You are on page 1of 7

1

WAS DAT NOU ALLES

44

==========================
&
___j
__j
__ __ _
__ __ __ __ __ __ b_ _
_ _
_ _
_
poco rubato, colla voce



44 .

&

==========================
_. .
__
__
_ b_
__
__
Voor 'teerst naar bed met een man.

Het was heel

an- ders dan ik

dacht. Ik weet niet

__
_
.
44
b

==========================
?

==========================
& _

b b
=
_ _
_ _
_ _
_ _ b__ __ __ b_ b__ __ __ b _ _ _
wat ik had ver - wacht, mis - schien de

cli - max van ge - luk, mis - schien een

groot

spek - ta - kel - stuk.

Ik

=
b.
b_

.
& _
_
b

b
b
.

==========================
_

_
_
_

b
b b __
b_
b_ .

b .

==========================
?
=
,

. #
==========================
&

j
__
__j
_ bw =
dacht:

let op, nu wordt er een a- pol - lo ge - lan - ceerd. Maar 'twas niet

zo.

Ik dacht ver

- keerd.

#
#
w =

& _
__
_ _ _
==========================
# ___ # __ n__
_
b bw_
_w

bw =

==========================
?

U
bbb

==========================
& _ b
_j
=

.
b

.
_ _
_
q = 104

U

bb b b n n

b
#

==========================
& b b_
n =
_
U


bbbb w
w
==========================
? b_
=
w
Was

dat

nou

al - les?

Is dat de clou van het be- staan,


b b b b .
=

==========================
&

_j

_ _ _ .
_ _
_ . _
waar al - le lied- jes o - ver gaan?
Is
dat
nou
al - les?
bb b
==========================
& b n b b b _ _ _ _=

b
w
w
==========================
? b bb w
=
_w

bbb

b

==========================
&
_ n b
_j

.
_ _
_
Is
dat nou
al - les?
waar el - ke dich- ter o - ver schrijft?


bb b b

==========================
&
n =
_

b b b

w
b

==========================
=
?
w
w


bb b b



=
_ . _
==========================
&

_ _
j
_ . _ _ _ _ _ .
Is dit de kurk waar de boel op drijft?
Is dat nou
al - les?

b b b
b
b b =

==========================
&

n
_ _ _ _

b
w
w
==========================
? b bb w
=
_w

bbbb

==========================
&
=
j
_
__ __ _ _ _ _ _ _ _ __ _

_
_ _
Ik heb
voor - lich - ting ge - had van -af m'n tien - de.
Ik
bb b b


_ _ _
_ _ _j

_ _j
_ _ _j

==========================
&

_
___ __j

__ __ _ _=
_ _

b b
.
j
b

j
b

==========================
?
=
_j
_ .

Bossa nova

b b b b
==========================
&
_ _ _ _ _ _ _ _

__ __ __ _ _
=

__j
_
_
_
_
_

_
_
_
_
_
n
_




_
wist wat al - les was en waar 'tvoor dien - de.
Wat al die
boe - ken van - af Ge - ne - sis

b b b b

.
j

==========================
&
=
__ ..
__
__
_
n n__
__ ___ __

bb b b .

==========================
?
=

_j
_

poco rubato

bbb
b

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ =
_j
==========================
&
_j
_
_j

_ n_ _ _ _ _ _ n_ _ _ _ b_ _
_ _

b b b

==========================
&
n
n
b
=

__
__
n_
n __
_
b____
b ____

bb b b

==========================
?
=

ook mo -gen schrij - ven,

je leert er

niet van wat een pe - nis is,

(laat staan een stij - ve.)

Je


bbb

b
=

j
b

==========================
&

b
_ _

_
_ __ __ __ __
voelt het pas wan - neer het me -nes is
aan den lij - ve.
Was dat nou
al - les

bb b b

n =
#
_
==========================
&

_
_

_
__
_
_

==========================
? b b b
=

b b b b .
.
==========================
&
. _ .
_j
_j

_ =
_
_ . _ _ _ _ _
_ . _
Ik weet het niet. Ik vraag het U:
is dit de hoofd -gang van 'tme- nu en is de rest al -leen maar



bb b b n

n n b n b
b =
==========================
&

bb
b
w
w
w
==========================
? b w
=



b b b b

==========================
&
_ _
_ n
b
_
jus? Was
dat
nou
al - les
Was dat nou
al - les

bb b b

#
=

==========================
&
b _ _ _ _ _

bbb

b
w

==========================
?
=
w
_w

bbb
b
. =
_ . _ . . .
==========================
&
_ _
_j

_j
_
_ . _ _ _ _ _
_ . _
de gro- te mijl -paal aan de grens,
het gro- te doel- punt van de mens, het gro- te ant - woord op mijn

bb b b n b
b
=
n
n n b
==========================
&

b
w
w
w
==========================
? b bb w
=


bb b b
6
98


==========================
&
=
j
_
_ _ . _ .

b b b 6
98

==========================
&

=
b
_
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __
_

98

68
bbb
b
.
.
.

