Вы находитесь на странице: 1из 27

Title

Anak ni Palaris [Child of Palaris]

Rosita Nobles

Simaron (Extra)

Babaing Mandarambong [The Corsair Lady]

Lo Waist Gang

Kamay ni Cain [Hands of Cain]

Bakasyon Grande [Grand Vacation]

Tipin

Los Lacuacheros [The Truants]

Year

195
5

195
5

195
6

195
6

Films

Fernando Poe Productions

Deegar Cinema Inc.

Everlasting Pictures

Everlasting Pictures

195

Premier Production / A

Larry Santiago Film

195
7

People's Pictures

195

Larry Santiago Productions

Inc.

195
7

People's Pictures

195

Larry Santiago Productions

Inc.

H-Line Gang

Bicol Express

Student Canteen

Lutong Makaw [Macau Dish]

Pepeng Kaliwete Part 1 [Pepe Lefty]

195
7

195
8

Larry Santiago Productions

Inc.

195

Larry Santiago Productions

Inc.

195
8

195

the American?]

Atrebida [Sassy]

Premier Productions Inc.

195

May Pasikat Ba sa Kano? [Do You Have Something to Show

Obra Maestra [Master Piece]

Premier Productions Inc.

195
8

195
8

Premier Productions Inc.

Premier Productions Inc.

People's Pictures

Premier Productions

Lo Waist Gang at Og sa Mindoro [Lo' Waist Gang and Og in

195

Larry Santiago Productions

Mindoro]

Inc.

Laban sa Lahat [Against All]

195
8

Premier Productions

Bon Voyage

Princesa Naranja

Rolling Rockers

Duke De Borgona {The Duke of Borgona}

Eva Dragon

Hawaiian Boy

Tough Guy

Big Time Berto (Cameo Role)

Pitong Gatang { Seven Cup}

Anak ng Bulkan [Child of the Volcano]

195
8

195
9

195
9

195
9

195
9

195
9

Premier Productions

Premier Productions

People's Pictures

Premier Productions

Premier Productions

People's Picture

195

Larry Santiago Productions

Inc.

195

Larry Santiago Productions

Inc.

195
9

195
9

Premiere Productions

Premier Productions

Gabi Ng Lagim (Cameo Role) {Fright Night}

Markado [Marked]

Rancho Grande

Lo Waist Gang Joins The Armed Forces

Walang Daig-dig [No World]

Materiales Fuertes (Cameo Role)

Viuda De Ojo {Eye Widow}

Sutlang Bakal {Steel of Silk}

True Confessions

Sarhento Salcedo

196

Larry Santiago Productions

Inc.

196

Hollywood-Far East

Productions

196

Larry Santiago Productions

Inc.

196

Larry Santiago Productions

Inc.

196
0

196
0

196
0

Larry Santiago Productions


/ A Poe-Zshornack
Productions

People's Pictures

Premier Productions

196

Larry Santiago Productions

Inc.

196

Larry Santiago Productions

Inc.

196

Balatbat Productions

Pasong Diablo {Devil's Pass}

Sandata at Pangako [Weapons and Promise]

Kilabot Sa Barilan [Shooting Creep]

Walang Patawad [No Forgiveness]

Sakristan Mayor { Senior Acolyte}

Ikaw O Ako [You or Me]

Hinahamon Kita [I Challenge You]

Dakilang 9 {Great 9}

Matapang Sa Matapang {Courage To courage}

196

Poe-Zshornack

Productions

196
1

LVN Pictures

196

Tagalog Ilang-Ilang

Productions

196
1

196
1

Balatbat Productions

People's Pictures

196

Tagalog Ilang-Ilang

Productions

196
1

People's Pictures

196

Tagalog Ilang-Ilang

Productions

196

Tagalog Ilang-Ilang

Productions

Baril sa Baril [A Gun for a Gun]

Tatlong Baraha [Three Cards]

Apollo Robles

Walang Pagkalupig {Unconquered}

Hari Sa Barilan [King of Shootout]

Suicide Commandoes

Kapag Puno na ang Salop Part 1 [When the Pot is Full]

Mga Tigreng Taga-bukid [Tigers of the Field]

Batang Maynila [Manila Boy]

Ako Ang Katarungan [I Am Justice]

196

Tagalog Ilang-Ilang

Productions

196

Hollywood-Far East

Productions

196
1

Premier Productions

196

Larry Santiago Productions

/ A Jasmin Tagalog Pictures

196

Tagalog Ilang-Ilang

Productions

196

Tagalog Ilang-Ilang

Productions

196

Larry Santiago Productions

Inc.

