Вы находитесь на странице: 1из 16

Fanheater and davit

Jasper van der Meulen


15130843
11-9-2015

1 | Page

1. Foreword:
My name is Jasper van der Meulen First year student mechanical engeneering at
the Hague technical university. This is a report for the first part of the project
course. In the first semester we focus on the production and the process leading
to that. The objects of choice are a Davit and a product we chose ourselves. For
the product of our choosing we did reverse engineering, this is when you have a
product and you work your way back to the blueprint.

2 | Page

Index:
1.

Voorwoord:....................................................................................................... 2

2.

Inleiding:.......................................................................................................... 4

3.

Eigen Product: Fanheater................................................................................. 5


1.

Stakeholders en behoeften...........................................................................5

2.

Probleemstelling........................................................................................... 5

3.

Plan van Eisen............................................................................................... 5

4.

Functies......................................................................................................... 6

5.

Overbrengingen............................................................................................ 7

6.

Verbindingen................................................................................................. 7

7.

Materialen + eigenschappen........................................................................7

8.

Productietechnieken..................................................................................... 8

4.

De Davit........................................................................................................... 9
1.

Stakeholders en behoeften...........................................................................9

2.

Probleemstelling........................................................................................... 9

3.

Plan van Eisen............................................................................................... 9

4.

Functies....................................................................................................... 10

5.

Overbrengingen.......................................................................................... 10

6.

Verbindingen............................................................................................... 10

7.

Materialen + eigenschappen......................................................................11

8.

Productietechnieken................................................................................... 11

5.

Conclusie........................................................................................................ 12

6.

Literatuurlijkst................................................................................................ 13

3 | Page

2. Preface:
In Discover and Dismantle we investigated the production process of both a Davit
as a product of our choosing. The different phases of production were distributed
over the weeks.
The product which I chose is an electrical fan heater.
In our first week the main focus was the preemptive work. The needs of the
stakeholders were compared to each other. The problem was formulated and a
temporary list of demands created. All of these processes have to be done before
you can start producing a product.
The next week we looked at the functions of the devices. We looked at what it
had to do to accomplish its purpose. What types of energy transformations take
place and the connections in the product. With all this considered we adjusted
the list of demands.
In the last week we were looking at the materials used and the production
processes used to make them. For our own product we looked at the used
materials, and thought of the reasons for using that material. For the Davit we
looked at multiple options for materials since we would be making a real one
later on. And again we adjusted our list of demands.

4 | Page

3. Own Product: Fanheater.


The Fanheater is an electric heater used to heat up small areas.

1. Stakeholders and needs


Voor een massa geproduceerd product, zoals de Fanheater, zijn er veel
stakeholders. Onder deze stakeholders vallen bijvoorbeeld de producent,
tussenverkoper en consument. Dit zijn over het algemeen de meest belangrijke
stakeholders maar er zijn veel meer personen die baat hebben bij zon product.
Hieronder staan een paar stakeholders onder elkaar met in ieder geval de
belangrijkste behoeften van deze stakeholders.
Stakeholde
r:
Klant
Producent

Ontwerper
Tussenverk
oper
Transporte
ur

Behoeften:
De prijs moet niet te hoog zijn en het moet ook echt
verwarmen.
De verkoopprijs moet de productiekosten kunnen dekken en het
product moet goed werken. Kosten moeten zo laag mogelijk zijn
om winst te maken.
Het product moet goed genoeg zijn om opdrachten te blijven
ontvangen.
De vraag naar het product moet er zijn. De massa inkoopprijs
moet gedekt kunnen worden door de actuele verkoopprijs.
Er moet genoeg vraag naar het product zijn om vrachtwagens
te kunnen vullen.

2. Problem
Een probleemstelling is als het ware de onderzoeksvraag van het product. Het
zegt in twee of drie regels wat er precies gemaakt gaat worden, wat het moet
kunnen doen en voor wie het bedoeld is. Voor het eigen product:
Wij gaan een elektrische verwarmingsapparaat maken dat een kleine ruimte
zoals een tent, boot of caravan zou moeten kunnen verwarmen. Hij is bedoeld
voor de middenmoot die op reis gaan in een tent of caravan.

3. List of Demands
Vanuit de probleemstelling wordt het plan van eisen opgesteld. Het plan van
eisen is door de weken heen aangepast aan de hand van de nieuwe stof die die
week behandeld is. De eindversie is hier weergegeven:
Klanten
wensen

Ontwerp
criteria
Specificaties

Er moet een waarschuwing voor mogelijke gevaren op zitten.


