You are on page 1of 8

www.commuterexpress.

ph
WEDNESDAY, February 17, 2010 Vol. 3 No. 180 • 8 pages

PULL-TABS
7 5
FOR RECYCLING
Coca-Cola Foundation Philip- 3 3 3
pines, in partnership with Yel-
low Cab Pizza Company,
launched “Open a Coca-Cola, 36 19 27 38 26 20
and help send a child to school P16 million
today,” which is a campaign
targeted at collecting alumi-
num pull tabs from Coca-Cola VILLAR VIOLATED
beverages consumed in all Yel-
low Cab Pizza restaurants na- OUR CONSTITUTION
tionwide. (From left to right) PAGE 2
National Key Accounts Direc-
tor Eric Montinola of Coca- COURT BARS
Cola Bottlers Philippines, Inc.
(CCBPI), Yellow Cab Pizza
BABY ASISTIO
Company General Manager TO RUN FOR
Roy Quejada, Coca-Cola
Foundation Philippines Presi- MAYOR PAGE 3
dent Cecile Alcantara and
PCF Founder Jane Walker WEAR YOUR PRIDE
show the bottles full of pull
tabs for recycling. FOR PACQUIAO
MICHAEL SUPERALES PAGE 8
2 Wednesday, February 17, 2010

Mga sumbong! Villar violated our


• 0912-549xxxx: Idol hingi
lang po ako ng tulong kasi
nilang fixer?
• 0927-397xxxx: Idol tanong
Constitution – Joker
hindi po ako makapag-renew ko lang po kung allowed na In a privilege speech on August 17, 1998, then Congressman
ng aking license dahil nakita mangolekta ng pera ang isang Joker Arroyo declared that former Speaker and now presiden-
nila sa records ko na nahuli SHOOTER local agency sa mga aplikante tial candidate Manny Villar violated our Constitution and laws
daw ako ng tatlong beses sa nito para daw po ito sa pro- on graft and corruption.
MMDA, ang laki po ng singil, raffytulfo@pldtdsl.net cessing fee. Ang pangalan po According to Joker, Villar vio-
pero wala po akong maalala Ni Raffy Tulfo ng agency ay Job Place Man-
lated Section 16, Article XI (Ac-
dahil wala naman po akong power Agency, matatagpuan
ticket na hawak na nanggaling sa inyong lahat. po ito sa may Taft Avenue, countability of Public Officers) of
sa mga humuli sa akin. Sana • 0917-417xxxx: Sir dito po Manila, near PGH. Maraming our Constitution, which pro-
po bigyan tugon niyo po ang Alabang Hills, ang kakapal ng salamat po. vides: “No loan, guaranty, or
hinaing ko kasi pamilyado po mukha ng mga pulis ang lakas • 0916-902xxxx: Sir dito po other form of financial accommo-
akong tao at hindi ako mangotong kasi po ang anak sa Cavite, malaya pong dation for any business purpose
makabiyahe, paano kami ng boss ko nasita at nanghingi nakakagala ang serial killer may be granted, directly or indi-
makakakain kung wala akong pa ng P2,500 sa kanya. dahil po sa madalas na ang rectly, by any government or controlled bank or financial insti-
trabaho. Maraming salamat po. • 0928-943xxxx: Idol meron patayan dito sa aming lugar tution to the President, the Vice-President, the Members of the
• 0939-444xxxx: Isa po pong malaking pasugalan sa pero wala pong pagkilos na Cabinet, the Congress, the Supreme Court, and the Constitu-
akong security guard gusto ko may Sta. Ana, Cagayan Valley ginagawa ang mga kapulisan. tional Commission, the Ombudsman or to any firm or entity in
lang po humingi ng tulong, at puro foreigner ang Natatakot po ako para sa aking which they have controlling interest, during their term.”
kasi ang agency po namin ay nagsusugal at bawal daw po pamilya dahil sa killer na ito. The business of Villar is housing and subdivision develop-
hindi kami pinapasahod ang ang pinoy doon. Ang hindi Sana po mabigyan niyo ng
agarang aksyon.
ment. His family owns Camella and Palmera Homes, House-
iba ko pong mga kasamahan kami sigurado kung legal po
ay mahigit tatlong buwan na ba ito. • 0923-439xxxx: Idol hold Development Corporation, Palmera Communities Philip-
po, samantalang ang sa akin • 0918-445xxxx: Sir grabe po reklamo ko lang po ang mga pines, Capitol Bank and Manuela Corporation, which are the
naman ay may isang buwan dito sa LTO Tarlac City, jeep dito sa Tayuman, Corner largest low-cost housing developers in the country. He is the
na hindi ko nakukuha ang hanggang sa loob ng opisina Avenida dahil ginagawa po President, Chairman or owner of controlling interest in the said
aking suweldo. Kapag may nag-aalok ng walang nilang terminal ang gitna ng companies or corporations. His wife, Cong. Cynthia Villar is
pumupunta po kami para po exam sa pagkuha ng license Tayuman, mga nakapila po the CEO of Manuela Corporation.
i-follow up ang aming pero may kapalit na halaga ito. sila at nakapatay ang makina, Despite the said constitutional provision, Villar, during his
suweldo sa opisina dahil may Garapalan po nilang offer ito kahit may enforcer ng City Hall term as Congressman, from 1992 to 1998, obtained loans, guar-
pamilya din po kami sa mga tao at sa loob pa mismo binabalewala lang sila. Sila pa antees and financial accommodations for said companies, from
sinusustentuhan, sila pa ang ng opisina. Wala po bang mga ang galit kapag nabusinahan government banks or financial institutions, like, PAG-IBIG and
nagagalit sa amin. Salamat po tao na susugpo sa mga katulad mo. the National Home Mortgage and Finance Corporation. Capi-
tol received loans from Bangko Sentral ng Pilipinas and Manuela
applied for and was granted a loan of P3 Billion by SSS and
Love goes ‘green’ in Puerto Princesa GSIS. According to Joker, Manuela owes Capitol P150 million,
LUNTI ang kulay ng pag- marine resources. Kaalinsabay and, out of the said P3 billion, P150 million was used to pay
ibig para sa 287 pares na nito ay mabiyayaan ng libreng Manuela’s loan of same amount to Capitol, a clear financial
magsing-irog ng Puerto matrimonyo ang ilan sa ating accommodation given by the government to Capitol.
Princesa City na nabiyayaan mga kababayan,” nakangiting Joker stated that Villar influenced the grant of the said loans,
ng libreng kasal mula sa mass sambit ni Mayor Hagedorn. guarantees and financial accommodations in favor of his com-
wedding project ni Mayor Ed- Nagmula sa “low-income panies and corporations, without divesting himself of interests
ward S. Hagedorn. Bukod sa residents” ang mga pares na in the same, a violation of R.A. 6713, (Code of Conduct and
libre ang naturang kasal ay ikinasal kaya naman naisip ni Ethical Standards for Public Officials), which requires public
may libre pang sorpresa na Hagedorn na pagtibayin ang Tutulak patungong Baranggay officials to resign from and divest themselves of interests in
nakalaan para sa bawa’t pares pagsasama nila sa San Jose kung saan gaganapin companies which do business with the government.
sa kanilang bitbit pauwi. Isa pamamagitan ng libreng kasal. ang naturang pagdiriwang. Joker also assailed Villar for authoring or sponsoring, R.A.
lamang ang kinakailangang Wala ni isa mang sentimong Mistulang pista sa gitna ng 7835, the Comprehensive and Integrated Shelter Finance Act,
gawin ng 287 pares – gugugulin ang bawa’t pares kagubatan ang “mood” ng House Bill No. 11005, the recapitalization of the NHMFC,
magtanim ng binhi ng man- upang makasal maliban sa naturang pagdiriwang sa and HB No. 6145, the amendment to the Agri-
grove upang maging opisyal isang kundisyong magtanim dahilang di magkamayaw sa
ang kanilang kasal. ng binhi ng mangrove upang
Aqua Law, which provides that funds for agricultural and
dami ng mga residenteng
Ritwal na sa Puerto gaya ng kanilang pagsasama dumalo. Bandang 6:00am ng agrarian credit could be channeled to housing, which is Villar’s
Princesans ang pagdiriwang ay pagtibayin din ang “Marine nagsimula ang misa na business and contrary to Section 6 of RA 3019 (Anti-Graft and
na ito na sinimulan ni Mayor Conservation Program” ng pinamunuan ni Bishop Pedro Corrupt Practices Act), which states that, it is unlawful for mem-
Hagedorn walong taon na ang siyudad ng pagmamahal. Arigo, D. D., Vicariate ng bers of Congress, during their term of office, to author, sponsor
nakalilipas tuwing sasapit Ayon sa programang “Love siyudad. Makatapos ang misa or recommend any law or resolution that would benefit or favor
ang araw ng mga puso o Affair With Nature” ay agad namang ikinasal ni him, his family and relatives, up to the fourth degree of consan-
Valentine’s day. “Naging nagsisimula ang pagtitipun- Mayor Hagedorn ang 287 guinity or affinity, including, bilas, inso or balae.
tradisyon na para sa mga tipon ng mga dumadalo, di lang pares. Bandang 8:00am ay In sum, Joker stated, all of Villar ’s legislation from 1992 to
Puerto Princesans ang ang mga kinakasal kundi pati tumungo naman ang mga mga 1998 were designed to benefit his businesses, a violation of our
pagdiriwang ng Valentine’s na mga residente, sa City Coli- bagong kasal kasabay ang mga anti-graft laws.
day na mag-conserve ng ating seum ng 5:00am ng umaga. residente at bisita sa baybaying Just like the C-5 Road Extension Project, which through his
dagat upang doon ay illegal maneuvers, was made to pass his subdivisions in Las
magtanim ng mangrove. Pinas, Taguig and Paranaque, and quadrupled their real estate
Upang lalong tumingkad ang value, it is clear that Villar, to the damage and prejudice of the
