You are on page 1of 12

Lilits Ursprung

- av Love Bjrkqvist

Innehll
1. Introduktion
1.1 Frord
1.2 Kllkritik

2. Lilit i Mytologiska kllor


2.1 Lilit i Gilgamesheposet
2.2 Lilit i Judiska traditioner
2.2.1 Lilith i Talmud
2.2.2 Lilith i Ben Siras Alfabet
2.2.3 Lilith i Zohar

2.3 Lilit i Kristendom

4. Analys
5. Slutord
6. Kllfrteckning

1. Introduktion
1.1 Frord
Det r aldrig ltt att spra historiens myter och hundratals karaktrer, gudar och
varelser frsvinner nr historiens kugghjul maler.
Men ett ftal lever vidare, och ett par av dem fr till och med en plats i vr
populrkultur. En av dessa r Lilit, eller Lilith som hon kallas p engelska, en

kvinna - eller demon - som verlevt i ungefr 4100 r, mest knd fr sin roll i
Judendom dr hon i Zohar, en bok frn 1300-talet, beskrivs som Adams frsta
hustru.
Med tiden har Lilit dock blivit mer n s. Hon har blivit frknippad med
spdbarnsdd, vampirism, mardrmmar, frigjord kvinnlig sexualitet, det mrka
femina, natten, mnen och till och med frihet.
Men vem r egentligen Lilit? Varifrn kommer hon? Vad r hennes egentliga
egenskaper?

1.2 Kllkritik
Det mste erknnas att det r svrt att finna kllor om Lilit, framfr allt p
svenska, och framfr allt historiska verk som r rena versttningar utan
kommentarer.
I det lngsta har jag frskt hlla mig till bcker, frmst av historiskt slag, men
jag har stundtals blivit tvingad att ta till sidor med fakta (eller ibland "fakta") som
jag sedan kunnat jmfra med de kllor jag har - eller i vissa fall har lett mig till
helt nya, mer plitliga, kllor.
Alla kllor jag har anvnt, och alla citat, har jag mnat f s korrekta som mjligt,
men d jag inte sjlv r utbildad i sumeriska eller hebreiska har jag ftt nja mig
med versatta texter.
Dessa har jag frskt skra s mycket som mjligt genom att jmfra med fler
kllor.
I stort sett alla citat och pstenden i uppsatsen har mer n en klla.
Jag har ven frskt anvnda kllor p svenska nr tillflle funnits, men det finns
dessvrre vldigt f sdana, vilket har ltt till att flera citat r p engelska.
Vad gller namnet "Lilit" s har jag valt att anvnda den svenska varianten, ven
om den engelska frekommer i citat.

2. Lilit i Mytologiska kllor


2.1 Lilit i Gilgamesheposet
I Gilgamesheposet, som berknas vara skrivet ca 2100 2000 f.Kr., mter vi Kung
Gilgamesh d han strvar efter oddlighet - dock mter vi ven Lilit, och d detta
har kallats vrldens ldsta litterra verk s kan det hr mycket vl vara den
ldsta bevarade kllan som innehller Lilit.
Referensen r tyvrr p engelska, och d jag inte velat frlora ngon information
har jag valt att inte verstta den till svenska.
Fljande r ett utdrag frn S.N. Kramers "Gilgamesh and the Huluppa-Tree: A
Reconstructed Sumerian Text".
"After heaven and earth had been separated and mankind had been created, after Anu,
Enlil and Ereskigal had taken possession of heaven, earth and the underworld; after Enki

had set sail for the underworld and the sea ebbed and flowed in honor of its lord; on this
day, a huluppa tree (probably a linden tree), which had been planted on the bank of the
Euphrates and nourished by its waters, was uprooted by the south wind and carried away
by the Euphrates. A goddess, who was wandering along the banks seized the swaying
tree and--- at the behest of Anu and Enlil--- brought it to Inanna's garden in Uruk. Inanna
tended the tree carefully and lovingly; she hoped to have a throne and a bed made for
herself from its wood. After ten years, the tree had matured. But in the meantime, she
found to her dismay that her hopes could not be fulfilled. Because during that time, a
dragon had built its nest at the foot of the tree, the Zu-bird was raising its young in the
crown, and the demon Lilith had built her house in the middle. But Gilgamesh, who had
heard of Inanna's plight, came to her rescue. He took his heavy shield, killed the dragon
with his gigantic bronze axe, which weighed seven talents and seven minas. Then the Zubird flew into the mountains with its young, while Lilith, petrified with fear, tore down her
house and fled into the wilderness."

