

10

11

12

13

14

15

16


,
:

1. :..................................
: ................................
5. :..................................
: ................................
9. :..................................
: ................................
13. :................................
: ................................

RU

2. : ..................................
: ................................
6. : ..................................
: ................................
10. : ................................
: ................................
14. : ................................
: ................................

3. :..................................
: ................................
7. :..................................
: ................................
11. :................................
: ................................
15. :................................
: ................................

TTK 100 S

4. :..................................
:................................
8. :..................................
:................................
12. :................................
:................................
16. :................................
:................................

H - 12

1.
.
1. ,
.
2.
!
3.
.

2. .
,
,

,

,

TROTEC.1. (.
"
").
2. .
3.

4. ,TROTEC.
5. .

H - 13

TTK 100 S

RU

E.

A.

!

,
!

B.

C.

D.

RU

TTK 100 S

H - 14


!

,
.

H - 15

TTK 100 S

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

base pan
wheels
compressor
rubber
suction pipe
drainage pipe
plate
electric capacitor
metal fixture
fixture
microswitch
drainage pan
evaporator
condenser
Y tube
capillary tube
fixture
fan motor
fan case
fan wheel
screen
electric capacitor
power cable
fixture
cover
control board
lamp board
metal fixture
side plate
side plate
rear part of case
carry handle
front part of case
control panel
lamp cover
humidity switch
screw top cover
van-air deflector
knob
intake grille (complete)
float
float
drain bucket
terminal board
2-way reversing valve
coil

RU

2002/96/EG

27 2003

.

.


(. " ").
/


2006/95/EC, III, B

2004/108/EG

.
,
TTK 100 S ,

.
:
IEC 60335-1:2001/A2:2006
IEC 60335-2-40:2002/A1:2005
IEC 62233:2005
:
Trotec GmbH & Co. KG :+49 2452 962-400
Grebbener Strae 7
: +49 2452 962-200
D-52525 Heinsberg
E-Mail: info@trotec.de
, 19.04.2012

RU

TTK 100 S

H - 16

Garantija

Turinys
Nuorodos dl naudojimo instrukcijos ............... I - 01
Informacija apie rengin .................................. I - 02
Sauga.............................................................. I - 04
Transportavimas............................................... I - 05
Valdymas.......................................................... I - 05
Klaidos ir sutrikimai .......................................... I - 09
Technin prieira ........................................... I - 10
Utilizavimas ..................................................... I - 14
Atitikties deklaracija ......................................... I - 14

Nuorodos dl naudojimo instrukcijos


Simboliai
Pavojus dl elektros srovs!
Rodo pavoj dl elektros srovs, dl kurio
galima susialoti arba patirti mirtinas
traumas.
Pavojus!
Rodo pavoj, dl kurio galima patirti
asmenins alos.
Atsargiai!
Rodo pavoj, dl kurio galima patirti
materialins alos.

Teisin nuoroda

Garantijos trukm yra 12 mnesi. Garantija neteikiama


paeidimams,
atsiradusiems
dl
neinstruktuoto personalo padaryt valdymo klaid
arba negaliot asmen atlikto paleidimo.
renginys atitinka pagrindinius saugos ir sveikatos
reikalavimus, pateiktus tam tikrose ES nuostatose, ir
gamykloje buvo kelis kartus patikrintas, ar jis
nepriekaitingai veikia. Taiau, vis dlto atsiradus sutrikimams, kuri negalima paalinti, kaip nurodyta
skyriuje Klaidos ir sutrikimai, kreipkits savo
prekybos atstov arba sutarties partner. Nordami
pasinaudoti garantija, nurodykite renginio numer (r.
specifikacij lentel). Preks sskaita galioja kaip garantinis
dokumentas.
Nesilaikant gamintojo
nurodym, statym reikalavim arba atlikus
savavalikus renginio pakeitimus, gamintojas u su
tuo susijusi al neatsako. Dl intervencij renginio
vid arba negalioto atsargini dali pakeitimo gali
bti daromas didelis poveikis io gaminio saugai,
todl netenkama garantijos. U materialin ir
asmenin al, patirt naudojant rengin ne pagal
ioje naudojimo instrukcijoje pateiktas nuorodas,
neatsakoma. Pasiliekame teis bet kada be
iankstinio spjimo atlikti techninius dizaino ir konstrukcijos pakeitimus, susijusius su nuolatiniu tobulinimu ir gaminio pagerinimais.
U al, patirt naudojant rengin ne pagal paskirt,
neatsakoma. Taip pat netenkama teiss reikti garantines pretenzijas.

i publikacija pakeiia visas ankstesnes publikacijas.


Be ms ratiko sutikimo jokios ios publikacijos
dalies negalima nei atkurti, nei apdoroti, dauginti arba
platinti, naudojant elektronines sistemas. Pasiliekame Naujausi naudojimo instrukcijos versij rasite:
teis atlikti techninius pakeitimus. Visos teiss sau- www.trotec.de
gomos. Preki pavadinimai naudojami be laisvo naudojimo garantijos ir i esms laikantis gamintojo
raybos. Naudojami preki pavadinimai yra
registruoti ir tokiais laikomi. Komplektacija gali skirtis
nuo pavaizduot gamini. is dokumentas buvo parengtas su reikalaujamu kruoptumu. U klaidas arba
neisami informacij mes neatsakome. TROTEC

I-1

Naudojimo instrukcija Oro sausintuvas TTK 100 S

LT

renginiu galima sumainti santykin oro drgm


madaug iki 40 %. Jis yra kaip papildoma pagalba
diovinant lapius skalbinius arba drabuius gyrenginio apraymas
venamosiose arba darbo patalpose. Dl eksploatuoKondensavimo principu renginys utikrina automatin jant spinduliuojamos ilumos kambario temperatra
patalp sausinim.
gali pakilti madaug 14 C.
Drgn patalpos or galinje oro leidiamojoje
angoje (5) ventiliatorius siurbia per oro filtr, garintuv renginio atvaizdas
ir u jo esant kondensatori. Prie alto garintuvo
patalpos oras atvsinamas emiau rasos tako. Ore
1
7
esantys vandens garai nusodina kondensat arba
erkn ant garintuvo groteli. Prie kondensatoriaus
isausintas, atvsintas oras vl paildomas ir
ipuiamas madaug 5 C auktesns temperatros
6
nei patalpos temperatra. Taip paruotas sausesnis
oras vl sumaiomas su patalpos oru. Dl nuolatins
patalpos oro cirkuliacijos renginyje sumainama oro
drgm rengimo patalpoje. Atsivelgiant oro
temperatr
ir
santykin
oro
drgm,
2
susikondensavs vanduo nuolat arba tik periodini
5
atitirpinimo fazi metu laa kondensato vonel arba
per taisytus nutekjimo atvamzdius po jais esant
3
kondensato ind (6). Jame pripildymo lygiui imatuoti
rengta pld.
Valdymo ir veikimo kontrols tikslais renginyje
4
sumontuotas valdymo skydas (7). Pasiekus
maksimal kondensato indo (6) pripildymo lyg, Nr. Valdymo elementas
kondensato indo kontrolin lemput (r. skyri 1
Nustatoma oro ileidimo sklend (viruje)
Valdymo elementai) valdymo skyde (7) mirksi rau- 2
Rankena
donai. renginys isijungia. Kondensato indo 3
Udangalas, skirtas arnai prijungti prie kondensato jungties
kontrolin lemput vl usidega tik vl staius
Transportavimo ratukai
itutint kondensato ind (6). Darbin kontrolin 4
5
Oro leidiamoji anga (gale)
lemput vieia alia spalva. Po madaug 2 minui
6
Kondensato indas
jungimo delsos renginys vl sijungia automatikai.
7
Valdymo skydas
Susikondensavus vanden pasirinktinai galima nukreipti arna prie kondensato jungties (3).

Informacija apie rengin

LT

Naudojimo instrukcija Oro sausintuvas TTK 100 S

I-2

Techniniai duomenys
Parametrai

Vert

Modelis
Maks. sausinimo galia
Darbin temperatra
Santykin oro drgm darbo zonoje
Maks. oro naumas
Elektros jungtis
Maks. imamoji galia
Saugiklis montavimo vietoje
Kondensato indas
altneis
altneio kiekis
Svoris
Matmenys (auktis x gylis x plotis)
Minimalus atstumas iki sien / daikt

TTK 100 S
30 l / 24 val.
535 C
40100 %
200 m/val.
230 V / 50 Hz
670 W
10 A
4,3 l
R410a
180 g
15,2 kg
612 x 290 x 390 mm
A: Viruje: 50 cm
B: Gale: 50 cm
C: onuose: 50 cm
D: Priekyje: 50 cm
51 dB(A)

Garso slgio lygis LpA (1 m; pagal DIN 45635-01-KL3)

Jungi schema

I-3

Naudojimo instrukcija Oro sausintuvas TTK 100 S

LT

Naudojimui pagal paskirt priskiriama:


diovinimas ir sausinimas:

Sauga
Prie praddami eksploatuoti / naudoti rengin,
perskaitykite i instrukcij ir visada j laikykite
alia rengimo vietos arba prie renginio!
Neeksploatuokite renginio potencialiai sprogiose
patalpose.
Neeksploatuokite renginio atmosferoje, kurioje
yra alyvos, sieros, chloro arba druskos.
renkite rengin vertikalioje padtyje ir stabiliai.

gyvenamj, miegamj, duo arba rsi


patalp;
skalbykl, vasarnami, nameli ant rat, vali.
nuolatinis sausumo palaikymas:
sandliuose, archyvuose, laboratorijose;
voniose, plovimo bei persirengimo patalpose ir t.

Naudojimas ne pagal paskirt

Nestatykite renginio ant drgno arba utvindyto


Saugokite rengin nuo tiesiogins vandens srovs. pagrindo. Nenaudokite renginio lauke. Nedkite ant
sitikinkite, kad oro leidiamoji ir ileidiamoji renginio, pvz., lapi drabui, nordami juos
angos yra laisvos.
idiovinti. Draudiama atlikti savavalikus renginio
sitikinkite, kad siurbimo pusje nra nevarum konstrukcijos pakeitimus, primontavimus ir permontavimus.
ir laisv daikt.

Personalo kvalifikacija

Niekada nekikite rengin daikt.

Eksploatuodami renginio neudenkite ir jo net- rengin naudojantys asmenys privalo:


inoti pavojus, kylanius dirbant su elektros
ransportuokite.
prietaisais drgnoje aplinkoje;
sitikinkite, kad visi u renginio esantys elektros

imtis
priemoni, skirt apsaugoti nuo tiesioginio
laidai apsaugoti nuo paeidim (pvz., kuriuos gali
slyio
su srov tiekianiomis dalimis;
padaryti gyvnai).

bti
perskait
ir suprat naudojimo instrukcij,
Pasirinkite
jungiamojo
laido
ilgintuvus,
ypa
skyri
Sauga.
atsivelgdami renginio prijungimo gali, laido ilg
ir naudojimo tiksl. Venkite elektros perkrovos.
Technins prieiros darbus, kuriems reikia
Transportuokite rengin tik vertikalioje padtyje ir atidaryti korpus, leidiama atlikti tik
specializuotoms monms arba TROTEC .
itutinkite kondensato ind.
Utilizuokite susikaupus kondensat. Negerkite jo. Liekamieji pavojai
Kyla infekcijos pavojus!
Pavojus dl elektros srovs!
renginys neskirtas patalpoms ir paviriams diovinti
Darbus prie elektrini konstrukcini dali
po vandens padarytos alos, trkus vamzdiui ar
leidiama atlikti tik galiotai specializuotai
esant utvindymui.
monei!

Naudojimas pagal paskirt


Naudokite rengin TTK 100 S tik patalpos orui
diovinti ir sausinti, laikydamiesi technini duomen.

Pavojus dl elektros srovs!


Prie atlikdami bet kokius darbus prie
renginio, i tinklo lizdo itraukite tinklo
kituk!
Atsargiai!
Nordami nepaeisti renginio, niekada
neeksploatuokite renginio be statyto oro
filtro!

LT

Naudojimo instrukcija Oro sausintuvas TTK 100 S

I-4

Pavojus!
is renginys gali kelti pavojus, jei j netinkamai arba ne pagal paskirt naudos
neinstruktuoti asmenys! Atkreipkite
dmes personalo kvalifikacij!

Elgsena avariniu atveju


1. Avariniu atveju atskirkite rengin nuo elektros
srovs tiekimo.

Valdymas
jungus rengin, jis veiks automatikai, kol jo
neijungs pripildyto kondensato indo pld.
Kad montuotas jutiklis galt nustatyti teising
oro drgm, ventiliatorius veikia nuolat tol, kol
neijungiamas renginys.
Nepalikite atidaryt dur ir lang.

2. Nejunkite sugedusio renginio prie tinklo jungties. rengimas


rengdami rengin, atkreipkite dmes minimalius
atstumus iki sien ir daikt, kaip nurodyta skyriuje
Transportavimas
Techniniai duomenys.
Kad rengin bt lengviau gabenti, ant jo yra
A
transportavimo ratukai ir rankena.
Prie transportuodami, kaskart atkreipkite dmes
ias nuorodas:
B

1. Ijunkite rengin tinklo jungikliu (r. skyri


Valdymo elementai).
2. Itraukite tinklo kituk i kitukinio lizdo. Nenaudokite tinklo laido kaip tempti skirtos virvs!
3. Itutinkite kondensato ind. Atkreipkite dmes
laant kondensat.
Baig transportuoti, kaskart atkreipkite dmes ias
nuorodas:
1. baig transportuoti, pastatykite rengin vertikalioje padtyje.
2. junkite rengin tik po vienos valandos!

renkite rengin stabiliai ir horizontalioje padtyje.


Jei manoma, renkite rengin patalpos viduryje ir
laikykits atstumo iki ilumos altini.
rengdami rengin drgnose srityse, pvz., skalbyklose, voniose arba pan., apsaugokite j montavimo
vietoje apsauginiu nuotkio srovs taisu
(RCD = Residual Current protective Device).

Laikymas
Kai renginio nenaudojate, laikykite j:
sausoje vietoje,
po stogu,
vertikalioje padtyje nuo dulki ir sauls spinduli
apsaugotoje vietoje,

sitikinkite, kad laid ilgintuvai ivynioti arba


nuvynioti iki galo.

prireikus apsaugokite plastikine danga nuo


prasiskverbiani dulki.
Laikymo temperatra atitinka skyriuje Techniniai
duomenys darbins temperatros diapazon.

I-5

Naudojimo instrukcija Oro sausintuvas TTK 100 S

LT

Nuorodos dl sausinimo galios

Eksploatacijos pradia

Sausinimo galia priklauso nuo:


patalpos ypatybi;

Eksploatavimo nuorodos
Atidarykite virutin oro ileidimo sklend (1).
Kitaip aktyvinama apsauga nuo perkaitimo ir
ijungiamas renginys.

patalpos temperatros;
santykins oro drgms.

Ijung rengin, udarykite visas atidarytas oro


Kuo auktesn patalpos temperatra ir santykin oro
ileidiamsias angas ir sklendes.
drgm, tuo didesn yra sausinimo galia.
Norint naudoti gyvenamosiose patalpose, pakanka renginio jungimas
madaug 5060 % santykins oro drgms. 1. sitikinkite, kad kondensato indas yra tuias ir
Sandliuose ir archyvuose oro drgm neturt viryti
teisingai dtas. Kitaip renginys neveiks!
madaug 50 %.
2. kikite tinklo kituk tinkamai apsaugot
kitukin tinklo lizd.
Valdymo elementai
8

9 10

11

3. Atidarykite virutin oro ileidimo sklend (1).

12

4. Patikrinkite, ar kondensato indo kontrolin


lemput (9) ugeso.
5. Pirm kart naudodami rengin, perjunkite
pasukamj jungikl (11) dein ties Nuolatinis
reimas (13).

14

6. Patikrinkite, ar darbin kontrolin lemput (10)


vieia aliai.

13

Nr.

Valdymo elementas

8
9
10
11

Atitirpimo kontrolin lemput (geltona)


Kondensato indo kontrolin lemput (raudona)
Eksploatavimo kontrolin lemput (alia)
Tinklo jungiklis;
darbo pakopos pasirinkimo pasukamasis jungiklis
12 val. padtis:
Darbo reimas Normalusis reimas (valdomas higrostatu)
Pasukimo ribotuvas deinje:
darbo reimas Nuolatinis reimas
Pasukimo ribotuvas kairje:
renginys ijungtas

12
13
14

7. Palikite rengin veikti madaug vien valand


Nuolatiniu reimu (13).
8. Sureguliuokite
renginio
darbo
pakop,
pasukamj jungikl (11) nustatydami padt tarp
renginys ijungtas (14) ir Nuolatinis
reimas (13).
9. Nordami palaikyti esam patalpos drgm,
pasukamj jungikl (11) ltai sukite kair, kol
kompresorius isijungs.
Darbo reimas Normalusis reimas
montuotas higrostatas vl jungia arba ijungia
rengin, atsivelgiant oro drgms vert.

LT

Naudojimo instrukcija Oro sausintuvas TTK 100 S

I-6

Darbo reimas Nuolatinis reimas


Kondensato indo itutinimas
renginys sausina or nuolat ir nepriklausomai nuo
A.
drgms kiekio.
Darbo reimas Atitirpinimo automatika
Atvsus patalpos ore esantis drgm kondensuojasi
ir, atsivelgiant oro temperatr ir santykin drgm,
garintuvo plokteles aptraukia ledu. Prireikus atitirpinimo automatika jungia atitirpinimo cikl. Atitirpinimo fazs metu sausinimas laikinai nutraukiamas
ir atitirpinimo kontrolin lemput (8) vieia geltonai.
Atitirpinimo automatika normaliuoju reimu aktyvinama automatikai.

B.

Iptimo krypties nustatymas


A.

C.

D.
B.

1. sitikinkite, kad oras gali bti ipuiamas nekliudomai.


2. sitikinkite, kad oras nenukreiptas tiesiai jautrius
daiktus (pvz., augalus).
3. Nordami pasiekti maks. sausinimo gali, atidarykite iki galo oro ileidimo sklend (1).

I-7

Naudojimo instrukcija Oro sausintuvas TTK 100 S

LT

Eksploatavimas su arna su kondensato


jungtimi
A.

Eksploatavimo nutraukimas
1. Ijunkite rengin tinklo jungikliu (r. skyri
Valdymo elementai).
2. Nelieskite tinklo kituko
lapiomis rankomis.

drgnomis

arba

3. Itraukite tinklo kituk i kitukinio tinklo lizdo.


4. Itutinkite kondensato ind ir j sausai
iluostykite varia luoste. Atkreipkite dmes
laant kondensat.

B.

5. Ivalykite rengin, ypa oro filtr, kaip nurodyta


skyriuje Technin prieira.
6. Laikykite rengin, kaip nurodyta skyriuje Laikymas.
C.

1/2 colio

D.

E.

LT

Naudojimo instrukcija Oro sausintuvas TTK 100 S

I-8

renginys garsiai veikia arba vibruoja, ibga


kondensatas:
patikrinkite, ar renginys stovi tiesiai ir ant lygaus
Gamybos metu renginys buvo kelis kartus patikrintas,
paviriaus.
ar jis nepriekaitingai veikia. Taiau, atsiradus sutrikimams, patikrinkite rengin pagal tolesn sra.
renginys labai kaista, garsiai veikia ir sumaja
jo galia:
renginys nepasileidia:
patikrinkite oro leidiamsias angas ir oro filtr, ar
patikrinkite tinklo jungt (230 V/1~/50 Hz);
jos / jis nepaeistos (-as). Paalinkite iorinius
patikrinkite tinklo kituk, ar tinklo kitukas
nevarumus;
nepaeistas;

Klaidos ir sutrikimai

paveskite elektr patikrinti specializuotai aldymo


ir oro kondicionavimo rangos monei arba
TROTEC.

patikrinkite renginio vid ir ypa ventiliatori, ventiliatoriaus korpus, garintuv ir kondensatori i


iors, ar nra nevarum (r. skyri Technin
prieira). Paveskite nevar renginio vid
ivalyti specializuotai aldymo ir oro kondicionavimo rangos monei arba TROTEC.

renginys veikia, taiau kondensatas nesusidaro:


patikrinkite kondensato ind, ar jis teisingoje
padtyje; patikrinkite kondensato indo pripildymo
Js renginys po patikrinimo blogai veikia?
lyg, jei reikia, j itutinkite. Kondensato indo
Pristatykite rengin remontui specializuot aldymo
kontrolin lemput neturi usidegti;
ir oro kondicionavimo rangos mon arba TROTEC.
patikrinkite pld kondensato inde, ar ji vari. Prireikus ivalykite pld ir kondensato ind. Pld
turi judti;
patikrinkite patalpos temperatr. renginio darbo
sritis yra nuo 5 iki 35 C;
sitikinkite, kad santykin oro drgm atitinka
techninius duomenis (min. 40 %);
patikrinkite nustatyt darbo reim. Oro drgm
rengimo patalpoje turi viryti pasirinkt
diapazon. Jei reikia, pasukite pasukam
jungikl (11) pagal laikrodio rodykl kryptimi
Nuolatinis reimas (13);
patikrinkite oro filtr, ar jis nepaeistas. Prireikus
oro filtr ivalykite arba pakeiskite;
patikrinkite kondensatoriaus ior, ar nra
nevarum (r. skyri Technin prieira). Paveskite nevar kondensatori specializuotai
aldymo ir oro kondicionavimo rangos monei
arba TROTEC.