196

Tagalog Ilang-Ilang

Productions

196
2

196
2

FPJ Productions

Premier Productions

Albano Brothers

4 Valientes

Leon Marahas

Pagtutuos Ng Mga Kilabot {Duel of the Dreaded}

Masikip ang Daigdig [There's Not Enough Room in the World]

Mapusok na Paghihiganti [Aggressive Retaliation]

Los Palikeros {The Playboys}

Limang Kidlat [Five Thunder]

Kung Hindi Ka Susuko [If You Do Not Surrender]

Ito Ang Maynila [This is Manila]

196

FPJ Productions / Tagalog

Ilang-Ilang Productions

196
2

196
2

196
2

196
2

196
2

196
3

People's Pictures

People's Pictures

FPJ Productions

People's Pictures

Balatbat Productions

FPJ Productions

196

Tagalog Ilang-Ilang

Productions

196

Tagalog Ilang-Ilang

Productions

196

Tagalog Ilang-Ilang

Productions

The Big Show (Cameo Role)

Magnong Mandurukot [Magno the Thief]

12 Kuba [12 Hunchbacks]

Bilis Ng Kamay {Sleight of Hand}

Calleyon 11

Fandong Asintado {Sharpshooter Fando}

Tahimik Ngunit Mapanganib [Silent but Dangerous]

Angkan ng Matatapang [Clan of the Brave]

Sierra Madre

Sa Pagitan ng Dalawang Mata [Between the Eyes]

196
3

196
3

196
3

People's Pictures

People's Pictures

People's Pictures

196

Tagalog Ilang-Ilang

Productions

196
3

FPJ Productions

196

Tagalog Ilang-Ilang

Productions

196
3

196
3

196
3

196
3

RTG Productions

FPJ Productions

JAFERE Productions

People Pictures

Sigaw ng Digmaan [War Cry]

Anghel Sa Aking Balikat [Angel on My Shoulder]

Intramuros

Mano Mano [One on One]

Maskarados

Geron Busabos (Cameo Role)

Daniel Barrion

Walang Hanggan [No Limits]

Baril Na Ginto [Golden Firearm]

Orlando Romano

196
3

196
4

196
4

196
4

196
4

196
4

196
4

FPJ Productions

FPJ Productions

Hemisphere Pictures

FPJ Productions

JAFERE Productions

EMAR Pictures

JAFERE Productions

196

Tagalog Ilang-Ilang

Productions

196
4

196
4

FPJ Productions

JAFERE Productions

Saan Man Sulok ng Daigdig {On Any Corner of the World}

Kumander Fidela

9 Laban sa Lahat [Nine Against All]

Ang Daigdig Ko'y Ikaw

Sa Bawa't Hakbang Panganib [Danger at Every Step]

Tierra Verde

Pilipinas Kong Mahal

Ang Salarin

Ang Mananandata

Maginoong Tulisan [Noble Rebel]

196
4

People's Pictures

196

Larry Santiago Productions

Inc.

196
4

196
5

196
5

196
5

196
5

196
5

196
5

196
5

RTG Productions

FPJ Productions

JAFERE Productions

FPJ Productions

FPJ Productions

RTG Productions

FPJ Productions

RTG Productions

The Ravagers

Tatak Barbaro

Hangga't May Kalaban

Let's Do The Freddie (Cameo Role)

Zamboanga

San Bernardo

Diegong Akyat

Lupong Balisong

Hanggang May Buhay

Franco Madero

196
5

196
5

196
5

Hemisphere Pictures

RTG Productions

FPJ Productions

196

Larry Santiago Productions

Inc.

