Вы находитесь на странице: 1из 7

ROBOFORM/ROBOFORM2GO SLUTANVNDARAVTAL MJUKVARA

VIKTIGT: LS DETTA JURIDISKA AVTAL NOGA INNAN DU


INSTALLERAR DETTA PROGRAM. GENOM ATT INSTALLERA
ROBOFORM ELLER ROBOFORM2GO ACCEPTERAR DU ALLA
BESTMMELSER OCH VILLKOR I DETTA AVTAL OCH DU
SAMTYCKER ATT DU R JURIDISKT BUNDEN AV DET. OM
DESSA BESTMMELSER OCH VILLKOR INTE KAN ACCEPTERAS,
FORTSTT INTE INSTALLERA DETTA PROGRAM.

ROBOFORM OCH ROBOFORM2GO LICENSVILLKOR


Siber Systems Inc ("Siber") medger dig ("Kund") licens
att anvnda en eller fler av dessa fyra produkter:
(i) RoboForm Free, (ii) RoboForm Pro,
(iii) RoboForm2 Go Free, (iv) RoboForm2Go Pro,
och dess dokumentation, freml fr separata och
tillmpliga freskrifter nedan. RoboForm kan ocks
komma kallas "AI RoboForm" i RoboForms dokumentation,
webbplats och i sjlva programvaran. RoboForm2Go kan
ocks kallas "Portable RoboForm" i dokumentationen,
webbplatsen och i sjlva programvaran.
Fr tillmpning av freskrifterna som visas nedan, innefattar
termen "Kund" ven Ideella Kunder, vilka definieras
nedan, om inte annat uttryckligen uppges.
1A. LICENS FR ROBOFORM FREE
RoboForm Free, definierad som RoboForm, fr Kunder som inte
betalt Siber Systems eller en terfrsljare till Siber Systems.
Kund fr anvnda RoboForm Free under en testperiod av trettio
(30) dagar, med brjan datumet d installationen av RoboForm
frsta gngen installerades p Kunds dator. Kund mste kpa
RoboForm Pro efter det att testperioden utgtt, eller avinstallera RoboForm. Varje Kund tillts endast en testperiod.
UNDANTAG FR IDEELLA KUNDER
Ideella Kunder (men inte andra Kunder) tillts att anvnda
RoboForm gratis efter det att testperioden p 30 dagar utgtt,
med begrnsningar enligt nedan.
Ideella Kunder definieras som en kund som anvnder RoboForm i
en icke kommersiell milj med ej vinstdrivande aktiviteter.
Alla Kunder som anvnder AI RoboForm i en affrsrrelse, statlig-,
kommunal-, militr-, eller religis institution r ej Ideella
Kunder vid tillmpningen av detta avtal. Kunder som r studenter
vid ackrediterade universitet och hgskolor klassificeras som
Ideell Kund ven om skolan eller universitetet gs och drivs
av stat, kommun eller landsting.
Kunder medger att RoboForm Free har vissa begrnsningar och att
dessa begrnsningar kan komma att ndras utan frvarning eller
frpliktelser frn Siber Systems. Dessa begrnsningar beskrivs
nrmare p http://www.roboform.com/se/why-pro.html och r
infrlivade i detta anvndaravtal som referens. Det r Ideella

