Вы находитесь на странице: 1из 79

We:-:::-··l- ....

W· "0·:-·1: f····~

. ' . _ c . ;'" .' '",

I., ..... :: .. _. . '"

_ .. ~ >- l • _.' I .• ~ .. ;": ,~ _' . .:

W:· Ink .Ei; ·f·u·" r J:- :~I a.l, .... - hi' .... :~ 'to, '"

, ,. '60. _ ,_-' . a5'LleJD' __ ~lel_ en

1. DI!~f', ~letrikrie9i'

L \¥'G~T.iI dI~ Kie ~f.'Ik:iiil:~.. • • • ,.

2. Oir!l~!:!!l!i a t~O,_ll- - - • •

~~" FUbflllngSg:r.UJlIhlL<l LZei .' , • ;, n " ,.

t. .Edo~g~us!ddt'~e_i"!. YH if Ol:e'r1:~ell1i !.

]:I, A~st@Ui.il fi9' 'ii'D~ J t!lgd elnhel U~J,!,

i. A1I91ii!iJ'!.'ei ne J1;.1Il~Orcier.llill!lig?r:iIllI • '2. :F~.rh rnr' . .

:l]' MtI~~r, , , 4,. 'Cn:lieclJeJlIl:l:Li~

.~ l3ewli1fniliJig •

UI AliJi~r~:5t'JHlg' • ;, '_'. :Elek:·,I!j·fdli:i'r.l9

;. • 12 . .i~

• ]a rs

i' ; H·

15 ~ ~

'W- ,--. --. 'If'''

··· .. ··'···"e···'·rw·· .. "·0····' .'1_ .

'! , .. , •... •• . ..• - .. ' . __c: ". :.' ....• " '.. . ... ,:._ ~ .. ,

Hints fo r GtlI.E!nfilla. 'U ni ts

Con.tents

~:_ Th~ :R1I.i!l!iI1'f.iUIII We r'

11.. ·Na.I:U te 'IJjJ ~ ue rriU B \mri",fJ rei., _ a .• ~ , • '" .6

,~, ~S:Euti .. ~a .. !::fD!l ,. , .••• "." ••••••• " • , •• ,. i ., • , • a • , ~ ; 6

31; C:!!mmar:uj p'rirH;:i'~I'I!II~ ... , .•••••••• " ~ , ••••.••. , - ; .,

4" :Pru~;plf~.ii, ~f ,:nH:~eS!f; land] Ibi!!l·!JI_I.~I!:l'.i·r;::!i .•••• , ~ • 1 ~

! t F't!:nnntJ,i!lI!!'!i !(;!(r; .BlI!!er'fm~ 1iLi;!!!i'm:~

1., Gltlfilli;TIU.1 F,t'!jIJ'idrtllll f! Ill::!! •.••.••. , , , ., .... , .• ~ , , •• , • • t~

2, ~iH'dP.~~; .• ,.,.; .!. ,. ,. g ...... ! ••••••••• ru , "' ,. " , • , , , , - " ~I ~

~, :Mmln: ,;.,; •••• ~ ; " •••• , .• , •• " , • ,,' ' •• ~ , .. ! , ••• , • , • , j~.

4·, {}rd~!:' uf b,!!,'~l~~; •• , •• '. " •• , •.••• ~ ,;". i· .; ,. - ; - • ! • ! lJ:

5,. Airmi!!;rn>!l'n.t , .•. ,; .•. _ •.•• " ;. __ ., ' • , • ~ , ,. , , ••• ; • , - ;. 14:·

16, ·Eq'(jipmcf.ll~ • ,., ., •••••.• , ••••.•••. , ., .. ,.! .. , ,., • , , ' 1..ffi.

'7, C~I!iI~.bi;g~ ,. , ~ , ~ .•••• ,. " ..........• , ...... ; • - ; - - 16

'I W I~ A'iJi~'b:i ~dUiI'il1'J

t. 'Gr~fi(j~.di'm , " '0 " 0 :l?

1. Cel.ilii.fide>l!.U:;ifH..i,l"Hi,'inq iilifJd 1"11 m'lIiml~ • 1 T

3. Zur:!!colt.f:inCi&c. im .c:iiel6::iilne • • •• si

4. M~ld!W:JlJ~ ~ n :1lI:rl!!;i N~!!;'h I',idrte:rru'b ~rrtli mYir:lq'. ~Ei

~. Nllhknmli'l a , 2~

il, St:ru fl'!tQ;~~eHI!m, • ,', • • • • • •• ~9

]'\1. " a,kH k,

]n. i'r.oi'n:tng

1 Ftrf.LCJl:m.t j],U.i~ ~ •••• " !' , •••• ,. , .' • ~ ' •• , '. !,' " , , .••

~ m'iti~~~!J;DI Df. ttlll'ii'i;iJifil ,ilnd c,oJr.o Y.,rlli,j;l'e ,~, ~ :3 Na,V~iS.~itl<lj hi, h!["l'ain ! .••• ,., ~ ••••• '. ~ ,;, " • 4i RB'P!}fU~ l"'ltd ;C:Mn,nu,uli!~EIi~'i.'Dn.:i· ' ••••• '" • , •• " B C~O !l1l~'qJlJatttlllr bal-i I.e, " .,' •• , • !' ' •• ' ••.••• , •• !' !

if!; R~ilidb ~{;cks, ""!' ' , ••• ' •• ',. ! , .•. -,' • - ,. , ,

IV. r.fi~~jC9

t R!i'i!ld1~]jj8 ,t 1:1..:: li:!'r"'fHii'otb::!iH~1 !!!!!">!l'E., •••••• '. ' " , , ,~ Sel-iel!:tjgil" ~ 'l1!l~I~'~;!!i hu~' de:!! ~ rl.!~t:ig n tlI.n,d

c'ilm:bEli~', ~ • , •••• " •• ' •••• ,' _. - , • "'" .. " " ••••• " • ,

S i!:~m1 ijjil.ti!li~iIIlii.'l,j!! mn.d i l!Ii~e ~i~ee~~ , .. - , . -". ' ,!

4,. TilLe' I:IIB_rcJt •• II 'n i' • ~I ~ ~ ~ :" r _ -! ~ II! II 111111 Ii ••••• i i

5, Cti;f;!( kp~f.t ~ ~ £Dr' ~hiln rd:n;K .,' '. ,. , " •••• ,

6. l·l1.tcrdJ",tloli, ugllernJU!J!iJI~. - !,., ••••• , , " • ; • u • ,

7. ,l\mbg.6i,tt !II II!! .I!!.!!i _!II! ~ ~I!I,! •• I 11m !II' !!!!! !i! -!o" ;'!'Oi o!, .... I

8. 'Ri1Iid • e e 'I" I' I' _ 'I !!' e e !! '~ ~'~ 'I _ ~ • ~;,tO ! .•••••• I II '! II 'I I ;

5l.. []tSetld9:lllseml;l'i1t •• II II ,iI i Ii Ii I r. ,Ii I ~ !II! !!1 II!! ~ !!I !' l!ol II I! II II I

In '5IB:n:! d~ 'I,h~ ;u<!:!:!!!~ ,fI,i";:-.i:!! ". ' • '. " " 0 ..... ,." • , " " • t], fT'ij'Uict~!lKJ'L "lill:,li ust !CtnJ~ .:e',n~lIi1!li'lii IIlf!l:'tii .,.,"

'if. AlioCl1i<IJlIl, 91-iJ1~[I!S~, Q'i1~ItI!':v !!i!Sl~;(Uiiijn •••• , ,. " '!'" u • , ••

'V:I., ACClLff:.t:nvd!o;ti!!]iII, IUlid fD!i:l'i!l. ~1!;I~ply

I, gb;eWI,!!:r.,~.,!, ~ a, ~ a , a ••• ". ;, , .,' " •••••• " •• , " , ,

1i!:!, Hea Hns i!Ii'~ CJ3{jlH[I:~' fi:f\~S .• ,', •• ' •• ' •• ,. '. , ,', ; ,

3, 'W,iitli!i:' __ , ; ,. ~ •• ' ,_ ",_ " • _ . , .. , •• , •••• " ; , , "

,4, ll1l.rinCi' allilld W.jll!l;i~' ,_ .. " •• , "'. , , 0 ' •• - " , " ... ,', , .' •

~! "';'!11H:i :.n!!pp~:y" :;l:D b:lI~,:s!t(:nC!e • ~ , , 0 • , • 0 , '" • '. , " ,

a. !B[IIe:ge._1l1;1j! :r.!ajl:ion Ell i' 'r. 'i '!l ii .. r,; '!i !" ;;; ii !!' ••• I I, I I I I I

'I. E.rn:::H:h'en, 1Ii-=, 8:'~,al~;ril!U'fQ!i!:;5i • ~ ~, \V"ld'll] ~Cir "l_e.r::lol!'- '!.'md I"~fir7:I~·h,:~ 3, A lJ{~ Ilili rn~~1 '~:rn~ ~ ~~'~~dUif.i!1 '

,.t, M,l'iii:'!l'~ '" " • • ,. 0 '0

.s, All:~~ ts.~'ig:n:.t,te Z.Ul:' PI'oii!i1ung; G! le!i:''!i'tiiqlLli:l'i tern E!lti;ti~n

:se ~s 3·1! ,~.!

• , 44 ~,E;

!Ii!'1 5~' liB,

r.'i!:'I ~"

~B

, -

i\ 'E'Unl\l!!ifh;~I~" .' ~ !,

,0, otJe_~'rlJU • "

9.. AitJs~~el!i"", '. '!' _ _ • .' •

I {J, 51.tll.em (let :R1Clh:C. ~ .. ,

'1 ~, :S:eJU.I,ii ¥'lDr Gl!:gc!:1liiL!;!lfhHJlUg~:ii ,

, "

.,

~ i' 13 I I!

v;. U.lltG:rkLlmU 'ii.:i:lldl V G:rplih::gu[l;9i I. UntGiriam:h! '" . . ,

~ H'e~z'"' y:_n~ ~o!:hriRi,.er

!k.. Wa~:r. til .1 • I

';,. ,Abori YIi!d. A blf~ ~i ,. ,5., V,m:p:H.r;::gTUn!H. • , ij" Mi!l;Itvi!rp-:j~g9~9

j\.~Il!I' [.. ~jt. l~l',1' d~~ AiU!~~~~U'!lI I~ J!fJ'C_n

I l!l ""

,," .. .

~ .

. ,

AcdII,l!IlPg' m: A n]~_Ii.iJiq' :fu:r :B~nljjtzijn,g' d~~ MaHt:ib··

'k;'O!!il!~~!Ii~~ ; , J

"'0 ,AfI.hlM:tg ]It [.:tlJtc{m~~~. " ~ • • " • • • .' •

A.;~ ~e-_!]di-'l; I: IGIU:id.di[J~!!'I, i rn:r 'LJ]iJIil' ~q lliJlm.eru ,j)f L~he

Itlut.rwilllluJ 9ilJ]dl~r~, i ij i; Ii •. ~ ~ ! ! ! II!; ~ I! !' I~ • ! I!I !

A;p gJ~di~, U: f~~,l.rc~Ug;!iJ!, fo,r, tI~,'~, ~:!Iill 'of tlc' m,OE:i h

I!:lQID;PIi~!Si.,." ... ,',.'., .'.,., "'~'!""~'

A,p"p ~n . .cll:i{ ~U': ,A:El':D'or"'.J1Ji!· opil'n ti'D!}~ •• ,. a • a, • - - .a - - _ , ~ •

1,;, 'W'cst:fI1I d.c~ HliI:~.kd~IJ'I:!~'

~r' h!!!:rtt en.~~~hl'l!;l~~~n II.Jiliid mn kj,um' lPo;l:LUsch!E:'f 'z:i!!;i~ ~ ~~I;i,I'li~l gelriHute Kleilillkrieg I.~.'t. !i!!']iilI 'W,i rk~a;me:~ .Mi~'l;;:·I, .~ I] ~1g€i'rn.~r; :DIl:ilir,~_h'en g;!i/d :pcliU~!!:hen '~:1!.mFr -;: U \ifli~.r!!l;t~l"a!!fi "iJI.M. ii!l~e r!BI~M1~kJte Kri,f!iid:tlli,I'irl1!~'; Wi i'~~i!:h~;f t gn;g ~ Uk d!!Mltih :kri.~9~::'·i !!i~Ii~. N~b!i!jjll1i.fi.fJh;llf~i]\iJ!!i eu ·U'O·N!lrll. W'ld ·UIiJun.i!!:I!i"

! rn. IC:~. ed. [j, k:r: i I!~ 9' 'W~ ir' d. ,m. II:! i' M fi n. ge'm a It 'Z ,a h 1 itunl M.BI it;·@.r j ~ I d til r Cl h b e s i!:! rn:h: T e 'K a'~'p ~.w !I!·i ~, I;!. iJI iilt [I. d K,il m iliid riEl U. b!:., 'b!!!!!; S:.eit'!.!' :L i'fti :ndl e s .. · k;~:i1I!H:ci,:i,:!l i Ie 1.1, :n,n, hi e i1 ,n es iEl ~ ts·c'li h~ i5; ~e s, t:l ~~ , T.d~chuDg ~md ili~~i~~e ~.'~~ht~s.~~- 1hIe:; I, I ;(]IllII:lI,g.C'g hil:: II C 11.

:Der. Klll;:hllkdeg i5i~. :d!:Ji!t RIIiI t ,~jne lIQr&berg\i?m.!r:r.dr;,: Al::IOMUeii :sand.e,m em.. ~elJ'i~~l1!Ch~t' »~:l!,iii1:riidl~ r;:·:il. aeir &!!~~~itlit:~n. Ku.h::igfiHiru·ng. In ""e:r-J;'W'\ii!if~HGi" UgiC: ~~t ;e,~ ~~:!!, :hH~\e Mi.U~1 fr~.lbe:U 'q,md 'LebWi gei V;rilltl~~. b ~~ ':rJ~ In ;!! u ~e'f!i!len :g,,,",, 'V~rte']dj~e{[! .•

1m lta,b~'iI!n. a~~ G~_rtv~m·,l!J.tf.c!·.n.~ ml~ ·lda.rE'J], ,ill.:!:" ~~cll e(p :Z'ieilC!m. Mdl ge~i.gn!l!'~~ ~nue:~n. ~~f.e;~l~:~; kli.~1ii! ,del' fatird:t;!i!!:'!II' ~ '~rf~g~ .~ eD,!;5c·b_·e1d:en,d,er !!i!i~~i.iJto~g JOhm:n i "tu; a ~Jem gm. i!ii ~5· 'La ein:Bm ~!I]]fPi:n Kneg' y.~dIi

:~il. :l~'tafi !poib'~~~dwi' Umw~~·m.'I'iIgel'l." - -

m'f K l'I;:(i'Lk:riI~9i wLtd ht d!l::f' .Fmg'~ I~.n·d ~iI1 ~~~ ::?1l:.:l!~~Ij!,ll~1 Wlf ~ni!m ·I!iOO'r.' 1m R'IIlii:k:lil!n. '!!Iirirl im La lad;! tms, FIil·.~e~, ln '~~:ntDe5 ~'~'~fi G~bh:~t~.n YPJ~ :i~ :Lifii~rn ~~a~ I t, tUf;1 ~'t {I em. Fe i!!!\(h;!i~ wleM':ln~t ,~d~ :fur' ~et'!i~ KJi~g:~ull~u.'fIiiJ1 '\Vi:rt~-]H:lH 'und, PoDiU~, '\''WlL 'b~:SlCiDderer BedielRl.1!.iflg iSi:twL

zJ, e l 't': d tI;::.1: K m. e hd;;: r. :t..e 9 hii h :I'll.! 111 g sittd ~

i!} ;$.'LQrl!J~; '!11l~l;,dl!J!::!ilW1d V~.nj;c_h ~[!!gi 'f\Qn f~i:Q.(I~:rW: too." Il) :5iii(l·ru.iJg uniil. VernitW,.t'U~g· de!!! N<l';f'.n!!i~hfi]!bt; !!3iE!!Si r!'!!!i !m.'.

~. Ji{o.lgr:1! gf GU~RlllIi Wafll:r.'i!

'I'11.c: ~!I,i}mll\O. 'w'm:' ~JHII; ta ~gtl:h.!iii);t(!d ~t'i .iJJ h;D:rd, dg~l,'I;r'rnin~rJ. fatiilbjiOiilI, liI.il dI w It 11. tC~clI.r .pI0l~niI!l81 ~~"".:!l I :I.!i iEi 1m ~'Ef'ccl:~''1;!~ ml~~l~:.'!! 1;;[1 a.at!li!9;t gl~~'~ lOW Q. ·mlKll.!lif.'·Y IULC pOOlitilC,~i :l:iIim:gS~!i,l. and II ~I ~l,]r.·ao;i .[]I!9d,:p !l:r',~'],'~~ t!hti, E!1'iII!lii:f1 ~/:I ~,'a:r I 'ff:!'rrt, ·~;f,o:r!ollilil'y wild

p~HIlliI:I!Il ,~hItIJ U;R h m ;}Hi!il!lt'y !9yb:t1idiiil.i:'~' aeraens, .

~:!.1. t hill g'Ui!1J·g"~i.W IQ. \-'tlli1i.'i li1Le:1 ae It aif ~ 1!i i;f;I.il}i!!irm I.:U~ d! :rcrm:~!~:lt"h!iJ. :L! i!l:iO:m,[Il e:n,!i;!6: LJ!i!! d f I'D 1" ~.h!i'o·i!.:lth ili! iP 1;{i:I,ld ;;:;'0 m,b:i) t t (lo!i:'i 1 C:Ji, be ttiller l nliliwh:ldllMl' Qlif l be' ~,!O1l d I d,lI.!rililg dtl!ld:~ I Q; 11$" .~ 'lJI·[!.ni.ing: dec,ep tic if!! ~~,j 'lit !llJliJ !i~; dute I.' In i nili!i !'i (IIlfl,

,.t,f: guerrilla 'IN - ir .~ 5l !l~'! ~ tIUii·L!iL!}lIll1r}'· ;1!1IlI't!5!:H~ iii. tILl. 'burt !l~ iI!!5i!!lIi!!~!;:hil .~IC"I, Id moder n. ~.[u;:E·g.fIi! ,.'L 1 R ~:!j~Cil' tj~ ~H 'U1a'!.iQn~, n j~ ~ hill i!j~lI:iflia:l!J nl.I!!D.l:la i,l], dl]!h'l:!!d .E're!l!dll!rm ~lfid Uh: OIf ~he III ~'H(!I:cI ~!J 1£1e1 utt!1!1i1!'!t_ CD:ildud I!d il.n. 'D'ltIr:ri"ljUi'i!il::Ii.o II. l'o"i t1 ... g("iI1~ ~I!':-!I!J I'i[IUUt!rJiil':!f !Il!i"tl nI ~,i]J!JUI; 1!i!1l!:<I1i ~!liiU b,i~n] ell,! ~.Il'l!!!l'::; i!]!'iI.rd q.I!,II.I!;i:~:FJ_(ld mea!fl~', Un 1!l!:ilrd.lhI W II a: Iil:;ln l~i!!td I g; .i!j ueeess 'Df d~.&:I.~'I,I·[l' i 11I:~iIJra ~n.ce. Tbi!9 i!s P'E!!!rt~Clil..il.lilt'Ly t hAli Cfl5ii!1i' in ;J] .~OILl.e;

.~ 01" I'll rid !:ij. 'thrilli!:i fif. 'polU ~~3 ~ !'I. piMa:\! 8:1. _

1"t.1: ~,u.eH"jJh V~!'I:!" :~!!i. iiiliiificli.!.U:Hl:d ~n :~ It!:!' hotlitJi !.1J~. 1: h~ :flili!Ii! b" bu -: n'i1ilB,1 of oJJ i r. ~,h~ ~'g:r I!;I.J ll)1lI m Q,i;lIm'Y :3 nd t.lB iQn~illt.t'·;..r1 hI ~'lii='mM' iiNi e up:h!cl oC'"!:ooo and .j n iEi[] un:1 i'ii: ~~ ~'Ild .ore .Si.LUllid w~H;;. the en iiJm:v ~:I:' !in"!;! i ftri.piillii't-Bii':Ji t to Uf!, ~'!E!:r it'lfflJ.F'j:, e!t elm m.~' iI.ltd. pg:~~~.i.c[li.

i\b1lll.!!I iIl:f' g'IlICl1 r~U,1iI wa.m::fl1lli"i:! a,v-u:ij

iii ~ C['o ·h.i:I:l·B!~!, t~ d.ow:n. ;[lind dest r~"y ~1i:m.~ fmrGe9 •• b] T!li hsras iil !i!~d ,d ~.~ l~rillJt I !Mi. ili:I'IHimy" [I :l:U]JJ!!UI;li 9·.

, Og.!t! fjlfilf~ Ui'l:!i .. i'ltill.tiRll!i1:'li: wlill.. '!i'hm~ ill.!!! ~O~l'f,I;g ~ill:cli[i Ww n, ~~ ~~R lu Ib::r ~!I!.~!!! 'II. <!!!I~i giiDjiIOI!;lU ~r U~·. I' '!i,l'''-'rl~ a wyitJ4~llii ~ifll!l,jj~mmIi.h l!!iIl,,,,tii ~"ill!idl !mll ~iiIMI !!1!!~ 1i!il!1II~ .!!~if'P~Ilt-LiitfP. And [I1,...n ~nl:iii!i:!l ~rl"l·i. ClI!!_ ~i!l:'j,i'lil&pm~~ Qf !!lUl_r;~J,1lI ·~~!f;',r;~!!'.i ":~~ 1hA~ ~n pilViNi 'l.bii ,1l~l1tjn1!;!I!iti! 1]11-;). ~'~~!i!~ni,IlLil &if IlIiillllltl!l:.!k lu ib. ~ii!."

:)

~!~~. ~8:F.rE!!!ii, I;1?i1 !ij}lld~:t Ma!Eif~ill::!l, ~~I'l_e.r V~!r"loetl,fS'. ~~11;~"" tlflid N'o)I'Et.r:~Gm. berli'v~r'b~'~d:i:I:nge:n! sein;et r:'l:rl.us uJ~~ i;;!n~ Vii!"I:S'u f,g'g;[Lg:oan t~e,E'I.

1:) A.'LI~,[\Cl ttu.!,!!~ tier :H,db:::~J;ie-:'foe-r d'cs ,F"~'jndi(l~ iiliF:id iDy I:'(."l\:y k,if~IjJJ:;i(ng ,1Il1~!E!~' 'f~'ia"ldnch~~, Miilnifii.'i!hili!le'§i !tl~Jch i"lCllc.,y, ~~:itl!!il~sen ¥.~mpr. i:Jll!:w,a1.t, '!iI€=~fl f'~:IN1I:J: I

,d; 'E:r~~~.u:n'9' delr t~ ~ pp~I;!Jm:u~ r~~ 'Un,r! A '!.5spi h.~llg_

2., ~DiI:Si!) ~1(fJl

. I)-Iii! ICif9a_~~fJ~~~[t~ d~:5, KI~_:Ei1c~lg~~s mAt $i~JJ. ~ '~'r~~~~'l{jg'~! dhlll], Ciif!!:1,5,~e'W'll::rifili~t.1.l_!S:5eR Uililli1l !;]ll:m Gr~~ ~e:r B,g,.. hI(: r~i:'~ un'g d:e~ E IILS:iiiI,t~IJ'E!bj~te~,' lirl'lJ,I'~ den] f'~i~!ll '1!! ~l;Ii"

iPril55!IC'n: _ _

iii: I '''!f,[!fi d_~ Fr.o ,1;1, l ~ r II 'pI P e mtd ,dr;:l' ::Et!,eit:!l.J!ttJ Ili;g ilulI!t.h ,5 t,Q~t,nlplf!!!i! ,Sp!iht:riWll'pso -ll"d )i!}'So:D':I.mete St_r.E!:Ik~mfii,~~~' tloo !lO'\',mi!;! ~rnh. ill! $'e:i!l:b,nJnl'1il~' ,Eii!1lbtDl'ten, I.JiliJid Gr~u;pel!i '!I.; 0 T,i, V~:s"prt!~~tE~ !ilI_n,d ,R.f±ek;~ampr~r..fi ger'~I~I:-t _ Dlcse Eil'lisit2~ ~'rn, ,FrOr.L'I:gi~'~ _ ~i:nfJ, - 'rn.ei .. u '",":on. ,ik;ur.:!li!l:r. DauI!J'. J ~rJ,c: ~,~'h ~iCl'I:gJi.'[!~ GI1! leue:nh,!2lil, ~, s~~e-:' KI eit1ik~Mm~:r'I;t:!J~ n'II'lB '\t~n. !iiiU~I'il, ~~'n'kcUilln. dI~r 'W m:li.rnHtch,t s~hl:~U l;i:r;Jd '!I'i2!U5El~,it~ t ~ijj~CMi,t~'I, 'iiitil!rrdJ~n., ,Db!:, "rru.p,:p~ iU ,:ki,gi.::l ::J!'Il, i!!;".~~~li' d Ed! 5~e~ d e:5'Ili iL'yf:~ ~~n:Hetr.i, ~ 1'1" 'Wt:'.'l~'ji~~ir rm~.rOV,3 5;9,l1an [~:~t,

b~ A 1Jr9~]~e be9~~~~~:f J a;, 91 Ii ~ ~ iii! ~ ~ i_ t ~'11, _ ~:!,t del' rca m!;!!f i~!.'I reh 'iiViI!dilsi!::!~ ~:!'re m,~ 91E!,pl.mnt,e '!);Inti, s;: rgrll!~'Ii!J ij"g'I" be~el!~tJ!! E:i fl'~iUm' lm R;~k:En l!i:cr.' F,i"Oll t I!Jl!!!dl bot:9i:!iiii, .. d'l1l!r~; 1m fe~nd!l1'cl1,e.tL i(i'iflll:fj'rlIM'llcl, :Dt~!e J'a~tJ!2h1.~IJ2:~ :sl:Qi1 cli!l:5! :R.:~£1i::9wa t d'er. ,m~'J~I:de 9I{'fjtl:ll: ung'" J ~~.;. eo.ln'h~U!:_';r:!. w~;den, I!!lIch .:rut ~n,i!I""e!~:3iel '!Iiiilg iiliillldi U I;ii ~I'.' $~ut:i!!~'n~' I~IE!:S, :E{'OI'!JI_JI'cill, b ~(Ij!i!il'ir~ti Ildi!iM WW~r,~~,jl!:t1 d:iligruH1eri,; iflim'gE!!!5E~t

q Aus d!~l- ~i"f:::'V g. ], t, 'Ii:: r Ui ::L g' h~!i'i!!!U3 ~:rd (iIi!!f [(I ebktliillig] dUrdL 'botll.l!:riiiUil"Jld:ii!il@!' Wld,:eil5lkl1dsbil!W'i!!91Uiiig'eR g\~_ [lijt!ir L -an~ t"lI:i;oor~~ytzun~' dil!;l B~'!(g,l~ !H'IltDgi !O~!l" II;! t:ne., 'bt".---NiIi!l:iW: t~ M'a~\h,t kODtilCiI;i, .s:'.t:~ Wl~r.I$to.nd!5r 9~'U[lI!H!l!1U ~it!f dil! ,[;a,'U.oe1 rnel'l.t Ii;i!,in~ ~!:e U'[u~J~:r-.", ~t,tH:;fUi1,q m,u);!, de ~h!l1lb :fllii,[ alllm:ll, MIl: teln ~rr.cl!r;lilii't 'Uno. ge:~i~h·~t, we',rd.I1:"Jl,

b.I,i!:j II'N_l1ii!lpOid m!fi~~ 19;, bf91 ~tJ:~:unl,l:liil1':i'O!~;R ~1!!'~wDd I' g,~d ldll :~I'!~hr~!I!t iii [ij a Dd ~ ~~piy' I'o d:~~ Ii!!~-

i: ~ rICI ijjJoi:,I!!;I~':m,iJllltl[i [3,) I tl:u.l i!!~em:y' - 1!I!llPlef.'!II n Jij,d rIL;'l!81,i"-i!lt III Bin iiliogy IJiUil~ ilIftl-s t'hri'.lllsn rliit:~.I~:I~ ,&-qm'i:llgt;, ViiIJ* ~e!mlc~ iia8.1:r.1:iii~: t;g!!l'!'ul'!

~J l'u :;ii;!I];I~IDIi'I: ,re;BI!J!:rn I iJrinly f,'O{i(:ir.tll,~gj!5lS,JI,[jiCI!1.~ i:n_.:t:,mr~m],~

111n,1I1 eili,pi tiO;QSL". -

,:!. lb'iUI1:ii!.']i!litiain

'l1ne ,j)r.s:;!tr:!i~!iI.: I OD ,of' ;!!llli!U'ii't~ to W\il.t.ifiili'!;:'i!' h;ll,~ '!!;I' ~ d,EIiI]:l'I, 1~1 [b f WI!tt 5it,UlE1II,W:t, ~hll' It)lrr,liiiilli ,iliiPg l£"Ie' i!i',)[!~fil ;Dr ClI@lllltt'(lJ lh,I3,'t tJ'j~! Ii: n~ny eXCfU ,gye r g IILti' (I'~ffr,nt.il1!!i!uil 3r~,(I.

,iI! t 'fIUit !Hu!'rr~ ~~., 'i,N III r ,Eli EilIll,PP!utifittl! 'by ~ii,IIif!:i:Uiile' LIirO@pi;'!! ~ hir@Ul!d:. i{~hh:!. ~(!iI !t~}!:Ji:S~BlI,C,g fl!~ i,irnis nd ~'[;;'jE!i!<ial

11- '!:l'''' ~ "1 ~ i' ...i1j!'.'111 ~ ... ..," •• -n- I'll::! I"!'I,. -. ..,~iI' • ,~,. { I:l ....... ; - 'f ,a.' ..... ""

-~ {!I {L ... ,IJ1,;. UJ - _,!ij_J;II_I_I.;.&I-, . _,.~~ !...I!!J _ '~lL" ;~u II,.J I; ~!~ IW uP~!Gl ~11"1i.!..IEi;.

,g:]CiI:!j; i!:nd :sC!ld:i~l!i iilf]. E!"I!"a:si;Y'o iii'," t~lin', £IB:.!l'1Ji ~UP:r;:!IUr-~. 'T'l:iue III h,i! hliili9 I,n I b,f! f;:rl!l)~[i,lli;[l'~ .o:r.'6'l.! a:re :m,-o:lU.iy Wl,( ~fl!)n d i.i!,i:"i!ill'iUli. ~~'I'y '~~~!1Iins 0 p ~'I!)!L" I:rliUli, ~y fur s~'h, ~~li!I,~ri U.a, IlcUgom mli.~t be {lx:p;1 uUerl !~ t::hl: h I"" !I.Jld 5!\kii,fuU r_ ~1" :a~~ lHIIi:t~ liJif '~h~ W'eh rm IlIQ t. t.~, I f"iP!i, IU'U t Ci 'bili '~'Y,!LlIJaIi.'ti~'d: i~ ~ o,~~«! th,El:H>I! :tEl:!ii!.s :By ri!!!~ i1i LUI":lIi:l:flJi~ Im'pri!J:'!l"i:~,!),ti.gil ;

b) [c :~:s the tas k. il];f ~p~~:gJ i!!i9fJ,jlW.b d !1!lrHJ ~ m,l,!l'!!i~'!i ,10 bd=!1;S ~!C mQ,fd act iil!l!:rI I,Ci l~~ en:e:m~ ',B rg r iIl.I'i}~ U'i.r'il'!.iiJ5b: 'C,B ~£!,~ hU~ plUfl ned ~lt.Id f, r-s is.-h ted ;mi I ,[!i !!l] Qi!2!!l ; ThP. ~i!: miili~' ;51~ u:i1:;ii ;!;In: ~,h,ii!' ~\Eilck~ar.ie t;rl gUl!iii;"i'i U,!II wil,f'fllJ'C, S p ~ll!;:iid Ol!! iii B !J!l~ cltJ[i:I.i:;:hm~.ti.t£ !1l,r'I] Illi~.!:l~' ''!'s'ed (iii :nlcii.I!;! h !il1J;d, ~l.I,p,po,1;"1 I h.~ figM of lnenl ~!!:!,iE! l.Jm.C!il ~i'~~:fl:li.

'!Ii:: Odili r:ilo!jn:3: eut >0' I~ hI!' fiO ~''''~ ~ ~ L(JiI'ii~ U~!,'! ,g!!lCW'l'1 i I,I!;! 'VI!, r [,il! ~!U'iI cueted by Jll'!!cal :r~,~i ~~n:n1C i! i'iii(ljyg!!'1I !J'nl !-j", 'W~_tb.g!!l! ,51u,f,)PPi'i f1i'iIlim the r~iQjJlul.iIlHoli1 (II!" an iLiJimed :J'I!CiWiI!t; II' J:E .!i!!!!it a 1:I>l:iii!' 8liIJUPi!j, '~IU'!!rI1il1 5Ui!iI:h,in ItJ"'tDiliI9~J!!,iE:D ~Olf 1'0,1:1 tlj:. 1'b i s ~i.lliIPpC M mi!.ili t UIIii'ii"E forgo ;ht!Jj iii C 11 i~-"t~~, Il n,d ihcld by ,jIll. :til E!oiIn 11,.

Cle;' ,S;"'r.'~ !I~ tJ;:::ht·J:9Ser:!!. ~·i.I:'!AJI~~t~.l~Iii' IEl,1'J h el te:"!! m.'!<ll! :!!!(1 kn~iPp, b[:',I11I~~~'~.r:L ~!Di. d,mt~ dte B.:ew·~LLchk~~t, ~~'i,1,'~e, di!,1)l ~i[]~ ,~~t ;Z,'I.j~, V''i!!'~t'~~!fJ~. z.'!!u 'F1lr.n,ljjJ~ '~ntL ~,~ ,i;~.t~pP~!r; ~nm;H~~lba reI' F~ilrf;w:!'Q' '9;I;!Ij{f~h~t b,.n;e:j1;~t., EI'~I!!T :!'I!.[~:~!i:!i' 'rI;ing' lFi!St!2I'U1l11liIl'lil r ,E!'rlh~I:~ n, Lst tll!:8k lb ~I!:J! ,=' a11e _~iI! t' Vl(l~rsi~ ~kl!,aiU'Ig d~~~ ,Mf9h~lh' i'!.'!T r..!Uit'J" s.~1tJ.5i~iilai~i!:f E~ 11,' :hiillE OOIlio 'l,l\c:r~i;!![l;k:h!!ll.

K~iI!rulli'kr.h::!J' 'k~~;]" I1l,~.i1: du r,m !P"g,~~ \r!!:,pbdi:iit'l:~ __ so_nd I),Tll n!.!.![ gY.fl;:lh ~inli! V'itli:1Mfh·.l '~I.'~II'ii-2:r 111'Hl Itl~:i.f:w!!iIe:~~ !5i1!~11 sM.!fid'l.,!;, e~'~'ofi::;;~~!jj'I::E:E'i iIl:Ciiii1:r ill tn'h!!Uli'd1., 9f:l!G:~!fi1"IIJiJt:'lc'r Ei'llbe ~~en gi@' Im'j:i' t wir;~"

3. FUh-r.i1~!;gfiimd!!!llU:tlc

'I)~i' wi_ch ~i![l:s,ilJill F'J.hmR9.'5!i!lrl!1nd~t::r.: r'il.f de.;a ~ ~ei~k deq tst ,die_Ve,[biicl~~f!: _k;l;11JIl~'r uitld de Il'lel~~ ~tf!T; P'l~.nIJ~_ mr, ,j,fi!;:lk.~{bl:;ht~\tDse!r K~l!!hJlili~ 'Ii!{l;i, de! Duf'cb~ illi~P.i9 de:!- O:lll!~~~ 'ir!.;; IiPl;¢~I:'iI!:-, !1:G'lg~r:lIilti!gi2i ~:r~fti!~~ .ajc,r .El:r.f!::)igs:llJijglh:~hW tl!!i~ j rt ~""g~lts berE.llftill,,~ ltul19' !!e!O lOei.I1.t:ne 9'E 5: iji1!oote:r.1i.

:tHIli Klc:inkfieg[tih1ii.!:F::!9I '¥Q1~;::.teil;t 5~CIt i.t'! s: 5~tI~,lii~

'Ilil Dil2: lIE r;5 ~ [' I1i g '-" QI -d ~ iii 'K ]',Cii '1.:0 k J"i~,.g ~'$ h:J:1 :si.d. btM itril~k_l~'.r t~1f 'Lage~ m. ilnpnl!:t~'~M ~~.1 e.:~~e ed ~;r b~~ 5dh ... Jif'IH· lJb~~w.!l'i;;)h!i:iillli1' a;uf ~ie' O!riJ,CIi.liIlI.S;Li,Ij!DJI, p~':i:i!,~VIC',fIil 1Aficle~ OO:i'!,iiie~ ~d dEn E1msa.a:~ V~ ~i[!~~kolimpi:erilll 'U!1)j kh.~'En$ti;11 J!;'I!gd~OJi~piEfi :r: u ~~~u::'hr.ij;rJ;;,er:h A.uf ~ i!::::5e f :S:w~e: ~bc:n ,hiI?,Ln"~h:h!il:: SUijlo, uod ~~,ij~ ... 'r::tMa~~ d:~[I: VQUiit:ul' VIQiIIi" 'K~mpri!i.m::iit~:!i"

1:1;1 E l;i\,s i t2: C "iJ '0 i!:Jj, J~"!Jd g't'i.Qip.£'!,e n 1!J. mI, d . .:r,il go (J ~ J: U , !!!!! fl, ~Q_ ~~[k\i!!! i.i'Ii~:i1 n:lr~r .HIi~9'r"!!! J!~e~ mlit, Kdm,_pf· '1.n-liI '!lI:r.Qn:~:rg':r!; ,~e[!ii t.6':r£~rtrillg~fi, i5i.nd r.u,,!:.!," in gI ut,.sddgem G,e:L~n,d~j '.I nteli Mlthm~ 'iliUi!f ~!!L:i' ,e!ti'l!'iBd.Lt'e~'IJ;fl:!J 'LJmi be! !llId.~,P:fiiM::b;l.:ifi!lll ~ti~larter. :F!i!lr:J~jiEl!Je mCg'l~d~.

~J. ~i e, ~~~'loe t5~uh.' Ucll kJ:e'ifi:i!k:neg:~~ aeE' ~ £ :~, ~'~ I, Z t i], m: p i i!ib r ilH' ~ ~ g i! r. S U' Ii: 1:1:-:1(. '1;11 if P.'E; • hi! ~, ,~~U::~~'7 lNu' in, 1'~ 5,tjg'I;:~, S;(;lh~'iMih ~:~~'l1~j'l\t!ifij. ·(jeldnde itlqll fln't~ ~:n£!n,der :KUfe dU:f;il::'!1. dt~, ,Bem:bte,t"J ~ijl! gti'e~ '!:!iHii, ,(!!~~e~ H.E1~~ gii!lii!!m" bel Mdll1~lt~!!ili5!: tJr! me!r5!t.'..i: l;it:un,g '!.!:nd 'V~]"!!i(JiIrg'lia.g' ~ljf r.Jem Ll.l!ft~.

lrh~ iii ilr¢iifigtk 'i!ilJ e:mp~!IlIj"I:I;d, UirliU ~ iftiU..i i~: b~ kc-p l l:im;i'l. ~d :9 ill' tb:at miiil.I1II!;1I;;1,'!,' i.l'l'u'b,iHt:!f' ;;Jell: W'eJ i, ~G the: 'gi D'~iC:J1Iitj,Bl h::! 1m !:d;Cl, iI;!iI.JI'!Ili'iIJ.f[;jfI,E! ~ ;!l.n d: r~'iI:~ dl ~ cli i,i:'ll:eii: l[loifinllili1i,d WJ'~'!:iIl!;11: ~IJ], .arc m,a,-ilil! t,gil!:em" It hi I hllir--id6i:'i! b i1'U ij'i' t'lii f\i!llE"rn il,~ i[1d;Q'!;"II!!i'iiI~~ t, Ufl!~t5l ~.i1;6! teilid of e:~lili['glqi!!l: ~it~il·U[i:el: I.bip~~,

0,.1 iHl'~ Hili, wai'£'l!!!ire 11:;;],"' Qi!llil.'J' lb!f:!' C:l<t: J:1!iI1:cd 'iM i t h iiI: lEi~C f!iJJiii!,I:if8!F. of !ii;~~']W. 1.1 ni,ts" :Ind il:~:nd.rJllI.tI '1' !i]:i]1P le y!}d. but U:D1dur

'i!!ne !;:!;[I mm.i!.(!Id'~ - - -

I. COMm ~l!Id FriIl'lGi:p~1I

T ~!Ii' rI'IKII, t IlP!p~r1,a.i!ii'i c;tiJi ~m and. :p:r'ini!i:ip,l,iil~, Ja:r pel'liilla, weida"' are t~ilil'- :(!!m bl FL~UOJl, ~f !i!: ,I Ii;..il 1" ::T1)~th{ildii;i!il1 :P,h!!;1~1llll;g'. with ru1a biliili:!l'~_ da r~l1,~,; :l:R t lug, !e:XI!!I!: ilI.UQ!Il. oJ ;~:[I. o'~era ti;pn. ~rdll~ ~~ trJ~~~l!Jm:h C',KiI:m,im Irilio:r;, 'lJf Uim :pos :'!,ibWlU,is'9! for BiUi~,B 'i 9: :ne!CI!S..f!,IlI"F' wha:fI, i fitHj~lthli [h~ :eiiY~r~ri,n ~ ml:r:.

Thi!' f~ ~:r.i"~ IJ II W,H!!:' i:i! e:Xiecu,tud I i'l, J :i,ti:1M,ii't~;

:0,' Wh~!'II bl!!',g~f1 ~l:inEi th t gUiel'1:'i,i]!H; Willi" it i 8, n!H:iE's!U!!r~" m 0 limj:~ ,D(l~ l.mIi iii) pill.~~ IV'Ii' L"~~ 1'9 ~&:n~o! ii!l.!i!EI -1iJ'],g.r!! !!! pE.i'~,I::liofllli, UI['" 1!j,iniin~~1 :!i:~ Sl;i!iltrriU II S:Niil;!p9i, e!s~'~I;;:,i,!!!,n 'j;I if ~:lt~ ~ LU;l tI U;!!i, ~~ 'iiin,i:::,I~!t', t,nll' t~r.i Ilii U nJi1"iM!l'liiblill. OIl' ~ f' t bi~ !l!f;JIe~n:y' e~~:r~!; tj,sht I] b!-lii!.lF!lat~ifii~ rmd &:illl.!!i,t:r-ol. A~, 't.MiiI! ~'I,ijf}~. ~!EiC:f~ hln',H5!~m,!i::,l".t ,8l11:1d des ll'!I)iC t~OI'J, mb5-' ~!iii~~ ,hf;;'~ ,t lie :p el !!Iili'lIy !J:jI ,",'(11' combat ilU:t:[OIll:l.

b: Mi"i5!:11 h:uililj i:lf Slli~i'ii";i,~'~ B~'~P~H !i:nd 8'1IJ~[,1,11E!! Ii ~lilIta ern iii i.:r! i b~ Ii tr,ui\B'~ h g:f 9'I!'~cr~J. :E:1IJ,c:rrUJ ill. .s:ro tl,!Jl!,:;l', '!tv i"tW1 ~'I;!!m ~fi!jm' IiliOO 181'1':1011.' dli§61f'U!C'H'll'U 1M!I~:Il;:9,:J!trru9" iliil'Ci O[lly ,J]iO:i'I,BiI'bhi' i:n, ~1iiI:!iti:~m!l,le tgna.~. !i.~ It~ (hQ: li!.u:ppc-M of' the ,Pij$l'l! I~'~ L;g~,; i!!.nd 'whtll1i th ~ 8et:Je:r'It.~ situetrsn ls clear ly iJ~l1d!iU,:l tood.

Ii:) TmQ hun Sti!Iji!/13 DUb!:! BuerriUIiI' 'W~r i~ I: ie' d!e'~h:l'~mil:llill iPr ,B1H~!:':ri!la t f!;s\k fi!I!lll'~e:!!. 1'bi~ ~B po~ i!ii.i M.il:' :1 n we::n k' ly !B!iE1G u:c-m d !I],refim, ',,,,'H h _I:hJ~ ~clIp !I f th,~' ,Pil!I:P uhil: _'iJII, in:' dill]: :r~g y~!.' !I.!'!l'Hf! 'I!; r. iiY Hit ~;n dJu:L~ blJ P'Po r,:i' all!] d, .. e!9,Q;g!'~Jy' by ~!r"

Die: bihe·tle"Jl :st Ilb]], rnLl.&G:12fi ~nQ' '!II(iT'hcrgehlii!'i'!dieIli unhe e fLih!l]l~ .. m~ ~ ig'~i!1I~~~~ i~·.rne;f,., .E~ :rei uJ} 'YIl:ii'.m'l ~d,~.fi 'Wefide:n. ;flu 'b~~ T~.ti~k!l1!~t. ~rij!lj!l!:rill" iE.l:nlli!cl·UCl'll ,die- de·]" k!iH!1~:ffl. 'uT:iili .klehl~,'~n !!:ill!ge~tll!!nt -witiii

Gi ~Q(3~ 'V'I!.i'~!i~i!:hl. i§;1 b:~im !(i1l!iG';~R1J "'OiiiiI d~ :~~nqdrO:i;',m.tl:fl ;jj~:r .e t:ltoen. Sb.!lJ~ id~ KlmitlilCr~;e:q@~, :nnll. i!!Jllg!l:~'if!~n V~l~i~xlf'~b:fI!d 'l'Ilui d.;!imii~ 'Zi.l ~ fo..tinr:;"n_ u;~ ~~r~bb ren @te~ 9 ro~lllin K.'t'lcg~s $'C'cg._1'eR, V,!gg',lruM~, '~s~h ifl9i~n gie"b!ilJllilter MI!.!!isen kalUli. -I!IiII.l!.:!' 'o.ls -d.,11-~l!l!. !er~ Hl'!ii'9~'i1elfj., ~~,iil~iti1.~,bl!y~,f()~ ID'e ~,'!.!nich.lie m!l«~:".

__ :lill de.l: Ge:~!lllpl(intmlJ "i'rl~' 'bci )!!!~'m,:Ei~'!ilrL'Z oo~~ dLe :~i],h:rlUllg' ua;r"I}"!Jf ll:JeCla, ht $~if!. ~l:fiB"'C MJhJi[Qtlge ,ft ~ef~' m,iI!id~EiI, d~n:rt ~Itii 'l~1~t1~~!ieSi ~:ii:'i;CL EIJ~ fOllg~n. voniUlct·, !!i~h:l.:i.9~n.. SIG'hWtlj'w:,![: ~Qnde:~ ,i]il$. :111. d,~r gro,I!!iI:f:l. Kr,i t:!ti.: r~J'rly_'q, V~rl' ~i.U!il:1fi . ~iQU Jilliid;e:rr!. o.ff.eln~fiI. lu~:m;'i'nen'5i ~ PI ~~. iH:l!e!d.i!1:r.~nHI~\ll '!OO!i1 ilt,r,I,llH~D, ~,US dem, W,I!;lJ!1j g!~g:a,~SlEfi 'W{l'Jla en. N"ildt !!!Ii;!5!i]i.i.t:~'li:!m H:i!i:~d ~,~re~C'h, liSt 8iOrQ~u9es,

we II:r.,DI'Llm:liglC~ Ab.!:u;:t:.:en 'i!:!}g,~IJ;:r~.(l!tJ~; _

Otu.Eidllihl!! .#Ii.. u :~' 1,.. 'I t.i !:' 'I,,!!, :n '£Ii' ii.1I ilIi d :c 1" ~, 'Y,1iiI ,d 'ill. i!'!.g' ~,rd 'r'LLI~ elas V,~(rn,E!id~1i l.Ibli:\I'hlgell'~:J;I O~g~t!5, UI1.d I1Tj~ !MJ1;:1I,~i'!lG A !l.i1!l~',~i'II,1 ].iJh;i1rIii:~J~ er 01lij,~,:U~' di.oQ; v.!l:ira!jJ!l:5;~~gU~g·; 1ll':1~~f;II_kr.;:I;!'Er· iiJ)~ $l'~h lDi~f' ~ IlLbf!!:n, -we: n a die ot'!i!!iI,I]·,n.'!o!: A..~~]l~OO rul!l~ duo fi~s, FIe'i'~de5, 'Y!l;l!i!!'.fl<l;!~-!1iI. M;st :Slc~, wiu.'Jl ~ew:il~:r~lm~'wt (u:ulih ~~S(''I1~Ii;;k;ten !Slns.5!!·~· l,rQiI!Ii' ;S~ti:rn,'!2':rn:.i v(lr iIl,U~rn, !I.b:~ cwlih a~e V ~wl)i!"i.d!!1!niJI ''YiOOl V0ftr.1f li!i!G;$mi!i!;ID:netn !J,ruJj dh~ ~I1h~t :O~.'G ~)L'-J: ~'ewlke:_f;f!:i:I;tg: !5rO~ iii!! !!l!ln ~Q,~~g~1 i;t;M!. ,;ljr.h~~ lti:);td~:5 KilU::hdi~hl~.'fi.'e~ O:r.ts.- iUHd, landJ!sk.!;!';na lr.iis eft. iiC"chtl2!::n d Lii!! Aiimnt ~i!"IWRi.g' 'unci E!'r.u hr.lge-J:L mt :h:I'.i~e:n'l>g18: Erk ti.~

dnniJ; .' .

Ml t der S'i;!'rgflil:t: thu Jii IU1Y It~' m ~B _ !;,li.;lllj :rfick5i~jl:"IUsll;;I(§'e.

''!/'l!fWe9~ :&:'iij:!]IbI~:i!i~:i t, bl:!!i ,~t:, DUfcebfy)tmlimg i:I~r. Un te f- 1'1 ~l1rmm 'i,iI~J:'e!ftc:ri., UMI:-ml'{DIi(:bie.. i!!Iiiitl :g'iI! 'bir'i!!,fh(tli~;j!j' Af.!~ ~Uf5ih..'!~~ 'un t1 AU~vi.~;tH_ dn!i dL'~ 'W!'(CJ~,I;i.'!l~:~ Vor.,!ri'U s.~ ,~,,!:l;~W;l1Jg' jii!d~ 'Etfo_lg-~s" lJe:,' :f!ebHl 1st imme'r _ero!£~t ':l:~ pa,c~jj!, das (J~t!.';, &!5i Hlflildt:lni Utlm~:f: 'W~i:l-[ieC' Zi.ll, er~ :rtngel,tl" Vi!!'I·~Ql.Ldlgu;ngi glbl e~ tm K~E:!~r.fk.rieg ~!U!~ iI'ii,~ :llCfrL'i'.i'b:!!;!, MU~l der l".;i;t-W·i;!:hr-.

:Cu.r dl 'iJehiei;Dhl!!lr,'Wl.g d!l!l' ~~gmil:~ Alj.:siil:lilli,cD;; ~l!ii,1i'3lo P'lawu;fc!g" l,1i~d V(l:['I,V!I!:g-!i::J:t~i1I ~;J'g'~;rJall wi;:,d !!lie 11:~ e r -

;Bl

L:!lf:!>e_'r' I!!i;rd.l: $:~ a:g!;!tj !Q.U!lt iMl,l;!!de ~~!l: f'!!<!r.i!!Ig.ow:!I,g, [t mti!:lt be ,Ii v~iide d. I.l~i!t wb-::n, 'DIPeI'·,!lir. iQIl.~ iJI~ 1 Due.:- !LImH~, n:rl! i n~:U~ '~'I.:!;!,fld; l:ID_B~ tk-ooe iJf ~~, ill [i'lidl ;JE(d -~m,Fld 1.p.!!I,1 Uln~t.:.~, EIIr.'>I~

at iDt!lfpa~"

Gi~t~ t: ~,!tiJi!r ff_im:!H bit t,!l.kl!;!:!1 'Vi! ~~llIfW C'(! l'iiivellriling J~'!l rn the com b!!l~ f!li'rm 0 r Lhlt: las I' :B,l:g,~f! of .!1l uer:--ii la wat ~1!iI i;h,~' ~Ei!!i!'fi'r'~] 1IJ,J1i:bdr..~ or n he ilOIJl'ula'l:i:!lrn., [JIracl 'Uim,s ~ ili tU~: ~ ~'u(fm iilfid :5 ~ li'l~' o[ ,i"EJ,(ii ld:ar -w a,a;. 'P~w.,at u.r.~ thIiii'l!8 :riPr tli!:i '!..l'prl!J,[ne ![!of ~ he iJO nc!!l!iI'Il. .(!IIi,!;! d P~IPu ii(:J:r m~i!iI~~· can cile!'ilit'l'it!I'/ au. illji;!l'lrU',,"'bi' RUl'u ts tnru ,ba"ilii!' hi!i!:D. W!lmI by i!!lll'i2:rrr.iru~o. WiI1I rFi;Iil"~ iliP, U,II 1:.11 e~",

:I fIi geliile r!iil :pl..aiiJ!!~ iD,g ~!lI 'well !!i~ 'Vf lJt I:. iill',[!'Cil:L. missi m~l1; i,hi:l' ,~orn,m~md, 1m1:IU In d)il!d~C;,!J,~'il!d te o.I;"o:LrU.&I!I' ~d-JiU;~ ~ ~l b~k:9; bet:::Sl'i:l5;e LQ s iLi!l!lfTUla 'w,ElIIii:Bii,i'!!<. !:I,Ii'U'] iic:l;('i M.!J. l'm!U!ldli ~r.!l! i!!l'!"Er'l,i'~' thllJ!li 'In !l;'i1j,g~'1H "'" !I,!r:lill:l'lI!,_ II t~ !P.t9.F,!ill!c.in.U y imp;jJiFt aJi,1, ! I) li.',.I'o,Ed 'i3p~ n, (.i(jIrM'l'ant,aI ~1!1:1~ wi 111 i9111j'~'e'r:i,o'r' enemy f,g:JifIl:G~ ~\ £'tl!j;r, B, !!l !J.~ e !Ii::du] ti!!.1d. ;!!IJl imm~du.tL", ;f'aii,; l1'~illlclJinBl ''W'i [hoirf! w8,i i~ i:iJ~hd~~dJ,

Thi(l t(nl ~,h 'i'ec'o:n:ond5li51 B iii:: ~ 'i:ll die :~rereq ~i~U I;! ~n, i!md!i:!!l' til ,Ii VDm i~ i!H,i!!~H~rl[1i!,,' ~Rtrn:Y if>or:i:)~9; ~n d, 01100 g,r;J,!j- 'J:! ril:lfh~ bill:: 'tiII1I'E"e't:9; 'file ,S'J! ['I:rrUIn W,IIft' ~.IIIn ~lDly' he co n,c!h]!!: t~,'d if onF,;:", 91 ii;i'WID iI~t:tI n~[ta!~ 5i!!!!tf,!,~e i~ .!!:! up~t:ii (:j r l;1i)i t.turl iO'f Ut~ ii:!fio@! iDY. Thl,~ ls ml!!lulred llr:V $~b]tf'!.il e I)'t,f' 9COUtS, t hr Ili'~~. kelp ,rrifii.m t'1tJ l!i !po!pu,i1I3!H,orl, but 1Ff!~'t ~,f iii~W b:y u !!i~rlJf, I ~hU'iJ.'IJl:n:~.!1;I: tlJo:B8 W1'I~b :ill II. '1li;)!;i~1!:1i e n~ lio'(Ql1'm II"UOfli lIB Ili~ '::0 mmlJ.i nil m'lhl![I Ii JiII~ wClll'k. ClJ'!;!'W IiIHi\BV ~i' Ull!l t:"IIi'jj,g~ ii'Y ~t!i,d liGlC'iill ,iii i'!J! iI. \~'ilJ. ill:i m:lil;l!lHy :INJ[i;l{!lD!I1i.!lL~!s;~:"'l!:e Or.!:f! i}He~ m!)k~ d.iffi~ry,11 8.l!!d r.'l'!,d~:rj~R ~xp~CI,ru t:~011l u Iillfiiii'iC~ C::!lB.1IiI"'~

'.

ts:i'~ r'n], ~ liif!,iiilb~~ .1l'Y.~t i!iIilit'i!! tt.~!i;i I C' 'W I'I:h l'-'utiJ ~ ess and

d~ til:!i:8: _b~ tdi:lii!:i5~ whea C!!l~lll"y i m:~ Qut ,8; rg.i~ ~:loIil~ Urlil II:' In~: ,j)j,l'~ ile'l,lc:[" lc:sselrrLns; !'I.~BI'e:i9,~i''Ij'l!i:ne ::Hil ;!1!r:!!d ~Gt i ",.j t'¥ l3.iri It hJ!l mli:li!J!II 'I m!;!ol' [11:1'1 t :pr~lICq ui,~~ ti:il"~ o(f l'I_IIC!CiiC~Hi!;" 'T l1e '!i:,~'!i!~ aP.~ II1ry.EIit l:;.iI:! :h'it, ,Eilfi1. 'I'll .. hl.~ i~i:II.H'!!.'u ~,8;kl!!lmI a~ll,i n ii 1:1,(1 oIi::l!,oili!'l, Dehn,~,~'ljie .;tl;:t;.g:g8 ,ari!l' !lim] Y iii I~t JJI.~'!Uli91 Qif 5I~m;- dJ!:'f ~1'l!9i1gl i,Q, !:lI>t:rf.'~ Illiil w.:. ~f~rt:,

ill,

,~ OI:~ 'C 1- U1'!I:l. g diS. (l'~'!'I~I'\ ... , (H~~t!!IDt~ Sloe h~ d~~ K:i:.i[fhl ili2f" xm _~nk,difg' 'l'i.,b.5l~. Grl\5"G tillii :Bi!~9Ud'i.ki(l~;t d~l: kl~ :flkll'ti J, gd'!!IDhii;;Etlm, VE-.ftQ_e_;i.g~fi j~i':! Sell ~ 1i!!5~ v:..t:;;ti A as.11i.u'~!m~· dcr Nil.r:l:; ~ 1!1!~~ de Ci1iw in iii !Il!5!; ~lit2::;;hMH~:1i :IE ~ ra!!i!~er:t 'QJd :t.4e~~!I;: tier I. .. -g'~ ~!!otSlfiil ~gi! T!;!!~f.'I' -:nSf. .J.]:;iltlter.tull til', Ob~t'I.Ii!U~ 'i,lMi, .beimljche, Zll!lStol:illlm,~eme'l'Im~fi :!iif!;g :il1.1'a hi (tid,

'.' md in It nd: mit d:~f' KiUi:I.p{liU!iJjklli· t 00,11 dfei ~ ~ L ~ ~ ~~ : ,~ n: r ~ i!! 9' ,f, rill1 :I1',U n_'g gliiheD, "J~d= M~Uth~ leU ~!I,lr \V.f!di:iIiIlg' 'mid :F~s,~ guq HS! ~'tidll'::r..l,lii. \~'W1Jaen.i

de'" ~"''II .. ,,!;,,1'L~",'i'i'W'll_ .... "' Z1!!,iI:'1iLilL:"'~''''''''iT i/:3.ar ¥',~, .... !'ifmDi: 'I' , ....... e-

• .!I! ~'WI r-'!'!_i'l~II!li!i~ !!!-~~-!'tlIIF &111.111; • ---~.~~.!;;I! ~ ~~lIr ".~ ~.,

F;ebtd,e!ij, '\!!Dd U Ui!'r.,gm tn!.l'lilJ' ,s.Ml'm~ A'n_${i ~o§I!'i, :nn!J1! aus-

~l"c:i'.illJi(zl 'w.ccrdcn. -

lD~e 'W (lI, ,Ill ,1 d e s .3: ~ rIi S a ~, :r; r i1U JQ e~ S T,on Ja>g'l;Iem,.., ~Jter., hU S~ d j;i'f :jb.h-eI"~I:ii, I{leh:!lll:nligfUhll:[]lBl. A.u _.

scllla.9!f~bi;'u'lcl 5j!:lid. Ililabgr ._

iii J ,d t!! ,Ai!JIfoM-ef.Wl~el1 de'l' ~qUt;51!:lullLII U1i'.d 1iIIt:-:r. !Ita r.tJ.H~_ I

Ki'i ~g!Qhi:um ~=

'bl dje E,Et@DIDii5~e' tlill!;r' }!;:\Wrld,li!~~'9 f (:~ dJ~ Ej!ln\lf:!l~ dl!~ 'Geliru~'$l

d~ lilH~ HI:I U,Uiihlg die!r ]:c:vol'kei'l!Jn~J e] d if:: Vt:lifi5lO'J.''9·U~~~!9Ili'l:lj Ife.l een,

.Qj' llliI; ,J!. rlfg:r.tj e :I'l1!11D g'!!!II, .{Iter [lIQiJ U~hen lIl:Qd diE:~' '!!fli!U,i':!lif!iD"!

K ; mcgf'~.~.r'.!!lilg 9,]'b@f1, ;Ue wt;=:b.ti,gstc G:flln,dJ~ I'll i' i:ll_1 i!3 :K1e~Dk:tleQr'ljj,lu:u .. g.. p., ge~d. i! .A 'W I g: ! 1;. e' '. )ij !,'ii.die.n Ut. ,:;;jUi!]'li:w.i€:.SG.il. 'WlE! !L':3)rl:I'iI.:

a_~,~ _5if.:,hg;"y:og' 1If.iJd UllJ1lm.$tu ~tln9i 'bocte':~~ind~~::;' I(ler~~, :J1::rfe~ ~~S~lI:':bulli.9'ell, ,hili M:'~£:hl:Cblcm[.~.h. dies. FC',in CO(!,!i ab p!JLltL~e!ii Dn:a;cluP:UeJl 'ilm1r:1, :.:lur S;gJ.'\I1I9 5eJ~'~5 R U ldw,g~:pc !;e:niili.:i!!i"

bb} SW-llitl:rl.g' dell, reJnQl1cla!~1\ A~r:i!:h:~.

eel V'oo:-b:l r,eiJung. ~ig'~fliC'.r We! 'tn!~i(:lu~rttE!i! J[ !l !1i~d ffgop~,f.'~~ :~t{ineflll d'W'Ch 51:'iI!L '~.lie Aurx~ H.l'lli'ilg Uind E'.E].ru!iflld lL:~ SQW;i1t;:! d!l!:rc:1. S~8.ru.!l'!J d'El:I" rUc.~w _:ft[.;,Oi'il 'V'iI?!t!iii~IIJ!:lu - g'~. ]-~ dc,' :ti!~".enJ 1'1I~ 'itnd ,S:tnfil,d~g 'f~r dO:lfi A;m g'.rlU s~U die 5lf.1i T-lJli!~~e"~ m ibiS! ,ZII! e1mf!'J:' zm 1'!,ii!E! ,Ii g'E!11 rJlilhm'Il.B9.i der ,l3cl;el~J :t..'lIifilren. unci, I'4' .:!:!:h ~icll'llc:r.'v!E!t:b:im:h:!n.I1€!n :9~CI iit'U M,ji!S~e-n!S1tQ fun.~n .:a' II" V'fit· ~filhrnw,eg,e -[I'e51€!J&.';J!!d ~'I'dillfi. [mo. 'Veri, uf ~~ !\'r.~

SllIi:rpri i!l'!l!' ~!,;l']j:r- the 1!!'lllJim~ b a~ i!l "lmd b.'i i9t:iiI i"U';}I. ,!:OgIUI~ IJ~ Lf:! :~l~r1,nills ,n'~,d du.r.i1.t!g nilde;l. Su~pM[:ii~ ~, mbll' iID i!.i!ue:ll oI t hs art of' ,l!:Iuef'I'Ulo wBlrf~:r, , Gi'~lIl ' t p.!III~~jb' !IUlmlUlV~r."I1, - lillY. nt thii,1l :s;moaU :!iYIlfr-= '11Et IJj:rl'l!hj,,'Ii''Oidi~.s it U fUlUI!['[].9, uBin,g nd.i!lkBi a nd :r.tHl!~!9l; ex plDjt.iII'l1,DIfI a r d~:rk II1iO' JI !iim:d i~ firIi "'1' qlidc:k E:cmpl'lllbicr.!:!lj(j,n ,a [J,dI mill:!.! t!!ll' ina i;lIE' ;3IU'J;I~ ~~I!UU::!; ,ctl,['tful [E:8:mQ'!!,In~g.!i! !UIIlb Il.ah..ill!il! HI idtii ~d ~eC:J;'i·1 d~,truct:i,il:!1 mii9l~ :!'lm'iliH, illf:<~ L _1l:1IB1!1J1" 'try wb~c.'_ :5111 fP,M i!i, :i:!:!i a;~llit:'v,]ti.

lP'gy~ b.iCll oS:ki 111 w;!Id .I't~' mw't' ~,I) h ~fld-~ Iil~hi:l.n,d '\Y~E ttl eembliu: l!Iil;;i! ~~f'I ill'S., n:V'IIU')" IUI!ii!i!iibiW" to. ¥!.'!!IJUD Ill;lld !!:I.'trec Bt:~!liln, rb[~ win fu;[" rll'~;iiil,li!lJl:IIi';!ll ,in t.11li:i' pnpuJaUIiI:n" hi! wepLr-' d.UW!!l LlUI El[l(lil'1ll.'yi~ mDl':',oj i!i !!lind, Yin Jli~~[ilin.!il' hj:~ .I:;llf"e"'itls"i!I' D!1IIIiJ!J.~ h ~ ~ifl'tW,

'f.::t'i: d:Ul~~ gf the ,oper ti(Jfli~l, ~rea [(]I\I; illf:illl'iii'i,lt- Uilfli~~ t!'l; tlg ·t;[l,!lk !Or t:1C td,(,;;tf. flDJrlrniilUJd, - omJE! til! ,be ~~fis~del'tld. i!"In:'=

,BJ t.,;,e r"fj.qLtlir.~menlt!il ,oF the ;I'D~l tl,~,gi :n rl Raul!U :f'fii: y

lr.ip -c:om millnd;

Ibj thgl' l1e,!nJJ~: (t,t !fe'C(lElD .i ~~anr: -: I,od ilD IcgiWll!l(l:!I:IIl'{ll c:: llbeiiiU8i bdmU~ ~11,e.n'a:ilm

d,~ '~_ ~ p.;,s~mnUm~ ~~:r r =!U4! pply'

01,) The rB~:ul r.i!tm,e.rlJ:s ilI.f 'LIllI" rus:y,:,~ r 8l"IdIY b :sh d mtlUln!d, a.r.e:t fl' 3tO'l:U jmpo,~t~nt ool:li!l;i,ilI~.mt'i;j]lill:il! :i:o, S 1!i,1;1,J,'I:'U I a wi!l!!'fa~. Tbe flilli,l1owi,01 hliliks: m,DiY bel '!i~~;i.glnl,i!d~

fUI' 1".0 l~~li, to. n,d WF,l'pgrt IDI;j,ol 2u~l;"ril w~J:'hu; ,Ei'mbidl!i~il tn lth~ ~lt~mY·!J :!!iF;ih,er.oe - td :~D1J~lAetli!!e .J])~ Iil :I'IHl'QE'III!!' ,gf :p ot It hil!d' p re.~J.:i~lljj tEl 'i(UlLd: t to ,di,!iiIf!J p~ 1I.iill W.i!l~' j Ildi.I:B ~1j"

bb" 0 b,~'i~Yd'~o~ of iii . ~n~m."':i tl"!ltlP ld ~,p,I.Dy:mill1Jt.,

eel PT'>a~ln'llIt' li1~ of t bil 8 _e~ri 101 'I,Ulat' s_ w:n, far~-r!iBi '. 'fI>8i !!Ilih:u~k '~iI!:r'B11iDI , tin'!!) !iI,b 10 C,EIiU J'f'~'~uHHci:59.1l,Il'OO I '9:

Will~L Oil! ;]W, lI."IlII$.llll'"!.'!;i,n t il'.i ~hi! IUII!'l'!Ir'W!II rtf C:[I,Q,11!I eet lana IN' 'mil!! 'Ein'H.y. [-, UUI' ~i:I'li£ day!! ,[IQ,iiI ho~,L'i9; tlI!JIiJr.~ Ute ill' t~DCkll th;j!·.:i! !lCt'V it_ , : ih c.w'li, 'b,!'I! IOCr. ."iUf;id il,~ till! iii ,:lim'fi~J;'U ry p.'o r,lIilyzaUo.rl, of eiDe:Ll'.y ~:n::nD,Mtd, tlOf.li~ rcol, .(Q nd !;;IO~ mil !!1Ii<C!IIh,~iC fl! (;~Uilt E! r:"J! as w~lI. i!i I\Q, 5!.si''P''t ~,r:tt,I]i.f'U pU'I]!D! IUd i~,QfI~C:"!fiI,:y'5.

grifrf~ k'b,nnJerL di~~ J~gll]~~i~'hlej ten eMi:n 'iiii. m 1'(: Ii.i:'llM~~ '~.l:i lUii;~ 'V:;m:l.;rj,!l.g·!:.f:u::lc',n 1~I~Jgi!;!lm T,I~jW:~i!. '!io'i"~:ril:,'ii'oH~

D:i!il:!n!:;i,~ lel5 ~I'II; ~' -' -

ddl] !I~~~U:-'9 V!;i'D,. Ab:Sill bblP.!'WI!'!J'!,l,f .. ~,~fI.. (I]~s til:;9t"~(j1i: ,H~i!fUc~ [II!;i:$~ _~, U~t~ Ul~mif! n gJ!!!~:~n d~1!: :~I i9l11kll!:.'1, ver:JoJ!!iJ~nd ~ if A:~,fjff~5~lt ~'liJn und, ge~~ di~ Ve.E"~ ~or~ungsw~,~. d~ _, F'!J 'n[L@s." a1~ 5i~ h~ V'ii1i'~'l,iI,'U.r ;:!i!ll'~iiill!!:!5i A,Q!!liI![.";!,ff~; i:Ie,niDIiHl; l.WIid ~~gfCh !l'frnpl1m!11lic~e I..i E!'I~ bi:g~e~,

. e" ,[!tlimp.f ~ ,Ziel,tg:e:"!.'.'E:Eili'il t1;flitill'f: :~i:l~~'ti: :ilJ:~:r 1'J.1J,~'td j gj, Fer.i "00'11, mgmo~.r S~bWaCH u~d Ha,~'h, s.c:lu""~:r!l!n, :R:UcksddB glb'fiJ ~~L" !;lIm!'en :Kd~ gHt 'r llf~9. NI!i!;;h ec~!'!!em :l1,;l~.n;nilil.Di!fihr !II,r.h, I,a:Qd. :in seh!a:i.llibiilf ~~'lJ.5i!il~I!;l'ld!ll'5in LIlgi!! rnu,1 dl:!i;!s!er' :taD]ll! In. i1k:'1l :M~~! ~D di!i!:i" Gi!gr:il@(1" ,;]In, !l;:Pi,pfiDdUCb'lh:n hl~ '1Ij'j;~~r ~~;e'k;!!iLehta _, lCi~'r s ~r;):~~'!1:!,Yrg~i:!J'erlUl:Il' Z,'lI.If h,1.l{:ihstel1 lV:i:tJl::!Si!D:lke~ t 'g,e!5, t ell!s"il: f' 'W e:~~,e'lti.

III O~ ~ :E~'9i!i:b nhii9i!l i luc:r mg;i:i!Ei¢n, unod, d!~Cf, ·.r.J~pp;eDi;rlilr~~,'Uhl,mg' 'ge'~i!!!~ doer' nffirn.ioz!!'i.E!i~r'!iiI"I'UJliiQ' _AlI;!!r~~'~l!!':!1 d~ftlt! et'. j~wl~W\1!Ii ~ aii!iili ,Anf~rd~~!I!e~, Oe:l" gr~13(.iin. Kr.!~. l'ilhmfll!J 'lliillb~iJlirnm~iiiI, 'werdem; ~i:Uln 'IlJId "Yril_!I!l'Cll lH;:l:Sj}t:i!!!1l~r~ lolt1li.einde, ~ih51t~~!.e',[e; 'bieti~r:i,. 'on 'rH'1 f.ii!I ~~ KI~Jr,k:J!;e9-=' UJi.'u'llni\1' iI~cl1 '¥OO ,!ilfch aus :p ol:~t!~h o~e!r: :miUliri~ch

~ I)b:nenil@: ,BiI'iI~.a t'zmogU~hk~~'I.t)!Ji, br!,lj!g'~ife'n.: ..

C:~I D~e ,:::J.9~l.i(.i.g !iIlii!!:!!: C~Ti&&de5l in de-;n 'l!JIipl, m'LG.r1. 'Em~tz.·, i"~lJime n IIU.l~ ,~u~h flrklll~dl;;l~g' p'e:r l!!Jegrtt:'ikm.g' ~lt,e'il'5, :o.,:ti'M1~!!:~:~:_iid~'9~r ~~~~ij;r ~ W~'del'lli dll:f!i~ Ie:; ibc5Jj;mm't '!i'I'n,I 'l-. 'iJ ;e·n oil1 [u:il Ii:! ~!i!' I'VJ: 1m P I'moll 51a~ ~I't ik: ~~ tJi!oIii. 'Un tI ,E:) :L'I,§, ~ t zJ ~ t,m ~!i!;

d) D~~' :F]a~n1ini9 dB:r ,B~]_Iti(!:i:"l;'li.!ii ii~,~ \,J.le:n, g'!!~!I;:'hg~~il)U_oer: "'iN t~h t;ig~i:!iil:.. mr d~.e 'VI,'"olbl ~5i :EiJ'!:HI.'il.:;liJ;i;lUlt!E:S,_ fE~Il-d!lc'he H, hUn ~ ,~~M d.en Emii!:l tl; 5idb~,t 9'iE!~!!! wi ell H;<r 2:lE!1e !n!; h~~g.· ~gi!~jiij!1J~.~b, ~~hl:!!li i,W,h~l:idi ,~u 5.r~h:i~u:mdc: HUlt:: ,ti'!.:i Gi d!ii!i:i' D~"'~'ikg:f'Ufi;g' \J,I';!te !";!:I..eh~li:r~ 'geg!i:n ;e;!Jrt€.:' '''i;,;I'b:il'!:i!lhl 'Wl!nlgii!!il' 'W:i>E'h.'llgei Zii2lii! d!@ r,en '13'r!!!~itenWi1'k.1mg :~,o~'m1e1ld 'mi!i,c:h~t.

'. '~J' I)l~ :V~~or'~llngs~~n~ihk~·j'~!l lJ;U!1l, d:em, I .. f,!jrtd~;. ij~!!l~:! Sc·t:: ~~w {!~r., dI!l!.rR LlIl1W"eg- ,ml~~~n gr~Il~~~h, _ ~ ~iilf~r . 'w'e:racl1. ,Sli~ :&i ltd mi I:'hiEs'Li:mn:llli!IJJd .rd:iIt d:li!!i W,l!l!bl Ij!!e~ ~Ull.~ :~~i!:!'!I'IJJ!:Q(ls. 'YRd ~Ms;ri:iblllig.g~iJd Jut dl:e !E l;Ii~ru~d,auG:r"

10

J:n 'I ~e' f!J.rth~t ~!lJ W!1:'!;Ul of' I~b~ ,",I i~ !1I,C~, t!!I!' :B!l1f!f'~i Up, !illii,i t.!J ~,~ 'be oJ' '!.tIl !Juaibme i!!iil!li9:~ !j;'!:J:Ui[i'j] ~ a tlbtl E!id'!!',inmi n,u fll'ill!lndl.y t:I'lOO,Ps. - _-

dd] ef!)'~;!i1lr (! f' re'i:Nlllli',oc!lli! ,gPiEi.:!:,,!!!'tjo n!;' ~J' tlttEll' :h;le:mdy .r Of~cli ~1h.i;'I!'!],e: h ;IN::liu Hi!:! 'iB!.!!l,ii;!!"JJSI[ tl1t [lillil1t:g or tiI!J I"!I !L:~,1"!Ig Iilfj,I!!'iIl:)" ,!i!!~ tad~, ,S p =,Pr.Il!ii!3!iii!; .(].r.d j].~.B~,]ll!il t ~bf!!' ~1J:~pl,~ I.i ~Ii!:~ g~ ~'l:Iie ~n.'I!'~'" 1:b,!!J. ,6[,C' Iii! ii,~:UJi,ilifdd. UI!! ULe co !ilr.~nl or hls ail'LuICk" (lind liliri.:l5 .aJro "1::I,1r,J [l'!,;!;!,b 11!il I,;ar.g~[:!l,,,

~Iil!,j C:u:Iil'b,1l t wi! h i!!i]~ me: 0::1 a j,u Hili h'fl thlJ!~ in li:!tiif,ioldl!< tiE 'Wtl,F.ik[j.iil~~, ~n'!iI ,[;I.fhn Soif>if;liY us a :uu:~k;!I hli !I1~:gu;ruflr '!iI,!'iiJi~~ ,#t.fl'~~ S; ~ujl;1l,ps e -IliJld i r.!, see III t~~ly 'h.il!'p>t.IIQ$:l!! :51~'U.l!ia .. 'tJ D:i'i!!!i. Ibis r l~h I,,! i:f:j ~,h~ IlUIIU WhlJ.i'i~ fhe e:rIHl:ffii.~ t~ rna ~ l vu.Lrtll'i'I;!I'ble" In us i'. '1iUH!,Ii'i' ,ri!,i,thl~51!'i! .5iCII'·:S,i),r;;rUj L::!I!~ bt, i Il!~,£ii!l ",g to It ~~ u ~.m.tP.lit ~J:r~~,I,:.."!.'eJ'liI~s~.

b, 'r'hil n il!1U.1!~, ,pi ~'n~:iil:" e Wn ii.'iilfl d, ! he "~',gtdi;[Lr ,19 LI~:ip' .r~11;)!J'~11" iaiil'i:!!SiIi.IL()g' ,Qii\l~~ ltoh!!! JJlJill[,ii'ijruh~ c'itlmrn,,",d i.fJi'J;t",~,~ii!ll~ OiS 'tlil' ho'W' rm,!;" ~h,e r~q llIj,l'tlm,~'n ILiJ Iilif t b e: :l'flgu]l!!l' Wi! j:" hi~1b ~!J mm!i1ud, ojjiUlf:i ibl; a,a !'i,9if:;~iilld .j,Hiid '~,d:1~1Il e.ll:pooldl ~ vt:il ~JiJlIiII'bJe 'm:rgc'! s firt"ifi :hlllliJ.1(iI). oneill u~ i';l ~ UE!'rrUlil ito,mm.ll!nd "",,:m ~,~ p]Oii~: p!Ill i b~al. !OrJil1 ~m,Eiit"y pot=:g:~IbUi'l:i~ For iJomha l ~d r~J:9 l Dde!pt:~ll2'n,tI y!

tlf: I The- suU i.I:b i.lH.~ (!if i ~1:'~iEilif;l '~H! tn,f P~ill.fil Ui.'r!icl. i(lptl[!;';!t1:iOO:BJ ,1iIF>ea ,nl.llJ:~ t, b~ d,l!'tel':ni.n,ed '1~t!iit'(I<'IIB'h r'!lic-ooiD!WJ"'!i iln..r: (!!' ,oi.' ,j u cin!!lcd '~'Il m~ti, ('!IImni~~ iI'!"idl! ! h,e' (,D Un,If-~',;, hei!:!il y,~fjj' i i: !l!tr!!lII'!lS] ~"

de't,Etrmiif:lc:!l, ~.b~ '~'Jlm~ililt pU:ini,bi.l! l~e~, . m nd C D.It1 bc-il!.1t ('lJrm'il. .

d,1 'l"htl .a1tih,ladlll: of d~e' ,'~;i !illtiha,~ ~:!i d ~~'!.udl y I itliif'gti' i,~[J ,,:rt,Ei:fi ee J!ui" t'h!l!! ;e'h !Jioll" of: la i! i)pel"<Ii,!tjQ~III] l are • .1\, h~~ :.i[e 81:. ti!.lt!!doe ~iil ii, fimk~ [~i!!~Il't l'ilIim ii', ,I§'y~ It !!'IBa:ln t;t J mi,PU,t'LIlI.i'_t I~,r:sll't S.;, l:I.lm(i'R!, :i ~PIHli 9= MG. S,~ffiG]e'mi t :tJ1IIJ) p0 r~ f'r:C"1. lh!~ ~lo.lIlI ul.IU~n:, tilL I.he iIllhc:1;' b,g.md, m!ikIil9; 1'Irl~:Jskl'IiL!l, !~giltn!iil !'1 fi umbel !iif 1~t!l,~ yillim bit l'I;i::~g:~t.:;l pr,di i EI bl;f;l blf~ aU,s!!: 'of I h e I'u!: !J.rm:~~'. ~ i'iiti.nS iE!.ftf'l~'i."

~j 'T-m piIli!li!l,l.I::d lH:i;e:! l!i!it r"!l::91lJ,pi.y. !by III!'; a. b:y :GiL"jj, gr.' t}l' ~iiF-,! mll.ll~1 be l!:tlln~ id!l!![!':d ~'bo L"iii~IMy.. T~: il' lit!]' IlTa n,t'L:l,bll1t~t~ fac~,g I'~ fCi:r thi;l t:::b,g,ii;e of t:b.i!l Il p!i'i:'i!'I t~l[I!lD;fjl iU'(Xi, .!i!lDiti !li-.f p.ri gr,H!!

:tm;p!Jr.'i'ElIwri!i! ,f:l!iIli' t,~e l\eill8 ~::~ 'i.lI:f iil,P"ll'~ Ua r!3. .

rs S W;e'F,'I,\'II@I:r CDmb~!' Ins I;:r~ I;;UOIl Mil lu.u.l]

- .

,"~ ':r;:'r~'oIDSi),1JS1:l~IU~:I! N<!!HU GI"im:il:iI!:n.

'l);-. litr:D~,~i!i;U~~JiCU£lfi, ~1il":5i ~!~h'l.k:nc9(!:S; 'i/,T'~[d:'i!!:!l '11 ~ D,Uifiml[, gmcm, '~I'!J' pol n1&Ett,I;!!! !il:tI,il.n~ ri!!!~It.iI1! i'!I:fld. 'W~ I"t~h8I'" lid) Ll: t.;')9e.. i!I,u":!:I:hi, 'G~]lJn.de·1 .BlI!saedh!'1]19 !litBit:I"r,M'1 V E!'Jt(>I;librs-tl:~iiii~ V!tU!{!:1l W:m5~ 'lL'ld, Rt!H1jiCl,n!$Jij!'·e::'It;lljjtr.J~ 5te. d ill",~h dlle ~'d tlliilig d~r iEh;",,~n:.aitl[jJ'!lli Iifl~dI. ver iii] tern, dil.! rcih!, t1le H~ rte lln#J _ K!'I~~I,~.C!TUglk!ti I: - dE',a- ~j.ng:.(l~:tz:t.>~!~. E(l~! 1],~:riC>9'::lii!!'i~!tej,lll!lf;l.

':H_ n Eli' !k:. I, a. 'I;' 'i!! Ii ~ il;!i l i I. J ~5; C n Ill! :i'ii 'V{:i! t ~ lltli ~t, ,fill n. In

OJ. i;!'::r :F(] {l i :fi :I~ ii' i, ~ !:I' 'I' ~,~:! ill :s, it w~: ,n n. e:: L it ~ t.i s I;: ii,

ii' {l s e ItIJ ii;'Iot,t !]Ii ~'ITt 1'. r t wi iil'id, , :[!, 'U. r V g r 'll 11 ~ J"'-

'11 i!ii 'h 1::' [j ill ~ Ei ,r r (I 1 !;:i" e C':ll"z 1 'IE! l iI1 ~, 'It i:'i. i!jl, ~ hi C ,! f,!.,~ it ,h, ~ h,.;l!i Q U.!Ii·e A.l!A~, w r .. J[ u n, ~ ] s, _l d,II1,'9'!I g'1IS11l ~,'ill ~ I"'~ 'IN' §J E'~en, _ w e a n d.i~ '~.~ t~ l4'r.i,~clii:hlt ]I,ll d, 'P o]~. tJ:5l;c~!C: F G. h~cu.n,'9!' dl e d u r cJ1 'K'~ ~ h'l J:. rh!',9. s'~ 'II.:n t Q I.'I!!II Cd1L'm. e ~ Ii;H" ,1l"1!lI ~ g! G .11-'~ i1J V ~ t' ~ Ii! 'I h: t i8'(' JI 'l.~

:c I2:BU,Ig' ~ I:k 51 a n t. '!iI.flld en t ill e h l e s s I! n ~ illS,'"

nu.Ls.t, .

