You are on page 1of 8

www.commuterexpress.

ph
FRIDAY, March 5, 2010 Vol. 3 No. 192 • 8 pages

1 1
6 1 0
1 6 22 25 44 26
TASTE OF THAILAND
Catch the Latitude restaurant’s amazing Thailand food festival up until March 10 at Traders Hotel. Thai food P66.1m+
has been gaining popularity around the world because of its unique fusion of flavors. Thai dishes are widely
considered as one of the most scrumptious cuisine and they are specially presented to food lovers by Latitude
restaurant manager Meg Hernandez, executive chef Mark Mulder, and general manager Andrea Mastollone.
PULSE ASIA TO
Also in photo are receptionist Pornsawan Manaphim Joy, receptionist Frencine Gozun, food and beverage SUE DEFENSOR?
manager Marie B. Lanorio, service leader Haydee Razon and banquet manager Nancy Yee. M ICHAEL SUSUPP ER ALES
ERALES PAGE 3
2 Friday, March 5, 2010

Babala sa Friendster community! Power crisis, an act of


NAIS kong magbigay ng isang negosyante na inutangan
babala sa lahat ng gumagamit niya ng P300 thousand ang God or man’s inaction
ng Friendster na may isang tao nagsumbong sa SHOOTER I don’t understand what
o grupo ng mga tao ang nag- dahil ayaw daw siyang bayaran the bright boy in the energy
set up ng Friendster account SHOOTER ng taong ito. department is doing. Even a
ko ng walang pahintulot sa raffytulfo@pldtdsl.net Ang pangalan ng nasabing row 4 student in primary
akin. Ni Raffy Tulfo bangkaroteng Chinoy ay R. Lee. school can see the writing on
Sa nasabing account, Maraming taon na ang the wall of an impending
madaling mapaniwala ang kahapon lamang ng banggitin nakakaraan, noong ako ay power crisis. It happened in
lahat na iyon ay isi-net up ko ito sa akin ng isang kaibigan. nagsisimula pa lamang sa the 90’s where a crippling 12-
dahil naroon ang aking litrato Dahil hindi ako ang nag-set up media, naisulat ko si Lee dahil hour power outage sent the entire country reeling vertigi-
at ang litrato na kasama ko sina ng nasabing account at ‘di ko din sa hindi niya pagbayad sa nously on its knees. We have been forewarned years ago of a
Mon at Erwin. alam ang password na ginamit kanyang utang sa kapwa niyang looming El Niño that will definitely dry up our dams. What
Ang mga litratong iyon ay kaya ‘di ko kayang tanggalin negosyante. did Mr. Bright Boy do? He seems to be so pre-occupied with
kuha sa mga nakaraang kong iyon. Idinulog ko na ang kasong Nakiusap si Lee sa isa kong plotting something than planning solutions to the crisis.
press releases ng kaming tatlong ito sa NBI. kamag-anak, na isa niyang Pagdating ng sablay, he is so quick in putting the blame
magkakapatid ay mayroon Kamakailan nagbigay na rin malapit na kaibigan, na utusan on someone to cover up for his ineptitude. Can you imagine
pang TV show na “Isumbong ako ng babala tungkol sa isang akong tumawag sa kanya upang a genius in making up excuses is now concocting the grand-
Mo (Tulfo Brothers)”. tarantadong impostor na magpaliwanag kung bakit ko mother of all alibis - blaming God for the dry spell? He told
Malaki ang hinala ko na ang nagngangalang Edward Santos siya naisulat. Pinagbigyan ko his critics, with gall and temerity, that they should blame
mga taong ito na nag-set up Tulfo na nagpapanggap bilang ang nasabing kamag-anak at God and not his department for the dry spell, which has put
ng Friendster account ko ay may Raffy Tulfo at humihingi ng pera tinawagan ko si Lee. out of service hydroelectric plants in Mindanao.
maitim na balak – ang sa mga pulitiko para daw sa Sa maniwala kayo at sa hindi, He may have said that in jest but no one’s laughing in-
pagsamantalahan ang lahat ng kawang-gawa. Nais ko na rin pinagmumura ako ni Lee at cluding Sen. Francis Escudero who said “( Energy Sec. Angelo)
gustong makipagkaibigan sa kunin ang pagkakataong ito hiniling pa ng tarantadong Intsik Reyes’ comments have proved that he is unfit for the job.”
akin sa pamamagitan ng ac- para iparating sa lahat na wala na ito sa akin na pumunta ako During an interview earlier, Reyes said that there was no
count na iyon. rin akong Facebook account o sa kanyang opisina at doon ako emergency because there is no power shortage but later on
Aakalain nga naman ng mga ano pa mang account sa internet humingi ng tawad sa kanya sa announced that the President should be given emergency
taong sumali sa aking pekeng maliban na lang sa aking e-mail harap ng kanyang mga empleyado. powers to arrest the power crisis.
Friendster account na ako address at WANTED SA Hindi ko ginawa iyon. Reyes may have used up all his tricks that’s why he’s
mismo ang kanilang kausap o RADYO videos sa youtube. Kinakarma na itong si Lee dragging the President’s name to cover up for his incompe-
ka-chat sa Friendster kaya *** dahil sa sobrang kayabangan. tence. Reyes changes his position on issues more often than
madali silang mabibiktima ng Isang nabangkaroteng super Ang balita ko, ilan sa mga he changes his shirt and in his later caper he is blaming
mga taong ito, kung ano man milyonaryong Chinoy sa maimpluwensyang pulitiko God for the power crisis. Nagkakabuhol-buhol na sablay
ang kanilang tunay na motibo. Binondo ang hinahabol ngayon ang pinagkautangan din niya ni Reyes kung sinu-sino na ang ginagamit nya’ng palusot
Nadiskubre ko ang aking ng mga taong pinagka- na ngayon ay hina-hunting na . Sabi nga ng barbero namin sa Laguna, nakalulon siguro
pekeng Friendster account kautangan niya. Kamakailan, rin siya. ng balimbing!
What’s even more perplexing is the timing of the power
crisis. Bakit kung kelan eleksyon saka pa nagkasunod-sunod
Condom… nation ang pagputok ng mga problemang tulad nito? Di pa humuhupa
I DO not see the sense or velopment Regional Director ang kaba ng mga kandidato at botante sa election automa-
logic in the statement of a doc-
tor who said condom would
Ariel Valencia said the cam-
paign spearheaded by Health
STREETSMART tion na maaaring gamitan ng “ jamming device,” ngayon eto
Ni Jonathan Vicente na naman ang power outage na alam naman ng lahat na
actually help, instead of pre- Secretary Esperanza Cabral is importante ang kuryente sa eleksyon. We’re not being mali-
vent, the spread of the dreaded a very timely one as the dis- and more HIV victims are com- cious here but the way these problems come up, mukhang
Human Immuno Virus-Ac- ease continues its “silent” on- ing out in the open to seek help sinasadya.
quired Immuno Deficiency slaught on the Filipino and understanding from the
Syndrome (HIV-AIDS). people.
Isa pa, di maiiwasang maging malikot ang isip ng mga
public. pilosopo sa timing ng pagkasira ng mga power plants at
This doctor issued his ob- The Valentine condom cam- The DOH said the condom
servation actually with shal- paign was highly criticized by suhestisyon ni Reyes, ang pag-activate ng power barges na
distribution should not be con-
low basis, in contrast with the the Catholic Church for sup- nagkakahalaga ng humigit-kumulang sa P2.5billion.Kung
strued as a signal that the gov-
strong campaign of the Depart- posedly being immoral. ernment is advocating sexual bubusiing mabuti parang may kuneksyon: kay daming
ment of Health (DOH). However, the DOH said it licentiousness. The free panahong dapat masira ang power plants ngayon pang
The DOH has defended the is a timely reminder to the pub- condoms were just a tool of a election season; alam namang darating ang El Niño di
free condom drive initiated last lic on the importance of re- creative campaign aimed at naghanda; kelangan ang emergency power ng Presidente
Valentine’s Day in Metro Ma- sponsible sexual behavior and promoting awareness on HIV/ para walang bidding sa pag-award ng contract sa power
nila as part of a nationwide not meant to promote artificial AIDS prevention at a most op- barges.
campaign and public aware- contraception. portune time on Valentine’s
ness program against the Valencia said that in West- Isn’t this all part of a grand design for failure of elections?
Day. Nagtatanong lang po.
spread of HIV-AIDS. ern Visayas alone, there are Valencia said his depart-
DOH Center for Health De- already several cases registered ment is not pushing the con- it is going to shut a plant in Boeing said about 300 new
dom use campaign as the ex- Sydney with a loss of about jobs at the Melbourne plant
clusive method to combat 350 jobs, Sydney Morning Her- would be offered to the Sydney
HIV/AIDS but a part of the ald reports. workers.
three-point campaign to com- Boeing said that it is clos- Workers at the Bankstown
bat HIV/AIDS known by the ing the plant over the next 24 plant would be offered work
VICTOR A. CALUAG, acronym ABC – A for “absti-
President and CEO Published Monday
to 30 months, shifting its facil- at the Melbourne facility, but
nence from sex”, B for “be faith- ity to Fishermans Bend in would receive redundancy
MANNY B. MARINAY TONETTE HENSON to Friday by
Editor in Chief EVP
EVP, Sales & Marketing Silverstream ful to your partner” and C for Melbourne. packages if they did not want
JONATHAN P. VICENTE MARIO L. ADELANTE Publishing Corp. “condom use”. Mark Ross, the managing to move to Melbourne in
Managing Editor Accounting Manager Suite 2111 Cityland The free condoms were sup- director of Boeing Victoria state.
LEA G. BOTONES RAUL B. PEREZ
Herrera Tower, Valero plied by DKT, a private mer- Aerostructures Australia, said Boeing has invested 200
Street, Salcedo Village, chandising firm, to promote the
News Editor Credit & Collection Manager on Thursday that it made the million dollars (US$ 180 mil-
Makati City
CHONG P. ARDIVILLA EDISON B. CAMARINES Telephone Nos.
use of condom as effective de- decision to centralize opera- lion) in the Melbourne plant
Overall Creative Director Distribution Manager 8873435 • 8873433
terrent to HIV-ADS. tions because the two plants over the past two years, as it
HECTOR L. LOZANO EDWIN A. CO • 8451653 • Email: *** in Sydney and Melbourne were ramps up its work on the
Chief Layout Artist Production Supervisor cx.editorial@gmail.com US aircraft manufacturer operating at less than 50 per- troubled 787 Dreamliner pro-
Boeing announced yesterday cent capacity. gram.
Friday, March 5, 2010 3
CRITICS TOLD: HELP
SOLVE POWER CRISIS
CRITICS of the Arroyo administration criticisms it has been getting owing toto the
should present viable measures to help the power supply problems, particularly in
government resolve the power crisis, a Pal- Mindanao, the country’s food basket.
ace spokesman said yesterday. Malacañang was also scored for retain-
Deputy Presidential Spokesperson Charito ing Secretary Angelo Reyes as Department
Planas called on detractors of President Ar- of Energy (DOE) chief despite his failure to
royo, including the 2010 presidential aspir- resolve the crisis.
ants, to be pro-active and give their sugges- Malacañang confirmed receiving last week
tions on how to solve the power crisis. Reyes’ proposal for increasing the country’s
She said criticizing and blaming govern- power generation output.
ment for the power crisis would not address Earlier, Reyes called for granting President
this problem but rather create more trouble. Arroyo the emergency powers provided for BEAT THE HEAT
“They must give solutions and not just in Section 71 of the Electric Power Industry The unbearable heat of summer, compounded by the effects of El Niño, force these
attack government,” Planas said. Reform Act (EPIRA) to address Mindanao’s children to take a dip at the coastal waters of Navotas. VIC RIVERA
Malacañang raised this challenge amid power woes. Annette Vergel

