You are on page 1of 128

INSTALLATIONS- OCH ANVNDARHANDBOK

MediaAccess TG799vn v2

INSTALLATIONS- OCH
ANVNDARHANDBOK
MediaAccess TG799vn v2

Copyright
Copyright 1999-2013 Technicolor. Med ensamrtt.
Distribution och kopiering av detta dokument, samt anvndning och kommunikation av dess innehll r inte tilltet utan skriftligt medgivande frn Technicolor. Innehllet r endast avsett att anvndas som information. Det kan frndras utan fregende meddelande och ska
inte tolkas som ngot tagande frn Technicolor. Technicolor tager sig inget ansvar eller ngon skyldighet fr eventuella fel eller oriktigheter som kan frekomma i det hr dokumentet.
TECHNICOLOR WORLDWIDE HEADQUARTERS
1, rue Jeanne dArc
92443 Issy-les-Moulineaux
France
http://www.technicolor.com

Varumrken
Fljande varumrken kan frekomma i detta dokument:
AutoWAN sensing r ett varumrke som tillhr Technicolor.
DECT r ett varumrke som tillhr ETSI.
Ordvarumrket och logotypen Bluetooth gs av Bluetooth SIG, Inc.
Ethernet r ett varumrke som tillhr Xerox Corporation.
Wi-Fi, WMM och Wi-Fi-logotypen r registrerade varumrken som tillhr Wi-Fi Alliance. Wi-Fi CERTIFIED, Wi-Fi ZONE, Wi-Fi
Protected Access, Wi-Fi Multimedia, Wi-Fi Protected Setup, WPA, WPA2 och tillhrande logotyper r varumrken som tillhr Wi-Fi
Alliance.
UPnP r ett certifieringsmrke som tillhr UPnP Implementers Corporation.
DLNA r ett registrerat varumrke, DLNA-disklogotypen r ett servicemrke och DLNA Certified r ett varumrke som tillhr Digital
Living Network Alliance. Digital Living Network Alliance r ett servicemrke som tillhr Digital Living Network Alliance.
Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT and Windows Vista r registrerade varumrken eller varumrken som tillhr
Microsoft Corporation i USA och/eller andra lnder.
Apple och Mac OS r registrerade varumrken som tillhr Apple Computer, Incorporated, registrerat i USA och andra lnder.
UNIX r ett registrerat varumrke som tillhr UNIX System Laboratories, Incorporated.
Adobe, Adobe-logotypen, Acrobat och Acrobat Reader r registrerade varumrken som tillhr Adobe Systems, Incorporated,
registrerat i USA och andra lnder.
Andra mrken och produktnamn kan vara varumrken eller registrerade varumrken som tillhr respektive gare. Alla vriga logotyper,
varumrken och servicemrken tillhr respektive gare oberoende av om detta mrkts ut eller inte.

Dokumentinformation
Status: v1.0 (april 2013)
Referens: DMS-CTC-20110713-0022
Kortfattad titel: Installations- och anvndarhandbok MediaAccess TG799vn v2 R10.4.x (sv)

INNEHLL

1 Komma igng ............................................................................................................ 3


1.1 Kort beskrivning av egenskaperna .......................................................................................................... 4
1.2 Anvndarscenarier......................................................................................................................................5
1.3 Komponenter............................................................................................................................................. 6
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.3.6

Strm ................................................................................................................................................................................7
Lokal ntverksanslutning ............................................................................................................................................... 8
Bredbandsanslutning...................................................................................................................................................... 9
Rstanslutning .............................................................................................................................................................. 10
Knappar .......................................................................................................................................................................... 11
LED-statuslampor......................................................................................................................................................... 13

1.4 Installationsfrberedelser.........................................................................................................................16

2 Installera med hjlp av guide ................................................................................... 17


3 Installera manuellt .................................................................................................... 21
3.1 Ansluta MediaAccess Gateway till tjnsteleverantrens ntverk.......................................................22
3.1.1 Konfigurera MediaAccess Gateway som DSL-gateway..........................................................................................23
3.1.2 Konfigurera MediaAccess Gateway som en lokal router ........................................................................................ 26

3.2 Starta MediaAccess Gateway.................................................................................................................27


3.3 Ansluta ntverksenheter till MediaAccess Gateway........................................................................... 28
3.3.1 Konfigurera en trdls anslutning .............................................................................................................................. 29
3.3.2 Konfigurera en trdbunden anslutning ...................................................................................................................... 30

3.4 Konfigurera MediaAccess Gateway ...................................................................................................... 31


3.5 Konfigurera 3G (sekundr) WAN-anslutning ......................................................................................32
3.5.1 Administrera mobilanslutningen med det grafiska anvndargrnssnittet fr MediaAccess Gateway ...............33
3.5.2 Stta in en mobil USB-adapter................................................................................................................................... 34

4 Konfigurationsverktyg .............................................................................................35
4.1 Det grafiska anvndargrnssnittet fr MediaAccess Gateway...........................................................36
4.1.1 tkomst ..........................................................................................................................................................................37
4.1.2 Komponenter................................................................................................................................................................ 38
4.1.3 Skydda tkomst till MediaAccess Gateway ..............................................................................................................40

4.2 Skerhetskopiera/terstlla konfigurationen.........................................................................................41


4.3 tkomst frn Internet ............................................................................................................................. 42

5 Trdls tkomstpunkt fr MediaAccess Gateway ................................................. 43


5.1
5.2
5.3
5.4

Ansluta den trdlsa klienten via WPS................................................................................................. 44


Ansluta den trdlsa klienten utan WPS .............................................................................................. 46
Ansluta den trdlsa klienten via QR-kod ........................................................................................... 47
Skydda den trdlsa anslutningen......................................................................................................... 48

6 Telefoni ....................................................................................................................51

DMS-CTC-20110713-0022 v1.0

INNEHLL

6.1 Konfigurera telefonntverket..................................................................................................................52


6.1.1 Ansluta en DECT-telefon till MediaAccess Gateway ............................................................................................ 53
6.1.2 Ansluta till det traditionella telefonntet ................................................................................................................... 54
6.1.3 Konfigurera VoIP-tjnsten fr MediaAccess Gateway ........................................................................................... 55

6.2 Adressbok .................................................................................................................................................57


6.3 Telefonitjnster........................................................................................................................................ 59
6.3.1 Aktivera en telefonitjnst i MediaAccess Gateway..................................................................................................60
6.3.2 Allmnna telefonitjnster .............................................................................................................................................61

6.4 Visa samtalsloggar................................................................................................................................... 64

7 Spara energi............................................................................................................. 65
7.1 Uppfrandekod ....................................................................................................................................... 66
7.2 ECO Manager..........................................................................................................................................67

8 Dela innehll............................................................................................................ 69
8.1 Ntverksfilservern..................................................................................................................................... 71
8.2 UPnP AV Media Server ......................................................................................................................... 74
8.2.1 Konfigurera UPnP AV Media Server ........................................................................................................................ 75
8.2.2 Anvnda UPnP AV Media Server ............................................................................................................................. 76

8.3 FTP-servern ..............................................................................................................................................78


8.4 Hantera delat innehll............................................................................................................................. 80
8.5 Ta bort USB-lagringsenheten p ett skert stt .................................................................................. 82

9 Ntverkstjnster...................................................................................................... 83
9.1 UPnP......................................................................................................................................................... 84
9.1.1
9.1.2
9.1.3
9.1.4

Komma t MediaAccess Gateway via UPnP............................................................................................................ 85


Hantera Internet-anslutningen med UPnP ............................................................................................................... 86
Konfigurera UPnP p MediaAccess Gateway.......................................................................................................... 88
Installera UPnP i Windows XP.................................................................................................................................... 89

9.2 Tilldela en tjnst (HTTP, FTP osv.) till en dator..................................................................................91


9.3 Dynamisk DNS.........................................................................................................................................93
9.4 Ntverkstidsserver................................................................................................................................... 94

10 Internet-skerhet .................................................................................................... 97
10.1 Frldrakontroll ....................................................................................................................................... 98
10.1.1 Konfigurera innehllsbaserad filtrering .................................................................................................................... 100
10.1.2 Lgga till regler fr adressbaserad filtrering.............................................................................................................101

10.2 Brandvgg...............................................................................................................................................103
10.3 tkomstkontroll .....................................................................................................................................105
10.4 Wireless Time Control (Trdls tidskontroll) ....................................................................................107

11 Support...................................................................................................................109
11.1 Felska installationen ............................................................................................................................. 110
11.2 Felska MediaAccess Gateway............................................................................................................. 111

ii

DMS-CTC-20110713-0022 v1.0

INNEHLL

11.3 Felska kabelanslutning..........................................................................................................................112


11.4 Felska trdls anslutning ......................................................................................................................113
11.5 Felska VoIP........................................................................................................................................... 114
11.6 Felskning fr innehllsdelning ............................................................................................................ 115
11.7 terstlla standardinstllningar............................................................................................................. 116

DMS-CTC-20110713-0022 v1.0

iii

INNEHLL

iv

DMS-CTC-20110713-0022 v1.0

OM INSTALLATIONS- OCH ANVNDARHANDBOKEN

Om Installations- och anvndarhandboken


I denna Installations- och anvndarhandbok
Mlet med denna Installations- och anvndarhandbok r att lra dig att:

Konfigurera MediaAccess Gateway och det lokala ntverket.

Konfigurera och anvnd huvudfunktionerna fr MediaAccess Gateway:

Mer avancerade scenarier och funktioner finns p dokumentationssidorna p www.technicolor.com.

Symboler som anvnds


Symbolen fara anger att det kan finnas en risk fr fysiskt skada.
Symbolen varning anger att det kan finnas en risk fr skada p utrustningen.
Symbolen frsiktigt anger att det kan finnas risk fr avbrott i tjnsten.
Symbolen information anger att det finns ytterligare information om ett mne.

Terminologi
MediaAccess TG799vn v2 kallas i allmnhet fr MediaAccess Gateway i denna Installations- och anvndarhandbok.

Typografiska regler
Fljande typografiska regler anvnds i den hr handboken:

Den hr exempeltexten anger en hyperlnk till en webbplats.


Exempel: Om du vill ha mer information besk oss p www.technicolor.com.

Den hr exempeltexten anger en intern lnk.


Exempel: Mer information om handboken finns i avsnittet Om Installations- och anvndarhandboken p sidan 1.

Den hr exempeltexten anger ett viktigt innehllsrelaterat ord.


Exempel: Fr att f tillgng till ntverket mste du autentisera dig sjlv.

Den hr exempeltexten anger ett element i det grafiska anvndargrnssnittet (kommandon p menyer och knappar,
dialogruteelement, filnamn, skvgar och mappar).
Exempel: ppna en fil genom att klicka p ppna p Arkiv-menyn.

DMS-CTC-20110713-0022 v1.0

OM INSTALLATIONS- OCH ANVNDARHANDBOKEN

DMS-CTC-20110713-0022 v1.0

1 KOMMA IGNG

1 Komma igng
Inledning
Det hr kapitlet ger en kort versikt av huvudfunktionerna och komponenterna i MediaAccess Gateway. Efter det hr
kapitlet startas installationen.
Anslut inga kablar till MediaAccess Gateway frrn du ombeds gra det.

DMS-CTC-20110713-0022 v1.0

1 KOMMA IGNG

1.1 Kort beskrivning av egenskaperna


Inledning
Det hr avsnittet ger en kort versikt av huvudfunktionerna i MediaAccess Gateway.

IPv6-klar
MediaAccess Gateway r IPv6-klar. IPv6 (Internet Protocol version 6) r nsta generations Internetteknik som strvar efter
att p ett effektivt stt stdja den stndigt kande Internetanvndningen och -funktionaliteten, och ven hantera
skerhetsproblem i IPv4-miljn.

Internet-anslutningsfunktioner

Bredbandstkomst till Internet med det integrerade DSL-modemet.


De frsta kapitlen beskriver hur du ansluter MediaAccess Gateway till Internet.

Bredbandstkomst till Internet med Gigabit WAN-porten.


De frsta kapitlen beskriver hur du ansluter MediaAccess Gateway till Internet.

3G (sekundr) Internet-tkomst med hg hastighet via den mobila USB-adaptern som finns som tillval.
Mer information finns i avsnittet 3.5 Konfigurera 3G (sekundr) WAN-anslutning p sidan 32.

Internetskerhet fr hela ditt ntverk.


Mer information finns i avsnittet 10 Internet-skerhet p sidan 97.

Nyttiga ntverksverktyg som UPnP, Dynamisk DNS och mnga andra.


Mer information finns i avsnittet 9 Ntverkstjnster p sidan 83.

Funktioner fr lokala ntverk

Trdbunden tkomst fr lokala ntverksenheter via Ethernet-grnssnittet.


Mer information finns i avsnittet 3.3 Ansluta ntverksenheter till MediaAccess Gateway p sidan 28.

Trdls tkomst fr lokala ntverksenheter med den integrerade trdlsa IEEE 802.11n-tkomstpunkten.
Mer information finns i avsnittet 5 Trdls tkomstpunkt fr MediaAccess Gateway p sidan 43.

En integrerad medieserver som ger dig mjligheten att dela medieinnehll med mediaspelare och vriga
ntverksenheter. Mer information finns i avsnittet 8 Dela innehll p sidan 69.

Telefonfunktioner
MediaAccess Gateway erbjuder Voice over IP (VoIP)-anslutning fr traditionella telefoner, sladdlsa DECT-telefoner och IPtelefoner.
Mer information finns i avsnittet 6 Telefoni p sidan 51.

Miljmrke
Technicolor-miljmrket garanterar att MediaAccess Gateway kan minska energifrbrukningen till ett absolut minimum.
Mer information finns i avsnittet 7 Spara energi p sidan 65.

MediaAccess Gateway-konfigurationsverktyg

Med MediaAccess Gateway Installations-CD kan du konfigurera MediaAccess Gateway och ansluta datorerna till
MediaAccess Gateway.

Med det grafiska anvndargrnssnittet fr MediaAccess Gateway kan du konfigurera MediaAccess Gateway med
webblsaren.
Mer information finns i avsnittet 4.1 Det grafiska anvndargrnssnittet fr MediaAccess Gateway p sidan 36.

DMS-CTC-20110713-0022 v1.0

1 KOMMA IGNG

1.2 Anvndarscenarier
Scenarier
Beroende p hemntverkets arkitektur, kan du anvnda MediaAccess Gateway i det ena av fljande scenarier:

DSL-gateway

Lokal router

DSL-gateway
MediaAccess Gateway r ansluten till tjnsteleverantrens DSL-ntverk och erbjuder dig tkomst till Internet.

Internet
Technicolor Gateway

Lokal router
MediaAccess Gateway finns bakom en annan gateway eller ett annat modem. I det hr alternativet r det gatewayen eller
modemet mellan MediaAccess Gateway och Internet som ansvarar fr uppkopplingen till Internet:

Internet
Modem/Router

Technicolor Gateway

Det hr scenariot anvnds nr:

Internet-anslutningen erbjuds av en annan enhet (t.ex. ett kabelmodem). MediaAccess Gateway anvnds fr vissa
tillggstjnster till hemntverket.

Tjnsteleverantren anvnder Ethernet in the First Mile (EFM).


Ethernet-signalen kommer direkt hem.

Tjnsteleverantren anvnder Ethernet To The Home (ETTH).


MediaAccess Gateway r direktansluten till avslutaren fr tjnsteleverantrens fiberoptiska ntverk och ditt lokala ntverk

DMS-CTC-20110713-0022 v1.0

1 KOMMA IGNG

1.3 Komponenter
versikt
Det hr avsnittet ger en kort versikt ver de olika komponenterna i MediaAccess Gateway.

mne

Sida

1.3.1 Strm

1.3.2 Lokal ntverksanslutning

1.3.3 Bredbandsanslutning

1.3.4 Rstanslutning

10

1.3.5 Knappar

11

1.3.6 LED-statuslampor

13

DMS-CTC-20110713-0022 v1.0

1 KOMMA IGNG

1.3.1 Strm
versikt

Strmingng
Anslut ntaggregatet till strmingngen (

).

Anvnd bara det ntaggregat som levereras tillsammans med MediaAccess Gateway.

Strmbrytare
Strmbrytaren (

DMS-CTC-20110713-0022 v1.0

) slr p eller av strmmen till MediaAccess Gateway.

1 KOMMA IGNG

1.3.2 Lokal ntverksanslutning


versikt

Trdls tkomstpunkt
Den inbyggda WiFi-certifierade trdlsa tkomstpunkten erbjuder trdls tkomst till dina WiFi-certifierade trdlsa klienter.
Mer information finns i avsnittet 5 Trdls tkomstpunkt fr MediaAccess Gateway p sidan 43.

Ethernet-vxel
Ethernet-vxeln (
) ansluter en Ethernet-enhet (t.ex. en dator) till ditt lokala ntverk. Mer information finns i avsnittet
3.3 Ansluta ntverksenheter till MediaAccess Gateway p sidan 28.
Det kan finnas en LED-lampa fr varje Ethernet-port som anger lnkintegritet (eller aktivitet).

LED-lampans status

Beskrivning

Fast sken

Enheten r ansluten.

Blinkar

Enheten r ansluten och skickar eller tar emot data.

Av

Ingen enhet r ansluten.

USB-port
USB-porten (

) kan anvndas fr att:

Ansluta en USB-masslagringsenhet fr att dela med dig av innehll (t.ex. musik eller filmer):
I det lokala ntverket med ntverksfilservern eller UPnP AV Media Server.
P Internet med FTP.

Mer information finns i avsnittet 8 Dela innehll p sidan 69.

Ansluta en 3G-mobiladapter fr att stta upp en 3G-anslutning som kan anvndas som backup fr din huvudanslutning
till Internet. Mer information finns i avsnittet 3.5 Konfigurera 3G (sekundr) WAN-anslutning p sidan 32.

DMS-CTC-20110713-0022 v1.0

1 KOMMA IGNG

1.3.3 Bredbandsanslutning
versikt

DSL

WAN

DSL-port
Anvnd den hr porten fr att ansluta MediaAccess Gateway till tjnsteleverantrens DSL-ntverk.
Mer information finns i avsnittet 3.1 Ansluta MediaAccess Gateway till tjnsteleverantrens ntverk p sidan 22.

WAN-port
Den hr porten gr det mjligt att anvnda MediaAccess Gateway som Lokal router. Mer information finns i avsnittet
1.2 Anvndarscenarier p sidan 5.

DMS-CTC-20110713-0022 v1.0

1 KOMMA IGNG

1.3.4 Rstanslutning
versikt

PSTN
Phone

Basstation fr trdls DECT-telefon


Med den integrerade DECT-basstationen kan ansluta dina trdlsa DECT-telefoner till MediaAccess Gateway. P s stt
kan du ringa via Internet och spara in pengar speciellt p fjrrsamtal.

Telefon-porten (Phone)
Med Phone/Telefon (
)-porten kan du ansluta en traditionell telefon till MediaAccess Gateway. P s stt kan du ringa
via Internet och spara in pengar speciellt p fjrrsamtal.
Mer information finns i avsnittet 6.1 Konfigurera telefonntverket p sidan 52.

PSTN-porten (valfritt tillgg)


Med PSTN-porten kan du ansluta MediaAccess Gateway till det traditionella telefonntet. Nr ingen VoIP-anslutning finns
att tillg kommer MediaAccess Gateway att automatiskt vxla frn VoIP till det traditionella telefonntet.
Om MediaAccess Gateway inte har en PSTN-port betyder det att:

MediaAccess Gateway har ett integrerat filter


MediaAccess Gateway separerar telefonsignaler frn signaler som kommer frn DSL-port. MediaAccess Gateway har
ett integrerat filter om produktnamnet som r utskrivet p etiketten till MediaAccess Gateway slutar med wIF
(frkortning fr det engelska with Integrated Filter - med integrerat filter). Om frkortningen inte finns i
produktnamnet har MediaAccess Gateway inte ett integrerat filter.

eller
Din MediaAccess Gateway r bara anpassad fr VoIP
Alla samtal genom MediaAccess Gateway grs via VoIP.
Mrk att om du inte r ansluten till det traditionella telefonntet gr det inte att ringa ndsamtal om
Internet-anslutningen inte fungerar eller MediaAccess Gateway inte r pslagen.