Moet snel warme lucht verspreiden.
Het moet makkelijk te bedienen zijn.
Het moet makkelijk mee te nemen zijn.
Er moet een nootknop op zitten.
Het moet hitte bestendig zijn.
Het hulsel moet er netjes uitzien.
Moet ten minste een kleine ruimte kunnen verwarmen tot 20 C.
De afmetingen moeten ongeveer 30 x 20 x 15 cm zijn.
5 | Page

Het moet een kunststof, hittebestendig omhulsel hebben.


De koperdraden moeten door rubber beschermt worden.
De ventilator moet van een stevige kunststof gemaakt zijn.

4. Functions
De functies van een apparaat worden beschreven in de functiebeschrijving. De
functies worden ook wel weergegeven in een functie blokschema en een
functieboom. Een functie blokschema laat de verschillende functies in volgorde
van activatie zien. Een functieboom laat de functies zien op volgorde van waarde
voor de hoofdfunctie.
In het geval van mijn eigen product is de hoofdfunctie warmte verspreiden. Om
dit te kunnen doen zijn er alleen ook andere functies nodig. Om iets te
verwarmen moet het verwarmingselement geactiveerd worden en om die warmte
dan weer te verspreiden moet de ventilator draaien. Al deze handelingen zijn
functies van het apparaat.
Tijd:
Materie:
Info:

Energie:

1
Apparaat
activeren
Weergeven
apparaat
aan
Toevoeren
elektriciteit

2
Activeren
verwarmingseleme
nt

Omzetten
elektro/warmte

2
Draaien
ventilator

3
Stoppen
apparaat

Visuele controle

Weergeven
apparaat
uit
Stoppen
toevoer
elektriciteit

Omzetten
elektro/mechanis
ch

Tabel 1: Functieblokschema van de Fanheater.


Een functieboom is een schema waarin de hoofdfunctie steeds weer verder
verdeeld wordt in deelfuncties. Deze deelfuncties zijn functies die het apparaat
moet kunnen om de hoofdfunctie te kunnen uit voeren.
Kamer

Lucht

Lucht

Verwarmingselement

Fan laten

Elektrische energie
omzetten: warmte en
mechanische
respectievelijk
Figuur 1: Functieboom van de Fanheater.

6 | Page

7 | Page

5. Translations
In dit hoofdstuk worden overbrengingen beschreven. Overbrengingen zijn de
omzettingen van energie. Bijvoorbeeld van elektrische energie naar mechanische
energie. In bijna alle producten vinden overbrengingen plaats. Zo ook in mijn
eigen product:
In de Fanheater wordt elektrische energie omgezet in thermische energie en
mechanische energie. De elektrische energie wordt in het apparaat omgezet in
mechanische energie dat wordt gebruikt om de ventilator te laten draaien en in
thermische energie door het verwarmingselement. De elektrische energie wordt
ook omgezet in licht voor het lampje om te laten zien dat het apparaat aan staat.

6. Connections
Verbindingen zijn de manieren waarop de onderdelen bij elkaar gehouden
worden.
De fanheater wordt door twee verschillende verbindingsmethodes bij elkaar
gehouden die elk wel meerdere malen voorkomen: vormgesloten doormiddel van
schroeven dit is de meest voorkomende verbindingsmiddel. De andere methode
is materiaalgesloten in de vorm van solderen. Deze methode komt eigenlijk
alleen maar voor op de printplaat. De draden worden bijeengehouden door een
kapje. Dit kapje houdt de kabels bijeen omdat ze geen andere kant op kunnen, dit
valt dus onder vormgesloten.

7. Materials + characteristics
De materialen voor het eigen product, kacheltje, zijn eigenlijk vrij eenvoudig. Het
hele kacheltje is gemaakt van kunststof, plastic. Op de koperdraden met
rubberen huls, de schroeven, het verwarmingselement en printplaatje na.
De eigenschappen zijn de gemiddelde waardes van Granta CES EduPack.

Materiaal Eigenschappen
Polyethyleen Dichtheid 940 kg/m3

Roestvrij
staal

Koper

Prijs 0,54 EUR/kg


Hitte geleidbaarheid 0.4
W/m C
Treksterkte 15 MPa
Dichtheid 7,8e3 kg/m3
Prijs 4,65 EUR/kg
Hitte geleidbaarheid 18
W/m C
Treksterkte 1360 MPa
Dichtheid 8900 kg/m3
Prijs 4,60 EUR/kg
Hitte geleidbaarheid 401
W/m C
Treksterkte 210 MPa
Elektrische weerstand - 16.78
nm

Reden
Kunststof is simpel, goedkoop en
sterk genoeg voor het kacheltje.

IJzer is relatief sterk en goedkoop.

