Вы находитесь на странице: 1из 35

KANDUNGAN TINGKATAN SATU

BAB

TAJUK

MUKA SURAT

NOMBOR BULAT

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

URUTAN DAN POLA NOMBOR


PECAHAN
PERPULUHAN
PERATUSAN
INTEGER
UNGKAPAN ALGEBRA
UKURAN ASAS
SUDUT DAN GARIS
POLIGON
PERIMETER DAN LUAS
GEOMETRI PEPEJAL

3
4-5
6-8
9-12
13-15
16-18
19-21
22-25
26-27
28-30
31-33

BAB 1 NOMBOR BULAT


1

BUNGKUSAN/PACK
K
L
M

JISIM/MASS(KG)
26
54
?

Jisim gula dalam guni M ialah 25 kurang daripada jumlah jisim gula dalam bungkusan K dan
L.Cari jisim gula, dalam kg, dalam bungkusan M.

2.

Berapakah beza antara 9 368 537 dibundarkan kepada juta yang terdekat dan ribu yang terdekat.

Jumlah tiga nombor ganjil yang berturutan ialah 45. Berapakah tiga nombor itu?

Seorang peruncit membeli sebuah kotak mengandungi 549 biji pelam. Dia membungkuskannya ke
dalam 15 bungkusan.Berapakah biji jambu yang masih tertinggal setelah 6 biji telah rosak?

Sebuah lori membawa 37 pek simen dan 93 pek pasir. Jisim satu pek simen adalah 6 kg dan jisim
satu pek pasir adalah 9 kg. Hitung jumlah jisim barangan yang dibawa oleh lori itu.

BAB 2 URUTAN DAN POLA NOMBOR


1

Carikan bilangan nombor perdana antara 56 dan 84.

Loceng P dibunyikan pada setiap 6 minit .Manakala Loceng Q dibunyikan pada setiap 4 minit.
Pada minit ke berapakah Loceng P dan Loceng Q dibunyikan serentak sehingga kali kedua?

3.

Hitungkan beza antara faktor perdana terkecil dan terbesar bagi 44.

Berapakah nombor genap antara 75 dan 99 yang dapat dibahagikan dengan 5?

d 5 ialah faktor sepunya terbesar bagi 30 dan 70. Nilai d ialah

BAB 3 : PECAHAN
1

A box has 392 plates. of them are green plates and of them are yellow plates. The rest of them
are blue plates. What is the number of blue plates in the box?
Sebuah kotak mempunyai 392 mangkuk. daripadanya ialah mangkuk hijau manakala
daripadanya ialah mangkuk kuning. Mangkuk yang lain ialah mangkuk biru. Berapakah
bilangan mangkuk biru dalam kotak itu?

2.

Diberi + + + 5 = 5.315, apakah nilai bagi x?

Sebuah tangki mempunyai 2 808 air. Aishah menggunakan daripada air itu untuk mengisi 13
bekas dengan air yang sama. Berapakah isi padu air, dalam , yang ada di dalam setiap bekas?

Hitung nilai dan nyatakan jawapan sebagai pecahan dalam sebutan terkecil?
4

Anuar membeli 7 cat putih. Dia menggunakan 3 daripada cat itu untuk mengecat biliknya.
Dia kemudiannya membeli 2 cat putih lagi. Berapakah cat putih, dalam , yang dia ada
sekarang?

BAB 4 : PERPULUHAN

1.

Jadual di bawah menunjukkan jisim bagi dua buah kotak.


Kotak
Jisim (kg)

P
56.9

Q
48.58

R
?

Kotak P adalah 14.73 kg lebih berat daripada kotak R. Hitung jumlah jisim, dalam kg,
kotak Q dan kotak R.
Jawapan :

2.

Roslan ada 6.9 m tali biru dan 9.3 m tali hijau. Dia menjual kedua-dua tali itu kepada
Ahmad dengan harga RM 1.25 semeter. Berapakah wang yang perlu dibayar oleh
Ahmad?
Jawapan :

3.