Mer information finns i avsnittet 6.1.2 Ansluta till det traditionella telefonntet p sidan 54.

10

DMS-CTC-20110713-0022 v1.0

1 KOMMA IGNG

1.3.5 Knappar
versikt

Reset

Info-knappen
) ger en versikt ver statusen fr MediaAccess Gateway. Mer information finns i avsnittet
LED-lampan p i-knappen (
1.3.6 LED-statuslampor p sidan 13.

Knapp fr koppling/skning av sladdls DECT-telefon


Om du trycker ner knappen fr koppling/skning av sladdls DECT-telefon

I mellan 1 och 5 sekunder MediaAccess Gateway sks alla anslutna sladdlsa DECT-telefoner.

I mer n 5 sekunder fr att ppnas registreringslget s att alla sladdlsa DECT-telefoner kan anslutas till den integrerade
DECT-basstationen i MediaAccess Gateway.
Mer information finns i avsnittet 6.1.1 Ansluta en DECT -telefon till MediaAccess Gateway p sidan 53.

WPS-knapp
Med WPS (
) -knappen kan du lgga till nya trdlsa klienter i ditt ntverk p ett snabbt och enkelt stt, utan att behva
ange instllningar fr trdls anslutning manuellt.
Mer information finns i avsnittet 5.1 Ansluta den trdlsa klienten via WPS p sidan 44.

ECO-knapp
Med ECO (
)-knappen kan du inaktivera den trdlsa tkomstpunkten. Du kan gra det hr nr du inte har enheter som
r anslutna till den trdlsa tkomstpunkten. Det gr det mjlig att spara energi som MediaAccess Gateway skulle anvnda
fr den trdlsa tkomstpunkten. Mer information finns i avsnittet ECO-knappen p sidan 68.

DMS-CTC-20110713-0022 v1.0

11

1 KOMMA IGNG

LED-lampan p ECO-knappen ger en versikt ver statusen fr MediaAccess Gateway.

Frg

Lge

Beskrivning

Grn

Fast sken

Alla tjnster r tillgngliga. Den trdlsa tkomstpunkten r aktiv.


Tryck snabbt ner i-knappen om du vill visa status fr de vriga
LED-lamporna.

Bl

Fast sken

Alla tjnster r tillgngliga. Den trdlsa tkomstpunkten r inaktiv.


Tryck snabbt ner i-knappen om du vill visa status fr de vriga
LED-lamporna.

Rd

Fast sken

Alla tjnster r inte tillgngliga. MediaAccess Gateway aktiverar


automatiskt de vriga LED-statuslamporna fr att du ska se vilka tjnster
som r tillgngliga.

Blinkar

MediaAccess Gateway startas.

Av

MediaAccess Gateway r avstngd.

Reset-knapp
terstllningsknappen terstller MediaAccess Gateway till standardinstllningar.
Mer information finns i avsnittet 11.7 terstlla standardinstllningar p sidan 116.

12

DMS-CTC-20110713-0022 v1.0

1 KOMMA IGNG

1.3.6 LED-statuslampor
Inledning
P ovansidan fr MediaAccess Gateway finns ett antal LED-statuslampor som anger tillstndet fr enheten.

ECO
Broadband
Internet
Wireless
WPS
Ethernet
TV
Voice
DECT

LED-lampa fr ECO-knappen
ECO (
)-knappens LED-lampa ger information om det allmnna tillstndet fr MediaAccess Gateway. Mer information
finns i avsnittet ECO-knapp p sidan 11.
De vriga LED-statuslamporna aktiveras bara nr Internettjnsten ligger nere.

Aktivera LED-statuslamporna
Om ECO(
lamporna.

)-knappen r grn eller bl ska du frst trycka p Info-knappen fr att kunna se statusen fr de vriga LED-

Mer information finns i avsnittet Info-knappen p sidan 11.

DMS-CTC-20110713-0022 v1.0

13

1 KOMMA IGNG

LED-lampa fr Ethernet
Frg

Lge

Beskrivning

Grn

Fast sken

Ntverksenheten r ansluten till Ethernet-vxeln.

Blinkar

Ntverksenheten r ansluten till Ethernet-vxeln och skickar eller tar emot data.

Av

Ingen Ethernet-anslutning i det lokala ntverket

Wireless LED
Frg

Lge

Beskrivning

Grn

Fast sken

Enheten r ansluten.

Blinkar

Enheten r ansluten och skickar eller tar emot data.

Av

Ingen enhet r ansluten eller den trdlsa tkomstpunkten r inaktiv.

Broadband LED (om du anvnder scenariot DSL-gateway)


Frg

Lge

Beskrivning

Grn

Fast sken

DSL-linjen har synkroniserats

Blinkar

Frsker upptcka brsignal eller vntar p DSL-linjesynkronisering

Av

MediaAccess Gateway r avstngd.

Broadband LED (om du anvnder scenariot Lokal router)


Frg

Lge

Beskrivning

Grn

Fast sken

Ansluten till WAN-enheten

Av

Inte ansluten till WAN-enheten

LED-lampa fr Internet
Frg

Lge

Beskrivning

Grn

Fast sken

Ansluten till Internet, ingen aktivitet

Blinkar

Ansluten till Internet, skickar/tar emot data.

Fast sken

Konfigurationen av Internet-anslutningen misslyckades

Rd
Av

14

Ingen Internet-anslutning

DMS-CTC-20110713-0022 v1.0

1 KOMMA IGNG

LED-lampa fr Phone
Frg

Lge

Beskrivning

Grn

Fast sken

Registrerad hos VoIP-tjnsteleverantren, ingen aktivitet.

Blinkar

Registrerad hos VoIP-tjnsteleverantren, aktivitet.

Av

Inte registrerad hos VoIP-tjnsteleverantren.

LED-lampa fr sladdls DECT-telefon


Frg

Lge

Beskrivning

Grn

Fast sken

Den sladdlsa DECT-tjnsten r pslagen

Blinkar

Den DECT-telefonen r aktiv eller DECT-klienter registreras

Av

DECT-tjnsten r inaktiv

LED-lampa fr WPS
Frg

Lge

Beskrivning

Grn

Fast sken

Klient registrerad via WPS utan fel

Orange

Blinkar

WPS-registrering pgr

Rd

Blinkar

Fel intrffade

Mer information om WPS finns i 5.1 Ansluta den trdlsa klienten via WPS p sidan 44 .

DMS-CTC-20110713-0022 v1.0

15

1 KOMMA IGNG

1.4 Installationsfrberedelser
DSL-tjnstekrav
Det hr avsnittet r bara tillmpligt om du anvnder MediaAccess Gateway som DSL-gateway. Mer information finns i
avsnittet 1.2 Anvndarscenarier p sidan 5.
Kontrollera fljande:

Tjnsteleverantren aktiverade DSL-tjnsten p telefonlinjen.

Du har installationsinformationen (t.ex. anvndarnamn, lsenord, tjnsteprofil) som getts av tjnsteleverantren till hands.

Lokalanslutningskrav
Trdls anslutning
Om du vill ansluta datorn med en trdls anslutning mste datorn vara utrustad med en WiFi-certifierad adapter fr
trdlsa klienter.
Kabelanslutning
Om du till ansluta en dator med en kabelanslutning mste datorn vara utrustad med ett Ethernet NIC-kort (Network
Interface Card).

Starta installationen
Du r nu klar att starta installationen av MediaAccess Gateway.

16

DMS-CTC-20110713-0022 v1.0

2 INSTALLERA MED HJLP AV GUIDE

2 Installera med hjlp av guide


Inledning
Vid installation med hjlp av guide kommer en Installationsguide p din Installations-CD att hjlpa dig med installationen av
MediaAccess Gateway.
Om du inte vill anvnda denna Installations-CD eller om ingen Installations-CD finns i paketet ska du flja installationsproceduren
som beskrivs i 3 Installera manuellt p sidan 21.

Krav
Fr att kunna anvnda installationsguiden mste fljande krav uppfyllas.

Datorn mste kra ngot av fljande operativsystem:


Microsoft Windows 7 eller senare
Microsoft Windows 7 x64 eller senare
Microsoft Windows Vista eller senare
Microsoft Windows Vista x64 eller senare
Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) eller senare
Mac OS X 10.6 (Snow Leopard)
Mac OS X 10.5 (Leopard)

Du mste ha administratrsbehrighet p datorn.

Om kraven inte uppfylls ska du anvnda 3 Installera manuellt p sidan 21.

Kra Installationsguide
Starta Installationsguide s hr:
1 Stt in Installations-CD i datorns cd- eller dvd-enhet.
2 Om datorn kr:
Microsoft Windows: Installations-CD startas automatiskt.

Om Installations-CD inte startas automatiskt finns det mer information i avsnittet Installations-CD startar inte automatiskt
p sidan 110.
Mac OS X: Dubbelklicka p Meny i fnstret med innehllet fr Installations-CD.

3 Vlj nskat sprk och klicka p OK.


4 Installationsguiden hjlper dig nu med installationen av MediaAccess Gateway.

DMS-CTC-20110713-0022 v1.0

17

2 INSTALLERA MED HJLP AV GUIDE

5 I slutet av installationen visas fljande skrm:

Vlj G till webbgrnssnittet fr Technicolor Gateway om du vill g till Det grafiska anvndargrnssnittet fr
MediaAccess Gateway efter att ha stngt guiden. I Det grafiska anvndargrnssnittet fr MediaAccess Gateway kan du
konfigurera alla tjnster fr MediaAccess Gateway.
6 Klicka p Slutfr.
7 Cd-menyn visas.

Cd-meny fr

Klicka p fljande p Cd-menyn:

Ursprunglig installation fr att ansluta datorn till MediaAccess Gateway och konfigurera det lokala ntverket.

Konfigurera om min Technicolor Gateway fr att helt konfigurera om din MediaAccess Gateway.
Om du konfigurerar om MediaAccess Gateway via Cd-menyn kommer MediaAccess Gateway att konfigureras om
helt och hllet. Alla de aktuella instllningarna kommer att g frlorade. Om du bara vill gra sm ndringar i
konfigurationen (t.ex. ndringar i skerheten), rekommenderas det att du gr det via Det grafiska anvndargrnssnittet
fr MediaAccess Gateway. Mer information finns i avsnittet 4.1 Det grafiska anvndargrnssnittet fr MediaAccess
Gateway p sidan 36.

Konfigurera min dator fr att ansluta datorn till MediaAccess Gateway-ntverket.

Visa dokumentation om du vill visa en lista med den dokumentation som finns fr MediaAccess Gateway.

G till technicolor.com fr att se den online-support som finns att tillg.


Vilka punkter som finns beror p den Installations-CD som levereras tillsammans med MediaAccess Gateway.

18

DMS-CTC-20110713-0022 v1.0

2 INSTALLERA MED HJLP AV GUIDE

Om problem uppstr
Om det uppstr problem under installationen lser du 11.1 Felska installationen p sidan 110.

Skerhetskopiera konfigurationen
Nr du har installerat MediaAccess Gateway r det att rekommendera att du skerhetskopierar konfigurationen. D kan du
vid behov terstlla den hr konfigurationen (t.ex. efter en felaktig konfiguration).
Mer information finns i avsnittet 4.2 Skerhetskopiera/terstlla konfigurationen p sidan 41

DMS-CTC-20110713-0022 v1.0

19

2 INSTALLERA MED HJLP AV GUIDE

20

DMS-CTC-20110713-0022 v1.0

3 INSTALLERA MANUELLT

3 Installera manuellt
Installation
Det hr kapitlet hjlper dig att manuellt installera MediaAccess Gateway.

Konfigurera ntverket
Gr s hr:
1 Anslut MediaAccess Gateway till tjnsteleverantrens ntverk.
Mer information finns i avsnittet 3.1 Ansluta MediaAccess Gateway till tjnsteleverantrens ntverk p sidan 22.
2 Sl p MediaAccess Gateway.
Mer information finns i avsnittet 3.2 Starta MediaAccess Gateway p sidan 27.
3 Anslut datorn till MediaAccess Gateway.
Mer information finns i avsnittet 3.3 Ansluta ntverksenheter till MediaAccess Gateway p sidan 28.
4 Konfigurera MediaAccess Gateway.
Mer information finns i avsnittet 3.4 Konfigurera MediaAccess Gateway p sidan 31.
5 Anslut (DECT-)telefonerna.
Mer information finns i avsnittet 6 Telefoni p sidan 51.
6 Dela innehll eller media i det lokala ntverket, fortstt med 8 Dela innehll p sidan 69.
7 Om du har kpt den mobila USB-adaptern ska du konfigurera 3G-backup-anslutningen.
Mer information finns i avsnittet 3.5 Konfigurera 3G (sekundr) WAN-anslutning p sidan 32.
8 Nr du har installerat MediaAccess Gateway r det att rekommendera att du skerhetskopierar konfigurationen. D kan
du vid behov terstlla den hr konfigurationen (t.ex. efter en felaktig konfiguration). Mer information finns i avsnittet
4.2 Skerhetskopiera/terstlla konfigurationen p sidan 41.

DMS-CTC-20110713-0022 v1.0

21

3 INSTALLERA MANUELLT

3.1 Ansluta MediaAccess Gateway till tjnsteleverantrens


ntverk
Identifiera konfigurationen
Om du anvnder MediaAccess Gateway som:

DSL-gateway, fortstt med 3.1.1 Konfigurera MediaAccess Gateway som DSL-gateway p sidan 23.

Lokal router, fortstt med 3.1.2 Konfigurera MediaAccess Gateway som en lokal router p sidan 26.

Mer information finns i avsnitt 1.2 Anvndarscenarier p sidan 5. Du kan anvnda MediaAccess Gateway i det ena av
fljande scenarier.

22

DMS-CTC-20110713-0022 v1.0

3 INSTALLERA MANUELLT

3.1.1 Konfigurera MediaAccess Gateway som DSL-gateway


Inledning
Anvnd det hr avsnittet fr att ansluta MediaAccess Gateway till tjnsteleverantrens ntverk.

Signal som kommer till hemmet


Linje-signalen som kommer till hemmet bestr av fljande komponenter:

Telefon-signalen som innehller telefontrafiken.


Den hr Telefon-signalen anvnds bara fr att kommunicera ver det traditionella telefonntet. Voice over IP
(VoIP)-kommunikation kommer att ske ver DSL-signalen.

DSL-signalen som innehller Internet-trafiken.

DSL-gateways har en inbyggd funktion fr att avlgsna Telefon-komponenten. Inga tillggsenheter behvs, du kan ansluta
dem direkt till Linjen.
Telefoner har inte denna egenskap s du mste anvnda filter/delare fr att avlgsna DSL-signalen.

Hur ser ett filter/en delare ut


Filter/delare r typiskt ldor med fljande kontakter:

PHONE

Rst

LINE

Tjnsteleverantr

DSL + Rst
MODEM

DSL + Rst

Filter/Splitter

En Line (Linje)-ingng
Den hr kontakten mste vara ansluten till ingngssignalen som ska filtreras.

En Phone (Telefon)-utgng
Den hr kontakten ger en filtrerad utgngssignal. Den innehller bara Rst-komponenten och kan bara anvndas fr att
ansluta telefoner.

En Modem/DSL-utgng (tillgg)
Den hr kontakten ger en ofiltrerad utgngssignal. Den innehller bde Telefon- och DSL-signalerna och kan anvndas
fr att ansluta MediaAccess Gateway.

Ansluta kablarna
tgrderna beror p om filtret har integrerats till MediaAccess Gateway eller inte.
Ls etiketten p MediaAccess Gateway. Om produktnamnet:

innehller frkortningen wIF (t.ex. MediaAccess TG799vn v2 wIF) s har MediaAccess Gateway ett integrerat filter.
Inga externa filter behvs. Flj anvisningarna i Scenario 2: MediaAccess Gateway utan ett integrerat filter p sidan 24.

inte innehller frkortningen wIF (t.ex. MediaAccess TG799vn v2) s har MediaAccess Gateway inget integrerat
filter. Flj anvisningarna i Scenario 2: MediaAccess Gateway utan ett integrerat filter p sidan 24.

DMS-CTC-20110713-0022 v1.0

23

3 INSTALLERA MANUELLT

Scenario 1: MediaAccess Gateway med ett integrerat filter


Gr s hr:
1 Ta fram DSL-kabeln. Det hr r den gra kabeln som finns i ldan.
2 Anslut den ena nden av kabeln i den gra DSL-porten p baksidan av MediaAccess Gateway.

DSL

3 Anslut den andra nden av kabeln:


Till DSL/Modem-utgngen fr delaren/filtret.
Direkt till telefonjacket om det inte finns delare/filter mellan ntverksterminatorn och det lokala telefonntet.

Scenario 2: MediaAccess Gateway utan ett integrerat filter


Gr s hr:
1 Ta fram DSL-kabeln. Det hr r den gra kabeln som finns i ldan.
2 Anslut den ena nden av kabeln i den gra DSL-porten p baksidan av MediaAccess Gateway.

DSL

3 Anslut den andra nden av kabeln i DSL/MODEM-utgngen fr filtret/delaren.

24

DMS-CTC-20110713-0022 v1.0

3 INSTALLERA MANUELLT

Om MediaAccess Gateway har en svart PSTN-port p baksidan kan du anvnda det traditionella telefonntet som backup
fr din Voice over IP (VoIP)-anslutning. Nr ingen VoIP-anslutning finns att tillg kommer MediaAccess Gateway att
automatiskt vxla till det traditionella telefonntet.
Konfigurera backup-anslutningen:
1 Ta fram en telefonsladd.
2 Anslut den ena nden av kabeln i den svarta PSTN-porten p baksidan av MediaAccess Gateway.

PSTN

3 Anslut den andra nden av kabeln i Telefon-utgngen fr filtret/delaren.

DMS-CTC-20110713-0022 v1.0

25

3 INSTALLERA MANUELLT

3.1.2 Konfigurera MediaAccess Gateway som en lokal


router
Process
Gr s hr:
1 Ta fram en Ethernet-kabel. Om ldan innehller en Ethernet-kabel med rda kontakter kan du anvnda den kabeln.
2 Anslut den ena nden av kabeln i den rda WAN-porten p baksidan av MediaAccess Gateway.

WAN

3 Anslut den andra nden av USB-kabeln i Ethernet-porten p Internet-gatewayen/modemet.


WAN-porten kan bara anvndas fr att ansluta MediaAccess Gateway till Internet-gateway/modem. Den kan inte
anvndas fr att ansluta vriga enheter (t.ex. en dator) till MediaAccess Gateway.

26

DMS-CTC-20110713-0022 v1.0

3 INSTALLERA MANUELLT

3.2 Starta MediaAccess Gateway


Process
Gr s hr:
1 Anslut strmkabeln till strmporten p MediaAccess Gateway.
2 Anslut den andra nden av strmkabeln till ett eluttag.
3 Tryck p strmknappen fr att starta MediaAccess Gateway.
4 Vnta minst tv minuter fr att MediaAccess Gateway ska hinna avsluta startrutinerna.

DMS-CTC-20110713-0022 v1.0

27

3 INSTALLERA MANUELLT

3.3 Ansluta ntverksenheter till MediaAccess Gateway


Vlj anslutningsstt
Om du vill ansluta enheten med:

28

En trdls anslutning, fortstt med 3.3.1 Konfigurera en trdls anslutning p sidan 29.

En trdbunden anslutning, fortstt med 3.3.2 Konfigurera en trdbunden anslutning p sidan 30.

DMS-CTC-20110713-0022 v1.0

3 INSTALLERA MANUELLT

3.3.1 Konfigurera en trdls anslutning


tkomstpunkten fr MediaAccess Gateway
MediaAccess Gateway r utrustad med en trdls tkomstpunkt som stder fljande standarder:

IEEE 802.11n

IEEE 802.11g

IEEE 802.11b

Krav
Ntverksenheten mste ha en WiFi-certifierad trdls klient.