Koper heeft een relatief lage prijs


vergeleken met de geleidbaarheid en
andere metalen

8 | Page

Ethyleen Dichtheid 950 kg/m3


vinyl acetaat Prijs 1,80 EUR/kg
Hitte geleidbaarheid 0.4
(EVA)

Rubber is elastische en kan tegen


een stootje.

W/m C
Treksterkte 18 MPa
Tabel 2: Materiaaleigenschappen eigen product.

9 | Page

8. Production techniques
Voor Mijn eigen product zijn niet veel verschillende materialen gebruikt dus ook
niet zo heel veel verschillende productietechnieken.
Spuitgieten is een van de meest gebruikte methoden om kunststof producten te
produceren. De gesmolten kunststof wordt terwijl het nog vloeibaar is in de mal
of op het voorwerp gespoten. De kwaliteit van het product hangt nauw samen
met de tijd die de kunststof gehad heeft om te stollen.
Koperdraden worden geproduceerd door koper te smelten en dan als slierten te
laten stollen. Dit is een vorm van omsmelten.
Synthetisch rubber wordt gemaakt in de fabriek doormiddel van chemische
reacties vanuit olie. Dit rubber wordt daarna gebakken om de stevigheid te
vergroten.

10 | P a g e

Dit deel zal wat minder uitleg per onderdeel bevatten omdat die bij het eigen
product al aanbod zijn gekomen. Hier zal het dus vooral gaan over het product
zelf.

4. The Davit
Davit is een kraan om kleinere vaartuigen uit een jacht te water te laten.

1. Stakeholders and needs


Stakeholder:
Opdrachtgev
er
Producent
Arbeiders
Keuringsinst
anties

Behoeften:
De Davit moet niet opvallen op het jacht en moet de boten
van het jacht kunnen laten.
De productiekosten moeten niet te hoog worden. De kwaliteit
moet goed zijn voor toekomstige opdrachten.
Er moeten veel opdrachten binnenkomen, dus er moet goede
kwaliteit geleverd worden.
De davit moet veilig zijn.

2. Problem
Een kraansysteem dat sterk genoeg is om een vaartuig uit een jacht te laten. Het
ontwerp moet niet te veel opvallen op het jacht.

3. List of Demands
Klanten
wensen

Ontwerpcrite
ria

Specificaties

De Davit moet niet te zien moeten zijn als het niet in gebruik is.
Het moet ook niet teveel uit de toom vallen wanneer het wel
gebruikt wordt.
Er moet iets van een waarschuwing zijn als hij in gebruikt
genomen wordt.
Er moet minimaal 3 meter ruimte zijn voor de davit om te kunnen
bewegen.
Het moet het vaartuig te water kunnen laten en uit het water
kunnen halen.
Er moeten geen scherpe dingen uitsteken.
Hij moet het vaartuig langzaam laten zakken.
Het moet minimaal 100 kg kunnen optillen en verplaatsen op het
jacht.
De arm moet van sterk staal of aluminium gemaakt zijn.
De kabels moeten goed gevlochten zijn om de vaartuigen te
kunnen tillen.

11 | P a g e

4. Functions
Een davit moet veilig een vaartuig in en uit het water kunnen laten.
Tijd
Materi
e:

Info:

Energ
ie:

1
Davit
activere
n

2
Davit
uitstalle
n

Tonen
davit
aan

Visuele
controle

Toevoer
elektris
che
energie

Omzetti
ng
elektro /
mechani
sch

3
Vaartui
g
bevesti
gen
Weerga
ve
control
panel

4
Vaartuig
verplaat
sen

5
Vaartuig
loskoppel
en

6
Davit
opberge
n

7
Davit
uitschake
len

Visuele
controle

Visuele
controle /
controlpa
nel

Visuele
controle

Tonen
davit uit

Elektro
naar
mechani
sch

Stoppen
toevoer
elektricit
eit

Tabel 3: Functieblokschema van de Davit.

Vaartuigen
te water
laten

Vaartuig

Kabels/kraan laten

Vaartuig
verplaatsen

Vaartuig horizontaal

Elektrisch
e energie
omzetten
in
mechanisc
he energie

Figuur 2: Functieboom van de Davit.

5. Translations
Bij de davit gebeurt in principe hetzelfde de elektrische energie wordt in
thermische en kinetische energie omgezet. De kinetische energie is de energie
die gebruikt wordt om de davit te laten bewegen. De thermische energie wordt
niet gebruikt maar het haalt wel de bruikbare energie omlaag. De thermische
energie wordt opgewekt door de wrijving van de bewegende onderdelen van de
davit en door de weerstand in de draden. De kinetische energie kan ook
voortkomen uit pneumatische energie. De davit kan ook in plaats van elektrische
energie, pneumatische energie gebruiken om te bewegen. Pneumatische energie
kan over het algemeen grotere krachten opwekken dan elektrische energie.