I-9

Naudojimo instrukcija Oro sausintuvas TTK 100 S

LT

Technin prieira
Technins prieiros intervalai
Prie pradedant
eksploatuoti

Technins ir einamosios prieiros intervalai


Kondensato indo itutinimas
siurbimo ir iptimo ang patikrinimas, ar jos
varios bei nra svetimkni. Prireikus j
ivalymas
Iors valymas
renginio vidaus apirimoji kontrol, ar jis varus
siurbimo groteli ir oro filtro patikrinimas, ar jos /
jis varios (-us) bei nra svetimkni. Prireikus
j / jo ivalymas arba pakeitimas
Patikrinimas, ar nra paeidim
Tvirtinimo vart patikrinimas
Bandomoji eiga

Ne reiau nei
Ne reiau nei Ne reiau nei
vien kart
kas 2 savaites kas 4 savaites
per metus

Prireikus
X

X
X
X

X
X

X
X

X
X

Technins ir einamosios prieiros protokolas


renginio tipas: ........................................ renginio numeris: ........................................
Technins ir einamosios prieiros intervalai

10

11

12

13

14

15

16

siurbimo ir iptimo ang patikrinimas, ar jos


varios bei nra svetimkni. Prireikus j
ivalymas
Iors valymas
renginio vidaus apirimoji kontrol, ar jis
varus
siurbimo groteli ir oro filtro patikrinimas, ar
jos / jis varios (-us) bei nra svetimkni. Prireikus j / jo ivalymas arba pakeitimas
Patikrinimas, ar nra paeidim
Tvirtinimo vart patikrinimas
Bandomoji eiga
Pastabos:

1. Data: ..................................
Paraas: .................................
5. Data: ..................................
Paraas: .................................
9. Data: ..................................
Paraas: .................................
13. Data: ................................
Paraas: .................................

LT

2. Data: ..................................
Paraas: .................................
6. Data: ..................................
Paraas: .................................
10. Data: ................................
Paraas: .................................
14. Data: ................................
Paraas: .................................

3. Data: ..................................
Paraas: .................................
7. Data: ..................................
Paraas: .................................
11. Data: ................................
Paraas: .................................
15. Data: ................................
Paraas: .................................

Naudojimo instrukcija Oro sausintuvas TTK 100 S

4. Data: ..................................
Paraas: .................................
8. Data: ..................................
Paraas: .................................
12. Data: ................................
Paraas: .................................
16. Data: ................................
Paraas: .................................

I - 10

Darbai prie technins prieiros pradi


1. Nelieskite tinklo kituko
lapiomis rankomis.

drgnomis

Korpuso ir kondensato indo valymas

arba 1. Nordami ivalyti, naudokite nesipkuojani,


minkt luost.

2. Prie atlikdami bet kokius darbus, itraukite tinklo 2. Sudrkinkite luost variu vandeniu. luostei
kituk!
sudrkinti nenaudokite purkal, tirpikli, valikli,
kuri sudtyje yra alkoholio arba veitikli.
3. Neimontuokite kondensato indo plds.
Technins prieiros darbus, kuriems
reikia atidaryti korpus, leidiama atlikti tik specializuotoms monms arba
TROTEC.

renginio vidaus apirimoji kontrol, ar jis


varus
1. Imontuokite oro filtr (r. skyri
leidiamj ang ir oro filtro valymas).

Oro

2. Pavieskite kieniniu ibintuvliu renginio


angas.
3. Patikrinkite renginio vid, ar jis varus.
4. Kai pastebite stor dulki sluoksn, paveskite
renginio vid ivalyti specializuotai aldymo ir oro
kondicionavimo rangos monei arba TROTEC.
5. Vl dkite oro filtr.

I - 11

Naudojimo instrukcija Oro sausintuvas TTK 100 S

LT

Oro leidiamj ang ir oro filtro valymas

E.

A.

Atsargiai!
Prie pakartotinai naudodami oro filtr,
sitikinkite, kad jis nepaeistas ir sausas!

B.

C.

D.

LT

Naudojimo instrukcija Oro sausintuvas TTK 100 S

I - 12

Atsargini dali apvalga ir atsargini dali


sraas
Nuoroda!
Atsargini dali pozicij numeriai skiriasi nuo naudojimo
instrukcijoje naudojam konstrukcini dali pozicij
numeri.

I - 13

Naudojimo instrukcija Oro sausintuvas TTK 100 S

Nr.

Atsargin dalis

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

base pan
wheels
compressor
rubber
suction pipe
drainage pipe
plate
electric capacitor
metal fixture
fixture
microswitch
drainage pan
evaporator
condenser
Y tube
capillary tube
fixture
fan motor
fan case
fan wheel
screen
electric capacitor
power cable
fixture
cover
control board
lamp board
metal fixture
side plate
side plate
rear part of case
carry handle
front part of case
control panel
lamp cover
humidity switch
screw top cover
van-air deflector
knob
intake grille (complete)
float
float
drain bucket
terminal board
2-way reversing valve
coil

LT

Utilizavimas

Atitikties deklaracija

pagal EB emosios tampos direktyvos 2006/95/EB III


priedo B skirsn ir EB direktyv 2004/108/EB dl
elektromagnetinio suderinamumo.
iuo deklaruojame, kad oro sausintuvas TTK 100 S
buvo suprojektuotas, sukonstruotas ir pagamintas,
laikantis nurodyt EB direktyv.
Taikyti darnieji standartai:
IEC 60335-1:2001/A2:2006
renginys eksploatuojamas su ekologiku ir ozonui
IEC 60335-2-40:2002/A1:2005
neutraliu altneiu (r. skyri Techniniai duomenys).
IEC 62233:2005
renginyje esant altne / alyv miin tinkamai utiliGamintojas:
zuokite pagal nacionalinius statymus.
Trotec GmbH & Co. KG Telefonas:+49 2452 962-400
Grebbener Strae 7
Faksas: +49 2452 962-200
D-52525 Heinsberg
El. patas:info@trotec.de
Elektronins rangos nemeskite buitines atliekas. Europos Sjungoje j
tinkamai utilizuokite pagal 2003 m. sausio 27 d. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS direktyv 2002/96/EB dl elektros ir
elektronins rangos atliek. Baig naudoti rengin,
utilizuokite j pagal galiojanias statym nuostatas.

Heinsbergas, 2012-04-19

Vadovas: Detlef von der Lieck

LT

Naudojimo instrukcija Oro sausintuvas TTK 100 S

I - 14

Garantija

Saturs
Nordes par lietoanas instrukciju ................... J - 01
Informcija par iekrtu..................................... J - 02
Droba............................................................ J - 04
Transportana ................................................J - 05
Ekspluatcija ....................................................J - 05
Kdas un traucjumi........................................J - 09
Apkope............................................................ J - 10
Utilizana....................................................... J - 14
Atbilstbas apliecinjums ..................................J - 14

Nordes par lietoanas instrukciju


Simboli
Elektrisks strvas trieciena risks
Norda uz elektrisks strvas radtu risku, un t rezultt iespjami savainojumi
vai pat nve.
Bstami!
Norda uz risku, kas
apdraudjumu personm.

var

radt

Uzmanbu!
Norda uz risku, kas var radt materilu
apdraudjumu.

Juridiskais paziojums

Garantijas termi ir 12 mnei. Garantija nesedz


bojjumus, kas raduies, neapmctam personlam
nepareizi lietojot iekrtu vai ja iekrtu ekspluatcij
nodevuas personas, kurm nav du pilnvaru.
Iekrta
atbilst
piemrojams
ES direktvs
noteiktajm pamata drobas un veselbas
aizsardzbas prasbm, un ts darbba tikusi rpnc
vairkkrt prbaudta. Gadjum, ja rodas darbbas
traucjumi, ko nav iespjams novrst, rkojoties, k
nordts noda Kdas un traucjumi, sazinieties ar
tirgotju vai otru lgumsldzju pusi. Ja iekrta tiek
nodota garantijas remont, jnorda iekrtas numurs
(skatiet datu plksnti). Preu pavadzme ir uzskatma
par garantijas talonu. Raotjs nav atbildgs par
bojjumiem, kas raduies tpc, ka nav ievroti
raotja nordtie dati vai likum noteikts prasbas,
vai ir veiktas neatautas iekrtas izmaias. Remontu
veikana iekrtas iekien vai neatauta rezerves dau
maia var nopietni ietekmt iekrtas elektrisko
drobu, k ar garantija vairs nav spk. Ms
neuzemamies nekdu atbildbu par materiliem
zaudjumiem vai personm radtu kaitjumu, kas
radies, izmantojot iekrtu neatbilstoi lietoanas
instrukcij noteiktajam. Tiek paturtas tiesbas bez
iepriekja paziojuma veikt konstrukcijas vai dizaina
tehniskas izmaias, kas iespjamas pastvgu
izstrdjumu uzlabojumu un tehnoloiju attstbas
rezultt.
Ms neuzemamies nekdu atbildbu par bojjumiem,
kas raduies nepareizas lietoanas rezultt. Attiecgi
nav spk ar garantijas pieteikumi.

publikcija aizstj visas iepriekjs. o publikciju


vai jebkdu ts dau nedrkst nekd veid reproduct
vai, izmantojot elektronisks sistmas, apstrdt, pavairot vai izplatt, ja no mums nav saemta rakstiska
atauja. Tiek saglabtas tiesbas veikt tehniskas
izmaias. Visas tiesbas paturtas. Tekst lietots Lietoanas instrukcijas pdjo versiju skatiet vietn
preu zmes nedod tiesbas ts brvi lietot, un to www.trotec.de
rakstba atbilst raotja lietotajai. Tekst lietots
preu zmes ir reistrtas, un to lietojumam jbt
atbilstoam. Piegdes komplektcija var atirties no
attlos redzams komplektcijas. dokumenta
sagatavoanai ir pievrsta atbilstoa uzmanba. Ms
neuzemamies atbildbu par kdm vai izlaistu
tekstu. TROTEC

J-1

Lietoanas instrukcija Mitruma regulators TTK 100 S

LV

Izmantojot o iekrtu, relatvo gaisa mitrumu var


samazint pat par aptuveni 40 %. To var papildus izmantot dzvojams vai darba telps, vjot mitru veu
Iekrtas apraksts
vai drbes. Ekspluatcijas laik radt siltuma ietekm
Automtisk telpu mitruma regulana tiek telpas
temperatra
var
palielinties
par
nodrointa pc kondenscijas principa.
aptuveni 1-4 C.
Ventilators ieskn mitro telpas gaisu caur
aizmugurjo gaisa iepldi (5) un virza caur gaisa filtru, Iekrtas attls
iztvaices apartu un kondensatoru. Aukstaj iztvaices
apart telpas gaiss tiek atdzests ldz temperatrai,
7
1
kas zemka par rasas punkta temperatru. Gais
esoie dens tvaiki kondensjas dens pilienu vai sarmas veid uz iztvaices aparta plksnm.
Kondensator atdzestais gaiss ar samazintu mitru6
mu tiek atkal uzsildts un izvadts r ar temperatru,
kas ir par aptuveni 5 C augstka par telpas
temperatru. di apstrdtais, sauskais gaiss atkal
tiek sajaukts ar telpas gaisu. T k noris neprtraukta
gaisa cirkulcija caur iekrtu, telp, kur t uzstdta,
2
tiek samazints gaisa mitrums. Atkarb no gaisa
5
temperatras un relatv gaisa mitruma dens
kondensts konstanti pil vai periodisku atkausanas
3
fu laik tiek izvadts kondensta tekn un pc tam
pa noteces sprauslu zem ts esoaj kondensta
tvertn (6). Lai noteiktu dens lmeni kondensta
4
tvertn, t ir aprkota ar pludiu.
Iekrtai ir vadbas panelis (7), no kura tiek nodrointa Nr. Vadbas elements
iekrtas ekspluatcija un funkciju kontrole. Ja tiek 1
Reguljama gaisa izpldes atvere (augda)
sasniegts kondensta tvertnes (6) maksimlais 2
Rokturis
lmenis, vadbas panel (7) kondensta tvertnes 3
Kondensta tapas prsegs (tenes pieslganai)
kontrollampia mirgo sarkan krs (skatiet nodau 4
Transportanas riteni
Vadbas elementi). Iekrta izsldzas. Kondensta 5
Gaisa ieplde (aizmugurj)
Kondensta tvertne
tvertnes kontrollampia beidz mirgot tikai pc tam, 6
Vadbas panelis
kad atkal ir ievietota iztukot kondensta tvertne (6). 7
Ekspluatcijas kontrollampia deg za krs. Pc
kavtas ieslgans, kas ir aptuveni 2 mintes,
automtiski tiek atskta iekrtas darbba.
Kondensta deni var ar izvadt, piesldzot
kondensta tapai (3) teni.

Informcija par iekrtu

LV

Lietoanas instrukcija Mitruma regulators TTK 100 S

J-2

Tehniskie dati
Parametrs

Vrtba

Modelis
Mitruma regultja jauda, maks.
Darba temperatra
Relatv gaisa mitruma darba koeficients
Gaisa plsma, maks.
Elektrotkls
Jaudas izlietojums
Drointjs (iekjs)
Kondensta tvertne
Dzestjviela
Dzestjvielas daudzums
Svars
Izmrs (A x Dz x P)
Minimlais attlums no sienm/priekmetiem

TTK 100 S
30 l/24 h
5-35 C
40-100 %
200 m/h
230 V/50 Hz
670 W
10 A
4,3 l
R410a
180 g
15,2 kg
612 x 290 x 390 mm
A: no augas: 50 cm
B: aizmugur: 50 cm
C: no sniem: 50 cm
D: priekpus: 50 cm
51 dB(A)

Skaas spiediena lmenis LpA (1 m; saska ar standartu


DIN 45635-01-KL3)

Elektrisk principshma

J-3

Lietoanas instrukcija Mitruma regulators TTK 100 S

LV

Paredzt lietoana:
gaisa mitruma samazinanai:

Droba
Pirms iekrtas nodoanas ekspluatcij/
lietoanas rpgi izlasiet o instrukciju un
uzglabjiet to tie iekrtas tuvum vai
attiecgi iekrtas atraans vietas tuvum.
Iekrtu nedrkst lietot telps,
sprdzienbstambas risks.

kur

pastv

Iekrtu nedrkst lietot eu, sru, hloru vai sus


saturo atmosfr.
Novietojiet iekrtu vertikli un stabili.

dzvojams telps, guamistabs,


istabs un pagrabtelps;

vannas

veas mazgtavs, atptas namos, treileros,


laivs;
neprtrauktai gaisa mitruma regulanai:
noliktavs, arhvos, laboratorijs;
peldbaseinos, vannas istabs, rbtuvs u.c.

Nepareiza lietoana

Iekrtu nedrkst novietot uz mitras vai appludintas


pamatnes. Iekrtu nedrkst izmantot brv dab. Uz
Prliecinieties, ka gaisa ieplde un izplde ir brva. iekrtas nedrkst novietot nekdus priekmetus,
Prliecinieties, ka iesknanas atvere nav piemram, mitru aprbu, lai to izvtu. Aizliegts
veikt jebkdas neatautas tehniskas izmaias,
aizsrjusi un taj nav nekdu priekmetu.
Iekrt nekd gadjum nedrkst ievietot iekrtas prbvi vai papildinanu.
priekmetus.
Personla kvalifikcija
Pret iekrtu nedrkst vrst tieu dens strklu.

Ekspluatcijas laik iekrtu nedrkst nosegt un Personm, kas strd ar iekrtu:


transportt.
japzins riski, kdi pastv, strdjot ar
elektroiekrtm mitrs telps;
Prliecinieties, ka visi elektrbas vadi rpus
iekrtas ir pasargti no bojjumiem (piem.,
ir jievro drobas paskumi, lai izsargtos no
dzvnieku radtiem bojjumiem).
saskares ar spriegumam pieslgtm detam;
Izvloties vada pagarintju, ievrojiet iekrtas
ir jizlasa lietoanas instrukcija, pau uzmanbu
pieslguma datus, vada garumu un paredzto
pievrot nodaai Droba.
izmantoanu. Nedrkst pieaut elektroprslodzi.
Iekrtu drkst transportt tikai vertikl stvokl un Tehnisks apkopes darbbas, kuru laik ir jatver
iekrtas korpuss, drkst veikt tikai dzesanas un
ar iztukotu kondensta tvertni.
gaisa
kondicionanas
iekrtu
remonta
Utilizjiet uzkrjuos kondenstu. Nedrkst izmanspecilisti vai uzmums TROTEC .
tot k dzeramo deni. Iespjama inficans!
Iekrta nav paredzta telpu un virsmu nosusinanai Citi riski
pc dens radtiem bojjumiem appludinanas
Elektrisks strvas trieciena risks.
gadjum vai ja plsuas caurules.
Elektrodetau remontu drkst veikt tikai
pilnvaroti specilisti.
Paredzt lietoana
Iekrtu TTK 100 S drkst izmantot tikai, lai samazintu
telpas gaisa mitrumu saska ar tehniskajiem datiem.

LV

Elektrisks strvas trieciena risks.


Veicot jebkdas darbbas pie iekrtas, atvienojiet kontaktdaku no rozetes.

Lietoanas instrukcija Mitruma regulators TTK 100 S

J-4

Uzmanbu!
Iekrtu nedrkst lietot bez gaisa filtra, tas
var radt iekrtas bojjumus.
Bstami!
iekrta var radt apdraudjumu, ja to
lieto neapmctas personas, k ar
nepareizas vai neatbilstoas lietoanas
gadjum.
Ievrojiet
personla
kvalifikcijas prasbas.

Rcba rkrtas situcijs


1. rkrtas situcij
elektrotkla.

atvienojiet

iekrtu

no

2. Bojtu iekrtu nedrkst pieslgt elektrotklam.

Ja vajadzgs, pasargjiet iekrtu no putekiem, izmantojot plastmasas prsegu.


Uzglabanas vietas temperatrai ir jbt darba
temperatras diapazon, kas nordts noda
Tehniskie dati.

Ekspluatcija
Kad iekrta ir ieslgta, t darbojas pilngi
automtiski, ldz kondensta tvertnes pludi izraisa iekrtas izslganos.
Lai nodrointu, ka iebvtais sensors uztver
pareizus gaisa mitruma rdjumus, ventilators darbojas neprtraukti, ldz iekrta tiek izslgta.
Uzmaniet, lai durvis un logi btu aizvrti.

Transportana

Novietoana

Lai nodrointu rtku iekrtas transportanu, t ir Novietojot iekrtu, ievrojiet minimlo attlumu no
sienm un priekmetiem, k nordts noda Tehnisaprkota ar riteniem un rokturi.
Pirms katras transportanas ievrojiet tlk mintos kie dati.
nordjumus.
A

1. Izsldziet iekrtu, nospieot sldzi (skatiet nodau


Vadbas elementi).
2. Izraujiet kontaktdaku no rozetes. Neraujiet vadu!

3. Iztukojiet kondensta tvertni. Pievrsiet


uzmanbu vl piloajam kondenstam.
Pc katras transportanas ievrojiet tlk mintos
nordjumus.
1. Pc transportanas novietojiet iekrtu vertikl
stvokl.

2. Iesldziet iekrtu pc stundas.

Uzglabana

Novietojiet iekrtu vertikli un stabili.

Ja iekrta netiek lietota, uzglabjiet to, k nordts


tlk.
Saus viet.