Anslutningshastighet
Fljande faktorer kan gra den trdlsa anslutningen lngsammare:

Hinder (vggar, tak osv.) mellan den trdlsa klienten och tkomstpunkten.

Avstndet mellan den trdlsa klienten och tkomstpunkten.

Fr att dra full nytta av den frbttrade anslutningshastigheten i IEEE 802.11n-standarden r det att rekommendera att
bara ansluta trdlsa IEEE 802.11n-klienter till MediaAccess Gateway. Anslutningen av ldre (t.ex. IEEE 802.11g) trdlsa
klienter kan ocks frsmra anslutningshastigheten fr de IEEE 802.11n-kompatibla klienterna.

Om du har problem med trdlsa prestanda finns det mer information i avsnittet Dlig trdls anslutning eller rckvidd p sidan 113.

Konfigurera trdlsa anslutningar


Mer information om hur du konfigurerar en trdls anslutning mellan ntverksenheten och MediaAccess Gateway finns i
avsnittet 5 Trdls tkomstpunkt fr MediaAccess Gateway p sidan 43.

DMS-CTC-20110713-0022 v1.0

29

3 INSTALLERA MANUELLT

3.3.2 Konfigurera en trdbunden anslutning


Krav

Bde ntverksenheten (t.ex. en dator eller spelkonsol) och MediaAccess Gateway mste ha en ledig Ethernet-port.

Ntverksenheten mste vara konfigurerad att hmta en IP-adress automatiskt. Detta r standardinstllningen.

Ethernet-kabel
I paketet finns en kabel med gula kontakter. Det r Ethernet-kabeln.

Process
Gr s hr:
1 Anslut ena nden av Ethernet-kabeln till en av de gula Ethernet-portarna p MediaAccess Gateway:

Du kan inte anvnda den rda WAN-porten fr att ansluta till det lokala Ethernet-ntverket. WAN-porten kan
bara anvndas fr att ansluta MediaAccess Gateway till bredbandskllan.
Mer information finns i avsnittet 1.2 Anvndarscenarier p sidan 5.
2 Anslut den andra nden p Ethernet-kabeln till ntverksenheten.
MediaAccess Gateway stder inte Power over Ethernet (PoE). Alla ntverksenheter som r anslutna till
MediaAccess Gateway mste ha en egen strmklla.
3 Ntverksenheten r nu ansluten till ntverket. Ingen annan konfigurering behvs om sdan inte specificerats av tjnsteleverantren.

30

DMS-CTC-20110713-0022 v1.0

3 INSTALLERA MANUELLT

3.4 Konfigurera MediaAccess Gateway


Inledning
Om tjnsteleverantren inte har frkonfigurerat MediaAccess Gateway kan du bli tvungen att konfigurera MediaAccess
Gateway med det grafiska anvndargrnssnittet.

Krav
JavaScript mste vara aktiverat i webblsaren (det hr r standardinstllningen). Mer information finns i hjlpen fr webblsaren.

Process
Gr s hr:
1 ppna webblsaren.
2 MediaAccess Gateway informerar att du inte nnu har konfigurerat MediaAccess Gateway.

Om det hr fnstret inte visas blddrar du till http://dsldevice.lan eller till IP-adressen fr MediaAccess Gateway
(standardvrde: 192.168.1.254) och klickar p Technicolor Gateway p menyn till vnster.
3 Klicka p Stll in min Technicolor Gateway.
4 Guiden Snabbinstallation visas. I den hr guiden fr du hjlp med att konfigurera MediaAccess Gateway. Klicka p
Nsta och flj anvisningarna.

DMS-CTC-20110713-0022 v1.0

31

3 INSTALLERA MANUELLT

3.5 Konfigurera 3G (sekundr) WAN-anslutning


Inledning
Mnga sm och medelstora fretag anvnder DSL som tkomstteknologi fr WAN-anslutningar eftersom det vanligtvis r
billigare n att anvnda en fast linje. Om DSL-linjen inte fungerar kan det i s fall ha dyra konsekvenser d Internet och
e-post inte finns att tillg. Drfr finns det backup-lsningar som erbjuder ett alternativ nr DSL-linjen inte fungerar.
Det r t.ex. mjligt att vxla till 2G/3G-mobiltkomstteknologier som GPRS, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, WIMAX och
LTE nr det inte finns ngon Internet-tkomst tillgnglig via den huvudsakliga WAN-anslutningen. Om du kopplar in en mobil
USB-adapter i en av USB-portarna p MediaAccess Gateway r det mjligt att f en IP-anslutning via ett 2G/3G-ntverk.
3G r en samlingsterm fr tredje generationens mobiltelefonteknologi. Tjnsterna som r kopplade till 3G erbjuder mjligheten
att verfra bde rstdata och andra data. 3G-ntverk r eftertrdare till 2G-ntverken (t.ex. GSM-ntverk) och erbjuder nya
tjnster och hgre dataverfringshastigheter.

Vad behver jag?


Om du vill brja anvnda 2G/3G som en anslutning fr MediaAccess Gateway behver du:

En mobil USB-adapter
Anvnd bara de mobila USB-adaptrar som levererats av tjnsteleverantren.

Ett registrerat SIM-kort.

Konfigurera 2G/3G som en WAN-anslutning


Gr s hr:
1 Konfigurera mobilanslutningen.
Mer information finns i avsnittet 3.5.1 Administrera mobilanslutningen med det grafiska anvndargrnssnittet fr
MediaAccess Gateway p sidan 33.
2 Anslut den mobila USB-adaptern.
Mer information finns i avsnittet 3.5.2 Stta in en mobil USB-adapter p sidan 34.
3 Den mobila anslutningen r nu klar att anvndas.
Om du vill ta bort den mobila USB-adaptern ska du se till att MediaAccess Gateway frst r avstngd.

Resultat
MediaAccess Gateway aktiverar automatiskt 3G-backup-anslutningen nr bda de fljande villkoren uppfylls:

Huvudanslutningen till Internet har varit otillgnglig i minst 60 sekunder.

MediaAccess Gateway har ftt en begran om tkomst till Internet (t.ex. vid blddring till en Internet-webbplats).

MediaAccess Gateway inaktiverar automatiskt 3G-anslutningen om minst det ena av de fljande villkoren uppfylls:

32

Huvudanslutningen till Internet r igen tillgnglig. I s fall vxlar MediaAccess Gateway tillbaka till huvudanslutningen fr
Internet.

Ingen Internet-trafik har upptckts p de senaste 10 sekunderna. Du har t.ex. slutat surfa p Internet.

DMS-CTC-20110713-0022 v1.0

3 INSTALLERA MANUELLT

3.5.1 Administrera mobilanslutningen med det grafiska


anvndargrnssnittet fr MediaAccess Gateway
Inledning
Du kan granska och administrera parametrarna fr den mobila anslutningen via det grafiska anvndargrnssnittet fr
MediaAccess Gateway.

Process
Gr s hr fr att administrera den mobila USB-anslutningen via det grafiska anvndargrnssnittet fr MediaAccess
Gateway:
1 G till det grafiska anvndargrnssnittet fr MediaAccess Gateway.
2 Klicka p Internettjnster p menyn Bredbandsanslutning.
3 Klicka p Visa mer... fr den mobila USB-anslutningen. versikt-sidan fr den mobila USB-anslutningen visas.
4 Klicka p Konfigurera i platsfltet. Konfigurera-sidan fr den mobila anslutningen visas.

5 Uppdatera vid behov fljande flt under Mobilinformation:


APN:

Den offentliga APN som anvnds fr tkomst till Internet eller den privata APN som anvnds fr tkomst till ett
lokalt ntverk.
Operatrslge:

2G / 3G / automatisk (lt MediaAccess Gateway vlja det bsta operatrslget)


Pin:

SIM-kortets PIN-kod.
6 Klicka p Anvnd om du vill tillmpa konfigurationsndringarna.
Konfigurationsndringar via det grafiska anvndargrnssnittet fr MediaAccess Gateway sparas automatiskt.

DMS-CTC-20110713-0022 v1.0

33

3 INSTALLERA MANUELLT

3.5.2 Stta in en mobil USB-adapter


Process
Nr den mobila anslutningen har konfigurerats kan du fortstta med att stta in den mobila USB-adaptern:
1 Stng av MediaAccess Gateway.
Om du inte stnger av MediaAccess Gateway frst kommer den mobila USB-adaptern inte att upptckas.
2 Stt in SIM-kortet i den mobila USB-adaptern.
3 Koppla in den mobila USB-adaptern i ngon av USB-portarna fr MediaAccess Gateway:

4 Sl p MediaAccess Gateway.

34

DMS-CTC-20110713-0022 v1.0

4 KONFIGURATIONSVERKTYG

4 Konfigurationsverktyg
Konfigurationsverktyg
Du kan anvnda fljande verktyg fr att konfigurera MediaAccess Gateway:

MediaAccess Gateway Installations-CD hjlper dig konfigurera MediaAccess Gateway och ansluta datorerna till
MediaAccess Gateway. Mer information finns i avsnittet 2 Installera med hjlp av guide p sidan 17.

Det grafiska anvndargrnssnittet fr MediaAccess Gateway ger dig mjligheten att konfigurera MediaAccess
Gateway med webblsaren.
Mer information finns i avsnittet 4.1 Det grafiska anvndargrnssnittet fr MediaAccess Gateway p sidan 36.

DMS-CTC-20110713-0022 v1.0

35

4 KONFIGURATIONSVERKTYG

4.1 Det grafiska anvndargrnssnittet fr MediaAccess


Gateway
Inledning
Det grafiska anvndargrnssnittet fr MediaAccess Gateway ger dig mjligheten att konfigurera MediaAccess Gateway
med webblsaren.

Krav
JavaScript mste vara aktiverat i webblsaren (det hr r standardinstllningen). Mer information finns i hjlpen fr webblsaren.

36

DMS-CTC-20110713-0022 v1.0

4 KONFIGURATIONSVERKTYG

4.1.1 tkomst
Komma t det grafiska anvndargrnssnittet fr MediaAccess Gateway
Gr s hr:
1 ppna webblsaren.
2 Blddra till http://dsldevice.lan eller till IP-adressen fr MediaAccess Gateway (standardvrde: 192.168.1.254).
3 Om du har skyddat MediaAccess Gateway med ett anvndarnamn och lsenord uppmanar MediaAccess Gateway dig
att ange dessa. Ange anvndarnamnet och lsenordet och klicka p OK.
Mer information finns i avsnittet 4.1.3 Skydda tkomst till MediaAccess Gateway p sidan 40.
4 Det grafiska anvndargrnssnittet fr MediaAccess Gateway visas.

Komma t MediaAccess Gateway via UPnP


Du kan ocks komma t det grafiska anvndargrnssnittet fr MediaAccess Gateway med Internet Gateway Device
(IGD)-hikonen om datorn kr ngot av fljande operativsystem:

Microsoft Windows 7

Microsoft Windows Vista

Microsoft Windows XP

Mer information finns i avsnittet 9.1 UPnP p sidan 84.

Fjrrtkomst
Det gr ocks att komma t MediaAccess Gateway det grafiska anvndargrnssnittet via Internet. Mer information finns i
avsnittet 4.3 tkomst frn Internet p sidan 42.

DMS-CTC-20110713-0022 v1.0

37

4 KONFIGURATIONSVERKTYG

4.1.2 Komponenter
versikt
Beroende p anvndarrttigheterna och det grafiska anvndargrnssnittets plats kan fljande komponenter vara tillgngliga:
3
2
4
5

Etikett

Beskrivning

Meny

Inloggningsavsnitt

Sprkflt

Meddelandeflt

Navigeringsflt

Innehllsfnstret

Aktivitetsfnstret

Meny
P menyn finns fljande poster:

38

Hem:
Lter dig terg till MediaAccess Gateway-hemsidan.

Technicolor Gateway:
Grundlggande information om MediaAccess Gateway.

Bredbandsanslutning:
Visa/konfigurera dina bredbandsanslutningar.

Verktygslda:
Gr att du kan konfigurera ntverkstjnsterna och skerhetsinstllningarna fr MediaAccess Gateway.

Hemmantverk:
Hantera ditt lokala ntverk.

Hjlp:
Visa kontextrelaterad hjlpinformation.

DMS-CTC-20110713-0022 v1.0

4 KONFIGURATIONSVERKTYG

Alla poster har ett antal undermenyposter.

Inloggningsavsnitt
I det hr inloggningsavsnittet visas ditt aktuella anvndarnamn.
Genom att klicka p anvndarnamnet kan du:

ndra lsenord.

Vxla till en annan anvndare.

Sprkflt
Sprkfltet visas om fler n ett sprk r tillgngligt fr det grafiska anvndargrnssnittet. I sprkfltet kan du vlja sprk fr
det grafiska anvndargrnssnittet fr MediaAccess Gateway.

Meddelandeflt
I meddelandefltet visas:

Felmeddelanden markerade med rtt trafikljus.

Varningar markerade med orange trafikljus.

Informationsmeddelanden markerade med grnt trafikljus.


Om inget av ovanstende intrffar visas inte meddelandefltet.

Navigeringsflt
Navigeringsfltet visar var du r i Det grafiska anvndargrnssnittet fr MediaAccess Gateway.
Vissa sidor r tillgngliga p olika konfigurationsniver. Sdana sidor har tillggslnkar (till exempel versikt, Konfigurera) i
hgra delen av navigeringsfltet som ger dig mjligheten att vxla mellan konfigurationsniverna.

Innehllsfnstret
Innehllsfnstret visar information och konfigurerbara poster fr den valda posten.

Aktivitetsfnstret
Fr en snabb konfiguration av MediaAccess Gateway kan ett antal relaterade uppgifter i listan Vlj en uppgift presenteras
p vissa sidor. De hr uppgifterna leder dig till sidan dr du kan utfra de valda uppgifterna.

DMS-CTC-20110713-0022 v1.0

39

4 KONFIGURATIONSVERKTYG

4.1.3 Skydda tkomst till MediaAccess Gateway


Inledning
Fr att frhindra att alla anvndare p det lokala ntverket kan n MediaAccess Gateway r MediaAccess Gateway skyddad
med anvndarnamn och lsenord.

Standardanvndarnamn
Standardanvndarnamnet r Administrator.

Standardlsenord
Standardlsenordet r antingen tomt eller ACCESS KEY som finns utskrivet p etiketten fr MediaAccess Gateway. Det
hr beror p instllningarna som valts av tjnsteleverantren.
Du rekommenderas att ndra p standardlsenordsinstllningarna.
Vlj ett lsenord som du ltt kommer ihg eller skriv upp det. Om du glmmer lsenordet r det enda alternativet att
terstlla MediaAccess Gateway. Mer information finns i avsnittet 11.7 terstlla standardinstllningar p sidan 116.

Skyddade poster
Fljande poster har skyddad tkomst:

Det grafiska anvndargrnssnittet fr MediaAccess Gateway.

Den inbddade FTP-servern.


Mer information finns i avsnittet 8.3 FTP-servern p sidan 78.

S hr ndrar du lsenordet
Gr s hr:
1 Klicka p Anvndarhantering p menyn Verktyg.
2 Klicka p ndra mitt lsenord i listan Vlj en uppgift.
3 Ange ditt nya lsenord och klicka p OK.
4 Det nya lsenordet r nu aktivt. Nsta gng du loggar in till Det grafiska anvndargrnssnittet fr MediaAccess Gateway
ska du anvnda det nya lsenordet.
Det hr lsenordet anvnds ocks av ntverksfilservern och FTP-servern.
Mer information om ntverksfilservern och FTP-servern finns i avsnittet 8 Dela innehll p sidan 69

40

DMS-CTC-20110713-0022 v1.0

4 KONFIGURATIONSVERKTYG

4.2 Skerhetskopiera/terstlla konfigurationen


Inledning
Nr du har konfigurerat MediaAccess Gateway efter dina behov rekommenderas det att skerhetskopiera konfigurationen
fr senare anvndning. Det innebr att du alltid kan terg till en fungerande konfiguration om du skulle stta p problem.

Skerhetskopiera konfigurationen
Gr s hr:
1 G till det grafiska anvndargrnssnittet fr MediaAccess Gateway.
Mer information finns i avsnittet 4.1 Det grafiska anvndargrnssnittet fr MediaAccess Gateway p sidan 36.
2 Klicka p Konfiguration p Technicolor Gateway-menyn.
3 Klicka p Spara eller terstll konfiguration i listan Vlj en uppgift.
4 Klicka p Skerhetskopiera konfiguration nu under Skerhetskopiera nuvarande konfiguration.
5 Du blir ombedd av MediaAccess Gateway att spara skerhetskopian.
6 Spara filen p nskad plats.
Redigera inte skerhetskopiorna, det har leda till att filerna skadas s att konfigurationen inte kan terstllas med
hjlp av dem.

terstlla konfigurationen
Gr s hr:
1 G till det grafiska anvndargrnssnittet fr MediaAccess Gateway.
Mer information finns i avsnittet 4.1 Det grafiska anvndargrnssnittet fr MediaAccess Gateway p sidan 36.
2 Klicka p Konfiguration p Technicolor Gateway-menyn.
3 Klicka p Spara eller terstll konfiguration i listan Vlj en uppgift.
4 Klicka p Blddra under terstll sparad konfiguration och ppna skerhetskopian.
Skerhetskopiorna har oftast filtillgget .ini.
5 MediaAccess Gateway terstller konfigurationen.

DMS-CTC-20110713-0022 v1.0

41

4 KONFIGURATIONSVERKTYG

4.3 tkomst frn Internet


Lgen
Om du vill komma t MediaAccess Gateway frn Internet kan du vlja mellan tv lgen:

Permanentlge (Fjrrtkomst):
Fjrrsessionen avslutas nr du inaktiverar fjrrhjlpen eller efter att MediaAccess Gateway startats om.

Tillflligt lge (Fjrrassistans):


Fjrrsessionen avslutas nr du inaktiverar fjrrhjlpen, efter att MediaAccess Gateway startats om eller efter 20 minuters
inaktivitet.

Aktivera fjrrhjlp/fjrrtkomst.
Du mste vara ansluten till Internet fr att kunna aktivera fjrrhjlp.
Aktivera fjrrhjlp/fjrrtkomst:
1 G till det grafiska anvndargrnssnittet fr MediaAccess Gateway.
Mer information finns i avsnittet 4.1 Det grafiska anvndargrnssnittet fr MediaAccess Gateway p sidan 36.
2 Fyll i och kontrollera fljande parametrar:
Lge:

Vlj lget du vill anvnda.


URL:

Innehller den URL-adress som mste anvndas fr att n MediaAccess Gateway via Internet.
Anvndarnamn och Lsenord:

Innehller anvndarnamnet och lsenordet som behvs vid fjrrtkomst av MediaAccess Gateway. Om du vill ndra
lsenord som genererats automatiskt kan du gra det i Lsenord-rutan.
3 Klicka p Aktivera fjrrhjlp.

tkomst till MediaAccess Gateway via Internet


Gr s hr:
1 ppna webblsaren.
2 Skriv in URL-adressen som listats i URL-fltet p sidan Fjrrassistans (t.ex. https://141.11.249.150:51003).
Du kan erstta IP-adressen i den hr URL-adressen med det dynamiska DNS-vrdnamnet om du har aktiverat
och konfigurerat dynamisk DNS. Mer information finns i avsnittet Dynamisk DNS.
Exempel: https://141.11.249.150:51003 kan ersttas av https://mygateway.dyndns.org:51003.
3 Skriv in anvndarnamnet och lsenordet som du angav p sidan Fjrrassistans.
4 Det grafiska anvndargrnssnittet fr MediaAccess Gateway visas.
Nu kan en fjrranvndare komma t MediaAccess Gateway via den angivna URL-adressen med sitt anvndarnamn och sitt
lsenord.

42

DMS-CTC-20110713-0022 v1.0

5 TRDLS TKOMSTPUNKT FR MEDIAACCESS GATEWAY

5 Trdls tkomstpunkt fr MediaAccess Gateway


Inledning
Det hr avsnittet hjlper dig att konfigurera det trdlsa ntverket.

