You are on page 1of 8

www.commuterexpress.

ph
TUESDAY, April 27, 2010 Vol. 3 No. 226 • 8 pages

5 26
5 0 4
28 4 15 39 11 36
P34.2m+

FEU GRABS SEVEN


CHAMPIONSHIPS
IN UAAP SEASON
PAGE 8

GLOBE AWARDS
SCHOLARSHIP
GRANT TO ARMY
TOP HONOREES
PAGE 6
NO TO 5% CONCESSION FEE NCRPO SAYS METRO
Officers of the Philippine Liner Shipping Association, Inc. (PLSA) and other groups lock arms to denounce the immediate takeover of port
operations at the North Harbor. Clem Paylangco, director of Philippine Shippers Bureau; Rose Ochoa, board member of Supply Chain
Management Association of the Philippines; Joy Maitim, executive director of PLSA; Buddy Tan, president of the Integrated North Harbor
SAFER DURING GUN
Truckers Association; Clifford Arriza, labor leader representing port workers and Nene Suansing, secretary of the Association of North BAN PERIOD
Cargo Handling Operators Inc. display strong opposition to the North Harbor take over. MICHAEL SUPERALES PAGE 3
2 Tuesday, April 27, 2010

Oplan ‘Full Moon?’ Good luck charm at donasyon


SINO-sino kayang politiko Kapag nagkataon, muli na
ang nasa likod ng planong namang maghahari ang SA concert ng Himig Ariel
“operation full moon” sa malawak na dayaan at kapag Scholars sa NIA site,
nalalapit na eleksiyon kung naisagawa ang planong ito ay barangay Piñahan, sa
saan ay balak ng mga ito na malamang na mangyari ang Quezon City kagabi, may
mandaya sa gaganaping kinatatakutan nating gulo sa lumapit sa akin na
halalan sa May 10? mismong araw ng eleksiyon. matandang lalaki at nag-abot
Sa ating nakalap na May ilan na ring tauhan ng P40 pesos. Tulong daw nya
impormasyon, balak ng eleksiyon. ang “operation full moon” ang sa kampanya ko.
grupong ito na dayain ang Maging ang mga matatan- nag-iikot ngayon sa Noong nakaraang linggo naman may isang ina na kalalabas
gagawing eleksiyon. dang politiko ay kasama sa “op- malalayong probinsiya kung lang sa ospital ang nagpagawa ng tarpaulin para sa akin na
Ang tanong, sinong politiko eration full moon” kung saan saan nila binabalak na gawin sariling pera din ang ginastos.
ang gustong panaluhin ng ay papaboran nila ang kanilang ang pandaraya. Minsan din may mga batang lumapit sa akin at binigyan
“operation full moon” at sino- kandidato at kahit sa maruming Nagsisimula na rin kasi ako ng isang necklace. Binili daw nila magkakaibigan mula
sino ba ang nasa likod ng paraan ay kanilang gagawin ang grupong ito na planuhin sa ipon nila at binigay sa akin for good luck. Para sa akin,
gagawing pandaraya? para lamang maipanalo ang ang gagawin nilang kung ganito ang makukuhang mga financiers at mga politi-
Ayon kasi sa ating source, kanilang manok. pandaraya kaya’t ngayon pa cal sponsors ng mga kandidato, napakaganda ng
lahat ng paraan ay gagawin Dapat siguro ay maharang lang ay nagsisimula nang patutunguhan ng ating pulitika.
ng “operation full moon” para kaagad ng Commission on Elec- gumawa ng plano ang mga ito. Dahil ang kapalit na inaasahan ng mga maliliit na
lamang na maipanalo ang tion (Comelec) ang planong ito Dapat siguro ay lalo pa donasyong ito ay walang iba kundi kabutihan para sa bayan.
kanilang manok na presiden- dahil kapag nagkataon ay muli tayong maging maagap nang Ang P40 pesos ni kuya, ibinigay nya para sa pangarap na
tial candidate. na namang mauulit ang “hello sa gayon ay hindi matupad hanapbuhay ng mga mahihirap na taga QC.
May mga militar din na garci” scandal. ang planong pandaraya sa Ang tarpaulin ni ate ginastusan para sa pangarap na mas
umano’y sangkot sa “opera- Dapat din siguro na magman- nalalapit na eleksiyon. maayos at maaasahang health service para sa mga mahihirap.
tion full moon” kaya’t lalo pa man ang lahat ng botante nang *** At ang good luck charm ng mga bata para sa pangako na
itong ikinakatakot dahil kapag sa gayon ay maraming mata ang Sa mga kabarangay kong hindi maaabuso ang pera ng QC para sa kanilang
nagkataon ay hindi na naman magmamasid sa galaw ng mga gustong makilahok sa pitak na kinabukasan. Simpleng mga donasyon para sa matayog na
lalabas ang gusto ng mga nagpaplano ng “operation full ito, maari kayong mag-email sa ekpektasyon ng bobotong bayan mula sa kanilang mga
botante na manalo sa moon”. barangayani_isko@yahoo.com. pinagpipiliang mga kandidato.
Samantala, may mga kilala din naman tayong mga
mayayamang mga supporters, mga big businessmen na
Magkakawatak-watak dahil sa mahinang pundasyon nakinabang din sa pagtulong ng Konseho sa negosyo ng
OKEY ang ginawang kasinungalingan na lungsod.
pagbubunyag ni Pwersa ng nagbabaon pa lalo sa kanya. OK o OKRAY? Pero sila ang mga nawawala na sa tabi mo dahil hahabulin
Masang Pilipino standard Mas okey ang nangyayari Ni Lea G. Botones at susundan nila ang pangako at kapit ng lumang pulitika.
bearer Joseph Estrada at sena- dahil mas pumapabor kay Lib- At ano ang inaasahang kapalit ng mga ganitong mga finan-
torial candidate Juan Ponce eral Party presidential candi- Okray talaga ang ciers na handang magbigay ng milyon sa isang kandidato?
Enrile kaugnay sa date Sen. Benigno “Noynoy” nangyayari ngayon sa NP Sinisuguro ko sa inyo, kung ano man yun, malayo ito sa
pagmamanipula ni Aquino ang patuloy na dahil mismong ang mga mga inaasahan ng mga nagbibigay ng P40, ng tarpaulin at
Nacionalista Party standard paglubog ni Villar sa kandidato at tagapagtanggol kwintas na pang good luck.
bearer Sen. Manny Villar sa kumunoy ng politika. ni Villar na sina Sens. Adel At kanino sila tumaya? Doon pa sa mga kandidato na
Philippine Stock Exchange Lumabas sa SWS survey na Tamano at Gilbert Remulla ay nagpapakilalang kandidato daw ng masa at gumagasta na
noong 2007 kung saan siya, double digit na ang lamang ni may hindi pagkakaunawaan ng P1 milyon araw-araw, napakalaking pera na wala naman
ang kanyang asawang si Las Aquino kay Villar. Ibig sabihin, dahil sa paglabas ng isyu na ang masa. Ang tanong ng marami bakit walang pangingimi
Pinas Representative Cynthia apektado ang kanyang dinalaw ni Remulla ang ang mga kandidatong ganito na gumasta at magtapon ng
Villar at kanilang kumpanya kandidatura ng mga isyu na pamilya Ampatuan sa milyun-milyon para lang sa pwesto ng isang mayor na ang
ay kumita ng bilyon-bilyong ipinupukol laban sa kanya. Mindanao. sweldo ay hindi pa aabot sa limampung libo kada buwan?
piso na ang P5 bilyon ay Pinakaokey sa lahat ay unti- Hindi naman itinanggi ni Pwedeng pwede ba kaya na bawiin sa masa ang gastos
ginagamit na pondo sa unting nahuhukay ng mga tao Remulla ang ginawa niyang nila pag nanalo na sila? Samantala pansinin natin ang
kampanya ni Villar. ang tunay na kulay ng pagdalaw sa mga Ampatuan binitiwang salita ng mga taga Liberal Party – ibasura ang
Okey na okey rin ang kanilang mga kandidato. Dahil na sinampahan ng kasong korap na mga kandidato! Pero nasaan ang katapatan ng
ginawang pag-ayuda ng PMP sa batuhan ng putik ng multiple murder dahil sa panawagang ito kung ang mismong mga kandidato ng Lib-
sa kanilang naunang magkakaibang kampo, unti- pagkakasangkot sa eral Party sa lokal na pamahalaan ang pinaniniwalang may
pagbubulgar at inakusahan pa unting lumilinaw sa isipan ng pamamaslang sa 57 katao na mga reputasyon ng korapsyon!
nina Estrada at Enrile si Villar mga botante kung sino ba ang karamihan ay miyembro ng Mag-text po kayo sa akin tungkol sa usaping ito. O kaya
na nuknukan ng sinungaling dapat nilang iboto na talagang media noong Nobyembre 23. ay sulatan nyo ako sa 2nd Floor, Council building, Quezon
dahil mismong ang mga sagot magseserbisyo para Okray na okray naman ang City Hall o email sa: ariel.inton@gmail.com. Pwede rin ang
nito sa mga akusasyon sa makabangon sa kahirapan ang rason ni Remulla na personal texts sa mga numerong: globe – 09272630741 o smart –
kanya ay pawang bansa. at security reasons ang dahilan 09215186724.
ng kanyang pagdalaw. Pero
hindi naman niya kasunduan na hindi ang mga sapat na pondo. Malamang,
maipaliwanag kung ano ang ito makikipag-deal sa mga bago dumating ang May 10
sinasabi niyang security rea- Ampatuan na nilikha ni elections, durog na durog na
VICTOR A. CALUAG, son dahil alam niyang Presidente Gloria Macapagal sila sa dami ng batikos at
President and CEO Published Monday mapanganib ang pagbibigay Arroyo. pagbubunyag na ginagawa
MANNY B. MARINAY TONETTE HENSON to Friday by
Editor in Chief EVP
EVP, Sales & Marketing Silverstream
pa ng dahilan. Ayaw niyang Talagang humihina na ang laban sa kanila.
JONATHAN P. VICENTE MARIO L. ADELANTE Publishing Corp. tumulad kay Villar na dahil sa pundasyon ng NP dahil nabuo Umaaray na nga ang NP
Managing Editor Accounting Manager Suite 2111 Cityland pangangatwiran ay mas sila na pilit na pilit. Nagsama- dahil sinasabi nila na
Herrera Tower, Valero
LEA G. BOTONES RAUL B. PEREZ Street, Salcedo Village,
lalong nababaon sa sama sila dahil ang bawat pinagtutulungan sila ng mga
