You are on page 1of 3

A N AYL S E G E S P RE K S VAA R DI G HE DE N

Voor de deelopdracht Gespreksvaardigheid voor Professional Skills heb ik een


klasgenootje genterviewd. Dit heb ik gedaan omdat ik wist dat ze lang moest reizen
en daarom leek ze mij een goede kandidaat. Het doel van mij onderzoek was dus
ook om meer informatie te bemachtigen over de invloed van het reizen op de sociale
omgeving van mijn klasgenoot (Sanne). Ook wou ik graag weten wat Sanne nou
dacht over het begrip communicatie en eenzaamheid en wat ze denkt over
communicatie.
Ik had ook een doel voor mezelf gezet. Ik word vaak nerveus en wou proberen om
niet te snel naar de volgende vragen te gaan. Ik moest rustig de vragen stellen en
niet snel naar de volgende gaan om er maar klaar mee te zijn.
Je voert het gesprek relationeel zo dat de ander zich gewaardeerd en
respectvol behandeld voelt (zonder benvloeding van antwoorden). Punten 110
De respondent voelde zich voor het grootste deel van het interview op haar gemak.
De had wel het gevoel dat ik goed luisterde omdat ik vaak knikte en haar aankeek als
ze aan het praten was. Ik had soms wel dat ik even moest lachen omdat ik nerveus
was en dit was ook iets dat de respondent opviel. Dat ik soms iets te snel naar de
volgende vraag ging waar ik eigenlijk even had moeten doorvragen of even had
moeten samenvatten. Hierdoor zou zij meer het gevoel hebben dat ik echt alles had
opgeslagen en niet maar delen van het verhaal. Als ik zo aan het interview terug
denk snap ik precies welke momenten ze bedoeld en dat ik inderdaad even anders
had moeten reageren. Ook had ik spontaan in het midden de vraag of ze zich wel
eens eenzaam voelde. Sanne had hier zelf geen probleem mee dat ik het vroeg
maar de had wel gezegd dat ik de volgende keer misschien wat meer naar die vraag
moet opbouwen. Sommige mensen vinden het namelijk niet fijn als je zon
persoonlijke vraag zomaar stelt en dit kan een ongemakkelijke situatie creren.
Je opent, doet topicovergangen en eindigt het gesprek met het juiste
onderzoeksprotocol, zodat de respondent een goed beeld heeft wat er gaat
gebeuren. Punten 1-10
Ik heb wel het gevoel dat ik het interview duidelijk had geopend. Ik heb de
belangrijkste punten verteld. Een klein stukje over mezelf en welke opleiding ik doe,
waar het onderzoek over gaat, waar de informatie voor gebruikt wordt, hoelang het
ongeveer gaat duren en de vraag of er nog vragen waren voordat we zouden
beginnen. De respondent heeft zelf ook aangegeven dat ze geen vragen had aan het
begin en dat alles wel duidelijk was. Ik had in het interview zelf wel wat duidelijker de
onderwerpen aan kunnen geven. De vragen liepen soms een beetje door elkaar en
hadden soms niet zoveel met elkaar te maken. Hier moet ik de volgende keer aan
werken zodat ik de vragen een beetje op volgorde heb. De respondent heeft zelf
verteld hier geen last van gehad te hebben maar ik vond het zelf soms een beetje
onduidelijk. Het slot was wel goed. De respondent heeft aangegeven wel belang te
hebben bij de resultaten en dit is na afloop ook geregeld. Ik heb de respondent
bedankt voor haar tijd, alles nog even samengevat, gekeken of ze nog wat kwijt wou
en of ze dus ook belang had bij de resultaten.