Novietojiet iekrtu pc iespjas vairk telpas


centr un ievrojiet attlumu no siltuma avotiem.

Zem jumta.
Novietojiet iekrtu vertikli viet, kas pasargta no
putekiem un tieiem saules stariem.

J-5

Lietoanas instrukcija Mitruma regulators TTK 100 S

LV

pai gadjumos, ja iekrta tiek uzstdta mitrs Lietoanas uzskana


telps, piemram, veas mazgtavs, peldba- Piezmes par lietoanu
seinos vai ldzgs viets, iekrtas uzstdanas
Atveriet augjo gaisa izpldes atveri (1). Pretj
viet ir jnodroina papildu strvas nopldes
gadjum tiek aktivizta prkaranas aizsardzba
drointjs (RCD, Residual Current protective Deun iekrta tiek izslgta.
vice).
Pc tam, kad iekrta ir izslgta, aizveriet visas
Prliecinieties, ka vada pagarinjums ir pilnb
gaisa izpldes un atveres.
attts vai attiecgi satts.
Iekrtas ieslgana
Nordes par mitruma regulanas jaudu
1. Prliecinieties, ka kondensta tvertne ir iztukota
Mitruma regulana ir atkarga no:
un ievietota pareizi. Pretj gadjum iekrta
apstkiem telp;
nedarbosies.
temperatras telp;
2. Iespraudiet kontaktdaku rozet ar aizsardzbu
relatv gaisa mitruma.

atbilstoi likumdoan noteiktajm prasbm.


3. Atveriet augjo gaisa izpldes atveri (1).

Jo augstka temperatra un relatvais gaisa mitrums


4. Prliecinieties,
ka
kondensta
tvertnes
telp, jo lielka mitruma regulanas jauda.
kontrollampia (9) nedeg.
Dzvojams telps relatvajam gaisa mitrumam jbt
apm. 5060 %. Noliktavs un arhvos gaisa mitrums 5. Ja iekrta tiek lietota pirmo reizi, pagrieziet
nedrkst bt lielks par apm. 50 %.
griesldzi (11) pa labi neprtraukta darba rema
pozcij (13).

Vadbas elementi
8

9 10

11

6. Prliecinieties, ka darbbas kontrollampia (10)


deg za krs.

12

7. aujiet iekrtai darboties neprtraukt darba


rem (13) aptuveni stundu.
8. Noreguljiet iekrtas darbbas pakpi, iestatot
griesldzi (11) starp pozcijm Iekrta
izslgta (14) un neprtrauktu darba remu (13).
14

9. Lai nodrointu esoo telpas gaisa mitrumu,


lnm pagrieziet griesldzi (11) pa kreisi, ldz
kompresors vairs nedarbojas.

13

Nr.

Vadbas elements

8
9
10
11

Atkausanas kontrollampia (dzelten krs)


Kondensta tvertnes kontrollampia (sarkan krs)
Darbbas kontrollampia (za krs)
Sldzis;
griesldzis darbbas pakpes izvlei
Pozcija uz pulksten 12:
standarta darba rems (Normal, vadbu nodroina
higrostats)
Pozcij pa labi:
neprtraukts darba rems
Pozcij pa kreisi:
iekrta ir izslgta

12
13
14

LV

Standarta darba rems


Iebvtais higrostats atkarb no gaisa mitruma
vrtbas iesldz vai izsldz iekrtu.

Lietoanas instrukcija Mitruma regulators TTK 100 S

J-6

Neprtraukts darba rems


Kondensta tvertnes iztukoana
Iekrta veic gaisa mitruma regulanu neprtraukti un
A.
neatkargi no gaisa mitruma.
Atkausanas darba rems
Dzesanas laik telpas gais esoais mitrums
kondensjas un atkarb no gaisa temperatras, k ar
relatv gaisa mitruma prklj iztvaices aparta
plksnes ar ledu. Atkausanas automtika pc
vajadzbas iesldz atkausanas ciklu. Atkausanas
procesa laik gaisa mitruma regulana tiek slaicgi
prtraukta, un atkausanas kontrollampia (8) deg
dzelten krs. Standarta darba rem atkausana
tiek aktivizta automtiski.

Psmas virziena iestatana

B.

C.

A.

D.
B.

1. Prliecinieties, ka gaiss izplst netraucti.


2. Prliecinieties, ka gaisa psma nav vrsta tiei uz
jutgiem priekmetiem (piem. augiem).
3. Lai nodrointu maksimlu gaisa mitruma
regulanu, pilnb atveriet augjo gaisa
izpldes atveri (1).

J-7

Lietoanas instrukcija Mitruma regulators TTK 100 S

LV

Lietoana, piesldzot kondensta tapai


teni
A.

Izslgana
1. Izsldziet iekrtu, nospieot sldzi (skatiet nodau
Vadbas elementi).
2. Neaiztieciet kontaktdaku ar mitrm vai slapjm
rokm.
3. Izraujiet kontaktdaku no rozetes.
4. Iztukojiet kondensta tvertni un izslaukiet to ar
tru drnu. Pievrsiet uzmanbu vl piloajam
kondenstam.

B.

5. Triet iekrtu un gaisa filtru, k nordts noda


Apkope.
6. Uzglabjiet iekrtu,
Uzglabana.

nordts

noda

C.

1/2 colla

D.

E.

LV

Lietoanas instrukcija Mitruma regulators TTK 100 S

J-8

Iekrta darbojas skai vai vibr, kondensts tek


r:
prbaudiet, vai iekrta ir novietota taisni un uz
Izgatavoanas laik iekrtas darbba tika vairkkrt
ldzenas virsmas.
prbaudta. Gadjum, ja tomr raduies darbbas
traucjumi, prbaudiet iekrtu, emot vr tlk redIekrta sakarst, ir skaa vai samazins ts jauda:
zamo sarakstu.
prbaudiet, vai gaisa iepldes un gaisa filtrs nav
Iekrta neiesldzas:
aizsrjis. Notriet rjus aizsrjumus;
prbaudiet elektrotkla datus
prbaudiet iekrtas iekieni, pau uzmanbu
(230 V/1~/50 Hz);
pievrot ventilatoram, vai ventilatora korpuss, izt-

Kdas un traucjumi

prbaudiet, vai kontaktdaka nav bojta.


Nododiet iekrtu elektriskai prbaudei dzesanas
un gaisa kondicionanas iekrtu remonta
uzmumam vai uzmumam TROTEC.
Iekrta darbojas, bet nav kondensta:
prbaudiet, vai kondensta tvertne ir ievietota
pareizi. Prbaudiet, vai kondensta tvertne ir pilna;
ja vajadzgs, iztukojiet to. Kondensta tvertnes
kontrollampia nedrkst iedegties;
prbaudiet, vai kondensta tvertnes pludi nav
aizsrjis. Ja vajadzgs, iztriet pludiu un
kondensta tvertni. Pludiam ir jbt kustgam;

vaices aparts un kondensators nav aizsrjis no


rpuses (skatiet nodau Apkope). Nododiet
iekrtu uz aizsrjuas iekrtas iekienes apkopi
dzesanas un gaisa kondicionanas iekrtu
remonta uzmumam vai uzmumam TROTEC.
Vai iekrta nedarbojas ar pc veiktajm
prbaudm?
Nododiet iekrtu uz remontu dzesanas un gaisa
kondicionanas iekrtu remonta uzmumam vai
uzmumam TROTEC.

prbaudiet telpas temperatru. Iekrtas darba


temperatras diapazons ir no 5 ldz 35 C.
Prliecinieties, vai relatvais gaisa mitrums atbilst
tehniskajos datos nordtajam (min. 40 %);
prbaudiet, kds darba rems ir iestatts. Iekrtas
atraans viet esoajam gaisa mitrumam ir jbt
rpus
izvlt
diapazona.
Pagrieziet
griesldzi (11) pa labi, neprtraukta darba rema
pozcijas (13) virzien;
prbaudiet, vai gaisa filtrs nav aizsrjis. Ja
vajadzgs, iztriet vai nomainiet gaisa filtru;
prbaudiet, vai kondensatora rpus nav redzami
aizsrjumi (skatiet nodau Apkope). Nododiet
iekrtu uz kondensatora apkopi dzesanas un
gaisa
kondicionanas
iekrtu
remonta
uzmumam vai uzmumam TROTEC.

J-9

Lietoanas instrukcija Mitruma regulators TTK 100 S

LV

Apkope
Apkopes intervli
Pirms katras
lietoanas

Apkopes un kopanas intervls


Iztukot kondensta tvertni
Prbaudt, vai iesknanas un izpldes atveres
nav aizsrjuas; ja vajadzgs, iztrt
Trt iekrtas rpusi
Vizuli prbaudt, vai iekrtas iekpus nav
aizsrjumu
Prbaudt, vai iesknanas reis un gaisa filtrs
nav aizsrjis un vai tajos nav sveermeu; ja
vajadzgs, iztrt vai nomaint
Prbaudt, vai nav bojjumu
Prbaudt, vai stiprinjuma skrves ir ciei pievilktas
Prbaudt darbbu

Pc vajadzbas

Vismaz
Vismaz
Vismaz reizi
reizi 2 neds reizi 4 neds gad

X
X
X

X
X

X
X

Apkopes un kopanas protokols


Iekrtas tips: ........................................

Iekrtas numurs: ........................................

Apkopes un kopanas intervls

10

11

12

13

14

15

16

Prbaudt, vai iesknanas un izpldes


atveres nav aizsrjuas; ja vajadzgs, iztrt
Trt iekrtas rpusi
Vizuli prbaudt, vai iekrtas iekpus nav
aizsrjumu
Prbaudt, vai iesknanas reis un gaisa
filtrs nav aizsrjis un vai tajos nav
sveermeu; ja vajadzgs, iztrt vai nomaint
Prbaudt, vai nav bojjumu
Prbaudt, vai stiprinjuma skrves ir ciei
pievilktas
Prbaudt darbbu
Piezmes:

1. Datums: .............................
Paraksts: ................................
5. Datums: .............................
Paraksts: ................................
9. Datums: .............................
Paraksts: ................................
13. Datums: ...........................
Paraksts: ................................

LV

2. Datums:..............................
Paraksts: ................................
6. Datums:..............................
Paraksts: ................................
10. Datums:............................
Paraksts: ................................
14. Datums:............................
Paraksts: ................................

3. Datums: .............................
Paraksts: ................................
7. Datums: .............................
Paraksts: ................................
11. Datums: ...........................
Paraksts: ................................
15. Datums: ...........................
Paraksts: ................................

Lietoanas instrukcija Mitruma regulators TTK 100 S

4. Datums: .............................
Paraksts: ................................
8. Datums: .............................
Paraksts: ................................
12. Datums: ...........................
Paraksts: ................................
16. Datums: ...........................
Paraksts: ................................

J - 10

Pirms apkopes skanas veicams darbbas Korpusa un kondensta tvertnes trana


1. Neaiztieciet kontaktdaku ar mitrm vai slapjm 1. Tranai izmantojiet
rokm.
nepkojas.

mkstu

drnu,

kas

2. Pirms veikt jebkdas darbbas, atvienojiet 2. Samitriniet drnu


tr
den. Drnas
kontaktdaku.
samitrinanai nedrkst izmantot nekdus aerosolus, dintjus, spirtu saturous vai abrazvus
3. Nedrkst izemt kondensta tvertnes pludiu.
tranas ldzekus.
Tehnisks apkopes darbbas, kuru
laik ir jatver iekrtas korpuss, drkst
veikt tikai dzesanas un gaisa
kondicionanas iekrtu remonta
specilisti vai uzmums TROTEC.

Iekrtas iekpuses vizula prbaude


1. Izemiet gaisa filtru (skatiet nodau Gaisa
iepldes un gaisa filtra trana).
2. Ar kabatas lukturti spdiniet iekrtas atver.
3. Prbaudiet, vai
aizsrjumu.

iekrtas

iekpus

nav

4. Ja pamant blvu puteku slni, nododiet iekrtu


uz apkopi dzesanas un gaisa kondicionanas
iekrtu remonta specilistiem vai uzmumam
TROTEC.
5. Ievietojiet atpaka gaisa filtru.

J - 11

Lietoanas instrukcija Mitruma regulators TTK 100 S

LV

Gaisa iepldes un gaisa filtra trana

E.

A.

Uzmanbu!
Pirms no jauna ievietot gaisa filtru,
prliecinieties, ka tas nav bojts un ir
sauss.

B.

C.

D.

LV

Lietoanas instrukcija Mitruma regulators TTK 100 S

J - 12

Rezerves dau prskats un saraksts


Norde!
Rezerves dau pozcijas numurs nesakrt ar lietoanas
instrukcij lietotajiem detau numuriem.

J - 13

Lietoanas instrukcija Mitruma regulators TTK 100 S

Nr.

Rezerves daa

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

base pan
wheels
compressor
rubber
suction pipe
drainage pipe
plate
electric capacitor
metal fixture
fixture
microswitch
drainage pan
evaporator
condenser
Y tube
capillary tube
fixture
fan motor
fan case
fan wheel
screen
electric capacitor
power cable
fixture
cover
control board
lamp board
metal fixture
side plate
side plate
rear part of case
carry handle
front part of case
control panel
lamp cover
humidity switch
screw top cover
van-air deflector
knob
intake grille (complete)
float
float
drain bucket
terminal board
2-way reversing valve
coil

LV

Utilizana

Atbilstbas apliecinjums

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktvas


2006/95/EK III pielikuma B daas par zemspriegumu
un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktvas
2004/108/EK par elektromagntisko savietojambu
izpratn.
Ar o apliecinm, ka gaisa mitruma regultjs
TTK 100 S ir izstrdts, konstruts un izgatavots
saska ar iepriek mintajm EK direktvm.
Piemrotie saskaotie standarti:
IEC 60335-1:2001/A2:2006
Iekrt tiek izmantota apkrtjai videi un ozona slnim
IEC 60335-2-40:2002/A1:2005
nekaitga dzestjviela (skatiet nodau Tehniskie
IEC 62233:2005
dati). Utilizjiet iekrt esoo dzestjvielas/eas
maisjumu atbilstoi spk esoajiem normatvajiem Raotjs:
Trotec GmbH & Co. KG Tlrunis:+49 2452 962-400
aktiem.
Grebbener Strasse 7 Fakss: +49 2452 962-200
D-52525 Heinsberg
E-pasts: info@trotec.de
Elektrisks iekrtas nav saimniecbas atkritumi. Eiropas Savienb saska ar
Eiropas Parlamenta un Padomes
Direktvu 2002/96/EK no 2003. gada
27. janvra par elektrisko un elektronisko iekrtu atkritumiem ts jnodod specializtiem atkritumu
prstrdes uzmumiem. Ldzu, pc dergs
lietoanas beigm utilizjiet o iekrtu atbilstoi
spk esoajiem normatvajiem aktiem.

Heinsberga, 19.04.2012.

Vadtjs: Detlef von der Lieck

LV

Lietoanas instrukcija Mitruma regulators TTK 100 S

J - 14

Garantii

Sisukord
Mrkused kasutusjuhendi kohta ..................... K - 01
Info seadme kohta.......................................... K - 02
Ohutus ........................................................... K - 04
Transport......................................................... K - 05
Kasutamine ..................................................... K - 05
Vead ja rikked.................................................. K - 09
Hooldus .......................................................... K - 10
Jtmekitlus ................................................. K - 14
Vastavus standarditele..................................... K - 14

Mrkused kasutusjuhendi kohta


Smbolid
Elektrivoolu oht!
Viitab elektrivooluga kaasnevatele ohtudele, mis vivad phjustada vigastusi vi
surma.
Oht!
Viitab ohule, mis vib kahjustada inimese
tervist.
Ettevaatust!
Viitab ohule, mis vib phjustada materiaalset kahju.

iguslik mrkus

Garantiiaeg kestab 12 kuud. Garantii alla ei kuulu


kahjustused, mis on tekkinud vale kasutamise tttu
asjatundmatu personali poolt vi seadme paigaldamisel isikute poolt, kellel puudub selleks igus.
Seade on koosklas vastavates EL-i eeskirjades kirjeldatud peamiste ohutus- ja tervisenuetega ning
tehases on korduvalt kontrollitud, et see ttaks trgeteta. Juhul kui seadme ts peaks ikkagi ilmnema
hired, mida pole vimalik krvaldada peatki Vead
ja rikked abil, prduge palun oma edasimja vi
lepingupartneri poole. Garantii kasutamiseks on
vajalik seadme number (vaata tbisilti). Ostutekk
kehtib garantiitunnistusena. Valmistaja eeskirjade ja
seaduslike nuete eiramisel vi seadme omaalgatuslikul mberehitamisel pole valmistaja seelbi tekkinud
kahjude eest vastutav. Seadme avamine vi selle
osade ebasihiprane kasutamine vib toote elektrilist
turvalisust oluliselt rikkuda ja see toob kaasa garantii
katkemise. Vlistatud on igasugune vastutus nende
isiku- ja materiaalsete kahjude eest, mille phjuseks
on seadme rakendamine ja kasutamine selles kasutusjuhendis toodud soovituste vastaselt. Tootjal on
igus teha ilma eelneva teavituseta tehnilisi disaini- ja
teostusmuudatusi, mis tulenevad pidevast tootearendus- ja parendustst.
Tootja ei vastuta kahjude eest, mis on tekkinud
seadme kasutamisel selleks mitte ettenhtud viisil.
Sellega katkevad ka garantiiigused.

See vljaanne asendab kik eelnevad. htegi osa


sellest vljaandest ei tohi mistahes vormis ilma meie
kirjaliku nusolekuta taasesitada vi elektrooniliste Kasutusjuhendi viimase versiooni leiate aadressilt
ssteemide kaudu tdelda, paljundada vi levitada. www.trotec.de.
Meil on igus teha tehnilisi muudatusi. Kik igused
on kaitstud. Tootenimed on meldud kasutamiseks
ainult konkreetse toote kohta ja neid tuleb kasutada
olulises osas valmistajapoolset kirjaviisi jrgides. Kasutatud tootenimed on registreeritud ja neid tuleb ka
sellest lhtudes kasutada. Pakend vib olla tootejoonistel kujutatust erinev. See dokument on koostatud
nutud hoolikusega. Me ei vastuta vigade ega vljajtmiste eest. TROTEC

K-1

Kasutusjuhend hukuivati TTK 100 S

ET

Seade vimaldab vhendada suhtelist huniiskust


umbes 40% tasemele. See aitab kaasa niiske pesu vi
riiete kuivatamisele elu- vi truumides. Seadme
Seadme kirjeldus
ttamisel eralduva soojuskiirguse mjul vib toatemSeade hoolitseb ruumides kondensatsiooniprintsiibi peratuur tusta umbes 14 C vrra.
abil automaatse huniiskuse vhendamise eest.
Ventilaator imeb niiske ruumihu tagumise husis- Seadme osad
selaske (5) kaudu lbi hufiltri aurustisse ja selle taga
asuvasse kondensaatorisse. Klmas aurustis
7
1
jahutatakse ruumihk alla kastepunkti. hus sisalduv
veeaur kllastub ja vajub mda aurustiplaati alla.
Kondensaatoris soojendatatakse niiskusest vabanenud klm hk jlle les ja lastakse umbes 5 C vrra
6
ruumitemperatuurist krgema temperatuuriga taas
vlja. Niimoodi tdeldud kuivem hk seguneb jlle
ruumihuga. Seadme abil ruumis toimuva pideva
huringluse tttu vheneb kasutatavas ruumis huniiskus. Sltuvalt hutemperatuurist ja suhtelisest
2
huniiskusest tilgub kondensvesi kas pidevalt vi ai5
nult perioodiliselt kondensaadivanni ja voolab sealt
ravooluavade kaudu selle all asuvasse kondensaadi3
paaki (6). See on titumistaseme mtmiseks
varustatud ujukiga.
Seadmel on kasutamiseks ja juhtimiseks
4
juhtpaneel (7). Kui kondensaadipaak (6) on titunud,
vilgub selle kontrollnidik (vaata peatkki Juhte- Nr Juhtelement
lemendid) juhtpaneelil (7) punaselt. Seade llitub v- 1
Seadistatav huvljalaskeklapp (leval)
lja. Kondensaadipaagi kontrollnidik kustub alles 2
Kepide
prast thjendatud kondensaadipaagi (6) tagasiaseta- 3
Katik kondensaadihenduse vooliku hendamiseks
mist. Kitus-kontrollnidik pleb roheliselt. Prast 4
Rullikud
umbes 2 minuti pikkust viiteaega kivitub seade uu- 5
hu sisselase (taga)
6
Kondensaadipaak
esti.
Juhtpaneel
Kondensvett on vimalik ra juhtida ka voolikuga, 7
hendades selle kondensaadihendusega.