News Editor Credit & Collection Manager kasinungalingan. isang miyembro ay may kalabang partido gayung No.
Makati City
CHONG P. ARDIVILLA EDISON B. CAMARINES Telephone Nos. Pinakaokray sa lahat ay motibo. Isa na rito ang kanilang 2 lang naman sa survey si Villar.
Overall Creative Director Distribution Manager 8873435 • 8873433
ang hindi pagbibigay ng bise-presidente na si Loren Kaya sila binabatikos ay dahil
HECTOR L. LOZANO EDWIN A. CO • 8451653 • Email:
Chief Layout Artist Production Supervisor cx.editorial@gmail.com parusa ng NP kay Remulla sa Legarda na nakiisa sa NP sa pawang imbento ang
ginawa nitong pagsira sa upang magkaroon umano ng kanilang ipinapakita sa tao.
Tuesday, April 27, 2010 3
ESTRADA: VILLAR
A CERTIFIED ‘LIAR’
SEN. Manuel Bamba Villar concocts lies to mislead the
public about his participation in shady deals, former Presi-
dent Joseph Estrada said yesterday.
Mr. Estrada said: “Hindi kami also lied about the actual amount
ang nakuryente sa istorya kagaya he was able to raise from the sale.
ng sinabi ni Mr. Villar. Si Mr. Villar In previous interviews, Mr. Villar
ang nakuryente at patuloy niyang gave different figures.
kinukuryente ang taong bayan “Iba-iba ang sinasabi niya.
sa kanyang mga kasinu- May P5 bilyon daw ang kinita
ngalingan.” niya at 21 naman ang sa
The standard-bearer of Pwersa kumpanya. Pero sa interview niya
ng Masang Pilipino said Mr. kay Karen Davila 13.2 billion daw
Villar believes in his own lies as ang sa Vista Land at 10 bilyon
he challenged the senator to an- sila ng asawa niya. Ano ba talaga
swer the allegations one-by-one ang totoo Mr. Villar?” Mr. Estrada
and face the issues head-on. asked.
“Siya ang humarap sa taong Mr. Villar ’s biggest lie, Mr.
bayan at hindi ang kanyang mga Estrada said, was when the sena-
alipores ang dapat tor denied that he ever applied
magpaliwanag sa totoong pressure on the Philippine Stock
nangyari,” Mr. Estrada stressed. Exchange which resulted in the
Mr. Estrada added that Mr. lifting of the lock-up rule on his
Villar lied when he did not dis- firm, Vista Land and Landscapes, CONFUSING VOTERS
close in his Statement of Assets in 2007. Even supporters of Bulacan Gov. Joselito “Jonjon” Mendoza are confused on the ‘content’ of his campaign
and Liabilities in 2007 and 2008 The incontrovertible fact is posters. Is he running for Congress or seeking reelection as governor? His posters – plastered all over Bulacan
– do not explain.
the P5 to 8 billion profit he and that Mr. Villar did, Mr. Estrada
his wife made from the sale of
their VLL stake. He said the wind-
said, and the stock exchange
gave in to his request. Senate
NCRPO: Metro Manila ‘Expanded’
fall was not reflected in the SALN
he and his wife, Las Piñas Rep.
President Juan Ponce Enrile con-
firmed the allegation, that Mr.
safer during gun ban period Spanish in
Cynthia Villar, jointly filed. Villar displayed behavior totally NATIONAL Capital Re- number of crime incidents reg- curriculum
He pointed out that the inappropriate for a high govern- gion Police Office (NCRPO) istered last year (CY 2009),
chief Director Roberto Rosales there are significant decreases THE Department of
couple’s assets remained un- ment official. He said that Mr. Education (DepEd) is ex-
changed at P1 billion. Villar was then the sitting Sen- has cited the strict implemen- in the monthly averages ob-
tation of the Commission on served this year especially on panding its program cov-
Mr. Estrada also said Mr. Villar ate President. Maricel Cruz ering the reintegration of
Elections (Comelec)-imposed high-profile crimes such as
total gun ban for the decrease robbery, which was down by Spanish language subject
in the number of crimes com- 35.4 percent (from 951 to 702 in the country's basic edu-
mitted in the metropolis. incidents per month); cation curriculum.
”With the strict implemen- carnapping – down by 18.1 Education Secretary
tation of the total gun ban on percent (from 152 to 129 inci- Mona Valisno said the
top of the intensified patrol dents per month); murder – program would cover 50
and anti-criminality opera- down by 8.45 percent (from 50 more schools, 100 teach-
tions of the National Capi- to 46 incidents per month); ers, and an estimated
tal Region Police Office, physical Injuries – down by 8,000 students per school
Metro Manila is getting safer 73.6 percent (from 1,056 to 608 year from 2010 to 2011,
and more secured,” said incidents per month); and even and 2011 to 2012.
Rosales. rape which is down by 8.53 She said the initial
According to NCRPO percent (from 46 to 42 incidents implementation of the
records, compared with the per month). program covered the train-
ing of some 35 teachers
EcoWaste coalition asks candidates and about 1,000 students
Presidential candidate Joseph Estrada looks at the powerpoint presentation of his that benefited from the re-
senatorial bet Juan Ponce Enrile who reveals the “web of lies” of Nationalista Party
to stop trashing Mother Earth integration of Spanish
standard-bearer Manny Villar. VIC RIVERA HEADING into the final streets and even the skies into language in the basic cur-
two weeks of the lively cam- instantaneous and uncon- riculum.
RP, Japan sign P5-B typhoon paign for almost 18,000 elec- trolled dumpsites,” he pointed Records show that 60
third year high school stu-
rehabilitation loan assistance tive posts, a waste and pol-
lution watchdog repeated its
out.
The EcoWaste Coalition dent of pilot school
THE Philippines and Japanese 10-year grace period, this yen plea to all the 50,000 candi- specifically bemoaned the Dolores National High
governments yesterday signed a loan provides the most dates to arrest the unimpeded way political candidates and School in Sta. Cruz,
loan that will finance the reha- concessional terms among vari- Marinduque have com-
bilitation of infrastructure dam- ous funding sources. wastefulness in the campaign their supporters have been
that is defiling the trees and desecrating trees with as- pleted the first year of
aged by last year's tropical storm “We hope this project will as- their language training.
“Ondoy” and “Pepeng.” sist the victims of these calami- the environment. sorted campaign materials,
“As the campaign heads pointing out that nails could The school is now pre-
In a statement, the Japan In- ties, and support and strengthen
ternational Cooperation Agency the disaster mitigation efforts of paring to proceed with the
into the homestretch, we find damage and stress out trees.
(JICA) said the loan amounted to the Philippine government. As a second phase of the imple-
the utter disrespect against “We are deeply saddened
P5-billion (9.9 billion Japanese close friend and neighbor, Japan mentation of the program
Mother Earth becoming more by the way trees are violated
yen) for the Post Ondoy and will continue to support typhoon next school year while in-
blatant and widespread,” la- as if they do not matter,” noted
Pepeng Short-Term Infrastructure victims to reconstruct and im- coming third year stu-
Rehabilitation Project. prove the living environment in mented Roy Alvarez, Presi- Alvarez, who has planted over dents will begin their
With an interest rate of 0.01 the Philippines,” Makoto dent, EcoWaste Coalition. 50,000 tree saplings since Spanish lessons by that
percent per annum and a 40- Katsura, Japanese Ambassador to “The political ad bonanza 1997, particularly in the Sierra time.
year repayment period with a the Philippines said. is undeniably turning our Madre Mountain Range.
4 Tuesday, April 27, 2010 5
niya siguro natawag “Kusa naman ang impact. Kunwari bago? Siguro ganito
sa akin yun and I yun, kusa niyang to buy a gift or na lang, sa tingin *** ay nagtitiyaga
appreciate every- gusto,” sabi ng something, pinag- ko, mapabagay man MAAYOS ang KALORKAY siyang magpaypay
thing.” aktor. “At yun nga, iisipan namin kung or tao, may dahilan takbo ng negosyo Ni Yvette Lo Gin kay Jennylyn na
Tanong naman ni I’m very thankful na ano ang maganda.” kung bakit ka sa ngayon ng sexy nakasandig naman
Pia kay Dingdong, binibigyan niya ng OLD VS. NEW. gumugusto ng bago. actress na si Krista ang paghihiwalay kanilang mga dibdib. sa kanyang balikat.
ano naman ang halaga ang mga Ikatlong tanong So, kung anuman Ranillo sa US. nila ng director na si Ilang beses nahuling Sinabi naman ni
tawag niya kay taong malalapit sa mula sa third ang dahilan na yun, Bagaman hindi siya Dominic Zapata. sumusulyap ng Jennylyn na marami
Marian? akin. At ako rin “secret informant,” mas gugustuhin mo kilala ng mga tao Tumagal ang palihim ang actor sa siyang nakitang
“Ako? Wala... naman, when it ano ang mas gusto ang bago. Kasi, roon ay kumikita kanilang relasyon ng kaparehang actress. maganda kay
kahit ano... Dati, comes to special ni Dingdong, yung hindi naman ang kanyang halos walong taon. Gayundin naman Dennis kaya’t nais

