You are on page 1of 3

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΑΦΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΟΝΙΚΩΝ ΣΕ WINDOWS 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Οι εκδόσεις των Microsoft Windows (εκδόσεις 2000/XP/Vista/7) 
υποστηρίζουν πολυτονική Ελληνική γραφή (ψιλή, δασεία, περισπωμένη, 
υπογεγραμμένη, βαρεία, οξεία, κλπ.) και ακολουθεί το επίσημο Unicode(i) 
πρότυπο για τους ελληνικούς πολυτονικούς χαρακτήρες όπως έχουν 
κωδικοποιηθεί(ii) από το ʺUnicode Consortium”(iii).  

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Για να είναι δυνατή η γραφή πολυτονικών κειμένων στα Windows 
2000/XP/Vista/7 πρέπει να είναι εγκατεστημένα α.) Το Ελληνικό 
πολυτονικό πληκτρολόγιο (αναφερθείτε στα αντίστοιχα άρθρα της 
Ελληνικής Γνωσιακής βάσης δεδομένων: GR750052 για τα Windows 2000, 
GR750106 για τα Windows XP) και β.) γραμματοσειρές οι οποίες 
υποστηρίζουν το πολυτονικό σύστημα. Οι γραμματοσειρές της Microsoft 
που υποστηρίζουν την πολυτονική γραφή είναι:  

1. Palatino Linotype (διαθέσιμη με τα Windows 2000/XP)  
2. Arial Unicode MS (διαθέσιμη με το Microsoft Office 2000/XP)  

Οι συνδυασμοί πλήκτρων για πολυτονική γραφή είναι οι εξής (εφόσον 
έχει επιλέγει το Greek Polytonic πληκτρολόγιο με alt+shift):  

• Για πεζά 
Alt + Shift + νεκρό πλήκτρο* + φωνήεν  
o Πατήστε τα πλήκτρα Alt + Shift + νεκρό πλήκτρο.  
o Ελευθερώστε τα πλήκτρα και στην συνέχεια πατήστε το 
επιθυμητό φωνήεν.  

*νεκρό πλήκτρο: Είναι το πλήκτρο που κρατάει στη μνήμη το σημείο 
στίξης, ώστε να εμφανιστεί μόλις πατηθεί το επιθυμητό φωνήεν.  

• Για ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ο συνδυασμός γίνεται ως εξής: 
Alt + Shift + νεκρό πλήκτρο + φωνήεν 
1ος τρόπος  
o Πατήστε τα πλήκτρα Alt + Shift + νεκρό πλήκτρο.  
o Ελευθερώστε τα πλήκτρα.  
o Πατήστε και κρατήστε πατημένο το Shift κάνοντας κλικ στο 
επιθυμητό φωνήεν.  

 
2ος τρόπος  

o Πατήστε το Caps Lock.  
o Πατήστε τα πλήκτρα Alt + Shift + νεκρό πλήκτρο.  
o Ελευθερώστε τα πλήκτρα και στην συνέχεια πατήστε το 
επιθυμητό φωνήεν.  