Vad som behvs fr att konfigurera ett trdlst ntverk


Fljande delar behvs nr du ska konfigurera det trdlsa ntverket:

En Trdls tkomstpunkt (redan integrerad i MediaAccess Gateway)

En Trdls klient enhet som du vill ansluta (t.ex. en dator, smarttelefon eller ntverksskrivare)

Trdls tkomstpunkt
Den trdlsa tkomstpunkten r hjrtat i det trdlsa ntverket. Den trdlsa tkomstpunkten:

Ansluter olika trdlsa enheter.

Skyddar den information som skickas ver de trdlsa anslutningarna.

MediaAccess Gateway har en integrerad trdls tkomstpunkt.

Trdls klient
Med den trdlsa klienten kan du ansluta en enhet, oftast en dator, till en trdls tkomstpunkt. Bde inbyggda och externa
(exempelvis via USB) klienter finns tillgngliga.
Enheter som mediespelare och smarttelefoner kan ocks ha inbyggda trdlsa klienter. Mer information finns
i anvndardokumentationen fr enheten.
Ls mer i dokumentationen fr din dator om du inte vet om den r utrustad med en trdls klient.

Konfigurera dina trdlsa klienter


Mer information om hur du skapar en trdls anslutning till MediaAccess Gateway finns i avsnitten:

5.1 Ansluta den trdlsa klienten via WPS p sidan 44.

5.2 Ansluta den trdlsa klienten utan WPS p sidan 46.

5.3 Ansluta den trdlsa klienten via QR-kod p sidan 47.

Skydda den trdlsa anslutningen!


Nr du anvnder en oskyddad anslutning kan alla som r tillrckligt nra din MediaAccess Gateway komma t ditt ntverk. D kan:

Utomstende personer anvnda din anslutning fr att komma t Internet.

Hackare anvnda din anslutning fr utfra databrott.

Det gr enkelt att frhindra genom att skydda den trdlsa anslutningspunkten. Mer information finns i avsnittet 5.4 Skydda
den trdlsa anslutningen p sidan 48.

DMS-CTC-20110713-0022 v1.0

43

5 TRDLS TKOMSTPUNKT FR MEDIAACCESS GATEWAY

5.1 Ansluta den trdlsa klienten via WPS


WPS
Med WPS (Wi-Fi Protected Setup) kan du lgga till nya trdlsa klienter i ditt lokala ntverk p ett snabbt och enkelt stt
utan att behva ange instllningarna fr trdls anslutning (ntverksnamn, trdls nyckel eller krypteringstyp).

Krav

Den trdlsa klienten mste stda WPS. Ls mer i dokumentationen fr den trdlsa klienten.
Bde Windows 7 och Windows Vista Service Pack 1 har nativ WPS-support.

MediaAccess Gateway mste anvnda WPA(2)-PSK-kryptering (standardkryptering) eller ingen kryptering alls. Det gr
inte att anvnda WPS med WEP-kryptering.

WPS-metoder
Fljande WPS-metoder stds av MediaAccess Gateway:

PBC-registrering (Push Button Configuration):


Stt bde din trdlsa USB-adapter och din tkomstpunkt i registreringslge.

PIN-kodsregistrering (PIN code entry):


Du mste ange en PIN-kod i det trdlsa konfigurationsverktyget.

PBC-procedur
Gr s hr:
1 Tryck kort ned WPS-knappen p MediaAccess Gateway:

2 LED-lampan fr WPS-knappen brjar blinka i orange. Det anger att MediaAccess Gateway nu sker efter trdlsa
klienter som r i registreringslge. Nu har du tv minuter p dig att starta WPS p den trdlsa klienten.
3 Starta WPS p den trdlsa klienten.
4 MediaAccess Gateway utvxlar nu skerhetsinstllningar.
5 I slutet av processen ndras statusen fr LED-lampan WPS till ngondera av fljande:
Fast grn

Det anger att du nu har registrerat den trdlsa klienten utan fel. Du r nu ansluten till MediaAccess Gateway-ntverket.
Blinkande rd

Det anger att MediaAccess Gateway inte kunde hitta den trdlsa klienten. Frsk igen genom att upprepa samma
procedur (du behver inte vnta tills LED-lampan stngs av).

44

DMS-CTC-20110713-0022 v1.0

5 TRDLS TKOMSTPUNKT FR MEDIAACCESS GATEWAY

Felskning
Om du har problem med att ansluta den trdlsa klienten via WPS kan det bero p en av fljande orsaker:

WPS kan inte kras p rtt stt:


Konfigurera den trdlsa klienten manuellt. Mer information finns i avsnittet 5.2 Ansluta den trdlsa klienten utan WPS
p sidan 46.

Den trdlsa klienten r utom rckhll:


Om det gr ska du flytta den trdlsa klienten nrmare MediaAccess Gateway eller anvnda en trdls repeater fr att
utka omfnget fr det trdlsa ntverket.

En annan enhet str p den valda trdlsa kanalen:


Byt den trdlsa kanalen p MediaAccess Gateway. Mer information finns i avsnittet Byt den trdlsa kanalen p
sidan 113.

DMS-CTC-20110713-0022 v1.0

45

5 TRDLS TKOMSTPUNKT FR MEDIAACCESS GATEWAY

5.2 Ansluta den trdlsa klienten utan WPS


Innan du startar
Innan du kan ansluta en trdls klient (t.ex. en dator) till det trdlsa ntverket mste du knna till de trdlsa instllningarna
som fr tillfllet anvnds av MediaAccess Gateway:

Ntverksnamn (SSID)

Den trdlsa nyckeln

Vilket ntverksnamn (SSID) anvnder MediaAccess Gateway?


Om du inte ndrade SSID manuellt anvnder MediaAccess Gateway det ntverksnamn som r tryckt p etiketten p
undersidan av MediaAccess Gateway.

Vilken trdls nyckel anvnder MediaAccess Gateway?


Om du inte har ndrat p skerhetsinstllningarna s anvnds ingen trdls nyckel.
Om tjnsteleverantren valde att anvnda en standardnyckel fr trdlsa anslutningar ska du anvnda den Trdlsa
nyckel som r tryckt p etiketten p undersidan av MediaAccess Gateway.

Har du glmt den trdlsa nyckeln?


Om du har ndrat de trdlsa instllningarna manuellt och inte kommer ihg dem kan du frska med ngot av fljande:
1 Anvnd en dator som redan r ansluten till ntverket.
Om ingen av datorerna nnu r ansluten till ntverket ska du ansluta en med en Ethernet-kabel. Mer information
finns i avsnittet 3.3.2 Konfigurera en trdbunden anslutning p sidan 30.
2 G till det grafiska anvndargrnssnittet fr MediaAccess Gateway.
Mer information finns i avsnittet Komma t det grafiska anvndargrnssnittet fr MediaAccess Gateway p sidan 37.
3 Klicka p Trdlst p menyn Hemmantverk.
4 Klicka p Information uppe till hger.
5 Under:
Konfiguration finns ntverksnamnet (SSID).
Skerhet finns krypteringen.

Ansluta den trdlsa klienten


Konfigurera den trdlsa klienten med samma trdlsa instllningar som MediaAccess Gateway (ntverksnamn och trdls
nyckel). Mer information finns i dokumentationen fr den trdlsa klienten.

46

DMS-CTC-20110713-0022 v1.0

5 TRDLS TKOMSTPUNKT FR MEDIAACCESS GATEWAY

5.3 Ansluta den trdlsa klienten via QR-kod


Inledning
Med MediaAccess Gateway kan du skapa en Quick Response (QR) code (QR-kod (Quick Response)) som innehller alla
trdlsa instllningar som behvs fr att ansluta. Du kan sedan ansluta till det trdlsa ntverket genom att skanna den kod
som skapades.

Mlenheter
Denna anslutningsmetod anvnds oftast fr handdatorer och smarttelefoner.

Krav
Den trdlsa enheten mste ha:

En kamera fr att skanna koden.

Ett program (en app) fr att tolka QR-koden och ansluta till ett trdlst ntverk.
Till exempel: om du anvnder Android p din enhet kan du hmta Bar Code Scanner frn Google Play.

Procedur
Gr s hr:
1 Blddra till det grafiska anvndargrnssnittet fr MediaAccess Gateway.
Mer information finns i avsnittet Komma t det grafiska anvndargrnssnittet fr MediaAccess Gateway p sidan 37.
2 Under Hemmantverk klickar du p Trdlst.

3 Under Vlj en uppgift klickar du p Skapa QR-kodbild.


4 Den trdlsa QR-koden visas.

Du kan nu:
Skanna koden direkt frn din skrm.
Skriva ut den hr sidan och skanna koden frn pappersversionen.

5 QR-kodappen visar de trdlsa instllningarna som anvnds av MediaAccess Gateway och erbjuder dig att ansluta till
dess trdlsa ntverk. Anslut till ntverket.

DMS-CTC-20110713-0022 v1.0

47

5 TRDLS TKOMSTPUNKT FR MEDIAACCESS GATEWAY

5.4 Skydda den trdlsa anslutningen


Inledning
Du kan skydda den trdlsa kommunikationen mellan de trdlsa klienterna och MediaAccess Gateway med en trdls
nyckel. Vad innebr detta?

Bara klienter som anvnder rtt ntverksnamn (SSID) och trdlsa nyckel kan ansluta till ntverket.

Alla data som frmedlas via den trdlsa tkomstpunkten skyddas och krypteras.

Krypteringstyper
Under ren har ett flertal krypteringstyper utvecklats. Listan nedan ger en versikt ver vilka krypteringstyper som stds,
ordnade efter fallande skerhetsniv. Ju hgre skerhetsniv, desto hgre placering i listan:

WPA-PSK-kryptering:
Den trdlsa anslutningen r skrad med en i frvg delad nyckel som har definierats av anvndaren. Trdlsa klienter
mste konfigureras med den hr nyckeln innan de kan ansluta till MediaAccess Gateway. MediaAccess Gateway har std
fr fljande WPA-PSK-versioner (ordnade enligt fallande skerhet):
WPA2-PSK:

Den nyaste och skraste versionen av WPA-PSK. Vlj den hr versionen om du r sker p att alla trdlsa klienter stder
WPA2-PSK.
WPA-PSK + WPA2-PSK:

Det hr r en blandning. I det hr lget r WPA2-PSK den kryptering som fredras men trdlsa klienter som inte stder
WPA2-PSK kan anvnda WPA-PSK. Vlj den hr versionen om alla trdlsa klienter inte stder WPA2-PSK eller om du
inte r sker p att de stder WPA2-PSK. Trdlsa klienter som stder WPA2-PSK kommer att anvnda WPA2-PSK,
vriga anvnder WPA-PSK.
WPA-PSK:

Den frsta versionen av WPA-PSK. Vlj det hr alternativet om du r sker p att ingen av de trdlsa klienterna stder
WPA2-PSK.
Om du vill konfigurera WPA2-PSK med det inbyggda trdlsa verktyget i Windows XP Service Pack 2 (SP2) mste du
frst:

Uppgradera Windows XP till Service Pack 3 eller senare.

eller

Installera fljande uppdatering: http://support.microsoft.com/kb/917021.

WEP-kryptering:
Den minst skra krypteringstypen som anvnds fr trdlsa anslutningar. WEP anvnder liksom WPA-PSK en
anvndardefinierad nyckel, men har visat sig ha skerhetsproblem.
ven om MediaAccess Gateway lter dig anvnda WEP eller ingen skerhet rekommenderar vi det starkaste att
inte anvnda dessa! Anvnd i stllet WPA(2)-PSK.

Konfiguration
Gr s hr:
1 ppna Det grafiska anvndargrnssnittet fr MediaAccess Gateway.
2 Klicka p Trdlst under Hemmantverk.

3 Sidan Trdls tkomstpunkt visas. Klicka p Konfigurera i det vre hgra hrnet.
4 I listan Skerhetslge vljer du ett av fljande lgen:
WPA-PSK

48

DMS-CTC-20110713-0022 v1.0

5 TRDLS TKOMSTPUNKT FR MEDIAACCESS GATEWAY

WPA2-PSK
WPA-PSK + WPA2-PSK

Mer information finns i avsnittet Krypteringstyper p sidan 48.


5 Ange den nyckel som valts i rutan Krypteringsnyckel fr WPA-PSK. Nyckeln mste vara i ett av fljande format:
8 till 63 alfanumeriska tecken. Till exempel: MinNyckel123
8 till 64 hexadecimala tecken (tecken frn 0 till 9 och A till F). Till exempel: C54F48A5.

6 Klicka p nskad WPA-version i listan WPA-PSK-version. Mer information finns i avsnittet Krypteringstyper p sidan 48.
7 Klicka p Anvnd.
8 teranslut de trdlsa klienterna till MediaAccess Gateway med de nya skerhetsinstllningarna.
Mer information finns i avsnitten 5.1 Ansluta den trdlsa klienten via WPS p sidan 44 eller 5.2 Ansluta den trdlsa
klienten utan WPS p sidan 46.

DMS-CTC-20110713-0022 v1.0

49

5 TRDLS TKOMSTPUNKT FR MEDIAACCESS GATEWAY

50

DMS-CTC-20110713-0022 v1.0

6 TELEFONI

6 Telefoni
VoIP (Voice over IP)
Med tekniken VoIP gr det att ringa ver Internet. Drmed kan du spara pengar, srskilt p lngdistanssamtal.

Den dyra lsningen


Om du vill kunna ringa ver Internet kan du antingen:

Kpa en IP-telefon.
IP-telefoner r srskilda telefoner som gr att ansluta till din Internet-gateway.

Installera VoIP-program p datorn och ringa via datorn.

Technicolor-lsningen
Med MediaAccess Gateway kan du ringa bde VoIP-samtal och vanliga telefonsamtal med en traditionell analog telefon
eller en trdls DECT-telefon.
Om MediaAccess Gateway inte r pslagen vljs det traditionella telefonntet automatiskt (om det r anslutet). Det innebr
att du alltid kan ringa ndsamtal.

I det hr kapitlet
Kapitlet tcker fljande avsnitt:

mne

Sida

6.1 Konfigurera telefonntverket

52

6.2 Adressbok

57

6.3 Telefonitjnster

59

6.4 Visa samtalsloggar

64

DMS-CTC-20110713-0022 v1.0

51

6 TELEFONI

6.1 Konfigurera telefonntverket


Process
Flj de hr anvisningarna fr att konfigurera telefonntverket:
1 MediaAccess Gateway har en integrerad DECT-basstation. Det betyder att du kan registrera din DECT-telefon direkt i
MediaAccess Gateway. Mer information finns i avsnittet 6.1.1 Ansluta en DECT -telefon till MediaAccess Gateway p
sidan 53.
2 Anslut de traditionella telefonerna, DECT-basstationen eller faxapparaten till de grna Telefon-portarna p baksidan av
MediaAccess Gateway.
3 Anslut MediaAccess Gateway till det traditionella ntet.
Mer information finns i avsnittet 6.1.2 Ansluta till det traditionella telefonntet p sidan 54.
4 Konfigurera VoIP-tjnsten fr MediaAccess Gateway.
Mer information finns i avsnittet 6.1.3 Konfigurera VoIP-tjnsten fr MediaAccess Gateway p sidan 55.

52

DMS-CTC-20110713-0022 v1.0

6 TELEFONI

6.1.1 Ansluta en DECT-telefon till MediaAccess Gateway


Inledning
MediaAccess Gateway r utrustad med en DECT-basstation och det gr att ansluta upp till fem DECT-telefoner till den.
Innan du kan brja anvnda DECT-telefonen mste du koppla ihop den med MediaAccess Gateway.

Process
Gr s hr:
1 Stt MediaAccess Gateway i kopplingslge. Du kan gra det p tv olika stt:
Tryck p DECT-knappen p MediaAccess Gateway tills LED-lampan fr DECT p frontpanelen brjar blinka.

Via Det grafiska anvndargrnssnittet fr MediaAccess Gateway.

1 Klicka p Telefoni p menyn Verktygslda.


2 Klicka p DECT-koppling i listan Vlj en uppgift.
2 Stt DECT-telefonen i kopplingslge.
Se anvndardokumentationen fr DECT-telefonen fr att se hur du registrerar den.
3 Om registreringen har lyckats visas meddelandet Registrerad fr bas x p skrmen p DECT-telefonen fr Technicolor.

DMS-CTC-20110713-0022 v1.0

53

6 TELEFONI

6.1.2 Ansluta till det traditionella telefonntet


Kombinera VoIP med det traditionella telefonntet
En del tjnsteleverantrer anvnder det traditionella telefonntet som backup-lsning fr Voice over IP (VoIP)-anslutningen.
D kan du ringa via det traditionella ntet om VoIP-tjnsten inte fungerar (t.ex. om MediaAccess Gateway r avstngd).
Mrk att om du inte r ansluten till det traditionella telefonntet gr det inte att ringa ndsamtal om Internetanslutningen inte fungerar eller MediaAccess Gateway inte r pslagen.

Tillmpning
Om MediaAccess Gateway:

Har ett integrerat filter behvs inga fler anslutningar.


DSL-porten mste vara ansluten direkt till vgguttaget. Det fr inte finnas ngot filter eller en delare mellan dem!
Hur vet jag om MediaAccess Gateway har ett integrerat filter?
Kontrollera om produktnamnet som skrivits ut p etiketten fr MediaAccess Gateway slutar med wIF (with
Integrated Filter). Om frkortningen inte finns i produktnamnet har MediaAccess Gateway inte ett integrerat
filter.

Inte har ett integrerat filter ska du kontrollera om MediaAccess Gateway har en PSTN-port (traditionellt telefonnt) p
baksidan (mer information finns i avsnittet PSTN-porten (valfritt tillgg) p sidan 10). Om MediaAccess Gateway:
Har en PSTN-port (traditionellt telefonnt):

Anslut PSTN-porten till Telefon-utgngen p filtret eller delaren.


Saknar PSTN-port behvs inga anslutningar.

Det hr r varianten med bara VoIP. Alla samtal genom MediaAccess Gateway grs via VoIP.

54

DMS-CTC-20110713-0022 v1.0

6 TELEFONI

6.1.3 Konfigurera VoIP-tjnsten fr MediaAccess Gateway


Inledning
Flj anvisningarna i det hr avsnittet om VoIP-tjnsten inte nnu har konfigurerats.

Hur kan jag kontrollera om VoIP-tjnsten har konfigurerats?


Om LED-lampan fr Phone:

Lyser eller blinkar grnt har VoIP-tjnsten konfigurerats p rtt stt. Ingen konfigurering behvs.

r mrk har telefonitjnsten inte nnu konfigurerats. Flj anvisningarna nedan.

Krav
Din Internet-anslutning mste vara igng innan det gr att konfigurera Internet-telefoni.

Konfigurera VoIP-instllningar
Gr s hr:
1 Ange proxy- och registerinstllningar.
2 Ange VoIP-kontoinstllningarna.

Ange proxy- och registerinstllningar


Gr s hr:
1 G till det grafiska anvndargrnssnittet fr MediaAccess Gateway.
Mer information finns i avsnittet Komma t det grafiska anvndargrnssnittet fr MediaAccess Gateway p sidan 37.
2 Klicka p Telefoni p menyn Verktygslda.
3 Klicka p Expertkonfiguration i Navigeringsflt.
4 Fyll i fljande flt baserat p instllningarna som VoIP-leverantren har gett:
Proxy:

Skriv in URL-adress (till exempel: www.leverantoren.com) eller proxyns IP-adress.


Register:

Skriv in URL-adress (till exempel: www.leverantoren.com) eller registrets IP-adress.


Register-port och Proxy-port.

I de flesta fallen anvnds standardporten (5060). ndra bara dessa vrden om leverantren anvnder andra
portnummer.
5 Klicka p Anvnd.

Ange VoIP-kontoinstllningarna
Gr s hr:
1 Klicka p Konfigurera i Navigeringsflt.
2 Klicka p Aktivera telefoni under Tjnstekonfiguration.
3 Fyll i fljande flt under Telefonnummer:
SIP URI:

URI:n (Uniform Resource Identifier) fr ditt SIP-konto (till exempel: 035051979, john.doe,...). Det hr r det
telefonnummer som mste vljas fr att ringa till dig.
Anvndarnamn:

Anvndarnamnet fr VoIP-kontot (till exempel: 035051979, john.doe,...).