TILLMAN
dati, I call her occasions in her life una or yung bago? magkakaroon ng sportswear shop. Noong nandito sa ang actress na niyang tuklasin pa
‘Yummy’!” and her family's life, “Ano yung una or dahilan na papalitan Inaayos ni Krista Pilipinas, maganda pailalim kung ang mga ito. Nais
natatawang sagot ni nandun din ako para bago?” natatawang mo yung una kung ang trabaho sa ang takbo ng buhay tingnan ang niyang makilala ng
Dingdong. sa kanya. And sagot ni okey ka naman dun. negosyong ng sexy actress dahil kapareha. todo-todo ang
Biro pa ni minsan, nire- Dingdong. “Pero hindi ko rin DENNIS TRILLO AT JENNYLYN MERCADO pinapamunuan ng busy siya sa pag- Kapag tinatanong lalaking kapareha.
Dingdong kay Pia, remind ko pa “Can you alam kung ano ba kanyang pinsan. arte, pero ngayong sila kung kailan Mas in-love yata
“Alam mo kung
bakit? Sa akin na
siya. Ganun
kami. We
be more
specific?
ang gusto niyang
sabihin!” natatawang
Dennis at Jennylyn Aminado naman
ang sexy actress na
nasa US siya ay
medyo negosyo
nagkaroon ng kulay
ang kanilang buhay
si Dennis kay
Jennylyn dahil sa
lang yun!”
CLOSE TO
remind each
other para
Yung
una or
pahabol ng aktor.
Ayon sa third
buking na mag-syota? dating na-link kay
Manny Pacquiao na
bukas siya sa
naman ang pinagka-
kaabalahan niya.
bunga ng kanilang
pagkakalapit,
tanong kung ano
ang nagustuhan
niya kay Jennylyn,
DINGDONG’S mas informant, “Okey, BONGGANG- siyang payagan ng katawan na ACTION speaks pawang tanggi ang
FAMILY. Ang maganda pakikipagrelasyon louder than words. isinasagot ng “buong mukha” at
para mas malinaw, BONGGA ang kanyang Mexican- nakalantad. Eh,
ikalawang tanong ano ang gusto mo, sa ngayon matapos Tila ito ang nakikita dalawa subalit may “kabuuan niya” ang
bueaty ng comedi- American boyfriend hindi na siya sagot. Si Jennylyn,
mula sa second yung una or bago na ng mga tagahanga lihim na ngiti sa
enne na si (o manliligaw pa makakaganap sa sa relasyon nina mga labi. “eyes and smile”
“secret informant,” kotse mo?
Shangri-La’s Mactan Resort and Spa totoo ba na kapag “Kita mo, ibig
Pokwang dahil
bukod sa
lang ba? Echos!) na
magpasexy sa
soap opera o
pelikula.
Dennis Trillo at
Jennylyn Mercado
Inamin ni Dennis
na gustong gusto
lang ni Dennis ang
nabanggit.
TUCKED in lush tropical landscape and and inlaid with tobacco leaves and mother may special sabihin kung nasa nakabingwit siya telebisyon o May balita kasi
occasion sa na nagsama sa niya makasama ang Malapit nang
with a crystalline coastline, Shangri-La’s of pearl. The pre-function area, flooded with akin pa ang una, ng guwapo at bata pelikula. na napiling
family nila telenovela ng GMA- kapareha dahil matapos ang Guma-
Mactan Resort and Spa, Cebu has an abun- natural daylight from the gardens, provides walang bago dahil

