You are on page 1of 25

Wstp

Niniejszy artyku mia by inicjalnie facebookowym postem. W miar jak go pisaem, okaza si jednak
zbyt obszerny dla tej formy komunikacji. Problem jest tak potwornie zoony, e nie sposb tego uj
w kilku sowach. Kada prba skrtowego ujcia, sprowadza si do przedstawienia jednej strony
medalu, a to tylko zwiksza podziay i napdza wojn polsko-polsk.
Jestem bardzo poruszony problemem uchodcw i imigrantw. Jest to realny, a nie zastpczy
problem. Bedzie narasta, a nie mala. Jest zbyt powany aby jakiekolwiek pastwo poradzio sobie
samo. Pociga za sob bardzo powane zagroenia. Obnaa nasze najgorsze i najlepsze cechy. To
wszystko sprawia, e uwaam ten problem za niezwykle istotny.
Obserwacja mediw spoecznociowych pokazuje jak bardzo ludzie s bardzo podatni na
manipulacje. Nikt nie weryfikuje informacji, nie prbuje wiza rnych faktw. Przyjmujemy gotow,
p-obrazkow papk i jej przyklaskujemy lub j hejtujemy. Mao kto kusi si o gbsz refleksj.
A Internet jest tak peen kamstw, e to si w gowie nie mieci. Ba! Nie tylko Internet

Kamstwa.
Szerzy si to jak zaraza. Przykady z tych powszechnie znanych kamstw s nastpujce:
1. Wypowied pani Premier lub pana Premiera (zalenie od wersji) Australii
Przypisywana byej premier (2010-2013) - Julia Gillard

Lub byemu premierowi (2007-2010) - Kevin Rudd (http://www.fronda.pl/a/premier-australii-domuzulmanow-jesli-wam-sie-nie-podoba-to-wyjezdzajcie,26004.html)


A prawdziwa historia tej wiadomoci zacza si w 2005 roku i jest sklejk pewnych wypowiedzi
jeszcze innego premiera - Johna Howarda, oraz fragmentw artykuu jakiego amerykaskiego
weterana Barryego Loudermilka piszcego dla lokalnej gazetki gdzie w stanie Georgia. Histori
mona sobie przeczyta tutaj http://www.hoax-slayer.com/howard-muslim-speech.shtml
lub http://www.snopes.com/politics/soapbox/australia.asp
2.Zdjcie bojownika pastwa islamskiego przemykajcego wrd uchodcw

Znacie?

Tak naprawd ten facet walczy w Armii Wolnej Syrii, walczcej zarwno z Pastwem Islamskim jak i z
siami Prezydenta Assada. Jego histori mona przeczyta tutaj:
http://news.yahoo.com/syrian-rebel-leader-seeks-europe-fleeing-govt-jihadis-163636165.html
3. Niezwykle merytoryczna wypowied europejskiego muzumanina o tzw. Hidrze (Hijra).
Powielaczom tej wiadomoci nie chciao si nawet do Wikipedii zajrze.
https://en.wikipedia.org/wiki/Hijra_%28Islam%29

Wiadomo jest podobno napisana przez niejakiego Micha Chamiga, ktry raczej z Islamem nie ma
wiele wsplnego. Moe tyle, e go nie lubi. Pierwszy link z googlea:
http://pl.blastingnews.com/felietony/2015/09/dales-sie-nabrac-na-wpis-europejskiego-muzulmanina-poznajfakty-00551135.html

Takich kamstw jest zdecydowanie wicej! Zainteresowanym polecam:


http://www.vice.com/en_uk/read/kleinfeld-refugee-memes-debunking-846

Nienawi
Nie wiem po co te kamstwa. Jakby prawdziwych argumentw byo mao W kadym razie, razem z
kamstwami id pikne obrazy odcitych gw, masowych mordw i psychopatw z karabinami, czyli
tzw. manipulacja, bo gwarantuj, e mgbym znale ton analogicznych zdj biaych ludzi.
Powoduje to napdzanie spirali nienawici. Ja jestem autentycznie przeraony tym co widz. Kiedy na
tablicy na FB pojawiaj mi si takie rzeczy, zastanawiaem si, ale nie, nie bd tego powiela. Kto
widzia ten wie.
Ja si czuj przeraony i bezradny! Skala tego zdecydowanie przerasta moje najgorsze obawy. Mam
wraenie, e jakby si znalaz jaki Hitlerek i kaza mordowa, to naprawd znalazby przeraajco
duo chtnych. I to u nas taki wybuch tych emocji, cho u nas nikt dotd zamachu nie zrobi, ani nie
prbowa szariatu wprowadzi. A mam wraenie, e krzyczymy najgoniej i najbardziej rasistowsko.
Nie potrafi przechodzi obok tego obojtnie.

W zwizku z tym postanowiem podzieli si tym co wiem. Czystymi faktami, wraz ze rdem. Z
pominiciem zdj bojownikw, odcitych gw, utopionych dzieci i radykalnych manifestacji.
W dalszej czci pokusz si rwnie o interpretacj tych danych oraz wyraenie wasnej opinii.

Fakty
Kim jest imigrant a kim uchodca
Rnica jest zasadnicza. Uchodca to czowiek, ktry w wyniku zagroenia musia ucieka z kraju i nie
moe tam wrci. Uchodcy, w myl przepisw krajowych i midzynarodowych, naley si ochrona.
Uchodcy nie mona deportowa, dopki nie ustpi czynniki zagroenia. Uchodca moe sprowadzi
rodzin. adne z pastw nie jest skonne szasta statusem uchodcy.
Polska przez ostatnie 1,5 roku przyznaa taki status 365 osobom.
Ilo zoonych wnioskw i przyznanych statusw uchodcy w Polsce ksztatuje si nastpujco:

wnioskw

wznowie

przyznany
status
uchodcy

przyznana
ochrona
uzupeniajca

przyznany
pobyt
tolerowany

decyzji
negatywnych

umorze

2014

6621

1572

262

170

300

1997

5556

01.01.201501.07.2015

3826

373

103

91

79

1614

2019

Urzd do spraw cudzoziemcw - http://udsc.gov.pl/statystyki/raporty-okresowe/zestawienia-roczne/


Imigrant to kto, kto przybywa do innego kraju w poszukiwaniu lepszego ycia. Imigranta mona nie
przyj. Imigranta mona deportowa. Nie ma obowizku pomocy ani umoliwienia cignicia
rodziny Imigrantowi. Liczba imigrantw wyraona jako % populacji w kadym z krajw UE

Pochodzenie uchodcw/imigrantw "zalewajcych" aktualnie Europ


Poowa z nich to Syryjczycy. Reszta to m.in. Afgaczycy, Irakijczycy, Erytrejczycy. Okoo 80% pochodzi
z 10tki najbardziej uchodco-produktywnych krajw.

http://data.unhcr.org/mediterranean/regional.php

Ze wzgldu na pochodzenie z krajw niestabilnych, lub prowadzcych polityk represyjn, istnieje


bardzo due prawdopodobiestwo, e wikszoci przybywajcych, w myl przepisw, przysuguje
status uchodcy.