Kunders skyldighet att g igenom dessa begrnsningar och att flja


dem. Ideella Kunder r juridiskt frpliktade av dessa begrnsningar
under anvndandet av RoboForm Free.
1B. LICENS FR ROBOFORM2GO FREE
RoboForm2Go Free, definierad som RoboForm2Go, fr Kunder som inte
betalt Siber Systems eller en terfrsljare till Siber Systems.
Kund fr anvnda RoboForm2Go Free under en testperiod av trettio
(30) dagar, med brjan datumet d installationen av RoboForm2Go
frsta gngen installerades p Kunds dator. Kund mste kpa
RoboForm2Go Pro efter det att testperioden utgtt, eller avinstallera RoboForm2Go. Varje Kund tillts endast en testperiod.
Portabel Disk, defenierad som USB-enhet, ZIP disk, diskett
eller annan disk som med ltthet kan tas bort frn datorn
och drfr anses som portabel eller flyttbar i enlighet med
terminologin i Windows operativsystem.
UNDANTAG FR IDEELLA KUNDER
Ideella Kunder (men inte andra Kunder) tillts att anvnda
RoboForm2Go gratis efter det att testperioden p 30 dagar utgtt,
med begrnsningar enligt nedan.
Ideella Kunder definieras som en kund som anvnder RoboForm2Go i
en icke kommersiell milj med ej vinstdrivande aktiviteter.
Alla Kunder som anvnder AI RoboForm i en affrsrrelse, statlig-,
kommunal-, militr-, eller religis institution r ej Ideella
Kunder vid tillmpningen av detta avtal. Kunder som r studenter
vid ackrediterade universitet och hgskolor klassificeras som
Ideell Kund ven om skolan eller universitetet gs och drivs
av stat, kommun eller landsting.
Kunder medger att RoboForm2Go Free har vissa begrnsningar och att
dessa begrnsningar kan komma att ndras utan frvarning eller
frpliktelser frn Siber Systems. Dessa begrnsningar beskrivs
nrmare p http://www.roboform.com/se/why-pro.html och r
infrlivade i detta anvndaravtal som referens. Det r Ideella
Kunders skyldighet att g igenom dessa begrnsningar och att flja
dem. Ideella Kunder r juridiskt frpliktade av dessa begrnsningar
under anvndandet av RoboForm2Go Free.
2A. LICENS FR ROBOFORM PRO (BETALD VERSION)
RoboForm Pro, definierad som RoboForm, fr Kunder som betalt
till Siber Systems eller en terfrsljare till Siber Systems.
Kunder som kpt EN licens fr RoboForm Pro r berttigad en ickeexklusiv licens att endast anvnda RoboForm Pro p EN enskild dator.
Om en Kund har flera datorer, skall Kunden kpa ytterligare
licenser av RoboForm Pro fr varje dator som Kund installerar
RoboForm Pro p.
Kund skall ej anvnda RoboForm Pro i komersiella andelssystem.
Kund skall ej hyra ut RoboForm Pro licensen till annan part.

ONLINE AKTIVERING: Kund godknner hrmed att aktiveringsprocessen


Online fr RoboForm Pro, i vilken RoboForm kontrollerar giltighet
av Kundens RoboForm Pro-licens, tar kontakt med Sibers filhanterare
p Internet. Kunden godknner likas att aktivering online ven
kan anvndas fr kontroll av efterlevnad av anskaffande i detta
avtal efterlevs, avtal som ger tilltelse att anvnda endast en
RoboForm Pro-licens per dator.
2B. LICENSE FOR ROBOFORM2GO PRO (BETALD VERSION)
RoboForm2Go Pro, definierad som RoboForm2Go, fr Kunder som betalt
till Siber Systems eller en terfrsljare till Siber Systems.
Kunder som kpt EN licens fr RoboForm2Go Pro r berttigad en ickeexklusiv licens att endast anvnda RoboForm2Go Pro bara p EN
enskild portabel enhet.
Om en Kund har flera portabla diskar, skall Kunden kpa ytterligare
licenser av RoboForm2Go Pro fr varje portabel disk som Kund installerar
RoboForm2Go Pro p.
Kund skall ej anvnda RoboForm2Go Pro i komersiella andelssystem.
Kund skall ej hyra ut RoboForm2Go Pro licensen till annan part.
ONLINE AKTIVERING: Kund godknner hrmed att aktiveringsprocessen
Online fr RoboForm2Go Pro, i vilken RoboForm2Go kontrollerar giltighet
av Kundens RoboForm2Go Pro-licens, tar kontakt med Sibers filhanterare
p Internet. Kunden godknner likas att aktivering online ven
kan anvndas fr kontroll av efterlevnad av anskaffande i detta
avtal efterlevs, avtal som ger tilltelse att anvnda endast en
RoboForm2Go Pro-licens per .
3. VANLIGA AVTALSBESTMMELSER FR
ROBOFORM/ROBOFORM2GO PRO
ROBOFORM PRO USERS MANAGEMENT SYSTEM: Personliga uppgifter
kunder som kper RoboForm Pro eller RoboForm2Go Pro, lagras
i RoboForms Users Management System (PUMS). Endast uppgifter
som kunder, eller deras fretrdare, anger p webbsidan fr
kp av RoboForm Pro, lagras i databasen.
Kunden tillter hrmed Siber att lagra dessa uppgifter p Sibers
filhanterare. Denna data skall anvndas fr kontrolla av kp,
reaktivering av RoboForm/RoboForm2Go Pro-licenser, terbetalning
och kontroll av terkrav och andra kundtjnstrenden.
Kund tillter Siber att sllsynt skicka nyhetsbrev och
erbjudanden om Siber Systems produkter, till den e-postadress
och postadress lagrad i PUMS.
TERBETALNING: Siber utfrdar terbetalning p den totalt
betalda summan fr RoboForm/RoboForm2Go Pro-licensen om:
- Begran om terbetalning mottagits av Siber inom 30 dagar efter
kpet av RoboForm/RoboForm2Go Pro frn Kunden, och
- Kunden uppvisar kpbevis, och
- Siber kan hitta Kunden i databasen (PUMS) ver anvndare av
Pro-licenser med hjlp av uppgifter om Kunden.

