You are on page 1of 3

Verslaving aan games en social media is een even grote

bedreiging voor jongeren als alcoholmisbruik.


Is een verslaving aan social media of games wel een even grote bedreiging als alcoholmisbruik? Ik ga
dit onderzoeken aan de hand van verschillende bronnen.

Wat is een verslaving?


Het niet kunnen beheersen van de drang tot het gebruik van die middelen
waarvan men psychisch en lichamelijk afhankelijk wordt. Dit is niet alleen het
geval bij het gebruik van roesmiddelen, maar heeft een veel algemener karakter;
ook gokken en 'gamen' behoren ertoe. (encyclo, z.j.)

Wat is de motivatie en wat doet social media met jongeren?


Uit het meest recente onderzoek van de Nationale Academie voor Media &
Maatschappij blijkt dat jongeren tussen 13 en 18 jaar lijden aan een serieuze
vorm van Social Media Stress (SMS). De Sociale Media blijken met hun subtiele
stimuli zoals geluiden, pushberichten, aandacht en beloningen jongeren in hun
greep te houden. Jongeren geven aan niet meer zelfstandig te kunnen stoppen,
omdat zij bang zijn buitengesloten te raken. Wanneer deze angst ernstige
vormen aanneemt kan men spreken van FOMO Fear of Missing Out. (Hopp, L.
2012).
Het blijkt dat jongeren niet alleen stress ervaren wanneer zij geen gehoor kunnen
geven aan de stimuli van de Sociale Media, maar ook door de grote hoeveelheid
informatie die zij dagelijks moeten verwerken vanuit de Sociale Media om bij te
blijven. Bijna de helft van de jongeren herkent in meer of mindere mate dit
beschreven gevoel van stress. Jongeren geven ook aan dat zij informatie niet
altijd even goed bekijken, door een gebrek aan tijd. Zij scannen de informatie
vluchtig en selecteren zorgvuldig de berichten of informatie waar zij hun aandacht
langer op vestigen. (Hopp, L. 2012).
Wat doet het spelen van games met jongeren?
Game verslaving begint als iets onschuldigs. Computerspelletjes horen er
tegenwoordig bij in het leven. De meeste mensen kunnen dan ook zonder dat dit
problemen geeft een computerspelletje spelen, maar 20 % van deze mensen raakt
wel in de problemen, en kunnen een spelverslaving ontwikkelen.
Het dwangmatige spelgedrag bij gameverslaafden is vaak progressief. Voor veel van
de gameverslaafden begon het spelen van een game onschuldig met enkele uren in
de week, zonder negatieve gevolgen. Naarmate de weken volgden begon de game
de overhand te krijgen en begon het gradueel maar gevaarlijk dwangmatiger te
worden.
-

Gameverslaafden hebben veelal last van:


Obsessieve gedachten
Gezondheidsproblemen
Schade op lange termijn aan persoonlijke relaties, opleiding en carrire
De symptomen van spelverslaving lijken veelal op de gokverslaving. Spelverslaafden
denken: De volgende keer zal ik gaan winnen. Deze gedachte zorgt er onder
andere voor dat men in een dwangmatige cyclus gevangen komt te zitten.
Spelverslaafden gebruiken veelal ook stimulerende middelen zoals: Red Bull, koffie,
sigaretten, soft drugs, speed, of uiteindelijk zelfs cocane. Hoe dieper men in zijn
verslaving zit hoe ernstiger dit gebruik zal worden. Een gameverslaafde is enkel
gefocust op zijn spel, zijn medemens ziet hij/ zij niet staan. Waar niet-spelverslaafden

van kunnen genieten, zal de spelverslaafde


(www.gameverslaving.nl, 2015).
Wat doet overmatig alcoholgebruik met jongeren?

niet

eens

herkennen.

Alcohol drinken is een vanzelfsprekend deel van het huidige sociale leven. Volgens
het Trimbos-instituut blijkt dat ongeveer 85 van de Nederlanders van 16 jaar en
ouder regelmatig een glaasje drinkt. Van alle 12-jarige scholieren blijkt bijna de helft,
namelijk 47, al eens alcohol gedronken te hebben en meer dan de helft, 52, van de
groep 15-jarigen zelfs wekelijks. Klaarblijkelijk is alcoholgebruik vanzelfsprekend
geworden onder de jeugd. (Kleef, L, van & Lely, N, van der,2006)
Het vroeg beginnen met drinken is schadelijk voor je hersenen, tot 24 jaar
ontwikkelen je hersenen zich en in de puberteit neemt het aantal verbindingen tussen
je hersencellen toe.
Bij jongeren met alcoholproblemen blijkt dat de hippocampus kleiner is
dan bij jongeren die niet drinken. Ook blijkt dat zij minder witte stof in de
hersenbalk hebben. Dat wil zeggen dat de zenuwcellen minder uitlopers
hebben. De kleinere hippocampus en minder witte stof kunnen een
negatieve invloed hebben op denken en geheugen. (Jellinek.nl, 2013)

Alcoholverslaving kenmerkt zich door geestelijke en lichamelijke afhankelijkheid.


Geestelijke afhankelijkheid blijkt uit het verlangen naar drank, controleverlies en het
niet kunnen stoppen. Lichamelijke afhankelijkheid wordt veroorzaakt doordat het
lichaam gewend raakt aan de alcohol. Wanneer het lichaam geen alcohol meer krijgt,
ontstaan onthoudingsverschijnselen:
Trillen
Transpireren
Misselijkheid
slecht slapen
een angstig en gespannen gevoel
Iemand die alcoholverslaafd is blijft vaak drinken om deze verschijnselen tegen te
gaan. (Stichting yes we can clinics, 2015)

Conclusie
Game-, social media en alcohol verslavingen zijn allemaal schadelijk op zijn eigen
manier. Alle soorten verslavingen zijn ernstig, uit de cijfers blijken dat er meer jongeren
verslaafd zijn aan social media of gamen dan dat er jongeren lijden aan
alcoholverslaving. Dit ontkracht de stelling wat maakt dat de stelling niet juist is. Social
media en game verslavingen vormen een grotere bedreiging onder jongeren omdat,
social media en games tegenwoordig altijd binnen handbereik zijn.

Literatuurlijst
Encyclo, website (z.j.)
Definitie van verslaving, geraadpleegd op: http://www.encyclo.nl/begrip/verslaving.
Hopp, L. & Delver, B. (2012) Jongeren lijden aan Social Media Stress (SMS) jongeren in de
greep van de sociale media. Geraadpleegd op:
http://www.ikbenoffline.org/images/artikelen/PDF/Onderzoekrapportage%20Jongeren
%20lijden%20aan%20Social%20Media%20Stress%20(SMS),%20mei%202012.pdf.
gameverslaving.nl. (z.d.) opgevraagd op 29 oktober 2015 van:
http://www.gameverslaving.nl/wat_is_gameverslaving/
Kleef, L.E. & Lely, N, van der. (2006) jongeren met alcoholintoxicatie: een groeiend
probleem. Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:2521-2.
Jellinek. (z.d.).
opgevraagd op 29 oktober 2015 van: https://www.jellinek.nl/
Yes We Can (2015). Hoe herkent u een alcoholverslaving? Geraadpleegd op:
http://www.yeswecanclinics.nl/behandelmethode/alcoholverslaving.