You are on page 1of 68

P O R O D I Č N I M A G A Z I N • GODINA I • BROJ 8 JULI 2009 • ISSN 1840-0930 • CIJENA: 3 KM

VRIJEDNOSTI
MJESECA
RAMAZANA

SULTAN
FATIH

BOJNO
POLJE

ODLIKE POSTAČA
IZ OVOG UMMETA

RAMAZAN
mjesec ummeta
KAKO VOLJETI ALLAHA
Autor: dr. Ahmed Çağil

Format: A5, mehki povez, 106 str.

Treba voljeti - to svi pišu i govore, ali KAKO naučiti da se Gospodar zavoli istinski?!
Na to pitanje gotovo svi alimi i vjernici obično slegnu ramenima ...
Na stranicama ove knji­ge saznajemo kako voljeti Allaha dž.š.,
Njegovog Poslanika s.a.v.s., ashabe i sva stvorenja.

EHLU-L-KIBLA - PRIPADNICI KIBLE


Autor: Muhammed Zekki Ibrahim

Format: A5, tvrdi povez, 283 str.

Tevessul i vesile - šta je to? Jesu li dozvoljeni? Smiju li se muslimani međusobno


optuživati za kufr? Položaj Šiija u islamu. Šta su o tesavufu rekli Ibn Tejmijje,
Ibn Kajjim el-Dževzijje, Ibn Haldun, Imam Zehebi i drugi.
O posjećivanju kaburova i odabranih mjesta. Kada je dova ibadet?

DžENNETSKE NAGRADE
Autori: Imam El-Kušejri i Šejh Ismail Hakki

Format: A5, mehki povez, 209 str.

Pred vama je komentar nekih ajeta koji govore o džennetskim nagradama.


I to iz pera velikih stručnjaka, kako za vanjska značenja ajeta tako i za
aluzivna tumačenja. Prijevod govori o džennetskim nagradama, ali isto tako
i ukazuje na svojstva i vrline džennetlija kojima bi se trebali, u što većem
broju, okititi.
KO MOŽE BITI ŠEJH?
Autor: dr. Dilaver Selvi

Format: A5, mehki povez, 160 str.

Pošto živimo u vremenu kada ne mali broj ljudi zaziva sposobnost duhovnog
vođenja i odgajanja drugih ljudi, ova knjiga može poslužiti kao svojevrsni kriterij
za odabir ispravnog duhovnog vođe (šejha) na putu postizanja Allahovog dž.š.
zadovoljstva.

KOMENTAR ALLAHOVIH LIJEPIH IMENA


Autor: Imam el-Gazali

Format: A5, mehki povez

‘’Allahov Poslanik, s.a.v.s., je rekao: ‘Zaista Uzvišeni Allah ima devedeset devet
imena - stotinu manje jedno. On je nepar i voli nepar. Ko ih izbroji i nauči napamet
ući će u Džennet’’. U ovoj knjizi Imam el-Gazali komentariše značenja Allahovih
lijepih imena i način njihovog usvajanja u svakodnevnom životu vjernika.

SRETNA PORODICA
Autor: S. Muhammed Saki Erol
Format: A5, mehki povez, 312 str.

U ovom djelu sažeto su objašnjena rješenja porodičnih problema, kao i na-


čini postizanja harmonije i sreće u porodici. Prvo je definisan osnovni cilj
porodice, a onda su obrađeni Allahovi propisi i norme lijepoga vladanja (ede-
bi) koji će nas dovesti do toga cilja. Spomenuli smo mjesto muža i žene u
porodici, njihove međusobne obaveze i prava, kao i dužnosti prema djeci
i roditeljima, a potom smo objasnili zikrove, dove, strpljivost, zadovoljstvo
Allahovom odredbom, skromnost, umjerenost, udjeljivanje (sadaku), razne
oblike hizmeta (služenja) našoj vjeri i mnoge druge stvari koje su sastavni
dio lijepog ahlaka, a koje omogućavaju postizanje sreće u porodici.
UREDNIK
Ramazan – mjesec ummeta
P O R O D I Č N I M A G A Z I N • GODINA I • BROJ 8 JULI 2009 • ISSN 1840-0930 • CIJENA: 3 KM

VRIJEDNOSTI
MJESECA Uskoro, na našim kapijama, pojaviće nam se musafir – mjesec ra-
RAMAZANA
mazan. Mjesec posta, milosti, oprosta, oslobađanja od vatre...
SULTAN
FATIH
Post je, kako se razumije iz ajeta, jedno od sredstava do takvaluka
BOJNO
POLJE (bogobojaznosti). Ukratko, takvaluk se sastoji iz dva dijela, i to: činjenja
ODLIKE POSTAČA onoga što je naređeno i preporučeno i ostavljanja onoga što je zabra-
IZ OVOG UMMETA
njeno i pokuđeno. Takvaluk je štit od vatre.

RAMAZAN Onaj ko je sit, njegova sitost ga lahko pokreće da čini razvratne i po-
kuđene stvari. Dok, onaj ko je žedan i gladan nema želje za šehvetima-
MJESEC UMMETA prohtjevima. Eto nam posta, sredstva za postizanje takvaluka.
Takvaluk je štit i od nezahvalnosti Stvoritelju na Njegovim blagoda-
SEMERK AND tima. Oni koji su danju-noću siti, koji zaborave na žestinu gladi i žeđi,
PORODIČNI MAGAZIN oni zaborave biti zahvalni na hrani. Pored posjedovanja hrane i pića,
Udruženje SEMERKAND
postač čekajući dozvolu šerijata za njihovo konzumiranje, osjeća sna-
14. MAJA 92 br. 14 gu imana. Pri iftaru se sjeća svoga Stvoritelja i zahvaljuje Mu na velikoj
Ilidža / Sarajevo
Tel/Fax: +387 33 624 883
blagodati, blagodati hrane i pića. A kada je ramazan u ljetnim danima,
. kao sada, onda je zahvalnost još dublja.
ISSN 1840-0930
Takvaluk je i štit od škrtosti i nemarnosti prema potrebnim i nemoćnim
Za izdavača
ljudima. Postač osjeti šta znači kada hrana ‘kasni’, pa onda razumije
MIRZA PAŠIĆ
siromašne koji nemaju šta pojesti. To stanje ga pokrene da potrebnim,
Glavni i odgovorni urednik onima koji su muhtadž hrani, priredi iftar. Na onog postača koji priredi
NEDŽAD ĆEMAN
iftar meleki donose salavate sve dok iftardžije jedu. Nema sumnje da je
Redakcija osjećaj jednakosti, dobročinstvo, od bogobojaznosti.
Dr. hfz. DžEMAIL IBRANOVIĆ
Dr. ALMIR FATIĆ
Mr. MERIMA ČAMO Povedimo računa da svoj štit ne okrnjimo i ne izbušimo ogovara-
MEHMED ĆEMAN
EDIN TOPČIĆ njem, lažima, besposlicama... Neka nam post priskrbi stvarni takvaluk,
u suprotnom post je samo puko gladovanje.
Design & DTP
MUHAMED MULAOSMANOVIĆ
Svake ramazanske noći melek-glasnik doziva: ‘Ti, koji želiš dobro,
Lektor
ALDINA VEISPAHIĆ
priđi! Ti, koji želiš zlo, sustegni se!’ Svake noći Uzvišeni Allah oslobađa
veliki broj Svojih robova od vatre. Iskoristimo ovu zlatnu priliku da se
Marketing
DŽENAN ZUBEROVIĆ umilimo svome Gospodaru.
062 105 430
Koliki je sevap za post ne zna niko, osim Uzvišeni Allah!
Distribucija
ENIZ SKEJIĆ
062 410 492
Na kijametskom danu, dok ljudi budu polagali račune, postačima
će se postavljati sofre. Neka se postači raduju Kevseru, Tesnimu, Sel-
Cijena:
BiH: 3 KM
sebilu...
Turska: 4 YTL
Hrvatska: 15 Kn Družimo se u ovom mubarek mjesecu intenzivnije sa Kur’anom, jer
Srbija: 2 EUR
Europa: 3 EUR je razlika između Kur’ana i drugog govora kao što je razlika između
USA: 4 USD
Stvoritelja i Njegovih robova.
Štampa: Bemust Otvorimo širom svoje kapije velikom musafiru!
Redakcija zadržava pravo urednik@semerkand.com.ba
dorade objavljenih materijala.
Poslani materijali se ne vraćaju nazad.
Magazin ne preuzima odgovornost
za sadržaj i tačnost objavljenih reklama.
SADRŽAJ SEMERKANDAUGUST2009

UVODNA RIJEČ U POTRAZI ZA ISTINSKOM LJEPOTOM


4
Seyyid Mübarek Erol
TEMA VRIJEDNOSTI I ODLIKE MJESECA RAMAZANA
6
Dr. Almir Fatić
RAMAZAN - MJESEC ŽETVE
12
Dr. hfz. Džemail Ibranović
NEMARNOST SRCA (GAFLET)
14
Imam el-Gazali
POSLANIKOVI POZIVI
El-Kandehlevi 16

ODLIKE POSTAČA IZ OVOG UMMETA

12
Sejjid Muhamed Alevi el-Haseni
18
RAMAZAN - SURA EL-KEVSER
MJESEC ŽETVE Ibn Adžibe el-Haseni 20
POTPUNI IMAN, PORODICA DAVUDOVA, TEMELJ VJEROVANJA
Allame el-Munavi 22
ZAKLETVA MELEKIMA
Emina Ćeman 24

HILJADU I JEDNA KAP 26


DVIJE PUSTINJE
Mr. Nezir Krčalo
28

PISMO PRIJATELJU
Imam Rabbani, k.s.
30

GOVOR STANJA 32

18
TURSKA DŽAMIJA
34
ODLIKE POSTAČA Erol Zubčević

IZ OVOG UMMETA SULTAN FATIH


Mehmed Ćeman 38
POSLANIČKA MISIJA ...
Dr. Dželal Ibraković 42
SJETVA I ŽETVA
Aida Begić-Zubčević 45

HAZRETI ASIJA 46

BOJNO POLJE
Edin Topčić 52

NAUKA I TEHNIKA
Ismail Nezirović 54
GODIŠNJI ODMOR U ZAVIČAJU
Sevret Mehmedćehajić 56

34
55
JAJCE
TURSKA Mr. Merima Čamo 58
DžAMIJA HOLESTEROL
Suad Šendelj
60

62
Seyyid Mübarek Erol | UVODNA RIJEČ

U potrazi za
istinskom
ljepotom
N
aša uzvišena vjera – islam utemeljena je na da jedna ne može postojati bez druge. Kako god se za
tri stvari: imanu, ibadetu i ahlaku. Nakon onoga koji ne vodi računa o svom komšiji, ne poštuje
potpunog vjerovanja i predanosti u pogledu starije, ne voli mlađe, nema samilosti prema siromahu
šest imanskih principa, te permanentnog ispunjavanja i nevoljniku i ne poklanja svojoj braći čak ni osmijeh –
pet islamskih šarta, jedina stvar koja može upotpuniti ne može reći da posjeduje lijep ahlak, također se za
našu vjeru jeste ahlak. To što se ahlak spominje tek njega ne može reći ni da je bogobojazan.
poslije imana i islamskih dužnosti samo je slijed u go- Naši učenjaci su u lijep ahlak uvrstili sve lijepe i po-
voru. Inače, iman, islamski propisi i ahlak su u tako hvalne osobine od kojih su: istinoljubivost, ispunjava-
tijesnoj vezi da se čak može reći da su jedna cjelina. nje obećanja, povjerljivost, zadovoljstvo onim što se
Nije moguće biti musliman ako se zanemaruje jedna ima, briga o drugima, ljubav i poštovanje, skromnost i
od ove tri stvari ili, pak, ako se smatra nepotrebnom. uljudnost i mnoge druge. Sve te osobine i vrline oni su
Naša uzvišena knjiga Kur’an časni upozorava i kriti- sakupili pod jednim imenom – „lijep ahlak“. To potvr-
kuje mnoge muslimane zbog njihovog lošeg ahlaka, i đuje i mudrost sadržana u hadisu u kojem naš Vjero-
pored toga što oni izvršavaju propisane ibadete. S dru- vjesnik, ponos svjetova, s.a.v.s., kaže: „Poslan sam da
ge strane, Kur’an pohvaljuje one koji imaju lijep ahlak. upotpunim lijep ahlak!“
Naime, poznati ashab Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Lijep ahlak je veoma značajna i veličanstvena oso-
Allahov Poslanik, ponos svijeta, s.a.v.s., upitan: „Šta će bina koja obuhvata svaku etapu života, uljepšava sva-
(po)najviše ljude uvesti u džennet?“ On, s.a.v.s., je od- ki posao i svaki trenutak u njemu, obezbjeđujući pri
govorio: „Bogobojaznost (takvaluk) i lijepo ponašanje tome življenje i suživot dostojan čovjeka. U našoj priro-
(ahlak)!“ U ovom hadisu naš Vjerovjesnik, s.a.v.s., je di duboko je uvriježeno stremljenje lijepom ahlaku. Loš
uz bogobojaznost – robovanje uzvišenom Gospodaru ahlak uznemirava svog posjednika i njegovu okolinu,
i ostavljanje djêlâ nepokornosti prema Njemu – spo- dok lijep ahlak donosi mir i spokoj. Sve to je veoma
menuo i lijep ahlak, što je veoma značajna činjenica. lahko razlučiti u svakodnevnom životu.
Kao što je poznato, sve naše obaveze mogu se gru- Čovjekov najveći kapital pored imana jeste lijep
pisati u dvije vrste: obaveze prema Allahu uzvišenom ahlak. Zbog toga ga muslimani trebaju usvajati s veli-
i obaveze prema stvorenjima. Vjerovjesnik, s.a.v.s., je kom marljivošću i trudom. Ahlak je uvjet za postizanje
prvu vrstu obaveza definisao izrazom takvâ (bogobo- njihovog jedinstva, bratstva i snage, a od koristi je i
jaznost), a drugu ahlâk (lijepo ponašanje). za ostale ljude. Naime, najdjelotvornija misija u pozi-
U principu, ne smijemo zanemariti činjenicu da se vanju u islam jesu muslimani kojima se drugi dive i s
ove dvije značajne stvari međusobno upotpunjavaju i ushićenjem gledaju na njih. Muslimani su zaduženi da

04
naređuju dobro i odvraćaju od zla, pa ukoliko ne budu Dakle, ovakvu ispravnost, poštenje i zadovoljstvo
usvojili lijep ahlak, neće moći ispunjavati tu obavezu onim što se posjeduje može obezbijediti samo lijep
na odgovarajući način. ahlak. Ovo je samo jedan primjer, a lijep ahlak nije
Tamo gdje nestane lijepog ahlaka, gdje se poreme- samo ono što se tiče trgovine, nego je utjecaj svake
te međuljudski odnosi u svakodnevnom životu, kupo- vrste djelovanja koja prija čovjekovoj duši, oplemenju-
prodaji i društvenim aktivnostima, gdje se uskraćuju je ga, jača i čini sigurnim u svakom domenu života.
prava ljudi, povećava njihova nesigurnost i strahovi – Čovjek u svom lijepom ponašanju, ali i u komu-
prvo nestane blagoslov u duhovnom, a potom i u ma- nikaciji s ljudima, mora voditi računa o svom jeziku i
terijalnom smislu. Loš ahlak poništava mnoge ibadete, namjeri (nijjetu), jer riječ je glasnik srca. Naš Vjerovje-
zikrove i virdove. Ostavljajući ono što je dozvoljeno – snik, s.a.v.s., o tome kaže: „Iman jednog čovjeka neće
halal i zamjenjujući ga onim što je zabranjeno – haram, biti ispravan sve dok ne bude ispravno njegovo srce,
ljudi potpadaju pod šejtanove obmane pa smatraju i a njegovo srce neće biti ispravno sve dok ne bude
vjeruju da su i dalje na pravom putu. Poslije toga sli- ispravan i njegov jezik!“
jede mnoge nepravilnosti koje smjenjuju jedna drugu, Ukoliko ne shvatimo o kakvoj ispravnosti jezika je
tako da se haram uvuče u njihovu trgovinu, zaradu i riječ u ovome hadisu, nećemo moći izvući ni pouku
ono čime se hrane ili odijevaju. A Vjerovjesnik, s.a.v.s., koju smo dužni usvojiti. Naime, to je jezik čovjeka čije
kaže: „O ljudi! Uistinu je Allah čist od svakog nedo- je srce postalo tvrdo zbog njegove oholosti i ponosa,
statka i jedino prihvata od vas djela koja su čista od koji u svakom stanju i bez razmišljanja govori laži i koji
prljavštine i nedostatka. Allah je naredio poslanicima se ne može obuzdati od ogovaranja i potvaranja dru-
i vjernicima: ‘Poslanici, dozvoljenim i lijepim jelima gih, prenošenja njihovih riječi i slično. Navedeni hadis
se hranite i dobra djela činite, jer Ja dobro znam ono se odnosi na ove i mnoge druge pokuđene osobine
što vi radite!’ (el-Mu’minun, 51) i: ‘Vjernici, jedite do- jezika.
zvoljena jela koja smo vam podarili!’ (el-Bekare, 172) Pored jezika, sve naše organe smo dužni odvratiti
Čovjek krene na dug put pa onda razbarušene kose i od ružnog i ukrasiti lijepim ahlakom. Naša uzvišena
prašnjava lica podigne dlanove prema nebu, upućuju- vjera jasno nam ukazuje na ono šta trebamo činiti i
ći dovu: Gospodaru, moj Gospodaru!, dok su njegovi usmjerava nas svojim naredbama i zabranama kako
hrana, piće i odjeća – haram. Pa kako će mu se dova bi stekli lijep ahlak. Svi Allahovi vjerovjesnici, alejhi-
primiti? (Muslim) mus-selam, i Njegovi prijatelji su uzor lijepog ahlaka
Priča se da je Serijj es-Sekati, k.s., jedan od Alla- cijelom čovječanstvu.
hovih prijatelja, kupio jednu mjericu (četvrt kilograma) Čovjek se ponekad može žaliti na svoje loše osobi-
badema za 60 dinara. U svesci, u kojoj je vodio evi- ne koje primjećuje kod sebe, ali nije u stanju da ih se
denciju o svojoj trgovini, zabilježio je da će istu mjeri- oslobodi. Biti svjestan svoga nedostatka i priznati ga
cu prodati za 63 dinara, kako bi ostvario zaradu od 3 kao takvog, Allahovom dozvolom, je polovica uspjeha.
dinara. Upravo u tom času cijena badema na tržnici Praćenjem svoga ponašanja u određenim situacijama
poraste na 90 dinara, a jedan od dobrih trgovaca mu i prilikama možemo se preispitati, pozvati se na odgo-
priđe i reče: „Želim kupiti bademe! Za koliko ćeš mi ih vornost i pronaći pravo rješenje.
prodati?“ „Za 63 dinara!“, odgovori mu Serijj, k.s. Čo-
Na kraju, ne smijemo zaboraviti da u svakom vreme-
vjek začuđeno reče: „Ali maloprije su bademi poskupili
nu postoje nasljednici Allahova Vjerovjesnika, s.a.v.s.,
i sada koštaju 90 dinara!?“ „Neka su poskupili, ovo je
koji su istinski vodiči u upotpunjavanju našega islama
moja cijena!“ Čovjek reče: „Ja sam se zakleo uzviše-
i lijepog ahlaka. Tragaocima su kapije uvijek otvorene.
nim Allahom da neću nikoga prevariti, pa ako ćeš mi
ih prodati za 90 dinara, kupit ću ih od tebe, a ako ne, Rečeno je: „Allah je lijep i voli ljepotu!“ Najveća lje-
onda neću!“ Serijj Sekati, k.s., mu reče: „E, ja ih neću pota kod nas muslimana jeste lijep ahlak koji izvire iz
prodati skuplje od 63 dinara!“ i tako se rastaše. Niti je lijepog srca. Postići takvo srce uvijek je moguće.
Serijj prodao, a niti je onaj kupio. S pomoći i uputom uzvišenog Gospodara...

05
Dr. Almir Fatić | TEMA

06
U mjesecu ramazanu počelo
je objavljivanje Kur’ana,
koji je putokaz ljudima i
jasan dokaz pravog puta i
razlikovanje dobra od zla.
(el-Bekare, 185)

07
O
mjesecu ramazanu moguće je govoriti sa ra- cu čovječanstvo je darovano veličanstvenim darom od
zličitih aspekata: duhovnog, kulturnog, književ- svoga Stvoritelja – časnim Kur’anom, koji je „putokaz
nog, sociološkog itd. To je stoga što su rama- ljudima i jasan dokaz pravog puta i razlikovanje dobra
zanski darovi toliko veliki da ih je nemoguće sagledati i od zla“. Taj dragocjeni dar prenio nam je najodabraniji
imaju takvu duhovnu snagu i utjecaj na život muslimana Allahov rob, vjerovjesnik Muhammed, s.a.v.s., koji je
da se ne može mjeriti ni sa jednim drugim mjesecom. „pečat vjerovjesnika“ i čije poslanstvo traje do Sudnje-
Jednostavno, dani mubarek ramazana su posebni, ne- ga dana. Ibadetom posta mi iskazujemo svoju zahvalu
svakidašnji i jedinstveni. Oni donose posebno ozračje Stvoritelju na daru Kur’ana i daru slanja Muhammeda,
u muslimanske kuće, mahale, gradove... u duše i srca a.s., koji je „milost svim svjetovima“. To činimo i time
muslimana. Nur mubarek ramazana posebno se izlijeva što u mubarek ramazanu posebnu pažnju poklanjamo
na srca i duše mu’mina koji svoje zadovoljstvo nalaze u Kur’anu, svakodnevno se družimo s njime, učeći ga i
intenzivnom robovanju svome Gospodaru. O duhovnim razmišljajući o njegovim mudrostima i propisima koji su
vrijednostima i odlikama mjeseca ramazana mnogo putokazi i tajne uspjeha, moći i spasa na ovom i budu-
toga je rečeno i napisano. Teško je reći ili dodati bilo šta ćem svijetu. Mubarek ramazan je izvanredna prilika da
novo u tom smislu. Ipak, u čast dolaska ovog veličan- se iznova suočimo sa Kur’anom i da preispitamo svoj
stvenog mubarek mjeseca i najdražeg gosta u kuće i odnos prema Allahovoj Riječi. Je li nam ona samo na
srca muslimana, korisno je podsjetiti na neke njegove jeziku? Ima li Kur’ana u našim djelima i postupcima?
vrijednosti i odlike koje ga izdvajaju od ostalih mjeseci. 2. Mjesec u kome se otvara džennet a zaključava
Jer, riječ je o najčasnijem mjesecu i jedinom mjesecu džehennem
čije se ime spominje u Kur’anu. U njemu je objavljena
U hadisu koga prenosi Ebu Hurejre, r.a., Allahov
najčasnija Knjiga, najčasnijem Božijem robu. U njemu
Poslanik, s.a.v.s., otkrio nam je sljedeću istinu: „Kad
se vrši jedan od temeljnih ibadeta koji nas približava
nastupi mjesec ramazan, otvore se vrata dženneta a
našem Gospodaru. U njemu je najčasnija noć u godini.
zaključaju vrata džehennema, a šejtani se sputaju.“
U njemu se spuštaju najčasniji meleci itd.
(Buhari, 1898)

Ramadan – ime Ove Vjerovjesnikove, a.s., riječi, kako vele islamski


učenjaci, treba razumjeti na doslovan način, upravo ona-
Uzvišenog Allaha ko kako je rečeno. Također, njima se ukazuje na bereket
Prije nego što navedemo neke od vrijednosti i odlika ramazana i veliko dobro koje s njime dolazi. Otvaranje
mjeseca ramazana, koje ćemo ukratko objasniti, po- džennetskih vrata a zatvaranje džehennemskih jeste
trebno je ukazati na hadis Allahovog Poslanika, s.a.v.s., znak dolaska mubarek ramazana i znak njegove velike
u kome se kaže da je ramadan (ramazan) jedno od vrijednosti, a sputavanje šejtana ukazuje na činjenicu
imena Allaha, dž.š. Taj hadis glasi: „Ne govorite: Došao da im se onemogućava uznemiravanje vjernika tokom
je ramadan, jer je Ramadan jedno od imena Uzvišenog mubarek ramazana. Imajući na umu spomenuti hadis
Allaha, nego recite – Došao je mjesec ramazan.“ (Bej- Muhammeda, a.s., vjernik će u njemu voditi računa o
heki, Sunenu’l-kubra, V/ 201) svojim postupcima, više će voditi računa o dobrim dje-
1. Mjesec u kome je objavljen Kur’an lima, imat će dodatnu motivaciju da ih čini, umanjit će
griješenje svojim tjelesnim organima i svojim srcem.
“U mjesecu ramazanu počelo je objavljivanje
Kur’ana, koji je putokaz ljudima i jasan dokaz pravog 3. Mjesec ibadeta posta
puta i razlikovanje dobra od zla.” (el-Bekare, 185) “O vjernici! Propisuje vam se post, kao što je pro-
Uzvišeni Allah ovim ajetom izdvaja mjesec ramazan pisan onima prije vas, da biste se grijeha klonili.” (el-
po tome što ga je, između ostalih mjeseci, odabrao za Bekare, 183)
objavljivanje Svoje Riječi – veličanstvenog Kur’ana. I Već smo ukazali na činjenicu da je mubarek ramaza-
upravo u ovome mjesecu, mjesecu u kome je započelo nu data posebna počast time što je u njemu propisan
objavljivanje Kur’ana, Uzvišeni je propisao ibadet posta ibadet posta. Ibadet posta je jedan od ibadeta kojima se
i time mu dao posebnu počast. Dakle, u ovome mjese- rob najbrže približava svome Gospodaru. Jer, ibadetom

08
posta rob zadobiva poseban magfiret (oprost grijeha) 4. Mjesec u kojem je noć „koja je bolja od
kojim se mogu anulirati svi prethodni grijesi. Ebu Hurejre hiljadu mjeseci“
nam također prenosi velike riječi našeg Resulullaha, a.s.: “Mi smo ga (Kur’an) počeli objavljivati u noći Kadr
„Ko isposti mjesec ramazan, čvrsto vjerujući i želeći – a šta ti misliš šta je noć Kadr? Noć Kadr je boja od
Allahovu nagradu i Njegovo zadovoljstvo, bit će mu hiljadu mjeseci (...)” (el-Kadr, 1–3)
oprošteni raniji grijesi.“ (Buhari, 38) Uzvišeni Allah riječima: „a šta ti misliš šta je noć
U hadisu je prvo spomenuta riječ imanen, tj. ko isposti Kadr?“ – posebno skreće pažnju na vrijednost i značaj
mjesec ramazan čvrsto vjerujući da je ramazanski post noći Kadr. Jer, kako vele komentatori Kur’ana, kad se
strogi farz i da za njega slijedi nagrada kod Uzvišenog Uzvišeni na taj način obraća ljudima u Kur’anu, time se
ističe i ukazuje na nešto što je posebno važno i veliko.
Allaha, a zatim ihtisaben, tj. ko računa na nagradu kod
Odgovor na ovo retoričko pitanje uslijedio je u trećem
Uzvišenog Stvoritelja i posti zarad Allahovog zadovolj-
ajetu: „Noć Kadr je boja od hiljadu mjeseci“. Ummet
stva. Učenjak el-Munavi o ovom hadisu veli sljedeće: „U
Muhammeda, a.s., počašćen je i odlikovan, između
njemu je iskazana vrijednost ramazana i posta u njemu
ostaloga, i time što mu je data jedna noć u kojoj je
kojim se postiže magfiret. Iman označava čvrsto uvjere- ibadet „bolji“ od ibadeta u periodu od hiljadu mjeseci
nje, a ihtisab pokornost koja je uvjet postizanja nagrade – što iznosi osamdeset i tri godine i četiri mjeseca! Ta
i magfireta u mjesecu ramazanu. S pokornošću dolazi veličanstvena noć je Lejletu’l-kadr, čija duhovna velična
čist nijet u potčinjavanju Njegovoj naredbi i oslanjanje na i vrijednost nadilazi ljudsko razumijevanje. A da je ta
Njegovo obećanje.“ (Fejdu’l-kadir, 6/160) Prema tome, noć u mjesecu ramazanu svjedoči nam sljedeći hadis:
musliman posti zato što čvrsto vjeruje u farz posta koji Ebu Hurejre, r.a., veli: „Kad je nastupio mjesec ra-
mu je propisao njegov Gospodar, a ne zarad straha ili mazan Allahov Poslanik, s.a.v.s., je kazao: „Došao vam
stida od drugih ljudi, i za svoj post očekuje nagradu kod je mjesec ramazan; mubarek mjesec. Allah vam je na-
Uzvišenog Allaha, a ne kod nekog drugog. redio da u njemu postite. U njemu se otvaraju vrata