6. Connections
De davit wordt over het algemeen door middel van schroeven vast gehouden.
Deze schroeven houden de grote onderdelen bij elkaar. Schroeven vallen onder
de vormgesloten verbindingsmethode. Er zullen ook een aantal onderdelen
doormiddel van solderen en lassen bij elkaar gehouden worden. De
soldeerverbindingen zitten over het algemeen op de printplaat. De
lasverbindingen zitten als die aanwezig zijn op de davit zelf om grotere delen
vast te zetten. Lassen en solderen werken volgens hetzelfde principe, het
samensmelten van twee stoffen, dit is materiaalgesloten.

12 | P a g e

7. Materials + Characteristics
Voor de davit staat het nog niet vast welke materialen voor welke onderdelen
gebruikt gaan worden. Dus hier zijn meerdere materialen mogelijk, deze worden
allemaal onderzocht en vergeleken. Omdat er bij het eigen product al een aantal
materialen beschreven zijn ga ik daar hier niet verder op in. De eerder
beschreven materialen zijn ook zeker voor de davit van toepassing. Ook hier zijn
de waardes weer gemiddelden genomen van de maximale en minimale waarde
gegeven op Granta CES EduPack.

Materia Eigenschappen
al
Alumini Dichtheid 2700 kg/m3
um Prijs 1,66 EUR/kg

Hitte geleidbaarheid 156


W/m C
Treksterkte 304 MPa
Giet Dichtheid 7800 kg/m3
IJzer Prijs 1,16 EUR/kg
Hitte geleidbaarheid 79,5
w/m K
Treksterkte 200 MPa
Silicone Dichtheid 2300 kg/m3
n Prijs 9 EUR/kg
Hitte geleidbaarheid 145
W/m C
Treksterkte 170 MPa
Tabel 4: Materiaaleigenschappen Davit.

Reden
Aluminium kan net iets minder tegen
belastingen dan Staal, maar is
makkelijker te bewerken en lichter. Ook is
het beter bestand tegen corrosie.
IJzer is heel stevig en kan goed tegen
belastingen.

Siliconen kunnen een vrij stevige stof zijn


en kunnen heel precies gemaakt en
bewerkt worden.

8. Production techniques
Verschillende soorten materialen worden op verschillende manieren
geproduceerd.
Over het algemeen worden metalen zoals staal, ijzer en aluminium omgevormd.
Deze methode wordt vooral gebruikt voor massieve metaal constructies. Bij deze
methode wordt het materiaal omgesmolten en in een nieuwe vorm gegoten.
Spuitgieten is een van de meest gebruikte methoden om kunststof producten te
produceren. De gesmolten kunststof wordt terwijl het nog vloeibaar is in de mal
of op het voorwerp gespoten. De kwaliteit van het product hangt nauw samen
met de tijd die de kunststof gehad heeft om te stollen.
Voor het maken van metalen producten met cilindrische holle binnenkant is
centrifugaal gieten een belangrijke methode. Door de matrijs om een as te laten
draaien wordt het nog vloeibare metaal naar de buitenkant gedrukt. Dit laat een
holte open rond de draai-as van de matrijs.
Voor al deze methoden geld dat hoe langer het product de tijd heeft om te
stollen hoe beter de kwaliteit van het product zal zijn.

13 | P a g e

14 | P a g e

5. Conclusion
During this first project I have learned a lot about the preemptive processes to
creating products. For all products there must first be a problem that needs to be
solved. You look at the needs of the stakeholders to finish the concept of the
product.
When that is done a temporary list of demands is made. This list is being updated
throughout the processes.
Once we have an idea of what the product should be, we move on to what the
product should be able to do. The functions are the actions the product should be
able to do in order to execute its main function.
The translations are about the transformation of energy in the product. In the
case of my electric heater the electric energy is transformed in heat and
mechanical energy. These transformations are very important in order to
accomplish the functions.
The connections are all about the construction. With these the product stays
together in the way it should. There are a lot of different connections like welding
or with screws.
When choosing a material you look at the needs and the list of demands to pick
the most suitable materials. Sometimes the easiest methods might not be the
most appropriate ones.

15 | P a g e

6. References
Hoe worden rubber voorwerpen gemaakt, geraadpleegd op 9-11-15,
http://www.kunststofoveral.nl/5-21-50/informatie/de-fabriek/hoe-worden-rubbervoorwerpen-gemaakt.

Kals, H.J.J., Buiting-Csiks, Luttervelt, C.A. van, Moulijn, K.A., Ponsen, J.M., &
Streppel, A.H., (2012). Industrile Productie (5 e herziene druk). Den Haag: BIM
Media.

16 | P a g e