Lilit, eller Lilith, benmns hr som en demon som byggt sitt hus i det trd Innana
vill anvnda fr att bygga en tron och en sng. Inanna r en sumerisk gudinna
som bland annat kopplas samma med krig, ambition, erotisk lockelse och fysisk
krlek.
Det som r mest vrt att notera hr r att Lilits boning har versatts till "hus"
("Lilith had built her house in the middle") ngot som stmmer illa verens med en
ond ande eller otnkande destruktiva varelser. Sledes kan man dra slutsatsen
att Lilit i Gilgamesheposet mste vara en fysisk varelse, allts mer n ande, att
hon kan resonera och tnka - detta visas ter igen nr hon flyr - och att hon r
humanoid d hon bygger huset sjlv.
Som jag tidigare nmnt s visar Lilit logiskt, lngsiktigt tnkande d hon frstr
konsekvensen av sitt handlande d Gilgamesh drper draken s tillvida att han
kan utlsa att hon nog kommer bli nsta offer och drmed river sitt hus och till
och med flyr fr gott fr att verleva.
Sjlvklart r detta om vi utlser myterna bokstavligt. Troligtvis har myten en
annan psykologisk aspekt eller en mindre ordagrann mening, men d den hr
uppsatsen fokuserar p Lilit tnker jag utelmna detta.
Ngot annat underligt med myten r att Inanna, som r en gudinna som
frknippas med krig, inte sjlv kan driva ut Lilit. Kanhnda r det endbart fr att
eposets hjlte, Gilgamesh, ska kunna glnsa, men det r nd vrt att notera.
Det finns dock ytterligare tv saker som ven de r vl vrda att
uppmrksamma.
" [...]and the demon Lilith had built her house in the middle."

Lilit benmns hr i bestmd form - demonen Lilit. Det r allts inte frgan om en
"Lilit-demon" utan en namngiven karaktr. Eftersom Lilit hr r namngiven och
saknar utfrligare beskrivning borde hon redan ha en erknd och bestmd
personlighet.
I och med att Lilit r en bestmd karaktr mste hon som sagt ha en tillhrande
personlighet, och d den inte beskrivs ovan kan vi bara anta att knnedom om
Lilit var ngot mer utbrett, helt enkelt fr att hon r familjrt beskriven. Vi,
lsarna, frvntas redan knna till henne, ngot som vi ven hittar i de f
sammanhang Lilit nmns i kristendomen (se nedan).
Det sista vi kan fastsl i nr vi tittar p den hr myten r att Lilit har existerat
som mytisk karaktr som minst i ca 4100 r. Det r mjligt att Lilits gestalt smg

sig in i Judendomen under Babyloniernas ockupation av Jerusalem och vad


Judarna refererar till som den "Babylonska fngenskapen". Detta ter sig troligt d
Babylon tog ver de omrden som ingtt i Sumer efter att Sumer fallit.

2.2 Lilit i Judiska traditioner


2.2.1 Lilit i Talmud
Judendom r troligtvis den strsta kllan till myter om Lilit, de flesta frn verket
Zohar som skrevs ca 1300 e.Kr. men ven Talmud, en bok som skrevs ungefr
300-500 r f.Kr. under den s.k. "Babylonska exilen" eller "Babylonska
fngenskapen", dr Judendomens historia, lagar och riter samt diskussioner
mellan Rabins finns.
Ngot srskilt intressant med detta r att riket Babylonien lg dr det gamla
Sumeriska riket legat, och innehll mnga av de gamla Sumeriska omrdena.
Jag mste dock nmna att p grund av den otroliga omfattning som den Judiska
litteraturen har s har jag valt att inte citera allt, utan endast summera vad som
sgs - detta gller frmst texten ur Zohar.
Det finns vldigt lite om Lilit i Talmud och hon nmns endast fem gnger i hela
Talmud.
Den frsta delen nmner inte Lilit vid namn men dremot Lilim, som i Ben Siras
Alfabet beskrivs som hennes avkomma; detta nmns ocks i den samtida
skildringen
"Rabbi Jeremia ben Eleazar said, "During those years (after their expulsion from the
Garden), in which Adam, the first man, was separated from Eve, he became the father of
ghouls and demons and lilin." Rabbi Meir said, "Adam, the first man, being very pious
and finding that he had caused death to come into the world, sat fasting for 130 years,
and separated himself from his wife for 130 years, and wore fig vines for 130 years. His
fathering of evil spirits, referred to here, came as a result of wet dreams."
(Erubin 18b)