==========================
?
=
_w
wens?

Was dat nou

al - les?

Is

dit nou waar de maan voor heeft staan


b b b b 89 68

=
==========================
&

_ _ _ _ __ __ __ __

j
j
_
_
_

_
_
_
schij- nen sinds eeu- wen en eeu-wen en
eeu - wen?
Is
dit nou waar de vrou - wen om
bb b b 9
68

j j

n n__ __j

_ __j
_ __j
==========================
&
=

b b_
___ ___ __ __ n n__
__j
_

_
_
_
_ _ _

_
_

68

b b b 98 .
.
b

.
==========================
?
=
_
_

_ .
n .

98
b b b b j
==========================
&
_ _ _ _ _ __ _ _
_j
=
_ _
zuch - ten en kwij - nen sinds
eeu - wen en eeu - wen en
eeu - wen
Is
bb




98
b
b

j
==========================
&
__ _
__
__
__
__
_
__j
__j
__j
__j
__j
_ =
_

98
bbb

==========================
?
=
___ .
_ .
_ .

bbb 9
68
b
=

==========================
&
_ _ _ _ __ __ __ _
_j
_

___ ___ __ __ __ _ _ _ _
_j
_
_
dit waar de ro - zen voor geu- ren sinds
eeu - wen,
waar mo - ra - lis - ten om twis - ten en
bb b b 9 6

.
8 n_

__ _j
_ __ _j
_ __ _j
_ 8 _ _j

==========================
&

n__....
__ ..
_ _ _ _ _ _
_ _ __

.
68

b b b 98

==========================
?
=
_ .
__ .
_
poco rubato

, a tempo
bbb

b
=
.

==========================
&
_

_
_ _
_ _ _ _ _ _
n_
_

die
e - ne
, eeu - wen en eeu - wen,
bbb

.
.
j

==========================
&
_ ..

_
n__...
__ __ __ bn____
__ __
__
_
_
_j
_=

b b b .
.

b
==========================
?
=
.
_
_
_ .
ker - ken te - gen

schreeu - wen sinds

b b b b 83
4

=
==========================
&

_ _j
_
_

n_j

n__
n__ . __ _ _ _ _
bossa nova

colla voce

44
83 .

b b b b

j
==========================
&
j

j
j =
__ ...
__ _
_ _
_ bn____ ____
_ _
_ __
n_

44
3
bbb

. =

8
b
==========================
?
_ .
_ .
_j
_j
_ .

_
daad waar

al - les

om

gaat?

Is

dit

nou het neus - je van de zalm,

de

b b b b j


j
j

==========================
&
=
n #
_ _ _
_j
nj
krent in de pap,

het

vet van de ke - tel,

de

frappe van de grap,

de

pit

en het merg,

de

b b
b
_j
_j
_j
_j
_ _j

j
=

__ __j

==========================
& b

_
_
_

_ _ _ _
_ _ _ _ n n# n__ _
_ _
_ _
_j
_ _

b b b .
j
. j
.
j
. j
b
_j

n_ .
==========================
?
_j
_j
_ .

_ . _j
_ . =

b b b n n
b
j
j
j
# n
==========================
&
# n #
# n
bj
=


top

van de berg,

het doel

van de trip,

de vlag op het schip,

het gro - te ge- heim,

het

b b b
b
_j
_j
=
j
n n n__ __j
__ __j
# n n__ _j

__ __j

==========================
&

_
_
_
# n n_
_ __j

_ _ _ _ _ _ _
#

b
j
j
. j

. =
.
. n .
. j
n_ .

==========================
? b b b n .
_j
_j_ _j
_j
_

U
bb b b

==========================
&



n =
_
_
sa - cra - ment,
de room in de kof - fie en het
hap - py
end?
Is
dat
nou
bb b b U

_ _j
_ _j

__ __j
==========================
&

_ _ __ __ bn____ ____ n__


_ _
rit.
U

bb b b .

j
j
.
_ .
==========================
?
=
_ _ _
_j_ . _j

b b b b
=

_j
==========================
&

_ _
al - les,
het glans - punt van m'n re - per - toire?


bb b b n n

bn =
#
n
==========================
&

bb
w
==========================
?bb
=
w
w



bb b b

. _ _ _ _ _ _ _ _ _
=
==========================
&
_j

Ik weet het niet. Ik vraag het maar, want zelf ben ik er niet mee klaar.
Was
dat nou

b b b b b
=

==========================
&
b
b
n

bb
w
==========================
?bb w
=
_w


b b b

==========================
&
_ _
_ n b
_ _ _ . .=
al - les?
Ja, dat was
al - les.
Dit is de uit - komst van de

bb b b

==========================
&

=
_ _ _ _ _

==========================
? b bb w
=
w
w

bb b b

.
=
.
==========================
&

_
_j
_ _
_ . _ _ . _ _w
som.
Hier draait de he - le we- reld om.
Dit was dus
al - les.
bb b b b

b b
==========================
&
=
n n b

bb b b w

w
w
==========================
?
=
_