Demografia
Poniszy graf przedstawia demografi przybywajcych.
Prawd jest, ze niemal 3/4 to mczyni, w wikszoci modzi. Wida te, ze 15% to dzieci.

Bdc przy tym chciabym zwrci uwag jeszcze na dwa inne fakty:

Demografi Syrii oraz


demografi w ONZtowskich obozach dla uchodcw, skupiajcych 4 mln uchodcw w
bezporednim ssiedztwie Syrii.

Piramida populacji dla Syrii jednoznacznie wskazuje, e zdecydowanie przewaaj ludzie modzi.
Podzia mczyzn i kobiet jest rwnomierny. Zwraca rwnie uwag ilo dzieci. Jest to
spoeczestwo majce dotychczas wysoki przyrost naturalny, ale tendencja jest spadkowa.

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sy.html
W obozach ONZ za, demografia 4 milionw uciekinierw ksztatuje si nastpujco:

http://data.unhcr.org/mediterranean/regional.php

Rozkad kobiet i mczyzn tu rwnie jest rwnomierny. Poow stanowi dzieci, z ktrych
zdecydowana wikszo ma mniej ni 12 lat. Do Europy podruje wic nieco inna grupa. Czas na
rozwaenie tego bdzie pniej. Na razie skupmy si na faktach. Nie zapominajmy jednak, aby
interpretowa je cznie, identyfikujc wzajemne zalenoci, a nie kady z osobna.

Drogi dotarcia do Europy


Droga prowadzi gwnie do Niemiec. Czasem do Skandynawii. Aktualna gwna trasa wioda przez
Turcj, do Grecji i dalej przez Serbi do Wgier. Z uwagi jednak na obcienie tej trasy i

wprowadzenie ogranicze (m.in. zamknicie granic przez Wgry) trasa ta ulega i bdzie ulegaa
zmianom.
Druga droga wiedzie drog typowo morsk, na Cypr, Malt i do Woch.
Przebieg i warunki podry w krajach europejskich mona przeledzi ledzc profile wolontariuszy
pomagajcym uciekinierom. Mam tak koleank. Z jej relacji wynika, e cho przedsibiorczy
Europejczycy, przepenieni wspczuciem, podnieli ceny usug transportowych w regionie, to jednak
organizuj transport (pocigi i autobusy), poszczeglne kraje oraz ONZ stawiaj punkty pomocy a
NGO monitoruje i pomaga. Oczywicie jest tona niedocigni i ludzie cierpi, a pewnie i gin z tego
powodu. W relacjach wolontariuszy wyglda to tragicznie. Ale tu nie o tym. Tu mwi o trasach, a
d do tego, e te europejskie, s jednak dosy jawne i moliwe do kontrolowania.

http://data.unhcr.org/mediterranean/regional.php

Poza Europ jest gorzej. Najpierw trzeba si dosta do miejsc przerzutw Turcja, Egipt, Libia, a
potem przez morze. Na kadym etapie funkcjonuj przemytnicy. Nie mam twardych danych, ale nie
ma co si oszukiwa. To zawsze dziaa tak samo. To s zorganizowane grupy przestpcze. Nie ma
miejsca dla malej przedsibiorczoci.
Przypuszczalnie to Ci sami ludzie, ktrzy przerzucali narkotyki, bro, dziea sztuki. Czyli mocno
powizani z grupami terrorystycznymi.
Podawane ceny biletw s rne, w zalenoci od rda, ale zawsze wysokie. Bez 1000$ za osob nie
podchod.
Smugglers typically charge each migrant between $800 and $1,000 to reach Libya, either from
across the Sahara or from the Middle East, and then between $1,500 and $1,900 to cross the
Mediterranean to Europe
http://time.com/3857121/isis-smuggling/

Wyksztalcenie.
Oczywicie nikt nie egzaminuje ludzi przybywajcych aktualnie do Europy, wic tak naprawd - nie
wiadomo. Ale moemy przeanalizowa histori krajw, z ktrych pochodz.

W Syrii statystyki znaczco si poprawiy w cigu ostatnich 25 lat. Dalej jednak nie s wysokie, a z
uwagi na redni wieku, interesuj nas dane z mniej wicej 10-20 lat. Wwczas ze szkolnictwem
podstawowym byo ju niele i poziom analfabetyzmu ksztatowa si na poziomie ok 15-20%
spoeczestwa. Dla porwnania, w Polsce i w wikszoci krajw UE, wskanik ten nie przekracza
0,5%. W Rumunii wynosi 2,9%. Na Ukrainie 0,3%. (https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook, Wikipedia).
Szkoy rednie wci jeszcze nie s powszechnie dostpne (72% spoeczestwa w 2007), za wysza
edukacja, jest dobrem dosy elitarnym, z uwagi na niewielk liczb uczelni oraz koszty studiowania za
granic (https://en.wikipedia.org/wiki/Education_in_Syria)
Pozostae Pastwa wypadaj tylko gorzej. Reim syryjski, podobnie jak Iracki Saddama Husseina, by
jednak dosy wiecki i przykada wag do edukacji. Ostatecznie Baszszar al-Asad, co by o nim nie
mwi, to wydatki na edukacje akurat znaczco zwikszy.

Zatrudnienie
Aktualnych danych, nie jestem w stanie przedstawi. Moemy jednak spojrze na historyczne
wskaniki bezrobocia:
Syria 18% (2012)
Afganistan 35% (2008)
rdo: Wikipedia

Religia
Syria: Muzumanie 87% (Sunnici 74%), Chrzecijanie 10%,
Afganistan: Muzumanie 99% (Sunnici 80%)
rdo: CIA World Factbook

Islam
Druga religia wiata, oparta na tych samych rdach co judaizm i chrzecijastwo.

http://www.theguardian.com/world/2015/apr/02/muslim-population-growth-christians-religion-pew

Jak kada religia, jest niejednoznaczna i wiele zaley od interpretacji. Mona j interpretowa jako
religi walki lub jako religi pokoju. Z uwagi na brak scentralizowanej wadzy (na wzr Watykanu w
katolicyzmie), nie ma jednolitych wytycznych dotyczcych interpretacji. Nikt nie dzieli na
obowizujce ewangelie i apokryfy. Pozwol sobie zauway, e katolicyzm rwnie jest wewntrznie
sprzeczny z jednej strony mamy chrystusowy obraz boga miosiernego, wybaczajcego, z drugiej
starotestamentowego okrutnego boga topicego ca ludzko, niszczcego Sodom i Gomor, itp. W
kociele piewamy bg jest mioci, mwimy miosierny boe, ale te bj si boga.
Zainteresowanych sprzecznociami w Islamie odsyam choby do polskiej Wikipedii
(https://pl.wikipedia.org/wiki/Islam#Kontrowersje_i_krytyka)
O odamach Islamu nie bd si rozwodzi. S 2 gwne Sunnici i Szyici. Ich doktryny si rni i nie
bardzo si lubi Sunnici s zdecydowan wikszoci (okoo 90% muzumanw). Szyici to gwnie
Iran, cho te Irak, w ktrym podzia stanowi mieszank wybuchow. Do powiedzie, e Saddam
by Sunnit, a aktualnie rzdz tam Szyici, przeciw ktrym wystpuje sunnickie Pastwo Islamskie.
Obecno muzumanw na wiecie reprezentuje poniszy graf

Wojujcy Islam
Nie oszukujmy si, media nie wymyliy dla nas tego zjawiska. Ataki w Madrycie i Londynie byy
bardzo prawdziwe. The Guardian opublikowa jaki czas temu wyniki bada dotyczcych motyww
stojcych za atakami terrorystycznymi.