09
dženneta a zatvaraju vrata džehennema. U njemu se ramazanu) oslobađa (ljude od Vatre). I zaista, svakom
šejtani pozatvaraju. U njemu je noć koja je bolja od muslimanu svakog dana i noći prima se dova.“ (el-Be-
hiljadu mjeseci. Ko bude uskraćen njezinog dobra, taj zzar, Kešf, 962)
je, zaista, uskraćen.“ (Nesa’i, 2105) U drugom hadisu, koga također prenosi Ebu Hurejre,
Molimo Uzvišenog Allaha da ne ostanemo uskraćeni Allahov Poslanik, s.a.v.s., je kazao da se ‘’postaču dova
za dobro kaderske noći! ne odbija.“ (Musned, 9793)
5. Mjesec u kome se primaju dove i oslobađa Uistinu, stanje postača u mubarek ramazanu je jedno
od Vatre od časnih stanja vjernika, kad je njegovo srce čisto i
misli iskrene, i to je jedan od razloga da se postačeva
“A kada te robovi Moji za Mene upitaju, Ja sam, sigur-
dova ne odbija. A Allah najbolje zna!
no, blizu: odazivam se molbi molitelja kad Me zamoli.
Zato neka oni pozivu Mome udovolje i neka vjeruju u Zato, dok postimo mubarek dane mjeseca ramazana
Mene, da bi bili na pravom putu.” (el-Bekare, 186) a njegove noći provodimo u nafilama i drugim ibade-
tima, upotrijebimo svoje „oružje“ – molimo i dovimo
Ovaj plemeniti kur’anski ajet dolazi nakon ajeta o
svome Gospodaru, Koji se odaziva kad se zamoli!
postu i mjesecu ramazanu. Time se aludira na činje-
nicu da je mjesec ramazan jedno od blagoslovljenih 6. Mjesec u kome je umra jednaka hadždžu
vremena za upućivanje dova Allahu, dž.š. Inače, dova je “Hadždž i umru radi Allaha izvršavajte!” (el-Bekare,
veoma važna u životu jednog muslimana; ona je „oružje 196)
muslimana“ i „srž ibadeta“, kako nas je podučio naš Od Ibn ‘Abbasa, r.a., prenosi se da je Allahov Po-
Poslanik, a.s. slanik, s.a.v.s., rekao jednoj ženi ensarijki: “Šta te je
Ebu Se’id, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., omelo, pa nisi s nama obavila hadždž?“ Ona odgovori:
rekao: „Uzvišeni Allah svakog dana i noći (u mjesecu „Imamo jednu devu (za natapanje) koju je uzjahao otac

10
toga i toga sa svojim sinom – tj. njezin muž i sin – a dru- Allahov Poslanik, s.a.v.s., dakle, stavio nam je u obi-
gu devu je ostavio da s njome natapamo (palmovik).“ čaj da u noćima mjeseca ramazana klanjamo nafilu
Poslanik, a.s., reče: „E, kad bude mjesec ramazan, u namaz. Ovdje je riječ o teravih-namazu, koji je sunnet
njemu obavi umru, jer je umra u ramazanu jednaka mu’ekkede (pritvrđeni sunnet) za muškarce i žene. Na-
hadždžu.“ (Buhari, 1782) ime, poznato je da je Poslanik, a.s., klanjao nekoliko
noći sa ashabima, a nije nastavio klanjati svaku noć
Komentarišući ovaj hadis, imam en-Nevevi, komen- zajedno s njima, samo iz bojazni da se taj namaz neće
tator Muslimova Sahiha, kaže da se ovdje misli da je shvatiti kao obavezan.
umra obavljena u mjesecu ramazanu jednaka hadždžu
Teravih-namaz kao dobrovoljni namaz predstavlja
u pogledu nagrade (sevapa), a nije jednaka po svemu, svojevrsni ramazanski „profit“ koji dodatno uljepšava
jer da je tako, onda bi onaj ko obavi umru u ramazanu, ramazanske noći, povećava duhovno zadovoljstvo
bio oslobođen dužnosti hadždža. (Šerhu Muslim, 9/2) vjernika u zajedničkom ibadetu, jača njihove džemat-
7. Mjesec nafila ske veze i podstiče na međusobnu ljubav. Kao takav,
teravih-namaz jeste simbol ramazanskih noći i znak
Od Abdurrahmana, r.a., prenosi se da je Resulullah,
dobrovoljnog ibadeta muslimana koga oni stoljećima
s.a.v.s., jedanput, govoreći o mjesecu ramazanu, rekao: ljubomorno čuvaju i prenose s generacije na generaciju.
„To je mjesec u kome vam je Allah propisao post, a ja
8. Mjesec iskupa za sve grijehe
sam vam stavio u običaj da noću klanjate nafilu tokom
Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik,
tog mjeseca, pa ko posti i noću klanja u toku toga mje-
s.a.v.s., običavao reći: „Obavljanje pet vakata nama-
seca, vjerujući i nadajući se da će za to biti nagrađen,
za, stalno klanjanje džumme i ramazanski post svake
bit će čist od grijeha kao da je tek od majke rođen.“
godine – to je iskup za sve grijehe koji se počine između
(Ibn Madže, 1328)
njih, ukoliko se čovjek odrekne činjenja velikih grijeha.“
(Musned, 552)
O ovoj dimenziji mjeseca ramazana da se zaključiti i
iz njegove etimologije. Naime, prema jednome mišljenju
arapskih jezikoslovaca, arapska riječ ramadan (rama-
zan) izvedena je iz riječi remda’, kojom se označava
proljetna kiša koja čisti zemlju od njezine prašine. Ovim
se hoće kazati da, kao što kiša sapire i čisti zemlju,
tako isto i mjesec ramazan sapire i čisti duše i srca
muslimana od grijeha i nevaljalština. Također, veli se
da je ramazan nazvan tim imenom zato što se njime, tj.
njegovim bereketom, spaljuju (jermeda) ljudski grijesi.
Kao dokaz ovome stavu citira se i hadis Allahovog Po-
slanika, s.a.v.s., u kome se kaže: „Ramadan je nazvan
tako jer on spaljuje grijehe Allahovih robova.“ (er-Razi,
et-Tefsiru’l-kebir, V, 91)
Prema tome, mjesec ramazan je jedinstvena prilika
da bereketom njegova vremena očistimo svoje duše i
svoja srca i da iz njih odstranimo zla i negativnosti koje
su se u njima nataložile od prošlog ramazana. Uzvišeni
Allah i Njegov Poslanik su obznanili istine o mubarek
ramazanu – sad je na nama!
Ramazan šerif mubarek olsun!

11
Dr. hfz. Džemail Ibranović

Ramazan-
mjesec
žetve

O vjernici! Propisuje vam se post, kao


što je bio propisan onima prije vas da
biste se grijeha klonili. (el-Bekare,183.)

K
ao vid duhovne pripreme, ramazanu pred- zine.“ I još se kaže i ovo: „Redžep je mjesec sijanja,
hode mjeseci redžeb i ša’ban. Za njih ša’ban zalijevanja, a ramazan je mjesec žetve.“ I uistinu
Muhammed,a.s., kaže: „Redžeb je mjesec ovo su najpovoljniji mjeseci za mu’mine da odgajaju
Uzvišenog Allaha, ša’ban je moj, a ramazan je mjesec svoje nefsove što naročito ima posebnu težinu u vreme-
mog ummeta. Allahu moj, spusti na nas bereket u red- nu opće materijalizacije, vremenu u kojem mi živimo.
žebu i ša’banu i daruj nam da dočekamo ramazan.“
Sva tri ova mjeseca su posebni i po mubarek noćima. Blagodati
U redžebu se nalazi Lejletu’r-Regaib i Mi’radž, u ša’banu
noć Berata, a u Ramazanu Lejletu’l-Kadr. Ovo su mje-
ramazana
seci duhovnog čišćenja i napredovanja. Zato se kaže: Muhammed, a.s., kaže: „Mom ummetu je u ramazanu
„Mjesec redžep je mjesec pokajanja, mjesec ša’ban dato pet blagodati koje nisu date nijednom ummetu
mjesec ljubavi, a mjesec ramazan Allahove, dž.š., bli- prije njega: zadah iz usta postača je Allahu draži, ljepši

12
i prijatniji od mirisa miska, meleki mole oprosta za po- hurmu ili gutljaj vode. Ko nahrani postača do sitosti bit
stače sve dok se ne iftare, šejtani budu okovani i vezani će mu oprošteni zbog toga njegovi grijesi i Gospodar će
u ramazanu, tako da ne mogu ostvariti nad ljudima ono ga napojiti sa mog izvora nakon čega nikada više neće
što inače uspijevaju. Allah svaki dan ramazana ukrašava žeđ osjetiti, i u Džennet će ga uvesti. Imat će nagradu
džennet i govori mu: „Moji dobri i čestiti robovi samo što za svoj post i nagradu posta onoga kojeg je nahranio,
se nisu riješili svoje nevolje i teškoća i došli tebi.“ I bude a da se tome ne umanji nimalo od njegove nagrade.
im oprošteno zadnju noć ramazana.“ Neko je upitao: To je mjesec čiji je početak milost, sredina je oprost, a
„Allahov Poslaniče, da li je to Lejletu’l-Kadr?“ Poslanik, kraj je oslobođenje od džehennemske vatre. Ko svojim
a.s., je rekao: „Ne, nego bi najamniku trebalo isplatiti uposlenicima olakša posao i zadatke u ramazanu Allah
njegovu najamninu po završetku posla.“ će ga osloboditi džehennema.“
Prenosi se da je Omer ibn Hattab, r.a., govorio kad Sve navedene aktivnosti vjernik će izvršavati sa pu-
bi nastupao ramazan: „Dobro nam došao naš čistač. nom skrušenošću i pokornosti Allahu. Imajući u vidu
Čitav ramazan je dobro. Danju se posti, a noću klanja. kolike su počasti u mjesecu ramazanu, vjernik će ču-
Ono što se u njemu udijeli, je kao ono što se udijeli na vati svoj jezik od laži, ogovaranja, besposlenog govora.
Allahovom putu.“ Svoje udove će čuvati od griješenja, a srce od zavisti
Kao vrhunac blagodati ramazana bila bi poruka Alla- spram muslimana i to sve iz bojazni i straha da li će
ha Uzvišenog : „Svako dobro djelo koje čovjek uradi Allah primiti njegove ibadete.
umnogostručuje mu se od deset do sedamsto puta, Aiša,r.a., je kazivala da je Poslanik,a.s., podsticao
osim posta, on je Moj i samo Ja mogu ocijeniti njegovu muslimane na noćni ibadet (teraviju) u ramazanu, mada
pravu vrijednost. Čovjek ostavlja svoje prohtjeve, hranu ih nije time obavezivao. Tako je isto činio i Ebu Bekr,
i piće radi Mene. Post je štit i postač ima dvije radosti : r.a., da bi Omer,r.a., uveo u praksu da se zajednički
radost iftara i radost zbog susreta sa svojim Gospoda- klanja teravih-namaz u džamiji, za to određujući Ubejj
rom na kijametskom danu.“ ibn Ka’ba kao imama.

Nafila Poruke posta


kao farz u mjesecu ramazanu
Držeći hutbu zadnji dan mjeseca ša’bana Poslanik, Post (es-savm) jezički znači ustegnuti se od nečega.
a.s., se obratio ashabima: „Ljudi, natkrilio vas je veli- U vjerskom smislu znači suzdržavanje od jela, pića,
čanstven i blagoslovljen mjesec : mjesec u kojem je spolnog odnosa i drugih stvari koje kvare post od zore
Lejletu’l-Kadr, a ona je bolja od hiljadu mjeseci; mjesec u do zalaska sunca. Post jača volju i suzbija prohtjeve
kojem vam je Allah propisao da postite i da dobrovoljno tako da se kod vijernika razvija osjećaj bogobojaznosti
klanjate noću. što je i spomenuto u gore citiranom ajetu: „...da biste
Ko u ramazanu učini ikakvo dobro, dobrovoljno i dra- se grijeha klonili.“
ge volje, to mu se piše kao da je učinio neki farz izvan U socijalnom pogledu post razvija osjećaj jedinstva,
ramazana. međusobne ljubavi i jednakosti među vjernicima kao i
Ko u njemu provede farz, piše mu se kao sedamdeset osjećaj samilosti među ljudima.
farzova izvan ramazana. To je mjesec sabura, a nagrada Promatrano sa zdravstvenog aspekta, post pročišća-
za sabur je Džennet. To je mjesec međusobnog poma- va organizam, smanjuje gojaznost. Stoga Poslanik,a.s.,
ganja, mjesec u kojem se povećava opskrba vjerniku. kaže: „Postite, bićete zdravi.“
Ko u ramazanu da iftar postaču, piše mu se kao da je Allahov Poslanik, a.s., je također rekao: „Post i noćni
oslobodio roba i praštaju mu se njegovi grijesi.“ Mi smo namaz će se na Sudnjem danu zauzeti za roba, pa će
rekli :“Allahov Poslaniče, mi nismo svi u situaciji da pra- post reći: „Gospodaru, po danu mu nisam dao da jede i
vimo iftar postaču, na šta on kaza: „Allah će tu nagradu pije“, a Kur’an će na to dodati: „A ja mu noću nisam dao
dati i onome ko postaču ponudi gutljaj mlijeka, jednu da spava, pa nam dozvoli da se za njega zauzmemo.“

13
Imam el-Gazali | MUKAŠEFETU’L-KULUB

G
aflet 1 (nemarnost srca prema Allahu) povećava
jad i tugu. Gaflet odnosi blagodat i sprečava
hizmet. Gaflet povećava zavist, a umanjuje sa-
moprijekor i kajanje.
Jedan od Allahovih dobrih robova je sanjao svog
učitelja. Na snu ga je upitao: „Šta je kod vas (u berza-
hu, zagrobnom životu) najveći jad i tuga?“ „Jad i tuga
gafleta!“, odgovorio je.
Neko od dobrih ljudi je sanjao svog oca. Upitao ga
je: „Babuka moj, kako si? Kakvo je tvoje stanje?“ Pa mu
je odgovorio: „Na dunjaluku sam živio u gafletu (nemar-
nosti prema Allahu) i umro sam u gafletu!“
U djelu Zuher’ur-Rijâd je navedeno da se Jakub, a.s.,

Nemarnost
pobratimio sa Melekom smrti. Tako ga je Melek smrti
jedne prilike obišao, a Jakub, a.s., ga je upitao: „Me-
leku smrti, jesi li mi došao u zijeret ili si došao da mi
uzmeš dušu?“ „Došao sam da te zijeretim“, odgovorio

srca
je. Jakub, a.s., reče: „Pitat ću te za jednu potrebu.“
„Koju?“, upita melek. „Da me obavjestiš kada se pribli-
ži moj edžel, kad htjedneš da mi uzmeš dušu.“, reče
Jakub, a.s. „Može, poslat ću ti dva ili tri izaslanika.“,
odgovori Melek smrti. Pa kada mu se primakao edžel,

(gaflet)
došao mu je Melek smrti, a Jakub, a.s., ga upita: „Jesi
li mi došao u zijeret ili si došao da mi uzmeš dušu?“
„Da ti uzmem dušu!“, odgovori. „Zar mi nisi obećao da
ćeš mi poslati dva ili tri izaslanika?“ „Jakube, već sam
to uradio! Kosa ti je posjedila nakon što je bila crna.
Tjelo ti je onemoćalo nakon što je bilo jako. Leđa su
ti se povila nakon što su uspravna bila. Ovo su moji
izaslanici ljudima prije smrti!“


1
Evo nekoliko ajeta koji govore o gafletu: “Ljudima se bliži Ebu Âli ed-Dekkak je rekao: „Ušao sam kod jednog
čas polaganja računa njihova, a oni, bezbrižni, ne mare dobrog čovjeka da ga obiđem u njegovoj bolesti. On
za to.” (el-Enbija, 1); “Ali mnogi ljudi su ravnodušni prema je bio jedan od velikih šejhova. Oko njega su sjedili
Našim poukama.” (Junus, 92); “Mi smo za džehennem mno- njegovi učenici, a on je plakao. Dosegao je duboku
ge džinnove i ljude stvorili; oni pameti imaju – a njima ne starost. Upitao sam ga: ‘Šejhu, zašto plačeš? Je li zato
shvaćaju, oni oči imaju – a njima ne vide, oni uši imaju – a što napuštaš dunjaluk?’ ‘Plačem što sam propustio na-
njima ne čuju; oni su kao stoka, čak i gori – oni su zaista maze!’, odgovorio je. Ponovo sam upitao: ‘Kako to, a
nemarni.” (el-Ea’raf, 179); “Budi čvrsto uz one koji se Gos- ti si bio od onih koji su namaz redovno obavljali?’ Pa
podaru svome mole ujutro i navečer u želji da naklonost je objasnio sljedećim riječima: ‘Dočekao sam ovoliku
Njegovu zasluže, i ne skidaj očiju svojih s njih iz želje za starost, a svaka sedžda mi je bila s gafletom! Nisam
sjajem u životu na ovom svijetu, i ne slušaj onoga čije smo podigao glavu (sa rukua niti sa sedžde) osim s gafletom!
srce nehajnim prema Nama ostavili koji strast svoju slijedi I evo umirem u gafletu!’“ (ovo je spomenuti šejh rekao
i čiji su postupci daleko od razboritosti.” (el-Kehf, 28) iz skromnosti, op.prev.)

14
Ljudi govore… Prenosi se da je neki čovjek stao na namaz i kada
je došao do riječi: „Samo se Tebi klanjamo“, zamislio
U djelu Ujûnu’l-Ahbâr se spominje da je Šekik el-Belhi se o tome da li on stvarno samo robuje Allahu, pa je, u
rekao: „Ljudi govore troje, a njihova djela pokazuju su- svojoj tajni (sirru), bio pozvan: „Lažeš, ti robuješ stvo-
protno. Govore: ‘Mi smo Allahovi robovi!’, a rade djela renjima!“ Pa se pokajao i izolovao od svijeta. Ponovo je
slobodnih ljudi! Govore: ‘Allah je jamac za našu nafaku!’, otpočeo s namazom i kada je došao do riječi: „Samo
a njihova srca se ne smiruju osim sa skupljanjem du- se Tebi klanjamo“, opet je bio pozvan: „Lažeš, nego ti
njaluka. I govore: ‘Moramo umrijeti!’, a rade djela onih robuješ onome što od imetka posjeduješ!“ Potom je
koji smatraju da nikada umrijeti neće. Pa pogledaj, moj sve ono što je posjedovao podjelio kao sadaku. Onda
brate, u svoj nefs: kakvim tijelom staješ pred Uzvišenog je ponovo otpočeo s namazom i kada je došao do riječi:
Allaha, kakvim mu se jezikom odazivaš i šta ćeš Mu reći „Samo se Tebi klanjamo“, opet je bio pozvan: „Lažeš,
kada te bude pitao za veliko i malo! Pa spremi odgovore nego ti robuješ svojoj odjeći!“ Pa je i odjeću podjelio
za pitanja, a odgovori moraju biti tačni! ‘I Allaha se bojte kao sadaku osim onoga što je ostalo na njemu. Zatim je
jer On dobro zna šta radite.’ (el-Hašr, 18), to jest što ponovo stao na namaz i kada je došao do riječi: „Samo
radite od dobra i od zla.“ Potom je Šekik posavjetovao

t
se Tebi klanjamo“, bio je pozvan: „Sad si iskren! Ti se
prisutne vjernike da ne ostavljaju Njegove zapovjedi i da samo svome Rabbu klanjaš!“
iskazuju tevhid (Allahovu jednoću) tajno i javno.
U djelu Revneku’l-Medžâlis je zapisano da je jedan
U hadisu je zabilježeno da je Vjerovjesnik, a.s., rekao: čovjek nekome posudio svoju vreću. Međutim, nije se
„Na nosaču Arša je napisano: ‘Ja se pokoravam onome mogao sjetiti kome ju je posudio. Pa kada je stao na
ko se Meni pokorava! Volim onoga ko Mene voli! Oda- namaz odmah se sjetio. Pošto je predao selam rekao je
zivam se onome ko Me zove! Opraštam onome ko od svome slugi da ode do tog i tog čovjeka i da od njega
Mene oprosta traži!’“ vrati vreću natrag. Sluga ga je upitao: „Kad si se sjetio?“
Pa se pametan čovjek treba Allahu pokoravati: „Kad sam bio na namazu.“, odgovorio je. Sluga mu tada
reče: „Moj gospodine, tražio si vreću, a ne Stvoritelja!“
• strahom i iskrenošću u djelima pokornosti,
Pa ga je vlasnik, zbog bereketa njegovog imana, pustio
• zadovoljstvom prema Njegovoj odredbi, na slobodu.
• strpljivošću na Njegovim iskušenjima i belajima, Zato pametan čovjek treba ostaviti dunjaluk, a ro-
• zahvalnošću na Njegovim blagodatima i bovati Allahu. Treba razmišljati o onome što ga čeka i
téžiti ahiretu. Kao što Uzvišeni Allah kaže: „Onome ko
• skromnošću prema Njegovim davanjima!
bude želio nagradu na onom svijetu – umnogostručit
Uzvišeni Allah kaže: „Ko nije zadovoljan Mojom ćemo mu je, a onome ko bude želio nagradu na ovom
odredbom i nije strpljiv na Mojim iskušenjima i nije svijetu (tj. dunjalučka uživanja kao što su odjela, jela i
zahvlan na Mojim blagodatima i nije skroman prema pića) – dat ćemo mu je, ali mu na onom svijetu nema
Mojim darovima, pa nek sebi traži gospodara mimo udjela.“ (eš-Šura, 20), zato što mu je iz srca isčupana
Mene!“ ljubav prema ahiretu.
Neki čovjek se poželio Hasanu el-Basriju, Allah mu se Zbog toga je Ebu Bekr es-Siddik, r.a., radi Vjerovjesni-
smilovao, riječima: „Ne nalazim slasti u pokornostima (i ka, a.s., tajno podjelio 40.000 zlatnika, a i javno 40.000
ibadetima)!“ Pa mu je Hasan na to odgovorio: „Vjerovat- zlatnika, tako da mu nije ništa ostalo.
no si gledao u lice nekog čovjeka koji se ne boji Allaha!“
Poslanik, a.s., se okretao od dunjalučkih prohtjeva,
Drugi čovjek se istom žalbom, to jest da u pokorno- kao i članovi njegovog ehl-i bejta (porodice). Zbog toga
stima ne nalazi slasti, požalio Ebu Jezidu el-Bistamiju, se djevojačko rùho sejjide Fatime ez-Zehre, r.a., kada
Allah mu se smilovao, na što mu je on rekao: „Zato što ju je Poslanik, a.s., udao za hazreti Aliju, sastojalo od
ti robuješ ibadetima, a ne robuješ Allahu. Robuj Allahu uštavljene ovčije kožice i kožnog jastuka koji je bio is-
kako bi u ibadetima našao slasti!“ punjen palminim vlaknima.

15
El-Kandehlevi | HAJATU’S-SAHABE

Poslanikovi pozivi
Poslanikov, a.s., je Kuća dogovora i sporazuma. Mi kažemo da jeste. Oni
kažu – Mi imamo ratnu zastavu. Mi kažemo da imaju.
poziv Ebi Kuhafi, r.a. Onda oni hrane, a i mi hranimo gladne putnike i hadžije,
Taberani bilježi od Esme, kćerke Ebu Bekra, r.a., da je pa kada se izmiješaju konjanici i ljudi da oni kažu – Od
rekla: „Kada je bilo Oslobođenje Mekke, Poslanik, a.s., nas je Vjerovjesnik?! Allaha mi, to ne mogu podnijeti.’“2
je rekao Ebu Kuhafi: ‘Primi islam i bit ćeš spašen.’“ 1 Ishak ibn Rahivejh bilježi od Ibn Abbasa da je Velid
Ibn Sa’d (5/451) bilježi od hazreti Esme da je rekla: ibn Mugire došao Poslaniku i on, s.a.v.s, mu je učio ne-
„Kada je Poslanik, s.a.v.s., ušao u Mekku, osigurao je što iz Kur’ana i kao da se Velidovo srce raznježilo. To je
i otišao u harem Kabe, došao je Ebu Bekr vodeći svog čuo Ebu Džehl pa je otišao do njega i rekao – Amidža,
oca Ebu Kuhafu. Kada ga je Poslanik, s.a.v.s., vidio, re- ljudi hoće da ti sakupe novca. On je pitao – A zašto?
kao je: ‘Ebu Bekre, zašto nisi ostavio starca da ja odem Ebu Džehl mu je rekao – Zato da bi ti ga dali. Otišao
njemu?’ Ebu Bekr mu je rekao: ‘Allahov poslaniče, on si Muhammedu kako bi izložio što imaš. Velid mu reče
je preči da dođe tebi, nego da ti odeš njemu.’ Poslanik, – Kurejšije znaju da sam jedan od najbogatijih među
s.a.v.s., mu je postavio da sjedne pred njega, stavio je njima. Ebu Džehl mu je rekao – Reci o njemu (Muham-
svoju ruku na njegova prsa i rekao: ‘Ebu Kuhafe, primi medu, s.a.v.s.) nešto čime ćeš potvrditi svoje neslaga-
islam i bit ćeš spašen.’ Ebu Kuhafe je primio islam i nje sa njim kako bi to bilo jasno tvojim sunarodnicima.
posvjedočio. Ušao je kod njega a glava mu je bila bijela On je pitao – A šta da kažem? Allaha mi, među vama
od starosti. Poslanik, s.a.v.s., je rekao: ‘Promijenite ove nema čovjeka koji bolje poznaje poeziju od mene, niti
sjedine i krajeve potamnite.’“ stilove, niti iko od vas bolje poznaje džinsku poeziju od
mene. Allaha mi, ono što on kazuje nije nalik ničemu od
Poziv mušricima onog što sam spomenuo. Allaha mi, ono što on govori
ima svoju slast, prijatno je za slušati. Plodonosno je
koji nisu primili islam vrhom a korijenom obilato. Ono što govori nadvisuje
Bejheki bilježi od Šu’beta ibn Mugire da je rekao: sve a nenadmašno je samo po sebi. Ono lomi sve što
„Prvi dan u kojem sam upoznao Poslanika, s.a.v.s., bio je pod njim. Ebu Džehl mu je rekao – Tvoj narod neće
je onda kada sam hodao sa Ebu Džehlom ibn Hiša- biti zadovoljan sve dok o njemu ne kažeš nešto hrđavo.
mom kroz jedan od mekanskih sokaka. Sreli smo se On je rekao – Zastani malo da razmislim. Nakon što je
s Poslanikom, s.a.v.s., i on je rekao Ebu Džehlu: ‘Ebu razmislio, rekao je – Ovo je samo vradžbina kojom on
Hakeme, pohitaj Allahu i Njegovom Poslaniku. Pozivam utječe na ostale. Onda su objavljeni ajeti: “Meni ostavi
te Allahu.’ Ebu Džehl je rekao: ‘Muhammede, a hoćeš onoga koga sam ja izuzetkom učinio i bogatstvo mu
li se ti okaniti toga da vrijeđaš naša božanstva? Želiš li ogromno dao i sinove koji su s njim i čast i ugled mu
da posvjedočimo da si nas pozivao? Svjedočimo da si pružio – i još žudi da uvećam! Nikako! On, doista, prko-
pozivao. Allaha mi, kada bih znao da je istina ono čemu si ajetima našim, – a naprtit ću Ja njemu teškoće, jer je
pozivaš, slijedio bih te.’ Poslanik, s.a.v.s., je otišao, a smišljao i računao – i, proklet bio, kako je proračunao!
Ebu Džehl se okrenuo meni i rekao: ‘Allaha mi, znam i još jednom, proklet bio, kako je proračunao!” – Zatim
da je istina ono što on govori, ali me nešto sprječava. je pogledao pa se onda smrknuo i namrštio i potom se
Benu Kusajj će govoriti – Od nas je zastor na Kabi. Mi okrenuo i uzoholio, i rekao: „Ovo nije ništa drugo do
im kažemo – Jeste. Oni kažu – Mi se brinemo o tome da vradžbina koja se nasljeđuje, ovo su samo čovjekove
pojimo hadžije. Mi kažemo – Brinete. Oni kažu – U nas riječi!“ “U Sekar ću Ja njega baciti – a znaš li ti šta je