196
6

196
6

196
6

196
6

196
6

196
6

FPJ Productions

FPJ Productions

FPJ Productions

RTG Productions

FPJ Productions

Virgo Film Productions

Sarhentong Aguila at 9 na Magigiting [Sgt Aguila and the

196

Courageous Nine]

Dakilang Balat-kayo

Baril Sa Aking Kamay [Gun in My Hand]

Ang Haragan

Dugo Sa Buhangin [Blood in the Sand]

Ex-Convict

Alyas 1-2-3

Mga Alabok sa Lupa [Dusts in Land]

Langit At Lupa [Heaven and Earth]

Baril At Rosaryo [Gun and Rosary]

196
6

196
6

196
6

196
7

196
7

196
7

196
7

196
7

196
7

FPJ Productions

JAFERE Productions

FPJ Productions

RTG Productions

RTG Productions

RTG Productions

FPJ Productions

FPJ Productions

FPJ Productions

AM Productions

Roman Montalan

...At Sila'y Dumating [...And They Arrived]

Alamat Ng 7 Kilabot [The Legend Of The Dreaded Seven]

Tatlong Hari [Three Kings]

Tanging Ikaw [Only You]

To Susan With Love

Sorrento

196
7

196
7

196
7

196
8

196
8

196
8

196
8

Ang Pagbabalik ni Daniel Barrion [The Return of Daniel

196

Barrion]

Magpakailanman [Forever]

Ang Mangliligpit [The Bounty Hunter]

196
8

196
8

EMAR Pictures

FPJ Productions

FPJ Productions

FPJ Productions

Rosas Productions

Rosas Productions

FPJ Productions

FPJ Productions

FPJ Productions

RTG Productions

Dos Por Dos [Two by Two]

Ang Dayuhan [The Foreigner]

Barbaro Cristobal

Ikaw Ang Lahat Sa Akin [You are Everything to Me]

Perlas ng Silangan [Pearl of the Orient]

Nardong Kutsero

14

Ginintuang Kamay [Golden Hands]

Fando

Matimbang ang Dugo sa Tubig {Blood is Thicker than Water}

196
8

196
8

196
8

196
9

196
9

196
9

196
9

196
9

196
9

196
9

Emar Pictures

RTG Productions

FPJ Productions

FPJ Productions

FPJ Productions

FPJ Productions

All Stars Productions Inc.

FPJ Productions

FPJ Productions

FPJ Productions

Batang Matadero [Young Bullfighter]

Divina Garcia

Santiago!

196
9

197
0

197
0

Mga Anghel na Walang Langit [Angels without Heaven]

197

(Cameo Role)

Digmaan ng Mga Angkan {Clan Wars}

Dampo't Pukol Salo

Asedillo

Ang Kampana Sa Santa Quiteria [The Bell of Sta Quiteria]

Alas, Hari at Sota

Ang Alamat {The Legend}

197
1

197
1

197
1

197
1

197
2

197
2

FPJ Productions

FPJ Productions

LEA Productions

FPJ Productions

FPJ Productions

FPJ Productions

FPJ Productions

FPJ Productions

FPJ Productions

FPJ Productions

Sto. Domingo

Salaginto't Salagubang [Gold Bug and Beetle]

Magiting at Pusakal [Hero and Outlaw]

Esteban

Dugo ng Bayan

Ang Agila At Ang Araw [The Eagle and the Sun]

Sto. Kristo

Karnabal

Batya't Palu-Palo

Ang Pangalan "Mediavillo"

197
2

197
2

197
2

197
3

197
3

197
3

197
3

197
3

197
4

197
4

FN Productions

FPJ Productions

JE Productions

FPJ Productions

FPJ Productions

FPJ Productions

FPJ Productions

FPJ Productions

FPJ Productions

FPJ Productions

Sanctuario

Hotdog : Unang Kagat (First Bite) (Cameo Role)

Alupihang Dagat {Stomatopod}

Happy Days Are Here Again

Pagbabalik ng Lawin [Return of the Hawk]

Anak Ng Araw

Anino ng Araw

Dugo At Pag-ibig Sa Kapirasong Lupa

Tatak ng Alipin [Mark of a Slave]

Ang Leon At Ang Daga [The Lion and the Mouse]

197
4

FPJ Productions

197

Crown Seven Film

Productions

197
5

197
5

197
5

197
5

197
5

197
5

197
5

197
6

FPJ Productions

FPJ Productions

FPJ Productions

FPJ Productions

FPJ Productions

Bravo Film Productions

FPJ Productions

FPJ Productions

Bato sa Buhangin [Rocks in the Sand]