Czy to wszystko muzumanie? C, nie syszaem o nowych krucjatach. Co o wojujcym buddyzmie w


Birmie dotaro do moich uszu, ale jaki odsetek w globalnej statystyce moe to mie? Nie czarujmy, to
jest obraz rozpdzonego dihadu szalejcego w Afryce. Przeanalizowabym chtnie dane sprzed
11.09.2001, ale musz te kiedy skoczy to pisa ;)
Na problem mona oczywicie patrze rnie. Jeli popatrzymy na to przez pryzmat amerykaski to
zobaczymy zdecydowan przewag skrajnej prawicy nad dihadystami w mordowaniu ludzi

http://securitydata.newamerica.net/extremists/deadly-attacks.html

Za spraw niejakiego Breivika podobnie by to wygldao, gdybymy ograniczyli si do Skandynawii.


Bardzo dobrym przykadem zoonoci perspektywy jest Hiszpania, gdzie patrzc na ilo atakw i
aresztowa, najwikszym zagroeniem s lokalni separatyci. Jeli jednak spojrzymy na ilo ofiar, to
same zamachy w Madrycie przewyszaj wieloletnie dziaania ETA.

http://www.economist.com/blogs/graphicdetail/2015/01/daily-chart-8

Europol: Ilo udanych i nieudanych atakw terrorystycznych w 2015 roku

Europol: Ilo udanych i nieudanych atakw terrorystycznych w 2015 roku


https://www.europol.europa.eu/latest_publications/37

Jeli jednak patrzymy globalnie, to incydenty w regionach gdzie wikszo stanowi muzumanie,
marginalizuj to co si dzieje w USA i Europie. Dyskusyjne jest, czy przyczyn jest religia czy
uwarunkowania spoeczno-ekonomiczne. Tu jednak przedstawiamy fakty. Globalna baza danych na
temat terroryzmu (http://www.start.umd.edu/gtd) nie umoliwia wyszukiwania po motywacji (i susznie,
bo skd moemy wiedzie, jakie s prawdziwe motywacje poszczeglnych grup terrorystycznych).
Pozwala jednak zobrazowa wiele innych interesujcych statystyk, z ktrych kilka prezentuj poniej:
Ataki samobjcze:
Ilo w czasie:

Lokalizacja:

Ataki przeciw ludnoci cywilnej:

Widzimy wic wyrany wzrost atakw terrorystycznych w ostatnich latach i widzimy, e dotyczy on w
szczeglnoci krajw muzumaskich. Najwikszy udzia, to region bliskiego wschodu, skd zmierza
do nas fala uchodcw. Nios terror do nas, czy przed nim uciekaj?
Islamizacja Europy
Udzia islamu ronie. Coraz wicej muzumanw przybywa do Europy. S to bardzo czsto rodziny
wielodzietne. W zwizku z tym, w Europie wzrost populacji muzumaskiej sta si bardzo widoczny i
powsta termin islamizacji Europy. W liczbach zjawisko to ksztatuje si nastpujco (UWAGA! Dane
pochodz sprzed aktualnej migracji. Opieraj si na statystykach z 2010 roku i zakadaj utrzymanie
tempa migracji i przyrostu naturalnego)
NIEMCY
populacja
muzumaska
(mln)

1990
2010
2030

FRANCJA

%
populacji
kraju

2,5 3.20%
4,1 5.00%
5,5 7.10%

populacja
muzumaska
(mln)

%
populacji
kraju

0,6 1.00%
4,7 7.50%
6,9 10.30%

WIELKA BRYTANIA
populacja
muzumaska
(mln)

%
populacji
kraju

1,2 2.00%
2,9 4.60%
5,6 8.20%

http://time.com/3670892/muslims-europe-map/

WOCHY
populacja
muzumaska
(mln)

%
populacji
kraju

0,9 1.50%
1,6 2.60%
3,2 5.40%

SZWECJA
populacja
muzumaska
(mln)

%
populacji
kraju

0,15 1.70%
0,45 4.90%
0,99 9.90%

https://en.wikipedia.org/wiki/Islam_in_Europe

http://www.pewresearch.org/fact-tank/2015/01/15/5-facts-about-the-muslim-population-in-europe/

Wojna w Syrii
Wojna trwa od marca 2011 roku. W konflikt zaangaowanych jest wiele grup wspieranych przez
rne siy polityczne. Upraszczajc nieco, s 4 gwne strony konfliktu reim Baszara al-Assada,
rebelianci, Pastwo Islamskie oraz Kurdowie. Aktualna sytuacja wyglda mniej wicej tak:

Rne rda podaj rn liczb ofiar.

Wikipedia
Najbardziej dotknita wojn jest ludno cywilna. Nie bd si nad tym specjalnie rozpisywa, posu
si ikonografikami zaczerpnitymi z artykuu organizacji Mercy Corps
(http://www.mercycorps.org/articles/turkey-iraq-jordan-lebanon-syria/quick-facts-what-you-need-knowabout-syria-crisis), a opartymi na danych ONZ (http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php),

Sytuacja ekonomiczna Polski


Ten temat zasuguje na osobny, podobny do tego artyku. Tu rwnie mamy ton kamstw, ale te
mas prawdziwych argumentw popartych liczbami, mwicych zarwno o tym, e jestemy krain
sukcesu jak i za tym, e wci jestemy bardzo biedni. W kontekcie uchodcw mona tak zestawia,
np. wysoko pojedynczego zasiku z sumarycznymi wydatkami kraju na opiek spoeczn.
Wydaje mi si, e prawda jest po rodku. e jestemy takim redniakiem. Przytocz raptem kilka
statystyk, aby si zbytnio nie rozwodzi. Bd rwnie troch szed na skrty i korzysta z gotowych
opracowa ekonomisty Pawa Wimmera. Dociekliwych zapraszam na jego profil FB, gdzie do kadego
z diagramw podane jest precyzyjne rdo i komentarz.
Z tych najwaniejszych:
Cakowite PKB wg Banku wiatowego wg parytetu siy nabywczej
Polska 8/39 w Europie, 24/179 na wiecie.
PKB na gow wg Banku wiatowego wg parytetu siy nabywczej
Polska 24/46 w Europie, 45/185 na wiecie

