You are on page 1of 26

DEN HR SIDAN INNEHLLER TRE SEPARATA LICENSAVTAL FR SLUTANVNDARE

FRN FLJANDE FRETAG:


MICROSOFT CORPORATION

HEWLETT-PACKARD COMPANY
MCAFEE, INC., MCAFEE SECURITY S.A.R.L. AND MCAFEE CO. LTD.
RULLA NEDT FR ATT GRANSKA AVTALEN.

____HR BRJAR LICENSAVTALET FR SLUTANVNDARE FRN HEWLETTPACKARD COMPANY___


Licensavtal fr slutanvndare
LS NOGA IGENOM DETTA AVTAL INNAN DU ANVNDER DEN HR UTRUSTNINGEN:
Detta Licensavtal r ett bindande avtal mellan (a) Dig (individ eller fretag) och (b)
Hewlett-Packard Company ("HP") och avser anvndningen av samtliga
programvaruprodukter, som installerats i eller som gjorts tillgngliga av HP fr
anvndning tillsammans med Din HP-produkt ("HP-produkt"), som inte p annat stt r
freml fr ett separat avtal mellan Dig och HP eller HPs leverantrer. Andra
programvaror kan innehlla ett Licensavtal i sin online-dokumentation. Med
beteckningen "Programvaruprodukt" avses datorprogram och kan inkludera tillhrande
media, skriftligt material samt online- eller elektronisk dokumentation. En ndring eller
ett tillgg till detta Licensavtal kan medflja HP-produkten.
LICENSAVTALET GER DIG RTTEN ATT ANVNDA PROGRAMVARAN, MEN ENDAST
UNDER FRUTSTTNING ATT DU GODTAR ALLA VILLKOR ENLIGT DETTA LICENSAVTAL.
GENOM ATT KLICKA P KNAPPEN "JAG ACCEPTERAR", ACCEPTERAR DU DESSA
LICENSVILLKOR OCH DETTA LICENSAVTAL BLIR DRIGENOM BINDANDE FR DIG. OM
DU INTE ACCEPTERAR VILLKOREN, KLICKA P DEN KNAPP SOM ANGER ATT DU INTE
ACCEPTERAR VILLKOREN
I LICENSAVTALET. DU FR D VARKEN INSTALLERA, KOPIERA, LADDA NED ELLER P
ANNAT STT ANVNDA PROGRAMVARAN; DU KAN LMNA TILLBAKA DEN OANVNDA
PROGRAMVARAN TILLSAMMANS MED DIN
HP-MASKINVARA INOM 14 DAGAR EFTER INKPSDATUM TILL INKPSSTLLET MED
RTT TILL FULL ERSTTNING.
1. BEVILJANDE AV LICENS. HP beviljar Dig fljande rttigheter under frutsttning att
Du fljer alla villkor i detta Licensavtal:
a. Anvndning. Du fr anvnda Programvaran p en enskild dator ("Din dator"). Om
du erhllit programvaran via Internet och du ursprungligen erhllit licens fr
anvndning av programvaran i flera datorer, kan du endast installera och anvnda
programvaran p dessa datorer. Du fr inte dela upp programvarans komponenter fr
anvndning p fler n en dator. Du har inte tillstnd att distribuera programvaran. Du
fr lsa in Programvaran i Din dators temporra minne (RAM) med avsikt att anvnda
Programvaran.
b. Lagring. Du fr kopiera programvaran p hrddisken eller i HP-produktens
lagringsenhet.
c. Kopiering. Du fr gra kopior av Programvaran i arkiveringssyfte eller fr
skerhetskopiering, frutsatt att kopian innehller alla Programvarans ursprungliga
meddelanden om gandeskap och att den anvnds enbart fr skerhetskopiering.
d. Begrnsning av rttigheter. HP och dess leverantrer frbehller sig samtliga
rttigheter som inte uttryckligen beviljas i detta Licensavtal.

e. Freeware. Oavsett villkoren i detta Licensavtal, fr alla eller delar av Programvaran


som utgr HP-programvara utan gandertt eller programvara med allmn licens fr
tredje part ("Freeware") anvndas av Dig frutsatt att Du fljer villkoren i det
Programvaruavtal som medfljer sdant Freeware-program i form av ett separat
avtal, en licens som r frpackad i plastfolie eller en elektronisk licens, som
accepteras vid nedladdningen. Din anvndning av Freeware-programmet regleras
enbart av villkoren i en dylik licens.
f. tervinningsfrfarande. Alla tervinningslsningar fr programvaror som levererats
med/till din HP-produkt, vare sig i form av en hrddiskbaserad lsning, en extern
media-baserad tervinningslsning (t ex diskettenhet, CD eller DVD) eller en likvrdig
lsning som levererats i ngon form, fr endast anvndas fr tervinning av
hrddisken i HP-produkten med/till vilken tervinningslsningen ursprungligen
inkpts. Varje anvndning av ngot Microsoft-operativsystemprogram som finns i en
sdan tervinningslsning regleras av villkoren i Microsoft License Agreement
(Licensavtal).
2. UPPGRADERINGAR. Fr att anvnda en Programvara som r en uppgradering,
mste Du inneha en giltig licens att anvnda den ursprungliga Programvaran, som
enligt HP berttigar till uppgradering. Efter uppgraderingen fr Du inte lngre
anvnda den ursprungliga Programvaran, som berttigar Dig till uppgraderingen.
Genom att anvnda Programvaran godknner du ocks att HP fr ansluta till din HPprodukt automatiskt nr denna r ansluten till internet i syfte att kontrollera
versionsnummer eller status fr viss Programvara, samt fr att uppgraderingar eller
uppdateringar av sdan Programvara kan komma att laddas ned och installeras
automatiskt p din HP-produkt i syfte att tillhandahlla nya versioner eller
uppdateringar som r ndvndiga fr att upprtthlla funktionaliteten, prestandan
eller skerheten hos HP-programvaran och din HP-produkt, samt fr att underltta fr
support och andra tjnster som du tillhandahlls. I vissa fall, och beroende p typen
av uppgradering eller uppdatering, kan du f aviseringar (via popup-fnster eller
andra metoder) dr du ombeds att initiera uppgraderingen eller uppdateringen.
3. YTTERLIGARE PROGRAMVARA. Detta Licensavtal gller uppdateringar eller tillgg
till den ursprungliga Programvaran, som tillhandahllits frn HP, om inte HP
tillhandahller andra villkor fr uppdateringen eller tillgget. I hndelse av en konflikt
mellan dylika villkor, ger vriga villkor fretrde.

4. VERLTELSE.
a. Tredje part. Den frsta licenstagaren av Programvaran har rtt att endast en gng
gra en verltelse av denna Programvara till en annan slutanvndare. Sdan
verltelse mste innehlla komponenter, media, skriftligt material, detta Licensavtal
och, i frekommande fall, kthetsbeviset. Sdan verltelse fr inte ske via ombud
eller annars ske indirekt. Slutanvndaren, som frvrvar den verltna produkten
mste, fre verltelsen, acceptera samtliga villkor i detta Licensavtal. Din licens
upphr automatiskt att glla nr du verlter Programvaran till ngon annan.
b. Begrnsningar. Du fr inte hyra ut, leasa ut, lna ut eller anvnda Programvaran i
kommersiellt nyttjande efter tid eller i serviceinrttning. Du fr inte underlicensera,
tilldela eller verlta licensen eller Programvaran utver vad som uttryckligen anges i
detta Licensavtal.
5. GANDERTT. All immateriell gandertt fr Programvaran och
anvndardokumentationen tillhr HP eller dess leverantrer och skyddas av lagar,
inklusive patent-, varumrkes- och upphovsrttsliga lagar i USA, liksom av andra
tillmpliga lagar och internationella upphovsrttskonventioner. Du fr inte avlgsna
ngra varumrken, logotyper, meddelanden om copyright eller annan gandertt
frn Programvaran.
6. BEGRNSNINGAR AVSEENDE REVERSE ENGINEERING. Du fr inte dekompilera
(reverse engineering), dissassemblera eller p annat stt bearbeta Programvaran
med undantag fr vad tillmplig lag anger oavsett denna begrnsning eller vad som
uttryckligen anges i detta Licensavtal.
7. VILLKOR. Detta Licensavtal gller tills vidare. Detta Licensavtal kan ocks sgas
upp enligt villkoren p annan plats i detta Licensavtal eller om Du bryter mot ngot
av villkoren i detta Licensavtal.
8. TILLSTND ATT ANVNDA DATA.
a. HP kommer att anvnda cookies och andra tekniska webbverktyg fr att samla in
anonym teknisk information som r relaterad till HP-programvaran och din HPprodukt. Dessa data kommer att anvndas fr att tillhandahlla de uppgraderingar
och relaterade support- eller andra tjnster som beskrivs i stycke 2. HP kommer
ocks att samla in personlig information inklusive din
IP-adress eller annan unik identifieringsinformation som r associerad med din HPprodukt och de data som du angivit i samband med registreringen av din HP-produkt.
Dessa data kommer att anvndas i syfte att tillhandahlla uppgraderingarna och de
relaterade support- eller andra tjnsterna, samt ven fr att skicka
marknadsinformation till dig (i varje enskilt fall med ditt uttryckliga tillstnd om detta
krvs enligt gllande lag).