4. GENERELLA AVTALSBESTMMELSER
FR ROBOFORM OCH ROBOFORM2GO
Alla avtalsbestmmelser i denna sektion gller fr bde RoboForm
Free/Pro och RoboForm2Go Free/Pro, ven om endast RoboForm nmns.
COPYRIGHT/GANDERTT AV PROGRAM:
RoboForm har gandertt till produkter
frn Siber Systems och dess licensgivare och dess upphovsrttsligt
skyddadade affrshemligheter och annan immaterialrtt.
Kunden ger endast rtten att anvnda RoboForm och inte frvrvare
av rttighet, uttryckligen eller underfrstdd, i RoboForm eller
media innehllande RoboForm annat n de specificerad i denna Licens.
Siber Systems, eller dess licensgivare, skall alltid behlla
besittning av rttighet, gandertt, garandel, inklusive
immaterialrtt i RoboForm och i media.
Kunden skall inte ta bort produktidentifiering, uppgift
om upphovsrtt, eller andra uppgifter eller restriktioner i
gandertt, frn RoboForm.
Kunden skall inte orsaka eller tillta baktutveckling,
nedmontering, eller av-kompilering av RoboForm.
NDRINGAR I WEBBLSARE:
RoboForm och RoboForm2Go kan eventuellt installera ett verktygsflt
och ett Browser Helper Object. Dessa anvnds till att fylla i och
spara formulr i webblsare och fr att se till att webblsare
framkallar automatiska inloggningar.
PERSONLIGA UPPGIFTER I ROBOFORM: All data som Kunden uppger
i RoboForms ID-Kort, NyckelKort och SkNotis, lagras endast
lokalt p Kundens dator, i filer med ndelserna RFT, RFP och RFN.
Kunden frstr att borttagandet av RFT, RFP och RFN-filer orsakar
oterkallelig frlust av den personliga data som finns i
dessa filer och kunden accepterar risken av en sdan frlust.
ICKE-VERFRING AV PERSONLIG DATA:
RoboForm snder INTE ngon data som terfinns i ID-Kort,
NyckelKort och SkNotis ver Internet. Men, om Kunden eller
ett program som krs p Kundens dator framkalla RoboForm
att fylla i ett formulr online med sdan personlig data,
kommer sndandet av detta formulr resultera i att data
snds ver Internet, men detta skall bedmas som att inte
vara framkallat av RoboForm.
RoboForm snder INTE information om webbplatser som besks
eller ngon information om surfvanor till ngon filhanterare.
SNDNING AV DATA VID AUTOUPPDATERING:
RoboForm kontrollerar Siber Systems filhanterare, www.siber.com,
efter ny version och skerhetsuppdateringar ungefr en gng per dag.
Om den hittar en version som r nyare n den som r installerad, kommer
RoboForm att erbjuda en uppgradering. Kontrollen av ny version
resulterar i att tekniska data, ssom version av webblsare och
registreringsdata skickas till Sibers filhanterare och lagras p

denna filhanterare. Kunden tillter hrmed sdant versndande sker.


