Вы находитесь на странице: 1из 106

SW9564

Fjrde utgvan
September 2014

Brbar dator
E-Manual

Upphovsrttsinformation
Ingen del av denna manual, inklusive produkter och programvara som beskrivs i den, fr utan skriftligt
tillstnd frn ASUSTeK COMPUTER INC. reproduceras, verfras, kopieras, sparas i ett skbart system eller
versttas till ngot sprk i ngon form eller med ngra medel, frutom dokumentation som frvaras av
kparen som skerhetskopia. (ASUS).
ASUS LEVERERAR DENNA MANUAL I BEFINTLIGT SKICK UTAN NGON SOM HELST GARANTI, VARKEN
UTTALAD ELLER UNDERFRSTDD, INKLUSIVE MEN INTE BEGRNSAD TILL DE UNDERFRSTDDA
GARANTIERNA ELLER VILLKOREN FR SLJBARHET ELLER LMPLIGHET FR ETT SRSKILT SYFTE.
UNDER INGA OMSTNDIGHETER SKALL ASUS, DESS DIREKTRER, TJNSTEMN, ANSTLLDA ELLER
REPRESENTANTER HLLAS ANSVARIGA FR NGRA INDIREKTA, SRSKILDA, TILLFLLIGA ELLER HRAV
FLJANDE SKADOR (INKLUSIVE SKADOR AVSEENDE FRLUST AV FRTJNST, AFFRSFRLUSTER,
FRLUST AV ANVNDNING ELLER DATA, AVBROTT AV AFFRSVERKSAMHET ELLER LIKNADE) VEN OM
ASUS HAR AVISERAT OM MJLIGHETEN AV ATT SDANA SKADOR KAN UPPST FRN NGRA DEFEKTER
ELLER FEL I DENNA MANUAL ELLER PRODUKT.
Produkter och fretagsnamn som visas i denna manual kan eller kan inte vara registrerade varumrken
eller upphovrttsligt skyddade av respektive fretag och anvnds endast fr identifiering eller frklaring
och till garens frdel utan intrngsavsikt.
SPECIFIKATIONER OCH INFORMATION I DENNA MANUAL LMNAS ENDAST SOM INFORMATION OCH KAN
NDRAS NR SOM HELST UTAN MEDDELANDE OCH SKALL INTE TOLKAS SOM ETT TAGANDE AV ASUS.
ASUS PTAR SIG INGET ANSVAR ELLER SKYLDIGHET FR NGRA FEL ELLER BRISTER SOM KAN VISA SIG I
DENNA MANUAL INKLUSIVE PRODUKTER OCH PROGRAM SOM BESKRIVS DR I.
Copyright 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Alla rttigheter frbehllna.

Ansvarsbegrnsning
Omstndigheter kan komma att uppst dr du till fljd av en frsummelse frn ASUS sida eller annan
skyldighet r berttigad till ersttning fr skador frn ASUS. Vid varje sdant yrkande, oavsett p
vilken grund du r berttigad att yrka ersttning fr skador frn ASUS, r ASUS endast ansvariga fr
kroppsliga skador (inklusive ddsfall) och skador p egendom och skador p personliga godelar eller
andra verkliga och direkta skador som r ett resultat av underltenhet eller frsummelse att genomfra
juridiska skyldigheter under denna garantiutfstelse, upp till det angivna kontraktspriset fr varje
produkt.
ASUS kommer endast att vara ansvarig fr eller kompensera dig fr frlust, skador eller yrkanden
baserade p kontrakt, otillten handling eller vertrdelser enligt dessa garantibestmmelser.
Denna begrnsning gller ocks ASUS leverantrer och dess terfrsljare. Det r maximalt vad ASUS,
dess leverantrer och din terfrsljare r kollektivt ansvariga fr.
UNDER INGA FRHLLANDEN R ASUS ANSVARIGA FR NGOT AV FLJANDE: (1) TREDJE PARTS
YRKANDEN MOT DIG FR SKADOR; (2) FRLUST AV ELLER SKADOR P DINA REGISTER ELLER DATA; ELLER
(3) SPECIELLA, TILLFLLIGA ELLER INDIREKTA SKADOR ELLER FR NGRA EKONOMISKA FLJDSKADOR
(INKLUSIVE FRLUST AV FRTJNST ELLER BESPARINGAR), VEN OM ASUS, DESS LEVERANTRER ELLER
DIN TERFRSLJARE R INFORMERADE MJLIGHETEN FR DETTA.

Service och support


Besk vr flersprkiga webbsida p http://support.asus.com

E-manual fr brbar dator

Innehllsfrteckning
Om manualen..............................................................................................................7
Konventioner som anvnds i denna manual......................................................... 8
Ikoner................................................................................................................................... 8
Typografi............................................................................................................................. 8

Skerhetsfreskrifter.................................................................................................9
Anvnda din brbara dator.......................................................................................... 9
Skt om din brbara dator........................................................................................... 10
Korrekt avyttring.............................................................................................................. 11

Kapitel 1: Konfiguration av maskinvaran


Lr knna din brbara dator...................................................................................14
Sedd uppifrn................................................................................................................... 14
Undersida........................................................................................................................... 17
Hger sida.......................................................................................................................... 18
Vnstra sidan..................................................................................................................... 19
Framsidan........................................................................................................................... 21

Kapitel 2: Anvnda din brbara dator


Komma igng...............................................................................................................24
Ladda din brbara dator............................................................................................... 24
Lyft fr att ppna displaypanelen.............................................................................. 26
Tryck p strmknappen................................................................................................. 26

Gester fr styrplattan................................................................................................27
Flytta pekaren................................................................................................................... 27

Anvnda tangentbordet..........................................................................................33
Funktionstangenter........................................................................................................ 33
Windows 8.1 knappar.................................................................................................. 34

Kapitel 3: Arbeta med Windows 8.1


Starta frsta gngen..................................................................................................36
Windows UI................................................................................................................37
Startskrm.......................................................................................................................... 37
Surfzoner............................................................................................................................ 38

E-manual fr brbar dator

Startknapp......................................................................................................................... 41
Anpassa din Start-skrm............................................................................................... 43

Arbeta med Windows appar................................................................................44


Starta appar....................................................................................................................... 44
Anpassa program............................................................................................................ 44
ppna programskrmen.............................................................................................. 46
Charms bar......................................................................................................................... 48
Snap-funktion................................................................................................................... 51

Andra tangentbordsgenvgar...............................................................................53
Anslutning till trdlsa ntverk ............................................................................55
Wi-Fi-anslutning............................................................................................................... 55
Bluetooth ........................................................................................................................... 56
Flygplanslge.................................................................................................................... 57

Stnga av den brbara pekdatorn........................................................................58


Frstta den brbara datorn i vila............................................................................. 58

Windows 8.1 lsskrm............................................................................................59


Fr att fortstta frn lsskrmen................................................................................ 59
Anpassa lsskrmen....................................................................................................... 60

Kapitel 4: Power-on-sjlvtestet.(POST)
Power-on-sjlvtestet.(POST)...................................................................................64
Anvnda POST fr att ppna BIOS och felska..................................................... 64

BIOS.................................................................................................................................64
ppna BIOS....................................................................................................................... 64
BIOS-instllningar............................................................................................................ 65

terstllning av ditt system....................................................................................72


Aktivera ett terstllningsalternativ ........................................................................ 74

E-manual fr brbar dator

Tips och vanliga frgor


Praktiska tips fr din brbara dator......................................................................78
Vanliga frgor om hrdvara....................................................................................79
Vanliga frgor om programvara............................................................................82

Bilagor
Interna modem uppfyllelse......................................................................................... 86
versikt............................................................................................................................... 86
Network Compatibility Declaration (deklaration
om ntverkskompatibilitet)......................................................................................... 87
Icke-rst utrustning ....................................................................................................... 87
Yttrande statliga kommunikationsnmnden........................................................ 89
Deklaration om verensstmmelse (R&TTE Direktivet 1999/5/EG).............. 90
FCC (Amerikanska telekommunikationsmyndighetens)
varningstext om radiofrekvens- (RF-) exponering............................................... 91
RF Exponeringsinformation (SAR)............................................................................. 91
CE Mrkning...................................................................................................................... 92
Information om RF-exponering (SAR) - CE............................................................. 93
IC Varningsmeddelande................................................................................................ 94
Trdls hanteringskanal fr olika omrden........................................................... 95
Frankrike begrnsade trdlsa frekvensband....................................................... 95
UL skerhetsanmrkningar.......................................................................................... 97
Krav strmskerhet......................................................................................................... 98
TV-mottagarmeddelanden.......................................................................................... 98
REACH.................................................................................................................................. 98
Produktanmrkning Macrovision Corporation..................................................... 98
Nordiska frsiktighetstgrder (fr litium-jon batterier).................................. 99
Skerhetsinformation optisk lagringsenhet.......................................................... 100

E-manual fr brbar dator

CTR 21 godknnande (fr brbara datorer med inbyggt modem)............... 101


ENERGY STAR-efterlevande produkt........................................................................ 103
EU:s eko-mrkning.......................................................................................................... 103
Uppfyllelse och deklaration av globala miljbestmmelser ........................... 104
ASUS tervinning / tertagningstjnst................................................................... 104
Frhindra hrselskador................................................................................................. 104

E-manual fr brbar dator

Om manualen
Manualen ger information om din brbara dators maskinvaru- och
programvaruegenskaper, och har delats in i fljande kapitel:
Kapitel 1: Konfiguration av maskinvaran
Detta kapitel preciserar din brbara dators
maskinvarukomponenter.
Kapitel 2: Anvnda din brbara dator
Detta kapitel visar hur du anvnder de olika delarna av din
brbara dator.
Kapitel 3: Arbeta med Windows 8.1
Detta kapitel ger en versikt ver hur du anvnder Windows 8.1
p din brbara dator.
Kapitel 4: Power-on-sjlvtestet.(POST)
Detta kapitel visar hur du anvnder POST fr att ndra
instllningarna p din brbara dator.
Tips och vanliga frgor
Detta avsnitt presenterar ngra rekommenderade tips, frgor om
hrdvara och programvara som du kan lsa fr att underhlla och
tgrda vanliga problem med din brbara dator.
Bilagor
Detta kapitel innehller meddelanden och skerhetsuttalanden
som rr din brbara dator.

E-manual fr brbar dator

Konventioner som anvnds i denna manual


Fr att markera viktig information i denna manual, presenteras viss text
p fljande stt:
VIKTIGT! Detta meddelande innehller vital information som mste fljas
fr att fullflja en uppgift.

OBS! Detta meddelande innehller ytterligare information och tips som


kan hjlpa till att fullflja en uppgift.

VARNING! Detta meddelande innehller viktig information som mste


fljas fr att bibehlla skerheten nr vissa uppgifter genomfrs och
frhindra skador p den brbara datorns data och komponenter.