No, Ping Pulse Asia to sue Defensor? Rights lawyers want ‘Morong
not yet INDEPENDENT polling firm
Pulse Asia is now considering
Bautista, Liberal Party mayoralty
bet, who posted an overwhelm-
43’ transfer to PNP custody
FEARING for the military’s continuing violation of the rights
in RP to take legal action against the
camp of former Presidential chief
ing lead over his rivals in a le-
gitimate survey conducted by of 43 health workers, human rights lawyers on Thursday asked
of staff Mike Defensor relative to another poll agency in December. the Court of Appeals to transfer their detention from Camp Capinpin
THE National Bu- to Camp Crame.
reau of Investigation the alleged Pulse Asia survey in Holmes stressed that Pulse
Lawyer Rachel Pastores said they wanted the detained health
yesterday denied re- Quezon City released by Asia was not commissioned to do
workers be transferred from Camp Capinpin to Camp Crame which
ports that Senator Defensor ’s political officer on a survey for local candidates in
is distant from where they have been tortured, harassed by the
Panfilo “Ping” March 2. Quezon City or for Mike Defen- military.
Lacson has slipped Pulse Asia president Ronald sor in particular, hence the al- “This is urgent because there is always fear of reprisal,” Pastores
backed into the coun- D. Holmes disowned the sup- leged survey result dated Febru- said.
try unnoticed and posed survey conducted in Quezon ary 15 was a “fake”. Aside from the request to transfer detention of the 43 health
hiding in his ances- City showing Defensor improv- "We have not conducted a sur- workers, they also manifested before the Court of Appeals the
tral house in Cavite. ing his ratings over mayoralty vey in Quezon City not for this recent violations committed by the military.
Lawyer Claro de contender Herbert Bautista. election, not for anyone. Definitely, Pastores said they do not know the whereabouts of Valentino
Castro Jr., NBI Holmes said Pulse Asia will we deny having done that sur- Paulino, Cherily Tawagon and Eleonor Carandang.
Interpol Division likewise send letters to concerned vey being quoted in the newspa- The three, according to the military, denied that they were
chief, said the contro- publications, demanding them to per report," Holmes emphasized tortured and their human rights were violated.
versial lawmaker is correct such “erroneous” report in an interview with reporters. Pastores said Paulino’s mother, Adoracion visited his son last
still out of the coun- claimed by the Defensor camp. It will be recalled that Atty. March 1 but she was not able to talk to him. The other detained
try and that govern- Holmes clarified that no such Rodriguez, campaign manager for health workers said Paulino was taken out of his detention and
ment agents are still survey was conducted and fig- Defensor, produced a supposed no one has seen him since then. Ampie Galpo
tracking down his ures published in newspapers “latest survey” from Pulse Asia
whereabouts. were mere fabrications. wherein Defensor claimed to have
NBI received re- The fake poll results showed posted a 36.4% preferential rat- Comelec to meet PPCRV
ports that Lacson re- Defensor closing in on Vice Mayor ing—a close second to Bautista's
turned to the country. Vice Mayor Herbert 'Bistek' 42.5%. on poll-related issues
He is allegedly con-
THE Commission on Elec- the figure.
templating to surren-
der to the NBI.
RP firms eye opportunities tions (Comelec) will be meeting For his part, Comelec Spokes-
There were also
reports that the sena-
in burgeoning global eco-market with the Parish Pastoral Coun-
cil for Responsible Voting
person James Jimenez said they
welcome the efforts of the PPCRV
tor, who has FOUR local companies are a national initiative that serves (PPCRV) and other organiza- for scrutinizing their records.
awarrant of arrest for going to promote their green as an important marketing instru- tions next week to discuss and “We are thankful to PPCRV, by
the slaying of publi- technology at the forthcoming ment for environmentally prefer- find solution to the election-re- opening up our records to them,
cist Salvador Eco-Products International Fair able products. lated issues they have presented by letting them look at our records,
“Bubby” Dacer and (EPIF) 2010, Asia’s largest in- Monrio Industrial Corp. is go- to the commission. they have actually held us in our
ternational environmental ex- ing to feature its LVD (low volt- Comelec Commissioner efforts to purge the list of voters.
his driver Emmanuel
hibition in Jakarta, the Center age differential) Induction Lamp Gregorio Larrazabal said the I’d like to emphasize that the list
Corbito, is in the cus-
for International Trade Expo- with a longer burning lifespan meeting is scheduled on March of the cleansing of the list of vot-
tody of former Execu-
sitions and Missions (CITEM) leading to a lesser carbon foot- 10 at 11 a.m. at the Comelec main ers is a continuing action of the
tive Secretary office in Intramuros, Manila. Comelec,” he said.
Eduardo Ermita. But said. print.
“We had a meeting this morn- Meanwhile, Larrazabal said
the government did CITEM said these Filipino com- Mariwasa Siam Ceramics, Inc. ing (Thursday) and we’re send- they will be providing the board
not confirm the re- panies are Monrio Industrial will showcase its program on ing out notices to them for the of elections inspectors (BEIs) with
port. Corp., Mariwasa Siam Ceramics greenhouse gas (GHG) reduction meeting next week, so that we can a copy of a watchlist, wherein the
On the other hand, Inc., Trevis International Corp., in the production of its floor and settle things out,” Larrazabal said. names of voters who have mul-
NBI official said it and United Pulp and Paper Co. wall ceramic tiles. The PPCRV relayed to the poll tiple registrations are listed.
would be risky for the Inc. Trevis International Corp. will body early this week a list of more “We will be giving a list of vot-
senator to get back the The participating Filipino also highlight its Plantex Multi- than 40,000 “double, multiple ers who have multiple registra-
country via backdoors companies will showcase prod- Purpose Plant Extract Concen- and zombie registrants” in Davao tions to the BEIS to be a form of
citing the presence of ucts bearing the green Seal of Ap- trate that acts as an odor elimi- City and Davao del Sur. watchlist, kung nandun ka sa
Abu Sayyaf group in proval granted by the National nator, disinfectant, multi-purpose The Comelec said they will watchlist, the BEIS will prevent
the troubled south. Ecolabelling Programme – Green cleaner, and insect repellant, to look into the matter, as they asked you, will stop you from voting,”
Angelie Escandor Choice Philippines (NELP-GCP), name just a few uses. the group on where did they get he said.
4 Friday, March 5, 2010 5
acting awards. Dahil na malaking utang Alam din daw 2006, tumanggap pher. Ang script
dito, hindi kaya lalo na loob sa mga niyang naghahanda siya ng Best naman ay isinulat ni
niyang ma-miss ang Batangueño.” na ang Star Cinema Supporting Actor Paul Sta. Ana.
showbiz ngayong Masaya rin si para sa pelikulang award mula sa Isang pocket
masyado na siyang Vilma sa pagwawagi pagsasamahan nila Gawad Tanglaw for interview para kay
abala sa pulitika? ni Luis ng kanyang ng Megastar na si his performance in Diether at sa co-star
NAKAKALOKA masama.” “Nami-miss ko kauna-unahang Sharon Cuneta. the said movie. nitong si Precious
naman itong si ™™™ talaga, sa totoo acting award. Kumusta naman After five years, Lara Quigaman ang
Rufa Mi sa Nae-enjoy ni lang,” pag-amin “Marami na rin yung pelikula kung may bago nang ginanap sa Anabelle
sobrang Daniel Matsunaga niya. “Pero wala, siyang awards, pero saan siya raw ang pelikula si Diether— Lee’s Café noong
kagagahan. ang showbiz. I’m here now as a hosting. First niya gaganap sa buhay Slow Fade produced March 2, kaugnay
Naisulat namin “Yes, I enjoy it. I public servant. Ang ito sa acting. Pero ng dating Pangulong by PLDT-Smart ng Slow Fade.
kamakailan na like acting,” say ng kapalit na lang nito, sabi ko nga, mas Ang Slow Fade
Corazon Aquino? Foundation at
super imbiyerna binata sa amin. ay tungkol sa isang