_ n te ~[w!1in:iii~kei t I!liimes: ::.!~v~~U!!!5<5i.~~ II :eUl~'kl;ul1,l t!l!!~ ~1!iI1~:h g'e~~I~ 'ent~~=;;U~~~~IiUl.g_ !5l11'.ib!:DS, {I~i B~~lke:rI!i",;g ~~ Ei;n~ii!I,l2l';j[;um.~:;i jj11.;~1It ,ci\.'~Je]l~ung an 'eJg~ ~":!lr.t.~ V~',r!}~'n-dc O~llilir !!1In'~ ~i!i!f!fe-M!ftl' Vefs,l;Ii:gmg IilUlr ti~m, :L1I ~tw:~g'@ !iii!!tzt liri,.e~ ,:E'fI'!)~g!jjl;ui5:5L~ten, ~l' .KIeif.!!Ic::(~gI-

r~iL:iruD~_ b:eSlt~_m;!I)~ G:J;\!i:liI:V:lsn.. _ _

~Il~_ GemDde' bwti~iU. Wi;!'~$m-~·Il~r.;d;, '.I:i~ :MQ~!'~Ii:~)iWl,e-:~~n 'im4 :;am~'Y·(!jf,f',JJ"f.9 des: KI~iinknie!Je's. ,]J~ d~~~1i';l::S! Ii!!.i,~. gi!!$ii::t'm'i,lb~:n,ej, u. V~r:te_ibJ;5!a;irdell, a~r. !!i1i_h1~1:'-hi~ ga FLg"· 'b!!liMii Ciie l~ nde, V'Q!f !l1l~m. w~,~a[J,e!b:ie~(!: 'UHd! ae'IJ~~'; ~'r',Ie~~~teti!!i, dell. ,EIlr:ti~~ ti!:. Orfefie. l~ib,e:'i!li'!l:hd.iC';'e; vt:!I"-}: ell I ., '~i!mi9 g!iI~ c:r~iClMQ~i!i(;:lfe Q'tldet;::, :mU, ~.t.lilrkg'.!1e-r -13;e5;ted]!J f.lic ,~t-etle-JiI. 11:1:112: KLi!~~rie!lfGtu:'i.ln.!J ''\IO!r glCi!J~ \Sd;.'Wie-r19~i tB!n~. C ~"fI::!l tl]d!il£ 'und .F!Ii!d~tJ:i~·b;f':7jb,~ bi)!1i:itr~n :!±i~I, Illillt s,p r~f;l;:fi-' de-,r A~pEl!,gw.~ !BeJT' QI",g'lnh!l8:lid!1l !!!lUl,t~ :!E:hu~ ~!l[Ih~~k,gi ~. 'i"O:r l!i.Llmligi~~. '~le!il :ffir ~hj: R'!i!i;ner!l~ n.dE~!Hilft ~i!r:§hJ;:rle!" G.I"QB~ [il!dLmiI]Il!!!],

u

,,it 'tii8p'Ii<C~ !ilr ,!iltgCC:~liII Q1}1!Ii D!!!oumii!lr.i:: ftI

'f' be iiiI' D ~ pi~'i: 5 I[JJ~ 1i1!il'1:;;'~!g::i:;l, b~' m.';~il.!;i i;l1f: 8 Y.I;!!i:'ti II II w'fjc:rilf'f! ,!i:r.~ de tlJ:lI' I::'Lj::r.i~ bill' t IH pl}~~Uci!ll. .17I,il,l.t,B1~-y aId !:J!l:;[I rUlmh"i ~H!!IEI'I i!Dn 1 ~ hs ~ £!!lI'l"!'Itln. Pill r,i;uJ~ 1 iU:!l d·i.'!W!,::i:i ty,! h'ol'-;i'j;i i rI [1'11.~'!:~!;Jdt!l~C;" iilj),I:~ fln~l ,,:b E!,r.,H,o<;eri:s't:i.::;.~ {! n.d ,reil i!l~D~_g$ ,hU!bt'~:i!, the !.'l,~ ti'tWEiJIli if! f '1.i:H! !pI] 1l'IJ!l!!!i Wl!1fiI II.Diti m 1;Ii~:t of mI. I!c-y lohe t C[i u:g,h 1:I!Il:~[ij. !Hlld OO,mt.1I:!I t. I;!ne!lU'l,\'~'JUl9:S; C! f ~,hJa. Q;nlill~!d~Ye!d ,fE'll i?:it' r~ lla U 1ii1.12i;;

W'H h!OltU ~ els ar l!I,ll!,i ~'t_l.it 13.1 wii,U. I'he: ~!Ii ~,H] n.al W'1iLa' ji;,jJ:[[I, lI.iii·h. le Vel '~Id!l t~,~·Ptl r;g.:f·l;' B IIJHe cc~ s, iIliVIi:!J;! ! f ll;(I'lii d 11;1;:1: 00, w;i Ell ~ 8'CU 1i,rJ;J :;i,k U.I. a Hi !: h E: ot hi!i·1f.' h . .u.~!!!d. !Q ode k ~ n d btU I-~ ~t]!l 1~:Ci Jj.!M!'qJ ii1;ii! Q C e 5il en n 11;;: ;(] x: ~~,c't ~ Ii. ! f' ahe, 'P-,(j;J U i,CIDI .!J:.nd m.1 Jh >!II"]' h ~S h !!l:c!"mmill :r.li,riI r(::'!Go)g:n.J~e !Htd 1C:it JiI! ill! l i: I~ a-. E' iII,d\' a.1'J" 1:,f;!!,E1;l s t bill ~ ,hm 8tiii;!I:,:r:iJ ~-a iIJilHll"O Hun ~ h il-V~! ,a!~,h i e 'I;; II!: d.; Tn:is m,IW!S I: hG- d,iiIlQP. ,I!'i! U. III e ~ y (as hi !IiI1:1 a: nd 'W i.'~"h !J t me st ~J.il: 'I e.nmtIDii;i.~ 1;I!t-

1h~ ,ri~~:~~il Y !l]£" II It(ili,Q1~=il~' .!3IIJP;[!.ler I' ne ulvodi. tkf(li.:i.~h,

OI~«B t a.!! !ii,! ~lt~I'JJ!l'C by th!i;!i' if! ilI'(I!!.! h~i~;roiO ~.ll, t bi!! ~I'ft!,~ l~n!ij] ,gr~\S!. dle;pe'r;.il!erttl!1I: on, lud'p thrn~ti:8 b ill t 1(J,HI!l: ,~t-ilignjcll y ,Ui,)~"'IJ~ I[! I'" m a~ ~j rlIlJ C'[li18 ru:;IIlJi'lfll:t b'1f' ,~ir 1 !H! 1 s 1:!'~i'[iI,i,li1 bQu.;ng m:r:e~ ~'[!I ~ ~.hci ]JW(JI9~~.:5l lEd' !l>UillXH~\ll:t;t: ill r: llU<eil':(·iUB w!1:da r!}1"

'frJi~ lerrlllin :9= I'D:u!:ijI.:w· de btlr.mi nelS- !.bili p Y,~iib:iH Uil!:!i and, !lrg~, bat mea m,~ of l,~~- :BlUfll':rUrnli W'=.t:ii",. ell! !,;i~~;e-i. ~'~;j'\~!i el y. 11 n:d'U:~.riild ti!1lir'r Iii n w~th, I,O~ildf.h::~tH ~~8Ef:ic in fwa:!lI:.C"1i et ure, [J!1Ot:,Ely .pEl5Ii!!!,!ild It. 'I:cr:t'c~hrli. ,Iii:!'!>!;] iifi09t 'Id mJ~'i 'iliiooo.ii:~ l!I:rstlii! E!.n~ m~' nln:iJu iIi~:5i:!1~ B~r:=l'rlnill_ lIIlIIi88~,!li;g:!:i 1 O!PL'!ll I:elr,r,a:i:n wU b.. hi:!!i'~, ~pglilt:ihuli a.e:n;!';~'I'y. l!!f;!;d !i; w!:'1 J.-.dl!'!1i1:',lop i]id ~::t.i!l:priiC IJiI.Il",a;. .9iJi'iU:'W~1!! IPri2'~'ffi'lil.!i, ~I!'R t p!!:1Dblc ma .r~ r b lie t:: cl'ilchild O!j ~gl!J'r.'I"IJ I,Bi ~lEII:t:Jl[r.ti. L~t'8!:! !ril tics ;uul :lndlll!ii 'I:!':l ~I I!lrlm 51 a ff:te! l", 19,~I:C'r lu:h1qw.till .sL![j,Blp'~igl,~'on !lI F' 'i:h!!· i!J,rg,~rci:Z;iUji!l'!J fillif r:D S, ;(1 lid. P i}E.sJ· bUtt i,Bii rn.r ~l!J!erFI ~ 101: i!liillt.i~fJ~, tht ~ ! r1i ~8 PiCjQ~ll,~ ly i: h~ CiPd.H~, bL Uli;jjj' ruifi!!i i;!I~ ~~!l=!:rolrC'd ~1i1ll1t,S@l" $1E!'~'tle:m;~t:~.

tt

It ,Aufs te·U U -,g Vim Jagdei'n.beif~

1. ,AUgi!(::::.t:i '. /' 'l)'h!":pII~f"ll!fi!mt

] I<:l ~milc.:r'~'J ~U:!I::e-D Jc:llt ~ie ~S.l;eh~e. d~1' Cmg,;e9.tttel:!!

Ein.hlli~t1Jin '!JfI,d di,~ Mgs ~~ JJ:rn= Wffe.n. d'~n Atl~~'bLl!!Jal ~(;!'::1de~f1. C(!'f.' hmJiIliIiC 'Weft, d,(!1- [~II'CIp1er:; ,llice :Ku'hfi'hani :Scbllitlllh-e:U '[fiod !Gcrl'rW'uUn.eU, ~1iI! e.'cr.' A,1;!,5n,~tzufil.'51 .HI, Gdl!'!!d!i!!1!'cu:t~ilil!' Wid H':Cf!iiITif1.t'et I~I, Iflfl:' Ami:l;tenl;lJ~~ und E(!I.a[/i~ung de[' J;II"Q-: "f~~~'t,.gn Hi'US ;$i~et:i ,Mfg~~ii"-IlII~~n. ,R;ili!i!:ih~:un.g g!:!llH ~Gn 'W'er.d.e:n~ G'fiiill;:!gJl' ~ ~Dd ~i'iN U I '!lei ct:!e, Ileib,eq, ~!l!(!:~c:l~t.cn;!II 91' 'lInd Elf.-,ru::Ure~d· ilirLi.11iiJ1: d~iI:' Q.bve!;lidL!E! J,bih !gten; M~[tE! 'Hind (~ iW\!!I1!d.t'h,eit 'mitb;r1iD£len, Ly.Ck~l:I: il ,mi' AQ:!,l!!;i1du.l:ig' ~ GS1in 5i1ldl; beD IllIb.Cm.

;Di'e Vi*Uifj'lt. d'>! r A1l.Ifgiilbe:i:J 1 i,rlm: K~I!'1kr,i)em51f!:fnill\~l~ m,i!d~t 12!" ,crforne "'lid); '~8.e 5iie nidit 1lU'C JliYlte Scldaten. llIDif.flil1!l t! ::smder.n i!lU.dJ. M m'Dcr m!t. '~cb:nj(;c'IIJ!:n 'I,:md,:Pi Ieli5::=hs]]:, if.'@ftLgkiJHe.r! ~nd solii:I;u~ ;~U paU:tha:::bll:m B'jJi!C~ !>Ulct prop gruid 'iiiit:,s-eh ii:'i 'Fitbi,gbiit.

;.t ,PlliItef

"oJ' . I'llltKh -.Ldhe~,,'dH :a1!1i~cu.hlll}~ Lst d~e :rir.:11.U!;!',e, AUI:!I~

W ~b.l ui.\d Sd::I'!,li'Y:JtQ d,'ttr fiil!til:cr. De j; F'I1;'1t r et.ner ,jagd,C'I,!ii~lrl;'i t :soU i Ii ~(:r D'lftliifti h fU'flg' :5 EUt'llI;!! SI AIJII~~T.f.LJt;!l!li harl stem g.e~e;fi si,;;'ll sclh:s t 'u.nd gC!IiC'Jt I;IJlAf!~~ 4.iJdereri!I ~ iii> miJ;l e:r. in, 'YI)(!!nIl,'IZI d U'I:i'tl~;C rill' e~ tlrifi um, 'I:L8~, W,~IilJ. ~r9a.'~l!tf.l sc:ir.e:r Mrib:n,c,r bewrgt se;jllfi, 1;ul.d d.;.mi,t ;fUll Sd:ll i;!'!Jkra f.~ Ii@:r EIlnlbedit i!! r.':hm-U~!I:I"

ieJn Sehnedd ar]![Ij V:t!TWUllpEeI'~, l5eh!]@: Fiihr;,m~ii~d!;ilg)~: \'Ln~ ~~iitll!! 'l!I;Ut'jti ~ct~,fL~i!;e~ Ge:!2J~h'tjg1k_;en :5Igr,U~:-n V G:c't'ra~ eii:'~ wee-ken, V'l;::ttr.o.uGU i~ t d~·e Gnindld'90 g~[" ~rWlbru.nrn v'QIIi, J !lIi,gdifi~:nhedh::'~_, D I ~ ,I\. 'Ul -: 0 t U. ~,t, r;:J. es F' ri!J b :r ~ 1:' Si 1iH~ ~ n-, .t Ii 11 ~ , u l ~ e. i n~ r :£1 iIIH50 'j) 1 ~~lllH~,i t" '[1 icht

to 'u, Ii R III n gr u J]" d, A 'b- ~'.-e ~ C h e ~" '

De'r OOhr,eJ ,ei fief." J iii ~ ~gi,fl.~lei t b-JI gt dn 1l,Q!be~ 'Wgf! VICln, V crallt;'W>c,zh!!!!j 81; IE!If' bat lillie ,[{gch til!! ~& l{Oltt!:t!!l!ln,g, _~n i;l'~:m~~ :I:ili:l!lbl5'if1Gdilg Qgfl f.,:1Jdillb !Ji'ililg!!i:scltUr-rJiS ud kill:'!.1i" ~'!,'I,II" A,w~d'd:_ r,'h~a ".'!.I.'I'i9' d;e~ ,M~;fil'l>lil!::aLeb:t pdle Silr. 'r,!! ,,'et''', h:" riV~l'h rg,lI1eh ~l~ 'T.oif.h:9SIl'i;}fe

12

l.~ f~'il'8!;!,erT'brm.n w r. Ii- b, nn .'lIn! s~[!ellglh of I~~ ".m J!Jy d unih DI'CI, lbc! mD,~.s 'I)f i ~ch~ 'L""I!§IIlJ;l'!I!I1~ n~ ~ t :a:~'VIl! ~'III~il!ii:!:!1 &, but 1~1tl, 1n,l1er- :UI ',n ~h 0r t,h ilU!i!." ill, s, 'H!3U dB!I"l!1Ill:. IG r'lIj) ,I IIJIlIliIli ~lfid ~nl~'nUl~t,y' hlil :ii:.":pblii:U:I:n:g a HI f,1lI,'I;,Ion d ihili: -Uir:r!!!if;jJ ,EII~HI, h,Ii',I'p~1J1 means ,,,lwD Jcr-m.i n~ nd ~ iDff;Jrc~!JlS s~.!l',['ri.1a, 'I] II ita, C!{l1i!l5id 1::11:'.[1 lion III IUd: b!ii 'l.l:krfJl'Q, Ig;f t h~fI,j} iUil:ltol:lll. S1Ji'l~ lltb le aea voW,,' ~Ue,Ui"~I. w'ito; b e'_]dg~ ggd~!I!I~,! rn -:nd ,,'11111 = n~ 9;.~; hli_'lll: the dn gge ~!!I.e ~!\lr, liDl'!],i,~ h,:g'!j!,!!!!!. ,o,~, h'l U e:nu:il '!i

il~ ~ ,ii (ja" j n, t IH: i I:' m~l:.htr.J 1J"Hi~~fl8 (;:;11 n ~G elesed,

The "" Ejj:r~~ i y 10',' liP ~k,~ pCir ~CE' m C'clI11lI'y {I 8'UC ~I'ma Itlillh m,a,kui!ii 1,1 neal;!!! fj: s el"Y' 'I hS]'I' ~t ,nat Q:nl,1 tllc:ludle 8(1!rHI 5C I 'l,i':'i'!h, Ill!!:!.t 1ii':1!iti! men ~nh. t>edl i,rnJl'l Hnd 1= r-~~! h;:~d ~,HU;;; J ~nd ~l en VI l~ OJ ,1= tl~' I itico,l .. iild pr-lJ,p!lgllll'1idis'l i iii baju.~-

:2, Lm<:..tlldiilm

The ~ C! n;c~[ 'ilho~ c· en d tI;'l1ini ~ nE .:;-"8 Lell,d.I!!r.g, ~ i!l lid d,I:t.::::J~,lv~lm:pElil;"l"HliC~, 'nUl' ~i3,mdi1r- oJ [) ,gucrV'ill,1l !LIlli.( !!j,bould bill! dl!! rtI!Ullii:f1,B gf l:d!l'll.f!ll! H ,!;I!od .c t l'uil![".!iI. 'WhillD cU\f!ldlJc'~jHl~, hi:!!! mi9,;&to III. Om l~e iI:i~ biel" !iii 11d:, t- !lfUH!J Iprg'l,I i'~u ae '1/ B'1'''''fl'nding ,jji'finil:lL!l:rrtl fur' ~h,!Ji ''i.y,Il'~ r,jJ:F~ 'f h [ me:n, ~:b ~,!I ~alliltlii nin~ rhe

b!l H']e~wm:'~ h,gUS:5 Qr h~~. u'ii'tlt ., ,

,~i~' d.l!!dn:! nre~'II!i1 !U " C:il,mb Ii 11111 n:t. :h:liiSl liB ad~r!ih I pi 9:'~c:i!.O:~!9:9i ,911111:1, Ih:ifil 'lin IlrDfld~:IDn II f:ilh'C1 ess :Ill ItS i w ak~Ii ~i:Hu',i OORC 1: . ., CUf.di, dJr;"MlIIl e :Ea I h rC FUll di 1l1]~:iU~1 td {!if I e.e.d ers b i:p u~ i!lilil,r.if.":L~i1 "gd~.

T:hrf! ,!;l Y'~ 11 d r.:ul y I)f I~ Ih ~ lr[ll~ ;ilrml' r'll'~il..~ ~!Uil 01 "I Ill:l'll ~1 is, i:!1~ i!',IHI g,,[L] it:r. ill (I I 0 n r~,;n,1Il; a,g-d, in Iii :e;nd.a-

Th.i!l' lrl~dlll:l" 1Ji~ lEI EJ:'Jlflfr1 IIIl U mit (;,III;r.ri,if!~ .fl_ hi,y,11 fil~,ai!!j,[:li"c! ill E fll!spv~~bmty. Hi] t!l~ tlh_ !HU"I'IiI! .1:gIM.:!l! as Ohlt ~tJm c fQ;Qrd~,1!' Il£ ~III 'I !ui~:p-egd~n,t1 1/' i3:PflIr.(I, Ln,8.b I3U:1~8.M'IllIJ' 111Uhid hn mlill y im-I!Ji!J1H1!! ,ilDY' Pi rli h!lIle.flt""""iI:C," .n d~!lI:Il~'ih~ ~~~G:P U'PI d1l~ci r:di'lle~

Nfi't ~ mU,Eel'ti.t.i !id'llc:H K'(I:!:III:~t.n una. r.,.bi;i.nk:~rlic'h;{!i'[ ~Lg'~ n'Wlg h,t ,rillr dm :C:UI:~!I;Ii:!:r !JlitlJie Blide. ~eill" :p'~Ulli!$~~ 'Ylid :fIl:lop m.g"il]di'~ l:J:::rGlJe M'e !)~~eh ',C;i~ 'LI":Ot;i, :l:iQh,e . We:rt.

:t Ulg __ r.

I;e.r. Kh;'!il1ki1'jje!l!!lk,jhI~p:t~i" muB ~n 'Y(lrz"ig~lCll\;1!;!it, S~~!(!t!fi ~i!L' '~ 2:Wa~. :J: 1j'!;I~E!~i:tJ. J'i~:r 'il'~d 'n?iI:iDl~ •. D .. ~~be:r :~11'!leDIJ:!i ed"mrile:rt i1'e'r ,lEm.sil'~ V,M J I!i 'I9IEe N t~U·"'jUbll.:Ul.iibI:n~ h~U. ~ I3dn~d~<i~l,o~9kJe~.'t. liin~ Fi':I1!o:i~Ji: til d}e.r A~ 5n\d'l:UlEl~ ,o!lla ~\iil[:a!:;ldtlS!1 'uno; B~l1e1fe'. DU1'C!h .eel Vrii: r.h. a.en 9i!~e~,'!Jhri'Lf; de:,r, :~'\!8itc]tJng ,CQ~ e:f ~·~~h Ve(!rtt,cJi!:!I! ll. '!!fined ,AC~ lllllt~ til. e:r F:re.iilei IsH !!be l'!ld~~ e.m~ rl;le"" ffichw'l~l1J~P;!l1!l:

UQidl Vf'r.riU~r m~sel:li, I hn IiI!l r~ ~n wlei d!€!: P!!i!i.[.

'WiI:;,:t:tmgl' '. ,t!' rJI.ij~ I:'~MI 1t'~~I'Ulm!t g~o.~~' 7ii:iU dier Milner rli'~n Ei:tJ$ri~l'ID~li;Im D',c·r.t,I!j", IteClfit '_ d dJ~ Sp:"lI~e, ja, i!ItII~~:rrd,i~ ll'&h .. IllQ, 11, dgr 1!I-G'VfiBft.erung' '~4h@o.f~:h!:..

'L~"(i:U'2:~i11gE' Gr::w~IU.!!;!U~g und, ~b.·MaiJl9' ''en FunibJr.-n. dar.l riUl[ ki!~~e:Jili 1011.11 'V,!ir'!iiiu;m,t w)e.~dfml r!ll,:L~rn. Pr J,t~1:ll. k:I;;Hli1!~D, ~!I~'~ ,li!tie:rJu:r e.i!!llWli!!.

4l. 'ill ~ tffi f 1Il1l~'

Dlle! st~r:te ~r. Jugdei.lllhS: t ri'iilUet 5k]j l':Iii:I c:b fe~i.!dli:llg·er A~flr :i~ u,i1.d .. G I' 'fide,

~n :lChiiU:-[ \UU.'!fW~j::htraf .. , odor rileiik'ltfig5l~n, I~ulnen

kijr.m Ui~' i' ,ld~~,lltiiiJJ GrIlP.P'BJ. ,ofie.f:i.e.r~ WErdM~ db~

ihtit~19 t'lfiS "''OiiiU~~ff',- J:.end, !!:IQ fI"{t'DGi:i:il.~ml:!11I Stl~ .ll!' ~~llii!Un II.ll!!r .. ~fasse!a- 9~[i1j.

In :!ilchw.a.cl'L bes:c:tlt!EJ'fii 'Cchl,e~ otrer :s.Q~d'len oi t giD li!![1" 'nJ~ I:.€£~r;: hlllll~biiJgtL~.hk:-eE ~~ :.: IlJUI!Ef I ~dd\, oft $t!d:;e:~ I!i,&. h~tltcl1l h.riLIl:.!~r. ,~ib.e:J:' c1iU("-..l dte:!~ ~LI':lJjil s'b: ts ~ fi GmlJipil!;! n, un.;:l,

:ZIOg!l! ~;Jfm.gtiediB'm. -

Oi.eh:ln5 Le s~'lbs,tfu:1:dltg D,p~;dm,lIf.1~' £[g,h~~t !~t (He' Jaffd'~fif;!!pe. $lie b€ist~hl iIW!!!l- :li'Cduer 'urui "J,!§gill,(n:

Ul1it~.r ac ~~IIg:f51 ~hw~c:ri.![oCn Ve~:ti,1 t:miS(3:;:,£.l '~nd. .rut S,o,ilde';NLu.f~iIl"a~,.e'~ A,:glkU rtmgs"' u.J:t~ ZI!:ni!t~lBIIg$a:ut"g~e;~Ht1A moeJ!i, ~jiiin,er.El .I .. g-d tr!llip:p~, ·etrl:nt.!i~t;zeI1i,

:Oie BUd!JCli1' :d.tllrkJll'~.r Gru;~D [st 'ted:.:¥~£.C'h.

,bet. ,Jii,g·:b:ug' iiJlmfa! t m!!:ftrel'g ,i!I·lIir!ird~,t;'U.,'PiPi!!ifi tllI:'id e;ine'I:L :,",g,b'flUn.t~~mj,lp til" L 'C'l~ Grti!!!!i~U tlirke VQf. U,J-,\Ul ~Ilbl·

'lh~tidCil!l ~iWi t<lr-:y plfl;Ji~~i.[!.(:y' nn d, p!irnnl'.lIlo.lU)1". [I, :Fe~ll;ps h~l' pDWlhC1li] .1.md Pl1';lP,ilIQ~~i Ii! til.> p'u:lili h~~, I Uu ,~:: t tioigh, value fOl' '~'liE!! !iE'lirler I)f !fIlI'lIrlvri I, ";I:I:Em.

3."~ lIrh.

'7lbe gU~tbiJI,j1 mU,!!ll, btl ,a.m ~~c!ldliCiDi~ 9QcI,dl,itil . ,nd. nmi'iI' (~l ~,@i11l8b.EUJ:, of ,I) rl I ~£~IJIUl~'ffHI:n 'WUil:li. U\!L ~ el aiD! ;. nllf!~iJ!r.. :rLI"'th_ilt'JQ.i~H~; hm mi~~h!.DI re.QtIli i;:5 f, (1m ~l., r fi d(,!lI!l!i tii'I,I3~ 't, on ,iJ p ~Q rid IDe,. (:rIII'iII,tin, ,I n:di t nS~J;lI~~ m'Y' tn, Itliiili ex,~.(Ji,la~· tio.1i. . ~ i mel~ m!!! !.In:il ,fill!i.k ill r.':11,i£t!! Q iJ"..o "liI1IJJIili. TJiI:'IFIl,!,b, Ibif!! brfi\h~""IQr E, 'Wd.:f.\d91 ,hj POPIi:I.t,nUoQiD,:t1 :IJI.Ii1l!llt 'I"I.!'~~ t ,LI! r!i!D f aUi!liGc ;Ii 11 ci1 ~u~pect of !ill, fin: sdQm ~t"'lIj''l:i'i3 'l!l!iB !J.PJe. W ~~!dIin8, ElDld tltill:H'Oi'!I ,mu' t rua!!:' b.lm Ii~' tile 'fi,I,i]B'",g.

U 1.9 J,mp(l['U,Iii,~ th.in a l.a:rgif.!' IUIJ:nbl!i[ -01 U, ITU,JI!l ~IJ!IiIDW ~h.e Oplll' !J:tiOil~ ~ 3'-8, ,1i!'I1d II ro lti,~ «u'JmuT~ili'!1.@1 !II,f tlu 1,011 i1! llU&lli 'l!Jf [.fu,erillOUOm.ry, ~e! C!V I;!l1l o.f; t ClI.!!· ~(I,i!lEliID dbi.ti3!1;;:t,

A~Q,lldl,i~ 8 Em d It i"a.ij'jjllg r .... dl,i] iJCllCI'ralo'£''!!: ill d.' Li,iQ!!l' _ IlS I: b~, 1:10 !1li'g~~'C'te.d :Iii ,~nr' (1Ga~, !veL'll W!IiJQ1!~,fl m,l". be 9.uJ:tablt:.,

4. elf,gilD' !If ,1ja:ul;1!l:

Th;!!, s'lM n i~ h ill l J]lI!I fJ,"~r['Ulj} '0,11 i.t m,Ui:l;It: ad~ ",,£.t r'm'~df m {t. hb'l' ~ifiemY" y .'Iltia tion. Ihi! iiiiI~' S'~ifirl1i ~nul tbu. ~f;!fr,!dI1i,

[:Il 11~~~Ui tm.iIl 'r. -neb. lllilh.sE!'li"v,;nh,1i, iliif.id, ,,,,nh, i,;lJ;!;I !If:flci I4Int li:j !).~rI~ !u~d m,ntt: ~!I,I mlll'lIlt, n Ii , rDrlly ~JjJ!!I'L l::ru ilIl! (l p~~ii,t III :!!!!I !9,m Din(iiJt-Bl~:re ,gr g,u:p~. 'i!II'~ic hi ,!!It :tll"it tci trrI,c[Uill,. mgy t IHfI.:pm _it' ... U~' be i..udt'. d ,'~r EI QIIHlitiim,mil'l mm:a~'!J!'Il.

,I n: 5,p.o'F,~ elf ~c e~piil!d IHuB'1i I rt1~! 'tafull.n W t tll gil D.j: jl'-1)r lli:i b:tl,-:," t~ie':i' f(tt, r~il"'fl'.r ~.~!!i con,~9Imtln( :!Ii'fmClSlllf.' u.nH~ lCJ.fII hllld tlla'me e l'V a, BIl.'c eVlim the!U' ~H5 must fJ.h"''I;l YO!ll 11!1! ~':~ruc· I:ured ' 11'1 tu rJ "Il1il1p [Ii, .!IIPd :pl,fIJt o.~f;Ij!il,

nile ~,rruIi !ba!3i'1 I iHillepe:ruil!'h,tJ yo i'}:II~it'aUn 8: IJLD t ;I,S! I b e_ 1lI:1I~'" .. Ul.u, 8l'!)iiy;'J. 1m: {:~!Il"S:~!lil~,S [i~ 1 hId, r. ii1.IIif. ~"QbJer=iUu, Ul'ildil1J~ dJfflc Y.l1 ,. ll.'Ci:m:m :t!btm: s;s J!ll'Id F'fl.1V ~p.el(;lnJ n q-"k II, rCii:II!IfI,!1':;! 1.8'· l!la9C~ fU' ~!jl!l~t'iJ_.~ilf!l1'll mj:!l!9~oll~, Il'V'=D 9imI:lUI;!:r pI! ruta De,ems:

iir21\' be c~.:l1'lDyr:d.

r.'J!)lrmIiUI;HI ~,f B tl'glll,f!rc: ... nlili _ p.~ d f~'ll~: U:u 1 1tI~.ef IJ lli~ Ill.

"h.e ~ !lel'!!?to'o pi a'h~ ill'l CD.,Ii.!lili,!j,tlS r' ,( Ii!!! v~J ,1liI g:r,rHi, . ~:- ill iJ p.:!r ~iI]d. CQ W-',fl.cl, 9Q"'Qd wHh ,jln'l ,[j'Vel"Etli! 51'I,I.'Ii!ll:8l'lh uf ~O

.3

rom @~ j',iii9r:i!i" De ~ Ein!5.e:,'~ 'i!i~(), J - gd2!·· il!o i,st tID..-. .:!ium~l:rebcn. 'Wo' feindn.ei9'e. 'u:nd Gt!U£-,de: ,di;e~ 'lU~. Ji'iiI:

_~~ ,:tJ' ~~;!ll 1".. g_:~n~'~,i,g~-n V~~iihll:,~'~l_~)~fID.. wEg. in S(l~~w.D:d~ ~ff~ 1.'~ll' ~~~'i .w'BliDJ[~l!JIIlh~fI, Ci~ ... ~ geb~lglg e R~uf.pen ooe'[ ~e_1 ,rQ'_~!1'~~iI!l~~rl'e~ _ }t~~w:Uk.lJQ~ d~~ 'Kle:fnYiJt~51 .i:u;~ !,),i~ Lil911l rm CI,I1!~ilUl~rl2!ble~~ ::;6~g, SH!i!lif~:ol"~~ dle m_ f.1elre

:Z_y i~ itm,[,HiSe If! i ,j:1JtI'~U5i'LcU~n. ,

~ :e~:i ~1.b:SUi.n~lgen i;JfO_!]:eren Jaggzilq~,Q 'Yr. hej, 5Lf,-e.~:f.

r:J:I.~ tI(!. t :ilkh. folj]~'fidl~ Vtl:rt,el,h:rC'l~ d~r F~1i i.1in~oIli.u1,g g.'ten

'Ii ~W,1j(jlr~~,: -

. ,I 1:;!·jt.

I _~~ 1",

'I;iJ :fll h.r~:r· de s A,'JflHbrlll'i..g!idij _ li&te5 '111'1 tC dt's Fiih!fl;;l p_ 1U1U.pE!!~

~~ F'i,iJi F'e'1.' ,mr- p Jl;IiDf,'l!~l!te :Fl,a~ml'

d ~ !fill nli,truppfiJlM:re.f,

!!!i' W'flmm-fi- - undo G·e;r~tew.:JJ:n, r, Ar~lt, mw'. Si!;:nj~U!;r, . '51;~ 'K~""

c) V!it-rpl'~srun9' ,'W :;rt. unci .Rgl:ifunUfi~f!i'~'rer,

BIi~ i;::h~~:IUHr!n ,Jilgdzugtll"l! =lJJ1IIf .g!n I'je .... .i~;m'!I'{j,b1;l(n :?lt1.~ ~ ~ [f1~,i1.:ii!;1I_1(:'g"~~!

f'h .iedc:n. ir'li!'i.~Il:i:i ll.ifid Oilh~ I~el". ,1'!,1:t, ehl S e lI.'M'ef"llril:~er ~y~ 'b'E!!I!.I.-i;mmen IIlnd JlLuh:!'1!1il: 'c:£!.tweh:ri'Jll. d~mlt 'b~i AM_l!!i1- f!~ ,Il I!iDi, Stor.Uf.i..gE!11 V{!1."mJedC:II, -w-erdem.

,_ Hi'I t iii]!! ittl c:lflk:ri e'8~''UI'i.'FIUi'''9 ill i!t.lQ!r:m G,-e,biel grii~ere \11 ~*!!i~gcj ~ ifi!l,e"idl:t., 5(1 ~~t ~,m, l\!(]den 'Li:J~~,~ r. QE]"I]~imeF, flJ;bf:YngH!!'~~ b' ~1!J~':ii::iJb~'moJl,~ "V -e.mi'aJd,1,!1l,9 sf' ,krmr ~d'~[" iG!l:!~' :!i1i11:mt~:r.ie!ll~J.~H.'!1f1Lf· ~jndl :(t,m,. ;!!;1J2iU!t~i.eI!i.

5',. a~G1i(nuRq"

C:I iIi: a·!;!'iiIt,gtdr~iu;ng' d er J'i}Sm:~jii!1 hei hi'!:t ,mJli.f! I,el'~ t ,~!!rin, Sie: du,r ~Je B~gl.ldJ~l!Lt fi,1~t hjrtd~ (:D. ,o~1 ~ber lm I! d~, ~;£:IQe:!d~rtdBn, .A~, IlIlbl~dt, :Bn,ilDlUgn'1 ,e-,ilEr. 'V'l! .' di.[.(!!!ndm ,rei u rv.' r:);.'IIUliiJ oiIIllIf It;lMeil"ld'E .Nul:;!!j,.: le ge-~11i. in~,,!lI_.

rg 10 ~.:r JiIlgdg'l'lI __ tJ.F'1! is t des. lb Ei n Te, det" JlgC!T mU I,. ili:ble~1\ Ma5Cf!~n""~fl' .1'1. ,H,i:lS'Z1,i.!Il'1IJ tsn, der :It '~ efI,JiaU Koc r : i.rue.r. Pt~cColel'Jl !!i!ifi~ .Dolde. 'kpl1.n,'i!~ voa ,N':"lL~en iifj':L~,

'i .4

<I;!,g,der::!. and 48 ~i!ttiln~s" GUI!l'I' - 'U~ liilat((!~nii E!!!;'II' Ui be em pl,iD'~IGd, Mil tc..er.1!l tarrn,mil and tlt!i' li!l'lim1l!! :!!iIjlllJl,rt~~!!1, per 1:1]1,1, t l.

::11 !l!!lSll'IBC:Uln".: f'!D. ... ,i]I[~bl,,, !lHUliticHJ,!!l; far' eJi!:.mmilll 0 lin Pi!lOi'~Y ~~c:ured! diCin~cl, \vQO'diid. ocr !f,gQl !lll'lmm'![!u 5 11:11~BS, :[1 il 'Wheili ~'he 8uer'r~ J Lo U o;I,"t 'I! H SiC" an I be [1;[" 1.:1 I!. ti!'J n. ln 'I!hli] tll? ·'f.'iU iiJ~UIi L ill, ll'iUI hilla pro I!P'~:l!ij;il:iidl t!iY.:rr~~"!i~'I'IiU,~' I gtIIt!lf.'In II. I.I":I~, t f 1l-M1:H!S, w:.i!i:ib iOODI!!.il!ll, 'of i!:iJ!!l'vi! I"~ ~pL[l toOlUi, ill ~u ito 't:: f~i<ii:,m~tl,

'i"1hiC ,fQ,II,~'Wi,-~ --: ,- 8i,l'IIitl:nltIiiIi It of' c:tiHnm_i'ilum, t 11:5 kl! ~n !l IJ!ICr(lV~f:!i H~:H erJ p.:!::tiv,e raJ lUfJil,L, 9 iJ 8,rr.i!,h:l pl ElI,iClrm s ii1t"l dl ~r~erl'i lla t~,l h~~ei!ll:

.!Ii) iLtflCll:f

b ILM --:r ·of' t ~.ti f.'g~t1'nllli;!J~ s. iJ . ~ serV;dC !ilI'H~ ~ 1m c om-

mnnl~ :Y!Ji.ilBid

ii.::1 LII'.80eii.' (Qr polHh::!l1 !!IUlt~biD.f.lS, CI,I LI:!,adei:' ~~ t!1e ,~kJ!':I 11.9 !iiqul~d

II) W~ pon,s. ' md r.111 ~er-'jlill W .ur.~r.' fJI DI{!!(:MI' Of td:k:a~ .o[id!!:l!l"ly.

gl CI}oh

It) M~,~, i!l1l'1I':il:!iIllll: ~!I:1d n'(ic!J'ilU!1 tM~'

l:n" !Hn:u.I~II!i[' ~1J1I!I:rda~ P.liI'lJJ'!l),II~, ~ iI'!f~,a. lili,:!j ~3 ~IWLi!iii L h!':' u.nhM • .A ba~k~up ,1l)'lJiiSl'l, :I~ n,~, "td .Bind. >+I~d;r"lll;;'!d ~!IiII th .

ta,!! io'.![i., i9,([1 fhE!i1 (!,fj IJ, , ,lliOI!l duo miI,t ~~!.II!l,t lnl,IIl" IlA;p ti(lM ..

'Wb l1lia'l I-:I:I;I~ gtillivir'iWl£i IrVllllrhr.g 'na.ii I!l'rn '!!'fin 1'0 hI '!,IoU' ~1E!1i!i Sir," ~lf.i' I fn;?I[Jl' IJilIlr::I,!' ,i~. !i!iJl .gr,eiloil [J lee _ ,I, ~"i}c:rlJrt e.!lP,)fUn til tid ~ ta ff

:111& ~ bill' ~,E!gJ:!' 'ifilj D,PfiJ::Er~, i~!.r.~ 'l"iI! ~, ~U~heri h'! i1;

is· Jl;.1i!!n~O II

.... '~"I!I! ,gt"I:1'.~m,e'f!.t ' th'" ,Jiid,llir'dU!!!! umt~ rgt!5:~ be Ijghl; h

!!lU,Uii l n)[ll~' J:i ~,ndc, UilEi.i1;~'U vf,r.'i!b~l~ t'JIi. ~'i.1:t O,CI iihe (J l,h~J' ,~.!Iiifid IlhClI1.I:rl C . .0 ble a rleshl,li~1: i ve rtr!9,pow~r e n 'Nortkw -:i IE! do "'E! rQ,figl! L~'!!Ii =t15,

.In II h.il! 1'T.1".1 I~ ,8 r~l'u!] II O~nj!j oJ lhl!l ~'ull!'ru ~~IUj. mu - 't thlJ'n~ rol\!.'l bl!!' Hlui P~'!.Ii w Ua 1l,I!Ilai wvi,gJH ~1iI1 gill, tl.~ 'ij,,. 'iullum ~! I be re~t bei~ • e quill pc~di \vit h dUPJ'i1. P':i.!i~g h and dlil S:!lC(I"5, rn,IB(y ~hl!l e! ,o.:E'r.-alu!Il: _

:[~:CIJOOqf.utllittl n sind 'Uf:i,~ I'!; tbeihidir;:h., ,D~ , 't~l~ tit. j e "~,C~I

,l\;&!'mpl~ilin-r'i!i!!l! ~'Jll.:: en t5p~~Ul!!Il!ti@ AI!;IS ~/~ M !J.:r!f1 TJI.ll

Spl'l;ling,m,IUljjai:L, _. _

~Iu oo'r.l(;iUhi a.n il!!.t 'M lty,j[jj~I:!' I!!j-~lmil!!r S~fl,iifl]c,~:mp.re r'W;p:If:~ t1F-idli (l:in .. QS '~'~!ill r~mf!;!!b1T9(!rw-eh m;i:: u!iifldn ~J.~, Af,t'br~~I,1I,rI~' vern l,~ut:~;r!iIi~>o rn, tlU;itl, 'L ~~Itla~ U~im~ie a,~ ~e.d:":~~DI ~~iE" ~~~ i:ren. ",

!!Pur .;ili".l:n J;!j glClzil!J li:flioof:li ,A'YSf~~tI!lJl9' m~,~, .. ~,ntl:{n !:I'd~ r !llIln.i-9101li: MEi s:;:1:':i i!l~'~ !l("w,.,.. ... II'~ri, _n ~~" p~!t7.e'rhjB1~i'!I~ _" 1'1I(j,t~, 'W1~n~;,!J I!fCld~n'; ~u~r D'E\5'tmrn t.@ !Elns~ 11~!, b!1MiC'nge-lI"::I im ~t!;~6i',!?{i; Is t i1!oU!I: I,\. Mittialfl:m~ ''IIilJfi Orafli;!! l~'rJ~rrJ, '!.r'01l MU:l'lil!!:n.

Stt't:::~tlli:rpS !fihmrt. ,p:yj}l!l.Q:;gm J~' Eill'l;1l:i, I.i!II'O~ !.:In rl ~'IjJ.'t-f:;i'!1 '8!Ucb ,:;ctfl:'W~J'~ re ::i,t!ll!.I~'~I!.;u:l'i"VIi'!Uf~n 'i;Ln~, ,p.;lIiiOmr,ai!b~eh:f"'W~ii~,~n mit.

fur i:3:io:! G1~r~e:: 'Bew~·f:r.y!f;lfli ~,!!\i,t e.i:ii.~HUd:Ji~ s; K~i~,;!!e r 'W~i1II dil!!(:!i ,~A:IJJ!J:i l61l:1\ti'Sn~~~:h:I!!;b~$! wicll,I~,g'. [il~~o\ftdie:r'5 br~?i,iit:r.bi!i t ~~.I1,d i!i'[!J1i! WafleH l1!! il~, :K';[I,I Hie", :r:I.m£.- j,m 'E.:i'MliD I,~· g~bi et: !,J'i!l::l'II:.\li Ul~]'illii~h. l!ljTu~.

I!rg~~ gl.!J'!!,~ ti.nm, ELsah, doi' !-'.:jg'eiM:!'!, '8~wa:~'nu}l<9 tlIH~1h F.~1 r.d,'W'~ .en ~ 5,t 5i'e.i:c5 ~g;,_1:Qiit"ll;lbIT:n, I-®I :!!l!i:h'WI..e!!19i1;!!lI" Vl!l'iiJIo ~:loj~!l ~J ii1oU:lla ~'i!.: mU:5~n _ Ub~~_rtm;j!j: :~t.li ~ 'Wo1d~~~" '- rn,~ MtJl1I Ltl1:!ri!: jj;1(J:-~C h,i!Jff1lllng ,[I'iI:rd!i~Jef~t:l!Et "W\ercl,m.

!J. A'!J5lIf~.WIiI!J

. D •. e, .A..blGiiri.stti,n~' cf.iit~ @'if!.'Z(l,ci~~n J',~ger!i, lina, ~ell" 9~~_:n,~~:111 Ji1I~d'emt:l~it ls~, cl~'~l Ve~h~ U:~15:tn:n ~:e~ .~~~":.tl_r~~'~t: I a.1Z:1.I~);jl~~~I\, Si,e m.u.'o SQ lu',idJ~' .~cjrL~ ~,~a ~ ~~ ,E;e¥.,iI:!'9l~i::~. tu~u. fIIl~li". ~ ~~inn'_li='t'i.ll..g,t '¥of.i'I;i:I, ,Ab-; An niilJ I JI:;>iil1!!! ,~~ Au.r~ !il~lUFl9 iu ':A fllli!.'I1i!), J cl.iE;m~iJJ.

IH. ~~~ ,:a.;w,~~~ lTIlai~liJ' . d:!II;: .. ,~~!g!J~g;~~1!l ~IIii,~ l'l.:~i, ,j'!!" !.!i,:;'1 ~ !,.o~!~e: gege'.n~tl.iJ-?d~ ~m I ~ ~~!ii'iJr !l!!bL, leb, ~iiJl U'li~~.~i. '~::!,}a ~ " -" \';;:'rh!.:l~ dl'.:!;;' :R ll~e.r~iE!p:;:ki'l\l' 'i!}!i!er ~!I!~l :es ZlE!lI:L~'Q;I,I,i go V,~rfoo st!.'!ieltt 'W~rdefl ,mi;.l.~! ~r' J&gi;lf' ~(,'!'~tEl eIC!ls5lia:.!lH~hlg 'b.lItJ,b, ••

A.:H ,'. 1\~Cl!ht ~~:nQh~' [[;jI~tzt:Jlijilill~'!i!liJitl{!:r1 A 1J~;F!listun'!J~;g'e g',en.:5!t~:mIe 'W(g:rd~[!i 'i,1:]1 ,ELlli~;jl tz:r.a.1JJm, ~rIi, ''ij,!!;:n;'~~k. lin La~,e;rlf!! tm t, rgeb raeh t, ~~:;9iJJii!oor. 'VOi' alll::lR 'Wi!!,5;i;ietrdh::h'.,~ k-l'kl1lll1!!,i :G~ g,d, hi!:! rfi1 r ilotwe':[1di,g, .

.IS

Hergd ~:!!~ f1,g,IiE,51 ,Bre ,bun!!! piCr.lsabl~, A dldlilio DilJJv. dlll!lh!;C d~ U~flI Ithi!)' FnW~,i!!;iD1'!!. ifJ:plo tves ;IU'~ nd:Ellil:cl. [tj thill.! ~ q Illli:;iiDiI.!l!liilit" It :i:s '!.II[!II'Y' p.d"",g,Tlt'l\Hl>i1!lUiI toiJ uen il ~tU,!HI:i'l~~ WeJ ii!:p~ii ,i3!I;,d to hll ve :II i31rii:JNI'l' ~i lle. A ~i:Ul!, ,!!ioillmil! m:f' tbiil WI;H;liPQ~' ,!iI hi!Jul,d be' ii!'i'!g, !.ripop!ld wU h ha;lIiI~jCIUri.llb I[iifilib~ ii~

U moil" o.e:l:illmil!!: :rIlill !iltJ'j;~,g r~' I ~ e~:i1!Ei:~1 t he 8ijje~ r~ II a pl !Ii t,oo n

'!.1'i'itill ~,!:: i;!~f.'Iil, m,Ellijbi~i!i! pl1!!i1 <!lin d bDi!:Q~:k,DiS fli1iJi' !;)ii;m'li!!.i~ m:iil!!!~ 1U:~H!~" EiI_I,pi!lcl g;]y ~' ~:hOi mg!lj:~loI!!:~il.!J, ~~, ~,t:< !!l.-d,VIl n,.'I!I.~'II;) 'll!l!. 'l,riL~Ili ,(3Ib rig m,DM~r51..

D~j:un~d~fil 'Lm~1J Ithe ElH u E1~ i,DD iUldl til/ie ;m,ill f=.~{I<I'I~ gLlcrrlill.:o M!:~d~ f'llii~If:(!l!i liB III!!! t e~l'y' hea !,;i'it!:', h~Rb <![JI,gI,!el' und !iii filii I'·. iil'il lie 'W!I1!.g, P I) 11 ~,

A u.Di~'ol."l'iilI '::'.[I][~iB:r. ill ~ Uli!l' £imil ~,:if.LiilIn t, ~~ ilE!ill'l;!if~ II il:t b~!I!I!Ii:U~ oj EI,mm!J III t i~ 1'1l'~!J pp~Y. E~'pl!t,~t~ny ~ u.i,l'l! Ii -1;1;fi1! ~ 11 We'£!! !i',~ ~it:!l,nUben tho'. ' 'i'Fil' (l1!!l!TIf;D101Ji a:n l,h~'qp,~~.a!~i'D!!!! .. 1 ,!H·~EI.

Sup]: l,ili:nlilUl t,1iI1 ~11,n. ~[Uld, l'IipJ.aI:~mer!; iIl'r ,!;lll'm~ t b mush '(:I rn>C'UH'\~iJPl!!ilI~ g.f ~;g~:m,;y weapa!r:Ji9, ~ 9: [1,1 w.o.)I'ilI< ,11 iJ;u.u;d1 ,p,dl~q,. In. d'[fk'yjt ,~!J!!ppWV ~,j t'!.tll~i'oms, 'F.Eliid8 ~~ ilb,tiii.J1i, W l;!~pC fi,1!;I ~ 111.4 iII:mmY;1l1 Ullin 1I:n'U:g'!: 'l:lili CIfH~!g i;H:tI!Hi.

it IE: II _ ~ Ii miC'n i

Tlriti" ~q UiI"piiDi!l!l'~ of tlii!l!l',BiJl:t:r.i'~~ lEi !il1!Iih::li eo!" ,B:!li d !"I'li~~ wlrurnll!' ,S'y,B ..... ,rHla il,iiI~t rI1~,~ ~ bl!! iii iiW!i:I;p~~ ~ t'!iJ t:ij!il:' ;i; i;a;[n.'muil,~'.fiLIIII!(lC::il iiIID!3 th B 1~~~LiliO UI[IiIlJ J:f;lj I: ~~ r!]JI~'r~ ii:!P~;il1 area, It rn~ i!!,1 :biLl ill U l iJlhl: l hili, !mIlIH'lr'l,'IC'J1.D btl! ~ 'Jf' ts !I.I!'~ ifti):';!it ri!f:t~d, Aflli!I!.'l~, l: m ~'" ,~~:fw!f!' !!IJi ~ iE'li i!tto\1 i JI~.

~ t, is: lJ.u~ t 10 ~,!!IJ~i Y til!;!' ~iUb'iit ~i!!!!!:u~~~r,~' ,r;:'~!!! ~'I!I!!IH!Ii' llIi;e~ dlili ~i1l't i 'J an 'allba b!Ci1d" I $~ 11l<~t: :' he ~'itl!i:~r [IJ Ii ,j ~ :!1i tiWl ~mb.Bl 11!iHiidy IIn .... lIi', I,D 1I!:ii:II.g ;jJ,r :rr.;!!V~,r,Ili3 I:Q l,~rnpGl\rEu:,jl V ttl d~ bl~

,1"i1cik~!Ck_ --

AU ,pi'lIllC~:!il n r: @'19 ~j ~m,t;:'n~ t 11i1i'!: ,~Uli! :ruut OOIiil~,~,!nUy !l.~ ~ii.':ll.!id 'mJh~ a'lC ,rr.UiII!l' bl) :b h;ldJili!'l i:r! iI:~'~!ili:.!iid!1!d t.:i!l;d1Iil~!!i, i H Ute o:wit:!l'!':1 ~ i o'omJ .iH-L'tIi. S'!Ili,tii,bl!!, ~i!;1.~erJl'~cgf 't,Dnbl i.:rn:r5 !o:I'i~ :n c:t:dcd lh!c~1I:'k!'lie-.

"In ~~JtUilig'

Dil!!! 'B~k]et.~d1mg' 'm,'!,Ill >ii:I:'~~, 'Klima d(l',:" Eirll~ilIi~oo.'Ii.mililS~ eieX' J, 'hre~~En, d~m .tUdtrn!:f un:ifl de:!' lEini:~.'lltdi.1.1li~r· ~

,~Cr;ill.mFt, 'w;e:r'd~ln~ _

Die- bC'.i. Jl5.!!IiiE!lei:!:'!lielt!l!Jl, d~~ 'HIi!!@~E5' 'ti~~i~!h~~ Hl@JD;liQ.!I bt !lm b~,It!r:!!, {Ii~'~i:'!I~!E:~'. A Il!liC:I 6il'G~,m:$ t~d.te!n Irun i;m ~'Q~ lli]l SPHii:l!er. dlie: '!EC~i:l[d~l'!i:g de'! Bl!n~JIm;lJ0fy.u U{eF!!!mij[f d_lll:s Ei:M;gl:~ra '!J..mf:S V'lE:F:W!l!tl!"l1!: 1,W1~tt_e;Jl"

:Bi':i,1i,dlbi:!1.d~n :l!~il,d !OjJ'S G e$undlUtj;tsgr~ndiJj;ii Jiutru1i!::b., ~, h.iiI,f [§,i'!:b b~'WHi'r.t" :i;t~U ehler Id_k:k~ Was~b~g;~r:t!!jttH mtih['i! ~e dij~ft~ ~'~'[iiim'hm:ieq, ,S:~I k31lJJi€lD :ow'F;' lfi!!i~!5,~r~~, A'ji:~5i~n~ _ oIn ,~L!E:i j~!i;iU~)e VlU~i1l:lllll.~ "v~~~~~~~,{1rgr!g :icihdcht;e'Jil ab~\I:'~W:!Ui:~~ ,~'F;!.g!et(li0!I!IIl. wcn!l(;![iI. lDi~ Wtii~~oe j~t gle:1;I'e1i1i .Lanse ~u i1fipr~~ereit.

fUJ 'b~9ci:llliOOr~: A!'II~It.l'i;;g:e gmd S'(:'Il\li!lic mU Wumil!Ii~Ie:n il(ii;::r S'por.r':;:GJiuh.o(!' V'(I(I:!, ["h!r~E:fII.

,Ifi

7~ (3~lldD8

Thl!!' ii:: iiIDiC,hhIlS: mlffi't rtJ,!} i!i!.1,Eirl11lli.!d ~o LJe di!l!!UlItl!!] !Of' t h~ !D,pl~r Ili~ U~rn;l.], a rlll!!!~ tt'lil ~l:i:llk fIJ"t.-.d, thi~' ci!.uit'dhm of rt:h!fi' mi' ~:l.i,!i]:fiI.

1'~,!Il' llIn.iJmm CQID.mQ'i), ~u:~ the: I nfB:n try I'ii'!!!!c:r Uin:& I:!i~ aJ Uie! .In"n;_y ls lbeiSt :I.IO~,'I'l!!dI. B.~c!!,p~ i,r;i ,~,!U'S:~ ~11!WJ'!Ii5!, tho dUilldllllS >1)£ t~~ [li [J1i1i!i i1C:!~Dt iPi)J!PlJi~iiii,t~l):n in Ui'i'!!' 1J:~(i:r:!JH'!:ln,o~ !i!!~C!IL nUll}' ,Qlw\!ii:""!!l

C'l:: lUI il!!l ,1.1Il ~~~r.j3lfi'!!:!~h~~" _

KidniSli' 'W'~ [;'m~'~5, !Il1"~ ~{I Dd, 1D :k!!!~P hJI!?8il~ h.;y. ,

U h~ prtiiilji!ll!il ~lul, i Qi ~''[L:.cC ,nh:J:Q 8 !i,J}'!,i'!it~l 'I..~ i~ 'Ynderl!j;l'~, :mlY.fiLts i ~!ltflitl d (Ii r [!I!'lil!li t:e.h:J:: 1000il!. TliiJ!!i:II. !!IiD' .... II!'~I9J dUf~~,~~t layer:9! ~ i1l:n. ifuc w!Or.:n Q'V~r I~!li~.h; I!lUi'e!!:"i e~n,)iibl'~1li I!l li. m 1?i''I t_iiF , ad;llifi't~.OOfJiI to tJl~ 'ex.i[!;!iti,n~' WEUJt he-J·. Th:ii' 'J;:'I,i]tl'iiM !full ~,~ igil:'

i~'9!f'!gBfigt(,i,!d ,g,eilU~!il1 UC~. .

;5 ~iJ!j!ll::' 'N'i !!i:! ~~b bl!1'ir' ,~~I~ ~" fi Ii' iij,pc:rtli! 1§1ruoJ!Jl~ I' iIi,1'1! i.J~ f-I,IJ r'JJ;f'

I!! 1ft!,1(;!~i U;1~i:IlC!a.u:~J:lS. _

:f(l~r,'III(Ul: 'd'i:!iJfi"~;,!!!J\II'! ~~,ri'. J'!i.~~ !~ :~f!' f1 ~,Hnll'l Il'u illlilJt:!fi 1m' i:b~iliI liili'f'ii:. :Be jill

1,1lII1,1l() mitJ,O~'! l'!I!!' iili!liJJ!~ Rt'II'J~!ill u.:nill " ,_

P;~'l:'Ju~,~~'i~Ii'!I!. ~~~'"'~ "l,!!,W!}1'1!!! !l!llil!ift jiJ ~E~IlI~ ~~ii II Ii:. i biii_ Ollnli!l!!iI !!H!}'_ " :P~".ii,l!H ~J ~bJ!!~r h1;r,h, iflnlilti'i',j;;f,.aW~~::t;,;'. ~l!li!il!! r' 1!1i ~~~!!!d 1(lf!.It! th t~.r,I",~i n, ~jly ,Ji,'IlIgii! ~k~mrind±):!, IlIil' 'llil1"l"~lo i ~~'Ilirjj ,j U1~ l:a- ~~ _,I.i'nn I.~b~ nr.u arl!! In;iJn!wniiijj,I.1i '1f1::!11, wlwfi ! !lI' lh]ty ~ H~I~"!i!l':!<:;!Ji!!~:tI~ [!JI~~, I:hrll!ll J.if.l!I!,i['. ~l!;Ir:nJnll~~,lh liJoI1l)"i!li_;.'Y1iJ Iint~',~ 1Sl!Jm!l w!!!!r4~~ !I~d J'!;.h:!r ,llIlirL; !li1b:1!J hi'II,ljjjD't rr,.i1!1r [J1!I.d :~~mml!l· ;it!im~',iI1!!i!!.!!l:l, ~'!,lillilu ,iI:I!1!J11ily.ud I IIi I,hlll!i!i 1!.Il~:!t~, .

in !i!lII'~ .. ~'~iIl_ P m~iUl :I~r:~ ~Ei.dMJ,G;HB, :liiJ.~~~ ,ii1~I~IIiI, '1,. i,!;~., hi. '!'N!1]. iffi!i!jf:ii!i!~ !lia Cr'i!ilil !iliUl'i d 'Iil'HiU' ~ih i~, ~i!!!U~liIl:!m-'lIJ 'I!!' g,rJu~', Tbii, o;pc r= iD'iiXi 'lilt Ii IIi!' dii !llittJli CI~~~t; tn 1t.'I'Il ,liI!Hlk:~, t'llnl Hill ~!\Jjr 1)1' ~!ila' 1!i!'li~Y" ;Att~r '1 ill 11 I" I, Ui;il ~~~~' ~~ Jf!!4.!~i,~ :: II:~ I IIlIJ'I1IlI~:r-l'. biilt wH~ l5il'ail:liiii~, ~mpJiJI!I~iI g~ ttiMilllillIliLlliiiiiiiii!; ff!!!!,'kn'I.n~lIlh:-:!. !dEli lii_i[jfIliji.iTI itibLii i!!i'! oIIiIlg o)llil!~iI'l ~!i~' !~

tI:IIfi!bh i!!!rruhiJ. '

:'ij; l'!,II~'~i th~-'W;:(ijm~ililil:I:1J fiJ~f.!if,~, r~~~F' V~v,_!lLY;!!!!i i!!;!'!!il ~')l!~!!iJJ~ Hntt:;!CII'U!'!'J:1llll f~~~!:!I'~~ ~~ijJ!.!!,l;!lml 'ibilli ""'iiI!! iii • .I ii'~ ~i!ll i~!~~ i~ ~1l1l!!N' I!ll,.uu,m !I~I'imr:i I, 1!h~' I~gt!lru~~fin~ JMju~ 1i'i~d(h!!I1 ~,t~~ Qgl~i,uli!!d IIJf ~,pil!::L1L11h! IiHl.J~ljjtm fmmii I'NIm 'chi!ii 1j'~lril[j SiS

lJl; .A.usb iId:lBIg

1,. !idlrlll~d~l:Z:ili 'I

. G!lti!! .u [jj r ~ r ... ~ e ![ i 's' It ~ 9, ~'11 '@' Ausbil(l'Ell1~' ht m·1:' liID!:!Iifi J.a.g:r:! t v~ 1JI:~:Il~m :Mu;t~'fi.. Wig, sie :JIe llJ!ii'; slf!(Ij n~~ "Wli:cUiJ~r~)!I_n Zw.\i!~!iI!E! tillcnziIJ·f.! oli:l!I1 ~

W'lijjUi;l.~I!.'U3!ibih~iWl.H! .kitie~.a;us.hlJdUfii). G!I ~nde," und C~h~!!1ti::tifiil!lilllndtmg'. ];1 ;!l.hltaD;E!i~ mit. ·U[;.al (;1 hllili< 'Wodi~~e,~ p;atL~",naik_b!!!k;tj:ir.l:Ej~'i!I~!Mi f·e~1: JtI:!FIgmp,p@.n.") ,,ffiagd~u;9i.' ~ Str~U}~o rp:sa'l,.'llsib:lI..;!.l.!l1.g.,

P i Q 11 i 1:. :1 ;ii, !J. :I l;[ U ~ til I'l! gi .I:Eiit !5i!!i we;lD; D.fj,~~ go; if taO. d~r J·i!l:p~ r tlb-t;::J:' [d:i'CI im .K:J~t~!1!t~le~r 'Ver,I\J,en~bai:l"(j't1 .K~inOl"i$se 1m S j}cr' r- ·Ul_ld. S:P[~;gmii!:n~d ·nrJii1Jgtt. mlirn. .m0!!l~liI;'~t. ~~t: r Ten dlii:. I.a!3·'~!:· ~'ii!,t m~f. d,lf:m !!l®iltI"'el:'g·!;!:'b"i.et d,=!f ~n tti t- 1 ec:n::a:ilk. ~~lWWld~1ig

Un~nitbi]h:lljicll. l:!ii~ e-.i.iEiI~ ~r~l. tii!Cb~i' '[I' EiI. ·t E!l I W !l!: j ,!!ii' u :n ;g,t. ~ e· 1:' s ~,~, { .H ,j. ,I r. e lli[el V iiHWQiililllilllJ!,.. '1.. i:d:ilIl~ 'lJI~d '~:r'" k;J:I1rutllir.il t{.

,ll.€ijil!! _A'1,i.5J;!i~lml!l!J' 'ZW~S·~hi!iUI. d~n. !ih.:i!i~~t~1IiL kat F.gJi!:le;r' 'iii!JhI~"I!rnN:-e", '1lI.4i~ ]~~~ de'f), 1W-m:pfW!Il:ft, !lh;l!r. J ~9de'! nh,.e'i't.

FIi!ir d[~ ,~[5~mte ,A'Ui9!l:tiIdllJ!:Jili' 1'1Iii!~'I::en d;~ C~I;!,[ds;§U;z~:

_ I'~"" - ... :!! ;;]I

:~~;Ji:.! Zwe."i9!l!i I!:~.n~, d~1]l b~5iiQftde.ren Ar:l([~d:~i'WJige~ ~~,

R:lllll~li.:f.,i.egeSi" dJeH!i '[;.eb[~l!: ~m freien und -diem '[Ill ~r,I. wiie9~" '!1~r N,~~l~'h!i£D§U~~, ar..:l!:t1if.:ias'!;ilHI,; AIl(l::j U_I1- '~QtihgiC i~:~_ w~~t!liiJ.:55€l"Ili W~cln'tiJE;!:~' _b!i1![irn1J ~'U. w,~erlex. k~~ 1'1,; .F>0,I\d.'e1'uqi ~, tle"H--egllc:bk:~I,~'! AI"!!~~$UF.lq5r~ bU~1lgloo'n!, 'E:d~dJJ;j'1.g~u:j't. "(1 ~.e-r J~gEtii:Js:jjnk.l~ i~'~: ~;I!!l:b!J !jIlf id'i!i: IklU Jedes ;Sici;Ul:!Ca 1!S~ l u jpe:idffl1.,

~., G!lriljj.d(:~a:~~md:r::gil!!J U:l.ti, 'famltlng

!tiei, deli" (]Ib:!.ltinde~_:mut2;ulU!g ',,:uld 11U'It'll:111g ,i~l, ~Si. Slc:n vor G!(lIll.. iFein.de, ~U, '~!:rbiJ'I:giPiI"i; 1!.1~ i~in,. ~i!Iy"5el1,.-er!i. '0 I;]; e r~ IJIi~jl '~ '!icier t'iicu::h El:m, all kO:I!U1E!n, IIUU[ :~ FtilH1::' dl~ r En~·' dl~'J:~'!lr_ ~lll!i m,a.~UC"h5t ,!Ie LI2:~iie5 lJ!ll'd ~I!:Uel:l!.l :9i(lh bburns, :Zi,~l ~~ bjet~n. D~(!i FU~r~:fiil.'U~!E'· ~'ri ~ab[!ll. nJe Vil!~:-'

9I5~ W>~ t'dl!lfi. -

r:JeI~:l'Id"-'!iIIumo tmf.il!Ei i~iJlKrl~J:'t geJ~~'hl~r"{tes, A~~il!;5lii!:f1, an al'kt :)!i!i~t,'!u,!,gg_n; E!'el'Ucfl:sl{.l'l1itiglln_g ~~ ~Tbe ~'0J1i. u.n~@'r,·

~DI ~ 'Trajj:n-i:n'l ]. fru!li d iii i1II iIil pj,plft;

Cil,\Iill!d iiiln~~b:y t~Q,ilriI!S, ,~ Dr ,srel!l~ 1I,I',~r'lill.! t!ll !Jm 2 u.llr:ri:~ la, W~·!!:,r~l !! i~ liii Q.,ld,IJ!1Ro ige mJ!iI ~ l.i!i'fil'po ~t~.f:!!!: bl",Ei.jjt:I!I:l],:; l1W:iU bi:~ :tili~h~ t,:!! t he m,'C-mIl,

Wt:iil.Pii.m6 l!i'\ilii:fid~. fJj]1J:r-kS:Il£lli9n3,1P. IIJt U i,z;~~,g~. d I:he tw,~ :r',d.iIi iliifld 1ii:(J:mb~ I, 1it'.ELL fii[i~, illi:.Hiljj~~,illIW; ~~ bnl~~'F.! w:ilh .!iii ~d, witl:!l!l!iut w~El:p~m~," ~'lD~i-~fgatl;~I:; t.~k de,5tn.u:lhm ,[!(Jn~, :!H~.il,r,r.m,;] b;Qtdtl u:cb!3~.'Q.IUi{ls fn ~ ~1'lJad. :!3,['t![I!!IJ! i!!;J(lld ,phi[DIIJ !li!!:lI1 f[ilit:rn!il'lI:iJliiil~, mi.i;t: be U'iU,! ~J.

f'Jn"t~iI!::rmQl1F~'i' !:!IDSi:nI;;!I!;!'r It I'liti-i!.iIil,B i~ ,t!eO'~iB8iI.';Y I,i) tIDe, e__)i.t'i:'in l' :11;IJt [Melli :8ucr:iH~ II lil:09i fl t!liiI:!I!:ii1: ).I1iD~ leda e of i,I!!&N!i.] lr£!ll, ber- 1'i,9:r~· il!llld [ub Si'l ~cj;l!.i. ~md, can 'I/.;,IO~~ '!!!it til d!em,o~Jt'LIJ:rni,

AH, ~~:~ _B'II,iH_J'iU!D 51 ,Elii!'> ~ilil!l'G i bJ'III' clt!'Liiitl: ~, 1,f1:n, .. m::;~;!i:d :i,~ the ~~!Ilil;:i.':1 HE:!ild cl dE!atJ'lIl~tJiI,I!n and !Ui b!Jitl1l,iiil~: luuihli'l lques,

A !'- !'Hi:H~ii1 h1!!!<1,~(it'i.gg ~jjj ,~~ fi!3it .mitE i s ,~firljillpen l!allle. hecause !Of t hE- pCi~!i!llbJjHt i~51 d be:~ mitis: ''W''liuf.l:dticl.

'1'11 ~ f[tdl !l!! wi DS :pr.i:mdI1J es ~Y,5t bg bi~ld a,iii 'i" "I.~;id r!J1iJ' u U,

~ral:n~q tphil:!lit.i!iI~'

A.i I, biii'·.8ii'il~hil!i!li ini,.ilil t, hi:!< '~licl~iIfi i:if~ Ito ttl e ~E!'pd 1;11 rill tl:'i;!.i l'i!! ~ 'Q",en ~~ IjI ~ E:~-:'!l'riU;gj w'.f!!d'§I'i!!!.l~'Yi:i1:8 hi th.e- f:i ~1 d, Oind nl~h t liIHJ!m"b,ilit ~ :E:ve'r,].!~ hln~ n~'~ n~CiB:5.Billiry rn !H'lt be dh!;PillliD~clII ''I.'id,U. I mpIOl"til:l:i,t llI:g;I?!liiiCtS rnlliI i:l!:t 'b!l:~ rcpe'-at ~ld 68: Iii DI ~ gi:i] '~~i'!i~ 11. (It 'I ~ IIIIAr'!!1li:mp'C[ritlillll [g ,riilE!~i IliJl:iit!' fi'iiiillllii'ill !'!'el'!I1b:!J~ '~'D.JI" I h~· 'i::'liiJ'iIi~bj.lJ,ty' t(l; iild\illip t, It It!:, i nsen,u!L~ ~ ,gild, :,h~ ""hun· I,"'-i::~" :iJu lin!!;:'!., th;;ilJ, II: ~;5 ti!l' dD'iJl fh~! n[l:[i .•

2, 'IJiI~I~ul-"iiI of T'r:I"-'Jm ,!lind. CIIIDPI4:1I:1!PJ

,P'v'~P!!!'~ Ii!! UhiiilUlm P. o~ '~r..I!' ipill ul'oJ.l:'l. I1r.'1d ~,I]:n'!J u r:!!I,~ WI i.I~, i1'l1i1.1,Me nne tOi nne c[!JiJlicl!!~lm,f)nt. ft'o'lJ1!i th~' ~~'HWll· i r. ordew ttli d r.::lj;e~,ve. d'I,I'~ i1I!!!ld ;S'!!!:rrH:~~8i1!' ,b i:m. Onl!! !ljIi.l [ ~:H(l f-' !l:iit'lliY' Uu'!! 'I !lII'y ~:mlaJlIl;li::!lt iI1'l1d ~or~y vls~b Ie! tal'!ei'D: p!flill!l.i,b~.Ii·. illl ~U;~ © r d la~!ilj,',I'"Ii''''y" Camifl u',lagle' iil,~a:1:fist Btl" !lri!!l!",' I!PI U !!U: IDIl:'VeJr.' 1m (QfSgIOOi'ii.

tIi'!:1 U :;-',!;IUQi:Q, Il,f t h~ ~:I!I't·n'!bil. '~qjti1i.'~;[; t.niil· skU'1 [1il u,1l! or all IJ Il~,9!i,bd ~;tUt5l! !VI' !:IJ ~!;!!." ~n~ !!;:!);g~go~.~'mE'l1IIt[! and ~c n~.1 et~1'i!}t~on. i;j F: t.ills ciClhli' !lli:f ~ till, b,(3i~'~ allflill 'il md ~r.Bl'iI¥lJ,~d.,

(S;S W~ll:W'[Jt{: C'c'!1'IIba,'i ,1~3"t:ruJIl:~l On. M,D ij!;jj,]

. . _

gt\!:n.d und, '~I~~,le,!'~:"i!!IfHI, ''I"i;!IU, _ D~l~,'l.teJ~,i~i:ng' ~y nd :Se~~tle~ ulliJ. "V'I!! rlI]JI!!IIiI~rn] d!j}~ Z!eh!5~ ,d..i;!~, mar:;l, ,d'!:!:rg F'!i::Jind~ bli2~iI!I, T~r.fij ltj] g: Wiil rd t:~'r~i,cll t @nJ:m An.:p.aooi!! 11, .E!,J!! ~~Ii!! Urn" 91dru!!'1iJ niH R~ lfil!! 'r:J,i:"l! :Ci.rI ~n.liilr' li.nd ,k !I,t'l~Ulcbe,r 'i'!1r:n::fil,'tC,.c:1 ILIInit ,dUIfi:,ll Vi!! ["m~!d,m olull"I~Uger II ~ Wii]:!milH1I91!!1'I.

Filr !I'e!;,,k,UI'I;g !:md Ti1jruJII,~ sfnd f.J:Ugeinde a~t'ht!'ii~ p!il d;,h:; 'III, ~~'u:'rk~:1iI i

,o,~ D~C'k'!!!ln Q n.r' ~, y.'ITe:r~ dC'II [t.jn~t ... , \'I,m} ,ta9i~'IJ!I'li:!!,~ .i!,i\;i!( ~m :Ma~::'!ld1 uru:lJ Il,t!i:.~, "iJIIlT,::II'i"ilhll'ilitetJI 1I!!i.ii!!,ii'!gfi: ]!:Q~tt'Q. H~!i ~I!, l~'(il!i;I!!!:n~ 'ril,e~. :s'~t.i lulih~~lh l'j"~I,d,~r'~ S('Jj.mtm!1~Iltr. H~d .. en, ~'~,!;iicl"!e., '~mrl(i] d;e;r'~ :e;!Y!51ef; S(ihg,Ulf!!eil_.. M';I!;UC~iii. ';Z1.liii:lDiI!!, .~ r.ii'b ~j ,:&cl:hDI'Il.!fe~ ~~w.

,f!!J:r dirS:s Arl~ldd!;iM:" d:~Si: ,}~e~i5, rlr.1i :ffui:l1tilli:eh.e FoS'D m,;U~m 3f::J;g,Bir. d~~ k ~,ei r.ml,~, Rhi'iiil@:'Eil~. FliIf,e.h ea, E:nIIh~.ufil;!.iiil~, :Sl!l;;!:ill1iJl~,liJr<!::l!!1. M{!juJ~w::r5ih~l!deni Ctr~llflKhet I,'l,nd, '~tiil'llm~ a-l:5;: O;l,]e~il;ufl9', m.'ii'5i9iil1'.Ilogl~ l '''"(l'rd~Ji mU@! ,I ~'.

" __ - I

. ' ,

-F

_, .

• !'r ... I • I I ,II "'1-

'=- ~ .. ,I.

Io'!"" ~ I • I

'~_, ' .....

........... '

III I'll •• ~ .... ~ ~'~_

.:;;;.

:EUJi(I, 1. ,AYi5ti,1!,! l~e:n. y'{I!t1, ,k.~eltn~ nii1:Ckl!Jiilg~1iI

bl He~,i::':~,:SJdi Li~',:aa J ~lr' f-alti'Ci "if~:[I, Y:n.t'l:ilr!!i-irllllitd._'1lUlid 'l"llri,i.'o!!!WJ!!"!l!·Il~ ~i!;,~ il.ltiltw!E'!1;di,g'~ ::E. D. b~li'lt,g", 9Ia~:riilifJ~ U:n.I:[1I;li:1mi k~ •. u~c~ ,~~w l'~ !~!ll :I"liell.l !:ji1!!rlJ(!·m. ~'1!-:1.~.!.. lhso:m.f1el,'!; i!ij;JI 'be!ltehu:::n, i~: ,g;!gm !:fie' S5.bDii:J!ette ge;g.:lD t}!5l Jii.mm..el.i die ,OO'w.' J~ iJ~ r hei:m \!'1il.rtgil!:l'len uhc:r HOiq;~l '~Jd 'k:~!J~ M't,;!:i:

A1iI:h,'liil!.en dr::m, A \iglil! '~Pe~d~ 'b,iIHe~.;; DLiIl'5C< S:U: IH]iU;!;!tl:1!!n.'. v].[·nl!"!'13!' 'kaii1'ilLi iilIiJitl!it fzi~:J:" '~nl, 'T,;'3Ig~ :JCHL-.dit:irilli (illi'l;~ til hell~':ru:tl N~.'~l>Ii::n wiD, V'l!!!trNI'!~ [' w~ m~1iL ~EI,~;~, ~l,

~'Y:rd"i~t !!] !'J.dI ~ hlld,Ui\\V'.ili m u s t a lse bill e:1!}~,itilil!li'l]d. ':~iI! S'ii:_!:'Il'\o if':Illo, ru 1J19t: ,1'J1w,oJlr!l be ill, tc 1':11 t IEiimI U,mii!',riR~ ilIJiii'!l n :iii m [.lIU l,ilrMG"I- r Cili:rnuli !dlllSiEi hi -IlitlhWr,::vii:d. b if fld'i;i;JiiIHIlQ: iliili ill'" 1: U~ii'O I.:i liid,in:~ <wiUl1 N,h,~ help 'i:llf natural i!.Ii,nd ,urt.i.f1:i; la I ~ill:Ii'II:S illild b:f!' a voo:! d-

.i liB ,fioGlt iijjciiJb~l~ 'm~'i.!'ti,mY.ni:s. .

thii!i f!iliLJ,I!l,ft!'~n@ "p !!Ii:l'l~~: F.:oD.Fi!..~ r~,f;i~ ~Il ViI,H" .!I,n,d. '~:;,tlfic ~i!!.I,m~'r.i.:

~Y!i!!;t ~E! rel[!em'~~l'Ied: _

oj COVel:' Jar ;t"n'iiPd:ltifi S, hi:llil:· ,lind .'eM !1l'ifl:l'E! dI !.I~i f1,!.!l: ~he IIIi IliIro~, IiillJu, ~!l"I:i!!]'n o,i.iI,v;:jj:fim:n,~ i:l [jff:\i!ir:i:l~, Ib ~ i illOi;uM nms, ttl I,I~~ • Ibould~:r,;s" '\1'i;l~IJrl'} is,, g:~chg:19;, fo t.t.i~ t~ tLii;~d gcs" . b'u~,h:Il1!. iC!Ol:n~ f:i ~:~d~-, 'hO'Y,9"!9!, b 11 rns, WiHU;S" r~:n.(:'~; d !~lChE! s, djr'tpij,ii!'!i 'i!!hL~

_ Tih'~ i!!l'!.Hl!:rri~LI] !l n:e'l)km~ UIP on el:! e:~.lt .I!:lJ!u'd,1i! .rn.!l:3I, mF;l}(1o'! uau u f jj'-:- ~i1I ~ btl' alllli.Uil:!l't dep! rl~ :g·itlli, • .r u i:'t'II! W. d Li:"!:a ,o.ilul, 3,' nek!Nillil, ,iiTI.!!!!ig ~iJ!,gi;l,"d ~R,g. S~,!;ii~;9l b'lJ~cll~' fcu,;' (iiOi¥iC'r ;lJr,J,;d iEgn,~iMd~ ftil!:1,[ :, i:'tiiC't ku~~ 'l},

Ri~;h~! 'W·I.\DII£:~

p~ i:ih'.lrw.l 't. Ui ili.zu LiDli u:r: 9:~.[!1!! iQg v~r

b] 'C !)n~li~J:a~\(i'f;!, g~ thJt!I c t! l@,~ ,0'1 me b<g~k- ,!!J~d. 'i!~:dilrsr.(IiIJ:rflid, ~~ :~I!!!I,"ll!!!:r!t; ro;r ;e';(~ lIl,pIe. t he @,r.ell"~:!I;re!ln !l.1l.! f!l;l!r m, (·fhl's nn ,!Illlm!lJ'!i'llll;8:1l ,1I1~H;!:~irlJ::~; Itgbt :vel ~(1Iw~::Dl"Hl[Mj, ,[l!IJIl'Hi. E'9'l'i!eC~~.lJ.y' toil! be t:(Hl~,iJd8rr:d i:ii ~:l!iii:' IilJlilil't!li _1.1.1', ,!D.I!lIili,~.m,:!!,~ ~ I~e .s~~' 'WhL~h ~h~ E:U~f~mJ!, tirr~ t"~' tg ~h~ '!'JiI,gl I:hl!;! fil,r.~m y ~~ ~n .ilrl.v;j!iiK::in!8: 1';1 'I,i'E!'r 'Ii i l']~ ;f!!i;!a e'!l;'11:!! n HUll S!JH1,Wlf! Sll, !l!~A!~ r!;I t UI_!l!'!!, r tu,~, iC~n,tl!lll'll r ~f:f~ c:t tn nill'i: an 1:1 u ghIC·Iil'WD,:Y lH d!IlY~ mmc; 1b1J I 1J:L.'Ul< ti'llri il,f!j hr.lSb l iJ.~£ht:! [P'a'>t: I, m~' ~ I. . . i~'~CiI,-a:::!rtl~. t 1'~111~ ~fii.i_WI~~ ~jIj.y-.:_t~~~~~~!1!jj.~~i1 _iil~~~j,i;l!I_iIl1u!lJjb m~ ~N IFgry

(11r'lli::a:.J': ,tEl tJliw,p,ii rf>t,:lil. 9i1l1.!llJ.1:II 'lJ IIII..-ti m.1B~ bIi lLiW1nlliil!llrid, :t9

- -'

~ ... -

~~:I

I I .... '=--. I

I"'II~!

!l!'- I :r.

_ .. \ ~ ;!1~.!.

:pj duro :E, ,ColrI!5'dcm::u.tLon 'Di bllc'l~ ,iIi_f;l,~ li,ll,def.'riru I1l.f'I d,

~~ E'iJ,r'~ry i!il:hlldo Vii DfJer~ :EiQ.:tld cal!'J!cl'l.ln~giil; I, p~~~ u,re ~ J,

" ..,.....

,_ r=F-'*'" . .,:.. ..... .. II;

~, y,~'

II"'~'

I:: _~ ~ ..... -

~-·'::I!I .,_.~

,i'.. ..,.,.<!

\. -;..~. ----- ...

; ".' ~ " ~

- ..

d} ~ ~ _;,a~!i1i'!' !I'..Y!!!;! ii:J n r',]J'Id' U10'!:k1,G-:h l !~dill, diZ!m 'Fl!l!l,ncll~

(l:::!n ~!3I1 le ast :Id~~nli.1'~, l.:!1ill 1'1.!1 b:Lc 1.oi1l'L} tBUti ~,),

m~dlitligi! :Riibc1~ ~

~i.h! ~; '~~" ~,t'k~'~-in}~:r!L'1I'i;9

e~ l%e wlelvt~ y-s tl!.I'II na ~ij:r'1 i:!ihm T~'[.Q,Ir..U~el :ii:ind! Ea.tH~n~ d,~iI;lfrJ i Zw~l;C', 'Ci 1.: J~! M~~!S, ~'~t~~d Iii" Kr.~ ~~C:J:'i E'~~ L 'l:£ir ll!lW.