DMS-CTC-20110713-0022 v1.0

55

6 TELEFONI

Lsenord:

VoIP-kontots lsenord.
Visningsnamn:

Namnet som du vill att personerna ser p telefonens display nr du ringer.


Alla VoIP-leverantrer stder inte den hr funktionen.
Kortnummer:

Ett internt nummer som kan anvndas fr att ringa till telefoner kopplas till det hr VoIP-kontot.
Port:

Telefonporten som du vill koppla till det hr VoIP-kontot. Vlj

Alla fr att anvnda det hr VoIP-kontot fr alla anslutna telefoner (fasta + DECT).

Alla DECT fr att anvnda det hr VoIP-kontot fr alla anslutna DECT-telefoner.

DECT 1/2/3/4/5 fr att anvnda det hr VoIP-kontot fr en specifik DECT-telefon. DECT-telefonens nummer
syns p telefonens display.

Telefon 1/2 fr att anvnda det hr VoIP-kontot fr telefonen som anslutits till Telefon 1/2-porten p MediaAccess
Gateway.

4 Klicka p Anvnd.

Kontrollera telefonanslutningen
S hr kontrollerar du rstanslutningen:
1 Se till att MediaAccess Gateway r pslagen.
2 Se till att Internet-telefonitjnsten r aktiverad och konfigurerad. LED-lampan fr Phone/DECT mste lysa grnt.
3 Lyft luren, vnta p kopplingston och sl numret.

56

DMS-CTC-20110713-0022 v1.0

6 TELEFONI

6.2 Adressbok
Inledning
P sidan Adressbok kan du:

Spara kontakterna i Det grafiska anvndargrnssnittet fr MediaAccess Gateway.

Ringa ett samtal eller skicka ett meddelande genom att klicka p ett telefonnummer eller en e-postadress i kontakterna.

Alla som har tillgng till anvndargrnssnittet fr MediaAccess Gateway kan lsa och anvnda adressboken.

ppna sidan Adressbok


Gr s hr:
1 G till det grafiska anvndargrnssnittet fr MediaAccess Gateway.
Mer information finns i avsnittet Komma t det grafiska anvndargrnssnittet fr MediaAccess Gateway p sidan 37.
2 Klicka p Adressbok p menyn Verktygslda.
3 Sidan Adressbok visas.

Fr varje kontakt kan du fylla i fljande information:


Arbete: om du vill ringa kontaktens jobbtelefonnummer
Hem: om du vill ringa kontaktens hemtelefon
Mobil: om du vill ringa kontaktens mobilnummer
Annan eller SIP-URI: om du vill ringa kontaktens VoIP-telefonnummer
E-post om du vill skicka ett e-postmeddelande till kontakten med e-postklienten.

Hantera kontakter
Klicka p...

Om du vill...

Lgg till

Lgga till en kontakt

Redigera

Redigera en kontakt

Ta bort

Radera en kontakt

Alla uppgifter om kontakter r valfria frutom efternamn och frnamn. Informationen kan uppdateras eller kompletteras nr
som helst.

DMS-CTC-20110713-0022 v1.0

57

6 TELEFONI

Ringa frn adressboken


Gr s hr:
1 G till sidan Adressbok.
2 Klicka p kontaktens telefonnummer.
3 Fljande sida visas:

Om du anvnder:
En trdls DECT-telefon visas kontaktens telefonnummer p displayen.
En fast telefon brjar telefonen ringa.

4 Lyft luren.
5 MediaAccess Gateway brjar nu ringa upp. Kontaktens telefon ringer nu.
6 Nr samtalet tar slut kan du klicka p Klart fr att ppna sidan Senaste samtal. P den hr sidan kan du se statistik ver
de senaste samtalen (inklusive samtalet du nyss avslutade).

Du kan anvnda knapparna i kolumnen Fjrrnummer fr att ringa ett nytt samtal till en av kontakterna i samtalsloggen.

58

DMS-CTC-20110713-0022 v1.0

6 TELEFONI

6.3 Telefonitjnster
Inledning
Telefonitjnster tillfr telefonen extra funktioner. Till exempel: parkera ett samtal, verfra samtal...

Krav
Innan du kan anvnda en tjnst mste den vara:
1 Stdd av tjnsteleverantren.
2 Aktiverad i MediaAccess Gateway.

Kontrollera om en telefontjnst r aktiverad/stds


Gr s hr fr att kontrollera vilka tjnster som r aktiverade eller stds:
1 G till det grafiska anvndargrnssnittet fr MediaAccess Gateway.
Mer information finns i avsnittet 4.1 Det grafiska anvndargrnssnittet fr MediaAccess Gateway p sidan 36.
2 Klicka p Telefoni p menyn Verktygslda.
3 Klicka p Konfigurera i Navigeringsflt.
4 Klicka p Visa telefonitjnster i listan Vlj en uppgift.
5 Under Telefonitjnster visas vilka tjnster som din leverantr stder.

I kolumnen Aktiverad kan du se om den hr tjnsten ocks r aktiverad i MediaAccess Gateway.


6 Om du till aktivera/inaktivera en tjnst, fortstt med 6.3.1 Aktivera en telefonitjnst i MediaAccess Gateway p sidan 60.

DMS-CTC-20110713-0022 v1.0

59

6 TELEFONI

6.3.1 Aktivera en telefonitjnst i MediaAccess Gateway


Hur kan jag aktivera eller inaktivera en tjnst i MediaAccess Gateway?
Du kan aktivera/inaktivera tjnster p tv stt:

Via det grafiska anvndargrnssnittet i MediaAccess Gateway.

Med hjlp av aktiverings- eller inaktiveringskoder p telefonen.

Aktivera en telefonitjnst via det grafiska anvndargrnssnittet i MediaAccess Gateway


Gr s hr:
1 G till det grafiska anvndargrnssnittet fr MediaAccess Gateway.
Mer information finns i avsnittet 4.1 Det grafiska anvndargrnssnittet fr MediaAccess Gateway p sidan 36.
2 Klicka p Telefoni p menyn Verktygslda.
3 Klicka p Konfigurera i Navigeringsflt.
4 Klicka p Visa telefonitjnster i listan Vlj en uppgift.
5 Klicka p Konfigurera i Navigeringsflt.
6 Under Telefonitjnster kan du aktivera eller inaktivera de tjnster du vill:

Om du vill:
Aktivera en tjnst ska du markera kryssrutan bredvid tjnsten.
Inaktivera en tjnst ska du avmarkera kryssrutan bredvid tjnsten.

7 Klicka p Anvnd.

Aktivera en telefonitjnst via telefonen


Aktivera eller inaktivera en tjnst genom att ringa tillhrande kod p telefonen. Om du till exempel vill aktivera Samtal i vntelge
slr du *94. Om du vill inaktivera tjnsten slr du #94.
S hr vet du vilken kod som ska anvndas:
1 G till det grafiska anvndargrnssnittet fr MediaAccess Gateway.
Mer information finns i avsnittet 4.1 Det grafiska anvndargrnssnittet fr MediaAccess Gateway p sidan 36.
2 Klicka p Telefoni p menyn Verktygslda.
3 Klicka p Konfigurera i Navigeringsflt.
4 Klicka p Visa telefonitjnster i listan Vlj en uppgift.
5 I tabellen Telefonitjnster finns aktiverings- och inaktiveringskoderna.

60

DMS-CTC-20110713-0022 v1.0

6 TELEFONI

6.3.2 Allmnna telefonitjnster


Inledning
I det hr avsnittet finns en versikt ver funktioner som r tillgngliga om du aktiverar en av de fljande tjnsterna:

Samtal i vntelge-tjnsten

Samtal vntar-tjnsten

Konferenssamtal (treparts)-tjnsten

Samtalsverfring

Mer information om vriga tjnster fr du frn tjnsteleverantren.

Samtal i vntelge-tjnsten
Om tjnsten Samtal i vntelge r aktiverad kan du anvnda fljande funktioner:

Om du vill...

Tryck p...

Parkera ett pgende samtal och aktivera en


samtalskonfiguration (kopplingstonen skapas)

R, 2

Bild
A

aktiv

A
Du trycker p
parkerat
R, 2
kopplingston

Du

Avbryta det parkerade samtalet

R, 0

Du
A

B
Du trycker p
R, 0
parkerat

aktiv

R, 1

Du
A

aktiv

Du

Du

R, 1

B
Du trycker p
R, 1

parkerat

R, 9

Du

Du trycker p
R, 9
parkerat

aktiv

Du

DMS-CTC-20110713-0022 v1.0

aktiv

Du

Avbryta ett pgende samtal och aktivera en


samtalskonfiguration (kopplingstonen skapas)

Du trycker p
R, 1
parkerat

aktiv

Hmta det parkerade samtalet (nr det inte finns


ngot pgende samtal)

aktiv

Du

Avbryta ett pgende samtal och vxla till det


parkerade samtalet

parkerat
kopplingston

Du

61

6 TELEFONI

Samtal vntar-tjnsten
Om tjnsten Samtal vntar r aktiverad kan du anvnda fljande funktioner:

Om du vill...

Tryck p...

Avbryta ett pgende samtal och vxla till ett


inkommande samtal

R, 1

Bild
A

aktiv

aktiv

Du

Du

Avvisa ett inkommande samtal

R, 0

B
Du trycker p
inkommande R, 0

aktiv

R, 2

Du

A
Du trycker p
parkerat
R, 2
parkerat

aktiv

Du

Du

R, 2

aktiv

Vxla mellan ett pgende samtal och ett


inkommande samtal

aktiv

Du

Vxla mellan ett pgende samtal och ett parkerat


samtal

Du trycker p
inkommande R, 1

A
Du trycker p
parkerat
R, 2
incoming

aktiv

aktiv

Du

Du

Konferenssamtal (treparts)-tjnsten
Om tjnsten Konferenssamtal (treparts) r aktiverad kan du anvnda fljande funktioner:

Om du vill...

Tryck p...

Upprtta ett konferenssamtal (eller


tredjepartsanslutning)

R, 3

Bild
A

parkerat

aktiv

Du trycker p
R, 3

aktiv

aktiv

Du

Du

Under ett konferenssamtal: parkera B och C

R, 2

aktiv

aktiv

A
Du trycker p
parkerat
R, 2

R, 3

B
Du trycker p
R, 3
parkerat

parkerat

Du

62

parkerat

Du

Du

Under ett konferenssamtal: hmta B och C nr de


r parkerade

aktiv

aktiv

Du

DMS-CTC-20110713-0022 v1.0

6 TELEFONI

Samtalsverfring
Om tjnsten Samtalsverfring r aktiverad kan du anvnda fljande funktioner:

Om du vill...

Tryck p...

verfra ett samtal

R, 4

Bild
A

aktiv

parkerat

Du

DMS-CTC-20110713-0022 v1.0

aktiv

Du trycker p
R, 4
Du

63

6 TELEFONI

6.4 Visa samtalsloggar


Inledning
Sidan Samtalslogg i Det grafiska anvndargrnssnittet fr MediaAccess Gateway visar:

Inkommande samtal som har mottagits.

Missade inkommande samtal.

Utgende samtal som har lyckats.

Utgende samtal som har misslyckats.

Visa telefonistatistik
Gr s hr:
1 Blddra till Det grafiska anvndargrnssnittet fr MediaAccess Gateway.
2 Klicka p Telefoni p menyn Verktygslda.
3 Telefoni-sidan visas:

Den hr sidan ger en versikt ver de senaste samtalen.


4 Mer detaljerad information hittar du om du klickar p Visa telefonistatistik och loggar i listan Vlj en uppgift.

Ikoner som anvnds


Samtalsloggarna anvnder fljande ikoner fr att beskriva samtalstypen:

Ikon

Typ
Utgende telefonsamtal som har lyckats
Inkommande samtal som har mottagits
Utgende samtal som har misslyckats
Missade inkommande samtal

Ringa en kontakt frn samtalsloggen


Du kan omedelbart ringa ett nytt samtal till en av kontakterna genom att klicka p knappen i kolumnen Fjrrnummer.

64

DMS-CTC-20110713-0022 v1.0

7 SPARA ENERGI

7 Spara energi
Uppfrandekod
Fr att visa sitt engagemang fr att skydda miljn har Technicolor undertecknat en uppfrandekod, dvs. ett globalt avtal fr
att minska p strmfrbrukningen i bredbandstkomstenheter.
Mer information finns i avsnittet 7.1 Uppfrandekod p sidan 66.

Technicolor-energisparinnovationer
Fr att ytterligare minska p strmfrbrukningen har Technicolor utvecklat ECO Manager. Systemet vervakar konstant
tjnsterna som erbjuds av MediaAccess Gateway och stnger automatiskt av oanvnda tjnster till ett ECO-vnligt lge.
Mer information finns i avsnittet 7.2 ECO Manager p sidan 67.

DMS-CTC-20110713-0022 v1.0

65

7 SPARA ENERGI

7.1 Uppfrandekod
Strmlgen
Uppfrandekoden har regler fr strmfrbrukningen i fljande lgen:

Strmmen fullt p:
Det hr r enhetens normala arbetslge d all funktioner r aktiverade.

Lg strmfrbrukning:
Om det inte r ngon anvndartrafik p enheten ska den byta till ett lge fr lg strmfrbrukning. I det hr lget fr
enheter bara anvnda en begrnsad mngd strm fr att starta upp komponenterna och svara p anvndaraktivitet.

Exempel
Se fljande exempel:

Anvndaren stnger av datorn klockan 20.00.

Inga andra enheter r anslutna till MediaAccess Gateway.

MediaAccess Gateway vxlar till lget fr lg strmfrbrukning. Det hr leder till en betydande minskning i den totala
strmfrbrukningen fr MediaAccess Gateway.
Power
Consumption

Full power limit


User traffic
Low power limit
No user traffic
20:00

66

Time

DMS-CTC-20110713-0022 v1.0

7 SPARA ENERGI

7.2 ECO Manager


Inledning
MediaAccess Gateway vervakar konstant anvndaraktiviteten och anvnder den hr informationen till att optimera
strmfrbrukningen:
Till exempel:

MediaAccess Gateway snker klockfrekvensen fr centralenheten nr det inte finns ngon anvndaraktivitet eller den r
lg. Den lgre klockfrekvensen leder till en lgre strmfrbrukning fr MediaAccess Gateway.

Vxling av det trdlsa grnssnittet till energisparlge.

Energisparlge fr den trdlsa tkomstpunkten


Nr tkomstpunkten fr MediaAccess Gateway vxlar till energisparlge stngs tkomstpunkten av och startas bara upp
periodvis fr att kunna upptcka nya klienter. Om nya klienter upptcks startas den trdlsa tkomstpunkten upp fr fullt
igen. Det hr r bara mjligt att gra om inga enheter r anslutna till MediaAccess Gateway.
Energisparlget r inaktiverat som standard men det kan aktiveras i det grafiska anvndargrnssnittet fr MediaAccess
Gateway.
Aktiveringen av energisparlget kan pverka den trdlsa anslutningens driftskerhet. Den hr funktionen br bara
anvndas av erfarna anvndare.
Gr s hr fr att aktivera energisparlget:
1 G till det grafiska anvndargrnssnittet fr MediaAccess Gateway.
Mer information finns i avsnittet Komma t det grafiska anvndargrnssnittet fr MediaAccess Gateway p sidan 37.
2 Klicka p Trdlst under Hemmantverk.
3 Klicka p Konfigurera i Navigeringsflt.
4 Under Konfiguration:
Vlj Energisparlge aktiverat fr att aktivera energisparlget.
Avmarkera Energisparlge aktiverat fr att inaktivera energisparlget.

5 Klicka p Anvnd.

Exempel
Om vi anvnder samma exempel som i frra avsnittet ser man att MediaAccess Gateway nu kan minska strmfrbrukningen
nnu mer under perioder d det behvs mindre tgrder frn MediaAccess Gateway.
Power
Consumption

Full power limit

Low power limit


User Traffic
No User Traffic
20:00

DMS-CTC-20110713-0022 v1.0

Time

67

7 SPARA ENERGI

ECO-knappen
Om du inte anvnder den trdlsa tkomstpunkten p MediaAccess Gateway kan det lna sig att inaktivera den trdlsa
tkomstpunkten permanent. P s stt kan du ytterligare minska p strmfrbrukningen.
Gr s hr fr det trdlsa grnssnittet:

Stng av genom att trycka in ECO (

Sl p genom att trycka in ECO (


p.

Stng av genom att trycka in ECO (

Sl p genom att trycka in ECO (

)-knappen tills LED-lampan fr ECO blir bl eller LED-lampan Wireless slcks.


)-knappen tills LED-lampan fr ECO blir grn eller LED-lampan fr Wireless sls
)-knappen tills LED-lampan fr Info blir bl eller LED-lampan fr ECO sls p.
)-knappen tills LED-lampan fr Info blir grn eller LED-lampan fr ECO stngs av.

Ingen strmfrbrukning
Om du inte anvnder MediaAccess Gateway p en lng tid (till exempel om du far p semester) lnar det sig att vervga
ett stnga av MediaAccess Gateway. D frbrukas ingen energi.
Mrk att om du stnger av MediaAccess Gateway, kommer alla tjnster som erbjuds av MediaAccess Gateway som krver
Internet-tkomst att vara otillgngliga. Till exempel:

68

Inga VoIP-samtal kan ringas eller tas emot


Du kan inte lngre ringa eller ta emot telefonsamtal ver Internet. Telefonsamtalen dirigeras automatiskt till det
traditionella telefonntet (om det r tillgngligt).

Ingen digital tevesndning erbjuds


Om set-top boxen r ansluten till MediaAccess Gateway kan den inte lngre ansluta till Internet och inte heller ge en
signal till tevemottagaren.

DMS-CTC-20110713-0022 v1.0

8 DELA INNEHLL

8 Dela innehll
Inledning
MediaAccess Gateway lter dig dela innehll som sparats p USB-lagringsenheten med vriga anvndare i ntverket eller
t.o.m. n det hr delade innehllet via Internet.

Funktioner

MediaAccess Gateway stder USB 2.0

Fljande filsystem stds:


NTFS (valfritt)
FAT32
FAT16
HFS+ (valfritt)
EXT2/EXT3 (valfritt)

Du kan ansluta upp till fem USB-lagringsenheter (via en USB-hubb).

Varje USB-lagringsenhet kan ha upp till 10 partitioner. Om enheten har fler partitioner kommer de extra partitionerna
att ignoreras.

Servrar fr innehllsdelning
MediaAccess Gateway erbjuder tre tjnstetyper fr att dela innehll. I fljande tabell fr du en kort versikt ver
huvudfunktionerna:

Ntverksfilservern

UPnP AV Media Server

FTP-server

Funktion

Lagra och komma t data


p det lokala ntverket

Gr mediefiler tillgngliga
fr UPnP AV-kapabla
enheter som mediaspelare
och set-top boxar frn det
lokala ntverket.

Lagra och komma t data


frn Internet.

Ansluta

Lsa och skriva

Skrivskyddad

Lsa och skriva

tkomlig frn

Lokalt ntverk

Lokalt ntverk

Internet och lokalt ntverk

Innehllstyp som delas

Alla filer frn alla partitioner


och diskar som r anslutna.

Mediafiler (musik, filmer


och bilder) frn alla
partitioner och diskar som
r anslutna.

Alla filer sparade i mappen


Shared (Delad) p den
hanterade partitionen.

Mer information finns


i avsnittet...

8.1 Ntverksfilservern p
sidan 71

8.2 UPnP AV Media


Server p sidan 74

8.3 FTP-servern p
sidan 78

DMS-CTC-20110713-0022 v1.0

69

8 DELA INNEHLL

Konfiguration
Alla servrar r aktiverade som standard. Det enda du behver gra r att stta in USB-minnet eller den externa hrddisken
i ngon av USB-huvudportarna p MediaAccess Gateway.