NORA AUNOR
yung alam mong na-excite ako sa *** Cinemabuhay
siya kay Richard Babalik ang tiwala, suporta, kanya kanina. video editor na nire-
Five years ago International, record ang lahat ng
Poon nang minsan werewolf character pasasalamat sa ‘yo Sarap...sarap! pa ang last movie headed by actor gusto niyang ibahagi
silang mag-show ni Daniel sa The ng tao, yun naman Proud mama, proud na ginawa ni Diether Albert Martinez. Ito sa kanyang anak na
sa isang casino Last Prince dahil ang hindi kayang nanay!” sambit ni
recently. Kuwento VILMA SANTOS Ocampo, ang ay mula sa hindi niya alam kung
maganda ang bayaran ng pera. Ate Vi.
siya nang kuwento feedback sa Nasaan Ka Man in direksiyon ng isa sa makikita pa niya
Once na nandun ka MOVIE
kung kani-kanino
kung paano siya
kanya. “It’s a very
good experience.
Ate Vi ipinagtanggol si Superstar Nora Aunor na at nakikita mo na
yung kanilang
PROJECTS. Ayon
sa Star for All
2005 with Claudine
Barretto and Jericho
bagong filmmakers
ngayon, si Rommel
dahil may brain
cancer siya. Ayon
tunay na nangyari sa
buhay ko.
story at sa character
na ginampanan ko.

I
nabastos nang Every time I have PINAGTANGGOL sa airport. Tutuparin Rosales for Star Sales, who is also kay Diether, hindi
agawin sa kanya ni Ate Vilma
There’s nothing pagmamahal sa ‘yo, Seasons, may Cinema. Noong the cinematogra- raw niya agad
“My father died “Pero iba ang
taping, it’s always ba niya ang suporta at natitira pa siyang when I was only six ending ng story,” diin
ni Richard Poon something new. I Santos ang pangako niyang ito wrong with that. tinanggap ang Slow
pasasalamat na dalawang pelikula Fade nang una itong years old dahil may ni Diether. “Hindi ito
ang mikropono. love it!” kanyang mahigpit kay Nora ngayong colon cancer siya. sad ending, dahil
Ang lokah, hindi Nalaman na karibal sa malapit na itong Kung sa tingin nanggagaling sa sa kontratang i-offer sa kanya.
puso, yun na ang pinirmahan niya sa “Hindi ko agad na- May naiwan din punumpuno ito ng
naman pala
MAJA SALVADOR
naming na at the industrya na si Nora bumalik ng mo, e, kailangan pinakabayad mo Star Cinema visualize,” sabi niya. siyang tape tungkol hope, lalo na sa
mapanindigan ang age of 16 ay Aunor ang Pilipinas? “Ang maganda sa amin na nai- mga cancer victims,
na, bakit naman dun, yun na ang “May nagpa-flash-
kanyang umalis na si Daniel pagpaparetoke nito “Kapag tinawagan lang sa Star Cin- record niya bago na anumang sakit
legacy mo. Sa akin, back sa akin kaya
SHOWBIZ

DIEHTER OCAMPO
pinagkukuwento. sa Brazil para niya ako, susunduin
ng mukha sa hindi? Walang okey na bayad na ema, naghihintay siya nawala. mo, matuto lamang