Info seadme kohta

ET

Kasutusjuhend hukuivati TTK 100 S

K-2

Tehnilised andmed
Nitaja

Vrtus

Mudel
Niiskuse eemaldamise vimsus, max
Ttemperatuur
Ttab suhtelise huniiskuse vahemikus
hu ttlemise vimsus, max
Elektrihendus
Vimsus, max
Vajalik kaitse
Kondensaadipaak
Klmutusvahend
Klmutusvahendi kogus
Kaal
Mtmed (krgus x sgavus x laius)
Miinimumkaugus seintest/pindadest

TTK 100 S
30 l / 24 h
535 C
40100%
200 m/h
230 V / 50 Hz
670 W
10 A
4,3 l
R410a
180 g
15,2 kg
612 x 290 x 390 mm
A: leval: 50 cm
B: taga: 50 cm
C: kljel: 50 cm
D: ees: 50 cm
51 dB(A)

Mratase LpA (1 m; standardi DIN 45635-01-KL3 kohaselt)

hendusskeem

K-3

Kasutusjuhend hukuivati TTK 100 S

ET

Otstarbekohase kasutamise viisid


Kuivatamine ja niiskuse eemaldamine:

Ohutus
Lugege
kasutusjuhendit
enne
seadme
paigaldamist/kasutamist hoolikalt ja hoidke seda
alati seadme kasutuskoha lheduses!
rge kasutage seadet plahvatusohtlikes ruumides.
rge kasutage seadet li, vvlit, kloori vi soola
sisaldavas atmosfris.

elu-, magamis-, dui-, vi keldriruumides,


pesukkides, suvilates, vagunelamutes ja
paatides.
Pidev kuivana hoidmine:
ladudes, arhiivides, laborites,
vannitubades, pesu- ja riietusruumides jne.

Asetage seade kindlale pinnale ja otse.

Otstarbevastane kasutus

rge jtke seadet veejoa alla.

rge paigutage seadet niiskele vi leujutatud


aluspinnale. rge kasutage seadet vlitingimustes.
Veenduge, et seade oleks hu sisseimemise poolel rge asetage esemeid, niteks mrgi riideid, seadme
vaba mustusest ja lahtistest esemetest.
peale kuivama. Seadme omaalgatuslikud tehnilised
muudatused, juurde- ja mberehitused on keelatud.
rge pange kunagi esemeid seadmesse.
Veenduge, et hu sisse- ja vljavool oleks vabad.

Kasutamise ajal rge katke seadet kinni ja rge Personali kvalifikatsioon


transportige seda.
Isikud, kes seda seadet kasutavad, peavad:
Veenduge, et kik vljapool seadet asuvad elekt olema teadlikud ohtudest, mis esinevad elektririjuhtmed oleks kaitstud kahjustuste eest (nt
seadmetega ttamisel niiskes keskkonnas;
loomade nrimine).
kasutama abinusid, et vltida elektrit juhtivate
Pikendusjuhtme valimisel arvestage seadmete kapindade otsest puudutamist;
sutuskoormust, kaabli pikkust ja kasutusotstarvet.
olema lugenud kasutusjuhendit, eriti selle peatVltige elektrilist lekoormust.
kki Ohutus, ning sellest aru saanud.
Transportige seadet ainult pstises asendis ja thHooldustid, mis nuavad seadme korpuse
jendatud kondensaadipaagiga.
Eemaldage kogunenud kondensaat. rge jooge avamist, tohivad teha ainult klma- ja
kliimatehnika spetsialistid vi valmistajafirma
seda. See on nakkusohtlik!
TROTEC ttajad.
Seade pole meldud ruumide ja pindade kuivatamiseks veekahjustuste korral, mille on phjustanud toru Jkohud
purunemine vi leujutus.
Elektrivoolu oht!

Otstarbekohane kasutus
Kasutage seadet TTK 100 S eranditult ruumihu kuivatamiseks ja sealt niiskuse eemaldamiseks, arvestades seadme tehnilisi andmeid.

ET

Kasutusjuhend hukuivati TTK 100 S

Seadme elektriosade juures tohivad tid


teha ainult vastava vljappega spetsialistid!
Elektrivoolu oht!
Eemaldage enne seadme hooldustid
selle vrgupistik alati vooluvrgust!

K-4

Ettevaatust!
Seadme kahjustamise vltimiseks rge
kasutage seda kunagi ilma hufiltrita!
Oht!
See seade vib osutuda ohtlikuks, kui
seda kasutatakse otstarbevastaselt vi
asjatundmatute isikute poolt! Jrgige
personali kvalifikatsiooninudeid!

Kasutamine
Seade ttab prast sissellitamist tiautomaatselt, kuni tis saanud kondensaadipaagi ujuk selle
vlja llitab.
Selleks, et sisseehitatud sensor saaks huniiskust
korrektselt mta, ttab ventilaator pidevalt kuni
seadme vljallitumiseni.
Vltige avatud aknaid ja uksi.

Kitumine nnetuse korral


1. Eemaldage seade vooluvrgust.

Paigaldamine

2. rge hendage katkist seadet uuesti vooluvrku.

Arvestage seadme paigaldamisel minimaalsete


lubatud kaugustega seintest ja pindadest , lhtudes
peatkist Tehnilised nitajad.

Transport

Seade on kergema transportimise jaoks varustatud


rullikute ja kepidemega.
Jrgige jrgmisi nudeid iga kord enne transporti.

1. Llitage seade vrgullitist vlja (vaata peatkki


Juhtelemendid).
2. Tmmake vrgupistik pistikupesast vlja. rge
vedage seadet toitejuhet pidi!
3. Thjendage kondensaadipaak. Jlgige, et hiljem
kondensaati uuesti ei koguneks.

Jrgige jrgmisi nudeid iga kord prast transporti.


1. Paigaldage seade prast transporti horisontaalsesse asendisse.

Asetage seade kindlale pinnale horisontaalselt.

2. Llitage seade sisse mitte varem kui tund aega


prast transporti!

Paigutage seade vimalikult ruumi keskele ja


eemale soojusallikatest.

Ladustamine

katusealuses ruumis;

Seadme paigaldamisel (eriti niisketes kohtades,


nagu pesukgid, vannitoad jms) kindlustage see
eeskirjadele vastava rikkevoolukaitseseadmega
(RCD = Residual Current protective Device).

pstises asendis, tolmu ja otsese pikesekiirguse


eest kaitstud kohas;

Tehke kindlaks, et kaablipikendused on ties ulatuses lahti- vi kokkurullitud.

Kui te seadet ei kasuta, ladustage see alljrgnevalt:


kuivana;

vajaduse korral kunstmaterjalist kattega, et kaitsta


seadet tolmu sissetungimise eest.
Ladustamistemperatuur peab jma peatkis
Tehnilised andmed toodud ttemperatuuride
vahemikku.
K-5

Kasutusjuhend hukuivati TTK 100 S

ET

Seadme suutlikkus niiskuse eemaldamisel

Paigaldamine

Niiskuse eemaldamise vime sltub:


ruumi kujust

Nuanded kasutamiseks
Avage lemine hu vljalaskeklapp (1). Vastasel
juhul aktiveerub lekuumenemiskaitse ja seade
llitub vlja.

ruumi temperatuurist
suhtelisest huniiskusest

Sulgege prast seadme vljallitamist kik avatud


Mida krgem on ruumi temperatuur ja suhteline huhu vljalasked ja klapid.
niiskus, seda suurem on niiskuse eemaldamine.
Eluruumides kasutamiseks piisab suhtelisest huniis- Seadme sissellitamine
kusest, mis on umbes 5060%. Ladudes ja arhiivides 1. Veenduge, et kondensaadipaak oleks thi ja
ei tohiks huniiskuse vrtus letada umbes 50%.
igesti paigaldatud. Vastasel juhul seade ei toimi!
2. Pange vrgupistik nuetekohaselt kaitstud pistikupessa.

Juhtelemendid
8

9 10

11

12

3. Avage lemine hu vljalaskeklapp (1).


4. Kontrollige,
et
kondensaadipaagi
kontrollinidik (9) oleks kustunud.
5. Esmakordsel kasutamisel prake seadme
prdlliti (11) paremale asendisse psikasutus (13).

14

6. Kontrollige, et tvalmiduse kontrollinidik (10)


pleks roheliselt.

13

Nr

Juhtelement

8
9
10
11

Sulatuse kontrollnidik (kollane)


Kondensaadipaagi kontrollnidik (punane)
Tvalmiduse kontrollnidik (roheline)
Vrgulliti:
prdlliti ttamisviisi valikuks
Kella 12 juures:
treiim normaalkasutus (niiskuslliti abil juhitud)
Pre paremale:
treiim psikasutus
Pre vasakule:
seade vljallitatud

12
13
14

7. Laske seadmel umbes ks tund reiimil psikasutus (13) ttada.


8. Reguleerige seadme ttamisviisi, liigutades
prdlliti (11) asendisse, mis on asendite seade
vlja llitatud (14) ja psikasutus (13) vahel.
9. Parajasti ruumis valitseva niiskustaseme silitamiseks liigutage prdlliti (11) aeglaselt
vasakule, kuni kompressor vlja llitub.
Treiim normaalkasutus
Sisseehitatud niiskuslliti llitab seadme vastavalt
huniiskuse tasemele sisse vi vlja.

ET

Kasutusjuhend hukuivati TTK 100 S

K-6

Treiim psikasutus
Kondensaadipaagi thjendamine
Seade kuivatab hku pidevalt, sltumata niiskustaA.
semest.
Treiim sulatusautomaatika
Ruumihus sisalduv niiskus kondenseerub jahtumisel
ja katab olenevalt hutemperatuurist ja suhtelisest
huniiskusest aurusti plaadid jkihiga. Sulatusautomaatika llitab vajaduse korral sisse sulatustskli.
Sulatusfaasi ajal katkeb lhikeseks ajaks niiskuse
eemaldamine hust ja sulatuse kontrollnidik (8)
pleb kollaselt. Normaalkasutusel aktiveerub sulatusautomaatika automaatselt.

B.

Vljapuhumissuuna seadmine
A.

C.

D.
B.

1. Veenduge, et hk saaks takistusteta vljuda.


2. Veenduge, et hk poleks suunatud otse tundlike
asjade (nt taimede) peale.
3. Maksimaalse kuivatusvimsuse saavutamiseks
avage tielikult lemine huvljalaskeklapp (1).

K-7

Kasutusjuhend hukuivati TTK 100 S

ET

Kitamine kondensaadihenduse klge


kinnitatud voolikuga
A.

Kasutuselt krvaldamine
1. Llitage seade vrgullitist vlja (vaata peatkki
Juhtelemendid).
2. rge katsuge vrgupistikut niiskete vi mrgade
ktega.
3. Tmmake vrgupistik pistikupesast vlja.
4. Thjendage kondensaadipaak ja phkige see
puhta lapiga kuivaks. Jlgige, et
hiljem
kondensaati uuesti ei koguneks.

B.

5. Puhastage seade ja eriti hufilter peatki


Hooldus kohaselt.
6. Ladustage seade peatki Ladustamine kohaselt.
C.

1/2 tolli

D.

E.

ET

Kasutusjuhend hukuivati TTK 100 S

K-8

Kontrollige
kondensaatorit
vljastpoolt
mrdumise suhtes (vaata peatkki Hooldus).
Mrdunud kondensaatorit laske puhastada
klma- ja kliimatehnika firmal vi valmistajafirmal
TROTEC.

Vead ja rikked

Seadme laitmatut toimimist kontrolliti tootmise kigus


mitu korda. Juhul kui sellest hoolimata peaks
ilmnema seadme ts hireid, kontrollige seadet jrgneva nimekirja alusel.
Seade tekitab mra vi vriseb, kondensaat
voolab vlja.
Seade ei kivitu
Kontrollige, kas seade on otse ja tasasel pinnal.
Kontrollige elektrivrgu hendust
(230 V/1~/50 Hz).
Seade on vga soe, tekitab mra vi ttab
Kontrollige vrgupistikut vimalike kahjustuste vhenenud vimekusega.
suhtes.
Kontrollige hu sissevoole ja hufiltrit vimaliku
Laske teha seadme elektriline kontroll kas mnel
mrdumise suhtes. Eemaldage vlimine mustus.
klma- ja kliimatehnika firmal vi valmistajafirmal
Kontrollige seadme sisemust ja eriti ventilaatorit,
TROTEC.
ventilaatorikorpust, aurustit ja kondensaatorit vljastpoolt mrdumise suhtes (vaata peatkki
Seade ttab, aga kondensaati ei teki.
Hooldus). Mrdunud seadme sisemus laske
Kontrollige, kas kondensaadipaagi asend on ige.
puhastada klma- ja kliimatehnikale spetsialiKontrollige kondensaadipaagi titumist ja thseerunud firmal vi valmistajafirmal TROTEC.
jendage see vajaduse korral. Kondensaadipaagi
kontrollnidik ei tohi pleda.
Seade ei tta prast eelpool kirjeldatud
Kontrollige, et kondensaadipaagi ujuk poleks toiminguid korralikult?
mrdunud. Vajaduse korral puhastage ujuk ja Viige seade parandusse klma- ja kliimatehnikale
kondensaadipaak. Ujuk peab saama liikuda.
spetsialiseerunud firmasse vi valmistajafirmasse
Kontrollige hutemperatuuri. Seadme ttem- TROTEC.
peratuuride vahemik on 535 C.
Veenduge, et suhteline huniiskus vastaks
tehnilistele andmetele (min 40%).
Vaadake le valitud treiim. Kasutuskohas peab
huniiskus olema le valitud vahemiku alampiiri.
Liigutage vajaduse korral prdlliti (11) paremale, asendisse psikasutus (13).
Kontrollige hufiltrit vimaliku mrdumise suhtes. Vajaduse korral puhastage hufiltrit vi
vahetage see.

K-9

Kasutusjuhend hukuivati TTK 100 S

ET

Hooldus
Hooldusintervallid
Iga kord enne
kasutuselevttu

Teenindus- ja hooldusintervall
Kondensaadipaagi thjendamine
Sisseimemis- ja vljapuhumisavade kontroll
mustuse ja vrkehade suhtes, Vajaduse korral
puhastamine
Puhastamine vljastpoolt
Seadme sisemuse visuaalne kontroll
mrdumise suhtes
Sisseimemisava resti ja hufiltri kontroll mustuse
ja vrkehade suhtes, Vajaduse korral
puhastamine vi vljavahetamine
Kontroll vimalike kahjustuste suhtes
Kinnituskruvide kontroll
Proovikivitamine

Vajaduse kor- Vhemalt iga 2 Vhemalt iga 4 Vhemalt kord


ral
ndala tagant ndala tagant aastas
X

X
X

X
X

X
X

Teenindus- ja hooldusprotokoll
Seadme tp: ........................................ Seadme number: ........................................
Teenindus- ja hooldusintervall

10

11

12

13

14

15

16

Sisseimemis- ja vljapuhumisavade kontroll


mustuse ja vrkehade suhtes, Vajaduse korral puhastamine
Puhastamine vljastpoolt
Seadme sisemuse visuaalne kontroll
mrdumise suhtes
Sisseimemisava resti ja hufiltri kontroll mustuse ja vrkehade suhtes, Vajaduse korral
puhastamine vi vljavahetamine
Kontroll vimalike kahjustuste suhtes
Kinnituskruvide kontroll
Proovikivitamine
Mrkused.

1. Kuupev: ............................
Allkiri: .....................................
5. Kuupev: ............................
Allkiri: .....................................
9. Kuupev: ............................
Allkiri: .....................................
13. Kuupev: ..........................
Allkiri: .....................................

ET

2. Kuupev: ............................
Allkiri: .....................................
6. Kuupev: ............................
Allkiri: .....................................
10. Kuupev: ..........................
Allkiri: .....................................
14. Kuupev: ..........................
Allkiri: .....................................

3. Kuupev: ............................
Allkiri:.....................................
7. Kuupev: ............................
Allkiri:.....................................
11. Kuupev: ..........................
Allkiri:.....................................
15. Kuupev: ..........................
Allkiri:.....................................

Kasutusjuhend hukuivati TTK 100 S

4. Kuupev: ............................
Allkiri:.....................................
8. Kuupev: ............................
Allkiri:.....................................
12. Kuupev: ..........................
Allkiri:.....................................
16. Kuupev: ..........................
Allkiri:.....................................

K - 10

Tegevused enne hoolduse algust

Korpuse ja kondensaadipaagi puhastamine

1. rge katsuge vrgupistikut niiskete vi mrgade 1. Kasutage puhastamiseks narmasteta pehmet


ktega.
lappi.
2. Tmmake enne kigi tde algust vrgupistik v- 2. Niisutage lappi puhta veega. rge kasutage lapi
lja!
niisutamiseks pihusteid, lahusteid, alkoholi
sisaldavaid puhastusaineid vi krimis3. rge eemaldage kondensaadipaagi ujukit.
vahendeid.
Hooldustid, mis nuavad seadme
korpuse avamist, tohivad teha ainult
klma- ja kliimatehnikale spetsialiseerunud firmad vi valmistajafirma
TROTEC ttajad.

Seadme sisemuse visuaalne kontroll


mrdumise suhtes
1. Eemaldage hufilter (vaata peatkki hu sisselaske ja hufiltri puhastus).
2. Valgustage taskulambiga seadme avausi.
3. Kontrollige seadme sisemust mrdumise suhtes.
4. Kui mrkate tihedat tolmukihti, laske seadme sisemust puhastada klma- ja kliimatehnikale
spetsialiseerunud firmal vi valmistajafirmal
TROTEC.
5. Asetage hufilter uuesti kohale.

K - 11

Kasutusjuhend hukuivati TTK 100 S

ET

hu sisselaske avade ja hufiltri


puhastamine

E.

A.

Ettevaatust!
Tehke enne hufiltri tagasiasetamist
kindlaks, et see on kahjustamata ja kuiv!

B.

C.

D.

ET

Kasutusjuhend hukuivati TTK 100 S

K - 12

Varuosade levaade ja nimekiri


Mrkus!
Varuosade asukohanumbrid erinevad kasutusjuhendis toodud seadme osade asukohanumbritest.

K - 13

Kasutusjuhend hukuivati TTK 100 S

Nr

Varuosa

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

base pan
wheels
compressor
rubber
suction pipe
drainage pipe
plate
electric capacitor
metal fixture
fixture
microswitch
drainage pan
evaporator
condenser
Y tube
capillary tube
fixture
fan motor
fan case
fan wheel
screen
electric capacitor
power cable
fixture
cover
control board
lamp board
metal fixture
side plate
side plate
rear part of case
carry handle
front part of case
control panel
lamp cover
humidity switch
screw top cover
van-air deflector
knob
intake grille (complete)
float
float
drain bucket
terminal board
2-way reversing valve
coil

ET

Jtmekitlus

Vastavus standarditele

Vastavus E madalpinge direktiivile 2006/95/E,


lisa III, osa B ja direktiivile 2004/108/E
elektromagnetilise sobivuse kohta.
Kinnitame, et hukuivati TTK 100 S on kavandatud,
konstrueeritud ja valmistatud koosklas nimetatud
E direktiividega.
Rakendatud harmoniseeritud normid:
IEC 60335-1:2001/A2:2006
IEC 60335-2-40:2002/A1:2005
Seadmes kasutatakse keskkonnasbralikku ja osooIEC 62233:2005
nikihi suhtes neutraalset klmutusainet (vaata peatkki Tehnilised nitajad). Kidelge seadmes Valmistaja:
kasutatud klmutusaine ja lijtmed asukohariigi Trotec GmbH & Co. KG Telefon: +49 2452 962 400
Grebbener Strae 7
Faks: +49 2452 962 200
seaduste kohaselt.
D-52525 Heinsberg
E-post: info@trotec.de
Elektroonikajtmeid ei tohi tavalise
olmeprgiga kokku panna, vaid need
tuleb kidelda Euroopa Liidus vastavalt
Euroopa Parlamendi ja Euroopa Liidu
Nukogu 2003. aasta 27. jaanuari direktiivile vanade
elektri- ja elektroonikaseadmete kohta (2002/96/E).
Palun krvaldage see seade kasutuselt kehtivate
seaduslike nuete kohasel.

