Вы находитесь на странице: 1из 3

Anex

la ordinul Ministerului Agriculturii


i Industriei Alimentare nr.44 din 19 martie 2010.
COORDONAT
Directorul general al
Institutului Naional de
Standardizare i Metrologie
_________ Vitalie DRAGANCEA
9 martie 2010

Lista
standardelor conexe la Reglementarea tehnic Produse de panificaie i paste finoase,
care stabilesc reguli i metode de ncercri i cerine de aezare, pstrare i transportare
Indicativul
SM GOST R 51301:2003

SM GOST R 51962:2005

GOST 5667-65

GOST 5668-68

GOST 5669-96
GOST 5670-96
GOST 5672-68

GOST 8227-56
GOST 8494-96*

Titlul standardului
Produse alimentare i materii prime alimentare. Metode voltampermetrice prin inversiune de determinare a coninutului de
elemente toxice (cadmiului, plumbului, cuprului, zincului)
( .
-

(,
, ))
Produse alimentare i materii prime alimentare. Metoda voltampermetric prin inversiune de determinare a concentraiei
masice a arsenului
( .
-
)
Pine i produse de panificaie. Reguli de recepionare, metode
de prelevare a probelor, metode de determinare a indicatorilor
organoleptici i a masei produselor
( . ,
,
)
Pine i produse de panificaie. Metode de determinare a
fraciei masice de grsime
( .
)
Produse de panificaie metode de determinare a porozitii
(
.

)
Produse de panificaie. Metode de determinare a aciditii
( .
)
Pine i produse de panificaie. Metode de determinare a
fraciei masice de zahr
( .
)
Pine i produse de panificaie. Aezare, pstrare i transportare
( . ,
)
Pesmei de cozonac de gru. Condiii tehnice
( . )

GOST 14849-89

GOST 15113.1-77

GOST 15113.5-77
GOST 21094-75

GOST 26927-86
GOST 26929-94

GOST 26930-86

GOST 26931-86
GOST 26932-86
GOST 26933-86
GOST 26934-86
GOST 30178-96

GOST 30354-96**
GOST 30518-97/GOST
R 50474-93

GOST 30519 97/GOST

Paste finoase. Reguli de recepionare i metode de


determinare a calitii
( .
)
Concentrate alimentare. Matode de determinare a calitii
ambalrii, masei net, masei volumice, componentelor
separate, a dimensiunilor unor tipuri de produse i a fineii de
mcinare
( .
, , ,
,
)
Concentrate alimentare. Matode de determinare a aciditii
.
Pine i produse de panificaie. Metoda de determinare a
umiditii
( .
)
Materii prime i produse alimentare. Matoda de determinare a
mercurului
( . )
Materii prime i produse alimentare. Pregtirea probelor.
Mineralizarea pentru determinarea coninutului de elemente
toxice
( . .

)
Materii prime i produse alimentare. Metoda de determinare a
arsenului
( .
)
Materii prime i produse alimentare. Metoda de determinare a
cuprului
( . )
Materii prime i produse alimentare. Metoda de determinare a
plumbului
( . )
Materii prime i produse alimentare. Metoda de determinare a
plumbului
( . )
Materii prime i produse alimentare. Metoda de determinare a
zincului
( . )
Materii prime i produse alimentare. Determinarea elementelor
toxice prin metoda de absorbie atomic
( .
)
Produse de covrigrie. Condiii tehnice
( .
)
Produse alimentare. Metode de identificare i determinare a
bacteriilor ciliforme
( .

( ))
Produse alimentare. Matoda de identificare a bacteriilor de

R 50480-93
GOST 30538-97

genul Salmonella
( .
Salmonella)
Produse alimentare. Determinare elementelor toxice prin
metoda d emisie atomic
( .
- )

*Se aplic ca standard conex numai n partea ce ine de metode de ncercri i anume cap. 3
,, .
** Se aplic ca standard conex numai n partea ce ine de metode de ncercri i anume cap.
4 ,, .