pagdiriwang ay nag-imbita government, used the powers and influence of his office, for his
ang matitinik na kaalyado ng own interest and benefit.
Punong-lungsod ng mga guest And, just like in the Senate, Villar refused to be questioned
VICTOR A. CALUAG, entertainers sa pangunguna ni
President and CEO Published Monday by Arroyo and peers, proof that he violated the said constitu-
Ate Glow at iba pa. Nauna rito
MANNY B. MARINAY TONETTE HENSON to Friday by
ay namataan ng ilang
tional precept and laws on graft and corruption, for if he is not
Editor in Chief EVP
EVP, Sales & Marketing Silverstream
guilty, as his propagandists say, he will readily and bravely
JONATHAN P. VICENTE MARIO L. ADELANTE Publishing Corp. residente ang Presidential he-
Suite 2111 Cityland licopter sa siyudad kaya answer the accusations against him, to prove he is clean and
Managing Editor Accounting Manager
Herrera Tower, Valero naman inakala ng marami na innocent, the traits of a person who could be trusted.
LEA G. BOTONES RAUL B. PEREZ Street, Salcedo Village, The real issue in the coming elections is graft and corrup-
News Editor Credit & Collection Manager dadalo ang Pangulo sa
Makati City
naturang pagdiriwang. Kaya tion, and no other. Let us not elect candidates whose names are
CHONG P. ARDIVILLA EDISON B. CAMARINES Telephone Nos.
Overall Creative Director Distribution Manager 8873435 • 8873433 naman ng ipakilala si Ate tainted with graft and corruption. Para sa kinabukasan ng ating
HECTOR L. LOZANO EDWIN A. CO • 8451653 • Email: Glow ay matunog na palakpak mga anak, ang piliin at ihalal natin ay ang kandidatong walang
Chief Layout Artist Production Supervisor cx.editorial@gmail.com at hagikgik ang ipinasalubong bahid ng kurapsyon ang pangalan at nagsasabing, hindi siya
nila dito. magnanakaw, kung mahahalal – si Noynoy Aquino.
Wednesday, February 17, 2010 3
No power
outage until
June – DOE
THE 620-mega-
watt (MW) Limay
combined-cycle
power plant in
Bataan was put on
stream yesterday,
eliminating fears of
power interruptions
in Metro Manila and
other parts covered by
the Luzon Grid.
Energy Secretary
Angelo T. Reyes said
BINAY SON WAGES
the operation of the
Limay plant would
WAR VS MERCADO
dispel fears of rotat- MAYORAL bet and Councilor Jejomar
“Jun-jun” Binay Jr. yesterday denounced his
ing brownouts in the
metropolis after two ouster as the council’s majority floor leader Ivler Court bars Luis ‘Baby’ Asistio
major power plants
in the country failed
and blamed Vice Mayor Ernesto Mercado for
“ignoring the rule of law.” pleads from running for Caloocan mayor
to operate due to fuel Binay Jr. was ousted yesterday as the nine FORMER congressman Luis The RTC’s clerk of court re-
supply insufficiency. councilors hastily approved a draft resolu- not guilty “Baby” Asistio can no longer vie ceived Asistio’s docket fee only
The Luzon Grid tion to determine the new majority and mi- for the position of Caloocan City last February 11, 2010, or six days
was placed on a yel- ROAD rage mur- mayor in the coming May 2010 after the former congressman got
nority blocs. elections. hold of the Metropolitan Trial
low alert status be- Mercado, a former ally of Makati Mayor der suspect Jason
cause of the failure of Ivler pleaded not Caloocan City Regional Trial Court (MTC) decision regarding
the Limay and Ma- Jojo Binay, is running against the younger Court (RTC) has junked Asistio’s his non-residency allegation last
Binay. guilty yesterday to the appeal in the disqualification case February 5, 2010. Law states that
laya plant to gener- charges filed against
ate sufficient power Councilor Elias Tolentino has been elected filed against him by the incumbent the docket fee must be paid within
supply last Friday. as the new majority floor leader. him for the 2009 kill- mayor, Lawyer Enrico “Recom” five days.
Reyes said San “Mercado has totally ignored the law in ing of Renato Victor Echiverri, on the issue of non-resi- Asistio’s troubles began af-
Miguel Energy Corp., advancing his vindictive and self-serving Ebarle Jr. before the dency. ter Echiverri’s counsel discov-
operator of the Limay jampacked Quezon Based on the two-page deci- ered that the aspiring mayor did
agenda,” said Binay. sion, Judge Thelma Canlas not actually reside at the address
plant, has finally Mercado and the Binays severed their al- City Regional Trial
signed an agreement Court. Trinidad-Pe Aquirre of RTC he provided on his Certificate
with Alstom Philip- liance and friendship when the elder Binay Branch 129 saw it fit to dismiss of Candidacy (COC), which is
reneged on his promise to Mercado that he Appearing on a Asistio’s appeal after the latter No. 123 Interior P. Zamora,
pines to maintain stretcher Tuesday af-
and operate the plant would support his mayoralty bid. Instead, failed to pay the case’s docket fee Barangay 15, Caloocan City.
yesterday, Tuesday. Binay fielded his son against Mercado. ternoon, Ivler is ac- in time. Albert Nasser
companied by his
RP auto parts makers target ASEAN lawyer and relatives GMA signs new senior citizens law
during the court pro- PRESIDENT Arroyo has signed into law the bill exempting the
THE Philippine automotive bally, said Deputy Executive Di- ceeding. country’s about 4.6 million senior citizens from paying the 12 per-
manufacturers will participate rector and CITEM officer in The late Ebarle Jr. cent expanded value added tax (E-VAT) on basic purchases and
for the first time in the Thailand charge Ma. Lourdes Mediran. is the son of Presiden- other essential goods and services, Deputy Presidential Spokesman
Auto Parts and Accessories The auto show is identified as tial Management Gary Olivar said yesterday.
(TAPA) fair, the largest auto parts an important sourcing event for Staff Undersecretary The Expanded Senior Citizens Act of 2010 (Republic Act 9994),
and accessories trade fair in Thai- international players in the As- Renato Ebarle Sr. He enables senior citizens to enjoy fully the 20-percent discount on
land, reported the Center for In- sociation of Southeast Asian Na- was allegedly shot by consumer goods and services provided under a 2003 legislation
ternational Trade Expositions tions (ASEAN) market. known as RA 7342, otherwise known as “An Act to Maximize the
Ivler last November Contributions of Senior Citizens to Nation Building, Grant Benefits
and Missions (CITEM), an at- Industry reports say that the
18, 2009 during a and Special Privileges, and for Other Purposes.”
tached agency of the Philippine ASEAN region has a promising
Department of Trade and Indus- global market for the automotive traffic altercation in The EVAT exemption for the senior citizens, or those who are
try (DTI). industry with sales of two million Barangay Valencia, 60 years old and above, applies to purchases of medicines and
The Philippine participation vehicles in 2008. Quezon City. essential medical supplies, accessories and equipment; fees of
Ivler is also facing attending physicians; medical, dental fees and diagnostic and
is in line with the goal of height- ASEAN countries are attract- laboratory fees; fares for buses, jeepneys, taxis, AUVs, shuttle
ening the profile of the Philip- ing major investments in vehicle separate charges of
attempted murder, services, public railways, domestic air and sea transport craft.
pine automotive industry glo- production.
frustrated murder
and illegal posses-
Catholic faithful urged to ‘fast, feed’ sion of firearms.
Ebarle Sr. said in
AS millions of Catholics prepare to fast for the season of Lent,
a statement they still
Manila’s Catholic Church is giving the sacred observance a new
have faith in the
meaning and appeal.
country’s justice sys-
With its program, “Fast… Feed,” the Archdiocese of Manila, fights
poverty by asking people to fast and pray, while donating what tem.
they would have spent on food to create change through charities. “We thank the po-
In a pastoral letter for Ash Wednesday, the beginning of Lent, lice authorities, espe-
Manila archbishop Gaudencio Cardinal Rosales said the advo- cially the National
cacy gives people an opportunity to make a difference. Bureau of Investiga-
Fast… Feed is actually a program being promoted by “Hapag- tion (NBI) which
asa,” a church-led initiative to combat hunger and malnutrition tracked down and
among children. arrested the murderer Implement single ticketing
Rosales appealed to the faithful “to support HAPAG-ASA in at the risk of their Alliance of Concerned Transport Organizations (ACTO) President Efren de Luna
its efforts to care for hungry and malnourished children of our agents’ personal and members of different jeepney transport groups in Metro Manila call on the
parishes.” safety,” Ebarle Sr. said government to implement a single ticketing scheme as ACTO is poised to launch a
in a statement. protest action and transport strike on February 23. ROBERT GINES
4 Wednesday, February 17, 2010 5