KRISTA RANILLO
pang foreigner na And to think, 29- gumanap sa 7 na “Gumapang Ka talagang klik naman pang kaya’t marami
Dingdong—tulad nagagamit ko pa
dance of scenic spots, intricately manicured a balance between nature and the furnish- nobyo, tipong years old lang ang remake ng isang Sa Lusak.” silang dalawa. May ang humihiling na
ng recent siya nang husto.
lawns, a 350-meter private beach cove with ings of the ballroom. mahal na mahal pa Ramon Navarro na 80s sex comedy Pilit itinatanggi ng kilig na dulot sa magkaroon kaagad
graduation ng Kumbaga,
white powdery sand, an azure blue sea and The wall covers of the ballroom are a com- kanyang siya nito. ito ay super seloso film na “Temptation dalawa na may kanya kapag katabi sila ng panibagong
opulent banquet facilities, making the 13- bination of crushed bamboo columns and umaandar pa
kapatid—na Beautiful talaga siya at ayaw makita Island” kasama ang relasyon sila subalit niya ang dalaga telenobela dahil
hectare property an ideal venue for couples basket woven upholstered panels. The ceil- siya. Ibig
kapag wala siya, ang Lola Pokwang ang love niya na baguhang aktres na halatang may kaya naman kapag mami-miss sila ng
sabihin kaya
to begin a life together. ing, measuring three and a half meters in dapat ay present ko dahil ayaw may bahagi ng si Andi Eigenmann. itinatago sila sa mainit sa shooting fans.
ko siya
The perfect setting for a destination wed- height, is inspired by an archetypal thatched pa rin si Marian? papalitan,
ding, the resort offers engaged couples vari- roof common to tropical houses. Fifteen Tipong kakaibang hindi na siya
ous dreamy locales for the wedding of their grand chandeliers, two meters in diameter level of closeness umaandar,” saad ni
dreams. Whether couples wish for a chic and made from capiz shells, rich antique na yata yun? Dingdong.
yet sophisticated celebration under the stars brass and a cluster of crystals provide iri- “That's right... Pero hindi raw
or an intimate and down-to-earth beach descent lighting to set the mood of luxury. Hindi naman sa na-satisfy ang third
wedding ceremony, Shangri-La’s Mactan The ballroom has the latest lighting equip- proxy. Kasi close na informant sa sagot
Resort and Spa, Cebu can fulfill the dream. ment, which allows wedding organizers to rin talaga siya sa ni Dingdong kaya
For indoor celebrations, couples will find set the mood of the entire ballroom with the pamilya. Minsan nag-follow-up
the newly renovated Mactan Ballroom with touch of a button. The first of its kind in ang relationship na question na lang ito.
its lush interiors and luxurious furnishings Cebu, the system uses a portable tablet to na-achieve nila, Since isa siyang
an ideal setting for an elegant wedding that control lights and change the lighting from wala na ako dun. Marine reservist,
truly sparkles. green to red to blue in less than five seconds. Minsan ang level of trained siya to
As the bride walks down the grand stair- With the increasing popularity of visual pre- closeness niya sa protect people.
case from the resort lobby to the Mactan sentations during weddings, guests will be mga kapatid ko, e, Kung sakaling
Ballroom, she is welcomed by two sets of delighted to know that the Mactan Ballroom naa-appreciate ko. malunod ang isa
grand double doors surrounded by light is powered with high lumens projectors and Kasi sila mismo, niyang kapatid at si
boxes made from laminated birch veneer. automated screen panels that descend from may effort na Marian, sino ang
The doors are made from carved black shells the ceiling at the touch of a button. maging close sa una niyang
isa’t isa. MARIAN RIVERA sasagipin?