Ge~~lL't ~n.~ Hij,,~,g;~! :IT:rg~:~I'I:, 'mit :Ermifr~ ~ 'Ill]. od:tJ;' f,illI,fb~ 1m, l¥i.rUe r mit ,UCril!l~~ ~ odm ,M:eb.l. gE!!~,m.t werd!e£i!, ~ei oor T~ mUlfLg ,f:(![!ii ~t ~!!!I~~ i~! 'ie='!,· !r!I,~5oitm.i :I~~'!l;Irn~1;(,~ 1ti.l1Ii;'h(!,! G;~5~ '!!!In(i lJ!D~s tiliek'lll '!J mZ~Jjd~1 i1r.i,~IlI, :11~ ''fai'~ mung- 'WL:rdl! d,[]I l[u.1'('n, rH!i::;jiI!irl,ii;bli!!if~ !3_~:il Cryn, 'W'et9H bei g~~ ~b.i~;kt~r. Ar.b~U :g'h:'Ji~. ~ek:h!.,

,!~I D:ie ~e;I~\I.".Ml!Jid"'Uch:il,:g'fi IWJiI'l!l LlkIHl![), Till [11m ~,U~'l siiOd:: liic~ Z,e:Ub1Jl,j flii. "E:(II:!i('Ii:JI!! __ , 'i'.i,jji_>'§!IiIil;~',;:rer ! a(fihil,,'.1d1~rn.. gI:ro.De l' ~~f1.!i li:i~l~ ~i.!_m, Ab'~ck't::iJ1 "f-!)n ~\Ll(:'h:!lOO{iJ:IiII:;nl ~J~hW; 1L1l~: kl'i;:d.~~' ,J,(j,r ~:e':ilfcM 'lLfi cl Sc'hu:UQ',r,;

T.:i mlMt.mClc.11 lJuld Sii::h:i'lli!eh!!fi'i!ll~L'l, (tho. d IlL W i,F.i'L E !l:O"~,i<B 'fa rr.1 Ii 12 [:It!'!, ,~ti.r. e.a!5i G~l eM a~_~·e:!iL s-ic'h le-kM !S1!l:!11!j~ he r~,L!'.,!I,~,i8rv. A~ l!l!1 lf~ii,~li!!hhilI9:s!Wtu t:':kl;l',~ :rc::15'!:hf!'t'i.'z:tl! 'Ii'[IIJ', St'lm."u i i tid ~<i::litl. !Jut. '\ill! [.w~rJ_AJ.a!r._ Djil;l'S:"i!!l kltR1l Llkk~ T,;;III:rm;!lHlei J:"u,m.n.'t:'n :m,it r~ ..... H~~ lJ;]H~:r:! MU ~:~!Il W~,i1! ZW!1.:j g'~n.. Gr...=t$ u:;rw:, :b~'iitJ;!i:rr,g:ri, g~'i;::f' b~~.'~~c~ l "!Ii ~r;d,'Ci:i;. Ir; :ne lae :t.~nll~n 'l!'el[~ :5 ~~\icd C,~ r aru:i[l'C l~piL'.lgn, ;jjdc'r ,J,'Q:iIil'ti~l aus DiIli:! .. t; i!il00 Ji~'Picr ~~Ui!JIf.::~nlj[~r ~ w-.~ i;,!~tJ. C:ll is [ ~'ti!'J:!ck;lfiliill:iil!J~ ,1),1.., dlili" Mtt~Q OSQ,[fi 'tIfild 1ElJ:5 lJ,d~,r. ,Hi r :ir.j}~~'h!;!!!5 ,A,m'bcr.iiJgl!},n, 'tliW!, ,Au:E:""'~~hse t;). 'V'Qig 'l" o!.i:mITij t teoln. .tIIl:mbJllliIg',er.. tS;ild ~)~,

d:~ Thll! 'II mH'nUIL 'jflIijj,i I, ;jjlw~j.;',!; 1:JaiJ:.,e Ic~r~ litilet lu.l Dif:~i:""Jl ~(nly aa !!I,mnJti iIIl ~ mll)ifI: ,ilS: P ili!ul:'1 b.l.~' (Pj!J'~,urif1 11 l.

,':h;;t.UIHl' 03i; Mlnlimj;Ul;t'!t Ute til ~8-e'~

IOJ T~l(!l PlIQti I: lilli!' (:!;~'~ !8nJ; ~J!!t ural i:;cP1ifi@'i!lflnS;!lI P'i~iIl:rii9! iI1,r~~ ~d[ill!iU U"~ 51.;, ~ Wi:8!!!,;, :Br~:~;!i; 't;!H!!~!!!-. ~'I~el!ll, heJ'b!S, I rl!i!fyi!!!9,; etc.

f!:HIE!' !lind hill c:u:i!1, IT:lIllli !I: t. bill ~ u.bdu ed w~th dirt, s C]C! I;, ilJ f ~r.1Ii l;!H9t~ pnillii't: lit i he !fij i,nt ilJi'! w'~'i:~ bliU!1i: Ik:bOlli:d (;b,g,lk i!Jiif rJOiJ;,ji. Wh:ti:fi ~;a.m~,d~!iBli!JS 1~,D.mr;u:..tt!,i!! ! t ii9 ad vi,t!!a:bl;e 'to ve~I~~'l ~,m,e.tl t~~; 'b"!J,\\j hes, 8f!IU iii (I nd mill:!;;! [1:, Thill' C!I!L~i[]:O!!J fIII~ It hU~1 !bil;l= iIl{Ji~1.'~:Ii milDlre n~ r t,Ul'aI ~;d, dC<(l,i!I mcrt wttl'm:r- ilia f,D:II:~;

fl the rnJOi!i ~ iil'~;m.!nW 1I,lt ifhd ~L IDiIi!~bti ne,ga ilfi!i!'am. ,a~!Il': I,n~ te[ji~ GIUWY a9~ i1J,I.(i,i:I,~iJ:U';. iCi:l.r:m.ouflLl'8f!di '!ilIlBDnmS; cam t!!m]ls!~il [Pifiliiii i:;!lio :!ii~:it"til.b'I:~ CoYiiiJ,g i,;.f,IIU,~~ill ,il!!1t:!ii to (::!fJ_'I.n!:I ~ J!l)~.hoWIt~ ;e(!:~,. ~,nid ~,maJ[ 1J!,:i:!i,m~l!,!!l:l!;1i~;!::' n!!!!t~ ~:g iflg''W~:r' t,Ii!·~ f~~ ~~d, too

Bih!!; Il i~~'!!i; ~

Ca,miOIli nill81~ p[J:n~lI.{l mbj,riii'til iIllldJ ~lHfm'~ ~PINiU::lbo :'iIbi]~"::l1 ,ili!~;t: !:<tl:i$1:y ~c:llnm!ll,!iIu', Q~~ IC il[!lt h.i f.i.~ piC:Ce:iil, ~'l~~liD,iJ n,ll.t iJ. ,t;I:rtJg: IJ,'Q~ u~ ,/,1~g!!;i !If viillutll, ~,~~ '),rti,fir.;l;iul !i;:,y,mg~niiU!i~ 1J:i:ill an:;l, mmy be 9:upplDmJenltcd w~t'b iii ii,hiF.~l ~i:iiJi 11>k;~ h~ i,~~, :Bi'ilIfj,a c'te. Ili f~ (1ilI!iru:jj,1 c:oIO;f<iHl ''\ail ii. b undIJ!iS or Wi ti t Iltnd, plli,pur' ciim ~\It' t ~ii:d hJl lu~'t~". [to :Li!I 1I!J$li!'lu.l ~ ~:a iiIi 11;~~b. C!yril",l!!;i ~f,ijd h~[ri,d!!i 'tJ!!J Lhi!: I~ ilP, :101 Iba.t iC!LmQU£J~a\!l! !n!l!Y be !=tI '!i!Ii",~d~ ~Ui!:!, .. beLii' !iI!!I,d !I;;j,hawtgl(:!d (Ph:,.h.u·~ ,5~"

g} I:lii: 1".lJ'r~luj'J1' l',~I'uj,U, ,ni1!!!;i, V~me~Oi1¥1, ,;e[l~t' O!I:Orr.~iliiJ~1!! iB!I;'fWi:'ilyng; ~ej O!lilmIil,ellln~' und Niii!:Jrt ~,j;JiJleru I]IIc;I)Ie',n Cie::i'lJ sc:hl2.l1, :m;ur' IGW i:igu:n.gien ~f;

'C"I1]~H"di~ .J.l~~lr" ~tl zw b~'!l~ht~ji;

JJ.r:-~ft~ mf:]'!m~ ~,rj r-i~![j :Wie :5i-!!t,~ :jQ,!ifn j~ l:f.t ,nj~' :FI:i!!!l::'i.r!t

'V ~~~~, 0 nich to de:~!li~ TI!!In1.n~g del" IJITuJ~b'I;!~'iiI erl'~:5;~IL'!'l!~I1.t[ind t!l!'lJsruw~Eul!!!,IliII.

~,~d~ ~'i.::rril,mqe BiIi!W!:lgUfig~JiJJ Si;e, !!i~~t:h~J!, j~di!l! 7i'i1~~ nun g! :41J,'n i dJ-Li:l!',

,J., z.JlJ"I!!~fj~!9:!iI;J~n jPrt (;'e.H:i niiill

:O~'5i ifilJmaehst~ ::VUtleL, ~;1Jm Z-!n;~dl.tfi:rlil:!~n i II:! CtE;'t~ 11 ciI,~ ::I'!u, g rllMl1C'1li.c~ 'KQiT.iI'Ji'~n iill tIlJ1'S EilillLrc!lli1Zi!Jtl:bl,c:\c;s.,

,IDe'I(' J.figi!t.r. nwufi iile:~Ib~ab ~KU, ,~n.[il!l ~iii "lOI'!] r.diiial,'tI! s~tCh ~ I'll:, Ta-fli;:, bte5lQ!!!!'I!t~~s leJ:chtzi,l,eIk~"-U1~Il'i~e ~~d,~:"i!,1~~it'iJ,ii!L~ptlnl; tj:; (ilibe:rr:.i;~'c:nd~ H·Oken •. Et:1L'C'nI'Ilrrrt!1l! iFabfiks,d .. trhl'ii lll!)ifII~. ,!I u t'" :ful~n~~ci,~ d~l~1 III 'S 1,'!lliJ;e!;1:iJC:l l::.tu me, F'!:ldii!«iiw~lj,ulie1l!r F'e l~i' 'gF~~ ~~w,jf. V\D~ :IiH~m. :n~~iE'!, :illrtl.n. lJmr:Lss:ciIli ii}i'li"m.lJ~ :rU,"~9 en'l lliri. steh olU,Cti. b,e~ P~m~e~iIj ~ 1U~(l N~(hlt TlJa.ct. UtH!l!1"ii L'~t::'1t~l]'fj :za :-t,QfIJ1)J!UII"

P;id,1l ~ ,j, 5mu U e~ i;i ~!fl!i!iL~1fI FL~t

c_ ~ IA:_l;'o'~ ifL_o,y all ~ljd_~,~n ,m'!)vem,~:iU:~ i,!!3J :p,~r~' af ,:::;aEfi~1iH8:8- ~jg& At dll:9 k, ilI'lld liJ, thE' dELl'~, ~',l'1' l!;jJu:ii~~~, me ~'I!!:Ill!!i!! fH 5i and

~'iD'!J n dG; ~ ~ ;rilol;i;i!!o,~bj,e, _ -

n,e' inU,owl il.EI L"ll~:8 ,if.i!'j:g:l! b~ fiilllJo'l!ii!!!g;:

~l'i'""'!li-Y$ C'{!i!J"i.IUlEI bil:!l[,~: :~iJiW' dI D~oUI Ibe;~ encm '!!' j'j (:I W ~c;e ,m'~? IJ IUJi t £Ol.":gM:l'! 'if!! !H!I~hl!p Ii: !('IJ i;! .. r .iII,:t;TI Uiii.nIJlSr;:! I:.IJ l"o. !~H. ~llUIl'\t'IOIY! m:Ung!ll~

A ~~j d n~d ~;~11 mO'~it::iir.!I!1IQ I'!'i!! T~IblJ{ ~.!!i::r!C ~1' i!J] [IC 8Jfi~l!;!tLiige; illi,rf6[';"l'!iI. A,~d ,P'riY e;~ l:etliU,cIID "!Il' !;i hape, s=.hi,w;(' a,ii,OiI i!i,~~,dJ{! w.

S, N':I'Yi~i!!id~n IiI!1l l'C1I'rrn,m

Tbf!' moo I: is im[pJe '!!j'~~ ~g :n!iil;~i:i~ till: tn t~:r:r.n in i 9i tn know Lhill!

D~:=',fJ.tlijJl",i!J.1 ,~o:a tho r.werld1f;

T~C'_~_~_!!I!:",d_1 hi' i!L'U15i t. ther:e£o:l:\c' bill i:1i u:gh'l h~ ~'iG:m,~QI!!b ~I' .'I:ptl]eral iI'J_ntl;l:r! huj n rIi .r~a~ !.i,l\~;Ei 'Iiblll: 1iI[',E' 1~[t!8H~' [' il'ti!tl1:8l1h-:ed 'b~' dg} :[;d,j}]j] i fi~:r.t. h~h,~. dJi'!Jl"~h 1.1l! 'L"j;"len, !t.lC I:i!iil~ Mbn.n~:r}l. :;inB'1 i; U~e5. ~i ~JdI tI,e mii'" :g1'1!I Y.p.'! Illf iDou]c~!! e ~ I!.l, 1:1"1 ijj,r-d.i!!t' be g'~~el'll_t;n'c hd,~eH !i11 d'ud:: lLnd I~ tht. f;lJ:e;ht'. hi! mi;l:~t. ~G~ rma'Rtbi(i'i( 'lb~'.I.1" c D,n~,j}I;I~~.

El:!re.U5fi " '-'ill t:!r im dl. m ~ :r KtI,m.[~ I ill leVi -"" m p r !!"e n, dI~

!::i;11i NaciMm,d~~h, ... rL ~Si loll'HI t~'fi dJl!;lIT,!E!.Il :kaI!V!:: ; l:rii!liI.J!tt:L-' hilL! L'El'j ~i i:m E E!,~ ~~!ld :l!,iil.!i n,~. M!l.I4!!:~:r.fl, :-4il!!ck~!;I~ \VQ.~ !!21:"- 1 ~ ,f~. Hu~ht!i:p.!i" F1~IlJ~!,5l ttU'ig, 'Ni!, ld;,~ 1\ (I':", ~tn.mlQ. :EI:s: l"I;l'J;i!I h ~l n, Sin - U'll"-i1I! W~'a'~ Y.':l'!,tlf"

~k i b.:.[cht r,;, ' "it _,~w ~ch:~dJ1dcJ:\. OfiI;!}Mi.e,m l'lilJ'~ . ~I:c.tli!!:n.

iiJltd Lei tl In,1,_; 11 :!::1'l1Id An [" '!.lIIr:tk~~· 'nd~ ei n.,; up rtl!li!~HII, lim b~

Ni:lii1h'l. I ~t~ tiJmer '11J. Z L.: &eh ~ ~iil!'Jl!l!.n'i -

In, '. :!iQJ1.iL i:'5i gJ,ei~.hJ ttrmi,iI!5fIiI' (jel~ n,de,. 'V\i)r li.'I!em. till 11{llld'gre b Le! -~ni _ 51 .0 fh'mti el .II~5J1:t,:JjI1!k; iii) ~ Leltl,illi1e , b!i! g;o!i1lcle:r~ ~ ilcl1i;t1~. I:t!i' 1,y'9.!1i! r m '!JLl, s:eclh ~. I,!" IiIlIn .Krnu.ft ~1iJl flUeifl 'b,c:s timJ:ilti M'~~ki::1 nla - ci·L'IIIU'Jj g'li! tI i 11m ~e:n ric:J'I.'IJ!rl!dQ, '\!\"~Q fm;~~~ ~Ul ,k~i:iIl'Iie:l'iI. A.I!TJ gl.ei,d':i [~rm:ii]en ''''l.r a~(bjj I_1d~r. ~Hefi'ef!; e'U:fr,ill,lcoo~ I~um.~tl!.·~. J~'b~,fJi!iI'!lI'e:!W, W:ll'lr~l! :Sc'm 1I'l:!j !;~~I u~'II. iii i 51 'M Itrspu .tk Iii!'.

iJ sa. :n:t!\1l!~ ;mit !:l!llir:li Ol"! f.I liil!!Hlt.!g !jipUiJlk~.f:i'JI iII,n ~ 'L~ltURig~-) !l;oU~!EIi i mll'i~,r. ,QojA I~~ 'W~i!llt..itj·s'C e:IrIi LI::iJ'f'I'N I.EI"J'!ljE n ~;: ~a1'§l::(;t I!.mr;) 9;Q'!B"':r~d 'v~d~rJ,. ~fjtslr.m~n. dll'!it Sdi.:f~:J~"h~ ,w,~ . ini2ffiil :z: IJM, 1 !U!d§T-!i!:1l Lei tpmkt '~,t _i!it. 'We i L~I[~~ g:~t 'M l~f3l1 tl<!i!!ll~ 'u itL :;oi,ctl1 iJ.e:i M~ch'!: leIEiI'IE!.i:' zu re;:-h~!1 OO{Nl :il:iIJI :1o;'~CUl~·ftL.

f:s t N fi C iMJ'~ (i;~ :5'il: t1i H;!9 CJII rla! C' K',u: ~'I;! g'@pclli!l, f!i ~. se :k_o, lllifi ~ - 1:Ii(!~h d f KII, r,t.@. :L..€ i tP'IUll1;le iIl!:J1d t.ei tl~nlerll_ d ,I ~1gp I il!!11 ~~ MI;!! fflCh c lfed!: (!il'lg1l:!'P"i!.'9 ~ werdem',. ' .. 'm 'bfi~ N,~e.11 t d,,~~ AloIfI!lU'iZe:i1 'Jon U~'.ht bE~, le:n'llI!!IJl~i9 d;el; K' rtll! ~u ver-

h-;' dasi rC·i;!~~·"d.e vj;3l U!ii ullilbel~,~,n!l,r ctd !I: he,!: ~~i:.tIi dllrr' ,J ij{Jer rnri,r II, :50. '~Sl d lti f ~ ~ t ~ t IF.: I I ,-, .n go d, ,r' liT l m - n-~, ~ :1 :3, r t: he' ~ ,n 9 ,dl~ e~le V. t!.! __ 1'- I t~\'it.liQ 'Z'li III welit~,['·en Z roolUI1 d1i1l~. :Fiien'IJ -bt M [o~QII!'Jldli! A:1l1:\,iI,11.-~IPI[J!I:I~d,':::

t!.) D" ~it! _II 1112 SI~hl ~ __ g.teli '~jemU t:II,'~oo o~ _~.IU _ G lh~ ~ ro.

O~e:n~ IUI'Ii '9 iJl:u' ~m, ::::·i,ldi;J:5iden. u;m. 1'2 Uhf. :tm SUd.!HI! urn. l5 Uh:r i m ::= u,i:lI.wi!slli!l1, lH!l Uil U11!r' :j, \I'I,;"QiiltHl,.

lJ, ~jm F.rd.:f!:m:U1!l1 ZIl'rn. :f',~!5;_l:!tell~ C!iet 5ij~rid'li t l"L!l i!l~ t dJ.e-" Toi1K1HJlullii1~. Man h.:iltt d'ie Uhr W'.\:1!tuj'ii:::JlI~chtcr s~ i"J,a.il dE'f' 'Itt· n: !~ti.g :r ,EiJijjfj [I~, !;'Q!!'1De: :ze~gt. Wu Lil _ ma,!, thln \,\,'11 ik:~~ 'i;whr;:h.50n. d;em :st;Jind,e'~!lj'C ~ 'JJiul ,h~( 11 .Iudbfl!!!rt.

'He tn. as j: ab ~ ~!I! !U.iUif.l!i· ,:JOrll.i~o.n,I: llii:na!i! w-hh:b ~g:!"iI !:lerw hi:D) ItlS ,co\ll(hU:l"rillJil .lips, during nJ,B.bb fj;Ui:r .. ~hill!iJ. $~!G.b. Un~ a r~ hinmi!h WD IJ '. h IlIdSiri9, W,f1!1.1!I:'WiiIIY • !tJ81b-t~~~~o,l1. Ii»I!JWIfI" .Lim:jS,. fo~~~ ~!l!iifji9:, iEI~!DiS. I"Ilh!ii!IiI,Yfl., 1-:·i~l'hd!, [nl1l;;&:,~ ete,

'Wh~:n eoad tiul:II !iQII;lIil: Bnd f!!rl!1l!l1.t,aU(J~ ~if.1U .r.,H'I, iB;O!i:~~~ 'b,e m." 1,1Il.- ,-!~ ,(91" (j ~'hi!I'l!i, IIddflt I.(i:tl al: ,feiiill,iill,G:US m:U ~ I be' ID£;!'~(J~ !(",i'f.e d fillu l!'er:ffi t!,I1 iI'Ii --:: ~ 0 ~: h.!I't m l~ tn - CZi. a,r~ . _.I~d eu t,

~ fI, iI,i1Iil~brm l'~n! 1t.".ptJ·~, l~y J.f,i, ,FIIl,~If~ ts, OnDfirt 3.i;hllllill PQii!'1<~ jj; ,Eilfldi i:ll&:iiJdp'I;;do r:i Ii IIII~ ~ C'!'.ii 'j,II~f:r hllpo etant, Ai t::1'0:Gs--. re tid[ ; f'!Jl:' (f~u:mp].e.", '~h~ ~~Ii'm~ m,iJ,~ t 1'IfI.1i'I m II ri~,~ t h.'1;! s ]J[(Jd£:i,; ,feiii t g,[CS Ir,Ii. g'rier te ('[fiAlli til 'L~iSin : ,Ci~y, 'G,EIl[ii!i ilD I - e ~;k"1 i ~e; dlilm.bj,an~ ~r8 C~J!,Ij, :p'Ert h aill!r'U.f:ll1l :fulin;t ~ ~·I.!:" Cll'r.""'i! a~ .addiUU~H! I, I'c.oo:rojj!l;:~ "i'e ~ Ei,c-a, l:ioi!ilQ si f.I 5, - illl !..!n.tfolnn. foCS!t eii, ;C-B.

(;~~tD]fiI .l~;p:t!!t'ta ,I; di i1i I~n ee . ';,;Il!(:l! - 1(1 Dh~!'l1,~i"! DE!! lI1l~t lma:1he,liI, and, Hi !l.~[I'r.i:1iM t~iII~'~'h,~r 'N'l11ii lll!1ii: C m,r.dl1!!,t:~il!l!(111 ~:En.~~. !!lind ll;ii.'lNIC1IIJ.twll "ci.Ei,I,Ei, J.lv.gl_ 1,1;'": on DE t'lil!: 'fiitl!T!1h-[' of !tt!'P!!!' .fmn II: Uti' oit~e:g t:lI.::~Cir.l. j;I [ljlrt t· 1)1:1' 1:11 i! l!le~1 idso, i~ ,glHl m'!! !!';I,j! or i!ii!i~;lr nn!:ll~[Ili!'l' ,t:h~ ri:&:bt: w g~ ,I'I,~ r:t.Lg'.8t.t

W b«!D ~~,I'i~it1B Q millP t)o :EiI,EaII1 ,fi l1igb t IJUIrch. tlriC'[Ii~ a tltUi '-l)if!j~9 u II ~c:n!:l.IJ~UiHl liD ~8. t:M [be !'l'Iieii:lU'lii:'.ti'l~d with i •. :11 i:u(!lp, ThJ hll,1 pi.9 tD !IV B.m,d h I'i ~-D Ii to ilI.!'iIIl' II helu w,hed :ftl f r,fr'l flig: hi t he fDlii.P i,1I!! i.hi.: [ht~k:.,

If lin a:~ r:rij.~ III I~ ~ ot,glly CHI tn·i1'wn:. liI:r i~' th_lf! SLlel'~ me. h 110:9 t Hlj:!! fJ:rit !itllP In Qr ~ -~. to nlid! !~C rh:.!iH '!A'a,y tl to dd 'r'mjfi'~ th,~ ,1'l3!Y'iS'ii UI;!I]Hll dJ~Q(ltiCJl:~'. 'lllll! fclllr]JW irms p.rint lplell! ,r.m,a~ bo IU:!Cd:~

oj The IIHl9:itiofl. or I:~C nu:; :i~ Iuir-.l~' i!I.I::;I~~fil't ~y In able e, :U !II,t g..a· hll!lHS, .In 'I~c :i!OU'tl1ii!!ut t:1t Q9!J10 ibCJIIlr'Ji, [lint - 9,0 u, [,h at 1 .. 2[1,1) ,h.;);ut-S, j:~ i ~Ci IIFij {Ii W~f,t lJ I: 1 SiPITi[ h I'- f;'~ uoo in. [hi']: W If:l!l i iJ· 1000.· III :-_-: 1'S.

h 1 A g:l;lI;1 d :1Iii~{fi!!)dl 1.0 dle:;'fl t'rr, j FH~ :m b if eilliJj.1'i"~I:':;!! irt'c'[ I'gig it.! b'V' the ~!!:iil:' of' ~bli' Wllf'citl •. Hmld, tn'iI W'1.t.!i:h .I~"",el 'Illll!lid pg'hl~ ~'hc tHiji,ia~il ib.m.l!id bJ '!.-\~.g,~di!, ~ hu !lni:ll. 'Wb t;:!1l I' I'itll' !'i n e ~tl 'i:Jli!'~'~Ig'~n 11,!l!I hl'Hit"-h!l ad JJJl'1ld tbe j.2 J.i3 iIlll.!~: in. lb,illlf; Lh~ Ii 1'3 . .0'" (l~'~Ig~de4 :r:[I!f"-~ w,g,rd bef.r,(o :IiI.o1(1I1 .m d ba.ck w Fd hI ~ he ihJ-l'.n£l9 g~ pill iilI t,~1 !tiiputh ,rphtl1f~' 11iI]_

,M' 'Zib"g'l die r':Jal.bi'!i!::r,liIing~JiI:1:I,~. '\!!\(!,f,!I:i H~gs ,'t\i:l!II'~"~ rt..-i 'IIJ~1'd, 118!~~~mtUIli~i": :ruidtWa:r. ts "'om, :kl,~l.llI!eiEl :zi"i~iI'!!t 1~1;r~,e1le~n; :liadi:l ::i u,~:JiI t~Hd, 6';,

D.i:~d >Ii. F-est!>"t.e'U~en de[' S~ldll,c:lU.tn:wg m.i!t d.eI" _ r.i'II~i;;:hgnuhr

- ~I n,lh: L"rU,'l!i \J~ 'UIW ,~~~~1li. A.!l!md~ !!l! !J!if

~J ~ d~f :Ntiehit rtt1f~.h~'~ '~r~ ~Lec-c,N~lldrl~j;~~~, u~'h, d~_nl :PQ1~:r,!i t.er~" 'VoerIJlngiE!if~. IiJJ~iii ti:!'i:l' EI'II:life:rnu!!!!!i :Z'Wl!;i[ I't,~r:t ,~,en 1!li!e'~!I, hln'e-r-en S-:el:'iienr ,de!!!, !Ji~~Ill#f!1i B~n'n et,wa, r'llJ'lJf'ili1d~, :~Il) ~ r:1fU man. auJ d1il!.rrI P.ol.ar~~e~fi [Bred 'jI'~,

• •

:a:lJd 'J i P~I.£!!it'iS,t~rll 'Unit!!' G:nl~et' U:r

I. p.!:i ii'irii~t!rl'i ::t, 'Cir~r ~

~C~jj ~I!! e,. DBri:,m-r:r.i,llJi,f:J!S the :S!lt:iU~tiE1 ru rtct:iiIJ:GII with ~h~ PI!l){;k~~, W,B!'!.I;l,h

,~il!.i: ~grn;lll!!l'. il5~i:J! ~ ~~~h!~ ,M!g"IW~i1I 'l.i!ii}j h.

~) At i'.:!:J:ht th~ liIliitrtbern d'i:rill'trtiiiiJ il :~r; fOll,.II:R!d ow i~'h the h idp or I~ M ~ odll, S~ e r, WI: i;B: fQl!jiiJid by 11;!(;!I:Jt:El'!lidiq i:hciI dli!l~ii!i_gei!! b!;l'I:wI:!i:'R ~h~' :tl;!:i~U:' n."o ~ l,ml'~ Iii f !he, Bi8 ~D 1~I.lHllt' a iiJiPr.(Jii'!ii fOlilteJJI

5 ~:i 1llfj'1I, fPi~h~I!'c! '1. "

_.'''.1'1 III .. !II •• r.;I_- ... oF., ...... Ii!i"":; ~c' .n~

''I! -, !

~I ~ I i

~.l !i

'; 'iI

~. -

"*

'•

Pi C l~R' 'i . .Nilrth. S t~r. ~_n~d B'1a D,i.ppi;"f.

I" N@tll 5~'!!!" a, w,~ D!~i.!'

B I lJ~l N' !!:ilU. ~ i:!!nn. ,!:Ha- ~Ii,iiI tn~i ~richillJ n'tj ,illudl! n.lo'i!c~li ~~m S LiiII:l:d~ dE:ilI MQnd(:'9 ft!s~g'!!!!i tel.! L 'we:rth!n ~ Di!.J' V'OU· iiji.QIl!.J 1j:~~·h,1 ~Ei;t SOIi!lQ!i:' g~.fi u 'BI'IllgiP.gen. <!:!l~ um 4l t'JIlr 1m !1HHlwe ,1:o..i:fI, 'iii:fI:Ji .fi 'Uh:r I.-~ 'W'~~'I;!:!I! O~st~t'l;;!i V~!et~l Ides (~~tl:e:ihm@,n.d.1! 11) M&n~1.,,'\i d@ln :tOl't.; WI'O d1 e S.~IH'Ie "l!;!f ~ St~,~delt !CtJ::~':.lI.tlcle:!l hi51.~- ~ Do. 1Lll ~.tl 'Jlml' &m. 1.VE!S~. D~~ 14!tdc' '"i!ie,rt!1!i ~jE~ ri1!lbm~'Jlim~pj,ht.I1" M'~:flIu~s :!; robl. di;lJ:-;. WOI dl ~ 5(1 iu',e. nac:h.. 1i:5 t'~:ndel1 :51 e:t:len ~ircl" ~. Eo rum 24 II b. WID, C,!!i~elli,

2:' miil :E~5tLrr.m~1l d.1l'~ 'l!ig-e:OOr:l S ttlifidliM.lJik ~e!i mi. t Htlr 1!1:: ~~nle:r ~'!:!Id~ cJ:l; ... je,~ti;i!::[·t :mnn: t1tl!l ,M de mil L :tm re d~r &:U'U\€!i' (idef. ~.i nes dil'.i' ",gl:!'lJ~b~n !~ iHUr .m!';] liil~ll, NQrd~!i!I. (laru~ stl.:,:B,n .f!) :!i !eill'.e UF.l~"i:!'ti~Hi'O' :flI!iJel, P~li)~' ll;if;l. ~I);, (lIB ill ul i!J;e.t K~.[Ii; E! I,e!dflit :!~J. f:u~ d:en sin.g ~:s lrll.llll.'fj I' [(j,niir.{ljilI I!!!.IIiIUIilIl~:J'u.-k:: H8 ;Q.i\ '[I'SV". ~ IJ!, .~ riO' r!l LiD} 'l 5i~ :Jf;I.i:t ijeftj: K'~ ~'Le'n!Ji leI.. ura :z:u.rn1Lcb ~~ d;fJ n uigt'im!lifi. ~ lalfJ.dp';inl t ~u lim d fi.

DIIS :Bl!!!!3-li:mme:D. .:inil:l GcLntEepu!lklE!5, '!i'lesehicnt !o.:'gl!l!:r.i'"' die(ntaJh~lu i M~n bii!~~ ~1~Mt ~iruZ!fI:. .:Ua.lilJt1pucllt~ lI.uf (let KIl,i\'h::! w.1ttU :lic' ~m Oe;Uiil1t1~ !E!~~en !J·~ll ~khLb;!!fC:l. :,d~hl ~iJJ :i1I.ahii:n; iliI~::klln!~il:.C'", E!i~ltJ!!kt ,t'il', I. Ki I GhI:IlI'f,m'1 iQnd. ij~ JI'L-ot dl~' :K.al.'tg I ~f ~J,;l;:m''fI, e~~:1ii 'Oflor ob~:ri! KQ.f;tt.ti!'~~uu;l, teiflt d rJ1l1_ ~l;l:I~ NQril~n" V,~:!I,~,n mlli Il u;wn i;i be::r c;l~~ Ki!l.l'l:c dUf:dt d,e.i'1. ej:n~e:iH:lii.~hrl!1l! trr.tt Sit ,.,.dp'ii.nl t; mit eil'!o!M f=.ld 1,'1L1~ III ,ILE 110il! o (hrr 'BL :i!t'U( t ~ n de re CJ!:!I'Hd;a'pun'~u! EU', ~ ml"O, dI&c IJtJl'i! d.o..alh II L I!I\lf ,ul'r ][;11 r.[!! iilti ii)!~' ~. ~jJ 9.I~liii IJ,!l:i!U,e n, !f'"rill t ~i.Hl !l'e'J~.

Db ~r., wiE::!fiff~ O'rJiIll:I'i.'llc'f"JLn'!l ;illl Y nb'E!!M ID.liille:ifil iQe:l;lj !iGe;, ; fi"iht!!i·tJrI dAil't~ In,. '\.V' lt~ UI. .rid li:ui,1 N ,tml ~lif'v.~!'i1i eli'!':!!f~ d~f. i'.. ~~ da ~ je!!iel.' J.Ii,' ~F t'imil!l!n M, :rn~lL~,f1flJ1p·ttl(l. 'hafli[.lh I\b : t 1!f!f:I;li t.

.O~ r MiU·~~. li},mptl!li . t b~ Lin. G':(!."11 f<l:i.l1 ~I'l "i'\O.!'1 Sh.lil~ uDd il~il:liili{1~~~1Irl~l~ fld'(:iD ~':t:. 11., G<t'wID::h:rj- pU!J 1:l}J!,,:h ~l '!,iIl'e it ,Eo"" ~ll!",.nt 'Zi;J. hill'llten, dill, :3Qnt!,t !..Iii.i!' NAil .1 iilbgel~" i~~ 'w!rd, Mit ~ein..;.';l! 14:~Ue :ka!!'m Intl!llf'i. 11: iii d~ n !l!li1l:nlehlig:l, die:e1I!T1m '11!o1"i ha'l,11 ~J'!:in hes-llm;_ 'ifi:rnl ti I1.di d!e,~~ W'F,l!~ ],H!Iil:~ 'MII,mil!: I L I'h:: 111, In'g~.@M~fL , i 'h'ill t.!! 11!,

'1 ..

,. d:J' .'\,t mJghic it'h.e d~:r,~cQ i i(ll'l..!'! (::811 iiJ iii he delo CiI1ii~~d ~l' t~,b1. p!Uiji;U I g,f!! O[ IL.I1.IIi !fi~ rnI: UI!S! :~lI. mOJl !O ~ t'ly tlIJI jI"g'!i U~ 'll~' , itiIilI .".md. thld!~diEiI ~ h,e' :S!jH.l,th,'ii'i"~!!!rt ;UI' 11:~I'I]O ItIH.H':S fi,d tei\ the w!l's:l .:t 06!DO hOIlit''li<. "'bel fLj~t. iY.=I'!~,er- d' 1:1. iit,' .:;olj rl.1 m~,tl!~. fUll n,d~ wh..e.!'t' UU:l' Ii jj~ \W' 16 'hoy r51 ~®Di ',i:II" 'll!iC.Ef !ple., i[j 11I:i. wes t L ~ ~41)o. hC'lJIit'iiL TIH~ ]c/.3ii!lt II I.Jilrtc ~ 'allf .II! VNIli1lti.y· itU!JI~1:I :1 hU:lld!l wibe cJ!!! fl,e' 5,!J;l ". ',~! ml<B,mi'n: D r. 1], :l1oilillt"s; fm ~ftm p,Je, ,"fj . ',h e.aH .g,t ,~~OO' r.mJ!l'~,

On g',r.d:er- te t!~'t !!'r[Jl~ n,!Ij ll!,ii.Ei' ~ iQWII PilHi!,[ t !,ill!! ,"\fit [hi!;!! .J'Ie I:p' {I f,~ i:Ilap', it 'fJU!!liH fir-lSi: !be allLen.ed '!t\"L'tb. I,rue n~1:~ wUll L~ .Ie.~p ~r ltllill Ii! 1.[1\1: Oil!' . III !l,e M ehl iitl.IfiJ!i[, UJillI'llII i-:i lh~l!!, th!ll' :3"l!J:f i't\lUf;liIili:l'li8: ,Ill rea is dHlir.k!lid .[m.J' . i . 'lli!:iI! f~ tu r-tt9i Il'uu lire r:'j] il~ huJl.l I iJiJl t'1!! mop J 'U'teei;s, Clb'llrclle'i • d'Om,[p'Hi!~rt ,hilliil iJ!t.J::-J. 1'n" pglnl~ (U"rl '~'lelJ ,c,?rnp:a.l'!I!d !IN itb. I .• .;: pi!&ibll'lf! !CJ.r t~ :m illjli so tI:i~,I. g!'B~'

iUiNn p.lJ:fld:m ~ '~,II~ [be .B~il:ertru 1l!i'Iii, .

IDi!'1:~;["iilir. tren ~f' !Ii CI. rot-a.m '~ndn p~i flt i~ iI(fb.I·~'~ ~d glij ,IQUilJ 1!.'If9; :Mark '!! Q nr" !;iwn Il'OIJUI O~ 'IX!! ~J]lil m,p,p. clI'!lIQ~e· ~ cluJ;' Y~.!iljMm' fIl'['ain. I~i!'U;u~ .,hat hI! fUn t.~, ni!'i!lf.' t!',S. e b ili:i:I .. :!'Ll [I ltd t!U1\1Jf:1 th,t1Ii m ~p tn It, T!~lI 'U!ppell:' 'ti'~Ii!i gJ the mUll ~w ~,iiI.t~ f.!!nrtJI H ot,h~1" 1,Il!~l'{iI.h!l fg.t!i~~, ,1iI~.m- iil~shl'ii .uIi]I:II'J,~ iii ,I ~fUt rQ rbe,d ~'rorn orm; , ,g~ n, 1"')!iI:iJi6 (;Il wit~ the ~lp .;f III :t!J.~1:1i (j r peJ!Lc:liJ I IOii' !J.n!] on a~II!I QI.apl m'II.c;,t' Iii!! !'HI: Ul !::btll' Wjj.il'~i!!'~ to·t'tili .po.:E:1lI ,:,

The dUf:iJi;ulues of ill· '\1.[ ,Il thil.S in \I.nJ:.:n-~w:Jj hmra~lli ~li!,m;!,I3'" ;Qi,!'llt" n. hi! r'lIl!~ t:B! a.md Rt 'r.I~!i!l ~ t, fD;!!.k~ U ~'UlCiJ'a 88_ry I,hat e'YE"j"Y ~u.eJ",rJ.1J if!! ]e,o.,r-fl n1).w te use ill ~llJm P'II' _'.

'Wl1!'tm u:!:d~;8 B! I!:QIm P' !I!:! I Wide!" w BY J'i'gm sl,oo~. t!lf.lId. l.riJ':-.

o~j'ed.5l (e.:IlI, :Gillin) I],~ :U tJl:' 1;i!!1 ,J1'~§ibJc ,boc aU:fHI tbl§' ll!llii!l d]~ wdt[ iliUiU,,:Il!1ll I)E! deflect!l]d,. With Ju!! help Q'r linHl' QOrnp-~~9i. m cr;!1!, i;;.EI:t1 bti aHSlJed ""Ji th i.rue :riOi'~ 11,. d~ fllC'U!l Din· ~U' b~ d tn· rml'll~d i!l1Id Ii pll:i 1:'I.l!'dl eiliiiJ r.S:j}, ':'dD bE!' :rrm i tUl'iIt;;!d w'it h enD h~1i'ii '

I}E ,~iC!I;ImpaSIL b~at'i.. ~

~r. M'fir~bk;iI;mtJ!l'al i:!!I:, ,!=Ie.be'lIo dier. SCI'l!iIOC!_ ~h'iil IU~{j.I.iI:i!hba:rJI'te !H'Jlfs:m'~U.m klr' OrI,ont~iI!:ii.!-ilg' Jcdar J'~gl!: S:H de s· iflb .ill ~in,er. H:l:i!J;!Idlili!llb'IJI:l'll~ :!ii't1$l!!llll:!ij'J~Eiinl. Ei:IliiI!:~ ~.nb~n dlil:.';i ,glbi t ,del' Aab~llg· n

4·,. Mt:tiilu'~'cD! nnd :M'r.J~hF,bibtc.. ·J;li!~-:-I.6U' 'I:IOi

Cule. ~Re l i'.l bel:m';'Ue~l~ Me~ ang!! n b,'i !e~, dil,' G.r li!r.h~"· [au' r. 1" fje Sl,chcr.n..ett ~i:I,dI fU.h:k1i1.fLg der J '9,ilu,lflml@il

,~'r JUga bat d1~ili ~iL: er::z:lchHill, ,iiI!'_;I Fme,rl\::' !liD :!g :b~!i.!!i .•. . ~hbe.t! I 1J'l"Iild;llrh~j,te~, !!,1m TJbe.r.li j;1;!ib\llI'li~CI-' zu. 'v!S!r!Dlridl:];tl1. und "'~JlIB:!le M'E!!~ dil!l'II'gen. ~hl:l:U d\lrnllz~!Idle:'1i o~t I:' au IDberblinge'.ll.

'ZLi! r D'!I'C".cbq.~ be Ii!<~J~fl.'chl~r Me l.d:'ll..Qn~" 'Wa; W.TlIj,J~g:1'JI 'U Ft~ Ee.f'~ il~'I..gn"ell" !5Je!i, VOl: (Jjll:~ u.M\lff&lHglle·~u:!j wcellt 11~h t~· bo:ro cder 1I,.~,r:!l8Je: ll!tid,~.r~" '9& mGi5~ell r Cl"lt%flilig ViI![.· ab.rc:t:iet '!Il:J"if 'VOn ~e~t =il:U IItU g:eitViOcJiJselt '!!,!'~ i'ld i!_Q. ~V -!:r.ar!ll~' :t'i!d:u.ng" :"J:ili: !;,d.~leC' Le(~b~~ mit. '\~!:lIri!~Ib~.!I:!d~lE!i!:'.r ,Eh;::d.c'w 1:;unr,1'

h.t b.~de.nkU c . :SJ'~ k,~n;lie'rI me'hl' ''1/ i!rwl rru:Ju3 1')]", N'tH:2iE!!1

S,Uf!9. '

'llIlc~lIJden ~d'~I1iU!) ~ t ~~ ,Vc'I':s~1 L')[.Ii,g:lJI:n [I~....:e'i: h,O:n f!i,ll de'n :Ii~IfrllJlil !1,~ dC'f iBi~~~k:iC!i~ljng 5,~dl,cn tiJt. _:s i El' dl~ nn v.tH:' an~m dl: i:" Wa:iIi'fiiiilllJ g' V'Qr CerilhlI', S(ll~h Ili :z.<ElW~1=l :~iln.'li: tUrllel1 !)&~t S!::hUeJl.cr. bCUlrtJtt~el' Dilcl1~ [oJ~en. F!il:n~I'Ji!!.i' IJ d:er iFC;jijjiS teirliden. 'Z jj ~ ~!.!f!d ,J\.· .. f ~oJ,dl,!tn '"J!'~nJ V'~r,oo~'eC!l" Her"lc;!llilg.ngera 'Y ~m '\i 4i9lC'~~' odiE!! lI.i1IV\eE~ d,~chtJ9 8'11 Lilip!,Pitl'fi. A[ff.~.1ln li. '!"i'[]'Pi tl,eht I lEi , ~t::s.tiiT!~ tiil.-:

Zimille:m 11 w. 11)~~s,;fr :z..eiche'[J, kG,nti, .;f:"~il:Qdg!'\r,li;h:r..

Kem e a'~JllIh.r". "F!1I:J!i!J 'ir:a ;oorl" (J dV .. fe'i,n~ Jm ,H,ilI'U:S .

usw, 'bi:!,[le:!,J.~n,. SillS! ~E5Qrl9 [l1J~,ht. ~n~E!'~;" tL5B taM:

H'Il'Uer wil:h.~.!~ili· M'i'i!!ld tlnge~n Hl.r d.l~ E:.!'!!M H ~'Ii t,

,', Jl~ J~!. tmL' ~J'!i!, J!I'eobactl.tur~1 Sfl~~·e r 0 ,"Ii" ~i dilll:!!·.[u

M ;j3' I ,d u r. g ~, ;IL ~1Jge,bl!:n h.;D "tlI GrL. ·~.U!S 5ef, ~" @,' ~'iF1I!1"l ~ [..ii!iIH sidli .m I'!! .Meid'iJD:!!ii dlltdil. 'eo! II. ,Z.e~ C'1!i1l.i'1iJ ,a 0 g!i!lJ.l!111 ~ [~It es :Ji'i,Q~" dIe el n M~I tI~r' ~e~-:tJ.i:CY.lt w1r.cH

Mull db~ Meld:yug' 5!~h rHUJ<:h \lbg,;;:f.;l,llii~ """_ f., _ ,'. i

lsi:. r:!Lnl! Sidgz,.e- o!:Ilfi~iI! T'ilichtf

fhd 1ii !li:ll!d Itc'he'n 1.'1111 d. ~~:lIjf tliil:hilJ::D Mil!iI.tjlU'.g E;:ll i~ i mli\N' IU pr'iI~1!11I ob n,ich,t, ~~fiI Te~U ,~ 'r. MIl:]c,uo!lJ', d LUi:!'! 'i.n. ~!,rtr,II~IU!$ liei cb ~irII saf!l::i r'E durc.1l !Ie~~b'eJil w@roil!!~ ~;~nn. r:;h~'&

Tb e l~pii!l:wl.; nex t 10. m I~!.! ,~u:nl ~~. t~"'=' rnf:ll~ l' pi.i1JcU J.!IIll ITlLl>I:iIi,IL.!:I1 bi:!J; w:tlic h to g~,i\s.: te'" F.i3lGh ,11U~.iinllg mg I d~ ~~Ig 1'1' b~ tU,I:Md. i I.t:o !;I!U. ~'.![d.p ~ he ref.ore. ,is !8hren .n 1\ nl'lll!l:n:: U.

,!l!. ,Rgpg,n ,I: (la'Id C'gDl..m'ndil~;!IIUIIIlI

~'!:i,a ~OQ, guiGkly' ~ raJ'i.I!lIDUu~d. ~'o e ta Il:lld !EtI'iUU.1i.R'I'::'!. JJ.t'e ~~ll d EJ;~ fi 1.1,,1(01 I ~ !~!i dty and corn utll.n.d - £ 'I he fI ' willa. IYm!l;

'rr I! sue-I'td~h K!.I;I~~ be l,u::11igllt ttl Ob,.!!<EI['\I'1!! lIicUf.EltlVi.ilJ( . Qlld. to ilI.{iiiCl Ilm;:1Rar !l!.f.ld )tb.B~(I'mt~d ~,UteCl;e.ii,'-, H~ nU'l1l t L~ilinl[([Ii.t ,!j,r ,deJ~!fc:r' h'llp-II:!lr~ellIlt me!§l!l-l!Ig~.s (fli:lck1l'.

il~I!i!ill mil!! U~ii! ,j]j;~ t::fe!1!1"lJl' lJI'ii!li Me O~ wcn lI1f1dti: s:tO'i:I,: iJ'!o'li!:r Imtl d:hhl ill"~B "H~ buu BWli'Cod h I::r, ~mU ~~:lTj.pl~ f.'i:el!:iBEl'ifil~; ·1t.'!nl.l'ru Q8. II II ncl: or.de!!:s. Tb.B'y m u:t ~I E!r rllll~illid We E : ill d'!lanJ!J~ ".fcI d e hl;l,llijJed If:r!i;l!m tl:m!: t~, t1:m'~. "Till tI miiiifiJ! .d;!mfiol \VU h. 1;1' ari.im'!J.i!i· rneillilJHii!1liI .e ~~' i:o hI!! II VIJ 'de d 'T h QI V ~ Etl'l iliiil'l1li9!1!1

mtlf'U cillll1!-r~lll] 11I'1!;Ubei ~l"Laru ~liP~ ,

Ii .i~ f!slI=ea AUy' impuriiHU hI 1Ii~f'.,n.p ~i'fJlll~i3 with thili .!;Y. np.aIL i~ 'rE ~.~ he .F o.~lJjli!ll UDII.;. Thcflp. :!!!i:B1I ~~, m.!)~ tl· ' str Vi;l' ~!!l a W 1O[",1iI S:fig; :5JJlClh !!]sn,al~ lfilEl~ '~e: 'Jlen,' HI or IC"lO':d1l8' c.f eert Eil n. i!! i!'~ c~ ~ iJ t ~ltl!~~. wi:r:u:m We 1Jf' ihilb ~'t 1'i!l.pe·J! ht, (Jr' ml:!l,"'~ inM 0 f: ~1i!l"tol:nGi. :b.siD..H:i:l,fJ it! LiI t il!l( w·!4~h ~ 'U mill U:Y'fldtiltHii!! ,e.tot h~!il! paU 01 (lill UghU h'il cer'iu III i'1l~rn,1j ~Ilul m m. 'ThIi,!i!t;l :S~Z(HH!n.1'iL 'me-Ill " . -0 Q!.se;r. g f ii'nll'my~ " "~--o. dlnril=r," II Emut'liJ" ,In the ymil[l",!· U '1!:Qemyll1lhiJ mll1ll'J,~'" Th<t::t !C,B,::!! 81~g lodi.. Ill: OiJ~~ I'_,~U II:! 0:' 9_)'riIJ:!;Irf!.tbiu C' h H,1il Ii! II, imp;j}f,'ia,i,i,fU J:r! es Jagti. Jilir the 'II nil:.

A.II El II !l'r-Itll!!! l',I ~ctln, 'B.~ gb~}·· f'll,' -I:'iii~ li:r;; gU U or lbi ti ~d~ 1'1111 rn

[lgr:l. ~d~ii.' libl! FbUoW1l fll!l p>!!,.i;nl:s W' ·1iI 1~l!H!m I inl:

Cailr!! th~ 'i11,esBQa 'j , ~~."". rI ;;, .. ,011 '_ 6.ipnl~~ ~'!iI II. lIiIiIll'CeMl C'V -II[] i:! ~~dI' II, lmii.B~el1:K-:'r?'

M Ii!!lt t 'c I']l{i!;~~a:il: be ~I,n, WlI'it! 11Ji!:'r

.[\9: f~ rul'cu.il' illOy tin clL"U'w iii ~ke.~,nl

,Al~.o~' .[ ,!]if,' "".r.tU~ni mC9.11!ii:jlll!t\i mUl1it ~ .. t:hll;O~ rU'f 1.1118 ,Q r .. bUtt'j (1,.£ 5i~ IId~~ ~.w[' t !Ill Ute' !IlQ' i!1:& ~~ lrnl m E!'a1.Jili:~~~· w'l tb. ill. !!llrnpl~ ll~;IID.

9lh :~,e.:SDfLd(l:r,El. f'~!f W~]'"'i,~_:nge;rl" Sdl r:inlUc'~ M,t,~ di;li!1g1ei!! 50 i,nd s,!:! 'W\C:it ;I1~SI :m:CI;U-;b :zy ve-n!'u:l::id€'JI"

):j,ei !l'_~~11! Meld LI H,!iI'~irn, ~~~ :1.1ii:"' ~"11 \'iT:! i2e~~che;_dii'ml:

W"at;, h;d:u~ il(ih si!l']b:!5(t bE;Db'olic'l1~e!,~ ,"Vg:',;, ~Hli~ c:Jii:1i IKli:m.,~ r'-iildi _,",~J;k'!r? '1,;Val~ b[ AUi~5~gi!! d.~,[' agv.o~~~rQn.!!r;ji1 'lij,V'a,!!i ~~,t VI!,r,m,utl;L!rI!a?'

_ '1J,C!'i N';i$'5ia"gen d'!::r Ic:~ ~lk{lr.lI1rtg' !ii:.t. an;r:'I.lg~b@j". wi~ '\\!'En ;;__t5,e :N'ilC 1'L:r::cln. g]i9,'Ilbwilifdl9 ~l'~~i!l~i]j t~ V'i!:!:rm'YW:n~e:r! sc;:ftliiIJ It,} rz:, zu '1iilt:::'9 ~u!'!,d1i\!ln. '!l'C!tt!EH' 'hit ~.!;!I '~:n~·J":u~k.~\'iich'[tg'<im, d9ll !N'!lb'5.t lib~t'te!):~'e te~de w,ahr1.'ftdi des 'Kitm..Ij)~'{I(S nteh t vi1~l~g' liJj}f, b ~(IL'h"j!Ch tf)[ll k u:Oii!'Unl 'jj,idl :iiJI h!!!i~ of.icerer m,~gUfi!'!l!I ':r;~, I:: b-Ili:f tm:J;!luJly~j;t. :g,'!;:igen:,

_ In siil- 'r,l~'~U~'hen ~h:liu~g=r:I 5ir.Ld 'fo'l,~r.i;dli!:l 'PtJe:k 001 'ii!;\J U~,g ~~L 'I;.e,~~

'\\l'J!lIH'l i:!;'t dilill: BleOI'ti-.adiLIJ.'fi9' ~m~cl1~~

W,er y,rlil ~,e' ~~ t:g1! ~t@~I.t'~ !'"l, Ill. ,etin~ 'Gnrppe; 2 (l~, !!;!!!!:Il~t~~' 1.!!S:w·.~;,

'Wie hi'll de,r :Feind gc~ic~~1)et f ij'~. ,8, !1IJlI£' d,~r. n.oZi,~'t'! b~:Dm, Ill!u n:~~m,!J,l!, ~~W',! i"