PRECIOUS LARA
Nasulat namin humingi muna ako ng
dito na PIZZAZZ magtrabaho. Five
years na siyang
planong pagbabalik
showbiz sa Pilipinas
ko siya at dadalhin
ko siya sa masama na yun. The trust, the sila. Ginawa ko ang kahit teaser ng Ayokong panoorin tayo to accept it, we
support, the love at In My Life after movie. Nang ang tape na nasa can cope up sa
nagmamadali raw By Alex Brosas wala sa kanilang matapos makulong Batangas!”
itong si Richard bansa pero sa US.
“Hindi lang natatawang sabi ni i-enhance mo pasasalamat nila sa seven years and, mapanood ko at pag-iingat pa rin ni situation. Katulong
kong hindi siya si Elton Yap at naman ang kumare nagawa mo sa thank God, we had nabasa ko ang script, Mommy hanggang din namin dito ang
dahil may raket pa bumibisita naman Ayon sa ulat ng Vilma. “Pero alam yung beauty
siyang pupuntahan sanay sa sa mga nagkulong daw sila ko ang gumawa kanila, bayad ko na a good script kahit naiyak ako. Parang ngayon. Kaya naka- Philippine Cancer
siya sa kanyang Philippine Entertain- niya, alam niya ang
kaya naman ganoong lugar,” sabi sa kotse nito. niyan, marami pang mo, di ba?” yun, at tinatanaw ko papaano.” bumalik sa akin ang relate talaga ako sa Society.”
pamilya. ment Portal (PEP), number ko.”
inagaw niya ang ni Ruffa Mi sa text. Maja was caught “I haven’t done iba,” sabi ni Vilma.
expected na kapag Sa hiwalay na ay Akin (1978), at T-
microphone ng Actually, noong by surprise nang TV in Brazil. This “Not for anything,
napag-uusapan ang interview kay Nora
hitad. Tawanan una, talagang mabasa niya ang is my first time,” mas bata sa amin, Bird at Ako (1982).
tungkol sa Super- ay sinabi niyang
nga ang audience pinanindigan ni tsismis sa kanya. say ni Daniel sa nagpapaayos na. ACTING
star na si Nora ay payag siyang
dahil ang akala Ruffa Mi kay Jobert “Hindi po totoo. kanyang exposure There’s nothing AWARDS. Sa
hindi puwedeng gumawa ng pelikula
nila ay part of the na nabastos siya ni Terible naman. wrong with that. Imperial Palace
sa The Last hindi hingan ng with Vilma. Si Vilma
comic act ang Richard. That was Napagkamalan lang Kung sa tingin mo, Suites sa Tomas
Prince. reaksiyon ang ba ay gustong
ginawa ni Richard. last Monday. After ako. Sana naman e, kailangan na, Morato ginanap ang
Familiar face si kanyang makasamang muli
Ang sabi pa ni two days lang ay ma-clear ko ang bakit naman hindi? presscon para kina
Daniel dahil sa pinakamahigpit pa Walang masama na sa pelikula ang
Ruffa Mi, hindi raw biglang kumambyo sarili ko. ‘Yung ilang commercials kanyang archrival? Vilma at Ralph Recto
ring karibal sa i-enhance mo yung
feel ni Richard na ang hitad at kaming dalawa lang na ginawa niya showbiz industry— “Sa totoo lang, kagabi. Pero bago
mag-show sa itinatanggi na noong kabigan niya beauty mo, di ba?” nagtungo doon ang
tulad ng Ph Care at ang Star for All gusto kong gumawa
nasabing venue masama ang loob (Elton Yap), o Welcome na mag-asawa, kasama
Close-Up. Seasons na si ng movies. Ang
dahil marami raw niya kay Richard kaming dalawa lang welcome naman daming naka-lineup. ang kanilang anak na
Tapos ng high Vilma Santos.
GRO. Siguro, Poon. ni Elton, walang daw kay Vilma ang But again, ang si Ryan Christian, ay
school si Daniel at Usap-usapan
napagkamalang Nakakaloka itong ganoon,” paliwanag pagbabalik ni Nora nangyayari ngayon, nanggaling muna si
mukhang wala pa kasi ngayon ang
GRO ng singer stand-up comedi- ni Maja. nalalapit na sa bansa sa April. priority is... Tinitira Vilma sa awarding
enne na ito, ha! Hoy siyang interest na “Oo naman!”
ang mga atten- Never daw siyang pagbabalik ni Nora na nga ako! Hindi ceremony ng Gawad
Rufa Mi, kung hindi nagkulong sa kotse mag-aral sa bulalas niya. “At
dants at wait- sa Pilipinas upang i- raw 24 oras [na Tanglaw Awards.
resses sa casino. ka marunong kasama ang isang kolehiyo. saka noong
“Maybe when I resume ang nagtatrabaho]. I Siya kasi ang
Last Wednes- manindigan, huwag lalaki.” Kahit sa set kanyang showbiz magkaroon kami ng mean, after seven nahirang na Best
day ay nag-text si kang magkuwento ng taping namin lagi finish everything, premiere night sa
shows and model- career. Pero bago years, why not? Actress para sa
Ruffa Mi sa isang kung kani-kanino lang ako sa standby rito ay naging laman L.A. ng In My Life, Maybe later on, pagganap niya sa In
kaibigan who para hindi kumalat area o kaya kasama ing. This opportu- nagkakausap kami
nity comes only ng balita ang pagdating niya. Pero My Life (2009),
happens to be a ang sentimiyento ko sa van ‘yung pagpaparetoke ng niyan. Dapat nga ngayon, yung samantalang ang
friend of Jobert mo. Kung ayaw yaya ko or ‘yung once in your life. If manonood siya, e.
I study, for sure I mukha ng Superstar priority kasi is still panganay niyang
Sucaldito. Binasa mong masulat, pinsan ko.” sa Japan. Kaya lang, biglang
would not have as public servant. anak na si Luis
ni Jobert sa manahimik ka. May halong nagkaroon ng bisita
done commercials Sa presscon na That’s my second Manzano ang
kanyang radio ™™™ pakiusap si Maja na ipinatawag ni Mother
sa kanila. Kaya ang
priority after my
and I have not pinapunta niya, mga nanalong Best
show ang text Halatang tantanan na siya sa
traveled from Lily Monteverde immediate family,” Supporting Actor
message ni Rufa apektado si Maja ganitong klaseng close friends niya,
different countries. para kina Vilma at which we accommo- paliwanag niya. para rin sa naturang
Mi. Salvador sa tsismis tsismis.
Anytime I can go sa asawa nitong si dated, at nag-thank Sa mahigit apat pelikula.
“Nabasa ko sa kanya ngayon. “Sana po, huwag
Ang tsika kasi na namang ganoon back to my former Senator you siya.” na dekadang Bagamat
‘yung write-up.
Pakisabi naman lumabas sa isang kasi nanahimik studies. I just want Ralph Recto kagabi, Sa isang episode pagiging magkaribal madalang nang
na hindi masama broadsheet ay naman po ako at to grab opportuni- March 3, ay ng Wowowee kung nila ay tatlong gumawa ng pelikula
ang loob ko. Na- nakita raw ang ginagawa ko ‘yung ties that are tinanong ang Star saan nag-guest si pelikula pa lang ang si Vilma ay patuloy
cut lang ang mike young star kasama trabaho ko nang coming my way,” for All Seasons Vilma ay sinabi niya pinagsamahan nina pa rin itong
ko. Di naman niya ang male friend ng maayos at wala esplika ng half- kung ano ang kay Nora, through Vilma at Nora. Ito tinatangkilik ng mga
ako inagawan ng magiging asawa ni naman po akong Brazilian, half- reaksiyon niya sa phone patch, na ay ang mga mananood at
eksena. Alam Roxanne Guinoo na ginagawang Japanese model. pagpaparetoke ng pag-uwi ng huli ay sumusunod: Young patuloy pa rin ang
mukha ni Nora. susunduin niya ito Love (1970), Ikaw pagtanggap niya ng
4 Friday, March 5, 2010 5
acting awards. Dahil na malaking utang Alam din daw 2006, tumanggap pher. Ang script
dito, hindi kaya lalo na loob sa mga niyang naghahanda siya ng Best naman ay isinulat ni
niyang ma-miss ang Batangueño.” na ang Star Cinema Supporting Actor Paul Sta. Ana.
showbiz ngayong Masaya rin si para sa pelikulang award mula sa Isang pocket
masyado na siyang Vilma sa pagwawagi pagsasamahan nila Gawad Tanglaw for interview para kay
abala sa pulitika? ni Luis ng kanyang ng Megastar na si his performance in Diether at sa co-star
NAKAKALOKA masama.” “Nami-miss ko kauna-unahang Sharon Cuneta. the said movie. nitong si Precious
naman itong si ™™™ talaga, sa totoo acting award. Kumusta naman After five years, Lara Quigaman ang
Rufa Mi sa Nae-enjoy ni lang,” pag-amin “Marami na rin yung pelikula kung may bago nang ginanap sa Anabelle
sobrang Daniel Matsunaga niya. “Pero wala, siyang awards, pero saan siya raw ang pelikula si Diether— Lee’s Café noong
kagagahan. ang showbiz. I’m here now as a hosting. First niya gaganap sa buhay Slow Fade produced March 2, kaugnay
Naisulat namin “Yes, I enjoy it. I public servant. Ang ito sa acting. Pero ng dating Pangulong by PLDT-Smart ng Slow Fade.
kamakailan na like acting,” say ng kapalit na lang nito, sabi ko nga, mas Ang Slow Fade
Corazon Aquino? Foundation at
super imbiyerna binata sa amin. ay tungkol sa isang