W Unii:
Cakowite PKB
Polska 6/28 wg parytetu siy nabywczej, 8/28 nominalnie,
PKB na gow
Polska 23/28 wg parytetu siy nabywczej, 24/28 nominalnie
Paca minimalna na tle
Europy:

Bezrobocie na tle Europy

Cakowite PKB na tle Europy

Wzrost gospodarczy (PKB per capita)


w latach 1990-2014

PKB na gow potg gospodarczych


w stosunku do Polski w latach 19902014

rednia pensja brutto na tle OECD (34 wysoko rozwinite i


demokratyczne pastwa)

Udzia przemysu w PKB wg CIA,


gdzie przemys = grnictwo +
wytwrczo + produkcja energii +
budownictwo

Kady moe przeanalizowa sam. Moim zdaniem dane jednoznacznie pokazuj, e w skali wiata
jestemy jednak dosy bogatym krajem. W Unii za, jednym z biedniejszych, acz gonimy dosy szybko
i to, o dziwo, bez rosncego rozwarstwienia spoecznego. Sabo sobie natomiast radzimy z pomoc
najuboszym, walk z wykluczeniem oraz z innowacyjnoci.

Analiza i opinia
Pytania na ktre prbuje tu odpowiedzie:

Skd taki nagy napyw ludzi do Europy?


Czemu wrd przybywajcych do Europy jest taka przewaga mczyzn?
Kim naprawd s Ci ludzie? Czy stanowi zagroenie?
Jak powinnimy si zachowa?

Wzmoony napyw ludzi


Zjawisko masowego napywu ludzi do Europy nie jest gwatowne. Zawsze takie zjawisko byo i stale
roso. W ostatnich latach zaczo rosn bardzo wyranie. Nie byo to jednak naganiane, dopki
jako sobie radzilimy. W tym roku osigno jednak poziom dotychczas niespotykany i efekt tego
widzimy teraz.

Od dawna byo nam wiadome, e tak moe si sta. Ju w 2008 roku Wosi ukadali si z Kadafim w
sprawie ograniczenia imigracji do UE poprzez terytorium Libii. Po Arabskiej wionie powinnimy
mie przygotowany plan na kad ewentualno. Tak si jednak nie stao. Ewidentnie nie mielimy
planu na wypadek tak intensywnej i dugotrwaej wojny w Syrii, przepenienia obozw dla uchodcw
w pastwach ociennych, wycofania si Amerykanw z regionu i tak skutecznej ekspansji Pastwa
Islamskiego. Jestem przekonany, e poczenie tych czynnikw jest odpowiedzialne za t fal
migracyjn w ostatnich latach.

Przewaga mczyzn
Widz kilka uzasadnie. Obawiam si, e wszystkie s prawdziwe i nie wyczerpuj motyww tych
ludzi.
1. Myl o ludziach, ktrzy wraz z rodzinami przebywaj w ONZtowskich obozach dla
uchodcw oraz takich, ktrzy sami przebywaj poza obozem, ale tam maj rodzin. Lub
przebywaj/wywieli rodzin w jaki wzgldnie bezpieczny zaktek kraju. Kady rodzi jest w
stanie zrobi wszystko dla swoich dzieci. Ale bilet do Europy kosztuje nawet kilka tysicy za
osob. Trzeba przedosta si w odpowiednie miejsce i znale odpowiednich ludzi. I przey.
Jednak jak si ju dostaniesz, to moesz cign rodzin. Co robi ojciec dzieci, ktre ju
nawet 4ty rok trwaj w atmosferze prymitywnej egzystencji, lub wrcz walki o ycie?
Wiem, e ja zrobibym wszystko. Widzc beznadziejno sytuacji, zaryzykowabym wszystkim,
eby zapewni moim synom godne ycie. Myl, e jest to naprawd znaczny odsetek tych,
przybywajcych do Europy.
2. Dobrze znane s wiatu fundusze na rzecz prawdziwych wyznawcw proroka, ktre
wspieraj rodziny mczennikw. Saddam Hussein mia taki fundusz dla palestyskich
zamachowcw-samobjcw. W kontekcie przytoczonego wyej uzasadnienia, sabego
poziomu edukacji i wysokiego odsetku gorliwych wyznawcw Islamu, nie mam zudze, e
cz z ojcw, ktrzy s w stanie zrobi wszystko dla swych dzieci, jest w stanie si take
wysadzi w centrum europejskiego miasta. Tacy pewnie te si znajd.
3. Nie mona nie dostrzega problemu rosncego udziau filozofii Islamskiej na europejskim
rynku politycznym. Nie mona te nie dostrzega przyrostu naturalnego w rodowiskach
muzumaskich w krajach zachodnich. Musimy by wiadomi, e bardzo niedugo bdzie w
Europie znaczca sia polityczna, goszca hasa dalece obce kulturze europejskiej. My to
widzimy, ale widz to te inni. A to jedna z ulubionych gier rnego rodzaju przywdcw.
Wielu chce w ni gra. Wielu chce mie gos na tym rynku. I tacy, ktrzy maj to
koordynowa, maj werbowa, budowa struktury, te musz si tam dosta. Okazja jest
idealna. W tych krgach, to moe by tylko mczyzna.

Czy ci ludzie stanowi zagroenie?


Oczywicie, e TAK.
Wojujcego Islamu prasa sobie nie wymylia. Wyranie ronie on w si i zyskuje nowych
zwolennikw. Fanatyk religijny jest najgorszym przeciwnikiem, bo ma zredukowany strach przed
mierci. Tacy fanatycy dziaaj zarwno w zorganizowanych grupach terrorystycznych, jak i jako
samotne wilki. W kadym przypadku gro nam regularnie i nie wahaj si speni tych grb.