Maznah mencampurkan 0.8 liter sirap dengan 2.6 liter air di dalam sebuah jag untuk
menyediakan 15 gelas minuman. Jika setiap gelas itu berisi 0.175 liter air sirap,
berapakah liter air sirapkah yang tinggal di dalam jag itu?
Jawapan :

4.

Aminah membeli 5 gulung reben. Panjang segulung reben itu ialah 3.25 m. Dia
menggunakan 1.85 m masing-masing daripada dua gulung reben itu dan 2.6 m daripada
setiap gulung reben yang lain. Hitung jumlah panjang, dalam m, reben yang tinggal.
Jawapan :

5.

Harga sekilogram udang kering dan sekilogram ikan bilis masing-masing ialah RM
48.50 dan RM 35. Salmah ingin membeli 0.8 kg udang kering dan 1.5 kg ikan bilis. Jika
dia ada RM 100, adakah dia mempunyai wang yang mencukupi untuk bayaran semua
barang yang dibelinya? Terangkan jawapan anda.
Jawapan :

6.

Jadual di bawah menunjukkan kadar bayaran meletak kereta di sebuah kompleks belibelah.
Tempoh masa
1 jam pertam
Setiap 30 minit berikutnya

Kadar (RM)
2.50
2.00

Syed meletakkan keretanya selama 4 jam 30 minit. Hitung jumlah wang yang perlu
dibayar oleh Syed.
Jawapan :

7.

Dalam tahun 2013, sebanyak 1 085.92 kg beras dibahagikan sama rata kepada 88 buah
7

keluarga di Kulim, Kedah. Berapakah beras yang diperoleh oleh 5 buah keluarga?
Jawapan :

8.

Dalam satu eksperimen, Tarmizi menuangkan sebanyak 7.56 liter air ke dalam baldi.
Selepas setengah jam, dia menuangkan keluar 3.1 liter dan memasukkan 899 mililiter
air ke dalam baldi semula. Berapakah air yang tinggal dalam baldi itu?
Jawapan :

9.

Bekas P mengandungi 15.24 kg gula dan bekas Q mengandungi 0.73 kg gula kurang
daripada bekas P. Kesemua gula di dalam kedua-dua bekas dibungkus sama banyak
supaya setiap peket mengandungi 0.85 kg. Berapakah peket gula yang dapat diperoleh?
Jawapan :

10
.

Jisim sebuah kotak kosong ialah 0.95 kg. Apabila kotak itu diisi dengan 24 tin ikan
sardin yang sama, jumlah jisim kotak dan tin itu menjadi 21.35 kg. Cari jumlah jisim
bagi 6 tin ikan sardin.
Jawapan :

BAB 5 : PERATUSAN

1.

40% daripada jumlah simen telah digunakan untuk membuat lantai sesebuah bangunan.
a) Jika 60 kampit simen yang digunakan untuk membuat lantai, hitung jumlah simen
yang digunakan untuk seluruh bangunan itu.
b) Jika pembekal dapat menyediakan 80% daripada jumlah simen itu, hitung
bilangan kampit simen yang masih diperlukan.
Jawapan :

2.

En Aman menanam sebanyak 4800 batang pokok bunga ros dan pokok orkid pada awal
tahun 2012. 65% daripada pokok bunga itu ialah orkid. En Aman menambah bilangan
pokok bunga ros sebanyak 30% pada tahun itu.
a) Cari bilangan pokok bunga ros yang ditanam pada akhir tahun 2012.
b) Hitung peratusan pokok bunga ros yang telah ditanam .
Jawapan:

3.

Sebuah tangki berisi 700 liter air.Jika sebaldi air dimasukkan ke dalam tangki itu isipadu
air akan bertambah sebanyak 5 liter.
a) Berapa baldi air kah yang perlu dimasukkan ke dalam tangki itu supaya
isipadu air bertambah sebanyak 15%?
b). Jika tangki itu boleh diisi sebanyak 1200 liter, hitungkan peratusan air yang
perlu ditambah kepada tangki itu.
Jawapan :

4.