I den utstrckning det r tilltet enligt gllande lag innebr ditt godknnande av
dessa villkor och bestmmelser att du samtycker till att HP eller dess dotter- eller
samarbetsfretag samlar in och anvnder anonyma och personliga data enligt vad
som beskrivs i detta anvndarlicensavtal samt i HP:s sekretesspolicy p

http://www8.hp.com/us/en/privacy/privacy.html?jumpid=reg_r1002_usen_c001_title_r0001
b. Insamling/anvndning av tredje part. Vissa program som ingr i HP-produkten
tillhandahlls och licensieras separat av tredje part ("Programvara frn tredje part").
Programvara frn tredje part kan ha installerats och satts
i drift p HP-produkten ven om Du vljer att inte aktivera/kpa programmet
i frga. Programvara frn tredje part kan komma att samla in och verfra teknisk
information om Ditt system (t.ex. IP-adress, unik enhetsidentifierare, installerad
programvaruversion) och andra systemdata. Denna information anvnds av tredje
part fr att identifiera tekniska systemattribut och skerstlla att den senaste
versionen av programvaran har installerats p Ditt system. Om Du inte vill att
Programvara frn tredje part ska samla in denna tekniska information eller
automatiskt skicka versionuppdateringar br Du avinstallera programvaran innan Du
ansluter till Internet.
9. FRISKRIVNING FRN GARANTI. I DEN MAXIMALA UTSTRCKNING SOM GLLANDE
LAG TILLTER TILLHANDAHLLER HP OCH DESS UNDERLEVERANTRER
PROGRAMVARAN "I BEFINTLIGT SKICK" MED ALLA DEFEKTER OCH AVSGER SIG
HRMED ALLA ANDRA GARANTIER, UTFSTELSER ELLER VILLKOR, OAVSETT OM DE R
UTTRYCKLIGA, UNDERFRSTDDA ELLER LAGSTADGADE, INKLUSIVE MEN INTE
BEGRNSAT TILL GARANTIER OM GANDERTT OCH ICKE-INTRNG, EVENTUELLA
UNDERFRSTDDA GARANTIER, FRPLIKTELSER ELLER VILLKOR AVSEENDE
SLJBARHET, TILLFREDSSTLLANDE KVALITET, LMPLIGHET FR SPECIFIKA NDAML
OCH FRIHET FRN VIRUS, ALLT MED AVSEENDE P PROGRAMVARAN. Vissa lnder,
stater eller provinser tillter inte ngra begrnsningar av lptiden fr en indirekt
garanti, vilket innebr att ovanstende begrnsning eller uteslutning kanske inte
gller dig.

I AUSTRALIEN OCH NYA ZEELAND OMFATTAS PROGRAMVARAN AV GARANTIER SOM I


ENLIGHET MED AUSTRALIENSISK OCH NYZEELNDSK LAG INTE FR
UTESLUTAS. AUSTRALIENSISKA KONSUMENTER HAR RTT TILL UTBYTE ELLER
TERBETALNING VID STRRE FEL OCH ERSTTNING FR ANNAN FRLUST ELLER
SKADA SOM RIMLIGEN KUNNAT FRUTSES. AUSTRALIENSISKA KONSUMENTER HAR
OCKS RTT ATT F PROGRAMVARAN REPARERAD ELLER UTBYTT OM DEN INTE R AV
ACCEPTABEL KVALITET OCH DET INTE RR SIG OM ETT STRRE FEL. NYZEELNDSKA
KONSUMENTER SOM KPER VAROR FR PERSONLIGT BRUK ELLER FR ANVNDNING
I HEMMET ELLER HUSHLLET ELLER FR KONSUMTION OCH INTE I KOMMERSIELLT
SYFTE ("NYZEELNDSKA KONSUMENTER") R BERTTIGADE TILL REPARATION,
UTBYTE ELLER TERBETALNING VID FEL OCH ERSTTNING FR FRLUST ELLER
SKADA SOM RIMLIGEN KUNNAT FRUTSES.
10. ANSVARSBEGRNSNING. I enlighet med lokal lag, oaktat eventuella skador som
du kan utsttas fr, r HP:s och dess underleverantrers totala ersttningsskyldighet
och den enda ersttning som du kan erhlla fr allt det fregende under detta
anvndarlicensavtal begrnsad till den summa som du faktiskt betalat fr
Programvaran eller motsvarande 5,00 USD (det hgsta av dessa tv belopp gller).
MED UNDANTAG AV VAD SOM FLJER AV TVINGANDE LAG, SVARAR ICKE HP ELLER
DESS LEVERANTRER FR SPECIELLA, INDIREKTA, TILLFLLIGA ELLER FLJDSKADOR
AV NGOT SLAG, INKLUSIVE, MEN UTAN BEGRNSNING TILL, SKADA P GRUND AV
UTEBLIVEN VINST, FRLUST AV KONFIDENTIELL ELLER ANNAN INFORMATION,
AVBROTT I VERKSAMHETEN, FR PERSONSKADA, INTRNG I PRIVATLIVET ORSAKAD
AV ELLER P NGOT STT BEROENDE AV ANVNDNINGEN AV ELLER OFRMGAN ATT
ANVNDA PROGRAMVARAN, ELLER P ANNAT STT I SAMBAND MED DET HR
LICENSAVTALET, VEN OM HP ELLER DESS LEVERANTRER HAR ERHLLIT
UPPLYSNING OM SDAN RISK, OCH VEN OM OM NGON TGRD SOM ANGES HRI
SKULLE MISSLYCKAS I DET HUVUDSAKLIGA SYFTET. Vissa lnder, stater eller provinser
tillter inte undantag eller begrnsning av tillflliga skador eller fljdskador, i vilket
fall ovanstende begrnsning eller undantag inte gller dig.
11. SLUTANVNDARE INOM AMERIKANSK FRVALTNING. I enlighet med FAR 12.211
OCH 12.212 licenseras "Commercial Computer Software", "Computer Software
Documentation" och "Technical Data for Commercial Items" till slutanvndare inom
amerikansk frvaltning i enlighet med HPs standardverenskommelse.

12. VERENSSTMMELSE MED EXPORTLAGAR. Du frbinder Dig att flja alla lagar,
begrnsningar och regler fr export som gller i USA och i andra lnder
("Exportlagar") fr att garantera att programvaran inte (1) exporteras, direkt eller
indirekt, i strid mot sdana lagar, eller (2) anvnds i ngot syfte som strider mor
exportlagarna, inklusive, och utan begrnsning, utformning, utveckling eller
tillverkning av krnstridsmedel, kemiska- eller biologiska stridsmedel.
13. KAPACITET OCH BEHRIGHET TILL KONTRAKT. Du intygar att Du r myndig i ditt
bosttningsland och, om tillmpligt, att du har ftt behrighet av din arbetsgivare att
underteckna detta kontrakt.
14. GLLANDE LAGSTIFTNING. Detta anvndarlicensavtal lyder under lagen i det land
dr utrustningen kpts.
15. FULLSTNDIGT AVTAL. Detta Licensavtal (inklusive alla tillgg och ndringar till
Licensavtalet, som medfljer HP-produkten) r det fullstndiga avtalet mellan Dig och
HP avseende Programvaran och det erstter samtliga tidigare skriftliga eller muntliga
avtal, utfstelser eller verenskommelser avseende programvaran eller annat innehll i
Licensavtalet parterna emellan. I den hndelse villkoren i ngon HP-policy eller
-program fr supporttjnster strider mot villkoren i detta Licensavtal, ska villkoren i
detta Licensavtal ga fretrde.
Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta
dokument kan komma att bli inaktuell utan fregende meddelande. Alla andra
produktnamn som nmns i detta dokument kan vara varumrken som tillhr
respektive fretag. I den utstrckning som gllande lag tillter r de enda garantier
som gller fr HP-produkter och -tjnster de som anges i de uttryckliga garantivillkor
som medfljer produkterna och tjnsterna. Ingenting i detta dokument skall anses
utgra en ytterligare garanti. I den utstrckning som gllande lag tillter kan HP inte
hllas ansvarigt fr tekniska eller redaktionella fel eller utelmnanden i detta
dokument.
Andra utgvan: december 2013
Frsta utgvan: september 2011
___HR SLUTAR LICENSAVTALET FR SLUTANVNDARE FRN HEWLETTPACKARD COMPANY___
___HR BRJAR LICENSAVTALET FR SLUTANVNDARE FRN MCAFEE, INC.,
MCAFEE SECURITY S.A.R.L. AND MCAFEE CO. LTD.___

McAfee-licensavtal fr slutanvndare av konsumentprodukter


MEDDELANDE TILL ALLA ANVNDARE: Om du r en enskild person ska du
vara minst 18 r gammal eller ha uppntt myndig lder i den delstat,
provins eller det land dr du bor fr att kunna ing detta avtal. Om
du kper Programvaran fr en organisations rkning ska du ha de
rtta befogenheterna fr att representera den organisationen och fr
att acceptera detta avtal fr organisationens rkning.
Ls noga igenom avtalet. Vi, oss och vr syftar p McAfee. Med
Du avses du och andra som du har gett tillstnd att anvnda
Programvaran eller Tjnsterna via ditt konto. Genom att klicka p
knappen Godknn eller genom att installera Programvaran godknner du
villkoren i detta avtal och samtycker till att de trder i kraft som
ett skriftligt avtal undertecknat av dig. OM DU INTE GODKNNER
VILLKOREN SKA DU KLICKA P KNAPPEN GODKNNER INTE OCH INTE

INSTALLERA PROGRAMVARAN. OM DU INTE GODKNNER VILLKOREN OCH DU KPTE


PROGRAMVARAN P EN CD-ROM-SKIVA ELLER ANNAT FYSISKT MEDIUM UTAN
CHANS ATT LSA IGENOM DETTA LICENSAVTAL, TERBETALAR VI DIG DET
BELOPP SOM DU URSPRUNGLIGEN BETALADE OM DU (1) INTE SLUTFR
INSTALLATIONEN AV PROGRAMVARAN OCH INTE ANVNDER DEN OCH (2)
RETURNERAR PROGRAMVARAN TILL INKPSPLATSEN TILLSAMMANS MED KVITTOT
INOM 30 DAGAR EFTER INKPSDAGEN.
1. Sekretess och insamling av systeminformation och personlig
information.
1.1 Insamling och bearbetning av personlig information. Vi har rtt
att samla in, behlla och anvnda srskild identifierande
information om dig, din Dator och din Dators samverkan med andra
Datorer (t.ex. enhets-ID, IP-adress, plats, innehll osv.). En del
av den hr informationen kan vara Personidentifierande uppgifter och
kan omfatta knsliga data som lagrats i filer p din Dator. Beroende
p Tjnsten eller Programvaran kan en del av denna information vara
rstprov och ansiktsbilder som du tillhandahller oss fr biometrisk
autentisering. Vi kan ven verfra dina Personidentifierande
uppgifter till vra kontor i USA eller andra lnder dr vi eller
vra tjnsteleverantrer har kontor.
1.2 Syftet med insamling och bearbetning av information.
Informationen som vi samlar in anvnds fr att tillhandahlla,
leverera och stda vissa Programvaror och Tjnster (t.ex.
skerhetskopiering och lagring av Innehll, synkronisering,
enhetssprning, tjnstefrbttringar, tkomstkontroll osv.). Av
dessa orsaker r det mjligt att du inte kan vlja bort den hr
informationsinsamlingen p annat stt n genom att avinstallera
Programvaran eller inaktivera Tjnsten.
1.3 Samtycke till insamling, bevarande och bearbetning av
information. Genom att anvnda Programvaran och Tjnsten och
godknna dessa villkor, samtycker du till att vi och vra
tjnsteleverantrer samlar in, verfr, skerhetskopierar och lagrar
dina Personidentifierande uppgifter och annan data. Vi bearbetar
endast den hr informationen i enlighet med vr sekretesspolicy. Den
hr informationen r ndvndig fr att vi ska kunna frbttra
Programvaran eller Tjnsten, frse dig med de Tjnste- eller
Programvarufunktioner som du prenumererar p och tillhandahlla
uppdaterat skydd mot hot. Du samtycker ven till att vi och vra
tjnsteleverantrer fr kopiera, skerhetskopiera och lagra sdana
data (inklusive Personidentifierande uppgifter och knsliga data som
du har inkluderat i ditt Innehll eller angett p ditt konto) i USA,
Europa eller andra lnder eller jurisdiktioner som inte r dina egna
som en del av Tjnsten eller Programvaran.
1.4 Sekretesspolicy. Genom att ing detta Licensavtal samtycker du
till att omfattas av vr sekretesspolicy, s som den r vid relevant
tidpunkt. Den senaste sekretesspolicyn finns p vr webbplats p
http://home.mcafee.com/Root/AboutUs.aspx?id=privacy.