Z drugiej strony, naley zaznaczy, e gwne organizacje terrorystyczne maja co robi, na bliskim
wschodzie i w Afryce, gdzie ze swojej dziaalnoci mog osiga bardzo wymierne i materialne
korzyci. A ich przywdcy nie s przecie idiotami. Prowadza intensywn wojn na wielu frontach i
nie mog sobie pozwoli na wysanie tysicy bojownikw i agentw do Europy. Ale mniejsze iloci jak najbardziej. Takie, ktre bd pilnowa europejskich muzumanw, aby nie zarazili si
europejskim wirusem wolnoci. Takie ktre bd budoway struktury w Europie, ktrzy,
sprawdzonymi sposobami, umacnia bd fundamentalizm, cynicznie wykorzystujc nasze wartoci i
zasaniajc si wolnoci wyznania i uraz uczu religijnych.
A my przecie jestemy tacy wraliwi na tym punkcie My, Polacy, skupiamy t wraliwo na
symbolach, uczuciach i wartociach chrzecijaskich, oburzajc si ilekro kto wspomni o usuniciu
krzya z urzdu, lub ograniczenia wyraania skrajnych pogldw przez filozofw pokroju
Terlikowskiego, czy te odprawiania modw przez Marka Jurka w sejmie. Na uczucia innych jestemy
raczej mao wraliwi. Ale to si zaraz obrci przeciw nam. Zostanie czarno na biaym udowodnione,
e tak drastycznie faworyzujemy jedn religi, a drug wrcz przeladujemy. Zostan wyoone na
st konkretne przepisy krajowe i midzynarodowe, ktre tego zabraniaj. Polska zostanie pozwana i
przegra proces. eby byo zabawniej, przegra go przed Trybunaem Praw Czowieka z ludmi, ktrzy
jawnie te prawa neguj.
Oprcz tych namaszczonych przez organizacje terrorystyczne, znajd si te inni, ktrzy z wasnej
inicjatywy, w imi boe, bd organizowali zamknite, wyizolowane spoecznoci, rzdzce si
swoimi, brutalnymi i dla nas niepojtymi prawami. I bd twierdzi, e mog robi tam co chc, bo to
wolny kraj a oni s wolnymi ludmi i moemy im naskoczy. A lud gupi, ale pobony, pjdzie za nimi,
czci swojego boga.
Jestem absolutnie przekonany, e opisani wyej inicjatorzy stanowi bardzo nieliczn grup wrd
tych setek tysicy, ktre ryzykujc yciem zmierzaj do Europy. A i w gupi lud, ktry za nimi pody
w ekstremizm, te nie stanowi wikszoci (wg antyimigracyjnego portalu euroislam, okoo 50%
aktualnej spoecznoci muzumaskiej w Europie si formuje w takie zamknite, skrajnie religijne
grupy).
Inn kategori zagroenia, jest zagroenie ekonomiczne. Historie o caych osiedlach yjcych z
zasikw i nie zamierzajcych nic w tym obszarze zmienia nie s wyssane z palca. Problem nie
ogranicza si do imigrantw muzumaskich. Podobne problemy mamy ju w Polsce ze
spoecznociami romskimi. W USA taki problem dotyka biedne murzyskie getta, a w Ameryce
Poudniowej synne favele. Szczegy i podejcia rni si, ale na oglnym poziomie chodzi o to
samo dach nad gow, woda, prd, wyywienie si nale, a paci za to nie trzeba. Problem jest
szeroki i trudny do rozwizania. Dofinansowanie nie dziaa, a ograniczenie finansowania zwiksza
niepokoje spoeczne i wspczynniki przestpczoci. To take jest realne zagroenie.
Oprcz statystyk, rozmawiam te z ludmi. Wrd ludzi, ktrzy Syri odwiedzali lub wsppracowali z
Syryjczykami panuje przekonani, e s to inteligentni, dobrze wyksztaceni i pracowici ludzie. Kci si
to ze statystykami, ale nie mam te powodu nie ufa rozmwcom, ktrych cakiem dobrze znam.
Naley wic bra poprawk, e tacy te maj swoj reprezentacj w tych grupach i akurat oni s
elementem jak najbardziej podanym, ktry wrcz powinnimy chcie do siebie cign. Obawiam
si jednak, e stanowi znaczc mniejszo.

W kadym razie musimy si liczy z tym, e w tych grupach znajduj si ludzie stanowicy dla nas
zagroenie terrorystyczne, kulturowo-polityczne i ekonomiczne. Nie moemy przymyka na to oczu.

Jak powinnimy si zachowa?


Przyj czy nie przyj?
Ci, ktrzy mnie znaj, z pewnoci zauwayli ju, e jestem zwolennikiem przyjcia tych ludzi do
Europy i Polski. Przyczyn jest wiele, ale te najwaniejsze s banalnie proste:
1. Naley pomaga ludziom w potrzebie!
2. Nie mamy sensownej alternatywy. Chyba, e XX wiek (i nie tylko) niczego nas nie nauczy i
powanie mylimy o strzelaniu do bezbronnych ludzi.
Poza tym, ja szanownych Pastwa bardzo prosz o odrobin empatii. 15% to dzieci! I Abstrahujc, czy
to 30%, 50%, czy 90% ucieka przed wojn. Nie wane ile dokadnie. Wane, e niezwykle liczn grup
s Ci, ktrzy widzieli i przeszli pieko wojny i przeladowa. Oprcz tony materiaw filmowych,
ksikowych, czy innych, o II Wojnie wiatowej nasuchaem si jeszcze od dziadkw. O godzie,
okruciestwie i szalonej woli ycia, ktra przewaaa nad wszystkim innym. Ja tak bardzo chciaam
y opowiadaa moja babcia. Oni te bardzo chc y! Poow uchodcw w obozach ONZ
stanowi dzieci, ktre straciy absolutnie wszystko dom, rodzin, przyjaci Jak mona w tych
okolicznociach mwi o hordach dzikusw i zarazie?! Tego nie pojm nigdy. Dzikusami ju
nazywano Indian i Murzynw. Zaraz nazywano ydw. Naprawd musimy to powtarza w kko?
Nigdy si nie nauczymy? Ludzie sprzedaj wszystko, cznie z czci samych siebie, aby zgromadzi
pienidze na podr, w ktrej w peni wiadomie ryzykuj yciem. Takich rzeczy nie robi si bez
bardzo powanych powodw Jak to moliwe, e my, Polacy, tak bardzo dotknici pitnem wojny i
przeladowa, pozostajemy tak gusi na woanie o pomoc?
Mnstwo (a jestem przekonany, e zdecydowana wikszo) z nich, to porzdni ludzie! Majcy
gboko dihad, pastwo islamskie, czy inny kalifat. Oni chc po prostu y i zapewni
bezpieczestwo i lepsz przyszo dzieciom. Im po prostu musimy pomoc! To jest nasz moralny
obowizek. I nie moemy tego zrzuca na innych.
Co to za argumentacja "niech oni pomog", "a nam nie pomogli", itp. Dajmy przykad! Wsplnie, jako
zjednoczona Europa, pokamy wiatu, jak naley postpowa.
Bybym tak dumny, gdyby Polska razem z Niemcami od razu zadeklarowaa gotowo do przyjcia
uchodcw. "Patrzcie! Rami w rami z niedawnym znienawidzonym wrogiem, niesiemy pomoc
potrzebujcym. Tak, wiemy kto ukrywa si w tym tumie. I nie boimy si Was! Bo to My! Polacy!
Nard miosierny, otwarty i solidarny, a jednoczenie odwany i silny! Nigdy nie zapominamy, ale
umiemy przebaczy. Wywizujemy si ze swoich zobowiza, cho tyle razy nas zdradzono. Nigdy nie
powielimy tchrzliwych i egoistycznych schematw!"
Zamiast tego si wstydz. Bo to co widz mnie przeraa. Strach, nienawi i pogarda. Tfu! Gdzie
Wasza duma Polacy? Gdzie Wasze szlacheckie sowo? Gdzie Wasze chrzecijaskie miosierdzie?
Wstyd!
Ratowalimy ydw przed Niemcami, cho sami nic nie mielimy, ryzyko byo ogromne, a kar bya
mier caej rodziny. Dzi dysponujemy wszystkim i boimy si kilku tysicy bezbronnych znanych z