Dingdong naglahad ng sikreto nila ni Marian


SA bagong naman ng mga “Bakit nga ba?” “Kaya minsan,
segment ng Show- ibinatong tanong ng natatawang balik- kapag may
biz Central na “secret informants” tanong ni Dingdong. imbitasyon na
“Behind the Wall” ay ay nagawang “Sa tingin ko, siya ganun, sila mismo,
si Dingdong Dantes sagutin ng aktor. dapat ang direkta na mismo sa
ang naging unang TERM OF makakasagot niyan. kanila. Hindi na para
“victim.” Sa seg- ENDEARMENT. Kasi, kahit naman sa amin as a
ment na ito ay may Unang tanong ng unang dinig ko 'yan couple. Minsan nga,
tatlong “secret unang “secret mula sa kanya, e, hindi na ako
informants”— na informant” kay siyempre isinasama which is
close lahat kay Dingdong: Bakit nakakatuwang completely fine. So,
Dingdong—na ang “Daddy” ang tawag marinig yun. Kung nakakatuwa na
mga identity ay ni Marian Rivera sa anuman ang reason kapag tinawag kang malapit sila sa isa't
mare-reveal lamang kanya sa set ng You behind it, siguro ganun, nandun isa,” paliwanag ni
sa hulihan ng To Me Are Every- she’s just very talaga ang level of Dingdong.
segment. thing? Di ba, creative that way, trust. Puwede kang Does he tell
Ayon sa ulat na tawagan na ng mag- that she came up asahan at Marian to go o ang
inilabas ng Philip- asawa yun? Nagpa- with a term or a poprotektahan mo aktres mismo ang
pine Entertainment practice na ba sila term of endearment siya. Siguro ganun nagbo-volunteer to
Portal (PEP), lahat para sa hinaharap? like that. Feeling ko, siya patungo kaya take his place? DINGDONG DANTES
4 Tuesday, April 27, 2010 5
niya siguro natawag “Kusa naman ang impact. Kunwari bago? Siguro ganito
sa akin yun and I yun, kusa niyang to buy a gift or na lang, sa tingin *** ay nagtitiyaga
appreciate every- gusto,” sabi ng something, pinag- ko, mapabagay man MAAYOS ang KALORKAY siyang magpaypay
thing.” aktor. “At yun nga, iisipan namin kung or tao, may dahilan takbo ng negosyo Ni Yvette Lo Gin kay Jennylyn na
Tanong naman ni I’m very thankful na ano ang maganda.” kung bakit ka sa ngayon ng sexy nakasandig naman
Pia kay Dingdong, binibigyan niya ng OLD VS. NEW. gumugusto ng bago. actress na si Krista ang paghihiwalay kanilang mga dibdib. sa kanyang balikat.
ano naman ang halaga ang mga Ikatlong tanong So, kung anuman Ranillo sa US. nila ng director na si Ilang beses nahuling Sinabi naman ni
tawag niya kay taong malalapit sa mula sa third ang dahilan na yun, Bagaman hindi siya Dominic Zapata. sumusulyap ng Jennylyn na marami
Marian? akin. At ako rin “secret informant,” mas gugustuhin mo kilala ng mga tao Tumagal ang palihim ang actor sa siyang nakitang
“Ako? Wala... naman, when it ano ang mas gusto ang bago. Kasi, roon ay kumikita kanilang relasyon ng kaparehang actress. maganda kay
kahit ano... Dati, comes to special ni Dingdong, yung hindi naman ang kanyang halos walong taon. Gayundin naman Dennis kaya’t nais

TILLMAN
dati, I call her occasions in her life una or yung bago? magkakaroon ng sportswear shop. Noong nandito sa ang actress na niyang tuklasin pa
‘Yummy’!” and her family's life, “Ano yung una or dahilan na papalitan Inaayos ni Krista Pilipinas, maganda pailalim kung ang mga ito. Nais
natatawang sagot ni nandun din ako para bago?” natatawang mo yung una kung ang trabaho sa ang takbo ng buhay tingnan ang niyang makilala ng
Dingdong. sa kanya. And sagot ni okey ka naman dun. negosyong ng sexy actress dahil kapareha. todo-todo ang
Biro pa ni minsan, nire- Dingdong. “Pero hindi ko rin DENNIS TRILLO AT JENNYLYN MERCADO pinapamunuan ng busy siya sa pag- Kapag tinatanong lalaking kapareha.
Dingdong kay Pia, remind ko pa “Can you alam kung ano ba kanyang pinsan. arte, pero ngayong sila kung kailan Mas in-love yata
“Alam mo kung
bakit? Sa akin na
siya. Ganun
kami. We
be more
specific?
ang gusto niyang
sabihin!” natatawang
Dennis at Jennylyn Aminado naman
ang sexy actress na
nasa US siya ay
medyo negosyo
nagkaroon ng kulay
ang kanilang buhay
si Dennis kay
Jennylyn dahil sa
lang yun!”
CLOSE TO
remind each
other para
Yung
una or
pahabol ng aktor.
Ayon sa third
buking na mag-syota? dating na-link kay
Manny Pacquiao na
bukas siya sa
naman ang pinagka-
kaabalahan niya.
bunga ng kanilang
pagkakalapit,
tanong kung ano
ang nagustuhan
niya kay Jennylyn,
DINGDONG’S mas informant, “Okey, BONGGANG- siyang payagan ng katawan na ACTION speaks pawang tanggi ang
FAMILY. Ang maganda pakikipagrelasyon louder than words. isinasagot ng “buong mukha” at
para mas malinaw, BONGGA ang kanyang Mexican- nakalantad. Eh,
ikalawang tanong ano ang gusto mo, sa ngayon matapos Tila ito ang nakikita dalawa subalit may “kabuuan niya” ang
bueaty ng comedi- American boyfriend hindi na siya sagot. Si Jennylyn,
mula sa second yung una or bago na ng mga tagahanga lihim na ngiti sa
enne na si (o manliligaw pa makakaganap sa sa relasyon nina mga labi. “eyes and smile”
“secret informant,” kotse mo?
Shangri-La’s Mactan Resort and Spa totoo ba na kapag “Kita mo, ibig
Pokwang dahil
bukod sa
lang ba? Echos!) na
magpasexy sa
soap opera o
pelikula.
Dennis Trillo at
Jennylyn Mercado
Inamin ni Dennis
na gustong gusto
lang ni Dennis ang
nabanggit.
TUCKED in lush tropical landscape and and inlaid with tobacco leaves and mother may special sabihin kung nasa nakabingwit siya telebisyon o May balita kasi
occasion sa na nagsama sa niya makasama ang Malapit nang
with a crystalline coastline, Shangri-La’s of pearl. The pre-function area, flooded with akin pa ang una, ng guwapo at bata pelikula. na napiling
family nila telenovela ng GMA- kapareha dahil matapos ang Guma-
Mactan Resort and Spa, Cebu has an abun- natural daylight from the gardens, provides walang bago dahil