Med en USB-hubb kan du ansluta upp till fem USB-masslagringsenheter till MediaAccess Gateway.
Ta inte bort USB-lagringsenheten utan att stoppa den frst, annars kan du g miste om data! Mer information finns
i avsnittet 8.5 Ta bort USB-lagringsenheten p ett skert stt p sidan 82.

70

DMS-CTC-20110713-0022 v1.0

8 DELA INNEHLL

8.1 Ntverksfilservern
Inledning
Ntverksservern lter dig dela innehll som sparats p USB-lagringsenheterna med vriga enheter som r anslutna till det
lokala ntverket (framfr allt datorer).
Enheterna har ls- och skrivtkomst till de hr USB-enheterna.

Konfiguration
Ntverksfilservern r aktiverad som standard och frdig att anvndas.
S hr ndrar du standardinstllningarna:
1 G till det grafiska anvndargrnssnittet fr MediaAccess Gateway.
Mer information finns i avsnittet Komma t det grafiska anvndargrnssnittet fr MediaAccess Gateway p sidan 37.
2 Klicka p Innehllsdelning p menyn Verktyg.
3 Klicka p Konfigurera i Navigeringsflt.
4 Under Ntverksfilserver (Windows Networking) kan du ndra fljande instllningar:
Servernamn.

Skriv in namnet som du vill anvnda nr du vill komma t MediaAccess Gateway.


Serverbeskrivning:

Lgg till en kort beskrivning av vilken typ av data som lagras p USB-lagringsenheten.
Arbetsgrupp:

Ange samma arbetsgrupp som anvnds av datorerna.


Server aktiverad:

Vlj det hr alternativet om du till aktivera ntverksfilservern


5 Klicka p Anvnd.
6 Alla anvndare som ansluter till MediaAccess Gateway kan nu komma t data som lagrats p USB-lagringsenheten.
7 Om du vill begrnsa antalet mappar som anvndarna har tkomst till gr du vidare till 8.4 Hantera delat innehll p sidan 80.

tkomst till delat innehll i Windows


Gr s hr:
1 ppna Utforskaren i Windows.
2 Skriv tv omvnda snedstreck i adressfltet fljt av det namn som du anger i rutan Servernamn (standard: \\Technicolor).
Om du inte angav ngot servernamn skriver du \\192.168.1.253.

DMS-CTC-20110713-0022 v1.0

71

8 DELA INNEHLL

3 Ett Utforskar-fnster ppnas. Lagringsenheterna som r kopplade till MediaAccess Gateway visas som mappar.

Om lagringsenheten har flera partitioner lggs ett indexnummer till i slutet (till exempel: Disk_a1 och Disk_a2).
Om det finns flera lagringsenheter r den frsta listad som Disk_a1, den andra som Disk_b1 etc.
Om partitionen r en hanterad partition visas bara mapparna Media och Shared (Delad) fr den hanterade partitionen:

Mer information om hanterade partitioner finns i 8.4 Hantera delat innehll p sidan 80.
4 Om du tnker anvnda den hr mappen ofta kan det vara praktiskt att mappa den som en ntverksenhet. Mer information
finns i hjlpen fr operativsystemet.

tkomst till delat innehll p Mac


Gr s hr:
1 Klicka p Anslut till server p menyn G till.
2 Fnstret Anslut till server visas.

Skriv in smb://<servernamn> i rutan Serveradress. <Servernamn> r det servernamn som du har tilldelat USB-lagringsenheten
(standard: smb://Technicolor).
Om du inte angav ngot servernamn skriver du smb://192.168.1.253.

72

DMS-CTC-20110713-0022 v1.0

8 DELA INNEHLL

3 Fljande fnster visas:

Vlj Gst och klicka p Anslut.


4 Om du uppmanas till det ska du vlja den partition du vill ppna och klicka p OK:

5 Din USB-lagringsenhet r nu monterad och visas p skrivbordet.

DMS-CTC-20110713-0022 v1.0

73

8 DELA INNEHLL

8.2 UPnP AV Media Server


Inledning
MediaAccess Gateway har en inbyggd DLNA-certifierad UPnP AV-medieserver. I det hr avsnittet beskrivs hur du
anvnder och konfigurerar medieservern.

UPnP AV
UPnP AV (AV str fr Audio och Video) r ett protokoll som speciellt designats fr att dela mediafiler p det lokala ntverket.

DLNA-certifierad
Digital Living Network Alliance (DLNA) r en organisation som stller krav fr att garantera samverkan mellan
medieenheter och fr att standardisera kommunikationen mellan dem.
Om du kper en DLNA-certifierad enhet som MediaAccess Gateway garanterar det att du smidigt kan integrera enheten
med vriga DLNA-certifierade enheter.
Fr att mjliggra medietkomst snabbt och ltt skannar MediaAccess Gateway lagringsenheten fr metadatainformation
(t.ex. namn, artist, album) och lagrar den i databasen. Om du sker efter en fil kan MediaAccess Gateway bara helt enkelt
skicka en frfrgan till databasen och behver inte g igenom alla filer.
Databasen skapas bara om fljande kriterier uppfylls:

Disken eller partitionen mste ha minst 250 MB ledigt utrymme

Disken eller partitionen fr inte vara skrivskyddad.

UPnP AV-ntverkskomponenter
A UPnP AV-ntverket bestr av fljande komponenter:

74

UPnP AV-servern r direktansluten till mediafilerna och gr dem tillgngliga fr ntverket. I ditt ntverk r det
MediaAccess Gateway som gr det hr.

UPnP AV-klienten r program- eller maskinvara som ger dig mjligheten att spela upp mediafiler som UPnP
AV-medieservern tillhandahller.

DMS-CTC-20110713-0022 v1.0

8 DELA INNEHLL

8.2.1 Konfigurera UPnP AV Media Server


Inledning
Ntverksfilservern r aktiverad som standard och frdig att anvndas.

Aktivera eller inaktivera UPnP AV Media Server


Gr s hr:
1 G till det grafiska anvndargrnssnittet fr MediaAccess Gateway.
Mer information finns i avsnittet Komma t det grafiska anvndargrnssnittet fr MediaAccess Gateway p sidan 37.
2 Klicka p Innehllsdelning p menyn Verktyg.
3 Klicka p Konfigurera i Navigeringsflt.
4 Klicka p Server aktiverad under UPnP AV Media Server.
5 Klicka p Anvnd.

Mediedatabas
Nr du stter in USB-lagringsenheten kommer MediaAccess Gateway att automatiskt brja bygga en mediedatabas.
Databasen innehller alla metadata fr de mediefiler som lagrats p din USB-lagringsenhet.
Visa statusen fr mediedatabasen s hr:
1 G till det grafiska anvndargrnssnittet fr MediaAccess Gateway.
Mer information finns i avsnittet Komma t det grafiska anvndargrnssnittet fr MediaAccess Gateway p sidan 37.
2 Klicka p Innehllsdelning p menyn Verktyg.
3 Klicka p Konfigurera i Navigeringsflt.
4 Klicka p Databasstatus under UPnP AV Media Server.

5 Klicka p Rekonstruera om du vill rekonstruera databasen.

DMS-CTC-20110713-0022 v1.0

75

8 DELA INNEHLL

8.2.2 Anvnda UPnP AV Media Server


Inledning
UPnP AV Media Server listar alla audio-, video- och bildfiler som finns p den anslutna USB-lagringsenheten. Alla UPnP
AV-enheter (t.ex. en DLNA-certifierad set-top box) som r anslutna till ntverket kan lsa den hr listan och spela upp
poster from listan.
P UPnP AV-enheten visas MediaAccess Gateways UPnP AV-medieserver som Technicolor TGXXX. Nedan visas en
skrmdump som tagits med en smarttelefon med en UPnP AV-klient.

Via den hr posten kan du blddra till dina mediefiler.

Windows 7
Windows 7 har nativsupport fr UPnP AV. Operativsystemet upptcker UPnP AV automatiskt och gr mediafilerna
tillgngliga fr uppspelning i Windows Media Player.
Gr s hr:
1 Klicka p Ntverk p Start-menyn i Windows.
2 Fnstret Ntverk visas:

Du kan se MediaAccess Gateways UPnP AV Media Server (visas som Technicolor TGXXX) under Medieenheter.
3 Dubbelklicka p MediaAccess Gateways UPnP AV Media Server fr att komma t mediefilerna.

76

DMS-CTC-20110713-0022 v1.0

8 DELA INNEHLL

4 Windows Media Player startas.

MediaAccess Gateways UPnP AV Media Server listas till vnster. Den hr posten ger dig mjligheten att blddra till dina
mediefiler.

DMS-CTC-20110713-0022 v1.0

77

8 DELA INNEHLL

8.3 FTP-servern
Inledning
Med MediaAccess Gateway kan du f tillgng till delat innehll via FTP. Detta kan vara anvndbart om du vill ha tillgng till
delat innehll frn Internet.
Via FTP kan du hmta och verfra alla filtyper bde frn det lokala ntverket och Internet.

Konfigurera FTP-servern
Gr s hr:
1 Skydda kontot med ett lsenord.
2 Aktivera FTP-servern och vlj den hanterade partitionen.

Skydda kontot med ett lsenord


Om du inte nnu har konfigurerat inloggningen till Det grafiska anvndargrnssnittet fr MediaAccess Gateway med ett
lsenord:
1 G till det grafiska anvndargrnssnittet fr MediaAccess Gateway.
Mer information finns i avsnittet Komma t det grafiska anvndargrnssnittet fr MediaAccess Gateway p sidan 37.
2 Klicka p Anvndarhantering p menyn Verktyg.
3 Klicka p ndra mitt lsenord i listan Vlj en uppgift.
4 Fyll inte i rutan Gammalt lsenord.
5 Skriv det nya lsenordet bde i rutan Nytt lsenord och Bekrfta nytt lsenord.

Aktivera FTP-servern och vlj den hanterade partitionen


Gr s hr:
1 G till det grafiska anvndargrnssnittet fr MediaAccess Gateway.
Mer information finns i avsnittet Komma t det grafiska anvndargrnssnittet fr MediaAccess Gateway p sidan 37.
2 Klicka p Innehllsdelning p menyn Verktyg.
3 Klicka p Konfigurera i Navigeringsflt.
4 Klicka p Server aktiverad under FTP-server.
5 Klicka p alternativknappen bredvid partitionen i Lista ver anslutna diskar fr att gra den hanterad.
6 MediaAccess Gateway skapar mapparna Media och Shared (Delad) p den valda partitionen. Mappen Shared (Delad)
anvnds som rotplats fr FTP-sessioner.
7 Klicka p Anvnd.

78

DMS-CTC-20110713-0022 v1.0

8 DELA INNEHLL

Resultat
Mappen Shared (Delad) och dess undermappar r nu tillgngliga via FTP. De vriga mapparna kan inte ns via FTP.
Om du r ansluten till Internet visas lnken till FTP-servern under FTP-server:

I MediaAccess Gateway-ntverket kan du ocks komma t FTP-servern med den lokala adressen (192.168.1.253).

Tillggskonfiguration
Eftersom de flesta servrar anvnder dynamiska IP-adresser kan IP-adressen fr Internet-anslutningen ndras ofta. Det
innebr att lnken till FTP-servern ocks ndras varje gng som den offentliga IP-adressen ndras. Med Dynamisk DNS kan
du tilldela ett vrdnamn till IP-adressen (till exempel mygateway.dyndns.org). Mer information finns i avsnittet
9.3 Dynamisk DNS p sidan 93.

DMS-CTC-20110713-0022 v1.0

79

8 DELA INNEHLL

8.4 Hantera delat innehll


Hanterad partition
Om du markerar enheten eller partitionen som en hanterad enhet, har anvndarna bara tillgng till fljande mappar:

Media

Shared (Delad)

Alla andra mappar dljs fr anvndarna. Alla dolda mappar finns fortfarande p USB-lagringsenheten men de gr inte att
komma t. Om du r ansluten till mer n en USB-lagringsenhet kommer de enheterna ocks att dljas.

Media-mappen
Anvnd Media-mappen nr du vill dela audio-, video- och bildfiler. Den hr mappen kan bara ns via fljande servrar:

Ntverksfilservern
Mer information finns i avsnittet 8.1 Ntverksfilservern.

UPnP AV Media Server.


Mer information finns i avsnittet 8.2 UPnP AV Media Server.
Om partitionen r hanterad kan UPnP AV-servern bara anvnda de mediefiler som finns i Media-mappen.

Shared (Delad)-mappen
Shared (Delad)-mappen r en mapp som anvnds fr att dela filer bde p det lokala ntverket och Internet. Den hr mappen
kan bara ns via fljande servrar:

Ntverksfilservern
Mer information finns i avsnittet 8.1 Ntverksfilservern.

FTP-servern
Mer information finns i avsnittet 8.3 FTP-servern.
FTP-servern kan bara anvndas med en hanterad partition.

Ohanterad mot hanterad


Tabellen nedan jmfr de tv lgena:

tkomst via

Mappar som r tkomliga


Ohanterad

Hanterad

Ntverksfilserver

Alla

Media- och Shared (Delad)-mappen.

UPnP AV Media Server

Alla

Media-mappen.

FTP-server

Inte tillgngligt i det hr lget.

Shared (Delad)-mappen.

Konfigurera en hanterad partition


Gr s hr:
1 G till Det grafiska anvndargrnssnittet fr MediaAccess Gateway.
2 Klicka p Innehllsdelning p menyn Verktyg.
3 Klicka p Konfigurera i Navigeringsflt.

80

DMS-CTC-20110713-0022 v1.0

8 DELA INNEHLL

4 Klicka under Lista ver anslutna diskar p alternativknappen bredvid partitionen som du vill konfigurera som en
Hanterad partition.
5 Klicka p Anvnd.

Resultat
MediaAccess Gateway skapar fljande mappar:

Media:
Anvnd den hr mappen nr du vill dela mediefiler med andra anvndare i ntverket. Du kan lagra mediefilerna
i fljande undermappar:
Movies (Filmer)
Music (Musik)
Pictures (Bilder)

Shared (Delad):
Anvnd den hr mappen nr du vill dela vriga data med andra anvndare p ntverket. Anvndarna kan ocks f tillgng
till den hr mappen via FTP. Mer information finns i avsnittet 8.3 FTP-servern p sidan 78.

Om mapparna ovan redan finns, anvnds de befintliga mapparna.

DMS-CTC-20110713-0022 v1.0

81

8 DELA INNEHLL

8.5 Ta bort USB-lagringsenheten p ett skert stt


Inledning
Om du bara tar bort USB-lagringsenheten frn MediaAccess Gateway kan information g frlorad. Det undviker du genom
att frst stnga av USB-lagringsenheten.

Stnga av USB-lagringsenheten
Gr s hr
1 G till Det grafiska anvndargrnssnittet fr MediaAccess Gateway.
2 Klicka p Innehllsdelning p menyn Verktyg.
3 Klicka p Konfigurera i Navigeringsflt.
4 Klicka p Stoppa.
5 Koppla frn USB-lagringsenheten frn MediaAccess Gateway.

82

DMS-CTC-20110713-0022 v1.0

9 NTVERKSTJNSTER

9 Ntverkstjnster
I det hr kapitlet
I det hr kapitlet tar vi en nrmare titt p fljande funktioner:

mne

Sida

9.1 UPnP

84

9.2 Tilldela en tjnst (HTTP, FTP osv.) till en dator

91

9.3 Dynamisk DNS

93

9.4 Ntverkstidsserver

94

Vilka funktioner som finns


Beroende p vilken konftjnsteleverantriguration som erbjuds frn tjnsteleverantren kanske vissa funktioner inte finns i
MediaAccess Gateway. Kontakta din tjnsteleverantr fr vidare information.

DMS-CTC-20110713-0022 v1.0

83

9 NTVERKSTJNSTER

9.1 UPnP
Inledning
UPnP automatiserar installation och konfiguration av ett (litet) ntverk s mycket som mjligt. Det innebr att UPnP-enheter
kan anslutas till och kopplas bort frn ntverket utan ntverksadministratr.

Operativsystem som stds


Fljande operativsystem stder UPnP:

Windows 7

Windows Vista

Windows XP
Om datorn kr Windows XP mste du frst installera UPnP-komponenten. Mer information finns i avsnittet
9.1.4 Installera UPnP i Windows XP p sidan 89.

UPnP och MediaAccess Gateway


UPnP erbjuder fljande funktioner:

84

Du kan f tillgng till Det grafiska anvndargrnssnittet fr MediaAccess Gateway utan att behva komma ihg adressen till
MediaAccess Gateway. Mer information finns i avsnittet 9.1.1 Komma t MediaAccess Gateway via UPnP p sidan 85.

Om du anvnder en PPP-anslutning fr att ansluta till Internet kan du aktivera/inaktivera Internet-anslutningen utan att
behva ppna Det grafiska anvndargrnssnittet fr MediaAccess Gateway.
Mer information finns i avsnittet 9.1.2 Hantera Internet-anslutningen med UPnP p sidan 86.

Du behver inte manuellt skapa portmappningar fr att kra tjnster p en dator. Portkonfigurationsmekanismen fr
UPnP-aktiverade spel och program gr det automatiskt. Om programmet r UPnP-aktiverat skapas dessa poster
automatiskt. Mer information finns i avsnittet 9.2 Tilldela en tjnst (HTTP, FTP osv.) till en dator p sidan 91.

DMS-CTC-20110713-0022 v1.0

9 NTVERKSTJNSTER

9.1.1 Komma t MediaAccess Gateway via UPnP


Windows 7/Vista
Om datorn kr Windows 7/Vista:
1 Klicka p Ntverk p Start-menyn i Windows.
2 Fnstret Ntverk visas:

3 Hgerklicka p MediaAccess Gateway (visas som Technicolor TGXXX) och klicka sedan p Visa webbsida fr enhet.
4 Det grafiska anvndargrnssnittet fr MediaAccess Gateway visas.

Windows XP
Om datorn kr Windows XP:
1 G till Mina ntverksplatser.
2 Fnstret Mina ntverksplatser visas:

3 Dubbelklicka p MediaAccess Gateway (visas som Technicolor TGXXX).


4 Det grafiska anvndargrnssnittet fr MediaAccess Gateway visas.

DMS-CTC-20110713-0022 v1.0

85

9 NTVERKSTJNSTER

9.1.2 Hantera Internet-anslutningen med UPnP


Tillmpning
Det hr avsnittet r bara tillmpligt om du anvnder en PPP-anslutning till Internet.

Windows 7/Vista
Om datorn kr Windows 7/Vista:
1 Klicka p Ntverk p Start-menyn i Windows.
2 Fnstret Ntverk visas:

3 Hgerklicka p MediaAccess Gateway (visas som Technicolor TGXXX).


4 Om du:
r ansluten till Internet ska du klicka p Inaktivera fr att koppla frn Internet.
Inte r ansluten till Internet ska du klicka p Aktivera fr att ansluta till Internet.

Windows XP
Gr s hr:
1 Klicka p (Instllningar >) Kontrollpanelen p Start-menyn i Windows.
2 Fnstret Kontrollpanelen visas.
Klicka p (Ntverks- och Internet-instllningar) > Internetanslutningar.

86

DMS-CTC-20110713-0022 v1.0

9 NTVERKSTJNSTER

3 Fnstret Ntverksanslutningar visas.

4 Om du hgerklickar p ikonen Internetanslutning kan du ansluta till/koppla frn anslutningen till Internet.

Inaktivera den hr funktionen


Du kan frhindra att anvndare ansluter till/kopplar frn genom att aktivera Utkad skerhet. Den hr funktionen r aktiverad
som standard.
Mer information finns i avsnittet 9.1.3 Konfigurera UPnP p MediaAccess Gateway p sidan 88.

DMS-CTC-20110713-0022 v1.0

87

9 NTVERKSTJNSTER

9.1.3 Konfigurera UPnP p MediaAccess Gateway


Inledning
I Det grafiska anvndargrnssnittet fr MediaAccess Gateway kan du:

Aktivera/inaktivera UPnP.

Aktivera/inaktivera Utkad skerhet.

