Вы находитесь на странице: 1из 1

REPUBLICA MOLDOVA

RAIONUL IALOVENI
CONSILIUL ORENESC IALOVENI

D E C I Z I E Nr. 04-07/1
din 09 decembrie 2015
Cu privire la atribuirea unui sector
de teren pentru construcia casei de locuit.

n temeiul art. 14 alin. (2) al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006
privind administraia public local, Consiliul orenesc Ialoveni,

DECIDE:
1 Se atribuie dnei Inesa Murgeneanu, un sector de teren cu suprafaa de 0,06
ha pe strada Toporailor, pentru construcia casei de locuit.
2 Decizia n cauz se aduce la cunotin public persoanei vizate.
3 Controlul asupra executrii prezentei decizii se pune n sarcina dlui Radu
Chilaru, viceprimarul oraului Ialoveni.

Preedinte de edin
Contrasemnat:
Secretar al Consiliului

Vasile COVA

Оценить