'V'!I) wy,lld'e' de:r Fd:W'ld r'e:stg't~t~U::.' t:c..f'~ g(J~&":l bill'!"

~~~'nenJ, - --

'[l:~e Vi !::i"ter~ ,A;b;9~C't~lt M9 Al:r9ie:r1l,d!l",~ ~ t st1llll! ,Ill r.litllJl!jcbien. ,J'!2:dC'f M!I!lTdl!,~ f[!Jti£j 'WJ.5~!i!Ii. ,:!!Inl. W!i!ip: ~lle Mi!!!;llIl!im~f '!EI'2!h., WCI i(!t"' ~ I;'!:Q, :iml;pnilqer' 09niriJf.l un d, ya,~ er W no :5;I;;U. welWg t:l'f UtFl 'rj,c:'h ~ Eill,,{lct bzw, wenr.t 'C'f 'In~ MtAl~:u;rvg' 'U'ter.ib:r~lll, i1 ~,i, ~bl1in~Q hn 'ef' soidi den lJ:'ill!!U ole!' ~ ~~~ l!W~u'j:! t-~~E,'n , !.Hil liJie. S!cb.'l1fU_C"hre M'1]"h111ng' 00, F,\1j,]I d ~r-" ,Ger. C' '!I'I-lfRJclil,oo.:n, zu :k8:rtf.len, DII!<i' Mif!iJder. if,H.d n:LCIilt d'urcll lliii'9i!l:5i!t.hiGi'li:'leS, 'Ve1j'if!,ij,[ ~~l:il dE;!'11 :P~ ... h!i ~il;!S ,l..ilIu.'Jo.£F If'.iMh:!fo:!ij, '!J!fid ~ d:~, ,fYhIll:~iii, V~~T~J~r.. Z8, dii;: 5i~m :Z~ck, '1lL1Llil! el" Umw!:ge m,.~!:!i~~, 'Y:!!!'ilIi II ~i!:I.t;hJ' b,tIi:f\ihH:';liUle, 'FJd.:cm ;~!l:ll~'i!!!gili:n, Mel" ~n:l\qe:n 9ii:f1iili lliiili'!i t mli't A; tu::ll'.;lt:iJr.ift~:i 'un.d] U:n.'il!: !:,,! c:iIlIJ~irHl:1Ii'iI '2;iI !!"C f,S~!il;. ~l rLr!ll;j;jnl2' !i!}JGlu.t:i'lI ~m~gil!fi. 'TIn, 1i,lilT S~!!i~~:F:il"fl:!c geb ~llJicMl!:ih~; A.b~uifzmg8:n 'iU'i.d J'amni!lJ~, ~tnd ~ti, 1'iCill-

We-n(!.@IJl, .

't4~~Ih!l'~hry:g, y'~, ['+eleem ~u~ det '!!l3I~v,dik!!l~i;m!!il It;;g~~~ ~ Y.-~h @~, ~J~b!rede!.e:n I,B r ~, e r I~ ,ji ::i! " ~! :!\... 'ni!!g~.r9~lii;!;g~ Wgr.g,,~:g, lIi;~'!_:!dllbii r. dQ,w :sbLd: fh.1~C ]UitIm~. 'ib~::ltrm~~~

16

T!hi,9i li9 'ell'iliiea:i !:lllJiy im,p'Qf'till.fI i hr willi'~nht891. WriiUe:~ :m~ ~ i!;i iI!)e5l 'n!!liI,S" 'be [l",l'ij~,decl _!! I:tl'j,c]. ~!j. iliIDi;I,3j~,e-

All m~~i:l:il3e!! mru,sl; iCi~C'rH.'JJ'y iii uU,rJ:

Wh!!l!~' hili Vill :1 ti til!!llfl, rn,i!/'SiclPl H

I.J'L, ~! IL, - .. J~,';: .-,'.~ - . .;il"

VI' ~~I!i, nas II Oil'Llmr'<I!1!IM- :'i.-l;!Itlil;:i!!1!<!I J

W. i,Ga, fl::Pllliijttil gr~ ,B'rOID th"il' pi!liJIIIJ b!'~ 1,'011?' wlj]~: i!:i y,pt!'l;:u[EiJt iu.!i?

:R,{l]l't! rl:~ PI Q ~m li:e IPOPlil~;)I ti I}l'Ii mu i!l~ }j,[jJ,"i}I!i' ~[Jd LcJl:tliflll aJ 90 li)jjl hl;!!W tru!!;~I;b:y 'l:1u' ,m'i!l1Iii~:Q,J!l~ ~!C!cro~ ]!!~.$!,i,m,:p tditHlrii, ::lU'!'~ It ,bill! ~:KpJEW:n;ed. II: fQru 51 ~hV~~:i!r~ b~ Ii;_; ~nl!i,id~red I; h ~'~ ~'!,i'~n ~~ I m mun ,J:;.!Ii.i).fiml, (i1b3'~lr 'Ie '1!l:1E!l,a~ly dllild:ng II iCC!RI b,~'~ ~UuaUol'II Illl;d btin,d! ~,J;j; ~xiIB!-'!f!xlI'~~ due ~'O 11il',)CC il~uJu:n<

The fgll~V!'l! ~ P illl:rUi!i ImiJ El:t hEl £'liiiH,I)WIi! (l; Wbcn 'W1)g ~,h~ g b~ rvg,~ifj~ '!Q!i!dei?

Whu t. w~s: Db!l~rv,~d '~i .~; ill pl!ll ~OOIl;, ,2 'il: Bl_1'k1ID1l.3l e~c.l? Wbh:h WJ~g,y E!(:tl'\!':i·~r WitS Qib.:'I:c:r- ... ,md I, d~ ~i!;of.'rIM:C1Ic t Ill' t!iXI!iJc't It cs 'iU fjll:j]1 7'

_ 'T'l,~ r:u:,Im:r.' ,I I'IIl"C:J1.u~Hi Uif: th!i;l' ~if!:!!!~-Uj~,i[!!!~i ~ J!j'r.~i!ii" 1iQ!b1 ~~ ,aWIW,B.).!'ti 00 :..mdud J!.d, EEien, mE!!!!I,I!l,p..!1ser- ,!'ITI clI m,~~' i,~r !T!'!iU ~,t :k ru:rv,,! t':iI vrh""'"'" ~'b u 'm·ailll", '" I:!"" l. Di.;lld'''~ ~ .. .,..::i, w-~' ""r" iL~ ,. ,j ~ lll'~""d

.'~~~. .. • _" "_ _"_-Y-YI l~-I~ ~, ~ ir.;;!LlILIIi~~~" U. - ;IiI1I;Il:lI!lIi:!I[J'I . ~ioI~, 1.1 ~-w '1-!!1 ~~~,_ IiIJ, .....

~ hi!i' ,!;.d~:J~c Ci • .JL1I,cl] wilo!lt ~l.'Ei III 'iI!:I t d~ il ~i!:J ;J!; !l:[!!:rJot Ibd bim. II ndl iLTlll:iII'llU!i\';ilj vi~i:r ilf~i!!'~ h!!! 11 ,iii i9; diJ:Ji;~{i,md lh~ moo 9!~S!e; :He mu:s'l jf.iM,m(JiG~e t,~ e 'C~lR t'!!i:!Jd 5 QI~ t he m~ s ilge g,G' tb.t hi!:i Gd.iiiI d--I'll- ~_ ,~iJI" - - . - , - ih I:," --- :-1"h - - .. ~ -- --- -- ~, .. _c_!;ll'i! ,~J:!') ~;li1!1: rnes ::Jqill 'IN . !!liD ,~a:J llliEl,n~~; '_ ,~._,I'!! m.e~ tl'!1I!gli:,r muar

n C!'t' at !;!Ie li.'A!.uy tb.Ei poa:i.tt(1l1!1i !!If I,ibc' :h~!;!!d!cI!!~~ [pet! rr:llt~t t hm UI~ 11, wH~',ii.8 !i;gi!1d.~Gt; ~, )]I 1I'si11 d!Ct !lI'!):I" ill:ir.lld l:HiI't bilt:r. ~ 1.'1'1 ijfl:ii~p.

W 'r tll!iiri r:J!lP-!II' .. - 11>,-_. ,'I_-i! - - -, 'I~ -. -! --,- ---·d - -!~ -,-. ~ - , -'I ,I ~ -;

__ n ~'_~= ~ :I,fiL~es t),I]UUH.J1 l1II!IJlt 1lU!: :!i.l8~~ :!J!~ i!.e!1;,! ~ ;;I;JrI .ilu,I:,IIJ[r;l!;l,1jl

(lin t:'ern,. ~:iDrpi~ ~liQrili;; ~:rl~ ~il.!tf~ienti Ci!:!de tU,~~' :!lind lI,bibr~v-,jj,tjiOii:'i.iIi 'ufiled, -in th~ Et:uii!!"ril];J]; It!i!dt m:!],y ,~S.:!! be t:',m~InYld,

M~:5i9PS!q;!!! Jr,gm, belp;e.f9, OIl!l't ~ Cli u:~ p!ll!PUh!lti,I]:D, _C;;i,n be: bhl~ dl!lOI in - :B,~', - .' _ d," . ill,. _ .... , .. ;~ '~l' I-I·~ "., - ,,]1 lIT. _ ':'hl· ----:- _-- _,

pn;!! _~ _ e:r!IlU'I~ JiIIIIl 1;!{!,:;(8,iI, 'Wt !!i,1 , ,!;Ii !J,hlill;l: i it! ~ ~, ~,i!;'I pIYr

GiiD;!j i& Iii';;":" i. ;;;,'1 ... -w I' n ..... ' .... !' .. "C i" - -. - -111- ~,-

!;'c~ __ ._~'iil. ,~~~,_"" -' , , ;"'.-ia .. iI:I<ii _ .. '\'!{'!l, ~s f,1I ~J;;:,

Sleiiilil!l gdl[Jf' 'Mloill.ale1 d~~, lI:5iW. I1.iil'l :!l"Ji~}i:'illilC. ~t'~.:..r~~,5:er. i~t. e s .i'~ Lslim.. t!iin. Jje'SOf!Jd)e:r~!il b,i,c~en :i::1. d~:r.' N'ilhe: iiI!:l~ljrb ri:rqE,III" ;;ib ei fig, Mllld ng 'DI:-e.dt~19I!;!aet:t woifd ,fI: ~ ,I Ci.~'. I n;t;h r, ~!lmi~, GIi,u,tfi, =,i"l':"iI, , Ilnn~ng' iit~ '~!E!i Stet le he r~.~l:J:I!,!'~.~ rt 1lTi,'I,!Ii3.

D~~i VOFw'lnuilll rIi~ TIOI'J, B 1 ;i:tt:t 9 -l!;f, 'L! " n i,' til !!I.r m9l1, i.th. "ff~nn ~!i dD,~ f'1iZi~,IU~nttQc ';:;U;ldlt. fm CcMr~ ~ sind _ BI~pk~

" . Il.," - - ,,--; ii<JI' .. t·, .. _ '. ~ .. 'tI-'wiClldliiii;:' ':le~,tl'iiII'!.Iilb{jndG h;'lel.j',~

'!Jrer.J;1.e von I"!I ... ,.......... ~ .. ~. "''' " ... ~ .~""! . _ . ,

'q,~ ~I! d'ui'rr;:h T~hn; m e,Nlf' '!"eli.. P ill' V~jj!S,c':' L v.:,:~i{i 1 g tl~1,' 5p:~ijd;1!~ is t ~Cii~'4!r 'm 'I r.'a9',oo. Am ~e'Su!!:n, _~,md 'IiI'U,r kIJ r:te Zi{!,EiI;;;,'e~ ZI.Jl ' 'e'DW'E{I,l~~n.. 'r:.ill r.s' d·-,rm 51 ~Ull!ike:n '!j [CU '''Grmj,'i;H;"E!Jl, WE~1'b"

AlD.fklU r.i!l~s:mpplil, k fionnm t'd.!!.g; 'Wi~li.t&'!1T'!d: M'd dl!,u~ge'Jl an ,~Jjc '~-1l'hete: Pil'~tln,g "Br,~el'taubt1i'n fiIIl~geg!!!biifi ~lIIt!1: n,

F 'II; lI!Ilm; i~'~ ~fiiI, K~!I!IW rr;~rh:g: 'b.~im 'h~lelDI 513n:5 Ugcr. teeh ... [Jiiscn.o!1m' Na£'h f c:i'f~'!i:f!-rnHD!] UfilllnllH2ih:cllch. R.ec'h ~'e~ ~igo Og~m;!1lii,.un,91 'Ilr..d, A u.sb i!du~g' gtiiter 'fl:ikm 'Uind "!rCII'~~ s,,:;h:pu,err.d1e H'U1!.:l~iE!l.h,Ilfi.!i' 'l'1On. 'Ee~~~ d . .:Iin. w~·g'..:n, d:2'i" L~Ulge_Q; AJjiSibU~.\t ~ult, ,auc:J\, :in Li!ltcn 'V"OIY,be'I'!Jeh~!l.di!n Ma:n;e!S ar ('ie,.!H'E!!I'II, :nJcbt ver.!aU'm~ we-r.~_1ii:. Hu,aJft1" :tlehai,,9 g~~,m:lroo:r lif' auen is.~ ma!lI'U~h.

D,le: Aus'bj WIi.!l:ng' oerJoJgt n~c.h l:e::!!:m,de:r-'~!IlI Ali ~'!aim, U'llg. -

05. Nl.,bikampl

D',I N!ilh1mmpft~5bH~,'llnlg hilt, Jli!tCh bei5,gild~,~fi ~o\~wel~ ,s1I1ogen in jaWr.ll"lifiIU~g:~r. spg:r'tl:icbsr fi~nn, zu ,e1".f~,ge!'i!, S 1,0 suU dm J' 'ge;J d 'n 'I!~til 111;

Ii) '~j,c'bi "!:li~ht ~U~~ir.I a.uE di,€:' Sc~,'I!II!l'w'~rf!lli ZIJ '!fii:l:rl,a~5~ n.. gl:1it!ll~~[1 i,yr,;'h"m I t :51l :l!!n. DQicli OdE.r: ch i (,l' J ~d.~ 'WOiil:'" IUJ ;" . .u m:w:6emJ"

b l bl)1!l. 1,i:nf:f'W~f!.eLei1lJ Zil:!!il!rDmifl~~tQI5 '~lt F,~i,liJd lb.I!::5.~~

der.;s; bei N" ,l, ~ .~, rn6q1 ici1- t l!;!.N:t I,as 2'0, ildu'!ri"'U1'np iJ'l n,

e] ,ei'~el'!l ,1IQs~n lELlJ.t lCi~ ~1,iI, ~ir!;ll[w U1g,e[J,

,;U bl'~~cht<!ll~ 1!l~~:r.[illl.lfig:5Ia'[',iFfie ufid NQ'~'Vfl:"~'11lage i',;i.'I bCl'lt.:rr 'heilh

Von d.~rr me.~U t:bst ldiU tl~ien U'ben JIl1JicIUI'I,g: de.5i fl ed itdes, biH ur.e,!'w~ie· Z!U!l-.IIiI:Dme:rt.5[Q_ ~~~ be:!. Pcsl~Il-' ,aU$tn...-!!!l!riJJ.i91' bliil'lg'L ott det Ve:rl.&t'if e::' l'!IiiU. Utu"i1i:m!!i!OOnl2ns. alii,;

').}'

'W I'um ti!!!iillj !iI'UC:h P1E1i llboiCC~. it I ill m:l:vi.1:i ij'b Iif! !till iIH!lffI' iii, ~ !II igl'l in ~,:ni3' \;:l,c:i[j i:a.yin_djeiO'~':t'I ~ ~:h!!!'I. H ~:!Ii:!iilJi_(l has D.ltii: r. itf~: • TJd:1l hdlP~ U) ,~!J I~d d bil.\!~ ; to IChe .. k t.hJll' di!'iI II, .fIl, Ulj(l~.

U ~iI! (i f no@~h~['J g ,!I,i,g'tl rJ ~ 1i8:h~ II '~!3 !lI!'lI~;' P. g,~ !!I:~ blr:: U tbc II!! I;IiI!'D,:Y ~dhlllJ. t~CI(n 'p e:rmi;;!:i :H, :1 k'l tli m ~HI~tainSi, I.h~r' u," Df U!li!l i.D C!lu:imr ',D [i\l'ilJ!iid. d:if~t(l1J 1.1, U il'i,e..&ilI:r:1i;9U:m ins if!i'!'~ 1;i181ti ~.'ell 'Ve-·d!!·i!l 'i bll"oogb. lQi the'" Iik'Y!!-> CBrc~ m,u i'l!.[ D~ ta~ en tll".1 ~ ~I'~a: fi ELIiI h~ '~.n,l!I: ::n!iJ3aiDIIlB~ .ate (;(1!d~, U i 9 b un to !.HI'I;! tJi:llJ Y' i!ililDl"t :iie~!lI, :l!(lPI!1 !i::'D:dunii'ilj!l blll:ildill;G ~~Q.D~,d !bill iii"iilO1d!~d..

:~ dI~iioQ~ IDa,Y ib 1~\lC:n. Ita fl:l!:';JinliBi:UHiilfi~e :rm:trtd.~ 19 a.t~G'l" te bdn8i i !iIlJ1P.0,r.~dliii t mitiS !I'OBei'! ~'D t~ b:~shcr iCC! mm,!lJnd,

'RlldilJ tntll!l!!!,(lli.i! l!!:ioIli :1,1:1 in: ii!ilpe~!9'IIIm, ' III 21. gumn ina "''''' EU· wh!lm locCkins fit "e~ t,~hiill,iml m~IiI:l5 of ~"m~P'LJ,~ i'Ii'IlUiO[l5. 'Tri!!dl!l~t:, ~if' iI"-'Dd rr,~iJ!l glpi!'["II,loi'~ i n idlll~ thI:LI,> Iln d l,iI,;;~ ~,j9 lit ad ocqiJl' H:w:n Df r-e.'P1Ja~9 men~f:i ri:'ill~r.i1I: De""!!',, bB' iii .~le!;;tl~d i eVI!! n ij,'!;i'L,i!l'r~ I fie lI:~n.~ 5dr;~~!!i I:), t IlinJ mbi~U I}f !r.adi;g; :S e'ta. lj,t t he moment, 1m p~o"mill~ t. or IN om!!!!'.!"! [lli)r l.b~' to ii,1k; L~ POlS !iflll,le.

5., C]OR!!t;J'Uiii':h.r. DAtU.,

'rlw Il'lQifl~P'8 Ii fl, c:ruG;l:I!IIe]-q 1I!E1'C'te~' ba~ i:~i!!! [[JI'uiii t b"le CiO MU c:'blld '~n ,11.1·' rrm~ .. ,I'lk·, fii~Dfl::li:iig Wil,'. n 9Jh!l'i"dd gfHj.' " ~ the 8!i!!!IH'L'ilbJ '~iil~

ill.] 11e,h. ow Illmi ~h.jj' ~ d \ ~,gBai' Dr wS tb&1l!1,~ .Ii. w~apD~ !lfId ntl~ depelii cl ii!iii,L oi'V !J ,mli b~!!I nf'!BiQt' Ifi,

:L-,~ i ",. --'- :L., -I ..... "1"" ....... "'m ~r F,i I'" n ~]~, ;,"" ~,ii 'Iil'" !)[[u nt!lid (gIm' M,m

:1:iI~ !] ~ iI!" \'Wi:~I!'!. !!!!.Ii """ •• "" .. ,., ',I-'~''''' N, l' ~"'" _., ,,~" '. '9l

U Oieit.PIl't! j,i!!!dy t iliSPG!t;I,. l)' al nisbt],

!CI i:J'Vltt. wh,iilii'crul, I' - iU'ld 31J C:n.tll'. _ d" lb,r'~Oik, hold. ~nd, dlll:~:I. vel' dc~ren.!:! L i,i'o bw,w il! [IllI ill , P .. PCb~9!

OFt~~, ~InD 'WI::Ul '. m,i I·a jilin di!llliD~il!d:!l1 "P(I n. 1J'v.'Ii!I'I;;'Ii:I'mi,n~ ! he enam y i91Hcn~,ly i dud fll9 fll:1i I.a:n~;x p !iH!!led ~Ib'i:(j! ti r.i t 'I' 'r. w t~fiI dils':F {I LIl'lli8' !1i r II B IJ" ['d,

Sh.: i ~I. 'L~ ~11.g"~!J :lmmeT' w,k:,;!i~r '~i.l, !iiJbil:~- f~ h} 'VD t':l t:bc.li't.el!! 1.i!!:I!. 5:0 11 ~u;t'll ""ell! l (lg~n, :H3e.L Pm le""i;!tJ.~~.mn~. ~'!l;1 I!;,;'~~i HI lC'lil ~';~Igl(! nd,[!os' ~ ':Jiel(C];l ~~iD:

t\l [jI;j' ht!!iim'u,:i!:;:,:~ ~~"'fIi:nd,Ur J,ilg~:r k~ !]j·1 n,l~ilcn ..

iJfillRiiJ. wi~!I;! ""JI::j,f'1l5;1:~m9l, W'C:~~lI:si~t!!ri., _, _ _ .,. ~;;;'i:~U'!I"H:) ,ij'l1'~ Cum~~,5g<hh:!1 ~r ~~,r. tis;:h.ill: llie !!:fl~h~o.

ne Cl ii11~:!: S lJf.ii:!!f'el .1jj iJ!5~l~~e:n.

An ~d.r:i ~i1 !!Oi t::I!!g~ .B(l!iilb~li:h:h:].i;1gS]J'i.i:n:'t~ ~!r!! ~~. N'i_M des ~o·,5ItEl',(15i bel.:trmi:;':h lc~~l';fl n '!.f!1d di,~ CE~?'O:!1n.'t1flt1eR dillS I?o!j,l~fj~ 'biil D~U!m~iE!!!ll!"

J),:n:1I ~_I!i die I Yw ,iie:r, '~'Jllmfllll, !!liuM:llg!5~'~ Stilli]]~ berii n'.' kdiB~~"

i!iii:'im ,in,.~p~!.lf:IIgel!! un.{1 'Zu:scihlq'~m i1ki:s ,.'ilil!f'!5;t:~e~ ij;e:il;P;Q~lf:fl.!io ''Vcr!ili~f1,!!I~tii ..

J'~ nil ~ Ai;i r t,f-agl den P"Ostl!!:fi '''i'i''e!i,sc'hJ.'~p,pl!l;T.L [lotte!!' b~i~ !i~_ ~ e ~c!Mi!l rten.

1~!lJ;P.:lii:!'.rI(;~, 'W ~~r.!!:in. Ji, U$nl5;nLng~'[Je~JIiINf5 .. tl CLOO Ul1l~'. WI:! gon;i,;:hrn.~f;!.

~dml.'lll v l!!i:'!l.etJw Lu:~~n b;i',; '!It " w'I;::U~;r h i!!jil~!i: i fl.

Btl'lm lH iii I,lll:!!'il 'I/-1IJ n ~~h:~i,l;.!I1g:~~rd!fe!ll_ ki;;m;lI'J,t es !1u;iI."u:f am" d:.!I B jerlli!!!r J ~g~,!!" ~Jliil'r'g~iiich un,d, l:o~ il~t~hnlj] ih~'~_~_fi, .l(! f,r t. Yim' !lu~h, k,ol'p~II'IIiC!~t lI,b~:_!!9i!llii~,!t ,Ch!J!)ne:r _ ~~:e~~' r~n ~e.n :zu, ~ EI-:mlilIlCL;, :!Ei§, '!!!'L~ m~ch~, rHii'l'~!!1' d~~ lia' Jag e:r iem,e \' h;:+zah I ~M Ab'w·td1i,[~~riffe:. e de,rnl. ~'Ctn:! ~belli'r. d:-lli~ ~hm '~I.f[!.'~,f; de~' ! h'm b!:1],o'.B(ic.if'~, 'I i!it!iit~ :1,1], fl i!!1~J:l :u~tI, :BJ1r~ !dt.llllf:rgi~'ht

N g t ow ~ 11 f." s ~ h I ti ~ '.... 9'~g~',!i, ~itilpfJjndJ i;::.h~', KQ.:~!!~t!:dh:r!J '~iJW! r.J l!.11 ,.!~;r j],ne.m m:~ t. clb:,' p~Jj!~!-'t Qd~r ;I'rd~: der ,H:!i!:~~~Iie-

,!w~!fi1t\')n~h it. F\dnf~l~e Efe{J!~ d~,5 .$C'bie'n:JI]'jn; ~d.e,r 'dEl~

'~n 1,10':, :~ OU.fI;(l n, 1!;iI!Il'1l rGe ~:r.c;1:' Z'J il!;!:l!Chni, W'edDD, b ever mol:'

VH,'i!C'h :;:u r C i1l'$lEl:.r.J Wllh:r.' 'i-tillimrn,t,

F~Io!i'!1j{1'" K~!"f!e,rsle-Hen: !lll':idi t!;tr N',o·.w~tll'r.s!l:':llH!i,g, IH! .. ,

:\!~,I!ule n ~\ee iidOie{t;

~~M ~fe!lb:~i:l1!. N~'~ nwt:n~zle'l" ObelrlQ;!:pc'. H~S.i Kebj'r-: a;p[ y~d O!, lilillle;

SdI!l ag!iu;hern" Hel"~, Nll!r@fi. 1Jfllt@'i:il~lb.

C:hll'~ !>q'UilI ["~ ~f b~U,le ifi_iim:5~: th!}rvf[j:F.1~ b:!! prl1cUcud ~g!ii_:i!'l ,(jj I:1id D~,EII;cg., S:i;l:'iGI i;'~,S'!.! il!ltifJ\lI ii !i::'IIUJ1l!'Ot h Li l1i.\'~!l!, b!;!_,t wbcT.ii ~I!iicp[!,e~ his' of Iii i!!I!1!i1l\[J, thll' f!),I]Ciwt~:t ~i:!llfiil:l, IIl!ll;i!:ll~ [bij gb~~"td:

- 'On I;y ~J!Ii;ldii~j,n.y' 5lW]JiJIll r 3I!,:!err;iUill~' ,SlllIlI'i,.dd ~e fJ'mpl,~:y e,d ~!li:r tli-~' tll.d~

l~'!,i"C' ~~~g'!iI!f!iI],ry C(l'I.iJj;IiIl"l!en~'.

W"~\liII~ il!lI.D!iJ!i 'l"ilh,:r u ibbll~ :!'i'!ll,t:li Ill" !illl !J.1L"~!!i !t1i~1!~. DII! t<l!ll~_~

~:i1 11..,,1-

~"i iii YIl!'l:J:f,' Ib!i!;l CI,~ :J,

,$:rll:3,i]Jk U ,Iii ~~~'!lm.:' JUi~~ t i(ln, ~'E]Bii:" it,ll.!! S:ii.i.ll rd ,and, il!HlIid~' i';.ii!!, hal:-,i, li6! l:bnl ~mlf.l ~k ~:J t.h,~ ~~!l.'il~ e be II ~'ti.i,tCid fa go i,hill! .r.;,tti!!~'k

W IUI'Il, .i i£IiiI pin.;g an t he ~:u'lu:d and hi:niif:'il:Ql1'I i,mi. m,1d: i!' ~ ur.1!l! ~ Cg,Ii!.!;l:.C!lCr.y D!lJii.

~~if:i=ldJ!l;S '~:p en illilf.IIi;!!I's:, cill'll,llI: [nill Stlo5!!l\d !II: wily Q;i' d~~'l:ilj) Sil 01' h_lm.

if'tLku i.aVl'l,u,;!{ P!l:li1Itlf'51; WQiII!,I~Hil'Hil! c~u~p ml!'nt 'l!!'lc,.

IOh D1t;!(I~!,i! Q"!!ii'Cldy .uf' ~or,ii"r D:~ wi nil :your idi~8S':i.t1 D"!",

W~ en pr. II; hG:fn!l: Itu lilr!!l!dt; ,iii h,Q!Id" ~'~ hi 'm pa:rtl[],1II1 liruu Ube ~I!!l~in" JJl!31 Ie m.::,,n_{! ill! 'I'!:i~~~ ene.~!Ut"i c,aJ U,y I!Ind.,~ u~ t:L1y 'ISH) i:iElE!i ~ ii' j,:; llb~. ~ tOo )"LI'iIl.rw!hiclm 8111 eliiluiil!,1! wEto- ~:g =:l'Uiill'~!rI,;);= iil1i ~i!n~'l':Hti ~ :t:iiJ!n.,r~ l~ ~g' i1I~~'5l~,mry ra',~ HbC ,JiI'il'J'nJl.u, a:i;!1 :!tQ.!:l'W i:a, i Eli'Si!1! v{),rh:1:!;! (If 1~ID!ge "'!:,lUi.] I:'m'@_i'" b\!HI~ Ue ffiJ)'th!fJti:!!l" h .rill b£i1't-fj r. th!]'~; lb~i5i,~ V!lhw!i:h ~'!Jl~'~ 1t:Ii~, b~t 'b,etl(illii'liiil 5Iii1e~gcil: ~U!l~ u r!':i'.,

Bi[i!.I·/VS: and PUII_!!,': h'i1!-'!i ~1!l'IillL:nli't 'Vul~el"li:b,l{l ~Iillfi~,!!l llll.f ~~, D!Il!dl" an :t:I es U:t' ~!i!'c!1I!I1~!d, w~!'b I.ne nil! tOr' tb!!! ~d.3 e mI t h.e hl;!;nd. :tac:k!Jj ~J e:aJ:lIi~a' nhi!i' ,kiil!!I!' n:r !'I,h:lif.i ill >J:,IiII1:! d:!'-!J]? O~'1 n,(in'iiS t.iI! t I'c:e

Ej!rni.i:fiiOd befoli"lll' hti! ,IS ~llid~ It i:I rei !iJi~ r., _

'rhe f.JUfi Yi;iJl'lB' iP iI'ri:,EI ifrr Ojjll!' b!Dd)' ,!Iil'\!l b ~'~,i i' I ~'~I!!ki:,: ~ 't.!,! 1111

bWC!IW'tl iii n,d p'l,IlIDCh~,: ._

'r(i~~~j, b;j!!,~,e' ;:.£ the H,fiiSiI!!!, U.j'J,pe~' ~I PI [ljIl;C~; ,Ad,Eim·~, QP m~ .ilri c': bllt:}: !!:if ! h,.y, n I:I'd;;;

M8iin ~1'~Il;r, [lj~,h,~\Ei'f~! ki,ciI i'ii,I!l':p!'~. !]1"11I,b!;

Ii. St",i1!I~D!i,pt!,f.f.\I!![Q.

St.rltef:!5:1).e,f~en s'i:n.d ~i~ 'w&ilJrllge,s; M,i'l~Ii:i~ d- KI~ill'~ k]~~gti1~tFl.ln,,~, _ ~c_ie. 1i,I ~d [L _ 1:0 '''':Ii~bi"dilillil'!J~, mJ. t .. :nJ:lt~r-, hill 11~;EfJil'f loU... B~1'!![Ldc:r'l.ul:g Iller V _ r..r:i!J ' UJ:I'£) . Q:u:re.b_ . :mow, -, ; " '!l'r U!l T"'U~Jli!OIlI U lid iEu.r SV,s rllJ'-g'_.;I ,_, r," ·"nd E lche I1i 'IJ"~J rkl;!'Q ~ ~:f1g'CW'Qfi t: !:i~et£~n 1l.O:nniJ'o. ,ill 111 mr V/i":rk. ulig' dli;;T!:'h 5th £ec'IUOIIGlu::1Ig-e:gl, ~:r!ii1'liU r~ ~ '~'~I'd 1l:1t'I!,

S!:ltgl~ die J!l9ld~ pp~ m.1l[U; 111i OJ!!':!, lil'!J1l!i.: 5id!I:L, mUdJ!::!r:L ,M HelD. d1 "" I:' :2!t:I!ij' V,~:l'i:igUQg 5t'!lib ~'!'!, :5 t ra Ih!'i'l'5p:t!rT'en e:ll'lJI!IJ:oor' A.:'t ~llis.t h~ ~lIIis~en·el1,

Die .. G!;.J:J.:5bHdUr:I!iI' iJ.~ d'n •. U~!I(i i Ii m'de:i ~n, e5f11e dc.1n 'Zli;fedt 1UiiJ!J d dC'n, ¥W'hJilld,or~n '~.iHten 'tunl Mi ~t(!jl~ Q,I1t-~ :llu::ed~C'.ndt]: 5'1:!~:r:I:!l'r.t ~IJ. u _ .hlii'~!j a:ml '::1IJ:s.i:'llili1~~C'Il.

Dii!i H.I 1], tC!!:."h<llU!il:f;i i!I!!:1 51 :r'lt ~f berm. t:lri::irlt!:11I 5 U'""l;eq !id:nd .E'vf:i.n~ rLi!i[7i!E!'n"1";¥l Il rj:ZY!J ~ ~ efl; 'Yen gSWru:5'e' BeDb~- I:h'llJn:~5<e' ET:IlneQ~ d!i,~ el.~dri;5m edee tho! Ji. &'UJ9 gl!!Zllr!~el 'we~nl);m •

... I I "I:

.......... - ' . ...:;,~ ...

~! II!' - ~ -, .-- III

0,. ~!!!ldbl. ":Iii

Ro.Billb)o::ks, iII!!"t9' !ni t,i:ii]p! Dr"ll;nI I me il:iiB! iilif suer-rill a "' !li'latl!l.

T.ttl.,!! [j Oil !i!m,plCl~\e." t'li !~thg ~ w~t:1h umbtl !!I:h!i!:9 to It lJldli!l." 11 itI:rB l.I1'l b y.' rn.iC I:g,ri:r.:e d I 1:'0 C,ll !il, ,00I1Id. 'm,o ,h ji;iJ, "'I!i ~n.I:!'m Y' ~ [,',I!! r:nc. The ~r:'fi:'1c:h.1;i\i;!'gei!'u! o.h,lbi!l'l.ill~JIl,!i ean IDei mu .. htpUied I~ -rotlS,h the tJ;i!lQ i'-f :1\1 dodl'~ e~l!hllla\i'~ llh !:Iitl!'~,!i,

i',he :BiJ{lH'illa ,~I'm'li'~; mil IJ.~, alw~:y.iii b,~ .@bll!!' to :Il;!Ct u: P !ii:hn.pl!!: ~,g!!id'bJ ·c k~ 'w.htK I~ he me.arnJI, 0.' 'liUii Ide.

lr"HiD~m:e mU!!li ~~, Ued Iii' IIUei':r,i.Ua!!Si HI c.hOi!llll ~[jjd lb.l1!.iJd E!lCI n b-uac·!.e' 'bei!i! I 5!J lied h:if' :_:_P. [fltilmolll'" of me n. ~Ulcl! !'HI!! E!.!!!U!: l:l'vaUdfiJe.

'\VheJi!! ,!;1m bUi_t3 !ling: ii';Iir/ ,h,elEl''!.'Uy llii1c'=[u'iJ:!Q'liJr,d! _! ds, ubS'Ui~~ In. ttl- ,F!lrm uf rniiifilBs !BIL I: be . ;m,phalJ,"l!~t Thl1'9 :!Ih{lillildl 1m de~I;Jll1E!.tifjd ClcC:Ul(j'aU:~ 01: by trtip W:Eg; tPii~t!J.n·1! 1311.

t I

.,

Z~,il .seMn,n~:,u:r,~ dha:f "Vcr.~·;:d'!I·IJ,I:rI'9 Qder :t!!J Sh:t~n.t~f:r..chmen, ik:o.l:t -_ r.. T ;M ~ r.1Z:f1 (j'I;Ha:r' Ben e If!>!1J JJH!!r.. 'm It lh 1!i i:k·,., :g~t,..

»:

I :.

T~ bjUl~IlI1r j;l1l . uU. Oif In b.ar.t3,:a,iI'U!lm'l jl!lpgr.ailio:fHiI;. Ilr.tHai'l.'t DI'LR'!!'ilI er i m:p-~iO""i!:H!;d mirllOISI w:itl-~~e:!lS; Il:;e iii,);, :r.'Illie.r~:pre!Si5IlJft:'

' ....

~

Iff-. I iii

r!!!!lt.. ." /' -t. rl

..

la~l:':.iJ.il'Igs:.. odier. QIJt!f¥ti~,~.nal.!i'dem m~~ Eiffci3g V~r.'!Il' n~~

We rd~ri. Mine tl 5!"lnd, !ii l-iH.5 '5(1 gJ.ti:W'liligl , U ta:'t:.I.{i!~tl. _

letg l:i:lI:UIl.g' 'or 0 inl .S~:,·~f~l:i·r[~k-E'l~ :II_J.~ IE~:; 9in.,_ ~lIati~_ Wi1!f. _ lind Ji;Ol~ dlJ;~~'11 Sp:rcrlii!ir'lI!: C·I:'J,of-tl:I:!i:r~. oolf·i~I1:U~el'ie Me~!!fi!m S!PJ]~H(J:I:J1.H ~ ~ iUllIli!!::! ,!2!: n e Gi mget~!!!~1! .!I'\~~~nd~~ .~ n ~ er .Ii :ulh: ,b Ii ~l' D.t,r ·SF-fG:f'I.· 'LtJlid ZlI.!Ii.,,..J:mu tte ~ I!;!ir,jd, :!Jm. .Er· '·!l1iehn~.n. ""oil L::u:l;uru!:!l~1I. A.nle! bJif.l!J d.~,,~ ~ sa, b<f."ool1idcl'j'!tfl A ['lWehill1:ng~;H1 ~'U ~n.ll1. h - I fII.

;~\ilch. onll;e, ~ :rIlM' ill el un-4 ·~fJ,IH!. kiOlflfien von Jai'!Jd. gi:r~P.P.Clf'il ,5p'!l!i~ _~[J; tIl~~II;eg t. w·ei:'d~n, m,e e lome: 'W 1,[['k:!iam.'Ci De~j'i1d 'r-I;! II"I{:I\ ~e:9; f€: ',,- ,d,~5 c91El td·I~.n.:

i!!i~ Eii"re€·IIliI!l ~,t~,1I'1rn- U.1iu;me 'w@(m!p~ ~ [d~r~m. dal1i ,!lin StuID.pf .... n, ~ hi:s ILIi~ D _ ~.Qhe .tall.=-· 'bl~!1 t. d.~i.li D __ ~~ :I~ ~!i;!ilif:!' hi Fe'hll:BIM~hLY.:ag n I It :wtd. ClI'iIl !l n'li:e S ua Di!::Q r,e:I!tc gl;!spE!rr~ W~f~ IBH, 81.

8ln~_ 1,1. D:F.tln h ej I~~ei"i'e

Ol'l:' F';,~Uri'C'h"~il'Jtg .".b4.~ tJ,ucl:t F,:~lk- b~. ,Ph. b.~_, i'l'J. ,_:~ ,bJlY!~"hmlB~tI!'r~: _b~!iI_iimt!llt ,5!<'1i!QGS.:-nl'i_H~I.:' :!jll:ll'uca,_ hI ~c,r~ _fc:U~ ki!.H'b~ ;';ntl:E'!:r! fii'i:'.s;l:l>l,iunme;n ilLc:r SIl'!J~ 'w-1m d,Uro:l1 i1'~1I,'1!:1tii..

Ifi·~bl~I:!!.':(l : m.iI., bg '!Jt:l~d l!ilm~~:dul:ly. Mi(lJJ!~ :rng~~ .olw.·y~,

'b<~ tD!t'i!!IeU)' !Cur.l.l]ufli!L~G,d. _ ..

:[)e!!!lu" tl1l1111ll of b ri~:Si [tJl1_ d, 1OI,f ~liiUIi. mil!;!;1 :lJliiFy ~ w'OOd b~'

dUinbtd~:U iJl. ill·tligrtl~ '"'0., ;~,if~ru,bl~ iliIIUHUI,HIi of ti:n~:!;Ihl.c_' ··vl·j Q.nd ,!!i! ~:,h~il'!l(;Ifh i.,"rfltl"'uctl·u:n :till ibl!llldlilllll (Ii,' ID-XOP hj.!iI~ve5: !(Uill ('I.i,I!Ie~S lind ~fi C:.Ii.IIC·II,IIF,I·f ~~ t. _- I:;:Ilial:'8 fI; l'hh h. i'iiI ~ ubje tl'~ 0. r :!!lPIE!!C ~ -I, ~ nat'. u,dhm;9ud r~.8 iLi lall i~in'.

E,",i:1Ii w~t' 11J"1I1 i(lxlI!l:1 [j'~,1 ~f!:. ~ ~nd ,mi,1l.I1l'8, ,1!Ii'Ji~~l'H~j] ,!;!!'ICiIlJ Pi! tan ~U:t I.iIp 'i:Jlmte~;l~':I Ihol: wiU i~tfh;_i ,lilt, biBd,e1!1 t!he ie;(!cm,31;:

.QI ~ Si IUlII 1'1' t:~~ W9!! tQ,~,!;;I'pJHtd di!)w n 5!li ~hll]'1 ill .IIr.iJJJI1I~ 0 f ail 0.'"" ~ ~!!J 1 to 1,!!~ ~et f!~' 91 tu~iliu. ls leEt 1.!!taluliijljj~~, TJi;Ei1 b'eiB'lop 1lli1J.9'L f'illl, in I~h!!' dj;rc~~I,~!Ji rg.f.illit 'DI:'m;y, ,i}lJd 'i11l! wto.Je' ,: hEHi or L,b I,:l ~ I"~~t mu Gi'i be' !!iJb.e t!!!gl]:lod l p.~,c:t Me! !flI~.

Pi.:: tll:J."Ci 11. ~N'i re c.or:b.l~ Bla~kil"h.

],1I~ dl~['e!IC'~~ o !I, tn wb~~h I noil t;rf'1I :!!,hiC uld fEil~~ I~ ~etcr.rni.QBrd b_y ~ not,c - [ \ 1,1ii 10 '1.1 a; or t b,i'J' d illmHGr,~. S,J;l:W ~.I;9i d ltuuJ - ll;l'!JId ,i.n Ui~ g Dl[l·h:'., 1'Ii1I,miI:Qi i.1Ul I .·f ~ h II iiiJW b ,!l!·!t'Qide.d 'b:,' 1i.H1'~InS ~

·WII'." .

~~i ~oeliil 'cini:l':;, Xi2UIi!:!! ven.'MJ!lig Ii:! rt, ~V\.lchS! 6c;l! Jr1~5i 111l,d Y'Il:_,rh.lir.igcil, ~ij! .:.Ii.'s,!!~ ~iII:!lk::[.~i' :m;m~m~ :~r.J,~~P"i, [lIe Pi!l]t~ It~l1Ullr:ii~' :Jl:;~!i!:~Q,n,'U:!!ilSeni dafli-r:i 'W I fill '~~1ii, ])n.i c1t,~h 'nil l SUi I'U~EiJ ~,d'~ r_ ! I.Qh.e~'l lim" ~g~l~l~ it. j'[jj1J~fi 1:;. eU:!'! g~_D5~te ll.,tic,1.,tli D,g 'Ii!!rfo:rd!i:I'~ !cb ~'!lm:clI '91

:bl i:l;llUTIlil~p~J":i!II!'n eats t~h en d 1J.~l', ftli ~ru~il '\i'ctl, BliDil!:Gii!iE1 ~n

i:fileif tiiil;:·r-e 'YOIl ~20 .~~, Xi m. D]i:l ~,lli!Ume ,~ne::l!, k'fEUTNel:ie rWlblll!.r~'imi3in~~rti;{llen mit, .den tt'rQfIj"~r=: :rei !l-~,w',fi f~~ tm,d, I'H:Id'i. ~1I;'1Il A'U.~i,i!r!s:~Ue:ni, cloeir S~!!iH'l'e; :soU ,~,.ag gi,~ ,~i 1l>='!i:hL irl d~c! S~e:t~e ,euclr""'I:li:ct ·\yj,.m,. IE!! M'1l!i'd~:n, :riill:!r ~'Qm'tll :S4)ct.i 1!i!'lf1Q:

];li\i,~:~c' ~~·t,~m (m; hi 1-OJ; --

_ ~: .~'f'~ htsel !.§,p~:rre[(;l, werden !lcIii1ftJ-9i 'Zl!! r ~:m:~ ~e'!li!lCi~!!U!i: :in. 1_'-I!2(li !T!. ,B~Jl~ a n, :lUi J'~ ~ 13liJ ~Eln\,." !:r[!;!ip'i:1!'1nt U,i~ , 1;jJ}Cof~I]:'m !DU.f~11ii A.~k;u~Nih{io!2l Vlli'ii'~'n'ke,rl, Dr.;liI~'~i,~!i:p~~,[1i il>'iiDId be~-".;:I~'II'5i b~i N .:!,·::'IH ~~~k:.J:>;!j IT.L ;;IE g~!-"I P~r'~c (:JIerJ ~!QC11 ''!anti

,I~ J;!II ~ ri'l,~'r;;9~'IIC'ef [,B~,I!rJ t ~), -

'r~!i! BJ'(J'iO!!'I:bl 0 ~ Ill!!! tOOiG .!iJlii'ld blL"ilIl:iIifl:he.l !J~~ Q'I:h'e,!;" t r.~fI !!'lua:r itiltl il,I'I1!H i;j,~ [t.n,e ~U:rriilCt l(l 11! :i'll, whl,o;h '~llIe i;r-IN:!' h]]s., II!! tlwh:l 't::iUJi!l il~ :pill!~k ~i'l.h ,!l:Bi~ik;$ ,ot" pull wi.'Ib i::tiPib-:il, i~ 1I1U!llirli,l"~cHo-n ~eci,;jJ!i,6.EJ1'!( [~u [lUre 9]["

b] ":'T'Ji!i!!' bJ,(II~kill,d!i!l!31 EI[[Ie:!' 'm,iidc' ilcy trult II:ln ii' OO'!f\' n ire!!:" I) ii,.i g r Ii d:i!ll,lar;,OO' I'.I!E' ~ to' so :fiIe'~!I,!i'l!l!, T~l!J! 'UiliOi!l ll!ll!J'Itld ":!In !;:;ritl !i!!j'iW i.!!i~ ,o,,"e r' ii!;(IJjj;h ![Itl1er. w'i. tllii Uts tl'li!l!!tap:!li tio'w'n~~, itM' iene'II1,Y ,!J.;g,d "1'!Jib.W~'I':'i!ii!!, i9i;]i ~ho~ 'l,i'ii!il~bi Ii ~!,~f.ltl!li tb:e! Ob,i; liil,de ~]S: m,'b" a:r~~te~L

o n~y tree!!!, i,~ ;EDNol'I],biI,e I' C 6:li! im~ E!!~, c:u~ [P~,~"; UI:'C 10'l,

~] 'W~rn' (J bstaeles uN :!!!,!!!'t Ui[l ,8 t ,af!! '!!i:n;I!,I'1! hi!! !Jim' iBJJll!d .Il::ds: ';.yi'l"b iii hi!!iJh ~ g,f t U '1il.20':m,c'ICr-s !J,:!,J,jm:E!i 91 trilling: h"!l!'~1Y: B,nd \idl~ i1J ,!!!ddUh~fUd, ,udi>!li![',iIje! b~ 9'lr~_Cl'itB f,i!l::@ii!. W~l'e aiOOt.i:!!~]i!:9i ,{BJl'(!l vl.l'[!I.tffmi~nt ~'!illBlIll5,t CHr:iii laT.iir:JJ m~ i~l'!ty~lu~, fP IdllJ:re 1ll;

'Ii;~ ~thllTh~n ~bgi;~Jb~~'n~£in ,: _ D;ie _ :S;r~~j~ ,_ "is i ~~ _, .ll;\,_~h i'~ r

;g:~:rlfimt'l:"_fI B~il:J,!1;g 'liD ~lf,~ [', .t..~trI~!} VIQTI !-',' PI1, ~U1- HI, __ ~!IIiI~

1",h r'lJ von '!r.'IJ i L"Ideii lel1s 1 1m. lL~'g{j!il r.!llH:n,. D~1:S '~.I,lr,Ii_H~",{I~ ~ru:~i~l'i W:~::'IJ d~~ DQ!!idl1.i'liIg mJ!:1 u,m.U]:'I!lI"'i'l",rF,i:l'!'I ~ 1M I d, 'I "J~ ,

iI~,f,i:~ ~iI! rs i [IJJ G ~I:J i f~I(j', ;;!in ~,.:nfJ~ tT~~'[}ll i!)Iiil{J!i:"~iflU~_1 !llfi~ ~,lT,~,11 ~~~'bg r~, I;i un~~I!![l __ d~Jl~_~3t ~a'r;k5 flm", , H~f1g ~~~~~l.i~ .Ab ~ iS~:I;;~i!,g ~:m'Q de!" G I:'!J nitJ,n.[II.;;It~, ,d~ r SF,li!l:J ~ i;;.r~dyw i;lrrt d:1 e

W'i:ed~ thct-s~nl;l:qg d i:!!i' t? iii ~'11. ~ 6i !!i!1' 1 a I"

~.....-''''~ ...... ,,~~ ~"' _, .... ,~ ~' 1..

.. r-.

.... ,-. i .. 1" '::!

EHld 'j,,J, !3'tI\R~~~,1:i! b~u~ibiUici~

e'j ,Atlibr.f!~11I1@1ii: V!JC Hol~!Jd1d;ii1!jl wi rLt l bc:redt s~ 'iN !!fii'l d!71 Bel~q ll.(1.d ~~E!, T~Il'g')ol [.;:,ell 'ii"itI!'l _ el,fi:~_K!i.I'n~n lOde r ll~~~n; ,5~{;"i:]j i;i il en'H'erllli'. w;e,i"d eifl" [)WiC."h Z.e:~~iiI!gen ~~!U ,~'r.§!l,lIi!ii~I~he'n- V'~J1 S'~'~,~~[!Ifi, ii:sl e kl: ~~:5'lQ fF-I~rl9 rifoni-;:~eF.i, _PD s :HiIIIi'L't ,rn~' di;llrHl. I!::!1llh'! r 'l'n" ~',rmi!:~t'!1 t od:i!',j" u.IJ.Ir.'{!fL Z_'E'f:~.

'l-!:Ji]'ln!!1l:~1Ii "1ir,br~.y.!il~l~...,r gl"mrlii:M, WiHt,iE,n.. Gt.'gt.".IiI. r,ii!!Tr~:i;n

ilil [hlllet:r\l:iY~ilfii! ~ !f\il!,!ld~ Thli'_Hi.nd 1s du,S out tr.,e:r __ H!!i! Cg~-, 'pls ~ w.i,d!t h. 2 t-.i!I! ] ['f1'IJI.'Ci l"!; wbiIJl] an,cl, I, m.etEr. g _t'! !H) , 1"tltH_i'ijl'r~ b

i~ thl'iCW:g, d~ !~1Iii i[jjm.bl1:nl;,fllef,ll'i, It Po ~c':Ufe' ] 2i.J I _

~rhl~, [;I bl'litCli:.~~ ls v,ew:\, "lfE~,ct]i~i(! i'n 'mCj;Umi~Dj!n5!' (i [I, r@Eld~ th Ii'l: run :!IJtHi!!1 ~11Ili,pll:s Rf!ip.:i.i t iIlI,~' '~hc: ~,lR e:-i; 1~ ~m'JiiI i'~Q'~r d ~:f :lhe bo~ !~m iDE th~ - dUo;:) I~, ~~;8J,~~ ~ ~w'nlb! 11 [ ric;~ U 00 13 ~.

:Pi~h!!,!:1~ ";lZ-. [!!!:,~I:r.@'yl,!!Ig ill. :OC:O'lid

'ill'] WL'~li;n:IHd ~'rjlg,dli1:b bliig~,EJ~' :~1!1 :!jlllU.l.d)~:H,11)'_ .·,~lii:!·~H.'V~ if the pb !li,&:~ 13_md Ilr!J,p!J;'!'i!Ii_£'l :I! gmt'! !:I~ ~iJ I11lft pil!jrt~ ,~J t'llIiE iN H~I'1:l b:Jii1d1l!ll: iBI~C' N:rnIli:J!VCCl. Jl c:~h;'J;~1~,Dl'!! hi 1';1[;1 m~J\!!'ll;!,d I~:y !I :<I'1iN I ~~ t~I:'(I,l,e']J, u:t" i.'ilmo¥hl,g· Uu:, ~ilip~I"i-l!. Tlie Wgg,g, I!f:j,i!!! !! 'I, IJfiI i'!!'mIiJ'~i!d, ,!iii!! ,f;iI!i'~,clJI'Ii'!!l'cl !bI:G~Iil'!!llii by dl(i [),IJ<'!-n'!I 1m.' nu ll,j n,el u.

~D'~!!1, W'!!ig~:n. !.mid 'lJ(;!!idfl;~: P~an:e:r 'k,ilJlr.~ ,~alft, od .. e:r. Ab,b!f~h i!iIu i,(~, A.ilih:.giCliil, ii!li!ni, I'nii.:r"b~.I.~t!iii'i 'Uf;!!d ~ttlt:!~I'ii, ~!ljjT.L!!;lit SQ., ,dill:A, {H~t ber G~i!i:ih~~!i., i:tGl'C' Ei.nJ:u'tl.~h I!!FrEo l'!!l'I.

rl A ·bhil!~J.Ui:R 'V'I;I'P iH'!Jhlbtih:;t.t!ir. '!li r!hrrroe:n:t :BellI' ~8.'~ v« ~~'l'ie~t~:ggS\l:C'lt~ _, D.~~,. 'F'~~,~ :r ~~ 1 "~I1I~e. _1~~!\l_~:nJem !j]~X1.~ n F.t wm(1~fi", ES ~:!'r!ld t'l!Ill5l1alt!, ~i~]1I;l h:ih;;;~t. 1Jj:r.e:n.:~:J:)li!lI!l!i

~sni::i.rtc' wle t't;!!(l:r,. 1"ed\ lIJi'IEI€1ii_'Z~mi P~~~C:'i.lW--i HI!IIJ, S't~:n. Reis~1j ,n(!!-U1',~ dL;:' unlf.r j!E;:dl~ Tr~~n~JCn'i' iltll: id]~en S t'u L'Zt![I bd"L:::91HIJ; t, ~d.'~n rn;~~s~.Ei.. l.l~lteJ':tIMll1igrcn .!um:r AiIl.:d:;;!1;l U,i'1I1f1. vo:n. :B~h.biUum (1F~'5is,.e('; KafiI!,~,"t,er~ ml,t; Te~r ~ p l;:,t,Q~~u:-n. 'tH dldr~ utM.e'r' rd~;i' l:r~ ckI;!Jla~l~Ill'. tHle~~e~e~ ~!;:'t II i'UiC:k.!!: ku.m VQr d{!1:' E~tgIi1M,lUl~' :mH ~~t::h._..,.€:~@,1 ,~i1iii:i' ih~r.ig t-e:i,t:hlf;!'~ be5ll:bltiiiifu1!J'I1:n (IIc~, ~~ljflill'ild. ,[iu!;lm lJ f.r~e~ d~s '~cla;gl~:5i ~.It ~~nrnJ:C1·I:.:S ~UE!.i'i., rD'~ j"I\a'r ,goou:~~~ 'I'ug ijesDJ"9 t. _",!'ie'!!'i;l~:!"il,. :~1i!!S Ablll:J:en~ Cl:i~ef !(i:Oil::buY:!11'k.ill !!! rruiU~wt 5-~ (! S'!l.'!;iilill.',!n.

iN" a: ~ l~. hal t ; 'S' ,e: 'S p .. ~ rr III ;11 i~ '';"tJ,lIi, $1.t,eiilim w,i,l1d d,u~'lj.

Tlii2:rllln;1!s;~~.II!I!'1 u ~!I diu SliJlerr~ c:rR!~'h~.

!!01'1i:: W~:rkll.tl'!l '1it;if;) SJi;[f.r~'~ 'w.I:rd, <!Ii;u:dl :$; i!ii h 'e.1 1lI·:Ii:11 e: r r ill:; n l~fh&h.1;. :S·i~ ,~oU en n~n O~If!i'- "'·i.rk;'l~'l'ig, :iE,'~i:'''OO ,- '!IQ~'. M us cM.i:'I., M(!.n, 1,Cl:g1l. :5l,1!! i II aUg'l!mi!il~UIIl :I~, WG}:b~~l m~~ wi rk Uch~n. :s-r: e:r"Blfi, CIder hi. ~JHlm3.Jt"~I.baM1:' Ve, r,iDl,lii.d-wr.g- mit,

Ib~{Ij all:.

Ei!li!: S~'I\@:lT.iatJUI,g'E!! w~td nUf dia.H!1l wlrkeI!!" W"l!iiDI~_ ;:!,Je: ~~·r' G~91",er w~ni:"i'LI,m:m~ iii!ind VM o'tl.1~m. ~.iJ.~ 'I.l:r >!I:~ t!iih~.,l'l~lJi~ '~Idt:lj~he, .SJ!et.f1!(1ii 'beJ~ei~~, Terl:!;e r ~ ~:;'t,~~~ bit. _, W~n. i~I,'I:lIt!!·w",~~s .!;Cllilion MiM'Il. :Il'D(lh;g~"'n.~'lI!ln :9!~'l'lid, gt:ftilgt 'ifll]m

A 'iJir~~e,! Ulln "iO!'Ii Mot'Q.,~r.a,b~l!iii'i _ -,

,gin. ,fl'i a1J~(hll:r' ';,e~,:p [lj~~l'I:::r D~aa'l orlE,!' @i:n .. [I'r.:ti[b'~ellj ei [lr, auJumg as S!b'!1!~(!!~ !Hih;~~g Ilbe:1" def Sil,r.nll~

h;j:!iC"};e' 'Tl2er:~'t-gU!],fi .;!i11!_i~· A:I'p;h~U. _.

b~s" n,~!r~, 'W,~,g;PIi.i'Iiil'liil!!~kei~.r.tll!' 's,'eUl!!r.II. ~,gE' ~t~CIU£lE~

diN:·,k~.

frl~~h wiedel:' ~1'.i.g·~5ie~'~ P fia;s~.r.s lcf!~e,.._

aiJis~eh c,t !1!:11e: y_~d W'~i!:cl.(i~_ ~lIi!;ge'l,i'l'"~rie~o illdl~~her'! in d efl. Ecdcfi i!fl! 5<E!nlrol'1!: 'lE~~,II,~ c dil;!:r ,]3: re:t~h;,!2kei

[~~ g;e[ Ii 1,1 tli!!jj 1~'I!lJQ.'l!ftL i1l' dl!>e. ~d:~' .Hi.I'!.~~fldl!li '!lU'j;.le!!;;1itt~

:pr,,111Il'e;

,i'I!;gliln,!II.t jj,fm.'I]~utl V~ h l[:il~:I L~~ui li~h t 'i.'tl-t'!l n jj i£i it19,J]J!!!'U,i! hnl!i::9I. Hu; ~rt;ck,i~f1;~ CilI!, b~ l::,n~.(lu!l.Dg,i;:icl 'b .. Iii !Ii.w.LIl~: the bel8 !JU! _l[I;Ejl;r ,Il !.!!UW,!lY thrg;lJtI~' "[',hl~ ~tdl!~: ~i:n cQdlDg!iI~J,e oId'un: ~, YI!! hJdil1 nidJ9. d:t'lilJ!'iln !AD, J t,

_ f) 1.1: :r~q:Ntiit'~:9 " I.'D!i!lJ t:!lfiil i I:i ~t"If:PQ:~ ~:hil' blCClI:d:Lfu;~ des'~miC't:I.C n, Qf WI'iI,o~:n l.l:Eiteili!l. T.ll' fl:t."!l 'I'IiIWlit be; R!li'U:~~ilI.I'1Cd, :rttHn, b!:!!il(:!!!i,i'r I T'Uief!!'fY'r-1i! ,Ii hlrg~ ~ Ui!:I.B1I! ~~t (l'r ~,r.~hllm:rn ilIb\I,~' mo~e!il;) I. I il'B' ~:n;~, !J)Lt ch" 1!!1i~-; ~:[!'-5i'l'l~.i~ e. ltei:~'!!ilelU m alrlJlW I!l·tiil; i::. 'Il1l!C:~4! filLJi:!."~ rnl1:~ m u~t '!Jill' ,Ea!ll ~)cHJedJ Ii: Did~ ~''!,I'en,~~· h!!BllilJ' ~jiiiilti il Ii. .sru,:pp.!I!!:l:t~~; :E~Di'I~i~ ,u;r BilJl'tUIiiI ~ UP. ~ilil'1~B.i'ncr.s [b:n.i"r1e19l. :~ arT'!' ~il!i!,1 fi,U!l!Id w:t.b. tm:., ~'il'i.i.ili! iJrn. (J;.i.lIll~ i] •• dlL'l3lCUy !1Dd.e1!:' i hie' ]'JJoHinki!!; f;!(!!url,r;.s: ei'j'~;eiHe gil (il~r it~' b'rld~rp.:! itiiii!!rOl'll' Li[IJ~1:JDg ~ L~ and .'310 f.'(JiJ't~. iI,cil:~lel'lI,le the de5!,trLiLCUQlO:. S Iifii~,i,g:n,1 dif.'i.ln i.s Ci'iil:iIj,~'i!:d, by VlC.m.I!l!it:i:n8 ~ iilmlC pLrU':i,~~. :thtl'il tC'u;di~-a g;f .a bt'idg g'

h~ bu.rn:i:n:j!: iii dOW'f' ,r8qu:lr!lllY: 5, t!l ~C .. hl!:j,!Il!r 91. -

L~H(Bi ~~g'~l;n:EI ~ ~~ ~r-u,'~ [i(iiQ ,~(: iI :t'~i';I,'j hl ,~cldiJ vnd by !Il;r,i]cti D!~i

~e'!I,;I e'!'1!I1 'i;!i;Jhf.lo~s oJ :b,~r del!:r'.5 Jn dtlp'!h., -

_The c<£fetl[ o:f';bon'i;[ln '~!i lI~ulh~~lted iliiy' 'p hC:fi}.· gb!!!,t~l~:!!~ 1'i"u!J!f! :n'L ust btl -:i.~:n,ti.c;ill te nt:l I bl,rl[ira:~. :PiII!ln',;' b !;ir.r~eu ,!iihi.!l~ld btl !L\!r1~_li~! ~jd :i:f!, ~!jj'~~I!;~ i ~~ wHh [;[J.al O(I}ii'S IiJlln, ~,I,~...eirnJ!Ii~ t~ on wiit~ re .~ '!'-!mE:oiil"

.A plion.~ g,Dluilcr.' II,\'!1'dU onl:f 'bi!il c:ll,~d,i'l;'l!i:i If thl!l ~lIJIiI!m.y no tl!CCl:!l It QM, 1.1 ~Ei kill:!! Cit'li(iO iJi:ri,hl1:'f:'cl ,11 ;§:~m:l.~ilu' ,I'e~]' i!:I'l;J 9 ~,!;!~~~ b~fi!i!irt;l,; If: :rni,f:!ir"ill!i ~JiV!l!i iElbt'.li1d.y eX~\~lj!d s dl ltnl tbe cl i re c;l; 1:!lli!1, i!!i'f 1:1:111:: ~:rU~inY; II"UJh!l:i' vetdch::~ w·n! 'be ell!fiily ~ I:""pped. bp

ill ~ imp]u wi:r.~ or ""'. r>f!' fllJ;!~'

ii lil'cu'ltiilpbc-UiDUii!l ;5~i!:fi 'Dr!. t'h.j]· riO!!!! d,

.fH ~:h t.ar5:pI!ll!Ui lijrn! {e !EUpba h or ~:h,'1;!! J D~d. brlJi9:'lcd" !!I',P'D i;!!I (i;n ~'~ b,lf·s'I.Q,ml·!l!

,fn eiill:if rejuui m IfH'iiHI ~ Ii::! blm G!t.!IiIH!C'8

'~iI.l8' Y~ ~W:li;] ~f·~lled. M[~!!i

:h:7!:l n po'j(!CQ9: '(i:r p:iis~s of' wCi.odliln :pJ.1I n ks pi seed (;[1, i: n~' il:Dr~:lI

Wli:'~::ii ]!I!fildi:lll,~ iIi,ttl, tbE tlElrlh ifi;;(J,tt:-1t" (::ilu,PIPed dg W i]: ~;t'~;[!!S,

Mia.~D.i"tail~ 19t1eil:. li'Qi Etdi!:b'bI:ra,q "f~ :ijd1!f:i:ml'5;[:!e[~Bn btl. ,am'U.'i1iU;ellM~·!;i.

A]~!cm~, iil~ '~eim Ebrk:bIl.l!JI.. TtOIl S'1f:,~~ 1!!1'Ji~ p~r:ren !!lets. fCilg,li!!lid;e, Qru;!;!li!:ltm :WI, ~rc:a!i!:h t~,:g:;<

ill), 'D(~ S'pl!U'1l: i5o:il ilil.mL i.I;nwgj)in-~~ft w.~ td~ lI!,.6 n:g~:,:- ..

i) S[e- sO' -, rti;- tOOfI, 'F~fi:'i!!:ll, 'iO,e~~I!la:h~d ali:~Ue:l\i!n lb:iH'I'!!f

Sa·.m'itEhut1il,rih:nPi!ufii!leR\t; :Bb:i:;dh.gl'l.1p~~ n U:50'W' •. )., .'

~ .Sle. !5io'D 'U:llilel: .~.j~i:L@1't!i Feii.i~I~!l::rn;u.~~ U"I;!:~ ol'lli::J; ~lJr'dl. .A..nblrg~!!Lj, von S;i:llre!l::·t]il!d1lJ:.ii,gm'I ':Jl 1hf'e'f VY1i:r'F,uqg VB'rfiitirkt. -~rd!im~

. al~pern Spe::r:l:'i:!.D. [II!1:!J~I!!!fI;C:r.}i :St1tillBlI!il~blraJ~Dgcn I Ab.b:ted.lLF;!!ili IJI::!!~~ A.bbfGIj'I'i.CI't l'·iU,. Jrtlckl!!n) f die: ~Ull;k.a we:

A'r:b'lUsk:r.jf:~ 1J1:li! U:hlgefr@ Albed.'~mtt O!]I'IQ!fd-~m!" {.- t!Jnlt,iI!ili im !lU'Dem.in'ii!I1 nu:r Ii.:u:rter '!I~w!1.'l!;:- 'Um!ir~f.n'i!!EiI, ei!.llF !rent:jhr~ t -~ifd~. M:'Lh~UE:' de' E;IIi!YDlkcNl'llj ,t'Gt Ill! iIi~.U Pleii!.'t ClIl'hft<d 'fILch. :~cl 'Vo!!:d'!i:!gclri: '~'QQ. Mi:noo:f,j5!~n 'Mr lege:g, lilJiul Uh~ ~'l: ,;;U!f!C'i. Umi5iil:ind,~ &e.(i~.h,mg' !5eit~::t:i DrU;;er' verulled.en -~[d'lrl.n.

",aen 9I.tti~ns. 'i!i~ iril1i:!1tY :blt.ii"lCI' • ,[J iII'rC'Dl 'IID:r:i~Cl' !!I.hlfi·III,d '!be tr.ied.

Irl .StIIUl'I'!!I!l. thi' fll;lu'UW1 n.g FU:;iitdrllmf.3:iill! ~ m~ [il 'ttl!! ro'b:!illlf'\'re:d wJw1!.1i'I iIi,frtt:i nlil: '!Lrpo'rrl if! ~1:

,g] I t :!!;ih.~ujd u,!' ')e ~ eN s ,ib,Lu' tQ bYiP IIr:Hi . be .~ -1.'M:er.

b I '11rn ~ G:i'LiJ'III'ilY 9.1[1]'11.11 rd. come ':"'PO'ft I, bi:! bl;i!~:ri,'c::" 'D 11i'~"PI!!!I::t o:!liII'lf lb~lIi:iiid. !!:i.'i.tvlil!j: I b uahes 'il!b~, I

';1 'BII 'car~e;" :s.;uJi.iIhl. be \v a tm Red. end be 1J.llidel: c: ntroJ b f' 'tlue'!'iI (:!1'!!'i,I Ell fit'iete~m iH' '1'\i:1~lI.rU~e,cdl tP_l"iOilUll: hJ.~deiIJ eh eJlr.8~ g.

'L I',!~ b 8it'i'ihlr.~ t .1'100' Ii OCkad!~1!!I1 dil':!M IIlir.UOO 01 r o·!ld!!l • 'w ·ec:ll::i:n18 ,tlmd Inlr'Jlln,~' ~j hl'hl!~IJBj \'ii'hh;;:Jt 1I1~'Cld.Nj mare' men lJilJ'ti, ~uil8fil' : ime ri;;B.f;.. Jg!:liIJ' hi!!! iEilt:!il;"mll~i:9,lRiin~. iJ MlHir fl!;i,'i'IIJI'OO L re!iJ'Cii PI, ~:hDni , He~~ ,!DE '~e j;'O!;!iiJliili bOI:! i to rui)s~'ly r;Ji~13,'.i!I.l!Ir:yo

\\I"'h!i!!1il m 0!l'1.' ':Ii . r~.er9!! cEi!i:''fi J:r. [lJ~tili 10'11., n t ~iI t g;~.h!fll'

p~ra 1l!!l!.B diU ,~~;: !ll!'b.:ilil ['VI1i "he' W{liJ"k..

IV~ 'Ta'k,Uk

1" '&I'ti'C"~.!mi d",;::5, J3lrt:5i1'(j,i'.[l'U~ [lc 'E~n !;irl,L-grd~ koWI!!I, iC~."i:iI!oi:cb t wa~d "f!,i al It IW, :r iI: h 'i!J 1:1 e (':t: aUt! nl a:! S !5: ~ 1]"

'5~~ M'i!-!gU~hkeU '1st R~r i ' !~e~u_rL9'5kd~q b"· '~ - ~~~ 'VOt!'iilt~ I} ~D,. gC:F:~lnm. -A__T;i!J_ '!;lI ~~~~~g'!l~oo.n. "L5 t , e~~, .;' ~llfj,. ~\e J.;JJgdlel-f!!he::n 15ICft 1m, bdQ~l'~E!i"1![J. E:i.r.~ ~!U!Jl u.oo[,fo~'Den RU~,t. h;'lt dille~· ~lcM dlO:tIl:biriIll,,1i 1"" ~I!J Il!! t es I!!eh,f, 'Wi~lUIg;i J,ht~n dem O·bE!O:l'oo.l. -ji g·(l;rti; .. t1~~fII, .~:UMtabi!!C'll~'U :itU """",jill l~n, VOD d'i!!lI .l3!1IJI!!:. .m;cl;;tt!leb~,t geidec;k!. ,D. dilS mll!!!ill;ltl~ ~t·i,j!L m!IUI:Ul-hlert WC!~~n" k~Jiln. ~rli. Sdl.~r.p.'I' nJilelt d.g~ :X''[!'lPip8ii!i!!. :in [it Dll:r mlle;r:t !ii~'h:~',lcLlg (I der tll:1mdgl:h;:b. ~_

2u:r rl.~iC:~:~i2iid~l· r!l '(I ~_r.1.\~ ~ ~u:ng TrI~.t di!l!!!£' ,JEilg,de~(JI~' =~\

ID"!iJ~~ "'VOfhe'" VOiCti1! t'S. LtiJidl '\i\r,~[f e'n1~~f ll3!Ii!!l-e~eg1

W!i:fd't'J"!.

'2;u:Qi tfDil.1'Ii1::i!Urm. - '1!;r~ted~1t si.:':li d.b:!- ,J~9d,einb:i21l :1,3 WJI~ 'ge [i1llmiJe,n Ft'FUl~b~HSdl.'!~i'r.l1L'; I B:i[cli 1"',I~ 'in II:! h;:h t~]j~, aas,~cde'hnt,e. liP'ieb~niS~ _1J.:n.!;1"~nr i~ J':rii1im~e;lfgh;l~r::n" I<~,. :k!r.n, usw,

1ilo) D 'til !I:' ::: h h e 'I. m:1 t, e 'b c III. F·it '0' l. t -it ~ Q r f ill B 's. b ~ .L 1. e~. tB m.iI! b en d en F:r i:j, n ti!!i:r ••

Hielll,c,l !s t, :s-,O'VEit S Ull 'Vem.1I'lrujJi:lCi :gulassE!!n, die ~~!;U:fiJlCl J~d~m~e i:n ;eiCilil!:int gI~n,r~t~g e~m AI!!!;Si:'hJti'lt 1jJj11d! ~ e~i}ef!ill. giiru;:~~gCl:1'Ji 2t:1LJl1!.l . kit. Jf!e" ]lGh dur'it:bz1t8.m.l{1I1Jj5en3 D;Ee ;C'hJo.,:oe Tr.u.p,p-s mull d ie: Dureb~~t.J,CiU:i11II~g :~ [i:. J!eJB btnUl;!l i1! ul'lte-mtill=n.

Gr:::!l:~i!liIiL'e:t li!ie:lr:y:t' s..::D,d stllle, m-;:!hr !5mJzptlri~ t;!!irUg' he:!I!e lUr.l! ,Ab9dlllllit~e' lind, ii'it:r.il f'k; ~,e'l.fa!dlete~~ iiifmEJo~e'Jrrrl.ue~ G~)j..i.iildc~ ,:BUS: de·m g~d~~toe' ~r'ir:,ll.w~ge :i:\8 :a;\!S:~vz"

gebi!l! t. gll!lf'!J n.,~e:n ''\Iretti,e!'t ~jjuljiil!n. ,_

A'L:U~ hi Rld:il8 nJc~ae;r. ~e!!:!TW~i;k!;~ und s.~ti!Ki'ge u~tLlbe-;l'~ :sjcfl~d~~e' Indi.lJ~,u;,. -"~irlli: r: l:6n!1i!!i:li. d<l'L!!l nl!i!:fmi!ldl],!!:,"'~11

er J e~, eh tem. _

Dti.dtJ.c· NJiC':ht r= 'Yl'ui ,g~llS~g~ ,"fel,@n h~1] , ,Noib !1!lr 5C'1I!n~rh'~(i~:JcF~ i 'I:lcf:li,fp:i' Wind. :i!1nd; aUI~gnut.1;~_fi.

W~I'!. V'R A.l1hm~ .. ~ g]~pL.{j~~ isl:.: ~~ ,~ne J'a,lIIer <elf.L~hl t1urc:h& c:k!~f'l. lind riii f. d..-1!!fi Fwl 'l!!i.I1.'er ~~:r.~q~ :~~t ei:n bl i.1 ~It' ,dar roJDld~l-l;:]]e!ll FrQn:~ g~'le Qer.n'~i!:" SOM. lpuoR.t

V ..

_ 1J.. ' CiIC'II~e: 'kc a,pO'fti tlllll,~1 ,i\~A'j;i

T']te "J?illr.al~U(I1.aj EI'i'lJiil (lBD h ;I\!!!'ached:

g] ,Ely' !!!;tQ"inj!l bnkl,HlIii ill])liJ1rullliiiDI1.

• Tbb! EJ(jJ~ H,i~~.IHl' i ;DlllY:.1I1~~!!J ;i~, III l}bUc: W,gjrE-1'p. 311,fj ,cl,U:Ii'~ I n~ ~.;n il:lmy 'C!f~Gn.H.~''f'- .-81. ~ ~ b!i :rn!l!!i~ f.o'l;'IIlf.Blhte U' 1.iII!£! ,I!!lU'fl',t'r.-DiUQ, !I'll I ~ 1:0 S~B:Y. bf!hJn I It a.lI].(I' PNde t!llI'Di'Q~d Oil ~nUo.JlIiilJ iIl"'.a.. If l_hi!JI 1:5.-fi!l~ P'D~9,LM(i. U [a vel"y'~m,pl!i;Tt.~I:I[ -~o~'hooll:e 11.1'11 aii1'i!!E!i wjth~g Jre OO!:tlCi Z;l1ne ~Yl llIi wbl_.h ~t.,e 81.1 _nlila UIlU rEin fiilii.rlib 10lltfJ' the ~P!l r.!iltl~:noJ. .nmQ. !"u],dit. :!I:reJij,tlllll!~: po 1iI..f!.tbhlGgNier ~d ICdfi(i~~~rn.(!."ti. It ..iii ~e~' difl: - C!t1·h g,t; gJIiIi(iI!!,t 1m. PQri!::9,~bl~ to 19i&EiI¥' bE'ill,l';I,d ~ if! ·~r -;[il!! 'N,Mr.c w:h.i!!" p~ i nt5! ~~ iii !:lito bDl;U~' cffClf'm' .,t!.

~iIlIiJii,P.j.:v ,!Ii:n ~_ "fi,·eapo~.!!i ~,f:IJclll!!l m'llIG l b;i!l .51 ~ C 'up 1 rI ,a,tilill' [I [Jj)~.

, rh,,, _ B~er.I'III~, _u,mi.l: bid:e i hu .. !f In wel ,eamU;!;ri8lg)!.l-d1 f:i!JX~ ~ ,,~ [.PIC. tum_ "4 ~,g!~IUi!~, !J'.ll:;,1 pi.M ,~Cl!:r.il:'Si1:;I, f:EC!lfl.~lfiIJJ~i;n,~, eellal'ii. '~~G. ~n o.l'-d~~' 1:0 lIHaJ, Il'i!,h.iffllli.

II' S,_oc'['I!'_t lPa~!'I8. ~llii'Oillb '~::hUrn.y U:rJ,~!!i!' In, [th~iI:l!li ;[!If iii t .. ~, te ~ t I:J,O' .iL1C1 ~ (lil!'ll.

, ,J'! _JCir\IHI ~5,hifit::_l!;l!; pelrl11a:t,. ~h,j! w:- mile ~ 1:.I~:l:'fm iI. u:t!!H m:IJJSi t. ~~I]t,r.~_tL'i ~() ~ faY-o f.'I:) b1J!:· iHiE'l;'tm· fit 81. ~ - v'crabWe ii mn,

I" t'I~II'!I!Idrn)! t r.m'QP!'l! m Q,iH !liilI hlln !Ji~ '~iJi;r;n wH.l,.o., 1fi,1 ~I ..... , ,

i,OViJ."J.ii.ble',. I"'II?'. ,." - - ,-,!::! ",,-,IIJ ••• " ~ "! ...

Su~t ad tbe:t'tlfD.1"I!l ,g:re t;I !LlIt1:H e~c'tlln, o~' I',b i!l irJ!ilJil t. :1 ~ M I'h ilt ~r~ ~i9l~ Ilf-ijd ~~.~ DIy '1iI;1 .fOiii Ufi g d, fJ f"'iIIlpli I.[jj~m,.. d ~,~:lJi 'NOIU)i],cf, Liil:1'rild n, ilUJ,I! .oil VIII hJ;::It ecn Gli'aje.~ rg IAhl'.fi! i nl 0 tbe QPtrilli h)~.BIr air- gigc.~1Ii be F!:i u !;lid; -

DilHk, lrii~ht;~ ,fI,nd. _fa,v'l!)~ -iii hI.!? 'liViI: a fh!l:!l I' , ral!:l,j, rOil!: I .IInQW and

iii I;jJii ~.y'_ " ... Id1'~!!h mu~,l ~-I! E!(;t!;pi(!j t~d.. .

'~i'8'JdHi'9 tHllll" mt!1:1 118 j- st 011 uti,DIU, !II IrHI, ,u~ h!i) r. eom pJ.ei'C

Eil 111.1"1-11" ! ~Jli.li!iI ~r.la I d:i:a:htll:j II !U' hil.f.'d h n,,'fl'r9IilU: , M.' 1i!!1~[1 rll\lg:r 'ntU~,ril lic I"J" .A _:r;!!dI dez'i.·ol;l.~ PQt[l- O~'''} WiU1 ;Btl Dd (:0\1'191':' ,s.l'ldi ,~-o:gl'.1eol, ii'j]~. ~!IiJ~~ be ;Jj."I'~g~~. :iJ>t~~ ~I.H:l~i"ma51 ,1fIi£,I!j' t'g; P,!i!!S~ ~·br:!IlI!lII.i!ll:h. eli!p.m.,17ll:rc. ., CJ,[,. t..ei.lI' -ow n. A IR V :0; :Q!l~~ hnl,!!Qrt !'tn;~ _ alill~ th~il'e{ro~~' ~t bE orCIn ild tt chi;! (Iiii: h 'm ne.c, t{l dI6p~r'!le.

f't~t gilUH IJ.!;lll;:c "y:!'iig' :~, ':bI?J~'~[]l~g,_ lUldl '~~;nrg. _W~-~'e1.'t, ~u ""'e!r~in;~~gri. E!ii inII,'I!1I.I!l, ~e!rm~;r ,M'~sll,n!J fib ~_i!,~; Ve:rhii~tm ~m F~ll. ~i,~5i '"v~J~te't~"' ~~n~~etf.f.~I!i!i 1~im1!, ,S~if!f~'i~e-1,put.t,

,ge9~'be_n., '!i!I'i!::l'de,!}, _ _ _

Nfl.q,l\ ~1.tI~l'=,~Q~ D\1:_i!'Jlj;~iI;ih:1C:u.'S':liI:!~i' m;Ji!!ri!i d.Eie: JgQlr!!i("~-Jlpe r.Jii)~h ~il gG'f qlt:limiilif;i, W,fi~':h! ~il,IiW(i-iJ~ wlc :uI;!jIUch ! na JC!~i'Jd-, l!~1I-.;: H'i.[J~rr;!)n,d VI~tlJl-.i.I:5l~:h~ .~~!!! ~:lcb. 'V,C1:r M>Q:rgilfDg:muan in, d n, g'I;!,le:!; V'l::r=Ol'lA:ck ~e:r-ilrtGcken,

,~) D' '0.:1: c::ll ~ [;l W' a 1 t s I) m ~ ,Ii:! D'lu"i: 11 ~'H:: hl e u':i ILl'; 'W'o eirnl beimliil:h!i:;f 'Fn:l!I];tijbel.r9g~9' 'Ilj,i;r:ib!, mogUeh bt~, kkliml::l ~:fi, 'V"Q,r.l:tlD.m 'mqc ~.'~f [c~5~\"[l :1l1li:1;' !!Iew;;d:l'!i!ilmil.'ft DIII!;td:J,~ ~~hl~~uJi'!l' eir:!!i!!~ -hieR-ilI, v~,l!!fg~'hl!ti)!Dd :Zlll!lam:1Ilf!ll.~ ;!'.:~ r.!ils5i(l'ni!:l~r.:. B'lI'~I' ''!,!'O'l:l, J~~'d.ei:n1I'E!U~ .il,1!:I;~~!W.ilu:,t 'WCiii~[I., Dcm;,if! rl~'c Vici rs to~tj ~! nd in wkh"AgJe n, f!lIt _'rio 15!J'£j.af Hellt mit d _i!:rii. SliIJ,f'I!~;bIlr.~wei!:t. ~!I:.:- gew,il:Hsamet.t

DiLlr~:6~~]~Ii.t[i;Y:n,g mo~(I.'cl1'. _ _ _

- VOI":liiJ.e 'YOD' p;(i,f;i!~!!!~~~d~~m bi?<ii til Ciclir.iJt!!!iEl'bie1'l:n~U~ i.rn rQ;Ll'ufl h:: ll~ Hi1c.t~;r'l!j'l1d;, 'WEi ,~i~ J~Q1nhiC!i,'~1'liI i]l :b!;@,Oli;'1iJliQ' ,llibgil!!Ui: ~:t 'WIl::~itle~~ '~~_D;~I'i" 1!'ie:~p:!l~ t:h~~, m,~n;t; h-

:~'l. !aif,g!g'. . _ _ _ _

J'!iJ~c: ge.'W!!l~t~elD_ ~Yiil:~hs;qb~~:!l,u..ng~rl. ~i\~ J'odoi!b" ~5ch Wi:ll!fig' liijnd inllU als. :k!::~'Zl-@S M1.Uel ~,'i.i.we-JI,iie:Iii,

al A u·~ d, 'G ll'i:i "W ill ~,:II: il:: .r'w 1;; q 0 -Ii re; r !i...:nE iii ~ m 1. ~. f t - W' e' g1 d\irc::t ~IJD_~~'hi~. lI~~r' -,~~:nd~l'1!ll mt :!E:-msatu.au.m ,~d'i2'1' ~r.iI ~fllFte_:!i' ~1iil;)e ~ sle-ne A"Jih~!t!g' JU).,

V~r ~ !~,~'~~Ettm.91 zum, 'Ei:misl!ttl'l sind ~5m.~Ji"(;lt~ A'YS~"!!!l;!;!i!'1 :eir~ r~lI ,Fill~S' a~;1lIll',ef.e.m. d:i-e" de~_ f~t~Li.dm'1] Au nr:liliruruJ, ADhiilts:f!!U;'nl~e 'bLe~~. :fBi'rnsdl,~, :lirli}lul:urend_e, ~hri,r.'I!1-l~:~k:_G ]Iii ~1i1en druriAr ~~tqe9ie D!I;!II, weFdliI!!fi. M;1l t~, ~~i:1di:g ~t e_5 a,1i~bi~ li1uJ. 'diCk dj~ j'~9'-ef eiile ~,g_bH!'~f~' ~eg1k: Lj}-~ !i:T!iCle, . ~V~r.:h;:b-en\ll r~mJUif:~, A,dt:re~ _e-±9~e Ei.ll:' '1i'iii:i:~iiJ- nr T~II.'!l~a1w'il!i d,~; h [~~U~i!I~, N,a,:cb:ri(b,tel.fl1er15il"~<5 ei.llp:t,ii;g!l!!~ ,

i! .• W!IlJil ~:r ZQn"tDr- III !:I d, !C~~pf~tch~

D£r' F,rn-.:rm:' ~rlM;r. J~lIdeij;g'h.gU, h~~, .i_~, [}e;g 31cl:!;ti(!{~~]~,n i~, 'Itum.mw ::leii:li!!::~ .a.l~i_~e!!:li A~f'.r~!!ll!!!, w~l¢~~~e :f:r.cjbe!m:, i.1JJ d\er AU!!'Wllllil Iil:~r. ~:r.irr5..?iL,el~,

,

1

,1\ ,t:lI3,_d a-in '''''''!!I~'! lil:i!t JilEl [!11I:d mr!l:i!ill ~ 1i!i:~i!!I~!!i!d ftlll' ~1:1I;i I!! SltV. If.i:a,t~udmrntl lD.ll!:li bc :Bi 'it1C:n ~iIl t:h:1l: C.B,!;IiI!1' thPJ-i!: .[i. ,~i.:U!!l"taJ.1 ill

iCt:;!~'l! Iate, -

,/\ ~t,e_~ the ,II! U ,I',! iC I;i ~f:iii,l :po ~:fHii!lC ~:hl'[[ju,gb !P.:EI!iH'Il,. 'I ilfil~S!, ~ hI! ,SUe;Ii"riIJ,flI 1IiI~ ~t 'ml,f5iI, ~'!!Mlioll.:!l~~' EIId~';!;I~iI;:e iii~tl;l tblil! II!lfIa',m:!{'~; :J'Ei!I~ !1Ilt"i:,; «!II; 1'R.i:' R!!;i; !;!i!!:i(!-s.llbli; ,~('jjd I,!;I,Y ~,p i~, !'II [D rild khle-Qlu;!: 'b'll(rDl"!~ i!!l,,gW!'Ll.

~] FOl"ifie d ,&:III ss ilg~.

WiiielC'iI1' ill l!I,I!i~{! :pats:~~ ~e ~h.f.'ilqJ:Bb '~m!~ m'y IjHiElS h nl:Jit go9,Y;.i- 1b1e. ;fiJ;1fIi -BI~ u,;:k !;If ~Cm.'O"'IU,i]y Uln1ted ,Bu e',I:'!:'~nill ~ntJt.~ l:h·["iJ·.IS~ (Jrliem,:~' 1 t~e~ Irn.D, bll: in lfi;f,d,e;r,; ,I n Sii 1m Iii: ElIi!i!i!:S, ~ y~W1 ~'l ~.lIl:i~ ks may be C~ ".~~~~ :& Dlf:!-l~' '(ot" tn &>IIi p!1.~ rD'D~~

'DiI.lHI':'IIS ~ hr.Y~t,!'i Qf tlLll Ii;. ,pi9;C~!il In.to the' Cl1l!lm 'I;S r!U~ p'n,ttI!~ f9i i)' ~,ij:~e!9:!9, ill SUJ rn ~ i:::iii1i 1;,!',Ii!" ''r hill gLCct'1"i 110':; '1'IIilll, d~ 9,m ilL] nil w h~'[ii!!l ,bu~ ~i9i peil'ii,ih,liilliJ!I'l~~l!l iJ',,'(n,", A:~l ill r!}'!lJ,d piilt51,5,a~~ fil'iI:' rlif:£i.l!::lilt ~n,d, t" M:rfirlll,ir'1;! 'D:rIi1J!" to :b~ UI~ ~-d ;!U III, I i!l!$ ~_ IH)~~.bUit:r.

d 1 C'ij!'llmr 'IiLi' a I ~Iii' [i i t:,Ij.~OIli,i!lh '1::11 c ~,i~ Ib y :f!.Il~iIi it h 'M,!,t c iii ii'iOijlI i!j E :Elij!r l,!}Il(li:n8: .i~ '~M' Q pe.:l'.jj, l..!iY ~gl Ii,~i!:! ill W ne n f.' I t It Si3 i!'! A ·lll1-lt~~ 1 U ~.

AU i,~~D't i fjco tlofii Piip~i."!iI; 1:::ttc:r\9!1 pbli:tll,OSi. !I g,1iIJ .!1nydi~ CIi.~ ~l~, 1~~.Il~; ma_y B~ f~~ e:nill:Dl'" m,b! l~lS'~.jj!GiI! elues t1:UJiYi't Ib~ l III !;,!red ifti prior tiC 1m' mi,!i!ili.O:E1, P-~5;e .. m:i,sh~Jiildl r:JiJ!l docr!,l:men tt~ Ilt'i,d JiIi~~~!'!:'i! jTI,j] Y he' ~ dG n, all) Jli&" ft !;tl .Ii 1.:Hl! gOOC:S:I!I!~_fy thD:I; trJ,e ~ill:lrrm II nUim.iP.rjz_~ ,1;'11 '''¥eH ",,-J ill r!i.r!JI!H~ ell 'ii~r' :!!'H:,f:Y I [Ii1l:!ll II'I-C :~!!imUy. ll!!i!i51 ~~. (I W(II u M'll i!=iig, iil'!!! t iJ cii~!!ld Vie It iul' I:! n !'IIfJl:s i nt~JUS'E!]:I!;,Ii;l'"

~~ 9c':i!l1llt:~lg.g i!ilr 'TaJR'll!llli. J\Q1f .Daj.~i1il!l:lih!iG! ~Ad C(I;mililil

! iii mliU! C,!!iI5C 9 .• l ELI" rul!l~_.~ (licf g EF!l,H!l'rUi iIi Ui:nn !l[i5, the f:!l"!l ~_ dcm t'CI .;;lii!l{!~ b.iJls~ 'liJ.r~~~:!i '",·,n b hi ~ he bo u uti !::lIma cli!!"~'w~ by hi,:! ml~51llill,

In ni;~~1. viHUg '~'ld9iltoor Ug~ w'b d, fil'" 5k:b :llIInlii,clIst ~111' t]~inBn~ UR~e:r:. !:lll~n b ~:s,~ftii;nk~.ii!. illm lIiul! SWd:lCi dKl;f ~l!i!jiJdlitn.1m Ciill€llt:n,wi ii'J:,'IllU11' upgj i!:!!I~~ ''iferhe:!IJlcIii. dll!'r' Ui'ilv~lkefM,'!J :I:.'CDnflnzlllil'I;i;m~ll.,

;I:eiJ f:o~t!il,ch'lIel oo:m:kir 'V"'liiftjjHi~ffiiiiJ§'~ '~tt ~~ Fi!il:indl!:!igc ufid mit, [h:!if NaHlU'!9 ,!i'er De,v:gl):jenlti!'i wi:rd :EU tg ru!i]~i['~!nI, Un.t~~~jlrlll~n. Ilbg!'rg~!]9~ni ale 1),'bilJ"i: ~'tet!5' i~. -,a~ll1!JE:!!'I1'D. d!!~, ~ldtrillJ95i u!:TI~ ~o:r' lii!~'i:iii!!ii!I Kt.B~ leg-en, und ~o.wald d:e{' f.[~lldIla.9c W~I}. '~l~:n Q~li:r.litl;~~:ttli~hllj5s~n c:n~s.'p'r~mifl~,

~!!lLlt'll3~ .

DrO!~' G~~~dl~t;l:. daB Lm Ia~I.pkri~!l1 ~h'lilf'~foe 'iGlucli;..., '!SthJ~'!]e: tm.be.dllii~i: ZUI ~:~i,q e;n !iind" daft· ::r:1ii,i;!I, "t!l!,R'I.' ~.es.'itiJ"n 'W I!!:tden.. . Ml!'l'i~-e£"l! gegiMe'tUI: Klt{!lifi!ol,i'i III:!:rneliimeJij, :!l,dhad:li!n Id~, fel!!!id W!t.Lll :me1l!:" aJi!i 'E!Yt :f!!,u'f b[!!!lb ge~ g'l-ijgk,:tl:!il, 9.1ii;l[h::Z'!l:5.. I!.\n~\ ,i!!I,n! m:i.il!!Jlu~te~ 'lil n h~:riniciL'imClIiL flC.hJt (lift: :.tI.U' '!I'C!'~ 1l'g,E!fiI, V~~,t'LH!!;!l','YJ!9' de::r Ei~Iui~t.i dnmU 'W,o,i'£i d!l!!:Jt ZWe:EI,it i.ug-~~ ~iIt:l! ~ taes 'vl1l'FfGi'b.h"

::J.~ A't]f:llI~Uijj-!I' ufi\d, :m.rk,'!Ind~g !ih,

SorgUlIl:ige. A)l1Ift9.1m~ 1:'[i,".rJ; d~m, FIij]] fer' c!I~r Jagd,; el~n iii'.:!!, !:lr'Ul1,IfI,!!:gle!l :FiliI" cl~,L!:' ~l~ ni!:.'tli 'lEEt'~i5~hliis!:E! UI!!'1:~i1;: dolrll'iiil~' .hiniJ!.l:50 'lWmll en :i]u ~ irnei;]!n~~!Se ,i,),j'1,!I(:'in, tur die' I';:l,~i,nkf,~eg~l[[IlW'i!li' wnii :rUr d~,e gf~ K'~ ~eg''''

f'IWib.r.J.llng 'V ClfI" Wert, s~ln-, - .

A]~gemli;i!l'!'!i~iii Z:i ~ ,I 'II, e,~ A. '!I f I=k li' r \l,:n, c :I:st, d1~ :F~lnd"i' loilJge '~it 'tie z,u g' ~l'ul' S tJi'Jr:~~~, S'ttlti:lrd.1oiiJt '\'"D-fJ. :~be:n '!;md, .~1R.' I"Cl:i,~~~ ,~~W4!igu.il'[e!IiJ, Absl;:htlt';JlII lUrid, Ki1;'m~ rwfi!lft,

Dk:-, Itiii,~ D:iI!!dlti;c~!J: :ileiD!k ~fugj,d!}l~ il!!j'J'tir.d, ... J:n ~QirgniiU,i1igibl! .Aiu:if.~IAir~~JIf ~d Bieob~{:J:l'brf:l.'g' dE! Ii U-riI't.e~ll::thd:!J!l!;. be$~[i.clie!l'5i 'd!er- _ On[_~l~'fSn' !iIlJliu" F:-\!l!~k:.'U !)~irW'ghn~Q~. ,!(I'llIT 'l"u.·~~b .. , ~~ki;:fh Ml.n~l~i~i!!;E;"I!' W.'li!tife;C!t." 'YlM ¥'i!:{I:p'Jl;e't'l.'Ll'ilifSliligG:~ 1iilk:J:! FIe:Wmle!!i~ [!!~i:fi~ r Sifhe,tum.ij5mai]illill.'bim:en IIiInd, C;'ewobiFi,:ID!U:eft~ selner Nd~ r.&;:'lne:nlbL:..igI;l.. Yir.t·d V'~k~]u~5i:r,rem!lt .... m:ii!§1~l fe~II"Ji!ii!![' ~l!2lr H:aU~Q$i' d,~~ !HI~,,"\~'l~ii:fl!J!mg cl!l::!iI; Eln~~· '~bi;;rbe:~ :g~.iI, alief WIi:mlll c"ipe;r T!li~g'kcliit ~'jj~ @:l.'~e und den :F.cJ:I:Iid!.

3iI!

[ill '.l.~UdEU;!II;" SU,iLUI UtI'REI; rn-It wm m!,l t:r-1c t him !:el:f I~ fj ~mill U !ict i.iiilfD;~, ,I n 'tJrd~I1' tlil]i Ei,~d ~!.J I: bli!!w 'I hii' el:liemy loCI-tile l:s: and whJich ,ll,ttU:''!!I,o;e I'~i!l p I)p!l!!:lat'lOOi ~[I kas,

With, s:reat!irr ~!mIiJiW le[lg.e alir:lut Un;, ,iii ili.em:r I1nd: f: h~ !IJ,ul· tude of t,~te' pOpY,lD:lio'[l,. flrll' w. I. J!1t1I 0:11 ~!I) I B ~~i1' aet iOfi'il,. illei9le '1T;l'1JI9i t. ~t',liIIr w~th.j,n 'I:blti, bili'IU'j ~g:~',!f;.'" ~'i):t blY Mil! ~t9i:dfOit'i,. Id!! un'(':!j, ij; LT>ll,llfJ~ h" ~.hlli liiiJIfm~' i';Ii:I1;iO!l,~ill;ll", u:nd :..liil)' I~ !,![!I".u.illll;

TI:ul ~g~d"!;!,n :r~.lal ttwn ,~,i;i'\i~1 i1! :5e'!:Oil.;C k.~ f;ru~~H b!!! ,Er~gWd.ii,d, ; L1 JiIllil!iiiT'r alB W.!liit:F'Iii!M m i.i!!ilt L"i!e1l''!;!'!' b ~ ~tI t',B [],I:tt' 11 , :Sii!!V(lIi:".aJi ~ 1,l!~i!:el'!i91" Jul, !!,~It!I;J i l iii!: tiQ!'JJI!i '11, Ill.,t, t: he II!,CI'i! m:~ 'ITLore ~,:~ EIi:II, ~. hi aU ~ ~ iJil:~!l'~,6r:U] hi::r.',~~ Q!F,erd~D n, iio. n, 'U DI:ii:riD::lCI[1l:9.!iifrliJ.l. ilP~ i"ii I ;,[In ilIi~bl;li:m :~~d!i!ii I![I [gllli,1 ,d~'litlt1l~t:"g'!1 .:d tb.1i! ti:fiLi~ ~ b,i'ul ~~,~, :i.M,!;!',rn,'U,im. ~'QnQ~i!;:t'Qd \'Yi,HI, Its ro,i!l! ti! i Dr!! wo~l;d !tlirl' glil f~Hm~d:,

D" :&c;OO~III_4liii!!lIiIIBilIlt: ii'iiLd rr.iilii::i~liB!tmr:

