Вы находитесь на странице: 1из 1

UMJETNICKA ORGANIZACIJA GLUMACKA DRUZINA HISTRION (OIB: 81000099000), ZAGREB,

ILICA 90, zastupana po ravnatelju Zlatku Vitezu donosi

ODLUKU
o osnivanju CENTRA ZA KULTURU HISTRIONSKI DOM

Tocka 1.
Centar za kulturu Histrionski dam osnovat ce se s Gradom Zagrebom.
Tocka 2.
Centar za kulturu Histrionski dom osnovat ce se Ugovorom o osnivanju Centra za kulturu
Histrionski dom kojim ce se urediti medusobna prava i obveze osnivaca.

U Zagrebu, 16.11.2015. godine