Coca-Cola, Yellow Cab raise funds to send kids to school Janno, Ai Ai ‘nagtarayan’ sa V-Day concert
pinagtatrabahuhan Janno.
THE Coca-Cola which caters to over
“Open a nila. Ai Ai asked “Mataas ang
Foundation 400 children in kung ilan ang rating ng Showtime
Philippines, in Tondo, Manila, an Coca-Cola, elevator sa Siyete. namin,” pagbibida ni
partnership with urban poor commu- Sagot ni Janno, Ai Ai.
Yellow Cab Pizza nity located across and help tatlo. Humirit si Ai “Ano nga ‘yung

JOLINA MAGDANGAL
Company, the former “Smokey Ai, sa Dos daw, ang show na pinalitan ng
launched “Open a Mountain”. send a child elevator may Showtime na natalo
Coca-Cola, and According to to school sensor. ng Sis?” tanong ni
help send a child data from the Then, ask naman Janno.
to school today,” a Philippine Chris- today” ni Ai Ai kung meron Natulala si Ai Ai
campaign targeted tian Foundation, tantly, provides the silang coffee shop. kasi show niya ‘yon,
at collecting waste picking and community with the Sagot naman ni ang Ruffa and Ai.
aluminum pull recycling remain the raw material to Janno, meron, Figaro ***
tabs from Coca- main sources of na maliit lang sa isang Hindi na pala