Aktivera/inaktivera UPnP
Gr s hr:
1 G till det grafiska anvndargrnssnittet fr MediaAccess Gateway.
Mer information finns i avsnittet Komma t det grafiska anvndargrnssnittet fr MediaAccess Gateway p sidan 37.
2 Klicka p Dela program och spel p menyn Verktygslda.
3 Under Universal Plug and Play:
Markera kryssrutan Anvnd UPnP om du vill aktivera UPnP.
Avmarkera Anvnd UPnP om du vill inaktivera UPnP.

4 Klicka p Anvnd.

Utkad skerhet
Om Utkad skerhet r aktiverad r endast begrnsad UPnP-drift mellan vrd och MediaAccess Gateway tillten:

En lokal vrd r inte tillten att ansluta/koppla frn Internet-anslutningen till MediaAccess Gateway. D gr det bara att
ansluta/koppla frn Internet-anslutningen via Det grafiska anvndargrnssnittet fr MediaAccess Gateway

Mappningar av adressversttning gr bara att lgga till eller ndra via UPnP fr den vrd som UPnP-programmet krs p.

Som standard r den utkade skerheten aktiverad.

Aktivera eller inaktivera utkad skerhet.


Gr s hr:
1 G till det grafiska anvndargrnssnittet fr MediaAccess Gateway.
Mer information finns i avsnittet Komma t det grafiska anvndargrnssnittet fr MediaAccess Gateway p sidan 37.
2 Klicka p Dela program och spel p menyn Verktygslda.
3 Markera Anvnd utkad skerhet under Universal Plug and Play,
4 Klicka p Anvnd.

88

DMS-CTC-20110713-0022 v1.0

9 NTVERKSTJNSTER

9.1.4 Installera UPnP i Windows XP


Lgga till UPnP
Om du kr Microsoft Windows XP br du lgga till UPnP-komponenten i systemet.
Gr s hr:
1 Klicka p (Instllningar >) Kontrollpanelen p Start-menyn.
2 Fnstret Kontrollpanelen visas.
Klicka p Lgg till eller ta bort program.
3 Fnstret Lgg till eller ta bort program visas.
Klicka p Lgg till/ta bort Windows-komponenter.
4 Guiden Windows-komponenter visas:

Markera Ntverkstjnster i listan Komponenter och klicka p Information


5 Fnstret Ntverkstjnster visas:

Markera Universal Plug and Play eller UPnP-anvndargrnssnitt och klicka p OK.
6 Klicka p Nsta s att installationen startar och flj instruktionerna i Guiden Windows-komponenter.
7 I slutet av processen visar guiden ett meddelande om att installationen lyckades. Klicka p Slutfr om du vill avsluta.

Lgga till Internet Gateway-enhetsupptckning och kontroll


Windows XP-systemet har mjlighet att upptcka och kontrollera Internet Gateway-enheter (IGD), som MediaAccess
Gateway, i ditt lokala ntverk. Drfr br du lgga till klienten fr Internet Gateway-enhetsupptckning och kontroll i systemet.
Gr s hr:
1 Klicka p Start i Aktivitetsfltet i Windows.

DMS-CTC-20110713-0022 v1.0

89

9 NTVERKSTJNSTER

2 Vlj (Instllningar >) Kontrollpanelen > Lgg till eller ta bort program.
3 Klicka p Lgg till/ta bort Windows-komponenter i fnstret Lgg till eller ta bort program.
4 Guiden Windows-komponenter visas:

Markera Ntverkstjnster i listan Komponenter och klicka p Information.


5 Fnstret Ntverkstjnster visas:

Markera Klient fr Internet Gateway-enhetsupptckning och kontroll och klicka p OK.


6 Klicka p Nsta s att installationen startar och flj instruktionerna i Guiden Windows-komponenter.
7 I slutet av processen visar guiden ett meddelande om att installationen lyckades. Klicka p Slutfr om du vill avsluta.

90

DMS-CTC-20110713-0022 v1.0

9 NTVERKSTJNSTER

9.2 Tilldela en tjnst (HTTP, FTP osv.) till en dator


Inledning
Med MediaAccess Gateway kan du anvnda en Internet-anslutning fr flera datorer. Det innebr att alla dina datorer delar
p en offentlig IP-adress, som om bara en dator skulle vara ansluten till vrlden utanfr.

Problem
Nr MediaAccess Gateway tar emot ett inkommande meddelande mste MediaAccess Gateway bestmma vilken dator
som meddelandet ska skickas till.
Om det inkommande meddelandet r ett svar p ett utgende meddelande som hrstammar frn ngon av dina datorer,
skickar MediaAccess Gateway det inkommande meddelandet till den datorn.

Internet

Om du kr en server eller ett program som fungerar som en server (till exempel en http-server, Internet-spel) och det
ursprungliga meddelandet kommer frn Internet har MediaAccess Gateway ingen information fr att bestmma vilken dator
som det inkommande meddelandet ska vidarebefordras till.

?
Internet

Lsning
Fr att undvika problemet kan du gra p tv olika stt:

Aktivera UPnP.

Tilldela ett spel eller ett program till en lokal ntverksenhet.

UPnP
UPnP r en teknik som mjliggr en smidig drift av en mngd olika spel och meddelandeprogram. Datorn anvnder UPnP
fr att meddela MediaAccess Gateway vilka tjnster som krs p datorn.
Om du t.ex. startar ett UPnP-aktiverat program p datorn kommer det automatiskt att skapa de ndvndiga
portmappningarna p den datorn och p MediaAccess Gateway.
Mer information om UPnP finns i 9.1 UPnP p sidan 84.

DMS-CTC-20110713-0022 v1.0

91

9 NTVERKSTJNSTER

Tilldela ett spel eller ett program till en lokal ntverksenhet


Om du tilldelar ett spel eller ett program till en lokal ntverksenhet, ska du ange fr MediaAccess Gateway att mottagna
frfrgningar fr ett visst spel eller program ska vidarebefordras till en viss dator.
Gr s hr:
1 G till det grafiska anvndargrnssnittet fr MediaAccess Gateway.
Mer information finns i avsnittet Komma t det grafiska anvndargrnssnittet fr MediaAccess Gateway p sidan 37.
2 Klicka p Dela program och spel p menyn Verktygslda.
3 Klicka p Tilldela ett spel eller program till ett lokalt ntverk i listan Vlj en uppgift.
4 Klicka i listan Spel eller program p den tjnst som du vill kra p datorn. Till exempel HTTP-server (World Wide Web).
Om tjnsten inte finns i listan klickar du p Skapa ett nytt spel eller program i listan Vlj en uppgift. Om du vill
ha mer information klickar du p Hjlp i Det grafiska anvndargrnssnittet fr MediaAccess Gateway.
5 Vlj i listan Enhet den dator som du vill tilldela tjnsten till. Datorn visas med sitt datornamn.
6 Alla inkommande frfrgningar fr den valda tjnsten dirigeras nu till den valda enheten. MediaAccess Gateway
konfigurerar ocks sin brandvgg s att tjnsten tillts.

92

DMS-CTC-20110713-0022 v1.0

9 NTVERKSTJNSTER

9.3 Dynamisk DNS


Inledning
Tack vare den dynamiska DNS-tjnsten kan du tilldela ett dynamiskt DNS-vrdnamn (till exempel minwebbplats.dyndns.org)
till en bredbandsanslutning ven om den anvnder en dynamisk IP-adress. Nr enheten fr en ny IP-adress uppdateras posten
fr den nya IP-adressen av den dynamiska DNS-servern.

Du behver
Innan du kan konfigurera dynamisk DNS mste du frst skapa ett konto hos ngon tjnsteleverantr av dynamisk DNS.
Till exempel:

www.dyndns.org

www.no-ip.com

www.dtdns.com

Process
Gr s hr:
1 G till det grafiska anvndargrnssnittet fr MediaAccess Gateway.
Mer information finns i avsnittet Komma t det grafiska anvndargrnssnittet fr MediaAccess Gateway p sidan 37.
2 Klicka p Dynamisk DNS p menyn Verktygslda.
3 Klicka p Konfigurera i Navigeringsflt.
4 Markera kryssrutan Aktiverad.
5 Om det behvs vljer du den bredbandsanslutning, till vilken du vill tilldela vrdnamnet fr dynamisk DNS, i grnssnittslistan.
6 Ange anvndarnamn och lsenord fr den dynamiska DNS-tjnstens konto i tillhrande flt.
7 Klicka p namnet p tjnsteleverantren av dynamisk DNS i listan Tjnst.
8 Skriv i rutan Vrd vrdnamnet som du har ftt frn tjnsteleverantren av dynamisk DNS (till exempel minwebbplats.dyndns.org).
9 Klicka p Anvnd.

DMS-CTC-20110713-0022 v1.0

93

9 NTVERKSTJNSTER

9.4 Ntverkstidsserver
Inledning
En ntverkstidsserver r en server som ser till att tidsinstllningarna p din enhet (dvs. MediaAccess Gateway) r
synkroniserade med den officiella tiden.
Denna tid anvnds fr funktioner som:

tkomstkontroll
Mer information finns i avsnittet 10.3 tkomstkontroll p sidan 105.

Trdls tidskontroll
Mer information finns i avsnittet 10.4 Wireless Time Control (Trdls tidskontroll) p sidan 107.

Uppringningsloggar

Hndelseloggar

Krav
MediaAccess Gateway mste vara ansluten till Internet.

Ange en tidsserver fr MediaAccess Gateway


Gr s hr:
1 Blddra till det grafiska anvndargrnssnittet fr MediaAccess Gateway.
Mer information finns i avsnittet Komma t det grafiska anvndargrnssnittet fr MediaAccess Gateway p sidan 37.
2 I menyn Technicolor Gateway klickar du p Konfiguration.
3 Sidan Systemkonfiguration visas. I Navigeringsflt klickar du p Konfigurera.
4 Under Tidskonfiguration vljer du Autokonfiguration och anger fljande instllningar:

94

DMS-CTC-20110713-0022 v1.0

9 NTVERKSTJNSTER

Tidszon:

Vlj tidszon i listan.


Sommartid:

Vlj Sommartid om du vill att klockan ska flja sommartid.


Skriv in adressen till valfri tidsserver i rutan Tidsserver (till exempel: pool.ntp.org). Du kan definiera upp till fem

tidsservrar.
5 Klicka p Anvnd.
6 Under Tidskonfiguration kan du se den nyinstllda tiden.

DMS-CTC-20110713-0022 v1.0

95

9 NTVERKSTJNSTER

96

DMS-CTC-20110713-0022 v1.0

10 INTERNET-SKERHET

10 Internet-skerhet
versikt
MediaAccess Gateway har flera olika alternativ fr att skydda ntverket och ntverksanslutningen:

mne

Sida

10.1 Frldrakontroll

98

10.2 Brandvgg

103

10.3 tkomstkontroll

105

10.4 Wireless Time Control (Trdls tidskontroll)

107

DMS-CTC-20110713-0022 v1.0

97

10 INTERNET-SKERHET

10.1 Frldrakontroll
Inledning
Med MediaAccess Gateway kan du neka tkomst till specifika webbplatser.

Komma t nekad sida


Nr en anvndare frsker komma t en sida som r blockerad visas fljande sida:

Adressbaserad filtrering
Med adressbaserad filtrering (eller URL-filtrering) kan du blockera webbplatser baserat p deras adress (t.ex. www.porn.com).

Innehllsbaserad filtrering
Som du vet bestr Internet av mnga olika webbplatser och det blir bara fler fr var dag som gr. Det gr det nstan omjligt
att hlla listan med adresser uppdaterad.
Som en lsning p det problemet introducerade MediaAccess Gateway en innehllsbaserad filtrering.
Med innehllsbaserad filtrering kan du blockera webbplatser baserat p deras innehll (exempelvis pornografi) istllet fr
p deras webbadress. P s vis behver du bara markera nskade kategorier nr du aktiverar funktionen och s tar
innehllskategoriservern hand om resten. Den hr innehllskategoriservern uppdateras regelbundet.

Kombinera de bda filtren


Adressbaserad filtrering har prioritet ver innehllsbaserad filtrering. Det innebr att nr du blockerar en viss kategori kan
du fortfarande komma t en specifik adress frutsatt att du skapar en regel som tillter tkomst till den webbadressen.
Om du t.ex. blockerar innehll frn kategorin Ekonomi/finans kan du skapa en regel som tillter tkomst till den
webbadressen minbank.com.

Aktivera innehllsbaserad filtrering


Innan du kan anvnda innehllsbaserad filtrering mste du frst aktivera den genom att kpa en licensnyckel hos din
tjnsteleverantr eller genom att aktivera provperioden p 30 dagar.
Gr s hr:
1 G till Det grafiska anvndargrnssnittet fr MediaAccess Gateway.
2 Klicka p Frldrakontroll p menyn Verktygslda.
3 Klicka p Aktivera licens fr webbfiltrering i listan Vlj en uppgift.
4 Sidan Aktivering av webbfiltrering visas. Under Licenstyp vljer du:
30 dagar utvrdering om du vill brja med att prova funktionen.
Standard om du redan har kpt en licensnyckel. Rutan fr licensnyckel visas efter att du har valt det hr alternativet.

Skriv in licensnyckeln som du fick frn din tjnsteleverantr.


5 Klicka p Anvnd.

98

DMS-CTC-20110713-0022 v1.0

10 INTERNET-SKERHET

Alternativ 1: innehllsbaserat filter (kombinerat med det adressbaserade filtret)


Om du vill anvnda innehllsbaserad filtrering:
1 G till Det grafiska anvndargrnssnittet fr MediaAccess Gateway.
2 Klicka p Frldrakontroll p menyn Verktygslda.
3 Klicka p Konfigurera i Navigeringsflt.
4 Kontrollera att kryssrutan Anvnd innehllsbaserat filter r markerad.
5 Konfigurera det innehllsbaserade filtret. Mer information finns i avsnittet 10.1.1 Konfigurera innehllsbaserad filtrering
p sidan 100.
6 Lgg till lmpliga regler i det adressbaserade filtret om du vill gra undantag fr vissa webbplatser. Mer information finns
i avsnittet 10.1.2 Lgga till regler fr adressbaserad filtrering p sidan 101.

Alternativ 2: endast adressbaserad filtrering


Vlj det hr alternativet om innehllsfiltrering inte r tillgnglig p din MediaAccess Gateway eller du inte vill anvnda
innehllsfiltreringen.
Konfigurera adressbaserad filtrering:
1 G till Det grafiska anvndargrnssnittet fr MediaAccess Gateway.
2 Klicka p Frldrakontroll p menyn Verktygslda.
3 Klicka p Konfigurera i Navigeringsflt.
4 Kontrollera att kryssrutan Anvnd adressbaserat filter r markerad.
5 I listan tgrd fr oknda platser klickar du p:
Tillt som standardregel om du vill tillta tkomst till alla webbplatser och manuellt ange vilka webbplatser anvndare

inte ska ha tillgng till.


Blockera som standardregel om du vill neka tillgng till alla webbplatser och manuellt ange vilka webbplatser

anvndare ska ha tillgng till.


6 Klicka p Anvnd.
7 Lgg till lmpliga regler i det adressbaserade filtret om du vill gra undantag fr vissa webbplatser.
Mer information finns i avsnittet 10.1.2 Lgga till regler fr adressbaserad filtrering p sidan 101.

DMS-CTC-20110713-0022 v1.0

99

10 INTERNET-SKERHET

10.1.1 Konfigurera innehllsbaserad filtrering


Krav
Innehllsbaserad filtrering mste aktiveras i MediaAccess Gateway.
Mer information finns i avsnittet Aktivera innehllsbaserad filtrering p sidan 98.

Komma t konfigurationssidan
Gr s hr:
1 G till Det grafiska anvndargrnssnittet fr MediaAccess Gateway.
2 Klicka p Frldrakontroll p menyn Verktygslda.
3 Klicka p Konfigurera i Navigeringsflt.
4 Under Innehllsbaserad filtrering kan du sedan ndra instllningarna fr det innehllsbaserade filtret.

Konfiguration
Under Innehllsbaserad filtrering:
1 Markera kryssrutan Anvnd innehllsbaserat filter (vid behov).
2 Vlj standardtgrd fr webbplatser som nnu inte kategoriserats i listan tgrd fr ej kategoriserade webbplatser.
3 Vlj den innehllsniv du vill anvnda under Innehllsniv.
Klicka p lnken Redigera bredvid innehllsnivn om du vill visa mer ingende vilket innehll som kommer att blockeras
fr den hr nivn.
Vid behov kan du ndra Namn, Beskrivning och Konfiguration fr innehllsnivn.
4 Klicka p Anvnd nr du har gjort ndringarna.

Skapa en egen innehllsniv


Gr s hr:
1 Klicka p Skapa en ny innehllsniv i listan Vlj en uppgift.
2 Ange Namn och Beskrivning fr innehllsnivn och klicka p Nsta.
3 Under Konfiguration vljer du:
Klona befintlig niv om du vill starta frn en befintlig niv. Nu kan du vlja den niv du vill klona.
Vita listan om du vill blockera allt och vlja det innehll som ska tilltas.
Svarta listan om du vill tillta allt och vlja det innehll som ska blockeras.

Klicka p Nsta.
4 Under Konfiguration:
Markera kryssrutorna fr de kategorier/grupper du vill tillta.
Avmarkera kryssrutorna fr de kategorier/grupper du vill blockera.

5 Klicka p Anvnd.
6 Konfigurera det innehllsbaserade filtret med den nya nivn. Mer information finns i avsnittet Konfiguration p sidan 100.

100

DMS-CTC-20110713-0022 v1.0

10 INTERNET-SKERHET

10.1.2 Lgga till regler fr adressbaserad filtrering


Inledning
Adressbaserad filtrering har hgre prioritet n innehllsbaserad filtrering. Det innebr att nr du blockerar en viss kategori
kan du fortfarande komma t en specifik webbplats frutsatt att du godknner webbplatsen i det adressbaserade filtret.
Exempel
Om du blockerar innehll frn kategorin Ekonomi/finans men tillter tkomst till minbank.com kommer minbank.com
fortfarande att vara tillgnglig.

Alternativ
Med det adressbaserade filtret kan du gra fljande:

Neka tkomst till en specifik webbplats.

Tillta tkomst till en specifik webbplats.

Dirigera om en webbplats.

Dirigera om alla webbplatser.

Neka tkomst till en specifik webbplats


Gr s hr:
1 Blddra till Det grafiska anvndargrnssnittet fr MediaAccess Gateway.
2 Klicka p Frldrakontroll p menyn Verktygslda.
3 Kontrollera att kryssrutan Anvnd adressbaserat filter r markerad.
4 Skriv URL:en till webbplatsen som du vill blockera (till exempel mail.provider.com) i rutan Webbplats .
5 Klicka p Blockera i listan tgrd.
6 Klicka p Lgg till.

Tillta tkomst till en specifik webbplats


Gr s hr:
1 Blddra till Det grafiska anvndargrnssnittet fr MediaAccess Gateway.
2 Klicka p Frldrakontroll p menyn Verktygslda.
3 Kontrollera att kryssrutan Anvnd adressbaserat filter r markerad.
4 Skriv URL:en fr webbplatsen som du vill tillta (till exempel netbanking.bank.com) i rutan Webbplats.
5 Klicka p Tillt i listan tgrd.
6 Klicka p Lgg till.

Dirigera om en webbplats
Gr s hr:
1 Blddra till Det grafiska anvndargrnssnittet fr MediaAccess Gateway.
2 Klicka p Frldrakontroll p menyn Verktygslda.
3 Kontrollera att kryssrutan Anvnd adressbaserat filter r markerad.
4 Skriv URL:en fr den webbplats som du vill dirigera om (till exempel cracks.am) i rutan Webbplats.
5 Klicka p Dirigera om i listan tgrd.

DMS-CTC-20110713-0022 v1.0

101

10 INTERNET-SKERHET

6 Skriv URL:en fr webbplatsen som du vill dirigera till (till exempel mycompany.com/internetpolicy.htm) i rutan Dirigera om.
7 Klicka p Lgg till.