1
Hejsemi (5/305) kaže: „Prenosioci su vjerodostojni.“
2
Ovako je u: Bidaje, 3/64.

16
Sekar? Ništa on neće poštedjeti, kože će crnim učiniti.” natjerao moga sina da sjaše?! On je rekao – Nije, Allaha
(el-Muddessir, 11–29)3 mi, nije on vještac, niti lažljivac.“4

Poslanikov, a.s., Ibn Sa’d (3/55) bilježi od Jezida ibn Rumana da je


rekao: „Osman ibn Affan i Talha ibn Ubejdullah su išli za
poziv dvojici
Zubejrom ibn Avvamom i došli su do Poslanika, s.a.v.s.
Ibn Asakir bilježi od Muavije, r.a., da je rekao: „Ebu
Sufjan je izašao u svoj ljetnjikovac, jašući zajedno sa On im je ponudio da prime islam i proučio im nešto iz
Hindom. Ja sam išao ispred njih, jašući na svojoj maga- Kur’ana. Kazao im je islamska načela i obećao im nagra-
rici kada smo čuli Poslanika, s.a.v.s. Ebu Sufjan je rekao du ako se pokore. Oni su povjerovali i potvrdili istinitost
– Siđi, Muavija, neka Muhammed uzjaše. Ja sam sjahao
poslanice. Osman je rekao – Allahov poslaniče, skoro
sa magarice, a uzjahao je Poslanik, s.a.v.s. Išao je neko
vrijeme ispred nas, a onda nam se okrenuo i rekao – Ebu sam došao iz Šama. Kada smo bili između Me’ana i Za-
Sufjane, sine Harbov. Hindo, kćeri Utbetova. Allaha mi, rke, bili smo kao uspavani. Odjednom smo čuli glas koji
umrijet ćete, a onda ćete biti proživljeni, i zasigurno će je pozivao – Uspavani! Požurite jer se Ahmed pojavio u
dobar i čestit ući u džennet, a griješnik i nevjernik će
Mekki. Kada smo došli u Mekku, čuli smo da si dobio
ući u džehennem. Govorim vam istinu i vi ste prvi koje
poslanicu. Osman je primio islam u samom početku,
upozoravam. Onda je Poslanik, s.a.v.s., proučio: „Ha
Mim. Objava je od Milostivog, Samilosnog, Knjiga čiji su prije nego je Poslanik, s.a.v.s., ušao u Erkamovu kuću.“
ajeti jasno izloženi, Kur’an na arapskom jeziku za ljude
Ibn Sa’d (3/347) bilježi od Ebu Ubejde ibn Muha-
koji znaju, vijesnik radosnih vijesti i opomena – pa opet
većina njih glavu okreće, neće ni da čuje. ‘Srca naša
mmeda ibn Ammara da je rekao: „Ammar ibn Jasir je
su’ – govore oni – ‘pod pokrivačima, daleka od onoga pričao – Sreo sam Suhejba ibn Sinana na vratima Er-
čemu nas ti pozivaš, i mi smo gluhi za to, a između nas kamove kuće, a Poslanik, s.a.v.s., je bio unutra. Pitao
i tebe je pregrada, pa ti radi, i mi ćemo raditi.’ Reci: ‘Ja
sam ga – Šta želiš? On je rekao – A šta ti hoćeš? Rekao
sam čovjek kao i vi, samo – meni se objavljuje da je vaš
sam – Htio sam da uđem kod Muhammeda i čujem šta
Bog samo jedan Bog, zato se Njemu iskreno klanjajte
i od Njega oprosta tražite! A teško onima koji Njemu govori. On je rekao – I ja sam isto htio. Ušli smo kod
druge ravnim smatraju, koji zekat ne daju i koji u onaj Poslanika, s.a.v.s., i on nam je ponudio islam. Primili smo
svijet ne vjeruju! One koji vjeruju i dobra djela čine zbilja islam i čitav taj dan, do noći, smo ostali s njim. Zatim
čeka nagrada neprekidna.’ Reci: ‘Zar, zaista, nećete da
smo izašli iz kuće, krijući se. Ammar i Suhejb su primili
vjerujete u Onoga koji je u dva vremenska razdoblja
Zemlju stvorio – i još Mu druge ravnim smatrate? To islam nakon trideset i nekoliko muslimana prije njih, da
je Gospodar svjetova!’ On je nepomična brda po njoj je Allah njima zadovoljan.“
stvorio i blagoslovljenom je učinio i proizvode njezine
Ibn Sa’d (3/608) bilježi od Hubejba ibn Abdurrahmana
na njoj odredio, sve to u četiri vremenska razdoblja –
ovo je objašnjenje za one koji pitaju, zatim se nebeskim da je rekao: „Es’ad ibn Zurare i Zekvan ibn Abdikajs su
visinama uputio dok je nebo još maglina bilo, pa njemu došli u Mekku kako bi dali podršku Utbetu ibn Rebi’atu.
i Zemlji rekao: ‘Pojavite se milom ili silom!’ – ‘Pojavlju- Čuli su za Poslanika, s.a.v.s., i otišli do njega. On im je
jemo se drage volje!’ – odgovorili su.“ (Fussilet, 1–11.)
ponudio islam i proučio im nešto iz Kur’ana. Oni su pri-
Ebu Sufjan mu je rekao – Jesi li završio, Muhammede?
Poslanik, s.a.v.s., je rekao – Jesam. Poslanik, s.a.v.s., je mili islam i nisu ni otišli Utbi. Vratili su se u Medinu. Oni
sjahao sa magarice, a ja sam je ponovo uzjahao. Hind su bili prvi koji su primili islam od stanovnika Medine.
se okrenula Ebu Sufjanu i rekla – Zar si zbog ovog vješca

4
Ovako je u: Kenz, 7/94. Slično bilježi i Taberani. Hejsemi

3
Ovako bilježi Bejheki od Hakima, a on od Abdullaha ibn (6/20) kaže: „Humejd ibn Munhib mi je nepoznat, dok su
Muhammeda San’anija u Mekki, a on od Ishaka. ostali prenosioci pouzdani.“

17
Sejjid Muhammed Alevi el-Haseni | Šerefu’l-ummeti’l-muhammedijje

Odlike postača
iz ovog ummeta

O
d odlika kojima je Uzvišeni Allah počastio ovaj Uzvišeni Allah je također odlikovao postače time što
ummet su i velike dobrote i darovi za njegove je učinio da im njihov post bude neprobojnim štitom
postače. Spomenut ću najvažnije od tih daro- od vatre i zastorom koji će ih čuvati od neugodnosti
va, sa dokazima. prohtjeva.

Allah je odlikovao postače posebnom kapijom dže- Poslanik, a.s., je rekao: „Post je neprobojni štit od
vatre.“ (Ahmed, Bejheki u: Šuab) Ovdje se misli na
nneta na koja će ući na kijametskom danu, ukazujući
postača koji svoj post sačuva od grijeha, bilo da su
time na njihov ugled i vrijednost. Glasnik će pred svima
grijesi vezani za jezik ili djelo. Zbog toga Poslanik, a.s.,
njima povikati: „Gdje su postači?!“ Pa će ih vidjeti i oni
podstiče postača da se drži lijepog ponašanja, a osta-
koji budu blizu njih, a i oni koji budu daleko. Upirat će vi ono što ne valja, kako bi post zaista bio štitom, pa
svoje poglede prema njima, izdužujući svoje vratove, sa kaže: „Post je štit od vatre. Pa onaj ko zaposti neka ne
željom da su i oni u njihovoj sretnoj povorci i sa tugom bude neznalica. A ako neko prema njemu neljudskost
zbog onoga što su propustili na dunjaluku, trošeći dra- pokaže, pa neka ga ne vrijeđa i neka ga ne psuje, neka
gocijeno vrijeme u besposlicama. samo kaže: ‘Ja postim!’“ (en-Nesai)

Poslanik, a.s., nam oslikava te trenutke, govoreći: Također je Allah odlikovao postače time što je učinio
„U džennetu ima kapija koja se zove Rejjan. Na nju će da je njihov zadah prijatniji, kod Njega, od mirisa miska.
ući postači na kijametskom danu. Niko osim njih neće Poslanik, a.s., je rekao: „Zadah iz usta postača je
na nju ući. Reći će se: ‘Gdje su postači?’ Potom će kod Allaha prijatniji od mirisa miska.“
postači ustati. Pa kad uđu kapija će se zaključati i više Allah je odlikovao postače time što im je dao dvije
niko neće ući.“ (Ahmed, Šajhan) radosti. Jedna je pri iftaru, a druga pri susretu s Allahom

18
Uzvišenim. Radost pri iftaru je iskreni izraz potpune za- Od toga je i ajet: „Samo oni koji budu strpljivi bit će
hvale Gospodaru Koji je postača podržao da upotpuni bez računa nagrađeni.” (ez-Zumer, 10), pa je rečeno (u
post toga dana, Koji mu je podario zdravlje i snagu komentarima Kur’ana) da su strpljivi zapravo postači,
da može dnevni ibadet obaviti bez manjkavosti, pa je jer je sabur jedno od imena za post. U tom slučaju, na
iftardžija u tom svom veselju zapravo u ibadetu. Jer, postača se spuštaju darovi iz riznica dobrote i plemeni-
zahvalnost Allahu je ibadet i zikr. A veselje zbog susreta tosti koje se ne mogu pobrojati i čiju veličinu zna samo
s Allahom je smirenost uz Allahovo obećanje i potpuno apsolutni Gospodar.
uvjerenje o primljenom djelu, gledajući u veliku nagradu
U isto spada i ajet: „I niko ne zna kakve ih, kao na-
koja se daje za post.
grada za ono što su činili, skrivene radosti čekaju.“
Poslanik, a.s., je rekao: „Postač ima dvije radosti. (es-Sedžde, 17), pa je rečeno (u tefsirima) da je djelo za
Kada se iftari radostan je i kada sretne svoga Gospo- koje će biti nagrađeni nagradom kakvu oko nije vidjelo,
dara bit će radostan.“ (Muslim) uho nije čulo, niti je ikom naumpala zapravo post.
Allah je odlikovao postače i time što im je u njihovom Allah je odlikovao postača i time što je učinio da je
postu dao zdravlje i lijek za mnoge bolesti. svako njegovo djelo ibadet i pokornost. Pa, ako postač
U hadisu se navodi: „Postite bit ćete zdravi.“ (Ibn šuti, on je u pokornosti. Ako spava da bi ojačao za sta-
Sunni, Ebu Nuajm) A Bejheki bilježi preko Alije, r.a., da je janje na namazima, on je također u pokornosti.
Poslanik, a.s., rekao: „Uzvišeni Allah je objavio jednom Prenosi se da je Vjerovjesnik, a.s., rekao: „Šutnja po-
od vjerovjesnika Benu Israila da obavijesti svoj narod stača je tespih, san mu je ibadet, dova mu je uslišana,
da će svako onaj ko bude ispostio jedan dan, tražeći a djelo mu je uvećano.“ (Dejlemi, Ibn Minde)
time Allahovo zadovoljstvo, biti nagrađen zdravljem za
U drugom hadisu se navodi: „Postač ima pri svom
njegovo tijelo i uveličanom nagradom.“ Tajna toga je da
iftaru uslišanu dovu.“ (Ibn Madže, Hakim, Ebu Davud
post ima čudesan utjecaj na čuvanje vanjskih organa i
et-Tajalisi, Bejheki) U tom trenutku (iftara) može ući i
osnaženje unutarnjih. Post sprečava ulazak pokvarenih
među sretnike koji se oslobađaju od vatre, kao što se
elemenata, a izbacuje loše materije, a to je od najvećih
navodi u hadisu: „Allah Uzvišeni ima pri svakom iftaru
pomoći za bogobojaznost. Kao što Uzvišeni veli: „O
one koje oslobađa od vatre. I tako u svakoj (ramazan-
vjernici! Propisuje vam se post, kao što je propisan oni-
ma prije vas, da biste se grijaha klonili.“ (el-Bekare, 183) skoj) noći.“ (Ibn Madže, Ahmed, Taberani, Bejheki) A
sehur je bereket za postača, kako se navodi u hadisu.
Allah je odlikovao postače i time što će njihova lica
udaljiti od vatre, tako da njihove oči neće vidjeti niti jedan Allah je odlikovao postača time što je dao veliku na-
prizor iz nje. gradu onome ko mu priredi iftar, tako da se postačeva
nagrada, svakako, ništa ne umanjuje. Ovaj sevap se
Poslanik, a.s., je rekao: „Ko isposti jedan dan na
dobiva pa makar se iftar sastojao od zalogaja hljeba
Allahovom putu lice će mu biti udaljeno od vatre se-
ili gutljaja vode.
damdeset godina.“ (Ahmed, Šejhan, Nesai, Ibn Madže)
Poslanik, a.s., je rekao: „Onaj ko pripremi iftar posta-
A u Nesaijevoj predaji koju bilježi preko Ukbe ibn
ču uz ramazan iz čiste zarade, meleki ga blagosiljaju
Amira stoji: „Allah će udaljiti od njega džehennem u
tokom svih večeri ramazana i Džibril se rukuje sa njim
razdaljini od sto godina.“
u noći Kadr. A s kim se rukuje Džibril njegove suze liju i
Od onoga čime je Uzvišeni Allah odlikovao postače je srce mu se smekša.“ Jedan čovjek (od prisutnih) upita:
i ono što se navodi u Kur’anu od njihovih vrijednosti za „Allahov Poslaniče, a šta kažeš za onoga ko nije ustanju
koje većina učenjaka smatra da se odnose na postače. prirediti iftar?“ Reče: „Pa zalogaj hljeba.“ Čovjek ponovo
Tako se Njegove riječi, u 112. ajetu sure et-Tevbe, es- upita: „A ako ni to ne bude ustanju?“ Reče: „Pa šaku
saihun (oni koji putuju) tumače kao es-saimun (oni koji hrane.“ „A šta ako ni to ne bude bio ustanju?“, ponovo
poste), jer postači putuju Allahu Uzvišenom i dolaze u upita čovjek. Reče: „Pa zdjelicu mlijeka.“ „A šta veliš za
Njegovu blizinu iz razloga što su izašli iz svojih navika i onoga koji ni to ne nema?“, ponovo će čovjek. Reče: „Pa
što podnose teškoće gladi i žeđi. gutljaj vode.“ (Ebu Ja’la, Ashabus-sunen, Ibn Hibban)

19
Ibn Adžîbe el-Haseni | EL-BAHRU’L-MEDID

Sura
EL-KEVSER
(mnogo dobro)
Uzvišeni Hakk kaže:
Moj miljenik
1. Mi smo ti, uistinu, Kevser (mnogo dobro) dali
Prenosi se da je Vjerovjesnik, a.s., rekao: „Moj Gos-
Kevser je mnogo dobro; čast poslanstva koja obu- podaru, uzeo si Ibrahima za prijatelja, Musaa za sago-
hvata dobro oba svijeta, općenito vođstvo, sreću du- vornika, pa šta si za mene posvetio?“ Pa je objavljen
njaluka i ahireta. ajet: „Zar nisi siroče bio, pa ti je On utočište pružio.“
Rečeno je i da je Kevser rijeka u džennetu, koja je (ed-Duha, 6), ali se nije s tim zadovoljio. Pa je objavlje-
slađa od meda, bjelja od mlijeka, studenija od snijega, no: „Mi smo ti, uistinu, Kevser dali.“, ali se ni s tim nije
čije su strane od bisera i smaragda, a korito od srebra. zadovoljio. A tako mu i dolikuje – da se ne zadovoljava,
Ko se sa nje napije nikada neće ožednjeti. jer zadovoljstvo uskraćuje (daljnja davanja). Oslanjanje
na postojeće stanje presjeca povećanje (većih stanja).
Prvi će do Kevsera doći siromašni muhadžiri koji su
Pa je došao Džibril i rekao Vjerovjesniku, a.s.: „Uzvišeni
bili uprljane odjeće, prašnjavih kosa, koji nisu mogli
Allah ti šalje selam i kaže ti: „Ako sam uzeo Ibrahima
ženiti lijepe djevojke, pred kim se nisu otvarala vrata
za prijatelja, Musaa za sagovornika, pa tebe sam uzeo
vlastodržaca, jer su bili nepoznati. Umirali su, a njihove
za Svog miljenika! Tako mi Moje moći i veličanstveno-
potrebe su ostajale u njihovim prsima. A kada bi se
sti svakako dajem prednost Mom miljeniku nad Mojim
Allahom zaklinjali to bi im Allah i ispunio.
prijeteljem i sagovornikom.“ Pa se Vjerovjesnik, a.s.,
I Ibn Abbas, r.a., je Kevser protumačio kao el-hajru’l- smirio.
kesir (mnogo dobro), pa mu je rečeno da ljudi kažu da
2. pa zato se Gospodaru svome klanjaj i kurban kolji
je Kevser rijeka u džennetu, na što je rekao: „I rijeka
Riječca fe, što znači „pa“ je radi ukazivanja redosli-
spada u to (mnogo) dobro.“
jeda. Davanje koje je Uzvišeni podario Poslaniku, a.s.,
Rečeno je i da Kevser označava Poslanikovu, je takvo nešto što niko prije nije dobio, niti će iko poslije
a.s., mnogobrojnu porodicu (ehli bejt) i sljedbenike. njega dobiti. Ono zahtjeva da se ustraje na namazu
zbog Gospodara (fe salli li Rabbike) Koji je podario ove
Neki smatraju da se pod Kevserom podrazumijevaju veličanstvene blagodati kojima nema premca. Ustraj
učenjaci i njegov, a.s., ummet. A Kevser može ozna- na namazu trežeći Njegovo zadovoljstvo, a ne poput
čavati i Kur’an koji obuhvata dobro i dunjaluka i vjere. onih koji su nemarni u namazu i koji se samo prevaraju

20
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog
Mi smo ti, uistinu, mnogo dobro dali,
pa zato se Gospodaru svome klanjaj i kurban kolji,
onaj koji tebe mrzi sigurno će on bez pomena ostati.

u njemu, kako bi ispunio obaveze zahvale (šukra) na ime spominje. A na ahiretu ćeš imati ono što se ne
namzu. A namaz obuhvata sve vrste zahvale. može ni objasniti.
... i kurban kolji Takvom poput tebe se ne može reći da je bez pome-
na (ebter), nego je ebter onaj ko tebe mrzi, onaj ko će
Kolji deve, koje su najbolje blago arapa, pa njiho-
biti zaboravljen i na dunjaluku i na ahiretu.
vo meso podijeli onima kojima je pomoć potrebna, za
razliku od onih koji potrebne odbijaju i nikome ništa u Rečeno je da je ovaj ajet objavljen u vezi s El-Asom
ibn Vailom, koji je Vjerovjesnika, a.s., nazvao ebterom
naručje ne daju.
nakon što mu je umro sin Abdullah.
Atijje smatra da se pod namazom ovdje misli na sa-
bah namaz u džematu, a klanje kurbana na Mini. Re-
čeno je da se pod namazom misli na kurbanski bajram
Išaret:
Poslanikovom, a.s., halifi (duhovnom nasljedniku,
namaz, ali i na namaz općenito.
varisu, kamili mukemmilu) koji se okitio poslaničkim
Neki komentatori naredbu ven’har tumače ko stavlja- ahlakom, koji hodi njegovim stopama se kaže: „Mi smo
nje desnice po lijevici ispod prsa (tahte nahrihi) ili da to ti uistinu mnogo dobro dali“, jer onaj ko dopre do spo-
označava podizanje ruku pri tekbiru do prsa. znaje Allaha (ma’rifetullah) on je zadobio mnogo dobro.
Ibn Abbas, r.a., opet veli: „Okreni se prema kibli svo- A „Šta je propustio onaj koji Te je našao?!“ „Pa zato se
Gospodaru svome klanjaj“, namazom srca prisutnog.
jim prsima (bi nahrike).“, tj. u namazu. Ovog mišljenja
„I kurban kolji“, i zakolji svog nefsa i svoju strast.
su i el-Ferra i el-Kilbi.
„Onaj koji tebe mrzi sigurno će on bez pomena ostati“,
3. onaj koji tebe mrzi sigurno će on bez pomena ostati. dok je tvoj pomen trajan. Tvoj život ne prestaje, s obzi-
Svako, bez obzira ko to bio, ko te mrzi će bez po- rom na to da je smrt posjednika takvaluka stvarni život
tomstva i lijepog spomena ostati. A što se tebe (Muha- kome nema kraja.
mmede) tiče, pa tvoje potomstvo (ehli bejt), tvoj ugled i A Džunejd je za ajet: „Onaj koji tebe mrzi sigurno će
tragovi tvoje dobrote će sve do kijametskog dana ostati. on bez pomena ostati“ rekao: „On će biti presječen po
Jer, svaki vjernik je od tvoje djece i tvojih potomaka. pitanju dosezanja svoje nade u vezi s tobom.“
Tvoje ime se uzdiže sa munara, sa jezika učenjaka i Neka je Allahov salavat i selam na našeg sejjida Mu-
zakira. Počinju sa spomenom Allaha, a zatim se tvoje hammeda i njegovu porodicu.

21
Allame el-Munavi | FEJDU’L-KADIR

Potpuni iman
Poslanik, a.s., je rekao:
„Tri stvari ko bude imao zaslužuje nagradu i upotpunio je iman: ahlak – ćudoređe kojim će živjeti i sarađivati
sa ljudima, vere’ (da izbjegava sumnjivo kako ne bi počinio zabranjeno) koji će ga priječiti od svega što je Allah
Uzvišeni haramom učinio i razum koji će ga odvratiti od neznanja džahilovog.“
(el-Džamiu’s-Sagir, 3423)

Komentar:
Ko bude imao spomenuto troje zaslužuje nagradu od Allaha i upotpunit će iman u svom srcu. Ahlak:
to je sarađivanje sa ljudima tako što će imati dovoljno kontrole, samosvijesti i sposobnosti da se s nji-
ma ophodi na lijep način i da priskrbi njihovu pažnju i simpatiju kako bi bio pošteđen njihova zla.
Vere’: čuva čovjeka od toga da počini neki od harama i sumnjivih stvari. Razum: pomaže čovjeku da na uvredu
nekog grubijana ili neznalice ne uzvrati istom mjerom, nego da mu uzvrati oprostom, podnošenjem uvrede i tome
sličnim.
Ovaj hadis bilježi i el-Bezzar u svom Musnedu od Enesa, r.a.

Porodica Davudova
Poslanik, a.s., je rekao:
„Tri stvari kome budu dane, dano mu je nešto što je imala Davudova porodica: pravednost u srdžbi i zado-
voljstvu, umjerenost u siromaštvu i bogatstvu i strahopoštovanje spram Allaha i javno i tajno.“
(el-Džamiu’s-Sagir, 3431)

Komentar: Onaj kome budu dane ove stvari, dana mu je zahvalnost (šukr). On je zahvalan, kao što je bila
zahvalna porodica Davudova, kojoj je bilo naređeno: “Trudite se i budite zahvalni, o porodico Davudova!” (Sebe’,
13) Pravednost u srdžbi i zadovoljstvu – kada je čovjek takav onda njegovo srce postane vaga istine i ne može
ga uzdrmati srdžba, niti će se poljuljati u zadovoljstvu i postati naklonjeno nekome ili nečemu. On će govoriti
istinu zbog istine i Allaha, a ne radi sebe. Ovo je vrlo rijetka osobina, jer većina ljudi, u srdžbi, ne pridaje pažnju
onome što će reći ili počiniti. Iz tog razloga je Poslanikova, a.s., dova bila: „Molim Te da istinu govorim i u srdžbi
i u zadovoljstvu.“ Umjerenost u siromaštvu i bogatstvu tako da ga bogatstvo ne natjera da ga troši u nečemu
pokuđenom i na neispravan način, ali ni da ga njegovo siromaštvo ne učini takvim da iz njega ne izdvoji ono što
je obavezan. Strahopoštovanje spram Allaha i tajno i javno, jer je strahopoštovanje ulazak srca na vrata Nebeskog
carstva, Svevlasti (melekuta). Tada se kod čovjeka izjednačava ono što čini tajno i ono što čini javno. Kada se
čovjeku da ovo troje, onda on bude u stanju ono što je bila u stanju Davudova porodica.
U hadisu je naznaka pokuđenosti pokazivanja strahopoštovanja i poniznosti javno ako time istim nije ukrašena
i nutrina. To je jedna od srčanih bolesti. Imam Gazali kaže: „Liječenje toga je da se čovjek posveti čuvanju svoje

22
nutrine i srca kako bi nakitio nutarnjim svjetlom svoja vanjska djela i postupke. Na taj način bi bio nakićen bez
vidljivog nakita. Bio bi dostojanstven, a ne bi imao pratnje koja bi ukazivala na to dostojanstvo. Bio bi cijenjen, a
ne mora imati i takvo porijeklo.“
Neko drugi je rekao: „Davud se uvjerio da ga ljudi ne uvažavaju osim oniliko koliko je Allah dao uvažavanja i
poštovanja u njihovim srcima. Spoznao je da je njegovo srce mjesto u koje gleda Hakk.“
Ovaj hadis bilježi i el-Hakim et-Tirmizi od Ebu Hurejre, r.a.

Temelj vjerovanja
Poslanik, a.s., je rekao:
„Tri su stvari temelj imana – vjerovanja: ustezanje od proglašavanja nevjernikom zbog nekog grijeha ili progla-
šavanja nemuslimanom zbog nekog postupka onoga ko kaže la ilahe illellah. I džihad je trajan otkako me Allah
poslao pa sve dok se zadnji iz mog ummeta ne bude borio protiv Dedždžala i ne može ga obezvrijediti nepravda
nepravednika, niti pravednost pravednika. A iman je u vjerovanju u određenje (kader).“

(el-Džamiu’s-Sagir, 3434)

Komentar: Osnova nečega je njegov temelj kojeg ako zamisliš isčupanim i ta stvar će biti isčupana. Hoće se
reći da su tri osobine osnova imana. Prvo, obavezno se ustegnuti od života i imetka onoga ko izgovori la ilahe illellah
muhammedun resulullah. Treba svjedočiti da je on vjernik, javno. Drugo, takav se neće proglašavati nevjernikom
zbog grijeha. I ovo je u svojstvu zabrane. Isto je i sa riječima: „niti zbog nekog počinjenog nedjela proglašavati
ga nemuslimanom, bez obzira da li je počinio i veliki grijeh“. On se ostavlja Allahu da On s njim svede račun, za
razliku od stava haridžija. Treće, džihad – ubjeđenje je da se džihad provodi otkako je Allah poslao Poslanika, a.s.,
naredio mu borbu. To je bilo poslije hidžre. Prvo što je naređeno Poslaniku, a.s., bilo je da upozorava, bez borbe,
a onda mu je dozvoljeno da se bori ukoliko bi nevjernici prvi započinjali borbu. Zatim je dozvoljeno da započne
džihad izvan svetih mjeseci, a na kraju mu je dana općenita dozvola za džihad, sve dok se zadnji iz njegovog
ummeta ne budu borili protiv Dedždžala. Tada prestaje džihad. Kraj džihada je učinjen u pojavi Dedždžala, jer
poslije njega dolaze Jedžudž i Medžudž i njima se neće moći oprijeti. Nakon što oni propadnu i budu uništeni,
neće ostati nijednog nevjernika. Obavezu džihada ne može zanijekati napravedni vladar niti silnik svojim griješe-
njem. A niti se može vođa svrgavati na nepravedan i griješan način.
A iman je u vjerovanju u određenje (kader). Treba vjerovati, dakle, da je Allah odredio sve stvari u ezelu – pra-
početku i znao je da će se one dogoditi i ostvariti u vremenu koje je Njemu poznato. Na naročit način. One će se
desiti onako kako je On odredio. Kaderije (nazvani ovako zbog svog nijekanja sudbine i određenja), pak, tvrde:
Allah zna stvari nakon što se one dese. Dok u djelu Metamih stoji: „Ovaj hadis je jedan od temeljnih osnova. A
jedna od najvećih koristi je vjerovanje u određenje i potvrđivanje istinitosti svega onoga o čemu Vjerovjesnik, a.s.,
kazuje, a vezano je za gajb, jer on govori ono što Allah hoće i on sve što čini, čini radi Allaha.“
Ovaj hadis bilježi i Ebu Davud od Enesa, r.a.