Det som r mest intressant med detta r att det innebr att under tiden Adam
inte hade umgnge med Eva, under de nmnda 130 r, mste han haft umgnge
med Lilit, d Lilin (terigen, enligt Ben Siras Alfabet) r just Lilits barn. Adam kan
allts endast vara far till dessa om han legat samman med Lilit. Vi finner ven en
referens till Lilit som nattdemon, "came as a result of wet dreams", ngot som
frekommer ytterligare (se nedan). Detta visar ocks att han, troligtvis, blev far
mot sin vilja.
Vi finner Lilits ytterligare p fyra stllen i Talmud varav tv beskriver Lilits
utseende:
"Lilith grows long hair."
(Erubin 100b)
"Lilith is a demoness with a human appearance except that she has wings."
(Nidda 24b)

Hr lr vi oss att Lilit har lngt hr och vingar, men ser ut som en mnniska,
ngot som r underligt d mnsklig kropp och vingar normalt sett attributeras till

nglarna i modern tid - likvl refereras till som demon trots att demoner under
denna tid normal sett var tmligen monstrusa.
Vi finner ocks ytterligare en referens till Lilit som nattdemon:
Rabbi Hanina said, "One may not sleep alone in a house, for Lilith takes hold of whoever
sleeps alone in a house."
(Shab. 151b)

Beskrivningen ovan har likheter med de berttelser som finns om maror i


germansk och nordisk folktro. Dessa var onda andar som red de sovande och gav
dem onda drmmar.
Den sista benmningen av Lilit i Talmud r denna:
Rabba bar bar Hana said, "I once saw Hormin, a son of Lilith, running on the battlements
of Mahoza.... When the demonic government heard of it, they killed him [for showing
himself]."
(Baba Bathra 73a-b)

Hr benmns hon som moder t en demon som ger sig tillknna och sedan blir
mrdad av den "demoniska regeringen" fr att ha visat sig. Lilit hr r troligtvis
en demon sjlv, d hennes barn r detta, och har nnu inte "blivit" Adams frsta
fru.

2.2.2 Lilit i Ben Siras Alfabet


Ben Siras Alfabet r den frsta kllan dr Lilit nmns som Adams frsta fru. Sjlva
skriftens ursprung r daterat till mellan 900 och 1100 e. Kr ven om amuletter
som ska skydda mot Lilit, som man tror har uppkommit frn myterna i just Ben
Siras Alfabet, r daterade som mycket ldre och det r drfr oklart hur gammal
myten r. Forskare betvivlar ven att den Ben Sira, en lrd man som levde
ungefr 180 - 175 f.Kr. I egypten, r densamme - utan man brukar anse att
skriftens frfattare r oknd.
Myten tros dock vara ldre, och i Frsta Moseboken 1:27 str det:
"Gud skapade mnniskan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne. Som man och
kvinna skapade han dem."

Detta nmns innan Gud har tagit ett revben av Adam fr att skapa Eva, och vad
som frstrker teorin nnu mer r att Gud refererar till "Adam" i plural, fram till
Frsta Moseboken 2:16 dr han brjar kalla Adam "du" och sedan inser att
mannen lider av att vara ensam - endast d (Frsta Moseboken 2:21) skapas Eva.
I Ben Siras Alfabet, som ven innehller andra berttelser och mnga av dessa
anses sttande fr samtidens Judar - s sttande, faktiskt, att vissa speckulerat i
att Ben Siras Alfabet r en anti-judisk satir. Skriften har dock blivit accepterad
bde av forskare och judarna sjlva som traditionella berttelser eller folksagor.
Nedan fljer det som, enligt Judisk tradition, skedde innan Gud skapade Eva:
"After God created Adam, who was alone, He said, 'It is not good for man to be alone.' He
then created a woman for Adam, from the earth, as He had created Adam himself, and
called her Lilith. Adam and Lilith immediately began to fight. She said, 'I will not lie
below,' and he said, 'I will not lie beneath you, but only on top. For you are fit only to be