Heinsbergis, 19.04.2012

rijuht: Detlef von der Lieck

ET

Kasutusjuhend hukuivati TTK 100 S

K - 14

Zruka

Obsah
Pokyny k nvodu k obsluze............................. L - 01
Informace o pstroji........................................ L - 02
Bezpenost..................................................... L - 04
Transport......................................................... L - 05
Obsluha........................................................... L - 05
Zvady a poruchy ............................................ L - 09
drba............................................................ L - 10
Likvidace........................................................ L - 14
Prohlen o shod .......................................... L - 14

Pokyny k nvodu k obsluze


Symboly
Nebezpe razu el. proudem!
Upozoruje na nebezpe inkem el.
proudu ppadn vedouc k razu a
mrt.
Nebezpe!
Upozoruje na nebezpe pokozen zdrav a ivota osob.
Pozor!
Upozoruje na nebezpe ppadn vedouc k vcnm kodm.

Prvn upozornn

Zruka in 12 msc. kody zpsoben chybnou


obsluhou nezakolenm personlem nebo uvedenm
do provozu neautorizovanmi osobami jsou ze zruky
vyloueny.
Pstroj odpovd zkladnm bezpenostnm a zdravotnm poadavkm pslunch ustanoven EU a byl ze
strany vrobnho zvodu nkolikrt pezkouen co do
bezvadn funkce. Pokud by se pesto objevily funkn
poruchy, kter nelze odstranit pomoc seznam dle
kapitoly "Zvady a poruchy", obrate se prosm na
Vaeho prodejce nebo smluvnho partnera. V ppad
vyuit zruky je teba uvst slo pstroje (viz typov
ttek). et za zbo plat jako zrun list. V ppad
nedodren pedpis vrobce, zkonnch poadavk
nebo svvolnm pozmnn pstroj vrobce neru
za takto vznikl kody. Zsahy do pstroje nebo neautorizovan nahrazen jednotlivch dl me vrazn
naruit elektrickou bezpenost pstroje a vede ke
ztrt zruky. Jakkoliv ruen za kody na vcech
nebo zdrav a ivot osob vyplvajc z nasazen a
pouit pstroje v rozporu s pokyny uvedenmi v tomto
nvodu k obsluze je vyloueno. Technick zmny designu a proveden v dsledku neustlho vvoje a
zlepovn vrobku jsou bez pedchozho oznmen
vyhrazeny.
Za kody v dsledku pouit k jinmu ne urenmu
elu se neru. Rovn zanikaj garann nroky.

Tato publikace nahrazuje vechny pedchoz. dn


st tto publikace nesm bt v jakkoliv form bez Aktuln verzi nvodu k obsluze naleznete na adrese:
naeho psemnho souhlasu reprodukovna nebo www.trotec.de
zpracovvna pi pouit elektronickch systm,
rozmnoovna nebo ena. Technick zmny vyhrazeny. Vechna prva vyhrazena. Nzvy zbo budou
pouvny bez zruky voln pouitelnosti a v zsad
podle zpsobu psan vrobc. Pouit nzvy zbo jsou
registrovan a mly by bt za takov povaovny.
Rozsah dodvky se me odchylovat od vyobrazen
vrobk. Pedloen dokument byl vypracovn s
nleitou p. Nerume za chyby nebo vyputn
msta. TROTEC

L-1

Nvod k obsluze Vysoue vzduchu TTK 100 S

CS

Pstroj umouje snen relativn vlhkosti vzduchu a


na ca. 40 %. Slou jako dodaten pomoc pi suen
mokrho prdla nebo obleen v obytnch nebo
Popis pstroje
pracovnch prostorch. Dky tepelnmu zen
Pomoc kondenzanho principu zajiuje pstroj au- vzniklmu bhem provozu me pokojov teplota
tomatick vysouen vzduchu z mstnost.
stoupnout o ca. 1-4 C.
Ventiltor nasv vlhk vzduch z mstnosti u sacho
otvoru (5) pes vzduchov filtr (5), vparnk a za nm Znzornn pstroje
umstn kondenztor. Na chladnm vparnku se
vzduch z mstnosti ochlazuje a na rosn bod. Vodn
1
7
pra obsaen ve vzduchu se sr jako kondenzt
nebo rosa na lamelch vparnku. Na kondenztoru se
odvlhen, ochlazen vzduch opt ohv a opt
vyfukuje o teplot ca. 5 C nad pokojovou teplotou.
6
Takto upraven su vzduch se opt smchv se
vzduchem v mstnosti. Dky neustl cirkulaci
vzduchu v mstnosti dky pstroji se vlhkost vzduchu v
prostoru instalace sniuje. V zvislosti na teplot
vzduchu a relativn vlhkosti vzduchu odkapv
2
zkondenzovan voda stle nebo jen bhem
5
periodickch fz odmrazen do vany s kondenztem a
skrz integrovan odtokov hrdlo do za nm umstn
3
ndoby s kondenztem (6). To je vybaveno k men
stavu naplnn pomoc plovku.
Pstroj je pro funkn kontrolu opaten ovldacm
4
pultem (7). Pi dosaen max. stavu naplnn ndoby s
kondenztem (6) blik kontrolka ndoby (viz kapitola .
Ovldac prvek
"Ovldac prvky") na ovldacm pultu (7) erven. 1
Nastaviteln vfukov klapka (horn)
Pstroj se vypne. Kontrolka ndoby s kondenztem 2
Dradlo
zhasne a po optovnm vloen ndoby s kondenz- 3
Krytka k pipojen hadice na napojen kondenztu
tem (6). Provozn kontrolka svt zelen. Po spnacm 4
Transportn koleka
zpodn ca. 2 minuty pstroj automaticky opt obno- 5
Sac otvor (zadn)
6
Ndoba s kondenztem
v provoz.
Ovldac pult
Voliteln lze vodn kondenzt odvst pomoc hadice u 7
ppojky kondenztu (3).

Informace o pstroji

CS

Nvod k obsluze Vysoue vzduchu TTK 100 S

L-2

Technick data
Parametry

Hodnota

Model
Vkon vysouee, max.
Provozn teplota
Pracovn rozmez relativn vlhkosti vzduchu
Vzduchov vkon, max.
Elektrick ppojka
Pkon, max.
Zajitn ze strany stavby
Ndoba s kondenztem
Chladivo
Mnostv chladiva
Hmotnost
Rozmry (VxHx)
Min. odstup vi stnm / pedmtm

TTK 100 S
30 l / 24 h
5-35 C
40-100 %
200 m/h
230 V / 50 Hz
670 W
10 A
4,3 l
R410a
180 g
15,2 kg
612 x 290 x 390 mm
A: Nahoe: 50 cm
B: Vzadu: 50 cm
C: Strana: 50 cm
D: Vpedu: 50 cm
51 dB(A)

rove akustickho tlaku LpA (1 m; dle DIN 45635-01-KL3)

Schma zapojen

L-3

Nvod k obsluze Vysoue vzduchu TTK 100 S

CS

K pouit k urenmu elu pat:


vysouen a odvlhovn:

Bezpenost
Tento nvod ped uvedenm do provozu / pouitm
pstroje peliv prostudujte a uchovvejte jej
vdy v bezprostedn blzkosti msta instalace
pp. u pstroje!
Neprovozujte pstroj v prostorch s nebezpem
vbuchu.

obvacch prostor, prostor ke span, sprchovn


nebo sklepnch prostor
prdelen, chalup, obytnch voz, lun
permanentn udrovn sucha v:
skladech, archivech, laboratoch

koupelnch, prdelnch a pevlkrnch atd.


Neprovozujte pstroj v atmosfe s obsahem oleje,
Pouit k jinmu ne urenmu elu
sry, chlru nebo soli.
Neinstalujte pstroj na vlhk nebo zaplaven podklad.
Pistroj nainstalujte zpma a stabiln.
Nepouvejte pstroj pod irm nebem. Nepokldejte
Nevystavujte pstroj pmmu vodnmu proudu.
na pstroj vlhk pedmty k vysouen, nap. mokr
Zajistte, aby sac a vfukov otvor byly voln.
obleen. Svvoln konstrukn zmny, nstavby nebo
Zajistte, aby stana sn byla vdy bez zneitn a pestavby pstroje jsou zakzny.
volnch pedmt.

Kvalifikace personlu

Nikdy do pstroje nestrkejte pedmty.


ani

Osoby pouvajc tento pstroj mus:


si bt vdomy nebezpe vznikajcch pi prci s
elektrickmi pstroji ve vlhkm prosted.

Zajistte, aby veker elektrick kabely mimo


pstroj byly chrnny proti pokozen (nap.
zvaty).

uinit opaten k ochran ped pmm kontaktem


s dly, jimi protk el. proud.

Bhem provozu
nepepravujte.

pstroj

nezakrvejte

prostudovat nvod k pouit a porozumt mu,


Prodluovac kabely k pvodnmu kabelu volte pozvlt kapitole "Bezpenost".
dle pkonu pstroje, dlky kabelu a elu pouit.
innosti drby vyadujc oteven skn sm
Vyvarujte se elektrickho peten.
Pstroj pepravujte pouze zpma a s provdt pouze specializovan firmy na chladic a
klimatizan techniku nebo TROTEC.
vyprzdnnou ndobou na kondenzt.
Nahromadn kondenzt zlikvidujte. Nepijte jej. Zbvajc nebezpe
Hroz nebezpe infekce!
Nebezpe razu el. proudem!
Pstroj nen vhodn na vysouen prostor a ploch po
Prce na elektrickch dlech sm provdt
kodch v dsledku prasklch potrub nebo zplav.
pouze autorizovan odborn firma!

Pouit k urenmu elu


Pstroj TTK 100 S pouvejte vlun k vysouen a
odvlhovn vzduchu v mstnostech, pi dodren
technickch dat.

Nebezpe razu el. proudem!


Ped vekermi pracemi vythnte
sovou zstrku ze sov zsuvky!
Pozor!
K zabrnn pokozen pstroje nikdy
neprovozujte pstroj bez vloenho
vzduchovho filtru!

CS

Nvod k obsluze Vysoue vzduchu TTK 100 S

L-4

Nebezpe!
Tento pstroj me pedstavovat
nebezpe,
pokud
jej
pouvaj
nezakolen osoby nesprvn nebo jinak
ne k urenmu elu! Dbejte na
kvalifikaci personlu!

Obsluha
Pstroj pracuje po zapnut pln automaticky a do
vypnut plovkem naplnn ndoby s kondenztem.

1. V ppad havrie odpojte pstroj od el. proudu.

Aby mohl vestavn senzor sprvn zjiovat


vlhkost vzduchu, pracuje ventiltor trvale a do
vypnut pstroje.

2. Vadn pstroj nepipojujte zpt do sov ppojky.

Vyvarujte se otevench dve a oken.

Chovn v ppad havrie

Instalace

Transport

Pi instalaci pstroje dbejte na minimln odstupy vi


stnm a pedmtm podle kapitoly "Technick
Pstroj je pro snaz transport vybaven transportnmi
data".
koleky a dradlem.
Dbejte nsledujcch pokyn ped kadm
A
transportem:
1. Vypnte pstroj sovm spnaem (viz kapitola
"Ovldac prvky").

2. Vythnte sovou ppojku ze zsuvky.


Nepouvejte sov kabel jako ru k tahn!
3. Vyprzdnte ndobu s kondenztem. Dbejte na
dokapvajc kondenzt.

Dbejte nsledujcch pokyn po kadm transportu:


1. Pstroj po transportu postavte zpma.

2. Pstroj zapnte a po hodin!

Skladovn

Pistroj nainstalujte stabiln a vodorovn.

Pi nepouvn skladujte pstroj nsledovn:


v suchu,

Pstroj pokud mono nainstalujte doprosted mstnosti a dodrujte odstup od zdroj tepla.

pp. chrnn plastovm obalem ped pronikajcm prachem.

Pi instalaci pstroje zvlt v mokrch prostorch, jako jsou prdelny, koupelny apod.
zajistte pstroj ze strany stavby pomoc ochrannho zazen proti chybnmu proudu, kter odpovd pedpism (RCD = Residual Current
protective Device).

Skladovac teplota odpovd uvedenmu rozmez v


kapitole "Technick data".

Zajistte, aby byly prodluovac kabely kompletn


rozvinut.

pod stechou,
ve vzpmen poloze na bezpranm mst,
chrnnm ped pmm slunenm osvitem,

L-5

Nvod k obsluze Vysoue vzduchu TTK 100 S

CS

Pokyny k vkonu odvlhovn

Uveden do provozu

Vkon odvlhovn zvis na:


charakteru prostor

Pokyny k provozu
Otevete horn vfukovou klapku (1). Jinak se aktivuje ochrana proti peht a pstroj se vypne.

pokojov teplot

Po vypnut pstroje zavete vechny oteven


vfukov otvory.

relativn vlhkosti vzduchu

m vy pokojov teplota a relativn vlhkost vzduchu,


Zapnut pstroje
tm vy je vkon odvlhovn.
Pro pouit v obytnch prostorch sta relativn 1. Ujistte se, e ndoba s kondenztem je przdn
vlhkost vzduchu ca. 50-60 %. Ve skladech a archia sprvn usazen. Jinak pstroj nebude fungovech by vlhkost vzduchu nemla pekroit hodnotu
vat!
ca. 50 %.
2. Zasute sovou zstrku do dn zabezpeen
sov zsuvky.
Ovldac prvky
8

9 10

11

3. Otevete horn vfukovou klapku (1).

12

4. Zkontrolujte,
zda
kontrolka ndoby
kondenztem (9) zhasla.

5. Pi prvnm pouit pstroje nastavte oton


spna (11)
doprava
na
"Permanentn
provoz" (13).
14

6. Zkontrolujte, zda provozn kontrolka (10) svt


zelen.

13

Ovldac prvek

8
9
10
11

Kontrolka odmrazen (lut)


Kontrolka ndoby s kondenztem (erven)
Provozn kontrolka (zelen)
Sov spna;
Oton spna pro volbu provoznho stupn
Poloha 12 hodin:
Reim "Normln provoz" (zen hygrostatem)
Oton doraz vpravo:
Reim "Permanentn provoz"
Oton doraz vlevo:
Pstroj vypnut

12
13
14

CS

7. Nechte pstroj bet ca. hodinu v "Permanentn


provoz" (13).
8. Regulujte provozn stupe pstroje nastavenm
otonho spnae (11) do polohy mezi
"Vypnuto" (14) a "Permanentn provoz" (13).
9. K zachovn aktuln vlhkosti vzduchu v mstnosti
otote oton spna (11) doleva, a vypne kompresor.
Reim "Normln provoz"
Vestavn hygrostat podle hodnoty vlhkosti vzduchu
pstroj opt zapne nebo vypne.

Nvod k obsluze Vysoue vzduchu TTK 100 S

L-6

Reim "Permanentn provoz"


Vyprazdovn ndoby s kondenztem
Pstroj vysou vzduch nepetrit a nezvisle na
A.
obsahu vlhkosti.
Reim "Odmrazovac automatika"
Vlhkost obsaen ve vzduchu v mstnosti pi ochlazen
kondenzuje a pothne v zvislosti na teplot vzduchu
a relativn vlhkosti vzduchu lamely vparnku ledem.
Odmrazovac automatika v ppad poteby spust
odmrazovac cyklus. Bhem fze odmrazen se
vysouen krtce peru a kontrolka odmrazen (8) se
rozsvt lut. Automatika odmrazen se v normlnm
provozu aktivuje automaticky.

B.

Nastaven smru vyfukovn


A.

C.

D.
B.

1. Zajistte, aby vzduch mohl bt vyfukovn bez


omezen.
2. Zajistte, aby vzduch nebyl nasmrovn na citliv
pedmty (nap. kvtiny).
3. Pro dosaen max. vkonu odvlhen otevete
pln horn vfukovou klapku (1).

L-7

Nvod k obsluze Vysoue vzduchu TTK 100 S

CS

Provoz s hadic na ppojce kondenztu

Odstaven z provozu
1. Vypnte pstroj sovm spnaem (viz kapitola
"Ovldac prvky").

A.

2. Nedotkejte se sov ppojky vlhkma nebo


mokrma rukama.
3. Vythnte sovou zstrku ze sov zsuvky.
4. Vyprzdnte ndobu s kondenztem a vytete ji
dosucha istm hadkem. Dbejte na dokapvajc
kondenzt.

B.

5. Vyistte pstroj a zvlt vzduchov filtr podle


kapitoly "drba".
6. Pstroj skladujte podle kapitoly "Skladovn".
C.

1/2 coulov

D.

E.

CS

Nvod k obsluze Vysoue vzduchu TTK 100 S

L-8

Zkontrolujte kondenztor zven na pp. zneitn


(viz kapitola "drba"). Zneitn kondenztor
nechte vyistit specializovanou firmou na chladic
a klimatizan techniku nebo TROTEC.

Zvady a poruchy

Pstroj byl bhem vroby nkolikrt testovn co do


bezvadn funkce. Pokud by se vak pesto objevily
funkn poruchy, zkontrolujte pstroj podle nsledu- Pstroj je hlun pp. vibruje, kondenzt vytk:
jcho seznamu.
Zkontrolujte, zda pstroj stoj rovn a na rovnm
povrchu.
Pstroj se nerozbhne:
Zkontrolujte sovou ppojku
Pstroj se pehv, je hlun pp. ztrc vkon:
(230 V/1~/50 Hz).
Zkontrolujte sac otvory a vzduchov filtr na pp.
Zkontrolujte sovou zstrku na pp. pokozen.
zneitn. Odstrate vnj zneitn.
Kontrolu elektriky nechte provst specializovanou
Zkontrolujte vnitek pstroje a zvlt ventiltor,
firmu na chladic a klimatizan techniku nebo
sk ventiltoru, vparnk a kondenztor zven na
TROTEC.
pp. zneitn (viz kapitola "drba"). Zneitn
vnitek pstroje nechte vyistit specializovanou
Pstroj b, ale netvo se kondenzt:
firmou na chladic a klimatizan techniku nebo
Zkontrolujte sprvn usazen ndoby s kondenzTROTEC.
tem. Zkontrolujte stav naplnn ndoby s kondenztem, pp. ji vyprzdnte. Kontrolka ndoby s Nefunguje V pstroj po kontrolch bezvadn?
kondenztem se nesm rozsvtit.
Pineste pstroj do opravy ke specializovan firm na
Zkontrolujte plovk v ndob s kondenztem na chladic a klimatizan techniku nebo k TROTEC.
pp. zneitn. V ppad poteby plovk a
ndobu s kondenztem vyistte. Plovk mus bt
pohybliv.
Zkontrolujte pokojovou teplotu. Pracovn rozmez
pstroje je od 5 do 35 C.
Zajistte, aby relativn vlhkost vzduchu odpovdala
technickm datm (min. 40 %).
Zkontrolujte nastaven provozn reim. Vlhkost vzduchu v prostoru instalace mus leet nad
zvolenm rozmezm. Otote pp. otonm
spnaem (11) doprava smrem k "Permanentn
provoz" (13).
Zkontrolujte vzduchov filtr na pp. zneitn. V
ppad poteby vyistte nebo vymte vzduchov filtr.

L-9

Nvod k obsluze Vysoue vzduchu TTK 100 S

CS

drba
Intervaly drby
Ped kadm
uvedenm do
provozu

Interval drby a pe
Vyprzdnn ndoby s kondenztem
Kontrola, pp. vyitn sacch a vfukovch
otvor od neistot a cizch tles
Vnj itn
Pohledov kontrola vnitku pstroje na pp.
neistoty
Kontrola, pp. vyitn sacch mek a vzduchovch filtr od neistot a cizch tles, nebo jejich
vmna
Kontrola pp. pokozen
Kontrola upevovacch roub
Zkuebn provoz

V ppad
poteby

Minimln
Minimln
Minimln
kad 2 tdny kad 4 tdny ron

X
X
X

X
X

X
X

Protokol drby a pe
Typ pstroje: ........................................

slo pstroje: ........................................

Interval drby a pe

10

11

12

13

14

15

16

Kontrola, pp. vyitn sacch a vfukovch


otvor od neistot a cizch tles
Vnj itn
Pohledov kontrola vnitku pstroje na pp.
neistoty
Kontrola, pp. vyitn sacch mek a
vzduchovch filtr od neistot a cizch tles,
nebo jejich vmna
Kontrola pp. pokozen
Kontrola upevovacch roub
Zkuebn provoz
Poznmky:

1. Datum: ...............................
Podpis: ...................................
5. Datum: ...............................
Podpis: ...................................
9. Datum: ...............................
Podpis: ...................................
13. Datum: .............................
Podpis: ...................................