2. Beviljande av licens. Vi beviljar dig en icke-exklusiv, ickeverfrbar, icke-verltbar, terkallelsebar licens att installera
och anvnda den Programvara som levereras till dig samt att komma t
och anvnda tillmpliga Tjnster enligt villkoren i detta
Licensavtal fr slutanvndare av konsumentprodukter (Licensavtal)
och eventuella begrnsningar som anges p Programvarans frpackning
eller i Dokumentationen fr Programvaran eller Tjnsten. Visst
material frn tredje part som medfljer Programvaran kan vara
underkastat andra villkor, vilka normalt terfinns i en Viktigtfil (Read me) eller Om-fil (About) i Programvaran. Programvaran
licensieras till dig, den sljs inte. Om du har kpt Tjnster
tillsammans med Programvaran kan tjnstevillkor utver detta
Licensavtal glla. Du har inte rtt att slja, lna ut, hyra ut,
upplta underlicens eller p ngot annat stt verlta Programvaran
eller Tjnsten. Den beviljade licensen gller endast det antal och
den typ av operativsystem som anges i Dokumentationen.
Om du har kpt en prenumeration fr din (enhet)s livslngd gller
ven fljande begrnsningar fr din licens:
McAfee-prenumerationen fr din (enhet)s livslngd kan anvndas fr
en enstaka Windows-baserad PC eller Android-baserad mobil enhet
(Din Enhet) om den ingr i kpet av Din Enhet, eller fr upp till
tre av Dina Enheter om du har kpt McAfee-prenumerationen fr din
(enhet)s livslngd separat. Nr den vl har installerats p Din
Enhet kommer McAfee-prenumerationen fr din (enhet)s livslngd att
frbli aktiv under terstoden av Din Enhets anvndbara livslngd,
och du har rtt till telefon- och webbaserad teknisk support p
engelska under normala arbetstider under ett r samt webbaserad
teknisk support p engelska fr Din Enhets anvndbara livslngd
enligt branschstandard (den anvndbara livslngden fr en PC r som
branschstandard 57 r, och 3 r fr en surfplatta eller
smartphone), frutsatt att det operativsystem som fr tillfllet r
installerat p Din Enhet inte r mer n tv versioner ldre n den
senaste versionen (t.ex. Windows 8.x eller Android 4.x). McAfeeprenumerationen fr din (enhet)s livslngd kan inte verltas
eller flyttas till en annan person, PC eller enhet under ngra som
helst omstndigheter. Om du sljer eller p annat stt verlter
Din Enhet till en annan person innan Din Enhets anvndbara livslngd
har lpt ut, blir din McAfee-prenumeration fr din (enhet)s
livslngd ogiltig och sgs upp, och den efterfljande garen till
Din Enhet har inte rtt att installera, anvnda eller inneha McAfeeprenumerationen fr din (enhet)s livslngd. Alla frsk att
verlta, flytta eller ominstallera McAfee-prenumerationen fr din
(enhet)s livslngd p en annan PC eller enhet, eller att installera
prenumerationen p fler n den ursprungliga PC:n eller enheten,
eller de ursprungliga tre PC:arna eller enheterna, leder till att
din rtt att installera, anvnda eller inneha McAfee-prenumerationen
fr din (enhet)s livslngd blir ogiltig och sgs upp. Fr att
frbli uppdaterad och f support mste du periodvis uppdatera din
McAfee-programvara fr din (enhet)s livslngd och uppgradera till
den senaste versionen p samma McAfee-produktniv. Om du vid ngot

tillflle beslutar dig fr att uppgradera till en annan McAfeeprodukt n McAfee-prenumerationen fr din (enhet)s livslngd,

kommer den produktuppgraderingen att (1) omfattas av betalning av


prenumerations-/licensavgiften fr den produkten, (2) INTE vara en
licens fr din (enhet)s livslngd och (3) din prenumeration p och
licens fr McAfee-prenumerationen fr din (enhet)s livslngd
kommer automatiskt att sgas upp utan meddelande eller terbetalning
av pengar som redan har betalats.
3.

ndringar av produkten.

3.1
Uppdateringar. Denna licens omfattar inte Uppdateringar
svida du inte har kpt en serviceprenumeration (eller ftt en
kostnadsfri prenumeration) som ger dig rtt till Uppdateringar
enligt beskrivningen i Dokumentationen. Efter att den specificerade
prenumerationstiden fr Tjnsten har lpt ut har du ingen
ytterligare rtt att f Uppdateringar om du inte kper en ny
tjnstprenumeration. Om Programvaran r en Uppdatering av en
tidigare version, mste du ha en giltig licens fr denna tidigare
version fr att f anvnda Uppdateringen.
3.2.
Produktlivscykel.
Vi kan d och d vlja att efter eget
gottfinnande upphra med vissa McAfee-programvaror eller -tjnster,
eller srskilda funktioner i Programvara eller Tjnster. Med Sista
supportdatum avses det datum d McAfee inte lngre tillhandahller
automatiska korrigeringar, uppdateringar eller teknisk assistans fr
vissa Programvaror eller Tjnster. Om en frlngd
prenumerationsperiod upphr efter Sista supportdatum kan du
eventuellt inte frnya prenumerationen. Mer information finns p
sidan fr McAfee-produktlivscykeln:
http://home.mcafee.com/Root/Support.aspx?Page=LifeCycle.
4.

gandertt.

4.1 Skydd av vra rttigheter. Programvaran skyddas av


upphovsrttslagarna i USA och andra lnder, internationella
verenskommelser och andra tillmpliga lagar i det land dr
programvaran anvnds. Vi och vra leverantrer ger och behller
alla rttigheter till, all gandertt till och alla ansprk p
Programvaran, dribland all upphovsrtt, alla patent, rttigheter
till affrshemligheter, varumrken och vriga immateriella
rttigheter. MED UNDANTAG AV VAD LAGEN I VRIGT FRESKRIVER,
OMFATTAS ALLA SOM REPRODUCERAR ELLER DISTRIBUERAR PROGRAMVARAN UTAN
VR TILLTELSE AV STRAFF FR CIVILRTTSLIGA OCH KRIMINELLA
HANDLINGAR.
4.2 Ingen verltelse av rttigheter. Ditt innehav, din installation
eller din anvndning av Programvaran ger dig inga immateriella
rttigheter till Programvaran. Du har inga rttigheter till
Programvaran, frutom vad som uttryckligen anges i detta
Licensavtal.
4.3 Meddelanden om gandertt. Du fr inte ta bort ngra

ganderttsmeddelanden eller etiketter frn Programvaran eller


Dokumentationen. Alla godknda kopior av Programvaran eller
Dokumentationen mste innehlla samma meddelanden om gandertt.
4.4 Feedback. Med Feedback avses alla kommentarer, all
information, alla sikter eller frslag som du ger oss om
Programvaran och Tjnsten. Du beviljar oss en evig, icke-exklusiv,
royaltyfri, global, oterkallelig licens att anvnda, kopiera,
distribuera, skapa hrledda arbeten frn, visa, framstlla eller
infrliva din Feedback i alla McAfee-produkter, samt att p annat
stt kommersialisera Feedbacken enligt vrt gottfinnande, utan
ersttning till dig och utan ditt medgivande.
5. GARANTI OCH FRISKRIVNINGSKLAUSUL.
5.1 Begrnsad garanti. I 30 dagar efter inkpsdatumet garanterar vi
att Programvaran som licensieras under detta Licensavtal (inklusive
Uppdateringar som tillhandahlls under garantiperioden, dock endast
tills garantiperioden lper ut) huvudsakligen kommer att fungera i
enlighet med Dokumentationen och att alla fysiska medier (t.ex.
inklusive CD-ROM-skivor men exklusive Datorer eller andra enheter
som tillverkas av andra fretag) som innehller Programvaran och som
levereras till dig kommer att vara fria frn brister i material och
utfrande. VI GARANTERAR INTE ATT PROGRAMVARAN ELLER TJNSTEN
KOMMER ATT VARA FRI FRN FEL, AVBROTT ELLER ANDRA FEL, ATT DEN
KOMMER ATT SKYDDA DIG MOT ALLA
MJLIGA SKERHETSRISKER (INKLUSIVE AVSIKTLIGT MISSBRUK AV TREDJE
PART), ATT INGA TEKNISKA FEL
ELLER ANDRA FEL I PROGRAMVARAN KOMMER ATT UPPST P GRUND AV VIRUS,
INFEKTIONER, MASKAR ELLER ANDRA SKADLIGA
KODER SOM INTE HRSTAMMAR FRN OSS ELLER HAR UTVECKLATS AV OSS,
ELLER ATT PROGRAMVARAN ELLER TJNSTEN KOMMER ATT UPPFYLLA DINA KRAV.
5.2 Enda gottgrelse. Din enda gottgrelse, och vr och vra
leverantrers enda ansvarsskyldighet, i hndelse av brott mot
avsnitt 5.1 (Begrnsad garanti) r att vi, efter eget gottfinnande
(A) terbetalar dig beloppet som du betalat fr licensen eller
(B) erstter det felaktiga mediet som innehller Programvaran eller
(C) tillhandahller en alternativ ersttning i enlighet med lokal
konsumentlagstiftning i din jurisdiktion.
Dessa ersttningar r eventuellt inte tillgngliga i vissa lnder i
den utstrckning att vi omfattas av begrnsningar enligt tillmpliga
lagar och bestmmelser fr exportkontroll.
Fr konsumenter i Australien:
Frdelarna fr dig enligt denna garanti tillkommer utver andra
rttigheter och ersttningar som du eventuellt har rtt till enligt
lagstiftningen fr de varor eller tjnster som garantin gller.
Vra varor levereras med garantier som inte kan uteslutas enligt den
australiska konsumentlagstiftningen. Du har rtt till ersttning
eller terbetalning fr ett betydande fel och kompensation fr alla
andra typer av rimligen frutsebara frluster eller skador. Du har
ven rtt att f varorna reparerade eller ersatta om varorna inte
hller acceptabel kvalitet och felet inte kan anses som ett