Ikoner
Ikonerna nedan indikerar vilken enhet som kan anvndas fr fullfljande
av en serie med uppgifter eller procedurer p din brbara dator.
= Anvnda styrplattan.
= Anvnda tangentbordet.

Typografi
fet

= Detta indikerar en meny eller en post som mste vljas.

kursiv

= Detta indikerar ett passage du kan finna i den hr


manualen.

E-manual fr brbar dator

Skerhetsfreskrifter
Anvnda din brbara dator
Den hr notebookdatorn ska anvndas i miljer
med lmplig temperatur mellan 5C (41F) och 35C
(95F).
Se etiketten med mrkdata under Notebook PC:n
fr att se till att din strmadapter verensstmmer
med mrkdatan.
Placera inte den brbara datorn i knet eller p
ngon annan del av kroppen, fr att frhindra
obehag eller skador frn vrmeexponeringen.
Anvnd inte skadade elsladdar, tillbehr eller annan
kringutrustning.
Vid pslagning se till att den brbara datorn inte
brs eller tcks ver med ngot material som kan
reducera luftcirkulationen.
Placera inte den brbara datorn p en ojmn eller
instabil arbetsyta.
Du kan skicka din brbara dator genom
rntgenmaskiner (anvnds p freml som
placerats p transportband), men utstt den inte fr
magnetiska detektorer eller handskanner.
Kontakta flygbolaget fr att ta reda p mer
om tjnster som kan anvndas ombord och
begrnsningar och restriktioner som mste fljas
nr brbara datorer anvnds ombord under
flygning.
E-manual fr brbar dator

Skt om din brbara dator


Koppla ifrn strmmen och ta bort batteriet
(i frekommande fall) innan du rengr den
brbara datorn. Anvnd en ren cellulosasvamp
eller smskskinn som fuktats i en lsning av
slipmedelsfritt rengringsmedel och ngra droppar
varmt vatten. Avlgsna resterande fukt frn den
brbara datorn med en torr trasa.
Anvnd inte starka lsningsmedel ssom thinner,
bensen eller andra kemikalier p eller i nrheten av
den brbara datorn.
Placera inga freml ovanp den brbara datorn.

Utstt inte din brbara dator fr starka magnet- eller


elektriska flt.
Anvnd eller utstt inte den brbara datorn i
nrheten av vtskor, regn eller fukt.
Exponera inte den brbara datorn fr dammiga
miljer.
Anvnd inte den brbara datorn i nrheten av
lckande gas.

10

E-manual fr brbar dator

Korrekt avyttring
Kasta inte Notebook PC i hushllssoporna. Denna
produkt har konstruerats fr att mjliggra
korrekt teranvndning av delar och fr
tervinning. Symbolen med den verkorsade
soptunnan indikerar att produkten (elektriska och
elektroniska utrustningar samt knappcellsbatterier
som innehller kvicksilver) inte fr kastas i de
vanliga hushllssoporna. Kontrollera de lokala
bestmmelserna fr avyttring av elektroniska
produkter.
Kasta INTE batteriet i hushllssoporna. Symbolen
med den verkorsade soptunnan indikerar att
batteriet inte fr kastas i de vanliga hushllssoporna.

E-manual fr brbar dator

11

12

E-manual fr brbar dator

Kapitel 1:
Konfiguration av maskinvaran

E-manual fr brbar dator

13

Lr knna din brbara dator


Sedd uppifrn
OBS! Tangentbordets layout kan variera mellan olika lnder. Den brbara
datorn kan ocks variera i utseende beroende p datormodell.

14

E-manual fr brbar dator

Mikrofon
Den inbyggda monomikrofonen kan anvndas fr
videokonferenser, rstberttande eller enkla ljudinspelningar.
Kameraindikator
Kameraindikatolampan visar nr den inbyggda kameran
anvnds.
Kamera
Denna inbyggda kameran ger dig mjlighet att ta bilder eller
spela in videor med den brbara datorn.
Skrmen
Skrmen har utmrkta visningsegenskaper fr fotografier, videor
och andra multimediafiler p din brbara dator.
BEMRK: Nogle modeller er udstyret med en trykskrm, s din
Notebook-pc kan betjenes med hndbevgelser.

Tangentbord
Tangentbordet har QWERTY-knappar i full storlek med en
bekvmt nedtryckningsdjup fr att skriva. Det gr det ocks
mjligt att anvnda funktionsknapparna, ger snabb tkomst till
Windows och kontrollerar andra multimediafunktioner.
OBS! Tangentbordets layout skiljer sig t mellan modeller och
geografiska omrden.

E-manual fr brbar dator

15

Styrplatta
Styrplattan gr det mjligt att anvnda flera fingrar fr att
navigera p skrmen, vilket ger en intuitiv anvndarupplevelse.
Den simulerar ocks funktionerna hos en vanlig mus.
OBS! Fr mer information, se kapitlet Gester fr styrplattan i
manualen.

Strmbrytare
Tryck p strmbrytaren fr att stta p eller stnga av din
brbara dator. Du kan ocks anvnda strmbrytaren fr att stta
den brbara datorn i vilolge eller p tomgngslge och vcka
den igen.
Om den brbara datorn inte svarar, hll knappen nedtryckt i tio
(10) sekunder tills den brbara datorn stngs av.

16

E-manual fr brbar dator

Undersida
OBS! Undersidan kan variera i utseende beroende p modell.

VARNING! Den brbara datorns undersida kan bli varm eller het nr den
anvnds eller nr batteriet laddas. Placera inte den brbara datorn p ytor
som kan blockera ventilerna nr du arbetar med den.

VIKTIGT! Batteritiden varierar beroende p anvndning och efter


specifikationerna fr denna brbara dator. Batteriet kan inte tas isr.

Ljudhgtalare
De inbyggda hgtalarna lter dig spela upp ljud direkt frn den
brbara datorn. Ljudegenskaperna p denna brbara dator r
mjukvarukontrollerade.
E-manual fr brbar dator

17

Hger sida

USB 2.0-port
Denna USB 2.0-port (Universal Serial Bus 2.0) r kompatibel med
USB 2.0- eller USB 1.1-enheter som tangentbord, pekutrustning,
flash-enheter, externa hrddiskar, hgtalare, kameror och
skrivare.

18

E-manual fr brbar dator

Vnstra sidan

Batteriingng (DC)
Stt i den medfljande strmadaptern i denna ppning, fr att
ladda det batteriet och strmfrsrja den brbara datorn.
VARNING! Adaptern kan bli varm eller het nr den anvnds.
Tck inte ver adaptern och ha den inte i nrheten av kroppen
medan den r ansluten till en strmklla.

VIKTIGT! Anvnd enbart i den medfljande strmadaptern fr


att ladda det batteriet och strmfrsrja den brbara datorn.

Micro SD-kortlsare
Denna inbyggda micro SD-kortlsare stder micro SDkortformat.

E-manual fr brbar dator

19

Mikro-HDMI-port
Detta uttag r till fr en HDMI-mikrokontakt (High-Definition
Multimedia Interface) och r HDCP-kompatibelt och tillter
uppspelning av HD DVD, Blu-Ray och annat skyddat innehll.
Hrlursuttag / Mikrofoningng kombiuttag
Denna port ger dig mjlighet att ansluta den brbara datorn till
frstrkta hgtalare eller hrlurar. Du kan ocks anvnda denna
port fr att ansluta en extern mikrofon till din brbara dator.

20

E-manual fr brbar dator

Framsidan

Statusindikatorer
Statusindikatorerna hjlper dig att identifiera den brbara
datorns aktuella maskinvarustatus.

Strmindikator

Strmindikatorn tnds nr den brbara datorn r


pslagen.
Tvfrgad batteriladdningsindikator

Den tvfrgade LED-belysningen visar batteriets


laddningsstatus. Se fljande tabell fr detaljer:

E-manual fr brbar dator

21

Frg

Status

Fast grnt

Den brbara datorn r ansluten


till ett strmuttag, laddar
batteriet och batteristyrkan
ligger mellan 95 % och 100 %.

Fast orange

Den brbara datorn r ansluten


till ett strmuttag, laddar
batteriet och batteristyrkan
ligger under 95 %.

Blinkande orange

Den brbara datorn krs med


batteriet och batteristyrkan
ligger p mindre n 10%.

Lamporna slckta

Den brbara datorn krs med


batteriet och batteristyrkan r
mellan 10% och 100%.

Versalls-indikator

22

Denna kontrollampa tnds nr versallsfunktionen


r aktiverad. versallset ger dig mjlighet att skriva
stora bokstver (versaler) (t.ex. A, B, C) med den
brbara datorns tangentbord.

E-manual fr brbar dator

Kapitel 2:
Anvnda din brbara dator

E-manual fr brbar dator

23

Komma igng
Ladda din brbara dator
A.

Anslut strmadaptern till en 100V~240V strmklla.

B.

Anslut strmadaptern till den brbara datorns vxelstrmsingng.


Ladda den brbara datorn i 3 timmar innan du
anvnder den frsta gngen.
OBS! Ntadapterns utseende kan variera beroende p modell och region.

OBS!
Information om strmadaptern:

24

Ingende spnning: 100240 Vac

Ingngsfrekvens: 50-60 Hz

Mrkning utgende strm: 1.75A max. (33W)

Mrkning utgende spnning: 19 Vdc

E-manual fr brbar dator

VIKTIGT!

Finn input/output mrkvrdet p din brbara dator och


frskra dig om att den matchar input/output mrkvrdet
p din strmadapter. Visa brbara datormodeller kan ha
varierande mrkvrden fr utstrm beroende p den
tillgngliga SKU:n.

Kontrollera att den brbara datorn r ansluten till


strmadaptern innan du stter p den frsta gngen. Vi
rekommenderar starkt att du anvnder ett jordat vgguttag
nr du anvnder din brbara dator i strmadapterlge.

Vgguttaget mste vara ltttkomligt och nra den brbara


datorn.

Fr att koppla ifrn den brbara datorn frn strmkllan drar


du ut kontakten ur vgguttaget.

VARNING!
Ls igenom skerhetsfreskrifterna fr den brbara datorns batteri.

Batteriet som anvnds i den hr enheten kan orsaka


brandfara eller frtskador om det tas bort eller demonteras.

Flj varningsetiketterna fr din personliga skerhet.

Det finns risk fr explosion om batteriet erstts med felaktig


sort.

Kassera i eld.

Frsk aldrig att kortsluta den brbara datrons batteri.

Frsk aldrig att ta isr och stta ihop batteriet.

Upphr att anvnda om batteriet lcker.

Batteriet och dess delar mste tervinnas eller kasseras p


rtt stt.

Frvara batteriet och andra sm delar utom rckhll fr barn.

E-manual fr brbar dator

25

Lyft fr att ppna displaypanelen.

Tryck p strmknappen.

26

E-manual fr brbar dator

Gester fr styrplattan
Gester ger dig mjlighet att starta program och ppna instllningarna
fr din brbara dator. Se fljande illustrationer nr du anvnder
handgester p styrplattan.