H
make these tabs into INDI naman kaokray-okray?
Cola beverages income for the over worming medicine outstanding charity ima-manage ni Lito
beautiful bags. The pala Nakarating na
consumed in all 6,000 people living and closely-moni- work in the Philip- Calzado ang
tabs provide kuntento si pala kay Jolens ang kanyang anak na si
Yellow Cab Pizza in treacherous tored feeding pines.
families with an Daddy Jun nasulat namin na Iza Calzado.
restaurants conditions in the programs – critical Magdangal sa ginagaya niya si
alternative source of Ang tsika sa
nationwide. area. Here, methane first steps towards “At Coca-Cola, pagpapalakad ni Lady Gaga sa
livelihood through amin, hindi na raw
When consum- spontaneously any future academic we realize that the Perry Lansingan sa kanyang bagong
ers purchase any combusts, health bag-making - a uubra pang i-
achievement - to the health of our kanyang anak na si image. Hindi naman
much better and manage ni Lito ang
Coca-Cola bever-
age sold in
indicators focus on
TB, pneumonia, certainly less
children. PCF also
provides sponsored
business is directly
related to the health
Jolina Magdangal. daw n’ya ginagaya SHOWBIZ kanyang daughter
Amalia village residents present their bountiful harvest of organic vegetables to GK Chairman Tony Meloto (far
left) and Globe Community Relations Head Jeffrey Tarayao (3rd from left).
aluminum cans, child malnutrition, hazardous way of students with basic and sustainability
Ang tsika kasi sa ang pamosong
PIZZAZZ dahil inaalagaan
they are asked to and life expectancy providing for their
families compared
necessities such as of the communities
amin, hindi feel ni
Daddy Jun ang very
singer. Gano’n? Eh,
obvious naman na By Alex Brosas
niya ang kanyang
dyowang may sakit.
Globe, GK Bayan-Anihan celebrate
remove the is estimated at only school supplies, we serve,” says limited exposure ng
aluminum pull 45-50 years old. to garbage picking.
As the number of
and transportation Cecile Alcantara, Jolie magazine ni successful harvest in Tarlac
tabs, and to drop Extreme levels of allowance– without President of Coca- Jolens na ini-launch AS part of the common goals of ensuring the GK families as part of the rehabilitation
these in the poverty are seen daily concern. collection of the bags sold from the which education Cola Foundation. sa SOP two weeks food security for hunger-prone families, Globe assistance package.
specially marked among families Despite many aluminum ring pull project increases, so would not be “We are elated to be ago. Sabi ng dad ng in partnership with Gawad Kalinga Bayan- Since its launch last year, GK Bayan-
Coke 1.5L bottles where children start public and private tabs from the does the number of possible. working with singer-actress, sana Anihan recently celebrated the first harvest Anihan targets to open a total of 2,500 farms
found in all working as scaven- interventions, beverages of Coca- women trained in As a testament to Yellow Cab Pizza raw ay pinukpok sa of the Globe GK Bayan-Anihan Farm in in GK communities and other areas all over
Yellow Cab Pizza gers as early as 3 scores of families Cola in Yellow Cab this enterprise, the effectiveness of Co., in this recy- publicity ang promo Concepcion Tarlac. the country within the next three years.
Co. stores. Once years old. Yet remain essentially Pizza establish- providing the the PCF program, in cling project which ng magazine para GK residents were able to harvest around At present, there 107 farms in Luzon that
the bottles are full, combined, families trapped as waste ments nationwide opportunity for a 2008 PCF Founder aims to support nagkaroon ng 600 kilos of assorted vegetables in the Globe has harvested more than 66 metric tons of
the tabs will be earn a mere PHP pickers in the Pier as part of both greater number of Jane Walker was Philippine Chris- interest ang mga GK Bayan-Anihan farm located in the vicin- vegetables and fed over 17,000 Filipinos
collected and 100-200 per day. 18 area, subject to companies’ Corpo- families to break honored as a tian Foundation’s tao. Bukod kasi sa ity of GK Amalia, GK HOLD International, for life. Globe adopted 35 GK Bayan-Anihan
donated to the They have no access the brutal effects of rate Social Respon- away from the cycle member of The Most mission of perma- SOP ay wala na and GK Ninoy Aquino in Concepcion, Tarlac. farms nationwide under this program tar-
Philippine Chris- to clean running perpetual poverty: sibility programs, of poverty. Further- Excellent Order of nently improving itong exposure. Ang The harvest is estimated to feed around 60 geting food sufficiency for 500,000 fami-
tian Foundation water, safe shelter, hunger, the project aims to more, proceeds from next promo nito ay JANNO GIBBS AI AI DELAS ALAS families for a month. lies.
the British Empire the quality of life
(PCF), an NGO health, nor educa- homelessness, and promote the impor- the sale of these sa isang talk show poor copycat lang floor sa kanilang Siya na rin daw ang The Globe GK Bayan-Anihan Farm is one The program requires at least 60% of the
(MBE) by HRH for the poorest
tance of recycling, pa na this week pa siya ni Lady Gaga! building. Nagyabang nagsabi sa kanyang of 420 farms nationwide organized by GK in community signing up to participate in the
partner of Coca- tion. Food security illiteracy. bags also allows Queen Elizabeth II Filipino communi- lalabas. Ni wala rin *** naman si Ai Ai, meron dear daughter na support of its pioneering food sufficiency pro- project which is around 30 families. Ten
Cola Foundation is their primary Through the and more impor- PCF to provide de- of Great Britain, for ties.” daw publicity na Kaaliw talaga daw silang Starbucks kumuha ng bagong gram. Backed by a multi-sectoral partnership square meters of land were given to each family
lumabas about the itong sina Janno na malaki sa ground manager. led by GK and the Department of Agricul- to plant vegetables, the seedlings were pro-
kami nakakalabas while inside the album. Gibbs at Ai Ai delas floor. Ang kinuha raw ture (DA), Bayan-Anihan aims to eradicate vided by the DA.
talaga so ang PBB house. Ang isa pang Alas ‘pag nagsama. Tanong naman ni ng dalaga upon the hunger by empowering poor families in be- During the Harvest Day event organized
ibinigay sa akin ng “Wala pong nag- nakarating sa aming “Nagtarayan” kasi Janno, meron ba suggestion of her ing self-reliant and producing their own food by GK Village “kapitbahayan” association,
friends ko, yun yung utos sa amin,” said tsika ay sobra daw ang dalawa sa silang super heroes father ay si Noel through organic backyard farming. Globe and GK officials participated in a cer-
binigay ko sa Melai. “Hindi naman hawak sa leeg ni Valentine concert ni sa Dos. Answer Ferrer, ang manager Globe fully supports Bayan-Anihan emonial harvest. After which, the GK resi-
kanya. Boyfriend ko kami scripted. Ang Perry itong si Ai Ai sa Tent City, naman ang Ai Ai, nina Ryan through Bangon Pinoy, an integrated pro- dents came together to share a simple meal,
hirap naman kung Jolens. Kung ano Manila Hotel noong meron, sina Super Agoncillo, Edgar gram that helps rebuild communities severely recognize good performers, and share inspir-
MELAI AT na siya, so member
raw ang sabihin nito Sunday. Inggo at Verga. Say Allan Guzman at affected by the calamities that hit the coun- ing stories.
JASON na rin siya ng scripted.” ay sinusunod ng
women empower- Jason later Noong una, naman ni Janno, Carlo Guevarra. try. Last October, the three GK villages along Jun Dizon, resident of GK Amalia Village
dalaga. kinamusta ni Ai Ai si meron din sila, Ang dagdag pang with the rest of the town of Concepcion were in his testimonial, narrated how the vegetable
ment [group]. Gawa explained, “Bakit Kaya pala nu’ng
po ito ng group ko naman Janno. “Okay Captain Barbell at tsika, hindi na raw submerged in flood waters caused by typhoon farm helped them in managing their
sinabi ni Perry na naman kami,” sabi Darna. connected si Noel Pepeng. A group of 50 Globe employee-vol- finances.”Malaking tulong ang farm kasi low
sa Gen San,” said were quick to point magkakaganun, e, huwag siyang
out that they have ni Janno. “Ay, meron pa,” sa GMA-7. Lumipat unteers was organized to help build fences, income kami at di namin napapagkasya ang aming
Melai. hindi nga po namin magpainterbyu sa Then, napunta hirit ni Ai Ai, “si Bro! na raw kasi ito sa
not yet been paint plot markers, and install compost sheds budget. Dati bumibili pa kami ng gulay, ngayon
Jason said that alam na kami’y isang event sa ang usapan sa “Kami rin meron, TV-5 ni Manny in the Bayan-Anihan farms. Globe also do-
informed about it. kinukuha na lang sa farm at nakakabili na kami
‘Melason’ love team is genuine – Melai, Jason his gift for Melai is a
Spongebob stuffed But they would be
nagiging love team
na pala? Ako,
Makati ay ‘di siya
talaga
network na Sis naman,” say ni Pangilinan. nated farm tools used by the volunteers to ng ibang bagay tulad ng bigas,” Dizon said.
PINOY Big February 8, 2010, Quezon City, Melai Santos, and Tibo toy because it is her more than happy to suporta lang ako sa nagpainterview.
Brother love team which they both and Jason were Jumalon. take part in the kanya. Naging best Kaloka siya!
favorite. “Plano ko
Melisa “Melai” treasure dearly. seated together as PEP (Philippine project if it were Ayaw ni Perry na
rin po puntahan siya friend kami
Cantiveros and Viewers were the media inter- Entertainment offered to them. pag-usapan ang
sa [General Santos hanggang sa naging
Jason Francisco enamored by the viewed them about Portal) reports that SCRIPTED love life ni Jolens.
City] sa birthday LOVE TEAM? kami... Apat na
admitted that the couple and even their romance that the couple revealed Ayaw nitong i-
niya.” Some people are buwan, matagal na
love they feel for dubbed them as the blossomed under their Valentine’s day exploit ang romansa
each other is “Melason” love the watchful eyes of gifts to each other. There have been skeptical about their rin yun para ni Jolens with Mark
authentic and no team. Big Brother and the Melai then pointed rumors circulating love team, prompt- mapakita kung ano Escueta.
publicity stunts During the press viewing public. out her gift was the that the two will ing a member of the ka talaga.” Helloooooo! Ano
behind it. conference of the Joining them that black bracelet that appear in Ai-Ai press to ask if Melai and Jason ang gusto niyang
Melai said she Big Five held last night were runners- Jason was wearing delas Alas’s movie anyone instructed said they did not pagusapan, ang
and Jason officially night, February 15, up Paul Jake on his right arm. under Star Cinema Melai and Jason to intend to look for a bagong image ni
became a couple on at the PBB house in Castillo, Johan “Hindi pa po kasi but Melai and Jason become a love team relationship. Jolens na sadyang
4 Wednesday, February 17, 2010 5