23
Emina Ćeman | ZAKLETVA U KUR’ANU

Zakletva
melekima
Oni u saffove poredani...
Oni koji objavu dostavljaju...
Oni koji čupaju grubo
i oni koji vade blago...

M
eleki su duhovna bića iz svijeta gajba, našem jedno tumačenje, a to je da se pod safovima misli na
oku nevidljiva. Stvoreni su prije čovjeka od redove duša, jer su duše stajale u četiri reda prije nego
nura – svjetlosti i dobili određenje da u sve- je Allah, dž.š, stvorio tijela. U prvom redu su bile duše
mu budu pokorni Allahu, dž.š. U Kur’anu se spominju poslanika, u drugom evlija, u trećem duše muslimana,
na sedamdeset i pet mjesta, u različitim kontekstima: a u četvrtom redu su bile duše nevjernika i licemjera.
meleki su učinili sedždu Ademu, a.s.; donose radosne Drugo svojstvo koje se spominje u zakletvi – „i oni
vijesti o roditeljstvu Ibrahimu, a.s., Zekerijjahu, a.s., i kojih odvraćaju“ – znači da meleki odvraćaju srca ljudi
hazreti Merjemi; ima ih sa po dva, tri ili četiri krila; meleki od grijeha, ili odvraćaju šejtane od ljudi.
se ne ohole; oni kruže oko Arša slaveći Allaha, dž.š.;
Treće svojstvo – „i onih koji opomenu čitaju“ – opisuje
spuštaju se na dunjalučko nebo u toku noći Kadra i
meleke koji čitaju Kur’an. Ali, ako bismo sva svojstva
tako dalje.
posmatrali odjednom, safovi bi mogli biti aluzija na kla-
Zbog njihove izuzetne važnosti, časti i visokog mjesta njanje namaza, odvraćanje bi značilo traženje zaštite od
kod Allaha, dž.š, meleki su predmet zakletve na nekoliko šejtana, a čitanje opomene učenje Kur’ana u namazu.
mjesta u Kur’anu. Semerkand donosi riječi klasičnih
Osim meleka, tefsiri navode i druga mišljenja o kome
mufesira o tim zakletvama.
se to govori u spomenutim ajetima. Prema jednom mi-
Tako Mi onih u redove poredanih (we-s-saffati saffa) šljenju, radi se u učenjacima koji pozivaju Allahu, dž.š.,
i onih koji odvraćaju (fez-zadžirati zedžra) i onih koji stojeći u čvrstim safovima; koji odvaraćaju od lošeg i
opomenu čitaju (fet-talijati zikra) – vaš Bog je, uistinu, koji upućuju na islam i šerijat.
Jedan (...) (es-Saffat, 1–4) Prema drugom mišljenju, radi se o kur’anskim aje-
Većina mufesira smatra da se u ovim ajetima govori tima koji imaju svoj ustaljeni red i tako podsjećaju na
o melekima. Oni su na nebesima poredani u safove u osobe koje stoje u safovima; ajeti odvraćaju od lošega
kojima obavljaju ibadet. Šejh Ismail Hakki donosi još i upućuju na važnost činjena dobra.

24
zet dunjalukom, pa u međuvremenu u svome srcu osjeti
potrebu da se okrene ibadetu – ti pozivi u njegovom
srcu su murselat i oni uklanjaju iz čovjekovog srca ljubav
prema svemu osim prema Allahu (‘asifat). Ta posljedica
postaje vidljiva u svim porama njegovog života, tako da
on na kraju čuje samo Allaha, vidio samo Allaha i gleda
samo u Njega – to je naširat. Tada mu se otkrivaju svjetla
Božijeg Veličanstva, pa čovjek uvidi da samo On zbiljski
postoji, i da samo On ima zbiljsko postojanje (farikat).
U njegovom srcu i jeziku u tom trenutku ostaje samo
spominjanje Allaha – zikr.
Tako Mi onih koji čupaju grubo (wen-nazi’ati garqa),
i onih koji vade blago (wen-našitati nešta), i onih koji
plove brzo (wes-sabihati sebha) pa naređenja izvrša-
vaju žurno (fes-sabiqati sebqa) i sređuju ono što nije
sređeno (fel-mudebbirati emra) (...) (en-Nazi’at, 1–5)
„Oni koji čupaju grubo“ su meleki koji na grub način
uzimaju duše iz tijela nevjernika i licemjera, dok su „oni
koji vade blago“ meleki koji nježno uzimaju duše vjer-
nicima. „Oni koji plove brzo“ su smrti koje stižu svakog
čovjeka ili meleki koji se brzo kreću ili pak zvijezde koje
plove svemirom. „Naređenje žurno izvršavaju“ meleki
koji žure sa odvođenjem duša nevjenika u vatru, a duša
Tako mi onih koji se jedan za drugim šalju (wel-mur-
vjernika u džennet. „Oni koji sređuju ono što nije sređe-
slati ‘urfa) pa kao vihor hite (fel-’asifati ‘asfa), i onih koji
no“ su također meleki zaokupljeni izvršavanjem svojih
objavljuju (wen-naširati nešra) pa razdvajaju (fel-fariqati
zadaća – Džibril dostavljanjem objava, Mikail brigom
ferqa) i Objavu dostavljaju (fel-mulqijati zikra), oprav-
o kiši i rastinju, Israfil puhanjem u sur, a Melek smri
danje ili opomenu – sigurno će biti ono čime vam se
uzimanjem duša.
prijeti! (el-Murselat, 1–7)
Imam Kušejri smatra da objekat, odnosno razlog ovih
Imam Razi u svome tefsiru donosi moguća značenja
zakletvi dolazi tek u predzadnjem, to jest, četrdeset i
ovih ajeta, pa kaže da se radi o melekima koje Allah,
petom ajetu sure, koji glasi: „Tvoja opomena će koristiti
dž.š, „jedne za drugima šalje“ da ljudima donesu bla-
samo onome koji ga se bude bojao.“ Ovaj ajet slijedi
godat ili pak kaznu. Oni „kao vihor hite“ kada žure da
nakon govora o teškoćama Smaka svijeta, uznemirenim
uzmu duše nevjernicima. „Oni objavljuju“ poslanicima
srcima i oborenim pogledima, zatim o proživljavanju,
objavu, te donose mudrost i znanje, „pa razdvajaju“
faraonovoj oholosti, Božijem stvaranju, džehennemu
istinu od laži i „objavu dostavljaju“ poslanicima.
i džennetu...
Pored meleka, mufesiri spominju i mogućnost da se
Većina mufesira smatra da je razlog ovakvih zvučnih
u ovim ajetima radi o vjetrovima, ajetima Kur’ana, ili pak
i stilski primamljivih načina zaklinjanja da se privuče
poslanicima koji su bili „slani jedan poslije drugoga“,
čovjekova pažnja na ono zbog čega se Allah, dž.š.,
pa je u početku njihov poziv bio slab a zatim je ojačao
ustvari zaklinje:
i „širio se poput vihora“, oni su „objavljivali“ i širili pravu
vjeru, „razdvajali“ istinu od laži, te pozivali ljude na „zikr „Vaš Bog je, uistinu – Jedan (...)“
Allaha, dž.š.“ „(...) sigurno će biti ono čime vam se prijeti!“
Međutim, zanimljivo je i tumačenje koje navodi imam „Tvoja opomena će koristiti samo onome ko se bude
Razi, a to je da se u ajetima govori o čovjeku koji je zau- bojao.“

25
HILJADU I JEDNA KAP

Ebu Džehelovo
vraćanje duga
Čovjek po imenu Iraši je jednog dana sjeo na svoju devu
i došao u Mekku. Kada je Ebu Džehel vidio devu, odmah ju
je kupio. Ali, ne želeći je platiti, uporno je zamajavao jadnog
čovjeka.
Bespomoćni čovjek je otišao kod Kabe i tamo je ugledao
grupu mušrika. Požalio im se na Ebu Džehela i zamolio ih
je da mu pomognu oko naplate deve. Oni su ga, znajući
surovo neprijateljstvo Ebu Džehela prema Resulullahu, a.s.,
iz zabave uputili njemu, koji je upravo tada sjedio nedaleko
od njih.
Rekoše mu: „Idi kod onog čovjeka što ondje sjedi. On će
ti pomoći da uzmeš svoj dug.“
Ovaj čovjek kome je nanešena nepravda još nije postao
musliman i nije poznavao Resulullaha, a.s. Nadajući se da
će mu pomoći, prišao mu je i rekao: „O Allahov robe! Ja sam
jedan siromah. Ebu’l-Hakem (Ebu Džehel) ne želi da mi plati
dug. Pitao sam ove ljude za pomoć da naplatim dug. Oni su
mi pokazali na tebe. Ti mi oduži moj dug!“
Pejgamber, a.s., je ustao i zajedno sa ovim čovjekom kre-
nuo prema Ebu Džehelovoj kući. Mušrici Kurejša su to vidjeli,
zainteresovali su se za ishod svega. Poslali su jednog od
njih da vidi kraj i rekli mu: „Idi pratiti ove, vidi šta će uraditi.“
Kada naš Pejgamber, a.s., stiže pred kuću Ebu Džehela,
pokuca mu na vrata. Ebu Džehel se oglasi: „Ko je?“ Dobio je
odgovor: „Ja sam, Muhammed. Odmah izađi vani.“
Kada je Ebu Džehel otvorio vrata, počeo je mijenjati boje.
Resulullah, a.s., mu naredi da odmah isplati dug. Ebu Dže-
hel je bez imalo pogovora ušao u kuću i donio novac. Iraši,
koji je naplatio svoju devu, udalji se sretan. Ugledavši Kurej-
šije, ispričao im je za učinjeno dobro. I čovjek koga su poslali
je uzbudljivo potvrdio isto.
Pitali su Ebu Džehela: „Šta je bilo s tobom? Nikada te
nismo vidjeli takvog!“ On reče: „Vallahi, kada se javio iza vra-
ta neki je strah ušao u mene. Kada sam izašao, vidio sam
strašnu devu sa velikim zubima pored njega. Da nisam ura-
dio što je tražio od mene, vallahi bi me ona deva pojela.“
Ensabu’l-Ešraf, 1/145; Delailu’n-Nubuvve/Bejheki, 2/193–
194; el-Bidaje ve’n-Nihaje, 3/50–51.

26
Musab Druga zakletva
u Medini (bejat) na Akabi
U dvanaestoj godini poslanstva dvanaest muslimana iz U trinaestoj godini poslanstva na Akabi je učinjena Dru-
Medine je dalo Pejgamberu, a.s., zakletvu (bejat) na Akabi. ga zakletva (bejat) na Akabi između Pejgambera, s.a.v.s., i
Dali su riječ da će biti pokorni Allahu i Njegovom Resulu, a.s. sedamdeset i pet muslimana iz Medine. Tada je pala odluka
Kada su tražili nekoga da ih poučava, Resulullah, a.s., je selidbe (hidžre) u Medinu.
kao imama i učitelja u Medinu poslao Musab ibn Umejra, r.a. Uzevši prvu riječ, amidža Pejgambera, s.a.v.s., hazreti
Uz jednog od najplemenitijih Medinjana Esada ibn Zura- Abbas ovako reče: „O skupino iz Medine! Znate da je Muha-
re, kod kojeg je Musab boravio, broj muslimana u Medini se mmed jedan od nas, sin je moga brata, i meni najdraži čo-
popeo na četrdeset. vjek. Ako tvrdite da ga želite uzeti kod sebe, dajte mi sigurnu
riječ da ga nećete ostaviti bez pomoći i da ćete ga braniti
Kada su Esad ibn Zurare i Musab ibn Umejr u jednoj bašti
od neprijatelja. Ako ćete ga uzeti, pa ga onda napustiti zbog
razgovarali sa drugim muslimanima, mušrik Usejd ibn Hu-
straha od protivnika, sada odustanite, neka ostane među
dajr bezobrazno ih upita: „Zašto ste vi došli ovamo?! Hoćete
nama i bude časno čuvan.
da pokvarite našu vjeru?!“ Prelazeći svaku granicu odgoja,
još je dodao da, ako ne napuste svoju misiju, njihovi životi Esad ibn Zurare, koji je došao na čelu Medinjana, je ova-
će biti u opasnosti. ko odgovorio: „Resulullah! Poziv koji si ti danas učinio je

Musab ibn Umejr ga zamoli da samo malo sjedne i sa- ljudima težak poziv. Ti si nas pozvao da se vežemo novoj

sluša ga i da onda uradi šta želi. Usejd ibn Hudajr prihvati vjeri, odvojivši nas od stare, i mi smo to prihvatili. Mi ćemo ti

ovaj ljubazni poziv i sjede s njima. Musab, r.a., mu je ispričao dati zakletvu (bejat) jer smo povjerovali u sve što donosiš od
glavne poruke islama i proučio mu nekoliko ajeta iz časnog Allaha. Tebe ćemo čuvati i braniti onako kako čuvamo svoju
Kur’ana. Usejdovo stanje se promijenilo, te reče: „Kako je to djecu i imetak. Pod kakvim god uslovima bilo, ovo je naša
lijep govor! Šta trebam uraditi da uđem u ovu vjeru?“ zakletva na vezivanje za tebe.

Musab, r.a., mu reče da se prvo mora okupati, zatim doni- Allahov Poslanik ,s.a.v.s., im ovako reče: „Prvi uslov koji
jeti šehadet. On je, uradivši što se tražilo, postao musliman. od vas tražim za Allaha je da Njemu ne pripisujete ništa rav-
Poslije je rekao: „Ja idem da vam pošaljem nekoga. Ako i on nim i da samo Njemu ibadet činite. A uslov koji tražim za
uzvjeruje, u ovom gradu neće ostati nevjernika.“ Otišao je i sebe je da pomažete meni i mojim ashabima i da nas pri-
poslao Sa’d ibn Muaza. hvatite i smjestite. Da nas branite od svega od čega sebe
branite.“
Sa’d ibn Muaz je došao stegnutih šaka i srdito je rekao:
„O Esade! Jesi li doveo ovog stranca da pokvari ljudima vje- Prvi koji je dao zakletvu je bio Esad ibn Zurare. Zatim su
ru?“ redom svi dali bejat. Nakon što se završio događaj druge
zakletve na Akabi, začuo se neki užasan šejtanski glas. Go-
Musab, r.a., je od njega tražio da se smiri i da ga malo
vorio je: „O Kurejšije! Zar niste obaviješteni o tome da oni
sasluša. Kada je Sa’d pristao da ga sasluša, ispričao mu
kojima dajete zakletvu, kuju rat protiv vas.“
je osnove islama i proučio mu je nešto iz Kur’ana. Sa’d je
poput Usejda bio iznenađen i postao je musliman. Poslije se Naš Pejgamber, s.a.v.s., je rekao: „Neka vas ovaj glas ne
Musab vratio u kuću Esada ibn Zurare. prepadne. Ovo je glas Allahovog neprijatelja, šejtana.“

Tako se islam počeo brzo širiti. U kratkom periodu se, Zatim je rekao svima da se vrate svojim kućama. Odatle
osim nekoliko kuća, islam proširio na čitavu Medinu. su se razišli kada je pala noć.

Tarihu’t-Taberi, 2/356–359; et-Tabakatu’l-Kubra, 3/110; el- Ibn Hišam, 2/52–60; el-Vefa bi ahvali’l-Mustafa, 2/224–
Kamil fi’t-Tarih, 2/95–98. 227; Subulu’l-Huda ve’r-Rešad, 3/203–206.

27
Mr. Nezir Krčalo

Dvije
28
pustinje
M
oć izbora ima svaki čovjek, a kako se spasiti Stvari se mogu spoznati samo preko njihove suprot-
od zalutalosti i tumaranja po pustinji odgovor nosti, pa i naša svijest kada dobiva saznanja o vanjskom
nam daje Mevlana Rumi, k.s.: „Sunnet je put svijetu bez ikakve sumnje jasno razlučuje posredstvom
kojim su hodale noge Poslanika, a.s. S desne strane tog kojeg čula joj je znanje dostavljeno: vidom, sluhom,
puta leži pustinja Džebra, u kojoj džebrija smatra da on mirisom... Rumi, k.s., napominje da osim pet tjelesnih,
nema nikakve moći izbora, pa poriče naredbu i zabranu odnosno vanjskih čula čovjek posjeduje isto tako i pet
i koristi pogrešan te’vil; a iz poricanja naredbe i zabrane unutarnjih. Budući da vanjska i unutarnja čula kreira-
neumitno slijedi i poricanje dženneta, jer džennet je ju čovjekovu svjesnost, a rekosmo da unutarnja čula
nagrada za one koji se pokoravaju naredbi, dok je dže- našu moć izbora jasno opažaju, onda je i odgovornost
hennem nagrada za one koji joj se ne pokoravaju. Neću za djela koja budu počinjena na osnovi jasnih unutar-
iznositi krajnju tačku do koje sve ovo vodi: mudrom je njih poticaja neminovna. Potvrdu za rečeno imamo u
dovoljan išaret. S lijeve strane tog puta leži pustinja Rumijevim riječima: „Unutarnja svijest posjedovanja
Kadera na kojoj čovjek smatra da je moć stvorenja jača moći izabiranja ili rada pod prisilom, srdžbe ili usteza-
od moći Stvoritelja; a odatle se pojavljuju pokvarenosti nja, prejedanja ili gladi odgovara čulima koja poznaju
(...)“ (Mesnevija V, 330) ili razlikuju žuto od crvenog, malo od velikog, gorko od
Gdje moć izbora prebiva? Ona je u duši skrivena u slatkog, mošus od izmeta, tvrdo od mehkog – čulom
vidu dvije naravi koje su duboko uspavane i moć izbora dodira – i vruće od hladnog, vrelo od mlakog, mokro
se pokreće onda kada dva pokazivača koja odgovaraju od suhog, dodir zida od dodira drveta. Stoga onaj koji
tim naravima počnu predočavati čovjeku želje radi nje- poriče unutarnju svijest, poriče i čula, a još je i gori, jer
gova odabira: melek nadahnjuje na izabiranje dobroga je unutarnja svijest očiglednija od čula, pošto čovjek
a šejtan, l.a., na odabir zla. U potaji daju ponude i poka- može sputati čula i spriječiti njihovo djelovanje, dok je
zuju stvari na zavjesi koja gajb zastire. Kada se jednog nemoguće prepriječiti put doživljaja unutarnje svijesti i
dana podigne zavjesa sa gajba, čovjek će ugledati lica zaustaviti ulazak tih doživljaja. A išaret je dovoljan za
ove dvojice posrednika i iz njihovih riječi će jasno raza- mudroga.“ (Mesnevija V, 336)
znati šta mu je koji iz potaje govorio.
Opravdano se postavlja pitanje kako se spasiti ovih
Rumi, k.s., nas savjetuje kako bi još za života uzeli dviju pustinja koje desno i lijevo zastranjuju od puta
pouku, pa nam veli: „Šejtan, l.a., će reći: ‘O ti zatočeniče sunneta. Oni koji lutaju desnom pustinjom poriču unu-
svoje naravi i tijela, ja sam ti samo pokazivao, ja te prisi- tarnja čula i unutarnju svijest, a tu istu unutarnju svijest u
ljavao nisam.’ S druge strane, melek će reći: ‘Ja sam ti vidu neposluha realizuju napolju tako što krše naredbe
rekao da će ti se, zbog radosti čulne, povećati žalost...’“ i zabrane, s tim da ta djela pripisuju Allahu, kao da nisu
Da bi nas potaknuo na razmišljanje, Rumi, k.s., veli potekla od njih. S druge strane, oni koji lutaju lijevom
da se naredba, zabrana, srdžba, davanje časti i grdnja pustinjom ne poriču unutarnju svijest, ali ništa ne rade
tiču samo onog koji ima moć izbora, a dokaz za moć na pročišćenju iste. Kako postići savršenu čistoću unu-
izbora jesu naši unutarnji poticaji, želje, osjećaji, koje tarnje svijesti. Naravno, najbolji primjer imamo u posla-
čak i životinje poznaju, dodaje Rumi. Džebrije, ili oni koji niku Muhammedu, a.s. Jednom prilikom savjetovao je
poriču moć izbora, oni poriču i vlastiti unutarnji osjećaj, ashaba Enesa Ibn Malika, te mu veli: „Enese, gledaj da
a na taj način poriču i djelo Gospodara Svemoćnoga, zanoćiš a da u tebi nema nijedne loše misli ni prema
Koji se pokazuje preko tih znakova. Nadalje, Rumi, k.s., kome ni prema čemu, i gledaj da osvaneš a da u tebi
tvrdi da je učenje onih koji pripadaju pustinji Džebra po- nema nijedne loše misli ni prema kome ni prema čemu.
kuđenije od učenja onih koji pripadaju pustinji Kadera, To je moj sunnet.“ .
jer ovi potonji ne negiraju unutarnje osjećaje i poticaje, Literatura:
te zaključuje: „(...) izgovor džebrije ne prihvata nijedna Marsh, Colin J.: Kurikulum, Zagreb, 1994.
religijska sekta i nijedna religija, i da ga taj izgovor neće Ajanović, Dževdeta: Odgojna funkcija srednje škole, Te-
spasiti od propisnog kažnjavanja za loša djela, koja je šanj, 1995.
on počinio, kao što ni džebrija Iblis nije bio spašen kad Rot, Nikola: Psihologija ličnosti, Beograd, 1976.
je rekao Allahu: ‘Jer si me Ti na grijeh naveo.’“ Kukić, Slavo: Sociologija, Sarajevo, 2003

29
Imam Rabbani k.s. | PISMO PRIJATELJU

Lijepa
imena
(Ovo pismo je napisano
Abdurrahimu, poznatijem
kao Hani Hanan, kao odgovor
na njegovo pismo.
Govori o zabrani uzimanja
tarikata od nepotpunog šejha
i zabrani davanja imena
kojima se oponašaju nevjernici.)

N
eka i nas i vas Allah Uzvišeni, hurmetom
Sejjidi’l-bešera (prvaka čovječanstva), koji je
poslan svim ljudima, sačuva od govora kojeg
ne prati srčano stanje i od znanja kojeg ne prate djela!
Neka su na njega i na njegovu porodicu najvrijedniji
salavati i najpotpuniji selami. I neka se Allah smiluje
robu koji na ovu dovu kaže – Amin!
Brate koji si osposobljen da se na tebi pokazuju pot-
punosti (kemalat), neka Allah Uzvišeni pokaže snažnim
tvoja djela.
Ovaj svijet je ahiretska njiva. Pa teško onome ko na
njoj ne sije, ko je zapostavio „zemlju“ sposobnosti i
upropastio „sjeme“ djela. Ono što treba znati jeste da
se „zemlja sposobnosti“ zapušta na način da se na njoj
ništa ne sije ili na način da se na nju baca pokvareno i
otrovno sjeme što je štetnije, kao što je svima pozna-
to. Pokvareno i otrovno sjeme je i uzimanje tarikata od

30
nepotpunog duhovnog putnika (salik nakis) i slijeđenje
Dopuna pisma
njegovog puta, jer nepotpuni slijedi svoju strast (heva).
Veliko je čudo da mi moj iskreni brat prenosi kako
Ono što je sa strašću pomiješano ne daje dobar utjecaj,
je jedan od njegovih sabesjednika, a iz reda uglednih
a ako i utječe, onda samo potpomaže strast, pa se tako
pjesnika, uzeo kafirski nadimak. Da stvar bude gora,
dodaje tmina na tminu. Nepotpuni ne razlikuje puteve on je jedan od poštovanih prvaka (sadat). Kamo sreće
koji vode do Uzvišenog Allaha od onih koji ne dovode da nije izabrao to ružno ime, čija je ogavnost očita!
do Njega, jer on sâm nije stigao do blizine Uzvišenog Musliman treba bježati od takvih imena više nego što
Allaha. On, također, ne razlikuje različite sposobnosti bježi od razjarenog lava i treba ih potpuno prezreti, jer su
učenika (murida). Pa kada nije sposoban uočiti različite takva imena prezrena kod Uzvišenog Allaha i Njegovog
sposobnosti i nije sposoban razlikovati puteve džezbe Poslanika, alejhi’s-salatu ve’s-selam.
(srčano privlačenje murida od strane Uzvišenog Hakka) Muslimanima je naređeno da kafire tretiraju neprija-
od puteva suluka (muridova zaokupljenost duhovnim teljima i da prema njima budu oštri, pa je distanciranje
vježbama čišćenja nefsa), on će tako murida koji ima od njihovih imena obaveza.
sposobnost slijeđenja puta džezbe a nema sposobnost A ono što su izrekli pojedini šejhovi, dok su bili savla-
slijeđenja puta suluka „voditi“ putem suluka i tako ga dani sukrom (duhovnim pijanstvom) kao što je hvaljenje
odvesti u zabludu, kao što je i sam zabludio. kufra – poticanje na vezivanje kršćanskog konopčića i
tome slično, to nije vezano za stvarno nego preneseno
A kada šejh kamili mukemmil (vodič koga je Allah
značenje.
učinio potpunim i dao mu sposobnost da druge upotpu-
Govor duhovno opijenih se ne uzima po vanjskom
njava) želi odgojiti takvog učenika i voditi ga duhovnim
značenju (jer taj govor ima svoju prenešenu poruku).
putem, prvo mora odstraniti ono što je uradio nepotpuni
Oni imaju opravdanje zbog takvih nedozvoljenih stvari,
vodič i popraviti ono što je on upropastio, a potom će samo zbog toga što su savladani opijenošću. Mada,
baciti zdravo sjeme koje odgovara njegovoj sklonosti takvo što postojani prvaci ovog puta nikada ne govore.
na „zemlju“ njegove sposobnosti. Tek tada će izniknuti Oni koji oponašaju opijene nemaju nikakvog opravda-
zdravo bilje. „Zar ne vidiš kako Allah navodi primjer – nja u njihovom slijeđenju (jer sami nisu opijeni), ni po
lijepa riječ kao lijepo drvo: korijen mu je čvrsto u zemlji, njima a niti po šerijatu. Svaka stvar ima svoje podesno
a grane prema nebu; ono plod svoj daje u svako doba vrijeme. Ista stvar u drugom, nepodesnom vremenu je
koje Gospodar njegov odredi, a Allah ljudima navodi pokuđena.
primjere da bi pouku primili. A ružna riječ je kao ružno Prenesite mu moje insistiranje na promijeni tog ime-
drvo: iščupanom drvetu s površine zemlje nema op- na i na nadijevanju nekog hairli imena koje je u skladu
stanka.“ (Ibrahim, 24–26) s islamom. To hairli ime odgovara stanju muslimana,
njegovom govoru i pripadnosti islamu, vjeri s kojom je
Druženje (sohbet) sa šejhom koji je kamili mukemmil zadovoljan Uzvišeni Allah i Njegov Poslanik, alejhi’s-
je „crveno zlato“ (izuzetna vrijednost). Njegov pogled salatu ve’s-selam.
(nazar) je lijek, kao i njegove riječi.
Potvore se izbjegavaju tako što ih se čuvamo. Riječi:
Neka i nas i vas Uzvišeni Allah učvrsti na stazi mu- „Čuvajte se mjesta potvore!“, su riječi onog koji istinu
hammedanskog šerijata! I neka je na njenog posjedni- kazuje (Muhammeda, a.s.), na kojima nema nikakve
ka najvrijedniji salat, selam i pozdrav. Jer, u slijeđenju „prašine“. A Uzvišeni kaže: „Uistinu je rob-vjernik bolji
njegovog šerijata je istina, spas i sreća! Svoje pismo od mnogobošca.“ (el-Bekare, 221)

završavam sa: neka Allah dodijeli Svoje salavate, se- Neka je selam na onoga koji slijedi Uputu!
lame, tehijjete i berekete na Sejjidi’l-murselina (prvaka (Imami Rabbani Ahmed Faruki Serhendi, k.s.: Mek-
svih poslanika). tubat, tom I, 23. pismo)