imienia i nazwiska, udokumentowanych zdjciem i odciskiem palca, zdanych na nasza ask. I boimy
si, ze sobie z nimi nie poradzimy. My! 40 milionowy dumny Nard polski odmawiamy
potrzebujcym ze strachu.
Nie mona jednak sprowadza tego problemu do przyj, czy nie przyj. Po pierwsze dlatego, e
kada z tych decyzji bdzie miaa swoje powane konsekwencje i trzeba rozwaa dalsze kroki, bo
zaraz znowu obudzimy si z rk w nocniku. Po drugie dlatego, e jak ju wspomniaem wyej,
uwaam, e nie mamy sensownej alternatywy. Moemy sobie powiedzie nie przyjmujemy, ale oni
i tak bd i na przd. Ju ich dotychczasowe dziaania pokazuj, e nie maj ju nic do stracenia. A
przecie nie bdziemy do nich strzela. Wszystkich, ktrzy twierdz, e jednak naley strzela, boj si
bardziej, ni tych przybywajcych.
Co dalej?
A prawdziwe pytanie brzmi "jak", a nie "czy". Tutaj trzeba sztabu ekspertw od psychologii,
kulturoznawcw oraz specw od wywiadu i bezpieczestwa. Ale co mi szkodzi - nie znam si, wiec si
wypowiem ;) Jak na Polaka przystao tonem nieznoszcym sprzeciwu.
Bede pisa w odniesieniu do Polski, ale oczywicie problem jest oglnoeuropejski i rozwizywany
powinien by w kontekcie oglnoeuropejskim.
Po pierwsze - nie szczdzi grosza. Tak wiem, wiem. Biedny kraj jestemy (patrz wyej sytuacja
ekonomiczna Polski). Mimo to nie moemy skpi, bo wszystko o czym napisze bdzie kosztowa, a
naprawd uwaam, e wiele z tego jest niezbdne. Swoj drog, myl, e powinna za to paci Unia,
a kraje czonkowskie powinny si zrzuca wg tych samych zasad, ktre obowizuj przy wpatach do
unijnego budetu.
Ograniczenie iloci.
Na pewno nie powinnimy szasta statusem uchodcy. To oczywicie nie bdzie proste, jako e
przepisy nam mocno wi rce. A jednoczenie uwaam, e nie powinnimy ich zmienia, bo nie s
ze. W kadym razie tam, gdzie oczywistym jest, e danemu czowiekowi nic w domu nie zagraa, tam
powinnimy takiego statusu odmawia. Co nie jest te rwnoznaczne z nie przyjciem takiego
imigranta, to osobna kwestia. Na pewno, jeli si da, to bez przywilejw zwizanych ze statusem
uchodcy.
Uwaam te, e nie powinnimy przyjmowa wszystkich. Oczywicie! Bd czowieku mdry i
zdecyduj, kto zginie jak go odelesz, a kto sobie poradzi. Na to niestety nie mam rozwizania. Ale nie
moemy otwarcie zaprasza wszystkich, bo przyjedzie p Afryki i p Azji. I to ju nie chodzi tylko o
koszty socjalne czy zagroenia kulturowe, ale o tak proste rzeczy jak przestrze yciowa, ilo miejsc
pracy, ilo poywienia, zwizana z tym wszystkim sytuacja gospodarcza, itp. Wiem, e w porwnaniu
z poudniowo wschodni Azj, mamy tutaj sporo miejsca i zasobw. Ale tam gsto byo od zawsze i
ludzie nauczyli si tak y. W Europie standard jest zupenie inny. Gdy gsto zaludnienia wzrasta
nam stopniowo, radzimy z tym sobie. Ale gdyby nagle miao tu przyby kilkadziesit milionw ludzi,
to mgby by problem A jeli do Europy wszystkich przyjmuj i jeszcze opiek socjaln obejmuj,
to czemuby tam nie pojecha? Kilkadziesit milionw ludzi mogoby tam pomyle. Dla porzdku
mamy okoo 750 mln ludzi w Europie.

Nie mam pojcia jak, to zrobi, ale musimy jako zniechca. Chcemy pomc, ale nie moemy pomc
wszystkim. Niektrym musimy mwi - sorry, nie teraz. To jest okrutne, bo jakich miar bymy nie
wymylili, bd one czasem krzywdzce, niesprawiedliwe i niewykluczone, e kto z tego powodu
zginie. Ale wiat jest okrutny, a my mamy kapryne spoeczestwo yjce w demokracji. A
demokracja, oprcz swoich oczywistych plusw, ma te duo, bardzo powanych minusw. Jeli
przegniemy, to ludzie wybior takich hitlerkw i zaczn si czystki. Nie moemy do tego dopuci! I to
te jest nasza odpowiedzialno! Wiedzc, e lud jest podatny na manipulacj, nie moemy dawa
oczywistych argumentw do rki faszystom. Nie jestemy w stanie pomoc wszystkim i musimy to
otwarcie przyznawa.
Ogranicza ilo moemy take poprzez przyznawanie jedynie krtkoterminowego pobytu i cig
weryfikacj (koszty biurokratyczne, ale jest to forma kontroli, a take zniechcenia do przyjazdu, bo
wprowadza niepewno), oraz przez odsyanie w inne miejsca wiata. W kocu, jako Unia Europejska,
jestemy potg gospodarcz i militarn. Absolutnie kade pastwo na wiecie musi si z nami liczy.
Mamy swoje narzdzia wywierania presji. S obie Ameryki, jest Australia. Jest Rosja i kraje w jej
strefie wpyww, jak np. ogromny Kazachstan. A my mamy rne argumenty, w tym finansowe.
Myl take, e odrobina twardych negocjacji z dostawcami ropy mogaby ich przekona, e jednak
cz z tych pustych namiotw pod Mekk (gotowe miejsce do zamieszkania, z ca infrastruktur na
jakie 4 mln ludzi. Wykorzystywane raz do roku, podczas muzumaskiej pielgrzymki do Mekki. Arabia
Saudyjska), mog przeznaczy dla swoich cierpicych braci. I e te wieowce w Dubaju, mogliby
budowa cierpicy bracia, itp., itd
Rozproszenie geograficzne.
Jakby byli w jednym miejscu, w obozie dla uchodcw, to atwiej byoby ich kontrolowa. Ale
stanlibymy przed psychologia tumu. Wrogiego i obcego tumu. A nie wiadomo ile czasu Ci ludzie
bd tu mieszka. Poza tym, tendencje migracyjne w globalnym spoeczestwie wedug wszelkich
statystyk bdc rosn a nie male i musimy nauczy si, jak sobie z tym radzi.
Dlatego rozrzumy, np. po 2 rodziny na gmin. Albo jak papie Franciszek powiedzia jedna na
parafi. Niech bd bez oparcia wsplnoty, nieco bezradni, przestraszeni, bardziej skorzy do
wsppracy. Okrutne? Moe, troch, ale nie przesadzajmy. Nie mwi tu przecie o rozdzielaniu
rodzicw i dzieci. Pamitam jak trafiem do USA na wymian. Na lotnisku w Cleveland okazao si, e
w wyniku nieporozumienia, nikt si po mnie nie zgosi. Mj baga polecia w zupenie inn podr.
Miaem 17 lat, troch gotwki i nr telefonu do koordynatorki mieszkajcej kilkadziesit kilometrw
dalej. Jako nie wydaje mi si, abym by przestraszony, albo eby dziaa mi si jaka krzywda. Uyem
kilku soczystych sw, po czym wszystko sobie ogarnem. Fakt, znaem jzyk (cho nie umiaem si
nim jeszcze sprawnie posugiwa, ale baz miaem solidn). Nieskromnie myl jednak, e i bez tego
dabym rade.
Jak stwierdzi, czy oni dali sobie rad? Nad tym trzeba pomyle. Moe jaka opinia rodowiskowa
(pracownika MOPS, ssiadw, ksidza,...)? Weryfikacja czy prbowali podj prace? Ile razy? Z jakim
skutkiem? Na ile s samowystarczalni?
A jak nie daj rady? A jak nie zamierzaj da rady? O tym za chwil.
Obrona wasnych praw i wartoci

