Вы находитесь на странице: 1из 3

4 mn ch o hri srn thom ngon dz tiu cho b an dlm

Mi tun m nn cho con n khong 3-4 ba cho hi sn, nhng lng


hi sn ch va khng nn dng nhiu. Hi sn l loi thc phm
cha nhiu dng cht tt cho s pht trin th lc ca b nn m
chu kh nu cho con n nh.
1. Cho tm b
Nu b ang chn n, m hy th cho con mn cho tm b n y. m
bo rng mn cho va b li va thm ngon; tng mung cho ngt thm
n ti u m bng ti , chc chn s l m b thch m!
Cho tm b nu rt n gin: B gt v, ra sch, thi lt
mng hoc m c th nguyn ming hm chung vi cho l b s nh,
ch cn dng tha tn nh l b s n c. Tm lt v, m nh
rt ch en con n b sn, sau ct tm ht lu hoc xay
nhuyn ty v o kh nng n th ca b, p tm vi cht bt nm v
u h nh trng gi nhuyn.
chao-hai-san-thom-ngon-cho-be-an-dam-1-suckhoenhi.
Khi cho go v nh, m cho tm v o v nm nm gia v va n i
chn ti th tt bp.
Mn cho tm n y s bt ngon nu m qun rt ch tm, qun b h nh ng,
v m nu qu long (khi nu cho tm rt d b long t lc cho tm v o,
do ni cho ban u phi c cn bng li).
2. Cho c chp, rau mng ti
Nu khng c c chp, m c th dng bt c loi c tht trng n o nu
cng ngon.
C trc khi nu nn p vi nc mm thm, sau m phi h nh
tm ri cho c v o x o chn.
Rau mng ti ra sch, thi nh, x o qua vi du n cho rau gi c m u
xanh v bt nng; sau m trt cho trng nu sn, c v o ni, cho thm
cht nc v nm nm va n.
chao-hai-san-thom-ngon-cho-be-an-dam-2-suckhoenhi.
Mn cho dinh dng c ch bin t c nu vi rau mng ti rt
n gin, d l m nhng rt gi u km v rt hiu qu vi cc b b
to bn y cc m. Mn n y n v o ma nng s gip con gii nhit, li
tiu ha.
Mn cho c rau mng ti s bt ngon nu m cho rau xanh thng v o cho

ang si, v nh vy mi mng ti s nng hn; c bit m khng nn


nu mt ni cho con n c ng y v cho rau mng ti ch cn nu li l
s khng cn thm ngon nh mi nu.
Mt cht t s sinh du n tr em s khin mn cho c thm ngon
hn y m !
3. Cho cua bng ci
Cho cua rt ngon, nhng v phi bc tht cua tn thi gian nn m t khi l m
cho con n. M c th ci thin bng cch lt cua sn v con n dn
trong tun.
chao-hai-san-thom-ngon-cho-be-an-dam-3-suckhoenhi.
Tht cua sau khi lt m nn ha chung vi mt t nc cho tan u (t
nc thi m nh). Bng ci ra sch xt nh, sau x o s vi u
h nh cho xanh, ri trt cho trng nu sn v tht cua v o, un si, khuy
mn, nm gia v va n.

Cho cua bng ci nn dng nng. M xt thm ming h nh ng v o chn cho


ca con cho p mt v thm ngon.

Mn cho cua bng ci s bt ngon nu m b qua thao tc x o s bng ci.


Rt nhiu m nu con con n theo kiu b trc tip rau xanh v o cho, nh
vy rau khng cn gi c m u xanh v khng dy mi thm.
4. Cho c lc, rau ci xoong
M nn chn loi c qu u bt, vy bng c m u trng, lng m u
en mi l c ngon. M l m sch c, em hp cch thy cho chn, g ly
tht nc p gia v (nu c thi gian th m nn gi xng c v lc
ly nc nu cho cho ngt).
Rau ci xoong ra sch b trai s sinh bm nh, m x o s vi cht du n
ri trt cho trng nu sn cng tht c v o, un la nh, nm nm ri
quy u, cho si li l xong.

chao-hai-san-thom-ngon-cho-be-an-dam-suckhoenhi.vn
Mn cho c lc rau ci xoong s bt ngon nu khu ra c m l m khng k,
v c lc d tanh nn m nh phi co cho sch nht v p trc khi
nu c mn cho m , thm ngon.
Lu khi cho tr n hi sn:
- Khi cho con n hi sn, m ch nn cho n t mt, chn loi ti ngon, nu
chn k trnh ng c.
- Hi sn ch bin cha chn hn c th n cha vi trng v k sinh trng
ng rut.
- Khi nu cc mn cho dinh dng cho b, m lu c c xng cn s
ch k b khng b hc xng.
- Nhng hi sn khng nn cho tr n: l c knh, c c, c thu ln, c
ng ln v nhng loi c c th cha h m lng thu ngn cao v d
gy ng cho b.