You are on page 1of 8

Een scherpe kijk op kwaliteit

A longer life

De MME Group is synoniem met Kwaliteit


De MME Group kent drie gespecialiseerde werkmaatschappijen met een eigen divisiestructuur.
De nadruk ligt op materiaalonderzoek, materiaalbeproeving en corrosiebestrijding. Sinds de
oprichting in 1963 is het bedrijf gestaag gegroeid, waarbij een optimale synergie is blijven bestaan
tussen de verschillende activiteiten. Na de start in de maritieme sector heeft MME zich ontwikkeld
tot een vooraanstaande allround specialist met een brede kennis, die wordt gedragen door goed
opgeleide en ervaren professionals. Een uitgekiende certificeringstructuur biedt onze klanten de
zekerheid dat elke opdracht nauwgezet wordt uitgevoerd.
A longer life. Dat is onze missie die wij door onze inzet dagelijks voor u waarmaken.

Cedric J.H. Talbot


Algemeen Directeur

MME: 50 jaar vooraan door kennis en ervaring


Kwaliteit staat hoog in ons vaandel. Laboratorium beproevingen van materialen,
het niet-destructief onderzoeken van installaties of inspecteren en meten van schepen, onze
specialisten garanderen met de modernste apparatuur altijd de hoogste betrouwbaarheid.
De divisie Opleidingen richt zich niet alleen op het verhogen van de interne deskundigheid bij
MME, maar is ook actief in kennisoverdracht aan medewerkers van opdrachtgevers,
classificatiebureaus en onderzoekinstellingen.
Al onze producten en systemen voor corrosiebestrijding, aangroeipreventie en corrosie monitoring
voldoen aan de hoogste eisen en dragen zo bij aan een langere levensduur van uw installaties.

De groepsstructuur en specialismen van MME


MME GROUP

Materiaal Metingen Europe BV

Kathodische Beschermingssystemen
Maritieme Aangroei Preventie
Systemen
Gangways

Materiaal Metingen
Testgroep BV

MME Engineering Ltd.

MME NDT Services


Zhangzhou Co.

Niet Destructief Onderzoek (NDO)

Anode Gieterij

Niet Destructief Onderzoek (NDO)

Laboratorium

Kathodische

Maritieme Surveys (UTM)

Materiaalkundig onderzoek en

Beschermingssystemen

schade analyse
NDO Opleidingscentrum
Maritieme Surveys (UTM)

MME Group

Niet-Destructief Onderzoek maakt verborgen


gebreken zichtbaar
Met Niet-Destructief Onderzoek kunnen wij de aanwezigheid van onzichtbare
gebreken bepalen, zonder de materialen nadelig te benvloeden. De
afwijkingen kunnen daarna beoordeeld worden volgens de van toepassing
zijnde kwaliteitsnormen.
De Materiaal Metingen Testgroep is hierin gespecialiseerd en voert voor u
materiaalonderzoek uit conform alle internationaal gehanteerde normen,
codes en standaards, zowel in binnen- als buitenland.
Ook kunnen wij u adviseren over NDO maatwerk.

Onderzoek- en inspectiemethoden:
Ultrasoon onderzoek
Radiografisch onderzoek
Magnetisch onderzoek
Penetrant onderzoek
Wervelstroom onderzoek
Visuele inspectie
Hardheidsmetingen
Scheurdieptemetingen
Thermografie

Laboratorium voor diepgaand onderzoek


De Materiaal Metingen Testgroep heeft een uitstekend geoutilleerd laboratorium, voor niet-destructief en destructief
onderzoek aan metalen en kunststoffen, inclusief een werkplaats voor het vervaardigen van proefstaven. Een team
van vakkundige medewerkers met een grote ervaring beschikt over een moderne uitrusting waardoor wij u, onder
n dak, een service bieden die kwalitatief hoogwaardig, snel, kostenbesparend en uiterst betrouwbaar is.
Het laboratorium is bevoegd tot het overstempelen van materialen en het zelfstandig uitvoeren van lasmethodekwalificaties. Naast het in-house laboratoriumwerk voeren wij ook on-site onderzoek uit.

Het MME-laboratorium
beheerst de volgende
disciplines:
Cursusduur

Mechanische beproevingen
Chemisch onderzoek
Metallografisch onderzoek
Schade analyses
Corrosie onderzoek

MME Group

Internationaal bekende en erkende meetspecialisten


Een betrouwbare conditiebepaling van een schip is niet alleen van belang voor de eigenaar, maar steeds meer
een maatschappelijke noodzaak.
Met een toenemende vraag naar kwaliteit en veiligheid in de maritieme industrie, is het MME gelukt om marktleider
te blijven, waarbij ervaring, gecombineerd met kennis, de garantie vormen voor een optimale service. Snelle anticipatie
op ontwikkelingen in de regelgeving voorkomt onnodig tijdverlies en verhoogt het rendement.
MME voorziet eigenaren of managers wereldwijd van accurate en relevante informatie, die hen in staat stelt hun
schepen effectief te beheren.

MME is marktleider voor de


volgende surveys:
Ultrasone wanddiktemetingen
Corrosie inspecties
Staalcalculaties
Close up inspecties
Conditie Assessment Programmas (CAP)
Rope Access
Goedgekeurd door de I.A.C.S. leden

Kathodische bescherming met opofferanoden


Van schepen tot haveninstallaties, van droogdokken tot sluisdeuren corrosie is een grote bedreiging van uw investering.
Kathodische bescherming is hiertegen een bijzonder effectieve maatregel.
MME heeft een grote ervaring in het ontwerpen, fabriceren en leveren van opofferanoden voor kathodische
beschermingssystemen. Onze eigen gieterij levert snel en kostenefficint maatwerk voor speciale toepassingen.
Daarnaast zijn standaard anoden direct uit voorraad leverbaar, vanuit strategisch gesitueerde opslagplaatsen.
MME neemt in deze sterk concurrerende markt een vooraanstaande plaats in met kwalitatief hoogwaardige producten.