KRISTA RANILLO
pang foreigner na And to think, 29- gumanap sa 7 na “Gumapang Ka talagang klik naman pang kaya’t marami
Dingdong—tulad nagagamit ko pa
dance of scenic spots, intricately manicured a balance between nature and the furnish- nobyo, tipong years old lang ang remake ng isang Sa Lusak.” silang dalawa. May ang humihiling na
ng recent siya nang husto.
lawns, a 350-meter private beach cove with ings of the ballroom. mahal na mahal pa Ramon Navarro na 80s sex comedy Pilit itinatanggi ng kilig na dulot sa magkaroon kaagad
graduation ng Kumbaga,
white powdery sand, an azure blue sea and The wall covers of the ballroom are a com- kanyang siya nito. ito ay super seloso film na “Temptation dalawa na may kanya kapag katabi sila ng panibagong
opulent banquet facilities, making the 13- bination of crushed bamboo columns and umaandar pa
kapatid—na Beautiful talaga siya at ayaw makita Island” kasama ang relasyon sila subalit niya ang dalaga telenobela dahil
hectare property an ideal venue for couples basket woven upholstered panels. The ceil- siya. Ibig
kapag wala siya, ang Lola Pokwang ang love niya na baguhang aktres na halatang may kaya naman kapag mami-miss sila ng
sabihin kaya
to begin a life together. ing, measuring three and a half meters in dapat ay present ko dahil ayaw may bahagi ng si Andi Eigenmann. itinatago sila sa mainit sa shooting fans.
ko siya
The perfect setting for a destination wed- height, is inspired by an archetypal thatched pa rin si Marian? papalitan,
ding, the resort offers engaged couples vari- roof common to tropical houses. Fifteen Tipong kakaibang hindi na siya
ous dreamy locales for the wedding of their grand chandeliers, two meters in diameter level of closeness umaandar,” saad ni
dreams. Whether couples wish for a chic and made from capiz shells, rich antique na yata yun? Dingdong.
yet sophisticated celebration under the stars brass and a cluster of crystals provide iri- “That's right... Pero hindi raw
or an intimate and down-to-earth beach descent lighting to set the mood of luxury. Hindi naman sa na-satisfy ang third
wedding ceremony, Shangri-La’s Mactan The ballroom has the latest lighting equip- proxy. Kasi close na informant sa sagot
Resort and Spa, Cebu can fulfill the dream. ment, which allows wedding organizers to rin talaga siya sa ni Dingdong kaya
For indoor celebrations, couples will find set the mood of the entire ballroom with the pamilya. Minsan nag-follow-up
the newly renovated Mactan Ballroom with touch of a button. The first of its kind in ang relationship na question na lang ito.
its lush interiors and luxurious furnishings Cebu, the system uses a portable tablet to na-achieve nila, Since isa siyang
an ideal setting for an elegant wedding that control lights and change the lighting from wala na ako dun. Marine reservist,
truly sparkles. green to red to blue in less than five seconds. Minsan ang level of trained siya to
As the bride walks down the grand stair- With the increasing popularity of visual pre- closeness niya sa protect people.
case from the resort lobby to the Mactan sentations during weddings, guests will be mga kapatid ko, e, Kung sakaling
Ballroom, she is welcomed by two sets of delighted to know that the Mactan Ballroom naa-appreciate ko. malunod ang isa
grand double doors surrounded by light is powered with high lumens projectors and Kasi sila mismo, niyang kapatid at si
boxes made from laminated birch veneer. automated screen panels that descend from may effort na Marian, sino ang
The doors are made from carved black shells the ceiling at the touch of a button. maging close sa una niyang
isa’t isa. MARIAN RIVERA sasagipin?

Dingdong naglahad ng sikreto nila ni Marian


SA bagong naman ng mga “Bakit nga ba?” “Kaya minsan,
segment ng Show- ibinatong tanong ng natatawang balik- kapag may
biz Central na “secret informants” tanong ni Dingdong. imbitasyon na
“Behind the Wall” ay ay nagawang “Sa tingin ko, siya ganun, sila mismo,
si Dingdong Dantes sagutin ng aktor. dapat ang direkta na mismo sa
ang naging unang TERM OF makakasagot niyan. kanila. Hindi na para
“victim.” Sa seg- ENDEARMENT. Kasi, kahit naman sa amin as a
ment na ito ay may Unang tanong ng unang dinig ko 'yan couple. Minsan nga,
tatlong “secret unang “secret mula sa kanya, e, hindi na ako
informants”— na informant” kay siyempre isinasama which is
close lahat kay Dingdong: Bakit nakakatuwang completely fine. So,
Dingdong—na ang “Daddy” ang tawag marinig yun. Kung nakakatuwa na
mga identity ay ni Marian Rivera sa anuman ang reason kapag tinawag kang malapit sila sa isa't
mare-reveal lamang kanya sa set ng You behind it, siguro ganun, nandun isa,” paliwanag ni
sa hulihan ng To Me Are Every- she’s just very talaga ang level of Dingdong.
segment. thing? Di ba, creative that way, trust. Puwede kang Does he tell
Ayon sa ulat na tawagan na ng mag- that she came up asahan at Marian to go o ang
inilabas ng Philip- asawa yun? Nagpa- with a term or a poprotektahan mo aktres mismo ang
pine Entertainment practice na ba sila term of endearment siya. Siguro ganun nagbo-volunteer to
Portal (PEP), lahat para sa hinaharap? like that. Feeling ko, siya patungo kaya take his place? DINGDONG DANTES
6 Tuesday, April 27, 2010