NORA AUNOR
yung alam mong na-excite ako sa *** Cinemabuhay
siya kay Richard Babalik ang tiwala, suporta, kanya kanina. video editor na nire-
Five years ago International, record ang lahat ng
Poon nang minsan werewolf character pasasalamat sa ‘yo Sarap...sarap! pa ang last movie headed by actor gusto niyang ibahagi
silang mag-show ni Daniel sa The ng tao, yun naman Proud mama, proud na ginawa ni Diether Albert Martinez. Ito sa kanyang anak na
sa isang casino Last Prince dahil ang hindi kayang nanay!” sambit ni
recently. Kuwento VILMA SANTOS Ocampo, ang ay mula sa hindi niya alam kung
maganda ang bayaran ng pera. Ate Vi.
siya nang kuwento feedback sa Nasaan Ka Man in direksiyon ng isa sa makikita pa niya
Once na nandun ka MOVIE
kung kani-kanino
kung paano siya
kanya. “It’s a very
good experience.
Ate Vi ipinagtanggol si Superstar Nora Aunor na at nakikita mo na
yung kanilang
PROJECTS. Ayon
sa Star for All
2005 with Claudine
Barretto and Jericho
bagong filmmakers
ngayon, si Rommel
dahil may brain
cancer siya. Ayon
tunay na nangyari sa
buhay ko.
story at sa character
na ginampanan ko.

I
nabastos nang Every time I have PINAGTANGGOL sa airport. Tutuparin Rosales for Star Sales, who is also kay Diether, hindi
agawin sa kanya ni Ate Vilma
There’s nothing pagmamahal sa ‘yo, Seasons, may Cinema. Noong the cinematogra- raw niya agad
“My father died “Pero iba ang
taping, it’s always ba niya ang suporta at natitira pa siyang when I was only six ending ng story,” diin
ni Richard Poon something new. I Santos ang pangako niyang ito wrong with that. tinanggap ang Slow
pasasalamat na dalawang pelikula Fade nang una itong years old dahil may ni Diether. “Hindi ito
ang mikropono. love it!” kanyang mahigpit kay Nora ngayong colon cancer siya. sad ending, dahil
Ang lokah, hindi Nalaman na karibal sa malapit na itong Kung sa tingin nanggagaling sa sa kontratang i-offer sa kanya.
puso, yun na ang pinirmahan niya sa “Hindi ko agad na- May naiwan din punumpuno ito ng
naman pala
MAJA SALVADOR
naming na at the industrya na si Nora bumalik ng mo, e, kailangan pinakabayad mo Star Cinema visualize,” sabi niya. siyang tape tungkol hope, lalo na sa
mapanindigan ang age of 16 ay Aunor ang Pilipinas? “Ang maganda sa amin na nai- mga cancer victims,
na, bakit naman dun, yun na ang “May nagpa-flash-
kanyang umalis na si Daniel pagpaparetoke nito “Kapag tinawagan lang sa Star Cin- record niya bago na anumang sakit
legacy mo. Sa akin, back sa akin kaya
SHOWBIZ

DIEHTER OCAMPO
pinagkukuwento. sa Brazil para niya ako, susunduin
ng mukha sa hindi? Walang okey na bayad na ema, naghihintay siya nawala. mo, matuto lamang