betydande fel. Den hr garantin utfrdas av McAfee Security


S.a.r.l., med kontor p adressen 26, Boulevard Royal, 2440
Luxemburg, Luxemburg, men du kan ringa 1800 998 887 om du har frgor
om vr garanti fr kunder i Australien. Alla ansprk du gr enligt
denna garanti ska skickas till fljande adress p din bekostnad:
Legal Department
McAfee Australia Pty Ltd
Level 20
201 Miller Street
North Sydney NSW 2060, Australien
5.3 Felaktigt medium. Om mediet r felaktigt ska du p egen
bekostnad returnera det till inkpsstllet och tillhandahlla en
kopia av ditt kvitto. Eventuella utbytesmedier omfattas av garantin
under terstoden av den ursprungliga garantiperioden. Om du r en
kund bosatt i Australien ska du returnera det felaktiga mediet till
McAfee p egen bekostnad tillsammans med en kopia av ditt kvitto
inom 14 dagar efter att du upptckt felet. McAfee kommer att meddela
dig att de har tagit emot mediet inom 14 dagar efter att de har ftt
det.
5.4 Undantag. Denna begrnsade garanti gller inte om felet har
uppsttt p grund av en olycka eller av att du har missbrukat eller
felaktigt anvnt mediet med Programvaran.
5.5 FRISKRIVNING. GARANTIERNA OVAN R DINA ENDA GARANTIER. DE
ERSTTER ALLA ANDRA GARANTIER, FRAMSTLLNINGAR ELLER VILLKOR,
UTTRYCKLIGA ELLER INDIREKTA, INKLUSIVE GARANTIER ELLER VILLKOR FR
SLJBARHET, PRESTANDA, TILLFREDSSTLLANDE KVALITET, LMPLIGHET FR
ETT VISST NDAML, GANDERTT OCH ICKE-INTRNG. MED UNDANTAG AV DEN
BEGRNSADE GARANTIN I AVSNITT 5.1 TILLHANDAHLLS PROGRAMVARAN I
BEFINTLIGT SKICK. DU ANSVARAR FR ATT VLJA EN SDAN PROGRAMVARA SOM
MOTSVARAR DINA TILLTNKTA MLSTTNINGAR, FR ATT INSTALLERA OCH
ANVNDA PROGRAMVARAN OCH FR RESULTATEN DU FR. VI GARANTERAR INTE
PROGRAMVARANS ANVNDNING ELLER PRESTANDA. VI GARANTERAR INTE ATT
PROGRAMVARAN KOMMER ATT VARA FELSKER, AVBROTTSFRI ELLER FELFRI, ATT
PROGRAMVARAN KOMMER ATT SKYDDA MOT ALLA MJLIGA HOT (INKLUSIVE
AVSIKTLIGT MISSBRUK AV TREDJE PART) ELLER ATT INGA BRISTER ELLER FEL
I PROGRAMVARAN KOMMER ATT UPPST P GRUND AV VIRUS, INFEKTIONER,
MASKAR ELLER LIKNANDE SKADLIG KOD SOM INTE HRSTAMMAR FRN OSS ELLER
HAR UTVECKLATS AV OSS. MCAFEE ANSVARAR INTE FR EVENTUELLA
DRIFTSTOPP ELLER AVBROTT I TJNSTEN, FR EVENTUELLA FRSVUNNA ELLER
STULNA DATA ELLER SYSTEM, ELLER FR NGON ANNAN TYP AV SKADA SOM
UPPSTR FRN ELLER HR SAMMAN MED NGRA HANDLINGAR ELLER INTRNG.
VI GARANTERAR INTE SKERHETEN FR PERSONIDENTIFIERANDE UPPGIFTER. OM
DU VLJER ATT LADDA UPP EN BILD AV DIG SJLV ELLER ETT RSTPROV GR
DU DET P EGEN RISK.
5.6 UNDANTAG. FRISKRIVNINGARNA I AVSNITT 5.4 OCH 5.5 GLLER INTE DIG
I EN JURISDIKTION, INKLUSIVE AUSTRALIEN, SOM INTE TILLTER ATT
EVENTUELLA TILLMPLIGA LAGSTADGADE GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER
INDIREKTA GARANTIER, VILLKOR ELLER UTFSTELSER UTESLUTS ELLER
BEGRNSAS. I SDANA FALL BEGRNSAS DE UTTRYCKLIGA ELLER INDIREKTA
GARANTIERNA I DEN STRSTA UTSTRCKNING SOM TILLTS ENLIGT GLLANDE

LAG.
6. BEGRNSAD SKADEERSTTNING OCH KOMPENSATION.
6.1 VR SKADESTNDSSKYLDIGHET FR INDIREKTA SKADOR. UNDER INGA
OMSTNDIGHETER R VI ELLER VRA LEVERANTRER SKADESTNDSSKYLDIGA
INFR DIG FR (A) INDIREKTA, SRSKILDA, TILLFLLIGA ELLER
FLJDSKADOR, (B) STLD AV PERSONIDENTIFIERANDE UPPGIFTER ELLER
KOSTNADER FR ANSKAFFNING AV ERSTTANDE PROGRAMVAROR ELLER TJNSTER
OCH (C) (MED UNDANTAG AV KONSUMENTER I AUSTRALIEN) SKADOR FRN
FRLORADE INKOMSTER, FRLORAD GOODWILL, FRLORADE PERSONALLNER,
DRIFTSTOPP, DATORFEL ELLER DATORKRNGEL, FRLORADE DATA ELLER
FRSUMMELSE I NGON FORM ELLER FR NGON ANNAN INDIREKT SKADA ELLER
FRLUST.
6.2 TOTAL SKADESTNDSSKYLDIGHET FR DIREKTA SKADOR. UNDER INGA
OMSTNDIGHETER SKA VR ELLER VRA LEVERANTRERS TOTALA
SKADESTNDSSKYLDIGHET INFR DIG FR DIREKTA SKADOR ENLIGT DETTA
LICENSAVTAL VERSKRIDA PRISET SOM DU BETALADE FR PROGRAMVARAN ELLER
TJNSTEN IFRGA, ELLER 10 DOLLAR (ELLER MOTSVARANDE BELOPP I
NATIONELL VALUTA).
6.3 Uttryckligt samtycke till begrnsningar. Den begrnsade
skadestndsskyldigheten i detta avsnitt 6 medfr att endast
slutanvndare kan implementera skerhetskopiering och
skerhetsanordningar som r lmpliga fr deras egna behov av att
skydda sig sjlva om ett fel i Programvaran orsakar datorfel och
relaterade datafrluster. Av dessa skl samtycker du till den
begrnsade skadestndsskyldigheten i detta avsnitt 6 och godknner
att utan ditt samtycke till denna bestmmelse skulle den avgift som
tas ut fr Programvaran vara hgre.
7. INGET I DETTA AVTAL BEGRNSAR EVENTUELLA RTTIGHETER SOM DU HAR
ENLIGT AKTUELLA KONSUMENTSKYDDSLAGAR ELLER ANDRA TILLMPLIGA LAGAR,
INKLUSIVE AUSTRALIENS KONSUMENTLAGSTIFTNING, SOM EVENTUELLT INTE KAN
SIDOSTTAS GENOM AVTAL I DIN JURISDIKTION.
8. Begrnsad anvndning och licensbegrnsningar.
8.1 Begrnsad anvndning. Fr att maximera frdelen fr alla
anvndare och fr att frhindra missbruk av Programvaran eller
Tjnsten kan vi, efter eget gottfinnande, infra bestmmelser eller
frfaranden fr att begrnsa eller ndra Programvarans eller
Tjnstens funktioner och tillgnglighet. Programvaran kan innehlla
tillmpningsteknik som begrnsar storleken p lagrat innehll,
frbrukningen av bandbredd eller antalet Datorer p vilka
Programvaran kan installeras.
8.2 Licensbegrnsningar. Vi har rtt att sga upp detta Licensavtal,
ditt konto och din tillgng till Programvaran eller Tjnsten om vi,
efter eget gottfinnande, faststller att du har gjort eller frsker
gra ngot av fljande:
(A) Baktutveckla, ta isr, dekompilera eller p annat stt frska
utvinna kllkod frn Programvaran eller Tjnsten, med undantag av i