CS

2. Datum: ...............................
Podpis: ...................................
6. Datum: ...............................
Podpis: ...................................
10. Datum: .............................
Podpis: ...................................
14. Datum: .............................
Podpis: ...................................

3. Datum: ...............................
Podpis: ...................................
7. Datum: ...............................
Podpis: ...................................
11. Datum: .............................
Podpis: ...................................
15. Datum: .............................
Podpis: ...................................

Nvod k obsluze Vysoue vzduchu TTK 100 S

4. Datum: ...............................
Podpis: ...................................
8. Datum: ...............................
Podpis: ...................................
12. Datum: .............................
Podpis: ...................................
16. Datum: .............................
Podpis: ...................................

L - 10

innosti ped zahjenm drby

itn skn a ndoby na kondenzt

1. Nedotkejte se sov ppojky vlhkma nebo 1. K itn pouvejte mkk hadk, bez molk.
mokrma rukama.
2. Hadk navlhete istou vodou. K vlhen hadku
2. Ped jakoukoliv prac odpojte sovou ppojku!
nepouvejte spreje, rozpoutdla, istie s
obsahem alkoholu, nebo abrazivn prostedky.
3. Neodstraujte plovk ndoby s kondenztem.
innosti drby vyadujc oteven
skn sm provdt pouze specializovan firmy na chladic a klimatizan
techniku nebo TROTEC .

Pohledov kontrola vnitku pstroje na pp.


neistoty
1. Odstrate vzduchov filtr (viz kapitola "itn
sacch otvor a vzduchovho filtru").
2. Kapesn svtilnou si posvite do otvor pstroje.
3. Zkontrolujte vnitek pstroje na pp. neistoty.
4. Rozpoznte-li hustou vrstvu prachu, nechte
vyistit vnitek pstroje specializovanou firmou
na chladic a klimatizan techniku nebo
TROTEC.
5. Vzduchov filtr opt usate.

L - 11

Nvod k obsluze Vysoue vzduchu TTK 100 S

CS

itn sacch otvor a vzduchovho filtru

E.

A.

Pozor!
Ped optovnm usazenm se ujistte, e
vzduchov filtr je nepokozen a such!

B.

C.

D.

CS

Nvod k obsluze Vysoue vzduchu TTK 100 S

L - 12

Pehled a seznam nhradnch dl


Upozornn!
sla poloek nhradnch dl se li od sel poloek
konstruknch dl uvedench v nvodu k obsluze.

L - 13

Nvod k obsluze Vysoue vzduchu TTK 100 S

Nhradn dl

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

base pan
wheels
compressor
rubber
suction pipe
drainage pipe
plate
electric capacitor
metal fixture
fixture
microswitch
drainage pan
evaporator
condenser
Y tube
capillary tube
fixture
fan motor
fan case
fan wheel
screen
electric capacitor
power cable
fixture
cover
control board
lamp board
metal fixture
side plate
side plate
rear part of case
carry handle
front part of case
control panel
lamp cover
humidity switch
screw top cover
van-air deflector
knob
intake grille (complete)
float
float
drain bucket
terminal board
2-way reversing valve
coil

CS

Likvidace

Prohlen o shod

ve smyslu smrnice ES nzk napt 2006/95/EG, dodatek III oddl B a smrnice ES 2004/108/EG o
elektromagnetick snenlivosti.
Tmto prohlaujeme, e vysoue vzduchu TTK 100 S
byl vyvinut, zkonstruovn a vyroben v souladu s uvedenmi smrnicemi ES.
Aplikovan harmonizovan normy:
IEC 60335-1:2001/A2:2006
IEC 60335-2-40:2002/A1:2005
Pstroj se provozuje s ekologicky nezvadnm a
IEC 62233:2005
oznov neutrlnm chladivem (viz kapitola
"Technick data"). Zlikvidujte sms chladiva/oleje v Vrobce:
pstroji odborn sprvnm zpsobem podle nrodn Trotec GmbH & Co. KG Telefon: +49 2452 962-400
Grebbener Strae 7
Fax:
+49 2452 962-200
legislativy.
D-52525 Heinsberg
E-Mail: info@trotec.de
Elektronick pstroje nepat do domovnho odpadu, ale v Evropsk Unii se mus
nechat odborn zlikvidovat podle
smrnice 2002/96/ES EVROPSKHO
PARLAMENTU A RADY ze dne 27. ledna 2003 o
starch elektrickch a elektronickch pstrojch. Zlikvidujte, prosm, tento pstroj na konci jeho pouit v
souladu s platnmi ustanovenmi zkona.

Heinsberg, den 19.04.2012

Geschftsfhrer: Detlef von der Lieck

CS

Nvod k obsluze Vysoue vzduchu TTK 100 S

L - 14

Nie ponosimy odpowiedzialnoci za bdy lub


pominicia. TROTEC

Spis treci
Wskazwki dotyczce instrukcji obsugi......... M - 01
Informacje dotyczce urzdzenia ................... M - 02
Bezpieczestwo............................................. M - 04
Transport........................................................ M - 05
Obsuga.......................................................... M - 06
Bdy i usterki................................................. M - 09
Konserwacja.................................................. M - 10
Utylizacja....................................................... M - 14
Deklaracja zgodnoci...................................... M - 14

Wskazwki dotyczce instrukcji obsugi


Symbole
Zagroenie poraeniem przez prd
elektryczny!
Wskazuje na zagroenie poraeniem
przez prd elektryczny, mogce
prowadzi do obrae ciaa lub mierci.
Niebezpieczestwo!
Wskazuje na zagroenie wystpienia wypadkw z uczestnictwem osb.
Ostronie!
Wskazuje na zagroenie wystpienia
szkd materialnych.

Wskazwka dotyczca odpowiedzialnoci


prawnej

Gwarancja
Okres gwarancji wynosi 12 miesicy. Szkody wynike
w skutek nieprawidowej obsugi przez nieprzeszkolony personel lub uruchomienia przez nie posiadajce
autoryzacji osoby powoduj utrat gwarancji.
Urzdzenie odpowiada podstawowym wymaganiom
dotyczcym bezpieczestwa i zdrowia odpowiednich
ustale UE i zostao poddane w trakcie procesu produkcyjnego wielu testom skutecznoci dziaania. W
przypadku wystpienia usterek, ktrych usunicie za
pomoc czynnoci opisanych w rozdziale "Bdy i usterki" nie bdzie moliwe, zwr si do dystrybutora
urzdzenia lub partnera handlowego. W przypadku
zgaszania roszczenia gwarancyjnego konieczne jest
podanie numeru urzdzenia (patrz tabliczka znamionowa). Dokument zakupu jest gwarancj. W przypadku niezastosowania si do zalece producenta,
wymogw prawnych lub w przypadku przeprowadzenia modyfikacji urzdzenia, jego producent nie ponosi odpowiedzialnoci za wynike szkody. Ingerencje
w urzdzenie lub nieautoryzowana wymiana czci
zamiennych
moe
znacznie
wpyn
na
bezpieczestwo elektryczne urzdzenia i prowadzi do
utraty gwarancji. Producent nie ponosi adnej
odpowiedzialnoci za szkody rzeczowe lub obraenia
osb, wynikajce z zastosowania urzdzenia w
sposb niezgodny z treci tej instrukcji obsugi. Producent zastrzega prawo wprowadzenia w dowolnym
momencie wynikajcych z procesu rozwojowego
zmian konstrukcyjnych i wykonawczych.
Nie ponosimy odpowiedzialnoci za szkody powstae
w wyniku zastosowania urzdzenia niezgodnie z jego
przeznaczeniem. Oznacza to take odrzucenie
wszelkich roszcze gwarancyjnych.

Ta publikacja zastpuje wszystkie wczeniejsze wydania. adna cz niniejszej publikacji nie moe by
w jakiejkolwiek formie obrabiana, powielana lub rozpowszechniana albo obrabiana elektronicznie, bez
uprzedniego uzyskania pisemnej zgody. Zmiany
techniczne zastrzeone. Wszelkie prawa zastrzeone.
Nazwy handlowe zostay wykorzystane w treci bez
gwarancji prawa do dowolnego wykorzystania oraz
zgodnie z pisowni stosowan przez producenta. Wy- Aktualna wersja tej instrukcji obsugi znajduje si na
korzystane nazwy handlowe s zastrzeonymi stronie internetowej www.trotec.de
znakami towarowymi. Zakres dostawy moe rni
si od zawartoci ilustracji. Poniszy dokument zosta
opracowany z zachowaniem naleytej starannoci.

M-1

Instrukcja obsugi Osuszacz powietrza TTK 100 S

PL

Urzdzenie umoliwia obnienie wilgotnoci


wzgldnej do ok. 40 %. Jest take pomocne przy suszeniu mokrej bielizny lub ubra w pomieszczeniach
Opis urzdzenia
mieszkalnych lub roboczych. Ze wzgldu na wytUrzdzenie suy do osuszania pomieszcze warzane w czasie pracy ciepo, temperatura pomieszwykorzystujc mechanizm kondensacji.
czenia moe wzrosn o okoo 1-4 C.
Wentylator zasysa wilgotne powietrze przez wlot powietrza (5) oraz przez filtr powietrza i toczy je do pa- Widok urzdzenia
rownika i znajdujcego si za nim skraplacza.
Skraplacz o niskiej temperaturze powietrza powoduje
7
1
schodzenie powietrza poniej punktu rosy. Zawarta w
powietrzu para wodna skrapla si na oebrowaniu parownika. Kondensator powoduje ponowne ogrzanie
osuszonego, schodzonego powietrza do temperatury
6
ok. 5 C powyej temperatury pomieszczenia i
wtoczenie go wo pomieszczenia. W ten sposb osuszone powietrze jest ponownie mieszane z powietrzem
wewntrz pomieszczenia. W wyniku cigej recyrkulacji powietrza przez urzdzenie, nastpuje zmniejs2
zenie wilgotnoci powietrza wewntrz pomieszczenia.
5
W zalenoci od temperatury wewntrz pomieszczenia oraz wilgotnoci wzgldnej, kondensat wody
3
skrapla si w wannie kondensatu w sposb cigy lub
tylko w trakcie okresowych faz odmraania, a
nastpnie przechodzi przez kana odpywowy do
4
zbiornika kondensatu (6). Zbiornik jest wyposaony w
pywak sucy do poziomu kondensatu.
Nr
Element sterowania
Obsuga urzdzenia i kontrola jego pracy jest moliwa 1
Regulowana klapa wylotu powietrza (grna)
za porednictwem pulpitu sterowania (7). W przy- 2
Uchwyt
padku cakowitego napenienia si zbiornika 3
Pokrywa przycza wa zbiornika kondensatu
kondensatu (6) wczana jest kontrolka zbiornika 4
Rolki transportowe
(patrz rozdzia "Elementy sterowania" na pulpicie ste- 5
Wlot powietrza (tylny)
Zbiornik kondensatu
rowania (7). Urzdzenie wycza si. Kontrolka 6
Pulpit sterowania
zbiornika kondensatu wyczy si dopiero po 7
oprnieniu i ponownym zamontowaniu zbiornika
kondensatu (6). Kontrolka pracy wieci si na zielono.
Po ok. 2 minut opnienia od wczenia urzdzenie
automatycznie wznawia prac.
Skondensowana woda moe by take odprowadzana
za pomoc wa przyczonego do zaworu
kondensatu (3).

Informacje dotyczce urzdzenia

PL

Instrukcja obsugi Osuszacz powietrza TTK 100 S

M-2

Dane techniczne
Parametr

Warto

Model
Wydajno osuszania, maks.
Temperatura pracy
Zakres roboczy wzgldnej wilgotnoci powietrza
Przepyw powietrza, maks.
Zasilanie elektryczne
Pobr mocy, maks.
Bezpiecznik zasilania
Zbiornik kondensatu
rodek chodzcy
Ilo rodka chodzcego
Masa
Wymiary (wys. x g. x szer.)
Minimalna odlego do cian / przedmiotw

TTK 100 S
30 l / 24 godz.
5-35 C
40-100 %
200 m/h
230 V / 50 Hz
670 W
10 A
4,3 l
R410a
180 g
15,2 kg
612 x 290 x 390 mm
A: gra: 50 cm
B: ty: 50 cm
C: Strona: 50 cm
D: Przd: 50 cm
51 dB(A)

Poziom cinienia akustycznego LpA (1 m; wg. DIN 45635-01-KL3)

Schemat elektryczny

M-3

Instrukcja obsugi Osuszacz powietrza TTK 100 S

PL

Zastosowanie
zgodne
z przeznaczeniem
obejmuje:
suszenie i zmniejszanie wilgotnoci:
Przed uruchomieniem urzdzenia zapoznaj si z
salonw, sypialni, azienek i piwnic
treci instrukcji obsugi i przechowuj j w
pobliu miejsca pracy urzdzenia!
kuchni, domkw kempingowych, przyczep

Bezpieczestwo

Nie eksploatuj urzdzenia w pomieszczeniach, w


ktrych panuje zagroenie wybuchem.
Nie eksploatuj urzdzenia w atmosferze zanieczyszczonej olejem, siark, chlorem lub sol.
Ustaw urzdzenie na paskim, poziomym podou.
Nie kieruj na
strumienia wody.

urzdzenie

bezporedniego

kempingowych, odzi.
Utrzymanie niskiej wilgotnoci powietrza:
magazynw, archiww, laboratoriw
przebieralni, szatni, suszarni itp.

Zastosowanie niezgodne z przeznaczeniem

Nie ustawiaj urzdzenia na wilgotnym lub zalanym


podou. Nie eksploatuj urzdzenia na zewntrz
Upewnij si, e wlot i wylot powietrza s drone.
pomieszcze. Nie ukadaj na urzdzeniu mokrych
Upewnij si, e wlot powietrza nie jest zanieczysz- przedmiotw, jak np. mokre czci garderoby, w celu
ich ususzenia. Samodzielne przerbki urzdzenia s
czony lub niedrony lunymi obiektami.
Nigdy nie wkadaj w urzdzenie innych zabronione.
przedmiotw.
Kwalifikacje uytkownika
W trakcie pracy urzdzenia nie przykrywaj go i nie Uytkownicy korzystajcy z urzdzenia musz:
przeno.
zna ryzyka wynikajce z eksploatacji urzdze
elektrycznych w otoczeniu o wysokiej wilgotnoci
Upewnij si, e wszystkie zewntrzne przewody
powietrza.
elektryczne urzdzenia s zabezpieczone przez
uszkodzeniami (np. przez zwierzta).
zna i stosowa rodki ochronne przed
bezporednim
kontaktem
z
elementami
Dobierz
przeduacz
uwzgldniajc moc
pozostajcymi pod napiciem,
urzdzenia, konieczn dugo oraz przeznaczenie
urzdzenia. Unikaj przecienia elektrycznego.
gruntownie zaznajomi si z treci instrukcji
obsugi, w szczeglnoci z rozdziaem
Przewo urzdzenie wycznie w pozycji pionowej,
"Bezpieczestwo".
po uprzednim oprnieniu zbiornika kondensatu.
Usuwaj nagromadzony kondensat. Nie
kondensatu. Grozi to infekcj bakteryjn!

pij

Czynnoci konserwacyjne wymagajce otwarcia


obudowy mog by przeprowadzane wycznie
Urzdzenie nie jest przeznaczone do osuszania po- przez pracownikw wykwalifikowanych w
wierzchni przestrzeni zalanych w wyniku uszkodzenia zakresie techniki klimatyzacyjnej lub przez
instalacji hydraulicznej lub powodzi.
pracownikw firmy TROTEC .

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem


Urzdzenie TTK 100 S moe by wykorzystywane
wycznie do osuszania i zmniejszania poziomu
wilgotnoci powietrza wewntrz pomieszcze, przy
zachowaniu odpowiednich danych technicznych.

PL

Instrukcja obsugi Osuszacz powietrza TTK 100 S

M-4

Inne zagroenia
Zagroenie poraeniem przez prd
elektryczny!
Czynnoci dotyczce instalacji elektrycznej mog by przeprowadzane wycznie
przez autoryzowany zakad elektryczny.

Transport
Przesuwanie urzdzenia jest moliwe dziki zastosowaniu rolek i uchwytu.
Przed kadorazowym przesuniciem urzdzenia zastosuj si do nastpujcych wskazwek:

Zagroenie poraeniem przez prd 1. Odcz wtyczk zasilania sieciowego urzdzenia


elektryczny!
(patrz rozdzia "Elementy sterowania").
Przed
rozpoczciem
jakichkolwiek 2. Odcz wtyczk zasilania od gniazdka. Nie cignij
napraw urzdzenia wycignij wtyczk zaurzdzenia za przewd zasilania!
silania elektrycznego z gniazda!
3. Oprnij zbiornik kondensatu. Zwr uwag na
resztki kondensatu w postaci kropel.
Ostronie!
W celu uniknicia uszkodze urzdzenia
Po kadorazowym przesuniciu urzdzenia zastosuj
nigdy nie eksploatuj go bez filtrw powsi do nastpujcych wskazwek:
ietrza!
1. Ustaw urzdzenie w pozycji pionowej.
Niebezpieczestwo!
2. Wcz urzdzenie po upyniciu godziny od jego
W przypadku nieprawidowego zastosoustawienia!
wania tego urzdzenia moe doj do
powstania dodatkowego zagroenia! Za- Magazynowanie
pewnij odpowiednie przeszkolenie per- Urzdzenie, ktre aktualnie nie jest eksploatowane,
sonelu!
przechowuj z zachowaniem nastpujcych warunkw:
W sytuacji awaryjnej
niska wilgotno,
1. W sytuacji awaryjnej wycignij wtyczk zasilania
zadaszone pomieszczenie,
z gniazda.
w pozycji pionowej, w miejscu wolnym od kurzu
2. Nie podczaj uszkodzonego urzdzenia do zalub bezporedniego nasonecznienia,
silania.
w razie potrzeby zastosuj pokrowiec z nieprzepuszczalnego tworzywa sztucznego.
Temperatura skadowania powinna lee w zakresie temperatury roboczej, podanym w rozdziale
"Dane techniczne".

M-5

Instrukcja obsugi Osuszacz powietrza TTK 100 S

PL

Obsuga
Po wczeniu urzdzenie pracuje automatycznie a
do wyczenia przez czujnik napenienia zbiornika
kondensatu.

Przy ustawianiu urzdzenia w szczeglnoci w


pomieszczeniach takich jak kuchnie, azienki itp.,
zastosuj odpowiednie elektryczne zabezpieczenie
przeciwupywowe (RCD).
Sprawd, czy zastosowane przeduacze s
cakowicie rozwinite.

Prawidowe ustalenie wilgotnoci powietrza


wewntrz
pomieszczenia
przez
czujnik
Wskazwki dotyczce wydajnoci osuszania
wilgotnoci moliwe jest dziki cigej pracy wenWydajno osuszania zaley od:
tylatora a do wyczenia urzdzenia.
ukadu pomieszczenia
Unikaj pozostawiania otwartych drzwi i okien.
temperatury pomieszczenia
wilgotnoci wzgldnej powietrza
W trakcie ustawiania urzdzenia zastosuj si do
wskazwek dotyczcych minimalnej odlegoci do Im wysza temperatura powietrza i wilgotno
innych przedmiotw zgodnie z rozdziaem "Dane wzgldna, tym wysza jest wydajno osuszania.
Przy
zastosowaniu
wewntrz
pomieszcze
techniczne".
wystarczajce jest utrzymanie wilgotnoci wzgldnej
A
na poziomie 50%-60%. W przypadku magazynw i
archiww, wilgotno wzgldna nie powinna
przekracza wartoci 50%.

Ustawianie

Elementy sterowania
8

9 10

11

12

14

Ustaw urzdzenie na paskim, poziomym podou.


Ustaw urzdzenie w miar moliwoci na rodku
pomieszczenia i zachowaj odpowiedni odlego
od rde ciepa.

