You are on page 1of 3

Beoordeling nieuwsredactie

Audio
2014

Naam student:

Oumaima Abalhaj

Beoordelaar:

CHN

Datum: 23 september
2014

Toelichting: Het is een monoloog, dat is iets anders dan een Tekst Quote.Er Zit ook een hele lelijke knip in.,
en dan is het opeens afgelopen terwijl zijn stem omhoog gaat. Je weet als luisteraar dan dat er in geknipt is
en dat wil je eigenlijk niet weten. Uit onderzoek ( wel onderzoek? Van wie? Van wanneer?) is te vaag. Je
manier van vraagstelling is prima. Helder, goed geformuleerd. Waarom ben je niet met die studenten
begonnen? Dan maak je het probleem gelijk duidelijk. Je haalt op die manier de luisteraar in het item en dat
is toch de bedoeling. Daarna die man die uitlegt waarom en hoe. Die laastste jongen kan blijven staan dat is
een leuke uitsmijter.

Beoordelingseisen:

De student levert voor de deadline n van de vier gemaakte tekst quotes bijdragen in of een interview
van 1 minuut
De student levert voor de deadline n item in van twee minuten waarvoor hij hoorbaar op locatie is
geweest

Als aan de beoordelingseisen niet is voldaan, komt het product niet in aanmerking voor
beoordeling en zijn alle competenties onvoldoende
BEOORDEELBAAR

COMPETENTIE 1 Kiezen

Je kiest op aansturing van een redactiechef relevante en actuele onderwerpen die geschikt zijn voor een
brede doelgroep, en zoekt bij die onderwerpen voor de hand liggende invalshoeken. Je stemt je keuze af op
de beoogde media. Je draagt soms zelf onderwerpen.
Het oordeel is gebaseerd op de onderstaande indicatoren:
De student:
1.
2.
3.

Houdt rekening met de specifieke doelgroep


Kiest een onderwerp dat binnen de pijler past
Weet de juiste vertaalslag te maken naar audio

Oordeel

VOLDOENDE

COMPETENTIE 3 Verzamelen

Je kunt over een alledaags actueel onderwerp gericht op een breed publiek de relevante vragen stellen en de
voor beantwoording daarvan relevante informatie verzamelen uit schriftelijke, elektronische en mondelinge
bronnen. Je kunt daarvoor putten uit bronnen in de Nederlandse en Engelse taal.
Het oordeel is gebaseerd op de onderstaande indicatoren:
De student:
1.
2.

Gebruikt deskundige bronnen


Heeft minstens twee mondelinge bronnen opgenomen in het item van 2 minuten

Oordeel

VOLDOENDE

COMPETENTIE 4 Selecteren

Je kunt uit een beperkte en overzichtelijke hoeveelheid informatie die informatie selecteren die uit het
oogpunt van logica, samenhang, relevantie en evenwicht noodzakelijk is om een breed publiek van de
relevante en actuele feiten te voorzien. Je houdt daarbij rekening met de beschikbare ruimte. Je kunt gericht
ondersteunend materiaal selecteren bij het product.
Het oordeel is gebaseerd op de onderstaande indicatoren:
De student:
1.
2.
3.

Houdt zich aan de lengtes. En item met een duur van 1 minuut (minimaal 45 seconden) en n
van 2 minuten
Laat geen essentile vragen onbeantwoord
Baseert zich op feiten en duidelijke bronnen

Oordeel

ONVOLDOENDE

COMPETENTIE 5 Ordenen

Je kunt het geselecteerde materiaal in je producten ordenen volgens journalistieke principes.


Je beheerst de ordeningsprincipes van de genres internetbericht, interview, verslag en
samengestelde productie.
Het oordeel is gebaseerd op de onderstaande indicatoren:
De student:
1.

Heeft de items logisch of juist verrassend opgebouwd

Oordeel

ONVOLDOENDE

COMPETENTIE 6 Verwerken

Je kunt informatie in een adequate journalistieke vorm verwerken voor diverse media.
Je kunt het geselecteerde materiaal helder en waar nodig compact presenteren in verzorgd
Nederlands taalgebruik en je kunt je taalgebruik afstemmen op een brede doelgroep. Je maakt in
alle basale genres gebruik van de in die genres gangbare journalistieke taal- en stijlconventies. Je
kunt aanvullend materiaal goed verwerken in je product.
Het oordeel is gebaseerd op de onderstaande indicatoren:
De student:
1.
2.

Heeft gebruik gemaakt van spreektaal


Heeft hoorbaar gebruik gemaakt van montagemogelijkheden

Oordeel

GOED