C:Bir.t:!f,ul r~C!l;l:nili!i,i:~ iiI,!;!!;t!'C!g! mu~:t' ,gi '!l'C' the :I,i!:i.ardef o.r: [I, 3il!Y'!iil~ri.U~ :t.U:ltt' ~ h.c:' h n;d!o'11Ul:IIPl',fi.] :m I:'lililmad:E'!I)n :h~' cecd.fl tilll m a.kc: deci.l'!:ii[!'llis. n rna y !~~:SUI b, ' ,ur i m!iJJOii' tafl!Ciil' fLlA: ~lli.! gHIfl!i!l~Iii,J plll,liiI:n,j Till: Il.f lhi~ !1~ e I' ii'L I R 1i.1!~i:'!; .!l!11 til t'hl ~ r~sg] iii!;" W'~r Cii!lmq,g!!;!l;t

flhi!: gl:'IJCl"oIIIl n i:m {of lCC!llDillinl,a]fiBlIiliCiiC 1:::11 t,(:I! cEJ~t~r.mj,lu: ~ he ~fOO!HlI!( !ili'tlUitlu It ~DI F~ tll:!t:':'l 1m is 1::r"G:l'l,ith, IOoot:ltHli oif .a LiDf1::j ;]:mi: l1.li CIi±t:Gi~ ~iII!'!,!\I!IlI~lllt~! jn:~I!ifrn.Ei(jofl~i iiilH!g, ~;plbU ,i!I~t~fiB't 11,

G'[ji;!:r~~ U!1I, wI!I,rfaNl! ttl!i:',~I!i!'~.!i! 'rfli~lYire 'i:Ji!!1eld :~~J;;;JnaJi!d:9i~li.~ei!!! :iDd: lib 9i11l:r." liI,ttM iIl.r 1,:1118 lr iEliIl P ~i.!Iil!'.fae!:k:!l'i mlfliccl' D o .. ii, fllm):i~ tiii}il:uay qiiJ"i'~)!l'nt, r'jj,lbl. ~Jtlm[];giiUI!r.m UiJld F'lodj ~:pot!! !iJ:[ tlm '.:I:fi, my! hh ;!lIi!!!Ci!.i:!:':~'!;f l'iei1lfi!'!n~ ;lind ,lTio!!!b:it~,. hili, ~:i"!.d'fi~, r~t~~ ,end 't:oli!!irn!;l.HtLCi8~ ioiru irt~l\lt~~loRtig,I;.i'J.

~ii!!'tlnllir-'!H D~!il the o.ttUudfl' W 'lhl: IP'D~llJ}.o':'ilm', in, U:1iI;:' iIlflg:rI)~' 'I ic:n,!lI!i ,ilII"t!i,!l ,nod the effee'[ n E U]ll1' ~I.a!llillt:['~ IliIl u;ni,f's 910 tl v:i1::r I!],n the cnemy ~fld Ihi;): :r.J!oflpwa tJ ~,rt h, ~,~ I m~r.H·'tO:Il~iili.

, D~:f' ~c'h"'·iIf!.rp LiJl'kt lli!!$It damei. ad: ·di;l!i ~.¥iIbi;lil!Ui;i'.I.g '[jjt'lid . .4 uU:.t;j j"!!IiI.tg be !i,OJiL'EiE!:r~i ggil!)igiJ:!!El! ~I[' AD g.r.Hf!!ii1J:E!I:1;!i :sll;iiW[!!! artlf &;: m t~l.l( 5pDlI1~ ¥~ lij:~kigfi. 'm n ~I~ ·feind.u~hl!ifi. .Siltil'di!i ... .. urn,£!; _

Odg~'~~ >t11C'L" -g_T!m.U];;:J.b;E!I--e~. ~Jeb'l-';.ri~lJI~r~!lan~n'!t :si1!iJdi Sfiii iii c:r 1J:nd. ,]ddf;Jj~ SiP!li];lilr]l~ii" ""\-"iC r ·!!li1~m :Wif!<1' 'VIi!P l~'Q'U f!i1'J!;I"ii'iEI B{lr 'U:lli.d gI~]eg;{j-,nln~lle :H:e~f~:r ·iI\tll!I HI' _ :Be= '\l&H:.il1!!ii~. O,",l'i~ IIil"H:"ri!futW'.HUg~ 1.IIiil1Id "~(n'l:4lid:ni:is,YO]m to;1lt:hi H,~ !':i:ii15 dill'l:' Bei,fo~ltii;!n.[i;itg· W't!:i"dE!lL rlk!! .Ai.. 'i1Etl~fii.l t'i!g.sm'9.'eih~ fii~'~~ stets 'fII'1,]~' l~Ii!:I::'enl1iJn 1l!i:,eibetl. ~ie$e ·u.l1te·mub;uillill: m~ll d.ab~!f !i;!!~ge!S~r.gI;;'t W'e.rd~.II!i;

ID..e:r ,S Ii=' !Ii h C: f lio'll l!lilh:~ 5i!!l,lbe:t1! O''He !S~ri!l~t ~~b(!:rt 2." 'WI!!:OO'ef!~ Neb~R siei Ol~m, c,~:5gtUt~l!:(!:fi AI;JI r:l~g itun Il::r' stt·~ iiJi i] 'NQ tw.e:!Jdag·~'~ t (Ie r 'UJ:!:rni '!,tl!!l.il!i8:]'~FI. Si=::n.I!:!l1Jngl !!:iel r.cr :Ei~lb(1:n~ ,i In A'l;lgic :z:u. ib~ne':n: '~r rn~,~ id.t :a;~l d_~1' GeF"hlt :r~:!U~i.ti!1' w~f.li.e~

~I'iilli IDi!1l'r S,~be'.T acm K!!!mt)f ~i!'::~t ~lW5'fWo~~~i!:~, SID t,r~c hte~. I;:!t' dil.!il. :I~,~:i.ndi ]',[j~d.h ~1J. V~JI:r'l'l~l}t§l. DiIl~ !ge:Ei§!lI~ ene :F~hi3~ l~~' ~;~( .i<\.g~'I'iI·!I::~'!5·p~p:t~r~, :B.r.iJ:!£!E. N'Cili~u.~1iiI iiLililil SO ~~~j.lii;!j· :E:rkil:i:!u1.tnb !;I;'W.e l~ili(J! ~i!l n r"~$ii,i;dllE!1'! ~ !5 ed!liE! Li1!i~l~ wi:i"tl Y'!~Hiiiltfld.t. tim. ''IlQ 1~'jH!!Hil!i'c,r EJI,tt:.~ck: !.li:'llg' IIlInd V'~rJ!iIi~~ 9!1.l~· 'VDI'~·l,Jbei1~£lilfi ..

. T1&!I"ti.liti.!J ,~ 9.~.5.Illii;!!E 1liils, L[ji.lideSD-(l:voI.'iIiiI~'r i:9,t '=nej;:ji~;

rn·!il !::~f!-dilJ". -

B~L B~U~''''iI_llgj: 'ron BtI,wiD':h nern, l!5it g L"Ol!l'lili: VQr.!!irui!:b~.

JIm ·PI.~.~·. 01 ~ JUif dle A~ld~.n Fl.g' wlchiliq~1l Fn,!ljg1:~ mlliil~ ~en r.rn~IL]~~:ruil!l ~Wi5it'1i,·e~-., ,i!I!i1~~~ I:J eli!i:~g1~lij Bgc~ :sG'.lll!D;!;!.fi WIili.OO 8,r~" Ao:clt (i>!i!i5! 1.~l5ll©~f:!; ~~c!!b. ~i:ner dii!iI'·· iii r ~igii!!Ji.. lin,lli 19"Eiil!!;IitH9' e.lrJtlU.!E'l't. V'~'fS;kh l:!irn.aIliIllRihmeml ~ b:rE,.· LJ,bl1E!'fi~ iEtk!JJldtiYliBgi!E!1iCI [1~1~11, Wi;!ffiC~ uud IClne_l'!., I~.ue !ii.e:r ::!$Iahi~r g;!!t :n~~lM b~~~'t~!l. wum~ Abb.le!ll~n TIOn. d<1l::r el.glent,;;· b:'irnn, Ml1!l'lli!:~l'k:!h!'''!I:il9j :H~·ke:H~idi·l!ottg~1: ·~.ut TaUili~UI'i9' il!!t'~igl!:r' 'V'Brf;·o~iJ'fl:I.

'W'icih.titj· J8t. i!!iiI; dllO; d,{l:l' S[l!tIl~'!!l'r :s [}'J!~In ve:r-IT!;!;:l~,t C!iI:l~ r

"i!I'~~w:I!5;II;"I'iIf. _.

P'~i,~.~lk!u~n TCt!~[ld:to:nt!!.n. 5f1!!~ l I~r . riurt:'h B~n,'U.~.'Ul .. 1 ,iQ VOf;L .Sr;:hlelt'hj:l'f~!E!i1 ~yl'ii, ,dg 'VI.! !l!!g, 'iG;~lug:'i.:ll!lU~Q .b;nn ElS ,~j[biCr itlJdt ri,!'::hnigJ ~e~:t11 :ii~li. 't,ii;i.;:;k ·rt\lil~r. ·d(ll'L Y.!'.:i:'l!:~ r !I!,~n!iH" 'rid!; ~9'CJn:g'~r"i!1'!, H~iMi" ~n-"nije Zli :mi-'5~tu~

to

T~e. D1;;!IIIl clt;j}m:~ JI u ,y g:rll ·~hl!:!llh~[ig!",'I.i(l.n, !lin:d re, Dil mfll.llli!i !iiiIilmc~ il:i f !S;I!J!:! table ~tii:f'BCI::l .ii.ltd glP.pe, '1 Il the ~ ~ f!rnr'~ ae t.j t:.ntV me ~:!i. :[I~ ii •

J ~l'.!r;I.edb!i~e B!,:!]IH:'f-.EI!]!fi WilJf.[liJ:G ~ i:i:!J~ noilis! §l~.~~g :i:;; !~iUlr.lllllc! ~;cdll by iSCD"!Illii lilftdl :9:'illill :f.\i]iii:ili'iEiliii.i.!;,ijij,ilJil:!!' piB.d ui:!ii, b!Jot mo.s1. of .o.U b,' me n ocr cllinl1!1!te-Htilll iIU]jcl. ~~I!:l i 1;;I(~~1 b~]J.;::r5 ·1]0;[ IJ" tlU:.!i P'D'::tiIliJ]ut1 Q;:I:i. llu f.il5!uhl!l of :r\f;!!l::iIJ~f.fB~,~!II ~~ -'II! i n be i nSl.:iirfi" Cl~~ I. w-1J:.liiJil! u.L 1.!tIil!I Wm~nB li.'!!l].d YJ~deri9,tH:MJ 1I'iI:g h,el.!) ~·r di;I,!' p D-~Uli",,~! !!I:Q! Tll'i~ l'~1.p m!iJ::It l'h~r~f~:Ji!c' be :!i Ci ugb1' Q.fh~it,

''Jhil'! i!I [;:(!I'!iJ I: ~h,Q ,dd i!~e !l.'!V!ul"~ tUUJ! w.II'ili:ii!1I!;!,'t :hiiD:9i!:U ·b·:;:·j Dilli !U::UlI. B~::Ii~d~18i h.j!!i ~pul;:~iiliil m~-ij!J L~R!, ~: ~HI :i!;[ m&w.D YO.1i ke !liP' 'I:he y ~ItYid 1:Y' 11)1 ,hJ.:!I 'Ii! ni~ j I.'!i III i ltd;: h u m ust ,B:[,,i';jj: Wii:lu:d Iii,g In. d.~iI!! tim!;:!! if ~ng~l" Ulrlillil~~i!'llm.

ri ~ b~ :.'!lC!11l11 c(ln.M'I. U''jj l;iid. OOI!tl'b,e,t. bi!;;! ligi'iJJil,1 .s~r.~'Ii!'e Ifill deslJioiJY 'i'ibl(] GI'I:(:!i!!I'Y .q Ili.L!l;;kl)' .. 'The· deilldl eIi;eBil' b ,liCo.r;~hll:d fili [' Ji~tGn.'l.~f:l~~.141ii'1 piitp~r~, h;l'~~; 'r'S i 1'II~·tOOiQi)<.k.~ lm!n!. !J!~b.Oi:" !j.jj iJ i:'C1:!8 a;f i:r.:ID "!i1iI!d~QIlj bi!5i ill'il:rp ae ';f.II hjcld!l:',n; [c p::<~ ""CDt !ill~fl yo dili~-

~~!Vi[!!iry' ,ft, m,d :p,1If.n!.idt. .

Wt :i;s !Oft.en. f',ivo:r,o b~il fo t" !fie!!! ~t~ [,;; f.n~.G!l]·~5ii!! thoilmscill~'BS 08 :,OGlj, ;~ltih II bUlIn I:~i.-

G\rica.1ieili'i ;Qiiu,tJoili iIlti'U Ell. be 1.I!L:ke'!1 woe!;l q !;I1tl.s;1,~Ili:nlll~ :IQ·cc~· .lie5!i dlnti~EI, l'ht: ~ mp-ol"t~.n~ ~ U.EiiHiG,lUj, ~l'iiHt ~Ci plilcecl 1III1~'U :!!.~ 'p,.~.liii;ou:s.I~'· ~mo.:rn..e ~i!JIfil!l!!ir tmdm.p-!!I--r~i!II~~: 1[!iJ!1!!l'~~ P1"eiJ~tl't~:Li}Il.~ .m'U s t diil,1;! b~ Ig kJ!;fi w.llen P~iB'gMliI'~ Oil!!!: Itj) mmrc: nn i ,l.Hlkii08 ill!~J~\fI~d-· l118 'Q l:Jei5lHo:n.s abo u L ['Ui.lhi~ iliiLd} 1~1ii·!!!t.i.g na ~h:H~ UJc' .~~!l:N'!!'I, 1D1I~'C:t" in tJm·n,d(~ tu catt.;~i ~.lii:'~lfja: a.w·a!r f ~om. rh j]l i:l:l~gn.dil!:d. l'!illII te, lti'i.d: !l'ilttirt.S: Ml:k to d.~ _ e ~ 'I' ~!H~ib Iii .~ g:ri!HJlIC[-s ~;~U' ~U

lQ nr.d,gr h~r~, -

'1 c j.~ '!l~t")t! lpl}llIrt;fl;rl.1 ~JJ.d It he :l:ilCQIJ. .... ,ii:'YD ids Ie 1!L!j' i illS F.I'II'iEl.k.[i {l.1: m,ytj'['!1 t:biliill!ltl< t:.I!I,EI.~ h!1! ,b!i!.~ rna cli.

.Ii, .Q!l!gi 6· !il!qemy iCill'.Ri:c-o!s ib y h,;~,[t!!,fldDtli t ha'fIi- Q.Q; h ldd'!;!D pathl!l! (I ~i!!:~i9l!·~~a.[~\1' i.'e, 1,2 i'Wi!iln h~ bD]tEl.~· mi.PSl.1;i I n ''"''H~

1hB: h·!lff~!i' ~ n, !I bU!i9!if :!ll.U]:F.I ~!iu~d. .

~r noi u 'L'r1H~r;..d Ve f't l,a '.I]. e JiI, s m fi 1'1., rI e r ',n,d, !J:i:t ,r:dh:::h : H!?:Lf!f:t"-::~5, ~]:~C' ':ae'f'ijlJtii:rbl~ WHtlit!'rI: o[~ l!::Iit:: 'W~;r fV(!U:'l!I',C'I, N dlriih h:u 'iief~i!l'!fI" de:p,n ;ctm£: iEI, ,\.~ r!:-".,.e,rllln!1 kiL ~~L ~'[dl Ug V ~rilii:n [,f) ,-, j:m, Pe!,.1Ti.1!l l.11u:fe!!iI:'I!c >oiblflil' j,~ d.p-! 5mw:l;Qfi O~'!/,li~ bi!:;'(l'bcJ~b-lCn,

I)~r A'JHLU 'llli~tI!i!9; :N;]'i;~~~ ~ Il 'liC'rI:ra'lI~f1;S~i!!II1iI_I;;!:n 1st 1I!1esl'ia,mrI:1 idie wiitnl i !cl!1i~,£! ,Auf~be des. AtiJk.l~ :r.\'IbII!j.5dllli:!I'l:ii,~,e!!L fI-!! ~!:in,~ III t,:!! ~i '1:11, d!2i n 5., till 't:e11, I 'Be' r e ill 15 ~e:f:! tl' e n I,bf;i, d; 't:1II 0 t,~n:·' pu ~teg; 1l1'u.D, dii!l"~'ItL~ !;! j:n Ill, JiIlil11l! ['I,(J:e !EI~Q:,&~!!;:,htW"i.g' g(tr w "Jlr]cUl t!:,~ '":..,!:.r.~!!il:n,

BeoiJId!i!i~ 9!slgtnCllt ilils: 'fill:il:h"l, eIl5.I'g~~ ~:~ii1 g~1cgeIl1, ...

U'='fl,t: 'H~tr r §,ii1lid 'P-ersofir;:f.li" cit,!!!: III: ~ d~, !iill5<a.ltw,ng !ilWldl19 lin Ele:lrJ'l:Jri0.4,f11 ko~ iI!!~ 'Vei, ~Ul!il'l\ 'woe ':11 ~,Ie Iu:._~'tI :'11, i3,t.:ft l.:1gljJiIl'~ 'Und, 'iJlll e:rkiknf"lelfl" 'b!i!!i1il. 1)~:U,l. 'gehQ:I'~jiL GaS1wl:r t~i' H lIi:_~'~ r'l!r!il K.Q:~m_n" riI'1D~~; [B,!:!J:rIi:;~d~li~,g~ Z:Lmm ~r" ~d~lIii!nF A,ur"""'!J:r ler:r-au.~~. p'O&'tl!lfl,~:5i~c'I]~J~, Billl!DP!li~O,Il,r;! l, (h:!!bt~ i,chie" 'f::ri,'~ re.~ V if: rkiiuii!if, :1 r~ 'Viel)~,Wi!l:hteD Llde';I'ii,.

Vl;l1I1J '5!lJ'GHII LII;!_Tl, NUll1iii1i'il is t '~~'I W\I;'~[II dni!:jj!ln,~ iilili'V:lU ~ I rbc~lli:nlt f.!iilf'Il'il' "Il!:lUul5.I(:'b.M.I]ic:bi Ider 'K.1ct:nkr:i!tg~jI~ I1M.U IHihIl!'5'~)~hiil!ndi.3: SlI'ldrnem ocm:' Af'l19 eb5. r:ig,g d.l!!::;, Ci:l:rv'19~' ,Ij f r·:mn~!:h~, WelHIi'H!c!ht ~~s V~'r-t:Ni.:!!e ~i~I":'~~ !9r!.

'WOlfiIfi!.C W rd ,ItClinn~ !:!l"

U'!:II!J <;;pu .. '!.e 'V '~i'~]'au~fi.s:k!ut ': ' - 'ill5<se:n tI_!!;!!IM.'II.i-' A,nW i,·

eu olq:rriJ e::!;,;QUi!!:n. w"~l~lIi!! No1-~l1.fi,'~_~n you We:rt i5ii In !!ill,

Um .::I,I!!!n. '~l~'rt!l:'i!!ueftm-nr.. :fi~clU lnl~tEg :Z:UI ~efdiln!:!lell!

:rd eoi!l •• !.c:I~n~,uh:rR" mU illm ',,"'Ii! L" .. \rr~;~~ d, Ji. ~ ,-', I'd ~~!J "'ilJ:5..;!ifl.. 5iE1:n BeoOO!~lHuIil~:H::ifg c:br:Ji lsse ilUI! ~i [J ~i;" YCI'~ ,ilM!~ei er" S~'I t>iL': 'Vc',r'5t !Nlkt, 'nled'lI;!io::u~l'l, C!elii:i8enUidl wii'id ,g~I~n. ~:!l ,tlfLilul,fllll 11Qlii5 "r.e:H'~Il, mj,'!, ;ihnll 'II,''lJr.-elrJ:!,;L't't _I; ,111 'f~ kijiflrl'l;!l!ih 'Z;, 'I}. ~m S~l:iQom !IfI~; Stl"l].i:1h:!'!1I,v~e;Ji'It.lil'li,i'1c. iill M~ rk.l t giJ1ll. "VOl I] d& j,ffi; V'oil:fpneg'i.t~Q~I\:iiU5g'I\~iii· 'u.r,u, VE!ilTt t&- t::;;11 "'It !'!I'I;;I b~l: '!!!ii.mli' - b!C:lilI~b'~fI k~~eff1l \Jijjl_d eil!hi1,t.~_n"

B'fi'U.:l!~hba,rll A. ulk l~,L''!ll11i95i~9Iebn~_5ise "in~ ne[ t e f~,t mach

_ge'r, ged'll~dLg(rr BMb~cbh;tng jJ;iJ, ,gl'zi-emfL "

'A,f' 'nn i\l,!lder',[! 'Queltcn -Vl'Ui.g'e;tl, ~' . '!Cilill ,~r;. 'oo'~,woQn,d:9 wtl'r:-.d- ,., I ~:ine:n 'C!i I!! £ 4 n. 9" 'n'~~, 2m Vi!!OlQ!lh.mllJ~g ,e-iOji'iI:' 1H l~~!i'l!~" D1!! gUD _tlpt~ -Zf1'U: hilll'r.f'U ist oi?int!; T.'('imi-ne~r!SC~E!i 1N',f,i IC" II t~

'~fmilraUl1t lm30fnUil Eilt:!ll' 4.nd f!i~Clii'i! j!'!l til h L~cr:!li Qui gf [be picpUiil'lio:![! wE!] g eli d -lh r e:u'· Uiwe 'QJOm, "'j,r~il' "bllil 3nhl!:i:"IJjJBI@""!I1 D!I!E DU,!!!!!! th e, en n co '~dr:ld:)' ~'~-9gr.'Ve1 toe iil!lW!,my BiC".i VI tiJ!!5

w~ ,Itnti~ DliUi ~,ltlly', -

Tl:Le mlilll'd jmpufhl~" hn.k [rf ~h,~ rejJIIIIlI,Bi8:!Ui,IIJt:~ :!i!EiN~t:~ tlha~eJ!!Ire ~iI to mni:l:tifl:U ~ 'Illli~!!:"k ,- ~nfi[i ,;m, ~,:!:i, A !lli1i; ... ti.!EIIU,," ~1gS !l"ll:r!;!\e.tlJ!ijiJI~~ m:'ilii' t biei' '11.!',R81iJ:re,d ffl t.ki:l' cH, ,,:iii,. ~iJ:Q;,IT!~d,IZlI!JIIllcI'9 D!od. ~'r.uei,~ ~1'Yn,~U i:!IliIIIIl. Will 11 ,:J,uM 001 ,i!liIi ,i~f_'oIli':IT!ID'IJ"l:5i R ~d eee 1I!llilMliul h,!!.I,p!!!"!5t i'ue ~ ,I: (m,1!! IJjj,a t II,I'~ In CI!lIJ, t"u::! 'wi UI. i' he C,lii.l:i::.gp.,.,l_ig;~ f:Q.['~!h Tlid!il,,~:!:1 1!::gJ:U:i:;i!Ej:n~;, UII,,;! C,P!lJ' i<~ l:hey' b II '!,!'f1 aIIH:;e'ii~ I:c!!, L 'eDrn,ps ILfid, hBirt.l:i,ckl!l Liltl!!! :bi Q~~ . ims. ,d '13 . tudOg" -E!!leB~l!m. borb n~'1 and Pf!lt'!5tcRf\1d frollll. 'I~U'f!5 dc~ v~t'-

Dfl' ~ood . -

1'1 -wU] hI!! i!.1If :!'J!"ieo!l.le l ¥ II} .. H} if i Il(!~,wd ilIJ iSoJd,itl,1:'9 l'll Iii o:re d~:5ii!lnl:~ sfiefi, i!J'r id ~! 8~c.IliU.y cIoIH:" 'bm t "~ SI.IlP.It' ~i II ,I mj';." !!!T P!l:!l["So:rn.15I al:"!.~b~ 'to th.O' ~~~gllilil y'!' iUmy iIlll OJ bofl W 0'111 "Hi!, I'~'M Mhl,

tJ n~I"airw~'dI i,nJlD.i'rn,F,JfI'lr:ll [;J ~,~ l b ~ Sij, Vilill!l (l!i(i],f:~: ll'L:!I'II'II[:'HolI:t1 ~ is' III w~,itl:1t [llfi[jrmSl~ltjiJ i:fi1 i)f 'Y';[J I ue,

III (ltde!:' lu' liliv.~id. f!il'li-diu,fIII81:'i.nJjl the ilidDrm __ nt ,Ill "'m'H~~'b ex" iii ilRlaed, iii IHiD., TMs, mta!l.:!I !, ~il- be. :9 - 'i"df'f.ed to, 14!lj]J'v~' lliiJ nb.91~[y'Of~,O _ <s a:o d ~f.ilE{illl'm g,[LfI!'.! ·~A t ill oeJ'lt'~ til hLdJ,Ij.,p iac:!:!.

Ocelli hnaaH'if BlO;; ·i.i'if!cijlEi;nJ'''j'''.Jn r .... -,1I '''1't.:IilI~, ,c,"-~,-- - .... ~. i~,

- ..: - """oJ' _l!'! ~, ... _ .. I",!bi .. U.::I ..._,"'!J"" "'""',.~ 1E;!_r.ri!llt!~ '!,~ll~;!!

h m._ fbl:!l D'!aY' 00 LIl! t l'HI I :rufJi,!l:' :II,t [Ilium tI,f ii, 'b~~,~-1' _h'~'!lrl" 'I1n msi:' ket llffiul{5!. i:l'. fm.n. !J!,f £(1 gd rj, Ell:!!(:i'i:l U lioD liJ!oj~ liS. S I eres,

!:Itnd 'I n ~a,~iJy [~i:iq UQilt:li!d pl!lb~b g-rfi~,!!::5, .

'U~I!I!IMEli It(IiCiU!f:iJjJ~1 fb1:IliElI.J,iIIIl::I!i1! ~:s'!.dt,~, !U"i]' di"CD ilIDI'y.' oht'a~:ng,d, ELflel'" IDq ,uJi!!l p~t,iei:n t I!)ilser'!.l' :UOOi.

U' D~hll!:Ii' :!Ig~f>C e.s brht~ :n,1l! f'(."~·Uiltlil, i t ~~ b~!J me !l"!H::IS's.:s~,ry ~g ~a~ 11! Ii. [Il:riHot'LCr. ,Ell ortil,liii' ~.:J ql!!JiI!' ticn h~m. l' '" 'l,:i~.'l tlim-' :h,t.~-.f.!!!'I">!· liS d!.!ii!:'I1iQ: 8 f'a:ilil,:Y ,rJ:ighL,

a iIIllI!.lld!Jbli1 fe, 'E'r1ll lrrtl'~:iaii!! i!'t9.:t: 'I;!i,r ~ das A b h ;(j l' ,jl; :n, d11'!i5, r ~b:!IdUcbe'l'll F-lHl k WiI,u dots !1t, tI ~,~ ,.f. I!l' n ViJ'n f~:rf!.~~~'t'l· l,cl't"LJ n~n_ ~~ tl h.. IJ ,Il! !!ion:dl2! :r~' An WI!!'!lIJ,I1i,g"

DJ' !bi.;;ed"ssds_,: __ t aIle- OfglliJjo&! U:n~. a",g;:llc:n d~r ,!\IiJ[ck ~~ f'iHi'!il js;,t ~;h!L~d~ V ,c: :r ~ I oil' .L .; J" U:11 a, N ~ e h p r u. r Ii!J il ; is t n;j,;,!J zu 'I1b~ r';\!ae;l"H~ _',. '''if V, ~h i:i~en Er.!,t· enfL ii~if:II 8;1!I:~ hHI l'iiillf ,~o.h;:he NiJ,!i:h r1 cJ~ '"m I!!;tl,y.JlkinUm" g~lei@l~ wl!;!!rcl,~I'I\, diil."

dilJrr;:h, [t!~n,,' fl' un_ IIhi.mgigl! --Qu,eUI!!O . ",0 Uog t ~&,H~J;,

V'iiJ> ~j t aU'lli!!fi !.iii U:e.l:n ~~ 'b~tril)~bo:~d!if:l: .t-i.,;!,i '1-i,~fiIlf'Jj:g9' 'mY I} Il!j .h .F s,lle\)uug ~ A ,lJfitr~ti~m5 .:h.irc'l1 5tH'(lHiU:Lq:'C' -:, ':" s k \I, II, d U, 11, iii d~!!; ;:;~l~i:!'lrmj~ ~] rn 'Ej;l1s,tll:.mr.i [i!~9' I '£lilt we.ruefi!.

iL se fI~rS 'wi c'b U,9. 'is.".: d: b t:i,i (h,e iEik LJ~dg ~EI !l~d- t:k lef A!11!f! Ilf~hm iit:I:ml A.~'.5e.'~~~L~~·Ucll kiil'i ~ D:fi. :Dl,~ Ai!'Jh~.fti9ur.9 Li Ui' Sti~e. des ;::) t t,;fl'·' tOO ii' VIJ:'lo r.n,£!tr~U·!'!I9 i.5" ''!{tHt Vf eft

ttri ~'IJil \'t'l I'd di,(! ~*1!Ind'..!i~tI~M ~~g~~i I, d,L:Ii:r;r.li. ,Aud:"tr,Lli,g!<l" dl!Q-t W'o1,itu.!iP,,J:~hl ')1i::5l~mlint.

4,. M~r5!l:h

.'Ie:~tfk n ~~:5e'i nh i l!2:n mill f:!:GtiJ.if! ren r .!i.!i;It !ii' h IJ i.if:h til i

:5id!.~:edne~ '\V'ld't I ~r j s;~ ~ b:ed !i!i!J!5.1:1J Cl"J Ul:i!<l'ri Si (!j v.oo.~:W-I~d ,n OT t \;o-h Mlr:!fi~, StF.al] ell I!JJld Il U!.r'.k, be Ull tI eftllll! '"i.tViI!!;ge. I~ . :tHly",'c,nuh ~'~~ BJI!ID !;J,l2!,Lmg '"@:I'I w- egon i:ct. Vfii':i:ii.dt~, ~~botlt~:n'l eln M~r-5'!:n aim "i,i\I',e~ra,:Ld u l'Ui '11(1 IJoe r:I ~f~11Il W"iE!g verrn i nd!m"_ dl:l:' Ciee:hi r, :D IN }.1..!iIf:i~h. d~!" Lr~e'de.i r. h 1i.!1, en, mlu Il ~'itJl v~ Il'W;U [ts;pi:ir~h en :5ieir. lBi 1:1 'I:i~,

,Inlel IS, :3grli~~lhI5ie.s, Aur!!etz.~n. des F,.1l]C!S, 1..110'. .... ~ t ... ~ wl!!k~ ag~ !1

Mi;LiI~~ J,'Ii" :li~! !~I"!l :gg;!l:1m

~Ci(htl: AIIJ:a i'l!.JIiI. n

'U'i911 ~,I!I' :rr:S! IJ h~ are ~n""t1 oa:Q ~;U.i.ili;'ld 'b·' lla t,e_n.lp~ ~ ta, ~i!1 the I!:r::ii!!~,i:!ii !t"tI,dio ~.DmmYm:icill t [a f::jJ !!ifid, till:Fplll,8 Jd~ l(llillpli1'Q!~ wii:t!!9. ,Sec s[;)u:n::id ~!F.I!i:ltruiC'tI'I!I:C Iii h:i:r' Ulb,

Tillui l'~ll8iilm.U.H J! Q1 iii 1 r@i!:Ii,IiQ.!J.aisslJl:Iii: 'U: (!lrn(llj.'~':!l .!;IAfi

iilU! !I~'C~.s ,n-i . .' ~ t ~i!l Gi!U1U! tontly ;G!;!i!!'!tro'llill'~ by COIIJ)'Pi~l'li!!lriil(fJ, II nd :nH~,t[ aliiia. _:m]J i) ,;0:0,1 dil!it:i!ii"DflS U i~ tUIJ.Y. be' 'b i!l:5ed H m ('il!',I"i!Datirlm th~d; hll~ b~lB!m 'ilIedfi eo ~luilm.Ef~. ~Hi!V,~,_J h'! cl!il:;ullnditQ.'l ~!ilijr'!le

,An~ the! ~Ilf.~«n Ius; bee rn. d!M!I!:rnUi~if!d. the i mUJl'ttud:i (]ii!il ,iib~g_inll:d by; liil:lJtJ~Ui!e::J(l~ If.W:!I'I. hI:!! ~.lJIq:;lp;I!"memni'd b ,ii. lh,.;~ IOO!!!gh IfCCUin[1.e:.i!lll:5!H n.C>!!l !lJ"f i lUi!!! Hi:rudr rn"D ill I HI t~I:, [,- ~i9, ft"". 1.1f.ilIjUl)!r'al'l!t E I) f11'1,d. CIli.!l~Il!'i!I,Ded rOli!i1t" f,ur- t.hel !l!;p proo;;;: b III.H,d w:i~hdll1nw' J A i!I.k~ti!;,h, D1 th(l iIlil\:ll'i;I, il3 gf\I!~lu,eoi

Often. tilt. I'!!~-,_ni!lj(l ·'c~ j]~r!ivi.lf~ w~n [be _e:~i!!lf'm;iiOC ~y

i:!i"!;"clll:;t: iii ,bom 'I he \If lI,rm!!! Libt.. --

.,'Ii. ~ MillfM,

Ie; U fI' f" i IJ. a iLl J:I b!l oljG I!iI ~,t II hy,',1II Y,9 lllihUJ r- c:li r!!Ill 1Ui~,;g lill" e Bid,

""i!!!~tl1er mtll~ Ill! e;K.phlld. TI H; .II: Qh;l d'weltl~88'. rggd'!i ~Illid 'Ii t:.h~ t Ifji:ll,~ !.lla dbt i:I;~r(!d, W h,~~ forced to IJ Soli' pEl.~hi!!il fllul 'tr.ili'lln, 81'!!',El'hlil!'t c' ~Uon. mrl,l __ l: ~ __ e~D~ji8 ,- i mElI'(:b;bll lilt, 'm t ed,SI!I' 0.[1' -]:II~rnUe!W t,o tb~' Pii:L~ !e 9i:ll,Et,rnI~ r:hJI!!' dEi:1gi'fJ'. Till!!!:' m B'rI:,11 uF t e S'e!l[,rHlil lU:tl~ __ 1~l;ln be a i!iie.ad:y ![:,o,!JLti0 I;HI IQJdii!.ElihC·~ 1,fi.iI!Jyrt'i ],5'J,

PlctlJ 1;'13 l s, N g~~I~,!Iil '\V'iJllkhiJ!! ,l~[;I~ ell l!iln iKlI~~lid

~d'~i':Ofi ~~-!I :iifi!l~nd

~JBliI'! 011, .Bi'iijij-

_ ~,'i,~e"kIr!L:;' Bi.g' i~,t, a,b~dlllr.jU~~'W~i:~s: V~:r.~ I;l!'hen 'iri~ t ''''!.;i;j'Iil'i'l'! l[ll1u ~l[! sen H.n,I'~,f'n ZlLm 'l",t~:rd'1i!~:ifil, llir1lrjJ iJ;il~'n,ef.li'

'jj!iI:!'F, NII.1 r,!iCn. d~:t Jagdi!1j-u~~p e 'W 51:'{I, g~d~Cil. ~ GUlch ''19a'9'est:l1Iubetl!!ii' ~iP~ih~J, _ dlil'f M",;!,~c:::h, ~rQ,~iU' i\~ ~~:rih~,li!]n tlUia'~1:J. '!'~,fI~ nleh t ill] 12U W'E!:i I_ ''I OI~~fj!i;c'~_C1,b~l'Iic' Si'~ l~~ '~nd ;a,"hll~ W.ti:~M'p~ ~'i!l~,_ A:id F~;a:nlt~[!$~(h;jJrlj~ ~ OI'ii'n i.'i'Ill\i ~l. 'i,I'!~r'.i!:rudlfl tat wq rde'r'!:i' ~liI ~:~1JR A 'l;ltIl](Jclt.~'n;! n tf ',dilil,l} l d'~>e ;;".,1 r ~ mill i;~~.g:[lrukGt t des fd nr.iii;!:!!; aY f :'ii 'l:_1l ,

tihl' :S:[:!'~'~~(:, ijj:uB stets b~!i':Ji!1-h l sam, G.:!:l.l!!:n.deilh Sil;;:h;ni ~~ii'i .. Ui@ ,~~n. ~"'lI,vl'l !tJ;:=i~S Pi rE l:ibllf-I'!! 'l;l.Llrll!.1 fJi~,cb ~,~otM iii, ':tu "i[: f'" Jn~,id~n,

V,i: r IE n!if~ ii, ~i,ifltl c.!c,,;:t; IJ lIiJ!i!lll:F:illlil!ljl, \.\o·I;:~:;;tir!t i::l~f! 'iI,ifi! d b,~i,

"V'i]:,v(j!F;! cl1il ii!l'~mliliil d!l:''liilt~d¢n. Hm!s ma,' j,$ 'w'erd'~rL S~~il:n~1i' y"Il.!lf. A 161' k, l~,r!;1 nil LLif.'iidi ~! cl'l ~'~'Hlig des M~ t!!o:,:h OW iJ1]1i1'5 _ 'II iIIm y nrn nnu '~-~'n :$~il ~n trn I.'ililn-d!;. 'w.I:J,1il,:re:nd di~ Il;.r'ti !l:lill. "l'i!l,r.niilil.. ,~!.! Ii]] .ni;~!;<11' !S'p..rl,h.I:!!~' iJC he 0 iSgJ(hU'I 0 w~ls~ vcr', V ~,r:!i~1liI'ndi!1'bif1Y ';t\V ~~!ih;t:n ! ~~ h.1i!:5'iI:li '[I] fI iiI" ~ nl~ E,I C i!:l'iI'r@ i ~~ d'u.ir!L'll iiJ!:n!ll~,rr ~~ .l:ligiil! Z' iit:h!E!I'i (TI,!!: r.$~irt,m,l1!nii Si.Cbt7;lI~i ~llfj'-liiIl· DhJ! a,~d~u tu n U d ~'~S~,t 'z'e~ d1!;i!!:f.j, Ml'Li]. 1:I!~~1ig gc w,~ch!l<eU

"nt:;;-rd!'2:l"i.

A'_~ r t'Ll11l1i, eh Mii!iS; V i)l r:rQ~id'E!n I~n:,w_ Vii! r,,"'l :5.£:tIi£:u t! Ij!r

S!!u ru n, hi~ tilll ~'i;';hle~, ''\'10 di,~$ 'fl,i ~'1l.L '111]t191~h j.gjl, M'!J ij (!:!!)'f (J!Il1JJ1~r ~:l'i lehi if r~6ub.rr,::'I::!!J~, SP-iUi!llimi· '1,:1 n ~ I ,,u~ili 11,'"

5ch'I>i!,-!:J~fi, ~C~iiL~t;h.!L W!.:l'~-de!"ll, -

RilH.len,!l:jI,,!! 'I:,.~;' I',end d~i!i 1.oJtu:,~d:lE!'s, i'SoI 'V@'rll'!!liit~!iL

NUl r be.1 '~!:fh'l0!l"1'!Ii(tcC" M J! Lw,~ndi9ik~i I wi:rd oJ"' 1'l!Ig: :Tl,~rgli,~ihi.'i!L'! rt. 'f) i\i Ii ~i -miii,j~ ,~~dil: :t Llleli:;:'Lmg ~JI;~g'i!!:n E!I:'d- &~;[j L:11I Iih ~(!!b8li!th tu flljj: ~'rI fTl f~ll tt!J "u~g~~u t:.'l:l "W!'e Itlh:l:tL i: 9 r"Jl!!; Ufil1l~ W~!'~I~! !ri,llIeI ",n "lUi'l,H! 0'1,11 i:lH11 ch,

,

A \I r d.m:~ Ver'b'!!,--li bl!;ii1'i ytiflj !i~~i!l ~_i ~re!lilll W lid 'I.:! mJ. v.qge In c~SL ZJlI ,~~:h1i:!!~~ wiiH iLlilirollL'u:i :!~ t .iii:IJ!~' M!2Ii,5IJ:nli!'liL g~('bJlb'I!i.~(!'n

'w~'rdX:irI' kg.nlll,.

~~iJ:i] ~ ~U~ m;1r~cllii~l't!:nld @' EillilH::i l aul ei !lIzi!ii:n;a m~'[:j'" 'wolli'Hl:i'. '10 sll1~ :!;i~ lLn.l~ d~m 'V;~r.w~",d sie ~~t!!r. ~Is T~,~I~>c_r _ IL'!de:l" 'W';eg{l.bbir~1: ibeMI.i.g'l, mi,t1):IjJ,!,! !!~,m ell'!.; dan>!!:!. iii Ll!5i:iou hg.gel1ll, (l.lI:~l!:h O!i i;L ~Hr~:I!iI:tti 'Z''i!'i'~~k. ~clij;b r:'~i!! G e'~pd I;;mil!i Z:V!i"i'~hI:Hl A:n9'eliO, I'~ri;rn !:!11K' Ei~h~~.i!:. ilibi[!'r.' di!1! W'@hr_JI,

,,3

~ !E-!B, W'I!!r"W'O' f 'Clil;;;iii b':lit (:n"~ ru ... t I" ,,"'" ii<_t ""lilli' .. i ~

~, _ _ _ _ _ _11_. _~!II! _ _ _ ,_.!i!I II ,'IJ!II~ ~11ilJ f~.!I:II!I!~ _~IIliI!'~ ~

,n J~:!l b~'9,t to, .!-d:VEiil_I;:!IlI Eit'tII,1fIJ S'itf:ii_t~r. 1:>I!ii ~~~tof." wi~n, r!'\!liq~~~ iil!:~m!!; 1i.E~1~ ~ ~il ;[! felli'if- ~ci3 ~t:!liL8:fi ~fI,!:1: g'ti:I.5H~ii.',;! u'"

TIM, CJ1Ii3I"Cn or 'I: :0 ~u~r-I'~_ruJ:J ,piLal aen ~i!I !uiaUC'Cd til, ii1d''Io!;!H!Ii.:'~ !iii[JOUlU'_,L[H".j:lil'li iIiIa:du il'~lllllu'~ ,un. i1d¥lilrit.;'1:: ~,Hj;,'Hy liI~d. ~ ·[.IflHr !l:Y!Ilil:rd., [:.111, le:olilM~, H t~ f1i!iU :fI~Cil$lililUy 'I:.!1" Ii! ~iC"ll m il~; rt!!.nlll:~~ ,!:!:~~f.'c~ld_~jI~_ iQi!lii'l i,ilo Jm'..i ch i!:1Jt.I,1"~,i:li~.m tbill' ~,t:1H: i'iit i'l!l:n I(jif thlli' e!L1~m'y; fIJi!';!! 8!.dv,I:3IUl:!I! pilr.~y .mil! ~.~ ,r:cli'wa.Y:!ii bil:! :iIiliuiiit liIJ a II I)icili t~~;r!lhl tlba.!. cm~Il::i!!::II I! 19,1, __ i!U!i,'! ll:h".n'ci!l' j mlP!Q~,!!Il ill!!!,

:Belo~e 1:'e!'D:cblCL,~ calH les JlDd Eu:eB'J wI tho ~iiU ~It., !l]nliil~iL' ~;flI,.d, Ill_iiln.eliiliilm~ii ::JO::Iii!'1H~ o!iro ~iI!l.pt t:I!Uli, Lei re~DiIli~,oHn .i!.n,~ ;!!lolllll'ilii1iili t:hJe ~!:!!!"ol;:,!b '1F1;Ii!li.'~~ 'lm,d I!,he !lra~~!5;. 'r.bll;' R'I;I!I!![l,'-iJil1 1lndt ow i!Ii i:s-i ~ i<:om:"B:t 'n.din>!!.:!!:!!! 'lIneU U~~' tr~tUrn, !7:b~tm;!: ,~~!:iIuU mllii!l.'t ~,llilfi e!!d"jl',ilI W'il!ili "l1-:0:rn. ~~ct,~!t' 'I ~ !!!:~~ ~Qj" ~mm IiJ o:[CiI!it:I'Drii bet ween, tJii!:: lI~gJllIl'~"Iil~, 'I. lin:! " U'!!!:I.l i~ ~~b~,~1j~d ,~~.t:h ~htrl hr:I'p Gir un5~~~~ C,'~I!.L!:I ::!~!IJ:!1:i!' ~al'J~ r;md_ S'liI'!J [lid"" '10'151 ~_j 5,igl1 51 ~_ "flu:!! mll'Oliliflfj I:i! !i1II Ll'.~I'1": ,i'1!IB:n~ 'l'Illl!1! I: Gl.f',1~' Iii, D'C IC,OODg~td",

GI'!llOIIii!i!'! eara :mil~ t he UiI[k ~iiI'II t~ .!3i ",{!d.d" ~:L" re:9pf!(;.::iv,~'hi'. ~:(I! cover ~r~(: k,!;i, W:hJtl:'e H~i~ :151 u~ ]I'c!~!!ii!'b,I~, 'h:~ f!~m,:r." rn!a~'~ be ,diecclv~\d wi i,~ f'iII]:s;e :,,,01::): Ii end bli G!!Iui 119 btl d~,

~ I: i ~ ~iw.i.c;ll,y 'r!l:iFh:i d,dm 'hu ~m,u,k;t dlJ;f.''1n,~ ~;h{l :m 6!!'CI\ M,;lr:li;iIl~ ipO!'i U 0111:1' be E:o,t,ld'Uic tE!,d: ill t di~ y t:i:JliC ~ hen it i!!i: ,a~i9 (j,hrte:ly 'rlilirc~ 9I~i1U)', I':n Ud~, 1:11 $Ire), !il,"e~ y pli;'!iisl~:E~nY~(H." <I;_(i!'!,,"ljflC' ::m.d 1C;'Df!Ce!i:liru:[l,IEI'ffl 1lIO'1J siDe ':use!;! in !lrdel hi! ,i!lVUI,clj dli!!t,!l~I'~mB b~· gr(l'i!.!iIi(. 'I1U' ,jJi,r. ~:u:r"l'!illU[l:n ee, lli.iWli(8 di~tQU~.ii ;!ir~ one!'1lI UR9.Y,IDi~d~bLE1

'1i'he 'bd,i}\1iiClr lOr !1:O!m;(l'S t:i I: ~mmfll]:9, wHd OOI!.MI'i::!I; ;1I1di b IIM:g; :r;'fil!ll!ij ~ ~ i!i' iClb!l;(i'l'!jfC~, ooeu.~ is iii U ls I~nen ~O!l:91MI!! ~!iI d,[(~ 'iN' (lif!iilIi!C]JIU i.(il'lii:i U '10 Uu' ]!l1'i1}.!J;il:nI}C I) r IlJilJ.nul!ll;~ !3!11 ~ ,~f U:,

I:f the unlt '!tHlrne!:ll I!JlPo IJ. ~i-!J,S'I:EI ru I;I~ al m:l1bA3IDita:fi I ill,. 'i:I'!·e y !f!!'!J ~ l be t,llIk;(!!CII aJiiOO'lig Uiiltldil!ir . ~ ni'i:!i ~;i"~ ~~e~i!:i~ I~h!llj 1,~I!l!Y' ;(,!ir.e, fLcll'dred liLi9, CO'UH1!3,ri!ii 01' jtUiicl.1u,_" Whati' Uuy oiU'!J wUb f".e Ill~ut, I.~I'Y fml1H=t 'hil! ill iI,i:i_ ~'UJlj.i~i!i!)~ !U'I,d] !EIill::!{!:l '!Ji!! {IJ 9i:!l CCI t hc ,nHI~, ~I:II ~,eml tliU,n~ tlf tile' mli_~_t. _ ~,Ii,r!l1lU'B~l, !;: g,n'lj;!'~'f,~oi!li~~DlJ1 Cill n!iC-uiG1t:l3'd ~!l)i7 IU b I,ill PIU'~'P i';I,~~ 1Je!~WJil~ mcm b=r,~ ,t.!!f ttl!:!, ~~d~!,

Z,"Ii!'~5o'h['GlJII!!ar:s.i[b!zL~'I~ ~U t.§'U!ictle:fi ~ncl :5i~hnli!~1& ~il1 In :~ r f ufi!J:I1iI: !!!:ildeii' R ~,chhilf:l ~ ;!iibZil.l9i~liil.:1Hiln!.

8,-11 1_!iiii!~1!l un ~:r5i!~P-~~!ii~'~' tnulJ]. :!ior~lr,1b ~r.':r'_, _~~!!>o,r,~'IIi\!!~difl :?; .. elul::,u!J!g! ~]'e5ilill:fg t Vl~~'.del];., 1Iil1.'i! ,S~~h~'H'i'r m"!:I; .. ~lIi.i'l!l : ~a,:r.kc 'F~III!\l'1l::l'alt i!li n ~wi~rnn ik6ii1f'1iiBliJ. V!Qt: dobf' ~iUi,~ ~'5im, '!l;o) n '!Jl'lJi~"I N{lk~!l ~y, ~h.j},ogi!3'm, ~i nd d~r ~;[! :!i[P~!~ti:, diLTl:r. iSg 'i!:~, wtilhJ~n" dA].(I '!::!r ~Q""" !illl 'gll,lte: l!)1!~-ku 119_ 'w:i.'i!!' $c~~ rUe!d _ ,:;j1jjf. FgI:ocl~ :bL~I~I~ die: ~hn' :S;1~!lr der.' J'l1ig~~ ,e'ifllhr.::'~'i; folg'e.:n Irla,i'~.[I] Ui~. Bll?;i;m ,AJfbmcb II.~Ch: cir::ii~r,~D~1I:. S!E!IMt: fI.ooh 'li:.l!in': ~I :rill U'5i~ .i.d .m:i E!' ',!on~~U'LlI9k(i,~t ;d,!u 'E1I'11tu::H :~,U p rij~~:l1i diEM.Tn:l:t l'!:l'-~!Ii1,a ::~!tI 7.'!.tr:ilt:k(1e'l!l5i~ie:r. ·1iIt'~rd"

EUd,]1&. H~~n;:;;~'II! uqc:n. '!;' ":I:' i!:'mer' .~a5t, ~, !I)j ~~'I,j3i;!ih, !!:iU .... !.i.f.c-l ,il' I1Illlii ,Ki'l.!'I:il 'dI~;f)IJi,jji:tCiIlI!J

_

~ .i"Jl.ha]_illii\IUe :;r;ij£f: NiiimiJ.n,~

A 'i.., r:; r,'Ji l!!!i!I d1il-1:' '\1'0 r:b!:lmH !1:lFid~:r! Aliil:k.UJ r:U.fi'!i! UI!td Er'" k'~Jili(hj~ fii:'irii;l thlf, F,I~!.l'r d,et'l P1''UllI_ ~e5, U,Eit.'ll\fiuih'mefl:5 ~l ill J n:!l. In.!:! t~~!lI !..!Iii!.!! i:'~~I!!{~t"m. i1!l~t ~i!;l!II'l,~i1 ,JiIi 9'eiifl'll tlmcll ... ~,~~'~~h.'ll!:n u~. W'~ "nc' :~.~~J'I i.c:ltke I.t ~~g '!/iI;!!trhiUf;I~,Il'!fi i'9t;. ,!!iQ!l~ r' wj~tlH!le ~~~ lh~J:I!!!:ii!'i! d:i;i !'~.tibiIJ"fI.;,

~e~ de.r- p,~,;) !lIYTig ~QJd .'gl,~n.&.-. A'J,lti:llU~'I)"IU1l1h~ zjj kl! !IlQch li2i1:

:Fi~,II'Y'1 ,'h~y ,mu9t: liie ~'ilC!!!:l t, uf.'!" lr;. !II mbW~~dinR dltrerttji]:rI,

5;er.~1r1 ~y ,~1il~ tLooi!li In!l[liS;~ ~~ hI: Il'rt :~m,!1:;Ii!~d:i,j) I tl',ly d:lJr~iI'I:Iil: 1<D1I;i li:"Il!!" mli!i:_lii:iJ :r'le.ri! t :l1!l:~:[QdJs. 'l'~i:!I ~1!,;!!il!!I',!)i,ni1!! iJiI!!Iii::!,.ilri nl~ It.~~: ,]U:'illll m,~ ~ t be! Ibl,1;! h~ pfii:iv:iid,t! M.n:vy tll'e~owcr'. ,fI'efg!r\~ ~CI!II ~~IIIi!!l~ I,nit! tiiJIH mlus.t Gut bllck, TJli!!! IllrC'~fg,r.' Ub!t! :r."i~,:U :1'!11l!i~t unmr J3'oo!i3 'C:I(i!'vet OM, '~~fi~eiI.l.mG,fJ,t iii a I,¥{l~~ a_,!i!, fitlkh I!filf fifiE!lll\i!llnwl'~.B I, ,BI}J:lY I!!'fil!i m·f fi!!U!J''!o'ii ine' '1_ .:~Jlilifru i!!tf !i Ill!!." Iii:n.~'~ [P11~tU,i'L· 16 ~, When, !:!I)nUfUl~lIl~ I:hii], Ij1.!iliK'f,j, ,~''i,;!\~ti'!. IIftil.!'f ,:I ji'hili1't tr,1!!'~~, ~,:FIlII!":! !iHilii'ii!ll,1 jj:h,~:~ m!lJ1901 he: lili'!aJde i9(i' rb.~t !1C!'tlodV' 1,5 ~!~,n beM.iii..n.;

Pi!l:;'IUii'E t'll, Clllt~:tfJ:8 a,am: 'BeroH' ~!i!~t! Ri!C, ~!' reu I' n U lUI En, ihl~~!!iti!id I:i:l!i n ~~i'!iJt,.

5. 'CbeC!k]:Hiim~iI foo; Plliin.n!!'IIiE'

_ ~rn!~,[iii.'Ii!,ltlrY" ,E:fl.tt'iI,li!iHle_g, ,lll1i tI' ~BiljJ;li!li:~ _;l:l!:!I'~ ii.i.i'1! g~''I,ICl ~ bill .l~.adcl' m hi! :illdml'lmI!I1tlil,lli['i ,'!~! :t18~d$ :Ii['! m,h~{~ t,D !ph!!'f; an a,P.llrEl!~ I !OD; 'V-/h1! n he h-O.ij iflI!~hI!H:l ;1lIi d!;[l\i:iili~g~j be 'm'i.i!!:iIt I:e ~ii!!~iiii!E!;r H,I} plill:n, (I r Ofi'fI'~,'tI,(iI(1li ]J'e !n.t!ll,[iI,d 1;1 ~ GO.w I!J,~ I: ,iillflici i.ol!-l: It IPve!!:' wii~ h. Ms: ,ra!~J1", 1IIh:e.1'~ ~:tm p!,ii ~:5i:i1OO1U 11 :is, iQil:ve!'!. ~,ill' ~ us ~ ,PI''liCi.

'~~~ impOr,1:llIfit ,d~ta i1 ij, 'I,V,Hh fin,em, - -

Wh'.m: ~hu:i1jn81 i;~ii' 1,g;Hg'w i ns ~pliji~,;J(L· mu ~ I 111:1 iIlI~~ !l'r.¥'~d:

~l Orl,! ..,_ \Vg.l W'o fs t d.l~ A'fj~riff~'jj;i~U W:~ !,~ _,~,'!I~' '~~h,~~1i!ngi!i!;',I!r~gg:~ _ \".r,gl~hg ,~J; ~t~m~ g'l~fh-' ~,~ite.I~~ w,~r~~~ Cill:~ ~:ng;~v~~d h:l ~g_:mw, ,~~Il

:i,'iLl'5n'Y:l'~(I],~ '. '" '

:b~ ~~,tJ - ''ii\!,,'m:lIJrIJ ~ W~TI!~ 'i5<~ ~i;e IJtl JtJi~1:r-;Jslt: 'Ze_S,~ ~'bl r. '~~~' . " U ~t"lHnm:_m~~'~' Bull N i"Ic:mU A ro, 'Ia~:' ,EIi~.

Mo.n.QU@.'~~ B:~L 'lImUi~,(' ":_i.!.~ ~~lbe~t ~ _ __

WiDnn ];~, P'~~il!~,wemt5'~ l~ '",\i1l!_rI!IL_ :Ji5!t d:~

Jl..11!!g ijj~iil- ,!1m W'efl_~!ll5iteD gf:5L~b ~:n'11' , _

'G] Krii'Il>e! -_ WilT,l 'W~;r ibew~cht d'~s A'H9:riff\Siz'ie-]!

W',!I!lbufu:u:lal,'f;' :SQ,:m;d~rnh:iLh~'tl SPII'!iliC'~~:~, 1p w~khe,( Sit5:tk,I;l!,~' S'l~ndl;!llrt dg'~' P~;t~,g,~ [~I,D"· '1;u:r1g' die. ill, ,~:h:::-r N~'n~ wClhRea;delll EUI~w:~hJ!i_II::ri

'W'i:'f ,i!iru:t d~ Umj~~r,IlIClt:nMI!!:R ~'!.!I fCh'~' :I't~r.'b:·m

b'iEd!a,rlll ,A'Qfgat:i~iJ'Y~r.till,~'t.l':ii~ .

d,1 'K.~rn~~miU~'I! ,____." 'W ~~' w .. ~_ '~'ii.r ,Z~~st~t ~~t'~'1 :~~~~.t1 ';!:OJ 'jurc".mihrui'Jl~ ~~s On ~rroolbnlli"m:i .~UI~,· w~nd~i M I;!iig~ dr:~ Sp!?~Flg- 9iid.;'?;'~',i:i_[hniUIi!!~f W1!.5. fil.!il: W~ftif;;ri? ,\#'.:1,'5;, r-~lr 5~t;:!~t.h~_1d~!lJf ~'fll'L~ rl!J!' ('~'~i',li'~~ W""'~ l!ill.-!" :rnlf;~~'~t~1 ~#{!, 1J!1l ,illrt OJ"!; 'tmllill 5HeJie '¥~'f?i

E:.~ Ve,]f~h:reI1! ~ ,_ \!\'ii;!1' 'Wl~· 1;u:br~' '~~'h dil~ '1J'.~.tilif );JJ:dJi~i!_i9

,_ d!J:,e:h11 !(~~~fD.afl!_ gp,f.engpl,~,~~ '\Tl.~h~~~~b,;' m(Jg~~~'hkc,;W_ ~~i UI~JI:"'lI~~ !'~:!J 9'_~~~,1I,~ _ d'~~ Gifgnfi::r:.1!' Wh~' itim~~' j,'!:n m,~, Sl(;tJ,~:J:'1,U~"gi' Wle' '1{I!i'mE!'i,wJE!! OrO!:'!r.' brucn 8' 'lcllil. ~i(,J'11iJ W!,dif::lr\,o 5i;~Ddi'

D~!;:' ,jl. 11L'h~'l~f!u~.!k'~ ~, i. W ~~' ~ ~~ ,~, fI~ n '? ~ ,.'W' _iI! :r ~ _:-:

'ii~:r' iOI' '~"~ i .:0 ~'~ ..... I'~n [n, E!'mslel" lll1;)1J!! ,f;W I" ,aU! ,PI.ltnung.

10'11' ~ :5i .,,~ ~~ ~" -:-Ii"'" • - . .:Ii ~

VOJlL' '~~to'runte:r,n~Ii~!;l~., S,jlln-O'Em~~'_ !'i~itl~""'~!l_dt, !~~~ s ,~, ie,~o;cb i1;!iLm lbeiim E'n l-wu:rl 'VJ!l:Jl J(~:r,apf>l.n~~l!mellm'1ln ~!,'::! i.J.@ri!1IC!i:l:Si,O:ULg'CT,i.

& Z'~'~lfiiiilll~(.ilIM\mC:1I

:le[5t~'i;'ii._n,t~n;;~ihn.~11!. h.i\i!be,J1_ :~~ K1,ei [J,'!::rll!!!, , un d, ~!Wli r Ilm~D~:d€-r.:li' ~m ,A.J}5!,i~Z1iU :~eiruilll" :~.i~l~,r,iLmffi' -!l:UI~, ?trr9l~"" !i:j!i:'tI [ij'!fl, ~E! I'B ilh!::lIi.wl;i.g •

. &~o!1l ·tri~h.tel\. !5.i,~h~ gege'n Z1~le' lJP R~~~n ,d~ ,p~ t~dli!;!!;:

,[I"t ',1 ~C~~ = Wlle~1i 'WhOrl!! t~ i:bii!li mr.-8i!Ei'I? W11 i b,.rill!ll, t~:5< g;f ij PP.!'II,"Q !1II,~!h l' -:w hi ,;r~ reu ~ 1I;!iI 'e'!j]I~' w'~il; htl f,!',I!!wol r 'Wtid~~ JJt:1hJaintll;8{i'[gi im\f: ~ he t~lil'lThn' i!i:ii.t;! I t'l,:1;,(III!'!!iW l?

bl 'T'J:me!'!' - Wheli'1 Wb ei"J l~ '~iLC ~!'I t 'ii.rr.te fl;lr' 1~E!! - OJ! Cl",~t.i on l' A~ g~~l'Ju1 Dili!ri:i1~ IlI'~' diP,J!~' Ih:r,I,i1~' rnDm'!1.~ lig"- t l' D1-I ~il1i(e GiJ!:I:r;n ~lit'!;! dl8'l'.kne~"!o '? 'Wbe~ d n ~ he ~lll!l~Ei, ,1;.hJ:llI'Iii~l' W.lliC'QJ ~i~ l"~liii It.t!i!rget n~I ~ i!: ~ul~l~d a .)j'oR:~lyl'

t:) Fort: ~!9<! ~ 'W]to 7 Wh~, [I:!l, 1!~"rd~II'II:!lV~!I!iIli!lli'l,iii,II' !hte ! i!i~iBi!'!?

RC.S!uJEllF' ilirlIiiy~ ,A ill:P!l!l!<~ild Yflil!( r Lan!Uiil,8~1 iE"l'i:J'iN ,~,t ii.'1IT;!!a~~ ,1j!i1D~;!'di:l!'I1i~ '~f iijilEj!,m:s1' A ~ i,l ['!lid-I;! Igf mhlil! @ ItIp uJ,niQIij Ul.i:i,f.S "U::iI~F' t bCi' [.!I:f8ei: l' Wh 01 ,",'U~, lil:MetUi I fi 1:Ji.~ o[:!'~,m ~'~{!,n,l lReq 1lI~ .."'~d fI t.refia:~,h? Dl!9',. I r.Ib-u i:~@:g of t{l.:!;'ka;.

d,l CD ~ b,a'~' :rnG~,i!!!! '_ W!hi!lU W:h En' .Ijj,i?,f!~.s for- de.~'I:r'jjctiD n. !Of n ,".a~ei9~Df,'y I Hi, :JiZ'\m~~r to e Oiiidll~~ t he (I:gJi!I'1Bt~a!il? A ~'~tll.i: )l,r (j:)[j;llI!:!9,i 'i!'f!:l!!i! ,a:a~, i.f!i;;~rJfJi~"u~i~-91 'Wl~,t~~1I! '~:]!~I! or \'f-e,~p;frnl!li' Whiic:~, type of' :~cjQ~ .[lllfn:g,1' W,h,i,~h, cq~[dpme-Jll!,? Wbilit helpfuII 4i:id!i wiU I ,f~~ d IX !h!J~ 'blliJrgd'l

,r::l Ei'i:eoo:UQ! - :~I g w'1 filo w 'l,l;i'U,~ :r iC~,~,c~ ~:tr. I;he @.pil',!i'a,- 1~.I([I,n'?' C~Jr:I,bi!J.:m: p]Ii:Hil'" ,[hl! III.II!!Hll~n:~, pl,Wi? Pos~i-' bU:iUe~ tu infJHul,iIo'!' :!!i1ii:;l~~t~yj" P'tepillC'~,Hon,~ j-ru'JtLp~,j}£f ,p"!S~t~ o:li'f Dj;Iii~p-t-j';OfL ~r t,h,E: i'.l~h'm,y 1 .How dill ,I ,lIIJv{;j,i dI Lh~, ,~~Cl! !'~t'y ~I I}me.n t,s,? H!tJI w d.~ r ,ef'to.irl. 1U',f,' kook 1''e8,a.!!!I' Il:ii,~!'.!~?

'fhe k,cY"'iWC! riil!l" '·WhlllT,\lfjl ..... ~rhl!! 11'1" - W,ftjifi;!' '= W'i),o i ~i _, :H!(i'wt~ ,jj]jf1ll' m .. in.l.;y' il,:lt;~",dl!!d for I.~e :p.lI3,[i'ni I:!_ifj ~f 1,00~il:irn l,~ _, UII!I.lD:!' Q(piti'ifat~:it!lrn~\ lI~ed 'il.Q~l'di:tl81,y; I bey ~omj~' 1l1:!J;~ be e nn- 8,ide,r'lld whe!!J ,p,b~i~: [J t.b~1:' Op~r!!!i,ti~J:j,~.

6" JIIli:f:J!cl~(lit~n Op:{f"~~!Jnlf!'

'I~ th,e :fil!i t PI hft~1' (iif :8'ntl,rrmHa, l¥orf!1l.c-€, i,l!']t ~rodi~ tiill n I;!I PIS'[,',i)ti.1!)~ IH 1:'1]; 0'. :f.Jrbili!!' (mp,fj'~tm!lr=~,

Thill ,[;):!r~~, or I,M:!!! ,ph ji,l5li;: :'UiCi ttl ri!!:~~~,d Rg!1l~m::i!,~ t{Ji(1'8~t,51 liQ It lie il':rt1 iEl'.L1IIi',51 ,I'\i!! iii:' ~

"') N',tJi:;!1 ~-:11'IJ~ ~ e~:' r~ii.[lq1 i.~!1~n A r.J g·I.i!:IJi:;:iSpi l~£!(II: T~o:i,~~ 51 !.df, M-u rd U C'11I,f. <:;i'Ii' . ·t. o[ 1l15·t.!lr:!!d5 ~1~1!.l!1!'! !;.~~:i.e:n$t~

1,)) mSiril·nl'll ,blrlo.1 1'1 I4qeC'll: :?ill''(!(!]k: I'!I" Ei5(]'f'Ilbiibl'lbrllek'~'~

. ]jd h IJ,Iii.8 F!l!!. .s I Cl,nW t:! rkE!; ~h'!l~ih!~~{! il:Jen 1 \!Vi).itCtI~~1 54.91- na I min .. ~: :P,':llrk!5, 'Repa r, h rw i!:lIk!!;·t;1tte'lii j

J:j ~t I'a Ell!;!! n r-til It tl'1'I o!l.I"j Nad1i~ch~~ltS,tr~iIi:~ ~

II) T'roll[f;lj~:lpc if t.1iTiI11.lo I: L..u; tk: r.n f'tWEl3·'LIn. 'p.i::::r9'i:lI·IlIf~r.k.rilHW'~gi!iln~ "4\,f!hlil1~ r I' :) ~htle P'P'£! r. I.,.ob:;l~ll'OOt~v!l:, ij. Ei5~1ii1Wl~iI'IlllliGlel[! filliJ ra~~ L~!fi', 1 sp'~n tl-" ~oi! n r~0'!JI!J!!:~

~) 1..~f'lVC-ifl:i.~, if; ft'~'!JphH;Zi!i:," LilL!f1Jli'lP.j;!o~~~.z I il~~(i: •. al~.co~ l] t:'r~'lc.i.I'Ir. . " "['J"I:';ih:a,afn!l. ,.~! l' _n·!!,wi!.~e_ .. ·TMI~lteU;ent ~ ~ M IJJm1Ii!i'l~Q n!li' ulld yi!rp fJ!! gt.n[g~] ;8g~f ~ Z'~'1lgtht1I4~,~

11 J N !:!f'hr! e h 1.~II!J""c rb LfL.-d\:lfl' u eTI~ T .r~!JI rM,e:n.. u['u:l; Fern .. . s;puiidd ~l~llHge'n Imd. ~"5L~lIlJ.;lIe:p. FI,;I~·k5tdl·en. iJiiJd

f'urfk,Ei ll'illofj!f:!f:i.

~.l A nhi':,! !:!:o ,m Ii. W·6IS.:§t! rs tr JS~'Q,: ~~ti', ~l!;'S ~, J:-:t.cb-!::W'Il,rlu.:! k In~k Ii:r I;r.! ~ .• ,~·~v!C rk.e. 'Ool5l~ \~~d \'/ ;):5:!<~[w!l!!rkc-, "I'II,I~

s.pClrn·ni

]:1 2e:-~w~:-kt:' l:I11~ 1mlbis.U C!, Jl,lil~I!'i1i! _Uiillf A,d.

Ihlf~ -:DmcibrG1hrllJn,gl il!r~·(l19~. d'iIl!f'ch S;pll~I1g" n'D ~~'J' Br"ultJ I~~ !!;ii1(l. im ,NgUI. n __ !;! y.~b ~'L r~ _ ~ ~h~1-[~ moli_tl~~:e: ft'i,e-dJI . n :SC til:;:: M:L :lel. CiU:l ~dlHch~ A,,·~~l~,wrl.9.' ~n iiI.en. .,;L1, vlf'WtJ'nd';[:j) "'.n 2 ,j'!ijtOrmlu 'In h,'~ V-al'!:li~!;l!!ln9i,:Hlg (l~:; IE rI It;il,!J~- T ~(]ml!l che Al'iM"@i.!U Ii'iI g!9n :slrn.d iPl'i!:l.rll . - rvc-:r:s.ct.li:l:UIt£!:1l

'LlfL!lI b(liSCIH~lIf '1'1, -;i·andllitlchen. ·~IJ. e;il1Lm!il;'bU!tl'~.. .

Die' t·~I=U~et.i~ Afll"·g[1? 'y:nd 'Durcnt"'w'tnu _ 'I'~"~ ~~:t~lm~ !J~ h!.rnllh m«L i!Hrf orde',r~ U!m:51 i eIlt ii.'5 t uml f"Jn~lJ~ It'l;! u •.

II:!! die if V I ,f jj. !I" -e ". " III !'H. :Z.U . i "em Un 1~r::liGIi. -- t:lfi:

Ii[ uJ~· lib liilt."(j'~ w .. · d~!m

rJ.ji w ~ ~~'he~" cli.!l!! ;'l!l!.IiiW.!J,jjjd]t.I]·I:$~e. !i!l ~!i!'1 JE! ~O;M' A'n-l~ ~5 ~" ..

b) w!!:iil;;Ro:r I~b n5w;t:h~iige '!,gU .:!'£!![ Ani, ~ ·t,re:[ll.cbJe:1I: w-eru::!: f,\ li:.ml\ l!!!lI'i.d ~.' .. d '~''!1:1~h!~ ,Art. ~,nd 'N'!I!i:;~ ~ c.ur..:'h '~~[j i:!:iLlm rr~'n, S~ro'n!lun,~ o{le:r Ifltl r~f.!i;!1~~~l1Ig.::,' lU'LC, VI~.!t'I1.e MHlel Uliid l~ r.'U.~ ill ala r r:orn n ri:lidi 5md ~

1:) llU 'w'el,ciBlt;r T~~.~d:t dle~ U~edi.1]i 'II.?_~\I r-[l1-L~e:"ii, ~t ~. ,m II:'1l T qli:l'. bf::~ Na!:t:!t. odei Ibe.!i Ti!Jg.e5~"b J~Chf

d ~ Vi - ~i:'~-!! L;(!'~ !:hr!!fl I U r d.:!!fL 'Ile !lillm um~l dl5 &de ~.' A:rJ;g dU::i 4!'U~ die rei !1dl i(;h~ A.n 1.a.[I~ Z:U, 'it~lII,b:rG·d:::m

sdr.d,

i;!.j IWJ;l fI~!t i(!I\f ~ M' oJ II ill n;I 1" a ,oJ'hit:[( ~p!:,fJ,rlb!C"",~.; ru ~ 1;, , m ~ .:nu t 1ii D'.l:h !lQ!.J [Ill'i1i1ICOt" m j.f.tcr!!!Q!n~!:l· se;ryj,Ilii!ll1i=

bJ II Jh,ifEl.,)' il1!J.!:!lall "UUUi!~' t"BLa J['DJllw,_y bfl,di~ t':liIl]:

:lili'lIlt ~.all:llli I' I§I ip.flIl e,iiitKc:lIa:... t u:r 11,~ a ble ~ 1 iIlW], l.iO.EI:po~n tn,

aiI:lUm, iJJ h; EI Ue I'll . nd s:i,B!1aL ItUlj;l.tnS;, r~'~III'inJ:nil r;II;Ef.: ~) 3rt!18~ - ~n. 5-"I:Mppl:~; '~!I?J u liGii.

ill) Tr.lI ""Ii po c:'l; ~ac:jUU~'9:. [ftiCki;ii, IUII,r!9. Iral.l!!' .. !!!. ! rae rl(}f'~ ,. .l[J(iiG\mai,~ VC!!!i, f~il way w·.o;g OlliS, IBil"plill'ii1~:5; h(n'~!9" ~.1" _ WJl !i'l:!;r~'EI;;:

e ~ .!\j~ udfJG: IJ~FJlLiIor P.9; o!Il,rtEc1ctl!l,. h.Q;m:sarll;

fJI on .~tpeJUi1ll~=.ii, ~ueJ d,Ulw.~a, t~ nt ~ a:'1Il1ik,~. (1. li!;!!~ stIlUm.:m .~ $1 Arom. _ il!.t~(!1il dum p. F{I[~d S' ,!!:INl!., i!!iJ1jj It [!'Lfl'n~ :!i:.om~:

h) C Dim:m't1)'Ji~ilUDI ~-- ~I:~] B,tiQIIl:5~ 1"1e-Je'g~ap~ Jui 1~~'l!pto<n D, ,n:nw ·e,~d b·nn~gUin~ ~[tmtitl'Ji!!!S'! I;n·cMlidc:iBi!!it~I1I;K!St 3lt I :I.JilI,

:L'adi ", l'i nUltil:f:1 l~!i!!'~ io:n 'I DIHJ:I!LlE!!I'i,IlDS i -

l] lns;tiliUo't j,gaEi lit 'IN IlCillt'Wii ,'5" .nOMlllitU. 11if'1~:r:I!11 liek L!i'a~ kJ :P'll!'W!c.!~·p.1 ~!'i~ 9. 80',- Bl:n Ii '~'·.id .e;rwiIJo.I:'!ki!i" d:a m' . i

I) Mi,fi~!;l -aD,d, In : _,g~ rial pl[j.~ I,~ fJt.BlIl ,901,'['!I,

''Fb,e.'~' iI re. exectll:Ci:l! Ul r'1I Dlih rI"m,Q~ tt.l 0:05, 11li,'Ii.l~ncl!iill:rj[ a 1 illJl:d.

II' til la s~ ,I" !!itI1,1' i, ~ y lot ,it r lei ill' Cl h.o I!i.i~ nl m,EtB!!l1 !II, 'tOnlill gr'-l!liHlrildlOnl 0 ~ t"e l'IIIoa.iJlI iIli !ilIR,d] fol;" !l::.el!i~.[,IIll,,'I:ttlm ~;9I ill IIU'i!tI!'q iUisit,!!; j) 'u.c~~. '. T Cilli ~t Ell] 'i:mri;ruG'tgfl,~ It=lere:icL''EI m J;II! I !l[=' e:~tr.,gI!.l'OOd C:r'IJI:!I, ~~ B~iI!e;r majj.~ !I,h aed a pf'!!l;I.a~ ,1:1 !iltlI,dboDKa:,

'The t'ac't~1 ~ nniM II rid: ~ II!Il jg,...~'uiU~:li o~ lliilUl'rliiJdiQ oft-n th!!lIi!1iI l'iqULt'Il!:l C81":t~n,, Glll1ili,ng ,IIRd. b~tliH!Ji~ ~";-

W,hB'.[I. :1':1' W'liJ ~DibillD ~1p.~gt:iitl1!;;imbli f n~"",f,!,~ mjJ-,~ bil!'

tliJlilI!ilh:;er!l!-di:

a~ ~ii::lh.1 t~~ H"~{H!I~ viib:!'I',m'blc :Jliiitt !fir ~h:~: tilir~t?

ib) W~,:ictl. r:.rilitlil'l1it'i 1 Ntl: of lhu iD~~:~.lL!I.~(!11 cin b[1!! dest:r.iiyJ;!l~ Etn.dl wJti.c h mE:. Il~' a;t'!;! :n ~,e·!I S.IF, y' ..... S'I; ~ Flre. dU'J1lIJUJl)!n, ""I' ~o!ie Itdi.o:l'ilt!l? 'T'b e:!l~'frUr~, W.iJ£lt i!il fli'!!J'dl d .I!~ dl ,,·t~ rJ t i!] troll!: n-3 '(::_:i nee [g- ~ ~IIJ' Y ?

ill.) .At 'Y h~ ~j III I;:! i;I'U. dlflY I:! hlJ .'d [biG f',ei.d ;be' C .Dduc;~,e'l:~ ~ d.u,y~i:i1i! Il'. ilfl die: '-Jilht: !H~ Ii't th.w:h ~

d] VI' -.h.h:d PI ~ "iU, ~r Sn.1ll :Ju Jl!t.8 .iDJ:Il j_:rn.~ aM UiEl ~md ~,r Ithe HUm.C~ On: tne eJ}em.y :i::J5It;;dla.U!CH1I1 .

e.l wil!!],,='he:5 dLe, be5:~"i!:n Wege' m r AIH"J&'he:rung: u~d ,A.b:I):et'l'i;llt ~~r.i,d lLIiillid w;o. d!2~~' ~mm~f;!!iln'l: l n~~ ,Ab.ilcl!!h:,ii; d,~ tlrue ff;!'E!!hm~IiI$. SEir:. :!ijildl.

_ 'DI2I'5i Obe'~riI,SC'lUJn!ls;~J;:II~,en,.1: ['lii'~ cl i e' Hi:mp~,Doo:iin:911,].nij f.'liir gen, IE: rJ'o:i1i'Ji.

S:!r~:n 9~~e (;~~be~,g1!;i!,:j"ng de-r V'~1":'be!t:(l! 'i,til,iiifLg' bli:. ilil!ii:fi,el b nctwe:r:t i1'i~. VOili' cem Obi.'l:irf'flJI :se'~t1:jt 'Wi: ~de,ri tf~e ''ij 0 n ch~r' h~fiQi]khil!fJi, Aft~!li;gl@ :tltl Gh ,a 1l00Tl; .ru.liI.~f];;r~n D!i;'!j,b.~ver.!l;;~!=j~ ,dh,:i~ge:rl 'I!!I! ~L:n:i:h:'l:i(I.

Kla,~ "12!~ t'eiluCigi ~ t' ZI~I'.siX!l,ra;uJ~Jil.b!2'CII, uad dC·f :St.ct;~,~~!J::!i~' 'C~W, r'~m~\~,;;'!;Yf@.o,~~~ ~,~ t s;e1.b,~~ '~:n'i, ldol!~nil!n. iRB.'!imIiHJi !!Inbodl ~yl ,iJ diij.

:i1~lQl :S~[c'hJ(!o(ujjjf~ tru,pp s.irnJ!!~tr. s:ebf.it:;t~ OOiI!r' 'ii.i"~L' 11 t vo:~ 1:ber'~~5icn'Ui~; ~n 't.:~J~~Jt!t~1P- Vl![.nh:M~!~ d,[)i[>'; Qbjl'cik.t. J!! !1i!;o. K';im~ ,h,abe!l ~ I.e'if)!t! Britu~~j~ ~u' v'~ige~,

hl grn11lliE!J.r.!m ~;)jhm.lfd:R wl~d iHifl.c: iEl1n'1t!'ii'e,UiJft:!p;~ ~U~LlHc,k" gebm.UEm, dj e' 'i.[llIJflH~i!!s@liii!Jii~ 'WIdtH 9.t~nd zu b eehen ]I~d ~~ ,A,':!! SIll: t~iIln T,!!.:!;~ Ab~~b.l.rllij '1liI~!j, 'r)i'libflrli,'!1"ltIlU!fiS, :;C1iJ, Cl'c{;,.CD h~iV. Di~~' ~EI~reHg'm:p~,e i~~ w,e; i:lU~f;li,' '~~diU~, ,m tit. ~'!th:~:iI.efilw~ IItlili dU';ZIJI:II'tJ s,~t.iI:ii. S:Le '~~r,1II ~en l!1'.,!lc:!{;zgg a,y.o.e:r" ,.;i,1Ii f'C'.h. '~'!i!ti~[" ULII~ti t!1i.:rtld'i 'L!2 !TI'~f.i 'io"r!Hi :ael'iie'If'~,~ I:l!~n &c'lte~ll~ 'U!f!d 'D ~ d'utt'll E~fi~n @oJ'~!i3~,I'il:~Q,f1; ~b!!itl!ll!Jlw~m'll :5il-o::hcr~

[m, ig rtl,I}Qmn, '~.a~!)l!EI: ~5 t 9C~~e;git~!(;J'I, dh~! gleich~ei tj~~ Du.1lii:'M),'jib:C"~9' i,!1Q!r:!!, ..i\b~~iIfIIli::.iljllllgS!. lJiifld T.t1IilI~ch,''!I:n'!l s,nn;t~ re l1!~hmellii' dli5 L.Q9C:rII Ii an H]ji1t;ef'~h:n, .!I!!!f!, ~el1'! :l.ipf;ll.n.d.~ ~ ,9!i.I'.eJlil1iJ:1, IJlrnI~ n1.l'e Ve~m:.l1'i;.ing' V(II~re'ijhii!\"

WellLr:L mit $UI,;rkeir.etiil A'bWlliLurC'iJilff ~1l 1I:'1'i:'i:'iln;en ~!:i;t. )'f!l:!ul !dJcr 'V'I! J:m!:!,'illdte: 1'=;~Ui!'f:P141F, d!:ii!!, (j:~'!1D,.el9 bel dea" ei'!jeflien ~1~:!I.'lIInq bcr,UIC:k5~ cil'U:g!~- w!!:~el1l,

ii=iiI 1:' "i'i'iQ$ AIb.9!C ~ien; ~ E:'I te11'II d::!ie ARi"!'-'~i~,"1I:m.g~1l Zi,m~I 9i•

'i'~ l~D'III:~l"l:a:i!I)

J\~@"bGJ[IJ, d!tl!~ Z~r:ll't.6rU:riirn:r.iit(:b rne-n Ul't dte,1' K~iEif ,(JJ,l~ dh~m f!llflte~!bal!t: ~I n be~ryiide~ iU]~ 9<lc'hbriiJld e:s V'ed'.u.'h~~ii'iI dES :i{[ehd[l::~egE'5. E,t, ~ illil'rt ::!'iiJiilil l: rfol~, W~:1:1it er tIle:n 'Oli!giilr.r ''''i~~m log' (lbll~:.r:r~SJi:'lJ,tl, OD,t:.!i, ~&iDjj, SQ~.,.,cJ:i:L aUf-ell, 9iol'!iI~~lh_gii!! :~tD~iiti:!'i!l wbc qi!l:1~geD! I be n I],ud'i" 4.u{~n. ~f:!w;O\'fIdw'r :;;.!:'lrDie~ ~e, ~"lI'Iip:r~~;::5!1i!tien i!! r\i!!1oi:;lH: l'l,j!!r!1iJf:L.

,<G'

~:) W.~!:h rau tilill! iil.ri!!' b i!!!'H ,5 U.lUld fill' iII'l:! pif.i,liim;h ~i'!,~ 'W~ t hd:mw,~]t w,~~1'C [~ th;!:, :~!i!,n.dle:t.V!~UH pOOl'ii~: f:R'\q ,i!tftil1I" thp. e~e~!;!,'t i!'1r.L ,,:r- 'e ht (lPC1l'CiO U{!,111

S ,:!,I,'II'IIJ9C' i~ thiili mElim I""fe":"'i'" "'I""~!'~' - ;r'" , ... ,- :; -. .

_ Ill' ' _ ,_ ~_~.. L,,,,""I'" .... J ~,r;:: , uoll' '" III DIBI.!::!Iii!!!"

fh~:re!;'IC!'r,\~: EI ~'f:]lCIll1'I!I!: ;;I;1!!i1l:! re,,;; I]i (' ,IiI!WI p'F.lfpali,8:t.IUjji5i ~ ~j tiI~!;:~~ .. ~~,y" ,AI,I (lO,lIilmljJjjj~Elt"i'I):g, I lnes ! ~odil ri e_IlI'w~'~ :Fr.lileiD I'h~ e~em.y UJ. 9,!;aJliltIIi:im::1I i111'i!' !!i'~ 'J~!iid 'W~ h~ n. I:.h.il!: flltL'd, !1>Itf.l:r.1 g.

Hi'ifG:iiI ~,Il ~m !!.U-'i.':U],liIe i)~Cit'ut:l ~;!:i~. Ii!!, ~:h'!1:Lr' diHt:n bu U(l,n, of d,~,tr.ci..ii!! t;i !lin; :il!iliCiIlli~'it~' dnd i!:::QmI~t tas koB, [~ ')}IiICI8!S,:!j iU"Y,

,A, t'i~e!.H! t~ par.ty' a!i;!(U r~'5!., p((!rtect:t ICII' '"",,, nr~:!1 iil,~~,i.FI.:9I1: !!ll.t<r~' pnm ~'; i,I ,diri;l!it!l'U~'! ~n. I!Ul:r,t'l di}'fj ~'iIfly i!II lh~ ti;U~~iI1!t Sm,rd I u rnH 9!

must ii!Ji\,'()ii d ~Il'!'b~t . "

[;n lii.1l"8:~ r slI:i!llc :l1lJ I!:!;"E) 'I: ~MtS 8. !l'e!'!it!il,!,,'!o'iII' ~:9! 1I~ld b ac,r.:, I,n ml,,~!t[" t,o ibreak 'Ut1if!l:i''1l:!i!t.~ 1['~~,i~!,BImIi!IB' :o.nd e i)'\'e:r.-"I'bll' i!if=-~ kd:n.!l: ...... gJ 1I'.r t.timl 'UJI.U:,I1[~Qi:' l!!'i1iI~~'Y'HOII or It h(l' iCrpi[fi'ii1I~iI!I(fi. '"!",IIi(l' iI"(I~e!:,'!ll(i ~ ll!i!H_].M pI:' Llit'LliIIli,i l1" bill: ,i!jtl:.npped 'I,I'!'IU b, J]: :9:!:i.ff'EiG~~m I. IIiIUm~1!! r t1d~ .iL1IJI:a= mll,t:illt. ~IIiPIQ,g_t5l;, The ,f\!]'~iilt~lf{l' ~ aj:"!:Y 'I!::E!~ ~1i!i''I,Ii!,r t he wi dtclr,fj,\Ij' iill '~tith. ~ IJgfhif iIll,fj," by ~,illl"'I:iDl !)U~ ~!'i IUHil !l!!r b i)(i'oy tNili~;5L 'WI til, t.t~~ ,I E!itt~]'" ~! S!:i 1R-i0i ~ !!Iibl e I;)] I!ll Ell n, n !c!:I1I1:J~M'~!frilJlb~i!~.fflg'll~t: D£ U'If:i,i]'"

[:il Lu;r.eeu ~:Ii:dt1 {)P!ll'I\'D'!~~'ii:l§, :[i;! iM'!J:l t I1Lne~'U~1 dl 'I,I'flr~.io,nll.t"y ,iiOO f~!'U oU,!!!f':k9:.; iJj,filiib:u iill@,!iI lB,iil]i1l1!l ll1 e If-if.ad:!!, '~e.iJ)l:iJiS: ~ n tbB UI!rS)!l't; er rnl1lilD18 (I'f I~ h~~'t ,nli'!Ji~O:!! !Cain !O~.r:;lill3.i!ll:fi:!!!11'7' ~~ ,)]jd 'I,!' 1l,r.JJ1~!.i10ig!!!~,

, Wheill st r.'Qn~ 't:i'!1r!! IDS fiJ:ep([Jwer' ean bill i!l'l.p~i!!t!!! d, hts I}iiJ [i ~~iDle '~~['IJ' p,I!!I,p; :m li:!rt he co ni9l.clItn"tl .cl.liIIl',ins ,t b i;Ii]iRlllilJim:!ll.-

'T' h,B; in(!:h'!.u,l:~jI!l!Ui Ell II:Jjndil!!t fig m,b[l'f !i? lrrt.:: v!liU,cl [;0" lhlt:

wi t'lidr'a,woI],I;.

fl, .Amlml!lli

M'f:~t 1 g i,",b!!i!rd'i'l:t~on. ;JpUfl~.h:l:ii:i!!; It b' i!ml:!! !lJjIi,h: :i!W !01J]e! of ~ Iw. m{l:ilit :p!fl;nnhln..s mlliliili'i Dr '~'ggi RI !~ I!(f~Jh) '!fi'';lJ,do C'e. [t' 1:!l ~,IL\I;:~CI[iii,!i'f'Yl ~f th~ f!" e!tm.'y i ~ !:i(J,rtlpiJ:(!ltBiI:~ :!iI'1,I rpr~~ed. 1hj s ~J,i1~ 00 O!C&:~iii'VIi!'rl, t.h,l'I'rugtJ C[j~iI f:l.il glli~j):RIIlJE!' ,~:od oJ:c!l~i.CIIllilidly b, ~ ~ kiutl!J.ll.llilld !II, )l~.CJ: ~ qm '!iiS,MiI[lJil.

J' }:'~el [lE!!i d er R~.hm _I'ili ~ie:!i l'J1'I,.i;l:f QlhlCt~'I1I~ tl.'l!:!llo

~jc'l:'ir~, • r, i!5 ~ m,j!l Di!,f'~Mij hru,~ l!J!llid dli:!:Sjt~ ~~ ... :;bet.<l! r k~~11'1 ~ i p. M~Jl~:rfl;!ii'lg 'V II:! 'fm!, I;lld (!i!i. w!!fifile:n.

DtrrA l'i'ln ' ,'I zu rn Lc:ig I::f.II, i!:;mli!l$. H n.t~ r.b~:l k~ mu L'! iii nibf.::r:l ~:!:k~ "'Slm fiii;~!!"!~ ,1I,~d vo.lt III ~l' B~'I,i!"61;kc:r:'ur!.iJ durc.'b.,'~ gl!:UUVL Wei _!Ii!!~. Zu~l:jg b.t::'!I1!l:9~1!1·~ '~ial'iie MUSil~n !U'l,;lll;llilJ Ui'g' e~h~~,g t. lal'l.di,"lls,ain·;,ro!::l'!1!;! r liir d~~' D",'Q~f :l-c~ llf:!lle r:n!enUU!!M rn.' 5 itller~n Ve~w, ',':r genl;)mm.c n 'I'f~i:doG!ni N'cnr!5lil!s, Ifi'ru 13 t!iI~, U!Ilte.i'lI lUllen "l;gc r tu:h"e:n '~,\!'\ m="l'Ii.

'D~,t [':1 int!!i ~l t '!.I'~ :i n, ein.'!;lffi dail:'IJ, g"i:titigIli'llilen 'Ck:llrndea;'b!!licl1!1~tt eu ~e~efL" Absduii'~"lB. dl,1t ~h~' ;;r;U !n1;re!lr~Ui W , :r;""I:lp,liiiri'l aU, li'nbi~ l>ti~ ''W~iI! if !iPll'l'! i HIl! "lW"'ege m:w&ind. ZU WerJJ't'i!ll dil!;l n- P'll.g~tT-e n" ~~:niflllll Sj,!;:h ur.li~ufli Ilii ~;V D.e~:k:·Jn'!i'!Onjj "N.II! He:d;(!,n~ W~hljT,iijmd~rli' '~W!lklele:l.d~f" Si!r:drl',m Ii'fen 14'n,idi C 'ril;eillj III ~T:!:do:!!r.!!I, w, ~nn ~ li!' ; Eid il:!Ckt~! AI:t5ell%ma,lickke'l1t!n biele:n.

G E!! [J}w 1 d:[J!J'"ll:'~, q Ei:r::ii U 11:: 11· '11; n d" t '!;i;.~ gi'1.i'litg:s i05e'!:!, ~[fL"Ef:'I'I, 01 ~ IJibe'r oe:i.lli!!i ]i!lIng::: Zen~ i:u, hn .Hl:JlI~J"-h,a]t ,nartl.~.

[)C~ 'Fe\.!>e;!:iibMi£~U b~h::;ln, Illli ~IU[' Be:re'n~ ;;nle;c' v~r!il;~'" :redl~'1~5 'ZQiwre!'ll hln. 'I,g!!i~, 1m en:b.Be!t'!I!nt 'R,~htJle:n :'-ll1im llie SI.!!IIr!l:lrer. d!!l:lii, :P'~inti~i fhllch Mo~lichk;eit ~Qrbe:r: d.wd:i~lJJa:!!se:n, ' .. fi,;l ~~n DJI:!I lotYlJenid@1iI l'Ile'1ii:! m~t ~'Ii!1;!!~r m iJa~~t:I. Vf~':'L'n dmil Krifte i;iuil'@r;;;1JeliE k,anJlj, f.ilr dite ZUI erwa ~ t.ende, S?jJII,tz<e ,ei.!it be~oDdi!1lClr klein.ti' Hif!i~.E:t.IUliU !3 iI!~' .leg t w'erd!l:Hl, a; ~ [J,BID d.S Ii! :Fol!Ueft,fiC fIDUngi .~ b e.r, oi! 1'5 t ~adJ1, :EL~;jj:I:rJi(l!n de.s !1 iilYIP'L13ibe:r!f,a,Us ~:!' f'ms-en d;ad.

lm 'tte:i r:le;;e r. R.ahm..~.m w~id~n rulf :$Qb,'f',,,;,,dterl3 :f'Cl~f!!il .. ;ernh~!.l!!:fl d!-]'I~~, v6lUge Vl{!mi'c,ll,l~il'gi!rfle,~hl:l'iil:r hill, U5; d!E'.ffi. Hi :n~'I'JI!I 'L:~ ~ geqriff'e:ll,

'Dkl!!' 'W' i'l:kQ:rr.,Ij;'~ W,d"e' :ru.r Li1!Jer s ti",J,~;n,!J.I ~ I'!o i. H'ii!!i',1H'R ·bah ' 'Lit'ld M !liw.hi f1.'~i'!. wllH~n~4 i:bfie' \Nh:l.y:pg 'Whd. ' dr,arc1!rt,· liICb li!!f.lliilb i; 1N'13f.U·' il;uch 51t,,gll~IIIUrQll"WifIE'n. il!£jl1ge,e:t~ w~rdJ.:n ~nne:l, f.-1iIllJ.~h{i.E:tl3J s-jn~,~ wo I'J~ mrgUc'h i,$'t. :mIlt:

Mhlli~:IP~ !'en. :I!.:I. Vi[! fbj:nd~R..

DL~, BUde:~ l7, ~ 6) l,;Ii,ni! '!/!) riileb!!!iiJ, I!.lJn{l!l ,,i\J]'ha,lt d~.Hh:"i ~e ![!jim 'Hi~'[~:riM It i!ir:LII'9e:b~iUt, wc:rdn k;a;rm"

'fa

''f'lta iBm l'r Ule 1lJ;!!e:r."Ullfi, 'rhe f!';J~~~f Hi! ~)lili:lil:l:Ilj:~JlIHIiII!ul the IIi3f,'g)ri:r 'ikc' P:' ,i:i,lbiUty cf .f!ivor.!rd:b.,s i'aJh!lln,'l.

_ 'Tltt::· iiPPI"«II'Ci~ 'b:! 11~e' ,llmLi;n.ud. ~i.!ie lTi'!n..! m:t bg '~j'n fiJC!:lJiccd h~ ~['C f!lCilll'Y,. lind! til " p!J 1iI/llIi !1i~'i 11m ' B:neI!Tll eiS IJiI,(lit by (:iblllllllili: ~'!.! fflb~' ki: lh cl! W IlCiiUIi ~i:!iilCiU' Wy. Lo.~.al :HRludJ.iI.anh mu 't be rcl~tai:n,1! i:l, [i(!i" 'I ~c rl}J l'D.iI.ailrJ of th~: Ill~~r.u ',OO'!!. 'If fi~r.:~ s. :J.' "', ~he

Dp.~fat~~.n :ID UJIilt ib" Q","n~]~d, .

'J h~ ~mbiub must bil ~<i!J1, ~p .i;n, iSUi,illb~~ h~'r,:gL!l, ~ii:'~oIIi~ 't~Ell ELIIB toOl o Ii!! '11:11) UI!:1i 3" .8J1En ou:-c,ih :sUI!r!!, IJko ~J]l!'!i!I. l:liilllU,D. tva. iC' .• .. !Ji lit be! ill 'il,!,;! lel!!c!. 'Well. ii;i ili,r~d 10m the !:II hie:£' tt-iill!d. ~li;;' ~D<C:ilIr=L~ ~,p.lc!.li)ltU!, pg~~tiiibl:J:'J III dill hedg,li!l" r;o.frG:8!~ CI~e!l'j"" om.J~ i!I~ ii,iji setll~nmnti9 and g;€Izdelllll'h lI!!!Sipllu;lgJJy' iJ t~Si Y rgr~,t61' pr!J91!!,ibili.t ~!I iJf 't;i:l'yernd, and ~Dfllec', tlad wUbd.'!"!l Wilt

P4ij!l!:~H, 1II1~~00i lC-!I iii. ,cd maU'ln~iI!SiB'" ''W'o!I:H i nQ. ,u["_.ti.r. 'iJ'\ftil- ill Il~i!p' t" pe~:i ord, of t:limil!\,. Ilr:~' n.(l~:8IS8.C'y 'I\!''tte~n, ,ll!11" i ~g tn IJII:[I,bu:sb.

,FI::e I;ll!~' II! p;ej[~ iUp W Ilit,Jfl!, tlbo ~l"dlCr D~ i'lit'"'!3.d!I!;t!l'r~ l!lJRi-d i!!j,i,lm, I.fj :Bhfe:n~, ~ lers:!;! r. HlI~lill ~!!lI,btill!il:"~.!i~ in.'d.i' ,l3dv'rJiMof.: plLTtr 'lO:f dl,!iI !! f!.1;.'I1I.'!l Y i!dMJmd lid 1:0 wed 'biJ 'p!1itil' i:m iiilrdert t J) ~11 [~ e me Lilil v~l~g bl,g: 'ill1:[!i~i!!I' ~hal~ow~',e. If: ~lJjJ:nCWieln'[ 'ffHi'Clg~ EI~ l:J\loU. iii ~lle', III '~n·p~ ['Ia ~IE!) ~mb~ltIih ma;y ib!i!i :GU'tt '!Jp. :f'!!I!!" the IE!! ~p~[l:t.I!d. ~~.''iI '~co~ lI'IlU,'. i'~rle mH the fid.v!Ui~!!' Plg,n.y P'.!!<1.!JI! o.lP'~3 rupr!:l:I:II\~ El;f~lI:!l' 1:11u DBI:!}, 1Iim'b.'uill~ l:!i, i9 Pt"iUD:B.

J~, !3:mEl]~II!~ o P,1ll ra I,ii n ,OS, !MIJIf . j'rIl:iollk!l!f" iflnem}' lU!!!.l:i!l, I h.alt ~I'n, In ~iJm.p'i,!li h!' y ~i111!l ~)'!I;:d~, an iliI:'i'ti bij]i!lhu<i.