Registreringsinformation definieras som Kundens namn, e-postadress,
och person/fretag som har hnvisat Kunden (hnvisare), som kund
anger vid registrering som visas nr Kunden kr RoboForm fr
frsta gngen. Registreringsinformationen kan skilja sig frn
information lagrad i Kundens ID-Kort. Kunden kan redigera
Registreringsdata under 'Instllningar', 'Version'-fliken och
'Registreringsinformation'. Registreringsinformation behver inte
vara korrekt eller komplett, eller inte ens ifyllt (tomma vrden).
Kunden tillter Siber att skicka nyhetsbrev och produktreklam, vid
enstaka tillfllen, till e-postadresser i registreringsinformationen.
INGA ANSVARSFRBINDELSE AV NGOT SLAG: ROBOFORM R
VILLKORAD I "I BEFINTLIGT SKICK " UTAN GARANTIER AV
NGOT SLAG, VARKEN UNDERFRSTDDA ELLER UTTRYCKTA,
INKLUSIVE, MEN INTE BEGRNSAD AV, UNDERFRSTDDA
GARANTIERNA GLLANDE SLJBARHET OCH LMLIGHET FR
ETT SPECIELLT NDAML. SIBER GARANTERAR INTE ATT
FUNKTIONERNA I ROBOFORM SVARAR MOT DINA KRAV ELLER
FUNGERAR I EN MILJ SKAPAD AV DIG ELLER ATT FUNKTIONEN
HOS ROBOFORM KOMMER ATT VARA AVBROTTSFRI ELLER FELFRI
ELLER ATT FEL I ROBOFORM KOMMER ATT TGRDAS.
HELA RISKEN ANGENDE KVALITETEN OCH PRESTANDA AV
ROBOFORM LIGGER HOS DIG.
SIBER GARANTERAR VIDARE INTE ATT PRIVAT
INFORMATION SOM TILLHR DIG OCH SOM DU LAGRAR
I ROBOFORM INTE KOMMAR ATT BLI STULEN ELLER
P ANNAT STT FRVRVAS AV TREDJE PART.
ANSVARSBEGRNSNING: VARKEN SIBER ELLER NGON AV DESS
LICENSGIVARE SKALL HLLAS ANSVARIGA FR NGRA SKADOR
ORSAKADE AV ROBOFORM INKLUSIVE MEN INTE BEGRNSAT
TILL INDIREKTA, OFRUTSEDDA, SPECIELLA ELLER SKADESTND
FR FLJDSKADA, ELLER FR VINSTBORTFALL, FRLUST AV
BESPARINGAR, INKOMSTER, DATA, SOM SAMKATS KUND ELLER
NGON TREDJE PART, VEN OM SIBER HAR BLIVIT INFORMERAD
OM MJLIGHETEN OM SDANA SKADOR.
UPPSGNING: Denna licens r effektiv tills den blir uppsagd eller
vid utgngen av testperioden p 30 dagar eller tillmpligt fall.
Du kan sga upp detta avtal nrsomhelst genom att avinstallera
RoboForm och radera alla dess filer. Licensen sgs omedelbart
upp utan varsel frn Siber om du ej rttar dig efter bestmmelser
i denna Licens. Vid uppsgning eller utgng av denna licens mste du
avinstallera RoboForm och radera alla dess filer.
VARUMRKEN: RoboForm (R), RoboForm Free, RoboForm Pro,
RoboForm2Go, RoboForm2Go Free, RoboForm2Go Pro,
Passcard, Safenote och Siber Systems r varumrken och/eller
handelsnamn gda av Siber Systems Inc.
OAUKTORISERAT ANVNDADE AV DESSA VARUMRKEN
OCH/ELLER HANDELSNAMN ELLER ANNAN IMMATERIALRTT
GD AV SIBER SYSTEMS ELLER DESS LICENSGIVARE
R FRBJUDEN.
GOVERNMENT CUSTOMERS: If you are acquiring RoboForm on
behalf of any unit or agency of the United States Government,

the following provisions apply. The Government agrees that:


