Вы находитесь на странице: 1из 6

MICHELIN Guide Fukuoka Saga 2014 Special Edition

Fukuoka
Fuku
Total
Saga
oka

Establishments

Fukuoka

Saga

Kitakyus
Central
Chikugo Chikuho
hu
/Saga

West/
Arita,
Imari

South/
East/
North/
Ureshino
Kanzaki,
Karatsu,
Kashima,
Tosu
Genkai
Takeo

489

368

121

211

88

47

22

37

13

11

30

30

57

45

12

31

12

43

34

21

359

289

70

173

68

33

15

23

10

22

11

m
=

43

34

21

74

66

43

14

229

179

50

100

47

22

10

16

11

103

79

24

33

27

12

62

28

34

11

10

19

Hotels

68

51

17

27

16

MICHELIN S tars

o
e xc e pt io n al c u isin e , wo r t h a spe c ial jo u r n e y

n
e xc e lle n t c o o kin g, wo r t h a de t o u r

m
ve r y go o d r e st au r an t in it s c at e go r y

Re stau ran ts

r e c o m m e n de d r e st au r an t s t h at pr o vide
qu alit y fo o d wit h go o d valu e (3 , 5 0 0 JPY )

re c omme n de d re stau ran ts

|
Menu for les s than 1,500 JPY

Ryokans

MICHELIN Guide Fukuoka Saga 2014 special edition


Fukuoka
mmm
Gyoten
Sagano

Sushi
Japanese

mm
Aburayama Sanso

Fugu

Chikamatsu

Sushi

Ebisudo

Japanese

Izumi

Fugu

Nakahan

Japanese

Nikaku

Sushi

Sushi Yasukichi

Sushi

Tenko

Tempura

Tokimune

Japanese

Aji Takebayashi

Japanese

Ajidokoro Izumi

Fugu

Ajimi

Japanese

Akane-so

Beef Specialties

Asuke

Sushi

Chabada

Beef Specialties

Chiso Nakamura

Japanese

Come

Italian

Fujii

Unagi

Jinrokuzushi

Sushi

Kosaka

Steak house

Kyu Katsue

Japanese

Le Gingembre

French

Matsuyama

Japanese

Mujinzo

Japanese

Nakano

Teppanyaki

Okazaki

Japanese

Raisin d'Or

French

Sato

Shiranita

Sushi Kubota

Sushi

Sushi Kuma

Sushi

Sushi Sakai

Sushi

Sushi Takao

Sushi

Sushi Takemoto

Sushi

Sushi Taro

Sushi

Sushi Tokube

Sushi

Sushi Yoshida

Sushi

Sushidokoro Toku

Sushi

Tamura

Korean

Tashima

Japanese

Tatsusho

Sushi

Japanese

Japanese

Utsuwaryori Sano

Japanese

Yuzuan

Japanese

Aignon

French

Akamachaya Asago

Antica Osteria Tot

Italian

Choji

Yakitori

Coquines

French

Da Gaetano

Daidai

Daisuki-ya Konyamachi Honten

Chinese

Edosoba Hiranoya

Soba

Edosoba Wabisuke

Soba

Fujiyoshi

Izakaya

Gyoba

Hagakure Udon

Udon

Hamazen

Soba

Hayashi

Soba

Inakaan Kokura Honten

Inoue

=
|

Soba

Pizzeria
Chicken Specialties

Japanese

Unagi

Japanese

Kazenotami

Kingyo

Japanese

Kishikawa Unagi

Unagi

Kuramitsu

Kuroki

Kurosaki Inakaan Hibiya

Kushikyo

Kushiage

Luca

Italian

Mengekijo Gen ei

Ramen

Mensho Akashiya

Ramen

Meshidokoro Kakuto

Mojisho

Yakiniku

Mr.Aoki

Yakiniku

Murasuzume

Odaiko

Oden

Ondoru Honten

Yakiniku

Onna to Misoshiru

Japanese

Perch No !?

Italian

Ren

Japanese

Rikaen

Yakiniku

Robata Kaminaribashi

Izakaya

Saikeitsuai

Soba

Sushi
French

Unagi

Japanese

Japanese

Chinese

Shintaku

Shokesoba Chiku-tei

Shunraku Misasa

Soba Bunjiro

Soba

Sobadokoro Ikkanjin

Soba

Sobakiri Hatae

Taiho Honten

Ramen

Taiho Nagatoishi

Ramen

Japanese

Soba
Izakaya

Soba

Taka

Yakitori

Takeuchi

Tempura

Teradaya

Izakaya

Teshima

Italian

Teuchisoba Adachi

Soba

Teuchisoba Furoan

Soba

Teuchisoba Sumikura

Soba

Too che

Toriden

Chicken Specialities

Torishin

Yakitori

Toriyaki Hachi

Chicken Specialities

Toriyoshi

Izakaya

Trattoria Porcellino

Tsuruta

Udonya Ido

Chinese

Italian
Izakaya

Udon

Uotora

Izakaya

Velona

Italian

Waranokura Joan

Yasube

Udon
Oden

Saga
mm
Amegen
Sushidokoro Tsukuta
Yoryu-tei

Japanese

Sushi

Japanese

m
Caravan

Ginsushi

Steak house
Sushi

Jotaki

Chinese

Kira Honten

Teppanyaki

Minematsu

Tempura

Sakana Shiwa

Japanese

Sushi Tamon

Yaowa

Japanese

Y's Kitchen

European

=
Bimisaisai Roaji

Daihachiguruma

Izakaya

Sagagyu Nakamura

Teppanyaki

Suikozushi

Takeya

Toan

Torigiku

Yakitori

Yamashige

Japanese

Japanese

Unagi

Japanese