Thll m,Oi5~ lI..rfei:itj'I,I'~' !I!J t'm.jJ. ~q, 1i,(E;b.IU!ioIml!l, o:r:c: lIut'!Jm EI, ~d,CJ W~iU,p D..Dll. '1"11, 11' ~£ilC t, i is 6i1Ni 11 tl j" J'fH! U i .Hed if 100> ['M'ts It!'! e ~ Ci 'f;i fJ.~~Hl bm i3lllp3 O'~fi!I d, W'b~Q i 1: bl PIlI'tj! s'i bI~. t1 ,~mb:u!!l,h, B!:tu~!fJL:.];d IJ;~ J;;ID gJ'~=iI_1!d '!;I!.dt b !i]1d'nefhl'l"d •

TlLiII' J~iiCh~lreli9 H. ].iBi !itmd 19 ;giv-o a ~u1;d,~Ii'HC n to b.o~

ill, :md:n.lii!ji,bJ!ll'i!i ill! D;Y b.{l , ,BI I1Ii po. -

H:~!!1!t'~rb~U(! wil!.p[h~ n gEIi!!l9t

'iI~i iii H; Sl'4,~e'.IIi'

bi ,m :1E~,~ni~,i!ll'Iiner:ll;

!:iab;e'l :;;:~~d ~!':: igl~r:lld!l:: lEIli:'i!l}nd:efh!:'ft~n ~y, b~~!!:MA.:;~,"

U ~il(l:l ,H:~, ill, It.~' ,r. h ;!!, ], ~ !l ,n S, '~ 1'" ;l! III ~ iiiI :~i!I. L :5.iC~ rliii::rJ i c zi.:ll reeil,n.eil; ~a~ • .r ,~~i:!'Ld ~eJti;e~ M,g:~~h: ~i~'hiii:it -,~~,~, - d~ $!lr!lflc' dti:r.'C~ Shei:fef:l. 5mchgfi!j·fig~!:UjjP,P·g:'i1If-- - 5patitiii!Jl'i!~~

'!!tnt! ~~iii:S-~'~ tii,b'~lW'!kJC'ht, - - -

, Dc1' H lmale:rh~ lit m~J1 ,de !ih~n ~~ "lYi .gletl:fJt!,;, :5~~~, d!a!l r!l!.1.mdU:tl~, ~1!! tiJiJ'l'lI!rJ!i,1'S'tloPl'!Si R'1l tl ~9!~a' r:~'ete ~i:i!.d;ei:n,1'!~i te1!!" ~d~e 'l!n~~!;~Il!l!S:!liO'at ~ Fu ~ C1:'!;fC:iI:5!!!Cft wetll~ e, i,br.L :nil!:'bt I\)!!;lrn itlrk~I1IJ!, W ~H!!li1Id lEi f.M!5 g:ifS~i:'1l!i"iI lJ~ n r.f~,6bum'n;!l :rn.!J~ ;Ilu(hil!r.d:ljjim ~ e, ,J~ .. uJtla r,um:g - W!i!d-teigi~ hn 'Yi'«:"ftJ~fU..., iYID ~~:rw'a~"~m~ r~:r1idt:h~be An'S! r:i:f'!li:~ tr~5]1""~h, :ru ;nU),(;:1!i!!'I!, C'i~ A'I,lir:!!i~'b~r. ~ir,~,[j:50ci!t~, dler' stC'lte~!':!'r., 1!;l!1~~ #f;,I,!!!~Mii:r;,Jjm9~ aDd ~I.',e ~5~~tS rl~ ~J'~enl h:ehi!!n, lC!l'lmpf.;· 'U.M ~~'!'J ~r. m:r.!l!:'k~ ~1Jn.~l'~~fHI ~[I1 '!Eml~~r.!);n.»e~ mi.i:$se:n ~i!iQt9 riS~tig ,r~slg Ii! l~'Yt

~~& -

,~

Ai

,A

1\

A. .-\

'. '!I !jjJ

\"~'

'. tL

, '

fl,

:~.j ~d ,I, t: S t['"~ ~ii!J1J hm'ttiM~,~ iE-.'Ln(lit J:JigdlgrupP'(l:

Um:!!i, J;.i\l!e:i' l:!~lli!!i1I n I!JtI(,~~i'i!r.d ~iliii T;l~!:!ii!ill'. it 1111 li!ili~I~~e1i Mi!!1!i!ili Lnrn., 'iIJ1~l!"h~ !li'rltl'r. r ..... i!l; J~'litlJ ~'O~~~i\ ,~~,j.id ~m!:i S~n.~ '~iiti 't'jii-~~i~i"

iI j" 51:F1L:Il~fj !Jii'b~!C'l1 W~(ir '~'I[]!WIir _.-

III iJI'l, I"Q!!Id~ bl!i1. f~ilW'Ei'Y~

H!IIl:eby tbe f:!lIilll.;i'wi,!l:1!! :P B~,di!i! ~jti:~,~ mUi,gl Ibm, 0 bll·!l:[',t'iIld.

_ II!] ll. amb iii ~~!5l iIl-!, it r~l!i! ~!!h '~t ;1:rUt~ j, !il~W'Il:Y!!l ~iIi' '~UIllli!ijjdEl"'B d thgt Ul.~ i!Nl;i!Hn:V W)~ l ,!i'I!lI!:i:!!JI"!l:' hi,!!!, mar,ch r.!lJiiJI·ti3i~·B100; 'W n:I,~h O"'!i':~1i' UleCh '!!'I,!j l~h :i1l!!trgl~ "a", urh}l l!!'lla:m~i1ilBIil, i;'\!looIilJj,liI~ilIiili;jUi~1c' iJ,'iI<ll'. t:ies and! :m:r.l'ilg'!les.

l"',blf: n mb'!J.~ m'!l~~! U'Ie!'lE!foq b~ c:plD'!liQIlii fui,l,aod se "",.<81] U at en ~mr ,~H~I[j1UL~ y elements fiild B'!.!tQn.~!I!"~ ~'J1!.u~'~' i,ff'{ijt~ rhl,~ are ,I,dlu WiL1~ ~u '[!loss ,do I'!iQI; III !Jitj~e ~t ,~;g!(;;I!!!I=UI~i~!B,I.IfI,CI!I' mucg,t be; c iP:liI.tI'R 1I~' d! d U I" lila fi 1 ;[1.1' 1lC'f; Q! p[);r uti, 0 rI till i[i:!:lli (l',r - t.~ 'Ill! ~.h iIB.1iIj t.in!l,x:p>il:c't~Cti jji tlij~m~ i:I t,tillll.ik hn,pifi !ilW,b~J!I. Till'! 'llll!i t:\l, !lif' ~etitJtrjt)!' .[I"~ ~it.~II)![!,",!l!!ii ~:'iiI!'1fi!Cl1l' e tl;!tl'l.I;1n t!j.. liiliillliJIiIl' Ii i,tEl'-" iil'fiI,d ICCilmb liLli' ,nn d '!;'le:!!ierve e!~eiment 51.0-11 t Il~' ~~ hie:r;, rn,u,~t b~ !OlJQ~litil.'y !!L!'iiId i::~ rc:r.lIJllJl' d;jFio,.Hi. ..

r' h

i .

,.. J\.

,,~ .

.fl,

Ii.
A
1\., A
, Xi,
" !I-:'~ ~
"< .1 A
~ II
, t::~ !;:~lIBIlI;'e 1:r. [.t tl,l!Id A mbu'8h oU ill Gt~.'f:'.tt:ii]llil C'ro u jl!

"L'1I1N1i !!IliIiI!l:"il',IJl_~ii ~~ Ui~' iI'ti:! rW:!!!1, !~~nf~~!i .1\, FE!ifi~b:l'ai!! ~l.m ~r '~Wg ~~unliil,wJ t,h!t1l1l ,ILr!l' o:n. ~ad .n!-!:~B' ~~~ ~1;11!!!!!!, m!.d u !IJiI~&I!N 'in.'i:o' gfu i'~;liMII~M~,,~

'EI i:!l III ~~jn~ crhelt ~ g,1 "i,1'j}',agiClu I!l:(i [{in UlQIIl mI.L,~ dle Spl.lt::l:i;!:

~itm:;'h ,SI; 't'!I'II'1C ,[I :il:l:IllT:!! 1;-,1 ,~,LHI. '[ij1Li ti;iil U llifll'iI!fiI w~:r c;iiiL ,Eii":ii t

!! &!'t,u, wj : I f!.l:'d ,F'!i!'N-1,1ol,,"' 'l;lr ,dil!.! A~i U,.iihm ~'~~~I:i ~'il!:[!i:!iil'k, t,

.... -=,

,lid Id I.~, S;:r.o ~iG Ii Itif~ ~~:rl~~] t ,r;_;:1 IiIJi2'8, J'.:Iill_;ldlZ!J gi2'i

v.:!' rt!);lU~ ElU, ~~ ~ ~~~ Wi!.1:r!~. itlhl1~ t 1,e.i,jiI,~ J'~ ~d ~~h'i}ii J 1\ J'i:J:5,~h,~ r ~'tlmi-:1H'iL' :Fli lee ,(J,n. 'ViC:ir.'5l!!::h~~d~Il!~p.! St:l:'~Bi!!fi!, HI n l~d:l.aiU~ l~g t llifLd: d~d u.:rcll, tL~ Gl!~e,r.' 'v~ ~'iJt!llllStcb't~ '~o1ilS g1iiliii1ie G~ b;il;l!t ~ei "V (nl, Kleirdtrieg'!;~ i~e~ 1!~F.I" 'V(t'f\. 51!HI}Cl1l. Si'!li z:wi_n,g t rlI~iiJYI:rdll Ijj;f) n Fei~d Z!.!.l 1Uf1TII["a;II!QJ-e;I,d1,e~~,

~ - it': - - f,j ........ 'I'! .!I'!!, ,~. '1

t FI~h-~hFi~l'I,a'!l!r.J W!irn'~!rl!W:!9 S\m,i!l,~~f:L,.y:~!!Ja1, ,,:;, ~,~, ,~~_,

G rrc:~c:ht., !i!'C 'W i !I'tI r(j~1i Ui1"l130lii2 Z,dt; d~~ 5e'h we tpiJ,r,iIU' c:alI!W 'T'l iI ~~H. t1r ;]:iiI,[I!Iii:~ IHflSi!iiI':t1!:' g~'l ~g'L

M Biil'~ :-l', I:Ii t ~ r h ,Eli '~it ill II.! ::c j ~,iC! IiII ~ ,j], h Ii e IT :i9it ~'~;jrh:'ll'~ ~i tnlg ~l i1,~ :m~ gtllchi!!5 ~ Ui:1lmii!n.glt~ idlt! Mill t.Hi\IIhl!;!f.:!!,lru run!) ijjltn~ - d:lie: Ver,n !;I;;h,.,u i:!I'~ e:i:li~:r :rnQ'!IJ.i.( h:!i_!ii ~[to !f!~, li!ih1_ ,"'i:I:if1 C~~~ n eJ:iIl oJ a5 'Z.e,~. H~ n..Ii::rRiilill iim. ,El:i 5~l'1Ib~~UI'!:"I1, ~j§.t ~~~i!:'n, J ,g_'!:l'd,e!,i:iiI!Htiten" ,J1'Iai!!lld!:;.t: &len. 1lf;id! :::a,riE:,i:~~ rJ~9 'V;t;iJlbell!,gJ_,~i!ilfi .. KI CiruH'1ll: :IE:Jn~\C:.1 ~fij, ktii:nij,(;!n Sitro'(l'k.'i]:flS~:r~I"I,~uf;l~cn 'lind

S~Uil:'bc~L:I:.I!l.i.~5!e dm(.l'_,fu 1.11 ~[i" - _

1~,~ 11I(~1Il ~'" .)i ... ~:i r::~~'~~~c Ii;; 'i~ t, iF;!i ,d,~ h i 1Fl~ tllii'ii% H'i li'i,ii:iI'i'r.u h a:ru t.'!i ll,n cl nem O:eUh!ldee:iT!!s!I: h:ni,U; oil! Il~ ~b!iic.'qi)5!:5i,!\I:I!!~' s'tfOC'kiB: n~dI ml~g'l~ !:h!il.l i n ~lrn c:r K'II r'l,l'C ,!'n V;!,;l'rhl~!.!!in9' ~j ~ .. \II;~ W~'L-Jf.l~J' 'YG.R Ml ine 111. S.l::;~!l:kcn.5pc:r:rul1{1'll:'fIi '",1;1'[1, ]:.!.IIi!ljeT!!!:r'

lW.b.!!l'1!l ~m,~ul:gbj'!I:I1 Mgtgd~~cl miilxlGHl c[dl!lmm:s. ~h~ rt'g~t of Ulo!l !CCI:~,[jlilJjln, mU!!i l' Do ,:5Di't:i!ld i 0' 9illlii~ .. 'fh ~t:!I j:J di(liRC' bY' 't.~i[l!i!!l' b~,~H!!',r.~; O:rnJy Ut~,n, ~9: :~l roll ~,P~:iiilitIill u:p ~In 't Itl!' 1rI:l'M(di!!:i! .

]t ~'9 ~'wy '1iIlvl!ll!li'I,I!I!~OOiSi i:f!;li tim:itU SI!;,!!!l:rril [EI :(.!,nH !Ci:ilnl ~!e;..

C~U~'I! lI.~bli!i:!!!izI(li9i .at Vii:rJ;i);il!;! ~ !"O ild!li I,n, ii.hlllrt !).m'tc',~. 1bl!) ~:Jj,t;!,my Li9, t b U~ d'elGiBh,"~,d' ~:Il t,o 1t.~I~~n, th.at 1°111 iii, a~~~,e I:! :I.~f~9, tl/i!d WI u~, SUiIl:r.ri.Uliii ili1Ji,~~'s. Tbis ~;U:n:::iI;I3I t he e:(I;~:J:'fiY )!.iI r;,mpWIlliY i IJi ~o~¥~

-curi, t~ int!~'~~l:n't"1!! .lliWil~L D:iQ!!! u 1J'.Di IlIif.'ji!!!1 1Ii1I!!;!,rr.b~r, @f hl,~' t:["IOOP~.

Wh!]!f'l t~js hili:& bUilD ~c,hieved.- ~ boll :m -~.i g F;!fJo.rt ,00 11101:: ~iilil;!'r~~l~ u:rdt ~~' !!:!IMft ed h.! Ci thlllr Illl;!iCI;".i~lf.3i.n~.

t,~ [n. am Ib uah es ,lILt Iii' II fI w ay ~'. '! bl[! alm ,~iiI ~ D C!Q11Q'l;Il<ei ely' de!li ren '!I Q~ iDlIlllClEi m!1!,t~rla1l ,~:n,dl.e:tl.El'm'1r P!l<F.:ii('i'j.~i!I!!~ Ii!!i :PC!III,IIi.Jbl,!!!'. Am,bll.li~lH~,!ii at !HI ll \-~ii,~~ !a!:'1i! It:hl1: t!ll,I!IJ;; ill" '!M;B:!:\r ,RrLll!::rrHl',Q 'Q,!fi~t~ I IJ,lat DO r:ii~ 0'1' i:OI'~ :Srn :.111] !:!!~' IIIII!iU,§j iiQ !;!:~' 'CIDrtlcij,liifoit dr;:m[d~ti on '[;IF fa,iJ:!!I Flinn h~JU;;t;!o\jii!l !J;ii!i:l:Iit 11 '!I ll'iiil:cIUi,iio!;lIF.lJ ·SlIimftli!li.

Ambuidui _ lilt dOWlldliJU il!l!;!i5'~'l,iJi,n;a d' ~bl!l i:"1!J~hv'!:!iY'; [tnrl yf ,1oI!lJ.lIl!i!~'b l~'! ,!it iIJ, ,[l'III'W i F-J ~~:!Ii lite .;jon '1i,'y'I,t.!l mb'le:s. J],P.iJ pobliiiJll~

'iliild1!:y w!I!'rl; b '~'ii]~. -

11f1!~' 'lJiJ·· . ·-'~It iI"!I- -b' ,roO ~""''''''r " .. _i:~'I"n_, ii..Ai\!!- Bn'Ul~1 ~~ '!i!! eT¥HI~.!!. ' ..... (I'In !D .... i.",!.""l~, . .. "' ... _ !!'it!! J

:J)a 1Ji'l2'r wiil!,t'd;~n ~~l-"gij, i!;n~z!~'l ~I !1iUJ;'~f:di;;m k~n 1'1; ein, Ban'ilL~j.m~~:nlU~ 'l'Bii~'hL. "M:n! 4~~ E'TIi $cli~n mit F~IJ ~ r "l !lgii:l diE ~kt weru.!!!.riI.

.-

:Dlld I!. Ei.$eJ1!!iJ.!!!hh.lUiD'leif'iLaH illi:n~, S lalJiflt,g~P5;

tJe:- 'Or" !d~i':! HI~I~r~i!d1!i ~ifIJ l 'wl@i t 'i!'OIl SIL'iIi t1:pul'I!~H:eHll", ~Ob~1:I pf~ln: 'i:!!nd. :K·!!l@o'~~~pu.fIk;Ul'n. e:r!!tfi!!I'i"!.. !il ed.ta., urn ilj;,l±!!, Kluuli Lc So. Ei:n~'r.!l:U!9, !iiU~~r!!;t .r~i I:!! r;m.;:;bl~r tJ!!Ucr:s.l~t~ u:r-5Pf!·r.iI II1lliItoaHc:'tii ':l:~f ml'1~]Hl:n I' J:ii'i<l: N~:c;hricM~ifilleUIJ ngi'!!'1!1 rm~'55IeJJ, gl,~icHri!!_l~s dJ~:rd1!!!!;lc~n.i.IOO'i'I. lif'EitulJlfl.

'bl(i'i? It !J.I1kI:aJ"!lnJiQ' 1!.li:i1ld. iI3:~k,~di.HIi ~~ \101' ·d~m 'IJ!Me r;n~h::li1_;~n Tii!!i!lll ~i~h VQg .n.U~m ,~\jr V'e",~~'R.~d~~hl:e,. ,Bl1hi!ii;S,dtl)jl~:m,~.rh nahm!~f.i und ]e'9:I!-~U~ d er- Z!!ligll:!! iI2.r:st:~,t:k ell.

:Ul" .a.:ll!!5' Un t~irril~linI;efi ~ e:i !!1st, i'j!iiii.(L. j ~ .J'Bgd~ r,'lJ,p:~~ 'Y[[ld, ~ e-'i!:;!!s't ,j !:.'~>ei' e~rm!il811ID1.!! JJgc i" ,~,~nill'l!,L diE: :i!;¢g~.I!l'!'Jfrr.i~ A"I;.:!.[ ~ g~bG it mII;ep •.

:)i.e H·Iil!'IJ.pi'l'w fJ.:.dht des ,~'eu~ ~iib~ r,gll.ls .i:s_t !;i,till ~~'9'li!!!!:k't e=" ,spr,e:n qun{l o!!; uf Q~ ~~ , iru WlE!n~ri]i~'tilll'll b~sct:J.~,dll.~ tiE:JW. l'V 'I1'ra en Y;ll '~,Iidi:~!fi; A.1J!l!, difl'iR .Z·!!Igel !!ip:::in:~'~~!;ljil!' !!!,~;s;,~'n: _ld,~.['D1i. n~nkje~:nd~' foiill'll.,m:' ga·falllt. ~Ule .De~!k"u'!i,~s_~e.[Jll.i::hkgL~r~. in t~!!!:r. Nt;hi(;l de:!!' 2i1iitgl$ I[h.li,r·~h. F~ bi:ii!'':' beliier:n;,cIH 'W~.rd!elll.

:~i:fti ':&!h:ltlC''l\ ~·U.f defll '8E!gi'i'lli'l (lC:9:, F·~.uii! ~!5, ~ru iii fi~~Lt _ s,1;ch 19~§!. ~~r F~\lil'rubedi!MU 5!~ lZt. m:it 'Ho~l!;ae~~1l ~ilJ f' , Mi:n(l-ft, OM. En'l.g~ei,~,l'iig' d.'~s, Z-ug'e~ ie'h~. '\i'ir~,'Jui ig !!5t <e'~ ~e!tl::l~Il-.

0') 611 i'!IIII:~ i:DlIl!l; OlE ~Ofi~lI!iI d~I1i.r..li.Li!l;ll!).. ~t'iP.! t bI!.J3 ~«:ihi~'~ ~(): iIlJ~1!Ji. t ha iClliJlr'V!II! i:l111'1i b(l Ciil1i'~~d ~il;Ji!;L! ~~!;!iH.y tl'~ ,~Il!Dfi'l'e~

Th~ .§I:r! l;Q~b ~ i,t'!1' $b !N::Wd. be 9,W'~,~' f\ro~. ,F!il:f'i:if'l.I!i'i::! t.iifl,m.i5i, iiliJI.y WIl'J' ~t_1I1 i.'mli.~., m~,dI .i'lJ.l'J.il:ti'l.l[l:!9: :EI,~ filL!!' ,11=:1, J!"'lJlJ~ib~f' iII i!l!rclet ~ rJi !'!,'vDld ~u:rucl ~li~I!l['Yil!iD LiliUilI L~ II!!'n'I!<Ilfi:~ i!;~c;1.i.rU~" ,(0 i'CC:!I, C !JffI'P:Ul!iIl~~,H~:rL WY~:l!I, m,f!,:,!!Jlt. B]~@' b!il~ ~1"

I!I ~fll!'e i he olj!ig;r,B, t! on" ~!l'~J;lJIjI~t=~ ,n~". rucilitjii.nliiliSl 15hiiiJIitlill" m.1JI~l IMiCioontr.aLc (1'11 eb-i9'i'I''Ylll~' l:I"I!If'fClc: l~h'Illi~U~' I' ~;r..gt~ ti,'¥'~ ml~~~i'it:5i, ?l!Pti. W~~ iilCGIli,p,iG'ji thF.! [r-wir.L:!I.

:~ri.nEt lhfl Olllit:~'a ti i)l},,- {iV!i,!ry' Slien-'I]:la. Br~'IJ.p fllL'ljd, OY-UWY IlliIl:8:1 ' :8UiIlir'!i'illlli mus: 'kn:o io'i.!' e~!!II:U1i WM!!;;~ tili ~lI:: th~ ,h;it,i!,1"!!' bl(l;ill'!l ~~. van.

Ani) r,',i!j UIGCJ!<!9!!i1'td dif)!JIli:Il!Ut~!iii(iil.i!I·I' t.hf:!! iii1ii Ili~n, :~I!Ii,.rUIJl:lt of the a:Uli'i:~' fil'f:! !8~iU Ib~: dlrgitil~,ed iY!:g~:i:ne t till!!' I!iHf!~ m llitl ~ dllD:m.f.~oo leas t ~oldj6!r~ ilUmpif!!S: ~,y~ ".f the ~ I:'I!.!,in. rnlJ !i<li bit ulk~fij wUh. ~Ir.:l! f:riom ~'a' .I1;im:~ 1'-,;. ~'mlll!!:II~b]Ili' f(J'vcr !lill'gjlr ,j!he trp-i;i!!. :m Ui~ t be !;:g'!1.tNiJed, bw Eliimti'rli:..

]:1'1. nOli [ eases :ii, ,!d:e; I] UO'L" lillie O"lllenill:g ,~.E [jr~ .~ ~t iii'I,'!?t:i(iI~_

e- -.~. m,., ''"' . i'i;"- -..iiI "'I!'i ""i 'Il~ ;. . ...... """'i'i s., .. ~ .... or. ~ h iI! 'mi tl!iI!i!1 .Ei nil ~ ~ ~

",u.r"", ~ I, I .. iI.! .... ",IlII1!.o11 "',1" ..... _. ., L .. "' .... ,F,~IOI""IL .. , •. ~. !\_~_'. e e- _ ~ _._ _ _ _.'_

d~~\B!!I:i:I!B i~ E ~h~ tf,!!ia.n; .

!~1lI :Z(!~chc' _ ~t.:I.m :-lQipJ!I!'l'I ~. FilllU1I;!'L!!li iI'~N[a;I"!i'i:iEl~"., ym • lnli!! C~f~,hr'lI n[ ,t.er- ,Jagdgrlip,p I!!ilil,; !J'cr;n\'e.b~;e:n, d~:.f.!!~ !i:Slll! VE!:m I!:'lut'LI:n~ del:' R!!!s,te d;m:ili luge:!! iltUild die Eergl:1fig ~J!" ~t r'We:r'l III iUre:1, ,i@\!t.e {\V'aJf.ii!i1 M _ ~i:;S,OIl i ll.iIJ,b,l2!ltslllliilt:tef. Nel~i,ki:1Ifle:n~e!i .Kl l,chHlgJ '1lbi!!!!i'1~.: _ gen "orn,~n J It.

~. O~~:li'Ul

EIi,'m UOfuJ!!In l: l.ll'l & Tell!! v~ile .AIH a.LI!ttYTI,g dl!i:!i O'bl:l"'" mJ~~:h'u n 't;rsm~m!e!!l tea: iii udl if: i n 'Za!d< i1IliTi.a,t.39" UTid, aJ1, W'i;:dtc;ll SI.~bJ;:e:rCim· FE:Htillll 'liI,i~d:~ rg~;!:''!J n/glf:l~l tln:t:, ~ El',nil~di I:Je:t, Wii!lril:ill~n. MU!Ufl g'~ je:dcG'b d;e:!l" tJ1\II'itdlli:i:, ,5:0' cndet ,d~~ tJ'f.lter[]J;!,mg !i:i t" mi t !i ~~b.w'~;!:"'l'It 'V oI:!:t'h.!9 ten I b!!!!:ii gI~of e:r irlillhle:fJmmmg I!:ii" U'!J;~rmllg~ghii: ,I ~t!od, Lilk,lhl!ch. !!i':h~ifJ(lm YI~ha]t~n d!:!'Sl F!':!Ii:!ld!CElI k8'lIr.io 'I,;l!~ !:u:r VI~r.rtli!:htf,g' der J. 91tlieilf1heit ~''W}n'1'II.

~ r _E~tKIJ,~Q ~ aum lllli(1 ~fill! D .j ulr 'B',in E::tL :~'~,rke:rl Geg!n~r.

z. It cln:Ch, $,Ui tz i\/in.k.t, ""im e: [,e.mg beset'] t . U.~bi!ifti e;1 no ,~I!~b:l.1!:I !J,[U~~lf!'~. e~l'Iien. ,Fhq;n;l! a 1::." lili [j lage.r, eJti'h!fl !tIihn]lDf :S:~1n a"a:hlelli jj}i~Hl":h. ~'f'I!,I'f;ii!J:~.li ''\I''~'l:fJ.e,r:I,. A:Ee Um~tti::nde, sing ~b ~i ~Ui ~tillren!, ;;:u""'l~r~ ~S.s:i<Q,e: A.b:s:!!!~og;U f:J!iltei bl:!n i m NU dies Mi:JJilj,!i1.!1r."IllriS s.i:nd V,c,r'b~ d.iJ!]gl!llr.!g,

Nur, liI!~n ~'thhrcr' m~i sellr gilHer lakli:n::her SdJliUlllilDg ''''~fd ilt'!!'J ~~d'~~, ~ui ~ih gild v~d~dhl~S (;lroB.o~Jjdtl

ii!'Uiir.'~fl, Uflig! g;ll:ifm[ul:Iil'e,Vl :k;,a n; e.n" _

"",'eit k: <':lH~1:" lint!: ii!:lf'o'l~ve~I!'~E!'recnj]jHdEf," ... 15 A~dIfe, i11:1_ ~ ~E:r'~I:'tig'~ s,l;;;"]Jwie'r~i Sloe, 2]e le s liVId ~~;ro,¥jsjef't.if Db ['~aU(l 't.ii'!'i, ~ C',". IllLeJ-eDdler gillr.it!ii: Ij~e{r 'CIi! l~l~~11 nj~U. A:il.ch kh!l~t': J'aqd,g'a;'IHl:P-ii:ljJ1, Ittinf.l,~ Iil!-J:lij i£i~t~ 'Ub ' r, S~lhl~9s~ El'.iI o.l,!l,Jw' ii:!rZ,! gJ~n, $il:!'IGh~' Geiow f1 G:jj,li:ei 1e3 ,er !ri!bE!i!'I 1!!1,l:b [t'lilfam I 9 b!!!~,!f!! Z:!!,!!:;iollnm ~ 11 tf~.rr Ii1I . ndt. Vers:pf':eCl~U~n. HQ:'z.~ !!'im T;j'r:nt.o.m!fhlild~:B!. f:;",.fi!ld igi,m, EI,~elf,e,br:,.rlJl. Qf'~ii,m n~'!!a(md~ii $,;a,be:m. :§ie_ :I~,§;Ji ~'I1l .nl1'll:l .. ilU.t1 9,tS'udal 1I'l::Id g.e~c'.h,;JjH'~.1 w. m:d'i!!.il, z, '113, ibu:!.m ITltu;!!rfa II, !auf ill tnc' l.oIkO:frniiJll:i'vbe~ a. ~iili~rig d.if1:Jj, Jl\ger,. aili;! &~~bJ, im lug ''!1iH~teC!!Io:t lilll.,t,en. '01i,IH' a'Ul lId ~eBt IF'!l.:LI~k:r. t~i:!!!.it.p ~in .m<ll5se ~ Wt"l'if.llIJiiJ!!lI ~ ~ slt;h ~;n9e:~ ~.dII.~h~:n Il.'Ihe'~, ~tJ)~ "',Ulf ej,n;e an~~etl~, llI~w.e;chO r~ ~DdJjdl-,e' Dietn~L"S"!j@IIe;f 1~ln !Ei~t.triiZ~u!i,l~rk; !!!in I

i'\ '\d!ilY~!p o.li, t'e!;"1. .

Jt' , w r ~ J.~IJiJ.'tll t tllUH ~ ,si f'o.::- III liD" =fi:r~ h~ pnlftJ'[l!lIi"~

,m [ned 1111 [Erd~ r ~IO !I'Vold e~:u;I!,ft,n,fIe:r'1 , U~!ii' Rue:rri UDi :grl:i 11 '

t I -'I b!ill, belln til ,til,~Il!ild .ha l.:l;a,k Oi,,r d,ii'!ll,tM)':~ n.s: 1'1IIe ii'il miii,ms, crt CJ lif,[;!!i!!i l!Lfld Sllhra,~~1l1 iU91i1itd ihllO J'y. I~Wil!!lP!HlIS!, .~:mrn,u;I;d.· . i.om. {(Hdld.; !!JIetiiUtDI;I! clothbl,~'

.~ . 'fh!idll

Iv. ~ull f ~';D".;:JdIi:lU,i IHI ~ Ill:! 5 Uli'riu·1i!':Ul' oIIJoII~t mf fJ t"llid. it hi! :P-(i~,.ibl~ I,D. d,eii troy' f.I Q ell Y ~I U, i,I:I:!!Ii rpeJlI',ilJl": I'! I.tiilI:i.bI!n:1 UT '",II unl!i.lut 'r the Ii' jd L un!:!~,ilfliltl.l:li9£ltW. the: IIlpi!'.oU1cm r;dt-~ el'td. wd_:, ~lg~ I019,MI'S" U Ulif!! ~!1!!l!m,!JI hB.:9I i1 .!lii'lII'Qt B!.!.mlil'r.Lcal. !i 1.1 p!,ri.)nl,y ana. {jlb'li i,i'!i'itli t;IK,tliiJ a; k:IU. th:! 9 ~iiLQ, :_CIl. 11} t~t d&-&I'I J'iill~~i,~~ of In.O 1~1IliK",H~ ~iL1ifl:,

T!ll'r~f,"n ~:,II,Ii:I' d4!ch iURI La I"a id .g, ~'Y,J.I.,riCiI' 0"1' i!!'c:r[];I:!:jI:1!i l' e ~m'y" f(lr tI!;~ rn phi', ill. i!i'lr IHt.8P!lin L., .1Il ~;Il'm ~ct"flr.:cupi,i1Iid, ~1!" ],~g~, !!ii,!9 toff, ,[I,n. ,ilIIj['il!i!l~'rt, ~ l!.!iUll p .. il ~iUi I,YiijJ,:lii ;j1 H HOD, ah Q'--'I d b'!r m:iiiil!lidB d W['~ U)i:lfIQ'u8bi~. ,AU C:if~Y" '11,1& CC!i 'fD~~ be !!1l'h.~clr;el! ii!ilh. IDI- ,1!I![JtD ~€\!l:'i1rll!' tli"rfillllt:~~ ;p r 'wj j hcliiilw:iiJ b ease iC!,r 'flllllt"G ,!;!In' 8 pfli:nqmi;fi~itt!l,

Oilll,~ Ii 1!:I'ilI: ~ wt!t:h. ve;rJ' :SQ. d t.udlcal trail:!~ns. all 'bi.i ;,bh! to p:A n !H1d Iii !3iK1,Ii,~ t ~ :r,aj !£!D I] ~E!,ll~dli!'f:e;l d,:-C! ~ Bq~i:" lo!!!r.!~t

1m p\f:~vI !;.gd ~!ikli5 al Cillli ' pg 9 ''b' . op:r;:r -: liij~Q;ity au:~ far mliJ'i:~ Pi:'Qmii:!'~ !;li~: niHllm~,l!;;iJ e.n:!ilj,~,r. t h!l,I'I, I!U ta,entS: IlllFl tnst' ~ u~h d !.iI' u It ~ l1r.gl~'~. H;\I!f:I, ,5 maUII,r 8UJl!!rrj'Uf!! _rl t' s (jllri! EI ~hie,",'p. ,i!lll!!i!l!d ['It ~ !U Ili'~ S u cl1 Pil!liH~ltib;i l_ UifE! ,IL l"e ~tlj!'Ci!:I 'ily ~ hi 11>!i e 'AI' :I!l!¥n, ,um.ln.~ '~,p.it!n ~tl'j)JI:lJ.I,fl~~', !!'V,ga ~ i;; ~nccti urn. Pili if!~9 ~ ill es:IIenB~iUJ~ b1lDe 'IoIt:,hi'ildi:l'iilq ~tefr 0111 Jt"aC(ililUl~t _,:gce. They mlly, : ,IB i:l b'B' 51lJ1IgJ;J t, ilU:O iOn! ill:!lid; iC'l';!f- ,e.""llun,pll!i'. :b.y !u~rf'j!~ [11.11 hLdilii8 .::111, II, trai I;!i II _, 011 tt'ac!kif.i~ U~ e pi I: ,(lj"Uji,g.J £1m ·tJ]E·loc~mot v.::. O~ b1 ~~'8]adzhli:e th;g Elil: • .i:r'b'lHUU uf;{D! ~Ili!!rictor.ai'~liil!l,di kunllB' him~ Or lIIUicl'(m- !lru~my dUl~Y tiffice~l'. ,~:(IiW ,bi)J':S~ iJU]'~~ ,p 'I:i , ,t, nil' t an!! ~!lj~l'uirLC' enn t~y m!ll~ U:i\\ga.

O''i!w~ndl:@ A i;I~lJ;!il1i.:tIimg d,~mrti:jjil::r. Ci'.::lii::gtinb;~iolen ef:!_l'I':i:wr:lil;iht iClelll. C~Il't~ dQ:i' [~h3Ij~kri~''i:j_lil:r'!iID!h d:enn 5i!!: bi~t~fi be';i;, '~II;li:r,I.n~ I!!!m &Il~a,t!:, '~;r'(ll!!i!l :E~Joa,g~,og'llG::'hkcl'Le.!1,'

D~t, Cb,ei':'ral~, illAf ein: g!ii:,~~(h'lit~'e~ ~!!iclU, i;1iA ftirOO'Lm~'l.'ni3 es (r ,r.!O is: G b, j e ~ t, ,~! D. e~:ge l~dil'i~l:lIdi!g'l.e 'Q,rli,~;jjln!lln, er fm'd!!l:=-~ c!a~~n ir!<e\I;!l(!ft 1~1l':I'!!I;riilli~il!!1Ii" :PI{\il!Ji[j~ ,a!.'i.I(:~, '~i!'ii!!!fl ~Iii t&'i!:~'Ill}ncfc.lt '!tCrarm;~i n'5~.~ iIl!l;ll"' ,Hill' 't!'~ meil'l~ri J.i!~,ci,~iJl."d, ~:Jl [!lit~:lk~ ~t.

Sid!'!! 'Z:~l '$;. ele Ve:r1!l!~!l:httu~Jg '!!If,; ~~liiJe:~ :FCl,:n:dill;:i,nC':h::hr t u filfll!!"~ ltlIie tI~J'~ 'n:i1i Dl."r!lJ@'b,rl;!l,ii:!bt !l:in,.cl" ':1;. B. El~U.ili!ilM,C.~· 'WtH~~e.'; Tr~i.'bs;I!a[1J~ser;; :St~b~ \'.Ii5W'"

CkjjJil~:rI'l~h~i ,1\ 1III!lli:;'~ If't.!];',!'!) ILInd t r.tU.iIUi!lm![J ~B d~:r. 'lj]I' :!11IUIIIq i!iI€lSi Db'il!rflll~s iOI'Dlli'"li:iIJ.!l@C!J,Iiii®"

:p'iI;:5t~u~eHel'l s~,~,ri, Statrk:~. A~~, bw'i!l:~biIU,fJg' 'LInd V!;: ~ ~ 'tl2!i bJ ng cle:r 'B!1ii ~l'zfLrfl Ii ,::;ilC;: her.UJJ9!!ii<' l.I!OO V"(!i't~idj~i!.l1ll:l9 ~~ ilII !i,Wig'l~tlTil~TIo. V,~'~~Li:iligU.fii'£I!3.ail'lliii!lgen; -j'~@H.e.:m~ 1',.I':;wt:'\;F'·i or:; h •. ~i!iln'VI!;r~'dndiY u!i'!!:n :m~ ~ Ma~hbawUc1!ll,~ '~f;lmlLtc'Jba rEi S;C'~l!ll'" 'r'l::in~ di!:'r e~,f;eIilU~ I::~e-:Il A'fI,gdtr$'~!E'le,

Gl~~dizcibfj i,:s ~ ~'M,'!IIt: E;rkljJr.~:io.Il!ttJ g;.gt At'i,l'i!~ ~~~u~g srund ,A, mS~'!ol;mn~"li.:h]l:,BltlJte'fi 'ili],d d~. Z.'ust;(J nd es ~~ f' H~'ItL:S!!::!I" iL'IJlI'II~ Str,'a,D en r,!'~.n Vi'r.=,rt: die ErgiiiltJ.:ni !5i~'r;!! !:!i,ltiIn, j,n ~bii.!:ii:" 5~:i~~1!! :rii~'~J,i;.~mi!g;iJl!I.

Dile, A\1;rt ~~ JiU!'g YJ.'I,d, 1B~~a'!::h.l'l.l fI,g~ m,~ sleh ;i i,d ~htrm ~illl~l!?n Z.ei h~'itim, e~ b ~~i!!!il~ ~'f!'ii, ,~~'~ !i~" ~'~'W~i!:i,!:~ ,'V' <Illl'~ Ir.jl!I!J .1:Ii~t;, [!til:~, ~~ O~:tlnh,~i ~ifiI des rt:'iflilt!e~ ~~ !il!!11':i'!:l~!,en; D.iEi! M!1hn r'c' 'von ,Ei 11!,'I,iI'tNII'!1!<e rn ~ 5.t dahei 'iLi'ii'llted:l ragl, M-tig.

N,I ~h ~, E~i!dil::i3triil:ts~ri d~( A'Ylk:t4h'IlIl~' 'Undi :Er.:k.undliIJiilg'

"."';' •• E!-'~' Ii.':' ,", 1m .:. i ii'!ij I a,,,, :::I, .. ~",," c'~""III"'''', ,dnr h 1I'il1l11lt5i!:c:~' h_:h

I~!I; i..iI ,ii, rs. .. ILiIi P' ,~._ ... •• !I.I::i !II1'iLIi~lII'!:~'" [~~""I _Iir ~ '_.l~ ~ F _~ ~ . '._ y w ~

~ifil.~"l!!fii!l:1~ ,,;i\:n.g:J lti<il! rn, iMIIlh<il UIlI} m,w].~

li'i' ~f~~~U.L:L!ilJiDlg d~r Kr.i!li·,~c. KiHDp:~Jn,i,ltc-L Ce:dU'l:'~

Ib~ crU.~d~lUltig M.m. A.n~ rl]fs~, Ab5i~i:utL'1i Z'liH'5< tm- 'ym] 13 i'l!g;rlll:if'!)i:t'uppc:n :'

rr~ ~iI.iwicl:e::ulfi:g (hlHt A.:fI9ir~r~S", UI!IiQ Z!~:miit;O,r:zi.c:I;e"i ,b;..nwei:5!'!Ji~ . 'fur d~e Aib!!.EliI:llm· Ililil"d Ei:ng rf.!li:f{F.1"!lJltJI,PUD;

dll li~I!I!!!I!5tm'Z.1I~.'9' !loi'!!j~.eli~ ,~~r. :Ei1l'ii.'wohr.i!c'r' ~,w. 'i'Jih"i gl2.'r. ~c111!e:Ii.!5ite'r .Ja,giElr r

:S,k.a~fi.iJ 'fi:x,pl,ii!i'rElt~Q n (l,r :0; IiJIi:i,h pot!::iii biUtl!l!i!ii iii Ilhe: n!lIh,! E:i: ~I i!!l.LI~fii7,m u w&i'iral'iIJ~ 1'h ~'~ ~Jf,iil;r." s.'~o·a 1C!h\Ciifi Gi(l~1 <D f' :il1jJ!;!~~'!:} iU ~~i tlc: I,'~:dt.

T:lHI r .!JiM ii},f iIlI: I ~.!'~'.r iaf'EI:e.i ~ ha t ~ a C{UI:Y toO d~,hl!'~d e;gJ~ w~l i!l jj(l1J f-B{l, fur i..~i:m(l!~I!:. M II! nc-m:y E!t'iil:l<l:l'~ pli~d1"d:wi!mnK. r~g,yi~re:s ~ti r'mru'l :p.l.firnrifli 138, S 1J.nI.d~l1~ ['0;i:'1.:ii:'ill, :rn,ii1i!l,t 'JW~:I:i!' bi! -~''I;''~Jabh, Thh i:5l QQ'ly 'BJ'IX! !!!,lbb, fljjlf .I iU'g~1? f1:'i,iii!l'.rrm~ '!!!!filti!l.

T'~c: II~ m i~: t he dj;"St:r.u~:IiD'fi ii),f I m~['t"r!lt !m,e:my im!! truUa,tl.'Cllllii '~b4t EH~ ~~~ !4::P til ~re; :i; €\. ~ !;j'",,-er' plililm 1::11:, hJc1. i:I:UT.nPl.!l.", a biiil'fi'S, ere.

Tbg:r!IJt.~E!ib r~~Il!il1flliil:liii9i!l.n i::i E' U j],iI .1iI,t ~m~H!i;~' 1II!!1!i!1:!!~ 'be '!lHU:',dlI.!lC~'Bd bdglr~ pi,OJijn.j,"'.S.,

::ltreillsJlti 'C1l'd)i):r- ,~r bg~ t ~~. ar m ~rne'[!!~ ,aJl~ dJe::plo ymemi t Il~ LhE ,c-.llJ~ iiliLY. li,~ ~'I~II::."\I:r.j't'" and cl,~I'cn:!!;c: tlrl~ tr.!jI[iH(jHl~" d"C:fll''[J.:!I,j,'i,oT!j; l:ii,jjj't ,Uti t i ~ii:ii:I:" bil:i:'T.ler~~ '~l;Immiunl!l];l:tti.!JirI' i .'IlIC~~ ,toQ fii1t~'bg;a:'~:g! '!.!'~ nr.;~!!i., im,rne!i~,iiiI II;t' :::!;C'[l !.Ia-i I'y ;Il:~ i.h~ !Ili'Il'Iil'rulda'iii! bl!ii"s,e I,. n71!rij;ll~,

'b!i '~1iI'Udl.UHd:1li! din, qd,'OfH! IIC~ -

a III grd:~:r '~,o !i'!L~J.j~ ~,~ ,[J (l ~rl"l~:n, :r~.mUl arM,t'y wUJri [ihg l!l'l,git9 @f t h~ !li!rlifim'~. hUll mllieonoo iIIii::iId, i"E'G ~fi~{!!~iJ.~'J.!iH'J.ca: I!fI !.!!~l :1b1H~ co nd'llC;':lcd Cl!'!o!!er- ~ lan !!ltit 'P(!:!",I tid !ii"r [i:me" "'r~e he[p of ~ biCl .. I'I~hillh:li t· anrs hI! abse, u ~li!'I~' u!1!:~esllHI;ry.',.

''fbJ!'! ~(! mlbii t :pru~n !is RI,ildc' .aGi!iD:r,~lr.~; [~i t~~iili ril'.a: 1iI.U!!i g,f :il1tf!i 1,j ipneg ~ lid ~iJ!~!1i,rn1il,lis3ilj'J,i::I!:L U. nliLi~t plli'i:":I.~:ri.i'y' ~g fl.tdn.:

III ~ llj:5!pl:Ui!:lt~[IIJI 'Il;f' :ror~,iI:i~ I. I!ilg.Jjf!~;!;!'~ ~!iu!.I'11!9 I1nd !ll i:ljIlJdpili:nti!.IU;' 'b) Orrlii!! ~ of ha: de. !fiUD !:i!ltiiflll!!l ,ill ~'l:!J n: ry. f\[ii]1 []I.f., assaul ~ ~Hd, ,~e.iitrIQY ;!l:I'C H,Pi!:! i

Ill] A~'!:1!.Rn Ili;Ii:Hl,t !J F: • h~ ill. t~1; k B.nid ,cilli~ tl'\!JJ" ia ['B e '19; i CI~sh."!'H;:~ I j ill CllS! to' ("h.e ~ i;j'Y:ri,['i" ~~d, ril!I'1 ~f BiI:!Yi~:S;

dlj 5 uPl?oln il~, I.b!! P~IF~ Ilf I h~ ,In,h!llbl~ Bn ts er :hiHHl!i.h ~:flcr-~H~.~ Gi l'I~!ii11 Ii ~,"'iI! .IQ'1.hU,t'fiI,tt,l1'ciI!:

e'L i!"'lli;YI[l,f5.e"'-, 'i.l:fLd Ji;r;t;nJlhel'lllllii';

. r !lf1il ~i!!~ ~ ~ _ ~~~ ~ _ _ _ I - • - ·~I!

I) Al'I.gTIH,i:il'i'll';]'t ~'9leigi~bllY~C'I"!~'l1i I~ Ii. l1!ig:riif::!i~~.j tJii'!m,:l, P'~i'rlo!,e_

~/ lc:!En:liI~ruJ:ll~~id~);Il:~ i -

111 'Ehd I!nl ~'I:Lfl;'ii, ,Aib:S{ltziel'!J r 1N\11~,' 'yn,i:!, :f~ m~i;lm;I'LI~lp!llJ:ji'k:lc, h.i Auri!r!ll.lt\~l't, d~! F.!lbr'(l'~rs b !;!\ITt ,Arl !1~~jf&,

[ler lJtte d~U :~1l~1 Ubl~r,a,:;;!l:h~fid I!:;r:'iol[!ll!n.. Js,t ~5!~; U11iJiI::!',p. !!:"il:!;Otl:II'tijj:J!jjgsm om,iiii!ril, "1m;" l3i~g;J:n1J. de~ -;.ri1,i~ ~i:lI;!'h!ll'il~ilI~ djuP:Q !Lm!gg1!~,U9iE!'~ Z-tdll-'l1 \l'i!;1"rli1i:~ ge:g:,I!l[tSJi~ ~6 'm;__tB t]i!!J!i Un ~,r· !l~'b~'(l,(~, a,~g'~Ib:L'!J~'tiiil1.:'~, wIIlI,i:I.en"

'f .... a- ... , n •• ~ ... 'In, ,r; ~~ 110, '''' "~'I 'ill g- I" """r."" ,,"':t 'F,'j "'~·"'·I,.,L l-'I .... "'.. II/" Jll! .. ',,", ~ _.!; .y IbL .! ~J,',.I. 'LJ ~I .. '-i!!I1 Ill!! ~ ~~_'~l~}""l I.I!!I!.~'~ '1iI!1J ~~ ~~~,,~'!;!Ij"

he H~ k.,rn[t,¥!I;!H~!I,. 'S~h''W'Il:n,'!l 'YI:ild 'IIf~:ri tij,; :imP.i:~'(]IVi!iuli!!l'ibi:. '~e~li5-!;;lII,ogu il!;l 'L'blC'~J'~.!!i!l;heridi e~D~c !;r.«::~,~,g.:f' AH''!M!Ill-llni2ll'- 5'!iId~-.:,mH _lIJib~r~,a,~u::~Y1ng~~ ,_ d,Liil;;_l:i,_ cll~_ ~,t!n"~i drtgi_~f'. Ls;t t el rn. l1 b,e-~r.;lH iI,!!I~ G.1:ii:l6e~j ~!k,~ ~~!:h 'U),ii,,=,h, ::iQir!!'~ al'~llJl1t!r

,A U~,lIlaili'iililli'ilg ~ocl~ ~m.!Rg~ 'Zu l}~ililLl1C:1l. _

D,lls ars li, "jj,! i,ehU.~'5;tili: ti,e]. ~5t. iLi~, 'mJ5 gUc:h:50l '5f~id:L~'!'i,~~ gE. 'V'\.':I'~i'~IMU:~ .p,nf;rl:' -Skhi!i:nj lI~e:n~ e:50 wl rd ~Clibe~,~i!:n C!fI:r E!!(iila t uUiI:'C'.h J~ gel". d~e ~h~:h sG:klJ~, :~aJ1!'!J~ 'VEl [' .[1 iSii,~ lll~~t',[li,U ~'m d i~ O:r~!ilttillir L 'e:i rl!l~5Il:hl.kh,~fi ll.{I,tH~n ''und ZHl e,ini1!!r.m ¥~ Ji1!i b r:edif!'~~ n. 'Lcrli t;P'i:.i'filli'.:,1 ad:ii:r ~jr!il;f :le-L.::lun cii@ W -leI! Err;, 'UiJ-c. :~5~elllli 'Jihc!:I',f,~n!!! j;'jj" G~cith~~lhq Wt1!r',jj{m. alllll! U (I,!:,: Jt. :r.;,u,~~" [iUiI1ri ~ndi!:I, D,rali 1I,~i,t'[jJ:i!jet! du n;:i!,s;cb.[l,l t!~n,.

~Wli}U~ A-1[I,f~liilb!l:!,~!ii l dltl !ltb~:~:iJ~~~ d9 w,lcl:il'iJ9~t,e'r; :Stnhj~l~lp'!j ~kt,(i' 'OO~ !!lie, [leT (f'! ~,nti i iIli:rl' \J ~~\!I!:~_dl"qer' l;t~, s a t:o: If! 1\ k~ nIlI" tilJJ~ g':H~,C"m~1 Ci'~' de-r tiib ill rrl!3!U >II1J,r ~ j ~ UiUlllt'l" t,ij.-r,[ ~ iil,crun, T3'I:5id~IlIl!'iJ ''l.'(:{f1Idi;cih t,e:l ~~f ~~i't\i':lirlb~jg ii'b~ 'gili:rI.ElH!;'!U "I,--'I"!Il!;[ciI.!l!Iii'I :m:lijfL

iI: ijo:, 'W'icn_IJ.gliit [II ~~£le! il de:!l. :!! m r,aJ1ii::n~ m,;r;I~r; ~ I:i rJ ~;I;!:I_:iej ;ij~, '1:J~!I::~,t)li:r.1! ~ Nbe.diC i~ii'll t~!1g' illl~~W,bil[!! f:sb~tl cl!!5P!@~~,~f de~ V IE! it'~l i:l,j,g'CII:S lI:!i,U;l;ih Ma:il,~hJI!IJernr' 1I!.ld :Si~,iJ['el;;!:e[:wa:r:iJ'~ n,. Veun~idlu'lg dicit' p',~,t~~ l,[i,ilIId m,f 's.tr~,oc nm[ti!~: Ai!l!!~mlJ!l~,l!!J]'{ j!il,tI r. ,De(;,k ~,ii9,~ djl@' :H Iiiiii:!letngiau~" :E:g~~f!'! Vm"iip~'hl£le, $~i!il filii; b le~1j',i A.!ii'srih!!c'he~tlJ'lig d,h, illi: f:t~ld~g'l(l'1I:' 'f,l1!u5e:r :mH 'Hrif:n:'.Lgrl9n'ille'D~ fiI D'i,f,m, 1l:!i! SIl'!r~~giLli fig! ~ '[·n_'b:r,.trttL5ii!m.l,UjJii'~'

''!i!oll'l :H];'Y$~fllllQ~'fI:::Ii,

!I;,Jst ililC'b, .geg'L~d!;;te:r l.{ll~ rmlln~ de~~ 'V ~wtEl~t1I,'g~.r:!, ~on~!ifL ~il[!j ~~~ la.~~m, ~~r5IUl; r'Un.g-en dur~'h)gl~n'u.hH W!!'ftlli!l" U~ ...

c'I"waJ"te ~ lIiL; rUm!Jii:lLe l!It;e .s18:r'iiI:1~Ci,ii, s.i~ d,g,b¢i ~iiJ. f~'h b;c c'c·1 tg y,h .:.l'w.n ill ~.i iiI[i rl!"i f~Ejfl]};j~:'~h:t'l ~,[I:!i:Ul!1!lc}j!1'~tet.l" ,_ th~_I;!I.t'~ 1:1 ~$'~!jJCi J~l,;l ~ fl.] ~rungJ Wrl:::H~rild d@ r D'!.a;roC'hJ!Jtl~'i.Ht~' d,@:~ Hi1!:!}!!i;i tn~:1 !:hiti'. tt.lifF nj'i::~ 1:' v~r !;oI1!IIH'JU, W'l':'Id~:ri, ~eg !;i':l, ~ t8!;b';r; !lj,lt(Hr.lc ~i I'! rI, S~~h!j:! ntifii!j Ell '1{!1i1Fii: 'iii'S I: td ~b~'::J. :s l,~',u,V(:n, ,g,lI,'IIf d.\e'Ii~i1 '11!ll ean,hj'~lli' n'i,lt,: Vl1IfS L! i rkA'!lcll g-e,tl, ~jj, CT'I'!{F,t ~t~fj; ~,l~d. werC'den ;[In'r~l.'II s J:;il~:r rtm.~-;:r'!', !lb'!3{)!ll Qg'el,t

N!!l~iIt Dn 1I1:'1~.f~!,~,rl!n~1' der d.;:;;m. (llJ.~d &11 ~ !JIHn~' ... ;d!~Hif.:~~ ~'t1.gl i AIl:!iich :£r:. 5'i::'~ze n, ~'tch, !ald, '"",'it'. rab r.eotl.'i! li:!'S! z;.~, ~ ~11, itl,!!::

G.I.'UP'PI!i:il ~:!.i b'i;l,follllll eni!l r. 1F,ii::,,~\:I;:'~~Cl~!! ab., , Dli:,: _ ~_~~ri.l'~k~' n~llLl ~ rene n. mint] Foe Irq f.'Y'P:E'-!I::!ilI: !:!~;~'&;~rl, dais Ll:! slC!,~e~ ULl,d,

';i!. "'" , . .:Ii

Ii"I') ~ ~tie,n yom feu fI~,

U I u;~ rl:,Ei,I,I,e a ur $-dI'w',~cl1~ r 9!1l~~ii:'hle:r tm lOb jokbll':. 'S,li'b [j.'l~01I'~. 'LU!!i..:::r ~Ul.J i:'li li.fl~r ~l iillb {'Ie fer t'1],ddleni'n'!i' ;g(l,h::q~ !:I.e. y ~ir~ ~y:~gi~,II~T~~ ,I'qli '111-' (ualri 1:.;)n.1 ~!;n~ n, ki:h, I!! ~i!li . ,..o~ I;;: !oJ'Ulil!:ril J.:i~ld(i'h i1w'L wn dun;ll ~:t:i,[ ilh!!:~ "i!.!'l! Itll ifi. ,S!~, !9h~iI;t ,'fI.aOh, rj,!;!II'1!:' :l~1 C~U .u,k:,~i :l!!l,ihil::,I~, d,r!iJ.i'.~,l:';:it:l:e:rl. ~lll,~g@lJi. 'W'I~' sl ~ 'bIt;! l 'lfif] ~I!"~ el',lfii!! jj, q!!;li~£l'n ei n,e $<b:,ul~ ~'iil!5:~ !:~~~'[e CIUil!iI:'t!~~'~ gi U ~Ug' !i.E ITlItI, ·"r-e'!'~f.!'r~(:!!'!ieirll ] i::do(~ 1~iq:~Uc: [~iI. ~!'r,jij,l,g'"

'9. ,Ab8C'l'~n

'iR~~h liroU~{f'!.:~5i UJI11..1J, qewliilJJ'1icl b!!:s '~!9I{i!$'e-[!I iIJ:fuL A'D:~e ~'J~!il vern F~:fidl I'Ii !l,e'I;, :S,~~_n-ct'l.g'lJU,g ~if.!l b~ ~ ",iJ;l'iii,l\il'~(I i ~ (JiI;:. ~'DII'd{jl"fielm ,Ab b f!!c hen ehli!l!:!: Uili b.l.r,n~fL![i ens; 1 ;;'~ ~~;r:

Haup~.fQ~:dl~~u:p~ de~ Khil.iDJ~!ie~~ti!ijic_lik.,.,. ":.", , ~gl'~,e.: t~:5 A.'b~Cl~"l'ill'l1. !$iu::iH!l.rI, i.J!,e M!D'~ ll,;..ht.g i~, ueue 'C

'0 b!l"l H.l!i(tl'lln~5idH~ g~',

[loLl,£; p!;.bSC'l'ZI!~' ~~t. am 'Le~rn~!!~l~ifl!" 'loi,I'!I!f,'Ilrl, ;f!i; gill I h~~~ ~;e't'I ~] ht:i:''i J!j,l[1[ n£:1'l :Feln-d. VQU i!J ~l,! ,"'!!!!:rn ~,".:n l~n. '~m, dif1'!" ~~'h,1 dtl's, .:\,[],g.-.liffr~zl~h. :i~ cllilJu,uf IH~Y.Q,~rtiJt 2,11. 1I'~b rin:::,n., lJ 1!i,1_~ U', 1L!l!!'~ITI,tl'n - bE!,i, d1.J'n'!1i[i. di~ J,~~ de:iJLh~LJ!:, '~:n !,!!!Il.'t'd filii I!] mli'Je n t~a~itt'P~ ~.i.'~ fIliberl,!';!sone'gJ. ri! ~.i:'d ''e.r~~h~~ill'~ wl!l:!rd~rJ~ ~u t\:n,~Ii:, ~~nd, ?:u' vell"lrn~\!d~!i!, :Sie en~sprtJiC"nen: ]ll~ht, d!;::m W~s;m~ Id,k.:':i:' $:1 ~:.nkr~,e!iif(iltri.i:ri.g', i:i~r:!~, '!ii! rF.i4,chgn d,l:lJ:!- A ~~!5,l!tr!:@tIi'I ,!lit. r.;-L!i'~I;l!.rd ~~m m~h :scttWil~rii~'"

,;"'b<r.'!,r illiJ~ll, "Wie:rii~ mil. ~b\E:Ri vol.~11. ~ ~UOI~~ '~'1l'fi~~h~;m;t WU rcl~~ l:,;;! 1'iI.[i , i:s.it it:i r~g I)'@:tlicc:t ~ 1\ ~:SlO~:mJ1j! gllil;lI!ike1'~ s,Le'I:;,

iLhi!!il;,'il;~:~~ led, di~iI,i,!ii['b.nnii;:g:, ~UJ lilt :~8' q,'Tiiili!l li;(i. iby II b!]l i:'!.l'Jh,r 8rn!l[;l!!l helt3 tn r['j) ti:nel,~" ,tJ!1!J~;g!,!1ifi hlg ii'~·ooPlI't~\i !li:il;jlr.iJIii:" ~I.um ln8i I he iI'-'~ e'!:a,g,thl'T.I, or the m: kl IF..lru!:i:'~ !'J(li: 'Ils :hG'~;I!i::i;t I:cd, E::1,!!'ITMe: F.i I.'!I m1J:5i~ ,:mCIliU:t'tI!' l18!i1i na I, Iilei~:h,b r"N;n:1'l 'Ii iU;E,Hi~:!I .. 8; t[\i:ie'~'f ttl) w bleb c I"Hl,m r :r.e..i i1f'i:!I:'I!]~:n'lCJ. -m;l:~!' a~i. '!o"Il:, iQiD:5~ ~G llii}(i,h::d '1M i Ib, ~;)ii']"',i~:[l.

,'io I~."""-"- \ "'--: ... ",I' "',"" ,..1," 1'11.,,- :":,'-,-' .. ",;;,1"' .. ~~. !1fm- ;a: R';";, W'till eh f~'i!i, r'fijrl

R!III!!I=[" ~~ ~ U "'hr.'~ uW llIIiI!l U ~ I::! l, "lIlV",.~ ... .. _ , •• _. __ ~ ~!!I _ __.

WU bil!5ied.. 1:hl~ 3it'~'Yig'!i wi.~,h.tf.a.w ~liIJ pJeoretE'I':JIIi w.:,d o:r de!': afteHf U]C! sfi.£l'r,;!!II. 1'(111 di!:t :l!I,Q ~!iI' b~n ,Shi'~'fi, Tit!! I.'C!UH' BI'Olliip!!l ~b,l1t wcove Iv.:l.d i,1II 1"~,m:fJjnlCi~:~' IIO,,('!l:L" ,~ -ill' w~:t ll,th:'iii wiill, ;lJnd: t!il:g (InBiI'iBiem e if I: WtC!!m t hli!' 1r?fl.I!!'my.,

RDll~ilIl a,~a:i_ii,~'~: WEl,ElkEl:r 1}'~~e];;t!5! W-d.m ~Ui!,th'!!:is.,; dI(lP~t51 mm, l!i u.p:p I,!.i ;IJ,TJd, I.ild us tdud lDii!i! tulle ti O!m:ll! 0 I~t:~ L dill . {If iH])] ~'Y BiilI~r~ ~~ .IiID ~~l!i1ip.--!l'M!Ii Ii;;l~ b ~ ii:!:ONJUItl'! cd 'ltrr !!;l ma.n !i:'iJ,s(E"'r.iUa ~lI1i,~ 51. 'fhJ!\'l~ m.1lL~t 'b~ p~~:n",ed: tlCGIiij7;~.b'i.I ~o ihc s !il'rtLiI: lJ.i15!i C 1,1i,t:Ucm Il'ulil!ii: Ull1l,[ ll!!;'iI;! V(il~d, For' Ilrp E'['ar~1Cl fi:9l ,[jj~I!i:l!8't strc !lli!:.~~ :!!C'CUIIBd ~il3 ~ tll1nu! nts, T.ll~:y fu't;l:ar iJ(! iEloii,;5.!:E;!i:' :$I;.iii:l i:l~S"

11, :rnK'iiIO;liCmcl'!i'1

S~ll:mf'!i!!l, ~hf!!nalfla:~'!TI;[!:[Il r,['Ci~, Uiliil! j];~~,itiyilrtd w Uiu:l,fiU wal il~tll:~ blU: Ci:ltC!CU 1;[1]1111 0:1 .1]i,1l ;(liP e:1L',!JIil~~!C.rI" '!;!Ir wh-i[!,ji bil!i);i!i,k:i:JliHl' Qr: F: !)f ~Q g'p@rat:i(lPl,I,i:ll i1 I~,ti!ii'l i!i.ium t:iuiffi1llJ!(! r. !::u.l: !:II a !,!!'i!!lI'r:iUJ1, wii.i'I~ifJ!l, 5hiti~e siiif:'ul wtd]d!a"al'iW "d, ~~~ut"G~ 'I b!!r. ~,sf~bili l '5' 'or b n,ill[l& lliii''A! 8 L:Li:']J;1'i 1!~:llg 1:i'JlOws E!!B !llCl:tt I,hlli, ~:n!l)mr'-

W 1.'ltiul.a"O L¥1l1 Is i!iUiUCS!!I: if" n; is, P1l:i!{S U) I,e lll) r.Qjf~g:)lJ,!!l'btlly ~,51I'1;~l{ t RJfl ene !RY, 'i'ld!lil 'miY~'! h;'! i,;'!),iiiI d~flid w he [l.1i!im!!Ji9·i"I'IS: 11 t laiL'WIH.

OPi.at,Ili'ti,!iliD:H: ion n' tu .. ,[]"h li'hil p,c'~d,lk! Im,H 1i:i[!i1!l.ld.l~i! I!!lFtl,8,oS,~ii &0 a Ilii,ilB,-lal!!!l.i:n,J r~M: ~ itlh 1:1 UJpcl'iol: C:H.'em1 fO!:"'~$m;Uliill, b!ll' R,'lili:[Ili.iih.!iiiL ·l'~iIliY d~ QQt fI~, ~,!lJ ~nl:lJ tlli} dl ilf;il!l:;~~:r oJ S'iiJ:!;l!rrUl.ii wmdl:ll'El '~I!l!C.B!!l!9:!!! !,iNn! ~lMl!:k~ 'ifV~~ Ili~h: !i:iii",ul Ll~I:l'\il:nwl:y dUfl'G~1J It

C::oliii.Cea],{ld ~1t)I1U [\fliil 'C1' wi'!lbdr.!1 N Id ~,IQ~t iIi.l.W-.liY:li :'fJ 'i:'jiJi(lIH\~ 6i!O~t!C:rl!id, 'il''iJ!C 11 tf c,om,1l' ,Ul!' ~~'1.u:!I:e!!'El ~E!!I=I g'E!' i!i:;(,!!c't~l'I:d

:r.u [e:t;kUlI!'j~!:lii!l LJnifJ, tillis. fltlbsE! !.2en. d'g,reh 'If'i:!mt(irii~~ iEiel~l'll ::rA.1 Je'Qclfh.. on ~.rHjl£rl d~5: A.bi9~1I:Cl:Ii c{[~Rln ~;[I~ l~'~ ~l~ limn, 'T:c'up-'pl~; dI~b :!!QU'e(!'i. ~tels $: iii m. G .1 p'] n J~ : e Ul.,,,d, """V:iIj ~~ez:cH.'Q:m. Y~,.lilI;br"i!:dii;!!t Wle~den. tn vil!llQIJ: Flilie:m .~~ es ~Wll~·km.~Kl![I·. (1ti,f!~~.Nl!.~~melp.:lJfu~t 11-3_~:m.] .i:Ql_ k!.U'1!!!1' ·WarH!z:!a~t. p.__j2 SlundleCll) 1.!!:'id !.LJ:eeN·em bei gr1ij!k:rcn EiliiiLtldte.m. 1E!'n~ 11 fl!:'nl!i~m:mel'p ~~tt ~ I U-' 2~ kmJ :t.l:u, Gi~l- 5ipiFer:'~e_ntle~ ·~ ... :n,gc~(lir W 'rte;,e,it (l~t,'W'!I, :2, :51~rwd.m" ie~~-' :1'J.IlI,[}gl~ll. D.1.e 5~~tPr g;i'J.~1,e- 50~ lcrt. '9; iUe .~!i:'lk'w'i.g' :o.~'IJ~p; J1O}.hri ;gl~~eg'e-Il ~ AY::Ild Ic.kmJbgl~1!:; ~i1-e~. ~n~ g~e c~te .A.b:s~t'Zw·~(l' m!l!!s.- ~iJ If:Orn,uDloSli 5!1;!h- 5:_(:!ge1uL. 1st, :r.i.l)t.~' w',ef,i g i-;a. ES'niI IIIB :!I~.jjjU. ,d,';];mrut g'1!:rll!ch rUl!~ we;r;'dhc{!I i 1~.nJ~ iif,~ia" ,I='~lnd dl!i:fI :5, rmtic lp!<lililki't dlitl."'" Ve r ,C'al i!:rUI~'III~ oo:!lhailb ist § :iiwt!o:lt.m ,I~. d(ll;l. !IlIU~P.["tt d,~r. ELfih. u 'Vo.lIt S!lllmwnel,~, ~11I1!:.~, abeuse l~'B:I'!~ A ~ .SiliifimdJ!'. nJl: tiS!;:] b 9It v~rlb~ t::iD!I:!!n niliif' fiR~eLIili!1lr~

Be',~ U~llItcr:n!ii·h'mgjt g f.oPer.if:!r.' Jil r:rd~'~nheU~t::I, ti ~1!i0l i!!it~~ O!i'~PeJr.i! xU! .bi!:!l-l:hil:m.I!il, diil;!l ods§: ,A'b ~!'Jt~9 dUfil:;:'h. :1l'·ell;J~·r

Plii' U'!lili' ~.L .!!l~dt-_i' IJ, I, 411 ~ I_~ !'i Wi!~dr!l.Il!i:l '~f'!),!!~1i!lJ' .11. 11;' I gP.~t 1ll:~1i! W'r~I!l'~if!!'l'I~ 1111 . !i'~m.Jl' . el!iiIHir-JII ~P-tl't· b!l;!3!;1i!l:n.;n 11. 11 !I .~ ~!!l; iIi~~!I!1i'

Il:u . h!ln!.I1· ~. r::1(UI.I~II, .

'l.~111 """I'.I,til!![ nl1l Vii rwllii~lmn. "li!liillif.· Sii'Lb~ ~~~ '1'i1!Jo~ .Ell !1l~'l'! m JjI II

1Jj1fW'1l.Ii.'I!!'t

$6,

OlitD~M:;& fat. 'tfrlig IiI'iIL~ l:u:BI~iiiW.BJ il.b:.i1g t~9le I'tlIUJri1!UI! mu ~ t D.e G I:""·!)'III ill :odV.Bfi·C!e .. ! I e' WII:tillii:',iW~.l f:raM lihe'fUllill' i,iIl! .c.oIlld.uc:L,it InIiliLvid.-ually I]!i" iII ~ ·mall, ij i:"ouf,l! !I". fl -dil'~"HH!!i paLnhj !lI~,d, wuJ,tI.liil,g ~:I'm'e~~ mu. ,t [I.~,Wi!LY~· ~~ or,dllC'~d brnf(J rl1hg.Il~. hi, ;tl1:gR~ 1~!:i,!3a'I' it ~ Hi IIllll! ['O.P - Itt, lm; d .. ttlf'ndlrnill: an 'IlItmcd,iJiillt It. V' 1 ~ 3 :~:UiCI iII~.'II!;I!"1!iI J wU It .11 IlluN wiUUi.ll13: ti me I~W ~ s h~ruQI ~ .ad ill !i!e~(ind,EII 'j av wlth iI. tiiiifi,s~r w!l1iU~ In ~-- f B.h,:; ili.t 2;1· ihgu!" J. Th.e 'RV plJinl:!ll ~ heu Ld linEr :a:~. ~I'J '~~f, ri!!11 dl ~QJlC !!·.ElIlmi:llllm" dO:9 ~ ~ b'i!liIlIF'V!:Hig.n Il~u!i't6. D.d a:J ili~~.Ei:ll!!d fOU!~J:!!J tJlf ",,!'"It hdr·uw· 01. It: IS ab:IiOII.. t<eE.y n.e~e .~ !l',y.' h .. !i'll'~ iJ,OO 1 hie. .R'\J'. The 'iD:Ii t· bUi~y.' ~,b[u U1el 1[0.8'l'1li1' m,D:&I fj:r.ui ~ hI!!! RV ~~; t'r(!"!'I,~nIi I:r.ius! mhYiIJ~ ~ ~ ~i3 Idared, T Il.1i ir!ll:llJi '111,1 B iIlr Ihe uo:ll mUI!!<! tt.,UreJt!JE1'I.' bit IlLW,f1Y i!:'Dm d~ill! RV poi:nfi. Orlly !ll, !u dill: r~mJd;n p at t Ii!! Jl\" ...

Cf~r.IGl!:~ iLlIilllt a:hNF,I "'~. lie Or.' I:-'t.--d ~g ~'DVQr the wU bidm'w .'

aJ ll1i gUi ~I.'l'ma. :i!m~i,1 'Vi,i( t:t 8!UIn:~~ ~t~ ,and. ~,IU'l"ii;!'r!!, i f the e .P~II" U ~ tlo'.n ~.:!l GDIlQUIC.tOO try il. ~'rdIr-I~'f eglf'riLl:a UIIn!l.~.

T:''' :iS~.p~dli!l!! rt ~1 'Wi!iiif !fJ MdlJ~' 'irltc ~\ hil~· b!i Ilm:iJil:l'ldl:illm Lind ~ 1!fi,'~i!j~ :iJ:F

!tb. ~1DC1-i1l • t:{l ~ !r'VlIIi ~flf ~. I.

Mil WU~ d 1:~f.!!!ld1 j]'if?ii~_k In L!liiJnr !iIl ['!;In ~ lG.m.~iil .bllll !r I!~.kll.

u~ g~~,~ 'DJ, ~~~~~ :l:i;IItb~o. ~_ t:l;:~ .~~_k~~l!ii~~, !ll_~~~ J1\'uI!ljljCie ~e::!1, ~'LI~*Il.d.t.(!(ni!!fi Sn !!fm[fg:flJ~!ilHi au m.)(ll:"

'!!,I~ge:fl, , _

Wt V~rJ\;l~-U.111I d,tll;~h !J~.wan'dM Spdh~,r: __ SpriJ~I,I'iJ,R~de '!Il~ :SPllfll:'ll~ge ~~;t ![iite~, ~u '1l"1!~hiilE!I1" ,~.IJIl!! MD~:~ilicll. ::IC.(ljlCl:ft. '~m' J~&ret.PJ:!~g' ~.t!!d zl;i:r Vi2'J:wi6illlhllJiiII9 d~f :S_~l L1 r,l},lIi. ,s.ind ,d~:tIail"bl bam, A'bsocoz:!!n !!!!'Uirl!~I:!!Ul~e:t!!, :il~'h~hti:: MU~~l ~md 'Hllk~ns.Glll~i·"-'i~~:r.'{Ii!n~ ~h Ab'!ipo~Ui~~ n, 'Y~_~ def" ,Splii:lir iiii~ ~El=g E1tGllC~' :!:it!!!l~I!t; umd 20l, s:tll=!:lii'e-n.,w~~~~, W~'tel1! dU:J"(;-'h ~!~~~;r.

tGe!'leg~U-bd1. ,~II, ilrl.'i;h gG!1lih::~,t~rn, Untc'FJ'iiCnrrlii] rL da!~; ~i!!f.Il g!l!te'.,!! :Hh~~ediiJ~~ ~'m, Ah~lel,~we.g -z.u- ei.ii'I~m 'Ifi~u~n ErJ'oJJ~ ~rili~Ir,(:n und, dUll! we it ere, A'ti5et1!llenl '~~I eh::h ~m,

,110-. SI'Chc~n diu' :11.

P ~! !5i it iI;! l a. !if ;(1:r ~~ilmi;!!n, :Bur'_ in I:U.liSQ:IliiIeI5! _ g'iln:iUgi!l~ CelJi~d-e', hI il;f!!!!g~eb;~t~ W~ld~ ~ 'H~IJ~:~lJcbL~1c'l1 'Ull,g,

Jm ll'Ql!m"e-tJ~!ie. ei!i'tg-e:r:J~'h~t ~~eR. . _ _. _ _ _. __

-~Ur, glute T'i!J',IWnB d~1 U!Jge:ni :!!iOiW!,e Qie(f. ~,'l:!!, Il'.m hlQ~ Ei1l'iim~1Ii SiPU ~ i!!!:!i: ~w ~f!!len., ~F!!e'lt ~iclfli~r;el~ ::\l(:h"I~.r. 'b~etl!!'t H, WtHiin. [j~l:' :r'!!iil:tdr:~ ~t£1rugur, gJ'tlUd b~LJ-~~!!:!] w,lnL I!io!!II 'ap'i~,1d(l1l- '''I;''(ln 'V'fI:r,r'a-ief.S'!;:-i,~il; Tnmpe l~r'~lh:;fl m'~B ~~~~ii:3~, ''M,mD!~

Au.eIt do~ Wti, f'~~1~ :r.l:Ig~'f ,iii~~~ ej,IIlg)c--Jtr;;'iJ.b:: t w- I'd i:'ri ,...,::- -~~~- ,~--_-r.l' in ... .-I'll .. 't':i""".c.;'.'nn ~1Ci;'" .. ,'iil..;iirlo([j .. .., Ji'i.,[!jtllll!'i',IIi1iIi!;~l &)2inrU~DI, J~~U"" I !I.! ~ ,~ '"''''' .. H ..... .!!'!!!!,_,,:.i!, '!J!j .. ~ ~ I,!;~~ .. .r.,_ ... ~. - I flI!' __ _ _ _ _ '

ii;:(e ts :SQoI}~G gi!l!'tr.-1,gm. 'W!t.mc-Jl. 'Ebu~' wjdt:9~m~, F'l:!rl~i Iii!!! r ~i«:ml:1iQilJ!!f ~~~~tl ~iiL, '~i;i!9~iJ~I!i!ii~. li.!liw:L'&.g£l,rn W'!i!IG'I1!!l~'1 ,~)UJ;'!;~J:'..seh'~Ij;Jj~i 'f"~' ,dIe E!'ii~th.'bf'f:, It.cl~!.I'~' Haiiilsru_;!rL~Fi!__:__J~a~p :htlil~l!::rni .s~'I:i!f.:!(J:lu;!'rji ifJdll'l'i1ll1d]~'LU~~:rQfl ~111 P,r;ag;f,!i K:I;!iIT,m~:n.

- n~e. -·'IlI:~~UelJ:iil!.~ !:l:~~rt!f!11_ >d~:r~h :r."ll~;f:ih-, ,'!lJ IlIiC ~,~ PQ!5'tc:,:!;\ :Ist >th.!.~tCl':!. ~-U!indig~ ~!j,'w:kL!!i,ru.Df' _ d.'~:i" t1 m!Jtl:,:ii'u:n-g i~E!°~' 'U~ ~~r.~bl'iQ~if.i!Si_ z~ 'B:I:'1{J_.tiI~_~~._ :B~'u~1\leo~il:l1l~ ng~!liit, m~fl~bm~l 'ltiD:Q, r;r-Ui~:~!l!![Ji. DIe': best!!' S:t~h.13 ~!!JTIg "W,~ t'fJ. ,d y r .. " Mit.hm~ tlJIl:r' :3{l'vIHkcrucg: im'u,rnch~.;, Pn lVl~n ur!d :iKl !l(~ r k.~i!1~., dlibeii g'U~D' lD),i~!!,iJs Ilmis ~~.n,

;a1l~tim;fIl!,t~ ~:n!p,'lIff;ijIH~e: '~iter!l _ 'z_u:r _ "!JiIam'li.lUi!S' ullId A'l!a11m11!C1r1!!!1'I.9 ,dicr. n~hend(jf.li, J'i},!]\!1 L:rinb~U: l'n ij~,:;i;~ v~ t,~

:I!. 1!!!, b Il':!it to.sJ ~!il' tlbl~ Iill5.'k 10 (hit rchd 8~'~ !J(]I!i held i'n iil!,s. d! ~ r.e!il,~.,

~'H"~ I;j,U fFiJi",!- :!!liilll fiJ). ~QiI!IlIU i tr!l!!",!k1n!!J tEi;ig~j" and l~8t:b [",~ nil U ,d'l,!'i,'~3':B g'El' !:,x,~!L'!!:t.gd,. An p'g~i9i~ b:ll1ii~.lt=Si t!l !i\eI:Ii!iJ'!.'~, the In ~;gg 1!C'c:m:mjj!. <ij:rJI~';S, !ill'N'r;! I:rlil{lck a riu:'l!!lt h· Ui:il~d, :S~,&, pilW.!li liiH. tli1!~ ,DIr-f:: b;lj~..k~,!Bi~fkhl8. ICCI ~mi nli b~elt. ~um.pj:t.ilB ~if Urn '~f.,t;:ll ,at :&!!!I,i'l1.I bl!i]: ~lB C:!Ci~" 'w'~di:l'l~l ~htjji!,ag~ in Il:l:QJJi!!:i,

~.'lti,i'l.f1l iLlIpi !!! rn bii~i!::lI ,iii lo,fl fj 'h~ 1"0 lUG iIl:[' 'W i (fI d'rij''iIi.''II, !!JI!]o!,\1,! ~f! d, ,timu:ffli IWfh~1 III. i9. uQ~~t!-l:J e~d III ~:r:!i'~ tan !C:a~ l~,~d ~;'i) f.!~'W ,!jl!lC' sass illm:.d rnJ!!,];:1il flJJ!I."t:i1er ''!.ii?1thd!f'~WIili~, ~'1I~te:r,.

'~- .' :S~~rjill~ 1h~ I!ih.'U~, Ai lil::u

_ 'Pi!lir,ftijJ !iI:IiiE!ilLt !c1I.f;:!!~!I!! e!l~ g;l'iibr be iiii! t ~!J}' L!!1 '1,'\1:'1'11' ,teVQ ea :dQ t ~ ~'r--lIIi!,! "!II c,h ~,~ """I ~il::! pi eead f: U',j' 1!:15 ~ i9, 1m II!~ i':i~.ntl9! l!lI:'Iid, In(l'iljfnilim,

_ !,:',lijl?ill' m.lJ:&i i' be utikt3 ij II[! I~Dll!j!i.i ~11J:S:(]' thQ t,El,r.Ql!J!l IilJilld thli ! rillils lillillidbi.g ~,!!, i,j !i,!' ,,:r)t. !N·e:II, ,A :i ~.r~ ,IUlJd :!;'Qf~ mel1i:llJWl2' i!;. I i!J 'only 'I/o\i,ijJlk g[;l 'h!:udl, rod:., u~ d.p-:rgr{!uinnL r. t: lRW t, IJ~ !!'ilIt!<bi!ld t~,a-~ bi!;~U,!!!;n It,oJ.h ~)lJ'mB' i,n,to ,be.lin~',

Care m'lj!!l~ bl!: t.rlk'!l!;jl, '!(! ,[Ji!:iQ'Q,it'!i' the ~nli:,L3,Q;ped B~ii!'rr~Ui-! '~rull i!:''1 ~1IiI '~'.Il~E'~ ~!lfmI,Ht~'n t Cllm,p!1!:Ii ~!1IiIllI1.:1t b'ilt e,r!l;Cl'~ • .An i!f:.r~\CB tj"",~ :3.ii1ClJ,rit r- ,rflli~ !J:'L1l I!;; '1'41 ,ci'IHim:sO ~hli!! h I:dem,~ '!:fI" w h:i t:;:.!\ ~1Ii roL be: i IlII I ~,gh tcd .ri'l.r.m~ i !JHa,ll3:~. ~l!ltlli:S,. JnjJJ'ii,n~ ,[l;'!li Iljli'iil~ij;. ~ln'lIUli i

drim~e' 1El1i:!']~ :IDii·'El' .... ~5 i ill:! Ii!f;t~3 ,Ill!!!, flo,~\l!Ii.hil~, -

.• ~':m m~d~lI;t-,g, ~ eCI;,lIilit!1 .itS! 1~'Il~Uii.'6'rl by l[s.tcr;U~H;11 ,!!,f,!!g '0 J 5!!I!'r'lJoh~ D! ~C,iI ts, i. hesa [iii'il!l' 51 y,!:,plC'.m [lif;i~e.c !by ~ .r.!lll'!"i,[!j t;!1rd tll:!i;~, ,n.!il~:S8!Q',~~~ III I h:,t _,§!.!! r[;"iJgH.cl'~.ns' ~:t'\IJ ". 1'.11 I:!l' ~~ 5l~, iJ],!~'.I:f;'U:r' :[S IIdtii'.:!1ll!!d ow hh atlil!! lhifl]t1 til' '.JU! Pllf-iiu:~-.j!!iLli[!f1" W'o'men: ,El:lOd ~ddi rlre'!l m-llli:f bit! oi: rul(l:ful- 9Ie:t'!,.!!C:i~'.

_ O~rt,llhll _I!i~$ u 51:p! Eiljjj,t;I, ,sigillal il ~~:r' w',n.l'\n~ 0,1 ail,fIIl :fllmtm~:n:!i I~ :eJ'Ull'if.'lU~ u,l!iit rn1iI~C be: ":i"~,II"~'1f ~[1 1[j,[J,'!,J'£Ini;l'!,1~, Th!ll =-!.I'm.~ ihi!llJds : .. u!! r-IH' ciu~f;!!~ n~ ~li)d'!!!'wo,a:rl:!:i .B:!ld ~llb::~nU ri(:,p;t i Qi n ~l~n-il,I~,

i.II b u:d~l :s,.d n I 'd~'!i;!3'II~i.o:m,ell ''i'Oi~l:n'~ i!ll::i,;c'tfl ~~flni,;,;,r""r. te '(1 f1id 'E=r'k !l!mt;!L'If1g'!i~idLi!f.il"

'l,thr! ii.e!'r'$I;"bt~..iII!fl:f',e !l.O'1 h:.!'n, !2di'UI!(li !N'OIi:li'U50\gi!!l'!Jg h,ilibei[1,

\Ii 1::1' die V"ei'lW1~Ln tiltli!Qi W!,j' 'Zug.ii n~ ~ 1!;1id,e,r we oig!5,LeitS ~ilii!l 1,.!'~r'~~1'11 VOH H'o!I,f;,di~'ri:l!D~";e'n iUii't.- Sliia:n,n dral1!t 2:WOO .~.:lililt .. :!tli,IH:'I!!!!1 mijg~:ili:'h. J9:'ti w~'rd, ;d~mh !!:il'i:r:l, '!IU,~~ S!$i.II;!ib: ,It]',relcht,

.. \ ~j,dl" ~ u ,~~.J:' ~,;~~he muJ]; J ii!;;IIiI!f .J.~~iIl:{f ~~i~'e: 'W\:df'i!!!' 'SItf.:!l:s

II!;! G;IP~1 ~w~~ LQ bm ':!;j,i:'h ~~

,mel 'V'ij! r la !ii~;E!r,ti fi~S Un: ~r~d1JfUf;Ili~ sand DUel ~li:i~n cl i,' r. kn:1.II ~ al n~J' 5;,.g rgf'l1hig' '~y, 'lH!!liI!I!n~

i r, ~:h:Q:1z; yg;'[ Ge!geimnWl~'~lllliein

Fu Ugje'i1dc- Cie!]lenmiiill Qi!r~'~~n 'd~~ iF'ei I;lidc.. :s~n~1 ~~ ~:r'

';'i"~fl'~~:

~'1.J "i,{i!J. fWiil it'Jdu f.1!. '10".1 :Spit:ii.1l: In ~rli!:1 iP:rQ'~~ka u..t~'!H;'~n, b I e f!.~oil,t~ '\I'4!J:1 j ugdk(;iiiIi'iIi':EoI!ilil'd~iS!i

t'~ :ei rUki@'SS!sl!J ng l;_I~d :J~r~h k~i!fU'ime.ta, d:c:i3 m~ l\$atti.'etHl\'~~, 1,11 ~kill;:J'n ,IliU~'-~ :kf,iL7-g!s~'lJc'h t~ gen. ,A:rI!I~ 911;'1).

dl [lI;I!1!' \,I >II .. ~ 'iii' n d u 11 ~ 'v i:!Hl. ,S :p,j, l'z ,~, j, r:t lL fi tL P:r C!I • '\\' I@ :Ili: ~ i e Vi i1" e n ZMW EO g!! ::I:lH V,cn;.i!:'hlJ;~unJJJ ~Ie!!:' 1l!i!;l1i!:ne1:1 tl:b~ FW-Q,i:''h u ~tj ~i~d au b~~O~iI},f{N:- 'Ve r ~,kh~ 1m Umq.;f:iI5J rnU dQ'f IBiQ:\i" 0 I kl!llmnu. :Ei~i!:!tle 'Ve'Jt~~~ilItJts;J..tl!ute ~r:t!il 'Jrli!::.I~·~ t 5f.1!!l1Ll ~:H t'!~ r ilJb~'fWEi(~'tllifIg' dJi'iliii" St<e! ~el=!!, ~.,ril beQl.tua ggflii ,dj ilj;j' s:~ iU,'(l,1 ;gc;~1'!! J agd!:!!i:qli!!!Ucrj !i nWi[!iril_ji!1'~ I~ nd, '\,l~rW~'I1I,· !iiJ!!ljj", I!r~,ili:i!iIlf]:t~, £!ipit~e,l ':i ~liidl, i'.~ v-eTn,~~h~e:n.

~) jl.~'i;" '!J~!' ~'Il!~d!~i ng ',.-1iJ;1G! _ J 1.] g ~ k 01 I"!'L m e,11 ,d I(j~, d~Lilrrpl1 !Ili! u :FEi nd bede.lJ, ti!Y.lt ;ji:'! ne 'if;!~~l~~b!(,!' B!li~ S'~Mg' C!!!&~ K~eug.· tjj'k"!0is:I,&~j,q.I!:~'U. Aur~iI be d~~ t~i:~H.u~C!lhefl .iLIl~ d,· i: tJ;~ mDlm;l(;m i:!i,t ~!5. d,ii/, ':t!tIm l'~I'!ilink:Miil!9 !l!:l!1lgi!!isiG'~ncn J'I!j~(.h:li ~dteib~'l ih.;ule i"'!!io~i.u. !i:'I,;Ej!!~'ia~p ~ Jlen! :t'!J "!.'\I;!'.l'roi'!J en iIiIi'iI;U !Il! I :~'h Il'e'll ~ig~rI!~'.n W'dr:r~!n. - lU~ t!, T.aJ"~I'!m g'i fJ b~,r:a-~r;;!l:hlliih9 ~ :'1]'1 't!c'k~ mpJ.·~Il!!. me f'''i:~l.m.d 1~i!;h!l!iJ, Ja~k(ioll1m'6~dqi~~, il::hi!! ~ U,'!:I m ~!Silli'lid nrs au~~it~lI'l:'h,L'e:n, Le~l~g," ~i@~'~t!tLl~~, '!t,6nne:n, '!!ij'~i:'d:iI!:n, .q,.:ud I;i: Ittl! g~,f:atu~'I.~.. Hut', \JllIIl!lirmildli~e, 'W,~~h.,~:;:Lm· tM'il un d! nie ~'flo!i\Jtlie!iOd e VlIi!!i.1:(Jn 1k3nrH1m 'V\j;I,~ de f tlt.el"'~ TlJlmiifJ!Iii'J;un;g ClIu Il'!\.ihi r.ei:nd]h~b~ J',~grJko~m,iJn!".llos 5ChO~le'~.

l t

Midi!l'(1I ilH:9i ::IhiiJU hl hit} ,"'t,'I ,WJI i!m~~iii,i.:lf' t!I;!C' .

G D[J~ p-~~'t~,c I:~(] n,' 'ClIO b~~e:h;it-;~-~, ;;,he'~!l! .:i ~!I P~Hll~j ~.~ I~' m,~H{!' Ulij.:~llP~o,~ he',it Of ~~t, ~ fu'D(iIJ.;y tit'~P$ 'lI~ IllB' Mil'lid !I'~&~

rUiidG~ ~HIl I,QP wi:r"I]::!i. -

Eiiil!;:!h g~r'f]nil m'IJ.a~: iiJlw!Ilj"s ,hl;!j,'V!!!' ,lIitl VJ~J:!Ip(ml w ilJi In:

~.ru~ ill 'I,j'(l,i], w~e:!] "Ijltl'tii,n8. _ ~-

u; r:i\Il'l~djil!illl A8l11i~nu: C'OUi!li~~ll!i!I.1 Llillci!:

_ 'Tbe f!JUDwtlJ!~: J!lPL1ltn~:m~lN!iSiJ.rl!ll'iI :mH'!i biG' c'XP~itt ~d fM[Ii!l,

::h!li! e:UlHl!Y~

;6) U~'I!! gf tn~,ut'pJJ:.i!!m:ll! .[i:['jJd "(Il'o"l',ooo'i DU~. Ill .. ~ '!mIl'I,ij.;V~~'j],t of" g~lP~i,~tlnlnh:!~ f~~ce~ i

cJ ~ m; iif:1I!:'£eme',n t [jr~dl ~tlIElllI'iI::,h fi~' ttJ.i!' iD[pi!lC'!lli j,!l]ifiElil ,F.Uen,

d] ~!1iill U!rlD:8 411licl glil!!~t'di:nB o! E!~I 'W'ru.'\,,\'&!t!:'!.~ :il1l.!i!tDJJ,ilII'!:I,Ii!i~Ui!,

QJ 'U'·o.e 1Ill1li!i! ~J ~1Jf:'OI!:'~J;lil"~ .lI,fttI ~I"g''I,I''OtlO'Cf!J;J.'!:I, fiDRIii:::'!, diU . .,

. rut!~TiU,Si bilruit: t~ if(l:llfl:r~~1!! -,hll~1l" g.b~fV!ll[j(!fi li!l!!l~m~-iiL:nd lHI'U' '.!;J.cd!!1 :preGil,lUh~D~, ~!!!, '~~ii~,~U tel' d,V'm'~~'Ii!.~M~[Ij: I.lF e~n~ ,fJ'd~I]!i;E' ,!!'I'ltd iii ~'~IP'!i!ith~~iL'r,,§l mWi't [bi!; o:r!iered ~ !J1bige:r.';.I e '! ht !(!il:I!.1I~'~'_ ll!l'g!l'i c,Y 'illo.!. r~c:rg,it~ i:lin!!l ~ rnl:Ji~ «::f~ Ih~ hdormilliiW to ,l!IlilU fI.~'I. B'U'i:m.'~Wl& ii;!1'!:Uc.1l, ~n,fCi"ITIB nhi r,ha!~ iItii,!!!!U''[i bCUlii gn. ~1JI_IIjfC~~~1iJ! :in 'Ita !!:I: Os' tI,e',~ lDJ{ld.

, . bJ Th!ll!ij]mtpht!l'ymiIJr.lt,.~~ 9:~e:p~u]"b.U!bjt"!,, fi:lrc~~, tJ,)' tlJifl cn~:)' h., ill "i:ll~ ~,!dd~ r.mM@.r- pD"ob I'I''!I' ruu ~'!lI!!l!l:'r~Uo £:igb.teu. r t i ~ t:h(' ,1M_1B !i!~~1I] ill!: the!!! ~;.,h"W IliL,€: ~ ~,a1~!~ i'6l ~lii:ct. iI!!'lli!'f!'I~" £lE1d: J:i.e: Ii i ! ~Ili IErY!!;'J'iI':IJ!BI tt!iW:¥~ 9, '''1!',i,1 h the· ~!ilim,~' ~!J:ilIll9! lind, 1IfiI~ t[jJods ~ IC:~i1iiild,!Il!~~ lC""rn.""Y,tI.:;]\~II:l, !I'gi'prL~C' ,_ I~b 01: the ~:IiI!l!i't':um (I ~ 1U:5~! ,BtilGI ua iii' (it! I.Ibi~9i. I:IhI2 ~1f!;B,my II iJii'~:~,r- rQ':OOC!~, 'W'lUiich C(!IHll:!'l1 [lcf 9;1eduUy :pk:~~~_ IT;j_~n, U'~ P(H'~'~1JJ.ed", dPi."~,L'u'ni5,. Otmjy UrlljJ1~!!!~, 'l¥D ~t:hli!;!i~!"e!!! fI1 • 'jj d_ nE!"!.' ell." I {j'~~(ln,i 1lE' ua Ur1li,tI]I, c!;t:!1 PN~ t!i:l!::t Eli8!i11i.IiISt ,ill iJ.t',p:r:£:9:e ,j,IJr'~k8, £:rnm, ~:rli!~!iTI '!I ~1lI:n 1(11:" fo.rce.!!.

&, leann I'Kit'l'!tt'l'.liIrl!~ we:DtI~,fii' die S'~!!3am~: I~il1lk.::iil!!g ~ fihN~ '~. ,cill~m ,!Eli1'sat~g;~bi,{!t D.1~ d:ie V~m,icl~.li,m!iJ @,lDes b~tln·d.l~H5 gm::1~'IilI_rU!lihll)n, J iii}!:! dlkaimlIDilEi tMki~, ~~!,ii ,F'~IM~S

,i!.nzu:;~i'''''i::Jj.

, c] '[)~a: !E, l r!; k ~':l: '~ ~ ! '101 !:l!J 'I,l!'l~ das D~,~h ~,s.~l'ru~fJj d,~s lSLF,!,~t2;:ta,1:I1~c:s. ~rrQ~di!!f t :mv.lt~ ,f~h!ll.:lik r:~U lie. ~ '~5~, biiliIFe,'~~ als Kl~-i~f.!egs'~:rf@i'!3' ~z,u. ~'~:rh~Hi. w~nn, d!~r' ,O'~5!',rJ~:f ,5l,~~~~ z;i:I; i;l'i:ij@f siJ!tt1en. l~r,IlH~·l:mde!'!.i!!il)t::,il M~ 1l1'_i!lil;m!Il' 9f:ZiW'Y~!;~

'5oielll;.

~i;l rHg:e Gt 1),(i·u,'iIi,teff;i!if!:t.J:!r.I!i;li,n stnd 'ii!i'~:I,g;e'r' ·~u :r:;J'i'iI;h1bEri. 'i!I!,,~ 'V(!;f,~'(i·!g'll~~- ;dju:re:'h :r'>eii'1d!.l~~~ Ja,gtl~~m~.L'Dtd~~:S1 {,,gj E!'~ d!!! bie'i Immcr e:r.,probb! A!.!iJ:5'"~i~li:.iP1jjgli!:Jite~~~n ~~ M! l.: . _ !1a,l ,A::u~wu;ll!:h!i::B ,;31;1:5 dern 'l;;~!illib,['.~~.m, "W'ef.i!l_ ~,~ Fe: Lf!d~, ~h:~d!!:~~ ~1.Th(l:r (Jmstn ~l~~lhrtl'!l -e1"'~,!JXiifi.l whd ~

b'b~ Dt~ i.d;i~Mu·p(!~~, durc it dlc ~,1,J. B'~aih:1fi, fJ~ r Eilt'i.· ~ddi !!li~'Y'f!'!:I' :In·~i~.~ i:i!:i:r dUfi~ Sfurr.r]ini,en :h~ -t~ni;l:o ge;eilgJ:1!1.!,t!]m' A,b~ni.lt~ , _ ., ." ._ e~M \JIb'eln;'!td[.eillf!!!1l:~GIri durch d LIiiI A 1:i'~~'[tPJiI:'n,~linl!e ,I,n. , 9'iLH, ~Wi.hn.te~ fil,:}!,ilns[i!h;lt-em 'OOQl:' abll!lidll-i;!lt Vel"';

:steli:'~,1 ll

clJd,i Alubm.i::hl iiJ:~ dl!'J'fi r(~;51l:1 :!!:n ~b;j!l,I' 5!i1l,'!!iI'~d~~.:S te ~!:l!

del' :Ein.!i~h.lJ.eil'tLlI Q';

dl me S: i c,l'!, Ill,' I' u r. _g d'!l'5: 1.;fifJ,d)}'5!. l;IJpiil!! .iii I i~r 'W'ic:hii;Bem An.~,g~llI!. ~~r"c:k." ll-e~ Fc:,rui .~[]~, _~~'~r,' ~~ '~!!ir'~:'~~e'r .~;:!ii,nUi:l,rWigt Wl d m, i;!! f~i:'i,g' ,!Ii'lJel' ,KiI"~~:,ll:k:.l(!~~,'~n'~I;!r:ne.'h.mi!:n., lia.f!~ ~~e J~edlii nie l! i:!illig 'U:!!im~l:liCn, ~M:~-U)'fl"

'8: ~ '1]' ,u b-l It~, 1:il·i] G e !I' ~ l'ii"m, ill (l; It a :t~ ~II! ~, iii Il S. F e i r;Ii - d ~':!i ,I ~U e n l ~ h t d l- r ,e II !J e ,!ii.j~ td ;:: :k 1..~ .A l1:P ~ 'iHI n, j~l ;-; ~ i'll"i ~'Iii t (i' .[1' e' m oE!J it hi t. W!l1: r d: i!!: n, [C, ~ ,m n l e.