Coca-Cola, Yellow Cab raise funds to send kids to school Janno, Ai Ai ‘nagtarayan’ sa V-Day concert
pinagtatrabahuhan Janno.
THE Coca-Cola which caters to over
“Open a nila. Ai Ai asked “Mataas ang
Foundation 400 children in kung ilan ang rating ng Showtime
Philippines, in Tondo, Manila, an Coca-Cola, elevator sa Siyete. namin,” pagbibida ni
partnership with urban poor commu- Sagot ni Janno, Ai Ai.
Yellow Cab Pizza nity located across and help tatlo. Humirit si Ai “Ano nga ‘yung

JOLINA MAGDANGAL
Company, the former “Smokey Ai, sa Dos daw, ang show na pinalitan ng
launched “Open a Mountain”. send a child elevator may Showtime na natalo
Coca-Cola, and According to to school sensor. ng Sis?” tanong ni
help send a child data from the Then, ask naman Janno.
to school today,” a Philippine Chris- today” ni Ai Ai kung meron Natulala si Ai Ai
campaign targeted tian Foundation, tantly, provides the silang coffee shop. kasi show niya ‘yon,
at collecting waste picking and community with the Sagot naman ni ang Ruffa and Ai.
aluminum pull recycling remain the raw material to Janno, meron, Figaro ***
tabs from Coca- main sources of na maliit lang sa isang Hindi na pala

H
make these tabs into INDI naman kaokray-okray?
Cola beverages income for the over worming medicine outstanding charity ima-manage ni Lito
beautiful bags. The pala Nakarating na
consumed in all 6,000 people living and closely-moni- work in the Philip- Calzado ang
tabs provide kuntento si pala kay Jolens ang kanyang anak na si
Yellow Cab Pizza in treacherous tored feeding pines.
families with an Daddy Jun nasulat namin na Iza Calzado.
restaurants conditions in the programs – critical Magdangal sa ginagaya niya si
alternative source of Ang tsika sa
nationwide. area. Here, methane first steps towards “At Coca-Cola, pagpapalakad ni Lady Gaga sa
livelihood through amin, hindi na raw
When consum- spontaneously any future academic we realize that the Perry Lansingan sa kanyang bagong
ers purchase any combusts, health bag-making - a uubra pang i-
achievement - to the health of our kanyang anak na si image. Hindi naman
much better and manage ni Lito ang
Coca-Cola bever-
age sold in
indicators focus on
TB, pneumonia, certainly less
children. PCF also
provides sponsored
business is directly
related to the health
Jolina Magdangal. daw n’ya ginagaya SHOWBIZ kanyang daughter
Amalia village residents present their bountiful harvest of organic vegetables to GK Chairman Tony Meloto (far
left) and Globe Community Relations Head Jeffrey Tarayao (3rd from left).
aluminum cans, child malnutrition, hazardous way of students with basic and sustainability
Ang tsika kasi sa ang pamosong
PIZZAZZ dahil inaalagaan
they are asked to and life expectancy providing for their
families compared
necessities such as of the communities
amin, hindi feel ni
Daddy Jun ang very
singer. Gano’n? Eh,
obvious naman na By Alex Brosas
niya ang kanyang
dyowang may sakit.
Globe, GK Bayan-Anihan celebrate
remove the is estimated at only school supplies, we serve,” says limited exposure ng
aluminum pull 45-50 years old. to garbage picking.
As the number of
and transportation Cecile Alcantara, Jolie magazine ni successful harvest in Tarlac
tabs, and to drop Extreme levels of allowance– without President of Coca- Jolens na ini-launch AS part of the common goals of ensuring the GK families as part of the rehabilitation
these in the poverty are seen daily concern. collection of the bags sold from the which education Cola Foundation. sa SOP two weeks food security for hunger-prone families, Globe assistance package.
specially marked among families Despite many aluminum ring pull project increases, so would not be “We are elated to be ago. Sabi ng dad ng in partnership with Gawad Kalinga Bayan- Since its launch last year, GK Bayan-
Coke 1.5L bottles where children start public and private tabs from the does the number of possible. working with singer-actress, sana Anihan recently celebrated the first harvest Anihan targets to open a total of 2,500 farms
found in all working as scaven- interventions, beverages of Coca- women trained in As a testament to Yellow Cab Pizza raw ay pinukpok sa of the Globe GK Bayan-Anihan Farm in in GK communities and other areas all over
Yellow Cab Pizza gers as early as 3 scores of families Cola in Yellow Cab this enterprise, the effectiveness of Co., in this recy- publicity ang promo Concepcion Tarlac. the country within the next three years.
Co. stores. Once years old. Yet remain essentially Pizza establish- providing the the PCF program, in cling project which ng magazine para GK residents were able to harvest around At present, there 107 farms in Luzon that
the bottles are full, combined, families trapped as waste ments nationwide opportunity for a 2008 PCF Founder aims to support nagkaroon ng 600 kilos of assorted vegetables in the Globe has harvested more than 66 metric tons of
the tabs will be earn a mere PHP pickers in the Pier as part of both greater number of Jane Walker was Philippine Chris- interest ang mga GK Bayan-Anihan farm located in the vicin- vegetables and fed over 17,000 Filipinos
collected and 100-200 per day. 18 area, subject to companies’ Corpo- families to break honored as a tian Foundation’s tao. Bukod kasi sa ity of GK Amalia, GK HOLD International, for life. Globe adopted 35 GK Bayan-Anihan
donated to the They have no access the brutal effects of rate Social Respon- away from the cycle member of The Most mission of perma- SOP ay wala na and GK Ninoy Aquino in Concepcion, Tarlac. farms nationwide under this program tar-
Philippine Chris- to clean running perpetual poverty: sibility programs, of poverty. Further- Excellent Order of nently improving itong exposure. Ang The harvest is estimated to feed around 60 geting food sufficiency for 500,000 fami-
tian Foundation water, safe shelter, hunger, the project aims to more, proceeds from next promo nito ay JANNO GIBBS AI AI DELAS ALAS families for a month. lies.
the British Empire the quality of life
(PCF), an NGO health, nor educa- homelessness, and promote the impor- the sale of these sa isang talk show poor copycat lang floor sa kanilang Siya na rin daw ang The Globe GK Bayan-Anihan Farm is one The program requires at least 60% of the
(MBE) by HRH for the poorest
tance of recycling, pa na this week pa siya ni Lady Gaga! building. Nagyabang nagsabi sa kanyang of 420 farms nationwide organized by GK in community signing up to participate in the
partner of Coca- tion. Food security illiteracy. bags also allows Queen Elizabeth II Filipino communi- lalabas. Ni wala rin *** naman si Ai Ai, meron dear daughter na support of its pioneering food sufficiency pro- project which is around 30 families. Ten
Cola Foundation is their primary Through the and more impor- PCF to provide de- of Great Britain, for ties.” daw publicity na Kaaliw talaga daw silang Starbucks kumuha ng bagong gram. Backed by a multi-sectoral partnership square meters of land were given to each family
lumabas about the itong sina Janno na malaki sa ground manager. led by GK and the Department of Agricul- to plant vegetables, the seedlings were pro-
kami nakakalabas while inside the album. Gibbs at Ai Ai delas floor. Ang kinuha raw ture (DA), Bayan-Anihan aims to eradicate vided by the DA.
talaga so ang PBB house. Ang isa pang Alas ‘pag nagsama. Tanong naman ni ng dalaga upon the hunger by empowering poor families in be- During the Harvest Day event organized
ibinigay sa akin ng “Wala pong nag- nakarating sa aming “Nagtarayan” kasi Janno, meron ba suggestion of her ing self-reliant and producing their own food by GK Village “kapitbahayan” association,
friends ko, yun yung utos sa amin,” said tsika ay sobra daw ang dalawa sa silang super heroes father ay si Noel through organic backyard farming. Globe and GK officials participated in a cer-
binigay ko sa Melai. “Hindi naman hawak sa leeg ni Valentine concert ni sa Dos. Answer Ferrer, ang manager Globe fully supports Bayan-Anihan emonial harvest. After which, the GK resi-
kanya. Boyfriend ko kami scripted. Ang Perry itong si Ai Ai sa Tent City, naman ang Ai Ai, nina Ryan through Bangon Pinoy, an integrated pro- dents came together to share a simple meal,
hirap naman kung Jolens. Kung ano Manila Hotel noong meron, sina Super Agoncillo, Edgar gram that helps rebuild communities severely recognize good performers, and share inspir-
MELAI AT na siya, so member
raw ang sabihin nito Sunday. Inggo at Verga. Say Allan Guzman at affected by the calamities that hit the coun- ing stories.
JASON na rin siya ng scripted.” ay sinusunod ng
women empower- Jason later Noong una, naman ni Janno, Carlo Guevarra. try. Last October, the three GK villages along Jun Dizon, resident of GK Amalia Village
dalaga. kinamusta ni Ai Ai si meron din sila, Ang dagdag pang with the rest of the town of Concepcion were in his testimonial, narrated how the vegetable
ment [group]. Gawa explained, “Bakit Kaya pala nu’ng
po ito ng group ko naman Janno. “Okay Captain Barbell at tsika, hindi na raw submerged in flood waters caused by typhoon farm helped them in managing their
sinabi ni Perry na naman kami,” sabi Darna. connected si Noel Pepeng. A group of 50 Globe employee-vol- finances.”Malaking tulong ang farm kasi low
sa Gen San,” said were quick to point magkakaganun, e, huwag siyang
out that they have ni Janno. “Ay, meron pa,” sa GMA-7. Lumipat unteers was organized to help build fences, income kami at di namin napapagkasya ang aming
Melai. hindi nga po namin magpainterbyu sa Then, napunta hirit ni Ai Ai, “si Bro! na raw kasi ito sa
not yet been paint plot markers, and install compost sheds budget. Dati bumibili pa kami ng gulay, ngayon
Jason said that alam na kami’y isang event sa ang usapan sa “Kami rin meron, TV-5 ni Manny in the Bayan-Anihan farms. Globe also do-
informed about it. kinukuha na lang sa farm at nakakabili na kami
‘Melason’ love team is genuine – Melai, Jason his gift for Melai is a
Spongebob stuffed But they would be
nagiging love team
na pala? Ako,
Makati ay ‘di siya
talaga
network na Sis naman,” say ni Pangilinan. nated farm tools used by the volunteers to ng ibang bagay tulad ng bigas,” Dizon said.
PINOY Big February 8, 2010, Quezon City, Melai Santos, and Tibo toy because it is her more than happy to suporta lang ako sa nagpainterview.
Brother love team which they both and Jason were Jumalon. take part in the kanya. Naging best Kaloka siya!
favorite. “Plano ko
Melisa “Melai” treasure dearly. seated together as PEP (Philippine project if it were Ayaw ni Perry na
rin po puntahan siya friend kami
Cantiveros and Viewers were the media inter- Entertainment offered to them. pag-usapan ang
sa [General Santos hanggang sa naging
Jason Francisco enamored by the viewed them about Portal) reports that SCRIPTED love life ni Jolens.
City] sa birthday LOVE TEAM? kami... Apat na
admitted that the couple and even their romance that the couple revealed Ayaw nitong i-
niya.” Some people are buwan, matagal na
love they feel for dubbed them as the blossomed under their Valentine’s day exploit ang romansa
each other is “Melason” love the watchful eyes of gifts to each other. There have been skeptical about their rin yun para ni Jolens with Mark
authentic and no team. Big Brother and the Melai then pointed rumors circulating love team, prompt- mapakita kung ano Escueta.
publicity stunts During the press viewing public. out her gift was the that the two will ing a member of the ka talaga.” Helloooooo! Ano
behind it. conference of the Joining them that black bracelet that appear in Ai-Ai press to ask if Melai and Jason ang gusto niyang
Melai said she Big Five held last night were runners- Jason was wearing delas Alas’s movie anyone instructed said they did not pagusapan, ang
and Jason officially night, February 15, up Paul Jake on his right arm. under Star Cinema Melai and Jason to intend to look for a bagong image ni
became a couple on at the PBB house in Castillo, Johan “Hindi pa po kasi but Melai and Jason become a love team relationship. Jolens na sadyang
6 Wednesday, February 17, 2010