Flytta pekaren
Du kan trycka p eller klicka var som helst p styrplattan fr att aktivera
dess pekare och sedan glida med fingret p styrplattan fr att flytta
pekaren p skrmen.
Glida horisontellt

Glida vertikalt

Glida diagonalt

E-manual fr brbar dator

27

Enfingerpekning
Klicka/Dubbelklicka

Klicka p ett program p s startskrm fr att starta det.

Dubbelklicka p en post i skrivbordslget fr att starta den.

Drag och slpp

Dubbelklicka p en artikel, glid med samma finger av frn styrplattan


utan att lyfta det. Lyft fingret frn styrplattan fr att slppa posten p
sin nya plats.

28

E-manual fr brbar dator

Vnsterklick

Hgerklicka

Klicka p ett program p


startskrmen fr att starta
det.

Dubbelklicka p ett program


i skrivbordslget fr att
starta det.

Klicka p ett program p


startskrmen fr att vlja det
och kra instllningsfltet.
Du kan ven trycka p denna
knapp fr att starta fltet All
Apps (Alla program).

Anvnd denna knapp i


skrivbordslget fr att ppna
hgerklickmenyn.

OBS! Omrdet innanfr den streckade linjen motsvarar den vnstra


musknappens omrde och den hgra musknappen omrde p
styrplattan.

E-manual fr brbar dator

29

Dra frn verkanten

P s startskrm drar du frn verkanten fr att starta fltet All


apps (Alla appar).

Dra frn verkanten fr att visa menyn i ett pgende program.

Dra i vnster kant

Dra i hger kant

Dra frn vnster kant fr att blanda Dra frn hger kant fr att starta
apparna som krs.
Charms bar.

30

E-manual fr brbar dator

Tvfingerpekning
Tryck

Rotera

Tryck med tv fingrar p


styrplattan fr att simulera
hgerklick-funktionen.

Fr att rotera en bild i Windows


Fotovisaren, placera tv fingrar p
styrplattan och vrid sedan ett finger
med- eller moturs medan den
andra fingret r stilla.

Tvfingerblddring (upp/ner)

Tvfingerblddring (vnster/
hger)

Glid med tv fingar fr att blddra Glid med tv fingar fr att blddra
upp eller ner.
t vnster eller hger.

E-manual fr brbar dator

31

Zooma ut

Zooma in

Fr samman de tv fingrarna p
styrplattan.

Fr isr de tv fingrarna p
styrplattan.

Drag och slpp

Vlj en artikel samt hll vnster-klick-knappen intryckt. Glid nedt p


styrplattan med de andra fingrarna fr att dra och slppa artikeln p en
ny plats.

32

E-manual fr brbar dator

Anvnda tangentbordet
Funktionstangenter
Funktionsknapparna p den brbara datorns tangentbord kan utlsa
fljande kommandon:
Placerar den brbara datorn i sleep mode (vilolge)
Stnger av slr p airplane mode (flygplanslge)
OBS! Nr den r aktiverad avaktiverar airplane mode
(flygplanslget) all trdls anslutningsbarhet.

Minskar skrmens ljusstyrka


kar skrmens ljusstyrka
Stnger av skrmen
Vxlar visningslget
OBS! Se till att den andra skrmen r ansluten till den
brbara datorn.

E-manual fr brbar dator

33

Aktiverar eller avaktiverar styrplattan.


Slr p och stnger av hgtalarna.
Snker hgtalarvolymen.
Hjer hgtalarvolymen.

Windows 8.1 knappar


Det finns tv Windows-specialknappar p den brbara datorns
tangentbord som anvnds p fljande stt:
Tryck p denna knapp fr att g tillbaka till s startskrm.
Om du redan r vid s startskrm, tryck p denna knapp fr
att g tillbaka till det senaste programmet du ppnade.
Tryck p knappen fr att simulera hgerklickfunktioner.

34

E-manual fr brbar dator

Kapitel 3:
Arbeta med Windows 8.1

E-manual fr brbar dator

35

Starta frsta gngen


Nr du startar datorn frsta gngen, upptrder flera skrmar fr att
vgleda dig genom konfigurationen av grundingstllningarna i ditt
Windows 8.1-operativsystem.
Starta din brbara dator frsta gngen:
1.

Tryck p strmknappen p brbara datorn. Vnta ngra minuter


tills installationsskrrmen visas.

2.

P installationsskrmen vljer du vilket sprk din brbara dator


ska anvnda.

3.

Lsa noga igenom licensvillkoren. Vlj I accept (jag accepterar).

4.

Flj instruktionerna p skrmen fr att konfigurera


grundfunktionerna:

Anpassa

Arbeta online

Instllningar

Ditt konto

5.

Efter konfiguration av grundposterna fortstter Windows 8.1 att


installera appar och preferensinstllningar. Se till att den brbara
datorn r pslagen under installationsprocessen.

6.

Nr installationsprocessen r klar visas startskrmen.

36

E-manual fr brbar dator

Windows UI
Windows 8.1 levereras med ett titelbaserat anvndargrnssnitt (user
interface/UI) vilken lter dig organisera och enkelt komma t Windows
appar frn startskrmen. Det inkluderar ocks fljande funktioner som
du kan anvnda nr du arbetar med din brbara dator.

Startskrm
Startskrmen visas efter lyckosam inloggning till ditt anvndarkonto.
Den hjlper till att organisera alla programmen och applikatopnerna du
behver p en enda plats.

Windows appar
Detta r program som fsts p startskrmen och visas i sida- vid-sidaformat fr enkel tkomst.
OBS! Vissa appar krver inloggning till ditt Microsoft konto innan de
startar helt och hllet.

E-manual fr brbar dator

37

Surfzoner
Surfzoner p skrmen lter dig starta program och komma t
instllningarna fr din brbara dator. Funktionerna hos dessa surfzoner
kan aktiveras med styrplattan.

Surfzoner p startad app

Surfzoner p startskrmen

38

E-manual fr brbar dator

Surfzon

tgrd

vre vnstra hrnet

Lt muspekaren svva ver det vre vnstra


hrnet och tryck sedan p det senaste
programmets miniatyr fr att terg till
programmet som krs.
Om du startade fler n en app, glid ned fr att
visa alla startade appar.

nedre vnstra hrnet Frn skrmen till ett program som krs:
Svva med muspekaren p det nedre vnstra
hrnet och tryck drefter p

fr att g

tillbaka till startskrmen.


OBS! Du kan ocks trycka p Windowsknappen

p tangentbordet fr att g

tillbaka till startskrmen.

Frn startskrmen:
Svva med muspekaren p det nedre vnstra
hrnet och tryck drefter p

fr att g

tillbaka till appen.

E-manual fr brbar dator

39

Surfzon

tgrd

ovansidan

Svep med muspekaren p ovankanten tills


den ndras till en handikon. Dra och slpp
sedan programmet p en ny plats.
OBS! Denna surfzon-funktion fungerar
bara p ett program som r igng eller nr
du vill anvnda fst-funktionen. Fr mer
information, se fstfunktionen under Arbeta
med Windows-program.

vre och nedre hgra Svva med muspekaren ver det vre eller
hrnet
nedre hgra hrnet fr att starta Charms bar
(Amulett-lista).

40

E-manual fr brbar dator

Startknapp
Windows 8.1 har en startknapp som ger dig mjlighet att vxla mellan
de tv senaste apparna som du ppnat. Start-knappen kan ns frn
Start-skrmen, i skrivbordslget, och p ngon app som r ppen p
skrmen.

Start-knapp p Start-skrmen
OBS! Start-knappens frg varierar beroende p vilka skrminstllningar
du vljer fr Start-skrmen.

Kr med muspekaren ver vnstra hrnet p Start-skrmen


eller ngon ppnad app, fr att ta fram Start-knappen.

E-manual fr brbar dator

41

Start-knapp p skrivbordslge

Context-meny (Kontext-meny)
Kontextmenyn visas som en fast ruta fylld med snabbtkomst till ngra
av programmen i Windows 8.1 nr du hller Start-knappen intryckt.
Snabbmenyn har ocks fljande nedstngningsalternativ fr din
brbara dator: utloggning, vilolge, avstngning, omstart.

42

E-manual fr brbar dator

Anpassa din Start-skrm


Windows 8.1 ger dig ocks mjlighet att anpassa din Start-skrm
screen, vilket ger dig mjlighet att starta omskrivbordslget direkt och
anpassa apparnas ordning p skrmen.
Fr att anpassa instllningarna p din Startskrm:
1.

Startar skrivbordet.

2.

Hgerklicka var som helst p verktygsfltet, utom


p Start-knappen, fr att starta popup-fnstret.

3.

Klicka p Properties (Egenskaper) och vlj fliken


Navigation (Navigering) fr att markera vilka
startskrmsalternativ du vill anvnda.

4.

Tryck/klicka p Apply (Verkstll) fr att spara de


nya instllningarna och avsluta.

E-manual fr brbar dator

43

Arbeta med Windows appar


Anvnd den brbara datorns styrplatta eller tangentbord fr att starta
och anpassa dina appar.

Starta appar
Placera muspekaren ver appen och vnsterklicka eller
tryck en gng fr att starta den.
Tryck p

-knappen tv gnger och anvnd

pilknapparna fr att blddra genom programmen. Tryck


p

fr att starta ett program.

Anpassa program
Du kan flytta, ndra storlek eller ta bort appar frn startskrmen med
fljande steg:

Flytta program
Fr att flytta ett program, dubbelklicka p programmet
och dra det sedan till den nya platsen.

Storleksndring av program
Hgerklicka p appen fr att aktivera dess
instllningsflt och tryck sedan p
storlek fr apprutan.

44

och vlj en

E-manual fr brbar dator

Ta bort program
Hgerklicka p appen fr att aktivera fltet Customize
(Anpassa) och tryck sedan p

Stnga appar
1.

Flytta muspekaren till ovansidan av den startade


appen och vnta sedan att pekaren ndras till en
handikon.

2.

Dra sedan och slpp appen nederst p skrmen


fr att stnga den.

Frn den starta appens skrm trycker du p

E-manual fr brbar dator

45

ppna programskrmen
Utver programmen som redan fsts p startskrmen, kan du ven
ppna andra applikationer genom programskrmen.
OBS! Befintliga appar som visas p skrmen kan variera mellan olika
modeller. Fljande skrmbild r endast som referens.

Starta programskrmen
Starta programskrmen genom att anvnda den brbara datorns
styrplatta eller tangentbord.
P startskrmen klickar du p
Frn startskrmen trycker du p

.
och drefter p

46

E-manual fr brbar dator

Fsta fler program p startskrmen


Du kan fsta fler program p startskrmen med hjlp av styrplattan.
1.

Starta skrmen Alla Appar

2.

Hgerklicka p apparna du vill lgga till p Startskrmen.

3.