PRECIOUS LARA
Nasulat namin humingi muna ako ng
dito na PIZZAZZ magtrabaho. Five
years na siyang
planong pagbabalik
showbiz sa Pilipinas
ko siya at dadalhin
ko siya sa masama na yun. The trust, the sila. Ginawa ko ang kahit teaser ng Ayokong panoorin tayo to accept it, we
support, the love at In My Life after movie. Nang ang tape na nasa can cope up sa
nagmamadali raw By Alex Brosas wala sa kanilang matapos makulong Batangas!”
itong si Richard bansa pero sa US.
“Hindi lang natatawang sabi ni i-enhance mo pasasalamat nila sa seven years and, mapanood ko at pag-iingat pa rin ni situation. Katulong
kong hindi siya si Elton Yap at naman ang kumare nagawa mo sa thank God, we had nabasa ko ang script, Mommy hanggang din namin dito ang
dahil may raket pa bumibisita naman Ayon sa ulat ng Vilma. “Pero alam yung beauty
siyang pupuntahan sanay sa sa mga nagkulong daw sila ko ang gumawa kanila, bayad ko na a good script kahit naiyak ako. Parang ngayon. Kaya naka- Philippine Cancer
siya sa kanyang Philippine Entertain- niya, alam niya ang
kaya naman ganoong lugar,” sabi sa kotse nito. niyan, marami pang mo, di ba?” yun, at tinatanaw ko papaano.” bumalik sa akin ang relate talaga ako sa Society.”
pamilya. ment Portal (PEP), number ko.”
inagaw niya ang ni Ruffa Mi sa text. Maja was caught “I haven’t done iba,” sabi ni Vilma.
expected na kapag Sa hiwalay na ay Akin (1978), at T-
microphone ng Actually, noong by surprise nang TV in Brazil. This “Not for anything,
napag-uusapan ang interview kay Nora
hitad. Tawanan una, talagang mabasa niya ang is my first time,” mas bata sa amin, Bird at Ako (1982).
tungkol sa Super- ay sinabi niyang
nga ang audience pinanindigan ni tsismis sa kanya. say ni Daniel sa nagpapaayos na. ACTING
star na si Nora ay payag siyang
dahil ang akala Ruffa Mi kay Jobert “Hindi po totoo. kanyang exposure There’s nothing AWARDS. Sa
hindi puwedeng gumawa ng pelikula
nila ay part of the na nabastos siya ni Terible naman. wrong with that. Imperial Palace
sa The Last hindi hingan ng with Vilma. Si Vilma
comic act ang Richard. That was Napagkamalan lang Kung sa tingin mo, Suites sa Tomas
Prince. reaksiyon ang ba ay gustong
ginawa ni Richard. last Monday. After ako. Sana naman e, kailangan na, Morato ginanap ang
Familiar face si kanyang makasamang muli
Ang sabi pa ni two days lang ay ma-clear ko ang bakit naman hindi? presscon para kina
Daniel dahil sa pinakamahigpit pa Walang masama na sa pelikula ang
Ruffa Mi, hindi raw biglang kumambyo sarili ko. ‘Yung ilang commercials kanyang archrival? Vilma at Ralph Recto
ring karibal sa i-enhance mo yung
feel ni Richard na ang hitad at kaming dalawa lang na ginawa niya showbiz industry— “Sa totoo lang, kagabi. Pero bago
mag-show sa itinatanggi na noong kabigan niya beauty mo, di ba?” nagtungo doon ang
tulad ng Ph Care at ang Star for All gusto kong gumawa
nasabing venue masama ang loob (Elton Yap), o Welcome na mag-asawa, kasama
Close-Up. Seasons na si ng movies. Ang
dahil marami raw niya kay Richard kaming dalawa lang welcome naman daming naka-lineup. ang kanilang anak na
Tapos ng high Vilma Santos.
GRO. Siguro, Poon. ni Elton, walang daw kay Vilma ang But again, ang si Ryan Christian, ay
school si Daniel at Usap-usapan
napagkamalang Nakakaloka itong ganoon,” paliwanag pagbabalik ni Nora nangyayari ngayon, nanggaling muna si
mukhang wala pa kasi ngayon ang
GRO ng singer stand-up comedi- ni Maja. nalalapit na sa bansa sa April. priority is... Tinitira Vilma sa awarding
enne na ito, ha! Hoy siyang interest na “Oo naman!”
ang mga atten- Never daw siyang pagbabalik ni Nora na nga ako! Hindi ceremony ng Gawad
Rufa Mi, kung hindi nagkulong sa kotse mag-aral sa bulalas niya. “At
dants at wait- sa Pilipinas upang i- raw 24 oras [na Tanglaw Awards.
resses sa casino. ka marunong kasama ang isang kolehiyo. saka noong
“Maybe when I resume ang nagtatrabaho]. I Siya kasi ang
Last Wednes- manindigan, huwag lalaki.” Kahit sa set kanyang showbiz magkaroon kami ng mean, after seven nahirang na Best
day ay nag-text si kang magkuwento ng taping namin lagi finish everything, premiere night sa
shows and model- career. Pero bago years, why not? Actress para sa
Ruffa Mi sa isang kung kani-kanino lang ako sa standby rito ay naging laman L.A. ng In My Life, Maybe later on, pagganap niya sa In
kaibigan who para hindi kumalat area o kaya kasama ing. This opportu- nagkakausap kami
nity comes only ng balita ang pagdating niya. Pero My Life (2009),
happens to be a ang sentimiyento ko sa van ‘yung pagpaparetoke ng niyan. Dapat nga ngayon, yung samantalang ang
friend of Jobert mo. Kung ayaw yaya ko or ‘yung once in your life. If manonood siya, e.
I study, for sure I mukha ng Superstar priority kasi is still panganay niyang
Sucaldito. Binasa mong masulat, pinsan ko.” sa Japan. Kaya lang, biglang
would not have as public servant. anak na si Luis
ni Jobert sa manahimik ka. May halong nagkaroon ng bisita
done commercials Sa presscon na That’s my second Manzano ang
kanyang radio ™™™ pakiusap si Maja na ipinatawag ni Mother
sa kanila. Kaya ang
priority after my
and I have not pinapunta niya, mga nanalong Best
show ang text Halatang tantanan na siya sa
traveled from Lily Monteverde immediate family,” Supporting Actor
message ni Rufa apektado si Maja ganitong klaseng close friends niya,
different countries. para kina Vilma at which we accommo- paliwanag niya. para rin sa naturang
Mi. Salvador sa tsismis tsismis.
Anytime I can go sa asawa nitong si dated, at nag-thank Sa mahigit apat pelikula.
“Nabasa ko sa kanya ngayon. “Sana po, huwag
Ang tsika kasi na namang ganoon back to my former Senator you siya.” na dekadang Bagamat
‘yung write-up.
Pakisabi naman lumabas sa isang kasi nanahimik studies. I just want Ralph Recto kagabi, Sa isang episode pagiging magkaribal madalang nang
na hindi masama broadsheet ay naman po ako at to grab opportuni- March 3, ay ng Wowowee kung nila ay tatlong gumawa ng pelikula
ang loob ko. Na- nakita raw ang ginagawa ko ‘yung ties that are tinanong ang Star saan nag-guest si pelikula pa lang ang si Vilma ay patuloy
cut lang ang mike young star kasama trabaho ko nang coming my way,” for All Seasons Vilma ay sinabi niya pinagsamahan nina pa rin itong
ko. Di naman niya ang male friend ng maayos at wala esplika ng half- kung ano ang kay Nora, through Vilma at Nora. Ito tinatangkilik ng mga
ako inagawan ng magiging asawa ni naman po akong Brazilian, half- reaksiyon niya sa phone patch, na ay ang mga mananood at
eksena. Alam Roxanne Guinoo na ginagawang Japanese model. pagpaparetoke ng pag-uwi ng huli ay sumusunod: Young patuloy pa rin ang
mukha ni Nora. susunduin niya ito Love (1970), Ikaw pagtanggap niya ng
6 Friday, March 5, 2010

Ni McJoe PALAISIPAN Thelma Onego


Complete the grid so every row, column
and 3 x 3 box contains every digit
3. Salukan
from 1 to 9 inclusively.
4. Hinulma
5. Pinapatakas
6. Itutudla
7. Mangha
8. Galaw ng
tubig-dagat
9. Abrigo
10. Daloy
18. Lumilipad
na baga
20. Pangdaigdig
21. Sikat
22. Tubuan
ng amag
23. Waldas
25. Gilid
26. Tuyong sapa
Previous puzzle solution PAHALANG 25. Produktong isda
27. Panghalip paari
29. Langis
28. Bubong
1. Aguhilya 30. Iringan
5. Portamoneda 31. Agipo
11. Balik sa isip 32. Ulat
12. Ipiglas 33. Tanong sa
13. Luto sa namimili
sinaing 34. Ibasura
14. Nasolo 35. Lamang
15. Wasak
16. Langgam
17. Iaalampay PABABA
19. Binuo
ang plano 1. Sinalok
24. Isunod 2. Bayakan
SAGOT SA NAKARAAN

Gulp® Your Vote to the 2010 Elections!