in the bottom position, while I am to be the superior one.' Lilith responded, 'We are
equal to each other inasmuch as we were both created from the earth.' But they would
not listen to one another. When Lilith saw this, she pronounced the Ineffable Name and
flew away into the air.
Adam stood in prayer before his Creator: 'Sovereign of the universe!' he said, 'the woman
you gave me has run away.' At once, the Holy One, blessed be He, sent these three
angels Senoy, Sansenoy, and Semangelof, to bring her back.
Said the Holy One to Adam, 'If she agrees to come back, what is made is good. If not, she
must permit one hundred of her children to die every day.' The angels left God and
pursued Lilith, whom they overtook in the midst of the sea, in the mighty waters wherein
the Egyptians were destined to drown. They told her God's word, but she did not wish to
return. The angels said, 'We shall drown you in the sea.
'Leave me!' she said. 'I was created only to cause sickness to infants. If the infant is male,
I have dominion over him for eight days after his birth, and if female, for twenty days.
When the angels heard Lilith's words, they insisted she go back. But she swore to them
by the name of the living and eternal God: 'Whenever I see you or your names or your
forms in an amulet, I will have no power over that infant.' She also agreed to have one
hundred of her children die every day. Accordingly, every day one hundred demons
perish, and for the same reason, we write the angels' names on the amulets of young
children. When Lilith sees their names, she remembers her oath, and the child recovers."

Berttelsen talar rtt vl fr sig sjlv, men visar vad Lilits roll har varit som
Adams frsta fru, och som den som orsakar spdbarnsdd. Stycket visar ocks
att Lilit mste fda hundra, eller fler barn, d hon lttvindigt gr med p att lta
hundra av hennes barn d varje dag. En annan intressant kommentar r att hon
sger att hon r skapad endast fr att gra spdbarn sjuka ("I was created only
to cause sickness to infants"). Mhnda r det henns sjlvhat - men om inte
skulle det innebra att Gud skapade henne enbart av detta skl, och att han frn
brjan aldrig rknade med att hon skulle vara Adams fru ngon lngre tid.

2.2.3 Lilit i Zohar


Zohar r en bok som allmnt anses vara skriven p 1200-talet och som
framfrallt r en tolkning av Torah och Talmud och som till stor del r basis fr
den Judiska mystiken "Kabbalah".
I denna hittar vi en mer utfrlig beskrivning av Lilit och hennes relation till Adam
och skapelsen.
"After the primeval light was hidden, a husk was created for the brain, and that husk
spread out and brought forth another husk which was Lilith. And when she emerged, she
went up and went down towards the little faces, and wanted to attach herself to them
and be shaped after them, and did not want to depart from them. But the Holy One,
blessed be He, removed her from there and placed her down below. When He created
Adam, in order to perfect this world, as soon as Lilith saw Eve affixed to the side of
Adam, and saw in them the beauty of the Above, and saw their perfect image, she flew
off from there and wanted, as before to attach herself to the little faces. But the
guardians of the gates of Above did not Let her. The Holy One, blessed be He, rebuked
her, and cast her into the depths of the sea, and she remained dwelling there until Adam
and his wife sinned. Then the Holy One, blessed be He, brought her up from the depths of
the sea and gave her power over all those children, the little faces of the sons of man,
who are liable to punishment because of the sins of their fathers. And she went and
roamed the world. She approached the gates of Paradise on earth, and saw the Cherubim
guarding the gates of Paradise, and sat down facing the Flaming Sword, for she
originated from that flame. When that flame revolved, she fled. And she roams in the