'\ion girQ\lc,r Bed~gtiQ~!r ;I~t, :iI;l,~!ll?I:!~, wi"='i' :IIi ~~ _' g'l!!iln1fl,t~:n 'K~gri'"lc.riG!p'!.nir,~n9'" ~i~, Hal'tu,,,"'!tf ~~r' iSe;'V\u.~~n!!r.91 un,;L ~tc Hi Hie' dhl!' ,:iSIC' d.en ,jI'!!!~a(!:in~~lt1lln zu g!@w.tl:1H~.n ~~!ll!IJ~ i!!!'1,

~'~ ~~ bllE;:~me .!~:~Iil!,,!!!go!U'y hl !l;i:j)\I1I·il:ell'I'i;",u{c ~b.i!l e(i'm~iI!lte B'u~r~' :r,.!lla ~~,it" ~f;fo'rl ~n all: eli j}ifi' y','l.h;!.'!l 1 .ilIiIH!hll IU!!i! de:s1'IfOY:Uiiil Jl~ B!!Ip~!:I,wJl::r diil:IIi~I9~C)!~ ilmeJR3' .Il i,J H!h~!t'· ~0r-c:!:.~"

_ I[l) E!l~~remlil::l:n _:ii.nd :9ie'iU''C b iC,f t~!] iJ~~i!i: ~il!!iI!l,[1I, .m:t'iil.j3, fhe!-' ~IIJIiM~ 10, Iliil"!9)E! DiU,fIi[,bI:! J" it\lif: 'm I'll ~pii!!:. j f t hCl efi'EI"~'lf :!!4l!l:l!! hi!m!9ie:U r:!!Jr~~ tl!;!! em,pl,!JY ~I~:,um mR!I!!!!lU_Ii~:g ~~lilii. li~ do" iDI ;II :l:a:rSiil :n;lJ!fibiJIt" gF" hi,tiI, fQi'~~~'~,;. t bt~ :i:!l: litl:!1e0dy a' (! !!.I(:~~,E!;

~::h.j,.;,b h[rB,·,~t:; !!I,l~ (!'ft,1_! r'JlI t m !J!n!5l mllB't b,~ :fi!li!t!"~clll[l:iliii 1~I:J:!atI Ua:o, clrn:~I~ymC'Jl t iD·f lb1,,! n:m e r!l],~[!;,e,5i btH!.jj_iti:!!~ It&e Pel ,[bl,wjl:rr~ "I'~ :J'U,!'i!!.P!l:fii9i~J]Wt:ltiS till! e:Yl1dc..:

aD) W'!'! iIltb;_lI,9.~' f.!'l;iIIID tlb!i!l I(lIPI!l~.a:dOfud ~~a !W'~ei.i'L th~ '!1:IUIi:1llY :IQ!'r,Hith;m 0.: !i!J:rtt:::irC:~!Rmen,t: 'h.8i1!J: Bie!!l!~ dubii ~ te~~ bbl E_~f"ntf?t ~ th:iJlU,8l~ t:b~ !)l1i!!m1,Y _lEfiIliSl wlile:L"'~ ·tb~ 'I .~!l:' 'vel' V IbM:n, !II ~i ;b:u bi!!ll~lnn~,~,Ii.I:, cd' ~ he' e:neJillt::1 ~:me,~ ~tiI

fllli'''~'r~ibill ~Ii!friil:it!,: '

iCGJ St~ h·,I] iin,cl] Ihg lh:!! it S' ;6:fj. ·"lidJ.=rg~-rn.i!!IuHEl8'li'di f~:t.."i.Dle~ ur !lim:abLl' J.hh!oo~ !;i;

did ~ e 1:"1l'.!li1i: iiliilJl t iii' the ii1!ifl~k,g]emi;l:n t .@i, g ~'ullk pllIci:!Jt i III HH~

~W!ll~ ,- - , -

d ~ T~' .seclu~1 .lJlDd, ~~i!i;rtn:n:6l m: I:h~ ':!;'o(l, and iilr ~ LI ~:mpil! !.1't'.o.IlII·I: ~Q~~·,E.JiJ.oti;j]"I'II~ I!J y ~1aiC' i!ij]~'y' iilt!akc.ll- !I;i.{!J;~r-Lid ii'\ml]oJ').~, liI:[1j,~ i!i.IiI~CIE!! and fJ,Iilill,n~l.1;i; f!l!9" ~~i 8UCI'r'i II ill !leU nns, h il:t ilgl!:!51 DI~n rn aJ':c i:lbQ: ~,ij; !:mm.s ,~pli:,~ebJe.

r- T~er'f: i I!. I1ID iI;;'ig Uln ~c Ii m.~!11 ~!J fe' Q'I (b!~' If! Il~ IT.: ~ Lb,iI, t. r.:!H..I!, tI 01' Ib e· ;rc,Cllflli!~itd jJI!n:li~':!I i!! l b!r.ouSh iI'k iJ I ful.E!JM pli!i)Q C 1:1' it.

Th~ oI'3lUhtde- c{ tb!t. !pDP tlJ.!1i tieD: ,Jr~d, ~:b~ ilJm !l' iii: 1IlIi1' ([1.1 a.:!I.!lli!il= Ulj]!g~ it i:ll wUll:f:LS t~ G,ro,~ j'~ t h~ j5lilfil:if,tiillEll ~nU ~ ~ ~r eir:e,~~,

umporiillllc:e" -

V.. K~nu,p'f. g-ege'h fieillldagifaUo n

!K.lQ@r: ~gi!l n. F~tfii-::!'i:!ig;,l~I1;,'Hl)iilI, i,;"~ 'b~i delL" ii;!:ii [i'C!l1 ''i,J ~f:I~~~~t~,~ i:l.'f1is, 1~le'i.n!IU.bEgif!:~ m:l~. ,~r' pt1~:lt&i!:. Ij2liri. @.' e,'~crn~D :n'H:~g!ffiJI~'r:l A,.dga .. H~: 'Me: d i~ Z~r:-c;Uid::~ ''IlIiD tI, K!iI:m~h:n.iLt!:f= :r.t!l\mll'i:l. . Di~ AbW[l h:r. f.~J·.lflA::Dlt\I!i<!:!l!l" ,l!I!fifJ."i.I~iSoe Rlnd ijj.i.'~ \Veek.u.n'Q" tJm.;d, Er.l:l,nUUll5;. i!~i'il:ii!Si ,klie reilJ ..iFIliWl!SChen WtUeillSi :i'll~, 1ijJ:1~ ~1~~ MHh:~iD, dl~ir-:-..Jri!'l'!J.fdbIg,;, Dle. ' ... d'l,tische 'Ljjj:ti£!l" :kJC'i.t, m:u] ~t!l::hl,' a;lI.1clJ, ,a~J di;j]::;~ N!:I'l'~ficlJJ"g~i,1 Eh::~ a.dd, :r.ellm,~Il,. t.illul'iCirci:!ii!il:' V''l:~~!!;iUffi;,g mit j'..f'M'h:rleh.lcn! (l"bcoOJ: dill::: :m..ilg~ ~:!l,t .fUi~' lill..f1 ~iilg!l!!~ tit~ll, J'~i!:~o.'t,'Gii:t>ii".n Un~ rHi!!i.u.~h.

IHe:: ~'!i:Uii'tig"polUI~~e' AJ~JdINIMr ,,""~e:md~ l MICI'L: ;~m a,) di!;!' o(llg~J1eD, J'a.g'd.c.lHJt~,t~.

'b'l !:;'IlI1!:::l :e~TIi"S,U:,e:;ur=!lfi

tiJ dA!',~, rr~~l!,d. .

~,II D'~ei I!!'- I '[J' en Ie II ,J ~ g ,d, e ~ I1Ii 11 e.L t ea be~ ll.lj"~n 'bei, :l:hl ~l .;:i!,ll'tEiiibil!i f:id1J!.l" 1(,~r:iI:$.t!glj~e~,t ,~~ru!l f' !!m;¥!;n,d ~;~ 9~j!; jjg"OOU~~;!;:~~n :s~ ~UM.:g,g, Ijj~d! :flg~lllJj~g., 'O'h t1i~ kl ~,~~ 11iQ~lij'~h~R 'W,~ nen ~ 9>1 elM Kl'e~TlkrjCiiJl~il:I'Yln!IT fI'~kt '!l:'rIH:= !;i!IUl", Dler J~r tsc betJ B,'!.lil!2',[,flcdIln1i ~Cj]fi!eiit. 'Enlli-l2il:Lru:It!il rn. '!liilil,!li Mull.'!! rnfcll.t 1]1jjJ:" 5;i~ig ,1i.JjIlIl;!t.!!l:~ GeBtilltiJi: ilJ.n!591!!!i!l!!~U~ :solitdettt, o:U ~'iI i:1:l, d~en g,e!':iitigi!ln :Bi111l,il:S!!llL"JU.!, -die I!llJlilffi' :l'il~nti]',r~ ]~r.li!l, d~ :FICi,'n,d.CO:l, lbwr:r!!iijt.iii!fi.. ~!li1~n dj~~ '~r.mJlF.:Dc:ndc:a ~to,lUu$(~i!, :ilSit, $I! Ji"il,' ~OlU'i~~b~:r' \lt~iUe ~i.Q,·li~~Jli 'uifid' ~i!i~ (j'ei!i't ZU!, ~'li.i'1:1 ~~' ~!a~iI~~i l i~;m~J'i.Jf5':hL

_~~s; ~~i!,:~'~~~~'~:_ MU:fi'~, ,~~e-!~ ~~JJ~p~l~~IS~,~_~ _~@C r~~,ul1,9' ~e!r J~gi~im~t .!::i,~ ~i!),!i J~ I'll !;:it l~~~ ~~.f!e~!i. ~,~!I'

b~~~~lt ~ V'QR 'sl~h-ef!jdler y,~lll ~i'U!5li;ea.e! ,ig,t ~'f b~r~jt. ~~.i;f g~e: :Preih~~t, ,~!~itie:5 V;g'l~~ j~dr:5 <Opfer :1:"!J1 Ini.JlgeJL m~,d ,jede !til U}et1rliill!{1 ''¥illlj.!]' W 't.m~~:rl. ~o 'W'e:roel], !I,'UlC'n ~'me ,JI;i,~r' mit!!j:i2rLS:9<I!I1, wlii::ild;eu. ,Ab w'll!!iJJr dt.·l~ FelC1cn~Jt'laUU(fL

i:s;'t ~af1:rn ·rdfii! ]'~-l(j:L'ill@ AIIII'~bB!. -

Dll.[i;j':b. '9@~:~ ~igil!!' :S~h'!li l.iJ::ag: fi"iutfi, deli" li.f1gl!2lJ D~1rhlg'~ ''W~,~t!iI;!lh ~~Ii;!rll ~~'l~,~!M'b~ c;~wm~ :Ui)i.:r Ui1~l~:'I]r.~iJ,!!I\fi!~idl i!!,iiit~u.4fu,~~~ i~ ilE!Jl;! Il ;;]II,~ S;ill!Cb~ ~~I~~~ Yu:l~.r.J:!.f:),!3:~~. _f.

::iif~~e.,~~ "~JL'~, ~ ~~( 01~:5, t!!~:ti1J~g~~Tti5!i ''''~r.F~;:; h'l,'gn

V-

o. •

Bl[ieoU,:u: or t hl:' oil:lo!l.~ 1',8',1 a MtI,p..1!hi:p; '!!IE g !.H.l:r'rlno 'r'ifli1:dUfJ; (Iii! ~ ptiJ;itl~; ,!!lctj'!:!ilil !l:sai It~ I Ci~qt.!l,1t' iiRll.!~";~tl!i1, iiSl !'!:' '~~k L h IJ'~. 'i a, j,lIfJ:lH E!!~ iO!:iiPcr.tll!lnc: ,EllS int;eM:£:t:i,g:n JUi.1!l '~I!)i[m'I!HI'~ .!:lil1:tW'lLilJ,. All. meufii!l' :J![i~~~ btl! :u~ied "iD 'H Oit'd [j!]:!: ~Ii]ij.!m, ~ 1:1i! rltill3:Q'~'I!!!! lJj!l]d wg'k,~:1t 3nd 'If.lilinl D]:n II dt1lo.r ~1~.i.~.1, 'wl I~. ""~et~~!lJ. II El ~i vi'I'u-s; m,NJlt!I,m 8rLWI.Y"l'! 'j'iIlk:i::l ~ljjIiDsid!l!l!Fo!!I t~g!!J d H1ih .neceIHh:)'. n h Cj:l;lli;lT:UlQ.I, !~li" ~liie :El!lWiIi[l]7,i'HIll 1l!liiii~ ~1iI hg ~ e' '~'!ll'l!ilt.Jliim! t :m!"" iii IJiI tl'le :!r~l1l}nd )9:il'llJi_Uan."

'Th!i' l,fliI~I;II~i!!ct!!l~I~:p J! lUil!!: iLl j L'II:ll1t I!'&'~ t~Cin, ~:J: ~[lj1>[i'ijdl!;~' r'g!\,~ o!!!) !'he. !!I,IH!!'rri.l!fi1i 'ull.i.tB

1. ~ the .. .~.'! r,' -,u, ne ,1&'O~il!l!!,j[ .11;Jji]

Ic(~ 'ib!1- (!j~y'

!IlL] B.i!~!I1u~Il' ,jjjf thfll,jlf 5lh'II!;g:Ui!.!fU:5l ~mbat acUvlt'1!'. tltu J!: iJIllil'" rlll~, ii;lirL_i~~ th.emiii,a:I,\!''e,1;I f;ji!!!I!.'di 9:1P!!;1ltnl i:ii'i h;::I.lfi,o;tiiJjillJl~iP!Dl~~·i(;~I, .QJUill< ,lied ~iI!!'II(h~!!r,5 hip. C!JeJ,~illil wiilf.f4.li['u ; I!! ilJD~ .P;lJtIU!~1:J~1I! \,,~'!!:!i~' g;!il~, !!II. c:IJEI~ '[lo'IJtrliGII,~, wlll, '1'11 ~ 8'11 m1Uiii fii!!lit ~;fi~y 911 bm i,l;9l 1'01 extr;!Hl.'1.I:l' .bll~di!lEldpi!l emd, iIl,om'h!!:gt i!iIIa:J!l8~'r, b~1 alse ~:!) UU1' iritjj,~~hjilt1l inr~'! .. ui!i'J.I;i;;!>JI I h:iri are ~l]d(l'liii!!j n !:lint I !'iii ~b~ r~~:r, ~1'il!!1!1 !!ill 't.h~ 'I!~!g'rHY, f-if:9 [I!l!O lll i'i!i:!I .. till. mi!;il~ ~ be !9,~·r!:n~J~llJl.ed n:Qd h.~ a: a !:I'I'lIHi I!!Isg,i.iUI;t t:~e '~'e,a ~i:a.:e: I m£hu: n'CiI1i:9, IJiIfi!d IM3i i!l~_];i:rU

'I!:Lm.LEI,lI,tlings,d: ~JiJ !Og·R~,tifU'!lt w'[!,lb!:;hf!JJW-I:IJBI!! s. -

']'"11i1i miO u' t trr:I!H' thte Iml!fJillII!5 o:~ .Inl:~U~IC'~ _ui~-:jj;lell~ti~d :f!n rJitm~i'!ig!D, f'lJif; t~ :BUiIl:rttll]a unit h~ ~:h~~li:~m:pKe-tfI<.f Ul!1I!'!:r ]~d,lf!;r. U hC' W~, ~i II e:d wUll (Ii ;el~ w~:gS; WI(fV~ ~Dr tbe' f!ilit'llet"lilll,ltu:lL pt'C~nrn ~ to tmllflllll li.f'lJ' ,~iilct':iji~&l!ili fC'f tEll!; freedom; i3W ilj ii, jfJiilllj P~ii'~· .!lila w~Uifi.S ~.~ ib~t- ili .!1:!l h al,'(l;sh~,~. the-Iii! M:~ l'UilillilT~ H~:!:li ·will ill !!i1lJ. \\f,[ll'iilM g", ~~em:y ~:8~:~:ti~irI :~.9 ,!lin Cflll:Y tEl~~ tlhi!!l]J.

'lrha ;;ru:e'IT~~h :!J1,IIH t be !]M,W!I!ti. [m ~,pr!iiii, 9, hh :~il!iliU!Il!!l! bdl~ de {I r.l~' !i nd (1(1 ~ .. vhul!m~J thrgi!lg,~, (hg, i,~'1.~ 11~:c I:i.iai ~:a:"il:j:nI:niC" He" fifiUiSlt bi! 8i ~j~ 1,(11 ,8ir,SY~ Ule !:.IIIIJ!S~ of Iril:l:s r,ill'lbe1i~ lODd, o~ tir!;ltM'U:IJ!Ul~$ .ali~' :iill i!:f:il!flill wIth M'~.

b) ~j,e' ~~:n~ II e~ y ~, 1 k 'I;) f u fi. g' iilti, IrijIZlldh~~i.Z,~~ G~b,ict :si_cb~ 1m, J it!l~r' eij~, V~:rli1;!l!i!:f ;t'k!s vo,n: GIlIJ:ms, 'TOOl dMlli silZ: ~ b9i£'lfi~f!l:~t ',st" SgjI! ~ :K~.i,U.L:IiI,gl' ~~ ii'i:1i ZI.ti-' "fj'fl:sidd unit] ~~ri 'YIn.b,ln1;![!,,!ili:'lll!l'l;e;r ~l!'!Ipf'wn~ii!, :mu S5e'!'l ,o;! I.'~:fi, C !.J.1t.gi!lH!I!inu OO~ ~~il, A.nS;]liom 'i!~11:1.

·O!Ill:' Pthr!!f [(h" p©n't!:5C~'H;:: :Pr-ilI{li!:iI'l hi!ii,t dle wjclt'LIL~1!l A.L1Jg~,1J!;.! r Ulli OOIt' '~,r!ilh'l1'I,In,~' au,e:r V,(ir,!i!~c'hl;; ~i~ _ ~i" Pe1V61~ ~~rnn'g: Ve(~,i~tdMg ,lII!llr:nun~hr;n~in IJiHlrJl ~'Ll. l1IiaJ,t~IJ.

r.hrc t.JI;-idl!: [II s~g.e!] ~I!l Af:!;i!!Qib;gl;l't.:.lt~ij!, '1:Ii~t, '!21' 2:1.1 !Il'f~ 1il:ir':!l!t.'h,Il!.f.I:, 131.11 e '~:h:i:llil1ia'tl'm.ef;l;, del' r ei:li.dli~be:n ,F'~lll''Y:19' '~]Q 11 V~rwll~ ~'Illn,g' iliIlJF,I'.i'i!J!':r.ulllm :zU! ve~~olgelL,

,JetJie' C3el-e g'~nhe-Hr l;eiDdli:~'he A,gi tifio~l,~InlSH]gen, zu ,elll,k;ii:r~eIj'J! (ll:e' 'J3'~,!!~lkil:i!l'm:tg, ~:t, w,w~fii, N~hi':i€lj,'[1!iii ~!Jj 1.i'lil,r~ ~&'T~~ .. :I!I~, d1~ e'YfI'~'9 Welte d~5l '#Qlk!5'tulDs 2.U '!I!nn:i-'Ui!!if.i1 UF:uf r~~ t1,rttii!:n"~Il:ft\Jg'k.~~'1 ;Ili,'!.l~m.iron!rn. tfi'IiB ,ergd.ff~ 'w~'(;i~:e!'l-

J'.~a:~5 :Mii !h;~;~ ~'V~rb :tli1!i 1'1E!:ng !l1i),,,!!'{!I.fUissige,r }r!ll,~''''.r~!I::]'1i't;oo, 1st r.et:1:i to .J~ r.ooe' d!~ ;e i'r.!r~c~~fi!!!i:IJ, ~ei-!S.llei'. rir:t [U,'t~ O;,(l\fiil ~ (Nadllri~M '~O:~, M'UfMd ~'ti. MllI1;di'r RII_nd· !j~ Ke;t.t'E'fI ~ F~~i!!r lVJ{sdll:i rtll!:n mi t K'~hhil~ ,F~!['bil!! UJl~ ~~.!Ilp.~l, ~uJ' '\V';iit mtlm 'JlI'td" :f'olndhcti9 e!l, :Pl~~~iien Qd~'I' AllkU:nrli~l'{jl'~Jh Fhtg~eJUC!! "!,M;iti ~;"1,HlIid:: :t~;I, H1lIli!!l,~,

Di!!sch~,ru:u:'l9 '~~n}!!!; 'Ve-r.vi)@]f.ill ~1,JU:I!i~~ppal'ai(!i'Si! iQ'1.:.e:r ,b,~s~'k- ~E:'l' ''W-ei5,lerlidirYCkefilii "Ul:JJ.dl von. ~~rde'.d~1 m r HIZl''[s'!leJlYfig' leli_rd~~IJ;e;~ Ste,m:~:;II~l "Im;W, ~m, Dllr grtfllcr~ Elnt,,@~~n, :IJiIO lW'e!Il:di'!J Wr~dI!!ni"

;"":lllm].i!;hiq~' l!D~, :Fhli!~'zelb:!'m iiflli ~.fi!fil .§J'fI(1iJ tl'!I!!~Ii:!:~ IL1:rLh eo U~n, ~llitrt, 'Vf!:I"5iij,~mi~I1,.

Von, ~eb:r. gnj:r.J:Iii~;~'!JI~m EtJdld "!1f' ~ne H!lIl tt!:rlgl ~'I :~e:~n=!2!l:'1111!1' .iSI(; es au,C'lI, WiE:rrn c'ha' JaQ'er ;a;_preif 'IIJTld ;Ilia'! [ y~be:iiil95:~ef' H~~e~ ,~b~r' ~'~11!~, ObIl'rmilm~19~ Gr!li'll~m~cl ~ klimDI6'e n"

Ulc L~iffi tU:rIlff ,clei' j'~~ln'i1'i;::~iI:, :~t !EI~fi~, :5.;::~,gy, l,fii~ :r~lt';j! 1.1 Gln ':G!1 Rcl~e!l., F:!,'I!!:!Iij II tl 1Ilf;l1!f!' Fedru:] ~m "'(1ft :~t!.'l," $P!I'il!i!;'I;!,(!,n, ;E.g s~'~m,clo!l' ~ :flJrllltE'i WEI1..Jt :IDi;IH ~11;r. Ta~efi l.!D1d FIiUi!!;I':i:~:~U'i:!n 2,'!1tIiIUl~, ;fj:I(.!: lrl. 'V,!lll',k] l(:hk:~i,l, 15'O-i::r' U,l,r Velrn1~'en. l;d,~!!'i.i,~;... ~1hi"Hl,

,S]

.. h) TIt~, ;Pc!]lfU ~!UJIOIl tn tJiJe _i),P"eI:.[~tiiDniUJ ;3.E"ell !iiltlle!:l: Un:, !E'!.Igfi.,. rEllo, U:H! ,ii!il [~~rg:9e',nt Iltil'!!!u i!iii~ Ut~ 'iUI'lill!1LhiilliOiii! 'P,I"il!i(m W MIG h I ~jy ~_n~!j'1!:! b~_t](n., el!.1~, o,!!', H1fl, DI~Ht:~lb~ ~1,~ tloiJ.ridl!'n£~ .ttiiIJd 1J_~~y!c]~ :1,:Il8 _ wtlB tl) bB ~'I m ~!9;t bii Ei! -9 t~mll.ditlcll! '~Q' uL! I ~!iiiB e W iUt a :Fi1!t3IitL V{! ,i!lt;IM~dl!l'.,

11m ,IUld~!i1' ;i!1, ~h!d r,$c of po~u.!: ~l 'fI,. ~:g:i:iOIl Ii! ~!Ii!i Hu~ Jmp{!('-, tan t dUli'Y' !!!if "_!!i'~.g'bI~~M]].1 !lI~l!i lJI.m.i,r:Ji t'.i!dinlq 1CIilIIJiitfii!;l'. ',,,'itit]] t.hi!l' PQPIL1~,ati'!i)iIl!, 'f'!1:i-!l' mu::a hI';;; !dCi r:t!il 'un di!i'r' ~~P:~klie!Mt~!DiO ul' 1Il,!I, ,PNli:ii!l.~~i.o,ru:'!, _ _ --_

- F<]e mU::3'i: :flnd ,gig I, ~!l!ejil" ~ uJJ.ci!rni!nS'!'!!,; Will I'ri,~i'i Bind opil;!!WlMI, ~' . o[b:i~i['~~ ,~ll rIUl;fUllIl'!;ii!!i (If ~beJ llilUimy ~iIlimm ~M 0 Illd ndm,hd:il~.r!l'i'~'", J!Io ~t·:'I"'-C;.l,,- ._- n· '.

- __ . - - I _ I,...... ... .. n •. ~ Vi:!! ~,Jt,

. , .16'iOr80r.'y pogs'i:hLHtl' ~1U9~~, b:c lJ~od ~~ un masik C'fLl!m r ,~sit!li ~ ~ UlliJI_ IJilIlid H.t!5. tg mp,lty tJiI.'1! ~'ptl~ ~ ~h:r.!' Wt~: h, l,r,Ui8' :Q,'~W~" r-em];a;(HI!'I@ UIt!!f!"t ,gf the c<ULirlliaJ '!.I'!!!:Duum: of 'n,Qtj,(j n,h~o!;iL l'Iftd

i'i:!,~t i:i'U;~!i:;!!; w(u"dl~' jl4nvIUI:1". ~

,~U mtii:!l,!!Ii~ l!D :~hldlb]\~j Ii:p r~",d rm", ~ II! fij ~i!!IY d.. Oftillli1 I,l:illi' miD s I, :s:iim;pi,e -[!fR, th~ 'mUll,!: .ofC,eOl: tL'Wc ~ m!ft.Iil'I,t",,'ti].~'n; Ii I:.!th, Cbiii,liDI nad "!'ts- Lt!l'tt~B:rI. ~,rli!::I!l,rl,pt:l;gn51 wj~,h, chan" :p iii:i !lit ! ;!Ilia! ~U:il~'i1,~i5 Q w~[i!l~ _fi',fH!~~ 'bi IJb !Jl1l'dil ,iljind, :pri'lr.~ai'rll'ilt:lJi]Il:lJ;, 1f!i:!1~,pJidi'!:::t!

r!l'ilIm bond h!i hancl;l, _ _

_ 'I~'_ mal' 'g,eitlo:m_:ll' ~u:~!l'i!;l!l! a.ry a'o r- ~U:r-SI1lT il,fl i I:~, ~I;I ~'C(]!J 1::<13 i8 ~! t:I,p~i~IR'I~iI'II~ 1II.9JC:lli±.; c:r:t ~!f'[Rt£n~ jJ,!'E!.5! ~. iIIn,d! g,W:! 13 n:uU;g:E',j,IiIJ

Ib!!edilld 'I" 1I:'UlkEl il!~i:lTiIpl.ill' ~ u}m\~,I5, - _ _ . _ _ -

'" ~Tb~. ~t M_e!''!!! m.09:n,t:§. 'ilr 'tili!1! i'J;m:·r.rjil~,p ~h ,iDlI!~ t !be: !Td)d~ iIPUiIb,I.W w~t:bou I ,l'li:!,l'[rtH!!,rn.t" F~tilnd 1.r:U:) ,h:i'E! ~,h,(i lIlcll hl~ilik u:' 'I, h@iDl .• 1". j ~ ~i(;!i dl~d \I' iliiiU !is!:. ~ r thre J.ji1lU ,is: ~ r~~ j,jed wi ~,~ cll!j,j~d ~ -!l;mi

e.e,~ b:UM la;;: i~,t e~'Ile~dl ~ 1:::.1: P;g;!ilg:n ~:m~. ~ _. .

:Zll.~!G.:::ldla, Ilillfi.~' I,ft II:! zg~ t1;i;I ~ !B;j]jlt~'!i.Ln~l!J!;n UJIllii!i. ~ilii!'!~Hg~ Fe rdi!!l:'UIiI,:,~, (sf ei~. G,i~~_t ~.~.~ ·[t:hl~1ii~i t., J@d{!, '1L]1L!jillblJh r· I ic:b.e. Bel~.!;tlglil:t1.'!J I' J'~d~ 'Iler:m.el.m,DoIl! ~ 'CJeUih[~Ulrn!!!i' d~r 'ili', '!f~.!kcrg_!:!.g 1Ii:f!'1;!]! ·~,.Hlter:bieibe:l1I. :SO'W'i!i~t 1!l!.i5i! oh!iJiE!' G!clu'l1=tIi,I!li!lii!lJ i,b:r~s. .['b:mphl.!JI~LrL! !iI'!:!!ii. mDgl~!f:h ~!<t! 'film l d~ .Jil!!~rlilll.r.!'t!!eil 5 g.i[f1J!;r ~'ll ~::J,rUl~1:!! .~ :i'U. 1~I!!iUIE!:fi. 'w.r.:mll:ihi.!!'fl" L; m !iO e r.;I::J;i:iIrliLWllg'!!,~oser. ~b.ei:' 5J~ d;i;~ Ve:r,ri~e!!" !t\1.5~ilf:.~ Ua~.

1:.) Eii!!J,rtu, deb. !dj~J. d~r.Ii iC~Q1~;Llimgm K!..'l.m,:p~~nr ~ :h b'!lriO$ dire MjQl!i~:J;;hkeL't:I' d,"jIl!:'h.~ FhIlglll~.t,te:r. 'Kl;=mJlet~! nd 'W'i;mi!:l[ii~rQik: L1 a;,~,"'h '1'iTh Fe In ~ h. e i!! r illi-ciC d.l~ 'w',ah.f~ L1!L.gc 'ij:n,d, d~1ii '!.Qi v. ~JM~'d:li~.(Hli. Polgl!HIi de:r' F·i!bi;l:3po~I.U:i: !ll.'~.'i..i!we~5ef!'1 S~ li!i~['j !li~I1~.~lU. "'Ii! ~sllnln.h 'Wmdell.,

IE:'!, 'l-';~g.~ !1! u.~ iOf(!1'!l M~t~~:11i! :!!Oe: If:i~ t;iiI1i:fn 'Gll!f·;I·n'll!f:":I1~Il. d'e'I' S~'!l,t'!1Di gJ,f1, 'I!lil:rk!!:~b~'re ,,!\,!!l:ii!!I!fe'b!en I;!lgCl:llmJ [Jmlk:~:1 w.nd. pI3111i.sii::]~H:' .EHifli!lJtll'i:C :m:!'lt~ t, mac:h e~ISp:!i~l1.end'l;!f' E;:U!iJ., ro~.!lini]Uil.e ~lt~1:ii di!lllp'!D·5];tis~1IarJi FUhrer der. Eln'b:~H W'.I,l!!rli!l~ ~rl[!!t'i!luge1Ml:lII. 'V-Dr5r~cl1lt js~ 1~~e[Jbeli a.m. PL~tl::! de:' ~Jilk~ji5ii:lte A.u r~.ItI.g l1Uli d die Sit:ih.iHi:tLc:~t ~eben 'U:llb~clmi~U illtj·r"

It h.~'~~_ bQ :9 h~~ re!~timljtrn: wben roe,! iii~:l t ~i1,nli'~ ;!:rru::! d~~nU!ili,~~~~\r~,:81Y EJ.~ I .from th'i!', p!ilip~b,~~o:rl; ,AU 1ii.1lln,i!!~e:9'!i!O!IIr~· i~{I.'n VC'IlIItt:I1I~~ iliIH!" ~1iI DSC!t" 110 1:lFtiie ,ljIg,fliU~,i!iI;~I.D~ !!l l;ii!lY]d ~ .B'!."g[di!:l~, Tbe' ggeiii'.f'.i.Ui3 ~!!Itt :rn us I tl~ ~g ]le1~ ,C):['!d I;UiOt'5!'t:~ es f'H I" ,ill: _tlbi!li i:El J~Q,ii!:ilihll.!i 'wUI~ri 11 dWl,:r rtlif9;l!!lo1li;, Tl'tj:E!:~·,r!!l m'Ij~,~ b~ 1ro01i(lld !Ciiui, 'wUh!o';I~ ':Ji~Y'-

C]I l"f Jt ,j fi poo~jb]c· '1;" poi.~ t 1!iI1l'~ ti:LC Iiii' Ili~ t9i~~ilm:~lIin {j r..d. ~:t.I'E!' ~~I;io"'md,ililbl~ r~r.i Uh5 o:f .lh~ ii'!l~!1II Y"ilI; pucli~ 'If. 1[1 ,!idd~1:.il~~ I:~ t~~!i! ,I ~I:':l;!tl. 'tJl.illl'!li.l,i)I!1, l~~ tEll i~~ .. ijh;J)'J]d b~ ~O:fle. ~1w:1i ttlel. ,~.!!!:~, 1II1'e :pElm.pl11,.hlll!l!; .11i1.lldibUhi, !tn,d i:n.it(iH~pIUi!! 1Ii~· Ott w,f;ill.!!il\,. -- -- -

,['I,c.IU] al19,o' 00' of' U 51e I; D, t~~: i!l.1Pl"iSOJ'Ulli:" ~'rl!~ ~,'~ ~~ :i'~tI.li'ft~.Iii!li .. ~~,iiI,Jy' 1!'~'ClW3 Ii B!m~ ~f l:l!ltlll vi~hIJ.iJJrn :I _Hili !ilrgl~1 ~~iD.1 l~1'gbt.. 'm"h!i:' plld~fi.i:i.!!JJ. _~~8~:i1!~ 01 I Ltc ~;n.i t ,~UGt ,h;a,y~ th~' '~iP:p·Cl'"t ~Q! t:~' ~!] :~IlIll'E:r-~ct iiH!d,lmh!li!i nCI!!! hi m oofo.r,!!' i:hm IS i!iom. C!§l!.Mti-J 11 rn!il ~ I: ha ,i(iX"'~!"J:j.le;d,;, TL1J~ •. il.I!:'li ell] :iJiill;s~o:", !lind thiii: :iil!l!ii,;ij!r~it? M tllIiili iUlrmiillw~I"'!;e' .pl,'iLYn;~l;.

,,~ Unter(n:i:nn und Verpfh~gll mg :I., TJDJI.~,~,II:QI!~'l.iit

LS.~t, boB ~ge, !e£ IU 'u:rtd b~U'et gOS aa'LIi.":JI[E1!!! _'g(lj!!:i!lli,3!.!ind ,Oi!!"~."J~~~gfj'~'hiftel'C~ ~,Q . k~J'u~~1;l, siii_ndi:~~, ~~~f~ ~i.l Bli.lim~~r;:!rn" BlJ:oeJ;;h~:U:!~cr.f[lI~ ~Ui~~rntl!:"fi me:, lel elIteif' !1ro. tt~l!.di!n N@il'!.l~~!i:1kllmrbm, ~;rrldf~i::t, 'Wgf'lien.

tler!l:di,~ 1!,;!ili!J@f' :h,,_be~ ~,n, Vo.~g g:ii:'!IfiS5lI11J.r" :~iI!q,1,;I~1iI,= lidMt_jji~ Jed.oo }i~t, ~kih ij'\I:,eh b!!~, 'ptez' njt~[!:iI,u,~' w~~n d~t 'u'l!iv-elUei~~kJ'Ii ii'i!~.'!:Ste]Jeftlen Th",nnli:pe~l11iltl,[! .I.h[il.!' ~~id'~:~ul:r~ d,UlICh, Den. ,P>e:i:nd ,!'JlUf dtie Dwe~ :n,l,U: Rllif g,eli,"l!i.mi:r' ¥j[ti ... ,~~,~~~

'lEid1ld, ,~]a,\, iErdlbl.l J1lker r~~nlit~1

liL~~n W41i'MjglilIG:I!!~ ~Qd'~''W'!:!iUi9'~;n, S:~iu.lJi:I:: ~_l'~t _.gj~ W~l:i!l d:er ,1bUl!il,t!!!J~c, tn rnil:i,qUdl!!J~ ~,Wi!!!~.milm@!mt ~~ !ib,lilt; 'w>o~t4:'b

"'OD, .J r:!~' Sh:dhitl'l£l! :1:11, 'l:Ul'~U<;'iihJgJ~rni!l!in DI,ckl~I!:., _

.,,) B IIi.l in. lie 'If' 'uDd !l3ikiEI~b~g~.eJ' 'li't'fJifd_ei1 m:H cSfJliiQ,~l:I~ MU'Cfl!ln gnd, BiI,'ItI,wel~en •. d~IIi' !ltgm 'edI:rlt's:::"'a,~rIi_ K.gn~i!1!n del" - Eib!lN!{:r 1:I:r~poElt 't5ibdl, ~~h~e.tr ~G.Tls:~leie" ~~UI ~liI 'Y~mrlien.. - -

J, g_li~~Ib!!:~t

P~rnn:i&f.imJ I, ICc!mJI P's ;w,! tl!. LtlJII~:r9, Ia~ l(;:~td:~:9" '1::!,f:i:rIlUliiilifl'l1.[ ~I.~n~ 51 i!l<I' l:egh l !!! m~I:'E'c'fiA!:y !!i iI':.~l~,~ .. ~, ~"Lii,~' b~Il' In !.lill i'f '~bc ~~,n!;l:r,i'!l ~.u il.DI~'iOiili Ei'J3r'nti:'~~ ~t" ,9jn:dl ~bCi ~eli.c'IlI,1ii dI'!i',r~ :il u,f~1 e;iill'ii'i I 1:(1 ve.1i' ~~d. '~:liIfI!ci;fa:J:mE!i;:n i~.

SUI!: h, (:1!J,rf(It,~ ~ il'ilIi" ~ b !J!~ 'If',o,I1I'l,q!',! iOIf '" 1C!i:;r1a&:1.l~:,_~ I, nF:_ CD m~ Jo,!'t,. 1."1~ll! ~Umt1Dn by ~:h,~ CnCl:[iil,)i. !:! n. I'bit. iJ'tbiJ!i:' h:!!..I]!d, en'lll'! f I' 1J;!3 lli'I!PEI(i~~dL iII~:r!, '",",',i tb ii'lIl1rit ;si(!IfJ!d !:,IlI~;g. iiiRQ-8it• bet,QJILI'~~ 'Ill t li.i3'~ ,~!lin t!L!e:~.h t_ilIifil, iE:!Ii<m~ 'I n~ i:I! ~xts oont: e.

f1iit:til.l!r'l: ~:'ll!.. ~<ill!rt.b.'~iJ.!I:rLkji!r- ~iHHjJ.'VI'0'3,)' i'

'Ttn. fi)['I~I'~ ]li 1l'ii;J1l'I:!(; U~HW i.iiI, ae:mh:!vi!;-,d, by C::]l:::!_ ~si:~, t 11(l! ~(1 n- 51'iI'U.~ tip", ~lu= h'l u npi!!...,i! i5ii:ll i::i'ilij' i,~t.:r.,!I,iJ:!i. ~'Ilr IgJ~ rfg m Sll!tt amm nt,!!ii. b\! denaa iJiildo!!'l"',smw ~:b,!

g I I!~U[ll~1t1':iJ i!!,f:!;C 1(1:8 co b,~ ~!l!i !litCi bu±~t wi tli, ~:mpt(l' 'm.i;:,gn.~ thai t ;t;I lie illd,i.}];Ited 10 t ~,.p' ,EI .... "ili ~:[;)blc rn.(;l~~~ri nl :- n i [!l.B !!!.~I,n pf Ul~ CICID !ItrU'!ii~C!(nr; r;m,1iiI611!i~~,~ m u.1!I,t !:.la' ~"{Ioided.

D'l]!r be !lih! Sc.'IiJ,'I1L"Z: Ul~ do im.'l:l'fik,f!{ j5J~, !lIorgr:l!ilUg'Cl! ,Am;.. 1l~~5~g' ~(j ,Iii: U.m~'b~l]5i! ~:l1iih121 ~~ T,QJ1ii1il n.'g I!i!:!fd V~:rme~dllI;! n.e '!!j'!3'J'I, T~a,Tn'pll!!l,!?f.l'iil E!;I1 ••

• .., ... 1

i : ~ 't ...

" . -= i , ,

'! :

i !

'I I

, .

i I,

e::::::::::~=- :=:;;~.

. __ •• I I ~':.!31:1 "" ~ __ , __ ~ ~ _ _ _ ~

I~.II II .. 101 •• I :"Il~.l.ll m. I II !j.i!!.;:;I!I! .-_,~ ~ 1I_'!II~'II'l'.'I.'I~

1m, ,\,y',iiin~[ M~g, beii l~lQe.r iil!;!!~,~d~~,~' '1I!:rl tEll min,~ehc~-~ ~:mn:ii,atzrlumcD, i'lu - :ScI'IJ, yom. ]3';i~l~e&R,_ ~.ef :r:1,i:Jl t!l;!l:i 'il'Il,'['" diii"in_9lGfid~(fi :r.':ri)~nd193:~iit w.c:rd~inI. :Bt ~!i!t ,NH::h!'ii: e:i ti~' hI'!; '~bd ~,y, 'il:Ie~i~ il.~[1i'

b,) Z~,:[ t i!' 1.1,1:1[1: N!i:! ~fDn1i!rk;Qn:[~Q' ,g;!!DU~e:IL :ilm '5CLi"nllfer. ;I m . ~lJgem!:'i:i'H~rr, Neb~tl, lifh!:r ilJ.ud:l~ f~fgj ~n _ K~~~~' ~it l~'G:1i. :k~1'I~JiIin: mlt "lUi] ,cirJ;i~r :§taroll~~n '1.1'l1:di S~Q~~, iki'i.r k:ilr:-M 'Cih'tl~ g,ro~!l!:rlll:i 'W~'n~'.]~ j~, G~!i:flIIIi::1fo~rt;. l!J;i;3e!t' ,j] ~~, Jl;n~d:;t~i'h it!I~'b,i:li t w~'gde'!:i;r' ml~ d!~Di V,oirtei], 'Jje~S(![i'iI!lf \V(ilI!i,n llil:'hkill t '!.The 'le-:n ,

Aum mil' I~] t~! QI h ,d.~~ (lebg~, ~~_fijl~i.g:~[" ~Dt:n:jjg'i,OO 'l.:I~tIi, ~ ,~:fi ~lilI1S~Wlgi an, dI i!iS \DIii!1l;e,t'!:rnli!l::' cr~li:m!hi:~

Si!l\:r 811jj~ !il!n.~Ul:mM.i2\n, :in D1cih:J.cbJm gi;l:b~ te 'l~ ~ ,e~ i,:!!:, h, lUi t. h~' m; (J~IE!~' il!~"r!l: V ~mc1lYiil1~ 'ron, ,Zw!;f.E'£I,W,in~d~n (;I~~!:' Dac,"htl!'f"n mil Ze i:a:b,aihn!i!]'i, ;[(;1!1:!rni -Gfjbo t d~~' T~ln1,r'lm~J. ,S~e

Ad;J,pt!Eli1'1~1J[jj hil tIle' !inl1'lIi'li)liI~dl!l.e ICI::rrJ ~m ~:hl"lJ~I:e:1b ~!,!!~;jihi:~ mhl~e !ilim:t ,!l''1~,dI~n!Q: be!Ell'i!lm ~'I'U.i1:,k!ii ~ ~bjj! bil:ili'i" [l I'D 1!!'c:tJiliJ 11 ,fl!l!l?

a 'b~l:like!l" (P1!1l~;iUif'ot ~Zlli. -

Cr:i !",i.[i~rn~':.,] gl1 !ll;e 11 ii.l:nket:'!!i ~c:' b'!ld~ !;;!Hill'll 'bgC!lm:!ll ,iliJI nJb~.g'Jy,t;e ;n!!li!:l'!i!,~,liii;l' dWi~;)g:1 QlilS, mi,~,mi-J.IIB ~11l: IN [lmil~r lind ill 9;[!irn e !II,liiIifl.Si 'Wiii(i'ii:, m,i.i[!j t ,!I'h,!~nt: ~ 1'1:, d ue l.l.ffliii' Ie .il!U tumn,

b I 'T1.lIp.t~: !":Lo!! emJ;irg~"!.\y. !5b!"j ~~Ii arc'..ll uf.:H[;IIGnt :Iri"i! t!li'!;l,IIiL~ ~:~. 13'5" l:"iSiq: .JOiI'LIil!l pol~i9 ,D1!!!d bl'!llcoe a, .a f®~T ll!!!3,t~ ill, ,5!~ U!UI!! I;!!!:' ~i!!i'~t.l1n:r :Fo1"fm c;Ei!~iI, ~g'~lJ' be b!J:Eh, l'billY !!! m~i:' th e l'Jid '!l[li atage of o!!!, i::~fti1M~!j;i I:GVif:le: ~omJ((lf't.

Tli!l' i;iit:h:i'Iii~oph!'~ 'of (;,8 fu;f'ifl ~!JIf!U:j!~ fhi\Filf.!! and !l),ci.!rJ]l U;c.,n, liell Lh.!l a,J;i:L:.rcf;ry~di:RS ~i!rl!'!lin. Il~ ;E.IIiBiO Yil,l'i,j~ f:olf" te:rU:g"

Tw,ig h!,!l,~:J IDiI' t wl8 W'!I~h ~~'mib'ned, wUh ~Il!ll '!lU!:j r"1I;!)g.f~ iI:H,Un·pib· wj'~h the FJir:EI:'iIC]P~1II1Si I)p ~,EIIll1l)'_jn ~s(: Vlllif'r ~;Ill]~.

~,

i5~,Ci,!I I~tdo~'t ultd!. t:.c:Ii~n. illli!i. etnl:b~en •• Z~em. 'wi:r.·(3 iii!!('< tliIrI:ti:dli. t der 9~e~d!:J!i.11. ~'Z:II!'h.] 'niB Z· H'b.i!liRIlIi! 1:'1! ~riiR!!f.\o. GeTlhuJlJ~'kel t emeJt;.

ZW!IliogldlUeg kGut:G Cil:5l :!dd:'m, ;tQlb:n::]Jt ,~ae:r. ~.n

lihl'Usfl) ,~bl,'Ut "!wlI't::r.d'CiJl; AA· 'I ~ lld'~i~U. ~~'e(fi {li~

'BUder ss 'llifid 2a.

'; ~iI:.

:t :a lI!iJI ~tiC 1:1 lti fl

~ ZI'!!!Itil'U~It,QC'}·1:

~. r-.-liiili~i Ii ~

s, :t.;;:.~liijjrllb::Ul!q, '&.u U fr - _,i'~~

letllli Dab'll. V"ii!'n, Zwo'lgw llden. .~~ _ v: 1i;i'!~L Wlf-rt,t;ilin .f:l:d'ft-'Ci~' ~nii ['(i,~fm"HW.r:i:i'C. dC!L"e!:n, N~gll;h 'J.j;iQi ~9i'll a1!lq: j:~!!!iiten'r IEiiItCb untm h'-n;glim, m ':!!91 efl., V'~ U!rf¥t.e:II.~.~,d n~b~ ti.'d R.~ :In dIcbttl'.f. Plli~;ng' '7liegel,B.11.~CJEI_i3~~ ugd.J -o.'b..g..~~~~pdll!';f; mi~ Di'lm~1; ,S~~d.r_"rii oQm;" biiegsil!!D,lim ~'W!!!'igu~iJj, ~n ~p~niE'n bd~~~g~ f.IUlt.l24).

.AtlJeA ilh :B;Lih~'bBH iii d.e!;!, :Eitittea :Ii!Stl t!tfi~ ~-- : f~'!, :EiiDl:'ig[!JfU~' P.atll:'RlIT.'~' ,ij'U!5 'we~fIleD. N!l~e:!~ige:il !5eb~

'65

T:hwy' aFe set '!.t,p' vrury ~i!I!,~dj't DrlJd ,q'lil'~kl '. hi ~]IIlid~~IOn_ more ilP'U!CG {iii , .:.~;It!',,",\f!'d! '_w',I.lb the B:l!libe m u!mh r of t~ Itt ~iU'!II,ms Jli~OOIf.~,

I 'fw!,S ,ut,1i mol" 1lQ; ib'!lIiI,t ilJ IImJJtJi::"-.I!JIBl. hgtf:~ er.!l!i' t' --iQlJ,siJ

liOi'm. Qui d'lrlif:l'f!:f! ti~ ,000 gj 'YO' n lm tbll! pi!!: I' iMls!! 2. .;til'ul 2~;.

"I. tlBl'd~lI ~, Flu

3. T.~1r:!

1,. .Pl f,I pi lUi ill .s. ,!\i .. ia!~~'

ill. SI~lf!1in!!i PJriiQII

:5.lfJ iNlll~i! 0 ltd !pil!llt.'! 'b,r.itn;mta il:r~' ,fll ~ llli,i1El d I:g s PQ:f'!9 w'im:h wi ~. ,!'i",f."Jn;g or' r 'il'xiible I: Wti~'ii. Thdl' fU ~fnl1!§ mtl't h n,hl; de w:cn~·gl'd i:lll C:rd,IH~ t'liul:l'Elin, ifj,r~f' W:i .. 1iti'~:2i m:oo I: ' -':p iC k(iid Dille lI.p-I!lii! {lithe· .fif'l!lil[!'! :00 I: I !lilia, to h.!p.

"'. ,,~e.nati, Ilnidl.a.GlfiIDr·oIt!! Ipi;II:-c.~ki.nR Dr: ,~E::nl' [~'!iriglll '.!B.~, rn ~ -,il! a soud ~I~ ~i:Qg ipl.ll.oo.

..

!5.lrl 22 'bI:oo _,It 2w~1 glo'll'fillc lund :Zwe'lgdachi

,'g';:,e ''9 ne t, S,~, (~Cie,il I!.I,r~d, ~brU'lZt 'Y~'r B~gi!i:iill:uhJ,.c 'uD}d N~" 11:,.

Z'iI,!',,,,j'!lhi'tJ.er.Ji !..::.o nn II! , 'llIlIlh :i f;I die Erda' e:lingeballl

W:rt!:t!,PI ~il!l ,sindi d~nf;, tcl~' I, l'!l L:amelll [!;I:tld, vJi:!:t \Vi!l'J;m,'!i!~. [lc r 'E:r!i~!ii~ ub li!!lt, ~tiX'!;rL§.l1j,SI! ~ti,_ V~liil,teH:k,~n .• ,:l3ed~k'!!l'1t d~!I: Z'l,"'e-i'iJd.:ic'li1,i1!i~ ::iJiillt, 1E:r\ll'll!: C! ~I:' SC:ilnl;ll!0 IJmid ~;rIe'i: d!l1r!!!l

:l;iL '~r,~1 h:f'ilfJe~ T!1:!:~ac:ltl;c'~1t. ~ L,II!!!i b 1;jjf'Iir., h;~, 'V1;!':I1[\sllblllrt,

'Wo f.la~, C;e]a'f1i'i'.l!'~ nJi!;l'h t !;1I~!'\~~'illr:Ldi li: w''!,I'~!Jl:i!5~l~ Dr:r:'k:'!lIl'~'~ b~ If'~. C'mi1J,m, iJ\1J Eli I:'rlii::h'OOnq :l'e§'t"£:ii:' 1J:nlclEkUnfl-g veT~i,~h let WiErue-, [n d i· ,~ 'La!!]"!il ~'~. gg.eig!lie:lltl! '~iO~;H'1!i t'e'lEi~l;ijupl~, 'wile Ei!J1 z~i}jolf,~, Vie': ' lill:PJI'1!i i S!:'h;e~n;,I!!ii'i" Ii 'lI, lmi).,er. "~\lll,e:lh in. ~er:~~..ijH~~ GfctlSS.t dten. f{~llei" 'lind rriR'!5~ f.'lIinCiI1li Z-u w_hW~n, P.~h JWII 'Wlnte:r' ~~!;iell !ijc:1iIi b l Q~s(t:d,c:k.'I.'fU' II tUA\fl13iUl.g' i'fi ~(}h: b. n N~~L!lJ1le;r):; il:lin~!'!I 'W~rfi'il,~ ~li:kr! iili ,~in:rii!:'lU;C~ d:i,e ('!~ii'i! ~€;""i:ii~!: leqjY!~Udli~ ~,~ill bi eltG\fil,

ill ij"'I-"' - - "9 ,.;I Ojlll T j 'tj' - *i ,"-... n ill r ~"" , ... ,JI! ~,.,; ,lllIu ,';"'11, "\0":;3' nlliil (j nD - ,1«"1 ,n.1@ ,.:

It CLI hhCIt:i',a!iJd lU'OIJ!\"'~!iI JI,gain t col!d a:pJ ggj!liUu' fr 1m, I: , grounlli.

"wlS h uta lfiuY.' b~ I:n.d U .h11l£"N,Oll ti"i.'I:t!!, t:'g STIlIUIUIi. T!iI!'Y 1!::i):D then bQ 'C~t(lI!J:t1Dllil,m mot.e' il" ily iliilllll!l~-:!:I :l'Hllbu:;h W f.' Ill(l'r. 'fib d lJ,e"u;fi' ,Brollll,nd. II! !!111ft Itta IC,Ei,M:htUy :hi,fld'E!'I:I, n i111! ad'v.,aJi1I~ ~Dg~lIlS: ~'D 00'\'11:1" t.h.r:l r(;IiI;JI;"it .1iI I,ayil!!r (]I r I!!!'j;ll"~h 1100" Sllei;i'i' lind II1E1:,-ibiO' ~ID IDfi liC'a!\'~!'Jl III_B !:4?lm'~'bdhnae.

'P~,rml[l.mCiQt ~ bel tfHl'lli !l:iilC rQ g t bill Ii1lR(: Ii!,d ~'. - iC!~Ii!' I he: I' rp,i~ If:OCIL ~t D.Efer d qli-li IB' (Q-\~f' lI:rul !Gg;I:l~I!nblme.nt.~: , thl,d- 'C:L'ii!!'ile. " \lll.=.blu I..: e~I!'Ii'!it!·e:y. ~,~tI!e.c'! I'i, '::I!I lit!';! l,I!);Illi! f. I"mu>. ohm' ~ :i.lfl!l;dIi:3: !i,Blr'I1,i'iI;, h,a~:p ~~f~'rg; !liod, ;ruln, ' u9rl k .. -!!;I.... 'I!ii,j!'" '1U.I',\tilr· -,,----c' 'L·I~-

~ _ _ _ __ !OJ .... iii _ ,I"'. 'U' I ,~!!! !~M'mC 91,,;1 ~.

~7. W l~l, bi;li fjQ§!':i! ',blll' 00 ,Cillil' !U"iSi W' 'rrn ph'C~!!Ii in I: hem, 'i! V1l:I ~ durS~:g wi []i'hi!,r;

Pi! r den ,Jager Isit ..Al"I'~!I]fi Wn ,F~&m ill mS. "!.V',irm qu.'~]tl3 ul!;!d ~ I('i;lC:h.l'i:lil l1~U~~ ,A:IJ Sdtutz: ~~r :S~f:c:hl~nh~l~:r ',,", 0 F·!ll'bI.lil.uI.~'.kC[lt !Jiilid a1Jdi ~J1l;]r5ii!!md;er V'erwc,riIdilll:il g' 'fll:ud! ~e~~lilll1- ~ell$t:·w rd .. n, & i~u ;zw;e~kJ;l'f;i,a,i9.. C:1:tiil'! fII ,"'t~j:l'u,m. N 0' ~wn8i)l ~~,",~rutl!!il rit. ~JL 'W'as;~ ~r.dl ~ til! il 'V 11'" fJiU::tU:ng mL~lJIf'i!h!rS!R ~:Pa'tr.o3'b1nl:I:i:id~! mH S Leaf.ir.: pIlI:'(;j~.r ·Yl.lr,~c::li !Q5ise:n ~,. Etw',(i!5i ~etl,i!bl g!i!wli',):rdo8:fii12 S-Lr~iC'cllih.Q I~!::r 1Ci~I1iYJld,j}:r:I, :stell. ')ejell h;II~ Wi!lil1!11l m _it! :5i[,e VQC'tuir 'i/QfS1C'lliiIJ ij III lCc'p rl!!ol~r mi·t! t.

'\iVei!!1lin iStreichhdlZCl:J ~~lerl i );:a:rUi :rm t (!lin..:! ~ .P-iii lr i;ill!l~ ~"j' folge:r.cl!e W'e~HI .. feg;e·:r. gG!Ilt:;·I\;II;I:s!il~ll·' Wiiitdh;·p..: Cl.e,5Ch~O· !1,l.ltlrn.nen; '!J rtlfi~!:' Ern r oI!iU. do!5 :P.UlY'flor.. ~i1li:r P~;J'j,(l' c;,c: i' 'L:i'~~tel\~ :rtknde !i.c~hijut(i fi,i' P·(llJlieI'5.chlfd:~e]. tUH!'!!!!:. Grill!i ,itI;d[,T ~~'ul.lic'he:l! 7!'ilifidm.ate.rid ~w'y;~"e:i1,: wlI!.h;ngc;dflbt!l!(l .F.1, I~t:,,~~t!l!:n P,!;Ir,;Iiufillt,f\cpt if); dJ ~,fLt~alle-,rthii,l!!ie stac' ,""1.1: oil,1,I1 ~.'eJl 'Y o.c·b!(i'r.~,ri't.~~ili:n, liin.c.:$~ft ~!!l!eir:D 'ood clillllin '!,I'of ~ d:rt·" all! j!!,~.liJtl~ 1'1. :EI~I rC!l.id.Il~:r" LUif~ l:!it ,d~5!' "f'~'I!H~(:5'1:II:l,i;fl,I]{l~I'i-' 1Ii'lii.c:~: .ei nI elL 'Es ",d d, ·fl eid'lte:d, 'Wlrllli1 m an, ~:lr.ie, 'fer!' ijjr!Tels'P±~:z:~' v,om, L_,u,,"JU~~~::c ~iI:w~ !leu.c'~lF.i~,tQh d. ·In IIll Ii d.slQ{l ::!S!l{Qgt: Yn.d e.in~' .P.if..I!!ii! d!1VQR j!'!,I,clt iJil d.lt! POi!;riilIH~l' JI2i.l~ ta

:&·ei ,S(l(HI:t~.s~~i:it kinU\ '9'ut g~ei!lll';: t£~ _ 't!nJ!lulfj~oIf 4u:ch mi t cl'Mi~ .13n:!'1lfitflil'l ~r.iI G~.ut !!l"i:'S£l t~ ~ werClItl'I:'ii.

I}.as. we. i 'tere' Sc:hthrel1. de:5l F'i:!!u'l1!IJi!ii 'wi r-d, dUir:k An:zti,f'Ij d· :ll.t~dH.'\l~ [~. i:Il '25.,) ,GiowEe du:nl di:J:rh:' ,FI.:n. ben~.l'!.re:l(ll!] ur.iid tl11!C'kiP.'"I)~ Gr.-!li!S ed ef~!'lt lut.

2~ HI!i!lld log a d C~gi;' I: Fiol!!

l~ hi 'nl~!c"iiS Billlf.}' f~r ~tl~! lJuel'~l'i.na Ie huil.Jt fi !",e:s, .u.s .ill .501t:l11'r;:,g' (t-f wa.t"mLh ilI'g,~! till oook. M ... til' . !;l'!'i ![!!J liit' Blwll,y~ be FI'Clt~'1i cod Il'Bob~~ ~ i:I!I~~ Ii ,t II r~ i!uulli iJ:~d ""gry S pi iii" fI.gl)" I It iii, lli ,B9~cl: ~1d,J;!,BI to kei!!il]l ili.I1J;i!W iilm,B,r.,B9IJII~Y t.tft]Jpp.,~. 1 Ii g; wilde~p roof 54'll'pi"-r~[t C' com 1iI&I~l1' ,~bu1l:ii"iI:!Ift.e£W chj~l!d1 'W~u~ 'I .... !U, J. MDtJ9 t ma!h~ h. - ti· .. ill 1~8h:t m(!lfoe 'i:MIi~b I,f a IIlfiY a,re 1"1ll blbiE!d i!!;li ~'he ha h· be f>C!:t~ ,II! u:ik·

in.~ thml. ~

U :Q1.a td!ils.9 are ,m,lg ~if:li~. h ,j,1I !If)m~ :Ii:1 b;I!II' to "~,hJoo,1 '. fke ~ ~ .: tI,g. ~bl]1il wilDS: WJil:~~ 1.ll'Dl!)VIl" iUlIG' bU!ll[i~. pg!lil": '1;115 i. of 1:I1tl' 11 cwder gn pEslI;e' 0.£ ":PB..p.J;l!l:' ~r b. a!v~: oa!JriI f!1i1,!'Jif'!?' W'ud!l!, diry j!l[";U6:19 or ~amL!lIf nUl Jf.'hll:' utek A. ~gft kJ~1:i r,1iaPQ~' plu;&: in the .9Ib~], ',I:['C' at: ULiil t!il,",'pg d iiilfll.i,iWor.ll ma,tlnIllJ. ilI,ltd! b..!U1;,,; [9t(JI,fltv, ; ':S~'ljjigr'd:~~" .a, ril"l: i~ Il~. VCi:")' eas 'If ill. :1!a,gmila3. 1'."- It 'WQ,rk!'! b=,ueli If tJ, I:LJ'i!~It;HHjli Oi~' t ai' fillil1:l: ir!llm. iii' :(I,8:r ' Ii! \Qdldut .. 0 tbe

P~!'J~~ I

lm. ,~lftJilli! !H.n~U,B~I.. I.h~ r!jro :rg.:Lf, ,i,ml mhgl' Wlri$ !;lle'pill r- d!

Cllf.i: tie' i8l1i~'t'ifj d. w~t'.h thl hi!f!rnp tiC a I m.

A.f.i,C't" is nHhi11il., Ube nll"iI:!' - ,i9 IiI.O Jjij",hdl,~·d iF'Uil;;t.h E!W' b. if a moll 9:'Oifl},fji iO-viU;, J;lh~ V1:n8:!ll tpi.I!::~:YHl· .2::5l, d~y pjtl!8 ~w, g!l, iind dry :lU'IU!I.

~;i~,t"· ~ • .2 Si~69. S'tait-·SIlQlfliI!d fir--c. !P,it F.in.

Sitmi.b IJ!'I"Hih Sil,!!!1,dmIY

'9' - ,.

ILEliQIHfe.aer sind 'I UI r ~d~ut it I W·c;ftfl. diie Fllib~d!li!iS'(l ieS g,I!lS,LI.'lwt [HI 'Vo,r.'t.IU!l~!lE!·[5W.f11 Af,r.~n ,d,{lJ1:' A 'La.;e :ie'~9t.

lind :!6.

1B.~I;di 2,(1). :atl! kl!!dc·l!!.er gJ!\-r,l, umilimllba,("e'5 :F.t:"li~!r

Sb;Hs. ~DIB, a • V~ :rfQle~ tl'-B Ii 'YIer ra~ [,~C~'~fi. ~1l,'Ii.!C~.~~~. fil~:d: 'Pii~e:r~elU!,~!: g~,ac'~t ~~~f.j. [~ iilh~ :l5t ... tIll~_,,9~~,::rt-:,-_~t~. J<~~~~it .. 'A'c,n An]ii!I~e' ~m_~~ Hl[}frl~:iI, Dl:~~d.CR J~st,; m~~ d1e:r' Rlilt.!!!i!:ll :So .lbgd~ite·~ 'WlI;!:~ l!1n. ~ ~,~ >eli!:' <ikh .. iWI9ic:higD

lliJ u.m~n "~r~iI: t.

3" W. 'SCI"

I Oliii:![fIi,~c·l:i:~1:\"I.'i1:ge~ .i;lU_S Ww!!,~:"l Ilren (lU~~ Airt. s.~I~:; ;;'~~ Cj(U'iU B ffrund;i5lit:llicl1. a'ba-et:DE~t _ 'W·. m 11,., W~~(!'r.~nt •.. eI~ rntn:'l!p:~. ." e'U n. Ito ttl. .Im. .~ tfa.U di.ifi!:i!;l' MoliIOndi me

~,ls~·l;t;l!jj.

4. Ab!l;rL uiiid Al1~'i!lll

'Wo ~,~~ll:t cbt S!:n(liD vouhli ~lfl ~~ .A~?,!t b?ll''::l'l~. w~~d!l!n ~i n ti, m.ull ete Aflll!l9,e v~r:!J lill:rl ''Iil'Jl.t ~I! V~~i'I'~~ l~g ~m;Y' N·gtduiI"~. ' cb dgs Ur;h':',Ul::m er.~ ·.nd ~ ,A:",Mu['"U.r::g ~lIn Amf.~I'-"en [n ;d f Nuli~ ,d~r Ulltet:",·j~("t 'Wi~~~!1~_ V'~~

;- ,.J .'" ;,,";I .. ,'II_ um d>E!m F~md ~~~hl ,1:II'tirDCI'tk~;I;'m ::.l.lli,

:rDLE!1J,.I E! n .,.,,1.1, .. , _. . I.,'

~lt'b.~I1 .•

5" 'Ve·IpOOg~

Wrg V ill:rpJ]JJe~U]lg _ I!'u,g, Ii·em L~~ _,"~r~li~~~ . c~i!i,t siil!~ Ii U:..-. .0I;)lI!'FiE!'JmlI '!{iieit !,l'~;H~ dert: 'Ufl.tc"lI:l:n Pt ~. b~$-ChW[\eIi.

C',fam,pf~'Ii'il"JJ' ii "lEi .ilroli~l' EillUiIlIi'Ned if th~ ~:rne:m, :!l:~ rn!(!!,t ion, IP r:w· m I~ i~. 1i'hi .fi'.iIJ'.fiII: Dd:V.!Dtl.l:l\l!l~o·lli!il t!lIJ'!1i~ 1;lJ:"e ~Ih!O WJ1 ~.I'I pi'll:j tlft lD.

.P.tiiC~:U, .'" Hill, L.grgl:i Mil ,1:1111]11:1 h1 ~'h!ible Pi 1'[

C!U"~ (!!iI'Il!il . hI] lakeD I, ~. oJw,g-r'!I . o~d 1U"(!,!!'ch e·gus: :Yim.(1 k'e 1il1ll~1 BIOI""'" fNim i!l f:i lJ'Ie " U .• ~ bl!'.!'i' to CiD>Dk at night. U j t i fi !;I 0 slIJblll' to cUjWd ~ . .!! to'i/.i;!!! t hili :Htloko ~'MI·[ filiI!: 1t~.fI,mlh.l~'te ~ i!iil !:i.II.c.h, H W!II,Y I hiit:~ il rl1iu p;:-~~ e~ bel' Wi!'en the ~ 1;!J'UEl.

9·., W.B'I~r

S trr[nG(l !W,::: llfJr IHldl (II S ~J''ii!i'llJms tt: f t:! E~ it;;:i"I d., ~ib D'LIWd il] -ND;!If~ ·tHiIl, bi)~ i,'I'Id be"£Qt'fi' UIS',El, 'Wnt : 1" ., 'ufff~~a,l tOD 'a'bitet·~ .may t"~::m,l;l!i~e. '1M! ~iIlg!ilU a:'ii: d.r:! emargc.lr.i!!!ilel'l,.

.1. t!l!~l'in!t ,liil'util "'!Ii _Ii¥.

wh.I!l·f:(!i It ~!S :r:lllilit Jill;J!~~.ib le till 'i..I!:sJ!;'I an Hl~ ".I~B :I~~' ri ne, I t ~ I,i,!!!!~: be o,'fo.idli!!d tluU~I.I.'~!:le5, fie' .!i!t 1!II:t :Dii1IU:' thE'!'-clim,. :ill 'I.b~it ~l:Ie e·.me.rl!,;y·!lI R t'lilliC lJoill, it!!!, g ol d:r.a ~vQ! t(!, t ill ~ S lie .. Th.e ,m~ ~'i;! Ij!IHen, ~'O U n.fi!;! ti ILl: kI,na chJG\F,ill8' ~f' V.nl;il!i tl,fliBr ~ - e CiO mp.

5 Food liuppily. BIII'-:jJ i!l!1eMD

W·h!!l.l:Ie fti].18 8~U(l':r1:'.m~. u!mliti!l ml!,:l,!i!~ !:i'Y!fl ct:r~ t.1ll,!.!! I nd, t·.h,.. f mu S I 'V'l!!q Uj,i9lUhUIi. It" ~H' f'(iodi If,' D IT=!; rvilklig!l'31 U~!!n I!ll'O f{lf; i!l!;~N~~' ;frow till~ a[\fii!lp,

8i1 ~!i!:el'll.J!l!Ir.' 'Von-ill; md, :sh~u ,i!PJ~'9'E!5cpi\~t ~rdE!!!1J ID t'Jiir.i 'bel, iIl~D'Jcm M~ngcl :M~!lb1; '~:!ig]r,~'E:~, 'We\[dEN1.I' :igli!,iil,~rn, JlIUC' bel ,iebil'biC:idr'~I~tgm!l.r "WiI:"rlfl. _kd'c' at1I1:'rE:; :~,(;i~~~un!lJ;(m!IDgUchk:~i:!t: ,n1lii!igll!i;m~liIismn. 1st.

Mit, KQn~~fj;tr'II!','V\Iimllcq~q!, 'Q.tQ a/,'!1 deQ, J;.'Il~t:wcg '~r:=a U~fen 1i'f~do ~__m]fii~e. ,t!!i:, lJei:!:!l~d~~~ ~r,5,gJiDJ Lii1m:';'I!!g~~l'l.

Dfi:t .fnr {I lei' Ve"'Pa~fi!;li aet" imalte:U, ~:UtlW'(i rt11~h~, V~~\~~im~'W'I1ili: l m'!Lllli, :sbi:;l1. ,e~m kl.el!re!l :eUd !l;)1u~I.' d1e '~~:Ir!!ii;:'ld~cI!i, ~oii,tB ~g~ ~lJjd Art de%' :N~[;):rl!.1ng!!:~H,~[ ;;m;5llc.:;IIl!n~ ed~l!! .res~ ',I~~ - dllJ, Q i.l'~, 'Q It ~,.r l.' Q !II'~ ~ ~ :s ill U - i!I u~~neTi, u:mI [iiI" d~""'Il,n, ~r.i::hfO.b,nlilli!il' ::!tlu:r;ge:n.

B,frfil!!.'l~g~ "=,,,,~n 'v_~ !XUe'm~ EI:r,!}t uUJ.l::r. li. .. j'~M, ~~ilc~i Kol.rtaf'E!~JiI, ~i!1m:ij.5!e iJJg,w:. S.iJi!JiO'r.ko&~1 ,F~t~ '!!IJJl,d] PJeisch. Sl~b;~

. F~l'i!le G:dl~ge. ttanlm: IIi:i! N~~,~_ i~l;Y:r""ll, <!~:rill~. W,c,l1:QrLt

R~g ~dl!l."r' HW'~f ~i',i::i!!!~1: w~.t.,;Jen. . .

iP-'i~ llJ.lI."el ~{,! ,p';g I'dtfl,11li ,~;1!i" W'M:fillf~d

. ~I'\~i~ :i)T. f,i~~f~1 ~tQn,i;~. ~i;jeetab.l,c:s tft:r wltiJ,j ~f' ·~iIl Ei'b!1!i~ s" r~t IIInd, r!r.!eEl m-. iliJuf ~d~ ,[ljl'1!! lIUI:Ii:rJ¥' Hili I]IIiIJSD.

__ Jh:!~~~ j'[j ~,d!l! ~fo_~ta ~~1 -b,~ i'i~i!;)!~e'~d 'b,~ b,!]!dC'ii! I l\I',hClmJ i

:F~q~ ilIir iUiI~:!i ~:L'Ii ellli!l',~~;!ciC!:9:" - '. _.

Ri_,~IH1L'it ~~'il ~,tQ KOllE 'und i~gJ Rin ~i.l ii!C!iHg~".$ Jh:'h, 'DC'wi:.eh~, ,:i!;!'1 l~~1;i~n~D!it~~t'R i,"Q,r.. 2=li ,kg; ::!!c ,tlt"!]I3b t ~iGliii t1a ru 1"';'.I;l. ll!i,h;1l! 'E:lf;iJi'rue~ l v~'f!j W Mj}~'H"I Lg1li!:h ,ctW(;j SO' k,9 Wo;:-b il!nl~U·!:;h a:~~iJ !"I,!.:! rtcl, ~OO-.wQ .l!:,'g !lr:Sli!i_ hi b i s 'zw~'i Yon.@ EiiiL:iSiP ~;nnl~T,i<Jdll,II.~-goiiIJ ·l!!~ni,H Ig~.

'U:n t.!:'!!:" Zi!l~'im ncil'!i!l~gi(iJjJg ~hiieir !5ai'Ud~1iji1 H~rec !".IlI,.I~:t.g ,I iii t

da ti Iii (C!l!!]" ~esdl,i:1!J:W1,!lY s;pl,:J!r! r ~~l~1!I ~1}[lI "" I1ilrl i;!.1I1,lfCn'l!"·

! tl hr'~JI.

1:-11 C",~,dl! s'la.:r f"'fatl;e C!3:,f' 'UIJ ~~:rku:nJ't ,ilji;j:n ~,~ ~ f!l{! iii" 00 Is ,~i n 'WQd~ ~!"I!Vif)~r ra L i!j-J,dliiiill'h~[ji, 'w~NIC,Iil.

EL!le mil!! V,o,m~D":.!i L<!!' [)j,n sch W>!B,r Vii:! rdlil!,~~j'11 le 1~>!Ii:fij b~'h() L!6.-gd Vb.! I 1,1 ~Sf!i~(:l:; re(UU'l: .J1~i:5i:h; G;ri:l ~t!,; Si!iIl't; I--:ll;l[ru;), II;'~. ~. I . so] :11!-ii'I, mo'g I h:h:5;~ !:n, i!::~n~,r I'llI" ~hl.~ ~~I;,!l ~"t ,i!iiu~rl;!l ~'Ill;!ni~n M~fliJ~" li'II,!!!iJ ~ g\M!'~:r.irutE!1C ViC:r!'i:.It;I~llk:~1.\ ,rJ.·JbWi,~D., 'IJntl l' ~ ue-:r'i!5,~..:h e r ,bi. f,'1:~!lie lee!!' A~,j h!, y~e'r di!l5' ITA!I]'j~1"! ~t~ ... u (-ft-, l~b~l!!~ "~if!il,t'!::!li:'~ 'U i1I,~.~ f91!!:u f, til/t, 'Ii/(iirderi. .

Et~";I, r'il~ ~U!i!-en M~:JiJ~:~, im "to:.'! !f@JII,l5 w~N~n~ .u U a£!rcl O!ffi, :~ lj;l'~s d~!I'l l~.l'urr'!ll:~ Ii bll:n6Ug' 1,;j1l,(l ~'iilh,il'lJloJl~s'l;1i t~,r, lu ,~].~I rn er 9i! ~1i!'~~!J1'1l 'g Il1t,i!!:rti V(l'NtecltJ11m U~!iI [l,lllsiOO:1,C'HI ~ gI~l~ rl~ ten",

:~~I'f!,rbd kll n r.MiflJ ,I(;,1If lO'~~chl tll11 yC'iii~bnH':hilfn id'I'IIII:;;i:iIl; M eh ~ rt ~N w,hl ic:h~:n, U:I!I f.'LoI'f)2J.!1l'fUbif:'lli ~,c r!£l;m~~1!: [j w~~iid~~;

Cctreh~ic'. C~u.ll'!~1'i: u, d,~r.g-l;" W~ti'D~Jl ;)m ~W1!C'~ m~,j-;J!9;I~:n hi! HI} .f.H!ili'i'bG'1'I C1ci1l!!!!~ .1w1iki :S~,f!J, v'~'3I'!;!ll;.gll !!Jj,:I!d "'1001 OIJii;"n ( u r::-b !i!i'iT;!I!mI W'i:l!!i:$l~I!:'~llid!!,udIUi::Ji:;d '['Cli. H cd~, ~~!;! I, ~fi"':' d1~!,.~iU lil,l him :5GhI:.dlt, ~i.~hl~n dil~:e' Q~'!'.::r t!gl., ;i]b'!3'E!dlCh:~,t , 1M] ~t4iI'fll.

'. ~~lc~~UW:ng aID l1fL!C1Y:n'I: O!r 2~~ :Uk.!Mr..iiIm, r-aw ~!!!liS,h t !:llf' f'Di~d ,1!!!ll'f mill.l1: lind 'd.u ~;' .li,dd~ !J~ ~'" E!!OOl!lt Ul ~i[!)J, 1o, ,n fill] mJil Ei o~t;.~ "r,h II t. J,!5l ab!;!lIUlt· a'no ~ D ti DO ki~1!!iiI ,~tl,r' w'l!",krl. rI M~J!. b i~,lc iii q,i!I'!,i'!idcn~ of I!l!IPAl' Q L"' !WIl hoi f-il ill! 1lllr.!!'!,'WIIi e .. rt.9'"

"lil~; ~Ji:lqu.illiUc!!l (:1;I,'::I~ ,!ill'll.! ~ i; ~~ b~d Dill i9 uch ~klblll!lil~ iJilIIJ;5i. _ ,~o' mQ.!'!ilI t haio i!D:n~' 'Wli!'~~'·s, i!I! IJ ppj].! !i!lu.:i ul..rl.b'!j!1 ki.1F!'~ 0; ~!l!:~,l1f ,I rIi :F.!'!:!:rm..tf]:i:!nt 1il::L'lm{ll",

l?-,i,t'~Ulrn 2 a, S:ledg~' [.gfr W(l,ygd ad

:Sa~Jle ~~JilIJI\I~~lg QIF,[c:ns ~!lu!'tinB.fIill'~d ~bil1l¥gn,! 9!mDl!~, tQe~t. ~ i)!li,~5l;, :8{jJ~'l". ~!U.ei '1t' '~U;,); ~f' ,PQo~,!ij blb~' to ,1.a..IIj:'; f",:r:; Q!IJ!I,! i'm!i:cnn" ~,ll,~HJjld b~, ,:J<GaJhli~¢d, ~ o:roUQPJ!l!.u th 0' Yi!1J'm!r.!I:Il!IOI!l;j;)'1 ,!li~iM'. Care ~lli~l: '~I!!:: ~ ~1Jfi HI U1:g,lli; :I,~, ~~,t!i~ii:d, j;iIiI :Ei iD~1i. ,'-l] \.--V1;!'y I~ hll,1: l t ~ Iii ,mafl: f'rg,!n ",. i~d ... n~;FtnJ:9 ,[lInd rats,

T)e ;fo·:u:j . ~Jn.a"~ ,j I!I Gg;n!9lIQ1~ d3!' l'Jiee:dild. i,!!'! a [; ifi!!d ~II'I ~,fi:U~ lC'IU;noUi~.!!1!!H!i!,d~ raKhl1d~iSi JI i:i III i: 'l:hi!1i-8i~'Q:r.i.mQd!!!lil:!I!!\rI. r; -~:b,o !l'i.l.~ bit! I~H,IjrnCi!l.-ll!gt for ,mhm.u: DHIJi JI!;.ili\Ait!h.

Pu1.iiiJt 1;Ji1:!<~; CIIQ b!) k~t ~ltIi h,doi!li wild 'Col!"el"l:n

'WheiJ t, 8r.1:Iiil:IK ,~nrl. 'jj 0 "!J~lb ,~r~' be!! ~ ~-;:! ed i tJ ",'1;1 Q,d~'n bii~;:::'h Ii}If ,~g;i!'!I[l;!i! filld ,~!!l!'!dil!d' r~r.C1m ebl!!' 'h'-lj!I w:E th ~ 'Wo.trll'l;'. prtu:-{ ~Dde!!f'! I'i,d: .and! II l:h~,~ la:yl!1i:r- i!li\F il:h'l li!tt(:" ,!!!i:n,d tne;rl iCamOljiUa\m',ed.

a ·rn~.I!Si!!! k.lJiillil'll. !~. ~:t: 'u blic:hEn, A.u, w]e Klrl'l.o~r,""ln, :i.n. '~d'!J C'ub~,;" W'<l!r!jz: i!)lJin, "Wel:de_n~ '5i!i.~~r'l:.,ml !I~ 'bo tn, ~n h'lc.h:umne!lJ f.9itt 'k!1.flm. 'Ii~i!t,~ ,~[; 4f:m gll.J; 9' :;>:!ben~n \~ti) gcr: CbIg'Ft~~ :Sl~ck b ': ,i!L lti' em he, ,~e:f!: in~. C; c \re.~c!! ~b~ itfl't 'in ,C~ l~~dlet l!i-h![J '!.!T.lI~ I:1gebr, dn wj!'rjj;~.n;. A,y 5!·· . :i~$$en~fII ~~e;cli:. ~'bLCti!l'r~ Fein. g,~1t: 9 ~!i!oIlLl:r: ... g[~,t, mi\~ In k,' ri!18 HQ!z.el'm'i;l!r.'r liii'ii: ",~n, gu,t V,E [:ri ge~ t, ,g,~,eL m~ IS'le[f;IIl:!!ri 'be5I:hwiil'ft, ve=r9:raben CIder In ftl;:'iIJe:ruUck,ur!i~ren iir!l~9ie h.~,:r:Ig't weir~~.

'F;~ !~~h. !hilt 501gb, 5,11 del' w. :r 'e'Ten. ,J'II~ res,%tU ,1lQ.c'" wenn ;j§ seh!li" ti l':rft iidngtF ,iiIlb:en unil w'OJiD&!:Ji1k l'II, :L't!och .g Ill. ... Piudh -·rt ~!i L

:rm W~nte.1' t~nt :~-(1:h :F:b~h Wild' :,I,eh:ctL fi!'$;t r;jTill,c:rrd1ir,g,I]I1i:t iD g~Jfi:!'~-enem 7;lH.t.oc;,q.

AI IOetriii1ll'k.t!l '~~;!:'I" fiLi!I.n TI~II! d'lA'rl 'll~d!l!!!ilJJ;H,H "1;1. Bn;]-,·

~crI.llJ~Wil;!'r.JI, j1Jl!'Igie-n, W~J.~e~@~~1 t:l!errtll u.. ,1"'11b~:i"I!(.;t.l!~ ~I~Q Kaf{'I1!!!::!! !lHI~ goeM'l.mnen Elc:r~Bl,Ei. Ge~s,.~, Werili~fi 'iii, ;3;,

{i, .N,l)t~!IIeFUna·

i1 '1J1il_ W:iQ!UlIl:'h'h 'l3~ri:!: N!:Jh"!8!f ~ fL~ '8l'Q!;'iI9 bi, *,'iI;Ibm "'u, !!'!i ''iWi.r,d ilm, 'bC!H.e91 :In C-:!.:r. rolg~n~ "·ei.!!5i1,§i 'Io'CHI. fag.1lL Ki~h~.'n~ (tdll!]'-' :mU.rk~~t~~IIIGt:Jen IgeW::r.ne:p,;: DLe' !:i,D~'~ DOifldge Rind~CLS!!:biich~ ,emUl1lrffj.e:CI.· lid ie, reu,~lrte'. ¥."1!!l~ti;l~ UMUSli;:n.i~ht . • b,]l)sem lIlilid :~:n. Ide:Ln!' :SU~II:::kchli!n, ~5!Chi1.Ed~,ili!l;l; 'U!:!l'er mC':1m~,l.i.gli;!m W!ijj;suJ'w'e!:h5~1 Blbk.f!!cliicn. _ l;rllS; Ii ~ir~'· !9i!!!;SChCll~ak g'!!T,iiuql!md :!,b g@m~~llMt. i !i~,i !i!IJ:fg:~ailt~q ~,rQ!(~:n~f1 Ibi;!i, d:i~ !3(::'JtnJU:!I!!.I. ~,(J,rb.e u:u:1 b:cUr:,Mg' 'WIt: ~':;:I1i! zell"stoi!ler, tm4 ~ff\edb n.

o~§ ~'(tIiIlI:n.(')I'!~. g:dtiJleh.-'b.riunlk:'1.'e R][lde:n;~ebl k!lir\, diUi.f:t i;!i\lwed!er ~LI:r S~:JJJm!gI ';;;"Eilili Rb,ooe'l,~ [~dler. WE!!iUln·· m,.c~ L "Zu.g:er u{Jl ICKier ~'ILIk:'~ 1j n'V'~[['1l:jl~~I~rt. gretill;l B~"':fl -!I\!"!l!iJithc ~, ~u {lla5efl"'" l,w. K:"; m,{i~lu :!X!!tl.'", 11 Iii. te r. ~iU:f u h, ru:n~ 'Vlllll:1 W,nS:IliU' Q~ MtlQ'b. ~i~TJ,e;i] T igl w,j),b,c .Inn g',!!,O:l; aRch !!'!JiS, liEN~ltMidert :UfiQ ilili, l"i:'lei.:~:E! Fl iWn t.md bi d:;t tI,l~1l: dl,H,f!;

!U~' ;e1E!r:;:b,~ oa!:;r ~l:5Qi'ipf;a;i:!nJ~Il.

Gi:i;n;z: j.ullm: :Fk:hleilltrii~"!;_i ,Wr!:!:IiE.fI, rohi Qdu I~ :I(O(']U g.eqe!i~fln. WQJ1d rn,. :EIljlJ.Ii,r-e .PIU~!!· .. I'nd, IE;:Ltl,i: ~Hl,t~' N -'~rt.fLg,

. 'V~l!ll;Hbl~ U!i:y bil!l' b i!iIdm j~ i he 'iI] ffi' '~0:l· ,i!~; .1iIt:l!iM t i!lII!',gI, ~,bb,E!.SO';.~. C ',Ull1plt! 'I II wg'!:Iid!!!Jl1 D.90nlli[s.. b.iiJ[l;o:" m.ii.~' ti·~· k.1!p.ll - mH,s. W~l' w!be:EiiI. ,r~~ ."::!;Id b !:I.tl: 'I' tliltJ.o.1J.td b,s WI!U ~lil!!d I;!:nJ~ f! DIU·g 1.11:' fj YriJU~!~ !l'p!'ll;IiJdifn :~,~s:i'J. T~c in~:n it!;!:l i & c:iii!faJ~d. y rw:i1ir:nl ,~.I~d (I'n,. 'flrre: ,k~g91 ' or, e'·II1I:!le.fl D[- h~i~r:;9 In, '!-1iIt:! 'I [,~II!~ j:n dti:IU!I!' pUlle Sf""",:ell.

. ~r. I!~m.iner'. m,liliJJt wm. onmy keep U' H i:l litj'{i:~~1 Y jiollJhl:d iijjd, :~f Pr I)SLble, I~D'k !!d, I!I!J "w.~;Q'~~ f. me ,i; wi] 1 h~~.p ,jj~,moi!ll: lndt el,. ; ·".t.81: ' If ,~t hi tl:(!!~ iii,

''fii,'l~. Cg ii!~' rna~tli 'OlJIt 'iJ1f Unt It .bJ!Pi!!UnrmiS" bl.f.lGlWot":I:').' ,I CfI • .'\I III S, }h:IIUlIl e: ,l.M v.~:i;II gf v.;;i,ld !'1ItWi{M,!' b f: fri.~ I:I! und L hm:t!l,.. iRu<:ll!1i'I. eid !In:~r'l"l s, lJ.a~J.a:y. w'he.,IU lJ:n d :3;(;1 c;i,n m II'~ ~ier't,~ aa !::O.fl-eiC i!j, Iba,li l~tr;!!,!J.

I. Em~,g . _ey Hgftioo

'Wlimd'fI,ll_ t!IQI,illiJ;" l!!fl 8 ,!I:!!DCI;d 'I:!mljjl"lliilUllil':Y r.iU!iuf.i .. U Is bl!~t

~qJfj,i:r-- dJ riil~m :'II IH!U1S' P~rliC Of' bl r.~:h t:rc~,9 ti ill ~Il'a 'r!!!']l gw1f'11S 'Wi!li'Y': 1" ~:me \Ie' t lie cm:r,~'r :L'ouglb. ~ai!:k: !liil!fpoa,ra.te ll:le !!I ill ft. Iml'il!i~t ~i!lyel' "'l1iderfl!ftill'~ h .g,gd, ~y,t J t into !J man POO'1:i1fi'llI: '-C:ImJl!rLn,g t ~'1ili walte:r .1!e\!l~::r'J::I.lli,~~!iJ, coo!&. ~4!: !J!IIUUillHI' .r,e,mo, t!l'OO [ill mftll!iil.i!E!d: c 1"!1f:1I11l"ld~· ahe .pi~c~, !l.!mrUI ~el 'ril: dr~; 1!I,~d br!'Ulo!i:' S:~Ld d!:liW:fii ~md! 1P-ul,VtJ'r~,e UU!'.m. rlt'l'CI!I! u,G!'ur,

The !feil~w·,bll'-g~vil W(i'!Jdei:l, floor Uli1llt. bajj. ~eD flbl.tUnii~d iln U.~ y, 7Li'~:)' !;I'Hl be y~ed t ~ il'_~ ttiu.d w b..,.~.1. I:i r :D'~. & f~o Uf. I'~. 1Ui!!)," l!t[:g,U. be e!,!!!'L:eg pu C'e, TIO d(! UH:I:!I. prE! po,rei EI. d;c'!JJ3 h 1,[I!S.~J18 mi I'k. Ill' W,~tlir" •. ~i:lU 1'1. iI1i'III t 'iI,e r.~' fJ:a.t. ~r!!l'! It h=i't ~ Pt.L'l!l: i!l:!!i ;Il fi ~ I"u.,ui:i't ~.fm: II II '01" 'l:i:"Otii :p-,g:!l'51.

y"'c:r:v y,j)U~ ~1P~g'~e I!~p'ro'll~ i!i. [!:Ii bm IC'S,tll'liI. r.-aw 0[" il:ilJlmkJl!:cl!.

Ii:U Mi3 milJ.5.!lJ:r,III~m' ' .are: DiIld food; .!lrr.l~l!i. a I,!ii~.

gben~o 'B.Ei~. :gltz.e ~lden diLUI'lih, Fm~ glUli'!h '~~Wt~ll;d yi'et'" Ril! r;! fen II I inm, !1jj!iJ: dllf:~h ,fr(i5!' ,efThllU' 'I!:!1.d :!!ii~ lmJ&c 11;. 11 IlH: W'Fi:t'o!i1ll, Wi.e ~~ ~: :l!b~l es!:'h.e-r B.et.bm~z;g 'U",. Seh'r ij,i;i!tlilliidt, urrulrl '!Ii tlimin,namJ~h ~ind (lie am _ti-g~h~oCiuil'il ' .. ot:koMlHI!'!ld,~n M~l,;.t.'h~nn,; dii! .f.re~e1])mr~~ Hol;un,~i'~

be~Mfi" HII!Jeb ut tEn. -

UndJg!1:kl'!,~pt:'!;J und d]~ !iWei5tl1n. Flactb t~ (milt All$; ..

Ifi ~ dl ~ g~I;mJlchh' bB.g:-e.F!)1 1m500i5I!a~deIe riie: b4!:ka_Rilt_e. IDf!! !j,I,'Wi.:lllll:iehe :FlC'J'lm'l:Ef:,~_e~h le (lefin:~U~~O(!ls] ,Bb~,'d iIl,llt::n,n:". ,DJ: lI:i fJfo'bJt,iI!I:iii, j!RIIl~~:en.M, D,]tl:o:n1,offe: 'W,-=;rden. diu.J1dl! m~'h ~!!l,iUiidlj!l3i1!'S 'WEicibef1 'Ea 'W~!5'~~:r. :m dl~ ,m~,n. r'ltlb,ill s,~e ~ii;I!llii! -'CII:!~ Ii-at" eJlIl:mtll'~ ,iO!!!IlDrii, ,~8iln~!I'!I_ .iil} :~U. "d!ll~m iii Ilitot;:b~u::io el1biJ1'Efi Bn:i "!f!l!~hil "'t~j'~ef!:l. ~m NoU~l_[ ,~~:fI Iman fle:dUI:lf.i! 'n-~lI~h Cij~ii1:f;' 5rr!1ruf1.Jf,clliilllill 5.p!li,'Nlt-g ,g;~'h mil ~~en,

An .:11~fj) Ufe-I:"II. "\lOt 19 Nlb:se.n, Ulfitl, s~ lr.:.anili ;nTI an d~c' du!l:k:c,lt W~_glR fa-a :r~lmu:s;::ltilf .iliill~!9.~abf'll", Q.ie: ~w\o'h'l roll 'i'lt::;: ,hL~ '~~I' ~(i~ '!J.ek!:iCla.t o~w geb;8JI4~R d\lr.d'liiln.l~ !tObin' S:~lIId,

MilUhfi!) C 1LIi'. becc ~ :p,m:I!i.!j,Q ou 9, gf~~'t' a Em !.ill:,. wf,je[l"l_g~£; ;mo:U:il' b'I;!!:rI:ies:, Ii ke m~·u nl:ii.l~rn, ill!! h mad b4illib'!!',rrileal i aln,J~ I be-' itllJ-,mc '~ibJ'i! aDd ~!i!,i9ity Eilftllll" 1iI~:!t boa v~ oo·ODl r][i~eil!!,. Cl['ml'De;r" nC8, W!).MI,I]iI:"IIi"-C'il~5!, ~]a~r:he!C'rl~·It. uad h 'wlhio:rn i 'W"',~:c::b ,it[,~ fOllildl ia mel~I'I?'Jg US" .!lJ1I'l!i 'ii!"II;l!!:" :11 UitE1,iUID'U ; MlI~ t'!f!o!lty.

lLfi:3t blli rt ,BC! d iUi!i~ T:Dli)i:1l! iwU~, tOe I.l~~piji;i,glfl {l,( ~ ~]lt!l, If,d,,, 14;wl,!'h OL"U~~:'; .efi!,p!!dl~Ul' [~bG' i8t"e}'b~'wbHe w-eU .. ,k~i)'W11 rd ~-de.t.r' If;Ul,I!:9~' t - ~tI t .: e. clIc biU1 e:r. to I:i} t ' "t is inh~ril!in~: i It them COD be:r gv~d by iloidltifl8 them .fi!'!1' ~f.VtLr ~lgUrl!!i En 'WB~lfi: 'to ,,"-i!J;~e11 '"'0 _ d .ell' h. h 8.13: !~UI [[II add.~. .. £1:I!:'l' tha!~ YOllii ~!IIm ill eek 'them ~l'irrg .iI ~luli!1ij 'lb,at :i.l; ,fJ!1l~I'!" ~.6IeI'~Y.' rnJ!! J!'mer. \:--'--- & 'Ill,I~Si. yll!!lI.liI il!lllIi eiU :ml.iIHil· r~1'Ilf flftlil£" wa,ihtq H l!&o[Quehl:p.

A.I th~· l:ignkl9l ifj,F' 1:'1 v!!ilit':i IIIID"d fax,t'Ni:" ~!!J'U can ,d:ie: out tbe U:diJJ!: ri!i!u-'g ~r t:;:!llE! mll!l !'II!!it.dI~. Thil f 1;'111,11 'be li!UI!III ,r:IlW. iC"OO ked In:' bmk~d~~

m ThIji d'il __ -II'm'i ' !I'~Ii'1- Il!I:!~G liina~ not'!: 'i'Uf lliii.11I11~di, 'filj!,! ;f!I!L I ~iJ~~~\I:I' ~,hll!

fIlii" ,~~ ).'gn, u, ~.[Ii', t '~i!I'r!un - III11JIi' \I.u' -:cult.£8J1iI UiI:Lns: !l'.r iilz ,1i!!!l1iI II~ y!J tLzJ1:I,1l i!I\'~lr.J'lldil1B Ll,jjj:i iY~j. ;ill kill, ~1~'~ III :!!i1~1 ,Jill!" J!!i~!lim~ii, '~\'~~I! wt l~nQWf! !!WI!Ii 1'iIi'fi 'r "'.i'!lr'!! !irjl!!i. -:rtiilrn:!. iJllIi .illiii!lltc JCI;tl~ !Hi f~~l Cil:' 'ltlll . "lY1(i~ IriJ~ll:I, mhu: w.t!h Ull']ii M~ (( lI1lilbBlI':- [p,!1II!i~ajja ,[jitiillii"!mI . !l'i'f:i1,g

.:lllhl!i; 1!l~!lJmp ifil iIl~ ~~Dh jj, iUUlbnl(.n;g ilif rifi(ldi -" !;!ll;'Cftl ~ Ill! :-r II',. "t'J~!;

Ji~llliii!fil !Jf' ,~. mLHJII.!!lii rOliltl ,gII;!;!!f!;J iD hi ~I"! nt'~, !f~ bB[liii,iJ~' ·lIi'. '!i'1I1 kfi,QI!;f,II'" ;I~ ~!I!!' !:.(llILiifllll~ ,~' lib .'t 'Ii .Ir.,

AnhllDI'1

AnJnaU fUr i[Jje A'~5I.1.I'~~ d~ Jiii'g\efl'~

,!I"M~r' .Ja.ger 1:b:l:'iIlIIIlcllit!:

'R.1J,~km~lo:, Dd~ To'-:j'd!5i~:r 'Brr~ tb i!ti ,til;!]. Q~~ J(!:gdlt;e!S,i:,l'li>Et 'z~n~bll,

~:c:k;~, (id~ fhi(hl41f~~k lUl~pi!il. DQ!il!t lei'IM~~e:neilii iPa:Ir.CH~,efj;~,M!i:!b e'

~ch -e-~I"i&(r

f~~;r~ii!hi!l ~it :B~(:h'e!f' BIIII~;~!iliIQ.~~

.Et5:b~iitel::.i",

J,ag d!n.~!S~liJtC' oder' :OQlc:.b M"!:'!'li'!lhkompal}, _

'F (!JU;'i!h!':t: ~~gi :$i,C!f g.!{:j~h:tiJ?;I;;lr." I~:~~in!~!I;Ci:!.!:;;; D~[iI~I'U-li:IhI'"

=~~;~~W~~~~:::J'en

W,~ 5~b,- UI!di '?u~~~91

iIIi,leisUU !!.miliL p,.(!!p~iIl'-1:' .

K il,j ~!nder; I!.i!iU Auf,., 'WId IT'I:Ii~~.r-g;l;I'ii'1J~~n.r,:;'m, v,g~ S'll!!Iln'El~

'U ficl M'Cil!!d UlltJ: '7~mnli::'r.::

,Mk'J!: ~ fiiiS.!:\ti:[GJ;e,['

Appe:nd'"'x I

G gid'EU~De ,f,ow the ~.ltiplDent of' ,t h~' G l1~ri.n8J Ei'It! b, 1,III!D'~rilh ,I}l\ijdil!.:

R,1.!"'~:BIi!lI;i:k, [J,f: P!lt!l:::k F,-]!J'!,!1!:if.':9t1clk 'iIl~ l!!'UIi~ i n,e :IIQI!Jch C'mI'lI,f,a,1!l iPd.(!IC' - Bbllnk,(1!'t ,or il!reepll"!:!l bing WG,bbinl!l 'iJir ~'Il',il - A,inmiU:CI.I.'U~1l ~(iiud'i,

MeiSS' k~;:

C!.!.n,t~i!!~!l. wUh 'i:!U'p'

'Bill ~li!l,.,dish -

CuilllJ:lY

H"gil,nli1~ knHe er d.il.~&!'r ICQ.!tiP.g,B~

,Lllbt!'!:!", ~mfi ~:tbi:li!i! rg;S_8~ni fyi:n:g: ~~!i~ ~'i!i~.~ t DI'tlll 'W~!!I'I;"'l:J;l9 iflru'ICI.nifi,EI k I't

Sewir..B;td~

VI EI:Il!b J1ir.ld, .c]I!!:i[liIj DlB k.Lt Pel:ll(;l~~ lIliid J!i,a,er'

Cal,i!i:m,d,[Ij' ''fV II-;m rhl!1~' 1l11lQ a c:i titr:lg U:m.~::w {I:£ sun

,~d miJiMI -

W,!tl'!:;:,h

Comou.11 Il,sili! l1~t Mii i!I~!;i,lh:!< Iliet