31
GOVOR STANJA

Da želiš Prijatelji
njima
Bilježi se od hazreti Alije da je, tumačeći ajet – „Tog Dana će oni koji su
jedni drugima bili prijatelji postati neprijatelji, samo to neće biti oni koji
su se Allaha bojali i grijeha klonuli.“ (ez-Zuhruf, 67) rekao: „Dvojica vjer-
Selman el-Farisi, r.a., je rekao: nika prijatelja, i dvojica nevjernika prijatelja. Jedan od dvojice vjernika
„Pošto je Uzvišeni Allah stvo- će umrijeti i bit će obradovan džennetom. Tada će se prisjetiti svog
rio Adema, a.s., rekao mu je: prijatelja, pa će reći: ‘Allahu moj, moj prijatelj, taj i taj, preporučivao mi
‘Ademe, jedno pripada Meni, je da Ti robujem, da se pokoravam Tvom Poslaniku, a.s., preporučivao
jedno pripada tebi, jedno je mi je dobro, a odvraćao me od hrđavog, rekao mi je da ću se sresti
između Mene i tebe, a jedno s Tobom. Allahu moj, ne dozvoli da on, poslije mene, zaluta. Obraduj
je između tebe i Mojih robova. ga i pokaži mu ono što si meni pokazao, budi zadovoljan njime kao
Ono što pripada Meni jeste što si zadovoljan sa mnom.’ Onda će umrijeti i drugi vjernik, pa će se
da Mi robuješ ne pripisujući sastati njihove duše i bit će rečeno: ‘Neka svaki kaže o onom drugom
mi sudruga, ono što pripada što ima.’ I jedan i drugi će kazati za svoga prijatelja: ‘Divan li je to brat,
tebi jeste da te nagradim za prijatelj i drug!’ Kada umre jedan od dvojice nevjernika, reći će mu se
tvoja djela i da ti oprostim,
da će u džehennem. On će se, tada, sjetiti svog prijatelja i reći: ‘Allahu
pa Ja sam Oprostivi i Milosti-
moj, moj prijatelj mi je preporučivao da Ti griješim i da budem nepo-
vi. Ono što je između Mene i
slušan Tvom Poslaniku, a.s. Preporučivao mi je hrđavo, a odvraćao od
tebe – pa od tebe je traženje
dobrog. Govorio mi je da se neću sresti s Tobom. Allahu moj, nemoj
i dova, a od Mene je odziv i
ga uputiti na pravi put, poslije mene, prije nego mu daš da iskusi ono
darivanje. Ono što je između
što sam ja iskusio i rasrdiš se na njega kao što si na mene.’ Onda će
tebe i Mojih robova je da želiš
umrijeti i drugi. Sastavit će ih se dušama, pa će im se reći: ‘Recite šta
njima ono što želiš sebi!“
imate jedan o drugom.’ I jedan i drugi će reći: ‘Grozan li je to brat i
(el-Bejheki: Šuabu’l-Iman, grozan li je prijatelj!’“
1112–1113)
(el-Bejheki: Šuabu’l-Iman, 9443)

Pouči me Hadis
Muhammed ibn Hamid je Ebu Poslanik, a.s., je rekao:
Bekra el-Verraka zamolio: „Pouči „Svaki musliman koji Allahu uputi dovu, a
me onome što će me približiti lju-
u kojoj nema grijeha niti presjecanja rodbin-
dima!“ Pa je rekao: „Ono što će
skih veza, Allah će mu dati jednu od tri stva-
te približiti Allahu je da od Njega
ri: ili će mu uslišati molbu, ili će mu, poput
tražiš, a ono što će te približiti lju-
toga, otklonuti neko zlo, ili će mu, poput
dima je da od njih ne tražiš.“
toga, odgoditi nagradu za sudnji dan.“
(el-Bejheki: Šuabu’l-Iman, 1098)

32
Pomozi nevoljniku
Ishak ibn Ubbad el-Basri je ispričao: „Jedne noći sam usnio glasnika koji mi se obratio: ‘Pomozi nevolj-
niku!’ Pa sam se probudio i rekao (ukućanima): ‘Pogledajte da li neko od naših komšija ima nekakvu
potrebu.’ Oni su (nakon provjere) rekli: ‘Ne znamo za takvog.’ Ponovo sam zaspao. Međutim, opet sam
čuo istog glasnika: ‘Spavaš, a nisi pomogao nevoljniku?!’ Potom sam ustao i rekao slugi da mi osedla
mazgu. Sa sobom sam uzeo tri stotine dirhema. Uzjahao sam mazgu i pustio uzde. Mazga je došla
pred mesdžid ispred kojeg su se klanjale dženaze i zastala. Primjetio sam da unutra neko klanja. Kada
me je primjetio, povukao se. Približio sam mu se i rekao: ‘Allahov robe, šta te izvelo u ovo vrijeme na
ovo mjesto?’ Rekao je: ‘Ja sam prodavač palmova lišća. Imao sam glavnicu od stotinu dirhema, ali je
otišla iz mojih ruku, a zadužio sam se sa dvije stotine.’ Izvadio sam dirheme i rekao mu: ‘Uzmi ovih tri
stotine dirhema.’ Kad ih je uzeo, upitao sam ga: ‘Poznaješ li me?’ ‘Ne.’, odgovorio je. Rekoh: ‘Ja sam
Ishak ibn Ubbad, pa ako te pogodi kakva nedaća, dođi mi! Moja kuća se nalazi na tom i tom mjestu.’
Na to mi je rekao: ‘Allah ti se smilovao, kada me pogodi nedaća usmjerim se Onome Koji te je izveo u
ovo vrijeme, pa te doveo do mene!’“
(el-Bejheki: Šuabu’l-Iman, 1091)

Strah i nada Poznati glas


Muavije ibn Kurre je ispričao da je bio prisutan dok Selman el-Farisi, r.a., je rekao: „Kada čovjek upuću-
su dvojica tabiina razgovarala, pa je jedan od njih je dove Allahu dok je u blagostanju, ako ga zadesi
rekao: „Nadam se (Allahovoj milosti) i strahujem (od nevolja i dovu uputi, meleki kažu: ‘Poznati glas od
slabašnog čovjeka. Činio je dove dok je u blagosta-
Njegove kazne)!“ Pa mu je sabesjednik na to rekao:
nju bio!’ Pa se zauzmu za njega. A kada čovjek, koji
„Onaj ko se nečemu nada, to i traži, a onaj ko se ne-
ne upućuje dove dok je u blagostanju, uputi dovu u
čega boji, od toga i bježi. Nije dovoljno da se čovjek nevolji, meleki kažu: ‘Nepoznati glas od slabašnog
nada nečemu, a da isto ne traži, niti je dovoljno da čovjeka. Nije upućivao dove dok je u blagostanju
se čovjek nečega boji, a da od istog ne bježi!“ bio.’ Pa se ne zauzmu za njega.“
(el-Bejheki: Šuabu’l-Iman, 1030) (el-Bejheki: Šuabu’l-Iman, 1140)

Lijepa naknada
Ibn Abbas, r.a., je rekao: „Neće proći nijedna godina a da ljudi u njoj neće umrtviti jedan sunnet, a oži-
viti jednu novotariju, sve dok sunneti ne isčeznu, a ostanu novotarije. I neće ostati niko ko će raditi po
sunnetu, a negirati i osuđivati novotariju, osim onaj kome je Allah učinio da bude ravnodušan prema bi-
jesu ljudi. Oni će se ljutiti njegovom opiranju njihovoj želji i odvraćat će ih od onoga na što su se navikli.
Onaj ko bude takav, njemu će Allah dati lijepu naknadu za to. Poslanik, a.s., kaže: ‘Ništa nećeš ostaviti
(u ime Allaha) a da ti Allah neće to zamijeniti i nadoknaditi boljim od toga.’ I još je Poslanik, a.s., rekao:
‘U ovom ummetu će stalno biti grupa ljudi koji će se boriti za Allahovu vjeru i njima neće nauditi poniža-
vanje i ismijavanje onih koji to rade, niti neprijateljstvo onih koji prema njima neprijateljstvo osjećaju.’“
(Muhammed ibn Ahmed el-Kurtubi: Et-Tezkire)

33
FOTO: Erol ZUBČEVIĆ

Erol Zubčević | ISLAMSKA UMJETNOST

Turska
džamija
Odlike turske postojati psihološka spremnost za
prihvatanje ove forme. Kao što je
džamije slučaj i sa džamijama ostalih etnič-
Nakon osvajanja Anadolije kih grupa, pretača turske džamije je
463/1071. hipostilni tip džamije, privatna kuća, u ovom slučaju jutra,
kako onaj sa masivnim potpornim stari kupolasti šator.
stubovima za krovnu konstrukciju, Nakon osmanskog osvajanja Ko-
tako i onaj sa tankim drvenim stu- statinopolisa (Istanbul) 857/1453.
bovima, je bio široko rasprostranjen. godine kupola dobija znatno na važ-
Dvije varijante bile su tipično turske: nosti. Podstrek ovome bila je velika
prva džamija sa jednom kupolom, carska crkva Sveta Sofija. Kao što
građena na kvadratnoj osnovi i je bio običaj, odmah nakon pobjede
druga džamija građena prema mo- ona je pretvorena u džamiju Aja Sofi-
delu hrišćanske crkve sa uzdužno ju i snadbjevena je mihrabom i mina-
postavljenom srednjom lađom i sa retima. Njena grandioznost, kupola
bočnim lađama. Upadljiva upotreba koja se diže nebu pod oblake i dvije
kupole, kako ispred mihraba, tako polukupole, kao i ljepota svih njenih
i na drugim mjestima, zajednička dijelova zadivile su osvajače. Sa-
je svim ovim džamijama. Ponekad vremenik i pisac Tursun-beg bilježi:
može da se javi jedna kupola velikih Ako žudiš za džennetom, oh, sufijo, omogućavao. U ovakvoj džamiji svi
dimenzija ili, umjesto toga, niz ku- Ljepšeg dženneta nema od Aja So- vjernici su mogli da budu okrenuti
pola u jednom redu. U VII/XIII vijeku fije. prema mihrabu, koji je kao i minber
dvorišta izvjesnog broja medresa
A zatim objašnjava: bio srazmjerno velik.
bila su natkrivena velikim kupolama
koje su postavljene u sredini zdanja. Kakve li kupole! Može se takmi- Razvoj turske carske džamije od
Kasnije, u osmansko doba u VIII/ XIV čiti sa devet nebeskih sfera. Najbolji 907/1501. do 983/1575. predstavlja
vijeku nastaje tip džamija građenih majstor je pokazao na ovom djelu samo varijaciju na temu moći. Cilj je
po šemi medresa koje su se razvile svo znanje graditeljstva. Polukupole, sagraditi džamiju istu, ako ne i veću
i u Bursi u prvoj polovini sljedećeg koje nadvisuju jedna drugu, uglovi od Aja Sofije, čiji je prečnik 30,49
vijeka. Kupola natkriva kvadratno oštri i tupi, svodovi bez premca i metara i povezati bočne dijelove pod
područje, a još jedna kupola vanj- bogati ornamenti! manjim kupolama i polukupolama
sko četvrtasto dvorište. Prostranost ove džamije ne samo sa središnjim prostorom u džamiji.
Prvi podstrek za upotrebu kupole da je omogućavala okupljanje veli- Nastojalo se, ako je bilo moguće,
dolazi, naročito u tehničkom smislu, kog broja vjernika (džamije u Kor- da se umjesto vizantiskog tipa, kod
iz vizantijske arhitekture. Međutim, dobi i Samari su to već postigle), kojeg je naglasak na dužini, načini
u okviru turske tradicije morala je već je i enterijer bez stubova to zgrada tradicionalno muslimanska

34
po širini i da cijela građevina bude ističe. Ovoj masi se suprostavljaju i velikih trouglova koji se naslanjaju
skladno zdanje nad kojim dominira vješto postižu ravnotežu tanki i šiljati na krajnje tačke. Zbog ovih i drugih
visoka centralna kupola. Graditelj minareti, koji poput strijela streme ka varijacija je turska arhitektura bila
Sinan (preselio na Ahiret 996/1588. nebu. Osmanske džamije u Konji, pravi izvor iznenađenja i uživanja.
godine) pokušao je da ovo ostvari Damasku i Kairu dominiraju nebom Dok je iranska džamija imala dvo-
u velikim, ali još ne sasvim uspjelim ovih gradova, a ne zgrade koje su jaku namjenu, kao mesdžid i me-
džamijama Šehzade i Sulejmaniji iz građene po lokalnoj tradiciji, ma ko- dresa (ponekad i kao prenoćište za
955/1548. i 963/1556. da bi se ko- liko da su raskošne i lijepe. musafire), srednjovjekovne medrese
načno proslavio sa džamijom Selima Pri konstruisanju kupole turski u Siriji i Anadoliji imale su još dvije
II u Jedrenu (977–83/1569–75. godi- graditelji su se ugledali na vizanti- namjene. Služile su kao mjesta za
ne). Ova otomanska zdanja od sivog ske modele. Zazirući od iranskog podučavanje kao i mjesto gdje su se
kamena bez ukrasa upadaju u oči potpornog luka, oni se opredjeljuju nalazili kaburovi osnivača i njihovih
svojom masivnošću i kompleksno- za savinasti trouglasti potporni polu- porodica. Džamija Murata I Huda-
šću pojedinih djelova. Kupole, po- luk. Karakteristično je da ovaj način vendigara u Izniku izgrađena je sa
lukupole i potporni stubovi okružuju gradnje nisu slijedili Selđuci. Oni su trojakom funkcijom, kao mesdžid,
centralnu kupolu koja se suvereno ovaj dio konstrukcije razbijali na niz medresa i prenočište ili isposnička

35
ćelija (zavija). Kao odgovor na ovo još neorganizovan, kompleks nasta- ret), javno kupatilo (hamam), akva-
javlja se zajednički objekat kulije ili je u Bursi 802/1399. pod Bajazitom dukt i sultanovu palatu. U blizini je
kompleks zajedničkih zgrada, čiji I. Prostor između zidova obuhvatao bila bolnica, tekija i karavan-saraj.
primjeri datiraju od ranog VII/XIV do je dvije kapije i džamiju, medresu, Ova cjelina je predstavljala društve-
XII/XVIII vijeka. Veoma velik, mada fontanu, kuhinju za siromašne (ima- ni šablon koji su sljedile sve velike

36
džamije u Istanbulu i Bursi. Od vre- Njen klasični tlocrt nadahnut je Kako je podignuta na platformi
mena Mehmeda II Fatiha kulije je si- Aja Sofijom, ali je Sinan isplanirao na rubu grada, svojim okvirom ver-
metrično organizovana. Osvajačeva građavinu tako da je postavljanjem tikalnih linija četiri minareta domini-
džamija zauzimala je centar velikog savršenog kruga na savršeni kva- ra krajolikom. Minareti su visoki oko
trga a sa dvije strane nalazile su se drat dobio ozbiljno geometrisko re- devedeset metara a široki samo čr-
po četri medrese. mek-djelo u kojem ukrasi igraju se- tiri metra. Samo su carske džamije
kundarnu ulogu. Sve je podređeno smjele imati više minareta. Džamija
Selimija – pravo velikom enterijeru, koji je natkriven
je posebna jer je imala veću kupolu
remek-djelo kupolama, i smislu za uređeni pro-
stor koji on odaje. Za razliku od Aja
od Aja Sofije i iznutra izgleda kao da
Selimija se gradila od 1569. do lebdi nepoduprta. Sinan je u Selimiji
Sofije, ispred džamjie se nalazi ha-
1579. godine. Najveće je dijelo naj- usavršio ideje i sredstva isprobane
rem sa stubovima, a sama džamija
poznatijeg osmanskog arhitekta i u starijim građevinama i postigao
je u žarištu grupe građevina u koju
graditelja Mimara Sinana. spadaju kaburovi, medresa, bolnica, otomanski ideal – postavljanje sa-
Džamija koja je podignuta za Su- kuhinja za siromašne i hamami. Ovaj vršenog kruga iznad savršenog
lejmanovog sina Selima II, u prje- arhitektonski kompleks bio je novost kvadrata. Prozori sa svakog sprata
stolnici pokrajine Edirine, završena za islamski svjet i njegova harmo- osvjetljavaju unutrašnje zidove od
je kada je Sinan zašao već u osam- ničnost bila je izvanredno obilježje kamena boje krema i dekoracije sjaj-
desete godine. turskog graditeljstva. nih tepiha.

37
Mehmed Ćeman | OSMANSKO CARSTVO

Sultan
Fatih
U
prethodnom broju našeg Ovo ime je turska varijanta imena
časopisa pisali smo o Muhammed. On će postati najveći
okolnostima pod kojima Osmanov potomak i jedan od najza-
je sultan Mehmed Fatih stupio na služnijih muslimana u historiji. Cijeli
prijestolje. Da bi se, barem približno, svijet će upoznati sultan Mehmeda
shvatila veličina njegovog djela, ne- II, poznatijeg kao el-Fatih – Osvajač.
ophodno je vratiti se u dane njego- Osmanlije su izgradili sopstvena
vog djetinjstva i sagledati okolnosti pravila u vezi sa svojim dvorom. Za
pod kojima je ovaj veliki musliman razliku od Bizantijaca, sultana je
odgajan i obrazovan. Nakon toga, mogao naslijediti isključivo njegov
preći ćemo na razjašnjavanja okol- sin. Ako je bilo više sinova, vladaju-
nosti pod kojima je sultan Fatih ći sultan je pažljivo birao ko će ga
ostvario jednu od najvećih pobjeda naslijediti. Svaka sentimentalnost
islama – zauzimanje Istanbula. je bila potpuno isključena. Izbor je
bio uslovljen isključivo brigom za
Sultan Fatihovo sudbinu države. Prinčevi su brižlji-
rođenje vo posmatrani i proučavani, kon-
sultovana je najbolja ulema i ostali
Čovjek koji je predodređen da za- dokazani domoljubi. Strah od poli-
uzme Istanbul rođen je 1432. godi- tičkih intriga i građanskog rata bio
ne, deset godina nakon Muratovog je uvijek prisutan. Nije bila nikakva
opsjedanja grada. Prema osman- rijetkost da na čelo države dođe
lijskim predajama, ta godina je bila princ čija je majka bila žena sasvim
puna raznih pozitivnih nagovještaja. nepoznatog porijekla, zarobljena u
Domaće životinje su davale mnogo nekom od ratnih pohoda. Nakon što
blizanaca, voćke su neobično obi- bi prešla na islam, sultan bi oženio
lato rodile, kometa dugog repa se takvu djevojku i ona bi, prema isla-
pojavila na podnevnom nebu iznad mu, postala potpuno ravnopravna
Istanbula. drugim ženama koje su oduvijek bile ra. U krajnjoj liniji, čak i da je njegova
U noći 29. marta, u carskoj pala- muslimanke. majka zaista bila po rođenju kršćan-
ti u Jedrenu, sultan Murat II je učio Iz ove činjenice skoro svi zapadni ka, ta činjenica nimalo ne umanjuje
Kur’an i očekivao novosti o porodu orijentalisti su na jedvite jade izgra- njegovu vrijednost. Osmanlije nika-
svoje žene. Kad je stigao do sure dili tezu da je majka sultana Fatiha da nisu bili opterećeni nečijim porije-
Muhammed, došao je sluga i donio možda bila kršćanka. Osmanlijski klom. U suprotnom, Mehmed-paša
radosnu vijest o rođenju sina. Novo- historičari su potpuno saglasni da Sokolović, porijeklom Srbin, nikada
rođenče je dobilo ime Mehmed, a se njgova majka zvala Hüma-Hatun i ne bi mogao biti ni pisar u najmanjoj
tako se zvao i otac sultana Murata. da je bila kći Ibrahim-bega Isfendija- varoši, a kamoli veliki vezir.

38
skog dvora i zadobio odgoj i znanja jezika: arapski, perzijski, grčki, srp-
o vjeri. Mladi Mehmed je čak i u to ski i italijanski. Osim molla Ahmeda,
doba pokazivao znake snažne volje učitelji sultana Fatiha su bili i molla
i čvrstine, na taj način što je odbi- Yegan, molla Ayas i drugi.
jao učiti i pokoravati se disciplini, Kako god je vođeno računa o na-
smatrajući da jedan princ ne mora obrazbi mladih prinčeva, ništa ma-
slušati naređenja učitelja. Ipak, i za nje napora nije ulagano u njihov du-
najljući čelik se nađe odgovarajući hovni odgoj. Stav Osmanlija je bio
kovač. Kovač sultana Fatiha je bio da sama nauka, bez odgoja, malo
molla Ahmed Gurani. Bio je jedan koristi, a često i šteti. Duhovni od-
od naboljih učenjaka tog vremena, gajatelj sultana Fatiha bio je šejh Ak
pa ga je sultan Murat II pozvao da Šemseddin, učenik čuvenog šejha
preuzme ulogu učitelja mladog prin- Bajrama Velija. Okićen velikim zna-
ca. Bio je porijeklom Kurd, poznat njem i prefinjenim odgojem, mladi
po učenosti i strogosti. Molla Ahmed princ je u četrnaestoj godini života
se odazvao i doputovao u Manisu, vodio rasprave o suptilim temama
gdje su već po tradiciji odgajani iz islamskih znanosti sa najboljom
mladi prinčevi. ulemom tog vremena.
Sultan Murat je poslao pismo
molla Guraniju u kojem mu skreće Frustriranost
pažnju da nimalo ne štedi mladog
princa, koji je, kao i većina prinčeva,
kršćana
bio razmažen. Mehmed je ponovo Novi sultan je imao svega de-
pokušao sa isprobanim receptom vetnaest godina. Još tada su se na
i odbijao izvršavati zadatke koje je njemu jasno razaznavali znakovi
dobivao od molla Ahmeda, očeku- nesvakidašnje ljudske izvrsnosti.
jući da se prema njemu odnosi kao Njegova natprosječna inteligencija,
prema princu. Međutim, učeni mo- široko obrazovanje, iznimna pobož-
lla je postupio po uputstvima sultan nost, čvrstina karaktera, ozbiljnost
Murata, pa je tako jednom prilikom i odlučnost ulijevali su poštovanje
išibao mladog princa. Mehmed se svakom ko bi s njim razmijenio sve-
požalio ocu na postupak strogog ga nekoliko rečenica. Zaogrnemo
molle, ali podrške nije bilo. Tako je li sve te osobine plaštom stoljetnih
uvidio da nema druge nego ostati u iskustava, ukupnim ugledom i po-
medresi i vrijedno učiti. Osmanlijske stignućima njegovih djedova, tad
predaje govore da sultan Fatih, koji nimalo ne začuđuje činjenica da je
je u hadisu Allahova Poslanika, a.s., tako mlada osoba ostvarila neviđeni
nazvan „divnim“, od tada više nika- uspjeh – osvojenje Istanbula.
Djetinjstvo i odgoj da nije propustio rani sabah. Uprkos njegovim neospornim
Mladi princ Mehmed je imao sta- Pod budnom pažnjom molla kvalitetima, u bizantijskoj i zapad-
rijeg brata Ahmeda koji nije izabran Ahmeda, Mehmedova prirodna in- njačkoj literaturi otkrit ćemo orkestri-
za prijestolonasljednika. Izbor je pao teligencija je izbrušena do visokog rane napade i sistematsko ocrnjiva-
na Mehmeda. Još u doba ranog dje- sjaja. Mladi princ se okitio visokim nje njegove ličnosti. Kad mu se već
tinjstva Mehmed je upućen u jednu znanjima o islamu, historiji, geogra- ne može osporiti genijalnost, onda
od medresa u provinciji, kako bi fiji, inžinjerstvu, pjesništvu, književ- mu se mogu pripisati neljudske oso-
očvrsnuo daleko od udobnosti car- nosti. Također je naučio i nekoliko bine i tako obezvrijediti njegova po-

39
stignuća. Istraživati ličnost sultana krstaške ratove pod slabom ma- 1445., kad je imao svega trinaest
Fatiha, oslanjajući se na bizantijske skom zaštitnika kršćanstva. Više od godina, dok je sultan Murat još uvi-
hroničare, isto je što i povjeriti glad- tri stoljeća kontinuirano je odašiljala jek bio na vlasti, mladi Mehmed je
nim vukovima jagnje na čuvanje. Bi- svoj najgori ološ, pljačkala i ubijala sa dvojicom odanih paša isplanirao
zantijci su višestoljetni mrzitelji isla- muslimane i svoju „braću“ pravo- zauzimanje grada. Kada je Halil-pa-
ma. Briljantni muslimanski general slavce. Kada su svi napori propali ša saznao za te planove, odmah ih
Halid ibn Velid im je početkom VII i kada je shvatila svu svoju nemoć, je odbacio pobojavši se reakcije za-
stoljeća preoteo cijelu Siriju koja je mirno je posmatrala kako muslima- padnog kršćanstva. Halil-paša se,
tada smatrana „džennetom na ze- ni, kao sazrelu voćku, ubiru Istanbul. kao pripadnik stare plemićke poro-
mlji“. Bizantijski car pokreće čitavu dice, pobojao za svoju sudbinu, jer
Kada je riječ o karakteru sultana
imperijalnu armiju od 150.000 vojni- je mladi Mehmed bez predrasuda
Fatiha, ne možemo se u potpuno-
ka i pokušava protjerati muslimane. za svoje najbliže saradnike uzimao
sti osloniti ni na osmanlijske izvore.
Suprotstavlja mu se Halid ibn Velid, bivše kršćane koji su primili islam.
Sasvim prirodno, Osmanlije su svog
Allahova Sablja, i sa svega 40.000 Prema nekim vjerovanjima, iskoristio
ponajboljeg sina predstavili u najbo-
vojnika, na rijeci Jermuk, 636. go- je snažne porodične veze i iscenirao
ljem svjetlu. Jedino nam preostaje
dine, potpuno uništava bizantijsku pobunu janjičara koji se, naime, nisu
proučavanje ukupnog djela sultana
armadu. Nikada više Bizantijac nije slagali sa politikom princa Mehme-
Fatiha i formiranje vlastite slike o
kročio u Siriju. Slijede dalja musli- da. Sultan Murat je ubrzo sredio
njemu. U narednim brojevima našeg
manska osvajanja na kopnu i moru nemire i poslao Mehmeda u Ma-
časopisa vidjet ćemo svu njegovu
sve dok nisu opsjeli Istanbul. Iako nisu. Tursun-beg bilježi da je mladi
veličinu sazdanu od nesvakidašnje
bezuspješna, dva uzastopna op- Mehmed to nerado učinio. Iako se
pobožnosti, genijalnosti, organiza-
sjedanja su zadala strašne muke povukao u Manisu, i dalje se sma-
cijskih sposobnosti i dalekovidosti.
Bizantijcima. Zatim dolaze Seldžu- trao jedinim legalnim sultanom, dok
je Murat bio samo njegov opunomo-
ci i osvajaju Anadoliju, poražavaju
imperijalnu armiju kod Mancikerta,
Osvajač planira ćeni zastupnik.
a bizantijski imperator je prisiljen osvajanje
kleknuti pred muslimanskog vojsko- Još od ranog djetinjstva sultan Diplomatske
vođu Alp Arslana i moliti za milost. Fatih se počeo baviti pripremama akcije
Nikada više Bizantijac nije kročio u za osvajanje Istanbula. Veliki vezir
Smrt sultana Murata je na za-
Anadoliju. A onda dolaze Osmanlije njegovog oca Čandarli Halil-paša
padu primljena sa olakašanjem. U
koji im uzimaju skoro cijelu teritori- nije bio sklon toj ideji. Želio je mir
Mletačkoj republici, Rimu, Ðenovi
ju i bacaju ih u potpuno okruženje. sa Bizantijcima. Halil-paša je bio iz-
i Parizu su vjerovali da je sultan
Konačno, sultan Fatih im preotima danak ugledne porodice Čandarli,
Mehmed mlad, neiskusan i ukupno
Istanbul i posljednje teritorije čime koja je već nekoliko generacija za-
nedorastao svom položaju. Pomi-
Bizantija kao država prestaje posto- redom davala visoke funkcionere
slili su da će uskoro doći vrijeme za
jati. Nikada više Bizantijac nije kro- Osmanskoj državi. Oslonivši se na
potiskivanje Osmanlija s Balkana.
čio u Istanbul. Kako je onda moguće visoko porijeklo i snažan politički
Nezreo sultan na čelu osmanlijske
očekivati da će bizantijski pisci reći utjecaj, usuđivao se otvoreno proti-
države će im znatno olakšati ovaj
išta pozitivno o čovjeku koji na naj- viti mladom sultanu. Šihabettin-pa- zadatak. U to vrijeme Sfrancez, iza-
bolji način predstavlja sve ono što ša i Zaganos-paša, dvojica visokih slanik posljednjeg bizantijskog cara
oni neizmjerno mrze?! funkcionera, podržavali su mladog Konstantina Paleologa, je bio u po-
Evropa je opet posebna priča. Mehmeda u njegovoj zamisli osva- sjeti kod gruzijskog i trapezuntskog
Stoljećima se valjala u blatu sop- janja Istanbula. vladara, pokušavajući ih nagovoriti
stvenog primitivizma i neprosvije- Mehmed je čitao djela u kojima da neki od njih uda svoju kćer za
ćenosti. A onda je ugledala izvrsnu se opisuje život Aleksandra Make- Konstantina. Tako bi Bizantija obez-
priliku za pljačku i pokrenula „svete“ donskog i Julija Cezara. Godine bijedila dobrog saveznika i omastila

40
brk dobrim mirazom. U Gruziji mu
je objašnjeno da je kod njih običaj
Konstantinova
da mlada dobija miraz, pa se Sfran- nepromišljenost
cez razočarao i otišao u Trapezunt. Uskoro je uslijedio jedan događaj
Tamo je srdačno dočekan i obrado- koji će pokazivati Konstantinovu po-
van novostima o Muratovoj smrti i litičku nezrelost. Njegov izaslanik je
ustoličenju sultana Mehmeda: „Do- došao kod Čandarli Halil-paše, koji
bro došli gospodine. Imamo dobre je tada sa sultanom boravio u Bursi,
vijesti za vas. Murat je umro, a mladi sa zahtjevom da se poveća svota
Mehmed je sada Sultan.“ Sfrancez za izdržavanje princa Orhana. Bila
je bio dobar poznavalac prilika pa je je to klasična ucjena. Halil-paša se
uzvratio: „Vaša visosti, bojim se da snažno protivio pohodu na Istanbul.
ta vijest nije razlog za radost. Na- Bio je sklon miru sa kršćanima, a
protiv, vijest je vrlo žalosna.“
oni sada dolaze sa ucjenom i tako
Vraćajući se u Istanbul, Sfrancez mu otežavaju položaj. Stari vezir je
je posjetio novog sultana, čestitao digao galamu na Konstantinovog
mu i zatražio uvjerenje da neće na- izaslanika: „Vi glupi Grci, dosta mi
padati Bizantiju. Bio je više nego je vaše neiskrenosti i okolišenja.
iznenađen sultanovom ljubaznošću. Prethodni sultan vam je bio trpeljiv
Uvjeravao ga je da je voljan živje- i savjestan prijatelj. Sadašnji sultan
ti u miru sa Bizantijom. Kao dokaz ne misli tako. Ako se Konstantin
tome, odrekao se prihoda iz grčkih izvuče bez kazne, zbog ovog be-
gradova u Strumi u korist princa Or- zočnog i nepromišljenog zahtjeva,
hana. Princ Orhan je bio potomak to će biti samo zato što Bog i dalje
Sulejmana – jednog od sinova sulta-
prelazi preko vaših podmuklih i ku-
na Bajazita. Bio je u nekoj vrsti poli-
kavičkih planova. Vi ste najobični-
tičkog zarobljeništva kod Bizantijaca
je budale ako mislite da ćemo se
koji su njime često prijetili sultanu
uplašiti zbog vaših fantazija, i to
Muratu II, a sada i Mehmedu. Oni bi
baš sada, kada se tinta na nedav-
mogli pustiti Orhana iz zarobljeniš-
nom sporazumu nije ni osušila. Mi
tva, koji bi onda mogao potegnuti
nismo djeca bez snage i razuma.
svoje navodno pravo na prijestolje
Ako mislite da nešto možete učiniti
i tako izazvati građanski rat. Sultan
— samo izvolite. Proglasite Orhana
Mehmed je tada odredio visoku
sumu za izdržavanje zarobljenog za sultana u Trakiji. Dovedite Mađa-
princa. re preko Dunava. Pokušajte vratiti
gradove koje ste već odavno izgu-
Brzim diplomatskim akcijama
bili. Ali jedno znajte: nećemo vam
sultan Mehmed je sklopio primirje
dozvoliti da bilo šta od toga učinite.
sa Mađarskom i Mletačkom republi-
Na kraju ćete izgubiti i to malo što
kom, a umirio je i srpskog despota
vam je ostalo.”
Ðurađa Brankovića. Time je obez-
bijedio njihovo nemiješanje u bu- Sultan Mehmed je primio ovaj za-
dućem sukobu s Bizantijom. Zatim htjev sa hladnom ozbiljnošću. Otpu-
je izvršio reorganizaciju janjičarskih stio je Konstantinovog izaslanika uz
trupa i na vodeća mjesta postavio obećanje da će to razmotriti kad se
ljude koji su mu bili beskrajno odani. vrati u Jedren.