Rani bekerja sebagai seorang juruteknik dengan gaji RM 3000.00 sebulan. Dia telah
menyimpan 5% daripada gajinya di dalam bank.
a. Hitung wang yang disimpan oleh Rani selama setahun.
b. Selepas setahun Rani mendapati wangnya bertambah menjadi RM
10

1908.Hitung peratusan faedah yang diberikan oleh bank itu


Jawapan:

5.

Salma membeli seutas rantai yang berharga RM4200.00.


a. Jika dia mendapat diskaun sebanyak 4% , berapakah wang yang perlu
dibayarnya.
b. Selepas setahun, Salma menjual rantai itu dengan harga RM5000. Berapakah
peratus keuntungan yang diperolehi Salma?
Jawapan:

6.

Pada tahu 2001 , En Amir telah membeli sebuah rumah yang berharga
RM80 000 . Sepuluh tahun kemudian , dia menjual rumah itu dengan mendapat
keuntungan sebanyak 65%. Berapakah harga jual rumah itu?
Jawapan:

11

7.

Badrul memberi 15% daripada gaji bulanannya kepada ibunya. Dia memberi ibunya RM
8100 dalam setahun. Cari gaji bulanannya jika dia menerima jumlah gaji yang sama
setiap bulan bagi tahu itu.
Jawapan:

8.

Sebuah rumah berharga RM20 000. Jika nilainya meningkat sebanyak 5% daripada nilai
pada tahun sebelumnya , berapakah nilai rumah itu selepas tiga tahun.
Jawapan:

9.

Sebuah pasaraya besar telah menggaji 800 orang pekerja. 15% daripada pekerja itu
adalah warga asing. Jika20 orang pekerja warga asing diberhentikan, hitung peratus
baharu bagi bilangan pekerja warga asing di pasaraya besar itu.
Jawapan:

12

10.

Mazlan mengalami kerugian sebanyak 26% apabila dia menjual skuternya dengan harga
RM 5920. Hitung harga asal skuter itu.
Jawapan:

BAB 6 : INTEGER

Isikan petak kosong sama ada dengan simbol + atau - supaya menghasilkan nilai yang
terbesar.
13

Rajah di bawah menunjukkan tiga integer

Dengan menggunakan simbol + dan - sekali sahaja, tulis satu ayat matematik untuk
menghubungkan tiga integer itu supaya jawapannya ialah 1.
Jawapan:

Rajah di bawah menunjukkan tiga integer

Dengan menggunakan simbol + dan - sekali sahaja, tulis satu ayat matematik untuk
menghubungkan tiga integer itu supaya jawapannya ialah 8.
Jawapan:

14

Rajah di bawah menunjukkan lima integer.

Cari hasil tambah integer yang terbesar dengan integer terkecil.


Jawapan:

Dalam jadual yang tidak lengkap di bawah, apabila setiap petak diisikan dengan satu
nombor, hasil tambah pada setiap baris, lajur dan pepenjuru adalah sama. Lengkapkan
jadual itu.

3
1

-1

-2

15

Suhu awal sebuah peti sejuk ialah 3 oC.Selepas 1 jam, suhunya turun sebanyak 4oC.
Apabila suisnya dimatikan, suhunya naik sebanyak 8 oC. Cari suhu akhirnya.
Jawapan:

Suhu awal sebuah objek ialah 3oC. Selepas dipanaskan, suhu objek itu meningkat
menjadi 20 oC. Hitung kenaikan suhu objek itu.
Jawapan:

Suhu pada waktu petang di sebuah Bandar ialah - 2oC. Suhunya turun sebanyak 6oC pada
waktu malam. Cari suhu di Bandar itu pada waktu malam.
Jawapan:

16

Sebuah kapal selam bergerak 33 m ke atas menuju ke paras 15 m di bawah paras laut. Cari
kedudukan kapal selam itu pada mulanya.
Jawapan:

10

Sebuah kapal selam berada pada 960 m di bawah paras laut manakala sebuah helikopter
pula berada 1200 m di atas paras laut. Cari jarak mencancang, dalam m, yang kapal selam
itu perlu bergerak supaya jarak mencancang di antaranya dengan helicopter itu menjadi
1800 m.
Jawapan:

BAB 7 : UNGKAPAN ALGEBRA I

1.