DTI: North Harbor deal


to hike prices of goods Ni McJoe PALAISIPAN Thelma Onego
THE controver- shippers. Complete the grid so every row, column
sial deal between About 100 and 3 x 3 box contains every digit 2. Pagdiriwang
the government’s companies belong- from 1 to 9 inclusively. kung Mayo
Philippine Ports ing to the Supply 3. Associated Press
Authority (PPA) and Chain Management 4. Grupo ni Honasan
a private consor- Association of the 5. Buti
tium over the Philippines 6. Ta-----; Payagan
modernization of (SCMAP) also 7. Bayna
the Manila North confirmed that the 8. Lisan
Harbor in Tondo, additional 5 percent 9. Lista
Manila would lead concession fee on 10. Palahaw
to higher prices of ancillary services, 12. Putol ng sanga
goods and com- rendered by third- 16. Ipakandili
modities, according party service 19. Letrang Griyego
to the Department providers, would 22. ---; BQO,
of Trade and jack up prices of CRP, DSQ
Industry (DTI). commodities in the 24. Mintis
On April 11, country. “Our 25. Pangalan
Manila North members cannot ng babae
Harbour Port, Inc. absorb such cost 26. Ganire
(MNHPI), a 60-40 increase, so we will 28. Sasampa
joint venture be constrained to PAHALANG 29. National
Previous puzzle solution 30. Mali
between Harbour pass these addi- Intelligence 31. Bansag sa lalaki
Centre Port Termi- tional costs to our 1. Yamutin Service Agency 35. Inaheng manok;
nal, Inc. and Metro consumers,” the 7. Masarap kamutin 30. Bansa sa Ingles
Pacific Investments SCMAP said in a 11. Bayan sa Timog Amerika
Corp., took over the letter to the PPA Bulacan 32. Bansag
operation of the dated March 31. 13. Philippine Navy sa banal
country’s busiest Even the Depart- 14. Mawawalan 33. Bughaw
domestic port. ment of Trade and ng magulang 34. Lulubha
Under the deal, Industry (DTI) 15. Disinterya 36. Yabong
the consortium was warned as early as 17. Maputik 37. Luto ng itlog
allowed to charge a February 2010 that 18. Isang bayani 38. Mantsa sa balat
5 percent conces- the additional fee pag inulit 39. Nagwagi
sion fee on ancillary would have an 20. Dakipin; Ingles
services at the “economic impact PABABA
21. Iabrigo
North Harbor, which to shippers, con-
23. Alagad
is not imposed by sumers and the
27. Paglilinis 1. Pantusok
the PPA in other general public.” SAGOT SA NAKARAAN
ng matris ng modista
ports in the country. This is because
The 52.5-hectare ancillary services,
Manila North Harbor which include manager Oscar
handles purely bunkering, repre- Sevilla. Globe awards scholarship grants
domestic traffic sent a very sub- The DTI further
servicing, including
cargo, passenger
stantial part of ship
owner’s cost. Data
warned that this
additional fee may
to Philippine Army top honorees
and vessel. It shows that bunker- put the North Harbor GLOBE, a leading telecommunications
handles inter-island ing services ac- at a disadvantage. company in the Philippines recently
passenger and count for 30 percent “We are of the awarded scholarship grants to the Philip-
cargo traffic enter- to 40 percent of a opinion that a fixed pine Army’s (PA) top service awardees
ing Metro Manila shipping line’s permit to operate during the recent 113th Philippine Army
from other parts of operating costs. fee, as in all other anniversary celebration.
the country. Nearly “To impose a 5 ports, might be Lieutenant Cliff Chester De Ocampo of
two-thirds of the percent concession more appropriate,” Laguna received a four-year educational
country’s domestic fee on bunkering the DTI said. grant worth P60,000 while Sergeant Jaime
port trade pass services alone MNHPI was R Bayquin of Samar and Corporal Rolly
through North could trigger higher awarded a 25-year Casipe of Iloilo each received a four-year
Harbor. cargo freight rates contract to modern- educational grant worth P40,000 from
The Philippine and passenger ize the Manila North Globe to support the education of their
Liner Shipping fares for vessels Harbor at a cost of chosen dependents. The PA service Service Awardee Sgt. Jaime R Bayquin of Samar, who
Association, Inc. using the North PhP14.5 billion, awardees have been chosen as the best was hurt in the line of duty, receiving the P40,000 scholar-
(PLSA) warned that Harbor. Higher even without ship grant from Globe Security Head Ronald Uychutin, PA
officers and enlisted personnel from among
the 5 percent freight and fares will undergoing a Commanding General Lt. Gen. Reynaldo Mapagu, and
screening process the different divisions of the Philippine
concession fee ultimately be borne Globe CSR Head Jeffrey Tarayao.
would lead to higher by consumers and at the National Army.
operating cost, the general public in Economic and “Globe through its corporate social brighter future for their loved ones,”
translate to higher the form of higher Development responsibility arm, Globe Bridging Com- Tarayao added.
passenger fare and prices of goods, Authority and a munities (Globe BridgeCom) is recognizing The four-year educational scholarship
cargo freight, and particularly basic complete bidding the gallant efforts of the Philippine Army grants program for national services
ultimately to higher and prime com- process, pursuant not only in ensuring and sustaining awardees is a Globe BridgeCom initiative
prices of goods and modities,” according to the Bidding Law Globe’s facilities but also in maintaining in partnership with the PA. Globe and the
services. The new to a letter from the or Republic Act No. security, peace, and development all over Philippine Army also awards one-time
port operator also DTI signed by 9184 and the Build- the country,” Globe Corporate Social educational grants worth P20,000 to
imposed a fee of Under-secretary Operate-Transfer Responsibility Head Jeffrey Tarayao said. division-level service awardees. Since its
PhP75 for the Zenaida Maglaya, Law, or RA 6957, as “Through these educational scholarship launch in 2009, Globe BridgeCom has
issuance of gate and addressed to amended by RA grants we hope to provide these service awarded a total of 11 division-level service
pass to truckers/ PPA general 7718.” awardees an opportunity to secure a awardees.
Tuesday, April 27, 2010 7
Our Daily Bread LINE ADS Public Advisory
When a publishing company asked me to write an Our new cell number for free text is 0927-5202742 GLOBE Telecom has completely restored its services in af-
endorsement for a new book, I said I’d be glad to. It fected areas in Laguna and Paranaque.
appeared to be a helpful effort directed to young people, LOANS BUY & SELL Service interruption was caused by two fiber cuts that oc-
SALARY / OFW 1BR CONDO
challenging them to live for God in a changing world. curred separately on April 22 and 23, 2010.
CALL 572-9369 7K/MO. NO D/P
But as I read the book, something troubled me. Al- TEXT 0906-8422445
The first cut was caused by a passing 40-foot container van
NR. MRT
though it had lots of Scripture and great spiritual 0928-5547516 that snagged a portion of the aerial fiber optic cable in the vicin-
6% P.A. BNEW/USED CARS ity of Bgy. Timbao, Biñan, Laguna at around 9:00pm, April 22,
advice, it didn’t explain that the starting point for CAR LOAN / CAR LATERAL For Sale!!! Brand New
any relationship with God is salvation through Jesus (02)9077121 • 09151980332 DASHBOARD COVER for:
2010. Technical teams from Globe were able to restore the line by
0921-6774142 CHARLIE Pajero, Spacegear, Starex, 5:50pm of Friday, April 23, 2010. Globe Telecom is currently
Christ. working with local authorities to locate the truck and identify
Fortuner, Innova, Vios,
The writer seemed to imply that the essence of JOB OFFER Avanza, Big Body, atbp. the driver.
living spiritually in modern society is based totally on Work from Home!!! 0923.6038090 / 0930.3697419 A second cut occurred late evening of Friday, April 23, 2010,
action—good deeds—and not on saving faith in Christ. part/full time: 10-30k/month For sale! 500 sqm lot when a pole accidentally fell on the fiber optic cable along the
www.peaklifestyle.com/
I didn’t write the endorsement. eagles. Text 0908-1952711
in Tagaytay City East Service Road in Parañaque. Restoration of the line was com-
2k/sqm - 0919-6280844
The culture of the church is changing rapidly. Often pleted at 3:00am, Saturday, April 24, 2010.
AUTO MECHANIC 7161873 Affordable Houses in QC Globe Telecom continues to conduct tests on both lines to en-
left behind in the rush to find exciting new ideas is the
PINTOR/LATERO Francis 0918-4700130
essential nature of the gospel. The apostle Paul was sure that no further damage was sustained.
7147287 www.francismec.sulit.com.ph
astonished that people so readily embraced a “different We apologize for the inconvenience these have caused our
gospel” (Gal. 1:6). What he preached was not from FOR RENT For sale. Kassel Condo valued subscribers.
Rem. 601 / 31sqm
For Rent!!! Mitsubishi
man, but a direct revelation from Jesus Himself (vv.11- unfurnished. Pasay Taft,
12).
L300 FB. 240-3530
0932-6235026
Vito Cruz. Sylvia Rodriguez Comelec delivers 50% of PCOS machines
896-4656 / 8964875
We must never let go of that true gospel: Christ 09175252876
THE Commission on Elections different areas in Luzon, while
FOR RENT! NISSAN URVAN
(Comelec) has delivered more the remaining 35,279 machines
died for our sins, was buried, and rose again for our 0932-2425824 Affordable townhouse
than 50 percent of the total num- were shipped to the Visayas and
justification, declaring us righteous before God (Rom. WEIGHT LOSS CHALLENGE in QC 2.48M, H&L in
No Joining Fee / Antipolo 1.45M, Francis ber of precinct count optical scan Mindanao.
4:25; 1 Cor. 15:3-4). This alone offers the “power of No Product to buy 0918-4700130 (PCOS) machines to different Larrazabal said the majority
God to salvation for everyone who believes” (Rom. Use any method. Just lose 2-storey Townhouse, Village hubs nationwide in preparation of the machines are being deliv-
weight. Win P20,000 cash! East, Cainta Rizal, LA-
1:16). If we want to live for God, this is the only Text WLC/NAME/AGE/ 68sqm, FA-96sqm, 3BR,
for the May 10 national and lo- ered in far-flung places first be-
place to start. — Dave Branon LOCATION 0922.843.72.25 3T&B, 1Garage, P2.1M, cal polls. cause of geographical consider-
No one can say he doesn’t need HEALTH 0918-5928966 Comelec Commissioner ations.
PRODUCTS House & Lot in Country Gregorio Larrazabal reported Smartmatic-Total Information
Forgiveness for his sin, NO. 1 DIET PRODUCTS. Homes Tagaytay. P2.8M that as of 9 a.m. yesterday, the Management (TIM) is leasing
For all must come to Christ by faith Safe & proven 0919-6280844/0922-8758392 poll body had delivered 41,817 82,200 machines to the poll body
To have new life within. —Branon 0927-3727537 330sq.m. 3 bedrooms
machines or 54 percent of the to- for the May elections. Of this to-
Faith is the hand that must take God’s gift of For RTWs and other dresses tal number of PCOS to be utilized tal, only 76,000 will be deployed
visit stall 348 to 349 at the Pasig Mega Market
salvation. or call Jenny 0915-2218984. for the scheduled elections. while the remaining units will be
Of the total, 6,538 were sent to the spare machines.
8 Tuesday, April 27, 2010