Musimy przyj twarde stanowisko w kwestii przestrzegania prawa. Jeli nie szanujesz praw
czowieka, stosujesz przemoc, poniasz kobiety, nawoujesz do nienawici - ponosisz
odpowiedzialno karn. Kara musi by nieuchronna. Nasza wolno obowizuje take ciebie. Ale za
przywilejem wolnoci idzie te obowizek przestrzegania prawa.
Cofnicie pomocy i odpowiedzialno karna
Tym, ktrzy prbuj, ktrzy si staraj powinnimy stale pomaga. Jestem przekonany, e to nasz
spoeczny obowizek.
Jeli jednak jeste pasoytem (nie podje i nie zamierzasz podj pracy, nie uczysz si i nie
zamierzasz si uczy), lub jeli nie szanujesz pomocy (np. niszczysz przyznany lokal mieszkaniowy,
choby przez jawne zaniedbanie), to bardzo nam przykro, ale wicej pomocy nie otrzymasz. Taka
zasada powinna zreszt obowizywa wszystkich, Polakw take. Oczywicie atwo powiedzie
trudniej zrobi. Odcinajc od mieszkania i zasiku niemal gwarantujemy, e gagatek wejdzie na drog
przestpcz. Poza tym, w przypadku uchodcw, nie do koca moemy to zrobi, bo prawo zabrania.
A co z dziemi? Przecie nie ich wina, e rodzice lenie. I tak dalej. Niemniej powinnimy dy do
realizacji tej zasady.
Inwigilacja
Jak ju wspomniaem wyej, istnieje cakiem realne zagroenie, e wrd uchodcw/imigrantw,
znajduje si element wywrotowy. I chobymy nie wiem jak wnikliw selekcj stosowali, to
zagroenia tego nie jestemy w stanie wyeliminowa. A ja bardzo nie ycz sobie zamachw
terrorystycznych w Polsce. Dlatego powinnimy gruntownie przewietla kadego zarejestrowanego,
klasyfikowa poziom zagroenia i odpowiednio mocno inwigilowa.
Kluczowe: EDUKACJA!
Wiedza jest bardzo skutecznym lekiem na fundamentalizm. Fakt, nie zawsze dziaa. Ale zazwyczaj
pomaga! Przede wszystkim najmodsze pokolenia musimy, co tu duo mwi indoktrynowa.
Uczmy ich, e warto przyj nasze wartoci. e s suszne i e to si opaca. Uczmy ich co si dzieje,
gdy jedni ludzie uwaaj drugich za gorszych. Uczmy ich o najwikszych ludobjstwach w historii
wiata. O zagadzie ludw amerykaskich, o ludobjstwach w Kambody, Rwandzie, Kongo. O
holocaucie. O niewolnictwie. O zbrodniach stalinizmu. O sytuacji w Sudanie, w Nigerii, w Iraku. O
dwch Koreach. I sami te przypomnijmy sobie te lekcje, bo chyba troch o nich zapomnielimy. A
wikszoci z nich udzieli ludzkoci biay, cywilizowany Europejczyk.
Edukacja w Europie jest i powinna by obowizkowa. Program nauczania rwnie jest i powinien by
odgrnie narzucany. Nie wane, czy to szkoa publiczna, prywatna, spoeczna, czy jeszcze inna. Musi
przestrzega odgrnie narzuconych regu. I powinno to by bezwzgldnie monitorowane i
egzekwowane.
Jestem zdania, e powinnimy take zmieni podejcie do edukowania Europejczykw. Na ten temat
mgbym pisa godzinami, ale zawajc do omawianego wtku - jestem zdania, e w programie
nauczania powinien by obowizkowy zagraniczny wolontariat. Niech kady Europejski ucze, co
najmniej dwukrotnie wemie udzia w rnych misjach humanitarnych. Do wyboru. Np. Palestyna i

