You are on page 1of 2

Otkrića iz oblasti astronomije i kur’anski ajeti koji o njima govore

Profesor Yošihide Kozai: “Izjavljujem da sam zaista impresioniran time što sam u Kur’anu našao tačne naučne podatke iz oblasti astronomije.”

Dr. Kozai je umirovljeni profesor sa Tokijo Univerzitata (Tokijo, Japan) te bivši direktor japanskog Državnog Astronomskog Obzervatorija u Tokiju, Japan. Prezentovali smo
Dr. Kozai brojne kur’anske ajete koji opisuju početak stvaranja svijeta, zatim ajete koji sadrže informacije o nebesima, te ajete koji govore od odnosu nebesa i zemlje.
Nakon što je prostudirao ove ajete, profesor Kozai nas je pitao za više informacija o samom Kur’anu te o tome kada je on objavljen. Mi smo mu odgovorili da Kur’ana
datira još iz 7. stoljeća nove ere, te smo ga, navodeći mu jedan po jedan ajet, upitali šta mislim o činjenicama koje Kur’an sadrži. On je izrazio svoje zaprepaštenje rekavši
da Kur’an opisuje svemir kao što se on može vidjeti sa najviše tačke sa koje je sve vidi čisto i jasno kao na dlanu. Kazao je da onaj ko svemir vidi na ovaj način u stvari vidi
sve što postoji, te da posmatrajući sa te tačke, ništa ne ostaje skriveno.

Upitali smo profesora Kozai da li se ikada u historiji nebeski svod nalazio u obliku dima. Njegov odgovor je bio da sve naznake i pokazatelji vode u istom smjeru a to ja ka
dokazu da je čitav nebeski svod u prošlosti bio ništa više od jednog oblaka dima. Danas je ovo već prihvaćeno kao dokazana i očigledna činjenica. Naučnici danas
posmatraju nastanak novih zvijezda koje se formiraju iz dima iz kojeg je u stvari nastao i čitav naš svemir, kao što se može vidjeti iz slike 17.1.

Slika 17.1

Do ove fotografije se došlo tek nedavno i to uz pomoć svemirskog broda. Na njoj se vidi kako iz dima dolazi do formiranja nove zvijezde. Gledajući na rubne crvenkaste
dijelove ovog oblaka dima vidimo kako on počinje da se grije i sakuplja. U samom centru oblaka se vidi kako se ova dimna masa toliko zgusnula da je počela da emituje
svjetlost. Sve blistave zvijezde koje mi danas vidimo, ako i čitav svemir, su nekada bile u istom takvom dimnom obliku.

Profesoru Kozai smo ukazali na slijedeći kur’anski ajet:

Zatim se nebeskim visinama uputio (okrenuo) dok je nebo još maglina bilo, pa njemu (nebu) i Zemlji rekao: "Pojavite se milom ili silom!" - "Pojavljujemo se drage volje!" -
odgovorili su.
(Prevod značenja Kur’ana 41:11)

Neki naučnici ovu dimnu masu koju Kur’an naziva dukhaan nazivaju maglom. Međutim, profesor Kozai je istakao da termin ‘magla’ nije odgovarajući opis dima o kojem je
riječ jer je jedna od osobina magle u stvari njena niska temperatura dok je ovaj kosmički dim vruć (vreo). Međutim, arapska riječ dukhaan označava masu sačinjenu od
izmješanih gasova za koje se vezu čvrste čestice, a to je upravo tačan opis dima od kojeg je nastao svemir još prije formiranja zvijezda. Dr. Kozai je naglasio da se taj dim
ne može nazvati maglom jer je on u stvari vreo. A ne postoji prikladnija riječ od riječi dukhaan koja bi ovom dimu dala bolji opis.
Slika 17.2

Profesor Kozai je nastavio da proučava sve kur’anske ajete koje smo mu mi prezentovali. Nakon izvjesnog vremena konačno smo ga upitali: “Koje je vaše mišljenje o
ovom fenomenu kojeg ste vidjeli vlastitim očima a to je da nauka tek počinje da otkriva tajne svemira a mnoge od ovih tajni su već davno objavljnje u Kur’anu ili u
Sunnetu? Da li smatrate da je Muhammed (saws) Kur’an dobio iz ljudskog izvora?”

Profesor Kozai je odgovorio: “Izjavljujem da sam zaista impresioniran time što sam u Kur’anu našao tačne naučne podatke iz oblasti astronomije, pogotovo zbog toga što
smo mi moderni astronomi uspjeli ispitati samo jedan mali dio svemira. Mi smo skoncentrisali svoje napore na razumijevanje samo malog njegovog dijela jer, koristeći
teleskope, mi vidimo samo nekoliko dijelova nebesa i pri tome ne razmišljamo o čitavom univerzumu. Međutim, čitajući Kur’an i odgovarajući na postavljena pitanja,
smatram da u buduće mogu naći put ka istraživanju svemira.”

Slika 17.3

Profesor Kozai ne vjeruje da je Kur’an mogao doći od nekoga od ljudi. Također je istakao trenutnu ograničnenost naučnika koja može biti prevaziđena čitajući Kur’an koji
nudi kompletnu sliku svemira. A naučnici u svojim istraživanjima i moraju pristupati problemima sa pozicije koja pruža širi vidokrug a ne ograničenu i usku perspektivu.
Profesor Kozai priznaje da je po pitanju kosmosa on sada u mogućnosti odrediti kuda usmeriti svoja istraživanja u budućnosti, te izjavljuje da će Kur’an koristiti kao svog
vodiča.

Slavljen neka si i uzvišen o Gospodaru. Ova Tvoja Knjiga je vječna mu’džiza koja neće zastariti sve do Sudnjeg Dana. To je čudo koje muslimanima i nemuslimanima
potvrđuje Istinu o Tebi, kao i čudo koje će nastaviti tu tradiciju sa svim generacijama ljudi sve do Sudnjeg Dana. Allah (swt) u Kur’anu kaže:

Allah svjedoči da je istina ono što ti objavljuje, objavljuje ono što On jedini zna…
(Prevod značenja Kur’ana 4:166)

I reci: Hvala Allahu, On će vam znamenja Svoja pokazati, pa ćete ih vi poznati…


(Prevod značenja Kur’ana 4:166)