Dirigera om alla webbplatser


Gr s hr:
1 Blddra till Det grafiska anvndargrnssnittet fr MediaAccess Gateway.
2 Klicka p Frldrakontroll p menyn Verktygslda.
3 Kontrollera att kryssrutan Anvnd adressbaserat filter r markerad.
4 Ange "*" i rutan Webbplats.
5 Klicka p Dirigera om i listan tgrd.
6 Skriv URL:en fr webbplatsen som du vill dirigera till (till exempel mycompany.com/internetpolicy.htm) i rutan Dirigera om.
7 Klicka p Lgg till.

102

DMS-CTC-20110713-0022 v1.0

10 INTERNET-SKERHET

10.2 Brandvgg
Inledning
MediaAccess Gateway levereras med en integrerad brandvgg som hjlper dig skydda ntverket frn attacker frn Internet.
Brandvggen har ett antal frdefinierade niver s att du kan justera brandvggen enligt dina nskeml och behov.
Brandvggen r inaktiverad som standard. Det hr betyder att all trafik som passerar genom MediaAccess Gateway (frn
och till Internet) tillts.

Frdefinierade skerhetsniver
MediaAccess Gateway har ett antal frdefinierade skerhetsniver. Fljande niver finns:

Blockera alla:
All trafik till och frn Internet blockeras. Brandvggen tillter inte delning av spel och program.
ven om Blockera alla blockerar alla anslutningar, vidarebefordras fortfarande en del typer av ndvndig trafik
som DNS mellan LAN och WAN via MediaAccess Gateway.

Standard:
Alla utgende anslutningar tillts. Alla inkommande anslutningar blockeras, frutom ingende anslutningar som r
kopplade till en lokal vrd via delning av spel och program. Det hr r brandvggens standardniv.

Inaktiverad:
All in- och utgende trafik tillts passera via MediaAccess Gateway, inklusive delning av spel och program.
Brandvggsniverna pverkar endast trafik genom MediaAccess Gateway. Det innebr att hanteringen av
direkttrafik frn och till MediaAccess Gateway inte berrs av den brandvggsniv som vljs.
Protokollkontroller kommer att utfras p alla godknda anslutningar, oavsett vilken niv som r vald.

ndra skerhetsniv
Gr s hr:
1 Blddra till Det grafiska anvndargrnssnittet fr MediaAccess Gateway.
2 Klicka p Brandvgg p menyn Verktygslda.
3 Sidan Brandvgg visas. Klicka p Konfigurera i det vre hgra hrnet.
4 Vlj nskad skerhetsniv och klicka p Anvnd under Skerhetsinstllningar.

Skapa en egen skerhetsniv


Gr s hr:
1 Klicka p Brandvgg p menyn Verktygslda.
2 G till sidan Konfigurera i avsnittet Brandvgg.
3 I listan Vlj en uppgift klickar du p Skapa en ny skerhetsniv.
4 Skriv in namnet p den nya skerhetsnivn i rutan Namn och vlj en existerande skerhetsniv som du vill kopiera frn.
5 Klicka p Anvnd.
Nr du vl har skapat en skerhetsniv kan du inte ta bort den. Den kommer alltid att visas i listan med tillgngliga
skerhetsniver.
6 En sida med brandvggsinstllningarna fr den nya skerhetsnivn visas. Klicka p Redigera.
7 Skriv in fljande information:
Brandvggsregelns namn.

DMS-CTC-20110713-0022 v1.0

103

10 INTERNET-SKERHET

Kllgrnssnitt och IP-adress (omrde).

Anvnd Valfri som IP-adress om all trafik fr grnssnittet r uppdelad.


Du kan ocks ange en anvndardefinierad IP-adress (omrde).
Mlgrnssnitt och IP-adress (omrde)

Anvnd Valfri som IP-adress om all trafik fr grnssnittet r uppdelad.


Du kan ocks ange en anvndardefinierad IP-adress (omrde).
Trafikens typ av tjnst, som kan vara ett protokoll (DNS, SMTP) eller en viss systemtjnst fr MediaAccess Gateway.

8 Vlj en tgrd som ska utfras fr den trafik som brandvggsregeln gller fr:
Acceptera: om all trafik ska tilltas passera
Neka: om all trafik ska stoppas (utan meddelande)
Rkna: om all trafik ska tilltas passera, men rknas (trffar)

9 Klicka p Anvnd.

104

DMS-CTC-20110713-0022 v1.0

10 INTERNET-SKERHET

10.3 tkomstkontroll
Inledning
Med tkomstkontroll kan du skapa tkomstscheman fr Internettkomst.
Som standard har alla enheter konstant tkomst till Internet. Med tkomstkontroll kan du skapa undantag till denna regel
genom att lgga till ett tkomstschema fr enheter. Du kan definiera tv scheman fr varje enhet:

Ett schema fr veckodagar (mndag till fredag)


Till exempel: P veckodagar har ditt barns dator tkomst till Internet frn 06:00 till 07:59 och frn 19:00 till 21:59.

Ett schema fr helger (lrdagar och sndagar)


Till exempel: P helgerna har ditt barns dator tkomst till Internet frn 09:00 till 22:59.
Beroende p vilken programvaruversion som anvnds av tjnsteleverantren kanske denna funktion inte r tillgnglig
p din MediaAccess Gateway n.

Varning
Se till att den person som anvnder enheterna knner till tidsschemat. Detta fr att undvika datafrlust eller ovntat avbrott i
tjnsten.

Krav
Innan du kan starta:

MediaAccess Gateway mste vara ansluten till Internet.

MediaAccess Gateway mste anvnda en tidsserver fr sin tidskonfiguration.


Mer information finns i avsnittet 9.4 Ntverkstidsserver p sidan 94.

Skapa ett tkomstschema


Gr s hr:
1 I Hemmantverk klickar du p tkomstkontroll.
2 Sidan tkomstkontroll visas.
3 Om du inte skapade ngon tkomstregel fr enheten vljer du enheten under Schemalggare fr enhetstkomst och
klickar p Lgg till.

Den valda enheten visas nu under Aktuella schemalagda enheter.


4 Under Aktuella schemalagda enheter klickar du p knappen Redigera bredvid enheten.

DMS-CTC-20110713-0022 v1.0

105

10 INTERNET-SKERHET

5 Sidan Enhetstkomsthanterare visas. Ange de timmar d du vill tillta Internettkomst. Till exempel, om du vljer 06
innebr det att tkomst tillts frn 06:00 till 06:59.

6 Klicka p Anvnd.
7 Schemat r nu aktivt.

Ta bort ett tkomstschema


Genom att ta bort tkomstschemat fr en enhet ger du den konstant tkomst till Internet.
Gr s hr:
1 I Hemmantverk klickar du p tkomstkontroll.
2 Sidan tkomstkontroll visas. Under Aktuella schemalagda enheter klickar du p knappen Ta bort bredvid enheten.

3 Denna enhet har nu konstant tkomst till Internet.

106

DMS-CTC-20110713-0022 v1.0

10 INTERNET-SKERHET

10.4 Wireless Time Control (Trdls tidskontroll)


Inledning
Med trdls tidskontroll kan du begrnsa den trdlsa tkomsten till en eller tv sessioner. Det innebr att den trdlsa
enheten inte kan ansluta till Internet (eller ditt lokala ntverk) utanfr dessa tidsramar.
Beroende p vilken programvaruversion som anvnds av tjnsteleverantren kanske denna funktion inte r tillgnglig
p din MediaAccess Gateway n.

Varning
Se till att den person som anvnder en trdls anslutning knner till dessa tidsramar. Detta fr att undvika datafrlust eller
ovntat avbrott i tjnsten.

Krav
Innan du kan starta:

MediaAccess Gateway mste vara ansluten till Internet.

MediaAccess Gateway mste anvnda en tidsserver fr sin tidskonfiguration.


Mer information finns i avsnittet 9.4 Ntverkstidsserver p sidan 94.

Procedur
1 Blddra till det grafiska anvndargrnssnittet fr Technicolor.
Mer information finns i avsnittet 4.1 Det grafiska anvndargrnssnittet fr MediaAccess Gateway p sidan 36.
2 I Hemmantverk klickar du p tkomstkontroll.
3 Sidan tkomstkontroll visas. I listan Vlj en uppgift klickar du p Trdls tidskontroll.
4 Sidan Tidskontroll fr trdlst ntverk visas.

5 Markera kryssrutan Aktivera schema.


6 Ange en starttid och en sluttid fr den frsta sessionen.
7 Ange en starttid och en sluttid fr den andra sessionen.
8 Klicka p Anvnd.

DMS-CTC-20110713-0022 v1.0

107

10 INTERNET-SKERHET

108

DMS-CTC-20110713-0022 v1.0

11 SUPPORT

11 Support
Inledning
I det hr kapitlet finns frslag p lsningar till problem som kan uppst nr du installerar, konfigurerar eller anvnder
MediaAccess Gateway.
Om frslaget inte lser problemet sker du p supportsidorna p http://www.technicolor.com eller kontaktar tjnsteleverantren.

mnen
Kapitlet beskriver fljande mnen:

mne

Sida

11.1 Felska installationen

110

11.2 Felska MediaAccess Gateway

111

11.3 Felska kabelanslutning

112

11.4 Felska trdls anslutning

113

11.5 Felska VoIP

114

11.6 Felskning fr innehllsdelning

115

11.7 terstlla standardinstllningar

116

DMS-CTC-20110713-0022 v1.0

109

11 SUPPORT

11.1 Felska installationen


Inledning
Om du har problem med installationen av MediaAccess Gateway med Installations-CD ska du frska med de lsningar
som ges i det hr avsnittet.

Installations-CD startar inte automatiskt


Om datorn kr:

Microsoft Windows 7 och Vista:


a Klicka p Start-knappen i Windows.
b Skriv fljande skvg i fltet Sk bland program och filer: D:\Setup.exe, dr D r enhetsbeteckningen fr cd- eller
dvd-rom-enheten.

c Tryck p RETURTANGENTEN:

Microsoft Windows XP:


a Klicka p Start-knappen i Windows.
b Klicka p Kr.
c Skriv fljande skvg i fltet ppna: D:\Setup.exe, dr D r enhetsbeteckningen fr cd- eller dvd-rom-enheten.

Mac OS X:
a Dubbelklicka p cd-ikonen p skrivbordet.
b Dubbelklicka p Meny.

MediaAccess Gateway hittas inte


Om det hr felet visas under installationen ska frskra dig om att:

110

MediaAccess Gateway r pslagen och fullstndigt initierad.

Datorn har en giltig IP-adress, som r valfri adress utom 0.0.0.0. Mer information finns i hjlpen till operativsystemet.

Ingen brandvggsenhet eller router finns mellan datorn och MediaAccess Gateway.

Inget skerhetsprogram fr personligt ntverk (till exempel en brandvgg) krs p datorn.

Datorn r rtt ansluten till MediaAccess Gateway.

DMS-CTC-20110713-0022 v1.0

11 SUPPORT

11.2 Felska MediaAccess Gateway


Ingen av LED-lamporna lyser (MediaAccess Gateway fungerar inte)
Kontrollera fljande:

Att MediaAccess Gateway r inkopplad till ett eluttag.

Att du anvnder rtt strmklla fr MediaAccess Gateway-enheten.


Strmkraven fr MediaAccess Gateway anges tydligt p etiketten fr MediaAccess Gateway. Anvnd bara den
kontakt som levereras tillsammans med MediaAccess Gateway.

MediaAccess Gateway har kopplats p med hjlp av tryckknappen eller strmbrytaren p baksidan.

LED-lampan fr Broadband lyser inte eller blinkar


Kontrollera fljande:

Att DSL-kabeln r korrekt ansluten. Mer information finns i avsnittet 3.1 Ansluta MediaAccess Gateway till
tjnsteleverantrens ntverk.

Att DSL-tjnsten r tillgnglig p din telefonlinje. Kontakta din Internet-tjnsteleverantr fr vidare information.

LED-lampan fr Internet tnds inte


Om du mste autentisera fr att ansluta till Internet ska du frskra dig om att anvndarnamnet och lsenordet r rtt.
Gr s hr:
1 Blddra till Det grafiska anvndargrnssnittet fr MediaAccess Gateway.
2 Klicka p Bredbandsanslutning p menyn Internettjnster.
3 Klicka p Visa mer under Internet.
4 Kontrollera anvndarnamnet.
5 Skriv lsenordet igen.
6 Klicka p Anslut.

MediaAccess Gateway kan inte ns


Om du inte kan n MediaAccess Gateway via webblsaren eller Installationsguide br du vervga att terstlla maskinvaran
till standardinstllningarna p det stt som beskrivs i 11.7 terstlla standardinstllningar p sidan 116.

DMS-CTC-20110713-0022 v1.0

111

11 SUPPORT

11.3 Felska kabelanslutning


LED-lampan fr Ethernet tnds inte
Kontrollera fljande:

112

Att Ethernet-kabeln r ordentligt ansluten till Ethernet-porten p MediaAccess Gateway och din dator.

Att du anvnder korrekt typ av kabel fr din Ethernet-utrustning, tminstone UTP CAT5 med RJ-45-kontakter.

DMS-CTC-20110713-0022 v1.0

11 SUPPORT

11.4 Felska trdls anslutning


Ingen trdls anslutning
Frsk med fljande:

Se till att den trdlsa klientadaptern r aktiverad (meddelande som radio p).

Se till att den trdlsa klienten r konfigurerad fr rtt trdlsa instllningar (ntverksnamn, skerhetsinstllningar).

Om signalen r lg eller inte tillgnglig kan du frska placera om MediaAccess Gateway eller (om tillgngligt) rikta
antennerna fr MediaAccess Gateway p nytt fr optimala prestanda.

Byt den trdlsa kanalen.

Dlig trdls anslutning eller rckvidd


Frsk med fljande:

Kontrollera signalstyrkan som anges av den trdlsa klienthanteraren. Om signalen r lg kan du frska placera om
MediaAccess Gateway eller (om tillgngligt) rikta antennerna fr MediaAccess Gateway p nytt fr optimala prestanda.

Byt den trdlsa kanalen.

Anvnd WPA(2)-PSK-kryptering
Mer information finns i avsnittet 5.4 Skydda den trdlsa anslutningen p sidan 48.

Byt den trdlsa kanalen


Gr s hr:
1 Blddra till Det grafiska anvndargrnssnittet fr MediaAccess Gateway.
2 Klicka p Trdlst under Hemmantverk.

3 Sidan Trdls tkomstpunkt visas.


4 Klicka p Konfigurera i Navigeringsflt.
5 Markera nskad kanal i listan Kanalval under Konfiguration.
6 Klicka p Anvnd.

Det gr inte att ansluta via WPS


Om du har problem med att ansluta den trdlsa klienten via WPS kan du prva att konfigurera den manuellt. Mer
information finns i avsnittet 5.2 Ansluta den trdlsa klienten utan WPS p sidan 46.

DMS-CTC-20110713-0022 v1.0

113

11 SUPPORT

11.5 Felska VoIP


Inledning
Om du inte kan ringa eller ta emot telefonsamtal via MediaAccess Gateway frsk med frslagen nedan.

Ringa via VoIP


Om du har problem med att ringa via VoIP kontrollerar du att:

Telefonen r rtt ansluten till MediaAccess Gateway.

Telefonen fungerar i det traditionella telefonntet:


Anslut telefonen direkt till vgguttaget.
Prva att ringa.

Det hr kan inte gras med varianter som bara stder VoIP. Mer information finns i avsnittet Tillmpning p sidan 54.

Telefonnummer, anvndarnamn och lsenord r korrekt konfigurerade.

IP-adress och portnummer fr register och proxyserver r korrekt konfigurerade.

LED-lamporna fr strm, Broadband och rst lyser.

Ringa ver det traditionella telefonntet


Det hr kan inte gras med varianter som bara stder VoIP. Mer information finns i avsnittet Tillmpning p sidan 54.
Om du har problem med att ringa ver det traditionella telefonntet ska du kontrollera att:

Telefonen r rtt ansluten till MediaAccess Gateway.


Om MediaAccess Gateway inte r pslagen dirigeras telefonsamtal alltid via det traditionella telefonntet.

Telefonen fungerar i det traditionella telefonntet:


Anslut telefonen direkt till det traditionella telefonntet.
Prva att ringa.

Tjnsten Forced FXO r aktiverad, det kan hnda att tjnsteleverantren begr att du ska sl ett extra prefix nr du ringer
via det traditionella telefonntet.

Problem med telefonitjnster


Om du har problem med en tjnst ska du kontrollera att tjnsten r aktiverad. Mer information finns i avsnittet 6.3.1 Aktivera
en telefonitjnst i MediaAccess Gateway p sidan 60.

114

DMS-CTC-20110713-0022 v1.0

11 SUPPORT

11.6 Felskning fr innehllsdelning


Skaffa IP-adressen till din USB-lagringsenhet
MediaAccess Gateway anvnder alltid den hgsta tillgngliga adressen i DHCP-poolen. Om du anvnder
standardinstllningarna gller 192.168.1.253.
Du kan alltid kontrollera IP-adressen s hr:
1 Blddra till det grafiska anvndargrnssnittet fr MediaAccess Gateway.
Mer information finns i avsnittet Komma t det grafiska anvndargrnssnittet fr MediaAccess Gateway p sidan 37.
2 I menyn Verktyg klickar du p Innehllsdelning.
3 Under IP-konfiguration hittar du den IP-adress du ska anvnda.

DMS-CTC-20110713-0022 v1.0

115

11 SUPPORT

11.7 terstlla standardinstllningar


terstlla MediaAccess Gateway
Om du i ngot skede inte lngre kan ansluta till MediaAccess Gateway eller om du vill gra en ny installation, kan det vara
praktiskt att terstlla till standardinstllningarna.

Varning
Nr du terstller till standardinstllningarna raderas alla konfigurationsndringar som du har gjort. Drfr mste du
konfigurera om MediaAccess Gateway efter en terstllning.
De trdlsa klienterna mste ocks kopplas om p det stt som beskrivs i 5 Trdls tkomstpunkt fr MediaAccess
Gateway p sidan 43.

Metoder
Du kan vlja mellan:

terstlla MediaAccess Gateway via det grafiska anvndargrnssnittet fr MediaAccess Gateway

terstlla MediaAccess Gateway via terstllningsknappen.

terstlla MediaAccess Gateway via det grafiska anvndargrnssnittet fr MediaAccess Gateway


Gr s hr:
1 G till Det grafiska anvndargrnssnittet fr MediaAccess Gateway.
2 Klicka p Konfiguration p Technicolor Gateway-menyn.
3 Klicka p terstll min i listan Vlj en uppgift Technicolor Gateway.
4 Konfigurationen terstlls och MediaAccess Gateway startas om.
5 MediaAccess Gateway gr tillbaka till startsidan fr MediaAccess Gateway (svida inte IP-adressen fr datorn inte finns
i samma undernt som standard-IP-adressen fr MediaAccess Gateway, som r 192.168.1.254).

terstlla MediaAccess Gateway via terstllningsknappen.


Gr s hr:
1 Se till att MediaAccess Gateway r pslagen.
2 Tryck in terstllningsknappen i 7 sekunder och slpp sedan upp den.

116

DMS-CTC-20110713-0022 v1.0

11 SUPPORT

3 MediaAccess Gateway startas om.


Systemadministratren kanske har inaktiverat den fysiska terstllningsknappen p MediaAccess Gateway. I s fall
gr det inte att terstlla standardinstllningarna med hjlp av maskinvaran.

DMS-CTC-20110713-0022 v1.0

117

11 SUPPORT

118

DMS-CTC-20110713-0022 v1.0

TECHNICOLOR WORLDWIDE HEADQUARTERS


1, rue Jeanne dArc
92443 Issy-les-Moulineaux
France

www.technicolor.com

Copyright 2013 Technicolor. Med ensamrtt.


Alla produktnamn som nmns r servicemrken, varumrken eller
registrerade varumrken som tillhr respektive fretag.
Specifikationerna kan ndras utan fregende meddelande.
DMS-CTC-20110713-0022 v1.0