Tryck/klicka p ikonen

fr att fsta den

nskade appen p Start-skrmen.

E-manual fr brbar dator

47

Charms bar
Charms bar r ett verktygsflt som kan triggas p hger sida av
skrmen. Det bestr av flera verktyg som lter dig dela program och ge
snabbtkomst fr anpassning av instllningarna p din brbara dator.

Charms bar

48

E-manual fr brbar dator

Starta Charms bar


OBS! Nr den anropas visas Charms bar frst som en uppsttning med
vita ikoner. Bilden ovan visar hur Charms bar ser ut nr den r aktiverad.

Anvnd den brbara datorns styrplatta eller tangentbord fr att starta


Charms bar.
Flytta muspekaren till vre hgra eller vnstra hrnet
p skrmen.
Tryck p

E-manual fr brbar dator

49

Inuti Charms bar


Search (Sk)
Detta verktyg lter dig leta efter filer eller program p din
brbara dator.
Share (Dela)
Detta verktyg lter dig dela program via sociala
ntverksplatser eller via e-post.
Start
Detta verktyg terfr visningen till startskrmen. Frn
startskrmen kan du ocks anvnda detta fr att terg
till en tidigare ppnad app.
Devices (Enheter)
Detta verktyg lter dig f tkomst till och dela filer med
enheter anslutna till din brbara dator ssom extern
skrm eller skrivare.
Settings (Instllningar)
Detta verktyg ger dig tkomst till datorinstllningarna p
den brbara datorn.

50

E-manual fr brbar dator

Snap-funktion
Snap-funktionen visar tv appar sida-vid-sida vilket gr att du kan
arbetta eller vxla mellan appar.
VIKTIGT! Kontrollera att skrmen p den brbara datorn r instlld p
1366 x 768 pixlar eller mer innan du anvnder fstfunktionen.

Snap-fltet

E-manual fr brbar dator

51

Anvnda snap
Anvnd den brbara datorns styrplatta eller tangentbord fr att aktivera
och anvnda Fst.
1.

Starta den app du nskar anvnda snapfunktionen p.

2.

Svep med muspekare p ovansidan av skrmen.

3.

Nr pekaren ndras till en handikon, dra d


och slpp appen p hger eller vnster sida av
skrmpanelen.

4.

Starta en annan app.

1.

Starta den app du nskar anvnda snapfunktionen p.

2.

Tryck p

och anvnd vnster eller hger

pilknapp fr att snppa appen p den vnstra eller


hgra rutan.
3.

52

Starta en annan app. Denna app placeras


automatiskt p det tomma fnstret.

E-manual fr brbar dator

Andra tangentbordsgenvgar
Vid anvndning av tangentbordet kan du ocks anvnda fljande
genvgar som hjlp fr att starta applikationer och navigera Windows
8.1.
\

Vxlar mellan startskrmen och senast krd app

Startar skrivbordet
Startat fnstret This PC (Denna dator) i
skrivborddslge
ppnar alternativet File (Fil) frn Search (Sk)
charm
ppnar delningsfnstret
ppnar instllningsfnstret
ppnar enhetsfnstret
Aktiverar lsskrmen
Minimerar det aktiva fnstret

E-manual fr brbar dator

53

Startar fnstret Project (projekt)


ppnar alternativet Everywhere (verallt)
frn snabbknappen Search (Sk)
ppnar fnstret Kr
ppnar Ease of Access Center
ppnar alternativet Settings (Instllningar)
frn snabbknappen Search (Sk)
ppnar Start-knappens snabbmeny
Startar frstoringsikonen och zoomar in p
skrmen
Zoomar ut p skrmen
ppnar berttarinstllningarna

54

E-manual fr brbar dator

Anslutning till trdlsa ntverk


Wi-Fi-anslutning
tkomst till e-post, surfa p Internet och dela program via sociala
ntverksplatser med din brbara dators Wi-Fi-anslutning.
VIKTIGT! Se till att Airplane mode (Flygplanslge) r avstngt fr att
starta Wi-Fi-funktionen p den brbara datorn. Fr mer information, se
kaptilet Flygplanslge i manualen.

Aktiverar Wi-Fi
Aktivera Wi-Fi i din brbara dator genom fljande steg:
1. Starta Charms bar.
2.

Tryck p

och p

3.

Vlj en tkomstpunkt frn listan med tillgngliga


Wi-Fi-anslutningar.

4.

Tryck p Connect (Anslut) fr att starta


ntverksanslutningen.
OBS! Du kan uppmanas att ange en skerhetsnyckel fr
att aktivera Wi-Fi-anslutningen.

5.

Om du vill aktivera delning mellan din brbara dator


och andra trdlsaktiverade system, tryck/klicka
p Yes (Ja). Tryck/klicka p No (Nej) om du inte vill
aktivera delningsfunktionen.

E-manual fr brbar dator

55

Bluetooth
Anvnd Bluetooth fr att underltta verfring av trdlsa data med
andra Bluetooth-aktiverade enheter.
VIKTIGT! Se till att Airplane mode (Flygplanslge) r avstngt fr att
starta Wi-Fi-funktionen p den brbara datorn. Fr mer information, se
kaptilet Flygplanslge i manualen.

Lnkning med andra Bluetooth-aktiverade enheter.


Du mste lnka din brbara dator till anda Bluetooth-aktiverade enheter
fr att kunna gra dataverfringar. Det gr du genom att anvnda
styrtplattan p fljande stt:
1. Starta Charms bar.
2.

Tryck p

och drefter Change PC Settings

(ndra datorinstllningar).
3. Under PC Settings (Datorinstllningar) vljer du
Devices (Enheter) och trycker p Add a Device (Lgg
till en enhet) fr att ska efter Bluetooth-aktiverade
enheter.
4.

Vlj en enhet i listan. Jmfr lsenordet p din brbara


dator med lseordet som skickats till den enhet du
valt. Om de r identiska, tryck p Yes (Ja) fr att lnka
den brbara datorn till enheten.
OBS! Fr vissa Bluetooth-aktiverade enheter kan du bli
uppmanad att ange lsenordet p din brbara dator.

56

E-manual fr brbar dator

Flygplanslge
Airplane mode (Flygplanslge) avaktiverar trdls kommunikation
och ger dig mjlighet att anvnda den brbara datorn skert under
flygning.

Stta p flygplanslget
1. Starta Charms bar.
2.

Tryck p

3.

Flytta skjutreglaget t hger fr att stta p


flygplanslget.

Tryck p

och p

Stnga av flygplanslget
1. Starta Charms bar.
2.

Tryck p

3.

Flytta skjutreglaget t vnster fr att stnga av


flygplanslget.

Tryck p

och p

OBS! Kontakta flygbolaget fr att ta reda p mer om tjnster som kan


anvndas ombord och begrnsningar och restriktioner som mste fljas
nr brbara datorer anvnds ombord under flygning.
E-manual fr brbar dator

57

Stnga av den brbara pekdatorn


Du kan stnga av den brbara datorn genom att gra ngot av fljande:

Tryck p

frn Charms bar (Amulett)-listan

och tryck p

> Shut down (Stng av) fr

att stnga av normalt.


Frn inloggningsskrmen tryck p

> Shut

down (Stng av).


Du kan allts stnga av din brbara datorn


med skrivbordslget. Fr att gra detta, starta
skrivbordet och tryck p alt + f4 fr att ppna
avstngningsfnstret. Vlj Shut Down (Stng av)
frn rullgardinsmenyn och klicka sedan p OK.

Om den brbara datorn inte svarar, tryck p och


hll kvar strmbrytaren i minst tio (10) sekunder
tills den brbara datorn stngs av.

Frstta den brbara datorn i vila


Fr att frstta den brbara datorn i vilolge, tryck en gng p
strmknappen.
Du kan ocks frstta den brbara datorn i vilolge med
skrivbordslget. Fr att gra detta, starta skrivbordet
och tryck p alt + f4 fr att ppna avstngningsfnstret.
Vlj Sleep (Vila) frn rullgardinsmenyn och klicka sedan
p OK.

58

E-manual fr brbar dator

Windows 8.1 lsskrm


Windows 8.1 lsskrm visas nr du vcker den brbara datorn frn
vilo- eller tomgngslge. Den visas ocks nr du lser eller lser upp
Windows 8.1.

Lsskrmen kan anpassas fr att reglera tkomsten till ditt


operativsystem. Du kan ndra dess bakgrundsvisning och tkomst till
vissa appar medan den brbara datorn fortfarande r lst.

Fr att fortstta frn lsskrmen


1.

Klicka p lsskrmen eller tryck p ngon av


knapparna p den brbara datorns tangentbord.

2.

(valfritt) Om ditt konto r lsenordsskyddat


behver du knappa in lsenordet fr att fortstta
till startskrmen.

E-manual fr brbar dator

59

Anpassa lsskrmen
Du kan anpassa lsskrmen att visa nskad bild, ett bildspel, appupdateringar och snabbtkomt till den brbara datorns kamera. Fr att
ndra instllningarna f lsskrmen, se fljande information:

Vlja en bild
1.
Starta Charms bar > Settings (instllningar).
2. Vlj Change PC Settings > Lock screen (ndra
datorinstllningar > lsskrm).
3. Under Lock screen preview
(frhandsgranskning lsskrm), klicka p
Browse (blddra) fr att vlja den bild som du
vill anvnda som bakgrund p lsskrmen.

Spela upp ett bildspel


1.
Starta Charms bar > Settings (instllningar).
2. Vlj Change PC Settings > Lock screen (ndra
datorinstllningar > lsskrm).
3. Under Lock screen preview
(frhandsgranskning lsskrm), flytta
skjutreglaget Play a slide show on the lock
screen (spela ett bildspel p lsskrmen) till
On (p).
4.
Rulla ned fr att anpassa fljande alternativ fr
lsskrmens bildspel:

60

E-manual fr brbar dator

Lgga till app-uppdateringar


1.

Starta Charms bar > Settings (instllningar).

2. Vlj Change PC Settings > Lock screen (ndra


datorinstllningar > lsskrm).
3.

Rulla ned tills du ser alternativet Lock screen


apps (lsskrmappar).

4.

Anvnd fljande alternativ fr att lgga till


apparna vars uppdateringar du vill se frn
lsskrmen:

Aktivera den brbara datorns kamera frn lsskrmen


Frn lsskrmen kan du svepa ned fr att aktivera och anvnda den
brbara datorns kamera. Se fljande steg hur denna funktion aktiveras:
1.

Starta Charms bar > Settings (instllningar).

2. Vlj Change PC Settings > Lock screen (ndra


datorinstllningar > lsskrm).
3.

Rulla ned tills du ser alternativet Camera


(kamera).

4.

Flytta skjutreglaget till On (p).