Sudan. Niech pojedzie, zobaczy na wasne oczy i pomoe ile si da. Zwikszy to nasz wiadomo a
potrzebujcym pomoe.
Pomoc na miejscu
Wikszo osb, tak zwolennikw, jak i przeciwnikw przyjcia uchodcw, mwi o koniecznoci
pomocy tam, na miejscu. Oczywicie, realizujemy tak pomoc jako ONZ (patrz wojna w Syrii,
powyej). Jest ona ogromna, jednak to wci mao. By moe powinnimy zwiksza finansowanie
istniejcych instytucji. By moe powinnimy szerzej wspiera NGO podejmujce podan przez nas
dziaalno. By moe powinnimy wprowadzi obowizkowy wolontariat, o ktrym pisz wyej.
Skoro niemal wszyscy zgadzamy si, e jest taka potrzeba, to dyskutujmy, jak j zrealizowa.
Pomoc na miejscu niektrzy rozumiej te inaczej jako zbrojne uporzdkowanie tematu. To jednak
trudne. Prawdopodobnie w najbliszym czasie Rosja oficjalnie, zbrojnie, wesprze syryjski reim. Czy
to dobrze, czy le? Spokj, ale zamordyzm i przeladowania. Czy tak by musi? Ale jak inaczej? W
naiwnym, amerykaskim modelu, testowanym w Iraku? Po czyjej stronie powinnimy stan i kto
powinien o tym decydowa? Osobicie wydaje mi si, e jedynym zbrojnym rozwizaniem,
przynoszcym satysfakcjonujce nas skutki, jest model stosowany przez pastwa kolonialne czyli
wieloletnia zbrojna okupacja. Nie mwi, e popieram to rozwizanie. Tak naprawd nie widz
adnego, dobrego rozwizania. Jednak analiza historyczna wskazuje, e to jedyny model, ktry
okazuje si skuteczny. Mamy demokratyczne, dynamicznie rozwijajce si Indie. Mamy Hong-Kong
bdcy swoist autonomi w Chinach. Mamy wysoko rozwinit Kore Poudniow, itd. Oczywicie,
nie jest idealnie. Ale w takich krajach, w ktrych zachodnia obecno trwaa dugo i nieprzerwanie,
funkcjonuje infrastruktura, edukacja, organizacje pozarzdowe, wolne media, itd. Przy czym, to
kosztowao i pocztkowo niewiele miao wsplnego z naszymi wartociami. Za tym piknym
obrazkiem kryj si trupy, wyzysk, przeladowania, itd. Czy jestemy gotowi powici ycie naszych
onierzy, pienidze naszych podatnikw i nasze europejskie wartoci, aby by moe, bez adnej
pewnoci, za kilkadziesit lat mie spokj na bliskim wschodzie? Aby sobie uzmysowi cen,
wystarczy spojrze na Izrael. Wysoko rozwinite, multikulturowe pastwo na bliskim wschodzie,
zapewniajce infrastruktur i edukacj. Ale za jak cen? Mija 70 lat a to w dalszym cigu pastwo
opresyjne, o wysokim stopniu zagroenia terrorystycznego, bdce w konflikcie z ssiadami,
gwidce sobie na prawa czowieka. Fakt, nie do koca dobry to przykad, bo celem Izraela nie jest
poprawa ycia ludnoci etnicznej, tylko ydowskich imigrantw. Mutlikulturowo Izraela nie jest
celem jego polityki, tylko koniecznoci. Nie moemy jednak mie pewnoci, e ewentualna
inicjatywa europejska, czy midzynarodowa, nie skoczyaby si podobnie.

Troch emocji
Mwiem wyej o empatii. Przeciwnicy przyjmowania uchodcw pokazuj zdjcia obcitych gw i
przernych aktw terroru, sugerujc, e to Ci oprawcy pyn teraz tumnie do Europy, nie dihad.
Tylko po co mieliby to robi? Skoro tam mog bezkarnie mordowa, gwaci i rabowa? Po co mieliby
ryzykowa yciem ruszajc do Europy i podejmowa tutaj dziaalno terrorystyczn? Bo to s
popapracy-fanatycy, ktrym mier niestraszna, bo szybciej do Allaha i tumu dziewic pjd? Na
pewno s i tacy, ale jednak instynkt samozachowawczy jest dosy gboko zakorzeniony i stawiam
tez, e s oni w zdecydowanej mniejszoci.

Zdecydowanie bardziej prawdopodobne jest, e Ci co do nas zmierzaj, wanie przed tymi


psychopatami uciekaj. Chc ratowa ycie, a nie nie mier, bo to jest podstawowy instynkt
yjcych stworze. Przey.
Na Facebooku natknem si na taki wpis Polaka, ktry w czasie podry, znalaz si na dworcu w
Budapeszcie:
Teraz nie bdzie wesoo. Dotarlimy na dworzec. Mam mas zdj na aparacie, wrzuc jak bd w
Polsce. Krtko? Popakaem si. To jest kurwa straszne co ci ludzie przeszli. Robiem im zdjcia,
dzieciom, wolontariuszom ktrzy grali z nimi w pik i kurwa cay czas miaem zy w oczach. Pierdol
opinie o zalewie islamu. To si dzieje, to bdzie za 100 lat niebezpieczne. Jednak TYM LUDZIOM
TRZEBA POMC. TERAZ. Nie da si opisa caej tej sytuacji. Mieszkacy Budapesztu rozdajcy soczki
dzieciom, kanapki, buki, UCHODCY (bo to s uchodcy! Cae rodziny!) Chtnie pozuj do zdj,
umiechaj si i graj tymi kurwa pokaleczonymi obandaowanymi nogami w pik. Dzieci puszczaj
baki mydlane, a ja - teraz siedzc we woskiej restauracji z dala od tamtej atmosfery znowu mam zy
w oczach. Nie wiem ilu byo ludzi z aparatami, stacji telewizyjnych. Masa. Po paru minutach szoku i
przygnbienia robiem fotki. Ile wlezie. Dla siebie. eby ju nigdy nie napisa jakiego idiotyzmu na
temat tych ludzi. eby pamita.
Nie bd zacza tu zdj. Nie mam do nich praw i nie bd odpytywa autorw ani bada historii
kadego zdjcia. Ale bardzo Ci prosz drogi czytelniku, jeli dotare a tutaj, spjrz sam. Popatrz i
pomyl.
Popatrz na wyniki wyszukiwania w grafice google hase:
war in syria. Przypomnij sobie jak naprawd wyglda wojna.
https://www.google.pl/search?q=war+in+syria&espv=2&biw=1366&bih=683&source=lnms&tbm=isc
h&sa=X
refugees 2015 photo. Przypomnij sobie, e to s prawdziwi ludzie.
https://www.google.pl/search?q=refugees+2015+photo&espv=2&biw=1366&bih=683&source=lnms
&tbm=isch&sa=X
syrian refugees camps. Popatrz w jakich warunkach aktualnie mieszkaj
https://www.google.pl/search?q=syrian+refugees+camps&espv=2&biw=1366&bih=683&source=lnm
s&tbm=isch&sa=X
Jak mona jawnie nawoywa do nieudzielenia pomocy?! Nawet nie przez zaniechanie i zamykanie
oczu, skazywa ludzi na cierpienie i mier, ale wprost mwi, e to jest suszne?! Jak tak mona? W
gowie mi si to nie mieci. Jak gupim, lepym i nienawistnym skurwysynem trzeba by, eby nawet
nie chcie wspiera tych co pomagaj? Bo u nas bieda? Naprawd?! Bieda?! Popatrz jak wyglda
bieda, gd i cierpienie. Popatrz!

O Autorze
W chwili pisania tego artykuu mam 31 lat i trjk dzieci. Jestem informatykiem. Mieszkam i pracuj
w Warszawie, ale urodziem si i wychowaem w widwinie - maym miasteczku w
zachodniopomorskim.

Jacek Starzak
Warszawa, wrzesie 2015