Aluminium en zink anoden


voor:
Scheepvaart
Haveninstallaties
Offshore industrie
Opslagtanks

MME Group

Kathodische bescherming met opgedrukte stroom (ICCP)


MME is specialist in het monitoren en bestrijden van corrosie van schepen en maritieme installaties.Wij leveren hiervoorintelligente oplossingen met gedigitaliseerde opgedrukte stroomsystemen (ICCP), waarvan de doeltreffendheid
is bewezen op alle scheepstypen, van kotters tot supertankers. Naast configuraties met standaard componenten
leveren wij ook maatwerk voor de bescherming van ondermeer baggerschepen, offshore installaties en havens. Als
eigenaar van MME systemen is het mogelijk om de conditie en bescherming van uw schepen te bekijken via het
internet (MME Xchange TM).

Voordelen MME ICCP Systeem:


Levensduurverlenging
Toestand afhankelijke bescherming
Bewezen technologie
Verbeterde hydrodynamische eigenschappen
Actieve conditie bewaking
Langere dokkingsintervallen
MME Xchange TM

Aangroeipreventie voor koelwatersystemen


Maritieme aangroei in zeekasten, leidingsystemen en warmtewisselaars bedreigt de prestatie en conditie van uw
schip. Om dit risico te minimaliseren, is het MME Aangroei Preventie Systeem (MGPS) ontwikkeld. Deze oplossing
voorkomtniet alleen aangroei, maar biedt tevens bescherming tegen corrosie.
M.A.G.I.C. (Marine Anti Growth and Impressed Current) combineert MGPS en ICCP in een compacte digitale eenheid.

Voordelen van het MME MGPS systeem:


Automatische besturing
Communicatie met scheepsautomatiseringen
Schone (beun)koelers
Plug-and-Protect
MME Xchange TM

MME Group

Harbinger gangways en ladders


MME levert een breed assortiment zeewaterbestendige gangways en ladders voor (zee)schepen en offshore
installaties. Daarnaast leveren wij ook maatwerk naar specificatie van de opdrachtgever.
De MME gangways en ladders voldoen aan alle internationale eisen, regels en voorschriften, zoals onder meer
vastgelegd in BSMA 78. De meeste typen zijn uit voorraad leverbaar in Rotterdam, waardoor een snelle levering in
Europa mogelijk is.

Voordelen MME ICCP Systeem:

Statietrappen
Gangways
Passagiers gangways
Verf vlotten
Verschansing trappen
Tailormade Access systemen
Stellingen

MME is toonaangevend in gerichte opleidingen


Wie kwaliteit wil leveren heeft gekwalificeerde mensen nodig. Ondernemers die vooruitzien investeren daarom in
gerichte opleidingen. MME heeft daarvoor het NDO Opleidingen Instituut opgericht, dat al sinds 1969 cursussen
verzorgt in o.a. Niet-Destructief Onderzoek. Het is het oudste opleidingsinstituut in zijn soort en toonaangevend in
Nederland. De cursussen worden gegeven conform Amerikaanse richtlijnen, de EN 473 en ISO 9712. MME is tevens
het SKO exameninstituut, erkend door de Raad voor Accreditatie.
Naast gerichte opleidingen voor erkende certificaten in de genoemde inspectiemethoden, worden ook
cursussen op maat verzorgd, indien gewenst op locatie bij de opdrachtgever.

Voordelen van het MME MGPS systeem:


Radiografisch onderzoek
Ultrasoon onderzoek
Magnetisch onderzoek
Penetrant onderzoek
Radiografie beoordeling (filmlezen)
Visueel onderzoek
Wervelstroom onderzoek
Time of Flight Diffraction
Phased Array

MME Group

Actief op een breed terrein


Onze producten en diensten worden dagelijks wereldwijd gebruikt. MME is een betrouwbare partner voor ondernemingen
en organisaties in, onder meer, de Scheepvaart, Offshore, Petrochemie, Energie, Luchtvaart en Civiele Techniek.
Wij kennen alle sectorspecifieke eisen en spelen daarop in met de levering van hoogwaardige, kostenefficinte diensten
en producten die voldoen aan alle eisen van onze klanten.

MME Group

MME staat voor u klaar met een wereldwijd netwerk

Uw opdrachten zijn bij ons


in vakkundige handen.
Ondersteund door een internationaal
netwerk van agenten voeren wij
ze nauwgezet uit.

Gecertificeerde kwaliteit:
MME heeft de knowhow om voor elk project altijd de juiste, gecertificeerde technieken in te
zetten. Daarmee hebben wij wereldwijd de reputatie bij opdrachtgevers verworven als een
partner, die deskundigheid paart aan betrouwbaarheid en kwaliteit.

MME Group
Rietdekkerstraat 16, 2984 BM Ridderkerk
Postbus 4222, 2980 GE Ridderkerk
T +31 (0) 180 482 828
F +31 (0) 180 462 240
E info@mme-group.com
I www.mme-group.com

Overige vestigingen:
The Netherlands
Beverwijk
Hengelo
Dintelmond
Heerenveen
Eindhoven
Groot-Brittanni
Faversham
P.R. China
Zhangzhou City