world, and finds children liable to punishment, and caresses them, and kills them. And all
this is because of the diminishing of the moon which reduced its light.... When Cain was
born, she could not attach herself to him. But later she approached him and bore spirits
and winged demons. For 130 years Adam had intercourse with female spirits, until
Naamah came. Because of her beauty the sons of God went astray after her, 'Ussa and
'Azael, and she bore from them, and from her spread evil. spirits and demons in the
world.... (Patai81:454f) And she goes and roams the world at night, and makes sport with
men and causes them to emit seed. And wherever men are found sleeping alone in a
house, they [these spirits] descend upon them and get hold of them and adhere to them
and take desire from them and bear from them. And they also afflict them with disease,
and the men do not know it. And all this is because of the diminishing of the
moon. (Patai81:461)"
De sm ansiktena ("[...]the little faces.") beskrivs senare representera barn (se nedan),
och myten berttar om att Lilit inte ville lmna dessa utan formas efter dem. Det
underliga med detta r att det inte borde finnas ngra barn nnu, d Adam och Eva inte
var skapade nnu; men det r troligt att i detta fall s menas just deras (Adam och Evas)
ansikten. Hr skiljer sig dock myten frn Ben Siras Alfabet och ven andra delar av Zohar
(se nedan) d Lilit finns innan Adam och Eva. Enligt ovan flydde hon fr att tervnda,
ngot som vktarna vid paradisets portar inte tillt. Hon skickades ner i havet fr att dr
vila fram till dess Adam och Eva syndade.
Hon tervnde d och begav sig genast till Paradisets portar dr hon ter blev stoppad av
det flammande svrdet. Nr Cain fddes frskte hon fsta sig vid honom, om det var fr
att orsaka en fr tidig dd eller leda honom mot onda andar r oklart, men hon lyckades
inte. ter igen nmns Adams 130 r utan att ligga med Eva (se ovan) men utan att Lilit
nmns den hr gngen (se ovan) - endast andar ("spirits") nmns. Istllet str det att Lilit
lg samman med Cain i stycket innan - ngot som r vldigt annorlunda frn myterna i
Ben Siras Alfabet.
Det kan antas att sklet till detta r att man ansg Adam, den frsta mnniskan, helig,
emedan Cain sjlv oavsett vad Lilit gjorde var besudlad bordom rddning i och med
mordet p sin bror.

Dock str det att Adam lg med andar fram till Naamah kom. Naamah brukar ibland
tolkas som en aspekt av Lilit men kan ven tolkas som en separat demon som innehar
egenskaperna hos en Succubus (en "sexdemon" som kan jmfras med den nordiska
maran). ter igen s nmns det att Lilit vandrar om natten och att hon, likt en mara,
ligger med mn medan de sover.

I Zohar hittar vi ven referenser till hur Lilit nmns i Bibeln (se nedan):
"When the Holy One, blessed be He, will bring about the destruction of the wicked Rome,
and turn it into a ruin for all eternity, He will send Lilith there, and let her dwell in that
ruin, for she is the ruination of the world. And to this refers the verse, And there shall
repose Lilith and find her a place of rest. (Isa. 34:14)"

(Zohar 3:19a)
Hr likstlls Rom med Edom i Jesaja 34:14 (se nedan). Lilit likstlls med vrldens
frfall och det str skrivet att Gud skickat henne dit. Det r oklart om Lilit r
skickad dit som straff och tvingas vandra dr i ruinerna eller om hon skickas dit
fr att bringa Roms fall.
I Zohar nmns ven att Lilit fann Samael i knen nr hon flydde frn Paradiset.
Samael r en karaktr som benmns som bde ngel och demon i olika myter.
Vidare str det att Lilit r en ande ver alla andar vilket r intressant d det kan
betyda att hon styr ver dessa onda andar.

Vi finner ocks beskrivningar av Lilit; bland annat att hon har lngt hr i frgen
rtt (likt bde Cain och Samael) och att hon klr sig som en skka och associeras
med ormen.

3.3 Lilit i Kristendom


I Kristendomen finns vldigt lite bibliskt material om just Lilit - faktum r att hon
endast nmns vid namn tv gnger och detta i gamla testementet. Vi hittar ven
en potentiell referens till henne som Adams frsta fru i Frsta Moseboken 1:27 (se
ovan).
Vi finner henne i Job 18:15 dr vi kan lsa att:
"Lilit intar hans hem,
svavel sprids ver platsen
dr han bott."