den utstrckning som denna begrnsning uttryckligen frbjuds av


tillmplig lag.
(B) Korrigera fel eller p annat stt anpassa eller ndra
Programvaran eller Tjnsten, eller skapa hrledda arbeten baserade
p Programvaran eller Tjnsten.
(C) Tillhandahlla falsk information eller en falsk ansiktsbild
eller falskt rstprov fr att
(1) skapa ett konto
(2) frska f otillten tkomst till ngot system eller ntverk via
hackning, lsenordsutvinning eller ngot annat stt
(3) anvnda Tjnsten fr att upptrda som en annan person,
affrsverksamhet eller enhet, inklusive oss och vra anstllda och
ombud.
(D) Anvnda Programvaran eller Tjnsten p ngot stt fr att spra
eller vervaka en individs aktiviteter eller uppehllsplats utan
individens uttryckliga medgivande.
(E) Reproducera, duplicera, kopiera, slja, terfrslja eller
utnyttja Programvaran eller Tjnsten eller ngon del drav i
kommersiella syften, inklusive allt innehll utver ditt personliga
digitala innehll som visas i samband med Programvaran eller
Tjnsten.
(F) verfra innehll som
(1) r olagligt, hotande, smdligt, trakasserande, nedsttande,
rekrnkande, vilseledande, falskt, inkrktande p ngon annans
privatliv eller p annat stt skadegrande
(2) inkrktar p en tredje parts immateriella rttigheter
(3) innehller explicita eller grafiska beskrivningar eller
framstllningar av sexuella handlingar
(4) olagligen utnyttjar eller ber om personlig information frn en
minderrig
(5) bryter mot tillmpliga lagar om nationell skerhet eller
nationella hemligheter eller lagar om politiskt knslig information,
samhllsordning, allmn skerhet eller allmn moral.
(G) Plga, trakassera, frnedra eller skrmma en individ eller en
grupp individer p basis av religion, kn, sexuell lggning, etnisk
tillhrighet, lder, funktionshinder eller ngon annan kategori som
frbjuds enligt tillmplig lagstiftning.
(H) Sprida programvaror som innehller virus eller ngon annan
Datorkod, fil eller program som str, frstr eller begrnsar
funktionerna hos ngot Datorprogram, ngon hrdvara eller utrustning
fr telekommunikation, eller som p annat stt tillter otillten
anvndning av en Dator eller ett Datorntverk.
(I) Uppmuntra ett beteende som utgr en kriminell handling eller ger
upphov till ansvarsskyldighet.
(J) Tillta tredje parter att anvnda eller utnyttja funktionerna
hos Programvaran via tidsdelning, servicebyr eller annat
arrangemang.
(K) Hyra ut, leasa, licensiera, lna ut eller tilldela dina
rttigheter till Programvaran eller Tjnsten till en annan part.
(L) Delta i ngon aktivitet som str andra anvndares anvndning av
Programvaran eller Tjnsten, dribland
(1) anvnda Programvaran eller Tjnsten p ett stt som kan skada,
stta ur stnd, verbelasta eller frsmra vra servrar eller
ntverk

(2) samla in personlig information om andra anvndare av Tjnsten


oavsett syfte
(3) direkt eller indirekt snda oombedda masskommunikationer
(inklusive e-postmeddelanden och snabbmeddelanden).
8.3 Mobila enheter.
och verfr gandet
skerstlla att all
enhetsinformationen

Om du administrerar Tjnsten p en mobil enhet


av enheten till ngon annan, mste du
Programvara tas bort frn den enheten och att
tas bort frn ditt McAfee-konto.

9. Avgifter fr SMS eller datatjnster. Du ansvarar fr eventuella


avgifter till din data- eller mobiltjnstleverantr fr Tjnsten,
dribland eventuella verskott och straff fr att du har verskridit
din grns fr data eller minuter, eller anvnt inhemska eller
internationella tjnster fr korta textmeddelanden (SMS), genom
tkomst till och kommunikation med vra servrar fr hmtning av
Programvara och Uppdateringar, lagring av Innehll,
skerhetskopiering, molndatabehandling, enhetssprning, lsning och
svepning samt insamling av enhetsinformation som krvs fr
tillhandahllandet av Tjnsten.
10. ndringar av systemkrav. Vi kan komma att ndra systemkraven,
Programvaran eller Tjnsten nr som helst. Utrustning som krvs fr
att kunna anvnda Programvaran eller Tjnsten kan vara en mobil
enhet, en GSM-mobilanslutning (som stder SMS och dataanslutning),
en Dator, Internetanslutning, tredjepartsprogramvara samt annan
utrustning och andra programvaror.
10.1Avgifter fr utrustning. Du ansvarar fr kostnaderna fr din
utrustning och fr att skerstlla att utrustningen uppfyller
systemkraven fr Programvaran eller Tjnsten, inklusive att nu och
d skaffa uppdateringar eller uppgraderingar frn din leverantr fr
att kunna fortstta anvnda Programvaran eller Tjnsten.
10.2Inga garantier. Vi garanterar inte att en viss mobil enhet eller
Dator kommer att vara kompatibel med eller fungera tillsammans med
Programvaran eller Tjnsten, och vi garanterar eller accepterar
heller ingen ansvarsskyldighet fr funktionaliteten hos din
personliga utrustning som anvnds fr att komma t Programvaran
eller Tjnsten.
11. Stldskyddsprogram. Fljande bestmmelser gller Anti-Theftprogramvaran:
11.1Sista supportdatum. All support fr Anti-Theft-programvaran
upphr i mars 2015. McAfee godknner nyregistreringar fram till
sista frsljningsdatum, den 15 januari 2014.
Du kan f
information om din Anti-Theft-prenumeration p sidan Mitt konto p
home.mcafee.com, eller genom att g till service.mcafee.com.
11.2
Systemkrav. Du godknner att inget system kan garantera
absolut skerhet under alla omstndigheter. Anvndningen av
stldskyddsprogrammet frutstter ett aktivt chipset, BIOS, viss
inbyggd programvara och annan programvara samt ett

produktabonnemang. Kontakta oss och din systemtillverkare fr


tillgnglighet och funktionalitet. Besk McAfeeAT.intel.com fr
ytterligare information.
11.3Datorsynkronisering. Du mste regelbundet ansluta din Dator som
registrerats med produktprenumerationen till Internet s att den kan
utfra funktioner fr synkronisering och platstjnster med
produktens systemserver. Om du inte regelbundet synkroniserar din
Dator online med produktens systemserver kan din registrerade Dator
lsas. D mste du anvnda ditt upplsningslsenord fr att lsa upp
din Dator. Om du glmmer ditt anvndarnamn eller ditt lsenord r
det mjligt att du inte lngre kan anvnda din registrerade Dator.
VI REKOMMENDERAR ATT DU HAR ETT ALTERNATIVT SYSTEM FR
SKERHETSKOPIERING AV DATA ELLER FILER P DIN REGISTRERADE DATOR.
11.4Regelbundna uppdateringar. Du mste installera, eller tillta
installering av, periodiska Uppdateringar av Programvaran p din
registrerade Dator fr att skerstlla att stldskyddsprogrammet
fungerar som det ska.
11.4Ingen ansvarsskyldighet.
(A) MED FRBEHLL FR EVENTUELLA RTTIGHETER TILL KOMPENSATION FR
FRLUSTER SOM DU HAR ENLIGT TILLMPLIGA LAGSTADGADE GARANTIER ELLER
ANNAN TILLMPLIG LAGSTIFTNING SOM INTE KAN BEGRNSAS ELLER
UTESLUTAS, r vi inte ansvarsskyldiga fr frlorade eller stulna
data, filer, Personidentifierande uppgifter eller system, eller fr
ngra andra skador eller frluster som uppkommer direkt eller
indirekt frn din anvndning av eller ofrmga att anvnda vr
Programvara eller frn ngra handlingar eller intrng som beskrivs i
avsnitt 5.5 ovan.
(B) Vi r inte ansvarsskyldiga fr eventuella avbrott eller
driftstopp i Tjnsten p grund av underhll eller andra orsaker.
(C)
Om ditt datorsystem lses kan systemtillverkaren och dess
reparationscenter (sammantaget tillverkaren) kanske inte reparera
eller terstlla systemet. Det kan ven hnda att tillverkaren
avbjer att ta emot ett sdant lst system utan returnerar det till
dig fr upplsning. Det r ditt ansvar att lsa upp ditt system och
avbryta Tjnsten fre reparation eller retur.
11.5Fljder av uppsgning. Nr din prenumeration upphr har du inte
lngre tkomst till Anti-Theft-programvaran. Vi kommer att ta bort
all information och alla data som lagrats p eller som en del av
ditt konto, inklusive ditt anvndarnamn och lsenord, i enighet med
vrt sekretessmeddelande, som finns p vr webbplats p:
http://home.mcafee.com/Root/AboutUs.aspx?id=privacy.
11.6Fljder av avregistrering. Nr din Dator avregistrerats skyddas
den inte lngre av stldskyddsprogrammet. Vi kan ven komma att
avsluta eventuella delar av stldskyddsprogrammet som omfattas av
separata programvarulicenser enligt villkoren i sdana licensavtal.

12. Provversions-, utvrderings-, frhandsversions- eller Betaprogramvara.


12.1Inga garantier. INGA GARANTIER. PROGRAMVAROR SOM VI GER DIG P
EN PROVVERSIONS- ELLER UTVRDERINGSBASIS ELLER SOM MRKS SOM BETA,
FRHANDSVERSION ELLER P ANNAT STT BESKRIVS SOM EXPERIMENTELLA,
OTESTADE ELLER INTE FULLT FUNGERANDE TILLHANDAHLLS I BEFINTLIGT
SKICK UTAN NGON GARANTI, ERSTTNING ELLER SUPPORT, UTTRYCKLIG ELLER
INDIREKT.
12.2Frhindrande av frlust. Du ansvarar ensam fr att vidta
lmpliga tgrder fr att skerhetskopiera din Dator och fr att
frhindra frlust av filer eller data.
12.3Inte tillmpbara villkor. Avsnitt 5.1 (Begrnsad garanti), 5.2
(Enda gottgrelse) och 26 (Kundsupport fr slutanvndare) gller
inte provversions-, utvrderings-, frhandsversions- eller Betaprogramvaror.
13. Avtalsperiod och automatisk frnyelse.
13.1Giltighetsperiod. Om det inte sgs upp tidigare gller detta
Licensavtal under prenumerationsperioden som anges i
Dokumentationen. Om ingen period avtalas r standardperioden ett r
frn och med datumet d du kpte Programvaran. Gllande
gratisversioner av Programvaran r Licensavtalet i kraft s lnge
som vi gr Programvaran tillgnglig fr dig.
13.2Meddelanden om frnyelse. Nr din prenumerationsperiod nrmar
sig sitt slut kommer vi, i den utstrckning som lagen krver, att
skicka meddelanden till den e-postadress som du angett nr du
prenumererade. Om du frnyar din prenumeration automatiskt i ett r
eller lngre kommer vi att meddela dig om avgiften fr frnyelse och
bekrfta att din prenumeration har frnyats.
13.3Automatisk frnyelse och dess fljder. Om du har frsett oss med
ett giltigt kreditkortsnummer eller en alternativ betalningsmetod
debiterar vi dig automatiskt och frnyar din prenumeration fr
ytterligare en period i slutet av varje period. Avgiften kommer inte
att verstiga det aktuella priset, exklusive sljfrmjande rabatter.
Den nya perioden har samma lngd som den utgngna om vi inte anger
ngot annat vid frnyelsen. Fr prenumerationer som gller i ett r
eller lngre bearbetas frnyelsen och betalningen inom 30 dager
innan den innevarande prenumerationsperioden lper ut och samma
datum varje r drefter. Vi informerar dig om din kontostatus och
eventuella ndringar av villkoren fr din prenumeration i enlighet
med lokal lagstiftning.
13.4Uppsgning av din automatiska frnyelse.
(A) Om du inte vill att din prenumeration ska frnyas automatiskt
mste du inaktivera funktionen fr automatisk frnyelse innan
prenumerationsperioden lper ut. Du kan sga upp den automatiska
frnyelsen nr som helst via sidan Mitt konto p www.mcafee.com.
(B) Om din prenumeration p ett r eller lngre frnyas automatiskt