41
Dr. Dželal Ibraković | ČOVJEK I EKOLOGIJA SVJETOVA (VIII)

Poslanička
misija kao jedina
autentična
historija ljudi

J
asno je da prvi trenutak opće opasnosti za planetu jedan grad koji se nama čini tako ogroman, i vječan, uz
Zemlju može dovesti do brzog objedinjavanja čo- to. Mogu li ti, u suštini, muzejski eksponati išta uraditi,
vječanstva. Naravno, ta opasnost treba da bude išta stvoriti, ikome promijeniti njegovu situaciju, donijeti
kosmičke naravi, mada svoje izvorište može imati i na mu čudo, a čudo svi očekuju na svim stranama svijeta?
samoj Planeti koja je i pod zemljom i vodom nakrcana U obrazovnim emisijama i u udžbenicima iz kojih djeca
mogućnostima da eksplodira za vrlo kratko vrijeme. U uče širom svijeta o dostignućima moderne nauke govori
pretpostavljenoj općoj opasnosti splasnuli bi vještački se o otkrićima koje je čovjek ostvario u eri tehničke (i teh-
baloni koji se prikazuju kao „veličine“ i „nezamjenjivi“ nološke) „revolucije“. Tako se kaže da su elektromagnet-
na ovoj planeti. Tada bi dominacije i jednih i drugih i ski talasi, koji su osnovica prenošenja i svjetlosti i zvuka,
trećih i inih bila stvar koja ne može promijeniti situaciju, tekovina čovječanstva u posljednjem stoljeću. Međutim,
jer od njih niko nije spreman niti moćan da sačini „niti od postanka svijeta ti zraci postoje (i šta još ne?), ali i
živu mušicu, a ako bi mu mušica uzela nešto, on to ne savršeni njihovi prijemnici – oči i uši i kod ljudi i životinja.
Pa, nije valjda da su elektromagnetski talasi, nuklearne
bi mogao vratiti“.
eksplozije na suncu, udaljenost Zemlje od Sunca i slično
Danas, kada bi se donijela odluka da se sruše svi po- ljudska tvorevina sa činom njihovog „pronalaženja“. To
stavljeni spomenici, idoli, ikone, slike svetaca i poglavara su samo fragmenti koji, uz sve ostalo, zahtijevaju odgo-
svih vrsta iz cijele ljudske historije, sigurno je da se ne vor na pitanje: Ko je to savršeno tako stvorio?, a ne: Koji
bi promijenio tok Nila, Misurija, Volge, niti bi se stvorila je naučnik to „pronašao“ i razumno objasnio? I odakle
neka nova životinjska vrsta ili zvijezde promijenile svoj naučniku razum i nadahnuće da to „pronađe“? Bez očiju
hod? Niti bi se za milimetar produbila ili smanjila voda u i ušiju (i razuma) ne bi ni on odmakao dalje od mraka.
okeanima ili se planine srušile. Da li je čovjek uspio da Nezahvalnost Onome Koji je to savršeno stvorio uvodi
išta promijeni od centralne scenografije izgleda Planete mrak unatoč „pronalascima“. Zar nije najveći broj „pro-
i ustrojstva svemira veličanstvenog? Čak će astronauti nalazaka“ iskorišten u dugoročne destruktivne ciljeve i
reći da se u nekoj određenoj, ne velikoj, visini ne vidi niti unaprijeđenje ubijanja na ovoj Planeti. Tako se i odlazak

42
u svemir povezuje s koncepcijom „rata zvijezda“. Zar da ima sliku Planete kao stvarnost. Razmjena informa-
čovjek u takvoj situaciji može očekivati stvarni napredak cija, internet i kompjuteri, još uvijek nisu postali svojina
i razvoj? I jedan i drugi izraz prati kvalitativno novi korak cijelog čovječanstva zbog ograničenih materijalnih i inte-
u skladu sa univerzalnim principima. Nažalost, čovjek lektualnih mogućnosti, ali imaju tu tendenciju nezaustav-
nije usaglasio harmoničan odnos sa najbližim okruže- ljivog širenja. Kada ta svijest dobije svoju „kritičnu masu“
njem – drugim čovjekom, biljnim i životinjskim svijetom onda će proces integracija biti nešto što je normalno i
te vazduhom, vodom i zemljištem kao blagodatima – a tada će biti suvisla rasprava o svim otvorenim pitanjima.
kamoli da može da spozna utjecaj svoje destruktivnosti i
Ta rasprava je danas opterećena sa brojnim predu-
oholosti u svemirskim razmjerama. A i on, pojedinačno,
bjeđenjima nastalim iz političkog razmimoilaženja koje
i čitava carstva i „civilizacije“ su samo praška sa ogra-
je opet ljudskog porijekla.
ničenim, izuzetno kratkim, trajanjem.

Gdje je Atlantida Život kao


i faraon gdje je? igra i zabava
Gdje su tragovi Atlantide, gradovi prije Velikog poto- Jedno od razmimoilaženja, koje se čini suštinskim, je
pa, gdje su države i narodi koji se još samo kroz maglo- odnos prema Bogu kao Stvoritelju svih svjetova. Upravo
vite legende pominju, a bili su od sadašnjeg čovjeka sa je tehnički napredak doprinio da se čovjek sve više osje-
mnogo većim mogućnostima? Ova jedna od prijelaznih ća gospodarem „prirode“ i da u tome vidi (samo) svoj
faza ka konačnom Nestanku sadašnjeg scenografskog doprinos. Istovremeno, svaki ozbiljan naučnik i čovjek
općeg uređenja (Kraj svijeta, Smak svijeta) treba biti prosječnih razumskih sposobnosti je itekako svjestan
jedna od odlučujućih, jer je prvi put u svojoj historiji čo- da je ljudski vijek – ma koliko ga medicina, način ishra-
vječanstvo, putem burnog razvoja elektronskih medija ne i viši standard života „produžavali“ – ograničen i da
i telekomunikacionih i informacijskih sistema, u situaciji nema nijednog živog bića koje nije smrtno. Ovo vrijedi

43
bez obzira na to o kome se radi – prosjaku sa ulice ili I pošto je čovjek nejako biće koje se teško može
vlasniku Mek-Donaldsa (koji je nedavno umro). Istovre- oduprijeti strastima, a i šejtanovim spletkama, koji mu
meno, svaki naučnik zna da je i planeta Zemlja i cijeli loše postupke njegove dobrim čini, pošto je čovjek sklon
svemir prolaznog karaktera. Dakle, čovjek ne poznaje zaboravu, oholosti, vlastodržačkih je ambicija, pohle-
nijednu kategoriju živog bića koja ima besmrtni karakter. pan, dunjaluk ga brzo okupira, Bog kao najveću svoju
Takva je situacija i sa civilizacijama, velikim carstvima, milost upućuje poslanike koji donose Uputu za korekciju
velikim idejama i filozofijskim sistemima, pokretima. To ponašanja. Bog Milostivi u svojoj savršenosti i dobroti
je ona konačnost koja je istina, u koju nema nikakve koju je sebi propisao: „On je sebi propisao da bude
sumnje, bez obzira koliko se trudili pojedinci da dokažu milostiv“ (al-An’am, 12), upravo spram čovjeka je od
„vječnost“ ovoga ili onoga. Zar nije do prije nekoliko samog početka davao Uputu, podsjećanje, znakove, i
godina zapad mislio da „crvena ateistička opasnost to za svako doba i u skladu sa napredovanjem čovje-
sa istoka“ ima dugotrajan karakter, a u socijalističkom čanstva. Napredovanje se u ovom smislu može shvatiti
lageru se govorilo da je samo komunizam „vječan“? samo kao napredovanje u komunikaciji po određenim
Pametnim ljudima trebalo bi biti jasno da kategorija historijskim dobima.
„vječno“ ni u kom slučaju ne pripada svijetu ljudi, ali ni
Jasno je i prema arheološkim istraživanjima, ostaci-
Zemlji i svemiru, jer će svaki ozbiljan naučnik reći da
su to prolazne kategorije, ma koliko (destina, stotina, ma starih civilizacija da je čovječanstvo imalo puteve
hiljada ili miliona) godina trajali. svog oblikovanog komunikacijskog napredovanja. Mno-
gi se teoretičari u svijetu bave propašću civilizacija koje
„Život na ovom svijetu je samo igra i zabava, a onaj
su do sada postojale u svijetu, a za mnoge od civilizacija
svijet je, zaista, bolji za sve one koji se Allaha boje.
nema ni pomena u tragovima, ali ima nagovještaja u
ZAŠTO SE NE OPAMETITE?“ (en-Nisa, 32)
legendama „naroda drevnih“. U samom startu se ove
Takav jedan stav je teško shvatljiv čovjeku koji je vrlo rasprave spotiču u traženju (logičnih) razloga propasti,
ozbiljno shvatio život i svoje vlastito mjesto na dunjaluku. nalazeći veoma često razloge u poređenju sa vlastitim
I ta ozbiljnost, uistinu, proistječe iz zaista ozbiljnog polo- iskustvom i saznanjima koja njihovo doba ima.
žaja koji mu je dat mnogo ranije sa „prologom na nebu“.
Pri tome se najčešće traže razlozi u ideološkoj sferi,
Naime, čovjek je preuzeo emanet da bude odgovorni
kao što su klasne razlike, odnosi među ljudima, dola-
halifa na Zemlji kao planeti. I Planeta je, upravo zbog te
zak novih tehnika i tehnologija, upotreba radne sna-
činjenice – ugovora, prilagođena od strane Stvoritelja
na potpuno savršen način upravo tom jednom nejakom ge, međunacionalni sukobi, svjetski ratovi, pa i vjerska
biću. Tom biću su se poklonili i meleci (anđeli), jer je razmimoilaženja. Čak nerijetko i teolozi, koji žele da se
čovjek naučen razumijevanju (suštini) imena svih stvari. bave analizom historijskih zbivanja, zanemaruju osnov-
Danas će svaki razuman čovjek, a o stručnjacima ne ni razlog koji je doprinio ubrzanju propasti određene
treba ni raspravljati, reći da je Zemlja prilagođena čovje- ljudske zajednice.
kovoj konstituciji. U skladu s tim je i „atmosfera“, sastav U principu je propasti prethodilo upozorenje od stra-
zemljišta i drugi svjetovi koji služe i kao ljudska hrana, ne odgovornih ljudi (ili odabranih pojedinaca) iz civiliza-
odjeća, obuća, izgradnja staništa. Nebo okićeno zvijez- cija tih doba o tome da se sva zahvalnost treba dugo-
dama privlači pažnju čovjeka i mami ga nedodirljivom vati Jednom i Jedinom Bogu, Stvoritelju ljudi i svemira
ljepotom. Sazdano u sedam nebesa, sa najbližim nama veličanstvenog, kao i svih vidljivih i nevidljivih svjetova.
vidljivim i golim okom, iskićeno je sazviježđima, a svaka To bi se moglo nazvati islamsko poslanstvo koje traje,
od tih zvjezda služi i kao orijentir ljudima i na kopnu i u kako već rekosmo, od prvog čovjekovog koraka na
moru, ali i zašto ne i u svemirskim istraživanjima: zemlji i njegovog izbacivanja iz dženneta zajedno sa
„O družine džîna i ljudi, ako možete da preko granica svojom družicom. I to poslanstvo je jedini istinski povije-
nebesa i Zemlje prodrete, prodirite, moći ćete prodrijeti sni kontinuitet u trajanju ljudskog roda koji znači istinske
jedino uz veliku moć.“ (er-Rahman, 33) prekretnice i usmjeravanje u pozitivnom smjeru.

44
Stara škola
Aida Begić-Zubčević

Nekada davno postojalo je pravilo da različita mjesta i Danas je poštovanja prema drugim ljudima sve ma-
prilike zahtjevaju adekvatnu odjeću. Tako, naprimjer, nije nje, a samim tim i poštovanja ljudi prema samima sebi.
bilo zgodno da u pozorište ideš u kupaćem kostimu, ili Kao što me vrijeđa da mi jedna državna službenica puše
da na izlet obučeš odijelo. Međutim, čini se da se kod dim cigarete u lice, tako me vrijeđa i taksista koji do
nas to pravilo izgubilo. daske pojačani turbo folk na radiju smatra lijepim doče-
Nedavno sam posjetila jednu važnu državnu institu- kom, a to su samo „male“ stvari koje u nizu dovode do
ciju i na vratima kancelarije dočekao me mlađi, krupniji toga da mi jedan stariji čovjek psuje majku dok uredno
čovjek, „zavaljen“ u stolici, obučen u bermude i papuče. čekam svoj red u pošti. Krajnji slijed događaja dovodi
Mislila sam da je gospodin slučajni posjetilac, možda do toga da balavi siledžija pobije nedužne prolaznike na
neki dostavljač pica, međutim, ispostavilo se da dotični pješačkoj zoni. A sve je krenulo od bermuda...
tu radi. Drzak i nepristojan, ukratko mi je rekao da sače- Zanemarivanje elementarnih, mada naizgled nebitnih
kam ispred. Kada sam došla na red, gospođa s kojom stvari, kao što je kodeks u oblačenju, dovodi do ubistva.
sam trebala razgovarati o svojoj potrebi me dočekala
U ovom našem kratkom životu ne postoje nevažne
s cigaretom u ruci, pušući mi dim u lice, dok su neke
stvari. Jer, onaj ko ne smatra nepristojnim da puši na
dvije srednjovječne žene gledale u mene, odmjeravajući
radnom mjestu dok prima stranku, ne može imati svijest
svaki detalj koji sam imala na sebi. Vjerovatno su i te
o bilo čemu važnijem za zajednicu kojoj pripada. Mladić
dvije srednjovječne tu zaposlene, ali se baš ne „ubijaju“
koji u šorcu i papučama odlazi na sistematski pregled
od posla, pa koriste priliku za analizu gostiju i klijenata,
kako bi onda mogle voditi duge i besmislene razgovore kod doktora, dozvolit će da starija žena dobije infarkt
o ljudima koji ih se ne tiču. Elem, ja obavih posao kojim u punom tramvaju, jer joj neće ustupiti mjesto. Onaj
sam došla i ponesoh sa sobom gorak ukus. ko ljudima psuje majku iz čista mira, sutra će autom
pregaziti nedužne prolaznike.
Moja Nana i dan danas, iako se jedva kreće, oblači
lijepu garderobu kad ide u granap da kupi hljeb. Još Period koji predstoji, a to je mjesec ramazan, te
uvijek ima poseban veš i odjeću „za doktora“ koja se mubarek mjeseci koji su već tu, su fantastična prilika
ni po koju cijenu ne vadi iz ormara punog mirisnih sa- da čovjek preispita svoje ponašanje i uvjeri se koliko
puna. Ukoliko su joj se najavili gosti, ona, iz poštovanja i sam spada u ovu kategoriju razularenih dvonožaca.
prema njima, oblači svoju najljepšu kućnu haljinu, a Zastrašujuća je količina unutrašnje nervoze i napada
ukoliko je moja mama izvodi u grad, ona se polahko potrebe da se nešto ružno kaže nekom, koje detektu-
i pažljivo sprema. Ukoliko joj nenajavljena „bahnem“ jemo tek kad postimo i u svakom trenutku pokušavamo
u kuću, moja Nana odlazi u kupatilo da se počešlja i kontrolirati te napade. Ono što je zastražujuće u tome
stavi karmin, izvinjavajući se meni, njenoj unuci, što ne je pomisao da bismo ružnu riječ sigurno izrekli, a da i
izgleda adekvatno. ne primjetimo da nemamo svijest da smo na stepenu
postača.
Možda je ovakav pristup nešto što više nema nikakvu
vrijednost i što smatramo nekom prevaziđenom „sta- Divan li je osjećaj barem na trenutak pobijediti haj-
rom“ školom, ali je u suštini naninog „vođenja računa o vana u sebi, a ovi mubarek mjeseci i dani su idealna
sebi“ utemeljeno ogromno poštovanje prema drugom prilika da sebi priuštimo što više takvih pobjedničkih
čovjeku i prema samom sebi. trenutaka.

45
ODABRANE ŽENE

HAZRETI ASIJA
Č
etiri su žene predvodni- Haruna, a.s., Juša, a.s., i Hidra, a.s., ja – neposlušna) kako se ponekad
ce svih žena u džennetu! u vremenu izgradnje i učvršćivanja pogrešno izgovara.
„ Merjem – majka Isaova, monoteizma zasigurno je tražilo ve- Svako ko je vladao Egiptom
Hatidža – žena Muhammedova, like žrtve i uzore. Jedna od njih bila zvao se faraon (egip. per-ao – veli-
Fatima – kćerka Muhammedova i je i Asija, kćer Muzahimova. ka kuća), onaj koji nastanjuje veliku
Asija – kćerka Muzahimova, žena
Uz određena razilaženja, jevrej- kuću. Smatrao se božanstvom. Fa-
faraonova.“ (Mutefekun alejhi)
ski, kršćanski i islamski izvori navo- raon Jusufovog vremena zvao se
de gotovo identične činjenice u vezi Rejjan ibn Velid.
Vrijeme u s njenim životom i svi se slažu da On je upravljanje zemljom pre-
kome je živjela je hazreti Asija, pomajka Allahovog pustio Jusufu, a.s., iako nije bio od
poslanika Musa, a.s., bila jedna od njegova naroda. Dao mu je veoma
Društvene i političke prilike moć-
nog egipatskog carstva, okarakte- najboljih i najmarkantnijih žena u hi- velike ovlasti i blagonaklono je gle-
risanog dominacijom faraona, sve- storiji čovječanstva. dao na njega i njegovu rodbinu.
štenstva i mađioničara utjecale su Njeno ime u arapskom jeziku je Tada su sinovi Israilovi živjeli živo-
na izgradnju njene karizmatske lič- sa elifom i sinom (Asija – sjetna, tom kraljeva, sa svim počastima i
nosti. Živjeti u vrijeme Musaa, a.s., tužna ), a ne s ajnom i sadom (Asi- ugodnostima. U ovom periodu dva

46
naroda su se u svakodnevnom ži- bili su vješti zanatlije i trgovci, ali vještinama. To je izazvalo njegovu
votu miješala, razmjenjujući svoja zasigurno su bili građani drugog gordost , pa kada je veoma mlad
znanja i iskustva. Nije bio rijedak reda. zasjeo na prijestolje, naredio je po-
slučaj da su se Benu Israil i Egip- Ideja monoteizma se održala danicima da mu prinose žrtve, te
ćani ženili i udavali među sobom. da ga poštuju i obožavaju kao vr-
među Benu Israilom i među nekim
Postoje indicije da je ovaj faraon hovno božanstvo na zemlji.
Egipćanima i nakon toga. Potajno
čak prihvatio Jusufovu vjeru. Utje-
su ispovijedali vjeru u jednog Boga, Na dvoru je rasla prelijepa Asija,
caj monoteizma, vjere Ibrahimove
Boga Ibrahimova i Jakubova, kriju- djevojka plemenita porijekla, kćer
i Jakubove, postao je veoma jak
ći to od faraona i njegovih uhoda. Muzahimova, sina Ubejdova, čiji je
u elitnim političkim i intelektualnim
Imali su radosnu vjest u koju su se otac bio Rejjan ibn Velid, egipatski
krugovima Egipta. Međutim, ipak
uzdali – da će doći dječak koji će vladar iz Jusufovog, a.s., doba. Ve-
se to radilo o manjem broju vjernika
ih izbaviti od zuluma – nasilja fara- lid poželje za ženu sebi uzeti Asiju,
u usporedbi s ogromnom masom
onova. a ako ne pristane, onda je silom
idolopokloničkog puka koji je sli-
jepo slijedio svoju drevnu tradiciju učiniti svojom robinjom. Njen otac
ohrabren magijskim kultovima sta- Prisilna udaja se usprotivi tome, govoreći da je
roegipatskih svećenika. ona još vrlo mlada za brak, ali fara-
Faraon Velid ibn Mus’ab živio je
neobično dugo. On je još kao di- on ne odustade nego zaprijeti ocu
Nakon Rejjanove smrti vlast na-
jete uzet pod pokroviteljstvo male, – ili će dozvoliti njen brak, ili će i nju
slijedi Kabus ibn Musab. Naudio je
ali veoma utjecajne, grupe najmu- i cijelu njihovu porodicu uništiti. Asi-
žestoko Benu Israilu. Ponizio ih je i
izdao naredbu da oni koji su živjeli drijih i najodabranijih svećenika ja nije imala puno izbora.
kao kraljevi postanu njegovo roblje. Egipta koji su ga podučili svim do Iako je od strane njene rodbine
Veoma mali broj je bio slobodan, tada čovjeku dostupnim znanjima i taj brak bio očekivan zbog njihovih

47
veza s kraljevskom porodicom, ona sukobljavanja deset hiljada je pobi- dok se u drugom kraju palate njen
je duboko u sebi priželjkivala da je jeno, što onih koji su se branili što muž opijao sa svojim prijateljima i
ta počast mimoiđe, jer je jako do- onih koji su bili u svojim kućama. zavodljivim robinjama. Prolazili su
bro poznavala narav svog daljnjeg Ostalih dvadeset hiljada muškara- dani i mjeseci. Jedne noći faraon
rođaka, koji je odnedavno postao ca i oko deset hiljada žena djece i je pijan naglo upao u Asijine odaje
vladar a, eto, sada će biti i njen staraca, okovano je u lance, osu- s namjerom da joj naredi da im se
muž. đeno da se bez hrane i vode prži pridruži na zabavi. Tražio ju je po
Niko u Egiptu nije mogao odbiti na pustinjskom suncu s naredbom sobi. Ušao je u drugu, treću odaju.
da se tamo poubija, a zatim da im Na kraju, obišao je cijelu palatu, ali
faraona. Pogotovo ne ovog rođaka
se tijela spale kako bi im se izgubio Asiju nije mogao naći.
koji je već bio poznat kao tiranin i
svaki trag. Vratio se svom društvu gdje su
osvetoljubivi krvnik. Zbog svoje po-
rodice, Asija prihvati brak, odbija- Kad je Asija saznala za taj fara- nastavili piti i bludničiti do zore, za-
jući da bude robinja. Udade se za onov plan, žurno je otišla u njego- boravivši i da je tražio... Zapravo,
faraona sa svim počastima i pravi- ve odaje, želeći da ga odgovori od te noći ona je sjedila u svojoj sobi
legijama koje joj je taj brak nudio. toga. Nije odustala sve dok joj nije prekrivena plaštom, moleći Boga
Živjela je s njim iako je to mrzila. poklonio živote tih robova. Tražila je Jedinoga da je zaštiti od faraona.
da dokaže da ima veliko srce i da Molila je da je on više ne dotiče i
Islamski historičari tvrde da ona
može pomilovati i kad je već rekao da ne zanese dijete s njim. I zaista,
nije bila jedina supruga faraona, ali
da se kazni. Potpomognuta Allaho- njenoj molbi je bilo udovoljeno. Nije
je zasigurno bila jedna od najutje-
vom zaštitom spasila je trideset hi- imala dijete sa zlikovcem.
cajnijih. Allah, dž.š., joj je dao ta-
ljada ljudskih života i kasnije su njoj Te noći kad je zaspala, ugledala
kvu karizmu da je čak i sami faraon
u čast podigli tri velika spomenika u je rijeku Nil kako je poplavila Egipat
ponekad osjećao zebnju u njenom
gradovima pobune. Uz stalni oprez i kako je narod sa svojim građevi-
prisustvu. Ona je bila jedina izme-
i opasnosti, izrasla je u veoma mu- nama, usjevima i faraonom pone-
đu njegovih žena koja se usuđivala
dru i odlučnu ženu.
javno iznijeti svoj stav pred njim i šen ogromnom bujicom. Ugledala
pred njegovim ministrima. je sebe na toj vodi kako u naručju
Asijin san drži dijete, sigurna i zaštićena. Čula
Pobuna Plodne godine donijele su bla- je glas koji je rekao da će tom dje-
čaku biti pomajka.
gostanje u Egiptu. Faraon, umjesto
Koristila je svoj autoritet kad god
da bude zahvalan na blagostanju
je imala priliku da zaštiti nejake.
Jedne godine robovi i zemljoradici
i dobroj sreći, sve više se oda- Ljubav
podigoše pobunu protiv faraona
vao poroku. Priređivao bi slavlja
uz mnoštvo bestidnih igračica i
prema Musau
zbog nestašice hrane i nemogućih Ludački strah faraona da će se
robinja. Proglasio se bogom. Ne
uslova rada. Zahtijevali su da budu roditi dijete među Benu Israilom
mogavši slušati njegovo bogo-
oslobođeni ropstva, te da kao slo- koje će mu srušiti kraljevstvo do-
huljenje, s gorčinom na licu, Asija
bodni ljudi žive i rade, ispunjavajući veo je do ubistva hiljada tek novo-
bi se povlačila u odaje. Sjedala je
svoje obaveze prema faraonu i car- rođene muške djece, među kojima
u jedan kut, prekrivajući se crnim
stvu. plaštom. Brižne služavke bi je obi- su mnogi bili prvorođeni sinovi. Ta
To je bio jedini uslov i nisu prista- lazile, ali ona bi davala znak da je opsjednutost dovela ga je do dna
jali ni na kakve pregovore. Saznavši ostave samu, a onda bi se u pot- niskosti do koje čovjek može doći.
za to, faraon naredi da se pokrene punoj tišini svoje samoće obraća- Asija je izgubila svaku nadu da
moćna vojska i da uništi i pobije la jedinom i istinskom Bogu. Bogu će se njen muž ikad promjeniti, da
sve pobunjenike, njihove pomaga- Ibrahimovom i Israilovom, Bogu će se jednog dana pokajati i izmje-
če i porodice. Radilo se o trideset Jusufovom... Noćima je bdjela u niti svoju zlu narav, da će ikad moći
hiljada robova. Nakon trodnevnog molitvama, na podu svoje sobe, biti bilo kakav normalan odnos iz-