E-manual fr brbar dator

61

62

E-manual fr brbar dator

Kapitel 4:
Power-on-sjlvtestet.(POST)

E-manual fr brbar dator

63

Power-on-sjlvtestet.(POST)
Power-on-sjlvtestet (POST) r en rad programvarukontrollerade
diagnostiska test som kr nr du stter p eller startar om den brbara
datorn. Programvaran som kontrollerar POST r installerad som en
permanent del av den brbara datorns arkitektur.

Anvnda POST fr att ppna BIOS och felska


Under POST kan du ppna BIOS-instllningarna eller kra
felskningsalternativ med funktionsknapparna p den brbara datorn.
Se fljande information fr mer detaljer.

BIOS
BIOS (Basic Input and Output System) lagrar systemet
hrdvaruinstllningarna som behvs vid systemstart i den brbara
datorn.
Standardinstllningarna i BIOS gller de flesta frhllanden i din brbara
dator. ndra inte standardinstllningarna i BIOS, annat n vid fljande
frhllanden:

Ett felmeddelande upptrder p skrmen under systemstart och


begr att du kr instllning av BIOS.

Du har installerat en ny systemkomponent som krver fler BIOSinstllningar eller uppdateringar.


VARNING: Anvnds fel BIOS-instllningar kan systemet bli instabilt
och leda till startfel. Vi rekommenderar starkt att du bara ndrar BIOSinstllningarna med hjlp av utbildad servicepersonal.

ppna BIOS
Starta om den brbara datorn och tryck p

under

POST.
64

E-manual fr brbar dator

BIOS-instllningar
OBS! BIOS-skrmbilderna i denna sektion r endast till som referens. De
verkliga skrmbilderna kan variera med modell och territorium.

Systemstart
Denna meny ger dig mjlighet att stlla in dina
systemstartsprioriteringar. Se fljande procedurer nr du stller in din
systemstartsprioritering.
1. P Boot (start) skrmen vlj Boot Option (startalternativ) #1.
Main

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2013 American Megatrends, Inc.


Advanced Boot
Security
Save & Exit

Boot Option Priorities


Boot Option #1

[Windows Boot Manager]

Sets the system


boot order

F1
: General Help
F9
: Optimized Defaults
F10 : Save & Exit
ESC/Right Click : Exit

Version 2.16.1243. Copyright (C) 2013 American Megatrends, Inc.

E-manual fr brbar dator

65

2.

och vlj en enhet som Boot Option #1.

Tryck p

Main

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2013 American Megatrends, Inc.


Advanced Boot
Security
Save & Exit

Boot Option Priorities


Boot Option #1

[Windows Boot Manager]

Sets the system


boot order

Boot Option #1

Windows Boot Manager


Disabled

F1
: General Help
F9
: Optimized Defaults
F10 : Save & Exit
ESC/Right Click : Exit
Version 2.16.1243. Copyright (C) 2013 American Megatrends, Inc.

66

E-manual fr brbar dator

Skerhet
Denna meny ger dig mjlighet att stlla in lsenord fr administratr
och anvndare av din brbara dator. Det ger ocks mjlighet att
kontrollera tkomsten till din brbara dators hrddiskenhet, grnssnitt
fr indata/utdata (I/O) och USB.
OBS!

Main

Om du installerar ett User Password (Anvndarlsenord),


blir du uppmanad att ange detta innan du ppnar den
brbara datorns operativsystem.

Om du installerar ett Administrator Password


(Administratrslsenord), blir du uppmanad att ange detta
innan du ppnar BIOS.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2013 American Megatrends, Inc.


Advanced
Boot Security
Save & Exit

Password Description
If ONLY the Administrators password is set,
then this only limits access to Setup and is
only asked for when entering Setup. If ONLY
the users password is set, then this is a
power on password and must be entered to boot
or enter Setup. In Setup, the User will have
Administrator rights.
Administrator Password Status

NOT INSTALLED

User Password Status

NOT INSTALLED

Administrator Password

Set Administrator
Password. The
password length
must be in the
following range:
Minimum length 3
Maximum length 20
Must type with
character:
a-z, 0-9

User Password
Secure Boot Menu

F1
: General Help
F9
: Optimized
Defaults
F10 : Save & Exit
ESC/Right Click : Exit

Version 2.16.1243 Copyright (C) 2013 American Megatrends, Inc.

E-manual fr brbar dator

67

Fr att stlla in lsenord:


1. P Security (skerhets-) skrmen vlj Setup Administrator
Password (instllning administratrslsenord) eller User
Password (anvndarlsenord).
2.

Skriv in ett lsenord och tryck

3.

Skriv in lsenordet igen och tryck

.
.

Fr att rensa lsenordet:


1. P Security (skerhets-) skrmen vlj Setup Administrator
Password (instllning administratrslsenord) eller User
Password (anvndarlsenord).
2.

Ange nuvarande lsenord och tryck p

3.

Lmna fltet Create New Password (skapa nytt lsenord) tomt


och tryck p

4.

68

Vlj Yes (Ja) i bekrftelserutan och tryck p

E-manual fr brbar dator

Spara och Avsluta


Fr att spara konfigurationsinstllningarna vljer du Save Changes and
Exit (Spara ndringar och avsluta) innan du avslutar BIOS.
Main

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2013 American Megatrends, Inc.


Advanced
Boot
Security Save & Exit

Save Changes and Exit

Discard Changes and Exit

Exit system setup


after saving the
changes.

Save Options
Save Changes
Discard Changes
Restore Defaults
Boot Override
Windows Boot Manager
Launch EFI Shell from filesystem device

F1
: General Help
F9
: Optimized Defaults
F10 : Save & Exit
ESC/Right Click : Exit

Version 2.16.1243. Copyright (C) 2013 American Megatrends, Inc.

E-manual fr brbar dator

69

Uppdatera BIOS.
1.

Verifiera exakt modell p brbar dator och hmta den senaste


BIOS-filen fr din modell p ASUS webbplats.

2.

Spara en kopia av den hmtade BIOS-filen p ett USB-minne.

3.

Stt i USB-minnet p den brbara datorn.

4.

Starta om den brbara datorn och tryck p

5.

Frn BIOS instllningsprogram klicka p Advanced > Start Easy

under POST.

Flash (avancerat > Starta Easy Flash), tryck sedan p

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2013 American Megatrends, Inc.


Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.
Main Advanced
Boot
Security
Save & Exit
Start Easy Flash
Network Stack Configuration
USB Configuration

Press Enter to run


the utility to
select and update
BIOS.

F1
: General Help
F9
: Optimized Defaults
F10 : Save & Exit
ESC/Right Click : Exit

Version 2.16.1243. Copyright (C) 2013 American Megatrends, Inc.

70

E-manual fr brbar dator

6.

Lokalisera den hmtade BIOS-filen p USB-minnet och tryck p


.
ASUSTek Easy Flash Utility
FLASH TYPE: MXIC 25L Series
New BIOS

Current BIOS

Platform: X205

Platform: Unknown

Build Date: Oct 26 2012

Build Date: Unknown

Version: 101

Build Time: 11:51:05

FSO
FS1

Version: Unknown

Build Time: Unknown

0 EFI
<DIR>

FS2
FS3
FS4
[]: Switch []: Choose [q]: Exit [Enter]: Enter/Execute

7.

Efter BIOS uppdateringsprocessen klicka p Exit > Restore


Defaults (avsluta > terstll standard) fr att terstlla
systemet till dess standardinstllning.

E-manual fr brbar dator

71

terstllning av ditt system


Med terstllningsalternativen p din brbara dator kan du terstlla
systemet till ursprungstillstndet eller bara uppdatera instllningarna
fr att frbttra prestandan.
VIKTIGT!

Skerhetskopiera alla datafiler innan du gr ngra


terstllningar p den brbara datorn.

Anteckna vilktiga anpassade instllningar som


ntverksinstllningar, anvndarnamn och lsenord fr att
undvika frlust av data.

Kontrollera att den brbara datorn r ansluten till elntet


innan du terstller systemet.

Windows 8.1 ger dig mjlighet att utfra alla dessa


terstllninsalternativ:

Refresh your PC without affecting your files (Uppdatera


datorn utan att det pverkar dina filer) - Detta alternativ
ger dig mjlighet att uppdatera din brbara dator utan att det
pverkar personliga filer (foton, musik, videor, dokument) och
appar frn Windows Store.

Med detta alternativ kan du terstlla den brbara datorn till


standardinstllningarna och ta bort andra installerade appar.

Remove everything and reinstall Windows (Ta bort allt och


ominstallera Windows) - Detta alternativ terstller din brbara
dator till fabriksinstllningarna. Du mste skerhetskopiera dina
data frst.

72

E-manual fr brbar dator

Advanced startup (Avanacerad start) - Med detta alternativ kan


du utfra andra avancerade alternativ p din brbara dator, som:
-

Med en USB-enhet, ntverksanslutning eller Windows


terstllnings-DVD fr att starta din brbara dator.

- Med Troubleshoot (Felsk) fr att aktivera ngot av dessa


avancerade terstllningsalternativ: Systemterstllning,
systembildsterstllning, startreparation, kommandotolk,
instllningar fr UEFI fast programvara, Starinstllningar.

E-manual fr brbar dator

73

Aktivera ett terstllningsalternativ


Se fljande steg om du vill ansluta till och anvnda ngot av de
tillgngliga terstllningsalternativen fr din brbara dator.
1.

Starta Charms bar > Settings (Miniatyrflt > Instllningar).

2. Vlj Change PC Settings (ndra datorinstllningar).

74

E-manual fr brbar dator

3.

Under alternativet PC Settings (Datorinstllningar) vljer du


Update and recovery (Uppdatering och terstllning).

4.

Under alternativet Update and recovery (Uppdatering och


terstllning) vljer du Recovery (terstllning) och vljer
drefter terstllningsalternativet som du du vill gra.

E-manual fr brbar dator

75

76

E-manual fr brbar dator

Tips och vanliga frgor

E-manual fr brbar dator

77

Praktiska tips fr din brbara dator


Fr att hjlpa dig att maximera anvndningen av din dator, ska du
underhlla systemets prestanda och kontrollera att alla dina data r
skra. Hr fljer ngra praktiska tips som du kan flja:

Uppdatera regelbundet Windows fr att skerstlla att dina


applikationer har de senaste skerhetsinstllningarna.

Anvnd ASUS Live Update fr att uppdatera ASUS-exklusiva


applikationer, drivrutiner och hjlpfunktioner p den brbara
datorn. Se ASUS Tutor som r installerad p den brbara datorn,
fr mer information.

Anvnd ett anti-virusprogram fr att skydda dina data och hll


det uppdaterat.

Undvik att framtvinga avstngning fr att stnga av datorn, om


det inte r absolut ndvndigt.

Skerhetskopiera alltid dina datoch gr det till en vana att


skerhetskopiera data till en extern enhet.

Undvik att anvnda datorn vid extremt hga temperaturer. Om


du inte ska anvnda datorn under en lngre tid (minst en mnad)
br du ta ut batteriet om det r uttagbart.