(i) if RoboForm is supplied to the Department of Defense (DoD),
RoboForm is classified as "Commercial Computer Software" and
the Government is acquiring only "restricted rights" in RoboForm
and their documentation as that term is defined in Clause
252.227-7013(c)(1) of the DFARS; and
(ii) if RoboForm is supplied to any unit or agency of
the United States Government other than DoD, the Government's
rights in RoboForm and its documentation will be as defined
in Clause 52.227-19(c)(2) of the FAR or, in the case of NASA,
in Clause 18-52.227-86(d) of the NASA Supplement to the FAR.
FRSKRAN EXPORTLAGAR: Kunden skall till fullo tlyda alla lagar
och frordningar gllande i Frenta Staterna och andra lnder
(Exportlagar) fr att frskra sig om att varken RoboForm, eller
andra direkta produkter drav exporteras, direkt eller indirekt,
i strid med exportlagar, inklusive, utan begrnsning, spridning
av atom, kemiska, eller biologiska vapen. Om RoboForm rttmtligen
har infrskaffats av dig utanfr Frenta Staterna, samtycker du till
att du inte kommer att ter-exportera RoboForm eller ngon annan
teknisk information du mottagit, inte heller en produkt som direkt
hrstammar drav, frutom vad som godknns i de lagar och
frordningar i Frenta Staterna och de lagar och frordningar som
gller i den jurisdiktion dr du erhll RoboForm.
JURISDIKTION OCH TVIST: Detta avtal skall styras under delstaten
Virginias lagar. Alla tvister hri skall lsas i tillmplig
statlig eller federal domstol i Virginia. Parterna bifaller
till jurisdiktionen, som dess domstolar, ger sitt medgivande
till att acceptera drivandet av process via post, och avfrdar
rttsskipning eller frsvar som annars finns.
Vid en rttstvist som uppstr utifrn detta Avtal eller relaterat
till funktionen i RoboForm, skall Siber vara berttigad till alla
rttsliga kostnader och advokatskostnader som uppstr ur
frlikning, skiljedomsfrfarande, stmning och vid verklagande.
MJLIGHET ATT AVSKILJA:
om av ngon anledning en domstol i kvalificerad
jurisdiktion finner ngon del i detta avtal eller del dr av, att
vara ogenomdrivbar, skall denna del av Licensen drivas igenom till
den maximalt tilltna graden s att verkan av avsikten av den
andra parten och terstoden av denna Licens fortstter att glla
fullt ut.
TOTALT AVTAL: Denna Licens utgr avtal utan sidofrpliktelser fr
berrda parter glland anvndandet av RoboForm och relaterad
dokumentation, och erstter alla tidigare eller samtida utfrande
av frpliktelse och motfrpliktelser, skriftliga eller muntliga,
gllande sdant innehll. Ingen tillgg till eller ndringar av
denna Licens r bindande svida inte det r skriftligt och
underteckad av en Siber Systems befullmktigad representant.
IV. INTEGRITET
ROBOFORMS WEBBPLATS: RoboForms webbplats kan anvnda kakor
fr spra anvndare.
RoboForm dotterbolag och annonsrer kan ocks anvnda kakor.
KP AV ROBOFORM PRO: se Sektion 3 fr freskrifter om integritet.

PERSONLIGA UPPGIFTER I ROBOFORM: se Sektion 4 fr freskrifter


om integritets.
KUNDEN BEKRFTAR HRMED ATT KUNDEN HAR LST DETTA
AVTAL, FRSTR DET OCH GODTAR ATT VARA BUNDEN AV DESS
ALLMNNA VILLKOR.