och du ber vr kundtjnst om en terbetalning inom 60 dagar efter


frnyelsen, kommer vi att terbetala hela prenumerationspriset till
dig.
(C) Om du sger upp en mnadsprenumeration debiteras ingen mer
mnatlig avgift, och du har tkomst till prenumerationen tills den
period som den senaste betalningen gllde har lpt ut. Om du sger
upp din mnadsprenumeration terbetalas inga prenumerationsavgifter
retroaktivt, och tidigare debiterade prenumerationsavgifter kan inte
terbetalas i proportion till uppsgningsdatumet.
14. Uppsgning av Licensavtalet: Angende Programvaran.
14.1Du avslutar aktivt Licensavtalet. Du kan nr som helst avsluta
detta Licensavtal genom att frstra Programvaran och stnga ditt
konto.
14.2Automatisk uppsgning. Detta Licensavtal avslutas omedelbart om
du inte uppfyller villkoren i det. Vi har rtt att nr som helst och
efter eget gottfinnande neka eller avsluta en anvndares deltagande.
14.3Bortskaffande av Programvaran. Efter att detta Licensavtal har
avslutats mste du sluta anvnda Programvaran och frstra den (om
du inte redan har gjort det), och ven frstra eller permanent
radera alla kopior av Programvaran och Dokumentationen.
15. Uppsgning av Programvara och Tjnster fr lagring online.
15.1 Avslut. Nr detta Licensavtal sgs upp upphr din rtt att f
tkomst till Tjnster fr lagring eller skerhetskopiering online,
inklusive Personal Locker, och ditt lagrade eller skerhetskopierade
Innehll online raderas i enlighet med vra policyer och
Dokumentationen fr Tjnsten. Om du erhller
skerhetskopieringstjnsten frn en McAfee-partner, mste du avbryta
Tjnsten som du fr frn den partnern.
15.2Dina data. Om du inte frnyar Tjnsten fr lagring eller
skerhetskopiering online, eller om du sger upp detta Licensavtal,
kommer vi inte att fortstta lagra dina data efter frnyelse- eller
uppsgningsdatumet. Det r ditt ansvar att skerstlla att du har
lagrat dina data p en annan plats innan du avbryter eller avslutar
Tjnsten fr lagring eller skerhetskopiering online. Vi har ingen
skyldighet att frse dig med en kopia av dina data och kan ta bort
och radera alla data.
16. Uppsgning av andra Tjnster.
16.1terbetalning av avgifter. Du kan stnga ditt Tjnstekonto och
avsluta din anvndning av Tjnsten nr som helst. Med undantag av
vad som anges i avsnitt 13.3 angende automatisk frnyelse av
prenumerationer p ett r eller lngre, kommer du inte att f en
terbetalning av eventuella avgifter som du har betalat in i
frskott, och du frblir ansvarsskyldig fr alla avgifter som
tillfaller dig.

16.2Ingen ytterligare tkomst. Om Tjnsten oavsett orsak lper ut


eller avslutas har du inte lngre rtt att anvnda eller komma t
Tjnsten. Ditt konto avslutas, stngs eller bde och.
16.3Radering av data. Om ditt konto avslutas eller stngs raderar vi
allt lagrat Innehll enligt vra policyer. Du ansvarar fr att lagra
eller skerhetskopiera ditt innehll ngon annanstans innan ditt
konto avslutas eller stngs.
17. Konto- och lsenordsskerhet.
17.1Allmnt om kontot. Programvaran och Tjnsten ska endast anvndas
av dig personligen p enheter som du ger eller har rtt att
vervaka och administrera. Du har endast rtt att anvnda
Programvaran och Tjnsten fr det Tilltna antalet enheter eller
prenumerationer som anges i din inkpsdokumentation. Tjnsten kan
krva att du skapar och hanterar din information och Tjnsten med
hjlp av ett konto p vr webbplats
https://home.mcafee.com/Secure/Protected/Login.aspx.
17.2Skapa ett konto. Du ansvarar fr att se till att din
faktureringsinformation r aktuell, fullstndig och korrekt. Om du
ger oss information om ditt kreditkort fr frnyelser mste du
genast meddela oss om du byter till ett nytt kort eller avslutar
ditt kort.
17.3Biometrisk data och lsenord. Du ansvarar fr att skydda
lsenordet till ditt konto och fr att vidta rimliga tgrder fr
att skydda ditt konto. Du ansvarar ensam fr aktiviteten som sker
under dina inloggningsuppgifter och p ditt konto, inklusive
aktiviteter av andra som anvnder ditt konto (t.ex. nr du har en
prenumeration som tillter flera anvndare). Om du frlorar
lsenordet eller krypteringsnyckeln fr kontot riskerar du att
frlora tillgngen till dina data.
17.4Skerhet och ansvarsskyldighet. Du mste genast meddela oss om
eventuella skerhetsrisker eller otillten anvndning av ditt konto.
Vi ansvarar inte fr frluster som du utstts fr p grund av
otillten anvndning av ditt konto. Du kan dock bli ansvarsskyldig
fr frluster som vi eller andra utstts fr p grund av den
otilltna anvndningen.
18. Ditt lagrade Innehll. Nr Programvaran eller Tjnsten
innehller en funktion fr att lagra eller skerhetskopiera ditt
Innehll p en McAfee-server, inklusive McAfee Mobile Security och
Personal Locker Programvaror och Tjnster fr lagring online, gller
avsnitt 18.1 och 18.2.
18.1Dina skyldigheter. Du framhller och garanterar att:
(A) du r den rttmtiga garen av Innehllet som du
skerhetskopierar
(B) du har alla rttigheter som krvs fr lagring eller
skerhetskopiering av Innehllet p vr server
(C) varken Innehllet eller lagringen eller skerhetskopieringen av

Innehllet p servern strider mot eller ventyrar tredje parters


rttigheter eller tillmpliga lagar.
18.2Befrielse. Du ansvarar ensam fr Innehllet som du lagrar, gr
tillgngligt eller hmtar frn ditt konto och frn alla offentliga
mappar. Du r enligt lagen ansvarsskyldig fr Innehllet. Vi har
inga skyldigheter att verkstlla, frsvara eller p annat stt
skydda dina rttigheter till skerhetskopierat Innehll. Du befriar
oss, vra tjnstemn, direktrer, ombud, filialer och anstllda samt
vra dotterbolag och deras tjnstemn, direktrer, ombud, filialer
och anstllda frn alla ansprk, krav, frluster, kostnader,
skyldigheter och skador av alla de slag, knda och oknda,
misstnkta och inte misstnkta, avsljade och inte avsljade, som
uppstr som ett resultat av eller p ngot stt hr samman med
Innehllet eller som orsakar konflikter med tredje parter angende
dina rttigheter till Innehllet.
18.3Begrnsad lagring. Du samtycker till mngden lagerutrymme som du
har rtt att anvnda, enligt beskrivningen i Dokumentationen fr
Programvaran eller Tjnsten. Om du verskrider mngden som
tilldelats ditt konto kan vi begrnsa din frmga att lagra eller
skerhetskopiera ytterligare data tills du har minskat din
lageranvndning.
18.4Din Dator. Du frstr och samtycker till att .NET Framework kan
installeras p din Dator om du anvnder Programvaran fr lagring
eller skerhetskopiering online frn McAfee.
19. Kompisregistrering. Nr Tjnsten har en funktion som gr att du
kan registrera en kontakt som en kompis mste du ha kontaktens
samtycke innan du lgger till kontakten som en kompis. Om en kompis
ber dig att radera hans eller hennes kontaktuppgifter frn din
kompislista mste du genast gra det.
20. Meddelande till slutanvndare inom USA:s statsfrvaltning.
20.1Lagstadgade klassificeringar. Programvaran r en kommersiell
datorprogramvara enligt DFARS, Defense Federal Acquisition
Regulations Supplement, avsnitt 227.7202 (kodad i kapitel 2, punkt
48 i Code of Federal Regulations). Den medfljande Dokumentationen
r kommersiell dokumentation fr programvara enligt FAR, Federal
Acquisition Regulations, avsnitt 12.212 (kodad i punkt 48 i United
States Code of Federal Regulations).
20.2Reglering och frbud. All anvndning, ndring, tergivning,
publicering, visning, uppfrande eller avsljande av Programvaran
och den tillhrande Dokumentationen frn USA:s statsmakt regleras
uteslutande av villkoren i detta Licensavtal och r frbjuden,
frutom i den omfattning som uttryckligen tillts i detta
Licensavtals villkor.
21. Krypteringsfunktion. Programvaran kan innehlla funktioner med
vars hjlp du kan skydda knslig information i filer och mappar p
din Dator.