Ta bort alla externa enheter och kontrollera att du har fljande


saker innan du terstller den brbara datorn:

78

Produktnyckel till operativsysteme och andra installerade


applikationer

Skerhetskopierade data

Anvndar-ID och lsenord

Information om Internetanslutning

E-manual fr brbar dator

Vanliga frgor om hrdvara


1.

En svart prick, eller ibland en frgad prick, upptrcder p


skrmen nr jag stter p datorn. Vad ska jag gra?
Trots att prickarna normalt upptrder p skrmen, pverkar de
inte systemet. Om incidenten fortstter och efterhand pverkar
systemets prestanda, kontakta ett godknt ASUS servicecenter.

2.

Min skrmbild har ojmn frg och ljusstyrka. Hur kan jag
tgrda det?
Frgen och ljusstyrkan p skrmbilden kan pverkas av vinkeln
och datorns placering. Ljusstyrkan och frgtonen p datorn kan
ven variera med modellen. Du kan anvnda funktionsknapparna
eller skrminstllningarna i operativsystemet fr att justera
skrmbildens utseende.

3.

Hur kan jag maximera datorbatteriets livslngd?


Du kan prova att gra ngot av fljande:

Anvnd funktionsknapparna fr att stlla in skrmbildens


ljusstyrka.

Om du inte anvnder ngon Wi-Fi-anslutning, ndra


systemet till Airplane mode (flygplanslge).

Ta bort USB-enheter som inte anvnds.

Stng applikationer som inte anvnds, speciellt de som tar


upp mycket systemminne.

E-manual fr brbar dator

79

4.

5.

6.

LED-indikatorn fr mitt batteri tnds inte. Vad r fel?


Kontrollera om strmadaptern eller batteriet sitter riktigt.


Du kan ven ta bort strmadaptern eller batteriet, vnta
ngon minut och sedan stta i dem igen i datorn och
strlmuttaget.

Om problemet kvarstr, kontakta ditt lokala ASUS


servicecenter fr hjlp.

Varfr fungerar inte min styrplatta?


Tryck p

fr att aktivera styrplattan.

Kontrollera om ASUS Smart Gesture har stllts in fr att


avaktivera styrplattan nr en extern pekenhet ansluts.

Varfr hr jag inget ljud frn datorns hgtalare nr jag spelar


ljud- eller videofiler?
Du kan prova att gra ngot av fljande:

7.

Tryck p

fr att hja hgtalarvolymen.

Kontrollera om hgtalarnas ljud stngts av.

Kontrollera om en hrlurskontakt r ansluten till den


brbara datorn och ta bort den.

Vad ska jag gra om jag blir av med min brbara dators
strmadapter eller batteriet upphr att fungera?
Kontakta ditt lokala ASUS servicecenter fr hjlp.

80

E-manual fr brbar dator

8.

Varfr fortstter ljud att komma ut frn den brbara datorns


hgtalare fast jag redan anslutit mina hrlurar till rtt uttag?

G till Control Panel (Kontrollpanel) > Hardware and Sound


(Hrdvara och ljud) och ppna Audio Manager (Ljudhanterare)
fr att konfigurera instllningarna.

9.

Min brbara dator utfr inte tangenttryckningarna riktigt


eftersom markren rr sig hela tiden. Vad ska jag gra?
Kontrollera att inget oavsiktligt rr vid eller trycker p styrplattan
nr du skriver p tangentbordet. Du kan ven avaktivera
styrplattan genom att trycka p

10. Den brbara datorns styrplatta fungerar inte. Vad ska jag
gra?
Du kan prova att gra ngot av fljande:

Kontrollera om ASUS Smart Gesture r instlld fr att


avaktivera styrplattan genom att ansluta en extern pekenhet
till datorn. Gr den det, stng av funktionen.

Tryck p

11. Nr jag trycker p U-, I- och "O"-tangenterna p


tangentbordet, visas siffror istllet fr bokstver. Hur kan jag
ndra det?
Tryck p

tangenten eller

(p vissa

modeller) p datorn fr att stnga av funktionen och anvnd


dessa tangenter fr att skriva in bokstver.

E-manual fr brbar dator

81

Vanliga frgor om programvara


1.

Nr jag stnger av datorn tnds strmindikatorn men inte


enhetens aktivitetsindikator. Systemstart grs inte heller.
Hur kan jag tgrda det?
Du kan prova att gra ngot av fljande:

2.

Framtvinga avstngning av datorn genom att trycka p


strmbrytaren i minst tio (10) sekunder. Kontrollera om
strmadaptern och batteriet r riktigt isatta och stt p
datorn.

Om problemet kvarstr, kontakta ditt lokala ASUS


servicecenter fr hjlp.

Vad ska jag gra nr skrmen visar fljande meddelande:


Remove disks or other media. Press any key to restart (Ta
bort flyttbara diskar. tryck p en tangent fr omstart.)?
Du kan prova att gra ngot av fljande:

3.

Ta bort alla anslutna USB-enheter och starta om datorn.

Om problemet kvarstr kan din dator ha ett


minneslagringsproblem. Kontakta ditt lokala ASUS
servicecenter fr hjlp.

Min dator starta om lngsammare n vanligt och


operativsystemet slpar efter. Hur kan jag tgrda det?
Ta bort de senast installerade applikationerna eller som inte
inkluderades med ditt operatissystempaket, och starta om
systemet.

82

E-manual fr brbar dator

4.

Min dator startar inte om. Hur kan jag tgrda det?
Du kan prova att gra ngot av fljande:

5.

Ta bort alla anslutna enheter frn datorn och starta om


systemet.

Tryck p F9 nr du startar. Nr datorn ppnar


Troubleshooting (Felskning), tryck p Refresh
(Uppdatera) eller Reset your PC (terstll din dator).

Om problemet kvarstr, kontakta ditt lokala ASUS


servicecenter fr hjlp.

Varfr kan datorn inte vakna frn vilo- eller tomgngslge?


Du mste trycka p strmbrytaren fr att teruppta ditt


senaste arbetslge.

Systemet kan ha anvnt upp batteriet helt. Anslut


strmadaptern till datorn och anslut till ett vgguttag och
tryck p strmbrytaren.

E-manual fr brbar dator

83

84

E-manual fr brbar dator

Bilagor

E-manual fr brbar dator

85

Interna modem uppfyllelse


Den brbara datorn med interna modem verensstmmer med JATE (Japan), FCC
(USA, Kanada, Korea, Taiwan) och CTR21. Det interna modemet har godknts i
enlighet med rdsbeslut 98/482/EC fr paneuropeisk enskild terminalanslutning
till det publika telefonntet (PSTN). Emellertid p grund av olikheter mellan
de enskilda PSTN i de olika lnderna ger inte godknnandet sjlv en ovillkorlig
frskran om fungerande drift p varje PSTN ntverks anslutningspunkt. Vid
eventuella problem br du frst kontakta leverantren av utrustningen.

versikt
Den 4 augusti 1998 publicerades den europeiska rdets beslut angende CTR 21
i Officiella tidningar av EC. CTR 21 gller fr alla icke rstutrustningar med DTMFuppringning vilka r avsedda att anslutas till det analoga PSTN (Public Switched
Telephone Network/publika telefonntet).
CTR 21 (Common Technical Regulation) fr anslutningskrav fr anslutning till det
analoga publika telefonntet av terminalutrustning (exkluderat terminalutrustning
som stdjer rsttelefoni justerad tjnst) i vilka ntverksadressering utfrs med
hjlp av tvtons flerfrekvenssignalering.

86

E-manual fr brbar dator

Network Compatibility Declaration (deklaration


om ntverkskompatibilitet)
Uttalande som ska gras av tillverkaren till anmlt organ och sljaren: "Denna
deklaration indikerar de ntverk med vilka utrustningen r konstruerad att arbeta
och alla rapporterade ntverk med vilka utrustningen har samverkansproblem.
Uttalande som ska gras av tillverkaren till anvndaren: "Denna deklaration
indikerar de ntverk med vilka utrustningen r konstruerad att arbeta och alla
rapporterade ntverk med vilka utrustningen har samverkansproblem. Tillverkaren
ska ocks associera ett uttalande fr att klargra dr ntverkskompatibilitet r
beroende p fysiska och programbytesinstllningar. Det kommer ocks att rda
anvndaren att kontakta frsljaren om det finns nskeml om att anvnda
utrustningen i ett annat ntverk".
Fram tills nu har anmlt organ hos CETECOM givit ut flera pan-europeiska
godknnanden att anvnda CTR 21. Resultatet r Europas frsta modem som inte
krver myndighetsgodknnande i varje enskilt Europeiskt land.

Icke-rst utrustning
Telefonsvarare och hgtalartelefonen kan vara lmplig s vl som modem,
faxmaskiner, nummerpresentatrer och larmsystem. Utrustning vars slutkvalitet
fr talet kontrolleras av bestmmelser (t.e.x handmikrotelefoner och i vissa lnder
ven sladdlsa telefoner) r undantagna.

E-manual fr brbar dator

87

Denna tabell visar de lnder som fr nrvarande r


under CTR21 standard.
Land

Tillmpad

Fler tester

sterrike1

Ja

Nej

Belgien

Ja

Nej

Tjeckiska republiken

Nej

Inte tillmpligt

Danmark1

Ja

Ja

Finland

Ja

Nej

Frankrike

Ja

Nej

Tyskland

Ja

Nej

Grekland

Ja

Nej

Ungern

Nej

Inte tillmpligt

Island

Ja

Nej

Irland

Ja

Nej

Italien

Under behandling

Under behandling

Israel

Nej

Nej

Lichtenstein

Ja

Nej

Luxemburg

Ja

Nej

Nederlnderna1

Ja

Ja

Norge

Ja

Nej

Polen

Nej

Inte tillmpligt

Portugal

Nej

Inte tillmpligt

Spanien

Nej

Inte tillmpligt

Sverige

Ja

Nej

Schweiz

Ja

Nej

Storbritannien

Ja

Nej

88

E-manual fr brbar dator

Denna information har kopierats frn CETECOM och lmnas utan frpliktelse. Fr
uppdatering av denna tabell besk http://www.cetecom.de/technologies/ctr_21.
html
1 Nationella krav gller endast om utrustningen anvnder telefoni med pulsval
(tillverkare kan hvda i bruksanvisningen att utrustningen endast r avsedd att
stdja DTMF signalering, vilket skulle gra ytterligare tester verfldiga).
I Nederlnderna krvs ytterligare tester fr serieanslutning och
nummerpresentationsfunktioner.

Yttrande statliga kommunikationsnmnden


Den hr apparaten verenstmmer med FCC regler del 15. Hantering r aktuell
under fljande tv villkor:

Apparaten fr inte orsaka allvarlig strning.

Apparaten mste godknna all mottagen strning, medrknat strning


som kan orsaka onskad handling.