Πίνακας νεκρών 
πλήκτρων και 
συνδυασμών 
Επιθυμητό αποτέλεσμα  Συνδυασμός πλήκτρων  Ισχύει για... 
άνω τελεία  Alt + Shift + }    
βαρεία  νεκρό πλήκτρο ( ] ) + φωνήεν Όλα τα φωνήεντα
Alt + νεκρό πλήκτρο ( ] ) +  * Τα φωνήεντα α, 
βαρεία υπογεγραμμένη 
φωνήεν*  η και ω 
Shift + νεκρό πλήκτρο ( _ ) +  * Τα φωνήεντα α, 
βραχύ 
φωνήεν*  υ και ι 
Όλα τα φωνήεντα 
Shift + νεκρό πλήκτρο ( ʺ ) + 
δασεία  και το σύμφωνο 
φωνήεν ή το γράμμα ρο 
ʺρʺ 
Shift + νεκρό πλήκτρο ( | ) + 
δασεία βαρεία  Όλα τα φωνήεντα
φωνήεν 
υπογεγραμμένη Alt + Shift + 
* Τα φωνήεντα α, 
δασεία βαρεία  νεκρό πλήκτρο ( | ) + 
η και ω 
φωνήεν* 
Shift + νεκρό πλήκτρο ( ? ) + 
δασεία οξεία  Όλα τα φωνήεντα
φωνήεν 
δασεία οξεία  Alt + Shift + νεκρό πλήκτρο ( ? * Τα φωνήεντα α, 
υπογεγραμμένη  ) + φωνήεν*  η και ω 
Shift + νεκρό πλήκτρο ( + ) +  * Τα φωνήεντα α, 
δασεία περισπωμένη 
φωνήεν*  ι, υ, η και ω 
δασεία περισπωμένη  Alt + Shift + νεκρό πλήκτρο ( + * Τα φωνήεντα α, 
υπογεγραμμένη  ) + φωνήεν*  η και ω 
Alt + Shift + νεκρό πλήκτρο ( ʺ * Τα φωνήεντα α, 
δασεία υπογεγραμμένη 
) + φωνήεν*  η και ω 
Shift + νεκρό πλήκτρο ( ~ ) +  * Τα φωνήεντα υ 
διαλυτικά βαρεία 
φωνήεν*  και ι 
* Τα φωνήεντα υ 
διαλυτικά οξεία  νεκρό πλήκτρο ( ` ) + φωνήεν*
και ι 
Alt + νεκρό πλήκτρο ( ` ) +  * Τα φωνήεντα υ 
διαλυτικά περισπωμένη 
φωνήεν*  και ι 
Shift + νεκρό πλήκτρο ( ‐ ) +  * Τα φωνήεντα α, 
μακρόν 
φωνήεν*  υ και ι 
οξεία  νεκρό πλήκτρο ( ; ) + φωνήεν  Όλα τα φωνήεντα
AltGr (δεξί Alt κουμπί)+ 
* Τα φωνήεντα α, 
οξεία υπογεγραμμένη  νεκρό πλήκτρο ( Q ) + 
η και ω 
φωνήεν* 
* Τα φωνήεντα α, 
περισπωμένη  νεκρό πλήκτρο ( [ ) + φωνήεν
ι, υ, η και ω 
υπογεγραμμένη Alt + νεκρό  * Τα φωνήεντα α, 
περισπωμένη 
πλήκτρο ( [ ) + φωνήεν*  η και ω 
Shift + νεκρό πλήκτρο ( { ) +  * Τα φωνήεντα α, 
υπογεγραμμένη 
φωνήεν*  η και ω 
νεκρό πλήκτρο ( ʹ ) + φωνήεν 
ψιλή  Όλα τα φωνήεντα
και γράμμα ρο 
ψιλή βαρεία  νεκρό πλήκτρο ( \ ) + φωνήεν Όλα τα φωνήεντα
υπογεγραμμένη Alt + νεκρό  * Τα φωνήεντα α, 
ψιλή βαρεία 
πλήκτρο ( \ ) + φωνήεν*  η και ω 
ψιλή οξεία  νεκρό πλήκτρο ( / ) + φωνήεν Όλα τα φωνήεντα
ψιλή οξεία  Alt + νεκρό πλήκτρο ( / ) +  * Τα φωνήεντα α, 
υπογεγραμμένη  φωνήεν*  ι, υ, η και ω 
ψιλή περισπωμένη  Alt + νεκρό πλήκτρο ( = ) +  * Τα φωνήεντα α, 
υπογεγραμμένη  φωνήεν*  η και ω 
Alt + νεκρό πλήκτρο ( ʹ ) +  * Τα φωνήεντα α, 
ψιλή υπογεγραμμένη 
φωνήεν*  η και ω 

 
 
(i) Unicode™‐ Unicode είναι σήμα κατατεθέν της Unicode, Inc. 
 
(ii) Ελληνική πολυτονική κωδικοσελίδα σύμφωνα με το Unicode 2.0 standard 
(η απεικόνιση της Ελληνικής πολυτονικής κωδικοσελίδας βρίσκεται το 
αρχείο W2kus003.exe το οποίο συνοδεύει αυτό το άρθρο). 
 
(iii) Unicode Consortium: Είναι υπεύθυνο για τον ορισμό της συμπεριφοράς 
και των σχέσεων μεταξύ Unicode χαρακτήρων και την παροχή τεχνικών 
πληροφοριών για αυτά.  

Πηγή: http://www.netschoolbook.gr/unicode.html