21.1Krav p lsenord eller biometrisk data. Fr de flesta


Programvarorna mste du ange ett lsenord fr att kryptera och
skydda din knsliga information. Du kan ange en skerhetsfrga med
vars hjlp du kan terstlla ditt lsenord om du glmmer det. Om du
frlorar eller glmmer lsenordet och svaret p skerhetsfrgan kan
du inte terstlla den krypterade informationen. Fr Programvaran
och Tjnsten Personal Locker fr lagring online mste du
tillhandahlla ett fotografi av ditt ansikte eller ett rstprov fr
att kryptera och skydda din knsliga information.
21.2Skerhet genom kryptering. Kryptering utan ett starkt lsenord
(minst sju tecken med minst en siffra, en stor bokstav, en liten
bokstav och ett specialtecken som t.ex. ett bindestreck) kan gra
Programvarans skydd mindre effektivt. Programvarans kryptering borde
skydda din information frn den genomsnittlige Datoranvndaren. Vi
r inte ansvarsskyldiga infr dig om du inte anvnder ett starkt
lsenord eller om krypteringen inte fungerar.
21.3Problem med hrddisken. Om din hrddisk slutar fungera eller har
dliga sektorer r det mjligt att du inte kan dekryptera
information som har krypterats. Vi ansvarar inte fr eventuella
frluster som du rkar ut fr.
22. CD-ROM-skiva fr skerhetskopiering frn McAfee. Om du kper en
CD-ROM-skiva fr skerhetskopiering av Programvaran frn McAfee kan
leveransen av CD-ROM-skivan omfattas av tullavgifter utver avgiften
fr sjlva CD-ROM-skivan. Eventuella avgifter beror p var du tar
emot CD-ROM-skivan. Fr alla CD-ROM-skivor fr skerhetskopiering
som du begr, r du den ansvariga importren och du godknner att vi
vljer ut ett fraktfretag fr import av McAfees CD-ROM-skiva fr
skerhetskopiering fr din rkning.
23. Exportkontroller. Din anvndning av Programvaran och tillhrande
dokumentation, inklusive tekniska data, fr inte exporteras eller
terexporteras p ett stt som strider mot U.S. Export
Administration Act, lagar och bestmmelser fr dess verkstllande,
lagar och bestmmelser frn andra amerikanska myndigheter eller
export- och importlagarna i den jurisdiktion dr Programvaran
anskaffades. Export till en viss individ, enhet eller ett visst land
kan vara frbjudet enligt lag. Information om importbegrnsningar
finns p fljande webbplatser:
http://www.treas.gov/ofac och
www.bis.doc.gov/complianceandenforcement/ListsToCheck.htm.
24. Friskrivning fr hgriskaktiviteter. Programvaran r inte
feltolerant och inte utformad eller avsedd fr hgriskaktiviteter
ssom anvndning i farliga miljer som krver felsker prestanda,
dribland anvndning i kraftverk, fr navigerings- eller
kommunikationssystem fr flygplan, flygtrafikledning, vapensystem,
livsuppehllande maskiner eller ngon annan anvndning dr ett fel i
Programvaran direkt kan leda till dd, personskador eller allvarliga
fysiska skador eller egendomsskador. Vi frnsger oss uttryckligen
alla uttryckliga eller indirekta garantier fr lmplighet fr

hgriskaktiviteter.
25. Programvara med ppen kllkod och gratis programvara. Denna
produkt kan innehlla programvaror som licensieras eller
underlicensieras till slutanvndaren enligt GNU:s GPL-licens
(General Public License) eller andra liknande licenser fr gratis
programvara. Med dessa licenser kan anvndaren kopiera, ndra och
terdistribuera vissa program, eller delar av dem, och f tkomst
till kllkoden.
25.1Kllkod. Om programvaran omfattas av en GPL-licens och
distribueras till anvndaren i ett krbart binrt format mste
kllkoden vara tillgnglig fr anvndaren. Alla programvaror p CDROM-skivor som omfattas av en GPL-licens har ven kllkoden p CDROM-skivan.
25.2Mera omfattande rttigheter angende gratis programvara. Om
ngra licenser fr gratis programvaror krver att vi tillhandahller
rttigheter fr att anvnda, kopiera eller ndra gratis programvaror
som r mera omfattande n rttigheterna som beviljas i detta
Licensavtal, har sdana licensrttigheter fr gratis programvaror
fretrde ver de andra rttigheterna och begrnsningarna i detta
Licensavtal.
26. Kundsupport fr slutanvndare. Slutanvndare med giltiga,
betalda prenumerationer har rtt till teknisk support i enlighet med
vra aktuella standarderbjudanden fr support, policyer och
frfaranden som beskrivs p http://service.mcafee.com. Vra
standarderbjudanden fr support, policyer och frfaranden kan ndras
nu och d efter vrt eget gottfinnande, och kan variera enligt land.
Alla skyldigheter som vi eventuellt har fr att stdja den tidigare
versionen av Programvaran upphr nr en Uppdatering blir
tillgnglig.
27. Granskning. Vi kan periodvis granska
fr att kontrollera att du inte anvnder
det hr Licensavtalet. Du samtycker till
granskningar verfrs till vra kontor i
utanfr ditt eget land.

dig via tekniska funktioner


Programvaran i strid med
att information om dessa
USA och andra lnder

28. Annonsering. Viss McAfee-Programvara kan visa annonser eller


skrutor. Stt och omfng fr vr reklam via Programvaran kan komma
att ndras. Som ett villkor fr att anvnda Programvaran godknner
du att vi inte ansvarar fr frluster eller skador som kan uppkomma
av att du vljer att kontakta tredjepartsannonsrer eller
webbplatser.
29. Tillmplig lag. De oavhngiga lagar som styr detta Licensavtal
och enligt vilka det r utformat faststlls av platsen dr
Programvaran frvrvades.
29.1Lagstiftningen i Staten New York, USA gller. Om du kpte
Programvaran i USA, Mexiko, Centralamerika, Sydamerika eller
Karibien styrs detta Licensavtal av lagarna i staten New York utan

hnsyn till dess regler fr val av lagstiftning.


29.2 Lagstiftningen i provinsen Ontario, Kanada gller. Om du
frvrvade denna Programvara i Kanada styrs detta Licensavtal av
gllande lag i provinsen Ontario, Kanada, svida detta inte
uttryckligen r frbjudet enligt lokal lagstiftning.
29.3Lagstiftningen i Japan gller. Om du frvrvade Programvaran i
Japan styrs detta Licensavtal av lagarna i Japan utan hnsyn till
dess regler fr val av lagstiftning.
29.4Tillmplig lag fr Europa. Om du frvrvade Programvaran i
Europeiska Unionen, Island, Norge eller Schweiz gller nationell
lagstiftning.
29.5Tillmplig lag fr andra lnder. Om du kpte Programvaran i ett
land som inte anges i avsnitt 29.1, 29.2, 29.3 eller 29.4 styrs
detta Licensavtal av lagstiftningen i Irland utan hnsyn till dess
regler fr val av lagstiftning.
29.6Lagstiftning som uttryckligen utesluts. Frenta Nationernas
konvention om avtal fr internationell frsljning av varor och den
amerikanska lagen Uniform Computer Information Transactions Act
gller inte detta Licensavtal.
29.7Individuella konsumenters rttigheter. Om du r privatkonsument
inverkar inte detta avsnitt 29 p ngon tvingande rtt du kan ha att
vidta tgrder i det land du bor i och enligt lagarna i det landet.
29. 8 Skiljefrfarande och lsning av tvister. DU OCH MCAFEE
SAMTYCKER TILL ATT TVISTER ENBART SKA LSAS GENOM SKILJEFRFARANDE
ELLER, I FREKOMMANDE FALL, I EN SMMLSDOMSTOL. I ETT
SKILJEFRFARANDE FINNS INGEN DOMARE ELLER JURY OCH FRFARANDET KAN
SE ANNORLUNDA UT, MEN EN SKILJEDOMARE KAN TILLDMA DIG SOM INDIVID
SAMMA SKADESTND OCH GOTTGRELSE, OCH MSTE UPPFYLLA SAMMA VILLKOR I
DETTA LICENSAVTAL OCH FLJA SAMMA LAGSTIFTNING SOM EN DOMSTOL. EN
SKILJEDOMARE KAN VEN TILLDMA ADVOKATKOSTNADER OM DET R TILLTET
ENLIGT LAG. DU OCH MCAFEE SAMTYCKER VEN TILL FLJANDE:
(A) DETTA LICENSAVTAL LYDER UNDER USA:S FEDERAL ARBITRATION ACT.
FRUTOM ML SOM AVGRS I EN SMMLSDOMSTOL I ENLIGHET MED
BESKRIVNINGEN I UNDERAVSNITT (B), SKA ALLA TVISTER SOM P NGOT VIS
HAR SAMBAND MED ELLER UPPSTR TILL FLJD AV DETTA LICENSAVTAL ELLER
AV UTRUSTNING, PRODUKTER OCH TJNSTER SOM DU MOTTAR FRN OSS (ELLER
REKLAM FR SDANA PRODUKTER ELLER TJNSTER) AVGRAS AV EN ELLER
FLERA NEUTRALA SKILJEDOMARE INFR AMERICAN ARBITRATION ASSOCIATION
(AAA) ELLER BETTER BUSINESS BUREAU (BBB).
(B) ANSPRK KAN LGGAS FRAM I EN SMMLSDOMSTOL I STLLET FR ATT
AVGRAS GENOM SKILJEFRFARANDE OM KRAVEN I TILLMPLIG LAG UPPFYLLS,
SSOM KRAV P ANSPRKSBELOPP OCH ORT.
(C) SVIDA DU OCH MCAFEE INTE ENAS OM ANNAT GER SKILJEFRFARANDET
RUM I REGIONEN DR DU HAR DIN FAKTURERINGSADRESS. DEN PART SOM GR
ANSPRKET KAN VLJA MELLAN AAA:S REGLER OCH BBB:S REGLER FR
BINDANDE SKILJEFRFARANDE. DU KAN F INFORMATION OM FRFARANDEN,

REGLER OCH AVGIFTER FRN AAA (WWW.ADR.ORG), FRN BBB (WWW.BBB.ORG)