Vidare i Job kan vi lsa:


"Han strtas frn ljuset till mrkret
och drivs ut frn vrlden." (18:18)

Att Lilit hr tolkas som en mrk kraft - nstan jmfrd med en naturkatastrof - r
svrt att missa; ven om hennes exakta natur inte str beskrivet.
Den andra passagen r Jesaja 34 som handlar om Guds straff ver Edom och
dess frgrelse. Dock anser man i Zoha (se ovan) att passagen refererar till Roms
undergng. I Jesaja 34:14 kan vi lsa:
"Det blir ett tillhll fr kendjur
och hyenor,
en plats dr gastar mts.
dr hller ocks Lilit till
och finner en plats att vila."

ven hr kan Lilit frknippas till mrker, detta genom att det r en plats dr
hyenor ska hlla till och gastar mtas. Lilits vila r dock svrare att tolka; man
skulle kunna tolka det som att hon endast residerar dr tillflligt och sker sig dit
liksom djuren, eller att hon vilar fr evigt, den sista vilan - att hon allts begravts
dr.
I Septuaginta, den ldsta funna Grekiska nedteckningen av Gamla Testamentet,
som datteras till ca. 200 f.kr. r Lilit istllet versatt till Lamia. Lamia r en
mytologisk karaktr i grekisk mytologi och sgs, bland annat, ha blivit tvungen t
ta sina egna barn, blivit galen av sorg (ven om vissa kllor anger andra skl)
och begtt mord i sin galenskap. Hon beskrivs ofta som monstrus och ven
ormlik - ngot som r intressant d Lilit ofta associeras med ormen.
Det mest intressanta med passagerna i Gamla Testamentet som innefattar Lilit r
att dessa inte erbjuder ngon som helst frklaring till vad, eller vem, Lilit r istllet frvntas lsaren redan knna till namnet Lilit och vad det innebr. Det
ter sig att endast senare kommentatorer till Bibeln tolkar henne som en demon ngot som troligtvis innebr att dessa blivit influerade av Talmud (se ovan).

4. Analys
Det finns mycket att sga om Lilit, framfr allt s finns det n fler myter och
berttelser n de jag nmnt hr, ven om dessa r de jag anser viktigast.
S vem var Lilit d?
Av ovan kan vi dra slutsatsen att Lilit, som mytologisk figur, frekommit i minst
4100 r. Och d Gilgamesheposet r det ldsta belgget fr Lilits existens mste
det ocks innebra att det r denna myt som ligger nrmast "orginalmyten".
D Lilit inte beskrivs srskilt utfrligt i Gilgamesheposet r det inte s lngskt
att anta att hon funnits med i tidigare myter och redan har en etablerad karaktr;
desvrre r dessa myter med stor skerhet frlorade fr gott.
Men hur hamnade Lilit i de judiska myterna?
Efter det Sumeriska imperiets fall ungefr 2004 f. Kr, och efter de fljande
Amarotiska staterna som ersatte Sumers vakum, ervrade Babylonien omrdet
ca 1700 - 1800 e.Kr.
Det r troligt att religionen i omrdet genomgick ett antal frndringar denna tid
(bland annat blev gudinnan Inanna omdpt till Ishtar) men att vissa myter och
ider behlls.
Senare, ungefr 587 e.Kr. tog Babylonien ver Judas rike, och Judarna
deporterades till Babylonien frn omrdet. Det r under denna tid den s kallade
"Babyloniska Talmud" skrivs.
Och p sdant stt tog sig Lilit troligtvis in i Judendomen - vare sig det var p
grund av att trdet hon byggde sitt hus i associerades med Kunskapens Trd eller
p grund av att Judarna influerades av myten om en demon.
Det kan vara s att myten redan ftt fste i Judendom vid den hr tiden, via
Sumers (och dess efterfljandes) influens och kulturella utbyte med Juda, men
likvl skrevs myten inte ner frrn i Babylon - och d endast de vaga nmnanden
som finns i Talmud.
Om folksagorna om Lilit som Adams frsta hustru redan fanns under den tiden
eller om de utvecklades senare r dock oklart.
Lilit gjorde sedan sitt intg i Gamla Testamentet i Kristendomen och har
sedermera hllit sig kvar dr i sina endast tv benmnanden och slutligen har
Judendomen utvecklats och inkluderat Lilit bde i Zohar och Ben Siras Alfabet i
olika sammanhang.
Men hur gick det egentligen till nr Lilit frvandlades frn en demon som byggt
sitt hus i Inannas trd till en bevingad, demonisk barnamrderska till mara?
Svaret finner vi i Sumer - platsen dr allting tog sin brjan.
Det finns tv stycken gudinnor i Sumerisk mytologi som, tminstonde delvis, kan
frklara varfr myten Lilit utvecklades som hon gjorde.
Den frsta av dem r Inanna, eller Ishtar som hon blev knd som i det
efterkommande Babylonska riket, och den andra av dem r Lamashtu.
Inanna var en sex- och fruktbarhets-gudinna som ofta avbildades naken och med
vingar och Lamashtu var en ond demon som begick ondskefulla dd vilka
inkluderade bland annat mrdandet av barn och ofda samt att ta mn och
dricka deras blod. Hon orsakde ocks, likt Lilit beskrivs gra, mardrmmar och
strde mns smn.