Sebuah bakul mempunyai 7x + 4y + 9z biji telur yang terdiri daripada 3x + 10 biji


telur gred A, 6y 8 biji telur gred B dan yang selebihnya adalah telur gred C.
Berapakah bilangan telur gred C?
Jawapan:

2.

Sepeket serbuk kopi P berharga RM15 dan sepeket serbuk kopi Q ialah RM3 kurang
daripada sepeket serbuk kopi P. Harga sepeket serbuk kopi R ialah separuh daripada
harga sepeket serbuk kopi Q. Berapakah jumlah harga bagi x peket serbuk kopi P, 2y
peket serbuk kopi Q dan 5x peket serbuk kopi R ?
Jawapan:

17

3.

Khairy berumur n tahun. Hanis ialah 20 tahun lebih tua daripada Khairy. Umur
Marsuki ialah hasil tambah umur Khairy dan Hanis. Berapakah jumlah umur bagi tiga
orang kawan itu ?
Jawapan:

4.

Rajah menunjukkan harga per kilogram bagi tiga jenis sayur-sayuran.


Tomato
Timun
Kobis
RM 4x
RM x
RM 4y
Farah membeli 3 kg tomato, 5 kg timun dan 2 kg kobis. Berapakah jumlah wang yang
perlu dia
bayar ?
Jawapan:

5.

Hamid mendapat a markah dalam suatu ujian Sejarah. Linda mendapat 11 markah
kurang daripada dua kali markah Hamid. Zainab mendapat 25 markah lebih daripada
Linda. Berapakah markah yang diperoleh Zainab ?
Jawapan:

6.

Ali mempunyai 27 keping setem. Boon Hong mempunyai y keping setem kurang
daripada Ali. Berapakah jumlah bilangan setem mereka berdua ?
Jawapan:

18

7.

Harga sebiji pemadam ialah x sen dan harga sebatang pensel ialah 60 sen. Ravi
membeli 3 biji pemadam dan 7 batang pensel. Berapakah baki wang Ravi , dalam sen,
jika dia membayar dengan wang RM8?
Jawapan:

8.

Rajah di bawah menunjukkan segi empat tepat PQRS.


P

(9x + 10) cm

R
S
Perimeter bagi segi empat tepat itu ialah (48 2x)cm. Cari panjang PS dalam sebutan
x.
Jawapan:

9.

Jefri ada (p-3q) biji guli hijau dan (2p + q) biji guli biru. Berapakah jumlah guli Jefri
?
Jawapan:

10.

Ravi ada RM(5x + 2y). Dia membelanjakan RMx untuk membeli sebuah beg dan
RM3y untuk sepasang kasut. Berapakah baki wangnya?
Jawapan:

19

BAB 8 : UKURAN ASAS

1.

Marlia memerlukan 13.2m kain untuk menjahit 6 helai langsir. Hitung panjang, dalam
m, kain yang diperlukan untuk menjahit 14 helai langsir yang sama.
Jawapan:

2.

Ahmad memperuntukkan masa selama 9 jam sehari untuk menyiapkan kerja rumah yang
diberikan oleh gurunya. Hitung berapa hari dan jam yang diperlukannya jika diberi 7
tugasan yang sama.

20

Jawapan:

3.

Seutas dawai sepanjang 25m dipotong kepada 10 bahagian. Berapakah panjang, dalam
cm, setiap bahagian itu?
Jawapan:

4.

Puan Habsah perlu berkhidmat selama 8 tahun 7 bulan lagi sebelum dia bersara pada
umur 55 tahun. Berapakah umur Puan Habsah sekarang?
Jawapan:

5.

Ahmad ingin membeli 4 kg bayam dari kedai Encik Ali. Berapa banyak lagi bayam yang
perlu diberi jika di kedai Encik Ali hanya ada 2 kg 88g sahaja?
Jawapan:

6.