ELLER FRN OSS. FR ANSPRK P UPP TILL 10 000 DOLLAR (ELLER
MOTSVARANDE BELOPP I NATIONELL VALUTA) KAN DU VLJA OM DU VILL ATT
SKILJEFRFARANDET SKA GENOMFRAS ENBART BASERAT P DOKUMENT SOM
LMNAS TILL SKILJEDOMAREN, ELLER GENOM EN PERSONLIG UTFRGNING ELLER
EN UTFRGNING PER TELEFON. FR ANSPRK VER DETTA BELOPP SKER
SKILJEFRFARANDET PERSONLIGEN.
(D) GRUPPTALAN R INTE TILLTET VEN OM AAA:S ELLER BBB:S
FRFARANDEN ELLER REGLER I ANNAT FALL HADE TILLTIT DETTA. OAKTAT
ANDRA BESTMMELSER I DETTA LICENSAVTAL KAN SKILJEDOMAREN ENDAST
TILLDMA MONETR GOTTGRELSE ELLER FRELGGANDE TILL DEN ENSKILDA
PART SOM SKER GOTTGRELSE, OCH ENDAST I DEN OMFATTNING SOM
BERTTIGAS AV PARTENS ENSKILDA ANSPRK. INGEN FORM AV GRUPPTALAN
ELLER GRUPPFRFARANDE KOMMER ATT TAS UPP I SKILJEFRFARANDEN SOM
GENOMFRS ENLIGT DETTA LICENSAVTAL.
(E) OM NGON AV OSS TNKER SKA SKILJEDOM ENLIGT DETTA LICENSAVTAL
MSTE DEN PART SOM SKER SKILJEDOM FRST UNDERRTTA DEN ANDRA PARTEN
SKRIFTLIGEN MINST 30 DAGAR INNAN SKILJEFRFARANDET INLEDS. MCAFEE
SKA UNDERRTTAS PER POST TILL ADRESSEN MCAFEE, INC. 5000
HEADQUARTERS DRIVE, PLANO, TEXAS, USA, 74024, ATTENTION: LEGAL
AFFAIRS. UNDERRTTELSEN SKA BESKRIVA ANSPRKETS ART OCH DEN
GOTTGRELSE SOM YRKAS. OM DU OCH MCAFEE INTE LYCKAS ATT LSA TVISTEN
INOM 30 DAGAR KAN ENDERA PARTEN ANSKA OM SKILJEFRFARANDE. VI
BETALAR EVENTUELLA ANSKNINGSAVGIFTER SOM AAA ELLER BBB DEBITERAR
DIG FR SKILJEFRFARANDET.
(F) VI KAN KOMMA ATT, MEN R INTE SKYLDIGA ATT, LMNA ETT SKRIFTLIGT
FRLIKNINGSERBJUDANDE NR SOM HELST INNAN SKILJEFRFARANDET INLEDS.
BELOPPET ELLER VILLKOREN FR ETT FRLIKNINGSERBJUDANDE FR INTE
AVSLJAS FR SKILJEDOMAREN FRRN DENNE HAR MEDDELAT SITT BESLUT
(TILLDMNING).
(G) EN TILLDMNING I SKILJEFRFARANDET OCH EVENTUELLA DOMAR SOM
BEKRFTAR DEN GLLER ENDAST JUST DET FALLET, OCH KAN INTE ANVNDAS I
NGOT ANNAT FALL FRUTOM FR ATT VERKSTLLA TILLDMNINGEN.
(H) OM FRBUDET MOT GRUPPTALAN I ENLIGHET MED UNDERAVSNITT (D) AV
NGOT SKL INTE R VERKSTLLBART SKA AVTALET OM SKILJEFRFARANDE
INTE GLLA.
(I) OM ETT ANSPRK AV NGOT SKL AVGRS I DOMSTOL I STLLET FR
GENOM SKILJEFRFARANDE SAMTYCKER DU OCH MCAFEE TILL ATT INGEN
JURYRTTEGNG KOMMER ATT GENOMFRAS. DU OCH MCAFEE FRNSGER ER
OVILLKORLIGEN ALL RTT TILL JURYRTTEGNG I NGON SOM HELST TVIST
SOM P NGOT VIS HAR SAMBAND MED ELLER UPPSTR TILL FLJD AV DETTA
LICENSAVTAL ELLER UTRUSTNING, PRODUKTER OCH TJNSTER SOM DU MOTTAR
FRN OSS (ELLER REKLAM FR SDANA PRODUKTER ELLER TJNSTER). VID EN
EVENTUELL RTTSTVIST KAN DENNA PARAGRAF KOMMA ATT INGES FR ATT VISA
P SKRIFTLIGT SAMTYCKE TILL RTTEGNG AV DOMSTOLEN. DESSUTOM
SAMTYCKER DU OCH MCAFEE TILL FLJANDE:
(1) om underavsnitt 29.1 gller, den icke-exklusiva jurisdiktionen
fr United States District Court for the Southern District of New
York och delstatsdomstolarna i New York County, New York
(2) om underavsnitt 29.2 gller, de federala och regionala
domstolarna i Toronto, Ontario
(3) om underavsnitt 29.3 gller, den icke-exklusiva jurisdiktionen
fr domstolarna i Japan

(4) om underavsnitt 29.4 eller underavsnitt 29.5 gller, den ickeexklusiva jurisdiktionen fr domstolarna i Irland
30. vrigt.
30.1Hela avtalet. Det hr Licensavtalet framstller alla rttigheter
som anvndaren av Programvaran och Dokumentationen har och utgr
hela avtalet mellan parterna. Det hr Licensavtalet upphver alla
andra meddelanden, frestllningar eller reklam som har med
Programvaran och Dokumentationen att gra.
30.2Inga avsgelser. Vi avsger oss inte ngra bestmmelser i detta
Licensavtal svida vi inte avsger oss dem i ett undertecknat
skriftligt meddelande.
30.3Srskiljning. Om ngon del av detta Licensavtal av ngon orsak
inte kan verkstllas, frblir terstoden av avtalet i kraft.
30.4Rubriker. Rubrikerna anges endast fr tydlighetens skull och
pverkar inte tolkningen av detta Licensavtal.
30.5Inklusive, dribland. Om inte sammanhanget krver ngot
annat betyder inklusive inklusive men inte begrnsat till och
dribland dribland men inte begrnsat till.
31. Kontakta oss, kundtjnst. Om du har frgor gllande dessa
villkor, eller om du vill kontakta oss av ngon annan orsak, kan du
kontakta ditt lokala McAfee-fretag p http://service.mcafee.com/,
eller ringa +1 866 622 3911. Du kan ven skriva till McAfee, Inc.,
Attention: Customer Service, 2821 Mission College Blvd., Santa
Clara, California 95054, USA, och ange detaljerad kontoinformation,
inklusive ditt namn och den e-postadress som r registrerad till
kontot.
32. Definitioner.
32.1Australisk konsumentlagstiftning avser Schedule 2 i
australiska Competition and Consumer Act 2010 (Cth).
32.2Godknda partner avser vra distributrer, terfrsljare,
tjnsteleverantrer och andra affrspartner, inklusive men inte
begrnsat till, datortillverkare.
32.3Dator betyder en enhet som tar emot information i digitalt
eller liknande format och bearbetar den fr att f fram ett
specifikt resultat p grundval av en fljd av instruktioner, och
omfattar persondatorer, brbara datorer, netbooks, mobila enheter,
klientenheter, smartphones, handdatorer och surfplattor.
32. 4 Innehll betyder all information, all text, alla filer,
lnkar, bilder och annat material p din Dator/dina Datorer.
32. 5 Dokumentation betyder frklarande material i tryckt format,
elektroniskt format eller webbformat som levereras tillsammans med
Programvaran eller Tjnsten.

32. 6 McAfee betyder


(A) McAfee, Inc, ett fretag med ste i Delaware och kontor p
adressen 2821 Mission College Blvd, Santa Clara, California 95054,
USA, om Programvaran kpts i USA, Mexiko, Centralamerika, Sydamerika
eller Karibien
(B) McAfee Security S.A.R.L med kontor p adressen 26, Boulevard
Royal, 2449 Luxemburg, Luxemburg, om Programvaran kpts i Kanada,
Europa, Mellanstern, Afrika, Asien eller lnderna kring Stilla
havet
(C) McAfee Co, Ltd. med kontor p adressen Shibuya Mark City West
Building 12-1, Dogenzaka 1-Chrome, Shibuya-ku, Tokyo 150-0043,
Japan, om Programvaran kpts i Japan.
32.7PC betyder en stationr eller brbar dator med
operativsystemet Windows.
32. 8 Tilltet antal betyder ett, om inte ngot annat anges i
samband med en giltig licens (t.ex. en volymlicens) som beviljats av
oss eller en Godknd partner, eller om inte ngot annat anges i
tjnstevillkoren fr en viss McAfee-tjnst.
32.9Personidentifierande uppgifter betyder information som kan
anvndas fr att identifiera en person, inklusive men inte begrnsat
till, namn, adress, telefonnummer, e-postadress, personnummer,
kreditkortsinformation, ansiktsbild, rstprov eller annan biometrisk
data.
32.10 Tjnst betyder tjnsten som beskrivs ytterligare i
Dokumentationen och som eventuellt levereras tillsammans med
Programvaran, inklusive supporttjnster, uppdateringstjnster,
tjnster fr lagring eller skerhetskopiering online och
vrdtjnster.
32.11 Programvara betyder allt innehll p filerna, skivorna, CDROM-skivorna eller annan media (inklusive elektroniska media) som
detta Licensavtal medfljer eller det innehll som vi eller vra
Godknda partner r vrd fr, inklusive information eller
programvaror fr Datorer frn McAfee eller tredje parter,
Dokumentation, Uppdateringar och eventuella Programvaror som
licensierats till dig av oss eller en Godknd partner.
32.12 Uppdateringar betyder uppgraderingar, ndrade eller nyare
versioner och uppdateringar av Programvaran.
32.13 Anvnda eller anvnder innebr att skaffa sig tillgng
till, installera, hmta, kopiera eller p ngot annat vis dra nytta
av Programvaran eller Tjnsten.
Slut p villkoren
PROGRAMVARAN OCH TJNSTEN SKYDDAS AV LAGAR FR IMMATERIELLA
RTTIGHETER OCH BESTMMELSER I INTERNATIONELLA FRDRAG. ALLA SOM
REPRODUCERAR ELLER DISTRIBUERAR PROGRAMVARAN ELLER TJNSTEN UTAN VR

TILLTELSE OMFATTAS AV STRAFF FR CIVILRTTSLIGA OCH KRIMINELLA


HANDLINGAR.
Licensavtal fr slutanvndare av konsumentprodukter
MCAFEE LICENSAVTAL FR SLUTANVNDARE FR KONSUMENTER ndrat november
2013
Copyright 2013, McAfee, Inc.
___HR SLUTAR LICENSAVTALET FR SLUTANVNDARE FRN MCAFEE, INC.,
MCAFEE SECURITY S.A.R.L. AND MCAFEE CO. LTD.__
702702-102