You are on page 1of 3

Initiatief

De initiatief nemer van het bedrijf Lode is Freerk Lode, die het bedrijf in 1946
Oprichtte. Onder Lode Holding vallen vier bedrijven en een directie en RvC, deze
worden hieronder beschreven.

Algemeen Directeur: Johannes J.P.


Wolters Voorzitter
Raad van Comissarissen: Jantienus
Ruinemans
Lid Raad van Comissarissen: Hessel A. Bouma

Lode
Holding
Moeder
maatschappij

Directie
en RVC

Lid Raad van Comissarissen: Emile Hugen

Hoofd Kwaliteitszorg
Personeelszaken
Administratie
ICT

Lode
Hoofdbedri
jf

Procar
e
Handelsorganisatie

Zorg
Lode
Holding

aXtio
n

ICT
Projectorganisatie

Umac
o
Productontwikkelings

bureau

PVE
Het Programma van eisen bevat de wensen en behoeftes van het bedrijf Lode
Holding, maar voornamelijk van de werknemers waar de HT specialist onderzoek
naar doet.
De wensen en behoeftes van het bedrijf Lode Holding voor het pand zijn:
De uitstraling moet horen bij gezondheid en Medisch.
Transparantie
Eerlijk
Duurzaam
Open
Uitnodigend
Professioneel
Menselijk aspect van ontvangst moet worden gewaarborgd
De wensen en behoeftes van de werknemers (gebruikers) van het bedrijf Lode
Holding voor het pand zijn:
Comfortabele werkplek (ergonomisch)
Genoeg daglicht
Open (Communicatie met collega`s moet mogelijk zijn)
Genoeg ruimte

Ruime kantine
Onder de gebruikers vallen
De werknemers die in de fabriek werken (fysiek zwaar)
De werknemers die in de kantoren complexen werken (fysiek licht)
Dit valt op te delen in ICT medewerkers en Handarbeid medewerkers.
Per kantoor is er voor n medewerker 6m2 gerealiseerd, dit is gebaseerd op de
afmetingen van de kantoren en het aantal medewerkers wat per kantoor
verschild.
Hieruit kan de conclusie getrokken worden dat het bedrijf Lode Holding meer
vierkante meter ruimte heeft toebedeeld aan de medewerkers dan dat nodig is.
Volgens de Arbowetgeving is het verplicht om 4m2 per werknemer te geven aan
ruimte als deze plek langer dan 2 uur wordt gebruikt, dit is inclusief bureau en
stoel.
Bron: http://www.arboportaal.nl/onderwerpen/werkplaatsnormen - 2015 - arboportaal.nl werkplaatsnormen

Ontwerp en aanbesteding
Voor de renovatie van het bedrijf Lode Holding is een aannemer aangenomen, dit
voor de realisatie van het nieuw aan te bouwen stuk dan wel het ontwerpen
ervan.
De aannemer was in dit geval het aannemersbedrijf Rottinghuis.
Het nieuwe aan te bouwen stuk bestond uit 700 m2, dit werd gerealiseerd op de
1e verdiepping bovenop het bestaande gebouw, daarnaast werd het oude gebouw
gerenoveerd.
Het hele bouwproces duurde in totaal een half jaar, het werk ging onverhinderd
door volgens Lode Holding.
Voordat de aannemer kon beginnen met het ontwerp hiervoor was als eis dat er
700 2m werd gerealiseerd, in deze nieuwe ruimtes moest onder andere vallen:
2 bedrijven van Lode Holding
Trainingsruimte voor werknemers voor 30 man
Showroom met een oppervlakte van 30 m2, tevens gebruikt als testruimte
Open wachtruimte (30 m2) met een aangesloten vergaderruimte (16 m2)
Transparantie voor klanten/gasten/werknemers doormiddel van een glazen
showroom
Als HT`er is natuurlijk de gebruiksvriendelijkheid van belang voor de gebruikers
van het gebouw, hieronder valt ook de ergonomie van de nieuw te realiseren
kantoren voor de ict medewerkers, maar ook de logische indeling van de
verschillende ruimtes en wat voor uitstraling het bedrijf moet overbrengen.
Als eis van het bedrijf willen zij een medische en professionele uitstraling hebben
en geven richting de gebruikers, danwel klanten/gasten.
Hiervoor moest gekeken worden naar kleur van de muren en de grond.