Penerbangan dari Kuala Lumpur ke kuching mengambil masa 1 jam 15 minit.


21

Penerbangan John dijadualkan pada pukul 1.25 petang tetapi tertunda selama 45 minit.
Pada pukul berapakah dia akan tiba di Kuching?
Jawapan:

7.

Rajah menunjukkan jadual dalam diari Samad.

8.30 pagi

Tuisyen Sains

10.00 pagi
Matematik

Tuisyen

Selepas satu jam tuisyen Sains, Samad berehat selama

1
4 jam sebelum menghadiri

tuisyen Matematiknya. Apakah perubahan waktu mula bagi tuisyen Matematiknya?

Jawapan:

8.

Jadual di bawah menunjukkan jisim bagi tiga jenis barang yang dibeli oleh Nina.

22

Jenis barang

Jisim Per Unit

Sardin

325 g

Ayam

2 kg 55 g

Minyak masak

7.5 kg

Bilangan Unit
8
2
3

Hitung jumlah jisim dalam kg, semua barang yang telah dibeli oleh Nina.
Jawapan:

9.

Sebuah bas bertolak dari Bandar P dan tiba di Bandar Q pada jam 1410. Jika perjalanan
itu mengambil masa 9 jam 12 minit, pada pukul berapakah bas itu bertolak dari Bandar
P?
Jawapan:

10.

Hamidah merancang untuk menurunkan jisim badannya kepada 55 kg. Selepas tiga
bulan, dia Berjaya mengurangkan jisim badannya sebanyak 12 kg. Penurunan jisim itu
adalah 7000 g lebih daripada sasaran awal Hamidah. Cari jisim dalam kg, badan
Hamidah pada mulanya.
Jawapan:

23

BAB 9 : SUDUT DAN GARIS I

1. Dalam rajah di bawah, PR ialah garis lurus .

Cari nilai x dan nilai y.

2.

Rajah di bawah menunjukkan sudut-sudut pada suatu titik.

Cari nilai x. .

( 3 markah)

( 3 markah)

Dalam rajah di bawah, PQR ialah garis lurus.

24

Garis manakah yang berserenjang dengan garis QT? berikan alas an anda.
( 3 markah)
4.

Rajah di bawah menunjukkan enam garis lurus yang bertemu di P.

Dua garis yang manakah berserenjang antara satu sama lain? Berikan alasan anda.
( 3 markah)

5.

Dalam rajah, AC dan DE ialah garis lurus.

Cari nilai p dan q.

( 3 markah)
6.

Dalam rajah di bawah, GH, KL dan MN adalah garis lurus.

Hitungkan jumlah x + y + z
( 3 markah)
25

7.

Rajah menunjukkan MN dan PQ sebagai garis lurus.

i)

Apakah nilai bagi u?

ii)

Cari perbezaan nilai antara u dan w?

( 3 Markah)

8.

Dalam rajah di bawah, PQ dan RS ialah garis lurus.

Hitung nilai x + y.

( 3 Markah)
9.

Rajah di bawah menunjukkan sudut-sudut pada titik O.

26

Cari nilai bagi < JO


( 3 Markah)
10.

Dalam rajah di bawah, JK dan LM ialah garis lurus.

Cari nilai bagi x y.

( 3 Markah)

27

BAB 10 : POLIGON
1

Which of the following is true?


Yang manakah antara berikut adalah benar?
A A polygon with five sides is a hexagon.
Sebuah poligon yang mempunyai lima
sisi ialah sebuah heksagon.
B A polygon with eight sides is a
nonagon.
Sebuah poligon yang mempunyai lapan
sisi ialah sebuah nonagon.
C A polygon with nine sides is an
octagon.
Sebuah poligon yang mempunyai
sembilan sisi ialah sebuah oktagon.
D A polygon with three sides is a triangle.
Sebuah poligon yang mempunyai tiga
sisi ialah sebuah segi tiga.