~~~! ~ ll:fiif&!.[Lin!l~

:KJm:t'ilili" S~P;I,t~l5DI!~t~l mU. ~'Webll!!:!Ig,~ ~,Ef,!S~ Hn,f,@''V~,dJ 1il~~,p~Jck-!:bel'li {i!rnl: 'K:~'lIIierJ

Chirtil). ,

Mptr-jm

J"flC!tru~U

'Vlitnmhldr:(;pt!5;

''f'{I:~ n 1;:!!~Wn,

P~",illln W;g5s~rel"ll~t:;e~:mJ,uiiil~ti!ibl~lt!t~

:1F~r~i-!lM ,eq [dpQ!Jllii:~

hll!:n .fj j;'B,t-gjd kit w~['h, lUni{l nf':rt ,,0 i d ~.Ifl:~iil"~,Ui:l~ ~ilIlii D r~i!iIlil:n9i ~ im ~ - '!IJllm:i:fIIllT'.~~

!ITh,i.i1LI'll

A!!ipi:rin Pr~!U!'HiU

Vi tllr'.Il1in ,U.fti'P!!

1'11i!~U'i,B.'I,b~ Ci fer-vi U:E1

'Va,~iIl:r pUn r~i,~ at~ i:ta 't[!i!Ib,~tE

j~i!lE:!:: GIrIiiIP,pe iM'IiUiifld:f'ei"nt~ ~il:L5i Ti!i$'l;;~~;I.l!Jmpe~

Ki! I:'lefl!~ a;~o:!h~ IL'!fld K~_l:'~~ :Spft t~n:

K]lIiUI}n~G:liI, ~;iig;e

15i~1.l'~rlil: :z: iilig~llI~ II;Lndi DU!l:bt5.!!:her!lllL_ z.i!!,r],it!~t~~:f!1! i:@lilt£!1:' I~t, r: H:l'ii'tb:~tIi!l't!::t;j)r'f 1::riIl], ~"~ r prie j if@'

A:nfiangD

,A_j]bdtuDi,~ ~'it' d1~ ,11~nu~:eung etnes \t- - tbk--:- = - ---

, '~._ ".cmp~~a;

~, MfI,m!ili:k)ilHfi.l;IIJiD iI~d m;:a;n~

:2: J nd,d m t, !ilhiIJ V~.I'II M~:fs~b-t~Vf_I.~~o.> 1I!i.'l[' 1. I c'lttlLl!'n'Q5,"Z~il~'r l'illl,d] d~'~ .,;q'. iN~f d'r:i ~~umiC'~1 ~ii!I~ Df:'i1! hen ,del' T,'dl~' '5t:hdlDe rli! i4re:!;ii1~l1~'~r ~~.Siltelie.n~ DlU1Jil H't ~:~1 1['Olrll p€l.D, ,;;iQ ~I ~ i e ~ ['Ie :?ll u le~ern. (h~ K~:r'tJen m:i ~ CiUe,tie l~ A'r.{I!;l g'!.l"k ~ :ntc Rn. CUI!! ~~rd~:i!ll.d~,tiniie]',! dl:'lll ,d.cr R~mti!J,n!,~'" ~~~9!!: f [!';!!I;m Qg ~re!!l '~~Jt~DJ'~Ili~, ~i(i!tr ~~~~g.rd{~~11 ;::~t~t. ~:fiJ!irtill: rrul :K;j)'m::!'~ iii ,5L.1n!& IlIUI:Ii 510 ::!lU d~f(lh.en" d~Jl ~:L~L' Mal[llll'ilcl:1'ti,iilfllil!l 'lind. N{I,rfi t;h:::l'L'~u'm,g' ~if{Ck"e: n, Dte 'Mi l,1j~eas~!f!g ~A,b'weict tir~g' tLr. M-Rym!lt..na.!I:3:~ L V'O_[jJ], 'i1 illog!~l'iliJSC:]ii;en NQmp ol) biril;lI':Ii::n'l lli~bt. b:e!rth::'k_st ~hHg', :;:;iJ; wi!! rde:m. JE!!td ~,5!, L"l1~ if(;;!Jim'te ~ni!iclDl No r,de:nl ~i,[I;gef.i'!:'l1tel N1m,_rmt :pJ,.,:n, dt-@, F.JOI!ii~. ~ ~i[ID.~ Ih::M'W"iIgi, :stI' ~~,t ':lim ltiieJt.itiiii S~,d~;r!!! U:dtltsi O!5iI!i!!(i. Lints, \11E:5ten, - NlI~hd@m, dlil'r Q!~!lli':iG ~1~oo~' p-urdQt duclii, V etg:~h:E!n dei' K~~lt.e m'l:~t ~@i Na tnr ~m s,U:mml ~:~~. Ue~e;n, 'VOl!! ;Ihm .;tn~ Geli!!:nttetl Uljlt'~ .i~ dR:s.~lbe:n, Rti~t.',UJ!i~ w;i~ di'C: QfIi~51-:P'KN;:,hIIll:MI~11!i '~ur dlE-l 'Kilit1J!!i.

1!!Iil:1bi SIl!iJUJli ii!!e~i!I!!

li:n~r:1!:! 'ifj&cr:i Fh3j~hJ1te:h ~:5 M!!iP~!H:t aiDa: ID~~ Sb;!i!I, .... fil

CI,o;w .!iXil'

Saw

1!ID~.iII red, 'pJ:iel;',ij, elipd wl'r:,: mi U'f:ir.~' C.oJIU!I;'P',E;j bll!ol :(iI1,gY{!;i :rm:r !lL.g]td [i.ji!! ~ Wh,j:l!Il:i:l

A p,pe:nd,ix, I]'

t, Ml!lfd, C·OIllPill-:ilfi, ,1I.nI • .Min p

r~r;~'~ JI!:!lI! [1.1'1=1' I:,h:!!, ,gri,~'1'~ t~l"IIi!!i ~F..j:II!JW' w'ii'ib I hi: • N'" ilI!nd! the ~:tl~,a':t( m~,~k:. 1'~;n, ti!t,!l _ UM] ,t:~m'~H!ilg 1011] tt~fi Qliip I ~;n fr.O ~HI w:iot!b :e]!'",ir;i lc!nl£l,1i p:luDl.~!!I~ r:QI :1 he !!fio["i'~,-!l;OII,i'~I~ lin fil J _~ g I~'ha,t .:.fua t~.t:'~K_, :mad, JiI(J,i~lt_i!il to Hi'll!' u pp~j:' ledge o:f ttllC' m91!l;l (,it'I1I~-Ul!l. ,N:()oW t:hli ~·!;!;P wi Ul t r.e: !illiorn !!1I\DI~~ ,I ~ hl:c-n~'dl a~U 1,1b.: III !1I~~t~c :nel(!~rn!t :i,~ l.r.I Hoe witfi t]~!I.! i[]-ri~ntm:lli :!ll'!t'lDW. ne det;jim;!i'!l.uHI IldtrJr;H''-!Ir.!tl~ b~,~twfi:l!;ln_ iiljJ:jjEjiHl:'t I,: iUliid ,g'~!l'gph[.;: ;;g o::,t.h_] ~ e~ rI,1!). ~ lb~ ~~ lu b~ il;;:O'[litlfdem. N ~w tll,e m,lLp l a I;HI'~!1 t'~1 e'~ li)aJ"ltli,J'. ~~~I:~ lOll, t Iii rl'~Ua:'i!,;'~ t~I!)Ifl,. !!:I,gy U1: ji::l hthi.rild jig ill; east ~':fI, to !lie !"~,I,~,!; ',""E!:~t t!} t he .ltd., .\nl!l:" hiavlllli!l diU'l:fJ'r~jni!!'cl ~'Ur." Pi;] 5~ ttil!~iI Ij,~i Ii::[]"mp!!li'in~: lIt~ :m~p mtb dH1 ~I iJir:r'DllDId~ng 1 !li'i"D:iJI~ litH iP(lrnb~ ~,'Ij'j'iIJ,y ,f'rQolil fuii! ,~o Ildt.bOD ,BIN' .j!L 'I !be :aam@ dir!iill'iJ !:lilli' ;i!i~ OJ] '~:'U:: .rnl;! A', - ---

::I. Fal.'h::g:gm, eJgex Mf!ll~~b~~~ l"IDiJmP-id)iI,-ihll

!!Ii) F\t:l:!;~l~iJllllJI de;J Ma""':5('hrld:!.~un9 ~Ii~, t~f~lf~' ,d'iI:Il~rfH'~ 'U!!!U1 de5i M~~~~ie.'i!!50~m:.

il!ii.) Abrn!lu::'!,[:h- l!.nd M~ii!ldtri;t'ht'!J':i!!g~~_k~ _i~"!ir :~~[ J{i!!!: L~ du ~dl, !elDen ,IDJeistifi:Ud£41 Y'erl1dflii!:le:n.

'b,'b!] 'D'~n __ Ma;Cl,'~tJ!J:n'~~_t!l ~~_ ~ll!r;A.~leg~~~~l ~r~e ,:~'D ,g dj~~ 9(;!~5I-e:niJ, V'erbmd'!rn!g5l~1J:!!"iil: :o'lw:Ls-'!!;')ter.a Ab_. :mar SM~ ii![fUi M:u~l~ri!~tt:.l:Iig:s.l'jl!nl~t ,anl'ei!t.!ii!!'l'li & ~ de.r prell m.c:b. ~em, M~f,Sii!':hrl:~'Itt~fi~P'1Jj1il1i t 1e1E1J L

C~J l, Bel l:~e mj t G1:ttO'me.k: NQ!I!tH3Ud·ldil1iJe d~i!II, KaDlpii~e~ ['N..:Sjl t1l~~dl. D,l'ellu~n di~r _ ~~e~' !EJlI:r,r1Jjh~] . ~I!.\I, d~j( '~!~~h~~@'i'C;gmll=-, _ N'o~d,.,&!tl~ !Gttte.rn)i!ii:zIJ:rne: ,!ii~t l~~~" ~.bl mi!!illll:c:n:j1 iIliW die. j"e:b;t ,b;!i: Pl'c lW ~~t,

1. :8i1ll. Klute, QhJti!~ G:E,";'l'fjrnClt.z i _13:5_ '~~i:~g·l. d~ W ... a"lUni{l: H5l Kom;-P'I!!!~~i!li' &:I,~ Dg~~~ 111,11, clEf Sd,(j!'D~; 'la:r.!~inel :m ~en Od1!f1~!m ger. R:a.rte' ~ !';'.eUIi!! Iii., 2a'h~ 'rne!l'bn. ,;l!iU!r diii! ,t!l)!t'l,L d~:r :?-ftil'l _dgt.

D4DlU :~~I, dIi!t K:flmp~~il!i~l. 8(17fidU(!i,~.

BiI!I~, (;!j!il;.~:fi!P~~ 1i;1:I,;Cl~r '!l!f!! ~:mJ:j_tl:eJ t'ell. I(;i;lfr.j •• :pP1tll'!:mil ~m_ GeUn:IJe _ffii5it m~, dii~ OComp!1b~hl ,- uf 0 {~\1U) !eiJ'J;s~ele(l1~"

b) I8:~, GIIi!!:f; M~,if~i~i'Lil:'b,t ~JlI!Ji~,'Y_llkt 'lI'it!i~ AIlm,l!Il":Ic:bl!'1iI~lI:,'~

~!Ll, Sle<hm, Clili~!l1 i!ij:Qdi; .

lii!fij d!CI rueU-Lli~g$pg0,'~~ _ ilbe;r: m:llU'JllIJ 'IlDtd! :&\(JI[IiiI lin ~i!!r

. :n(iiiillbg(jkl~.'te:m Spi~ g~l {jf.r;)i~u~,i.SiL!;l!irl1n, ,. _ .

bb-] d~D' E!(~cllgli~ -!t!~i~~j ~~ 2.1!1 dl:\ehen, dl~,~ ,~~ . Mm·dnl1d£il.wd !:Ih ':MjDw'4!j5~,g' .'r' Drr,ehKflE:~: 'I,!i.~h:ill ':. ('IY'g ~'!£Il, ~~1 z~~, :~E!'Ii.I!r.L ts'~l,

'~~,t ,Jl!iI !I;~gt nW:l. i:lIlc :KQ:rn.p~'Dlah! am.

c:j M~U15Ch;l!:ire~ J1i"dh ~[i' Ko:~p~Mbl. _ _ __,

D!ImU, 'l:l! t, ,dw, D,reb:!llCh-l!'lbe ~~ g~'!l!i~"Illl~eU ~Im. ~~JI [;I!!:[' Plk!!'I ,~Ull~' !lei' 'lfu:lI:a.pdmhl ~~ebt;., f!;i)jl{l, d~t' _:~~mpal ~g; '~u ~Jt_~, d d' d~ ~l@lElnl!,[3,GJ !;luf d:le~ ~Qvel.i5_ii;it'il rI '~~!'!Jt. Dtl:: - M'ilr'rse'hlr,kb'hJ!1:!1 151,1;, di'i,iJr~'b. A'fi~dCfeal, '~~e~ !Klmme' u _d Koi'r!.. '~@I Nac'hin durclt li(·e:t·tS!~gi! f~ ~~ir '1L.'m-I'l!"j 1.eueh:~lJeH~L~g,~ht5it~1~b~ l.U nmden,

,It, D~i)lj-r~ii1h!2 u ~IJ!D rinll

ill I DiIi'tj)i':rr:LI.nl,Ii!J~' !!I l'Ie [I r,~:ng w~,;h thu: h!;ll~! iii f ,Ill HilIli,P a~,~ ~ Cl:!'!m']"H311:I!L

,[J Di]1 C(l~!;ie"'l fl'i,{i dlii1!~,111 r~ Uru iltJ.i;m I: wU:lb .fie' ill:J1:i tiJ1l!!!Ji:Dfl

PIi'i~!Iil! -

bb J L!Ii 'II' ~ lli~ :ruj.~ .ed.SIIl of' r h,,~ ~'!;HfJ.p:li:fUI -IlI1IJ':i'li!3' '~11s .lint!: . 'I)I[) ~hl!l L Ib~ ,1!itr.'oW' ~!O\int9, t n C h-e: d!c:!!U:l!I~l!ti jJ,l:I, ~D I,~"

!c!I;!,1 t, Chi ml(lffis, iN'~,t,h, ,8w-i'd I lnea, f.uDlEli I~ lh,e I !lIJ:"n't;[J,WI!! 'I!!!f UU~ lCu:m,PIII~i: ~!J liuu.l U i ~ pu~!lel '!,\'iiI id, ~~,;: ,niSliJ'~s~, ... i1~!~=Sou,r,h i!31",_,d li.!liei. M'Ciifili9ifl:Z!1!' t~!C,1' If:Ii'IJm,bEl'~' 'ljll!! '11"d:.ich ~L~~ im!le~ :moill'k. JlltilW pg;i mJ 1::5,

,l'::. 0" m;!i ~19 w'i th-oi.JI~ 81'~ &f U il~j!jj" i I: :i:i!I ~Yrnde[JIl; ~',~ b:rt:!:lfg Ulil :r.a~ t ~ \-V'iI:::f:I'I, Ii n~ g!!l!!' UI!!:' tlll'in l'iiib le P'EII.'"a_[Jc.] I,i:i' the ~!IJ.m8'!i !ijo,f ittJ!I!I' P ~lH[((!;i!I t;l!:fI, I:.he' m,up. M'I!! morizif. thAil' Dlb),m.bf:t" t:O~t tJj~ j m:h!!JI:, il'!,!;!.l:k l!l!otJJ:c:!(. ~ D.

'feu 1l,~1ii; h ~'~e 'IL' IJ!tll" m'!i!J.ar.,l;i:!, _ I,

Wh~,,n '!J~ U!IlB t h~ - t-o~:P;~:::i ln t b~ t~l'I".!Iln. !lulU Ifi!!!-~t n HI!:H the mOS:rIi~~h' ~i(i~dle w~ ~ It i:htl, .JJiii'ViiillW'

~'N;,~

EI;} ]J ~~, d,lll:itl.i.!;!t~i gn ,~bl iiill 'V:U!5I L~lL't l~i:!m ;,'hf!~ dI! ep'I;U:'~, IJ::-<@ prn:ill.~; UC:ri y~iU :i1III!.!!9,ti

I,~,j s i;¥!'!: ~ he (h;"8 t.1:iUi;i tii;i'll iJiilid:!1it ~;;';I~;r bacb iilind f'Ci':N~,i:8ht wU,h, tb~ liiIii'r'~D.r up,

!!lill) tum :,b.i;i hI;!;'n l'iEL~li1(l [iii'l" ;~hll!!l~ the mlll.Pl£ilijt: nea die :flIoi I'I:t~ U d~ d!Ci_~H fi;ii,I:ic·f.I: IgUll'l): I W'i!JJ~cih YI!!IU ca 11 ~ fllili i:Q,~!!! !'l:!!il'~Df;] •

_ 'T he ~i[l,d~ ~ r[IJII'~ F1:I;;ij'!t' pod:m~~ It (j t'b!l!' ~o!trj.n~,

!;) MUll:hbtS by ~w.wl~~.

'T'u flil t hI!,' t 1II,1'!lJt!l'bl,!l !:! 'il, Uurt llGi' ,I~dfli~ ~~lr'l PEl ~.roI,i!i l.iU !'Ib!li 1"I!lI:nlb~r' Qf 1m :m~\B,clJ!·a:I' N'!liW 1~,i,iP] Ute. iC(!m~,(jji!!ll!!: i!!;~ d:~I.'~: lhe 1in.~I:i:!: !!l'(;codl~ iPQ_b~it~ ~D tlb!Y' d\i!lclClJl:t;j'iiI:n m,~MC- ~~.~ Ii! ma.C'f.ltJ i'IiJ'ul:e lI.n~ d e~ti:l!I,a !Lilllr[J, jmll1!'~ ~ ,[jli(!,n~' I~e e~t~HI!!!liiM "if ,,hei!'

j;ndtlx fflll,a:-L _

A'n]]a;n,g n~: lu.fl:e.ins.a'lz J. ALtg mellU!!5

D1iii! V~[bfj!ngIJUtg' t1fill \"el::5Qrg'il~iflg ~:U[I' ,~ ~ Lr!Ji,n !"'tl!gm .e!rl(l!'~l dro:r~hl f ~"U 5 e ~ f ~ a b Vi' i:iJ d GiJe'l' d:LiI>th l... n.;l, u, f!. gi m.i i M!I:i,t!Hflu5llZ' ,,~,!: 1\ I;Iid~I' Lfi~li~ I~ifigle '-::1"', Belth:t, mll'l!f~~~:rlot:Iiii!f!r1! bed!i.lflQ(fi, U:! :!l,P run!i ~ und. n.1U[A t eoca~, n i:5c'h!:t :Hli~s;h::ltt. de.1 \".:ilf.lJ~f.\ll'i l!:m'g d'J:tC 1:1, ,F,i!lc.'~1~I,:IU,"! J·t:i:~.o!l'r. de!t '1;1 ei. KiclnIr.: ri,'i!'qiiill,lfittllo.rFlt}h;n!'!!i'I~'n. 'fid'l llJn· 1m, i!l9~r Ve !b.fingu~ I'JIdI~l' y.~:C!!i(lilf;'~wrn.rr ~ r'!:-1:hn.i!!iL he C, 1nr1l.(I. die. r'~"ge rnde:1.l! ,gf1flid,L,iii'i'JI,h:-hen. I-;1L:w'~i~' k~ fill1ieQ .•

:>em' ~tdtili'IHliii!.l':!'l 1'5 t V,on. '1N'Dt'ierlaue. b~~~m.d.{!~g 5ich ~ j ~ t\1;i5~l~.. ,OOJl:l·f.La.iiidJin"~It!. Mo ~Q r d' e:k te:i!l tllr.id iii fide I!,e !!l. I ~'ImS;~hld!El'll ~b:nu,f.I~r!li~ :Er ~iiUnl. dli;!~~laLb ~n ~e!t" R.'e~e! nJ.dd r(i:r- IC'1iii'i..::1iI. !!.-I!.!![ UI.IIge.re 'Zl:!i t. lti!il'5tlmm.~~Ii!. 'Zi?ll.ll'I,m Itt h:sl·, ~ i!!'leg i w'~~dt!:t1, :k~l NM:;ILS,chl!t;J 111 's Ii tZ!::I1'i die dli.ue:u elae

iliC'r ·iL5i i,m; Ellii.tHnO:::fi1mri b ,5J!j,d H;ti ii!i 1B!(!<.(i 0: 11 !!:I rgoi!llil.I!:.!l'li<!J[I.

IJrUr'!)Il"f1 ~e.!l, W'f!itr1:l:ti!fi. ~ilJ l~fII" llfil.i['jj i!! iiili~ ,m a· ill ~ ,I: J!!, oe

Ii i iL s. ,g. tid' :I: ~. s t V' 0 n rn J n d 110': ~ ~ ~ n a tEl 'T' i!!. '9 i!':jI. "'-(l':r~

I::r"nbu't WE! [1116:11. die J3O'C'e i ~!;lc:h!1 r:'[ rtll!:f. EiIAlsa t!')~.;rr:up;pe ~(J r .ri iii' Ilic'l, "Cii~;g~'!t. \!'g\iTj L1~h L"S iI!I:l'ud~!1. 'Ii! de r ,.:i!!!Jl.ins:t:mm;i!!1'i l.eEl h.at sl .. C"h iliulf g'mi!15ie Zi!'it. '~l)i!!!' lrecken.

, ... \ ueh die tJh"-il:ei~ k 1iI[[1(hi bed Fc: - tldbi!!rliJ,hr.~i!ig· d:e!!" ... M, .. ~e;: nen g:_e~ ~1 ry~gJtrin5'"i9~[' "..ve'tli.'::r'·ill,~ ii'IID'::['~!'U'.tUi!!l!~, h ~L :s- '~~~e~rf;iI :Ru~:<;jj'I}'w I n,d n u~Jn u -1.--'·:'iS{:il dl tan W1C" d I'!l,

2', F·.gll' chtLT.l"'A'liw'!l!l~

lFi,'r d,e:11!! AbwlI.rl twzw, AI::I5~\I'iI.!!1g'v"n Per~-M!li:ll w.lltr.i, ~ ,r ." 'iJ l (J m.o!1!i 'Vi. ~ c '11 Ii! :P o n (10 m. ~ 'n.~r [iJ I'!l!· e b i. r m V'iIo':fW,g.n d:c t, ~~l d'm :il~!:'ho ,Clo:!'ir' Lm;i,mnll~'5i\l' !;Hlll.J~i1I~J' ~~,M1iI!!.~~~.li-'3 .. O~ifli Z glili!h iJJc", Sp rtn.!~r2';r!i· vol, 16&tih t" DeI tkb.l.rm lSi!:. bet ~,nw-!!!iulh'i!~c' ,"II!;!! FU.u"!!g 'lirlibif!d~ii:g l 2L~~i.!lJ~~i g' lILIilild :!.!l:hJieD: • , u-:h hIii:" d~n. '1IIlge'tJ:b'teOi Mil nu Ie-de l~[]~@lr.· r. ~,~~

e:r ~.tl.lpml:1 ,l\i!1: d:ec,~: .odein i. t b el I!"~~er' SliIiIi:.g'l!i5 hwt~·· d~i!I,kii!lt. ~Qn kM,PP I ml~!!C ,fti~hl {t31oB~r ~L,s, tF. l ·h.,~m bel ... :5;prlI11'l QI,'!I~. 2 [f.;.h:I,~.f :HO~,[l!, U r • 'rUt[),U~~, 'lsi ~:;, dan

11. G fig !GIj,1I i

~ IIH!Io'l('tiO-J1t i!lAdJIVIIB up~:ll' bJ ri!!l[r, 'I !Ii i!::ooC:h,I:C1 edllry p;]'ral!.ll'W.'Ii:! d.utp- ,g~' ~,!f ;jj;r.; ~iII iiIld.jjJ:8 '!!N,i th mo~~:n'p I.~ Cl'~Bi I:: r: ;g:1litb:t.f.i!il. I}gU'gi t]lpe. (If ~P'EiF,Ei till,IiI!Ii ::teed 00· lhili!l Fr.ep,fi~~ ~y exp.e. U,Ei!~ 'E:~!r.:r~ !IU1i w',~iI)!! h,g.~· 10 .c\Qiliu~di!'l:I:' t h.~ ~ ~ i.bi lii:y oJf ;J.il' ~r!=",.e·r.UJi)i1l ~.m- 1'(l!Sr~i?-P~~ :II::U,~ ( kn:J W UUl' :EoI.Ju'VI'·inS· tig!!li~ [prE 'Il:~pll] .

1'1~!l! 1II!r'c,ll!rne ollun.U:1lI :is d1!!!I1U~'R~ ,nt pOI'i. til. '",\i~liBlIJt1C'[,. ,IL _,;:, ~dly j:n r,j!,Si]iIl!c·t I.~ vil.i.hlllty a.~ lt~m c:nJ' W-M' r' :Ind-:i:nB 1Ii.te. ~'l!U": !i!i:iI!4'l'ei9: nel Qt.k~l' Qi.r~'_jI!1 ~ L'a ~ ~ mil. 'Tj!Judon:·,. i~ COlUIli~, bili!' ;plIlJI1IJ!'1ed, tl'~! .rar: in .Elld.v Uri!!!' ; t l) a cerUdn ,t i IiilW ] p. i'l! 5i:g:p pl~ IJJjilU' ,U~.!!i~ '11l1iiII i:!'~ ve ,[lJrni ,~:i I t.i III' S;t'!liil!il!l!l,

,:~.l~~~,Z::iD,~,!:~~ !.~: 1(iff[':·t~~;:i ;:.:.r!~~ .. ~~'5 ;.~~;~ o:~,g:l ~~~

. _,,,, - -?OI]~ - ~:~e: I'Hhn

:ftnm r. !fii'~ Jl I't! 51~omi:;.l;~ M~ FrQi' j~~. hi!1.clll'li~: ~ I R,ht ~.ii!l:lloJ9. ~r 1El!6I:I~ o.:Q~ rnI'!!.!!!Il be. nt.ody dur-,ing Ll'i~ ~ r.":, :d ef U !fl',

rib!!' U!!!!u:· [:!I,r _.;]rri 110] ma.,· b~ ]!at~!! ~.I! .. ~ti!e· f n!'n ~ iJ!i.y' i'ii(]·,d ~t {I. u f.aVG DQle welil~Ji,,=·,!1.'. Or' ie.o!i.r:Uel' in Cii!lCi 01' !:!.~rt!l1.s tillil whuL

,ii!:;,:P if, ellllDtli! ur.ljP

f be ~ iDiUCi ~IJM plI!i~huh:: ,j~. "!Ii ~d WhCl fi ,d:r(Jppin • Pe:r!lO:!J5!" 'fh,e p.!I m.c~ iI.IM, ~plll;'~,~.~ .t!t'!lJlf"IIllt·~Clm4!I.y •. n.9 ClUte -:is .obfl D.,~ U. tel;" 1!i4ll.:'II!!: !.~ :~~.i n.tftUI! I!!a pr DIl'!!."l'ly. B:fi.~] mhf!t:1I!! ilS en dll 1!19if1il' ~.C I i Fe !l'V·<!;:fiI. wH I!! in.~~er1· neCJ;ci. In 1:!I:1i! "rile. ~:mpl!I!:! t jJ,n ~bc g.r.O uinnll oJ •. g_ .f~ ~e. iII,r dese I]l'llt i!i!{ ,alxiilYt: !ll me ~Ci!i':!!~{jftd, .S! no ,S·r.tt;!_'~ln' ,h.I!i:!:I 1!I,I'1~em ,mil.im.pltil- from, !II. luiElH. QI Z m~ttH·£i. .

~r $~n't~~ dill' '1E:'~,Be 9u,~cl'~o~'!iel'll iI1I '" Il~ HmH del" A;,lJ,f ~ '[J>f J~ '"on, b~LdJc:r,; Si!:i!!:',Ero, 'g,bllr:]u:tdiMg, iJJfgi.:{!lig.g~:n "~rdeD ,kniflJl. ile!iClnillJiIl!1 e li odil!~lt,g~'::I'J;,j"ul.5rlj~'J:nl!' V 01' "ung~R '~i!:l~, [~mt ~Lig,

IDe:J' TA~w _ bWIlIr.E ~ f.~o:l'gt 'ilm 'l:u.llso.'nde'.r.'!/!i1 W [\Ii r:[ ,e G. ~ U 5 W'o ~ ~ 11 111 t e r ItiJ 'ifJ;lU ~ldchfil1ln& li'IU~li~nen t.a~hi~~' faU9iclY,rnl~g, 1C'..n.~~~dJet ,f.iI;r jc'l'll ildleiH:l, m1e,r, '!i!~'kQp':~,l!jjlt mH, IIr!m Ab5e't~ , '"CUI _d[!L9~r.D~

D;er Sp:t'l'lIg:t!!r' S,i]Jlb.!9!l 1tD11 :nu~ :s:elJlen. ~ :r.' i, :0...:. gi li n d ~ t e: ~f;J, S 0 r !I;J Ii:' [ b ~ (j '!iL d ~~ 'V I::r:pa'egii~,,_ Wab:1\ (ft5 :.o.~,i!,. HclIl!id," '!'Ir.MDm~~ u..o:.d 'Eli 1l~~J~m~,menifl~ . .a;m "K.Q:r:-pe:r, h\ delL 'Ua~I!:.1t'~FL liInd ii!! ~':.lIlIgm yClf di 1['.:.' ,t gE!bu ndf:The -, R;uchru::k O~f B".:n'!'l\e~ m.l;t ,siiCn, W!h.!rlllf.li, [l)y,;.Ii;!Jw G!!:w'ch!r Ddli!::!j :M, f'werd'e!'!l, ungl2luht, M: '11:i1J!,'!itr', :l!J.lm·~ b~imJ 'N~t;'ltsJU'Q:mj_i_ zu 'G.i3:hr ffo[~nn~lin, :0,1,0 Ill: iIi.c]}~cgm:ld'Q Aus;rulilYi __ g',! YIM" IUim'i til. 'W'iiffr.l:l!!, ''I/!li:r.d ,d'h- r ~~ ·i!.~oo~B'~,te!l:'!! bt K 0' ];Ii p <e lJ ,a. t, n 1m, ,j -!liUes uhlir. ~- Mgt El,:-ial gHi!l:llrd.~,s:'t ab~e~el~::'

DtlCi V [~ r 1 i1 'ii. 't i!iI ;) rn zk'Ue:t !!lim rtw::h die:L'I 't-ed\~:I~'t1tm '(;"'~)~'{t:'b ~r.h,e1.ten~: ~il;!! ,~r.;I'o,lrg·1 unte:r rI!iLdjm!lrut'~ en ~Gt, !Y~' lJ!itidi .A u~':sl'i:'bt. Selrb,~'t'Y.!;:r JAcdllkn 'rm,~!len c'li.l An.g@'hrJ;gen elneI' EillSl!Il'Z9:rt!Ppe "-!i.o!":!!' den :'ml'-lr rd~m: reinleliDen. I.Ei~tm"l get1a;u ll~c:li[@M 'Wi:55'f:f!." dj~ :ae;Ub~t '~I'd!cn; am 'lH~~'bil: !I'Y fl:h teu-dlU'a.,fbell III 'tr-~c!:t. d,[eu t~lch qekeilli.D.z I!J im;n.e' it"

.De-.f Flu;g"WilQ' rnJjJl dU~l:b ITt, r k ~, n. ~ e, . H .:i i 17 ~ ~ i ~ I e 'wie !!ii,'t-lt tJ!!Ii. 'FI,ii55€'j 'B!H~,Ti~. S~l'aJll!Bn. d;eUlli~'h. f!!'~f:.e[!lf,jjNrr :!l~ial., ar~.lIe,re art'! 'we-r"!d;en, 9:~~d!;i1tz i;cl't, !EI'!Emiie()~. U(tfilB' ::;[I1C 1m. [a: fI!9,iti1fit!llnI!UII mr O:r.Jii!qJ'I.l.e.r.U.'fl'lJ.' iOC'tlec:lt t ge--t!.ipl!!!t J)a,mU dt~ HHI'lz ole bel den f~5t :HeJb :nilclit!! dlti,td'li9et'u'nt<e:n :mn!!"~rtz~f:i! [1;:i:Jfl«:an n: '~rdlli::lTh. IdllJiillll!:!l!i. ~rI,'QdJ ,liie: :r;:ml~ 11 m, 'b,e~nen, t~ dl!'r. :iJ~lt "tim. B. "I'i;iJg ViQ:r. bl,i ~1Jm! il-, 'T.a:g ii:Ui ell "V gt'I.I:nQ.Dd d.\:I.i'iQib I:Uif,'UtJe!i'

:p :1" Jib 'b ~ ~ t, z:: :Jj d ill In :~o.ll die:l ilJeg~r.i!i~1.i:ln O~~,Ul:!!91

WdlJt:, ~,I:fi~~Udi. '[laId mtr6g lidut dW'.;i I;:[b, tJo§$icdei t '!!i !L1:1a ,

:Be' di!!'jt W!l1 h. I dI ill is t, Ill":", ,fj Ii!! ~ 'I ,fi t. '! (!; is. Hh G:r.gP'f1~· ~~t~e 'mL!:le, l!2iin~ bE:tri,'i:' Uiche -~tII!1i.ti]ig 'Vo:n PE!'I'Sgl!~r.t Qid. 1n.~5til!n 'lilli, R@ch.U.!olllllg gf.!!:!!t2itzt ~'B[dii!iJ!. Adm bestoe:n !lime. i!leshal b gw,IJe.'" du.~Jt ~lnrg!l'Cl1:riende \wEd~r odl!~ Hd[el

W

"'"l

.:i;l!r' :E;g:,lt~~ I i;1b~ .~ ~t].~!Jcru~· W>e!idlill ~b,i!!i'!i, :IE,J~, Vl!!i!l::"M!!!rii CJr1~~bod:e'rtI, ~:I'Ie (j,i:',[1:! en, S'I.e~,ii1'hi!iloc:'ke, und ,~!l:I:niUll'e JH!!tollj'oo ~t(ihii1 o a:i2 I' kii!il'~,~I'[.;lhl] Hi~~mis(s'6 ~H, I;!'[W~ ~OOO m Uifl'~ '\l!'Ji'I:H, m i.n d~5l~,Iil,P5, ,000 m gI,jlli!'i,l\1!l g,~~et.

tJ\~::ii! A IJ., ~ ;[!i 'l ~ ~ ,n ~f;',r~];g·. ~~l!ItCh ~~ "~J\:''':ilIi~C''hCJit lJ'f!d LQk.tj~heoiL ,\V'~i;5lm~ C[lmie5 iI:!! rr~ht'e nen Ai:r!l!C tzc,r~! .JiM III 'g'ih:l:! ~t~! f lUJ9tilolH~ L'~ t :mel 3@il' m. Wm, 'bo;:~it.lI, Abs.~t~~, gI;[J,r:J.'ilE;!r Cii:rru.s:'P'en.. 1!l.11L m'lJ !'~c'biSit 'g\il: smliIl:5!1iii!n,~:;, .I'i!.\l~~mm~ dtlill~C'2.u!i!.L~lI e,n" "mu 55iENi t1h~! 'eili,-ze'l"e1l. Jlif.!r5~!'l!i!n. jll c11icili'ilu~r LA ~d ':u::h:r:>e,i I~f fo'] '!!I Iii: Oe _ ill :~'kijmill~'~} bi!fiJ'e:[\c.in:!;:1~n ~lPring'E!n. 'Ve""D9J:::r.!J~~~~ _}fr.i1 Al1J~tlr;:'li-g"[\llang' t,I;!Q:tP.l!fiI. d,a~ gif::5iSIi!3'~e 'UiH i1l,m~tIm.'~1lI ~11711 :f'i!'I(!1'~ ~lI~U,e(1.,. ij.el 111 a h,"~,lih~'ii1' ,~If1\.!g' b~!;.l'I!!~1I't kl!!'~:~ Ci~1!,I''',rll!l:' rij~' gm'SI!l::I';~.osi~e',niB'~ ,Abi9i!i:lgEn

'ffieh!"-,

Du S' 01, 'IifJ m e' L:n. ... ~-n, iG,r.I!.I!PPii;!'fiI na.'C'b. de!DJ, A:tJfk!)m~~, 'mtlljj3 gena.t~, v;~rif! Lnti iJ!'F~ !!JCl'lh Jli~ ~,te Ptlldiiiil1lgn.allm;e m:[ !J~~~ (jill ~h 'u~~uH ~:m'~e LDlUt:!1li::i'~'~i:iI rnillir'$(;.'n'UH1OO, H~ooeik:lii)~"$cl:\ellll ~ j~ f! lI~h, V"ig!:'~itJ;t:ii1i.:r:''!.U~LiiJ 'w~:t'di "-linn ~1HD Er,i51~1ii, :z,'!.!'~, :L~tz:lcf.l ,g.;aeij' 'ifom! Er:~ tie< iii, Uf'Liiti Le u,tm llI<!I!ith ,d_~'r MH,l(l' 11 ~IJ'!! ~~9im~~J1'los,5~~! 'W>enn vo:fl" den ~pi'lng.nn ,. ~ifid,e ~,!5~eJf~ ab g-e'51i! t.i:t "!,iOO'm;4.-e!'!l, "~i,rd, auf d~ I!! 1_o5JtgJij 1I,~!!~ ~,\!!I!' ~_(jilll f:!l ~~,~:fi -Spri r:I~!t hl a, gilffiliroJIIA1!:I,t. Ib_ j'll:d,{HrL PI~U w~ rd, ~i:n ,AIJ.5i;we'.idl!~i'1mme:'lIiMldi L J est!r,~le;gti' 'l:lb~r' !!iIl!!!fl, .t\.t!,gI[!lIc.o mr;n~rliE! !;1:H,inga!!'f OJ,'w:h !5p:!lit.e't BiilOCh. 'bet jl,'j .. ~~'r !3!!"I[P'P'i!l! "'IiI'1 ~ u[fl'n MIU:'£Jt,;

'D~~ Giifi.i;ppe m:ue~ "W~n~, !5ie J,~:I~!Il! l~!$~lr Na:,'i9'i~:ti.IDfi '~~!f!:F ,cln.it$ mI,Li!I:~~'j eh~ii NOtl5oH"~~S hi ei:ft.e:m :[ID'tdirl 'TW'" ~Je:!i'~hfH\en, Rb!,U,[I. .tt!'ge-seIU l W ~ rd, 1m ,5, ULlMle ~in; _lliQI1. ~~'ft. ilIiiJ,ili :E:1!'i ~:rbi)!t(j n" 'Ddi!!!! r ~~:;! <BW.5.1. t:s:i!2l 'g-g, E!f~~iiff,l;ri,E 111", ~t~~~eb,~_iiuie At1ss!iJ,uY-!!i!SI m~ l ':E<~ ~Mii'i: Ui'!!d 'M'!8r.',sch,.,

~jlm~ i~t, V~f!l!:lli:!'I~:tli(m'i -

'E'~ E!'i'I!lii[! ~g~ ~ii21' :F~l ~ dila, ,k.e'i~ FU'ni;r,;,"il~l: i:nd ag :l1l5i,I~Pr.li!!, klOm~.t :Iii:i ~ ~m, dJe Uii:'Ii~m~hIDW'.~pli!!!r.,~ nq I!:~'~~' :~~ g(!,n ''!HifIl:r,;den" tr:'!!~~,!tg't:;I"!i] var:r" liilndkiill:lc~I!D IOd-e::r' ,jJo:s~'bg;ab~~j;clh::n; }l.1:I!!i!J:M'J,~ ~n Ibc:r~'~ ;i_gji :Elm~l'l:r.um :be~dliJC'lt~ l=\ilC:~~rt ~ r~e:Q" 1

'F1IJr. :1:4' ,1:1: Q 11, :5i !!:~ bub e ~ IiiII :9 ,!!!, l. ~ B: "'Ii'lir\d, ,e:hiE!nf,dl.'5l '!I m.!OO ii' d~~I:f!:!'" '~';~i::!n Boc;l,tlh.n(!, 5S<:lit !;Ii!l!!51~'I!i'u.t:~:le!iJ G;iI!!~Jlintti! .l~

AIbil!e,~~!!!!'~!i;I 'VlgrI!5lQgi!i!rl~ 'UJliIii t'IIilm. 1?tItI~!lg' ~1ill1 ~\J}a:UiI! AoJfi'nd Ui~.g ~lm iQ~1fIi.ij~IJ~cn.. Wr'ij,"~Mi£:.t- dil<e ~!ren~ h!:l, EL:n~lltn.llli:rn, b!:!fi:ndHclHI!!' Ci:r'1l;p.!fIe· erli~,we(l(1~ Peil gll:r\!£!:~ I!;i~e r: 1l::.i::iiliil;z:~id,1iI~ll dt!'fi. iF'~,!liJt;ji, d'il.!!:dr,i 'VQ:rhe~~ ... e~t!1.liIii!,l['ti!l S~el1 t~ilGni:i.iit,

~e5!l'l s ~ e h ~ ~ ~ ,! I!,': I:!: e :!'!!' :mm!ii!:!p, ~~!g!! el[1f,rn;:!D,i!. , '~'ii!:llbiJ1i. ~~!:i:I~biilOO ~nt!fJ:~,I~Qh~' :PJ~;r!Xr . dil!i:~'eU~,e:Il. die ,~ede ~V'~'r'" w.~!ii~ru:~ ~Y:~~~~n,~. tB~i S'Jl~c~:; Cae~~l!I!ild'i!!rt.kUge: D:r!C'", eJ~e lDi,t j-(j, tOO m StrIU!f;lJt~,~ 'ur;!;d7~ m E.~S1~~ang_~,,) An, dim. W.inl~]c ditti!:!i~' 'Flg'J:r.c:m 'WIeMeR t!lllQ:5!, 'We:.l~ n,ld:~!!l:!f, !1:u::tit5 ].ITtHtige le:~!'~~~r.· a.fi.ge'fuq,'d~II' dJ.e d!.H:',C-'h AuB·, &--'1: b1c'hlu;n.g' 'von ",!'I;z'l!Ja,mCflI, Q; dgl ¥'Orbe!~~i'ile:t '!!feltl,en." ltir f-.ll5~el\ rnib'rlQ.w~et.!Gtng: Wtli:r~iiI ,ELm bC::l!u:l:Ii. !lba,n_d~ :MiJIia, !b !::'lL'llAbl; S~e ~'lj'gl-!Jl, si!:i'b~:Id od~t, ~:nge:t!!!!ine HOf\~~ [Ji!Qs.t~n: dh!' ~/S,~~fi ~ii:: ~rC:liI~tihl~cl1_it ~FL Da:il ~'Y~"]' m~:!if . ~~JJ.g~[!j;j' :Z~~, U:~l~m;oiU~Q. W!l!i ~f.OO~, It;~:r:Iim;\H!i. iSd!;HI!.\d d~e:' Mueh.i'Di~' tn Al;!\V'ml!i~h~ !lek..om~~I!J, ~~t~ Mfd ilwe~ma~~g !3:uOerUiem, ~:I:I !:Iier.liu:llb, lIet :Ft!DJUr :r.J:C!c'h !E!i:n 'Bi\ll!itl,tI)iiil!~ ~~5.1~:Ui~~, U!!J1i.c:t.,t. WI CL8!' $(I gl111lm,uI'tH..i on. c!~jf 9-clbsl~ 'Wentli!td!U(;ib; l:Jiu.w' Y'eit\if\er..d!~, 'l'Ii'ilIld@'.ii. WI:!! F.ln '~II!!~r. f!Uimdi :llIi),Eli

:m I:i:n'~ exk!=ilI'iell :t~.iln., -

tn, ,~~iI:' tili. rw:;U!lbil Htil' £I i.rpJIiUU _in {;j Hi!df~B i ~~ !i1'1!!,p ii:'iJii'iliG, the U.~I,~ a h"~.ud'!t I.~ _ :_I!i~oPilf~,tJ~~l IUt: IlL 'II ~Ii!!~ d.ii!:'~t~ 0 j;j; I lru:n.&l~: !:'!J,!ull]!~m~e'~~~illr' ,5Ie~ !.:lIP 'iJ i.mal S~!i!Pl~ tbu ",",U:i'!Il! 11 m'r~edl 'UPi:ifi.

rltill!!~~ :::I!]~nlll' m 13;15 ~ 'Ili:m~,g,!!;il IW ill i!:!,j,~pl,tl,. G~t:~i,rl~ ''i!~,I!~ l:ilu g 1!!I!i~' ~~lr~_al. '::;'~ Hlbi!!kJ tha,~.~u.11!: ~ iG<~ ~~ ~I'!:y ~iD[jJfLi!!I:iD:i'I. i Ex ~mp]l1~ -wn h !H!l1tl1;: Ie!!! 'ml·jjillJJi .. i!!lJe ~r~Hl'[! biJ.r3!i1" oJ 7iJ! !'r.ut,!.! r::!! .. ~:J!d t Wi;!' ,5!Jld.('S, n,r '000 III ~lC<,I"'~,~ '!fm:..ltl!' _,~.b,i!li;i;t~ !IF:1!! :~aid 03'1111: ~!i'lI d.8!'YU!m.~' at i h~ ~~~,:rmUj>~!Iil~:!!. A'I.n~:bJt I :Ei[\i!!!iI !!Ire' 1i~J~'t I!d tillal !;!l~e' pU'~.E1l';jHt f,j~ .r1'~'I!iP~8 UJ,P !NO od I' .r~lQ!i! ndi ait"ic s :f:ll1!li!U',ld, IJ!~ '!iIsed 'tl!!! ~!~I-ht t~!lim qYl~~Jrl,Th.C:318t~ li~U~d ,o~, m~in, i!,l!!!!. thc'~ii!ltYi".lihjl!il j:;lg~l, h,C'D~ Ul't,· ~!Nt~hl:!Dt!l~ Mil'.:! ~h -r~ :~jUj;!!![ 'b~ j:lifi;1l !!I,i ~,I!I!!' t,m ~~~~~ tll.ii' f:ii!i:'~ I:HI!~l[c'E1:E1l !it!1'" a loli'll,se i:' p~r~(! d. A~, :!I(;IQ'J] Iii 5! i b!Ci Eli:rp.m:n~ bLl9! :r~~a(;l1ed ~M ~i'UP :~g:J11! i'. II. [:111 !:,Ilii!p~ !-i".3'.ti1't ~ih.'D Lliid be ,~b:hoo.cl.,

r,lal'e!l: '1'iIL~31 orn[y ~e !Il~'Ii!'d if'I'Ili! iI!! .... ,.....,--- - _ .. I' - '. ''''~,

. . _ ' . . -. - - .''II.O!IUY 'CBIIIM ~ ,::iec' • H,IL;:u!,.,

.3. l.l:~o&g

'Lil_ti!di!!elD,iM:=~ :s lr4J .i:11 l:~hJu:idlil:i '¥O:R f-'~11 ~i,;i Fdl ,!!l!l:,~.t "!If'!:'f~.d;~L~de~ h,lntg_~h[iiiis(h~ :~~dhlll~u'r"!¥f.\. 'pb IlrUi>iUi, [IIUJJ' ~i~Lll~~ 'W~:cdl !iIl'Ai: A'Q5\M:bm~n beschr.lb:Ikt Mei.b~ti ..

L a :n, Cl, u :~, f1 v g", M: u it ~,_;r.r:'1 'Q !iJ ~ ;e: 11, !I e:n .151 t, !J·,tIJ"HuI~ 'dl.J.:~l~b. ill;tUi' ,dilitliD, "i'Q.n:o,j!!i!!ih~ 'wogn;F;i;, vO':tber.~ ~,UP9 ,du,f,\~h ';&11,'E! I m, EI:n!!l!~..;N,um '!jill: ~m;;_lj~iJe:le: Bg;;hgmr~ifi!iiilli!!!i,aHijHI, :m,c'gl~dri iU., J:iEt ~ ~~gcl -w;1 [(I auJ'3erd'clI1.i dm,. LiJ. U, '~iim',e.[:_t5' ,"1;\1 i&~es,em.Z:we.c~ .!iibg;B~H~l\f)!ii", :Fhi;'fg5lilmverst;.iindi!i~!l:r ~~, :.sWift. lI.E!!!Jd Lg,g;U~fuJgjjjj)ge:n U!!;!!S \rlilli~,~blalC,fi ':f!tdz:.:t4:

OiHrprMllIl, irn.~ -'N~ d~e nii!:llM mogIDkih :I~~ g:llH alt;~, F.Ult!l~ Qjcl, m eln. Kr,altfilbtte·u.g :mi't '00 km Q~~;;'hwiQl-' dl~Ellit· '7j1b,!t~' d~.3il "IN'.!:i'1g't:oo'h.emen !L~ta.depi m;~ :r~hre-j, :k~oo.

DElJ:' :l,jj. 'l1;.d, II! P ru !Ii t fij!- ~'~l. "!li5nt:y oti'lH.liii! ohM' [JI!i,'lii:rac_h~, lii!il~ ~Q~,t1~~b~- Kinjil~fiI,~~~ iJi\I'l!l:1l ~i.€"lI.'! ':U.Ii w~icll. Hm. A'Uebi ,~Ue 'i,lI~!n'ltte.lbill re U:mJ9~liu:".g- dIM' kllliMll bo1~fi,

19

9" Air louJiiilS!I!

_,Air lla,lIiQ:llmW-i' m 1!.d'f.!~-e:1I! al!l:'Hi t_ u.pon ,gl [llllli~ b~,r: ~f i!l~:ry d!~fffjrIB?, I, !'r~-d V"~'!ooh!' ,o!;!ln~~UQ ~" from· c:tlUiIill to Cll!~ ~. "1J."h-e:r!l:' '\i!,'i.l~ ~wa'Y!!l hi!!i ~.~ gJ!;cf:p'~biii.

,,~L_ilUI~~~B,5. C'f: a~~IJl!'l~~ g:j;':B; [irll]:V ~o bi\'! IF,,dMmed I,:IT' pniIP;BIII',fIJ., t&i!!!!!!!!, ~t: pil;J~bJt:, by li!i D O,ll'i!:iI i'ioIi.iti!i ~lign EI:]~.!1~}' I,P '!.ib'l!' O]J'~!liIl! •

1':1'''''11-&1] "~C'" f-iiI ... .., ..... [' .. '1 ""- . - -- -. i" - Ie. d' ,!Ii ,"'

~ ~-- :'-":' g, au ,.i!!<"'''''''''' L.d,~ "'!'.II!. ~nFe,r!t ,Dfi)O'Y !u'" . r.1;IJ!i!PE'Ui 1.1:.. I[Ui

~li~,k t~ ~'.~im:i biU ~y ~.tF ~:1h~. '~it~! rfi~' l.~.ndi,!:!i~ and s;~ a rtJ.uQ. lVlut,if.':G._ t~'~ ~ 'Ii llilH ptJ.f!I:jibl,e; ~~~~ ~!J~~!PWh18 :Bu:~:del,i:l:li!i]j- ff.!!!!,l:!'rl: hi<i~ '~6i!d. ,A, ~(JJblir 'i,l'eJl~liliC ,Elh [H.lI~~ 'be <BiIbJiI!i te ta~:~iLi'EI (j!ViI;!!f' dilB' CJc]d a I' !II, :tI::I~lIied, d ,i:I;P prmdmE!!!:~~¥ iG m kU!ll~tef19!!h(lu f. l'ht;lJ la.i:irl~ i~s. ~i te i9flou,lin DG !;;(!I1m.pl:: te]~ tLIII: WliUlIiDlllt na I:lUfill. ~ !i!,~~i ~~ cigll;!,b~~.tU:~'. It li.bJ~~m ,~~" bii '~~D !I!!J;fL ,A~:!;o:: ~,I!I~ ~~~~di~'t,~ !9l1Jl'r'ou:ndJq ~'nmID, :IS!Ja.oIllld: :Q;{It hB.~ iUilIir i~:t:!!l'h. g;'b~ta,d;j;i,s ]~. ,otdl!ll: tlU !f!RS'LIIl'-e ~,i)W ~'.rJ [:'!~' liiIilid, !l!~ t,

1H1~'I!dc'rj~::;5iil:: h.;!ibt:-~. ~m n~lcilE!~~ 'trulill-' Ullld ,Jilililyy 7\" ,g\e<'/,\1",~h:rJ ~j8 ~'C'fL,. :lh;:nnz~~!Qhn!4mg dg,:!i P1(i.t~i;i erJQ;J!Qit i:I.'J'f~h ~'!jj' ft)ilnlb;C:I,rlig:' l~b':l!,tiXl·;.r!JIJj.'i:;i n:I,~~, tL,~iIlh'l;Q i:~n *~W. 'j, Il~h~if,'", _ h'i ~C'"~ RIIl!!J!2'1 ?:WJ'~ eifli ,Plai'~ -varn, ~(lmll ':r.tilii l ZlIlm m glef.01'!3,ert, Wl;!!r,!iI.'I;!!I'::

!fhr. rli;jll :l~, I'L ~ i;i, n 9' v L,! :11, 1.~,:;;, l ~ J:t. ,:5 IJ g' :! II: r l,1 q(~,len h..iIll,5i~cnt ij:~h der W'aJ1] dliC'r" 'l@r:!'iioe!1!i!3iii;l,u~, di1,~ 'Ql~,iil::'hc:n er u !ld~~~iiE!!' W I!!' 'ill"' Mul'!'!l~nl!J'!I!~g:!]!i:'. :I!J l,~ !l.mdJes;I['oE!d.~ 5!;;,;-llb~l 'k,~nlll .3 ~ ~1I!!'.d~ii:lIyS!; b!!~ Va',n\fC'oo!lll:r!{j ." 0'1]. :B:rem_~,., ::l('trlt rm~n i;JI'~~!' ~(,i'!!"e~[Il ,m,uf '~'L'-W',il ,:l)O m '11 er'il'tiJg«ld:t:Dctt ''!Nu ~-dl1ii:1I1 I"Uti:hU!lir.!g !JTI!e ~,~ ne \,(i r't~f\fl<ij~J,m9 ijJ'u rch !ilXfl~ ~,o cli!!.l,n'i:i C~!l;n !H!~,gf!! l~t ~u~tt h~t ,~~t~llS;e ~J~r. l.fu:h.!,I"':,h~!hr"' !Dii: 1'" In n'li:!f. Illlrn ~ wl rd dliH ~i:n~ tl!: 'lit i1en UiU:'l~n, :D[:~l'L~r"' .5 V!. , _d !ll!-,'!! i!Tfil t5'~~~ _ li@i ,IaQtl~~U:Itl'~,g, ,muD all eo!".;] iOi]l~ i!ltlll't'h ~I, jUi. 'mj ~ iLH'!1!1l !J,~:lc1lil:':l!t ,AlJ,~r:.l,I.I~ll g;e:rechf.ilet \"!!!!3W'!:i n,

D~il:: 'Dy~d,E~h:~llIIlng ei:u.~~ t,i;!:i-l~iiL'~(!glf2l,ri!.lj;j;'S&i;o:~9. hl'~ ''101'01' ,a~1 ~fI1 ~il:in dt!:'r:l!(!i'~~i~,j;g9~.rIl, A u;~:wihJ ties :L OiL j;, t ~ rI m '5 il!:! 9 ~, ill' r ~ tl: 11 :J: c: r, s ~b n~nglgp de.r b,~' d~iI;!' [.']ifild't!.r.~' 'h,! ",~~$' ,;jiI;!~11! ~U~ rhbil bcl, Id ,i'J1: 11:' !Ein;sa,~ tnl'piPtl: a Ueiib!!l!:g, ~'i;!i, ~~!'i ~ ~w ~c.k ~~i'!l]~ rW!i;!!iS~ liI,i~ ~QD:h.,\l'C'r:::N'i,fH:tige;r hI r 'ilH~ Lu r.liji,m;a,I,d r'li!! ~e.!Il, ~I.:! 'Vie:rwl!!f!id~~ h:t

Tbn _.l"Ji,~lflIiB B~~B i:1I 'g)Jllil':bd '~vNh ~iS~'! Ii ~ ~ w'Utc :.'lItHMihli 'i!liCl[i~i:di filoS t;g the ll;lI"i!:~'dl [5,iJlf! .. ,[Wi ~!:!~i!tl:'!;!;~; 1):1: 5!:i lc of :2,t!'!JD :It

,2P1(JO mgttl:!l'§! w~~1. bc: [<i:iqllii'm,do" -

T,~l!! !!i;;l:m,[!' ~'!JJe:i!: ill tii :fJ::i1 w:r,plaJl!!i'6 ,8!19!i!i!' i!!!!I:ppl,y t.~ ,B~I!tk::r~:!", :Ehu I,~i!.'!!, ,~:l!UIjj.Ili~!1: l1IiE!cdc,d, Tclli:1" le:n,d lJJJ~ ~:y be Z'ed !.l~,!HID : Cl!llfil prex]IT:i,nt!i!~ '1' 9g ~Cim,r:EJ th:rnlJi(sh 'I,hi!!] lilI!$el !if' br m.ki:"I ~.o,~J] ~hl!!HC:E!j H\i' if1~dchi;, iNt~rl, la:ndin.:a:!iI w'i:t~l!!It, p lie:JH11i1.' 1D,~!oiIlI !J:lt iIlrJ: 8N:fa UnM:

OIrS:{Jmb:alioi1 iii,f'~_ It_il!It LJ!J!!!!I!!!,ibJJl;, CV'lIHlI, filiH' ~Uf.en" :lilO. 8{~D6:hiL Uu,' Lrlii!l![i;i'Uo!]I[l wiLl be ~n Ute ~'~j,lj" bi(llllJil'~ ,i)f' di 11WT:i" lhu f£lW:!lI, ~,h~H~ r.'~:~u,ide;r,~bl iJ: Clli!!'iJ,EliI~oieB ,liUl!lt be E!iXPii!ctil!'tiIJ j"D !If: ~!!l ~f S]ll!!lYlld flCg;

Thill !f,~i.'~ .. Hiii!g!] d (I, :g1tm:1l" :i]]lIlCifl.~(ilJ'l!, ![!!!i 1~~Ji),tNm !::]:I'!' ~elu:::ru:i:~ ":Ill YPQlO! lb III cil!ii!ndu~ ,chi~ic~ IJlf ~ 8llidelr' :~~]Qi- [-I',!;: :mlll:9l:[' !!I'IQ.y wl~:b til/Ii! !f,11e.1'tL'~1111 !CI1n:i t ,lIif'~!!if: th~ i aD dj Il!ll aF;!Jj, :sil,ig' _lid. !l,e 'lII"ed, !!I~' an ,~x:~ [11'1 ;UDI [i,j[jj ~~.g;!ii tl.1;I:ne i!::g r:!,r;;'~!:!:n ling !Li:rl

JJ'IJi~mUI!!:ru" -