Ni McJoe PALAISIPAN Thelma Onego


Complete the grid so every row, column
and 3 x 3 box contains every digit 3. Reklamo
from 1 to 9 inclusively. 4. Tayog
5. L—; Alipusta
6. Pang-angkop
7. Pasasa
8. Iyari
9. Namamansing
10. Ikatatlong
henerasyon
14. Asal
16. Itanong
18. Inilay
19. Nagpaluwal
21. Bumaluktot
24. Lokohin
25. Mapuputulan
27. Kanta;
Ingles
28. Pangalan
ng lalaki
PAHALANG 26. Iwasto 29. Tiya sa
Previous puzzle solution Madrid
27. Pananda;
1. Sulsulan Ingles 31. Bernard
7. Pangkulay 28. Isiyasat Bonnin
11. Mangibabaw 29. Produktong
12. Una soya
13. Alaga 30. Sugapa
14. Bumait 31. Durog na bigas
15. U——; Gago 32. Palayaw
16. Idako ng lalaki
17. Palayaw 33. Nobato
ng lalaki
18. Ihahalo PABABA
20. Hulapi
21. Nagsosolo 1. Bayan sa
22. Infantry Brigade Pangasinan
23. Umumis 2. Trabaho sa
25. Pagkilala karagatan SAGOT SA NAKARAAN