Nr

Element sterowania

8
9
10
11

Kontrolka rozmraania (ta)


Kontrolka zbiornika kondensatu (czerwona)
Kontrolka pracy urzdzenia (zielona)
Przecznik sieciowy;
Pokrto wyboru trybu pracy
Pooenie odpowiadajce godzinie 12:
Normalny tryb pracy (sterowanie czujnikiem wilgotnoci)
Skrajne, prawe pooenie:
Cigy tryb pracy
Skrajne, lewe pooenie:
Wyczenie urzdzenia

12
13
14

PL

13

Instrukcja obsugi Osuszacz powietrza TTK 100 S

M-6

Uruchomienie
Wskazwki dotyczce pracy urzdzenia
Otwrz grn klap wylotu powietrza (1). W
przeciwnym razie uruchomione zostanie zabezpieczenie przeciwko przegrzaniu i urzdzenie
zostanie wyczone.
Po wyczeniu urzdzenia wszystkie otwarte wloty
powietrza i klapy.
Wcz urzdzenie
1. Upewnij si, e pusty zbiornik kondensatu zosta
prawidowo zamontowany. W przeciwnym wypadku urzdzenie nie bdzie dziaa!
2. Wcz wtyczk do gniazda zasilania z zabezpieczeniem.
3. Otwrz grn klap wylotu powietrza (1).
4. Sprawd, czy kontrolka kondensatora (9) zgasa.

Cigy tryb pracy


Urzdzenie osusza powietrze cigle i niezalenie od
wilgotnoci powietrza.
Automatyczny tryb pracy
Zawarta w powietrzu wilgo podlega w trakcie
schadzania skropleniu i pokrywa oebrowanie parownika, w zalenoci od temperatury powietrza i
wilgotnoci wzgldnej, warstw lodu. W razie potrzeby uruchamiana jest automatyczna funkcja
rozmraania. W trakcie rozmraania, funkcja osuszania jest na krtko wyczana, a kontrolka
rozmraania (8) wieci si na to. W normalnym trybie pracy automatyczne rozmraanie jest
uruchamiane samoczynnie.

Regulacja kierunku nadmuchu


A.

5. Przy pierwszym uruchomieniu urzdzenia ustaw


pokrto (11) w prawym pooeniu trybu pracy
cigej (13).
6. Sprawd, czy kontrolka wczenia (10) zawiecia
si wiatem zielonym.
7. Pozostaw pracujce w trybie cigym (13)
urzdzenie na okoo jedn godzin.

B.

8. Dostosuj tryb pracy urzdzenia poprzez


ustawienie pokrta (11) w pooeniu pomidzy
wyczeniem urzdzenia "Aus" (14) i "Praca w
trybie cigym" (13).
9. W celu utrzymania aktualnej wilgotnoci powietrza przekr pokrto (11) powoli w lewo do
wyczenia si kompresora.
1. Sprawd, czy powietrze moe by wydmuNormalny tryb pracy
chiwane z urzdzenia w niezaburzony sposb.
W zalenoci od wilgotnoci powietrza, wbudowany 2. Sprawd, czy powietrze nie jest kierowane
czujnik wilgotnoci powoduje wczenie lub
bezporednio na delikatne obiekty (np. roliny).
wyczenie urzdzenia.
3. W celu osignicia maksymalnej skutecznoci
osuszania, cakowicie otwrz grn klap wylotu
powietrza (1).

M-7

Instrukcja obsugi Osuszacz powietrza TTK 100 S

PL

Oprnianie zbiornika z kondensatem


A.

Zastosowanie wa odpywowego
przyczonego do zaworu kondensatu
A.

B.
B.

C.
C.

1/2 cala

D.

D.

E.

PL

Instrukcja obsugi Osuszacz powietrza TTK 100 S

M-8

Wycofanie z eksploatacji
1. Odcz wtyczk zasilania sieciowego urzdzenia
(patrz rozdzia "Elementy sterowania").
2. Nie dotykaj wtyczki sieciowej wilgotnymi lub
mokrymi rkami.
3. Odcz wtyczk zasilania od gniazdka.
4. Oprnij zbiornik kondensatu i wytrzyj go
kawakiem suchej tkaniny. Zwr uwag na
resztki kondensatu w postaci kropel.
5. Oczy urzdzenie, a w szczeglnoci filtr powietrza, stosujc si do wskazwek zawartych w
rozdziale "Konserwacja".
6. Zapewnij warunki magazynowania zgodnie z
rozdziaem "Magazynowanie".

Bdy i usterki

Sprawd, czy wzgldna wilgotno powietrza odpowiada danym technicznym (min. 40 %).
Sprawd ustawiony tryb pracy. Warto
wilgotnoci powietrza w danym pomieszczeniu
musi by wysza, ni warto zadana w
urzdzeniu. W razie potrzeby przekr
pokrto (11) w kierunku zgodnym z ruchem
wskazwek zegara do w kierunku pooenia trybu
pracy cigej "Permanentbetrieb" (13).
Sprawd, czy filtr powietrza nie jest zanieczyszczony. W razie potrzeby oczy lub wymie filtr.
Sprawd wzrokowo, czy zbiornik kondensatu nie
jest zabrudzony (patrz rozdzia "Konserwacja").
Czyszczenie
zanieczyszczonego
zbiornika
kondensatu zle pracownikom wykwalifikowanym
w zakresie techniki klimatyzacyjnej lub firmie
TROTEC.

Prawidowo dziaania urzdzenia zostaa wielokrot- Gona praca urzdzenia, wibracje, wyciek
nie sprawdzona w ramach procesu produkcyjnego. W kondensatu:
przypadku wystpienia usterek przeprowad
Sprawd, czy urzdzenie zostao ustawione w poczynnoci kontrolne wedug poniszej listy:
zycji poziomej na paskiej powierzchni.
Urzdzenie nie pracuje:
Sprawd podczenie zasilania (230 V/1~/50 Hz).

Urzdzenie bardzo nagrzewa si, jego praca jest


gona lub jego moc spada:
Sprawd, czy filtr powietrza i wloty powietrza nie
Sprawd, czy wtyczka nie jest uszkodzona.
s zanieczyszczone. Usu wszelkie zanieczyszc Kontrol techniczn systemu elektrycznego zle
zenia.
pracownikom wykwalifikowanym w zakresie

Sprawd, czy wntrze wntrze urzdzenia, w


techniki klimatyzacyjnej lub firmie TROTEC .
szczeglnoci wentylator, obudow wentylatora,
Urzdzenie pracuje lecz nie dochodzi do
parownik i skraplacz nie s zanieczyszczone (patrz
gromadzenia si kondensatu:
rozdzia "Konserwacja"). Czyszczenie zabrudzonego wntrza urzdzenia zle pracownikom wy Sprawd, czy zbiornik kondensatu jest prawidowo
kwalifikowanym
w
zakresie
techniki
osadzony. Sprawd, czy zbiornik kondensatu nie
klimatyzacyjnej lub firmie TROTEC.
jest przepeniony, w razie potrzeby oprnij go.
Kontrolka zbiornika kondensatu nie moe by
Urzdzenie nie pracuje prawidowo mimo
wczona.
przeprowadzenia
wszystkich
czynnoci
Sprawd, czy pywak zbiornika kondensatu nie jest
kontrolnych?
zabrudzony. W razie potrzeby oczy pywak i
zbiornik kondensatu. Pywak musi porusza si Dostarcz urzdzenie do zakadu wykwalifikowanego
w naprawie urzdze klimatyzacyjnych lub do firmy
bez adnych przeszkd.
TROTEC.
Sprawd temperatur pomieszczenia. Zakres
pracy urzdzenia ley pomidzy 5 a 35 C.
M-9

Instrukcja obsugi Osuszacz powietrza TTK 100 S

PL

Konserwacja
Okresy konserwacyjne
Okres przeprowadzenia konserwacji i czyszc- Przed kadym
zenia
uruchomieniem
Oprnij zbiornik kondensatu
Sprawd, czy otwory wlotowe i wylotowe nie s
zabrudzone oraz, czy nie znajduj si w nich
obce obiekty, w razie potrzeby oczy.
Czyszczenie powierzchni zewntrznych
Kontrola wzrokowa stopnia zanieczyszczenia
wntrza urzdzenia
Sprawd, czy siatka otworu wlotowego i filtr
powietrza nie s zabrudzone oraz, czy nie
znajduj si w nich obce obiekty, w razie
potrzeby oczy lub wymie.
Sprawd, czy nie s uszkodzone
Sprawd ruby mocujce
Test pracy

W razie
potrzeby

Co najmniej co Co najmniej co Co najmniej


2 tygodnie
4 tygodnie
raz w roku

X
X
X

X
X

X
X

Protok konserwacji i czyszczenia


Typ urzdzenia: ........................................ Numer urzdzenia: ........................................
Okres przeprowadzenia konserwacji i
czyszczenia

10

11

12

13

14

15

16

Sprawd, czy otwory wlotowe i wylotowe nie


s zabrudzone oraz, czy nie znajduj si w
nich obce obiekty, w razie potrzeby oczy.
Czyszczenie powierzchni zewntrznych
Kontrola wzrokowa stopnia zanieczyszczenia
wntrza urzdzenia
Sprawd, czy siatka otworu wlotowego i filtr
powietrza nie s zabrudzone oraz, czy nie
znajduj si w nich obce obiekty, w razie
potrzeby oczy lub wymie.
Sprawd, czy nie s uszkodzone
Sprawd ruby mocujce
Test pracy
Uwagi:

1. Data: ..................................
Podpis: ...................................
5. Data: ..................................
Podpis: ...................................
9. Data: ..................................
Podpis: ...................................
13. Data: ................................
Podpis: ...................................

PL

2. Data: ..................................
Podpis: ...................................
6. Data: ..................................
Podpis: ...................................
10. Data: ................................
Podpis: ...................................
14. Data: ................................
Podpis: ...................................

3. Data: ..................................
Podpis: ...................................
7. Data: ..................................
Podpis: ...................................
11. Data: ................................
Podpis: ...................................
15. Data: ................................
Podpis: ...................................

Instrukcja obsugi Osuszacz powietrza TTK 100 S

4. Data: ..................................
Podpis: ...................................
8. Data: ..................................
Podpis: ...................................
12. Data: ................................
Podpis: ...................................
16. Data: ................................
Podpis: ...................................

M - 10

Czynnoci przed rozpoczciem konserwacji

Czyszczenie obudowy i zbiornika

1. Nie dotykaj wtyczki sieciowej wilgotnymi lub kondensatu


mokrymi rkami.
1. Do czyszczenia zastosuj kawaek mikkiej,
niestrzpicej si tkaniny.
2. Przed rozpoczciem pracy wycignij wtyczk!
zbiornika 2. Nawil kawaek tkaniny czyst wod. Do
nawilenia tkaniny nie stosuj rodkw pod
cinieniem,
rozpuszczalnikw,
rodkw
zawierajcych alkohol lub rodkw szorujcych.
Czynnoci
konserwacyjne
wymagajce otwarcia obudowy mog
by przeprowadzane wycznie przez
pracownikw wykwalifikowanych w
zakresie techniki klimatyzacyjnej lub
przez pracownikw firmy TROTEC.

3. Nie
demontuj
kondensacyjnego.

pywaka

Kontrola wzrokowa stopnia


zanieczyszczenia wntrza urzdzenia
1. Wymontuj filtr powietrza (patrz rozdzia "Czyszczenie wlotw powietrza i filtra powietrza".
2. Owietl wntrze urzdzenia latark.
3. Sprawd
stopie
urzdzenia.

zabrudzenia

wntrza

4. W przypadku stwierdzenia grubej, gstej warstwy


kurzu, zle czyszczenie urzdzenia firmie wyspecjalizowanej
w
zakresie
urzdze
klimatyzacyjnych lub firmie TROTEC.
5. Ponownie zamontuj filtr powietrza.

M - 11

Instrukcja obsugi Osuszacz powietrza TTK 100 S

PL

Czyszczenie wlotw powietrza i filtra


powietrza

E.

A.

Ostronie!
Przed ponownym zastosowaniem filtra
sprawd, czy nie jest on uszkodzony lub
wilgotny.

B.

C.

D.

PL

Instrukcja obsugi Osuszacz powietrza TTK 100 S

M - 12

Przegld i lista czci zamiennych


Wskazwka!
Numery pozycji czci zamiennych rni si od oznacze
pozycji zawartych w instrukcji obsugi.

M - 13

Instrukcja obsugi Osuszacz powietrza TTK 100 S

Nr.

Cz zamienna

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

base pan
wheels
compressor
rubber
suction pipe
drainage pipe
plate
electric capacitor
metal fixture
fixture
microswitch
drainage pan
evaporator
condenser
Y tube
capillary tube
fixture
fan motor
fan case
fan wheel
screen
electric capacitor
power cable
fixture
cover
control board
lamp board
metal fixture
side plate
side plate
rear part of case
carry handle
front part of case
control panel
lamp cover
humidity switch
screw top cover
van-air deflector
knob
intake grille (complete)
float
float
drain bucket
terminal board
2-way reversing valve
coil

PL

Utylizacja

Deklaracja zgodnoci

Urzdzenia elektroniczne nie mog by


utylizowane wraz z odpadami gospodarstwa domowego. Na terenie Unii Europejskiej, urzdzenia
elektroniczne
musz by, zgodnie z dyrektyw 2002/96/EG Unii Europejskiej, z 27 stycznia 2003, dostarczane do odpowiednich przedsibiorstw zajmujcych si utylizacj.
Prosimy o utylizacj urzdzenia po zakoczeniu jego
eksploatacji zgodnie z obowizujcymi przepisami
prawnymi.
Urzdzenie zawiera nieszkodliwy dla rodowiska
naturalnego rodek chodniczy (patrz rozdzia "Dane
techniczne").
Utylizacj
mieszaniny
rodka
chodniczego i oleju, zastosowanego w urzdzeniu,
przeprowadzaj zgodnie z lokalnym ustawodawstwem.

zgodnie z dyrektyw niskonapiciow 2006/95/EG,


Zacznik III rozdzia B oraz dyrektyw 2004/108/EG
dotyczc zgodnoci elektromagnetycznej.
Niniejszym deklarujemy, e osuszacz powietrza
TTK 100 S zosta zaprojektowany, skonstruowany
oraz wyprodukowany zgodnie z wyej wymienionymi
dyrektywami UE.
Zastosowane normy:
IEC 60335-1:2001/A2:2006
IEC 60335-2-40:2002/A1:2005
IEC 62233:2005
Producent:
Trotec GmbH & Co. KG Telefon: +49 2452 962-400
Grebbener Strae 7
Faks: +49 2452 962-200
D-52525 Heinsberg
E-Mail: info@trotec.de
Heinsberg, den 2012-04-19

Dyrektor: Detlef von der Lieck

PL

Instrukcja obsugi Osuszacz powietrza TTK 100 S

M - 14

Garanie

Cuprins
Indicaii privind manualul de utilizare.............. N - 01
Informaii despre aparat ................................. N - 02
Siguran........................................................ N - 04
Transport.........................................................N - 05
Utilizare ...........................................................N - 05
Erori i defeciuni............................................. N - 09
ntreinere....................................................... N - 10
Evacuare la deeuri ........................................ N - 14
Declaraie de conformitate............................... N - 14

Indicaii privind manualul de utilizare


Simboluri
Pericol din cauza curentului electric!
Atrage atenia asupra unor pericole
generate de curentul electric, care pot
provoca rniri sau chiar moartea.
Pericol!
Atrage atenia asupra unui pericol, care
poate provoca vtmri corporale.
Precauie!
Atrage atenia asupra unui pericol, care
poate provoca pagube materiale.

Condiii legale

Garania este de 12 luni. Pagubele produse prin


utilizarea inadecvat de ctre persoane neinstruite
sau prin punerea n funciune de ctre persoane neautorizate sunt excluse de la acordarea garaniei.
Aparatul corespunde cerinelor fundamentale privind
sigurana i sntatea stipulate n normele UE
aplicabile i a fost verificat de mai multe ori n fabric
n privina funcionrii ireproabile. Dac apar totui
defeciuni n funcionare, care nu pot fi remediate cu
ajutorul listrilor din capitolul Erori i defeciuni, v
rugm s v adresai vnztorului sau partenerului
dumneavoastr contractual. n cazul revendicrii
garaniei trebuie specificat numrul aparatului (vezi
marca de construcie). Factura produsului reprezint
certificatul de garanie. n cazul nerespectrii
indicaiilor productorului, a cerinelor legale sau n
urma efecturii unor modificri arbitrare asupra
aparatelor, productorul nu este responsabil pentru
pagubele astfel rezultate. Interveniile n aparat sau
nlocuirea neautorizat a unor componente individuale
poate afecta semnificativ sigurana electric a acestui
produs i conduce la anularea garaniei. Este exclus
orice rspundere pentru pagubele materiale sau
vtmrile corporale care au fost provocate ca urmare
a instalrii i utilizrii aparatului contrar indicaiilor din
prezentul manual de utilizare. Ne rezervm dreptul de
a efectua modificri tehnice, fr o notificare
prealabil, asupra designului i construciei, impuse
de permanenta dezvoltare i mbuntire a produselor.
Nu ne asumm nicio rspundere pentru pagubele produse ca urmare a utilizrii neconforme cu destinaia.
De asemenea sunt anulate orice pretenii pentru
acordarea garaniei.

Aceast publicaie nlocuiete toate publicaiile


precedente. Reproducerea sub orice form sau prelucrarea, multiplicarea ori distribuirea cu ajutorul unor
sisteme electronice a oricrei pri a prezentei
publicaii, fr aprobarea noastr n scris, este
interzis. Ne rezervm dreptul de a efectua modificri
tehnice. Toate drepturile rezervate. Toate mrcile
comerciale sunt utilizate fr a garanta disponibilitatea nerestriciona i respectnd n principiu modul Versiunea actual a manualului de utilizare o gsii la:
de scriere utilizat de productori. Mrcile comerciale www.trotec.de
utilizate sunt mrci nregistrate i trebuie tratate ca
atare. Furnitura poate prezenta diferene fa de
imaginile produsului. Prezentul document a fost prelucrat cu atenia cuvenit. Nu ne asumm nicio
rspundere pentru eventuale erori sau omisiuni.
TROTEC
N-1

Manual de utilizare Dezumidificator de aer TTK 100 S

RO

Aparatul permite o reducere a umiditii relative a


aerului pn la cca. 40%. Acesta servete ca ajutor
suplimentar pentru uscarea rufelor sau articolelor de
Descrierea aparatului
mbrcminte ude din spaiile de locuit i ncperile de
Folosind principiul condensrii, aparatul asigur o de- lucru. Datorit radiaiei termice dezvoltate n timpul
zumidificare automat a aerului din ncperi.
funcionrii, temperatura ncperii poate crete cu
Ventilatorul aspir aerul umed din ncpere prin admi- cca. 1-4 C.
sia posterioar a aerului (5), prin filtrul de aer, vaporizator i condensatorul din spatele acestuia. La Prezentarea aparatului
vaporizatorul rece, aerul din ncpere este rcit pn
sub punctul de condensare. Vaporii de ap coninui n
1
7
aer se precipit sub form de condens respectiv
chiciur pe lamelele vaporizatorului. Aerul dezumidificat i rcit este renclzit la condensator i
evacuat la o temperatur cu cca. 5 C mai mare dect
6
temperatura ncperii. Aerul mai uscat astfel preparat
se amestec din nou cu aerul din ncpere. Datorit
permanentei circulaii a aerului din ncpere prin
aparat, umiditatea aerului din ncperea n care este
amplasat aparatul va fi redus. n funcie de tem2
peratura i umiditatea relativ a aerului, apa
5
condensat picur n permanen sau numai pe durata fazelor de condensare periodic n vana de
3
condens i, prin racordul de golire integrat, n rezervorul de condens (6) aflat dedesubt. Acesta este dotat
cu un flotor pentru msurarea nivelului de umplere.
4
Aparatul este prevzut cu un panou de comand (7)
pentru deservire i controlul funcionrii. Cnd se Nr. Element de comand
atinge nivelul maxim de umplere al rezervorului de 1
Clap de evacuare a aerului reglabil (sus)
condens (6), lampa de control a rezervorului de 2
Mner
condens (vezi capitolul Elemente de comand) de 3
Capac pentru conectarea unui furtun la racordul de
condens
pe panoul de comand (7) clipete n culoarea roie.
4
Role
de transport
Aparatul se oprete. Lampa de control a rezervorului
Admisie aer (spate)
de condens se stinge numai dup reintroducerea re- 5
6
Rezervor de condens
zervorului de condens (6) golit. Indicatorul de
7
Tablou de comand
funcionare este aprins n culoarea verde. Dup o temporizare a pornirii de cca. 2 minute, aparatul i reia
funcionarea automat.
Opional, apa de condens poate fi golit cu ajutorul
unui furtun conectat la racordul de condens (3).