THIS coming election, Filipinos can have from U.S. Voters versus 7-Election partici-
a drink and vote with it, too. pants. In the same vein, the local 7-Election
Beginning March 10, 7-Eleven Philippines is set to provide Filipinos a fun and informal
will be giving the entire Filipino nation a voice Presidential polling platform that not only
in the upcoming Presidential elections makes it more accessible for the voting pub-
through the 7-Elections. lic to make their voices heard, but introduces
”7-Eleven in the USA first conducted this the concept of choice and responsible voting
in 2000 and has run for three consecutive to a wider demographic.
elections,” explains Jose Victor Paterno, Presi- Locally, 7-Eleven hopes to highlight the
dent and CEO of Philippine Seven Corpora- Filipino’s Presidential options by making sure
tion, Philippine licensee of 7-Eleven stores. that all the Presidentiables—the top five, namely
“Partnered with two of the most prominent Manny Villar, Joseph Estrada, Richard Gor-
news networks in the U.S., CNN and USA don, Noynoy Aquino, and Gilbert Teodoro
Today, the informal polling was able to pro- alongside fellow candidates Jamby Madrigal,
vide the public with daily and weekly poll
results.”
JC de Los Reyes, Nicanor Perlas, Eddie
Villanueva, even the voter ’s right to abstain,
555 Canned Meats: The Filipino
While the poll may be informal, evidence
from its U.S. precedent revealed surprisingly
are represented. The idea is to engage the greater
public in this national initiative anchored on
Family’s All-Time Favorites
accurate results—revealing a one to two per- the value of freedom of choice and underscore HARDWORKING Filipinos brave everyday’s exhausting and
cent discrepancy between actual numbers the importance of responsible voting. draining challenges to provide food on their table. Each member
of the family puts in his share for their collective survival. Tatay,
‘LEGS’ 2,300 Students in Caloocan as the main provider, spends his day fulfilling laborious tasks at
work. Nanay takes care of the household chores while doing side-
GRADUATING students need sturdy legs The first staging of LEGS took place last line jobs to earn extra income. Kuya works in a fast food chain in
to help them stand out and survive in the February 25 at the University of Caloocan order to help pay the household bills and Ate assists in the family’s
“real world,” Caloocan City Mayor Enrico City (UCC) in Camarin, Caloocan North while little sari-sari store.
“Recom” Echiverri said. the second staging was held the next day at All of them, after a strenuous and tiring day, look forward to
It was through this notion that Echiverri UCC on Tandang Sora Street. meal time at home where they can all share their stories with
initiated a program that would provide in- Echiverri said the objective of LEGS was each other over a filling, delicious and nutritious meal. Good
coming graduates the necessary knowledge to equip graduating students with the knowl- thing there is 555, which is not only into canned fish but is also
and confidence so they may adjust from be- edge on their basic rights as would-be work- into a wide range of canned meats. Now, the whole family can
ing a student to worker with ease. ers, as well as labor-related matters and other enjoy the tasty goodness of meat treats everyday through 555
Aptly dubbed, “Labor Education for relevant information on employment. Carne Norte, 555 Meat Loaf and 555 Beef Loaf. Every member of
Graduating Students (LEGS),” the two-day The program likewise pushes for the pro- the family can savor these meaty pleasures without running down
program attracted more than 2,300 students motion of labor laws, policies, standard rules the household budget.
from all over Caloocan. and regulations, Echiverri stressed.
Friday, March 5, 2010 7
LINE ADS DSWD cites importance of day-care workers
SOCIAL Welfare and Development in essence, they are being pulled out creased,” Acting Secretary Yangco ex-
Our new cell number for free text is 0927-5202742 Acting Secretary Celia Capadocia- of their comfort zone, thus, great care plained.
LOANS BUY & SELL Yangco emphasized the vital role should be exercised to ensure that they More than 50 federation presidents
played by day care workers (DCWs) are provided a nurturing environment of DCWs and members of the Tech-
6% P.A. BNEW/USED CARS For Sale!!! Brand New
CAR LOAN / CAR LATERAL DASHBOARD COVER for: as surrogate parents to children in their to stimulate and kindle their natural nical Working Group of the Early
(02)9077121 • 09151980332 Lancer Singkit, Hotdog, formative years. curiosity and innate talent. The day Childhood Care and Development
0921-6774142 CHARLIE Itlog, Pizza, Innova, Vios, The DSWD head honors the impor- care center should be regarded as a (ECCD-TWG) all over the country
Cash Loan 1.39% mo.
Avanza, Big Body, atbp. tance of the day-caer workers during friendly and embracing second home,” attended the two-day consultation
0923.6038090 / 0930.3697419 the National Day Care Workers Con- Acting Secretary Yangco said. conference to share experiences in
0930-6060127 Jestoni
For sale! 500 sqm lot sultation Conference held recently at “DCWs are among the DSWD’s the implementation of day care ser-
JOB OFFER in Tagaytay City Bohol Plaza Resort, Panglao Island. unsung heroes and should continue vice as well as discuss recent devel-
2k/sqm - 0919-6280844
URGENT OFFICE JOB “The stage at which children are to upgrade their skills for their gigantic opments on ECCD. The dialogue was
HR / ADMIN / OFC Affordable Houses in QC entrusted to a day care worker is the task ahead as the number of children funded by the United Nations
ATTENDANTS Francis 0918-4700130
WITH BASIC+ALLOWANCE
most crucial period in their lives, since enrolled in day care centers has in- Children’s Fund (UNICEF).
www.francismec.sulit.com.ph
BONUS
TEXT/CALL MS KATE
0939-2602067/0916309355
For sale. Kassel Condo
Rem. 601 / 31sqm
SC junks Two senatorial bets join Bangon Pilipinas
Work from Home!!!
unfurnished. Pasay Taft,
Vito Cruz. Sylvia Rodriguez
criminal WITH only 67 days remaining before elec- Papin said she had asked for the bless-
part/full time: 10-30k/month tions, two senatorial aspirants from differ- ings of her partymates in her desire to be
www.peaklifestyle.com/
eagles. Text 0908-1952711
896-4656 / 8964875
09175252876
raps vs ent political parties have joined Bangon adopted by Bangon Pilipinas.

FOR RENT Affordable townhouse


in QC 2.48M, H&L in
Davide, Pilipinas, bringing the number of its slate to
nine.
“Nagpaalam ako sa aming chairman at
kay [vice presidential aspirant] Jay Sonza na
For Rent!!! Mitsubishi
L300 FB. 0932-6170132
Antipolo 1.45M, Francis
0918-4700130 Martinez Bangon Pilipinas secretary general Ted
Pascua, in a press conference, said singer
napili ko ang aking susuportahang kandidato
ay si Bro. Eddie at binigyan naman ako ng
0923-5067704 THE Supreme
2-storey Townhouse, Village
Bed space for ladies only. Imelda Papin of Kilusang Bagong Lipunan freedom whom to choose to support,” Papin
East, Cainta Rizal, LA- Court (SC) has dis-
Malibay Pasay
68sqm, FA-96sqm, 3BR, missed the criminal and lawyer Zosimo Paredes of Ang Kapatiran said.
0905-3692272
3T&B, 1Garage, P2.1M, complaint filed had been adopted in the party’s senatorial Paredes said Ang Kapatiran remains to
HEALTH
PRODUCTS
0918-5928966
against retired Su- line-up. be his “mother” party. He has been with the
NO. 1 DIET PRODUCTS. Lot 4 sale 421 sq.m.l0t1 preme Court (SC) Papin, however, clarified that she remained party since 2004. He ran as senator under
Safe & proven b69p4 M. Roxas cor.A
Chief Justice Hilario as KBL member. the party in 2007 but lost. Marco Lorenzana
0927-3727537 bonifacio Fort Bonifacio
Davide Jr. and retired
SERVICES Taguig Tel. No.09185864911