WWF condemns whale Innovation is the way


shark poachers, calls to product success
for enhanced enforcement IN today’s competitive market of toothpaste and
AN 18-foot long whale shark (Rhincodon typus), de-finned gels, Hapee has become the brand of choice for
and fighting for life, was found floating belly-up amidst the many Filipinos - thanks to the makers’ relentless
rough waters of Bahay Kambing, a sheltered cove in the drive for quality and innovation
municipality of Tingloy. Hapee is the first locally made toothpaste to
Its twin pairs of dorsal and pectoral fins were neatly become a brushing phenomenon nationwide –
sliced off – the soft, white flesh glistening in the morning easy on the budget while meeting the oral care
rays. Knife-marks were evident all over its tail – mercifully
too think to cut through. “Scuba divers from Mabini’s Aca-
LSM turns gold needs of the consumer. The maximum fluoride
content, great tasting flavor and cooling freshness,
cia Resort first discovered the mutilated shark on the morning in February 2010 altogether makes Hapee your total oral care
of 15 February,” recounts Casita Isabel resort owner Linda IT’S a golden celebration for Lourdes partner.
Reyes-Romualdez. School of Mandaluyong in Mandaluyong From the time it was conceived and introduced
“The shark was towed to nearby Caban cove, whose City as the school celebrates its 50th by Lamoiyan Corporation back in the late eighties,
waters were more placid. Together with a Bantay Dagat Anniversary with a month long celebra-
unit, volunteers splinted the shark by flanking it with bam- Hapee quickly found a shiny niche in the oral care
tion called “ALL IS GOLD AND BLUE market. Rightfully, it has earned recommendation
boo poles and installing a net underneath to minimize fur- IN 2010!”
ther injuries. We wanted to ease its pain.” from the Philippine Dental Association
Schedule of activities are the follow- (PDA) and is now a world-
Sadly, its wounds were too great – and the shark, nick- ing: SOL Alumni Homecoming (Feb.6),
named Tingloy Baby, died the next day. The incident came class toothpaste
Metro East Coordinating Council Assem- brand.
right after the conclusion of the third Convention on Migra- bly (Feb. 11), Mini-Concert (featuring
tory Species for Sharks, held in Manila from 8 to 12 Febru- Through
Urbandub and Itchyworm- Feb.12), Field constant product
ary. The talks were held to safeguard shark populations in Demonstration (Feb. 16), Grand Motor-
the Indo-Pacific region. innovation,
cade (Feb. 18), Golden Anniversary Hapee has
Tingloy Baby was laid to rest in Caban cove. It did not Exhibit and the the 50th Anniversary
die alone nor in vain. Batangas Fishers Possible Cul- succeeded in
Mini-Fair. branching out
prits Bantay Dagat units from Mabini reported that for sev- The public is invited to visit LSM and
eral days, fishing vessels equipped with powerful strobe from the reliable
be part of this momentous affair. For classic white
lights have been operating in Mabini waters, sometimes details, you may contact Mr. Enrico L. de
as close as 300 meters from shore. Responding to com- paste version to
Guzman, Chairman for Publicity and
plaints from local resorts, the Bantay Dagat and local po- Promotion or Mr. Erwin Ines, Co-Chair an exciting color
lice asked the fishers – reportedly from Lemery, Batangas for Motorcade and Security Committee. set of gels and
– to leave. specialty variants.
Wednesday, February 17, 2010 7
Our Daily Bread LINE ADS Australian scientists
Where we were working was hot, dirty, and it Our new cell number for free text is 0927-5202742 discover breast cancer link
smelled bad. We had traveled thousands of miles to do AUSTRALIAN scientists re- involved.”
some work projects, and on this day we were painting LOANS BUY & SELL vealed they had found that gene The research took in mammo-
CASH LOAN! For Sale!!! Brand New variants known to increase a gram results and blood samples
the back of a classroom building at a school for the NO COLLATERAL 5124605 DASHBOARD COVER for: woman’s risk of breast cancer also collected from 830 sets of twins
deaf. The only people who would ever see this part of Lancer Singkit, Hotdog, played a determining role in the and 600 of their sisters recruited
Salary/Business Loan
Itlog, Pizza, Innova, Vios, density of her breast. via the Australian Twin Registry.
the building would be the guy who cut the grass and 572-9369/0920-4027387
Professor John Hopper, of the Scientists then looked for any
Avanza, Big Body, atbp.
any unfortunate person who would have to work on 6% P.A. BNEW/USED CARS 0923.6038090 / 0930.3697419 University of Melbourne’s School link between women who had lots
CAR LOAN / CAR LATERAL of Population Health, said the of “light areas” - high-density
the septic pit. Affordable Houses in QC
(02)9077121 • 09151980332 discovery points to new “path- breast tissue - on their mammo-
Yet, as the young adults diligently painted away, 0921-6774142 CHARLIE Francis 0918-4700130
gram scans and a range of 12 gene
www.francismec.sulit.com.ph ways” for the development of
one of the girls, Melissa, put it in perspective by say- breast cancer, and it opens a new variations known to increase the
Cash Loan 1.39% mo. For sale. Kassel Condo
ing, “Nobody will ever come back here to see this, but 0930-6060127 Jestoni Rem. 601 / 31sqm avenue for research into targeted breast cancer risk.
God will see it. So let’s make it look nice.” And so we unfurnished. Pasay Taft, treatment. “We aimed to determine if these
JOB OFFER Vito Cruz. Sylvia Rodriguez “Previous twin studies have genetic variants associated with
did. URGENT! OFC JOBS
896-4656 / 8964875
suggested there is a genetic link breast cancer risk also influenced
09175252876
Sometimes we sit at our desk and think no one sees HR/ADMIN/OFC between mammographic density mammographic density ... and we
Affordable townhouse
our work. Or we stand at a line assembling item after ATTENDANTS. HIGH BASIC
in QC 2.48M, H&L in
and breast cancer,” he said. found at least two of the variants
+ ALLOWANCE + BONUS “For the first time, we have were linked,” said Dr. Jennifer
Antipolo 1.45M, Francis
endless item. Perhaps we take care of crying babies in TEXT/CALL KATE
0918-4700130 been able to identify some of the Stone, who led the research into
09392602067 /
the church nursery. Or we live the best Christian life 09163069355
2-storey Townhouse, Village breast cancer genetic variants mammographic density.
East, Cainta Rizal, LA-
we can—without anyone noticing.
Often our work is “behind the building.” But if
Work from Home!!!
part/full time: 10-30k/month
68sqm, FA-96sqm, 3BR,
3T&B, 1Garage, P2.1M, ‘Morong 43’ plotted to sow
0918-5928966
that is what God has called us to do, we need to work www.peaklifestyle.com/
eagles. Text 0908-1952711 Lot 4 sale 421 sq.m.l0t1 violence in March, says Army
with all our heart. As part of our calling to love others b69p4 M. Roxas cor.A
THE New People’s Army (NPA) suffered a big blow with the
DIRECT HIRING bonifacio Fort Bonifacio
deeply (1 Peter 4:8), offer hospitality (v.9), and use OFC STAFF / CLERK Taguig Tel. No.09185864911 arrest of 43 of its members by the combined elements of the Philip-
our gifts to serve others (v.10), our task is to work FOR INQUIRY 09282525904 pine Army and the Philippine National Police (PNP) in Morong,
SERVICES Rizal last February 6 and thwarted their plans to carry out attacks
with God’s strength to bring praise and glory to God, Control No: 4616
DO YOU NEED TUTORS
not ourselves. The important thing is that God likes Position:Watchman 1 (SG-2) FOR YOUR KIDS? during the NPA anniversary on March 29.
Status: Permanent Call 6401766 * 6428829 “The arrest also prevented the NPA’s attempt to disrupt the on-
what He sees. — Dave Branon Agency: Jose Abad Santos ACCELERATE TUTORIAL going election campaign and the coming elections in May,” said
Though others may not observe us Mother & Child Hospital & ACTIVITY CENTER
Item No: 401 Kapasigan, Pasig City Army spokesman Lt. Col. Arnulfo Marcelo Burgos.
And see how we serve God today, Burgos said the operation on February 6 in Morong, Rizal by the
HEALTH
Our job as servants of Jesus FOR RENT PRODUCTS Army troops and the police is a product of a thorough and deliber-
Is to please Him in every way. —Branon For Rent!!! Mitsubishi NO. 1 DIET PRODUCTS. ate planning, extensive intelligence work and accurate surveillance.
No service for Christ goes unnoticed by Him. L300 FB. 0932-6170132 Safe & proven Burgos said “the detainees belong to a super body of NPA medics
0923-5067704 0927-3727537 and combatants from various provinces.”
8 Wednesday, February 17, 2010