Informaii despre aparat

RO

Manual de utilizare Dezumidificator de aer TTK 100 S

N-2

Date tehnice
Parametru

Valoare

Model
Capacitate dezumidificator, max.
Temperatur de funcionare
Interval de umiditate relativ a aerului
Debit de aer, max.
Racord electric
Putere consumat, max.
Siguran local
Rezervor de condens
Agent frigorific
Cantitate de agent frigorific
Greutate
Dimensiuni (xAxL)
Distana minim fa de perei / obiecte

TTK 100 S
30 l / 24 h
5-35 C
40-100 %
200 m/h
230 V / 50 Hz
670 W
10 A
4,3 l
R410a
180 g
15,2 kg
612 x 290 x 390 mm
A: Sus: 50 cm
B: Spate: 50 cm
C: Lateral: 50 cm
D: Fa: 50 cm
51 dB(A)

Nivel de presiune acustic LpA (1 m; conform DIN 45635-01-KL3)

Schem electric

N-3

Manual de utilizare Dezumidificator de aer TTK 100 S

RO

Utilizarea conform destinaiei include:


uscarea i dezumidificarea:

Siguran
Citii acest manual cu atenie nainte de punerea
n funciune / utilizarea aparatului i pstrai-l
ntotdeauna n imediata apropiere a locului de
amplasare respectiv la aparat!
Nu utilizai aparatul n ncperi cu pericol de explozie.
Nu utilizai aparatul n atmosfere cu coninut de
ulei, sulf, clor sau sare.
Amplasai aparatul n poziie vertical i stabil.

camerelor de locuit, dormitoarelor, ncperilor


de du i pivnielor
spltoriilor, caselor de vacan, rulotelor,
ambarcaiunilor
meninerea permanent uscat a:
depozitelor, arhivelor, laboratoarelor
camerelor de baie, toaletelor i vestiarelor etc.

Utilizarea neconform

Nu instalai aparatul pe o suprafa umed respectiv


inundat. Nu utilizai aparatul n aer liber. Nu aezai
Asigurai-v c admisia aerului i evacuarea aeru- obiecte, ca de exemplu piese de mbrcminte ude, la
lui sunt libere.
uscat pe aparat. Orice modificare, extindere sau
Asigurai-v c partea de aspirare este permanent reconstrucie arbitrar a aparatului este interzis.
curat i nu prezint obiecte libere.
Nu expunei aparatul la jeturi directe de ap.

Nu introducei niciodat obiecte n aparat.

Calificarea personalului

Nu acoperii i nu transportai aparatul n timpul


funcionrii.

Persoanele care utilizeaz acest aparat trebuie:


s fie contiente de pericolele care apar la folosirea aparatelor electrice ntr-un mediu umed.

Asigurai-v c toate cablurile electrice aflate n


afara aparatului sunt protejate mpotriva
deteriorrilor (de exemplu contra animalelor).

s i ia msuri de protecie mpotriva contactului


direct cu piesele conductoare de tensiune.

s fi citit i neles manualul de utilizare, n special


Alegei prelungitoarele cablului de racordare lund
capitolul Siguran.
n considerare puterea nominal a aparatului,
lungimea cablului i destinaia de utilizare. Evitai Activitile de ntreinere care impun deschiderea
carcasei pot fi executate numai de ctre o firm
suprasolicitarea electric.
frigului i climatizrii sau
Transportai aparatul exclusiv n poziie vertical i specializat n tehnica

de
ctre
TROTEC
.
cu rezervorul de condens golit.
Evacuai condensul acumulat. Nu-l consumai. Pericole reziduale
Exist pericol de infecie!
Pericol din cauza curentului electric!
Aparatul nu este adecvat pentru uscarea ncperilor i
Lucrrile la componentele electrice pot fi
suprafeelor n urma unor deteriorri produse de ap
executate numai de o firm specializat
prin spargerea unor evi sau inundaii.
autorizat!

Utilizarea conform destinaiei


Utilizai aparatul TTK 100 S exclusiv pentru uscarea i
dezumidificarea aerului din ncperi, cu respectarea
datelor tehnice.

RO

Pericol din cauza curentului electric!


naintea tuturor lucrrilor la aparat
deconectai techerul de reea de la priza
de reea!

Manual de utilizare Dezumidificator de aer TTK 100 S

N-4

Precauie!
Pentru a preveni deteriorrile la aparat,
nu utilizai niciodat aparatul fr filtrul
de aer instalat!
Pericol!
Acest aparat poate genera pericole, n cazul utilizrii necorespunztoare sau
neconforme cu destinaia, de ctre persoane neinstruite! Respectai calificrile
personalului!

Procedura n caz de urgen

eventual cu o nvelitoare de plastic mpotriva


ptrunderii prafului.
Temperatura de depozitare corespunde intervalului specificat n capitolul Date tehnice pentru
temperatura de funcionare.

Utilizare
Aparatul funcioneaz complet automat dup
pornire, pn cnd este oprit prin flotorul rezervorului de condens umplut.

1. n caz de urgen deconectai aparatul de la


reeaua electric.

Pentru ca senzorul integrat s poat determina corect umiditatea aerului, ventilatorul funcioneaz
permanent pn la oprirea aparatului.

2. Nu reconectai un aparat defect la racordul de


reea.

Evitai s lsai uile i ferestrele deschise.

Amplasare
Respectai la amplasarea aparatului distanele
minime fa de perei, conform indicaiilor din capitoPentru un transport mai facil, aparatul este prevzut lul Date tehnice.
cu role de transport i un mner.
A
Respectai urmtoarele indicaii naintea fiecrei
transportri:

Transport

1. Deconectai aparatul de la ntreruptorul de reea


(vezi capitolul Elemente de comand).
2. Deconectai techerul de reea de la priz. Nu
folosii cablul de reea pe post de nur de tractare!

3. Golii rezervorul de condens. Avei grij la


condensul picurat ulterior.
D

Respectai urmtoarele indicaii dup fiecare


transportare:
1. Amplasai aparatul vertical dup transportare.
2. Pornii aparatul numai dup un interval de o or!

Amplasai aparatul ntr-o poziie stabil i


orizontal.

Depozitare

Amplasai aparatul pe ct posibil n centrul


ncperii, pstrnd distana fa de sursele de
cldur.

Dac nu este utilizat, depozitai aparatul dup cum


urmeaz:
uscat,
n interior,
n poziie vertical ntr-un loc ferit de praf i
radiaia solar direct,
N-5

Manual de utilizare Dezumidificator de aer TTK 100 S

RO

La amplasarea aparatului n special n zone umede Punerea n funciune


cum ar fi spltorii, camere de baie sau alte Indicaii privind exploatarea
asemenea, protejai aparatul local printr-un dispo Deschidei clapa superioar de evacuare a
zitiv de protecie contra curenilor reziduali (RCD =
aerului (1). n caz contrar va fi activat protecia la
Residual Current protective Device) corespunztor
supranclzire i aparatul se va opri.
normelor n vigoare.
Dup oprirea aparatului nchidei toate evacurile
Asigurai-v c ai derulat respectiv desfurat
de aer i clapele deschise.
complet cablurile prelungitoare.
Pornirea aparatului
Indicaii privind capacitatea de uscare
1. Asigurai-v c rezervorul de condens este gol i
Capacitatea de uscare depinde de:
introdus corect. n caz contrar aparatul nu va
conformaia ncperii
funciona!
temperatura ncperii
2. Conectai techerul de reea la o priz de reea
umiditatea relativ a aerului

protejat corespunztor.

3. Deschidei clapa superioar de evacuare a


Cu ct este mai mare temperatura ncperii i
aerului (1).
umiditatea relativ a aerului, cu att este mai mare i
4. Verificai dac lampa de control (9) a rezervorului
capacitatea de uscare.
de condens este stins.
Pentru utilizarea n spaii de locuit este suficient o
umiditate relativ a aerului de cca. 50-60%. n depo- 5. La prima utilizare a aparatului rotii comutatorul
zite i arhive, umiditatea aerului nu trebuie s
rotativ (11) spre dreapta, n poziia Regim
depeasc o valoare de cca. 50%.
permanent (13).
6. Verificai dac indicatorul de funcionare (10) este
aprins n culoarea verde.

Elemente de comand
8

9 10

11

12

7. Lsai aparatul s funcioneze timp de circa o or


n Regim permanent (13).
8. Reglai treapta de funcionare a aparatului, prin
rotirea comutatorului rotativ (11) ntr-o poziie
dintre
Aparat
oprit (14)
i
Regim
permanent (13).

14

9. Pentru meninerea umiditii actuale a aerului


rotii ncet comutatorul rotativ (11) spre stnga,
pn cnd compresorul se oprete.

13

Nr.

Element de comand

8
9
10
11

Lamp de control pentru dezgheare (galben)


Lamp de control pentru rezervorul de condens (roie)
Indicator de funcionare (verde)
ntreruptor de reea;
comutator rotativ pentru selectarea treptei de funcionare
Poziia orei 12:
Funcionare n regim normal (comandat prin higrostat)
Poziia extrem dreapta:
Funcionare n regim permanent
Poziia extrem stnga:
Aparat oprit

12
13
14

RO

Funcionarea n Regim normal


Higrostatul integrat pornete sau oprete aparatul n
funcie de valoarea umiditii aerului.

Manual de utilizare Dezumidificator de aer TTK 100 S

N-6

Funcionarea n Regim permanent


Golirea rezervorului de condens
Aparatul dezumidific aerul continuu, indiferent de
A.
coninutul de umezeal.
Regimul Dezgheare automat
Umezeala coninut n aerul din ncpere
condenseaz la rcire i, n funcie de temperatura i
umiditatea relativ a aerului, acoper lamelele vaporizatorului cu ghea. Funcia de dezgheare automat
activeaz ciclul de dezgheare n caz de necesitate. n
timpul fazei de dezgheare, dezumidificarea este
ntrerupt pentru scurt timp i lampa de control pentru
dezgheare (8) se aprinde n culoarea galben.
Dezghearea automat este activat automat n regim
normal.

Reglarea direciei de evacuare a aerului

B.

C.

A.

D.

B.

1. Asigurai-v c aerul poate fi evacuat nestingherit.


2. Asigurai-v c aerul nu este direcionat direct
asupra unor obiecte sensibile (de ex. plante).
3. Pentru a obine capacitatea maxim de dezumidificare, deschidei complet clapa superioar
de evacuare a aerului (1).

N-7

Manual de utilizare Dezumidificator de aer TTK 100 S

RO

Funcionarea cu furtun conectat la racordul


de condens
A.

Scoaterea din funciune


1. Deconectai aparatul de la ntreruptorul de reea
(vezi capitolul Elemente de comand).
2. Nu atingei techerul de reea cu minile umede
sau ude.
3. Deconectai techerul de reea de la priza de
reea.
4. Golii rezervorul de condens i uscai-l prin
tergere cu o lavet curat. Avei grij la condensul picurat ulterior.

B.

5. Curai aparatul i n special filtrul de aer


conform indicaiilor din capitolul ntreinere.
6. Depozitai aparatul conform indicaiilor din
capitolul Depozitare.
C.

1/2 oli

D.

E.

RO

Manual de utilizare Dezumidificator de aer TTK 100 S

N-8

Verificai gradul de murdrire al condensatorului


din exterior (vezi capitolul ntreinere). Dispunei
curarea condensatorului murdar de ctre o firm
specializat n tehnica frigului i climatizrii sau de
ctre TROTEC.

Erori i defeciuni

Aparatul a fost verificat de mai multe ori pe durata


procesului de producie n privina funcionrii
ireproabile. Dac apar totui defeciuni n
funcionare, verificai aparatul conform listei Aparatul este zgomotos respectiv vibreaz i
urmtoare.
prezint scurgeri de condens:
Aparatul nu pornete:
Controlai dac aparatul este poziionat drept i pe
o suprafa plan.
Verificai racordul la reea (230 V/1~/50 Hz).
Verificai techerul de reea cu privire la Aparatul se nclzete excesiv, este zgomotos
deteriorri.
respectiv prezint pierderi de putere:
Dispunei executarea unei verificri electrice de
Verificai gradul de murdrire al admisiilor de aer
ctre o firm specializat n tehnica frigului i
i al filtrului de aer. ndeprtai murdria
climatizrii sau de ctre TROTEC.
exterioar.
Aparatul funcioneaz, dar nu se formeaz
condens:
Verificai poziia corect a rezervorului de
condens. Verificai nivelul de umplere al rezervorului de condens, golii-l dac este cazul. Lampa de
control a rezervorului de condens nu trebuie s fie
aprins.

Verificai din exterior gradul de murdrire al interiorului aparatului i n special al ventilatorului,


carcasei ventilatorului, vaporizatorului i
condensatorului (vezi capitolul ntreinere).
Dispunei curarea interiorului murdar al aparatului de ctre o firm specializat n tehnica frigului
i climatizrii sau de ctre TROTEC.

Verificai gradul de murdrire al flotorului din rezervorul de condens. Curai flotorul i rezervorul
de condens dac este necesar. Flotorul trebuie s
fie mobil.

Aparatul dumneavoastr nu funcioneaz


ireproabil dup verificri?
Ducei aparatul pentru reparaie la o firm specializat
n tehnica frigului i climatizrii sau la TROTEC.

Verificai temperatura ncperii. Intervalul de


funcionare al aparatului este ntre 5 i 35 C.
Asigurai-v c umiditatea relativ a aerului corespunde datelor tehnice (min. 40%).
Verificai regimul de funcionare reglat. Umiditatea
aerului din ncperea de amplasare trebuie s fie
mai mare dect intervalul selectat. Rotii
comutatorul rotativ (11) spre dreapta, n direcia
Regim permanent (13), dac este cazul.
Verificai gradul de murdrire al filtrului de aer.
Dac este necesar curai respectiv nlocuii filtrul
de aer.

N-9

Manual de utilizare Dezumidificator de aer TTK 100 S

RO

ntreinere
Intervale de ntreinere
naintea fiecrei
puneri n
La nevoie
funciune

Interval de ntreinere i ngrijire


Golii rezervorul de condens
Verificai orificiile de aspirare i evacuare cu privire la murdrie i corpuri strine, curai-le
dac este cazul
Efectuai o curare exterioar
Verificai vizual interiorul aparatului cu privire la
murdrie
Verificai grilajul de aspirare i filtrul de aer cu
privire la murdrie i corpuri strine, curai-le
respectiv nlocuii-le dac este cazul
Verificai dac exist deteriorri
Verificai uruburile de fixare
Efectuai o prob de funcionare

Cel puin la
fiecare 2
sptmni

Cel puin la
fiecare 4
sptmni

Cel puin
anual

X
X
X

X
X

X
X

Proces-verbal de ntreinere i ngrijire


Tip aparat: ........................................
Interval de ntreinere i ngrijire

Numr aparat: ........................................


1

10

11

12

13

14

15

16

Verificai orificiile de aspirare i evacuare cu


privire la murdrie i corpuri strine, curaile dac este cazul
Efectuai o curare exterioar
Verificai vizual interiorul aparatului cu privire
la murdrie
Verificai grilajul de aspirare i filtrul de aer cu
privire la murdrie i corpuri strine, curaile respectiv nlocuii-le dac este cazul
Verificai dac exist deteriorri
Verificai uruburile de fixare
Efectuai o prob de funcionare
Observaii:

1. Data: ..................................
Semntura:.............................
5. Data: ..................................
Semntura:.............................
9. Data: ..................................
Semntura:.............................
13. Data: ................................
Semntura:.............................

RO

2. Data: ..................................
Semntura:.............................
6. Data: ..................................
Semntura:.............................
10. Data: ................................
Semntura:.............................
14. Data: ................................
Semntura:.............................

3. Data: ..................................
Semntura:.............................
7. Data: ..................................
Semntura:.............................
11. Data: ................................
Semntura:.............................
15. Data: ................................
Semntura:.............................

Manual de utilizare Dezumidificator de aer TTK 100 S

4. Data: ..................................
Semntura: ............................
8. Data: ..................................
Semntura: ............................
12. Data: ................................
Semntura: ............................
16. Data: ................................
Semntura: ............................

N - 10

Activiti nainte de nceperea ntreinerii

Curarea carcasei i a rezervorului de

1. Nu atingei techerul de reea cu minile umede condens


sau ude.
1. Folosii pentru curare o lavet moale, fr
scame.
2. Deconectai techerul de reea naintea tuturor
lucrrilor!
3. Nu ndeprtai flotorul rezervorului de condens.

2. Umectai laveta cu ap curat. Nu folosii sprayuri, solveni, detergeni cu alcool sau substane
abrazive pentru umectarea lavetei.

Activitile de ntreinere care impun


deschiderea carcasei pot fi executate
numai de ctre o firm specializat n
tehnica frigului i climatizrii sau de
ctre TROTEC.

Verificai vizual interiorul aparatului cu


privire la murdrie
1. ndeprtai filtrul de aer (vezi capitolul Curarea
admisiilor de aer i a filtrului de aer).
2. Luminai cu o lantern n orificiile aparatului.
3. Verificai interiorul aparatului cu privire la
murdrie.
4. Dac observai un strat gros de praf, dispunei
curarea interiorului aparatului de ctre o firm
specializat n tehnica frigului i climatizrii sau
de ctre TROTEC.
5. Reintroducei filtrul de aer.

N - 11

Manual de utilizare Dezumidificator de aer TTK 100 S

RO

Curarea admisiilor de aer i a filtrului de


aer

E.

A.

Precauie!
nainte de reintroducerea filtrului de aer,
asigurai-v c acesta este intact i
uscat!

B.

C.

D.

RO

Manual de utilizare Dezumidificator de aer TTK 100 S

N - 12

Vedere de ansamblu a pieselor de schimb i


lista pieselor de schimb
Indicaie!
Numerele de poziie ale pieselor de schimb difer de numerele de poziie ale componentelor folosite n cadrul manualului de utilizare.

N - 13

Manual de utilizare Dezumidificator de aer TTK 100 S

Nr.

Pies de schimb

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

base pan
wheels
compressor
rubber
suction pipe
drainage pipe
plate
electric capacitor
metal fixture
fixture
microswitch
drainage pan
evaporator
condenser
Y tube
capillary tube
fixture
fan motor
fan case
fan wheel
screen
electric capacitor
power cable
fixture
cover
control board
lamp board
metal fixture
side plate
side plate
rear part of case
carry handle
front part of case
control panel
lamp cover
humidity switch
screw top cover
van-air deflector
knob
intake grille (complete)
float
float
drain bucket
terminal board
2-way reversing valve
coil

RO

Evacuare la deeuri

Declaraie de conformitate

Aparatele electronice nu trebuie aruncate la deeurile menajere; n Uniunea


European acestea trebuie evacuate la
deeuri n mod corespunztor, conform
Directivei 2002/96/CE A PARLAMENTULUI I CONSILIULUI EUROPEAN din 27 ianuarie 2003 privind
deeurile de echipamente electrice i electronice. V
rugm s evacuai acest aparat la deeuri, la sfritul
perioadei sale de utilizare, n conformitate cu prevederile legale n vigoare.
Aparatul funcioneaz cu un agent frigorific ecologic i
neutru fa de stratul de ozon (vezi capitolul Date
tehnice). Evacuai corespunztor la deeuri amestecul de agent frigorific i ulei aflat n aparat, n
conformitate cu legislaia naional.

n sensul directivei CE privind echipamentele de joas


tensiune 2006/95/CE, Anexa III Seciunea B i al directivei CE privind compatibilitatea electromagnetic
2004/108/CE.
Prin prezenta declarm c dezumidificatorul de aer
TTK 100 S a fost dezvoltat, construit i fabricat n
concordan cu directivele CE menionate.
Norme armonizate aplicate:
IEC 60335-1:2001/A2:2006
IEC 60335-2-40:2002/A1:2005
IEC 62233:2005
Productor:
Trotec GmbH & Co. KG Telefon: +49 2452 962-400
Grebbener Strae 7
Fax:
+49 2452 962-200
D-52525 Heinsberg
E-mail: info@trotec.de
Heinsberg, la 19.04.2012

Director: Detlef von der Lieck

RO

Manual de utilizare Dezumidificator de aer TTK 100 S

N - 14

TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Strae 7 D-52525 Heinsberg


Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200
www.trotec.com E-Mail: info@trotec.com