48
među njih dvoje. Potpuno se povu- u faraonove odaje. Bio je sam. Da-
kla u sebe i svoje odaje. Izlazila je lek u nekim svojim promišljanjima.
samo sa svojim sluškinjama u vrto- Širom je otvorio oči i gledao u Asiju
ve, gledajući u rijeku i uživajući u la- s dječakom u naručju.
ganoj svježini koju je ona donosila. Govori čije je to dijete, kojeg je
Tog sudbonosnog dana Asija je roda i zašto mi ga donosiš.
odmarala sa svojim služavkama uz
Dijete smo našli u rijeci. Ne zna-
rijeku, kad je košara uplovila u je-
mo čije je niti odakle dolazi. Muško
dan rukavac Nila koji je tekao kroz
je.
vrtove što su pripadali Asijinom
dijelu palate. Ustala je sa svoga Ja se bojim da je to dijete Benu
mjesta i naredila služavkama da joj Israila, Asija! Zato ga baci u rijeku
donesu tu košaru. Neki unutarnji odakle je i došao, nek bude hrana
osjećaj govorio joj je da će ta koša- krokodilima.
ra donijeti nešto veoma krupno, ne- Neću ga baciti, a nemoj ni ti! Ako
što što će donijeti velike promjene ga baciš, baci i mene! Nil ga je do-
u njenom životu. Pažljivo je otvorila nio. Ko zna možda ga tvoji bogovi
košaru i snažan bljesak je prostru- šalju nama kao blagoslov. Možemo
jao njenim umom. Sasvim jasno je ga posiniti a može nam i radost
vidjela kraj sebe dječaka kojeg je naša biti.
držala u snu.
Faraon je šutio. Osjećao je Asiji-
Neopisiva ljubav preplavila je ci- nu ljubav i potrebu da ima to dijete
jelo njeno biće i ona osjeti ogromnu uz sebe. Znao je da već dugo ona
ljubav prema tom djetetu. u svojim odajama osamljena tugu-
Podiže ga iz košare, di- je. Želio joj je udovoljiti. Faraon uze
gnu uvis i s radošću na egipat- Musaa iz Asijinog naručja, podiže
skom jeziku reče svim prisutnim: ga u vis i poljubi u čelo.
„Moi-Sieh! Moi-Sieh!“, što je na sta- Ti si ga našla pa ti reci kako da
roegipatskom značilo – „moj sin“. ga nazovemo!
Asija ga je ovako nazvala, oda- Već sam mu dala ime, zovem ga
jući mu najveću počast. Svi su Moi-Sieh (Soj sin)!
prihvatili to ime. Sluškinje na obali
Moj sin, Moj sin – ponavljao je
uskliknuše i sve se sabraše u ne-
faraon, gledajući u dijete.Tako je
izmjernoj želji da ga dotaknu. S
Musa cijelog svog života nosio egi-
faraonom nije imala djece i zato to
patsko, a ne hebrejsko ime. Časni
iskoristi kao priliku da ga posini i
da svoju majčinsku ljubav upotpuni Kur’an ga naziva Mu-Sa. Nađoše
dobročinstvima prema njemu. ga u rijeci kraj drveta, „Mu“ je voda,
„Sa“ je drvo.
Asija ustade odlučna da dijete
pokaže faraonu, jer prema tadaš-
njem običaju bio joj je potreban Traženje dojilje
njegov pristanak za to. Ako ga on Musa zaplaka pa on naredi da
uzme u ruke i poljubi, to bi značilo ga uzme sa sobom i nađe mu doji-
da ga priznaje za svoga sina. Si- lju. Tad se desi prvi veliki problem.
gurnim korakom ušla je s djetetom Dječak je odbijao sve dojilje. Poku-

49
šavali su na različite načine da ga se vrati na dvor. Musaova majka je
nahrane, ali on je odbijao i njegov vjerovatno prva žena u historiji ljud-
plač je postajao sve snažniji. Ne- skog roda koja je direktno plaćana
majući rješenja, Asija naredi da za dojenje i brigu oko vlastitog dje-
dojenče odneseu na pijacu, ne bi teta.
li našli nekoga da ga podoji. Ponu- Allah, dž.š., prikri pravo srodstvo
đena je i velika nagrada. majke i dječaka i tako ih zaštiti od
I Allah, dž.š., odredi da sestra faraonova zuluma. Porodica Musa-
Musaova dovede sluškinje s dvora ova živjela je u izobilju, a dječak je
do majke njegove, čije grudi odmah rastao okružen dvostrukom ljubav-
prihvati i potpuno se smiri i nahrani. lju – ljubavlju rođene majke, kojoj
Muštulukdžije odmah vijest done- ga je Uzvišeni Gospodar vratio i
soše Asiji, a ona, želeći da dječaka ljubavlju pomajke Asije, koja je čini-
odgaja u svojoj blizini, ponudi doilji la razna dobročinstva da omogući
smještaj i život na dvoru. Tu bi ima- njegovo što bolje odrastanje.
la sve neophodno za zdrav i smiren Prema nekim islamskim histo-
život koji bi omogućio dovoljno mli- ričarima ovaj period je zasigurno
jeka za odrastanje dječaka. zbližio Asiju i Musaovu majku. Iako
Dojilja, Musaova majka, je to je bio mali kad je doveden na dvor
odbila, rekavši da ona ima muža – samo tri godine, jasno je da je po-
i drugu djecu o kojoj nema ko bri- znavao svoju pravu porodicu, brata
nuti. Međutim, dojit će dječaka radi Haruna. Vjerovatno je da je Asija
milosti faraona i radi potrebe da op- puno pomogla u tome.
skrbi svoju porodicu, pa ili neka ga
pošalju s njom ili nek’ joj ga svaki Odvajanje od
dan donose.
Musaa
Asija teško pristade na ovo od-
vajanje od djeteta ali, zato što je još Nakon ubistva u odbrani jed-
bio nejak i mali, odredi da on boravi nog od stanovnika grada – Kopta,
u njihovoj kući, s tim da joj ga sva- Musa, a.s., je žurno napustio grad.
ki dan donose na dvor. Spremila je Znao je da ga pred faraonom ne
bogate darove dojilji i odredila da može odbraniti ništa, pa ni zaštita
kuća bude redovno opskrbljivana, Asije.
kako bi ona mogla samo da se po- Ukazala se izvrsna prilika onima
sveti brizi i odgajanju dječaka. koji ga nisu voljeli da ga ocrne i da
Od radosti što ga vidi, majka ga maknu s dvora. Asija je otugo-
umalo da se ne odade pred fara- vala ovaj rastanak, danima se ras-
onovim ljudima, ali Allah, dž.š., pitivala i nudila nagradu onima koji
je učvrstio njeno srce pa nakon joj donesu neki haber o Musau,
kraćeg razgovora utvrdi da će joj ali nerednih deset godina njegovo
rizničar plaćati tovar žita i povrća boravljenje kod Šuajba, a.s., bit će
mjesečno i jednu kravu godišnje u prikriveno ljudima s dvora. Pa i Asiji.
zamjenu za njen hizmet oko Musaa Nakon što se Musa vratio iz Me-
i njegovo dojenje. Tako će biti sve djena u Egipat kao poslanik, s mi-
do treće godine, kad dijete treba da sijom da izbavi narod Benu Israila

50
od faraonova izrabljivanja i zuluma, Selman el-Farisi, r.a., je rekao: Abdulah ibn Omer je rekao:
njena radost bila je ogromna. Taj- „Faraonovu ženu su kažnjavali na „Jednom prilikom je Džibril sišao
no, da faraon ne sazna, susrela se sunčevoj žegi. Kada bi se oni koji Allahovom Poslaniku. Kad mu je
s Musaom i uzvjerovala u njegovo su je mučili od nje odmaknuli, me- počeo prenositi objavu, naišla je
poslanstvo. Vjerovala je u riječi dje- leki bi joj svojim krilima pravili hlad. Hatidža te je Džibril upitao: ‘Ko je
teta kojeg je odgajala. Bila je pono- Gledala bi svoju kuću u džennetu!“ ovo, Muhammede?’ ‘Ovo je prva
sna na uzvišenu misiju koja mu je Hasan el-Basri je za nju rekao: vjernica u mom ummetu.’, odgo-
dodjeljana. I sama je puno činila da „Allah je Âsiju na najljepši način vori Poslanik. Na to je Džibril rekao:
ublaži nepravdu prema Benu Israi- ‘Imam za nju poruku od Uzvišenog
spasio i džennet joj podario. Ona
lu, ali znala je da s faraonom neće Gospodara. On joj šalje selam i ra-
tamo jede i pije!“
biti lahko. Zato je upozorila Musaa, dosnu vijest o kući od dragulja u
Asija je umrla prije izlaska iz džennetu, koja je daleko od vatre
bojeći se i strepeći za njega. egipta Benu Israila i faraonova pot- i u kojoj neće biti nikakva zamora,
punog uništenja. I danas u Egiptu niti buke.“ Ona je rekla: ‘Allah je
Vjera i iskušenje postoje ostaci kamenja koje se Selam, od Njega je selam i neka je
Âsija, žena faraonova, krila je naziva „Asijin mekam“. Brojna pre- na vas dvojicu selam. Kakva je to
iman od svog muža. Kada je faraon danja i legende se vežu za čudo- kuća od dragulja?’, a Poslanik joj
za to saznao, odmah je naredio da tvorna svojstva tog kamenja. Mnogi je odgovorio: ‘Od izdubljenog zrna
su vidjeli zanimljiva snoviđenja ako bisera, između kuće Mejremine i
je kazne, ne prezajući ni od čega.
bi zaspali na tom mjestu. Allah zna kuće Asijine. I one će mi biti žene
Mučili su je na razne načine. Fara-
najbolje. na Kijametskom danu.’“
on bi je ubjeđivao: „Odreci se svoje
vjere!“ Međutim, ona je bila posto- Odlike Asije u hadisima Ebu Davud je rekao: „Dok je Ha-
jana u imanu. Donosili su velike kol- Abdullah ibn Abass je rekao: „ Alla- tidža bila u bolesti od koje će umri-
čeve s kojim bi je tukli. hov Poslanik je jednom prilikom po jeti, Allahov Poslanik je ušao kod
zemlji povukao četiri linije i upitao: nje i rekao joj: ‘Hatidža, teško mi
Ponovo bi joj faraon govorio:
‘Znate li šta je ovo?’ ‘Allah i Njegov te ovakvu gledati, ali je veliki hajr i
„Odreci se svoje vjere!“ Ponosna
Poslanik najbolje znaju.’, odgovorili u onome što je Allah teškim učinio.
i dostojanstvena , Âsija mu je od-
su, pa je Poslanik rekao: ‘Najoda- Znaš li da će mi Allah pored tebe
govorila: „Imaš vlast nad mojim tje-
branije žene koje će ući u džennet u džennetu za ženu dati i Merjem,
lom, ali moje srce je u zaštiti moga
su: Hatidža, kćerka Huvejlidova; kćerku Imranovu; Kulsum, sestru
Gospodra! Da me u komadiće izre- Fatima, kćerka Muhammedova; Musaovu i Asiju, faraonovu ženu.’
žeš, moja bi ljubav prema Njemu Merjema, kćerka Imranova i Asija, Na to je ona rekla: ‘Čuo si da će
samo porasla!“ kćerka Muzahimova, žena faraono- ti Allah tako dati, Poslaniče?’ ‘Je-
Potom je pored nje prošao Musa, va.’“ sam.’, odgovorio je. Zatim je ona
a.s., koga Âsija zovnu: „Obavjesti Od žena su ti kao primjer dovolj- rekla: ‘Sa slogom i sinovima.’“ Svi
me, Musa, je li moj Gospodar sa ne ove četiri odabrane žene. Svaka znamo da je ona za svoga života
mnom zadovoljan, ili je na mene sr- od njih brinula se o jednom posla- bila jedina supruga Poslanika i da
dit!“ Musa, a.s., joj odgovori: „Âsi- niku. Asija o Musau još dok je bio su sve ostale tek nakon njene smrti
ja, meleki na nebesima te čekaju, dijete, Merjem o svome sinu Isau, došle u Poslanikovu kuću.
čeznu za tobom. A Allah se tobom Hatidža se brinula o Muhamedu, Bila je to Asija, velika žena vjer-
ponosi! Traži šta želiš, bit će ti udo- a.s., petnaest godina prije objave i nica. Svom mužu tiraninu je odbila
voljeno!“ Ona reče: “Gospodaru više od deset godina nakon počet- sudjelovanje u nevjerovanju i nasi-
moj, sagradi mi kod Sebe kuću u ka objave. Štitila je Poslanika svo- lju. Uzvišeni Allah ju je učinio pri-
džennetu i spasi me od faraona i jim imetkom, ugledom i životom, mjerom svakom vjerniku i vjernici
mučnja njegova, i izbavi me od na- neka je Allah zadovoljan s njom a sve do Sudnjeg dana. Pohvalio ju
roda nepravednog!” (et-Tahrim, 11) i ona s Njim. je u Svojoj knjizi.

51
Edin Topčić | PRIČA

Bojno polje
Skup će sigurno poražen biti i oni će se u bijeg dati! (el-Kamer, 45)

O
n se prenu! Vrata su se naglo Kiša je noćas padala po odbram- Nekad trijumfujemo mi pa je i Vezir
otvorila i kroz njih je ušao ku- benim, ali i po redovima neprijateljskih takav da je Allah zadovoljan s njim.
rir. Stao je mirno pred njega vojski.
Bilo je i godina okupacije, ali je bilo
i salutirao. Stajao je tako nepomično, Izvidnice su također javile da je i godina kad je skoro bio pa mir. Nikad
čekajući da mu dadne znak kako bi među dušmanima bilo dosta sukoba nije bilo ovako – da je Stožer pod op-
nastavio sa svojim zadatakom. i nemira i da su probdjeli prilično ne- sadom i da je ishod ove borbe toliko
General, pomalo mutna pogleda, mirnu noć. neizvjestan.
smušeno je gledao u kurira i pitao se „Kakva je vama bila noć, vojniče?“ General žustro ustade, popravi uni-
šta hoće ovaj vojnik. To je trajalo svega
Kurir se malo zacrveni i reče: formu i krenu u ovaj dan. Dan velike
nekoliko djelića sekunde, koliko mu je
„Pa, Generale, desilo se nešto veo- pobjede ili teškog poraza.
trebalo da se sjeti...
ma čudno! Pozaspali smo svi u isto vri- Sunce se polahko pripremalo da
Pokretom ruke dade mu znak da jeme, a tu je bila i kiša i vjetar... nekako izađe. Izlazak sunca u oku posmatra-
nastavi. smo se poslije probudili jači i hrabriji!“ ča je divan, ali je u oku nekih slutnja
„Evo, Generale, dostavljam vam General je dao kuriru znak da ode. na dvije vojske koje se spremaju da
uobičajene jutarnje izvještaje. Ima svojim oružjim zapale nebo i zemlju.
Sada je mislio o jednoj davnoj bici u
poneka dobra, ali tu je i pregršt loših. Već odjekuje topovska paljba i među
kojoj je zajednica malih i slabih pobije-
Inšallah, izdržat ćemo!“, završi kurir s rovovima vojnici stežu svoje puške,
dila daleko veću i jaču skupinu. Ta kiša
pomalo zabrinutim tonom u glasu, ali neki uče molitve, a neki prokletstva.
i spavanje su lijep išaret, ali njemu kao
i s nadom! Dvije vojske spremaju se da se sukobe
nekome kome je povjerena odbrana
Nije bilo puno dobrih vijesti. Zapra- Vezira i Stožera išareti malo pomažu. u najvećoj žestini i... krenulo je!
vo, bila je samo jedna dobra vijest. Brinulo ga je što su ss zadnjom kapi S jedne strane čuše se zvjerski ur-
„Pojačanja dolaze do mraka! Uz kiše večeras i posljednjim pregrupisa- lici, a na drugoj branioci uzvikivaše:
Allahovu pomoć, izdržite do tad!“, vanjem dušmana njegove manevarske „Allah je jedan! Allah je najveći, Allah
glasila je poruka. mogućnosti iscrpljene. Brinulo ga je je najveći!“
što ne može učiniti ništa više osim da
Treba izdržati! Mislio je General. General ugleda redove kako se su-
se grčevito brani do posljednjeg vojni-
Dušmani su se prema dojavama izvi- kobljavaju i podiže ruke učeći: „Gos-
ka kojeg ima na raspolaganju.
đača i špijuna grupisali cijelu noć. Kao podaru moj, ispuni Svoje obećanje!
da su znali za dolazak pojačanja. I ovaj Eh, čudno je ovo bojno polje, mislio
Molim Te, Gospodaru moj! Ti nam
dan bio je za njih presudan. je. Već je trideset i treća godina kako
pomozi, mi čvrsto vjerujemo u Tvoju
se dvije vojske bore. Jedna koja želi
Istina, neprijatelj ih drži pod opsa- riječ!“
uništenje i propast, a druga koja želi
dom, ali ako ne slome otpor branilaca Borbe su započele. Izvještaji su u
konačni spas. Nekad pobijede ovi prvi i
do mraka, za pojačanja koja stižu bit počektu bili ohrabrujući. Branioci su
zarobe Vezira, pa ga tjeraju da čini ono
će glineni golubovi. odolijevali, bitka potraja nekoliko saha-
što ne želi i što mu je zabranjeno, poni-
Generalovu pažnju zaokupi izvještaj žavaju ga i tjeraju da proklinje samog ta, a linije se održaše. Nastupi predah,
o vremenu. sebe i samom sebi zlo čini. pa dušamani opet navališe.

52
Sunce je već bilo visoko na nebu Rabbom i željom da bude zadovoljno se boriti protiv vas do posljednjeg.“,
kad kuriri počeše javljati da su neke sa Njim i On zadovoljan sa srcem. uzviknu General!
linije pale. General osjeti zebnju u srcu. Čudno je ovo bojno polje, mislio je, Nije prošao tren kad se Stožer zatre-
Redovi branilaca bili su preplavljenji se od siline letjelica i oklopnih vozila, a
dvije vojske se stalno bore za njega.
vojskom dušmana kao što voda pre- malo zatim opet se začuše puškaranje
Jedna želi da ga uništi i upropasti, a
plavi plodna polja kad probije nasipe.
druga vojska žudi za tim da ga spasi i eksplozije.
Sad je samo bilo pitanje vremena kad
i sačuva... General pogleda na sat i vidje da je
će doći do Stožera i kad će ga okupi-
rati! Treba izdržati, mislio je General. Jedna vojska u sebi nosi hiljade pra- sunce zašlo. Dug dan je završen i poja-
znih želja, a druga nastoji sve te želje čanja su stigla. Vani se začu ezan koji
Izdao je naređenje, svoje posljed-
zamijeniti za jednu. poziva ljude na akšam, a malo zatim i
nje naređenje! On i još stotinu ostaju
novi koraci i glas koji poziva:
da brane Vezira. General u tom času General je izdao svoju posljednju
pomisli na jednu staru izreku. zapovijed, otkočio je pištoj i krenuo „Skup dušmanski je poražen i ne-
prema vezirskoj odaji. Uđe kod njega prijatelj se dao u bijeg. Vezire i Gene-
„Ljudi kada su zdravi, imaju hiljadu
s još petericom i prouči: rale vrijeme je za molitvu i vi se molitivi
želja, ali kada su bolesni, imaju samo
odazovite!
jednu!“ Gospodaru moj, ako strada ova
skupina ljudi danas, neće Te drugi Neka vam je mubarek ramazan!
Mislio je kako ova izreka nije sasvim
vjerovati. Gospodaru moj, Ti ako ho- Allah pomaže one koji se na Njega
tačna. Ljudi samo misle da su zdravi i
ćeš od danas možeš učiniti da te niko oslanjaju i koji su strpljivi. Stigao je
žude za dunjalukom, a srce koje spo-
nikad više ne vjeruje!!! mjesec oprosta i sigurnosti...
zna da je bolesno, ono vapi za svojim
Na Generala se spusti mehka ruka Čudno je ovo bojno polje, mislio je
Eh, čudno je ovo bojno Vezira. General. Dvije se vojske bore za njega.
Jedni žele da ga upropaste i unište, a
On ugleda njegovo umorno lice, a
polje, mislio je. Već je Vezir reče:
drugi da ga spase i sačuvaju.
Jedna vojska je šejtanska i njego-
trideset i treća godina kako Polako, polahko Generale, ne nava-
vih pomagača, a druge su Allahove,
ljuj na svoga Gospodara!
melekske, poslaničke i Allahovih Do-
se dvije vojske bore. Jedna Znam da jesam kriv što smo u ova- brih. Čudno je ovo bojno polje zvano
kvoj situaciji, moji grijesi i nemarnost čovjek.
koja želi uništenje i propast, doveli su me do ponora, ali osaburi,
Čudan je ovo Stožer što se srcem
Allah će nas pomoći i sačuvati. On je
a druga koja želi konačni zaista Milostivi Koji mnogo prašta!
zove i ko ima vlast nad njim, ima vlast
nad cijelim čovjekom.
spas. Nekad pobijede ovi Prve puške odjeknuše u Stožeru, a
Srce, kad je loše, obuhvata ga pr-
zatim nekoliko eksplozija i nastupi in-
ljavština, a kad je dobro, Allah kaže da
prvi i zarobe Vezira, pa ga tenzivno puškaranje. Nije prošlo dugo,
Njega to srce obuhvata. Allah je dao
puškaranje prestade! Svi branioci su
ramazan da se vjernička srca okrijepe
tjeraju da čini ono što ne pobijeđeni i čuje se topot koraka u
i oporave jer je u njima spas, a srca
hodniku. Malo zatim, začu se došap-
drugih su zarobljena i u nadi da će ih
želi i što mu je zabranjeno, tavanje i riječi: neko osloboditi...
„Mi samo želimo Vezira, vama ne-
ponižavaju ga i tjeraju da ćemo učiniti nažao!“
Tako je razmišljao General i na kra-
ju, sretan što je srce opet spašeno,
proklinje samog sebe i „Mi smo ovdje da ga branimo do okrenu svoje lice prema kibli i pade
posljednjeg i tako će biti. Pokušajte na sedždu suznim očima slaveći Onog
samom sebi zlo čini. učiniti ono što ste naumili, mi ćemo Koji je Uzvišen...

53
Ismail Nezirović | NAUKA I TEHNIKA

Plavi solarni automobil stiže na ulice sljedeće godine


Italijanska autodizajnerska
kompanija Pininfarina zajedno sa
francuskim proizvođačem baterija
Bollore je oficijelno potvrdila spre-
mnost „Plavog automobila“ (Blue
car) za industrijsku proizvodnju.
Ovaj novi solarni automobil se
očekuje na evropskim ulicama već
u proljeće 2010.
Predhodno prezentovan u Že-
nevi, Plavi automobil je u potpu-
nosti električno vozilo sa pet vrata,
opremljeno solarnim panelima na
krovu. Vozilo je dimenzija: 3,65
metara dužine, 1,6 metara visine
i 1,72 metara širine. Pogon čini
električni motor 50kW koji omogu-
ćuje ubrzanje od 0 do 60km/h u
6,3 sekunde i maksimalnu brzinu
od 130km/h.
Solarni paneli na krovu generišu dio potrebne energije za električne sisteme vozila, a revolucionarne LMP (Lithium Metal
Polymer) baterije omogućavaju vožnju od preko 250km do narednog punjenja. Prema navodima proizvođača svi materijali
korišteni za ovaj automobil imaju vrlo mali negativan utjecaj na okolinu, a očekivana proizvodnja iznosi 60.000 vozila godišnje.

54
Lista zemalja najodgovornijih za cyber (računarski) kriminal
Jedna od najuglednijih kompanija u polju računarske sigurnosti Symantec željela je saznati koje zemlje su najviše odgovorne za
cyber kriminal i počela studiozno analizirati mjesta gdje se kriminalna aktivnost uglavnom dešava i odakle su zlonamjerni kodovi
potekli.
Symantec je ubrzo uvidio da se zemlje sa najviše brzih internet konekcija plasiraju visoko na listu jer su konstantno povezani
sistemi izuzetno atraktivan plijen cyber kriminalaca. Prema njihovoj listi prva tri mjesta su zauzeli Sjedinjena Aamerička Država,
Kina i Njemačka – zemlje sa visokom koncentracijom brzih (broadband) konekcija. Samo u Sjedinjenoj Američkoj Državi se prošle
godine manifestovalo 23% svijetskih kriminalnih cyber aktivnosti.
Da bi napravio listu, Symantec je pobrojao maliciozne kodove i software koje ometa normalno funkcionisanje kompjutera, potom
rangirao zemlje po prisutnosti ili kreaciji tzv. spam zombi-
ja koji su zapravo oteti računari sa kojima neko daljinski
upravlja i koristi ih za distribuciju spama drugim ljudima.
Njihov izvještaj je također uzeo u obzir količinu web stra-
nica napravljenih da bi se na prevaru od korisnika dobili
brojevi računa u bankama ili druge personalne informacije,
te broj bot-inficiranih računara koji mogu biti kontrolisani
od kriminalaca s drugih lokacija. I na kraju, Symantec je
rangirao zemlje po tome gdje su napadi inicirani.
Lista izgleda ovako: 20. Izrael, 19. Australija, 18. Argen-
tina, 17. Meksiko, 16. Japan, 15. Tajvan, 14. Južna Koreja,
13. Kanada, 12. Rusija, 11. Indija, 10. Poljska, 9. Turska,
8. Francuska, 7. Italija, 6. Španija, 5. Brazil, 4. Britanija, 3.
Njemačka, 2. Kina i 1. Sjedinjena Aamerička Država.