San Beda rises in men’s


and juniors’ table tennis
SAN Beda and Letran flexed their muscles in different fronts by
topping their respective events Sunday in the 85th NCAA table tennis
and lawn tennis competitions at the Emilio Aguinaldo College Gym
and Rizal Memorial Tennis Center, respectively.
The Kurt de Guzman-mentored Li- duel, 6-3. 7-6, to eke out the come-from-
ons drew strength from eventual Most behind win.
Valuable Player (MVP) Japheth Adasa CSB actually took the initiative early
in edging last year ’s titlist College of after Bautista walloped Keff Gamano
St. Benilde (CSB) to rule the men’s di- in the first singles match, 6-3, 6-4, but
vision while Karl Angelo Bolado lost steam in the doubles and the de-
crowned himself high school MVP af- ciding singles match.
ter he paced the Cubs to the juniors San Beda, which also ruled demon-
crown over San Sebastian to complete stration sport soft tennis Sunday, con-
a back-to-back romp. tinued its juggernaut as it ruled the high
The Lady Blazers, in contrast, made school division by smashing last year’s
up for their failure by dominating the winner CSB, 2-1.
women’s side to reign supreme for the Perpetual Help and San Sebastian fin-
fifth straight season. ished third and fourth in the seniors’ sec-
The Knights, for their part, edged tion while San Sebastian and Letran
Explosive PBL opener the Blazers, last year ’s champions, 2- ended up third and fourth in the juniors’
John Melegrito of Ascof Lagundi (left) tries to steal the ball from Excel Roof player Jerome class of the event organized by a league
1, to emerge the lawn tennis title hold-
Villanueva during the opening of the 2010 PBL PG Fplex-Erase Placenta Cup at the San Juan ers this year. committee chaired by Fr. Vic Calvo, OP.
Arena. TUNYING PEÑAREDONDO Dave Regencio teamed up with No less than league president Fr. Mat
Elnathan Abella in trouncing Larry de Jesus, OSB, and Management Com-
Thoss is PBA Wear your pride for Pacquiao Antigua and Daniel Bautista, 7-5, 3-6, mittee chair Jose Mari Lacson of host
6-2, and then turned back a well-rested San Beda awarded the beautifully-
‘Player of MANNY PACQUIAO is set to defend his welter-
Martin Ramos in the deciding singles crafted trophies.
weight championship belt when he fights Joshua
the Week’ Clottey from Ghana on March 13 at the Dallas Cow-
IT is always pleas- boys Stadium in Texas, USA.
Fern C. grabe suporta Lim opens
ing to personally wit- In what will surely be an exciting title defense,
ness a player mature Manny will once again rely on his lethal combina- sa basketball Palarong
over time.
Such is the case for
tion of speed, power and intelligence to wear down
the bigger, taller and stronger Clottey. ISA na lang na Panrehiyon
Alaska’s Joachim talo out na ang THE game is on for the
But more importantly, “The Fighting Pride of the
“Sonny” Thoss, who Ginebra. National Capital Region
has fully bloomed into Philippines” will rely on the unwavering support of
Masakit para sa (NCR) Palarong
the dynamic player he Filipinos here and around the world, and we can marami, pero
show our support by wearing the limited edition Panrehiyon 2010 as Ma-
was envisioned to be mukhang malabo
Manny Pacquiao T-shirt courtesy of Alaxan FR. nila Mayor Alfredo S.
in the ongoing 2009- na dahil tatlong
10 KFC PBA Philip- The T-shirts are part of Alaxan FR’s effort to pro- Lim graced the opening
laro yang ceremonies at Rizal Me-
pine Cup semifinals. mote the Pacquiao-Clottey fight as well as spread hahabulin mo at sa
The KFC/Accel- the word that Alaxan FR is the fast solution to body morial Sports Complex
ikaapat, kailangang manalo pa din. (RMSC) where the City of
PBA Press Corps pain with its Powerfast Formula of Ibuprofen and In short, kailangan ng apat na sunod na panalo
Player of the Week for Paracetamol in a fast-release capsule. Manila is the year ’s host
laban sa isang napakalakas na team gaya ng for the event.
the period Feb. 8 to 14 And now, weeks before the Pacquiao-Clottey fight, Alaska.
is averaging 15.7 About 16 cities and one
you have a chance of owning your own limited edi- Pero madalas, nakakagawa ng milagro ang
municipality joined the
points and 9.0 re- tion Alaxan FR-Manny Pacquiao T-shirt. Simply Ginebra. In fact, diyan sila magaling.
bounds for the Aces in NCR’s biggest sportsfest.
purchase 10 Alaxan FR capsules at any drugstore Yung nasa hukay na ay bumabangon pa.
their matchup against Lim who led the Manila
nationwide and present your proof of purchase plus Makailang beses na ba nilang nagawa yan?
Barangay Ginebra contingent marched the
eighty pesos at their participating local radio sta- Kaya si Tim Cone, kahit na 3-0 na, hindi pa rin
and coach Tim Cone track oval together with
tions. nakakangiti ng todo. Kinakabahan pa rin siya.
said the 6-foot-8 cen- *** Manila’s City School Su-
ter is the primary rea- Don’t miss your chance to wear a piece of history. perintendent Dr. Ponciano
Get your limited edition Alaxan FR-Manny Pacquiao I stand corrected.
son why they are up, Nung nakaraang kolum ko, nabanggit ko na Menguito, Assistant Super-
3-0, in the best-of- T-shirts today and let us all wear our pride for intendents Dr. Lourdes
Pacquiao during the fight on March 14! isang beautiful love story ang nangyayari sa isang
seven duel. anak na binata (na isa ring basketball player) ng Lim, Dr. Narcisa Sta. Ana
Alaska needs one and Dr. Mario De Gulan,
more win to make a Colegio San Agustin defeats dating PBA player at isang dalagita (sikat din sa
sports pero sa ibang larangan naman) na anak Manila Sports Council
second straight Finals
appearance in the Miriam in women’s volleyball naman ng isa pa ring sikat na PBA player. Nino Dela Cruz.
Selected athletes from
tournament formerly Isang source na nakaka-alam sa istorya nila
YOUNG spikers from Colegio San Agustin (CSA) ang nagsabi sa aming baligtad pala. the different city schools
known as the All-Fili- secured the top spot in the elementary (competitive) of Manila led the torch
pino and Cone be- Hindi pala beautiful ang istorya nila.
division Sunday by holding off Miriam College in a Mali pala ang nauna naming source. relay and the lighting of
lieves Thoss will show battle of undefeated leaders in the 14th Women’s the urn for peace and
his team the way. ***
Volleyball League at the Saint Pedro Poveda College Grabe pala ang ibinibigay na suporta ng Fern unity.
“Sonny has been Lim imparted that it
the difference in our gym along EDSA. C sa sports.
Bukod sa naging major sponsor na sila sa PBA, must be kept in mind that
series so far. He’s been CSA prevailed, 25-12, 25-23, to improve its record
hayan at pati sa PBL ay sumuporta na rin sila by in as much as Dr. Jose
playing with great to 4-0 in the two-level event organized by BEST Cen- Rizal referred to the youth
confidence,” said ter. forming a team.
Nakakatuwa ang management ng Fern C dahil as the nation’s hope, the
Cone. “We feel we can San Antonio de Padua College posted two victo- teachers and principals
feed him the ball in the talagang naniniwala sila sa power of basketball,
ries – 25-4, 25-9 over PWU-JASMS and 25-11, 25-17 must also be considered
post and he’ll always at sa power ng sports in general.
over St. Scholastica’s College A — to sweep its five Nagbuo sila ng team at ang nakua nilang coach the same as “without
make a great decision rivals in Group A of the high school (competitive) them there’ll be no stu-
for us.” ay ang dating Ginebra superstar na si Bal David.
division. dents.” Angelie Escandor

Related Interests