Вы находитесь на странице: 1из 4

22.24.

STRUCTURA ACTIVITII COMPANIILOR DE ASIGURARESTRUCTURE OF INSURANCE COMPANIES ACTIVITY
Prime brute subscrise pe clase de asigurari
-

Gross premium charged by insurance classes


2010
Total / / Total
Asigurri generale

General insurance
Asigurri de sntate

Health insurance
Asigurri de vehicule terestre (alte dect feroviare) (CASCO)
(,
)
Vehicle insurance (other railway transport)
Asigurri de incendiu si alte calamiti naturale

2011

2012

2013

100.0

100.0

100.0

100.0

94.1

93.5

93.7

93.8

5.0

5.0

4.0

4.0

19.3

19.1

17.7

18.0

12.3

10.7

10.7

14.8

44.7

44.3

42.6

42.9

12.8

14.4

18.7

14.1

5.9

6.5

6.3

6.2

5.5

6.1

5.9

5.9

0.4

0.4

0.4

0.3


Fire and natural disasters insurance
Asigurri de rspundere civil auto

Motor insurance
Alte / / Others
Asigurri de via

Life insurance
Asigurri de viat (fr asigurarea cu pensii si fr anuiti)
( )
Life insurance (without pension and annuity insurance )
Alte / / Others

procente / / percentage
Despagubiri si indemnizatii de asigurare platite pe clase de asigurari

Insurance damages and compensations paid by insurance classes
2010

2011

2012

2013

100.0

100.0

100.0

100.0

96.3

97.2

97.9

98.4

3.2

6.5

4.5

4.3

40.6

35.5

28.3

28.4

9.7

11.3

21.2

9.1

39.7

42.5

39.0

36.9

3.1

1.4

4.9

19.8

3.7

2.8

2.1

1.6

1.5

1.2

0.7

0.7

2.2

1.6

1.4

0.8

22.24. STRUCTURA ACTIVITII COMPANIILOR DE ASIGURARESTRUCTURE OF INSURANCE COMPANIES ACTIVITY

procente /
ncasarea sumelor din activitatea de asigurare,
reasigurare i intermediere
,

Receipts from insurance, reinsurance and


intermediation activity

Payment of compensations from


reinsurance and intermediatio

2006
Total / / Total

Plata despgubirilor din activitatea


reasigurare i intermed

2007

2008

2009
100.0

2006

100.0

100.0

100.0

100.0

27.3

22.7

21.3

25.3

0.8

2.3

0.7

0.1

26.5

20.4

20.6

25.3

34.3

37.1

40.0

42.7

29.5

30.3

29.8

33.7

1.7

4.5

5.4

0.1

4.8

6.8

10.2

9.0

12.6

13.2

13.8

14.7

3.3

2.7

2.6

1.5

25.8

27.0

24.9

17.3

din care: / : / of which:


Asigurri prin efectul legii

Compulsory insurance
din care: / : / of which:
a cltorilor / / of passengers
de rspundere civil a deintorilor de autovehicule
i vehicule electrice urbaneof civil responsibility of owners of vehicles and
urban electric vehicles
Asigurarea facultativ de bunuri

Voluntary property insurance
din care: / : / of which:
a ntreprinderilor

of enterprises
a ntreprinderilor agricole

of agricultural enterprises
n gospodriile cetenilor

of households of citizens
Asigurarea facultativ de persoane

Voluntary personal insurance
din care, de accidente

of which, of accidents
Asigurarea facultativ a rspunderii civile

Voluntary insurance of civil responsibility

procente / / percentage
Plata despgubirilor din activitatea de asigurare,
reasigurare i intermediere
,

Payment of compensations from insurance,
reinsurance and intermediation activity
2007

2008

2009

100.0

100.0

25.0

26.5

1.6

0.0

23.3

26.5

48.1

51.5

38.0

37.1

3.7

4.9

10.1

14.4

12.0

9.9

1.4

1.6

14.9

12.1

100.0

Оценить