FEU grabs 7 championships of 72nd UAAP season PBA player nagmilagro sa Palawan
FOR Far Eastern University seven championships at the dinner, the winning coaches ISANG sikat na PBA player
(FEU), the holistic development 72nd season of the University and athletes got together to ang gumawa ng milagro sa
and well-being of its students Athletic Association of the celebrate the fruits of their hard Palawan.
are as important as the qual- Philippines (UAAP) including work. Hindi lang siya all-play sa
ity of education that it pro- Men’s Football, Men’s Chess, Some of the teams present Palawan kundi may plea-
vides. Men’s Table Tennis, Women’s were the Men’s and Women’s sure.
To complement their educa- Track and Field, Women’s Table Chess teams headed by Jason Naloka raw ang babaeng
tion, FEU encourages its stu- Tennis, Women’s Chess and Gonzalez, a Chess Grandmas- naka-one night stand ni
dents to excel in physical and Women’s Taekwondo. ter and an Olympian. Jason re- player.
sports activities, knowing that Aside from these triumphs, counted the many hours the Dalawang teammates ng naturang PBA player ang tanging
these help to instill discipline, the university also successfully team spent in rigorous train- nakakaalam sa milagrong naganap.
hard work, determination and hosted the 72nd season of ing to prepare for the season. ***
a sense of sportsmanship UAAP and emerged as Cham- It was the Men’s Chess Super excited na ang mga taga-Laguna sa sports devel-
among them. pions in the Cheerleading com- team’s fourth straight win and opment na mangyayari sa kanilang bayan kapag nakabalik
As proof of the dedication petition, one of the most antici- the first for the Women’s team sa puwesto ang dating Senador na si Joey Lina.
of FEU coaches and students, pated events in the UAAP. which is also composed of two Malapit sa puso ni Joey ang sports kaya marami siyang
the university recently won During the recent victory National Masters. naka-linyang mga proyekto na tiyak na bubuhay sa mga
sports activities sa Laguna.
Sports Valley Jai Alai Si Joey mismo ay isang sports buff. Kayang kaya pa niyang
The smiling Daniel Tonight’s Program mag-basketball at mahusay siya sa three-point shooting.
Pero inaamin ni Joey na talagang badminton ang
Senior A Pelotaris
DANIEL seems over- bination already last March 28, 1-SOLAUN pinakahilig niya sa ngayon.
whelmed after winning the and Solaun and Fernandez 2-GINGONE "Talagang magaling magpa-kondisyon at magpabawas
43rd edition of Sports Valley landed first and second. 3-UGARTE ng timbang. Kapag nasa badminton arena na ako, relaxed
Jai Alai last April 25. Estipona took the third then. 4-ERIC na relaxed na ako at nalilimutan ko na ang mga problema
He could have taken the But look at their numbers 5-ALEX sa buhay. Kaya ako, di na ko nagugulat na napakarami na
combinations 8-3-7 much ear- now. Daniel is no.6, Solaun 6-DANIEL rin ang nahuhumaling sa badminton,"sabi ni Joey nung
lier but a miscalculated move is no.1 and Fernandez is no.7. 7-FERNANDEZ makausap namin siya kamakailan.
8-GOROSTOLA Nami-miss na ni Joey ang slot niya sa DZMM kung saan
delayed him momentarily. The trio of 1-6-7 came out 9-MERSON
Daniel finally got the 8-3-7 last March 12. And also the 10-ESTIPONA host siya ng "Sgaot ko Yan"na nanalo pang best public ser-
trio together with pelotaris trio of 7-6-1 came out last vice program sa Golden Dove awards. Mula nung nag-
Solaun and Fernandez. Their April 9. Reserves: desisyon siyang balikan ang politika, kinailangan niyang
games merited 3,700 points. Will these numbers bring Zeleta, Eduardo, lisanin ang kanyang programa sa radio na sampung taon
Exactly, we have this com- luck to them? Watch out. April 25: 8-3-7, Merit Points 3,700 na rin namang nasa ere.