Alakdang Gubat [Forest Scorpion]

Andalucia

Tutubing Kalabaw, Tutubing Karayom [Dragonflies]

Totoy Bato

Bontoc

Little Christmas Tree

Nagbabagang Asero {Smoldering Steel}

Tundo: Isla Puting Bato

King

197
6

197
6

197
6

197
7

197
7

197
7

197
7

197
7

197
7

197
8

FPJ Productions

FPJ Productions

LEA Productions

FPJ Productions

FPJ Productions

FPJ Productions

FPJ Productions

FPJ Productions

LEA Productions

FPJ Productions

It Happened One Night

197
8

Ang Lalaki, Ang Alamat, at Ang Baril [The Man, The Legend,

197

and the Gun]

Kumander Ulupong [Commander Ulupong]

Patayin si Mediavillo [Kill Mediavillo]

Mga Mata ni Anghelita [Angelita's Eyes] (in a Special Role)

Tatak ng Tundo [Seal Of Tondo]

Ang Panday [The Blacksmith]

197
8

197
8

FPJ Productions

GPS Film Productions

FPJ Productions

197

Larry Santiago Productions

Inc.

197
8

197
8

Isa Para Sa Lahat, Lahat Para Sa Isa [One For All, All For

197

One]

At Muling Nagbaga ang Lupa [The Land Burns Anew]

FPJ Productions

197
9

Mahal...Saan Ka Nanggaling Kagabi? [Love, Where Were

197

You Last Night?]

FPJ Productions

FPJ Productions

FPJ Productions

FPJ Productions

FPJ Productions

Durugin si Totoy Bato [Crush Totoy Bato]

Boy Negro (Cameo Role)

197
9

198
0

Mahal, Ginabi Ka Na Naman [Love, You Came Home Late

198

Again]

Ang Agila at ang Falcon [The Eagle and the Falcon]

Ang Lihim ng Guadalupe [The Secret of Guadalupe]

Aguila [Eagle]

Angelita... Ako ang iyong ina [Angelita... I'm Your Mother]

Leon at ang Kuting [The Lion and the Kitten]

Izkorokotoy (Cameo Role)

Ang Maestro [The Master]

198
0

198
0

198
0

FPJ Productions

RDO Film Circle

FPJ Productions

FPJ Productions

FPJ Productions

Bancom Audiovision Corp.

198

Larry Santiago Productions

Inc.

198
0

198
1

198
1

FPJ Productions

GPS Film Production

FPJ Productions

Bandido sa Sapang Bato [Bandits in Sapang Bato]

Sierra Madre Part 2

Minahal Mo Ba Ako [Did You Love Me?]

Sambahin Ang Ngalan Mo [Hallowed Be Thy Name]

Ang Pagbabalik ng Panday [The Return of the Blacksmith]

Manedyer...Si Kumander (My Wife...is the Manager]

Kalibre .45 [Caliber .45]

198
1

198
1

198
1

198
1

198
2

198
2

198
2

Daniel Bartolo ng Sapang Bato [Daniel Bartolo of Sapang

198

Bato]

Panday, Ang Ikatlong Yugto [The Blacksmith, Part 3]

Brando Bandido (Cameo Role)

198
2

198
3

GPS Film Productions

LEA Productions

FPJ Productions

LEA Productions

FPJ Productions

FPJ Productions

Mirick Films International

GPS Film Productions

FPJ Productions

Day Films

Roman Rapido

Kapag Buhay Ang Inutang

Umpisahan Mo, Tatapusin Ko [You Start, I'll Finish]

Isang Bala Ka Lang [You'd Only Take One Bullet]

Panday, Ikaapat na Aklat [The Blacksmith, Fourth Book]

Sigaw ng Katarungan [Cry of Justice]

Sierra Madre Part 3

Dang Hari [King's Way]

Ang Padrino [The Godfather]

Isa-Isa Lang [One at a Time]

198
3

198
3

198
3

198
3

198
4

198
4

198
4

198
4

198
4

198
5

BHS Film

Cine Suerte Inc.