FOR SALE
Associate Justice Ma. GMA gives PDEA free hand vs drugs PETITION
LIPAT BAHAY Alicia Austria- MALACAÑANG will give funds’ possible influence on re- I, Susana V. Garcia, of legal age,
’97 Mitsubishi Space Gear
CLOSED VAN DSL local/Manual Martinez in connec- Philippine Drug Enforcement sults of the May 10 elections this Filipino, born Dec. 25, 1957 at
Tel. 985-6303 Manila, and a resident of Blk. 21
707-4663 T7401156 CP09154347505 tion with a decision Agency (PDEA) a free hand in year. Lot 15 Kansas St., Greenland
CP – 0918-6410756 295 Thou on a land dispute in implementing government mea- “PDEA is empowered to deal Newton Ampid, San Mateo, Rizal,
Quezon City. sures to address the country’s with problems on illegal drugs,” after having duly sworn to in
Our Daily Bread In its 15-page per problems on illegal drugs. she said. accordance with the law, hereby
curiam (anonymous) Deputy presidential spokes- She noted Malacanang does declare that I am the petitioner
William Adams (1564–1620) is believed to be the decision dated person Charito Planas gave this not meddle in the operations of
seeking change of first name in
my certificate of live birth. Registry
first Englishman to reach Japan. Taking a liking to March 2, 2010, the SC assurance as calls surfaced for government agencies like PDEA # is 2377 (L-57). The first name to
Adams, the ruling Japanese shogun made him his in- said it is only proper Malacanang itself to act on the to avoid confusion since these be changed is from JOSEFINA TO
terpreter and personal advisor concerning the West- to dismiss the graft United States Department’s re- have respective mandates to com- SUSANA.Doc. No. 445, Page No.
case against the two port citing concern about drug ply with. 89, Book of XV, Series of 2010.
ern powers. Eventually, Adams was presented with
magistrates for the
two swords with rank of a Samurai. This showed fatal omissions and
just how much the Japanese revered Adams. Because failure to provide suf-
William Adams served his foreign king well, he was ficient evidence JOB HIRING! More than 200 positions available
also rewarded with greater opportunity for influence. against the two. POEA Job Order Accreditation No. 10155042
Centuries earlier, another man in a foreign country "The criminal
also had great influence over his king. Nehemiah was complaint in this case Marina Bay Sands, the newest, biggest and most modern casino-hotel in
failed to allege the SINGAPORE needs the BEST candidates for its immediate staffing requirement.
a cupbearer to Persian King Artaxerxes (Neh. 1:11).
facts and circum-
In the royal court, the cupbearer would test the wine stances showing that W e a r e L o o k i n g f o r COCKTAIL SERVERS,
before it was given to the king to protect him from the retired justices VIP SERVICE S AT T EN D A N T S, F OOD SERVER S,
poisoning. But this position also meant he had the acted with partiality, BARTENDERS, MODEL, HOSTESS, BUTLERS.
king’s ear as a trusted advisor. Nehemiah’s integrity, bad faith or negli-
administrative gifts, and wisdom made him a confi- gence," the SC said. * Female Applicants Only, Must be physically fit
dant to his ruler, which paved the way for the re- The case was filed * Pretty and elegant looking, friendly
building of the walls of Jerusalem. by two claimants, * Minimum height requirement is 5’3”, preferably slim
Like Nehemiah, each of us has been given a unique
through their legal * Graduate of any 4-year course
counsels Oliver * Minimum 2 years of work experience in a hotel, food and beverage,
sphere of influence. Raising children, church or com- Lozano and daugh- airline and customer service
munity work, and employment all provide a platform ter Evangeline * Speaks English very well
where we can have a beneficial effect on others. Has Lozano-Endriano, in
the Lord placed someone in your life upon whom you a 78-hectare disputed Final screening on March 5, 2010, 10am to 6pm. Final interview with Employer on
can have an influence? — Dennis Fisher property along Com- March 8, 2010. Only pre-screened candidates will be scheduled for final interview with
When we live with integrity, monwealth Avenue, employer. Bring passport, employment & training certificates and 2 sets of resume.
Quezon City.
We please our God above The SC favored STRICTLY BUSINESS ATTIRE!
And influence society the University of the
With truthfulness and love. —Sper Philippines' claim YES HUMAN RESOURCES, INC . POEA-001-LB-010808-UL
Even a little example can be a big influence for over the subject prop- 3rd floor, BT & T Center, 20 E. Rodriguez Jr. Ave., Bagumbayan, Quezon City
Tel. No. (02) 911-1450 / (02) 911-1396 Website: www.yesabroad.ph
Christ. erty in November M o b i l e : 0 9 1 7 - 8 8 2 9 2 3 9 / 0 9 0 8 - 6 11 8 0 6 2
2003.
8 Friday, March 5, 2010

Purefoods celebration dinumog Clottey believes he can defeat Pacquiao


INABOT ng madaling araw GHANA’S most dangerous welterweight Joshua Clottey is confident he has
ang selebrasyon ng Purefoods TJ the tools to end the winning streak of pound-for-pound king Manny Pacquiao
Giants sa EDSA Shangri-la Ho- in Dallas on March 13.
tel iilang minuto matapos ang
kanilang decisive win laban sa The tough Ghanaian lost a controversial Pacquiao v Mayweather and it looks like he
Alaska aces sa Araneta Coliseum. decision to Miguel Cotto in his last fight in didn’t want to do it, and it’s good for me. I
Nandun lahat ng players, June, with Pacquiao handing out a 12-round feel like it was a blessing from God.”
kasama ang kanilang pamilya at beating to the same opponent later in the year. While Clottey, whose record stands at 35-
mga supporters ng Purefoods. Clottey is something of an afterthought for 3 with 20 kos, will have a natural size ad-
Tuwang-tuwa ang manager nilang si Alvin Patrimonio na Pacquiao after the much-hyped match with vantage over Pacquiao, he insists it is not
walang ibang nakilalalang team sa buhay niya sa PBA kundi Floyd Mayweather fell through, but the 32- his superior strength that will be the key, but
ang Purefoods? year-old says he is ready to cause a shock. his defence.
Pang-ilang championship na nga ba ito ni Alvin sa Purefoods? “I wasn’t really thinking about this fight at “When he beats guys, like in the Cotto fight,
Wala silang pakialam sa dami ng tao na dumating sa EDSA all,” he told boxingtalk.com. “But I know I can he beats guys that don’t have a good defence.
Shangri-la kesehodang mahal ang pagkain dun.
Minsan nga lang naman mangyari ang ganitong champion- fight anybody and I know I can beat any boxer. I have a defence,” he said. “I will never say
ship para sa isang team kaya naman todo ang selebrasyon. “It looked like somebody didn’t want to anything bad about the guy because he is
At sigurado yan, grabe ang bonus ng coaching staff, at mga fight. All the guys were talking about the best now.
players!
***
Remember BJ Manalo, ang dating player ng Ateneo de Manila
Reyes, Bustamante off to Japan pool tilt
Blue Eaglets na naging player naman ng La Salle sa senior divi- BILLIARDS masters Efren nial Hall of the Manila Ho- 2009 All Japan 9-Ball Cham-
sion. Nag-quit na siya sa paglalaro ng basketball at ngayo’y isa “Bata” Reyes and Francisco tel. pionship at the Hotel New
nang businessman. “Django” Bustamante will be “It will be a very tough Archaic Hall in Amagasaki-
Aside from that, kinuha siya ng Presidente ng Add Mix na si leading the Philippine con- grind against the top Asian shi, Hyogo, Japan last Novem-
Gilbert Cruz para maging team manager ng Add Mix team sa tingent to the 23rd annual players (Chinese-Taipei, ber.
PBL. Natutuwa naman si BJ sa bago niyang trabaho. Japan Open on March 20 in China, Korea and Vietnam), Previous Japan Open win-
Challenging daw pero very exciting. Umaasa siya na magiging Tokyo, Japan. aside from those coming from ners Ramil “Bebeng” Gallego
maganda ang performance ng Add Mix sa PBL. Both Reyes and Europe and America,” said (2009) and Dennis
*** Bustamante, the 1-2 punch of the 55-year-old Reyes in Fili- “Robocop” Orcullo (2008),
Napakaraming basketball players ang nababaliw na ngayon businessman/ sportsman pino. 2010 Kyoto 9-ball Open ruler
sa mga exotic animals tulad ng pagong, iguana, geko, snake at Aristeo “Putch” Puyat of Bustamante agreed with Mark Aristotle Mendoza,
iba-iba pa. Puyat Sports, the RP Billiards his long-time buddy. 2008 Kyoto 9-ball Open titlist
Kaya may isang stall sa Cartimar sa Pasay na talaga namang Godfather, were major “We are expecting tough Dondon Razalan, Roel
dinarayo ng mga players, mga artista, mga politika at mga muy awardees in the Philippine matches but we will try our Esquillo and Elmer Haya are
bueno na mahihilig sa mga hayop na bibihira lang nating makita Sportswriters Association’s best for the flag and country,” also vying in the two-day
sa paligid. (PSA) annual awards last said Tarlac City pride (March 20 to 21) 9-ball com-
Monday night at the Centen- Bustamante, who topped the petition.

Related Interests