Utrustningen har testats och befunnits verenstmma med grnserna


fr en klass B digital apparat, enligt del 15 i bestmmelserna frn statliga
kommunikationsnmnden (Federal Communications Commission, FCC). De hr
grnserna r utformade fr att tillhandahlla lmpligt skydd mot skadlig strning
i en installation i hemmet. Den hr utrustningen genererar, anvnder och kan
avge strlning med radiofrekvensenergi samt kan, om den inte r installerad och
anvnds i verensstmmelse med givna instruktioner, orsaka skadlig strning p
radiokommunikation. Det finns dock inga garantier att strningar inte kommer
att intrffa i en srskild installation. Om den hr utrustningen orsakar skadliga
strningar p radio- eller televisionsmottagning, vilket kan faststllas genom
att sl p och sl av utrustningen, uppmuntras anvndaren att frska korrigera
strningen genom en eller flera av fljande tgrder:

Rikta om eller flytta p mottagarantennen.

ka avstndet mellan utrustningen och mottagaren.

E-manual fr brbar dator

89

Anslut utrustningen till ett uttag p en annan strmkrets n den som


mottagaren r ansluten till.

Rdfrga frsljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker.


VARNING! Anvndningen av en skyddad elsladd krvs fr att kunna tillmtesg
FCCnmndens grnser och fr att frhindra strning p radio- och TV-mottagning i
nrheten. Det r viktigt att endast den medfljande elsladden anvnds. Anvnd endast
skyddade kablar fr att ansluta I/O-apparater till den hr utrustningen. Du frvarnas
om att frndringar eller ndringar som inte uttryckligen har godknts av ansvarig
part fr anpassning, kan ogiltigfrklara dig som tillten anvndare av utrustningen.

(tergiven frn Code of Federal Regulations #47, del 15.193, 1993, Washington DC:
Office of the Federal Register, National Archives och Records Administration, U.S.A
Government Printing Office.)

Deklaration om verensstmmelse (R&TTE


Direktivet 1999/5/EG)
Fljande poster var fullfljda och anses relevanta och tillrckliga:

Ndvndiga krav som i [Artikel 3]

Skyddskrav fr hlsa och skerhet som om [Artikel 3.1a]

Testning fr elektrisk skerhet enligt [EN 60950]

Skyddskrav fr elektromagnetisk kompabilitet i [Artikel 3.1b]

Testning av elektromagnetisk kompabilitet i [EN 301 489-1] & [EN 301


489-17]

Effektiv anvndning av radiospektrat som i [Artikel 3.2]

terkommande radiotester enligt [EN 300 328-2]

90

E-manual fr brbar dator

FCC (Amerikanska
telekommunikationsmyndighetens)
varningstext om radiofrekvens- (RF-) exponering
VARNING! Varningstext frn FCC: ndringar eller modifieringar som inte uttryckligen
godknts av den part, som r ansvarig fr uppfyllandet av villkoren, kan upphva
anvndarens rtt att anvnda utrustningen. Tillverkaren deklarerar att denna enhet r
begrnsad till kanalerna 1 till 11 i 2.4 GHz-frekvensbandet via specificerade inbyggda
program kontrollerade i USA.

Denna utrustning uppfyller FCC:s strlningsgrnsvrden som faststllts fr en


okontrollerad milj. Fr fortsatt uppfyllande av FCC RF-exponeringskrav ska
direktkontakt med sndarantennen under sndning undvikas. Slutanvndare
mste flja de specifika driftsinstruktionerna fr tillfredsstllande uppfyllelse av
radiostrlningskraven.
Denne enhed bruger frekvensomrdet 5,15-5,25 GHz og er udelukkende til
indendrs brug. Udendrs brug p frekvensomrdet 5150-5250 MHz er ikke
tilladt.

RF Exponeringsinformation (SAR)
Denna enhet uppfyller de statliga kraven fr exponering fr radiovgor. Denna
enhet r konstruerad och tillverkad fr att inte verskrida strlningsgrnserna fr
exponering av radiofrekvensenergi (RF) som faststllts av Federal Communications
Commission vid USAs regering.
Exponeringsstandarden anvnder en mtenhet knd som Specific Absorption
Rate, eller SAR. SAR-grnsen som faststllts av FCC r 1,6W/kg. Tester fr SAR utfrs
med standard anvndningspositioner som accepterats av FCC med EUT sndning
med den specificerade effektnivn i olika kanaler.
FCC har beviljat ett Utrustningsbemyndigande fr denna enhet med
alla rapporterade SAR-niverna utvrderade i enlighet med FCC RF
exponeringsriktlinjer. SAR-information om denan enhet finns p fil hos FCC och
kan hittas under Display Grant sektionen av www.fcc.gov/oet/ea/fccid efter
skning p FCC ID: ZQ6-AP6234A.

E-manual fr brbar dator

91

CE Mrkning

CE mrkning fr enheter utan trdls LAN/Bluetooth


Den levererade versionen av denna enhet uppfyller kraven hos EEC
direktiven 2004/108/EG Elektromagnetisk kompatibilitet och 2006/95/EC
Lgspnningsdirektivet.

CE mrkning fr enheter med trdls LAN/ Bluetooth


Denna utrustning uppfyller kraven hos Direktiv 1999/5/EG fr Europeiska
parlamentet och kommissionen frn den 9 mars 1999 om radioutrustning och
telekommunikationsutrustning och om msesidigt erknnande av utrustningens
verensstmmelse.
Denna utrustning kan hanteras i:
AT
EE
IT
NO

92

BE
ES
IS
PL

BG
FI
LI
PT

CH
FR
LT
RO

CY
GB
LU
SE

CZ
GR
LV
SI

DE
HU
MT
SK

DK
IE
NL
TR

E-manual fr brbar dator

Information om RF-exponering (SAR) - CE


Denna enhet uppfyller EU kraven (1999/519/EG) om begrnsning av exponering
av elektromagnetiska flt fr allmnheten genom hlsoskydd.
Grnserna r en del av en omfattande rekommendation fr skydd av allmnheten.
Dessa rekommendationer har utvecklats och kontrollerats av oberoende
vetenskapliga organisationer genom regelbundna och genomgende
utvrderingar av vetenskapliga studier. Enheten fr mtning fr Eurpoeiska
rdets rekommenderade grns fr mobila enheter r Specific Absorption Rate
(SAR) och SAR-grnsen r 2,0 W/kg i genomsnitt ver 10 gram av kroppsvvnad.
Den uppfyller kraven hos International Commission on Non-Ionizing Radiation
Protection (ICNIRP).
Enheten har testats fr hantering i nrheten av kroppen och uppfyller ICNRP
exponeringsriktlinjer och Europeisk standard EN 50566 och EN 62209-2. SAR mts
med enheten i direkt kontakt med kroppen medan sndning sker med hgsta
certifierade utmatade energiniv p alla frekvensband hos den mobila enheten.

E-manual fr brbar dator

93

IC Varningsmeddelande
Enheten kan automatiskt avbryta sndningen om det saknas information som ska
verfras eller vid driftfel. Observera att detta inte r avsett att frbjuda verfring
av kontroll- eller signalinformation eller anvndning av repetitiva koder dr
tekniken s krver.
Enheten fr frekvensband 5 150-5 250 MHz r enbart avsedd fr
inomhusanvndning fr att minska risken fr skadlig strning p mobila
satellitsystem som anvnder samma frekvensomrde. Den hgsta tilltna
riktfaktorn (fr enhet med frekvensband 5 250-5 350 MHz och 5 470-5 725 MHz)
som uppfyller EIRP-grnsen; och den hgsta tilltna riktfaktorn (fr frekvensband
5 275-5 850 MHz) som uppfyller EIRP:s grns som specificerats fr punkt-tillpunkt- och icke-punkt-till-punkt-drift, som anges i paragraf A9.2(3). Eftersom
hgeffektradar dessutom r tilldelad som primra anvndare (vilket betyder att de
r prioriterade) i frekvensband 5 250-5 350 MHz, kan dessa radar orsaka strningar
och/eller skador p LE-LAN-enheter.
Funktionen fr val av landskod r avaktiverad fr produkter som marknadsfrs i
USA/Kanada. Fr produkter som finns tillgngliga p marknaderna i USA/ Kanada
kan endast kanal 1-11 vara i drift. Val av andra kanaler r inte mjligt.

94

E-manual fr brbar dator

Trdls hanteringskanal fr olika omrden


Nordamerika

2.412-2.462 GHz

Ch01 genom CH11

Japan

2.412-2.484 GHz

Ch01 genom Ch14

Europa ETSI

2.412-2.472 GHz

Ch01 genom Ch13

Frankrike begrnsade trdlsa frekvensband


En del omrden i Frankrike har begrnsade frekvensband. Det vrsta fallet av max
tillten strm inomhus r:

10mW fr hela 2.4 GHzbandet (2400 MHz2483.5 MHz)

100mW fr frekvenser mellan 2446.5 MHz och 2483.5 MHz


OBS! Kanalerna 10 till 13 inbegripet verkar i bandet 2446.6 MHz till 2483.5 MHz.

Det finns f mjligheter till anvndning utomhus: P privat egendom eller p


den privata egendomen fr offentliga personer, r anvndning freml fr en
preliminr tilltelseprocedur frn Frsvarsministeriet, med max tillten strm p
100mW i bandet 2446.52483.5 MHz. Anvndning utomhus p allmn egendom
r inte tilltet.
I avdelningarna som listas nedan fr hela 2.4 GHzbandet:

Max tillten strm inomhus r 100mW

Max tillten strm utomhus r 10mW

E-manual fr brbar dator

95

Avdelningar inom vilka anvndning av 24002483.5 MHzbandet r tilltet med en


EIRP p mindre n 100mW inomhus och mindre n 10mW utomhus:
01 Ain

02 Aisne

03 Allier

05 Hautes Alpes

08 Ardennes

09 Arige

11 Aude

12 Aveyron

16 Charente

24 Dordogne

25 Doubs

26 Drme

32 Gers

36 Indre

37 Indre et Loire

41 Loir et Cher

45 Loiret

50 Manche

55 Meuse

58 Nivre

59 Nord

60 Oise

61 Orne

63 Puy du Dme

64 Pyrnes Atlantique

66 Pyrnes Orientales

67 Bas Rhin

68 Haut Rhin

70 Haute Sane

71 Sane et Loire

75 Paris

82 Tarn et Garonne

84 Vaucluse

88 Vosges

89 Yonne

90 Territoire de Belfort

94 Val de Marne
Det hr kravet kommer med stor sannolikhet att ndras med tiden, och gra det
mjligt fr dig att anvnda ditt trdlsa LANkort inom fler omrden i Frankrike.
Vnligen kontrollera med ART fr senaste information (http://www.arcep.fr).
OBS! Ditt WLANkort snder mindre n 100mW, men mer n 10mW.