Je hebt gedurende het gesprek een open en actieve non-verbale luisterhouding


richting je gesprekspartner. Punten 1-10
Ik denk dat ik mezelf een 7 geef. Ik had op het begin iets minder vaak naar de laptop
moeten kijken en meer naar de respondent. Ik vind wel dat ik tijdens het interview
vaak naar de respondent kijk en knik. Ik vind dat ik ook met een genteresseerde non
verbale houding reageer op haar antwoorden, doorvraag en ik vind dat ik niet
negatief reageer op wat de respondent allemaal zegt en doet.
Ik moet wel leren om soms niet zo te lachen. Ik weet dat ik dit doe omdat ik het dan
een beetje ongemakkelijk en spannend vind en dat ik daarom soms ook te snel ga.
Dit moet ik nog even goed onder controle krijgen en er aan werken.
Je vat tijdens het gesprek samen (of parafraseert). Punten 1-5
Ik had wat meer kunnen samenvatten. Als ik wel samenvat vertel ik de belangrijkste
puntjes wel maar ik doe het nog niet vaak genoeg. Dit komt denk ik ook omdat ik het
heel raar vind voelen om tekst te herhalen die net verteld is. Het kan zijn dat de
meeste mensen het juist prettig vinden als je dit herhaalt maar bij mij voelt het heel
nep. Dit is denk ik de reden dat ik het dus ook niet zo vaak doe en dit moet ik mezelf
dus wel echt gaan aanleren. Dit is echt nog een puntje die ik moet verbeteren.
Je vraagt met open vragen door in de lijn van je onderzoeksdoelen. Punten 1-5
Ik had het geluk dat de respondent zelf al aardig veel informatie gaf. Ze had heel
weinig vragen waar ze amper op antwoorde. Ik had zelf wel het gevoel dat ik veel
open vragen had gesteld waardoor ze ook zoveel kon antwoorden en was eigenlijk
wel tevreden op dit onderdeel. Ik had niet het idee dat de respondent het vervelend
vond dat ik zoveel open vragen had en dat ze zoveel moest beantwoorden.
Je laat zien dat je anderen constructieve feedback gegeven hebt. De gegeven
feedback is gegeven in een goede structuur. Punten 1-10
Ik heb Sanne Bliekendaal feedback gegeven op haar interview. Dit is de feedback:
Ik vond de intro goed en het was duidelijk. Dat is allemaal wel compleet. Ook herhaal
je de antwoorden wel vaak en vraag je wel door. Dus je vind dit, waarom vind je
dat?. Soms heb je wel een vraag die een beetje suggestief is. Dat je al een beetje
naar een antwoord toe stuurt. Bij 1:48 en bij 6:16 bijvoorbeeld. Aan het einde heb je
wel goed samengevat en dat vond ik netjes. Je hebt de vraag van de respondent aan
het einde ook goed beantwoord. Je houding is ook goed. Je zit niet met je handen
over elkaar en kijkt goed naar de respondent. Je knikte af en toe even en luisterde
naar wat hij zei. Al met al geef ik jou interview een 7,5.
Je laat zien dat je de feedback van anderen begrijpt, waardeert en verwerkt tot
een groeimogelijkheid. De ontvangen feedback is ontvangen op een goede
manier. Punten 1-10
Ik heb van Sanne Bliekendaal ook feedback gekregen over mijn interview. Dit was
als volgt :

Ik vind dat je duidelijke vragen stelt aan de respondent en dat ze goed overkomen.
Je vraagt niet teveel suggestief en je stuurt niet echt naar antwoorden toe. Ik vind wel
dat je misschien wat vaker had kunnen herhalen na een antwoord van de respondent
zodat die misschien nog wat meer ging vertellen. Je hebt dan ook niet echt veel
doorgevraagd op een vraag, je ging meestal wel meteen naar een volgende vraag.
De overgangen naar een volgende vraag of een volgend onderwerp waren wel heel
duidelijk. Je hebt ook een goede houding naar de respondent toe, je zit open en
luistert ook aandachtig naar wat de respondent zegt. Je reageert soms ook wel
enthousiast op een antwoord van de respondent, dit vind ik heel goed want dat geeft
wel gevoel dat iemand luistert naar wat je zegt. Je intro was prima, je vertelde alles
duidelijk wat er ging gebeuren. Ook vind ik dat je prima hebt afgesloten. Ik geef jou
interview een 7.
Ik begrijp de feedback van Sanne en waardeer ook dat ze niet alleen maar positief is
en ook wel een negatief puntje noemt, namelijk dat ik wat vaker moet doorvragen. Ik
ben blij dat ze dit ook ziet want soms had ik juist nog wel het idee dat ik dit goed
deed. Ik heb dus nu eerder in het verslag ook kunnen vertellen dat het samenvatten
wat beter moet. Ik had zelf niet zo door dat ik dit niet zoveel deed maar het is de
respondent dus wel opgevallen.