FPJ Productions

FPJ Productions

FPJ Productions

Cine Suerte Inc.

LEA Productions

LEA Productions

FPJ Productions

Cine Suerte Inc.

Partida [Party]

198

Cine Suerte Inc. / FPJ

Productions

Kapag Lumaban Ang Api (When the Downtrodden Fights

198

Back)

Batang Quiapo [Quiapo Kid]

198
6

LEA Productions

Regal Films

Iyo ang Tondo, Kanya ang Cavite (Tondo is Yours, Cavite, is

198

FPJ Productions / Imus

His)

Films (co-production)

198

Tagalog IlangIlang

Productions

Muslim .357

Kapag Lumaban Ang Api

Kapag Puno na ang Salop [When the Swarm is Full]

Batas sa Aking Kamay [The Law in My Hands]

Kamao (Telemovie)

No Retreat... No Surrender... Si Kumander

198
7

198
7

198
7

LEA Productions

FPJ Productions

Bonanza Films

198

KAPP / TAPE, Inc. (co-

production)

198
7

FPJ Productions

One Day, Isang Araw

198
8

Gawa Na Ang Bala Na Papatay Sa Yo [The Bullet That Will

198

Kill You Has Been Made]

Agila Ng Maynila [Eagle Of Manila]

Wanted: Pamilya Banal [Wanted: Banal Family]

198
9

198
9

Ako Ang Hhusga (Kapag Pun na ang Salop Part II) [I Will

198

Be The Judge: When the Swarm is Full Part II]

May Isang Tsuper ng Taxi [Once There Was a Taxi Driver]

Kahit Konting Pagtingin [Just a Little Love]

Hindi Ka Na Sisikatan Ng Araw (Kapag Puno na ang Salop


Part III) [You'll never see another sunrise: When the Swarm is
Full Part III]

Batas Ng 45 [Law of 45]

199
0

199
0

199
0

199
1

Regal Films

FPJ Productions

FPJ Productions

FPJ Productions

Bonanza Films

FPJ Productions

Viva Films

FPJ Productions

Chiba Films

Mabuting Kaibigan...Masamang Kaaway [Good Friend,

199

Tagalog Ilang-Ilang

Dangerous Enemy]

Productions

Lakay: The Lagasca Story [Alias: Lakay]

Dito sa Pitong Gatang [Here In "Pitong Gatang"]

199
1

199
2

Isang Bala Ka Lang (Part 2) [You'd Only Take One Bullet

199

(Part 2)]

Hindi Pa Tapos Ang Lban [The Fight Is Not Yet Over]

The Epimaco Velasco Story: NBI

199
4

199
4

GP Films

FPJ Productions

Vision Films

Viva Films

FLT Films

Walang Matigas na Tinpay sa Mainit na Kape [There's No

199

Hard Bread on Hot Coffee]

Minsan Pa (Kahit Konting Pagtingin 2) [Another Chance (Just

199

a Little Love part II)]

Kahit Butas ng Karayom, Papaskin Ko! [I'll Go Through

199

Chiba Films / Antonio

Even the Needle's Eye]

Cabangon Chua

Ang Syota Kong Balikbayan [My Girlfriend from Abroad]

199
5

FPJ Productions

Viva Films

FPJ Productions

Hagedorn

Ikaw Ang Mahal Ko [You're the One I Love]

Ang Probinsyano [The Province Boy]

Eseng ng Tondo [Eseng of Tondo]

199
6

199
6

199
6

Productions

Boy]

Ayos na ang Kasunod [What's Next is Done]

Isa-isa Lang (one by one only)

Batas ng Lansngan [Law Of The Streets]

FPJ Productions

Viva Films / FPJ

199

Ang Dalubhasa [The Expert]

FPJ Productions

199

Ang Pagbabalik ng Probinsiyano [The Return of the Province

Isusumbong Kita Sa Tatay Ko [I'll Tell My Dad On You]

Merdeka Films

199
9

200
0

200
0

200
1

200
2

FPJ Productions

Star Cinema

Millennium Cinema

FPJ Productions

FPJ Productions

Maverick Films

Ang Alamt ng Lwin [Legend of the Hawk]

Pakners [Partners]

200
2

200
3

FPJ Productions

FPJ Productions