Det troligaste r att Lilit under denna tid d Sumer fll och ersattes med
efterfljande riken, samt under och runt det Babylonska rikets ockupation av Juda
och sedermera fall, vvdes samman med bde Inanna/Ishtar och Lamashtu.
Den nya" demonen som innehavde bda gudinnornas titel kopplades samman
och frdes in i den Judiska mytologin.
Det r mjligt dock, att Lilit redan fanns i den Judiska mytologin och senare fick
dessa kunskaper. D dateringar av nr myterna uppstod r oklara s r det svrt
att sga.

5. Slutord
Tillslut vill jag sga att det har varit en vldigt intressant och lrorik resa att ska
efter Lilits ursprung, men ocks en vldigt krvande och svr sdan.
Kllor har visat sig vara otroligt svra att f tag p, frmst p svenska, och
informationen har vid flera tillfllen knts otillfredstllande.
Jag hoppas att Ni, som lst detta, har ftt ngot nytt att tnka p och bejaka, att
ni har ftt ny knnedom om Lilit och hennes urpsrung liksom jag har ftt.
I slutndan r Lilit en otroligt intressant karaktr som ven n idag pverkar oss
p ett eller annat stt, precis som hon gjort i rtusenden.

6. Kllfrteckning
Bcker
"Bibel 2000",
Verbum Frlag 1999
"Svenska Folkbibeln",
1998
"Lilith - The First Eve: Historical and Psychological Aspects of the Dark Feminine",
Siegmund Hurwitz 2007
"Gilgamesh and the Huluppa-Tree. A Reconstructed Sumerian Text" ,
S.N. Kramer & Assyriological Studies of the Oriental Institute of the University of Chicago,
1938
"The essential Talmud",
Adin Steinsaltz, 2006

"The Alphabet of ben Sira",


Tr. Norman Bronznick (med David Stern & Mark Jay Mirsky), 2008
"The Babylonian Talmud"
Rabbi Dr. I. Epstein, 2006
" Gilgamesheposet",
Gordon Sandgren
"Tree of souls: the mythology of Judaism",
Howard Schwartz, 2004
"The Zohar, Volym 2",
Daniel Chanan Matt, 2004
"The wisdom of the Zohar: an anthology of texts, Volym 2",
Yeruam Fishel Lachower, Isaiah Tishby & David Goldstein, 1991
"Myths from Mesopotamia: Creation, The Flood, Gilgamesh and others"
Stephanie Dalley, 1991
"The encyclopedia of Jewish myth, magic and mysticism"
Geoffrey W. Dennis, 2007
"Zohar, the book of enlightenment",
Daniel Chanan Matt, 1983
"The Zohar",
Rabbi Shimon Bar Yochai, 2007
"The Talmud"
Joseph Barclay, 1978

Hemsidor
The Babylonian Talmud, translated by Micheal L. Rodkinson, 1918
http://www.sacred-texts.com/jud/talmud.htm
Jewish Virtual Library: The Talmud
http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Talmud/talmudtoc.html