96

E-manual fr brbar dator

UL skerhetsanmrkningar
Fr att motsvara UL 1459 krvs telekommunikationer (telefon)-utrustning som
avses att anslutas elektriskt till ett telekommunikationsntverk, med en jordad
funktionsspnning som inte verskrider mer n 200V, 300V topp-till-topp och
105V rms, och som installeras eller anvnds i verensstmmelse med National
Electric Code (NFPA 70).
Nr du anvnder modemet p Notebook PC ska alltid grundlggande
skerhetsfreskrifter fljas fr att minska risken fr brand, elektrisk stt och skada
p personer, inrknat fljande:

Anvnd inte Notebook PC i nrheten av vatten, t ex i nrheten av ett


badkar, tvttstll, kksvask eller tvttbalja, i en blt kllare eller i nrheten
av en simbassng.

Anvnd inte Notebook PC under elektrisk storm. Det kan freligga risk fr
elektrisk stt frn blixten.

Anvnd inte Notebok PC i nrheten av gaslcka.

Fr att motsvara UL 1642 krvs primra (ej teruppladdningsbara) och sekundra


(teruppladdningsbara) lithiumbatterier fr anvndning som strmklla i
produkten. Dessa batterier innehller metallisk lithium eller lithiumlegering, eller
en lithiumjon, och kan best av en enda elektrokemisk cell eller tv eller fler celler
som r anslutna i serie, parallell eller bde-och, som omvandlar kemisk energi till
elektrisk energi genom en irreversibel eler reversibel kemisk reaktion.

Avst frn att slnga bort Notebook PC-batteriet i ppen eld, d det kan
explodera. Kontrollera med lokala bestmmelser fr eventuellt speciella
avfallsanvisningar fr att minska risken fr skada p personer beroende p
eld eller explosion.

Avst frn att anvnda strmadaptrar eller batterier frn andra apparater,
fr att undvika skada p personer beroende p eld eller explosion. Anvnd
endast UL-certifierade strmadaptrar eller batterier som tillhandahlls av
tillverkaren eller auktoriserade terfrsljare.

E-manual fr brbar dator

97

Krav strmskerhet
Produkter med elektrisk strm med vrden p upp till 6A och som r tyngre n
3Kg mste anvnda godknda elsladdar som r strre n eller lika med: H05VV-F,
3G, 0.75mm2 eller H05VV-F, 2G, 0.75mm2.

TV-mottagarmeddelanden
Notering till CATV Systeminstallerare - Kabeldistributionssystemet br vara jordat i
enlighet med ANSI/NFPA 70, National Electrical Code (NEC), srskilt avsnitt 820.93,
Jordande av yttre konduktiv skld p en koaxial kabelinstallation br inkludera
bindning av skrmen av den koaxiala kabeln till jorden vid byggnadsingngen.

REACH
Uppfyller REACH (Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of
Chemicals (Registrering, Vrdering, Behrighet och Begrnsning)) reglerande
regelverk, vi publicerar de kemiska substanserna i vra produkter p ASUS REACH
webbsida p HYPERLINK http://csr.asus.com/english/REACH.htm.

Produktanmrkning Macrovision Corporation


Den hr produkten innehller teknologi som r skyddad enligt upphovsrtten
genom metodansprk av vissa USA-patent och annan intellektuell egenomsrtt
som gs av Macrovision Corporation och andra rttighetsgare. Anvndning
av den hr upphovsrttsligt skyddade teknologin mste godknnas av
Macrovision Corporation, och r endast avsedd fr hemmet och annan begrnsad
tittaranvndning s tillvida inget annat har godknts av Macrovision Corporation.
Kopiering av tekniken eller isrplockning r frbjuden.

98

E-manual fr brbar dator

Nordiska frsiktighetstgrder (fr litium-jon


batterier)
CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with
the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used
batteries according to the manufacturers instructions. (English)
ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato.
Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla
fabbrica. Non disperdere le batterie nellambiente. (Italian)
VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemen Austausch der Batterie. Ersatz
nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem hnlichen Typ.
Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)
ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig hndtering. Udskiftning
m kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levr det brugte batteri
tilbage til leverandren. (Danish)
VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Anvnd samma batterityp eller
en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera anvnt
batteri enligt fabrikantens instruktion. (Swedish)
VAROITUS! Paristo voi rjht, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo
ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Hvit kytetty paristo
valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)
ATTENTION! Il y a danger dexplosion sil y a remplacement incorrect de la
batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du mre type ou dun type
quivalent recommand par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usages
conformment aux instructions du fabricant. (French)
ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme
batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte
batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)

(Japanese)
!
.
. (Russian)
E-manual fr brbar dator

99

Skerhetsinformation optisk lagringsenhet


Skerhetsinformation laser
CD-ROM anvndarskerhet
CLASS 1 LASER PRODUKT

VARNING! Fr att frhindra exponering av den optiska enhetens laser, frsk inte
ta isr eller reparera den optiska disken p egen hand. Fr din egna skerhets skull,
kontakta en professionell tekniker fr hjlp.

Varningsetikett service
VARNING! OSYNLIG LASERSTRLNING NR DEN R PPEN. TITTA INTE IN I STRLEN
ELLER DIREKT P MED OPTISKA INSTRUMENT.

CDRH-bestmmelser
Center for Devices and Radiological Health (CDRH) av U.S.As Food and Drug
Administration implementerade bestmmelser fr laserprodukter den 2 augusti
1976. Dessa bestmmelser gller fr laserprodukter som tillverkats frn 1 augusti
1976 och framt. Anammande av bestmmelserna r obligatorisk fr produkter
som marknadsfrs i USA.
VARNING! Anvndning av kontroller eller justeringar eller utfrande av procedurer
annat n de som r specificerade hr i eller i installationsvgledningen fr
laserprodukten kan resultera i farlig exponering fr laser.

Belggningsmeddelande
VIKTIGT! Fr att isolera den brbara datorn elektriskt och bibehlla elskerheten
anvnds en belggning p hljet frutom sidorna dr IO-uttagen r placerade.

100

E-manual fr brbar dator

CTR 21 godknnande (fr brbara datorer med


inbyggt modem)
Danish

Dutch

English

Finnish

French

E-manual fr brbar dator

101

German

Greek

Italian

Portuguese

Spanish

Swedish

102

E-manual fr brbar dator

ENERGY STAR-efterlevande produkt


ENERGY STAR r ett samarbetsprogram mellan amerikanska
EPA (Environmental Protection Agency) och amerikanska
energidepartementet fr att hjlpa oss alla att spara pengar och
skydda miljn genom energieffektiva produkter och metoder.
knapp p tangentbordet.Alla ASUS-produkter som r mrkta med ENERGY STARlogotypen efterlever ENERGY STAR-standarden, och funktionen fr strmhantering
r aktiverad som standard. Monitorn och datorn frstts automatiskt i vila efter
10 och 30 minuter av anvndarinaktivitet. Fr att vcka datorn klicka med musen
eller tryck p ngon knapp p tangentbordet.
G till http://www.energy.gov/powermanagement fr utfrlig information om
strmhantering och dess frdelar fr miljn. Du kan ocks g till http://www.
energystar.gov fr utfrlig information om ENERGY STAR-samarbetsprogrammet.
OBS! Energy Star stds INTE av Freedos- och Linux-baserade produkter.

EU:s eko-mrkning
Denna brbara dator har ftt mrkningen EU Flower, vilket betyder att denna
produkt har fljande egenskaper:
1.

Minskad energifrbrukning under anvndning och standby-lgen

2.

Begrnsad anvndning av giftiga tungmetaller

3.

Begrnsad anvndning av mnen som r farliga fr milj och mnniskors


hlsa

4.

Minskning av anvndningen av naturresurser genom frmjande av


tervinning*

5.

Utformad fr enkla uppgareringar och lngre livslngd genom att


tillhandahlla kompatibla reservdelar som batterier, ntaggregat,
tangentbord, minne och CD- eller DVD-enhet om en sdan finns.

6.

Minskat solitt avfall genom en tertagningspolicy*

Fr mer information om mrkningen EU Flower, g till hemsidan fr European


Union Eco-label: http://www.ecolabel.eu.
E-manual fr brbar dator

103

Uppfyllelse och deklaration av globala


miljbestmmelser
ASUS fljer det grna konstruktionskonceptet fr konstruktion och tillverkning av
vra produkter och ser till att varje steg i produktens livscykel fr en ASUS produkt
r i linje med globala miljbestmmelser. Dessutom redovisar ASUS relevant
information baserat p reglerande krav.
Se http://csr.asus.com/english/Compliance.htm fr information om redovisning
baserat p de krav som ASUS uppfyller:
Japan JIS-C-0950 Materialdeklaration
EU REACH SVHC
Korea RoHS
Schweiziska energilagar

ASUS tervinning / tertagningstjnst


ASUS tervinning och tertagningsprogram kommer frn vrt tagande fr att
uppfylla den hgsta standarden fr att skydda vr milj. Vi tror p att tillhandahlla
lsningar fr vra kunder att kunna ta ansvar fr tervinning av vra produkter,
batterier och andra komponenter samt frpackningsmaterial. G till http://csr.
asus.com/english/Takeback.htm fr detaljerad information om tervinning fr
olika regioner.

Frhindra hrselskador
Fr att frhindra eventuella hrselskador skall du inte lyssna med
hg volym under lnga perioder.

104

E-manual fr brbar dator

EC Declaration of Conformity
We, the undersigned,
Manufacturer:

ASUSTeK COMPUTER INC.

Address:

4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN

Authorized representative in Europe:

ASUS COMPUTER GmbH

Address, City:

HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN

Country:

GERMANY

declare the following apparatus:


Product name :

Notebook PC

Model name :

X205T, F205T, R205T

conform with the essential requirements of the following directives:


2004/108/EC-EMC Directive
EN 55022:2010+AC:2011, Class B
EN 61000-3-2:2006+A2:2009
EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006

EN 55024:2010
EN 61000-3-3:2013
EN 55020:2007+A11:2011

1999/5/EC-R&TTE Directive
EN 300 328 V1.8.1(2012-06)
EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)
EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)
EN 301 511 V9.0.2(2003-03)
EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)
EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)
EN 301 893 V1.7.1(2012-06)
EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)
EN 302 623 V1.1.1(2009-01)
EN 50360:2001
EN 62479:2010
EN 50385:2002
EN 62311:2008

EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)


EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)

2006/95/EC-LVD Directive
EN 60950-1 / A12:2011

EN 60065:2002 / A12:2011

2009/125/EC-ErP Directive
Regulation (EC) No. 1275/2008

Regulation (EC) No. 278/2009

Regulation (EC) No. 642/2009

Regulation (EC) No. 617/2013

2011/65/EU-RoHS Directive

Ver. 140331

CE marking

(EC conformity marking)


Position : CEO
Name :
Jerry Shen

Declaration Date: 22/09/2014


Year to begin affixing CE marking: 2014

E-manual fr brbar dator

Signature : __________

105

106

E-manual fr brbar dator

Похожие интересы