10 najpogrešnijih tehnoloških predviđanja


1. „Ne postoji razlog zašto bi bilo ko želio računar kući.“ – Ken Olson, predsjednik i osnivač DEC-a 1977.
2. „Nikada nećemo napraviti 32-bitni operativni sistem.“ – Bill Gates
3. „Raketa nikada neće biti u stanju napustiti atmosferu Zemlje.“ – New York Times, 1936.
4. „Let mašinama težim od zraka je nepraktičan i nebitan, ako ne i u potpunosti nemoguć.“ – Simon Newcomb; Wright braća
su poletjela 18 mjeseci kasnije.
5. „Nikada neće biti napravljen avion veći od ovoga.“ – inžinjer Boeinga poslije prvog leta modela 247 koji je imao dva motora
i prevozio deset putnika.
6. „Telefon ima previše nedostataka da bi se ikada mogao ozbiljno razmotriti kao sredstvo komunikacije. Taj uređaj nema
nikakav značaj za nas.“ – Western Union, interni memo, 1878.
7. „Televizija neće biti u stanju da održi bilo koje tržište duže od prvih šest
mjeseci. Ljudima će brzo dosaditi buljenje u tu drvenu kutiju svaku večer.“ –
Darryl Zanuck, filmski producent, 1946.
8. „Ideja da će konjica biti zamjenjena ovim čeličnim kaučevima je ap-
surdna.“ – komentar savjetnika maršala Haiga nakon tenkovske demonstracije,
1916.
9. „Ne postoji ni najmanja indikacija da će se ikada moći generisati nukle-
arna energija.“ – Albert Einstein, 1932.
10. „Praktično ne postoji nikakva šansa da komunikacioni sateliti u svemiru
mogu biti korišteni radi postizanja boljih telefonskih, telegrafskih, televizijskih i
radijskih servisa u Sjedinjenim Američkim Državama.“ – T. Craven, Povjerenik
55
FCC, 1961. (prvi komercijalni satelit je počeo sa radom 1965)
Sevret Mehmedćehajić | PORODIČNI ODNOSI

Godišnji
odmor u
zavičaju

Lj
eto je došlo – i u kalen- kookeanskoj ostrvskoj idili. Mašta ono «već od» u cijenama «povoljnih
daru i onako. Sunce sija se i dalje može razvijati, sve dok je aranžmana», sve dok mu se ne ob-
žestoko, vreline se usva- ne zaustave lokalne vijesti na nekoj znane mogućnosti vlastitog novča-
kodnevnile, ulice obnažile... (Uli- od mahalskih RTV-stanica: regres nika, u kojem nema «već od» nego
ce, usput, odavna liče na epizode je, zbog globalne recesije, sma- «samo do».
južnoameričkih sapunica: skoro pa njen, topli obrok je smanjen, plaća
Glava porodice u tom pogledu
koje god žensko biće hoda na dvije je umanjena za onoliko procenata
je isti kao većina drugih glava po-
noge potrudilo se da obznani svoje koliko zahtijevaju moćnici iz bijeloga
rodica. Želja za odmorom i odma-
tjelesne «znamenitosti», i kada jesu finansijskog svijeta, a naši nemoć-
ranjem je velika i krajem proljeća
i kada nisu za toga.) nici im poslušnički klimaju glavom,
zaokupljeni razrađivanjem načina se dodatno povećava. Valjda go-
Obnažena je i riječ, koja se u to
za namirivanje vlastitih «umanjenja». njen podsvjesnom željom za tim
doba svake godine popne na stup-
jedinstvenim ljudskim izumom koji
ce, u eter, na velike papire velikih No, odmah po okončavanju «vi-
omogućuje jednom godišnje da se
plakata. «Valja na odmor!», titra po- jesti», zaredaju se reklame i oglasi.
insan zaustavi, predahne i obazre
nad asfaltiranih ugrijanih površina i Zabrinutom slušaocu i gledaocu,
oko sebe (a i na sebe, vala), i umor
plazi iz auspuha automobila. Kada kojem baš i nisu najjasniji pojmovi
se nekako intenzivnije javlja i on ga
se izgovori riječ «odmor», misli se «recesija», «globalno» i sl., nude se
osjeti jačim no inače.
otisnu u fantaziju vrele pješčane brojne opcije za provođenje «go-
plaže, bistre morske vode ili egzo- dišnjeg odmora» negdje na nekoj Kada, bezbeli, i mnogi drugi, i
tičnih redova palmi na nekoj pre- «destinaciji». Nije mu najjasnije ni njegov se porodični savjet sasta-

56
dove, svoje skromne vidike uvećati formacijama. Obećao je da će is-
jednim zalaskom sunca, okružen pitati uslove smještaja, cijene i sve
porodicom... ostalo što je važno u odlučivanju. I
A što fali i odmoru na planini? Ili u na tome i ostao.
obilasku domovine? Ili u turističkom Kolega s posla je hvalisavo spo-
putovanju u drugu neku zemlju? Ili minjao bungalovsko naselje u svo-
odlasku na vjersko putovanje? Ili me zavičaju. Istina, on sam nikada
provođenju ljeta u zavičaju? Jer, u nije tamo odsjedao, ali je čuo da je
suštini, sama «destinacija» je, uglav- lijepo.
nom, mjesto koje se nalazi izvan
Drugi je, pak, hvalio šumska pro-
mjesta življenja i rada, a na kojem
stranstva i netom završenu žičaru u
se vrijeme provodi u ljenčarenju i tro-
svome kraju. Crnogorični ozon i pro-
šenju ušteđenoga ili pozajmljenog
stranstva bijele bukve su bili valjda
novca. Glava porodice zato i misli
elementi koji bi trebalo da privuku
da nije nešto posebno važno (mada
glavu porodice i njegovu porodicu
nije nebitno) gdje će se provesti go-
na odmor.
dišnji odmor, nego s koliko sredsta-
va će se to učiniti, koliko će vremena Onaj je opet pričao o jeftinim
imati na raspolaganju, hoće li biti još agencijskim aranžmanima na ja-
kakva društva, hoće li taj odmor proi- dranskoj obali, o poznaniku koji je
zvesti zbiljski odmor i oporavak insa- slučajno naletio na samu samcatu
na ili će biti samo još jedan povod za kuću u jednoj usamljenoj morskoj
malograđansko hvalisanje na poslu uvali i koja mu je zabadava bila na
i na kurtoaznim sijelima. raspolaganju cijelu sedmicu...

Na početku rečenog vijećanja sa- Helem, svašta se tu vrtjelo od po-


sma ozbiljno se raspravljalo o odmo- nuda i mogućnosti.
vi da vijeća o odmoru. Nije to baš
uvijek doslovno vijećanje, jer katka- ru u inozemstvu. Malo daljem! No, A onda je došao i taj dan! Opte-
da bude i usputni razgovor tokom vidi belaja, kako nemamo biometrij- rećen nepotpunim informacijama i
neke usputne vožnje ili šetnje. Naj- ske pasoše, ta mogućnost otpada. neodređenim željama o tome kuda
prije se raspravlja o tome kuda na «Što bi bilo lijepo da odemo na zbilja može krenuti na odmor, glava
odmor. Djeca bi na more, supruga naše more», ushićena je bila su- porodice je u preduzeću konačno
bi na more! I glava porodice bi na pruga tokom jednoga zajedničkog dobio rješenje o korištenju godiš-
more, ali mu nekako ne ide uz nje- povratka kući s posla. Imala je i ra- njeg odmora. Nije ga pratilo ono o
gov ukupni habitus i back ground zrađenu opciju: prijateljica joj se po- tzv. naknadi za korištenje godišnjeg
to razgolićeno ležanje na suncu po vjerila kako imaju tamo neki pojeftini odmora, tj. regresu. Tada je sam
cijeli dan, naročito u hrpi tjelesa u apartmani, s toliko kreveta, šporeta, odlučio: ima novaca taman onoliko
istom stanju. «Ma imaju plaže na ko- natkasni... A mogli bismo ponijeti od da tih par sedmica svoga odmora
jima su muški kupači odvojeni od kuće povrća, voća, konzervi, soko- provede u zavičaju.
ženskih!», informira ga prijatelj, koji va, kahve, ulja, šećera... jer je to sve «Draga, to je jedinstvena prilika
je prošle godine bio baš na takvom tamo «užasno skupo». Sreća je što da obiđemo rodbinu, i tvoju i moju,
jednom odredištu. ne moraju nositi rešo ili kuhalo. koju nismo obilazili od lanjskog od-
Glava kuće nema ništa protiv Primamljivom se činila i opcija je- mora!», sizifovski je pokušavao utje-
onih koji idu na takve odmore, ali zera u unutrašnjosti domovine. Nju šiti svoju neutješnu suprugu glava
bi više volio obučen šetati pored je iznio jedan od mnogih dokonih porodice, dok su se vozili u svome
kakve vode, obići neke čuvene gra- prijatelja, koji barataju površnim in- trošnom automobilu.

57
Mr. Merima Čamo | GRADOVI

JAJCE
U
središnjem dijelu Bosne i Hercegovine na ušću
Plive u Vrbas, okružen šumovitim planinama,
nalazi se grad Jajce. Smješten je na poplavlje-
nom tlu i novim naslagama sedre od kojih se sastoji liti-
ca, visoka preko dvadeset metara, preko koje Pliva pravi
poznati vodopad. Njegovi kristalni slapovi koji snažno
sjeku korito Vrbasa tvore jedan od dvanaest najljepših
vodopada u svijetu. Dosadašnji arheološki nalazi po-
kazuju da je ovaj teren bio naseljen još u predhistoriji, umnogome olakšala već postojeća citadela koja se
dok ostaci Mitrinog hrama sa kultnim reljefom perzijskog nadograđivala shodno potrebama onih koji su odluči-
božanstva svjetlosti svjedoče da je u poznom antičkom vali o sudbini Jajca. Krajem XIV i početkom XV stoljeća
dobu tu postojalo naselje. Kraj oko Plive poseban značaj grad proživljava svoj politički i kulturni uspon, a kasnije,
dobiva početkom XV stoljeća, zahvaljujući splitskom pred kraj bosanske države, postaje stalna rezidencija
hercegu i bosanskom vojvodi Hrvoju Vukčiću Hrvatiniću posljednjih bosanskih kraljeva. Za pomenuto razdoblje
(conte di Jajcze), koji je ovu lokaciju odabrao za jedno veže se i formiranje Jajačke banovine sa sjedištem u
od svojih sjedišta. Tako u pismu svojoj budućoj ženi Jajcu (sa županijama Vrbas, Sana i Dubica), koja je
on napisa: „(...) gradim novi grad najljepši u Bosni (...)“ obuhvatala preko dvadeset onovremenih utvrđenih
Gradnja novog grada na Plivi počela je 1396. godine od gradova (Banja Luku, Travnik, Kozarac, Jezero i tako
kada datira i prvi spomen na ovo urbano naselje. Grad dalje). Nakon pada pod osmansku vlast 1528. godi-
je prvobitno bio osmišljen kao velelepni dvor po uzoru ne, grad je iznova utvrđivan (dograđuje se baruthana)
na venecijanske palače, ali je ćud ondašnjeg vremena i postaje važno vojno uporište pod čijim okriljem raste
promijenila tu nakanu preobrazivši ga u tvrđavu čija je drugačiji urbani ambijent. U Jajcu se podižu džamije i
primarna funkcija bila odbrambenog karaktera. To je tekije, razvijaju zanati, otvaraju medrese i mualimhane
(Karađoz-begova mualimhana), grade karavan-saraji,
hanovi, bezistani, mostovi, mlinovi i dućani. U šeheru
su, pored navedenih zdanja, bile smještene i tabhane

„To je Kadiluk u Bosanskom Ejaletu,


u rangu Kadiluka od stotinu i pedeset
aspri. Nahije su mu jako bogate...
Grad se uzdiže do nebeskog svoda.”
(E. Čelebi, Putopis)
58
Jajce – Banja Luka dolinom Vrbasa kao i željeznička pru-
ga Jajce – Lašva i Jajce – Mliništa. U vrijeme Kraljevine
Jugoslavije Jajce je bilo središte sreza u kojem je 1931.
godine počeo sa radom Narodni univerzitet, dok je u
Drugom svjetskom ratu, 1943. godine, u ovom gradu
konstituirana nova Jugoslavija. Od 1945. godine Jajce
stasava u politički, ekonomski i kulturni centar srednjo-
bosanske regije. Veliki razvojni potencijal Jajce je imalo
u oblasti turizma te se nerijetko u literaturi može pronaći
interesantan atribut ovog naselja – „muzej pod vedrim
nebom“. Taj biser Bosne, muzej u kojeg su priroda i pret-
hodne generacije pohranile dvadeset i dva nacionalna
spomenika, velikim dijelom je uništen tokom agresije
na Bosnu i Hercegovinu. Poslije rata uslijedili su projekti
za preradu sirove ovčije kože i kozije kože koja je bila obnove devastiranog kulturnog nasljeđa među kojima
unosan domaći artikl za izvoz. Iz osmanskog perioda se kao primaran izdvaja restauriranje stare Čaršijske
sačuvano je nekoliko objekata među kojima su jedna džamije (Esme sultanije), koja je u potpunosti srušena
tekija i musafirhana, džamija Esme sultanije sagrađena 1993. godine. Postojećim vrijednosnim kompleksom
1753. godine (Čaršijska džamija), preuređena kula iz XIV grad Jajce je u postratnom periodu nominiran za listu
stoljeća (sahat kula), te nekoliko privatnih kuća. Jedna svjetske baštine UNESKO-a. U posljednjih četrnaest
od prvih jajačkih tekija (kadirijskog tarikata) nalazila se u godina Jajce ima status općine u Srednjobosanskom
blizini pomenute džamije a nestala je u velikom požaru kantonu, koji objedinjuje još deset općina (Bugojno,
koji je zahvatio grad. Nema podataka o tome da je tekija Busovača, Donji Vakuf, Travnik, Kiseljak i tako dalje) što
ponovo izgrađena, ali se pouzdanim čini izvor prema predstavlja 12% sveukupne površine Federacije Bosne
kojem je podignuta nova u selu Vrbica (Šehitluci) pored i Hercegovine.
Jajca. U prvoj godini austrougarske uprave grad je imao
3.229 stanovnika i 645 kuća. Uspješna realizacija ranije Bilješke:
zacrtanih planova dvojne vlasti manifestirala se u nizu 1. Anđelić, Pavao: Doba srednjovjekovne bosanske
novih gradskih kompleksa kao što je općinska ambu- države: Kulturna istorija Bosne i Hercegovine od naj-
lanta, opća osnovna škola, zanatska škola, gradska starijih vremena do pada ovih zemalja pod osmansku
čitaonica, moderan vodovod, električna hidrocentrala, vlast, Veselin Masleša, Sarajevo, 1984.
hotel u tirolskom stilu itd. Pored toga, izgrađena je cesta
2. Čelebi, Evlija: Putopis, Svjetlost, Sarajevo, 1967.
3. Čehajić, Džemal: Derviški redovi u jugoslovenskim
zemljama, Orijentalni institut u Sarajevu, Sarajevo, 1986.
4. Grupa autora, Ljepote i znamenitosti Bosne i Her-
cegovine (Monografije mjesta), NIP, Beograd, 1970.

59
Suad Šendelj, homeopata i fitoterapeut | ZDRAVLJE

Holesterol
G
dje svrstati priču o holesterolu? U bolesti jetre, ili žučnoj kesici, pomaže stvaranju D vitamina i učestvuje
možda bolesti krvožilnog sistema? Najispravni- u stvaranju različitih hormona. Šta još reći? Ovaj naš
je bi bilo pisati o ljudskoj gramzivosti ili pisati o masni prijatelj ubica se nalazi u omotaču svake ćelije
tome šta je to „glad očiju“ ili kao naslov staviti “Smišljeno našeg organizma, bez izostatka. Ko još ne zna da se
samoubistvo na duge staze”. Zašto? Holesterol (koleste- mast ne topi u vodi? Upravo stoga teško je objasniti eli-
rol) najtiši je i najpodmukliji ubica na planeti. Stvaramo minaciju holesterola iz organizma. Jetra ima glavnu riječ
ga, ohrabrujemo da raste i razvija se, a on nam vraća kod regulacije nivoa holesterola u organizmu. Masnoće
podršku u obliku kojekakvih bolesti i poremećaja. koje se unesu hranom, razgrađuju enzimi gušterače
(pankreasa) i crijeva. Kada se pojavi višak holesterola
Jednostavna čajna mješavina koja se može u krvi (cirkulaciji), on počinje da se taloži na unutarnjim
koristiti kod blago povišenih nivoa holesterola zidovima arterija i u jetri. Nauka dijeli holesterol na loši
(LDL) i dobri (HDL). Ovaj tzv. dobri holesterol nalazi se u
i triglicerida u krvi.
nezasićenim masnoćama, a loši u zasićenim masnoća-
Kopriva list (Urtica dioica) 20 grama ma. U suštini, holesterol nije zao kada ga u organizmu
Artičoka (Cynara scolymus) 15 grama nema previše. Šta stvarno utječe na nivo holesterola u
Kantarion cvjet (Hyperici flos)20 grama krvi? To su dob, spol, ishrana, pojedine bolesti, navike, a
Kunica cvijet (Millefolii flos) 15 grama u zadnje vrijeme javljaju se tvrdnje o naslijedstvu. Strah
Maslačak korijen (Taraxaci radix) 25 grama me je da ćemo, zbog vlastite nemoći, za sve probleme
Tri supene kašike mješavine preliti sa 7dcl početi kriviti nasljedne faktore.
hladne vode i ostaviti da stoji jedan sat. Nakon Medicinska nauka kaže da u cirkulaciji čovjeka po-
toga grijati do ključanja, ohladiti i procijediti. stoje četiri osnovna tipa, tzv. lipida: trigliceridi, slobodni
holesterol, estri holesterola, fosfolipidi.
Piti tri puta na dan po 2dcl čaja.
Napravljena je podjela po tipovima povećanja ma-
snoća u krvi. Generalna podjela je na: A – primarna
Tzv. savremeni čovjek svjesno i uporno živi, radi i
genetska hiperlipopote-inemija, B – sekundarna hiper-
misli na način koji pogoduje razvoju bilo koje bolesti,
lipopoteinemija. Grupa A: tip l, tip IIA, tip IIB, tip III, tip IV,
a pogotovo razvoju visokih koncentracija holesterola
tip V. Objašnjenje za grupu A i njene tipove komplikova-
u krvi. Jednostavno je. Holesterol koristi ljudske sla-
no je i nije mu mjesto u ovom kratkom pisanju. Grupa
bosti kao što su želja za uživanjem u hrani, alkoholu,
B može biti lakše objašnjena. To je trenutno povećanje
duhanu. On koristi glad ljudskih očiju, a na kraju i svi-
nivoa masti u krvi uzrokovano nekontrolisanim dijabe-
jet zagađene, neprirodne hrane koja se upotrebljava u
tesom, bolešću bubrega, bolešću štitne žlijezde ili jetre.
nerazumnim količinama. No, bez obzira na sve, treba
priznati da bez holesterola ne bismo mogli živjeti, jer Liječenje sekundarnog poremećaja sastoji se od li-
je jedan od glavnih učesnika u funkcijama koje su od ječenja bolesti koja može utjecati na povišenje masti,
životne važnosti. Bez njega ne bismo mogli misliti, pa naravno, ako je to moguće. Nažalost, niti jedno farma-
čak ni disati. Svako nervno vlakno mozga i leđne (kič- kološko sredstvo nije dovoljno efikasno niti bezazleno.
mene) moždine obloženo je masnom ovojnicom koja Naprotiv, komplikacije su brojne. Svi farmakološki lijekovi
je, doslovno, natopljena holesterolom. Kada je ova ma- protiv povišenog holesterola u krvi metabolizuju se u jetri
sna ovojnica promijenjena, dolazi do bolesti kao što je i ona prva strada kod duže upotrebe takvih sredstava.
M.S. (multipla skleroza). Holesterol igra važnu ulogu u Nije ovo nikakvo huljenje na zvaničnu farmaciju, već
čista i nepobitna istina. Pa, šta tačno činiti? Osnova je

60
ograničenje unosa masti, pa i onih koje nazivaju polu- biti: masna jetra, angina pektoris, povišen krvni pritisak,
zasićenim; ograničenje, tj. prekid unosa alkohola i viška ateroskleroza, srčani ili moždani udar.
kalorija; prekidanje fizičke neaktivnosti i sl. U modi su Za početak ćemo dati prijedlog kojeg bi trebali uvažiti
visoko nezasićene masne kiseline iz Omega-3 porodice svi oni koji se bore sa visokim koncentracijama hole-
koje su jedinstven sastojak ribljih ulja. Tačnije radi se o sterola i triglicerida u krvi. Nije teško pogoditi da se
EPA i DHA (eikosapentenoična i dokosaheksanoična radi o smjernicama za ishranu. Termini „dozvoljeno“ i
kiselina) i ima mnogo toga u čemu mogu da pomognu. „nije dozvoljeno“ za one koji žele pobjediti u borbi sa
Usporavaju aterosklerozu, snižavaju nivo lošeg holeste- holesterolom trebali bi biti shvaćeni doslovno.
rola i nivo triglicerida u krvi, smanjuju viskoznost krvi i
Nije dozvoljeno :
pomažu u prevenciji infarkta srca i moždanog udara,
jačaju imunološki sistem, ublažavaju reumatoidni artritis. Punomasni sirevi (gauda, trapist, sjenički sir, trav-
Da ne podlegnete kojekakvim komercijalnim trikovima, nički sir i slično), punomasno mlijeko, pavlaka, kajmak,
treba znati da samo Omega-3 masne kiseline smanjuju maslac, margarin, punomasni sirevi za mazanje, slatko
holesterol i trigliceride u krvi. NAPOMENA: Ne uzimaj- vrhnje; Govedina, janjeće pečenje, suho meso, sudžu-
te Omega-3 ukoliko koristite antikoagulantna sredstva ka, tačnije – svi suhomesnati proizvodi, salame, pašte-
jer one mogu da ometaju i pojačaju dejstvo lijekova. te, svinjetina, žumance jajeta, sva hrana pržena u ulju,
Farmacija na ovom polju gubi bitku, jer su neki lijekovi pomfrit, restovani krompir, pohovana hrana, majoneza;
čak zabranjeni za upotrebu zbog svog izuzetno lošeg Čokolada, kolači, bijeli šećer, gazirani sokovi, sokovi
dejstva na organizam. spravljeni sa šećerom, sladoled, alkohol; Bijelo brašno
Najveći problem smo mi sami sebi. Ono smo što i svi proizvodi od bijelog brašna, uštipci, krofne, lisnata
jedemo i pijemo. Ne vjeruju mnogi da puno mesa izaziva tijesta. Izbjegavajte proizvode koji sadrže „hidrogenisa-
agresivnost, nervozu i na kraju probleme sa želucem, na“ ulja. Aditivi u hrani povećavaju nivo holesterola isto
pankreasom ili debelim crijevom. Bolest koja ne boli za kao što to čine i kontraceptivne pilule.
većinu ljudi nije bolest i ne shvataju je ozbiljno. Posljedi- Na prvi pogled, lista onoga što ne treba konzumirati
ce koje izaziva neliječeni povišeni holesterol u krvi mogu čini se kao zatvorska kazna i mučenje.

U električnom mlinu za kafu pomješati i dobro samljeti:


30 grama sjemenki susama
30 grama mekinja (ovsene ili ječmene)
40 grama sjemenki lana
20 grama sjemena komorača
Na ovo dodati 30 grama kurkume u prahu i 15 grama cimeta. Sve dobro izmješati.
Uzimati ujutro i uvečer po jednu supenu kašiku.
Može se uzimati sa malo jogurta.
Eliminaciji „tihih ubica“ doprinosi uzimanje bjelog luka i medvjeđeg luka (srijemuš).
Da bi terapija bila potpuna i uspješna, neophodni su i neki vitaminsko-mineralni dodaci.
Najkorisniji od njih je vitamin E, koji je izuzetan antioksidans, štiti krvne žile i jača imunološki
sistem, a uništava i opasne „slobodne radikale“.
Kod onih težih i tvrdokornijih slučajeva preporučuje se uzimanje soja lecitina, koji uistinu pomaže
sagorijevanju i eliminaciji lošeg holesterola.

61
Nije tako, jer sjetite se izreke da svaki užitak ima i
svoju cijenu a kolika je ona to ne znamo. Za ovaj pripravak treba promješati i
mikserom dobro umutiti:
Dozvoljeno:
1 kg meda
Svo povrće i voće, proizvodi od raženog, ječmenog
i heljdinog brašna, zobene pahuljice; Svježi kravlji sir,
150 ml jabukovog sirćeta
mlijeko sa malim procentom masnoće, mliječne kulture, 50 ml tinkture Artičoke
kefir, surutka, bjelance jajeta; Riba, piletina, puretina, 30 gr Kurkume u prahu
lešo teletina, riža, soja i prizvodi od soje, heljda, razni 15 gr cimeta u prahu
vegetarijanski proizvodi, maslinovo, sojino i susamovo Uzimati ujutro i predvečer po jednu supenu
ulje, keksi od integralnog brašna i bez šećera, med,
kašiku sa malo vode.
razni začini, prirodni neslađeni sokovi, limunada slađena
medom ili umjetnim sladilom, kisela voda i slično. Izuzetno efikasan i kvalitetan lijek koji možete
U posljednje vrijeme proizvođači hrane nude tzv. light
preporučiti svima koji imaju problema sa
proizvode . povišenim holesterolom.
Još jedna mala, slatka laž u službi dobre zarade, jer
lesterolom i trigliceridima u krvi. Potrebno vam je samo
to vam je isto kao light cigareta. malo dobre volje i želje da pomognete sebi. Uz malo
Evo i nekoliko originalnih receptura za spravljanje truda napravite jedan od narednih lijekova i uvjerite se
potpuno prirodnih lijekova za borbu sa povišenim ho- da je priroda istinsko čudo.

62
PORODIČNA BIBLIOTEKA
- džepno izdanje -
Vidimo Mi kako sa žudnjom bacaš pogled Gospodar naš je rekao: pozovite (Me)
prema nebu Mi ćemo sigurno učiniti da se i zamolite, (Ja) ću vam se odazvati!
okrećeš prema strani koju ti želiš! (O)kreni zato al-mu'min 60. ajet
lice svoje prema (Č)asnom hramu! (I) ma gdje
bili, okrenite lica svoja na tu stranu.
el-bekara 144. ajet

ABDEST ZBIRKA
I SALAT DOVA
NAMAZ

knjiga 1
Poštovani brate, majko i sestro, knjiga 4

pred vama se nalazi najnovije


izdanje porodične biblioteke u
džepnom formatu. Obuhvaćeno
je sve ono što je potrebno za
Zekat pripada: samo siromasima, O vjernici, često Allaha spominjite i hvalite,
i nevoljnicima onima koji ga sakupljaju, i ujutro i naveče Ga veličajte,
onima čija srca treba pridobiti, i za otkup On vas blagosilja, a i meleki Njegovi,
iz ropstva, i prezauženima, i u svrhe na da bi vas iz tmina na svjetlo izveo.
Allahovom putu i putniku namjerniku. El-Ahzab 41-44. ajet

jednog vjernika i vjernicu u


at-tewba 60. ajet

ZEKAT
okvirima sunneta Božijeg JASIN I
poslanika Muhammeda a.s., AMME DZUZ
akaida i fikha.
knjiga 2 Prilikom rada na ovoj biblioteci knjiga 5

uzeli smo u obzir vrijeme


u kome živimo mi Muslimani
u Bosni i Hercegovini te ovo
O vjernici! Propisan vam je post,
kao što je propisan onima prije vas,
da biste se grijeha klonili.
el-bekara 183. ajet
izdanje prilagodili kulturi, tradiciji i Vi ćete na sudnjem danu biti prozivani po
vašim imenima, i po imenima vaših očeva.
Zato nadjevajte lijepa imena vašoj djeci.
hadis (Ebu Derda)

prilikama našeg življenja.


RAMAZANSKI Želja nam je da ova porodična MUSLIMANSKA
POST LIJEPA IMENA
biblioteka u džepnom izdanju dođe
u svaku muslimansku kuću.
knjiga 2a
Sve informacije na kontakt telefon knjiga 6

062/105-430
e-mail: famzmozaik@yahoo.com
I oglasi ljudima hadždž! Klanjajte dženaze namaz svakome,
Dolaziće ti pješke i na kamilama iznurenim, i dobrom i griješniku
dolaziće iz mjesta dalekih. hadis, el-Berheki, Sunen
al-hadždž 27. i 28. ajet

1 2 2a 3 4 5 6 7

VODIC PROPISI O
MUSLIMANSKA LIJEPA IMENA

ZA HADZDZ DZENAZI
ABDEST I SALAT NAMAZ

PROPISI O DZENAZI
RAMAZANSKI POST

VODIČ ZA HADŽDŽ

JASIN AMME DŽUZ


ZBIRKA DOVA
ZEKAT

knjiga 3 knjiga 7

Porodična biblioteka
KULTURNO - EDUKATIVNI CENTAR SEMERKAND

Imajući u vidu vrijeme u kome živimo i radimo, kao i poteškoće sa kojima se susreću mladi ljudi prilikom
zadovoljavanja svojih potreba u skladu sa vjerskim principima, Udruženje građana SEMERKAND počinje sa izgradnjom
modernog kulturno - edukativnog centra u Sarajevu. Sa svojim modernim i funkcionalnim dizajnom objekat će pružati
mogućnost organiziranja raznih sportskih, naučnih, vjerskih i drugih sadržaja na najvišem nivou, pružajući na taj način
mladima rješenje njihovih problema.

Ovim putem upućujemo poziv svim ljudima dobre volje da se sa svojim


novčanim prilozima uključe u ovo hairli djelo i ugrade sebe u ovaj Centar.
Priloge možete uplaćivati na račun br. 1990490005871360 kod ABS Banke.

00