Nyatakan bilangan garis simetri bagi rajah di atas?

Titik-titik yang terletak pada garis simetri rajah ini ialah.

28

Dalam Rajah , ABD ialah sebuah segi tiga bersudut tegak, BCD ialah sebuah segi tigasama
kaki dan CDE adalah garis lurus.

Nilai y ialah

Dalam Rajah , WXY ialah satu garis lurus.

Nilai q ialah

29

BAB 11: PERIMETER DAN LUAS


1

Dalam Rajah 1, PQRS ialah segi empat tepat, QTR ialah segi tiga sama sisi dan RTUV ialah
segi empat sama.

Diagram 1
Rajah 1
The perimeter of the whole diagram is 200 cm. Calculate the length, in cm, of UV.
Perimeter seluruh rajah ini ialah 200 cm. Hitung panjang UV, dalam cm.

Rajah 19 menunjukkan dua bentuk T dan U yang terdiri daripada dua segi empat tepat P dan Q
yang sama.
30

Kira perbezaan perimeter, dalam cm, antara bentuk T dan bentuk U.

Dalam Rajah 31, ADB dan BEC adalah garis lurus.

Diberi AB = 12 cm dan DE = 5 cm, cari perimeter untuk kawasan berlorek, dalam cm.

In Diagram 45, PQUV and QRST are squares. PQR and QUT are straight lines.

31

Dalam Rajah 45, PQUV dan QRST ialah segi empat sama. PQR dan QUT adalah garis lurus.

Diagram 45
Rajah 45
Given that the area of QRST is 81 cm2, calculate the area of PQUV, in cm2.
Diberi luas QRST ialah 81 cm2, hitung luas PQUV, dalam cm2.

In Diagram 53, PQRS is a trapezium.


Dalam Rajah 53, PQRS ialah sebuah trapezium.

Diagram 53
Rajah 53
Given that QT = 24 cm and PT = 10 cm. Find the area of the shaded region, in cm2.
Diberi QT = 24 cm dan PT = 10 cm. Cari luas kawasan berlorek, dalam cm2

Sebuah syarikat perladangan ingin memasang pagar di sebuah tapak ladang yang baru dibeli.
Sejumlah 87 batang tiang diperlukan. Jarak di antara dua batang tiang ialah 4 m. Syarikat itu
menyediakan sejumlah panjang 320 m dawai pagar. Adakah dawai pagar itu mencukupi?
Berikan alas an anda.
32

A plantation company wants to fence up a new site. A total of 87 fence posts are needed. The
distance between two fence posts is 4m. The company has prepared a total length of 320 m of
fence wires. Are the fence wire enough? Give your reason.

BAB 12: GEOMETRI PEPEJAL


1
Which of the following geometric objects is not named correctly?
Antara objek geometri yang berikut, yang manakah tidak dinamakan dengan betul?
A

Cuboid
Kuboid
B

Pyramid
Piramid
D

Sphere
Cylinder
Sfera
Silinder
Jumlah panjang semua sisi sebuah kubus ialah 108 cm.Hitung isipadu dalam cm kubus itu.

33

Diagram 2 shows a cuboid.


Rajah 2 menunjukkan sebuah kuboid.

Diagram 2
Rajah 2
Which of the following is not a face of the cuboid?
Antara yang berikut, yang manakah bukan muka kuboid itu?
A
C

Diagram 6 shows a geometric solid.


Rajah 6 menunjukkan sebuah pepejal geometri.

Diagram 6
Rajah 6
Which of the following shows the correct number of faces, edges and vertices of the geometric
solid?
Antara yang berikut, yang manakah menunjukkan bilangan muka, tepi dan bucu yang betul
34

bagi pepejal geometri itu?

Faces
Muka

Edges
Tepi

Vertices
Bucu

Diagram shows two cuboids X and Y.


Rajah menunjukkan dua kuboid X dan Y.

How many cuboids Y can be fitted into cuboid X?


Berapakah kuboid Y yang boleh dimuatkan ke dalam kuboid X?

35

Оценить